HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 21 / ČERVENEC 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVENEC 2015"

Transkript

1 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 21 / ČERVENEC 2015 KOUPALIŠTĚ U HOSTIVAŘSKÉ PŘEHRADY str. 4 CO ČEKÁ NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ str. 5 VÁŽNÁ HUDBA NEMÁ BÝT SHOW str. 28

2 2 HLASATEL / ČERVENEC 2015 SLOVO O STAROSTOVI, ANEB CO SI MYSLÍTE: Pravidelně se na stránkách Hlasatele setkáváte se Slovem starosty. Tentokrát, v letním a spíše odpočinkovém čísle, jsme se rozhodli udělat malou změnu. Naleznete zde tedy Slovo o starostovi. Oslovili jsme občany Prahy 15, aby nám řekli, jak vnímají svého starostu, v čem by se měl změnit a co je na něm naopak pozitivní. A zde jsou názory:. Za baráčníky mohu říct, že se jsme rádi, že zůstal v našich řadách a je stále aktivní, jako býval dříve. A za sebe není mi lhostejná budoucnost MČ P15 a fandím mu. M. Rýdl, rychtář Obce baráčnické. Pana starostu vnímám poměrně pozitivně, líbí se mi, že když je někde nějaký problém třeba, že teče někde voda pod komunikací, tak po tom jde tak dlouho, až problém vyřeší. To dříve rozhodně nebývalo. Na druhé straně se zase někdy angažuje ve věcech, které úplně nespadají dle mého do jeho kompetence, to se mi zdá zbytečné. A také bych byla pro, aby trochu změnil vizáž, díky účesu mi připomíná sňatkového podvodníka. Ale jako starosta je to skutečně člověk na svém místě, a to je určitě nejdůležitější. My obyčejní občané mu nejsme lhostejní, a to je dobře. C. H., obyvatelka Prahy15. Mně se na něm líbí, že co řekne, to splní, ani já, ani náš spolek si nemůžeme ani v nejmenším stěžovat. Jinak si myslím, že je na něj vyvíjen veliký tlak. Chodíme s manželem pravidelně na zastupitelstva a tam to vidím. Ale naštěstí se umí skvěle ubránit. Jen se mně vůbec nelíbí, že opozice stále jen čeká, zda udělá nějakou chybu. Myslím, že pokud to s námi myslí dobře, bylo by lepší, kdyby se snažili alespoň trochu spolupracovat. Jinak se mi moc líbí, že se mohu kdykoliv ozvat, že je otevřená radnice, a oproti minulému vedení vnímám velikou vstřícnost. Jana Topolová, aktivní senioři. Nemám s ním nejmenší problém, naopak, je to člověk vstřícný a slušný. Možná bych mu jen doporučila, aby se zbytečně nebál občas bouchnout do stolu. Prostě, aby byl ráznější, neměl by se bát opozice. Jednou je starosta, a tak by je měl usadit. Ludmila K., obyvatelka Prahy 15. Starosta je moc hodný člověk, jen se mi zdá příliš důvěřivý. Měl by dobře vážit, kým se obklopuje. K. N., obyvatelka Prahy 15. Pana starostu vnímám jako velmi ambiciózního, vždy se zajímal o dění v Praze 15, má velkou odvahu, že se pustil do takovéto činnosti, má neuvěřitelně lidský přístup ke všem a nedělá mezi lidmi žádné rozdíly. Na té druhé straně vidím, že je, stejně jako každý muž, rád chválen, a možná by měl dávat pozor, aby na to někdo okolo něj nehřešil. Doufám, že nasazení, které má a se kterým se do své práce pustil, mu vydrží. A ještě, jestli mohu trochu odbočit jsme taková malá vesnička a měli bychom hlavně držet pohromadě a ne si navzájem házet klacky pod nohy. Držím panu starostovi palce, aby se mu podařilo všechny alespoň trochu sjednotit. Vidím, jak chodí mezi lidi a komunikuje s nimi, a věřím, že právě mezi nimi najde oporu. Helena Lukasová, ředitelka MŠ Škola hrou. Nynějšího pana starostu znám již mnoho let a znám ho jako velmi vstřícného člověka. Kdykoliv jsme potřebovali podpořit, ať už akce pro rodiče, nebo projektové dny pro děti, vždy nám vyšel vstříc, vždy byl velmi ochotný. Žádné jeho záporné stránky neznám. Anna Běhunková, ředitelka ZŠ Nad Přehradou HLASATEL zpravodaj Městské části Praha 15 periodický tisk územního samosprávného celku ročník 21 červenec 2015 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D. Bc. Jitka Kolářová Lucie Prinzová Mgr. Petra Šikýřová Markéta Weinlichová Marie Zdeňková Mgr. Antonín Randa Bc. Jiří Škuba Jiří Vaníček REDAKCE, DISTRIBUCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: Bc. Eva Ingrid Burianová tel.: TECHNICKÁ REDAKTORKA: Bára Šterclová tel.: NÁKLAD: výtisků ČÍSLO 7/2015 VYŠLO V PRAZE: Příští číslo vyjde 1. září 2015 Srpnové číslo nevychází. Uzávěrka Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Není-li uvedeno jinak, autorem fotografie je redakce. Registrační značka MK ČR E Žijeme i na facebooku podpořte nás! Městská část Praha 15 Aktuální informace, fotografie z akcí, historie, pozvánky, názory, zajímavosti

3 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 3 KRÁTCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 15 Další zasedání zastupitelstva Prahy 15 je naplánováno na 23. září Všichni občané jsou srdečně zváni do KC Varta v ulici Boloňská od hod. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 na svém 14. jednání dne 20. května 2015 = schválila záměr stavebních úprav objektu Tesaříkova 1027 tak, aby prostory mohly být využity pro provoz další třídy mateřské školy na svém 15. jednání dne 3. června 2015 = odsouhlasila záměr otevřít dvě nové třídy v Centru předškolního vzdělávání v Bolevecké ulici (detašované pracoviště MŠ Parmská). Pokud se podaří záměr realizovat, třídy budou otevřeny 1. listopadu 2015 = vydala souborné stanovisko k projednávaným změnám a novým podnětům na změnu platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy celé území MČ Praha 15 Podrobný soupis všech usnesení a dalších materiálů z jednání rady a zastupitelstva naleznete na podněty s co možná nejpřesnějším určením místa posílejte na adresu nebo zanechte na recepci úřadu. O vhodnosti výsadby např. z hlediska vlastnictví pozemků či umístění inženýrských sítí vás budeme po vyhodnocení podnětu následně informovat. POZOR OPRAVA ODSTÁVKY TEPELNÉ ENERGIE Na základě dopisu Pražské teplárenské jsme v červnovém Hlasateli mylně uvedli informaci o tom, že Hostivař Horní Měcholupy a Petrovice budou bez odstávky. Bohužel, na podnět jedné ze čtenářek, které tímto ještě jednou děkujeme, jsme ze stránek Pražské teplárenské zjistili, že tato informace nebyla zcela úplná. Velmi se proto omlouváme. Na webu MČ, facebookovém profilu, popřípadě na naleznete úplný seznam míst, kterých se odstávka týká. Převážně se jedná o oblast Hostivař Košík (v PT vedené jako Hostivař Groš). Zodpovědný pracovník PT nás však ujistil, že konkrétní odběrná místa (zákazník PT) dostávají informace o letní odstávce s předstihem přímo od akciové společnosti. Úplná informace tedy zní: Hostivař Horní Měcholupy a Petrovice: bez odstávky, Štěrboholy průmyslová zóna: července a Hostivař Groš: července. (red) AKTUÁLNĚ SÁZÍME STROMY V současné době probíhají výsadby keřů a stromů v několika lokalitách Prahy 15. V této činnosti chceme i nadále pokračovat, ať již s využitím vlastních zdrojů, nebo nařízením náhradní výsadby, pokud při některých rozsáhlejších stavbách dochází ke kácení dřevin. Proto se na vás obracíme s žádostí o vytipování lokalit, kde byste uvítali nové výsadby tak, abychom co nejlépe zmapovali potřebnost v celé Praze 15. Své NADĚJE PRO LESOPARK Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu na svém jednání nedoporučila pořizování změny ÚP podle podnětu č V něm společnost Ekospol chtěla svůj pozemek v Padovské ulici v Horních Měcholupech převést z funkce městské zeleně na obytnou plochu a následně ji zaplnit nízkopodlažní zástavbou. Městská část Praha 15 se proti tomuto záměru developera už dříve ohradila z důvodu ochrany bezprostředního okolí Hostivařského lesoparku. (red)

