Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, 147 00. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

2 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon Ředitel Michal Záhora, Dis. Tel.: Zástupkyně ředitele Petra Hauerová, Dipl. um. tel.: Webové stránky právnické osoby (současná adresa) 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) 1. Konzervatoř Duncan centre kapacita 130 studentů IZO Školní jídelna kapacita 69 jídel IZO

3 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Konzervatoř Duncan centre Konzervatoř Duncan centre škola kód název oboru / vzdělávacího programu M,N/ M,P/01 cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.) Hudebně dramatické umění 130 dobíhající obor Hudebně dramatické umění 130 dobíhající obor 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2011/2012: a) nové obory / programy Konzervatoř Duncan centre M,P/01 Hudebně dramatické umění b) zrušené obory / programy 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku 1. Branická 41, , Praha 4 (MČ Praha 4) 2. Školní 195, , Praha 4 (MČ Praha 4) b) jiná 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Konzervatoř Duncan centre, Branická 145/ 41 sídlí v budově, která je svěřena do péče Městské části Praha 4 a nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou na tři měsíce bez udání důvodu. Druhá budova školy je také Městské části Praha 4 a smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou na tři měsíce bez udání důvodu. Bezpečnost objektu je zajištěna kamerovým a alarmovým systémem. Škola zajišťuje kontroly pronajatého prostoru a revize technických zařízení z hlediska požární ochrany, prevence a bezpečnosti práce. Z nájemní smlouvy vyplývá povinnost pro školu provádět na své náklady menší opravy objektu. Ve školním objektu je instalováno plynové etážové topení s termostatickou regulací. Dámské a pánské sprchy jsou vybaveny studenou a teplou vodou, 2 toaletami a 4 umyvadly. Šatny jsou odvětrávány vzduchotechnikou. 3

4 Provoz školy je zajišťován výpočetní a kopírovací technikou s internetovým připojením. V místnosti pro pedagogy jsou dva počítače s přístupem na internet a tiskárna. Knihovna je vybavena počítačem a moderní technikou na pořizování, zpracování a prezentaci /videokamery, zařízení na převod VHS kazet na DVD a zpět/. Pro studenty je k dispozici 11 počítačů, jejichž kvalita a vybavení odpovídá požadavkům pro výuku. Všichni studenti mají přístup na internet. V učebnách je k dispozici audio technika a videotechnika. Škola obohatila své vybavení o možnost projekce /vlastní projektor a promítací plátno/.všechny taneční sály jsou pokryty speciální taneční podlahovou krytinou a rovněž jsou vybaveny audiotechnikou. Množství sálů a jejich plocha svými rozměry neodpovídá hygienické normě (8 m 2 na jednu pohybující se osobu). Ani jeden ze sálů této normě nevyhovuje. Stejně tak nevyhovuje zázemí pro studenty, šatny a jídelna. Na nevyhovující hygienické parametry bylo školou a školskou radou opakovaně již v minulosti upozorňováno a bude předmětem dalších jednání. Učebny teoretických předmětů jsou vybaveny audio a videotechnikou, DVD přehrávači a počítačem. Součástí školního objektu je divadelní sál, osvětlovací kabina se zvukovou technikou a sklad s divadelními světly. Škola zařídila multimediální učebnu pro zpracování zvuku a videa pro potřeby a tvorbu pedagogů a studentů. Jedná se o multimediální laboratoř umožňující seznámení se s technologiemi, výuku studentů konzervatoře s multimediální problematikou, pracovnu pro individuální práci studentů s multimédii, pracovnu pro hudebníky školy při práci na hudbě pro studenty a školu, pracovnu s multimédii pro potřeby školy obecně. 9. Školská rada Datum ustanovení: Předseda školské rady: PaeDr. Markéta Kozinová, Ph.D. Tel: Seznam členů: Mgr. Albert Kubišta Dora Sulženko Hoštová, DiS Miloslav Čech Petr Nedbal Z důvodů ukončení volebního období dvou pedagogických pracovníků ke dni , se ve dnech 17. a uskutečnily řádné volby do Školské rady. Novými členy Školské rady Konzervatoře Duncan centre, byly zvoleny Markéta Kozinová a Libuše Švábová. Jejich členství v této radě je platné ode dne zvolení Volba předsedy nově zvolené Školské rady je stanovena 4

