Program Středa, 10. června, Registrace a káva na uvítanou 09:00 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Středa, 10. června, 2015. Registrace a káva na uvítanou 09:00 10:00"

Transkript

1 Program Středa, 10. června, 2015 Registrace a káva na uvítanou 09:00 10:00 Představujeme The CONNECT Edition 10:00 11:00 Tato prezentace představí obchodní a technologické komponenty, jež mají zásadní důležitost pro novou verzi produktů společnosti Bentley - CONNECT Edition, která vytváří jednotné prostředípro realizaci rozsáhlých projektů. Tato informativní přednáška prezentovaná jedním z předních členů vedení společnosti Bentley představí platformu CONNECT Edition, nové paradigma dodávek projektů, které přetvoří způsob, jakým týmy pracovníků navrhují, budují a spolupracují na projektech v oblasti infrastruktury všech velikostí. Dozvíte se, jak lze zvýšit produktivitu a úroveň vzájemné spolupráce u projektů v oblasti infrastruktury bez ohledu na jejich velikost. Malcolm Walter, COO, Bentley Systems Přestávka na kávu 11:00 11:30 The CONNECT Edition: Jednotné prostředí pro realizaci rozsáhlých projektů 11:30 13:00 Poslechněte si o inovacích CONNECT Edition pro nástroje MicroStation, ProjectWise a Bentley Navigator. Dozvíte se, jak tyto inovace maximálním způsobem využijí nejnovější technologické zdroje včetně cloudových služeb, dotykových a mobilních technologií a dalších. Bez ohledu na to, jaká je vaše úloha v rámci inženýrského týmu nebo projektu a zda je váš projekt rozsáhlý nebo malý, objevte, jak propojit vaše projektové týmy inovativními metodami. Poslechněte si, jak lze zvýšit vaši vlastní produktivitu a zjednodušit spolupráci v celé šíři projektu a mezi všemi jeho účastníky. Zlepšení postupu realizace projektu napomůže k zvýšení vaší schopnost realizovat budovy, mosty, silniční trasy, elektrárny, inženýrské sítě, doly a další projekty pro budování infrastruktury s těmi nejlepšími vlastnostmi, včas, při zachování rozpočtových mezí a s nižšími riziky. Oběd 13:00 14:00 Fórum pro oblast státní správy (Government Industry Forum) Středa, 10. června, 2015 Podpora údržby a rozvoje veřejné infrastruktury 14:00 14:45 Pokračující urbanizace zvyšuje požadavky na zdroje a my jsme svědky stále vyššího využívání systémů pro řízení zdrojů, s jejichž pomocí lze řídit komplexní procesy nezbytné k provozování různorodé infrastruktury. Tyto systémy pro řízení zdrojů podporují městskou infrastrukturu v podobě silničních, železničních a tramvajových systémů, sběrných kanalizačních sítí a čistíren, rozvodných sítí a úpraven pitné vody, elektrických a plynových rozvodných sítí, komunikačních sítí, letišť, areálů, veřejných budov, správy pozemků atd. Zjistěte, jak Vám mohou řešení od společnosti Bentley pomoci s řízením a údržbou městské infrastruktury a jak mohou sloužit příslušným oddělením pro veřejné práce, komunálním společnostem a agenturám pod obecní správou, a to v lokálním, regionálním a celonárodním měřítku a v rámci celého životního cyklu. Vylepšený BIM pro města 14:45 15:30 Díky komplexní povaze projektů veřejné správy a požadavků na spolupráci mezi různými disciplínami a účastníky projektu zavádí mnoho měst procesy BIM k dosažení udržitelnější podoby měst. Společnost Bentley je v jedinečné pozici, kdy je schopna dodávat řešení se skutečnou podporou BIM od 3D vizualizace pro modelování a design přes Optioneering (výběr volitelných technických řešení) pro zlepšení výkonnosti a realizace projektů až po sloučení fyzické a vizuální stránky umožňující vytvoření velice obsáhlého datového modelu zahrnujícího celý životní cyklus. Síla mapování se společností Bentley 15:45 16:30 Obce, vládní agentury, komunální a distribuční společnosti, přepravní agentury, katastrální úřady a společnosti vytvářející mapové podklady - ti všichni spoléhají na produkty GIS (geoinformační systémy), pokud jde o průzkumné, obrazové, mapovací, analytické, kartografické a další geoprostorové procesy. Kooperace a spolupráce mezi různými odděleními úřadů s jediným datovým zdrojem může představovat značné obtíže. Použití federativního systému GIS, který poskytuje univerzální přístup k různorodým údajům, zlepšuje realizaci projektů a konzistenci informací. Takový systém pomáhá zvládnout rychlé