4 4 HLASATEL / ČERVENEC 2015 KOUPALIŠTĚ U HOSTIVAŘSKÉ PŘEHRADY Zmíněnou změnu, vyvolanou předchozí negativní zkušeností, bude představovat opětovné zavedení vstupného. K tomuto kroku bylo přistoupeno po dohodě s provozovatelem areálu, společností Hostik, s.r.o. Tím chce městská část eliminovat vstup těch, jež se tam v loňském roce chodili mýt, opíjet, a obtěžovali tak slušné návštěvníky. Příjem ze vstupného bude použit na opravy a správu areálu tak, aby v příštím roce byl zvýšen komfort vás, návštěvníků. Do budoucna se jedná s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je majitelem areálu a od kterého si městská část koupaliště na dobu určitou vypůjčila, o jeho svěření. Jak sdělil zástupce starosty pro majetek Václav Bílek: Rádi bychom získali část úplatným převodem, kterou bychom dále využívali pro komerční aktivity, a část bezúplatně, jež by sloužila pro rekreaci. Zatím je však vše v jednání. V rámci areálu je také vystavena plánovaná studie, jak by prostory mohly vypadat v případě, že by areál byl městské části svěřen. Pokud budou mít občané jakékoliv připomínky, náměty a nápady, jak areál upravit, je možné napsat buď do zprávy na facebookové stránky Městská část Praha 15, nebo na ovou adresu: Blíží se léto, a tak se většina občanů Prahy 15 ptá, jak to bude letos s koupalištěm u Hostivařské přehrady. Radou byla odsouhlasena nová smlouva s provozovatelem. Co vše se tedy pro návštěvníky změní? Zeptali jsme se přímo v ulicích, jak se občanům nový návrh koupání za peníze v cenové relaci 50 až 80 Kč na den líbí. u V létě jsem tam chodila i s dětmi. Samozřejmě, že je příjemné, když nic nemusíte platit, ale přinášelo to i své nevýhody. Budu upřímná, prostě se tam pohybovali i nějací bezdomovci, a člověk pak měl akorát strach o věci, a aby něco nechytil. Myslím, že částka, kterou úřad navrhuje, je přiměřená, a ráda ji za ten klid zaplatím. u S manželkou i v našem věku rádi sportujeme a plavání je příjemná věc. Částka není malá, na druhé straně chápu, že obec musí také něco vydělat. A není před volbami, tak je jasné, že to zdarma nebude. Ale pravda je, že si tam lidé stěžovali i na podivné návštěvníky, což se asi placením eliminuje. Určitě budeme chodit zase, pokud nám počasí dovolí. u Domnívám se, že částka je na jedné straně neúměrná, obzvlášť když v půlce července bývá voda zelená. Ale na druhé straně musím přiznat, že z důvodu omezení vstupu bezdomovcům to určitě řešení je. u Částka mi nepřipadá vysoká. Doufám, že pak bude využita zase na úpravu koupaliště. Když už se za to platí, měly by se vybrané peníze vkládat opět tam. (bur) Foto: Marie Zeňková

5 Nejprve si dovolíme připomenout něco málo z historie tohoto jedinečného nádraží. Se stavbou tratě začali podnikatelé bratři Kleinové a Vojtěch Lanna v roce Již o dva roky později, v červenci, projel Hostivaří první pracovní vlak, načež se v srpnu konala slavnostní jízda po dráze, pojmenované podle císaře Františka Josefa, z Vídně až do Prahy. Ovšem až 14. prosince byl konečně zahájen jednokolejný železniční provoz INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 CO ČEKÁ NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ i optimalizace traťového úseku Praha Hostivař. Konkrétně se bude jednat o celkovou rekonstrukci kolejiště žst. Praha Hostivař. Je navržena jak úprava hlavních průjezdných kolejí, tak předjízdných kolejí, vč. kolejí pro zastavení nákladních vlakových souprav. Zastávka bude posunuta směrem k mostu nad Průmyslovou ulicí. V rámci stanice jsou navržena dvě ostrovní zastřešená nástupiště, které oproti stávajícím více vyhovují potřebám Vizualizace železniční stanice Praha - Hostivař až do Prahy. Ministerstvo obchodu tehdy nevyslyšelo žádosti Hostivařských o vybudování nádraží a vystavěna byla pouze osobní zastávka u strážního domku č Nádraží mělo být zřízeno, až obec prokáže důležitost místního obchodu. To se později stalo a v roce 1882 byla budova zastávky rozšířena o skladiště, ke kterému byla položena i kolej. Stávající historická budova byla postavena až v roce V současné době, v rámci mezinárodních dohod, bylo rozhodnuto, že proběhne mimo jiné modernizace hlavních železničních uzlů včetně propojení koridoru v železničním uzlu Praha. Tudíž cestujících, a myšleno je i na bezbariérový přístup. Vstup na nástupiště bude řešen podchodem, u něhož by měl být vybudován ve svahu objekt s pokladnami, zázemím a sociálním zařízením. Podchod je navržen tak, aby navazoval na stávající MHD. Součástí rekonstrukce je také výstavba protihlukových objektů tedy stěn, zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, trakční vedení, silnoproudé rozvody vn, nn, venkovní osvětlení, elektrický ohřev výměn, silnoproudá technologická zařízení pro napájení včetně dispečerské řídicí techniky, vyvolané rekonstrukce pozemních komunikací a další související práce.

