JOB MATTERS. gastronomy. příručka učitele s klíčem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JOB MATTERS. gastronomy. příručka učitele s klíčem"

Transkript

1 JOB MATTERS gastronomy příručka učitele s klíčem

2

3 JOB MATTERS gastronomy p ř íruč ka u č itele s klíčem Nakladatelství Fraus 2008

4 Job Matters gastronomy příručka učitele Zpracováno s použitím textového, obrazového a zvukového materiálu z publikace Job Matters Gastronomie Handreichungen für den Unterricht/Lehrerbegleitheft na základě sublicence nakladatelství Cornelsen GmbH & Co. OHG, Berlin. Autorka: Birgit Hermann Zpracování českého vydání: Eva Králová Lektor: James Abram Odpovědný redaktor: Mgr. Markéta Irová Redakce obrazové části: Bohdan Štěrba, Dagmar Metlická Layout: Klein und Halm Grafikdesign, Berlin Sazba českého vydání: Milada Hartlová Obrazové prameny: Photos.com (www.photocombo.com): titulní strana Vydalo Nakladatelství Fraus, Goethova 8, Plzeň Printed in the Czech Republic (první čísla označují pořadí a rok tisku) Výhrada práv: Všechna práva vyhrazena. Reprodukce a rozšiřování díla nebo jeho částí jakýmkoli způsobem jsou bez písemného souhlasu nakladatele zakázány, s výjimkou případů zákonem výslovně povolených. Copyright: Nakladatelství Fraus, Plzeň, 2008 Cornelsen Verlag GmbH & Co. OHG, Berlin, vydání ISBN

5 Obsah A Koncepce B C D Klíč ke cvičením Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Pracovní listy Kopírovatelná předloha 1: Understanding job adverts Kopírovatelná předloha 2: Applying for a job Kopírovatelná předloha 3: Your curriculum vitae Shrnující testy Kopírovatelná předloha 4 7: Test Kopírovatelná předloha 8 13: Test Klíč ke kopírovatelným předlohám

6 A Koncepce Cílová skupina Publikace JOB MATTERS: GASTRONOMY je určena učňům a studentům gastronomických profesí a hotelových provozů. Slouží k osvojení a rozvíjení odborné angličtiny a zároveň připravuje na pracovní praxi. Po probrání učiva by měli žáci dosáhnout úrovně B1 (Threshold) Evropského referenčního rámce (Common European Framework of Reference). V době globalizace a sjednocující se Evropy je znalost cizích jazyků nezbytná, obzvláště znalost angličtiny. Mezi typické obory, v nichž je důležitá znalost cizích jazyků, patří bezesporu i gastronomické profese a práce v hotelových provozech (vyřizování rezervací em/telefonicky, telefonické hovory s hotelovými hosty nebo hosty restaurace, popis různých domácích specialit). Znalost angličtiny usnadňuje uplatnění na národním i mezinárodním pracovním trhu. Mezinárodní profesní zkušenosti jsou jistě velkou výhodou pro pracovní i osobní postup. K tomuto by měla přispět i publikace JOB MATTERS: GASTRONOMY. Obsah Publikace JOB MATTERS: GASTRONOMY poskytuje studentům snadnou cestu ke zvládnutí a osvojení si odborné angličtiny. Velkou motivací ke studiu jsou především reálné situace z každodenní praxe, na nichž jsou cvičení postavena. Publikace provází studenty gastronomickými provozy, seznamuje s osobami, které v nich pracují, pracovními místy i jejich vybavením. Zaměřuje se ale také na pokrmy a nápoje, jídla v různou denní dobu (snídaně, obědy, večeře), přísady a způsoby přípravy pokrmů. Ve všech lekcích se kromě odborných výrazů procvičují také dialogy se zvláštním zřetelem na rezervace, objednávání a placení. Poslední lekce je věnována zvláštnímu odvětví gastronomie cateringu. Struktura Publikace JOB MATTERS: GASTRONOMY je rozdělena do dvaceti lekcí podle jednotlivých témat. Každá lekce zabírá jednu dvoustranu a nabízí různé typy cvičení, které jsou vyváženě věnovány všem čtyřem dovednostem: čtení, poslechu, psaní a mluvení. Pro snazší vstup do jednotlivých lekcí a pro vizualizaci nové slovní zásoby je v publikaci použito velké množství fotografi í a ilustrací. Přehledně uspořádaný slovníček slouží nejen k cílenému vyhledávání, ale i k procvičování odborné slovní zásoby. 4

7 Cvičení jsou sestavována tak, aby studenty vybízela k aktivní spolupráci, čímž zvyšují jejich studijní úspěchy. Gramatické struktury nejsou odděleny od ostatních textů, ale tvoří nedílnou součást textových a komunikačních úkolů. Audio CD obsahuje namluvené texty k poslechovým cvičením. Příručka učitele zahrnuje přehled lekcí, řešení a texty k audio CD. Navíc jsou zde k dispozici také předlohy ke kopírování. K zopakování a upevnění učiva jsou k dispozici také dva testy (ve formě předloh ke kopírování). 5

