Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus. Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie. nvěda.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus. Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie. nvěda."

Transkript

1 1989 Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie 2013 nvěda schaft issenvěda

2 Forum Wissenschaft ohne Grenzen im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee In der Veranstaltungsreihe Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus bietet das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) seit 2009 jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit, ihre Master-, Diplom- und Doktorarbeiten zu grenzüberschreitenden Themen öffentlich vorzustellen, Kontakte zu knüpfen und Diskussionen anzuregen. o Ziel des Forums ist es, einmal im Jahr interdisziplinär und öffentlich über Abschlussarbeiten und Forschungsprojekte zu deutsch-tschechischen Themen zu informieren. Damit erhält ein breiter Interessentenkreis einen Überblick über aktuelle wissenschaftliche Arbeiten und Forschungen verschiedener Fachrichtungen an deutschen und tschechischen Universitäten und Hochschulen. Außerdem werden Studierende angeregt, grenzüberschreitende Fragestellungen für ihre Abschlussarbeiten zu wählen. Das Forum Wissenschaft ohne Grenzen wird in enger Kooperation mit Universitäten und Hochschulen in Deutschland und Tschechien durchgeführt. Die Veranstaltung wird 2013 aus Mitteln des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds im Rahmen des Projektes Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic Begegnung Bayern Böhmen gefördert. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und Projekten des CeBB: Fórum Věda bez hranic v Centru Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee V rámci fóra Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie nabízí Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) od roku 2009 možnost veřejně prezentovat diplomové a doktorské práce s přeshraniční tematikou, získávat nové kontakty a podněcovat diskuze. Cílem fóra je jednou ročně interdisciplinárně a veřejně informovat o závěrečných pracích a výzkumných projektech s českoněmeckou tematikou. Zájemci tak získají přehled o aktuálních vědeckých pracích a výzkumech různého zaměření na českých a německých univerzitách a vysokých školách. Kromě toho může fórum poskytnout inspiraci těm studentům, kteří téma své závěrečné práce teprve hledají. Fórum Věda bez hranic je pořádáno v úzké spolupráci s univerzitami a vysokými školami v České republice a Německu. V roce 2013 se akce koná v rámci projektu Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic - Setkávání Čechy Bavorsko za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Další informace o akcích a projektech CeBB: Partner partner: Förderpartner za podpory: Herausgeber vydavatel: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Freyung 1, Schönsee, Tel.: +49 (0) / ,

3 Inhalt bsah 1. Maika Victor-Ustohal Pädagogische Hochschule Ludwigsburg / Pedagogická vysoká škola Ludwigsburg Masterarbeit: Perspektiven der deutsch-tschechischen Kulturbeziehungen am Beispiel der Städtepartnerschaft Regensburg - Pilsen Magisterská práce: Perspektivy česko-německých kulturních vztahů na příkladě partnerských měst Plzně a Řezna 2. Veronika Hecht Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg / Institut pro výzkum pracovního a profesního trhu Spolkové pracovní agentury, Norimberk Forschungsprojekt: Deutsche Direktinvestitionen in Tschechien: Motive, Strukturen und Auswirkungen eine grenzüberschreitende Unternehmensbefragung Výzkumný projekt: Německé přímé investice v České republice: motivy, struktury a dopady přeshraniční anketa mezi podniky 3. Petra Kokošková Univerzita Karlova v Praze / Karls-Universität Prag Bakalářská práce: Německá menšina a Pražské jaro Bachelorarbeit: Die deutsche Minderheit und der Prager Frühling 4. Katharina Anna Aubele Ludwig-Maximilians-Universität München / Univerzita Ludvíka Maxmiliána v Mnichově Dissertationsprojekt: Vorstellungswelten und politisches Engagement vertriebener Frauen in den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel vertriebener Frauen aus der Tschechoslowakei Disertační práce: Světy představ a politická angažovanost odsunutých žen v prvních letech Spolkové republiky Německo na příkladu odsunutých žen z Československa 5. Oliver Engelhardt Karls-Universität Prag / Univerzita Karlova v Praze Forschungsprojekt: Die gegenwärtige Situation des Deutschen: qualitative Forschung im tschechischen Schulwesen Výzkumný projekt: Současná situace němčiny: kvalitativní výzkum v českých školách 6. Michala Kutláková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Südböhmische Universität České Budějovice Disertační práce: Odborně-teoretický výklad morfologie češtiny jako cizího jazyka pro potřeby německy mluvících rodilých mluvčích Dissertationsprojekt: Fachtheoretische Erläuterungen zur Morphologie des Tschechischen als Fremdsprache abgestimmt auf die Bedürfnisse deutscher Muttersprachler

4 7. Jakub Kolínský Západočeská univerzita v Plzni / Westböhmische Universität in Pilsen Výzkumný projekt: Výzkum kvalitativní úrovně výslovnosti německého jazyka mezi žáky SŠ a následná analýza výsledků a kauzálních vztahů Forschungsprojekt: Untersuchung zum qualitativen Niveau der Aussprache des Deutschen bei Schülern tschechischer Mittelschulen, Ergebnisanalyse und Kausalzusammenhänge 8. Nela Střídová Univerzita Karlova v Praze / Karls-Universität Prag Bakalářská práce: Obchod,,jednání nebo,byznys? Postavení češtiny a němčiny jako firemní řeči v binacionálním podnikání Bachelorarbeit:,Obchod,,Verhandlung oder,business? Die Stellung des Deutschen und Tschechischen als interne Firmensprache in binationalen Unternehmen 9. Šárka Ledinská Univerzita Karlova v Praze / Karls-Universität Prag Diplomová práce: Topologie v pohádkách K. J. Erbena a bratří Grimmů Diplomarbeit: Topologie in den Märchen von K. J. Erben und den Gebrüder Grimm 10. Martin Kolovský Gymnázium Plzeň / Gymnasium Pilsen Zaniklé obce jako historický a krajinotvorný prvek v podhůří Českého lesa u Bělé nad Radbuzou Verschwundene Ortschaften als historisches und landschaftsformendes Element im Vorland des Český les bei Běla nad Radbuzou / Weißensulz 11. Bronislava Rokytová Univerzita Karlova v Praze / Karls-Universität Prag Disertační práce: Proměněná realita. Sudety jako ikonografický typ umělecké tvorby Dissertation: Veränderte Realität. Das Sudetenland als ikonografischer Typus in der bildenden Kunst Projektvorstellungen Prezentace projektů Prezentace knihy: Plzeňsko v lidové písni II. PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D. a Mgr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni) Buchvorstellung: Volkslieder der Region Pilsen II. PhDr. Marta Ulrychová, Ph. D. und Mgr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D. (Westböhmische Universität Pilsen) Představení projektu a vyhledávání nových německých partnerů pro projekt: Prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. (Biotechnologické centrum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) Projektvorstellung und Suche nach deutschen Projektpartnern: Prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. (Biotechnologisches Zentrum der Südböhmischen Universität in České Budějovice / Budweis) Kurzvorstellung studentischer Entwurfsprojekte für den Grenzraum: Prof. Anne Beer (Hochschule Regensburg Fakultät Architektur) Krátké představení studentských projektů pro pohraničí: Prof. Anne Beer (Vysoká škola Řezno Fakulta architektury) Česko-německé fórum mládeže představení projektu Czech in! Projektvorstellung des Deutsch-Tschechischen Jugendforums: Czech in! Monika Traubová