6 6 HLASATEL / ČERVENEC 2015 I. část: PROTIHLUKOVÉ ZÁBRANY O kus dál v Horních Měcholupech jsou již takové zábrany postaveny. Jedním z problémů celého projektu, s nimiž se radní Městské části Praha 15 nechtějí smířit, je právě výstavba třímetrových protihlukových stěn. Podle vyjádření zástupce starosty Milana Ducka bude mít toto řešení negativní dopad na obyvatele Hostivaře i na životní prostředí: Ulice Za Drahou slouží jako odpočinková zóna pro obyvatele Hostivaře. Využívají ji cyklisté, rodiny s dětmi i senioři, tím, že v těchto místech bude instalována protihluková stěna, vznikne nebezpečné místo za zdí, kde může narůst kriminalita. Dalším důvodem, proč jsme vyjádřili s touto optimalizací tratě nesouhlas, byl i negativní vliv na krajinný ráz území. Řečeno slovy laika bude to vypadat hrozně, ať už pojedete vlakem, nebo se na to budete muset dívat z druhé strany. Opravdu neznám ošklivější řešení, než do krajiny, byť zastavěné domy, umístit nevzhlednou třímetrovou zeď. Tento soubor staveb naprosto nesplňuje urbanistické podmínky začlenění stavby do území se zřetelem na zachování civilizačních, kulturních a přírodních hodnot v území. Proto jsme v rámci hodnocení změn projektu požádali, jako městská část, aby protihluková opatření byla řešena pouze individuálními protihlukovými opatřeními, která byla z původní projektové dokumentace vyjmuta.

7 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 Mezi tato opatření patří například výměna oken v přilehlých budovách nebo terénní úpravy. Další možností je použít nízké protihlukové stěny, které si velmi chválí v Tetčicích u Brna. Podle měření dokáže tato nízká varianta tlumit hluk podvozků až o osm decibelů, což je v podstatě stejné jako u běžných čtyřmetrových zdí, ale na rozdíl od nich nehyzdí krajinu. Tato žádost je asi poslední možností, jak stavbě vysokých protihlukových stěn zabránit. Šance na změnu je v této fázi procesu, kdy jsou již stěny vyprojektovány a je naplánována jejich stavba, malá. Pokusíme se však udělat maximum, aby zvítězil zdravý rozum a vznikla protihluková ochrana, která nebude mít negativní dopad na krajinu v Hostivaři. Z příkladu Tetčic je vidět, že to lze dokázat. Tam ale vyjádřili nesouhlas již ve fázi územního a stavebního povolení, což předchozí vedení MČ Praha 15 v roce 2008 neudělalo. V příštím vydání našeho zpravodaje se dočtete, jaký osud čeká starobylou nádražní budovu. (bur) Koncem května podnikl Výbor pro dopravu a bezpečnost výjezdní zasedání, jehož účelem bylo seznámení se s realizací a budoucími plány stavby. Ing. Julius Janeba ze společnosti STRABAG Rail se nám věnoval po celou dobu a tímto bychom mu chtěli ještě jednou poděkovat. Při odborném výkladu o změnách padl i dotaz, co se vlastně bude dít s onou lávkou, na které stojíme a která se pokaždé, když někdo prošel, rozhoupala, až se nám zatajil dech. Ocelovou lávku čeká celková sanace, kterou investorsky zajišťuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a bude uzavřena zhruba na měsíc po dobu letních prázdnin. Přesný termín bude uveřejněn na webových stránkách MČ Praha 15. Po tuto dobu mohou občané využívat zprůchodněné trasy pod mostem na Průmyslové ulici. S kolegy jsme pokračovali k železničnímu mostu přes Průmyslovou ulici, kde jsme mohli sami zhodnotit jeho aktuální stav. Důvodem omezení v této části komunikace, a někdy i uzavírky, je nutnost rekonstrukce železničního mostu tak, aby vyhovoval parametrům pro vyšší zatížení a vyšší rychlosti vlaků. Věříme, že tato optimalizace zlepší dostupnost vlaků občanům. A děkujeme všem za shovívavost v době uzavírek. Za Výbor dopravy a bezpečnosti, Petra Chejab

8 8 HLASATEL / ČERVENEC 2015 PROČ NÁM RADNICE ZARŮSTÁ TRÁVOU? Řekne si občas asi mnohý kolemjdoucí. Pravda je, že pozemek v těsné blízkosti objektu úřadu je do hladka posekán, ale pár kroků dále lze spatřit bujný porost. A není tomu tak jen okolo radnice. Na mnoha místech se setkáváme s tím, že na jedné straně chodníku je plocha řádně udržovaná a na druhé straně vám sahá tráva málem po kolena. Je pochopitelné, že občané chtějí, aby prostředí, kde žijí, vypadalo upraveně. Dotazy směřující na radnici se dosti často točí právě okolo tohoto problému. Mnozí sice tuší, že neposekané části patří jinému majiteli než městské části, nicméně nechápou, proč nemůže radnice domluvit vlastníkům pozemků, popřípadě posekat vše, a to pak soukromému majiteli nebo magistrátu naúčtovat? Na tyto informace jsme se proto zeptali vedoucí odboru životního prostředí, Mgr. Zuzany Venclíkové, a Marcela Pencáka, zástupce starosty. Skutečnost je taková, že městská část může veřejné finanční prostředky věnovat pouze na údržbu majetku, který má svěřený do správy. Dalším výrazným vlastníkem pozemků na území Městské části Praha 15 je Hlavní město Praha. To se sice LEGENDA: žlutá - pozemky ve správě MČ Praha 15 fialová - pozemky v majetku HMP, ve správě TSK modrá - jiní vlastníci, právnické a fyzické osoby, SVJ, BD aj. o své pozemky stará, ale časový nesoulad mezi údržbou našich pozemků a pozemků HMP může způsobit právě ty situace, kdy jedna část ulice je posekaná a druhá zarostlá. A ještě zde máme nezanedbatelné pozemky ve vlastnictví fyzických a právnických osob, kteří údržbu provádějí v ještě menší míře či vůbec ne. Jediným prostředkem, který máme, je vyzývat tyto majitele k údržbě, říká Mgr. Zuzana Venclíková. Vedení radnice se nezříká odpovědnosti, pokud se stane, že na pozemcích ve správě MČ Praha 15 nebude probíhat sekání trávy a údržba zeleně pořádně a včas. Nicméně, před případným zasláním stížnosti na náš úřad si můžete předem zjistit, o které pozemky se skutečně staráme. Pro tento účel jsme na titulní straně webových stránek MČ zřídili v levém menu záložku Údržba zeleně, kde se nacházejí přehledné mapy se zákresem ploch v péči Prahy 15. Zároveň zde budeme zveřejňovat harmonogram jednotlivých sečí trávníků, abyste měli aspoň základní přehled o údržbě zeleně ve vašem bezprostředním okolí, dodává Ph.Dr. Marcel Pencák, Ph.D. (bur)

