Oprava kostela v Lomnici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oprava kostela v Lomnici"

Transkript

1 Nové hřiště Pou v Předklášteří Nízkoprahové centrum Gastrotour akademie Muzejní noc Šermíři na Veveří Bestiář a herbář Ha-kapela Spirituál kvintet Tišnovští Lvi vítězí Hasičské závody 70 let volejbalu v Drásově Memoriál Ivo Medka Číslo 10 Ročník XVI Cena 8 Kč Nový areál pro děti v Tišnově Nově vybudované dětské hřiště, které se nachází na ulici Dlouhá (za bytovými domy na ulici Dlouhá a K Čimperku) potěší nejen děti, ale i jejich rodiče. Jeho celkové dokončení bude do konce měsíce května. Plocha pro hřiště byla vyčleněna již v regulačním plánu této části města. Při výběru herních prvků se úzce spolupracovalo s Mateřským centrem Studánka. Celkové náklady na vybudování hřiště činí částku cca Kč. Z Krajského úřadu JMK byla získána dotace ve výši Kč. Hřiště realizuje firma TR Antoš, s.r.o., která vyrábí herní prvky z akátového dřeva. Kromě hřiště bude zbudována i štěrková přístupová cesta, hřiště a jeho okolí bude zatravněno. Ostatní sadové úpravy budou dokončeny postupně dle připravované studie, která bude řešit sadové úpravy celého vnitrobloku (travnaté plochy, keře, stromy, chodníky, odpočinková místa, aj.) Podobné herní prvky z akátového dřeva jsou dětmi oblíbené V budově úřadu městyse byla v zrekonstruovaných prostorách zřízena nová knihovna. Původní knihovna byla dosud na horním okraji Deblína v budově zdravotního střediska. Přestěhováním do centra městyse se možnost návštěvy v knihovně více přibližuje občanům. Nová knihovna má oddělení pro dospělé je vybaveno čtenářským koutkem. V dětském oddělení je veřejný internet, přístupný všem občanům a pro děti je vyhrazen prostor vybavený dětským nábytkem k posezení. V knihovně je přes svazků, kapacita je na svazků. K půjčení jsou nejen knihy městyse, ale i výpůjční fond z Městské knihovny Tišnov, který obsahuje 100 i více svazků. Knihovna obsahuje veškerý knižní fond a půjčuje nejen knihy, ale i časopisy (např. Top dívka, ABC, Sluníčko, Zahrádkář, Epocha, Květy.ad.). Návštěvníky jsou čtenáři od dětského věku, až po seniory. Pro zajímavost uvádíme některá čísla. V Deblíně je registrováno 88 dospělých čtenářů a 36 dětí. V loňském roce (půjčuje se po dobu 10ti měsíců) přišlo 472 návštěvníků, kteří si vypůjčili knih. Otevírací doba je ve středu hod. Deblínští uvažují, že v průběhu příštího roku by se převedla stávající evidence na novější systém evidence pomocí čárového kódu. XXXIII. mezinárodní expozice minerálů Ve dnech 2. až 4. května proběhla v celkovém pořadí jíž 64. Tišnovská mezinárodní expozice minerálů. Zúčastnilo se jí 271 vystavovatelů ze 17 zemí nejvzdálenější z Austrálie. Expozici navštívilo platících návštěvníků. Ve skutečnosti jich určitě bylo víc než 7.000, protože jak v základní škole, tak i v gymnáziu se vstupenky nekontrolovaly. Akci, které se zúčastnila řada osobností mineralogického světa, již tradičně zahájil v pátek ve 12 hodin starosta města Ing. František Svoboda. V pátek ji navštívil i kustod z Vídeňského Natur historische Museum. Expozici lze i tentokrát hodnotit jako úspěšnou. (ná) Na pátek 30. května od hod. připravilo Město Tišnov a MC Studánka slavnostní otevření hřiště akce má název Město pro děti. Na programu je přivítání a představení všech přítomných, projevy zástupců města, následovat budou akce pro rodiče a děti. V doprovodném programu bude možnost zápisu do pamětní listiny, označení účastníků logem Město pro děti. K projektu je připravena i výstava. Pro nejmenší děti je připraven program a soutěže, kde mohou získat sladkou odměnu. Stejně jako byly letos mimořádně brzy velikonoční svátky, koná se i brzy již 18. května tradiční pou v Předklášteří. Každoročně se koná na svátek Nejsvětější Trojice, které je zasvěcen původně farní kostelík na místním hřbitově Na Stráňově. Mše svatá se bude sloužit v tomto kostelíku za farníky v 8 hod., pravidelné nedělní bohoslužby budou v 6.45 hod. v kapli a v 9.30 hod. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Porta coeli. Knihovna v Deblíně v novém Celkové náklady na realizaci knihovny byly asi Kč a městys je hradil ze svých zdrojů. Obě knihovnice srdečně zvou všechny zájemce a věří, že počet čtenářů se bude zvyšovat. (ná) Oslavy v Herolticích Na pou do Předklášteří V sobotu 24. května se od 10 hod. bude konat na návsi Oslava 100. výročí založení SDH v Herolticích. Pro návštěvníky je připraven bohatý program. Od 9 do 10 hod. příjezd hasičských sborů a hostů. Od 10 do 11 hod. se uskuteční slavnostní nástup. Na 11. hod. je naplánováno vysvěcení obecního praporu a sv. Floriána. V době od 12 do hod. je čas pro občerstvení. Poté proběhnou ukázky staré i nové hasičské techniky. Na 17. hodinu je připravena lidová veselice. Celodenní program bude doprovázet Podhorácká kapela. Oprava kostela v Lomnici Odpoledne v hod. uspořádá vedení obce pro občany tradiční koncert dechové hudby Žadovjáci na Nám. 5. května před budovou obecního úřadu. V budově OÚ bude současně probíhat výstava patchworku. Nebudou chybět pou ové atrakce pro radost dětí i dospělých kolotoče a stánky s dobrotami a drobným zbožím. Jako vždy je najdete na Trávníkách. Koho unaví pou ové atrakce, může se projít kolem blízkého rybníka a občerstvit se v hospodě U Hastrmana nebo v některé z místních restaurací, či v cukrárně. Při příležitosti poutě se koná tradiční taneční zábava v areálu TJ Sokol Předklášteří za školou, kterou pořádá restaurace Na Hřišti pana V. Krause již 16. května. K tanci bude hrát taneční skupina Anna rock. Udělejte si sváteční den a přij te v neděli 18. května na pou do Předklášteří. Nízkoprahové centrum pro děti a mládež nově v Tišnově Začátkem června zahájí svoji činnost další projekt Oblastní charity Tišnov KLUB ČAS. Jde o nízkoprahový klub pro děti a mládež (ve věku 11 až 20 let), tedy jakousi alternativu k jiným volnočasovým aktivitám a kroužkům, která svým uživatelům nabídne i poradenství a sociální servis. Klub je určen každému kdo chce skoncovat s nudou, či bezvýznamným touláním po ulici a hledá nějaké smysluplné vyžití a využití svého času. Je nabízena řada zajímavých programů např. výlety do přírody, víkendové pobyty, návštěvy bowlingového centra, plavání, filmový klub, fotbálek, ping pong, deskové hry, PC s přístupem k internetu, atd. Zásadní význam klubu však spočívá v poradenské a preventivní činnosti. Má pomoci mladým lidem lépe zvládat období dospívání a vyhnout se nežádoucím sociálním vlivům. Každý se tu může svěřit se svými problémy pracovníkům, kteří budou připraveni podat pomocnou ruku. To všechno bez poplatků, registrace (i anonymně nebo pod přezdívkou). Klub je zároveň bezpečným prostředím, bez cigaret, alkoholu, drog, šikany a násilí. V letošním roce pokračuje II. etapa oprav krovu a střechy farního kostela Navštívení Panny Marie. V loňském roce v první etapě se opravovala část střechy od věže přes východní úžlabí. V současné době se vyměňují shnilé části krovu na západní straně mezi věží a úžlabím včetně. Zároveň bylo nutné krov odlehčit odstraněním stávající krytiny (bobrovky) kvůli poškozené římse a chybějícím pozednicím. Postupně je nahrazována stará krytina a střešní latě za nové. Při této příležitosti se zednicky opravil štít mezi věžemi a volutami, které byly pokryty měděným plechem. Po výměně dřevěných částí krovu bude následovat odbourání římsy a nové vyzdění (na straně od fary). P ů v o d n í rozpočet byl stanoven na Kč, ale vzhledem k nově objeveným závadám, které bude nutno odstranit a daná místa zrekonstruovat, se výsledný rozpočet zřejmě navýší na cca Kč. Oprava probíhá také za finanční pomoci JMK, který poskytl dotaci ve Vedle nově vzniklého klubu Čas je v provozu také služba Odborné sociální poradenství. Ta pomáhá všem lidem v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni vyřešit vlastními silami. A už se jedná o problematiku sociálních dávek, důchodu, výživného, hledání práce či bydlení, pomoc při uplatňování práv, zájmů a osobních záležitostí výši Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Ministerstvo kultury poskytlo dotaci ve výši Kč a Úřad městyse Lomnice přispěl částkou Kč. nebo zprostředkování kontaktů na jinou odbornou pomoc, charitní pracovníci jsou připraveni naslouchat, poradit, pomoci. Poradenství je anonymní, bezplatné a není třeba žádného doporučení. Kontakt: Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 116, Tišnov, tel , , Park v Malhostovicích Před Obecním úřadem v Malhostovicích vznikl nově upravený parčík. Návrh úprav i vlastní realizaci provedli pan Juro Dovičín a paní Liba Vyskočilová z Libušiny galerie v Malhostovicích.

