(Vyhláška č. 15/2005, 7) 1. Základní údaje o škole str. 3 ( 7, odst. 1, písm. a)) 2. Přehled obrů vzdělání str. 4 ( 7, odst. 1, písm.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Vyhláška č. 15/2005, 7) 1. Základní údaje o škole str. 3 ( 7, odst. 1, písm. a)) 2. Přehled obrů vzdělání str. 4 ( 7, odst. 1, písm."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o.

2 Obsah výroční zprávy o činnosti školy: (Vyhláška č. 15/2005, 7) 1. Základní údaje o škole str. 3 ( 7, odst. 1, písm. a)) 2. Přehled obrů vzdělání str. 4 ( 7, odst. 1, písm. b)) 3. Přehled pracovníků školy str. 5 ( 7, odst. 1, písm. c)) 4. Údaje o přijímacím řízení str. 7 ( 7, odst. 1, písm. d)) 5. Údaje o výsledcích vzdělávání studentů absolutoria str. 9 ( 7, odst. 1, písm. e)) 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str. 15 ( 7, odst. 1, písm. f)) 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str. 18 ( 7, odst. 1, písm. g)) 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI str. 28 ( 7, odst. 1, písm. h)) 9. Základní údaje o hospodaření školy str. 29 ( 7, odst. 1, písm. i)) 10. Závěr str Přílohy str. 31 2

3 1. Základní údaje o škole ( 7, odst. 1, písm. a) 1.1. Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o. Sídlo školy: Ledecká 35, Plzeň Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: IZO: Kontakty: telefonní/faxové číslo: ová adresa: www stránky: ředitelka školy: PaedDr. Ilona Mauritzová 1.3. Datum posledního zařazení do sítě škol: č.j.: 7 517/ Školská rada: předseda: MUDr. Renata Jirková místopředseda: Bc. Ivana Vrátníková členové: Veronika Bílá Iveta Vetýšková Michala Svobodová Jan Flaks 1.5. Součásti školy: Škola je čistou vyšší zdravotnickou školou a žádné součásti nemá Výčet okresů, z nichž mají trvalé bydliště studenti školy: Škola vykonává svou vzdělávací činnost s nadregionální působností. Je to zejména proto, že obory, které se zde vyučují, nabízejí školy např. pouze na 3 místech v České republice. Z toho vyplývá, že ke studiu se mohou přihlásit studenti z celé České republiky. Na školu se hlásí studenti ze všech okresů Plzeňského kraje. 3

4 2. Přehled oborů vzdělání ( 7, odst. 1, písm. b) 2.1 Diplomovaný zdravotnický záchranář (denní i dálkové studium) Diplomovaný zubní technik Diplomovaný asistent hygienické služby Sociální práce (denní i dálkové studium) 2.2. Počet tříd a studentů Obor Počet tříd Počty studentů k forma studia Diplomovaný zdravotnický záchranář 1. roč VOS-DEN Diplomovaný zdravotnický záchranář 1. roč VOS-DÁL Diplomovaný zubní technik 1. roč VOS-DEN Sociální práce 1. roč VOS-DEN Sociální práce 1. roč VOS-DÁL Diplomovaný zdravotnický záchranář 2. roč VOS-DEN Diplomovaný zdravotnický záchranář 2. roč VOS-DÁL Diplomovaný zubní technik 2. roč VOS-DEN Sociální práce 2. roč VOS-DEN Sociální práce 2. roč VOS-DÁL Diplomovaný zdravotnický záchranář 3. roč VOS-DEN Diplomovaný zdravotnický záchranář 3. roč. 1 9 VOS-DÁL Diplomovaný zubní technik 3. roč VOS-DEN *Diplomovaný asistent hygienické služby 3. roč VOS-DEN Celkem * Diplomovaný asistent hygienické služby je 2,5 leté studium. 4