9 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 METODIKA KOMISE PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ Na naši radnici se stále častěji obracejí investoři (stavebníci, popřípadě vlastníci pozemků), kteří hodlají na území Prahy 15 realizovat své stavební záměry. Jedná se zejména o rozsáhlejší projekty na výstavbu bytových domů či obchodních areálů, ale objevují se také podněty na změnu územního plánu. Takový trend otevřeného ohlašování je pozitivní, neboť touto cestou se informace o chystaných projektech mohou již v rané fázi dostat k obyvatelům Prahy 15. Také celý proces utváření stanoviska samosprávy městské části k těmto záměrům provází větší veřejná kontrola. Předložené a většinou osobně představené záměry projednává Komise pro územní rozvoj a životní prostředí Prahy 15, jejíž zasedání jsou přístupná veřejnosti, a otevírají tak možnost pro občany vznášet dotazy na zástupce investorů (pozvánky s programem sledujte na webu MČ Praha 15). O projednání v komisi může investor (stavebník) požádat prostřednictvím architekta městské části, který je zároveň tajemníkem komise, nebo podáním žádosti rovnou do podatelny úřadu městské části. Zároveň je nutný žadatelův souhlas se zveřejněním žádosti včetně příloh. Podrobné informace o obsahu žádosti, projednávání a dalším postupu ( Metodika ) najde žadatel na webových stránkách Městské části Praha 15 v sekci Projekty, územní rozvoj. Investoři všech záměrů, které významněji ovlivní charakter Prahy 15, mají samozřejmě možnost prvotních konzultací s architektem městské části, který je odbornou autoritou v otázkách dalšího rozvoje území. Komise po projednání vydává k záměrům vlastní stanovisko, které následně slouží jako podklad pro jednání a vyjádření rady městské části. Názor rady projevený usnesením je potom uplatňován v územním řízení, v němž se rozhoduje o umístění stavby. Městská část v tomto procesu vystupuje ovšem pouze jako jeden z účastníků řízení, které vede stavební úřad, tedy orgán státní správy. Vedení radnice v žádném případě nerozhoduje o tom, která stavba bude nakonec povolena, a která nikoliv. (law) ROZHODNĚTE I VY V předem avizovaných termínech proběhla veřejná setkání se zástupci radnice nad možnou budoucí podobou dvou lokalit Prahy 15. Za poměrně hojného zájmu občanů se diskutovalo v jednotlivých lokalitách nad návrhy, jejichž konečnou podobu mohou sami občané svými připomínkami a podněty ovlivnit v dalších stupních přípravy. Zadání, které vzejde i z jejich připomínek, bude dopracováno do jednostupňové projektové dokumentace a následně předloženo k opakovanému veřejnému projednání. Představené alternativní návrhy řešení asfaltové plochy Na Košíku a propojení ulice Nad Přehradou a Pod Vartou spolu s návrhem řešení asfaltové plochy podél ulice R. A. Dvorského naleznete na webových stránkách v sekci Projekty, územní rozvoj. Budeme rádi za každý názor, podnět a připomínku. V rámci setkání občané také využili možnost vyjádřit se i k dalším oblastem, které je pálí. Z četnosti připomínek, konkrétně během setkání na Košíku, je vidět, že takovým tématem je pro tamější obyvatele i otázka předškolního a zejména školního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že bychom se rádi i těmto tématům nadále věnovali, prosíme všechny, kteří mají jakékoli připomínky, dotazy a návrhy ke školství, aby se neváhali obracet přímo na zástupkyni starosty, která má školství v gesci, paní Bc. Jitku Kolářovou, na její (law)

10 10 HLASATEL / ČERVENEC 2015 EKOCITY NEMÁ CITY, MINIMÁLNĚ URBANISTICKÉ Možná jste si také všimli společnost Ekospol velmi viditelně prezentuje svou novou lokalitu Ekocity v průmyslové oblasti v Hostivaři v ulici U Továren. Inzeráty s palcovými titulky v médiích, plakáty v metru a u silnic napovídají, že už jsou minimálně prodány desítky bytů. Společnost podle svých internetových stránek mj. nabízí výbornou dopravní dostupnost klidné a exkluzivní lokality, láká na nedaleký přírodní park, moderní západoevropskou architekturu s předzahrádkami a garantuje bezpečný život rodinám s dětmi. Vše se jeví ideálně, zájemci jako by se mohli vbrzku nastěhovat. Skutečnost je ovšem poněkud složitější. Na umístění masivního projektu, kdy na ploše zhruba tříhektarového současného brownfieldu má vyrůst komplex šesti bytových domů o výšce 8 9 nadzemních podlaží s více než 800 bytovými jednotkami, nemá investor dosud územní rozhodnutí od stavebního úřadu, natož aby mu bylo vydáno následné stavební povolení, které by mu umožnilo zahájení samotné výstavby. Zdá se tedy, že společnost avizovaným prodejem bytů poněkud předbíhá kroky státní správy, a osobně mám pocit, že svou všudypřítomnou reklamou vytváří jakýsi tlak na očekávání, jak celý proces povolování výstavby v tomto rozsahu dopadne. Podívejme se ovšem podrobněji na výchozí podmínky celého projektu, který svou velikostí má potenciál ovlivnit nejen další fungování okolní průmyslové zóny, ale také krajinný ráz Prahy 15. Bytový soubor takového objemu by byl prvním podobným zásahem do hostivařské průmyslové oblasti. Městská část Praha 15 a Institut pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy se na svých participačních setkáních nedávno shodly na významu tohoto produkčního území z pohledu lokálního, ale rovněž celoměstského! Tato plocha je nejen pro obyvatele Prahy 15 dobře dostupná a jejím velkým přínosem je nabídka pracovních příležitostí, které poskytují zdejší výrobní a skladové areály. Proto městská část jednoznačně podporuje, aby v tomto převažujícím funkčním využití fungovala i nadále, jak je to ostatně nastaveno i v připravovaném Metropolitním plánu. Není vůbec logické vkládat takto intervenčně funkci bydlení do zóny, která je urbanisticky plánovaná jako průmyslová, a v minulosti na to byla připravena také svou dopravní infrastrukturou. Bydlení, kterému vadí výrobní a provozní hluk, je prvním impulzem pro její pomalé zanikání. Takové bydlení má všechny předpoklady nutit další a další výrobce hledat pro své provozovny místo za městem, což vytváří tlak na zábor orné půdy a budování nových dopravních sítí. V této lokalitě se navíc hned vedle chystá změna územního plánu na mnohem větší ploše, která by fungující a výnosný průmyslový areál převedla na dalších zhruba 10 hektarů čistě obytného území. Tím by se celý produkční smysl oblasti již zcela devalvoval. Z hlediska platného územního plánu hl. m. Prahy je projekt Ekospolu umístěn do plochy s funkč-

11 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 ním využitím SV s kódem míry využití území G (polyfunkční území všeobecně smíšené), které obytnou zástavbu připouští. Problém spočívá v tom, že pokud v takovém území přesahuje hlavní záměr 60 % kapacity záměru, musí se posuzovat pouze jako výjimečně přípustný. Zde tedy navrhovaná bytová funkce předpokládá dokonce 100 % využití. Má obec a její občané zájem na takové výjimce? Já se domnívám, že výstavba obytného souboru není v souladu s charakterem celého území, a to ani při vědomí, že se v něm již v minulosti obytná zástavba s průmyslem okrajově prolínala např. v ulici U Továren stojí několik starších drobných bytovek o třech nadzemních patrech, dál za Průmyslovou ulicí je čtvrť rodinných domků. Kromě neúměrné rozložitosti neodpovídá stavební záměr okolní zástavbě ani ve výškovém srovnání. Nové budovy s maximální výškou až 29 metrů by své sousedy se stabilizovanou hladinou přibližně kolem 12 metrů přesahovaly více než dvakrát! Netřeba si složitě představovat, jak by takový počin poznamenal panorama této části Hostivaře. Podle mého názoru plánovaným developingem sice dojde k jakési kultivaci zanedbaného území, ale budoucí náklady na zajištění skutečně spokojeného života obyvatel nových osmi set bytů budou zcela neúměrné v porovnání s případným dalším rozvojem průmyslové zóny. Ph.Dr. Marcel Pencák, Ph.D., zástupce starosty pro územní rozvoj NEKONČÍ PLATNOST VAŠEHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU? V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů prováděné v roce Doporučujeme Vám ověřit si, zda nekončí platnost i Vašeho občanského průkazu. O výměnu OP si můžete požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až Doporučená lhůta k podání žádosti je dnů před koncem platnosti stávajícího občanského průkazu, nejpozději však do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu. Seznam pracovišť a jejich adresy, kde lze podat žádost o vydání občanského průkazu, je uveden na webových stránkách Ministerstva vnitra (Služby pro veřejnost, Rady a služby, Osobní doklady). (red)

