VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Kladno

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Charakteristika školy Školy a školská zařízení členění Obory vzdělávání a údaje o žácích v nich Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ Údaje o výsledcích ve vzdělávání Hodnocení chování žáků Absolventi a jejich další uplatnění Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Úroveň jazykového vzdělávání na škole Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Údaje o pracovnících školy a Domova mládeže Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Výchovné a kariérní poradenství Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Další činnost školy Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy Závěr

3 1 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno Cyrila Boudy 2954, Kladno Zřizovatel: Středočeský kraj IČO: IZO ředitelství školy: Kontakty: číslo telefonu: číslo faxu: ová adresa: www stránky: Jméno ředitelky školy: Jméno statutárního zástupce: Ing. Eva Šimáčková Ing. Marie Rollová Seznam členů školské rady: Ing. Zdeněk Slepička Ing. Miloslav Stöckl Jana Bulisová Mgr. Simona Komárková Mgr. Milan Hamouz JUDr. František Spurný zastupuje zřizovatele zastupuje zřizovatele zastupuje rodiče a žáky zastupuje pedagogické pracovníky zastupuje rodiče a žáky zastupuje pedagogické pracovníky V tomto školním roce nebyla provedena žádná změna. 2 Charakteristika školy Hlavní vzdělávací činnost je uskutečňována prostřednictvím studijních oborů: M Stavebnictví M/001 Stavebnictví studium denní délka studia: 4 r. 0 měs. Stavebnictví schválilo MŠMT ČR dne 19.listopadu 1997 č.j /96-71 s účinností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem. Ve školním roce 2011/2012 je vyučováno podle tohoto dokumentu ve 4. ročníku M/01 Stavebnictví Studium denní délka studia: 4 r. 0 měs. Od školního roku 2009/2010 je počínaje 1. ročníkem vyučováno podle ŠVP zpracovaného školou podle RVP. Ve školním roce 2011/2012 je vyučováno podle ŠVP v ročníku. 3

4 63-41-M Ekonomika a podnikání M/004 Obchodní akademie studium denní délka studia: 4 r. 0 měs. Učební dokumenty pod č. j / s platností od 1. září Ve školním roce 2011/2012 je vyučováno podle tohoto dokumentu ve 4. ročníku M/02 Obchodní akademie studium denní délka studia: 4 r. 0 měs. Od školního roku 2009/2010 je počínaje 1. ročníkem vyučováno podle ŠVP zpracovaného školou podle RVP. Ve školním roce 2011/2012 je vyučováno podle ŠVP v ročníku M Technické lyceum M/001 Technické lyceum studium denní délka studia: 4 r., 0 měs. Učební dokumenty č. j /99-23 od 1. září Tento studijní obor je určen chlapcům a dívkám se zájmem o techniku, přírodní vědy a výpočetní techniku s předpokladem dalšího studia na vysokých školách nebo vyšších odborných školách technického, přírodovědného nebo ekonomického směru. Ve školním roce 2011/2012 je vyučováno podle tohoto dokumentu ve 4. ročníku M/01 Technické lyceum Studium denní délka studia: 4. r. 0 měs. Od školního roku 2009/2010 je počínaje 1. ročníkem vyučováno podle ŠVP zpracovaného školou podle RVP. Ve školním roce 2011/2012 je vyučováno podle ŠVP v ročníku M Ekonomické lyceum M/002 Ekonomické lyceum studium denní délka 4 roky, 0 měsíců Učební dokumenty č. j / s platností od 1. září Jedná se o atraktivní obor, který pružně reaguje na nové trendy v našem školství a běžně existuje v zemích EU. Ve školním roce 2011/2012 je vyučováno podle tohoto dokumentu ve 4. ročníku M/02 Ekonomické lyceum Od školního roku 2009/2010 je počínaje 1. ročníkem vyučováno podle ŠVP zpracovaného školou podle schváleného RVP. Ve školním roce 2011/2012 je vyučováno podle ŠVP v ročníku. 4

