Program Středa, 10. června, Registrace a káva na uvítanou 09:00 10:00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Středa, 10. června, 2015. Registrace a káva na uvítanou 09:00 10:00"

Transkript

1 Program Středa, 10. června, 2015 Registrace a káva na uvítanou 09:00 10:00 Představujeme The CONNECT Edition 10:00 11:00 Tato prezentace představí obchodní a technologické komponenty, jež mají zásadní důležitost pro novou verzi produktů společnosti Bentley - CONNECT Edition, která vytváří jednotné prostředípro realizaci rozsáhlých projektů. Tato informativní přednáška prezentovaná jedním z předních členů vedení společnosti Bentley představí platformu CONNECT Edition, nové paradigma dodávek projektů, které přetvoří způsob, jakým týmy pracovníků navrhují, budují a spolupracují na projektech v oblasti infrastruktury všech velikostí. Dozvíte se, jak lze zvýšit produktivitu a úroveň vzájemné spolupráce u projektů v oblasti infrastruktury bez ohledu na jejich velikost. Malcolm Walter, COO, Bentley Systems Přestávka na kávu 11:00 11:30 The CONNECT Edition: Jednotné prostředí pro realizaci rozsáhlých projektů 11:30 13:00 Poslechněte si o inovacích CONNECT Edition pro nástroje MicroStation, ProjectWise a Bentley Navigator. Dozvíte se, jak tyto inovace maximálním způsobem využijí nejnovější technologické zdroje včetně cloudových služeb, dotykových a mobilních technologií a dalších. Bez ohledu na to, jaká je vaše úloha v rámci inženýrského týmu nebo projektu a zda je váš projekt rozsáhlý nebo malý, objevte, jak propojit vaše projektové týmy inovativními metodami. Poslechněte si, jak lze zvýšit vaši vlastní produktivitu a zjednodušit spolupráci v celé šíři projektu a mezi všemi jeho účastníky. Zlepšení postupu realizace projektu napomůže k zvýšení vaší schopnost realizovat budovy, mosty, silniční trasy, elektrárny, inženýrské sítě, doly a další projekty pro budování infrastruktury s těmi nejlepšími vlastnostmi, včas, při zachování rozpočtových mezí a s nižšími riziky. Oběd 13:00 14:00 Fórum pro oblast státní správy (Government Industry Forum) Středa, 10. června, 2015 Podpora údržby a rozvoje veřejné infrastruktury 14:00 14:45 Pokračující urbanizace zvyšuje požadavky na zdroje a my jsme svědky stále vyššího využívání systémů pro řízení zdrojů, s jejichž pomocí lze řídit komplexní procesy nezbytné k provozování různorodé infrastruktury. Tyto systémy pro řízení zdrojů podporují městskou infrastrukturu v podobě silničních, železničních a tramvajových systémů, sběrných kanalizačních sítí a čistíren, rozvodných sítí a úpraven pitné vody, elektrických a plynových rozvodných sítí, komunikačních sítí, letišť, areálů, veřejných budov, správy pozemků atd. Zjistěte, jak Vám mohou řešení od společnosti Bentley pomoci s řízením a údržbou městské infrastruktury a jak mohou sloužit příslušným oddělením pro veřejné práce, komunálním společnostem a agenturám pod obecní správou, a to v lokálním, regionálním a celonárodním měřítku a v rámci celého životního cyklu. Vylepšený BIM pro města 14:45 15:30 Díky komplexní povaze projektů veřejné správy a požadavků na spolupráci mezi různými disciplínami a účastníky projektu zavádí mnoho měst procesy BIM k dosažení udržitelnější podoby měst. Společnost Bentley je v jedinečné pozici, kdy je schopna dodávat řešení se skutečnou podporou BIM od 3D vizualizace pro modelování a design přes Optioneering (výběr volitelných technických řešení) pro zlepšení výkonnosti a realizace projektů až po sloučení fyzické a vizuální stránky umožňující vytvoření velice obsáhlého datového modelu zahrnujícího celý životní cyklus. Síla mapování se společností Bentley 15:45 16:30 Obce, vládní agentury, komunální a distribuční společnosti, přepravní agentury, katastrální úřady a společnosti vytvářející mapové podklady - ti všichni spoléhají na produkty GIS (geoinformační systémy), pokud jde o průzkumné, obrazové, mapovací, analytické, kartografické a další geoprostorové procesy. Kooperace a spolupráce mezi různými odděleními úřadů s jediným datovým zdrojem může představovat značné obtíže. Použití federativního systému GIS, který poskytuje univerzální přístup k různorodým údajům, zlepšuje realizaci projektů a konzistenci informací. Takový systém pomáhá zvládnout rychlé

