Praktický rádce pro komunikaci s médii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktický rádce pro komunikaci s médii"

Transkript

1 Praktický rádce pro komunikaci s médii

2 Základem komunikace s médii je: BÝT AKTIVNÍ! + VĚDĚT, CO CHCI SDĚLIT 1. Co je nejdůležitější sdělení 2. Co je poselstvím mého sdělení.

3 Hledání témat Jaké by téma mělo být? 1. Atraktivní - i o akci, kterou pořádáte pravidelně a všichni ji znají, se dá napsat tak, aby přitáhla pozornost 2. Neobvyklé - i na běžných tématech se pokuste najít něco zajímavého 3. Aktuální = je o něj zájem 4. Zajímá větší skupinu lidí.

4 Co potřebujete vědět? Jaký druh média právě oslovujete? deník / časopis / týdenník / elektronická média / televize / rozhlas... Odpovězte si na otázky: Jaká je cílová skupina? Jaký je jeho trend? Jaký nám může dát prostor?. Mluvit, psát, vyjadřovat se 1. Jasně 2. Stručně 3. Vystižně 4. Nezahlcovat informacemi - nebuďte zaslepeni svým tématem - média použijí jen část vašeho sdělení a zjednodušují.

5 Jak komunikovat efektivně - Připravte si hlavní argumenty - Odhadujte, co je druhá strana schopna pochopit - Nepoužívejte odborné výrazy a zkratky - Zvolte dostatečně úzké téma - Komunikujte s novináři s cílem dlouhodobé spolupráce - Vysvětlujte, vysvětlujte a vysvětlujte (novinář není odborníkem ve Vašem oboru)

6 Tisková zpráva Jak napsat tiskovou zprávu - Cílem je získat pozornost - Obsahuje něco nového a je k věci - Pošlete alespoň 2-3 dny před akcí - U velkých akcí pošlete jednu TZ před a jednu po akci - Zjistěte si termíny uzávěrek - Zjistěte podmínky uveřejňování informací o neziskových organizacích např. prostor zdarma - Sestavte kontaktní seznam novinářů - Seznamte se s novináři

7 Tisková zpráva Obsah tiskové zprávy odstavce textu, ne delší než 1 A4 - Vždy zodpovídá otázky: Kdo? Co? Kde? Kdy? Proč? - perex neboli ochutnávka 2-5 vět, které naznačí o čem článek bude a upoutají pozornost čternáře - Druhý odstavec = tělo tiskové zodpovídá zbytek důležitých otázek a zahrnuje alespoň jednu přímou řeč - Citace od důležité osoby a v uvozovkách (nezapomeňte uvést funkci, aby bylo jasné, proč se k tématu vyjadřuje) - Třetí odstavec univerzální zakončení = kdo jste Ověřte si, zda novnář TZ obdržel. Pošlete TZ i jiným organizacím, odborníkům a dalším možným zájemcům.

8 Tisková zpráva Odškrtávací listina pro TZ Použili jste hlavičkový papír? Obsahuje kontakt v záhlaví? Čte se snadno a jde k věci? Má stručný, zajímavý titulek, který přiláká pozornost? Odpovídá 1. odstavec na otázky: kdo, co, kdy a proč? Obsahuje 2. odstavec 1-2 citace významných osobností? Zmiňuje TZ několikrát jméno vaší organizace? Zkontrolovali jste si překlepy? Jsou uvedené termíny a místo konání jisté?

9 Tisková zpráva - FOTOGRAFIE Nejdůležitější pravidla fotografií - Technicky v pořádku - Zřetelný obsah - Akční, poutavá - Vyvolává otázky a zájem - Spíše záběry s lidmi a v pohybu než bez lidí a statické - Prodává hlavně emoce K fotografii nezapomeňte uvést: autora nebo zdroj / popisek fotky Pokud posíláte em, pozor na velikost (max. celkem 1-2 MB). Můžete novinářům nabídnou zaslání větších (kvalitnějších) fotografií na vyžádání.

10 Další možnosti komunikace - Tisková konference Důvody proč ji uspořádat: - zajímavé téma nebo důležité akce - zahájení nebo ukončení významného projektu - zveřejnění důležité zprávy - vzácní hosté - propojujete se s jinými organizacemi - Rozhovor pozvěte na plánovanou akci reportéra regionální rozhlasové stanice nebo tisku a nabídněte mu rozhovor se zajímavou osobností, která se zúčastní. - Akce, workshopy, semináře Na akce, které pořádáte např. Den Země, vítání nového roku, seminář atd. Lze zvát spřátelené novináře. Vždy zvažujte, zda se bude na akci dít něco pro ně dosti zajímavého, nebo zda stačí poslat zprávu o konání. O významných akcích či projektech můžete novináře informovat na setkáních pořádaných speciálně pro ně. V podstatě netradičních tiskových konferencích. Fantazii se meze nekladou!

