* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg"

Transkript

1 rozpouštědla - voda, glycerol (E %) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické přípravky, aromatické látky v. 2 NÁZEV VÝROBKU látka - E GRIOTTE 202 (1500 AROMA mg/kg) NT PRO CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY Griotka - nejsou tekuté barviva - nejsou přítomna Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. charakteristická višňová bezbarvá Hustota až nažloutlá (při ) 1,0320-1,0420 g/cm3 * VZHLEDIndex lomu (při ) 1,3530-1,3630 mírně zakalená Obsah ethanolu až zakalená - vypočtený kapalina bez sedlin a mech. nečistot (malé množství jemné usazeniny 3,86 není % na hm. závadu) rozpouštědla - voda, glycerol (E %) Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Příloha č.4, čl.4) aromatické složky - aromatické přípravky, aromatické látky látka - E 202 geneticky (1500 modifikované mg/kg) organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - z nejsou něj vyrobených není třeba toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou přítomna * TĚŽKÉ Produkt KOVY neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než č.127/ mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg * * ANALYTICKÉ MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST PARAMETRY za podmínek doporučeného skladování - 6 měsíců; skladováno při +5 C - 12 měsíců od data výroby Hustota (při ) 1,0320-1,0420 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - vypočtený dohody s odběratelem 3,86 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dobře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, chladnu Sb. (Příloha a temnu, č.4, čl.4) při rel.vlhkosti vzduchu do 75 % a teplotě 5 až * GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) cukrářské z něj výrobky vyrobených není třeba toto značit. * ALERGENY * DÁVKOVÁNÍ Produkt doporučené neobsahuje alergeny g/100 kg vyjmenované potraviny v Příloze č.1 maximální Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 g/100 kg potraviny Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 * DŮLEŽITÉ INFORMACE Sb., č.101/2007 Sb. a č.127/2008 Sb. * MINIMÁLNÍ Vhodnost TRVANLIVOST použití, stabilita a dávkování musí být odzkoušeny výrobcem finálního produktu. za * DATUM podmínek POSLEDNÍ doporučeného REVIZE skladování - 6 měsíců; skladováno při +5 C - 12 měsíců od data výroby zdravotně Neurčeno nezávadné pro maloobchodní plastové prodej. obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Při vhodné určeném obaly maximálním dle dohody dávkování s odběratelem výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, provádějících Zákon č. 110/1997 Sb. v platném znění. doporučené - v dobře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, při rel.vlhkosti vzduchu do 75 % a teplotě 5 až

2 rozpouštědla - voda, glycerol (E ,0%), líh ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické látky, aromatické přípravky NÁZEV VÝROBKU obsahuje benzo-a-pyren, VAJEČNÝ KOŇAK 0,0025 AROMA mg/1 GLkg aroma Vaječný Koňak látky - do nejsou potravin řítomny p - tekuté - nejsou Doporučené řítomny p označení na etiketě finální potraviny: aroma. barviva - nejsou řítomna p * CHUŤ * TĚŽKÉ A KOVY VŮNĚ charakteristická As méně než 3 po mg/kg vaječném Pb koňaku méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg tmavě žlutá až světle hnědá * VZHLEDHustota (při ) 1,0150-1,0350 g/cm3 čirá až mírně Index lomu zakalená (při ) kapalina bez sedlin a mech. istot neč (malé množství 1,3750 jemné usazeniny - není 1,3850 na závadu) Obsah ethanolu - vypočtený 22,49 % hm. rozpouštědla - voda, glycerol (E ,0%), líh aromatické složky - aromatické látky, aromatické přípravky Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) obsahuje benzo-a-pyren, 0,0025 mg/1 kg aroma látky - nejsou geneticky řítomny p modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - z nejsou něj vyrobených řítomny p není řeba t toto značit. barviva - nejsou řítomna p * TĚŽKÉ * ALERGENY Produkt KOVY neobsahuje alergeny vyjmenované v říloze P č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než.127/2008 č 10 mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg * ANALYTICKÉ PARAMETRY za podmínek doporučeného skladování - 12 měsíců od data výroby Hustota (při ) 1,0150-1,0350 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , - 2.0, 3.0, 1, , 10.0, 25.0 a ů nebo 30.0 litr jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - vypočtený dohody s odbě ratelem 22,49 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, Sb. chladnu (Př íloha a č.4, temnu, čl.4) ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až * GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) zmrzliny, z něj krémy, vyrobených pudinky, není nápln řeba t ě, toto cukrářské značit. výrobky, pečivárenské výrobky, konzervárenské výrobky Produkt doporučené neobsahuje alergeny g/100 kg vyjmenované potraviny v říloze P č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 maximální Sb., ve znění g/100 Vyhl.č.368/2005 kg potraviny Sb., č.497/2005 * DŮLEŽITÉ INFORMACE Sb., č.101/2007 Sb. a.127/2008 č Sb. * MINIMÁLNÍ Vhodnost TRVANLIVOST použití, stabilita a dávkování musí být odzkoušeny výrobcem finálního produktu. za * DATUM podmínek POSLEDNÍ doporučeného REVIZE skladování - 12 měsíců od data výroby zdravotně Neurčeno nezávadné pro maloobchodní plastové prodej. obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a ů nebo 30.0 litr jiné Při vhodné určeném obaly maximálním dle dohody dávkování s odbě ratelem výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až Výrobek je ve shoděs požadavky stanovenými závaznými předpisy ES.

