VÍTE, JAKÝ JE ROZDÍL MEZI SPA A WELLNESS?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍTE, JAKÝ JE ROZDÍL MEZI SPA A WELLNESS?"

Transkript

1 I M P E R I A L Číslo/Folge: 3/2010 Ročník/Jahrgang: VI Na cestách s Pentalog Tour: Kutná Hora a Řezno Mit Pentalog Tour auf Reisen: Kutná Hora und Regensburg Imperial Design Symposium 2010 Karlovarská stopa uprostřed pouště Karlsbader Spur inmitten der Wüste NEWS Chcete si ulevit od bolesti nebo zlepšit kondici i náladu? Möchten Sie Ihre Schmerzen loswerden oder Ihre Kondition und Laune verbessern? CZ / D Váš osobní výtisk - Ihr persönliches Exemplar FEJETON: O švédských stolech a lidské přirozenosti FEUILLETON: Über schwedische Tafeln und menschliche Natur Kennen Sie den Unterschied zwischen SPA und WELLNESS? VÍTE, JAKÝ JE ROZDÍL MEZI SPA A WELLNESS?

2 HRAJETE RÁDI TENIS? Zveme Vás na tenisový víkend! U nás se hraje po celý rok SPIELEN SIE GERNE TENNIS? Wir laden Sie ein auf ein Tennis-Wochenende! Bei uns spielt man das ganze Jahr komfortní ubytování polopenze, welcome drink zdarma: parkování, internet, vstup do bazénu, vířivky a sauny (večer), 2 hodiny tenisu s trenérem a 2 hodiny tenisu bez trenéra, zapůjčení tenisových raket a míčků, zajištění sparing partnera, 1 nápoj po hře v baru Sportcentra, 1 aromaterapeutická masáž Rezervujte on-line! Komfortable Unterkunft Halbpension, Welcome-Drink Gratis: Parkplatz, Internet, Zutritt zu Schwimmbad, Whirpool und Sauna (am Abend), 2 Stunden Tennis mit Trainer sowie 2 Stunden Tennis ohne Trainer, Ausleihen von Tennisschlägern und -bällen, Besorgen eines Sparing-Partners, 1 Getränk nach dem Spiel in der Bar des Sportcenters, 1 aromatherapeutische Massage Reservieren Sie on-line! Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary Tel.: Fax: Member of Imperial Karlovovy Vary Group

3 EDITORIAL Vážení čtenáři, jestli jste už malinko unaveni z letních radovánek, tak Vám možná přijde vhod klidná chvilka s naším magazínem. Zvídaví se s námi mohou i vleže na pohovce vydat po karlovarské stopě až do pouště v Novém Mexiku nebo třeba do bavorského Regensburku či české Kutné Hory. Polohu nemusíte měnit ani při harmonizující havajské masáži Lomi Lomi, během které můžete klidně sledovat, jak plyne čas na luxusních hodinkách Prim, které nosí i český prezident. Máte také možnost ujasnit si, jaký je rozdíl mezi spa a wellness, dozvědět se více o Imperial Design Symposiu nebo výhodné nabídce pobytů pro golfové a tenisové nadšence. Pokud si lámete hlavu, kde uspořádat firemní akci, konferenci nebo rodinnou oslavu, uvidíte, že nejlepší je hodit starosti za hlavu a svěřit všechno odborníkům. No a jestli jste ještě rozpálení letním sluncem a toužíte po chladu, tak zkuste s námi skočit na pár minut do kryokomory. Jak vidíte, máte na výběr, zatím se mějte se krásně letně! Verehrte Leser, Falls Sie schon ein wenig müde sind von den Sommeraktivitäten, dann kommt Ihnen vielleicht ein ruhiger Augenblick mit unserem Magazin ganz gelegen. Neugierige können mit uns selbst im Liegen auf dem Sofa der Karlsbader Spur nachgehen bis in die Wüste in Neu Mexico oder in das bayrische Regensburg oder böhmische Kutná Hora. Ihre Lage müssen Sie selbst bei der harmonisierenden hawaiischen Lomi-Lomi- Massage nicht ändern, während der Sie ruhig verfolgen können, wie die Zeit auf luxuriösen Prim-Uhren vergeht, die auch der tschechische Präsident trägt. Sie haben außerdem die Möglichkeit, sich klar zu werden, welcher Unterschied zwischen Spa und Wellness besteht, sowie mehr zu erfahren über das Imperial Design Symposium oder ein günstiges Angebot von Aufenthalten für Golf- und Tennisliebhaber. Falls Sie sich den Kopf darüber zerbrechen, wo Sie eine Firmenveranstaltung organisieren könnten, werden Sie sehen, dass es das Beste ist, die Sorgen hinter sich zu werfen und lieber alles Fachleuten anzuvertrauen. Nun, und falls Sie noch überhitzt von der Sommersonne sind und sich nach etwas Kühlem sehnen, dann sollten Sie für ein paar Minuten mit uns in die Kryokammer springen. Sie sehen also, Sie haben die Wahl, vorerst jedoch erst einmal einen schönen Sommer! Petr Milský Sales & Marketing Director Imperial Karlovy Vary Obsah tohoto čísla: 2... Víte, jaký je rozdíl mezi Spa a Wellness? 5... FEJETON: O švédských stolech a lidské přirozenosti 8... Hotel Imperial - konference, firemní a společenské akce, rodinné oslavy v luxusním balení Chcete si ulevit od bolesti nebo zlepšit kondici i náladu? Imperial Design Symposium V hotelu Imperial mají maséři milující ruce Karlovarská stopa uprostřed pouště Letní Escada v rytmu samby Na cestách s Pentalog Tour: Kutná Hora a Řezno Tradice, luxus a dělostřelecké granáty? Starosti s pořádáním akcí a kongresů? Inhaltsverzeichnis: 2... Kennen Sie den Unterschied zwischen Spa und Wellness? 7... FEUILLETON: Über schwedische Tafeln und menschliche Natur 8... Hotel Imperial - Konferenzen, Firmenund Gesellschaftsveranstaltungen, Familienfeiern in Luxusverpackung Möchten Sie Ihre Schmerzen loswerden oder Ihre Kondition und Laune verbessern? Imperial Design Symposium Im Hotel Imperial haben die Masseure liebende Hände! Karlsbader Spur inmitten der Wüste Sommerliche Escada im Samba-Rhythmus Mit Pentalog Tour auf Reisen: Kutná Hora und Regensburg Tradition, Luxus und Artillerie-Granaten? Sorgen mit dem Organisieren von Veranstaltungen und Kongressen? IMPERIAl LIFE Klientský magazín Imperial Life vydává pro Imperial Karlovy Vary a.s. KUKLIK.CZ Herausgeber des Klientenmagazins Imperial Life für Imperial Karlovy Vary - KUKLIK.CZ Adresa redakce / Adresse der Redaktion: Imperial Karlovy Vary a.s. U Imperialu 31, Karlovy Vary Tel.: Fax: Šéfredaktorka / Chefredaktorin: Veronika Nechvílová, Sales & Marketing Manager Imperial Karlovy Vary číslo registrace / Registriernummer: MK ČR E Vychází čtyřikrát do roka, neprodejné / Erscheint viermal jährlich, unverkäuflich Foto: KUKLIK.CZ, Czech Tourism, Sales & Marketing Imperial Karlovy Vary a.s. Layout: KUKLIK.CZ Vydavatel / Verleger: Pavel Kuklík sídlo / Sitz: Sokolská 28, Praha 2 IČ / ID-Nr.: DIČ / Steuer-ID-Nr.: CZ provozovna / Betriebsstätte Charkovská 24, Praha Tisk / Druck: Tiskárna Triangl, a. s. Beranových 65, Praha 9