5 Maika Victor-Ustohal berufsbegleitendes Masterstudium im Fach Kulturmanagement am Institut für Kulturmanagement an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg Abschluss: Master of Arts (M.A.) seit Nov Mitarbeiterin Programm- und Projekt-Management Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee Europäischer Freiwilligendienst (EVS) im Bereich Jugendinformation Betreuung des zweisprachigen Jugendportals Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Pilsen Trainee der Geschäftsführung (Marketing und Controlling) VSG-Verlags-Service-GmbH in Würzburg Duales Studium an der Berufsakademie Ravensburg Fachrichtung Medien- und Kommunikationswirtschaft / Journalismus-PR Abschluss: Diplom-Betriebswirtin (BA); Bachelor Magisterské studium při zaměstnání obor Kulturní management na Institutu kulturního managementu na Pedagogické vysoké škole v Ludwigsburgu Dosažený titul: Master of Arts (M.A.) od 11/2008 Spolupracovnice pro oblast programového a projektového managementu Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee Evropská dobrovolná služba (EVS/EDS) v oblasti Informace pro mládež Péče o dvojjazyčný portál pro mládež Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň Trainee ve vedení podniku (marketing a controlling) VSG-Verlags-Service-GmbH ve Würzburgu Duální studium na Odborné akademii Ravensburg Studijní obor Mediální a komunikační ekonomie / Žurnalistika-PR Dosažený titul: diplomovaná podniková ekonomka (BA); bakalář

6 Perspektiven der deutsch-tschechischen Kulturbeziehungen am Beispiel der Städtepartnerschaft Regensburg - Pilsen Masterarbeit am Institut für Kulturmanagement der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg Das Ende des Ost-West-Konfliktes im Jahre 1989 ermöglichte nach langer Trennung die Wiederbelebung der Kontakte und des Austausches zwischen dem wiedervereinigten Deutschland und der Tschechischen Republik. Nach der politischen Wende wurden Schul- und Städtepartnerschaften als adäquates Mittel angesehen, um eine Annäherung und das Kennenlernen der Nachbarn zu befördern. Ein Beispiel dafür ist die Städtepartnerschaft zwischen Regensburg in der Oberpfalz und der 155 Kilometer entfernten westböhmischen Stadt Pilsen (tschechisch: Plzeň), die 1993 offiziell geschlossen wurde. Die Arbeit untersucht die kulturellen Austauschbeziehungen zwischen Regensburg und Pilsen unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der Städtepartnerschaft. Im theoretischen Teil werden die Geschichte und Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen, die Akteure grenzüberschreitender Kulturbeziehungen (EU, Bund und Länder, Städte und Gemeinden) und Städtepartnerschaften im Allgemeinen (Begriff, Entwicklung, Inhalte, Probleme und Perspektiven) analysiert. Aufbauend auf diesen Grundlagen werden die Städte Regensburg und Pilsen, ihre Gemeinsamkeiten und die Entwicklung der Städtepartnerschaft betrachtet. Für die Darstellung des Kulturaustausches wird recherchiertes Datenmaterial herangezogen und eine qualitative Befragung mit Vertretern der Stadtverwaltungen, Kulturakteuren und Multiplikatoren durchgeführt. Die Aus- und Bewertung der Ergebnisse liefert Ansätze für eine Weiterentwicklung und Intensivierung der Beziehungen zwischen Regensburg und Pilsen. Perspektivy česko-německých kulturních vztahů na příkladu partnerských měst Plzně a Řezna Magisterská práce na Pedagogické vysoké škole v Ludwigsburgu Konec konfliktu mezi západem a východem v roce 1989 umožnil po dlouhé izolaci znovuoživení kontaktů a výměnu mezi znovusjednoceným Německem a Českou republikou. Po politickém převratu byla partnerství mezi školami a městy považována za adekvátní prostředek na podporu sbližování a poznávání sousední země. Příkladem je partnerství mezi Řeznem v Horní Falci a 155 kilometrů vzdáleným západočeským městem Plzeň, které bylo oficiálně uzavřeno v roce Prezentovaná práce zkoumá kulturní vztahy mezi Řeznem a Plzní se zvláštním zaměřením na roli partnerství měst. V teoretické části je analyzována historie a vývoj česko-německých vztahů, tvůrci přeshraničních kulturních vztahů (EU, SRN a spolkové země, města a obce) a partnerství měst obecně (definice, rozvoj, obsah, problémy a perspektivy). V návaznosti na tyto základní informace jsou zkoumána města Řezno a Plzeň, skutečnosti, které mají společné, a vývoj partnerství mezi těmito městy. Pro znázornění kulturní výměny byl využit vyhledaný datový materiál a uskutečněno kvalitativní šetření mezi zástupci samosprávy, kulturními tvůrci a multiplikátory. Analýza a vyhodnocení výsledků poskytuje podklady pro další rozvoj a zintenzivnění vztahů mezi Plzní a Řeznem. 1 2

7 Veronika Hecht Forschungsprojekt am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit In Zusammenarbeit mit Nicole Litzel, Michael Moritz und Johannes Schäffler Das ReLOC-Projekt des IAB wird in Zusammenarbeit mit einem Forschungsteam des Volkswirtschaftlichen Instituts der Tschechischen Akademie der Wissenschaften (Národohospodářský ústav AV ČR) durchgeführt und finanziell vom Tschechischen Bildungsministerium im Rahmen des COST-Projekts Nr. OC09017 unterstützt. seit 2010 seit 2009 Stipendiatin im Graduiertenprogramm GradAB des IAB wissenschaftliche Mitarbeiterin am IAB Studium der Geographie, Volkswirtschaftslehre und Statistik an den Universitäten Regensburg und Bratislava, Abschluss als Diplom-Geographin, Zusatzausbildung Slovakicum Výzkumný projekt Institutu pro výzkum pracovního trhu a povolání (IAB) a Spolkového úřadu práce Ve spolupráci s Nicole Litzel, Michaelem Moritzem a Johannesem Schäfflerem Projekt ReLOC realizovaný IAB je uskutečňován ve spolupráci s výzkumným týmem Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky a je finančně podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci projektu COST č. OC od r od r stipendistka postgraduálního programu GradAB na IAB vědecká spolupracovnice na IAB studium geografie, národního hospodářství a statistiky na univerzitách v Řezně a Bratislavě, ukončení studia jako diplomovaná geografka, doplňující studium Slovakicum IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Regensburger Str Nürnberg (i v českém jazyce)