3 rozpouštědlo - propylenglykol (E %) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické látky, aromatické přípravky NÁZEV VÝROBKU látky - nejsou JABLEČNÉ AROMA PG - nejsou do Jablko potravin - tekuté barviva - nejsou přítomna Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. jablečná nažloutlá Hustota až světle (při žlutohnědá ) 1,0210-1,0310 g/cm3 * VZHLEDIndex lomu (při ) 1,4240-1,4340 čirá kapalina Obsah bez ethanolu sedlin - vypočtený a mechanických nečistot (malé množství jemné usazeniny není na závadu) 0,99 % hm. rozpouštědlo - propylenglykol (E %) Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Příloha č.4, čl.4) aromatické * GENETICKY složky MODIFIKOVANÉ - aromatické ORGANISMY látky, aromatické (GMO) přípravky látky - nejsou geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - z nejsou něj vyrobených není třeba toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou přítomna * TĚŽKÉ Produkt KOVY neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než č.127/ mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg za podmínek doporučeného skladování - 12 měsíců od data výroby Hustota (při ) 1,0210-1,0310 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - vypočtený dohody s odběratelem 0,99 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, chladnu Sb. (Příloha a temnu, č.4, čl.4) při relativní vlhkosti vzduchu do 75 % a teplotě 5 * GENETICKY až MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) tepelně z něj zpracované vyrobených pekařské, není třeba cukrářské toto značit. a cukrovinkářské výrobky; trvanlivé pečivo a pop-corn Produkt doporučené neobsahuje g alergeny /100 kg vyjmenované potraviny v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 maximální Sb., č.101/2007 g /100 kg Sb. cukrovinek; a č.127/ g/100 Sb. kg želé, podinku, pečiva * MINIMÁLNÍ * DŮLEŽITÉ TRVANLIVOST INFORMACE za Vhodnost podmínek použití, doporučeného stabilita a skladování dávkování - musí 12 měsíců být odzkoušeny data výroby výrobcem finálního produktu. * DATUM POSLEDNÍ REVIZE zdravotně nezávadné plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Neurčeno vhodné pro obaly maloobchodní dle dohody s prodej. odběratelem Při určeném maximálním dávkování výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené provádějících - v Zákon dob ře č. uzavřených 110/1997 obalech; Sb. v platném v suchu, znění. chladnu a temnu, při relativní vlhkosti vzduchu do 75 % a teplotě 5 až Výrobek je ve shodě s požadavky stanovenými závaznými předpisy ES.

4 rozpouštědlo - propylenglykol (E ,0%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické látky, aromatické přípravky NÁZEV VÝROBKU látky - nejsou ČOKOLÁDOVÉ AROMA PG NI 3 Čokoláda - nejsou do potravin - tekuté barviva - nejsou přítomna Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. charakteristická čokoládová hnědá až Hustota hnědočervená (při ) 1,0200-1,0400 g/cm3 * VZHLEDIndex lomu (při ) 1,4190-1,4390 čirá kapalina Obsah bez ethanolu sedlin - vypočtený a mechanických neč istot (malé množství jemné usazeniny není na závadu) 3,50 % hm. rozpouštědlo - propylenglykol (E ,0%) Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) aromatické složky - aromatické látky, aromatické přípravky látky - nejsou geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - nejsou z něj vyrobených není třeba toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou přítomna * TĚŽKÉ Produkt KOVY neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než.127/2008 č 10 mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg * ANALYTICKÉ PARAMETRY za podmínek doporučeného skladování - 12 mě síců od data výroby Hustota (při ) 1,0200-1,0400 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - dohody vypočtený s odběratelem 3,50 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, Sb. chladnu (Př íloha a č.4, temnu, čl.4) ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až * GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) cukrářské, z něj vyrobených cukrovinkářské, není mléčné třeba toto výrobky, značit. pečivo, zmrzlinové a pudinkové smě si, náplně, krémy, atp. Produkt doporučené neobsahuje alergeny g/100 kg vyjmenované potraviny v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 maximální Sb., ve znění g/100 Vyhl.č.368/2005 kg potraviny Sb., č.497/2005 * DŮLEŽITÉ INFORMACE Sb., č.101/2007 Sb. a.127/2008 č Sb. * MINIMÁLNÍ Vhodnost TRVANLIVOST použití, stabilita a dávkování musí být odzkoušeny výrobcem finálního produktu. za * DATUM podmínek POSLEDNÍ doporučeného REVIZE skladování - 12 mě síců od data výroby zdravotně Neurčeno nezávadné pro maloobchodní plastové prodej. obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Při vhodné určeném obaly maximálním dle dohody dávkování s odběratelem výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až