2 rozšiřování městské infrastruktury a pomáhá modernizovat katastrální informační systémy, což zajistí, aby různá oddělení měla přístup k přesným katastrálním a kartografickým údajům. Společnost Bentley nabízí GIS na světové úrovni v podobě řady produktů pro geoprostorové služby navržené tak, aby kladeným nárokům vyhověly. Uplatnění v praxi - případová studie 16:30 17:15 Otázky a odpovědi pro oblast státní správy 17:30 18:00

3 Fórum pro oblast dopravní infrastruktury (Transportation Forum) Středa, 10. června, 2015 Vize pro dopravní infrastrukturu 14:00 14:45 Společnost Bentley je již více než 25 let důvěryhodným partnerem pro projekty v oboru silniční a železniční dopravy. Ačkoli se průmyslové prostředí měnilo, společnost Bentley stála stále bok po boku vlastníkům, provozovatelům a dalším specialistům v této oblasti v době, kdy se potýkali s některými z celosvětově nejnáročnějších projektů. Řešení společnosti Bentley zahrnují sběr údajů, realizace projektů a zavedení BIM nad rámec návrhu a konstrukce, tedy do provozu a údržby dopravní infrastruktury. Tato přednáška představí vizi budoucnosti společnosti Bentley pro tento průmyslový obor, vyjasní některé mýty o BIM a popíše cestu k přijetí tohoto přístupu na základě projektů z reálného života a úspěšně realizovaných projektů. Tato přednáška rovněž ve stručnosti popíše, jak bude společnost Bentley napomáhat stávajícím a budoucím uživatelům k dosahování ještě větších úspěchů. Michal Provázek, Account Manager, Bentley Systems Uplatnění v praxi - případová studie Poslechněte si od odborníků a zástupců realizačních týmů této profese o jejich úspěšných implementacích řešení od společnosti Bentley v rámci projektů z reálného života. Ing. Ondřej Kafka, Vedoucí střediska architektury a pozemních staveb autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, SUDOP Praha 14:45 15:30 Integrovaná dodávka projektů pro návrh a výstavbu 15:45 16:30 Technologie společnosti Bentley od získávání nezbytných údajů přes podrobnou technickou analýzu až po výsledné konstrukční celky je standardem v dopravním oboru již po více než 25 let, kdy dodává projekty všech velikostí a s různou komplexitou a to včas a s rozpočtovou rezervou. Společnost Bentley vyniká ve správě federativních projektových informací, integraci projektových týmů a umožnění spolupráce mezi různými pobočkami po celém světě. Realizační scénáře a produkty společnosti Bentley jsou kombinovány s jejím řešením dodávek projektů tak, aby řídily a distribuovaly informace a výsledné konstrukční jednotky a dosáhlo se tak spolupracujícího 3D BIM. Robertto Bulgurovsky, Head of CAD Solutions, VARS Brno Správa informací a výkonnosti zdrojů pomocí nástroje AssetWise 16:30 17:15 Dlouhodobé postavení společnosti Bentley v pozici předního poskytovatele řešení v oblasti dopravních technologií se v průběhu let přirozeně vyvinulo i do podoby zaměření na správu dopravních aktiv, která je prezentována nejlepšími aplikacemi v daném průmyslovém segmentu, jako například InspectTech, Exor, Optram, SUPERLOAD a AssetWise APM. Diskuse, otázky a odpovědi a závěrečné komentáře 17:30 18:00 Tato část účastníkům nabízí příležitost pokládat přednášejícím ze společnosti Bentley dotazy ohledně dříve představených témat a pokud dovolí čas, zapojit se do otevřené diskuse o aktuálních problémech a nejlepších praktických řešeních. Michal Provázek, Account Manager, Bentley Systems Robertto Bulgurovsky, Head of CAD Solutions, VARS Brno

