tentokrát je na mě, abych svými řádky přispěl do našeho místního zpravodaje "Cheznovák".

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tentokrát je na mě, abych svými řádky přispěl do našeho místního zpravodaje "Cheznovák"."

Transkript

1 4/2012 Cheznovák

2 V ážení spoluobčané, tentokrát je na mě, abych svými řádky přispěl do našeho místního zpravodaje "Cheznovák". Jsem členem zastupitelstva a zároveň pracuji jako předseda kontrolního výboru společně s Vlastimilem Humlem a Marií Stupkovou. Kontrolní výbor zřizuje zastupitelstvo obce povinně a to dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích. Tento výbor se schází pravidelně jednou za tři měsíce a z každého jednání je vyhotoven podrobný zápis. Činnost výboru je zaměřena především na kontrolu plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce a kontrolu výkonu funkcí jak vedoucích představitelů obce tak i zaměstnanců obecního úřadu. Výbor též sleduje, zdaje činnost zastupitelstva obce a obecního úřadu v souladu se zákony a platnými právními předpisy ČR a zároveň plní některé úkoly, kterými je zastupitelstvem obce pověřen. V posledním období se kontrolní výbor nejvíce zabýval kontrolou investičních akcí obce a to, již v současné době dokončenou "Rekonstrukcí restaurace Lidového domu", "Nástavby hasičské zbrojnice" a "Stavby dětského hřiště". Ve všech případech byl sledován průběh výběrového řízení na dodavatele těchto zakázek a lze konstatovat, že bylo postupováno v souladu se zákonem. Vždy byly osloveny nejméně tři stavební fmny, ze kterých byla výběrovou komisí doporučena a následně zastupitelstvem schválena nejvýhodnější nabídka jak cenová, tak i v souvislosti s dodacími a záručními lhůtami. Na závěr bych rád dodal, že každý občan obce se v případě jakýchkoliv dotazů, poznatků či připomínek může na kontrolní výbor obrátit. Též se bude výbor zabývat případnými připomínkami občanů k samotné činnosti výboru, k jeho zápisům, kontrolám. I v případě vašich připomínek k práci vedoucích představitelů obce a jejich zaměstnanců má dle zákona kontrolní výbor možnost celou situaci prošetřit. MilanHuml

3 Stručný zápis ZO Cheznovice konaného dne 14. června 2012 Zastupitelstvo vzalo na vědomí: (podrobný Zápis ZO je zveřejněn sekci Zápisy ZO Cheznovice) na webu obce v - Kontrolu usnesení - Zprávu z kontroly hospodaření ZŠaMŠ - Kontrola účetnictví FC Cheznovice 96 Zastupitelstvo usnesení: obce přijalo následující č schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele č schválení programu jednání č schválení navýšení rozpočtu č schválení odepsání pohledávek č schválení jmenování ředitele ZŠal\1Š Cheznovice PO č schválení rekonstrukce střechy ZŠaMŠ v případě poskytnutí dotace č ZO bere na vědomí Závěrečný účet HBPK za rok 2011 č schválení Rozpočtového opatření 1 č schválení výstavby rodinného domku na p.č. 1421/3 č schválení Závěrečného účtu obce č schválení Ceníku služeb č schválení Smlouvy S+H stavební a obchodní firma spol. s.r.o., na provedení akce "Projekt opatření pro snížení energetické náročnosti objektu - objekt ZŠ a MŠ Cheznovice. č schvaluje udělení mandátu starostovi k jednání ohledně výkupu pozemku Diskuse na ZO: starosta: dětské hřiště, za 500 tis. Kč byla požadována kvalita a bezpečnost - 2/3 z hracích prvků se musely rozbourat a stavět znova, dnešním dnem zkontrolováno bezpečnostním technikem a předáno, provozní řád vypracuje ředitel školy, otevřeno bude hřiště každý den od do hodin, omezený provoz při velkých akcí školy, na hrázi je přistaven kontejner trávu - je to obecní kontejner, natřen v barvách obce, pozvání na "Kuličkiádu" a "Prakiádu" a hlavně na 2. ročník Dne s obcí, který se koná 28. července - atrakce pro děti, soutěž v pojídání knedlíků, hodnotná TOMBOLA, CHEZNOV ANKA. na Mudra M. čp chtěl jsem se zeptat na možnost odvozu materiálu obecním automobilem, ale už bylo vše řečeno. starosta - z dotací máme ještě zažádáno o multifunkční stroj - budeme vědět v srpnu

