P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû. Sestavila IVANA TENGLOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû. Sestavila IVANA TENGLOVÁ"

Transkript

1 P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû Sestavila IVANA TENGLOVÁ

2 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

3 SLovo o AUToRcE: Doc. JUDr. Ivana Štenglová patří k předním odborníkům v oblasti obchodního práva. Je předsedkyní senátu Nejvyššího soudu ČR, členkou legislativní komise vlády pro obchodní právo a členkou rekodifikačních komisí pro občanský a obchodní zákoník. Je členkou katedry obchodního práva Právnické fakulty UK. Z řady publikací, na nichž spolupracovala, lze uvést především tyto: Komentář k obchodnímu zákoníku, Akciová společnost, Společnost s ručením omezeným a Stavební právo. V našem nakladatelství dále vydala Obchodní rejstřík po novele a Přehledy judikatury: ve věcech obchodních společností, ve věcech obchodního rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek, ve věcech družstev, ve věcech zajištění závazků, ve věcech obchodních závazkových vztahů. Je členkou redakční rady časopisu Soudní judikatura, rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva a významně se podílí na utváření jeho profilu.

4 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů Sestavila: Ivana Štenglová

5 Vzor citace: Štenglová, I. Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů. Wolters Kluwer ČR, a. s., Praha 2010, s Právní stav publikace uzavřen ke dni Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010 ISBN (brož.) ISBN (epub) ISBN (mobi) ISBN (pdf) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů Sestavila: Doc. JUDr. Ivana Štenglová Publikace číslo 792 Vydává Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3 v roce 2010 jako 64. svazek ediční řady Přehledy judikatury Šéfredaktor: JUDr. Václav Fiala Redaktorka publikace: Mgr. Veronika Machková Sazba a tisk SERIFA, s. r. o. Jinonická 80, Praha 5 Všechny naše publikace si můžete objednat na adrese: Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3 tel.: , fax: ,

6 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů Předmluva A. Právní úkony K povaze usnesení valné hromady Právní úkon K výkladu právních úkonů K výkladu právních úkonů a následnému chování stran K výkladu právních úkonů K výkladu právních úkonů; použití pojmu, který občanský zákoník nezná K výkladu právních úkonů K výkladu právních úkonů akoznačení právnické osoby K výkladu právních úkonů v souvislosti s procesním chováním účastníka K výkladu právních úkonů K výkladu hmotněprávního úkonu obsaženého v žalobě z hlediska jeho určitosti; k vrácení daru K výkladu právních úkonů K výkladu právních úkonů K výkladu právních úkonů akprincipu autonomie vůle a smluvní svobody K výkladu právních úkonů K odkládací podmínce K odkládací podmínce K odkládací podmínce K odkládací podmínce K rozvazovací podmínce K absolutní neplatnosti právních úkonů K absolutní neplatnosti právních úkonů K absolutní neplatnosti právních úkonů a ochraně třetích osob K nesvobodě právních úkonů K nesvobodě právních úkonů K nesvobodě právních úkonů K nesvobodě právních úkonů K určitosti právních úkonů K určitosti právních úkonů K určitosti právních úkonů K určitosti právních úkonů K určitosti právních úkonů K určitosti právních úkonů K určitosti právních úkonů K určitosti právních úkonů K určitosti právních úkonů K určitosti právních úkonů K určitosti právních úkonů K určitosti právních úkonů K určitosti právních úkonů; přenechání věci jak stojí a leží K určitosti právních úkonů K určitosti právních úkonů K určitosti právních úkonů K nemožnosti plnění K nemožnosti plnění K platnosti právního úkonu s chybami v psaní a počtech K platnosti právního úkonu s chybami v psaní a počtech K platnosti právního úkonu s chybami v psaní a počtech Jednání osoby nezpůsobilé k právním úkonům Jednání osoby nezpůsobilé k právním úkonům Jednání osoby nezpůsobilé k právním úkonům Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro obcházení zákona Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem

7 60. Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem Neplatnost právního úkonu Neplatnost právního úkonu pro obcházení zákona Neplatnost právního úkonu pro obcházení zákona Neplatnost právního úkonu pro obcházení zákona Neplatnost právního úkonu pro obcházení zákona Neplatnost právního úkonu pro obcházení zákona Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy Neplatnost právního úkonu pro rozpor s dobrými mravy Neplatnost právního úkonu pro nedostatek formy Neplatnost právního úkonu pro nedostatek formy; podpis jednajícího a dodržení písemné formy smlouvy Neplatnost právního úkonu pro nedostatek formy K dodržení písemné formy právního úkonu Neplatnost právního úkonu pro nedostatek formy Dodržení písemné formy právního úkonu Písemná forma právního úkonu a převod nemovitosti, plná moc a geometrický plán Relativní neplatnost právního úkonu Relativní neplatnost právního úkonu Relativní neplatnost právního úkonu Relativní neplatnost právního úkonu Relativní neplatnost právního úkonu Relativní neplatnost právního úkonu Relativní neplatnost právního úkonu; vrácení daru Relativní neplatnost právního úkonu

8 107. Relativní neplatnost právního úkonu Relativní neplatnost právního úkonu Relativní neplatnost právního úkonu a. Relativní neplatnost právního úkonu Částečná neplatnost právního úkonu Částečná neplatnost právního úkonu Částečná neplatnost právního úkonu Částečná neplatnost právního úkonu Částečná neplatnost právního úkonu Zastřený právní úkon Zastřený právní úkon Zastřený právní úkon Simulovaná úmluva o kupní ceně ve smlouvě o převodu nemovitosti Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu Odporovatelnost právního úkonu a neplatnost smlouvy zvýhodňující věřitele; prodej věci za přiměřenou cenu a odporovatelnost Odporovatelnost právního úkonu Zkracující právní úkon B. Smlouvy Předcházení sporům ze smlouvy Návrh na uzavření smlouvy Návrh na uzavření smlouvy Návrh na uzavření smlouvy Návrh na uzavření smlouvy a jeho přijetí Návrh na uzavření smlouvy Návrh na uzavření smlouvy Návrh na uzavření smlouvy

9 157. Zánik návrhu na uzavření smlouvy Zánik návrhu na uzavření smlouvy Přijetí návrhu na uzavření smlouvy, doručení projevu vůle nepřítomné osobě Přijetí návrhu na změnu smlouvy se změnami Přijetí návrhu na uzavření smlouvy Přijetí návrhu na uzavření smlouvy se změnami Přijetí návrhu na uzavření smlouvy Přijetí návrhu na uzavření smlouvy Přijetí návrhu na uzavření smlouvy Okamžik uzavření smlouvy Návrh na uzavření smlouvy určený více osobám Návrh na uzavření smlouvy určený více osobám Působení projevu vůle vůči nepřítomné osobě Působení projevu vůle vůči nepřítomné osobě Doručení projevu vůle Doručení zásilky obsahující právní úkon směřující k započtení Požadavek písemné formy smlouvy Požadavek písemné formy smlouvy Projevy účastníků na téže listině Zánik práva odstoupit od smlouvy Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta Ujednání o možnosti odstoupit od smlouvy Odstoupení od smlouvy pro prodlení; následná nemožnost plnění Odstoupení od smlouvy při nesplnění předpokladů, za kterých účastníci smlouvu uzavírali Právní účinky odstoupení od smlouvy Právní účinky odstoupení od smlouvy ve vztahu ke třetím osobám Odstoupení od smlouvy s více účastníky na jedné straně Vedlejší ujednání o odstoupení od kupní smlouvy Důkazní břemeno při odstoupení od kupní smlouvy Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta Odstoupení od smlouvy pro prodlení K účinnosti odstoupení od smlouvy Promlčení práva odstoupit od smlouvy Odstoupení od smlouvy a výkon rozhodnutí (exekuce) postihující nemovitost, která byla předmětem převodu Právní účinky odstoupení od smlouvy a ochrana třetích osob Právní účinky odstoupení od smlouvy a ochrana třetích osob Odstoupení od smlouvy a naléhavý právní zájem na určení vlastnictví Odstoupení od smlouvy a jeho důsledky pro vlastnické právo třetí osoby Uzavření smlouvy v tísni za nápadně nevýhodných podmínek Darovací smlouva uzavřená v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek K výkladu pojmu nápadně nevýhodné podmínky podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích Nápadně nevýhodné podmínky darovací smlouvy K pojmům tíseň a nápadně nevýhodné podmínky podle restitučních zákonů Posuzování znaků tísně a nápadně nevýhodných podmínek