5 ČÍSLO rozpouštědla VÝROBKU - propylenglykol (E ,0%) aromatické složky - aromatické látky, aromatické přípravky NÁZEV VÝROBKU látky - nejsou RYBÍZ ČERNÝ AROMA PG Rybíz do potravin - tekuté Černý - nejsou Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. barviva - nejsou přítomna * CHUŤ A VŮNĚ charakteristická As méně než 3 ovocná mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg žlutá Hustota (při ) 1,0240-1,0440 g/cm3 * VZHLED čirá kapalina Index lomu bez sedlin (při ) a mechanických neč istot (malé množství jemné usazeniny 1,4210 není - na závadu) 1,4410 Obsah ethanolu - vypočtený 1,50 % hm. rozpouštědla * MIKROBIOLOGICKÉ - propylenglykol POŽADAVKY (E ,0%) aromatické Výrobek splňuje složky požadavky - aromatické Vyhl.MZd.ČR látky, aromatické č.447/2004 přípravky Sb. (Př íloha č.4, čl.4) * GENETICKY látky MODIFIKOVANÉ - nejsou ORGANISMY (GMO) - nejsou geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na barviva - nejsou z něj přítomna vyrobených není třeba toto značit. * TĚŽKÉ * ALERGENY KOVY As Produkt méně než neobsahuje 3 mg/kg alergeny Pb méně vyjmenované než 10 mg/kg v Příloze Cd č.1 méně Vyhl.MZe.ČR než 1 mg/kg č.113/2005 Hg méně Sb., než ve 1 znění mg/kg Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 Sb., č.101/2007 Sb. a.127/2008 č Sb. * ANALYTICKÉ * MINIMÁLNÍ PARAMETRY TRVANLIVOST 6 měsíců; Hustota skladováno (při ) při +5 C - 12 měsíců 1,0240-1,0440 g/cm3 Index lomu (při ) 1,4210-1,4410 zdravotně Obsah nezávadné ethanolu - plastové vypočtený obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo 1,50 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ jiné vhodné obaly POŽADAVKY dle dohody s odběratelem Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) * GENETICKY v dobře uzavřených MODIFIKOVANÉ obalech;v ORGANISMY suchu, (GMO) chladnu a temnu ři prel.vlhkosti vzduchu do 75 % a skladovací teplotě 5 až 20 C geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na pro cukrářské, cukrovinkářské, pečivárenské výrobky, nápoje z něj vyrobených není třeba toto značit. * DÁVKOVÁNÍ * ALERGENY doporučené - 75 g/100 kg potraviny maximální g/100 kg potraviny Produkt neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., * DŮLEŽITÉ INFORMACE č.497/2005 Vhodnost použití, Sb., č.101/2007 stabilita a Sb. dávkování a.127/2008 č musí být Sb. odzkoušeny výrobcem finálního produktu. * DATUM POSLEDNÍ REVIZE měsíců; skladováno při +5 C - 12 měsíců zdravotně Neurčeno nezávadné pro maloobchodní plastové prodej. obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Při vhodné určeném obaly maximálním dle dohody dávkování s odběratelem výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, v Výrobek dobře uzavřených je ve shodě obalech;v s požadavky suchu, stanovenými chladnu a závaznými temnu ři prel.vlhkosti předpisy ES. vzduchu do 75 % a skladovací teplotě 5 až 20 C pro cukrářské, cukrovinkářské, pečivárenské výrobky, nápoje

6 rozpouštědla - propylenglykol (E ,0%), líh ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické látky, aromatické přípravky NÁZEV VÝROBKU látky a WHISKY AROMA - nejsou PG Whisky barviva - nejsou přítomna do potravin - tekuté Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. As méně než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg * CHUŤ A VŮNĚ po whisky Hustota (při ) 0,9940-1,0140 g/cm3 světle žlutá Index až lomu světle (při žlutohnědá ) 1,4090-1,4290 * VZHLED Obsah ethanolu - vypočtený 0,10 % hm. čirá * MIKROBIOLOGICKÉ kapalina bez sedlin POŽADAVKY a mechanických neč istot (malé množství jemné usazeniny není na závadu) Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) rozpouštědla - propylenglykol (E ,0%), líh aromatické složky - aromatické geneticky látky, modifikované aromatické organismy, přípravky nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na látky z něj a vyrobených není - nejsou třeba toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou přítomna Produkt neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než.127/2008 č 10 mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg * ANALYTICKÉ PARAMETRY za podmínek doporučeného skladování - 6 měsíců Hustota (při ) 0,9940-1,0140 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - dohody vypočtený s odběratelem 0,10 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, Sb. chladnu (Př íloha a č.4, temnu, čl.4) ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až * GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) nápojez něj vyrobených není třeba toto značit. * ALERGENY * DÁVKOVÁNÍ Produkt doporučené neobsahuje g alergeny /100 kg(l) vyjmenované nápoje v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 maximální Sb., č.101/2007 g /100 kg(l) Sb. nápoje a.127/2008 č Sb. * MINIMÁLNÍ * DŮLEŽITÉ TRVANLIVOST INFORMACE za Vhodnost podmínek použití, doporučeného stabilita a skladování dávkování - musí 6 měsíců být odzkoušeny výrobcem finálního produktu. * DATUM POSLEDNÍ REVIZE zdravotně nezávadné plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Neurčeno vhodné pro obaly maloobchodní dle dohody s prodej. odběratelem Při určeném maximálním dávkování výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až pro nápoje

