VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Kladno

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Charakteristika školy Školy a školská zařízení členění Obory vzdělávání a údaje o žácích v nich Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ Údaje o výsledcích ve vzdělávání Hodnocení chování žáků Absolventi a jejich další uplatnění Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Úroveň jazykového vzdělávání na škole Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Údaje o pracovnících školy a Domova mládeže Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Výchovné a kariérní poradenství Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Další činnost školy Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy Závěr

3 1 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno Cyrila Boudy 2954, Kladno Zřizovatel: Středočeský kraj IČO: IZO ředitelství školy: Kontakty: číslo telefonu: číslo faxu: ová adresa: www stránky: Jméno ředitelky školy: Jméno statutárního zástupce: Ing. Eva Šimáčková Ing. Marie Rollová Seznam členů školské rady: Ing. Zdeněk Slepička Ing. Miloslav Stöckl Jana Bulisová Mgr. Simona Komárková Mgr. Milan Hamouz JUDr. František Spurný zastupuje zřizovatele zastupuje zřizovatele zastupuje rodiče a žáky zastupuje pedagogické pracovníky zastupuje rodiče a žáky zastupuje pedagogické pracovníky V tomto školním roce nebyla provedena žádná změna. 2 Charakteristika školy Hlavní vzdělávací činnost je uskutečňována prostřednictvím studijních oborů: M Stavebnictví M/001 Stavebnictví studium denní délka studia: 4 r. 0 měs. Stavebnictví schválilo MŠMT ČR dne 19.listopadu 1997 č.j /96-71 s účinností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem. Ve školním roce 2011/2012 je vyučováno podle tohoto dokumentu ve 4. ročníku M/01 Stavebnictví Studium denní délka studia: 4 r. 0 měs. Od školního roku 2009/2010 je počínaje 1. ročníkem vyučováno podle ŠVP zpracovaného školou podle RVP. Ve školním roce 2011/2012 je vyučováno podle ŠVP v ročníku. 3

4 63-41-M Ekonomika a podnikání M/004 Obchodní akademie studium denní délka studia: 4 r. 0 měs. Učební dokumenty pod č. j / s platností od 1. září Ve školním roce 2011/2012 je vyučováno podle tohoto dokumentu ve 4. ročníku M/02 Obchodní akademie studium denní délka studia: 4 r. 0 měs. Od školního roku 2009/2010 je počínaje 1. ročníkem vyučováno podle ŠVP zpracovaného školou podle RVP. Ve školním roce 2011/2012 je vyučováno podle ŠVP v ročníku M Technické lyceum M/001 Technické lyceum studium denní délka studia: 4 r., 0 měs. Učební dokumenty č. j /99-23 od 1. září Tento studijní obor je určen chlapcům a dívkám se zájmem o techniku, přírodní vědy a výpočetní techniku s předpokladem dalšího studia na vysokých školách nebo vyšších odborných školách technického, přírodovědného nebo ekonomického směru. Ve školním roce 2011/2012 je vyučováno podle tohoto dokumentu ve 4. ročníku M/01 Technické lyceum Studium denní délka studia: 4. r. 0 měs. Od školního roku 2009/2010 je počínaje 1. ročníkem vyučováno podle ŠVP zpracovaného školou podle RVP. Ve školním roce 2011/2012 je vyučováno podle ŠVP v ročníku M Ekonomické lyceum M/002 Ekonomické lyceum studium denní délka 4 roky, 0 měsíců Učební dokumenty č. j / s platností od 1. září Jedná se o atraktivní obor, který pružně reaguje na nové trendy v našem školství a běžně existuje v zemích EU. Ve školním roce 2011/2012 je vyučováno podle tohoto dokumentu ve 4. ročníku M/02 Ekonomické lyceum Od školního roku 2009/2010 je počínaje 1. ročníkem vyučováno podle ŠVP zpracovaného školou podle schváleného RVP. Ve školním roce 2011/2012 je vyučováno podle ŠVP v ročníku. 4

