Pod ochranou světců. Nejeden světec nad námi bdí Je pokrytec, kdo před nimi se nezardí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pod ochranou světců. Nejeden světec nad námi bdí Je pokrytec, kdo před nimi se nezardí"

Transkript

1 Pod ochranou světců Nejeden světec nad námi bdí Je pokrytec, kdo před nimi se nezardí Když v září roku 1754 přijela Marie Terezie se svým doprovodem do Olomouce, aby se zúčastnila vysvěcení Čestného sloupu Nejsvětější Trojice, neměla jistě nejmenší tušení, že v roce 2000 bude tento barokní klenot zařazen na seznam památek světového dědictví UNESCO. Jediná panovnice na habsburském trůnu tehdy nemohla tušit, že taková památková ochrana bude vůbec někdy zřízena. O zapsání svého díla na prestižní seznam neměl tušení ani iniciátor stavby sloupu Václav Render. Tento ctihodný občan města byl v tomto směru ještě více krátkozraký než Marie Terezie. Dostavby sloupu se totiž nedožil, takže si neužil ani její návštěvu. Možná že měl svým způsobem nakonec i štěstí, neboť kdo ví, jestli by mu panovnice nevytkla, že mezi osmnácti světci je na celém sloupu pouze jedna jediná žena (nepočítáme-li Pannu Marii). V tomto směru se jeví více genderově vyvážené jiné Renderovo dílo, Mariánský sloup na Dolním náměstí, který vytvořil se sochařem Janem Sturmerem. Na něm si jsou světci kvit. Jedna ku jedné. Čtyři světci a čtyři světice. Ženy přitom zaujímají své místo v horním patře. Svatá Pavlína, svatá Kateřina Alexandrijská, svatá Rozálie a svatá Barbora. Pod nimi stojí svatý Šebestián, svatý František Xaverský, svatý Karel Boromejský a svatý Rochus. Světci tak vždy tvoří pár, žena a muž. Jedni shlížejí směrem do Lafayettovy ulice, jiní k Panské ulici, ke kapucínskému kostelu a do Kateřinské ulice k tržnici.

2 Václav Render začal s výstavbou obou sloupů v roce Musel tak až do roku 1724, kdy byl dokončen menší Mariánský sloup, neustále pobíhat z jednoho náměstí na druhé. Na štěstí pro něj to nebylo daleko. Prvořadý však pro něj byl Čestný sloup Nejsvětější Trojice, o němž se v jednom ze svých dopisů vyjádřil, že ke cti a slávě Boha všemohoucího, Panny Marie a světců postavím sloup, který svou výškou a nádherou výzdoby nebude mít rovného v žádném jiném městě. Naplnit tento záměr se mu pětatřicetimetrovým sloupem jistě povedlo. Nebyl ve svém úsilí zcela sám. Pomáhal mu přitom sochař Filip Sattler. Společně během výstavby sloupu stihli zhotovit i Merkurovu a Jupiterovu kašnu. Snad jen tak z plezíru, aby náhodou při práci na sloupu nevychladli. Pokud Václav Render zemřel ve svých třiašedesáti letech v roce 1733, tak Filip Sattler jej přežil o pouhých pět let. Zemřel ve čtyřiceti třech letech v roce Většinu sochařské výzdoby sloupu tak učinil jeho nástupce, sochař Ondřej Zahner. Ten je autorem soch všech osmnácti světců a většiny reliéfů na vnějším plášti kaple sloupu. Společně se zlatníkem Šimonem Forstnerem zhotovil i vrcholové sousoší Nejsvětější Trojice s archandělem Michaelem a sousoší Nanebevzetí Panny Marie. Ani při Zahnerovi ovšem jeho svatí nestáli a nedopřáli mu potřást si rukou s Marií Terezií, jelikož zemřel ve věku čtyřiceti dvou let dva roky před dokončením sloupu, v roce Mezi touto šesticí světců jsou reliéfy, které vyobrazují tři hlavní křesťanské ctnosti: lásku, víru a naději. Vedle Panny Marie směřující k nebesům je na celém sloupu jedinou ženou světicí v zástupu svatých svatá Anna. Její osamocenost mezi muži nám však může posloužit jako vynikající orientační bod. Svatá Anna stojí v nejhořejším patře a společnost jí ve směru hodinových ručiček (a tímto směrem se budeme řídit i nadále) dělají další světci: svatý Jáchym, svatý Josef, svatý Vavřinec, svatý Jeroným a svatý Jan Křtitel, který tak stojí po jejím levém boku. Svatá Anna se svatým Jáchymem stojí přirozeně přímo pod Pannou Marií, neboť byli jejími rodiči. Blízko k Panně Marii je umístěn i svatý Josef, jelikož ten byl jejím mužem. Na sloupu je vyobrazen jako velmi mladý, s malým Ježíškem v pravé ruce.

