Pod ochranou světců. Nejeden světec nad námi bdí Je pokrytec, kdo před nimi se nezardí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pod ochranou světců. Nejeden světec nad námi bdí Je pokrytec, kdo před nimi se nezardí"

Transkript

1 Pod ochranou světců Nejeden světec nad námi bdí Je pokrytec, kdo před nimi se nezardí Když v září roku 1754 přijela Marie Terezie se svým doprovodem do Olomouce, aby se zúčastnila vysvěcení Čestného sloupu Nejsvětější Trojice, neměla jistě nejmenší tušení, že v roce 2000 bude tento barokní klenot zařazen na seznam památek světového dědictví UNESCO. Jediná panovnice na habsburském trůnu tehdy nemohla tušit, že taková památková ochrana bude vůbec někdy zřízena. O zapsání svého díla na prestižní seznam neměl tušení ani iniciátor stavby sloupu Václav Render. Tento ctihodný občan města byl v tomto směru ještě více krátkozraký než Marie Terezie. Dostavby sloupu se totiž nedožil, takže si neužil ani její návštěvu. Možná že měl svým způsobem nakonec i štěstí, neboť kdo ví, jestli by mu panovnice nevytkla, že mezi osmnácti světci je na celém sloupu pouze jedna jediná žena (nepočítáme-li Pannu Marii). V tomto směru se jeví více genderově vyvážené jiné Renderovo dílo, Mariánský sloup na Dolním náměstí, který vytvořil se sochařem Janem Sturmerem. Na něm si jsou světci kvit. Jedna ku jedné. Čtyři světci a čtyři světice. Ženy přitom zaujímají své místo v horním patře. Svatá Pavlína, svatá Kateřina Alexandrijská, svatá Rozálie a svatá Barbora. Pod nimi stojí svatý Šebestián, svatý František Xaverský, svatý Karel Boromejský a svatý Rochus. Světci tak vždy tvoří pár, žena a muž. Jedni shlížejí směrem do Lafayettovy ulice, jiní k Panské ulici, ke kapucínskému kostelu a do Kateřinské ulice k tržnici.

2 Václav Render začal s výstavbou obou sloupů v roce Musel tak až do roku 1724, kdy byl dokončen menší Mariánský sloup, neustále pobíhat z jednoho náměstí na druhé. Na štěstí pro něj to nebylo daleko. Prvořadý však pro něj byl Čestný sloup Nejsvětější Trojice, o němž se v jednom ze svých dopisů vyjádřil, že ke cti a slávě Boha všemohoucího, Panny Marie a světců postavím sloup, který svou výškou a nádherou výzdoby nebude mít rovného v žádném jiném městě. Naplnit tento záměr se mu pětatřicetimetrovým sloupem jistě povedlo. Nebyl ve svém úsilí zcela sám. Pomáhal mu přitom sochař Filip Sattler. Společně během výstavby sloupu stihli zhotovit i Merkurovu a Jupiterovu kašnu. Snad jen tak z plezíru, aby náhodou při práci na sloupu nevychladli. Pokud Václav Render zemřel ve svých třiašedesáti letech v roce 1733, tak Filip Sattler jej přežil o pouhých pět let. Zemřel ve čtyřiceti třech letech v roce Většinu sochařské výzdoby sloupu tak učinil jeho nástupce, sochař Ondřej Zahner. Ten je autorem soch všech osmnácti světců a většiny reliéfů na vnějším plášti kaple sloupu. Společně se zlatníkem Šimonem Forstnerem zhotovil i vrcholové sousoší Nejsvětější Trojice s archandělem Michaelem a sousoší Nanebevzetí Panny Marie. Ani při Zahnerovi ovšem jeho svatí nestáli a nedopřáli mu potřást si rukou s Marií Terezií, jelikož zemřel ve věku čtyřiceti dvou let dva roky před dokončením sloupu, v roce Mezi touto šesticí světců jsou reliéfy, které vyobrazují tři hlavní křesťanské ctnosti: lásku, víru a naději. Vedle Panny Marie směřující k nebesům je na celém sloupu jedinou ženou světicí v zástupu svatých svatá Anna. Její osamocenost mezi muži nám však může posloužit jako vynikající orientační bod. Svatá Anna stojí v nejhořejším patře a společnost jí ve směru hodinových ručiček (a tímto směrem se budeme řídit i nadále) dělají další světci: svatý Jáchym, svatý Josef, svatý Vavřinec, svatý Jeroným a svatý Jan Křtitel, který tak stojí po jejím levém boku. Svatá Anna se svatým Jáchymem stojí přirozeně přímo pod Pannou Marií, neboť byli jejími rodiči. Blízko k Panně Marii je umístěn i svatý Josef, jelikož ten byl jejím mužem. Na sloupu je vyobrazen jako velmi mladý, s malým Ježíškem v pravé ruce.