5 3.1. Pracovníci školy 3. Přehled pracovníků školy ( 7, odst. 1, písm. c) Počet všech pracovníků Počet pedagogických pracovníků Průměrný počet studentů na 1 pracovníka Průměrný počet studentů na 1 pedagogického pracovníka 2006/ / / / ,8 Poř. číslo Jméno, příjmení, titul Délka praxe Funkční zařazení Absolventi školy Aprobace Prac. úvazek 1. Ilona Mauritzová, PaedDr. 23 ředitelka školy VŠ PedF. TV ON 1,0 2. Renata Jirková, MUDr. 15 zástupkyně ředitel. LF UK --- 1,0 3. Markéta Ryšková, Mgr. 6 učitelka VŠ PedF. ČJ NJ 1,0 4. Ivana Vrátníková, Bc. 20 učitelka FSE - UJEP --- 1,0 5. David Rožmberský, Mgr. 6 učitel FHS, ZČU --- 1,0 6. Simona Bejvlová, Mgr. 6 učitelka FHS - ZČU Psychologie a rodin. výchova 7. Daniela Průchová, Mgr. 10 učitelka VŠ PedF. D AJ 1,0 8. Alena Pistulková, Bc. 8 učitelka VŠ PedF. ošetřovatelství 1,0 9. Helena Layerová 12 učitelka SZŠ Všeobecná sestra 10. Denisa Krbcová 8 učitelka SZŠ atestace 1,0 11. Jana Vítková 29 učitelka SZŠ atestace 1,0 12. Iveta Vetýšková 20 učitelka SZŠ atestace 0, Radislava Marková 27 učitelka SZŠ atestace 1,0 14. Rudolf Vojtuš, Ing. 11 Učitel, ICT koordinátor 1,0 1,0 EF Zpč. Univ ,5 15. Gabriela Smrčková 13 personální odd. SOŠ --- 1,0 16. Drahomila Mauritzová 62 účetní SOŠ --- 0,5 17. Veronika Bílá 11 sekretářka SOŠ --- 1,0 18. Věra Hodková 33 prac. stud. odd. SOŠ --- 1,0 19. Irena Prýcová 15 knihovna SOŠ --- 1,0 20. Antonín Pajdar 48 vrátný SOŠ --- 1,0 21. Melánie Žižková 50 vrátná SOŠ --- 0,5 5

6 Většinu pedagogických pracovníků školy tvoří externí vyučující, což je dáno skladbou předmětů učebního plánu jednotlivých studijních oborů. Na zdravotnické škole není možné mít interního vyučujícího pro medicínské obory tj. lékaře. Škola ročně uzavírá celkem: a) dohod o provedení práce: 176 b) vedlejších pracovních poměrů: 35 (dohod o pracovní činnosti) 3.2. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Při schvalování studijních oborů pro zařazení do sítě škol musí škola předkládat personální zabezpečení studijního oboru, který pak MŠMT ČR schvaluje. A proto tak, jako v letech minulých, i ve školním roce 2006/2007 nebyla žádná výuka vedená odborně nezpůsobilým učitelem. Jediným problémem, který škola má, je u některých lékařů a zdravotnických pracovníků absence pedagogického vzdělání. To je však celorepublikový problém. Všichni tito odborníci, kteří ve velké míře vyučují i na LF UK a jiných vysokých školách, jsou ve výuce neklinických a klinických předmětů nenahraditelní a zajišťují vysokou kvalitu přípravy studentů na vyšších zdravotnických školách. Škola tento problém řeší vlastním proškolením v rozsahu 3 dnů pedagogického minima pro potřeby vyšších škol. U interních odborných učitelů došlo v roce 2006/2007 k získání pedagogického minima, které absolvovali v Krajském pedagogickém centru v Plzni a úspěšně složili závěrečnou zkoušku. 6

7 4. Údaje o přijímacím řízení ( 7, odst. 1, písm. d) 4.1. Přijímací řízení studentů do 1. ročníků pro školní rok 2006/2007 Počet přihlášených studentů Počet přijatých studentů celkem Přijímací řízení studentů do 1. ročníků pro školní rok 2006/2007 dle oborů Kód oboru Obor Počet přihlášených studentů celkem 1.kolo př.zk. 2.kolo př.zk. Počet přijatých studentů celkem k Počet odvolání proti nepřijetí Počet tříd N/002 Diplomovaný zubní technik N/ N/ N/002 Diplomovaný zdravotnický záchranář (denní studium) Diplomovaný zdravotnický záchranář (dálkové studium) Sociální práce (denní studium) N/002 Sociální práce (dálkové studium) Diplomovaný zubní technik přihlášeno účastnilo se přijato nepřijato 7

8 Diplomovaný zdravotnický záchranář - denní studium přihlášeno účastnilo se přijato nepřijato Diplomovaný zdravotnický záchranář - dálkové studium přihlášeno účastnilo se přijato nepřijato Sociální práce - denní studium přihlášeno účastnilo se přijato nepřijato Sociální práce - dálkové studium přihlášeno účastnilo se přijato nepřijato 8

