čase Jiří Gregor, Progress Software Agenda Událostmi řízený podnik Přehled technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čase Jiří Gregor, Progress Software mail@jirigregor.cz Agenda Událostmi řízený podnik Přehled technologie"

Transkript

1 Komplexní zpracování událostí v reálném čase Jiří Gregor, Progress Software Událostmi řízený podnik Přehled technologie Příklady Agenda

2 Výzvy pro zpracování dat ve spojení s toky událostí Hodnota dat z toků událostí rychle klesá s časem Bez okamžité reakce na příležitosti nebo hrozby se příležitosti vytratí a hrozby realizují. Jednoduché události musí být transformovány na události s vyšší složitostí/hodnotou, aby mohly být zpracovány podnikovými procesy Zpracování elementárních událostí musí být podporováno výkonným ý grafickým prostředím pro tvorbu scénářů zpracování Enormní množství snímaných dat nejsou tradiční systémy pro integraci a zpracování dat schopny zpracovat v požadovaném časovém rámci. Vliv času na zpoždění mezi událostí a reakcí

3 CEP přináší podniku konkurenční výhody (kapitálové trhy) Obchodování v reálném čase (algoritmické obchodování) - umístění objednávky dříve, než dojde kuzavření okna příležitosti. Řízení likvidity v reálném čase fragmentované zdroje likvidity náklady použití každého zdroje se rychle mění v čase. řada regulačních požadavků a limitů, v každé zemi rozdílné a s vlastní dynamikou. Řízení rizika v reálném čase respektive výpočet tzv. expozice v různých pozicích. Alokace kapitálu v reálném čase. Real-time compliance - pro organizaci je životně důležité objevit případné porušení regulace včas. Real-time fraud detection - sledování nedovolených operací na kapitálových trzích, ovlivňování cen, insider trading a další. CEP přináší hodnotu podniku - Podle Gartner Group [2] Lepší kvalita rozhodování nejenže počítač vyhodnotí daleko více dat než člověk, ale také méně často dělá chyby a jeho rozhodování je konzistentní a opakovatelné. atelné Rychlejší odpověď na příležitosti a hrozby při algoritmickém obchodování může trvat nákupní/prodejní rozhodnutí 20ms. Prevence zahlcení daty CEP si vyžádá lidskou pozornost jen tehdy, když nějaká kombinace událostí na vstupu splní podmínky dané v některém ze scénářů. Lidé jsou vyrušováni méně ě často. t Snížení nákladů - redukce spotřeby lidské práce na rutinní a opakovanou činnost.

4 CEP se liší od dřívějších systémů řízení v reálném čase Data řídící tyto aplikace přicházejí i ze zdrojů zvenku, často ze zdrojů distribuovaných, nejen z tzv. uzavřené smyčky. Reprezentují potenciálně (deseti)tisíce událostí za vteřinu. Vznikající událostmi řízené systémy nemohou být plně specifikovány předem. Potřebujeme rozvíjet monitorující a reagující aplikaci v libovolném čase. CEP často vyžadují velmi rychlou a efektivní interakci s odborným uživatelem spolupracujícím na stanovení vhodné formy odpovědi. Tradiční vnořené technické systémy typicky regulují desítky scénářů, CEP potřebují zpracovat události oproti tisícům i desetitisícům scénářů a vzorů, a jejich agregacím nebo permutacím. Rychlý přehled o situaci na trhu (Bloor)

5 Agenda Událostmi řízený podnik Přehled technologie Příklady Přehled technologie Registrační úloha klasických aplikací Transakce jako registrace složitých operací Absence historie Data bez časového razítka Složitá formální struktura, striktní pravidla ukládání Čekání na informace nepotřebné k operativnímu rozhodování P1 t1 P1 t2 Události P1 t1, P1 t2 Časová osa Transakce (zápisy do DB) P1 t1, P1 t2 P1 t1 P1 t2

6 Zpracování událostí: nové paradigma Statické zpracování dat: Které akcie minulý týden nejvíce rostly? Toky událostí čas Complex Event Processing: Pokud Microsoft vzroste o dvě procenta nad svůj pětiminutový růstový průměr, kupuj ihned. Kupuj Business Activity Monitoring (BAM) CEP je mozek BAM Klasický řídicí panel BAM : Zobraz mi nejlépe fungující obchodní strategie během poslední hodiny. čas Komplexní zpracování událostí: Zpracovává a monitoruje více obchodních strategií a v reálném čase aktualizuje P&L řídicí panel (výsledovku)...

