Obsah. Úvod 1. Řídící konzola 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Úvod 1. Řídící konzola 14"

Transkript

1 Obsah Úvod 1 Popis produktu...1 Přehled 1 Vlastnosti 2 Použité výrazy 2 Výchozí nastavení 3 Vlastnosti síťového managementu 4 Vlastnosti interního managementu...4 Souhrn 4 Priorita přístupu k logování 5 Typy uživatelských účtů 5 Jak získat ztracené heslo...6 Čelní panel...8 Zadní panel...9 Stavová LED 11 LED Link-RX/TX (10/100) 12 Watchdog - vlastnosti...13 Přehled 13 Watchdog pro síťové rozhraní 13 Vynulování síťového časovače 13 Řídící konzola 14 Jak se přihlásit...14 Přehled 14 Vzdálený přístup k řídící konzoli 14 Místní přístup k řídící konzoli 15 Obrazovka hlavní řídící konzoly...16 Ukázka hlavní obrazovky 16 Informace a stavová pole 17 Menu řídící konzoly...19 Přehled 19 Jak používat Menu řídící konzoly 19 i

2 Struktura řídící konzoly 19 Hlavní menu 20 Menu Device Manager 20 Síťové menu - Network 20 System menu 21 Webové rozhraní 22 Úvod...22 Přehled 22 Podporované Webové prohlížeče 22 Jak se přihlásit...23 Přehled 23 Formáty URL adres 23 Home Page...25 Přehled 25 Rychlé stavové ikony 25 Recent Device Events (poslední události) 26 Jak používat tabulky, menu a odkazy...26 Tabulky 26 Menu 26 Rychlá propojení (links) 27 Menu System, Unit a Battery 28 System...28 Přehled stavu Battery Management Systému 28 Fyzická konfigurace 28 Konfigurace alarmů 30 Konfigurace vstupních kontaktů 32 Konfigurace všeobecně 32 Kalibrace systému - System calibration 33 Reset nastavení Battery Management Systému 34 Jednotka - Unit...35 Stav 35 Kalibrace jednotky 35 Baterie...36 Status 36 Napětí 37 Vybíjecí napětí 37 Nabíjecí proud 38 Ohmické hodnoty 38 Kalibrace individuálních baterií 39 ii

3 Administrace: zabezpečení 40 Lokální uživatelé...40 Nastavení uživatelského přístupu (Administration>Security>Local Users>options) 40 Vzdálení uživatelé...40 RADIUS (Administration>Security>Remote Users>RADIUS) 41 Konfigurace RADIUS serveru...42 Shrnutí konfiguračního postupu 42 Konfigurace RADIUS serveru pro UNIX se stínovými hesly 43 Podporované RADIUS servery 43 Doba bez odezvy - Inactivity Timeout (Administration>Security>Auto Log Off)...44 Administrace: vlastnosti sítě 45 TCP/IP a nastavení komunikace...45 Nastavení TCP/IP - (Administration>Network>TCP/IP) 45 Nastavení reakce DHCP 47 Port Speed - rychlost portu (Administration>Network>Port Speed) 49 DNS (Administration>Network>DNS>options)...50 Web (Administration>Network>Web>options)...52 Konzola - Console (Administration>Network>Console>options)...54 SNMP...56 SNMPv1 (Administration>Network>SNMPv1>options) 56 SNMPv3 (Administration>Network>SNMPv3>options) 58 FTP Server (Administration>Network>FTP Server)...59 Administrace: Notifikace a přihlášení 61 Akce při událostech - Event Actions (Administration>Notification>Event Actions>options)...61 Typy ověření (notifikace) 61 Configuring event actions - konfigurace akce při události 61 Akivní, Automatická, Přímá Notifikace notification - ová notifikace 63 SNMP trapy 66 SNMP Trap Test (Administration>Notification>SNMP Traps>test) 67 Syslog (Logs>Syslog>options) 67 iii

4 Nepřímá notifikace pomocí Logů nebo dotazů Queries...69 Deník událostí - Event log (Logs>Events>options) 69 Data log (Logs>Data>options) 70 Použití FTP nebo SCP pro znovuzískání souborů log 73 Dotazy - Queries (SNMP GETs) 75 Administrace: všeobecné volby 76 Identifikace (Administration>General>Identification)...76 Nastavení data a času...76 Metoda (Administration>General>Date & Time>mode) 76 Letní a zimní čas - Daylight saving (Administration>General>Date & Time>daylight saving) 77 Format (Administration>General>Date & Time>date format) 77 Použití.ini souboru (Administration>General>User Config File)...78 Jednotky pro měření teploty (Administration>General>Unit Preference)...78 Reset rozhraní (Administration>General>Reset/Reboot)...79 Aktivace Modbus (Administration>General>Serial Modbus)..79 Konfigurace Linků (Administration>General>Quick Links)...80 O Battery Management Systému...80 (Administration>General>About)...80 APC průvodce konfigurace IP 81 Možnosti, požadavky a instalace...81 Jak používat průvodce nastavením konfigurace TCP/IP 81 Použití průvodce - Wizard...82 Spuštění průvodce 82 Dálková konfigurace základního nastavení TCP/IP 82 Lokální nastavení konfigurace nebo rekonfigurace TCP/IP 83 Jak exportovat nastavení konfigurace 85 Získání a export souboru.ini...85 Souhrnně o postupu 85 Obsah souboru.ini 85 Detailní procedury 86 Upload událostí a chybových hlášení...88 Události a jejich chybová hlášení 88 iv

5 Hlášení v souboru config.ini 89 Chyby generované při hodnotách Overridde 89 Příbuzná témata...89 Přenos souborů 90 Aktualizace Firmware...90 Výhody aktualizace firmware 90 Soubory Firmware (Battery Management System) 90 Získání nejnovější verze firmware 91 Metody přenosu souborů firmware...91 Použití FTP nebo SCP pro upgrade Battery Management Systému 92 Jak aktualizovat více Battery Management Systémů 93 Použití XMODEM k aktualizaci Battery Management Systému 94 Verifikace Upgrade a Update...95 Verifikace úspěšného nebo špatného přenosu 95 Kódy výsledků přenosu 95 Kontrola čísla verze instalovaného firmware. 96 Vyhledávání poruch 97 Problémy Battery Management Systému...97 SNMP problémy...99 Alarmy 100 Alarmy prostředí Alarmy nabíječe Alarmy baterie Alarmy Management Controlleru v

6 Úvod Popis produktu Přehled Battery Management System firmy American Power Conversion (APC ) je určen k automatickému monitorování rozsáhlých bateriových systémů pro zálohované napájení s napětím 120, 240 a 480 V. Battery Management System je určen pro správu olověných akumulátorových baterií se jmenovitým napětím 2 V, 4 V, 8 V, nebo 12 V nebo pro niklokadmiové akumulátory se jmenovitým napětím 1,2 V nebo 2,4 V. Systém umožňuje pracovat až se 2 větvemi baterií; každá větev může mít maximálně stejnosměrné napětí 560 V. Systémy s jednou větví mohou spravovat až 244 olověných akumulátorů nebo až 375 niklokadmiových akumulátorů. Systém se 2 větvemi baterií může provádět správu až 244 olověných akumulátorů nebo až 375 niklokadmiových akumulátorů v každé větvi. Battery Management System je řízen prostřednictvím integrovaného síťového rozhraní na kartě Network Management Card, vestavěné v hlavní řídící jednotce (první jednotka z celkového počtu až 8 jednotek). Karta používá ke komunikaci: přenosový protokol Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Telnet, Secure SHell (SSH), a Hypertext Transfer Protocol over Secure Sockets Layer (HTTPS), Simple Network Management Protocol (SNMP), File Transfer Protocol (FTP), Secure Copy (SCP), RS-485 Modbus a sériové rozhraní RS-232 pro vlastní systémovou komunikaci. 1

7 Vlastnosti Battery Management System umožňuje tyto služby: Monitorování a údržba baterií připojených k hlavní jednotce master unit (AP9921X) a až k 7 rozšiřujícím jednotkám expansion units (AP9921XS). Každá jednotka podporuje připojení až 64 individuálních baterií. Připojení až 7 rozšiřujících jednotek k hlavní jednotce. Hlavní jednotka zajišťuje síťové propojení pomocí vestavěné řídící karty, takže celá skupina může být dálkově spravována na své IP adrese nebo pomocí sériového připojení. Identifikaci slabých nebo defektních baterií, které potřebují vyměnit. Optimalizaci stavu nabití baterií ve větvi pomocí automatického nabíjení individuálních baterií s nižším napětím. Nabitím těchto baterií se zvýší jejich napětí do normálního stavu. Výsledkem je, že všechny baterie zapojené ve větvi jsou optimálně nabíjeny. Tak je prodloužena technická životnost u normálně přebíjených baterií a dosahuje se plné kapacity pro baterie, které by jinak byly nabíjené nedostatečně. Varování při výskytu poruchového stavu je zobrazováno a parametry alarmu jsou ukládány. Použité výrazy Baterie: Jednočlánkové nebo vícečlánkové (bloky) olověné akumulátory nebo niklokadmiové bloky zapojené do série tvoří 1 větev. Battery Management System: Jeden kompletní systém tvoří 1 hlavní jednotka (master) a až 7 rozšiřujících jednotek. Battery Management Unit: Jednotlivá jednotka, pracující ve skupině, tvořící celý systém. Current acceptance: Velikost proudu, který prochází do individuální baterie ze systémových, elektricky odizolovaných stejnosměrných zdrojů (pro zvýšení jejího napětí). 2

8 Float charge: Udržovací nabíjení. Výkon dodávaný do baterie nabíječem pro udržování baterie v nabitém stavu. Jar: Individuální baterie Management Controller: Battery Management System a přidružená čidla, propojovací vodiče, pojistky a kabely. Pilot battery: Pilotní baterie. Jedna baterie, jejíž teplota je monitorována jako reprezentativní teplota celé větve baterií. String current: Proud větve. Společný proud, procházející bateriovou větví. Polarita (směr) průchodu tohoto proudu může být kladná, kdy proud teče do větve při nabíjení nebo záporná, kdy proud teče z větve vybíjení. Proud má stejnou hodnotu pro celou větev. Výchozí nastavení Instalace jednotek a připojení baterií k systému viz příručka pro instalaci Installation manual, která je dodávána na CD System Utility a v tištěné formě. Pro Battery Management System se musí definovat tři nastavení TCP/IP, aby byla možná práce v síti: IP adresa Battery Management Systému Maska podsítě (Subnet mask) IP adresa pro implicitní bránu - default gateway Nepoužívejte loopback adresu ( ) jako výchozí adresu pro implicitní bránu. Došlo by k zablokování karty. Museli byste se přihlásit pomocí sériového připojení a resetovat nastavení TCP/IP na výchozí hodnoty. 3

9 Pro konfiguraci nastavení TCP/IP - viz Battery Management system Installation manual, který je dostupný na CD APC Battery Management System Utility a také v tištěné podobě. Pro detailní informace a informaci o tom, jak použít DHCP server ke konfiguraci nastavení TCP/IP pro Battery Management System, viz Nastavení TCP/IP - (Administration>Network>TCP/IP). Vlastnosti síťového managementu Tyto aplikace a utility pracují s Battery Management Systémem tak, že využívají připojení k síti prostřednictvím karty Network Management Card: Použijte APC PowerNet Management Information Base (MIB - sada objektů které jsou předmětem správy) se standardním MIB prohlížečem pro nastavení SNMP SETs a GETs (dotazy a odpovědi) a traps (oznámení o událostech). Průvodce nastavením konfigurace - APC Device IP Configuration Wizard umožňuje základní nastavení jednoho nebo více Battery Management Systémů prostřednictvím sítě. Průvodce APC Security Wizard vytváří komponenty, potřebné pro zabezpečení Battery Management Systému, když používáte systém Secure Sockets Layer (SSL) a s ním spojené protokoly a šifrovací rutiny. Vlastnosti interního managementu Souhrn Je používáno Webové rozhraní nebo řídící konzolové rozhraní pro řízení Battery Management Systému. Více informací o interních uživatelských rozhraních - viz kapitoly Web a Konzola. 4

10 Priorita přístupu k logování Pouze jediný uživatel může v konkrétním čase přistupovat ke kartě Management Card. Priority pro přístup jsou v tomto pořadí: Lokální přístup k řídící konzole z počítače pomocí přímého sériového připojení ke kartě Management Card. Přístup přes Telnet nebo Secure SHell (SSH) ze vzdáleného počítače. Přístup přes Web buď přímo, nebo pomocí InfraStruXure Manageru. Viz SNMP pro informaci o použití SNMP pro přístup k Battery Management Systému. Typy uživatelských účtů Battery Management System má tři přístupové úrovně (Administrátor, Uživatel zařízení, a uživatel s přístupem pouze pro čtení - Read-Only User), které jsou chráněny uživatelským jménem a přístupovým heslem. Administrátor má přístup do všech menu ve Webovém rozhraní a v řídící konzole. Výchozí nastavení pro uživatelské jméno a heslo je v obojím případě apc. Uživatel zařízení má přístup pouze: Ve Webovém rozhraní k menu System, Unit, a Battery a k záznamu událostí a dat, přístupným pod hlavičkou Events a Data v levém navigačním menu záznamů Logs. Na kontrolní konzoli k ekvivalentním možnostem a volbám. Výchozí uživatelské jméno je device, a heslo apc. Uživatel s přístupem pouze pro čtení má omezený přístup pouze na: Pouze přes Webové rozhraní Přístup k týmž tabulkám a menu jako uživatel zařízení, ale bez možnosti měnit nastavení, ovládání, mazání dat nebo přenosu uživatelských souborů. Konfigurační údaje jsou zobrazována, ale bez možnosti cokoli měnit; stejně tak u seznamu událostí, kde není možnost je vymazat. Výchozí uživatelské jméno je readonly, a heslo apc. 5

11 Pro nastavení uživatelského jména User Name a hesla Password pro tyto tři typy uživatelů viz Nastavení uživatelského přístupu (Administration>Security>Local Users>options). Pro nakonfigurování uživatele pouze pro čtení - Read-Only User - lze použít pouze Webové rozhraní. Jak získat ztracené heslo Můžete použít lokální počítač k přístupu na řídící konzolu (lokální počítač je počítač, připojený k Battery Management Systému pomocí sériového rozhraní). 1. V lokálním počítači vyberte sériové rozhraní a vyřaďte jakoukoli službu, která ho využívá. 2. Na Battery Management Systému, resetujte DIP switch č. 7 přepnutím do polohy OFF. 3. Připojte dodaný sériový kabel (APC part number ) z vybraného rozhraní na počítači ke konfiguračnímu portu na zadním panelu hlavní jednotky Battery Management Systému (master unit). Modbus a kontrolní konzola sdílejí společný sériový port. K přístupu k systému můžete použít buď Modbus nebo řídící konzoli. 4. Spusťte terminálový program (například HyperTerminal ) a nastavte vybraný port na 9600 bps (nebo bps, pokud používáte Modbus konfigurovaný na tuto rychlost), 8 datových bitů, no parity, 1 stop bit, a no flow control. Modbus pracuje na 9600 nebo bps. Při použití kontrolní konzoly, je-li aktivní Modbus musí port počítače a Modbus komunikovat s týmž sériovým protokolem. 6

12 5. Stiskněte ENTER, opakovaně, je-li to nutné, pro zadání uživatelského jména User Name. Pokud zadání User Name nefunguje, zkontrolujte zda: Sériový port nevyužívá jiná aplikace. Nastavení terminálu je správné podle bodu 4. Je použito správného kabelu dle bodu 3. Přepínače DIP jsou správně nastaveny dle bodu Stiskněte tlačítko Reset na zadním panelu Battery Management Systému. Stavová LED bue blikat střídavě oranžově a zeleně. Stiskněte tlačítko Reset podruhé, jakmile začne blikat LED; tím se vrátí výchozí (default) nastavení uživatelského jména a hesla. 7. Stiskejte tlačítko ENTER, dokud se neobjeví výzva k zadání uživatelského jména User Name a použijte výchozí (default) apc pro uživatelské jméno a heslo (Trvá-li to déle, než 30 sekund poté, co je zobrazena výzva pro jeho zadání, musíte opakovat bod 6 a znovu zadávat. 8. Z menu Control Console vyberte System a pak User Manager. 9. Zvolte Administrator, a změňte uživatelské jméno User Name a heslo Password, která jsou nyní definována jako apc. 10. Vyberte Accept changes. 11. Stiskněte CTRL+C, odhlaste se, navraťte vámi odpojené sériové kabely a vámi vyřazené služby znovu aktivujte. 12. Resetujte DIP switche do stavu, který byl před bodem 2. 7

13 Čelní panel Položka Popis Chování LED Tlačítko ON/OFF Odstavení signalizace alarmu Management Controller LED LED Batteries LED Charger LED Environment Používá se k zapnutí a vypnutí jednotky. Jednotka je zapnutá, je-li zamáčknuto do polohy On. Vyřadí se alarm nebo světelná signalizace signalizace, pokud jsou aktivní. Indikuje stav Battery Management Systému a jeho připojení. Indikuje se stav baterií. Indikuje se stav nabíjecího napětí nebo zvlnění proudu Indikuje se stav prostředí baterií (teplota) nebo externí čidla Nesvítí: Battery Management System nemá napájení nebo LED nefunguje. Svítí: přiřazený stav je OK. Bliká: Přiřazený stav je mimo nastavené limity a nastal tak poruchový stav (alarm). 8

14 Zadní panel Položka Uzemnění Bateriový konektor (B) Síťové rozhraní /Ethernet LED Link RX/TX LED Status Popis Připojení uzemňovacího vodiče. Připojení Battery Management Systému k bateriím. Připojuje síť pomocí kabelu CAT5. Indikuje stav připojení k síti. Nesvítí: Battery Management Systém nemá napájení nebo je LED vadná. Bliká: Battery Management Systém přijímá nebo posílá datové pakety do sítě. Zelené blikání indikuje přenosovou rychlost 10 Mb, Oranžové blikání indikuje přenosovou rychlost 100 Mb. Indikuje stav činnosti síťového připojení. Nesvítí: Battery Management Systém nemá napájení nebo je LED vadná, nebo je komunikační karta v sekvenci reboot. Svítí zeleně: Battery Management Systém má správné nastavení TCP/IP. Bliká zeleně: Battery Management Systém nemá správné nastavení TCP/IP. Svítí oranžově: Systém detekoval hardwarové selhání. Kontaktujte zákaznickou podporu APC. Bliká oranžově: Battery Management Systém vyžaduje BOOTP. 9

15 A-Link port (2) Rozšiřující sběrnice Bus ports (2) PowerView port Beacon Alarm Contact port Settings (DIP Switch) Remote LEDs port Temperature sensors port RS-232/485 port Rezervováno pro budoucí použití. Užití pro kaskádní připojení jedné až sedmi jednotek AP9921XS k jedné jednotce AP9921X. Rezervováno pro budoucí použití. Připojení zvláštního příslušenství alarmový signalizační majáček (AP9324). Připojení externího příslušenství, jako je volič pro automatickou signalizaci alarmu. Toto je sumární alarm. Konfigurace adresy Battery Management Systému a zakončovacích odporů. Připojení Battery Management Systému k dálkovému resetu alarmu nebo 2 přídavné vstupy pro okolí. Připojení pro příslušenství teplotní čidla (APC part number ). Připojení k Modbus nebo řídící konzole. Toto rozhraní se používá ke konfiguraci síťové karty. Current sensor ports (A a B) Připojení Battery Management Systému k větvi čidel pro nabíjecí a vybíjecí proud. Battery harness connector (A) Unit # Připojení Battery Management Systému k bateriím a výkonové jednotce. Toto je místo pro zapsání čísla jednotky pro její snadnou identifikaci a pro nastavení adresových DIP posuvných spínačů. 10

16 Stavová LED Tato LED je na zadním panelu řídící (master) jednotky Battery Manager a indikuje stavy Battery Management Systému. Stav Nesvítí Svítí zeleně Svítí oranžově Popis Nastala jedna z těchto situací: Battery Management Systém nemá napájení. Battery Management Systém nepracuje správně. Je nutné ho opravit nebo vyměnit. Kontaktujte zákaznickou podporu APC. Battery Management Systém má správné nastavení TCP/IP. Byla detekována hardwarová porucha Battery Management Systému. Kontaktujte zákaznickou podporu APC. Bliká zeleně Battery Management Systém nemá správné nastavení TCP/IP. 1 Bliká oranžově Battery Management Systém požaduje BOOTP. 1 Střídavě bliká zeleně a oranžově Jestliže LED takto bliká pomalu, Battery Management Systém požaduje 1 DHCP 2. Jestliže LED takto bliká rychle, Battery Management Systém startuje. 1. Jestliže nepoužíváte BOOTP nebo DHCP server, podívejte se do manuálu Installation v tištěné podobě a na System Utility CD v PDF formátu pro konfiguraci TCP/IP nastavení Battery Management Systému. 2. Pro použití DHCP serveru, viz TCP/IP a nastavení komunikace 11

17 LED Link-RX/TX (10/100) Tato LED je na zadním panelu řídící jednotky Battery Manager master a indikuje stav sítě Battery Management Systému. Stav Nesvítí Svítí zeleně Svítí oranžově Bliká zeleně Bliká oranžově Popis Nastala jedna z těchto situací: Battery Management Systém nemá napájení. Kabel pro připojení Battery Management Systému k síti je odpojen nebo je vadný. Zařízení připojující Battery Management Systém k síti je vypnuté nebo nepracuje správně. Battery Management Systém sám nepracuje správně. Je třeba ho opravit nebo vyměnit. Kontaktujte zákaznickou podporu APC. Battery Management Systém je připojen k síti a pracuje s rychlostí 10 Mbit/s. Battery Management Systém je připojen k síti a pracuje s rychlostí 100 Mbit/s. Battery Management Systém přijímá nebo vysílá datové pakety s rychlostí 10 Mbit/s. Battery Management Systém přijímá nebo vysílá datové pakety s rychlostí 100 Mbit/s. 12

