(Vyhláška č. 15/2005, 7) 1. Základní údaje o škole str. 3 ( 7, odst. 1, písm. a)) 2. Přehled obrů vzdělání str. 4 ( 7, odst. 1, písm.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Vyhláška č. 15/2005, 7) 1. Základní údaje o škole str. 3 ( 7, odst. 1, písm. a)) 2. Přehled obrů vzdělání str. 4 ( 7, odst. 1, písm."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o.

2 Obsah výroční zprávy o činnosti školy: (Vyhláška č. 15/2005, 7) 1. Základní údaje o škole str. 3 ( 7, odst. 1, písm. a)) 2. Přehled obrů vzdělání str. 4 ( 7, odst. 1, písm. b)) 3. Přehled pracovníků školy str. 5 ( 7, odst. 1, písm. c)) 4. Údaje o přijímacím řízení str. 7 ( 7, odst. 1, písm. d)) 5. Údaje o výsledcích vzdělávání studentů absolutoria str. 9 ( 7, odst. 1, písm. e)) 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str. 15 ( 7, odst. 1, písm. f)) 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str. 18 ( 7, odst. 1, písm. g)) 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI str. 28 ( 7, odst. 1, písm. h)) 9. Základní údaje o hospodaření školy str. 29 ( 7, odst. 1, písm. i)) 10. Závěr str Přílohy str. 31 2

3 1. Základní údaje o škole ( 7, odst. 1, písm. a) 1.1. Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o. Sídlo školy: Ledecká 35, Plzeň Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: IZO: Kontakty: telefonní/faxové číslo: ová adresa: www stránky: ředitelka školy: PaedDr. Ilona Mauritzová 1.3. Datum posledního zařazení do sítě škol: č.j.: 7 517/ Školská rada: předseda: MUDr. Renata Jirková místopředseda: Bc. Ivana Vrátníková členové: Veronika Bílá Iveta Vetýšková Michala Svobodová Jan Flaks 1.5. Součásti školy: Škola je čistou vyšší zdravotnickou školou a žádné součásti nemá Výčet okresů, z nichž mají trvalé bydliště studenti školy: Škola vykonává svou vzdělávací činnost s nadregionální působností. Je to zejména proto, že obory, které se zde vyučují, nabízejí školy např. pouze na 3 místech v České republice. Z toho vyplývá, že ke studiu se mohou přihlásit studenti z celé České republiky. Na školu se hlásí studenti ze všech okresů Plzeňského kraje. 3

4 2. Přehled oborů vzdělání ( 7, odst. 1, písm. b) 2.1 Diplomovaný zdravotnický záchranář (denní i dálkové studium) Diplomovaný zubní technik Diplomovaný asistent hygienické služby Sociální práce (denní i dálkové studium) 2.2. Počet tříd a studentů Obor Počet tříd Počty studentů k forma studia Diplomovaný zdravotnický záchranář 1. roč VOS-DEN Diplomovaný zdravotnický záchranář 1. roč VOS-DÁL Diplomovaný zubní technik 1. roč VOS-DEN Sociální práce 1. roč VOS-DEN Sociální práce 1. roč VOS-DÁL Diplomovaný zdravotnický záchranář 2. roč VOS-DEN Diplomovaný zdravotnický záchranář 2. roč VOS-DÁL Diplomovaný zubní technik 2. roč VOS-DEN Sociální práce 2. roč VOS-DEN Sociální práce 2. roč VOS-DÁL Diplomovaný zdravotnický záchranář 3. roč VOS-DEN Diplomovaný zdravotnický záchranář 3. roč. 1 9 VOS-DÁL Diplomovaný zubní technik 3. roč VOS-DEN *Diplomovaný asistent hygienické služby 3. roč VOS-DEN Celkem * Diplomovaný asistent hygienické služby je 2,5 leté studium. 4

