MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU"

Transkript

1 MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. (ed.) Ing. Jan TLUČHOŘ (ed.) UJEP v Ústí n. L. Fakulta pedagogická Katedra tělesné výchovy ZČU v Plzni Fakulta ekonomická Katedra marketingu, obchodu a služeb UK v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu oddělení managementu sportu Ústí nad Labem, květen 2009

2 RECENZE: Doc. Ing. Petr Cimler, CSc. Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Vydala Západočeská univerzita v Plzni, 2009 ISBN Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., Ing. Jan Tlučhoř a autoři příspěvků

3 Obsah 2 Úvod... 5 Beneš, M., Cihlář, D., Kresta, J. - Příprava studentů Managementu cestovního ruchu na jejich budoucí povolání... 6 Bláha, L. - Marketingové a ekonomické zabezpečení European tchoukball championship 2008 Czech Republic... 7 Bočincová, Z. - Úspešní športovci ako módne ikony spoločností... 8 Čáslavová, E. - Nové impulsy ve sponzorování sportu Eger, L. - Řízení a financování komunální tělovýchovy ve městě Cheb Eger, L. - Marketing sportu a e-business Harantová, L. - Marketingová komunikace v oblasti jezdeckého sportu Hesková, M., Štarchoň, P. - Event marketing a jeho uplatnění ve sportovních a turistických programech Hobza, V., Skoumal, J. - Hodnocení účinnosti grantové politiky ve sportu prostřednictvím zásad programového financování Hommerová, D. - Science communication v Techmania science center Jakubíková, D. - SW cestovního ruchu lidé a spolupráce Jakubíková, D. - Lázeňský cestovní ruch v Turecku Janák, V. - Popularita sportů a jejich finanční podpora Klatová, E. - Management stížností - případová studie Kresta, J., Cihlář, D., Baltaretu, L. - Vybrané aspekty managementu a marketingu hanspaulské ligy Komeštík, B., Půža, B. - Paradigma a koncepce studijního oboru Sportovní management Louka, O. - Využití marketingu pro zlepšení podmínek výuky horolezectví na KTV PF UJEP Muchová, S. - Marketing spoločnosti Kempinski Hotels Navrátilová, M. - Využití informačních technologií v praxi cestovních kanceláří a agentur...24 Novotný, F. - Marketing v plavecké výuce žáků 1. stupně základní školy Novotný, J. - Marketing ve ski areálech... 26

4 Petera, J. - Animace služeb jako prostředek zvýraznění prožitku v produktech cestovního ruchu Petráčková, J. - Typy sportovních značek a jejich specifika Pospíšil, J. - Nové trendy v marketingové komunikaci na trhu cestovního ruchu Schwartzhoffová, E. - Sportovní event a jeho význam v cestovním ruchu Slepičková, I. - Úloha mikroregionů v podpoře sportu Šíma, J. - Klasifikace tělovýchovných a sportovních služeb aplikace pro sportovní management Štěpánková, K. - Analýza dopadu FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec Tlučhoř, J. - Využití hotelového informačního systému a případových studií ve výuce cestovního ruchu na bakalářském studiu Valter, L., Valterová, M. - Specifika marketigových nástrojů ve sportu Voráček, J. - Výzkum veřejného mínění o pořádání olympijských her v Praze Závodná, L. S. - Ekonomické ukazatele cestovního ruchu Zelenka, J. - Sociální sítě a marketing cestovního ruchu Zelenka, J. - Výuka marketingu CR s využitím e-learningu Žák, M., Valter, L. - Sportovní reprezentace UJEP v Ústí nad Labem... 40

