LITURGICKÝ A PASTORAČNÍ KALENDÁŘ ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LITURGICKÝ A PASTORAČNÍ KALENDÁŘ ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ"

Transkript

1 LITURGICKÝ A PASTORAČNÍ KALENDÁŘ ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ

2 Arcibiskupství olomoucké, Olomouc 2014 Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc 2014 ISBN ISBN

3 Úvodem Rok 2015 vyhlásil papež František Rokem zasvěceného života. Kromě toho, že se budeme věnovat tomuto tématu v Oldinu, prosím, aby zástupci řeholních společenství byli zváni na farní setkání či do přípravy biřmovanců a také se zapojili do děkanátních poutí za povolání, a to i tehdy, když v děkanátu žádná komunita není. V roce 2015 se bude z rozhodnutí ČBK konat Národní eucharistický kongres. Vyvrcholení bude v Brně v sobotu , kam jsou pozvány všechny farnosti. Ve dnech 15. a 16. května bude diecézní eucharistický kongres v Olomouci. Na pátek jsou zvány zvláště všechny děti, které chodí do náboženství. Ve farnostech vyvrcholí Eucharistický kongres o Slavnosti Těla a Krve Páně. Důležitá bude katechetická příprava ve farnostech a společenstvích. Materiály připraví národní komise. Soustředíme se na praktický život z Eucharistie, a to na plnější prožívání mše svaté, pravidelné adorace ve farnostech, které prohlubují osobní vztah ke Kristu. Oživíme novénu Prvních pátků spojenou se zaslíbeními Božského Srdce. Vzhledem k blízkosti termínů diecézního kongresu a svátku sv. Jana Sarkandra bude sarkandrovská pouť jen ipsa die. Svatý Jan nás bude provázet svou eucharistickou vírou po celý rok. Obě témata ať přirozeně prostoupí celý liturgický rok. Ke spolupráci na Božím díle všem ze srdce žehná arcibiskup Jan 3 3

4 ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÁ pod mocnou ochranou SVATÉHO VÁCLAVA knížete a mučedníka, hlavního patrona metropolitního chrámu i celé arcidiecéze a SV. CYRILA, mnicha, a METODĚJE, biskupa, apoštolů Moravy, patronů Evropy sv. Kristýna a druhů, mučedníků sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka sv. Víta, mučedníka sv. Prokopa, opata a vyznavače sv. Korduly, panny a mučednice sv. Ludmily, vdovy a mučednice sv. Pavlíny, panny a mučednice spolupatronů metropolitního chrámu a celé arcidiecéze 4 4

5 V liturgickém roce 2014 / 2015 Nedělní mešní lekcionář: cyklus B Feriální lekcionář: první čtení a responsoriální žalm z 1. ročního cyklu 5 5

6 P Ě T CÍRKEVNÍCH PŘ IKÁZÁNÍ 1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid. 2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok. 3. Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době. 4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny. 5. Přispívat církvi na její potřeby. ZASVĚ CENÉ SVÁTKY Slavnost Narození Páně Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Církev doporučuje stejně slavit: Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve Páně, Neposkvrněné početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie, svatého Josefa, svatého Václava, svatých Petra a Pavla, svatých Cyrila a Metoděje a Všech svatých. 6 6

7 POSTY Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let). Každý pátek, pokud na něj nepřipadne liturgická slavnost nebo významná oslava, je dnem pokání. Formou pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba. Celá postní doba je časem kající praxe církve. Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst aspoň 1 hodinu. (Rozhodnutí ČBK o pateru církevních přikázáních, zasvěcených svátcích a postech ze dne ) 7 7

8 Mše spojené s určitými obřady, za různé potřeby; votivní mše + = ANO = NE Velikonoční triduum a Zmrtvýchvstání Páně. Neděle adventní, postní a velikonoční. Všechny slavnosti. Popeleční středa. Pondělí, úterý a středa Svatého týdne. Dny velikonočního oktávu. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Neděle v době vánoční a v liturgickém mezidobí. Všechny svátky. Adventní dny v týdnu od 17. do 24. prosince. Dny v oktávu Narození Páně. Všední dny doby postní. + Závazné památky. Všední dny doby adventní až do 16. prosince včetně. Všední dny doby vánoční od 2. ledna do soboty po Zjevení Páně. Všední dny doby velikonoční od pondělí po velikonočním oktávu do soboty před Sesláním Ducha Svatého. + + Všední dny liturgického mezidobí Mše spojené s určitými obřady, votivní mše a mše za různé potřeby: při různých významných příležitostech se souhlasem nebo na pokyn místního ordináře. 2 Votivní mše a mše za různé potřeby: uzná-li duchovní správce nebo celebrant, že je to s ohledem na účastníky bohoslužby skutečně žádoucí jen s účastí lidu. 3 Votivní mše a mše za různé potřeby: podle přání celebrujícího kněze. 8 8