5 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem na zasedání rady dne v 18h. Zároveň zápis volební komise o průběhu voleb bude předán současné předsedkyni Školské rady na tomto zasedání. II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4 2 2, ,31 3 0, ,1 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4 celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných 0 0 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet semináře 5 kurzy 1 zaměření Learning Technologies for the Classroom Řešení konfliktů mezi učiteli a rodiči, Kyberšikana, Zdravá škola Podpora, metodika, prevence Spolupráce a udržitelnost globální rozměr Jazykově metodické kurzy AJ počet účastníků vzdělávací instituce Vzděl.institut Středočes. kraje 1 British Council 5

6 doplňkové pedagogické studium školský management rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) 4 Erasmus Maturitní komisař Hodnotitel písemné práce ČJ MZ Standard ERASMUS University Charter d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 1 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 13 9,183 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet semináře 9 Zaměření Metodika prevence, výchovné poradenství, pracovně právní problematika, environmentální výchova, emoční inteligence Školení Bakalář počet účastníků kurzy vzdělávací instituce NIDV, Služba škole MB,OSN Praha, Jeden Svět, Descartes v.o.s., Comenius Agency Služby a školení MB jiné (uvést jaké) 0 0 6

7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 3 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 - sami ukončili vzdělávání: 8 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 1 - přestoupili na jinou školu: 2 - jiný důvod změny (uveďte jaký): - b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání:0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha b) vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha

8 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4 počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání Škola Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4 prospělo s vyznamenáním 11 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 2 opakovalo ročník 0 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 96,3 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 71 z toho neomluvených 0,60 b) vzdělávání při zaměstnání Škola Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4 prospělo s vyznamenáním 0 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 0 opakovalo ročník 0 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 0% průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 0 z toho neomluvených 0 8

9 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4 ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 22 0 z toho konali zkoušku opakovaně 3 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 2 0 prospěl s vyznamenáním 2 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 17 0 neprospěl 3 0 škola Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4 MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 18 0 z toho konali zkoušku opakovaně 3 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 2 0 prospěl s vyznamenáním 1 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 14 0 neprospěl 3 0 škola Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4 ABSOLUTORIA denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 4 0 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 0 prospěl s vyznamenáním 1 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 3 0 neprospěl 0 0 9

10 přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (denní vzdělávání) Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (denní vzdělávání) 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2013/2014 a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4 (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) skupina oborů vzdělání, kód, název M,P/02 Současný tanec počet přihlášek celkem 47 počet kol přijímacího řízení celkem 1 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 18 z toho v 1. kole 18 z toho ve 2. kole - z toho v dalších kolech - z toho na odvolání 1 počet nepřijatých celkem 29 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: M,P/02 Současný tanec 0 obor: x - počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2013/ b) Gymnázia délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: x obor: x počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2013/

11 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. 1 student - Demokratická republika Kongo trvalý pobyt v ČR (bez speciálních vzdělávacích potřeb) 1 student - Maďarsko (bez speciálních vzdělávacích potřeb) 2 studenti - Ruská federace (bez speciálních vzdělávacích potřeb) 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů. V konzervatoři DC jsou nadaní žáci přijímáni na základě přijímacího řízení, jejichž podstatnou částí jsou talentové zkoušky. Pracujeme s nimi podle osnov KDC a tvůrčími aktivitami podporujeme a rozvíjíme jejich osobnostní růst. Dále se řídíme Vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 10. Ověřování výsledků vzdělávání Např. Maturita na nečisto, SCIO Účastníme se pravidelně maturity na nečisto u Českého jazyka a Anglického jazyka během příprav ke Státní maturitní zkoušce v jarním období. 11. Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. Škola vytvořila ŠVP pro obor Současný tanec. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují žáky k výuce cizích jazyků, apod. 13. Vzdělávací programy VOŠ Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. 11

