ZáKLaDy KoMuNITNÍ PéčE o osoby s DušEVNÍM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZáKLaDy KoMuNITNÍ PéčE o osoby s DušEVNÍM"

Transkript

1 ZáKLaDy KoMuNITNÍ PéčE o osoby s DušEVNÍM onemocněním Příručka pro pracovníky sociálních služeb a odborníky Brožura byla vydána v rámci projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2 Cílem příručky, která se vám nyní dostává do rukou, je pokusit se obsáhnout některé aspekty práce s osobami s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí a přiblížit tak tento přístup odborníkům (psychiatrům, psychologům, praktickým lékařům a dalším) a poskytovatelům sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním, ale i pro jiné, související cílové skupiny. Od poloviny 20. století je dominantním trendem v řadě vyspělých zemí komunitní péče, která je spojena s tzv. deinstitucionalizací. Podpora přesunu péče zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (tzv. komunitní péče) a posílení rozvoje potřebných sociálních služeb je také cílem individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, v rámci kterého je tato příručka vydána a jehož realizátorem je Karlovarský kraj. Součástí příručky je také adresář služeb v Karlovarském kraji, zaměřených na pomoc osobám s duševním onemocněním. Tento adresář můžete vyjmout a mít ho po ruce, kdykoli budete někomu potřebovat poradit, kam se má se svým problémem obrátit, či pocítíte nutnost odborné konzultace. Více informací najdete na Zuzana Barešová Mediálními partnery projektu jsou Zdravotnické noviny a časopis Moje Zdraví (www.zdn.cz). MuDr. Zuzana Foitová má 20 let praxe v oblasti péče o lidi s duševními poruchami. Věnuje se jak ambulantní psychiatrické léčbě, tak psychoterapii a práci v terénu včetně krizové pomoci, vždy s důrazem na komunitní přístup. Působí rovněž jako supervizorka zdravotních a sociálních služeb a jako lektorka vzdělávání pracovníků v této oblasti. MuDr. ondřej Pěč - odborný lékař (atestace z psychiatrie I. a II.stupně), psychoterapeutické vzdělání: skupinová psychoterapie, skupinová analýza, psychoanalytická psychoterapie, kognitivní terapie a terapie sociální kompetence u schizofrenie (IPT). Od roku 1994 pracuje jako ředitel Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET, od roku 1995 jako předseda sdružení ESET-HELP. Mgr. barbora Wenigová - klinický psycholog a rodinný psychoterapeut. V letech 1993 až 2004 pracovala v denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov převážně s lidmi s psychotickými poruchami a jejich rodinami. V roce 2003 založila celonárodní organizaci příbuzných osob s duševním onemocněním Sympathea. Od roku 2005 nastoupila jako ředitelka do Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví a pracuje zejména na projektech transformace a destigmatizace péče o osoby s duševním onemocněním. Částečně se nadále věnuje klinické práci s pacienty v rámci soukromé praxe.

3 Kapitola Základy komunitní péče o osoby s duševním onemocněním Příručka pro pracovníky sociálních služeb a odborníky 1

4 2

5 Obsah I. Úvod...5 II. Definice...7 III. Diagnózy Poruchy nálady Úzkostné poruchy Poruchy ososbnosti Duální diagnózy Schizofrenie...15 IV. Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče (MUDr. Ondřej Pěč)...17 V. Léčba v komunitních podmínkách Farmakoterapie Rehabilitace Zvládání krize Psychoterapie Jak udržet dobrý stav...30 VI. Práce s rodinou (Mgr. Barbora Wenigová)...35 VII. Pracovník v komunitních službách...47 VIII. Závěr...49 IX. Použitá literatura

