Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013"

Transkript

1 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Předkládá: Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy

2 Obsah A) Základní údaje o organizaci... 2 B) Rozbor hospodaření výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Rozbor příjmů z vlastní činnosti Náklady analýza čerpání prostředků roku Doplňková činnost včetně výsledku hospodaření C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce D) Závodní stravování zaměstnanců organizace E) Péče o spravovaný majetek Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za rok Informace o pojištění majetku a o pojistných událostech Informace o inventarizaci majetku včetně zápisu inventarizační komise Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku F) Pohledávky a závazky organizace Pohledávky Závazky G) Výsledky kontrol H) Projednání zprávy I) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů J) Tabulková část Matiční gymnázium, Ostrava, 1

3 A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční gymnázium, Ostrava, plnila v roce 2013 úkoly, pro které byla zřízena na základě Zřizovací listiny evidenční číslo ZL/017/2001 a jejích dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 ze dne , , , , , , a dodatku č. 8 ze dne Hlavním účelem organizace bylo uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a gymnázium. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je poskytovat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Charakteristika školy: Název: Matiční gymnázium, Ostrava, IČO: IZO: Ředitel školy: Mgr. Ladislav Vasevič Telefon: URL: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě, 28. října 117 Zřízení školy: Gymnázium, s platností od Seznam studijních oborů: 7941K/41 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky 0 měsíců 7941K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 roků 0 měsíců Cílová kapacita školy: Počet žáků k : 660 žáků 600 žáků Přepočtený počet zaměstnanců: 51,009 z toho pedagogických: 40,969 ostatních: 10,040 Matiční gymnázium, Ostrava, 2

4 B) Rozbor hospodaření výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty Přímé náklady na vzdělávání Název účelové dotace účelový znak Částka Přímé náklady na vzdělávání ÚZ ,00 Kč Přímé náklady celkem ,00 Kč Provozní náklady + účelové prostředky provozní náklady Název účelové dotace účelový znak Částka Provozní náklady ÚZ ,00 Kč Provozní náklady účelově určeno na akci Nákup nábytku do učebny výtvarné výchovy ÚZ ,00 Kč Provozní náklady zajištění přístupu k ICT ÚZ ,00 Kč Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ÚZ ,00 Kč Provozní náklady celkem ,00 Kč Dotace od mezinárodních institucí Název účelové dotace účelový znak Částka Grant COMENIUS - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Praha 1 ÚZ ,29 Kč Celkem ,29 Kč Účelové dotace - projekty neinvestiční Název účelové dotace účelový znak Částka Účelově určeno na projekt Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/ ÚZ ,90 Kč Účelově určeno na projekt EU peníze školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ ÚZ ,40 Kč Celkem ,30 Kč Účelová investiční dotace do investičního fondu Název účelové dotace účelový znak Částka Účelově určeno na akci Výměna otvorových výplní vstupních částí budovy ÚZ ,00 Kč Účelově určeno na projekt Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK III. Etapa (určeno na úhradu poloviny nákladů na zhotovení energetického auditu) ÚZ ,00 Kč Celkem ,00 Kč Všechny příspěvky na přímé náklady, provozní náklady, dotace na projekt COMENIUS a účelová investiční dotace do investičního fondu byly vyčerpány a použity ke stanovému účelu. Účelové dotace na projekty neinvestiční s ÚZ a ÚZ nebyly v roce 2013 zcela vyčerpány (rozpis nákladů a výnosů u projektů neinvestičních je podrobně uveden v části 4. s názvem Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele). Matiční gymnázium, Ostrava, 3