10 201. Uzavření smlouvy v tísni Uzavření smlouvy v tísni Právní úkon učiněný v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek Odstoupení od smlouvy uzavřené za nápadně nevýhodných podmínek Posuzování stavu tísně při darování různých nemovitostí jednou smlouvou Pojem tísně v občanskoprávních vztazích Důsledky shody účastníků smlouvy o jejím uzavření v tísni za nápadně nevýhodných podmínek K interpretaci pojmu tíseň Neplatnost právního úkonu učiněného v tísni Neplatnost dohody o narovnání pro omyl K právním důsledkům uvedení účastníka smlouvy v omyl, nepravdivé ujištění o platební schopnosti účastníka smlouvy Relativní neplatnost právního úkonu pro omyl Neplatnost právního úkonu z důvodu omylu Neplatnost právního úkonu z důvodu omylu Omyl v pohnutce při uzavírání kupní smlouvy; platnost ujednání o plnění z kupní smlouvy až po zaplacení všech splátek Omyl v projevu ve smlouvě, která vyžaduje písemnou formu Omluvitelný omyl a možnost mýlící se osoby ověřit skutečný stav Neplatnost právního úkonu z důvodu omylu Relativní neplatnost smlouvy uzavřené v důsledku podvodného jednání účastníka Určení oprávněné osoby ve smlouvě ve prospěch třetího Závazky ze smlouvy ve prospěch třetího a osoby, které nejsou účastníky této smlouvy Smlouva ve prospěch třetího Smlouva o budoucí smlouvě Smlouva o smlouvě budoucí Obsah smlouvy o budoucí smlouvě o převodu nemovitostí; smlouva o smlouvě budoucí ohledně věci, která dosud není ve vlastnictví budoucího převodce Plná moc k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě; přenechání věci jak stojí a leží Ujednání o nevrácení zálohy jako smluvní pokuty ve smlouvě o smlouvě budoucí Smlouva o budoucí smlouvě Účastníci smlouvy o budoucí smlouvě Smlouva o budoucí smlouvě Náležitosti smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu Vymezení dosud neexistujícího pozemku jako předmětu budoucí kupní smlouvy Smlouva o smlouvě budoucí; nemožnost odstranění neurčitosti údajů o podstatných náležitostech budoucí smlouvy výkladem projevů vůle účastníků v soudním řízení Smlouva o smlouvě budoucí K výkladu smlouvy o budoucí smlouvě kupní z hlediska závazku budoucího kupujícího Nedostatek označení budoucího prodávajícího ve smlouvě o budoucí smlouvě Smlouva o smlouvě budoucí Nemožnost použití analogie právní úpravy věcných břemen na závazkové vztahy Nepojmenovaná smlouva Nepojmenovaná smlouva nepravidelná smlouva schovací

