LITURGICKÝ A PASTORAČNÍ KALENDÁŘ ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LITURGICKÝ A PASTORAČNÍ KALENDÁŘ ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ"

Transkript

1 LITURGICKÝ A PASTORAČNÍ KALENDÁŘ ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ

2 Arcibiskupství olomoucké, Olomouc 2014 Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc 2014 ISBN ISBN

3 Úvodem Rok 2015 vyhlásil papež František Rokem zasvěceného života. Kromě toho, že se budeme věnovat tomuto tématu v Oldinu, prosím, aby zástupci řeholních společenství byli zváni na farní setkání či do přípravy biřmovanců a také se zapojili do děkanátních poutí za povolání, a to i tehdy, když v děkanátu žádná komunita není. V roce 2015 se bude z rozhodnutí ČBK konat Národní eucharistický kongres. Vyvrcholení bude v Brně v sobotu , kam jsou pozvány všechny farnosti. Ve dnech 15. a 16. května bude diecézní eucharistický kongres v Olomouci. Na pátek jsou zvány zvláště všechny děti, které chodí do náboženství. Ve farnostech vyvrcholí Eucharistický kongres o Slavnosti Těla a Krve Páně. Důležitá bude katechetická příprava ve farnostech a společenstvích. Materiály připraví národní komise. Soustředíme se na praktický život z Eucharistie, a to na plnější prožívání mše svaté, pravidelné adorace ve farnostech, které prohlubují osobní vztah ke Kristu. Oživíme novénu Prvních pátků spojenou se zaslíbeními Božského Srdce. Vzhledem k blízkosti termínů diecézního kongresu a svátku sv. Jana Sarkandra bude sarkandrovská pouť jen ipsa die. Svatý Jan nás bude provázet svou eucharistickou vírou po celý rok. Obě témata ať přirozeně prostoupí celý liturgický rok. Ke spolupráci na Božím díle všem ze srdce žehná arcibiskup Jan 3 3

4 ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÁ pod mocnou ochranou SVATÉHO VÁCLAVA knížete a mučedníka, hlavního patrona metropolitního chrámu i celé arcidiecéze a SV. CYRILA, mnicha, a METODĚJE, biskupa, apoštolů Moravy, patronů Evropy sv. Kristýna a druhů, mučedníků sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka sv. Víta, mučedníka sv. Prokopa, opata a vyznavače sv. Korduly, panny a mučednice sv. Ludmily, vdovy a mučednice sv. Pavlíny, panny a mučednice spolupatronů metropolitního chrámu a celé arcidiecéze 4 4

5 V liturgickém roce 2014 / 2015 Nedělní mešní lekcionář: cyklus B Feriální lekcionář: první čtení a responsoriální žalm z 1. ročního cyklu 5 5

6 P Ě T CÍRKEVNÍCH PŘ IKÁZÁNÍ 1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid. 2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok. 3. Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době. 4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny. 5. Přispívat církvi na její potřeby. ZASVĚ CENÉ SVÁTKY Slavnost Narození Páně Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Církev doporučuje stejně slavit: Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve Páně, Neposkvrněné početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie, svatého Josefa, svatého Václava, svatých Petra a Pavla, svatých Cyrila a Metoděje a Všech svatých. 6 6

7 POSTY Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let). Každý pátek, pokud na něj nepřipadne liturgická slavnost nebo významná oslava, je dnem pokání. Formou pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba. Celá postní doba je časem kající praxe církve. Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst aspoň 1 hodinu. (Rozhodnutí ČBK o pateru církevních přikázáních, zasvěcených svátcích a postech ze dne ) 7 7

8 Mše spojené s určitými obřady, za různé potřeby; votivní mše + = ANO = NE Velikonoční triduum a Zmrtvýchvstání Páně. Neděle adventní, postní a velikonoční. Všechny slavnosti. Popeleční středa. Pondělí, úterý a středa Svatého týdne. Dny velikonočního oktávu. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Neděle v době vánoční a v liturgickém mezidobí. Všechny svátky. Adventní dny v týdnu od 17. do 24. prosince. Dny v oktávu Narození Páně. Všední dny doby postní. + Závazné památky. Všední dny doby adventní až do 16. prosince včetně. Všední dny doby vánoční od 2. ledna do soboty po Zjevení Páně. Všední dny doby velikonoční od pondělí po velikonočním oktávu do soboty před Sesláním Ducha Svatého. + + Všední dny liturgického mezidobí Mše spojené s určitými obřady, votivní mše a mše za různé potřeby: při různých významných příležitostech se souhlasem nebo na pokyn místního ordináře. 2 Votivní mše a mše za různé potřeby: uzná-li duchovní správce nebo celebrant, že je to s ohledem na účastníky bohoslužby skutečně žádoucí jen s účastí lidu. 3 Votivní mše a mše za různé potřeby: podle přání celebrujícího kněze. 8 8