2 rozšiřování městské infrastruktury a pomáhá modernizovat katastrální informační systémy, což zajistí, aby různá oddělení měla přístup k přesným katastrálním a kartografickým údajům. Společnost Bentley nabízí GIS na světové úrovni v podobě řady produktů pro geoprostorové služby navržené tak, aby kladeným nárokům vyhověly. Uplatnění v praxi - případová studie 16:30 17:15 Otázky a odpovědi pro oblast státní správy 17:30 18:00

3 Fórum pro oblast dopravní infrastruktury (Transportation Forum) Středa, 10. června, 2015 Vize pro dopravní infrastrukturu 14:00 14:45 Společnost Bentley je již více než 25 let důvěryhodným partnerem pro projekty v oboru silniční a železniční dopravy. Ačkoli se průmyslové prostředí měnilo, společnost Bentley stála stále bok po boku vlastníkům, provozovatelům a dalším specialistům v této oblasti v době, kdy se potýkali s některými z celosvětově nejnáročnějších projektů. Řešení společnosti Bentley zahrnují sběr údajů, realizace projektů a zavedení BIM nad rámec návrhu a konstrukce, tedy do provozu a údržby dopravní infrastruktury. Tato přednáška představí vizi budoucnosti společnosti Bentley pro tento průmyslový obor, vyjasní některé mýty o BIM a popíše cestu k přijetí tohoto přístupu na základě projektů z reálného života a úspěšně realizovaných projektů. Tato přednáška rovněž ve stručnosti popíše, jak bude společnost Bentley napomáhat stávajícím a budoucím uživatelům k dosahování ještě větších úspěchů. Michal Provázek, Account Manager, Bentley Systems Uplatnění v praxi - případová studie Poslechněte si od odborníků a zástupců realizačních týmů této profese o jejich úspěšných implementacích řešení od společnosti Bentley v rámci projektů z reálného života. Ing. Ondřej Kafka, Vedoucí střediska architektury a pozemních staveb autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, SUDOP Praha 14:45 15:30 Integrovaná dodávka projektů pro návrh a výstavbu 15:45 16:30 Technologie společnosti Bentley od získávání nezbytných údajů přes podrobnou technickou analýzu až po výsledné konstrukční celky je standardem v dopravním oboru již po více než 25 let, kdy dodává projekty všech velikostí a s různou komplexitou a to včas a s rozpočtovou rezervou. Společnost Bentley vyniká ve správě federativních projektových informací, integraci projektových týmů a umožnění spolupráce mezi různými pobočkami po celém světě. Realizační scénáře a produkty společnosti Bentley jsou kombinovány s jejím řešením dodávek projektů tak, aby řídily a distribuovaly informace a výsledné konstrukční jednotky a dosáhlo se tak spolupracujícího 3D BIM. Robertto Bulgurovsky, Head of CAD Solutions, VARS Brno Správa informací a výkonnosti zdrojů pomocí nástroje AssetWise 16:30 17:15 Dlouhodobé postavení společnosti Bentley v pozici předního poskytovatele řešení v oblasti dopravních technologií se v průběhu let přirozeně vyvinulo i do podoby zaměření na správu dopravních aktiv, která je prezentována nejlepšími aplikacemi v daném průmyslovém segmentu, jako například InspectTech, Exor, Optram, SUPERLOAD a AssetWise APM. Diskuse, otázky a odpovědi a závěrečné komentáře 17:30 18:00 Tato část účastníkům nabízí příležitost pokládat přednášejícím ze společnosti Bentley dotazy ohledně dříve představených témat a pokud dovolí čas, zapojit se do otevřené diskuse o aktuálních problémech a nejlepších praktických řešeních. Michal Provázek, Account Manager, Bentley Systems Robertto Bulgurovsky, Head of CAD Solutions, VARS Brno