9 Mše za zemřelé + = ANO = NE Velikonoční triduum a Zmrtvýchvstání Páně. Neděle adventní, postní a velikonoční. Slavnosti: Matky Boží, Panny Marie (1. ledna); Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně; Těla a Krve Páně; Nejsvětější Trojice; Krista Krále. Ostatní slavnosti. Neděle v době vánoční a v liturgickém mezidobí. Všechny svátky. Popeleční středa. Pondělí, úterý a středa Svatého týdne. Dny velikonočního oktávu. + Závazné památky. Všední dny doby adventní. Dny v oktávu Narození Páně a všední dny doby vánoční od 2. ledna do soboty po Zjevení Páně. Všední dny doby postní. Všední dny doby velikonoční od pondělí po velikonočním oktávu do soboty před Sesláním Ducha Svatého. + + Všední dny liturgického mezidobí Pohřební mše. 2 Mše po přijetí zprávy o úmrtí, při posledním uložení (přenesení) tělesných pozůstatků a v den prvního výročí smrti. 3 Ostatní mše za zemřelé. 9 9

10 Pohyblivé liturgické dny 30. listopadu 1. neděle adventní 28. prosince svátek Svaté Rodiny 11. ledna svátek Křtu Páně 18. února Popeleční středa 5. dubna slavnost Zmrtvýchvstání Páně 14. května slavnost Nanebevstoupení Páně 24. května slavnost Seslání Ducha Svatého 31. května slavnost Nejsvětější Trojice 4. června slavnost Těla a Krve Páně 12. června slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 22. listopadu slavnost Ježíše Krista Krále Prosebné dny prosince příprava na vánoční svátky 31. prosince poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 1. ledna Světový den modliteb za mír ledna týden modliteb za jednotu křesťanů 11. února Světový den nemocných 25. března den modliteb za počatý život 26. dubna den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 10. května den modliteb za pronásledované křesťany května devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého 24. května den modliteb za církev v Číně 18. října den modliteb za misie 10 10

11 Národní poutě 5. července Velehrad sv. Cyril a Metoděj 28. září Stará Boleslav sv. Václav Národní eucharistický kongres 17. října Brno Diecézní poutě 9. června Svatý Hostýn Pouť kněží za vlastní posvěcení Diecézní eucharistický kongres května Olomouc Přehled poutí děkanátů za obnovu rodin a kněžská povolání 11. dubna Zábřeh a Šumperk Králíky 18. dubna Valašské Meziříčí Zašová 30. května Uherský Brod Velehrad 6. června Uherské Hradiště Velehrad 20. června Zlín a Vizovice Štípa 11. července Veselí na Moravě Svatý Antonínek u Blatnice 18. července Šternberk a Hranice Šternberk 5. září Kyjov Velehrad 12. září Vyškov a Prostějov Sv. Hostýn 19. září Vsetín a Přerov Sv. Hostýn 26. září Kroměříž a Holešov Svatý Hostýn 10. října Valašské Klobouky Štípa 24. října Olomouc Svatý Kopeček 31. října Svitavy a Konice Kalvárie Jaroměřice u Jevíčka 11 11

12 Poutě na Svatém Hostýně: 15. března svatojosefská pouť mužů 25. dubna pouť hasičů (XXII.) 1. května prvomájová pouť rodin (X.) 3. května pouť bohoslovců za povolání 3. května pouť klubu křesťanských žen 16. května pouť Radia Proglas a TV Noe 17. května pouť podnikatelů (XIII.) 24. května pouť včelařů (XIII.) 25. května pouť píšících křesťanů (XV.) 31. května pouť matic svatohostýnské, velehradské a svatokopecké 6. června eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem 6. června pouť žáků a žákyň Dona Boska 9. června pouť kněží olomoucké arcidiecéze 12. června pouť členů Apoštolátu modlitby 13. června pouť lékařů a zdravotníků (V.) 20. června pouť zrakově postižených (VI.) 27. června pouť dětí na začátku prázdnin 9. srpna pouť dechových hudeb (III.) 15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie 16. srpna hlavní pouť 23. srpna orelská pouť 29. srpna arcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin 29. srpna pouť pedagogů 5. září muklovská pouť (XXIII.) 6. září pouť členů Matice svatohostýnské září františkánská pouť 4. října růžencová pouť října dušičková pouť 17. října svatohubertská pouť (XVII.) 31. prosince děkovná pobožnost na konci roku 12 12

13 První pátky v měsíci: Votivní mše je dovolena i bez účasti lidu: 7. srpna, 4. září, 6. listopadu. Votivní mše je dovolena jen s účastí lidu, uzná-li duchovní správce nebo celebrant, že je to s ohledem na účastníky bohoslužby skutečně žádoucí: 5. prosince 2014, 2. ledna, 6. února, 1. května, 5. června, 2. října. Votivní mše letos není dovolena: 6. března, 3. dubna, 3. července. Sbírky v r. 2015: 22. únor Sbírka Haléř svatého Petra duben Dary na Boží hrob v Jeruzalémě 5. duben Sbírka na kněžský seminář AO 26. duben Sbírka na křesťanská média 24. květen Sbírka na církevní školy v diecézi 18. říjen Sbírka na misie 15. listopad Sbírka na Charitu 13 13

14 Výročí papeže, diecézního biskupa a vlastního kněžského svěcení V den výročí volby papeže, ve výroční den jmenování nebo svěcení nebo přeložení diecézního biskupa a v den výročí vlastního kněžského svěcení má být do přímluv zařazena vhodná zmínka o těchto výročích. Dovolují-li to všeobecné zásady o mších za různé potřeby, může se použít příslušného mešního formuláře. O feriích liturgického mezidobí je vhodné aspoň místo feriálních modliteb (vstupní, nad dary a po přijímání) vložit příslušné modlitby za papeže nebo za biskupa anebo za kněze. Není však v žádném případě dovoleno přidávat tyto modlitby pod společnou konkluzí k modlitbám právě slavené mše

