JOB MATTERS. gastronomy. příručka učitele s klíčem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JOB MATTERS. gastronomy. příručka učitele s klíčem"

Transkript

1 JOB MATTERS gastronomy příručka učitele s klíčem

2

3 JOB MATTERS gastronomy p ř íruč ka u č itele s klíčem Nakladatelství Fraus 2008

4 Job Matters gastronomy příručka učitele Zpracováno s použitím textového, obrazového a zvukového materiálu z publikace Job Matters Gastronomie Handreichungen für den Unterricht/Lehrerbegleitheft na základě sublicence nakladatelství Cornelsen GmbH & Co. OHG, Berlin. Autorka: Birgit Hermann Zpracování českého vydání: Eva Králová Lektor: James Abram Odpovědný redaktor: Mgr. Markéta Irová Redakce obrazové části: Bohdan Štěrba, Dagmar Metlická Layout: Klein und Halm Grafikdesign, Berlin Sazba českého vydání: Milada Hartlová Obrazové prameny: Photos.com (www.photocombo.com): titulní strana Vydalo Nakladatelství Fraus, Goethova 8, Plzeň Printed in the Czech Republic (první čísla označují pořadí a rok tisku) Výhrada práv: Všechna práva vyhrazena. Reprodukce a rozšiřování díla nebo jeho částí jakýmkoli způsobem jsou bez písemného souhlasu nakladatele zakázány, s výjimkou případů zákonem výslovně povolených. Copyright: Nakladatelství Fraus, Plzeň, 2008 Cornelsen Verlag GmbH & Co. OHG, Berlin, vydání ISBN

5 Obsah A Koncepce B C D Klíč ke cvičením Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Pracovní listy Kopírovatelná předloha 1: Understanding job adverts Kopírovatelná předloha 2: Applying for a job Kopírovatelná předloha 3: Your curriculum vitae Shrnující testy Kopírovatelná předloha 4 7: Test Kopírovatelná předloha 8 13: Test Klíč ke kopírovatelným předlohám

6 A Koncepce Cílová skupina Publikace JOB MATTERS: GASTRONOMY je určena učňům a studentům gastronomických profesí a hotelových provozů. Slouží k osvojení a rozvíjení odborné angličtiny a zároveň připravuje na pracovní praxi. Po probrání učiva by měli žáci dosáhnout úrovně B1 (Threshold) Evropského referenčního rámce (Common European Framework of Reference). V době globalizace a sjednocující se Evropy je znalost cizích jazyků nezbytná, obzvláště znalost angličtiny. Mezi typické obory, v nichž je důležitá znalost cizích jazyků, patří bezesporu i gastronomické profese a práce v hotelových provozech (vyřizování rezervací em/telefonicky, telefonické hovory s hotelovými hosty nebo hosty restaurace, popis různých domácích specialit). Znalost angličtiny usnadňuje uplatnění na národním i mezinárodním pracovním trhu. Mezinárodní profesní zkušenosti jsou jistě velkou výhodou pro pracovní i osobní postup. K tomuto by měla přispět i publikace JOB MATTERS: GASTRONOMY. Obsah Publikace JOB MATTERS: GASTRONOMY poskytuje studentům snadnou cestu ke zvládnutí a osvojení si odborné angličtiny. Velkou motivací ke studiu jsou především reálné situace z každodenní praxe, na nichž jsou cvičení postavena. Publikace provází studenty gastronomickými provozy, seznamuje s osobami, které v nich pracují, pracovními místy i jejich vybavením. Zaměřuje se ale také na pokrmy a nápoje, jídla v různou denní dobu (snídaně, obědy, večeře), přísady a způsoby přípravy pokrmů. Ve všech lekcích se kromě odborných výrazů procvičují také dialogy se zvláštním zřetelem na rezervace, objednávání a placení. Poslední lekce je věnována zvláštnímu odvětví gastronomie cateringu. Struktura Publikace JOB MATTERS: GASTRONOMY je rozdělena do dvaceti lekcí podle jednotlivých témat. Každá lekce zabírá jednu dvoustranu a nabízí různé typy cvičení, které jsou vyváženě věnovány všem čtyřem dovednostem: čtení, poslechu, psaní a mluvení. Pro snazší vstup do jednotlivých lekcí a pro vizualizaci nové slovní zásoby je v publikaci použito velké množství fotografi í a ilustrací. Přehledně uspořádaný slovníček slouží nejen k cílenému vyhledávání, ale i k procvičování odborné slovní zásoby. 4

