Obchodní podmínky 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ"

Transkript

1 Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují smluvní závazkové vztahy při nákupu v internetovém obchodě jehož provozovatelem je společnost DO YOUR PRACTICE s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4, IČ , DIČ CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen prodávající ). Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ") a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele ). Je-li kupujícím jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami OZ. Rozhodným právem pro vztahy ze smluv uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím v internetovém obchodě je právo České republiky, závazky mezi kupujícím a prodávajícím se řídí a mají být vykládány v souladu s českým právem. 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Prodejní web přináší seznam běžně dodávaného zboží a služeb prodávajícím. Prodávající uvádí na svém prodejním webu základní údaje o zboží/ službách, které prodává, tím se myslí zejména název, specifikace, koncová cena v CZK, způsob platby, způsob dodání a další. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží/služeb. Zobrazovaná dostupnost zboží/služeb nemusí být vždy zcela přesná, a pokud se momentální dostupnost liší od dostupnosti uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující včas informován. Nabídka zboží/služeb uveřejněná na internetových stránkách e-shopu prodávajícího je pouze indikativní nabídkou a nemůže být považována za nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu 1731 OZ. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto všeobecné obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Prodávající si vyhrazuje změnu ceny, o této změně bude prodávající kupujícího předem informovat.

2 2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB Prodávající nabízí kupujícímu možnost nákupu přímo z jeho domova, kde může nakupovat nonstop. Objednávat zboží přes internetový obchod prodávajícího lze jednoduše a pohodlně pomocí nákupní tašky. Předmětem smlouvy je pouze zboží/služba uvedená v kupní smlouvě potvrzené objednávce. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujícími daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Podmínkou platnosti elektronické objednávky v e-shopu na internetových stránkách prodávajícího je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká na základě závazného potvrzení (akceptace) objednávky ze strany prodávajícího em. Přílohou potvrzujícího u bude i aktuální znění všeobecných obchodních podmínek prodávajícího ve formě hypertextového odkazu. Prodávající nenese odpovědnost za výběr a množství zboží, které provedl kupující. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu překlad textu smlouvy, platí, že přednost má vždy česká jazyková verze. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Po tuto dobu prodávající umožní kupujícímu přístup ke smlouvě na základě jeho písemné žádosti. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou uvedeny v těchto VOP. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

3 3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky zašle prodávající kupujícímu em. V případě nejasností bude prodávající kupujícího samozřejmě kontaktovat. V případě, že objednané zboží/služba není momentálně dostupná, bude prodávající kupujícího rovněž informovat, aby s ním dojednal náhradní termín dodání nebo navrhl jiné adekvátní řešení. 4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY Každou objednávku odeslanou prodávajícímu může kupující do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či em a to bez udání důvodu. Stačí uvést číslo objednávky, jméno, a popis objednaného zboží či služby. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat, a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, oznámí tuto skutečnost prodávající neprodleně kupujícímu včetně náhradní lhůty, ve které bude schopen závazek splnit. V takovém případě je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Dojde-li k následné nemožnosti plnění po uzavření smlouvy např. tím, že zboží/služba se již nevyrábí/neposkytuje nebo je vyprodaná, smlouva zaniká. Prodávající kupujícího v takovém případě neprodleně informuje s tím, že mu nabídne náhradní řešení. V případě, že kupující nepřijme nabídku náhradního řešení a již uhradil část nebo celou kupní cenu, převede mu ji prodávající obratem zpět. Prodávající si dále vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného v internetovém obchodě jako momentálně nedostupné v případě, že produkt/služba již není možné dodat či nahradit jiným nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující tuto skutečnost před vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající bude kupujícího o této situaci informovat. Byla-li část nebo celá kupní cena uhrazena, převede ji prodávající kupujícímu obratem zpět. 5) Ceny, platby, storno podmínky Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu za zboží/službu, přičemž si zvolí variantu placení z následujících:

4 a) bankovním převodem b) v hotovosti V případě dodávek do zahraničí bude zaplacena cena v CZK. Storno podmínky u služeb (pořádaných kurzů) Více jak 14 dní před zahájením kurzu nárok na vrácení 100 % uhrazených finančních prostředků. 13 až 7 dní před zahájením kurzu nárok na vrácení 50 % uhrazených finančních prostředků. 6-2 dny před zahájením kurzu nárok na vrácení 25 % uhrazených finančních prostředků. V den konání kurzu zaniká nárok na vrácení uhrazených finančních prostředků Storno podmínky u služeb (pořádaných učitelských tréninků) Více jak 1 měsíc před zahájením učitelského tréninku nárok na vrácení 100 % uhrazených finančních prostředků dní před zahájením učitelského tréninku nárok na vrácení 50 % uhrazených finančních prostředků dny před zahájením učitelského tréninku nárok na vrácení 25 % uhrazených finančních prostředků V den konání kurzu zaniká nárok na vrácení uhrazených finančních prostředků 6) BALNÉ A POŠTOVNÉ Objednaný produkt prodávající kupujícímu zašle pomocí služby přepravní společnosti General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. (dále jen GLS ), nebo Českou poštou. Poštovné do těchto zemí hradí kupující. Objednávku si lze vyzvednout i osobně v Praze, na Provozovně společnosti č. 2 na adrese ALL IS COMING s.r.o., Divadelní 24, a to v předem domluveném čase. V případě, že si kupující zboží vyzvedne osobně na Provozovně společnosti č. 1 na adrese YOGAME STUDIO, Národní 21, nebo na Provozovně společnosti č. 2 na adrese ALL IS COMING s.r.o., Divadelní 24, nebude mu účtováno poštovné ani balné.

5 O výši poštovného do ostatních zemí je kupující informován po vytvoření objednávky. 7) DODACÍ LHŮTA Běžná dodací lhůta na adresu v České republice je 7 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží/služba nebude dostupná, bude kupující neprodleně kontaktován. Zboží Prodávající zašle na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Uvedená doba expedice se může prodloužit v závislosti na sezónních výkyvech (např. Vánoce) a vytíženosti skladu. V případě změny termínu expedice bude kupující prodávajícím včas informován. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží a ceny za dopravu zboží. Při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny zboží a ceny za dopravu přepravci. Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen) bezprostředně při dodání zboží překontrolovat s dopravcem stav zásilky, zejména druh a množství zboží dle dodacího listu a nepoškozenost dodaného zboží. Je-li vše v pořádku, potvrdí kupující převzetí zboží svým podpisem na dodací list. Podpisem dodacího listu stvrzuje kupující, že zboží bylo dodáno řádně, bez závad a v odpovídajícím množství dle dodacího listu. V případě, že zboží vykazuje známky závad nebo druh nebo množství nesouhlasí s dodacím listem, musí kupující tyto skutečnosti poznamenat na dodací list. Je-li zboží poškozené, může kupující odmítnout převzetí zboží. Pokud nebudou informace o vadách zaznamenány na dodacím listě, nemusí být vyhověno nárokům z vad zboží. Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat s dopravcem stav obalu zboží. Pokud obal vykazuje známky poškození nebo je zjevné, že na zboží jsou vady způsobené v důsledku přepravy, je kupující povinen poznamenat tuto skutečnost na dodací list. Za vady mající původ v přepravě prodávající neručí. Tyto závady musí kupující uplatňovat u přepravní společnosti GLS nebo u České pošty.

6 8) VÝMĚNA ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V případě potřeby prodávající kupujícímu nepoužité a nepoškozené zboží vymění za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího nebo přinést osobně do Provozovny společnosti č. 2 na adresu ALL IS COMING s.r.o., Divadelní 24, a to v předem domluveném čase. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. Kupující, který je spotřebitelem, má právo v souladu s ust. 1829a násl. OZ odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající posoudí stav vráceného zboží a oznámí jej kupujícímu. Odstoupí-li kupující od smlouvy platně, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, popř. číslo faktury, účet kupujícího, na který mu bude poukázána částka. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Podmínky pro vrácení zboží v zákonné 14ti denní lhůtě: zboží musí být v původním nepoškozeném obalu; nesmí být použité; musí být nepoškozené a čisté; musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), ve stavu a hodnotě, v jakém je kupující převzal; musí být dodáno s kompletní dokumentací.