11 241. Nepojmenované smlouvy a analogie; smlouva o rekonstrukci domu, odkládající dohodu o ceně do budoucna Kdy nejde o nepojmenovanou smlouvu Nepojmenované smlouvy a věcná břemena Nepojmenovaná smlouva o poskytnutí peněz na stavební úpravy oproti umožnění bydlení Nepojmenovaná smlouva; finanční a operativní leasing; vztah leasingové a nájemní smlouvy Nepojmenovaná smlouva o doživotním užívání nemovitosti K posuzování platnosti zprostředkovatelské smlouvy obsahující ujednání o bezúplatnosti zprostředkování Nepojmenovaná smlouva o výhradním zprostředkování prodeje nemovitosti Vznik věcného břemene užívání věci, je-li již věc užívaná jinou osobou na základě inominátní smlouvy Nepojmenovaná smlouva o právu doživotního užívání převáděných nemovitostí Nepojmenovaná smlouva o tzv. prodeji CDW (collision damage waiver) Nepojmenovaná smlouva o provedení stavebních úprav Nepojmenovaná smlouva; leasingová smlouva ohledně budoucí věci Spotřebitelské smlouvy K neplatnosti kupní smlouvy uzavřené před účinností novely občanského zákoníku upravující spotřebitelské smlouvy K neplatnému vzdání se budoucích práv dohodou Spotřebitelské smlouvy pravomoc Evropského soudního dvora k výkladu směrnic Evropského společenství Pojistná smlouva uzavřená spotřebitelem Nesení odpovědnosti smluvní stranou, která není podnikatelem v obchodních vztazích Ochrana spotřebitele náklady reklamace Pro spotřebitele příznivější výklad spotřebitelských smluv Ke zhoršení smluvního postavení spotřebitele Neplatnost ujednání v rozporu s ustanovením 55 odst. 1 obč. zák Sjednání smluvní pokuty ve spotřebitelské smlouvě Uzavření spotřebitelské smlouvy mimo obvyklé prostory c. Závazkové právo I. obecná ustanovení Vznik závazku; sjednání zaplacení poplatku z převodu nemovitosti v kupní smlouvě Význam notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti pro možnost později zpochybnit existenci v něm uvedeného dluhu Uzavření smlouvy o koupi nemovitostí rozhodnutím soudu Usnesení valné hromady jako jiná právní skutečnost ve smyslu 492 obč. zák Možnost soudu změnit ujednání o výši nájemného ve smlouvě o nájmu nebytových prostor proti vůli jedné ze smluvních stran obsah závazků K právnímu důvodu závazku Odstoupení od smlouvy se zaplacením odstupného

12 272. Promlčení práva na vymíněné odstoupení od smlouvy; odstoupení od smlouvy se zaplacením odstupného Promlčecí lhůta pro vrácení zálohy na kupní cenu Poskytnutí zálohy na budoucí nájem Povaha ustanovení 498 obč. zák Plnění před uzavřením smlouvy a záloha; důkazní břemeno v řízení o vrácení půjčky Záloha na kupní cenu v souvislosti s privativní novací Vrácení zálohy na obstarání věci Záloha přijatá v souvislosti s připravovanou koupí a bezdůvodné obohacení Bezdůvodné obohacení při prodlení prodávajícího s uzavřením kupní smlouvy podle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy a záloha na kupní cenu Záloha a placení směnky před splatností. Záloha přijatá v souvislosti s připravovanou koupí a bezdůvodné obohacení Ujednání o propadné záloze ve smlouvě o smlouvě budoucí; povinnost k vrácení zálohy; nepřiměřená výše smluvní pokuty Odpovědnost za vady věci a znalecký posudek; výše přiměřené slevy z ceny Vztah mezi úpravou 499 a 504 obč. zák.; vztah mezi právy z odpovědnosti za vady a právem na náhradu škody Přenechání věci jak stojí a leží Uplatnění práv z odpovědnosti za vady Uplatnění práva z odpovědnosti za vady Uplatnění nároku z odpovědnosti za vady Ke vztahu nároků z odpovědnosti za vady a na náhradu škody; vymezení pojmu nepodstatné překročení ceny Ke vztahu nároků z odpovědnosti za vady a na náhradu škody; nárok na náhradu škody na věci, způsobené vadnou opravou její součástky Ke vztahu nároků z odpovědnosti za vady a na náhradu škody; nárok na náhradu škody na věci, způsobené vadnou opravou její součástky Ke vztahu nároků z odpovědnosti za vady a na náhradu škody II. Společné závazky a společná práva a) Společné závazky Společné jmění manželů a dlužnická solidarita Dědická solidarita Vyloučení odpovědnosti některého ze solidárně zavázaných dlužníků Solidarita účastníků řízení Nemožnost založit solidaritu soudním rozhodnutím Vázanost soudu návrhem a solidární odpovědnost Dědická solidarita Splatnost závazků jednotlivých solidárních dlužníků Důsledky úhrady solidárně zavázaného spoludlužníka úpadce na trvání zástavního práva Solidarita dlužníků a cese Dílčí závazek Dílčí závazek Více dlužníků a výkon rozhodnutí Právo společného nájmu bytu manželi a výkon rozhodnutí vyklizením bytu