5 3.1. Pracovníci školy 3. Přehled pracovníků školy ( 7, odst. 1, písm. c) Počet všech pracovníků Počet pedagogických pracovníků Průměrný počet studentů na 1 pracovníka Průměrný počet studentů na 1 pedagogického pracovníka 2006/ / / / ,8 Poř. číslo Jméno, příjmení, titul Délka praxe Funkční zařazení Absolventi školy Aprobace Prac. úvazek 1. Ilona Mauritzová, PaedDr. 23 ředitelka školy VŠ PedF. TV ON 1,0 2. Renata Jirková, MUDr. 15 zástupkyně ředitel. LF UK --- 1,0 3. Markéta Ryšková, Mgr. 6 učitelka VŠ PedF. ČJ NJ 1,0 4. Ivana Vrátníková, Bc. 20 učitelka FSE - UJEP --- 1,0 5. David Rožmberský, Mgr. 6 učitel FHS, ZČU --- 1,0 6. Simona Bejvlová, Mgr. 6 učitelka FHS - ZČU Psychologie a rodin. výchova 7. Daniela Průchová, Mgr. 10 učitelka VŠ PedF. D AJ 1,0 8. Alena Pistulková, Bc. 8 učitelka VŠ PedF. ošetřovatelství 1,0 9. Helena Layerová 12 učitelka SZŠ Všeobecná sestra 10. Denisa Krbcová 8 učitelka SZŠ atestace 1,0 11. Jana Vítková 29 učitelka SZŠ atestace 1,0 12. Iveta Vetýšková 20 učitelka SZŠ atestace 0, Radislava Marková 27 učitelka SZŠ atestace 1,0 14. Rudolf Vojtuš, Ing. 11 Učitel, ICT koordinátor 1,0 1,0 EF Zpč. Univ ,5 15. Gabriela Smrčková 13 personální odd. SOŠ --- 1,0 16. Drahomila Mauritzová 62 účetní SOŠ --- 0,5 17. Veronika Bílá 11 sekretářka SOŠ --- 1,0 18. Věra Hodková 33 prac. stud. odd. SOŠ --- 1,0 19. Irena Prýcová 15 knihovna SOŠ --- 1,0 20. Antonín Pajdar 48 vrátný SOŠ --- 1,0 21. Melánie Žižková 50 vrátná SOŠ --- 0,5 5

6 Většinu pedagogických pracovníků školy tvoří externí vyučující, což je dáno skladbou předmětů učebního plánu jednotlivých studijních oborů. Na zdravotnické škole není možné mít interního vyučujícího pro medicínské obory tj. lékaře. Škola ročně uzavírá celkem: a) dohod o provedení práce: 176 b) vedlejších pracovních poměrů: 35 (dohod o pracovní činnosti) 3.2. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem Při schvalování studijních oborů pro zařazení do sítě škol musí škola předkládat personální zabezpečení studijního oboru, který pak MŠMT ČR schvaluje. A proto tak, jako v letech minulých, i ve školním roce 2006/2007 nebyla žádná výuka vedená odborně nezpůsobilým učitelem. Jediným problémem, který škola má, je u některých lékařů a zdravotnických pracovníků absence pedagogického vzdělání. To je však celorepublikový problém. Všichni tito odborníci, kteří ve velké míře vyučují i na LF UK a jiných vysokých školách, jsou ve výuce neklinických a klinických předmětů nenahraditelní a zajišťují vysokou kvalitu přípravy studentů na vyšších zdravotnických školách. Škola tento problém řeší vlastním proškolením v rozsahu 3 dnů pedagogického minima pro potřeby vyšších škol. U interních odborných učitelů došlo v roce 2006/2007 k získání pedagogického minima, které absolvovali v Krajském pedagogickém centru v Plzni a úspěšně složili závěrečnou zkoušku. 6

7 4. Údaje o přijímacím řízení ( 7, odst. 1, písm. d) 4.1. Přijímací řízení studentů do 1. ročníků pro školní rok 2006/2007 Počet přihlášených studentů Počet přijatých studentů celkem Přijímací řízení studentů do 1. ročníků pro školní rok 2006/2007 dle oborů Kód oboru Obor Počet přihlášených studentů celkem 1.kolo př.zk. 2.kolo př.zk. Počet přijatých studentů celkem k Počet odvolání proti nepřijetí Počet tříd N/002 Diplomovaný zubní technik N/ N/ N/002 Diplomovaný zdravotnický záchranář (denní studium) Diplomovaný zdravotnický záchranář (dálkové studium) Sociální práce (denní studium) N/002 Sociální práce (dálkové studium) Diplomovaný zubní technik přihlášeno účastnilo se přijato nepřijato 7

8 Diplomovaný zdravotnický záchranář - denní studium přihlášeno účastnilo se přijato nepřijato Diplomovaný zdravotnický záchranář - dálkové studium přihlášeno účastnilo se přijato nepřijato Sociální práce - denní studium přihlášeno účastnilo se přijato nepřijato Sociální práce - dálkové studium přihlášeno účastnilo se přijato nepřijato 8

