Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013"

Transkript

1 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Předkládá: Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy

2 Obsah A) Základní údaje o organizaci... 2 B) Rozbor hospodaření výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Rozbor příjmů z vlastní činnosti Náklady analýza čerpání prostředků roku Doplňková činnost včetně výsledku hospodaření C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce D) Závodní stravování zaměstnanců organizace E) Péče o spravovaný majetek Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za rok Informace o pojištění majetku a o pojistných událostech Informace o inventarizaci majetku včetně zápisu inventarizační komise Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku F) Pohledávky a závazky organizace Pohledávky Závazky G) Výsledky kontrol H) Projednání zprávy I) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů J) Tabulková část Matiční gymnázium, Ostrava, 1

3 A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční gymnázium, Ostrava, plnila v roce 2013 úkoly, pro které byla zřízena na základě Zřizovací listiny evidenční číslo ZL/017/2001 a jejích dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 ze dne , , , , , , a dodatku č. 8 ze dne Hlavním účelem organizace bylo uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a gymnázium. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je poskytovat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Charakteristika školy: Název: Matiční gymnázium, Ostrava, IČO: IZO: Ředitel školy: Mgr. Ladislav Vasevič Telefon: URL: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě, 28. října 117 Zřízení školy: Gymnázium, s platností od Seznam studijních oborů: 7941K/41 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky 0 měsíců 7941K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 roků 0 měsíců Cílová kapacita školy: Počet žáků k : 660 žáků 600 žáků Přepočtený počet zaměstnanců: 51,009 z toho pedagogických: 40,969 ostatních: 10,040 Matiční gymnázium, Ostrava, 2

4 B) Rozbor hospodaření výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty Přímé náklady na vzdělávání Název účelové dotace účelový znak Částka Přímé náklady na vzdělávání ÚZ ,00 Kč Přímé náklady celkem ,00 Kč Provozní náklady + účelové prostředky provozní náklady Název účelové dotace účelový znak Částka Provozní náklady ÚZ ,00 Kč Provozní náklady účelově určeno na akci Nákup nábytku do učebny výtvarné výchovy ÚZ ,00 Kč Provozní náklady zajištění přístupu k ICT ÚZ ,00 Kč Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ÚZ ,00 Kč Provozní náklady celkem ,00 Kč Dotace od mezinárodních institucí Název účelové dotace účelový znak Částka Grant COMENIUS - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Praha 1 ÚZ ,29 Kč Celkem ,29 Kč Účelové dotace - projekty neinvestiční Název účelové dotace účelový znak Částka Účelově určeno na projekt Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/ ÚZ ,90 Kč Účelově určeno na projekt EU peníze školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ ÚZ ,40 Kč Celkem ,30 Kč Účelová investiční dotace do investičního fondu Název účelové dotace účelový znak Částka Účelově určeno na akci Výměna otvorových výplní vstupních částí budovy ÚZ ,00 Kč Účelově určeno na projekt Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK III. Etapa (určeno na úhradu poloviny nákladů na zhotovení energetického auditu) ÚZ ,00 Kč Celkem ,00 Kč Všechny příspěvky na přímé náklady, provozní náklady, dotace na projekt COMENIUS a účelová investiční dotace do investičního fondu byly vyčerpány a použity ke stanovému účelu. Účelové dotace na projekty neinvestiční s ÚZ a ÚZ nebyly v roce 2013 zcela vyčerpány (rozpis nákladů a výnosů u projektů neinvestičních je podrobně uveden v části 4. s názvem Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele). Matiční gymnázium, Ostrava, 3