8 Deutsche Direktinvestitionen in Tschechien: Motive, Strukturen und Auswirkungen eine grenzüberschreitende Unternehmensbefragung Im international angelegten IAB-Forschungsprojekt ReLOC (Research on Locational and Organisational Change) werden die Auswirkungen der Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in Tschechien auf die Arbeitsmärkte in beiden Ländern untersucht. Analysiert werden u.a. die Effekte auf die Beschäftigungsentwicklung sowie die Qualifikations- und Lohnstrukturen. Im Rahmen der ökonomischen Integration der europäischen Märkte spielen Investitionen in Produktions- und Dienstleistungsaktivitäten im Ausland eine herausragende Rolle. Allerdings werden diese Entwicklungen insbesondere im Ursprungsland immer wieder kontrovers diskutiert, nachdem die ausländischen Direktinvestitionen oftmals mit einer Aufsplittung der Produktion auf mehrere Standorte einhergehen und damit negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt befürchtet werden. Ebenfalls debattiert wird sowohl im Ursprungs- als auch im Zielland über die Effekte auf unterschiedliche Qualifikationsgruppen, ihr jeweiliges Lohnniveau und Arbeitsplatzunsicherheiten ebenso wie über die Betroffenheit verschiedener Tätigkeitsgruppen in einem Unternehmen. Bisher existieren keine internationalen Mikrodatensätze auf Unternehmensebene, die eine Analyse auf beiden Seiten der Grenze erlauben. Gemeinsam mit dem tschechischen Kooperationspartner CERGE-EI (Center for Economic Research & Graduate Education - Economics Institute) hat das IAB einen solchen länderübergreifenden Datensatz aufgebaut. Ausgangspunkt sind dabei deutsche Unternehmen, die ihre Aktivitäten und Tätigkeiten firmenintern in Tschechien erbringen, wobei sowohl die deutschen als auch die tschechischen Unternehmensteile betrachtet werden. Verglichen werden diese in beiden Ländern mit Unternehmen, die mit keinem ausländischen Unternehmen verflochten sind. Die Daten wurden dabei in Form von persönlich-mündlichen Interviews erhoben. Im Rahmen des Projektes entstehen mehrere Dissertationen sowie international platzierte Publikationen. Německé přímé investice v České republice: motivy, struktury a dopady přeshraniční anketa mezi podniky V mezinárodním výzkumném projektu IAB ReLOC (Research on Locational and Organisational Change) jsou zkoumány dopady přímých investic německých podniků v České republice na pracovní trhy v obou zemích. Analyzováno je mj. působení na vývoj zaměstnanosti a struktury kvalifikace a mezd. V rámci ekonomické integrace evropských trhů hrají investice do aktivit v oblasti výroby a služeb v zahraničí velice významnou roli. Tento vývoj je však obzvláště v zemi původu neustále kontroverzně diskutován, jelikož zahraniční přímé investice často doprovází rozštěpení produkce na více lokalit a tím vyvolávají obavy z negativních dopadů na pracovní trh. Projednáváno je jak v zemi původu, tak i v cílové zemi také působení na různé kvalifikační skupiny, jejich hladina mezd a nejistota pracovního místa a také dopad na různé skupiny činností v podniku. Dosud neexistují žádná mezinárodní mikrodata na podnikové úrovni, která by umožnila analýzu na obou stranách hranice. Společně s českým kooperačním partnerem CERGE-EI (Center for Economic Research & Graduate Education - Economics Institute) vybudoval IAB takovýto přeshraniční soubor dat. Východiskem jsou přitom německé podniky, které vykonávají své aktivity a činnosti interně v rámci firmy v České republice, přičemž jsou sledovány jak německé, tak i české části podniku. Tyto jsou v obou zemích srovnávány s podniky, které nejsou spojeny se žádnými zahraničními podniky. Tato data byla získávána ve formě osobních ústních rozhovorů. V rámci tohoto projektu vzniká několik disertací a mezinárodních publikací

9 Petra Kokošková od 2011 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Česko-německá studia/deutsch-tschechische Studien Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor: Soudobé dějiny (kombinované) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická fakulta, Ústí nad Labem, Politologie - německý jazyk a literatura od 2012 od 2006 Česko-německá obchodní a průmyslová komora (oddělení zastoupení německých veletržních společností v ČR) - zprostředkovávání komunikace mezi německými organizátory a českými vystavovateli, publikační činnost Národní archiv digitalizace protektorátních dokumentů, ukládání odborných údajů do databáze, příprava inventářů, soustřeďování archivních dokumentů k odškodňování účastníků třetího odboje seit 2011 Karls-Universität Prag, Fakultät für Sozialwissenschaften, Deutsch-Tschechische Studien Karls-Universität Prag, Fakultät für Sozialwissenschaften, Fachrichtung: Geschichte der Moderne (Fernstudium) Jan-Evangelista-Purkyně-Universität in Ústí nad Labem / Aussig, Philosophische Fakultät, Politologie Deutsche Sprache und Literatur seit 2012 seit 2006 Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer (Abteilung für die Vertretung deutscher Messegesellschaften in Tschechien) Kontaktvermittlung und Kommunikation zwischen deutschen Veranstaltern und tschechischen Ausstellern, Publikationstätigkeit Nationalarchiv Digitalisierung von Dokumenten aus der Zeit des Protektorats, Eintragung von Fachdaten in die Datenbank, Vorbereitung von Inventarlisten, Sammlung von Archivdokumenten zur Entschädigung antikommunistischer Widerstandskämpfer Petra Kokošková Přesličková Praha