15 Výročí posvěcení kostela a titulární slavnost vlastního kostela Výroč í posvě cení kostela Výročí svého posvěcení slaví dedikovaný (konsekrovaný) kostel nebo kaple buď ve výroční den vlastní dedikace, nebo (jedná-li se o liturgické mezidobí) v neděli nejbližší tomuto výročnímu dni. Není-li den dedikace známý, koná se slavnost výročí posvěcení vlastního kostela 25. října. Tato slavnost se může konat též v neděli před slavností Všech svatých (tj. poslední říjnovou neděli). V denní modlitbě církve a při mši se užívá textů určených pro výročí posvěcení kostela. Mše (1.): Gloria, Credo, preface vlastní nelze použít čtvrté anafory. Titulární slavnost Tato slavnost se koná ve všech kostelích a kaplích, jsou-li aspoň veřejně požehnané. V denní modlitbě církve i při mši se použije vlastních nebo příslušných společných textů. Při mši je předepsáno Gloria a Credo. Ve farních kostelích je možno v den jejich titulární slavnosti (nebo se souhlasem ordináře v předcházející nebo následující neděli) získat plnomocné odpustky. Stř etnutí tě chto slavností s jinými liturgickými dny Střetne-li se téhož dne některá z těchto slavností s liturgickým dnem uvedeným v pořadí přednosti na přednějším místě, překládá se slavnost výročí 15 15

16 posvěcení nebo titulu vlastního kostela na nejbližší volný den (neobsazený některým liturgickým dnem uvedeným v pořadí přednosti pod č. 1 8 v tabulce liturgických dnů viz Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři v Misálu). 1. nešpory se konají pouze tehdy, předchází-li liturgický den uvedený v pořadí přednosti na nižším místě. V liturgickém mezidobí se může slavnost výročí posvěcení nebo titulu vlastního kostela připadající na některý den v týdnu oslavit v následující nebo předcházející neděli. Při všech mších slavených s účastí lidu se může použít textů z této slavnosti. Závaznost textů denní modlitby církve a mše tě chto slavností Texty denní modlitby církve o slavnosti výročí posvěcení a titulu vlastního kostela jsou závazné pro duchovenstvo připsané k dotyčnému kostelu (např. farář, administrátor, kaplan ). Mešního formuláře těchto slavností použijí všichni, kdo tam v ten den celebrují. Jedná-li se o filiální kostel, použije se textů z těchto slavností pouze při bohoslužbách, které jsou tam v ten den slaveny; mimo tento kostel použije textů pro denní modlitbu církve pouze jeho vlastní duchovní správce (nikoli duchovenstvo připsané k farnímu kostelu). Kdo administruje dvě farnosti (nebo více), slaví tyto slavnosti obou (všech) svých farních kostelů

17 Schémata denní modlitby církve Nedě le Mají 1. a 2. nešpory. Modlitba se čtením má (mimo dobu postní) na konci po 2. čtení a zpěvu, který po něm následuje, chvalozpěv Bože, tebe chválíme. Slavnosti 1. nešpory: z vlastních nebo společných textů. Modlitba před spaním: jako po 1. nedělních nešporách. Modlitba se čtením: z vlastních nebo společných textů, na konci vždy Bože, tebe chválíme. Ranní chvály: Žalmy nedělní z 1. týdne, ostatní texty vlastní nebo společné. Modlitba uprostřed dne: hymnus podle liturgické doby nebo z ordinaria; antifona, krátké čtení, verš s odpovědí a závěrečná modlitba z vlastních nebo společných textů; žalmy, nejsou-li vlastní, berou se z doplňovacího cyklu (ale připadne-li slavnost na neděli, berou se žalmy nedělní z prvního týdne). 2. nešpory: z vlastních nebo ze společných textů. Modlitba před spaním: jako po 2. nedělních nešporách. Svátky 1. nešpory: mají pouze svátky Páně, připadnou-li na neděli. Modlitba se čtením: z vlastních nebo ze společných textů, na konci vždy Bože, tebe chválíme

18 Ranní chvály: žalmy nedělní z 1. týdne, ostatní texty vlastní nebo společné. Modlitba uprostřed dne: hymnus podle liturgické doby nebo z ordinaria; krátké čtení, verš s odpovědí a závěrečná modlitba z vlastních nebo společných textů; žalmy s antifonou (pokud není vlastní) z příslušného dne v týdnu. Nešpory: z vlastních nebo společných textů. Modlitba před spaním: z příslušného dne v týdnu. Památky Ranní chvály, nešpory a modlitba se čtením: žalmy se svými antifonami z příslušného dne v týdnu; úvodní antifona, hymny, krátká čtení se zpěvy, které po nich následují, antifony k Zachariášovu kantiku i ke kantiku Panny Marie a prosby, nejsou-li vlastní, mohou se vzít buď feriální, nebo ze společných textů; závěrečná modlitba vždy vlastní. Biblické čtení se zpěvem, který po něm následuje, je z pravidelného cyklu podle liturgické doby. Hagiografická lekce se zpěvem, který po ní následuje, není-li vlastní, bere se z příslušné ferie; nikdy se neříká Bože, tebe chválíme. Modlitba uprostřed dne a modlitba před spaním: všechno z příslušné ferie. Ferie Modlitba se čtením: nikdy nekončí chvalozpěvem Bože, tebe chválíme. Pozn: K žehnání jsou uvedeny stránky z nového Benedikcionálu, v hranatých závorkách jsou stránky původní