5 63-41-M Ekonomika a podnikání M/004 dálková forma studia Obchodní akademie studium dálkové délka studia: 5 r., 0 měs. Ve školním roce 2011/2012 je vyučováno podle dokumentu č.j / ve 4. a 5. ročníku M/02 dálková forma a distanční forma studia Obchodní akademie studium dálkové délka studiu 5 r. 0 měs. Ve školním roce 2011/2012 nebyl otevřen 1. ročník pro malý zájem uchazečů M Stavebnictví M/001 dálková forma studia Stavebnictví studium dálkové délka studia: 5 r., 0 měs. Ve školním roce 2011/2012 je vyučováno podle dokumentu č.j /96-71 ve 4. a 5. ročníku M/01 dálková a kombinovaná forma studia Stavebnictví studium dálkové délka studia: 5. r., 0 měs. Ve školním roce 2011/2012 nebyl otevřen 1. ročník pro malý zájem uchazečů. Výchovná činnost uskutečňuje se ve škole i na Domově mládeže Stravovací činnost uskutečňuje se ve školní jídelně v budově Domova mládeže Ubytovací činnost uskutečňuje se v Domově mládeže Výchovná činnost v Domově mládeže Domov mládeže je součástí SPŠS a OA Kladno, sídlí v ulici Cyrila Boudy Budova je ve vlastnictví Středočeského krajského úřadu. Zajišťuje ubytování, stravování a výchovně vzdělávací aktivity pro žáky středních škol a vyšších odborných škol se sídlem v Kladně. Ve školním roce 2011/2012 bylo k dispozici pro ubytování 77 pokojů ve čtyřech podlažích. V každém podlaží jsou 2 čajové kuchyňky a k dispozici jsou 4 společenské místnosti. Přístup k internetu je v počítačové učebně a též pro vlastní PC žáků zajišťován prostřednictvím sítě WIFI. Hlavním cílem výchovného působení je motivovat žáky k účelnému využívání volného času, k zodpovědnosti za přípravu na vyučování a přispívat k rozvoji vzájemných mezilidských vztahů. Pro volnočasové aktivity slouží v budově domova mládeže tělocvična, posilovna, místnost pro stolní tenis. Součástí péče o ubytované je i poradenská činnost školního psychologa. Vychovatelé každodenně dbají na dobrou přípravu žáků na vyučování. Vymezení doplňkové činnosti - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - Hostinská činnost 5

6 V průběhu školního roku 2011/2012 bylo poskytnuto ubytování v rámci doplňkové činnosti 152 vysokoškolským studentům. Tuto činnost zajišťoval 1 přepočtený pracovník. Počet přihlášených cizích strávníků činil v uvedeném období 91, tuto činnost zajišťoval 1 přepočtený pracovník. Odebírání jídla bylo prováděno přímo ve školní jídelně Domova mládeže Kladno nebo bylo odebíráno společně s obědy pro žáky SOŠ a SOU U Hvězdy Kladno. V rámci doplňkové činnosti je provozován bufet v budově školy. Je určen všem žákům a zaměstnancům školy a Domova mládeže. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti je určena pro všechny žáky školy i žáky a studenty ubytované na Domově mládeže. Hostinská činnost je určena pro ubytování vysokoškolských studentů, jen ve velmi malém měřítku je hostinská činnost určena pro další zájemce, ubytování předsedů maturitních komisí a sportovců při soutěžích v Kladně. 6

7 Materiálně technické podmínky pro výuku Vzdělávací činnost se realizuje v budově v majetku Středočeského krajského úřadu č. p Vedení třídních knih je elektronické. Všechny kmenové učebny byly vybaveny počítačem a vyučující provádějí zápisy vyučované hodiny a hodnocení žáků okamžitě. V budově školy je 19 kmenových učeben, 3 odborné laboratoře, 5 učeben vybavených ICT a dalších 6 odborných učeben. Ve 23 učebnách jsou počítače s projektory a promítacím plátnem, systém elektronické třídní knihy, ve 3 učebnách multimediální tabule s vizualizery, v celé budově je WIFI připojení. Softwarová vybavenost školy je na velmi vysoké úrovni, svědčí o tom řada odborných softwarů pro obory Stavebnictví a Technické lyceum i pro ekonomické obory. Zapojením školy do projektu EU peníze středním školám získá škola další technické vybavení. Nedílnou součástí školy je moderní aula. Ke škole náleží lehkoatletické hřiště a hřiště na míčové hry. Ve školním roce 2011/2012 bylo dokončeno oplocení lehkoatletického hřiště. Škola je celodenně připojena na internet, má 156 počítačových stanic spojených do sítě, ve třech multimediálních učebnách jsou i interaktivní tabule. Budova školy i Domova mládeže je ve vlastnictví Středočeského krajského úřadu. Vlastníkem pozemků atletického hřiště a hřiště pro míčové hry je též Středočeský krajský úřad. Ochrana majetku je zajištěna zabezpečovacím systémem, kamerovým systémem a vstup je umožněn jen povolaným osobám na čipové karty. 7