9 5.1. Výsledky absolutorií 5. Údaje o výsledcích vzdělávání studentů ( 7, odst. 1, písm. d) Absolutorium na VOŠ 2006/2007 Obor Diplomovaný asistent hygienické služby ABS leden 2007 Diplomovaný asistent hygienické služby ABS červen 2007 Diplomovaný zubní technik Diplomovaný zdravotnický záchranář (denní studium) Diplomovaný zdravotnický záchranář (dálkové studium) Počet studentů k ABS Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Počet opakujících absolutorium počet % počet % počet % počet % Odklad ABS % 8 44% 2 12% 2 12% % 3 75% 0 0% 0 0% % 5 28% 0 0% 0 0% % 6 46% 1 8% 1 8% % 2 33% 0 0% 0 0% 0 Absolutorium se konalo na naší škole v těchto termínech: DAHS ledna 2007 DAHS 6. června 2007 DZT června 2007 DZZ června 2007 DDZZ 5. června 2007 Před konáním absolutorií proběhly dle oborů přípravné porady všech stálých členů komisí. Přátelská atmosféra a vysoká připravenost všech měla velký podíl na hladkém průběhu absolutorií. Dne 26. ledna 2007 a 12. června 2007 byli studenti naší školy v obřadní síni Plzeňské radnice města Plzně slavnostně vyřazeni. Za přítomnosti přátel a rodičů studentů, zástupců lékařů, odborníků a vedoucích učitelů skupin byly předány dárky nejlepším studentům školy. Všem studentům byla předána vysvědčení o absolutoriu a diplomy s udělenými tituly. 9

10 HODNOCENÍ ABSOLUTORIA STUDIJNÍHO OBORU N/005 DIPLOMOVANÝ ASISTENT HYGIENICKÉ SLUŽBY ledna 2007 Obhajoba absolventských prací výborně velmi dobře dobře návrh vedoucího práce návrh oponenta výsledek u ABS Výsledky zkoušky z teoretických odborných předmětů výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a Výsledky z cizího jazyka výborně velmi dobře dobře Celkové hodnocení absolutoria prospěl/a s vyznamenáním prospěl/a neprospěl/a 10

11 HODNOCENÍ ABSOLUTORIA STUDIJNÍHO OBORU N/002 DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK června 2007 Obhajoba absolventských prací výborně velmi dobře dobře návrh vedoucího práce návrh oponenta výsledek u ABS Výsledky zkoušky z teoretických odborných předmětů Výsledky z cizího jazyka Celkové hodnocení absolutoria 11

12 HODNOCENÍ ABSOLUTORIA STUDIJNÍHO OBORU N/004 DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ - denní studium června 2007 Obhajoba absolventských prací Výsledky zkoušky z teoretických odborných předmětů Výsledky z cizího jazyka Celkové hodnocení absolutoria 12

13 HODNOCENÍ ABSOLUTORIA STUDIJNÍHO OBORU N/004 DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ - dálkové studium 5. června 2007 Obhajoba absolventských prací Výsledky zkoušky z teoretických odborných předmětů Výsledky z cizího jazyka Celkové hodnocení absolutoria 13

14 5.2. Chování a docházka studentů Chování studentů není na VOŠ klasifikováno Hodnocení výsledků výchovného poradenství Výchovné poradenství není na VOŠ zavedeno. Každá třída má u nás na škole svého vedoucího učitele skupiny ročníku a mluvčího třídy z řad studentů. Vedoucí učitelé skupiny mají pravidelné schůzky se studenty a řeší problémy třídy jako takové. Zároveň má každý vedoucí učitel skupiny vypsané své konzultační hodiny. Těch mohou studenti využívat k řešení svých osobních problémů Schůzky studentské rady Jsou organizovány pravidelně 1x za měsíc ředitelkou školy. Zde se řeší různé problémy školy, studenti vznáší podnětné návrhy pro zlepšení práce celé školy. Zároveň se zde plánují celoškolské akce jako jsou např. Hry školy, ples, mimoškolní akce Poradenství studijního oddělení Od školního roku 1999/2000 bylo zřízeno studijní oddělení. Zde se mimo jiné shromažďují nabídky pracovních míst od různých zdravotnických zařízení z celé ČR. Jsou zde k dispozici informace o studiu na VŠ v naší republice. Tuto službu studentům poskytujeme za účelem jejich další orientace po ukončení studia. Zároveň poskytujeme informace žákům SŠ a jejich rodičům o možnostech studia u nás Spolupráce s rodiči Vzhledem k tomu, že u nás na škole studují studenti, kteří jsou plnoletí a nesou za sebe již plnou odpovědnost, spolupráce s rodiči se od SŠ liší. Škola je povinna dodržovat zákon na ochranu osobních dat, studenti jsou plnoletí. Rodiče jsou kontaktováni ředitelkou školy nebo vedoucím učitelem skupiny na základě vážných problémů studenta ve škole a nebo v případě řešení studijních problémů spojených se zdravotním stavem studenta Protidrogová koncepce školy Vzhledem k tomu, že jsme zdravotnickou školou, je součástí některých předmětů přímo protidrogová problematika. Navazujeme tak na znalosti žáků o drogách ze SŠ a navíc je učíme, jak je v sociální oblasti a oblasti zdravotnictví zajištěna péče o drogově závislé, jak oni sami se mohou do této oblasti zapojit a přispět svou profesní prací. Zároveň jsou pořádané pravidelné besedy se studenty o drogách. Pravidelně se otázkou prevence drog zabýváme na schůzkách studentské rady. Ve zdravotnických a sociálních zařízeních nám velmi pomáhají externí vyučující, neboť zde se naši studenti dostávají zcela běžně do kontaktu s různými léky, ale i drogově závislými (př. Odborná praxe v K centru v Plzni). Tato okolnost je vždy zdůrazňována na velkých pedagogických poradách školy. Na naší škole doposud naštěstí problémy s drogami nebyly. 14

