TRANSPARENTNOST A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VE STÁTNÍ SPRÁVĚ. Radek Holý, Manažer ISMS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRANSPARENTNOST A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VE STÁTNÍ SPRÁVĚ. Radek Holý, Manažer ISMS"

Transkript

1

2 TRANSPARENTNOST A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VE STÁTNÍ SPRÁVĚ Radek Holý, Manažer ISMS

3 AGENDA Transparentnost v oblasti VZ Elektronizace agend Procesní modely Uživatele Role v systému PKI Elektronické dokumenty

4 ELEKTRONIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Hlavní přínosy elektronizace VZ: Úspora nákladů spojených s procesem zadávání VZ na straně zadavatelů i dodavatelů. Snížení jednotkových cen nakupovaných komodit. Zvýšení vyjednávací síly zadavatelů. Zlepšení konkurenčního prostředí. Možnost zkrácení lhůt v zadávacím řízení. Minimalizace chyb v zadávacích postupech. Zrychlení komunikace mezi zadavateli a dodavateli. Zjednodušení administrativy, zefektivnění celé agendy VZ. Rovný přístup ke všem uchazečům, zvýšení transparentnosti procesu zadávání VZ. Zpřehlednění VZ zadavatele pro účely analýz a optimalizace nákupu.

5 VELKÝ ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ ZADÁVÁNÍ A ADMINISTRACI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Soulad se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Certifikace nezávislou certifikační autoritou. Jednotné prostředí s odlišnostmi dle specifik jednotlivých druhů zadávacích řízení. Zneužití dat neoprávněnými subjekty je znemožněno díky používání šifrovaných protokolů. Zajišťuje rovný přístup ke všem dodavatelům. Průběžná aktualizace nástroje dle novelizací zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

6 VELKÝ ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ PRO ZADÁVÁNÍ A ADMINISTRACI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zadavatelům umožňuje pokrytí celého životního cyklu VZ: Založení a editaci profilu zadavatele. Založení, předběžné oznámení a správu veřejných zakázek. Vytvoření profilu administrátorské organizace pro správu zakázky. Správu dodatečných informací. Příjem nabídek. Jmenování Komise pro otevírání obálek a Hodnotící komise. Otevírání obálek. Hodnocení nabídek. Výběr nejvhodnějšího uchazeče

7 VELKÝ ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ PRO ZADÁVÁNÍ A ADMINISTRACI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Dodavatelé mohou v nástroji: Vytvářet a spravovat své profily. Přistupovat k seznamu veřejných zakázek. Žádat o dodatečné informace k veřejných zakázkám. Podávat nabídky. Komunikovat se zadavateli. Sledovat VZ ve všech jejích fázích

8 INTERNÍ OBLAST SLEDOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA VZ Sběr požadavků (předpokládaných nákupů) a interních poptávek - Trasovatelnost nákupu od požadavku až po odbavení Vyhodnocení a rozhodnutí o způsobu uspokojení sebraných požadavků a poptávek Plán veřejných zakázek a podklady pro proces zadávacích řízení Tvorba žádanky a podkladů pro objednávky Evidence a práce s komoditními katalogy Náhradu ové komunikace dovnitř organizace Schvalovací workflow nákupu, VZ (zadávací dokumentace, technická specifikace, dodatečné informace)

9 ROZSAH INTEGRACE

10 ELEKTRONIZACE PROCESŮ Bez papírový svět informace ukládá strukturovaně do databází a dovoluje tak získávat informace o stavu procesů. možnost okamžitého sledování a řízení procesů v reálném čase, což dosud nebylo možné. Každá akce (cestovní příkaz, nepřítomnost, likvidační list aj.) založí samostatný formulář postupný elektronický posun (workflow) k pracovníkům zodpovědným za provádění jednotlivých operací.

11 DEFINICE PROCESŮ

12 UŽIVATELÉ ROLE, PRÁVA Uživatel IS Jednoznačná identifikace Definice rolí Bussiness role ( např. Ředitel, zaměstnanec aj.) Technická role ( provozní systém - Např. Účetní aj.) Životní cyklus Ukončení PPV = zrušení rolí v systému

13 UŽIVATELÉ ROLE, PRÁVA Autentizace Jméno x heslo Pravidla pro tvorbu hesla Autorizace Elektronicky podpis Osobní Systémový

14 ELEKTRONICKÝ PODPIS Použitím elektronického podpisu změna toho, co je podepsáno, způsobuje i změnu samotného podpisu - tzv. integrita podepsaného dokumentu V případě elektronického podpisu lze věrohodně prokázat, že podpis nemohl vytvořit nikdo jiný - takže autor nemůže své autorství později popřít (jde o tzv. nepopiratelnost elektronického podpisu).