18 Watchdog - vlastnosti Přehled Pro detekci interních problémů a návrat při nekorektních vstupech Battery Management System používá interní hlídací systém (watchdog). Když je systém restartován pro nápravu vnitřního problému, je tento systémový horký start (System: Warmstart) zaznamenán do deníku událostí. Watchdog pro síťové rozhraní Battery Management Systém má implementován vnitřní mechanismus watchdog, aby se předešlo situaci, kdy by se stal pro síť nepřístupným. Například když systém nekomunikuje se sítí po dobu 9,5 minuty (přímý provoz, jako třeba přes SNMP nebo bezdrátově, jako požadavek - žádost ARP), předpokládá se, že je problém se síťovým rozhraním a systém je restartován. Vynulování síťového časovače K zajištění toho, aby se systém nerestartoval, jestliže je síť bez odezvy po dobu 9,5 minuty, se Battery Management Systém pokouší spojit s defaultní bránou (gateway) každé 4,5 minuty. Je-li tato brána připojena a reaguje na výzvu systému, je znovu obnovena čekací doba 9,5 minuty. Jestliže nemá nebo nepožaduje systém přiřazený gateway, specifikujte IP adresu nějakého počítače který je trvale zapojen v téže subsíti jako systém. Síťový provoz tohoto počítače spouští časovač 9,5 minut tak často, aby se zabránilo restartu Battery Management Systému. 13

19 Řídící konzola Jak se přihlásit Přehled Pro přístup k řídící konzole můžete použít buď místní sériové připojení nebo vzdálené připojení (Telnet nebo SSH) k Battery Management Systému. Použijte příslušné uživatelské jméno a heslo k nalogování - závisí na velikosti písmen - (defaultně apc a apc pro administrátora, nebo device a apc pro uživatele zařízení). Uživatel s právy pouze pro čtení (Read-Only User) nemá ke kontrolní konzoli přístup. Nepamatujete-li si Vaše heslo, postupujte podle kapitoly Jak získat ztracené heslo. Vzdálený přístup k řídící konzoli K řídící konzoli je vzdálený přístup možný přes Telnet nebo Secure SHell (SSH). Telnet je předvolen jako výchozí. Aktivací SSH se vyřadí Telnet. Pro aktivaci nebo deaktivaci jsou možné tyto metody: Ve Webovém rozhraní v tabulce Administration zvolíme Network v horní části, a zvolíme přístup na konzoli Console vlevo v navigačním menu. Pro řídící konzolu použijeme nastavení Telnet/SSH v menu sítě Network. Telnet pro základní přístup. Telnet poskytuje základní zabezpečení ověřením uživatelského jména a hesla, ale postrádá výhody zabezpečení šifrováním. Použití Telnetu pro přístup k řídící konzole: 1. Z počítače připojeného k téže síti jako Battery Management System, napíšeme v příkazovém řádku telnet a systémovou IP addresu pro Battery Management System (například telnet , jestliže 14

20 Battery Management System používá defaultní Telnet port 23), a stiskněte ENTER. Pokud Battery Management System nepoužívá defaultní číslo portu (od 5000 do 32768), musíte mezi IP adresu (nebo jméno DNS) vložit dvojtečku nebo mezeru, podle toho, jaký je Váš Telnet client. 2. Zadejte uživatelské jméno a heslo (defaultně apc a apc pro administrátora, nebo device a apc pro uživatele zařízení). SSH pro přístup s vysokým zabezpečením. Používáte-li SSL nebo Webové rozhraní s vysokým zabezpečením, k přístupu k řídící konzoli použijte Secure SHell (SSH). SSH šifruje uživatelské jméno, hesla a přenášená data. Rozhraní, uživatelský účet a uživatelská přístupová práva jsou stejná, bez ohledu na to, přistupujete-li ke konzoli pře SSH nebo Telnet, ale při použití SSH musíte nejdříve SSH konfigurovat a mít na Vašem počítači program SSH klienta. Místní přístup k řídící konzoli Pro lokální přístup použijte počítač, který je připojen k Battery Management Systemu přes sériové rozhraní. 1. Zvolte sériový port na počítači a deaktivujte služby, využívající tento port. 2. Na Battery Management Systému proveďte reset pomocí DIP switche č. 7 přepnutím do polohy OFF. 3. Připojte dodávaný sériový kabel (APC part number ) k sériovému rozhraní RS-232/485 na hlavní jednotce serial port a k sériovému portu na místním počítači. 4. Spusťte terminálový program (např. HyperTerminal) a konfigurujte zvolený port na 9600 bps nebo bps (v závislosti na rychlosti konfigurované pro Modbus), 8 data bits, no parity, 1 stop bit, a no flow control. Modbus a a řídící konzola sdílejí společný sériový port. Pro přístup k Battery Management Systemu můžete použít buď Modbus nebo řídící konzoli. 5.Stiskněte ENTER, a do příkazového řádku napište Vaše uživatelské jméno a heslo. 15

21 6.Nakonec stiskněte CTRL+C, odhlaste se, vraťte sériové kabely které jste odpojili a znovu aktivujte služby, které jste předtím deaktivovali. 7. Vraťte DIP switche do poloh, které měly před bodem 2. Obrazovka hlavní řídící konzoly Ukázka hlavní obrazovky Následuje příklad obrazovky, která se zobrazí po přihlášení k řídící konzoli: American Power Conversion Network Management Card AOS vx.x.x (c)copyright 2006 All Rights Reserved Battery Management APP vx.x.x Name : Test Lab Date : 02/30/2007 Contact : Don Adams Time : 5:58:30 Location : Building 3 User : Administrator Up Time : 0 Days, 21 Hours, 21 Minutes Stat : P+ N+ A+ Alarm Status ( - = OK, W = Warning, S = Severe) Environment : - Charger : - Batteries : - Management Controller : Control Console Device Manager 2- Network 3- System 4- Logout <ESC>- Main Menu, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log > 16

22 Informace a stavová pole Informační pole hlavní obrazovky. Dvě pole identifikují operační systém APC (AOS) a verzi (APP) aplikačního firmware. Jméno aplikačního firmware identifikuje typ Battery Management Systému který je připojen k síti. Battery Management System AOS Battery Management APP vx.x.x vx.x.x Tři pole identifikují jméno systému, kontaktní osobu, a umístění Battery Manageru. (Na řídící konzoli se použije menu System pro nastavení těchto údajů) Name : Test Lab Contact : Don Adams Location : Building 3 Pole Up Time uvádí dobu, po kterou Battery Management System pracoval od svého posledního zapnutí nebo resetu. Up Time : 0 Days 21 Hours 21 Minutes Dvě pole zobrazují datum a čas. Date : 02/30/2007 Time : 5:58:30 Pole User uvádí, zda je přihlášen Administrátor nebo uživatel zařízení Device User (Uživatel s právy pouze pro čtení Read Only User nemá k této konzoli přístup) User : Administrator 17

23 Stavové pole hlavní obrazovky. Pole Stat informuje o stavu Battery Management Systému. Stat : P+ N+ A+ P+ Operační systém APC (AOS) je plně funkční. N+ Síť je plně funkční. N? BOOTP request cycle je v činnosti. N- Battery Management System má výpadek připojení k síti. N! Jiné zařízení používá IP adresu Battery Management Systemu. A+ Aplikace je plně funkční. A- Aplikace má špatně kontrolní součet. A? Aplikace je inicializována. A! Aplikace není kompatibilní s AOS. Jestliže se nezobrazuje P+, kontaktujte zákaznickou podporu APC. Viz APC Worldwide Customer Support. Stavové pole Alarm informuje o stavu Battery Management Systemu a zobrazuje aktivní alarmy. Alarm Status ( - = OK, W = Warning, S = Severe) Environment : - Charger : - Batteries : - Management Controller : - 18

24 Menu řídící konzoly Přehled Řídící konzola poskytuje volby pro monitorování a konfiguraci Battery Management Systému. Jak používat Menu řídící konzoly Menu řídící konzoly zobrazují volby podle čísla a jména. K výběru volby napište její číslo, stiskněte ENTER a postupujte dle zobrazených instrukcí. Jestliže použijete volbu, která mění nastavení nebo hodnotu, zvolte Accept Changes, čímž se Vaše změny uloží před opuštěním menu. V menu můžete provádět následující: Napsáním? a stiskem ENTER se zobrazí nápověda (help) pro dotyčnou volbu, pokud existuje. Stiskněte ENTER pro obnovení menu Stiskem ESC se navrátíte do předchozího menu Stiskem CTRL+C se navrátíte k hlavnímu (Control Console) menu Stiskem CTRL+D procházíme jednotlivými menu Stiskem CTRL+L získáme přístup do historie událostí (event log). Struktura řídící konzoly Pro různá menu nepatřící k Battery Management Systému ale sdílená mezi jednotlivými zařízením APC připojenými v síti, se názvy a lokalizace liší od těch názvů a lokalizací, které jsou na Webovém rozhraní. 19

25 Hlavní menu Z hlavního menu Control Console získáme přístup do těchto podmenu: 1- Device Manager 2- Network 3- System 4- Logout Přihlásíte-li se jako správce zařízení - Device Manager (ekvivalent Uživatel zařízení - Device User na Webovém rozhraní), máte přístup pouze k následujícím menu Device Manager a Logout. Menu Device Manager Menu Device Manager se použije k nastavení Battery Management Systému: 1- String Details Zobrazení teploty okolí a pilotní teploty baterií; napětí větve, proud a zvlnění; stav vybíjení; a přehled napětí, vybití, nabití and vnitřní odpor pro každou baterii větve. 2- Configuration konfigurace baterie, teploty, alarmu a vstupní kontaktní informace. 3- Calibration kalibrace větve nebo jednotky. 4- Reset Discharge Voltages Vymazání nejnižších hodnot vybíjecího napětí. 5- Reset Response Benchmark Vymazání všech uložených hodnot pro všechny bateriové větve. Tyto hodnoty (aktuální stav baterie) jsou zapsány když je systém dodán, po resetu systému, a po každém vybíjení. 6- Reset Annunciator Reset signálů externích zařízení (např. výstražná signalizace). Síťové menu - Network Pro provedení následujících nastavení použijte menu Network: Konfigurace nastavení TCP/IP pro Battery Management systém, nebo, když Battery Management System získá nastavení TCP/IP ze serveru, 20

26 nakonfigurujte nastavení pro příslušný typ serveru (DHCP nebo BOOTP) a zkontrolujte přiřazené nastavení TCP/IP. Použijte utilitu Ping. Definujte nastavení mající vliv na FTP, Telnet, Webové rozhraní a SSL, SNMP, , DNS, a Syslog. System menu System menu použijeme k provedení následujících úkonů a změn: Administrátor a správce zařízení Device Manager mají přístup pro tato nastavení (můžete ovládat přístup uživatele pouze pro čtení - Read Only User - pouze přes Webové rozhraní) Definovat jméno - Name, kontakt - Contact, a lokalizaci - Location systému. Nastavit datum a čas pro Battery Management System. Pomocí Tools zvolit: Restart rozhraní karty Management Card. Reset parameterů na jejich výchozí hodnoty. Smazání SSH host klíčů a SSL certifikátů. Nahrání inicializačního souboru (soubor.ini) který byl překopírován z jiného Battery Management Systému. Battery Management systém, který používáme, převezme tyto hodnoty do svého vlastního nastavení (soubor.ini). Přístup k systémovým informacím o Battery Management Systému. 21

27 Webové rozhraní Úvod Přehled Webové rozhraní umožňuje řídit Battery Management System. Viz Web (Administration>Network>Web>options) pro informaci, jak zvolit, aktivovat a deaktivovat protokoly, které řídí přístup k Webovému rozhraní a definovat porty Webového serveru pro protokoly. Podporované Webové prohlížeče Pro přístup k Battery Management Systemu přes Webové rozhraní můžete používat Microsoft Internet Explorer (IE) verze 5.5 a vyšší (pouze pro operační systém Windows), Firefox, verze 1.x, od Mozillly (pro všechny operační systémy) nebo Netscape 7.x a vyšší (pro všechny operační systémy). Jiné dostupné typy prohlížečů by měly pracovat také, ale nabyly plně testovány společností APC. Battery Management System nemůže pracovat s proxy serverem. Proto předtím, než budete používat Webový prohlížeč pro přístup na Webové rozhraní, musíte provést jeden z následujících úkonů: U Webového prohlížeče pro Battery Management systém deaktivujte použití proxy serveru. Konfigurujte proxy server tak, že nezastupuje specifickou IP adresu Battery Management Systému. 22

28 Jak se přihlásit Přehled Můžete použít DNS jméno Battery Management systému (je-li nakonfigurováno) nebo IP adresu Systému pro URL adresu Webového rozhraní. Pro přihlášení použijte Vaše příslušné uživatelské jméno a heslo. Výchozí uživatelská jména jsou podle typů účtů: apc pro uživatele Administrator device uživatele Device User uživatel zařízení readonly uživatele Read-Only User uživatel pouze pro čtení Defaultní heslo je apc pro všechny tři typy uživatelů. Používáte-li HTTPS (SSL/TSL) jako Váš přístupový protokol, Vaše přihlašovací práva jsou porovnávána s informacemi v certifikátu serveru. Jestliže byl certifikát generován pomocí APC Security Wizard, a IP adresa byla specifikována jako společné jméno v certifikátu, musíte pro přihlášení k Battery Management Systemu použít IP adresu. Jestliže DNS jméno bylo specifikováno jako společné jméno v certifikátu, musíte pro přihlášení použít DNS jméno. Pro informaci o Webové stránce, zobrazené po Vašem přihlášení viz Home Page. Formáty URL adres Napište DNS jméno Battery Management Systemu nebo IP adresu do adresního pole Webového prohlížeče a stiskněte ENTER. Pokud budete specifikovat jiný než výchozí Web server port v internetovém prohlížeči, musíte ho zadat včetně nebo https:// v URL. 23

29 Chybová hlášení obvyklého prohlížeče při přihlašování. Chybové hlášení Příčina chyby Prohlížeč You are not authorized to view this page (nejste oprávněni k prohlížení této stránky) nebo Someone is currently logged in... (někdo je současně přihlášen...) The connection was refused... (připojení bylo odmítnuto) This page cannot be displayed. (tato stránka nemůže být zobrazena) Unable to connect. (nelze připojit) Příklady URL formátů. Je přihlášen někdo jiný Webový přístup je neaktivní nebo bylo chybně zadáno URL Internet Explorer, Netscape, Firefox Netscape Internet Explorer Firefox Pro DNS jméno na Web1: jestliže HTTP je Váš přístupový mód https://web1 jestliže HTTPS (HTTP se SSL) je Váš přístupový mód Pro Systémovou IP adresu a výchozí server port (80): jestliže HTTP je Váš přístupový mód https:// jestliže HTTPS (HTTP se SSL) je Váš přístupový mód Pro Systémovou IP adresu a jiný než výchozí Web server port (5000): jestliže HTTP je Váš přístupový mód https:// :5000 jestliže HTTPS (HTTP se SSL) je Váš přístupový mód. 24

30 Home Page Přehled Na Home page (domácí stránce) zařízení se po přihlášení zobrazí aktivní alarmové stavy a nejnovější události zaznamenané v deníku událostí event log. Rychlé stavové ikony Jedna nebo více ikon a doprovodný text indikuje současný provozní stav Battery Management Systému: Critical: Nastal kritický alarm, který vyžaduje okamžitý zásah. Warning: Alarmová situace vyžaduje pozornost, protože by mohla ohrozit Vaše data nebo zařízení, kdyby nebyla odstraněna její příčina. No Alarms Present: Nejsou žádné alarmy. Battery Management System pracuje normálně. Webové rozhraní zobrazuje tytéž rychlé stavové ikony v pravém horním rohu každé Webové stránky, čímž indikuje stav Battery Management Systemu: Ikona No Alarms Present (zelená) se zobrazuje, není-li žádný alarm. Jedna nebo obě další ikony (Critical a Warning) jestliže nastal nějaký alarm a u každé ikony počet aktivních alarmů této závažnosti. Abyste se vrátili na Home page pro získání přehledu o celkovém stavu Battery Management Systému, včetně aktivních alarmů, klikněte na rychlou stavovou ikonu na kterékoli stránce rozhraní. 25

31 Recent Device Events (poslední události) Na domácí stránce se zobrazují poslední události Recent Device Events v opačném chronologickém sledu vhledem k času jejich výskytu; u každé události je uvedeno její datum a čas. Kliknutím na More Events přejdete na prohlížení celého deníku událostí. Jak používat tabulky, menu a odkazy Tabulky Jako doplněk k tabulkám na Home page je možné zobrazit i další tabulky. Klikněte do tabulky, abyste zobrazili na displeji další tabulky výběrem z menu: System: Přehled stavu systému, konfigurace typu baterie a fyzické parametry baterie, konfigurace alarmů a vstupních kontaktů; nastavení obnovovací doby pro hlavní stránku Home page; konfigurace prodlevy testů ohmických hodnot; kalibrační nastavení systému a oznámení o resetech a uložených hodnotách a také velikosti nejnižšího vybíjecího napětí. Unit: Kalibrace a přehled stavů každé jednotky Battery: Přehled stavu, napětí, vybíjecího napětí, vybíjecího proudu a ohmických hodnot každé baterie a kalibrace individuálního nastavení baterie. Logs: Zobrazení a konfigurace deníku událostí a deníku dat. Administration: Konfigurace zabezpečení, síťového připojení, potvrzování a obecné nastavení. Menu Levé navigační menu. Každá tabulka (kromě tabulky pro home page) má levé navigační menu, skládající se ze záhlaví a volby: Jestliže záhlaví má zdvojené jméno s volbou dole, záhlaví není určeno pro navigaci (link). Klikněte na volbu dole pro zobrazení nebo konfiguraci parametrů. Jestliže záhlaví nemá identické jméno s volbou, je záhlaví přímo linkem. Klikněte na záhlaví pro zobrazení nebo konfiguraci parametrů. Sloupec horního menu. Tabulky Home a Administration mají možnost výběru menu ve sloupci horního menu. Vyberte jednu z možností menu k zobrazení v levém navigačním menu. 26

32 Rychlá propojení (links) V dolní části vlevo na každé straně rozhraní jsou tři konfigurační linky. Jako výchozí jsou nastaveny přístupy na URL pro tyto Webové stránky: Link 1: Home page Webu APC. Link 2: Demonstrace produktů APC s možností řízení po Webu. Link 3: Informace o dálkových monitorovacích službách APC Pro přenastavení linků viz Konfigurace linků (Administration>General>Quick Links). 27

33 Menu System, Unit a Battery System Přehled stavu Battery Management Systému Stavová stránka Status se zobrazí jako výchozí, když kliknete do tabulky System nebo když kliknete na Status v levém navigačním menu této tabulky. Ve stavovém menu jsou zobrazovány následující položky: Okolní teplota (Ambient Temperature) teplota vzduchu v okolí baterií. Pilotní teplota (Pilot Temperature) Teplota povrchu baterie, na kterém je přiloženo čidlo pilotní teploty baterie. Napětí větve (String Voltage) napětí (V DC) na celé bateriové větvi. Proud větve (String Current) velikost nabíjecího/vybíjecího proudu větve (A). Střídavá složka proudu větve (String Ripple Current) velikost střídavé složky proudu procházející bateriovou větví (A). Počítadlo počtu vybíjení (Discharge Event Counters) každý záznam počítadla obsahuje specifikaci doby vybíjení (Less than 5 seconds, 5 to 10 seconds, 10 seconds to 1 minute nebo More than 1 minute - méně než 5 sekund, 5 až 10 sekund, 10 sekund až 1 minuta, více než 1 minuta) Pro Battery Management Systémy konfigurované pro 2 větve baterií jsou kromě teploty okolí a pilotní teploty zobrazovány všechny stavy ve sloupcích, označených String 1 a String 2. Fyzická konfigurace Identifikujte typ baterií (olověné nebo niklokadmiové) připojené k Battery Management Systému. Změna typu baterie resetuje konfiguraci parametrů baterie do jejich výchozích hodnot a maže vztažné hodnoty, data individuálních baterií a data log (záznam dat). 28

34 Celkové napětí bateriové větve připojené k systému nesmí překročit 560 V DC. Fyzické parametry. Parametr Number of Strings (Počet větví) Number of Batteries per String (Počet baterií ve větvi) Number of Cells per Battery (Počet článků baterie) Rated Battery Capacity (Jmenovitá kapacita baterie) Monitor Wire Length (Délka monitorovacích vodičů) Popis Počet bateriových větví v systému, 1 nebo 2. Počet baterií v každé systému. Toto nastavení je limitováno maximálním napětím systému(560 V DC) a maximálním počtem baterií ve větvi: Systémy s jednou nebo dvěma větvemi olověných baterií 244 baterií Systémy s jednou větví niklokadmiových baterií 375 baterií Systémy s dvěma větvemi niklokadmiových baterií 256 na větev Počet článků jedné baterie: 1, 2, 4, nebo 6 pro olověné akumulátory 1 nebo 2 pro niklokadmiové akumulátory Zadávaná kapacita baterie v ampérhodinách pro referenci. Ampérhodinová kapacita baterie je obvykle zřetelně vyznačena na aktuální baterii nebo ve specifikaci této baterie. Rozsah použitelných kapacit je 5 až 4000 ampérhodin (Ah). Délka vodičů mezi Battery Management Systémem a monitorovanou baterií. Zvýšení hladiny napětí se nastavuje v závislosti na délce těchto vodičů. Možné hodnoty jsou 50 feet or less (15,24 m nebo méně) a Greater than 50 feet (více než 15,24 m). 29