8 B Klíč ke cvičením Unit 1 Greetings V lekci 1, která je zaměřena na telefonní hovory týkající se rezervací v restauracích a na rozhovory v hotelové recepci (od přihlášení se k jednoduché konverzaci), procvičují studenti komunikaci se zákazníky. Exercise 1a Exercise 1b Name of guest: Gary Watkins Date: 15 April Time: 8 o clock Number of persons: Two Smoker/Non-smoker: Non-smoker 1. How can I help you? 2. Tomorrow evening. 3. Could you spell your surname/family name please? 4. We have nothing free at 7 (o clock). 5. Would 8 o clock be OK? 6. We look forward to seeing you on Friday. Exercise 2 The guest says: 2/3/6/8 The receptionist says: 1/4/5/7/9/10 Exercise 3 T2 * Exercise 4 1. ready for a holiday 2. departure 3. stay 4. food 5. reserve 6. view 7. receipt 8. key card 9. passport 10. chambermaid * T = track 6 Klíč ke cvičením

9 Unit 2 The hotel workers Tato lekce studenty seznamuje s různými profesemi v hotelnictví, charakterizuje je a připravuje na různé typy stížností v restauraci. Exercise 1 T3 Transcript Claire is introducing a new member of staff to her team: Good evening. My name is Claire Wright. I m the manager and I would like to introduce you to the people who work here at the Aachen hotel. First of all, Linda, our receptionist: Hello, my name s Linda and I work here on reception with my colleague Jim. I m responsible for handling all the reservations. Most reservations come via our website or by . Hello, I m Jim. I m the porter. I handle the suitcases and get taxis for guests. Good evening, I m Julia and I work in the kitchen as a sous-chef. I make all the soups and hot starters. My boss, Alfonso, who is the head chef, writes the menu and prepares all the main courses. These are normally meat or fish dishes. Hello, I m Robert and I also work in the kitchen. I bake all the bread and cakes for our guests. Oh, here s Mary! Mary, would you like to say hello? Hello, I m Mary, the housekeeper. Our guests sometimes want laundry or dry cleaning services, so I help them and take their orders. 1 B, 2 A, 3 D, 4 C, 5 F, 6 E Exercise 2a Exercise 2b / Příklady odpovědí ICE CUBES: barkeeper/barman/ POTS: cook/head chef/chef/sous chef/ NOTE PAD: receptionist/secretary/ STAFF MEETINGS: manager/manageress/hotel director/ LAUNDRY: housekeeper/chambermaid/ MENU: waiter/waitress/head chef/ BILLS: cashier/manager/receptionist/ CASES: porter/page/ 1. bills/receipts/invoices 2. ice cubes 3. desk diary/reservation book 4. laundry/towels 5. (suit)cases 6. pots/pans Klíč ke cvičením 7

10 Exercise 3 1. waiter/waitress 6. porter 2. receptionist 7. waiter/waitress 3. housekeeper 8. hotel manager 4. pastry chef 9. porter/doorman 5. receptionist 10. waiter/waitress Exercise 4a Exercise 4b / Příklady odpovědí Soup: salty, cold Steak: tough, overdone, underdone Wine: corked, too dry, too sweet Knife: missing, blunt, dirty, greasy Glass: missing, dirty, greasy, chipped Unit 3 Hotel facilities Studenti si v lekci 3 osvojují anglická pojmenování pro hotelové vybavení, od různých typů hotelových pokojů až po konkrétní vybavení. Dále se také seznamují s hotelovou nabídkou služeb pro přípravu jednání a konferencí. Exercise 1 Exercise 2 1 C, 2 E, 3 D, 4 A, 5 B T4 Transcript I m a businessman and I need to be able to see my business partners body language when I m speaking to them, even when we re in different countries. My wife and I are bringing our two young daughters with us but we would also like to go to the theatre one evening. Can you help us? I m here on business. I don t need a parking space though because I don t have my car with me. But in the evenings I often need to go into Vienna city centre and I like to go in comfort by car. I m in charge of a school trip. We normally like to play games in the evening. What can you offer us? I m here with my husband. Our babies are only 3 months old and need special facilities. I m in a wheelchair. How does this hotel cater for disabled people? I m organizing an excursion with a football team. My team members are always hungry or thirsty. / Příklady odpovědí A 6, B 1, C 2, D 3, E 7, F 5, G 4, H 2/3/4/6, I 5/1/3 8 Klíč ke cvičením

11 Exercise 3 T5 Transcript Good morning, Hotel Amsterdam. Sabine Drews speaking, how can I help you? Good morning, my name is Sarah Faulkner from High Tech Towers in Manchester. I m organizing a business conference in Graz and would like to see if your hotel has enough facilities. Sure, we often accommodate conferences here. What do you think you will need? Well, first of all, we would arrive on the 24 th of May for three nights. We d like 8 single rooms, all with Internet access. Yes, fine, that s no problem. We d also need a spacious conference room for the 8 people with Internet access and a computer projector. Also, can you provide lunch at 1 o clock and coffee and biscuits at 3.30? Oh, and tea at 11 o clock? Yes, that s all no problem. Oh, good. This sounds promising. Could we have a constant supply of mineral water and orange juice all day in the conference room? Yes, certainly. We would also like to have a buffet reception when we arrive at lunchtime on the 24th of May. Oh, sorry, but that could be a problem because we don t have any buffet facilities. How about sandwiches served in the conference room? Yes, that would be fine. Oh, one more thing. Could all the bedrooms be non-smoking rooms? I m afraid we can only provide 6 non-smoking rooms that are all together along one corridor. That s a pity. Well, anyway, if you could us your offer over the next couple of days, we ll be in touch again soon. Certainly, that s no problem. Thanks for calling. Bye. Bye. The hotel can provide: 1. Eight single rooms with Internet access for three nights. 2. A conference room with Internet access and computer projector. 3. Lunch at one o clock. 4. Tea at Klíč ke cvičením 9