5 Výnosy v tisících Kč Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2013 hlavní doplňková ukazatel celkem činnost činnost Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602) 2,70 3,60 6,30 z toho: poplatky - zkoušky z francouzského jazyka DELF 0 3,60 3,60 manipulační poplatky - opisy vysvědčení 2,70 0 2,70 Provozní dotace (672) , ,61 z toho: granty a dotace ze zahraničí ( , 0603, 0604) 2 222, ,24 časové rozpuštění IT ( , ) 57,37 57,37 příspěv. na provoz od zřizov. ( , 0503, 0504 ) 4 152, ,00 příspěvek ze SR přes rozpočet zřizovatele ( ) , ,00 Ostatní výnosy (603, 648, 649, 662) 647,07 585, ,73 z toho: pronájem majetku (služby) 381,56 381,56 pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez služeb) 204,10 204,10 náhrady škod od pojišťoven 14,35 14,35 zúčtování rezervního fondu 93,28 93,28 zúčtování investičního fondu 208,76 208,76 ostatní výnosy - dary 310,39 310,39 úroky bankovních účtů 18,47 18,47 ostatní výnosy 1,82 1,82 výnosy celkem ,38 589, ,64 Věcné dary Přátelé MGO unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO darovali v průběhu roku 2013 žákům naší školy věcné dary v celkové hodnotě ,- Kč. Židle PAGHOLZ do výtvarného ateliéru 33 ks Elektrické motorové plátno do výtvarného ateliéru DLP projektor BenQ s ozvučením do výt. ateliéru Barevné magnet. tabule do výtvarného ateliéru 7 ks Školní lavice do učebny biologie 17 ks Školní židle do učebny biologie 34 ks Elektrické motorové plátno do vestibulu DLP projektor BenQ s ozvuč. do vestibulu Mixážní pult YAMAHA HP počítač DC DC ks, repas. (elektronická třídní kniha) Monitory Dell LCD 19 ks, repas. (elektronická třídní kniha) Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 8 700,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Věcné dary jsou pro naši školu velkým přínosem, protože vzhledem k napjatému rozpočtu není možno nakoupit výše uvedený nábytek, učební pomůcky a ostatní předměty z provozních prostředků školy. Ateliér výtvarné výchovy v současné době umožňuje svým kvalitním technickým vybavením sledování filmů a výukových materiálů ve výborné kvalitě. Vybavení výtvarného ateliéru novým originálním nábytkem tento příjemný zážitek ještě umocňuje. Darované školní lavice a židle do odborné učebny biologie umožnily vyměnit původní zastaralý a nevyhovující nábytek za velmi kvalitní lavice a židle. Multimediální vybavení vestibulu školy (projektor a motorové plátno) je často využíváno při různých příležitostech (např. Den otevřených dveří, zahraniční návštěvy). Mixážní pult Yamaha slouží k ozvučení školních akcí. Darované počítače a monitory umožnily ukončit používání třídních knih v papírové podobě a zavést elektronické třídní knihy. Matiční gymnázium, Ostrava, 4

6 44,4 44,8 46,6 46,4 47,25 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Účelové dotace ze státního rozpočtu Přímé náklady na vzdělávání Název účelové dotace účelový znak Částka Přímé náklady na vzdělávání ÚZ ,00 Kč Přímé náklady celkem ,00 Kč Účelová dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33353) byla vyčerpána a použita ke stanovému účelu. Učební plán Školní rok 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků na třídu 29,60 29,40 28,65 28,55 30 Počet odučených hodin celkem Počet odučených hodin na třídu 47,25 46,60 46,40 44,4 44,8 Počet odučených hodin na třídu 47, , , , , , Školní rok Počet odučených hodin na třídu Matiční gymnázium, Ostrava, 5 Výkony Rok Počet žáků Počet tříd 20, Přepočtený počet pedagog. zam. 44,02 43,68 43,529 42,303 40,969 Průměrný počet přespočetných hodin Přepočtený počet pedagog. zam. včetně přespočetných hodin 47,54 47,01 46,81 45,68 43,969 Prům. evidenční počet ostatních zam. 10,55 10,44 9,92 10,114 10,040 Prům. počet pedagog. zam.na třídu 2,31 2,35 2,34 2,28 2,20 Počet žáků na jednoho pedagog. zam. 12,85 12,55 12,45 12,41 13,21 Počet žáků na jednoho nepedag. zam. 57,91 56,51 58,78 56,06 57,87

7 12,85 12,55 12,45 12,41 13,21 Počet učitelů Výkony ,91 56,51 58,78 56,06 57, Počet žáků na jednoho pedagog. zam. Školní rok Počet žáků na jednoho nepedag. zam. Vzhledem k tomu, že nebylo možno pro hospodářský rok 2013 očekávat zásadní navýšení rozpočtových mantinelů přidělených naší organizaci pro krytí nákladů spojených s plněním hlavního účelu činnosti, kterým je vzdělávání a výchova žáků podle školního vzdělávacího programu pro ZV a GV, pokračovalo vedení v sanaci systému ekonomických ukazatelů, které mají zásadní vliv na ekonomickou efektivitu chodu vzdělávací instituce. Vedení školy proto pokračovalo v procesu optimalizace všech základních výkonnostních ukazatelů tak, jak započalo tento ozdravný proces v srpnu roku I pro školní rok 2013/2014 byla realizována zásadní optimalizace některých sledovaných výkonnostních ukazatelů ekonomické efektivity Matičního gymnázia. Byl především překonán kritický stav odlivu žáků a z výchozího počtu 567 žáků v roce 2012 jsme dosáhli výkonnostně příznivější hodnoty 581 žáků (a pro školní rok 2013/2014 dokonce vykazujeme ideální parametr výkonnostní jednotky 600 žáků na dvacet kmenových tříd). Bylo proto možno v duchu zkvalitnění vlastního výchovně-vzdělávacího procesu a zvýšení atraktivnosti vzdělávací nabídku z důvodů marketinkové strategie harmonizovat počet odučených hodin v souladu s ŠVP MGO na konečný ukazatel efektivity výkonu tj. 896 hodin, což je pro naši organizaci velmi slušný ukazatel celkové efektivity vyučovacího procesu, neboť dosahujeme pro ekonomickou stabilitu pozitivní hodnoty 44,8 odučených hodin na třídu. Matiční gymnázium, Ostrava, 6