7 Typický systém pro komplexní zpracování událostí v reálném čase (CEP) poskytuje: Infrastrukturu zpracování událostí se schopností škálovat a dodat rychlou analýzu velkých objemů proudících událostí. Unifikovaný rámec (framework) pro rozpoznávání řetězců událostí s analytikou, rozlišující různé typy událostí a proudů. Architekturu, která podporuje simultánní zpracování tisíců (i více) individuálních událostí oproti tisícům (i více) scénářů. Jazyk pro zpracování událostí s časově citlivou logikou. Grafické prostředky, které umožňují business analytikům podílet se na vývoji CEP. Vývojové prostředí (rychlý vývoj událostmi řízené aplikace). Nástěnku zobrazovacích panelů, grafické zobrazení informací. Zachycení a opakované přehrání proudů dat (analýza příčin, forenzní analýza, testování nových aplikací, what-if simulace. Integrační rámec (včetně naváznosti na SOA) Komplexní zpracování událostí přináší Stroj jpro zpracování komplexních událostí (korelátor) Definice obch. pravidel Významné události Tok nezpracovaných událostí HW rozhraní Páteřní vrstva (Middleware backbone) Archív událostí Distribuce, analýza a archivace událostí Podnikové aplikace Řídící panely

8 Přehled technologie Událost Vnější událost Odvozená událost Významná událost Časové razítko události Hledání významu v událostech Komplexní zpracování událostí (CEP) Vnější události Komplexní zpracování Významné události podezření na zneužití karty - spustí se definovaná akce. Když je požadována platba kartou XXX následována dalším požadavkem platby kartou XXX ajesplněna podmínka podle definovaného vzorce *Podmínka podle definovaného vzorce může být např. čas mezi transakcemi je kratší než a vzdálenost mezi platebními místy je delší než

9 Přehled technologie Procesní jazyk (EPL) Jazyk pro zpracování příchozích událostí Zahrnutí časového intervalu Různé přístupy Porovnání Jazyky na bázi SQL Coral 8, CCL (Continuous Computation Language) Streambase, Stream SQL Jazyky na bázi Java Apama Přehled technologie Procesní jazyk na bázi SQL Coral8 Insert Into StreamAvgPrices Select Instrument, Avg(Price) From StreamTrades Keep 5 minutes Where Volume >= Group By Symbol

10 Přehled technologie Procesní jazyk na bázi SQL - StreamSQL SELECT Instrument, Price FROM PATTERN (Sell THEN Buy) WITHIN 60 TIME CREATE INPUT STREAM CREATE OUTPUT STREAM Přehled technologie Procesní jazyk na bázi Java - Apama Monitor NewsCorrelation { action onload { on NewsItem(Instrument = IBM ) StockTick(Instrument = IBM, Price = 50.0) within (300.0) alertuser; } action alertuser { log %StockTick.Instrument% looks impacted by latest news ; emit PlaceSellOrder(StockTick.Instrument,StockTick.Price,1000.0); StockTick Price 0); } Dvě události Nejprve NewsItem StockTick v průběhu 300 sekund

11 Přehled technologie Scénář Stavovýý proces p s konečným ý p počtem stavů Formální předloha komplexních business procesů v EPL Zahrnutí dříve nepodporovaných business procesů Stav St scénáře é ář popisuje i j stav t iimplementovaného l t éh b business i procesu Změna stavu scénáře Výskyt nebo absence výskytu události v definovaném časovém rámci Podpora grafického vývoje [Základní strategie (building blocks)] Scénář zpracování komplexních událostí Obchodovací algoritmus WHEN MSFT price moves outside 2% of MSFT-15-minute-VWAP FOLLOWED-BY ( S&P moving by 0.5% AND ( HPQ s price moves up by 5% OR MSFT s price moves down by 2% ) ) ALL WITHIN any 2 minute time period THEN BUY MSFT SELL HPQ S&P500 MSFT 15MIN-VWAP vícenásobné datové toky řízení událostmi komplexní sekvence událostí časové sekvence bezprostřední akce NYSE NASDAQ