8 Vzdělávací programy školy Vzdělávání ve všech studijních oborech probíhá podle schválených a platných dokumentů, škola si vypracovala vlastní školní vzdělávací programy. Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka ve všech oborech v ročnících podle ŠVP zpracovaných podle RVP. Vzdělávací program školy odpovídá schváleným dokumentům, do výuky jsou zahrnovány nové poznatky tak, aby žáci získali současné, aktuální vědomosti, o něž by se mohli opírat při dalším studiu nebo v praxi. Odborné, aktuální informace v jednotlivých oborech jsou předávány i prostřednictvím exkurzí a přednášek odborných firem, odbornost si učitelé doplňují samostudiem a školeními. Škola využívá jen akreditovaných školících středisek. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Kromě všech pedagogů zajišťuje výchovný proces i 1 výchovný poradce a 1 protidrogový koordinátor. Škola má grant VIP III Kariéra a má pro odbornou psychologickou pomoc na částečný úvazek k dispozici 3x v týdnu 1 psychologa, a to nejen pro žáky školy, ale i ubytované na Domově mládeže. O ubytované pečují 2 vychovatelky a 1 asistentka vychovatele Výchovný program je zaměřen zvláště na oblast občanského a osobního života, ochranu jedince před patologickými vlivy a šikanou a finanční gramotnost. 8

9 Další informace o škole Škola sídlí od roku 1958 v budově č. p v Kladně Sítná, Domov mládeže je v sousední budově č. p Původně byla škola průmyslovkami hornickou, hutnickou a stavební, škola má tradici a ověřenou kvalitu výuky. V současné době nabízí studium studijních oborů pro absolventy základních škol v denní i dálkové, v distanční a kombinované formě studia. 3 Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet žáků/ stud. Skutečný počet žáků/ stud. 1 Počet žáků/ stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV Střední škola ,395 14,86 1 všechny formy vzdělávání; 2 DFV - denní forma vzdělávání II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Školské zařízení IZO Nejvyšší povolený počet žáků/stud. (ubyt./ stráv./klientů) Skutečný počet žáků/stud. (ubyt. /stráv./klientů) Z toho cizích Přepočtený počet pracovníků Domov mládeže Školní jídelna V průběhu školního roku 2011/2012 bylo poskytnuto ubytování v rámci doplňkové činnosti 152 vysokoškolským studentům ČVUT fakulta biomedicíny v Kladně, FTVS, VŠ hotelnictví, Karlovy univerzity. Tuto činnost zajišťovali 1 přepočtený pracovník. Počet přihlášených cizích strávníků v uvedeném období činil 91, odebírání jídla bylo prováděno přímo ve školní jídelně Domova mládeže Kladno nebo bylo dováženo společně s obědy pro žáky SOŠ a SOU U Hvězdy Kladno. 9

10 4 Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. 6341M004 Obchodní akademie , M02 Obchodní akademie , M001 Technické lyceum , M01 Technické lyceum , M001 Stavebnictví , M01 Stavebnictví , M002 Ekonomické lyceum , M02 Ekonomické lyceum ,30 Celkem ,90 II. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Forma vzdělávání 2 x Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. 3647M001 Stavebnictví DK 15 x x 6341M004 Obchodní akademie DK 7 x x Celkem 22 DK - dálková V průběhu školního roku 2011/2012 byli přijati do denního studia Studijní obor Počet Ročník Škola, kde žák dříve studoval M/004 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie M/001 Stavebnictví M/01 Stavebnictví /M001 Technické lyceum , , 3. 0 SPŠ Jana Palacha Kladno Obchodní akademie, Praha 6 1. KŠPA Kladno SPŠS J. Gočára Praha 10

