Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus. Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie. nvěda.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus. Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie. nvěda."

Transkript

1 1989 Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie 2013 nvěda schaft issenvěda

2 Forum Wissenschaft ohne Grenzen im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee In der Veranstaltungsreihe Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus bietet das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) seit 2009 jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit, ihre Master-, Diplom- und Doktorarbeiten zu grenzüberschreitenden Themen öffentlich vorzustellen, Kontakte zu knüpfen und Diskussionen anzuregen. o Ziel des Forums ist es, einmal im Jahr interdisziplinär und öffentlich über Abschlussarbeiten und Forschungsprojekte zu deutsch-tschechischen Themen zu informieren. Damit erhält ein breiter Interessentenkreis einen Überblick über aktuelle wissenschaftliche Arbeiten und Forschungen verschiedener Fachrichtungen an deutschen und tschechischen Universitäten und Hochschulen. Außerdem werden Studierende angeregt, grenzüberschreitende Fragestellungen für ihre Abschlussarbeiten zu wählen. Das Forum Wissenschaft ohne Grenzen wird in enger Kooperation mit Universitäten und Hochschulen in Deutschland und Tschechien durchgeführt. Die Veranstaltung wird 2013 aus Mitteln des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds im Rahmen des Projektes Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic Begegnung Bayern Böhmen gefördert. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und Projekten des CeBB: Fórum Věda bez hranic v Centru Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee V rámci fóra Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie nabízí Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) od roku 2009 možnost veřejně prezentovat diplomové a doktorské práce s přeshraniční tematikou, získávat nové kontakty a podněcovat diskuze. Cílem fóra je jednou ročně interdisciplinárně a veřejně informovat o závěrečných pracích a výzkumných projektech s českoněmeckou tematikou. Zájemci tak získají přehled o aktuálních vědeckých pracích a výzkumech různého zaměření na českých a německých univerzitách a vysokých školách. Kromě toho může fórum poskytnout inspiraci těm studentům, kteří téma své závěrečné práce teprve hledají. Fórum Věda bez hranic je pořádáno v úzké spolupráci s univerzitami a vysokými školami v České republice a Německu. V roce 2013 se akce koná v rámci projektu Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic - Setkávání Čechy Bavorsko za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Další informace o akcích a projektech CeBB: Partner partner: Förderpartner za podpory: Herausgeber vydavatel: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Freyung 1, Schönsee, Tel.: +49 (0) / ,

3 Inhalt bsah 1. Maika Victor-Ustohal Pädagogische Hochschule Ludwigsburg / Pedagogická vysoká škola Ludwigsburg Masterarbeit: Perspektiven der deutsch-tschechischen Kulturbeziehungen am Beispiel der Städtepartnerschaft Regensburg - Pilsen Magisterská práce: Perspektivy česko-německých kulturních vztahů na příkladě partnerských měst Plzně a Řezna 2. Veronika Hecht Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg / Institut pro výzkum pracovního a profesního trhu Spolkové pracovní agentury, Norimberk Forschungsprojekt: Deutsche Direktinvestitionen in Tschechien: Motive, Strukturen und Auswirkungen eine grenzüberschreitende Unternehmensbefragung Výzkumný projekt: Německé přímé investice v České republice: motivy, struktury a dopady přeshraniční anketa mezi podniky 3. Petra Kokošková Univerzita Karlova v Praze / Karls-Universität Prag Bakalářská práce: Německá menšina a Pražské jaro Bachelorarbeit: Die deutsche Minderheit und der Prager Frühling 4. Katharina Anna Aubele Ludwig-Maximilians-Universität München / Univerzita Ludvíka Maxmiliána v Mnichově Dissertationsprojekt: Vorstellungswelten und politisches Engagement vertriebener Frauen in den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel vertriebener Frauen aus der Tschechoslowakei Disertační práce: Světy představ a politická angažovanost odsunutých žen v prvních letech Spolkové republiky Německo na příkladu odsunutých žen z Československa 5. Oliver Engelhardt Karls-Universität Prag / Univerzita Karlova v Praze Forschungsprojekt: Die gegenwärtige Situation des Deutschen: qualitative Forschung im tschechischen Schulwesen Výzkumný projekt: Současná situace němčiny: kvalitativní výzkum v českých školách 6. Michala Kutláková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Südböhmische Universität České Budějovice Disertační práce: Odborně-teoretický výklad morfologie češtiny jako cizího jazyka pro potřeby německy mluvících rodilých mluvčích Dissertationsprojekt: Fachtheoretische Erläuterungen zur Morphologie des Tschechischen als Fremdsprache abgestimmt auf die Bedürfnisse deutscher Muttersprachler

4 7. Jakub Kolínský Západočeská univerzita v Plzni / Westböhmische Universität in Pilsen Výzkumný projekt: Výzkum kvalitativní úrovně výslovnosti německého jazyka mezi žáky SŠ a následná analýza výsledků a kauzálních vztahů Forschungsprojekt: Untersuchung zum qualitativen Niveau der Aussprache des Deutschen bei Schülern tschechischer Mittelschulen, Ergebnisanalyse und Kausalzusammenhänge 8. Nela Střídová Univerzita Karlova v Praze / Karls-Universität Prag Bakalářská práce: Obchod,,jednání nebo,byznys? Postavení češtiny a němčiny jako firemní řeči v binacionálním podnikání Bachelorarbeit:,Obchod,,Verhandlung oder,business? Die Stellung des Deutschen und Tschechischen als interne Firmensprache in binationalen Unternehmen 9. Šárka Ledinská Univerzita Karlova v Praze / Karls-Universität Prag Diplomová práce: Topologie v pohádkách K. J. Erbena a bratří Grimmů Diplomarbeit: Topologie in den Märchen von K. J. Erben und den Gebrüder Grimm 10. Martin Kolovský Gymnázium Plzeň / Gymnasium Pilsen Zaniklé obce jako historický a krajinotvorný prvek v podhůří Českého lesa u Bělé nad Radbuzou Verschwundene Ortschaften als historisches und landschaftsformendes Element im Vorland des Český les bei Běla nad Radbuzou / Weißensulz 11. Bronislava Rokytová Univerzita Karlova v Praze / Karls-Universität Prag Disertační práce: Proměněná realita. Sudety jako ikonografický typ umělecké tvorby Dissertation: Veränderte Realität. Das Sudetenland als ikonografischer Typus in der bildenden Kunst Projektvorstellungen Prezentace projektů Prezentace knihy: Plzeňsko v lidové písni II. PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D. a Mgr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni) Buchvorstellung: Volkslieder der Region Pilsen II. PhDr. Marta Ulrychová, Ph. D. und Mgr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D. (Westböhmische Universität Pilsen) Představení projektu a vyhledávání nových německých partnerů pro projekt: Prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. (Biotechnologické centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) Projektvorstellung und Suche nach deutschen Projektpartnern: Prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. (Biotechnologisches Zentrum der Südböhmischen Universität in České Budějovice / Budweis) Kurzvorstellung studentischer Entwurfsprojekte für den Grenzraum: Prof. Anne Beer (Hochschule Regensburg Fakultät Architektur) Krátké představení studentských projektů pro pohraničí: Prof. Anne Beer (Vysoká škola Řezno Fakulta architektury) Česko-německé fórum mládeže představení projektu Czech in! Projektvorstellung des Deutsch-Tschechischen Jugendforums: Czech in! Monika Traubová