7 rozpouštědlo - propylenglykol (E ,0%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické látky, aromatické přípravky v. 2 NÁZEV VÝROBKU látky - nejsou VERMUTOVÉ AROMA PG - nejsou do Vermuth potravin - tekuté barviva - nejsou přítomna Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. charakteristická hořká bylinná směs tmavě žlutá Hustota až hnědožlutá (při ) 1,0240-1,0340 g/cm3 * VZHLEDIndex lomu (při ) 1,4220-1,4320 čirá kapalina Obsah bez ethanolu sedlin - vypočtený a mechanických neč istot (malé množství jemné usazeniny není na závadu) 3,79 % hm. rozpouštědlo - propylenglykol (E ,0%) Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) aromatické * GENETICKY složky MODIFIKOVANÉ - aromatické ORGANISMY látky, aromatické (GMO) přípravky látky - nejsou geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - nejsou z něj vyrobených není třeba toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou přítomna * TĚŽKÉ Produkt KOVY neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než.127/2008 č 10 mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg za podmínek doporučeného skladování - 6 měsíců; skladováno při +5 C - 12 měsíců od data výroby Hustota (při ) 1,0240-1,0340 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - dohody vypočtený s odběratelem 3,79 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, Sb. chladnu (Př íloha a č.4, temnu, čl.4) ři relativní p vlhkosti vzduchu do 75 % a teplot ě 5 * GENETICKY až MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) nápoje, z cukrářské něj vyrobených a cukrovinkářské není třeba toto výrobky značit. Produkt doporučené neobsahuje alergeny g/100 kg(l) vyjmenované potraviny, nápoje v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 maximální Sb., č.101/2007 g/100 kg(l) Sb. nápoje, a.127/2008 č 320 g/100 Sb. kg potraviny * MINIMÁLNÍ * DŮLEŽITÉ TRVANLIVOST INFORMACE za Vhodnost podmínek použití, doporučeného stabilita a skladování dávkování - musí 6 měsíců; být odzkoušeny skladováno výrobcem při +5 C - 12 finálního měsíců produktu. data výroby * DATUM POSLEDNÍ REVIZE zdravotně nezávadné plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Neurčeno vhodné pro obaly maloobchodní dle dohody s prodej. odběratelem Při určeném maximálním dávkování výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené provádějících - v Zákon dob ře č. uzavřených 110/1997 obalech; Sb. v platném v suchu, zně ní. chladnu a temnu, ři relativní p vlhkosti vzduchu do 75 % a teplot ě 5 až Výrobek je ve shodě s požadavky stanovenými závaznými předpisy ES.

8 rozpouštědla - glycerol (E ,0%), propylenglykol (E ,0%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické přípravky, aromatické látky NÁZEV (obsah VÝROBKU kumarinu SKOŘICOVÉ pocházejícího AROMA z přírodních GL složek aroma = 0,1 mg/kg aroma) Skořice látky - nejsou do potravin - tekuté - nejsou Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. barviva - nejsou přítomna * CHUŤ * TĚŽKÉ A KOVY VŮNĚ skořicová As méně s než vanilkovou 3 mg/kg notou Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg tmavě hnědá (do červena) * VZHLEDHustota (při ) 1,1390-1,1690 g/cm3 čirá kapalina Index lomu bez (při sedlin ) a mechanických neč istot (malé množství jemné usazeniny 1,4380 není - na závadu) 1,4680 Obsah ethanolu - vypočtený 2,01 % hm. rozpouštědla - glycerol (E ,0%), propylenglykol (E ,0%) aromatické složky - aromatické přípravky, aromatické látky Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) (obsah kumarinu pocházejícího z přírodních složek aroma = 0,1 mg/kg aroma) látky - nejsou geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - nejsou z něj vyrobených není třeba toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou přítomna Produkt neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než.127/2008 č 10 mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg * ANALYTICKÉ PARAMETRY za podmínek doporučeného skladování - 6 měsíců; skladováno při +5 C 12 měsíců od data výroby Hustota (při ) 1,1390-1,1690 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - dohody vypočtený s odběratelem 2,01 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, Sb. chladnu (Př íloha a č.4, temnu, čl.4) ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až * GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) alkoholické z něj vyrobených nápoje, cukrovinky, není třeba cukrářské toto značit. výrobky, zmrzlinové a pudinkové smě si, krémy, náplně, mléčné výrobky Produkt doporučené neobsahuje g/100 alergeny kg potraviny vyjmenované v Příloze maximální č.1 Vyhl.MZe.ČR g/100 č.113/2005 kg potraviny Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 * DŮLEŽITÉ INFORMACE Sb., č.101/2007 Sb. a.127/2008 č Sb. * MINIMÁLNÍ Vhodnost TRVANLIVOST použití, stabilita a dávkování musí být odzkoušeny výrobcem finálního produktu. za * DATUM podmínek POSLEDNÍ doporučeného REVIZE skladování - 6 měsíců; skladováno při +5 C 12 měsíců od data výroby zdravotně Neurčeno nezávadné pro maloobchodní plastové prodej. obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Při vhodné určeném obaly maximálním dle dohody dávkování s odběratelem výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až