3 Pod svatou Annou v prostředním patře stojí svatý Metoděj a vedle něj neodmyslitelně jeho mladší bratr svatý Cyril. Dále svatý Blažej, svatý Jan Sarkander, svatý Jan Nepomucký a kruh uzavírá svatý Vojtěch, který kdyby nedržel v pravé ruce knihu, mohl by Metoděje plácnout po rameni. Slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj, Blažej a Vojtěch drží v rukou zlaté berle a knihy, takže by je nezasvěcený od sebe sotva rozpoznal. Svatý Jan Nepomucký, v době barokní patrně nejčastěji zobrazovaný světec, má v ruce kříž opřený o zavřenou knihu. Ta snad světcům nesmí chybět. Bez Písma svatého ani krok. Svatý Jan Sarkander, který byl v roce 1620 umučen právě v Olomouci, drží v levé ruce pozlacenou lilii. A světe div se, knihu! V době, kdy se sloup stavěl, nebyl Jan Sarkander kanonizován. Umístit jej na sloup tak byla ze strany jeho autorů docela odvaha či možná i troufalost. Za svatého byl Jan Sarkander oficiálně uznán až v roce V barokní Olomouci byl však velmi populární. Nejspíše nás hryzalo černé svědomí za jeho mučednickou smrt. Mezi světci prostředního patra se nacházejí reliéfy apoštolů. Od sochy svatého Metoděje to jsou svatý Filip, svatý Matouš, svatý Šimon, svatý Juda Tadeáš, svatý Jakub Menší a svatý Bartoloměj. Na podobě svatého Bartoloměje se ještě stihnul přičinit Filip Sattler, ostatní jsou pak již dílem Ondřeje Zahnera. Pokud se opětovně postavíme pod svatou Annu, tak nejblíže k nám, v nejspodnějším okruhu světců stojí svatý Václav. Po jeho pravici svatý Mořic a dále svatý Jan Kapistrán, svatý Antonín Paduánský, svatý Alois Gonzaga a svatý Florián. Mezi nimi se nachází dalších šest apoštolů. Od svatého Václava to jsou svatý Petr, svatý Ondřej, svatý Jakub Větší, svatý Tomáš, svatý Jan Evangelista a svatý Pavel. Tyto reliéfy stihnul vyhotovit ještě Filip Sattler. Ten také zhotovil šest reliéfů v interiéru kaple, kdy všechny vyobrazují téma oběti. Ukřižování Krista, Noemova oběť, oběť Kainova i Ábelova, Abrahámovo obětování Izáka a berana. Při úpatí sloupu stojí dvanáct světlonošů andílků. Dva, kteří stojí po stranách vstupu do kaple, jsou kopiemi z roku 1947 a jejich autorem je Vojtěch Hořínek. Ještě jeden andílek je nepůvodní. Replika je z roku 1873 a jejího autora neznáme. Tento anděl však není tak detailně zvládnutý, jako ty původní. Má vypouklé čelo, které jeho obličeji dává nepřirozený výraz. Který z dvanácti andělů to je? Čestný sloup Nejsvětější Trojice, to je bohatá pokladnice příběhů. Každý světec je nositelem příběhu, který dnes mnozí neznáme. Každý z předmětů, který drží ve svých rukou, který mají opřený o nohu či o bok svého těla, zavěšený na krku, není bezpředmětný. V době, kdy byl sloup dostaven, uměli i prostí lidé tyto příběhy číst, ačkoliv kolikrát byli negramotní. Dnes abychom si na to vzali podrobného ikonografického průvodce. Všichni, kdo se na zhotovení sloupu podíleli (Václav Render, Filip Sattler, Ondřej Zahner, Šimon Forstner, ale i krátkodobý Zahnerův nástupce Jan Michal Scherhauf), na něm mají své svaté jmenovce. Od roku 1754 nám tak žehná Kristus a Bůh Otec z vrcholového sousoší Nejsvětější Trojice, svou náruč pod nimi otevírá Panna Marie, kterou dva andělé nesou na nebesa, a osmnáct světců bdí nad námi smrtelníky, kteří procházíme po dlažbě Horního náměstí pod nimi. O tom, jak tehdy Horní náměstí vypadalo, si můžeme učinit představu z rozměrného obrazu Slavnostní vjezd kardinála Troyera do Olomouce, který se nachází v Arcidiecézním muzeu. Obraz zachycuje příjezd kardinála Julia z Troyer do města, aby zde byl jmenován biskupem. V této funkci pak také sloup za účasti vzácných hostů vysvětil. Vyobrazený příjezd se však udál v roce 1747, kdy sloup ještě nebyl dostaven. Malíř František Vavřinec Korompay tento obraz namaloval až s třicetiletým odstupem a na obraze tak zaznamenal již zhotovený sloup. Malíř také na obraze namaloval vstup do kaple sloupu z opačné strany, než na které se skutečně nachází. Na jeho obranu před unáhleným nařknutím ze lživého svědectví je třeba říci, že zachycovat na vedutách měst jejich atraktivnější tváře, bylo běžnou praxí.