5 Maika Victor-Ustohal berufsbegleitendes Masterstudium im Fach Kulturmanagement am Institut für Kulturmanagement an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg Abschluss: Master of Arts (M.A.) seit Nov Mitarbeiterin Programm- und Projekt-Management Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee Europäischer Freiwilligendienst (EVS) im Bereich Jugendinformation Betreuung des zweisprachigen Jugendportals Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Pilsen Trainee der Geschäftsführung (Marketing und Controlling) VSG-Verlags-Service-GmbH in Würzburg Duales Studium an der Berufsakademie Ravensburg Fachrichtung Medien- und Kommunikationswirtschaft / Journalismus-PR Abschluss: Diplom-Betriebswirtin (BA); Bachelor Magisterské studium při zaměstnání obor Kulturní management na Institutu kulturního managementu na Pedagogické vysoké škole v Ludwigsburgu Dosažený titul: Master of Arts (M.A.) od 11/2008 Spolupracovnice pro oblast programového a projektového managementu Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee Evropská dobrovolná služba (EVS/EDS) v oblasti Informace pro mládež Péče o dvojjazyčný portál pro mládež Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň Trainee ve vedení podniku (marketing a controlling) VSG-Verlags-Service-GmbH ve Würzburgu Duální studium na Odborné akademii Ravensburg Studijní obor Mediální a komunikační ekonomie / Žurnalistika-PR Dosažený titul: diplomovaná podniková ekonomka (BA); bakalář

6 Perspektiven der deutsch-tschechischen Kulturbeziehungen am Beispiel der Städtepartnerschaft Regensburg - Pilsen Masterarbeit am Institut für Kulturmanagement der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg Das Ende des Ost-West-Konfliktes im Jahre 1989 ermöglichte nach langer Trennung die Wiederbelebung der Kontakte und des Austausches zwischen dem wiedervereinigten Deutschland und der Tschechischen Republik. Nach der politischen Wende wurden Schul- und Städtepartnerschaften als adäquates Mittel angesehen, um eine Annäherung und das Kennenlernen der Nachbarn zu befördern. Ein Beispiel dafür ist die Städtepartnerschaft zwischen Regensburg in der Oberpfalz und der 155 Kilometer entfernten westböhmischen Stadt Pilsen (tschechisch: Plzeň), die 1993 offiziell geschlossen wurde. Die Arbeit untersucht die kulturellen Austauschbeziehungen zwischen Regensburg und Pilsen unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der Städtepartnerschaft. Im theoretischen Teil werden die Geschichte und Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen, die Akteure grenzüberschreitender Kulturbeziehungen (EU, Bund und Länder, Städte und Gemeinden) und Städtepartnerschaften im Allgemeinen (Begriff, Entwicklung, Inhalte, Probleme und Perspektiven) analysiert. Aufbauend auf diesen Grundlagen werden die Städte Regensburg und Pilsen, ihre Gemeinsamkeiten und die Entwicklung der Städtepartnerschaft betrachtet. Für die Darstellung des Kulturaustausches wird recherchiertes Datenmaterial herangezogen und eine qualitative Befragung mit Vertretern der Stadtverwaltungen, Kulturakteuren und Multiplikatoren durchgeführt. Die Aus- und Bewertung der Ergebnisse liefert Ansätze für eine Weiterentwicklung und Intensivierung der Beziehungen zwischen Regensburg und Pilsen. Perspektivy česko-německých kulturních vztahů na příkladu partnerských měst Plzně a Řezna Magisterská práce na Pedagogické vysoké škole v Ludwigsburgu Konec konfliktu mezi západem a východem v roce 1989 umožnil po dlouhé izolaci znovuoživení kontaktů a výměnu mezi znovusjednoceným Německem a Českou republikou. Po politickém převratu byla partnerství mezi školami a městy považována za adekvátní prostředek na podporu sbližování a poznávání sousední země. Příkladem je partnerství mezi Řeznem v Horní Falci a 155 kilometrů vzdáleným západočeským městem Plzeň, které bylo oficiálně uzavřeno v roce Prezentovaná práce zkoumá kulturní vztahy mezi Řeznem a Plzní se zvláštním zaměřením na roli partnerství měst. V teoretické části je analyzována historie a vývoj česko-německých vztahů, tvůrci přeshraničních kulturních vztahů (EU, SRN a spolkové země, města a obce) a partnerství měst obecně (definice, rozvoj, obsah, problémy a perspektivy). V návaznosti na tyto základní informace jsou zkoumána města Řezno a Plzeň, skutečnosti, které mají společné, a vývoj partnerství mezi těmito městy. Pro znázornění kulturní výměny byl využit vyhledaný datový materiál a uskutečněno kvalitativní šetření mezi zástupci samosprávy, kulturními tvůrci a multiplikátory. Analýza a vyhodnocení výsledků poskytuje podklady pro další rozvoj a zintenzivnění vztahů mezi Plzní a Řeznem. 1 2