4 Lidice budou žít! uplynulo 70 let od Iidické tragedie. Zločinné vyhlazení této obce německými okupanty zasáhlo celý svět. Na protest proti tomuto barbarství se mnohá města a obce přejmenovaly na Lidice, lidé dávali svým právě narozeným dětem stejné jméno. Hrdým a statečným obyvatelům této malé obce, které nedokázali nacisté zlomit ani v nejtěžších chvílích, byl 20 let poté vystavěn památník v katastru obnovené obce, později byly kolem tohoto objektu vysázeny stovky růží z celého světa (Růžový sad). V blízkosti je také umístěno sousoší 82 dětí z Lidic, umučených ve vyhlazovacím táboře Chelmno. Autorkou tohoto díla je akademická sochařka Marie Uchytilová, rodačka z Kralovic na Plzeňsku. Největší plzeňský obvod má také vlastní pomníček uctění památky Lidic. Byl zřízen organizací ČSŽ v roce 1982, společně se sadem růží. Pomník se nachází v centrálním parku na Lochotíně, bohužel bez růžového sadu, který zanikl. Akce na znovu obnovení vzešla z iniciativy "Majáků" Plzně, což je skupina mladých Plzeňanů, pod záštitou primátora Mgr. M. Baxy. Slavnostního odhalení tohoto památného místa se uskutečnilo v parku na Lochotíně za účasti pamětníků z Kladenska i dalších vzácných hostů (solistka opery v Buenos Aires - Lídice Robinson; dcera M. Uchytilové Sylvie K1ánová). Můžete Plzeň navštívit i vy, cheznovičtí obětem nacistické zvůle. a poklonit se památce Na podnět pana Františka zpracovala Vlasta Ernestová Jarého

5 Pozvánka na Den s obcí 2. ročník KdVi» Kdei» Co můžete 28. červenec 2012 Na hřišti za Lidovým domem v Cheznovicích očekávati» Občerstvení R. Čvančary a Ing. M. Michalici Houpačky, cukrovinky a cukrová vata Zmrzlina, trdelník Co se bude díti» Skákací hrad, malování na tělo a obličej ~::;(,jb.l 13:00 - Šermířská skupina Harcíři 14:00 - Soutěž v pojídání knedlíků - plněné uzeným Vítězové budou odměněni Družstvo myslivců, hasičů, fotbalistů a dle zájmu i dobrovolníků V porotě zasedá "Babinec" Dechová hudba Cheznovanka Celým odpolednem nás bude provádět moderátor František Vaško a o doprovodnou hudbu se postará Martin Blahovec. v Ceká nás také tombola o hodnotné ceny! Hlavní výhrou je skútr KYMCO a následuje mnoho dalších atraktivních cen. Kdo nezaváhá vyhraje!

6 Další hodnotné ceny:

7 , POZVANKA FC CHEZNOVICE 96 Pořádá DEN s FC 96 KDY: SOBOTA KDE: FOTBALOVÉ HŘiŠTĚ FC CHEZNOVICE 96 PROGRAM: 1) 12:30-13:30 - MLADŠí PŘíPRAVKA FC 96 - SLAVOJ OSEK 2) 14:00-18:30 - TURNAJ ČTVRTí OBCE CHEZNOVICE Obec je rozdělena na sedm čtvrtí, které budou rozděleny do pěti týmů. Mužstva se utkají v jedné skupině systémem každé mužstvo s každým mužstvem. Hrát se bude systémem 5+1, střídání - hokejově, délka hrací doby - 2x12 minut. Rozměry hřiště budou 22x44m a rozměry branek 5x2m. SEZNAM ČTVRTí - DYNAMO RAFANDA TORNÁDO OUVRÁTKA 1. FC RADOST FCVES HURIKÁN PLOTY ACJAMA REAL VEJFUK VEDENI FC CHEZNOVICE 96 SRDEČNĚ ZVE HRÁČE I FANOUŠKY

