Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013"

Transkript

1 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Předkládá: Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy

2 Obsah A) Základní údaje o organizaci... 2 B) Rozbor hospodaření výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Rozbor příjmů z vlastní činnosti Náklady analýza čerpání prostředků roku Doplňková činnost včetně výsledku hospodaření C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce D) Závodní stravování zaměstnanců organizace E) Péče o spravovaný majetek Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za rok Informace o pojištění majetku a o pojistných událostech Informace o inventarizaci majetku včetně zápisu inventarizační komise Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku F) Pohledávky a závazky organizace Pohledávky Závazky G) Výsledky kontrol H) Projednání zprávy I) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů J) Tabulková část Matiční gymnázium, Ostrava, 1

3 A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční gymnázium, Ostrava, plnila v roce 2013 úkoly, pro které byla zřízena na základě Zřizovací listiny evidenční číslo ZL/017/2001 a jejích dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 ze dne , , , , , , a dodatku č. 8 ze dne Hlavním účelem organizace bylo uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a gymnázium. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je poskytovat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Charakteristika školy: Název: Matiční gymnázium, Ostrava, IČO: IZO: Ředitel školy: Mgr. Ladislav Vasevič Telefon: URL: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě, 28. října 117 Zřízení školy: Gymnázium, s platností od Seznam studijních oborů: 7941K/41 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky 0 měsíců 7941K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 roků 0 měsíců Cílová kapacita školy: Počet žáků k : 660 žáků 600 žáků Přepočtený počet zaměstnanců: 51,009 z toho pedagogických: 40,969 ostatních: 10,040 Matiční gymnázium, Ostrava, 2

4 B) Rozbor hospodaření výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty Přímé náklady na vzdělávání Název účelové dotace účelový znak Částka Přímé náklady na vzdělávání ÚZ ,00 Kč Přímé náklady celkem ,00 Kč Provozní náklady + účelové prostředky provozní náklady Název účelové dotace účelový znak Částka Provozní náklady ÚZ ,00 Kč Provozní náklady účelově určeno na akci Nákup nábytku do učebny výtvarné výchovy ÚZ ,00 Kč Provozní náklady zajištění přístupu k ICT ÚZ ,00 Kč Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ÚZ ,00 Kč Provozní náklady celkem ,00 Kč Dotace od mezinárodních institucí Název účelové dotace účelový znak Částka Grant COMENIUS - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Praha 1 ÚZ ,29 Kč Celkem ,29 Kč Účelové dotace - projekty neinvestiční Název účelové dotace účelový znak Částka Účelově určeno na projekt Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/ ÚZ ,90 Kč Účelově určeno na projekt EU peníze školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ ÚZ ,40 Kč Celkem ,30 Kč Účelová investiční dotace do investičního fondu Název účelové dotace účelový znak Částka Účelově určeno na akci Výměna otvorových výplní vstupních částí budovy ÚZ ,00 Kč Účelově určeno na projekt Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK III. Etapa (určeno na úhradu poloviny nákladů na zhotovení energetického auditu) ÚZ ,00 Kč Celkem ,00 Kč Všechny příspěvky na přímé náklady, provozní náklady, dotace na projekt COMENIUS a účelová investiční dotace do investičního fondu byly vyčerpány a použity ke stanovému účelu. Účelové dotace na projekty neinvestiční s ÚZ a ÚZ nebyly v roce 2013 zcela vyčerpány (rozpis nákladů a výnosů u projektů neinvestičních je podrobně uveden v části 4. s názvem Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele). Matiční gymnázium, Ostrava, 3

5 Výnosy v tisících Kč Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2013 hlavní doplňková ukazatel celkem činnost činnost Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602) 2,70 3,60 6,30 z toho: poplatky - zkoušky z francouzského jazyka DELF 0 3,60 3,60 manipulační poplatky - opisy vysvědčení 2,70 0 2,70 Provozní dotace (672) , ,61 z toho: granty a dotace ze zahraničí ( , 0603, 0604) 2 222, ,24 časové rozpuštění IT ( , ) 57,37 57,37 příspěv. na provoz od zřizov. ( , 0503, 0504 ) 4 152, ,00 příspěvek ze SR přes rozpočet zřizovatele ( ) , ,00 Ostatní výnosy (603, 648, 649, 662) 647,07 585, ,73 z toho: pronájem majetku (služby) 381,56 381,56 pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez služeb) 204,10 204,10 náhrady škod od pojišťoven 14,35 14,35 zúčtování rezervního fondu 93,28 93,28 zúčtování investičního fondu 208,76 208,76 ostatní výnosy - dary 310,39 310,39 úroky bankovních účtů 18,47 18,47 ostatní výnosy 1,82 1,82 výnosy celkem ,38 589, ,64 Věcné dary Přátelé MGO unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO darovali v průběhu roku 2013 žákům naší školy věcné dary v celkové hodnotě ,- Kč. Židle PAGHOLZ do výtvarného ateliéru 33 ks Elektrické motorové plátno do výtvarného ateliéru DLP projektor BenQ s ozvučením do výt. ateliéru Barevné magnet. tabule do výtvarného ateliéru 7 ks Školní lavice do učebny biologie 17 ks Školní židle do učebny biologie 34 ks Elektrické motorové plátno do vestibulu DLP projektor BenQ s ozvuč. do vestibulu Mixážní pult YAMAHA HP počítač DC DC ks, repas. (elektronická třídní kniha) Monitory Dell LCD 19 ks, repas. (elektronická třídní kniha) Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 8 700,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Věcné dary jsou pro naši školu velkým přínosem, protože vzhledem k napjatému rozpočtu není možno nakoupit výše uvedený nábytek, učební pomůcky a ostatní předměty z provozních prostředků školy. Ateliér výtvarné výchovy v současné době umožňuje svým kvalitním technickým vybavením sledování filmů a výukových materiálů ve výborné kvalitě. Vybavení výtvarného ateliéru novým originálním nábytkem tento příjemný zážitek ještě umocňuje. Darované školní lavice a židle do odborné učebny biologie umožnily vyměnit původní zastaralý a nevyhovující nábytek za velmi kvalitní lavice a židle. Multimediální vybavení vestibulu školy (projektor a motorové plátno) je často využíváno při různých příležitostech (např. Den otevřených dveří, zahraniční návštěvy). Mixážní pult Yamaha slouží k ozvučení školních akcí. Darované počítače a monitory umožnily ukončit používání třídních knih v papírové podobě a zavést elektronické třídní knihy. Matiční gymnázium, Ostrava, 4