9 5.1. Výsledky absolutorií 5. Údaje o výsledcích vzdělávání studentů ( 7, odst. 1, písm. d) Absolutorium na VOŠ 2006/2007 Obor Diplomovaný asistent hygienické služby ABS leden 2007 Diplomovaný asistent hygienické služby ABS červen 2007 Diplomovaný zubní technik Diplomovaný zdravotnický záchranář (denní studium) Diplomovaný zdravotnický záchranář (dálkové studium) Počet studentů k ABS Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Počet opakujících absolutorium počet % počet % počet % počet % Odklad ABS % 8 44% 2 12% 2 12% % 3 75% 0 0% 0 0% % 5 28% 0 0% 0 0% % 6 46% 1 8% 1 8% % 2 33% 0 0% 0 0% 0 Absolutorium se konalo na naší škole v těchto termínech: DAHS ledna 2007 DAHS 6. června 2007 DZT června 2007 DZZ června 2007 DDZZ 5. června 2007 Před konáním absolutorií proběhly dle oborů přípravné porady všech stálých členů komisí. Přátelská atmosféra a vysoká připravenost všech měla velký podíl na hladkém průběhu absolutorií. Dne 26. ledna 2007 a 12. června 2007 byli studenti naší školy v obřadní síni Plzeňské radnice města Plzně slavnostně vyřazeni. Za přítomnosti přátel a rodičů studentů, zástupců lékařů, odborníků a vedoucích učitelů skupin byly předány dárky nejlepším studentům školy. Všem studentům byla předána vysvědčení o absolutoriu a diplomy s udělenými tituly. 9

10 HODNOCENÍ ABSOLUTORIA STUDIJNÍHO OBORU N/005 DIPLOMOVANÝ ASISTENT HYGIENICKÉ SLUŽBY ledna 2007 Obhajoba absolventských prací výborně velmi dobře dobře návrh vedoucího práce návrh oponenta výsledek u ABS Výsledky zkoušky z teoretických odborných předmětů výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a Výsledky z cizího jazyka výborně velmi dobře dobře Celkové hodnocení absolutoria prospěl/a s vyznamenáním prospěl/a neprospěl/a 10

11 HODNOCENÍ ABSOLUTORIA STUDIJNÍHO OBORU N/002 DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK června 2007 Obhajoba absolventských prací výborně velmi dobře dobře návrh vedoucího práce návrh oponenta výsledek u ABS Výsledky zkoušky z teoretických odborných předmětů Výsledky z cizího jazyka Celkové hodnocení absolutoria 11

12 HODNOCENÍ ABSOLUTORIA STUDIJNÍHO OBORU N/004 DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ - denní studium června 2007 Obhajoba absolventských prací Výsledky zkoušky z teoretických odborných předmětů Výsledky z cizího jazyka Celkové hodnocení absolutoria 12

13 HODNOCENÍ ABSOLUTORIA STUDIJNÍHO OBORU N/004 DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ - dálkové studium 5. června 2007 Obhajoba absolventských prací Výsledky zkoušky z teoretických odborných předmětů Výsledky z cizího jazyka Celkové hodnocení absolutoria 13

14 5.2. Chování a docházka studentů Chování studentů není na VOŠ klasifikováno Hodnocení výsledků výchovného poradenství Výchovné poradenství není na VOŠ zavedeno. Každá třída má u nás na škole svého vedoucího učitele skupiny ročníku a mluvčího třídy z řad studentů. Vedoucí učitelé skupiny mají pravidelné schůzky se studenty a řeší problémy třídy jako takové. Zároveň má každý vedoucí učitel skupiny vypsané své konzultační hodiny. Těch mohou studenti využívat k řešení svých osobních problémů Schůzky studentské rady Jsou organizovány pravidelně 1x za měsíc ředitelkou školy. Zde se řeší různé problémy školy, studenti vznáší podnětné návrhy pro zlepšení práce celé školy. Zároveň se zde plánují celoškolské akce jako jsou např. Hry školy, ples, mimoškolní akce Poradenství studijního oddělení Od školního roku 1999/2000 bylo zřízeno studijní oddělení. Zde se mimo jiné shromažďují nabídky pracovních míst od různých zdravotnických zařízení z celé ČR. Jsou zde k dispozici informace o studiu na VŠ v naší republice. Tuto službu studentům poskytujeme za účelem jejich další orientace po ukončení studia. Zároveň poskytujeme informace žákům SŠ a jejich rodičům o možnostech studia u nás Spolupráce s rodiči Vzhledem k tomu, že u nás na škole studují studenti, kteří jsou plnoletí a nesou za sebe již plnou odpovědnost, spolupráce s rodiči se od SŠ liší. Škola je povinna dodržovat zákon na ochranu osobních dat, studenti jsou plnoletí. Rodiče jsou kontaktováni ředitelkou školy nebo vedoucím učitelem skupiny na základě vážných problémů studenta ve škole a nebo v případě řešení studijních problémů spojených se zdravotním stavem studenta Protidrogová koncepce školy Vzhledem k tomu, že jsme zdravotnickou školou, je součástí některých předmětů přímo protidrogová problematika. Navazujeme tak na znalosti žáků o drogách ze SŠ a navíc je učíme, jak je v sociální oblasti a oblasti zdravotnictví zajištěna péče o drogově závislé, jak oni sami se mohou do této oblasti zapojit a přispět svou profesní prací. Zároveň jsou pořádané pravidelné besedy se studenty o drogách. Pravidelně se otázkou prevence drog zabýváme na schůzkách studentské rady. Ve zdravotnických a sociálních zařízeních nám velmi pomáhají externí vyučující, neboť zde se naši studenti dostávají zcela běžně do kontaktu s různými léky, ale i drogově závislými (př. Odborná praxe v K centru v Plzni). Tato okolnost je vždy zdůrazňována na velkých pedagogických poradách školy. Na naší škole doposud naštěstí problémy s drogami nebyly. 14

