LITURGICKÝ A PASTORAČNÍ KALENDÁŘ ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LITURGICKÝ A PASTORAČNÍ KALENDÁŘ ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ"

Transkript

1 LITURGICKÝ A PASTORAČNÍ KALENDÁŘ ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ

2 Arcibiskupství olomoucké, Olomouc 2014 Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc 2014 ISBN ISBN

3 Úvodem Rok 2015 vyhlásil papež František Rokem zasvěceného života. Kromě toho, že se budeme věnovat tomuto tématu v Oldinu, prosím, aby zástupci řeholních společenství byli zváni na farní setkání či do přípravy biřmovanců a také se zapojili do děkanátních poutí za povolání, a to i tehdy, když v děkanátu žádná komunita není. V roce 2015 se bude z rozhodnutí ČBK konat Národní eucharistický kongres. Vyvrcholení bude v Brně v sobotu , kam jsou pozvány všechny farnosti. Ve dnech 15. a 16. května bude diecézní eucharistický kongres v Olomouci. Na pátek jsou zvány zvláště všechny děti, které chodí do náboženství. Ve farnostech vyvrcholí Eucharistický kongres o Slavnosti Těla a Krve Páně. Důležitá bude katechetická příprava ve farnostech a společenstvích. Materiály připraví národní komise. Soustředíme se na praktický život z Eucharistie, a to na plnější prožívání mše svaté, pravidelné adorace ve farnostech, které prohlubují osobní vztah ke Kristu. Oživíme novénu Prvních pátků spojenou se zaslíbeními Božského Srdce. Vzhledem k blízkosti termínů diecézního kongresu a svátku sv. Jana Sarkandra bude sarkandrovská pouť jen ipsa die. Svatý Jan nás bude provázet svou eucharistickou vírou po celý rok. Obě témata ať přirozeně prostoupí celý liturgický rok. Ke spolupráci na Božím díle všem ze srdce žehná arcibiskup Jan 3 3

4 ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÁ pod mocnou ochranou SVATÉHO VÁCLAVA knížete a mučedníka, hlavního patrona metropolitního chrámu i celé arcidiecéze a SV. CYRILA, mnicha, a METODĚJE, biskupa, apoštolů Moravy, patronů Evropy sv. Kristýna a druhů, mučedníků sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka sv. Víta, mučedníka sv. Prokopa, opata a vyznavače sv. Korduly, panny a mučednice sv. Ludmily, vdovy a mučednice sv. Pavlíny, panny a mučednice spolupatronů metropolitního chrámu a celé arcidiecéze 4 4

5 V liturgickém roce 2014 / 2015 Nedělní mešní lekcionář: cyklus B Feriální lekcionář: první čtení a responsoriální žalm z 1. ročního cyklu 5 5

6 P Ě T CÍRKEVNÍCH PŘ IKÁZÁNÍ 1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid. 2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok. 3. Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době. 4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny. 5. Přispívat církvi na její potřeby. ZASVĚ CENÉ SVÁTKY Slavnost Narození Páně Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Církev doporučuje stejně slavit: Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve Páně, Neposkvrněné početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie, svatého Josefa, svatého Václava, svatých Petra a Pavla, svatých Cyrila a Metoděje a Všech svatých. 6 6

7 POSTY Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let). Každý pátek, pokud na něj nepřipadne liturgická slavnost nebo významná oslava, je dnem pokání. Formou pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba. Celá postní doba je časem kající praxe církve. Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst aspoň 1 hodinu. (Rozhodnutí ČBK o pateru církevních přikázáních, zasvěcených svátcích a postech ze dne ) 7 7

8 Mše spojené s určitými obřady, za různé potřeby; votivní mše + = ANO = NE Velikonoční triduum a Zmrtvýchvstání Páně. Neděle adventní, postní a velikonoční. Všechny slavnosti. Popeleční středa. Pondělí, úterý a středa Svatého týdne. Dny velikonočního oktávu. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Neděle v době vánoční a v liturgickém mezidobí. Všechny svátky. Adventní dny v týdnu od 17. do 24. prosince. Dny v oktávu Narození Páně. Všední dny doby postní. + Závazné památky. Všední dny doby adventní až do 16. prosince včetně. Všední dny doby vánoční od 2. ledna do soboty po Zjevení Páně. Všední dny doby velikonoční od pondělí po velikonočním oktávu do soboty před Sesláním Ducha Svatého. + + Všední dny liturgického mezidobí Mše spojené s určitými obřady, votivní mše a mše za různé potřeby: při různých významných příležitostech se souhlasem nebo na pokyn místního ordináře. 2 Votivní mše a mše za různé potřeby: uzná-li duchovní správce nebo celebrant, že je to s ohledem na účastníky bohoslužby skutečně žádoucí jen s účastí lidu. 3 Votivní mše a mše za různé potřeby: podle přání celebrujícího kněze. 8 8