3 Pod svatou Annou v prostředním patře stojí svatý Metoděj a vedle něj neodmyslitelně jeho mladší bratr svatý Cyril. Dále svatý Blažej, svatý Jan Sarkander, svatý Jan Nepomucký a kruh uzavírá svatý Vojtěch, který kdyby nedržel v pravé ruce knihu, mohl by Metoděje plácnout po rameni. Slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj, Blažej a Vojtěch drží v rukou zlaté berle a knihy, takže by je nezasvěcený od sebe sotva rozpoznal. Svatý Jan Nepomucký, v době barokní patrně nejčastěji zobrazovaný světec, má v ruce kříž opřený o zavřenou knihu. Ta snad světcům nesmí chybět. Bez Písma svatého ani krok. Svatý Jan Sarkander, který byl v roce 1620 umučen právě v Olomouci, drží v levé ruce pozlacenou lilii. A světe div se, knihu! V době, kdy se sloup stavěl, nebyl Jan Sarkander kanonizován. Umístit jej na sloup tak byla ze strany jeho autorů docela odvaha či možná i troufalost. Za svatého byl Jan Sarkander oficiálně uznán až v roce V barokní Olomouci byl však velmi populární. Nejspíše nás hryzalo černé svědomí za jeho mučednickou smrt. Mezi světci prostředního patra se nacházejí reliéfy apoštolů. Od sochy svatého Metoděje to jsou svatý Filip, svatý Matouš, svatý Šimon, svatý Juda Tadeáš, svatý Jakub Menší a svatý Bartoloměj. Na podobě svatého Bartoloměje se ještě stihnul přičinit Filip Sattler, ostatní jsou pak již dílem Ondřeje Zahnera. Pokud se opětovně postavíme pod svatou Annu, tak nejblíže k nám, v nejspodnějším okruhu světců stojí svatý Václav. Po jeho pravici svatý Mořic a dále svatý Jan Kapistrán, svatý Antonín Paduánský, svatý Alois Gonzaga a svatý Florián. Mezi nimi se nachází dalších šest apoštolů. Od svatého Václava to jsou svatý Petr, svatý Ondřej, svatý Jakub Větší, svatý Tomáš, svatý Jan Evangelista a svatý Pavel. Tyto reliéfy stihnul vyhotovit ještě Filip Sattler. Ten také zhotovil šest reliéfů v interiéru kaple, kdy všechny vyobrazují téma oběti. Ukřižování Krista, Noemova oběť, oběť Kainova i Ábelova, Abrahámovo obětování Izáka a berana. Při úpatí sloupu stojí dvanáct světlonošů