* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg"

Transkript

1 rozpouštědla - voda, glycerol (E %) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické přípravky, aromatické látky v. 2 NÁZEV VÝROBKU látka - E GRIOTTE 202 (1500 AROMA mg/kg) NT PRO CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY Griotka - nejsou tekuté barviva - nejsou přítomna Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. charakteristická višňová bezbarvá Hustota až nažloutlá (při ) 1,0320-1,0420 g/cm3 * VZHLEDIndex lomu (při ) 1,3530-1,3630 mírně zakalená Obsah ethanolu až zakalená - vypočtený kapalina bez sedlin a mech. nečistot (malé množství jemné usazeniny 3,86 není % na hm. závadu) rozpouštědla - voda, glycerol (E %) Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Příloha č.4, čl.4) aromatické složky - aromatické přípravky, aromatické látky látka - E 202 geneticky (1500 modifikované mg/kg) organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - z nejsou něj vyrobených není třeba toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou přítomna * TĚŽKÉ Produkt KOVY neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než č.127/ mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg * * ANALYTICKÉ MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST PARAMETRY za podmínek doporučeného skladování - 6 měsíců; skladováno při +5 C - 12 měsíců od data výroby Hustota (při ) 1,0320-1,0420 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - vypočtený dohody s odběratelem 3,86 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dobře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, chladnu Sb. (Příloha a temnu, č.4, čl.4) při rel.vlhkosti vzduchu do 75 % a teplotě 5 až * GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) cukrářské z něj výrobky vyrobených není třeba toto značit. * ALERGENY * DÁVKOVÁNÍ Produkt doporučené neobsahuje alergeny g/100 kg vyjmenované potraviny v Příloze č.1 maximální Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 g/100 kg potraviny Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 * DŮLEŽITÉ INFORMACE Sb., č.101/2007 Sb. a č.127/2008 Sb. * MINIMÁLNÍ Vhodnost TRVANLIVOST použití, stabilita a dávkování musí být odzkoušeny výrobcem finálního produktu. za * DATUM podmínek POSLEDNÍ doporučeného REVIZE skladování - 6 měsíců; skladováno při +5 C - 12 měsíců od data výroby zdravotně Neurčeno nezávadné pro maloobchodní plastové prodej. obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Při vhodné určeném obaly maximálním dle dohody dávkování s odběratelem výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, provádějících Zákon č. 110/1997 Sb. v platném znění. doporučené - v dobře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, při rel.vlhkosti vzduchu do 75 % a teplotě 5 až

2 rozpouštědla - voda, glycerol (E ,0%), líh ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické látky, aromatické přípravky NÁZEV VÝROBKU obsahuje benzo-a-pyren, VAJEČNÝ KOŇAK 0,0025 AROMA mg/1 GLkg aroma Vaječný Koňak látky - do nejsou potravin řítomny p - tekuté - nejsou Doporučené řítomny p označení na etiketě finální potraviny: aroma. barviva - nejsou řítomna p * CHUŤ * TĚŽKÉ A KOVY VŮNĚ charakteristická As méně než 3 po mg/kg vaječném Pb koňaku méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg tmavě žlutá až světle hnědá * VZHLEDHustota (při ) 1,0150-1,0350 g/cm3 čirá až mírně Index lomu zakalená (při ) kapalina bez sedlin a mech. istot neč (malé množství 1,3750 jemné usazeniny - není 1,3850 na závadu) Obsah ethanolu - vypočtený 22,49 % hm. rozpouštědla - voda, glycerol (E ,0%), líh aromatické složky - aromatické látky, aromatické přípravky Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) obsahuje benzo-a-pyren, 0,0025 mg/1 kg aroma látky - nejsou geneticky řítomny p modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - z nejsou něj vyrobených řítomny p není řeba t toto značit. barviva - nejsou řítomna p * TĚŽKÉ * ALERGENY Produkt KOVY neobsahuje alergeny vyjmenované v říloze P č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než.127/2008 č 10 mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg * ANALYTICKÉ PARAMETRY za podmínek doporučeného skladování - 12 měsíců od data výroby Hustota (při ) 1,0150-1,0350 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , - 2.0, 3.0, 1, , 10.0, 25.0 a ů nebo 30.0 litr jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - vypočtený dohody s odbě ratelem 22,49 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, Sb. chladnu (Př íloha a č.4, temnu, čl.4) ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až * GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) zmrzliny, z něj krémy, vyrobených pudinky, není nápln řeba t ě, toto cukrářské značit. výrobky, pečivárenské výrobky, konzervárenské výrobky Produkt doporučené neobsahuje alergeny g/100 kg vyjmenované potraviny v říloze P č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 maximální Sb., ve znění g/100 Vyhl.č.368/2005 kg potraviny Sb., č.497/2005 * DŮLEŽITÉ INFORMACE Sb., č.101/2007 Sb. a.127/2008 č Sb. * MINIMÁLNÍ Vhodnost TRVANLIVOST použití, stabilita a dávkování musí být odzkoušeny výrobcem finálního produktu. za * DATUM podmínek POSLEDNÍ doporučeného REVIZE skladování - 12 měsíců od data výroby zdravotně Neurčeno nezávadné pro maloobchodní plastové prodej. obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a ů nebo 30.0 litr jiné Při vhodné určeném obaly maximálním dle dohody dávkování s odbě ratelem výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až Výrobek je ve shoděs požadavky stanovenými závaznými předpisy ES.

3 rozpouštědlo - propylenglykol (E %) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické látky, aromatické přípravky NÁZEV VÝROBKU látky - nejsou JABLEČNÉ AROMA PG - nejsou do Jablko potravin - tekuté barviva - nejsou přítomna Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. jablečná nažloutlá Hustota až světle (při žlutohnědá ) 1,0210-1,0310 g/cm3 * VZHLEDIndex lomu (při ) 1,4240-1,4340 čirá kapalina Obsah bez ethanolu sedlin - vypočtený a mechanických nečistot (malé množství jemné usazeniny není na závadu) 0,99 % hm. rozpouštědlo - propylenglykol (E %) Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Příloha č.4, čl.4) aromatické * GENETICKY složky MODIFIKOVANÉ - aromatické ORGANISMY látky, aromatické (GMO) přípravky látky - nejsou geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - z nejsou něj vyrobených není třeba toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou přítomna * TĚŽKÉ Produkt KOVY neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než č.127/ mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg za podmínek doporučeného skladování - 12 měsíců od data výroby Hustota (při ) 1,0210-1,0310 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - vypočtený dohody s odběratelem 0,99 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, chladnu Sb. (Příloha a temnu, č.4, čl.4) při relativní vlhkosti vzduchu do 75 % a teplotě 5 * GENETICKY až MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) tepelně z něj zpracované vyrobených pekařské, není třeba cukrářské toto značit. a cukrovinkářské výrobky; trvanlivé pečivo a pop-corn Produkt doporučené neobsahuje g alergeny /100 kg vyjmenované potraviny v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 maximální Sb., č.101/2007 g /100 kg Sb. cukrovinek; a č.127/ g/100 Sb. kg želé, podinku, pečiva * MINIMÁLNÍ * DŮLEŽITÉ TRVANLIVOST INFORMACE za Vhodnost podmínek použití, doporučeného stabilita a skladování dávkování - musí 12 měsíců být odzkoušeny data výroby výrobcem finálního produktu. * DATUM POSLEDNÍ REVIZE zdravotně nezávadné plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Neurčeno vhodné pro obaly maloobchodní dle dohody s prodej. odběratelem Při určeném maximálním dávkování výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené provádějících - v Zákon dob ře č. uzavřených 110/1997 obalech; Sb. v platném v suchu, znění. chladnu a temnu, při relativní vlhkosti vzduchu do 75 % a teplotě 5 až Výrobek je ve shodě s požadavky stanovenými závaznými předpisy ES.

4 rozpouštědlo - propylenglykol (E ,0%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické látky, aromatické přípravky NÁZEV VÝROBKU látky - nejsou ČOKOLÁDOVÉ AROMA PG NI 3 Čokoláda - nejsou do potravin - tekuté barviva - nejsou přítomna Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. charakteristická čokoládová hnědá až Hustota hnědočervená (při ) 1,0200-1,0400 g/cm3 * VZHLEDIndex lomu (při ) 1,4190-1,4390 čirá kapalina Obsah bez ethanolu sedlin - vypočtený a mechanických neč istot (malé množství jemné usazeniny není na závadu) 3,50 % hm. rozpouštědlo - propylenglykol (E ,0%) Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) aromatické složky - aromatické látky, aromatické přípravky látky - nejsou geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - nejsou z něj vyrobených není třeba toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou přítomna * TĚŽKÉ Produkt KOVY neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než.127/2008 č 10 mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg * ANALYTICKÉ PARAMETRY za podmínek doporučeného skladování - 12 mě síců od data výroby Hustota (při ) 1,0200-1,0400 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - dohody vypočtený s odběratelem 3,50 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, Sb. chladnu (Př íloha a č.4, temnu, čl.4) ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až * GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) cukrářské, z něj vyrobených cukrovinkářské, není mléčné třeba toto výrobky, značit. pečivo, zmrzlinové a pudinkové smě si, náplně, krémy, atp. Produkt doporučené neobsahuje alergeny g/100 kg vyjmenované potraviny v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 maximální Sb., ve znění g/100 Vyhl.č.368/2005 kg potraviny Sb., č.497/2005 * DŮLEŽITÉ INFORMACE Sb., č.101/2007 Sb. a.127/2008 č Sb. * MINIMÁLNÍ Vhodnost TRVANLIVOST použití, stabilita a dávkování musí být odzkoušeny výrobcem finálního produktu. za * DATUM podmínek POSLEDNÍ doporučeného REVIZE skladování - 12 mě síců od data výroby zdravotně Neurčeno nezávadné pro maloobchodní plastové prodej. obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Při vhodné určeném obaly maximálním dle dohody dávkování s odběratelem výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až