4 Fórum pro přenosové a distribuční společnosti (Utilities Industry Forum) Středa, 10. června, 2015 Optimální výkon distribuční infrastruktury od zdroje po spotřebu 14:00 14:45 Všechny přenosové a distribuční společnosti, které plánují, projektují, budují a provozují přenosovou a distribuční infrastrukturu pro elektřinu, plyn, pitnou a odpadní vodu má produktivita zásadní význam v celém řetězu dodávky energií od zdroje až po místo spotřeby. Co si tyto přenosové a distribuční společnosti přejí, co potřebují a očekávají, aby mohly zajistit efektivitu svých činností? Jaké technologie jsou v současnosti k dispozici a co můžeme očekávat v budoucnu? Úvodní část Utilities Fora se bude zabývat tématy, jež jsou relevantní pro všechny typy přenosových a distribučních služeb, konkrétně pozitivním dopadem na ROI (návratnost investic) u inteligentních inženýrských aplikací, hodnotou BIM a jeho úlohou v oblasti předmětných služeb, vlivem cloudových technologií na postupy práce v tomto oboru, novým přístupem v oblasti řešení problémů u podpovrchových sítí a úspěšnými příklady z praxe jak dosahovat lepších provozních výsledků díky optimalizaci a řízení výkonu infrastruktury. Geoprostorové technologie v oboru přenosových a distribučních společností 14:45 15:30 Úloha, již geoprostorové technologie hrají v oboru přenosových a distribučních společností, se v období několika posledních desetiletí posunula od prostého mapování umístění sítí k nástroji umožňujícím spravovat v zásadě každý aspekt provozu služeb od kancelářských úloh po práci v terénu, včetně komunikace s veřejností. Tyto technologie jsou u přenosových a distribučních společností plně integrovány do hlavních podnikových a provozních systémů a představují kritickou součást pro celou činnost. Tato přednáška představí inovativní řešení pro přenosové a distribuční společnosti v oblasti GIS, plánování, výstavby, modelování a analýzy rozvodných sítí, mapování a analýzy koridorů přenosových soustav a geoprostorových mobilních aplikací. Dozvíte se o přínosech modelování reality, 3D vizualizací, projektování podpovrchových sítí a zobrazení inženýrských údajů v prostorovém kontextu. Optimalizace provozu prostřednictvím APM (preventivního vyhodnocování technického stavu aktiv) 15:45 16:30 Optimálně fungující aktiva jsou výsledkem nepřetržitých procesů údržby podporovaných správnými nástroji, metodologií, školením, měřením a reálnou aplikací poznatků. Zjistěte, jakým způsobem společnost Bentley poskytuje ucelený a integrovaným přístup k vývoji, implementaci a aplikování programu na řízení výkonnosti, bezpečnosti, integrity a spolehlivosti aktiv. Zjistěte, jak můžete snížit rizika a důsledky případných poruch s významně nižšími náklady. Účastníci se dozví, jak AssetWise APM umožňuje efektivně shromažďovat a analyzovat údaje o stavu aktiv a jak na ně efektivně reagovat, aby mohla být činěna včasná a kompetentní rozhodnutí o zásazích údržby. Zjistěte, jak AssetWise Amulet umožňuje provádět provozní prediktivní a preskriptivní analýzy, které usnadní veškeré rozhodování kritické pro příslušný provozní proces. Účastníci se rovněž dozví, jakým způsobem mohou uživatelé systémů Bentley využívat pro řízení výkonnosti technických zdrojů přístup zaměřený na rizika, přičemž využívají nejnovější technologie informačního modelování a modelování výkonnosti zdrojů. Uplatnění v praxi - případová studie: Návratnost projektů při rozvoji a správě přenosových a distribučních sítí 16:30 17:15 Tato přednáška popíše přínos a návratnost investic (ROI), jichž mohou vlastníci a provozovatelé dosáhnout díky využití inteligentních inženýrských postupů při rozvoji a správě aktiv přenosových a distribučních sítí. Otázky a odpovědi pro oblast přenosových a distribučních sítí 17:30 18:00 Zapojte se do diskuse s našimi odborníky na průmyslové aplikace a produkty. CONNECT Edition LEARNing Čtvrtek, 11. června, 2015 Registrace a káva na uvítanou 09:00 10:00 CONNECT Edition LEARNing 10:00 13:00 V této části se dozvíte, jak zefektivnit Vaše projektové postupy díky využití nástrojů MicroStation, Navigator a ProjectWise. Tato přednáška začne vysvětlením nového uživatelského rozhraní u MicroStation CONNECT, abyste získali jistotu v práci se softwarem a jednoduše nacházeli nástroje, které využíváte každý den.dozvíte se také, jak Vám mohou funkce softwaru MicroStation Property Driven Display, Annotation, Reports a Sheets (část dokumentačního centra) ušetřit čas a náklady při označování, reportování nebo změnách zobrazení příslušných prvků nebo objektů. Dále zjistíte, jak funkce reportování vyčleňuje a prezentuje údaje z výkresů podle objektů, čímž zaručuje vytváření koordinovaných a konzistentních tabulek, jak exportuje data do programu Excel, do podoby seznamu materiálů a dalších v závislosti na podmínkách vašeho projektu. Zjistěte, jak pravidla zobrazení umožňují vytvořit prostředí, které stačí nastavit pouze jednou, přičemž geometrie zůstává stále aktuální. Oběd 13:00 14:00