5 Konference: ÚVOD Management a marketing sportu a cestovního ruchu se konala 26. května 2009 na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. V úvodu konference bylo uvedeno: naše konference chce navázat na kooperaci pořadatelských pracovišť, která nepravidelně probíhá již od roku 1998 a soustřeďuje se na problematiku marketingu a managementu sportu v nejširším pojetí od jeho uspořádání přes financování až po sponzoring. V této souvislosti se věnujeme i komunální tělovýchově, rozvoji regionů a cestovního ruchu. Věříme, že naše konference je výzvou k setkání, výměně názorů a prezentaci odborných výstupů vysokoškolských pracovišť v ČR a SR. Uvítáme zapojení i dalších odborníků, jejichž práce se dotýká naznačených témat a kteří jistě mohou přispět i svým pohledem a novými podněty k další spolupráci. Přejeme si, aby konference svým sborníkem poskytla materiály ke zkvalitnění výuky na jednotlivých pracovištích. Proto uvítáme nejenom teoretické příspěvky, ale i zkušenosti z praxe, případové studie apod. VĚDEČTÍ GARANTI KONFERENCE PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D., Fakulta pedagogická, UJEP v Ústí nad Labem Doc. Ing. Petr Cimler, CSc., Fakulta ekonomická, ZČU v Plzni Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc., Fakulta tělesné výchovy a sportu, UK v Praze PhDr. Ladislav Bedřich, CSc., Fakulta sportovních studií, MU v Brně Doc. PhDr. František Dvořák, CSc., Český olympijský výbor, Praha Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., FEK, ZČU v Plzni a PF UJEP v Ústí nad Labem Doc. Ing. Marie Hesková, CSc., Fakulta managementu, VŠE v Praze Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D., Fakulta ekonomická ZČU v Plzni Doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc., Fakulta tělesné kultury, UP v Olomouci Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc., Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze Prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., Fakulta pedagogická, UJEP v Ústí nad Labem Doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc., Fakulta tělesné výchovy a sportu, UK v Praze Prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, Ph.D., Pedagogická fakulta, UKF v Nitre Doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc., Pedagogická fakulta, UKF v Nitre Doc. RNDr. Josef Zelenka, CSc., FIM, UHK, Hradec Králové Doc. Ing. Ján Orieška, Ph.D., Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici Organizační výbor: Mgr. Jan Kresta Doc. PaedDr. Ludvik Eger, CSc., Mgr. Jitka Vaněčková Ing. Jan Tlučhoř, Mgr. Štefan Balkó Martina Staňková, tel: , 5

6 PŘÍPRAVA STUDENTŮ MANAGEMENTU CESTOVNÍHO RUCHU NA JEJICH BUDOUCÍ POVOLÁNÍ Bc. Martin Beneš, Mgr. David Cihlář, Mgr. Jan Kresta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, SŠ obchodu a služeb, Management cestovního ruchu Každá střední škola vzdělává své žáky, jak nejlépe dokáže. Připravuje je na budoucí povolání, případně další studium na vysoké škole. Ne všechny střední školy však již sledují, kolik jejich žáků bylo přijato na vysokou školu a kolik jich opravdu pracuje ve svém oboru. Zda poznatky získané při studiu na střední škole plně dostačují při jejich nástupu do nového povolání a zda by sami žáci případně nedoporučili nějaké změny. Management cestovního ruchu STUDENTS TRAINING IN TOURISM MANAGEMENT FOR THEIR FUTURE OCCUPATION Every secondary school does its best to educate pupils. They are being prepared for future occupation or university education. But not all secondary schools know how many pupils were accepted to university and how many pupils really work in their branch. And if the knowledge received during secondary education is sufficient for the new occupation and pupils themselves didn t recommend any changes. Tourism management, Travel Management 6