4 2/ INTERVIEW Víte, jaký je rozdíl mezi Spa a Wellness? Kennen Sie den Unterschied zwischen Spa und Wellness? Pokud Vám tyto dvě oblasti péče o lidské zdraví připadají totožné, pak Vás určitě zaujme názor odborníka. Více se můžete dozvědět z našeho rozhovoru s paní doktorkou Marií Rebjonkovou, lékařskou ředitelkou lázeňské společnosti Imperial Karlovy Vary: Je tedy mezi spa a wellness opravdu nějaký rozdíl? Nejdříve je asi potřeba jasně říct, že wellness není spa, přestože cílem obou je zvyšovat kvalitu lidského života. V posledních letech se totiž velmi rychle mění rytmus a podmínky našeho života, mění se i zátěž organismu v zaměstnání a přibývá stresových situací, se kterými se musíme každodenně vyrovnávat. Jako lékařka jsem ráda, že řada lidí již pochopila, že je třeba vzít odpovědnost za své zdraví do vlastních rukou a přijali za svůj zdravý životní styl a jsou ochotni věnovat čas i prostředky na účinnou prevenci vzniku civilizačních onemocnění. V tomto ohledu je wellness skutečným fenoménem dnešní doby a wellness služby jsou důležitou součástí nabídky hotelů, lázeňských zařízení a relaxačních center. Můžeme ho chápat v podstatě jako synonymum zdravého životního stylu. Vždy se ale jedná jen o formu odpočinku, relaxace, rekondice a regenerace, většinou bez kompetentního odborného vedení jako je tomu v lázeňství, jehož hlavním po- Falls Ihnen diese beiden Bereiche der Gesundheitsfürsorge als identisch erscheinen, dann interessiert Sie bestimmt die Meinung eines Fachmanns bzw. Fachfrau. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie aus unserem Gespräch mit Frau Dr. Marie Rebjonková, ärztliche Direktorin der Kurgesellschaft Imperial Karlovy Vary: Gibt es nun zwischen Spa und Wellness irgendeinen Unterschied? Zunächst einmal ist klar festzustellen, dass Wellness nicht gleich Spa ist, wenngleich auch das Ziel von beiden darin besteht, die Qualität des menschlichen Lebens zu erhöhen. In den letzten Jahren ändern sich der Rhythmus und die Bedingungen unseres Lebens sehr schnell, es ändert sich auch die Belastung des Organismus im Beruf, und Stresssituationen, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen müssen, nehmen zu. Als Ärztin freut es mich, dass bereits viele Menschen begriffen haben, dass es notwendig ist, die Verantwortung für die eigene Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Den gesunden Lebensstil haben sie sich zueigen gemacht und sind bereit, Zeit und Finanzen in eine wirksame Prävention der Entstehung von Zivilisationskrankheiten zu investieren. In dieser Hinsicht ist Wellness ein wirkliches Phänomen der heutigen Zeit und Wellness-Leistungen sind ein wichtiger Bestandteil des

5 10 DŮVODŮ, PROČ ŽÍT WELLNESS ŽIVOTNÍM STYLEM: cítíte se zdravěji a šťastněji, lépe využíváte svůj duševní a fyzický potenciál, zvyšujete svou fyzickou výkonnost, vypadáte dobře a minimalizujete projevy stáří, redukujete svou hmotnost, máte zdravé stravovací návyky, předcházíte nemocem, žijete v duševní rovnováze, umíte se zbavovat stresu, dokážete relaxovat a dobře se bavit. 10 GRÜNDE, UM WELLNESS-LEBENSSTIL ZU LEBEN: Sie fühlen sich gesünder und glücklicher, Sie nutzen effizienter Ihr geistiges und körperliches Potential, Sie erhöhen Ihre physische Leistungsfähigkeit, Sie sehen gut aus und minimalisieren Alterserscheinungen, Sie reduzieren Ihr Körpergewicht, Sie haben gesunde Essgewohnheiten, Sie beugen Krankheiten vor, Sie leben in einem seelischen Gleichgewicht, Sie sind in der Lage, Stress abzubauen, Sie sind in der Lage zu entspannen und sich zu vergnügen.

6 4/ INTERVIEW sláním je léčení či doléčování zdravotních komplikací, regenerace a prevence. Navíc je existence lázeňského zařízení vždy vázána na přítomnost přírodního léčivého zdroje, zatímco wellness zařízení může fungovat bez něj. 6 DOPORUČENÍ NA UDRŽENÍ FYZICKÉHO ZDRAVÍ: udržovat optimální hmotnost, zlepšovat svalovou sílu, docílit dostatečné ohebnosti těla, dodržovat zdravou výživu, omezit příjem zdraví škodlivých látek, zajistit si dostatečnou dobu spánku. Působení na psychické zdraví se odráží i na zdraví fyzickém. Jsou známy psychosomatické choroby, které jsou zapříčiněny psychickou nerovnováhou. Mnohdy pocit harmonie a štěstí, který navodí lázeňské a wellness procedury, dokáže pomoci vyléčit choroby, na které už žádné léky nezabírají. Die Wirkung auf psychische Gesundheit spiegelt sich auch in der physischen Gesundheit wider. Es gibt psychosomatische Erkrankungen, die durch ein gestörtes psychisches Gleichgewicht verursacht werden. Häufig sind das Gefühl von Harmonie und Glück, die Kurbehandlungen häufig hervorrufen, in der Lage, Krankheiten zu heilen, die auf Medikamente nicht reagieren. Všimli jsme si, že se také karlovarská lázeňská zařízení soustřeďují na uspokojování potřeb zákazníků usilujících o zdravý životní styl a připravují pro ně lákavé nabídky wellness programů. Máte pravdu, tyto programy jsou v jejich podání velmi podobné lázeňské léčbě (masáže, koupele), hlavní rozdíl je ale v tom, že je nepředepisuje lékař. Nabízejí víceméně týdenní a víkendové pobyty a vysokou kvalitu poskytovaných služeb garantují odborným lázeňským personálem. V dnešní době je wellness kombinací relaxačních a některých léčebných metod a naopak lázeňské kúry v sobě zahrnují kromě léčebných funkcí i některé aspekty wellness produktů. Z hlediska smyslového vnímání jsou lázeňské kúry pro pacienty i zdrojem potěšení. Užívají si příjemného pocitu štěstí, že je o ně odborně pečováno. O wellness se mluví jako o kultuře těla, duše a mysli. Co si pod tím máme konkrétně představit? Současné pojetí wellness vychází z původně řeckého ideálu harmonie krásného těla a dobrého ducha. Slovo wellness vzniklo ze spojení anglických slov: wellbeing a fitness a jeho volný překlad znamená být v pohodě a fit nebo dobré zdraví. Na zdraví se ale obecně nahlíží podle definice vytvořené Světovou zdravotnickou organizací (WHO), která zdraví popisuje jako stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, ne jen jako absenci nemoci. Z tohoto pohledu wellness životní styl představuje tělesnou krásu a zdatnost, pozitivní přístup k životu, zdravou výživu, osobní návyky a vnitřní rovnováhu. Wellness znamená nejen být zdravý, ale i cítit se tak v co nejvyšší možné míře. Pro správné pochopení wellness je tedy důležité vymezení jeho rozdílných a shodných prvků s klasickým léčebným lázeňstvím. Znamená to, že by snad balneologie (lázeňství, spa) jako lékařský obor mohla, nebo by dokonce měla wellness programy provozovat a fundovaně usměrňovat v současném systému společenských a kulturních aktivit?