4 Více než třímetrové kamenné postavy nezachycují světce ve strnulých polohách, nýbrž v dynamickém postavení. Taková dramatičnost byla baroknímu sochařství vlastní. Některé postavy světců tvoří vzájemným postavením svých těl dokonalý pár. Komunikují spolu, vyvažují se, jsou v harmonii. Jejich pohledy směřují do různých stran a koutů náměstí. Stáli tak po dlouhé devatenácté století. Chránili město před obléháním pruskou armádou, morem, požáry a jinými neduhy a zlořády na město se sápajícími. Ve dvacátém století pak museli nevěřícně kroutit hlavami, jak se měnily režimy a s nimi i názvy pro Horní náměstí. Oberring, Masarykovo náměstí, náměstí Adolfa Hitlera, Stalinovo náměstí, náměstí Míru a nakonec opět Horní náměstí. Nemyslíte, že všichni ti svatí čas od času nepřešlápnou z nohy na nohu? Že občas svými dlaněmi nepohladí osamělého nočního poutníka, který si na to ráno nevzpomene? Že nepolíbí na čelo spící nemluvně, které to ještě neumí mámě říci, a které sotva rozliší skutečnost od snu? Nebo že občas někoho nepřetáhnou berlí po zádech? Vždyť k čemu ty berle jinak mají? Že se tu a tam nezamračí, neusmějí, nenadechnou nebo nezatají dech? Bylo toho za ta více než dvě a půl staletí mnoho, čeho byli olomoučtí svatí svědky. Během stavby samotné a krátce po vysvěcení sloupu musili čelit útokům pruské armády, čehož je dokladem pozlacená replika dělové koule vsazená do dříku sloupu. Kdyby jí nestáli v cestě, zničila by Salmův palác. Tento barokní palác byl postaven v druhé polovině 17. století a díky všem svatým přežil do dnešních dnů, včetně cenného portálu kameníka Lorenze Seegera. Po revoluci však nezabránili tomu, aby v něm nenašel sídlo světec globalizace McDonald s. V roce 1911 také nechybělo mnoho a namísto přes Riegrovu ulici sousedící budovy České pošty by byl průlom s novou ulicí. Z projektu jistého Erwina Pendela, který v nové ulici předpokládal luxusní německé obchody, nakonec sešlo. V roce 1912 namísto toho byla postavena budova dnešní České pošty, dříve české banky Union, podle projektu jednoho z prvních žáků Jana Kotěry, Adolfa Foehra. Vedle této impozantní postsecesní budovy se směrem