11 Děkujeme za pozornost a přejeme vám hodně úspěchů. za Sdružení TEREZA Jitka Nechvátalová PR, fundraiser Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Sdružení TEREZA a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

12 Tisková zpráva V Kadani předpovídají počasí podle mraků Myslíte, že to nejde? Zeptejte se studentů Gymnázium Kadaň - pro ně je hračkou kouknout na oblohu, poznat typ mraků a odhadnout vývoj počasí. A to je jenom drobnost v tom, co všechno dělají. Gymnázium Kadaň je totiž již od roku 1997 zapojeno do programu GLOBE, v rámci kterého studenti zkoumají přírodu v okolí své školy a naměřené jevy zkoumají a vyhodnocují. Učí se tak poznávat a chránit životní prostředí. Každým rokem probíhá setkání dětí a učitelů zapojených v GLOBE nazvané GLOBE Games, které pořádá Sdružení TEREZA. Studenti z Kadaně patří k ostříleným účastníkům a nechyběli na žádném z dvanácti ročníků GLOBE Games. O jejich nadšení svědčí i to, že se touto akcí nechali inspirovat a uspořádali regionální Mini GLOBE Games pro žáky základních škol a víceletých gymnázií z okresu Chomutov. Na Mini GG v Kadani soutěžila tříčlenná družstva, která plnila praktické úkoly v terénu. A jaké úkoly děti plnily? Pojďme se podívat k některým stanovištím: U vody a ve vodě měření teploty, konduktivity, ph, průhlednosti, příprava roztoku o daném ph pomocí libovolných pomůcek, určování vodních živočichů, návrh, jak změřit rychlost vody v potůčku České zlato poznávání chráněných území v ČR podle obrázků, umístění na mapě, chráněná území v okresu Chomutov Události, které ovlivnily životní prostředí přiřazování kartiček s termínem, událostí, místem nebo osobou, nakreslení obrázku vystihujícího jednu z událostí A mnohé další. Obdivuhodné je, že studenti sami zvládli plánování, rozdělení práce, vymyšlení obsahu úkolů na stanoviště, připravení pomůcek, pozvání hostů a soutěžících, propagaci apod. Byla to dvouměsíční dřina, ale vyplatila se. Mini GLOBE Games jsou v Kadani opravdu populární, což dokládá i to, že proběhl již třetí ročník. Jistěže byly chvíle, kdy mi chyběla chuť pracovat a musela jsem těžce přemáhat svoji lenost. Na konci však čeká uvolnění a radost z toho, že máte práci hotovou, říka studentka Ngoc Ha Leová, která dokonce zhodnotila zkušenosti z přípravy akce a napsala o tom práci oceněnou v 31. ročníku prezentace Středoškolské odborné činnosti. Začátkem května jedou studenti z Kadaně do Vsetína na celorepublikové GLOBE Games, odkud si jistě přivezou mnoho zážitků a poznatků pro čtvrté Mini GG, které již mají v plánu. Přílohy: 4 fotografie Mini GG Kadan_1-4.jpg Sdružení TEREZA Velké změny začínají u nejmenších Jejím posláním je pomáhat dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se zodpovědnými a aktivními členy občanské společnosti. Sdružení TEREZA usiluje o to, aby děti: - MĚLY RÁDY přírodu a místo, kde bydlí - ROZUMĚLY přírodě, životnímu prostředí a principům udržitelného rozvoje - DĚLALY něco pro životní prostředí Od roku 1990 vytváří sdružení vzdělávací programy pro stovky škol, kterých se momentálně účastní přes dětí ze 700 základních a středních škol. Mezinárodní program GLOBE Zkoumáme přírodu v okolí školy, tak jako žáci ze 112 zemí světa! Studenti zkoumají životní prostředí v okolí školy: SLEDUJÍ vývoj počasí a podnebí URČUJÍ půdní vlastnosti a kvalitu vod MĚŘÍ kvalitu ovzduší MAPUJÍ typy vegetace VYHODNOCUJÍ naměřená data a ODESÍLAJÍ je do celosvětové databáze Program GLOBE existuje v České republice od roku 1995, kdy do něj vstoupilo do prvních 25 škol - osm z nich pracuje v programu stále. Koordinátorem programu pro ČR je Sdružení TEREZA. Kontakt: Jitka Nechvátalová, Sdružení TEREZA, Haštalská 17, PRAHA tel , www,terezanet,cz