5 ČÍSLO rozpouštědla VÝROBKU - propylenglykol (E ,0%) aromatické složky - aromatické látky, aromatické přípravky NÁZEV VÝROBKU látky - nejsou RYBÍZ ČERNÝ AROMA PG Rybíz do potravin - tekuté Černý - nejsou Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. barviva - nejsou přítomna * CHUŤ A VŮNĚ charakteristická As méně než 3 ovocná mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg žlutá Hustota (při ) 1,0240-1,0440 g/cm3 * VZHLED čirá kapalina Index lomu bez sedlin (při ) a mechanických neč istot (malé množství jemné usazeniny 1,4210 není - na závadu) 1,4410 Obsah ethanolu - vypočtený 1,50 % hm. rozpouštědla * MIKROBIOLOGICKÉ - propylenglykol POŽADAVKY (E ,0%) aromatické Výrobek splňuje složky požadavky - aromatické Vyhl.MZd.ČR látky, aromatické č.447/2004 přípravky Sb. (Př íloha č.4, čl.4) * GENETICKY látky MODIFIKOVANÉ - nejsou ORGANISMY (GMO) - nejsou geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na barviva - nejsou z něj přítomna vyrobených není třeba toto značit. * TĚŽKÉ * ALERGENY KOVY As Produkt méně než neobsahuje 3 mg/kg alergeny Pb méně vyjmenované než 10 mg/kg v Příloze Cd č.1 méně Vyhl.MZe.ČR než 1 mg/kg č.113/2005 Hg méně Sb., než ve 1 znění mg/kg Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 Sb., č.101/2007 Sb. a.127/2008 č Sb. * ANALYTICKÉ * MINIMÁLNÍ PARAMETRY TRVANLIVOST 6 měsíců; Hustota skladováno (při ) při +5 C - 12 měsíců 1,0240-1,0440 g/cm3 Index lomu (při ) 1,4210-1,4410 zdravotně Obsah nezávadné ethanolu - plastové vypočtený obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo 1,50 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ jiné vhodné obaly POŽADAVKY dle dohody s odběratelem Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) * GENETICKY v dobře uzavřených MODIFIKOVANÉ obalech;v ORGANISMY suchu, (GMO) chladnu a temnu ři prel.vlhkosti vzduchu do 75 % a skladovací teplotě 5 až 20 C geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na pro cukrářské, cukrovinkářské, pečivárenské výrobky, nápoje z něj vyrobených není třeba toto značit. * DÁVKOVÁNÍ * ALERGENY doporučené - 75 g/100 kg potraviny maximální g/100 kg potraviny Produkt neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., * DŮLEŽITÉ INFORMACE č.497/2005 Vhodnost použití, Sb., č.101/2007 stabilita a Sb. dávkování a.127/2008 č musí být Sb. odzkoušeny výrobcem finálního produktu. * DATUM POSLEDNÍ REVIZE měsíců; skladováno při +5 C - 12 měsíců zdravotně Neurčeno nezávadné pro maloobchodní plastové prodej. obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Při vhodné určeném obaly maximálním dle dohody dávkování s odběratelem výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, v Výrobek dobře uzavřených je ve shodě obalech;v s požadavky suchu, stanovenými chladnu a závaznými temnu ři prel.vlhkosti předpisy ES. vzduchu do 75 % a skladovací teplotě 5 až 20 C pro cukrářské, cukrovinkářské, pečivárenské výrobky, nápoje

6 rozpouštědla - propylenglykol (E ,0%), líh ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické látky, aromatické přípravky NÁZEV VÝROBKU látky a WHISKY AROMA - nejsou PG Whisky barviva - nejsou přítomna do potravin - tekuté Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. As méně než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg * CHUŤ A VŮNĚ po whisky Hustota (při ) 0,9940-1,0140 g/cm3 světle žlutá Index až lomu světle (při žlutohnědá ) 1,4090-1,4290 * VZHLED Obsah ethanolu - vypočtený 0,10 % hm. čirá * MIKROBIOLOGICKÉ kapalina bez sedlin POŽADAVKY a mechanických neč istot (malé množství jemné usazeniny není na závadu) Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) rozpouštědla - propylenglykol (E ,0%), líh aromatické složky - aromatické geneticky látky, modifikované aromatické organismy, přípravky nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na látky z něj a vyrobených není - nejsou třeba toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou přítomna Produkt neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než.127/2008 č 10 mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg * ANALYTICKÉ PARAMETRY za podmínek doporučeného skladování - 6 měsíců Hustota (při ) 0,9940-1,0140 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - dohody vypočtený s odběratelem 0,10 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, Sb. chladnu (Př íloha a č.4, temnu, čl.4) ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až * GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) nápojez něj vyrobených není třeba toto značit. * ALERGENY * DÁVKOVÁNÍ Produkt doporučené neobsahuje g alergeny /100 kg(l) vyjmenované nápoje v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 maximální Sb., č.101/2007 g /100 kg(l) Sb. nápoje a.127/2008 č Sb. * MINIMÁLNÍ * DŮLEŽITÉ TRVANLIVOST INFORMACE za Vhodnost podmínek použití, doporučeného stabilita a skladování dávkování - musí 6 měsíců být odzkoušeny výrobcem finálního produktu. * DATUM POSLEDNÍ REVIZE zdravotně nezávadné plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Neurčeno vhodné pro obaly maloobchodní dle dohody s prodej. odběratelem Při určeném maximálním dávkování výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až pro nápoje

7 rozpouštědlo - propylenglykol (E ,0%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické látky, aromatické přípravky v. 2 NÁZEV VÝROBKU látky - nejsou VERMUTOVÉ AROMA PG - nejsou do Vermuth potravin - tekuté barviva - nejsou přítomna Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. charakteristická hořká bylinná směs tmavě žlutá Hustota až hnědožlutá (při ) 1,0240-1,0340 g/cm3 * VZHLEDIndex lomu (při ) 1,4220-1,4320 čirá kapalina Obsah bez ethanolu sedlin - vypočtený a mechanických neč istot (malé množství jemné usazeniny není na závadu) 3,79 % hm. rozpouštědlo - propylenglykol (E ,0%) Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) aromatické * GENETICKY složky MODIFIKOVANÉ - aromatické ORGANISMY látky, aromatické (GMO) přípravky látky - nejsou geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - nejsou z něj vyrobených není třeba toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou přítomna * TĚŽKÉ Produkt KOVY neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než.127/2008 č 10 mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg za podmínek doporučeného skladování - 6 měsíců; skladováno při +5 C - 12 měsíců od data výroby Hustota (při ) 1,0240-1,0340 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - dohody vypočtený s odběratelem 3,79 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, Sb. chladnu (Př íloha a č.4, temnu, čl.4) ři relativní p vlhkosti vzduchu do 75 % a teplot ě 5 * GENETICKY až MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) nápoje, z cukrářské něj vyrobených a cukrovinkářské není třeba toto výrobky značit. Produkt doporučené neobsahuje alergeny g/100 kg(l) vyjmenované potraviny, nápoje v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 maximální Sb., č.101/2007 g/100 kg(l) Sb. nápoje, a.127/2008 č 320 g/100 Sb. kg potraviny * MINIMÁLNÍ * DŮLEŽITÉ TRVANLIVOST INFORMACE za Vhodnost podmínek použití, doporučeného stabilita a skladování dávkování - musí 6 měsíců; být odzkoušeny skladováno výrobcem při +5 C - 12 finálního měsíců produktu. data výroby * DATUM POSLEDNÍ REVIZE zdravotně nezávadné plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Neurčeno vhodné pro obaly maloobchodní dle dohody s prodej. odběratelem Při určeném maximálním dávkování výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené provádějících - v Zákon dob ře č. uzavřených 110/1997 obalech; Sb. v platném v suchu, zně ní. chladnu a temnu, ři relativní p vlhkosti vzduchu do 75 % a teplot ě 5 až Výrobek je ve shodě s požadavky stanovenými závaznými předpisy ES.

8 rozpouštědla - glycerol (E ,0%), propylenglykol (E ,0%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické přípravky, aromatické látky NÁZEV (obsah VÝROBKU kumarinu SKOŘICOVÉ pocházejícího AROMA z přírodních GL složek aroma = 0,1 mg/kg aroma) Skořice látky - nejsou do potravin - tekuté - nejsou Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. barviva - nejsou přítomna * CHUŤ * TĚŽKÉ A KOVY VŮNĚ skořicová As méně s než vanilkovou 3 mg/kg notou Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg tmavě hnědá (do červena) * VZHLEDHustota (při ) 1,1390-1,1690 g/cm3 čirá kapalina Index lomu bez (při sedlin ) a mechanických neč istot (malé množství jemné usazeniny 1,4380 není - na závadu) 1,4680 Obsah ethanolu - vypočtený 2,01 % hm. rozpouštědla - glycerol (E ,0%), propylenglykol (E ,0%) aromatické složky - aromatické přípravky, aromatické látky Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) (obsah kumarinu pocházejícího z přírodních složek aroma = 0,1 mg/kg aroma) látky - nejsou geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - nejsou z něj vyrobených není třeba toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou přítomna Produkt neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než.127/2008 č 10 mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg * ANALYTICKÉ PARAMETRY za podmínek doporučeného skladování - 6 měsíců; skladováno při +5 C 12 měsíců od data výroby Hustota (při ) 1,1390-1,1690 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - dohody vypočtený s odběratelem 2,01 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, Sb. chladnu (Př íloha a č.4, temnu, čl.4) ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až * GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) alkoholické z něj vyrobených nápoje, cukrovinky, není třeba cukrářské toto značit. výrobky, zmrzlinové a pudinkové smě si, krémy, náplně, mléčné výrobky Produkt doporučené neobsahuje g/100 alergeny kg potraviny vyjmenované v Příloze maximální č.1 Vyhl.MZe.ČR g/100 č.113/2005 kg potraviny Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 * DŮLEŽITÉ INFORMACE Sb., č.101/2007 Sb. a.127/2008 č Sb. * MINIMÁLNÍ Vhodnost TRVANLIVOST použití, stabilita a dávkování musí být odzkoušeny výrobcem finálního produktu. za * DATUM podmínek POSLEDNÍ doporučeného REVIZE skladování - 6 měsíců; skladováno při +5 C 12 měsíců od data výroby zdravotně Neurčeno nezávadné pro maloobchodní plastové prodej. obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Při vhodné určeném obaly maximálním dle dohody dávkování s odběratelem výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až