8 Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony v kalendářním roce 2013 Čerpání přímých dotací na vzdělávání - MŠMT Rok 2012 Rok 2013 ÚZ Platy OPPP Zákonné odvody - sociální a zdravotní pojištění Příděl do FKSP Zákonné pojištění DDHM - učeb. pomůcky DVPP - služby školení DVPP - cestovní náhrady Učebnice pro žáky plnící povinnou školní docházku Cestovní náhrady včetně zahraničních pracovních cest Cestovní náhrady - LVK a LK Věcná režie - stravování zaměstnanců Osobní ochranné pracovní pomůcky Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost Lékařské preventivní prohlídky Odměny předsedů a hodnotitelů maturitní zkoušky Celkem Kč Kč Matiční gymnázium, Ostrava, 7

9 Čerpání přímého ONIVu (ÚZ 33353) srovnání r a r V roce 2013 obdržela naše organizace dotaci na přímý ONIV ve výši ,- Kč. Ve srovnání s rokem 2012 se jednalo o navýšení v částce ,- Kč (v roce 2012 činila dotace na přímý ONIV pouze ,- Kč). Tato příznivá finanční situace nám umožnila zakoupit nové učebnice pro žáky plnící povinnou školní docházku v celkové hodnotě ,- Kč. Nákup učebnic studenti velmi uvítali, protože staré učebnice byly již značně opotřebované dlouholetým používáním. Nízké dotace na přímý ONIV v minulých letech totiž neumožňovaly nákup nových učebnic. Ke značnému navýšení čerpání přímého ONIVu došlo i u cestovních náhrad. V roce 2012 byly uhrazeny z přímého ONIVu náklady na cestovní náhrady v celkové výši pouze ,- Kč. V roce 2013 činila částka na úhradu cestovních náhrad zaměstnanců z přímého ONIVu ,- Kč. V roce 2012 byly veškeré náklady na věcnou stravovací režii zaměstnanců hrazeny pouze z provozních prostředků organizace. Díky příznivé finanční situaci v oblasti přímých nákladů byly v roce 2013 uhrazeny náklady na věcnou stravovací režii zaměstnanců ve výši ,- Kč z přímého ONIVu. V roce 2012 nebyly zakoupeny z přímého ONIVu žádné učební pomůcky. V roce 2013 jsme pořídili z přímého ONIVu dva sušáky na výkresy do nově zrekonstruovaného výtvarného ateliéru (9 365,80 Kč) a dva tablety ASUS T100TA pro potřeby vyučujících TV (20 858,- Kč). K dalšímu nákupu většího množství učebních pomůcek přispěje zapojení naší školy do dvou projektů OP VK. Z grantového projektu s názvem Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie zakoupíme v roce 2014 učební pomůcky pro výuku chemie, fyziky a biologie v celkové výši cca ,- Kč. Zapojení do projektu s názvem EU peníze školám nám umožní nakoupit v roce 2014 učební pomůcky a výpočetní techniku pro výuku v celkové výši cca ,- Kč. Celkové čerpání přímých dotací na vzdělávání Rok 2012 Rok 2013 (příspěvky a dotace MŠMT) ÚZ Platy OPPP Zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění Příděl do FKSP ONIV Celkem Kč Kč Celkový příjem a čerpání přímé dotace na vzdělávání MŠMT v roce 2013 Příjem dotace na přímé náklady Čerpání dotace na přímé náklady ÚZ Platy OPPP Zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění Příděl do FKSP ONIV Přímé náklady celkem Kč Kč Matiční gymnázium, Ostrava, 8

10 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady na platy zaměstnanců v roce 2013 činily ,- Kč (nárůst o cca 1,32 % proti roku 2012), ostatní platby za provedené práce ,- Kč. Průměrný plat ve sledovaném období činil u pedagogických zaměstnanců ,- Kč (nárůst o cca 3,88 %), u ostatních zaměstnanců ,- Kč (nárůst o cca 7,98 %). Limit mzdových prostředků byl vyčerpán, k jeho překročení ani nedočerpání nedošlo. Vývoj platů a jejich nenárokových složek celkem Rok Průměrný plat učitele z toho nenároková složka platu učitele podíl nenárokové složky platu učitele v % 20,53 15,19 13,76 10,84 16,82 Průměrný plat nepedagogického pracovníka z toho nenároková složka platu nepedagogického pracovníka podíl nenárokové složky platu nepedagogického pracovníka v % 18,40 14,29 15,35 9,47 14,35 Průměrný měsíční plat učitele Průměrný plat učitele Nenároková složka platu učitele Rok Matiční gymnázium, Ostrava, 9

