Oprava kostela v Lomnici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oprava kostela v Lomnici"

Transkript

1 Nové hřiště Pou v Předklášteří Nízkoprahové centrum Gastrotour akademie Muzejní noc Šermíři na Veveří Bestiář a herbář Ha-kapela Spirituál kvintet Tišnovští Lvi vítězí Hasičské závody 70 let volejbalu v Drásově Memoriál Ivo Medka Číslo 10 Ročník XVI Cena 8 Kč Nový areál pro děti v Tišnově Nově vybudované dětské hřiště, které se nachází na ulici Dlouhá (za bytovými domy na ulici Dlouhá a K Čimperku) potěší nejen děti, ale i jejich rodiče. Jeho celkové dokončení bude do konce měsíce května. Plocha pro hřiště byla vyčleněna již v regulačním plánu této části města. Při výběru herních prvků se úzce spolupracovalo s Mateřským centrem Studánka. Celkové náklady na vybudování hřiště činí částku cca Kč. Z Krajského úřadu JMK byla získána dotace ve výši Kč. Hřiště realizuje firma TR Antoš, s.r.o., která vyrábí herní prvky z akátového dřeva. Kromě hřiště bude zbudována i štěrková přístupová cesta, hřiště a jeho okolí bude zatravněno. Ostatní sadové úpravy budou dokončeny postupně dle připravované studie, která bude řešit sadové úpravy celého vnitrobloku (travnaté plochy, keře, stromy, chodníky, odpočinková místa, aj.) Podobné herní prvky z akátového dřeva jsou dětmi oblíbené V budově úřadu městyse byla v zrekonstruovaných prostorách zřízena nová knihovna. Původní knihovna byla dosud na horním okraji Deblína v budově zdravotního střediska. Přestěhováním do centra městyse se možnost návštěvy v knihovně více přibližuje občanům. Nová knihovna má oddělení pro dospělé je vybaveno čtenářským koutkem. V dětském oddělení je veřejný internet, přístupný všem občanům a pro děti je vyhrazen prostor vybavený dětským nábytkem k posezení. V knihovně je přes svazků, kapacita je na svazků. K půjčení jsou nejen knihy městyse, ale i výpůjční fond z Městské knihovny Tišnov, který obsahuje 100 i více svazků. Knihovna obsahuje veškerý knižní fond a půjčuje nejen knihy, ale i časopisy (např. Top dívka, ABC, Sluníčko, Zahrádkář, Epocha, Květy.ad.). Návštěvníky jsou čtenáři od dětského věku, až po seniory. Pro zajímavost uvádíme některá čísla. V Deblíně je registrováno 88 dospělých čtenářů a 36 dětí. V loňském roce (půjčuje se po dobu 10ti měsíců) přišlo 472 návštěvníků, kteří si vypůjčili knih. Otevírací doba je ve středu hod. Deblínští uvažují, že v průběhu příštího roku by se převedla stávající evidence na novější systém evidence pomocí čárového kódu. XXXIII. mezinárodní expozice minerálů Ve dnech 2. až 4. května proběhla v celkovém pořadí jíž 64. Tišnovská mezinárodní expozice minerálů. Zúčastnilo se jí 271 vystavovatelů ze 17 zemí nejvzdálenější z Austrálie. Expozici navštívilo platících návštěvníků. Ve skutečnosti jich určitě bylo víc než 7.000, protože jak v základní škole, tak i v gymnáziu se vstupenky nekontrolovaly. Akci, které se zúčastnila řada osobností mineralogického světa, již tradičně zahájil v pátek ve 12 hodin starosta města Ing. František Svoboda. V pátek ji navštívil i kustod z Vídeňského Natur historische Museum. Expozici lze i tentokrát hodnotit jako úspěšnou. (ná) Na pátek 30. května od hod. připravilo Město Tišnov a MC Studánka slavnostní otevření hřiště akce má název Město pro děti. Na programu je přivítání a představení všech přítomných, projevy zástupců města, následovat budou akce pro rodiče a děti. V doprovodném programu bude možnost zápisu do pamětní listiny, označení účastníků logem Město pro děti. K projektu je připravena i výstava. Pro nejmenší děti je připraven program a soutěže, kde mohou získat sladkou odměnu. Stejně jako byly letos mimořádně brzy velikonoční svátky, koná se i brzy již 18. května tradiční pou v Předklášteří. Každoročně se koná na svátek Nejsvětější Trojice, které je zasvěcen původně farní kostelík na místním hřbitově Na Stráňově. Mše svatá se bude sloužit v tomto kostelíku za farníky v 8 hod., pravidelné nedělní bohoslužby budou v 6.45 hod. v kapli a v 9.30 hod. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Porta coeli. Knihovna v Deblíně v novém Celkové náklady na realizaci knihovny byly asi Kč a městys je hradil ze svých zdrojů. Obě knihovnice srdečně zvou všechny zájemce a věří, že počet čtenářů se bude zvyšovat. (ná) Oslavy v Herolticích Na pou do Předklášteří V sobotu 24. května se od 10 hod. bude konat na návsi Oslava 100. výročí založení SDH v Herolticích. Pro návštěvníky je připraven bohatý program. Od 9 do 10 hod. příjezd hasičských sborů a hostů. Od 10 do 11 hod. se uskuteční slavnostní nástup. Na 11. hod. je naplánováno vysvěcení obecního praporu a sv. Floriána. V době od 12 do hod. je čas pro občerstvení. Poté proběhnou ukázky staré i nové hasičské techniky. Na 17. hodinu je připravena lidová veselice. Celodenní program bude doprovázet Podhorácká kapela. Oprava kostela v Lomnici Odpoledne v hod. uspořádá vedení obce pro občany tradiční koncert dechové hudby Žadovjáci na Nám. 5. května před budovou obecního úřadu. V budově OÚ bude současně probíhat výstava patchworku. Nebudou chybět pou ové atrakce pro radost dětí i dospělých kolotoče a stánky s dobrotami a drobným zbožím. Jako vždy je najdete na Trávníkách. Koho unaví pou ové atrakce, může se projít kolem blízkého rybníka a občerstvit se v hospodě U Hastrmana nebo v některé z místních restaurací, či v cukrárně. Při příležitosti poutě se koná tradiční taneční zábava v areálu TJ Sokol Předklášteří za školou, kterou pořádá restaurace Na Hřišti pana V. Krause již 16. května. K tanci bude hrát taneční skupina Anna rock. Udělejte si sváteční den a přij te v neděli 18. května na pou do Předklášteří. Nízkoprahové centrum pro děti a mládež nově v Tišnově Začátkem června zahájí svoji činnost další projekt Oblastní charity Tišnov KLUB ČAS. Jde o nízkoprahový klub pro děti a mládež (ve věku 11 až 20 let), tedy jakousi alternativu k jiným volnočasovým aktivitám a kroužkům, která svým uživatelům nabídne i poradenství a sociální servis. Klub je určen každému kdo chce skoncovat s nudou, či bezvýznamným touláním po ulici a hledá nějaké smysluplné vyžití a využití svého času. Je nabízena řada zajímavých programů např. výlety do přírody, víkendové pobyty, návštěvy bowlingového centra, plavání, filmový klub, fotbálek, ping pong, deskové hry, PC s přístupem k internetu, atd. Zásadní význam klubu však spočívá v poradenské a preventivní činnosti. Má pomoci mladým lidem lépe zvládat období dospívání a vyhnout se nežádoucím sociálním vlivům. Každý se tu může svěřit se svými problémy pracovníkům, kteří budou připraveni podat pomocnou ruku. To všechno bez poplatků, registrace (i anonymně nebo pod přezdívkou). Klub je zároveň bezpečným prostředím, bez cigaret, alkoholu, drog, šikany a násilí. V letošním roce pokračuje II. etapa oprav krovu a střechy farního kostela Navštívení Panny Marie. V loňském roce v první etapě se opravovala část střechy od věže přes východní úžlabí. V současné době se vyměňují shnilé části krovu na západní straně mezi věží a úžlabím včetně. Zároveň bylo nutné krov odlehčit odstraněním stávající krytiny (bobrovky) kvůli poškozené římse a chybějícím pozednicím. Postupně je nahrazována stará krytina a střešní latě za nové. Při této příležitosti se zednicky opravil štít mezi věžemi a volutami, které byly pokryty měděným plechem. Po výměně dřevěných částí krovu bude následovat odbourání římsy a nové vyzdění (na straně od fary). P ů v o d n í rozpočet byl stanoven na Kč, ale vzhledem k nově objeveným závadám, které bude nutno odstranit a daná místa zrekonstruovat, se výsledný rozpočet zřejmě navýší na cca Kč. Oprava probíhá také za finanční pomoci JMK, který poskytl dotaci ve Vedle nově vzniklého klubu Čas je v provozu také služba Odborné sociální poradenství. Ta pomáhá všem lidem v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni vyřešit vlastními silami. A už se jedná o problematiku sociálních dávek, důchodu, výživného, hledání práce či bydlení, pomoc při uplatňování práv, zájmů a osobních záležitostí výši Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Ministerstvo kultury poskytlo dotaci ve výši Kč a Úřad městyse Lomnice přispěl částkou Kč. nebo zprostředkování kontaktů na jinou odbornou pomoc, charitní pracovníci jsou připraveni naslouchat, poradit, pomoci. Poradenství je anonymní, bezplatné a není třeba žádného doporučení. Kontakt: Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 116, Tišnov, tel , , Park v Malhostovicích Před Obecním úřadem v Malhostovicích vznikl nově upravený parčík. Návrh úprav i vlastní realizaci provedli pan Juro Dovičín a paní Liba Vyskočilová z Libušiny galerie v Malhostovicích.