2 Ekologické topení v Chudčicích V základní škole budou mít nové topení Budova ZŠ a MŠ v Chudčicích je více než 100 let stará, jejím zřizovatelem je Obec Chudčice. V prostorách budovy je třída ZŠ, kterou v současné době navštěvuje 10 dětí, do MŠ chodí 25 dětí, školní družina a kuchyň s jídelnou. V minulých letech bylo provede- Ve dnech května se uskutečnilo celostátní kolo soutěže ZUŠ v sólové hře na akordeon v Teplicích. Do této soutěže postupují jen vítězové krajských kol z celé ČR. Po vítězství v krajském kole (konaném v Kuřimi) soutěžil za V minulých dnech bylo na potoce Žlíbek pod Nuzířovem živo. Provádělo se odbahnění cca 200 metrového úseku, který byl silně zanesený. Obec Malhostovice tímto děkuje všem majitelům sousedních pozemků, kteří dovolili vstup těžké zemní techniky na pozemek. Bez jejich ochoty a shody všech zainteresovaných by se tato akce nedala provést. (ná) Taneční klub Drásov organizuje vystupuje soutěží! hodnout pro správný typ čerpadla a jeho výkon. Výsledek energetického auditu zpracovaného odborným pracovníkem ing. Tesaříkovou vyšel na cca 45 kw, což je příliš vysoká hodnota. Je tedy nutné provést zateplení stropu budovy, podlahy školní jídelny a družiny a stropu no zateplení budovy a výměna oken. Současné vedení obce má v úmyslu vyměnit stávající druh vytápění školy (na tuhá paliva), za vytápění pomocí tepelného čerpadla (typ vzduch voda). Pro takovýto druh vytápění je důležité velmi pečlivě zpracovat tzv. energetický audit budovy a podle jeho výsledku se rozsklepního prostoru, kde bude umístěno tepelné čerpadlo. Tímto se dosáhne tepelného odporu budovy na hodnotu 33,5 kw. Tato hodnota bude rozhodující pro zadání zakázky. Jako nejvýhodnější řešení považuje vedení obce realizaci kaskádového zapojení dvě jednotky o celkovém výkonu 34 kw, kde součástí kom- ZUŠ Tišnov akordeonovou třídu Nedvědice ve III. kategorii Dominik Nedoma (žák 5. ročníku ZUŠ a 6. třídy ZŠ v Nedvědici). Celá soutěž je velmi náročná a má přísná pravidla. Skládá se z několika kol, do dalšího soutěžení smí postoupit Potok Žlíbek upraven TK Drásov má za sebou velmi úspěšnou sezonu, jak společenskou, tak soutěžní. Počátkem roku to byla celá řada vystoupení na plesech a různých společenských příležitostech Předklášteří, Tišnov, Sentice, Malhostovice, Štěpánov, ples olympioniků v hotelu Internacional v Brně, společenský ples v hotelu Voroněž, kulturní program na plese Agrární komory v hotelu Kozák a celá řada dalších kvalitních a různorodých. Počátkem března proběhla v Tišnově velmi zdařilá župní akademie, jejíž součástí byla i naše dvě vystoupení. TK Drásov, spolu s Taneční školou Danza Brno, organizuje již tradičně Festival tanečního mládí pro JMK letošní se uskutečnil 5. dubna na Stadioně v Brně. Účastnilo se opět více než 600 dětí a mládeže, bylo předvedeno 78 soutěžních choreografií v tradičních disciplínách a kategoriích. V dětské kategorii soutěže, v české polce jednotlivců, s přehledem zvítězili a získali zlaté medaile Martin Hamřík s Luckou Břenkovou pokud vydrží budou z nich v budoucnu výborní tanečníci. A co víc další drásovský pár Tomáš Páleník a Míša Rašovská vytancoval pro TK Drásov zlatou medaili i v soutěži juniorů. Oba páry pochopitelně postoupily na Mistrovství ČR, které se koná 17. května v České Lípě. 1. května se konalo tradičně Mistrovství ČR v Chrudimi, které skončilo velikým úspěchem pro náš pletního řešení bude kromě zdroje tepla také bivalentní zdroj tepla (elektrokotel 2x8,8 kw vestavěný v jednotce tepelného čerpadla, akumulační nádrž a ekvitermní regulace). Kaskáda těchto tepelných čerpadel bude řízena jedním vypínačem. Státní fond ŽP poskytl na realizaci dotaci ve výši Kč, zbytek do Kč bude hradit obec ze svých zdrojů. Na dodavatele bude vypsáno výběrové řízení. Rekonstrukce topení bude probíhat v letních měsících. V souvislosti se stavebními pracemi se bude upravovat i školní družina a od září se uvažuje o rozšíření o další třídu (1. 4. třída). Vedení obce má v úmyslu rozvoj školy podporovat. Pozvání na Ranč Loučka V sobotu 17. května se v Předklášteří na Ranči Loučka koná Přátelské westernové klání. Prezentace je od 8.30 do 9.30 hod. Od 9.30 do 12 hod. a od 13 do hod. se koná předvedení koňů a závody. Startovné je 100 Kč/disciplína, občerstvení zajištěno. Info na tel Srdečně zvou pořadatelé. Mimořádný úspěch Dominika Nedomy jen vítěz předchozího kola. Žáci III. kategorie hrají značně interpretačně obtížné skladby zpaměti a to v časovém limitu 5 7 minut. Jejich výkony hodnotily poroty, sestavené ze zástupců ZUŠ jednotlivých krajů, kterým předsedaly významné osobnosti v sólové hře na akordeon reprezentující naši republiku ve světě laureáti mezinárodních akordeonových soutěží. Soutěžící musí podat nejen vynikající výkon, ale jejich přednes by měl zaujmout, oslovit posluchače. Dominik Nedoma v této soutěži podal skvělý a obdivuhodný výkon. Celostátního kola akordeonové soutěže v Teplicích se zúčastnilo 98 žáků, ve III. kategorii soutěžilo celkem 11 soutěžících a Dominik Nedoma získal 1. cenu, současně se stal absolutním vítězem této kategorie. Dominikovi gratulujeme a do dalších soutěží mu přejeme mnoho úspěchů. klub. V silné konkurenci jsme v soutěži formací získali s polkou nazvanou U muziky 4. místo nepopulární bramborovou medaili a v individuální párové soutěži, které se zúčastnilo 38 párů z celé republiky, všechny 4 drásovské páry postoupily mezi 10 nejlepších. Pár Roman Hamřík a Martina Mahelová se v závěrečném hodnocení umístil na skvělém 5. finálovém místě. Mezi stovkami tréninkových hodin, vystoupení na plesech a různých společenských akcích, přípravou kostýmů a dalších aktivitách, členové klubu, kteří jsou převážně studenty, musí stíhat zkoušky na vysokých školách, seminárky a bakalářské práce a v neposlední době i maturity a přijímací zkoušky na vysoké školy. Klobouk dolů zatím se jim daří! Velkým problémem, s kterým se klub dlouhodobě potýká, je financování těchto soutěžních aktivit. Věřím však, že svojí činností a umístěním na soutěžích dobře reprezentujeme obec Drásov i zřizovatelskou jednotu Sokol Drásov, takže snad bude lépe. Vždy v klubu rozumným způsobem tráví volný čas převážně drásovské děti a mládež. Bělušová Marie, vedoucí TK Drásov publicistika Pes zranil ženu V neděli 11. května skočil volně pobíhající pes na 24letou ženu před nádražím v Kuřimi. Majiteli psa hrozí až třicet tisíc korun pokuty. Měděné kabely z lomu V noci na 30. dubna ukradli neznámí lapkové více než 60 metrů měděných kabelů z kamenolomu v Předklášteří. Škoda je cca Kč. Za takový čin hrozí pachatelům až dva roky vězení. Zapomněl, že přeparkoval Tišnovským policistům přišel v neděli oznámit 25letý muž, že mu někdo ukradl zaparkovaného Peugeota 106 v ceně Kč. Policisté vyhlásili po autě pátrání. Později oznámil okradený muž, že auto našel. Bylo před hradčanskou diskotékou. Muž ho tam zaparkoval sám. Zřejmě měl okno a ráno po akci si myslel, že auto zaparkoval v Tišnově. Kanálové rošty Devět kanálových roštů za cca Kč zmizelo v noci na 2. května z betonové odpadní strouhy mezi obcemi Katov a Kuřimská Nová Ves. Neznámému zloději při dopadení hrozí až dva roky vězení. Ukradl naftu V noci 8. května ukradl neznámý lapka v Katově 180 l motorové nafty z odstaveného autobusu. Škoda je cca Kč. Kontroly v restauracích Ve dnech 7. a 8. května probíhala akce, kde policisté společně s pracovníky živnostenského úřadu prověřovali restaurace v lokalitách Nedvědice, Tišnov, Drásov. Provedeným šetřením nebylo zjištěno, že by byl podáván alkohol nezletilým osobám. Akce se budou opakovat!!! (BTK) Citius, altius, fortius rychleji, výše, silněji heslo olympijských her, největší sportovní události letošního roku a zároveň motto již 9. ročníku GASTROTOUR AKA- DEMIE, kterou ve středu 21. května pořádá v tišnovské sokolovně SOŠ FORTIKA z Lomnice. Na přehlídce dovedností studentů, zaměřené tentokrát na sport, zdravou výživu a zdravý životní styl vůbec, uvidí návštěvníci slavnostní Celé desetiletí působí za zdmi věznice Kuřim tým specialistů, kteří se podílí na zahájení výkonu soudně nařízeného ochranného léčení sexuologického u vězněných osob. K tomuto výročí bylo uspořádáno pracovní setkání, kterého se zúčastnili lékaři z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, odborníci z léčeben, zástupci generálního ředitelství, specializovaných oddělení výkonu trestu čtyř věznic a zástupci poradního sboru věznice Kuřim. Mezi čestné hosty patřil europoslanec Doc. Zvěřina, kterému je problematika sexuologické léčby profesně velmi blízká. V průběhu setkání byly předneseny příspěvky vztahující se jak k zacházení s vězni během výkonu trestu, tak i k následné léčbě v psychiatrických léčebnách. Odborníci tak diskutovali o efektu činnosti specializovaného oddělení, který je především ekonomický, protože tabule věnované sportu, zdravé výživě, významným sportovním osobnostem, moderní gastronomii i samotné olympiádě. Z tradiční spolupráce školy s obcemi mikroregionu Porta vzešla v letošním roce slavnostní tabule věnovaná 220. výročí povýšení Tišnova na statutární město. Regiony jsou v letošním roce zastoupeny především exotickými zeměmi, jako je Čína, Jamajka, Vietnam. Studenti školy nabídnou též posezení v Černohorské pivnici, pro milovníky vína je připraven vinný sklípek, na kávu či zákusek si mohou návštěvníci zajít do kavárny Četnické humoresky, překvapit se mohou nechat nabídkou Mystic baru. K vidění budou díky práci našich specialistů se zkracuje délka pobytu léčených osob v léčebnách. Přínos je i morální, dle katamnestického výzkumu dochází k recidivě (sexuálně motivované) pouze u 5 % klientů, kteří vykonávali trest VOX 10 Krojované hody v Čebíně Ve dnech 26. a 27. dubna se u příležitosti svátku sv. Jiří, kterému je zasvěcený místní kostel, konaly tradiční krojované čebínské hody. Pořádala je již počtvrté místní jednota Orla za nemalé finanční podpory obce Čebín. Rámec programu byl stejný jako v letech minulých. Vlastní program však dostál několika milých změn. V pátek večer se stavěla mája, v sobotu odpoledne chodila mladá chavenskou besedu a moc se jim to podařilo. Poté vystoupili malí orlíci, kteří pod vedením Petry Vojancové a dalších ochotných maminek připravili pásmo lidových písní. Další novinkou a zlatým hřebem odpoledne byla Slovenská beseda v podání starší chasy, která se sešla letos poprvé a pod taktovkou paní Bartošové poctivě vystoupení trénovala. Večer se v sokolovně konala hodová zábava, které se zúčastnilo sa zvát na hody. Ve dvě hodiny vyšel slavnostní průvod. Za doprovodu dechové hudby kapely Ištvánci jsme nejdříve dorazili k panu starostovi pro povolení hodů a hodové právo a poté jsme se vydali pro stárky. Ve čtyři hodiny začal program pod májou. Hlavní stárci (Tomáš Kříž a Monika Randuchová) nejprve přivítali všechny přítomné a poděkovali všem, kdo přispěli k přípravě a průběhu hodů. Poté vystoupila mladá chasa a zatančila Moravskou besedu. Následovalo vystoupení žáků základní školy, kteří letos poprvé předvedli Českoslovíce jak tři sta lidí. K tanci a poslechu hráli opět Ištvánci. Na sále ještě jednou vystoupila mladá i starší chasa a děti ZŠ. Krojovaní si zazpívali pod májou a o půlnoci vydražili máju. Š astným majitelem se tento rok stal pan Záluský. V neděli dopoledne se konala v kostele slavnostní krojovaná mše svatá. Dík za to, že mohly hody opět proběhnout patří všem, kdo obětovali svůj čas a pomohli s přípravami a s nácvikem programu, ale také těm, bez jejichž finanční podpory by nebylo možné tuto akci realizovat. Tomáš Kříž Gastrotour akademie 2008 slavnostní studené mísy a cukrářské výrobky, připravené v souladu s nejnovějšími trendy v tomto oboru. Součástí Gastrotour akademie bude sportovní soutěž pořádaná pro žáky základních škol, přivítáme také několik významných sportovních osobností z našeho regionu. Doprovodný program zahrnuje mimo jiné také ukázky flambování, dekantace a taneční a hudební vystoupení studentů naší školy i hostů. V rámci Gastrotour budou moci návštěvníci zakoupit výrobky zrakově postižených z chráněné dílny pana Ficiána. Výtěžek z prodeje bude použit na další provoz této dílny, část bude věnována nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici v Brně. Do tohoto fondu budou moci návštěvníci přispět také v rámci sbírky, která bude probíhat po celý den. Veřejnost je srdečně zvána od 10 do 17 hodin. Přejeme pěkné zážitky. SOŠ Fortika, Lomnice Deset let ochranné léčby sexuologické ve Věznici Kuřim ve specializovaném oddělení. Ke konci setkání se diskutovalo o tom, jak celý systém léčby, hlavně legislativně, zefektivnit a do budoucna dostat na úroveň vyspělých evropských zemí. Novotný Milan Bc. Ředitelka věznice Kuřim plk. PhDr. Kalivodová společně s Doc. Zvěřinou a MUDr. Hajnovou