andílků. Dva, kteří stojí po stranách vstupu do kaple, jsou kopiemi z roku 1947 a jejich autorem je Vojtěch Hořínek. Ještě jeden andílek je nepůvodní. Replika je z roku 1873 a jejího autora neznáme. Tento anděl však není tak detailně zvládnutý, jako ty původní. Má vypouklé čelo, které jeho obličeji dává nepřirozený výraz. Který z dvanácti andělů to je? Čestný sloup Nejsvětější Trojice, to je bohatá pokladnice příběhů. Každý světec je nositelem příběhu, který dnes mnozí neznáme. Každý z předmětů, který drží ve svých rukou, který mají opřený o nohu či o bok svého těla, zavěšený na krku, není bezpředmětný. V době, kdy byl sloup dostaven, uměli i prostí lidé tyto příběhy číst, ačkoliv kolikrát byli negramotní. Dnes abychom si na to vzali podrobného ikonografického průvodce. Všichni, kdo se na zhotovení sloupu podíleli (Václav Render, Filip Sattler, Ondřej Zahner, Šimon Forstner, ale i krátkodobý Zahnerův nástupce Jan Michal Scherhauf), na něm mají své svaté jmenovce. Od roku 1754 nám tak žehná Kristus a Bůh Otec z vrcholového sousoší Nejsvětější Trojice, svou náruč pod nimi otevírá Panna Marie, kterou dva andělé nesou na nebesa, a osmnáct světců bdí nad námi smrtelníky, kteří procházíme po dlažbě Horního náměstí pod nimi. O tom, jak tehdy Horní náměstí vypadalo, si můžeme učinit představu z rozměrného obrazu Slavnostní vjezd kardinála Troyera do Olomouce, který se nachází v Arcidiecézním muzeu. Obraz zachycuje příjezd kardinála Julia z Troyer do města, aby zde byl jmenován biskupem. V této funkci pak také sloup za účasti vzácných hostů vysvětil. Vyobrazený příjezd se však udál v roce 1747, kdy sloup ještě nebyl dostaven. Malíř František Vavřinec Korompay tento obraz namaloval až s třicetiletým odstupem a na obraze tak zaznamenal již zhotovený sloup. Malíř také na obraze namaloval vstup do kaple sloupu z opačné strany, než na které se skutečně nachází. Na jeho obranu před unáhleným nařknutím ze lživého svědectví je třeba říci, že zachycovat na vedutách měst jejich atraktivnější tváře, bylo běžnou praxí.