2 Ekologické topení v Chudčicích V základní škole budou mít nové topení Budova ZŠ a MŠ v Chudčicích je více než 100 let stará, jejím zřizovatelem je Obec Chudčice. V prostorách budovy je třída ZŠ, kterou v současné době navštěvuje 10 dětí, do MŠ chodí 25 dětí, školní družina a kuchyň s jídelnou. V minulých letech bylo provede- Ve dnech května se uskutečnilo celostátní kolo soutěže ZUŠ v sólové hře na akordeon v Teplicích. Do této soutěže postupují jen vítězové krajských kol z celé ČR. Po vítězství v krajském kole (konaném v Kuřimi) soutěžil za V minulých dnech bylo na potoce Žlíbek pod Nuzířovem živo. Provádělo se odbahnění cca 200 metrového úseku, který byl silně zanesený. Obec Malhostovice tímto děkuje všem majitelům sousedních pozemků, kteří dovolili vstup těžké zemní techniky na pozemek. Bez jejich ochoty a shody všech zainteresovaných by se tato akce nedala provést. (ná) Taneční klub Drásov organizuje vystupuje soutěží! hodnout pro správný typ čerpadla a jeho výkon. Výsledek energetického auditu zpracovaného odborným pracovníkem ing. Tesaříkovou vyšel na cca 45 kw, což je příliš vysoká hodnota. Je tedy nutné provést zateplení stropu budovy, podlahy školní jídelny a družiny a stropu no zateplení budovy a výměna oken. Současné vedení obce má v úmyslu vyměnit stávající druh vytápění školy (na tuhá paliva), za vytápění pomocí tepelného čerpadla (typ vzduch voda). Pro takovýto druh vytápění je důležité velmi pečlivě zpracovat tzv. energetický audit budovy a podle jeho výsledku se rozsklepního prostoru, kde bude umístěno tepelné čerpadlo. Tímto se dosáhne tepelného odporu budovy na hodnotu 33,5 kw. Tato hodnota bude rozhodující pro zadání zakázky. Jako nejvýhodnější řešení považuje vedení obce realizaci kaskádového zapojení dvě jednotky o celkovém výkonu 34 kw, kde součástí kom- ZUŠ Tišnov akordeonovou třídu Nedvědice ve III. kategorii Dominik Nedoma (žák 5. ročníku ZUŠ a 6. třídy ZŠ v Nedvědici). Celá soutěž je velmi náročná a má přísná pravidla. Skládá se z několika kol, do dalšího soutěžení smí postoupit Potok Žlíbek upraven TK Drásov má za sebou velmi úspěšnou sezonu, jak společenskou, tak soutěžní. Počátkem roku to byla celá řada vystoupení na plesech a různých společenských příležitostech Předklášteří, Tišnov, Sentice, Malhostovice, Štěpánov, ples olympioniků v hotelu Internacional v Brně, společenský ples v hotelu Voroněž, kulturní program na plese Agrární komory v hotelu Kozák a celá řada dalších kvalitních a různorodých. Počátkem března proběhla v Tišnově velmi zdařilá župní akademie, jejíž součástí byla i naše dvě vystoupení. TK Drásov, spolu s Taneční školou Danza Brno, organizuje již tradičně Festival tanečního mládí pro JMK letošní se uskutečnil 5. dubna na Stadioně v Brně. Účastnilo se opět více než 600 dětí a mládeže, bylo předvedeno 78 soutěžních choreografií v tradičních disciplínách a kategoriích. V dětské kategorii soutěže, v české polce jednotlivců, s přehledem zvítězili a získali zlaté medaile Martin Hamřík s Luckou Břenkovou pokud vydrží budou z nich v budoucnu výborní tanečníci. A co víc další drásovský pár Tomáš Páleník a Míša Rašovská vytancoval pro TK Drásov zlatou medaili i v soutěži juniorů. Oba páry pochopitelně postoupily na Mistrovství ČR, které se koná 17. května v České Lípě. 1. května se konalo tradičně Mistrovství ČR v Chrudimi, které skončilo velikým úspěchem pro náš pletního řešení bude kromě zdroje tepla také bivalentní zdroj tepla (elektrokotel 2x8,8 kw vestavěný v jednotce tepelného čerpadla, akumulační nádrž a ekvitermní regulace). Kaskáda těchto tepelných čerpadel bude řízena jedním vypínačem. Státní fond ŽP poskytl na realizaci dotaci ve výši Kč, zbytek do Kč bude hradit obec ze svých zdrojů. Na dodavatele bude vypsáno výběrové řízení. Rekonstrukce topení bude probíhat v letních měsících. V souvislosti se stavebními pracemi se bude upravovat i školní družina a od září se uvažuje o rozšíření o další třídu (1. 4. třída). Vedení obce má v úmyslu rozvoj školy podporovat. Pozvání na Ranč Loučka V sobotu 17. května se v Předklášteří na Ranči Loučka koná Přátelské westernové klání. Prezentace je od 8.30 do 9.30 hod. Od 9.30 do 12 hod. a od 13 do hod. se koná předvedení koňů a závody. Startovné je 100 Kč/disciplína, občerstvení zajištěno. Info na tel Srdečně zvou pořadatelé. Mimořádný úspěch Dominika Nedomy jen vítěz předchozího kola. Žáci III. kategorie hrají značně interpretačně obtížné skladby zpaměti a to v časovém limitu 5 7 minut. Jejich výkony hodnotily poroty, sestavené ze zástupců ZUŠ jednotlivých krajů, kterým předsedaly významné osobnosti v sólové hře na akordeon reprezentující naši republiku ve světě laureáti mezinárodních akordeonových soutěží. Soutěžící musí podat nejen vynikající výkon, ale jejich přednes by měl zaujmout, oslovit posluchače. Dominik Nedoma v této soutěži podal skvělý a obdivuhodný výkon. Celostátního kola akordeonové soutěže v Teplicích se zúčastnilo 98 žáků, ve III. kategorii soutěžilo celkem 11 soutěžících a Dominik Nedoma získal 1. cenu, současně se stal absolutním vítězem této kategorie. Dominikovi gratulujeme a do dalších soutěží mu přejeme mnoho úspěchů. klub. V silné konkurenci jsme v soutěži formací získali s polkou nazvanou U muziky 4. místo nepopulární bramborovou medaili a v individuální párové soutěži, které se zúčastnilo 38 párů z celé republiky, všechny 4 drásovské páry postoupily mezi 10 nejlepších. Pár Roman Hamřík a Martina Mahelová se v závěrečném hodnocení umístil na skvělém 5. finálovém místě. Mezi stovkami tréninkových hodin, vystoupení na plesech a různých společenských akcích, přípravou kostýmů a dalších aktivitách, členové klubu, kteří jsou převážně studenty, musí stíhat zkoušky na vysokých školách, seminárky a bakalářské práce a v neposlední době i maturity a přijímací zkoušky na vysoké školy. Klobouk dolů zatím se jim daří! Velkým problémem, s kterým se klub dlouhodobě potýká, je financování těchto soutěžních aktivit. Věřím však, že svojí činností a umístěním na soutěžích dobře reprezentujeme obec Drásov i zřizovatelskou jednotu Sokol Drásov, takže snad bude lépe. Vždy v klubu rozumným způsobem tráví volný čas převážně drásovské děti a mládež. Bělušová Marie, vedoucí TK Drásov publicistika Pes zranil ženu V neděli 11. května skočil volně pobíhající pes na 24letou ženu před nádražím v Kuřimi. Majiteli psa hrozí až třicet tisíc korun pokuty. Měděné kabely z lomu V noci na 30. dubna ukradli neznámí lapkové více než 60 metrů měděných kabelů z kamenolomu v Předklášteří. Škoda je cca Kč. Za takový čin hrozí pachatelům až dva roky vězení. Zapomněl, že přeparkoval Tišnovským policistům přišel v neděli oznámit 25letý muž, že mu někdo ukradl zaparkovaného Peugeota 106 v ceně Kč. Policisté vyhlásili po autě pátrání. Později oznámil okradený muž, že auto našel. Bylo před hradčanskou diskotékou. Muž ho tam zaparkoval sám. Zřejmě měl okno a ráno po akci si myslel, že auto zaparkoval v Tišnově. Kanálové rošty Devět kanálových roštů za cca Kč zmizelo v noci na 2. května z betonové odpadní strouhy mezi obcemi Katov a Kuřimská Nová Ves. Neznámému zloději při dopadení hrozí až dva roky vězení. Ukradl naftu V noci 8. května ukradl neznámý lapka v Katově 180 l motorové nafty z odstaveného autobusu. Škoda je cca Kč. Kontroly v restauracích Ve dnech 7. a 8. května probíhala akce, kde policisté společně s pracovníky živnostenského úřadu prověřovali restaurace v lokalitách Nedvědice, Tišnov, Drásov. Provedeným šetřením nebylo zjištěno, že by byl podáván alkohol nezletilým osobám. Akce se budou opakovat!!! (BTK) Citius, altius, fortius rychleji, výše, silněji heslo olympijských her, největší sportovní události letošního roku a zároveň motto již 9. ročníku GASTROTOUR AKA- DEMIE, kterou ve středu 21. května pořádá v tišnovské sokolovně SOŠ FORTIKA z Lomnice. Na přehlídce dovedností studentů, zaměřené tentokrát na sport, zdravou výživu a zdravý životní styl vůbec, uvidí návštěvníci slavnostní Celé desetiletí působí za zdmi věznice Kuřim tým specialistů, kteří se podílí na zahájení výkonu soudně nařízeného ochranného léčení sexuologického u vězněných osob. K tomuto výročí bylo uspořádáno pracovní setkání, kterého se zúčastnili lékaři z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, odborníci z léčeben, zástupci generálního ředitelství, specializovaných oddělení výkonu trestu čtyř věznic a zástupci poradního sboru věznice Kuřim. Mezi čestné hosty patřil europoslanec Doc. Zvěřina, kterému je problematika sexuologické léčby profesně velmi blízká. V průběhu setkání byly předneseny příspěvky vztahující se jak k zacházení s vězni během výkonu trestu, tak i k následné léčbě v psychiatrických léčebnách. Odborníci tak diskutovali o efektu činnosti specializovaného oddělení, který je především ekonomický, protože tabule věnované sportu, zdravé výživě, významným sportovním osobnostem, moderní gastronomii i samotné olympiádě. Z tradiční spolupráce školy s obcemi mikroregionu Porta vzešla v letošním roce slavnostní tabule věnovaná 220. výročí povýšení Tišnova na statutární město. Regiony jsou v letošním roce zastoupeny především exotickými zeměmi, jako je Čína, Jamajka, Vietnam. Studenti školy nabídnou též posezení v Černohorské pivnici, pro milovníky vína je připraven vinný sklípek, na kávu či zákusek si mohou návštěvníci zajít do kavárny Četnické humoresky, překvapit se mohou nechat nabídkou Mystic baru. K vidění budou díky práci našich specialistů se zkracuje délka pobytu léčených osob v léčebnách. Přínos je i morální, dle katamnestického výzkumu dochází k recidivě (sexuálně motivované) pouze u 5 % klientů, kteří vykonávali trest VOX 10 Krojované hody v Čebíně Ve dnech 26. a 27. dubna se u příležitosti svátku sv. Jiří, kterému je zasvěcený místní kostel, konaly tradiční krojované čebínské hody. Pořádala je již počtvrté místní jednota Orla za nemalé finanční podpory obce Čebín. Rámec programu byl stejný jako v letech minulých. Vlastní program však dostál několika milých změn. V pátek večer se stavěla mája, v sobotu odpoledne chodila mladá chavenskou besedu a moc se jim to podařilo. Poté vystoupili malí orlíci, kteří pod vedením Petry Vojancové a dalších ochotných maminek připravili pásmo lidových písní. Další novinkou a zlatým hřebem odpoledne byla Slovenská beseda v podání starší chasy, která se sešla letos poprvé a pod taktovkou paní Bartošové poctivě vystoupení trénovala. Večer se v sokolovně konala hodová zábava, které se zúčastnilo sa zvát na hody. Ve dvě hodiny vyšel slavnostní průvod. Za doprovodu dechové hudby kapely Ištvánci jsme nejdříve dorazili k panu starostovi pro povolení hodů a hodové právo a poté jsme se vydali pro stárky. Ve čtyři hodiny začal program pod májou. Hlavní stárci (Tomáš Kříž a Monika Randuchová) nejprve přivítali všechny přítomné a poděkovali všem, kdo přispěli k přípravě a průběhu hodů. Poté vystoupila mladá chasa a zatančila Moravskou besedu. Následovalo vystoupení žáků základní školy, kteří letos poprvé předvedli Českoslovíce jak tři sta lidí. K tanci a poslechu hráli opět Ištvánci. Na sále ještě jednou vystoupila mladá i starší chasa a děti ZŠ. Krojovaní si zazpívali pod májou a o půlnoci vydražili máju. Š astným majitelem se tento rok stal pan Záluský. V neděli dopoledne se konala v kostele slavnostní krojovaná mše svatá. Dík za to, že mohly hody opět proběhnout patří všem, kdo obětovali svůj čas a pomohli s přípravami a s nácvikem programu, ale také těm, bez jejichž finanční podpory by nebylo možné tuto akci realizovat. Tomáš Kříž Gastrotour akademie 2008 slavnostní studené mísy a cukrářské výrobky, připravené v souladu s nejnovějšími trendy v tomto oboru. Součástí Gastrotour akademie bude sportovní soutěž pořádaná pro žáky základních škol, přivítáme také několik významných sportovních osobností z našeho regionu. Doprovodný program zahrnuje mimo jiné také ukázky flambování, dekantace a taneční a hudební vystoupení studentů naší školy i hostů. V rámci Gastrotour budou moci návštěvníci zakoupit výrobky zrakově postižených z chráněné dílny pana Ficiána. Výtěžek z prodeje bude použit na další provoz této dílny, část bude věnována nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici v Brně. Do tohoto fondu budou moci návštěvníci přispět také v rámci sbírky, která bude probíhat po celý den. Veřejnost je srdečně zvána od 10 do 17 hodin. Přejeme pěkné zážitky. SOŠ Fortika, Lomnice Deset let ochranné léčby sexuologické ve Věznici Kuřim ve specializovaném oddělení. Ke konci setkání se diskutovalo o tom, jak celý systém léčby, hlavně legislativně, zefektivnit a do budoucna dostat na úroveň vyspělých evropských zemí. Novotný Milan Bc. Ředitelka věznice Kuřim plk. PhDr. Kalivodová společně s Doc. Zvěřinou a MUDr. Hajnovou