7 Veronika Hecht Forschungsprojekt am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit In Zusammenarbeit mit Nicole Litzel, Michael Moritz und Johannes Schäffler Das ReLOC-Projekt des IAB wird in Zusammenarbeit mit einem Forschungsteam des Volkswirtschaftlichen Instituts der Tschechischen Akademie der Wissenschaften (Národohospodářský ústav AV ČR) durchgeführt und finanziell vom Tschechischen Bildungsministerium im Rahmen des COST-Projekts Nr. OC09017 unterstützt. seit 2010 seit 2009 Stipendiatin im Graduiertenprogramm GradAB des IAB wissenschaftliche Mitarbeiterin am IAB Studium der Geographie, Volkswirtschaftslehre und Statistik an den Universitäten Regensburg und Bratislava, Abschluss als Diplom-Geographin, Zusatzausbildung Slovakicum Výzkumný projekt Institutu pro výzkum pracovního trhu a povolání (IAB) a Spolkového úřadu práce Ve spolupráci s Nicole Litzel, Michaelem Moritzem a Johannesem Schäfflerem Projekt ReLOC realizovaný IAB je uskutečňován ve spolupráci s výzkumným týmem Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky a je finančně podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci projektu COST č. OC od r od r stipendistka postgraduálního programu GradAB na IAB vědecká spolupracovnice na IAB studium geografie, národního hospodářství a statistiky na univerzitách v Řezně a Bratislavě, ukončení studia jako diplomovaná geografka, doplňující studium Slovakicum IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Regensburger Str Nürnberg (i v českém jazyce)

8 Deutsche Direktinvestitionen in Tschechien: Motive, Strukturen und Auswirkungen eine grenzüberschreitende Unternehmensbefragung Im international angelegten IAB-Forschungsprojekt ReLOC (Research on Locational and Organisational Change) werden die Auswirkungen der Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in Tschechien auf die Arbeitsmärkte in beiden Ländern untersucht. Analysiert werden u.a. die Effekte auf die Beschäftigungsentwicklung sowie die Qualifikations- und Lohnstrukturen. Im Rahmen der ökonomischen Integration der europäischen Märkte spielen Investitionen in Produktions- und Dienstleistungsaktivitäten im Ausland eine herausragende Rolle. Allerdings werden diese Entwicklungen insbesondere im Ursprungsland immer wieder kontrovers diskutiert, nachdem die ausländischen Direktinvestitionen oftmals mit einer Aufsplittung der Produktion auf mehrere Standorte einhergehen und damit negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt befürchtet werden. Ebenfalls debattiert wird sowohl im Ursprungs- als auch im Zielland über die Effekte auf unterschiedliche Qualifikationsgruppen, ihr jeweiliges Lohnniveau und Arbeitsplatzunsicherheiten ebenso wie über die Betroffenheit verschiedener Tätigkeitsgruppen in einem Unternehmen. Bisher existieren keine internationalen Mikrodatensätze auf Unternehmensebene, die eine Analyse auf beiden Seiten der Grenze erlauben. Gemeinsam mit dem tschechischen Kooperationspartner CERGE-EI (Center for Economic Research & Graduate Education - Economics Institute) hat das IAB einen solchen länderübergreifenden Datensatz aufgebaut. Ausgangspunkt sind dabei deutsche Unternehmen, die ihre Aktivitäten und Tätigkeiten firmenintern in Tschechien erbringen, wobei sowohl die deutschen als auch die tschechischen Unternehmensteile betrachtet werden. Verglichen werden diese in beiden Ländern mit Unternehmen, die mit keinem ausländischen Unternehmen verflochten sind. Die Daten wurden dabei in Form von persönlich-mündlichen Interviews erhoben. Im Rahmen des Projektes entstehen mehrere Dissertationen sowie international platzierte Publikationen. Německé přímé investice v České republice: motivy, struktury a dopady přeshraniční anketa mezi podniky V mezinárodním výzkumném projektu IAB ReLOC (Research on Locational and Organisational Change) jsou zkoumány dopady přímých investic německých podniků v České republice na pracovní trhy v obou zemích. Analyzováno je mj. působení na vývoj zaměstnanosti a struktury kvalifikace a mezd. V rámci ekonomické integrace evropských trhů hrají investice do aktivit v oblasti výroby a služeb v zahraničí velice významnou roli. Tento vývoj je však obzvláště v zemi původu neustále kontroverzně diskutován, jelikož zahraniční přímé investice často doprovází rozštěpení produkce na více lokalit a tím vyvolávají obavy z negativních dopadů na pracovní trh. Projednáváno je jak v zemi původu, tak i v cílové zemi také působení na různé kvalifikační skupiny, jejich hladina mezd a nejistota pracovního místa a také dopad na různé skupiny činností v podniku. Dosud neexistují žádná mezinárodní mikrodata na podnikové úrovni, která by umožnila analýzu na obou stranách hranice. Společně s českým kooperačním partnerem CERGE-EI (Center for Economic Research & Graduate Education - Economics Institute) vybudoval IAB takovýto přeshraniční soubor dat. Východiskem jsou přitom německé podniky, které vykonávají své aktivity a činnosti interně v rámci firmy v České republice, přičemž jsou sledovány jak německé, tak i české části podniku. Tyto jsou v obou zemích srovnávány s podniky, které nejsou spojeny se žádnými zahraničními podniky. Tato data byla získávána ve formě osobních ústních rozhovorů. V rámci tohoto projektu vzniká několik disertací a mezinárodních publikací

9 Petra Kokošková od 2011 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Česko-německá studia/deutsch-tschechische Studien Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor: Soudobé dějiny (kombinované) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická fakulta, Ústí nad Labem, Politologie - německý jazyk a literatura od 2012 od 2006 Česko-německá obchodní a průmyslová komora (oddělení zastoupení německých veletržních společností v ČR) - zprostředkovávání komunikace mezi německými organizátory a českými vystavovateli, publikační činnost Národní archiv digitalizace protektorátních dokumentů, ukládání odborných údajů do databáze, příprava inventářů, soustřeďování archivních dokumentů k odškodňování účastníků třetího odboje seit 2011 Karls-Universität Prag, Fakultät für Sozialwissenschaften, Deutsch-Tschechische Studien Karls-Universität Prag, Fakultät für Sozialwissenschaften, Fachrichtung: Geschichte der Moderne (Fernstudium) Jan-Evangelista-Purkyně-Universität in Ústí nad Labem / Aussig, Philosophische Fakultät, Politologie Deutsche Sprache und Literatur seit 2012 seit 2006 Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer (Abteilung für die Vertretung deutscher Messegesellschaften in Tschechien) Kontaktvermittlung und Kommunikation zwischen deutschen Veranstaltern und tschechischen Ausstellern, Publikationstätigkeit Nationalarchiv Digitalisierung von Dokumenten aus der Zeit des Protektorats, Eintragung von Fachdaten in die Datenbank, Vorbereitung von Inventarlisten, Sammlung von Archivdokumenten zur Entschädigung antikommunistischer Widerstandskämpfer Petra Kokošková Přesličková Praha