5 Výnosy v tisících Kč Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2013 hlavní doplňková ukazatel celkem činnost činnost Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602) 2,70 3,60 6,30 z toho: poplatky - zkoušky z francouzského jazyka DELF 0 3,60 3,60 manipulační poplatky - opisy vysvědčení 2,70 0 2,70 Provozní dotace (672) , ,61 z toho: granty a dotace ze zahraničí ( , 0603, 0604) 2 222, ,24 časové rozpuštění IT ( , ) 57,37 57,37 příspěv. na provoz od zřizov. ( , 0503, 0504 ) 4 152, ,00 příspěvek ze SR přes rozpočet zřizovatele ( ) , ,00 Ostatní výnosy (603, 648, 649, 662) 647,07 585, ,73 z toho: pronájem majetku (služby) 381,56 381,56 pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez služeb) 204,10 204,10 náhrady škod od pojišťoven 14,35 14,35 zúčtování rezervního fondu 93,28 93,28 zúčtování investičního fondu 208,76 208,76 ostatní výnosy - dary 310,39 310,39 úroky bankovních účtů 18,47 18,47 ostatní výnosy 1,82 1,82 výnosy celkem ,38 589, ,64 Věcné dary Přátelé MGO unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO darovali v průběhu roku 2013 žákům naší školy věcné dary v celkové hodnotě ,- Kč. Židle PAGHOLZ do výtvarného ateliéru 33 ks Elektrické motorové plátno do výtvarného ateliéru DLP projektor BenQ s ozvučením do výt. ateliéru Barevné magnet. tabule do výtvarného ateliéru 7 ks Školní lavice do učebny biologie 17 ks Školní židle do učebny biologie 34 ks Elektrické motorové plátno do vestibulu DLP projektor BenQ s ozvuč. do vestibulu Mixážní pult YAMAHA HP počítač DC DC ks, repas. (elektronická třídní kniha) Monitory Dell LCD 19 ks, repas. (elektronická třídní kniha) Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 8 700,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Věcné dary jsou pro naši školu velkým přínosem, protože vzhledem k napjatému rozpočtu není možno nakoupit výše uvedený nábytek, učební pomůcky a ostatní předměty z provozních prostředků školy. Ateliér výtvarné výchovy v současné době umožňuje svým kvalitním technickým vybavením sledování filmů a výukových materiálů ve výborné kvalitě. Vybavení výtvarného ateliéru novým originálním nábytkem tento příjemný zážitek ještě umocňuje. Darované školní lavice a židle do odborné učebny biologie umožnily vyměnit původní zastaralý a nevyhovující nábytek za velmi kvalitní lavice a židle. Multimediální vybavení vestibulu školy (projektor a motorové plátno) je často využíváno při různých příležitostech (např. Den otevřených dveří, zahraniční návštěvy). Mixážní pult Yamaha slouží k ozvučení školních akcí. Darované počítače a monitory umožnily ukončit používání třídních knih v papírové podobě a zavést elektronické třídní knihy. Matiční gymnázium, Ostrava, 4

6 44,4 44,8 46,6 46,4 47,25 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Účelové dotace ze státního rozpočtu Přímé náklady na vzdělávání Název účelové dotace účelový znak Částka Přímé náklady na vzdělávání ÚZ ,00 Kč Přímé náklady celkem ,00 Kč Účelová dotace ze státního rozpočtu (ÚZ 33353) byla vyčerpána a použita ke stanovému účelu. Učební plán Školní rok 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků na třídu 29,60 29,40 28,65 28,55 30 Počet odučených hodin celkem Počet odučených hodin na třídu 47,25 46,60 46,40 44,4 44,8 Počet odučených hodin na třídu 47, , , , , , Školní rok Počet odučených hodin na třídu Matiční gymnázium, Ostrava, 5 Výkony Rok Počet žáků Počet tříd 20, Přepočtený počet pedagog. zam. 44,02 43,68 43,529 42,303 40,969 Průměrný počet přespočetných hodin Přepočtený počet pedagog. zam. včetně přespočetných hodin 47,54 47,01 46,81 45,68 43,969 Prům. evidenční počet ostatních zam. 10,55 10,44 9,92 10,114 10,040 Prům. počet pedagog. zam.na třídu 2,31 2,35 2,34 2,28 2,20 Počet žáků na jednoho pedagog. zam. 12,85 12,55 12,45 12,41 13,21 Počet žáků na jednoho nepedag. zam. 57,91 56,51 58,78 56,06 57,87