15 FUNKCE CERTIFIKAČNÍ AUTORITY Důvěryhodná třetí strana (Trusted Third Party TTP) Plní 2 základní funkce certifikační zaručuje, že deklarovaný veřejný klíč patří dané osobě validační potvrzuje platnost certifikátu offline seznam odvolaných certifikátů CRL (Certificate Revocation List) online zjišťování platnosti certifikátu OCSP (Online Certificate Status Protocol)

16 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Kvalifikovaný certifikát označení kvalifikovanosti identifikace vydavatele a podepisující osoby (pseudonym) má unikátní číslo v rámci vydavatele počátek a konec platnosti omezení použití podpis vydavatele

17 PKI (PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE) Systém veřejných klíčů PKI - kombinace hardware a software, politik a procedur PKI: bezpečnostní politika, certifikační autorita, registrační autorita, certifikační distribuční a manipulační systém a aplikace na bázi PKI (Web komunikace, , EDI, VPN, transakce elektronického obchodování atp.)

18 BEZPEČNOST EP Souvislost s ochranou privátního a veřejného klíče Nedošlo k narušení tajnosti privátního klíče? Nebyl prolomen kryptoalgoritmus? Nedošlo k porušení autentičnosti veřejného klíče a tím nedodržení záruky jednoznačné vazby s osobou, která zprávu podepsala? Největší slabinou šifrovacích systémů jsou jejich uživatelé

19 ELEKTRONICKÝ PODPIS Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. (použitelné od 1. července 2016)

20 ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY Principem elektronické archivace je uchování digitální informace v čase - jak docílit toho, abychom byli schopni dokumenty v elektronické podobě přečíst a bezpečně zachovat informační náplň Otázky dlouhodobé archivace: Problematická životnost datových nosičů Volba vhodných datových formátů nezávislých na výrobci počítačového programu Zabezpečení obsahu elektronických dokumentů (konzistence) Zabezpečení věrohodnosti dat (autenticita) Definování rozhraní systémů: elektronická spisovna ISO Audit and certification of trustworthy digital repositories

21 DLOUHODOBÉ ULOŽENÍ Ověření úplnosti a konzistence předávaných dat Přerazítkování OCR konverze do textu, do PDF/A-1a Kontrola podpisu a razítka Kontroly a ukládání CA a CRL v době ověření Revize a doplnění povinných metadat pro potřeby SIP

22 AUDITNÍ STOPA Tvůrce dokumentu a jeho ověření Historie provedených činností Persistentní uložení tokenů pro přístup Rozesílání tokenů em, eskalace Prokazatelné vyzvednutí dokumentů

23 DLOUHODOBÝ DIGITÁLNÍ ARCHÍV

24 KONEC Děkuji za pozornost Radek Holý Manager ISMS

25

26 HP Enterprise Services Speaker s name / Day/ Month, 2012 Bezpečnost a transparentnost Marek Novotný Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

27 Agenda Úvod Transparentnost státní správy Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho dopady Řešení pro pokrytí požadavků zákona 27 Copyright 2013 Hewlett-Packard HP Autonomy. All Development rights reserved. Company, Other trademarks L.P. The information are registered contained trademarks herein and is subject the properties to change of their without respective notice. owners.

28 HP- dodavatel prověřený na stupeň utajení T Čím disponujeme: Více než certifikovaných bezpečnostních specialistů celosvětově Více než pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti Dodáváme služby v oblasti bezpečnosti déle než 40 let Identifikujeme čtyřikrát více kritických hrozeb než zbytek trhu dohromady Chráníme uživatele před 1.7 miliardami spamu měsíčně Téměř 80% světových finančních společností používá bezpečnostní řešní od HP Dodáváme 6,000+ firewallů a 3,000+ systémů pro detekci průniků Více než 800 státních organizací používá naše řešení Identity management Zabezpečujeme více než milion aplikací a 2.6 miliard řádků kódu u našich zákazníků 28 Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

29 Agenda Úvod Transparentnost státní správy Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho dopady Řešení pro pokrytí požadavků zákona 29 Copyright 2013 Hewlett-Packard HP Autonomy. All Development rights reserved. Company, Other trademarks L.P. The information are registered contained trademarks herein and is subject the properties to change of their without respective notice. owners.

30 Je naše státní správa dostatečně transparentní? Transparentnost = viditelnost, jaké akce jsou prováděny 30 Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

31 Jak řeší transparentnost soukromý sektor? 31 Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

32 Jak zlepšit transparentnost pomocí informačních technologií? 1. Zpětná vazba průběžné informování občana o stavu a průběhu řízení digitální identita zpráva zpráva zpráva zpráva a/nebo SMS 32 Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

33 Jak zlepšit transparentnost pomocí informačních technologií? 1. Zpětná vazba průběžné informování občana o stavu a průběhu řízení 33 Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

34 Jak zlepšit transparentnost pomocí informačních technologií? 2. Veškeré zasílané dokumenty i em 4 digitální identita 34 Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

35 Agenda Úvod Transparentnost státní správy Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho dopady Řešení pro pokrytí požadavků zákona 35 Copyright 2013 Hewlett-Packard HP Autonomy. All Development rights reserved. Company, Other trademarks L.P. The information are registered contained trademarks herein and is subject the properties to change of their without respective notice. owners.