7 Cvičení jsou sestavována tak, aby studenty vybízela k aktivní spolupráci, čímž zvyšují jejich studijní úspěchy. Gramatické struktury nejsou odděleny od ostatních textů, ale tvoří nedílnou součást textových a komunikačních úkolů. Audio CD obsahuje namluvené texty k poslechovým cvičením. Příručka učitele zahrnuje přehled lekcí, řešení a texty k audio CD. Navíc jsou zde k dispozici také předlohy ke kopírování. K zopakování a upevnění učiva jsou k dispozici také dva testy (ve formě předloh ke kopírování). 5

8 B Klíč ke cvičením Unit 1 Greetings V lekci 1, která je zaměřena na telefonní hovory týkající se rezervací v restauracích a na rozhovory v hotelové recepci (od přihlášení se k jednoduché konverzaci), procvičují studenti komunikaci se zákazníky. Exercise 1a Exercise 1b Name of guest: Gary Watkins Date: 15 April Time: 8 o clock Number of persons: Two Smoker/Non-smoker: Non-smoker 1. How can I help you? 2. Tomorrow evening. 3. Could you spell your surname/family name please? 4. We have nothing free at 7 (o clock). 5. Would 8 o clock be OK? 6. We look forward to seeing you on Friday. Exercise 2 The guest says: 2/3/6/8 The receptionist says: 1/4/5/7/9/10 Exercise 3 T2 * Exercise 4 1. ready for a holiday 2. departure 3. stay 4. food 5. reserve 6. view 7. receipt 8. key card 9. passport 10. chambermaid * T = track 6 Klíč ke cvičením

9 Unit 2 The hotel workers Tato lekce studenty seznamuje s různými profesemi v hotelnictví, charakterizuje je a připravuje na různé typy stížností v restauraci. Exercise 1 T3 Transcript Claire is introducing a new member of staff to her team: Good evening. My name is Claire Wright. I m the manager and I would like to introduce you to the people who work here at the Aachen hotel. First of all, Linda, our receptionist: Hello, my name s Linda and I work here on reception with my colleague Jim. I m responsible for handling all the reservations. Most reservations come via our website or by . Hello, I m Jim. I m the porter. I handle the suitcases and get taxis for guests. Good evening, I m Julia and I work in the kitchen as a sous-chef. I make all the soups and hot starters. My boss, Alfonso, who is the head chef, writes the menu and prepares all the main courses. These are normally meat or fish dishes. Hello, I m Robert and I also work in the kitchen. I bake all the bread and cakes for our guests. Oh, here s Mary! Mary, would you like to say hello? Hello, I m Mary, the housekeeper. Our guests sometimes want laundry or dry cleaning services, so I help them and take their orders. 1 B, 2 A, 3 D, 4 C, 5 F, 6 E Exercise 2a Exercise 2b / Příklady odpovědí ICE CUBES: barkeeper/barman/ POTS: cook/head chef/chef/sous chef/ NOTE PAD: receptionist/secretary/ STAFF MEETINGS: manager/manageress/hotel director/ LAUNDRY: housekeeper/chambermaid/ MENU: waiter/waitress/head chef/ BILLS: cashier/manager/receptionist/ CASES: porter/page/ 1. bills/receipts/invoices 2. ice cubes 3. desk diary/reservation book 4. laundry/towels 5. (suit)cases 6. pots/pans Klíč ke cvičením 7

10 Exercise 3 1. waiter/waitress 6. porter 2. receptionist 7. waiter/waitress 3. housekeeper 8. hotel manager 4. pastry chef 9. porter/doorman 5. receptionist 10. waiter/waitress Exercise 4a Exercise 4b / Příklady odpovědí Soup: salty, cold Steak: tough, overdone, underdone Wine: corked, too dry, too sweet Knife: missing, blunt, dirty, greasy Glass: missing, dirty, greasy, chipped Unit 3 Hotel facilities Studenti si v lekci 3 osvojují anglická pojmenování pro hotelové vybavení, od různých typů hotelových pokojů až po konkrétní vybavení. Dále se také seznamují s hotelovou nabídkou služeb pro přípravu jednání a konferencí. Exercise 1 Exercise 2 1 C, 2 E, 3 D, 4 A, 5 B T4 Transcript I m a businessman and I need to be able to see my business partners body language when I m speaking to them, even when we re in different countries. My wife and I are bringing our two young daughters with us but we would also like to go to the theatre one evening. Can you help us? I m here on business. I don t need a parking space though because I don t have my car with me. But in the evenings I often need to go into Vienna city centre and I like to go in comfort by car. I m in charge of a school trip. We normally like to play games in the evening. What can you offer us? I m here with my husband. Our babies are only 3 months old and need special facilities. I m in a wheelchair. How does this hotel cater for disabled people? I m organizing an excursion with a football team. My team members are always hungry or thirsty. / Příklady odpovědí A 6, B 1, C 2, D 3, E 7, F 5, G 4, H 2/3/4/6, I 5/1/3 8 Klíč ke cvičením