35 Konfigurace alarmů Parametr AC Ripple Current Limit (Limit pro střídavou složku proudu) Cell Max Voltage Limit (Maxinální napětí článku) Cell Min Voltage Limit (Minimální napětí článku) Suspend Cell Voltage (pouze pro systém s olověnými akumulátory) Popis Přípustná velikost střídavé složky proudu měřené v bateriové větvi. Maximální doporučené napětí článku individuální baterie. Nastavení Cell Max Voltage Limit na nejvyšší udržovací nabíjecí napětí instalované baterie; použijte doporučené hodnoty z katalogu výrobce. Toto číslo vynásobíme celkovým počtem článků ve větvi a výsledek definuje maximální nabíjecí napětí větve (prahovou hodnotu) High String Voltage Alarm. Alarm nabíječe je aktivován, pokud napětí větve překročí tuto hodnotu. Minimální doporučené napětí článku individuální baterie. Nastavte Cell Min Voltage Limit na hodnotu napětí naprázdno instalované baterie; použijte doporučené hodnoty z katalogu výrobce. Toto číslo vynásobíme celkovým počtem článků ve větvi a výsledek definuje prahovou hodnotu Low String Voltage Alarm Alarm nabíječe je aktivován, pokud napětí větve podkročí tuto hodnotu. Prahová hodnota napětí pro určení, zda bateriová větev má napětí pod limit low-voltage. Výpočet zahrnuje také počet článků na baterii a počet bateriií ve větvi. Pokud napětí klesne pod prahovou hodnotu, Battery Management System přejde do suspend mode, aby se snížila velikost vybíjecího proudu baterií. Max Pilot Temperature Limit (Maximální teplota povrchu pilotní baterie) Maximální teplota povrchu pilotní baterie (baterie, na které je umístěno čidlo pilotní teploty). Protože velikost proudu větve je stejná (baterie jsou v sérii), teplota pilotní baterie odpovídá typické hodnotě teploty dalších baterií. Například přehřátí pilotní baterie by mohlo indikovat stav, kdy v systému dochází k jejímu přebíjení. 30

36 Parametr Max Ambient Temperature Limit (Maximální teplota okolního vzduchu) Min Ambient Temperature Limit (Minimální teplota okolního vzduchu) Charge Current Deviation From Benchmark (Odchylka velikosti nabíjecího proudu) Popis Maximální přípustná teplota okolního vzduchu u baterií. Viz specifikace výrobce pro Vaše baterie, předtím, než budete tuto hodnotu změnit. t Minimální přípustná teplota okolního vzduchu u baterií. Viz specifikace výrobce pro Vaše baterie, předtím, než budete tuto hodnotu změnit. Přípustná procentuální změna měření proudu, jestliže baterie jsou nabíjeny před spuštěním alarmu. Discharge Voltage Alarm Level (Rozptyl vybíjecích napětí) Automatic Annunciator Reset Enabled (Automatický reset signalizačního zařízení aktivován) Maximální dovolená odchylka napětí mezi napětím baterie s nejvyšším napětím a baterie s nejnižším napětím během vybíjení ve větvi. Je-li tato prahová hodnota při vybíjení překročena (kupř. když došlo k výpadku napájení ze sítě), je aktivován alarm Battery Low Capacity. Externí signalizační zařízení může být výstražný majáček nebo zařízení, připojené na alarmovém výstupním rozhraní. Enabled (aktivováno) Signalizace se odstaví, jakmile došlo k pominutí příčiny alarmu. Disabled (deaktivováno) Signalizace se musí odstavit manuálně. 31

37 Konfigurace vstupních kontaktů Zobrazení stavu dvou vstupních kontaktů, připojených k systému. Konfigurace jména, normálního stavu (rozpojený nebo spojený, Open nebo Closed), prodlevy (v sekundách) po kterou musí být vstup v abnormálním stavu předtím, než je generován alarm. Pro informaci o připojení nebo instalaci vstupních kontaktů viz Battery Management System Installation manual (příručka pro instalaci). Konfigurace všeobecně Vyberte tabulku System, pak vlevo v menu vyberte Configuration>miscellaneous, pro nastavení doby obnovování home page, zpoždění ohmického testu a pro podpůrné nastavení systému, který používá betrie s kapacitou větší než 120 Ah. Parametr Home Page Auto Refresh Rate (Automatické obnovení stránky) Ohmic Test Wait Time (Čekací doba pro ohmický test) Popis Perioda pro automatické obnovování zobrazení hlavní stránky Home page. Je buď neaktivní (disable) nebo se dá zvolit doba (v minutách) pro periodické obnovování. Čas (v sekundách) po který systém čeká po vybíjení než začne sbírat data pro výpočet ohmické hodnoty vnitřního odporu. Number of Boosts (Počet cyklů nabíjení) Počet cyklů nabíjení baterie, než systém přejde na další baterii. Toto nastavení je použitelné pouze pro systém s bateriemi kapacity nad 120 Ah. 32

38 Kalibrace systému - System calibration Zvolte tabulku System, přejděte do navigace vlevo na menu Calibration pro kalibraci systémových nastavení. Parametr Ohmic Value Correction Factor (Korekce měření odporu) Probe Range (Proudový rozsah) DC Zero (Stejnosměrná nula) AC Ripple Zero (Střídavá nula) Popis Toto nastavení použijte k nastavení hodnoty ohmických hodnot (vnitřního odporu) hlášených systémem ve vztahu k hodnotě udávané Vaším kalibračním přístrojem (Protože přístrojová měření tohoto parametru nejsou standardizována, výsledek metody je závislý na tom, jaký kalibrační přístroj jste použili) Například, jestliže všechny baterie v systému mají udávánu hodnotu odporu o 5% vyšší, než údaj z kalibračního přístroje, specifikujte -5% do tohoto políčka údaje. Všechny odpory hlášené systémem pak budou opraveny tak, aby výsledek odpovídal Vaší přístrojové kalibraci. i Pro kalibraci vnitřního odporu - ohmic value na jedné baterii, viz Kalibrace individuálních baterií. Nastavení rozsahu čidla proudu zapojeného k systému. Nastavení nulové hodnoty při měření DC proudu přídavnou kalibrační hodnotou tak, aby při nulovém proudu čidlem byl indikována nulová hodnota proudu. Například jestliže systém zaznamenává proud +2,4 A a ve skutečnosti proud neprochází, zadáme do políčka DC Zero kalibrační hodnotu -2,4 V. Nastavení nulové hodnoty při měření střídavé složky proudu přídavnou kalibrační hodnotou tak, aby při nulovém proudu čidlem byl indikována nulová hodnota proudu. Například jestliže systém zaznamenává proud +1,2 A a ve skutečnosti proud neprochází, zadáme -1,2 do políčka AC Ripple Zero. 33

39 Reset nastavení Battery Management Systému Zvolte tabulku System, v levém navigačním menu zvolte Reset pro provedení resetu systému. Reset nebo restart ovládání rozhraní a síťová nastavení viz Reset rozhraní Interface (Administration>General>Reset/Reboot). Parametr Reset Annunciators (Reset signalizace alarmu) Reset Lowest Discharge Voltages (Reset nejnižšího vybíjecího napětí) Reset Charge Current Deviation Benchmark (Reset odchylky nabíjecího proudu) Reset Discharge Event Counters (Reset počítadla vybíjení) Popis Reset zařízení připojených k signalizačnímu majáčku nebo ke kontaktnímu rozhraní alarmu. Reset nejnižšího vybíjecího napětí zaznamenaného během posledního vybíjení. Tento parametr je aktualizován během dalšího vybíjecího testu. Reset hodnoty korekce nabíjecího proudu, použité pro výpočet odchylky proudu iniciující alarm. Tento parametr je aktualizován během příštího nabíjecího testu. Reset počítadla všech nastalých vybíjení. 34

40 Jednotka - Unit Stav Pro každou jednotku zjistíte: Její stav. Její sériové číslo, verzi firmware a hardware. Kalibrace jednotky Zvolíme tabulku Unit, potom v levém navigačním menu volbu Calibration, pro kalibraci následujících nastavení: Zero-voltage limit Přidáváme nebo ubíráme milivolty na displeji Battery Management Systému pro odpojenou baterii tak dlouho, až bude zobrazována nulová hodnota. Span percentage Kalibrace indikace napětí při aplikaci korekčního faktoru aby systém indikoval a zaznamenával správné hodnoty napětí. Toto nastavení se zobrazuje v procentech a je vypočítáváno tak, že se porovná zobrazovaná hodnota napětí s hodnotou kalibrovaného voltmetru. Procentní hodnotu vypočteme podle vzorce: Skutečné napětí / zobrazené napětí = Correction Factor Příklad: Kalibrovaný voltmetr ukazuje napětí větve 434 V DC. Systém zobrazuje napětí 425 V DC. Korekční faktor vypočteme dělením hodnoty napětí voltmetru hodnotou z displeje systému: 434/425 = 1,0212 Tento výsledek převedeme na procenta (102,12%). Tato hodnota se zadá do okénka Span data. Jsou-li napětí taková, že kalibrační přístroj ukazuje méně než systém, výsledek je menší než 100%. 35

41 Baterie Status Přehled stavů každé baterie připojené na Battery Management System, získáme výběrem v tabulce Battery, která je v levé části menu Status. Systém konfigurující správu 2 bateriových větví (označení String 1 a String 2) má v horní části menu označení String 1 a String 2. Kliknutím na jméno větve získáme informace o jejích bateriích. Stránka Status zobrazuje na displeji napětí, nejnižší vybíjecí napětí, odchylku nabíjecího proudu a ohmickou hodnotu (vnitřní odpor) každé baterie. Informaci o stavu individuální baterie nebo konfiguraci korekce jejích ohmických hodnot získáme kliknutím na číslo této baterie. Třídění bateriových dat. Ve výchozím nastavení jsou baterie rozděleny podle stavu - status. Malá šipka v záhlaví sloupce označuje sloupec, jehož informace jsou tříděny v sestupném nebo vzestupném pořadí. Změna směru třídění se dosáhne kliknutím na hlavičku sloupce. Pro třídění v jiném sloupci postupujeme stejně. Filtrování bateriových dat. Pro filtrování informací klikněte na Create Filter. Na straně pro konfiguraci filtru zadejte informaci, kterou chcete filtrovat a klikněte na Apply. Pro modifikaci filtru klikněte na ikonu filtru v hlavičce sloupce s informací, která má být filtrována nebo stiskněte znovu Create Filter. Pro zrušení filtru klikněte na Clear Filter. Nastavení filtru jsou platná pouze pro jediného uživatele. Když vytvoříte filtr, alarmy které nesplňují kritéria filtru nebudou zobrazovány na displeji rozhraní. 36

42 Napětí Vyberte tabulku Battery, potom v levém navigačním menu zvolte Voltages; zobrazí se sloupcový graf pro napětí každé baterie zapojené v systému. Baterie a poslední změřená napětí na nich jsou vypsány ve vzestupném uspořádání. Barva sloupce Popis Zelená Žlutá Červená Napětí této baterie je normální. Výstražný alarm. Napětí této baterie je vně uživatelsky nastavených tolerancí minimálního nebo maximálního napětí. (viz Cell Max Voltage Limit a Cell Min Voltage Limit pro konfiguraci tolerancí. Kritický alarm. Napětí této baterie je vně minimálních nebo maximálních prahových hodnot, daných typem baterie Vybíjecí napětí Vyberte tabulku Battery, potom v levém navigačním menu zvolte Discharge Voltages; zobrazí se sloupcový graf pro vybíjecí napětí každé baterie zapojené v systému. Baterie a jejich poslední změřená napětí při zatížení na nich jsou vypsány ve vzestupném uspořádání.. Viz Discharge Voltage Alarm Level pro konfiguraci alarmu pro vybíjecí napětí. Barva sloupce Popis Zelená Červená Vybíjecí napětí této baterie je normální. Kritický alarm. Napětí této baterie je vně uživatelsky nastavených tolerancí. Prahové hodnoty jsou určeny odečtením hodnoty pro alarm vybíjecího napětí procentuálně vztažené k hodnotě nejvyššího zaznamenaného napětí baterie během posledního vybíjení. 37

43 Nabíjecí proud Vyberte tabulku Battery, potom v levém navigačním menu zvolte Charge Current. Zobrazí se sloupcový graf pro vybíjecí proud každé baterie zapojené v systému. Baterie a jejich poslední změřené nabíjecí proudy v procentuálních odchylkách jsou vypsány ve vzestupném uspořádání. t Každá baterie je testována na velikost nabíjecího proudu a tyto individuální hodnoty jsou zaznamenány. Výsledky následného testu na každé baterii v procentuálním vyjádření mezi uloženou hodnotou a posledním testem. Viz Charge Current Deviation From Benchmark pro konfiguraci přípustné procentuální odchylky. Barva sloupce Zelená Červená Popis Tato baterie je normální. Kritický alarm. Odchylky v nabíjecím proudu přesahují nakonfigurované limity. Kladná procentuální odchylka indikuje, že do baterie tekl větší nabíjecí proud než je poslední zaznamenaná hodnota. Záporná procentuální odchylka indikuje, že do baterie tekl menší nabíjecí proud než je poslední zaznamenaná hodnota. Ohmické hodnoty Vyberte tabulku Battery, potom v levém navigačním menu zvolte Ohmic Values. Zobrazí se sloupcový graf pro ohmické hodnoty každé baterie zapojené v systému. Baterie a jejich poslední změřené ohmické hodnoty jsou seřazeny ve vzestupném pořadí. Změny v ohmických hodnotách (vnitřní odpor) signalizují pozvolné opotřebování baterií. 38

44 Kalibrace individuálních baterií Vyberte tabulku Battery, potom v levém navigačním menu zvolte Calibration pro přehled a kalibrace ohmických hodnot. Systém používá korekci ohmických hodnot pro kompenzaci napěťových úbytků na kabelech a propojkách pro každou baterii zapojenou v systému. Výpočet korekce ohmické hodnoty se provede ze změřené ohmické hodnoty baterie od které se odečte změřená velikost odporu v obvodu. Zadává se rozdíl mezi ohmickou hodnotou jako záporné číslo (v miliohmech, mω), jako ofset. Použijte nastavení pro všechny baterie, nebo zadejte číslo baterie jejíž nastavení právě provádíte. 39

45 Administrace: zabezpečení Lokální uživatelé Nastavení uživatelského přístupu (Administration>Security>Local Users>options) Zvolte pro každý druh uživatele uživatelské jméno a heslo, stejným způsobem pro každý typ účtu. Maximální délka je 10 znaků pro uživatelské jméno a 32 znaků pro heslo. Prázdná, nevyplněná hesla (hesla bez znaků) nejsou dovolena. Pro informaci o uživatelských právech (Administrator, Device User, a Read- Only User), viz Typy uživatelských účtů. Uživatelský účet Výchozí uživatelské jméno Výchozí heslo Povolený přístup Administrator apc apc Webové rozhraní a řídící Device User device apc konzola Read-Only User readonly apc Pouze Webové rozhraní Vzdálení uživatelé Autorizace (Administration>Security>Remote Users>Authentication Method) Tuto volbu použijte pro určení, jakým způsobem budete provádět vzdálenou správu Battery Management Systému. Pro informaci o místní autorizaci (není-li použita centrální autorizace na serveru RADIUS), viz příručka zabezpečení Security Handbook, dostupná na Utility CD a na Webu APC 40

46 APC podporuje autentizační a autorizační funkce pomocí RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Když se uživatel připojuje k Battery Management Systému nebo jinému síťově nastavovatelnému zařízení pomocí systému RADIUS, autorizační žádost je poslána na server RADIUS pro určení úrovně jeho uživatelských práv. Uživatelské jméno v prostředí RADIUS použité pro Battery Management System je omezeno na 32 znaků. Zvolte jednu z následujících možností: Local Authentication Only: RADIUS není aktivní. Lokální autorizace je nastavena. RADIUS, then Local Authentication: RADIUS a lokální autorizace jsou aktivní. Autorizace je nejdříve vyžadována od systému RADIUS. Pokud nereaguje server RADIUS, je použita lokální autorizace. RADIUS Only: RADIUS je aktivní. Lokální autorizace je vyřazena.. Je-li zvoleno RADIUS Only a server RADIUS je nedostupný, nesprávně identifikovaný nebo špatně konfigurovaný, musíte použít sériového připojení k řídící konzoli a změnit nastavení na jednu z výše uvedených možností Local Authentication Only nebo RADIUS, then Local Authentication pro obnovení přístupu. RADIUS (Administration>Security>Remote Users>RADIUS) Pro nastavení této funkce proveďte následující: Vyberte RADIUS servery (maximálně 2) dostupné pro Battery Management System a časové limity čekání na odpověď pro každý z nich. Klikněte na Add Server, a nastavte parametry pro autorizaci nového RADIUS serveru. Klikněte na vybraný RADIUS server pro zobrazení a modifikaci jeho parametrů. 41

47 RADIUS - nastavení Definice RADIUS Server Secret Timeout Test Settings Skip Test and Apply Switch Server Priority Serverové jméno nebo IP addresa serveru RADIUS. POZNÁMKA: Servery RADIUS používají port 1812 jako výchozí pro autorizaci uživatele. Chcete-li použít jiný port, přidejte dvojtečku a za ní nové číslo portu na konec názvu serveru RADIUS nebo IP adresy. Sdílené utajení RADIUS serveru a Battery Management Systému. Doba v sekundách, po kterou Battery Management System čeká na odezvu RADIUS serveru. Zadejte uživatelské jméno jako Administrátor a heslo pro test cesty k RADIUS serveru, kterou jste nakonfigurovali. Není testována cesta k RADIUS serveru. Zvolte RADIUS server, který bude autorizovat uživatele, jsou-li zvoleny 2 RADIUS servery a je nastaveno RADIUS, then Local Authentication nebo RADIUS Only. Konfigurace RADIUS serveru Shrnutí konfiguračního postupu RADIUS server je nutné nakonfigurovat, aby mohl pracovat s Battery Management Systémem. Příklady pro RADIUS server pro uživatele s Vendor Specific Attributes (VSAs) a příklady pro vstup do slovníku RADIUS serveru naleznete v příručce APC Security Handbook. 1. Přidejte IP adresu Battery Management Systemu do seznamu klientů RADIUS serveru (soubor). 2. Uživatelé musí být konfigurováni s atributy Service-Type, pokud nejsou definovány atributy Vendor Specific Attributes (VSAs). Pokud nejsou atributy Service-Type konfigurovány, uživatelé mají pouze přístup read-only - pouze pro čtení (pouze na Webovém rozhraní). 42

48 Viz dokumentace RADIUS serveru pro informaci o souborech uživatelů a také například APC Security Handbook. 3. Vendor Specific Attributes (VSAs) mohou být použity místo Service-Type attributes které poskytuje RADIUS server. Použití VSAs vyžaduje slovníkový vstup a soupis uživatelů serveru. V slovníkovém souboru jsou definována jména pro atributy ATTRIBUTE a klíčová slova VALUE, ale ne pro numerické hodnoty. Pokud změníte numerické hodnoty autentizace a autorizace RADIUS selže. VSAs má přednost před atributy RADIUS. Konfigurace RADIUS serveru pro UNIX se stínovými hesly Jestliže jsou použity soubory stínových hesel pro UNIX (/etc/passwd) se slovníkovými soubory RADIUS, může být pro autentizaci uživatele použito následujících dvou metod: Jestliže všichni uživatelé UNIX mají administrátorská práva, přidejte následující k souboru user v RADIUS. Pro povolení pro uživatele zařízeni - Device Users, změňte typ v APC-Service na Device. DEFAULT Auth-Type = System APC-Service-Type = Admin Přidejte uživatelská jména a atributy do souboru user RADIUS, a verifikujte heslo proti /etc/passwd. Následující příklady jsou pro uživatele bconners a thawk: bconners Auth-Type = System APC-Service-Type = Admin thawk Auth-Type = System APC-Service-Type = Device Podporované RADIUS servery APC podporuje FreeRADIUS, Microsoft Windows 2000 Server, a Microsoft Windows 2000 RADIUS Server. Jiné běžně dostupné RADIUS aplikace mohou fungovat, ale nebyly dosud zcela otestovány společností APC. 43

49 Doba bez odezvy - Inactivity Timeout (Administration>Security>Auto Log Off) Toto nastavení použijte pro nastavení doby (3 minuty jsou předvoleny), po kterou systém čeká, než odhlásí neaktivního uživatele. Pokud tuto hodnotu změníte, musíte se odhlásit, aby se změna projevila. Toto časování pokračuje, jestliže uživatel pouze zavře okno prohlížeče, bez toho, aby se odhlásil pomocí Log Off v pravém horním rohu. Protože tento uživatel je stále považován za přihlášeného, nemůže se žádný uživatel se stejným typem konta přihlásit, dokud neuplyne doba, definovaná jako Minutes of Inactivity. Například pro výchozí hodnotu pro nečinnost Minutes of Inactivity, jestliže uživatel zařízení zavře okno prohlížeče, aniž by se odhlásil, žádný jiný uživatel zařízení se nemůže přihlásit během dalších 3 minut. Pokaždé, kdy se automaticky obnoví nastavení Home page, počítač doby neaktivity Inactivity Timeout se vynuluje. Aby systém mohl odhlásit neaktivního uživatele, Minutes of Inactivity musí být kratší než samoobnovovací nastavení. Viz Konfigurace všeobecně pro informaci o konfiguraci auto-refresh setting. 44

50 Administrace: vlastnosti sítě TCP/IP a nastavení komunikace Nastavení TCP/IP - (Administration>Network>TCP/IP) Volba TCP/IP v levém navigačním menu, dostupná, když je vybráno Network v horním pruhu menu, zobrazuje aktuální IP adresu, subnet masku, defaultní gateway, MAC adresu, a TCP/IP mód Battery Management Systému. Na téže straně, TCP/IP Configuration, se nabízí následující volby pro nastavení TCP/IP pro zapnutí, reset nebo restart Battery Management Systému: Manual, BOOTP, DHCP, a DHCP & BOOTP. Pro informaci o DHCP a DHCP volbách, viz RFC2131 a RFC