6 4

7 I. ÚVOD I. ÚVOD Vážení čtenáři, milí kolegové, dostává se Vám do rukou příručka, která se snaží obsáhnout některé aspekty práce s lidmi s duševními poruchami v jejich přirozeném prostředí. Moderní sociálně zdravotní péče se snaží co nejvíce obejít bez hospitalizací těchto osob, obzvláště dlouhodobých, a spíše než léčit nemoc usiluje podpořit osoby s duševními poruchami a jejich rodiny v běžném životě. Normalizace sociálního a praktického fungování jde ruku v ruce s normalizací psychického stavu, někdy ji dokonce podmiňuje. Systém péče o lidi s duševním onemocněním v České republice vychází zatím těmto snahám vstříc pouze deklarativně, nikoliv v praxi. Přesto vznikají služby, které se snaží zaplnit díry a poskytovat lidem trpícím duševními problémy podporu v jejich přirozeném prostředí. Na několika místech podobné služby již řadu let velmi úspěšně pomáhají, našly si svoje místo a spolupracovníky (např. Pardubice, Mladá Boleslav, Vysočina, Praha), můžeme se tedy dobrou praxi učit nejen od zahraničních, ale i od svých českých kolegů. Co nám chybí, je bezesporu odborná literatura na toto téma v českém jazyce. Proto jsme se pustili do sestavování této brožury, která by se měla stát praktickým pomocníkem v každodenní práci. Příručka neaspiruje na obsáhlost a kompletnost monografie, ani na specializovanou přesnost vědecké studie či výzkumu. Psali jsme ji s představou každodenních situací, v nichž se ocitají pracovníci sociálních služeb a další odborníci pečující o lidi s vážným duševním onemocněním. Proto jsme zařadili stručné pojednání o nejčastějších diagnózách z této cílové skupiny a hlavně o symptomech, podle nichž se pracovníci-nepsychiatři mohou orientovat. Následuje kapitola o podpoře a léčbě v komunitních domácích podmínkách. Pracovníci služeb se budou setkávat s otázkami léčby farmaky, spolupráce s ošetřujícími psychiatry, prolínání medicínské léčby a psychosociální rehabilitace i psychoterapie. Pozornost věnujeme i situacím, které jsou zátěžové jak pro klienty, tak pro pracovníky zvládání krize. V neposlední řadě dáváme i tipy, jak udržet zlepšený stav, jak předcházet opětovnému zhoršení nemoci a jak pracovat na dlouhodobém zotavení. Při práci s lidmi v jejich přirozeném prostředí nelze samozřejmě pominout významnou roli, kterou sehrávají rodiny klientů. Věnujeme jim samostatnou kapitolu, aby se pracovníci nových služeb mohli učit s rodinami počítat, spolupracovat s nimi ve prospěch klientů a rovněž rodinné příslušníky podporovat v jejich vlastních potřebách. Všechny kapitoly jsme proložili kasuistickými úryvky a příklady, ve snaze učinit text co nejčtivější, nejsrozumitelnější a nejpraktičtější. Věříme, že Vám budou k užitku i tabulky, které ukazují přehledně a v souhrnu některé prvky práce. 5

8 I. ÚVOD Na závěr věnujeme pozornost i potřebám samotných pracovníků ve službách. Jako se dříve zapomínalo na rodiny klientů, tak se dnes občas zapomíná na tyto praconíky, kteří vykonávají s velkým zaujetím a osobní angažovaností obětavou práci v mnohdy složitých podmínkách. Rádi bychom zdůraznili význam dalšího vzdělávání, zvyšování profesionální kompetence, ale i ošetření mimořádné emocionální zátěže, kterou tato práce přináší pro pracovníky. Doufáme, že se podařilo připravit pro Vás užitečný materiál. Přejeme Vám příjemné čtení a dobrou inspiraci pro Vaši práci! MUDr. Zuzana Foitová 6

9 II. DEFINICE II. DEFINICE Vážné duševní onemocnění (anglicky SMI, serious/severe mental illness) je definováno dobou trvání onemocnění a mírou narušení fungování v běžném životě. Podle některých autorů je součástí definice i diagnostické vymezení. Trvání více než 2 roky Závažné funkční narušení (na škále GAF 50 bodů a méně) Případně diagnóza (psychóza - kapitola F2 dle Mezinárodní klasifikace nemocí (dále jen MKN), poruchy nálady kapitola F3 tamtéž, ev. i poruchy osobnosti kapitola F6 tamtéž) Pozn. 1: tento termín nezahrnuje závislosti, mentální postižení ani organické mozkové syndromy (např. demence). Zahrnuje však duální diagnózy. Pozn. 2: škála GAF (Global Assessment of Functioning, Vyšetření celkového fungování) je stobodová škála zahrnující jak symptomy nemoci, tak praktické a sociální fungování klienta. Skóre 50 bodů tedy představuje souhrnné postižení na úrovni zhruba 50%. Př. 1: Paní Magda je 41letá žena, která žije již 5 let po rozvodu sama s 16letou dcerou. Dcera občas navštíví otce v jeho nové rodině; má s matkou koflikty běžné pro dospívající dívku, navíc však proto, že si všimla, že paní Magda denně večer vypije půl láhve vína a není s ní rozumná řeč. Přemluvila matku k ambulantní léčbě. Paní Magda si sama uvědomuje, že sestoupila v zaměstnání, má potíže s pamětí, vyhýbá se přátelům kvůli obavě ze ztráty sebekontroly, uvažovala i o sebevraždě. Byla jí sdělena diagnóza rozvíjející se závislost na alkoholu se sekundární depresí. Určete, zda se jedná o SMI. /řešení: NE. Problém sice trvá déle než dva roky, je přítomno funkční narušení, ale nikoli závažné, a neodpovídá ani diagnóza/ Př. 2: Paní Zdena je 49letá, vysokoškolsky vzdělaná žena, která má dvě dospělé děti. Dcera má již vlastní rodinu, syn studuje vysokou školu. Zdena žije sama, má plný invalidní důchod, neboť před 15. lety onemocněla schizofrenií. Ačkoliv je schopna zcela samostatného života, chodí na jazykové kurzy a stýká se pravidelně s dětmi, její onemocnění se občas zhoršuje, takže nemůže vykonávat svoji profesi. Když Zdena občas s někým naváže osobnější, kamarádský vztah, pravidelně po čase zparanoidní, obviní dotyčného z nekalých úmyslů a je po vztahu. S muži se již znovu sblížit vůbec nedokázala. Určete, zda její onemocnění spadá do okruhu SMI. 7