15 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( 7, odst. 1, písm. f) Téma Vzdělávací instituce Časový rozvrh Účastník Zdravotnická záchranná služba Hlavního města Prahy exkurze ZZS Hl. m. Praha Bc. Alena Pistulková Helena Layerová Veletrh Pragodent Praha Výstaviště Holešovice Jana Vítková Markéta Volrábová Radoslava Marková Iveta Vetýšková Mimořádné školení Licí pryskyřice pro zhotovování stomatologických protéz Firma Krbec Denstam Plzeň Jana Vítková Markéta Volrábová Radoslava Marková Iveta Vetýšková Mimořádné školení Metalokeramika školitel: Robert Zubák VOŠZ Dr. I. Mauritzové, s.r.o. Plzeň Jana Vítková Markéta Volrábová Radoslava Marková Iveta Vetýšková Efektivní komunikace a asertivita v komunikaci Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň MUDr. Renata Jirková Základy marketingu a PR Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň MUDr. Renata Jirková Umění prezentace, jak přesvědčit lidi Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň MUDr. Renata Jirková Použití moderní multimediální techniky při školení Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň MUDr. Renata Jirková Pražské zubotechnické dny II. - školení na snímatelné náhrady Top Hotel Praha Jana Vítková Markéta Volrábová Radoslava Marková Iveta Vetýšková Projektové řízení Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň MUDr. Renata Jirková Etika v obchodě a podnikání Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň MUDr. Renata Jirková 15

16 Vedení a řízení lidí Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň MUDr. Renata Jirková Problematika evropské integrace Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň MUDr. Renata Jirková Dům světla Praha - exkurze Praha Bc. Ivana Vrátníková Vazební věznice Památník Pankrác - exkurze Praha Bc. Ivana Vrátníková Non Handicap 2007 Praha Mgr. David Rožmberský Trvale udržitelný rozvoj v oblasti přírodní, sociální a ekonomické Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň MUDr. Renata Jirková Enviromentální minimum Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň MUDr. Renata Jirková Gaudent Sanitária Praha Markéta Volrábová Radoslava Marková Iveta Vetýšková elerningový kurz Úvod do FrontPage 2003 Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň Květen 2007 MUDr. Renata Jirková 16

17 ABS - předseda VOŠZ Bílá Vločka České Budějovice MUDr. Renata Jirková Školení licí techniky Gaudent Sanitaria F. Gaudent Sanitárka České Budějovice Iveta Vetýšková Markéta Volrábová Radislava Marková Studijní pobyt školení Hilzingen - SRN Radialava Marková Odborný seminář k problematice evropských sociálních fondů: Podpora projektů a obcí z fondů EU Jak na to MBK Consulting, s.r.o. Praha PaedDr. Ilona Mauritzová Seminář ředitelů SZŠ a VZŠ Praha PaedDr. Ilona Mauritzová Management ve zdravotnictví Plzeň PaedDr. Ilona Mauritzová Násilí ve zdravotnictví Plzeň PaedDr. Ilona Mauritzová Tvorba národního kurikula pro Všeobecné sestry MZ ČR Praha PaedDr. Ilona Mauritzová 17