7 MARKETINGOVÉ A EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ EUROPEAN TCHOUKBALL CHAMPIONSHIP 2008 CZECH REPUBLIC PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy PF UJEP byla prvním pracovištěm v České republice, které se kdy zabývalo systematickým školením a přípravou ve sportovní hře tchoukball. V rámci účasti týmů složených zejména ze studentů a absolventů fakulty na dvou mistrovstvích Evropy si vydobyla respekt na mezinárodním poli. Na přelomu roku byl autor příspěvku osloven se žádostí o zorganizování ME v této sportovní hře. Na základě smluvního vztahu mezi vedením PF a Federation International de Tchoukball probíhala v roce 2008 příprava i samotná realizace evropského šampionátu v Ústí nad Labem za účasti družstev ze sedmi zemí. Příspěvek specifikuje vybrané problémy marketingového zabezpečení akce, její ekonomické zajištění a mapuje tok financí ve vazbě na univerzitu, samotné účastníky a sponzoring. Snaží se přinést poučení pro akce podobného typu a zdůraznit obtíže sportovního odvětví na počátku svého rozvoje. Tchoukball, organizace, mistrovství Evropy, marketing. MARKETING AND ECONOMIC SUPPORT FOR EUROPEAN TCHOUKBALL CHAMPIONSHIP 2008 CZECH REPUBLIC Successful development of tchoukball at the University of J. E. Purkyne and cooperation of the Faculty of Education with FITB resulted in organization of European Tchoukball Championship This contribution specifies chosen marketing problems and economic provision of the event, and maps the cash-flow related to the university, participants and sponsoring. Marketing, tchoukball, championship 7

8 ÚSPEŠNÍ ŠPORTOVCI AKO MÓDNE IKONY SPOLOČNOSTÍ Ing. Zuzana Bočincová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Úspešní športovci a firmy mali k sebe odjakživa veľmi blízko. Firmy využívajú športovcov na zvyšovanie svojich ziskov a športovci vždy uvítajú ak ich nejaká svetová značka osloví aby prezentovali a pri svojich výkonoch používali práve ich výrobky. Získajú za to nielen obrovský honorár, ale stávajú sa aj módnymi ikonami pre obrovské množstvo fanúšikov. Predáva výrobky naozaj sľubovaná kvalita alebo práve svetové hviezdy sú spôsob, ktorý pomáha zvyšovať už aj tak obrovské zisky svetových korporácií? Cieľom tohto príspevku je poukázať na využívanie úspešných športovcov ako marketingového nástroja prestížnych športových spoločností. Sponzoring, Športový marketing, Športové spoločnosti. SUCCESSFUL ATHLETES AS COMPANY FASHION ICONS Sport players and companies have always been close to each other. Companies use players for increasing profits and players are always welcomed if they are approached by companies to present and use their products. Are products sold for their quality or people buy products because sport celebrities wear them? The main intention of article is present successful sports player as marketing tool of significant sport corporations. Sponsorship, Sport Marketing, Sport Corporations 8

9 NOVÉ IMPULSY VE SPONZOROVÁNÍ SPORTU Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu Článek se zabývá rozborem postavení sponzorování ve sportovním marketingu. Domény současných marketingových strategií ve sportu jsou založené na produktech, které jsou přímo vztaženy ke sportům, tak na produktech, které se přímo ke sportu nevztahují. V druhém případě to mohou být v praxi málo rozlišitelné produkty založené na volných motivech a volně přidružené. Oba typy produktů se objevují i v nabídce sportovního sponzorování. V tradičním pojetí sponzorování sportu se nabízejí více sportovní produkty, přímo spojené se sporty. V integrovaném sponzorování sportu přibývá produktů přidružených anebo se volně vztahujících ke sportu. Volba vhodné strategie ve sponzorování záleží na cílech, které se firmy snaží naplnit prostřednictvím sponzorování sportu. S ohledem na integrované sponzorování článek prezentuje přehled produktů obou typů, na základě kterých lze připravit nabídku pro marketingovou strategii firem v roli sponzorů. : Marketing, sponzorování, produkt, marketingová strategie SPORT SPONSORSHIP NEW IMPULSE The paper presents analysis position of sponsorship in sport marketing. The domains of contemporary marketing strategies in sport are based on the sports related products, thus on the non sports related products. There are practically theme based and alignment based product in the second case. But the both types of products exist in offer for sport sponsors. Sports based products are offered more in traditional use. Alignment based products or theme based products increase more in the integrated sport sponsorship. The choice of suitable strategy in sponsorship depends on targets, which the company tries to fulfill through the sport. With respect to integrated sponsorship the paper show the offer of both type of products, which the sport subjects can offer for marketing strategy of companies in the role of sponsors. Keywords: Marketing, sponsorship, product, marketing strategy 9