12 12 HLASATEL / ČERVENEC 2015 NOVĚ GRANT PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY Na návrh Výboru pro vzdělávání a sociální oblast se Praha 15 letos poprvé připojila k samosprávám, které podporují sociální služby prostřednictvím transparentního grantového řízení. Pro pilotní rok 2015 bylo vyčleněno ,- Kč. Účelem grantu je podpořit poskytování sociálních služeb občanům bydlícím v Praze 15 a vytvořit systém, který umožní objektivně hodnotit nároky poskytovatelů. Každý člen komise jmenované ze zastupitelů i zaměstnanců úřadu se se žádostmi o grant seznámí, vyjádří se k nim a navrhne částku k jejich podpoře. Dle zkušeností z jiných městských částí je tímto způsobem nejčastěji žádáno např. na osobní asistenci, ranou péči, sociálně aktivizační služby pro ohrožené rodiny, denní pobyt v respitním zařízení apod. Tento grantový program je v naší městské části novinkou. Byli bychom rádi, kdyby pomohl hlavně v pečujících rodinách, v domácnostech seniorů, všude, kde jsou občanům Prahy 15 nějaké sociální služby poskytovány. Zájem o prostředky z nového programu bude pro nás nejlepším argumentem v diskusích o jejich případném navýšení na příští rok. PaedDr. Jana Vachulová, předsedkyně Výboru pro vzdělávání a sociální oblast ZMĚNY V BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM V ROCE 2015 souvislosti s účinností zákona o základních V registrech došlo ke zpřísnění a omezení využívání osobních údajů. Z toho důvodu již úředníci sami nebudou moci navštěvovat občany s gratulací k jubileu. Vedení Městské části Praha 15 má však velký zájem pokračovat v této dlouholeté tradici blahopřát svým občanům, kteří dosáhli významného životního jubilea. Z toho důvodu bude nutný aktivní přístup ze strany oslavenců či jejich příbuzných, kteří mají zájem o blahopřání. Stačí pouze, aby vyplnili příslušný dokument, který naleznou na webových stránkách městské části nebo případně v informacích Úřadu městské části Praha 15. Vyplněný tiskopis můžete doručit osobně na Úřad městské části Praha 15 nebo poštou na adresu ÚMČ Praha 15, kancelář starosty, Boloňská 478/1, Praha 15. Je nám líto, že k projevení úcty občanům musíme volit tuto cestu, a zároveň se těšíme na všechny občany, kteří i přes tuto komplikaci projeví zájem o setkání. (red) Městská část Praha 15 vyhlašuje fotografickou soutěž pro všechny věkové kategorie Tajemná zákoutí Prahy 15 Fotografie zasílejte buď em na adresu nebo poštou do podatelny ÚMČ Praha 15 s nadpisem Fotosoutěž. Nezapomeňte uvést jméno, adresu a svůj věk. Maximální velikost fotky 1 MB. Termín zaslání fotografií: Výherci získají digitální foto rámeček. Fota budou vytištěna na běžný papír velikosti A4 a vystavena v rámci akce Dny Prahy 15 od 11. do 19. září 2015 v OC Park Hostivař. Zároveň budou zveřejněny na

13 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH MĚCHOLUPECH 13 OKÉNKO PRO NÁZOR Na stránkách Hlasatele otevíráme novou rubriku Okénko pro názor, v níž by měly zaznívat názory jednotlivých zastupitelských klubů na aktuální dění v Praze 15. Příspěvky nejsou nikterak upravovány ani korigovány. Proč mají i mimořádná zastupitelstva smysl? Vážení sousedé z Prahy 15, využíváme poprvé možnosti oslovit Vás v nové rubrice Hlasatele, která je určena pro vyjádření názorů a stanovisek zastupitelů, kteří získali důvěru voličů. Dnes tedy názor Občanské demokratické strany, která je, vyjádřeno procentem, druhou nejsilnější stranou v Zastupitelstvu MČ Praha 15, a přesto ani nebyla oslovena, aby se podílela na výkonné správě naší městské části. Od vzniku Prahy 15, tedy dvacet let, to byla právě ODS, která získávala Vaši důvěru, a tím také závazek v podobě starostů a radních Prahy 15. Vždy jsme se snažili přistupovat k řízení naší městské části objektivně a naše dveře byly po celou dobu všem otevřeny. O tom, jak radnice pracuje a je vedena, rozhodují vždy voliči. A my si každého hlasu, který nám vyslovil svou podporu, velmi vážíme. Proto se všichni členové klubu zastupitelů ODS připojili k žádosti, která je mylně nazývána peticí, ve které požádali pana starostu o svolání mimořádného zastupitelstva. Jak jste si již mohli přečíst v minulém čísle Hlasatele, vedly nás k tomu velmi závažné důvody. Občané Prahy 15 se pak ve sloupku pana starosty dočetli, že zdržujeme, či dokonce paralyzujeme provoz radnice. Dokonce snad prý rušíme klid k práci. Podezření ze závažného porušení zákona nepovažujeme za zdržování, naopak jsme cítili povinnost vyvolat o tomto podezření diskusi. A to co nejdříve. A kde jinde než na otevřeném plénu Zastupitelstva naší městské části? Lucie Prinzová, zastupitelka, ODS A tady postavíme třeba Tak co tu zas budou stavět za hrůzu... Také jste už takovou větu někdy pronesli? Tvář našeho hlavního města se za poslední roky proměnila. Betonová monstra a projekty, nad jejichž smysluplností si člověk může ukroutit hlavu, jsou smutným dokladem, jak je možné nenávratně zničit prostor, v němž žijeme. Proměnou prošla i naše městská část. Nevím, jak se zamlouvá vám, ale já z toho, co kolem nás v minulých letech vzniklo, pociťuji převážně rozpaky. A právě tato skutečnost byla jedním z důvodů vzniku uskupení Patnáctka náš domov. Hned po úspěšných volbách jsme proto s koaličními partnery začali obratem plnit jedno z hlavních předsevzetí, které jsme si dali, a to, aby každý občan Prahy 15 mohl přímo ovlivnit, jak bude vypadat bezprostřední okolí jeho bydliště. Na místech, kde se uvažuje o výstavbě či jiných stavebních úpravách, se začala uskutečňovat setkání vedení obce s občany. Každý na nich může říci, co si na daném území přeje, a radnice se stanoviskem občanů řídí. Taková shromáždění již proběhla v ulicích Pod Průsekem, Nad Přehradou, na sídlišti Košík a následovat budou další. Ukazuje se, že dělat komunální politiku pro lidi nemusí být jen plakátovým heslem. Chce to jen zvednout se ze židle a domluvit se s těmi, kteří v dotčené lokalitě žijí. A podle jejich přání pak plánovat a vytvářet projekty. Není to nic složitého a funguje to. Díky vám a vaší důvěře, kterou jste nám ve volbách dali. Mgr. Antonín Randa, radní, Patnáctka náš domov