3 VOX 10 Brněnská muzejní noc Přij te si užít kouzelnou noc plnou krásných překvapení Letošní společná Brněnská muzejní noc se koná v sobotu 24. května. Ten den bude až do půlnoci zdarma otevřeno patnáct institucí v Brně a jeho okolí. Bohatý kulturní program bude probíhat ve dvaceti osmi budovách. Letos se nově připojila Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka a Českobratrská církev evangelická, která zpřístupní tzv. Červený kostel na Komenského nám. Poprvé po nedávné celkové Galerie Diana zve Až do 30. května je v tišnovské galerii k vidění výstava Umeleckej besedy slovenskej. K vidění jsou obrazy deseti autorů, kteří návštěvníky osloví svými výrazovými prostředky barvou, světlem a tvarem. Otevřeno je od úterý do pátku hod., o víkendu hod. Ha-kapela zve na svůj tradiční koncert, který se uskuteční v pátek 30. května v 17 hod. v sále kina Svratka v Tišnově. Letošní vystoupení bude obohaceno o dva hosty. Prvním bude žák ZUŠ Tišnov David Hliněnský Brněnská hvězdárna představuje Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka (Kraví hora 2) nabízí Pořady ve velkém planetáriu vždy ve středu a v sobotu v 18 hod. Ve stínu světla nabízí podivuhodné přírodní úkazy planety Země zatmění Slunce a Měsíce. Pořady pro děti se konají v sobotu a v neděli v 15 hod. Pohádky z nebeské zahrádky pro děti od 4 let, poetické vyprávění o cestě za Sluncem, o pyšném Měsíci, statečnosti a přátelství. Břeclavští výtvarníci v Železném Až do 25. května je otevřena v Kulturním domě v Železném výstava Sdružení nezávislých výtvarníků moravsko-slovenského pomezí, na které se prezentuje devět předních výtvarníků tohoto regionu. Výstava je otevřena denně od 14 do 18 hod. (ná) Výstava v Předklášteří Podhorácké muzeum zve na výstavu Květnice hora, Besének voda dva přírodní šperky Tišnovska, která potrvá do 28. září a navštívit ji můžete denně mimo pondělí a hod. Info na tel nebo na (koko) Poslechněte si Ha-kapelu ze třídy bicích nástrojů Jaromíra Škáry. Druhým pěvecký sbor z Lomnice, který je znám pod zkratkou LSDA neboli Lomnický sbor disharmonických amatérů. Na vaši účast se těší členové Ha-kapely. (HUSK) Jarní zájezd s knihovnou Městská knihovna Tišnov a Společnost Anny Pammrové pořádají v sobotu 31. května celodenní jarní zájezd. Účastníci navštíví Slovanskou epopej na zámku v Krumlově, kapli poblíž hradu Veveří, Podkomorskou myslivnu, zámek v Rosicích, náměstí v Ivančicích s muzeem Alfonse Muchy, místní židovský hřbitov, starobylý kostel v Řeznovicích a zámek v Hrubšicích. Na programu je také návštěva Památníku písemnictví v Rajhradě a kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Odjezd v 8 hod. od tišnovského vlakového nádraží. Cena zájezdu (autobus) 200 Kč. Zájemci se mohou hlásit osobně v MěK nebo telefonicky na čísle Kontaktní osoba: Martina Čížková. Pořady na hvězdárně (pouze za jasného počasí) pozorování Slunce vždy v sobotu ve 14 hod. Pozorování hvězdné oblohy pondělí až sobota ve 21 hod. V případě nepříznivého večerního počasí je připraven pořad v malém planetáriu. Mimořádná akce Muzejní noc se koná 24. května od 18 do 0.30 hod. Připraven je pořad ve velkém planetáriu Brněnský orloj, pozorování oblohy, zajímavé fyzikální experimenty, dálkové řízení dvoumetrového dalekohledu v Ondřejově a další zajímavosti. V cyklu Za poznáním modré planety je připraven na čtvrtek 15. května v 18 hod. pořad Milana Daňka a Aleny Žálovské Bambuli nejmenší lidé světa. Ve čtvrtek 22. května v 18 hod. uvede René Adámek Za svatým Jakubem do Santiaga de Compostela a 29. května se v 18 hod. koná pořad Jakuba Kmínka Tajemná Tasmánie a klokani Austrálie. Výstavy Z pohádky do pohádky Jaroslava Lunera a Jitky Přij te na OUA TRIO MěKS v Tišnově připravilo na pondělí v hod. ve velkém sále koncert OUA trio. Účinkuje kytarové trio z jazzově stále zajímavějšího Švýcarska. Vstupné 120 Kč. rekonstrukci bude možné navštívit po setmění Pavilon Anthropos MZM. Podívat se opět můžete do Měnínské brány (v loňském roce uzavřené). Tím však novinky nekončí. Snad každé muzeum či galerie jich v rámci svého doprovodného programu připravilo hned několik. Moravská galerie potěší návštěvníky např. módní přehlídkou, Technické muzeum ožije vojenskou tématikou, na Špilberku předvedou své umění cirkusoví artisté a v MZM vám přiblíží každodenní realitu života s handicapem. Výtvarné dílny pro nejrůznější věkové kategorie budou připraveny v Domě pánů z Kunštátu, soutěžní kviz v Mendelově muzeu a kreativní show tradičních řemesel v knihovně Jiřího Mahena. Červený kostel zve na varhanní koncert, Muzeum romské kultury na romské tance z celého světa a Diecézní muzeum na jevištní vyprávění biblických příběhů. Během muzejní noci bude zpřístupněna věž Staré radnice a výstavní prostory Brněnského kulturního centra, Galerie HaDivadla a galerie Sklepení na nám. Svobody. Stejně jako v minulých ročnících se mohou zájemci vydat do Předkláštěří, Rajhradu a na Mohylu míru. Pro zážitky z pozorování noční oblohy zajděte na Špilberk, kde bude zprovozněn přenosný dalekohled. Návštěvníky čekají volné prohlídky více než padesáti výstav, odborné výklady v expozicích, koncerty, divadelní představení od opery po kabaretní vystoupení, šamanské bubny, troubení z věže, sokolníci, šermířské souboje a v neposlední řadě i nevšední občerstvení. Podrobný program najdete na Přímé televizní vstupy z Brněnské muzejní noci se budou promítat na velkoplošné obrazovce na Moravském nám. a na internetových stránkách. V pátek 16. května se v Městské knihovně v 17 hod. koná Beseda s Pavlou Jazairiovou Jiná Afrika jiný svět. Cestopisná beseda se známou rozhlasovou novinářkou, která po mnoha letech znovu navštívila země v severní a západní Africe Mali, Senegal, Alžírsko, Tunisko. Na závěr proběhne autogramiáda autorčiny nové knihy Jiná Afrika. V sobotu 17. května ve 14 hod. se na nádvoří zámku koná akce Zahrada písničkářů. Ve finále Konkursu Zahrady v kategoriích písničkáři a dua se představí osmnáct finalistů z ČR a SROV. Petrželové. Otevřeno je hodinu před každým pořadem a přednáškou ve velkém planetáriu, ve všední dny též od 9 do 12 hod. Info na tel nebo na (fel) Libušina galerie V galerii v Malhostovicích se po celý květen koná autorská výstava obrazů Ivana Kulheima a Jaroslava Lebedy. Výstavu můžete navštívit od úterý do neděle hod. Informace na nebo na tel (kvok) Galerie z ruky Až do 1. června se v galerii v Křížovicích koná výstava obrazů Markéty Mazancové, (nar. 1970), která žije a pracuje v Českém Krumlově. Studovala na ŠUPS v Praze, v letech byla na restaurátorské stáži v New Yorku. Autorské i společné výstavy měla v ČR i v zahraničí. Po celou sezonu je přístupná stálá expozice Zdeňka Macháčka. V horní galerii U nebe jsou vystavena díla autorů kmenových i nových, většina vystavených děl je prodejná. Otevřeno je o víkendech a hod. (ná) kultura Výběr z nových knih MěK Tišnov Tel BRYCZ, Pavel Mé ztracené město Příběh z hornického Mostu CIPROVÁ, Oldřiška Čas žít, čas milovat Historická romance ze 14. stol. EVANOVICH, Janet Od desíti k pěti Napínavý příběh HIAASEN, Carl Přirozená dívka Dobrodružný román JANOŠKA, Martin Nejkrásnější vodopády České republiky 100 lokalit s výskytem vodopádů KONEČNÝ, Michal Kopiář korespondence obecní rady. Pamětní kniha městečka Tišnova KOVAŘÍK, Jiří Válka královen Příběhy z francouzských dějin MCCARTHY, Cormac Tahle země není pro starý Detektivní příběh PEKÁRKOVÁ, Iva Láska v Londýně Milostné povídky SCOTT, Manda Křiš álová lebka Román plný napětí UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE!!! MĚSTSKÁ KNIHOVNA BUDE 20. KVĚTNA Z DŮVODU KONÁNÍ SEMINÁŘE UZAVŘENA!!! Kam za kulturou v Kuřimi Vstupné 50 Kč, rodinné 120 Kč. V pondělí 19. května v hod. se v Měk koná veřejná diskuse k aktuálním otázkám rozvoje města fórum Zdravého města Kuřimi. Ve stejný den v hod. se ve velkém sále KD koná divadelní představení Dva na smetišti. Hra M. Horníčka a P. Dostála v nastudování Divadla Radka Brzobohatého. Se svým synem Ondřejem (v roli klavíristy), se poprvé setká na jevišti (v roli stárnoucího herce) Synagoga nabízí Kdo nestihl navštívit synagogu v Lomnici, má ještě možnost o víkendu května. Svá díla vystavují malířka Ivana Pavlišová a keramička Romana Korečková. Otevřeno je od 13 do 17 hod. Návštěvy mimo tuto dobu lze domluvit na úřadu městyse Lomnice, tel nebo Obrazy v Galerii ad astra V galerii na zámku v Kuřimi se koná výstava Pavla Hayeka Bestiář a herbář. Narodil se r v Brně, kde v současnosti žije i pracuje. Výtvarná studia absolvoval pouze privátně. Na výstavě se představuje novými obrazy, doposud nikde nevystavenými, které jsou v jeho tvorbě nové i z hlediska obsahu. Jsou to obrazy zvířat, provedené Hayekovým typickým stylem. Pavel Hayek vystavoval samostatně v Domě umění v Brně, v Českých Budějovicích a také v Galerii Václava Špály v Praze. Výrazné úspěchy zaznamenává i v zahraničí, spolupracuje s vídeňskou Galerií Lindner nebo v Německu s Galerií DDM zve v sobotu 31. května od 16 do 19 hod. zájemce na Africké tance Terezka a TUBABU. Jedná se o taneční workshop s doprovodem bubeníků. Kurz není omezen věkem ani zkušenostmi. S sebou vezměte pohodlné oblečení a pití. Činoherní scéna MdB připravila na čtvrtek 15., pátek 16. a neděli 18. května komedii Vrátila se jednou v noci. Představení mohou diváci vidět ještě ve dnech května. V pondělí 19. května bude uvedeno představení Marie Stuartovna. V úterý a ve středu 20. a 21. května je připraveno drama Equus. Ve čtvrtek 22. a v pátek 23. května bude uvedeno drama Smrt Pavla I. Na středu 28. a čtvrtek 29. května je připraven koncert slavných operetních melodií Rendez-vous s operetou. Radek Brzobohatý. Vstupenky za 230 a 190 Kč již v předprodeji. V neděli 25. května v 18 hod. se na nádvoří zámku koná koncert nejstarší jihočeské dechovky Babouci. V případě nepříznivého počasí se akce koná ve velkém sále KD. Vstupné 70 Kč, rodinné 150 Kč. V úterý 27. května v hod. bude v komorním sále ZUŠ koncert Beladona Quartet. Dámské smyčcové kvarteto (Ivana Kovalčíková housle, Ludmila Netolická housle, Zdeňka Procházková viola, Pavla Jahodová violoncello). Závěrečný koncert abonmá SPH pro sezonu 2007/8. Zbylé vstupenky na místě za 100 Kč. Na středu 28. května v 18 hod. je v ZUŠ připravena přednáška z cyklu Světlem Bible (III), stát Izrael velké téma plné otázek. Na přednášce vystoupí zástupce velvyslance státu Izrael v ČR pan Ziv Nevo Kulman. Vstup volný. Hoffmann, která prezentuje řadu špičkových evropských i amerických tvůrců. Výstava potrvá do 8. června, ve stejném termínu probíhá na www. ad-astra.cz. Pozvání do Jamborova domu V Jamborově galerii v Tišnově se do 22. května koná výstava obrazů výtvarníka Oldřicha Jedličky. Autor vystavených obrazů vychází z orientálního duchovního základu mandaly, ve své tvorbě však nerespektuje všechny její zákonitosti. V sobotu 24. května bude v 17 hod. vernisáží zahájena výstava fotografií Ota Blažek Čarovná Vysočina, která potrvá do 21. června. Otevřeno je denně mimo pondělí a hod. Výstava v Senticích Obec Sentice srdečně zve na tradiční, v pořadí již desátou hodovou výstavu, která se koná ve dnech 17. a 18. května v sentické škole. Na vernisáži v 10 hod. zahrají Pavel Pálenský a Josef Kolář. Svá díla vystavují: Jan M. Krejčí obrazy, Václav Čáp ikony, Dana Baláková výrobky z kořenů palmy (pedig), Ludmila Juračková klasická výšivka. Otevřeno je v sobotu 10 19, v neděli hod. (ná) Akce pro mládež v Tišnově Program Městského divadla KINO SVRATKA TIŠNOV TEL Pá DISTRIKT! Divoký celovečerní animovaný film Ne KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ Příběh sourozenců ze světa fantasy Út BOBULE Nová česká komedie St TIŠNOV V PROMĚNÁCH ČASU Sestřih unikátních archivních záběrů z Tišnova Pá So VENKOVSKÝ UČITEL Pavel Liška a Zuzana Bydžovská Út St KARAMAZOVI Česko-polská mystifikační hra Pá So NEŽ SI PRO NÁS PŘÍJDE Jack Nicholson v příběhu nevyléčitelných pacientů Vstupné: dospělí 200 Kč, do 18 let 150 Kč. Počet míst je omezen hlaste se předem na tel nebo na Od 20 hod. se na zahradě DDM koná Koncert TUBABU. Poslech, tanec, občerstvení. Vstupné 50 Kč. (ná) Šermířský festival na Veveří O víkendu května se na hradě Veveří koná Šermířský festival. Na programu jsou šermířská vystoupení, velký dobový jarmark, řemesla, středověká hudba, soutěže pro děti, noční prohlídky hradu a ohňová show (sobota), draví ptáci. V sobotu 9 24 hod., v neděli 9 17 hod. (ná) Všechna představení začínají v hod. Na hudební scéně bude ve čtvrtek 15. a v pátek 16. května uveden muzikál Cikáni jdou do nebe. Představení začínají v hod. Na pondělí 19. května v 18 hod. je připraven muzikál Zahrada divů. V neděli 25. května hod. bude uveden muzikál Šumař na střeše. Představení mohou diváci vidět ještě v pondělí 26. a v úterý 27. května v 18 hod. Informace na tel Koncert v Předklášteří V úterý 20. května v hod. se v Porta Coeli koná koncert Spirituál kvintet. Vstupné 230 Kč. Předprodej vstupenek je v knihkupectví u paní Raškové, tel Den matek v Borači OÚ a MŠ Borač zvou na sobotu 17. května ve hod. do kulturního domu na Květnové odpoledne nejen ke Dni matek. V bohatém programu vystoupí děti z Borače, navštěvující místní MŠ a ZŠ Nedvědice, kroužek aerobicu a jako host vystoupí pěvecký sbor Labyrint ze ZŠ Štěpánov n/svratkou. Občerstvení zajištěno. K tanci a poslechu hraje Oáza, vstupné dobrovolné.