12 5. Coffee and biscuits at Sandwiches on May 24. The hotel can t provide: 1. 8 no-smoking rooms. 2. A buffet reception on May 24. Exercise 4 Exercise 5 1. pillow 2. soap 3. bottle opener 4. corkscrew 5. towel 6. toilet roll 7. ashtray 8. glass 1 F, 2 I, 3 A, 4 H, 5 B, 6 J, 7 D, 8 E, 9 G, 10 C Unit 4 Hotel reservations V této lekci se studenti učí adekvátním formulacím písemných a telefonických rezervací. Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 1. expected 2. booking 3. chose 4. confi rm 5. guarantee 6. journey 7. regards 1 E, 2 A, 3 F, 4 B, 5 D, 6 G, 7 C T6 Transcript Hello, my name is Tom Jenkins. I would like to reserve a double room for my wife and myself. We are arriving in Graz at 6 p.m on the fourteenth of June and we are staying until the eighteenth. Could you also reserve a table for dinner at 7.30 p.m. on the fourteenth, please? And then could you confirm my reservation by phone please? My mobile number is Thank you. Bye. 1 C, 2 G, 3 F, 4 E, 5 A, 6 B, 7 D Exercise 4 10 Klíč ke cvičením

13 Unit 5 Confirmations Lekce 5 studenty učí zpracovávat telefonické informace o rezervacích a přijímat (potvrzovat) rezervace. Exercise 1 1. delighted 2. package 3. repeat 4. non-smoking 5. including 6. served 7. banquet 8. meals 9. discount Exercise 2 Guest: 3/5/7 Receptionist: 1/2/4/6/8 Exercise 3 Exercise 4 1 E, 2 F, 3 D, 4 I, 5 A, 6 H, 7 B, 8 J, 9 G, 10 C Unit 6 Dealing with complaints Tato lekce studentům pomáhá připravit si odpovídající reakce na různé typy stížností od hostů v restauracích a hotelích. Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4 T7 1 B, 2 J, 3 G, 4 E, 5 C, 6 D, 7 H, 8 I, 9 A, 10 F 1. I m sorry. 2. I ll have some sent up immediately. 3. I ll speak/talk to Please, accept my apologies. 5. I ll call them immediately. 6. I ll change it at once. 7. I ll have it warmed up for you. 1. wake up call 2. air conditioning 3. tidied up 4. bill 5. stuck Klíč ke cvičením 11

14 Unit 7 Ordering and asking for things V lekci 7 procvičují studenti přijetí a zrušení objednávek se zřetelem ke zdvořilé formulaci. Dále pak nacvičují popis tuzemských pokrmů a nápojů. Exercise 1 T8 Exercise 2 1. How can I help you? 2. Can I have the menu, please? 3. here you are. 4. Certainly. 5. I d like. 6. I m afraid. 7. What about steak? 8. keen on. 9. I ll have. 10. I d prefer. Exercise 3 A 1, B 3, C 2, D 3, E 3 Exercise 4a Exercise 4b 1. Well, it s rather like cabbage, but pickled in brine. 2. They are similar to potato dumplings. 3. They are like small, spicy sausages. 4. It s a kind of stew. 5. It s a brand of mineral water. Unit 8 Breakfast V lekci 8 se žáci seznamují s typickou anglickou snídaní, srovnávají ji se snídaní kontinentální a procvičují související slovní zásobu. Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 / Příklady odpovědí (jug of) milk, (rack of) toast, (bowl of) cornfl akes, (glass of) orange juice, (cup of) tea, butter, jam (AE: jelly)/marmalade (AE: orange jelly), scones/biscuits, bacon, (fried) eggs, tea strainer, teaspoon, knife, fork, saucer, plate, scrambled egg (wedges) Příklady odpovědí 1. wholemeal bread (English/Continental) 2. grilled tomato (English) 3. black pudding (English) 12 Klíč ke cvičením