5 Seminář pro uživatele Bentley Map Čtvrtek, 11. června, 2015 Využívání údajů z reálného modelování v technicko-inženýrských pracovních postupech 14:00 14:45 Při tom, jak rostou požadavky na projektanty ohledně rozšiřování infrastruktury, musí management činit rychlá, avšak kompetentní rozhodnutí z hlediska dlouhodobého dopadu a návratnosti investic. Použití dat point-cloud, vizualizačních nástrojů a reálného modelování napomáhá k vytváření inteligentních projektů, které budou využívat data založená na kontextu skutečného okolního prostředí, což umožní činit rozhodnutí s plnou důvěrou. Tento seminář Vám pomůže v následujícím: Snadno integrovat a využívat data z reálného modelování. Snadno vytvářet působivé vizualizace a animace z Vašich bodových mračen. Umožnit opakované využití dat a vylepšit tak ROI Vašich projektů. Používat přesné údaje k rychlejšímu vytváření projektů, s reálným porozuměním, co se v daném prostoru nachází. Snížit riziko chybného řízení a chybného využívání dat a udržení integrity dokumentace. Využívání informací v rámci celého podniku 14:45 15:30 Udržování spolehlivých geoprostorových dat s přesnou lokalizací je klíčové pro všechny, kdo se účastní pracovních postupů a rozhodovacích procesů. Široké portfolio společnosti Bentley v oblasti geoprostorových nástrojů umožňuje uživatelům vytvářet, aktualizovat, publikovat, analyzovat a sdílet 2D/3D mapy mezi různými disciplínami za účelem lepšího řízení infrastruktury. Nástroj Bentley Map nabízí možnost spolupráce mezi geoprostorovými a inženýrskými standardy, čímž lépe podporuje projektové týmy zahrnující více různých disciplín. Mezera mezi CAD a GIS je navždy minulostí! Podívejte se, jak mohou uživatelé systémů CAD i GIS těžit z širokého portfolia aplikací společnosti Bentley. Eliminujte mezeru mezi CAD a GIS z Vašich pracovních postupů, a zvyšte tak ROI, ušetřete čas a zlepšete vzájemnou spolupráci. Propojte a opakovaně využívejte různé typy dat, která již existují v různých fázích životního cyklu projektu, a maximalizujte tak hodnotu Vaší investice. Využijte Bentley Map Interoperability v rámci celého životního cyklu projektů. Jak zajistit zdroj pravdivých dat v terénu 15:45 16:30 Sjednocení postupů práce v terénu s postupy kancelářských úloh omezuje možnost chyb a zlepšuje výsledky projektů a servisních zásahů. Nejedná se však o připojení z terénu k Vašemu stolnímu počítači, ale o propojení mezi podnikem a mobilními pracovníky, o rychlou aktualizaci rozsáhlých datových souborů. Zajištění přístupu z terénu k důležitým informacím a možnost odesílat přesné aktuální údaje zpět do kanceláře zlepšuje efektivitu Vašeho projektu a přesnost vašich dat CAD, GIS i provozních údajů. Umožněte terénním pracovníkům přistupovat k rozsáhlým, průběžně aktualizovaným prostorovým a provozním datům prostřednictvím jejich tabletů. Zajistěte jediný zdroj pravdivých dat v terénu, ať již přes síťové připojení, nebo bez něj. Zlepšete spolupráci mezi jednotlivými odděleními využíváním informačních modelů. Uplatnění v praxi - případová studie 16:30 17:15 Zjistěte, jak profesionálové v oboru budování infrastruktury šetří čas, snižují rizika, zlepšují produktivitu a činí lepší rozhodnutí na základě využívání geoprostorových technologií Bentley. Navštivte tento seminář a poslechněte si o případu inovativního využití geoprostorových nástrojů. Otázky a odpovědi k Bentley Map 17:30 18:00