4 inzerce VOX 10 Technik investic Drásov Společnost Siemens Electric Machines s.r.o. hledá vhodné kandidáty/-tky s technickými znalostmi na pozici technik investic. Náplň práce: zajiš ování a řízení prav, údržeb a nových investic strojů, zařízení a budov evidence majetku jednání s dodavateli, realizace výběrových řízení na dodávky řešení reklamací Očekáváme: SŠ nebo VŠ technického zaměření nejlépe strojní nebo stavební dobrá komunikativní znalost německého nebo anglického jazyka praxe minimálně 5 let na podobné pozici znalost MS Office znalost SAP výhodou ŘP skupiny B Nabízíme: úspěšnou kariéru v rámci mezinárodní společnosti kariéru ve velmi dynamicky se rozvíjející firmě atraktivní různorodou práci s moderními HARTMANN - RICO a.s. Společnost HARTMANN RICO a.s. patří s počtem 1500 zaměstnanců mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnického materiálu a hygienického zboží v České republice. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN, která je zastoupena v mnoha evropských i mimoevropských zemích. V současné době obsazujeme na závodě na závodě ve Veverské Veverské Bítýšce Bítýšce pozici: pozici: Dělnice Seřizovač seřizovačka ve výrobě stroje (třísměnný na provoz) kabelky (třísměnný provoz) technologiemi a informačním systémem další odborný a osobnostní rozvoj (jazykové kurzy, odborné semináře) zahraniční stáže a vzdělávací pobyty motivující hodnocení podle výkonnosti a kvality odváděné práce, podíl na plnění cílů společnosti sociální výhody a benefity pět týdnů dovolené, sportovní vyžití, příspěvek na stravování, penzijní připojištění Kontakt: Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126, DRÁSOV Hana Dosedlová Lacková tel.: Klára Baldrmanová Tel.: Manipulační dělník (třísměnný provoz) Náplň práce: Obsluha výrobních Skladník strojů a manipulace (dvousměnný s materiálem provoz) Odpovědnost za kvalitu vyráběného materiálu Požadujeme: Vyplňování výrobní dokumentace a dodržování hygienických předpisů Plnění Výuční dalších list pracovních úkolů souvisejících s pracovní pozicí ŘP skupiny B Požadujeme: Spolehlivost, samostatnost, dobrý zdravotní Nabízíme: stav Výuční list Zajímavou a zodpovědnou práci v prosperující společnosti Nabízíme: Základy na PC výhodou Ochotu Zajímavou pracovat a zodpovědnou ve třísměnném práci provozu v prosperující Odborné společnosti zaškolení pro danou pozici Technická Práce v čistém zručnost, prostředí schopnost řešit problémy Odborné u stroje zaškolení pro danou pozici zastávaného místa Mzdové podmínky odpovídající náročnosti Aktivní Mzdové pracovní podmínky přístup, odpovídající odpovědnost, náročnosti zastávaného Týden dovolené místa nad rámec Zákoníku práce samostatnost, Příspěvek na penzijní flexibilitupřipojištění nebo na životní Příspěvek pojištění na penzijní připojištění nebo Schopnost Týden dovolené učit se nad novým rámec věcem Zákoníku a pracovat Závodní v týmu stravování s příspěvkem zaměstnavatele Závodní stravování, firemní výrobky za za- práce životní pojištění Firemní výrobky za zaměstnanecké ceny a další městnanecké výhody ceny a další výhody HARTMANN - RICO a.s. Společnost HARTMANN RICO a.s. patří s počtem 1500 zaměstnanců mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnického materiálu a hygienického zboží v České republice. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN, která je zastoupena v mnoha evropských i mimoevropských zemích. V současné době obsazujeme na závodě ve Veverské Bítýšce pozici: Seřizovač ve výrobě (třísměnný provoz) Manipulační dělník (třísměnný provoz) Skladník (dvousměnný provoz) Požadujeme: Výuční list ŘP skupiny B Spolehlivost, samostatnost, dobrý zdravotní stav Nabízíme: Zajímavou a zodpovědnou práci v prosperující společnosti Práce v čistém prostředí Odborné zaškolení pro danou pozici Mzdové podmínky odpovídající náročnosti zastávaného místa Příspěvek na penzijní připojištění nebo na životní pojištění Týden dovolené nad rámec Zákoníku práce Závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele Firemní výrobky za zaměstnanecké ceny a další výhody Další informace naleznete na internetové adrese Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete, prosím, svůj životopis na adresu: HARTMANN - RICO a.s., Lucie Dezortová, Masarykovo nám. 77, Veverská Bítýška tel: Rozvíjející se spole nost KULI KOVÉ ŠROUBY KU IM, a.s. Blanenská 257, Ku im hledá do stálého pracovního pom ru pracovníky t chto profesí: Brusi závit, brusi na kulato Obráb kov Soustružník Kontrolor jakosti Konstruktér projektant Nabízíme: náborový p ísp vek ,-K s platností do možnost zapracování finan ní ohodnocení dosahovaného výkonu týden dovolené nad rámec ZP pracovní dobu 37,5 hod. týdn p ísp vek na stravování, dopravu a penzijní p ipojišt ní V p ípad zájmu o práci v naší spole nosti se prosím obra te na naše personální odd lení: Iveta Musilová, tel.: , fax.: Další informace naleznete na internetové adrese Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete, prosím, svůj životopis na adresu: HARTMANN - RICO a.s., Lucie Dezortová, Masarykovo nám. 77, Veverská Bítýška tel: PRODÁM Saab 9.3, aero cabriolet 2.0 turbo, model 2001, sv. zelená metal., béžová kůže, výborný stav TEL.: Doučím AJ a RJ pro ZŠ, SŠ i VŠ. Tel Tišnov Autorizovaný servis Škoda v Brně hledá automechanika Tel daňová a účetní kancelář se sídlem v Tišnově, Wagnerova 1743 poskytující účetní a poradenské služby hledá kandidáta na pozici Účetní Požadujeme: min. SŠ vzdělání nejlépe ekonomického zaměření znalost účetních, daňových a mzdových předpisů praxe výhodou znalost práce s PC, účetní SW, Word, Excel dobré komunikační schopnosti pečlivost, svědomitost, zodpovědnost, samostatnost Nabízíme: příjemné pracovní prostředí vstřícnost v jednání mimořádnou dovolenou možnost zkráceného úvazku příležitost k seberealizaci a osobnímu růstu V případě zájmu zašlete Váš životopis na smluvní partner izrael Rudé moře + Mrtvé moře dní / 10 nocí (8 nocí Eilat + 3 noci Ein Bokek) kompletní cena , dětská cena , žádné další poplatky možnost výletů Jeruzalém, Betlém, Petra Pošleme vás nìkam...! telefon all inclusive

