Program Středa, 10. června, Registrace a káva na uvítanou 09:00 10:00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Středa, 10. června, 2015. Registrace a káva na uvítanou 09:00 10:00"

Transkript

1 Program Středa, 10. června, 2015 Registrace a káva na uvítanou 09:00 10:00 Představujeme The CONNECT Edition 10:00 11:00 Tato prezentace představí obchodní a technologické komponenty, jež mají zásadní důležitost pro novou verzi produktů společnosti Bentley - CONNECT Edition, která vytváří jednotné prostředípro realizaci rozsáhlých projektů. Tato informativní přednáška prezentovaná jedním z předních členů vedení společnosti Bentley představí platformu CONNECT Edition, nové paradigma dodávek projektů, které přetvoří způsob, jakým týmy pracovníků navrhují, budují a spolupracují na projektech v oblasti infrastruktury všech velikostí. Dozvíte se, jak lze zvýšit produktivitu a úroveň vzájemné spolupráce u projektů v oblasti infrastruktury bez ohledu na jejich velikost. Malcolm Walter, COO, Bentley Systems Přestávka na kávu 11:00 11:30 The CONNECT Edition: Jednotné prostředí pro realizaci rozsáhlých projektů 11:30 13:00 Poslechněte si o inovacích CONNECT Edition pro nástroje MicroStation, ProjectWise a Bentley Navigator. Dozvíte se, jak tyto inovace maximálním způsobem využijí nejnovější technologické zdroje včetně cloudových služeb, dotykových a mobilních technologií a dalších. Bez ohledu na to, jaká je vaše úloha v rámci inženýrského týmu nebo projektu a zda je váš projekt rozsáhlý nebo malý, objevte, jak propojit vaše projektové týmy inovativními metodami. Poslechněte si, jak lze zvýšit vaši vlastní produktivitu a zjednodušit spolupráci v celé šíři projektu a mezi všemi jeho účastníky. Zlepšení postupu realizace projektu napomůže k zvýšení vaší schopnost realizovat budovy, mosty, silniční trasy, elektrárny, inženýrské sítě, doly a další projekty pro budování infrastruktury s těmi nejlepšími vlastnostmi, včas, při zachování rozpočtových mezí a s nižšími riziky. Oběd 13:00 14:00 Fórum pro oblast státní správy (Government Industry Forum) Středa, 10. června, 2015 Podpora údržby a rozvoje veřejné infrastruktury 14:00 14:45 Pokračující urbanizace zvyšuje požadavky na zdroje a my jsme svědky stále vyššího využívání systémů pro řízení zdrojů, s jejichž pomocí lze řídit komplexní procesy nezbytné k provozování různorodé infrastruktury. Tyto systémy pro řízení zdrojů podporují městskou infrastrukturu v podobě silničních, železničních a tramvajových systémů, sběrných kanalizačních sítí a čistíren, rozvodných sítí a úpraven pitné vody, elektrických a plynových rozvodných sítí, komunikačních sítí, letišť, areálů, veřejných budov, správy pozemků atd. Zjistěte, jak Vám mohou řešení od společnosti Bentley pomoci s řízením a údržbou městské infrastruktury a jak mohou sloužit příslušným oddělením pro veřejné práce, komunálním společnostem a agenturám pod obecní správou, a to v lokálním, regionálním a celonárodním měřítku a v rámci celého životního cyklu. Vylepšený BIM pro města 14:45 15:30 Díky komplexní povaze projektů veřejné správy a požadavků na spolupráci mezi různými disciplínami a účastníky projektu zavádí mnoho měst procesy BIM k dosažení udržitelnější podoby měst. Společnost Bentley je v jedinečné pozici, kdy je schopna dodávat řešení se skutečnou podporou BIM od 3D vizualizace pro modelování a design přes Optioneering (výběr volitelných technických řešení) pro zlepšení výkonnosti a realizace projektů až po sloučení fyzické a vizuální stránky umožňující vytvoření velice obsáhlého datového modelu zahrnujícího celý životní cyklus. Síla mapování se společností Bentley 15:45 16:30 Obce, vládní agentury, komunální a distribuční společnosti, přepravní agentury, katastrální úřady a společnosti vytvářející mapové podklady - ti všichni spoléhají na produkty GIS (geoinformační systémy), pokud jde o průzkumné, obrazové, mapovací, analytické, kartografické a další geoprostorové procesy. Kooperace a spolupráce mezi různými odděleními úřadů s jediným datovým zdrojem může představovat značné obtíže. Použití federativního systému GIS, který poskytuje univerzální přístup k různorodým údajům, zlepšuje realizaci projektů a konzistenci informací. Takový systém pomáhá zvládnout rychlé