5 63-41-M Ekonomika a podnikání M/004 dálková forma studia Obchodní akademie studium dálkové délka studia: 5 r., 0 měs. Ve školním roce 2011/2012 je vyučováno podle dokumentu č.j / ve 4. a 5. ročníku M/02 dálková forma a distanční forma studia Obchodní akademie studium dálkové délka studiu 5 r. 0 měs. Ve školním roce 2011/2012 nebyl otevřen 1. ročník pro malý zájem uchazečů M Stavebnictví M/001 dálková forma studia Stavebnictví studium dálkové délka studia: 5 r., 0 měs. Ve školním roce 2011/2012 je vyučováno podle dokumentu č.j /96-71 ve 4. a 5. ročníku M/01 dálková a kombinovaná forma studia Stavebnictví studium dálkové délka studia: 5. r., 0 měs. Ve školním roce 2011/2012 nebyl otevřen 1. ročník pro malý zájem uchazečů. Výchovná činnost uskutečňuje se ve škole i na Domově mládeže Stravovací činnost uskutečňuje se ve školní jídelně v budově Domova mládeže Ubytovací činnost uskutečňuje se v Domově mládeže Výchovná činnost v Domově mládeže Domov mládeže je součástí SPŠS a OA Kladno, sídlí v ulici Cyrila Boudy Budova je ve vlastnictví Středočeského krajského úřadu. Zajišťuje ubytování, stravování a výchovně vzdělávací aktivity pro žáky středních škol a vyšších odborných škol se sídlem v Kladně. Ve školním roce 2011/2012 bylo k dispozici pro ubytování 77 pokojů ve čtyřech podlažích. V každém podlaží jsou 2 čajové kuchyňky a k dispozici jsou 4 společenské místnosti. Přístup k internetu je v počítačové učebně a též pro vlastní PC žáků zajišťován prostřednictvím sítě WIFI. Hlavním cílem výchovného působení je motivovat žáky k účelnému využívání volného času, k zodpovědnosti za přípravu na vyučování a přispívat k rozvoji vzájemných mezilidských vztahů. Pro volnočasové aktivity slouží v budově domova mládeže tělocvična, posilovna, místnost pro stolní tenis. Součástí péče o ubytované je i poradenská činnost školního psychologa. Vychovatelé každodenně dbají na dobrou přípravu žáků na vyučování. Vymezení doplňkové činnosti - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - Hostinská činnost 5

6 V průběhu školního roku 2011/2012 bylo poskytnuto ubytování v rámci doplňkové činnosti 152 vysokoškolským studentům. Tuto činnost zajišťoval 1 přepočtený pracovník. Počet přihlášených cizích strávníků činil v uvedeném období 91, tuto činnost zajišťoval 1 přepočtený pracovník. Odebírání jídla bylo prováděno přímo ve školní jídelně Domova mládeže Kladno nebo bylo odebíráno společně s obědy pro žáky SOŠ a SOU U Hvězdy Kladno. V rámci doplňkové činnosti je provozován bufet v budově školy. Je určen všem žákům a zaměstnancům školy a Domova mládeže. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti je určena pro všechny žáky školy i žáky a studenty ubytované na Domově mládeže. Hostinská činnost je určena pro ubytování vysokoškolských studentů, jen ve velmi malém měřítku je hostinská činnost určena pro další zájemce, ubytování předsedů maturitních komisí a sportovců při soutěžích v Kladně. 6

7 Materiálně technické podmínky pro výuku Vzdělávací činnost se realizuje v budově v majetku Středočeského krajského úřadu č. p Vedení třídních knih je elektronické. Všechny kmenové učebny byly vybaveny počítačem a vyučující provádějí zápisy vyučované hodiny a hodnocení žáků okamžitě. V budově školy je 19 kmenových učeben, 3 odborné laboratoře, 5 učeben vybavených ICT a dalších 6 odborných učeben. Ve 23 učebnách jsou počítače s projektory a promítacím plátnem, systém elektronické třídní knihy, ve 3 učebnách multimediální tabule s vizualizery, v celé budově je WIFI připojení. Softwarová vybavenost školy je na velmi vysoké úrovni, svědčí o tom řada odborných softwarů pro obory Stavebnictví a Technické lyceum i pro ekonomické obory. Zapojením školy do projektu EU peníze středním školám získá škola další technické vybavení. Nedílnou součástí školy je moderní aula. Ke škole náleží lehkoatletické hřiště a hřiště na míčové hry. Ve školním roce 2011/2012 bylo dokončeno oplocení lehkoatletického hřiště. Škola je celodenně připojena na internet, má 156 počítačových stanic spojených do sítě, ve třech multimediálních učebnách jsou i interaktivní tabule. Budova školy i Domova mládeže je ve vlastnictví Středočeského krajského úřadu. Vlastníkem pozemků atletického hřiště a hřiště pro míčové hry je též Středočeský krajský úřad. Ochrana majetku je zajištěna zabezpečovacím systémem, kamerovým systémem a vstup je umožněn jen povolaným osobám na čipové karty. 7