8 Odešla "Máňa" a přišel "Karel" V naší obci jsme léta používali multicaru, zvanou.jvláňa", která byla vyrobena v roce Tento stroj už byl velmi slabý, poruchový a těžko udržitelný v chodu. A tak jsme v květnu koupili jiné auto značky "FORD", které dostalo jméno "Karel". Je to jednostranný sklápěč, který bude splňovat ty nejvyšší požadavky občanů. Nyní tedy bude možný dovoz různého materiálu např. i z Plzně. Našeho nového vozidla v barvách obce můžete už nyní využívat. Myslím, že budou spoluobčané s rozšířením nových služeb spokojeni. Ing. Jan Sevald, starosta

9 (B[aliopřejeme K životnímu výročí spoustu štěstí, zdraví, radosti a mnoho dalších spokojených a krásných let! Vše nejlepší! Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce všech trvale hlášených občanů obce Cheznovice. Kdo si nepřeje zveřejnit své výročí, oznamte to osobně na OÚ. Děkujeme. ČERVEN 50 let Jiří Huml let Václav Moulis let Josef Moulis let Antonín Štochl let Zdeňka Šubrtová let Zdeňka Silovská ČERVENEC 55 let Jiřina Svobodová let Dagmar Majerová let Jan Zábranský let Milena Kratochvílová let Josef Silovský

10 První poštovní známka Poštovní známka, tak jak ji známe dnes, byla vytvořena ve Velké Británii. První návrhy na známky, které by se lepily na dopis, podal sice už roku 1835 Slovinec Lovrenc Košir (v rámci rakouské monarchie), nebyly však úřady přijaty. Roku 1837 přišel s podobným návrhem James Chalmers ve Velké Británii, ani on však neměl úspěch. Komplexní poštovní reformu však začal prosazovat ve stejné době i Rowland Hill. Své návrhy publikoval v článku Po stal Reform: its lmportance and Practibility v rocel837. Přišel s tím, že bude vhodnější, aby za doručení zásilky platil odesílatel a ne příjemce, jak tomu bylo dosud, kdy se také často stávalo, že adresát odmítl převzít zásilku, protože za ni nechtěl platit. Také přišel s návrhem jednotné ceny za dopis. Argumentoval tím, že se tak smzi náklady státní správy. Poštovné již nebude účtováno jako dosud podle vzdálenosti, což vyžadovalo, že každá zásilka měla individuální záznam v účtech Královské pošty. Hillovy návrhy byly nakonec v srpnu roku 1839schváleny parlamentem a Hlavní poštovní úřad spustil službu (Penny Post) v roce To vedlo téměř okamžitě i k radikálnímu snížení poštovného a jeho masovému využívání veřejností. Hill byl později jmenován generálním poštmistrem. Počátkem roku 1840 začala Královská pošta nabízet 2 druhy předplatných obálek, jedna v hodnotě 1 penny a druhá v hodnotě 2 pencí, které navrhl William Mulready. Tyto obálky se však příliš neujaly. Tři měsíce poté, co se objevily předplatní obálky, byla 1. května 1840 dána do prodeje první opravdová poštovní známka v hodnotě 1 penny (ld) černé barvy, známá jako Penny Black. Na známce je podobizna královny Viktorie z profilu. Její první použití bylo zaznamenáno již následující den - 2. května, ačkoliv úřední zahájení jejich platnosti mělo nastat až 6. května. Bezprostředně poté následovalo vydání modré známky v hodnotě 2 pence (2d). Poštovní známky časem přesáhly své původní poštovní určení. Velký význam u nich začala získávat kromě státně propagačního účelu také jejich estetická hodnota. Staly se též prostředkem k připomínce a uctění významných osobností a událostí a zároveň významným sběratelským artiklem v oboru filatelie, přičemž některé exempláře vzácných známek mohou mít skutečně astronomickou cenu.