2 rozšiřování městské infrastruktury a pomáhá modernizovat katastrální informační systémy, což zajistí, aby různá oddělení měla přístup k přesným katastrálním a kartografickým údajům. Společnost Bentley nabízí GIS na světové úrovni v podobě řady produktů pro geoprostorové služby navržené tak, aby kladeným nárokům vyhověly. Uplatnění v praxi - případová studie 16:30 17:15 Otázky a odpovědi pro oblast státní správy 17:30 18:00

3 Fórum pro oblast dopravní infrastruktury (Transportation Forum) Středa, 10. června, 2015 Vize pro dopravní infrastrukturu 14:00 14:45 Společnost Bentley je již více než 25 let důvěryhodným partnerem pro projekty v oboru silniční a železniční dopravy. Ačkoli se průmyslové prostředí měnilo, společnost Bentley stála stále bok po boku vlastníkům, provozovatelům a dalším specialistům v této oblasti v době, kdy se potýkali s některými z celosvětově nejnáročnějších projektů. Řešení společnosti Bentley zahrnují sběr údajů, realizace projektů a zavedení BIM nad rámec návrhu a konstrukce, tedy do provozu a údržby dopravní infrastruktury. Tato přednáška představí vizi budoucnosti společnosti Bentley pro tento průmyslový obor, vyjasní některé mýty o BIM a popíše cestu k přijetí tohoto přístupu na základě projektů z reálného života a úspěšně realizovaných projektů. Tato přednáška rovněž ve stručnosti popíše, jak bude společnost Bentley napomáhat stávajícím a budoucím uživatelům k dosahování ještě větších úspěchů. Michal Provázek, Account Manager, Bentley Systems Uplatnění v praxi - případová studie Poslechněte si od odborníků a zástupců realizačních týmů této profese o jejich úspěšných implementacích řešení od společnosti Bentley v rámci projektů z reálného života. Ing. Ondřej Kafka, Vedoucí střediska architektury a pozemních staveb autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, SUDOP Praha 14:45 15:30 Integrovaná dodávka projektů pro návrh a výstavbu 15:45 16:30 Technologie společnosti Bentley od získávání nezbytných údajů přes podrobnou technickou analýzu až po výsledné konstrukční celky je standardem v dopravním oboru již po více než 25 let, kdy dodává projekty všech velikostí a s různou komplexitou a to včas a s rozpočtovou rezervou. Společnost Bentley vyniká ve správě federativních projektových informací, integraci projektových týmů a umožnění spolupráce mezi různými pobočkami po celém světě. Realizační scénáře a produkty společnosti Bentley jsou kombinovány s jejím řešením dodávek projektů tak, aby řídily a distribuovaly informace a výsledné konstrukční jednotky a dosáhlo se tak spolupracujícího 3D BIM. Robertto Bulgurovsky, Head of CAD Solutions, VARS Brno Správa informací a výkonnosti zdrojů pomocí nástroje AssetWise 16:30 17:15 Dlouhodobé postavení společnosti Bentley v pozici předního poskytovatele řešení v oblasti dopravních technologií se v průběhu let přirozeně vyvinulo i do podoby zaměření na správu dopravních aktiv, která je prezentována nejlepšími aplikacemi v daném průmyslovém segmentu, jako například InspectTech, Exor, Optram, SUPERLOAD a AssetWise APM. Diskuse, otázky a odpovědi a závěrečné komentáře 17:30 18:00 Tato část účastníkům nabízí příležitost pokládat přednášejícím ze společnosti Bentley dotazy ohledně dříve představených témat a pokud dovolí čas, zapojit se do otevřené diskuse o aktuálních problémech a nejlepších praktických řešeních. Michal Provázek, Account Manager, Bentley Systems Robertto Bulgurovsky, Head of CAD Solutions, VARS Brno