9 Mše za zemřelé + = ANO = NE Velikonoční triduum a Zmrtvýchvstání Páně. Neděle adventní, postní a velikonoční. Slavnosti: Matky Boží, Panny Marie (1. ledna); Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně; Těla a Krve Páně; Nejsvětější Trojice; Krista Krále. Ostatní slavnosti. Neděle v době vánoční a v liturgickém mezidobí. Všechny svátky. Popeleční středa. Pondělí, úterý a středa Svatého týdne. Dny velikonočního oktávu. + Závazné památky. Všední dny doby adventní. Dny v oktávu Narození Páně a všední dny doby vánoční od 2. ledna do soboty po Zjevení Páně. Všední dny doby postní. Všední dny doby velikonoční od pondělí po velikonočním oktávu do soboty před Sesláním Ducha Svatého. + + Všední dny liturgického mezidobí Pohřební mše. 2 Mše po přijetí zprávy o úmrtí, při posledním uložení (přenesení) tělesných pozůstatků a v den prvního výročí smrti. 3 Ostatní mše za zemřelé. 9 9

10 Pohyblivé liturgické dny 30. listopadu 1. neděle adventní 28. prosince svátek Svaté Rodiny 11. ledna svátek Křtu Páně 18. února Popeleční středa 5. dubna slavnost Zmrtvýchvstání Páně 14. května slavnost Nanebevstoupení Páně 24. května slavnost Seslání Ducha Svatého 31. května slavnost Nejsvětější Trojice 4. června slavnost Těla a Krve Páně 12. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 22. listopadu slavnost Ježíše Krista Krále Prosebné dny prosince příprava na vánoční svátky 31. prosince poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 1. ledna Světový den modliteb za mír ledna týden modliteb za jednotu křesťanů 11. února Světový den nemocných 25. března den modliteb za počatý život 26. dubna den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 10. května den modliteb za pronásledované křesťany května devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého 24. května den modliteb za církev v Číně 18. října den modliteb za misie 10 10

11 Národní poutě 5. července Velehrad sv. Cyril a Metoděj 28. září Stará Boleslav sv. Václav Národní eucharistický kongres 17. října Brno Diecézní poutě 9. června Svatý Hostýn Pouť kněží za vlastní posvěcení Diecézní eucharistický kongres května Olomouc Přehled poutí děkanátů za obnovu rodin a kněžská povolání 11. dubna Zábřeh a Šumperk Králíky 18. dubna Valašské Meziříčí Zašová 30. května Uherský Brod Velehrad 6. června Uherské Hradiště Velehrad 20. června Zlín a Vizovice Štípa 11. července Veselí na Moravě Svatý Antonínek u Blatnice 18. července Šternberk a Hranice Šternberk 5. září Kyjov Velehrad 12. září Vyškov a Prostějov Sv. Hostýn 19. září Vsetín a Přerov Sv. Hostýn 26. září Kroměříž a Holešov Svatý Hostýn 10. října Valašské Klobouky Štípa 24. října Olomouc Svatý Kopeček 31. října Svitavy a Konice Kalvárie Jaroměřice u Jevíčka 11 11

12 Poutě na Svatém Hostýně: 15. března svatojosefská pouť mužů 25. dubna pouť hasičů (XXII.) 1. května prvomájová pouť rodin (X.) 3. května pouť bohoslovců za povolání 3. května pouť klubu křesťanských žen 16. května pouť Radia Proglas a TV Noe 17. května pouť podnikatelů (XIII.) 24. května pouť včelařů (XIII.) 25. května pouť píšících křesťanů (XV.) 31. května pouť matic svatohostýnské, velehradské a svatokopecké 6. června eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem 6. června pouť žáků a žákyň Dona Boska 9. června pouť kněží olomoucké arcidiecéze 12. června pouť členů Apoštolátu modlitby 13. června pouť lékařů a zdravotníků (V.) 20. června pouť zrakově postižených (VI.) 27. června pouť dětí na začátku prázdnin 9. srpna pouť dechových hudeb (III.) 15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie 16. srpna hlavní pouť 23. srpna orelská pouť 29. srpna arcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin 29. srpna pouť pedagogů 5. září muklovská pouť (XXIII.) 6. září pouť členů Matice svatohostýnské září františkánská pouť 4. října růžencová pouť října dušičková pouť 17. října svatohubertská pouť (XVII.) 31. prosince děkovná pobožnost na konci roku 12 12

13 První pátky v měsíci: Votivní mše je dovolena i bez účasti lidu: 7. srpna, 4. září, 6. listopadu. Votivní mše je dovolena jen s účastí lidu, uzná-li duchovní správce nebo celebrant, že je to s ohledem na účastníky bohoslužby skutečně žádoucí: 5. prosince 2014, 2. ledna, 6. února, 1. května, 5. června, 2. října. Votivní mše letos není dovolena: 6. března, 3. dubna, 3. července. Sbírky v r. 2015: 22. únor Sbírka Haléř svatého Petra duben Dary na Boží hrob v Jeruzalémě 5. duben Sbírka na kněžský seminář AO 26. duben Sbírka na křesťanská média 24. květen Sbírka na církevní školy v diecézi 18. říjen Sbírka na misie 15. listopad Sbírka na Charitu 13 13