10 Německá menšina a Pražské jaro Bakalářská práce v oboru Česko-německá studia, Institut mezinárodních studií, FSV UK Cílem mé bakalářské práce je pokusit se vyplnit jednu z mezer ve zkoumání problematiky německé menšiny v období komunistického Československa. Dosavadní česká historiografie věnovala dlouhodobě pozornost německému obyvatelstvu na našem území do roku 1945, teprve až v posledních dvaceti letech do přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století, případně se zabývala obecným řešením menšinové politiky v poválečném Československu. Vzhledem k důležitosti obrodného procesu probíhajícího v ČSSR koncem šedesátých let minulého století se domnívám, že by podrobnější zpracování dopadu tohoto přelomového období v našich novodobých dějinách na společenský a kulturní život německého obyvatelstva v Československu mohlo být přínosné. Předběžná struktura mojí práce je následující: Úvod Postavení německé menšiny od roku 1948 do roku 1960, Stať Právní vývoj německé menšiny v letech , Společenské a kulturní možnosti aktivity německé menšiny v letech , Reflexe událostí Pražského jara zůstavších i vysídlených Němců, Závěr Změny na počátku normalizace. Kladu si následující hlavní výzkumnou otázku: Jak ovlivnily události Pražského jara život německé menšiny na území Československa? Kromě zpracování dobové legislativy, archivních dokumentů vrcholných stranických a státních orgánů, materiálů k ustavení činnosti organizace Kulturverband der Bürger deutscher Nationalität der ČSSR a jejího periodika uložených ve fondech Národního archivu bych se chtěla, na rozdíl od předešlých studií, zaměřit i na československý a německý (SRN, NDR, Rakousko) dobový tisk. Svůj výzkum bych ráda rozšířila i o archivní dokumenty obsahující reakce vysídleného německého obyvatelstva na změny probíhající v období Pražského jara, jež lze nejlépe studovat v mnichovských archivech (Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Sudetendeutsches Archiv). Die Deutsche Minderheit und der Prager Frühling Bachelorarbeit im Fach Deutsch-Tschechische Studien, Institut für internationale Studien, Fakultät für Sozialwissenschaften der Karls-Universität Prag Ziel der Bachelorarbeit ist es, eine der Forschungslücken in der Geschichte der deutschen Minderheit in der kommunistischen Tschechoslowakei zu schließen. Bereits seit langem widmet die tschechische Historiografie der Geschichte der deutschen Bevölkerung auf tschechischem Gebiet bis 1945 große Aufmerksamkeit. Erst in den letzten 20 Jahren beschäftigte sie sich mit der Geschichte bis Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre, teilweise befasste sie sich mit der allgemeinen Entwicklung der Minderheitenpolitik in der Tschechoslowakei der Nachkriegszeit. In Anbetracht der Wichtigkeit des Erneuerungsprozesses, der Ende der 1960er Jahre in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik stattfand, wird angenommen, dass eine ausführlichere Untersuchung der Auswirkungen dieser Wende in der tschechischen Zeitgeschichte auf das gesellschaftliche und kulturelle Leben der deutschen Bevölkerung in der Tschechoslowakei nutzbringend sein könnte. Die vorläufige Struktur der Arbeit ist folgende: Einleitung Die Stellung der deutschen Minderheit von , Hauptteil Entwicklung der rechtlichen Situation der deutschen Minderheit in den Jahren , gesellschaftliche und kulturelle Möglichkeiten / Aktivitäten der deutschen Minderheit in den Jahren , Reflexionen der Ereignisse des Prager Frühlings durch in Tschechien gebliebene sowie vertriebene Deutsche, Schluss Veränderungen zu Beginn der sog. Normalisierung. Folgende zentrale Forschungsfrage leitet die Untersuchungen: Wie haben die Ereignisse des Prager Frühlings das Leben der deutschen Minderheit auf dem Gebiet der Tschechoslowakei beeinflusst? Neben der damaligen Gesetzgebung, Archivdokumenten der obersten Partei- und Staatsorgane, Materialien zur Konstituierung der Tätigkeit des Kulturverband der Bürger deutscher Nationalität in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und seiner im Nationalarchiv aufbewahrten Periodika möchte die Arbeit, im Gegensatz zu vorherigen Studien, auch die tschechoslowakische und deutsche (BRD, DDR, Österreich) Presse der damaligen Zeit als Quelle heranziehen. Die Forschung soll auch Archivdokumente einbeziehen, die die Reaktionen der vertriebenen Bevölkerung auf die Veränderungen in der Zeit des Prager Frühlings zeigen und die am besten in Münchner Archiven (Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Sudetendeutsches Archiv) zugänglich sind

11 Katharina Anna Aubele Studium der Geschichte Ost- und Südosteuropas, der Neueren und Neuesten Geschichte und der Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie an der Staatlichen Immanuel-Kant-Universität Kaliningrad Herbst 2010 bis Frühjahr 2011 seit April 2011 Oktober 2012 seit Oktober 2011 seit Dezember 2012 Mitarbeit im Collegium Carolinum, der Forschungsstelle für die Böhmischen Länder Promotion zu Vorstellungswelten und politischem Engagement vertriebener Frauen in den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland Organisation und Durchführung des Workshops Zwangsmigration und Frauengeschichte in Deutschland nach 1944/45 Kollegiatin des polnisch-deutschen Promotionskollegs Polen und Deutschland im modernen Europa assoziiert an der Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien, München studium dějin východní a jihovýchodní Evropy, novodobé historie a národního hospodářství na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a na Státní univerzitě Immanuela Kanta v Kaliningradu podzim jaro 2011 od dubna 2011 říjen 2012 od října 2011 od prosince 2012 spolupráce s Collegiem Carolinum, výzkumným institutem pro české země disertační práce na téma Světy představ a politická angažovanost odsunutých žen v prvních letech Spolkové republiky Německo organizace a realizace workshopu Nucená migrace a dějiny žen v Německu po roce 1944/45 studentka polsko-německého studia Poláci a Němci v moderní Evropě přidružená členka Postgraduální školy pro východoevropská a jihovýchodoevropská studia, Mnichov Katharina Anna Aubele, M.A. Ludwig-Maximilians-Universität München Historisches Seminar Abteilung für Geschichte Ost- und Südosteuropas Geschwister-Scholl-Platz München

12 Vorstellungswelten und politisches Engagement vertriebener Frauen in den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel vertriebener Frauen aus der Tschechoslowakei Dissertationsprojekt an der Ludwig-Maximilians-Universität München Betreuung: Prof. Dr. Martin Schulze Wessel Förderung: Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Förderprogramm Erinnerung und Identität. Die Deutschen und ihre Nachbarn in Mittel- und Osteuropa Das Forschungsvorhaben widmet sich den Lebenswelten und politischen Handlungsmöglichkeiten vertriebener Frauen nach ihrer Ankunft in den Westzonen bzw. der Bundesrepublik Deutschland bis Ende der 1960er Jahre. Ihre Beweggründe und die Entwicklung ihres Engagements und ihrer Aktivitäten werden auf einer religiös-institutionellen Ebene, im politischen sowie im privaten Bereich untersucht. Bislang wurden die Geschichte der Heimatvertriebenen von der Forschung vor allem unter regionalen Gesichtspunkten betrachtet, entweder gegliedert nach ihren Herkunfts- oder nach ihren Ansied-lungsgebieten in der Bundesrepublik. Eine beträchtliche Anzahl der vertriebenen und/oder geflüchteten Frauen stammte aus der Tschechoslowakei. Sie selbst bezeichnen sich bis heute oft als sudetendeutsch. Von einem Großteil der aus anderen Gebieten Vertriebenen unterschieden sie sich u.a. auch dadurch, dass sie in der Tschechoslowakei als Auslandsdeutsche bereits Erfahrungen als Minderheit und mit der Volksgruppenorganisation gemacht hatten. Nach Ende des Koalitionsverbotes im Jahr 1947 organisierten sich die aus der Tschechoslowakei Vertriebenen je nach ihrer Sozialisation und Gesinnung. Im Rahmen des Dissertationsprojekts werden die Aktivitäten von Frauen innerhalb der Sudetendeutschen Landsmannschaft, der Ackermann-Gemeinde sowie der Seliger-Gemeinde untersucht. Představy a politická angažovanost odsunutých žen v prvních letech Spolkové republiky Německo na příkladu odsunutých žen z Československa Disertační projekt na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána v Mnichově Školitel: Prof. Dr. Martin Schulze Wessel Finanční podpora: Zmocněnec Spolkové vlády pro kulturu a média, dotační program Vzpomínky a identita. Němci a jejich sousedé ve střední a východní Evropě Výzkum se zabývá životní situací a politickými možnostmi odsunutých žen po jejich příchodu do západních zón, resp. do Spolkové republiky Německo před koncem šedesátých let. Jejich motivy a vývoj jejich angažovanosti a jejich aktivit jsou zkoumány na nábožensko-institucionální úrovni, v politické a také v osobní oblasti. Dosud byli vyhnanci z vlasti zkoumáni především z regionálního hlediska, členěni byli buď podle jejich původu, nebo podle území, kde se ve Spolkové republice usadili. Značný počet vyhnaných a/nebo uprchlých žen pocházel z Československa. Ony samy se dodnes často označují jako sudetoněmeckého původu. Od velké části vyhnanců z jiných území se liší mj. také tím, že v Československu jako Němky žijící v zahraničí již měly zkušenosti jakožto menšina a s organizováním etnických skupin. Po konci zákazu spolčování v roce 1947 se organizovaly ženy vyhnané z Československa podle své socializace a přesvědčení. V rámci disertačního projektu budou zkoumány aktivity žen uvnitř Sudetendeutsche Landsmannschaft/Sudetoněmeckého krajanského sdružení, sdružení Ackermann-Gemeinde a Seliger-Gemeinde