18 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy ( 7, odst. 1, písm. g) A. Aktivity studentů 1) Diplomovaný zubní technik a) V říjnu 2006 uspořádali studenti 1. ročníku oboru Diplomovaný zubní technik Vánoční sbírku krmení a potřeb pro psí útulek v Plzni na Valše. V prosinci 2006 pak kompletní sbírku v hodnotě 4.550,- Kč předali pracovníkům psího útulku a adoptovali jednoho ze psů, se kterým chodí na procházku. b) Ve dnech proběhla v Praze na výstavišti v Holešovicích dentální výstava Pragodent. Studenti všech ročníků oboru Diplomovaný zubní technik se jí jako každý rok zúčastnili a to již první den. Seznámili se s materiály a technologiemi, které běžně nejsou v zubních laboratořích k vidění. Měli možnost si zakoupit i některé pracovní nástroje dle svého výběru. V rámci Pragodent probíhala jako každoročně Soutěž zubních techniků studentů. Naši školu reprezentovala studentka 3. ročníku Irena Eretová a umístila se na 4. místě ve velmi vyrovnané konkurenci prvních pěti hodnocených. c) Dne proběhlo na naší škole mimořádné školení Licí pryskyřice pro zhotovování stomatologických protéz, které uspořádala firma Krbec Denstam. Školení se zúčastnili studenti 2. a 3. ročníků oboru Diplomovaný zubní technik. Hodinová přednáška byla velmi názorně doplněna diapozitivy a vzhledem k již probranému učivu byla studenty přijata se značným zájmem a pozorností. d) Po loňském úspěchu uspořádali studenti 2. ročníku Mikulášskou nadílku pro děti hospitalizované ve Fakultní nemocnici v Plzni na dětském oddělení. Studenti 3. ročníků byli opět požádáni ředitelem Porche Plzeň o zopakování loňské úspěšné Mikulášské nadílky a studenti této prosbě velmi rádi vyhověli. 18

19 2) Diplomovaný zdravotnický záchranář a) Ve dnech byl pověřen student 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář Antonín Kugler, aby zastal funkci zdravotníka na sportovně-turistickém kurzu v Železné Rudě, který pořádala Střední odborná škola prof. Švejcara v Plzni. Jeho úkolem bylo zajišťovat zdravotní ošetření jak studentů tak i pedagogického dozoru. V průběhu kurzu bylo zapotřebí ošetřit pouze poranění ve formě uvolněných vazů a nejzávažnější poranění bylo podvrtnutí kotníku. Největším problémem se ukázala únava studentů gymnázia, kteří neměli fyzické dispozice ke každodenním výletům po šumavském pohoří. b) V říjnu 2006 uspořádali studenti oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář 2. ročník školení první pomoci pro žáky 31. ZŠ v Plzni. Zřízena byla 3 stanoviště věnující se krvácení, zlomeninám a resuscitaci. Žáci byli seznámeni se základními pravidly ošetření zranění jako jsou otevřené a zavřené zlomeniny, tepenné a žilní krvácení, pády z výšek, s podezřením na poranění páteře a s postupem při resuscitaci. c) Před podzimními prázdninami v říjnu 2006 uspořádali studenti 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář prezentaci první pomoci pro žáky 1. stupně ZŠ v Chlumčanech. Celá prezentace byla zpestřena praktickými ukázkami, kdy si žáci mohli vyzkoušet některé obvazové, fixační nebo transportní techniky. Prezentace měla velký úspěch nejen u žáků, ale i u vedení školy, které projevilo zájem o účast našich studentů i v příštím školním roce. d) Dne 17. a se studenti 3. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář zúčastnili akce Hrou proti AIDS. Akce trvala téměř celý den. Studenti moderátoři byli rozděleni do skupinek a na svých stanovištích podávali veřejnosti informace o HIV, jak se chránit, jak zacházet s kondomem, o formách přenosu atd. Na příští akci by chtěli předat zkušenosti a vědomosti dalším studentům naší školy, jelikož tento rok jsou v posledním ročníku, aby v jejich akcích pokračovali. e) V listopadu 2006 se konala akce Den první pomoci v 63. MŠ. Akce měla 2 části: 1 Přednáška a ukázky našich studentů (ošetřování popáleni, ošetření zlomenin, zastavení krvácení, resuscitace, vyproštění zraněné osoby), 2 Hranou formou zapojení rodičů a dětí do ošetřování poranění (správné umístění orgánů, prevence špatného životního stylu). f) Dne uskutečnili studenti 1. a 2. ročníků oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář zábavnou přednášku o první pomoci pro děti ze 78. MŠ v Plzni. Studenti sehráli scénku, která obsahovala chyby při ošetření dítěte, kterého srazilo auto při hře s míčem na silnice a poté se dětí ptali na 19