9 látky - nejsou řítomny p ČÍSLO VÝROBKU - nejsou řítomny p NÁZEV barviva VÝROBKU - nejsou řítomna prum MART AROMA do potravin - tekuté As méně než 3 mg/kg Doporučené Pb méně označení než na 10 etiketě mg/kg finální Cd potraviny: méně než aroma. 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg Rum Martini * CHUŤ * ANALYTICKÉ A VŮNĚ PARAMETRY charakteristická Hustota (při lihovinová ) 0,0920-1,1120 g/cm3 Index lomu (při ) 1,4180-1,4380 světle hnědá Obsah až ethanolu hnědá - vypočtený 10,82 % hm. rozpouštědla - glycerol (E ,0%), propylenglykol (E ,0%), líh, voda Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) aromatické * GENETICKY složky MODIFIKOVANÉ - aromatické ORGANISMY přípravky, (GMO) aromatické látky látky - nejsou geneticky řítomny p modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - z nejsou něj vyrobených řítomny p není řeba t toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou řítomna p * TĚŽKÉ Produkt KOVY neobsahuje alergeny vyjmenované v říloze P č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb. 3 mg/kg a.101/2007 č Pb méně Sb. než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg za podmínek doporučeného skladování - 12 mě síců od data výroby Hustota (při ) 0,0920-1,1120 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , - 2.0, 3.0, 1, , 10.0, 25.0 a ů nebo 30.0 litr jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - vypočtený dohody s odbě ratelem 10,82 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, Sb. chladnu (Př íloha a č.4, temnu, čl.4) ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až * GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) cukrářské, z cukrovinkářské něj vyrobených a není pekařské řeba t toto výrobky, značit. náplně, krémy, mléčné výrobky, zmrzlinové a pudinkové sm ěsi Produkt doporučené neobsahuje alergeny g /100 kg vyjmenované potraviny v říloze P č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 maximální Sb a.101/2007 č g /100 Sb. kg potraviny * MINIMÁLNÍ * DŮLEŽITÉ TRVANLIVOST INFORMACE za Vhodnost podmínek použití, doporučeného stabilita a skladování dávkování - musí 12 být mě síců odzkoušeny data výroby výrobcem finálního produktu. * DATUM POSLEDNÍ REVIZE zdravotně nezávadné plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a ů nebo 30.0 litr jiné Neurčeno vhodné pro obaly maloobchodní dle dohody prodej. s odbě ratelem Při určeném maximálním dávkování výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až Výrobek je ve shoděs požadavky stanovenými závaznými předpisy ES. cukrářské, cukrovinkářské a pekařské výrobky, náplně, krémy, mléčné výrobky, zmrzlinové a pudinkové sm ěsi * DÁVKOVÁNÍ

10 rozpouštědla - propylenglykol (E ,0%), líh ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické látky, aromatické přípravky NÁZEV VÝROBKU látky - nejsou PUNČOVÉ AROMA PG Punč - nejsou do potravin - tekuté barviva - nejsou přítomna Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. punčová bezbarvá Hustota až nažloutlá (při ) 0,9590-0,9890 g/cm3 * VZHLEDIndex lomu (při ) 1,4000-1,4300 čirá kapalina Obsah bez ethanolu sedlin - vypočtený a mechanických neč istot (malé množství jemné usazeniny není na závadu) 18,73 % hm. rozpouštědla - propylenglykol (E ,0%), líh Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) aromatické složky - aromatické látky, aromatické přípravky látky - nejsou geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - nejsou z něj vyrobených není třeba toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou přítomna * TĚŽKÉ Produkt KOVY neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než.127/2008 č 10 mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg * ANALYTICKÉ PARAMETRY za podmínek doporučeného skladování - 6 měsíců od data výroby Hustota (při ) 0,9590-0,9890 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - dohody vypočtený s odběratelem 18,73 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, Sb. chladnu (Př íloha a č.4, temnu, čl.4) ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až * GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) cukrářské z něj výrobky, vyrobených pečivo, není cukrovinky, třeba toto značit. náplně, krémy, zmrzliny, nápoje, apod. Produkt doporučené neobsahuje - 50 g/100 alergeny kg(l) vyjmenované potraviny, nápoje v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 maximální Sb., - 60 č.101/2007 g/100 kg(l) Sb. potraviny, a.127/2008 č nápojesb. * MINIMÁLNÍ * DŮLEŽITÉ TRVANLIVOST INFORMACE za Vhodnost podmínek použití, doporučeného stabilita a skladování dávkování - musí 6 měsíců být odzkoušeny data výroby výrobcem finálního produktu. * DATUM POSLEDNÍ REVIZE zdravotně nezávadné plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Neurčeno vhodné pro obaly maloobchodní dle dohody s prodej. odběratelem Při určeném maximálním dávkování výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až

11 rozpouštědlo - propylenglykol (E ,0%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické přípravky NÁZEV (obsah VÝROBKU mentolu CITRON-PEPRNOMÁT 0,75 %) AROMA PG Citron (obsahuje Peprnomáta pulegon do potravin 0,075 - tekuté %) látky a Doporučené označení - nejsou na etiketě finální potraviny: aroma. barviva - nejsou přítomna * CHUŤ * TĚŽKÉ A KOVY VŮNĚ kombinace As méně než citronové 3 mg/kg a peprnomátové Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg bezbarvá * VZHLEDHustota (při ) 1,0190-1,0390 g/cm3 čirá kapalina Index lomu bez sedlin (při ) a mechanických neč istot (malé množství jemné usazeniny 1,4240 není - na závadu) 1,4440 rozpouštědlo Výrobek splňuje - propylenglykol požadavky (E Vyhl.MZd.ČR ,0%) č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) aromatické * GENETICKY složky MODIFIKOVANÉ - aromatické ORGANISMY přípravky (GMO) Výrobek (obsah neobsahuje mentolu geneticky 0,75 %) modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na (obsahuje pulegon z něj vyrobených 0,075 není %) třeba toto značit. * ALERGENY látky a - nejsou barviva Produkt - nejsou neobsahuje přítomna alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., * TĚŽKÉ č.497/2005 KOVY Sb., č.101/2007 Sb. a.127/2008 č Sb.. As Obsahuje méně než citral 3 mg/kg (1,2%), ostatní Pb méně podmíněně než 10 mg/kg povolené Cd přísady méně stanovené než 1 mg/kg ve vyhl. Hg č.448/2009 méně než Sb. 1 mg/kg nejsou. za podmínek doporučeného skladování - 6 měsíců od data výroby Hustota (při ) 1,0190-1,0390 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo * MIKROBIOLOGICKÉ jiné vhodné obaly POŽADAVKY dle dohody s odběratelem Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) * GENETICKY doporučené MODIFIKOVANÉ - v dob ře uzavřených ORGANISMY obalech; (GMO) v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až Výrobek neobsahuje geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na * DOPORUČENÉ z něj APLIKACE vyrobených není třeba toto značit. * ALERGENY pro aromatizaci potravin; vhodné i pro kosmetické výrobky (ústní vody) Produkt * DÁVKOVÁNÍ neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 doporučené Sb., - č.101/ g /100 Sb. kg potraviny a.127/2008 č Sb.. maximální g /100 kg potraviny Obsahuje * DŮLEŽITÉ citral INFORMACE (1,2%), ostatní podmíněně povolené přísady stanovené ve vyhl. č.448/2009 Sb. nejsou. * MINIMÁLNÍ Vhodnost TRVANLIVOST použití, stabilita a dávkování musí být odzkoušeny výrobcem finálního produktu. za * DATUM podmínek POSLEDNÍ doporučeného REVIZE skladování - 6 měsíců od data výroby zdravotně Neurčeno nezávadné pro maloobchodní plastové prodej. obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Při vhodné určeném obaly maximálním dle dohody dávkování s odběratelem výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až

12 rozpouštědla - propylenglykol (E ,0%), glycerol (E ,0%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické látky, aromatické přípravky NÁZEV VÝROBKU látky - nejsou PASSIONFRUIT AROMA PG Tropické - nejsou Ovoce do potravin - tekuté barviva - nejsou Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. směs charakteristická pro tropické ovoce nažloutlá Hustota až světle (při žlutá ) 1,0700-1,0900 g/cm3 * VZHLEDIndex lomu (při ) 1,4270-1,4470 čirá kapalina Obsah bez ethanolu sedlin - vypočtený a mechanických neč istot (malé množství jemné usazeniny není na závadu) 3,14 % hm. rozpouštědla - propylenglykol (E ,0%), glycerol (E ,0%) Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Příloha č.4, čl.4) aromatické složky - aromatické látky, aromatické přípravky látky - nejsou geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - nejsou z něj vyrobených není třeba toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou * TĚŽKÉ Produkt KOVY neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než.127/2008 č 10 mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg * ANALYTICKÉ PARAMETRY za podmínek doporučeného skladování - 6 měsíců; skladováno při +5 C - 12 měsíců od data výroby Hustota (při ) 1,0700-1,0900 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - dohody vypočtený s odběratelem 3,14 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, Sb. chladnu (Příloha a č.4, temnu, čl.4) ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až * GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) nealkoholické z něj nápoje, vyrobených cukrářské, není třeba cukrovinkářské, toto značit. pečivárenské výrobky a pop-corn Produkt doporučené neobsahuje - 50 g alergeny /100 kg(l) vyjmenované potraviny, nápoje v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 maximální Sb., č.101/2007 g /100 kg(l) Sb. potraviny, a.127/2008 č nápoje Sb. * MINIMÁLNÍ * DŮLEŽITÉ TRVANLIVOST INFORMACE za Vhodnost podmínek použití, doporučeného stabilita a skladování dávkování - musí 6 měsíců; být odzkoušeny skladováno výrobcem při +5 C - 12 finálního měsíců produktu. data výroby * DATUM POSLEDNÍ REVIZE zdravotně nezávadné plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Neurčeno vhodné pro obaly maloobchodní dle dohody s prodej. odběratelem Při určeném maximálním dávkování výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až

13 rozpouštědla - glycerol (E ,0%), propylenglykol (E ,0%), líh ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické látky NÁZEV VÝROBKU látky - nejsou OSTRUŽINOVÉ AROMA Ostružina - nejsou do potravin - tekuté barviva - nejsou přítomna Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. charakteristická ostružinová bezbarvá Hustota až mírně (při nažloutlá ) 1,0570-1,0770 g/cm3 * VZHLEDIndex lomu (při ) 1,4210-1,4410 čirá kapalina Obsah bez ethanolu sedlin - vypočtený a mechanických neč istot (malé množství jemné usazeniny není na závadu) 15,25 % hm. rozpouštědla - glycerol (E ,0%), propylenglykol (E ,0%), líh Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) aromatické složky - aromatické látky látky - nejsou geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - nejsou z něj vyrobených není třeba toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou přítomna * TĚŽKÉ Produkt KOVY neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než.127/2008 č 10 mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg * ANALYTICKÉ PARAMETRY za podmínek doporučeného skladování - 6 měsíců; skladováno při +5 C - 12 měsíců od data výroby Hustota (při ) 1,0570-1,0770 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - dohody vypočtený s odběratelem 15,25 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, Sb. chladnu (Př íloha a č.4, temnu, čl.4) ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až * GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) pečivo, z cukrářské, něj vyrobených cukrovinkářské, není třeba toto mléčné značit. výrobky, náplně a krémy Produkt doporučené neobsahuje alergeny g /100 vyjmenované kg potraviny v Příloze č.1 maximální Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 g / 100 Sb., kg potraviny ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 * DŮLEŽITÉ INFORMACE Sb., č.101/2007 Sb. a.127/2008 č Sb. * MINIMÁLNÍ Vhodnost TRVANLIVOST použití, stabilita a dávkování musí být odzkoušeny výrobcem finálního produktu. za * DATUM podmínek POSLEDNÍ doporučeného REVIZE skladování - 6 měsíců; skladováno při +5 C - 12 měsíců od data výroby zdravotně Neurčeno nezávadné pro maloobchodní plastové prodej. obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Při vhodné určeném obaly maximálním dle dohody dávkování s odběratelem výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až