13 Oliver Engelhardt Studium der Sprachwissenschaft, Slawistik, Musikwissenschaft, Computerlinguistik, Phonetik an den Universitäten Nürnberg-Erlangen, Heidelberg, Prag und München 2003 Magisterabschluss an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Magisterarbeit zur Semantik der Tonhöhenverläufe im Polnischen ab 2006 Forschung im europäischen Netzwerk zur Mehrsprachigkeitsforschung LINEE 2011/12 Abschluss der Doktorarbeit mit dem Titel Das Sprachmanagement in großen multinationalen Unternehmen deutscher Herkunft in der Tschechischen Republik Wissenschaftliche Interessen: Bohemistik, Soziolinguistik, Mehrsprachigkeitsforschung, Sprachmanagement, Phonetik, slawische Sprachwissenschaft Jazykověda, slavistika, hudební věda, počítačová lingvistika a fonetika na univerzitách v Norimberku-Erlangenu, Heidelbergu, Praze a Mnichově 2003 ukončení magisterského studia na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána v Mnichově, magisterská práce na téma Sémantika křivek výšek tónů v polském jazyce od 2006 výzkum v evropské síti pro zkoumání vícejazyčnosti LINEE (Languages in a Network of European Excellence) 2011/12 dokončení doktorské práce s názvem Jazykový management ve velkých nadnárodních podnicích německého původu v České republice Vědecké zájmy: bohemistika, sociolingvistika, výzkum vícejazyčnosti, jazykový management, fonetika, slovanská jazykověda Oliver Engelhardt Na Petynce Praha 6 - Střešovice

14 Die gegenwärtige Situation des Deutschen in der Tschechischen Republik: Qualitative Forschung an Schulen Präsentiert werden sollen die Ergebnisse einer Studie, die im Jahr 2012 von Vít Dovalil, Ph.D. und Oliver Engelhardt, Ph.D. am Institut für germanische Studien der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität durchgeführt und vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds finanziell unterstützt wurde. Die Studie ging folgenden Forschungsfragen nach: 1. Wie sieht der Entscheidungsprozess zur Fremdsprachenwahl an tschechischen Schulen aus? 2. Wer entscheidet dabei? 3. Welche Faktoren beeinflussen diese Wahlen? Analysiert wurden Interviews mit Schulleitern, Schülern, Eltern und Lehrern an verschiedenen staatlichen Schulen der Tschechischen Republik. Diese Daten wurden ergänzt durch Interviews mit Experten, Vertretern von Lehrbuchverlagen, schriftliche Materialien des Schulministeriums sowie eine kleine Analyse des medialen Diskurses. Es wird die Breite der Argumentationen für und gegen Deutsch als Fremdsprache im Kontext des schulischen Fremdsprachenlernens aufgezeigt. Dabei benennt die Studie Schwierigkeiten des Schulsystems sowie gesamtgesellschaftliche Tendenzen. Die Studie kommt u.a. zu den Ergebnissen, dass der soziokulturelle Kontext in der Tschechischen Republik für Deutsch als Fremdsprachenunterricht ambivalent ist, dass die regionale Diversität bei der zentralen Gestaltung der schulischen Politik nicht ausreichend berücksichtigt wird und dass das Ergebnis des schulischen Fremdsprachenunterrichts im Allgemeinen unbefriedigend ist. Současná situace německého jazyka v České republice: Kvalitativní výzkum na školách Představeny by měly být výsledky studie, která byla uskutečněna v roce 2012 Vítem Dovalilem, Ph.D. a Oliverem Engelhardtem, Ph.D. v Ústavu germánských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a která byla finančně podpořena Česko-německým fondem budoucnosti. Cílem výzkumu bylo nalézt odpověď na následující otázky: 1. Jak vypadá proces rozhodování při výběru cizího jazyka na českých školách? 2. Kdo přitom rozhoduje? 3. Jaké faktory ovlivňují tuto volbu? Byly analyzovány rozhovory s řediteli škol, žáky, rodiči a učiteli na různých školách v České republice. Tyto údaje byly doplněny o rozhovory s odborníky, zástupci studijních nakladatelství, o písemné materiály ministerstva školství a malou analýzu mediálních výstupů. Je zde poukázáno na šíři argumentace pro a proti němčině jako cizímu jazyku v kontextu výuky cizích jazyků na školách. Přitom studie upozorňuje na obtíže školského systému a na celospolečenské tendence. Studie dochází mj. k závěrům, že sociokulturní kontext v České republice se ve vztahu k výuce němčiny jako cizího jazyka jeví jako ambivalentní, že regionální diverzita není dostatečně zohledňována při centrální regulaci školské politiky a výsledek výuky cizích jazyků na školách je všeobecně neuspokojivý

15 Michala Kutláková od 2009 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doktorské studium, obor Český jazyk Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, magisterské studium, studijní program Učitelství pro střední školy, obor Český jazyk a literatura, německý jazyk a literatura ZS 2005/06 ZS 2008/09 studijní pobyt na technické univerzitě TU Dresden v rámci programu Erasmus studijní pobyt na technické univerzitě TU Dresden v rámci programu Freemover Pedagogická činnost: Čeština pro zahraniční studenty, Fonetika a fonologie, Jazykově-stylistická analýza textu, Stylistika, Stylizace odborného textu bis 2009 Pädagogische Fakultät der Südböhmischen Universität in České Budějovice / Budweis, Doktorandenstudium, Fachbereich Tschechische Sprache Pädagogische Fakultät der Südböhmischen Universität in České Budějovice / Budweis, Magisterstudium, Studienfach Lehramt für Mittelschulen, Fachbereich Tschechische Sprache und Literatur, Deutsche Sprache und Literatur WS 2005/06 WS 2008/09 Studienaufenthalt an der TU Dresden im Rahmen des Erasmus-Programms Studienaufenthalt an der TU Dresden im Rahmen des Freemover-Programms Unterricht: Tschechisch für ausländische Studenten, Phonetik und Phonologie, Sprachlich-stilistische Textanalyse, Stilistik, Stilisierung von Fachtexten Michala Kutláková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta, Ústav bohemistiky Branišovská 31a České Budějovice