4 Více než třímetrové kamenné postavy nezachycují světce ve strnulých polohách, nýbrž v dynamickém postavení. Taková dramatičnost byla baroknímu sochařství vlastní. Některé postavy světců tvoří vzájemným postavením svých těl dokonalý pár. Komunikují spolu, vyvažují se, jsou v harmonii. Jejich pohledy směřují do různých stran a koutů náměstí. Stáli tak po dlouhé devatenácté století. Chránili město před obléháním pruskou armádou, morem, požáry a jinými neduhy a zlořády na město se sápajícími. Ve dvacátém století pak museli nevěřícně kroutit hlavami, jak se měnily režimy a s nimi i názvy pro Horní náměstí. Oberring, Masarykovo náměstí, náměstí Adolfa Hitlera, Stalinovo náměstí, náměstí Míru a nakonec opět Horní náměstí. Nemyslíte, že všichni ti svatí čas od času nepřešlápnou z nohy na nohu? Že občas svými dlaněmi nepohladí osamělého nočního poutníka, který si na to ráno nevzpomene? Že nepolíbí na čelo spící nemluvně, které to ještě neumí mámě říci, a které sotva rozliší skutečnost od snu? Nebo že občas někoho nepřetáhnou berlí po zádech? Vždyť k čemu ty berle jinak mají? Že se tu a tam nezamračí, neusmějí, nenadechnou nebo nezatají dech? Bylo toho za ta více než dvě a půl staletí mnoho, čeho byli olomoučtí svatí svědky. Během stavby samotné a krátce po vysvěcení sloupu musili čelit útokům pruské armády, čehož je dokladem pozlacená replika dělové koule vsazená do dříku sloupu. Kdyby jí nestáli v cestě, zničila by Salmův palác. Tento barokní palác byl postaven v druhé polovině 17. století a díky všem svatým přežil do dnešních dnů, včetně cenného portálu kameníka Lorenze Seegera. Po revoluci však nezabránili tomu, aby v něm nenašel sídlo světec globalizace McDonald s. V roce 1911 také nechybělo mnoho a namísto přes Riegrovu ulici sousedící budovy České pošty by byl průlom s novou ulicí. Z projektu jistého Erwina Pendela, který v nové ulici předpokládal luxusní německé obchody, nakonec sešlo. V roce 1912 namísto toho byla postavena budova dnešní České pošty, dříve české banky Union, podle projektu jednoho z prvních žáků Jana Kotěry, Adolfa Foehra. Vedle této impozantní postsecesní budovy se směrem