9 Mše za zemřelé + = ANO = NE Velikonoční triduum a Zmrtvýchvstání Páně. Neděle adventní, postní a velikonoční. Slavnosti: Matky Boží, Panny Marie (1. ledna); Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně; Těla a Krve Páně; Nejsvětější Trojice; Krista Krále. Ostatní slavnosti. Neděle v době vánoční a v liturgickém mezidobí. Všechny svátky. Popeleční středa. Pondělí, úterý a středa Svatého týdne. Dny velikonočního oktávu. + Závazné památky. Všední dny doby adventní. Dny v oktávu Narození Páně a všední dny doby vánoční od 2. ledna do soboty po Zjevení Páně. Všední dny doby postní. Všední dny doby velikonoční od pondělí po velikonočním oktávu do soboty před Sesláním Ducha Svatého. + + Všední dny liturgického mezidobí Pohřební mše. 2 Mše po přijetí zprávy o úmrtí, při posledním uložení (přenesení) tělesných pozůstatků a v den prvního výročí smrti. 3 Ostatní mše za zemřelé. 9 9

10 Pohyblivé liturgické dny 30. listopadu 1. neděle adventní 28. prosince svátek Svaté Rodiny 11. ledna svátek Křtu Páně 18. února Popeleční středa 5. dubna slavnost Zmrtvýchvstání Páně 14. května slavnost Nanebevstoupení Páně 24. května slavnost Seslání Ducha Svatého 31. května slavnost Nejsvětější Trojice 4. června slavnost Těla a Krve Páně 12. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 22. listopadu slavnost Ježíše Krista Krále Prosebné dny prosince příprava na vánoční svátky 31. prosince poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 1. ledna Světový den modliteb za mír ledna týden modliteb za jednotu křesťanů 11. února Světový den nemocných 25. března den modliteb za počatý život 26. dubna den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 10. května den modliteb za pronásledované křesťany května devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého 24. května den modliteb za církev v Číně 18. října den modliteb za misie 10 10

11 Národní poutě 5. července Velehrad sv. Cyril a Metoděj 28. září Stará Boleslav sv. Václav Národní eucharistický kongres 17. října Brno Diecézní poutě 9. června Svatý Hostýn Pouť kněží za vlastní posvěcení Diecézní eucharistický kongres května Olomouc Přehled poutí děkanátů za obnovu rodin a kněžská povolání 11. dubna Zábřeh a Šumperk Králíky 18. dubna Valašské Meziříčí Zašová 30. května Uherský Brod Velehrad 6. června Uherské Hradiště Velehrad 20. června Zlín a Vizovice Štípa 11. července Veselí na Moravě Svatý Antonínek u Blatnice 18. července Šternberk a Hranice Šternberk 5. září Kyjov Velehrad 12. září Vyškov a Prostějov Sv. Hostýn 19. září Vsetín a Přerov Sv. Hostýn 26. září Kroměříž a Holešov Svatý Hostýn 10. října Valašské Klobouky Štípa 24. října Olomouc Svatý Kopeček 31. října Svitavy a Konice Kalvárie Jaroměřice u Jevíčka 11 11

12 Poutě na Svatém Hostýně: 15. března svatojosefská pouť mužů 25. dubna pouť hasičů (XXII.) 1. května prvomájová pouť rodin (X.) 3. května pouť bohoslovců za povolání 3. května pouť klubu křesťanských žen 16. května pouť Radia Proglas a TV Noe 17. května pouť podnikatelů (XIII.) 24. května pouť včelařů (XIII.) 25. května pouť píšících křesťanů (XV.) 31. května pouť matic svatohostýnské, velehradské a svatokopecké 6. června eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem 6. června pouť žáků a žákyň Dona Boska 9. června pouť kněží olomoucké arcidiecéze 12. června pouť členů Apoštolátu modlitby 13. června pouť lékařů a zdravotníků (V.) 20. června pouť zrakově postižených (VI.) 27. června pouť dětí na začátku prázdnin 9. srpna pouť dechových hudeb (III.) 15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie 16. srpna hlavní pouť 23. srpna orelská pouť 29. srpna arcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin 29. srpna pouť pedagogů 5. září muklovská pouť (XXIII.) 6. září pouť členů Matice svatohostýnské září františkánská pouť 4. října růžencová pouť října dušičková pouť 17. října svatohubertská pouť (XVII.) 31. prosince děkovná pobožnost na konci roku 12 12