14 rozpouštědla - propylenglykol (E ,0%), líh ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické látky NÁZEV VÝROBKU látky - nejsou MERUŇKOVÉ AROMA AROCO PG Meruňka antioxidant - E 321 ( do potravin 5 mg/kg) - tekuté barviva - nejsou přítomna Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. charakteristická meruňková bezbarváhustota (při ) 0,9000-0,9300 g/cm3 * VZHLEDIndex lomu (při ) 1,3850-1,4150 čirá kapalina Obsah bez ethanolu sedlin - vypočtený a mechanických neč istot (malé množství jemné usazeniny není na závadu) 43,07 % hm. rozpouštědla - propylenglykol (E ,0%), líh Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) aromatické složky - aromatické látky látky - nejsou geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na antioxidant - E z 321 něj vyrobených ( 5 mg/kg) není třeba toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou přítomna * TĚŽKÉ Produkt KOVY neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než.127/2008 č 10 mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg * ANALYTICKÉ PARAMETRY za podmínek doporučeného skladování - 6 měsíců; skladováno při +5 C 12 měsíců od data výroby Hustota (při ) 0,9000-0,9300 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - dohody vypočtený s odběratelem 43,07 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, Sb. chladnu (Př íloha a č.4, temnu, čl.4) ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až * GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) pečivo, z cukrářské, něj vyrobených cukrovinkářské není třeba toto výrobky značit. Produkt doporučené neobsahuje - 50 alergeny g/100 kg vyjmenované potraviny v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 maximální Sb., ve znění g/100 Vyhl.č.368/2005 kg potraviny Sb., č.497/2005 * DŮLEŽITÉ INFORMACE Sb., č.101/2007 Sb. a.127/2008 č Sb. * MINIMÁLNÍ Vhodnost TRVANLIVOST použití, stabilita a dávkování musí být odzkoušeny výrobcem finálního produktu. za * DATUM podmínek POSLEDNÍ doporučeného REVIZE skladování - 6 měsíců; skladováno při +5 C 12 měsíců od data výroby zdravotně Neurčeno nezávadné pro maloobchodní plastové prodej. obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Při vhodné určeném obaly maximálním dle dohody dávkování s odběratelem výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až

15 rozpouštědla - propylenglykol (E ,0%), líh ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické látky NÁZEV VÝROBKU látky - nejsou MELOUNOVÉ AROMA PG Meruňka antioxidant - E 321 ( do potravin 5 mg/kg) - tekuté barviva - nejsou přítomna Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. melounová světle žlutá Hustota (při ) 0,9000-0,9300 g/cm3 * VZHLEDIndex lomu (při ) 1,3850-1,4150 čirá kapalina Obsah bez ethanolu sedlin - vypočtený a mechanických neč istot (malé množství jemné usazeniny není na závadu) 43,07 % hm. rozpouštědla - propylenglykol (E ,0%), benzylalkohol (E ,6%) Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) aromatické složky - aromatické látky, aromatické přípravky látky - nejsou geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - nejsou z něj vyrobených není třeba toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou přítomna * TĚŽKÉ Produkt KOVY neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než.127/2008 č 10 mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg * ANALYTICKÉ PARAMETRY za podmínek doporučeného skladování - 6 měsíců; skladováno při +5 C 12 měsíců od data výroby Hustota (při ) 1,0220-1,0420 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - dohody vypočtený s odběratelem 0,01 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, Sb. chladnu (Příloha a č.4, temnu, čl.4) ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až * GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) pečivo, z cukrářské, něj vyrobených cukrovinkářské není třeba toto výrobky značit. Produkt doporučené neobsahuje - 50 alergeny g/100 kg vyjmenované potraviny v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 maximální Sb., - ve 200 znění g/100 Vyhl.č.368/2005 kg potraviny Sb., č.497/2005 * DŮLEŽITÉ INFORMACE Sb., č.101/2007 Sb. a č.127/2008 Sb. * MINIMÁLNÍ Vhodnost TRVANLIVOST použití, stabilita a dávkování musí být odzkoušeny výrobcem finálního produktu. za * DATUM podmínek POSLEDNÍ doporučeného REVIZE skladování - 12 mě síců od data výroby zdravotně Neurčeno nezávadné pro maloobchodní plastové prodej. obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Při vhodné určeném obaly maximálním dle dohody dávkování s odběratelem výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až

16 rozpouštědla - propylenglykol (E ,0%), líh ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické látky NÁZEV VÝROBKU látky - nejsou MALINOVÉ AROMA 716 GL Malina antioxidant - E 321 ( do potravin 5 mg/kg) - tekuté barviva - nejsou přítomna Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. charakteristická malinová nažloutlá Hustota až světle (při žlutohnědá ) 0,9000-0,9300 g/cm3 * VZHLEDIndex lomu (při ) 1,3850-1,4150 čirá, mírně Obsah viskózní ethanolu kapalina - vypočtený bez sedlin a mechanických istot neč (malé množství jemné usazeniny 43,07 není na % závadu) hm. rozpouštědla - glycerol (E ,0%), propylenglykol (E ,0%) Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) aromatické složky - aromatické látky, aromatické přípravky látky - nejsou geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - nejsou z něj vyrobených není třeba toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou přítomna * TĚŽKÉ Produkt KOVY neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než.127/2008 č 10 mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg * ANALYTICKÉ PARAMETRY za podmínek doporučeného skladování - 6 měsíců; skladováno při +5 C 12 měsíců od data výroby Hustota (při ) 1,1750-1,2050 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - dohody vypočtený s odběratelem 0,52 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, Sb. chladnu (Př íloha a č.4, temnu, čl.4) ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až * GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) pečivo, z cukrářské, něj vyrobených cukrovinkářské není třeba toto výrobky značit. Produkt doporučené neobsahuje - 50 alergeny g/100 kg vyjmenované potraviny v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 maximální Sb., - ve 200 znění g/100 Vyhl.č.368/2005 kg potraviny Sb., č.497/2005 * DŮLEŽITÉ INFORMACE Sb., č.101/2007 Sb. a.127/2008 č Sb. * MINIMÁLNÍ Vhodnost TRVANLIVOST použití, stabilita a dávkování musí být odzkoušeny výrobcem finálního produktu. za * DATUM podmínek POSLEDNÍ doporučeného REVIZE skladování - 6 měsíců; skladováno při +5 C - 12 měsíců od data výroby zdravotně Neurčeno nezávadné pro maloobchodní plastové prodej. obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Při vhodné určeném obaly maximálním dle dohody dávkování s odběratelem výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až

17 rozpouštědla - propylenglykol (E ,5%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické přípravky NÁZEV VÝROBKU látky - nejsou LEVANDULOVÉ AROMA PG - nejsou aroma Levandule do potravin - tekuté barviva - nejsou přítomna Doporučené označení na etiketě finální potraviny: řírodní p levandulové aroma. výrazná levandulová bezbarvá Hustota až mírně (při ) světle žlutozelená 1,0150-1,0450 g/cm3 * VZHLEDIndex lomu (při ) 1,4200-1,4500 čirá * MIKROBIOLOGICKÉ kapalina bez sedlin POŽADAVKY a mechanických neč istot; malé množství jemné usazeniny není jakostní vadou Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) rozpouštědla * GENETICKY MODIFIKOVANÉ - propylenglykol ORGANISMY (E 1520 (GMO) 97,5%) aromatické složky - aromatické geneticky přípravky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na látky z něj - vyrobených nejsou není třeba toto značit. * ALERGENY - nejsou barviva Produkt - nejsou neobsahuje přítomna alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., * TĚŽKÉ č.497/2005 KOVY Sb., č.101/2007 Sb. a.127/2008 č Sb. As * MINIMÁLNÍ méně než TRVANLIVOST 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg 6 měsíců od data výroby zdravotně Hustota nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, g/cm3 a 30.0 litrů nebo jiné Index vhodné lomu obaly (při dle ) dohody s odběratelem 1,4200-1,4500 * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek v dobře splňuje uzavřených požadavky obalech;v Vyhl.MZd.ČR suchu, chladnu č.447/2004 a temnu Sb. ři (Př prel.vlhkosti íloha č.4, čl.4) vzduchu do 75 % a skladovací teplotě 5 až ; * GENETICKY PŘED POUŽITÍM MODIFIKOVANÉ PROTŘEPAT ORGANISMY NEBO (GMO) PROMÍCHAT! cukrovinkářské z něj vyrobených výrobky, není želé, třeba nápoje; toto příp. značit. pro speciální účely Produkt doporučené neobsahuje - 20 až alergeny 30 g/100 vyjmenované kg(l) potraviny, v Příloze nápoje č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 maximální Sb., - č.101/ g/100 Sb. kg(l) a potraviny,.127/2008 č nápoje Sb. * MINIMÁLNÍ * DŮLEŽITÉ TRVANLIVOST INFORMACE 6 Vhodnost měsíců od použití, data výroby stabilita a dávkování musí být odzkoušeny výrobcem finálního produktu. * DATUM POSLEDNÍ REVIZE zdravotně nezávadné plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Neurčeno vhodné pro obaly maloobchodní dle dohody s prodej. odběratelem Při určeném maximálním dávkování výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, v provádějících dobře uzavřených Zákon obalech;v č. 110/1997 suchu, Sb. chladnu v platném a temnu zně ní. ři prel.vlhkosti vzduchu do 75 % a skladovací teplotě 5 až ; PŘED Výrobek POUŽITÍM je ve shodě PROTŘEPAT s požadavky NEBO stanovenými PROMÍCHAT! závaznými předpisy ES. pro cukrovinkářské výrobky, želé, nápoje; příp. pro speciální účely