13 Děti uklízí, třídí a přitom se baví Tisková zpráva V základní škole v Raškovicích přemýšlejí děti nejenom jak do školy co nejrychleji doběhnout a jak ji bleskově opustit, ale také nad tím, jak zařídit, aby okolí školy bylo příjemné a využitelné i ve volném čase. S uskutečněním jejich plánů jim pomohla ekologická výzva ZAPojte se! aneb Zelená akce s Providentem, kterou vyhlašuje Sdružení TEREZA ke Dni Země. ZAPojte se! umožňuje školám z celé ČR, aby přihlašovaly své projekty s ekologickými tématy, jako je šetrná spotřeba, třídění odpadu nebo péče o okolí školy. Jedna ze šesti oceněných škol, která získala finance na realizaci svého projektu, byla právě základní a mateřská škola Raškovicích z Moravskoslezského kraje. Děti v základní škole Tylova zvládají perfektně třídění odpadů, často však přemýšlely, jak současný stav ještě vylepšit. Děti provedly analýzu nakládání s odpadem ve školní jídelně a odhalily, že neseparují bioodpad. Zjistili také příčinu: kompost je v nejvzdálenějším koutě školní zahrady a paním kuchařkám se tam těžko chodí. Žáci se proto rozhodli kompost přemístit na dostupnější místo a zajistit tak jeho užívání. Zároveň navrhli rozšíření sítě třídících nádob ve škole, aby se ani ten největší lenoch nemohl vymlouvat a třídil. Plán byl tedy hotov, teď jej již jenom realizovat. K financování výborně využili podporu získanou z projektu ZAPojte se! a ve čtvrtek 14. dubna vyrazila celá škola ven. Starší žáci stěhovali za pomoci učitelů a dobrovolníků kompost a ostatní uklidili okolí školy. Naše škola slaví každoročně Den Země 22. Dubna. Těší mě, že letos jsme přírodě i konkrétně pomohli, pochvaluje si paní učitelka. Jsme rádi, že prostřednictvím našeho partnerství se Sdružením TEREZA můžeme pomáhat desítkám podobných ekologických projektů ve školách po celé České republice, dodává k projektu ZAPojte se! Ondřej Holoubek z oddělení vnějších vztahů společnosti Provident Financial, s.r.o. Písecká škola je zapojená do programu Ekoškola, který realizuje již zmíněné Sdružení TEREZA. V programu Ekoškola je v současnosti zapojeno 232 škol z celé ČR. Pracovat v Ekoškole mohou děti i díky generálnímu partneru programu společnosti Provident Financial, s.r.o.. Partnerem programu Ekoškola je Ekolamp s.r.o. a hlavním partnerem Sdružení TEREZA společnost Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Sdružení TEREZA Velké změny začínají u nejmenších Sdružení TEREZA usiluje o to, aby děti: - MĚLY RÁDY přírodu a místo, kde bydlí - ROZUMĚLY přírodě, životnímu prostředí a principům udržitelného rozvoje - DĚLALY něco pro životní prostředí Od roku 1990 vytváří sdružení vzdělávací programy pro stovky škol, kterých se momentálně účastní přes dětí ze 700 základních a středních škol. Mezinárodní program Ekoškola Žáci snižují ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí: zlepšují prostředí ve škole i v jejím okolí hledají úspory energie a vody snaží se o minimalizaci a třídění odpadů spolupracují s učiteli, vedením školy i se zástupci místní komunity vytvářejí si vlastní ekokodex pro své jednání usilují o získání mezinárodního titulu Ekoškola Koordinátorem programu pro ČR je Sdružení TEREZA. Kontakt: Veronika Ďaďová, Sdružení TEREZA, Haštalská 17, PRAHA tel ,

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

EKOSKOLA. Příklady dobré praxe

EKOSKOLA. Příklady dobré praxe EKOSKOLA Příklady dobré praxe Obsah: Co je to EKOŠKOLA Ekotým Analýza Plán činností Monitorování a vyhodnocování Environmentální výchova ve výuce Informování a spolupráce Ekokodex Odpady Voda Energie Prostředí

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem školám, jejichž zkušeností jsme mohli využít pro sestavení této publikace. Zároveň se omlouváme všem

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem školám, jejichž zkušeností jsme mohli využít pro sestavení této publikace. Zároveň se omlouváme všem Obsah Úvodní slovo................................................... 1 Školy oceněné titulem Ekoškola................................... 1 Ekoškola (Eco-Schools)..........................................