15 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( 7, odst. 1, písm. f) Téma Vzdělávací instituce Časový rozvrh Účastník Zdravotnická záchranná služba Hlavního města Prahy exkurze ZZS Hl. m. Praha Bc. Alena Pistulková Helena Layerová Veletrh Pragodent Praha Výstaviště Holešovice Jana Vítková Markéta Volrábová Radoslava Marková Iveta Vetýšková Mimořádné školení Licí pryskyřice pro zhotovování stomatologických protéz Firma Krbec Denstam Plzeň Jana Vítková Markéta Volrábová Radoslava Marková Iveta Vetýšková Mimořádné školení Metalokeramika školitel: Robert Zubák VOŠZ Dr. I. Mauritzové, s.r.o. Plzeň Jana Vítková Markéta Volrábová Radoslava Marková Iveta Vetýšková Efektivní komunikace a asertivita v komunikaci Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň MUDr. Renata Jirková Základy marketingu a PR Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň MUDr. Renata Jirková Umění prezentace, jak přesvědčit lidi Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň MUDr. Renata Jirková Použití moderní multimediální techniky při školení Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň MUDr. Renata Jirková Pražské zubotechnické dny II. - školení na snímatelné náhrady Top Hotel Praha Jana Vítková Markéta Volrábová Radoslava Marková Iveta Vetýšková Projektové řízení Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň MUDr. Renata Jirková Etika v obchodě a podnikání Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň MUDr. Renata Jirková 15

16 Vedení a řízení lidí Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň MUDr. Renata Jirková Problematika evropské integrace Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň MUDr. Renata Jirková Dům světla Praha - exkurze Praha Bc. Ivana Vrátníková Vazební věznice Památník Pankrác - exkurze Praha Bc. Ivana Vrátníková Non Handicap 2007 Praha Mgr. David Rožmberský Trvale udržitelný rozvoj v oblasti přírodní, sociální a ekonomické Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň MUDr. Renata Jirková Enviromentální minimum Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň MUDr. Renata Jirková Gaudent Sanitária Praha Markéta Volrábová Radoslava Marková Iveta Vetýšková elerningový kurz Úvod do FrontPage 2003 Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň Květen 2007 MUDr. Renata Jirková 16

17 ABS - předseda VOŠZ Bílá Vločka České Budějovice MUDr. Renata Jirková Školení licí techniky Gaudent Sanitaria F. Gaudent Sanitárka České Budějovice Iveta Vetýšková Markéta Volrábová Radislava Marková Studijní pobyt školení Hilzingen - SRN Radialava Marková Odborný seminář k problematice evropských sociálních fondů: Podpora projektů a obcí z fondů EU Jak na to MBK Consulting, s.r.o. Praha PaedDr. Ilona Mauritzová Seminář ředitelů SZŠ a VZŠ Praha PaedDr. Ilona Mauritzová Management ve zdravotnictví Plzeň PaedDr. Ilona Mauritzová Násilí ve zdravotnictví Plzeň PaedDr. Ilona Mauritzová Tvorba národního kurikula pro Všeobecné sestry MZ ČR Praha PaedDr. Ilona Mauritzová 17