6 CONNECTION Event Prague Seminář pro uživatele OpenRoads Čtvrtek, 11. června, 2015 Návrh, modelování a přenositelnost informací: Pozorování vlivu na konečný výsledek 14:00 14:45 Návrh, modelování a přenositelnost informací pracují ve vzájemné souhře a napomáhají k zlepšování kvality návrhu, efektivity projektu a celkového průběhu spolupráce. Inteligentní 3D modely jsou klíčové pro rychlejší dodávky projektů a přenositelnost informací znamená více než jen jednoduché zajištění přístupu k souborům z různých míst. Jedná se o schopnost sdílet informace mezi projektovými týmy a obory a mezi různými fázemi životního cyklu projektu a to vše řízeným a bezpečným způsobem. Tato prezentace vám představí některé reálné příklady úspěšné implementace nástrojů Bentley pro stavební projektování a vlivu na výslednou návratnost investic. OpenRoads: Návrh a modelování 14:45 15:30 Objevte, jak OpenRoads kombinuje tradiční technické postupy projekčního plánu, profilu a průřezů s inovativní 3D modelovací technologií vylepšenou funkcemi parametrického designu. Tato prezentace zdůrazní, jak OpenRoads zlepšuje chování modelu a schopnost reagovat na změny designu. Podívejte se, jak OpenRoads předjímá designový úmysl projektanta v podobě automatizovaných rozhodnutí založených na parametrizaci, vzájemných vztazích a omezeních, což se projevuje vyšší produktivitou a ve výsledku vyšší kvalitou návrhů. Josef Uhricek, Application Engineer, VARS Brno Budoucnost modelování, návrhu a analýzy podzemních inženýrských sítí aplikace Bentley Subsurface Utility Engineering a OpenRoads Subsurface Design and Analysis 15:45 16:30 Nejnovější aplikace pro technické projektování podpovrchových sítí od společnosti Bentley rozšiřuje schopnosti technologie OpenRoads zahrnutím robustní sady nástrojů pro inteligentní, funkčně členěné 3D modely podzemní konstrukční zóny budov. Tyto 3D modely zaručují lepší koordinaci během fáze návrhu a stavby. Prostřednictvím schopností softwaru vytvářet vizualizace a detekovat překryvy máte možnost odhalit případné konflikty již během navrhování, a tak snížit možná rizika v průběhu stavby, což se projeví snížením vašich nákladů na realizaci stavby a zlepšením výkonnosti vašich zdrojů. Nová aplikace SUDA navíc zahrnuje pokročilé schopnosti 2D/3D modelování a spojuje dohromady to nejlepší z OpenRoads s nejlepšími oborovými návrhářskými nástroji pro hydrauliku a hydrologii. Josef Uhricek, Application Engineer, VARS Brno Spolupráce pro návrh a konstrukci Používání OpenRoads, ProjectWise a Trimble pro dosažení úspěchu Zajištění mobility informací a integrace od fáze návrhu po finální stavbu jsou již dlouho důležitými úkoly dopravního průmyslu. Se stále větším důrazem na virtuální návrh a konstrukci (VDC), integrované dodávky projektů (IPD), inteligentní 3D modelování a řízení životního cyklu zdrojů lze s jistotou tvrdit, že důležitost mobility informací nikdy nebyla větší. Účastníci se dozvědí, jak společnosti Bentley a Trimble spolupracují na zlepšení integrovaného pracovního postupu zahrnujícího celý řetězec od návrhu přes stavbu až po údržbu. Tato část vyzdvihne aktuálně vyvinuté novinky v rámci OpenRoads od společnosti Bentley a Business Center od společnosti Trimble a veškeré výhody, které přinášejí dopravnímu průmyslu. Otázky a odpovědi k OpenRoads 17:30 18:00 Josef Uhricek, Application Engineer, VARS Brno Seminář pro uživatele z oblasti vodárenství a hydraulického/hydrologického modelování Čtvrtek, 11. června, 2015 Lepší technická řešení a provoz distribučních sítí pitné vody a systémů pro úpravu odpadních vod 14:00 14:45 Uživatelé systémů Bentley na celém světě se spoléhají na nástroje pro podporu rozhodovacích procesů v rámci jejich rozvodných sítí pitné vody a odpadních vodovodních sítí, aby tak zlepšili své znalosti toho, jak se infrastruktura chová jakožto systém, jak reaguje na provozní strategie a jak by se měla rozrůstat v souvislosti s nárůstem populace a poptávky. V tomto semináři budeme probírat specifické příklady některých uživatelů ze soutěže Be Inspired, mimo jiné z hlediska toho, jak jejich projekty zlepšily spolehlivost systémů pitné vody a odpadních vod, jejich efektivitu a trvalou udržitelnost. Dlouhodobé plánování pro systémy pitné vody a odpadních vod 14:45 15:30 Investiční a operativní plány mají zásadní důležitost pro optimální provoz systému distribuce pitné vody nebo odpadních vod. Může být však složité určit prioritu pro kapitálové investice nebo dokonce stanovit velikost a rozsah budoucích projektů. Tento seminář představí řadu technických nástrojů, které pomáhají profesionálům v oboru k vytváření investičních a provozních plánů. Díky těmto nástrojům je snadné určit prioritu projektů kapitálových investic a vyvinout podrobné a z hydraulického hlediska přesné plány pro budoucí rozšíření systému.