15 4. Danish pastries (English/Continental) 5. Scottish kippers (English) 6. baked beans (English) 7. cold cuts continental 8. strawberry jam (English/Continental) 9. crispy rolls (English/Continental) Exercise 4 tablecloth, cup, saucer, fork, knife, plate, cutlery, serviette, glasses, spoons, salt, ashtray, pepper, sugar Unit 9 Lunchtime Studenti se v této lekci setkávají s typickými rozhovory na téma oběd, vysvětlují různé nabídky a formy oběda a osvětlují smysl informačních tabulí. Exercise 1 T9 Exercise 2 Guest: A/D/H/I Waiter: B/C/E/F/G/J 1 F, 2 D, 3 E, 4 A, 5 G, 6 B, 7 C A vegetarian would choose The Blacksmiths Arms. A non-smoker would choose the Coach & Eight. Exercise 3 Exercise 4 1 C, 2 D, 3 A, 4 E, 5 B 1. A table for two?/would you like a table for two? 2. Did you enjoy your meal? 3. Are you ready to order? 4. Would you like a starter? 5. Would you like anything else? Unit 10 British tea tradition Studenti se v lekci 10 seznamují s tradičním pitím čaje v Británii. Učí se také odůvodňovat správnou volbu a přípravu čaje a procvičují rozhovory s pitím čaje (a kávy) spojené. Exercise 1 Příklady odpovědí 1. Fruit tea is more popular in the Czech Republic. 2. Because tea came from their colonies and it was cheap and easy to use. 3. Tea fi rst came from China. 4. It s a chance to relax and talk to people. Klíč ke cvičením 13

16 Exercise 2a Exercise 2b Exercise 3 1. black 2. condensed/evaporated 3. fresh 4. boiling 1. boiling 2. condensed/evaporated 3. black T10 Transcript Number 1: Can I help you, sir? Yes, I m afraid this coffee is rather weak. Oh, sorry about that, sir. I ll get you a new pot. Number 2: Excuse me, waiter! Yes, can I help you? I m missing a coffee spoon. I ll get you one straight away. Number 3: Hello, waiter! Yes, madam? This milk is sour. Oh yes, so it is! I m very sorry, I ll get you some fresh milk. Number 4: Waiter! Yes, can I help you? I hope so. I don t understand this on the menu. What is svařák? Ah, svařák. That s a hot red wine with spices. Oh, thanks. Number 5: Hello, Miss! Yes, madam? This tea is too bitter. Oh, I ll bring you a fresh pot. Number 6: Waiter! Is something wrong? This coffee is nearly cold. Sorry, sir. I ll bring you some fresh, hot coffee at once. Oh, thanks. 14 Klíč ke cvičením

17 1. weak 2. missing 3. sour 4. herbal 5. bitter 6. cold Exercise 4 1. Would you like (some) sugar? 2. Would you like some cake? 3. Have you tried? 4. Do you like? 5. Is our/german/austrian coffee? Unit 11 Dinner Lekce 11 je věnována tématu večeře. Slovní zásoba zde prezentovaná se týká různých druhů příprav pokrmů a jejich přísad. Studenti se též učí popisovat převzaté speciality. Exercise 1a Exercise 1b Exercise 2a Exercise 2b Exercise 3a Exercise 3b 1 C, 2 A, 3 D, 4 H, 5 B, 6 G, 7 F, 8 E, 9 I Herbs: mint, rosemary, parsley, thyme, chives Spices: cinnamon, cloves, cumin, ginger, nutmeg, pepper 1. fried potatoes 2. fried eggs 3. mashed potato(es) 4. rice 5. scrambled eggs 6. (BE:) chips, (AE:) French fries / Příklady odpovědí Fruit salad Fresh salad cherries garlic lemon spring onions apple lettuce banana radish melon onion grapes herbs sugar oil honey honey lemon vinegar mustard Klíč ke cvičením 15

18 Exercise 4 Exercise 5 1. oil 2. chocolate 3. egg 4. sugar 5. salad Unit 12 Can we have the bill, please? Rozhovory týkající se placení účtů včetně porozumění číselným údajům jsou náplní této lekce, jež zahrnuje i speciální finanční slovníček. Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3a Exercise 3b 1. the bill 2. receipt 3. credit cards 4. credit card Euros 6. the meal 7. transfer 8. advance T11 Transcript 1 That ll be 167 Euros and 30 cents, please. 2 There s a 12 percent reduction if you pay by the fourth of May. 3 Do you want to pay the mini-bar bill now? It s 12 dollars and 50 cents. 4 Your room number is 738. It s on the seventh floor. 5 Our bank account number is The amount payable is three hundred and seventy-nine euros and 23 cents plus V.A.T. T12 Transcript Could you give me a wake-up call at 6.30, please? Yes, certainly, sir. *** Could I have my key, please? Yes, sure. What s your room number? Three hundred and forty-seven. Three hundred ans seventy-four? No, three, four, seven! *** 16 Klíč ke cvičením

19 Can I have your telephone number, please? And what s the country code? Ah, it s 0044 for England. Thanks a.m Exercise 4 Příklady odpovědí A It means you should transfer money from your bank account/use a credit card. B It means Value Added Tax (is included in the bill). C It means you must pay within (30) days D It means cash payment. (Only cash payments will be accepted.) Unit 13 The world of food Studenti se v lekci 13 seznamují s různými druhy potravin a pokrmů, procvičují popis domácích specialit a slovní zásobu s ním spojenou. Součástí lekce je také procvičování kontaktu hosta s obsluhou. Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3a T13 Vzorové odpovědi Vegetables: asparagus, tomatoes, gherkins, potatoes, mushrooms, aubergines, Brussel sprouts, cabbage, onions, beans, lettuce, garlic, carrots Poultry: chicken, turkey, duck Fruit: pears Meat: beef, pork, liver, chicken, turkey, duck, ham, boiled ham, venison Game: venison Spices: pepper Cold cuts: ham, boiled ham, liver pâté Dairy products: cheese, cream, milk Fish: cod, eels, plaice 1 E, 2 A, 3 D, 4 C, 5 B, 6 G, 7 H, 8 F 1. dishes 2. poached 3. fried 4. braised 5. creamy 6. sliced 7. well-done 8. delicious Klíč ke cvičením 17