10 ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ KOMUNÁLNÍ TĚLOVÝCHOVY VE MĚSTĚ CHEB Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta pedagogická Příspěvek navazuje na stejné téma z národní konference z roku Ukazuje aktuální stav podpory sportu v okrese Cheb přes ČSTV, specifickou podporu města Cheb přes grantovou směrnici města, a to v kontextu počtu klubů a sportovních odvětví ve městě. Věnuje se stručně i problematici klíčových sportovních zařízení a jejich provoznímu financování z rozpočtu města a poukazuje tak na některé typické problémy správy a údržby tělovýchovných zařízení v našich obcích. Z hlediska marketingu potom např. ukazuje vznik tradice ve vyhlašování nejlepších sportovců, ale i trenérů a cvičitelů. Smyslem příspěvku je předložit studii vhodnou pro objasnění problematiky vývoje komunální tělovýchovy v ČR na příkladu jednoho města, která bude použitelná pro přípravu budoucích učitelů tělesné výchovy a manažerů v oblasti sportu. Komunální tělovýchova, řízení, financování, marketing MANAGEMENT AND FINANCING OF MUNICIPAL SPORTS IN TOWN CHEB The paper is focused on municipal sport activities and events in town Cheb. The case study presents development over the past 5 years. Actual situation documents the problems of financing and maintenance of sports facilities and sports activities in the town. Municipal sports activities, managing, financing, marketing 10

11 MARKETING SPORTU A E-BUSINESS Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická Příspěvek prezentuje inovace marketingu v důsledku nástupu informačních a komunikačních technologií v oblasti sportu. V úvodu upozorňuje na vymezení ze zahraniční publikace o marketingu sportu (Schwarz, Hunter, 2008). Ujednocuje přístup dle základního pohledu disciplíny marketing na internetu i s důrazem na vymezení Kotlera (2007), že marketing je v pohybu. V druhé části příspěvku přináší odkazy na stručné aplikace marketingu na internetu pro sport. Zaměřuje se zejména na SEM, ale věnuje se i některým nastupujícím novinkám a trendům. Marketing sportu, internet, marketing na internetu, marketing ve vyhledávačích SPORTS MARKETING AND E-BUSINESS The paper is focused on Internet marketing and sport. First part shows view by Schwarz and Hunter (2008) and second part of paper brings application of internet marketing to sport. There are presented search engine marketing and some examples of new and future trends. Sports marketing, Internet, Internet marketing, search engine marketing 11

12 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V OBLASTI JEZDECKÉHO SPORTU Ing. Lenka Harantová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Koně bohužel neumí hrát ani hokej ani fotbal, a proto zřejmě nikdy nebudou tak marketingově zajímaví pro sponzory jako jiné sporty. Pokud si odmyslíme dostihový sport, kde sponzorem koně je vždy majitel, zůstáváme u disciplín, jako jsou parkur, drezúra, voltiž atd. Pakliže chceme uspět v takovém odvětví sportu jako je jezdectví, bez kvalitního sponzora dnes nemáme šanci. Proto se bude tento konferenční příspěvek zabývat právě výše jmenovanými druhy jezdeckého sportu. Mnozí jezdci však vůbec netuší, že ČJF- Česká jezdecká federace přesně stanovuje, kde a jak může být při soutěžích vyobrazena reklama. Z tohoto důvodu bude článek popisovat i reklamní pravidla ČJF. V neposlední řadě se bude příspěvek věnovat také dopadu všudypřítomné krize na Český jezdecký pohár a na CSIO* * * Praha (mezinárodní skokové závody se soutěží Poháru národů). Marketingová komunikace, jezdectví, Česká jezdecká federace. MARKETING COMMUNICATION IN THE FIELD OF EQUESTRIAN SPORT This conferential paper provides concise overview of marketing communication status and equestrianism. This paper is mainly focused on Czech Equestrian Federation Advertisement rules. The paper is further mentioning today s crisis and impact on Czech Equestrian Cup. Marketing communication, equestrianism, Czech Equestrian Federation 12