7 FEJETON /5 Angebots in Hotels, Kureinrichtungen und Relax-Zentren. Wir können Wellness im Wesentlichen als ein Synonym für gesunden Lebensstil sehen. Es handelt sich jedoch stets nur um eine Form der Erholung, Relaxation, Rekondition und Regeneration, in der Regel ohne kompetente fachliche Führung, wie dies im Kurwesen der Fall ist, wo das Hauptaugenmerk auf die Behandlung und Nachbehandlung von gesundheitlichen Komplikationen sowie die Regeneration und Prävention gelegt wird. Außerdem ist die Existenz einer Kureinrichtung stets an das Vorhandensein einer natürlichen Heilmittelquelle gebunden, hingegen kann eine Wellnesseinrichtung ohne diese existieren. Uns ist aufgefallen, dass sich auch die Karlsbader Kureinrichtungen auf die Befriedigung der Bedürfnisse ihrer Gäste, die um einen gesunden Lebensstil bemüht sind, konzentrieren und für diese lockende Wellnessprogramme im Angebot bereithalten Sie haben Recht, diese Programme sind in ihrer Verabreichung der Kurorttherapie sehr ähnlich (Massagen, Bäder), der Hauptunterschied besteht jedoch darin, dass diese nicht vom Arzt verordnet werden. Sie bieten mehr oder weniger Wochen- oder Wochenendaufenthalte und die hohe Qualität der gewährten Dienstleistungen wird durch fachkompetentes Kurpersonal garantiert. In der heutigen Zeit ist Wellness eine Kombination von Entspannungsund verschiedenen Therapiemethoden, Heilkuren hingegen beinhalten außer therapeutischen Funktionen auch verschiedene Aspekte der Wellnessprodukte. Was die sinnesorganische Empfindung einer Heilkur angeht, so ist diese für die Patienten auch eine Quelle der Freude sie genießen das angenehme Gefühl des Glücks, fachlich gut umsorgt zu sein. 6 EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG PHYSISCHER GESUNDHEIT: optimales Körpergewicht halten, Muskelkraft verbessern, ausreichende Beweglichkeit des Körpers erzielen, gesunde Ernährung einhalten, Einnahme gesundheitsschädigender Stoffe einschränken, ausreichend Schlaf gewährleisten. Über Wellness spricht man wie über Kultur von Körper, Geist und Seele. Was konkret ist sich darunter vorzustellen? Der heutige Begriff Wellness stammt von dem ursprünglich griechischen Ideal der Harmonie eines schönen Körpers und guten Geistes. Das Wort Wellness entstand aus der Verbindung der englischen Wörter wellbeing und fitness dessen freie Übersetzung bedeutet sich wohl und fit fühlen oder gute Gesundheit. Die Gesundheit allgemein wird jedoch nach der Definition der Weltge- O švédských stolech a lidské přirozenosti Možná mi to potvrdíte, možná ne, ale já si myslím, že co se zdraví týče, je často těžší něco NEUDĚLAT než něco UDĚLAT. Polknout nechutný lék od bolesti žaludku je lehčí než si odepřít voňavou kávu, ze které nás ten žaludek bude bolet. I projet se na kole se většina z nás donutí spíše, než si zakáže pivo nebo dortíky. Chcete důkaz? Vzpomeňte si, jak jste byli v restauraci, ve které je švédský stůl. Jaké pokušení! Řekněte si DOST po jednom talíři! Nenaložte si podruhé i potřetí, když víte, že se to na obsahu vaší peněženky nijak neodrazí! Člověk je velmi důmyslný organismus, který zvládne ledajakou životní zátěž, ale na nadbytek jako by nebyl konstruován. Strádat umí, ale v nadbytku padá do pasti své vlastní nestřídmosti. Lidský rod zažil mnohokrát bídu, hlad a nedostatek a přežil. Ale opak jako bychom zatím neuměli - neumíme čelit blahobytu. Představte si tři prostřené stoly. Na prvním jsou připraveny dva krajíce tmavého chleba, trocha libového masa, mísa se zeleninovým salátem, několik kousků ovoce a nic víc. Nebo třeba ještě slánka. A k pití čaj a minerálka. V rohu stolu je cedule a na ní je napsáno: Vše v libovolném množství zadarmo. Druhý stůl se prohýbá pod jídlem. Vše od výmyslu světa, studené i teplé. Chléb bílý i tmavý, rohlíky a housky, masa deset druhů a ryb dalších deset, slanina, salámy, klobásky, těstoviny, rýže, zelenina na mnoho způsobů, ovoce domácí i tropické, máslo, margaríny, sýry, jogurty, tvarohové krémy, zákusky a koláče, ovocné a zeleninové šťávy, čaj, káva a čokoláda. Cukr a med na doslazení, kdyby něco nebylo dost sladké, dresinky a omáčky a kečupy na dochucení, kdyby něco nebylo dost výrazné chuti. I tento stůl je označen cedulí. Stojí na ní, i když je to téměř k nevíře, stejně jako na stole prvním: Vše v libovolném množství zadarmo. Na třetím stole jsou připraveny delikatesy, které ani na jednom ze dvou předchozích stolů nenajdete. Ovoce a zelenina ze zahrádek s certifikátem BIO, nejkvalitnější losos ze Severního moře a kuřata od farmáře z nedaleké vesnice, pravá řecká feta a francouzský roquefort, kaviár z ruského jesetera a desítky dalších dobrot. Nic z toho není levné, tudíž to nemůže být dáno zadarmo. Cedule v rohu stolu proto hlásá: Prosíme jídlo z tohoto stolu zaplatit u pokladny a hned vedle ní je ceník. Ke kterému stolu půjdete? K prvnímu, protože si k večeři úplně vystačíte se zeleninovým salátem s dvěma krajíčky černého chleba a dvěma jablky namísto dezertu a přitom nezaplatíte ani korunu? Nebo půjdete ke třetímu stolu, protože vám nevadí připlatit si, když máte chuť rozmazlovat se a dát si lososa, salát z čerstvé rukoly a křepelčí vajíčka plněná kaviárem nakonec toho všeho sníte jen malinko a rozpočet vám to nijak významně nenabourá? Blahopřeji! Ať tak nebo tak, jste jedním z těch moudrých, kteří začínají vítězit nad svou lidskou přirozeností. Většina z nás ostatních půjde ke střednímu stolu a vrchovatě si naloží. A ne jednou, ale víckrát. No ano, nejsme dokonalí. Ale jednou za čas bychom mohli zkusit být střídmí pro naše vlastní dobro, co říkáte? Andrea Platznerová

8 6/ INTERVIEW Hotelové wellness služby obvykle zahrnují fitness, beauty salon a relaxační centrum nabízející masáže, koupele či vířivky a bazén. Wellness hotely navíc disponují typickým velmi estetickým a harmonickým prostředím s mnoha přírodními prvky. Wellnessleistungen im Hotel enthalten in der Regel Fitness, Beautysalon und Relaxzentrum mit Massagen, Bädern oder Whirpool und Schwimmbecken. Wellnesshotels verfügen ebenso über ein typisches, sehr ästhetisches und harmonisches Ambiente mit zahlreichen natürlichen Elementen. Wellness i lázeňství jsou specifickou formou cestovního ruchu, využívají obdobnou infrastrukturu a mají pozitivní ekonomický přínos. Je třeba zdůraznit, že wellness je do jisté míry filosofií a je nutné ho chápat nejen jako aktuální trend a velkou podnikatelskou příležitost, ale především jako zdravý, aktivní přístup k životu. Takový přístup může pomoci nalézat podnikajícím subjektům nové podnikatelské příležitosti a povede k lepšímu uspokojování potřeb zákazníků a může dávat i větší šanci uspět v konkurenčním boji na poli cestovního ruchu. V tomto ohledu hraje velmi důležitou úlohu průměrná délka pobytů. Zatímco tradiční léčebné lázeňské pobyty trvají 14, 21 či 28 dní, pobyty zaměřené na relaxaci a odpočinek organismu jsou v průměru kratší, velmi časté jsou víkendové či týdenní wellness pobyty. Lázeňství se odlišuje také způsobem financování. Zatímco účastníci wellness pobytů jsou výhradně samoplátci, lázeňský pobyt je možno absolvovat též v rámci komplexní či příspěvkové lázeňské péče pobyt může být zcela nebo jen z části hrazen zdravotní pojišťovnou. 6 DOPORUČENÍ NA UDRŽOVÁNÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ: upřímně poznávat sebe sama, zlepšovat své charakterové vlastnosti, relaxovat a meditovat, vyjadřovat své pocity, hovořit o problémech, vypořádávat se se stresem a napětím, zdokonalovat své znalosti a schopnosti. Považujete vy osobně wellness za přítele spa, nebo spíš za silného soupeře? Z ekonomického hlediska k určitému soupeření jistě dochází, ale protože vyznávám zdravý životní styl, tak si myslím, že obě oblasti mohou dokonce navzájem podporovat jedna druhou, navazovat na sebe a vzájemně se doplňovat. Wellness lidem pomáhá v oblasti realizace zdravého životního stylu spojeného s příjemnými prožitky, spa jako integrální součást medicíny zajišťuje nejen léčbu, ale i nezbytná režimová opatření, dietní stravování a všechny stupně prevence. sundheitsorganisation (WHO) charakterisiert als ein Zustand völligen physischen, mentalen und sozialen Wohlbefindens und ist nicht nur eine Absenz von Krankheiten. Aus dieser Sicht stellt der Wellness-Lebensstil körperliche Schönheit und Rüstigkeit, positive Lebenseinstellung, gesunde Ernährung, persönliche Gewohnheiten und inneres Gleichgewicht dar. Wellness bedeutet nicht nur, gesund zu sein, sondern sich auch auf ein höchstmögliches Maß so zu fühlen. Für das richtige Begreifen des Wellness ist es also notwendig, dessen Unterschiede und Gleichheiten mit dem klassischen Heilkurwesen zu definieren. Bedeutet dies etwa, dass die Balneologie (Kurwesen, Spa) als medizinisches Fach Wellnessprogramme betreiben und im derzeitigen System gesellschaftlicher und kultureller Aktivitäten fundiert lenken könnte oder sogar sollte? Wellness und Kurwesen sind eine spezifische Form des Tourismus sie nutzen ähnliche Infrastrukturen und haben einen positiven betriebswirtschaftlichen Effekt. Es ist zu betonen, dass Wellness gewissermaßen eine Philosophie ist und diese nicht nur als aktueller Trend und große unternehmerische Gelegenheit zu sehen ist, sondern vor allem als eine gesunde, aktive Lebenseinstellung. Eine solche Einstellung kann Unternehmersubjekten helfen, neue unternehmerische Chancen zu finden, die zu einer besseren Befriedigung der Bedürfnisse der Kunden führen und eine bessere Chance bieten, im Konkurrenzkampf auf dem Gebiet des Fremdenverkehrs zu bestehen. Dahingehend spielt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer eine wichtige Rolle. Traditionelle Heilkuraufenthalte dauern 14, 21 oder 28 Tage, hingegen sind Erholungs- und Entspannungsaufenthalte im Durchschnitt kürzer sehr häufig sind es Wochenend- oder einwöchige Wellnessaufenthalte. Das Kurwesen unterscheidet sich auch in der Art und Weise dessen Finanzierung. Teilnehmer von Wellnessaufenthal-