16 Odborně-teoretický výklad morfologie češtiny jako cizího jazyka pro potřeby německy mluvících rodilých mluvčích Disertační práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích V letním semestru 2011/2012 byla provedena výzkumná sonda zaměřená na problematické jevy české gramatiky z pohledu německy mluvících cizinců, která je součástí disertace. Provedení výzkumné sondy bylo financováno z individuálního projektu Grantové agentury JU v ČB. Obor Čeština jako cizí jazyk je oborem progresivně se rozvíjejícím, který má však před sebou ještě celou řadu úkolů. Jedním z nich je vypracovat adekvátní popis českého jazyka, resp. popis jeho gramatické stavby, který by reflektoval potřeby jinojazyčných mluvčích učících se češtinu. Jednou z podmínek adekvátnosti je také zaměření na konkrétní cílovou skupinu uživatelů a identifikace problematických jevů typických právě pro tyto konkrétní skupiny mluvčích. Prezentovaná výzkumná sonda se soustředila na skupinu německy mluvících rodilých mluvčích. Data byla získána prostřednictvím dotazníku, který byl sestaven pro tuto příležitost. Během následné přípravné fáze byla získána veškerá povolení, která jsou třeba k provádění výzkumů na německých a rakouských školských institucích. Šetření bylo provedeno na celkem 10 středních a vysokých školách v Německu a Rakousku a přineslo mnohá zajímavá zjištění. Fachtheoretische Erläuterungen zur Morphologie des Tschechischen als Fremdsprache abgestimmt auf die Bedürfnisse deutscher Muttersprachler Doktorarbeit an der Südböhmischen Universität in České Budějovice / Budweis Im Sommersemester 2011/2012 wurde im Rahmen dieser Doktorarbeit eine wissenschaftliche Untersuchung zu Aspekten der tschechischen Grammatik, die deutschsprachigen Lernern besondere Probleme bereiten, durchgeführt. Die wissenschaftliche Untersuchung wurde durch ein spezielles Projekt der Abteilung für Forschungsförderung der Südböhmischen Universität in České Budějovice / Budweis finanziert. Das Fach Tschechisch als Fremdsprache ist ein sich zukunftsweisend entwickelndes Fach, das jedoch noch eine ganze Reihe von Aufgaben vor sich hat. Eine von ihnen ist es, eine Beschreibung der tschechischen Sprache bzw. ihres grammatikalischen Aufbaus auszuarbeiten, die an die Bedürfnisse von anderssprachigen Tschechischlernern angepasst ist. Eine der Bedingungen dieser Anpassung ist auch die Abstimmung auf die konkrete Zielgruppe und die Identifizierung der gerade für diese konkrete Sprechergruppe problematischen Aspekte. Die präsentierte wissenschaftliche Untersuchung konzentriert sich auf deutsche Muttersprachler. Die Daten wurden in Form eines Fragebogens erhoben, der speziell zu diesem Zweck erstellt wurde. Während der Vorbereitungsphase wurden jegliche Genehmigungen eingeholt, die zur Durchführung der Untersuchung an deutschen und österreichischen Schulen nötig waren. Die Untersuchungen wurden an insgesamt 10 Mittelund Hochschulen in Deutschland und Österreich durchgeführt und brachten viele interessante Erkenntnisse

17 Jakub Kolínský od 2011 od 2011 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Německý jazyk psychologie zaměstnán na katedře německého jazyka Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Německý jazyk psychologie seit 2011 seit 2011 Pädagogische Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen, Deutsche Sprache Psychologie Tätigkeit am Lehrstuhl für deutsche Sprache der Pädagogischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen Pädagogische Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen, Deutsche Sprache Psychologie Wissenschaft

18 Výzkum kvalitativní úrovně výslovnosti německého jazyka mezi žáky SŠ a následná analýza výsledků a kauzálních vztahů Univerzitní projekt na Západočeské univerzitě v Plzni Příspěvek se týká výzkumu, který byl proveden za účelem zjištění fonetické úrovně německého jazyka u studentů středních škol. Projektu se zúčastnily celkem tři instituce středoškolského typu s různým zaměřením. Fonetická úroveň respondentů byla zjišťována na základě reprodukce psaného textu. Jednotlivé výkony respondentů byly nahrávány. Zkušební text byl vybírán s ohledem na stupeň a předpokládanou jazykovou kompetenci respondentů, dosahoval úrovně A2 SERR. Součástí výzkumu byl také dotazník, který měl sloužit k odhalení potencionálních příčin daného stavu u jednotlivých respondentů. Vlastní fonetický rozbor jednotlivých výkonů byl rozdělen na tři základní složky, a to na oblast vokalickou, konsonantickou a suprasegmentální. V rámci všech tří oblastí byl vždy určen celkový počet daných jednotek, dále byl určen počet chybně realizovaných segmentů v dané skupině a následně byl určen procentuální výměr chybovosti příslušné skupiny. V rámci suprasegmentální úrovně byla zohledněna pouze oblast intonačních průběhů, a to terminálních, progredientních a interogativních. Výměr chybovosti byl určen jednak komplexně ve všech třech úrovních dohromady, jednak v rámci každé oblasti zvlášť. V rámci vokalismu a konsonantismu byly dále vybrány jednotky, u kterých byla zjištěna nejvyšší míra chybné realizace. Výsledkem projektu bylo komplexní i segmentální zjištění fonetické úrovně respondentů a možných příčin daného stavu. Untersuchung zum qualitativen Niveau der Aussprache des Deutschen bei Schülern tschechischer Mittelschulen, Ergebnisanalyse und Kausalzusammenhänge Universitätsprojekt an der Westböhmischen Universität in Pilsen Dieser Beitrag befasst sich mit einer Untersuchung, die zum Zweck der Ermittlung des phonetischen Niveaus der deutschen Sprache bei Schülern an Mittelschulen durchgeführt wurde. An dem Projekt haben insgesamt drei Mittelschulen mit unterschiedlicher Spezialisierung teilgenommen. Das phonetische Niveau der Probanden wurde anhand ihrer Wiedergabe eines schriftlichen Textes ermittelt. Die einzelnen Leistungen der Befragten wurden aufgezeichnet. Der verwendete Text wurde im Hinblick auf das Niveau und die vorausgesetzte Sprachkompetenz der Befragten ausgewählt, er erreichte das Niveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. v Bestandteil der Untersuchung war auch ein Fragebogen, der zur Ermittlung potenzieller Ursachen für die Ergebnisse bei den einzelnen Befragten dienen sollte. Die eigentliche phonetische Analyse der einzelnen Leistungen wurde in folgende drei Hauptbereiche unterteilt: den vokalischen, den konsonantischen und den suprasegmentalen Aspekt. Pro Bereich wurde jeweils die Gesamtzahl der jeweiligen Einheiten bestimmt und die Zahl der mangelhaft realisierten Segmente in der jeweiligen Gruppe festgestellt. Nachfolgend wurde die prozentuale Fehlerrate der jeweiligen Gruppe ermittelt. Im Rahmen des suprasegmentalen Niveaus wurde nur der Bereich der Intonationsverläufe berücksichtigt, und zwar terminal, progredient und interrogativ. Die Fehlerrate wurde einerseits komplex für alle drei Ebenen gemeinsam festgestellt, andererseits getrennt für die einzelnen Bereiche. Im Rahmen des Vokalismus und Konsonantismus wurden des Weiteren diejenigen Einheiten ausgewählt, bei denen der höchste Grad der mangelhaften Umsetzung ermittelt wurde. Das Ergebnis des Projektes war eine komplexe sowie segmentale Ermittlung des phonetischen Niveaus bei den Befragten sowie der möglichen Ursachen für den jeweiligen Befund

19 Nela Střídová od 2010 seit 2010 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav germánských studií, Německý jazyk a literatura Philosophische Fakultät der Karls-Universität Prag, Institut für germanische Studien, Deutsche Sprache und Literatur Forschung ýzkum