11 Kč Průměrný plat nepedagogického pracovníka Rok Průměrný plat nepedagogického pracovníka Nenároková složka platu nepedagogického pracovníka Učitelům byly vyplaceny mimořádné odměny za prezentaci školy na veřejnosti (výsledky v soutěžích, organizaci akcí se žáky, organizaci Dne otevřených dveří, organizaci reprezentačního plesu školy, přípravu, organizační zabezpečení a realizaci vlastních odborných projektů s vybranými žáky Matičního gymnázia atd.). Nepedagogičtí zaměstnanci byli odměněni za plnění většího rozsahu pracovních povinností při realizaci údržby a oprav zejména za vzorné plnění mimořádných a rozsáhlých úkolů vzniklých s generální rekonstrukcí vestibulu MGO.. Vývoj nárokových a nenárokových složek platů Rok Nároková složka platu učitele Nenároková složka platu Nároková složka nepedagogického pracovníka Nenároková složka platu nepedagogického pracovníka Vývoj platů učitelů Nároková složka platu učitele Nenároková složka platu Rok Matiční gymnázium, Ostrava, 10

12 Kč Vývoj platů nepedagogických pracovníků Nároková složka nepedagogického pracovníka Nenároková složka platu nepedagogického pracovníka Rok 4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Účelové prostředky z rozpočtu zřizovatele Název účelové dotace účelový znak Částka Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ÚZ ,00 Kč Účelové prostředky celkem ,00 Kč Účelová dotace na krytí odpisů z rozpočtu zřizovatele byla vyčerpána a použita ke stanovému účelu. V roce 2012 obdržela naše organizace účelové prostředky na odpisy pouze ve výši 95 % odpisů souvisejících s hlavní činností příspěvkové organizace. Z tohoto důvodu byla část odpisů ve výši ,- Kč uhrazena z provozních nákladů - ÚZ V roce 2013 byla situace příznivější, protože v rámci účelově určené dotace jsem obdrželi téměř 100 % krytí nákladů na odpisy. Účelové prostředky na odpisy podléhají zúčtování s rozpočtem MSK. Účelová dotace na krytí odpisů od zřizovatele, ÚZ Odpisy - hrazeno z provozních nákladů, ÚZ Odpisy hrazeno v rámci doplňkové činnosti, ÚZ Odpisy DHM poříz. z investičního transferu, ÚZ Celková výše odpisů za rok ,00 Kč 3 852,00 Kč 7 050,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Matiční gymnázium, Ostrava, 11

13 Účelové dotace projekty neinvestiční Účelové dotace - projekty neinvestiční Název účelové dotace účelový znak Částka Účelově určeno na projekt Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/ ÚZ ,90 Kč Účelově určeno na projekt EU peníze školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ ÚZ ,40 Kč Celkem ,30 Kč V roce 2013 obdržela naše organizace dvě účelové dotace OP VK na projekty neinvestiční prostřednictvím svého zřizovatele KÚ MSK. Název projektu OP VK: Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/ , Zvyšování kvality ve vzdělávání v MSK kraji II Doba trvání projektu: Celková výše finanční podpory: ,46 Kč Pro potřeby projektu byl založen samostatný bankovní účet. Stručný obsah projektu: Projekt se zaměřuje na rozvoj aktivit v oblasti přírodovědného vzdělávání a na zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných předmětů v oblasti chemie, fyziky a biologie. Za účelem splnění těchto cílů projektu je nezbytné vytvoření učebních materiálů, které budou navazovat na teoretickou a praktickou výuku daných předmětů. V rámci projektu dojde rovněž k nákupu učebních pomůcek a výpočetní techniky. Z investičních prostředků projektu byla uhrazena k rekonstrukce a vybavení laboratoře chemie. Rozbor neinvestičních výnosů a nákladů projektu Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie v roce 2013 Popis účetního případu Výnosy Zůstatek z roku ,17 Příjem neinvestiční zálohy ze dne ,85 Příjem neinvestiční zálohy ze dne ,05 Náklady Bankovní úroky 1-12/ ,59 Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby) 1 762,00 Propagační materiál ,53 Služby pošt 104,00 Ostatní služby - inzerce ,87 Bankovní poplatky 782,00 Dohody o provedení práce ,00 Dohody o pracovní činnosti ,00 Sociální a zdravotní pojištění ,00 Nákup výpočetní techniky ,00 Celkem , ,40 Celková výše příjmů projektu Celková výše výdajů projektu Konečný zůstatek k ,66 Kč ,40 Kč ,26 Kč Matiční gymnázium, Ostrava, 12