11 Prázdniny se blíží Vašim dětem končí dlouhý školní rok a vy nevíte, kam s nimi na výlet? Tady přinášíme pár tipů, kam vyrazit do okolí. HRAD LIBŠTEJ Hrad byl založen před rokem 1361 Patří k vrcholům šlechtické hradní architektury doby Karla IV. Mohutné zříceniny stojí nad řekou Mží nedaleko Bujesil ZÁMEK ZBIROH Založen před rokem 1230 Přední dvoukřídlý patrový zámek je v jádře renesanční, v nároží s baštami Zadní zámek tvoří čtyři křídla, uprostřed stojí na skalce válcová gotická věž K jeho východnímu průčelí byl přistavěn renesanční palác, v suterénu je unikátní hradní studna Přímo u zámku je lanové centrum pro děti od 3 let PŘÍRODNÍ PAMÁTKA-JEZÍRKA Romantická skalní průrva na Zbirožském potoce na rozhraní Rokycanska a Rakovnicka Přístup po turistické značce od Podmokelského Mlýna Jedná se o významnou paleontologickou lokalitu se zkamenělinami pravěké flory a fauny VOD Í HAMR DOBŘÍV Významná technická památka z 18. až 20. století Živá expozice rokycanského muzea s původním zařízením V provozu malé hamry, velký hamr, nůžky, vyhřívací pece aj.

12 Strán~ zá6avy Sekretářka se vrací od šéfa značně rozcuchaná. "CO se ti stalo?" ptá se kolegyně. "Ále,... (tajenka)." Pomůcky: Deml. kum.sém. DOnos cesta mezi domy Zp.drženl zbraně Léčebná výživa Umazaní V minu- lém roce Vzorec oxidu indného 3.dn tajenky PHslušník od- dnů ss Velké Británie!ll~Země 4.dil tajenky Možná (knižně) Značka jogurtů Stovky Zachrániti Název hlásky S Bahno Církevní stavba Iniciály bývalého politika Cemíka Jihoamer. poušf Ubytovny studentů!aslj.písečná poušř Skotská sukně Ptačí hlásek Barvlřská surovina Neúplně Spojení dvou řek Slovensky.W Vládnout Velmi 1.dll Domácky dojímavá tajenky Emllle Spěch Fanfáry Drahý kámen Otrhat (ovoce) ~t~ Zenské český jméno Ilterát Rímských ~:._._._. 57 Podle Značka elektron- voltu Zenské jméno Dovednost Spadané listí Lyže Izastar.l Mluv.význ. prvek Divadelní Iwcpávka Vanutí (básn.) Pobídka 2.dll tajenky Krajní mez Hloupá žena

13 v r v o PRlPOMINAME OBCANUM, v ZE SPLATNOST POPLATKU ZA ODPADY A PSY JE DO v DODRZUJTE SPLATNOST, JINAK o v,, v MU ZE BYT POPLATEK v AZ O 50 %!!! NAVYSEN Platit je možné převodem na účet č /0100, nebo hotově na OU Cheznovice jako v.s. uvádějte č.p. nebo č.e

14 ,, VOD.JVICU POHADU veselé vyprávění s písničkami o tom, že není důležité, jak kdo vypadá, ale jaké má srdíčko Divadelní představení pro děti zahraje OS M + M Hranice VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

15 ::: ::: MINISTERSTVO VNITRA INF RN\ CE P O OBČA Y S É E U LIKY CESKÉ REPUBLIKY VYDÁ í PRV ího OBČA SKÉHO PR o AZU V 15 LETECH CH UC FlCATI0H CAAO ~~ C1k.OCCIIL_,1I«II "" f gw (,-..._- v Povinností občana, který má trvalý pobyt na území Ceské republiky a dosáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz, Pro splnění é o po.nuosti. d í b d skéh průkaz nejdříve v den dovrs a, a nejpozději d 30 u po do še I 15 let veku ta I aby s občan nedopus il přestupku. Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude vyroben před dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude pouze 5 let (občanům starším 15 let se vydává občanský průkaz s dobou platnosti 10 let). Občan by také musel zaplatit správní poplatek ve výši 50 Kč, protože by se jednalo o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let (podle položky 8. Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích). Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení 15 let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal.