9 FEUILLETON /7 ten sind ausschließlich Selbstzahler, hingegen kann ein Kuraufenthalt auch im Rahmen einer stationären oder ambulanten Kur absolviert werden. Der Aufenthalt wird dann vollständig oder teilweise von der Krankenkasse getragen. 6 EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG SEELISCHER GESUNDHEIT: aufrichtig sich selbst erkennen, eigene Charaktereigenschaften verbessern, entspannen und meditieren, seine Gefühle ausdrücken, über Probleme sprechen, sich mit Stress und Spannung auseinandersetzen, eigene Kenntnisse und Fähigkeiten verbessern. Erachten Sie persönlich Wellness als einen Freund von Spa oder eher als einen starken Gegner? Aus betriebswirtschaftlicher Sicht kommt es sicherlich zu einem bestimmten Wettkampf. Da ich mich jedoch zu gesundem Lebensstil bekenne, glaube ich, dass sich beide Bereiche letztendlich gegenseitig unterstützen, aneinander anknüpfen und gegenseitig ergänzen können. Wellness hilft den Menschen im Bereich der Realisierung eines gesunden Lebensstils, der verbunden ist mit angenehmen Erlebnissen; Spa gewährleistet als integrierter Bestandteil der Medizin nicht nur Therapie, sondern auch notwendige Regimemaßnahmen, Diätverpflegung sowie alle Ebenen der Prävention. Lázeňská zařízení dnes nabízejí kromě klasických léčebných procedur také řadu netradičních a wellness procedur, jako například různé druhy asijských, thajských a havajských masáží a aromaterapeutických koupelí se silnými harmonizujícími účinky. Kureinrichtungen bieten heute neben klassischen Kuranwendungen auch zahlreiche nichttraditionelle bzw. Wellnessbehandlungen, wie z.b. verschiedene Arten asiatischer, thailändischer und hawaiischer Massagen sowie aromatherapeutischer Bäder mit starker harmonisierender Wirkung. Über schwedische Tafeln und menschliche Natur Vielleicht stimmen Sie mir zu, vielleicht auch nicht, aber ich glaube, dass es was die Gesundheit anbelangt häufig schwerer ist, etwas NICHT ZU TUN als ZU TUN. Ein widerliches Medikament gegen Magenschmerzen zu schlucken, ist einfacher, als duftenden Kaffee abzulehnen, von dem der Magen anfängt, weh zu tun. Auch eine Tour auf dem Fahrrad zu unternehmen, ist eine leichtere Entscheidung für uns, als sich Bier oder Törtchen zu verbieten. Möchten Sie einen Beweis? Erinnern Sie sich noch, als Sie das letzte Mal in einem Restaurant mit Büffetverpflegung (im Tschechischen auch Schwedische Tafeln genannt) waren? Welch eine Versuchung! Sie sagen GENUG nach einem Teller! Warum aber nicht ein zweites oder drittes Mal den Teller füllen Sie wissen doch, dass dies Ihrer Geldbörse in keiner Weise wehtut! Der Mensch ist ein sehr scharfsinniger Organismus, der verschiedenartige Belastungen im Leben bewältigt, aber für eine Art Überfluss scheint er nicht gebaut zu sein. Er ist in der Lage zu schmachten, aber im Überfluss fällt er der eigenen Unenthaltsamkeit zum Opfer. Das menschliche Geschlecht hat viele Male Armut, Hunger und Mangel erlebt und überlebt. Aber was wir anscheinend nicht können, ist das Gegenteil dem Wohlstand die Stirn zu bieten. Stellen Sie sich einmal drei gedeckte Tische vor. Auf dem ersten liegen zwei Scheiben dunkles Brot, etwas mageres Fleisch, eine Schale mit Gemüsesalat, einige Stückchen Obst und das ist alles. Ja vielleicht noch ein Salzstreuer. Und zum Trinken Tee oder Mineralwasser. In der Ecke des Tisches steht ein Schild mit der Aufschrift Alles in beliebiger Menge kostenlos. Der zweite Tisch beugt sich unter der Menge an Speisen. Alles, was das Herz begeht Kaltes und Warmes. Weißes und dunkles Brot, Hörnchen und Brötchen, zehnerlei Fleisch- und weitere zehnerlei Fischsorten, Bauchspeck, Wurstwaren, Fleischwürstchen, Teigwaren, Reis, Gemüse auf vielerlei Art und Weise, heimisches und exotisches Obst, Butter, Margarinen, Käse, Joghurts, Quarkcremes, Törtchen und Kuchen, Obst- und Gemüsesäfte, Tee, Kaffee und Schokolade. Zucker und Honig zum Nachsüßen, falls etwas nicht süß genug ist, Dressings und Saucen und Ketchups zum Abschmecken, falls etwas zu fade sein sollte. Auch dieser Tisch ist beschriftet mit einem Schild. Auf diesem steht, wenngleich das auch kaum zu glauben ist, wie auf dem ersten Tisch: Alles in beliebiger Menge kostenlos. Auf dem dritten Tisch liegen Delikatessen bereit, die sie an keinem der anderen beiden Tische finden. Obst und Gemüse aus BIO-Gärten, der beste Lachs aus der Nordsee und Hähnchen vom Farmer aus dem nahegelegenen Dorf, echter griechischer Fetakäse und französischer Roquefort, Kaviar von russischen Stören und viele weitere Leckerbissen. Nichts davon ist billig und kann deshalb auch nicht kostenlos sein. Das Schild an der hinteren Tischecke verkündet also: Wir bitten Sie, die Speisen von diesem Tisch an der Kasse zu bezahlen, und gleich daneben befindet sich die Preisliste. Zu welchem Tisch werden Sie wohl gehen? Zum ersten, weil Ihnen zum Abendessen ein Gemüsesalat und zwei Scheiben Schwarzbrot und zwei Äpfel anstelle eines Desserts völlig ausreichend sind und Sie dabei nicht eine Krone bezahlen müssen? Oder gehen Sie an den dritten Tisch, weil es Sie nicht stört, etwas dazuzubezahlen, wenn Sie sich verwöhnen und Lachs, frischen Rucola-Salat und mit Kaviar gefüllte Wachteleier genießen möchten letztendlich essen Sie von allem nur ein wenig und Ihr Budget wird dadurch nicht allzu sehr belastet? Herzlichen Glückwunsch! Ganz gleich, ob so oder so Sie gehören zu den Klugen, die beginnen, über Ihre eigene menschliche Natur nachzudenken. Die Mehrzahl von uns anderen geht nämlich zu dem mittleren Tisch und macht sich den Teller schön voll. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Nun ja, wir sind nicht perfekt. Aber ab und zu einmal könnten wir versuchen, unserem eigenen Körper zuliebe bescheiden zu sein meinen Sie nicht auch? Andrea Platznerová

10 8/ THEME Stylový anglický Club Imperial má kapacitu osmdesát míst k sezení a je vhodný na pořádání koncertů, menších firemních a společenských akcí a také rodinných oslav. Der stilvolle englische Club Imperial hat eine Kapazität von achtzig Sitzplätzen und eignet sich für das Veranstalten von Konzerten, kleineren Firmen- oder gesellschaftlichen Veranstaltungen, aber auch Familienfeiern. Hotel Imperial - konference, firemní a společenské akce, rodinné oslavy v luxusním balení - Konferenzen, Firmen- und Gesellschaftsveranstaltungen, Familienfeiern in Luxusverpackung O stylové reprezentativní prostředí karlovarského hotelu Imperial projevují stále velký zájem pořadatelé významných kulturních a společenských akcí, konferencí, seminářů a obchodních setkání i nejrůznějších soukromých akcí a oslav. Využít této možnosti můžete samozřejmě kdykoliv i Vy, podrobné informace získáte na nebo se můžete obrátit přímo na hotelového event manažera - tel.: , fax: , Das stilvolle, repräsentative Ambiente des Karlsbader Hotels Imperial ist bei Organisatoren bedeutender kultureller und gesellschaftlicher Veranstaltungen, Konferenzen, Seminare und Geschäftstreffen sowie verschiedenster privater Veranstaltungen und Feiern nach wie vor beliebt. Diese Möglichkeit jederzeit nutzen können selbstverständlich auch Sie nähere Informationen erhalten Sie unter oder Sie wenden sich direkt an den Eventmanager des Hotels, Tel.: , Fax: , Hudební salonek je luxusním reprezentativním prostorem pro malé recepce a tabule tak pro čtyřicet osob. Der Musiksalon ist ein luxuriöser repräsentativer Raum für kleine Empfänge und Tafeln für etwa vierzig Personen. Prostorný kinosál s vyvýšeným pódiem a řečnickým pultem pojme až 178 účastníků konferencí, školení a přednášek. Der geräumige Kinosaal mit erhöhtem Podium und Rednerpult nimmt bis zu 178 Konferenz-, Schulungs- oder Vortragsteilnehmer auf.