20 Exercise 3b Exercise 4 1. Would you like an ice cream? 2. Would you like a starter? 3. How about a coffee? 4. How would you like your steak? 5. Would you like an Czech cake? / Would you like to try an Czech cake? Unit 14 Food specialities I v lekce 14 se opět věnuje speciální slovní zásobě pro typická jídla (např. příprava steaků). A opět mají studenti také možnost procvičovat komunikaci hosta s obsluhou a popis domácích specialit. Exercise 1 Exercise 2 1 D, 2 E, 3 B, 4 F, 5 G, 6 H, 7 C, 8 A T14 Transcript Have you made up your mind, sir? I can definitely recommend the wild turkey with stuffing. Yes, I think I ll have that. Er, but tell me, what s the difference between normal turkey and wild turkey? Well, simply, wild turkey has more flavour. Oh good! Shall I carve it at the table? No, that won t be necessary, thank you. Can you tell me what the stuffing is? Yes. It mainly consists of parsley and thyme. Sounds delicious! And what would you like, darling? Er, I think I ll go for the rack of lamb. Right, fine. And I ll make sure you get a sharp steak knife, madam. Thank you. And what kind of wine would you recommend? I would suggest a medium-bodied red wine with the lamb and a light white wine with the turkey. 1. stuffi ng 2. fl avour 3. carve 4. sharp 5. consists 6. thyme 7. medium-bodied 8. light Exercise 3a 18 Klíč ke cvičením

21 T15 Transcript Take a sharp knife and always cut down towards the chopping block or the board you are working on. Keep the meat at an angle so that you can easily pull the knife to the side. And always cut against the grain; in this way you can avoid pieces of meat with long fibres and ensure the meat is tender. If the steak is tough, you can tenderise it by beating it all over with the blunt edge of a knife. Always remember to trim off all pieces of sinew and membrane. You can produce a number of different meat dishes with steak. The thickest part of the middle section can be cut into two fillet steaks and you can produce tournedos by slicing the thinner end of the middle section into parts of about 1.5 inches. Exercise 3b T16 Transcript angle, knives, fibres, tough, edge, sinew, thickest, section, slicing Exercise 4 1. Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem a brusinkami 2. Smažený kapr s bramborovým salátem 3. Jablkový závin 4. Hovězí polévka s játrovými knedlíčky 5. Palačinky plněné ovocem a zmrzlinou Unit 15 The tools of the kitchen and restaurant V této lekci studenti pojmenovávají vybavení kuchyně od různých typů nádob až po nůž a vařečku a procvičují přípravu a popis správně prostřeného stolu. Exercise 1 Exercise 2a Exercise 2b Exercise 2c 1. frying pan 2. chopping block 3. whisk 4. sieve 5. serrated knife 6. food processor 7. scales 8. grater 9. two-pronged fork 10. casserole dish 1. wooden spoon 2. fi sh slice 3. ladle 4. gravy spoon 5. spatula 1 D, 2 A, 3 E, 4 C, 5 B Klíč ke cvičením 19

22 Exercise 3a Exercise 3b Exercise 4a Exercise 4b Vzorové odpovědi A bowl of: grapes, cashew nuts, apples, bananas, sugar, strawberries, pineapples; A jug of: gravy, maple syrup, honey, milk, yogurt; A pot of: coffee, tea, jam, honey; A dish of: butter, margarine; A basket of: grapes, bread, apples, bananas, strawberries, pineapples, bread rolls, croissants 1. plate 2. vase 3. bread basket 4. serviette 5. wine glass 6. water glass 7. salt and pepper set 8. knife 9. fork 10. dessert spoon 11. dessert fork 12. soup spoon 13. coffee cup 14. coffee spoon 15. saucer 16. sugar bowl Unit 16 The chef V lekci 16 studenti získávají novou slovní zásobu na základě interview se šéfkuchařem o nabídce specialit v jeho restauraci. Dále se seznamují s profesionálním zpracováním zeleniny. Exercise 1a Exercise 1b 1 E, 2 H, 3 D, 4 I, 5 J, 6 L, 7 G, 8 B, 9 C, 10 A, 11 K, 12 F Příklady odpovědí 1. The restaurant has special dishes (available nowhere else). 2. The restaurant uses only fresh local food from the area. Exercise 2 1. buttered 6. matures 2. squeeze 7. densely 3. amount 8. soggy 4. raw 9. peeling 5. garnishing 10. skin 20 Klíč ke cvičením