10 Německá menšina a Pražské jaro Bakalářská práce v oboru Česko-německá studia, Institut mezinárodních studií, FSV UK Cílem mé bakalářské práce je pokusit se vyplnit jednu z mezer ve zkoumání problematiky německé menšiny v období komunistického Československa. Dosavadní česká historiografie věnovala dlouhodobě pozornost německému obyvatelstvu na našem území do roku 1945, teprve až v posledních dvaceti letech do přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století, případně se zabývala obecným řešením menšinové politiky v poválečném Československu. Vzhledem k důležitosti obrodného procesu probíhajícího v ČSSR koncem šedesátých let minulého století se domnívám, že by podrobnější zpracování dopadu tohoto přelomového období v našich novodobých dějinách na společenský a kulturní život německého obyvatelstva v Československu mohlo být přínosné. Předběžná struktura mojí práce je následující: Úvod Postavení německé menšiny od roku 1948 do roku 1960, Stať Právní vývoj německé menšiny v letech , Společenské a kulturní možnosti aktivity německé menšiny v letech , Reflexe událostí Pražského jara zůstavších i vysídlených Němců, Závěr Změny na počátku normalizace. Kladu si následující hlavní výzkumnou otázku: Jak ovlivnily události Pražského jara život německé menšiny na území Československa? Kromě zpracování dobové legislativy, archivních dokumentů vrcholných stranických a státních orgánů, materiálů k ustavení činnosti organizace Kulturverband der Bürger deutscher Nationalität der ČSSR a jejího periodika uložených ve fondech Národního archivu bych se chtěla, na rozdíl od předešlých studií, zaměřit i na československý a německý (SRN, NDR, Rakousko) dobový tisk. Svůj výzkum bych ráda rozšířila i o archivní dokumenty obsahující reakce vysídleného německého obyvatelstva na změny probíhající v období Pražského jara, jež lze nejlépe studovat v mnichovských archivech (Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Sudetendeutsches Archiv). Die Deutsche Minderheit und der Prager Frühling Bachelorarbeit im Fach Deutsch-Tschechische Studien, Institut für internationale Studien, Fakultät für Sozialwissenschaften der Karls-Universität Prag Ziel der Bachelorarbeit ist es, eine der Forschungslücken in der Geschichte der deutschen Minderheit in der kommunistischen Tschechoslowakei zu schließen. Bereits seit langem widmet die tschechische Historiografie der Geschichte der deutschen Bevölkerung auf tschechischem Gebiet bis 1945 große Aufmerksamkeit. Erst in den letzten 20 Jahren beschäftigte sie sich mit der Geschichte bis Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre, teilweise befasste sie sich mit der allgemeinen Entwicklung der Minderheitenpolitik in der Tschechoslowakei der Nachkriegszeit. In Anbetracht der Wichtigkeit des Erneuerungsprozesses, der Ende der 1960er Jahre in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik stattfand, wird angenommen, dass eine ausführlichere Untersuchung der Auswirkungen dieser Wende in der tschechischen Zeitgeschichte auf das gesellschaftliche und kulturelle Leben der deutschen Bevölkerung in der Tschechoslowakei nutzbringend sein könnte. Die vorläufige Struktur der Arbeit ist folgende: Einleitung Die Stellung der deutschen Minderheit von , Hauptteil Entwicklung der rechtlichen Situation der deutschen Minderheit in den Jahren , gesellschaftliche und kulturelle Möglichkeiten / Aktivitäten der deutschen Minderheit in den Jahren , Reflexionen der Ereignisse des Prager Frühlings durch in Tschechien gebliebene sowie vertriebene Deutsche, Schluss Veränderungen zu Beginn der sog. Normalisierung. Folgende zentrale Forschungsfrage leitet die Untersuchungen: Wie haben die Ereignisse des Prager Frühlings das Leben der deutschen Minderheit auf dem Gebiet der Tschechoslowakei beeinflusst? Neben der damaligen Gesetzgebung, Archivdokumenten der obersten Partei- und Staatsorgane, Materialien zur Konstituierung der Tätigkeit des Kulturverband der Bürger deutscher Nationalität in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und seiner im Nationalarchiv aufbewahrten Periodika möchte die Arbeit, im Gegensatz zu vorherigen Studien, auch die tschechoslowakische und deutsche (BRD, DDR, Österreich) Presse der damaligen Zeit als Quelle heranziehen. Die Forschung soll auch Archivdokumente einbeziehen, die die Reaktionen der vertriebenen Bevölkerung auf die Veränderungen in der Zeit des Prager Frühlings zeigen und die am besten in Münchner Archiven (Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Sudetendeutsches Archiv) zugänglich sind

11 Katharina Anna Aubele Studium der Geschichte Ost- und Südosteuropas, der Neueren und Neuesten Geschichte und der Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie an der Staatlichen Immanuel-Kant-Universität Kaliningrad Herbst 2010 bis Frühjahr 2011 seit April 2011 Oktober 2012 seit Oktober 2011 seit Dezember 2012 Mitarbeit im Collegium Carolinum, der Forschungsstelle für die Böhmischen Länder Promotion zu Vorstellungswelten und politischem Engagement vertriebener Frauen in den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland Organisation und Durchführung des Workshops Zwangsmigration und Frauengeschichte in Deutschland nach 1944/45 Kollegiatin des polnisch-deutschen Promotionskollegs Polen und Deutschland im modernen Europa assoziiert an der Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien, München studium dějin východní a jihovýchodní Evropy, novodobé historie a národního hospodářství na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a na Státní univerzitě Immanuela Kanta v Kaliningradu podzim jaro 2011 od dubna 2011 říjen 2012 od října 2011 od prosince 2012 spolupráce s Collegiem Carolinum, výzkumným institutem pro české země disertační práce na téma Světy představ a politická angažovanost odsunutých žen v prvních letech Spolkové republiky Německo organizace a realizace workshopu Nucená migrace a dějiny žen v Německu po roce 1944/45 studentka polsko-německého studia Poláci a Němci v moderní Evropě přidružená členka Postgraduální školy pro východoevropská a jihovýchodoevropská studia, Mnichov Katharina Anna Aubele, M.A. Ludwig-Maximilians-Universität München Historisches Seminar Abteilung für Geschichte Ost- und Südosteuropas Geschwister-Scholl-Platz München