13 První pátky v měsíci: Votivní mše je dovolena i bez účasti lidu: 7. srpna, 4. září, 6. listopadu. Votivní mše je dovolena jen s účastí lidu, uzná-li duchovní správce nebo celebrant, že je to s ohledem na účastníky bohoslužby skutečně žádoucí: 5. prosince 2014, 2. ledna, 6. února, 1. května, 5. června, 2. října. Votivní mše letos není dovolena: 6. března, 3. dubna, 3. července. Sbírky v r. 2015: 22. únor Sbírka Haléř svatého Petra duben Dary na Boží hrob v Jeruzalémě 5. duben Sbírka na kněžský seminář AO 26. duben Sbírka na křesťanská média 24. květen Sbírka na církevní školy v diecézi 18. říjen Sbírka na misie 15. listopad Sbírka na Charitu 13 13

14 Výročí papeže, diecézního biskupa a vlastního kněžského svěcení V den výročí volby papeže, ve výroční den jmenování nebo svěcení nebo přeložení diecézního biskupa a v den výročí vlastního kněžského svěcení má být do přímluv zařazena vhodná zmínka o těchto výročích. Dovolují-li to všeobecné zásady o mších za různé potřeby, může se použít příslušného mešního formuláře. O feriích liturgického mezidobí je vhodné aspoň místo feriálních modliteb (vstupní, nad dary a po přijímání) vložit příslušné modlitby za papeže nebo za biskupa anebo za kněze. Není však v žádném případě dovoleno přidávat tyto modlitby pod společnou konkluzí k modlitbám právě slavené mše

15 Výročí posvěcení kostela a titulární slavnost vlastního kostela Výroč í posvě cení kostela Výročí svého posvěcení slaví dedikovaný (konsekrovaný) kostel nebo kaple buď ve výroční den vlastní dedikace, nebo (jedná-li se o liturgické mezidobí) v neděli nejbližší tomuto výročnímu dni. Není-li den dedikace známý, koná se slavnost výročí posvěcení vlastního kostela 25. října. Tato slavnost se může konat též v neděli před slavností Všech svatých (tj. poslední říjnovou neděli). V denní modlitbě církve a při mši se užívá textů určených pro výročí posvěcení kostela. Mše (1.): Gloria, Credo, preface vlastní nelze použít čtvrté anafory. Titulární slavnost Tato slavnost se koná ve všech kostelích a kaplích, jsou-li aspoň veřejně požehnané. V denní modlitbě církve i při mši se použije vlastních nebo příslušných společných textů. Při mši je předepsáno Gloria a Credo. Ve farních kostelích je možno v den jejich titulární slavnosti (nebo se souhlasem ordináře v předcházející nebo následující neděli) získat plnomocné odpustky. Stř etnutí tě chto slavností s jinými liturgickými dny Střetne-li se téhož dne některá z těchto slavností s liturgickým dnem uvedeným v pořadí přednosti na přednějším místě, překládá se slavnost výročí 15 15

16 posvěcení nebo titulu vlastního kostela na nejbližší volný den (neobsazený některým liturgickým dnem uvedeným v pořadí přednosti pod č. 1 8 v tabulce liturgických dnů viz Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři v Misálu). 1. nešpory se konají pouze tehdy, předchází-li liturgický den uvedený v pořadí přednosti na nižším místě. V liturgickém mezidobí se může slavnost výročí posvěcení nebo titulu vlastního kostela připadající na některý den v týdnu oslavit v následující nebo předcházející neděli. Při všech mších slavených s účastí lidu se může použít textů z této slavnosti. Závaznost textů denní modlitby církve a mše tě chto slavností Texty denní modlitby církve o slavnosti výročí posvěcení a titulu vlastního kostela jsou závazné pro duchovenstvo připsané k dotyčnému kostelu (např. farář, administrátor, kaplan ). Mešního formuláře těchto slavností použijí všichni, kdo tam v ten den celebrují. Jedná-li se o filiální kostel, použije se textů z těchto slavností pouze při bohoslužbách, které jsou tam v ten den slaveny; mimo tento kostel použije textů pro denní modlitbu církve pouze jeho vlastní duchovní správce (nikoli duchovenstvo připsané k farnímu kostelu). Kdo administruje dvě farnosti (nebo více), slaví tyto slavnosti obou (všech) svých farních kostelů