13 307. Solidární práva a závazky a bezdůvodné obohacení Společné jmění manželů a výkon rozhodnutí b) Společná práva Aktivní solidarita věřitelů a úpadek Aktivní solidarita podílových spoluvlastníků Společná práva více věřitelů Důkazní břemeno tvrzené dohody o solidaritě věřitelů Aktivní solidarita věřitelů a úpadek Aktivní solidarita členů sdružení Vypořádání spoluvěřitelů III. Změny v obsahu závazků a) Dohoda stran Vliv dohody o změně doby plnění na počátek běhu promlčecí doby Změna a zánik nájmu bytu dohodou (novací) Změna práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu dohodou pronajímatele a nájemce Ke změně a zániku závazku z nájemní smlouvy zaplatit předem nájemné Dohoda o jiném předmětu plnění Následná dohoda o plnění dluhu ve splátkách a výkon rozhodnutí Vliv následného jednání smluvních stran na závazky ze smlouvy b) Prodlení dlužníka Prodlení se splněním závazku k náhradě škody Prodlení se splněním závazku k náhradě škody; úroky z prodlení Prodlení se splněním závazku k náhradě škody; úroky z prodlení Výkon rozhodnutí na nepřisouzené úroky z prodlení Vznik prodlení u závazků s neuvedenou dobou plnění Prodlení se splněním závazku k náhradě škody; úroky z prodlení Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení Prodlení se splněním závazku podle ustanovení 20 odst. 3 poslední věty zákona č. 229/l991 Sb., úroky z prodlení Odstoupení od smlouvy pro prodlení a plnění ve splátkách Prodlení vlastníka bytu s platbou za služby spojené s bydlením Prodlení vlastníka bytu s platbou za služby spojené s bydlením Předpoklady odstoupení věřitele od smlouvy pro prodlení dlužníka Úroky z prodlení při vydání bezdůvodného obohacení; úrok z prodlení a dobré mravy Prodlení s placením nájemného při změně v osobě pronajímatele Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení Přechod povinnosti platit úroky z prodlení na dědice Uplatnění příslušenství pohledávky Žaloba na zaplacení příslušenství pohledávky Prodlení se splněním povinnosti na náhradu škody; úroky z prodlení Prodlení vlastníka bytu s platbou za služby spojené s bydlením Prodlení státu s náhradou škody podle zákona č. 82/1998 Sb Nárok na úroky z prodlení při nezaplacení odměny soudem ustanovenému obhájci

14 345. Prodlení se splněním závazku podle 13 zákona č. 87/1991 Sb Prodlení s placením. Prodlení se splněním závazku; poplatek z prodlení Změna druhu požadovaného příslušenství pohledávky Úrok z prodlení a věc pravomocně rozhodnutá Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení Prodlení se splněním závazku; úroky z prodlení K občanskoprávní povaze úroku z prodlení sjednaného ve smlouvě o spotřebitelském úvěru Fixní smlouva; náhrada škody při prodlení; bezdůvodné obohacení Důsledky prodlení věřitele při vydání bezdůvodného obohacení Neposkytnutí součinnosti ve vykonávacím řízení Dodatečná dohoda o plnění ve splátkách Iv. Změna v osobě věřitele nebo dlužníka a) Postoupení pohledávky Postoupení pohledávky (majetkového podílu) podle 33a odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb Převoditelnost práva žádat zrušení části smlouvy Zrušení smlouvy o postoupení pohledávky Postoupení pohledávky a prohlášení konkursu K postoupení restitučního nároku na vydání věcí Splacení vkladu do obchodní společnosti postoupením pohledávky Postoupení pohledávky v průběhu konkursu Identifikace postupované pohledávky Identifikace pohledávky ve smlouvě o jejím postoupení z hlediska doložení přechodu práva z vykonávaného rozhodnutí na jiného Důsledky oznámení neplatného postoupení pohledávky postupitelem dlužníkovi Smlouva o postoupení pohledávky Zpeněžení majetku postoupením pohledávek Postoupení pohledávky z pracovněprávních vztahů Náležitosti smlouvy o postoupení pohledávky z titulu náhrady škody vzniklé opožděným uplatněním více nároků K převodu směnky na řad postoupením pohledávky Identifikace postoupené pohledávky Pohledávka způsobilá k postoupení Náležitosti smlouvy o postoupení pohledávky Identifikace postupované pohledávky Zajištění závazku postoupením pohledávky Přechod práv spojených s postupovanou pohledávkou Určitost smlouvy o postoupení více pohledávek Neurčitost právního úkonu; náležitosti smlouvy o postoupení pohledávky Platnost smlouvy o postoupení pohledávky Skutečná hodnota pohledávky postoupené za úplatu