12 Vorstellungswelten und politisches Engagement vertriebener Frauen in den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel vertriebener Frauen aus der Tschechoslowakei Dissertationsprojekt an der Ludwig-Maximilians-Universität München Betreuung: Prof. Dr. Martin Schulze Wessel Förderung: Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Förderprogramm Erinnerung und Identität. Die Deutschen und ihre Nachbarn in Mittel- und Osteuropa Das Forschungsvorhaben widmet sich den Lebenswelten und politischen Handlungsmöglichkeiten vertriebener Frauen nach ihrer Ankunft in den Westzonen bzw. der Bundesrepublik Deutschland bis Ende der 1960er Jahre. Ihre Beweggründe und die Entwicklung ihres Engagements und ihrer Aktivitäten werden auf einer religiös-institutionellen Ebene, im politischen sowie im privaten Bereich untersucht. Bislang wurden die Geschichte der Heimatvertriebenen von der Forschung vor allem unter regionalen Gesichtspunkten betrachtet, entweder gegliedert nach ihren Herkunfts- oder nach ihren Ansied-lungsgebieten in der Bundesrepublik. Eine beträchtliche Anzahl der vertriebenen und/oder geflüchteten Frauen stammte aus der Tschechoslowakei. Sie selbst bezeichnen sich bis heute oft als sudetendeutsch. Von einem Großteil der aus anderen Gebieten Vertriebenen unterschieden sie sich u.a. auch dadurch, dass sie in der Tschechoslowakei als Auslandsdeutsche bereits Erfahrungen als Minderheit und mit der Volksgruppenorganisation gemacht hatten. Nach Ende des Koalitionsverbotes im Jahr 1947 organisierten sich die aus der Tschechoslowakei Vertriebenen je nach ihrer Sozialisation und Gesinnung. Im Rahmen des Dissertationsprojekts werden die Aktivitäten von Frauen innerhalb der Sudetendeutschen Landsmannschaft, der Ackermann-Gemeinde sowie der Seliger-Gemeinde untersucht. Představy a politická angažovanost odsunutých žen v prvních letech Spolkové republiky Německo na příkladu odsunutých žen z Československa Disertační projekt na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána v Mnichově Školitel: Prof. Dr. Martin Schulze Wessel Finanční podpora: Zmocněnec Spolkové vlády pro kulturu a média, dotační program Vzpomínky a identita. Němci a jejich sousedé ve střední a východní Evropě Výzkum se zabývá životní situací a politickými možnostmi odsunutých žen po jejich příchodu do západních zón, resp. do Spolkové republiky Německo před koncem šedesátých let. Jejich motivy a vývoj jejich angažovanosti a jejich aktivit jsou zkoumány na nábožensko-institucionální úrovni, v politické a také v osobní oblasti. Dosud byli vyhnanci z vlasti zkoumáni především z regionálního hlediska, členěni byli buď podle jejich původu, nebo podle území, kde se ve Spolkové republice usadili. Značný počet vyhnaných a/nebo uprchlých žen pocházel z Československa. Ony samy se dodnes často označují jako sudetoněmeckého původu. Od velké části vyhnanců z jiných území se liší mj. také tím, že v Československu jako Němky žijící v zahraničí již měly zkušenosti jakožto menšina a s organizováním etnických skupin. Po konci zákazu spolčování v roce 1947 se organizovaly ženy vyhnané z Československa podle své socializace a přesvědčení. V rámci disertačního projektu budou zkoumány aktivity žen uvnitř Sudetendeutsche Landsmannschaft/Sudetoněmeckého krajanského sdružení, sdružení Ackermann-Gemeinde a Seliger-Gemeinde

13 Oliver Engelhardt Studium der Sprachwissenschaft, Slawistik, Musikwissenschaft, Computerlinguistik, Phonetik an den Universitäten Nürnberg-Erlangen, Heidelberg, Prag und München 2003 Magisterabschluss an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Magisterarbeit zur Semantik der Tonhöhenverläufe im Polnischen ab 2006 Forschung im europäischen Netzwerk zur Mehrsprachigkeitsforschung LINEE 2011/12 Abschluss der Doktorarbeit mit dem Titel Das Sprachmanagement in großen multinationalen Unternehmen deutscher Herkunft in der Tschechischen Republik Wissenschaftliche Interessen: Bohemistik, Soziolinguistik, Mehrsprachigkeitsforschung, Sprachmanagement, Phonetik, slawische Sprachwissenschaft Jazykověda, slavistika, hudební věda, počítačová lingvistika a fonetika na univerzitách v Norimberku-Erlangenu, Heidelbergu, Praze a Mnichově 2003 ukončení magisterského studia na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána v Mnichově, magisterská práce na téma Sémantika křivek výšek tónů v polském jazyce od 2006 výzkum v evropské síti pro zkoumání vícejazyčnosti LINEE (Languages in a Network of European Excellence) 2011/12 dokončení doktorské práce s názvem Jazykový management ve velkých nadnárodních podnicích německého původu v České republice Vědecké zájmy: bohemistika, sociolingvistika, výzkum vícejazyčnosti, jazykový management, fonetika, slovanská jazykověda Oliver Engelhardt Na Petynce Praha 6 - Střešovice