18 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy ( 7, odst. 1, písm. g) A. Aktivity studentů 1) Diplomovaný zubní technik a) V říjnu 2006 uspořádali studenti 1. ročníku oboru Diplomovaný zubní technik Vánoční sbírku krmení a potřeb pro psí útulek v Plzni na Valše. V prosinci 2006 pak kompletní sbírku v hodnotě 4.550,- Kč předali pracovníkům psího útulku a adoptovali jednoho ze psů, se kterým chodí na procházku. b) Ve dnech proběhla v Praze na výstavišti v Holešovicích dentální výstava Pragodent. Studenti všech ročníků oboru Diplomovaný zubní technik se jí jako každý rok zúčastnili a to již první den. Seznámili se s materiály a technologiemi, které běžně nejsou v zubních laboratořích k vidění. Měli možnost si zakoupit i některé pracovní nástroje dle svého výběru. V rámci Pragodent probíhala jako každoročně Soutěž zubních techniků studentů. Naši školu reprezentovala studentka 3. ročníku Irena Eretová a umístila se na 4. místě ve velmi vyrovnané konkurenci prvních pěti hodnocených. c) Dne proběhlo na naší škole mimořádné školení Licí pryskyřice pro zhotovování stomatologických protéz, které uspořádala firma Krbec Denstam. Školení se zúčastnili studenti 2. a 3. ročníků oboru Diplomovaný zubní technik. Hodinová přednáška byla velmi názorně doplněna diapozitivy a vzhledem k již probranému učivu byla studenty přijata se značným zájmem a pozorností. d) Po loňském úspěchu uspořádali studenti 2. ročníku Mikulášskou nadílku pro děti hospitalizované ve Fakultní nemocnici v Plzni na dětském oddělení. Studenti 3. ročníků byli opět požádáni ředitelem Porche Plzeň o zopakování loňské úspěšné Mikulášské nadílky a studenti této prosbě velmi rádi vyhověli. 18

19 2) Diplomovaný zdravotnický záchranář a) Ve dnech byl pověřen student 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář Antonín Kugler, aby zastal funkci zdravotníka na sportovně-turistickém kurzu v Železné Rudě, který pořádala Střední odborná škola prof. Švejcara v Plzni. Jeho úkolem bylo zajišťovat zdravotní ošetření jak studentů tak i pedagogického dozoru. V průběhu kurzu bylo zapotřebí ošetřit pouze poranění ve formě uvolněných vazů a nejzávažnější poranění bylo podvrtnutí kotníku. Největším problémem se ukázala únava studentů gymnázia, kteří neměli fyzické dispozice ke každodenním výletům po šumavském pohoří. b) V říjnu 2006 uspořádali studenti oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář 2. ročník školení první pomoci pro žáky 31. ZŠ v Plzni. Zřízena byla 3 stanoviště věnující se krvácení, zlomeninám a resuscitaci. Žáci byli seznámeni se základními pravidly ošetření zranění jako jsou otevřené a zavřené zlomeniny, tepenné a žilní krvácení, pády z výšek, s podezřením na poranění páteře a s postupem při resuscitaci. c) Před podzimními prázdninami v říjnu 2006 uspořádali studenti 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář prezentaci první pomoci pro žáky 1. stupně ZŠ v Chlumčanech. Celá prezentace byla zpestřena praktickými ukázkami, kdy si žáci mohli vyzkoušet některé obvazové, fixační nebo transportní techniky. Prezentace měla velký úspěch nejen u žáků, ale i u vedení školy, které projevilo zájem o účast našich studentů i v příštím školním roce. d) Dne 17. a se studenti 3. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář zúčastnili akce Hrou proti AIDS. Akce trvala téměř celý den. Studenti moderátoři byli rozděleni do skupinek a na svých stanovištích podávali veřejnosti informace o HIV, jak se chránit, jak zacházet s kondomem, o formách přenosu atd. Na příští akci by chtěli předat zkušenosti a vědomosti dalším studentům naší školy, jelikož tento rok jsou v posledním ročníku, aby v jejich akcích pokračovali. e) V listopadu 2006 se konala akce Den první pomoci v 63. MŠ. Akce měla 2 části: 1 Přednáška a ukázky našich studentů (ošetřování popáleni, ošetření zlomenin, zastavení krvácení, resuscitace, vyproštění zraněné osoby), 2 Hranou formou zapojení rodičů a dětí do ošetřování poranění (správné umístění orgánů, prevence špatného životního stylu). f) Dne uskutečnili studenti 1. a 2. ročníků oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář zábavnou přednášku o první pomoci pro děti ze 78. MŠ v Plzni. Studenti sehráli scénku, která obsahovala chyby při ošetření dítěte, kterého srazilo auto při hře s míčem na silnice a poté se dětí ptali na 19