10 II. DEFINICE /řešení: ANO, Jedná se o dlouhodobé, závažné funkční narušení spadající do výše jmenovaných diagnostických okruhů/ Trvání: Délka onemocnění se mnohdy neshoduje s dobou, od kdy bylo onemocnění diagnostikováno. Probíhá delší či kratší interval neléčené nemoci (anglicky interval DUP Duration of Untreated Psychosis). Interval je podle některých výzkumů významný tím, že jeho délka souvisí s prognózou onemocnění: čím delší je doba neléčené psychózy, tím horší je prognóza. To vychází z předpokladů, že v akutní psychotické atace dochází i k poškození nervových buněk. Funkční narušení: Ukazatele fungování jsou např.: délka pobytu v nemocnici nebo doba, kdy klient není hospitalizován, spokojenost se životní situací, úroveň bydlení, vzdělání, práce, sociálního zázemí aj. Diagnóza: V kapitole F2 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) jsou zařazena onemocnění z okruhu schizofrenií, v kapitole F3 poruchy nálady včetně bipolární poruchy, v kapitole F6 pak poruchy osobnosti. Jedná se o diagnosticky rozmanité okruhy, které si však mohou být podobné závažností narušení pacientova života a dlouhodobým a vlnovitým průběhem (období zhoršení se střídají s obdobími zlepšení). Takový obraz někdy nabývají i další poruchy chronické úzkostné poruchy (kapitola F4 MKN), hlavně obsedantně kompulsivní porucha. Proč se této podskupině psychiatrických pacientů věnuje zvláštní pozornost? Jsou to lidé, kteří: - jsou zranitelní (psychicky, sociálně, právně), neumějí se hlásit o svoje nároky, hájit svá práva - mají zároveň velké potřeby jsou náročnými pacienty, klienty, rodinnými příslušníky, občany - mnohdy nejsou schopni své potřeby pojmenovat - jsou plaší a zahanbení - někdy projevují podivínské, nápadné, případně pro okolí obtížné či nepřijatelné chování - matou svoje okolí, neboť v jednom období fungují dobře a samostatně, v jiném období selhávají - v určitých fázích si nepřipouštějí svoje onemocnění a sami nepečují o svoje zdraví, duševní ani tělesné - bez patřičné podpory strádají, bez léčby se jejich zdravotní stav dlouhodobě zhoršuje - zřídkakdy se projevují nepřátelsky či násilně, jsou však za takové považováni - v případě ohrožení okolím či sebeohrožení nedostávají patřinou ochranu, zabezpečení a pomoc - jejich přirození pečovatelé příbuzní, nejčastěji rodiče jsou bezradní nebo rozzlobení, po čase vyčerpaní příbuzní jsou stiženi stigmatizací a izolací stejně jako sami pacienti. 8

11 III. DIaGNÓZY III. DIAGNÓZY S jakými diagnózami se u svých klientů budete setkávat Uvádíme jen výběr a jen stručný přehled symptomů (příznaků), které vám mohou pomoci se orientovat v projevech onemocnění a chování klientů. Jako poslední uvádíme schizofrenii a na jejím příkladě rozebereme i základní pojmy jako funční postižení, šetření potřeb a individuální plán péče. 1. Poruchy nálady Deprese chorobně pokleslá nálada a její protipól mánie chorobně nadnesená nálada. SYMPTOMY DEPRESE AFEKTIVNÍ KOGNITIVNÍ SOMATICKÉ BEHAVIORÁLNÍ neschopnost prožívat radost zpomalené myšlení pokles energie zpomalená a chudá řeč smutná nálada, zoufalství úzkost, strach podrážděnost apatie, nezájem o aktivity i lidi snížená sebeúcta a sebedůvěra nerozhodnost, nejistota stereotypní myšlení nesoustředěnost sebeobviňování obavy z budoucnosti, obavy o zdraví úvahy o smrti myšlenky na sebevraždu zpomalené pohyby, chudá mimika zvýšená únava, vyčerpanost zvýšená spavost či naopak nespavost, zvl. předčasné probouzení nechutenství hubnutí zhoršená pracovní výkonnost vyhýbání se lidem zanedbávání běžných návyků a povinností plačtivost nezájem o sex ztráta vůle, ležení přes den sebevražedné jednání Tip 1 Pozor na tzv. depresi s úsměvem na rtech! (pacient navenek nemusí být smutný, může svoje rozpoložení vědomě či nevědomky maskovat). Můžete pacientovi nabídnout např. jednoduchý dotazník - Beckovu stupnici deprese, která je sebeposuzovací a poskytne lepší orientaci. MKN rozlišuje stupně závažnosti deprese (depresivní fáze, neboť deprese se považuje za fázické = vracející se onemocnění), a to mírná, střední nebo těžká deprese. Závažnost symptomů, potažmo diagnóza, se určuje mj. i podle fungování pacienta v praktických záležitostech i v jeho sociálních rolích. 9