23 Exercise 3 1 D, 2 A, 3 C, 4 G, 5 F, 6 E, 7 B Unit 17 Fish and shellfish Lekce 17 popisuje studentům různé druhy ryb a mořských plodů a seznamuje je se způ soby jejich přípravy. Studenti se také učí orientovat v recepturách rybích pokrmů. Exercise 1 Exercise 2 Freshwater fish: perch, trout, carp, rainbow trout, salmon, brown trout Saltwater fish: cod, plaice, sole, haddock, herring Shellfish: crab, cockles, lobster, mussels, prawns T17 Transcript 1 I see you have trout on the menu. How is it cooked? Oh, it s grilled. 2 Hmmm, you ve got some sole. How do you prepare that? Well, it s baked in the oven. But first of all, we squeeze fresh lemon juice over it and then it s stuffed with prawns. 3 Great! You have cod! My favourite! Do you fry it? Yes, it s fried in batter. Oh, I don t fancy that. Well, we can also fry it in breadcrumbs if you wish. Yes, I d prefer that, thanks. 4 Do you have salmon? Yes. How would you like it? Poached, please. 5 Can I ask you something? How do you cook the cod? We deep fry it. 6 Oh, I see you steam the salmon. That sounds interesting. I d certainly recommend it. It s delicious. 7 Your fish kebabs are delicious. What s your secret? Well, we marinate the fish first for 30 minutes in lemon and oil. That gives it that special flavour. Klíč ke cvičením 21

24 1. The trout is grilled. 2. The sole is baked. 3. The cod is fried in batter. But it can also be fried in breadcrumbs. 4. The woman prefers the salmon poached. 5. They deep fry the cod. 6. They steam the salmon. 7. They marinate the fi sh fi rst. Exercise 3a Exercise 3b 1 B, 2 A 1. sekáček sekat, krájet nadrobno 2. rozdrtit, rozmačkat rozdrcený, rozmačkaný 3. vnitřnosti vyvržený,vykuchaný 4. šupina zbavený šupin 5. tuk, omastek vymastit 6. kůže stažený (z kůže) Unit 18 Are you a vegetarian? Lekce 18 se zabývá jak zdravou stravou obecně, tak i různými stravovacími návyky. Jedním z témat lekce je také vegetariánská a veganská strava. Po probrání lekce pak studenti sami navrhují vegetariánský jídelníček. Exercise 1 T18 Transcript Today we re talking to Mr Trnka, the chef at the Plzeňský hostinec in Pilsen. Thank you for agreeing to be interviewed by Good Housekeeping magazine, Mr Trnka. Our topic today is vegetarian cooking, which has become quite popular lately. Does vegetarian food figure in any shape or form on your menu, Mr Trnka? Well, as you may know, Czechs are famous for their meaty cuisine, but over the last few years we have noticed an increased demand for meat-free dishes, especially from our tourists from abroad. So, yes, vegetarian food has finally come into its own here in Czech Republic, too. And how do you cater for health-conscious customers in your restaurant? Well, you see, everyone knows that vegetables are good for us. So, we ve developed a delicious range of vegetarian specialities for the restaurant. Could you give us some examples? Well, for example, we do a tasty potato stew and a really delicious vegetarian lasagne. However, our meat-free speciality is the local bramborák which has become quite a gourmet sensation in our restaurant. Oh right. What is it made from? 22 Klíč ke cvičením

25 Bramborák is a fried pancake made of raw potatoes, flour, eggs, milk and garlic, but you can add also cheese or some vegetables, such as carrots or cabbage. People like it, even though the frying makes it quite unhealthy and the garlic rather aromatic. Sounds mouth-watering! Indeed. And of course we also offer meals for vegans. Could you explain to our readers what a vegan is, Mr Trnka? A vegan is somebody who doesn t eat any animal products at all. No meat, dairy products, eggs or fish. These people must surely be very difficult to cook for? Well, we are quite inventive in our kitchen at the Plzeňský hostinec. We have a really superb Black Bean soufflé which we serve with a platter of baby vegetables. Sounds delicious! Well, that s been very interesting. Thank you very much, Mr Trnka. You re most welcome. 1 B, 2 B, 3 A, 4 C, 5 C Exercise 2a T18 Transcript (viz nahoře) 1. unhealthy 2. raw 3. diffi cult 4. popular 5. inventive/imaginative 6. interesting Exercise 2b Exercise 3 Exercise 4 1. delicious 2. mouth-watering 3. superb 1. Mr Salideh 2. Mr Stanley 3. Mrs Giddens 1. sugary fresh 2. low-fat 3. vitamins 4. high-fi bre 5. delicious 6. diet 7. fat content 8. red meat Klíč ke cvičením 23

26 Exercise 5 Unit 19 Having a drink V rámci této lekce studenti procvičují rozhovory týkající se objednávání a popisu různých druhů nápojů. Seznamují se s profesionálním vybavením baru a procvičují typické konverzační fráze od barového pultu. Exercise 1 A 5, B 1, C 2, D 3, E 4 Exercise 2 T19 Exercise 3a Exercise 3b Exercise 4 1. pivo frothy 2. sekt equivalent 3. slivovice thin 4. becherovka digestive 5. vinný střik diluting 1. shaker 2. straws 3. blender 4. strainer 5. mixing glass 6. ice tongs 7. dash bottle 8. bar spoon 9. ice scoop 1. šejkr 2. brčka 3. mixér 4. cedník, sítko 5. míchací sklenice 6. kleště na led 7. stříkací láhev 8. barová lžička 9. naběračka/lopatka na led 24 Klíč ke cvičením