12 IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 1. Jazyková škola a) Počty kurzů a posluchačů (uvádějte údaje ze zahajovacího výkazu) Vyučovaný jazyk počet kurzů Základní kurzy Střední kurzy Vyšší kurzy Dálkové vzdělávání Jiné kurzy počet posluchačů počet kurzů počet posluchačů počet kurzů počet posluchačů počet kurzů počet posluchačů počet kurzů počet posluchačů Celkem b) Výsledek státních jazykových zkoušek Posluchači, kteří složili státní jazykovou zkoušku v tom základní v tom všeobecnou v tom speciální Počet celkem z toho vlastní posluchači % úspěšnost z celkově přihlášených c) Mezinárodně uznávané zkoušky (Druhy zkoušek, výsledky přihlášených, zkušenosti školy) d) Další údaje o posluchačích a vzdělávání 2. Domovy mládeže (samostatné i při školách) a) Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) počet Počet ložnic celkem 1 až 3 lůžkových v tom 4 až 6 lůžkových 7 až 10 lůžkových 11 a více lůžkových Společenské místnosti a klubovny 12

13 b) Počty ubytovaných žáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) typ školy počet ubytovaných z toho ze škol zřizovaných HMP základní (vč. speciálních) gymnázium SOŠ konzervatoř SOU, OU a U speciální a praktické SŠ VOŠ jiné (specifikujte) celkem c) Naplněnost domovů mládeže počet ubytovaných ve škol. roce 2012/2013 kapacita naplněnost v % d) Žádosti o ubytování v domově mládeže - počet žádostí celkem - z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno - nejčastější důvody nevyhovění žádosti e) Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku (důvody, počty) f) Další údaje o ubytovaných g) Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin 13

14 V. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství. Na škole působí výchovná poradkyně, spolupracuje s PPP Francouzská 56, Praha 10. Výchovné problémy jsou spojené se záškoláctvím, drobnými krádežemi a experimentováním dospívající mládeže s marihuanou. Karierní poradenství funguje na základě individuálních konzultací dle zájmu studenta, vzhledem k tomu, že studium je šestileté. 2. Prevence sociálně patologických jevů Primární prevenci je věnováno nejvíce pozornosti. Základním předpokladem je využívání volného času studentů v mimoškolních aktivitách. Příprava a účast na představeních, festivalech, performance spojené s aktivní spoluprací s místním Občanským sdružením v Braníku atd. Spolupráce rodiny a školy je důležitou součástí primární prevence. Rodiče jsou zváni na pravidelná setkání s pedagogy a neformální setkávání na představeních či různých akcí školy. / klauzury, absolutoria, maturity, benefiční koncerty, atd. / Studenti 1. a 2. ročníku se účastnili semináře zaměřeného na prevenci drogových závislostí Řekni drogám ne! Jedná se informativní protidrogový program s širšími tematickými okruhy kriminalita, sexuálně přenosné nemoci, AIDS a infekční onemocnění jater / zvláště pak onemocnění typu C/. Seminář vedli: MUDr. Jiří Presl, vedoucí lékař Střediska prevence a léčby drogových závislostí DROP IN / drogy obecně, vliv drog, na životní styl a na kriminalitu mládeže, drogy a sexuálně přenosné choroby, gamblerství/. Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., psychiatr a sexuolog, vysokoškolský profesor a vědecký pracovník /drogy a sexuálně přenosné choroby/. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Naše škola spolupracuje s místním Občanským sdružením v Braníku a vytváří tak úzkou vazbu k prostředí a lidem. Studenti se svými performancemi oslovují místní spoluobčany a utvářejí prostor pro vzájemnou komunikaci a poznávání. 14