4 Fórum pro přenosové a distribuční společnosti (Utilities Industry Forum) Středa, 10. června, 2015 Optimální výkon distribuční infrastruktury od zdroje po spotřebu 14:00 14:45 Všechny přenosové a distribuční společnosti, které plánují, projektují, budují a provozují přenosovou a distribuční infrastrukturu pro elektřinu, plyn, pitnou a odpadní vodu má produktivita zásadní význam v celém řetězu dodávky energií od zdroje až po místo spotřeby. Co si tyto přenosové a distribuční společnosti přejí, co potřebují a očekávají, aby mohly zajistit efektivitu svých činností? Jaké technologie jsou v současnosti k dispozici a co můžeme očekávat v budoucnu? Úvodní část Utilities Fora se bude zabývat tématy, jež jsou relevantní pro všechny typy přenosových a distribučních služeb, konkrétně pozitivním dopadem na ROI (návratnost investic) u inteligentních inženýrských aplikací, hodnotou BIM a jeho úlohou v oblasti předmětných služeb, vlivem cloudových technologií na postupy práce v tomto oboru, novým přístupem v oblasti řešení problémů u podpovrchových sítí a úspěšnými příklady z praxe jak dosahovat lepších provozních výsledků díky optimalizaci a řízení výkonu infrastruktury. Geoprostorové technologie v oboru přenosových a distribučních společností 14:45 15:30 Úloha, již geoprostorové technologie hrají v oboru přenosových a distribučních společností, se v období několika posledních desetiletí posunula od prostého mapování umístění sítí k nástroji umožňujícím spravovat v zásadě každý aspekt provozu služeb od kancelářských úloh po práci v terénu, včetně komunikace s veřejností. Tyto technologie jsou u přenosových a distribučních společností plně integrovány do hlavních podnikových a provozních systémů a představují kritickou součást pro celou činnost. Tato přednáška představí inovativní řešení pro přenosové a distribuční společnosti v oblasti GIS, plánování, výstavby, modelování a analýzy rozvodných sítí, mapování a analýzy koridorů přenosových soustav a geoprostorových mobilních aplikací. Dozvíte se o přínosech modelování reality, 3D vizualizací, projektování podpovrchových sítí a zobrazení inženýrských údajů v prostorovém kontextu. Optimalizace provozu prostřednictvím APM (preventivního vyhodnocování technického stavu aktiv) 15:45 16:30 Optimálně fungující aktiva jsou výsledkem nepřetržitých procesů údržby podporovaných správnými nástroji, metodologií, školením, měřením a reálnou aplikací poznatků. Zjistěte, jakým způsobem společnost Bentley poskytuje ucelený a integrovaným přístup k vývoji, implementaci a aplikování programu na řízení výkonnosti, bezpečnosti, integrity a spolehlivosti aktiv. Zjistěte, jak můžete snížit rizika a důsledky případných poruch s významně nižšími náklady. Účastníci se dozví, jak AssetWise APM umožňuje efektivně shromažďovat a analyzovat údaje o stavu aktiv a jak na ně efektivně reagovat, aby mohla být činěna včasná a kompetentní rozhodnutí o zásazích údržby. Zjistěte, jak AssetWise Amulet umožňuje provádět provozní prediktivní a preskriptivní analýzy, které usnadní veškeré rozhodování kritické pro příslušný provozní proces. Účastníci se rovněž dozví, jakým způsobem mohou uživatelé systémů Bentley využívat pro řízení výkonnosti technických zdrojů přístup zaměřený na rizika, přičemž využívají nejnovější technologie informačního modelování a modelování výkonnosti zdrojů. Uplatnění v praxi - případová studie: Návratnost projektů při rozvoji a správě přenosových a distribučních sítí 16:30 17:15 Tato přednáška popíše přínos a návratnost investic (ROI), jichž mohou vlastníci a provozovatelé dosáhnout díky využití inteligentních inženýrských postupů při rozvoji a správě aktiv přenosových a distribučních sítí. Otázky a odpovědi pro oblast přenosových a distribučních sítí 17:30 18:00 Zapojte se do diskuse s našimi odborníky na průmyslové aplikace a produkty. CONNECT Edition LEARNing Čtvrtek, 11. června, 2015 Registrace a káva na uvítanou 09:00 10:00 CONNECT Edition LEARNing 10:00 13:00 V této části se dozvíte, jak zefektivnit Vaše projektové postupy díky využití nástrojů MicroStation, Navigator a ProjectWise. Tato přednáška začne vysvětlením nového uživatelského rozhraní u MicroStation CONNECT, abyste získali jistotu v práci se softwarem a jednoduše nacházeli nástroje, které využíváte každý den.dozvíte se také, jak Vám mohou funkce softwaru MicroStation Property Driven Display, Annotation, Reports a Sheets (část dokumentačního centra) ušetřit čas a náklady při označování, reportování nebo změnách zobrazení příslušných prvků nebo objektů. Dále zjistíte, jak funkce reportování vyčleňuje a prezentuje údaje z výkresů podle objektů, čímž zaručuje vytváření koordinovaných a konzistentních tabulek, jak exportuje data do programu Excel, do podoby seznamu materiálů a dalších v závislosti na podmínkách vašeho projektu. Zjistěte, jak pravidla zobrazení umožňují vytvořit prostředí, které stačí nastavit pouze jednou, přičemž geometrie zůstává stále aktuální. Oběd 13:00 14:00