12 III. DIaGNÓZY Pokud se stavy chorobně pokleslé nálady někdy střídají se stavy opačnými s nadměrně zvýšenou, nadnesenou náladou, tedy hypománií (mírnější stupeň) nebo mánií či těžkou mánií, hovoříme o diagnóze bipolární poruchy (dříve maniodepresivita) viz dále. SYMPTOMY MÁNIE AFEKTIVNÍ KOGNITIVNÍ SOMATICKÉ BEHAVIORÁLNÍ nadnesená nálada, blaženost, zrychlené až překotné Zvýšená energie hovornost, hlučnost, rozjařenost myšlení nepřiměřený smích optimismus, radost sebejistota expanzivost, změny nálad podrážděnost, netýkavost roztržitost vztahovačnost spousta nápadů přeskakování myšlenek, horší soustředění Přesvědčení o vlastních schopnostech, výjmečnosti snížená sebekritičnost zrychlené pohyby, až tělesný neklid snížená potřeba spánku a odpočinku snížená potřeba jídla, nebo naopak zvýšená chuť změny tělesné hnotmosti Stálé změny aktivit a plánů Lehkomylsné nebo riskantní chování ztráta běžných sociálních zábran rušivé či agresivní chování utrácení zvýšená sexuální energie alkohol, kouření, někdy drogy Tip 2 Jestliže na depresi si stěžuje pacient, o mánii referuje hlavně jeho okolí. Pro pacienta je mánie obdobím aktivity, plánů, někdy rozjaření a satisfakce za předchozí trápení. Mnohdy je bohužel riziková pro něj samého či pro rodiné majetky a vztahy, při nezvladatenosti situace rodina alarmuje služby. 2. Úzkostné poruchy Diagnózy úzkostných poruch bývají považovány za lehčí, ovšem průběh onemocnění může být rovněž nepříznivý, chronický a pacienta těžce omezující. To se týká hlavně obsedantně kompulzivní poruchy (OCD), ale i generalizované úzkostné poruchy, některých fobií aj. Stejně jako pacienti s psychózami, mohou být i úzkostní pacienti ohroženi komorbiditou (přidruženými chorobami - depresí a závislostí na alkoholu či lécích) a hlavně sociálními důsledky (nezvládají zaměstnání, ale nedostanou invalidní důchod), stigmatizací a nepochopením. Na druhou stranu, řada pacientů s úzkostnými poruchami žije plnohodnotný, samostatný a výkonný život ve vztazích, studiu, zaměstnání, rodičovství, a to ve větším procentu než lidé trpící psychózami. 10

13 III. DIaGNÓZY vnitřní napětí, úzkostné nebo i zlostné skleslost podrážděnost nerozhodnost, nejistota podezřívavost u specifických fobií -vystupňovaná úzkost na určitý podnět SYMPTOMY ÚZKOSTNÝCH PORUCH AFEKTIVNÍ KOGNITIVNÍ SOMATICKÉ BEHAVIORÁLNÍ tíseň, úzkost panika zaujaté až ulpívavé myšlení napětí ve svalech bolesti různé lokalizace vyhýbání se situacím, které zvyšují úzkost snížená schopnost ztížené dýchání, tíseň někdy zhoršená pracovní soustředění na hrudi výkonnost zvýšené sebepozorování problémy s pamětí obavy z budoucnosti, obavy o zdraví vlastní i blízkých sebeobviňování i výčitky snížená sebeúcta poruchy spánku ve všech fázích (usínání, střed i probouzení) bušení srdce zvýšená únava problémy se zažíváním až mdloby fixace na blízké osoby snížení zájmu o sex pasivně agresivní chování, výčitky někdy plačtivost u OCD - rituály Tip 3 Příznaky úzkostných poruch jsou často nespecifické, je nutno je hodnotit v souhrnu a sledovat jejich průběh v čase a situacích. 3. Poruchy osobnosti Pojem osobnost představuje celek duševního života člověka. Během individuálního vývoje (dětství a mládí) se vrozené dispozice usměrňují vnějšími vlivy a doplňují získanými vlastnostmi; dohromady pak v dospělosti tvoří strukturu osobnosti. Osobnost se projevuje - navenek: jako poměrně stálý způsob projevů jedince ve společnosti, jeho emočního reagování a vztahů k druhým - dovnitř: jako prožívání sama sebe - jak si jedinec sám sebe uvědomuje a jak se k sobě vztahuje. Osobnost se tradičně dělí na temperament a charakter (povahu). Osobnost pak chápeme jako integraci temperamentu a charakteru. Temperament má výraznější vrozenou složku (zhruba 50%), kdežto charakter je geneticky podmíněn jen z 10-15%, což znamená, že je převážně získaný vytvořený v interakci se světem i vlastním zaměřením. Podle určitých společných rysů u některých lidí vznikalo rozělení do typů osobnosti např. 11