3 VOX 10 Brněnská muzejní noc Přij te si užít kouzelnou noc plnou krásných překvapení Letošní společná Brněnská muzejní noc se koná v sobotu 24. května. Ten den bude až do půlnoci zdarma otevřeno patnáct institucí v Brně a jeho okolí. Bohatý kulturní program bude probíhat ve dvaceti osmi budovách. Letos se nově připojila Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka a Českobratrská církev evangelická, která zpřístupní tzv. Červený kostel na Komenského nám. Poprvé po nedávné celkové Galerie Diana zve Až do 30. května je v tišnovské galerii k vidění výstava Umeleckej besedy slovenskej. K vidění jsou obrazy deseti autorů, kteří návštěvníky osloví svými výrazovými prostředky barvou, světlem a tvarem. Otevřeno je od úterý do pátku hod., o víkendu hod. Ha-kapela zve na svůj tradiční koncert, který se uskuteční v pátek 30. května v 17 hod. v sále kina Svratka v Tišnově. Letošní vystoupení bude obohaceno o dva hosty. Prvním bude žák ZUŠ Tišnov David Hliněnský Brněnská hvězdárna představuje Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka (Kraví hora 2) nabízí Pořady ve velkém planetáriu vždy ve středu a v sobotu v 18 hod. Ve stínu světla nabízí podivuhodné přírodní úkazy planety Země zatmění Slunce a Měsíce. Pořady pro děti se konají v sobotu a v neděli v 15 hod. Pohádky z nebeské zahrádky pro děti od 4 let, poetické vyprávění o cestě za Sluncem, o pyšném Měsíci, statečnosti a přátelství. Břeclavští výtvarníci v Železném Až do 25. května je otevřena v Kulturním domě v Železném výstava Sdružení nezávislých výtvarníků moravsko-slovenského pomezí, na které se prezentuje devět předních výtvarníků tohoto regionu. Výstava je otevřena denně od 14 do 18 hod. (ná) Výstava v Předklášteří Podhorácké muzeum zve na výstavu Květnice hora, Besének voda dva přírodní šperky Tišnovska, která potrvá do 28. září a navštívit ji můžete denně mimo pondělí a hod. Info na tel nebo na (koko) Poslechněte si Ha-kapelu ze třídy bicích nástrojů Jaromíra Škáry. Druhým pěvecký sbor z Lomnice, který je znám pod zkratkou LSDA neboli Lomnický sbor disharmonických amatérů. Na vaši účast se těší členové Ha-kapely. (HUSK) Jarní zájezd s knihovnou Městská knihovna Tišnov a Společnost Anny Pammrové pořádají v sobotu 31. května celodenní jarní zájezd. Účastníci navštíví Slovanskou epopej na zámku v Krumlově, kapli poblíž hradu Veveří, Podkomorskou myslivnu, zámek v Rosicích, náměstí v Ivančicích s muzeem Alfonse Muchy, místní židovský hřbitov, starobylý kostel v Řeznovicích a zámek v Hrubšicích. Na programu je také návštěva Památníku písemnictví v Rajhradě a kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Odjezd v 8 hod. od tišnovského vlakového nádraží. Cena zájezdu (autobus) 200 Kč. Zájemci se mohou hlásit osobně v MěK nebo telefonicky na čísle Kontaktní osoba: Martina Čížková. Pořady na hvězdárně (pouze za jasného počasí) pozorování Slunce vždy v sobotu ve 14 hod. Pozorování hvězdné oblohy pondělí až sobota ve 21 hod. V případě nepříznivého večerního počasí je připraven pořad v malém planetáriu. Mimořádná akce Muzejní noc se koná 24. května od 18 do 0.30 hod. Připraven je pořad ve velkém planetáriu Brněnský orloj, pozorování oblohy, zajímavé fyzikální experimenty, dálkové řízení dvoumetrového dalekohledu v Ondřejově a další zajímavosti. V cyklu Za poznáním modré planety je připraven na čtvrtek 15. května v 18 hod. pořad Milana Daňka a Aleny Žálovské Bambuli nejmenší lidé světa. Ve čtvrtek 22. května v 18 hod. uvede René Adámek Za svatým Jakubem do Santiaga de Compostela a 29. května se v 18 hod. koná pořad Jakuba Kmínka Tajemná Tasmánie a klokani Austrálie. Výstavy Z pohádky do pohádky Jaroslava Lunera a Jitky Přij te na OUA TRIO MěKS v Tišnově připravilo na pondělí v hod. ve velkém sále koncert OUA trio. Účinkuje kytarové trio z jazzově stále zajímavějšího Švýcarska. Vstupné 120 Kč. rekonstrukci bude možné navštívit po setmění Pavilon Anthropos MZM. Podívat se opět můžete do Měnínské brány (v loňském roce uzavřené). Tím však novinky nekončí. Snad každé muzeum či galerie jich v rámci svého doprovodného programu připravilo hned několik. Moravská galerie potěší návštěvníky např. módní přehlídkou, Technické muzeum ožije vojenskou tématikou, na Špilberku předvedou své umění cirkusoví artisté a v MZM vám přiblíží každodenní realitu života s handicapem. Výtvarné dílny pro nejrůznější věkové kategorie budou připraveny v Domě pánů z Kunštátu, soutěžní kviz v Mendelově muzeu a kreativní show tradičních řemesel v knihovně Jiřího Mahena. Červený kostel zve na varhanní koncert, Muzeum romské kultury na romské tance z celého světa a Diecézní muzeum na jevištní vyprávění biblických příběhů. Během muzejní noci bude zpřístupněna věž Staré radnice a výstavní prostory Brněnského kulturního centra, Galerie HaDivadla a galerie Sklepení na nám. Svobody. Stejně jako v minulých ročnících se mohou zájemci vydat do Předkláštěří, Rajhradu a na Mohylu míru. Pro zážitky z pozorování noční oblohy zajděte na Špilberk, kde bude zprovozněn přenosný dalekohled. Návštěvníky čekají volné prohlídky více než padesáti výstav, odborné výklady v expozicích, koncerty, divadelní představení od opery po kabaretní vystoupení, šamanské bubny, troubení z věže, sokolníci, šermířské souboje a v neposlední řadě i nevšední občerstvení. Podrobný program najdete na Přímé televizní vstupy z Brněnské muzejní noci se budou promítat na velkoplošné obrazovce na Moravském nám. a na internetových stránkách. V pátek 16. května se v Městské knihovně v 17 hod. koná Beseda s Pavlou Jazairiovou Jiná Afrika jiný svět. Cestopisná beseda se známou rozhlasovou novinářkou, která po mnoha letech znovu navštívila země v severní a západní Africe Mali, Senegal, Alžírsko, Tunisko. Na závěr proběhne autogramiáda autorčiny nové knihy Jiná Afrika. V sobotu 17. května ve 14 hod. se na nádvoří zámku koná akce Zahrada písničkářů. Ve finále Konkursu Zahrady v kategoriích písničkáři a dua se představí osmnáct finalistů z ČR a SROV. Petrželové. Otevřeno je hodinu před každým pořadem a přednáškou ve velkém planetáriu, ve všední dny též od 9 do 12 hod. Info na tel nebo na (fel) Libušina galerie V galerii v Malhostovicích se po celý květen koná autorská výstava obrazů Ivana Kulheima a Jaroslava Lebedy. Výstavu můžete navštívit od úterý do neděle hod. Informace na nebo na tel (kvok) Galerie z ruky Až do 1. června se v galerii v Křížovicích koná výstava obrazů Markéty Mazancové, (nar. 1970), která žije a pracuje v Českém Krumlově. Studovala na ŠUPS v Praze, v letech byla na restaurátorské stáži v New Yorku. Autorské i společné výstavy měla v ČR i v zahraničí. Po celou sezonu je přístupná stálá expozice Zdeňka Macháčka. V horní galerii U nebe jsou vystavena díla autorů kmenových i nových, většina vystavených děl je prodejná. Otevřeno je o víkendech a hod. (ná) kultura Výběr z nových knih MěK Tišnov Tel BRYCZ, Pavel Mé ztracené město Příběh z hornického Mostu CIPROVÁ, Oldřiška Čas žít, čas milovat Historická romance ze 14. stol. EVANOVICH, Janet Od desíti k pěti Napínavý příběh HIAASEN, Carl Přirozená dívka Dobrodružný román JANOŠKA, Martin Nejkrásnější vodopády České republiky 100 lokalit s výskytem vodopádů KONEČNÝ, Michal Kopiář korespondence obecní rady. Pamětní kniha městečka Tišnova KOVAŘÍK, Jiří Válka královen Příběhy z francouzských dějin MCCARTHY, Cormac Tahle země není pro starý Detektivní příběh PEKÁRKOVÁ, Iva Láska v Londýně Milostné povídky SCOTT, Manda Křiš álová lebka Román plný napětí UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE!!! MĚSTSKÁ KNIHOVNA BUDE 20. KVĚTNA Z DŮVODU KONÁNÍ SEMINÁŘE UZAVŘENA!!! Kam za kulturou v Kuřimi Vstupné 50 Kč, rodinné 120 Kč. V pondělí 19. května v hod. se v Měk koná veřejná diskuse k aktuálním otázkám rozvoje města fórum Zdravého města Kuřimi. Ve stejný den v hod. se ve velkém sále KD koná divadelní představení Dva na smetišti. Hra M. Horníčka a P. Dostála v nastudování Divadla Radka Brzobohatého. Se svým synem Ondřejem (v roli klavíristy), se poprvé setká na jevišti (v roli stárnoucího herce) Synagoga nabízí Kdo nestihl navštívit synagogu v Lomnici, má ještě možnost o víkendu května. Svá díla vystavují malířka Ivana Pavlišová a keramička Romana Korečková. Otevřeno je od 13 do 17 hod. Návštěvy mimo tuto dobu lze domluvit na úřadu městyse Lomnice, tel nebo Obrazy v Galerii ad astra V galerii na zámku v Kuřimi se koná výstava Pavla Hayeka Bestiář a herbář. Narodil se r v Brně, kde v současnosti žije i pracuje. Výtvarná studia absolvoval pouze privátně. Na výstavě se představuje novými obrazy, doposud nikde nevystavenými, které jsou v jeho tvorbě nové i z hlediska obsahu. Jsou to obrazy zvířat, provedené Hayekovým typickým stylem. Pavel Hayek vystavoval samostatně v Domě umění v Brně, v Českých Budějovicích a také v Galerii Václava Špály v Praze. Výrazné úspěchy zaznamenává i v zahraničí, spolupracuje s vídeňskou Galerií Lindner nebo v Německu s Galerií DDM zve v sobotu 31. května od 16 do 19 hod. zájemce na Africké tance Terezka a TUBABU. Jedná se o taneční workshop s doprovodem bubeníků. Kurz není omezen věkem ani zkušenostmi. S sebou vezměte pohodlné oblečení a pití. Činoherní scéna MdB připravila na čtvrtek 15., pátek 16. a neděli 18. května komedii Vrátila se jednou v noci. Představení mohou diváci vidět ještě ve dnech května. V pondělí 19. května bude uvedeno představení Marie Stuartovna. V úterý a ve středu 20. a 21. května je připraveno drama Equus. Ve čtvrtek 22. a v pátek 23. května bude uvedeno drama Smrt Pavla I. Na středu 28. a čtvrtek 29. května je připraven koncert slavných operetních melodií Rendez-vous s operetou. Radek Brzobohatý. Vstupenky za 230 a 190 Kč již v předprodeji. V neděli 25. května v 18 hod. se na nádvoří zámku koná koncert nejstarší jihočeské dechovky Babouci. V případě nepříznivého počasí se akce koná ve velkém sále KD. Vstupné 70 Kč, rodinné 150 Kč. V úterý 27. května v hod. bude v komorním sále ZUŠ koncert Beladona Quartet. Dámské smyčcové kvarteto (Ivana Kovalčíková housle, Ludmila Netolická housle, Zdeňka Procházková viola, Pavla Jahodová violoncello). Závěrečný koncert abonmá SPH pro sezonu 2007/8. Zbylé vstupenky na místě za 100 Kč. Na středu 28. května v 18 hod. je v ZUŠ připravena přednáška z cyklu Světlem Bible (III), stát Izrael velké téma plné otázek. Na přednášce vystoupí zástupce velvyslance státu Izrael v ČR pan Ziv Nevo Kulman. Vstup volný. Hoffmann, která prezentuje řadu špičkových evropských i amerických tvůrců. Výstava potrvá do 8. června, ve stejném termínu probíhá na www. ad-astra.cz. Pozvání do Jamborova domu V Jamborově galerii v Tišnově se do 22. května koná výstava obrazů výtvarníka Oldřicha Jedličky. Autor vystavených obrazů vychází z orientálního duchovního základu mandaly, ve své tvorbě však nerespektuje všechny její zákonitosti. V sobotu 24. května bude v 17 hod. vernisáží zahájena výstava fotografií Ota Blažek Čarovná Vysočina, která potrvá do 21. června. Otevřeno je denně mimo pondělí a hod. Výstava v Senticích Obec Sentice srdečně zve na tradiční, v pořadí již desátou hodovou výstavu, která se koná ve dnech 17. a 18. května v sentické škole. Na vernisáži v 10 hod. zahrají Pavel Pálenský a Josef Kolář. Svá díla vystavují: Jan M. Krejčí obrazy, Václav Čáp ikony, Dana Baláková výrobky z kořenů palmy (pedig), Ludmila Juračková klasická výšivka. Otevřeno je v sobotu 10 19, v neděli hod. (ná) Akce pro mládež v Tišnově Program Městského divadla KINO SVRATKA TIŠNOV TEL Pá DISTRIKT! Divoký celovečerní animovaný film Ne KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ Příběh sourozenců ze světa fantasy Út BOBULE Nová česká komedie St TIŠNOV V PROMĚNÁCH ČASU Sestřih unikátních archivních záběrů z Tišnova Pá So VENKOVSKÝ UČITEL Pavel Liška a Zuzana Bydžovská Út St KARAMAZOVI Česko-polská mystifikační hra Pá So NEŽ SI PRO NÁS PŘÍJDE Jack Nicholson v příběhu nevyléčitelných pacientů Vstupné: dospělí 200 Kč, do 18 let 150 Kč. Počet míst je omezen hlaste se předem na tel nebo na Od 20 hod. se na zahradě DDM koná Koncert TUBABU. Poslech, tanec, občerstvení. Vstupné 50 Kč. (ná) Šermířský festival na Veveří O víkendu května se na hradě Veveří koná Šermířský festival. Na programu jsou šermířská vystoupení, velký dobový jarmark, řemesla, středověká hudba, soutěže pro děti, noční prohlídky hradu a ohňová show (sobota), draví ptáci. V sobotu 9 24 hod., v neděli 9 17 hod. (ná) Všechna představení začínají v hod. Na hudební scéně bude ve čtvrtek 15. a v pátek 16. května uveden muzikál Cikáni jdou do nebe. Představení začínají v hod. Na pondělí 19. května v 18 hod. je připraven muzikál Zahrada divů. V neděli 25. května hod. bude uveden muzikál Šumař na střeše. Představení mohou diváci vidět ještě v pondělí 26. a v úterý 27. května v 18 hod. Informace na tel Koncert v Předklášteří V úterý 20. května v hod. se v Porta Coeli koná koncert Spirituál kvintet. Vstupné 230 Kč. Předprodej vstupenek je v knihkupectví u paní Raškové, tel Den matek v Borači OÚ a MŠ Borač zvou na sobotu 17. května ve hod. do kulturního domu na Květnové odpoledne nejen ke Dni matek. V bohatém programu vystoupí děti z Borače, navštěvující místní MŠ a ZŠ Nedvědice, kroužek aerobicu a jako host vystoupí pěvecký sbor Labyrint ze ZŠ Štěpánov n/svratkou. Občerstvení zajištěno. K tanci a poslechu hraje Oáza, vstupné dobrovolné.