4 Fórum pro přenosové a distribuční společnosti (Utilities Industry Forum) Středa, 10. června, 2015 Optimální výkon distribuční infrastruktury od zdroje po spotřebu 14:00 14:45 Všechny přenosové a distribuční společnosti, které plánují, projektují, budují a provozují přenosovou a distribuční infrastrukturu pro elektřinu, plyn, pitnou a odpadní vodu má produktivita zásadní význam v celém řetězu dodávky energií od zdroje až po místo spotřeby. Co si tyto přenosové a distribuční společnosti přejí, co potřebují a očekávají, aby mohly zajistit efektivitu svých činností? Jaké technologie jsou v současnosti k dispozici a co můžeme očekávat v budoucnu? Úvodní část Utilities Fora se bude zabývat tématy, jež jsou relevantní pro všechny typy přenosových a distribučních služeb, konkrétně pozitivním dopadem na ROI (návratnost investic) u inteligentních inženýrských aplikací, hodnotou BIM a jeho úlohou v oblasti předmětných služeb, vlivem cloudových technologií na postupy práce v tomto oboru, novým přístupem v oblasti řešení problémů u podpovrchových sítí a úspěšnými příklady z praxe jak dosahovat lepších provozních výsledků díky optimalizaci a řízení výkonu infrastruktury. Geoprostorové technologie v oboru přenosových a distribučních společností 14:45 15:30 Úloha, již geoprostorové technologie hrají v oboru přenosových a distribučních společností, se v období několika posledních desetiletí posunula od prostého mapování umístění sítí k nástroji umožňujícím spravovat v zásadě každý aspekt provozu služeb od kancelářských úloh po práci v terénu, včetně komunikace s veřejností. Tyto technologie jsou u přenosových a distribučních společností plně integrovány do hlavních podnikových a provozních systémů a představují kritickou součást pro celou činnost. Tato přednáška představí inovativní řešení pro přenosové a distribuční společnosti v oblasti GIS, plánování, výstavby, modelování a analýzy rozvodných sítí, mapování a analýzy koridorů přenosových soustav a geoprostorových mobilních aplikací. Dozvíte se o přínosech modelování reality, 3D vizualizací, projektování podpovrchových sítí a zobrazení inženýrských údajů v prostorovém kontextu. Optimalizace provozu prostřednictvím APM (preventivního vyhodnocování technického stavu aktiv) 15:45 16:30 Optimálně fungující aktiva jsou výsledkem nepřetržitých procesů údržby podporovaných správnými nástroji, metodologií, školením, měřením a reálnou aplikací poznatků. Zjistěte, jakým způsobem společnost Bentley poskytuje