14 III. DIaGNÓZY - Sangvinik cholerik flegmatik - melancholik (Hippokrates, 5.stol.př.n.l.) - Umělecký typ - myslitelský typ - střední typ (I.P.Pavlov, počátek 20.stol.) - Extrovert - introvert (Carl Gustav Jung, 20.stol.) Komplexní vyšetřování osobnosti patří do rukou psychologa vycvičeného a zkušeného v testových metodách (např. Rorschachův test, MMPI Minnesotský dotazník). V praxi komunitního přístupu k osobám s duševními poruchami se pracovníci služeb budou bezpochyby setkávat i s diagnózami poruch osobnosti, nejčastěji s hraniční (emočně nestabilní), závislou, či úzkostnou (vyhýbavou), případně též histrionskou, anankastickou, narcistickou. HRANIČNÍ (EMOČNĚ NE- STABILNÍ) Chybí vědomí jasné, ohraničené identity Slabé ego-funkce Sebeobraz nestálý, obraz druhých lidí taktéž Kolísavé nálady, časté deprese, úzkosti, labilita velké vnitřní napětí, úzkostné či zlostné Extrémy v prožívání: pýcha-hanba, láska-nenávist aj. Konfliktnost, impulzivita Někdy alkohol, drogy, sebepošk., promiskuita, i přestupky zákona Vzbuzují smíšené pocity v druhých péči i odmítání, soucit i nenávist, pochyby SYMPTOMY vybraných PORUCH OSOBNOSTI ÚZKOSTNÁ (VY- HÝBAVÁ) Stud, nervozita, napětí, úzkost a strach Úzkostné očekávání Vztek na sebe i na druhé, ale nepřiznaný Sebepodceňování, pochybnosti Přecitlivělost na kritiku, znevážení Nevyjadřuje své potřeby a přání Vyhýbavé chování před potenciálně konfliktními situacemi, hodnocením, sebeotevřením, intimními vztahy... ZÁVISLÁ narušena psychologická separace - oddělení od blízkých osob fixace na pečující/ podporující osoby nedokáže vnímat a uspokojovat svoje potřeby obtížně snáší samostatnost a iniciativu uniká před zodpovědností fungování těžce narušeno někdy role oběti někdy tendence setrvávat ve službách (včetně hospitalizace) HISTRIONSKÁ pouze povrchní identifikace se vzory (hl. mužsko-ženskými) teatrálnost, afektovanost (křik, pláč, agování) někdy koketnost, zvýrazňování sexuality, rivalita touha po opravdovém vztahu v rozporu s neschopností prožitku vyžadování péče, pozornosti, volání o pomoc různými zpúsoby sebepoškozování spíše demonstrativní, ale i suicidální pokusy 12

15 III. DIaGNÓZY Tip 4 Jednotlivé dg. okruhy poruch osobnosti nejsou ostře ohraničené, mohou se zčásti prolínat. Přístup k lidem s poruchou osobnosti se v praxi musí odlišovat od přístupu k lidem s psychózou, a to hlavně v pevnosti držení hranic času, úkolů, rozdělení zodpovědnosti, motivace, privátního a pracovního prostoru ap. Př.: 35 letá žena, léčbu vyhledala před 10 lety pro depresivní a úzkosné stavy, poruchy spánku, suicidální myšlenky. Nedokončila vysokou školu kvůli stupňujícím se pocitům neschopnosti, neproduktivitě, závažnému narušení soustředění a děsu ze zkouškových situací. Trpí pocity sžíravého vzteku i strachu, masivní úzkosti, pohrdání druhými i sebeobviňováním. Tyto pocity se mohou vystřídat během krátké chvíle. Občas se znenadání dostane do prudkého konfliktu v obchodě, na úřadě; pak uteče s pláčem. Nejistá svojí sexuální identitou. Touží po dítěti, ale spíše jako po hračce, což sama zažila se svojí matkou. Mužů se bojí, vyhýbá se jim. Má strach z agresivity druhých lidí, ale i své vlastní. Má fantazie, že bude napadena, třeba i malými dětmi, nebo znásilněna. Není schopna navázat intimní vztah. Dochází na individuální psychoterapii. Ve vztahu k terapeutce se střídá láska a nenávist, obdiv a pohrdání. Velmi těžce se z terapie odpoutává. Odhadněte dg. /řešení: emočně nestabilní porucha osobnosti, hraniční / 4. Duální diagnózy Pod tímto pojmem rozumíme současný výskyt dvou poruch u jednoho člověka, přičemž jedna diagnóza je psychiatrické onemocnění a druhá diagnóza je návyková porucha (závislost). Používané termíny: duální diagnóza, komorbidita, komorbidní porucha, anglicky Cooccuring disorders (spolu se vyskytující poruchy), double trouble (dvojitý problém), ev. triple trouble (trojitý problém společně s bezdomovectvím). Fakta: Společně se vyskytující poruchy jsou běžné Mají nežádoucí důsledky Sekvenční i paralelní léčba funguje hůře Integrovaná léčba funguje lépe Pozn.: sekvenční = časově následná, po sobě jdoucí; paralelní = časově sousledná, ale probíhající na různých místech, v různých programech; integrovaná = probíhá ve stejném čase a místě/programu V Evropě se odhaduje, že 30-50% psychiatrických pacientů trpí duševním onemocněním a užívá návykové látky (EMCDDA, 2004). Podobná čísla uvádí i prof. Robert Drake pro 13