15 Seminář,, Meze růstu, vedený předním českým environmentalistou, vysokoškolským profesorem Ing. Alešem Máchalem, byl věnován tématu hrozbě růstu a vyčerpání surovinových a energetických zdrojů a varováním před nebezpečím zavalování se vlastními odpadky. Škola zavedla již před několika lety systém třídění odpadu a pravidelná úprava v okolí školy se stala samozřejmostí. 4. Multikulturní výchova Studenti šestého ročníku jezdí pravidelně na půlroční zahraniční stáže a celý šestiletý výukový program je směřován na spolupráci s jinými kulturními entitami. Studentská představení jsou prezentována na festivalech v zahraničí, kde probíhají zároveň workshopy a navazují se zde pracovní i mezilidské vztahy. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Školní studentský parlament slouží k zapojování studentů do aktivní spolupráce se školou a místním Občanským sdružení v Braníku. Výchova k udržitelnému rozvoji má zcela jasný cíl vést mladé lidi ke kvalitě života a vědomému postoji k prostředí, ve kterém žije. Člověk v tísni pořádá v rámci světového dne výživy akci, Naše Posvícení, kde se studenti sami vzájemně inspirují, JAK A KDE získávat kvalitní potraviny a podporovat tím zároveň místní regiony. Myslet globálně jednak lokálně začíná být heslem fungujícím ze zdola a studenti chtějí být aktivně zapojení. V hodinách OBN a na seminářích získávají mimo jiné i informace o globálním partnerství pro odstranění chudoby. / Festival Jeden svět/ 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. Studenti i žáci se pravidelně účastní tematických zájezdů s aktuálním zaměřením. Výukový program v Lednicko Valtickém areálu se zaměřením na romantismus / účast 1-5. roč. + pedagogové/, včetně přizvání odborné veřejnosti s příspěvky na téma Romantismu a úzká spolupráce s Vysokou školou. 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a zaměření a počty žáků. Studenti se pravidelně účastní workshopů se zahraničními lektory a jsou zváni na tuzemské i zahraniční festivaly. Návštěva pedagogů tanečního představení v Berlíně na Festivalu Haus der Berliner Festspiele - The Forsythe Company Sider. 15

16 8. Soutěže Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) Viz. příloha č. II., Doplňková činnost Konzervatoře Duncan centre 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE KONZERVATOŘE DUNCAN CENTRE Mezinárodní spolupráce se zahraničními tanečními školami Programy výměny studentů a pedagogů, mezinárodní projekty University of Dance and Circus, Stockholm, Švédsko Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg, Holandsko London Contemporary Dance School, Londýn, Velká Británie Folkwang Hochschule, Essen, SRN Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst, Zeitgenossischer u.klassische Tanz, Frankfurt, SRN New York City University, Hunter College, NYC, USA Escola Superior de Danca, Lisabon, Portugalsko Perry Dance New York, USA Vysoká škola múzických umění, taneční katedra, Bratislava, Slovenská republika Limón Institute, New York City Artemis Hogeschool Antwerpen Nothern School of Contemporary Dance, Leeds, Velká Británie Irish World Academy of Music and Dance, University of Limerick Účast v mezinárodních programech: International Visegrad Fund: Mezinárodní choreografická soutěž o cenu Jarmily Jeřábkové ERASMUS 16