19 DOBA ADVENTNÍ Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Také ti, kdo v této době přijímají svátost manželství, mají být upozorněni, aby při svatbě pamatovali na vážný ráz této liturgické doby. V adventní době při nedělních i feriálních mších se oltář může zdobit květinami, ale jen skromně, aby se nepředcházela plná radost vánočních svátků (srov. Všeobecné pokyny k Římskému misálu 2000, č. 305). Výrazněji se může ozdobit o 3. adventní neděli a o slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie. Při hře na varhany a jiné hudební nástroje se rovněž má zachovat střídmost (srov. VpŘm 2000, č. 313). F 29. listopad sobota Nešpory 1. z následující neděle. Před těmito nešporami nebo zítra přede mší je možno žehnat adventní věnec (Benedikcionál str. 121). Vigilie za počatý lidský život : Součástí vigilie je eucharistická adorace s díkůvzdáním Pánu za to, že se cele dal světu, a za jeho Vtělení, které dává každému lidskému životu pravý smysl a důstojnost. Při vigilii se též prosí o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu (Benedikcionál str. 121)

20 F 30. listopad neděle Žaltář 1. týdne 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Denní modlitba církve z neděle. Mše: Credo, preface 1. adventní. Dnes není dovolena pohřební mše. Začíná cyklus B nedělního mešního lekcionáře. Adorační den farnosti Olomouc Slavonín a den Adorační den farnosti Pavlovice u Kojetína a den Josef VRANA * b Ladislav Kocfelda * František Javor * prosinec pondělí Žaltář 1. týdne F Pondělí po 1. neděli adventní Č Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka Denní modlitba církve i mše o sv. Edmundovi. Adorační den farnosti Horní Němčí a den modliteb za bohoslovce Josef Doležel * Emil Hillebrand * Otakar Pělucha * Miroslav Nedbal *

21 F 2. prosinec úterý Žaltář 1. týdne Úterý po 1. neděli adventní Adorační den farnosti Chudobín a den Zdeněk Bordovský * František Gavlas * prosinec středa Žaltář 1. týdne B Památka sv. Františka Xaverského, kněze F Denní modlitba církve i mše o sv. Františkovi (Dodatek k ČM, str ). Adorační den farnosti Blatnice pod Sv. Anttonínkem a den Adorační den farnosti Slušovice a den Jan Janíček * prosinec čtvrtek Žaltář 1. týdne Čtvrtek po 1. neděli adventní B Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve Denní modlitba církve i mše o sv. Janu. Den modliteb za kněžská povolání

22 F Adorační den farnosti Olomouc Chválkovice a den Bohuslav Dohnal * Josef Konečný * František Vlk * Jaroslav Kúřil, ThDr. * prosinec pátek Žaltář 1. týdne Pátek po 1. neděli adventní První pátek v měsíci: B Votivní mše svatá je dnes dovolena jen s účastí lidu, uzná-li duchovní správce nebo celebrant, že je to s ohledem na účastníky bohoslužby skutečně žádoucí. Adorační den farnosti Špičky a den modliteb za bohoslovce. 6. prosinec sobota Žaltář 1. týdne F Sobota po 1. neděli adventní B Sv. Mikuláše, biskupa Denní modlitba církve i mše o sv. Mikulášovi. F Nešpory 1. z následující neděle

23 Adorační den farnosti Vilémov u Litovle a den Stanislav ZELA, ThDr. * b Jan Baščavský * F F 7. prosinec neděle Žaltář 2. týdne 2. NEDĚLE ADVENTNÍ Denní modlitba církve z neděle. Mše: Credo, preface 1. adventní. Dnes není dovolena pohřební mše. Nešpory 2. z neděle. Adorační den farnosti Krumsín a den 8. prosinec pondělí B Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU Doporučený svátek věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté. Denní modlitba církve ze slavnosti. Modlitba uprostřed dne má žalmy z doplňovacího cyklu. Mše: Gloria, Credo, preface vlastní. Nelze použít čtvrté anafory. Modlitba před spaním 2. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Adorační den farnosti Olomouc Hejčín a den 23 23

24 F Adorační den farnosti Zvole u Zábřehu a den Cyril Píža * prosinec úterý Žaltář 2. týdne Úterý po 2. neděli adventní B Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoazina Denní modlitba církve i mše o sv. Janu Didakovi (Dodatek k ČM, str. 68). Adorační den farnosti Kostelec u Holešova a den František Navrátil * Ladislav Král * František Poles * F F 10. prosinec středa Žaltář 2. týdne Středa po 2. neděli adventní Adorační den farnosti Moravský Písek a den Artur Seidel * prosinec čtvrtek Žaltář 2. týdne Čtvrtek po 2. neděli adventní 24 24