11 /9 Koncertní sál v přízemí hotelu s Wi-Fi připojením je ideálním místem pro velká jednání, školení či konference, koncerty, plesy, bankety a recepce, protože se dá v případě potřeby ještě propojit s vedlejší restaurací Prague, kavárnou Café Vienna, hudebním salonkem a v letním období i terasou, takže bez problému pojme až tisíc hostů. Der Konzertsaal im Erdgeschoss des Hotels mit Wi-Fi- Anschluss ist ein idealer Ort für große Meetings, Schulungen und Konferenzen, Bälle, Empfänge und Rezeptionen, da er bei Bedarf noch mit dem nebenan befindlichen Restaurant Prague, dem Café Vienna, dem Musiksalon und in den Sommermonaten ebenso mit der Terrasse verbunden werden und somit problemlos bis zu eintausend Gäste aufnehmen kann. V hotelu Imperial se dá podle vašich přání a potřeb zorganizovat také jakákoliv netradiční akce, zvláště pak v letním období, kdy se dá využít krásný hotelový park a rozlehlá terasa ke grilování, tanci a jiné společenské zábavě. Konferenční salonek je profesionálně vybaven na konference, firemní školení, porady či malé přednášky pro třicet osob. Je tu k dispozici Wi-Fi připojení a dá se tu také stolovat. Der Konferenzsalon ist professionell für Konferenzen, Firmenschulungen, Beratungen oder kleine Vorträge für dreißig Personen ausgestattet. Zur Verfügung stehen Wi-Fi-Anschluss sowie die Möglichkeit einer Speise- und Getränketafel. Im Hotel Imperial können je nach Ihren Wünschen auch weniger traditionelle Veranstaltungen organisiert werden, vor allem in den Sommermonaten, wenn der bezaubernde Hotelpark und die großflächige Terrasse z.b. zum Grillen, Tanzen sowie zu weiterer gesellschaftlicher Unterhaltung genutzt werden können. Slavnostní hostinu či malou konferenci nebo významné obchodní jednání do dvanácti osob můžete uspořádat u oválného historického stolu v Prezidentském salonku, který disponuje vlastní šatnou, toaletou a kuchyňkou, takže poskytuje naprosté soukromí. Ein Festessen, eine kleine Konferenz oder eine bedeutende Geschäftsverhandlung mit bis zu zwölf Person können Sie am ovalen historischen Tisch im Präsidentensalon veranstalten, der über eine eigene Garderobe, Toilette sowie Kleinküche verfügt und somit Privatsphäre bewahrt.

12 10/ NEWS Chcete si ulevit od bolesti nebo zlepšit kondici i náladu? Möchten Sie Ihre Schmerzen loswerden oder Ihre Kondition und Laune verbessern? Pak zkuste kryoterapii na Sanssouci! Vyzkoušet si účinky více než stostupňového mrazu na váš organismus nyní můžete bez obav pod dohledem odborníků v karlovarském Spa Resortu Sanssouci, kde nedávno rozšířili nabídku procedur o kryoterapii. Jen pár minutek v mrazivé komůrce Možná jste nevěděli, že chlad je dávno známý a osvědčený léčebný prostředek proti bolestem a zánětům. Časem se ukázalo, že působení chladu na celé tělo pomáhá nejen při revmatických a chronických zánětlivých onemocněních pohybového aparátu, ale také celé řadě různých zdravotních potíží a kosmetických problémů, při zvyšování tělesné kondice a celkové odolnosti organismu. Kryoterapie je léčebná metoda, během které je ve Dann versuchen Sie die Kryotherapie im Sanssouci! Die Wirkung des mehr als minus einhundert Grad kalten Frostes auf Ihren Organismus unter fachlicher Aufsicht bedenkenlos ausprobieren können nun auch Sie im Karlsbader Spa Resort Sanssouci, in dem das Behandlungsangebot unlängst erweitert wurde durch die sog. Kryotherapie. Nur wenige Minuten im eiskalten Kämmerchen Vielleicht wussten Sie noch nicht, dass Kälte bereits seit langem ein bekanntes und bewährtes Heilmittel gegen Schmerzen und Entzündungen ist. Im Laufe der Zeit zeigte sich, dass die Wirkung von Kälte auf den gesamten Organismus nicht nur bei rheumatischen und chronisch entzündlichen Erkrankungen des

13 /11 speciální místnosti (kryokomoře, kryosauně) člověk po dobu maximálně tří minut vystaven extrémně nízkým teplotám -110 až -130 C, které mu ale neublíží, protože vzduch je suchý, absolutně zbavený vlhkosti. Nedochází tím pádem vůbec ke snížení vnitřní teploty těla, ale velmi prudce se ochladí jen jeho povrch. Na rozdíl od pobytu v sauně, po kterém se doporučuje klidový režim a odpočinek, je po kryoterapii naopak žádoucí intenzivní pohyb. Co se odehrává v těle? Krátkodobý stres způsobený intenzivním vlivem velmi nízkých teplot na povrch těla spouští hormonální reakci a do těla se vylučují látky, které tlumí zánětlivé reakce, takže na mnoho hodin vymizí i dlouhodobá bolest. Dochází až ke čtyřnásobnému prokrvení periferních částí těla a bouřlivé látkové výměně, při které se vylučují jedy, kyselina mléčná a volné radikály způsobující poškození a stárnutí buněk. Krev z vlásečnic, které jsou v kontaktu s nízkou teplotou, se totiž dostává do vnitřního oběhu, kde proudí pod vyšším tlakem, což právě způsobuje rychlejší vylučování toxických látek. Toto překrvení trvá několik hodin, během kterých dochází ke zlepšení metabolismu tkání. Dále dochází ke snížení vodivosti nervů z periferních nervů do centrální nervové soustavy a naopak a tím také ke snížení svalového napětí. Kryoterapie pomáhá lidem: ke zvýšení tělesné i psychické kondice a odolnosti organizmu; se záněty jater a průdušek; s bolestí zad a nemocemi páteře; s chronickým únavovým syndromem; s oslabeným imunitním systémem; s psychickými problémy, migrénou, poruchami spánku; s nadváhou, hormonálními poruchami; s menstruačními a klimakterickými syndromy; ke zvýšení potence a libida; s chronickým zánětlivým onemocněním kloubů a páteře; s degenerativním kloubním onemocněním; se zánětlivým revmatickým onemocněním měkkých tkání a kůže; po operacích velkých kloubů a páteře; léčit poúrazové a pooperační hematomy, otoky a jizvy; s autoimunitním onemocněním; s roztroušenou sklerózou; s lupenkou a ekzémy; s onemocněním dýchacího systému, astmatem, sennou rýmou; se zvoněním a pískáním v uších; se stavy po kosmetických a plastických operacích, celulitidou; Kryoterapie je také výborným spojencem v boji s celulitidou. Vytlačením tuku z buněk při jejich stáhnutí extrémním chladem a následným velkým prokrvením dosáhnete dlouhodobého úspěchu, který se samozřejmě nedostaví hned, ale až tak po deseti opakováních. To platí pochopitelně i pro léčbu jiných zdravotních obtíží. Kryotherapie ist auch ein hervorragender Verbündeter im Kampf gegen Zellulitis. Durch das Herausdrücken des Fettes aus den Zellen bei deren Zusammenziehen durch die extreme Kälte und anschließende starke Durchblutung erzielen Sie einen langanhaltenden Erfolg, der sich selbstverständlich nicht sofort einstellt, sondern erst nach etwa zehn Wiederholungen. Das gilt auch bei der Behandlung von anderen gesundheitlichen Beschwerden. Bewegungsapparates hilft, sondern auch bei verschiedensten gesundheitlichen Beschwerden und kosmetischen Problemen sowie bei der Stärkung der körperlichen Kondition und Abwehrkraft des Organismus insgesamt. Kryotherapie ist eine Heilmethode, bei welcher der Mensch in einem speziellen Raum (Kryokammer, Kryosauna) für maximal drei Minuten extrem niedrigen Temperaturen von -110 bis -130 C ausgestellt ist, die jedoch nicht schaden, weil die Luft trocken und ohne jegliche Feuchtigkeit ist. Aus diesem Grund kommt es zu keiner Verringerung der Körpertemperatur, sondern lediglich zu einer schnellen Abkühlung der Körperoberfläche. Im Gegensatz zum Aufenthalt in der Sauna, nach dem Ruhe und Entspannung empfohlen werden, wird nach der Kryotherapie eine intensive Bewegung empfohlen.