5 k Moravskému divadlu nachází dům U Zeleného stromu a Petrášův palác. Budova dnešního Moravského divadla, ke kterému pohledem směřujeme, pak byla postavena z iniciativy rakouského arcivévody a olomouckého biskupa Rudolfa Jana v letech , kdy se dosud hrálo v nevyhovujícím prostoru na Dolním náměstí nad masnými krámy. Autorem divadelní budovy byl architekt Josef Kornhäusel. Je však třeba míti na paměti, že se v ní divadlo hrálo německy. Vždyť v Praze začali čeští vlastenci o budově Národního divadla uvažovat až v roce 1844 a slavnostně otevřeno bylo v roce 1881, aby ještě téhož roku vyhořelo. Zlatá kaplička na břehu Vltavy se znovuotevřela v roce Pár měsíců po této vlastenecké slávě se hrálo divadlo česky i v Olomouci, když došlo v roce 1885 k otevření Národního domu, který tak z pohledu svatých na sloupu vytvořil důstojné pozadí Merkurově kašně. Jiní světci po celou dobu shlíželi na Edelmannův palác, který byl postaven bohatým olomouckým měšťanem Václavem Edelmannem v druhé polovině 16. století. Zdobnější historizující neorenesanční podobu, v jaké palác známe dnes, získal až v letech Do té doby působil o poznání prostším dojmem. Nicméně tato výzdoba a restaurování tehdy byly nezbytné i z toho důvodu, že v roce 1850 se do Edelmannova paláce museli na padesát let přestěhovat radní z radnice a palác musel budit reprezentativnější dojem. V radnici totiž toho času zasedal státní soud a jiné státní orgány. V roce 1904 se však někdejší starosta Karl Brandhuber se svými radními nastěhoval zpět, načež po něm byla pojmenována dnešní Ostružnická ulice. Pro soudní úřad byl postaven justiční palác U Dvou lvů a radnice své staronové radní přivítala novou podobou. I ta se totiž na začátku dvacátého století dočkala veliké přestavby. Radnice na Horním náměstí se stavěla v průběhu celého 15. století, ačkoliv slavná městská rada byla založena již roku Orloj pochází z téže doby, ale i ten se v průběhu staletí několikrát rekonstruoval. Jedna z jeho přestaveb proběhla v době stavby trojičního sloupu, v roce Představu o této podobě orloje si můžeme učinit na základě zmíněného Korompayova obrazu (můžeme-li malíři věřit), ale zachytili ji již fotografové na konci devatenáctého století. Ti pak zaznamenali i další podobu orloje z roku 1898, která však byla po necelých padesáti letech zničena během druhé světové války. Známe ji ze starých dobových pohlednic. Dnešní podoba orloje, poplatná socialistickému realismu padesátých let, je dílem Karla Svolinského a jeho ženy Marie. Vedle Edelmannova paláce ještě za první republiky stála historická budova, kterou ovšem v roce 1935 nahradila puristická budova Rolnické spořitelny od Huberta Austa. Tento Plečnikův žák se na tváři Olomouce výrazně podepsal i jinde, především monumentální stavbou Husova sboru církve českobratrské z poloviny dvacátých let. Austova budova někdejší spořitelny dnes slouží jako bankovní dům a sousedí s bufetem Centrum. Občerstvení má v tomto domě staletou tradici, jelikož vinárna a pivnice se v něm provozovala již od roku 1733, takže se do ní mohli přijít posilnit i kameníci a sochaři trojičního sloupu. Třeba právě zde nad korbelem piva nebo číší vína skicoval Ondřej Zahner své svaté. Nemohl v gestech a mimice hostů nálevny vypozorovat ony dramatické pózy a výrazy? Že by to bylo příliš rouhačské? Ale kdeže, vzpomeňme si na Caravaggia! Vždyť tomu také pro Pannu Marii nestály modelem právě světice. V sousedství této nálevny stával secesní dům, ve kterém v první polovině dvacátého století provozovala činnost vyhlášená kavárna Grand Café. Secesní klenot od architekta Christophera Glasera z roku 1910 však dnes již obdivovat nemůžeme. Určitě se však ještě i dnes najdou pamětníci, kteří jako děti do kavárny zavítali se svými rodiči či prarodiči, a kterým čilý kavárenský ruch utkvěl v paměti. Dnes na tomtéž místě stojí jiný dům a namísto kavárny Grand Café se v něm nachází sýrárna Grand Moravia. Možná tak dnešním dětem utkví v paměti nezaměnitelná vůně sýrů. Je až nápadné, jak světci na sloupu nesměle uhýbají pohledem před Herkulovou kašnou. Bájný rek jim totiž musel ustoupit a světci tak