25 B Sv. Damasa I., papeže Denní modlitba církve i mše o sv. Damasovi. Adorační den farnosti Ostrožská Lhota a den Josef Karafiát * Josef Polášek, ThDr. * Ludvík Červenák * Josef Botek * prosinec pátek Žaltář 2. týdne F Pátek po 2. neděli adventní B Panny Marie Guadalupské Denní modlitba církve i mše o Panně Marii Guadalupské (Dodatek k ČM, str. 69). Adorační den farnosti Hoštice na Hané a den 13. prosinec sobota Žaltář 2. týdne Č Památka sv. Lucie, panny a mučednice Denní modlitba církve i mše o sv. Lucii. R Nešpory 1. z následující neděle. Při dnešních nešporách a zítra celý den se oltář může ozdobit květinami a při liturgii se může užívat parament růžové barvy

26 Adorační den farnosti Bílovice a den 14. prosinec neděle Žaltář 3. týdne R 3. NEDĚLE ADVENTNÍ Denní modlitba církve z neděle. Mše: Credo, preface 1. adventní Dnes není dovolena pohřební mše. Adorační den farnosti Zlámanka a den Ludvík Matucha * Josef Černý * F F F 15. prosinec pondělí Žaltář 3. týdne Pondělí po 3. neděli adventní Adorační den farnosti Horka nad Moravou a den 16. prosinec úterý Žaltář 3. týdne Úterý po 3. neděli adventní Adorační den farnosti Rataje a den modliteb za bohoslovce. 17. prosinec středa Žaltář 3. týdne Středa po 3. neděli adventní 26 26

27 Začínají liturgické texty pro 17. až 24. prosinec. Preface 2. adventní. Výroční den narození papeže Františka (1939). Vložit prosbu do přímluv. Adorační den farnosti Lešná a den modliteb za bohoslovce Václav Pitran * Adalbert Proksch * Miloslav Kunc * F F 18. prosinec čtvrtek Žaltář 3. týdne Čtvrtek po 3. neděli adventní Adorační den farnosti Boršice u Blatnice a den 19. prosinec pátek Žaltář 3. týdne Pátek po 3. neděli adventní Adorační den farnosti Dolní Němčí a den Adorační den farnosti Švábenice a den Hubert Zolper *

28 F F F F 20. prosinec sobota Žaltář 3. týdne Sobota po 3. neděli adventní Nešpory 1. z následující neděle. Adorační den farnosti Náklo a den modliteb za bohoslovce. Adorační den farnosti Nezdenice a den Alois Klein * Ladislav Dvořák * František Zlámal * prosinec neděle Žaltář 4. týdne 4. NEDĚLE ADVENTNÍ Denní modlitba církve z neděle. Mše: Credo, preface 2. adventní. Dnes není dovolena pohřební mše. Adorační den farnosti Vítonice a den Jindřich Knapp * prosinec pondělí Žaltář 4. týdne Pondělí po 4. neděli adventní Adorační den farnosti Boršice u Buchlovic a den 28 28

29 Vladimír Hájek * Karel Kotisa * Bohumír Konečník * F F 23. prosinec úterý Žaltář 4. týdne Úterý po 4. neděli adventní V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a po ranních chválách a nešporách připomínka sv. Jana Kentského, kněze. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou o sv. Janu Kentském. Adorační den farnosti Uh. Brod Újezdec a den 24. prosinec středa Žaltář 4. týdne Středa po 4. neděli adventní V tento den je možné žehnat betlémské světlo Benedikcionál str Adorační den Společenství sester Ježíšových v Olomouci a den 29 29

30 DOBA VÁNOČNÍ Ve vánoční době bývá zvykem vystavovat jesličky k zbožné úctě věřících. V kostelích a kaplích, kde se konají bohoslužby, mohou být vystaveny do svátku Křtu Páně (12. ledna). Pouze tam, kde jsou umístěny v postranní kapli nebo v zadním prostoru kostela, mohou zůstat déle (nejdéle do svátku Uvedení Páně do chrámu 2. února). Mimo vánoční období se však u nich nekonají zvláštní pobožnosti. 24. prosinec středa B Při večerní mši se používá formuláře z vigilie: Gloria, Credo (při Skrze Ducha Svatého všichni klečí), preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme svatou noc. Nelze použít čtvrté anafory. B Nešpory 1. ze zítřejší slavnosti. Modlitba před spaním 1. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože

31 25. prosinec čtvrtek B Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ Závazný zasvěcený svátek. Začíná oktáv Narození Páně. Denní modlitba církve ze slavnosti. Mše: Gloria, Credo (při Skrze Ducha Svatého všichni klečí), preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme (1. svatou noc, 2. a 3. posvátný den ). Nelze použít čtvrté anafory. Dnes není dovolena pohřební mše. Každý kněz může dnes sloužit tři mše a na každou z nich může přijmout mešní stipendium. Použije při tom formuláře odpovídajícího příslušné době: 1. v noci, 2. za svítání, 3. ve dne. B Nešpory 2. z dnešní slavnosti. Modlitba před spaním 2. nedělní, modlitba Navštiv, Bože. Adorační den farnosti Charváty a den Adorační den Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži a den Vojtěch Tkadlčík, prof. *