15 384. Postoupení pohledávky vůči jednomu ze solidárně zavázaných dlužníků Vymáhání pohledávky svým jménem na účet jiného Postoupení pohledávky na vydání plnění z neplatné smlouvy Dohoda o zákazu postoupení pohledávky K prokazování postoupení pohledávky postupníkem Důsledky oznámení postoupení pohledávky postupitelem dlužníkovi pro výkon rozhodnutí Důsledky oznámení postoupení pohledávky dlužníkovi; započtení postoupené pohledávky Odpovědnost postupitele Započtení vůči postupníkovi Aktivní legitimace postupitele k vymáhání postoupené pohledávky Vymáhání práv a povinností z pracovněprávních vztahů při prodeji části podniku b) Převzetí dluhu K souhlasu věřitele s převzetím dluhu Vliv převzetí dluhu na zajištění závazků Zajištění převzatého dluhu c) Přistoupení k závazku Účinnost přistoupení k dluhu Vliv přistoupení k dluhu na zajištění závazku Důsledky porušení povinnosti z dohody o převzetí dluhu v. Zánik závazků a) Splnění dluhu Splnění dluhu nezletilému věřiteli Přijetí jiné hodnoty namísto plnění podle směnky Splnění dluhu jinému Určení, který z více občanskoprávních závazků dlužníka vůči témuž věřiteli zanikl splněním, neurčil-li dlužník, na který z nich a v jaké části plnil Důsledky zaplacení dlužné částky na účet třetí osoby na pokyn věřitele Možnost nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky v případě, že oprávněným i dlužníkem povinného je stát Průkaz splnění vzájemného závazku Nemožnost založit solidaritu soudním rozhodnutím Vzájemná podmíněnost závazků při restitučním nároku Vzájemná podmíněnost závazků z kupní smlouvy Vzájemná podmíněnost závazků z kupní smlouvy Vztah povinnosti vyklidit nebytové prostory a povinnosti vydat bezdůvodné obohacení spočívající ve zhodnocení nebytových prostor Vzájemná podmíněnost plnění ze smlouvy s rozdílnou splatností dohodnutých závazků Žaloba na určení, že povinnost oprávněného, stanovená v nalézacím řízení jako vzájemná, byla splněna Alternativní plnění Alternativní plnění Alternativní plnění Nařízení výkonu rozhodnutí k vydobytí nesplatných pohledávek Doba plnění Podání žaloby jako výzva dlužníku ke splnění dluhu Splatnost nároku na zaplacení náhrady za podstatné zhodnocení stavby při jejím vydání Splatnost závazku

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû. Sestavila IVANA TENGLOVÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû. Sestavila IVANA TENGLOVÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû Sestavila IVANA TENGLOVÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů SLovo o AUToRcE: Doc. JUDr. Ivana Štenglová patří

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu SLovo o AUToRcE: Doc. JUDr. věra Korecká, csc. Předsedkyně senátu

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ...... 21 1. Ke vztahu nalézacího

Více

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Vecna_prava_1_356_Sestava 1 18.4.13 13:53 Stránka 5 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 I. vlastnické PRávo..........