14 Název projektu OP VK: EU peníze školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ , Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ Doba trvání projektu: Celková výše finanční podpory: ,00 Kč Pro projekt nebyl založen samostatný bankovní účet. Stručný obsah projektu: Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zlepšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin. V rámci projektu dojde k nákupu učebních pomůcek a výpočetní techniky pro zkvalitnění výuky. Rozbor neinvestičních výnosů a nákladů projektu EU peníze školám v roce 2013 Popis účetního případu Výnosy Zůstatek z roku ,02 Příjem neinvestiční zálohy ze dne ,40 Náklady Dohody o provedení práce ,00 Dohody o pracovní činnosti ,00 Platy pedagogických zaměstnanců ,00 Sociální a zdravotní pojištění ,00 Příděl do FKSP + povinné úrazové pojištění 2 224,02 Celkem , ,02 Celková výše příjmů projektu Celková výše výdajů projektu Konečný zůstatek k ,42 Kč ,02 Kč ,40 Kč 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Rozbor výsledku hospodaření z vlastní činnosti Popis účetního případu Výnosy Náklady Náhrada za ztracené učebnice 520,00 0,00 Manipulační poplatky - opisy vysvědčení 2 700,00 0,00 Úroky bankovních účtů ,29 0,00 Náhrady škod od pojišťovny , ,00 Ostatní výnosy 1 286,09 0,00 Náklady na opravu nemovitého majetku 0, ,38 Celkem , ,38 Výše příjmů z vlastní činnosti Výše výdajů z vlastní činnosti Konečný zůstatek k ,38 Kč ,38 Kč 0,00 Kč Matiční gymnázium, Ostrava, 13

15 6. Náklady analýza čerpání prostředků roku 2013 v tisících Kč Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2013 hlavní činnost Ukazatel Příspěvek zřizovatele Projekt OP VK Svět přírodních věd Projekt OP VK EU peníze školám Čerpání investičního fondu Čerpání rezervního fondu Ostatní výnosy včetně darů a plnění pojišťovny Hlavní činnost celkem Doplňková činnost Hlavní + doplňková činnost celkem Spotřeba materiálu DDHM,DDNM ( ) 620,48 284,18 63,46 310, , ,51 z toho: učebnice poskytované bezplatně 152,15 152,15 152,15 knihy a předplatné časopisů 21,58 21,58 21,58 materiál pro výuku 3,89 3,89 3,89 kancelářské potřeby 17,71 1,76 19,47 19,47 čistící a desinfekční prostředky 52,22 52,22 52,22 DDHM provoz do 3 000,- Kč 6,49 34,58 41,07 41,07 DDHM učební pomůcky do 3 000,-Kč 4,71 4,71 4,71 DDHM provoz nad 3 000,-Kč 19,85 28,88 301,69 350,42 350,42 DDHM provoz nad 3 000,- Kč účelová dotace 150,00 150,00 150,00 DDHM - učební pomůcky nad 3 000,-Kč 37,06 262,93 8,70 308,69 308,69 DDNM provoz nad 7 000,-Kč 58,01 58,01 58,01 ostatní spotřeba materiálu 96,81 19,49 116,30 116,30 Spotřeba energie (502) 1 492, ,34 381, ,99 z toho: teplo, TUV 1 024, ,93 193, ,72 elektrická energie 395,05 395,05 106,11 501,16 vodné a stočné 71,31 71,31 81,75 153,06 plyn 1,05 1,05 1,05 Opravy a udržování (511) 19,25 208,76 37,33 265,34 265,34 z toho: opravy výměníkové stanice 95,58 95,58 95,58 opravy elektroinstalace v budově školy 14,53 14,53 14,53 malířské práce 24,36 24,36 24,36 oprava omítek stěn 4. patro 31,22 31,22 31,22 oprava sprchové vaničky TV šatny 11,60 11,60 11,60 opravy rampy a schodiště u ŠJ 12,40 12,40 12,40 ostatní opravy a údržba nemovitého majetku 19,07 30,19 49,26 49,26 ostatní opravy a údržba 19,25 7,14 26,39 26,39 Cestovné (512) 119,40 12,08 14,58 146,06 146,06 z toho: cestovné hrazené z přímých nákladů 40,15 40,15 40,15 cestovné hrazené z provozních nákladů 10,38 10,38 10,38 zahraniční služební cesty hrazeno z provozních nákladů 67,75 12,08 14,58 94,41 94,41 cestovní náhrady předsedů a hodnotitelů maturitních zkoušek 1,12 1,12 1,12 Služby (518) 1 353,26 11,60 17, ,18 2, ,38 z toho poštovní služby 27,92 27,92 27,92 telefonní poplatky 57,76 57,76 57,76 telekomunikace - internet 69,15 69,15 69,15 DDNM + upgrade 25,69 25,69 25,69 likvidace odpadů 74,74 74,74 74,74 revize a odborné prohlídky 36,10 36,10 36,10 servisní služby - ELANOR 19,89 19,89 19,89 servisní služby MAR - CONTROLS 18,95 18,95 18,95 regenerace umělého trávníku 43,56 43,56 43,56 bankovní poplatky 16,93 16,93 16,93 věcná režie stravování žáků 751,42 751,42 751,42 ostatní služby 211,15 11,60 17,32 240,07 2,20 242,27 Mzdové náklady (521) , ,68 430, , ,45 z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ , , ,00 mzdové náklady ÚZ projekt Svět přírodních věd 1 174, , ,68 mzdové náklady ÚZ projekt EU peníze školám 430,87 430,87 430,87 náhrada za dočasnou pracovní neschopnost 33,90 33,90 33,90 Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524, 525, 527) 6 077,96 243,61 62, , ,28 z toho: zákonné sociální a zdravotní pojištění (524) 5 734,72 243,61 60, , ,82 povinné úrazové pojištění - Kooperativa (525) 68,74 0,87 69,61 69,61 příděl do FKSP (527) 168,42 1,35 169,77 169,77 příspěvek na stravování zaměstnanců (527) 74,98 74,98 74,98 školení a vzdělávání (527) 23,52 23,52 23,52 lékařské preventivní prohlídky (527) 2,10 2,10 2,10 osobní ochranné pomůcky (527) 5,48 5,48 5,48 Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551) 766,85 57,37 824,22 7,05 831,27 Ostatní náklady (dopočet do celkových nákladů, účty 53x, 54x, 56x) 48,56 0,44 49,00 49,00 z toho: smlouva o odměně předsedy maturitní zkoušky 22,79 22,79 22,79 náklady celkem , ,07 493,58 208,76 93,30 419, ,38 390, ,28 Matiční gymnázium, Ostrava, 14