32 26. prosinec pátek Č Svátek sv. Štěpána Denní modlitba církve ze svátku. Modlitba uprostřed dne má páteční žalmy ze 4. týdne. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den. B Nešpory z oktávu Narození Páně 25. a 26. prosince. Modlitba před spaním 1. nebo 2. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Adorační den farnosti Trnava u Zlína a den 27. prosinec sobota B Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty Denní modlitba církve ze svátku. Modlitba uprostřed dne má sobotní žalmy z 4. týdne. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den. Na svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, je možné žehnat víno (Benedikcionál str. 491; [124]). B Nešpory 1. z následujícího svátku Modlitba před spaním 1. nedělní

33 Adorační den farnosti Pitín a den modliteb za bohoslovce Jan Železník * prosinec neděle B Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Denní modlitba církve ze svátku. Modlitba uprostřed dne má nedělní žalmy z 1. týdne. Mše: Gloria, Credo, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den Na svátek Svaté Rodiny je možno žehnat manželům (Benedikcionál str. 49; [26]). B Nešpory 2. z dnešního svátku. Modlitba před spaním 2. nedělní. Adorační den farnosti Citov u Přerova a den 29. prosinec pondělí B Pátý den v oktávu Narození Páně Denní modlitba církve i mše z oktávu (viz 25. a ). Modlitba uprostřed dne má pondělní žalmy z 1. týdne. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den

34 V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a po ranních chválách připomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou o sv. Tomáši. B Nešpory z oktávu Narození Páně 25. a Modlitba před spaním 1. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Adorační den farnosti Dobromilice a den Vincenc Šalša * prosinec úterý B Šestý den v oktávu Narození Páně Denní modlitba církve i mše z oktávu (viz 25. a ). Modlitba uprostřed dne má úterní žalmy z 1. týdne. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den... B Nešpory z oktávu Narození Páně 25. a Modlitba před spaním 1. nebo 2. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Adorační den farnosti Zborovice a den Jan Huňka * Miroslav Juřen *

35 31. prosinec středa B Sedmý den v oktávu Narození Páně Denní modlitba církve i mše z oktávu (viz 25. a ). Modlitba uprostřed dne má středeční žalmy z 1. týdne. Mše: Gloria, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den... V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a po ranních chválách připomínka sv. Silvestra I., papeže. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou o sv. Silvestrovi. B Nešpory 1. ze zítřejší slavnosti. Modlitba před spaním 1. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku: Při večerní mši se používá votivního formuláře Na začátku občanského roku (Český misál, str. 849; Lekcionář VI/1, str. 435). B Mše: Gloria a Credo, perikopy vlastní, preface o Narození Páně, v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den. Adorační den sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži a den Štěpán Křemeček *

36 leden čtvrtek B Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE Závazný zasvěcený svátek Denní modlitba církve ze slavnosti. Modlitba uprostřed dne má žalmy z doplňovacího cyklu. Mše: Gloria, Credo, preface 1. o Panně Marii ( když slavíme její mateřství ), v římském kánonu V tomto společenství slavíme posvátný den. Nelze použít čtvrté anafory. Dnes není dovolena pohřební mše. Světový den modliteb za mír. Vzpomenout vhodným způsobem v přímluvách. B Nešpory 2. z dnešní slavnosti. Modlitba před spaním 2. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Končí oktáv Narození Páně. Den modliteb za kněžská povolání. Adorační den sester premonstrátek na Svatém Kopečku u Olomouce a den Stanislav Vaněk *

37 2. leden pátek Žaltář 1. týdne B Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve Denní modlitba církve i mše o sv. Basilovi a Řehořovi (Dodatek k ČM, str ). B První pátek v měsíci: Votivní mše je dnes dovolena jen s účastí lidu, uzná-li duchovní správce nebo celebrant, že je to s ohledem na účastníky bohoslužby skutečně žádoucí. Adorační den farnosti Skrbeň a den modliteb za bohoslovce Antonín Krupica * leden sobota Žaltář 1. týdne B Sobota po oktávu Narození Páně B Nejsvětějšího Jména Ježíš Denní modlitba církve i mše o Nejsvětějším Jménu Ježíš (Dodatek k ČM, str ). B Nešpory 1. z následující neděle. Adorační den farnosti Rusava a den modliteb za bohoslovce Ladislav Jedelský * Václav Paluzga *

38 4. leden neděle Žaltář 2. týdne B 2. neděle po Narození Páně Denní modlitba církve z neděle. Mše: Gloria, Credo, preface o Narození Páně. Adorační den farnosti Přerov-Předmostí a den Josef Lukáš * leden pondělí Žaltář 2. týdne B Pondělí po oktávu Narození Páně Denní modlitba církvei mše feriální. B Nešpory 1. ze zítřejší slavnosti. Modlitba před spaním 1. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. B Při večerní mši se používá formuláře z vigilie: Gloria, Credo, preface vlastní. Nelze použít čtvrté anafory Adorační den farnosti Pačlavice a den František Petrů * leden úterý B Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ Doporučený svátek věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté. Denní modlitba církve ze slavnosti