27 Unit 20 Commercial catering Běžný pracovní den v cateringové firmě je náplní lekce 20, která se dále zabývá způsobem vybavení moderního baru a reklamou na cateringové služby hotelu. Exercise 1 Exercise 2 1. hot cupboards 2. casual catering assistants 3. client 4. event manager 5. runs 6. pre-packed T20 Transcript Good morning. You ordered 200 pies, 25 bags of cocktail tomatoes and 50 loaves? Yes, that s right. Thanks. Could we have the same again tomorrow? Yes, of course. I ll put your order through right now. Thanks very much. There s just one more thing: we re having some trouble with our ice machine at the moment. Could you help? Sorry, that s not really my job. Is it one of our machines? Yes, here s the guarantee. I ll give you our technician s business card. If you ring him now, he could come out and see you today. Fine, I ll do that. See you tomorrow then. Yes, bye! E, H, A, D, C, J, I, B, G, F Exercise 3 Exercise 4 1. cash register 2. beer mats 3. professional clothing for bar staff 4. equipment for making 5. interior and exterior bar design 6. drink dispensing equipment 1. celebration 2. deliver/supply 3. occasions 4. free 5. tents 6. events 7. crockery 8. cutlery Klíč ke cvičením 25

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Věty k překladu From Unit 4 part D, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part D, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part D, Project 2 Unit 4 part D - translation practice 1. Dnes dělám drobenkový jablečný koláč jako náš dezert. Je lahodný. Recept jsme se naučili ve škole. I'm making apple

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The colours of food. The colours of food. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. The colours of food. The colours of food. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) The colours of food Stručná anotace S pomocí krátkých filmových ukázek a krátkého textu se žáci seznámí se slovní

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Food and gastronomy. Pracovní list

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Food and gastronomy. Pracovní list Food and gastronomy Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_14 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line slovníků

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Food VY_JITKA_PULTAROVA_SADA_TOPICS_FOOD_DOPLŇOVAČKA_07. Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Food VY_JITKA_PULTAROVA_SADA_TOPICS_FOOD_DOPLŇOVAČKA_07. Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Food Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0479 Číslo materiálu VY_JITKA_PULTAROVA_SADA_TOPICS_FOOD_DOPLŇOVAČKA_07 Název školy Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Ročník 4. Vzdělávací

Více

FOOD JÍDLO. Vocabulary. food jídlo, strava. fast food rychlé občerstvení. milk mléko. cream smetana. whipped cream šlehačka. ice cream - zmrzlina

FOOD JÍDLO. Vocabulary. food jídlo, strava. fast food rychlé občerstvení. milk mléko. cream smetana. whipped cream šlehačka. ice cream - zmrzlina FOOD JÍDLO Vocabulary food jídlo, strava health food zdravá strava junk food nezdravá strava fast food rychlé občerstvení milk mléko cream smetana whipped cream šlehačka ice cream - zmrzlina youghurt jogurt

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Steaky / Steaks: 200 g Steak z pravé svíčkové (Highland - biomaso) 400,- (steak from sirloin with any of the above mentioned flavor)

Steaky / Steaks: 200 g Steak z pravé svíčkové (Highland - biomaso) 400,- (steak from sirloin with any of the above mentioned flavor) Steaky / Steaks: 200 g Steak z pravé svíčkové (Highland - biomaso) 400,- (steak from sirloin with any of the above mentioned flavor) 200 g Hovězí steak z roštěné (Highland - biomaso) 350,- (steak from

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK / MENU

JÍDELNÍ LÍSTEK / MENU JÍDELNÍ LÍSTEK / MENU PŘEDKRMY / STARTERS TOPINKA S VEPŘOVOU PANENKOU (1, 9) 89,- Pikantní pečená topinka s vepřovou panenkou, rajčaty a cibulí Baked bread with pork tenderloin, tomatoes and onion TOPINKA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Anglicky u snídaně - slovníček

Anglicky u snídaně - slovníček www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - slovníček (_anglicky_u_snidane_slovicka.jbb) Anglicky u snídaně - slovníček Lekce: Základní slovní zásoba Cvičení:. Teplá

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part C, Project 2 Unit 4 part C - translation practice 1. Kam jdou Mickey a Millie? Co koupí? Where do Mickey and Millie go? What do they buy? 2. Co chce Mut? Proč si myslí,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

QUIZ # 1 CZECH 218 Prof. Eckert. 1. Provide male female pairs for the following: professor. writer. athlete. friend.