6 44,4 44,8 46,6 46,4 47,25 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Účelové dotace ze státního rozpočtu Přímé náklady na vzdělávání Název účelové dotace účelový znak Částka Přímé náklady na vzdělávání ÚZ ,00 Kč Přímé náklady celkem ,00 Kč Účelová dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33353) byla vyčerpána a použita ke stanovému účelu. Učební plán Školní rok 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků na třídu 29,60 29,40 28,65 28,55 30 Počet odučených hodin celkem Počet odučených hodin na třídu 47,25 46,60 46,40 44,4 44,8 Počet odučených hodin na třídu 47, , , , , , Školní rok Počet odučených hodin na třídu Matiční gymnázium, Ostrava, 5 Výkony Rok Počet žáků Počet tříd 20, Přepočtený počet pedagog. zam. 44,02 43,68 43,529 42,303 40,969 Průměrný počet přespočetných hodin Přepočtený počet pedagog. zam. včetně přespočetných hodin 47,54 47,01 46,81 45,68 43,969 Prům. evidenční počet ostatních zam. 10,55 10,44 9,92 10,114 10,040 Prům. počet pedagog. zam.na třídu 2,31 2,35 2,34 2,28 2,20 Počet žáků na jednoho pedagog. zam. 12,85 12,55 12,45 12,41 13,21 Počet žáků na jednoho nepedag. zam. 57,91 56,51 58,78 56,06 57,87

7 12,85 12,55 12,45 12,41 13,21 Počet učitelů Výkony ,91 56,51 58,78 56,06 57, Počet žáků na jednoho pedagog. zam. Školní rok Počet žáků na jednoho nepedag. zam. Vzhledem k tomu, že nebylo možno pro hospodářský rok 2013 očekávat zásadní navýšení rozpočtových mantinelů přidělených naší organizaci pro krytí nákladů spojených s plněním hlavního účelu činnosti, kterým je vzdělávání a výchova žáků podle školního vzdělávacího programu pro ZV a GV, pokračovalo vedení v sanaci systému ekonomických ukazatelů, které mají zásadní vliv na ekonomickou efektivitu chodu vzdělávací instituce. Vedení školy proto pokračovalo v procesu optimalizace všech základních výkonnostních ukazatelů tak, jak započalo tento ozdravný proces v srpnu roku I pro školní rok 2013/2014 byla realizována zásadní optimalizace některých sledovaných výkonnostních ukazatelů ekonomické efektivity Matičního gymnázia. Byl především překonán kritický stav odlivu žáků a z výchozího počtu 567 žáků v roce 2012 jsme dosáhli výkonnostně příznivější hodnoty 581 žáků (a pro školní rok 2013/2014 dokonce vykazujeme ideální parametr výkonnostní jednotky 600 žáků na dvacet kmenových tříd). Bylo proto možno v duchu zkvalitnění vlastního výchovně-vzdělávacího procesu a zvýšení atraktivnosti vzdělávací nabídku z důvodů marketinkové strategie harmonizovat počet odučených hodin v souladu s ŠVP MGO na konečný ukazatel efektivity výkonu tj. 896 hodin, což je pro naši organizaci velmi slušný ukazatel celkové efektivity vyučovacího procesu, neboť dosahujeme pro ekonomickou stabilitu pozitivní hodnoty 44,8 odučených hodin na třídu. Matiční gymnázium, Ostrava, 6