20 jejich názor a co bylo podle nich špatně a proč. Každou správnou odpověď nebo trefná reakce byla odměněna sladkostí nebo omalovánkami s lékařskými motivy. Dále byly děti poučeni jak se v určitých situacích zachovat a také se učily telefonní čísla na policii, hasiče, záchrannou službu a linku 112. Studenti byli velmi mile překvapeni, jaké měly děti znalosti a zkušenosti. g) V březnu 2007 se studenti 1. a 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář zúčastnili školení první pomoci na Sportovním gymnáziu v Plzni. Účelem školení bylo seznámit studenty gymnázia se základy a postupy při poskytování první pomoci. Zřízena byla 3 stanoviště věnující se krvácení, zlomeninám a resuscitaci. Studenti si pak mohli i prakticky vyzkoušet na figuríně postupy základního ošetření a stabilizovanou polohu. h) Dne studenti 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář spolu se studenty Vysoké školy v Plzni oboru Fyzioterapie provedli školení pro Sdružení slepých a slabozrakých lidí. Studenti se snažili naučit děti s postižením zraku základy resuscitace a stabilizovanou polohu. Tato snaha se shledala s kladnou odezvou. Děti i přes své postižení byly velmi pozorné a velmi šikovné. K dispozici byla figurína, na které bylo možno si vyzkoušet umělé dýchání a masáž srdce. i) V dubnu 2007 se studenti oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář zúčastnili akce první pomoci na 4. ZŠ v Plzni. Opět zde byla 3 stanoviště, na kterých byli žáci seznámeni s neodkladnou resuscitací, rozpoznávali krvácení a učili se jak jej ošetřit, vyzkoušeli si práci s dlahami a podívali se i jak záchranáři pracují s vakuovými dlahami. Celá akce trvala celé dopoledne a vystřídalo se na ní téměř 100 žáků. 20

21 3) Diplomovaný asistent hygienické služby a) Dne se konal v Měšťanské besedě v Plzni koncert s výtěžkem pro slabozraké a zrakově postižené. Studenti 3. ročníku oboru Diplomovaný asistent hygienické služby uspořádali sbírku, na kterou přispěli studenti všech ročníků a oborů školy. Koncertu se zúčastnila i ředitelka školy PaedDr. Ilona Mauritzová a vedoucí učitelka skupiny Mgr. Markéta Ryšková. b) V říjnu 2006 se studenti 3. ročníku oboru Diplomovaný asistent hygienické služby zúčastnili prezentace firmy 3M. Prezentace byla zaměřená na ochranné pomůcky a bezpečnost práce se zaměřením na respirační trakt. Tato prezentace se konala v rámci předmětu Hygiena práce. Studenti poznali spoustu moderních respirátorů, ochranných filtrů a krytů této firmy a mohli si je i vyzkoušet. c) V rámci rozvoje praktických poznatků z předmětu Hygiena práce a Hygiena obecná a komunální navštívili dne studenti oboru Diplomovaný asistent hygienické služby automobilku v Mladé Boleslavi a Vodovod Káraný. Obě exkurze byly pro studenty velkým přínosem. d) V listopadu 2006 absolvovali studenti v rámci předmětu Hygiena práce exkurzi v Plzeňském podniku Slévárny Vlček (bývalé MOVO). Studenti zde shlédli téměř veškeré provozy, které se v podniku nacházejí a byly jim představeny odlitky, které tato firma vyrábí. e) Jako loni tak i letos v prosinci se studenti oboru Diplomovaný asistent hygienické služby zapojili do akce Červená stužka aneb Den boje proti AIDS. f) Vybraní studenti oboru Diplomovaný asistent hygienické služby se podíleli ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Plzni na preventivně výchovné akci Hrou proti AIDS, která je organizována pro různé školy v Plzni, například pro Gymnázium L. Pika nebo Masarykovo gymnázium v Plzni. Dle slov MUDr. Daniely Fránové ze Zdravotního ústavu byli studenti výborní a uměli skvěle navázat kontakt se žáky a studenty, pro něž byla akce organizována. 21