20 jejich názor a co bylo podle nich špatně a proč. Každou správnou odpověď nebo trefná reakce byla odměněna sladkostí nebo omalovánkami s lékařskými motivy. Dále byly děti poučeni jak se v určitých situacích zachovat a také se učily telefonní čísla na policii, hasiče, záchrannou službu a linku 112. Studenti byli velmi mile překvapeni, jaké měly děti znalosti a zkušenosti. g) V březnu 2007 se studenti 1. a 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář zúčastnili školení první pomoci na Sportovním gymnáziu v Plzni. Účelem školení bylo seznámit studenty gymnázia se základy a postupy při poskytování první pomoci. Zřízena byla 3 stanoviště věnující se krvácení, zlomeninám a resuscitaci. Studenti si pak mohli i prakticky vyzkoušet na figuríně postupy základního ošetření a stabilizovanou polohu. h) Dne studenti 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář spolu se studenty Vysoké školy v Plzni oboru Fyzioterapie provedli školení pro Sdružení slepých a slabozrakých lidí. Studenti se snažili naučit děti s postižením zraku základy resuscitace a stabilizovanou polohu. Tato snaha se shledala s kladnou odezvou. Děti i přes své postižení byly velmi pozorné a velmi šikovné. K dispozici byla figurína, na které bylo možno si vyzkoušet umělé dýchání a masáž srdce. i) V dubnu 2007 se studenti oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář zúčastnili akce první pomoci na 4. ZŠ v Plzni. Opět zde byla 3 stanoviště, na kterých byli žáci seznámeni s neodkladnou resuscitací, rozpoznávali krvácení a učili se jak jej ošetřit, vyzkoušeli si práci s dlahami a podívali se i jak záchranáři pracují s vakuovými dlahami. Celá akce trvala celé dopoledne a vystřídalo se na ní téměř 100 žáků. 20

21 3) Diplomovaný asistent hygienické služby a) Dne se konal v Měšťanské besedě v Plzni koncert s výtěžkem pro slabozraké a zrakově postižené. Studenti 3. ročníku oboru Diplomovaný asistent hygienické služby uspořádali sbírku, na kterou přispěli studenti všech ročníků a oborů školy. Koncertu se zúčastnila i ředitelka školy PaedDr. Ilona Mauritzová a vedoucí učitelka skupiny Mgr. Markéta Ryšková. b) V říjnu 2006 se studenti 3. ročníku oboru Diplomovaný asistent hygienické služby zúčastnili prezentace firmy 3M. Prezentace byla zaměřená na ochranné pomůcky a bezpečnost práce se zaměřením na respirační trakt. Tato prezentace se konala v rámci předmětu Hygiena práce. Studenti poznali spoustu moderních respirátorů, ochranných filtrů a krytů této firmy a mohli si je i vyzkoušet. c) V rámci rozvoje praktických poznatků z předmětu Hygiena práce a Hygiena obecná a komunální navštívili dne studenti oboru Diplomovaný asistent hygienické služby automobilku v Mladé Boleslavi a Vodovod Káraný. Obě exkurze byly pro studenty velkým přínosem. d) V listopadu 2006 absolvovali studenti v rámci předmětu Hygiena práce exkurzi v Plzeňském podniku Slévárny Vlček (bývalé MOVO). Studenti zde shlédli téměř veškeré provozy, které se v podniku nacházejí a byly jim představeny odlitky, které tato firma vyrábí. e) Jako loni tak i letos v prosinci se studenti oboru Diplomovaný asistent hygienické služby zapojili do akce Červená stužka aneb Den boje proti AIDS. f) Vybraní studenti oboru Diplomovaný asistent hygienické služby se podíleli ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Plzni na preventivně výchovné akci Hrou proti AIDS, která je organizována pro různé školy v Plzni, například pro Gymnázium L. Pika nebo Masarykovo gymnázium v Plzni. Dle slov MUDr. Daniely Fránové ze Zdravotního ústavu byli studenti výborní a uměli skvěle navázat kontakt se žáky a studenty, pro něž byla akce organizována. 21