ucelený a integrovaným přístup k vývoji, implementaci a aplikování programu na řízení výkonnosti, bezpečnosti, integrity a spolehlivosti aktiv. Zjistěte, jak můžete snížit rizika a důsledky případných poruch s významně nižšími náklady. Účastníci se dozví, jak AssetWise APM umožňuje efektivně shromažďovat a analyzovat údaje o stavu aktiv a jak na ně efektivně reagovat, aby mohla být činěna včasná a kompetentní rozhodnutí o zásazích údržby. Zjistěte, jak AssetWise Amulet umožňuje provádět provozní prediktivní a preskriptivní analýzy, které usnadní veškeré rozhodování kritické pro příslušný provozní proces. Účastníci se rovněž dozví, jakým způsobem mohou uživatelé systémů Bentley využívat pro řízení výkonnosti technických zdrojů přístup zaměřený na rizika, přičemž využívají nejnovější technologie informačního modelování a modelování výkonnosti zdrojů. Uplatnění v praxi - případová studie: Návratnost projektů při rozvoji a správě přenosových a distribučních sítí 16:30 17:15 Tato přednáška popíše přínos a návratnost investic (ROI), jichž mohou vlastníci a provozovatelé dosáhnout díky využití inteligentních inženýrských postupů při rozvoji a správě aktiv přenosových a distribučních sítí. Otázky a odpovědi pro oblast přenosových a distribučních sítí 17:30 18:00 Zapojte se do diskuse s našimi odborníky na průmyslové aplikace a produkty. CONNECT Edition LEARNing Čtvrtek, 11. června, 2015 Registrace a káva na uvítanou 09:00 10:00 CONNECT Edition LEARNing 10:00 13:00 V této části se dozvíte, jak zefektivnit Vaše projektové postupy díky využití nástrojů MicroStation, Navigator a ProjectWise. Tato přednáška začne vysvětlením nového uživatelského rozhraní u MicroStation CONNECT, abyste získali jistotu v práci se softwarem a jednoduše nacházeli nástroje, které využíváte každý den.dozvíte se také, jak Vám mohou funkce softwaru MicroStation Property Driven Display, Annotation, Reports a Sheets (část dokumentačního centra) ušetřit čas a náklady při označování, reportování nebo změnách zobrazení příslušných prvků nebo objektů. Dále zjistíte, jak funkce reportování vyčleňuje a prezentuje údaje z výkresů podle objektů, čímž zaručuje vytváření koordinovaných a konzistentních tabulek, jak exportuje data do programu Excel, do podoby seznamu materiálů a dalších v závislosti na podmínkách vašeho projektu. Zjistěte, jak pravidla zobrazení umožňují vytvořit prostředí, které stačí nastavit pouze jednou, přičemž geometrie zůstává stále aktuální. Oběd 13:00 14:00