11 Exercise 3 T5 Transcript Good morning, Hotel Amsterdam. Sabine Drews speaking, how can I help you? Good morning, my name is Sarah Faulkner from High Tech Towers in Manchester. I m organizing a business conference in Graz and would like to see if your hotel has enough facilities. Sure, we often accommodate conferences here. What do you think you will need? Well, first of all, we would arrive on the 24 th of May for three nights. We d like 8 single rooms, all with Internet access. Yes, fine, that s no problem. We d also need a spacious conference room for the 8 people with Internet access and a computer projector. Also, can you provide lunch at 1 o clock and coffee and biscuits at 3.30? Oh, and tea at 11 o clock? Yes, that s all no problem. Oh, good. This sounds promising. Could we have a constant supply of mineral water and orange juice all day in the conference room? Yes, certainly. We would also like to have a buffet reception when we arrive at lunchtime on the 24th of May. Oh, sorry, but that could be a problem because we don t have any buffet facilities. How about sandwiches served in the conference room? Yes, that would be fine. Oh, one more thing. Could all the bedrooms be non-smoking rooms? I m afraid we can only provide 6 non-smoking rooms that are all together along one corridor. That s a pity. Well, anyway, if you could us your offer over the next couple of days, we ll be in touch again soon. Certainly, that s no problem. Thanks for calling. Bye. Bye. The hotel can provide: 1. Eight single rooms with Internet access for three nights. 2. A conference room with Internet access and computer projector. 3. Lunch at one o clock. 4. Tea at Klíč ke cvičením 9

12 5. Coffee and biscuits at Sandwiches on May 24. The hotel can t provide: 1. 8 no-smoking rooms. 2. A buffet reception on May 24. Exercise 4 Exercise 5 1. pillow 2. soap 3. bottle opener 4. corkscrew 5. towel 6. toilet roll 7. ashtray 8. glass 1 F, 2 I, 3 A, 4 H, 5 B, 6 J, 7 D, 8 E, 9 G, 10 C Unit 4 Hotel reservations V této lekci se studenti učí adekvátním formulacím písemných a telefonických rezervací. Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 1. expected 2. booking 3. chose 4. confi rm 5. guarantee 6. journey 7. regards 1 E, 2 A, 3 F, 4 B, 5 D, 6 G, 7 C T6 Transcript Hello, my name is Tom Jenkins. I would like to reserve a double room for my wife and myself. We are arriving in Graz at 6 p.m on the fourteenth of June and we are staying until the eighteenth. Could you also reserve a table for dinner at 7.30 p.m. on the fourteenth, please? And then could you confirm my reservation by phone please? My mobile number is Thank you. Bye. 1 C, 2 G, 3 F, 4 E, 5 A, 6 B, 7 D Exercise 4 10 Klíč ke cvičením

13 Unit 5 Confirmations Lekce 5 studenty učí zpracovávat telefonické informace o rezervacích a přijímat (potvrzovat) rezervace. Exercise 1 1. delighted 2. package 3. repeat 4. non-smoking 5. including 6. served 7. banquet 8. meals 9. discount Exercise 2 Guest: 3/5/7 Receptionist: 1/2/4/6/8 Exercise 3 Exercise 4 1 E, 2 F, 3 D, 4 I, 5 A, 6 H, 7 B, 8 J, 9 G, 10 C Unit 6 Dealing with complaints Tato lekce studentům pomáhá připravit si odpovídající reakce na různé typy stížností od hostů v restauracích a hotelích. Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4 T7 1 B, 2 J, 3 G, 4 E, 5 C, 6 D, 7 H, 8 I, 9 A, 10 F 1. I m sorry. 2. I ll have some sent up immediately. 3. I ll speak/talk to Please, accept my apologies. 5. I ll call them immediately. 6. I ll change it at once. 7. I ll have it warmed up for you. 1. wake up call 2. air conditioning 3. tidied up 4. bill 5. stuck Klíč ke cvičením 11