12 Scénář vývojové prostředí Apama Architektura - Apama Event Modeler Řídící panel scénářů Web Nahrání scénáře Web aplikace Aplikační server Zpracování scénáře Event Manager Řídící panel scénářů Předání události podnikovým aplikacím Sonic ALE

13 Přehled technologie Event Engine Provozní prostředí CEP Výkonná jednotka - korelátor Správa instancí scénářů v paměti Porovnávání proudu událostí se scénářem Sekvenční zpracování Řetězení Event Enginů Paralelní zpracování Podpora nepřerušeného provozu Přehled technologie Adaptéry Napojení na toky událostí Zdroje zpráv Zdroje finančních informací RFID zdroje Zdroje dopravních informací Standardní adaptéry Reuters, Dow Jones, BrokerTec,.. HTTP Výkonnostní omezení Vlastní vývoj

14 Integrace s podnikovými aplikacemi Přehled technologie Doplnění událostí o data z podnikových aplikací (obohacení událostí) Doplnění názvů k identifikátorům pro zobrazení na řídícím í panelu Vyhledání jednotkové ceny, váhy, objemu Nalezení správného adresáta zprávy Konverze měn podle kursovního lístku Změny prahových hodnot Přehled technologie Integrace s podnikovými aplikacemi Úzké hrdlo výkonnosti Apama Ukládání potřebných dat v paměti (Forward Cache) Data dostupná v in-memory speed Streambase, Coral8 Speciální rozhraní do hlavních databází a DWH Streambase nerozlišuje mezi adaptéry a integrací s podnikovými aplikacemi

15 Přehled technologie Řídící panely a monitorování business aktivit Aplikace nad CEP (viz část příklady) Ukládání událostí Event Store Paměť (Uložená data mají časové razítko) Přehrávání toku událostí Analýza toků dat Tvorba business pravidel a scénářů Testování scénářů Audit, forenzní analýza digitálních dat Uživatelské role Kvalifikovaní uživatelé Potřeba nových kritérií Tvůrci scénářů Řídící panely Spouštění scénářů, instancí, editace parametrů Web UI Skládání strategií, scénářů, testování, provoz, rozvoj Nabídka nových scénářů Technologové Stavební kameny strategií Analytici třetíchvlastní funkce stran Atd. Zpracování událostí

16 Agenda Událostmi řízený podnik Přehled technologie Příklady Příklad ochrany před krádeží

17 Ochrana před (nejen) krádeží v mobilní telefonii Monitorování CDR (Call Detail Record or IPDR records). Identifikace klonovaných SIM karet Identifikuj užití stejné SIM karty současně na různých místech Nebo na různých místech v rozdílných časech, ale kratších než čas potřebný na překonání vzdálenosti. Obranná analýza hovorů ů a hledání (korelujících) í trendů Identifikuj že nebo kdy osoba A volá osobu B Dlouhé hovory (např. international) z jednoho telefonu Hodně krátkých hovorů na jeden telefon (call resellers) Za sebou jdoucí hovory na každý telefon podle seznamu nebo v ústředně hacker hledá (pinging) vstup do systému nebo kompetitor audituje Vaše zákazníky. Dynamické řízení úrovně služeb (SLA) Vnější události Komplexní zpracování Významné události Vzniká významná událost Problém s bank app varování operátora 1 minuta následně ě následně ě disponibility bank app < 99%... zpráva o rostoucím využití sítě zdržení login >5%

18 Řízení úrovně služeb & ESP IF app availability < 99% Disponibilta aplikace FOLLOWED-BY Network utilization > 90% WITHIN 10 minutes Využití sítě Zdržení při přihlášení AVAILABILITY BELOW SLA UTILIZATION > 90% FOLLOWED-BY login latency > 5s WITHIN 10 minutes ACTION ALERT OPERATOR AVAILABILITY DROPS ALERT OPERATOR Motivy pro CEP v Telco Oblast Motiv Dodávka a trasování podle obsahu Vyhodnocování v reálném čase Zpoplatnění služeb Nedá se provést dodatečně y mění Pravidla se rychle j za běhu Pravidla se dolaďují QoS a SLA Vyhodnocování v reálném čase y reakce nese úspory p y Rychlá Detekce krádeží Měnící se priority p v mase dat Rozpoznání BAM Rychlá reakce podmínkou úspěšné obrany Viz dále