13 EVENT MARKETING A JEHO UPLATNĚNÍ VE SPORTOVNÍCH A TURISTICKÝCH PROGRAMECH Doc. Ing. Marie Hesková, CSc., VŠE Praha, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta managementu Moderní trendy v marketingu s důrazem na event marketing. Teoretické vymezení možností event marketingu v marketingových programech vybraných podnikatelských oborů. Možnosti využití event marketingu ve vztahu k cestovnímu ruchu (především v oblasti destinačního managementu) a při pořádání sportovních akcí. Součástí příspěvku jsou výsledky výzkumu využívání event marketingu v marketingových programech jihočeských lázní (v oblasti wellness programů) a u vybraných sportovních akcí. Event marketing, destinační management a marketing, marketingový program, potenciál event marketingu,wellness programy EVENT MARKETING AND ITS APPLICATION IN SPORT AND TOURIST PROGRAMS The paper aims at modern trends of marketing with an emphasis on Event marketing, theoretical definition of its possibilities in marketing programs of chosen fields of business, possibilities in tourism (especially in Destination Management) and during holding of sport actions. Results of Event marketing in the South Bohemian spa and chosen sport actions research are a part of the paper. Event marketing, Destination Management and Marketing, Marketing program, potential of Event marketing, Wellness programs 13

14 HODNOCENÍ ÚČINNOSTI GRANTOVÉ POLITIKY VE SPORTU PROSTŘEDNICTVÍM ZÁSAD PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ Ing. Vladimír Hobza, Ph.D. Mgr. Jiří Skoumal. Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury Příspěvek se zabývá problematikou provázanosti cílů municipálních koncepcí rozvoje sportu a tělovýchovy a metodami jejich vyhodnocování. Na základě analýzy grantové politiky vybraných municipalit (krajů, obcí), analýzy municipálních koncepcí a na základě zásad programového financování je navrhován postup, umožňující užší výkonový a kontrolní vztah strategických dokumentů rozvoje sportu a tělovýchovy na proklamované vize, cíle, strategii a programy podpory sportu. Princip navrhovaných postupů vychází z použití identifikátorů a uplatnění metod CBA, CUA, CMA v programovém financování sportu tedy v oblasti, kde není možno kalkulovat s přímými ekonomickými výsledky, ale je nutno zvažovat výsledné externality. Autoři navrhují postupy, které směřují prostřednictvím poptávkově orientované koncepce rozvoje sportu a návrhu programového financování k vyšší průhlednosti, účelnosti a efektivnosti vynakládaných veřejných prostředků v municipální sféře. Cílem příspěvku je upozornit na možné způsoby měření velikosti užitku předkládaných grantů budoucích příjemců, jako podpůrného nástroje při rozhodování o jejich přidělení a posléze i k jejich kontrole. Financování sportu, programové financování, veřejné výdajové programy. EVALUATION OF EFFICIENCY OF GRANT POLICY IN SPORTS THROUGH PRINCIPLES OF PROGRAMME FUNDING The paper deals with interconnection between goals for municipal development of sport and physical culture and their actual realization and assessment. The authors suggest methods that lead to a better transparency, usefulness and efficiency of public means through programme financing. The purpose of this paper is to draw attention to various ways of measuring utility and efficiency of proposed grants, as a supportive mean of decision-making and subsequently a way of control. Financing sport, programme financing, public expenditure programmes 14

15 SCIENCE COMMUNICATION V TECHMANIA SCIENCE CENTER Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická Příspěvek se zabývá problematikou marketingovou komunikace u neziskových organizací se zaměřením na science centra, která má svá specifika a ta je nezbytné respektovat. Techmania science center je jednou z předních atraktivit cestovního ruchu Plzeňského kraje. Vzhledem ke specifičnosti science center je nezbytně nutné vybrat vhodnou komunikační strategii, která podpoří význam a poslání interaktivního vědeckotechnického nejen z pohledu cestovního ruchu a intenzivně pracovat na přípravě a realizaci mediální kampaně, jež zacílí na jednotlivé segmenty. Marketingová komunikace, science center, nezisková organizace SCIENCE COMMUNICATION IN TECHMANIA SCIENCE CENTER The paper is about the marketing communication especially about communication of a science center. The intention of the founders of a science center is to respond to the present situation, when there is a decreasing interest in technical fields. The goal of the project Techmania Science Center is to help the public, especially young people, get more familiar with the development of human knowledge and show how it is used in technology. Science communication is the sum of all those processes by which scientific culture and knowledge is incorporated into the common culture and this is the focus of the project od Techmania science center. Marketing communication, science center, non-profit organization 15