22 4) Sociální práce a) V září 2006 studenti 1. ročníku oboru Sociální práce navštívili Regionální dobrovolnické centrum Totem v Plzni, byla to první instituce, kterou navštívili v bloku seznamování se s místy, kam budou studenti chodit během svého studia na praxi. Dozvěděli se, že RDC Totem zajišťuje komplexní řízení dobrovolnické činnosti pro plzeňský region a také rozvíjí spolupráci s neziskovými organizacemi plzeňského regionu a pomáhá při vytváření podmínek v neziskových organizacích pro organizovanou a metodicky vedenou spolupráci s dobrovolníky. b) navštívila studentka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni studenty 1. ročníku oboru Sociální práce, aby s nimi vedla besedu o projektu Zkusme to. Tento projekt vznikl v roce 2003 za spolupráce nestátní neziskové organizace Sdružení pro pomoc mentálně postižených a fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Cílem tohoto projektu je umožnit dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením věnovat se koníčkům a jiným volnočasovým aktivitám směřujícím k zachování plnohodnotného života a k sociálnímu začlenění. c) V září 2006 měli studenti 1. ročníku oboru Sociální práce možnost absolvovat exkurzi do Salesiánského střediska mládeže v Plzni Lobzy. Je to příjemné prostředí, kde mohou děti a mládež využít hřiště na různé míčové hry, mohou navštěvovat kroužky keramiky, cizích jazyků. Ve středisku se také nachází Klub vzducholoď, Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině, klub Balón. Návštěva a možnost praxe bude pro studenty velkým přínosem, neboť se zde mohou naučit jak jednat s dětmi, jak jim zpříjemnit volný čas, jak správně motivovat a rozvíjet jejich osobnost. d) V listopadu 2006 se studenti 1. i 2. ročníku oboru Sociální práce zúčastnili besedy s názvem Žijí vedle nás, který byl součástí projektu Rodina od vedle. Cílem tohoto projektu je boj proti předsudkům a xenofobii nás Čechů proti cizincům z celého světa, kteří v naší republice žijí. Zástupkyně organizace studenty seznámila s mongolskou ženou, která jim vyprávěla svůj příběh, jak se do Čech dostala a jak dnes žije. Vyprávěla o tradicích a historii své země a názorně ukázala oblečení, které se v její zemi nosí. e) Studenti oboru Sociální práce chodí na praxi do Dětského domova Domino v Plzni na Skvrňanech. V prosinci 2006 požádala ředitelka dětského domova studenty, zda by nepomohli uspořádat sbírku peněz na nákup dárku pro děti ve spolupráci s Obchodním domem Tesco. Studenti rádi souhlasili a od pracovníků obchodního domu dostali záložky, které pak v místě obchodního domu prodávali za 50,-Kč kus. Do zapečetěné pokladny vybírali peníze za zakoupení záložky, aby pak vybranou finanční částku předali a ta byla použita na nákup dárků k Vánocům pro děti. 22

23 f) V prosinci 2006 se studenti 1. i 2. ročníků zúčastnili v plzeňském divadle Alfa didaktické klauniády na motivy románu Miguela Servantese Saavedry uchopené dle vzoru Jana Ámose Komenského. Svéráznému zpracování osudů Dona Quijota a věrného služebníka Sancho Panzy nechyběl humor, nadsázka, fantazie ani mystifikace a studenti se velmi dobře bavili. g) 2. ročník oboru Sociální práce se v září 2006 zúčastnil exkurze v Psychiatrické léčebně v Dobřanech. Spolu se sociální pracovnicí studenti prošli celý areál léčebny, ukázala jim, kde sídlí jednotlivá oddělení, park, kostel, prádelnu, kuchyň, chráněnou dílnu a dokonce si směli prohlédnout i dvě gerontologická oddělení. Popovídali si s pacienty, kteří jsou v léčebně hospitalizováni. Celá exkurze trvala asi čtyři hodiny a studentům, dle jejich slov, se velmi líbila. h) V září 2006 též studenti 2. ročníku oboru Sociální práce navštívili Středisko ranné péče v Plzni. V tomto středisku se starají hlavně o malé, různě postižené děti a jejich rodiče, kterým pomáhají jak s vývojem dětí tak s řešením obyčejných problémů. Také zprostředkovávají kontakt mezi rodiči stejně postižených dětí, aby si mohli promluvit o stejných problémech svých dětí a jejich možném řešení. Při exkurzi se studenti dozvěděli také něco o financování této organizace, jelikož je to organizace nezisková a starostech se sháněním finančních prostředků a grantů na jejich provoz. i) V listopadu 2006 se studenti 2. ročníku oboru Sociální práce zúčastnili exkurze v K Centu nestátním a neziskovém ambulantním nízkoprahovém zařízení pro lidi ohrožené drogou, s drogovými problémy a na droze závislými. Byli seznámeni s drogami, činností této organizace, jací klienti káčko navštěvují a co jim může organizace poskytnout. Také byli seznámeni s první pomocí při poranění o jehlu, s terénním programem, s financováním této organizace a dalšími zajímavostmi. Pro studenty byla tato exkurze velmi zajímavá a poučná. j) Před Vánocemi uspořádali studenti sbírku školních a výtvarných potřeb pro děti z Dětského domova Domino. Vše pak zabalili do veliké krabice a polepili vánočním papírem. Studenti byli pozvaní na Vánoční besídku, na kterou se přijel podívat i herec a moderátor Tomáš Matonoha s Lucií Benešovou. Děti měly připravený pestrý program zpívaly a tancovaly, provedly studenty po dětském domově. Po rozbalení dárku byly děti nadšené z dárků a naši studenti byli šťastní, že udělali dobrý skutek. k) V lednu 2007 byla zahájena Evropským fórem zdravotně postižených kampaň 1 milion 4 disibility. Studenti 1. ročníku oboru Sociální práce se zapojili do organizace. Cílem kampaně je shromáždit milion podpisů občanů, který je potřebný k předložení iniciativy Evropské komisi a parlamentu. Iniciativa se týká možnosti předložit návrh Evropské směrnici pro zdravotně postižené, která by zajišťovala rovná práva všem občanům EU i zdravotně postiženým. 23