16 POJIŠŤOVNA DESETILETí POJIŠŤOVNA ROKU 2011 NABízíM komplexní služby, znalosti a zkušenosti pojišťovacího investičního a finančního poradce NABí?íM - rady a podrobné informace k produktům České pojišťovny a.s. O které typy se jedná? Různé nové typy životních pojištění - pro ženy ve 2.pol. r.2012 dražší u všech pojišťoven-dle EU úrazová pojištění - pro ženy ve 2.pol.r.2012 dražší u všech pojišťoven- dle rozhodnutí EU četná pojištění majetku a odpovědnosti /včetně občanské odpovědnosti a z výkonu povolání/ pojištění vozidel- velké změny,výhodná cena s dárkem - mobilní telefon pro některé typy POV vklady na zhodnocení financí i s úrazovým připojištěním - garance zhodnocení pojištění pobytu v nemocnici- produkty České pojišťovny Zdraví pojištění náhrad ušlého zisku při Vaší pracovní neschopnosti další typy pojištění od domácích zvířat až např. po pojištění hrobů i pohřbů zajišťujeme i poskytnutí hypotéky, obchodování s podílovými listy ČPIatd. Specializace na korporátní pojištění - společně hledáme optimalizaci finančních úspor ve firmě Penzijní připojištění-do ke sjednání za výhodnějších podmínek-bez možnosti ztráty POTVRZUJI - každou první středu v měsíci možná osobní konzultace na MěÚ Mýto od 14 do 17 h. Jiří PĚNKAVA Těškovská 557, Mýto, tel.: ,

17 Cheznovák Vydává Obecní úřad Cheznovice IČO Cheznovice čp. 16 zpracovatel: Jana Taušová autoři příspěvků: Jana Taušová Milan Huml Ing. Jan Sevald Lenka Taušová Vlasta Ernestová Petr Urx ročník Vyšlo - červen 2012 Vážení občané, Vaše připomínky a názory můžete vyjádřit osobně na OÚ nebo písemně ( poštovní schránka na chodbě OÚ nebo ). Autorské příspěvky neopravujeme. Za případné chyby se omlouváme.

Vážení spoluobčané, Tak Vám přeji hodně pohodových prosluněných jarních dnů a doufám, že si každý najde při čtení Cheznováku ten svůj článek.

Vážení spoluobčané, Tak Vám přeji hodně pohodových prosluněných jarních dnů a doufám, že si každý najde při čtení Cheznováku ten svůj článek. 1/2013 Cheznovák - Vážení spoluobčané, vítám Vás u prvního letošního vydání našeho občasníku. Nejprve si dovolím Vám popřát po celý rok pevné zdraví, mnoho osobních úspěchů a vůbec příjemné prožití roku

Více

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Během roku 2008 bylo na odboru dopravy MěÚ Kolín zaevidováno 4 422 nových vozidel. 4 048 vozidel

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2008 rok 2009 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 240 tiskových stran. 2 Úvod Poslední zápis v Kronice naší obce je z července 2002, kdy do ní zapsala

Více

Příspěvek předsedkyně školského, kulturního a sociálního výboru:

Příspěvek předsedkyně školského, kulturního a sociálního výboru: 6/2011 Cheznovák Vážení spoluobčané, byla jsem oslovena šéfredaktorkou tohoto občasníku, abych přispěla do diskuze zastupitelů. Nejprve bych se chtěla představit. Jsem členkou zastupitelstva obce druhé

Více

Vážení spoluobčané. Petr Urx - zastupitel předseda FC 96

Vážení spoluobčané. Petr Urx - zastupitel předseda FC 96 5/2012 Cheznovák Vážení spoluobčané Do každého vydáni Cheznováku přispívá svým příspěvkem každý zastupitel obce. Dnes jsem na řadě já. Jmenuji se Petr Urx,je mi 31 let a zastupitelem obce jsem poprvé.