5 k Moravskému divadlu nachází dům U Zeleného stromu a Petrášův palác. Budova dnešního Moravského divadla, ke kterému pohledem směřujeme, pak byla postavena z iniciativy rakouského arcivévody a olomouckého biskupa Rudolfa Jana v letech , kdy se dosud hrálo v nevyhovujícím prostoru na Dolním náměstí nad masnými krámy. Autorem divadelní budovy byl architekt Josef Kornhäusel. Je však třeba míti na paměti, že se v ní divadlo hrálo německy. Vždyť v Praze začali čeští vlastenci o budově Národního divadla uvažovat až v roce 1844 a slavnostně otevřeno bylo v roce 1881, aby ještě téhož roku vyhořelo. Zlatá kaplička na břehu Vltavy se znovuotevřela v roce Pár měsíců po této vlastenecké slávě se hrálo divadlo česky i v Olomouci, když došlo v roce 1885 k otevření Národního domu, který tak z pohledu svatých na sloupu vytvořil důstojné pozadí Merkurově kašně. Jiní světci po celou dobu shlíželi na Edelmannův palác, který byl postaven bohatým olomouckým měšťanem Václavem Edelmannem v druhé polovině 16. století. Zdobnější historizující neorenesanční podobu, v jaké palác známe dnes, získal až v letech Do té doby působil o poznání prostším dojmem. Nicméně tato výzdoba a restaurování tehdy byly nezbytné i z toho důvodu, že v roce 1850 se do Edelmannova paláce museli na padesát let přestěhovat radní z radnice a palác musel budit reprezentativnější dojem. V radnici totiž toho času zasedal státní soud a jiné státní orgány. V roce 1904 se však někdejší starosta Karl Brandhuber se svými radními nastěhoval zpět, načež po něm byla pojmenována dnešní Ostružnická ulice. Pro soudní úřad byl postaven justiční palác U Dvou lvů a radnice své staronové radní přivítala novou podobou. I ta se totiž na začátku dvacátého století dočkala veliké přestavby. Radnice na Horním náměstí se stavěla v průběhu celého 15. století, ačkoliv slavná městská rada byla založena již roku Orloj pochází z téže doby, ale i ten se v průběhu staletí několikrát rekonstruoval. Jedna z jeho přestaveb proběhla v době stavby trojičního sloupu, v roce Představu o této podobě orloje si můžeme učinit na základě zmíněného Korompayova obrazu (můžeme-li malíři věřit), ale zachytili ji již fotografové na konci devatenáctého století. Ti pak zaznamenali i další podobu orloje z roku 1898, která však byla po necelých padesáti letech zničena během druhé světové války. Známe ji ze starých dobových pohlednic. Dnešní podoba orloje, poplatná socialistickému realismu padesátých let, je dílem Karla Svolinského a jeho ženy Marie. Vedle Edelmannova paláce ještě za první republiky stála historická budova, kterou ovšem v roce 1935 nahradila puristická budova Rolnické spořitelny od Huberta Austa. Tento Plečnikův žák se na tváři Olomouce výrazně podepsal i jinde, především monumentální stavbou Husova sboru církve českobratrské z poloviny dvacátých let. Austova budova někdejší spořitelny dnes slouží jako bankovní dům a sousedí s bufetem Centrum. Občerstvení má v tomto domě staletou tradici, jelikož vinárna a pivnice se v něm provozovala již od roku 1733, takže se do ní mohli přijít posilnit i kameníci a sochaři trojičního sloupu. Třeba právě zde nad korbelem piva nebo číší vína skicoval Ondřej Zahner své svaté. Nemohl v gestech a mimice hostů nálevny vypozorovat ony dramatické pózy a výrazy? Že by to bylo příliš rouhačské? Ale kdeže, vzpomeňme si na Caravaggia! Vždyť tomu také pro Pannu Marii nestály modelem právě světice. V sousedství této nálevny stával secesní dům, ve kterém v první polovině dvacátého století provozovala činnost vyhlášená kavárna Grand Café. Secesní klenot od architekta Christophera Glasera z roku 1910 však dnes již obdivovat nemůžeme. Určitě se však ještě i dnes najdou pamětníci, kteří jako děti do kavárny zavítali se svými rodiči či prarodiči, a kterým čilý kavárenský ruch utkvěl v paměti. Dnes na tomtéž místě stojí jiný dům a namísto kavárny Grand Café se v něm nachází sýrárna Grand Moravia. Možná tak dnešním dětem utkví v paměti nezaměnitelná vůně sýrů. Je až nápadné, jak světci na sloupu nesměle uhýbají pohledem před Herkulovou kašnou. Bájný rek jim totiž musel ustoupit a světci tak