7 12,85 12,55 12,45 12,41 13,21 Počet učitelů Výkony ,91 56,51 58,78 56,06 57, Počet žáků na jednoho pedagog. zam. Školní rok Počet žáků na jednoho nepedag. zam. Vzhledem k tomu, že nebylo možno pro hospodářský rok 2013 očekávat zásadní navýšení rozpočtových mantinelů přidělených naší organizaci pro krytí nákladů spojených s plněním hlavního účelu činnosti, kterým je vzdělávání a výchova žáků podle školního vzdělávacího programu pro ZV a GV, pokračovalo vedení v sanaci systému ekonomických ukazatelů, které mají zásadní vliv na ekonomickou efektivitu chodu vzdělávací instituce. Vedení školy proto pokračovalo v procesu optimalizace všech základních výkonnostních ukazatelů tak, jak započalo tento ozdravný proces v srpnu roku I pro školní rok 2013/2014 byla realizována zásadní optimalizace některých sledovaných výkonnostních ukazatelů ekonomické efektivity Matičního gymnázia. Byl především překonán kritický stav odlivu žáků a z výchozího počtu 567 žáků v roce 2012 jsme dosáhli výkonnostně příznivější hodnoty 581 žáků (a pro školní rok 2013/2014 dokonce vykazujeme ideální parametr výkonnostní jednotky 600 žáků na dvacet kmenových tříd). Bylo proto možno v duchu zkvalitnění vlastního výchovně-vzdělávacího procesu a zvýšení atraktivnosti vzdělávací nabídku z důvodů marketinkové strategie harmonizovat počet odučených hodin v souladu s ŠVP MGO na konečný ukazatel efektivity výkonu tj. 896 hodin, což je pro naši organizaci velmi slušný ukazatel celkové efektivity vyučovacího procesu, neboť dosahujeme pro ekonomickou stabilitu pozitivní hodnoty 44,8 odučených hodin na třídu. Matiční gymnázium, Ostrava, 6

8 Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony v kalendářním roce 2013 Čerpání přímých dotací na vzdělávání - MŠMT Rok 2012 Rok 2013 ÚZ Platy OPPP Zákonné odvody - sociální a zdravotní pojištění Příděl do FKSP Zákonné pojištění DDHM - učeb. pomůcky DVPP - služby školení DVPP - cestovní náhrady Učebnice pro žáky plnící povinnou školní docházku Cestovní náhrady včetně zahraničních pracovních cest Cestovní náhrady - LVK a LK Věcná režie - stravování zaměstnanců Osobní ochranné pracovní pomůcky Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost Lékařské preventivní prohlídky Odměny předsedů a hodnotitelů maturitní zkoušky Celkem Kč Kč Matiční gymnázium, Ostrava, 7

9 Čerpání přímého ONIVu (ÚZ 33353) srovnání r a r V roce 2013 obdržela naše organizace dotaci na přímý ONIV ve výši ,- Kč. Ve srovnání s rokem 2012 se jednalo o navýšení v částce ,- Kč (v roce 2012 činila dotace na přímý ONIV pouze ,- Kč). Tato příznivá finanční situace nám umožnila zakoupit nové učebnice pro žáky plnící povinnou školní docházku v celkové hodnotě ,- Kč. Nákup učebnic studenti velmi uvítali, protože staré učebnice byly již značně opotřebované dlouholetým používáním. Nízké dotace na přímý ONIV v minulých letech totiž neumožňovaly nákup nových učebnic. Ke značnému navýšení čerpání přímého ONIVu došlo i u cestovních náhrad. V roce 2012 byly uhrazeny z přímého ONIVu náklady na cestovní náhrady v celkové výši pouze ,- Kč. V roce 2013 činila částka na úhradu cestovních náhrad zaměstnanců z přímého ONIVu ,- Kč. V roce 2012 byly veškeré náklady na věcnou stravovací režii zaměstnanců hrazeny pouze z provozních prostředků organizace. Díky příznivé finanční situaci v oblasti přímých nákladů byly v roce 2013 uhrazeny náklady na věcnou stravovací režii zaměstnanců ve výši ,- Kč z přímého ONIVu. V roce 2012 nebyly zakoupeny z přímého ONIVu žádné učební pomůcky. V roce 2013 jsme pořídili z přímého ONIVu dva sušáky na výkresy do nově zrekonstruovaného výtvarného ateliéru (9 365,80 Kč) a dva tablety ASUS T100TA pro potřeby vyučujících TV (20 858,- Kč). K dalšímu nákupu většího množství učebních pomůcek přispěje zapojení naší školy do dvou projektů OP VK. Z grantového projektu s názvem Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie zakoupíme v roce 2014 učební pomůcky pro výuku chemie, fyziky a biologie v celkové výši cca ,- Kč. Zapojení do projektu s názvem EU peníze školám nám umožní nakoupit v roce 2014 učební pomůcky a výpočetní techniku pro výuku v celkové výši cca ,- Kč. Celkové čerpání přímých dotací na vzdělávání Rok 2012 Rok 2013 (příspěvky a dotace MŠMT) ÚZ Platy OPPP Zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění Příděl do FKSP ONIV Celkem Kč Kč Celkový příjem a čerpání přímé dotace na vzdělávání MŠMT v roce 2013 Příjem dotace na přímé náklady Čerpání dotace na přímé náklady ÚZ Platy OPPP Zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění Příděl do FKSP ONIV Přímé náklady celkem Kč Kč Matiční gymnázium, Ostrava, 8