8 Vzdělávací programy školy Vzdělávání ve všech studijních oborech probíhá podle schválených a platných dokumentů, škola si vypracovala vlastní školní vzdělávací programy. Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka ve všech oborech v ročnících podle ŠVP zpracovaných podle RVP. Vzdělávací program školy odpovídá schváleným dokumentům, do výuky jsou zahrnovány nové poznatky tak, aby žáci získali současné, aktuální vědomosti, o něž by se mohli opírat při dalším studiu nebo v praxi. Odborné, aktuální informace v jednotlivých oborech jsou předávány i prostřednictvím exkurzí a přednášek odborných firem, odbornost si učitelé doplňují samostudiem a školeními. Škola využívá jen akreditovaných školících středisek. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Kromě všech pedagogů zajišťuje výchovný proces i 1 výchovný poradce a 1 protidrogový koordinátor. Škola má grant VIP III Kariéra a má pro odbornou psychologickou pomoc na částečný úvazek k dispozici 3x v týdnu 1 psychologa, a to nejen pro žáky školy, ale i ubytované na Domově mládeže. O ubytované pečují 2 vychovatelky a 1 asistentka vychovatele Výchovný program je zaměřen zvláště na oblast občanského a osobního života, ochranu jedince před patologickými vlivy a šikanou a finanční gramotnost. 8

9 Další informace o škole Škola sídlí od roku 1958 v budově č. p v Kladně Sítná, Domov mládeže je v sousední budově č. p Původně byla škola průmyslovkami hornickou, hutnickou a stavební, škola má tradici a ověřenou kvalitu výuky. V současné době nabízí studium studijních oborů pro absolventy základních škol v denní i dálkové, v distanční a kombinované formě studia. 3 Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet žáků/ stud. Skutečný počet žáků/ stud. 1 Počet žáků/ stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV Střední škola ,395 14,86 1 všechny formy vzdělávání; 2 DFV - denní forma vzdělávání II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Školské zařízení IZO Nejvyšší povolený počet žáků/stud. (ubyt./ stráv./klientů) Skutečný počet žáků/stud. (ubyt. /stráv./klientů) Z toho cizích Přepočtený počet pracovníků Domov mládeže Školní jídelna V průběhu školního roku 2011/2012 bylo poskytnuto ubytování v rámci doplňkové činnosti 152 vysokoškolským studentům ČVUT fakulta biomedicíny v Kladně, FTVS, VŠ hotelnictví, Karlovy univerzity. Tuto činnost zajišťovali 1 přepočtený pracovník. Počet přihlášených cizích strávníků v uvedeném období činil 91, odebírání jídla bylo prováděno přímo ve školní jídelně Domova mládeže Kladno nebo bylo dováženo společně s obědy pro žáky SOŠ a SOU U Hvězdy Kladno. 9

10 4 Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. 6341M004 Obchodní akademie , M02 Obchodní akademie , M001 Technické lyceum , M01 Technické lyceum , M001 Stavebnictví , M01 Stavebnictví , M002 Ekonomické lyceum , M02 Ekonomické lyceum ,30 Celkem ,90 II. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Forma vzdělávání 2 x Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. 3647M001 Stavebnictví DK 15 x x 6341M004 Obchodní akademie DK 7 x x Celkem 22 DK - dálková V průběhu školního roku 2011/2012 byli přijati do denního studia Studijní obor Počet Ročník Škola, kde žák dříve studoval M/004 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie M/001 Stavebnictví M/01 Stavebnictví /M001 Technické lyceum , , 3. 0 SPŠ Jana Palacha Kladno Obchodní akademie, Praha 6 1. KŠPA Kladno SPŠS J. Gočára Praha 10