51 Nastavení Manual BOOTP DHCP Popis IP addresa, subnet maska a default gateway musí být nastaveny manuálně. Klikněte na Next>> a zadejte nové hodnoty. Management System vyžaduje síťové přidělení z jakéhokoli BOOTP serveru: Je-li odezva kladná, startují síťové služby. Jestliže byl nalezen BOOTP server, ale požadavek na tento server několikrát selhává, Battery Management System přestane požadovat síťové nastavení, dokud není restartován. Ve výchozím nastavení, jestliže existuje předchozí síťové nastavení a neobdrží platné potvrzení po 5 žádostech (originální žádost a 4 další pokusy) je použito původní nastavení tak, aby zůstal přístup zachován. Klikněte Next>> pro přístup ke konfiguraci BOOTP stránky pro změnu počtu opakovaných pokusů a nebo akce která má být podniknuta, jestliže všechny pokusy selhaly. 1 : Maximum retries: Zadejte počet pokusů které budou podniknuty, jestliže nebyla žádná kladná odezva, nebo nulu (0) pro neustálé opakování pokusů o přihlášení. If retries fail - jestliže pokusy selhaly: Vyberte Use prior settings (výchozí) nebo Stop BOOTP request. Battery Management System vyžaduje připojení k síti v intervalech 32-sekund k nějakému DHCP serveru. Jako výchozí je nastaveno neustálé opakování pokusů o připojení. Je-li přijata kladná odpověď, vyžaduje podle výchozího nastavení APC cookie z DHCP serveru, aby byl umožněn start síťových služeb. Jestliže byl nalezen DHCP server, ale žádost na tento server selhává nebo vyprší čas, přestanou se vysílat další požadavky na síť, dokud nedojde k restartu. Pro změnu těchto hodnot klikněte na Next>> pro DHCP Configuration page (konfigurační stránka) 1 : Požaduje se vendor specific cookie aby byla přijata DHCP adresa: Povolte nebo zakažte požadavek, kterým DHCP server poskytuje APC cookie. Maximum retries - maximální počet nových pokusů: Zadejte počet pokusů, které budou podniknuty pokud není obdržena žádná kladná odpověď nebo nulu (0) pro neomezený počet pokusů. 1. Výchozí hodnoty pro tyto tři nastavení nevyžadují provádění jejich změn nastavení. Vendor Class: APC Client ID: MAC adresa Battery Management Systému, která jej unikátně identifikuje v lokání síti LAN. User Class: Jméno aplikačního modulu firmware. 46

52 Nastavení DHCP & BOOTP Popis Výchozí nastavení. Battery Management System se nejprve pokouší získat nastavení TCP/IP z BOOTP serveru, a teprve když nemůže nalézt BOOTP server, z DHCP serveru. Jestliže obdrží své nastavení TCP/IP z jednoho z těchto serverů, přepne nastavení na BOOTP nebo DHCP, podle toho, který server poskytl TCP/IP nastavení Battery Management Systému. Klikněte na Next>> aby se konfigurovala stejná nastavení, jaká byla zvolena při konfiguraci stránek BOOTP Configuration a DHCP Configuration 1 aby se určilo, že nastavení DHCP a BOOTP zůstane v paměti poté, co některý z těchto serverů poskytne hodnoty TCP/IP. 1. Výchozí hodnoty pro tato tři nastavení na konfiguračních stránkách se zpravidla nemusí měnit: Vendor Class: APC Client ID: MAC adresa Battery Management Systému, která poskytuje jednoznačnou identifikaci která ho jednoznačně identifikuje v místní síti LAN. User Class: Název aplikace uživatelského modulu. Nastavení reakce DHCP Každá platná DHCP odpověď obsahuje nastavení TCP/IP které Battery Management System potřebuje, aby mohl pracovat v síti, a další informace, které ovlivní práci Battery Management Systému. Vendor Specific Information (option 43). Battery Management System používá toto nastavení DHCP odezvy, aby určilo, jestli je odezva DHCP platná. Tato volba obashuje až dvě specifická nastavení APC ve formátu TAG/LEN/DATA: APC Cookie a Boot Mode Transition. APC Cookie. Tag 1, Len 4, Data 1APC Nastavení 43 komunikuje s Battery Management Systémem tak, že DHCP server je konfigurován k tomu, aby sloužil zařízením APC. Ve výchozím stavu odezva DHCP musí obsahovat APC cookie pro Battery Management System k povolení užívání služeb. Pro vyřazení požadavku na APC cookie, viz DHCP. 47

53 Následný příklad v hexadecimálním formátu je příkladem pro nastavení Vendor Specific Information, které obsahuje APC cookie: Option 43 = 0x01 0x04 0x31 0x41 0x50 0x43 Boot Mode Transition. Tag 2, Len 1, Data 1/2 Tato volba 43 aktivuje nebo deaktivuje Remain in DHCP & BOOTP mode po přijetí TCP/IP nastavení, které bylo ve výchozím nastavení zakázáno. Datová hodnota 1 nastaví Remain in DHCP & BOOTP mode po přijetí nastavení TCP/IP. Kdykoli je Battery Management System rebootován, vyžádá si své síťové připojení nejprve od BOOTP serveru, a pak, je-li to nutné, od DHCP serveru. Datová hodnota 2 vyřadí nastavení Remain in DHCP & BOOTP mode po přijetí nastavení TCP/IP. Nastaví volbu TCP/IP Configuration na DHCP když Battery Management System přijme odpověď DHCP. Kdykoli je Battery Management System rebootován, bude pak požadovat síťové připojení pouze po DHCP serveru. Následný příklad v hexadecimálním formátu je příkladem pro nastavení Vendor Specific Information, které obsahuje the APC cookie a vyřazuje nastavení na Boot Mode Transition: Option 43 = 0x01 0x04 0x31 0x41 0x50 0x43 0x02 0x01 0x01 TCP/IP options. Battery Management System používá následující nastavení s platnou DHCP odezvou pro určení svého TCP/IP nastavení. Všechny tyto volby kromě první z nich jsou popsány v RFC2132. IP Address (z pole yiaddr odezvy DHCP je popsáno v RFC2131): IP adresa kterou DHCP server přiděluje Battery Management Systému. Subnet Mask (volba 1): Hodnotu Subnet Mask potřebuje Battery Management System pro práci v síti. Router, tj. výchozí, Default Gateway (volba 3): Výchozí gateway adresa kterou má Battery Management System pro práci v síti. IP Address Lease Time (volba 51): Doba přidělení IP adresy Battery Management Systému. 48

54 Renewal Time, T1 (volba 58): Je to doba, po kterou musí Management System čekat po přidělení IP adresy, než může požadovat obnovení tohoto přidělení. Rebinding Time, T2 (volba 59): Je to doba, po kterou musí Management System čekat po přidělení IP adresy na vyhledání přepojení. Other options. Battery Management System také používá tato nastavení v průběhu odezvy DHCP. Všechny tyto volby kromě poslední jsou popsány v RFC2132. Network Time Protocol Servers ( volba 42): Až dva NTP servery (primární a sekundární) které může Battery Management System používat. Time Offset ( volba 2): Časová odchylka subsítě Battery Management Systému, v sekundách, od světového času UTC. Domain Name Server ( volba 6): Až dva názvy serverů Domain Name System (DNS) (primární a sekundární) které může Battery Management System používat. Host Name ( volba 12): Host name které bude Battery Management System používat (maximální délka 32 znaků). Domain Name ( volba 15): Název domény, kterou bude Battery Management System používat (maximální délka 64 znaků). Boot File Name (z pole souborů file po odezvě DHCP, popsáno RFC2131): Přesně určená adresářová cesta "directory-path" k uživatelskému konfiguračnímu souboru (soubor.ini) pro jeho stažení. Pole siaddr získané od DHCP určuje IP adresu serveru, ze kterého Battery Management System bude stahovat soubor.ini. Po stažení Battery Management System používá soubor.ini jako bootovací soubor pro rekonfiguraci svého nastavení. Port Speed - rychlost portu (Administration>Network>Port Speed) Nastavení rychlosti portu Port Speed definuje komunikační rychlost TCP/IP portu. Pro Auto-negotiation (výchozí), zařízení Ethernetu je nastavena nejvyšší možná přenosová rychlost, ale pokud se rychlosti zařízení odlišují, je použita rychlost nižší. 49

55 Eventuálně můžeme zvolit rychlosti 10 Mbps nebo 100 Mbps, každou v nastavení jako poloduplexní "half-duplex" (komunikace v daném čase pouze v jednom směru) nebo plný duplex "full-duplex" (komunikace v obou směrech současně na témže kanálu). DNS (Administration>Network>DNS>options) Použijte volby DNS v levém navigačním menu pro konfiguraci a testování Domain Name Systému (DNS): Zvolíme servers pro určení IP adres z primárního a volitelného sekundárního DNS serveru. Pro Management System musí být definována nejméně jedna IP adresa primárního DNS serveru pro poslání u. Battery Management System čeká až 15 sekund na odezvu od primárního DNS serveru nebo sekundárního DNS serveru (je-li sekundární DNS server specifikován). Pokud Battery Management System nepřijme odezvu v této době, nemůže být poslán. Proto používejte DNS servery na stejném nebo blízkém segmentu jako má Battery Management System (ale ne přes síť wide-area network [WAN]). Po Vaší definici IP addres DNS serverů, potvrďte, že DNS pracují správně tak, že napíšete Vaše DNS jméno počítače ve Vaší síti, abyste si zkontrolovali IP adresu tohoto počítače. Volba naming definuje host name a doménové jméno Battery Management Systému: Host Name: Po konfiguraci host name a jména domény "domain name" v poli Domain Name, mohou uživatelé zadat "host name" do jakéhokoli políčka rozhraní Battery Management Systému (kromě pole ové addresy); tím je přijato jméno domény name. Domain Name: Zde se zadává pouze jméno domény. Ve všech ostatních polích rozhraní Battery Management Systému (kromě pole ové addresy) přijímá server doménové názvy. Battery Management System přidá tato doménová jména, když se zadá pouze host name. 50

56 Pro zrušení rozšíření specifikovaného host name přidáním k doménovému jménu, se nastaví pole domain name field do výchozího stavu somedomain.com, nebo na Nastavení rozšíření zadání specifického host name (např. když se definuje příjemce trapů) včetně trailing period. Battery Management System rozpoznává host name s trailing period (jako například mysnmpserver) jako by šlo o plné jméno domény a jméno domény nedoplní. Zvolte test pro poslání dotazu DNS který ověří nastavení Vašich DNS serverů: Jako Query Type zvolte metodu použitou pro DNS dotaz: by Host: Jméno URL serveru by FQDN: Plně kvalifikované jméno domény by IP: IP adresa serveru by MX: Mail Exchange použité serverem Jako Query Question identifikace hodnoty pro výběr typu dotazu: Query Type Selected (vybraný typ dotazu) by Host by FQDN by IP by MX Query Question to Use (Dotaz na) URL Plně kvalifikované doménové jméno, my_server.my_domain. P adresa Adresa Mail Exchange Zobrazení výsledku testu DNS je v poli Last Query Response. 51

57 Web (Administration>Network>Web>options) Volba access (přístup) Popis Pro aktivaci změn na jedno z těchto nastavení je nutné odhlásit Battery Management System: Disable: Zakáže přístup k Webovému rozhraní. (musíte použít řídící konzolu pro obnovení přístupu. Vyberte Network a Web/SSL/TLS. Pak pro HTTP vyberte Access a Enabled. Pro HTTPS přístup, také vyberete Web/SSL a Enabled.) Enable HTTP (výchozí stav): Nastavení Hypertext Transfer Protocol (HTTP), který zajišťuje Webový přístup pomocí použití uživatelského jména a hesla, ale nešifruje uživatelská jména, hesla a data během přenosu. Enable HTTPS: Nastavení Hypertext Transfer Protocol se zabezpečením - Secure Sockets Layer (SSL). SSL šifruje uživatelská jména, hesla a data během přenosu a autentizuje Battery Management System digitálním certifikátem. Když je nastaveno HTTPS, Váš prohlížeč zobrazuje malou ikonu zámku. Viz Creating and Installing Digital Certificates v Security Handbook Battery Management Systému na CD Utility kde je postup, jak si vybrat různé metody pro použití digitálních certifikátů. HTTP Port: Port TCP/IP (80 jako výchozí) je použit pro komunikaci HTTP s Battery Management Systémem. HTTPS Port: Port TCP/IP (443 jako výchozí) je použit pro komunikaci HTTPS s Battery Management Systémem. Pro kterýkoli z těchto portů můžete změnit nastavení na jakýkoli nepoužitý port od 5000 do pro doplňkové zabezpečení. Uživatel pak musí použít dvojtečku (:) v adresovém poli prohlížeče ke specifikaci čísla portu. Například pro číslo portu 5000 a IP adresu : https:// :

58 Volba ssl cipher suites ssl certificate Popis Nastavení nebo vypnutí šifrování SSL číselným a hash algoritmem: DES: Blok znaků zajišťující autentizaci pomocí bezpečnostního hash algoritmu. RC4_MD5 (nastaveno jako výchozí): Sled znaků poskytující autentizaci pomocí MD5 hash algorithmu. RC4_SHA (nastaveno jako výchozí): Sled znaků poskytující autentizaci zabezpečení pomocí hash algorithmu. 3DES: Sled znaků poskytující autentizaci zabezpečení pomocí hash algorithmu. Přidání, nahrazení nebo odebrání bezpečnostního certifikátu. Status: Not installed: Certifikát není instalován, nebo byl instalován při FTP nebo SCP s nesprávným umístěním. Použitím Add or Replace Certificate File se instaluje certifikát do správného umístění, /sec pro Battery Management System. Generating: Battery Management System si vytvoří certifikát, protože byl nalezen certifikát neplatný. Loading: Certifikát je aktivován pro Battery Management System. Valid certificate: Platný certifikát byl instalován nebo byl generován Battery Management Systémem. Kliknutím na tento link zobrazíte obsah certifikátu. Jestliže nainstalujete neplatný certifikát, nebo není zaveden certifikát když se aktivuje SSL, Battery Management System vygeneruje výchozí certifikát, jeho zpracování způsobí zpoždění rozhraní až o 5 minut. Můžete použít výchozí certifikát pro základní šifrované zabezpečení, ale zobrazuje se výstaržné hlášení o zabezpečení vždycky, když se přihlásíte. Add or Replace Certificate File: Zapsání nebo prohlížení certifikačního souboru, vytvořeného s Bezpečnostním průvodcem. Viz Creating and Installing Digital Certificates v Security Handbook on the Battery Management System - CD Utility - pro výběr metody pro vytvoření uživatelského digitálního certifikátu pomocí průvodce Security Wizard nebo generovaného Battery Management Systémem. Remove: Odstranění aktuálního certifikátu. 53

59 Konzola - Console (Administration>Network>Console>options) Volba access (přístup) ssh encryption Popis Vyberte jeden z následujících přístupů přes Telnet nebo Secure SHell (SSH): Disable: Odpojení všech přístupů k řídící konzole. Enable Telnet (výchozí): Telnet přenáší uživatelská jména, hesla a data bez šifrování. Enable SSH v1 and v2: Neaktivujte obě verze SSH 1 a 2, jestliže je obě nepotřebujete. Je značně náročné na výkon při zpracování. Enable SSH v1 only: SSH verze 1 šifruje uživatelská jména, hesla a data pro přenos. To způsobí malé nebo žádné zpoždění po Vašem přihlášení. Enable SSH v2 only: SSH verze 2 šifruje uživatelská jména, hesla a data v lepší kvalitě šifrování než verze 1 při zamezování útoků, falšování nebo změně dat během přenosu. Zde vzniká zřetelné zpoždění při přihlášení. Konfigurujte porty které budou použity pro tyto protokoly: Telnet Port: Telnet port je použit pro komunikaci s Battery Management Systémem (23 jako výchozí). Můžete změnit nastavení portu na nějaký nepoužitý port od 5000 do pro doplňkové zabezpečení. Uživatelé musí potom použít dvojtečku (:) nebo mezeru, jak je požadováno Vaším Telnet client programem, pro specifikaci nevýchozího portu. Například pro port 5000 a IP addresu , váš Telnet client vyžaduje jeden z těchto příkazů: telnet :5000 telnet SSH Port: SSH port e použit pro komunikaci s Battery Management Systémem (22 jako výchozí). Můžete změnit nastavení portu na nějaký nepoužitý port od 5000 do pro doplňkové zabezpečení. Viz dokumentace pro Váš SSH client pro vyžadovaný formát příkazového řádku při specifikaci nevýchozího portu. Aktivace nebo deaktivace šifrovacího algoritmu (blok čísel) kompatibilního se SSH verze 1 nebo verze 2 klienta: Jestliže Váš SSH v1 client nedokáže použít Blowfish, musíte aktivovat DES. Váš SSH v2 client vybírá nastavený algoritmus takže zajišťuje nejvyšší zabezpečení. Pokud klient nemůže použít výchozí algoritmy (3DES nebo Blowfish), nastaví algoritmus AES který může použít (AES 128 nebo AES 256). 54

60 Volba ssh host key Popis Status indikuje stav host klíče (private key): SSH Disabled: No host key in use: Když je vyřazeno, SSH nemůže použít host key. Generating: Battery Management System vytvoří host key protože nebyl nalezen platný host key. Loading: Host key je aktivován Battery Management Systémem. Valid: Jeden z následujících platných host keys je v adresáři /sec (požadovaná lokalizace v Battery Management Systému): 1024-bitový host key vytvořený v APC Security Wizard (průvodcem zabezpečením) bitový RSA host key vytvořený Battery Management Systémem Add or Replace: Prohlížení a nahrání souboru host key vytvořeného v Security Wizard: Jestliže používáte FTP nebo Secure CoPy (SCP) místo přenosu souboru host key, musíte specifikovat /sec adresář jako cílové umístění v příkazu. Pro použití APC Security Wizard, viz Security Handbook na the Battery Management System Utility CD. POZNÁMKA: K redukci času, vyžadovanému při aktivaci SSH, vytvořte a nahrajte host key předem. Jestliže aktivujete SSH bez nahrání uloženého host key, Battery Management System vytvoří do 5 minut host key; SSH server není během této doby přístupný. Remove: Odstranění aktuálního host key. Pro použití SSH, musíte mít instalován SSH klient. Většina Linuxových a dalších UNIX platforem obsahuje SSH klienta, ale operační systém Microsoft Windows ho neobsahuje. Klienti jsou dostupní z různých zdrojů. 55

61 SNMP SNMPv1 (Administration>Network>SNMPv1>options) Všechna uživatelská jména, hesla a komunitní jména pro SNMP jsou přenášena po síti jako nešifrovaný text. Pokud Vaše síť vyžaduje vysoké zabezpečení šifrováním, ďeaktivujte SNMP přístup nebo nastavte přístup pro každou komunitu jen pro čtení. (Komunita s povolením jen pro čtení může přijímat stavové informace a využívat SNMP trapy.) Pokud používáte InfraStruXure Manager pro řízení Battery Management Systému ve veřejné síti téhož InfraStruXure systému, musíte mít SNMP aktivován v rozhraní Battery Management Systému. Přístup pro čtení dovolí InfraStruXure Manageru přijímat trapy z Battery Management Systému, ale přístup pro zápis je nezbytný pokud používáte rozhraní Battery Management Systému k nastavení InfraStruXure Manageru jako přijímače trapů. Pro detailní informace pro zvýšení a řízení zabezpečení Vašeho systému viz Security Handbook, dostupný na Battery Management System Utility CD nebo na Webové stránce APC 56

62 Volba access (přístup) access control (řízení přístupu) Popis Aktivace přístupu SNMPv1: Nastavení SNMP verze 1 jako způsob komunikace s tímto zařízením. Můžete konfigurovat až čtyři přístupy pro řízení pro určení, která NMS mají přístup k tomuto zařízení. Otevřením stránky pro řízení přístupu, jako výchozí, přiřadí každý ze čtyř dostupných komunit SNMPv1, můžete editovat tato nastavení pro zadání více než jednoho přístupu k jakékoli komunitě pro povolení přístupu k různým specifickým IP adresám, host jménům, nebo IP adresám s maskou. K editaci nastavení řízení pro komunitu klikněte na jméno této komunity. Když opustíte výchozí přístupy pro řízení access control entry bez změny pro komunitu, má komunita přístup k tomuto zařízení z jakéhokoli místa sítě. Jestliže konfigurujete více řídících přístupů access control entries pro jedno jméno komunity, omezení na čtyři vstupy vyžaduje, že jedna nebo více ostatních komunit nemůže mít řídící přístup. Jestliže není řídící přístup access control entry vyznačen pro komunitu, pak komunita nemá k tomuto zařízení přístup. Community Name: Jméno které Network Management System (NMS) musí použít pro přístup komunity. Maximální délka je15 ASCII znaků, a výchozí jména komunity pro 4 komunity jsou public, private, public2, a private2. NMS IP/Host Name: IP addresa, IP addresová maska, nebo host name které řídí přístup k NMSs. Host name nebo specifická IP addresa (jako například ) dovolí přístup pouze u NMS na tomto umístění. IP addresy které obsahují 255 omezují přístup takto: : Přístup pouze pro NMS v segmentu : Přístup pouze pro NMS v segmentu : Přístup pouze pro NMS v segmentu (výchozí nastavení) které můžeme také vyjádřit jako : Přístup pro jakékoli NMS v jakémkoli segmentu. Access Type: Činnosti, které může NMS provádět prostřednictvím komunity. Read: pouze GETS, kdykoli Write: GETS kdykoli, a SETS když není žádný uživatel přihlášen na Webovém rozhraní nebo řídící konzole. Write+: GETS a SETS kdykoli. Disabled: GETS a SETS nikdy. 57