8 Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony v kalendářním roce 2013 Čerpání přímých dotací na vzdělávání - MŠMT Rok 2012 Rok 2013 ÚZ Platy OPPP Zákonné odvody - sociální a zdravotní pojištění Příděl do FKSP Zákonné pojištění DDHM - učeb. pomůcky DVPP - služby školení DVPP - cestovní náhrady Učebnice pro žáky plnící povinnou školní docházku Cestovní náhrady včetně zahraničních pracovních cest Cestovní náhrady - LVK a LK Věcná režie - stravování zaměstnanců Osobní ochranné pracovní pomůcky Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost Lékařské preventivní prohlídky Odměny předsedů a hodnotitelů maturitní zkoušky Celkem Kč Kč Matiční gymnázium, Ostrava, 7

9 Čerpání přímého ONIVu (ÚZ 33353) srovnání r a r V roce 2013 obdržela naše organizace dotaci na přímý ONIV ve výši ,- Kč. Ve srovnání s rokem 2012 se jednalo o navýšení v částce ,- Kč (v roce 2012 činila dotace na přímý ONIV pouze ,- Kč). Tato příznivá finanční situace nám umožnila zakoupit nové učebnice pro žáky plnící povinnou školní docházku v celkové hodnotě ,- Kč. Nákup učebnic studenti velmi uvítali, protože staré učebnice byly již značně opotřebované dlouholetým používáním. Nízké dotace na přímý ONIV v minulých letech totiž neumožňovaly nákup nových učebnic. Ke značnému navýšení čerpání přímého ONIVu došlo i u cestovních náhrad. V roce 2012 byly uhrazeny z přímého ONIVu náklady na cestovní náhrady v celkové výši pouze ,- Kč. V roce 2013 činila částka na úhradu cestovních náhrad zaměstnanců z přímého ONIVu ,- Kč. V roce 2012 byly veškeré náklady na věcnou stravovací režii zaměstnanců hrazeny pouze z provozních prostředků organizace. Díky příznivé finanční situaci v oblasti přímých nákladů byly v roce 2013 uhrazeny náklady na věcnou stravovací režii zaměstnanců ve výši ,- Kč z přímého ONIVu. V roce 2012 nebyly zakoupeny z přímého ONIVu žádné učební pomůcky. V roce 2013 jsme pořídili z přímého ONIVu dva sušáky na výkresy do nově zrekonstruovaného výtvarného ateliéru (9 365,80 Kč) a dva tablety ASUS T100TA pro potřeby vyučujících TV (20 858,- Kč). K dalšímu nákupu většího množství učebních pomůcek přispěje zapojení naší školy do dvou projektů OP VK. Z grantového projektu s názvem Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie zakoupíme v roce 2014 učební pomůcky pro výuku chemie, fyziky a biologie v celkové výši cca ,- Kč. Zapojení do projektu s názvem EU peníze školám nám umožní nakoupit v roce 2014 učební pomůcky a výpočetní techniku pro výuku v celkové výši cca ,- Kč. Celkové čerpání přímých dotací na vzdělávání Rok 2012 Rok 2013 (příspěvky a dotace MŠMT) ÚZ Platy OPPP Zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění Příděl do FKSP ONIV Celkem Kč Kč Celkový příjem a čerpání přímé dotace na vzdělávání MŠMT v roce 2013 Příjem dotace na přímé náklady Čerpání dotace na přímé náklady ÚZ Platy OPPP Zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění Příděl do FKSP ONIV Přímé náklady celkem Kč Kč Matiční gymnázium, Ostrava, 8

10 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady na platy zaměstnanců v roce 2013 činily ,- Kč (nárůst o cca 1,32 % proti roku 2012), ostatní platby za provedené práce ,- Kč. Průměrný plat ve sledovaném období činil u pedagogických zaměstnanců ,- Kč (nárůst o cca 3,88 %), u ostatních zaměstnanců ,- Kč (nárůst o cca 7,98 %). Limit mzdových prostředků byl vyčerpán, k jeho překročení ani nedočerpání nedošlo. Vývoj platů a jejich nenárokových složek celkem Rok Průměrný plat učitele z toho nenároková složka platu učitele podíl nenárokové složky platu učitele v % 20,53 15,19 13,76 10,84 16,82 Průměrný plat nepedagogického pracovníka z toho nenároková složka platu nepedagogického pracovníka podíl nenárokové složky platu nepedagogického pracovníka v % 18,40 14,29 15,35 9,47 14,35 Průměrný měsíční plat učitele Průměrný plat učitele Nenároková složka platu učitele Rok Matiční gymnázium, Ostrava, 9

11 Kč Průměrný plat nepedagogického pracovníka Rok Průměrný plat nepedagogického pracovníka Nenároková složka platu nepedagogického pracovníka Učitelům byly vyplaceny mimořádné odměny za prezentaci školy na veřejnosti (výsledky v soutěžích, organizaci akcí se žáky, organizaci Dne otevřených dveří, organizaci reprezentačního plesu školy, přípravu, organizační zabezpečení a realizaci vlastních odborných projektů s vybranými žáky Matičního gymnázia atd.). Nepedagogičtí zaměstnanci byli odměněni za plnění většího rozsahu pracovních povinností při realizaci údržby a oprav zejména za vzorné plnění mimořádných a rozsáhlých úkolů vzniklých s generální rekonstrukcí vestibulu MGO.. Vývoj nárokových a nenárokových složek platů Rok Nároková složka platu učitele Nenároková složka platu Nároková složka nepedagogického pracovníka Nenároková složka platu nepedagogického pracovníka Vývoj platů učitelů Nároková složka platu učitele Nenároková složka platu Rok Matiční gymnázium, Ostrava, 10