16 III. DIaGNÓZY USA: přinejmenším 50% lidí s vážným duševním onemocněním má zároveň návykové nemoci. Navíc platí, že čím závažnější duševní onemocnění, tím vyšší procento zneužívání návykových látek (u schizofrenie či opakovaných depresí je to 50%, u méně závažných např. úzkostných poruch 25-30%, v běžné populaci 15%). Je tedy jasné, že pracovníci služeb se s touto problematikou budou běžně setkávat. Častým, i když nikoli jediným, důvodem užívání návykových látek psychiatrickými pacienty je sebemedikace snižování úzkosti, afektů, impulzivity, nebo naopak oživování prožitků, projasňování nálady, dodávání energie, kuráže (jedná se o intuitivní, nikoli plánovité konání). U duálních pacientů je 2-10krát větší pravděpodobnost psychosociálních problémů: bydlení, relapsy onemocnění, opakované hospitalizace, ale i závažné somatické komplikce (infekce virem HIV či infekčními žloutenkami různých typů), vězení aj. Tito pacienti/klienti patří k nejnáročnějším s nejsložitější problematikou, nejmenší motivací, jsou nejméně spolupracující se službami, a přitom nejpotřebnější. Proto služby musí pracovat týmově, asertivně, multiprofesně a komplexně. Faktory zotavení: Bezpečné bydlení (princip housing first napřed bydlení) Aktivity (např. práce) Bezpeční přátelé/rodina (neužívající návykové látky) Terapeutický vztah Stádia léčby: 1) Zapojování do péče (pacient /klient odmítá i základní kontakt) 2) Přesvědčování (pacient /klient již akceptuje kontakt, ale nechce léčbu, jen jídlo, bydlení ap.) 3) Aktivní léčení (pacient /klient přistoupil na léčbu a pokouší se o ni) 4) Prevence relapsu (pacient /klient absolvoval léčbu, pokouší se abstinovat, léčit psychózu, zlepšit kvalitu života, soc. zapojení, hledat nový smysl, pracovat na zotavení) 14

17 III. DIaGNÓZY Psychiatrická porucha (např.) SCHIZOFRENIE (+ marihuana) V atakách neklid, halucinace, bludy Mezi atakami vyprázdněnost, pasivita, nezájem Sociální izolace Marihuana jako prostředek socializace - kontakt s vrstevníky Krátkodobé oživení prožitků, zjasnění vnímání Dlouhodobě další otupení, zhoršení pozornosti, ev.provokace paranoidity a ataky SYMPTOMY DUÁLNÍCH DIAGNÓZ BIPOLÁRNÍ POR. (+ automaty) Střídání manických fází s klidnějšími - subdepresivními V manických fázích utrácení peněz kvůli zhoršené sebekontrole Následně pokusy doplnit finance hrou na automatech Prohry vedou k půjčkám a krádežím a též k podrážděnosti, impulsivitě Hospitalizace pro konflikt, následně výčitky a hlubší dprese Návyková nemoc (např.) ANXIOLYTIKA (+ úzkostná por.) Původně léčivo, přidalo další problém obavu z vysazení Chronické užívání léků způsobilo poruchy soustředění a paměti Pokusy o snížení způsobí zhoršení spánku, zvýšené sebepozorování odtud další provokace úzkosti Začarovaný kruh vede k udržování symptomů i medikace ALKOHOL (+ vyhýbavá por.os.) Alkohol krátce sníží úzkost a tedy umožní vstoupit do obávané sit. -např. hodnocení pracovního výkonu nadřízeným V situaci hodnocení však alkohol snižuje sebekontrolu, propuká zadržovaný vztek a pac. je po hádce propuštěn Utvrzuje se v dojmu, že svět je zlý a on sám nepochopený a nesmí se projevit bude se dále vyhýbat Tip 5 Duální diagnóza potřebuje duální zotavení: Problém je vícerozměrný zotavení je vícerozměrné léčba musí být vícerozměrná 5. Schizofrenie jako představitel závažných duševních poruch Rozmanité klinické obrazy (symptomy), průběhy i výsledky léčby, způsobují u tohoto onemocnění pochybnosti, zda se vůbec jedná o jednu nozologickou jednotku. To rovněž způsobuje, že určení správné diagnózy může lékařům trvat nějakou dobu, diagnóza se v průběhu doby může i měnit nebo upřesňovat. Podle jakých hlavních symptomů se tedy u tohoto onemocnění lékaři orientují? 15