16 SW CESTOVNÍHO RUCHU LIDÉ A SPOLUPRÁCE Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, Ekonomická fakulta Autorka příspěvku se zamýšlí nad viditelnými problémy jak destinací cestovního ruchu, tak jednotlivých podniků cestovního ruchu a dalších podnikatelských a nepodnikatelských subjektů spjatých s cestovním ruchem, které ovlivňují celkovou spokojenost návštěvníků a hostů. Jedním z problémů je samotný management, který má nesporný vliv na to, zda-li lidé poskytující služby představují silnou nebo slabou stránku cestovního ruchu i na to, jak je sám ochoten spolupracovat tak, aby celkový dojem, který si návštěvník a host o destinaci udělá byl pozitivní. Management, marketing, lidé, spolupráce, SW analýza SW OF TOURISM PEOPLE AND PARTNERSHIP The author of the paper focuses on the visible problems concerning destinations of tourism industry as well as problems concerning individual tourist establishments and other tourist-oriented business or non-business entities which influence the overall contentment of visitors and guests. One of the problems is the management itself. Management has a great influence upon the fact whether the entities that render services represent strong or weak sides of tourism. Management also has a great influence upon the fact whether the overall (general) impression a visitor or guest will gain of the destination will be positive or not. Management, marketing, people, partnership, SW analysis 16

17 LÁZEŇSKÝ CESTOVNÍ RUCH V TURECKU Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Příspěvek je věnován aktuálním poznatkům z oblasti lázeňského cestovního ruchu v Turecku, které jeho autorka získala při studijním a přednáškovém pobytu v Turecku v letošním roce. Cílem je identifikovat hlavní rozdíly mezi českým a tureckým pojetím lázeňství. Cestovní ruch, lázeňství, Turecko SPA INDUSTRY IN TURKEY The paper focuses on the latest knowledge concerning the spa industry in Turkey. The author gained the knowledge while she was staying and lecturing in Turkey. The aim is to identify major differences between the Czech and Turkish conception of balneology (spa industry). Tourism, spa treatment, Turkey 17

18 POPULARITA SPORTŮ A JEJICH FINANČNÍ PODPORA PhDr. Vladimír Janák, CSc. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu V letech 2004 až 2008 proběhl výzkum popularity sportovních odvětví v ČR. Hlavním cílem bylo zjistit popularitu sportů na reprezentativním výběru dospělé populace ČR (n=2200). Výsledky jsou jedním z důležitých podkladů pro MŠMT při přidělování státních dotací pro reprezentace jednotlivých sportů, kde popularita je důležitým kriteriem při určování výšky finanční podpory. Následné dílčí výzkumy zjišťovaly nejen popularitu a mediální sledovanost sportů, ale i ochotu tyto sporty finančně podpořit ze stáních peněz. Výsledky dotazníkového průzkumu ukazují, že nejpopulárnějšími sporty v ČR jsou lední hokej a fotbal, které se bezkonkurenčně těší největší oblibě a sledovanosti. To ale nekoresponduje s ochotou tyto velké sporty finančně podporovat. Většina populace by při finanční podpoře dala přednost méně bohatým sportům (například lehké atletice). Ukázalo se také, že obecný zájem o sport trvale vzrůstá. Popularita sportu, finanční podpora sportu, mediální sledovanost POPULARITY OF SPORTS AND THEIR FINANCIAL SUPPORT The paper is concerned with the issue of sport popularity in CR. On the representative sample of population was discovered that the most popular sports in CR are Ice hockey and Soccer. The popularity of these rich sport branches does not correspond with the good will to support them financially. Popularity of sports, financial support of sport, watching of sports 18