12 Kč Vývoj platů nepedagogických pracovníků Nároková složka nepedagogického pracovníka Nenároková složka platu nepedagogického pracovníka Rok 4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Účelové prostředky z rozpočtu zřizovatele Název účelové dotace účelový znak Částka Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ÚZ ,00 Kč Účelové prostředky celkem ,00 Kč Účelová dotace na krytí odpisů z rozpočtu zřizovatele byla vyčerpána a použita ke stanovému účelu. V roce 2012 obdržela naše organizace účelové prostředky na odpisy pouze ve výši 95 % odpisů souvisejících s hlavní činností příspěvkové organizace. Z tohoto důvodu byla část odpisů ve výši ,- Kč uhrazena z provozních nákladů - ÚZ V roce 2013 byla situace příznivější, protože v rámci účelově určené dotace jsem obdrželi téměř 100 % krytí nákladů na odpisy. Účelové prostředky na odpisy podléhají zúčtování s rozpočtem MSK. Účelová dotace na krytí odpisů od zřizovatele, ÚZ Odpisy - hrazeno z provozních nákladů, ÚZ Odpisy hrazeno v rámci doplňkové činnosti, ÚZ Odpisy DHM poříz. z investičního transferu, ÚZ Celková výše odpisů za rok ,00 Kč 3 852,00 Kč 7 050,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Matiční gymnázium, Ostrava, 11

13 Účelové dotace projekty neinvestiční Účelové dotace - projekty neinvestiční Název účelové dotace účelový znak Částka Účelově určeno na projekt Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/ ÚZ ,90 Kč Účelově určeno na projekt EU peníze školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ ÚZ ,40 Kč Celkem ,30 Kč V roce 2013 obdržela naše organizace dvě účelové dotace OP VK na projekty neinvestiční prostřednictvím svého zřizovatele KÚ MSK. Název projektu OP VK: Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/ , Zvyšování kvality ve vzdělávání v MSK kraji II Doba trvání projektu: Celková výše finanční podpory: ,46 Kč Pro potřeby projektu byl založen samostatný bankovní účet. Stručný obsah projektu: Projekt se zaměřuje na rozvoj aktivit v oblasti přírodovědného vzdělávání a na zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných předmětů v oblasti chemie, fyziky a biologie. Za účelem splnění těchto cílů projektu je nezbytné vytvoření učebních materiálů, které budou navazovat na teoretickou a praktickou výuku daných předmětů. V rámci projektu dojde rovněž k nákupu učebních pomůcek a výpočetní techniky. Z investičních prostředků projektu byla uhrazena k rekonstrukce a vybavení laboratoře chemie. Rozbor neinvestičních výnosů a nákladů projektu Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie v roce 2013 Popis účetního případu Výnosy Zůstatek z roku ,17 Příjem neinvestiční zálohy ze dne ,85 Příjem neinvestiční zálohy ze dne ,05 Náklady Bankovní úroky 1-12/ ,59 Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby) 1 762,00 Propagační materiál ,53 Služby pošt 104,00 Ostatní služby - inzerce ,87 Bankovní poplatky 782,00 Dohody o provedení práce ,00 Dohody o pracovní činnosti ,00 Sociální a zdravotní pojištění ,00 Nákup výpočetní techniky ,00 Celkem , ,40 Celková výše příjmů projektu Celková výše výdajů projektu Konečný zůstatek k ,66 Kč ,40 Kč ,26 Kč Matiční gymnázium, Ostrava, 12

14 Název projektu OP VK: EU peníze školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ , Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ Doba trvání projektu: Celková výše finanční podpory: ,00 Kč Pro projekt nebyl založen samostatný bankovní účet. Stručný obsah projektu: Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zlepšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin. V rámci projektu dojde k nákupu učebních pomůcek a výpočetní techniky pro zkvalitnění výuky. Rozbor neinvestičních výnosů a nákladů projektu EU peníze školám v roce 2013 Popis účetního případu Výnosy Zůstatek z roku ,02 Příjem neinvestiční zálohy ze dne ,40 Náklady Dohody o provedení práce ,00 Dohody o pracovní činnosti ,00 Platy pedagogických zaměstnanců ,00 Sociální a zdravotní pojištění ,00 Příděl do FKSP + povinné úrazové pojištění 2 224,02 Celkem , ,02 Celková výše příjmů projektu Celková výše výdajů projektu Konečný zůstatek k ,42 Kč ,02 Kč ,40 Kč 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Rozbor výsledku hospodaření z vlastní činnosti Popis účetního případu Výnosy Náklady Náhrada za ztracené učebnice 520,00 0,00 Manipulační poplatky - opisy vysvědčení 2 700,00 0,00 Úroky bankovních účtů ,29 0,00 Náhrady škod od pojišťovny , ,00 Ostatní výnosy 1 286,09 0,00 Náklady na opravu nemovitého majetku 0, ,38 Celkem , ,38 Výše příjmů z vlastní činnosti Výše výdajů z vlastní činnosti Konečný zůstatek k ,38 Kč ,38 Kč 0,00 Kč Matiční gymnázium, Ostrava, 13