5 Seminář pro uživatele Bentley Map Čtvrtek, 11. června, 2015 Využívání údajů z reálného modelování v technicko-inženýrských pracovních postupech 14:00 14:45 Při tom, jak rostou požadavky na projektanty ohledně rozšiřování infrastruktury, musí management činit rychlá, avšak kompetentní rozhodnutí z hlediska dlouhodobého dopadu a návratnosti investic. Použití dat point-cloud, vizualizačních nástrojů a reálného modelování napomáhá k vytváření inteligentních projektů, které budou využívat data založená na kontextu skutečného okolního prostředí, což umožní činit rozhodnutí s plnou důvěrou. Tento seminář Vám pomůže v následujícím: Snadno integrovat a využívat data z reálného modelování. Snadno vytvářet působivé vizualizace a animace z Vašich bodových mračen. Umožnit opakované využití dat a vylepšit tak ROI Vašich projektů. Používat přesné údaje k rychlejšímu vytváření projektů, s reálným porozuměním, co se v daném prostoru nachází. Snížit riziko chybného řízení a chybného využívání dat a udržení integrity dokumentace. Využívání informací v rámci celého podniku 14:45 15:30 Udržování spolehlivých geoprostorových dat s přesnou lokalizací je klíčové pro všechny, kdo se účastní pracovních postupů a rozhodovacích procesů. Široké portfolio společnosti Bentley v oblasti geoprostorových nástrojů umožňuje uživatelům vytvářet, aktualizovat, publikovat, analyzovat a sdílet 2D/3D mapy mezi různými disciplínami za účelem lepšího řízení infrastruktury. Nástroj Bentley Map nabízí možnost spolupráce mezi geoprostorovými a inženýrskými standardy, čímž lépe podporuje projektové týmy zahrnující více různých disciplín. Mezera mezi CAD a GIS je navždy minulostí! Podívejte se, jak mohou uživatelé systémů CAD i GIS těžit z širokého portfolia aplikací společnosti Bentley. Eliminujte mezeru mezi CAD a GIS z Vašich pracovních postupů, a zvyšte tak ROI, ušetřete čas a zlepšete vzájemnou spolupráci. Propojte a opakovaně využívejte různé typy dat, která již existují v různých fázích životního cyklu projektu, a maximalizujte tak hodnotu Vaší investice. Využijte Bentley Map Interoperability v rámci celého životního cyklu projektů. Jak zajistit zdroj pravdivých dat v terénu 15:45 16:30 Sjednocení postupů práce v terénu s postupy kancelářských úloh omezuje možnost chyb a zlepšuje výsledky projektů a servisních zásahů. Nejedná se však o připojení z terénu k Vašemu stolnímu počítači, ale o propojení mezi podnikem a mobilními pracovníky, o rychlou aktualizaci rozsáhlých datových souborů. Zajištění přístupu z terénu k důležitým informacím a možnost odesílat přesné aktuální údaje zpět do kanceláře zlepšuje efektivitu Vašeho projektu a přesnost vašich dat CAD, GIS i provozních údajů. Umožněte terénním pracovníkům přistupovat k rozsáhlým, průběžně aktualizovaným prostorovým a provozním datům prostřednictvím jejich tabletů. Zajistěte jediný zdroj pravdivých dat v terénu, ať již přes síťové připojení, nebo bez něj. Zlepšete spolupráci mezi jednotlivými odděleními využíváním informačních modelů. Uplatnění v praxi - případová studie 16:30 17:15 Zjistěte, jak profesionálové v oboru budování infrastruktury šetří čas, snižují rizika, zlepšují produktivitu a činí lepší rozhodnutí na základě využívání geoprostorových technologií Bentley. Navštivte tento seminář a poslechněte si o případu inovativního využití geoprostorových nástrojů. Otázky a odpovědi k Bentley Map 17:30 18:00