14 12/ NEWS V kryokomoře je upravený suchý vzduch zbavený jakékoliv vlhkosti, který je ochlazován kapalným dusíkem. Nemusíte se ničeho obávat, protože tento suchý chlad je i přes extrémně nízkou teplotu člověku příjemný. Dýchací otvory jsou navíc chráněny rouškou, ruce rukavicemi, nohy silnými ponožkami a obuví, jen tělo je co nejvíce odhaleno ve sportovním oděvu z bavlny. In der Kryokammer befindet sich aufbereitete trockene Luft, die frei von jeglicher Feuchtigkeit ist, und mit flüssigem Stickstoff gekühlt wird. Sie müssen keinerlei Befürchtungen haben, denn diese trockene Luft ist trotz ihrer extrem geringen Temperatur für den Menschen angenehm. Die Atemlöcher werden außerdem mit einem Mundschutz, die Hände mit Handschuhen und die Füße mit dicken Socken geschützt nur der Körper in Sportkleidung aus Baumwolle wird maximal entblößt. Kontraindikace pro kryoterapii: nesnášenlivost chladu a alergie na chlad; krevní tlak stabilně přes 160/110; akutní onemocnění srdce a krevního oběhu; velká únava a podchlazení organizmu; klaustrofobie, neúměrná citová labilita; slabá funkce štítné žlázy; rozsáhlé rány; závažné onemocnění dýchacích cest; onkologické a infekční onemocnění; těhotenství; užívání některých léčiv, stav pod vlivem drog nebo alkoholu. Vlivem působení velmi nízkých teplot se rychle zvyšuje hladina hormonů v krevním séru, především endorfinů, kortikoidů a testosteronu. Díky zvýšené hladině endorfinů si lidé na mnoho hodin oddechnou od bolestí a výrazně se jim zlepší nálada. Zvýšené vylučování testosteronu je zajímavé hlavně pro sportovce, protože má vliv na růst svalové hmoty a zvýšení výkonnosti. Was spielt sich im Körperinneren ab? Der durch den intensiven Einfluss sehr niedriger Temperaturen auf die Körperoberfläche wirkende kurzzeitige Stress ruft eine hormonelle Reaktion hervor und im Körper werden Stoffe freigesetzt, die Entzündungen hemmen, so dass für viele Stunden selbst chronischer Schmerz gelindert wird. Es kommt zu einer bis zu vierfach intensiveren Durchblutung der Peripherie des Körpers und einem stürmischen Stoffwechsel, bei dem Gifte, Milchsäure sowie freie Radikale, die eine Schädigung sowie Alterung der Zellen bewirken, ausgeschieden werden. Das Blut aus den Kapillaren, die im Kontakt mit der niedrigen Temperatur sind, gelangt nämlich in den inneren Kreislauf, wo das Blut unter höherem Druck fließt, was eben zu einer schnellen Ausscheidung von Giftstoffen führt. Diese erhöhte Durchblutung hält mehrere Stunden, während derer es zu einer Verbesserung des Stoffwechsels in den Geweben kommt sowie zu einer geringeren Reizleitung von den peripheren Nerven in das zentrale Nervensystem und umgekehrt, wodurch angespannte Muskulatur gelockert wird. Durch den Einfluss der Wirkung sehr niedriger Temperaturen erhöht sich der Hormonspiegel im Blutserum sehr schnell, vor allem der Endorphine, Kortikoide und des Testosterons. Dank des erhöhten Endorphinspiegels sind die Menschen für viele Stunden schmerzfrei und haben eine deutlich bessere Laune. Eine erhöhte Testosteronsekretion ist vor allem für Sportler interessant, da diese Einfluss hat auf das Wachstum der Muskelmasse sowie die Erhöhung der Leistungsfähigkeit.

15 NEWS /13 Kryotherapie hilft Menschen: körperliche und psychische Kondition sowie die Abwehrkräfte des Organismus zu stärken; mit Entzündungen von Leber und Bronchien; mit Rückenschmerzen und Wirbelsäulenbeschwerden; mit chronischem Müdigkeitssyndrom; mit geschwächtem Immunsystem; - mit psychischen Problemen, Migräne, Schlafstörungen; mit Übergewicht, hormonellen Störungen; mit Menstruations- und Klimakteriumsbeschwerden; mit Schwächung von Potenz und Libido; mit chronischen Entzündungen von Gelenken und Wirbelsäule; mit degenerativen Gelenkerkrankungen; mit rheumatischen Entzündungen von Weichteilen und Haut; nach Operationen großer Gelenke und Wirbelsäule; postraumatische und postoperative Hämatome, Ödeme und Narben zu heilen; mit Autoimmunerkrankungen; mit multipler Sklerose; mit Schuppenflechte und Ekzemen; mit Erkrankungen des Atemsystems, Asthma und Heuschnupfen; mit Ohrenrauschen und -pfeifen; mit Zuständen nach kosmetischen und Schönheitsoperationen, mit Zellulitis; Kontraindikationen für Kryotherapie: Kälteunverträglichkeit und Kälteallergie; Blutdruck stabil über 160/110; akute Herz- und Kreislauferkrankungen; enorme Müdigkeit und Unterkühlung des Organismus; Klaustrophobie, unangemessene Gefühlslabilität; schwache Funktion der Schilddrüse; große Wunden; ernste Erkrankungen der Atemwege; onkologische Erkrankungen und Infektionen; Schwangerschaft; Einnahme bestimmter Medikamente, Drogen- oder Alkoholgenuss. Naši přátelé Alexandrovci Alexandrovův soubor písní a tanců je celosvětovým fenoménem a nemá v kulturním světě obdoby. Proto si velmi vážíme jejich přátelství a je pro nás velkou poctou, že i během jejich letošního podzimního European Tour 2010 budou váženými hosty naší společnosti Imperial Karlovy Vary. Opět k nám přijede kompletní soubor se všemi hudebníky, zpěváky a tanečníky, celkem více než 120 účinkujících. Moc se těšíme na jejich kvalitní a dokonale profesionální pěvecké, hudební a taneční výkony, které spojuje skvělá choreografie. Na nádherný zážitek, který nemůže napodobit žádné jiné hudební těleso na světě. Na skvělý večer 5. října 2010 v karlovarské Areně, přijeďte určitě také, budete vítáni! Unsere Freunde das Alexandrow-Ensemble Das Alexandrow-Ensemble der Lieder und Tänze ist ein weltweites Phänomen und kennt in der Kulturwelt keines Gleichen. Deshalb sind wir auf dessen Freundschaft besonders stolz und es ist eine große Ehre für uns, dass sie auch während ihrer diesjährigen Herbsttournee European Tour 2010 wieder geschätzte Gäste unserer Gesellschaft Imperial Karlovy Vary sein werden. Erneut kommt das gesamte Ensemble mit allen Musikern, Sängern und Tänzern zu uns insgesamt mehr als 120 Mitwirkende. Wir freuen uns sehr auf dessen brillante und hochprofessionelle Gesangs-, Musik- und Tanzleistungen, die eine hervorragende Choreographie verbindet auf ein einzigartiges Erlebnis, das auf der ganzen Welt kein anderer Musikkörper bieten kann. Kommen auch Sie zu diesem erstklassigen Abend am 5. Oktober 2010 in die Karlsbader Arena Sie sind herzlich eingeladen!

16 14/ V I E W Imperial Design Symposium 2010 Letošní již čtvrtý ročník Imperial Design Symposia se nese v duchu tradičního karlovarské materiálu porcelánu. Jeho protagonistou je designér Martin Přibík, s jehož výtvarnými porcelánovými kreacemi se můžete setkat nejen v Městské galerii naproti Vřídelní kolonády, ale také ve sbírkách Karlovarského krajského muzea či Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. V rámci letošního symposia vytvořil pro společnost Imperial Karlovy Vary originální mísu na ovoce ve tvaru zvlněného reliéfu města a unikátní lázeňský pohárek Visegrád, který je určen jako dar prezidentům České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska, kteří se letos sejdou v Karlových Varech na svém pravidelném setkání. Společnost Imperial Karlovy Vary je stálým podporovatelem kultury na místní i celonárodní úrovni. Významné renomé získala během pěti let své existence galerie SunGallery umístěná ve vestibulu budovy Blue House Spa Resortu Sanssouci, která představuje skvosty nejvýznamnějších českých uměleckých sklářů Das diesjährige, bereits zum vierten Mal stattfindende Imperial Design Symposium trägt sich im Geiste eines traditionellen Karlsbader Materials des Porzellans. Dessen Protagonist ist der Designer Martin Přibík, dessen Designer-Porzellankreationen Sie nicht nur in der Städtischen Galerie gegenüber der Sprudelkolonnade sehen können, sondern auch in den Sammlungen des Karlsbader Regionalmuseums sowie im Kunstgewerbemuseum Prag. Im Rahmen des diesjährigen Symposiums schuf er eine originelle Obstschale in Form eines gewellten Stadtreliefs sowie den einzigartigen Kurtrinkbecher Visegrad, der vorgesehen ist als Geschenk für die Präsidenten von Tschechien, Polen, Ungarn sowie der Slowakei, die in diesem Jahr zu ihrem regelmäßigen Treffen in Karlovy Vary zusammenkommen. Die Gesellschaft Imperial Karlovy Vary unterstützt dauerhaft die Kultur auf örtlichem sowie republikweitem Niveau. Ein bedeutendes Renommee gewann innerhalb ihrer fünfjährigen Existenz die Galerie SunGallery, die sich im Vestibül des Gebäudes Blue House im Spa Resort Sanssouci befindet. Sie stellt Prachtstücke bedeutendster

