Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě"

Transkript

1 Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele

2 Ochrana spotřebitele v OZ 1964 Podstatná část ochrany spotřebitele v soukromém právu Především implementace evropských směrnic Věcný záměr počítal právě jen s úpravou prodeje zboží v obchodě Výhody x nevýhody, výsledek 2158 a násl. NOZ

3 Ochrana spotřebitele v NOZ Úpravu nelze číst izolovaně použití obecných ustanovení, ale i zvláštních Implementace i na jiných místech koupě movité věci - za kupní smlouvu se vždy považuje smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutné vytvořit nebo sestavit ( 2085 odst. 1 NOZ) Při aplikaci těchto ustanovení je třeba mít na paměti veřejnoprávní regulaci, zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; spotřebitelské smlouvy obecná úprava 1810 an.

4 Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě V novém OZ úprava 2158 an. Jde primárně o úpravu ochrany nepodnikatele (x spotřebitel) Spotřebitel každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. ( 419 NOZ)

5 Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě 2158 neříká, že kupující musí být spotřebitel, určující je postavení prodávajícího Nově oproti 612 výjimka ledaže je kupujícím také podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti. Konkrétní okolnosti případu, bude dopadat např. na nadace, apod.

6 Pojem obchod Objevuje se v nadpisu pododdílu Nemyslí se tím kamenná prodejna, ustanovení se použijí při jakékoliv kupní smlouvě Možnost užití úpravy došlo-li k uzavření smlouvy mimo obvyklé prostory

7 Pojem zboží x věc Nadpis poddodílu mluví o prodeji zboží v obchodě Směrnice definuje spotřební zboží jako hmotné movité předměty NOZ používá pojem věc ( 489) Zboží x spotřební zboží ( 2165, 2168) rozhodnutí NS 33 Odo 1314/2005

8 Jakost při převzetí ( 2161) Povinnost dodat věc bez vad V souladu se směrnicí se uvádí demonstrativní výčet za co prodávající odpovídá Např. i, že věc má vlastnosti popsané v reklamě, odpovídá předloze či smluvenému vzorku, apod. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci ( 2099)

9 Odpovědnost za vadné plnění x záruka x shoda s kupní smlouvou jeden režim práv kupujícího, nesměšuje se se zárukou Záruka = dobrovolný závazek prodávajícího ( 2144 NOZ) Jakost při převzetí provedení čl. 3 odst. 1 směrnice Odpovědnost pouze za vady existující v době převzetí

10 Odpovědnost za vadné plnění x záruka Domněnka existence vady, projeví-li se 6 měsíců po převzetí ( 2161 odst. 2) 24 měsíců = lhůta k uplatnění práva z vad, není upravena 2 měsíční lhůta po zjištění rozporu (čl. 5 odst. 2 směrnice) Odpovědnost za vady i po převzetí vada se vyskytne ( 2165 odst. 1)

11 Uplatnění práva z vadného plnění 24 měsíců problematika spotřebního zboží ( 2165) Výjimky ( 2167) 1. u vadné věci prodávané za nižší cenu 2. opotřebení způsobené obvyklým užíváním 3. u použité věci na konkrétní vadu či opotřebení 4. vyplývá-li to z povahy věci

12 Uplatnění práva z vadného plnění Místo pro uplatnění práv prodávající, případně jiná určená osoba ( 2172) Potvrzení při prodeji ( 2166) na žádost, identifikující údaje, povinnosti z vadného plnění x potvrzení o uplatnění ( 2173) Možno nahradit dokladem o zakoupení věci Povinnost poskytnout práva ve stejném rozsahu, v jakém trvají povinnosti výrobce ( 2166 odst. 1)

13 Uplatnění práva z vadného plnění Zvláštní pravidla pro zuživatelné věci ( 2163) Povinnost vyznačit dobu nejkratší trvanlivosti, u věcí podléhající rychlé zkáze dobu použitelnosti Situaci často řeší zvláštní právní předpisy (zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky)

14 Uplatnění práva z vadného plnění V takovém případě se použijí ustanovení o záruce za jakost ( 2165 odst. 2) Neoznačení věci dobou použitelnosti či dobou trvanlivosti je vadou dle ustanovení o jakosti při převzetí ( 2161 odst. 1 písm. e)

15 Práva z vadného plnění Mohou plynout ze záruky za jakost, nebo být jinak sjednána Zákonný režim nelze omezit, šlo by o zdánlivé ujednání ( 2174) Priorita práva na bezplatné odstranění vady (není-li vzhledem k povaze věci neúměrné dodání nové věci, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu) dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze nepřiměřené, výměna součástky ( 2169 odst. 1); nepřipadá-li výše uvedený postup v úvahu = možnost odstoupení

16 Práva z vadného plnění Nemožnost věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vad nebo větší počet vad dodání nové věci, výměna součásti nebo odstoupení ( 2169 odst. 2) Právo požadovat slevu i v případě, že prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást, nebo věc opravit ( 2169 odst. 3) Právo z vadného plnění nenáleží, pokud kupující sám vadu způsobil, nebo pokud věděl, že věc má vadu ( 2170)

17 Prodej použité věci Zkrácení doby uplatnění práv z vadného plnění obecně nepřípustné ( 2168) Na takové ujednání se hledí jako by nebylo = platí 24 měsíční lhůta (modifikace 2167), platí i pro jednostranná prohlášení Lze prodat jen věc s takovou vadou, která nebrání užívat věc k určenému účelu

18 Prodej použité věci Povinnosti prodávajícího - upozornit na charakter vad, není-li to zřejmé, nižší cena, než cena obvyklá ( 2164) Sankce = bezvadná věc Možnost zkrátit dobu pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu u použité věci, je-li ujednáno zkrácení větší, platí polovina doby ( 2168)

19 Další zajímavosti ( 2160) Zachování tradice Řešení samoobslužného prodeje

20 Děkuji za pozornost

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz

Více

Nákupní řád SIKO KOUPELNY a.s.