6 CONNECTION Event Prague Seminář pro uživatele OpenRoads Čtvrtek, 11. června, 2015 Návrh, modelování a přenositelnost informací: Pozorování vlivu na konečný výsledek 14:00 14:45 Návrh, modelování a přenositelnost informací pracují ve vzájemné souhře a napomáhají k zlepšování kvality návrhu, efektivity projektu a celkového průběhu spolupráce. Inteligentní 3D modely jsou klíčové pro rychlejší dodávky projektů a přenositelnost informací znamená více než jen jednoduché zajištění přístupu k souborům z různých míst. Jedná se o schopnost sdílet informace mezi projektovými týmy a obory a mezi různými fázemi životního cyklu projektu a to vše řízeným a bezpečným způsobem. Tato prezentace vám představí některé reálné příklady úspěšné implementace nástrojů Bentley pro stavební projektování a vlivu na výslednou návratnost investic. OpenRoads: Návrh a modelování 14:45 15:30 Objevte, jak OpenRoads kombinuje tradiční technické postupy projekčního plánu, profilu a průřezů s inovativní 3D modelovací technologií vylepšenou funkcemi parametrického designu. Tato prezentace zdůrazní, jak OpenRoads zlepšuje chování modelu a schopnost reagovat na změny designu. Podívejte se, jak OpenRoads předjímá designový úmysl projektanta v podobě automatizovaných rozhodnutí založených na parametrizaci, vzájemných vztazích a omezeních, což se projevuje vyšší produktivitou a ve výsledku vyšší kvalitou návrhů. Josef Uhricek, Application Engineer, VARS Brno Budoucnost modelování, návrhu a analýzy podzemních inženýrských sítí aplikace Bentley Subsurface Utility Engineering a OpenRoads Subsurface Design and Analysis 15:45 16:30 Nejnovější aplikace pro technické projektování podpovrchových sítí od společnosti Bentley rozšiřuje schopnosti technologie OpenRoads zahrnutím robustní sady nástrojů pro inteligentní, funkčně členěné 3D modely podzemní konstrukční zóny budov. Tyto 3D modely zaručují lepší koordinaci během fáze návrhu a stavby. Prostřednictvím schopností softwaru vytvářet vizualizace a detekovat překryvy máte možnost odhalit případné konflikty již během navrhování, a tak snížit možná rizika v průběhu stavby, což se projeví snížením vašich nákladů na realizaci stavby a zlepšením výkonnosti vašich zdrojů. Nová aplikace SUDA navíc zahrnuje pokročilé schopnosti 2D/3D modelování a spojuje dohromady to nejlepší z OpenRoads s nejlepšími oborovými návrhářskými nástroji pro hydrauliku a hydrologii. Josef Uhricek, Application Engineer, VARS Brno Spolupráce pro návrh a konstrukci Používání OpenRoads, ProjectWise a Trimble pro dosažení úspěchu Zajištění mobility informací a integrace od fáze návrhu po finální stavbu jsou již dlouho důležitými úkoly dopravního průmyslu. Se stále větším důrazem na virtuální návrh a konstrukci (VDC), integrované dodávky projektů (IPD), inteligentní 3D modelování a řízení životního cyklu zdrojů lze s jistotou tvrdit, že důležitost mobility informací nikdy nebyla větší. Účastníci se dozvědí, jak společnosti Bentley a Trimble spolupracují na zlepšení integrovaného pracovního postupu zahrnujícího celý řetězec od návrhu přes stavbu až po údržbu. Tato část vyzdvihne aktuálně vyvinuté novinky v rámci OpenRoads od společnosti Bentley a Business Center od společnosti Trimble a veškeré výhody, které přinášejí dopravnímu průmyslu. Otázky a odpovědi k OpenRoads 17:30 18:00 Josef Uhricek, Application Engineer, VARS Brno Seminář pro uživatele z oblasti vodárenství a hydraulického/hydrologického modelování Čtvrtek, 11. června, 2015 Lepší technická řešení a provoz distribučních sítí pitné vody a systémů pro úpravu odpadních vod 14:00 14:45 Uživatelé systémů Bentley na celém světě se spoléhají na nástroje pro podporu rozhodovacích procesů v rámci jejich rozvodných sítí pitné vody a odpadních vodovodních sítí, aby tak zlepšili své znalosti toho, jak se infrastruktura chová jakožto systém, jak reaguje na provozní strategie a jak by se měla rozrůstat v souvislosti s nárůstem populace a poptávky. V tomto semináři budeme probírat specifické příklady některých uživatelů ze soutěže Be Inspired, mimo jiné z hlediska toho, jak jejich projekty zlepšily spolehlivost systémů pitné vody a odpadních vod, jejich efektivitu a trvalou udržitelnost. Dlouhodobé plánování pro systémy pitné vody a odpadních vod 14:45 15:30 Investiční a operativní plány mají zásadní důležitost pro optimální provoz systému distribuce pitné vody nebo odpadních vod. Může být však složité určit prioritu pro kapitálové investice nebo dokonce stanovit velikost a rozsah budoucích projektů. Tento seminář představí řadu technických nástrojů, které pomáhají profesionálům v oboru k vytváření investičních a provozních plánů. Díky těmto nástrojům je snadné určit prioritu projektů kapitálových investic a vyvinout podrobné a z hydraulického hlediska přesné plány pro budoucí rozšíření systému.