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván

V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván V období leden-březen 2009 nebyl Klatovský zpravodaj vydáván KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK I. DUBEN 2009 www.klatovy.cz ZDARMA Granty podporují především kulturu Každoročně

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč

Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, čas neuvěřitelně rychle běží. Za pár dní začíná léto a někteří z vás jsou možná stejně jako já, netrpěliví,

Více

ÚNOR 2013. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Zlaté svatby. Vítání občánků. Pozvánka na Sportovní ples

ÚNOR 2013. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Zlaté svatby. Vítání občánků. Pozvánka na Sportovní ples ÚNOR 2013 adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků Zlaté svatby Dne 9. února 2013 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Ludmila a Ladislav Zachovi. Dne 23. února 2013

Více

Tip pro milovníky historické literatury

Tip pro milovníky historické literatury Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XXIII ŘÍJEN 2014 cena 6 Kč Tip pro milovníky historické literatury Slovo starostky Vážení a milí, tak nám skončilo léto. Houby rostly a nehledali

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 DUBEN 2011. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII.

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 DUBEN 2011. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 2 Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 Informace občanům 4 Masopust 22 Dětské hřiště 24 Dokončení do 3 měsíců

Více

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického 1/2015 PŘEPYŠSKÝ ZPRAVODAJ SLOVO STAROSTKY V nedávné době byly zahájeny též restaurátorské práce na některých památkách v obci (kříž u hřbitova, sousoší Kalvárie před kostelem Sv. Prokopa, schody do kapličky

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

80 LET FOTBALU VE STŘELICÍCH

80 LET FOTBALU VE STŘELICÍCH ČERVENEC LEDEN 2012 2012 Zdarma pro všechny občany Střelic u Brna www.streliceubrna.cz Úvodník Vážení spoluobčané, měsíc červen byl zpočátku deštivý, ale od poloviny měsíce nastalo opravdu pravé letní

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

2. koncert THJ. Heroldovo kvarteto a Ivo Kahánek (Foto: A. Bělonožník)

2. koncert THJ. Heroldovo kvarteto a Ivo Kahánek (Foto: A. Bělonožník) 6 červen 2013 Vydává MěÚ Tanvald XXXI. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz Ohlédnutí za 57. ročníkem Tanvaldského hudebního jara 2013 10. 6. 2013 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti.

Více

Kulturní a informační měsíčník obce Vestec

Kulturní a informační měsíčník obce Vestec Zprávy obecního úřadu Zpráva starostky obce přednesená na 3. zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 15. února 2007 Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že jsem Vám na minulém zasedání Zastupitelstva obce

Více

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Volby do zastupitelstev a do Senátu strana 4 111 nových míst na ZŠ Hudcova strana 5 Podzimní akce OPM strana 6 číslo 4

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Odolen 7-8 zpravodaj města Odolena Voda cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Foto: Pavel Novotný V sobotu po svatém Vítu (16. června) Léta Páně dvou tisícího dvanáctého se na prostranství

Více

1/2 2011 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ. MASOPUSTNÍ VESELICE Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka

1/2 2011 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ. MASOPUSTNÍ VESELICE Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka 1/2 2011 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MASOPUSTNÍ VESELICE Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka Úvodník CO PŘIPRAVUJEME V ROCE 2011 Vážení spoluobčané, v prvních měsících roku 2011 se vedení naší městské

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč

měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč Slavnostní otevření komunikace k průmyslové zóně (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 2 Schůze rady... str. 3 Z historie... str. 12 strana

Více

14/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2

14/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2 Srpnové slovo starosty Téměř říjnové počasí první poloviny července poněkud zchladilo prázdninová očekávání. Vy, kdo jste čerpali dovolenou právě v tomto období, mi možná dáte za pravdu, že jste si odpočali

Více