6 jakoby stále očekávají odvetný výpad. Herkulova kašna totiž původně stála od roku 1687 na místě sloupu. Václav Render ji však nechal po sotva třiceti letech přemístit o pár metrů mezi radnici a Edelmannův palác. Antický hrdina, který svýma rukama zardousil údajně nezranitelného lva nemejského, jehož kůži si pak bez hnutí brvou přehodil přes ramena, jako kdyby právě stáhnul králíka, musel před svatými kapitulovat. Svým zachmuřeným výrazem a napřaženým kyjem ovšem dává jasně najevo, že může kdykoliv udeřit. Respekt musel budit i u návštěvníků Horního náměstí, kteří sem, třeba právě do kavárny Grand Café, mohli přijet tramvají. Tramvajová linka na Horní náměstí byla zavedena v roce 1899 a tramvaje sem jezdily někdejší Brabdhuberovou, později Ostružnickou ulicí až do roku Této tramvajové lince musela ustoupit kašna Tritonů, kterou v roce 1709 zhotovil právě Václav Render. Jelikož na svém původním místě na rozcestí ulic Denisovy, Pekařské, Ostružnické a Ztracené stála v cestě tramvajovým vozům, byla v roce 1890 přemístěna na náměstí Republiky. Zkrátka tramvaje vůči barokním kašnám nebyly tolik ohleduplné jako povoz tažený koňmi. Na Caesarovu kašnu, kterou zhotovil v roce 1725 Václav Render se sochařem Janem Jiřím Schaubergerem, nedohlédnou ze světců ani ti nejvýše postavení, ba ani Svatá Trojice, jelikož jim ve výhledu na ni stíní pětasedmdesáti metrová věž radnice. Okolní kulisy římskému císaři, který jako jediný z celého souboru olomouckých kašen není mytologickou postavou či antickým bohem, tvoří na jedné straně dům U Černého psa a dům U Zlaté štiky. Oba historické domy nesou domovní znamení a jejich někdejší majitelé při rekonstrukci do průčelí vsadili dělové koule, zrovna tak jako byla jedna z koulí vsazena do dříku sloupu. V domě U Zlaté štiky na začátku roku 1883 bydlel Gustav Mahler, když v Olomouci působil jako dirigent ve zmiňovaném divadle. Prý tu ty dva měsíce dost trpěl a strádal. Jeho smutnou postavu museli světci spatřovat každé ráno, když se šourala do práce a každý večer, když se z ní zoufale vracela. Co zlomených taktovek olomoucké působení Mahlerovi přineslo! Působení v Lipsku, Budapešti, Hamburku a především ve Vídni měl slavný rodák z Kaliště u Jihlavy teprve před sebou, zrovna tak jako sňatek s femme fatale Almou Schindlerovou, provdanou Mahlerovou. Z druhé strany tvoří Caesarovi na koni pozadí někdejší Pozemkový ústav z třicátých let dvacátého století a Krajinská lékárna. Zatímco budova Pozemkového ústavu, ve kterém dnes sídlí kavárna nesoucí skladatelovo jméno, byla novostavbou, tak budova Krajinské lékárny, která na tomto místě sídlila již od roku 1571, prošla pouze rekonstrukcí. Novostavba i rekonstrukce byly dílem v Olomouci žijícího německého architekta Klaudia Madlmayera a o reliéfní výzdobu se u obou budov postaral sochař Julius Pelikán. V rámci jeho bohatého sochařského díla však tyto reliéfy představují zanedbatelné věci. Proč se mezi antickými bohy a hrdiny, kteří dekorují olomoucké kašny, vyskytuje právě římský císař a vojevůdce Julius Caesar? Inu, jedna z legend praví, že právě on byl zakladatelem města Olomouc. Tam, kde již v době dostavby trojičního sloupu měla stát zamýšlená Ariónova kašna, nestálo dlouho nic. Na Ariónovu kašnu po roce 1750 nebylo peněz nazbyt. Rozvoj výtvarné barokní kultury náhle skončil již ve čtyřicátých letech 18. století. Město bylo v roce 1742 prohlášeno za pohraniční pevnost, v roce 1778 byla ukončena činnost olomoucké univerzity a v rámci josefínských reforem došlo k zrušení kontemplativních řádů, jakožto i k boření některých kostelů. Veškerá stavební činnost souvisela s obranou města. Namísto další kašny musela postačit prostá Křížová studna. Později se mezi světce a tuto nelichotivou studnu postavil František Josef. Tedy pomník vyobrazující císaře. Ten sem 2. prosince 1898 umístil Camillo Sitte se sochařem Antonem Benkem. Bylo tomu přesně padesát let, co císař František Josef právě v Olomouci usedl na trůn. Za císařovými zády byla namísto někdejší strážní budky přistavěné k radnici vytvořena nástěnná kašna s chlapcem a delfínem. Chlapec v ruce držel kartuš s nápisem Stadterweiterung 1886, tedy s připomínkou na rok, kdy císař zrušil pevnost. Sousoší chlapce s delfínem mělo