7 Rozšíření Vašich SCADA dat pro efektivní predikce a provozní zásahy 15:45 16:30 Systémy SCADA poskytují provozovatelům živý snímek distribučního vodovodního systému. Pokud se však jedná o předpověď toho, jak bude daný systém fungovat v krátkodobém či dlouhodobém hledisku, potřebují provozovatelé více než jen SCADA data. Tento seminář představí systém pro hydraulické modelování, které provozovatelům umožní předvídat budoucnost od analýzy časových plánů čerpání pro minimalizaci nákladů na energie až po určení, zda je k dispozici dostatek systémové kapacity k překonání plánované odstávky během dne se špičkovým odběrem. Uplatnění v praxi - případová studie: Optimalizace systémů pitné vody a odpadních vod 16:30 17:15 Zjistěte, jak profesionálové ve vodohospodářském oboru těží z využívání aktuálních softwarových technologií pro hydrauliku a hydrologii k projektování nové infrastruktury systémů pitné vody a odpadních vod s efektivním vynaložením nákladů, jak spravují a optimalizují stávající systémy pitné vody a odpadních vod, zlepšují týmovou produktivitu a snižují náklady na projekty. Otázky a odpovědi pro oblast pitné vody, odpadních vod a srážkové vody 17:30 18:00

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

TERMIS VÁM DÁVÁ PLNOU KONTROLU!