63 SNMPv3 (Administration>Network>SNMPv3>options) Pro SNMP přijímače GETů, SETů a trapů, SNMPv3 používá systém uživatelských profilů pro identifikaci uživatele. SNMPv3 uživatel musí mít uživatelský profil přiřazený v programu MIB pro zobrazení GET a SET, prohlížení MIB, a příjem trapů. Pro použití SNMPv3, musíte mít program MIB který podporuje SNMPv3.. Volba access (přístup) Battery Management System podporuje pouze autentizaci MD5 a šifrování DES. user profiles (užívatelské profily) Popis SNMPv3 Access: Nastavení SNMPv3 jako způsob komunikace s tímto zařízením. Jako výchozí, výpis nastavení čtyř uživatelských profilů, konfigurovaných s uživatelskými jmény od apc snmp profile1 až do apc snmp profile4, bez autentizace utajení dat (nezašifrováno). Pro editaci následujícího nastavení pro uživatelský profil, klikněte na uživatelské jméno v seznamu. User Name: Identifikátor uživatelského profilu. SNMP verze 3 mapuje GETy, SETy a trapy pro uživatelský profil odpovídající uživatelskému jménu profilu v datovém paketu, který je přenášen. Uživatelské jméno může mít až 32 ASCII znaků. Authentication Passphrase: Skupina 15 až 32 ASCII znaků (apc auth passphrase, výchozí) kterou se ověří, že NMS které komunikuje s tímto zařízením přes SNMPv3 je skutečně to správné, že zpráva nebyla během přenosu pozměněna a komunikace proběhla ve správnou dobu, což znamená, že nebyla zpožděna, zkopírována a zaslána později v nevhodnou dobu. Privacy Passphrase: Skupina 15 to 32 ASCII znaků (apc crypt passphrase, jako výchozí default) zajišťující utajení dat (pomocí šifrování) která NMS posílá tomuto zařízení nebo z tohoto zařízení přijímá pomocí SNMPv3. Authentication Protocol: (autentizační protokol) Implementace APC SNMPv3 podporuje autentizaci MD5. Autentizace nenastane, jestliže není vybrán autentizační protokol MD5. Privacy Protocol: Implementace APC SNMPv3 podporuje DES jako protokol pro šifrování a dešifrování dat. Důvěrnost přenášených dat požaduje, aby byl pro přenášená data vybrán DES přístupový protokol. Poznámka: Nemůžete vybrat přístupový protokol jestliže není vybrán autentizační protokol. 58

64 Volba access control (řízení přístupu) Popis Můžete konfigurovat až čtyři řídící přístupy pro specifikaci toho, která NMS mají přístup k tomuto zařízení. Otevření stránky pro řízení přístupu, jako výchozí, přiřazuje jeden vstup pro každý ze čtyř uživatelských profilů, ale můžete editovat tato nastavení pro více než jeden vstup pro každý uživatelský profil povolující přístup k několika různým specifickým IP adresám, host jménům, nebo IP maskovaným adresám. Pokud opustíte výchozí nastavení řídících přístupů beze změn uživatelského profilu, všechny NMS které používají tento profil mají přístup k tomuto zařízení. Jestliže konfigurujete vícenásobný přístup pro jeden uživatelský profil, limit čtyř vstupů způsobí, že jeden nebo více uživatelských profilů nebude mít k zařízení žádný přístup. Pro editaci nastavení řídícího přístupu pro uživatelský profil klikněte na jeho uživatelské jméno. Access: Zvolte Enable pro aktivaci řízení přístupu specifikovaného parametry pro tento přístup. User Name: Z rozvírací nabídky vyberte uživatelský profil, který chcete aplikovat pro řízení přístupu. Je dostupná volba čtyř uživatelských jmen které konfigurujete pomocí volby user profiles v levém navigačním menu. NMS IP/Host Name: IP adresa, IP adresová maska, nebo host name které řídí přístup pomocí NMS. Host name nebo specifická IP adresa (např ) dovoluje přístup pouze pomocí NMS v této lokaci. Maska IP adresy která obsahuje 255 omezení přístupu je tato: : Přístup pouze přes NMS v segmentu : Přístup pouze přes NMS v segmentu : Přístup pouze přes NMS v segmentu (výchozí nastavení) které můžeme vyjádřit jako : Přístup přes NMS na jakýkoli segment. FTP Server (Administration>Network>FTP Server) Nastavení pro FTP serveru do aktivního (výchozí) nebo neaktivního stavu pro přístup k FTP serveru a specifikace TCP/IP portu (21 předvolen) znamená, že FTP server je použit pro komunikaci s Battery Management Systémem. FTP server používá specifikovaný port a port s číslem o 1 menším než specifikovaný port. 59

65 Nastavení portu Port lze změnit na číslo jakéhokoli neobsazeného portu od 5001 do pro zvýšení bezpečnosti. Uživatelé pak musí použít dvojtečku (:) pro specifikaci jiného než výchozího portu. Například pro port 5001 a IP adresu , by měl být příkaz ftp :5001. FTP přenáší soubory bez šifrování. Pro vyšší zabezpečení deaktivujte FTP server a přenášejte soubory Secure CoPy (SCP). Volbu a konfiguraci Secure SHell (SSH) nastaví SCP automaticky. Chcete-li kdykoli zpřístupnit Battery Management System pro řízení přes InfraStruXure Manager, musí být FTP Server aktivován jako rozhraní pro Battery Management System. Detailní informace o vylepšení a správu zabezpečení Vašeho systému viz Security Handbook, dostupný na Battery Management System Utility CD nebo na Webových stránkách APC 60

66 Administrace: Notifikace a přihlášení Akce při událostech - Event Actions (Administration>Notification>Event Actions>options) Typy ověření (notifikace) Můžete nakonfigurovat akci která nastane při události nebo skupině událostí. Tyto akce událostí ověřují uživatelé různými způsoby: Aktivní, automatická notifikace. Specifikovaní uživatelé nebo monitorovací zařízení jsou kontaktováni přímo. notifikace SNMP trapy Syslog notifikace Nepřímá notifikace v deníku událostí event log. Není-li nastavena přímá notifikace, uživatelé musí kontrolovat log pro určení, která událost nastala. Pro jiné metody nepřímé notifikace viz SNMP. SNMP nastaví NMS pro dotazy. Pro SNMPv1, konfigurace pro nejvíce omezený typ SNMP přístupu, READ, se nastaví informační dotazy bez rizika, že by bylo dovoleno provádět dálkově změny konfigurace. Můžete tedy v log systému uvedená data používat pro monitorování zařízení. Viz Data log (Logs>Data>options) pro informaci jak nakonfigurovat a používat tato data logging option. Configuring event actions - konfigurace akce při události Notifikace Parametrů. Pro události které mají přiřazenu funkci mazání událostí, můžete také nastavit následující parametry tak, že konfigurujete události jednotlivě nebo ve skupinách, jak je popsáno v následujících dvou odstavcích. Pro přístup k parametrům klikněte na příjemce nebo jméno adresáta. 61

67 Parametr Delay x time before sending Repeat at an interval of x time Up to x times Until condition clears Popis Jestliže událost setrvává po specifikovanou dobu, je poslána notifikace. Jestliže stav pomine před touto expirační dobou, není zaslána žádná notifikace. Notifikace je zasílána v určeném intervalu (např. každé 2 minuty). Během aktivní události, je notifikace opakována tolikrát, kolikrát je stanoveno (x-krát). Notifikace je posílána opakovaně, dokud není podmínka pro událost vyřešena. Configuring by event - nastavení podle událostí. Definice akce při události pro individuální událost: 1. Zvolíme tabulku Administration, Notification v horním pruhu menu, a by event podle Event Actions v levém navigačním menu. 2. Ve výpisu událostí prohlédněte vyznačené sloupce, abyste zjistili, jestli požadovaná akce je již nakonfigurovaná. (Jako výchozí je logování konfigurováno pro všechny události.) 3. K prohlédnutí nebo změně aktuální konfigurace, jako příjemci kteří budou potvrzeni em nebo pagingem, nebo Network Management Systémy (NMS) které budou potvrzeny pomocí SNMP trapů, klikněte na jméno události. Jestliže není konfigurován Syslog server, položky vztahující se ke konfiguraci Syslog nejsou zobrazovány. Jestliže prohlížíte detaily konfigurace událostí, můžete změnit konfiguraci, aktivovat nebo deaktivovat záznam událostí nebo Syslog, nebo deaktivovat notifikaci pro specifické ové adresáty nebo příjemce trapů, ale nemůžete přidávat nebo vyjímat adresáty nebo příjemce. Pro přidání nebo odnětí adresátů nebo příjemců viz následující: Syslog (Logs>Syslog>servers) Adresáti pro (Administration>Notification> >recipients) Trap Receivers - příjemci trapů (Administration>Notification>SNMP Traps>trap receivers) 62

68 Configuring by group - konfigurace podle skupin. Konfigurace skupiny událostí současně: 1. Zvolte tabulku Administration, v horním pruhu menu Notification a by group pod Event Actions v levém navigačním menu. 2. Vyberte jak seskupit událost pro konfiguraci: Zvolte Grouped by severity, potom vyberte události jedné nebo více úrovní závažnosti. Závažnost události nemůžete měnit. Zvolte Grouped by category, a potom vyberte všechny události v jedné nebo více předem určených kategorií. 3. Klikněte na Next>> pro přesun na stránku, kde provedete následující: a. Vyberte akci události pro skupinu událostí. Zvolte nějakou akci kromě Logging (výchozí), musíte mít ale nejdřív konfigurovaného alespoň jednoho příjemce nebo adresáta. Jestliže zvolíte Logging a máte konfigurován Syslog server, zvolte Event Log nebo Syslog (nebo obojí) na další stránce. b. Zvolte zda opustit nově nakonfigurovanou činnost události spuštěnou pro tuto skupinu událostí nebo zrušit akci. Akivní, Automatická, Přímá Notifikace notification - ová notifikace Přehled nastavení. Použijte přenosový protokol SMTP pro zaslání u až čtyřem adresátům, když událost nastane. Pro použití u musíte definovat následující nastavení: IP adresy primárního a optimálně také sekundárního doménového jména systému Domain Name System (DNS) serveru. Viz DNS (Administration>Network>DNS>options). 63

69 IP adresa nebo DNS jméno pro SMTP Server a From Address Viz SMTP (Administration>Notification> >server). -ové adresy pro maximálně čtyři příjemce Viz Adresáti pro (Administration>Notification> >recipients). Můžete použít nastavení To Address z volby recipients pro poslání u k textové stránce. SMTP (Administration>Notification> >server). Nastavení Local SMTP Server From Address Popis IP adresa nebo jméno DNS na lokálním SMTP serveru. POZNÁMKA: Tato definice je požadována pouze tehdy, když SMTP Server je nastaven jako Local. Viz Adresáti pro (Administration>Notification> >recipients). Vyplnění pole From v ovém hlášení posílaném Battery Management Systémem: ve formátu [IP_address] (jestliže IP adresa je specifikována jako Local SMTP Server). ve formátu ( jestliže je konfigurováno DNS a DNS jméno je specifikováno Local SMTP Server)v ové zprávě. POZNÁMKA: Lokální SMTP server může vyžadovat pro toto nastavení použití platného uživatelského účtu na serveru. Viz dokumentace serveru. 64

70 Adresáti pro (Administration>Notification> >recipients). Jsou identifikováni až čtyři adresáti pro . Nastavení Popis To Address SMTP Server Format Generation Uživatel a jméno domény adresáta. Při použití u pro stránkování používejte ovou adresu pro účet příjemce (například Brána pageru bude generovat stránku. Abychom obešli vyhledávání DNS, zadáme mailovou adresu do hranatých závorek, místo doménového jména, například použijeme místo To je užitečné, když DNS vyhledávání nepracuje správně. POZNÁMKA: Příjemcův pager musí být schopen přijímat textová hlášení. Zvolte jednu z následujících metod směrování pro Local: Přes SMTP server Battery Management Systému. Toto nastavení (doporučené) zajišťuje, že je posílán před 20 sekundovým zpožděním Battery Management Systému a pokud je to nutné, zkouší to ještě několikrát. Zvolte tedy následující: Aktivujte zasílání (forwarding) na SMTP server Battery Management Systému tak, že může přesměrovat k externím SMTP serverům. Typicky SMTP servery nejsou konfigurovány pro přesměrování u. Ověřte s administrátorem Vašeho SMTP serveru před touto změnou konfigurace, zda dovoluje přesměrování. Nastavte speciální ový účet pro Battery Management System pro přesměrování u na externí mailový účet. Recipient: (adresát) Přímo k adresátovu SMTP serveru. Při tomto nastavení Battery Management Systému je pokus o poslání u proveden pouze jednou. Jestliže je vzdálený server SMTP zaneprázdněn, časová kontrola time-out může zabránit odeslání některého u. Pokud adresát používá SMTP server Battery Management Systému, není toto nastavení účinné. Zvolte informaci, zda příloha u bude: Long (dlouhá) Identifikační informace o zařízení, IP adresa a sériové číslo, datum a čas události, kód události a popis události. Short (krátká) Pouze popis události. Aktivace (výchozí) nebo deaktivace posílání u adresátovi. test (Administration>Notification> >test). Poslání testovací zprávy konfigurovanému adresátovi. 65

71 SNMP trapy Trap Receivers -. příjemci trapů (Administration>Notification>SNMP Traps>trap receivers). Zobrazí příjemce trapů pomocí NMS IP/Host Name. Můžete konfigurovat až 6 příjemců trapů. Pro otevření stránky pro konfiguraci nového příjemce trapů klikněte na Add Trap Receiver. Pro modifikaci nebo odstranění příjemce trapů nejprve klikněte na jeho IP adresu nebo host name pro přístup k jeho nastavení. (Jestliže vymažete příjemce trapů, všechna nastavení zpráv konfigurovaná v Event Actions jsou pro vymazaného příjemce nastavena na výchozí hodnoty.) Pro specifikaci typu příjemce trapu zvolte buď ovládací prvek SNMPv1 nebo SNMPv3. Při použití NMS pro příjem obou typů trapů musíte konfigurovat dva příjemce trapů pro toto NMS, každého pro každý typ trapu. Položka Trap Generation NMS IP/Host Name SNMPv1 volba Community Name Authenticate Traps Definice položky Nastavení (výchozí) nebo zakázání generování trapů pro tohoto příjemce trapů. IP adresa nebo host name tohoto příjemce trapů. Výchozí je , úroveň příjmu trapů není definována. Jméno (public je výchozí) použité jako identifikátor, když jsou SNMPv1 trapy posílány tomuto příjemci trapů. Je-li tato možnost nastavena (výchozí), NMS identifikované pomocí nastavení NMS IP/Host Name přijme autentizaci trapů (trapy generované neplatným pokusem přihlásit se k tomuto zařízení). Pro vyřazení této činnosti odznačte zaškrtávací políčko. SNMPv3 volba. Zvolte identifikátor (název) uživatelského profilu pro tohoto příjemce trapů. (Pro zobrazení nastavení uživatelských profilů identifikovaných uživatelskými jmény volitelnými zde, zvolte Network v horním pruhu menu a user profiles pro SNMPv3 v levém navigačním menu.) Viz SNMPv3 (Administration>Network>SNMPv3>options) pro informaci o tvorbě uživatelských profilů a výběr autentizačních a šifrovacích metod. 66

72 SNMP Trap Test (Administration>Notification>SNMP Traps>test) Last Test Result. Výsledky z posledních SNMP trap testů. Pro zdařilé SNMP trap testy ověřuje pouze, že trap byl poslán; neověřuje se, zda byl trap přijat zvoleným příjemcem trapů. Trap test nastane, jestliže bylo nastaveno aktivní vše následující: SNMP verze (SNMPv1 nebo SNMPv3) konfigurovány pro zvolené příjemce trapů jako aktivní na tomto zařízení. Příjemce trapů je aktivní. Jestiže host name je zvoleno To address, host name může být mapováno jako platná IP adresa. To. Výběr IP adresy nebo host name kam má být test SNMP trapů poslán. Jestliže nebyl příjemce trapů ještě nikdy konfigurován, zobrazí se konfigurace pro jeho výběr Trap Receiver. Syslog (Logs>Syslog>options) Battery Management System může posílat zprávy až do čtyř serverů Syslog, kam se ukládá historie událostí. Syslog servery zaznamenávají události, které nastaly na síťových zařízeních do deníků, které jsou poskytovány centralizovanému záznamu událostí. Tato uživatelská příručka nepopisuje detailně Syslog a jeho konfiguraci. Pro více informací o Syslog viz RFC3164. Identifikace Syslog Serverů (Logs>Syslog>servers). Nastavení Definice Syslog Server Port Uživatelské IP adresy nebo host name pro identifikaci od jednoho do čtyř serverů pro příjem hlášení Syslog, posílaných Battery Management Systémem. User datagram protocol (UDP) port, který Battery Management System bude používat pro posílání hlášení Syslog. Výchozí je 514, UDP port přiřazený pro Syslog. 67

73 Nastavení Syslog (Logs>Syslog>settings). Nastavení Definice Message Generation Facility Code Severity Mapping Aktivní (výchozí) nebo neaktivní funkce Syslog. Zvolte kód zařízení, přiřazený k hlášením Syslog messages Battery Management Systému (User, jako výchozí). POZNÁMKA: User - uživatel nejlépe definuje Syslog messages posílané Battery Management Systémem. Neměňte tento výběr, pokud Vám to neporadí správce Syslog sítě nebo správce systému. Mapuje jaké priority úrovně závažnosti událostí Battery Management Systému bude přiřazovat Syslog. Neměli byste potřebovat měnit jejich mapování. Následující definice jsou ze RFC3164: Emergency: Systém je nepoužitelný Alert: Akce musí být řešena neodkladně Critical: Kritický stav Error: Chybový stav Warning: Varovný satv Notice: Normální ale závažný stav Informational: Informační hlášení Debug: hlášení na úrovni "ladění" Následující výchozí nastavení pro 4 úrovně Local Priority: Critical je mapováno jako Critical Warning je mapováno jako Warning Informational je mapováno jako Info POZNÁMKA: Deaktivace hlášení, viz Configuring event actions - konfigurace akce při události Příklad na Syslog Test a Format (Logs>Syslog>test). Pošlete testovací hlášení do Syslog serveru konfigurovaného podle volby servers. 1. Zvolte závažnost přiřazenou k testovacímu hlášení. 2. Definujte testovací hlášení, v souladu s požadavky na obsah jeho polí: Priorita (PRI): Syslogová priorita přiřazená k hlášení o události, kód zařízení (facility code) pro hlášení posílané Battery Management Systému. The Header (záhlaví): Časový údaj a IP adresa Battery Management Systému. 68

74 Vlastní část hlášení (MSG): pole TAG,následované dvojtečkou a mezerou identifikuje typ události. Pole CONTENT je text popisující událost, následovaný (volitelně) mezerou a kódem ufálosti. Například APC: Test Syslog je správně. Nepřímá notifikace pomocí Logů nebo dotazů Queries Deník událostí - Event log (Logs>Events>options) Displaying and using the event log (Logs>Events>log). Zobrazení nebo mazání deníku událostí event log. Deník zobrazuje události které byly zaznamenány od jeho posledního vymazání, v převráceném chronologickém sledu. Jako výchozí volba jsou zaznamenávány všechny události: Deník událostí můžete prohlížet jako stránku na Webovém rozhraní (výchozí prohlížení) nebo prohlížet více zaznamenaných událostí bez nutnosti rolování po kliknutí na Launch Log in New Window z této stránky v celoobrazovkovém zobrazení. V nastavení Vašeho prohlížeče musí být povolen JavaScript pro použití tlačítka Launch Log in New Window. Můžete tedy používat FTP nebo Secure CoPy (SCP) pro zobrazení deníku událostí. Viz Použití FTP nebo SCP pro znovuzískání souborů log. Pro smazání všech událostí zapsaných v logu (deníku), klikněte na Clear Event Log na Webové stránce která deník zobrazuje. Smazané události nemohou už být obnoveny. Pro deaktivaci zaznamenávání událostí založená na jejich úrovni kategorie závažnosti viz Configuring by group - konfigurace podle skupin. 69

75 Pro výpis konfigurovaných událostí a jejich aktuální konfigurace zvolte tabulky Administration, Notification na horním pruhu menu by event pod Event Actions v levém navigačním menu. Viz Configuring by event - nastavení podle událostí Reverse Lookup (Logs>Events>reverse lookup). Funkce Reverse lookup je ve výchozím nastavení neaktivní. Tuto funkci povolte, pokud nemáte DNS server konfigurován nebo má síť díky velkému datovému přenosu malý výkon. Pro aktivní lookup - když nastane nějaká událost, vztahující se k síti, obojí - jak IP adresa, tak doménové jméno pro zařízení zapojené v síti se zaznamenají do deníku událostí. Jestliže zařízení nemá doménové jméno, do deníku událostí se zaznamená pouze jeho IP adresa. Protože doménová jména se mění většinou méně často než IP adresy, zapnutí této funkce může zlepšit schopnost rozpoznat adresy zařízení připojených k síti, která způsobují vznik události. Data log (Logs>Data>options) Zobrazení a uživatelská data logu (Logs>Data>log). Zobrazuje se deník záznamů o měření napětí, ohmických hodnot, the mód Battery Management Systému (nabíjení nebo vybíjení), a okolní a pilotní teploty zaznamenané Battery Management Systémem. Každý záznam je označen datem a časem, kdy byla data ukládána. Můžete prohlížet data log jako stránku na Webovém rozhraní (výchozí zobrazení) nebo pokud chcete vidět větší rozsah dat bez nutnosti rolování, klikněte na Launch Log in New Window; na této straně se zobrazí log na celou obrazovku. V nastavení Vašeho prohlížeče musí být povolen JavaScript, aby bylo možné aktivovat ovládací prvek Launch Log in New Window. 70