22 4) Sociální práce a) V září 2006 studenti 1. ročníku oboru Sociální práce navštívili Regionální dobrovolnické centrum Totem v Plzni, byla to první instituce, kterou navštívili v bloku seznamování se s místy, kam budou studenti chodit během svého studia na praxi. Dozvěděli se, že RDC Totem zajišťuje komplexní řízení dobrovolnické činnosti pro plzeňský region a také rozvíjí spolupráci s neziskovými organizacemi plzeňského regionu a pomáhá při vytváření podmínek v neziskových organizacích pro organizovanou a metodicky vedenou spolupráci s dobrovolníky. b) navštívila studentka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni studenty 1. ročníku oboru Sociální práce, aby s nimi vedla besedu o projektu Zkusme to. Tento projekt vznikl v roce 2003 za spolupráce nestátní neziskové organizace Sdružení pro pomoc mentálně postižených a fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Cílem tohoto projektu je umožnit dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením věnovat se koníčkům a jiným volnočasovým aktivitám směřujícím k zachování plnohodnotného života a k sociálnímu začlenění. c) V září 2006 měli studenti 1. ročníku oboru Sociální práce možnost absolvovat exkurzi do Salesiánského střediska mládeže v Plzni Lobzy. Je to příjemné prostředí, kde mohou děti a mládež využít hřiště na různé míčové hry, mohou navštěvovat kroužky keramiky, cizích jazyků. Ve středisku se také nachází Klub vzducholoď, Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině, klub Balón. Návštěva a možnost praxe bude pro studenty velkým přínosem, neboť se zde mohou naučit jak jednat s dětmi, jak jim zpříjemnit volný čas, jak správně motivovat a rozvíjet jejich osobnost. d) V listopadu 2006 se studenti 1. i 2. ročníku oboru Sociální práce zúčastnili besedy s názvem Žijí vedle nás, který byl součástí projektu Rodina od vedle. Cílem tohoto projektu je boj proti předsudkům a xenofobii nás Čechů proti cizincům z celého světa, kteří v naší republice žijí. Zástupkyně organizace studenty seznámila s mongolskou ženou, která jim vyprávěla svůj příběh, jak se do Čech dostala a jak dnes žije. Vyprávěla o tradicích a historii své země a názorně ukázala oblečení, které se v její zemi nosí. e) Studenti oboru Sociální práce chodí na praxi do Dětského domova Domino v Plzni na Skvrňanech. V prosinci 2006 požádala ředitelka dětského domova studenty, zda by nepomohli uspořádat sbírku peněz na nákup dárku pro děti ve spolupráci s Obchodním domem Tesco. Studenti rádi souhlasili a od pracovníků obchodního domu dostali záložky, které pak v místě obchodního domu prodávali za 50,-Kč kus. Do zapečetěné pokladny vybírali peníze za zakoupení záložky, aby pak vybranou finanční částku předali a ta byla použita na nákup dárků k Vánocům pro děti. 22

23 f) V prosinci 2006 se studenti 1. i 2. ročníků zúčastnili v plzeňském divadle Alfa didaktické klauniády na motivy románu Miguela Servantese Saavedry uchopené dle vzoru Jana Ámose Komenského. Svéráznému zpracování osudů Dona Quijota a věrného služebníka Sancho Panzy nechyběl humor, nadsázka, fantazie ani mystifikace a studenti se velmi dobře bavili. g) 2. ročník oboru Sociální práce se v září 2006 zúčastnil exkurze v Psychiatrické léčebně v Dobřanech. Spolu se sociální pracovnicí studenti prošli celý areál léčebny, ukázala jim, kde sídlí jednotlivá oddělení, park, kostel, prádelnu, kuchyň, chráněnou dílnu a dokonce si směli prohlédnout i dvě gerontologická oddělení. Popovídali si s pacienty, kteří jsou v léčebně hospitalizováni. Celá exkurze trvala asi čtyři hodiny a studentům, dle jejich slov, se velmi líbila. h) V září 2006 též studenti 2. ročníku oboru Sociální práce navštívili Středisko ranné péče v Plzni. V tomto středisku se starají hlavně o malé, různě postižené děti a jejich rodiče, kterým pomáhají jak s vývojem dětí tak s řešením obyčejných problémů. Také zprostředkovávají kontakt mezi rodiči stejně postižených dětí, aby si mohli promluvit o stejných problémech svých dětí a jejich možném řešení. Při exkurzi se studenti dozvěděli také něco o financování této organizace, jelikož je to organizace nezisková a starostech se sháněním finančních prostředků a grantů na jejich provoz. i) V listopadu 2006 se studenti 2. ročníku oboru Sociální práce zúčastnili exkurze v K Centu nestátním a neziskovém ambulantním nízkoprahovém zařízení pro lidi ohrožené drogou, s drogovými problémy a na droze závislými. Byli seznámeni s drogami, činností této organizace, jací klienti káčko navštěvují a co jim může organizace poskytnout. Také byli seznámeni s první pomocí při poranění o jehlu, s terénním programem, s financováním této organizace a dalšími zajímavostmi. Pro studenty byla tato exkurze velmi zajímavá a poučná. j) Před Vánocemi uspořádali studenti sbírku školních a výtvarných potřeb pro děti z Dětského domova Domino. Vše pak zabalili do veliké krabice a polepili vánočním papírem. Studenti byli pozvaní na Vánoční besídku, na kterou se přijel podívat i herec a moderátor Tomáš Matonoha s Lucií Benešovou. Děti měly připravený pestrý program zpívaly a tancovaly, provedly studenty po dětském domově. Po rozbalení dárku byly děti nadšené z dárků a naši studenti byli šťastní, že udělali dobrý skutek. k) V lednu 2007 byla zahájena Evropským fórem zdravotně postižených kampaň 1 milion 4 disibility. Studenti 1. ročníku oboru Sociální práce se zapojili do organizace. Cílem kampaně je shromáždit milion podpisů občanů, který je potřebný k předložení iniciativy Evropské komisi a parlamentu. Iniciativa se týká možnosti předložit návrh Evropské směrnici pro zdravotně postižené, která by zajišťovala rovná práva všem občanům EU i zdravotně postiženým. 23