6 jakoby stále očekávají odvetný výpad. Herkulova kašna totiž původně stála od roku 1687 na místě sloupu. Václav Render ji však nechal po sotva třiceti letech přemístit o pár metrů mezi radnici a Edelmannův palác. Antický hrdina, který svýma rukama zardousil údajně nezranitelného lva nemejského, jehož kůži si pak bez hnutí brvou přehodil přes ramena, jako kdyby právě stáhnul králíka, musel před svatými kapitulovat. Svým zachmuřeným výrazem a napřaženým kyjem ovšem dává jasně najevo, že může kdykoliv udeřit. Respekt musel budit i u návštěvníků Horního náměstí, kteří sem, třeba právě do kavárny Grand Café, mohli přijet tramvají. Tramvajová linka na Horní náměstí byla zavedena v roce 1899 a tramvaje sem jezdily někdejší Brabdhuberovou, později Ostružnickou ulicí až do roku Této tramvajové lince musela ustoupit kašna Tritonů, kterou v roce 1709 zhotovil právě Václav Render. Jelikož na svém původním místě na rozcestí ulic Denisovy, Pekařské, Ostružnické a Ztracené stála v cestě tramvajovým vozům, byla v roce 1890 přemístěna na náměstí Republiky. Zkrátka tramvaje vůči barokním kašnám nebyly tolik ohleduplné jako povoz tažený koňmi. Na Caesarovu kašnu, kterou zhotovil v roce 1725 Václav Render se sochařem Janem Jiřím Schaubergerem, nedohlédnou ze světců ani ti nejvýše postavení, ba ani Svatá Trojice, jelikož jim ve výhledu na ni stíní pětasedmdesáti metrová věž radnice. Okolní kulisy římskému císaři, který jako jediný z celého souboru olomouckých kašen není mytologickou postavou či antickým bohem, tvoří na jedné straně dům U Černého psa a dům U Zlaté štiky. Oba historické domy nesou domovní znamení a jejich někdejší majitelé při rekonstrukci do průčelí vsadili dělové koule, zrovna tak jako byla jedna z koulí vsazena do dříku sloupu. V domě U Zlaté štiky na začátku roku 1883 bydlel Gustav Mahler, když v Olomouci působil jako dirigent ve zmiňovaném divadle. Prý tu ty dva měsíce dost trpěl a strádal. Jeho smutnou postavu museli světci spatřovat každé ráno, když se šourala do práce a každý večer, když se z ní zoufale vracela. Co zlomených taktovek olomoucké působení Mahlerovi přineslo! Působení v Lipsku, Budapešti, Hamburku a především ve Vídni měl slavný rodák z Kaliště u Jihlavy teprve před sebou, zrovna tak jako sňatek s femme fatale Almou Schindlerovou, provdanou Mahlerovou. Z druhé strany tvoří Caesarovi na koni pozadí někdejší Pozemkový ústav z třicátých let dvacátého století a Krajinská lékárna. Zatímco budova Pozemkového ústavu, ve kterém dnes sídlí kavárna nesoucí skladatelovo jméno, byla novostavbou, tak budova Krajinské lékárny, která na tomto místě sídlila již od roku 1571, prošla pouze rekonstrukcí. Novostavba i rekonstrukce byly dílem v Olomouci žijícího německého architekta Klaudia Madlmayera a o reliéfní výzdobu se u obou budov postaral sochař Julius Pelikán. V rámci jeho bohatého sochařského díla však tyto reliéfy představují zanedbatelné věci. Proč se mezi antickými bohy a hrdiny, kteří dekorují olomoucké kašny, vyskytuje právě římský císař a vojevůdce Julius Caesar? Inu, jedna z legend praví, že právě on byl zakladatelem města Olomouc. Tam, kde již v době dostavby trojičního sloupu měla stát zamýšlená Ariónova kašna, nestálo dlouho nic. Na Ariónovu kašnu po roce 1750 nebylo peněz nazbyt. Rozvoj výtvarné barokní kultury náhle skončil již ve čtyřicátých letech 18. století. Město bylo v roce 1742 prohlášeno za pohraniční pevnost, v roce 1778 byla ukončena činnost olomoucké univerzity a v rámci josefínských reforem došlo k zrušení kontemplativních řádů, jakožto i k boření některých kostelů. Veškerá stavební činnost souvisela s obranou města. Namísto další kašny musela postačit prostá Křížová studna. Později se mezi světce a tuto nelichotivou studnu postavil František Josef. Tedy pomník vyobrazující císaře. Ten sem 2. prosince 1898 umístil Camillo Sitte se sochařem Antonem Benkem. Bylo tomu přesně padesát let, co císař František Josef právě v Olomouci usedl na trůn. Za císařovými zády byla namísto někdejší strážní budky přistavěné k radnici vytvořena nástěnná kašna s chlapcem a delfínem. Chlapec v ruce držel kartuš s nápisem Stadterweiterung 1886, tedy s připomínkou na rok, kdy císař zrušil pevnost. Sousoší chlapce s delfínem mělo