18 rozpouštědla - propylenglykol (E ,0%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické látky NÁZEV VÝROBKU látky - nejsou KOKOSOVÉ AROMA 711 PG Kokos - nejsou do potravin - tekuté barviva - nejsou přítomna Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. kokosová bezbarvá, Hustota případně (při ) se slabým růžovým nádechem 1,0200-1,0280 g/cm3 * VZHLEDIndex lomu (při ) 1,4250-1,4380 čirá * MIKROBIOLOGICKÉ kapalina bez sedlin POŽADAVKY a mechanických nečistot (malé množství jemné usazeniny není na závadu) Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) rozpouštědla * GENETICKY MODIFIKOVANÉ - propylenglykol ORGANISMY (E ,0%) (GMO) aromatické složky - aromatické geneticky látky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na látky z něj - vyrobených nejsou není třeba toto značit. * ALERGENY - nejsou barviva Produkt - nejsou neobsahuje přítomna alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., * TĚŽKÉ č.497/2005 KOVY Sb., č.101/2007 Sb. a.127/2008 č Sb. As * MINIMÁLNÍ méně než TRVANLIVOST 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg za podmínek doporučeného skladování - 12 mě síců od data výroby zdravotně Hustota nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, g/cm3 a 30.0 litrů nebo jiné Index vhodné lomu obaly (při dle ) dohody s odběratelem 1,4250-1,4380 * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, chladnu Sb. (Př íloha a temnu, č.4, čl.4) při rel.vlhkosti vzduchu do 75 % a teplotě 5 až * GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) cukrářské, z něj cukrovinkářské, vyrobených není pečivárenské třeba toto značit. výrobky, pop-corn, mléčné výrobky, zmrzliny, pudinky, nápln ě Produkt doporučené neobsahuje alergeny g / 100 vyjmenované kg potraviny v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR maximální č.113/ Sb., g / 100 ve znění kg potraviny Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 * DŮLEŽITÉ INFORMACE Sb., č.101/2007 Sb. a.127/2008 č Sb. * MINIMÁLNÍ Vhodnost TRVANLIVOST použití, stabilita a dávkování musí být odzkoušeny výrobcem finálního produktu. za * DATUM podmínek POSLEDNÍ doporučeného REVIZE skladování - 12 mě síců od data výroby zdravotně Neurčeno nezávadné pro maloobchodní plastové prodej. obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Při vhodné určeném obaly maximálním dle dohody dávkování s odběratelem výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, při rel.vlhkosti vzduchu do 75 % a teplotě 5 až pro cukrářské, cukrovinkářské, pečivárenské výrobky, pop-corn, mléčné výrobky, zmrzliny, pudinky, nápln ě

19 aromatické složky - aromatické látky ČÍSLO VÝROBKU látky - nejsou NÁZEV VÝROBKU - nejsou KÁVOVÉ AROMA R Káva barviva - nejsou do potravin - tekuté Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. As méně než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg * CHUŤ A VŮNĚ kávová Hustota (při ) 1,0300-1,0500 g/cm3 světle hnědá Index lomu (při ) 1,4230-1,4430 * VZHLED mírně Výrobek zakalená splňuje kapalina požadavky bez Vyhl.MZd.ČR sedlin a mechanických č.447/2004 Sb. istot neč (Př (malé íloha množství č.4, čl.4) jemné usazeniny není na závadu); před * GENETICKY použitím MODIFIKOVANÉ promíchat! ORGANISMY (GMO) geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na rozpouštědla - z propylenglykol něj vyrobených (E není 1520 třeba 98,0%) toto značit. aromatické * ALERGENYsložky - aromatické látky Produkt neobsahuje látky - nejsou alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/ nejsou Sb., č.101/2007 Sb. a.127/2008 č Sb.. barviva Produkt - nejsou neobsahuje alergeny vyjmenované ve Vyhl.MZd.ČR č.448/2009 Sb.. * TĚŽKÉ * MINIMÁLNÍ KOVY TRVANLIVOST As za méně podmínek než 3 doporučeného mg/kg Pb méně skladování než 10 - mg/kg 6 měsíců; Cd skladováno méně než při 1 +5 C mg/kg - 12 měsíců Hg méně od než data 1 mg/kg výroby * ANALYTICKÉ zdravotně nezávadné PARAMETRYplastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Hustota vhodné (při obaly ) dle dohody s odběratelem 1,0300-1,0500 g/cm3 Index lomu (při ) 1,4230-1,4430 * MIKROBIOLOGICKÉ doporučené - v POŽADAVKY dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, při rel.vlhkosti vzduchu do 75 % a teplotě 5 až Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) * GENETICKY * DOPORUČENÉ MODIFIKOVANÉ APLIKACE ORGANISMY (GMO) Výrobek cukrářské, neobsahuje cukrovinkářské, geneticky pečivárenské modifikované výrobky organismy, a pop-corn; nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na aroma lze z použít něj vyrobených též do kosmetických není třeba toto prostředků. značit. Produkt doporučené neobsahuje alergeny g /100 vyjmenované kg potraviny v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR maximální č.113/ Sb., 150 ve g znění /100 Vyhl.č.368/2005 kg potraviny Sb., č.497/2005 * DŮLEŽITÉ INFORMACE Sb., č.101/2007 Sb. a.127/2008 č Sb.. Produkt Vhodnost neobsahuje použití, stabilita alergeny a vyjmenované dávkování musí ve Vyhl.MZd.ČR být odzkoušeny č.448/2009 výrobcem Sb.. finálního produktu. * MINIMÁLNÍ * DATUM POSLEDNÍ TRVANLIVOST REVIZE za podmínek doporučeného skladování - 6 měsíců; skladováno při +5 C - 12 měsíců od data výroby Neurčeno pro maloobchodní prodej. zdravotně Při určeném nezávadné maximálním plastové dávkování obaly: výrobce PE láhve garantuje nebo kanystry dodržení o objemu požadavků 1.0, Nařízení 2.0, 3.0, č.1334/2008/es 5.0, 10.0, 25.0 a a 30.0 předpisů, litrů nebo jiné provádějících vhodné obaly Zákon dle č. dohody 110/1997 s odběratelem Sb. v platném zně ní. doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, při rel.vlhkosti vzduchu do 75 % a teplotě 5 až

20 ČÍSLO rozpouštědla VÝROBKU - propylenglykol (E ,0%) NÁZEV aromatické VÝROBKU složky - aromatické KARAMELOVÉ látky, AROMA aromatické PG přípravky látky - nejsou do potravin Karamel - tekuté - nejsou Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. barviva - nejsou * CHUŤ * TĚŽKÉ A KOVY VŮNĚ karamelová As méně než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg žlutohnědá až hnědá * VZHLEDHustota (při ) 1,0250-1,0550 g/cm3 čirá kapalina Index lomu bez sedlin (při ) a mechanických neč istot (malé množství jemné usazeniny 1,3520 není - na závadu) 1,5000 rozpouštědla Výrobek splňuje - propylenglykol požadavky (E Vyhl.MZd.ČR ,0%) č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) aromatické * GENETICKY složky MODIFIKOVANÉ - aromatické ORGANISMY látky, aromatické (GMO) přípravky látky - nejsou geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - nejsou z něj vyrobených není třeba toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou * TĚŽKÉ Produkt KOVY neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než.127/2008 č 10 mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg za podmínek doporučeného skladování - 6 měsíců; skladováno při +5 C - 12 měsíců od data výroby Hustota (při ) 1,0250-1,0550 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo * MIKROBIOLOGICKÉ jiné vhodné obaly POŽADAVKY dle dohody s odběratelem Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) * GENETICKY doporučené MODIFIKOVANÉ - v dob ře uzavřených ORGANISMY obalech; (GMO) v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až Výrobek neobsahuje geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na * DOPORUČENÉ z něj APLIKACE vyrobených není třeba toto značit. * ALERGENY cukrářské, cukrovinkářské, pečivárenské výrobky a pop-corn Produkt * DÁVKOVÁNÍ neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 doporučené Sb., - č.101/ g /100 Sb. kg a potraviny.127/2008 č Sb. maximální g /100 kg potraviny * MINIMÁLNÍ * DŮLEŽITÉ TRVANLIVOST INFORMACE za Vhodnost podmínek použití, doporučeného stabilita a skladování dávkování - musí 6 měsíců; být odzkoušeny skladováno výrobcem při +5 C - 12 finálního měsíců produktu. data výroby * DATUM POSLEDNÍ REVIZE zdravotně nezávadné plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Neurčeno vhodné pro obaly maloobchodní dle dohody s prodej. odběratelem Při určeném maximálním dávkování výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené provádějících - v Zákon dob ře č. uzavřených 110/1997 obalech; Sb. v platném v suchu, zně ní. chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až cukrářské, cukrovinkářské, pečivárenské výrobky a pop-corn

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny:

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny: Název potraviny: řez s příchutí ananasu Hmotnost: 90g Složení potraviny: jedlý tuk rostlinný vícedruhový (olej rostlinný (kokosový, řepkový, 28,84 palmový),, emulgátory E322, E471, E475, sůl, konzervant

Více

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin,

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin, Složení výrobků 4 Cukrářský výrobek Dezert ovocný 80g 2dny Složení: roládová hmota piškotová(vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol,

Více

OVOCNÉ DORTY - průměr 22 cm (cca 12 porcí)

OVOCNÉ DORTY - průměr 22 cm (cca 12 porcí) OVOCNÉ DORTY - průměr 22 cm (cca 12 porcí) D 01 - OVOCNÝ DORT JAHODOVÝ S Klasický ovocný dort s jahodami a vanilkovým krémem, zdobený krémem nebo šlehačkou a sezónním ovocem. Jahody lze zaměnit za broskve,

Více

SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015

SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015 SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015 TOČENÁ A KOPEČKOVÁ ZMRZLINA LEDOVÉ TŘÍŠTĚ TOPPINGY www.toje.cz O NÁS Pod obchodní značkou TOJE vyrábí a dodává česká společnost FRUJO, a.s. špičkové produkty pro profesionální

Více

8FTFLRJ*jaaddd+ VITALITY drink

8FTFLRJ*jaaddd+ VITALITY drink příchuť hruška & jablko & skořice vitaminy, zinkem, slazený cukrem a sladidlem. DOPORUČENÉ DÁVKO- VÁNÍ: 15,6 g směsi na 1 l vody. 100 ML NÁPOJE PRŮMĚRNĚ OBSAHUJE (% DENNÍ DOPORUČENÉ DÁVKY): energetická

Více

ALERGENY : LEPEK,VEJCE,MLÉKO

ALERGENY : LEPEK,VEJCE,MLÉKO 1. Věneček žloutkový 60g Cukrářský výrobek s máslovou-pudinkovou náplní Složení : mouka,olej,voda,sůl,vejce,suš.mléko,krémový prášek,máslo,rumové aroma,fondán ALERGENY : LEPEK,VEJCE,MLÉKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Naše nabídka. Cheesecake. Mrkvový dort. Tradiční americká receptura - sušenkový. z krémového. Philadelphia a vrstva zakysané smetany na povrchu.