14 Unit 7 Ordering and asking for things V lekci 7 procvičují studenti přijetí a zrušení objednávek se zřetelem ke zdvořilé formulaci. Dále pak nacvičují popis tuzemských pokrmů a nápojů. Exercise 1 T8 Exercise 2 1. How can I help you? 2. Can I have the menu, please? 3. here you are. 4. Certainly. 5. I d like. 6. I m afraid. 7. What about steak? 8. keen on. 9. I ll have. 10. I d prefer. Exercise 3 A 1, B 3, C 2, D 3, E 3 Exercise 4a Exercise 4b 1. Well, it s rather like cabbage, but pickled in brine. 2. They are similar to potato dumplings. 3. They are like small, spicy sausages. 4. It s a kind of stew. 5. It s a brand of mineral water. Unit 8 Breakfast V lekci 8 se žáci seznamují s typickou anglickou snídaní, srovnávají ji se snídaní kontinentální a procvičují související slovní zásobu. Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 / Příklady odpovědí (jug of) milk, (rack of) toast, (bowl of) cornfl akes, (glass of) orange juice, (cup of) tea, butter, jam (AE: jelly)/marmalade (AE: orange jelly), scones/biscuits, bacon, (fried) eggs, tea strainer, teaspoon, knife, fork, saucer, plate, scrambled egg (wedges) Příklady odpovědí 1. wholemeal bread (English/Continental) 2. grilled tomato (English) 3. black pudding (English) 12 Klíč ke cvičením

15 4. Danish pastries (English/Continental) 5. Scottish kippers (English) 6. baked beans (English) 7. cold cuts continental 8. strawberry jam (English/Continental) 9. crispy rolls (English/Continental) Exercise 4 tablecloth, cup, saucer, fork, knife, plate, cutlery, serviette, glasses, spoons, salt, ashtray, pepper, sugar Unit 9 Lunchtime Studenti se v této lekci setkávají s typickými rozhovory na téma oběd, vysvětlují různé nabídky a formy oběda a osvětlují smysl informačních tabulí. Exercise 1 T9 Exercise 2 Guest: A/D/H/I Waiter: B/C/E/F/G/J 1 F, 2 D, 3 E, 4 A, 5 G, 6 B, 7 C A vegetarian would choose The Blacksmiths Arms. A non-smoker would choose the Coach & Eight. Exercise 3 Exercise 4 1 C, 2 D, 3 A, 4 E, 5 B 1. A table for two?/would you like a table for two? 2. Did you enjoy your meal? 3. Are you ready to order? 4. Would you like a starter? 5. Would you like anything else? Unit 10 British tea tradition Studenti se v lekci 10 seznamují s tradičním pitím čaje v Británii. Učí se také odůvodňovat správnou volbu a přípravu čaje a procvičují rozhovory s pitím čaje (a kávy) spojené. Exercise 1 Příklady odpovědí 1. Fruit tea is more popular in the Czech Republic. 2. Because tea came from their colonies and it was cheap and easy to use. 3. Tea fi rst came from China. 4. It s a chance to relax and talk to people. Klíč ke cvičením 13

16 Exercise 2a Exercise 2b Exercise 3 1. black 2. condensed/evaporated 3. fresh 4. boiling 1. boiling 2. condensed/evaporated 3. black T10 Transcript Number 1: Can I help you, sir? Yes, I m afraid this coffee is rather weak. Oh, sorry about that, sir. I ll get you a new pot. Number 2: Excuse me, waiter! Yes, can I help you? I m missing a coffee spoon. I ll get you one straight away. Number 3: Hello, waiter! Yes, madam? This milk is sour. Oh yes, so it is! I m very sorry, I ll get you some fresh milk. Number 4: Waiter! Yes, can I help you? I hope so. I don t understand this on the menu. What is svařák? Ah, svařák. That s a hot red wine with spices. Oh, thanks. Number 5: Hello, Miss! Yes, madam? This tea is too bitter. Oh, I ll bring you a fresh pot. Number 6: Waiter! Is something wrong? This coffee is nearly cold. Sorry, sir. I ll bring you some fresh, hot coffee at once. Oh, thanks. 14 Klíč ke cvičením