7 symbolizovat právě Arióna. Císař stál na tehdejším Oberring pochopitelně jen do roku To již byla odstraněna Křížová studna a od roku 1906 na jejím místě byly první veřejné záchodky. Kašna s chlapcem a delfínem u radnice vydržela až do roku 1948, kdy na jejím místě postavil sochař Karel Lenhart kašnu Hygie. Ta na svém místě stojí dodnes. Do třetího tisíciletí mohli chodci pod ochranitelským dohledem světců vykročit po novém dláždění. Respektive po mozaice složené z nové a staré dlažby. Z dlažebních kostek a kamenů z různých historických údobí. Za tímto kamenným kobercem, který zapříčinil nejeden zlomený podpatek, stojí iniciativa historika umění Pavla Zatloukala, na jehož impuls město pro rekonstrukci Horního náměstí vypsalo architektonickou soutěž. To je dnes poměrně vzácné. Ne vždy pak z vítězství v soutěži dojde i k realizaci samotné. Své o tom jistě ví pahorek na pražské Letné a nebožtík Jan Kaplický. V Olomouci se tak zadařilo jen částečně. Vítězové soutěže, mladí architekti Petr Hájek, Jan Šépka a Jaroslav Hlásek kromě dláždění navrhli lavičky, stojany na kola a lampy, které měly osvětlovat dominanty náměstí. Radnici, kašny a Čestný sloup Nejsvětější Trojice. Současně s touto novou tváří získalo náměstí po dvě stě padesáti letech Ariónovu kašnu od olomouckého rodáka Ivana Theimera a kovový model města. Nápis po jeho obvodu připomíná legendu o založení města Juliem Caesarem a upamatuje i kostely a brány olomouckého opevnění, které byly během toho čtvrt tisíciletí zbořeny. Ariónova kašna ztělesňuje báji o básníkovi z řeckého ostrova Lesbos. Proč byl právě tento příběh v Olomouci živý v polovině osmnáctého století a přežil i do začátku třetího tisíciletí? Arión podle vyprávění nabyl nemalého jmění v zámoří, avšak byl o ně připraven cestou domů proradnými lodníky, kteří usilovali i o jeho život. Při útěku před nimi rozezněl bájný básník struny své kithary a skočil do moře. Domů, na dvůr korintského krále Periandra, jej na svém hřbetě dopravil vynořivší se delfín, s nímž bývá Arión zpravidla vyobrazen. Arión byl tedy nakonec zachráněn a lupiči byli po zásluze potrestáni. Jeho příběh se stal metaforou záchrany před zkázou, napravené nespravedlnosti a odčinění křivd. Vyrovnání se se zkázou napáchanou na městě během třicetileté války a se ztrátou výsad hlavního zemského města, kterým se po této válce stalo namísto Olomouce Brno. A nakonec odčinění příkoří napáchaného během dvacátého století nejen na Olomouci, ale i na celém národu. Na souboru olomouckých barokních kašen i na obou sloupech pracovali převážně olomoučtí sochaři a kameníci. Zrovna tak Ivan Theimer, ačkoliv od roku 1968 žije střídavě ve Francie a v Toskánsku, je olomoucký rodák. Své dílo na rozdíl od svých předchůdců netesá do kamene, ale odlévá z bronzu. Vzdoruje tak spíše času a neustálému, ustavičnému dotýkání. Theimerovy plastiky totiž přitahují nejen pohledy diváků, ale i jejich doteky. Tři Theimerovy obelisky zdobí Elysejský palác v Paříži a Památník vína symbolizuje vinařskou tradici v Bordeaux. Tak jako se děti v Olomouci těší z bronzové želvy, tak ze tří želv mají radost staříci a stařenky v domově pro seniory v Grenoblu. Dílo letos sedmdesátiletého sochaře bychom našli v Itálii, Německu a Švýcarsku. U nás pak Pomník Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a starší kašnu z konce šedesátých let dvacátého století na Kollárově náměstí v Olomouci. U ní bychom však autorův známý rukopis hledali obtížně. Ariónova kašna byla občanům města Olomouc předána 27. září Světci na novém náměstí byly v novém tisíciletí svědky mnoha kulturních událostí. Svůj vysokými částkami nepochybně pojištěný hlas před nimi rozvibrovali José Cura, Elina Garanča či Dee Dee Bridgewater. Krátce před svou smrtí tady nechal, podobně jako Arión, rozeznít struny své kytary Paco de Lucía, který si na náměstí se strhující atmosférou vychutnával doušky cigarety. Jak se světcům líbily spektákly typu Noc na Karlštejně? Možná právě to byly

8 ty okamžiky, kdy se museli pohnout. Ať už to bylo příjemné pohnutí na duši nebo hnutí žlučí. Architekty navržená světla na náměstí nikdy nebyla nainstalována, což v nedávné době rozpoutalo vlnu vášnivých diskuzí. Bez ohledu na kvalitu navrhovaného osvětlení tento spor nejen mezi odborníky a radními, ale i laickou veřejností, zasadil otázky stran toho, kdo je to architekt, jaké je jeho postavení, co je to architektura a architektonické dílo. Tyto otázky jsou velmi zásadní a měli bychom na ně při procházení městem hledat odpovědi. Tak nám alespoň na Horním náměstí na cestu svítí dvanáct andělů světlonošů po obvodu Čestného sloupu Nejsvětější Trojice. Co na tom, že jejich slunce již nejsou zasklena, nezáří v nich lucerny, a že jeden z nich má vysoké čelo?