5 Seminář pro uživatele Bentley Map Čtvrtek, 11. června, 2015 Využívání údajů z reálného modelování v technicko-inženýrských pracovních postupech 14:00 14:45 Při tom, jak rostou požadavky na projektanty ohledně rozšiřování infrastruktury, musí management činit rychlá, avšak kompetentní rozhodnutí z hlediska dlouhodobého dopadu a návratnosti investic. Použití dat point-cloud, vizualizačních nástrojů a reálného modelování napomáhá k vytváření inteligentních projektů, které budou využívat data založená na kontextu skutečného okolního prostředí, což umožní činit rozhodnutí s plnou důvěrou. Tento seminář Vám pomůže v následujícím: Snadno integrovat a využívat data z reálného modelování. Snadno vytvářet působivé vizualizace a animace z Vašich bodových mračen. Umožnit opakované využití dat a vylepšit tak ROI Vašich projektů. Používat přesné údaje k rychlejšímu vytváření projektů, s reálným porozuměním, co se v daném prostoru nachází. Snížit riziko chybného řízení a chybného využívání dat a udržení integrity dokumentace. Využívání informací v rámci celého podniku 14:45 15:30 Udržování spolehlivých geoprostorových dat s přesnou lokalizací je klíčové pro všechny, kdo se účastní pracovních postupů a rozhodovacích procesů. Široké portfolio společnosti Bentley v oblasti geoprostorových nástrojů umožňuje uživatelům vytvářet, aktualizovat, publikovat, analyzovat a sdílet 2D/3D mapy mezi různými disciplínami za účelem lepšího řízení infrastruktury. Nástroj Bentley Map nabízí možnost spolupráce mezi geoprostorovými a inženýrskými standardy, čímž lépe podporuje projektové týmy zahrnující více různých disciplín. Mezera mezi CAD a GIS je navždy minulostí! Podívejte se, jak mohou uživatelé systémů CAD i GIS těžit z širokého portfolia aplikací společnosti Bentley. Eliminujte mezeru mezi CAD a GIS z Vašich pracovních postupů, a zvyšte tak ROI, ušetřete čas a zlepšete vzájemnou spolupráci. Propojte a opakovaně využívejte různé typy dat, která již existují v různých fázích životního cyklu projektu, a maximalizujte tak hodnotu Vaší investice. Využijte Bentley Map Interoperability v rámci celého životního cyklu projektů. Jak zajistit zdroj pravdivých dat v terénu 15:45 16:30 Sjednocení postupů práce v terénu s postupy kancelářských úloh omezuje možnost chyb a zlepšuje výsledky projektů a servisních zásahů. Nejedná se však o připojení z terénu k Vašemu stolnímu počítači, ale o propojení mezi podnikem a mobilními pracovníky, o rychlou aktualizaci rozsáhlých datových souborů. Zajištění přístupu z terénu k důležitým informacím a možnost odesílat přesné aktuální údaje zpět do kanceláře zlepšuje efektivitu Vašeho projektu a přesnost vašich dat CAD, GIS i provozních údajů. Umožněte terénním pracovníkům přistupovat k rozsáhlým, průběžně aktualizovaným prostorovým a provozním datům prostřednictvím jejich tabletů. Zajistěte jediný zdroj pravdivých dat v terénu, ať již přes síťové připojení, nebo bez něj. Zlepšete spolupráci mezi jednotlivými odděleními využíváním informačních modelů. Uplatnění v praxi - případová studie 16:30 17:15 Zjistěte, jak profesionálové v oboru budování infrastruktury šetří čas, snižují rizika, zlepšují produktivitu a činí lepší rozhodnutí na základě využívání geoprostorových technologií Bentley. Navštivte tento seminář a poslechněte si o případu inovativního využití geoprostorových nástrojů. Otázky a odpovědi k Bentley Map 17:30 18:00