7 Rozšíření Vašich SCADA dat pro efektivní predikce a provozní zásahy 15:45 16:30 Systémy SCADA poskytují provozovatelům živý snímek distribučního vodovodního systému. Pokud se však jedná o předpověď toho, jak bude daný systém fungovat v krátkodobém či dlouhodobém hledisku, potřebují provozovatelé více než jen SCADA data. Tento seminář představí systém pro hydraulické modelování, které provozovatelům umožní předvídat budoucnost od analýzy časových plánů čerpání pro minimalizaci nákladů na energie až po určení, zda je k dispozici dostatek systémové kapacity k překonání plánované odstávky během dne se špičkovým odběrem. Uplatnění v praxi - případová studie: Optimalizace systémů pitné vody a odpadních vod 16:30 17:15 Zjistěte, jak profesionálové ve vodohospodářském oboru těží z využívání aktuálních softwarových technologií pro hydrauliku a hydrologii k projektování nové infrastruktury systémů pitné vody a odpadních vod s efektivním vynaložením nákladů, jak spravují a optimalizují stávající systémy pitné vody a odpadních vod, zlepšují týmovou produktivitu a snižují náklady na projekty. Otázky a odpovědi pro oblast pitné vody, odpadních vod a srážkové vody 17:30 18:00

Jak má vypadat dobrý hydraulický model

Jak má vypadat dobrý hydraulický model Jak má vypadat dobrý hydraulický model Lubomír Macek Aquion s.r.o., Dělnická 38, 170 00 Praha 7, lubomír.macek@aquion.cz Abstrakt Využití hydraulických modelů vodovodů v praxi může pomoci uživateli při

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Business Center - HCE

Business Center - HCE Business Center - HCE propojte stavbu s kanceláří Business Center Heavy Construction Edition (HCE) od společnosti Trimble je kancelářský software, který slouží pro správu, analýzu a zpracování údajů v

Více

Lepší plánování. Lepší správa. AutoCAD. Map 3D

Lepší plánování. Lepší správa. AutoCAD. Map 3D Lepší plánování. Lepší správa. AutoCAD Map 3D Přístup zaručen Zjistěte, proč tolik uživatelů CAD softwaru přechází na AutoCAD Map 3D lepší AutoCAD pro plánování a správu infrastruktury. Používá se po celém

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Konstrukční analýza jako součást BIM Autodesk Robot Structural Analysis je nástroj, který rozšiřuje informační model budovy (BIM) o možnosti konstrukční

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Produktový katalog. Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected

Produktový katalog. Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected Produktový katalog Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected Služby Connected Produkty na podporu vašeho podnikání Abyste ze své nabíjecí sítě elektromobilů získali maximum, potřebujete

Více

Nové možnosti softwaru SiteFlow pro provozování vodovodů a kanalizací

Nové možnosti softwaru SiteFlow pro provozování vodovodů a kanalizací Nové možnosti softwaru SiteFlow pro provozování vodovodů a kanalizací Aleš Fidler Aquion s.r.o. Dělnická 38, 170 00 Praha 7, e-mail: ales.fidler@aquion.cz Prostředky matematického modelování přinášejí

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Přehled novinek Autodesk Revit 2013

Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Hlavní novinky Revit Architecture: - Vylepšená tvorba schodišť - Vylepšená tvorba zábradlí - Nové vlastnosti materiálů - Vylepšení vizualizací - Vylepšení tvorby součástí

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Atos pro veřejnou správu. Dalibor Škovronek, ředitel pro veřejnou správu, zdravotnictví a dopravu Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Atos pro veřejnou správu. Dalibor Škovronek, ředitel pro veřejnou správu, zdravotnictví a dopravu Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Atos pro veřejnou správu Dalibor Škovronek, ředitel pro veřejnou správu, zdravotnictví a dopravu Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Vznik Atos Roční tržby ve výši 8,7 miliard za 2011 Více než 74 000

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli Technologie 4k ultra HD Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli 2 Technologie 4K ultra HD Uvidíte každičký detail, a to kdekoli Zabrat velkou oblast a zároveň umožnit identifikaci

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

BIM & Projekt. di5 architekti inženýři s.r.o., Tomáš Minka www.di5.cz; minka@di5.cz

BIM & Projekt. di5 architekti inženýři s.r.o., Tomáš Minka www.di5.cz; minka@di5.cz BIM & Projekt di5 architekti inženýři s.r.o., Tomáš Minka www.di5.cz; minka@di5.cz Obsah představení di5 architekti inženýři BIM axiomy, proč BIM výhody BIM BIM projekt, už to jde, případová studie BIM

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

BIM pro stavební konstrukce

BIM pro stavební konstrukce BIM pro stavební konstrukce Vylepšete efektivitu, kvalitu zpracování a koordinaci Současná tvorba modelu pro návrh, konstrukční analýzu a koordinovanou dokumentaci Informační modelování budov výrazně zvýšilo

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

ICT - požehnání nebo prokletí

ICT - požehnání nebo prokletí CACIO fórum 2012 - Využití geodat napříč celou organizací ICT - požehnání nebo prokletí František Fiala ČEZ, a. s. DISTRIBUČNÍ AKTIVA VLASTNĚNÁ SKČ Typ zařízení Jednotky Počet Rozvinutá délka vedení celkem

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Zabezpečení videodat přes síť IP Spojení všech součástí Systém Bosch Video Management System (VMS) slouží ke správě IP a digitálních

Více

ISM Online. Informační systém pro správu flotily

ISM Online. Informační systém pro správu flotily ISM Online Informační systém pro správu flotily ISM Online spojuje obchodní a technická data vozíku. ISM Online je webová aplikace s intuitivním ovládáním, která nabízí celou řadu možností reportingu.

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu www.protel.net protel hotelsoftware GmbH 2015 www.septim.

Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu www.protel.net protel hotelsoftware GmbH 2015 www.septim. Hospitality with a system Hotelový management v CLOUDU protel Air Informace o produktu protel hotelsoftware GmbH 2015 www.protel.net www.septim.cz protel Air Bez limitů. Benefity jen začít! Hotelový management

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

INSPIRE. Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury. Jiří Hradec

INSPIRE. Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury. Jiří Hradec INSPIRE Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury Jiří Hradec Transpozice směrnice INSPIRE 1. Povinná RIA regulatory impact assessment; 2. Ekonomická analýza a dopad na státní rozpočet

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM

Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM efektivní řízení procesů ve Vaší firmě Lead it Robustní nástroj firemního managementu Zvyšuje výkonnost a šetří náklady Komplexní řešení Vašich firemních

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Chytřejší plánování, lepší správa

Chytřejší plánování, lepší správa Chytřejší plánování, lepší správa Chytřejší plánování Získejte přístup k informacím z CAD a GIS aplikací i údajům o skutečném stavu, které potřebujete k lepšímu plánování a správě projektů, s pomocí aplikace

Více

NETSUITE SUITECOMMERCE Obchod zaměřený na zákazníka

NETSUITE SUITECOMMERCE Obchod zaměřený na zákazníka NETSUITE SUITECOMMERCE Obchod zaměřený na zákazníka PŘEDNÍ ZNAČKY DOSAHUJÍ GLOBÁLNÍHO ÚSPĚCHU POMOCÍ ŘEŠENÍ SUITECOMMERCE Dnes zákazníci očekávají, že o nich máte všechny informace, bez ohledu na kanál

Více

K A M E R O V É S Y S T É M Y

K A M E R O V É S Y S T É M Y KAMEROVÉ SYSTÉMY V segmentu kamerových systémů jsme v roce 2012 udělali výrazný krok vpřed. Díky akvizici společnosti KH servis s více než 20 lety zkušeností jsme zkvalitnili služby a rozšířili své možnosti.