14 14 HLASATEL / ČERVENEC 2015 Bezbariérové mapování Vážení čtenáři, v dnešním sloupku bychom vám chtěli představit Bezbariérové mapování, kterým se TOP 09 dlouhodobě zabývá a jehož rozvoj vnímáme jako velice důležitý. Všichni, kdo mají jakékoli problémy s pohybem, a nejsou to jen lidé na vozíku, ale i rodiče s kočárky nebo senioři, musí stále přemýšlet, jak se bezpečně dostanou tam, kam potřebují. Kde jsou cestou schody, jestli je již opraven výkop z minulého týdne, zda je konkrétní budova bez bariér a s dostatečně velkým výtahem a v neposlední řadě zda jim pojede bezbariérový či nízkopodlažní spoj. Také si musí pamatovat, které obchody mají vhodné parkování, široké uličky mezi regály, bezbariérové WC a kde nabízejí asistenty při nákupu. K usnadnění orientace slouží právě Bezbariérové mapování. Na takovéto mapě jsou označena místa s různými stupni obtížnosti a každý si může v klidu doma rozmyslet, kudy se vydá, aby ho cestou nepřekvapila nečekaná překážka, nemusel se vracet a složitě hledat jinou, pro něho průchozí cestu. TOP 09 v první fázi připravuje projekt zmapování okolí Hostivařské přehrady, nicméně cílem samozřejmě je pokrýt celou městské části Praha 15, aby všichni, kdo to potřebují, věděli, která cesta je pro ně bezpečná. Proto jsme také iniciovali diskuzi s cílem vytvořit expertní skupinu, která bude tento problém řešit komplexně nejen v Praze, ale v celé ČR. Právě nejednotnost systémů značení je totiž největší překážkou při dalším rozvoji mapování. Krásné léto vám přeje Pavel Pešek, zastupitel, TOP 09 MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s. Termíny přistavení: od 8.00 do hod od do hod od do hod od do hod od 8.00 do hod. Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., a zaparkovaném u úřadu MČ Praha 15, Boloňská 478/1. Pražská plynárenská, a.s., ve spolupráci s dceřinou společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., a úřadem MČ Praha 15 nabízí odběratelům zemního plynu novou službu tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s., mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: u zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu u změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) u převzetí reklamace u výměna, kontrola a zaplombování plynoměru u informace k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu u tiskopisy a informační brožury Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Bližší informace na telefonních číslech a ,

15 NABÍZÍME VÁM PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL PLAT Kč * * Hrubý plat po absolvování pětiměsíčního nástupního kurzu a přiznání všech nabízených benefitů. PLUS NOVÉ BENEFITY NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU STRAVENKY KČ PRACUJ PRO METROPOLI BEZPEČNĚJŠÍ MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY POŽADUJEME: věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost / ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost

16 16 HLASATEL / ČERVENEC 2015 Ze zápisníku MP Praha 15 Výběr z činnosti Městské policie v Praze V 09:00 hod. zjistili strážníci v ulici Novopetrovická, že se u nádrže Šáteček nachází nepovolená skládka. Na místě se zdržoval muž, který byl vyzván k prokázání totožnosti. Při podání vysvětlení se k založení skládky doznal Ve 21:15 hod. spatřili strážníci, jak řidič jedoucího vozidla tov. zn. Golf telefonuje a nekoordinovaně odbočuje do ul. Ravennská. Při kontrole bylo zjištěno, že mu bylo soudně odebráno řidičské oprávnění za jízdu pod vlivem návykové látky. Taktéž dechová zkouška byla pozitivní, a proto byl muž pro podezření ze spáchání trestného činu řízení vozidla po požití alkoholického nápoje, ohrožení pod vlivem návykové látky a maření úředního rozhodnutí omezen na osobní svobodě V 06:29 hod. bylo občanem telefonicky oznámeno na OŘ MP Praha 15, že ze svého bytu v ulici Janovská viděl mladíka s batohem, který vedl horské kolo a v místě za ZŠ Veronské náměstí jej pravděpodobně schoval do keřů. V oznámení dále uvedl, že z místa utíkaly dvě osoby. Strážníci tam posléze nalezli uschované jízdní kolo značky Specialized Rocknopper expert V 10:40 hod. přijali strážníci telefonické oznámení, že v ulici U Břehu má člen rybářského svazu konflikt s rybářem. Na místě oznamovatel označil neznámého muže jako pytláka. Ten nepředložil žádný doklad či povolení k lovu, a tak bude řešen pro přestupek lov ryb bez povolení V 16:50 hod. spatřila hlídka strážníků v ulici Hornoměcholupská vozidlo tov. zn. Citroën, které jelo bez pravého předního světla. Při lustraci vyšlo najevo, že řidič pro nízký věk nevlastní oprávnění, má již vyslovený zákaz řízení a je stíhán pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí Ve 21:37 hod. viděli strážníci při běžné hlídkové činnosti v ul. Neapolská muže vykládajícího věci z osobního vozidla. Díky místní a osobní znalosti jej strážníci identifikovali jako osobu hledanou s příkazem k zatčení. Proto byl muž omezen na osobní svobodě Ve 21:34 hod. bylo na linku 156 oznámeno, že se v ul. Záveská nachází několik osob, které popíejí alkoholické nápoje a obtěžují okolí hlasitou hudbu. Na místě se nacházelo 5 osob a z vozidla tov. zn. Renault byla nahlas puštěná hudba. Strážníci osoby upozornili, že tímto ruší obyvatele okolních domů, a doporučili jim, aby se přesunuly na jiné místo. Ve 22:12 hod. si strážníci při běžné hlídkové činnosti všimli v ul. Pod Štěpem výše uvedeného vozidla jedoucího proti nim. Vozidlo řídil muž, který chvíli před tím hlídce uvedl, že požil alkoholické nápoje, a proto vozidlo ponechá v ul. Záveská. Po zastavení byla u řidiče provedena dechová zkouška, při níž bylo naměřeno 1,15 promile alkoholu. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky byl řidič omezen na osobní svobodě Ve 22:13 hod. zaznamenala pěší hlídka strážníků v ul. Ravennská vozidlo tov. zn. Ford Transit jedoucí nekoordinovaně a k tomu nebyl řidič připoután bezpečnostními pásy. Ten přiznal, že před jízdou vypil nějaké pivo v přilehlé restauraci Klec, což se potvrdilo následně provedenou dechovou zkouškou. Řidič je podezřelý ze spáchání přestupku řízení motorového vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje a nesplnění povinnosti připoutání se při jízdě motorovým vozidlem bezpečnostním pásem. Bc. Petr SABOL ředitel OŘ MP Praha 15