4 inzerce VOX 10 Technik investic Drásov Společnost Siemens Electric Machines s.r.o. hledá vhodné kandidáty/-tky s technickými znalostmi na pozici technik investic. Náplň práce: zajiš ování a řízení prav, údržeb a nových investic strojů, zařízení a budov evidence majetku jednání s dodavateli, realizace výběrových řízení na dodávky řešení reklamací Očekáváme: SŠ nebo VŠ technického zaměření nejlépe strojní nebo stavební dobrá komunikativní znalost německého nebo anglického jazyka praxe minimálně 5 let na podobné pozici znalost MS Office znalost SAP výhodou ŘP skupiny B Nabízíme: úspěšnou kariéru v rámci mezinárodní společnosti kariéru ve velmi dynamicky se rozvíjející firmě atraktivní různorodou práci s moderními HARTMANN - RICO a.s. Společnost HARTMANN RICO a.s. patří s počtem 1500 zaměstnanců mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnického materiálu a hygienického zboží v České republice. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN, která je zastoupena v mnoha evropských i mimoevropských zemích. V současné době obsazujeme na závodě na závodě ve Veverské Veverské Bítýšce Bítýšce pozici: pozici: Dělnice Seřizovač seřizovačka ve výrobě stroje (třísměnný na provoz) kabelky (třísměnný provoz) technologiemi a informačním systémem další odborný a osobnostní rozvoj (jazykové kurzy, odborné semináře) zahraniční stáže a vzdělávací pobyty motivující hodnocení podle výkonnosti a kvality odváděné práce, podíl na plnění cílů společnosti sociální výhody a benefity pět týdnů dovolené, sportovní vyžití, příspěvek na stravování, penzijní připojištění Kontakt: Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126, DRÁSOV Hana Dosedlová Lacková tel.: Klára Baldrmanová Tel.: Manipulační dělník (třísměnný provoz) Náplň práce: Obsluha výrobních Skladník strojů a manipulace (dvousměnný s materiálem provoz) Odpovědnost za kvalitu vyráběného materiálu Požadujeme: Vyplňování výrobní dokumentace a dodržování hygienických předpisů Plnění Výuční dalších list pracovních úkolů souvisejících s pracovní pozicí ŘP skupiny B Požadujeme: Spolehlivost, samostatnost, dobrý zdravotní Nabízíme: stav Výuční list Zajímavou a zodpovědnou práci v prosperující společnosti Nabízíme: Základy na PC výhodou Ochotu Zajímavou pracovat a zodpovědnou ve třísměnném práci provozu v prosperující Odborné společnosti zaškolení pro danou pozici Technická Práce v čistém zručnost, prostředí schopnost řešit problémy Odborné u stroje zaškolení pro danou pozici zastávaného místa Mzdové podmínky odpovídající náročnosti Aktivní Mzdové pracovní podmínky přístup, odpovídající odpovědnost, náročnosti zastávaného Týden dovolené místa nad rámec Zákoníku práce samostatnost, Příspěvek na penzijní flexibilitupřipojištění nebo na životní Příspěvek pojištění na penzijní připojištění nebo Schopnost Týden dovolené učit se nad novým rámec věcem Zákoníku a pracovat Závodní v týmu stravování s příspěvkem zaměstnavatele Závodní stravování, firemní výrobky za za- práce životní pojištění Firemní výrobky za zaměstnanecké ceny a další městnanecké výhody ceny a další výhody HARTMANN - RICO a.s. Společnost HARTMANN RICO a.s. patří s počtem 1500 zaměstnanců mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnického materiálu a hygienického zboží v České republice. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN, která je zastoupena v mnoha evropských i mimoevropských zemích. V současné době obsazujeme na závodě ve Veverské Bítýšce pozici: Seřizovač ve výrobě (třísměnný provoz) Manipulační dělník (třísměnný provoz) Skladník (dvousměnný provoz) Požadujeme: Výuční list ŘP skupiny B Spolehlivost, samostatnost, dobrý zdravotní stav Nabízíme: Zajímavou a zodpovědnou práci v prosperující společnosti Práce v čistém prostředí Odborné zaškolení pro danou pozici Mzdové podmínky odpovídající náročnosti zastávaného místa Příspěvek na penzijní připojištění nebo na životní pojištění Týden dovolené nad rámec Zákoníku práce Závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele Firemní výrobky za zaměstnanecké ceny a další výhody Další informace naleznete na internetové adrese Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete, prosím, svůj životopis na adresu: HARTMANN - RICO a.s., Lucie Dezortová, Masarykovo nám. 77, Veverská Bítýška tel: Rozvíjející se spole nost KULI KOVÉ ŠROUBY KU IM, a.s. Blanenská 257, Ku im hledá do stálého pracovního pom ru pracovníky t chto profesí: Brusi závit, brusi na kulato Obráb kov Soustružník Kontrolor jakosti Konstruktér projektant Nabízíme: náborový p ísp vek ,-K s platností do možnost zapracování finan ní ohodnocení dosahovaného výkonu týden dovolené nad rámec ZP pracovní dobu 37,5 hod. týdn p ísp vek na stravování, dopravu a penzijní p ipojišt ní V p ípad zájmu o práci v naší spole nosti se prosím obra te na naše personální odd lení: Iveta Musilová, tel.: , fax.: Další informace naleznete na internetové adrese Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete, prosím, svůj životopis na adresu: HARTMANN - RICO a.s., Lucie Dezortová, Masarykovo nám. 77, Veverská Bítýška tel: PRODÁM Saab 9.3, aero cabriolet 2.0 turbo, model 2001, sv. zelená metal., béžová kůže, výborný stav TEL.: Doučím AJ a RJ pro ZŠ, SŠ i VŠ. Tel Tišnov Autorizovaný servis Škoda v Brně hledá automechanika Tel daňová a účetní kancelář se sídlem v Tišnově, Wagnerova 1743 poskytující účetní a poradenské služby hledá kandidáta na pozici Účetní Požadujeme: min. SŠ vzdělání nejlépe ekonomického zaměření znalost účetních, daňových a mzdových předpisů praxe výhodou znalost práce s PC, účetní SW, Word, Excel dobré komunikační schopnosti pečlivost, svědomitost, zodpovědnost, samostatnost Nabízíme: příjemné pracovní prostředí vstřícnost v jednání mimořádnou dovolenou možnost zkráceného úvazku příležitost k seberealizaci a osobnímu růstu V případě zájmu zašlete Váš životopis na smluvní partner izrael Rudé moře + Mrtvé moře dní / 10 nocí (8 nocí Eilat + 3 noci Ein Bokek) kompletní cena , dětská cena , žádné další poplatky možnost výletů Jeruzalém, Betlém, Petra Pošleme vás nìkam...! telefon all inclusive

5 VOX 10 inzerce 5 Nové zboží za super ceny!! Prodejna 4U Banana nám. Komenského 146 Tišnov bižuterie parfumerie kosmetika dárkové zboží Fas c i n ující pe r s pektiv y pále ná kry ti na CREATO N Kv. Řezáč, U Svratky 780, Tišnov Hledá pracovníky do funkce Šička a dělnice do textilní výroby Plný úvazek pracoviště Tišnov, Deblín Bližší informace na adrese firmy nebo na tel. čísle Výkup a prodej užitkových vozidel Daf, Man, Iveco, Peugeot, Citroen, Mercedes, Fiat atd. stáří a stav nerozhoduje! Př ijedu zaplatím odvezu Tel p n e u n e d v e d i c s e z n a m. c z výrobce přesných obráběcích strojů přijme pracovníky na pozice soustružník frézař, frézař NC vrtař souřadnicový vrtař horizontální svářeč zámečník montáže elektromechanik servisu Požadujeme: vyučení nebo praxi v oboru, dobrou pracovní morálku, zručnost a pečlivost Nabízíme : náborový příspěvek ,- Kč u vybraných profesí možnost zapracování, jistotu silné stabilní společnosti velmi dobré platové ohodnocení (13.plat) týden dovolené nad rámec ZP, příspěvek na stravování, penzijní připojištění TOS KUŘIM - OS, a.s. Blanenská 257, Kuřim, tel , smluvní partner KEŇA KOUPÁNÍ & SAFARI Termíny odlet / přílet Frankfurt: 1 Týden: , , , , , , , , , , , , Týdny: , , , , , , , , , , , , Hotel DOLPHIN 3***+ 1 týden zahrnuje 2denní safari Maasai Kč 2 týdny zahrnuje 2denní safari Maasai Kč 1 týden zahrnuje 3denní safari Kilimanjaro Kimana Kč 2 týdny zahrnuje 3denní safari Kilimanjaro Kimana Kč 1 týden zahrnuje 3denní safari Mara Simba Kč 2 týdny zahrnuje 3denní safari Mara Simba Kč 2 týdny zahrnuje 8denní safari do NP Kimana a Masai Mara Kč Dítě 2 14 let v doprovodu dvou dospělých na přistýlce: 20 % (děti do 6ti let věku se nemohou zúčastnit safari) Tišnov, dům U Banána, nám. Komenského 122 tel./fax , GSM Pošleme vás nìkam...! C R E ATO N AG Zuz a n a Va n ěr ková Odborný por adce pr o ČR a SR Vo j tova 6 3 0, CZ Kuřim M o b il: Tel: Fa x: e- m ail: zuz a n a.va n er ato n.de Práce až za 15 tis. měs. na Tišnovsku? Využijte program při pracovním zařazení. Až 27 oborů. Tel Až Kč měsíčně bez práce! Udělejte ze svého auta, domu, či plotu reklamní plochu! Tel MOULIN ROUGE BRNO přijme servírky, společnice, tanečnice a tanečníky. Ubytování zajištěno. Vysoký výdělek. Tel , brno.moulinrouge.cz Prodám lis na moštování ocel. konstrukce, 50l + nerezový drtič na ovoce a řepu 380V. Tel Prodám Opel astra kombi bílý 1,4 i, rok výroby 1994, STK leden 2010, sada letního obutí, cena dohodou. Volat po 15. hod Prodám družstevní byt 2+1 se zahradou (Unín) do dvou let bude převeden do osobního vlastnictví bez doplatku. Možnost bydlení od 12/2009. Cena dohodou. Tel Prodám JEEP Liberty (Cherokee) 3.7 l, 2005, výborný stav, Kč, tel Hledám podnájem v Hradčanech nebo blízkém okolí 1 pokoj, garsonku, 1+kk či 1+1, od 6. srpna. Tel Hledám ke koupi byt v Tišnově 1+1 nebo 2+1 nejlépe v OV nebo DB, nabídněte. Tel Dobře zaplatím pohlednice do r Adresa: Studený, Lidická 23 b, Brno. Tel večer. Božetěchova 133, Brno-Královo Pole mobil: Kamenice 1a, Brno-Bohunice mobil:

6 6 inzerce VOX 10 AUTOSPEKTRUM ACC Hviezdoslavova 3, Brno, Ojedinělá nabídka nových vozů Volkswagen Variant 2,0 TDI se slevou Kč!!! Tel Tel./Fax

7 VOX 10 pro vaši volnou chvíli Vodnář (21. leden 19. únor) Věnujte se především běžným každodenním záležitostem a nespoléhejte na nějaké zaručené a velice příznivé nabídky. Pobyt s rodinou v přírodě vás posílí a zklidní. Ryby (20. únor 20. březen) Budete nejspíš prožívat velice smíšené pocity úspěchu i frustrace. Kolem vás se toho hodně děje a vy si to musíte přebrat pro svém. Nezapomeňte relaxovat. Skopec (21. březen 20. duben) Máte před sebou velice příznivý čas pro veškerá jednání o koupi a prodeji, plánování dlouhodobých profesionálních záměrů a činorodost. Býk (21. duben 20. květen) Nepouštějte se do žádných nových projektů a neměňte nyní své dlouhodobé cíle. Pozor na konflikty s nadřízenými. Přečtěte si dobrou knihu. Blíženci (21. květen 21. červen) Nedělejte nic překvapivého ani neobvyklého a nepouštějte se na tenký led neprozkoumaných činností. Držte se raději zpátky, vyjděte si s přáteli na večeři. Rak (22. červen 22. červenec) Věnujte více času péči o své zdraví. Potřebujete spojit zdravou výživu s přiměřeným množstvím pohybu. Zkusili jste taiči nebo aerobic? Na přelomu dubna a května bývají mnozí z nás svědky úchvatného divadla páření žab (ropuch obec Lev (23. červenec 23. srpen) Čím více budete poci ovat nutkání něco udělat, tím bu te opatrnější a vše si raději vícekrát promyslete. Naplánujte si větší nákupy do bytu. Panna (24. srpen 23. září) Velice příznivá a aktivní doba, která přeje především pracovitým a přičinlivým. Dejte si ale pozor na přílišnou vyčerpanost a dopřejte si trochu odpočinku. Váhy (24. září 23. říjen) Neotvírejte se svým partnerem citlivá a nedořešená témata a také bu te tolerantní ke svým spolupracovníkům určitě se vám to vyplatí. Kupte si něco pro radost. Štír (24. říjen 22. listopad) Máte energie na rozdávání. Snažte se maximálně využít toto pro vás příznivé období. Dokážete snadno, rychle a úspěšně vyřešit řadu situací. Střelec (23. listopad 21. prosinec) Nehledejte naplnění jinde než v práci. Společenské aktivity nebudou příliš úspěšné a různé radovánky vám také splín nezaplaší. Týden dovolené vám prospěje. Kozoroh (22. prosinec 20. leden) Dávejte si pozor na nachlazení, na úrazy, ale i na u vás jinak vzácné výbuchy hněvu či emocí. V jediném okamžiku byste mohli mnoho pokazit. (BTK) ných). Ze všech stran se žáby soustře ují u týchž vod, v nichž se samy narodily. Na této pouti k vodě se nepodílejí pouze nedospělé žáby. Cestou se setkávají počtem převažující samci se samicemi. Vylézají jim na záda a pevně se jich zachytí. Nechávají se tak nést k vodě, kterou mají žáby pudově zafixovánu od chvíle, kdy opustily tuto vodní nádrž při proměně pulce v žábu. Při objímání se samci drží samic pomocí černých rohovitých mozolů na vnitřní straně prvních prstů tak pevně, že je můžeme sundat jen velmi obtížně. Pokud jejich cesty přetíná silnice, stávají se ropuchy ve velkém Základní živinou pro ovocné stromy je dusík. Hnojí se jím stromy málo rostoucí a také ty, jež mají velkou násadu plodů. Hnojíme během vegetace v několika menších dávkách. Poslední přihnojení by mělo být koncem června, aby letorosty stačily do zimy vyzrát. První hnojení dusíkem provádíme při jarní úpravě půdy pod stromy. S dusíkem to ale nesmíme přehánět. Při přehnojení např. peckovin ty pak trpí klejotokem a u jabloní je zase ovoce méně kvalitní a hůře se skladuje. Fosfor podporuje plodnost, urychluje zrání plodů a zkracuje vegetační období, čímž podporuje odolnost Rododendrony, česky správně pěnišníky, jsou rostlinou měsíce května. Patří k nejvýraznějším šperkům jarních zahrad. Pro nepřebernou paletu barev a tvarů květů jsou vyhledávanými okrasnými dřevinami. Jejich pěstování a údržba nejsou složité, je však třeba dodržet několik zásad. Pak nás budou těšit svými květy i pěknou zelení mnoho let. Pěnišníkům vyhovuje polostín a mírně vlhká půda. Proto i na zahradě bychom měli takové stanoviště alespoň částečně napodobit. Nemusíme je sázet přímo pod stromy, ale měli bychom vědět, že přílišný sluneční úpal jim nesvědčí. Nevhodná jsou též místa vystavená větru a mrazové kotliny. Pokud je budeme sázet k budovám, volíme raději severní stranu. Optimální je výsadba pod vzrostlé stromy nebo do jejich blízkosti, kam sahá stín korun. Některé skupiny rododendronů však snesou slunečního svitu více. Největší předností pěnišníků je jejich obrovská mnohotvárnost a škála barev květů. Vyžadují půdu kyse- Výživa ovocných stromů Rostlina měsíce května Zajímavosti ze života žab ropucha obecná Dvojčata medvědů ledních, narozená v brněnské ZOO 23. listopadu 2007, dostala jména Bill a Tom. Slavnostní křest malých skotačivých samečků se uskuteční 24. května za účasti osobností politické i kulturní sféry, sponzorů a novinářů. Jména medví at vzešla z návrhů, zasílaných od 3. dubna do ZOO jejími návštěvníky a příznivci různými způsoby (telefonicky, klasickou poštou, em, vhozením návrhu do schránky u vchodu do ZOO). Po vyloučení duplicitních, nevhodných či vulgárních návrhů zaměstnanci ZOO shromážstromů vůči mrazu. Nadměrné přehnojení fosforem může vyvolat blokaci vápníku, železa, boru, zinku a na kyselých půdách, které v některých lokalitách našeho regionu převládají, potom i nedostatek hořčíku. Draslík zlepšuje kvalitu ovoce, vyzrání letorostů a tím jejich odolnost vůči mrazu. Také tímto hnojivem musíme přihnojovat opatrně, protože jeho nadbytek naopak může kvalitu plodů zhoršovat, protože blokuje přísun vápníku a hořčíku. Vápník zmírňuje kyselost půdy a zlepšuje její fyzikální vlastnosti. Nejvíce ho potřebují peckoviny a ořešáky. Jádroviny mají rády půdy neutrální a jahodník zase kyselejší. Příliš vysoké dávky vápníku mohou vyvolat nedostatečný příjem hořčíku, železa a boru. Hořčík je součástí zeleně listové, ovlivňuje ve stromu důležité životní pochody, jako jsou zdravotní stav, zrání a skladovatelnost ovoce. Málo je ho v kyselých, písčitých a zavlažovaných půdách, z nichž se vyplavuje. Velmi důležitou součástí listové zeleně je železo. Jeho nedostatek je hlavně v půdách s nadbytkem vápna (navážky z bouraček, kterými rádi vyrovnáváme nerovnosti v terénu). Pokud potom do takové půdy vsadíme stromek, trpí žloutnutím listů, kterému se odborně říká chloroza. Velmi náchylné jsou např. broskvoně na podnoži broskvoňový semenáč. K odstranění chlorozy pomáhá zálivka nebo postřik na list, přípravky obsahujícími železo, jako jsou síran železnatý a ze speciálních přípravků se dá koupit Arbofert broskev. Ze stopových prvků je důležitý bor pro dobré oplození květů, pro odolnost vůči mrazům a houbovým chorobám. Jeho zdrojem je práškový borax, jehož 0,25 % roztokem přihnojíme na jaře na list. Abychom rozvážně dodali ovocným stromům živiny v poměru jaký potřebují a nenadělali více škody než užitku, je vhodné poslat na rozbor ode- brané vzorky půdy ze zahrady. Rozbor ukáže, co vašim stromům chybí. (JoZa) lou, velmi humózní a lehkou. Pozor na zapomenuté zbytky omítky a další zásadité stavební materiály! Pro přihnojování v průběhu vegetace používáme zásadně hnojiva kyselá, která neobsahují vápník. Při nákupu vybíráme rostliny, které mají alespoň tři výhony, listy bez vad v podobě nejrůznějších skvrn a dalšího poškození. Kořenový bal musí být kompaktní. Pokud je sušší, necháme jej před výsadbou několik hodin ve vodě. Právě díky četným druhům rododendronů se vzhled zahrad u nás velice změnil. Došlo k tomu až v druhé polovině 18. století. První rododendron pěstovaný v Evropě byl Rhododendron ponticum z Malé Asie. Nejprve to byla Anglie, jejíž přírodní podmínky, vlhké a mírné klima, rostlinám velmi vyhovovaly. K nebývalému zvýšení zájmu došlo když byly dovezeny z Himálaje, jihozápadní Číny a Barmy v Evropě dosud neznámé druhy. Dodnes bylo objeveno v těchto a dalších oblastech přes tisíc botanických druhů. Zahradníci na rododendrony zprvu pohlíželi s nedůvěrou, ale postupně se těmto krásně kvetoucím keřům podařilo změnit tvář mnoha zahrad. První zmínky o šlechtění rododendronů u nás sahají do roku 1867, kdy se ve své zahradě v Brně-Pisárkách těmito keři zabýval MUDr. Olexík. České šlechtění velkokvětých rododendronů se však soustře ovalo v Průhonicích. Tam se do dějin šlechtění rododendronů zapsal J. Schulz. množství obě mi automobilového provozu. Cesty, kudy se ropuchy stěhují, jsou dobře známé a důkladně prostudované. Dnes už víme, za jakých podmínek dochází ke stěhování žab. Ale jak ropuchy nacházejí cestu k vodě, je dosud značným tajemstvím. Protože žáby nejsou schopné vidět na větší vzdálenosti, nemohou své vody vyhledávat zrakem. Kromě toho se okolí jejich cesty k vodě někdy mění. Velmi často přetínají cestu nové silnice, byly postaveny nové budovy nebo byl vysazen les. Ropuchy přesto najdou své místo i v případě, že už jejich mateřská voda neexistuje, protože byla mezitím zasypána. Proto nemůže žáby vést k vodě ani její charakteristická vůně. Zdá se, že existuje souvislost se zemským magnetismem a měsíčními fázemi. Ropucha obecná tráví většinu života na souši, ve vodě se nachází pouze v krátkém období rozmnožování. Aktivní je zvláště v noci. Teplý déš a teploty nad 10 0 C probouzí žáby v jejich zimních úkrytech, které jsou většinou pod většími kameny, v děrách v listnatých lesích a v křovinách. Tah trvá jen velmi krátce a probíhá v březnu až květnu. V případě podráždění vylučují ropuchy bělavý toxický sekret z kožních žláz (jedové žlázy parotidy). Když se ropucha cítí ohrožena, skloní hlavu a hrozivě vystavuje své příušní žlázy, zvedá se na zadních končetinách a nadouvá plíce, aby vypadala větší a zastrašila útočníka. Sezónní aktivita končí v září až říjnu. Ropuchy obecné se živí červy, plži, pavouky a hmyzem, který loví převážně při nočních toulkách. S výjimkou skokana hnědého jsou všechny naše druhy žab chráněné. Více o způsobu rozmnožování se dočtete v příštím VOXu. Křížovka o soudek Sponzorem dnešní křížovky je Pivovar Černá Hora, výrobce výborného piva a nealko nápojů, ale také pořadatel různých kulturních, společenských a sportovních akcí. Jednou z akcí byl 3. května tradiční Cyklistický nezávod Ve stopě Petra Bezruče s Josefem Zimovčákem z Brna do Černé Hory a Pivní máj oslava jara, lásky a piva na nádvoří pivovaru. V dnešní tajence se dozvíte, co říkali staří Římané (Nihil difficile amanti nic není nesnadné pro milujícího) a co říkáme my. VODOROVNĚ: A. Cvičební úbor; sklady; krajina mimo město. B. Pták z řádu sviš ounů; žahavý hmyz; lihovina. C. Modla; kaz; vybírat; vření. D. Značka nábytku; vesna; balík (zastarale); 60 kusů. E. SPZ Ostravy; právo zmařit usnesení; rodné jméno básníka Vergilia; porcelánová hlinka. F. Tajenka. G. Elektroda; značka tónu; uhlovodík; značka erbia. H. Kaprovitá ryba; kolem; slepičí citoslovce; citoslovce skřeku vrány. I. Zdrhovadlo; infekční nemoc; Evropan; chobotnatec. J. V hudbě živě ; středověký student; teskná touha. K. Hudební tělesa; jednotka hmotnosti; paznehtníky. SVISLE: 1. Trinitrotoluen; dlouhá blůza. 2. Týkající se rodu; Mohamedova matka. 3. Čistidlo oken; vchod; iniciály režiséra Paukerta. 4. Výztuha ve dně lodi; druh koberce; SPZ okr. Semily. 5. Značka osmia; obvazivo; zlost. 6. Mléčný výrobek; trnovníky. 7. Vyhynulý pták; samomluva. 8. Vysoké karty; heslo (zastarale); citoslovce ošklivosti. 9. Pozdrav; fiktivní staročeský hudební nástroj; SPZ okr. Beroun. 10. Vypuštění koncové hlásky; prodejna. 11. Nástroj na válení těsta; řídký lesní porost. 12. Výkvět; dílčí rozpočet; sportovní zkratka. 13. Anglicky sí ; balkánský palác; stovky. 14. Značka kilonewtonu; kanýr; druh javoru. 15. Africký žirafovitý savec; pošmournost. 16. Velký ještěr; obyvatelky Íránu. Pomůcky: amur, apokopa. Vyluštěnou tajenku zasílejte nejpozději do 26. května. Nezapomeňte připojit kontrolní kupon. Tajenka z minulého čísla zněla: dlouhé vlasy, krátký rozum. Výhercem dárkového balíčku, věnovaného obcí Dolní Loučky, je Ivana Buchtová, Malhostovice. Cena je připravena v tišnovské prodejně 4U BANANA na Komenského nám. 146 (vedle květinové síně). Květen měsíc lásky Květen je měsíc lásky, rozkvetlých sadů, ptačího zpěvu a romantických schůzek. Připomeňme si některá známá rčení a přísloví o lásce. Nebýt milován, to je smůla. Ale nemilovat to je neštěstí. Kdo není milován, je sám i uprostřed davu. Na lásku není jiný lék než ještě víc lásky. Nejosamělejším místem na světě je lidské srdce bez lásky. Lásku si nemůžeš vynutit lichotkami, protože vždycky přichází sama. Přátelství může skončit láskou. Ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím. Nabídnout přátelství někomu, kdo chce lásku to je jako dát chleba někomu, kdo umírá žízní. V lásce se střídá radost a bolest. Medvídci se jmenují Bill a Tom Myšlenky moudrých Štěstí je prostě dobré zdraví a špatná pamě. Albert Schweitzer Štěstí tvého života nezávisí na tom, jak se utváří tvůj osud, ale na tom jak se vůči němu zachováš. Erich Fromm 10 dili jmen, která zařadili do hlasování, kterého se veřejnost mohla účastnit na webu zoobrno.cz od 28. dubna do 11. května. Z celkového počtu došlých hlasů jich nejvíce obdrželi Tom (386) a Bill (347). Který z nich je Tom a který Bill, to zatím chovatele netrápí. Tato otázka se stane aktuální, až zhruba po roce života budou mlá ata odcházet do jiných ZOO). Na dalších místech ankety se umístili Mat (107), Pat (103), Mikki (98), Kimmi (91), Pája (58), Jája (55), Nanuk (50) a Pú (39). Všichni navrhovatelé vítězných jmen získávají volnou rodinnou vstupenku do ZOO Brno.