17 Schémata denní modlitby církve Nedě le Mají 1. a 2. nešpory. Modlitba se čtením má (mimo dobu postní) na konci po 2. čtení a zpěvu, který po něm následuje, chvalozpěv Bože, tebe chválíme. Slavnosti 1. nešpory: z vlastních nebo společných textů. Modlitba před spaním: jako po 1. nedělních nešporách. Modlitba se čtením: z vlastních nebo společných textů, na konci vždy Bože, tebe chválíme. Ranní chvály: Žalmy nedělní z 1. týdne, ostatní texty vlastní nebo společné. Modlitba uprostřed dne: hymnus podle liturgické doby nebo z ordinaria; antifona, krátké čtení, verš s odpovědí a závěrečná modlitba z vlastních nebo společných textů; žalmy, nejsou-li vlastní, berou se z doplňovacího cyklu (ale připadne-li slavnost na neděli, berou se žalmy nedělní z prvního týdne). 2. nešpory: z vlastních nebo ze společných textů. Modlitba před spaním: jako po 2. nedělních nešporách. Svátky 1. nešpory: mají pouze svátky Páně, připadnou-li na neděli. Modlitba se čtením: z vlastních nebo ze společných textů, na konci vždy Bože, tebe chválíme

18 Ranní chvály: žalmy nedělní z 1. týdne, ostatní texty vlastní nebo společné. Modlitba uprostřed dne: hymnus podle liturgické doby nebo z ordinaria; krátké čtení, verš s odpovědí a závěrečná modlitba z vlastních nebo společných textů; žalmy s antifonou (pokud není vlastní) z příslušného dne v týdnu. Nešpory: z vlastních nebo společných textů. Modlitba před spaním: z příslušného dne v týdnu. Památky Ranní chvály, nešpory a modlitba se čtením: žalmy se svými antifonami z příslušného dne v týdnu; úvodní antifona, hymny, krátká čtení se zpěvy, které po nich následují, antifony k Zachariášovu kantiku i ke kantiku Panny Marie a prosby, nejsou-li vlastní, mohou se vzít buď feriální, nebo ze společných textů; závěrečná modlitba vždy vlastní. Biblické čtení se zpěvem, který po něm následuje, je z pravidelného cyklu podle liturgické doby. Hagiografická lekce se zpěvem, který po ní následuje, není-li vlastní, bere se z příslušné ferie; nikdy se neříká Bože, tebe chválíme. Modlitba uprostřed dne a modlitba před spaním: všechno z příslušné ferie. Ferie Modlitba se čtením: nikdy nekončí chvalozpěvem Bože, tebe chválíme. Pozn: K žehnání jsou uvedeny stránky z nového Benedikcionálu, v hranatých závorkách jsou stránky původní

19 DOBA ADVENTNÍ Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Také ti, kdo v této době přijímají svátost manželství, mají být upozorněni, aby při svatbě pamatovali na vážný ráz této liturgické doby. V adventní době při nedělních i feriálních mších se oltář může zdobit květinami, ale jen skromně, aby se nepředcházela plná radost vánočních svátků (srov. Všeobecné pokyny k Římskému misálu 2000, č. 305). Výrazněji se může ozdobit o 3. adventní neděli a o slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie. Při hře na varhany a jiné hudební nástroje se rovněž má zachovat střídmost (srov. VpŘm 2000, č. 313). F 29. listopad sobota Nešpory 1. z následující neděle. Před těmito nešporami nebo zítra přede mší je možno žehnat adventní věnec (Benedikcionál str. 121). Vigilie za počatý lidský život : Součástí vigilie je eucharistická adorace s díkůvzdáním Pánu za to, že se cele dal světu, a za jeho Vtělení, které dává každému lidskému životu pravý smysl a důstojnost. Při vigilii se též prosí o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu (Benedikcionál str. 121)