16 Náklady analýza čerpání prostředků roku 2013 Provozní náklady + účelové prostředky provozní náklady Název účelové dotace účelový znak Částka Provozní náklady ÚZ ,00 Kč Provozní náklady účelově určeno na akci Nákup nábytku do učebny výtvarné výchovy ÚZ ,00 Kč Provozní náklady zajištění přístupu k ICT ÚZ ,00 Kč Provozní náklady celkem ,00 Kč Provozní dotace z rozpočtu zřizovatele byly vyčerpány a použity ke stanovému účelu. Účelově určeno na Nákup nábytku do učebny výtvarné výchovy ,- Kč Původní školní nábytek v učebně výtvarné výchovy byl dlouholetým používáním značně opotřebovaný a poškozený. Účelově určený příspěvek od zřizovatele ve výši ,- Kč byl pro naši organizaci velkým přínosem a umožnil nám nakoupit kvalitní školní nábytek do nově zrekonstruovaného výtvarného ateliéru. V rámci výběrového řízení bylo osloveno pět firem a podařilo se nám pořídit za velmi příznivou cenu 32 kusů víceúčelových polohovacích ART stolů od firmy ALUXXON-TABULE s.r.o. Tato firma má dlouholetou zkušenost s prodejem velmi kvalitního nábytku a poskytla nám záruku na celý výrobek po dobu 4 let a na ocelové konstrukce dokonce 10 let od předání výrobku. Speciální stůl do výtvarné výchovy je opatřen dvěma hlavicemi kloubů, které umožňují jednoduchou manipulací (bez použití nářadí) výškové nastavení i sklon pracovní plochy. Tento mechanismus umožňuje používat stůl k sezení i stání. Povrch pracovní desky stolu je třívrstvý a oboustranně vytvrzený melaninovou pryskyřicí. Hrany stolu jsou velmi kvalitní a mají laserem zatavené ABS hrany. Multifunkčnost stolu umožňuje vyučovat ve výtvarném ateliéru výtvarnou výchovu a může zde probíhat i běžná výuka jako v kmenové třídě. Cena jednoho víceúčelového stolu činila 5 590,- Kč a za nákup 32 kusů jsme vynaložili ,- Kč. Částku ve výši ,- Kč jsme uhradili z účelové dotace od našeho zřizovatele a na úhradu zbývající částky ve výši ,- Kč jsme použili finanční prostředky rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření jednalo se o použití daňové úspory z roku Účelově určeno na zajištění přístupu k ICT ,- Kč, ÚZ Finanční částka ve výši ,- Kč byla v plné výši vyčerpána na úhradu telekomunikačních služeb umožnění přístupu k internetové síti ve škole. Smlouvu na poskytování výše uvedené služby máme uzavřenou s firmou PODA a.s., 28. října 102, Ostrava. Nákup DDHM + DDNM provoz (ÚZ 00001) Víceúčelové polohovací ARTE stoly Software FAUST MAJETEK Křesla na chodbu, 2 ks Reklamní stojan do vestibulu Rychlovarné konvice, 5 ks Konzolový držák televize Ostatní Celkem ,00 Kč ,70 Kč 7 209,00 Kč 8 199,00 Kč 2 235,00 Kč 1 429,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč Matiční gymnázium, Ostrava, 15