36 Dopady zákona č. 181/2014 Sb. (ISO 2700x) Co musím dělat, abych byl v souladu se zákonem Mít implementovánu zákonem požadovanou úroveň bezpečnosti Mít schopnost detekovat definované incidenty Umět podávat hlášení na Národní centrum kybernetické bezpečnosti Umět přijímat požadavky na protiopatření Umět protiopatření zavést Opatření a protiopatření Vyhodnocení Komunikační rozhraní 36 Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

37 Technická opatření pro kybernetickou bezpečnost Zákon č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti, 5 (3) Technickými bezpečnostními opatřeními jsou a) fyzická bezpečnost, b) nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí, c) nástroj pro ověřování identity uživatelů, d) nástroj pro řízení přístupových oprávnění, e) nástroj pro ochranu před škodlivým kódem, f) nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů, g) nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí, h) nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí, i) aplikační bezpečnost, j) kryptografické prostředky, k) nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací a l) bezpečnost průmyslových a řídících systémů. 37 Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

38 Agenda Úvod Transparentnost státní správy Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho dopady Řešení pro pokrytí požadavků zákona 38 Copyright 2013 Hewlett-Packard HP Autonomy. All Development rights reserved. Company, Other trademarks L.P. The information are registered contained trademarks herein and is subject the properties to change of their without respective notice. owners.

39 Komplexní pohled na informační bezpečnost Dům Bezpečnostní strategie si klade za cíl zajistit spolehlivou ochranu informací a zároveň podpořit efektivní provoz IT (opakovatelnost, jednoduchost řešení). Jednotlivé oblasti pro naplnění naší strategie si lze představit jako dům. 39 Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

40 Zhodnocení stavu kybernetické bezpečnosti Jaká je moje úroveň bezpečnosti? Je třeba něco dělat? Základní kroky : Zhodnocení stavu připravenosti 1. Zhodnocení stavu 2. Analýza procesu vytváření incidentů 3. Analýza komunikačních rozhraní 40 Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

41 Ochrana sítě HP Tipping Point chrání od perimetru po datové centrum Blokuje hrozby útoků na aplikace, OS a síť Ochrana pro fyzickou, virtuální a cloudovou architekturu Fyzické a virtuální servery Dislokovaná pracoviště Škálovatelný: infrastruktura umožňuje budoucí rozvoj a nové modely nasazení Dynamický: analýza a nasazení politik v reálném čase + kompletní management WLAN Data center WAN Prediktivní : proaktivní ochrana proti současným a budoucím hrozbám Core Campus LAN Edge Pracovníci v terénu, partneři, zákazníci Internet IPS bezpečnostní zóna 41 Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

42 Řízení bezpečnostních informací a událostí servery síť OS databáze aplikace uživatel Log Log Log Log Log Log SIEM HP ArcSight Security Information and Event Management sběr analýza korelace reporting 42 Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

43 Řízení bezpečnostních informací a událostí - SIEM HP ArcSight není jen chytřejší logger - jako CPU není jen chytřejší tranzistor Automatická odpověď Nejen bezpečnostní dohled Obecně bezpečnost (nejen datová) Event Alert Incident Korelace událostí Správa bezpečnostních událostí Monitoring uživatelů SIEM Monitoring řízení App Logy jsou stále na jedné hromadě, ale je v nich pořádek Víme, co se stalo, komu, jak, kdy a snad i proč Jsme schopni prokázat, kolik se toho stalo za dnešek, minulý týden nebo rok Monitoring fraudu Řízení logů Monitoring aplikací 43 Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

44 Jak se postavit k zákonu o kybernetické bezpečnosti? 1. Zhodnocení stavu připravenosti na požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti 2. Bezpečnostní audit 3. Tvorba bezpečnostní dokumentace 4. Implementace jednotlivých organizačních opatření 5. Implementace jednotlivých technických bezpečnostních opatření a) řešení pro aktivní ochranu sítě IPS b) řešení pro správu a vyhodnocování bezpečnostních událostí SIEM c) řešení pro správu identit a řízení přístupu IDM d) řešení kontinuity provozu organizace BCM e) řešení plánu obnovy DRP f) 44 Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