19 BAM řídící panely : Rozsáhlé kontinuum Infrastrukturní služby vs. Business Procesy / Události Perspektiva IT Perspektiva pro Business Monitorování dodávky služeb Monitorování výkonnosti businessu Actional Monitorování infrastruktury Monitorování dynamiky aplikací Monitorování exekuce Apama BAM k o n t i n u u m Aplikační menu Vyber si službu a nebo aplikaci k monitorování dtto

20 Hlavní obrazovka pro hlasové služby Překryvné panely Více detailů Drilldown podrobnější panely Prahové hodnoty Detaily služby Geografický pohled KPI hodnoty Týdenní pohled Detaily uzlu Varování / Alerts

21 Řízení prahových hodnot a ceníků Uživatel může změnit prahové hodnoty Změněné hodnoty se okamžitě promítnou do řídících panelů Řešení pro FSA (Anglický FED) Trading Parties TMU Equities Commodities Derivatives SAS Benchmarks Apama Scenarios Event Manager Real-Time T+1 KDB+ Adaptor KDB+ Event Modeler

22 Architektura CEP/BAM a tradiční transakční aplikace CEP/BAM jako jeden z výkonných transakčních systémů Vedle jiných transakcí (například platba kartou, výběr z karty aj.) provádí dohled nad jejich vstupními a výstupními daty a event. spouští jednoduché (zde obranné) transakce (zablokování, varovaní aj.) Monitoruje vstupní data a řadu dalších proudů dat z okolí a podle trendů nastavuje významné události, měnící transakční podmínky nebo prahy (např. ř pro dynamický billing nebo pro billing podle obsahu) Architektura CEP/BAM a tradiční transakční aplikace CEP/BAM jako zastřešující a integrační systém Zatímco každý transakční systém (TS) řídí a provádí transakce ve své oblasti CEP/BAM monitoruje události v nich, koreluje, kombinuje a permutuje události z různých TS a event. řady y dalších proudů dat z okolí, rozpoznává trendy a podle trendů nastavuje významné události, měnící transakční podmínky nebo prahy (např. ř pro dynamický billing nebo pro billing podle obsahu), ale také (hlavně) poskytuje celkový přehled pro správu (governance)

23 Progress Software Produkty ypro SOA Infrastrukturu SOA Infrastructure Sonic Enterprise Service Bus World s First ESB DataXtend SI Data Integration First model-driven semantic data integration Actional Apama SOA & Web Services Complex Event Processing Management Leading Algorithmic Trading Leading enterprise-class and Business Activity SOA management Monitoring platform Referenční model SOA

24 Dotazy

Jak se vyznat v událostech

Jak se vyznat v událostech Jak se vyznat v událostech Michal Džmuráň Komplexní zpracování událostí v reálném čase CEP (Complex Event Processing) je relativně nová softwarová technologie, která aplikacím umožňuje monitorovat více

Více

Úvod do zpracování událostí. Základ inteligentních podnikových aplikací reagujících na vnější podmínky v reálném čase

Úvod do zpracování událostí. Základ inteligentních podnikových aplikací reagujících na vnější podmínky v reálném čase Úvod do zpracování událostí Základ inteligentních podnikových aplikací reagujících na vnější podmínky v reálném čase Obsah Úvod do zpracování událostí 3 Inteligentní reakce v reálném čase 3 Co je událost?

Více

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE K PŘEDMĚTU 4IT450 - CASE ZS 2009/2010 Vedoucí týmu: Petr David (xdavp08@vse.cz) Členové: Tomáš Šolar (xsolt02@vse.cz) Martin Špírek (xspim10@vse.cz)

Více

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Katedra informačních technologií, VŠE Praha Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Semestrální práce, ZS 2008/09 Igor Hendrych, Ondřej Horák, Jaroslav Kalina, Roman Kvasňa, Jan Mareš, Ondřej Veselý

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Vývoj aplikací v Cloud Computingu

Vývoj aplikací v Cloud Computingu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Vývoj aplikací v Cloud Computingu Diplomová práce Autor: Bc. Michal Kruml Informační technologie a management