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení

COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení COMOS Platform Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS Efektivní správa dat po celý životní cyklus technologického zařízení

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Využití LMS/LCMS 2. generace v procesech celoživotního vzdělávání

Využití LMS/LCMS 2. generace v procesech celoživotního vzdělávání Jan Macek, Account manager, Senior consultant - EEA s.r.o Praha macek@eea.cz Prezentace 21.11.2005 EEA communication solutions. Radlická 61, 150 00 Praha 5 2 E-learning v minulosti LMS 1. generace Vzdělávání

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

BIM. moderní způsob tvorby 3D modelu s pomocí laserového scanování. di5 architekti inženýři s.r.o., Ing. David Pivec

BIM. moderní způsob tvorby 3D modelu s pomocí laserového scanování. di5 architekti inženýři s.r.o., Ing. David Pivec BIM moderní způsob tvorby 3D modelu s pomocí laserového scanování di5 architekti inženýři s.r.o., Ing. David Pivec Obsah Představení společnosti di5 Prezentace BIM model Státní opery Praha Požadované podklady

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úvod do softwarového inženýrství Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení smyslu discipliny nazývané softwarové inženýrství. Tematický celek zahrnuje

Více

Absolutní kontrola nad projektem

Absolutní kontrola nad projektem Absolutní kontrola nad projektem Mějte své projekty pod kontrolou. Vytvořte souhrn všech projektových dat, zkoumejte výsledné modely a snadno komunikujte návrh i proces výstavby a získejte novou schopnost

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010. Cesta k e-praze. Obsah. Východiska informační strategie

Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010. Cesta k e-praze. Obsah. Východiska informační strategie Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010 Cesta k e-praze Obsah Východiska informační strategie Hlavní poznatky se SWOT Hlavní problémy informatiky Klíčovém podněty k rozvoji informatiky Vize e-prahy

Více

Co to je BIM, jaké přínosy můţe poskytnout stavebnictví a co brání rychlému vyuţití

Co to je BIM, jaké přínosy můţe poskytnout stavebnictví a co brání rychlému vyuţití Co to je BIM, jaké přínosy můţe poskytnout stavebnictví a co brání rychlému vyuţití Ivana Vinšová, Milan Hampl 2011 ARCHIBUS, Inc. All rights reserved. BIM PROČ? 2 Nízká produktivita oboru Neměnné trendy

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DS řešení DELMIA pro digitální výrobu a produkci umožňuje výrobcům nezávisle na průmyslovém odvětví virtuálně definovat, plánovat,

Více

3 PROFIL SPOLEČNOSTI

3 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI 3 2 Základní údaje: Generální ředitel a člen představenstva: Ing. Jindřich Špringl Sídlo společnosti: Rohan Business Centre (Budova A, 6.patro) Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha -

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia:

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia: Solutions s.r.o. PPM umožňuje: Komplexní analýzu vývoje portfolia Strategické řízení Evidenci projektů Evidenci projektových a souvisejících dat Závislost procesů, podpora workflow definovaná událost

Více

DISPEČERSKÝ SYSTÉM SMVAK OSTRAVA V PRŮBĚHU

DISPEČERSKÝ SYSTÉM SMVAK OSTRAVA V PRŮBĚHU DISPEČERSKÝ SYSTÉM SMVAK OSTRAVA V PRŮBĚHU LET 1996-2007 Ing. Josef Fojtů 1), Ing. Jiří Komínek 2) 1) 2) QLine a. s. Ostrava Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. Cílem příspěvku je pohled

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Ing. Ondřej Šváb vedoucí oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstvo dopravy Význam kosmických aktivit

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Mgr. Aleš RUDA Teorie, základnz kladní principy Organizovaný, počíta tačově založený systém m hardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu, správě,, analytickému

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Zakázkový profil přijetí technologií objednaný společností Cisco Systems Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Březen 2013 Úvod Způsob, jakým dnes komunikují

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

GIS a Business Intelligence

GIS a Business Intelligence GIS pre územnú samosprávu GIS a Business Intelligence (pohled ze strany GIS) Rudolf Richter, BERIT services s.r.o. 1 Východiska pro rozhodování Data existují, ale jsou fragmentována v různorodých produkčních

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TECHNOLOGICKÉ POSTUPY S PODPOROU POČÍTAČA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více