15 6. Náklady analýza čerpání prostředků roku 2013 v tisících Kč Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2013 hlavní činnost Ukazatel Příspěvek zřizovatele Projekt OP VK Svět přírodních věd Projekt OP VK EU peníze školám Čerpání investičního fondu Čerpání rezervního fondu Ostatní výnosy včetně darů a plnění pojišťovny Hlavní činnost celkem Doplňková činnost Hlavní + doplňková činnost celkem Spotřeba materiálu DDHM,DDNM ( ) 620,48 284,18 63,46 310, , ,51 z toho: učebnice poskytované bezplatně 152,15 152,15 152,15 knihy a předplatné časopisů 21,58 21,58 21,58 materiál pro výuku 3,89 3,89 3,89 kancelářské potřeby 17,71 1,76 19,47 19,47 čistící a desinfekční prostředky 52,22 52,22 52,22 DDHM provoz do 3 000,- Kč 6,49 34,58 41,07 41,07 DDHM učební pomůcky do 3 000,-Kč 4,71 4,71 4,71 DDHM provoz nad 3 000,-Kč 19,85 28,88 301,69 350,42 350,42 DDHM provoz nad 3 000,- Kč účelová dotace 150,00 150,00 150,00 DDHM - učební pomůcky nad 3 000,-Kč 37,06 262,93 8,70 308,69 308,69 DDNM provoz nad 7 000,-Kč 58,01 58,01 58,01 ostatní spotřeba materiálu 96,81 19,49 116,30 116,30 Spotřeba energie (502) 1 492, ,34 381, ,99 z toho: teplo, TUV 1 024, ,93 193, ,72 elektrická energie 395,05 395,05 106,11 501,16 vodné a stočné 71,31 71,31 81,75 153,06 plyn 1,05 1,05 1,05 Opravy a udržování (511) 19,25 208,76 37,33 265,34 265,34 z toho: opravy výměníkové stanice 95,58 95,58 95,58 opravy elektroinstalace v budově školy 14,53 14,53 14,53 malířské práce 24,36 24,36 24,36 oprava omítek stěn 4. patro 31,22 31,22 31,22 oprava sprchové vaničky TV šatny 11,60 11,60 11,60 opravy rampy a schodiště u ŠJ 12,40 12,40 12,40 ostatní opravy a údržba nemovitého majetku 19,07 30,19 49,26 49,26 ostatní opravy a údržba 19,25 7,14 26,39 26,39 Cestovné (512) 119,40 12,08 14,58 146,06 146,06 z toho: cestovné hrazené z přímých nákladů 40,15 40,15 40,15 cestovné hrazené z provozních nákladů 10,38 10,38 10,38 zahraniční služební cesty hrazeno z provozních nákladů 67,75 12,08 14,58 94,41 94,41 cestovní náhrady předsedů a hodnotitelů maturitních zkoušek 1,12 1,12 1,12 Služby (518) 1 353,26 11,60 17, ,18 2, ,38 z toho poštovní služby 27,92 27,92 27,92 telefonní poplatky 57,76 57,76 57,76 telekomunikace - internet 69,15 69,15 69,15 DDNM + upgrade 25,69 25,69 25,69 likvidace odpadů 74,74 74,74 74,74 revize a odborné prohlídky 36,10 36,10 36,10 servisní služby - ELANOR 19,89 19,89 19,89 servisní služby MAR - CONTROLS 18,95 18,95 18,95 regenerace umělého trávníku 43,56 43,56 43,56 bankovní poplatky 16,93 16,93 16,93 věcná režie stravování žáků 751,42 751,42 751,42 ostatní služby 211,15 11,60 17,32 240,07 2,20 242,27 Mzdové náklady (521) , ,68 430, , ,45 z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ , , ,00 mzdové náklady ÚZ projekt Svět přírodních věd 1 174, , ,68 mzdové náklady ÚZ projekt EU peníze školám 430,87 430,87 430,87 náhrada za dočasnou pracovní neschopnost 33,90 33,90 33,90 Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524, 525, 527) 6 077,96 243,61 62, , ,28 z toho: zákonné sociální a zdravotní pojištění (524) 5 734,72 243,61 60, , ,82 povinné úrazové pojištění - Kooperativa (525) 68,74 0,87 69,61 69,61 příděl do FKSP (527) 168,42 1,35 169,77 169,77 příspěvek na stravování zaměstnanců (527) 74,98 74,98 74,98 školení a vzdělávání (527) 23,52 23,52 23,52 lékařské preventivní prohlídky (527) 2,10 2,10 2,10 osobní ochranné pomůcky (527) 5,48 5,48 5,48 Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551) 766,85 57,37 824,22 7,05 831,27 Ostatní náklady (dopočet do celkových nákladů, účty 53x, 54x, 56x) 48,56 0,44 49,00 49,00 z toho: smlouva o odměně předsedy maturitní zkoušky 22,79 22,79 22,79 náklady celkem , ,07 493,58 208,76 93,30 419, ,38 390, ,28 Matiční gymnázium, Ostrava, 14