11 78-42-M/01 Technické lyceum M/002 Ekonomické lyceum M/02 Ekonomické lyceum Sportovní gymnázium Kladno Cizí státní příslušníci EU a ostatní cizí země Rusko 2 Slovensko 1 Ukrajina 1 Vietnam 2 Bulharsko 1 Z jiných krajů dojíždí do školy celkem 11 žáků denní i dálkové formy studia, z toho z denní formy vzdělávání 7 žáků. 5 Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k ) Druh postižení Počet žáků SŠ Mentální postižení 0 Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 Vady řeči 0 Tělesné postižení 0 Souběžné postižení více vadami 0 Vývojové poruchy učení a chování 0 Autismus 0 Podle individuálních vzdělávacích plánů se vzdělávalo v prvním pololetí 9 žáků, ve druhém pololetí 7 žáků, žáci nadaní a žáci se zdravotním postižením nejsou v naší evidenci. 11

12 6 Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Kritéria přijímacího řízení 1. Zákonní zástupci žáka podávají přihlášku do 1. kola přijímacího řízení do 15. března Přihláška musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v 1 vyhlášky 671/2004 Sb. 2. Postup a hodnocení prvního kola přijímacího řízení je upraveno směrnicí, která je přílohou těchto kritérií. 3. Neprodleně po ukončení prvního kola přijímacího řízení bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů a zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude předáno rozhodnutí o nepřijetí. V případě přijetí doručí zákonní zástupci zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Směrnice stanovení pořadí žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2012/ Každému přihlášenému spočítáme průměrný prospěch na konci 8. ročníku ZŠ a v pololetí 9. ročníku ZŠ a obodujeme podle vzorce: b = 30 : průměrný prospěch Maximální počet 2 x 30 = Budeme bodovat známku z matematiky a českého jazyka na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku takto: výborný chvalitebný dobrý dostatečný 8 bodů 5 bodů 1 bod 0 bodů Maximální možný počet bodů je Žákovi budou přiznány maximálně 4 body za účast v soutěžích, olympiádách a jiných školních aktivitách a maximálně 4 body za umístění v těchto soutěžích. Mají-li být tyto body přiznány, musí žák přiložit k přihlášce potvrzení základní školy o účasti a výsledcích v soutěžích a olympiádách. 4. Maximální počet bodů, který je možné získat, je Pořadí žáků bude stanoveno pro každý obor zvlášť. 6. V případě rovnosti bodů bude rozhodujícím kritériem průměrný prospěch v pololetí 9. ročníku. Druhé a další kola přijímacího řízení se uskutečnila nejdříve po uzavření 1. kola a dalších kol. Podle tohoto kritéria bude přijat v prvním kole maximální počet žáků. 12

13 I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání na SŠ pro školní rok 2012/2013 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet podaných kladně vyříz. Počet tříd M/02 Ekonomické lyceum M/02 Obchodní akademie M/01 Stavebnictví M/01 Technické lyceum Celkem víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem K byl přijat 1 žák z jiných krajů (Ústecký kraj) na denní formu vzdělávání. II. Údaje o přijímacím řízení do dálkové formy vzdělávání na SŠ pro školní rok 2012/2013 Pro malý počet uchazečů pro školní rok 2012/2013 není otevírán první ročník dálkové ani jiné formy studia pro všechny obory Obchodní akademie a Stavebnictví. 7 Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 525 Prospěli s vyznamenáním 31 Prospěli 352 Neprospěli/nebyli klasifikováni 64/78 - z toho opakující ročník 7 Průměrný prospěch žáků 2,507 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 58,457/0,687 Slovní hodnocení škola neprovádí. 13