14 Výročí papeže, diecézního biskupa a vlastního kněžského svěcení V den výročí volby papeže, ve výroční den jmenování nebo svěcení nebo přeložení diecézního biskupa a v den výročí vlastního kněžského svěcení má být do přímluv zařazena vhodná zmínka o těchto výročích. Dovolují-li to všeobecné zásady o mších za různé potřeby, může se použít příslušného mešního formuláře. O feriích liturgického mezidobí je vhodné aspoň místo feriálních modliteb (vstupní, nad dary a po přijímání) vložit příslušné modlitby za papeže nebo za biskupa anebo za kněze. Není však v žádném případě dovoleno přidávat tyto modlitby pod společnou konkluzí k modlitbám právě slavené mše

15 Výročí posvěcení kostela a titulární slavnost vlastního kostela Výroč í posvě cení kostela Výročí svého posvěcení slaví dedikovaný (konsekrovaný) kostel nebo kaple buď ve výroční den vlastní dedikace, nebo (jedná-li se o liturgické mezidobí) v neděli nejbližší tomuto výročnímu dni. Není-li den dedikace známý, koná se slavnost výročí posvěcení vlastního kostela 25. října. Tato slavnost se může konat též v neděli před slavností Všech svatých (tj. poslední říjnovou neděli). V denní modlitbě církve a při mši se užívá textů určených pro výročí posvěcení kostela. Mše (1.): Gloria, Credo, preface vlastní nelze použít čtvrté anafory. Titulární slavnost Tato slavnost se koná ve všech kostelích a kaplích, jsou-li aspoň veřejně požehnané. V denní modlitbě církve i při mši se použije vlastních nebo příslušných společných textů. Při mši je předepsáno Gloria a Credo. Ve farních kostelích je možno v den jejich titulární slavnosti (nebo se souhlasem ordináře v předcházející nebo následující neděli) získat plnomocné odpustky. Stř etnutí tě chto slavností s jinými liturgickými dny Střetne-li se téhož dne některá z těchto slavností s liturgickým dnem uvedeným v pořadí přednosti na přednějším místě, překládá se slavnost výročí 15 15

16 posvěcení nebo titulu vlastního kostela na nejbližší volný den (neobsazený některým liturgickým dnem uvedeným v pořadí přednosti pod č. 1 8 v tabulce liturgických dnů viz Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři v Misálu). 1. nešpory se konají pouze tehdy, předchází-li liturgický den uvedený v pořadí přednosti na nižším místě. V liturgickém mezidobí se může slavnost výročí posvěcení nebo titulu vlastního kostela připadající na některý den v týdnu oslavit v následující nebo předcházející neděli. Při všech mších slavených s účastí lidu se může použít textů z této slavnosti. Závaznost textů denní modlitby církve a mše tě chto slavností Texty denní modlitby církve o slavnosti výročí posvěcení a titulu vlastního kostela jsou závazné pro duchovenstvo připsané k dotyčnému kostelu (např. farář, administrátor, kaplan ). Mešního formuláře těchto slavností použijí všichni, kdo tam v ten den celebrují. Jedná-li se o filiální kostel, použije se textů z těchto slavností pouze při bohoslužbách, které jsou tam v ten den slaveny; mimo tento kostel použije textů pro denní modlitbu církve pouze jeho vlastní duchovní správce (nikoli duchovenstvo připsané k farnímu kostelu). Kdo administruje dvě farnosti (nebo více), slaví tyto slavnosti obou (všech) svých farních kostelů

17 Schémata denní modlitby církve Nedě le Mají 1. a 2. nešpory. Modlitba se čtením má (mimo dobu postní) na konci po 2. čtení a zpěvu, který po něm následuje, chvalozpěv Bože, tebe chválíme. Slavnosti 1. nešpory: z vlastních nebo společných textů. Modlitba před spaním: jako po 1. nedělních nešporách. Modlitba se čtením: z vlastních nebo společných textů, na konci vždy Bože, tebe chválíme. Ranní chvály: Žalmy nedělní z 1. týdne, ostatní texty vlastní nebo společné. Modlitba uprostřed dne: hymnus podle liturgické doby nebo z ordinaria; antifona, krátké čtení, verš s odpovědí a závěrečná modlitba z vlastních nebo společných textů; žalmy, nejsou-li vlastní, berou se z doplňovacího cyklu (ale připadne-li slavnost na neděli, berou se žalmy nedělní z prvního týdne). 2. nešpory: z vlastních nebo ze společných textů. Modlitba před spaním: jako po 2. nedělních nešporách. Svátky 1. nešpory: mají pouze svátky Páně, připadnou-li na neděli. Modlitba se čtením: z vlastních nebo ze společných textů, na konci vždy Bože, tebe chválíme

18 Ranní chvály: žalmy nedělní z 1. týdne, ostatní texty vlastní nebo společné. Modlitba uprostřed dne: hymnus podle liturgické doby nebo z ordinaria; krátké čtení, verš s odpovědí a závěrečná modlitba z vlastních nebo společných textů; žalmy s antifonou (pokud není vlastní) z příslušného dne v týdnu. Nešpory: z vlastních nebo společných textů. Modlitba před spaním: z příslušného dne v týdnu. Památky Ranní chvály, nešpory a modlitba se čtením: žalmy se svými antifonami z příslušného dne v týdnu; úvodní antifona, hymny, krátká čtení se zpěvy, které po nich následují, antifony k Zachariášovu kantiku i ke kantiku Panny Marie a prosby, nejsou-li vlastní, mohou se vzít buď feriální, nebo ze společných textů; závěrečná modlitba vždy vlastní. Biblické čtení se zpěvem, který po něm následuje, je z pravidelného cyklu podle liturgické doby. Hagiografická lekce se zpěvem, který po ní následuje, není-li vlastní, bere se z příslušné ferie; nikdy se neříká Bože, tebe chválíme. Modlitba uprostřed dne a modlitba před spaním: všechno z příslušné ferie. Ferie Modlitba se čtením: nikdy nekončí chvalozpěvem Bože, tebe chválíme. Pozn: K žehnání jsou uvedeny stránky z nového Benedikcionálu, v hranatých závorkách jsou stránky původní