14 Die gegenwärtige Situation des Deutschen in der Tschechischen Republik: Qualitative Forschung an Schulen Präsentiert werden sollen die Ergebnisse einer Studie, die im Jahr 2012 von Vít Dovalil, Ph.D. und Oliver Engelhardt, Ph.D. am Institut für germanische Studien der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität durchgeführt und vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds finanziell unterstützt wurde. Die Studie ging folgenden Forschungsfragen nach: 1. Wie sieht der Entscheidungsprozess zur Fremdsprachenwahl an tschechischen Schulen aus? 2. Wer entscheidet dabei? 3. Welche Faktoren beeinflussen diese Wahlen? Analysiert wurden Interviews mit Schulleitern, Schülern, Eltern und Lehrern an verschiedenen staatlichen Schulen der Tschechischen Republik. Diese Daten wurden ergänzt durch Interviews mit Experten, Vertretern von Lehrbuchverlagen, schriftliche Materialien des Schulministeriums sowie eine kleine Analyse des medialen Diskurses. Es wird die Breite der Argumentationen für und gegen Deutsch als Fremdsprache im Kontext des schulischen Fremdsprachenlernens aufgezeigt. Dabei benennt die Studie Schwierigkeiten des Schulsystems sowie gesamtgesellschaftliche Tendenzen. Die Studie kommt u.a. zu den Ergebnissen, dass der soziokulturelle Kontext in der Tschechischen Republik für Deutsch als Fremdsprachenunterricht ambivalent ist, dass die regionale Diversität bei der zentralen Gestaltung der schulischen Politik nicht ausreichend berücksichtigt wird und dass das Ergebnis des schulischen Fremdsprachenunterrichts im Allgemeinen unbefriedigend ist. Současná situace německého jazyka v České republice: Kvalitativní výzkum na školách Představeny by měly být výsledky studie, která byla uskutečněna v roce 2012 Vítem Dovalilem, Ph.D. a Oliverem Engelhardtem, Ph.D. v Ústavu germánských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a která byla finančně podpořena Česko-německým fondem budoucnosti. Cílem výzkumu bylo nalézt odpověď na následující otázky: 1. Jak vypadá proces rozhodování při výběru cizího jazyka na českých školách? 2. Kdo přitom rozhoduje? 3. Jaké faktory ovlivňují tuto volbu? Byly analyzovány rozhovory s řediteli škol, žáky, rodiči a učiteli na různých školách v České republice. Tyto údaje byly doplněny o rozhovory s odborníky, zástupci studijních nakladatelství, o písemné materiály ministerstva školství a malou analýzu mediálních výstupů. Je zde poukázáno na šíři argumentace pro a proti němčině jako cizímu jazyku v kontextu výuky cizích jazyků na školách. Přitom studie upozorňuje na obtíže školského systému a na celospolečenské tendence. Studie dochází mj. k závěrům, že sociokulturní kontext v České republice se ve vztahu k výuce němčiny jako cizího jazyka jeví jako ambivalentní, že regionální diverzita není dostatečně zohledňována při centrální regulaci školské politiky a výsledek výuky cizích jazyků na školách je všeobecně neuspokojivý

15 Michala Kutláková od 2009 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doktorské studium, obor Český jazyk Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, magisterské studium, studijní program Učitelství pro střední školy, obor Český jazyk a literatura, německý jazyk a literatura ZS 2005/06 ZS 2008/09 studijní pobyt na technické univerzitě TU Dresden v rámci programu Erasmus studijní pobyt na technické univerzitě TU Dresden v rámci programu Freemover Pedagogická činnost: Čeština pro zahraniční studenty, Fonetika a fonologie, Jazykově-stylistická analýza textu, Stylistika, Stylizace odborného textu bis 2009 Pädagogische Fakultät der Südböhmischen Universität in České Budějovice / Budweis, Doktorandenstudium, Fachbereich Tschechische Sprache Pädagogische Fakultät der Südböhmischen Universität in České Budějovice / Budweis, Magisterstudium, Studienfach Lehramt für Mittelschulen, Fachbereich Tschechische Sprache und Literatur, Deutsche Sprache und Literatur WS 2005/06 WS 2008/09 Studienaufenthalt an der TU Dresden im Rahmen des Erasmus-Programms Studienaufenthalt an der TU Dresden im Rahmen des Freemover-Programms Unterricht: Tschechisch für ausländische Studenten, Phonetik und Phonologie, Sprachlich-stilistische Textanalyse, Stilistik, Stilisierung von Fachtexten Michala Kutláková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta, Ústav bohemistiky Branišovská 31a České Budějovice

16 Odborně-teoretický výklad morfologie češtiny jako cizího jazyka pro potřeby německy mluvících rodilých mluvčích Disertační práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích V letním semestru 2011/2012 byla provedena výzkumná sonda zaměřená na problematické jevy české gramatiky z pohledu německy mluvících cizinců, která je součástí disertace. Provedení výzkumné sondy bylo financováno z individuálního projektu Grantové agentury JU v ČB. Obor Čeština jako cizí jazyk je oborem progresivně se rozvíjejícím, který má však před sebou ještě celou řadu úkolů. Jedním z nich je vypracovat adekvátní popis českého jazyka, resp. popis jeho gramatické stavby, který by reflektoval potřeby jinojazyčných mluvčích učících se češtinu. Jednou z podmínek adekvátnosti je také zaměření na konkrétní cílovou skupinu uživatelů a identifikace problematických jevů typických právě pro tyto konkrétní skupiny mluvčích. Prezentovaná výzkumná sonda se soustředila na skupinu německy mluvících rodilých mluvčích. Data byla získána prostřednictvím dotazníku, který byl sestaven pro tuto příležitost. Během následné přípravné fáze byla získána veškerá povolení, která jsou třeba k provádění výzkumů na německých a rakouských školských institucích. Šetření bylo provedeno na celkem 10 středních a vysokých školách v Německu a Rakousku a přineslo mnohá zajímavá zjištění. Fachtheoretische Erläuterungen zur Morphologie des Tschechischen als Fremdsprache abgestimmt auf die Bedürfnisse deutscher Muttersprachler Doktorarbeit an der Südböhmischen Universität in České Budějovice / Budweis Im Sommersemester 2011/2012 wurde im Rahmen dieser Doktorarbeit eine wissenschaftliche Untersuchung zu Aspekten der tschechischen Grammatik, die deutschsprachigen Lernern besondere Probleme bereiten, durchgeführt. Die wissenschaftliche Untersuchung wurde durch ein spezielles Projekt der Abteilung für Forschungsförderung der Südböhmischen Universität in České Budějovice / Budweis finanziert. Das Fach Tschechisch als Fremdsprache ist ein sich zukunftsweisend entwickelndes Fach, das jedoch noch eine ganze Reihe von Aufgaben vor sich hat. Eine von ihnen ist es, eine Beschreibung der tschechischen Sprache bzw. ihres grammatikalischen Aufbaus auszuarbeiten, die an die Bedürfnisse von anderssprachigen Tschechischlernern angepasst ist. Eine der Bedingungen dieser Anpassung ist auch die Abstimmung auf die konkrete Zielgruppe und die Identifizierung der gerade für diese konkrete Sprechergruppe problematischen Aspekte. Die präsentierte wissenschaftliche Untersuchung konzentriert sich auf deutsche Muttersprachler. Die Daten wurden in Form eines Fragebogens erhoben, der speziell zu diesem Zweck erstellt wurde. Während der Vorbereitungsphase wurden jegliche Genehmigungen eingeholt, die zur Durchführung der Untersuchung an deutschen und österreichischen Schulen nötig waren. Die Untersuchungen wurden an insgesamt 10 Mittelund Hochschulen in Deutschland und Österreich durchgeführt und brachten viele interessante Erkenntnisse