17 Finančně náročnými položkami, bez kterých se organizace neobejde (maturitní zkoušky, přijímací zkoušky, zpracovávání zpráv, povinné dokumentace školy, tabulek apod.), jsou náklady na internet i údržbu a provoz reprografické techniky. Reprografická technika (údržba a provoz) Internet ÚZ Prostředky na ICT ÚZ Internet ,- Kč ,- Kč ,- Kč Příspěvek na provoz organizace poskytovaný zřizovatelem zohledňuje výši základních výdajů (ceny energií, telekomunikačních poplatků, služeb, atd.) a částečně náklady vyplývající z ustanovení nově platných vyhlášek a zákonů (např. dopad zákona č.258/2000 Sb.). K zajištění plynulého provozu organizace musí být zapojeny vlastní zdroje. Náklady na provoz v tisících Kč Rok Příspěvek Vlastní zdroje Celkem Náklady na provoz v tisících Kč Příspěvek Celkem Vlastní zdroje Rok Vybrané mandatorní výdaje v tisících Kč Rok Energie Opravy a údržba Celkem Matiční gymnázium, Ostrava, 16

18 Vybrané mandatorní výdaje v tisících Kč Energie Opravy a údržba Celkem Rok Ve srovnání s rokem 2012 došlo v loňském roce ke snížení celkových nákladů za spotřebu všech odebíraných energií (teplo, elektřina, plyn, vodné a stočné) o ,- Kč. Rozpočet naší školy nejvíce zatěžují náklady za odběr tepla dodavatel Dalkia Česká republika, a.s. Díky maximální hospodárnosti se nám podařilo v roce 2013 snížit vynakládané finanční prostředky za odběr energií i přes navýšení cen za odběr tepla ve srovnání s rokem Vynaložené náklady na opravy byly v roce 2013 o ,- Kč nižší než v roce 2012 (v roce 2012 byla na opravy vyložena částka ve výši ,- Kč a v roce 2013 byla tato částka snížena na ,- Kč). V roce 2013 byly vynaloženy vysoké finanční částky na rekonstrukci nemovitého majetku. Celkově se jednalo o čerpání investičního fondu ve výši ,- Kč. Mnohem nižší bylo čerpání investičního fondu z důvodu provádění rekonstrukce nemovitého majetku v roce 2012 pouze ,- Kč. Čerpání provozních prostředků ÚZ v roce 2013 V roce 2012 byla naší organizaci přidělena dotace na přímý ONIV v celkové výši ,- Kč. V roce 2013 byla naše situace mnohem příznivější, protože ve srovnání s rokem 2012 došlo k navýšení dotace na přímý ONIV o ,- Kč. Z tohoto důvodu jsme mohli na rozdíl od roku 2012 uhradit náklady, které souvisí s pracovně právními vztahy (příspěvek na stravování zaměstnanců a náklady na cestovné) z přímých nákladů na vzdělávání ÚZ Na rok 2013 byl organizaci stanoven hospodářský výsledek 0 Kč. Důsledným uplatněním úsporných opatření (šetření energiemi, omezení nákupu učebních pomůcek, odborné literatury, knižního fondu učitelské a žákovské knihovny, stanovení limitu cestovních nákladů na jednotlivce při výletech a exkurzích, upřednostnění akcí DVPP v Ostravě atd.) bylo tohoto hospodářského výsledku z příspěvku zřizovatele dosaženo. Matiční gymnázium, Ostrava, 17

19 Čerpání provozních prostředků v kalendářním roce 2012 a 2013 Provozní prostředky ÚZ Rok 2012 Rok 2013 Čistící a desinfekční prostředky Drobný dlouhodobý majet. do 3 000,- Kč - provoz Drobný dlouhodobý majet. do 3 000,- Kč - UP Ostatní spotřeba materiálu Spotřeba materiálu celkem Vodné a stočné Teplo Elektrická energie Plyn Spotřeba energie celkem Opravy a údržba nemovitého majetku Ostatní opravy Opravy a údržba celkem Cestovní náhrady exkurze, LVK, LK Ostatní cestovní náhrady Cestovné celkem Služby pošt Internet Telefonní poplatky Služby školení a vzdělávání - ostatní Věcná stravovací režie žáků Nákup ostatních služeb Ostatní služby celkem Příspěvek na stravování zaměstnanců + školení Zákonné sociální náklady Mzdové náklady členů maturitní komise Technické zhodnocení majetku do ,- Kč Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Programové vybavení Drobný dlouhodobý majetek nad 3 000,- Kč Náklady z pořízení DDHM a DDNM Ostatní finanční náklady Ostatní náklady Celkem Spotřeba materiálu V nákladech na nákup čistících prostředků došlo v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 k navýšení o 3 779,- K. Důvodem tohoto navýšení byly částečně vyšší náklady na nákup čistících a hygienických prostředků od velkododavatelů (změna DPH). Dalším důvodem růstu nákladů na nákup čistících prostředků byly rozsáhlé stavební úpravy, které probíhaly na naší škole od začátku roku Jednalo se o celkovou rekonstrukci výtvarného ateliéru, rekonstrukci učebny fyziky, rekonstrukci učebny cizích jazyků a výměnu prosklení vstupních části budovy. V roce 2012 jsme obdrželi z KÚ MSK účelovou dotaci na vybavení školních tříd nábytkem ve výši ,- Kč. Pokud ze srovnání vyloučíme tuto účelovou dotaci, jsou Matiční gymnázium, Ostrava, 18