76 Alternativně můžete použít FTP nebo Secure CoPy (SCP) pro prohlížení data logu. Viz Použití FTP nebo SCP pro znovuzískání souborů log. Pro vymazání všech dat zpsaných do logu klikněte na Clear Data Log na Webové stránce, která zobrazuje log. Smazaná data data není již možné obnovit. Grafické znázornění datalogu (Logs>Data>graphing). Touto volbou se na displeji zobrazí data logu ve grafu. Grafické znázornění datalogu je vylepšením jeho vlastností. Pro využití této možnosti je nutné mít povolen JavaScript ve Vašem prohlížeči. Alternativně lze použít FTP nebo SCP pro import datalogu do tabulkového procesoru a grafické znázornění provádět v něm. Pro instrukce FTP a SCP, viz Použití FTP nebo SCP pro znovuzískání souborů log. Jaké bude vylepšené grafické znázornění dat a jak účinné bude zobrazení dat závisí na hardware počítače, jeho operačním systému a na Webovém prohlížeči použitém pro přístup k rozhraní jednotky. Redukce počtu datových bodů nebo datových řádek může napomoci přehlednosti zobrazení. Parametr Graph Data Graph Time Popis Graficky zobrazí až 4 datové položky. K zobrazení více datových položek podržte klávesu CTRL (nebo klávesu Command pro počítače Macintosh ), potom vyberte datové položky které odpovídají zkráceným nadpisům sloupců v deníku událostí. Specifikace časové periody ve které budou grafická data zobrazována. Last: Zvolte časový počátek od kterého se budou snímat data záznamu (2, 4, nebo 8 hodin zpět; 1, 2, nebo 4 dny zpět; nebo 1, 2, nebo 4 týdny zpět). Graf bude končit posledním aktuálním záznamem dat. From: Uživatelské nastavení časové periody ve které budou grafická data zobrazována. Pro zobrazení grafu se zadá počáteční a koncový časový údaj. Pro datum každé písmeno m (pro měsíc), d (pro den), a y (pro rok) reprezentuje jeden digit. Pro čas každé písmeno h (pro hodiny) m (pro minuty) reprezentuje jeden digit. Jednodigitové hodiny, minuty, dny a měsíce se zobrazují s vedoucí nulou. 71

77 Klikněte na Apply pro zobrazení grafu nebo klikněte na Cancel pro zrušení změn. Klikněte na Launch Graph in New Window pro zobrazení grafu v novém okně prohlížeče, který Vám umožní i zobrazení na celou obrazovku. Legenda grafu označuje barvu čar grafu pro každá vybraná data. Pokud data položky stejné měřící jednotky, jednotky se zobrazí v legendě. Mají-li data položky stejné jednotky, zobrazí se na levé straně grafu. Při osouvání ukazovátka myši v horizontálním směru se vždy zobrazuje datum, čas a hodnota svislé souřadnice (y) příslušného bodu záznamu. Pomocí menu Zoom můžete zvětšovat a zmenšovat velikost grafu. Modrý sloupec v levém horním rohu grafu mění velikost jako indikátor toho, jak velký rozsah dat je zobrazován a relativní umístění zobrazených dat v záznamu. Pro vycentrování grafu klikněte na některý bod grafu nebo na modrý sloupec. Nastavení intervalu sběru dat - Setting the data collection interval (Logs>Data>interval). Definice v Charge Mode Log Interval a Discharge Mode Log Interval nastaveních určuje, jak často jsou data vzorkována a ukládána do záznamů deníku událostí (logu). Pro nastavení změny intervalu Charge Mode Log Interval se zobrazuje výpočet toho, kolik dní k datu deník může uložit, v závislosti na tom, jaký interval si zvolíme. Když je deník zaplněný, nejstarší údaje jsou vymazány. Pro zamezení toho, aby se automaticky mazala nejstarší data, konfigurujte a použijte volbu configure data log rotation, popsanou v dalším odstavci. Configuring data log rotation (Logs>Data>rotation). Nastavení deníku událostí do režimu heslem chráněných dat v deníku, umístěném na specifikovaném úschovném FTP serveru. Nastavení rotation se umožní, že deník událostí je připsán k obsahu souboru specifikovaného jménem a umístěním. Přidávání dat do tohoto souboru a jeho časový interval můžete specifikovat. Parametr Data Log Rotation FTP Server Address Popis Aktivace nebo deaktivace (výchozí) data log rotation. Umístění FTP serveru kam se bude chráněný deník ukládat. 72

78 Parametr User Name (uživatelské jméno) Password (heslo) File Path (cesta) Filename (jméno souboru) Delay X hours between uploads Upload every X minutes Maximum Retries Failure Wait Time Popis Uživatelské jméno je vyžadováno pro posílání dat do souboru archivace dat deníku událostí (viz výše). Uživatel musí tedy mít konfigurován přístup pro čtení a zápis do tohoto "data repository file" a do adresáře (folder) ve kterém je tento soubor uložen. Heslo je vyžadováno pro zápis dat do souboru "repository file". Cesta k souboru "repository file". Jméno souboru "repository file" (v ASCII textovém souboru). Počet hodin mezi aktualizacemi záznamu dat do tohoto souboru. Počet minut mezi aktualizacemi záznamu dat do tohoto souboru. Maximální číslo, kolikrát se bude systém pokoušet aktualizovat záznam od začátku výpadku. Volba kolik minut počkat před pokusem o další aktualizaci data a času po výpadku. Použití FTP nebo SCP pro znovuzískání souborů log Administrátor nebo uživatel zařízení Device User může používat FTP nebo SCP pro znovuzískání dat z deníku událostí (event.txt) nebo souboru data log (data.txt) a importovat je do tabulkového procesoru. Soubor záznamů všech událostí nebo dat nahraných od doby, kdy byl deník naposledy vymazán nebo (pro data log) zkrácený, protože byla překročena jeho maximální velikost. Soubor obsahuje informace které event log nebo data log nezobrazuje Verzi formátu souboru (první pole) Datum a čas kdy byl soubor získán Jméno, kontakt, a lokalizaci hodnot a IP adres Battery Management Systému Unikátní kód Event Code pro každý záznam událostí (pouze soubor event.txt ) Battery Management System používá čtyřmístné číslo pro záznam roku do deníku událostí. Pro zobrazení roku ve čtyřmístném formátu můžete ve Vašem tabulkovém procesoru použít pro toto zobrazení vhodný formát buňky. 73

79 Jestliže používáte bezpečnostní protokol na principu šifrování pro Váš systém, použijte Secure CoPy (SCP) pro získání souboru událostí. Používáte-li autentizační metodu bez šifrování pro zabezpečení Vašeho systému, použijte FTP pro získání souboru událostí. Viz Security Handbook, dostupný na APC Network Management Card utility CD a na Webové stránce APC (www.apc.com) pro informaci o dostupných protokolech a metodách pro nastavení zabezpečení, které potřebujete. Použití SCP pro znovuzískání souborů. Postup použití SCP pro znovuzískání souboru event.txt file je pomocí následujícího příkazu: scp Použití SCP pro znovuzískání souboru data.txt: scp Použití FTP pro znovuzískání souborů. Postup použití FTP pro znovuzískání souboru event.txt nebo data.txt: 1.Do příkazového řádku napište ftp a IP adresu Battery Management Systému a stiskněte ENTER. Jestliže volba nastavení Port pro FTP Server (nastavení pomocí menu Network v tabulce Administration) byla změněna na jinou než výchozí hodnotu (21), musíte použít nevýchozí hodnotu v příkazu pro FTP. For Windows FTP klienty použijte následující příkaz, včetně mezer. (Pro některé FTP klienty musíte použít dvojtečku místo mezery mezi the IP adresou a číslem portu.) ftp>open ip_address port_number Pro nastavení jiného číslo portu než výchozího pro zvýšení bezpečnosti pro FTP server viz FTP Server (Administration>Network>FTP Server). Můžete specifikovat jakýkoli port od 5001 do Použití "case-sensitive" uživatelského jména a hesla pro Administrátora nebo uživatele zařízení Device user pro přihlášení. Pro Administrátora je výchozí volba apc a pro heslo Password. Pro uživatele zařízení je výchozí hodnota 74

80 device pro uživatelské jméno a apc pro heslo. 3. Použijte příkaz get pro vyslání textu výpisu událostí na Váš místní drive. ftp>get event.txt nebo ftp>get data.txt 4. Můžete použít příkazu del k vymazání obsahu jakéhokoli logu. ftp>del event.txt nebo ftp>del data.txt Nebudete dotázáni na potvrzení toho, že se má provést vymazání. Když mažete data log, deník událostí zaznamená informaci, že byl smazán. Nový soubor událostí event.txt zaznamená toto smazání. 5. Type quit at the ftp> prompt to exit from FTP. Dotazy - Queries (SNMP GETs) Viz SNMP pro popis nastavení SNMPv1 a SNMPv3 které umožňuje NMS zadávat dotazy. Se SNMPv1, které nešifruje data před přenosem, nastavením přístupu s nejvyšším omezením pouze pro čtení (READ) můžeme zadávat informační dotazy, aniž by byla povolena vzdálená změna konfigurace. 75

81 Administrace: všeobecné volby Identifikace (Administration>General>Identification) Definujte hodnoty pro Name (jméno zařízení), Contact (osoba odpovídající za toto zařízení), a Location (fyzické umístění) použité pro agenta SNMP Battery Management Systému. Tato nastavení jsou hodnoty použité pro MIB-II sysname, syscontact, a syslocation Object Identifiers (OIDs). Pro více informací o MIB-II OIDs, viz PowerNet SNMP Management Information Base (MIB) Reference Guide, dostupné na Battery Management System Utility CD a na Webové stránce APC Nastavení data a času Metoda (Administration>General>Date & Time>mode) Nastavení data a času použité pro Battery Management System. Můžete změnit aktuální nastavení manuálně nebo pomocí Network Time Protocol (NTP) serveru: Manual Mode: Postupujte takto: Zadejte datum a čas pro Battery Management System. Vyberte checkbox Apply Local Computer Time aby se se sesynchronizovalo nastavení data a času podle počítače, který používáte. Synchronize with NTP Server - Synchronizace s NTP Serverem: NTP Server definuje nastavení data a času pro Battery Management System. Nastavení Primary NTP Server Definice Zadejte IP adresu nebo jméno domény primárního NTP serveru. 76

82 Nastavení Secondary NTP Server Time Zone Update Interval Update Using NTP Now Definice Zadejte IP adresu nebo jméno domény sekundárního NTP serveru, kdfyž je sekundární server k dispozici. Vyberte časovou zónu time zone. Počet hodin je předznačen každé časové zóně ve výpisu časového posunu od světového času Coordinated Universal Time (UTC) dříve nazývaného Greenwich Mean Time (GMT). Definujte jak často, v hodinách, má Battery Management System přistupovat na NTP server pro update času. Minimum: 1; Maximum: 8760 (1 rok). Iniciace a okamžitý update data a času z NTP serveru. Letní a zimní čas - Daylight saving (Administration>General>Date & Time>daylight saving) Nastavení tradičního amerického zobrazování času Daylight Saving Time (DST) nebo místního nastavení ukládání času, jak je ve Vaší oblasti obvyklé. DST je ve výchozím nastavení neaktivní. Když chceme provést uživatelské nastavení Daylight Saving Time (DST): Jestliže místní letní čas DST připadá vždycky na čtvrtý výskyt konkrétního dne v týdnu v konkrétním měsíci (např. čtvrtou neděli) volíme Fourth/Last. Jestliže někdy nastane, že se příslušný den v měsíci opakuje pětkrát, časové nastavení se změní ve čtvrtou neděli. Jestliže místní DST vždy začíná nebo končí při posledním výskytu určitého dne v týdnu v daném měsíci, nezávisle na tom, je-li to čtvrtý nebo pátý výskyt zvolte Fifth/Last. Format (Administration>General>Date & Time>date format) Vyberte číselný formát ve kterém se budou zobrazovat všechna data v tomto uživatelském rozhraní. Ve výběru každé písmeno m (pro měsíc), d (pro den), a y (pro rok) představuje jeden digit. Jednomístné dny a měsíce jsou zobrazovány s vedoucí nulou. 77

83 Použití.ini souboru (Administration>General>User Config File) Použití nastavení jednoho Battery Management Systému pro konfiguraci druhého. Získáme soubor config.ini nakonfigurovaného Battery Management Systému, přizpůsobíme tento soubor (například změníme IP adresu), a nahrajeme přizpůsobený soubor do nového Battery Management Systému. Jméno souboru může mít až 64 znaků a musí mít příponu ini. Uschovejte si originál přizpůsobeného souboru pro budoucí použití. Soubor který si uschováte je jediným záznamem Vašich změn původního nastavení. Status Upload Informuje o stavu uploadu. Stažení se zdaří i tehdy, obsahuje-li soubor chyby, ale objeví se hlášení o chybách v deníku událostí. Prohlédněte přizpůsobený soubor a nahrajte ho pro konkrétní Battery Management System pro nastavení jeho vlastní konfigurace. Pro znovuzískání a přizpůsobení konfiguračního souboru Battery Management Systému viz Získání a export souboru.ini. Místo nahrávání upraveného souboru pro jeden Battery Management System můžete exportovat soubor pro více Battery Management Systémů použitím FTP nebo SCP scriptu nebo dávkového souboru a APC.ini file utility, dostupné na Jednotky pro měření teploty (Administration>General>Unit Preference) Zvolte jednotku pro teplotní stupnici (Fahrenheit nebo Celsius) ve které budou zobrazovány všechny údaje o teplotě měřené v tomto uživatelském rozhraní. 78

84 Reset rozhraní (Administration>General>Reset/Reboot) Akce Reboot Management Interface Definice Restartuje rozhraní Battery Management Systému. Reset All1 Reset Only1 1. Reset může trvat až minutu. Zatrhněte Include TCP/IP pro reset všech konfiguračních hodnot; zrušte označení Include TCP/IP pro reset všech konfiguračních hodnot kromě TCP/IP. TCP/IP settings: Nastavení konfigurace TCP/IP na DHCP & BOOTP; jejich výchozí nastavení vyžaduje, aby Battery Management System přijal jejich TCP/IP nastavení DHCP nebo BOOTP serveru. Viz Nastavení TCP/IP (Administration>Network>TCP/IP). Event configuration (konfigurace událostí): Resetuje všechny změny konfigurace událostí, řazení událostí do skupin na výchozí nastavení. Aktivace Modbus (Administration>General>Serial Modbus) Pro aktivaci funkce Modbus, která dovolí vytvoření Management Systému pro monitorování Battery Management Systému, zvolte tabulku Administration, General v horním pruhu menu a Serial Modbus v levém navigačním menu. Nastavte komunikační rychlost pro Modbus (9600 nebo bps), a definujte unikátní cílové "Target Unique" ID. Pro uložení nastavených změn se musíte odhlásit. Viz Battery Management System Installation manual for Modbus installation information, včetně informace o konfiguraci DIP přepínačů a výstupů Modbus. 79

85 Konfigurace Linků (Administration>General>Quick Links) Zvolte tabulku Administration, General v horním pruhu menu a Quick Links v levém navigačním menu pro zobrazení a změnu připojení URL zobrazovaného vlevo dole na každé stránce rozhraní. Jako výchozí jsou nastaveny tyto přístupy na následující Webové stránky: Link 1: Home page - hlavní Webová stránka APC. Link 2: Stránka kde najdete ukázky Webově nastavitelných produktů APC. Link 3: Hlavní stránka APC pro dálkový monitorovací servis Remote Monitoring Service. Pro přenastavení následujících parametrů klikněte na jméno linku ve sloupci Display: Display: Stručné označení jména připojení (link name) zobrazované na každé stránce rozhraní. Name: Jméno které plně identifikuje cílové připojení Address: Nějaké URL například URL jiného zařízení nebo serveru O Battery Management Systému (Administration>General>About) Hardwarová informace je potřebná pro uživatelskou podporu APC při řešení problémů s Battery Management Systémem. Sériové číslo a MAC adresa jsou také dostupné na štítku Battery Management Systému. Informace o firmware pro aplikační moduly a APC OS (AOS) udává jméno, verzi firmware a datum a čas, kdy byl každý firmwarový modul vytvořen. Tato informace je vždy potřebná při vyhledávání závad a nastavování při aktualizaci firmware dostupné na Webové stránce APC. Management Uptime je doba, po kterou má zařízení pracovat nepřetržitě. 80

86 APC průvodce konfigurace IP Možnosti, požadavky a instalace Jak používat průvodce nastavením konfigurace TCP/IP APC průvodce konfigurace IP "APC Device IP Configuration Wizard" konfiguruje IP adresu, subnet mask a výchozí gateway jedné nebo více karet Network Management nebo zařízení APC nastavitelných po síti (APC network-enabled devices, zařízení obsahujících vloženou kartu Management Card). Průvodce můžete používat s jedním z uvedených přístupů: Dálkově přes Vaši TCP/IP síť pro nalezení a konfiguraci nekonfigurovaných karet Management Cards nebo zařízení na témž segmentu sítě pomocí průvodce pracujícího v počítači. Pomocí přímého připojení sériového portu Vašeho počítače ke kartě Management Card nebo zařízení pro její konfiguraci nebo rekonfiguraci.. Systémové požadavky Průvodce pracuje v operačních systémech Microsoft Windows 2000, Windows 2003 a Windows XP. Instalace Pro instalaci průvodce z CD Utility: 1. Je-li povolena funkce autorun, uživatelské rozhraní startuje z CD když CD vložíte. Jinak musíte otevřít soubor contents.htm na CD. 2. Klikněte na Device IP Configuration Wizard a postupujte podle instrukcí. Instalace průvodce ze staženého spustitelného souboru: 1. Otevřete 2. Stáhněte průvodce Device IP Configuration Wizard. 3. Spusťte stažený spustitelný.exe soubor. 81

87 Použití průvodce - Wizard Většinu softwarových firewallů se musí přechodně vyřadit, aby průvodce mohl nalézt nekonfigurované karty Network Management Cards. Spuštění průvodce Při instalaci se vytvoří nabídka průvodce, dostupná v menu Start. Dálková konfigurace základního nastavení TCP/IP Příprava pro konfiguraci nastavení. Předtím než spustíte průvodce: 1. Kontaktujte Vašeho správce (administrátora) sítě. abyste získali správné nastavení TCP/IP. 2. Jestliže budete konfigurovat větší počet nekonfigurovaných karet Management Card nebo po síti nastavovaných zařízení, zjistěte si MAC adresu každého z nich pro jeho identifikaci, když ho průvodce nalezne. (Průvodce zobrazí MAC adresu, na které pak zadáte nastavení TCP/IP.) Pro kartu Management Card kterou instalujete je MAC adresa vyznačena na spodku karty. Pro po síti nastavitelná zařízení (s vestavěnou kartou Management Card) je MAC adresa na štítku zařízení. Můžete také získat MAC adresu ze štítku "Quality Assurance slip" na spodku Management Card nebo zařízení. Práce průvodce při konfiguraci. Prozkoumání a konfigurace nekonfigurované karty Management Cards nebo po síti nastavitelného zařízení po síti. 1. V menu Start vybereme průvodce Wizard. Ten detekuje první kartu Management Card nebo po síti nastavitelné zařízení, které ještě není konfigurováno. 2. Zvolte Remotely (over the network) a klikněte na Next >. 3. Zadejte IP systému, subnet mask, a default gateway pro Management Card nebo zařízení identifikované pomocí MAC adresy. Klikněte na Next >. 82

88 Na obrazovce Transmit Current Settings Remotely, kde zvolíte pole Start a Web browser when finished, se připojí výchozí Webový prohlížeč k Management Card nebo zařízení poté, když průvodce vyšle nastavení. 4. Klikněte na Finish pro přenos nastavení. Jestliže zadávaná IP adresa je v síti již použita, průvodce vyzve k zadání IP adresy, která ještě není použita. Zadejte správnou IP adresu a klikněte na Finish. 5. Jestliže průvodce najde jinou nekonfigurovanou kartu Network Management Card nebo zařízení, zobrazí se obrazovka pro zadání nastavení TCP/IP. Opakujte tuto proceduru počínaje bodem 3, nebo přeskočte na Management Card nebo zařízení, jehož MAC adresa je právě zobrazena, klikněte Cancel. Lokální nastavení konfigurace nebo rekonfigurace TCP/IP 1. Kontaktujte Vašeho správce (administrátora) sítě. abyste získali správné nastavení TCP/IP. 2. Na Battery Management Systému resetujte DIP switch #7 do vypnuté pozice OFF. 3. Připojte sériový konfigurační kabel (který byl dodán s Management Card nebo zařízením) na dostupný sériový port Vašeho počítače a na sériový port karty nebo zařízení. Ověřte, že port počítače nepoužívá žádná jiná aplikace. 4. V menu Start zvolte aplikaci průvodce. 5. Jestliže karta Network Management Card nebo po síti nastavované zařízení není konfigurováno, čekejte, až ho průvodce rozpozná. Jinak klikněte na Next>. 6. Vyberte Locally (through the serial port) a klikněte na Next >. 7. Zadejte IP systému, subnet mask, a default gateway pro Management Card nebo zařízení a klkněte na Next >. 8. Na obrazovce Transmit Current Settings Remotely, jestliže vyberete Start a Web browser when finished, výchozí Webový prohlížeč připojí kartu Management Card nebo zařízení k průvodci pro vyslání nastavení. 9. Klikněte na Finish pro přenos nastavení TCP/IP. Jestliže Vámi zvolená IP adresa je v síti již použita, průvodce Vás vyzve k zadání IP adresy, která není 83