18 III. DIaGNÓZY SYMPTOMY SCHIZOFRENIE (zdroj: EUFAMI - upraveno) POZITIVNÍ NEGATIVNÍ KOGNITIVNÍ AFEKTIVNÍ Halucinace Bludy Neklid, hyperaktivita Vztahovačnost Podezřívavost Málomluvnost Neschopnost radovat se, být spokojen Nedostatek energie Nedostatek iniciativy Oslabená vůle Zhoršené soustředění Problémy s pamětí Obtížné myšlení Obtíže s plánováním Zmatené myšlenky Deprese Demoralizace Úzkost Podrážděnost Tip 6 Příklad použití: nechte pacienta zaškrtnout, které příznaky někdy prožil Je ovšem známo, že: míra symptomatologie málo koreluje se schopností pacienta zvládat nároky běžného života farmakologická léčba má jen dílčí vliv na sociální fungování lidí s psychózami (Frangou & Murray, 2000). 16

19 IV. PsYChIaTRICKÁ REhabILITaCE a KOMUNITNÍ PÉČE IV. PSYCHIATRICKÁ REHABILITACE A KOMUNITNÍ PÉČE (MUDr. Ondřej Pěč) Model komunitní péče v psychiatrii, který se uplatňuje v posledních 20 letech v ekonomicky vyspělých státech a který znamená přesun těžiště péče z velkých lůžkových zařízení do intermediárních, sociálně rehabilitačních a ambulantních služeb a léčbu schizofrenních pacientů co nejblíže jejich přirozeným podmínkám, v sobě obsahuje i rozvoj nových forem psychosociálních intervencí, ať již jde o psychiatrickou rehabilitaci v různých oblastech života nebo o specializované postupy (případové vedení, sebeřízení v nemoci, integrovaná léčba duálních diagnóz a další)(mueser a kol. 2001). Psychiatrická rehabilitace znamená přístup zahrnující v sobě různé postupy a typy intervencí, které mají společné charakteristiky. Rozsah působnosti psychiatrické rehabilitace je definován jejím posláním, které W. Anthony a jeho spolupracovníci popsali již v osmdesátých letech minulého století: psychiatrická rehabilitace má pomoci lidem s psychiatrickým postižením k tomu, aby mohli zvýšit svojí schopnost fungovat tak, aby byli úspěšní a spokojeni v prostředí, které si vybrali k životu, s co nejmenší mírou trvalé profesionální podpory (Anthony a kol., 2002, str. 101). Rehabilitace napomáhá člověku s psychiatrickým postižením v jeho procesu zotavení. Zotavení (recovery) je popisováno jako hluboce osobní, unikátní proces změny přístupu, hodnot, pocitů, cílů, schopností a/nebo rolí člověka. Je to o žití spokojeného, nadějného a přínosného života navzdory omezením způsobeným nemocí. Zotavení zahrnuje vývoj nového smyslu a účelu života člověka (Anthony, 1993). Zotavení tedy neznamená dosažení úplného vymizení symptomů, ale úspěšnou životní adaptaci i přes přetrvávající symptomy, analogicky jako v somatické medicíně zhojení s jizvou (per secundam) či adaptace u paraplegika. Proces rehabilitace je cyklický a má tyto základní fáze: Diagnostická fáze. Diagnostická fáze začíná vyhodnocením připravenosti k rehabilitaci, event. při nedostatečné připravenosti naplánováním intervencí a podpor, které k větší připravenosti vedou. Připravenost může být nutnou mírou motivace klienta splnit úkol a jeho způsobilost převzít odpovědnost za jeho rozhodnutí (Farkasová a kol. 2000). Dalším úkolem rehabilitačního pracovníka je navázat s pacientem pracovní alianci a vztah, který je nutnou podmínkou k určení obecného rehabilitačního cíle pacienta (např. nástup do zaměstnání, volba samostatnějšího bydlení ad.). Vychází se z hodnot a zkušeností pacienta, výhod či nevýhod prostředí, které může pojmout jako alternativu k současnému stavu. Je-li již cíl rehabilitace zvolen, následuje funkční vyšetření vzhledem ke zvolenému cíli. Je zapotřebí vypracovat seznam kritických dovedností, které pacient musí zvládnout, aby mohl svého cíle dosáhnout a zjistit, které z dovedností je třeba ještě trénovat a rozvíjet. Kromě dovedností vyšetřujeme rovněž kritické zdroje podpory okolí, které slouží k dosažení cíle. Na rozdíl od psychiat- 17