14 II. Výsledky maturitních zkoušek (bez opravných zkoušek) k Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli M/001 Stavebnictví M/004 Obchodní akademie M/002 Ekonomické lyceum M/001 Technické lyceum M/001 Stavebnictví - dálkové M/004 OA - dálkové Maturitní zkouška - celkem Údaje o hodnocení v náhradním termínu Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník STAVEBNICTVÍ denní forma předměty MAT,ANJ,DEG,ČJL ODK,FYZ,KOC ČJL,POS,KOC,STK MAT,STK,KOC výsledky prospěl/neprospěl 3/2 14/3 9/1 5/1 Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník OBCHODNÍ AKADEMIE denní forma předměty ANJ ANJ,ČJL ČJL,MAT ANJ,UČE,ICT výsledky prospěl/neprospěl 0/1 8/0 4/0 3/0 Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník TECHNICKÉ LYCEUM denní forma předměty všechny předměty FYZ, CHE ANJ,ČJL,FYZ,MAT DEG výsledky prospěl/neprospěl 0/1 2/0 0/2 2/0 Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník EKONOMICKÉ LYCEUM denní forma předměty TEV,BIO EKO,ANJ MAT,ANJ,EKO MAT výsledky prospěl/neprospěl 3/0 6/0 3/2 1/0 14

15 Komisionální zkoušky Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník STAVEBNICTVÍ denní forma předměty ČJL, MAT MAT,ANJ,FYZ MAT,ANJ MAT,KOC výsledky prospěl/neprospěl 4/0 11/1 7/2 7/1 Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník OBCHODNÍ AKADEMIE denní forma předměty MAT,ANJ UČE,MAT,ANJ MAT,FIN MAT výsledky prospěl/neprospěl 3/1 2/0 2/0 0/1 Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník TECHNICKÉ LYCEUM denní forma předměty MAT MAT,ANJ CJL,ICT MAT výsledky prospěl/neprospěl 0/1 1/2 1/0 3/0 Obor 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník EKONOMICKÉ LYCEUM denní forma předměty MAT NEJ,ANJ,MAT UČE UČE výsledky prospěl/neprospěl Zhodnocení 1/0 2/1 6/0 0/1 Neklasifikace byly převážně z odborných předmětů, nedostatečné byly nejvíce z matematiky a anglického jazyka. 15

16 Hodnocení v náhradním termínu dálkového studia Obor 4. ročník 5. ročník STAVEBNICTVÍ dálková forma 9 0 předměty ANJ,CJL,KOC - výsledky prospěl/neprospěl Obor OBCHODNÍ AKADEMIE dálková forma 4/ ročník 2 0 předměty MAT - výsledky prospěl/neprospěl 1/1 0 Komisionální zkoušky dálkové studium Obor 4. ročník 5. ročník STAVEBNICTVÍ dálková forma 0 0 předměty - - výsledky prospěl/neprospěl Obor OBCHODNÍ AKADEMIE dálková forma ročník 1 0 předměty ANJ - výsledky prospěl/neprospěl 0/1 0 Opravné maturitní zkoušky V září 2011 vykonalo 22 neúspěšných žáků v jarním termínu opravnou maturitní zkoušku. 16

17 8 Hodnocení chování žáků Chování žáků/studentů (k ) Počet žáků/studentů - hodnocení Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední škola Výchovná opatření: Napomenutí třídního učitele bylo uděleno 36 žákům, důtka třídního učitele byla udělena 17 žákům, důtka ředitelkou školy udělena 7 žákům. Důvodem je porušení školního řádu pozdní docházka, pozdní omlouvání absence, nevhodné chování. V průběhu hodnoceného školního roku nebyl žádný žák vyloučen. 9 Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Druh/typ školy Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu Střední škola Z tohoto přehledu je zřejmé, že někteří žáci podali přihlášky i na více škol. Odchody žáků ze školy během školního roku Důvod odchodu žáků během školního roku Počty žáků celkem Denní forma studia Dálková forma studia Přestup na jinou školu Ukončení studia Přerušení studia Celkem

18 10 Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2010/2011 Z nich počet nezaměstnaných září M/001 Technické lyceum M/01 Technické lyceum M/004 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie M/001 Stavebnictví M/01 Stavebnictví M/002 Ekonomické lyceum M/02 Ekonomické lyceum 1 Celkem Z důvodu integrace informačních systémů MPSV nejsou údaje od 1. pololetí 2012 k dispozici. 11 Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků /studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr Angličtina Němčina Ruština Francouzština II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Počet učitelů celkem Kvalifikace vyučujících odborná částečná žádná Rodilí mluvčí Angličtina Němčina 2,7 2, Ruština Francouzština 1,4 1, Všichni učitelé cizích jazyků jsou proškoleni ke státní maturitě, a to pro základní i vyšší úroveň, i pro hodnocení žáků s PUP. Všichni učitelé splňují plnou kvalifikaci, pouze jedna učitelka nemá vysokoškolské vzdělání, avšak je držitelkou Certifikátů hodnocení úrovně znalosti anglického jazyka, vydaných anglickou zemí (MŠMT tyto certifikáty dosud neakceptuje). Vzhledem k tomu, že počet žáků klasifikovaných nedostatečnou z cizího jazyka 18