19 DOBA ADVENTNÍ Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Také ti, kdo v této době přijímají svátost manželství, mají být upozorněni, aby při svatbě pamatovali na vážný ráz této liturgické doby. V adventní době při nedělních i feriálních mších se oltář může zdobit květinami, ale jen skromně, aby se nepředcházela plná radost vánočních svátků (srov. Všeobecné pokyny k Římskému misálu 2000, č. 305). Výrazněji se může ozdobit o 3. adventní neděli a o slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie. Při hře na varhany a jiné hudební nástroje se rovněž má zachovat střídmost (srov. VpŘm 2000, č. 313). F 29. listopad sobota Nešpory 1. z následující neděle. Před těmito nešporami nebo zítra přede mší je možno žehnat adventní věnec (Benedikcionál str. 121). Vigilie za počatý lidský život : Součástí vigilie je eucharistická adorace s díkůvzdáním Pánu za to, že se cele dal světu, a za jeho Vtělení, které dává každému lidskému životu pravý smysl a důstojnost. Při vigilii se též prosí o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu (Benedikcionál str. 121)

20 F 30. listopad neděle Žaltář 1. týdne 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Denní modlitba církve z neděle. Mše: Credo, preface 1. adventní. Dnes není dovolena pohřební mše. Začíná cyklus B nedělního mešního lekcionáře. Adorační den farnosti Olomouc Slavonín a den Adorační den farnosti Pavlovice u Kojetína a den Josef VRANA * b Ladislav Kocfelda * František Javor * prosinec pondělí Žaltář 1. týdne F Pondělí po 1. neděli adventní Č Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka Denní modlitba církve i mše o sv. Edmundovi. Adorační den farnosti Horní Němčí a den modliteb za bohoslovce Josef Doležel * Emil Hillebrand * Otakar Pělucha * Miroslav Nedbal *

21 F 2. prosinec úterý Žaltář 1. týdne Úterý po 1. neděli adventní Adorační den farnosti Chudobín a den Zdeněk Bordovský * František Gavlas * prosinec středa Žaltář 1. týdne B Památka sv. Františka Xaverského, kněze F Denní modlitba církve i mše o sv. Františkovi (Dodatek k ČM, str ). Adorační den farnosti Blatnice pod Sv. Anttonínkem a den Adorační den farnosti Slušovice a den Jan Janíček * prosinec čtvrtek Žaltář 1. týdne Čtvrtek po 1. neděli adventní B Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve Denní modlitba církve i mše o sv. Janu. Den modliteb za kněžská povolání

22 F Adorační den farnosti Olomouc Chválkovice a den Bohuslav Dohnal * Josef Konečný * František Vlk * Jaroslav Kúřil, ThDr. * prosinec pátek Žaltář 1. týdne Pátek po 1. neděli adventní První pátek v měsíci: B Votivní mše svatá je dnes dovolena jen s účastí lidu, uzná-li duchovní správce nebo celebrant, že je to s ohledem na účastníky bohoslužby skutečně žádoucí. Adorační den farnosti Špičky a den modliteb za bohoslovce. 6. prosinec sobota Žaltář 1. týdne F Sobota po 1. neděli adventní B Sv. Mikuláše, biskupa Denní modlitba církve i mše o sv. Mikulášovi. F Nešpory 1. z následující neděle

23 Adorační den farnosti Vilémov u Litovle a den Stanislav ZELA, ThDr. * b Jan Baščavský * F F 7. prosinec neděle Žaltář 2. týdne 2. NEDĚLE ADVENTNÍ Denní modlitba církve z neděle. Mše: Credo, preface 1. adventní. Dnes není dovolena pohřební mše. Nešpory 2. z neděle. Adorační den farnosti Krumsín a den 8. prosinec pondělí B Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU Doporučený svátek věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté. Denní modlitba církve ze slavnosti. Modlitba uprostřed dne má žalmy z doplňovacího cyklu. Mše: Gloria, Credo, preface vlastní. Nelze použít čtvrté anafory. Modlitba před spaním 2. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Adorační den farnosti Olomouc Hejčín a den 23 23

24 F Adorační den farnosti Zvole u Zábřehu a den Cyril Píža * prosinec úterý Žaltář 2. týdne Úterý po 2. neděli adventní B Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoazina Denní modlitba církve i mše o sv. Janu Didakovi (Dodatek k ČM, str. 68). Adorační den farnosti Kostelec u Holešova a den František Navrátil * Ladislav Král * František Poles * F F 10. prosinec středa Žaltář 2. týdne Středa po 2. neděli adventní Adorační den farnosti Moravský Písek a den Artur Seidel * prosinec čtvrtek Žaltář 2. týdne Čtvrtek po 2. neděli adventní 24 24