24 l) Dne se studenti 1. ročníku oboru Sociální práce zúčastnili exkurze v Domě slunce v Praze. Při besedě a prohlídce dostali studenti vyčerpávající informace a byly jim zodpovězeny všechny kladené zvídavé dotazy. Dále studenti v tentýž den navštívili Vazební věznici a Památník na Pankráci. Návštěvou tohoto muzea byli studenti nadšeni a vše co zde zhlédli se jim, dle jejich slov, hluboce vrylo do paměti. 5) Studenti všech oborů a) Jako loni tak i letos v prosinci se studenti všech oborů a ročníků aktivně zapojili do akce Červená stužka aneb Den boje proti AIDS. Naši studenti vybrali částku 4.060,- Kč. V lednu 2007 škola obdržela děkovný dopis od Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a celkové hodnocení této akce, kde je mimo jiné i vyčíslen hrubý výtěžek sbírky za prodej stužek a ten dělal k ,34 Kč. b) Studenti všech ročníků a oborů se aktivně zapojili do sbírky pro psí útulek v Plzni na Valše, kterou uspořádali studenti 1. ročníku oboru Diplomovaný zubní technik. Další vzdělávání studentů exkurze Všechny exkurze studentů za zimní a letní výukové období 2006/2007 jsou zpracovány do následujících tabulek. 24

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Křižíkova Křižíkova 1916, Sokolov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Křižíkova Křižíkova 1916, Sokolov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 Křižíkova 1916, 356 05 Sokolov Identifikátor školy: 600 072 843 Termín konání inspekce: 24. a 26. dubna

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

1. Základní údaje o škole str. 3 ( 7, odst. 1, písm. a)) 2. Přehled oborů vzdělání str. 4 ( 7, odst. 1, písm. b))

1. Základní údaje o škole str. 3 ( 7, odst. 1, písm. a)) 2. Přehled oborů vzdělání str. 4 ( 7, odst. 1, písm. b)) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o. Obsah výroční zprávy o činnosti školy: (Vyhláška č. 15/2005, 7) 1. Základní údaje o škole str.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Vyšší dopravní akademie, Česká Třebová, Habrmanova 1540 Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Identifikátor: 600 013 162 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři

Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři Příloha č. 6 k vyhlášce č. /2015 Sb. Vzory tiskopisů podle 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři 6.1 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři - 4 str. 6.2 Vysvědčení

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Sportovní gymnázium a Gymnázium Kladno Plzeňská 3103 Plzeňská ul. č. 3103 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 171 728 Zřizovatel:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013 OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové ABSOLUTORIUM ve školním roce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Kpt. Jasioka 57/685, 735 64 Havířov-Prostřední

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-72/08-09 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6. Žerotínovo náměstí 6, Brno. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6. Žerotínovo náměstí 6, Brno. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6 Žerotínovo náměstí 6, 602 00 Brno Identifikátor: 600 020 690 Termín konání inspekce:

Více

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 223/2005 Sb. Příloha č. 8 k vyhlášce č. 223/2005 Sb. Vzory tiskopisů podle 1 odst. 3 písm. c) Vysvědčení o absolutoriu, diplom o absolutoriu v konzervatoři a vysvědčení o maturitní zkoušce žáků, kteří měli řádně ukončit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více