19 v tomto školním roce stoupl, předpokládáme, že se snížila úroveň na základních školách ve výuce cizích jazyků a zvýšila se náročnost výuky na naší škole. S druhým jazykem takové problémy žáci nemají. 12 Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Maximální snahou školy je i nadále modernizovat učebny ICT, ve všech kmenových učebnách jsou dataprojektory s promítacími plátny. Samozřejmostí je v každé učebně počítač s připojením na internet a škola využívá pro denní a dálkové studium i elektronickou třídní knihu. Všichni pedagogové byly proškoleni v základní počítačové gramotnosti, škola pořádá kurzy ECDL (pověření pedagogové jsou kvalifikováni, v každém kabinetu je počítač s připojením k síti a internetu). Počítače se využívají i v hodinách ostatních předmětů, žáci mají volný přístup o přestávkách a po vyučování do počítačových učeben, celá škola je připojena na bezdrátovou sít WIFI. Samozřejmostí je bezdrátové připojení i na Domově mládeže pro ubytované žáky a studenty. 13 Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických interních/externích pedagogických s odbornou kvalifikací Počet žáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 61/55,86 19/18,47 43/37,395 42/ ,86 II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků Do 30 let let let let Nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem z toho žen III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vyšší odborné střední základní

20 IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let Vzhledem k tomu, že ve škole nestudují žáci se zdravotním postižením, nemá škola osobní asistenty pro žáky. V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělávání (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání Český jazyk a literatura Anglický jazyk Anglická korespondence 1 1 Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Deskriptivní geometrie 6 6 Dějepis Zeměpis 6 4 Občanská nauka Ekonomika Ekonomický seminář 2 2 Matematika Matematický seminář 2 2 Účetnictví Statistika 5 5 Písemná a elektronická komunikace Právo 6 6 Finance 6 6 Praxe 16,5 13,5 Fyzika Chemie Biologie Pozemní stavitelství Geodézie 8 8 Architektura 5 5 Konstrukční cvičení Odborné kreslení

21 Stavební mechanika Inženýrské stavby 4 4 Stavební konstrukce CAD 4 4 Technické kreslení 2 2 Společenská kultura 1 1 Seminář ZSV 2 2 Psychologie 1 0 Průmyslové výtvarnictví 2 2 Seminář STA 2 2 Celkem 721,5 697,5 Personální změny ve školním roce 2011/2012 V září 2011 se vrátila jedna pracovnice z mateřské dovolené, od ledna 2012 byla v pracovní neschopnosti, nastoupila v červnu na další mateřskou dovolenou. Její zkrácený úvazek převzaly učitelky ANJ. Od nového školního roku je přijata nová kvalifikovaná pracovní síla. 14 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků (ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) Ve školním roce 2011/2012 bylo umožněno samostudium všem pedagogickým pracovníkům v době školních prázdnin žáků v rozsahu 12 dnů. Finanční náklady vynaložené na DVPP Finanční náklady na DVPP činily ve školním roce Kč ,55 (rozsah DVPP byl ovlivněn přidělenými finančními prostředky). Přehled účastníků DVPP Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů ukončeno studium UK Praha anglický jazyk pro střední školy Mgr. Suková ukončeno studium - český jazyk pro střední školy Mgr. Martínková 21