20 F 30. listopad neděle Žaltář 1. týdne 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Denní modlitba církve z neděle. Mše: Credo, preface 1. adventní. Dnes není dovolena pohřební mše. Začíná cyklus B nedělního mešního lekcionáře. Adorační den farnosti Olomouc Slavonín a den Adorační den farnosti Pavlovice u Kojetína a den Josef VRANA * b Ladislav Kocfelda * František Javor * prosinec pondělí Žaltář 1. týdne F Pondělí po 1. neděli adventní Č Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka Denní modlitba církve i mše o sv. Edmundovi. Adorační den farnosti Horní Němčí a den modliteb za bohoslovce Josef Doležel * Emil Hillebrand * Otakar Pělucha * Miroslav Nedbal *

21 F 2. prosinec úterý Žaltář 1. týdne Úterý po 1. neděli adventní Adorační den farnosti Chudobín a den Zdeněk Bordovský * František Gavlas * prosinec středa Žaltář 1. týdne B Památka sv. Františka Xaverského, kněze F Denní modlitba církve i mše o sv. Františkovi (Dodatek k ČM, str ). Adorační den farnosti Blatnice pod Sv. Anttonínkem a den Adorační den farnosti Slušovice a den Jan Janíček * prosinec čtvrtek Žaltář 1. týdne Čtvrtek po 1. neděli adventní B Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve Denní modlitba církve i mše o sv. Janu. Den modliteb za kněžská povolání

22 F Adorační den farnosti Olomouc Chválkovice a den Bohuslav Dohnal * Josef Konečný * František Vlk * Jaroslav Kúřil, ThDr. * prosinec pátek Žaltář 1. týdne Pátek po 1. neděli adventní První pátek v měsíci: B Votivní mše svatá je dnes dovolena jen s účastí lidu, uzná-li duchovní správce nebo celebrant, že je to s ohledem na účastníky bohoslužby skutečně žádoucí. Adorační den farnosti Špičky a den modliteb za bohoslovce. 6. prosinec sobota Žaltář 1. týdne F Sobota po 1. neděli adventní B Sv. Mikuláše, biskupa Denní modlitba církve i mše o sv. Mikulášovi. F Nešpory 1. z následující neděle

23 Adorační den farnosti Vilémov u Litovle a den Stanislav ZELA, ThDr. * b Jan Baščavský * F F 7. prosinec neděle Žaltář 2. týdne 2. NEDĚLE ADVENTNÍ Denní modlitba církve z neděle. Mše: Credo, preface 1. adventní. Dnes není dovolena pohřební mše. Nešpory 2. z neděle. Adorační den farnosti Krumsín a den 8. prosinec pondělí B Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU Doporučený svátek věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté. Denní modlitba církve ze slavnosti. Modlitba uprostřed dne má žalmy z doplňovacího cyklu. Mše: Gloria, Credo, preface vlastní. Nelze použít čtvrté anafory. Modlitba před spaním 2. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Adorační den farnosti Olomouc Hejčín a den 23 23

24 F Adorační den farnosti Zvole u Zábřehu a den Cyril Píža * prosinec úterý Žaltář 2. týdne Úterý po 2. neděli adventní B Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoazina Denní modlitba církve i mše o sv. Janu Didakovi (Dodatek k ČM, str. 68). Adorační den farnosti Kostelec u Holešova a den František Navrátil * Ladislav Král * František Poles * F F 10. prosinec středa Žaltář 2. týdne Středa po 2. neděli adventní Adorační den farnosti Moravský Písek a den Artur Seidel * prosinec čtvrtek Žaltář 2. týdne Čtvrtek po 2. neděli adventní 24 24

25 B Sv. Damasa I., papeže Denní modlitba církve i mše o sv. Damasovi. Adorační den farnosti Ostrožská Lhota a den Josef Karafiát * Josef Polášek, ThDr. * Ludvík Červenák * Josef Botek * prosinec pátek Žaltář 2. týdne F Pátek po 2. neděli adventní B Panny Marie Guadalupské Denní modlitba církve i mše o Panně Marii Guadalupské (Dodatek k ČM, str. 69). Adorační den farnosti Hoštice na Hané a den 13. prosinec sobota Žaltář 2. týdne Č Památka sv. Lucie, panny a mučednice Denní modlitba církve i mše o sv. Lucii. R Nešpory 1. z následující neděle. Při dnešních nešporách a zítra celý den se oltář může ozdobit květinami a při liturgii se může užívat parament růžové barvy