6 CONNECTION Event Prague Seminář pro uživatele OpenRoads Čtvrtek, 11. června, 2015 Návrh, modelování a přenositelnost informací: Pozorování vlivu na konečný výsledek 14:00 14:45 Návrh, modelování a přenositelnost informací pracují ve vzájemné souhře a napomáhají k zlepšování kvality návrhu, efektivity projektu a celkového průběhu spolupráce. Inteligentní 3D modely jsou klíčové pro rychlejší dodávky projektů a přenositelnost informací znamená více než jen jednoduché zajištění přístupu k souborům z různých míst. Jedná se o schopnost sdílet informace mezi projektovými týmy a obory a mezi různými fázemi životního cyklu projektu a to vše řízeným a bezpečným způsobem. Tato prezentace vám představí některé reálné příklady úspěšné implementace nástrojů Bentley pro stavební projektování a vlivu na výslednou návratnost investic. OpenRoads: Návrh a modelování 14:45 15:30 Objevte, jak OpenRoads kombinuje tradiční technické postupy projekčního plánu, profilu a průřezů s inovativní 3D modelovací technologií vylepšenou funkcemi parametrického designu. Tato prezentace zdůrazní, jak OpenRoads zlepšuje chování modelu a schopnost reagovat na změny designu. Podívejte se, jak OpenRoads předjímá designový úmysl projektanta v podobě automatizovaných rozhodnutí založených na parametrizaci, vzájemných vztazích a omezeních, což se projevuje vyšší produktivitou a ve výsledku vyšší kvalitou návrhů. Josef Uhricek, Application Engineer, VARS Brno Budoucnost modelování, návrhu a analýzy podzemních inženýrských sítí aplikace Bentley Subsurface Utility Engineering a OpenRoads Subsurface Design and Analysis 15:45 16:30 Nejnovější aplikace pro technické projektování podpovrchových sítí od společnosti Bentley rozšiřuje schopnosti technologie OpenRoads zahrnutím robustní sady nástrojů pro inteligentní, funkčně členěné 3D modely podzemní konstrukční zóny budov. Tyto 3D modely zaručují lepší koordinaci během fáze návrhu a stavby. Prostřednictvím schopností softwaru vytvářet vizualizace a detekovat překryvy máte možnost odhalit případné konflikty již během navrhování, a tak snížit možná rizika v průběhu stavby, což se projeví snížením vašich nákladů na realizaci stavby a zlepšením výkonnosti vašich zdrojů. Nová aplikace SUDA navíc zahrnuje pokročilé schopnosti 2D/3D modelování a spojuje dohromady to nejlepší z OpenRoads s nejlepšími oborovými návrhářskými nástroji pro hydrauliku a hydrologii. Josef Uhricek, Application Engineer, VARS Brno Spolupráce pro návrh a konstrukci Používání OpenRoads, ProjectWise a Trimble pro dosažení úspěchu Zajištění mobility informací a integrace od fáze návrhu po finální stavbu jsou již dlouho důležitými úkoly dopravního průmyslu. Se stále větším důrazem na virtuální návrh a konstrukci (VDC), integrované dodávky projektů (IPD), inteligentní 3D modelování a řízení životního cyklu zdrojů lze s jistotou tvrdit, že důležitost mobility informací nikdy nebyla větší. Účastníci se dozvědí, jak společnosti Bentley a Trimble spolupracují na zlepšení integrovaného pracovního postupu zahrnujícího celý řetězec od návrhu přes stavbu až po údržbu. Tato část vyzdvihne aktuálně vyvinuté novinky v rámci OpenRoads od společnosti Bentley a Business Center od společnosti Trimble a veškeré výhody, které přinášejí dopravnímu průmyslu. Otázky a odpovědi k OpenRoads 17:30 18:00 Josef Uhricek, Application Engineer, VARS Brno Seminář pro uživatele z oblasti vodárenství a hydraulického/hydrologického modelování Čtvrtek, 11. června, 2015 Lepší technická řešení a provoz distribučních sítí pitné vody a systémů pro úpravu odpadních vod 14:00 14:45 Uživatelé systémů Bentley na celém světě se spoléhají na nástroje pro podporu rozhodovacích procesů v rámci jejich rozvodných sítí pitné vody a odpadních vodovodních sítí, aby tak zlepšili své znalosti toho, jak se infrastruktura chová jakožto systém, jak reaguje na provozní strategie a jak by se měla rozrůstat v souvislosti s nárůstem populace a poptávky. V tomto semináři budeme probírat specifické příklady některých uživatelů ze soutěže Be Inspired, mimo jiné z hlediska toho, jak jejich projekty zlepšily spolehlivost systémů pitné vody a odpadních vod, jejich efektivitu a trvalou udržitelnost. Dlouhodobé plánování pro systémy pitné vody a odpadních vod 14:45 15:30 Investiční a operativní plány mají zásadní důležitost pro optimální provoz systému distribuce pitné vody nebo odpadních vod. Může být však složité určit prioritu pro kapitálové investice nebo dokonce stanovit velikost a rozsah budoucích projektů. Tento seminář představí řadu technických nástrojů, které pomáhají profesionálům v oboru k vytváření investičních a provozních plánů. Díky těmto nástrojům je snadné určit prioritu projektů kapitálových investic a vyvinout podrobné a z hydraulického hlediska přesné plány pro budoucí rozšíření systému.