19 MANAGEMENT STÍŽNOSTÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE Ing. Eliška Klatová Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická Autorka se v disertační práci zabývá otázkou spokojenosti zákazníků ve spojení s managementem stížností. Nejprve je provedena literární rešerše, kde je zobrazen stručný přehled řešené problematiky a druhá část článku je věnována případové studii, kdy autorka vychází i z vlastních zkušeností. Cílem článku je na praktickém příkladě poukázat na chyby, ke kterým v praxi dochází, a navrhnout řešení, které by bylo uspokojující pro obě strany, tzn. jak pro prodávajícího tak pro nespokojeného zákazníka. Spokojenost, stížnost, management COMPLAINT MANAGEMENT CASE STUDY The paper is focused on the matter of customers' satisfaction, together with management of complaints. The literature search gives a brief background of the issues and the body of the article presents a case study, involving author's own experiences. The article is to show the mistakes made in practice and to propose solutions, satisfactory for both the service provider and the customer. Satisfaction, complaint, management 19

20 VYBRANÉ ASPEKTY MANAGEMENTU A MARKETINGU HANSPAULSKÉ LIGY Mgr. Jan Kresta, Mgr. David Cihlář, Bc. Lucián Baltaretu Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta Hanspaulská liga je masová, rekreační soutěž v malé kopané, které se hraje v Praze. Jedná se o fenomén mezi malými formami kopané, který má svá specifika i v oblastech marketingu a managementu. Tuto soutěž řídí Pražský svaz malého fotbalu. Poukazujeme mj. na řízení soutěží -- účastní se skoro 1000 mužstev rozdělených dle výkonnosti i věku (veteránská, superveteránská liga). Dále popisujeme systém delegace rozhodčích, organizační strukturu svazu, ekonomické aspekty účastníků i svazu apod. Hanspaulská liga, Pražský svaz malého fotbalu, malá kopaná SELECTED ASPECTS OF MANAGEMENT AND MARKETING OF THE HANSPAULKA LEAGUE We present some aspect of management and marketing of the Hanspaulka league - one of the most popular little form of football in Prague. Hanspaulka league, Prague association of little football, little football 20

21 PARADIGMA A KONCEPCE STUDIJNÍHO OBORU SPORTOVNÍ MANAGEMENT Doc. PhDr. Blahoslav Komeštík, CSc. Mgr. Bohumil Půža, PhD. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu V příspěvku se zabýváme zásadními otázkami, kam směřuje studijní obor Sportovní management. Argumentujeme obecným integrovaným modelem kinantropologie a analýzou obdobných studií u nás i ve světě s využitím závěrů grantového projektu ESF realizovaného na několika vysokých školách v ČR. Paradigma a koncepce oboru se odvozuje od dvou zásadních koncepčních linií. Studium sportovního managementu je buď kinantropologické nebo ekonomické. Lze připustit i spojení obou oborů, ale pak je nutné vytvořit takový studijní plán, který odpovídá oběma oborům a splňuje náležité akreditační standardy Ekonomie i Kinantropologie. Vzhledem k společenské potřebě zastavit trend hypokineze se domníváme, že moduly pohybově sportovní je nutné zachovat. Sportovní management, Kinantropologie, Pohybová a sportovní aktivita PARADIGMS AND CONCEPT OF STUDY FIELD SPORTS MANAGEMENT The paper deals with essential conception and paradigm of the university study programme of Sport Management We work on the general integrated model of kinanthropology and analysis of similar surveys, using outcomes of an ESF grant project. The study is regarded as either kinanthropological or economic. When conceding connection of both branches, an appropriate study plan has to be made. Sport management, Kinanthropology, Motion and sport activity 21