Více

VI. otevřená konference SKAV, o. s. 24. 4. 2008, Praha

VI. otevřená konference SKAV, o. s. 24. 4. 2008, Praha sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník sborník

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

filmové kluby jeden svět

filmové kluby jeden svět rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti

Více

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem

Více

Zpravodaj. červen 2013. Obsah. I. Co se děje ve Světové škole... 2 o Program Závěrečného workshopu...2

Zpravodaj. červen 2013. Obsah. I. Co se děje ve Světové škole... 2 o Program Závěrečného workshopu...2 Zpravodaj červen 2013 Milí učitelé, milí studenti, druhé číslo Zpravodaje Světové školy přichází v době, kdy jste již uskutečnili místní akce a můžete hodnotit přínosy projektu pro vaši školu, kolektiv

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

KOORDINÁTOR EVVO ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

KOORDINÁTOR EVVO ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 4 ROČNÍK 8 ČERVENEC 2010...ALE VŽDYŤ TO JE PŘECI TEN UDRŽITELNÝ ROZVOJ!!! EKOLOGICKÁ VÝCHOVA NENÍ JEN PRO PŘÍRODOVĚDCE V CENTRU ZÁJMU KVALITA SPECIALIZAČNÍHO STUDIA MATEMATIKA

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Zaměřeno na projekty... str. 1

Zaměřeno na projekty... str. 1 V tomto vydání Zaměřeno na projekty... str. 1 Úspěšné etwinningové projekty roku 2013 aneb Jak na to... str. 2 Vítězné projekty... str. 4 České projekty etwinning očima hodnotitelů... str. 7 etwinning

Více

Strategické a komunitní plánování a komunikace v rámci MA21. Dana Diváková Institut komunitního rozvoje

Strategické a komunitní plánování a komunikace v rámci MA21. Dana Diváková Institut komunitního rozvoje Strategické a komunitní plánování a komunikace v rámci MA21 Dana Diváková Institut komunitního rozvoje Obsah 1. Místní Agenda 21... 3 Místní Agenda 21 aneb - správné řízení věcí veřejných... 3 Dokumenty

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ)

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ) Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 6 ROČ NÍK 6 PROSINEC 2008 HLAVNÍ TÉMA DOMOV LIBERECKO: PŘÍKLAD EKOVÝCHOVY V DOMOVSKÉM REGIONU TAK TADY SEDÍ EKOPORADCE? ANKETA: O PROMYŠLENÝCH ROZHODNUTÍCH A NADĚLOVÁNÍ

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

Jak na média Mgr. Jan Pospíšil

Jak na média Mgr. Jan Pospíšil Obsah Jak na média Mgr. Jan Pospíšil 3 O autorovi Mgr. Jan Pospíšil Vystudoval na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně obor Marketingové a sociální komunikace se zaměřením

Více

FUNDRAISING PRO KULTURNÍ INSTITUCE Manuál pro výuku

FUNDRAISING PRO KULTURNÍ INSTITUCE Manuál pro výuku FUNDRAISING PRO KULTURNÍ INSTITUCE Manuál pro výuku Autor: Ing. Jana Ledvinová Vzdělávací manuál pro neziskové organizace s kulturním zaměřením České centrum fundraisingu, Praha 2010 Ing. Jana Ledvinová

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

MOZAIKA. Aktuality a zajímavosti. Obsah. duben 2015. Národní cena kariérového poradenství. Hrajeme si s etwinningem

MOZAIKA. Aktuality a zajímavosti. Obsah. duben 2015. Národní cena kariérového poradenství. Hrajeme si s etwinningem MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í duben 2015 Aktuality a zajímavosti Národní cena kariérového poradenství Centrum Euroguidance vyhlašuje sedmý ročník soutěže Národní cena

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II.

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH Člověk v tísni, o. p. s. Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 www.jsns.cz e-mail:jsns@jsns.cz Editorky: Markéta Břešťanová, Jana

Více

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Ing. Jana Turčínková Ústav marketingu a obchodu, PEF MZLU v Brně 1 Stále více dnes čelíme faktu, že se ve společnosti mění životní styl a

Více

Informační centra pro mládež v ČR

Informační centra pro mládež v ČR Informační centra pro mládež v ČR Národní informační centrum pro mládež Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 telefon/fax: 221 850 860 e-mail: info@nicm.cz 448508470 nicm Bezplatné poskytování informací Pomůžeme

Více

Senioři v komunitní knihovně

Senioři v komunitní knihovně Senioři v komunitní knihovně Metodický materiál Masarykova veřejná knihovna Vsetín Leden 2008 Helena Gajdušková, Marie Pokorná, Kateřina Janošková, Hana Pekárková, Alena Zubková, Zuzana Ježková 1 Obsah:

Více