20 Obchod, Verhandlung oder Business? Postavení němčiny a češtiny jako interní řeči binacionálních podniků Bakalářská práce v rámci Ústavu germánských studií FF UK Cílem bakalářské práce je popsat postavení němčiny a češtiny jako interní řeči binacionálních podniků. Výchozími body výzkumu jsou zvláště úzce propojené německo-české ekonomické vztahy. Díky nim má němčina i čeština vedle angličtiny významnou úlohu. Práce má prozkoumat vztahy mezi používanými jazyky, zda jsou symetrické nebo asymetrické, popřípadě která z uvedených řečí dominuje. Metodicky se analýza opírá o již existující sociolingvistické studie posledních deseti let. Dodatečně budou ke kvantitativnímu přezkoušení aktuální situace přiloženy provedené exemplární případy. Práce je rozčleněna na dvě části, část teoretickou a praktickou. Teoretická část využívá poznatků současných sociolingvistů zabývajících se problematikou firemní komunikace ovlivněné německým aspektem na území České republiky a naopak. Praktická část spočívá v prezentaci výsledků vyplývajících z výzkumu prováděného ve firmě Adidas. Jako klíčový prostředek výzkumu byl zvolen dotazník, který byl zaslán jak do mateřské centrály, tak do dceřiných společností firmy Adidas Česká republika. Na základě této analýzy je nastíněna situace podnikové komunikace zmiňované firmy i externí/interní význam jednotlivých jazyků v rámci obchodních vztahů. Obchod, Verhandlung oder Business? Die Stellung des Deutschen und Tschechischen als interne Firmensprache in binationalen Unternehmen Bachelorarbeit im Rahmen des Instituts für germanische Studien der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität Prag Ziel der Bachelorarbeit ist die Beschreibung der Stellung des Deutschen und des Tschechischen als interne Sprache in binationalen Unternehmen. Ausgangspunkt der Untersuchungen sind die besonders eng verwobenen deutsch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen. Aufgrund dieser spielen das Deutsche und das Tschechische neben dem Englischen eine bedeutende Rolle. Die Arbeit soll die Beziehungen zwischen den verwendeten Sprachen untersuchen und feststellen, ob diese symmetrisch oder assymetrisch sind, sowie gegebenenfalls ermitteln, welche der genannten Sprachen dominiert. Methodisch stützt sich die Analyse auf bereits existierende soziolinguistische Studien der vergangenen 10 Jahre. Zudem werden zur quantitativen Überprüfung der aktuellen Situation durchgeführte exemplarische Untersuchungen ergänzt. Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert, einen theoretischen und einen praktischen. Der theoretische Teil stützt sich auf Erkenntnisse zeitgenössischer Soziolinguisten, die sich mit der Problematik der vom Deutschen beeinflussten Firmenkommunikation in der Tschechischen Republik und mit dem umgekehrten Fall beschäftigen. Der praktische Teil präsentiert die Ergebnisse einer in der Firma Adidas durchgeführten Untersuchung. Als Untersuchungsmethode wurde ein Fragebogen gewählt, der sowohl an den Hauptsitz, als auch an die Tochtergesellschaften der Firma Adidas in Tschechien geschickt wurde. Auf Grundlage dieser Analyse wird die Situation der Unternehmenskommunikation der genannten Firma sowie die externe / interne Bedeutung der einzelnen Sprachen im Rahmen der Wirtschaftsbeziehungen skizziert

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Možnosti financování česko-německé spolupráce předškolních zařízení Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Marktredwitz, 29. 11. 2008 Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách 01.08.2013 Lenka Šolcová Období: 03.06. 16.06.2013 Počet dotázaných: 600 německých a českých výrobních firem Počet účastníků: 48

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Pasáže Literatura v proměně Literatura a literární život v České republice a Německu po roce 2000

Pasáže Literatura v proměně Literatura a literární život v České republice a Německu po roce 2000 Universität /Univerzita Sächsische Akademie der Künste/Saská akademie umění Mit Unterstützung des Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds/s podporou Česko-německého fondu budoucnosti Tschechisch-deutsche Autorentagung

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet

Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet Přeshraniční management povodňových rizik v Povodí Labe Kristina Rieth Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_126 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en)

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 080404/EU XXV. GP Eingelangt am 16/10/15 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 VERMERK Absender: Herr Dr. Martin Povejšil, Botschafter,

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

Plus Wirtschaftsmagazin Plus ekonomický magazín

Plus Wirtschaftsmagazin Plus ekonomický magazín 2016 AUGUST SRPEN 2015 Tschechien: Tradition mit Perspektive Stahl- und Metallbranche Německo: Významnější, než se zdá ocelářský průmysl DTIHK-Sommerfest Letní slavnost ČNOPK FEBRUAR ÚNOR 2014 Der tschechische

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

www.tandem.adam adam.cz

www.tandem.adam adam.cz Koordinační centrum česko esko-německých výměn mláde deže Sedláčkova 31, CZ-306 14 Plzeň, Tel.: +420 377 634 755 Fax: +420 377 634 752, tandem@tandem.adam.cz Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

Diskriminierung und Rassenwahn

Diskriminierung und Rassenwahn Diskriminierung und Rassenwahn Ein reizvoller Urlaubsort? (Quelle: Kancelář pro oběti nacismu Büro für NS-Opfer, Prag) (Quelle StAL, 20657, Braunkohlenwerke Kraft I Thräna, Nr. 13, unfoliiert) www.zeitzeugen-dialog.de

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015 ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH-SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Porozumění stavby. Janákova vila. ZAT Rottová & Janíková

Porozumění stavby. Janákova vila. ZAT Rottová & Janíková Porozumění stavby Janákova vila ZAT Rottová & Janíková V tomto cvičení si rozebereme celou stavbu a ukážeme si, jaké stavební prvky na ní byly použity. In dieser Übung betrachten wir das ganze Haus und

Více

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011 Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk eském m kraji Freistadt 17.3.2011 Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce

Více

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa Projekt Gefahrenabwehrsystem und die Hilfeleistung in der Euroregion Neiße Projekt Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa Anlage zum Zuwendungsvertrag Nr. 100012302 Příloha ke

Více

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Drittes Treffen der Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) Third Meeting of the Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) 07. Mai 2015, Česke Velenice

Více

Historie a současnost SOŠ a SOU Sušice Historie und Gegenwart SOŠ a SOU Sušice

Historie a současnost SOŠ a SOU Sušice Historie und Gegenwart SOŠ a SOU Sušice Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch Německo-český slovník ochrany životního prostředí Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch PAVEL KŘIVKA I. vydání LOXIA Pardubice 2005 Pavel Křivka Obrázek na obálce/titelbild Pavel Křivka 2004 Grafické

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Je to hezký umět česky!