25 B Sv. Damasa I., papeže Denní modlitba církve i mše o sv. Damasovi. Adorační den farnosti Ostrožská Lhota a den Josef Karafiát * Josef Polášek, ThDr. * Ludvík Červenák * Josef Botek * prosinec pátek Žaltář 2. týdne F Pátek po 2. neděli adventní B Panny Marie Guadalupské Denní modlitba církve i mše o Panně Marii Guadalupské (Dodatek k ČM, str. 69). Adorační den farnosti Hoštice na Hané a den 13. prosinec sobota Žaltář 2. týdne Č Památka sv. Lucie, panny a mučednice Denní modlitba církve i mše o sv. Lucii. R Nešpory 1. z následující neděle. Při dnešních nešporách a zítra celý den se oltář může ozdobit květinami a při liturgii se může užívat parament růžové barvy

26 Adorační den farnosti Bílovice a den 14. prosinec neděle Žaltář 3. týdne R 3. NEDĚLE ADVENTNÍ Denní modlitba církve z neděle. Mše: Credo, preface 1. adventní Dnes není dovolena pohřební mše. Adorační den farnosti Zlámanka a den Ludvík Matucha * Josef Černý * F F F 15. prosinec pondělí Žaltář 3. týdne Pondělí po 3. neděli adventní Adorační den farnosti Horka nad Moravou a den 16. prosinec úterý Žaltář 3. týdne Úterý po 3. neděli adventní Adorační den farnosti Rataje a den modliteb za bohoslovce. 17. prosinec středa Žaltář 3. týdne Středa po 3. neděli adventní 26 26

27 Začínají liturgické texty pro 17. až 24. prosinec. Preface 2. adventní. Výroční den narození papeže Františka (1939). Vložit prosbu do přímluv. Adorační den farnosti Lešná a den modliteb za bohoslovce Václav Pitran * Adalbert Proksch * Miloslav Kunc * F F 18. prosinec čtvrtek Žaltář 3. týdne Čtvrtek po 3. neděli adventní Adorační den farnosti Boršice u Blatnice a den 19. prosinec pátek Žaltář 3. týdne Pátek po 3. neděli adventní Adorační den farnosti Dolní Němčí a den Adorační den farnosti Švábenice a den Hubert Zolper *

28 F F F F 20. prosinec sobota Žaltář 3. týdne Sobota po 3. neděli adventní Nešpory 1. z následující neděle. Adorační den farnosti Náklo a den modliteb za bohoslovce. Adorační den farnosti Nezdenice a den Alois Klein * Ladislav Dvořák * František Zlámal * prosinec neděle Žaltář 4. týdne 4. NEDĚLE ADVENTNÍ Denní modlitba církve z neděle. Mše: Credo, preface 2. adventní. Dnes není dovolena pohřební mše. Adorační den farnosti Vítonice a den Jindřich Knapp * prosinec pondělí Žaltář 4. týdne Pondělí po 4. neděli adventní Adorační den farnosti Boršice u Buchlovic a den 28 28

29 Vladimír Hájek * Karel Kotisa * Bohumír Konečník * F F 23. prosinec úterý Žaltář 4. týdne Úterý po 4. neděli adventní V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a po ranních chválách a nešporách připomínka sv. Jana Kentského, kněze. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou o sv. Janu Kentském. Adorační den farnosti Uh. Brod Újezdec a den 24. prosinec středa Žaltář 4. týdne Středa po 4. neděli adventní V tento den je možné žehnat betlémské světlo Benedikcionál str Adorační den Společenství sester Ježíšových v Olomouci a den 29 29

30 DOBA VÁNOČNÍ Ve vánoční době bývá zvykem vystavovat jesličky k zbožné úctě věřících. V kostelích a kaplích, kde se konají bohoslužby, mohou být vystaveny do svátku Křtu Páně (12. ledna). Pouze tam, kde jsou umístěny v postranní kapli nebo v zadním prostoru kostela, mohou zůstat déle (nejdéle do svátku Uvedení Páně do chrámu 2. února). Mimo vánoční období se však u nich nekonají zvláštní pobožnosti. 24. prosinec středa B Při večerní mši se používá formuláře z vigilie: Gloria, Credo (při Skrze Ducha Svatého všichni klečí), preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme svatou noc. Nelze použít čtvrté anafory. B Nešpory 1. ze zítřejší slavnosti. Modlitba před spaním 1. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože

31 25. prosinec čtvrtek B Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ Závazný zasvěcený svátek. Začíná oktáv Narození Páně. Denní modlitba církve ze slavnosti. Mše: Gloria, Credo (při Skrze Ducha Svatého všichni klečí), preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme (1. svatou noc, 2. a 3. posvátný den ). Nelze použít čtvrté anafory. Dnes není dovolena pohřební mše. Každý kněz může dnes sloužit tři mše a na každou z nich může přijmout mešní stipendium. Použije při tom formuláře odpovídajícího příslušné době: 1. v noci, 2. za svítání, 3. ve dne. B Nešpory 2. z dnešní slavnosti. Modlitba před spaním 2. nedělní, modlitba Navštiv, Bože. Adorační den farnosti Charváty a den Adorační den Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži a den Vojtěch Tkadlčík, prof. *