17 Dne 26. května se uskutečnilo jednání zástupců Městské části Praha 15 s Bc. Liborem Hadravou radním hlavního města Prahy, Ing. Eduardem Šustrem ředitelem Městské policie hlavního města Prahy a ředitelem Obvodního ředitelství Městské policie Praha 15 Bc. Petrem Sabolem. Cílem setkání bylo jednak informování o testování protipovodňových opatření, zhodnocení spolupráce v krizových situacích jednotlivých bezpečnostních složek a také nastolení a upřesnění spolupráce s Městskou policí v rámci Prahy 15. Starosta Milan Wenzl informoval přítomné o zkušebním provozu protipovodňových opatření, o kterém jsme vás informovali v minulém vydání Hlasatele. Předložil k nahlédnutí 1. dodatek k Povodňovému plánu a Studii protipovodňových opatření v Hostivaři. Radní Hadrava upozornil, že hlavní město Praha chystá zpracování povodňového plánu pro celý tok Botiče (a dalších významných malých toků), v rámci něhož bude BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY INFORMUJÍ 17 SPOLUPRÁCI S MP ŘEŠÍME ke spolupráci přizvána i Městská část Praha 15. Dále Hadrava vzal na vědomí informace od pana starosty a kladně hodnotil přístup městské části k protipovodňové ochraně. Ohledně práce Městské policie vidí všichni účastníci největší problém v nedostatku strážníků. Eduard Šustr ujistil radní, že na doplnění chybějících počtů strážníků Městská policie intenzivně pracuje, neboť se nejedná o problém pouze v Praze 15. Dále pak řešil otázku umístění obvodního ředitelství v novém, více vyhovujícím, objektu. Zde radnice nabídla pomoc a zástupce starosty Václav Bílek ujistil, že hledání vhodných prostor usilovně řeší. Na závěr se pak všichni shodli, že strážníci MP by prioritně měli zvýšit dozor na přechodech pro chodce, že by měli důrazně dbát na to, aby majitelé psů uklízeli psí exkrementy a dále pak, aby se zvýšila i četnost kontrol v okolí Hostivařské přehrady. (bur) Foto: Marie Zdeňková Starosta Milan Wenzl s radním pro bezpečnost MHMP Bc. Liborem Hadravou.

18 18 HLASATEL / ČERVENEC 2015 DESATERO NEJEN Jako chodec se pohybuji po levé straně komunikace, jako cyklista jezdím zásadně 1) u pravé strany. Pozor! Jedu-li na bruslích, mohu se pohybovat po chodníku jen rychlostí chůze, to platí i v případě, že mi ještě nebylo deset let a jedu po chodníku na kole. Vždy jsem vybaven reflexními prvky. Na 2) kole i na koloběžce mám správně připnutou helmu, a to i v případě, že mi ničí můj skvělý účes! Vždy sleduji provoz okolo sebe a při každém 3) přecházení či křížení vozovky se nejprve pečlivě rozhlédnu. Na kole či na koloběžce dám znamení o změně směru jízdy. Pamatuji si, že na kamaráda na druhé straně mohu Správně! Podle zákona i na koloběžce je zapotřebí mít helmu. MALÉHO CYKLISTY Začínají prázdniny, tedy doba, kdy většina dětí není svazována školním rozvrhem a svůj volný čas tráví víceméně bez dozoru dospělých. Většina dětí k přemisťování, ať už za zábavou, nebo jen tak pro radost, používá kola, koloběžky či brusle. Vědí ale, jak se mají na komunikacích chovat, aby jejich cesta měla šťastný konec? zavolat nebo zamávat, ale nemusím k němu ihned vyběhnout. Pokud hraji míčové hry, používám k tomu 4) místa vyhrazená, jako například hřiště. Pokud už nutně musím okopávat míč cestou na hřiště, mám ho pevně v síťce, aby mi neutekl na silnici. Když už k tomu dojde, rozhodně pro něj nenasazuji život. Pokud nejsem vlastníkem dvoukola, jezdím 5) na svém bicyklu zásadně sám. Pokud nás po silnici jede či jde více, vždy se pohybujeme za sebou, nikdy vedle sebe! I když si zrovna máme co říci. Než vyjedu, nejprve zkontroluji své kolo, 6) zda má odrazky, světlo a fungují mu správně brzdy. Vždy zaparkuji své kolo tak, aby nepřekáželo 7) ostatním. Překážku v podobě odloženého kola uprostřed komunikace nikdo příliš neocení. Uvědomuji si, že na přechodu nemám absolutní přednost, a proto se vždy rozhlédnu. 8) Jdu vpravo a kolo přes přechod vedu nejezdím na něm! Respektuji dopravní značení, světelné signály a pokyny policistů. 9) Na cyklostezku vstupuji jen v případě, že 10) je značením určena i pro chodce, chodím vpravo a opatrně. (red) A rada závěrem: Nespoléhej na své dovednosti, i kolem tebe jsou další účastníci provozu, kteří třeba nezvládnou situaci. Mysli i za ně!

19 KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ DEN DĚTÍ NA HOSTIVAŘSKÉ PŘEHRADĚ Místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Praha 15 uspořádala 30. května, již 3. ročník dětského dne, který byl plný neobvyklých zážitků a zajímavých informací o vodní záchraně i první pomoci. Tato událost se opět konala za podpory MČ Praha 15. Všichni, kdo přišli za zpočátku zamračeného počasí do areálu, si tak mohli vyzkoušet záchranu ze břehu pomocí záchranných házecích pomůcek. Po cestě vedoucí na pláž byly rozvěšeny otázky týkající se první pomoci, a tak si přišly na své i zvídavé hlavy. Součástí samozřejmě byla kardiopulmonální resuscitace na reálném modelu, tzv. Ambumanu, kterou si s chutí vyzkoušeli i ti nejmenší návštěvníci. Kdo se nebál, že může být trochu mokrý, zapádloval si na raftu nebo na nafukovací pálavě. Jako v předešlých letech nikoho nepřekvapí, že největší úspěchem a zážitkem nejen pro děti, ale i pro dospělé byla jízda na motorových člunech po hladině přehrady. Tímto děkujeme všem zúčastněným a MČ Praha 15. Veronika Váňová (redakčně kráceno) VÝLET DO ZOO Obec baráčníků uskutečnila 1. června výlet do pražské ZOO. Počasí bylo nádherné, nálada taktéž, bohužel účast byla poněkud menší. Škoda, že nebylo v tento den využito výhodné vstupné pro důchodce a děti za pouhou 1,- Kč. V ZOO jsme strávili skoro celých sedm hodin, kdy jsme si mohli prohlédnout atraktivní i méně známé expozice. Atmosféra byla super. Věřím, že příští rok bude účast větší, a že se zúčastní i malí adepti Obce baráčníků. Šimon Karel