26 Adorační den farnosti Bílovice a den 14. prosinec neděle Žaltář 3. týdne R 3. NEDĚLE ADVENTNÍ Denní modlitba církve z neděle. Mše: Credo, preface 1. adventní Dnes není dovolena pohřební mše. Adorační den farnosti Zlámanka a den Ludvík Matucha * Josef Černý * F F F 15. prosinec pondělí Žaltář 3. týdne Pondělí po 3. neděli adventní Adorační den farnosti Horka nad Moravou a den 16. prosinec úterý Žaltář 3. týdne Úterý po 3. neděli adventní Adorační den farnosti Rataje a den modliteb za bohoslovce. 17. prosinec středa Žaltář 3. týdne Středa po 3. neděli adventní 26 26

27 Začínají liturgické texty pro 17. až 24. prosinec. Preface 2. adventní. Výroční den narození papeže Františka (1939). Vložit prosbu do přímluv. Adorační den farnosti Lešná a den modliteb za bohoslovce Václav Pitran * Adalbert Proksch * Miloslav Kunc * F F 18. prosinec čtvrtek Žaltář 3. týdne Čtvrtek po 3. neděli adventní Adorační den farnosti Boršice u Blatnice a den 19. prosinec pátek Žaltář 3. týdne Pátek po 3. neděli adventní Adorační den farnosti Dolní Němčí a den Adorační den farnosti Švábenice a den Hubert Zolper *

28 F F F F 20. prosinec sobota Žaltář 3. týdne Sobota po 3. neděli adventní Nešpory 1. z následující neděle. Adorační den farnosti Náklo a den modliteb za bohoslovce. Adorační den farnosti Nezdenice a den Alois Klein * Ladislav Dvořák * František Zlámal * prosinec neděle Žaltář 4. týdne 4. NEDĚLE ADVENTNÍ Denní modlitba církve z neděle. Mše: Credo, preface 2. adventní. Dnes není dovolena pohřební mše. Adorační den farnosti Vítonice a den Jindřich Knapp * prosinec pondělí Žaltář 4. týdne Pondělí po 4. neděli adventní Adorační den farnosti Boršice u Buchlovic a den 28 28

29 Vladimír Hájek * Karel Kotisa * Bohumír Konečník * F F 23. prosinec úterý Žaltář 4. týdne Úterý po 4. neděli adventní V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a po ranních chválách a nešporách připomínka sv. Jana Kentského, kněze. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou o sv. Janu Kentském. Adorační den farnosti Uh. Brod Újezdec a den 24. prosinec středa Žaltář 4. týdne Středa po 4. neděli adventní V tento den je možné žehnat betlémské světlo Benedikcionál str Adorační den Společenství sester Ježíšových v Olomouci a den 29 29

30 DOBA VÁNOČNÍ Ve vánoční době bývá zvykem vystavovat jesličky k zbožné úctě věřících. V kostelích a kaplích, kde se konají bohoslužby, mohou být vystaveny do svátku Křtu Páně (12. ledna). Pouze tam, kde jsou umístěny v postranní kapli nebo v zadním prostoru kostela, mohou zůstat déle (nejdéle do svátku Uvedení Páně do chrámu 2. února). Mimo vánoční období se však u nich nekonají zvláštní pobožnosti. 24. prosinec středa B Při večerní mši se používá formuláře z vigilie: Gloria, Credo (při Skrze Ducha Svatého všichni klečí), preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme svatou noc. Nelze použít čtvrté anafory. B Nešpory 1. ze zítřejší slavnosti. Modlitba před spaním 1. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože

31 25. prosinec čtvrtek B Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ Závazný zasvěcený svátek. Začíná oktáv Narození Páně. Denní modlitba církve ze slavnosti. Mše: Gloria, Credo (při Skrze Ducha Svatého všichni klečí), preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme (1. svatou noc, 2. a 3. posvátný den ). Nelze použít čtvrté anafory. Dnes není dovolena pohřební mše. Každý kněz může dnes sloužit tři mše a na každou z nich může přijmout mešní stipendium. Použije při tom formuláře odpovídajícího příslušné době: 1. v noci, 2. za svítání, 3. ve dne. B Nešpory 2. z dnešní slavnosti. Modlitba před spaním 2. nedělní, modlitba Navštiv, Bože. Adorační den farnosti Charváty a den Adorační den Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži a den Vojtěch Tkadlčík, prof. *