TERMIS VÁM DÁVÁ PLNOU KONTROLU! ADMINISTRACE TEPELNÉ SÍTĚ Dohled v reálném čase a preventivní opatření SPOLEHLIVÉ DODÁVKY TEPLA PRO MILIONY DOMÁCNOSTÍ TERMIS VÁM DÁVÁ PLNOU KONTROLU! Výzvy budoucnosti - již dnes! Zde jsou požadavky,

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Jak má vypadat dobrý hydraulický model

Jak má vypadat dobrý hydraulický model Jak má vypadat dobrý hydraulický model Lubomír Macek Aquion s.r.o., Dělnická 38, 170 00 Praha 7, lubomír.macek@aquion.cz Abstrakt Využití hydraulických modelů vodovodů v praxi může pomoci uživateli při

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOVORU HOVORU

SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOVORU HOVORU SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM HOVORU A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOV ÁLEŽÍ HOVORU ORU NCP500 NOVÉ FIREMNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY Nové komunikační systémy NCP500 Express jsou navrženy s cílem zajistit rychlé a

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě.

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Úvod EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Poskytujeme komplexní služby pro architekty, investory,

Více

ICT - požehnání nebo prokletí

ICT - požehnání nebo prokletí CACIO fórum 2012 - Využití geodat napříč celou organizací ICT - požehnání nebo prokletí František Fiala ČEZ, a. s. DISTRIBUČNÍ AKTIVA VLASTNĚNÁ SKČ Typ zařízení Jednotky Počet Rozvinutá délka vedení celkem

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Plán udržitelné městské mobility pro Brno

Plán udržitelné městské mobility pro Brno Plán udržitelné městské mobility pro Brno Veřejná diskuse - 24. března 2015 Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odbor dopravy Magistrátu města Brna Význam zpracování plánu udržitelné městské mobility Strategický

Více

ZÁLOHOVÁNÍ. OBNOVOVÁNÍ. SYMANTEC JE SYMANTEC JE

ZÁLOHOVÁNÍ. OBNOVOVÁNÍ. SYMANTEC JE SYMANTEC JE SYMANTEC JE ZÁLOHOVÁNÍ. Symantec nyní dodává rychlou, důvěryhodnou ucelenou datovou a systémovou ochranu pro virtuální i fyzické systémy. SYMANTEC JE OBNOVOVÁNÍ. Virtualizace serverů je Připojte se k rostoucímu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Space-timeInsight. 3. dubna 2014. Martin Tauer, ČEPS Libor Sluka, Unicorn Systems

Space-timeInsight. 3. dubna 2014. Martin Tauer, ČEPS Libor Sluka, Unicorn Systems Space-timeInsight 3. dubna 2014 Martin Tauer, ČEPS Libor Sluka, Unicorn Systems Obsah Klíčové výzvy v energetice Problémy k řešení v ČEPS Způsob řešení Přínosy pro ČEPS Budoucí rozvoj Shrnutí Copyright

Více

Business Center - HCE

Business Center - HCE Business Center - HCE propojte stavbu s kanceláří Business Center Heavy Construction Edition (HCE) od společnosti Trimble je kancelářský software, který slouží pro správu, analýzu a zpracování údajů v

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Školou k jednoduchosti

Školou k jednoduchosti Školení Lenze Školou k jednoduchosti Je to tak jednoduché. 1 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních kroků až ke

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Konstrukční analýza jako součást BIM Autodesk Robot Structural Analysis je nástroj, který rozšiřuje informační model budovy (BIM) o možnosti konstrukční

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje Datum: - 1 - Digitální technická mapa je mapové dílo velkého měřítka, které se skládá z mapy povrchové situace a z průběhů sítí technické infrastruktury

Více

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Silný výkon dvoujádrové architektury Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Nejnovější sestava notebooků Toshiba pro podnikovou sféru s procesorem Intel Core 2 Duo opět přináší

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

BIM & Projekt. di5 architekti inženýři s.r.o., Tomáš Minka www.di5.cz; minka@di5.cz

BIM & Projekt. di5 architekti inženýři s.r.o., Tomáš Minka www.di5.cz; minka@di5.cz BIM & Projekt di5 architekti inženýři s.r.o., Tomáš Minka www.di5.cz; minka@di5.cz Obsah představení di5 architekti inženýři BIM axiomy, proč BIM výhody BIM BIM projekt, už to jde, případová studie BIM

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

GIS Ostrava 2012 - Současné výzvy geoinformatiky

GIS Ostrava 2012 - Současné výzvy geoinformatiky INTERGRAPH FIREMNÍ PREZENTACE Jan, STANKOVIČ (Senior Business Consultant) Abstrakt INTERGRAPH CS s.r.o., Prosecká 859, 19000, Praha, Česká Republika Jan.Stankovic@intergraph.com Cílem příspěvku bude průřezově