5 VOX 10 inzerce 5 Nové zboží za super ceny!! Prodejna 4U Banana nám. Komenského 146 Tišnov bižuterie parfumerie kosmetika dárkové zboží Fas c i n ující pe r s pektiv y pále ná kry ti na CREATO N Kv. Řezáč, U Svratky 780, Tišnov Hledá pracovníky do funkce Šička a dělnice do textilní výroby Plný úvazek pracoviště Tišnov, Deblín Bližší informace na adrese firmy nebo na tel. čísle Výkup a prodej užitkových vozidel Daf, Man, Iveco, Peugeot, Citroen, Mercedes, Fiat atd. stáří a stav nerozhoduje! Př ijedu zaplatím odvezu Tel p n e u n e d v e d i c s e z n a m. c z výrobce přesných obráběcích strojů přijme pracovníky na pozice soustružník frézař, frézař NC vrtař souřadnicový vrtař horizontální svářeč zámečník montáže elektromechanik servisu Požadujeme: vyučení nebo praxi v oboru, dobrou pracovní morálku, zručnost a pečlivost Nabízíme : náborový příspěvek ,- Kč u vybraných profesí možnost zapracování, jistotu silné stabilní společnosti velmi dobré platové ohodnocení (13.plat) týden dovolené nad rámec ZP, příspěvek na stravování, penzijní připojištění TOS KUŘIM - OS, a.s. Blanenská 257, Kuřim, tel , smluvní partner KEŇA KOUPÁNÍ & SAFARI Termíny odlet / přílet Frankfurt: 1 Týden: , , , , , , , , , , , , Týdny: , , , , , , , , , , , , Hotel DOLPHIN 3***+ 1 týden zahrnuje 2denní safari Maasai Kč 2 týdny zahrnuje 2denní safari Maasai Kč 1 týden zahrnuje 3denní safari Kilimanjaro Kimana Kč 2 týdny zahrnuje 3denní safari Kilimanjaro Kimana Kč 1 týden zahrnuje 3denní safari Mara Simba Kč 2 týdny zahrnuje 3denní safari Mara Simba Kč 2 týdny zahrnuje 8denní safari do NP Kimana a Masai Mara Kč Dítě 2 14 let v doprovodu dvou dospělých na přistýlce: 20 % (děti do 6ti let věku se nemohou zúčastnit safari) Tišnov, dům U Banána, nám. Komenského 122 tel./fax , GSM Pošleme vás nìkam...! C R E ATO N AG Zuz a n a Va n ěr ková Odborný por adce pr o ČR a SR Vo j tova 6 3 0, CZ Kuřim M o b il: Tel: Fa x: e- m ail: zuz a n a.va n er ato n.de Práce až za 15 tis. měs. na Tišnovsku? Využijte program při pracovním zařazení. Až 27 oborů. Tel Až Kč měsíčně bez práce! Udělejte ze svého auta, domu, či plotu reklamní plochu! Tel MOULIN ROUGE BRNO přijme servírky, společnice, tanečnice a tanečníky. Ubytování zajištěno. Vysoký výdělek. Tel , brno.moulinrouge.cz Prodám lis na moštování ocel. konstrukce, 50l + nerezový drtič na ovoce a řepu 380V. Tel Prodám Opel astra kombi bílý 1,4 i, rok výroby 1994, STK leden 2010, sada letního obutí, cena dohodou. Volat po 15. hod Prodám družstevní byt 2+1 se zahradou (Unín) do dvou let bude převeden do osobního vlastnictví bez doplatku. Možnost bydlení od 12/2009. Cena dohodou. Tel Prodám JEEP Liberty (Cherokee) 3.7 l, 2005, výborný stav, Kč, tel Hledám podnájem v Hradčanech nebo blízkém okolí 1 pokoj, garsonku, 1+kk či 1+1, od 6. srpna. Tel Hledám ke koupi byt v Tišnově 1+1 nebo 2+1 nejlépe v OV nebo DB, nabídněte. Tel Dobře zaplatím pohlednice do r Adresa: Studený, Lidická 23 b, Brno. Tel večer. Božetěchova 133, Brno-Královo Pole mobil: Kamenice 1a, Brno-Bohunice mobil:

6 6 inzerce VOX 10 AUTOSPEKTRUM ACC Hviezdoslavova 3, Brno, Ojedinělá nabídka nových vozů Volkswagen Variant 2,0 TDI se slevou Kč!!! Tel Tel./Fax