17 1. weak 2. missing 3. sour 4. herbal 5. bitter 6. cold Exercise 4 1. Would you like (some) sugar? 2. Would you like some cake? 3. Have you tried? 4. Do you like? 5. Is our/german/austrian coffee? Unit 11 Dinner Lekce 11 je věnována tématu večeře. Slovní zásoba zde prezentovaná se týká různých druhů příprav pokrmů a jejich přísad. Studenti se též učí popisovat převzaté speciality. Exercise 1a Exercise 1b Exercise 2a Exercise 2b Exercise 3a Exercise 3b 1 C, 2 A, 3 D, 4 H, 5 B, 6 G, 7 F, 8 E, 9 I Herbs: mint, rosemary, parsley, thyme, chives Spices: cinnamon, cloves, cumin, ginger, nutmeg, pepper 1. fried potatoes 2. fried eggs 3. mashed potato(es) 4. rice 5. scrambled eggs 6. (BE:) chips, (AE:) French fries / Příklady odpovědí Fruit salad Fresh salad cherries garlic lemon spring onions apple lettuce banana radish melon onion grapes herbs sugar oil honey honey lemon vinegar mustard Klíč ke cvičením 15

18 Exercise 4 Exercise 5 1. oil 2. chocolate 3. egg 4. sugar 5. salad Unit 12 Can we have the bill, please? Rozhovory týkající se placení účtů včetně porozumění číselným údajům jsou náplní této lekce, jež zahrnuje i speciální finanční slovníček. Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3a Exercise 3b 1. the bill 2. receipt 3. credit cards 4. credit card Euros 6. the meal 7. transfer 8. advance T11 Transcript 1 That ll be 167 Euros and 30 cents, please. 2 There s a 12 percent reduction if you pay by the fourth of May. 3 Do you want to pay the mini-bar bill now? It s 12 dollars and 50 cents. 4 Your room number is 738. It s on the seventh floor. 5 Our bank account number is The amount payable is three hundred and seventy-nine euros and 23 cents plus V.A.T. T12 Transcript Could you give me a wake-up call at 6.30, please? Yes, certainly, sir. *** Could I have my key, please? Yes, sure. What s your room number? Three hundred and forty-seven. Three hundred ans seventy-four? No, three, four, seven! *** 16 Klíč ke cvičením

19 Can I have your telephone number, please? And what s the country code? Ah, it s 0044 for England. Thanks a.m Exercise 4 Příklady odpovědí A It means you should transfer money from your bank account/use a credit card. B It means Value Added Tax (is included in the bill). C It means you must pay within (30) days D It means cash payment. (Only cash payments will be accepted.) Unit 13 The world of food Studenti se v lekci 13 seznamují s různými druhy potravin a pokrmů, procvičují popis domácích specialit a slovní zásobu s ním spojenou. Součástí lekce je také procvičování kontaktu hosta s obsluhou. Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3a T13 Vzorové odpovědi Vegetables: asparagus, tomatoes, gherkins, potatoes, mushrooms, aubergines, Brussel sprouts, cabbage, onions, beans, lettuce, garlic, carrots Poultry: chicken, turkey, duck Fruit: pears Meat: beef, pork, liver, chicken, turkey, duck, ham, boiled ham, venison Game: venison Spices: pepper Cold cuts: ham, boiled ham, liver pâté Dairy products: cheese, cream, milk Fish: cod, eels, plaice 1 E, 2 A, 3 D, 4 C, 5 B, 6 G, 7 H, 8 F 1. dishes 2. poached 3. fried 4. braised 5. creamy 6. sliced 7. well-done 8. delicious Klíč ke cvičením 17

20 Exercise 3b Exercise 4 1. Would you like an ice cream? 2. Would you like a starter? 3. How about a coffee? 4. How would you like your steak? 5. Would you like an Czech cake? / Would you like to try an Czech cake? Unit 14 Food specialities I v lekce 14 se opět věnuje speciální slovní zásobě pro typická jídla (např. příprava steaků). A opět mají studenti také možnost procvičovat komunikaci hosta s obsluhou a popis domácích specialit. Exercise 1 Exercise 2 1 D, 2 E, 3 B, 4 F, 5 G, 6 H, 7 C, 8 A T14 Transcript Have you made up your mind, sir? I can definitely recommend the wild turkey with stuffing. Yes, I think I ll have that. Er, but tell me, what s the difference between normal turkey and wild turkey? Well, simply, wild turkey has more flavour. Oh good! Shall I carve it at the table? No, that won t be necessary, thank you. Can you tell me what the stuffing is? Yes. It mainly consists of parsley and thyme. Sounds delicious! And what would you like, darling? Er, I think I ll go for the rack of lamb. Right, fine. And I ll make sure you get a sharp steak knife, madam. Thank you. And what kind of wine would you recommend? I would suggest a medium-bodied red wine with the lamb and a light white wine with the turkey. 1. stuffi ng 2. fl avour 3. carve 4. sharp 5. consists 6. thyme 7. medium-bodied 8. light Exercise 3a 18 Klíč ke cvičením