17 /15 a každoročně hostí mezinárodní soutěžní přehlídky tvorby sklářských škol z České republiky i ze zahraničí. Galerie hotelu Imperial představuje hostům české soudobé výtvarné umění včetně děl regionálních výtvarníků a významně tak obohacuje kulturní nabídku Karlových Varů. Už pět let od svého otevření oslavil letos Club Imperial, který každý pátek pořádá vystoupení nejlepších tuzemských i zahraničních jazzmanů. Jen málokterý klub se může pochlubit tak skvělými účinkujícími, jako jsou Jiří Stivín, Luboš Andršt, Ivone Sanchez, František Kop, tschechischer Glaskünstler vor und lässt jedes Jahr internationale Wettbewerbe des Schaffens der Glaskunstschulen aus dem In- und Ausland gastieren. Die Galerie des Hotels Imperial stellt den Gästen zeitgenössische tschechische bildende Kunst inkl. Werke regionaler Künstler vor und bereichert so in bedeutender Art und Weise das Kulturangebot von Karlovy Vary. Bereits seinen fünften Geburtstag feierte in diesem Jahr der Club Imperial, der jeden Freitag Auftritte der besten in- und ausländischen Jazzmusiker veranstaltet. Nur wenige Klubs können sich mit so hervorragenden Mitwirkenden, wie z.b. Jiří Stivín, Luboš Andršt, Ivone Sanchez, František Kop, Petr Malásek oder Jamie Marschall, Johan Eliason und Stan Wolarz, rühmen. Übrigens kann man hier Live-Musik praktisch jeden Abend genießen. Der Klub ist auch ein Veranstaltungsort für regionale Kulturprojekte und -veranstaltungen, u.a. des Imperial Design Symposiums. Eines der Kulturprojekte der Gesellschaft Imperial Karlovy Vary ist das bereits erwähnte Imperial Design Symposium, dessen Fachgarant die Bürgervereinigung Czechdesign.cz ist. Auf das Schaffen der Symposiumsteilnehmer treffen sowohl die Gäste der Gesellschaft, als auch die Besucher der Stadt. Das bisher wohl bekannteste ist der Kurtrinkbecher Kala des renommierten Designers Imperial Design Symposium 2010, Design BcA. Martin Přibík Originální mísa na ovoce ve tvaru zvlněného reliéfu města Karlovy Vary. Original-Obstschale in Form des gewellten Stadtreliefs von Karlovy Vary.

18 16/ V I E W Petr Malásek nebo Jamie Marschall, Johan Eliason či Stan Wolarz. Ostatně živou hudbu si tady lidé mohou užívat prakticky každý večer. Klub je také místem konání regionálních kulturních projektů a akcí, mimo jiné i Imperial Design Symposia. Jedním z kulturních projektů společnosti Imperial Karlovy Vary je již zmiňované Imperial Design Symposium, jehož odborným garantem je občanské sdružení Czechdesign.cz. S výsledky tvorby účastníků sympozia se setkávají hosté společnosti i návštěvníci města. Zatím asi nejznámější je lázeňský pohárek Kala od renomovaného designéra Štěpána Kuklíka. Pohárek už si vydobyl místo na uměleckém nebi objel Štěpán Kuklík. Der Becher errang bereits seinen Platz am Künstlerhimmel er umreiste auf Ausstellungen in Tschechien, den USA, Österreich, der Slowakei, in Ungarn und Polen bereits ein gewaltiges Stück Erde, um schließlich in der Dauerausstellung des Kunstgewerbemuseums Prag vor Anker zu gehen. Die Schirmherrschaft auf dieser Wallfahrt gewährte ihm Frau Livia Klausová, die Gattin des Präsidenten Tschechiens. Das Imperial Design Symposium ist ein Projekt, das sowohl beginnenden, als auch renommierten Designern offen steht. So nahm zum Beispiel am zweiten und dritten Jahrgang Maja Rašková teil, die Besitzerin des Prestigepreises der amerikanischen Fernsehakademie Emmy für die künstlerische Zusammenarbeit an dem Film Anne Frank Whole Story. Lucie Koldová, Gewinnerin des Preises Czech Grande Design Entdeckung des Jahres 2009, entwarf im Rahmen des Symposiums 2008 ein praktisches Set für Kurgäste ein Armband mit Chip, eine Tasche für Handtücher sowie eine Badekappe; großes Interesse erweckten auch die Kurpantoffeln von Ondřej Václavík. Wortwörtlich auf jedem Schritt treffen die Gäste des Hotels Imperial sowie Spa Resorts Sanssouci auf das Grafikdesign von Filip Cvrček, das auf verschie-

19 Reprezentantem České republiky, českého lázeňství a společnosti Imperial Karlovy Vary ve světě se stal pohárek Kala již v roce Jeho slavná cesta po designových výstavách a renomovaných výstavních síních přitom ještě neskončila. Čtyři varianty pohárku, tři s uchem a jednoduchá, stylově čistá varianta bez ucha, mají svoje obdivovatele i přes různost individuálního vkusu. Praktickou inovaci vytvořila v rámci Imperial Design Symposia 2009 Maja Rašková. Oblékla pohárek do speciálního neoprenu, takže teplota termominerální vody zvláště v zimě tak rychle neklesá a navíc se dá velmi prakticky nosit i zavěšený přes rameno. Ke koupi je pouze v Hotelu Imperial a Spa Resortu Sanssouci. Zu einem weltweiten Repräsentanten der Tschechischen Republik, des tschechischen Kurwesens und der Gesellschaft Imperial Karlovy Vary wurde der Trinkbecher Kala bereits im Jahre Seine erfolgreiche Reise über Designerausstellungen und renommierte Ausstellungshallen ist dabei noch nicht zu Ende. Die vier Varianten des Bechers drei mit Henkel und eine einfache, stilistisch reine Variante ohne Henkel haben ihre Bewunderer auch trotz unterschiedlichen individuellen Geschmacks. Eine praktische Innovation schuf im Rahmen des Imperial Design Symposiums 2009 Maja Rašková. Sie bekleidete den Becher in einen speziellen Neoprenanzug, so dass die Temperatur des Thermomineralwassers vor allem im Winter nicht so schnell sinkt und der Becher außerdem sehr praktisch auch über der Schulter hängend getragen werden kann. Zu kaufen gibt es diesen nur im Hotel Imperial und im Spa Resort Sanssouci. SunGallery Výstava uměleckého foukaného skla Ausstellung von geblasenem Kunstglas Jiří Pačinek Expozice pohárku Kala na největší české přehlídce designu Design Blok v roce Exposition des Bechers Kala auf der größten tschechischen Design-Messe Design Blok Spa Resort Sanssouci - Blue House U Imperialu Karlovy Vary Česká republika Tel.: Fax: Member of Imperial Karlovy Vary Group

20 kus světa na výstavách v České republice, USA, Rakousku, Slovensku, Maďarsku a Polsku, aby zakotvil ve stálé sbírce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Záštitu na této pouti mu poskytla paní Livia Klausová, manželka prezidenta ČR. Spa Resort Sanssouci a Karlovarské hudební divadlo uvádí pro děti a jejich rodiče pohádku Kapřík Véna VSTUPNÉ ZDARMA! Dárek: 50% sleva na konzumaci v rámci představení Kde? Blues Café, Spa Resort Sanssouci (Blue House) Kdy? V sobotu 4. září 2010 od 14 do 15 hodin Rezervace na tel Imperial Design Symposium je projektem otevřeným jak začínajícím, tak již renomovaným designérům. Například druhého a třetího ročníku se účastnila Maja Rašková, držitelka prestižního ocenění americké televizní akademie Emmy za výtvarnou spolupráci na filmu Anne Frank Whole Story. Lucie Koldová, nositelka ceny Czech Grande Design Objev roku 2009, v rámci symposia 2008 navrhla praktický set pro lázeňské hosty náramek s čipem, tašku na ručníky a koupací čepici, velký zájem vzbudily také lázeňské trepky Ondřeje Václavíka. Doslova na každém kroku se hosté Hotelu Imperial a Spa Resortu Sanssouci setkávají s grafickým designem Filipa Cvrčka, aplikovaným na nejrůznějších hotelových materiálech a dárkových předmětech, který designér vytvářel právě během dvou minulých ročníků symposia. Ve výčtu přínosů Imperial Design Symposia a jeho jednotlivých účastníků by se dalo ještě dlouho pokračovat, hlavní je, že tvorba designérů dále žije, obohacuje pobyt hotelových hostů, kultivuje lázeňské prostředí a zvyšuje jak renomé společnosti Imperial Karlovy Vary, karlovarského regionu, českého lázeňství a designu, tak celé České republiky. Není se proto co divit, že symposiu svou záštitu každoročně poskytuje také Karlovarský kraj, který letošní ročník podpořil i finanční dotací. Spa Resort Sanssouci und Karlsbader Musiktheater laden ein: Aufführung des Märchens für Kinder und deren Eltern Der Karpfen Vena EINTRITT FREI! Geschenk: 50% Rabatt auf Konsumation während der Vorstellung Wo? Blues Café, Spa Resort Sanssouci (Blue House) Wann? Samstag, 4. September 2010, von 14 bis 15 Uhr Reservation unter Tel Spa Resort Sanssouci U Imperialu 11, Karlovy Vary, Česká republika Prezentace Imperial Design Symposia 2008 na přehlídce Design Blok v Praze. Präsentation des Imperial Design Symposiums 2008 auf der Messe Design Blok in Prag. Member of Imperial Karlovy Vary Group

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 Základní údaje Název výzkumu Gesunde Lebensweise Autor Klára Šmicová Jazyk dotazníku Němčina Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/l9o1u3n2g7n4c3n1i

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL MATERIÁLY PRO UČITELE A: Hallo B: Guten Tag. A: Haben Sie ein freies Zimmer, bitte? B: Ja, hätten Sie gerne ein Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer? A: Ein Einbettzimmer, bitte. B:

Více

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat009

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích.