Naše nabídka. Cheesecake. Mrkvový dort. Tradiční americká receptura - sušenkový. z krémového. Philadelphia a vrstva zakysané smetany na povrchu. Naše nabídka Cheesecake Tradiční americká receptura - sušenkový základ, náplň z krémového smetanového sýra Philadelphia a vrstva zakysané smetany na povrchu. 1 dort / 12-14 ks, 26cm průměr, váha - 1900g,

Více

Katalog cukrářských výrobků

Katalog cukrářských výrobků Katalog cukrářských výrobků Vyrábí & Dodává: Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín IČ: 023 90 515, DIČ: CZ 023 90 515 Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, Hřbitovní 1346/11, 741 01 Nový

Více

SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015

SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015 SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015 TOČENÁ A KOPEČKOVÁ ZMRZLINA LEDOVÉ TŘÍŠTĚ TOPPINGY www.toje.cz O NÁS Pod obchodní značkou TOJE vyrábí a dodává česká společnost FRUJO, a.s. špičkové produkty pro profesionální

Více

Sídlo: SŠŽ Sokolov, příspěvková organizace Žákovská 716 356 01 Sokolov. Cukrářské výrobky. Zdroj: vlastní

Sídlo: SŠŽ Sokolov, příspěvková organizace Žákovská 716 356 01 Sokolov. Cukrářské výrobky. Zdroj: vlastní Sídlo: SŠŽ Sokolov, příspěvková organizace Žákovská 716 356 01 Sokolov Cukrářské výrobky Zdroj: vlastní 40 Objednávka (OV Cukráři - Tovární) Telefon: 359 574 108 Mobil: 739 322 431 Mail: cukrari@zivnostenska-sokolov.cz

Více

2.11.2015 Spojovací 798/31, Praha 9. ananas práškové aroma. arašídy sladké tekuté aroma. arašídy tekuté přírodní aroma. anýz práškové aroma

2.11.2015 Spojovací 798/31, Praha 9. ananas práškové aroma. arašídy sladké tekuté aroma. arašídy tekuté přírodní aroma. anýz práškové aroma AROCO, spol. s r.o. 2.11.2015 Katalog výrobků (pekařské a ářské výrobky, extrudáty, komprimáty) aloe práškové aloe tekuté amaretto práškové přírodní ananas práškové ananas práškové ananas práškové přírodní

Více

Cukrárna Ella... ...místo kde je život sladký. Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje.

Cukrárna Ella... ...místo kde je život sladký. Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje. Cukrárna Ella......místo kde je život sladký Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje teplé nápoje zákusky z naší domácí kuchyně a italské zákusky Káva 7g Káva

Více

Ing. Matěj Kužel, Na Truhlářce 2084/40, 180 00, Praha 8 Libeň, provozovna: Cukrárna Emil Gaigher, Tyršova 644/42, Písek

Ing. Matěj Kužel, Na Truhlářce 2084/40, 180 00, Praha 8 Libeň, provozovna: Cukrárna Emil Gaigher, Tyršova 644/42, Písek Ing. Matěj Kužel, Na Truhlářce 2084/40, 180 00, Praha 8 Libeň, provozovna: Cukrárna Emil Gaigher, Tyršova 644/42, Písek Výrobky s tukovou náplní: Pokud není uvedeno přímo ve složení výrobků, mohou výrobky

Více

JEMNÉ PEČIVO - složení

JEMNÉ PEČIVO - složení Cukrárna - pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz JEMNÉ PEČIVO - složení platnost od 01.01.2015 Albín s meruňkami Bochánek z kynutého těsta plněný meruňkovou náplní,

Více

NABÍDKA FÁBULOVY CUKRÁRNY

NABÍDKA FÁBULOVY CUKRÁRNY NABÍDKA FÁBULOVY CUKRÁRNY DEZERTY Banán se zmrzlinou 50 Vafle 30 (2 ks polité čokoládou, pravá šlehačka) Koláče, řezy, dorty dle denní nabídky KOKTEJLY Jahodový shake 30 (2 dl mléka, kopeček jahodové zmrzliny,

Více

Marokánka. Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2015 Bezlepík s.r.o. Kokosový věneček v cukru. www.bezlepik.cz

Marokánka. Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2015 Bezlepík s.r.o. Kokosový věneček v cukru. www.bezlepik.cz Katalog Vánočního cukroví 2015 Bezlepík s.r.o. Kokosový věneček s polevou Tvarovaný světle kokosový kroužek přestříkaný čokoládou Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, 5. května 9, 741 01 Nový Jičín www.bezlepik.cz

Více

TECHNICKÝ LIST: Chytrý sirup GUARANÁ 200ml

TECHNICKÝ LIST: Chytrý sirup GUARANÁ 200ml TECHNICKÝ LIST: Chytrý sirup GUARANÁ 200ml Vzhled kalný, při dlouhodobém skladování se může objevit charakteristická usazenina, kterou lze lehkým protřepáním odstranit. Barva je medově hnědá, konzistence

Více

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva Název školy Název projektu Číslo projektu Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB45 Číslo materiálu

Více

Cukrárna - pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz. ZÁKUSKY - složení

Cukrárna - pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz. ZÁKUSKY - složení Cukrárna - pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz ZÁKUSKY - složení platnost od 01.03.2016 Banánek s ovocem a šlehačkou Banánek z odpalovaného těsta plněný šlehačkou

Více

MALOOBCHODNÍ ceník pro rok 2015

MALOOBCHODNÍ ceník pro rok 2015 MALOOBCHODNÍ ceník pro rok 2015 bez 15% DPH s 15% DPH prodej CZK za 1 kg KLASIK - Směsi pro točenou zmrzlinu 1:3 109,00 Kč 125,35 Kč Vanilka Vanilkovo - smetanová Pistáciová Smetana Tofi Jogurt Citron

Více

Obsah alergenů: Obsah dále uvedených alergenů se týká i obsahu stopových množství:

Obsah alergenů: Obsah dále uvedených alergenů se týká i obsahu stopových množství: 1. Název suroviny KOKOSOVÝ TUK 2. Prodejce: SALES 4 PORTAL LTD 3. Popis suroviny: Kokosový tuk (olej) je vyroben z dužiny (kopry) kokosových ořechů, plodů palmy kokosové (Cocos nucifera L.). Díky nízkému

Více

TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41

TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41 TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41 V souladu s 8 Sbírky zákonů č. 110/1997 Vám předkládáme údaje podle 6 Sbírky zákonů č. 110/1997 o našich výrobcích dodávaných

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh

Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh Pod obchodní značkou TOJE vyrábí a dodává společnost FRUJO, a.s., špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh, zahrnující produkty pro pekaře,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.11.2013

Více

ADDFOOD spol. s r.o.

ADDFOOD spol. s r.o. Strana 1/7 ADDFOOD spol. s r.o. český výrobce nápojových koncentrátů s dlouholetou tradicí Jsme ryze česká firma bez účasti zahraničního kapitálu. Na českém trhu nápojového průmyslu působíme od roku 1992.

Více

INFORMACE O SUDOVÝCH PIVECH

INFORMACE O SUDOVÝCH PIVECH INFORMACE O SUDOVÝCH PIVECH na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům UCHOVEJTE NA DOSTUPNÉM MÍSTĚ PRO KONTROLY ORGÁNŮ STÁTNÍ

Více

s radostí pečeme pro všechny Jak ochutnat a objednat? Kontaktujte vedoucí pekárny pekarna@pferda.cz +420 734 534 219

s radostí pečeme pro všechny Jak ochutnat a objednat? Kontaktujte vedoucí pekárny pekarna@pferda.cz +420 734 534 219 Katalog dobrot s radostí pečeme pro všechny Jak ochutnat a objednat? Kontaktujte vedoucí pekárny pekarna@pferda.cz +420 734 534 219 Mandlová bábovka složení: pšeničná mouka, cukr, mléko, olej, mandle 4%,

Více

Tradiční český perník

Tradiční český perník Tradiční český Rodinná firma Dubea vyrábí ucelenou řadu medových ů dle vlastní staročeské receptury a to již téměř 150 let. V sortimentu naleznete tradiční jak jej mají naše děti rádi, ale také ové dezerty

Více

Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY. KA 2210/up_4_14

Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY. KA 2210/up_4_14 Atlas výrobků FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY KA 2210/up_4_14 Bílý jogurt Klasik mléko, mléčná bílkovina, živé jogurtové kultury. Bílý jogurt klasický mléko, mléčná bílkovina, jogurtová kultura. Bílý jogurt

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Gastro 21 Objednávky na telefonu: 725 857 682 Hot Drink HOT DRINK / ICE DRINK / MILK

Více

Cukrárna Katka spol. s r.o. Katalog a ceník zákusků platný od 1.9.2013 I. Foto Název Váha g Složení Cena Kč

Cukrárna Katka spol. s r.o. Katalog a ceník zákusků platný od 1.9.2013 I. Foto Název Váha g Složení Cena Kč Ananasový terčík 80 pšeničná mouka cukr vejce směs rostlinných a živočišných tuků sušené mléko krémový prášek marmeláda agar konzervovaný ananas alginat 22 Čoko kostka 100 pšeničná mouka vejce cukr čokoládová

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

PLU/p.č. Název výrobku Váha Cena

PLU/p.č. Název výrobku Váha Cena 1. Žloutkový věneček s polevou 80 g 14 Kč 2. Žloutkový věneček s polevou 40 g 8 Kč 3. Žloutkový věneček s polevou 60 g 12 Kč 4. Žloutkový věneček s polevou 80 g 14 Kč 5. Žloutkový věneček s polevou 40

Více

Vánoční nabídka reklamních cukrovinek

Vánoční nabídka reklamních cukrovinek 2013 Výrobce a dodavatel reklamních cukrovinek Uvedené ceny jsou za minimální náklad bez DPH a dopravy. Cenová poptávka je nezávazná. V případě zájmu Vám rádi zašleme kalkulaci dle Vašeho konkrétního požadavku.