7 VOX 10 pro vaši volnou chvíli Vodnář (21. leden 19. únor) Věnujte se především běžným každodenním záležitostem a nespoléhejte na nějaké zaručené a velice příznivé nabídky. Pobyt s rodinou v přírodě vás posílí a zklidní. Ryby (20. únor 20. březen) Budete nejspíš prožívat velice smíšené pocity úspěchu i frustrace. Kolem vás se toho hodně děje a vy si to musíte přebrat pro svém. Nezapomeňte relaxovat. Skopec (21. březen 20. duben) Máte před sebou velice příznivý čas pro veškerá jednání o koupi a prodeji, plánování dlouhodobých profesionálních záměrů a činorodost. Býk (21. duben 20. květen) Nepouštějte se do žádných nových projektů a neměňte nyní své dlouhodobé cíle. Pozor na konflikty s nadřízenými. Přečtěte si dobrou knihu. Blíženci (21. květen 21. červen) Nedělejte nic překvapivého ani neobvyklého a nepouštějte se na tenký led neprozkoumaných činností. Držte se raději zpátky, vyjděte si s přáteli na večeři. Rak (22. červen 22. červenec) Věnujte více času péči o své zdraví. Potřebujete spojit zdravou výživu s přiměřeným množstvím pohybu. Zkusili jste taiči nebo aerobic? Na přelomu dubna a května bývají mnozí z nás svědky úchvatného divadla páření žab (ropuch obec Lev (23. červenec 23. srpen) Čím více budete poci ovat nutkání něco udělat, tím bu te opatrnější a vše si raději vícekrát promyslete. Naplánujte si větší nákupy do bytu. Panna (24. srpen 23. září) Velice příznivá a aktivní doba, která přeje především pracovitým a přičinlivým. Dejte si ale pozor na přílišnou vyčerpanost a dopřejte si trochu odpočinku. Váhy (24. září 23. říjen) Neotvírejte se svým partnerem citlivá a nedořešená témata a také bu te tolerantní ke svým spolupracovníkům určitě se vám to vyplatí. Kupte si něco pro radost. Štír (24. říjen 22. listopad) Máte energie na rozdávání. Snažte se maximálně využít toto pro vás příznivé období. Dokážete snadno, rychle a úspěšně vyřešit řadu situací. Střelec (23. listopad 21. prosinec) Nehledejte naplnění jinde než v práci. Společenské aktivity nebudou příliš úspěšné a různé radovánky vám také splín nezaplaší. Týden dovolené vám prospěje. Kozoroh (22. prosinec 20. leden) Dávejte si pozor na nachlazení, na úrazy, ale i na u vás jinak vzácné výbuchy hněvu či emocí. V jediném okamžiku byste mohli mnoho pokazit. (BTK) ných). Ze všech stran se žáby soustře ují u týchž vod, v nichž se samy narodily. Na této pouti k vodě se nepodílejí pouze nedospělé žáby. Cestou se setkávají počtem převažující samci se samicemi. Vylézají jim na záda a pevně se jich zachytí. Nechávají se tak nést k vodě, kterou mají žáby pudově zafixovánu od chvíle, kdy opustily tuto vodní nádrž při proměně pulce v žábu. Při objímání se samci drží samic pomocí černých rohovitých mozolů na vnitřní straně prvních prstů tak pevně, že je můžeme sundat jen velmi obtížně. Pokud jejich cesty přetíná silnice, stávají se ropuchy ve velkém Základní živinou pro ovocné stromy je dusík. Hnojí se jím stromy málo rostoucí a také ty, jež mají velkou násadu plodů. Hnojíme během vegetace v několika menších dávkách. Poslední přihnojení by mělo být koncem června, aby letorosty stačily do zimy vyzrát. První hnojení dusíkem provádíme při jarní úpravě půdy pod stromy. S dusíkem to ale nesmíme přehánět. Při přehnojení např. peckovin ty pak trpí klejotokem a u jabloní je zase ovoce méně kvalitní a hůře se skladuje. Fosfor podporuje plodnost, urychluje zrání plodů a zkracuje vegetační období, čímž podporuje odolnost Rododendrony, česky správně pěnišníky, jsou rostlinou měsíce května. Patří k nejvýraznějším šperkům jarních zahrad. Pro nepřebernou paletu barev a tvarů květů jsou vyhledávanými okrasnými dřevinami. Jejich pěstování a údržba nejsou složité, je však třeba dodržet několik zásad. Pak nás budou těšit svými květy i pěknou zelení mnoho let. Pěnišníkům vyhovuje polostín a mírně vlhká půda. Proto i na zahradě bychom měli takové stanoviště alespoň částečně napodobit. Nemusíme je sázet přímo pod stromy, ale měli bychom vědět, že přílišný sluneční úpal jim nesvědčí. Nevhodná jsou též místa vystavená větru a mrazové kotliny. Pokud je budeme sázet k budovám, volíme raději severní stranu. Optimální je výsadba pod vzrostlé stromy nebo do jejich blízkosti, kam sahá stín korun. Některé skupiny rododendronů však snesou slunečního svitu více. Největší předností pěnišníků je jejich obrovská mnohotvárnost a škála barev květů. Vyžadují půdu kyse- Výživa ovocných stromů Rostlina měsíce května Zajímavosti ze života žab ropucha obecná Dvojčata medvědů ledních, narozená v brněnské ZOO 23. listopadu 2007, dostala jména Bill a Tom. Slavnostní křest malých skotačivých samečků se uskuteční 24. května za účasti osobností politické i kulturní sféry, sponzorů a novinářů. Jména medví at vzešla z návrhů, zasílaných od 3. dubna do ZOO jejími návštěvníky a příznivci různými způsoby (telefonicky, klasickou poštou, em, vhozením návrhu do schránky u vchodu do ZOO). Po vyloučení duplicitních, nevhodných či vulgárních návrhů zaměstnanci ZOO shromážstromů vůči mrazu. Nadměrné přehnojení fosforem může vyvolat blokaci vápníku, železa, boru, zinku a na kyselých půdách, které v některých lokalitách našeho regionu převládají, potom i nedostatek hořčíku. Draslík zlepšuje kvalitu ovoce, vyzrání letorostů a tím jejich odolnost vůči mrazu. Také tímto hnojivem musíme přihnojovat opatrně, protože jeho nadbytek naopak může kvalitu plodů zhoršovat, protože blokuje přísun vápníku a hořčíku. Vápník zmírňuje kyselost půdy a zlepšuje její fyzikální vlastnosti. Nejvíce ho potřebují peckoviny a ořešáky. Jádroviny mají rády půdy neutrální a jahodník zase kyselejší. Příliš vysoké dávky vápníku mohou vyvolat nedostatečný příjem hořčíku, železa a boru. Hořčík je součástí zeleně listové, ovlivňuje ve stromu důležité životní pochody, jako jsou zdravotní stav, zrání a skladovatelnost ovoce. Málo je ho v kyselých, písčitých a zavlažovaných půdách, z nichž se vyplavuje. Velmi důležitou součástí listové zeleně je železo. Jeho nedostatek je hlavně v půdách s nadbytkem vápna (navážky z bouraček, kterými rádi vyrovnáváme nerovnosti v terénu). Pokud potom do takové půdy vsadíme stromek, trpí žloutnutím listů, kterému se odborně říká chloroza. Velmi náchylné jsou např. broskvoně na podnoži broskvoňový semenáč. K odstranění chlorozy pomáhá zálivka nebo postřik na list, přípravky obsahujícími železo, jako jsou síran železnatý a ze speciálních přípravků se dá koupit Arbofert broskev. Ze stopových prvků je důležitý bor pro dobré oplození květů, pro odolnost vůči mrazům a houbovým chorobám. Jeho zdrojem je práškový borax, jehož 0,25 % roztokem přihnojíme na jaře na list. Abychom rozvážně dodali ovocným stromům živiny v poměru jaký potřebují a nenadělali více škody než užitku, je vhodné poslat na rozbor ode- brané vzorky půdy ze zahrady. Rozbor ukáže, co vašim stromům chybí. (JoZa) lou, velmi humózní a lehkou. Pozor na zapomenuté zbytky omítky a další zásadité stavební materiály! Pro přihnojování v průběhu vegetace používáme zásadně hnojiva kyselá, která neobsahují vápník. Při nákupu vybíráme rostliny, které mají alespoň tři výhony, listy bez vad v podobě nejrůznějších skvrn a dalšího poškození. Kořenový bal musí být kompaktní. Pokud je sušší, necháme jej před výsadbou několik hodin ve vodě. Právě díky četným druhům rododendronů se vzhled zahrad u nás velice změnil. Došlo k tomu až v druhé polovině 18. století. První rododendron pěstovaný v Evropě byl Rhododendron ponticum z Malé Asie. Nejprve to byla Anglie, jejíž přírodní podmínky, vlhké a mírné klima, rostlinám velmi vyhovovaly. K nebývalému zvýšení zájmu došlo když byly dovezeny z Himálaje, jihozápadní Číny a Barmy v Evropě dosud neznámé druhy. Dodnes bylo objeveno v těchto a dalších oblastech přes tisíc botanických druhů. Zahradníci na rododendrony zprvu pohlíželi s nedůvěrou, ale postupně se těmto krásně kvetoucím keřům podařilo změnit tvář mnoha zahrad. První zmínky o šlechtění rododendronů u nás sahají do roku 1867, kdy se ve své zahradě v Brně-Pisárkách těmito keři zabýval MUDr. Olexík. České šlechtění velkokvětých rododendronů se však soustře ovalo v Průhonicích. Tam se do dějin šlechtění rododendronů zapsal J. Schulz. množství obě mi automobilového provozu. Cesty, kudy se ropuchy stěhují, jsou dobře známé a důkladně prostudované. Dnes už víme, za jakých podmínek dochází ke stěhování žab. Ale jak ropuchy nacházejí cestu k vodě, je dosud značným tajemstvím. Protože žáby nejsou schopné vidět na větší vzdálenosti, nemohou své vody vyhledávat zrakem. Kromě toho se okolí jejich cesty k vodě někdy mění. Velmi často přetínají cestu nové silnice, byly postaveny nové budovy nebo byl vysazen les. Ropuchy přesto najdou své místo i v případě, že už jejich mateřská voda neexistuje, protože byla mezitím zasypána. Proto nemůže žáby vést k vodě ani její charakteristická vůně. Zdá se, že existuje souvislost se zemským magnetismem a měsíčními fázemi. Ropucha obecná tráví většinu života na souši, ve vodě se nachází pouze v krátkém období rozmnožování. Aktivní je zvláště v noci. Teplý déš a teploty nad 10 0 C probouzí žáby v jejich zimních úkrytech, které jsou většinou pod většími kameny, v děrách v listnatých lesích a v křovinách. Tah trvá jen velmi krátce a probíhá v březnu až květnu. V případě podráždění vylučují ropuchy bělavý toxický sekret z kožních žláz (jedové žlázy parotidy). Když se ropucha cítí ohrožena, skloní hlavu a hrozivě vystavuje své příušní žlázy, zvedá se na zadních končetinách a nadouvá plíce, aby vypadala větší a zastrašila útočníka. Sezónní aktivita končí v září až říjnu. Ropuchy obecné se živí červy, plži, pavouky a hmyzem, který loví převážně při nočních toulkách. S výjimkou skokana hnědého jsou všechny naše druhy žab chráněné. Více o způsobu rozmnožování se dočtete v příštím VOXu. Křížovka o soudek Sponzorem dnešní křížovky je Pivovar Černá Hora, výrobce výborného piva a nealko nápojů, ale také pořadatel různých kulturních, společenských a sportovních akcí. Jednou z akcí byl 3. května tradiční Cyklistický nezávod Ve stopě Petra Bezruče s Josefem Zimovčákem z Brna do Černé Hory a Pivní máj oslava jara, lásky a piva na nádvoří pivovaru. V dnešní tajence se dozvíte, co říkali staří Římané (Nihil difficile amanti nic není nesnadné pro milujícího) a co říkáme my. VODOROVNĚ: A. Cvičební úbor; sklady; krajina mimo město. B. Pták z řádu sviš ounů; žahavý hmyz; lihovina. C. Modla; kaz; vybírat; vření. D. Značka nábytku; vesna; balík (zastarale); 60 kusů. E. SPZ Ostravy; právo zmařit usnesení; rodné jméno básníka Vergilia; porcelánová hlinka. F. Tajenka. G. Elektroda; značka tónu; uhlovodík; značka erbia. H. Kaprovitá ryba; kolem; slepičí citoslovce; citoslovce skřeku vrány. I. Zdrhovadlo; infekční nemoc; Evropan; chobotnatec. J. V hudbě živě ; středověký student; teskná touha. K. Hudební tělesa; jednotka hmotnosti; paznehtníky. SVISLE: 1. Trinitrotoluen; dlouhá blůza. 2. Týkající se rodu; Mohamedova matka. 3. Čistidlo oken; vchod; iniciály režiséra Paukerta. 4. Výztuha ve dně lodi; druh koberce; SPZ okr. Semily. 5. Značka osmia; obvazivo; zlost. 6. Mléčný výrobek; trnovníky. 7. Vyhynulý pták; samomluva. 8. Vysoké karty; heslo (zastarale); citoslovce ošklivosti. 9. Pozdrav; fiktivní staročeský hudební nástroj; SPZ okr. Beroun. 10. Vypuštění koncové hlásky; prodejna. 11. Nástroj na válení těsta; řídký lesní porost. 12. Výkvět; dílčí rozpočet; sportovní zkratka. 13. Anglicky sí ; balkánský palác; stovky. 14. Značka kilonewtonu; kanýr; druh javoru. 15. Africký žirafovitý savec; pošmournost. 16. Velký ještěr; obyvatelky Íránu. Pomůcky: amur, apokopa. Vyluštěnou tajenku zasílejte nejpozději do 26. května. Nezapomeňte připojit kontrolní kupon. Tajenka z minulého čísla zněla: dlouhé vlasy, krátký rozum. Výhercem dárkového balíčku, věnovaného obcí Dolní Loučky, je Ivana Buchtová, Malhostovice. Cena je připravena v tišnovské prodejně 4U BANANA na Komenského nám. 146 (vedle květinové síně). Květen měsíc lásky Květen je měsíc lásky, rozkvetlých sadů, ptačího zpěvu a romantických schůzek. Připomeňme si některá známá rčení a přísloví o lásce. Nebýt milován, to je smůla. Ale nemilovat to je neštěstí. Kdo není milován, je sám i uprostřed davu. Na lásku není jiný lék než ještě víc lásky. Nejosamělejším místem na světě je lidské srdce bez lásky. Lásku si nemůžeš vynutit lichotkami, protože vždycky přichází sama. Přátelství může skončit láskou. Ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím. Nabídnout přátelství někomu, kdo chce lásku to je jako dát chleba někomu, kdo umírá žízní. V lásce se střídá radost a bolest. Medvídci se jmenují Bill a Tom Myšlenky moudrých Štěstí je prostě dobré zdraví a špatná pamě. Albert Schweitzer Štěstí tvého života nezávisí na tom, jak se utváří tvůj osud, ale na tom jak se vůči němu zachováš. Erich Fromm 10 dili jmen, která zařadili do hlasování, kterého se veřejnost mohla účastnit na webu zoobrno.cz od 28. dubna do 11. května. Z celkového počtu došlých hlasů jich nejvíce obdrželi Tom (386) a Bill (347). Který z nich je Tom a který Bill, to zatím chovatele netrápí. Tato otázka se stane aktuální, až zhruba po roce života budou mlá ata odcházet do jiných ZOO). Na dalších místech ankety se umístili Mat (107), Pat (103), Mikki (98), Kimmi (91), Pája (58), Jája (55), Nanuk (50) a Pú (39). Všichni navrhovatelé vítězných jmen získávají volnou rodinnou vstupenku do ZOO Brno.