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. NĚMČINA V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Lenka Měkotová

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter.

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_06 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení.

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_11 Préteritum pomocných sloves Německý jazyk 3.ročník Materiál obsahuje

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Liste der mœglichn bešvérdn bajm pacientn nach medicínišɐ fachkentnis

Liste der mœglichn bešvérdn bajm pacientn nach medicínišɐ fachkentnis Seznam možných obtíží u pacienta podle lékařské odbornosti Liste der möglichen Beschwerden beim Patienten nach medizinischer Fachkenntnis Liste der mœglichn bešvérdn bajm pacientn nach medicínišɐ fachkentnis

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: II/2 č. materiálu: VY_22_INOVACE_41 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE

EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE EFFECTIVITY HILFE BEI DER ZEITORGANISATION MATERIÁLY PRO UČITELE Die Procrastination ist sehr oft ein Problem. Ich habe ein Ziel, aber ich weiß nicht, wie ich dieses Ziel erfüllen kann. Man hat Probleme

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova, Karviná

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung HAKA HAKA Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Entwickelt wurde HAKA auf der Grundlage unseres über Generationen zurückreichenden Know-how,

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 12 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Kindergartenzeitung. Novinky ze školky

Kindergartenzeitung. Novinky ze školky Kindergartenzeitung Novinky ze školky Kuřátka Küken Březen-Duben März-April Milí rodiče, Léto se pomalu blíží a my opět plánujeme výlet do Českosaského Švýcarska pro Kačenky a Vlaštovky. Termín výletu

Více

Vyčasuj sloveso fernsehen /dívat se na televizi/ a potom napiš 3 věty o svých oblíbených TV programech.

Vyčasuj sloveso fernsehen /dívat se na televizi/ a potom napiš 3 věty o svých oblíbených TV programech. Písemná práce z německého jazyka 8. ročník 2. pololetí 1. Dopň správný tvar zvratného zájmena. Ich freue Du merkst Er kämmt Wir waschen Ihr trefft Sie duschen auf dich. alles. jeden Tag. die Hände. vor

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo materiálu CZJ-NJ-1_2 Německý jazyk - karty se slovíčky 1 Název školy Autor Tématický celek

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-08 Pracovní list Skloňování přídavných jmen po členu určitém

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-12 Základový text: Zu Hause: Klaus: Papa, ich wünsche mir ein Meerschweinchen, darf ich es mir kaufen? Vater:

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

40 figurek v 5 barvách: Každá figurka může být postavena do hry jako rytíř, lupič, sedlák nebo mnich. Jedna figurka od každé barvy počítá body.

40 figurek v 5 barvách: Každá figurka může být postavena do hry jako rytíř, lupič, sedlák nebo mnich. Jedna figurka od každé barvy počítá body. Herní materiál: 72 karty s motivem krajiny (včetně 1 startovní karty s tmavou zadní stranou). Na kartách jsou části měst a luk, úseky cest, křižovatky a kláštery. 40 figurek v 5 barvách: Každá figurka

Více

Diskriminierung und Rassenwahn

Diskriminierung und Rassenwahn Diskriminierung und Rassenwahn Ein reizvoller Urlaubsort? (Quelle: Kancelář pro oběti nacismu Büro für NS-Opfer, Prag) (Quelle StAL, 20657, Braunkohlenwerke Kraft I Thräna, Nr. 13, unfoliiert) www.zeitzeugen-dialog.de

Více

Inhalt / Obsah. 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit. 1. Stres a jeho vliv na zdraví. 2. Výzkum smíchu Vývoj a poznatky

Inhalt / Obsah. 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit. 1. Stres a jeho vliv na zdraví. 2. Výzkum smíchu Vývoj a poznatky (Schul-)Stress? (Školní) stres? Inhalt / Obsah 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit 2. Humorforschung Entwicklung und Erkenntnisse 3. Mit Humor gegen Stress Tools und Techniken 1. Stres a

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

21. Juli 2013, 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr 21. červenec 2013, 11.00 až 16.00 hodin. KULTURNÍ CENTRUM ŘEHLOVICE Kulturní centrum Řehlovice.

21. Juli 2013, 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr 21. červenec 2013, 11.00 až 16.00 hodin. KULTURNÍ CENTRUM ŘEHLOVICE Kulturní centrum Řehlovice. Einladung zum 12. Internationalen Fußballturnier der Verständigung am 21. Juli 2013 in Řehlovice Pozvánka na 12. mezinárodní fotbalový turnaj porozumění, který se uskuteční 21. července 2013 v Řehlovicích

Více

Písemná práce z německého jazyka 7. ročník 2. pololetí 1. Označ větu, ve které je správně použito sloveso s odlučitelnou předponou.

Písemná práce z německého jazyka 7. ročník 2. pololetí 1. Označ větu, ve které je správně použito sloveso s odlučitelnou předponou. Písemná práce z německého jazyka 7. ročník 2. pololetí 1. Gramatika Označ větu, ve které je správně použito sloveso s odlučitelnou předponou. 1. Ich stehe auf jeden Tag um 6 Uhr. 2. Mach das Fenster zu!

Více

MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015

MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015 Tschechische & Deutsche Version / FAQs auf Deutsch MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015 MODEL / KOMPONENTY JENDA SOUČÁST VÝBAVY STANDA SOUČÁST VÝBAVY TONDA SOUČÁST VÝBAVY Tlumič Brzda Sklápěcí

Více

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015 ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH-SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN

Více

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es.

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es. Lektion 2 Spreche ich Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY CZ / D Váš osobní výtisk - Ihr persönliches Exemplar Fejeton: Moderní zaklínadlo?... Feuilleton: Moderne Verwünschung? Život ve skle... Das Leben im Glas Vánoční a silvestrovský program... Weihnachtsund

Více

Třeboňská nocturna. Nocturno in Třeboň 10. 14.7.2007

Třeboňská nocturna. Nocturno in Třeboň 10. 14.7.2007 Třeboňská nocturna Nocturno in Třeboň 10. 14.7.2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s.r.o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Den 4. Jahrgang der Musikfestspiele Nocturno in

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-16 Pracovní list Perfektum silná slovesa Pracovní list pomáhá

Více

Materiál slouží k procvičování slovní zásoby na téma zdraví a nemoc. Materiál obsahuje cvičení k procvičování a obsahuje správné řešení.

Materiál slouží k procvičování slovní zásoby na téma zdraví a nemoc. Materiál obsahuje cvičení k procvičování a obsahuje správné řešení. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_15 Zdraví, nemoc Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k procvičování

Více

BAUBIOLOGIE ÖKOLOGISCH BAUEN UND LEBEN MATERIÁLY PRO UČITELE

BAUBIOLOGIE ÖKOLOGISCH BAUEN UND LEBEN MATERIÁLY PRO UČITELE BAUBIOLOGIE ÖKOLOGISCH BAUEN UND LEBEN MATERIÁLY PRO UČITELE Ich heisse David Eyer. Ich bin ein Spezialist über ökologischen Bauen. Ich möchte gerne sprechen über Baubiologie. Was ist das Baubiologie?

Více

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011 Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk eském m kraji Freistadt 17.3.2011 Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

Moderní formy vinařské turistiky Moderne Formen des Weintourismus

Moderní formy vinařské turistiky Moderne Formen des Weintourismus Moderní formy vinařské turistiky Moderne Formen des Weintourismus Pracovní schůzka - Arbeitstreffen Poysdorf, 25.11. 2013 Regionální akce pro veřejnost Regionale Veranstaltungen für Öffentlichkeit Moderne

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

TKGN4. Ložiska a těsnění. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

TKGN4. Ložiska a těsnění. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Ložiska a těsnění TKGN4 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Ložiska a těsnění Ložiska jsou součásti, které

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en)

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 080404/EU XXV. GP Eingelangt am 16/10/15 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 VERMERK Absender: Herr Dr. Martin Povejšil, Botschafter,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více