11 78-42-M/01 Technické lyceum M/002 Ekonomické lyceum M/02 Ekonomické lyceum Sportovní gymnázium Kladno Cizí státní příslušníci EU a ostatní cizí země Rusko 2 Slovensko 1 Ukrajina 1 Vietnam 2 Bulharsko 1 Z jiných krajů dojíždí do školy celkem 11 žáků denní i dálkové formy studia, z toho z denní formy vzdělávání 7 žáků. 5 Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k ) Druh postižení Počet žáků SŠ Mentální postižení 0 Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 Vady řeči 0 Tělesné postižení 0 Souběžné postižení více vadami 0 Vývojové poruchy učení a chování 0 Autismus 0 Podle individuálních vzdělávacích plánů se vzdělávalo v prvním pololetí 9 žáků, ve druhém pololetí 7 žáků, žáci nadaní a žáci se zdravotním postižením nejsou v naší evidenci. 11

12 6 Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Kritéria přijímacího řízení 1. Zákonní zástupci žáka podávají přihlášku do 1. kola přijímacího řízení do 15. března Přihláška musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v 1 vyhlášky 671/2004 Sb. 2. Postup a hodnocení prvního kola přijímacího řízení je upraveno směrnicí, která je přílohou těchto kritérií. 3. Neprodleně po ukončení prvního kola přijímacího řízení bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů a zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude předáno rozhodnutí o nepřijetí. V případě přijetí doručí zákonní zástupci zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Směrnice stanovení pořadí žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2012/ Každému přihlášenému spočítáme průměrný prospěch na konci 8. ročníku ZŠ a v pololetí 9. ročníku ZŠ a obodujeme podle vzorce: b = 30 : průměrný prospěch Maximální počet 2 x 30 = Budeme bodovat známku z matematiky a českého jazyka na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku takto: výborný chvalitebný dobrý dostatečný 8 bodů 5 bodů 1 bod 0 bodů Maximální možný počet bodů je Žákovi budou přiznány maximálně 4 body za účast v soutěžích, olympiádách a jiných školních aktivitách a maximálně 4 body za umístění v těchto soutěžích. Mají-li být tyto body přiznány, musí žák přiložit k přihlášce potvrzení základní školy o účasti a výsledcích v soutěžích a olympiádách. 4. Maximální počet bodů, který je možné získat, je Pořadí žáků bude stanoveno pro každý obor zvlášť. 6. V případě rovnosti bodů bude rozhodujícím kritériem průměrný prospěch v pololetí 9. ročníku. Druhé a další kola přijímacího řízení se uskutečnila nejdříve po uzavření 1. kola a dalších kol. Podle tohoto kritéria bude přijat v prvním kole maximální počet žáků. 12

13 I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání na SŠ pro školní rok 2012/2013 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet podaných kladně vyříz. Počet tříd M/02 Ekonomické lyceum M/02 Obchodní akademie M/01 Stavebnictví M/01 Technické lyceum Celkem víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem K byl přijat 1 žák z jiných krajů (Ústecký kraj) na denní formu vzdělávání. II. Údaje o přijímacím řízení do dálkové formy vzdělávání na SŠ pro školní rok 2012/2013 Pro malý počet uchazečů pro školní rok 2012/2013 není otevírán první ročník dálkové ani jiné formy studia pro všechny obory Obchodní akademie a Stavebnictví. 7 Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 525 Prospěli s vyznamenáním 31 Prospěli 352 Neprospěli/nebyli klasifikováni 64/78 - z toho opakující ročník 7 Průměrný prospěch žáků 2,507 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 58,457/0,687 Slovní hodnocení škola neprovádí. 13