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Hotel U Růže servis vín, manuál číšníka

Hotel U Růže servis vín, manuál číšníka Veškerá vína uvedená v tomto manuálu pocházejí z vinařské oblasti Slovácké, obce Bzenec. U jednotlivých vín jsou uvedeny viniční tratě. Vína vyrobila firma Bzenia, s.r.o. se sídlem v Bzenci. Všechna vína

Více

Jogobella. Jablečný. malý 290,- střední 420,- velký 680.- malý 260,- střední 390,- velký 640,- číslo: 00001

Jogobella. Jablečný. malý 290,- střední 420,- velký 680.- malý 260,- střední 390,- velký 640,- číslo: 00001 Jogobella číslo: 00001 jogurtová šlehačka, maliny, borůvky a jahody zalité želatinou, piškotový korpus malý 290,- velký 680.- Jablečný číslo: 00002 bílá šlehačka, nastrouhaný jablka se skořicí zalitá želatinou,

Více

CUKROVÍ - složení. Cukrárna pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz

CUKROVÍ - složení. Cukrárna pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz Cukrárna pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz CUKROVÍ - složení platnost od 01.01.2015 Bílé hvězdičky Hvězdičky z lineckého těsta slepené jahodovou marmeládou, polévané

Více

BÍLÁ ČOKOLÁDA. Podkova s citrónovou náplní. Dárek se smetanovou náplní. Bílá čokoláda s náplní s citronovou příchutí

BÍLÁ ČOKOLÁDA. Podkova s citrónovou náplní. Dárek se smetanovou náplní. Bílá čokoláda s náplní s citronovou příchutí BÍLÁ ČOKOLÁDA Podkova s citrónovou náplní Bílá čokoláda s náplní s citronovou příchutí Legislativní název: Čokoládový bonbon bílý formovaný s náplní Složení: bílá čokoláda 69% (cukr, kakaové máslo, sušené

Více

Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny ionizujícím zářením. č.v.

Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny ionizujícím zářením. č.v. Kompek, spol. s r. o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SPECIFIKACE NEBALENÝCH VÝROBKŮ CUKRÁRNA PLATNOST OD: 31.7.2013 Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Označování potravin. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Označování potravin. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Označování potravin Kamila Míková Označování potravin Upravuje Zákon o potravinách č.110/97 Sb.a Vyhláška č. 113/2005 Sb. - Potraviny balené výrobcem - Potraviny balené

Více

CUKRÁRNA Letohrad. BEAS, akciová společnost, Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové, Česká republika

CUKRÁRNA Letohrad. BEAS, akciová společnost, Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové, Česká republika CUKRÁRNA Letohrad BEAS, akciová společnost, Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové, Česká republika Nabídka cukrářských a pekařských výrobků aktualizovaná 22. října 2014 (sdělení výrobce všech potřebných

Více

Kompek, spol.s.r.o., J Hory 671, 272 64 Kladno SPECIFIKACE NEBALENÝCH VÝROBKŮ LISTOVÁ LINKA

Kompek, spol.s.r.o., J Hory 671, 272 64 Kladno SPECIFIKACE NEBALENÝCH VÝROBKŮ LISTOVÁ LINKA Kompek, spol.s.r.o., J Hory 671, 272 64 Kladno SPECIFIKACE NEBALENÝCH VÝROBKŮ LISTOVÁ LINKA PLATNOST OD: 3.9. 2013 Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly

Více

Velké zákusky. Cena výrobku. Název výrobku Hmotnost Složení

Velké zákusky. Cena výrobku. Název výrobku Hmotnost Složení Bezé řez Bombička Kakaový řez Indián Velké zákusky Název výrobku Hmotnost Složení Jádrový rohlíček s kakaovým krémem Jádrová trubička s pařížskou šlehačkou Jádrová trubička se šlehačkou Kokoska Kokosky

Více

Nebalené cukrářské výrobky

Nebalené cukrářské výrobky Nebalené cukrářské výrobky VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM!!! Na základě 8, odst. 1 zákona č. 110/97 Sb.o potravinách ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme touto formou všem obchodním partnerům všechny potřebné

Více

LEDOVÉ KÁVY KÁVOVÉ SPECIALITY

LEDOVÉ KÁVY KÁVOVÉ SPECIALITY CAFÉ MAROCCO (espresso, ořechový likér, lehačka, skořice) CAFÉ HAVANA (espresso, čokoládový likér, lehačka, kakao) CAFÉ PARIS (espresso, karamelový likér, lehačka, kakao) CAFÉ TROPICANA (espresso, banánový

Více

Proteinová tyčinka s obsahem cukru a sladidla, s čokoládovou příchutí.

Proteinová tyčinka s obsahem cukru a sladidla, s čokoládovou příchutí. ČOKOLÁDOVÁ TYČINKA Proteinová tyčinka s obsahem cukru a sladidla, s čokoládovou příchutí. kj 1556 622 Kcal 373 149 Bílkoviny (g) 32,7 13,1 Asimilovatelné sacharidy (g) 23,9 9,6 z toho polyoly 16,3 6,5

Více

B. C. D. Nabídkový list pro rok 2014

B. C. D. Nabídkový list pro rok 2014 B. C. D. Nabídkový list pro rok 2014 Ing. Simona Dunglová Výroba zmrzlinové směsi BCD 669 02 Znojmo Rudoleckého 20 Tel. 515 241 402, mobil : 603 830 668, e-mail : zmrzliny@bcd.cz http :// www.bcd.cz -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Nealkoholické nápoje. Druhy a senzorické hodnocení

Nealkoholické nápoje. Druhy a senzorické hodnocení Nealkoholické nápoje Druhy a senzorické hodnocení Vyhláška MZe č. 335/1997 Sb. pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní

Více

Nápojový lístek. Nealkoholické & Míchané nealkoholické nápoje

Nápojový lístek. Nealkoholické & Míchané nealkoholické nápoje Nápojový lístek Nealkoholické & Míchané nealkoholické nápoje Rajec neperlivý, jemně perlivý 0,33 l 24 Kč Coca cola 0,33 l 30 Kč Točená kofola 0,1 l 6 Kč Tonic, zázvorový (Kinley) 0,25 l 30 Kč Džbán s vodou

Více

Soustředíme se na tradiční výrobu, podle starých receptur. Víme však, že si rádi pochutnáte i na sladkostech z moderní cukrařiny.

Soustředíme se na tradiční výrobu, podle starých receptur. Víme však, že si rádi pochutnáte i na sladkostech z moderní cukrařiny. Cukrárna Panenka vzniká v roce 1990. V této době se ještě nedá hovořit o cukrárně takové jakou je dnes. Z počátku celé podnikání záviselo na výrobě a rozvozu vaniček a následné malé výrobně na zahrádce

Více

NABÍDKA PEČIVA. koláčky z vláčného kynutého těsta, plněné jemnou tvarohovou náplní,

NABÍDKA PEČIVA. koláčky z vláčného kynutého těsta, plněné jemnou tvarohovou náplní, KOLÁČEK SVATEBNÍ tvarohový koláčky z vláčného kynutého těsta, plněné jemnou tvarohovou náplní s rozinkami, pokryté křehkou drobenkou KOLÁČEK SVATEBNÍ makový koláčky z vláčného kynutého těsta, plněné vydatnou

Více

Specifikace výrobku. Datum vydání: 11. 9. 2008. Datum revize: 8.3.2016. Počet stran: 5. Vypracoval (funkce): Simona Švorcová, obchodní asistent

Specifikace výrobku. Datum vydání: 11. 9. 2008. Datum revize: 8.3.2016. Počet stran: 5. Vypracoval (funkce): Simona Švorcová, obchodní asistent Specifikace výrobku Datum vydání: 11. 9. 2008 Datum revize: 8.3.2016 Počet stran: 5 Vypracoval (funkce): Simona Švorcová, obchodní asistent Schválil (funkce): Jenčková Jana, obchodní ředitel 1. Název výrobku:

Více

bezlepkový chléb kmínový

bezlepkový chléb kmínový bezlepkový chléb kmínový Dr. Pekař inovy_96x99.indd 2 30.8.2015 22:05:20 popis: Čistě kváskový čerstvý chléb s výbornou strukturou a chutí. Výroba je založena pouze na přírodní fermentaci (kvašení). Mléčné

Více

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Technologické

Více

Originální dorty a dezerty pro každého!

Originální dorty a dezerty pro každého! Originální dorty a dezerty pro každého! Plánujete oslavu narozenin, svatbu, firemní večírek nebo třeba jen originální dar pro někoho ze svých blízkých? V CITYgastro Vám nabízíme fantastické dorty a dezerty

Více

OVOCNÉ ŠŤÁVY - RECENZE

OVOCNÉ ŠŤÁVY - RECENZE OVOCNÉ ŠŤÁVY - RECENZE Pamatujete se z dětství na ovocné šťávy? Nakupujete je i pro své děti? Přidáváte sirupy do nealkoholických nebo alkoholických nápojů? Tak i tak, dříve než si koupíte ovocnou šťávu,

Více

Ořechy a ořechové polotovary

Ořechy a ořechové polotovary Ořechy a ořechové polotovary O společnosti Společnost ALIKA a.s. je předním výrobcem a dodavatelem přírodních nebo zpracovaných ořechů a sušeného ovoce na českém trhu již od roku 1992. Je českou rodinnou

Více

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení výrobku trvanlivost 2040 Chléb pšenično žitný 4 72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí, kmín, látka zlepš.mouku(

Více

Vánoční nabídka 2012 reklamních cukrovinek

Vánoční nabídka 2012 reklamních cukrovinek Výrobce a dodavatel reklamních cukrovinek Škárova 9, 612 00 Brno Tel.: +420549212775-6 Mobil: +420777135149 premiera@premiera.cz lysakova@premiera.cz havlikova@premiera.cz www.premiera.cz Uvedené ceny

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK

JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK KAVÁRNA HERNA HLÍDÁNÍ DĚTÍ OSLAVY... Originální rodinné centrum pro Vás a Vaše děti JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK www.domecekurondelu.cz Nejsme baristé, ale máme pro Vás připraveno hned několik druhů kávy

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2014

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2014 SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2014 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY Příloha č. 2 k výměru MF č. 01/2010 1. Běžný způsob distribuce mléčných výrobků MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY MLÉKO OCHUCENÉ podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 657/2008,

Více

Smetana na vaření 0377

Smetana na vaření 0377 Mléko čerstvé 0100 10 dní 6 ks/kart. 0,5 % 1 l PET Mléko čerstvé 0105 10 dní 6 ks/kart. 1,5 % 1 l PET Mléko čerstvé 0119 Selské 10 dní 6 ks/kart. 3,5 % 1 l PET Mléko čerstvé 0147 10 dní 1,5 % 5 l KARTON

Více

Vladimír Cais Sídliště 385 Vlachovo Březí 38422 SLOŽENÍ PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ CHLÉB

Vladimír Cais Sídliště 385 Vlachovo Březí 38422 SLOŽENÍ PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ CHLÉB CHLÉB CHALUPÁŘSKÝ CHLÉB 500g/600g/850g/1200g/2400g MAĎARSKÝ CHLÉB 500g/600g/850g/1200g CHLÉB CÉZAR 450g/1000g Žitno-pšeničný chléb pitná voda, žitná mouka 25%, pšeničná mouka, žitný kvas (žitná mouka,

Více

Nápojový lístek. Vítáme Vás v restauraci Penzionu Berany. a přejeme Vám příjemné posezení a dobrou chuť. Otevřeno denně, provoz kuchyně:

Nápojový lístek. Vítáme Vás v restauraci Penzionu Berany. a přejeme Vám příjemné posezení a dobrou chuť. Otevřeno denně, provoz kuchyně: Nápojový lístek Vítáme Vás v restauraci Penzionu Berany a přejeme Vám příjemné posezení a dobrou chuť Otevřeno denně, provoz kuchyně: Po : 13:00-22:00 Út - So : 11:00-22:00 Ne : 11:00-20:00 Rezervace:

Více

Soustředíme se na tradiční výrobu, podle starých receptur. Víme však, že si rádi pochutnáte i na sladkostech z moderní cukrařiny.