24 l) Dne se studenti 1. ročníku oboru Sociální práce zúčastnili exkurze v Domě slunce v Praze. Při besedě a prohlídce dostali studenti vyčerpávající informace a byly jim zodpovězeny všechny kladené zvídavé dotazy. Dále studenti v tentýž den navštívili Vazební věznici a Památník na Pankráci. Návštěvou tohoto muzea byli studenti nadšeni a vše co zde zhlédli se jim, dle jejich slov, hluboce vrylo do paměti. 5) Studenti všech oborů a) Jako loni tak i letos v prosinci se studenti všech oborů a ročníků aktivně zapojili do akce Červená stužka aneb Den boje proti AIDS. Naši studenti vybrali částku 4.060,- Kč. V lednu 2007 škola obdržela děkovný dopis od Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a celkové hodnocení této akce, kde je mimo jiné i vyčíslen hrubý výtěžek sbírky za prodej stužek a ten dělal k ,34 Kč. b) Studenti všech ročníků a oborů se aktivně zapojili do sbírky pro psí útulek v Plzni na Valše, kterou uspořádali studenti 1. ročníku oboru Diplomovaný zubní technik. Další vzdělávání studentů exkurze Všechny exkurze studentů za zimní a letní výukové období 2006/2007 jsou zpracovány do následujících tabulek. 24

(Vyhláška č. 15/2005, 7)

(Vyhláška č. 15/2005, 7) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o. Obsah výroční zprávy o činnosti školy: (Vyhláška č. 15/2005, 7) 1. Základní údaje o škole. 3

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014: (Vyhláška č. 15/2005, 7, včetně novely č. 225/2009 Sb. a č. 195/2012 Sb.)

Obsah výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014: (Vyhláška č. 15/2005, 7, včetně novely č. 225/2009 Sb. a č. 195/2012 Sb.) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. 2013-2014 Obsah výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014: (Vyhláška č. 15/2005, 7, včetně

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnické školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Adresa: Dvořákova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou. Telefon a fax: 566 623 446 E-mail: informace@szszdar.cz. Web: www.szszdar.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva 2012/13 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Průvodce Výroční zprávou

Průvodce Výroční zprávou Průvodce Výroční zprávou Část I Základní údaje o Střední zdravotnické škole Cheb a) charakteristika školy str. 2 b) přehled pracovníků školy a vedení školy 3 c) počty tříd a studijních oborů 4 d) přehled

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2009 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2009/2010

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2009/2010 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 OBSAH str. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2005/2006 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2006 1 Obsah Základní

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Průvodce Výroční zprávou

Průvodce Výroční zprávou Průvodce Výroční zprávou Část I Základní údaje o Střední zdravotnické škole Cheb a) Charakteristika školy str. 2 b) Přehled pracovníků školy a vedení školy 3 c) Počty tříd a studijních oborů 4 d) Přehled

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2007 1 Obsah Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Průvodce Výroční zprávou

Průvodce Výroční zprávou Průvodce Výroční zprávou Část I. Základní údaje o SZŠ a VOŠ Cheb a) Charakteristika školy str. 2 b) Přehled pracovníků školy a vedení školy 3 c) Počty tříd a studijních oborů 5 d) Přehled studijních oborů

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více