10 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady na platy zaměstnanců v roce 2013 činily ,- Kč (nárůst o cca 1,32 % proti roku 2012), ostatní platby za provedené práce ,- Kč. Průměrný plat ve sledovaném období činil u pedagogických zaměstnanců ,- Kč (nárůst o cca 3,88 %), u ostatních zaměstnanců ,- Kč (nárůst o cca 7,98 %). Limit mzdových prostředků byl vyčerpán, k jeho překročení ani nedočerpání nedošlo. Vývoj platů a jejich nenárokových složek celkem Rok Průměrný plat učitele z toho nenároková složka platu učitele podíl nenárokové složky platu učitele v % 20,53 15,19 13,76 10,84 16,82 Průměrný plat nepedagogického pracovníka z toho nenároková složka platu nepedagogického pracovníka podíl nenárokové složky platu nepedagogického pracovníka v % 18,40 14,29 15,35 9,47 14,35 Průměrný měsíční plat učitele Průměrný plat učitele Nenároková složka platu učitele Rok Matiční gymnázium, Ostrava, 9

11 Kč Průměrný plat nepedagogického pracovníka Rok Průměrný plat nepedagogického pracovníka Nenároková složka platu nepedagogického pracovníka Učitelům byly vyplaceny mimořádné odměny za prezentaci školy na veřejnosti (výsledky v soutěžích, organizaci akcí se žáky, organizaci Dne otevřených dveří, organizaci reprezentačního plesu školy, přípravu, organizační zabezpečení a realizaci vlastních odborných projektů s vybranými žáky Matičního gymnázia atd.). Nepedagogičtí zaměstnanci byli odměněni za plnění většího rozsahu pracovních povinností při realizaci údržby a oprav zejména za vzorné plnění mimořádných a rozsáhlých úkolů vzniklých s generální rekonstrukcí vestibulu MGO.. Vývoj nárokových a nenárokových složek platů Rok Nároková složka platu učitele Nenároková složka platu Nároková složka nepedagogického pracovníka Nenároková složka platu nepedagogického pracovníka Vývoj platů učitelů Nároková složka platu učitele Nenároková složka platu Rok Matiční gymnázium, Ostrava, 10

12 Kč Vývoj platů nepedagogických pracovníků Nároková složka nepedagogického pracovníka Nenároková složka platu nepedagogického pracovníka Rok 4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Účelové prostředky z rozpočtu zřizovatele Název účelové dotace účelový znak Částka Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ÚZ ,00 Kč Účelové prostředky celkem ,00 Kč Účelová dotace na krytí odpisů z rozpočtu zřizovatele byla vyčerpána a použita ke stanovému účelu. V roce 2012 obdržela naše organizace účelové prostředky na odpisy pouze ve výši 95 % odpisů souvisejících s hlavní činností příspěvkové organizace. Z tohoto důvodu byla část odpisů ve výši ,- Kč uhrazena z provozních nákladů - ÚZ V roce 2013 byla situace příznivější, protože v rámci účelově určené dotace jsem obdrželi téměř 100 % krytí nákladů na odpisy. Účelové prostředky na odpisy podléhají zúčtování s rozpočtem MSK. Účelová dotace na krytí odpisů od zřizovatele, ÚZ Odpisy - hrazeno z provozních nákladů, ÚZ Odpisy hrazeno v rámci doplňkové činnosti, ÚZ Odpisy DHM poříz. z investičního transferu, ÚZ Celková výše odpisů za rok ,00 Kč 3 852,00 Kč 7 050,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Matiční gymnázium, Ostrava, 11