21 T15 Transcript Take a sharp knife and always cut down towards the chopping block or the board you are working on. Keep the meat at an angle so that you can easily pull the knife to the side. And always cut against the grain; in this way you can avoid pieces of meat with long fibres and ensure the meat is tender. If the steak is tough, you can tenderise it by beating it all over with the blunt edge of a knife. Always remember to trim off all pieces of sinew and membrane. You can produce a number of different meat dishes with steak. The thickest part of the middle section can be cut into two fillet steaks and you can produce tournedos by slicing the thinner end of the middle section into parts of about 1.5 inches. Exercise 3b T16 Transcript angle, knives, fibres, tough, edge, sinew, thickest, section, slicing Exercise 4 1. Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem a brusinkami 2. Smažený kapr s bramborovým salátem 3. Jablkový závin 4. Hovězí polévka s játrovými knedlíčky 5. Palačinky plněné ovocem a zmrzlinou Unit 15 The tools of the kitchen and restaurant V této lekci studenti pojmenovávají vybavení kuchyně od různých typů nádob až po nůž a vařečku a procvičují přípravu a popis správně prostřeného stolu. Exercise 1 Exercise 2a Exercise 2b Exercise 2c 1. frying pan 2. chopping block 3. whisk 4. sieve 5. serrated knife 6. food processor 7. scales 8. grater 9. two-pronged fork 10. casserole dish 1. wooden spoon 2. fi sh slice 3. ladle 4. gravy spoon 5. spatula 1 D, 2 A, 3 E, 4 C, 5 B Klíč ke cvičením 19

22 Exercise 3a Exercise 3b Exercise 4a Exercise 4b Vzorové odpovědi A bowl of: grapes, cashew nuts, apples, bananas, sugar, strawberries, pineapples; A jug of: gravy, maple syrup, honey, milk, yogurt; A pot of: coffee, tea, jam, honey; A dish of: butter, margarine; A basket of: grapes, bread, apples, bananas, strawberries, pineapples, bread rolls, croissants 1. plate 2. vase 3. bread basket 4. serviette 5. wine glass 6. water glass 7. salt and pepper set 8. knife 9. fork 10. dessert spoon 11. dessert fork 12. soup spoon 13. coffee cup 14. coffee spoon 15. saucer 16. sugar bowl Unit 16 The chef V lekci 16 studenti získávají novou slovní zásobu na základě interview se šéfkuchařem o nabídce specialit v jeho restauraci. Dále se seznamují s profesionálním zpracováním zeleniny. Exercise 1a Exercise 1b 1 E, 2 H, 3 D, 4 I, 5 J, 6 L, 7 G, 8 B, 9 C, 10 A, 11 K, 12 F Příklady odpovědí 1. The restaurant has special dishes (available nowhere else). 2. The restaurant uses only fresh local food from the area. Exercise 2 1. buttered 6. matures 2. squeeze 7. densely 3. amount 8. soggy 4. raw 9. peeling 5. garnishing 10. skin 20 Klíč ke cvičením

23 Exercise 3 1 D, 2 A, 3 C, 4 G, 5 F, 6 E, 7 B Unit 17 Fish and shellfish Lekce 17 popisuje studentům různé druhy ryb a mořských plodů a seznamuje je se způ soby jejich přípravy. Studenti se také učí orientovat v recepturách rybích pokrmů. Exercise 1 Exercise 2 Freshwater fish: perch, trout, carp, rainbow trout, salmon, brown trout Saltwater fish: cod, plaice, sole, haddock, herring Shellfish: crab, cockles, lobster, mussels, prawns T17 Transcript 1 I see you have trout on the menu. How is it cooked? Oh, it s grilled. 2 Hmmm, you ve got some sole. How do you prepare that? Well, it s baked in the oven. But first of all, we squeeze fresh lemon juice over it and then it s stuffed with prawns. 3 Great! You have cod! My favourite! Do you fry it? Yes, it s fried in batter. Oh, I don t fancy that. Well, we can also fry it in breadcrumbs if you wish. Yes, I d prefer that, thanks. 4 Do you have salmon? Yes. How would you like it? Poached, please. 5 Can I ask you something? How do you cook the cod? We deep fry it. 6 Oh, I see you steam the salmon. That sounds interesting. I d certainly recommend it. It s delicious. 7 Your fish kebabs are delicious. What s your secret? Well, we marinate the fish first for 30 minutes in lemon and oil. That gives it that special flavour. Klíč ke cvičením 21