7 symbolizovat právě Arióna. Císař stál na tehdejším Oberring pochopitelně jen do roku To již byla odstraněna Křížová studna a od roku 1906 na jejím místě byly první veřejné záchodky. Kašna s chlapcem a delfínem u radnice vydržela až do roku 1948, kdy na jejím místě postavil sochař Karel Lenhart kašnu Hygie. Ta na svém místě stojí dodnes. Do třetího tisíciletí mohli chodci pod ochranitelským dohledem světců vykročit po novém dláždění. Respektive po mozaice složené z nové a staré dlažby. Z dlažebních kostek a kamenů z různých historických údobí. Za tímto kamenným kobercem, který zapříčinil nejeden zlomený podpatek, stojí iniciativa historika umění Pavla Zatloukala, na jehož impuls město pro rekonstrukci Horního náměstí vypsalo architektonickou soutěž. To je dnes poměrně vzácné. Ne vždy pak z vítězství v soutěži dojde i k realizaci samotné. Své o tom jistě ví pahorek na pražské Letné a nebožtík Jan Kaplický. V Olomouci se tak zadařilo jen částečně. Vítězové soutěže, mladí architekti Petr Hájek, Jan Šépka a Jaroslav Hlásek kromě dláždění navrhli lavičky, stojany na kola a lampy, které měly osvětlovat dominanty náměstí. Radnici, kašny a Čestný sloup Nejsvětější Trojice. Současně s touto novou tváří získalo náměstí po dvě stě padesáti letech Ariónovu kašnu od olomouckého rodáka Ivana Theimera a kovový model města. Nápis po jeho obvodu připomíná legendu o založení města Juliem Caesarem a upamatuje i kostely a brány olomouckého opevnění, které byly během toho čtvrt tisíciletí zbořeny. Ariónova kašna ztělesňuje báji o básníkovi z řeckého ostrova Lesbos. Proč byl právě tento příběh v Olomouci živý v polovině osmnáctého století a přežil i do začátku třetího tisíciletí? Arión podle vyprávění nabyl nemalého jmění v zámoří, avšak byl o ně připraven cestou domů proradnými lodníky, kteří usilovali i o jeho život. Při útěku před nimi rozezněl bájný básník struny své kithary a skočil do moře. Domů, na dvůr korintského krále Periandra, jej na svém hřbetě dopravil vynořivší se delfín, s nímž bývá Arión zpravidla vyobrazen. Arión byl tedy nakonec zachráněn a lupiči byli po zásluze potrestáni. Jeho příběh se stal metaforou záchrany před zkázou, napravené nespravedlnosti a odčinění křivd. Vyrovnání se se zkázou napáchanou na městě během třicetileté války a se ztrátou výsad hlavního zemského města, kterým se po této válce stalo namísto Olomouce Brno. A nakonec odčinění příkoří napáchaného během dvacátého století nejen na Olomouci, ale i na celém národu. Na souboru olomouckých barokních kašen i na obou sloupech pracovali převážně olomoučtí sochaři a kameníci. Zrovna tak Ivan Theimer, ačkoliv od roku 1968 žije střídavě ve Francie a v Toskánsku, je olomoucký rodák. Své dílo na rozdíl od svých předchůdců netesá do kamene, ale odlévá z bronzu. Vzdoruje tak spíše času a neustálému, ustavičnému dotýkání. Theimerovy plastiky totiž přitahují nejen pohledy diváků, ale i jejich doteky. Tři Theimerovy obelisky zdobí Elysejský palác v Paříži a Památník vína symbolizuje vinařskou tradici v Bordeaux. Tak jako se děti v Olomouci těší z bronzové želvy, tak ze tří želv mají radost staříci a stařenky v domově pro seniory v Grenoblu. Dílo letos sedmdesátiletého sochaře bychom našli v Itálii, Německu a Švýcarsku. U nás pak Pomník Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a starší kašnu z konce šedesátých let dvacátého století na Kollárově náměstí v Olomouci. U ní bychom však autorův známý rukopis hledali obtížně. Ariónova kašna byla občanům města Olomouc předána 27. září Světci na novém náměstí byly v novém tisíciletí svědky mnoha kulturních událostí. Svůj vysokými částkami nepochybně pojištěný hlas před nimi rozvibrovali José Cura, Elina Garanča či Dee Dee Bridgewater. Krátce před svou smrtí tady nechal, podobně jako Arión, rozeznít struny své kytary Paco de Lucía, který si na náměstí se strhující atmosférou vychutnával doušky cigarety. Jak se světcům líbily spektákly typu Noc na Karlštejně? Možná právě to byly