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

o selfie je nutno pořídit +- z pohledu jako obrázek na fotce (žádné fotky z kilometrové vzdálenosti a opačného směru)

o selfie je nutno pořídit +- z pohledu jako obrázek na fotce (žádné fotky z kilometrové vzdálenosti a opačného směru) Hra po Brně a o Brně úkolem je obejít (oběhnout) maximum vybraných památek v daném čase běží se po týmech každá památka je podle svého umístění bodována aby týmy nešli stejnou trasou, losuje se 1 povinné

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice

Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice Program zájezdu 8:00 Sraz u klubí na Dubí 10:00 Plánovaná prohlídka Muzea tvarůžků Loštice 12:00 Příjezd do Olomouce, rozchod xx:xx Odjezd z Olomouce dle domluvy v autobuse Loštice Zdejší dominantou je

Více

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Historický snímek Neptunovy kašny v Olomouci, Fotoarchiv Vlastivědného muzea v Olomouci, sign: BV000731. Kašny, které byly jako účelová zařízení nádrže na vodu určeny

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Obnova historických konstrukcí *

Obnova historických konstrukcí * Obnova historických konstrukcí * Konstrukční, kotevní a výztužné prvky, uměleckých sochařských děl z kovu Ivan Houska 2007 Základní funkce konstrukčních prvků Kotvení sochy - zabezpečení jejího upevnění

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Poslední kříž je postaven ve druhé aleji v borovinách vpravo od silnice do Netína. Je vyroben z hrubého betonu, vysoký 0,8 m bez nápisu a bez

Poslední kříž je postaven ve druhé aleji v borovinách vpravo od silnice do Netína. Je vyroben z hrubého betonu, vysoký 0,8 m bez nápisu a bez Nejstarší kulturní památkou Kochánova je smírčí kámen. Jeho vznik spadá do období Napoleonských válek kolem roku 1810. K tomuto kameni se váže pověst, že v době Napoleonských válek zde byli pochováni dva

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_09_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 11. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 24.

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ

TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ Barokní památky stále pohledově dotvářejí naši českou krajinu a města, Slaný nevyjímaje. Barok na Slánsku a ve Slaném to však není jen monumentální architektura, ale i malba

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN PRŮVODCE vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN mě bere 0 100 200 300 400 500 600 m Map Design &, 2015 www.mapdesign.eu DETI DĚTI CHILDREN Trasa D pro nejmenší Route Trail D D for for the youngest

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Mariánský sloup v Uničově Iva Orálková

Mariánský sloup v Uničově Iva Orálková Mariánský sloup v Uničově Iva Orálková Mariánský sloup v Uničově byl postaven jako projev vděku města za odvrácení nebezpečí od Husitů (1424), Hunů (1463) a následných morových ran (1709, 1715). 1 Barokní

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

P íloha č. 1: Fotodokumentace drobných sakrálních objektů v íčkách

P íloha č. 1: Fotodokumentace drobných sakrálních objektů v íčkách P íloha č. 1: Fotodokumentace drobných sakrálních objektů v íčkách A1 Kaple Panny Marie pomocné v Klopotech: K. Leschingerová, srpen 2014 A2 Obraz korunování Panny Marie: K. Leschingerová, duben 2015 A3

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 U s n e s e n í 0343/R10/08 Rada Zlínského kraje schvaluje poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie

Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie Nikola Vagenknechtová Vedoucí ročníkové práce: Mgr. Zdeňka Holá Předmět: Dějepis Školní rok:

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Divy světa. Anotace: Hodina slouží k seznámení žáků 5. třídy se světovou kulturou na interaktivní tabuli v hodinách výtvarné výchovy.

Divy světa. Anotace: Hodina slouží k seznámení žáků 5. třídy se světovou kulturou na interaktivní tabuli v hodinách výtvarné výchovy. Divy světa Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_08 Tématický celek: Historie a umění Autor: Kateřina Pospíšilová

Více

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava 11318 / 4-5077 P Arnoltov Arnoltov čp.52 zájezdní hostinec Spiegel při silnici na rozcestí k Arnoltovu 15037 / 4-570 S Boučí Boučí tvrz - tvrziště, archeologické stopy při domě čp. 57 31672 / 4-562 S Březová

Více

Voda. ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ 6. 9. třída

Voda. ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ 6. 9. třída Voda ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ 6. 9. třída POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu.cz 1 Fungování vodárny Na samostatném listu popište