32 26. prosinec pátek Č Svátek sv. Štěpána Denní modlitba církve ze svátku. Modlitba uprostřed dne má páteční žalmy ze 4. týdne. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den. B Nešpory z oktávu Narození Páně 25. a 26. prosince. Modlitba před spaním 1. nebo 2. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Adorační den farnosti Trnava u Zlína a den 27. prosinec sobota B Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty Denní modlitba církve ze svátku. Modlitba uprostřed dne má sobotní žalmy z 4. týdne. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den. Na svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, je možné žehnat víno (Benedikcionál str. 491; [124]). B Nešpory 1. z následujícího svátku Modlitba před spaním 1. nedělní

33 Adorační den farnosti Pitín a den modliteb za bohoslovce Jan Železník * prosinec neděle B Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Denní modlitba církve ze svátku. Modlitba uprostřed dne má nedělní žalmy z 1. týdne. Mše: Gloria, Credo, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den Na svátek Svaté Rodiny je možno žehnat manželům (Benedikcionál str. 49; [26]). B Nešpory 2. z dnešního svátku. Modlitba před spaním 2. nedělní. Adorační den farnosti Citov u Přerova a den 29. prosinec pondělí B Pátý den v oktávu Narození Páně Denní modlitba církve i mše z oktávu (viz 25. a ). Modlitba uprostřed dne má pondělní žalmy z 1. týdne. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den

34 V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a po ranních chválách připomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou o sv. Tomáši. B Nešpory z oktávu Narození Páně 25. a Modlitba před spaním 1. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Adorační den farnosti Dobromilice a den Vincenc Šalša * prosinec úterý B Šestý den v oktávu Narození Páně Denní modlitba církve i mše z oktávu (viz 25. a ). Modlitba uprostřed dne má úterní žalmy z 1. týdne. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den... B Nešpory z oktávu Narození Páně 25. a Modlitba před spaním 1. nebo 2. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Adorační den farnosti Zborovice a den Jan Huňka * Miroslav Juřen *

35 31. prosinec středa B Sedmý den v oktávu Narození Páně Denní modlitba církve i mše z oktávu (viz 25. a ). Modlitba uprostřed dne má středeční žalmy z 1. týdne. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den... V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a po ranních chválách připomínka sv. Silvestra I., papeže. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou o sv. Silvestrovi. B Nešpory 1. ze zítřejší slavnosti. Modlitba před spaním 1. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku: Při večerní mši se používá votivního formuláře Na začátku občanského roku (Český misál, str. 849; Lekcionář VI/1, str. 435). B Mše: Gloria a Credo, perikopy vlastní, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den. Adorační den sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži a den Štěpán Křemeček *

36 leden čtvrtek B Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE Závazný zasvěcený svátek Denní modlitba církve ze slavnosti. Modlitba uprostřed dne má žalmy z doplňovacího cyklu. Mše: Gloria, Credo, preface 1. o Panně Marii ( když slavíme její mateřství ), v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den. Nelze použít čtvrté anafory. Dnes není dovolena pohřební mše. Světový den modliteb za mír. Vzpomenout vhodným způsobem v přímluvách. B Nešpory 2. z dnešní slavnosti. Modlitba před spaním 2. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Končí oktáv Narození Páně. Den modliteb za kněžská povolání. Adorační den sester premonstrátek na Svatém Kopečku u Olomouce a den Stanislav Vaněk *

37 2. leden pátek Žaltář 1. týdne B Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve Denní modlitba církve i mše o sv. Basilovi a Řehořovi (Dodatek k ČM, str ). B První pátek v měsíci: Votivní mše je dnes dovolena jen s účastí lidu, uzná-li duchovní správce nebo celebrant, že je to s ohledem na účastníky bohoslužby skutečně žádoucí. Adorační den farnosti Skrbeň a den modliteb za bohoslovce Antonín Krupica * leden sobota Žaltář 1. týdne B Sobota po oktávu Narození Páně B Nejsvětějšího Jména Ježíš Denní modlitba církve i mše o Nejsvětějším Jménu Ježíš (Dodatek k ČM, str ). B Nešpory 1. z následující neděle. Adorační den farnosti Rusava a den modliteb za bohoslovce Ladislav Jedelský * Václav Paluzga *