7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek je prodávající oprávněn neakceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno v sídle prodávajícího, přičemž kupující je v takovém případě povinen nést náklady se skladováním související, které činí 5 Kč denně. 9) REKLAMACE A ZÁRUKA Případné reklamace vyřídí prodávající k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit prodávajícímu. Prodávající poskytuje kupujícímu, který je spotřebitelem, záruku za jakost zboží. Délka záruční doby pro kupujícího, který je spotřebitelem, činí 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající kupujícímu odpovídá zejména za to, že zboží/služba v okamžiku, kdy je kupující převzal a) má vlastnosti, které si prodávající a kupující ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží/služby a na základě reklamy jimi prováděné, b) se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) vyhovuje požadavkům českých právních předpisů. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží zejména: a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, d) pokud kupující věděl před převzetím zboží, že zboží má vadu,

8 e) pokud kupující vadu sám způsobil. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené výše, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže. Postup při reklamaci: 1) Informujte nás o reklamaci telefonicky, em, či písemně na níže uvedených kontaktech, 2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu Provozovny společnosti č. 2 na adresu ALL IS COMING s.r.o., Divadelní 24, , 3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a doklad (kopii dokladu) o nabytí reklamovaného zboží v obchodě prodávajícího účtenku, fakturu který je zároveň záručním listem. Prodávající reklamaci vyřídí co nejrychleji v závislosti na povaze reklamované vady, obvykle do 30 dnů od převzetí zboží prodávajícím. 10) Ochrana informací a osobních údajů Za účelem uzavírání smluv a plnění z nich, jakož i změny těchto smluv prostřednictvím internetového obchodu a za účelem marketingu a propagace zboží a

9 služeb prodávajícího nebo s ním propojených osob budou prodávajícím zpracovány osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ ). Prodávající bude jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, které kupující uvede v rámci procesu objednávky zboží jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a ová adresa kupujícího, a dále údaje potřebné k platbě (dále jen osobní údaje kupujícího ). Kupující poskytuje tyto údaje prodávajícímu dobrovolně. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží, přičemž těmto budou sděleny v nezbytném rozsahu. Jedná se především o poskytnutí údajů přepravní společnosti za účelem přepravy zboží. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Odesláním objednávky dává kupující prodávajícímu jako správci osobních údajů podle ZOOÚ výslovný souhlas ke shromažďování, zpracování, uchovávání a využívání svých osobních údajů pro výše uvedené účely včetně marketingu a propagace zboží, a to až do doby jeho písemného odvolání souhlasu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující tímto souhlasí s tím, že je prodávající oprávněn kupujícímu zasílat informační y a to zejména s aktuálními novinkami a akčními nabídkami. Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Kupující může kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či se zasíláním informačních ů, a to písemně na adrese Provozovny společnosti č. 2

10 na adresu ALL IS COMING s.r.o., Divadelní 24, nebo na u V Praze dne Kontaktní údaje: Ashtanga Yoga Shala Praha Učení jógy v tradici Sri K. Pattabhi Joise Mail: Web: DO YOUR PRACTICE s.r.o. Jaurisova 515/4, Praha 4 Adresa Provozoven: Provozovna č. 1 YOGAME STUDIO, Ashtanga Yoga Shala Praha Národní Praha 1 Provozovna č. 2 ALL IS COMING s.r.o. Divadelní Praha 1

2.2. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech:

2.2. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") platí pro nákup v internetovém obchodě www.geckopneu.cz, který provozuje společnost GECKO INTERNATIONAL

Více

Obchodní podmínky 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní podmínky 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní podmínky obchodní společnosti NATUFAKTS, s.r.o. se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava, IČ: 030881061, DIČ: CZ030881061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shop), který je provozován společností COOP Mobil s.r.o. Podmínky vymezují

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky společnosti FaMe trade s.r.o., se sídlem Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo IČ 29292859, DIČ CZ29292859 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v

Více

Obchodní podmínky. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Obchodní podmínky. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost SP business s.r.o.(hallufix.cz), IČ 28533631,

Více

Další informace o Wterm jsou uvedeny na webové stránce www. wterm.cz v sekci O nás.