Více

Adéla Šmilauerová. Claus Sluter

Adéla Šmilauerová. Claus Sluter Adéla Šmilauerová Claus Sluter Sochař Claus Sluter se narodil kolem roku 1360 v Haarlemu, kde pravděpodobně získal i své sochařské vzdělání v rámci rodinné dílny. Jeho jméno je poprvé uvedeno roku 1379

Více

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink)

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Původně se v místě dnešního parku Háječek a Krumlovských alejí rozprostíral Krumlovský

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 (8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 La Défense La Défense je název obchodní čtvrtě, která je charakteristická supemoderními stavbami a mrakodrapy. Leží na předměstí Paříže severozápadně od centra.

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Doprovodný program pro účastníky Her V. letní olympiády dětí a mládeže 2011 se vstupem na akreditační karty:

Doprovodný program pro účastníky Her V. letní olympiády dětí a mládeže 2011 se vstupem na akreditační karty: Doprovodný program pro účastníky Her V. letní olympiády dětí a mládeže 2011 se vstupem na akreditační karty: 21.6. 15:00-17:00 možnost účasti na akci STOP DĚTSKÝM ÚRAZŮM se zábavným programem a vystoupením

Více

www.sklovitraz-skuhravy.cz

www.sklovitraz-skuhravy.cz www.sklovitraz-skuhravy.cz příklady restaurátorských prácí RESTAUROVÁNÍ VITRAJÍ CHRÁMU SV. BARBORY v kutné hoře Pohled na velkou malovanou vitraj západního průčelí z roku 1903 od Františka Urbana Poslední

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Exkurze Praha 8 26.11.2013 Městké parky v Karlíně, návštěva Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zaměření:

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 19. jednání datum konání: 22.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 22.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0383/RM19/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 3 ke

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pro potřeby

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Praha, hlavní město ČR - pracovní list

Praha, hlavní město ČR - pracovní list Praha, hlavní město ČR - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_20 Tématický

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Mgr.Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Mgr.Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

V Ý S L E D K Y S O U T Ě Ž E probíhající od 15. 9. 2012 do 31. 12. 2012

V Ý S L E D K Y S O U T Ě Ž E probíhající od 15. 9. 2012 do 31. 12. 2012 ve městě České Budějovice a jeho blízkém okolí ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ poznávací soutěž pro děti a mládež do 16-ti let jednotlivce i kolektiv V Ý S L E D K Y S O U T Ě Ž E probíhající od 15.

Více

Něco málo k historii

Něco málo k historii Základní informace Lvov nepatří k největším ukrajinským městům (je až na 7. místě), ale určitě k nejvýznamnějším Počet obyvatel: cca 735 000 Rozloha 182,01 km² Základní informace Historické centrum Lvova

Více

Slavní hosté Mariánských Lázní a jejich přínos pro rozvoj města

Slavní hosté Mariánských Lázní a jejich přínos pro rozvoj města VÝZNAMNÉ A POPULÁRNÍ OSOBNOSTI SVÉ DOBY jiné vnímání za života a po smrti proměnné v čase PŘÍMÝ VLIV NEPŘÍMÝ VLIV finanční podpora výstavby objektů inspirace myšlenkami, nové pohledy publicita spojená

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED ČESKÉHO GOTICKÉHO MALÍŘSTVÍ MISTR THEODORIK EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky MISTR THEODORIK Theo = Bůh => božský mistr první český umělec, kterého známe

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

čistá příroda Detail oplocení v ulici Riegrova

čistá příroda Detail oplocení v ulici Riegrova čistý vzduch Detail oplocení v ulici Riegrova kopcovitá krajina, čistá příroda Geometrický symbol představuje zelenou přírodu, kopcovitou krajinu, čistý vzduch a přátelské prostředí moderního města s tradicí

Více

SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC

SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC Památky Slaného a Slánska (7) Památky Slaného a Slánska (7) S postavou hlavního světce českého baroku sv. Janem Nepomuckým (svatořečen v roce 1729) se setkáváme na mnoha místech,

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Místo, kde stával pranýř, připomíná dvojitý bílý kruh v dlaţbě nedaleko nároţí Ditrichštejnského paláce. 2

Místo, kde stával pranýř, připomíná dvojitý bílý kruh v dlaţbě nedaleko nároţí Ditrichštejnského paláce. 2 Historický průvodce největším brněnským náměstím Zelným trhem Jana Strouhalová Gymnázium Židlochovice Na úbočí kopce Petrova, kde v raném středověku pravděpodobně stával původní brněnský hrad, vyrostla

Více