8 Tišnovská rally s devíti erzetami Eurostroj rally Tišnov 2008 Už jen pouhý měsíc zbývá do startu třetí soutěže Mistrovství ČR ve sprintrally a Austrian Rallye Challenge, kterou bude o prvním červnovém víkendu Eurostroj rally s centrem v Tišnově. Pořadatelé soutěže ve čtvrtek odtajnili zvláštní ustanovení a podali první informace o trati soutěže, která nabídne stejně jako loni devět rychlostních zkoušek na třech úsecích. Tak pozdě před podnikem jsme zvláštní ustanovení zveřejněné ještě nikdy neměli. Zasvěceným je asi zbytečné vysvětlovat, proč se tak letos stalo, říká Jan Olejníček, tajemník Eurostroj rally. Další novinkou je, že tišnovská soutěž letos není určena pilotům historických automobilů, kteří tu dříve byli zvyklí bojovat o mistrovské body. Ačkoliv Eurostroj rally do letošního kalendáře MČR historiků zařazena nebyla, rádi bychom přesto některé z nich na startu přivítali. Možnost svézt se zde dostanou v rámci volného zónového podniku, informuje Jan Olejníček. V neděli uspořádal SPV Lažánky v místní tělocvičně Tělovýchovnou sportovní akademii, které se zúčastnilo 126 cvičenců. Hned po zahájení nástupu cvičenců a úvodní skladbě nejmladších mažoretek, dostali své místo nejmladší sportovci děti do 3 let v doprovodu rodičů se cvičením na míčích. Poté následovala řada dalších OP Brno-venkov, muži 20. kolo Prace Mělčany 2:0; Říčany Střelice 2:3; Zbraslav Popůvky 0:2; Šlapanice B Želešice 2:1; Ořechov Moutnice 2:1; Prštice Blažovice 3:0; Měnín Rosice B 0:3 III. třída muži, skup. A, 20. kolo Pozořice Babice n/sv. 0:2; Žabčice Podolí 5:3; Vojkovice B Ochoz 5:1; Moutnice B Tvarožná 4:1; Kobylnice volno; Vin. Šumice Opatovice 0:2; Rajhrad B Blučina 1:2 III. třída muži, skup. B, 20. kolo Zastávka B Řeznovice 1:5; Vev. Knínice Kupařovice 3:1; Vys. Popovice Ivančice B 4:0; Deblín Lažánky 2:2; Chudčice Čebín B 2:2; Zbýšov B Vev. Bítýška B 2:0; Drásov Senorady 1:0 IV. třída muži, skup. A, 16. kolo Šlapanice C Měnín B 8:0; Těšany B Podolí B 4:5; Těšany A Žatčany 4:0; Újezd B Rajhradice 3:1; Přísnotice Blažovice B 3:0; Babice n/sv. B Blučina B 3:0 Ve zveřejněných zvláštních ustanoveních posádky naleznou i předběžnou verzi časového harmonogramu, protože tra ještě nebyla v definitivní podobě přesně změřena. Vyplývá z něj, že na soutěžící letos čeká stejné schéma tratě jako při loňském ročníku. Připraveno je devět rychlostních testů na třech úsecích, které dohromady dávají více než 80 ostrých km. Dva ze tří testů se sice mohou pochlubit novými názvy, pod nimi se však skrývají osvědčené úseky. Oproti loňsku jsme byli nuceni kvůli nesouhlasu s průjezdem obcí Rojetín výrazně zkrátit oblíbenou Řikonínskou RZ, ze které zbyla zhruba polovina, ale podle našeho názoru jí ty nejzajímavější a nejtěžší partie zůstaly. Úplně vypuštěna naopak bude loňská novinka RZ Meziboří, kde jsme nezískali souhlas obce Dolní Libochová, nesplnitelná podmínka obce Horní Loučky zmařila snahu o zařazení úplně nové RZ Loučky. Nejdelším testem rally se stane šestnáctikilometrová Černohorská RZ, díky které se soutěž přiblíží do těsné 19 vystoupení od dětí předškoláků až po nejstarší cvičence, kterými letos byli pozvaní hosté z TJ Sokol Tišnov. Mezi další hostující patřily dvě taneční skupiny HIP HOP z Vev. Bítýšky a Rosic. Místní sportovci akademii velmi pěkně proložili cvičením na nářadí. Kratičce se předvedl oddíl stolního tenisu a vystoupením aerobicu se prezentoval V sobotu 24. května v průběhu celého dne budou v Drásově na kurtech za sokolovnou probíhat Oslavy 70. výročí volejbalu. V 9 hod. se koná přátelské utkání družstva žáků, v 11 hod. přátelské utkání družstva veteránů, ve 13 hod. přátelské utkání družstva juniorů a v 15 hod. přátelské utkání družstva mužů (s prvo- SPORT Tišnovští Lvi! Takový nese název hokejový tým, který v sezoně 2007/2008 vyhrál hokejovou soutěž,,ballh, V neděli 18. května se od 12 hod. koná na parkovišti u nového hřbitova v Tišnově II. ročník Memoriálu Ivo Medka. Po celý den je připraven bohatý program pro děti i dospělé. Prezentace na Cyklistický závod horských kol na Klucanině je pro juniory od 12 do hod., pro dospělé od do 15 hod. Starty ve 13 a v hod. Pro děti je od 14 hod. připraven sportovní program (závody na koloběžce, jízda zručnosti, skákací hrad aj.). V doprovodném programu je připravena jízda historické drezíny mistra světa Ivana Křivánka, horkovzdušný balon nebo ukázky vystoupení tišnovských skupin. Od 18 hod. se koná koncert skupiny The Glass Onion Beatles revival. SDH Běleč-Křeptov pořádá v neděli 25. května, v Bělči na hasičském cvičišti, okrskovou soutěž v požárním útoku. Příjezd soutěžních družstev je do hod., soutěž začíná v 11 hod. kategorií muži. Po nich bude následovat kategorie ženy, muži v soutěži jednotlivců na 100 m a den uzavře mládež se svými požárními útoky. Po celou dobu bude zajištěno bohaté občerstvení. (fel) Tišnovští cyklisté nastoupili do závodu Valchovský Kameňák. Jedná se o časovku horských kol, jejíž tra vede do strmého stoupání. Na metrech závodníci nastoupali 130 výškových metrů! Gundersenovou metodou se závodníci ve dvou kolech utkali o stupně vítězů. První kolo určilo pozice pro závěrečný spurt, jež byl navíc znepříjemněn průtrží mračen, která celý podnik ještě více ztížila!v závěru závodu však měli zástupci Tišnov Bikers důvod ke spokojenosti, nebo v kategorii starší junioři dosáhl na druhé místo Václav Batelka, v kategorii muži do 35let skončil Roman Luňáček na druhém místě a v kategorii master obsadil první místo Jaroslav Matoušek! Vzhledem k tomu, že měsíc květen přinese i druhý ročník Memoriálu Ivo Medka, lze jen držet palce, aby Tišnováci podrželi formu a uspěli i v domácím prostředí. (ná) # kopaná # výsledky # kopaná # výsledky # kopaná # IV. třída muži, skup. B, 16 kolo Oslavany Řeznovice B 2:2; Mor. Bránice Radostice 6:3; Buškovice Ořechov B 1:1; Prštice B Modřice B 4:2; Troubsko Nová Ves 3:1; Židlochovice Dol. Kounice 2:0 IV. třída muži, skup. C, 16. kolo Příbram Ketkovice 2:2; Domašov Lukovany 1:3; Babice u Ros. Dol. Loučky 1:7; Hradčany Zakřany 1:4; Čučice Mor. Knínice 1:5; Senorady B Říčany B 4:3 OP Brno-venkov, dorost 20. kolo Oslavany Říčany 6:1; Vev.Bítýška Zvýšiv 3:0; Vojkovice Tvarožná 2:1; Šlapanice Moutnice 0:3; Újezd Kupařovice 4:0; Troubsko Modřice 0:1; Měnín Dol. Kounice 4:1 III. třída dorost, skup. A, 16. kolo Hrušovany volno; Žabčice Podolí 11:1; Prace Mokrá 1:0; Žatčany Opatovice 4:2; Vin. Šumice Blažovice 1:3; volno Blučina III. třída dorost, skup. B, 16. kolo Deblín Řeznovice 0:3; Mor. Bránice blízkosti sídla jednoho z partnerů závodu pivovaru Černá hora. O úplnou novinku se však nejedná, nebo její podstatná část kopíruje tra loňské Tišnovské RZ. RZ Synalovská pak bude modifikací Lomnické RZ, jež se v itineráři objevila v roce 2006, odtajňuje základní informace o trati její tajemník. Ještě doplňme, že startovní a cílová rampa bude tradičně umístěna na tišnovském Náměstí Míru, kde se navíc v předvečer soutěže bude konat představení vybraných posádek a slavnostní zahájení soutěže. Ředitelství soutěže najde zázemí v budově Autoklubu Tišnov, kde proběhne výdej itinerářů, administrativní přejímka a v sobotu během závodu zde bude umístěno i uzavřené parkoviště přeskupení. K technické přejímce pořadatelé znovu využijí areál firmy Koral Tišnov, která je významným partnerem celé akce. Lokalitu naopak oproti loňsku mění servisní areál, jenž se po dvou letech vrací na tišnovské nádraží. Veškeré průběžné informace o přípravě rally jsou všem zájemcům k dispozici na stránkách pořádajícího Hanáckého rally klubu Vyškov Účastníci rakouského seriálu Austrian Rallye Challenge pak najdou potřebné informace také na webu Jiří Dokulil, ftr-media Tělovýchovná akademie v Lažánkách Volejbal v Drásově slaví oddíl starších žákyň. ZŠ Lažánky doplnila program skladbou při hudbě a tanečkem country. Místní mažoretky (mladší, střední i velké), tuto sportovní akademii nejen krásně a decentně zahájily a doprovázely, ale též tempe- ramentně za hromového potlesku i ukončily. Valchovský kameňák Střelice 3:1; Zbraslav Dol. Loučky 1:4; Ořechov Želešice 1:1; volno Nová Ves; Rajhrad Mor. Knínice 5:2 OP Brno-venkov, st. žáci, 13. kolo Dol. Kounice Modřice 1:3; Vojkovice Oslavany 3:0; volno Zbýšov; Újezd Moutnice 0:3; Rajhrad Rosice 3:1 III. třída st. žáci, skup. A, 13. kolo Měnín Blažovice 2:1; Prace Babice n/sv. 2:1; CVM Mokrá Ochoz 6:1; Pozořice volno; Kobylnice Vin. Šumice 8:3 III. třída st. žáci, skup. B, 13. kolo Hrušovany Želešice soupeř se nedostavil; Mor. Bránice Střelice 8:0; volno Opatovice; Prštice Kupařovice 1:0; volno Blučina III. tř. st. žáci, skup. C, 13. kolo Vev. Knínice Nová Ves 9:1; Domašov Ketkovice 3:1; Zbraslav volno; Vys. Popovice Říčany 2:1; Drásov Dol. Loučky 0:9 III. třída ml. žáci, 14. kolo Ořechov Hrušovany 6:0; Podolí DFC Ivančice soupeř se nedostavil; Žabčice Kupařovice 2:6 OP Brno-venkov, ml. žáci 13. kolo Dol. Kounice Modřice 3:1; Vojkovice Oslavany 8:1; volno Zbýšov; Újezd Moutnice 1:2; Rajhrad Rosice Přípravky skup. B, 16. kolo Oslavany Mělčiny 9:0; Žabčice Střelice 6:2; Vojkovice Radostice 6:1; Hrušovany Ořechov 2:3; Ivančice A Ivančice B odloženo; Rajhrad Blučina odloženo Přípravky skup. C, 16. kolo Čebín Domašov 7:1; Zbraslav Zbýšov 0:11; Zastávka FC Kuřim nehlášeno; volno Tišnov; Rosice Lažánky 4:2; Drásov Říčany 4:1 Přípravka skupina A, 13. kolo Měnín Blažovice 0:2; Šlapanice Těšany 9:1; Moutnice Tvarožná 10:0; Újezd Rajhradice 1:1; Mokrá Pozořice odloženo Přípravka mladší, 14. kolo Tišnov Opatovice 3:1; Rajhrad Zbýšov 1:2; Pozořice FC Kuřim 2:8 (OFS) VOX 10 Tišnov má vítězný hokejový tým Memoriál Ivo Medka ligovým Havířovem). Na 17. hod. je připraveno Slavnostní shromáždění v sokolovně. Na 21 hod. je připravena taneční rocková zábava se skupinou ANNA ROCK. Srdečně zvou pořadatelé. Hasičské závody v Bělči když s jediným prohraným zápasem v sezoně skončil s 46 body na prvním místě z 12-ti týmů z Brna a Moravy! Tým Tišnova vznikl před třemi lety a postupně se z nejnižších příček probojoval až k vítěznému poháru! Je to díky vyrovnaným výkonům sehraného týmu a samozřejmě a to v neposlední Na místo práce volejbal Právě tento způsob relaxace si ve sváteční volný den 8. května zvolili účastníci již tradičního turnaje. I přes odřeknutí tradičních celků, jakými bývalo družstvo hasičů, zdravotníků a Šikulů, se na kurty gymnázia dostavilo 7 družstev různých profesí. Počasí tentokrát vyšlo parádně, takže bylo pouze na hráčích, aby předvedli své pokud možno nejlepší výkony a bojovného ducha. Po posledním míči bylo stanoveno konečné pořadí i celek, který do příštího ročníku bude držitelem putovního Poháru starosty města Tišnova: 1. Informatici, 2. Podnikatelé, 3. Sokol, 4. KORAL, 5. Studenti, 6. Učitelé, 7. MěÚ Tišnov. A jelikož se v průběhu bojů nikdo nezranil, byl celý turnaj jednoznačně zdravotní injekcí do následujících pracovních dnů. (MB) Premiérový ročník V nově zrekonstruovaném kulturním domě v Senticích uspořádalo vedení obce ve spolupráci s KOVO Siemens Drásov v pátek 2. května 1. ročník turnaje ve stolním tenisu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích podle výkonnosti hráčů. Celkem 17 hráčů odehrálo nejprve tabulkovým systémem zápasy ve dvouhře, později se hrály čtyřhry. Kromě kvalitního zabezpečení turnaje, včetně občerstvení, byli hráči navíc odměněni věcnými cenami. Pořadí dvouher: 1. skupina: 1. Suchomel M., 2. Suchomel J., 3. Bajer K., 4. Baraš J., 5. Daniel J., 6. Hradský J. řadě i ochotným sponzorům, mezi které bezesporu patří i tišnovská,,bika, která jim vyšla v této sezoně vstříc s finanční podporou. Tišnovští hokejisté pevně věří, že v příští sezoně najdou finanční podporu i v samotné radnici města Tišnova, kterého nesou název. 2. skupina: 1. Foltýn D., 2. Bajer A., 3. Havlát Z., 4. Husák B. ml., 5. Matoušek J., 6. Malý P., 7. Malý J., 8. Exner J., 9. Bajer K. ml., 10. Husák B., 11. Hložek V. Pořadí čtyřher: 1..Suchomel J. Bajer K., 2. Suchomel M. Hradský J., 3. Daniel J. Baraš J. (SUCH) Turnaj v petangue Letošní turnaj, nazvaný Petunie 2008, se koná v sobotu 24. května od 9.30 hod. v Tišnově na hřišti pod Květnicí. Zájemci se mohou hlásit na tel Akce ve sportovní hale Tišnov Ne házená ml. žáci Kuřim házená st. žáci Kuřim házená muži B Sokolnice házená muži A Kuřim Pochod v Doubravníku V sobotu 24. května pořádá zastupitelstvo městyse s odborem Klubu českých turistů Doubravník v rámci oslav 800. výročí městyse turistický pochod a cyklojízdu Kolem Doubravníku pěšky i na kole. Prezentace účastníků na pěší trasy je v budově bývalé radnice na náměstí od 6 do 10 hod., na cyklotrasy od 8 do 10 hod. Startovné: děti do 15 let 5 Kč, ostatní 10 Kč, členové KČT 5 Kč. Ukončení akce je do 18 hod. Odměna je diplom podle návrhu doubravnického výtvarníka Stanislava Bělíka, razítko pochodu. Informace na nebo na tel Zdeněk Libiš, Kunštát-Sychotín Diagram č. 350 originál VOXu Samomat 7. tahem maximálník Bílý: Ka8, Ph2 /2/ Černý: Ka5, Va1 /2/ V maximálníku musí černý dělat vždy nejdelší možné tahy. Toho využije bílý a donutí černého dát mat: 1. h4 Vh1 2. h5 Va1 3. h6 Vh1 4. h7 Va1 5. h8s Vh1 6. Sc3+ Kb6 7. Se1 Vh8 mat. Dvojník po přemístění bílého pěšce h2 na pole e5 je o tah kratší samomat 6. tahem max. Řešení: 1. e6 Vh1 2. e7 Vh8+ /Va1/ 3. e8d Vh1 4. Da4+ Kb6 5. Dd1 Vh8+ 6. Dd8+ Vxd8 mat. VOX, noviny regionu Tišnovsko. Vydavatel: JUDr. Martin B. Chutný, Tišnov, nám. Komenského 122. Šéfredaktor: Quido Mráz. Adresa redakce: VOX, P.O. BOX č. 1, Tišnov, telefon/fax: , mobil: nebo , , Vychází každý druhý čtvrtek, uzávěrka v pondělí do 14 hodin. Tiskne Reprocentrum a. s. Blansko. Objednávky předplatného zasílejte do redakce. Uveřejněné názory nemusejí být shodné s názory vydavatele a redakce. Cena jednoho výtisku 8 Kč. Tisk povolen: MK ČR E11373.