9 látky - nejsou řítomny p ČÍSLO VÝROBKU - nejsou řítomny p NÁZEV barviva VÝROBKU - nejsou řítomna prum MART AROMA do potravin - tekuté As méně než 3 mg/kg Doporučené Pb méně označení než na 10 etiketě mg/kg finální Cd potraviny: méně než aroma. 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg Rum Martini * CHUŤ * ANALYTICKÉ A VŮNĚ PARAMETRY charakteristická Hustota (při lihovinová ) 0,0920-1,1120 g/cm3 Index lomu (při ) 1,4180-1,4380 světle hnědá Obsah až ethanolu hnědá - vypočtený 10,82 % hm. rozpouštědla - glycerol (E ,0%), propylenglykol (E ,0%), líh, voda Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) aromatické * GENETICKY složky MODIFIKOVANÉ - aromatické ORGANISMY přípravky, (GMO) aromatické látky látky - nejsou geneticky řítomny p modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - z nejsou něj vyrobených řítomny p není řeba t toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou řítomna p * TĚŽKÉ Produkt KOVY neobsahuje alergeny vyjmenované v říloze P č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb. 3 mg/kg a.101/2007 č Pb méně Sb. než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg za podmínek doporučeného skladování - 12 mě síců od data výroby Hustota (při ) 0,0920-1,1120 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , - 2.0, 3.0, 1, , 10.0, 25.0 a ů nebo 30.0 litr jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - vypočtený dohody s odbě ratelem 10,82 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, Sb. chladnu (Př íloha a č.4, temnu, čl.4) ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až * GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) cukrářské, z cukrovinkářské něj vyrobených a není pekařské řeba t toto výrobky, značit. náplně, krémy, mléčné výrobky, zmrzlinové a pudinkové sm ěsi Produkt doporučené neobsahuje alergeny g /100 kg vyjmenované potraviny v říloze P č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 maximální Sb a.101/2007 č g /100 Sb. kg potraviny * MINIMÁLNÍ * DŮLEŽITÉ TRVANLIVOST INFORMACE za Vhodnost podmínek použití, doporučeného stabilita a skladování dávkování - musí 12 být mě síců odzkoušeny data výroby výrobcem finálního produktu. * DATUM POSLEDNÍ REVIZE zdravotně nezávadné plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a ů nebo 30.0 litr jiné Neurčeno vhodné pro obaly maloobchodní dle dohody prodej. s odbě ratelem Při určeném maximálním dávkování výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až Výrobek je ve shoděs požadavky stanovenými závaznými předpisy ES. cukrářské, cukrovinkářské a pekařské výrobky, náplně, krémy, mléčné výrobky, zmrzlinové a pudinkové sm ěsi * DÁVKOVÁNÍ