7 Rozšíření Vašich SCADA dat pro efektivní predikce a provozní zásahy 15:45 16:30 Systémy SCADA poskytují provozovatelům živý snímek distribučního vodovodního systému. Pokud se však jedná o předpověď toho, jak bude daný systém fungovat v krátkodobém či dlouhodobém hledisku, potřebují provozovatelé více než jen SCADA data. Tento seminář představí systém pro hydraulické modelování, které provozovatelům umožní předvídat budoucnost od analýzy časových plánů čerpání pro minimalizaci nákladů na energie až po určení, zda je k dispozici dostatek systémové kapacity k překonání plánované odstávky během dne se špičkovým odběrem. Uplatnění v praxi - případová studie: Optimalizace systémů pitné vody a odpadních vod 16:30 17:15 Zjistěte, jak profesionálové ve vodohospodářském oboru těží z využívání aktuálních softwarových technologií pro hydrauliku a hydrologii k projektování nové infrastruktury systémů pitné vody a odpadních vod s efektivním vynaložením nákladů, jak spravují a optimalizují stávající systémy pitné vody a odpadních vod, zlepšují týmovou produktivitu a snižují náklady na projekty. Otázky a odpovědi pro oblast pitné vody, odpadních vod a srážkové vody 17:30 18:00

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Pracovní program Growth 2001-2002

Pracovní program Growth 2001-2002 Pracovní program pro akce v oblasti výzkumu a technologického vývoje na podporu "konkurenceschopného a udržitelného růstu" 1998-2002 Podrobnosti o cílech a prioritách v oblasti výzkumu a technologického

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Hlavní město Praha. Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010. Cesta ke -Praze

Hlavní město Praha. Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010. Cesta ke -Praze Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 31/01 ze dne 20. 10. 2005 Hlavní město Praha Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010 Cesta ke -Praze Magistrát hlavního města Prahy, odbor informatiky duben

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz 18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí www.udrzbapodniku.cz Automatizace jako základ úspěchu hutnictví AUTOMATIZACE V TĚŽKÉM PRŮMYSLU 2011 KONGRESOVÝ SÁL HORNICKÉHO

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu Cesta k softwarově definovanému podniku Neztraťte vítr z plachet Poskytujte nové produkty a služby rychleji. Přibližte se zákazníkům. Zajistěte

Více

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Prof. Ing. Imrich Rukovanský,

Více

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947 2014 Komix Fórum «Technologické novinky» «Případové studie» 1 / Úvodník ředitele společnosti 2 / HP Vertica jako příklad produktu na rozhraní věků? 4 / ADVANTA project portfolio management jako sociální

Více

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení

COMOS. Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení COMOS Vyšší produktivita díky komplexnímu managementu zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS budoucnost managementu zařízení Komplexní požadavky dynamické globální ekonomiky Důsledkem

Více

Komplexní řešení pro stavebnictví a architekturu

Komplexní řešení pro stavebnictví a architekturu CAD Studio www.cadstudio.cz www.cadforum.cz Komplexní řešení pro stavebnictví a architekturu Mfg AEC Gis BIM Autodesk Revit Autodesk AutoCAD Architecture Autodesk AutoCAD Civil 3D Autodesk AutoCAD Plant

Více

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE K PŘEDMĚTU 4IT450 - CASE ZS 2009/2010 Vedoucí týmu: Petr David (xdavp08@vse.cz) Členové: Tomáš Šolar (xsolt02@vse.cz) Martin Špírek (xspim10@vse.cz)

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

White Paper Udržitelný rozvoj a ICT. Úspora zdrojů a jejich efektivní využití

White Paper Udržitelný rozvoj a ICT. Úspora zdrojů a jejich efektivní využití White Paper Udržitelný rozvoj a ICT Úspora zdrojů a jejich efektivní využití Obsah 1. Úvod 5 2. Přidaná hodnota Zeleného ICT 6 3. Jak mohou podniky zvyšovat udržitelnost svého ICT? 9 3.1 Zelené ICT v

Více

Projekt studie Registru pasivní infrastruktury. Výstup I Komplexní analýza obsahu a vazeb Registru pasivní infrastruktury

Projekt studie Registru pasivní infrastruktury. Výstup I Komplexní analýza obsahu a vazeb Registru pasivní infrastruktury Projekt studie Registru pasivní infrastruktury Výstup I Komplexní analýza obsahu a vazeb Registru pasivní infrastruktury Objednatel: Zpracovatel: Český telekomunikační úřad enovation s.r.o. Duben 2015

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Servisní systémy v oblasti Smart Grids

Servisní systémy v oblasti Smart Grids MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Servisní systémy v oblasti Smart Grids DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavel Máša Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Obsah Úvod... 1 Sjednocení a změna... 2 Společnost Microsoft a sjednocená komunikace...

Více

Posunout se dál, směrem k budoucnosti.

Posunout se dál, směrem k budoucnosti. Posunout se dál, směrem k budoucnosti. Posunout se dál, směrem k budoucnosti. Budoucnost oboru určují ti, kdo jsou připraveni na to, co přijde. Posunout se dál znamená zavést IT prostředí, které si umí

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Dr. Jay Lee Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data Titulní článek: Claus Hilger Orchestrace služeb Článek hosta: Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Zühlke Průmysl

Více