Nákupní řád SIKO KOUPELNY a.s. Nákupní řád SIKO KOUPELNY a.s. Nákupní řád stanovuje podmínky pro nákup mezi provozovatelem internetového obchodu (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující). Bližší informace o prodávajícím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Provozovatelem internetového obchodu Xfitness-shop.cz a prodávajícím je:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Provozovatelem internetového obchodu Xfitness-shop.cz a prodávajícím je: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetového obchodu Xfitness-shop.cz a prodávajícím je: Mgr. Kateřina Kočvarová IČ: 67272681 DIČ: CZ7858172762 se sídlem: Branická 8/48, Praha 4, 14700 zapsaná

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky společnosti ČISTĚ CZ s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností ČISTĚ CZ s.r.o. od 1.1. 201.

Více

Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti.

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Ogroup s.r.o., se sídlem Rokelská 50, Družec, 273 62. od 1.1. 2014. Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím

Více

Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Terasat CZ s.r.o. od 1.1 2014.

Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Terasat CZ s.r.o. od 1.1 2014. Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Terasat CZ s.r.o. od 1.1 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mrlee.cz je Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 11322853

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mrlee.cz je Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 11322853 Provozovatel internetového portálu canidia.cz Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 113 22853 info@mrlee.cz Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.tytyty.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.tytyty.cz Obchodní podmínky e-shopu www.tytyty.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě panetsro.cz od 1.1. 2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě panetsro.cz od 1.1. 2014. Obchodní podmínky společnosti PANET, s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě panetsro.cz od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Nový občanský zákoník, obsah. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012. ČÁST ČTVRTÁ Relativní majetková práva. Hlava II Závazky z právních jednání

Nový občanský zákoník, obsah. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012. ČÁST ČTVRTÁ Relativní majetková práva. Hlava II Závazky z právních jednání Nový občanský zákoník, obsah Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 ČÁST ČTVRTÁ Relativní majetková práva Hlava II Závazky z právních jednání Oddíl 2 Koupě Pododdíl 1 Obecná ustanovení 2079 Základní

Více

62623401 CZ62623401 Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6352 GIENGER CENTRON, s.r.o. Praha 4, U Rakovky 1254/20, PSČ 148 00

62623401 CZ62623401 Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6352 GIENGER CENTRON, s.r.o. Praha 4, U Rakovky 1254/20, PSČ 148 00 vydaný společně těmito společnostmi GC skupiny (dále také jen Prodávající ): Obchodní firma Sídlo IČ DIČ Zápis do obchodního rejstříku vedeného u GIENGER spol. s r.o. Napajedla, Kvítkovická 1633, PSČ 763

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Obchodní podmínky e-shopu SPOJAŘ.cz

Obchodní podmínky e-shopu SPOJAŘ.cz Obchodní podmínky e-shopu SPOJAŘ.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží - Sophistic by Veronika

Obchodní podmínky pro nákup zboží - Sophistic by Veronika Obchodní podmínky pro nákup zboží - Sophistic by Veronika 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro nákup zboží - Sophistic by Veronika upravují vztahy mezi MgA. Veronikou Benešovou, IČ 74149431,

Více

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Obchodní podmínky Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Efteria, spol. s r.o. Jaromírova 146/59 128 00 Praha 2 Nusle IČO: 26763028 Veškeré smluvní vztahy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky společnosti FaMe trade s.r.o., se sídlem Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo IČ 29292859, DIČ CZ29292859 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v

Více

1. Úvodní ustanovení

1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky společnosti Kumapro s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Kumapro s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Kumapro s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

Obchodní podmínky eshopu vyrobtesipivo.cz

Obchodní podmínky eshopu vyrobtesipivo.cz Obchodní podmínky eshopu vyrobtesipivo.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Reklamace vad u kupní smlouvy z pohledu NOZ. Mgr. Michaela Řezníková, LL.M. Petr Mundl Advokátní kancelář Weinhold Legal

Reklamace vad u kupní smlouvy z pohledu NOZ. Mgr. Michaela Řezníková, LL.M. Petr Mundl Advokátní kancelář Weinhold Legal Reklamace vad u kupní smlouvy z pohledu NOZ Mgr. Michaela Řezníková, LL.M. Petr Mundl Advokátní kancelář Weinhold Legal Jak je to nově s reklamací vad podle nového občanského zákoníku (NOZ) z pohledu podnikatele

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Rasguard.cz s.r.o. se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01, identifikační číslo: 03590356 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod

Více

Obchodní podmínky 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní podmínky 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní podmínky obchodní společnosti NATUFAKTS, s.r.o. se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava, IČ: 030881061, DIČ: CZ030881061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více