24 1. The trout is grilled. 2. The sole is baked. 3. The cod is fried in batter. But it can also be fried in breadcrumbs. 4. The woman prefers the salmon poached. 5. They deep fry the cod. 6. They steam the salmon. 7. They marinate the fi sh fi rst. Exercise 3a Exercise 3b 1 B, 2 A 1. sekáček sekat, krájet nadrobno 2. rozdrtit, rozmačkat rozdrcený, rozmačkaný 3. vnitřnosti vyvržený,vykuchaný 4. šupina zbavený šupin 5. tuk, omastek vymastit 6. kůže stažený (z kůže) Unit 18 Are you a vegetarian? Lekce 18 se zabývá jak zdravou stravou obecně, tak i různými stravovacími návyky. Jedním z témat lekce je také vegetariánská a veganská strava. Po probrání lekce pak studenti sami navrhují vegetariánský jídelníček. Exercise 1 T18 Transcript Today we re talking to Mr Trnka, the chef at the Plzeňský hostinec in Pilsen. Thank you for agreeing to be interviewed by Good Housekeeping magazine, Mr Trnka. Our topic today is vegetarian cooking, which has become quite popular lately. Does vegetarian food figure in any shape or form on your menu, Mr Trnka? Well, as you may know, Czechs are famous for their meaty cuisine, but over the last few years we have noticed an increased demand for meat-free dishes, especially from our tourists from abroad. So, yes, vegetarian food has finally come into its own here in Czech Republic, too. And how do you cater for health-conscious customers in your restaurant? Well, you see, everyone knows that vegetables are good for us. So, we ve developed a delicious range of vegetarian specialities for the restaurant. Could you give us some examples? Well, for example, we do a tasty potato stew and a really delicious vegetarian lasagne. However, our meat-free speciality is the local bramborák which has become quite a gourmet sensation in our restaurant. Oh right. What is it made from? 22 Klíč ke cvičením

25 Bramborák is a fried pancake made of raw potatoes, flour, eggs, milk and garlic, but you can add also cheese or some vegetables, such as carrots or cabbage. People like it, even though the frying makes it quite unhealthy and the garlic rather aromatic. Sounds mouth-watering! Indeed. And of course we also offer meals for vegans. Could you explain to our readers what a vegan is, Mr Trnka? A vegan is somebody who doesn t eat any animal products at all. No meat, dairy products, eggs or fish. These people must surely be very difficult to cook for? Well, we are quite inventive in our kitchen at the Plzeňský hostinec. We have a really superb Black Bean soufflé which we serve with a platter of baby vegetables. Sounds delicious! Well, that s been very interesting. Thank you very much, Mr Trnka. You re most welcome. 1 B, 2 B, 3 A, 4 C, 5 C Exercise 2a T18 Transcript (viz nahoře) 1. unhealthy 2. raw 3. diffi cult 4. popular 5. inventive/imaginative 6. interesting Exercise 2b Exercise 3 Exercise 4 1. delicious 2. mouth-watering 3. superb 1. Mr Salideh 2. Mr Stanley 3. Mrs Giddens 1. sugary fresh 2. low-fat 3. vitamins 4. high-fi bre 5. delicious 6. diet 7. fat content 8. red meat Klíč ke cvičením 23

26 Exercise 5 Unit 19 Having a drink V rámci této lekce studenti procvičují rozhovory týkající se objednávání a popisu různých druhů nápojů. Seznamují se s profesionálním vybavením baru a procvičují typické konverzační fráze od barového pultu. Exercise 1 A 5, B 1, C 2, D 3, E 4 Exercise 2 T19 Exercise 3a Exercise 3b Exercise 4 1. pivo frothy 2. sekt equivalent 3. slivovice thin 4. becherovka digestive 5. vinný střik diluting 1. shaker 2. straws 3. blender 4. strainer 5. mixing glass 6. ice tongs 7. dash bottle 8. bar spoon 9. ice scoop 1. šejkr 2. brčka 3. mixér 4. cedník, sítko 5. míchací sklenice 6. kleště na led 7. stříkací láhev 8. barová lžička 9. naběračka/lopatka na led 24 Klíč ke cvičením