QUIZ # 1 CZECH 218 Prof. Eckert. 1. Provide male female pairs for the following: professor. writer. athlete. friend. QUIZ # 1 CZECH 218 1. Provide male female pairs for the following: professor writer athlete friend husband and wife 2. Name 10 items in your backpack: 3. Name 10 items in your class/room: 4. Translate,

Více

Něco k pivu/ Something to the beer

Něco k pivu/ Something to the beer Polévky/ Soups 154/ 0,33 l Polévka dle denní nabídky 25,--Kč 0,33 l Soup of the Day Něco k pivu/ Something to the beer 151/ 1ks Pikantní topinka s kuřecím masem 49,--Kč 1ks Toast with chicken meat mixture

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Chit Chat 1 - Lekce 9

Chit Chat 1 - Lekce 9 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit fish ryba chicken kuře pizza pizza sausages párky salad

Více

HOTEL RESERVATION CHECKING IN MATERIÁLY PRO UČITELE

HOTEL RESERVATION CHECKING IN MATERIÁLY PRO UČITELE HOTEL RESERVATION CHECKING IN MATERIÁLY PRO UČITELE G: Hi! R: Hello! G: I d like to get a room. R: Yes, would you like a single, a double, a twin, a family room or an apartment? G: A single. R: A single.

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

Předkrmy Appetizers. Polévky Soups

Předkrmy Appetizers. Polévky Soups 11. 4 ks 12. 100g 13. 75g 14. 75g Švestky v župánku (v slaninovém obalu) Plums in the bacon package Předkrmy Appetizers Překládaná mozarella, pečivo (s rajčaty, politá olivovým olejem) Mozarella cheese

Více

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití.

JÍDLO I. polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. salát Dám si salát. nápoj, pití Dám si pití. JÍDLO I polévka Dám si polévku. dezert Dám si dezert. salát Dám si salát. hlavní jídlo Dám si hlavní jídlo. nápoj, pití Dám si pití. příloha Dám si přílohu. smažený sýr Dám si smažený sýr. hranolek, hranolky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Polévky/ Soups. 008/ 2 dcl dle denní nabídky Soup of the Day 35,- Kč

Polévky/ Soups. 008/ 2 dcl dle denní nabídky Soup of the Day 35,- Kč Smluvní ceny vč. DPH Předkrmy/Starters 001/ 130 g Domácí paštika s kachními játry a cibulovou marmeládou Homemade duck liver pate served with onion marmelade 002/ 100 g Tataráček z lososa s bazalkovým

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Text: 4. Gastronomic experiences fondue

Text: 4. Gastronomic experiences fondue Klíčová slova: 4. Keywords: fondue, cheese, sauce, chocolate, fondue set Text: 4. Gastronomic experiences fondue Fondue is most often consumed in Switzerland. The word fondue comes from the French word

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Předkrmy Appetizers. Goat chees gratiné on toast with honey, fresh salad from spinach and arugula leaves with pine nuts and balsamic glaze 95,-

Předkrmy Appetizers. Goat chees gratiné on toast with honey, fresh salad from spinach and arugula leaves with pine nuts and balsamic glaze 95,- MENU HOTEL VINOPA U každého pokrmu jsou pod čísly uvedeny alergeny dle nařízení Evropského parlamentu č. 2000/13, souhrnný seznam alergenů najdete na poslední straně jídelního lístku. Uvedené ceny jsou

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

Celý den mají děti k dispozici neslazený dětský čaj (Roiboos, atp..) a vodu. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ

Celý den mají děti k dispozici neslazený dětský čaj (Roiboos, atp..) a vodu. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ Celý den mají děti k dispozici neslazený dětský čaj (Roiboos, atp..) a vodu. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ Pondělí / Monday 20.7. Sezamový křehký chléb, lilková pomazánka, ovoce/zelenina zelná polévka s párkem

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

1 porc. Sádlo se škvarky a cibulí, pivní chléb (1a,b,c) 49,- Kč Home fat with cracklings,onion, bread

1 porc. Sádlo se škvarky a cibulí, pivní chléb (1a,b,c) 49,- Kč Home fat with cracklings,onion, bread V souladu s čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, jsou u všech jídel označeny alergeny v jídle obsažené, a to číselným kódem. Seznam alergenů pod

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Pokrmy z hovězího a vepřového masa Společná pro

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

Text: Basic rules for combination of meals and drinks

Text: Basic rules for combination of meals and drinks Klíčová slova: 21. Keywords: basic rules, meals, drinks, order of wines Text: Basic rules for combination of meals and drinks The right combination of meals and drinks creates a unit where the drink doesn

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Restaurace CIKÁNKA. 150g Salám s octem a cibulí 30,- /salami with onion and vinegar/

Restaurace CIKÁNKA. 150g Salám s octem a cibulí 30,- /salami with onion and vinegar/ 150g Salám s octem a cibulí 30,- /salami with onion and vinegar/ 200g Prkénko paní Uzenářky, beraní rohy, okurka 80,- (uzená krkovice, uzený bůček, klobáska) /smoked pork neck and flitch with gherkin/

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

80g Zvěřinová paštika. 60g Šunková rolka s křenovou pěnou, toast. 100g Zvěřinový salátek. 0,33 l Zvěřinový vývar s masem a nudlemi 29,--Kč

80g Zvěřinová paštika. 60g Šunková rolka s křenovou pěnou, toast. 100g Zvěřinový salátek. 0,33 l Zvěřinový vývar s masem a nudlemi 29,--Kč Studené předkrmy/ Cold appetizers 80g Zvěřinová paštika 45,--Kč 80g Venison pate 60g Šunková rolka s křenovou pěnou, toast 38,--Kč 60g Ham roll with horseradish cream and toast 100g Zvěřinový salátek 45,--Kč

Více