16 Náklady analýza čerpání prostředků roku 2013 Provozní náklady + účelové prostředky provozní náklady Název účelové dotace účelový znak Částka Provozní náklady ÚZ ,00 Kč Provozní náklady účelově určeno na akci Nákup nábytku do učebny výtvarné výchovy ÚZ ,00 Kč Provozní náklady zajištění přístupu k ICT ÚZ ,00 Kč Provozní náklady celkem ,00 Kč Provozní dotace z rozpočtu zřizovatele byly vyčerpány a použity ke stanovému účelu. Účelově určeno na Nákup nábytku do učebny výtvarné výchovy ,- Kč Původní školní nábytek v učebně výtvarné výchovy byl dlouholetým používáním značně opotřebovaný a poškozený. Účelově určený příspěvek od zřizovatele ve výši ,- Kč byl pro naši organizaci velkým přínosem a umožnil nám nakoupit kvalitní školní nábytek do nově zrekonstruovaného výtvarného ateliéru. V rámci výběrového řízení bylo osloveno pět firem a podařilo se nám pořídit za velmi příznivou cenu 32 kusů víceúčelových polohovacích ART stolů od firmy ALUXXON-TABULE s.r.o. Tato firma má dlouholetou zkušenost s prodejem velmi kvalitního nábytku a poskytla nám záruku na celý výrobek po dobu 4 let a na ocelové konstrukce dokonce 10 let od předání výrobku. Speciální stůl do výtvarné výchovy je opatřen dvěma hlavicemi kloubů, které umožňují jednoduchou manipulací (bez použití nářadí) výškové nastavení i sklon pracovní plochy. Tento mechanismus umožňuje používat stůl k sezení i stání. Povrch pracovní desky stolu je třívrstvý a oboustranně vytvrzený melaninovou pryskyřicí. Hrany stolu jsou velmi kvalitní a mají laserem zatavené ABS hrany. Multifunkčnost stolu umožňuje vyučovat ve výtvarném ateliéru výtvarnou výchovu a může zde probíhat i běžná výuka jako v kmenové třídě. Cena jednoho víceúčelového stolu činila 5 590,- Kč a za nákup 32 kusů jsme vynaložili ,- Kč. Částku ve výši ,- Kč jsme uhradili z účelové dotace od našeho zřizovatele a na úhradu zbývající částky ve výši ,- Kč jsme použili finanční prostředky rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření jednalo se o použití daňové úspory z roku Účelově určeno na zajištění přístupu k ICT ,- Kč, ÚZ Finanční částka ve výši ,- Kč byla v plné výši vyčerpána na úhradu telekomunikačních služeb umožnění přístupu k internetové síti ve škole. Smlouvu na poskytování výše uvedené služby máme uzavřenou s firmou PODA a.s., 28. října 102, Ostrava. Nákup DDHM + DDNM provoz (ÚZ 00001) Víceúčelové polohovací ARTE stoly Software FAUST MAJETEK Křesla na chodbu, 2 ks Reklamní stojan do vestibulu Rychlovarné konvice, 5 ks Konzolový držák televize Ostatní Celkem ,00 Kč ,70 Kč 7 209,00 Kč 8 199,00 Kč 2 235,00 Kč 1 429,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč Matiční gymnázium, Ostrava, 15

17 Finančně náročnými položkami, bez kterých se organizace neobejde (maturitní zkoušky, přijímací zkoušky, zpracovávání zpráv, povinné dokumentace školy, tabulek apod.), jsou náklady na internet i údržbu a provoz reprografické techniky. Reprografická technika (údržba a provoz) Internet ÚZ Prostředky na ICT ÚZ Internet ,- Kč ,- Kč ,- Kč Příspěvek na provoz organizace poskytovaný zřizovatelem zohledňuje výši základních výdajů (ceny energií, telekomunikačních poplatků, služeb, atd.) a částečně náklady vyplývající z ustanovení nově platných vyhlášek a zákonů (např. dopad zákona č.258/2000 Sb.). K zajištění plynulého provozu organizace musí být zapojeny vlastní zdroje. Náklady na provoz v tisících Kč Rok Příspěvek Vlastní zdroje Celkem Náklady na provoz v tisících Kč Příspěvek Celkem Vlastní zdroje Rok Vybrané mandatorní výdaje v tisících Kč Rok Energie Opravy a údržba Celkem Matiční gymnázium, Ostrava, 16