13 Účelové dotace projekty neinvestiční Účelové dotace - projekty neinvestiční Název účelové dotace účelový znak Částka Účelově určeno na projekt Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/ ÚZ ,90 Kč Účelově určeno na projekt EU peníze školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ ÚZ ,40 Kč Celkem ,30 Kč V roce 2013 obdržela naše organizace dvě účelové dotace OP VK na projekty neinvestiční prostřednictvím svého zřizovatele KÚ MSK. Název projektu OP VK: Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/ , Zvyšování kvality ve vzdělávání v MSK kraji II Doba trvání projektu: Celková výše finanční podpory: ,46 Kč Pro potřeby projektu byl založen samostatný bankovní účet. Stručný obsah projektu: Projekt se zaměřuje na rozvoj aktivit v oblasti přírodovědného vzdělávání a na zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných předmětů v oblasti chemie, fyziky a biologie. Za účelem splnění těchto cílů projektu je nezbytné vytvoření učebních materiálů, které budou navazovat na teoretickou a praktickou výuku daných předmětů. V rámci projektu dojde rovněž k nákupu učebních pomůcek a výpočetní techniky. Z investičních prostředků projektu byla uhrazena k rekonstrukce a vybavení laboratoře chemie. Rozbor neinvestičních výnosů a nákladů projektu Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie v roce 2013 Popis účetního případu Výnosy Zůstatek z roku ,17 Příjem neinvestiční zálohy ze dne ,85 Příjem neinvestiční zálohy ze dne ,05 Náklady Bankovní úroky 1-12/ ,59 Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby) 1 762,00 Propagační materiál ,53 Služby pošt 104,00 Ostatní služby - inzerce ,87 Bankovní poplatky 782,00 Dohody o provedení práce ,00 Dohody o pracovní činnosti ,00 Sociální a zdravotní pojištění ,00 Nákup výpočetní techniky ,00 Celkem , ,40 Celková výše příjmů projektu Celková výše výdajů projektu Konečný zůstatek k ,66 Kč ,40 Kč ,26 Kč Matiční gymnázium, Ostrava, 12

14 Název projektu OP VK: EU peníze školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ , Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ Doba trvání projektu: Celková výše finanční podpory: ,00 Kč Pro projekt nebyl založen samostatný bankovní účet. Stručný obsah projektu: Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zlepšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin. V rámci projektu dojde k nákupu učebních pomůcek a výpočetní techniky pro zkvalitnění výuky. Rozbor neinvestičních výnosů a nákladů projektu EU peníze školám v roce 2013 Popis účetního případu Výnosy Zůstatek z roku ,02 Příjem neinvestiční zálohy ze dne ,40 Náklady Dohody o provedení práce ,00 Dohody o pracovní činnosti ,00 Platy pedagogických zaměstnanců ,00 Sociální a zdravotní pojištění ,00 Příděl do FKSP + povinné úrazové pojištění 2 224,02 Celkem , ,02 Celková výše příjmů projektu Celková výše výdajů projektu Konečný zůstatek k ,42 Kč ,02 Kč ,40 Kč 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Rozbor výsledku hospodaření z vlastní činnosti Popis účetního případu Výnosy Náklady Náhrada za ztracené učebnice 520,00 0,00 Manipulační poplatky - opisy vysvědčení 2 700,00 0,00 Úroky bankovních účtů ,29 0,00 Náhrady škod od pojišťovny , ,00 Ostatní výnosy 1 286,09 0,00 Náklady na opravu nemovitého majetku 0, ,38 Celkem , ,38 Výše příjmů z vlastní činnosti Výše výdajů z vlastní činnosti Konečný zůstatek k ,38 Kč ,38 Kč 0,00 Kč Matiční gymnázium, Ostrava, 13