8 ty okamžiky, kdy se museli pohnout. Ať už to bylo příjemné pohnutí na duši nebo hnutí žlučí. Architekty navržená světla na náměstí nikdy nebyla nainstalována, což v nedávné době rozpoutalo vlnu vášnivých diskuzí. Bez ohledu na kvalitu navrhovaného osvětlení tento spor nejen mezi odborníky a radními, ale i laickou veřejností, zasadil otázky stran toho, kdo je to architekt, jaké je jeho postavení, co je to architektura a architektonické dílo. Tyto otázky jsou velmi zásadní a měli bychom na ně při procházení městem hledat odpovědi. Tak nám alespoň na Horním náměstí na cestu svítí dvanáct andělů světlonošů po obvodu Čestného sloupu Nejsvětější Trojice. Co na tom, že jejich slunce již nejsou zasklena, nezáří v nich lucerny, a že jeden z nich má vysoké čelo?

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Doprovodný program pro účastníky Her V. letní olympiády dětí a mládeže 2011 se vstupem na akreditační karty:

Doprovodný program pro účastníky Her V. letní olympiády dětí a mládeže 2011 se vstupem na akreditační karty: Doprovodný program pro účastníky Her V. letní olympiády dětí a mládeže 2011 se vstupem na akreditační karty: 21.6. 15:00-17:00 možnost účasti na akci STOP DĚTSKÝM ÚRAZŮM se zábavným programem a vystoupením

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Voda. ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ střední školy

Voda. ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ střední školy Voda ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ střední školy POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu.cz 1 Fungování vodárny Na samostatném listu popište

Více

SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC

SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC Památky Slaného a Slánska (7) Památky Slaného a Slánska (7) S postavou hlavního světce českého baroku sv. Janem Nepomuckým (svatořečen v roce 1729) se setkáváme na mnoha místech,

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

medievum market nabídka dárkových předmětů: http://market.medievum.cz

medievum market nabídka dárkových předmětů: http://market.medievum.cz nabídka dárkových předmětů: http://.medievum.cz 1. historická keramika: Keramika má velmi dobré termoizolační vlastnosti. Nápoj si v ní uchová dlouho svou teplotu. produkt: Pohár katalogové číslo: KE001

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

Socha sv. Antonína ve Slaném

Socha sv. Antonína ve Slaném Socha sv. Antonína ve Slaném Památky Slaného a Slánska (2) Památky Slaného a Slánska (2) ekonstruovaný most nad rybníkem Brod při vstupu do Slaného získal první cenu v soutěži Stavba roku Středočeského

Více

Sochy svatých v Jindřichově Hradci

Sochy svatých v Jindřichově Hradci Sochy svatých v Jindřichově Hradci Sochy Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 19. jednání datum konání: 22.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 22.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0383/RM19/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 3 ke

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945

ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945 ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945 Úkol 1, tzv. historicko-politický Připomeňte si historické události, které vedly ke vzniku samostatné Československé republiky. Co víte o osobě Tomáše Garrigua Masaryka? Kdo

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst STŘEDNÍ MORAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Olomouc 4 Kroměříž 9 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz Místo úvodu Hlavním

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Když se starým. NÁdraŽÍM. rozline vůně kávy

Když se starým. NÁdraŽÍM. rozline vůně kávy Když se starým NÁdraŽÍM rozline vůně kávy Pohled do historie Majitelům se podařilo dohledat staré fotografie z počátku století, kdy bylo nádraží ještě plně v provozu. Doplnili je ještě o další obrázky

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

Činnost Občanského sdružení Abertamy v oblasti péče o kulturní dědictví

Činnost Občanského sdružení Abertamy v oblasti péče o kulturní dědictví Činnost Občanského sdružení Abertamy v oblasti péče o kulturní dědictví Příspěvek v rámci konference MONUMENTA VIVA - PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET Chomutov, 11. - 12. 05. 2015 Kulturní

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. Liberec XVII-Kateřinky Liberec XXXI-Krásná Studánka socha krucifix

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012

OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012 OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH Ing. Petr Ţák, Ph.D., ČVUT Praha Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012 SVĚTLO A VIZUÁLNÍ VJEM SVĚTLO - médium přenášející

Více

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy.

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. V následujicích letech Flow East koupil Hotel JALTA je kulturní

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Nejvýznamnější barokní císař z rodu Habsburků a vášnivý numismatik (1. října 1685, Vídeň 20. října 1740, Vídeň) Karel, jako mladší syn císaře Leopolda I.

Více