18 Vybrané mandatorní výdaje v tisících Kč Energie Opravy a údržba Celkem Rok Ve srovnání s rokem 2012 došlo v loňském roce ke snížení celkových nákladů za spotřebu všech odebíraných energií (teplo, elektřina, plyn, vodné a stočné) o ,- Kč. Rozpočet naší školy nejvíce zatěžují náklady za odběr tepla dodavatel Dalkia Česká republika, a.s. Díky maximální hospodárnosti se nám podařilo v roce 2013 snížit vynakládané finanční prostředky za odběr energií i přes navýšení cen za odběr tepla ve srovnání s rokem Vynaložené náklady na opravy byly v roce 2013 o ,- Kč nižší než v roce 2012 (v roce 2012 byla na opravy vyložena částka ve výši ,- Kč a v roce 2013 byla tato částka snížena na ,- Kč). V roce 2013 byly vynaloženy vysoké finanční částky na rekonstrukci nemovitého majetku. Celkově se jednalo o čerpání investičního fondu ve výši ,- Kč. Mnohem nižší bylo čerpání investičního fondu z důvodu provádění rekonstrukce nemovitého majetku v roce 2012 pouze ,- Kč. Čerpání provozních prostředků ÚZ v roce 2013 V roce 2012 byla naší organizaci přidělena dotace na přímý ONIV v celkové výši ,- Kč. V roce 2013 byla naše situace mnohem příznivější, protože ve srovnání s rokem 2012 došlo k navýšení dotace na přímý ONIV o ,- Kč. Z tohoto důvodu jsme mohli na rozdíl od roku 2012 uhradit náklady, které souvisí s pracovně právními vztahy (příspěvek na stravování zaměstnanců a náklady na cestovné) z přímých nákladů na vzdělávání ÚZ Na rok 2013 byl organizaci stanoven hospodářský výsledek 0 Kč. Důsledným uplatněním úsporných opatření (šetření energiemi, omezení nákupu učebních pomůcek, odborné literatury, knižního fondu učitelské a žákovské knihovny, stanovení limitu cestovních nákladů na jednotlivce při výletech a exkurzích, upřednostnění akcí DVPP v Ostravě atd.) bylo tohoto hospodářského výsledku z příspěvku zřizovatele dosaženo. Matiční gymnázium, Ostrava, 17

19 Čerpání provozních prostředků v kalendářním roce 2012 a 2013 Provozní prostředky ÚZ Rok 2012 Rok 2013 Čistící a desinfekční prostředky Drobný dlouhodobý majet. do 3 000,- Kč - provoz Drobný dlouhodobý majet. do 3 000,- Kč - UP Ostatní spotřeba materiálu Spotřeba materiálu celkem Vodné a stočné Teplo Elektrická energie Plyn Spotřeba energie celkem Opravy a údržba nemovitého majetku Ostatní opravy Opravy a údržba celkem Cestovní náhrady exkurze, LVK, LK Ostatní cestovní náhrady Cestovné celkem Služby pošt Internet Telefonní poplatky Služby školení a vzdělávání - ostatní Věcná stravovací režie žáků Nákup ostatních služeb Ostatní služby celkem Příspěvek na stravování zaměstnanců + školení Zákonné sociální náklady Mzdové náklady členů maturitní komise Technické zhodnocení majetku do ,- Kč Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Programové vybavení Drobný dlouhodobý majetek nad 3 000,- Kč Náklady z pořízení DDHM a DDNM Ostatní finanční náklady Ostatní náklady Celkem Spotřeba materiálu V nákladech na nákup čistících prostředků došlo v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 k navýšení o 3 779,- K. Důvodem tohoto navýšení byly částečně vyšší náklady na nákup čistících a hygienických prostředků od velkododavatelů (změna DPH). Dalším důvodem růstu nákladů na nákup čistících prostředků byly rozsáhlé stavební úpravy, které probíhaly na naší škole od začátku roku Jednalo se o celkovou rekonstrukci výtvarného ateliéru, rekonstrukci učebny fyziky, rekonstrukci učebny cizích jazyků a výměnu prosklení vstupních části budovy. V roce 2012 jsme obdrželi z KÚ MSK účelovou dotaci na vybavení školních tříd nábytkem ve výši ,- Kč. Pokud ze srovnání vyloučíme tuto účelovou dotaci, jsou Matiční gymnázium, Ostrava, 18