15 6. Náklady analýza čerpání prostředků roku 2013 v tisících Kč Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2013 hlavní činnost Ukazatel Příspěvek zřizovatele Projekt OP VK Svět přírodních věd Projekt OP VK EU peníze školám Čerpání investičního fondu Čerpání rezervního fondu Ostatní výnosy včetně darů a plnění pojišťovny Hlavní činnost celkem Doplňková činnost Hlavní + doplňková činnost celkem Spotřeba materiálu DDHM,DDNM ( ) 620,48 284,18 63,46 310, , ,51 z toho: učebnice poskytované bezplatně 152,15 152,15 152,15 knihy a předplatné časopisů 21,58 21,58 21,58 materiál pro výuku 3,89 3,89 3,89 kancelářské potřeby 17,71 1,76 19,47 19,47 čistící a desinfekční prostředky 52,22 52,22 52,22 DDHM provoz do 3 000,- Kč 6,49 34,58 41,07 41,07 DDHM učební pomůcky do 3 000,-Kč 4,71 4,71 4,71 DDHM provoz nad 3 000,-Kč 19,85 28,88 301,69 350,42 350,42 DDHM provoz nad 3 000,- Kč účelová dotace 150,00 150,00 150,00 DDHM - učební pomůcky nad 3 000,-Kč 37,06 262,93 8,70 308,69 308,69 DDNM provoz nad 7 000,-Kč 58,01 58,01 58,01 ostatní spotřeba materiálu 96,81 19,49 116,30 116,30 Spotřeba energie (502) 1 492, ,34 381, ,99 z toho: teplo, TUV 1 024, ,93 193, ,72 elektrická energie 395,05 395,05 106,11 501,16 vodné a stočné 71,31 71,31 81,75 153,06 plyn 1,05 1,05 1,05 Opravy a udržování (511) 19,25 208,76 37,33 265,34 265,34 z toho: opravy výměníkové stanice 95,58 95,58 95,58 opravy elektroinstalace v budově školy 14,53 14,53 14,53 malířské práce 24,36 24,36 24,36 oprava omítek stěn 4. patro 31,22 31,22 31,22 oprava sprchové vaničky TV šatny 11,60 11,60 11,60 opravy rampy a schodiště u ŠJ 12,40 12,40 12,40 ostatní opravy a údržba nemovitého majetku 19,07 30,19 49,26 49,26 ostatní opravy a údržba 19,25 7,14 26,39 26,39 Cestovné (512) 119,40 12,08 14,58 146,06 146,06 z toho: cestovné hrazené z přímých nákladů 40,15 40,15 40,15 cestovné hrazené z provozních nákladů 10,38 10,38 10,38 zahraniční služební cesty hrazeno z provozních nákladů 67,75 12,08 14,58 94,41 94,41 cestovní náhrady předsedů a hodnotitelů maturitních zkoušek 1,12 1,12 1,12 Služby (518) 1 353,26 11,60 17, ,18 2, ,38 z toho poštovní služby 27,92 27,92 27,92 telefonní poplatky 57,76 57,76 57,76 telekomunikace - internet 69,15 69,15 69,15 DDNM + upgrade 25,69 25,69 25,69 likvidace odpadů 74,74 74,74 74,74 revize a odborné prohlídky 36,10 36,10 36,10 servisní služby - ELANOR 19,89 19,89 19,89 servisní služby MAR - CONTROLS 18,95 18,95 18,95 regenerace umělého trávníku 43,56 43,56 43,56 bankovní poplatky 16,93 16,93 16,93 věcná režie stravování žáků 751,42 751,42 751,42 ostatní služby 211,15 11,60 17,32 240,07 2,20 242,27 Mzdové náklady (521) , ,68 430, , ,45 z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ , , ,00 mzdové náklady ÚZ projekt Svět přírodních věd 1 174, , ,68 mzdové náklady ÚZ projekt EU peníze školám 430,87 430,87 430,87 náhrada za dočasnou pracovní neschopnost 33,90 33,90 33,90 Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524, 525, 527) 6 077,96 243,61 62, , ,28 z toho: zákonné sociální a zdravotní pojištění (524) 5 734,72 243,61 60, , ,82 povinné úrazové pojištění - Kooperativa (525) 68,74 0,87 69,61 69,61 příděl do FKSP (527) 168,42 1,35 169,77 169,77 příspěvek na stravování zaměstnanců (527) 74,98 74,98 74,98 školení a vzdělávání (527) 23,52 23,52 23,52 lékařské preventivní prohlídky (527) 2,10 2,10 2,10 osobní ochranné pomůcky (527) 5,48 5,48 5,48 Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551) 766,85 57,37 824,22 7,05 831,27 Ostatní náklady (dopočet do celkových nákladů, účty 53x, 54x, 56x) 48,56 0,44 49,00 49,00 z toho: smlouva o odměně předsedy maturitní zkoušky 22,79 22,79 22,79 náklady celkem , ,07 493,58 208,76 93,30 419, ,38 390, ,28 Matiční gymnázium, Ostrava, 14