38 4. leden neděle Žaltář 2. týdne B 2. neděle po Narození Páně Denní modlitba církve z neděle. Mše: Gloria, Credo, preface o Narození Páně. Adorační den farnosti Přerov-Předmostí a den Josef Lukáš * leden pondělí Žaltář 2. týdne B Pondělí po oktávu Narození Páně Denní modlitba církvei mše feriální. B Nešpory 1. ze zítřejší slavnosti. Modlitba před spaním 1. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. B Při večerní mši se používá formuláře z vigilie: Gloria, Credo, preface vlastní. Nelze použít čtvrté anafory Adorační den farnosti Pačlavice a den František Petrů * leden úterý B Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ Doporučený svátek věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté. Denní modlitba církve ze slavnosti

39 Mše: Gloria, Credo, preface (a v římském kánonu též V tomto společenství ) o Zjevení Páně. Nelze použít čtvrté anafory. Žehnání vody, křídy a kadidla: Žehnání se koná ve mši v den slavnosti Zjevení Páně, může být i v předvečer slavnosti. (Benedikcionál str. 567 [126]). Dnes není dovolena pohřební mše. B Nešpory 2. z dnešní slavnosti. Modlitba před spaním 2. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Adorační den farnosti Kněždub a den Adorační den farnosti Zubří a den modliteb za bohoslovce Karel Hradilík * Josef Gospoš, ThDr. * leden středa Žaltář 2. týdne B Středa po Zjevení Páně B Sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze Denní modlitba církve i mše o sv. Rajmundovi. Adorační den farnosti Jesenec a den 39 39

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

kostel Panny Marie Pod řetězem

kostel Panny Marie Pod řetězem kostel Panny Marie Pod řetězem občasník, informace ADVENT - VÁNOCE L.P. 2012 Z pastýřského listu pro První neděli adventní 2012. kardinál Dominik DUKA, arcibiskup pražský (ACAP 11/2012) Sestry a bratři

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 duben 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka Nového papeže

Více

JSME POVOLÁNI KE SVATOSTI

JSME POVOLÁNI KE SVATOSTI LISTOPAD 2006 11 ROČNÍK V. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Měsíčník farnosti Horní Lhota. Vydává farní úřad Horní Lhota pro potřebu svých farníků

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 červen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Papež Jan Pavel II. byl blahořečen Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1.

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

FARNÍ LISTY 2014 APEL KRÁLOVNĚ NANEBEVZATÉ

FARNÍ LISTY 2014 APEL KRÁLOVNĚ NANEBEVZATÉ FARNÍ LISTY Leden 2014 APEL KRÁLOVNĚ NANEBEVZATÉ Naše nejdražší Patronko Královno Nanebevzatá, Tebe naši předkové zvolili za ochránkyni města, svou a také naši. Jak řekl jeden kněz: Máme tu nejlepší přímluvkyni

Více

KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA

KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST- ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA OBDOBÍ 1951-2011 sestavila PhDr. Marie Bisingerová Obsah OBDOBÍ 1951-1989... 3 Před rokem 1951... 3 Kněží... 4 Opravy... 4

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2013 Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2013 Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 říjen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Pastýřský list k volbám Drazí bratři a sestry, blíží se důležité parlamentní

Více

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 září 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26.

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2011 19. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2011 19. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2011 19. ročník ÚVODNÍK Nevyčíslitelný dar Drazí bratři a sestry, postní doba, jež nás uvádí do slavení Velikonoc, je pro církev velmi cenným a důležitým liturgickým

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu,

Více

č. 6 červen 2012 20. ročník

č. 6 červen 2012 20. ročník ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 6 červen 2012 20. ročník ÚVODNÍK Proste Pána, aby poslal dělníky... Červen, kromě velkých slavností Nejsvětější Trojice Boží, Těla a krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

V Á N E K. Tvář světa prý zásadně změnily tři události: narození, smrt a vzkříšení Ježíše Krista.

V Á N E K. Tvář světa prý zásadně změnily tři události: narození, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Ročník 08, číslo 03, 25.03.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K TROJLÍSTEK Tvář světa prý zásadně změnily tři události: narození, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. 1. Narozením Ježíše Krista se Bůh

Více

Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 20 červen 2010 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Na Svatém Kopečku byla otevřena nová poutní cesta Snímek Ivo Buráň Novou

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Duchovní přerovského děkanátu Zleva: jáhen Mariusz Karkoszka, jáhen Miroslav Jáně, P. Pavel Hofírek, P. Bedřich Horák, P. Zdeněk Gerhard Klimeš, P. Pavel Šíra, P. Sławomir

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více