22 VYUŽITÍ MARKETINGU PRO ZLEPŠENÍ PODMÍNEK VÝUKY HOROLEZECTVÍ NA KTV PF UJEP PaedDr. Oto Louka, CSc. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta Náš příspěvek je zaměřen na problematiku využití některých možností marketingu pro zlepšení podmínek výuky horolezectví na KTV v Ústí n. L. V první části jsme se věnovali vytvoření koncepce propagace a nabídky našich možností pro potenciální partnery. Ve druhé části jsme uvedli výsledky našeho snažení za poslední 3 roky. V závěrečné části jsme shrnuli a zhodnotili současnou situaci a navrhli další možný postup. Marketing, horolezectví, výuka, materiální zajištění, propagace, sponzoring MARKETING AS A MEAN TO IMPROVE CONDITIONS OF TEACHING CLIMBING AT THE KTV PF UJEP Our contribution is focused on some marketing options for improving conditions of teaching climbing to KTV in Usti n. L. In the first part we take the creation of the concept of promotion and offer opportunities for potential partners. In the second part, we have seen the results of our efforts over the last approximately 3 years. In the final section we summarize and assess the current situation and suggested other possible steps. Marketing, climbing, instruction, physical collateral, advertising, sponsorship 22

23 MARKETING SPOLOČNOSTI KEMPINSKI HOTELS Ing. Simona Muchová Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Príspevok sa zaoberá problematikou marketingu hotelierstva a rozdielnym vnímaním tohoto problému u nás aj v zahraničí. Popisuje, čím sa hotely najvyšších kategórií líšia od bežných hotelov, a tiež čo musia tieto hotely robiť a ako musia komunikovať so svojimi zákazníkmi tak, aby uspokojili aj tých najnáročnejších z nich. Článok sa ďalej konkrétne zaoberá vybranou sieťou luxusných hotelov Kempinski Hotels. Spoločnosť Kempinski Hotels je najstaršia európska luxusná hotelová spoločnosť. V súčasnosti prevádzkuje 59 hotelov a ďalšie plánuje v blízkej budúcnosti založiť. Príspevok opisuje marketingové aktivity společnosti v Českej a Slovenskej republike v porovnaní so zahraničím. Luxusné hotely, Kempinski hotels, starostlivosť o zákazníka MARKETING IN KEMPINSKI HOTELS The paper deals with the problem of hotels marketing. It describes this problem in Czech Republic comparing to the situation abroad. It also differs this problem at common hotels and top-class hotels. For better example, there was chosen Kempinski hotels group. First-class hotels, Kempinski hotels, customer s care 23

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Public Relations (PR-HGF) Číslo předmětu: 545-0098 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Simona Matušková Kredity:

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU The use of web data sources in the tourism Ing. Libor Kavka, Ph.D. Vysoká škola logistiky Přerov, Palackého 25, 750 02 Přerov libor.kavka@vslg.cz

Více

Outreach aktivity univerzit

Outreach aktivity univerzit Outreach aktivity univerzit Liběna TETŘEVOVÁ Abstract The article deals in details with the problems of outreach. Firstly, outreach idea is explained. The outreach concept represents partnership between

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové 29. 1. 2015 Program konference Představení

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

Education of Web Technologies in Connection with Needs of Corporate Environment and Public Administration

Education of Web Technologies in Connection with Needs of Corporate Environment and Public Administration MPRA Munich Personal RePEc Archive Education of Web Technologies in Connection with Needs of Corporate Environment and Public Administration Petr Suchánek Silesian University - School of Business Administration,

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Personalistika v řízení školy

Personalistika v řízení školy Personalistika v řízení školy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistika v řízení školy MARTIN ŠIKÝŘ DAVID BOROVEC IRENA LHOTKOVÁ Vzor citace: ŠIKÝŘ M., D. BOROVEC a I. LHOTKOVÁ.

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ

KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ IVA KIROVOVÁ VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra managementu Abstrakt: Význam vzdělávání je v současnosti všeobecně akceptován. Jeho přínos je zřejmý, v souvislosti se znalostní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK VYBRANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK VYBRANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ HODNOCENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK VYBRANÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Eva Zýková, Jan Tlučhoř ÚVOD Internet je v současné době fenoménem v mnoha oblastech lidského života. Stále více lidských aktivit je podporováno

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více