20 IV. PsYChIaTRICKÁ REhabILITaCE a KOMUNITNÍ PÉČE rické diagnózy, která popisuje symptomatologii, rehabilitační diagnóza tedy zahrnuje popis stávajících dovedností klienta a úroveň současné podpory okolí v určité životní oblasti bydlení, vzdělávání se, práce anebo volný čas. Plánování. Na základě výsledku předchozího vyšetření rehabilitační pracovník vytvoří s pacientem plán rozvoje dovedností, který zahrnuje i konkrétní výběr potřebných intervencí. Součástí plánu je však i plán rozvoje zdrojů okolí (zapojení rodiny, spolupracovníků ad.). Intervence. Intervence psychiatrické rehabilitace znamenají jak rozvoj dovedností klienta, tak rozvoj zdrojů podpory klienta. Rozvoj dovedností se může dít jejich nácvikem v chráněném prostředí a programováním to znamená jejich používání v přirozeném prostředí, anebo přímo nácvikem v prostředí, kde klient dovednosti potřebuje. Důležitý aspekt rehabilitačního procesu je asistence v rozvoji podpory a zdrojů v okolí. Znamená to kromě využívání systému psychiatrických a ostatních služeb také rozvoj formální a neformální sociální podpory. Vyhodnocování. Vyhodnocování cílů daných plánem je další součástí rehabilitačního procesu. Výsledky vyhodnocení často přivádí znovu k diagnostické fázi a plánování dalších rehabilitačních intervencí. Tím nabývá rehabilitační proces svého cyklického charakteru. Psychiatrická rehabilitace se soustřeďuje na specifický kontext, ve kterém osoba žije, vzdělává se, socializuje se, či pracuje. Tento kontext zachycují tzv. životní domény (bydlení, práce, učení se, volný čas rekreace) a tzv. osobní domény (osobní péče, zdraví, účel a smysl, sociální vztahy). V rámci některých životních domén v minulosti vznikaly některé komplexnější a formovanější rehabilitační intervence, které i u nás poskytují organizace zabývající se psychiatrickou rehabilitací: Životní doména Komplexní intervence či programy Chráněné bydlení. Domy a byty na půl cesty. Bydlení Komunitní (skupinové) bydlení. Podporované bydlení Dobrovolná práce. Chráněné pracovní dílny. Přechodné zaměstnávání. Podporované zaměstnání. Edukativní programy job club. Práce Centra denních aktivit. Učení se Podporované vzdělávání Volný čas rekreace sociální kontakty Svépomocné uživatelské kluby 18

4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné

4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné 4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné MUDr. Ondřej Pěč -

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Tři období v nedávné historii služeb duševního zdraví (Thornicroft) 1880 1950: Rozvoj azylu Budování azylů separovaných od běžné komunity 1950

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík Komunitní péče o duševně nemocné Boleslavský deník Komunitní péče o duševní zdraví je model, který od 60. let 20. století nahrazuje tradiční institucionální. p Příčinou tohoto procesu je změna ve vnímání

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce O.Pěč, B.Wenigová, J.Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Projekt je financován z prostředků Evropského

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Psychoedukace u schizofrenie

Psychoedukace u schizofrenie Psychoedukace u schizofrenie Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká, Markéta Švejdová 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Psychiatrické centrum Praha Grantová podpora: MŠMT 1M0517; IGA MZ ČR NS 10366-3

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč. Úvod

Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč. Úvod Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč Úvod Komunitní péče je široký soubor služeb, programů a zařízení, jehož cílem je pomoci lidem s duševní

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Poděkování Děkuji Mgr. Jitce Pejřimovské za obětavé, odborné vedení při zpracování bakalářské práce. Dále děkuji týmu sociální rehabilitace Fokusu Mladá Boleslav za to, že jsem díky nim mohla odborně růst

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT

SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT MUDr.DUŠAN RANDÁK Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace Praha 4 DROP IN o.p.s. Měřín 18.11.2004 SUBSTITUČNÍ LÉČBA JEDNA ZE SPEKTRA PÉČE O ZÁVISLÉ NA OPIÁTECH

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Sociálně terapeutická dílna Karlovy Vary Dagmar Zomerská Co nabízíme? Zaplnění volného času pro dospělé

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou?

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou? Case management Máte důvodné obavy, že sociální služby a další aktivity nejsou ve vaší obci/městě poskytovány jednotlivým klientům koordinovaně, dochází k jejich zdvojování, překrývají se služby různých

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

BARIÉRY VSTUPU osob s duševním onemocněním NA TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE

BARIÉRY VSTUPU osob s duševním onemocněním NA TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE BARIÉRY VSTUPU osob s duševním onemocněním NA TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Alena Vašků Mezinárodní seminář s účastí nizozemských expertů na téma INOVACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH se zaměřením na osoby

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH . SPEIÁLNÍ ČÁST OSH 1. Detoxifikace 2. Terénní programy 3. Kontaktní a poradenské služby 4. mbulantní léčba 5. Stacionární programy 6. Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba 7. Rezidenční péče v terapeutických

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více