39 Mše: Gloria, Credo, preface (a v římském kánonu též V tomto společenství ) o Zjevení Páně. Nelze použít čtvrté anafory. Žehnání vody, křídy a kadidla: Žehnání se koná ve mši v den slavnosti Zjevení Páně, může být i v předvečer slavnosti. (Benedikcionál str. 567 [126]). Dnes není dovolena pohřební mše. B Nešpory 2. z dnešní slavnosti. Modlitba před spaním 2. nedělní, závěrečná modlitba Navštiv, Bože. Adorační den farnosti Kněždub a den Adorační den farnosti Zubří a den modliteb za bohoslovce Karel Hradilík * Josef Gospoš, ThDr. * leden středa Žaltář 2. týdne B Středa po Zjevení Páně B Sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze Denní modlitba církve i mše o sv. Rajmundovi. Adorační den farnosti Jesenec a den 39 39

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Textové přílohy. Příloha 1. Působení sester moravské provincie od roku 1872 2004. Převzato: Archiv kongregace

Textové přílohy. Příloha 1. Působení sester moravské provincie od roku 1872 2004. Převzato: Archiv kongregace Textové přílohy Příloha 1. Působení sester moravské provincie od roku 1872 2004. Převzato: Archiv kongregace Albrechtice 1954 1981 ústav sociální péče Bernartice 1951 1953 internát továrny Texlen Žacléř

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2009 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE Uvedení do první modlitby dne Denní modlitba církve začíná každý den uvedením do první modlitby toho dne. Toto uvedení do první modlitby se tedy říká buď před začátkem

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

pondělí, 28. 4. - pátek, 2. 5. 2014 Zájezd farnosti Tuczno a Róža Wielka (Polsko)

pondělí, 28. 4. - pátek, 2. 5. 2014 Zájezd farnosti Tuczno a Róža Wielka (Polsko) Program Kulturního jara neděle, 27. 4. 2014 7.00 pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátosti "Bože, buď milosrdný k nám i k celému světu" (o. Waldemar) 7.25 úvodní slovo ke Kulturnímu jaru "Kultura

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Modlitby - Novény Tato novéna k Roku křtu byla připravena prof. Piťhou. Je k dispozici ve formátu PDF

Modlitby - Novény Tato novéna k Roku křtu byla připravena prof. Piťhou. Je k dispozici ve formátu PDF Červen 2013 Novéna o křtu Modlitby - Novény Tato novéna k Roku křtu byla připravena prof. Piťhou. Je k dispozici ve formátu PDF Novéna za kněze Modlitby - Novény Tato Novéna za kněze, je duchovní přípravou

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Farní listy Červen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Měsíc Nejsvětějšího Srdce Páně Červen je zvláštním způsobem měsícem zasvěcený úctě Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše.

Více

leden v naší farnosti

leden v naší farnosti Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2015 leden v naší farnosti Milí přátelé, Nový rok jsme očekávali společně s mladými poutníky z různých evropských států (Polska, Maďarska, Německa, Srbska) v

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2014 Pobožnost křížové cesty při letošní duchovní obnově farnosti na Svatém Hostýně Úvodní slovo Je to již řada týdnů, kdy

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

HROMNICE, UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

HROMNICE, UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň LEDEN - ÚNOR 2012 Svornost a jednota, předmět naděje církve a lidstva, jsou ještě daleko: nicméně jsou

Více

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003

2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003 2 ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - LEDEN 2003 Prožíváme hezkou vánoční dobu. Během tohoto liturgického údobí se setkáváme s různými postavami Starého i Nového Zákona. Adventní dobu zahajuje Jan Křtitel,

Více

ŽALM 95 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

ŽALM 95 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! F IN FORMACE A R N Í 29. 1. 2006 Ročník XIII. číslo 5 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

GESTA A POSTOJE PŘI MŠI

GESTA A POSTOJE PŘI MŠI GESTA A POSTOJE PŘI MŠI Různé prvky mše Úvod Obnovená liturgie umožňuje celebrujícímu knězi větší spontánnost, přizpůsobení okolnostem a povaze bohoslužebného shromáždění. Přesto může každý z nás sklouznout

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Kristus jako přímluvce u Otce

Kristus jako přímluvce u Otce VŠEOBECNÉ POKYNY K DENNÍ MODLITBĚ CÍRKVE První kapitola DŮLEŽITOST DENNÍ MODLITBY CÍRKVE NEBOLI POSVÁTNÉHO OFICIA V ŽIVOTĚ CÍRKVE 1. Veřejná a společná modlitba lidu Božího právem patří mezi přední povinnosti

Více

FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, 5. března 2014 40 denní doba postní

FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, 5. března 2014 40 denní doba postní FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, ve středu 5. března 2014 začne 40 denní doba postní. Každoročně vstupujeme popeleční středou do této doby. Tato doba je a vždy má být pro křesťana

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2012 Středa 4. července

Více

Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich. č. 4/10. Arnošt Hrabal

Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich. č. 4/10. Arnošt Hrabal Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 4/10 Arnošt Hrabal Ročník XXI. Cena dobrovolná Dne: 26. 11. 2010 Hroznata František Janoušek POSPĚŠME V jedné z vánočních písní budeme zpívat výzvu anděla

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 271 Prostějov hl. n.-dzbel trať v celé délce ČD 273 Červenka-Prostějov

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Katecheze o mši svaté. P. Jan Paseka