89 použita. Zadejte správnou IP adresa a klikněte na Finish. 10. Jestliže vyberete Start a Web browser when finished v kroku 6, můžete nyní konfigurovat další parametry po Webovém rozhraní karty nebo zařízení. 11. Pro ukončení stiskněte CTRL+C, odhlaste se, odpojte Vámi použité sériové kabely a restartujte služby které jste měli vyřazené. 12. Resetujte DIP switche do polohy, kterou měly před bodem 2. 84

90 Jak exportovat nastavení konfigurace Získání a export souboru.ini Souhrnně o postupu Administrátor může získat soubor.ini Battery Management Systému a exportovat ho do jiného Battery Management Systému nebo do více Battery Management Systémů. 1. Konfigurujte nastavení Battery Management Systému tak, jak ho chcete exportovat. 2. Získejte soubor.ini z tohoto Battery Management Systému. 3. Přizpůsobte soubor posledním změnám TCP/IP nastavení. Uschovejte si originál přizpůsobeného souboru pro budoucí použití. Soubor který si uschováte je jediným záznamem Vašich změn původního nastavení. 4. Použijte podporovaný protokol pro přenos souborů do Battery Management Systému pro přenos kopie do jednoho nebo více Battery Management Systémů. Pro přenos na více Battery Management Systémů, použijte FTP nebo SCP script nebo APC.ini file utility. Každý přijatý uživatelský soubor překonfigurujte na jeho vlastní nastavení a pak původní vymažte. Obsah souboru.ini Konfigurační soubor.ini můžeme získat z Battery Management Systému takto: section headings a keywords (pouze tam, kde jsou podporovány pro zařízení, ze kterého získáváme konfigurační soubor): Section headings jsou jména skupin, uzavřená v hranatých závorkách ([ ]). Keywords, pod každým section heading, jsou návěští popisující nastavení pro specifický Battery Management System. Každý keyword je 85

91 následován rovnítkem a hodnotou (buď výchozí nebo konfigurovanou hodnotou). Klíčové slovo Override: S tímto výchozím nastavením, toto slovo zabraňuje exportování jednoho nebo více klíčových slov a jejich pro zařízení specifických hodnot, např. v sekci [NetworkTCP/IP], výchozí hodnota pro Override (tmac adresa Battery Management Systému) blokuje exportování hodnot pro SystemIP, SubnetMask, DefaultGateway, a BootMode. Detailní procedury Retrieving. Nastavení a získání souboru.ini pro export: 1. Je-li to možné, použijte rozhraní Battery Management Systému pro konfiguraci se změnami pro export. Přímou editací souboru config.ini riskujeme, že při ní zavedeme chyby. 2. Použití FTP pro získání souboru config.ini z konfigurovaného Battery Management Systému: a. Otevřeme připojení k Battery Management Systému, použitím jeho IP adresy: ftp> open ip_address b. Přihlásíme se s použitím uživatelského jména a hesla jako Administrator. c. Získáme soubor config.ini který obsahuje nastavení Battery Management Systému: ftp> get config.ini Soubor je zapsán ve složce, kde se spouští FTP. Pro získání konfiguračního nastavení pro více Battery Management Systémů a jejich export do jiných Battery Management Systémů, viz Release Notes: ini File Utility, version 1.0, dostupné na the Battery Management System Utility CD a na Customizing - uživatelské přizpůsobení. Než soubor odešlete, musíte ho uživatelsky přizpůsobit. 1. Pro úpravu souboru použijeme textový editor. Sekce headings, keywords, a předvolené hodnoty pre-defined values nejsou závislé na konkrétním zařízení, ale řetězce hodnot závisí na konkrétním zařízení - case-sensitive. 86

92 Použijte uvozovekpro označení prázdné hodnoty, například LinkURL1="" znamená, že URL je záměrně nedefinováno. Do uvozovek uzavřete také jakékoli hodnoty, které obsahují vodicí mezery nebo které už v uvozovkách již uzavřené jsou. Pro export plánovaných událostí konfigurujte hodnoty přímo v souboru.ini. Pro export systémového času s nejvyšší přesností, jestliže Battery Management Systémy mají přístup k Network Time Protocol serveru, nastavte enabled pro NTPEnable: NTPEnable=enabled Alternativně zkraťte dobu přenosu při exportu tak, že exportujete sekci[systemdate/time] jako oddělený soubor.ini. Pro přidání komentářů začínáme každý řádek pro komentář středníkem (;). 2. Zkopírujte upravený soubor s jiným jménem do stejné složky: Název souboru může mít až 64 znaků a musí mít příponu.ini. Uschovejte si originál přizpůsobeného souboru pro budoucí použití. Soubor který si uschováte je jediným záznamem Vašich změn původního nastavení. Přenos souboru na jeden Battery Management System. Přenos souboru.ini k do jiného Battery Management Systému, se provede takto: Z Webového rozhraní zvolíme přijímající Battery Management System, zvolíme tabulku Administration, General v horním pruhu menu a User Config File v levém navigačním menu. Zadejte plnou cestu k souboru nebo použijte Browse. Použijte některý přenosový protokol podporovaný Battery Management Systémy, jako např. FTP, FTP Client, SCP, nebo TFTP). Následující příklad používá FTP: a. Ze složky obsahující kopii uživatelského soboru.ini, použijte FTP pro nalogování k Battery Management Systému, kterému budete exportovat soubor.ini: ftp> open ip_address 87

93 b. Exportujte kopii uživatelského.ini souboru do kořenového adresáře (root directory) přijímajícího Battery Management Systému: ftp> put filename.ini Export souboru pro více Management Systémů. Export.ini souboru pro více Battery Management Systémů: Použijte FTP nebo SCP, ale pište skript který začleňuje a opakuje kroky použité při exportu souboru pro jeden Battery Management System. Použijte dávkové zpracování souboru a APC.ini file utility. Vytvoření dávkového souboru batch file a použití utility, viz Release Notes: ini File Utility, version 1.0 na Battery Management System Utility CD. Upload událostí a chybových hlášení Události a jejich chybová hlášení Následující hlášení se zobrazí, když přijímající Battery Management System použije.ini soubor pro update svého nastavení: Configuration file upload complete, with number valid values Jestliže keyword, jméno sekce, nebo hodnota jsou neplatné, dojde sice k uploadu do přijímajícího Battery Management Systému, ale je zobrazen přídavný text události o chybovém stavu. Text události Configuration file warning: Invalid keyword on line number. Configuration file warning: Invalid value on line number Configuration file warning: Invalid section on line number. Configuration file warning: Keyword found outside of a section on line number. Configuration file warning: Popis Řádek se špatným klíčovým slovem nebo hodnotou je ignorován. Je-li špatná sekce jména - name, všechny hodnoty párů klíčové slovo/hodnota v této sekci jsou ignorovány. Klíčové slovo na začátku souboru (tj. před nějakou hlavičkou sekce) je ignorováno. Jestliže je soubor příliš velký, bude upload nekompletní. Redukujte 88

94 Configuration file exceeds maximum size. velikost souboru nebo jej rozdělte do dvou souborů, a proveďte upload znovu. Hlášení v souboru config.ini Zařízení asociovaná s Battery Management Systémem, ze kterých kopírujeme soubor config.ini se musí objevit správně i v uspořádání systému, kam je konfigurační soubor přenášen. Jestliže zařízení není přítomno, nebo není rozpoznáno z jiných příčin, soubor config.ini obsahuje hlášení pod jménem příslušné sekce, namísto klíčového slova a hodnoty. Jestliže jste neměli v úmyslu exportovat konfiguraci zařízení jako součást souboru.ini pro import, ignorujte tato hlášení. Chyby generované při hodnotách Overridde Klíčové slovo Override a jeho hodnota bude generovat chybová hlášení v denílu událostí, když jeho bloky budou exportovat nějaké hodnoty. Viz Obsah souboru.ini pro informaci o tom, které hodnoty jsou potlačeny. Protože potlačené hodnoty jsou specifické pro dané zařízení a nejsou vyhrazena pro export na jiné Battery Management Systémy, ignorujte tato chybová hlášení. Abyste zamezili výskytu těchto chybových hlášení, můžete smazat řádky které obsahují klíčové slovo Override a řádky které obsahují hodnoty pro override. Nemažte nebo neměňte řádky obsahující sekce záhlaví. Příbuzná témata Pro operační systémy Windows, místo přenosu souborů.ini, můžete použít průvodce APC Device IP Configuration Wizard pro update základníhotcp/ip nastavení Battery Management Systémů a konfigurovat další nastavení pomocí jejich uživatelských rozhraní. Viz APC průvodce konfigurace IP. 89

95 Přenos souborů Aktualizace Firmware Výhody aktualizace firmware Když aktualizujete firmware Battery Management Systému: Získáte poslední opravenou verzi s řadou zlepšení Jsou dostupné lepší obslužné vlastnosti pro uživatele. Používejte firmware stejné verze sladěný s Vaší sítí pro všechny Battery Management Systémy aby byly podporovány u všech stejné vlastnosti. Upgrade aplikace (APP) může trvat až 7 minut pro každou jednotku připojenou k Battery Management Systému. Soubory Firmware (Battery Management System) Firmwarová verze se skládá ze 2 modulů: modulu operačního systému APC (AOS) a aplikačního modulu (APP). Každý modul obsahuje jeden nebo více kontrolních součtů Cyclical Redundancy Checks (CRCs) jako ochranu dat proti poškození během přenosu Soubory operačního systému APC (AOS) a aplikačních modulů používají s Battery Management Systémem sdíleně týž základní formát: apc_hardware-version_type_firmware-version.bin apc: označuje že je to soubor APC. hardware-version: hw0x identifikace hardwarové verze, pro kterou je určen tento binární soubor. 90

96 type: Identifikace, který soubor je pro ooperační systém APC (AOS) nebo pro aplikační moduly pro Battery Management System. version: Číslo verze tohoto souboru. bin: Indikace, že jde o binární soubor. Získání nejnovější verze firmware Automatický nástroj pro aktualizace "upgrade tool" pro Microsoft Windows systémy. Tento nástroj automatizuje přenos modulů firmware s podporou operačního systému Windows. Získání nejnovější verze tohoto bezplatného nástroje je možné na adrese tools/download. Na této Webové stránce naleznete nejnovější verze firmware pro Vaše produkty APC (v tomto případě pro Battery Management System) a automatickou možnost stažení těchto souborů. Nikdy nepoužívejte tento nástroj pro jiný produkt APC, než pro který je upgrade určen. Manuální aktualizace, primárně pro systémy Linux. Jestliže Váš počítač na Vaší síti nepoužívá operační systém Microsoft Windows, musíte provést aktualizaci firmware pro Vaše Battery Management Systémy s použitím odděleného AOS a aplikačních modulů firmware. Moduly firmware získáte na Metody přenosu souborů firmware Aktualizace firmware pro Battery Management System používá jednu z těchto metod: Pro počítač v síti, pracující s operačním systémem Microsoft Windows použijeme aktualizační nástroj, stažený ze stránek APC. Pro počítač v síti, pracující s jiným podporovaným operačním systémem použijeme FTP nebo SCP pro přenos individuálního AOS a aplikačních modulů firmware. Pro Battery Management System který nepracuje ve Vaší síti použijte 91

97 XMODEM pro sériové připojení pro přenos individuálních modulů firmware z Vašeho počítače do Battery Management Systému. Když přenášíte individuální firmwarové moduley, musíte přenášet modul pro operační systém APC (AOS) do Battery Management Systému před přenosem aplikačních modulů. Použití FTP nebo SCP pro upgrade Battery Management Systému FTP. použití FTP pro upgrade Battery Management Systému po síti: Battery Management System musí být připojen k síti a jeho systémové IP, subnet mask, a default gateway musí být konfigurován FTP server musí být nastaven pro Battery Management System. Pro přenos souborů: 1. Otevřete okno příkazového řádku v počítači na síti. Přejděte do adresáře který obsahuje soubory firmware a vypište tyto soubory: C:\>cd\apc C:\apc>dir Pro tyto vypsané soubory, hw0x reprezentuje hardwarovou verzi a xxx reprezentuje číslo verze firmware: apc_hw0x_aos_xxx.bin apc_hw0x_application_xxx.bin 2. Otevřete sekci FTP client: C:\apc>ftp 3. Napište open a IP addresu Battery Management Systémů, a stiskněte ENTER. Jestliže nastavení port pro FTP server bylo změněno ze svého výchozího nastavení 21, musíte použít pro nastavení nevýchozí hodnoty v příkazu FTP. Pro FTP klienty Windows, oddělte nevýchozí číslo portu z IP adresy mezerou. Například: ftp> open Někteří FTP klienti vyžadují místo toho použití dvojtečky před číslem portu. 4. Přihlašte se jako Administrator; apc je výchozí uživatelské jméno a heslo. 92

98 5. Aktualizace AOS. (Například, hw0x je hardwarová verze a xxx je číslo verze firmware): ftp> bin ftp> put apc_hw0x_aos_xxx.bin 6. Když FTP potvrdí přenos, napište quit pro uzavření relace. 7. Po 20 sekundách opakujte bod 2 až bod 5. V bodu 5, použijte jméno aplikačního modulu. SCP. Použití Secure CoPy (SCP) při aktualizaci firmware pro Battery Management System: 1. Identifikujte umístění modulů popsaných v předchozích instrukcích pro FTP. 2. Použijte SCP příkazový řádek pro přenos modulu AOS firmware do Battery Management Systému. Následující příklad používá hw0x jako reprezentaci hardwarové verze zařízení a xxx jako údaj o čísle verze modulu AOS: scp apc_hw0x_aos_xxx.bin 3. Použijte podobně SCP příkazový řádek se jménem aplikačního modulu pro přenos druhého modulu firmware do Battery Management Systému. Jak aktualizovat více Battery Management Systémů Export nastavení konfigurace. Můžete vytvořit dávkové soubory a použít utility APC pro přenos nastavení konfigurace více Battery Management Systémů a export k dalším Battery Management Systémům. Viz Release Notes: ini File Utility, version 1.0, available on the Battery Management System Utility CD. Použití FTP nebo SCP pro upgrade více Battery Management Systémů. Pro aktualizaci více Battery Management Systémů s použitím FTP client nebo SCP, napište script který automaticky provede proceduru. 93

99 Použití XMODEM k aktualizaci Battery Management Systému Pro upgrade firmware pro Battery Management System který není na síti: 1. Získejte individuální moduly firmware (AOS modul a aplikační modul) z 2. Zvolte sériový port na lokálním počítači a vypněte všechny služby které používají tento port. 3. Na Management Systému resetujte DIP switch #7 do polohy OFF. 4. Připojte dodávaný sériový kabel (APC part number ) ke zvolenému portu a k sériovému portu na Battery Management Systému. 5. Spusťte terminálový program jako např. HyperTerminal, a konfigurujte vybraný port na 9600 bps (nebo bps, jestliže Vámi užívaný Modbus je nastaven na tuto rychlost), 8 data bits, no parity, 1 stop bit, a no flow control. Modbus pracuje na 9600 nebo bps. Použijte řídící konzoli jestliže je nastaven Modbus; sériový port Vašeho počítače a Modbus musí komunikovat se stejnou rychlostí sériového protokolu. 6. Stskněte ENTER (opakovaně, je-li to nutné) pro zobrazení výzvy User Name. 7. Zadejte uživatelské jméno Administrator a heslo (apc jako výchozí pro obojí). 8. Z menu Control Console vyberte System, pak Tools, pak File Transfer, pak XMODEM; a napište Yes při dotazu na pokračování. 9. Zvolte přenosovou rychlost, nastavte rychlost terminálového programu na odpovídající Vašemu výběru a stiskněte ENTER. Vyšší přenosová rychlost umožní rychlejší upgrade. 10. Z menu terminálového programu vyberte binary AOS file pro přenos pomocí XMODEM-CRC. Když je přenos po XMODEMu kompletní, nastavte přenosovou rychlost na 9600 bps (nebo bps, jestliže Vámi užívaný Modbus je nastaven na tuto rychlost). Battery Management System automaticky restartuje. 11. Opakujte kroky 5 až 10 pro instalaci aplikačního modulu. V kroku 10, použijte jméno souboru aplikačního modulu, ne jméno souboru modulu AOS. 94

100 12. Na konci relace se odhlaste, připojte zpět odpojené sériové kabely a restartujte služby, které byly zastaveny. 13. Resetujte DIP switche do konfigurace, kterou měly před krokem 2. Pro informaci o formátech použitých pro firmwarové moduly viz Soubory Firmware (Battery Management System). Verifikace Upgrade a Update Verifikace úspěšného nebo špatného přenosu Pro ověření, zda byl přenos aktualizace firmware úspěšný, použijte menu Network na řídící konzoli a zvolte FTP Server aby se zobrazilo Last Transfer Result, nebo použijte SNMP GET pro mfiletransferstatuslasttransferresult OID. Kódy výsledků přenosu Kód Successful Result not available Failure unknown Server inaccessible Server access denied File not found File type unknown File corrupt Popis Přenos souboru byl úspěšný. Přenášené soubory nebyly nahrány. Poslední přenos souboru byl neúspěšný z neznámých příčin. V síti nebyly nalezeny servery TFTP nebo FTP. Je zakázán přístup k TFTP nebo FTP serveru. TFTP nebo FTP server nemohl nalézt požadovaný soubor. Soubor byl přenesen, ale nebyl rozpoznán jeho typ. Soubor byl přenesen, ale poslední kontrolní součet CRC neodpovídá. 95

101 Kontrola čísla verze instalovaného firmware. Použijte Webové rozhraní pro ověření verze aktualizovaného firmware modulu modules pomocí výběru Administration, General v horním pruhu menu a About v levém navigačním menu, nebo použijte SNMP GET pro MIB II sysdescr OID. 96

102 Vyhledávání poruch Problémy Battery Management Systému Pro problémy, které zde nejsou popsány nebo když problém nadále přetrvává Kontaktujte Uživatelskou podporu APC - APC Worldwide Customer Support. Problém Unable to ping the Battery Management System (Není odezva systému) Cannot allocate the communications port through a terminal program (Terminálový program nenalezl port) Cannot access the control console through a serial connection (Není přístup z řídící konzole při sériovém připojení) Řešení problému Jestliže LED stavu Management Systému svítí zeleně, Zkuste "ping" z jiného uzlu téhož segmentu sítě, kde je Battery Management System. Jestliže to nefunguje, není problém s Battery Management Systémem. Jestliže stavová dioda nesvítí zeleně nebo je správná odezva na "ping test", proveďte následující kontroly: Zkontrolujte všechna síťová připojení. Zkontrolujte IP addresy Battery Management Systému a NMS. Jestliže je NMS na odlišné fyzické síti (nebo subsíti) než Battery Management System, ověřte IP addresu pro default gateway (nebo router). Zkontrolujte počet bitů v masce v subsíti Battery Management Systému. Předtím než použijete terminálový program pro konfiguraci Battery Management Systému, musíte vypnout všechny aplikace a služby nebo programy, které používají tento komunikační port. Zkontrolujte že pro připojení k portu je použit správný sériový kabel (APC part number ). Zkontrolujte, zda je přenosová rychlost zvolena správně: 9600 nebo Zkontrolujte že DIP nastavení switchů je správné. Pro přístup k řídící konzoli po sériovém rozhraní musí DIP switch #7 být nastaven do polohy OFF. 97

103 Problém Cannot access the control console remotely (Není vzdálený přístup k řídící konzoli) Cannot access the Web interface (Není přístup k Webovému rozhraní) Řešení problému Zkontrolujte, zda je použita správná metoda pro přístup, Telnet nebo Secure SHell (SSH). Administrator může aktivovat tyto metody pro přístup. Telnet je nastaven jako výchozí. Aktivace SSH automaticky deaktivuje Telnet. Pro SSH může Battery Management System vytvářet host key. Battery Management System může začít do 5 minut vytvářet host key; a SSH je během této doby nepřístupné. Zkontrolujte zda HTTP nebo HTTPS přístup je povolen. Zkontrolujte zda máte správně specifikované URL takové, které je konzistentní se systémem zabezpečení, užívaným pro Battery Management System. SSL vyžaduje https, ne http na začátku URL. Zkontrolujte odezvu na "ping" Battery Management Systému. Zkontrolujte zda Vámi používaný Webový prohlížeč je podporován pro Battery Management System. Viz Podporované Webové prohlížeče. Jestliže Battery Management System byl správně restartován a SSL zabezpečení je nastaveno, Battery Management System může generovat certifikát serveru. Battery Management System může vytvářet tento certifikát až 5 minut, a SSL server je během této doby nepřístupný. 98

104 SNMP problémy Problém Unable to perform a GET (Neschopnost GET) Unable to perform a SET (Neschopnost SET) Unable to receive traps at the NMS (Neschopnost příjmu trapů do NMS) Traps received at an NMS are not identified (Trapy přijaté NMS nejsou identifikovány) Řešení problému Ověřte načtení (GET) jména komunity (SNMPv1) nebo konfigurace uživatelského profilu (SNMPv3). Použijte řídící konzoli nebo Webové rozhraní pro zajištění toho, že NMS bude mít přístup. Viz SNMP. Ověřte nastavení pro čtení a zápis read/write (SET) jméno komunity (SNMPv1) nebo konfiguraci uživatelského profilu (SNMPv3). Použijte řídící konzoli nebo Webové rozhraní pro zajištění, že NMS má přístup pro zápis (SET) (SNMPv1)nebo je garantován přístup k cílové IP adrese přes access control list (SNMPv3). Viz SNMP. Ujistěte se, že typy trapů (SNMPv1 nebo SNMPv3) jsou správně nakonfigurovány pro NMS jako příjemce trapů. Pro SNMP v1, dotaz mconfigtrapreceivertable APC MIB OID pro ověření, že NMS IP adresa je vypsána správně a že jméno komunity community name definované pro NMS odpovídá community name v tabulce. Jestliže některé z nich není správně, použijte SETy pro mconfigtrapreceivertable OIDs, nebo použijte řídící konzolu nebo Webové rozhraní pro správnou definici příjemce trapů. Pro SNMPv3, kontrolujte konfiguraci uživatelského profilu pro NMS, a spusťte test trapů. Viz SNMP Trapy, Trap Receivers - příjemci trapů (Administration>Notification>SNMP Traps>trap receivers) a SNMP Trap Test (Administration>Notification>SNMP Traps>test). Viz dokumentace Vašeho NMS pro ověření, že trapy jsou správně integrovány v databázi alarmů/trapů. 99