45 Díky za pozornost! Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

46

Úvod do bezpečnosti IS

Úvod do bezpečnosti IS Úvod do bezpečnosti IS Obsah modulu Kybernetická bezpečnost Základní pojmy a principy informační bezpečnosti Systém řízení informační bezpečnosti ISMS Standardy a normy Série standardů 27k, OSI Security

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Správa a monitoring privilegovaných účtů PIM Technická specifikace Stránka 1 z 32 OBSAH 1 Účel dokumentu... 5 2 Přehled základních pojmů... 6 3 Aktuální stav... 8 3.1 Organizační

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č. 3 zadávací dokumentace INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ DOTACE 2016 Specifikace předmětu veřejné zakázky / Příloha č. 1 Smlouvy Specifikace předmětu plnění Stupeň důvěrnosti: Veřejné Specifikace předmětu

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013 Analýza ekonomické výhodnosti přímého zadání realizace projektu e-sbírka a e-legislativa formou tzv. in-house výjimky na základě 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

Certifikační politika Správy základních registrů

Certifikační politika Správy základních registrů Certifikační politika Správy základních registrů Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 1.srpna 2012 Schválil: Klasifikace: Ředitel SZR Veřejný dokument Obsah 1. Úvod... 5 1.1 Přehled... 5 1.2 Název a jednoznačné

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ 1. část

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ 1. část MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ 1. část Verze 2 Březen 2014 1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Národní orgán

Více

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2.

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2. BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍHO ŘÁDU - INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V

Více

Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM)

Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Diplomová práce Autor: Milan Šereda Informační technologie

Více

Zákon o e-governmentu

Zákon o e-governmentu Právní základ Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

Příloha č. 1 Popis architektury IISSP

Příloha č. 1 Popis architektury IISSP Příloha č. 1 Popis architektury IISSP Příloha č.1 - Popis architektury IISSP.doc Strana 1 z 35 Obsah: Definice pojmů a zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Co je informační systém Státní pokladny... 5 2.1 Integrovaný

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Tomáš Houžvička. Bezpečnost dat v databázových systémech Oracle. Data security in Oracle Database Systems

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Tomáš Houžvička. Bezpečnost dat v databázových systémech Oracle. Data security in Oracle Database Systems BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bezpečnost dat v databázových systémech Oracle Data security in Oracle Database Systems Tomáš Houžvička Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název

Více

Bezpečnost IS. Základní bezpečnostní cíle

Bezpečnost IS. Základní bezpečnostní cíle Bezpečnost IS Informační bezpečnost ochrana informace a uchování bezpečnostních atributů informace Důvěrnost, Integrita, Dostupnost, Autentičnost, Spolehlivost? Informace představují majetek s určitou

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ. Informační koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ. Informační koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Informační koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí Prosinec 2008 Identifikační údaje informační koncepce 1. Identifikační údaje informační koncepce Označení

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC of Information 2013 SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC Konferenci poøádají Úvodem Ve dnech 22. až 24. května 2013 se v administrativní budově (sály místnosti

Více

TrustPort Certification Authority

TrustPort Certification Authority TrustPort Certification Authority AEC, spol. s r.o. Výraz Public Key Infrastructure (PKI), volně přeloženo, si můžeme vyložit jako správu veřejných klíčů. Systém PKI si lze zjednodušeně představit jako

Více

Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011)

Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011) Informační koncepce podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje Verze 1.2 (platná od 01/2011) Zpracoval CORTIS Consulting s.r.o. Ing. Tomáš Kuba Ing. Tomáš Hrabík Schválil Ing. Václav Koudele

Více

White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu

White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu Obsah 1. Bezpečnost a cloud computing 1.1 Veřejný, hybridní a privátní cloud 1.2 Specifická legislativa ochrany dat v jednotlivých zemích 1.3 In-house provoz

Více

Strana 1 / 36. 316/2014 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Strana 1 / 36. 316/2014 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 316/2014 Sb. VYHLÁKA ze dne 15. prosince 2014 o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti

Více

Podniková informatika I. Pavel Čech KIT

Podniková informatika I. Pavel Čech KIT Podniková informatika I Pavel Čech KIT Kontaktní informace mail pavel.cech@uhk.cz kancelář 312 konzultační hodiny po dohodě emailem materiály k výuce http://oliva.uhk.cz UPI 2009 2 Podmínky zápočtu Zápočet

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Volně dostupné nástroje řízení bezpečnosti dle ISMS Autor BP: Jan Sláma Vedoucí BP: Ing. David Hartman, Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení

Více

Elektronický podpis v ČR

Elektronický podpis v ČR Kapitoly 1 2 Analýza technického a právního stavu a související doporučení pro používání elektronického podpisu v podmínkách České republiky říjen 2006 Vojtěch KMENT CONSULTING Revize 4.01 Říjen 2006 1.

Více