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kulturní informace Sport, výsledky Křížovka o cenu

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kulturní informace Sport, výsledky Křížovka o cenu Bioplyn nevoní Salima Sněm ODS Slunečnice Jarošův mlýn Jaro ve Vaňkovce Tadelakt Victorius Turisté v Nedvědici Tišnovská házená 21. 2. 5. 3. 2008 Číslo 4 Ročník XVI www.vox-cz.cz Cena 8 Kč Bioplyn nevoní

Více

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kulturní informace Sport, výsledky Křížovka o cenu

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kulturní informace Sport, výsledky Křížovka o cenu Trhové slavnosti Oblepený Tišnov Benefiční akce Přij te na Veveří Výstava v Dianě Eva Hontela Wilson Cup Fotbalové výsledky Kolový blesk 28. 8. 10. 9. 2008 Číslo 16 Ročník XVI www.vox-cz.cz Cena 8 Kč Rekonstrukce

Více

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kulturní informace Sport, výsledky Křížovka o cenu

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kulturní informace Sport, výsledky Křížovka o cenu Návštěva hejtmana Našli granát Aktivity skautů Drásovský taneční klub Tutanchámon Čtverečky Tenis v Tišnově TaeKwon-Do Úspěšná TJJ Lucky 22. 1. 4. 2. 2009 Číslo 2 Ročník XVII www.vox-cz.cz Cena 8 Kč Návštěva