17 Účast Konzervatoře Duncan centre v programu ERASMUS V souladu s podmínkami uvedenými v uděleném dokumentu Standard ERASMUS University Charter pro akademický rok 2013/2014 Konzervatoř Duncan centre (KDC) zažádala o alokaci prostředků pro mobilitu studentů a pedagogů na uvedené období. Tento požadavek byl prostřednictvím Grantové smlouvy uspokojen z 50%. Po jednáních s vysokými školami s tanečním oborem byly uzavřeny odpovídající bilaterální dohody s následujícími institucemi: 1) Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg, Nizozemí; 2) Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Danca, Lisabon, Portugalsko; 3) VŠMU, taneční katedra, Bratislava, Slovenská republika. Pro uvedené období byly připraveny 4 studentské mobility, z toho 1 zero-grant. Konzervatoř je připravena zajistit též v daném období z uvedených institucí recipročně 6 studentských mobilit. Na základě žádosti obdržela KDC, coby jediná konzervatoř, povolení podat k Evropské komisi v Bruselu žádost o Chartu pro další období, aby se tak mohla účastnit na vyhlášeném programu Erasmus for All. Výsledek výběrového řízení bude znám v listopadu Veškeré organizační záležitosti i rozsáhlou související administrativní práci zajišťuje koordinátorka projektu v součinnosti s vedením KDC i NAEP za podpory dalších pedagogických pracovníků tak, aby práce probíhaly v souladu s ustanoveními dokumentů Evropské komise. Členství v mezinárodních organizacích ELIA/European League of Institutes of the Arts/. Členství v taneční sekci Artesnet Europe European Commission Lifelong Learning Programme SIBMAS: Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzei 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. Viz. příloha č. III., Přehled činnosti Společnosti pro taneční a múzickou výchovu Školy AMU, HAMU, FAMU, UMPRUM, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, ZŠ Chmelnice, ZŠ Barrandov, ZŠ Grafická, ZŠ Plzeňská, ZŠ J. Seiferta a další pražské i mimopražské školy a ZUŠ Průběžná spolupráce na společných projektech Projekt Taneční a pohybová výchova do škol Prezentace programu O tanci 17

18 Neziskové organizace Nadace Život umělce Nadační fond Isadory Duncanové Občanské sdružení Společnost pro taneční a múzickou výchovu Občanské sdružení Cena J. Jeřábkové Člověk v tísni Další Divadelní ústav, Goethe Institut Praha, Francouzský institut Praha, Institut světelného designu Česká televize, Festival Zlatá Praha 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). typ vzdělávání zaměření počet účastníků odborný kurz pomaturitní specializační kurz rekvalifikace jiné (uvést jaké) určeno pro dospělé / žáky akreditace MŠMT ano / ne 12. Další aktivity, prezentace Konzervatoř pravidelně organizuje výchovná představení určená Základním školám a Základním uměleckým školám. Jedná se o hodinový program O tanci. Představení je zaměřeno na historický vývoj tance - od pravěku až po současnost a je doprovázeno slovem. Jednotlivými choreografiemi studenti otevírají mladým divákům svým vrstevníkům i jiné možnosti seberealizace, než jaká je dnes běžně dostupná a dává jim možnost nahlédnout do světa plného barev, vůní a imaginace. Konzervatoř Duncan centre je zaměřená na současný tanec a taneční divadlo, vychovává mladé osobnosti nejen k vlastní tvorbě, ale i k odpovědnosti za svou práci. Výukový program konzervatoře je sestaven tak, aby její absolventi byli připraveni uplatnit se jako profesionálové v oblasti tance a to ve všech směrech, které soudobý tanec nabízí. 13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin 18

19 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení. ČŠI provedla ve dnech 29. a v rozsahu své působnosti šetření dvou stížností č.j. ČŠIA- 956/12-A pana Miroslava Macha a č.j. ČŠIA 957/12-A paní Barbory Machové a pana Kamila Štrba a paní Hany Štrbové. ČŠI dospěla k závěru, že ohledně překročení počtu vyučovacích hodin týdně u povinných předmětů a evidence úrazů žáků ve školním roce 2011/2012 byly stížnosti vyhodnoceny jako důvodné. Ohledně způsobu výuky předmětu Tvorba nebyla ČŠI důvodnost zjištěna. Ředitel školy Michal Záhora, Dis., přijal ve své kompetenci veškerá opatření, aby zamezil opakování těchto nedostatků, tj. vést řádně a v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb. Knihu úrazů spolu se seznamy o úrazu. Dále byl opraven a stanoven rozvrh vyučovacích hodin dle schváleného učebního plánu. Ředitel školy zaslal doporučeným dopisem dne odboru SMS MHMP oddělení právní, stížností a organizační vyjádření o přijatých opatření pro nápravu nedostatků ze šetření ČŠI. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení Kontrola evidence majetku školy, prováděná kontrolním odd. MHMP dne Přijatá nápravná opatření a odstranění nedostatků-zpráva o nápravě zaslána na kontrolní odd. MHMP dne VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 V roce 2012 poskytnuta dotace MŠMT UZ ve výši dotace z rozpočtu Hl.m.Prahy UZ 91 ve výši dotace HM Pna metropolitní program UZ 82 ve výši ,-Kč ,-Kč ,-Kč Výsledek hospodaření běžného účetního období vykazuje ztrátu ve výši 1 212,76 Kč. 19