8 Tišnovská rally s devíti erzetami Eurostroj rally Tišnov 2008 Už jen pouhý měsíc zbývá do startu třetí soutěže Mistrovství ČR ve sprintrally a Austrian Rallye Challenge, kterou bude o prvním červnovém víkendu Eurostroj rally s centrem v Tišnově. Pořadatelé soutěže ve čtvrtek odtajnili zvláštní ustanovení a podali první informace o trati soutěže, která nabídne stejně jako loni devět rychlostních zkoušek na třech úsecích. Tak pozdě před podnikem jsme zvláštní ustanovení zveřejněné ještě nikdy neměli. Zasvěceným je asi zbytečné vysvětlovat, proč se tak letos stalo, říká Jan Olejníček, tajemník Eurostroj rally. Další novinkou je, že tišnovská soutěž letos není určena pilotům historických automobilů, kteří tu dříve byli zvyklí bojovat o mistrovské body. Ačkoliv Eurostroj rally do letošního kalendáře MČR historiků zařazena nebyla, rádi bychom přesto některé z nich na startu přivítali. Možnost svézt se zde dostanou v rámci volného zónového podniku, informuje Jan Olejníček. V neděli uspořádal SPV Lažánky v místní tělocvičně Tělovýchovnou sportovní akademii, které se zúčastnilo 126 cvičenců. Hned po zahájení nástupu cvičenců a úvodní skladbě nejmladších mažoretek, dostali své místo nejmladší sportovci děti do 3 let v doprovodu rodičů se cvičením na míčích. Poté následovala řada dalších OP Brno-venkov, muži 20. kolo Prace Mělčany 2:0; Říčany Střelice 2:3; Zbraslav Popůvky 0:2; Šlapanice B Želešice 2:1; Ořechov Moutnice 2:1; Prštice Blažovice 3:0; Měnín Rosice B 0:3 III. třída muži, skup. A, 20. kolo Pozořice Babice n/sv. 0:2; Žabčice Podolí 5:3; Vojkovice B Ochoz 5:1; Moutnice B Tvarožná 4:1; Kobylnice volno; Vin. Šumice Opatovice 0:2; Rajhrad B Blučina 1:2 III. třída muži, skup. B, 20. kolo Zastávka B Řeznovice 1:5; Vev. Knínice Kupařovice 3:1; Vys. Popovice Ivančice B 4:0; Deblín Lažánky 2:2; Chudčice Čebín B 2:2; Zbýšov B Vev. Bítýška B 2:0; Drásov Senorady 1:0 IV. třída muži, skup. A, 16. kolo Šlapanice C Měnín B 8:0; Těšany B Podolí B 4:5; Těšany A Žatčany 4:0; Újezd B Rajhradice 3:1; Přísnotice Blažovice B 3:0; Babice n/sv. B Blučina B 3:0 Ve zveřejněných zvláštních ustanoveních posádky naleznou i předběžnou verzi časového harmonogramu, protože tra ještě nebyla v definitivní podobě přesně změřena. Vyplývá z něj, že na soutěžící letos čeká stejné schéma tratě jako při loňském ročníku. Připraveno je devět rychlostních testů na třech úsecích, které dohromady dávají více než 80 ostrých km. Dva ze tří testů se sice mohou pochlubit novými názvy, pod nimi se však skrývají osvědčené úseky. Oproti loňsku jsme byli nuceni kvůli nesouhlasu s průjezdem obcí Rojetín výrazně zkrátit oblíbenou Řikonínskou RZ, ze které zbyla zhruba polovina, ale podle našeho názoru jí ty nejzajímavější a nejtěžší partie zůstaly. Úplně vypuštěna naopak bude loňská novinka RZ Meziboří, kde jsme nezískali souhlas obce Dolní Libochová, nesplnitelná podmínka obce Horní Loučky zmařila snahu o zařazení úplně nové RZ Loučky. Nejdelším testem rally se stane šestnáctikilometrová Černohorská RZ, díky které se soutěž přiblíží do těsné 19 vystoupení od dětí předškoláků až po nejstarší cvičence, kterými letos byli pozvaní hosté z TJ Sokol Tišnov. Mezi další hostující patřily dvě taneční skupiny HIP HOP z Vev. Bítýšky a Rosic. Místní sportovci akademii velmi pěkně proložili cvičením na nářadí. Kratičce se předvedl oddíl stolního tenisu a vystoupením aerobicu se prezentoval V sobotu 24. května v průběhu celého dne budou v Drásově na kurtech za sokolovnou probíhat Oslavy 70. výročí volejbalu. V 9 hod. se koná přátelské utkání družstva žáků, v 11 hod. přátelské utkání družstva veteránů, ve 13 hod. přátelské utkání družstva juniorů a v 15 hod. přátelské utkání družstva mužů (s prvo- SPORT Tišnovští Lvi! Takový nese název hokejový tým, který v sezoně 2007/2008 vyhrál hokejovou soutěž,,ballh, V neděli 18. května se od 12 hod. koná na parkovišti u nového hřbitova v Tišnově II. ročník Memoriálu Ivo Medka. Po celý den je připraven bohatý program pro děti i dospělé. Prezentace na Cyklistický závod horských kol na Klucanině je pro juniory od 12 do hod., pro dospělé od do 15 hod. Starty ve 13 a v hod. Pro děti je od 14 hod. připraven sportovní program (závody na koloběžce, jízda zručnosti, skákací hrad aj.). V doprovodném programu je připravena jízda historické drezíny mistra světa Ivana Křivánka, horkovzdušný balon nebo ukázky vystoupení tišnovských skupin. Od 18 hod. se koná koncert skupiny The Glass Onion Beatles revival. SDH Běleč-Křeptov pořádá v neděli 25. května, v Bělči na hasičském cvičišti, okrskovou soutěž v požárním útoku. Příjezd soutěžních družstev je do hod., soutěž začíná v 11 hod. kategorií muži. Po nich bude následovat kategorie ženy, muži v soutěži jednotlivců na 100 m a den uzavře mládež se svými požárními útoky. Po celou dobu bude zajištěno bohaté občerstvení. (fel) Tišnovští cyklisté nastoupili do závodu Valchovský Kameňák. Jedná se o časovku horských kol, jejíž tra vede do strmého stoupání. Na metrech závodníci nastoupali 130 výškových metrů! Gundersenovou metodou se závodníci ve dvou kolech utkali o stupně vítězů. První kolo určilo pozice pro závěrečný spurt, jež byl navíc znepříjemněn průtrží mračen, která celý podnik ještě více ztížila!v závěru závodu však měli zástupci Tišnov Bikers důvod ke spokojenosti, nebo v kategorii starší junioři dosáhl na druhé místo Václav Batelka, v kategorii muži do 35let skončil Roman Luňáček na druhém místě a v kategorii master obsadil první místo Jaroslav Matoušek! Vzhledem k tomu, že měsíc květen přinese i druhý ročník Memoriálu Ivo Medka, lze jen držet palce, aby Tišnováci podrželi formu a uspěli i v domácím prostředí. (ná) # kopaná # výsledky # kopaná # výsledky # kopaná # IV. třída muži, skup. B, 16 kolo Oslavany Řeznovice B 2:2; Mor. Bránice Radostice 6:3; Buškovice Ořechov B 1:1; Prštice B Modřice B 4:2; Troubsko Nová Ves 3:1; Židlochovice Dol. Kounice 2:0 IV. třída muži, skup. C, 16. kolo Příbram Ketkovice 2:2; Domašov Lukovany 1:3; Babice u Ros. Dol. Loučky 1:7; Hradčany Zakřany 1:4; Čučice Mor. Knínice 1:5; Senorady B Říčany B 4:3 OP Brno-venkov, dorost 20. kolo Oslavany Říčany 6:1; Vev.Bítýška Zvýšiv 3:0; Vojkovice Tvarožná 2:1; Šlapanice Moutnice 0:3; Újezd Kupařovice 4:0; Troubsko Modřice 0:1; Měnín Dol. Kounice 4:1 III. třída dorost, skup. A, 16. kolo Hrušovany volno; Žabčice Podolí 11:1; Prace Mokrá 1:0; Žatčany Opatovice 4:2; Vin. Šumice Blažovice 1:3; volno Blučina III. třída dorost, skup. B, 16. kolo Deblín Řeznovice 0:3; Mor. Bránice blízkosti sídla jednoho z partnerů závodu pivovaru Černá hora. O úplnou novinku se však nejedná, nebo její podstatná část kopíruje tra loňské Tišnovské RZ. RZ Synalovská pak bude modifikací Lomnické RZ, jež se v itineráři objevila v roce 2006, odtajňuje základní informace o trati její tajemník. Ještě doplňme, že startovní a cílová rampa bude tradičně umístěna na tišnovském Náměstí Míru, kde se navíc v předvečer soutěže bude konat představení vybraných posádek a slavnostní zahájení soutěže. Ředitelství soutěže najde zázemí v budově Autoklubu Tišnov, kde proběhne výdej itinerářů, administrativní přejímka a v sobotu během závodu zde bude umístěno i uzavřené parkoviště přeskupení. K technické přejímce pořadatelé znovu využijí areál firmy Koral Tišnov, která je významným partnerem celé akce. Lokalitu naopak oproti loňsku mění servisní areál, jenž se po dvou letech vrací na tišnovské nádraží. Veškeré průběžné informace o přípravě rally jsou všem zájemcům k dispozici na stránkách pořádajícího Hanáckého rally klubu Vyškov Účastníci rakouského seriálu Austrian Rallye Challenge pak najdou potřebné informace také na webu Jiří Dokulil, ftr-media Tělovýchovná akademie v Lažánkách Volejbal v Drásově slaví oddíl starších žákyň. ZŠ Lažánky doplnila program skladbou při hudbě a tanečkem country. Místní mažoretky (mladší, střední i velké), tuto sportovní akademii nejen krásně a decentně zahájily a doprovázely, ale též tempe- ramentně za hromového potlesku i ukončily. Valchovský kameňák Střelice 3:1; Zbraslav Dol. Loučky 1:4; Ořechov Želešice 1:1; volno Nová Ves; Rajhrad Mor. Knínice 5:2 OP Brno-venkov, st. žáci, 13. kolo Dol. Kounice Modřice 1:3; Vojkovice Oslavany 3:0; volno Zbýšov; Újezd Moutnice 0:3; Rajhrad Rosice 3:1 III. třída st. žáci, skup. A, 13. kolo Měnín Blažovice 2:1; Prace Babice n/sv. 2:1; CVM Mokrá Ochoz 6:1; Pozořice volno; Kobylnice Vin. Šumice 8:3 III. třída st. žáci, skup. B, 13. kolo Hrušovany Želešice soupeř se nedostavil; Mor. Bránice Střelice 8:0; volno Opatovice; Prštice Kupařovice 1:0; volno Blučina III. tř. st. žáci, skup. C, 13. kolo Vev. Knínice Nová Ves 9:1; Domašov Ketkovice 3:1; Zbraslav volno; Vys. Popovice Říčany 2:1; Drásov Dol. Loučky 0:9 III. třída ml. žáci, 14. kolo Ořechov Hrušovany 6:0; Podolí DFC Ivančice soupeř se nedostavil; Žabčice Kupařovice 2:6 OP Brno-venkov, ml. žáci 13. kolo Dol. Kounice Modřice 3:1; Vojkovice Oslavany 8:1; volno Zbýšov; Újezd Moutnice 1:2; Rajhrad Rosice Přípravky skup. B, 16. kolo Oslavany Mělčiny 9:0; Žabčice Střelice 6:2; Vojkovice Radostice 6:1; Hrušovany Ořechov 2:3; Ivančice A Ivančice B odloženo; Rajhrad Blučina odloženo Přípravky skup. C, 16. kolo Čebín Domašov 7:1; Zbraslav Zbýšov 0:11; Zastávka FC Kuřim nehlášeno; volno Tišnov; Rosice Lažánky 4:2; Drásov Říčany 4:1 Přípravka skupina A, 13. kolo Měnín Blažovice 0:2; Šlapanice Těšany 9:1; Moutnice Tvarožná 10:0; Újezd Rajhradice 1:1; Mokrá Pozořice odloženo Přípravka mladší, 14. kolo Tišnov Opatovice 3:1; Rajhrad Zbýšov 1:2; Pozořice FC Kuřim 2:8 (OFS) VOX 10 Tišnov má vítězný hokejový tým Memoriál Ivo Medka ligovým Havířovem). Na 17. hod. je připraveno Slavnostní shromáždění v sokolovně. Na 21 hod. je připravena taneční rocková zábava se skupinou ANNA ROCK. Srdečně zvou pořadatelé. Hasičské závody v Bělči když s jediným prohraným zápasem v sezoně skončil s 46 body na prvním místě z 12-ti týmů z Brna a Moravy! Tým Tišnova vznikl před třemi lety a postupně se z nejnižších příček probojoval až k vítěznému poháru! Je to díky vyrovnaným výkonům sehraného týmu a samozřejmě a to v neposlední Na místo práce volejbal Právě tento způsob relaxace si ve sváteční volný den 8. května zvolili účastníci již tradičního turnaje. I přes odřeknutí tradičních celků, jakými bývalo družstvo hasičů, zdravotníků a Šikulů, se na kurty gymnázia dostavilo 7 družstev různých profesí. Počasí tentokrát vyšlo parádně, takže bylo pouze na hráčích, aby předvedli své pokud možno nejlepší výkony a bojovného ducha. Po posledním míči bylo stanoveno konečné pořadí i celek, který do příštího ročníku bude držitelem putovního Poháru starosty města Tišnova: 1. Informatici, 2. Podnikatelé, 3. Sokol, 4. KORAL, 5. Studenti, 6. Učitelé, 7. MěÚ Tišnov. A jelikož se v průběhu bojů nikdo nezranil, byl celý turnaj jednoznačně zdravotní injekcí do následujících pracovních dnů. (MB) Premiérový ročník V nově zrekonstruovaném kulturním domě v Senticích uspořádalo vedení obce ve spolupráci s KOVO Siemens Drásov v pátek 2. května 1. ročník turnaje ve stolním tenisu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích podle výkonnosti hráčů. Celkem 17 hráčů odehrálo nejprve tabulkovým systémem zápasy ve dvouhře, později se hrály čtyřhry. Kromě kvalitního zabezpečení turnaje, včetně občerstvení, byli hráči navíc odměněni věcnými cenami. Pořadí dvouher: 1. skupina: 1. Suchomel M., 2. Suchomel J., 3. Bajer K., 4. Baraš J., 5. Daniel J., 6. Hradský J. řadě i ochotným sponzorům, mezi které bezesporu patří i tišnovská,,bika, která jim vyšla v této sezoně vstříc s finanční podporou. Tišnovští hokejisté pevně věří, že v příští sezoně najdou finanční podporu i v samotné radnici města Tišnova, kterého nesou název. 2. skupina: 1. Foltýn D., 2. Bajer A., 3. Havlát Z., 4. Husák B. ml., 5. Matoušek J., 6. Malý P., 7. Malý J., 8. Exner J., 9. Bajer K. ml., 10. Husák B., 11. Hložek V. Pořadí čtyřher: 1..Suchomel J. Bajer K., 2. Suchomel M. Hradský J., 3. Daniel J. Baraš J. (SUCH) Turnaj v petangue Letošní turnaj, nazvaný Petunie 2008, se koná v sobotu 24. května od 9.30 hod. v Tišnově na hřišti pod Květnicí. Zájemci se mohou hlásit na tel Akce ve sportovní hale Tišnov Ne házená ml. žáci Kuřim házená st. žáci Kuřim házená muži B Sokolnice házená muži A Kuřim Pochod v Doubravníku V sobotu 24. května pořádá zastupitelstvo městyse s odborem Klubu českých turistů Doubravník v rámci oslav 800. výročí městyse turistický pochod a cyklojízdu Kolem Doubravníku pěšky i na kole. Prezentace účastníků na pěší trasy je v budově bývalé radnice na náměstí od 6 do 10 hod., na cyklotrasy od 8 do 10 hod. Startovné: děti do 15 let 5 Kč, ostatní 10 Kč, členové KČT 5 Kč. Ukončení akce je do 18 hod. Odměna je diplom podle návrhu doubravnického výtvarníka Stanislava Bělíka, razítko pochodu. Informace na nebo na tel Zdeněk Libiš, Kunštát-Sychotín Diagram č. 350 originál VOXu Samomat 7. tahem maximálník Bílý: Ka8, Ph2 /2/ Černý: Ka5, Va1 /2/ V maximálníku musí černý dělat vždy nejdelší možné tahy. Toho využije bílý a donutí černého dát mat: 1. h4 Vh1 2. h5 Va1 3. h6 Vh1 4. h7 Va1 5. h8s Vh1 6. Sc3+ Kb6 7. Se1 Vh8 mat. Dvojník po přemístění bílého pěšce h2 na pole e5 je o tah kratší samomat 6. tahem max. Řešení: 1. e6 Vh1 2. e7 Vh8+ /Va1/ 3. e8d Vh1 4. Da4+ Kb6 5. Dd1 Vh8+ 6. Dd8+ Vxd8 mat. VOX, noviny regionu Tišnovsko. Vydavatel: JUDr. Martin B. Chutný, Tišnov, nám. Komenského 122. Šéfredaktor: Quido Mráz. Adresa redakce: VOX, P.O. BOX č. 1, Tišnov, telefon/fax: , mobil: nebo , , Vychází každý druhý čtvrtek, uzávěrka v pondělí do 14 hodin. Tiskne Reprocentrum a. s. Blansko. Objednávky předplatného zasílejte do redakce. Uveřejněné názory nemusejí být shodné s názory vydavatele a redakce. Cena jednoho výtisku 8 Kč. Tisk povolen: MK ČR E11373.