32 26. prosinec pátek Č Svátek sv. Štěpána Denní modlitba církve ze svátku. Modlitba uprostřed dne má páteční žalmy ze 4. týdne. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den. B Nešpory z oktávu Narození Páně 25. a 26. prosince. Modlitba před spaním 1. nebo 2. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Adorační den farnosti Trnava u Zlína a den 27. prosinec sobota B Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty Denní modlitba církve ze svátku. Modlitba uprostřed dne má sobotní žalmy z 4. týdne. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den. Na svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, je možné žehnat víno (Benedikcionál str. 491; [124]). B Nešpory 1. z následujícího svátku Modlitba před spaním 1. nedělní

33 Adorační den farnosti Pitín a den modliteb za bohoslovce Jan Železník * prosinec neděle B Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Denní modlitba církve ze svátku. Modlitba uprostřed dne má nedělní žalmy z 1. týdne. Mše: Gloria, Credo, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den Na svátek Svaté Rodiny je možno žehnat manželům (Benedikcionál str. 49; [26]). B Nešpory 2. z dnešního svátku. Modlitba před spaním 2. nedělní. Adorační den farnosti Citov u Přerova a den 29. prosinec pondělí B Pátý den v oktávu Narození Páně Denní modlitba církve i mše z oktávu (viz 25. a ). Modlitba uprostřed dne má pondělní žalmy z 1. týdne. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den

34 V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a po ranních chválách připomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou o sv. Tomáši. B Nešpory z oktávu Narození Páně 25. a Modlitba před spaním 1. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Adorační den farnosti Dobromilice a den Vincenc Šalša * prosinec úterý B Šestý den v oktávu Narození Páně Denní modlitba církve i mše z oktávu (viz 25. a ). Modlitba uprostřed dne má úterní žalmy z 1. týdne. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den... B Nešpory z oktávu Narození Páně 25. a Modlitba před spaním 1. nebo 2. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Adorační den farnosti Zborovice a den Jan Huňka * Miroslav Juřen *

35 31. prosinec středa B Sedmý den v oktávu Narození Páně Denní modlitba církve i mše z oktávu (viz 25. a ). Modlitba uprostřed dne má středeční žalmy z 1. týdne. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den... V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a po ranních chválách připomínka sv. Silvestra I., papeže. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou o sv. Silvestrovi. B Nešpory 1. ze zítřejší slavnosti. Modlitba před spaním 1. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku: Při večerní mši se používá votivního formuláře Na začátku občanského roku (Český misál, str. 849; Lekcionář VI/1, str. 435). B Mše: Gloria a Credo, perikopy vlastní, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den. Adorační den sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži a den Štěpán Křemeček *

36 leden čtvrtek B Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE Závazný zasvěcený svátek Denní modlitba církve ze slavnosti. Modlitba uprostřed dne má žalmy z doplňovacího cyklu. Mše: Gloria, Credo, preface 1. o Panně Marii ( když slavíme její mateřství ), v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den. Nelze použít čtvrté anafory. Dnes není dovolena pohřební mše. Světový den modliteb za mír. Vzpomenout vhodným způsobem v přímluvách. B Nešpory 2. z dnešní slavnosti. Modlitba před spaním 2. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Končí oktáv Narození Páně. Den modliteb za kněžská povolání. Adorační den sester premonstrátek na Svatém Kopečku u Olomouce a den Stanislav Vaněk *

37 2. leden pátek Žaltář 1. týdne B Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve Denní modlitba církve i mše o sv. Basilovi a Řehořovi (Dodatek k ČM, str ). B První pátek v měsíci: Votivní mše je dnes dovolena jen s účastí lidu, uzná-li duchovní správce nebo celebrant, že je to s ohledem na účastníky bohoslužby skutečně žádoucí. Adorační den farnosti Skrbeň a den modliteb za bohoslovce Antonín Krupica * leden sobota Žaltář 1. týdne B Sobota po oktávu Narození Páně B Nejsvětějšího Jména Ježíš Denní modlitba církve i mše o Nejsvětějším Jménu Ježíš (Dodatek k ČM, str ). B Nešpory 1. z následující neděle. Adorační den farnosti Rusava a den modliteb za bohoslovce Ladislav Jedelský * Václav Paluzga *

38 4. leden neděle Žaltář 2. týdne B 2. neděle po Narození Páně Denní modlitba církve z neděle. Mše: Gloria, Credo, preface o Narození Páně. Adorační den farnosti Přerov-Předmostí a den Josef Lukáš * leden pondělí Žaltář 2. týdne B Pondělí po oktávu Narození Páně Denní modlitba církvei mše feriální. B Nešpory 1. ze zítřejší slavnosti. Modlitba před spaním 1. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. B Při večerní mši se používá formuláře z vigilie: Gloria, Credo, preface vlastní. Nelze použít čtvrté anafory Adorační den farnosti Pačlavice a den František Petrů * leden úterý B Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ Doporučený svátek věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté. Denní modlitba církve ze slavnosti