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech majetkov ch vztahû mezi manïely. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavili JAN ARMAN HANA UPÁKOVÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech majetkov ch vztahû mezi manïely. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavili JAN ARMAN HANA UPÁKOVÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech majetkov ch vztahû mezi manïely 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavili JAN ARMAN HANA UPÁKOVÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech majetkových vztahů mezi manžely 2., aktualizované

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech katastru nemovitostí

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech katastru nemovitostí Vklad PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech katastru nemovitostí 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech katastru nemovitostí Vklad 2., aktualizované a rozšířené vydání

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

Obsah PATITUL TITUL VZOR CITACE. Úvod. Seznam zkratek. Část I Text občanského zákoníku č. 89/20 Sb. Část II Judikatura. 1. Postoupení pohledávky

Obsah PATITUL TITUL VZOR CITACE. Úvod. Seznam zkratek. Část I Text občanského zákoníku č. 89/20 Sb. Část II Judikatura. 1. Postoupení pohledávky Obsah PATITUL TITUL VZOR CITACE Úvod Seznam zkratek Část I Text občanského zákoníku č. 89/20 Sb. Část II Judikatura 1. Postoupení pohledávky 1.1. Základní otázky 1. Náležitosti smlouvy o postoupení pohledávky

Více

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Vecna_prava_1_356_Sestava 1 18.4.13 13:53 Stránka 5 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 I. vlastnické PRávo..........

Více

Díl čtvrtý Závazkové právo

Díl čtvrtý Závazkové právo Díl čtvrtý Závazkové právo Závazkové právo obecná část Pojem a charakteristika závazkových vztahů Závazkovým právem rozumíme velkou skupinu občanskoprávních vztahů, které nazýváme závazky. Svou povahou

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 135 otázek a odpovědí z oblasti nájmu a podnájmu nebytových prostor zpracovaných na základě vybraných rozhodnutí Ústavního soudu ČR, Nejvyššího

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Základy práva Vstupní výukové soustředění JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Obecné informace Kontakt pzima@svabzima.cz, tel. 221 001 610 Seminární práce https://www.vsem.cz/data/data/sis-soubory/sp.pdf soubory/sp.pdf

Více

Judikatura k promlčení a prekluzi. JUDr. Zdeněk Krčmář

Judikatura k promlčení a prekluzi. JUDr. Zdeněk Krčmář Judikatura k promlčení a prekluzi Omšenie 10. 11. 2011 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: Peerův zákon: Vysvětlivky: Např.: Každé vyřešení problému mění jeho podstatu. Artur Bloch: Murphyho zákon R 13/2005 (Rozsudek

Více

Vymáhání pohledávek: obecná pravidla

Vymáhání pohledávek: obecná pravidla Vymáhání pohledávek: obecná pravidla 1 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 2 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon).

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4 Formy podnikání Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4.1 Druhy podnikatelských subjektů Podnikáním se rozumí

Více

18.12.2013. JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.

18.12.2013. JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. Obecné závazkové právo v NOZ Upozornění na zajímavé novinky Společné hledání odpovědí Aktivní a interaktivní JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. Přestávky po 50 minutách Komunikace Autogramy po představení

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne 17.02.2014 tímto vydává

Více

Zajištění závazku v.8x2012

Zajištění závazku v.8x2012 Zajištění závazku v.8x2012 vč.obecných odkazů na právní úpravu v NOZ Z89/2012 Sb. (PPT-PDF studijní pomůcka) (2007 ) 2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net K čemu je dobré zajištění závazku? Snižuje

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 26. února 1964

Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 26. února 1964 Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 40 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 26. února 1964 Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.; ve znění zákona č. 58/1969 Sb.; zákona č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 2013 Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 15. května 2013 Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ( 1-7)

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ( 1-7) 219/2000 Sb. znění účinné od 1. 7. 2010 219 ZÁKON ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody Vklad PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 2., aktualizované

Více