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice Tel.: 546 427 328, 546 428 138 E-mail: info@zsostrovacice.cz Příloha č. 4 Akce (exkurze,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o.

Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. Zdroj: Jobs.cz, Portál mpsv.cz Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. Pracovní náplň analýza výsledků výrobní firmy rozvoj a správa controlling systému měsíční reporting pro HQ + vnitropodnikový

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 19. týden Po 5.5. Út 6.5. St 7.5. Čt 8.5. 20. týden Po 12.5. Út 13.5. St 14.5. Čt 15.5. 13:00 15:00 Aromaterapie státní svátek 6:00

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 LEDEN 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2013 Náměstí Míru, začátek v 17.00 hodin. 15. ledna

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

Slavnosti Pernštejnského panství 2012

Slavnosti Pernštejnského panství 2012 Slavnosti Pernštejnského panství 2012 5. - 8. 7. 2012 Mapa Nedvědice - orientační plánek parkovišť a stanoviště vrtulníku 1 parkoviště u hřbitova Kovářová Štěpánov nad Svratkou 2 parkoviště u kostela 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

DANCE OF LIVE 2013 TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR. pod záštitou Města Nový Bor pořádají

DANCE OF LIVE 2013 TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR. pod záštitou Města Nový Bor pořádají TANEČNÍ SKUPINA BLACK SHADOW A NOVOBORSKÉ MAŽORETKY PŘI DDM SMETANKA NOVÝ BOR pod záštitou Města Nový Bor pořádají DANCE OF LIVE 2013 5. ročník taneční soutěže O POHÁR MĚSTA NOVÝ BOR Sportovní hala U Základní

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m Příloha č. 25 Turistické atraktivity Obec Čebín Drásov Hradčany Malhostovice Sentice Rozhledna Čebínka výška 30 m Atraktivita Přírodní amfiteátr v bývalém lomu Na kamínce - hraje se zde divadlo VKP Lesní

Více

Šlágr TV v Habrech datum začátku akce 02.08.2014 čas začátku akce 17:00 h.

Šlágr TV v Habrech datum začátku akce 02.08.2014 čas začátku akce 17:00 h. Šotek v muzeu Chotěboř datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 26.10.2014 místo konání: Městské muzeum - zámek stručný popis akce: Hravá výstava pro celou rodinu + nové stálé expozice Jindřich

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Slavnosti Pernštejnského panství 2012. 5. - 8. července KULTURNÍ PROGRAM. 18:30 THE MORIBUNDUS -koncert skupiny při Gymnáziu Bystřice n.p.

Slavnosti Pernštejnského panství 2012. 5. - 8. července KULTURNÍ PROGRAM. 18:30 THE MORIBUNDUS -koncert skupiny při Gymnáziu Bystřice n.p. Slavnosti Pernštejnského panství 2012 5. - 8. července KULTURNÍ PROGRAM NEDVĚDICE U RYBNÍKA Pořadatel Městys Nedvědice 5.7. ČTVRTEK 18:30 THE MORIBUNDUS -koncert skupiny při Gymnáziu Bystřice n.p. 20:00-01:00

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Zážitkový víkend pro dva

Zážitkový víkend pro dva Více informací k akcím podává Infocentrum Relax v podhůří Beskyd Náměstí 40, Štramberk Tel./fax 556 801 935 infocentrum@relaxvpodhuri.cz nebo sl. Simona Grznárová, produkční (tel. 602 206 936) Zážitkový

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více