Více

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kultura Křížovka o cenu Sport, tabulky, výsledky

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kultura Křížovka o cenu Sport, tabulky, výsledky smluvní partner 11. 6. 24. 6. 2009 Číslo 12 Ročník XVII www.vox-cz.cz Cena 8 Kč Aktuality Zajímavosti a postřehy Kultura Křížovka o cenu Sport, tabulky, výsledky Prezident České republiky v našem regionu

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti Kultura Sport, výsledky

Aktuality z regionu Zajímavosti Kultura Sport, výsledky MŠ Horova Sgrafita prokouknou Lomnické kroje Kalandrafest Obrazy I. Kulheima Dívčí válka Tenisové turnaje v Tišnově Čebínkiáda Šachy 26. 8. 8. 9. 2010 Číslo 16 Ročník XVIII www.vox-cz.cz Cena 9 Kč Tišnov

Více

Aktuality Zajímavosti Kultura Křížovka o cenu Inzerce Sport

Aktuality Zajímavosti Kultura Křížovka o cenu Inzerce Sport Nové volby Odsouzení pomáhají Stezky a cesty Výročí Skleněnky Folkový festival Sborová dílna Rytířský turnaj Neckyáda Tišnovské schody 23. 6. 13. 7. 2011 Číslo 13 Ročník XIX www.vox-cz.cz Cena 9 Kč Nové

Více

Husákem. Před samotným zahájením se v areálu sešlo několik desítek návštěvníků a ještě před slavnostním

Husákem. Před samotným zahájením se v areálu sešlo několik desítek návštěvníků a ještě před slavnostním Mezinárodní strojírenský veletrh Oranžové hřiště Rekonstrukce školy Medové dny Podzim na Pernštejně Koncert v Lomnici Hrnčířský jarmark Hubertova jízda Speedballs Jamné Házenkáři pro UNICEF Sportovní akce

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti Kultura Křížovka o cenu Inzerce a nabídky Sportovní výsledky

Aktuality z regionu Zajímavosti Kultura Křížovka o cenu Inzerce a nabídky Sportovní výsledky Hrady a zámky otevírají Café siesta Stavební veletrhy Co s kravínem? Nové parčíky Velikonoční výstava Jarošův mlýn Hanvaldkunst Jaro očima žen Martha a Tena Skvělý Drásov Turistické pochody Druhé místo

Více

Návaly v čekárně VZP Dlouhé fronty, nervozita, infarktové situace

Návaly v čekárně VZP Dlouhé fronty, nervozita, infarktové situace Varna pervitinu Lomnické Oslo Solná jeskyně Akce DDM Jarošův mlýn Obrazy Anny Příhodové Ledová stěna Together 2009 Drásovští žáci 5. 2. 18. 2. 2009 Číslo 3 Ročník XVII www.vox-cz.cz Cena 8 Kč Záměry města

Více

Oprava kostela v Černvíru

Oprava kostela v Černvíru Policie v novém Hasičské oslavy Mateřský klub Cimrfest 2009 Letní kino Pernštejnské slavnosti Mistři ČR Ultramaraton Paintball v Jamném 25. 6. 15. 7. 2009 Číslo 13 Ročník XVII www.vox-cz.cz Cena 8 Kč Oprava

Více

První číslo XXI. ročníku VOXu vyjde 10. ledna 2013

První číslo XXI. ročníku VOXu vyjde 10. ledna 2013 Pracovníci redakce VOXu přejí všem svým čtenářům, spolupracovníkům a dopisovatelům pěkné prožití svátků, zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho úspěchů v roce 2013. 13. 12.2012 9. 1. 2013 Číslo 24 Ročník

Více

První číslo XIX. ročníku VOXu vyjde 6. ledna 2011

První číslo XIX. ročníku VOXu vyjde 6. ledna 2011 Pracovníci redakce VOXu přejí všem svým čtenářům, spolupracovníkům a dopisovatelům pěkné prožití svátků, zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho úspěchů v roce 2011. 16. 12. 5. 1. 2011 Číslo 24 Ročník XVIII

Více

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kultura Křížovka o cenu Sport

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kultura Křížovka o cenu Sport Historická vozidla Oprava kaple VELEN nové pivo Výstava v Železném Koncert v Lomnici Kamelot Turnaj veteránů 50+ Kolový blesk Noční soutěž 27. 8. 9. 9. 2009 Číslo 16 Ročník XVII www.vox-cz.cz Cena 8 Kč

Více

Nabízí se varianta, kterou už dříve vedení obce plánovalo, a to zrekonstruovat

Nabízí se varianta, kterou už dříve vedení obce plánovalo, a to zrekonstruovat Papírny končí Adventní slavnosti Nový přechod Most v Červníru VAS Staročeské vánoce ZUŠ slaví Akce DDM Kultura v Kuřimi Výstavy v Brně Gymnastky zazářily Sportovní setkání Budoshow 2009 KČT Doubravník

Více

udělenou výjimku z Krajské hygienické stanice a o existenci domova probíhaly diskuze již delší dobu. Po několikaletých jednáních se nepodařilo

udělenou výjimku z Krajské hygienické stanice a o existenci domova probíhaly diskuze již delší dobu. Po několikaletých jednáních se nepodařilo Rekonstrukce kina Veřejné WC Kameloti na Veveří Skleněnka Dobrý volejbal Střelecká soutěž 23. 8. 5. 9. 2012 Číslo 16 Ročník XX www.vox-cz.cz Cena 10 Kč Dětský domov a škola v Předklášteří končí V klidném

Více

Svatby netradičně Veselský Chlum jako stvořený pro svatební romantiku

Svatby netradičně Veselský Chlum jako stvořený pro svatební romantiku Svatby netradičně Dopravní omezení Hasiči slaví Zámek v Lysicích Letní kina 800 let hradu Veveří Paintball Tišnováci v rally Termínová listina OFS 18. 7. 7. 8. 2013 Číslo 14 Ročník XXI www.vox-cz.cz Cena

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti Kultura Křížovka Sportovní výsledky

Aktuality z regionu Zajímavosti Kultura Křížovka Sportovní výsledky Tipy na prázninový výlet Tišnovský zákaz alkoholu Letní filmová přehlídka Galerie z ruky Studio IN Tišnovský triatlon Den koní Superbike Brno 12. 7. 1. 8. 2012 Číslo 14 Ročník XX www.vox-cz.cz Cena 10

Více

Vzácný nález v Nedvědici

Vzácný nález v Nedvědici Müllerův dům Chráněné bydlení Výstava v synagoze Skleněnka Petanque Pohár zůstal v Drásově 25. 8. 7. 9. 2011 Číslo 16 Ročník XIX www.vox-cz.cz Cena 9 Kč Vzácný nález v Nedvědici Dům v těsné blízkosti kostela

Více

Oslavy ve Ž árci předali např. Dr. Škárová (Společnost A. Pammrové), Dr. Škára, paní učitelka Brichtová ad. (vá)

Oslavy ve Ž árci předali např. Dr. Škárová (Společnost A. Pammrové), Dr. Škára, paní učitelka Brichtová ad. (vá) Doubravnické pivo Koupaliště zvou Rozhovor Pernštejnské slavnosti Letní sborová dílna 2013 Světový pohár na KLÍNKU Ultramaratony Šachy 27. 6. 17. 7. 2013 Číslo 13 Ročník XXI www.vox-cz.cz Cena 10 Kč Doubravnické

Více

Osudy sudů a lidí Návod, jak zaručeně nenajít místo pro skládku radioaktivního odpadu v Čechách a na Moravě

Osudy sudů a lidí Návod, jak zaručeně nenajít místo pro skládku radioaktivního odpadu v Čechách a na Moravě Výročí transplantace Cena vody Sebeobrana Mrazík v divadle Cvrčci v Tišnově Element F Mistrovství světa Dolnoloučská zima Běžecká liga 7. 2. 20. 2. 2013 Číslo 3 Ročník XXI www.vox-cz.cz Cena 10 Kč 30 let

Více

plesová sezona bižuterie, vlasové doplňky

plesová sezona bižuterie, vlasové doplňky Nový projekt Záchranáři posíleni Policie ČR varuje Josef Jambor Koncert v Železném Karel Plíhal Lukostřelba v Tišnově Vítězná vlna Wellness Gold Banana nám. Komenského 146 Tišnov 6. 3. 19. 3. 2014 Číslo

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Inzerce Právní poradna Sport

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Inzerce Právní poradna Sport Nádraží v Lomnici Pomáhají dětem Freedom Art Varhanní koncert Hudební festival Club Escape VS Drásov vítězí Úspěšní házenkáři Hodinovka 8. 10. 22. 10. 2014 Číslo 19 Ročník XXII www.vox-cz.cz Cena 10 Kč

Více

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kultura Křížovka o cenu

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kultura Křížovka o cenu Albert v Tišnově Gymnázium slaví Porta má logo Festiválek Petr Bortlík Sochy na zámku Veveří Nová cyklostezka Šerkovické koulení Časovka 10. 6. 23. 6. 2010 Číslo 12 Ročník XVIII www.vox-cz.cz Cena 9 Kč

Více

Výstavba kanalizace v Deblíně Akce si vyžádá částku 73 milionů korun

Výstavba kanalizace v Deblíně Akce si vyžádá částku 73 milionů korun Kanalizace v Deblíně Václavské hody Nové kroje Výstava karikaturistů Koncert v Doubravníku Tišnovská padesátka Český rekord Drakiáda 24. 9. 7. 10. 2009 Číslo 18 Ročník XVII www.vox-cz.cz Cena 8 Kč Výstavba

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Inzerce Historie farnosti

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Inzerce Historie farnosti Oprava fary Sběrný dvůr Kastelán se stal vrchností Obrazy na Žernůvce Vladimír Merta FFZS 2012 Běžecká liga Halový přebor tenistek Lední hokej 15. 11. 28. 11. 2012 Číslo 22 Ročník XX www.vox-cz.cz Cena

Více

(red) přijede 23. října, přednáška. Statika, geotechnika, zakládání staveb Speciální zakládání staveb

(red) přijede 23. října, přednáška. Statika, geotechnika, zakládání staveb Speciální zakládání staveb Ocenění pro Kuřim Vinobraní Kurz korálkování Knižní veletrh Tišnovská padesátka Mistři ČR 6. 10. 19. 10. 2011 Číslo 19 Ročník XIX www.vox-cz.cz Cena 9 Kč V Nedvědici mají novou lávku Po naučných stezkách

Více

l Aktuality z regionu l Zajímavosti a postřehy l Kulturní akce l Inzerce l Křížovka o cenu l Sportovní výsledky

l Aktuality z regionu l Zajímavosti a postřehy l Kulturní akce l Inzerce l Křížovka o cenu l Sportovní výsledky l Varovné signály l Čebínské náměstí l Zeleň v Tišnově l l V zemi úsměvů l Café U Palce l Středověká hudba l l Klouda pátý l Tenisové turnaje l Sokolské odpoledne l 5. 3. 18. 3. 2015 l Číslo 5 l Ročník

Více

Nové logo pro Kuřim Kuřimští radní vyhlásili

Nové logo pro Kuřim Kuřimští radní vyhlásili Protihluková stěna Změna času Velikonoční výstava Jarní zeleň Termínová listina OFS Brno-venkov 18. 3. 31. 3. 2010 Číslo 6 Ročník XVIII www.vox-cz.cz Cena 9 Kč Rozjede se znovu provoz papírny? O budoucnosti

Více

Farmářské trhy v Kuřimi

Farmářské trhy v Kuřimi Hazard v Tišnově Farmářské trhy Masopust Expediční kamera Zapomenutá sousedství Kino Dolnoloučská zima Ledová stěna Stříbro z MR ČR 6. 2. 19. 2. 2014 Číslo 3 Ročník XXII www.vox-cz.cz Cena 10 Kč Herny

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport Nová MŠ v Drásově Čas pro sebe Letní tábory Lucie Bílá v Tišnově Skleněnka Spirituál kvintet Vavřinecké kolečko Svratecký maraton Grand Prix Gold Banana nám. Komenského 146 Tišnov 7. 8. 27. 8. 2014 Číslo

Více