20 v roce 2013 náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku do 3 000,- Kč provoz ve zhruba stejné výši jako v roce Také položka s názvem ostatní spotřeba materiálu je v obdobné výši jako náklady na ostatní spotřebu materiálu v roce Spotřeba energie Náklady na vodné a stočné se oproti roku 2012 zvýšily o 8 631,- Kč. Jedním z důvodů zvýšení nákladů je změna ceny za 1 m 3 z 67,09 Kč na 71,66 Kč. Dalším důvodem jsou rozsáhlé stavební úpravy, které v roce 2013 v naší škole probíhaly a vyžádaly si následně zvýšené nároky na úklidové práce. Za elektrickou energii jsme uhradili v roce 2013 o ,- Kč více než v roce Jedním z důvodů tohoto navýšení jsou stavební úpravy budovy, které jsme částečně prováděli svépomocí. Zvýšení nákladů za elektrickou energii jsme zaznamenali již v průběhu roku 2013 a ředitel školy z tohoto důvodu vydal Opatření ke snížení nákladů za odběr elektrické energie. Rozpočet naší školy nejvíce zatěžují náklady za odběr tepla dodavatel Dalkia Česká republika, a.s. Cena za 1 GJ byla v roce 2012 ve výši 461,36 Kč a v roce 2013 byla tato cena dodavatelem navýšena na 474,72 Kč. Díky maximální hospodárnosti se nám podařilo i přes výše uvedené navýšení ceny uspořit ve srovnání s rokem 2012 částku ve výši ,- Kč. Současně k této úspoře přispěla i výměna prosklení vstupní části budovy, která byla ukončena v srpnu Opravy a udržování V průběhu roku 2013 hradila naše organizace z provozních prostředků pouze opravy v celkové hodnotě ,- Kč. Ve srovnání s rokem 2012 se jedná o pokles ve výši ,- Kč. Z důvodů vysokých nákladů za odběr energií byly z provozních prostředků v roce 2013 hrazeny pouze nezbytně nutné náklady pro provoz organizace. Opravy v celkové hodnotě ,- Kč byly financovány prostřednictvím investičního fondu. Všechny provedené opravy jsou podrobně rozepsány v části E Péče o svěřený majetek, část 2. Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku za rok Cestovné V roce 2013 jsme uhradili náklady na cestovné z provozních prostředků organizace pouze ve výši ,- Kč. Ve srovnání s rokem 2012 je to snížení o ,- Kč. Navýšení dotace na přímý ONIV v roce 2013 nám totiž umožnilo uhradit náklady na cestovné z přímých nákladů. Ostatní služby Celkové náklady na ostatní služby byly v roce 2013 o ,- Kč vyšší než náklady na služby v roce Hlavním důvodem tohoto navýšení byly zvýšené výdaje o částku ve výši ,- Kč na věcnou stravovací režii žáků. Tuto položku nemůžeme ovlivnit, protože výše nákladů závisí na počtu žáků, kteří se stravují ve školní jídelně. Dalším důvodem navýšení nákladů na ostatní služby byly vysoké náklady na čištění a regeneraci umělého trávníku na školním hřišti (43 560,- Kč). V roce 2013 došlo rovněž k výraznému navýšení poštovních poplatků v souvislosti s přijímacím řízením. Z důvodu organizačně náročného zajištění mnoha výběrových řízení (hlavně v souvislosti s realizací rekonstrukce budovy školy, se zpracováním energetického auditu a následné přípravy projektu na výměnu oken a zateplení budovy MGO) došlo k navýšení telefonních poplatků a poštovného. Od svého zřizovatele jsme obdrželi v roce 2013 účelovou dotaci ve výši ,- Kč na zajištění přístupu k internetu. Z tohoto důvodu došlo ke snížení nákladů na internet oproti roku 2012 ve výši ,- Kč. Matiční gymnázium, Ostrava, 19

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah A) Základní údaje o organizaci... 2 B) Rozbor hospodaření

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 27 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy A) Základní údaje o organizaci Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Habrovanská 312/3, Rousínov 683 01 příspěvková organizace IČO 46270906 Rozbor hospodaření za rok 2013 Obsah : 1) Úvod 2) Výsledek hospodaření 3) Skutečné výdaje

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Základní škola Provozní dotace celkem 1 417 500 Kč 2014 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 24 817 82,72 nástěnné obrazy,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

o hospodaření školy za kalendářní rok 2014

o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov V Ý R O Č N Í Z P R Á VA o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Název dokumentu: Výroční zpráva o hospodaření

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření školy Příjmy Výdaje Majetek školy Rozbor hospodaření 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2003 PŘÍJMY: CELKOVÉ PŘÍJMY 19 324 180,90 Kč z toho prostředky získané vlastní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2014 1 OBSAH Obsah Základní charakteristika školy... 3 Vyhodnocení plnění úkolů... 9 Rozbor hospodaření školy... 10 1) Náklady, výnosy a výsledek hospodaření...

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010 Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2010 Velké Pavlovice, 20. ledna 2010 PaedDr. Kropáč Vlastimil ředitel školy Gymnázium

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

================================================================== VÝDAJE CELKEM 3.834.519,66

================================================================== VÝDAJE CELKEM 3.834.519,66 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok 2011 -šablony pro ZŠ Příspěvek od e za rok 2011 Celkem 2.899.654 320.000 573.000 3.792.654 2. Příjmy

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice

Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice IČO : 47 259 132 Osvědčení o registraci u FÚ Vimperk - č. CZ 47259132 Výpis z registru ekonom. subjektů - CZ 0315 Prachatice Výroční

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 1 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2014 2 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Rozbor hospodaření za rok 2014 1)Úvod Škola: Gymnázium

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 Vypracoval

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Mateřská škola Levínská Olešnice okres

Mateřská škola Levínská Olešnice okres Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 4. 6. 2009

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen univerzita ) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního

Více

Základní údaje: ČSOB, pobočka Žatec provozní účet: 1071599/0300 účet FKSP: 3627802/0300 škola: 415710598 SPC: 415711329 Fax: 415 710 598

Základní údaje: ČSOB, pobočka Žatec provozní účet: 1071599/0300 účet FKSP: 3627802/0300 škola: 415710598 SPC: 415711329 Fax: 415 710 598 VÝROČNÍ ZPRÁVA II. EKONOMICKÁ ČÁST Charakteristika hospodaření v roce 2013 Základní škola praktická, speciální a logopedická, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny, hospodaří jako příspěvková organizace s právní

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského č.p. 169 IČ: 603 717 57 Uherský brod,

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015 Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4.

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více