105 Alarmy Alarmy prostředí Alarmy prostředí aktivují LED Environment v Battery Management Systému. Critical Alarms - kritické alarmy Alarm c Postup nápravy High Ambient Temperature (Vysoká okolní teplota) Teplota vzduchu v okolí bateriové větve překročila nastavenou prahovou hodnotu. Výchozí mezní teplota je: 95 F (35 C) Kontrolujte regulaci teploty a ventilační systémy v místnosti a kontrolujte přehřátí baterií (obvykle je způsobeno přebíjením). POZNÁMKA: Olověné akumulátory mají optimální dobu životnosti při 77 F (25 C). Příliš vysoká teplota může podstatně zkrátit životnost baterií ve větvi. Warning Alarms - výstražné alarmy Alarm Možná příčina Postup nápravy Low Ambient Temperature (Nízká okolní teplota) Input Contacts (Vstupní kontakty) Teplota vzduchu u bateriové větve je nižší než předvolená prahová hodnota. Výchozí mezní teplota je: 50 F (10 C) Aktivace vstupních kontaktů alarmu. Kontrolujte regulaci teploty a ventilační systémy v místnosti. POZNÁMKA: Olověné akumulátory mají optimální dobu životnosti při 77 F (25 C). Příliš nízká teplota může způsobit, že baterie nebudou schopny potřebný výkon pro UPS, a může to způsobit že UPS odpojí zátěž předčasně. Kontrolujte stav externího monitorovacího zařízení které posílá vstupní signál. 100

106 Alarmy nabíječe LED Charger je aktivována, jestliže napětí bateriové větve (VDC) má alarmovou úroveň, nebo když nastane vybíjení. Critical Alarms - kritické alarmy Alarm Možná příčina Postup nápravy High String Voltage (Vysoké napětí větve) Low String Voltage (nízké napětí větve) Celkové napětí větve přesahuje nastavenou prahovou hodnotu Výchozí hodnota je 2,4 V na článek pro olověné akumulátory Nabíječ větve může být porouchaný nebo špatně nastavený. Je-li tomu tak, může dojít k trvalému poškození baterií. Celkové napětí větve je pod nastavenou prahovou hodnotou. Výchozí hodnota je 2,15 V na článek pro olověné akumulátory Je-li LED na Management Controlleru neaktivní - nesvítí, a všechna napětí na bateriích jsou přítomná a vyvážená, nabíječ větve může být porouchaný nebo nesprávně nastavený. Je-li tomu tak, může dojít k trvalému poškození baterií. Viz Cell Max Voltage Limit podle konfiguračních informací. Nastavte nabíjecí stejnosměrné napětí větve na hodnotu doporučenou výrobcem baterií. Zkontrolujte zda nejsou přerušeny pojistky nebo připojovací vodiče k Battery Management Systému (přerušenou pojistku nebo rozpojení indikuje LED v Management Controlleru) Viz Cell Min Voltage Limit pro konfigurační informace. Nastavte nabíjecí stejnosměrné napětí větve na hodnotu doporučenou výrobcem baterií. 101

107 Critical Alarms - kritické alarmy Alarm Možná příčina Postup nápravy System On Battery (Systém pracuje z baterie) Nabíječ nemá napájení. The baterie dodávají výkon do zátěže. Poznámka: Průchod jakéhokoli záporného proudu nad 10 A po dobu nad 2 sekundy spustí alarm vybíjení. Avšak, je-li iniciován vybíjecí test, Battery Management System vyžaduje trvalý vybíjecí proud 10 A po více než 5 sekund Vyšetřete příčiny pro ztrátu napájení nabíječe a odstraňte je, je-li to možné. High Ripple Current (Vysoké zvlnění proudu) Zjištění vysokého zvlnění stejnosměrného proudu překročilo prahovou hodnotu pro alarm. Výchozí hodnota nejvyššího zvlnění proudu je 5% Najděte příčinu vysokého zvlnění proudu na výstupu usměrňovače. Vysokého zvlnění proudu může znamenat problémy s elektronikou usměrňovače nebo harmonické či jiné zkreslení způsobené vlivem zátěže na invertoru UPS. Pro zamezení předčasné závady baterie co nejdříve napravte hodnotu zvlnění tak, aby střídavá složka proudu nepřekročila 5% její ampérhodinové kapacity 102

108 Alarmy baterie Alarmy zapříčiněné baterií aktivují LED Battery. Critical Alarms - kritické alarmy Alarm Možná příčina Postup nápravy Battery Low Capacity (nízká kapacita baterie) Charge Current Deviation (Odchylka nabíjecího proudu) Baterie zobrazené v textu alarmu se během posledního vybíjení vybily pod nakonfigurovanou prahovou úroveň. Výchozí minimální prahová úroveň je: 15%. POZNÁMKA: Zaznamenané napětí pod prahovou hodnotou indikuje, že baterie ve srovnání s ostatními bateriemi ve stejné větvi neposkytne systému dostatečnou dobu zálohování. Když Battery Management System provádí test proudu, baterie vypsané v alarmovém hlášení vykazují vyšší než přípustnou odchylku od hodnoty benchmarked values. (Benchmark values se nastavují při instalaci, po resetu systému, nebo po některém vybíjení.) POZNÁMKA: Nabíjecí test detekuje změny na bateriích a jejich vnitřních propojení článků. Identifikujte vypsané baterie co nejdříve, aby nebyla snížena doba zálohování. Ověřte, zda nejsou vnější příčiny tohoto alarmu, jako například špatné propojení nebo koroze svorek baterií. Nemá-li baterie externí problémy, zkontrolujte baterii na testeru baterií. Jestliže určitá baterie způsobuje opakované alarmy, je špatná. Vyměňte ji. Identifikujte vypsané baterie co nejdříve, aby nebyla snížena doba zálohování. Ověřte, zda nejsou vnější příčiny tohoto alarmu, jako například špatné propojení nebo koroze svorek baterií. Nemá-li baterie externí problémy, zkontrolujte baterii na testeru baterií. Jestliže určitá baterie způsobuje opakované alarmy, (speciálně mají-li alarmy rostoucí procentní odchylku) je baterie špatná. Vyměňte ji. Jestliže baterie náhodně generují Charge Test alarmy, nastavení Charge Current Deviation From Benchmark může mít zvolenu příliš malou odchylku ve větvi baterií. Předkonfigurujte tuto hodnotu, viz Charge Current Deviation From Benchmark. 103

109 Critical Alarms - kritické alarmy Alarm Možná příčina Postup nápravy Battery Cell Shorted (Zkrat článku baterie) Součet napětí jednotlivých baterií je nižší než normální, obvykle o více, než je napětí jednoho článku. Alarmová hodnota je vypočtena z tohoto vzorce: počet článků /baterii 1 napětí větve počet článků/baterii počet baterií /větev Příklad: Normální změřené trvalé nabíjecí napětí větve je 12-V VRLA baterie je 13,5 V, baterie má 6 článků/baterii a je tedy 2,25 V/článek (VPC) [13,5= 2,25 6]. Jestliže napětí klesne pod 11,25 V (2,25 VPC x 5 článků),ale je stále ještě nad 0,5 V, baterie aktivuje Battery Cell Shorted alarm. 6čl./baterii 1 13,5 6čl./baterii 1 baterie /větev = 11,25 V Zkontrolujte napětí, odečítané na indikované baterii. Jestliže odpovídá podmínkám pro alarm, baterii vyměňte co nejdříve. Battery Low Chemistry Voltage Battery High Chemistry Voltage Napětí baterie je nižší, než by odpovídalo hodnotě pro daný typ baterie. Napětí baterie je vyšší, než by odpovídalo hodnotě pro daný typ baterie. Identifikujte co nejdříve vypsané baterie, aby nebyla snížena doba zálohování. Zkontrolujte, zda nejsou externí příčiny pro tento alarm, jako je ztráta kontaktu nebo vlivem koroze na svorkách. Nemá-li baterie externí problémy, zkontrolujte baterii na testeru baterií. Jestliže určitá baterie způsobuje opakované alarmy, (speciálně jestliže napětí stále klesá), je baterie špatná. Vyměňte ji. Jestliže specifická baterie způsobuje opakované alarmy (speciálně, když indikované napětí průběžně narůstá), je baterie špatná. Vyměňte ji.i 104

110 Critical Alarms - kritické alarmy Alarm Možná příčina Postup nápravy Battery Thermal Runaway (Rychlý nárůst teploty baterie) Vzrůstající proud překračující nastavenou hodnotu. Narůstající hodnota překročila konfigurovanou hodnotu. Výchozí hodnota je: o 20% vyšší, než předvolba benchmark, nebo je větší teplota než 95 F (35 C). Růst teploty způsobuje, že kyslík a vodík nerekombinují na kladných deskách článků hermetizované baterie (VRLA). Bez rekombinace nemůže v baterii zůstat dostačující hladina elektrolytu a napětí článků klesá, což způsobí nárůst nabíjecího proudu. Tento alarm indikuje, že je zde potenciální nebezpečí pro rychlý nárůst teploty. Neindikuje přímo, že nárůst teploty již nastal. Zkontrolujte baterii. Pozorně monitorujte baterii, abyste zachytili rychlý nárůst její teploty. Jestliže náhodné baterie občas generují alarmy Battery Thermal Runaway, odchylka nabíjecího proudu Charge Current Deviation From Benchmark může být nastavena příliš blízko normálnímu rozptylu hodnot bateriové větve. Rekonfigurujte tuto hodnotu, viz Charge Current Deviation From Benchmark Jestliže stejná baterie způsobuje opakovaně alarmy (speciálně když alarmy mají vzrůstající procentní výskyt), je baterie špatná. Vyměňte baterii. 105

111 Warning Alarms - výstražné alarmy Alarm Možná příčina Postup nápravy Battery Dryout (Vysychání baterie) Battery High User Defined Voltage Battery Low User Defined Voltage Nabíjecí proud je nižší, než předvolená hodnota. Výchozí: o 30% nižší než předvolba POZNÁMKA: Tento alarm indikuje, že je zde potenciální nebezpečí pro vyschnutí baterie neznamená to, že ve větvi je jedna špatná baterie. Napětí baterie je nad konfigurovanou prahovou hodnotou. Napětí baterie je pod konfigurovanou prahovou hodnotou. Zkontrolujte baterii. Důkladně monitorujte, zda baterie nevysychá. Jestliže náhodné baterie občas generují alarmy Battery Dryout nastavená odchylka nabíjecího proudu Charge Current Deviation From Benchmark je nastavena příliš blízko normálnímu rozptylu hodnot bateriové větve. Rekonfigurujte tuto hodnotu, viz Charge Current Deviation From Benchmark. Jestliže stejná baterie způsobuje opakovaně alarmy (speciálně když alarmy mají vzrůstající procentní výskyt), je baterie špatná. Vyměňte baterii. Jestliže stejná baterie způsobuje opakovaně alarmy (speciálně když alarmy mají vzrůstající procentní výskyt), je baterie špatná. Vyměňte baterii. Zkontrolujte, zda pro sledované baterie nezpůsobují snížení doby zálohování systému. Zkontrolujte zda nejsou externí příčiny pro tento alarm, například uvolněné propojení nbeo koroze vývodů baterie. Nemá-li baterie externí problémy, zkontrolujte ji na testeru baterií. Jestliže stejná baterie způsobuje opakovaně alarmy (speciálně když alarmy mají vzrůstající procentní výskyt), je baterie špatná. Vyměňte baterii. 106

112 Alarmy Management Controlleru Alarmy popsané níže aktivují LED Management Controller. Critical Alarms - kritické alarmy Alarm Možná příčina Postup nápravy Missing or Defective Sensors (Chybějící nebo vadná čidla) Monitor Stuck (zaseknutý monitoring) Monitor Suspend (lead-acid batteries only) [Pouze pro olověné baterie] Unit Communication Ne všechna čidla jsou přítomna a funkční. POZNÁMKA: Systém musí mít nejméně jedno čidlo proudu, jedno čidlo okolní teploty a jedno čidlo teploty pilotní baterie pro správnou činnost systému. Systémy se dvěma bateriovými větvemi musí mít dvě čidla proudu. Relé v jednotce zůstalo přilepené. Bateries mají hlášeny nízké úrovně napětí. POZNÁMKA: Když Battery Management System detekuje tento alarm, není dovoleno reléové skenování pro snížení proudu aby se zamezilo poškození baterií. Jedna nebo více jednotek nepodává zprávy jednotce master unit, nebo jiná komunikace mezi jednotkami je nefunkční. Připojte nebo vyměňte čidlo indikované v deníku událostí event log. Resetujte Battery Management System pomocí tlačítka On/Off na čelním panelu jednotky. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte Zákaznickou podporu APC - APC Worldwide Customer Support. Zkontrolujte, zda UPS má napájení. Ověřte, zda je nabíječ správně funkční. Zkontrolujte, zda kabely na rozšiřujících portech jsou připojeny. Jestliže systém ještě nikdy nebyl spuštěn, zkontrolujte, zda DIP přepínače jsou ve správné poloze u všech jednotek. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte Zákaznickou podporu APC - APC Worldwide Customer Support. 107

113 Critical Alarms - kritické alarmy Open Fuse or Open Connection (Přerušená pojistka nebo rozpojení obvodu) High Pilot Temperature (Vysoká pilotní teplota) Jedno nebo více propojení mezi Management Controller a bateriemi je rozpojené. POZNÁMKA: Je-li přerušená pojistka na konci bateriové větve, je ovlivněna pouze první nebo poslední baterie. Je-li přerušena pojistka ve středu větve, dvě souběžné baterie mají odečítána nulová napětí 0 V. Povrchová teplota jedné baterie ve větvi přesahuje nastavenou mez. Baterie může být přebíjena. Výchozí prahová hodnota: 95 F (35 C) Vyměňte pojistku, propojku, nebo baterii v umístění, indikovaném v deníku událostí event log. Zkontrolujte procházející proud pro vyšší než normální udržovací nabíjecí napětí. Průchod vyššího než udržovacího proudu může indikovat zkratovaný článek, neovladatelný nabíječ, nebo začátek teplotní lability baterie. Vyměňte vadné baterie. Warning Alarms výstražné alarmy Alarm Možná příčina Postup nápravy Battery Fuse Open or Bad Connection (Pojistka baterie přerušená nebo má špatný kontakt) pojení mezi Management Controllerem a bateriemi je přerušeno. POZNÁMKA: Je-li přerušená pojistka na konci bateriové větve, je ovlivněna pouze první nebo poslední baterie. Je-li přerušena pojistka ve středu větve, dvě souběžné baterie mají odečítána nulová napětí 0 V. Vyměňte pojistku, propojku, nebo baterii v umístění, indikovaném v deníku událostí event log. 108

114 Abecední rejstřík A Administrace 45 Administrace: Notifikace a přihlášení 61 Administrace: všeobecné volby 76 Administrace: zabezpečení 40 Aktivace Modbus 79 Alarmy 100 Alarmy baterie 103 Alarmy Management Controlleru 107 Alarmy nabíječe 101 Alarmy prostředí 100 APC průvodce konfigurace IP 81 B Baterie 36 Č Čelní panel 8 D DNS 50 Doba bez odezvy 44 F FTP Server 59 H Home Page 25 I Identifikace 76 J Jak exportovat nastavení konfigurace 85 Jak používat tabulky, menu a odkazy 26 Jak se přihlásit

115 Jak získat ztracené heslo 6 Jednotka - Unit 35 Jednotky pro měření teploty 78 K Kalibrace individuálních baterií 39 Kalibrace systému - System calibration 33 Konfigurace alarmů 30 Konfigurace Linků 80 Konfigurace RADIUS serveru 42 Konfigurace vstupních kontaktů 32 Konfigurace všeobecně 32 Konzola 54 L LED Link-RX/TX (10/100) 12 Letní a zimní čas 77 Lokální uživatelé 40 M Menu řídící konzoly 19 Menu System, Unit a Battery 28 Metody přenosu souborů firmware 91 N Nastavení data a času 76 Nepřímá notifikace 69 Notifikace 63 O O Battery Management Systému 80 Obrazovka hlavní řídící konzoly 16 Notifikace 63 P Popis produktu 1 Použité výrazy 2 Použití.ini souboru 78 Přehled stavu Battery Management Systému 28 Přenos souborů

116 R RADIUS 41 Reset nastavení Battery Management Systému 34 Reset rozhraní 79 Ř Řídící konzola 14 S SNMP 56 SNMP problémy 99 SNMP Trap Test 67 SNMP trapy 66 Syslog 67 T TCP/IP a nastavení komunikace 45 Typy uživatelských účtů 5 U Upload událostí a chybových hlášení 88 V Verifikace Upgrade a Update 95 Vlastnosti interního managementu 4 Vlastnosti síťového managementu 4 Vyhledávání poruch 97 Výchozí nastavení 3 Vzdálení uživatelé 40 W Watchdog - vlastnosti 13 Web 52 Webové rozhraní 22 Z Zadní panel 9 111

117 APC Worldwide Customer Support Customer support for this or any other APC product is available at no charge in any of the following ways: Visit the APC Web site to access documents in the APC Knowledge Base and to submit customer support requests. (Corporate Headquarters) Connect to localized APC Web sites for specific countries, each of which provides customer support information. Global support searching APC Knowledge Base and using e-support. Contact an APC Customer Support center by telephone or . Regional centers Direct InfraStruXure (1)(877) Customer Support (toll free) Line APC headquarters (1)(800) U.S., Canada (toll free) Latin America (1)(401) (USA) Europe, Middle (353)(91) East, Africa (Ireland) Western Europe (inc. Scandinavia) Japan (0) Australia, New (61) (2) Zealand, South Pacific area Local, country-specific centers: go to for contact information. Contact the APC representative or other distributor from whom you purchased your APC product for information on how to obtain local customer support. 112

118 Copyright Entire contents copyright 2007 American Power Conversion Corporation. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. APC, the APC logo, InfraStruXure, and PowerNet are trademarks of American Power Conversion Corporation. All other trademarks, product names, and corporate names are the property of their respective owners and are used for informational purposes only B 04/

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

Napájecí zdroj JSD. Dohledový IP modul. Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz

Napájecí zdroj JSD. Dohledový IP modul. Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz Napájecí zdroj JSD Dohledový IP modul Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz OBSAH str. 1 ÚVOD... 1 2 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ K DÁLKOVÉMU DOHLEDU... 1 2.1 WEBOVÉ

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC

UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC 1. Popis zařízení UPS monitor je zařízení pro sledování stavu UPS - záložních zdrojů s protokolem SMART a jejich ovládání.

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

IP WATCHDOG IEEE 802.3,RJ45

IP WATCHDOG IEEE 802.3,RJ45 IP WATCHDOG IEEE 802.3,RJ45 zásuvka s automatickým a manuálním nastavováním. Popis zařízení IP WATCHDOG je zařízení pro automatické hlídání funkce a restartování zařízení připojených do výstupu 230VAC,

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Návod na webové rozhraní

Návod na webové rozhraní Návod na webové rozhraní elan-rf-wi-003 Strana 1 z 14 1. Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-wi-003... 3 2. Nastavení... 4 Konfigurační panel... 5 Popis konfiguračního panelu a funkcí... 6 Přidání

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY...

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... Instalační manuál OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... 7 ZMĚNA ADRESY MODBUS... 10-2 - ÚVOD Síťový modul Ping

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 Převodník DH485E Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 popis DH485E verze HW-3.doc - strana 1 (celkem 8) Obecný popis: Modul DH485 slouží jako

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)...

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)... WA-2204A-TX Autorizovaný prodejce v ČR: Aktuální informace o produktu a nejnovější verze firmware naleznete na www.zcomax.cz. 2004-2007 atlantis datacom s.r.o. Obsah příručky si neklade nároky na úplnost

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M

Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Strana 1 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Přední část Zamykací objímka Zadní část Sériové číslo Indikátor stavu (vnější prstenec)

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

NSA-2401. Příručka k rychlé instalaci. Síťový ukládací systém

NSA-2401. Příručka k rychlé instalaci. Síťový ukládací systém NSA-2401 Síťový ukládací systém Výchozí přihlašovací údaje LAN1 IP Adresa: http://192.168.1.3 LAN2 IP Adresa: http://192.168.100.3 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Ethernet Powerline Adaptér PL 085 & PL 055. Návod k použití. Popis produktu

Ethernet Powerline Adaptér PL 085 & PL 055. Návod k použití. Popis produktu Ethernet Powerline Adaptér PL 085 & PL 055 Návod k použití Popis produktu Ethernet Powerline Adaptér je nejlepší řešení pro domácí síť. Není potřeba žádná instalace softwaru ani ovladačů. Produkt pracuje

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Úvod KM-4150NR podporuje režimy více linek. Obsahuje síťové rozhraní se čtyřmi ethernetovými

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Příklad instalace IP audio systému Dexon NetSpeaker v obchodním řetězci: menší obchody, supermarkety, hypermarkety, obchodní centra

Příklad instalace IP audio systému Dexon NetSpeaker v obchodním řetězci: menší obchody, supermarkety, hypermarkety, obchodní centra Příklad instalace IP audio systému Dexon NetSpeaker v obchodním řetězci: menší obchody, supermarkety, hypermarkety, obchodní centra Jedná se o instalaci s větším počtem Dexon NetSpeaker jednotek (dále

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více