20 KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ DUBEČ HOSTILA II. SRAZ VOZŮ ROLLS ROYCE & BENTLEY Rolls Royce Silver Seraph, Silver Shadow, Ferrari F12, Jaguar E-Type, Buick Riviera. Ne, to není seznam prodávaných vozů v luxusním autosalonu, ale krátký výčet několika modelů, které byly k vidění v sobotu 23. května 2015 v Panské zahradě v Dubči. A výčet je to opravdu kratičký, vezmete-li v potaz, že se srazu zúčastnila více jak stovka aut rozličných značek. Noblesa a elegance obsadily téměř každý kousek zahrady a na své si přišli i milovníci historických motocyklů, či módy let třicátých a čtyřicátých. Den to byl opravdu výjimečný a organizátoři už teď přemýšlejí, jaké překvapení přichystat na další ročník srazu, který se bude konat na tom samém místě 14. května (red) Foto: Marie Zdeňková NOC KOSTELŮ Bezmála sto tisíc lidí se zúčastnilo tradiční akce Noc kostelů v Praze a nejbližším okolí. Ani brány hostivařského a petrovického kostela nezůstaly zavřené, a návštěvníci si tak mohli vyslechnout koncert, přednášky, či si vychutnat atmosféru této oblíbené akce, která se do České republiky rozšířila z Rakouska. Jak říká hostivařský farář Zbigniew Ponichtera, mottem letošní Noci kostelů byl úryvek z Bible hovořící o tom, že i temnotu, kterou v životech prožíváme, můžeme proměnit ve světlo: Problémy, které nás obklopují, se občas zdají neřešitelné. Ale žádná tma není tak černá, aby v ní nemohl zasvítit alespoň paprsek naděje. Jsem rád, že ho lidé chodí nacházet právě do našeho hostivařského kostelíka, těší se Zbigniew Ponichtera. (ran)

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 Nová ředitelka CSOP str. 4 Územní rozvoj Prahy 15 str. 6 Žáci zkoumají naše životní prostředí str. 29 Foto Marie Zdeňková

Více

HLASATEL HLASATEL. Park u průseku - jak to s ním bude dál str. 5 Kronikářka každým coulem str. 7 Bráchové nemusí být vždy rivalové str.

HLASATEL HLASATEL. Park u průseku - jak to s ním bude dál str. 5 Kronikářka každým coulem str. 7 Bráchové nemusí být vždy rivalové str. HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / KVĚTEN 2015 HLASATEL SLAVÍ 20 LET HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 19 / LISTOPAD 2013 Park u průseku -

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / DUBEN 2015 3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU STR. 04 06 NAŠE ŠKOLY PRVŇÁČCI MÍŘÍ K ZÁPISU: CO NABÍZÍ ŠKOLY V PRAZE 14 STR. 16 ROZHOVOR: MANŽELÉ KÁDNEROVI VYMÝŠLET

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Swingová lázeň. Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince.

Swingová lázeň. Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince. Ročník 24 Číslo 14 Cena 9 Kč Projekt Poděbrady Sousedé u táboráku Swingová lázeň Bohemia pod lupou Studenti pražské vysoké školy vytvořili studii, kterou chtějí do našeho města přilákat cizince. Poděbradští

Více

Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ZDARMA ČÍSLO 7 ROČNÍK 15 ZÁŘÍ 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-7 Městská policie informuje 7 Radostné události 8-9 Informace ze ZŠ a MŠ 9-10 Kronika událostí 11 Zrcadlo

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více

říjen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Krásné babí léto přeje Lenka Filipová

říjen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Krásné babí léto přeje Lenka Filipová říjen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: SAMUEL TRUSCHKA Krásné babí léto přeje Lenka Filipová Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE LÉTO V PRAZE 14 20 LET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 SLAVÍ CELÝ ROK měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE LÉTO V PRAZE 14 20 LET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 SLAVÍ CELÝ ROK měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE LÉTO V PRAZE 14 STR. 04 06 20 LET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 SLAVÍ CELÝ ROK STR. 22 ROZHOVOR: LÁĎA ANGELOVIČ HUMOR JE SKVĚLÝ PROSTŘEDEK KOMUNIKACE

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014 Foto: Michal Šafus str. 3 DEN PRAHY 15 PŘEDÁNÍ HASIČSKÉHO VOZU Tisková zpráva Městské části Praha 15 ke kolapsu dopravy dne

Více

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru.

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru. PRAHA Ročník 24 číslo 8 15. 8. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu 10 Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká pošta, a.s. Navrhněte témata k referendu str.

Více

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 INZERCE SC-340666/09 SC-332515/07 Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ Rozhovor s druhým náměstkem primátorky města Zlína ing. Miroslavem Hladíkem souvisí zejména s oblastí, za niž je v městské radě zodpovědný, tj. s problematikou rozpočtu,

Více

VÍT PERNICA ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20

VÍT PERNICA ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE: STALO SE ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 GRANTY MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20 ROZHOVOR: VÍT PERNICA ČLOVĚK

Více

Zimní pohádka DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Marie Zdeňková

Zimní pohádka DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Marie Zdeňková ZDARMA ČÍSLO 2 ROČNÍK 15 ÚNOR 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Zimní pohádka DNES V LISTU: Radnice informuje 2-6 Informace ze ZŠ a MŠ 7-10 Žijí mezi námi 11 Naši senioři 12 Sport a kultura 12 Foto:

Více

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola!

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola! září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Jejda, zase škola! FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na

Více

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22.

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22. Listy Prahy14 červenec srpen obsah měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 7 8/2011 Prázdninové výlety Kam v létě Olympiáda Anežka Česká z Prahy 14 str. 19 22 seniorů str. 26 27 v

Více

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938 8/2011 Tradičním problémem města je doprava 4 Zálesák z Mladcové 13 Festival Zlínské besedování

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu Březen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu www.letnany.cz Fotoreportáž na straně 10 Téma měsíce Ples MČ Praha

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 6 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2014 dětský den VE vratislavicích PŘILÁKAL STOVKY dětí ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÍRNÁ ZIMA ŠETŘILA KASU VRATISLAVIC

Více

Výroční zpráva úřadu MČ a Komisí Rady MČ str. 2, 3 Nabídka sociálních služeb pro seniory str. 8

Výroční zpráva úřadu MČ a Komisí Rady MČ str. 2, 3 Nabídka sociálních služeb pro seniory str. 8 ÚJEZDSKÝ noviny MČ Praha 21 z d a r m a 2012 ZPRAVODAJ Výroční zpráva úřadu MČ a Komisí Rady MČ str. 2, 3 Nabídka sociálních služeb pro seniory str. 8 Vážení a milí čtenáři, rok 2012 byl vyhlášen Evropskou

Více

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pojmenujme horní rybník FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE STRATEGICKÝ PLÁN TEEN AGE AREA NOVÉ KROUŽKY V DDM NA ŠKOLNÍ ROK 2014/15

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE STRATEGICKÝ PLÁN TEEN AGE AREA NOVÉ KROUŽKY V DDM NA ŠKOLNÍ ROK 2014/15 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE STRATEGICKÝ PLÁN STR. 04 06 TEEN AGE AREA NOVÉ KROUŽKY V DDM NA ŠKOLNÍ ROK 2014/15 STR. 17 ROZHOVOR: KATEŘINA KRISTELOVÁ VLASTNÍ SVOBODA JE PRO

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více