Katecheze o mši svaté. P. Jan Paseka Katecheze o mši svaté P. Jan Paseka I. Vstupní obřady 1. Příchod do kostela - Na mši svatou nás vždycky zve Kristus. Je to setkání mimořádné, protože nás má vytrhnout ze všednosti. Ježíš nás bere stranou

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním Rok spásy 2012 po Kristu ve farnosti Těšany anno salutis bis millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Těšany Přehled roku spásy MMXI v těšanské farnosti, 31.12. 2012 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 291 IDSOK také ve vlacích R1402, 1403, 1404, 1405, 1406, Zábřeh na

Více

www.farnostcechtice.cz

www.farnostcechtice.cz Kdybychom chtěli žit životem Krista v postní době, musíme překonat hlavního nepřítele Pána Ježíše a to jsme my sami. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Bud jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

JSME POVOLÁNI KE SVATOSTI

JSME POVOLÁNI KE SVATOSTI LISTOPAD 2006 11 ROČNÍK V. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Měsíčník farnosti Horní Lhota. Vydává farní úřad Horní Lhota pro potřebu svých farníků

Více

Farní listy. Půst 2013. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz

Farní listy. Půst 2013. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Farní listy Půst 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Několik málo slov na Postní dobu Tak to již bývá, že po karnevalu následuje Postní doba, jež trvá od Popeleční středy

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXVI neděle 3. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Petr Klinkovský Zveme vás na tradiční pouť do farnosti

Více

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Výsledková listina přijímacích zkoušek Obor: Obchodní akademie Výsledková listina přijímacích zkoušek OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZLÍN ze dne: 22. 4. 2015 Přijatí uchazeči jsou v případě zájmu o studium povinni

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 11 Rok 2011

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 11 Rok 2011 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 12 Číslo 11 Rok 2011 ÚVODNÍK Budu kráčet před Hospodinem v zemi ţivých Miluji Hospodina, neboť slyšel můj prosebný hlas, neboť naklonil ke mně svůj sluch

Více

Ú N O R 2 0 1 4. Milovaní farníci,

Ú N O R 2 0 1 4. Milovaní farníci, Ú N O R 2 0 1 4 Milovaní farníci, tak jsem se opět rozhodl obnovit vydávání našeho farního plátku. Toto únorové číslo vychází v době, kdy prožíváme liturgické mezidobí, které je svým způsobem zvláštní,

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

REFERENCE / CHEMICKÁ INJEKTÁŽ

REFERENCE / CHEMICKÁ INJEKTÁŽ REFERENCE / CHEMICKÁ INJEKTÁŽ Bochoř, Náves 13 Brno, Česká 5 Městská knihovna Břeclav Zlatnictví RUBRINGER Čehova 17, Přerov Doksy u Kladna, Vorlíčkova 127 silikonovou Dolní Kounice (okr. Brno - Venkov),

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Síť sociálních služeb ského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2015 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice V roce 00 prožívá katolická církev v České republice dvě významné události. V roce 003 jsme při národní cyrilometodějské pouti na Velehradě prožili vrchol slavení Středoevropských

Více

kostela sv. Ignáce v Praze Ročník 23 Vánoce 2014 - leden 2015

kostela sv. Ignáce v Praze Ročník 23 Vánoce 2014 - leden 2015 Zpravodaj kostela sv. Ignáce v Praze Ročník 23 Vánoce 2014 - leden 2015 Vstoupil do dějin Vánoce jsou jakýmsi přeléváním času. My křesťané se radujeme z příchodu, svět se loučí s rokem starým a osudově

Více

ÍŠENÍM, PANE JEŽÍŠI KRISTE

ÍŠENÍM, PANE JEŽÍŠI KRISTE Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 1/11 Ludmila Jandová ZACHRAŇ NÁS SVÝM KŘÍŽEM, VYSVOBOĎ NÁS SVÝM VZKŘÍŠENÍM, PANE JEŽÍŠI KRISTE Ročník XXII Cena dobrovolná Dne: 4. 3. 2011 Hroznata František

Více

Páteční křížové cesty v našem kostele v postní době - 16.30 h. Loňské posvěcené kočičky na popelec přineste, prosíme, do neděle 15. 2. 2014.

Páteční křížové cesty v našem kostele v postní době - 16.30 h. Loňské posvěcené kočičky na popelec přineste, prosíme, do neděle 15. 2. 2014. Poděkování a rozloučení Tak, jak jsem Vás již v loňském roce informoval, 14. února vyprší mé časné řeholní sliby v Kongregaci misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Nyní je již i jmenován k 1. únoru

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice

Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice Přehled roku spásy MMXIIv moutnické farnosti, 31.12. 2013 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN E CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL lůžek ) PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Charita Zlín Domovinka-centrum denních služeb

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

FARNÍ ČASOPIS. Solnice, Skuhrov, Kvasiny, Uhřínov

FARNÍ ČASOPIS. Solnice, Skuhrov, Kvasiny, Uhřínov FARNÍ ČASOPIS Solnice, Skuhrov, Kvasiny, Uhřínov BŘEZEN 2007 č. 3 CO SE UDÁLO V MINULÉM MĚSÍCI Únor udělal nám radost krásným, skoro jarním počasím. Byl také, jak to má ve zvyku, krátký. Proto jsme toho

Více