10 rozpouštědla - propylenglykol (E ,0%), líh ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické látky, aromatické přípravky NÁZEV VÝROBKU látky - nejsou PUNČOVÉ AROMA PG Punč - nejsou do potravin - tekuté barviva - nejsou přítomna Doporučené označení na etiketě finální potraviny: aroma. punčová bezbarvá Hustota až nažloutlá (při ) 0,9590-0,9890 g/cm3 * VZHLEDIndex lomu (při ) 1,4000-1,4300 čirá kapalina Obsah bez ethanolu sedlin - vypočtený a mechanických neč istot (malé množství jemné usazeniny není na závadu) 18,73 % hm. rozpouštědla - propylenglykol (E ,0%), líh Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) aromatické složky - aromatické látky, aromatické přípravky látky - nejsou geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na - nejsou z něj vyrobených není třeba toto značit. barviva * ALERGENY - nejsou přítomna * TĚŽKÉ Produkt KOVY neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., As č.497/2005 méně než Sb., 3 mg/kg č.101/2007 Pb méně Sb. a než.127/2008 č 10 mg/kg Sb. Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg * ANALYTICKÉ PARAMETRY za podmínek doporučeného skladování - 6 měsíců od data výroby Hustota (při ) 0,9590-0,9890 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo jiné Obsah vhodné ethanolu obaly dle - dohody vypočtený s odběratelem 18,73 % hm. * MIKROBIOLOGICKÉ POŽADAVKY Výrobek doporučené splňuje - v požadavky dob ře uzavřených Vyhl.MZd.ČR obalech; č.447/2004 v suchu, Sb. chladnu (Př íloha a č.4, temnu, čl.4) ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až * GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO) cukrářské z něj výrobky, vyrobených pečivo, není cukrovinky, třeba toto značit. náplně, krémy, zmrzliny, nápoje, apod. Produkt doporučené neobsahuje - 50 g/100 alergeny kg(l) vyjmenované potraviny, nápoje v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 maximální Sb., - 60 č.101/2007 g/100 kg(l) Sb. potraviny, a.127/2008 č nápojesb. * MINIMÁLNÍ * DŮLEŽITÉ TRVANLIVOST INFORMACE za Vhodnost podmínek použití, doporučeného stabilita a skladování dávkování - musí 6 měsíců být odzkoušeny data výroby výrobcem finálního produktu. * DATUM POSLEDNÍ REVIZE zdravotně nezávadné plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Neurčeno vhodné pro obaly maloobchodní dle dohody s prodej. odběratelem Při určeném maximálním dávkování výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až

11 rozpouštědlo - propylenglykol (E ,0%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické přípravky NÁZEV (obsah VÝROBKU mentolu CITRON-PEPRNOMÁT 0,75 %) AROMA PG Citron (obsahuje Peprnomáta pulegon do potravin 0,075 - tekuté %) látky a Doporučené označení - nejsou na etiketě finální potraviny: aroma. barviva - nejsou přítomna * CHUŤ * TĚŽKÉ A KOVY VŮNĚ kombinace As méně než citronové 3 mg/kg a peprnomátové Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg bezbarvá * VZHLEDHustota (při ) 1,0190-1,0390 g/cm3 čirá kapalina Index lomu bez sedlin (při ) a mechanických neč istot (malé množství jemné usazeniny 1,4240 není - na závadu) 1,4440 rozpouštědlo Výrobek splňuje - propylenglykol požadavky (E Vyhl.MZd.ČR ,0%) č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) aromatické * GENETICKY složky MODIFIKOVANÉ - aromatické ORGANISMY přípravky (GMO) Výrobek (obsah neobsahuje mentolu geneticky 0,75 %) modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na (obsahuje pulegon z něj vyrobených 0,075 není %) třeba toto značit. * ALERGENY látky a - nejsou barviva Produkt - nejsou neobsahuje přítomna alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., * TĚŽKÉ č.497/2005 KOVY Sb., č.101/2007 Sb. a.127/2008 č Sb.. As Obsahuje méně než citral 3 mg/kg (1,2%), ostatní Pb méně podmíněně než 10 mg/kg povolené Cd přísady méně stanovené než 1 mg/kg ve vyhl. Hg č.448/2009 méně než Sb. 1 mg/kg nejsou. za podmínek doporučeného skladování - 6 měsíců od data výroby Hustota (při ) 1,0190-1,0390 g/cm3 zdravotně Index lomu nezávadné (při ) plastové obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1, , 2.0, - 3.0, 5.0, 10.0, 1, a 30.0 litrů nebo * MIKROBIOLOGICKÉ jiné vhodné obaly POŽADAVKY dle dohody s odběratelem Výrobek splňuje požadavky Vyhl.MZd.ČR č.447/2004 Sb. (Př íloha č.4, čl.4) * GENETICKY doporučené MODIFIKOVANÉ - v dob ře uzavřených ORGANISMY obalech; (GMO) v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až Výrobek neobsahuje geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných surovin a na * DOPORUČENÉ z něj APLIKACE vyrobených není třeba toto značit. * ALERGENY pro aromatizaci potravin; vhodné i pro kosmetické výrobky (ústní vody) Produkt * DÁVKOVÁNÍ neobsahuje alergeny vyjmenované v Příloze č.1 Vyhl.MZe.ČR č.113/2005 Sb., ve znění Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 doporučené Sb., - č.101/ g /100 Sb. kg potraviny a.127/2008 č Sb.. maximální g /100 kg potraviny Obsahuje * DŮLEŽITÉ citral INFORMACE (1,2%), ostatní podmíněně povolené přísady stanovené ve vyhl. č.448/2009 Sb. nejsou. * MINIMÁLNÍ Vhodnost TRVANLIVOST použití, stabilita a dávkování musí být odzkoušeny výrobcem finálního produktu. za * DATUM podmínek POSLEDNÍ doporučeného REVIZE skladování - 6 měsíců od data výroby zdravotně Neurčeno nezávadné pro maloobchodní plastové prodej. obaly: PE láhve nebo kanystry o objemu 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0 a 30.0 litrů nebo jiné Při vhodné určeném obaly maximálním dle dohody dávkování s odběratelem výrobce garantuje dodržení požadavků Nařízení č.1334/2008/es a předpisů, doporučené - v dob ře uzavřených obalech; v suchu, chladnu a temnu, ři rel.vlhkosti p vzduchu do 75 % a teplotě 5 až

TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41

TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41 TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41 V souladu s 8 Sbírky zákonů č. 110/1997 Vám předkládáme údaje podle 6 Sbírky zákonů č. 110/1997 o našich výrobcích dodávaných

Více

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny:

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny: Název potraviny: řez s příchutí ananasu Hmotnost: 90g Složení potraviny: jedlý tuk rostlinný vícedruhový (olej rostlinný (kokosový, řepkový, 28,84 palmový),, emulgátory E322, E471, E475, sůl, konzervant

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 písm.,, h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,o potravinách a tabákových výrobcích

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků Citace pův. předpisu: 113/2005 Sb. Částka: 37/2005 Sb.

Více

Značky a informace na potravinách

Značky a informace na potravinách Značky a informace na potravinách 1 Sdružení českých spotřebitelů Průvodce spotřebitele Značky a informace na potravinách Irena Michalová Značky a informace na potravinách Tato publikace byla vytvořena

Více

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin,

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin, Složení výrobků 4 Cukrářský výrobek Dezert ovocný 80g 2dny Složení: roládová hmota piškotová(vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol,

Více

PRŮVODCE SVĚTEM POTRAVIN

PRŮVODCE SVĚTEM POTRAVIN PRŮVODCE SVĚTEM POTRAVIN Rady spotřebitelům, na co si dát pozor při nakupování a manipulaci s potravinami. Luboš Babička 2012 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství... 1 Co je bezpečná, zdravotně nezávadná

Více

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Praktický průvodce novými pravidly pro označování potravin Ke konci roku 2011 vstoupilo v platnost nařízení

Více

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva Název školy Název projektu Číslo projektu Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB45 Číslo materiálu

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 4-1: zákon o potravinách, komoditní vyhlášky

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 4-1: zákon o potravinách, komoditní vyhlášky Úvod do potravinářské legislativy Lekce 4-1: zákon o potravinách, komoditní vyhlášky Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2014 Zákon

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Koncentrovaný přípravek pro čištění dřezových

Více

Průvodce označováním potravin

Průvodce označováním potravin Průvodce označováním potravin Irena Suková 2008 Irena Suková Průvodce označováním potravin Praha 2008 2 I. Su ko v á Průvodce označováním potravin Příručka je souhrnem informací o významu a provedení údajů

Více

, www.vasicekzabreh.cz

, www.vasicekzabreh.cz , www.vasicekzabreh.cz PEKAŘSKÉ VÝROBKY- JEMNÉ PEČIVO, KORPUSY, TRVANLIVÉ PEČIVO A VÝROBKY. SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ DO 35 C NEBALENÉ CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY. SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ DO 8 O C BALENÉ CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY..

Více

Záhadná E na obalech našich potravin a nápojů. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Záhadná E na obalech našich potravin a nápojů. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Záhadná E na obalech našich potravin a nápojů PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Aditiva neboli ÉČKA 2. Proč aditiva 3. Codex Alimentarius 4. Původ aditiv 5. Skupiny aditiv 6. Použití aditiv podle skupin

Více

Doporučené dávkování: plnotučné mléko 1000g, cukr 250g, pastonat 100g Balení: kart. 16 x 1 kg. Doporučené dávkování: plnotučné mléko 1000g, cukr 250g,

Doporučené dávkování: plnotučné mléko 1000g, cukr 250g, pastonat 100g Balení: kart. 16 x 1 kg. Doporučené dávkování: plnotučné mléko 1000g, cukr 250g, MLÉČNÉ BÁZE Jedná se o práškové produkty, které mohou být použity v rozdílných množstvích v závislosti na potřebách, návycích a vybavení výrobců zmrzlin. Výběr správné báze je nezbytný a podstatný k dosažení

Více

SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o. Šafaříkova 110/I, 566 01 VYSOKÉ MÝTO tel.:465 /420273,424673 fax.: 465/420638

SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o. Šafaříkova 110/I, 566 01 VYSOKÉ MÝTO tel.:465 /420273,424673 fax.: 465/420638 SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o. Šafaříkova 110/I, 566 01 VYSOKÉ MÝTO tel.:465 /420273,424673 fax.: 465/420638 IČO : 27466477 DIČ : CZ27466477 Složení nebalených výrobků a minimální trvanlivost Podle ustanovení

Více

HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU

HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav vegetabilních potravin HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU Hygiena a technologie nápojů, ovoce, zeleniny,

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA. II. ročník

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA. II. ročník SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA II. ročník SSOU ATHOZ Maso Za maso považujeme všechny čerstvé nebo konzervované poživatelné části jatečných zvířat, drůbeže, ryb, zvěřiny a některých dalších zvířat, kromě samostatného

Více

Přídatné látky v potravinách PUBLIKACE ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO POTRAVINY