Soustředíme se na tradiční výrobu, podle starých receptur. Víme však, že si rádi pochutnáte i na sladkostech z moderní cukrařiny. vzniká v roce 1990. V této době se ještě nedá hovořit o cukrárně takové jakou je dnes. Z počátku celé podnikání záviselo na výrobě a rozvozu vaniček a následné malé výrobně na zahrádce rodinného domu.

Více

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Míchané nealkoholické nápoje a limonády

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Míchané nealkoholické nápoje a limonády Nápojový lístek Nealkoholické nápoje Rajec neperlivý, jemně perlivý 0,33 l 24 Kč Coca cola 0,33 l 30 Kč Točená kofola 0,1 l 6 Kč Tonic, zázvorový (Kinley) 0,25 l 30 Kč Džbán s vodou a citronem 0,5 l /

Více

Dobroty pro vás tel.: 568 858 223. Dobroty pro vás. Katalog cukrářských výrobků a lahůdek. Katalog cukrářských výrobků a lahůdek www.jestreb.

Dobroty pro vás tel.: 568 858 223. Dobroty pro vás. Katalog cukrářských výrobků a lahůdek. Katalog cukrářských výrobků a lahůdek www.jestreb. Dobroty pro vás Katalog cukrářských výrobků a lahůdek Katalog cukrářských výrobků a lahůdek www.jestreb.cz 2 MINI zákusky 1008 Brambora modelovaná 20g 1010 Indiánek ovocný 20g 1012 Kornoutek ovocný 20g

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Nebalené cukrářské výrobky

Nebalené cukrářské výrobky VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM!!! Nebalené cukrářské výrobky Na základě 8, odst. 1 zákona č. 110/97 Sb. o potravinách ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme touto formou všem obchodním partnerům všechny potřebné

Více

KATALOG ČOKOLÁDOVÝCH VÝROBKŮ

KATALOG ČOKOLÁDOVÝCH VÝROBKŮ KATALOG ČOKOLÁDOVÝCH VÝROBKŮ ČOKOLÁDOVÉ BONBONY Nugát Čokoládové bonbony s lahodnou nugátovou náplní vyráběnou dle originální české receptury Karamel Čokoládové bonbony s jemným karamelem, který je vyráběn

Více

, www.vasicekzabreh.cz

, www.vasicekzabreh.cz , www.vasicekzabreh.cz PEKAŘSKÉ VÝROBKY- JEMNÉ PEČIVO, KORPUSY, TRVANLIVÉ PEČIVO A VÝROBKY. SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ DO 35 C NEBALENÉ CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY. SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ DO 8 O C BALENÉ CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY..

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_156 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Skladování Výrobce Veterinární ovál. Masokombinát Plzeň s.r.o., Podnikatelská 1094/15, 301 00 Plzeň, Česká republika CZ 300 ES

Skladování Výrobce Veterinární ovál. Masokombinát Plzeň s.r.o., Podnikatelská 1094/15, 301 00 Plzeň, Česká republika CZ 300 ES KÓD NÁZEV VÝROBKU DRUH / SKUPINA VÝROBKU SLOŽENÍ VČ. ALERGENŮ, OBSAH TUKU A SOLI ZPŮSOB BALENÍ Doba trvanlivosti Doba spotřeby po rozbalení (nesmí překročit datum spotřeby uvedený na etiketě) Skladování

Více

Stránka 1. Složení. Minimální. trvanlivost. Hmotnost CHLÉB

Stránka 1. Složení. Minimální. trvanlivost. Hmotnost CHLÉB CHLÉB Hmotnost g Chléb konzumní s kmínem 1 200 1 den Pšeničná mouka a žitná mouka,voda, sůl jodidovaná, droždí, přípravek zlepšující mouku ( pšeničná mouka bobtnavá, zahušťovadlo (E 412),pšeničná mouka,

Více

Dia výrobky - Dia cukrovinky

Dia výrobky - Dia cukrovinky Dia výrobky - Dia cukrovinky ST015 40ks CL159 2 Dia cukrovinky Sojový suk diabetický 40g 8,50 Kč DIANELLA banánová tyčinka v dia hořké čokoládě 40g 9,90 Kč CL156 1 CL158 CL157 DIANELLA křehké cereální

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 248 10. funkční období 248 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny ionizujícím zářením.

Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny ionizujícím zářením. Kompek, spol. s r. o., J. Hory 67, 272 64 Kladno SPECIFIKACE NEBALENÝCH VÝROBKŮ CUKRÁRNA PLATNOST OD: 2.2.205 č.v. název výrobku 560 Koláč makový 56 Koláč jablečný 562 Koláč tvarohový 564 Koláč ovocný

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

SLOŽENÍ VÝROBKŮ. Pekařství Chyšky

SLOŽENÍ VÝROBKŮ. Pekařství Chyšky SLOŽENÍ VÝROBKŮ Pekařství Chyšky Čebiš-Řeháček k.s., Chyšky 29, 398 53 IČ: 4075562 DIČ: CZ40755622 Tel.: +420 382 591 235, Mobil: +420 724 738 442 E-mail: info@pekarstvichysky.cz ; http://www.pekarstvichysky.cz/

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 12.11.2013

Více

KOLÁČE - složení. Cukrárna pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz

KOLÁČE - složení. Cukrárna pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz Cukrárna pekárna U MARKA Pramenní 7, 301 00 PLZEŇ, +420 377 537 732, www.umarka.cz KOLÁČE - složení platnost od 01.01.2015 Domácí koláč celozrnný - tvaroh, povidla, džem Koláč z kynutého celozrnného těsta

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

D o r t y / D e z e r t y

D o r t y / D e z e r t y Dorty / Dezerty Paříž (strana 4) Mouřenín (strana 4) Čokoládový sen ( strana 4) Čoko Pomeranč ( strana 5) Foresta ( strana 5) Čoko Hruška ( strana 5) Banán ( strana 6) Lesní pyré ( strana 6) Čoko Banán

Více

MORAVSKÁ PŘÍVLASTKOVÁ VÍNA

MORAVSKÁ PŘÍVLASTKOVÁ VÍNA Ryzlink vlašský (Viniční trať Novosady) Víno se hodí k zeleninovým jídlům, bílým sýrům, k lehké úpravě ryb či jemným paštikám, ale také k přírodnímu drůbežímu steaku, k jemnějším úpravám pizzy a těstovin.

Více

MINI VÝROBKY. Fornetti. konzumovat v den nákupu. banán-čokoláda. konzumovat v den nákupu. Fornetti. čokoládové. Fornetti. konzumovat v den nákupu

MINI VÝROBKY. Fornetti. konzumovat v den nákupu. banán-čokoláda. konzumovat v den nákupu. Fornetti. čokoládové. Fornetti. konzumovat v den nákupu Název složení trvanlivost MINI VÝROBKY banán-čokoláda PŠENIČNÁ mouka, voda, banánová náplň s kousky čokolády 27 %: [studený krémový prášek (cukr, zahušťovadlo E1414, sušené nízkotučné MLÉKO, rostlinný

Více

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Tento dokument obsahuje informace pro spotřebitele vyžadované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a

Více

Zborovecká 10, 678 01 Blansko IČO:27165906 DIČ:CZ27165906. Katalog výrobků. platný od 1. 11. 2014

Zborovecká 10, 678 01 Blansko IČO:27165906 DIČ:CZ27165906. Katalog výrobků. platný od 1. 11. 2014 Pekárny Blansko a. s. Zborovecká 10, 678 01 Blansko IČO:27165906 DIČ:CZ27165906 Katalog výrobků platný od 1. 11. 2014 Telefonní čísla pro vyřizování objednávek a jejich reklamací: objednávky pekařských

Více

PRODUKTOVÉ LISTY SUROVIN POUŽITÝCH V PRODUKTECH BUBBLEOLOGY VČETNĚ ALERGENŮ, KTERÉ JSOU V NICH OBSAŽENY

PRODUKTOVÉ LISTY SUROVIN POUŽITÝCH V PRODUKTECH BUBBLEOLOGY VČETNĚ ALERGENŮ, KTERÉ JSOU V NICH OBSAŽENY PRODUKTOVÉ LISTY SUROVIN POUŽITÝCH V PRODUKTECH BUBBLEOLOGY VČETNĚ ALERGENŮ, KTERÉ JSOU V NICH OBSAŽENY SEZNAM ALERGENŮ V PRODUKTECH BUBBLEOLOGY: MLÉKO, SÓJA, ARAŠÍDY, OŘECHY (MANDLE) PŘI KOMBINOVÁNÍ PŘÍCHUTÍ

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 157/2003 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 157/2003 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 157/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a

Více

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK Mithon SP je tekutý, nepěnivý chemický přípravek sloužící k preventivnímu ošetření proti růstu řas a k jejich likvidaci. Tento přípravek je vhodný pro ošetření vody

Více

MITHON SVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO KAPALINY POUŽÍVANÉ PŘI OBRÁBĚNÍ KOVŮ

MITHON SVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO KAPALINY POUŽÍVANÉ PŘI OBRÁBĚNÍ KOVŮ MITHON SVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO KAPALINY POUŽÍVANÉ PŘI OBRÁBĚNÍ KOVŮ Mithon SVA je určen ke konzervaci nebo k potlačení nežádoucího mikrobiálního napadení kapalin používaných při obrábění kovů. Tento

Více

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik.

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik. ANGLICKÁ PLACKA 80 g uzená cihla ( mléko, sýrařské kultury, syřidlo, jedlá sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, barvivo: annatto, konzervant: E252) anglická slanina (vepřový bok 94%, voda, jedlá sůl, konzervant:e250,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 25. července 2003,

VYHLÁŠKA. ze dne 25. července 2003, 259 VYHLÁŠKA ze dne 25. července 2003, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem

Více

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty Firemní katalog Cukrářské a pekařské produkty Sestaven pro rok 2015 / 2016 Obsah Úvod... 3 O nás... 4 Seznam alergenů... 5 Pekařské produkty... 6 Chlebíčky... 7 Lahůdky... 10 Cukrářské produkty... 12 Muffiny...

Více