Je to hezký umět česky! Je to hezký umět česky! Čeština pro gymnázia 3 Tematická textová učebnice Je to hezký umět česky! Čeština pro gymnázia 3 Tematická textová učebnice Antošová * Jäger * Pazderová I m p r e s s u m AUTORINNEN

Více

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung HAKA HAKA Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Entwickelt wurde HAKA auf der Grundlage unseres über Generationen zurückreichenden Know-how,

Více

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století)

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století) Das 6. Agricola-Gespräch hatte den Charakter einer Wissenschaftlichen Konferenz und wurde vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz, der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg und dem Karlovarské

Více

Iva Michňová Business Deutsch Korespondence, obchodní jednání, prezentace, telefonování a společenská konverzace

Iva Michňová Business Deutsch Korespondence, obchodní jednání, prezentace, telefonování a společenská konverzace Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

Představení výsledků činnosti COP

Představení výsledků činnosti COP Představení výsledků činnosti COP Ing. Tomáš Vančura Freistadt17.3.2011 Vyšší odborná škola, střední škola, Centrum odborné přípravy Aktivity COP: Osnova kurzu Osnova transnacionálního výcviku Osnova jazykových

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 12 5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 5.1 OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY - MITTEILUNG EINER PHYSISCHEN PERSON o dočasném nebo příležitostném výkonu

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director Ing. Věra Sedakovová, Economics Consultant

Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director Ing. Věra Sedakovová, Economics Consultant EKONOMICKÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE WIRTSCHAFTLICHE MACHBARKEITSSTUDIE DER GRENZÜBERSCHREITENDEN GESUNDHEITSVERSORGUNG Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director

Více

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Koncepce Stav: 4. 2. 2011 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch V

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

1. Název vzdělávacího programu: Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ

1. Název vzdělávacího programu: Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ Pořadové číslo : 1. Název vzdělávacího programu: Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ Doplňujícím didaktickým studiem německého jazyka získává jeho absolvent

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod:

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR 1. Úvod: Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o. Borovno E 23, 335 61 Spálené Poříčí Tel.: +420774164103, e-mail: konecny@kalksandstein.cz

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Odborný francouzský jazyk PhDr. Mgr. Milena Dvořáková, MBA PhDr. Slavomíra Ježková, CSc. Mgr. Nina Bechyňová Upravit a rozvinout znalosti a dovednosti doktorandů v užívání francouzského jazyka se zvláštním

Více

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Grundschule Klasse 6 Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Plnění cílů RVP pro Nj - 6. ročník 1. Mluvení Tvoření odpovědí na jednotlivé otázky týkající se školy 2. Čtení s

Více

Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus. Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie. věda.

Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus. Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie. věda. 1989 Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie věda 24. 04. 2014 issenschaft Forum Wissenschaft ohne Grenzen im Centrum

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Mezinárodní odborné praxe v oborech zemědělství a zahradnictví pro žáky středních odborných škol a učilišť ze severních Čech v Sasku Internationale Fachpraktika in den Bereichen Gartenbau und Landwirtschaft

Více

Výroční konference SGUN 20. 22.2. 2009 www.medeus.cz. Pozvánka. na Výroční konferenci SGUN 2009

Výroční konference SGUN 20. 22.2. 2009 www.medeus.cz. Pozvánka. na Výroční konferenci SGUN 2009 Adresa: SGUN Krajinská 2 CZ 370 01 České Budějovice Tel. / Fax. : 387 415 026 Mobil: 724 503 704 Pozvánka na Výroční konferenci SGUN 2009 (třídenní vzdělávací akce pro učitele NJ s akreditací MŠMT) na

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

Tandem. www.tandem-info.net. Mgr. Jana Cinková. 5 let Europassu v České republice 23. 11. 2010, Praha. Tandem

Tandem. www.tandem-info.net. Mgr. Jana Cinková. 5 let Europassu v České republice 23. 11. 2010, Praha. Tandem Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Mgr. Jana Cinková 5 let Europassu

Více

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích.

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. NĚMČINA V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Lenka Měkotová

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

ARCHEOLOGIE BARBARŮ 2005

ARCHEOLOGIE BARBARŮ 2005 ARCHEOLOGIE BARBARŮ 2005 Eduard Droberjar Michal Lutovský (eds.) ARCHÄOLOGIE DER BARBAREN 2005 Materialien der I. frühgeschichtlichen Konferenz Die spätkeltische, germanische und frühslawische Besiedlung

Více

ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ

ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ F. ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ K datování první etapy výstavby románského kostela sv. Martina v Bernarticích, okr. Písek TOMÁŠ KYNCL JIŘÍ VARHANÍK Abstrakt: Unikátně dochované pozůstatky střešních latí románského

Více

Les fuentes hispánicas y americanas en el archivo de Žitenice Bohemia. In: Ibero-Americana Pragensia. Roč. 13, 1979, č. 201-206.

Les fuentes hispánicas y americanas en el archivo de Žitenice Bohemia. In: Ibero-Americana Pragensia. Roč. 13, 1979, č. 201-206. BIBLIOGRAFIE PRACÍ EDUARDA MIKUŠKA Sestavila Kristina Rexová Důl Mír, nositel Řádu práce, v minulosti a dnes (spoluautor). Břežánky (Doly Klementa Gottwalda n.p.) 1973. Ideové pojetí vztahu českého státu

Více

Touristisches Destinationsmanagement Bayerischer Wald Sumava. Turistický destinační management Bavorský les Šumava

Touristisches Destinationsmanagement Bayerischer Wald Sumava. Turistický destinační management Bavorský les Šumava Herzlich Willkommen zur Projekt Präsentation Srdečnĕ Vás vítáme na prezentaci projektu Touristisches Destinationsmanagement Bayerischer Wald Sumava Turistický destinační management Bavorský les Šumava

Více

Podpora projektů mládeže z Česko-německého fondu budoucnosti. 26. 3. 2014 Eva Winklerová

Podpora projektů mládeže z Česko-německého fondu budoucnosti. 26. 3. 2014 Eva Winklerová Podpora projektů mládeže z Česko-německého fondu budoucnosti 26. 3. 2014 Eva Winklerová Nadační fond Vznik 1997: založen na základě Česko-německé deklarace na 10 let 2007: doba trvání prodloužena o dalších

Více

Vorname: č. /Hausnr.: PSČ / PLZ: E-mail:

Vorname: č. /Hausnr.: PSČ / PLZ: E-mail: Číslo žádosti / Antragsnummer: Datum přijetí / Empfangsdatum: Ž á d o s t o poskytnutí rehabilitačního pobytu v lázeňském zařízení v České republice v roce 2015 / A n t r a g zur Gewährung eines Rehabilitationsaufenthaltes

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

Infotour für Musiker / Bands nach Pilsen 19.09.2015

Infotour für Musiker / Bands nach Pilsen 19.09.2015 Infotour für Musiker / Bands nach Pilsen 19.09.2015 Informační zájezd pro hudebníky / kapely do Plzně 19. 9. 2015 Programminformation Informace o programu Die Kulturhauptstadt Pilsen hat eine sehr interessante

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_124 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Raum Arber Zimmer 213, 2. Stock. Místnost Arber č. 213, 2. poschodí

Raum Arber Zimmer 213, 2. Stock. Místnost Arber č. 213, 2. poschodí Raum Arber Zimmer 213, 2. Stock Místnost Arber č. 213, 2. poschodí Herzlich Willkommen zur Projekt Präsentation Srdecne Vás vítáme na prezentaci projektu Touristisches Destinationsmanagement Bayerischer

Více

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VÍDEŇ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_CIJ2318 Autor Mgr. Kateřina Pechálová Datum 22. 3. 2013

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více