Přídatné látky v potravinách PUBLIKACE ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO POTRAVINY Přídatné látky v potravinách PUBLIKACE ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO POTRAVINY Přídatné látky v potravinách doc. Ing. Luboš Babička, CSc. Potravinářská komora České republiky, Česká technologická platforma

Více

SEZNAM ALERGENŮ NABÍZENÝCH POTRAVIN NALEZNETE NA KONCI TOHOTO MENU

SEZNAM ALERGENŮ NABÍZENÝCH POTRAVIN NALEZNETE NA KONCI TOHOTO MENU MENU pondělí pátek: sobota: OTEVÍRACÍ DOBA: 8,00 21,00 hod 9,00 18,00 hod poslední pátek v měsíci: 8,00 16,00 hod KDE NÁS NAJDETE? www.nas-bar.cz www.facebook.com/nasbarjehlavnevas www.foursquare.com @Nasbar_cz

Více

SMĚRNICE (STANDARDY) ZPRACOVÁNÍ PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK

SMĚRNICE (STANDARDY) ZPRACOVÁNÍ PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK SMĚRNICE (STANDARDY) ZPRACOVÁNÍ PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK schváleno 25. června 1999 v Sabaudii, Itálie přepracovaná verze z června 2013 - každá členská země

Více

Xenobiotika a jejich rezidua v potravinách. RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D Ing. Eva Vítová, Ph.D.

Xenobiotika a jejich rezidua v potravinách. RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D Ing. Eva Vítová, Ph.D. Xenobiotika a jejich rezidua v potravinách RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D Ing. Eva Vítová, Ph.D. Cizorodé látky (= xenobiotika) chemické látky, které nejsou přirozenou složkou potravin zapojují se do chemického

Více

Využití organických kyselin v potravinářském průmyslu

Využití organických kyselin v potravinářském průmyslu Využití organických kyselin v potravinářském průmyslu Markéta Korcová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na využití organických kyselin v potravinářském průmyslu. Zabývá se obecnou

Více

Aditiva nevhodná pro těhotné a kojící ženy a děti do tří let (Zdroj: www.zdravapotravina.cz)

Aditiva nevhodná pro těhotné a kojící ženy a děti do tří let (Zdroj: www.zdravapotravina.cz) Aditiva nevhodná pro těhotné a kojící ženy a děti do tří let (Zdroj: www.zdravapotravina.cz) Kód Název Skóre škodlivosti Kde ho hlavně můžeme najít? E 102 Tartrazin (Cl potravinářská žluť 4) 4 Ovocných

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. 1/8 Gigazyme BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 30. 05. 2004 Datum revize v ČR: 15.12. 2007 Datum posledního přepracování v zahraničí

Více

GASTROline. Spolehlivý dodavatelský servis jako naše priorita. Široká nabídka produktů Kvalita výrobků

GASTROline. Spolehlivý dodavatelský servis jako naše priorita. Široká nabídka produktů Kvalita výrobků GASTROline Jednu z významných divizí naší společnosti DRANA s.r.o. tvoří značka GASTROline. Její portfolio zahrnuje optimální skladbu výrobků zaměřenou na gastronomii v provozech společného stravování.

Více

Přídatné látky v potravinách a jak je vnímají občané ČR

Přídatné látky v potravinách a jak je vnímají občané ČR Přídatné látky v potravinách a jak je vnímají občané ČR Diplomová práce Bc. Petra Bogášová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

VÕME, CO JÕME? PRŸVODCE Ñ»KYì V POTRAVIN CH

VÕME, CO JÕME? PRŸVODCE Ñ»KYì V POTRAVIN CH VÕME, CO JÕME? aneb: PRŸVODCE Ñ»KYì V POTRAVIN CH Dr. Tereza Vrbov PRŮVODCE ÉČKY V POTRAVINÁCH Dr. Tereza Vrbov VÌme, co jìme? aneb Pr vodce Ñ Ëkyì v potravin ch Vöechna pr va vyhrazena, vëetnï pr v na

Více

13. přednáška. Význam netradičních potravinových zdrojů a výrobků. Tabákové výrobky a drogy, cukr, sladkosti a pochutiny

13. přednáška. Význam netradičních potravinových zdrojů a výrobků. Tabákové výrobky a drogy, cukr, sladkosti a pochutiny 13. přednáška Téma přednášky: Význam netradičních potravinových zdrojů a výrobků. Tabákové výrobky a drogy, cukr, sladkosti a pochutiny Zpracování a konzervace potravin a surovin pro potravinářskou výrobu

Více

Vinařství, výroba nízkoalkoholických a nealkoholických nápojů

Vinařství, výroba nízkoalkoholických a nealkoholických nápojů Vinařství, výroba nízkoalkoholických a nealkoholických nápojů Úvod do historie vinohradnictví a vinařství Vinařství je potravinářské výrobní odvětví zabývající se zpracováním vinných hroznů, rmutu, hroznového

Více