14 II. Výsledky maturitních zkoušek (bez opravných zkoušek) k Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli M/001 Stavebnictví M/004 Obchodní akademie M/002 Ekonomické lyceum M/001 Technické lyceum M/001 Stavebnictví - dálkové M/004 OA - dálkové Maturitní zkouška - celkem Údaje o hodnocení v náhradním termínu Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník STAVEBNICTVÍ denní forma předměty MAT,ANJ,DEG,ČJL ODK,FYZ,KOC ČJL,POS,KOC,STK MAT,STK,KOC výsledky prospěl/neprospěl 3/2 14/3 9/1 5/1 Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník OBCHODNÍ AKADEMIE denní forma předměty ANJ ANJ,ČJL ČJL,MAT ANJ,UČE,ICT výsledky prospěl/neprospěl 0/1 8/0 4/0 3/0 Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník TECHNICKÉ LYCEUM denní forma předměty všechny předměty FYZ, CHE ANJ,ČJL,FYZ,MAT DEG výsledky prospěl/neprospěl 0/1 2/0 0/2 2/0 Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník EKONOMICKÉ LYCEUM denní forma předměty TEV,BIO EKO,ANJ MAT,ANJ,EKO MAT výsledky prospěl/neprospěl 3/0 6/0 3/2 1/0 14

15 Komisionální zkoušky Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník STAVEBNICTVÍ denní forma předměty ČJL, MAT MAT,ANJ,FYZ MAT,ANJ MAT,KOC výsledky prospěl/neprospěl 4/0 11/1 7/2 7/1 Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník OBCHODNÍ AKADEMIE denní forma předměty MAT,ANJ UČE,MAT,ANJ MAT,FIN MAT výsledky prospěl/neprospěl 3/1 2/0 2/0 0/1 Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník TECHNICKÉ LYCEUM denní forma předměty MAT MAT,ANJ CJL,ICT MAT výsledky prospěl/neprospěl 0/1 1/2 1/0 3/0 Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník EKONOMICKÉ LYCEUM denní forma předměty MAT NEJ,ANJ,MAT UČE UČE výsledky prospěl/neprospěl Zhodnocení 1/0 2/1 6/0 0/1 Neklasifikace byly převážně z odborných předmětů, nedostatečné byly nejvíce z matematiky a anglického jazyka. 15

16 Hodnocení v náhradním termínu dálkového studia Obor 4. ročník 5. ročník STAVEBNICTVÍ dálková forma 9 0 předměty ANJ,CJL,KOC - výsledky prospěl/neprospěl Obor OBCHODNÍ AKADEMIE dálková forma 4/ ročník 2 0 předměty MAT - výsledky prospěl/neprospěl 1/1 0 Komisionální zkoušky dálkové studium Obor 4. ročník 5. ročník STAVEBNICTVÍ dálková forma 0 0 předměty - - výsledky prospěl/neprospěl Obor OBCHODNÍ AKADEMIE dálková forma ročník 1 0 předměty ANJ - výsledky prospěl/neprospěl 0/1 0 Opravné maturitní zkoušky V září 2011 vykonalo 22 neúspěšných žáků v jarním termínu opravnou maturitní zkoušku. 16

17 8 Hodnocení chování žáků Chování žáků/studentů (k ) Počet žáků/studentů - hodnocení Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední škola Výchovná opatření: Napomenutí třídního učitele bylo uděleno 36 žákům, důtka třídního učitele byla udělena 17 žákům, důtka ředitelkou školy udělena 7 žákům. Důvodem je porušení školního řádu pozdní docházka, pozdní omlouvání absence, nevhodné chování. V průběhu hodnoceného školního roku nebyl žádný žák vyloučen. 9 Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Druh/typ školy Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu Střední škola Z tohoto přehledu je zřejmé, že někteří žáci podali přihlášky i na více škol. Odchody žáků ze školy během školního roku Důvod odchodu žáků během školního roku Počty žáků celkem Denní forma studia Dálková forma studia Přestup na jinou školu Ukončení studia Přerušení studia Celkem