39 Mše: Gloria, Credo, preface (a v římském kánonu též V tomto společenství ) o Zjevení Páně. Nelze použít čtvrté anafory. Žehnání vody, křídy a kadidla: Žehnání se koná ve mši v den slavnosti Zjevení Páně, může být i v předvečer slavnosti. (Benedikcionál str. 567 [126]). Dnes není dovolena pohřební mše. B Nešpory 2. z dnešní slavnosti. Modlitba před spaním 2. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Adorační den farnosti Kněždub a den Adorační den farnosti Zubří a den modliteb za bohoslovce Karel Hradilík * Josef Gospoš, ThDr. * leden středa Žaltář 2. týdne B Středa po Zjevení Páně B Sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze Denní modlitba církve i mše o sv. Rajmundovi. Adorační den farnosti Jesenec a den 39 39

LITURGICKÝ A PASTORAČNÍ KALENDÁŘ ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ

LITURGICKÝ A PASTORAČNÍ KALENDÁŘ ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ LITURGICKÝ A PASTORAČNÍ KALENDÁŘ ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ 2013 2014 Arcibiskupství olomoucké, Olomouc 2013 Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc 2013 ISBN 978-80-7266-385-9 Úvodem Rok 2014 vyhlašuje ČBK

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

LITURGICKÝ A PASTORANÍ ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ

LITURGICKÝ A PASTORANÍ ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ LITURGICKÝ A PASTORANÍ K A L E N D Á ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ 2012 2013 Arcibiskupství olomoucké, Olomouc 2012 Matice cyrilometodjská s. r. o., Olomouc 2012 ISBN 978 80 7266 378 1 Úvodem Rok eucharistie má

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 U s n e s e n í 0343/R10/08 Rada Zlínského kraje schvaluje poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Žalm (Dan 3,52-56) EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze

Žalm (Dan 3,52-56) EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze 15. 6. 2014 Ročník XXI., číslo 24 slavnost nejsvětější trojice Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Oslava tzv. "Svatého týdne", který začíná Květnou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho

Oslava tzv. Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho Vítáme vás Svatý týden Květná neděle Květná neděle je poslední postní nedělí, po níž začíná "Svatý týden". Označení "květná" připomíná Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma před židovskými velikonočními svátky

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu: tvůj

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého Mt 28,19. slavnost nejsvětější trojice

Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého Mt 28,19. slavnost nejsvětější trojice 31. 5. 2015 Ročník XXII., číslo 22 slavnost nejsvětější trojice Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník

Více

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80 30. 11. 2014 Ročník XXI., číslo 48 první neděle adventní Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník Mohelnice,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Textové přílohy. Příloha 1. Působení sester moravské provincie od roku 1872 2004. Převzato: Archiv kongregace

Textové přílohy. Příloha 1. Působení sester moravské provincie od roku 1872 2004. Převzato: Archiv kongregace Textové přílohy Příloha 1. Působení sester moravské provincie od roku 1872 2004. Převzato: Archiv kongregace Albrechtice 1954 1981 ústav sociální péče Bernartice 1951 1953 internát továrny Texlen Žacléř

Více

1. třída - Jsem s tebou

1. třída - Jsem s tebou Vazba na klíčové kompetence: Kompetence k učení 1. třída - Jsem s tebou Žák poznává symboliku chleba a křížové cesty, dotýká se lidského utrpení a dostává základní vhled nutný pro chápání symbolů při slavení

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ

DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ 12 prosinec 2005 DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ Otevírá se pro nás další nový církevní rok. Na jeho začátku je doba adventní a vánoční. Následující řádky nám mohou připomenout základní význam celé doby vánoční

Více

A L E L U J O V É V E R Š E

A L E L U J O V É V E R Š E Liturgický zpěvník A L E L U J O V É V E R Š E A VERŠE PŘED EVANGELIEM V DOBĚ POSTNÍ LITURGICKÝ ZPĚV PŘED EVANGELIEM Jako zpěv před evangeliem se zpívá po celý rok, mimo dobu postní, Aleluja s příslušným

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Mk 10, 44 29.

mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Mk 10, 44 29. 18. 10. 2015 Ročník XXII., číslo 42 29. neděle v mezidobí Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník Mohelnice,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE Uvedení do první modlitby dne Denní modlitba církve začíná každý den uvedením do první modlitby toho dne. Toto uvedení do první modlitby se tedy říká buď před začátkem

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2007 České katolické biblické dílo Biblické dílo (ČKBD) je pastorační instituce založená v roce 1993 Českou biskupskou konferencí. Jejím úkolem je především

Více

KONCEPCE ÚPRAV LITURGICKÉHO PROSTORU PROSTORU

KONCEPCE ÚPRAV LITURGICKÉHO PROSTORU PROSTORU 18 KONCEPCE ÚPRAV LITURGICKÉHO PROSTORU VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) KONCEPCE ÚPRAV LITURGICKÉHO PROSTORU Dva tisíce let života církve se odvíjely v mnoha

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1-

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1- Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV Mílí přátelé, vstupujeme do měsíce, který je zasvěcený modlitbě růžence. Snažme se vzít do ruky růženec a společně s Pannou Marií

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Přehled kooperátorů, kaplanů a pensistů v Kostelci na Hané od r. 1714