Další informace o Wterm jsou uvedeny na webové stránce www. wterm.cz v sekci O nás. Obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost RPR Wterm s.r.o. IČ:258,32646, DIČ:CZ25832646,

Více

! OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

! OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ROCHE s.r.o se sídlem Dukelských hrdinl 52, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 49717052 zapsané v obchodním rejstříku vedenémměstským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky společnosti ČISTĚ CZ s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností ČISTĚ CZ s.r.o. od 1.1. 201.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vydavatel Všeobecných obchodních podmínek 1.1. EXAC s.r.o. se sídlem Praha 5, Zbraslavská 27, PSČ 159 00, IČ: 455 38 140, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP BEWIT

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP BEWIT VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP BEWIT Společnost: BEWIT FRANCHISE, s.r.o. IČ: 29443237, DIČ: CZ29443237 se sídlem Nová čtvrť 287/1, Ostrava Lhotka, 725 28 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice. Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jaroslava Holara Místo podnikání: Chodov 127, PSČ 345 33 Identifikační číslo: 64409678 DIČ: CZ7602101760 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

Všeobecné obchodní podmínky, nákupní a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky, nákupní a reklamační řád Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky, nákupní a reklamační řád 1.Všeobecná ustanovení a) Prodávajícím a provozovatelem webu www.topvet.cz je MVDr. Jiří Pantůček, Vodova 40, 612 00 Brno, IČ: 66578281,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. A REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Private

Více

247 72 321, 4, 1538/111, PSČ

247 72 321, 4, 1538/111, PSČ Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu http://www.mertendental.cz/eshop/ provozovaného společností MERTEN DENTAL s.r.o., IČ: 247 72 321, se sídlem Praha 4, Michelská 1538/111, PSČ 141

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti.

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Ogroup s.r.o., se sídlem Rokelská 50, Družec, 273 62. od 1.1. 2014. Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím

Více

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD Všeobecné obchodní podmínky společnosti MARTÍNEK CZ s.r.o. Sídlo: Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4 Identifikační číslo: 24817147 DIČ: CZ24817147 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Prodávající tímto informuje kupující a kupující provedením objednávky stvrzují, že byli a jsou Prodávajícím informováni o dále uvedeném:

Prodávající tímto informuje kupující a kupující provedením objednávky stvrzují, že byli a jsou Prodávajícím informováni o dále uvedeném: Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675 (dále jen Prodávající ) tímto

Více

Obchodní podmínky MIPA s.r.o.

Obchodní podmínky MIPA s.r.o. Obchodní podmínky MIPA s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností MIPA s.r.o., se sídlem U Rajské zahrady 954/2, 130 00 Praha 3 od 1. 1. 2014. Podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Wellness klubu Nezestárni.cz, umístěného na internetové

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě M A W I 3000, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě M A W I 3000, spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě M A W I 3000, spol. s r.o. I. Základní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Obchodní podmínky. I. Základní ustanovení. II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. I. Základní ustanovení. II. Sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) Prodávajícího/OSVČ Fedor Obryvalin, se sídlem Nušlova 2298/61, 158 00, Praha - Stodůlky, ič: 01296060 (dále jen

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží - Sophistic by Veronika

Obchodní podmínky pro nákup zboží - Sophistic by Veronika Obchodní podmínky pro nákup zboží - Sophistic by Veronika 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro nákup zboží - Sophistic by Veronika upravují vztahy mezi MgA. Veronikou Benešovou, IČ 74149431,

Více