18 10 Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2010/2011 Z nich počet nezaměstnaných září M/001 Technické lyceum M/01 Technické lyceum M/004 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie M/001 Stavebnictví M/01 Stavebnictví M/002 Ekonomické lyceum M/02 Ekonomické lyceum 1 Celkem Z důvodu integrace informačních systémů MPSV nejsou údaje od 1. pololetí 2012 k dispozici. 11 Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků /studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr Angličtina Němčina Ruština Francouzština II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Počet učitelů celkem Kvalifikace vyučujících odborná částečná žádná Rodilí mluvčí Angličtina Němčina 2,7 2, Ruština Francouzština 1,4 1, Všichni učitelé cizích jazyků jsou proškoleni ke státní maturitě, a to pro základní i vyšší úroveň, i pro hodnocení žáků s PUP. Všichni učitelé splňují plnou kvalifikaci, pouze jedna učitelka nemá vysokoškolské vzdělání, avšak je držitelkou Certifikátů hodnocení úrovně znalosti anglického jazyka, vydaných anglickou zemí (MŠMT tyto certifikáty dosud neakceptuje). Vzhledem k tomu, že počet žáků klasifikovaných nedostatečnou z cizího jazyka 18

19 v tomto školním roce stoupl, předpokládáme, že se snížila úroveň na základních školách ve výuce cizích jazyků a zvýšila se náročnost výuky na naší škole. S druhým jazykem takové problémy žáci nemají. 12 Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Maximální snahou školy je i nadále modernizovat učebny ICT, ve všech kmenových učebnách jsou dataprojektory s promítacími plátny. Samozřejmostí je v každé učebně počítač s připojením na internet a škola využívá pro denní a dálkové studium i elektronickou třídní knihu. Všichni pedagogové byly proškoleni v základní počítačové gramotnosti, škola pořádá kurzy ECDL (pověření pedagogové jsou kvalifikováni, v každém kabinetu je počítač s připojením k síti a internetu). Počítače se využívají i v hodinách ostatních předmětů, žáci mají volný přístup o přestávkách a po vyučování do počítačových učeben, celá škola je připojena na bezdrátovou sít WIFI. Samozřejmostí je bezdrátové připojení i na Domově mládeže pro ubytované žáky a studenty. 13 Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických interních/externích pedagogických s odbornou kvalifikací Počet žáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 61/55,86 19/18,47 43/37,395 42/ ,86 II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků Do 30 let let let let Nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem z toho žen III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vyšší odborné střední základní

20 IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let Vzhledem k tomu, že ve škole nestudují žáci se zdravotním postižením, nemá škola osobní asistenty pro žáky. V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělávání (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání Český jazyk a literatura Anglický jazyk Anglická korespondence 1 1 Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Deskriptivní geometrie 6 6 Dějepis Zeměpis 6 4 Občanská nauka Ekonomika Ekonomický seminář 2 2 Matematika Matematický seminář 2 2 Účetnictví Statistika 5 5 Písemná a elektronická komunikace Právo 6 6 Finance 6 6 Praxe 16,5 13,5 Fyzika Chemie Biologie Pozemní stavitelství Geodézie 8 8 Architektura 5 5 Konstrukční cvičení Odborné kreslení

21 Stavební mechanika Inženýrské stavby 4 4 Stavební konstrukce CAD 4 4 Technické kreslení 2 2 Společenská kultura 1 1 Seminář ZSV 2 2 Psychologie 1 0 Průmyslové výtvarnictví 2 2 Seminář STA 2 2 Celkem 721,5 697,5 Personální změny ve školním roce 2011/2012 V září 2011 se vrátila jedna pracovnice z mateřské dovolené, od ledna 2012 byla v pracovní neschopnosti, nastoupila v červnu na další mateřskou dovolenou. Její zkrácený úvazek převzaly učitelky ANJ. Od nového školního roku je přijata nová kvalifikovaná pracovní síla. 14 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků (ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) Ve školním roce 2011/2012 bylo umožněno samostudium všem pedagogickým pracovníkům v době školních prázdnin žáků v rozsahu 12 dnů. Finanční náklady vynaložené na DVPP Finanční náklady na DVPP činily ve školním roce Kč ,55 (rozsah DVPP byl ovlivněn přidělenými finančními prostředky). Přehled účastníků DVPP Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů ukončeno studium UK Praha anglický jazyk pro střední školy Mgr. Suková ukončeno studium - český jazyk pro střední školy Mgr. Martínková 21