22 Vzdělávací semináře Seminář pro neschválené projekty Comenius Ing. Horáčková Seminář pro žadatele z OP VK (šablony) Ing. Horáčková Metodicko-didaktický seminář Nové přístupy a metody ve vyučování německého jazyka Mgr. Kostiuková Školení Projekt 5P Mgr. Komárková Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti Mgr. Procházka Mgr. Kühn Spisovná čeština ve školní praxi Mgr. Polterová listopad 2011 Seminář Chemie pro školy 21. století Mgr. Komárková Kurz EuroCALLC harmonogramy Ing. Segmüllerová Projekt IQ Industry Ing. Matějovičová Ing. Ksandrová Seminář nové maturity Ing. Šimáčková Ing. Rollová Hodnocení souladu ŠVP s RVP z pohledu ČŠI - setkání se zástupci středočeské ČŠI Ing. Šimáčková Seminář Účetnictví Ing. Suldovská Seminář Účetnictví Ing. Suldovská Změny v Zákoníku práce Ing. Rollová JUDr. Spurný Seminář pro učitele z ČR v Bádensko-Württembersku Mgr. Kostiuková Seminář Wiesneck, Německo Mgr. Kostiuková Seminář pro vyučující ekonomiky Klínský, Praha Ing. Horáčková Česká knižnice Mgr. Polterová leden 2012 Seminář k ústní zkoušce z ČJ Mgr. Polterová Školská legislativa aktuální změny ve školských i obecně platných právních Ing. Šimáčková předpisech, Novela zákoníku práce pí Poncarová Rozbor výsledků jarní a podzimní části maturitní zkoušky Mgr. Polterová únor 2012 Česká společnost v novodobé Evropě, osudy, vazby Mgr. Souček Prezenční seminář hodnotitel UZ NEJ Mgr. Kostiuková únor 2012 Wienerberger fórum statika, stavební fyzika, technologie Ing. Matějovičová březen 2012 Inovace výuky Ing. Šimáčková březen 2012 Seminář ŘŠ a školských zařízení Ing. Šimáčková březen 2012 Příprava a vzdělávání lektorů a hodnotitelů Ing. Šimáčková Prezenční seminář hodnotitel UZ NEJ Mgr. Kostiuková Funkční studium pro koordinátory EVVO Mgr. Komárková Mgr. Kühn ArchiCAD 15, České Budějovice Ing. Ksandrová Školení požárního preventisty Školení Cermat Ing. Brumková Funkční studium pro koordinátory EVVO Mgr. Komárková 22

23 Mgr. Kühn Seminář EU šablony Ing. Horáčková Mgr. Sekerková Ing. Müller Funkční studium pro koordinátory EVVO Mgr. Komárková Funkční studium pro koordinátory EVVO Mgr. Komárková Mgr. Kühn Seminář práce s interaktivní tabulí k učebnici NEJ Mgr. Kostiuková Funkční studium pro koordinátory EVVO Mgr. Komárková Mgr. Kühn 15 Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Exkurze sportovní akce Přednášky protidrogové akce Dobročinné akce a další akce školy Testování školní a krajská kola Akce školy Termín Kurzy, přednášky, exkurze Aktivity, sport, soutěže Adaptační kurz 1. ročníků Státní vědecká knihovna (třídy E1, Ol) NG a ČNB Praha (třída E3) Státní vědecká knihovna (třídy T1, S1) Pohár Corny, okresní přebor FOR ARCH (2. a 3. ročníky oboru STA a TL) Den jazyků CORNY, krajský přebor, Stará Boleslav Přespolní běh okresní kolo Sudoku školní kolo Dobročinné akce, divadlo,mezinárodní spolupráce Výsledky dívky - 1. místo dívky 8. místo dívky 1. místo chlapci 1. místo 23

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Předkládá Počet listů: 35

Předkládá Počet listů: 35 Předkládá Počet listů: 35 Mgr. Štefan Klíma V Mladé Boleslavi ředitel ISŠ 20. října 2014 Obsah: 1.1 Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 4 1.2 Kontakty: 4 1.3 Datum posledního zařazení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 0 9 / 2 0 10 Strana 1 (celkem 41) I. Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Výroční zpráva Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky za školní rok 2013/2014 1 Obsah: Strana: 1. Základní údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Výroční zpráva Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky za školní rok 2012/2013 1 Obsah: Strana: 1. Základní údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

Obsah: Číslo Kapitola Stránka

Obsah: Číslo Kapitola Stránka Obsah: Číslo Kapitola Stránka 1. Základní údaje o škole... 2 1.1 Název školy... 2 1.2 Kontakty... 2 1.3 Školská rada... 2 1.4 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení... 3 2.

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více