Přehled kooperátorů, kaplanů a pensistů v Kostelci na Hané od r. 1714 Přehled kooperátorů, kaplanů a pensistů na Hané od r. 1714 Tomáš Číž 1714 1721 Jiří Pistauer 1721 1723 Matěj Znojil 1723 1726 Link 1723 1726 Jiří Tročka 1726 1727 Tobiáš 1726 1727 Stolhoffer Macha 1728

Více

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Svátky v Evropě Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Státní svátky ČR 2010 Státní svátky a ostatní svátky v České republice jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze 25. 5. 2014 Ročník XXI., číslo 21 6. neděle velikonoční Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník Mohelnice,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Ročník 22 Březen 2014

Ročník 22 Březen 2014 Zpravodaj kostela sv. Ignáce v Praze Ročník 22 Březen 2014 Válka nejen za humny Už pár měsíců sledujeme napjatou situaci na Ukrajině, území, které by ve své sféře přímého vlivu chtěla mít jak Evropská

Více

pondělí, 28. 4. - pátek, 2. 5. 2014 Zájezd farnosti Tuczno a Róža Wielka (Polsko)

pondělí, 28. 4. - pátek, 2. 5. 2014 Zájezd farnosti Tuczno a Róža Wielka (Polsko) Program Kulturního jara neděle, 27. 4. 2014 7.00 pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátosti "Bože, buď milosrdný k nám i k celému světu" (o. Waldemar) 7.25 úvodní slovo ke Kulturnímu jaru "Kultura

Více

tě velebí kdekterý národ.

tě velebí kdekterý národ. Infolist 17. 8. 2014 20. a 21. týden v mezidobí farností Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit; vlej

Více

MICHAEL - SVATÝ DUCH. č.82/velikonoce 2015

MICHAEL - SVATÝ DUCH. č.82/velikonoce 2015 DÁRCE PRAVDY MICHAEL - SVATÝ DUCH občasník farnosti Staré Město č.82/velikonoce 2015 Jednou Sokrates potkal Xenofonta, srdečně se s ním pozdravil a začal se ho vyptávat na to, kde je možné koupit různé

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Linka č. Trasa Úsek zařazený do IDSOK Poznámka Dopravce 291 Zábřeh

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Velikonoce podle ritu římskokatolické církve

Velikonoce podle ritu římskokatolické církve Velikonoce podle ritu římskokatolické církve Kontext Křesťanské Velikonoce je potřeba vnímat v kontextu významného židovského svátku pesach ( překročení, přeskočení ). Obsahem pesachu je oslava Boha Zachránce.

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Slovo duchovního správce. Advent v Roce víry

Slovo duchovního správce. Advent v Roce víry dobroučské farnosti neděle 2. prosince 2012 1. neděle 11/2012 Slovo duchovního správce Advent v Roce víry Letošní advent je pro nás v něčem jiný. Prožíváme jej v Roce víry, který vyhlásil Svatý otec Benedikt

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání dne 21.09.2011 1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 0532/Z17/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

Aleluja. Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, požehnané království našeho otce Davida, které přichází. Aleluja. Zpěv před evangeliem

Aleluja. Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, požehnané království našeho otce Davida, které přichází. Aleluja. Zpěv před evangeliem 23. 11. 2014 Ročník XXI., číslo 47 slavnost ježíše krista krále Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

spolupráci na Kostelničku.

spolupráci na Kostelničku. Napsal jsem věci, o kterých vím, ale určitě jsou věci, které tam chybí Některé termíny se určitě budou měnit případné změny budou v ohláškách. Ještě jednou prosím o vaši větší spolupráci na Kostelničku.

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

MINISTRANTSKÁ PŘÍRUČKA

MINISTRANTSKÁ PŘÍRUČKA MINISTRANTSKÁ PŘÍRUČKA LITUGICKÝ ROK DOBA ADVENTNÍ -trvá 4. týdny -fialová lit. barva DOBA VÁNOČNÍ -trvá 13-20 dní -bílá lit. barva 1. LITURGICKÉ MEZIDOBÍ -trvá velmi krátce - zelená lit. barva DOBA POSTNÍ

Více

IN ORMACE. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine 1: 2 Král 4,42-44 2: Ef 4,1-6 Ev: Jan 6,1-15 A R N Í

IN ORMACE. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine 1: 2 Král 4,42-44 2: Ef 4,1-6 Ev: Jan 6,1-15 A R N Í F A R N Í IN ORMACE 30. 7. 2006 Ročník XIII. číslo 31 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje 3 2013 POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 Víra v lásku vzbuzuje lásku My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. (1 Jan 4, 16) Drazí

Více

Základní údaje o organizaci

Základní údaje o organizaci Obsah Úvodní slovo...3 Základní údaje o organizaci...4 Profil arcidiecéze...5 Struktura arcidiecéze...6 Kronika roku 2014...7 Pastorační činnost... 20 Charitní činnost... 29 Kultura a památky... 32 Hospodaření

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

IN FORMACE A R N Í. 26. 2. 2006 Ročník XIII. číslo 9 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMACE A R N Í. 26. 2. 2006 Ročník XIII. číslo 9 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ F IN FORMACE A R N Í 26. 2. 2006 Ročník XIII. číslo 9 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více