16 Náklady analýza čerpání prostředků roku 2013 Provozní náklady + účelové prostředky provozní náklady Název účelové dotace účelový znak Částka Provozní náklady ÚZ ,00 Kč Provozní náklady účelově určeno na akci Nákup nábytku do učebny výtvarné výchovy ÚZ ,00 Kč Provozní náklady zajištění přístupu k ICT ÚZ ,00 Kč Provozní náklady celkem ,00 Kč Provozní dotace z rozpočtu zřizovatele byly vyčerpány a použity ke stanovému účelu. Účelově určeno na Nákup nábytku do učebny výtvarné výchovy ,- Kč Původní školní nábytek v učebně výtvarné výchovy byl dlouholetým používáním značně opotřebovaný a poškozený. Účelově určený příspěvek od zřizovatele ve výši ,- Kč byl pro naši organizaci velkým přínosem a umožnil nám nakoupit kvalitní školní nábytek do nově zrekonstruovaného výtvarného ateliéru. V rámci výběrového řízení bylo osloveno pět firem a podařilo se nám pořídit za velmi příznivou cenu 32 kusů víceúčelových polohovacích ART stolů od firmy ALUXXON-TABULE s.r.o. Tato firma má dlouholetou zkušenost s prodejem velmi kvalitního nábytku a poskytla nám záruku na celý výrobek po dobu 4 let a na ocelové konstrukce dokonce 10 let od předání výrobku. Speciální stůl do výtvarné výchovy je opatřen dvěma hlavicemi kloubů, které umožňují jednoduchou manipulací (bez použití nářadí) výškové nastavení i sklon pracovní plochy. Tento mechanismus umožňuje používat stůl k sezení i stání. Povrch pracovní desky stolu je třívrstvý a oboustranně vytvrzený melaninovou pryskyřicí. Hrany stolu jsou velmi kvalitní a mají laserem zatavené ABS hrany. Multifunkčnost stolu umožňuje vyučovat ve výtvarném ateliéru výtvarnou výchovu a může zde probíhat i běžná výuka jako v kmenové třídě. Cena jednoho víceúčelového stolu činila 5 590,- Kč a za nákup 32 kusů jsme vynaložili ,- Kč. Částku ve výši ,- Kč jsme uhradili z účelové dotace od našeho zřizovatele a na úhradu zbývající částky ve výši ,- Kč jsme použili finanční prostředky rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření jednalo se o použití daňové úspory z roku Účelově určeno na zajištění přístupu k ICT ,- Kč, ÚZ Finanční částka ve výši ,- Kč byla v plné výši vyčerpána na úhradu telekomunikačních služeb umožnění přístupu k internetové síti ve škole. Smlouvu na poskytování výše uvedené služby máme uzavřenou s firmou PODA a.s., 28. října 102, Ostrava. Nákup DDHM + DDNM provoz (ÚZ 00001) Víceúčelové polohovací ARTE stoly Software FAUST MAJETEK Křesla na chodbu, 2 ks Reklamní stojan do vestibulu Rychlovarné konvice, 5 ks Konzolový držák televize Ostatní Celkem ,00 Kč ,70 Kč 7 209,00 Kč 8 199,00 Kč 2 235,00 Kč 1 429,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč Matiční gymnázium, Ostrava, 15

17 Finančně náročnými položkami, bez kterých se organizace neobejde (maturitní zkoušky, přijímací zkoušky, zpracovávání zpráv, povinné dokumentace školy, tabulek apod.), jsou náklady na internet i údržbu a provoz reprografické techniky. Reprografická technika (údržba a provoz) Internet ÚZ Prostředky na ICT ÚZ Internet ,- Kč ,- Kč ,- Kč Příspěvek na provoz organizace poskytovaný zřizovatelem zohledňuje výši základních výdajů (ceny energií, telekomunikačních poplatků, služeb, atd.) a částečně náklady vyplývající z ustanovení nově platných vyhlášek a zákonů (např. dopad zákona č.258/2000 Sb.). K zajištění plynulého provozu organizace musí být zapojeny vlastní zdroje. Náklady na provoz v tisících Kč Rok Příspěvek Vlastní zdroje Celkem Náklady na provoz v tisících Kč Příspěvek Celkem Vlastní zdroje Rok Vybrané mandatorní výdaje v tisících Kč Rok Energie Opravy a údržba Celkem Matiční gymnázium, Ostrava, 16

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah A) Základní údaje o organizaci... 2 B) Rozbor hospodaření

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Jeremenkova 2, Ostrava Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Za PO: PhDr. Iva

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne 19. 2. 2015 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI...

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Gymnázium a Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12 PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČO: 70 64 55 66 www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Zpracovala:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Sportovní gymnázium, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr. Václav Štencel Projednáno v Radě školy dne 19.

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 Adresa organizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více