22 Vzdělávací semináře Seminář pro neschválené projekty Comenius Ing. Horáčková Seminář pro žadatele z OP VK (šablony) Ing. Horáčková Metodicko-didaktický seminář Nové přístupy a metody ve vyučování německého jazyka Mgr. Kostiuková Školení Projekt 5P Mgr. Komárková Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti Mgr. Procházka Mgr. Kühn Spisovná čeština ve školní praxi Mgr. Polterová listopad 2011 Seminář Chemie pro školy 21. století Mgr. Komárková Kurz EuroCALLC harmonogramy Ing. Segmüllerová Projekt IQ Industry Ing. Matějovičová Ing. Ksandrová Seminář nové maturity Ing. Šimáčková Ing. Rollová Hodnocení souladu ŠVP s RVP z pohledu ČŠI - setkání se zástupci středočeské ČŠI Ing. Šimáčková Seminář Účetnictví Ing. Suldovská Seminář Účetnictví Ing. Suldovská Změny v Zákoníku práce Ing. Rollová JUDr. Spurný Seminář pro učitele z ČR v Bádensko-Württembersku Mgr. Kostiuková Seminář Wiesneck, Německo Mgr. Kostiuková Seminář pro vyučující ekonomiky Klínský, Praha Ing. Horáčková Česká knižnice Mgr. Polterová leden 2012 Seminář k ústní zkoušce z ČJ Mgr. Polterová Školská legislativa aktuální změny ve školských i obecně platných právních Ing. Šimáčková předpisech, Novela zákoníku práce pí Poncarová Rozbor výsledků jarní a podzimní části maturitní zkoušky Mgr. Polterová únor 2012 Česká společnost v novodobé Evropě, osudy, vazby Mgr. Souček Prezenční seminář hodnotitel UZ NEJ Mgr. Kostiuková únor 2012 Wienerberger fórum statika, stavební fyzika, technologie Ing. Matějovičová březen 2012 Inovace výuky Ing. Šimáčková březen 2012 Seminář ŘŠ a školských zařízení Ing. Šimáčková březen 2012 Příprava a vzdělávání lektorů a hodnotitelů Ing. Šimáčková Prezenční seminář hodnotitel UZ NEJ Mgr. Kostiuková Funkční studium pro koordinátory EVVO Mgr. Komárková Mgr. Kühn ArchiCAD 15, České Budějovice Ing. Ksandrová Školení požárního preventisty Školení Cermat Ing. Brumková Funkční studium pro koordinátory EVVO Mgr. Komárková 22

23 Mgr. Kühn Seminář EU šablony Ing. Horáčková Mgr. Sekerková Ing. Müller Funkční studium pro koordinátory EVVO Mgr. Komárková Funkční studium pro koordinátory EVVO Mgr. Komárková Mgr. Kühn Seminář práce s interaktivní tabulí k učebnici NEJ Mgr. Kostiuková Funkční studium pro koordinátory EVVO Mgr. Komárková Mgr. Kühn 15 Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Exkurze sportovní akce Přednášky protidrogové akce Dobročinné akce a další akce školy Testování školní a krajská kola Akce školy Termín Kurzy, přednášky, exkurze Aktivity, sport, soutěže Adaptační kurz 1. ročníků Státní vědecká knihovna (třídy E1, Ol) NG a ČNB Praha (třída E3) Státní vědecká knihovna (třídy T1, S1) Pohár Corny, okresní přebor FOR ARCH (2. a 3. ročníky oboru STA a TL) Den jazyků CORNY, krajský přebor, Stará Boleslav Přespolní běh okresní kolo Sudoku školní kolo Dobročinné akce, divadlo,mezinárodní spolupráce Výsledky dívky - 1. místo dívky 8. místo dívky 1. místo chlapci 1. místo 23

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno Cyrila Boudy 2954 Kladno Obsah 1 Základní údaje o škole...3 2 Charakteristika školy...3

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Kladno Obsah 1 Základní údaje o škole...3 2 Charakteristika školy...3

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více