Více

Informační systémy 1

Informační systémy 1 texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra informatiky a počítačů 2 OBSAH 1 INFORMATIKA, IT/IS TECHNOLOGIE A TRENDY...7 1.1

Více

Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky

Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky Big data a možné přínosy v úloze strategického řízení podnikové informatiky Richard Novák Vysoká škola ekonomická v Praze katedra systémové analýzy xnovr900@vse.cz Abstrakt: Článek se zabývá tématem Big

Více

INFORMACE V CESTOVNÍM RUCHU. www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ KIOSKY, CALL A HELP CENTRA, SPECIFIKA IT PRO TURISTICKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA

INFORMACE V CESTOVNÍM RUCHU. www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ KIOSKY, CALL A HELP CENTRA, SPECIFIKA IT PRO TURISTICKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA INFORMACE V CESTOVNÍM RUCHU INFORMAČNÍ KIOSKY, CALL A HELP CENTRA, SPECIFIKA IT PRO TURISTICKÁ A INFORMAČNÍ CENTRA www.vzdelavanivcr.cz Informace v cestovním ruchu Informa ní kiosky, call a help centra,

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod Diplomová práce 2013 Bc. Pavel Stejskal Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově

Více

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení...

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení... Obsah...2 Úvod...4 Business Process Management...5 Podnikové procesy...5 Typy podnikových procesů...5 Procesně orientované řízení...6 Historický přehled v přístupech k podnikovým procesům...6 Postupné

Více

Další doporučená literatura

Další doporučená literatura Informační systémy a technologie Ivana Rábová Ústav informatiky Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Další doporučená literatura Rábová I.: IS/IT (úvodní kurz), nyní e-learningová podpora v UIS Rábová

Více

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947 2014 Komix Fórum «Technologické novinky» «Případové studie» 1 / Úvodník ředitele společnosti 2 / HP Vertica jako příklad produktu na rozhraní věků? 4 / ADVANTA project portfolio management jako sociální

Více

Podniková informatika I. Pavel Čech KIT

Podniková informatika I. Pavel Čech KIT Podniková informatika I Pavel Čech KIT Kontaktní informace mail pavel.cech@uhk.cz kancelář 312 konzultační hodiny po dohodě emailem materiály k výuce http://oliva.uhk.cz UPI 2009 2 Podmínky zápočtu Zápočet

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více

Příloha č. 1 Popis architektury IISSP

Příloha č. 1 Popis architektury IISSP Příloha č. 1 Popis architektury IISSP Příloha č.1 - Popis architektury IISSP.doc Strana 1 z 35 Obsah: Definice pojmů a zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Co je informační systém Státní pokladny... 5 2.1 Integrovaný

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému

Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému Analýza interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému Standardy operačního řízení C421 Středočeského kraje Obsah Úvodní informace... 3 Výstupy podle smlouvy...

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Úvod Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX je integrované a přizpůsobitelné řešení řízení podniku pro střední a velké společnosti, které zaměstnancům pomáhá přijímat

Více

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze Výkonná průmyslová historizační databáze Úplný a přesný záznam skutečné historie výrobních procesů Otevřený a rychlý přístup k informacím pro efektivní podporu rozhodování Škálovatelnost od jednoduché

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Možnosti využití Business Process Management BPM v SOA

Vysoká škola ekonomická v Praze. Možnosti využití Business Process Management BPM v SOA Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : : Ing. Roman Hauptvogl : Ing. Alena Buchalcevová,

Více

Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM

Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM Copyright 2004 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for

Více

Grafické rozhraní pro návrh workflow

Grafické rozhraní pro návrh workflow Grafické rozhraní pro návrh workflow Graphic interface for workflow concept Bc. Lukáš Soukup Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vytvořit grafické rozhraní pro návrh workflow. Zmapování

Více

ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT PŘECENĚNÍ. PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP

ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT PŘECENĚNÍ. PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ A INFORMACÍ JÁDRO systému KONFIGURÁTOR OBJEKTŮ MAKRA PODPOROVANÉ FORMÁTY PRO EXPORT MEZISYSTÉMOVÁ KOMUNIKACE PŘECENĚNÍ OBCHOD PRODEJ EVIDENCE OBCHODNÍCH PROJEKTů NÁKUP SKLADOVÉ

Více