20 VIII. Další informace V případě potřeby uveďte další informace, které považujete za důležité. Příloha č. 1: Učební plány oborů vzdělávání Obor Hudebně dramatické umění, M,N / 001 Obor Hudebně dramatické umění, M,P/01 Příloha č. 2 : Doplňková činnost Konzervatoře Duncan centre Příloha č. 3 : Přehled činnosti Společnosti pro taneční a múzickou výchovu Příloha č. 4 : Fotografie k jednotlivým aktivitám Konzervatoře Duncan centre 20

21 Příloha č. I. : učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 Tabulka předmětů a vyučovacích hodin na KDC pro školní rok 2012/13 Okruh Předmět Celkem O/dh Celkem týd. h. Celkem za studium O dh o dh o dh o dh o dh o dh TED /8 32 MTT X x x x x x x x 8/0 8 STT /8 32 Taneční techniky KTT X x x x /0 16 LT x x x x x x x x 4/0 4 PIL x x x x x x x x 3/2 5 Jóga x x x x x x x x 0/5 5 Bojová umění x x x x x x x x 0/4 4 Celkem / Taneční tvorba TV /0 6 IMP /0 12 Celkem /0 18 DTD /5 17 DH X x x x 6/0 6 DVU x x 6/0 6 Odborný základ VV 0 2 x x x x x x x x x x 0/2 2 Zpěv 0 1 x x x x x x x x x x 0/1 1 Bicí X x 1 0 x x x x x x x x 1/0 1 Drama x x x x x x x x 0/4 4 THO X x x x x x 0 1 x x 0 2 0/3 3 KIN X x x x x x x x 0 3 x x 0/3 3 Hun x x x x x x x x 0/2 2 Celkem /20 45 Vzdělávání v IKT IKT X x x x 4/0 4 Celkem /0 4 29

30 Jazykové vzdělávání Estetické vzdělávání ČJL x x x x 10/2 12 AJ /7 19 LAJ X x x x x x x x 0/4 4 Celkem /13 35 Vzdělávání pro zdraví Biologie X x 0 2 x x x x x x x x 0/2 2 Anatomie X x x x x x x x 2/2 4 Celkem /4 6 Společenskovědní vzdělávání ZSV x x x x 4/0 4 Děj x x x x x x ½ 3 Celkem /2 7 PEP X x x x x x x x 2 x x x 2/0 2 Umělecko - pedagogická příprava MD X x x x x x x x 2 1 x x 2/1 3 PPX X x x x x x x x /0 4 Diplom. s. X x x x x x x x /2 2 Celkem /3 11 Celkem / Nepovinné předměty AJ drama

Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, 147 00. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, 147 00. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, 147 00 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění

Více

Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, 147 00. Výroční zpráva

Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, 147 00. Výroční zpráva Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, 147 00 Výroční zpráva Školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41, 147 00 ředitel

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2011/2012 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8. 204 Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 9 2.

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Střední odborná škola služeb V Praze

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 V Praze dne Výroční zpráva za školní rok 20011/2012 I. Základní údaje o škole, školském

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 V Praze dne 14.10.2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013

o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 15. 10. 2013 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Výroční zpráva o škole za školní rok 2011/2012 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Telefon 224 262 286 E mail: info@sgjs.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Střední škola automobilní a informatiky Weilova 4, Praha 10 Hostivař, 102 00 IČO: 00497070, DIČ: CZ00497070 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (uváděné údaje podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak)

Více