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Atos pro veřejnou správu. Dalibor Škovronek, ředitel pro veřejnou správu, zdravotnictví a dopravu Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Atos pro veřejnou správu. Dalibor Škovronek, ředitel pro veřejnou správu, zdravotnictví a dopravu Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Atos pro veřejnou správu Dalibor Škovronek, ředitel pro veřejnou správu, zdravotnictví a dopravu Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Vznik Atos Roční tržby ve výši 8,7 miliard za 2011 Více než 74 000

Více

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN Připravit pracovníky pro navrhování a implementaci tahového systému řízení výroby KANBAN ve výrobních, zásobovacích a distribučních

Více

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS ELECTRICAL BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE ELEKTRICKÝCH A MECHANICKÝCH NÁVRHŮ

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS ELECTRICAL BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE ELEKTRICKÝCH A MECHANICKÝCH NÁVRHŮ ŘEŠENÍ SOLIDWORKS ELECTRICAL BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE ELEKTRICKÝCH A MECHANICKÝCH NÁVRHŮ INTEGROVANÉ NAVRHOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SYSTÉMŮ Řešení SOLIDWORKS Electrical zjednodušují návrh elektrických systémů

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Mgr. Aleš RUDA Teorie, základnz kladní principy Organizovaný, počíta tačově založený systém m hardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu, správě,, analytickému

Více

3 PROFIL SPOLEČNOSTI

3 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI 3 2 Základní údaje: Generální ředitel a člen představenstva: Ing. Jindřich Špringl Sídlo společnosti: Rohan Business Centre (Budova A, 6.patro) Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha -

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli Technologie 4k ultra HD Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli 2 Technologie 4K ultra HD Uvidíte každičký detail, a to kdekoli Zabrat velkou oblast a zároveň umožnit identifikaci

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Práce s firemními informacemi Správa firemních dokumentů Jak zaznamenávat, organizovat a sdílet Vaše informace Sharpdesk je jedním z nejoblíbenějších

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení Spolehlivostní systémy SKF Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení... a její přínos pro vás Společnost SKF vám může pomoci optimalizovat efektivnost technologických

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úvod do softwarového inženýrství Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení smyslu discipliny nazývané softwarové inženýrství. Tematický celek zahrnuje

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Proč se oživuje diskuse o jaderné energetice? Globální oteplování Energetická bezpečnost Nárůst populace Tlak

Více

Je Smart Grid bezpečný?

Je Smart Grid bezpečný? Je Smart Grid bezpečný? Petr Paukner petr.paukner@anect.com - člen představenstva Jen pro vnitřní potřebu ANECT a.s. Kontext Moderní Smart Grids potřebují zajistit: Aktivní participaci producentů i konzumentů

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar

Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar Procesy Procesy Procesní analýza Procesní mapa Modely procesů Optimalizace procesů Přínosy procesní analýzy Procesy a modely Procesy Abychom mohli úspěšně

Více

Produktový katalog. Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected

Produktový katalog. Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected Produktový katalog Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected Služby Connected Produkty na podporu vašeho podnikání Abyste ze své nabíjecí sítě elektromobilů získali maximum, potřebujete

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

SyMAP. systém majetkoprávní přípravy staveb

SyMAP. systém majetkoprávní přípravy staveb SyMAP systém majetkoprávní přípravy staveb SyMAP 2 SyMAP efektivně řídí přípravu dopravních staveb Výrazně snižuje byrokratickou zátěž Identifikuje potenciální rizika Systém majetkoprávní přípravy staveb

Více

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu Oracle Sales Cloud moderní řízení obchodu Úvod Oracle Sales Cloud je nástroj moderního obchodování, který lze snadno nasadit a rychle užívat. Je to zcela mobilní řešení s analytickou výbavou, stavěné pro

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE

Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE Mnichov, Září 2009 Krátké představení skupiny BASE Začátek: Výchozí bod: Založení BASE CONSULT GmbH 1996 v Mnichově Vlastníkem řízená, samostatně financovaná

Více