20 v roce 2013 náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku do 3 000,- Kč provoz ve zhruba stejné výši jako v roce Také položka s názvem ostatní spotřeba materiálu je v obdobné výši jako náklady na ostatní spotřebu materiálu v roce Spotřeba energie Náklady na vodné a stočné se oproti roku 2012 zvýšily o 8 631,- Kč. Jedním z důvodů zvýšení nákladů je změna ceny za 1 m 3 z 67,09 Kč na 71,66 Kč. Dalším důvodem jsou rozsáhlé stavební úpravy, které v roce 2013 v naší škole probíhaly a vyžádaly si následně zvýšené nároky na úklidové práce. Za elektrickou energii jsme uhradili v roce 2013 o ,- Kč více než v roce Jedním z důvodů tohoto navýšení jsou stavební úpravy budovy, které jsme částečně prováděli svépomocí. Zvýšení nákladů za elektrickou energii jsme zaznamenali již v průběhu roku 2013 a ředitel školy z tohoto důvodu vydal Opatření ke snížení nákladů za odběr elektrické energie. Rozpočet naší školy nejvíce zatěžují náklady za odběr tepla dodavatel Dalkia Česká republika, a.s. Cena za 1 GJ byla v roce 2012 ve výši 461,36 Kč a v roce 2013 byla tato cena dodavatelem navýšena na 474,72 Kč. Díky maximální hospodárnosti se nám podařilo i přes výše uvedené navýšení ceny uspořit ve srovnání s rokem 2012 částku ve výši ,- Kč. Současně k této úspoře přispěla i výměna prosklení vstupní části budovy, která byla ukončena v srpnu Opravy a udržování V průběhu roku 2013 hradila naše organizace z provozních prostředků pouze opravy v celkové hodnotě ,- Kč. Ve srovnání s rokem 2012 se jedná o pokles ve výši ,- Kč. Z důvodů vysokých nákladů za odběr energií byly z provozních prostředků v roce 2013 hrazeny pouze nezbytně nutné náklady pro provoz organizace. Opravy v celkové hodnotě ,- Kč byly financovány prostřednictvím investičního fondu. Všechny provedené opravy jsou podrobně rozepsány v části E Péče o svěřený majetek, část 2. Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku za rok Cestovné V roce 2013 jsme uhradili náklady na cestovné z provozních prostředků organizace pouze ve výši ,- Kč. Ve srovnání s rokem 2012 je to snížení o ,- Kč. Navýšení dotace na přímý ONIV v roce 2013 nám totiž umožnilo uhradit náklady na cestovné z přímých nákladů. Ostatní služby Celkové náklady na ostatní služby byly v roce 2013 o ,- Kč vyšší než náklady na služby v roce Hlavním důvodem tohoto navýšení byly zvýšené výdaje o částku ve výši ,- Kč na věcnou stravovací režii žáků. Tuto položku nemůžeme ovlivnit, protože výše nákladů závisí na počtu žáků, kteří se stravují ve školní jídelně. Dalším důvodem navýšení nákladů na ostatní služby byly vysoké náklady na čištění a regeneraci umělého trávníku na školním hřišti (43 560,- Kč). V roce 2013 došlo rovněž k výraznému navýšení poštovních poplatků v souvislosti s přijímacím řízením. Z důvodu organizačně náročného zajištění mnoha výběrových řízení (hlavně v souvislosti s realizací rekonstrukce budovy školy, se zpracováním energetického auditu a následné přípravy projektu na výměnu oken a zateplení budovy MGO) došlo k navýšení telefonních poplatků a poštovného. Od svého zřizovatele jsme obdrželi v roce 2013 účelovou dotaci ve výši ,- Kč na zajištění přístupu k internetu. Z tohoto důvodu došlo ke snížení nákladů na internet oproti roku 2012 ve výši ,- Kč. Matiční gymnázium, Ostrava, 19

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah A) Základní údaje o organizaci... 2 B) Rozbor hospodaření

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok 2012 EU-šablony pro ZŠ Příspěvek od zřizovatele za rok 2012 Celkem 2. Příjmy za ŠD-částeč.úhrada neinv.nákladů

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Základní škola Provozní dotace celkem 1 417 500 Kč 2014 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 24 817 82,72 nástěnné obrazy,

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2OO4

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2OO4 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě Způsob hospodaření: Příspěvková organizace Zlínského kraje IČO: 60371757 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2OO4 Ředitel organizace: RNDr. Karel Radil Vypracoval: Ing.

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 27 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy A) Základní údaje o organizaci Příspěvková

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více