17 Jakub Kolínský od 2011 od 2011 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Německý jazyk psychologie zaměstnán na katedře německého jazyka Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Německý jazyk psychologie seit 2011 seit 2011 Pädagogische Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen, Deutsche Sprache Psychologie Tätigkeit am Lehrstuhl für deutsche Sprache der Pädagogischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen Pädagogische Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen, Deutsche Sprache Psychologie Wissenschaft

18 Výzkum kvalitativní úrovně výslovnosti německého jazyka mezi žáky SŠ a následná analýza výsledků a kauzálních vztahů Univerzitní projekt na Západočeské univerzitě v Plzni Příspěvek se týká výzkumu, který byl proveden za účelem zjištění fonetické úrovně německého jazyka u studentů středních škol. Projektu se zúčastnily celkem tři instituce středoškolského typu s různým zaměřením. Fonetická úroveň respondentů byla zjišťována na základě reprodukce psaného textu. Jednotlivé výkony respondentů byly nahrávány. Zkušební text byl vybírán s ohledem na stupeň a předpokládanou jazykovou kompetenci respondentů, dosahoval úrovně A2 SERR. Součástí výzkumu byl také dotazník, který měl sloužit k odhalení potencionálních příčin daného stavu u jednotlivých respondentů. Vlastní fonetický rozbor jednotlivých výkonů byl rozdělen na tři základní složky, a to na oblast vokalickou, konsonantickou a suprasegmentální. V rámci všech tří oblastí byl vždy určen celkový počet daných jednotek, dále byl určen počet chybně realizovaných segmentů v dané skupině a následně byl určen procentuální výměr chybovosti příslušné skupiny. V rámci suprasegmentální úrovně byla zohledněna pouze oblast intonačních průběhů, a to terminálních, progredientních a interogativních. Výměr chybovosti byl určen jednak komplexně ve všech třech úrovních dohromady, jednak v rámci každé oblasti zvlášť. V rámci vokalismu a konsonantismu byly dále vybrány jednotky, u kterých byla zjištěna nejvyšší míra chybné realizace. Výsledkem projektu bylo komplexní i segmentální zjištění fonetické úrovně respondentů a možných příčin daného stavu. Untersuchung zum qualitativen Niveau der Aussprache des Deutschen bei Schülern tschechischer Mittelschulen, Ergebnisanalyse und Kausalzusammenhänge Universitätsprojekt an der Westböhmischen Universität in Pilsen Dieser Beitrag befasst sich mit einer Untersuchung, die zum Zweck der Ermittlung des phonetischen Niveaus der deutschen Sprache bei Schülern an Mittelschulen durchgeführt wurde. An dem Projekt haben insgesamt drei Mittelschulen mit unterschiedlicher Spezialisierung teilgenommen. Das phonetische Niveau der Probanden wurde anhand ihrer Wiedergabe eines schriftlichen Textes ermittelt. Die einzelnen Leistungen der Befragten wurden aufgezeichnet. Der verwendete Text wurde im Hinblick auf das Niveau und die vorausgesetzte Sprachkompetenz der Befragten ausgewählt, er erreichte das Niveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. v Bestandteil der Untersuchung war auch ein Fragebogen, der zur Ermittlung potenzieller Ursachen für die Ergebnisse bei den einzelnen Befragten dienen sollte. Die eigentliche phonetische Analyse der einzelnen Leistungen wurde in folgende drei Hauptbereiche unterteilt: den vokalischen, den konsonantischen und den suprasegmentalen Aspekt. Pro Bereich wurde jeweils die Gesamtzahl der jeweiligen Einheiten bestimmt und die Zahl der mangelhaft realisierten Segmente in der jeweiligen Gruppe festgestellt. Nachfolgend wurde die prozentuale Fehlerrate der jeweiligen Gruppe ermittelt. Im Rahmen des suprasegmentalen Niveaus wurde nur der Bereich der Intonationsverläufe berücksichtigt, und zwar terminal, progredient und interrogativ. Die Fehlerrate wurde einerseits komplex für alle drei Ebenen gemeinsam festgestellt, andererseits getrennt für die einzelnen Bereiche. Im Rahmen des Vokalismus und Konsonantismus wurden des Weiteren diejenigen Einheiten ausgewählt, bei denen der höchste Grad der mangelhaften Umsetzung ermittelt wurde. Das Ergebnis des Projektes war eine komplexe sowie segmentale Ermittlung des phonetischen Niveaus bei den Befragten sowie der möglichen Ursachen für den jeweiligen Befund

19 Nela Střídová od 2010 seit 2010 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav germánských studií, Německý jazyk a literatura Philosophische Fakultät der Karls-Universität Prag, Institut für germanische Studien, Deutsche Sprache und Literatur Forschung ýzkum

20 Obchod, Verhandlung oder Business? Postavení němčiny a češtiny jako interní řeči binacionálních podniků Bakalářská práce v rámci Ústavu germánských studií FF UK Cílem bakalářské práce je popsat postavení němčiny a češtiny jako interní řeči binacionálních podniků. Výchozími body výzkumu jsou zvláště úzce propojené německo-české ekonomické vztahy. Díky nim má němčina i čeština vedle angličtiny významnou úlohu. Práce má prozkoumat vztahy mezi používanými jazyky, zda jsou symetrické nebo asymetrické, popřípadě která z uvedených řečí dominuje. Metodicky se analýza opírá o již existující sociolingvistické studie posledních deseti let. Dodatečně budou ke kvantitativnímu přezkoušení aktuální situace přiloženy provedené exemplární případy. Práce je rozčleněna na dvě části, část teoretickou a praktickou. Teoretická část využívá poznatků současných sociolingvistů zabývajících se problematikou firemní komunikace ovlivněné německým aspektem na území České republiky a naopak. Praktická část spočívá v prezentaci výsledků vyplývajících z výzkumu prováděného ve firmě Adidas. Jako klíčový prostředek výzkumu byl zvolen dotazník, který byl zaslán jak do mateřské centrály, tak do dceřiných společností firmy Adidas Česká republika. Na základě této analýzy je nastíněna situace podnikové komunikace zmiňované firmy i externí/interní význam jednotlivých jazyků v rámci obchodních vztahů. Obchod, Verhandlung oder Business? Die Stellung des Deutschen und Tschechischen als interne Firmensprache in binationalen Unternehmen Bachelorarbeit im Rahmen des Instituts für germanische Studien der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität Prag Ziel der Bachelorarbeit ist die Beschreibung der Stellung des Deutschen und des Tschechischen als interne Sprache in binationalen Unternehmen. Ausgangspunkt der Untersuchungen sind die besonders eng verwobenen deutsch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen. Aufgrund dieser spielen das Deutsche und das Tschechische neben dem Englischen eine bedeutende Rolle. Die Arbeit soll die Beziehungen zwischen den verwendeten Sprachen untersuchen und feststellen, ob diese symmetrisch oder assymetrisch sind, sowie gegebenenfalls ermitteln, welche der genannten Sprachen dominiert. Methodisch stützt sich die Analyse auf bereits existierende soziolinguistische Studien der vergangenen 10 Jahre. Zudem werden zur quantitativen Überprüfung der aktuellen Situation durchgeführte exemplarische Untersuchungen ergänzt. Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert, einen theoretischen und einen praktischen. Der theoretische Teil stützt sich auf Erkenntnisse zeitgenössischer Soziolinguisten, die sich mit der Problematik der vom Deutschen beeinflussten Firmenkommunikation in der Tschechischen Republik und mit dem umgekehrten Fall beschäftigen. Der praktische Teil präsentiert die Ergebnisse einer in der Firma Adidas durchgeführten Untersuchung. Als Untersuchungsmethode wurde ein Fragebogen gewählt, der sowohl an den Hauptsitz, als auch an die Tochtergesellschaften der Firma Adidas in Tschechien geschickt wurde. Auf Grundlage dieser Analyse wird die Situation der Unternehmenskommunikation der genannten Firma sowie die externe / interne Bedeutung der einzelnen Sprachen im Rahmen der Wirtschaftsbeziehungen skizziert

Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus. Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie. věda.

Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus. Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie. věda. 1989 Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie věda 24. 04. 2014 issenschaft Forum Wissenschaft ohne Grenzen im Centrum

Více

TOLERANCE PROTI INTOLERANCI

TOLERANCE PROTI INTOLERANCI TOLERANCE PROTI INTOLERANCI PŘEHLED ODBORNÝCH AKTIVIT K ČESKO-NĚMECKÝM VZTAHŮM Univerzita J. E. Purkyně, Muzeum města a Archiv města Ústí nad Labem 1990-2003 TOLERANZ GEGEN INTOLERANZ ÜBERSICHT DER FACHAKTIVITÄTEN

Více

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl 2 0 J a h r e B a y e r i s c h - B ö h m i s c h e K u l t u r - u n d W i r t - 2 0 l e t s c h a f t s t a g e B a v o r s k o - č e s k ý c h W e i d e n k u l t u r n í c h a h o s p o - d á ř s k

Více

Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava

Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava Noviny Evropského regionu 2. Jahrgang/ročník 2013 November/listopad 2013 Pilsen: Mehr als Bier und Industrie Weihnachtsmarkt in Pilsen. / Vánoční trhy v Plzni. S. 16 Lesen

Více

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung...

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung... INHALT/ OBSAH Grußwort von Hans Martin Bury.................................... 4 Proslov Hanse Martina Buryho Grußwort von Otto Pick........................................... 6 Proslov Otto Picka Einführung.....................................................

Více

Endversion des Antrages Finální verze žádosti

Endversion des Antrages Finální verze žádosti Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným

Více

10 Jahre Tandem. Mgr. Dana Kuchtová. Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

10 Jahre Tandem. Mgr. Dana Kuchtová. Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Když ministr školství, mládeže a tělovýchovy a jeho německá kolegyně podepsali v roce 1996 při příležitosti 1. česko-německého setkání mládeže

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 10 let Euroregionu Krušnohoří Česko - saský hudební festival Aktivně pro evropské regiony - Jens Gabbe Návrh pěšího výletu 10 Jahre

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland 2013 Centrum pro komunitní práci (Zentrum für kommunale Arbeit) ISBN 978-80-87809-02-0 Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland Obsah Úvod 6 Sociologická

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM

ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM ROMA-GENERATION 2.0 ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN September 2013 Februar 2015 ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM Září 2013 únor 2015 RomaTrial

Více

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 10. ročník 4/2013 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 Zpracování strategie je spolufinancováno z programu INTERREG IIIA Ausarbeitung der Strategie mitfinanziert aus dem EU-Programm

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK JUNI ČERVEN 2012 Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Německý trh s nemovitostmi Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Combi RS

Více

BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN

BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN Informationen für Geschäftspartner Informace pro obchodní partnery Business Messen, Kongresse Tourismus Serviceadressen City-Stadtpläne Byznys Veletrhy, kongresy Turizmus Adresy

Více

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE DUCH ZAKLADATELŮ PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE KONFERENCE V ÚSTÍ NAD LABEM 7.-9. ŘÍJNA 2005 DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION KONFERENZ IN

Více

Péče o archeologickou část kulturního dědictví na lokalitách zapsaných na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO

Péče o archeologickou část kulturního dědictví na lokalitách zapsaných na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO Péče o archeologickou část kulturního dědictví na lokalitách zapsaných na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO Jelena Ambrožová Zuzana Petříková Pavla Popelářová Petra Sedláčková Martin Tomášek

Více

Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar. Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem

Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar. Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem Impressum Koordination und Vokabelglossar Beiträge und

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

NFOPRESS 3/2008 PODZIM / HERBST NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST TIP NA VÝLET NEUER VORSTAND TREFFEN DER BERGSTÄDTE AUSFLUGSTIPP

NFOPRESS 3/2008 PODZIM / HERBST NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST TIP NA VÝLET NEUER VORSTAND TREFFEN DER BERGSTÄDTE AUSFLUGSTIPP NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 3/2008 PODZIM / HERBST NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST TIP NA VÝLET NEUER VORSTAND

Více

Ekonómia a podnikanie Vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP

Ekonómia a podnikanie Vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP Ekonómia a podnikanie Vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania BVŠP Economics and Business Scientific Journal of the Faculty of Economy and Business The Bratislava School of Law Ekonómia a podnikanie

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů VIII. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen

Více

Comenius Regio Příbram. Projekt bilaterální mezinárodní spolupráce na úrovni obcí a regionů

Comenius Regio Příbram. Projekt bilaterální mezinárodní spolupráce na úrovni obcí a regionů Comenius Regio Příbram Projekt bilaterální mezinárodní spolupráce na úrovni obcí a regionů Propojení systému vzdělávání a zaměstnávání sociálně-ekonomická proměna jako učební obsah a šance na Verknüpfung

Více

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 1/2008 JARO / FRÜHLING NACHRICHTEN DES KONTAKTZENTRUMS REGIONALER LENKUNGSAUSSCHUSS SEEBÜHNE

Více