27 Unit 20 Commercial catering Běžný pracovní den v cateringové firmě je náplní lekce 20, která se dále zabývá způsobem vybavení moderního baru a reklamou na cateringové služby hotelu. Exercise 1 Exercise 2 1. hot cupboards 2. casual catering assistants 3. client 4. event manager 5. runs 6. pre-packed T20 Transcript Good morning. You ordered 200 pies, 25 bags of cocktail tomatoes and 50 loaves? Yes, that s right. Thanks. Could we have the same again tomorrow? Yes, of course. I ll put your order through right now. Thanks very much. There s just one more thing: we re having some trouble with our ice machine at the moment. Could you help? Sorry, that s not really my job. Is it one of our machines? Yes, here s the guarantee. I ll give you our technician s business card. If you ring him now, he could come out and see you today. Fine, I ll do that. See you tomorrow then. Yes, bye! E, H, A, D, C, J, I, B, G, F Exercise 3 Exercise 4 1. cash register 2. beer mats 3. professional clothing for bar staff 4. equipment for making 5. interior and exterior bar design 6. drink dispensing equipment 1. celebration 2. deliver/supply 3. occasions 4. free 5. tents 6. events 7. crockery 8. cutlery Klíč ke cvičením 25

JOB MATTERS. car mechanics. příručka učitele s klíčem ISBN 978-80-7238-795-3

JOB MATTERS. car mechanics. příručka učitele s klíčem ISBN 978-80-7238-795-3 Job Matters Car Mechanics příručka učitele s klíčem stručné úvody k lekcím JOB MATTERS klíč ke všem cvičením přepisy nahrávek kopírovatelné předlohy pracovních listů kopírovatelné předlohy shrnujících

Více

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus Week 1 Revision Fill in the article A/AN/THE. if necessary. 1. How are.children? 2. I live in.. small house in country. 3. front door of our house is small. 4. girl with.. blue eyes is my sister? 5. Can

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Část B se zaměřením na logistiku Studijní texty a pracovní listy Denisa Vojáčková Grymová 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión projekt zvyšování

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX.

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úrove obtížnosti AJMZD12C0T04

ANGLICKÝ JAZYK základní úrove obtížnosti AJMZD12C0T04 ANGLICKÝJAZYK základníúroveobtížnosti AJMZD12C0T04 DIDAKTICKÝTEST POSLECH,TENÍAJAZYKOVÁKOMPETENCE Maximálníbodovéhodnocení:93bod Hraniceúspšnosti:44% 1Základníinformacekzadánízkoušky Didaktickýtestobsahuje63úloh.

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Skupina úloh I (odpovídá 5. části DT) ÚLOHY 1 5 P e t te si p t krátkých text. Na základ informací v textech vyberte k úlohám 1 5 vždy

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJGZD10C0T01 Didaktický test obsahuje 63 úloh. Didaktický test obsahuje dva subtesty, ke každému subtestu

Více

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE L: Hello, boss! B: Hello Larry! Any news on the conference centre front? L: I ve been I ve sent you a couple of e-mails about it. Did you

Více

Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens. Pražské zahrady Spring @ Corinthia. Jaro v Corinthii

Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens. Pražské zahrady Spring @ Corinthia. Jaro v Corinthii Jindřichův Hradec: Welcome to Czech Canada Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens Pražské zahrady Spring @ Corinthia Jaro v Corinthii S P R I N G 2 0 0 6 Daniel Maj Front Office Supervisor

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzav eným úlohám. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzav eným úlohám. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám ANGLICKÝJAZYK DIDAKTICKÝTEST POSLECH,TENÍAJAZYKOVÁKOMPETENCE Maximálníbodovéhodnocení:63bodů Hraniceúspěšnosti:44% 1Základníinformacekzadánízkoušky Didaktickýtestobsahuje63úloh. asovýlimitprořešenídidaktickéhotestu

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD11C0T03 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky

Více

face2face Studijní příručka Elementary

face2face Studijní příručka Elementary face2face Studijní příručka Elementary Studijní příručka k učebnici face2face elementary Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE

TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE K UČEBNICI TRUE TO LIFE INTERMEDIATE RNDr. Eva Staňková Obsah PŘEDMLUVA 1 LEKCE 1.. 2 LEKCE 2.. 4 LEKCE 3.. 6 LEKCE 4.. 8 LEKCE 5.. 10 LEKCE 6.. 12 LEKCE 7.. 14 LEKCE 8.. 16 LEKCE

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Angličtina Last minute také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy v edici: Italština Last minute Španělština Last minute Markéta Galatová, Anna Kronusová Angličtina

Více

CLIL Banka gramatika

CLIL Banka gramatika Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Banka gramatika Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_banka_gramatika.rar

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs Grammar reference text 1 Podstatná jména 1.1 A, an a the Neurčité členy a, an používáme u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle. A u podstatných jmen začínajících ve výslovnosti na souhlásku,

Více

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04. Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Banka témata Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_banka_temata.rar

Více