OBSAH. Úvodní slovo výkonného manažera. Profil společnosti. Poslání společnosti. Základní údaje o společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Úvodní slovo výkonného manažera. Profil společnosti. Poslání společnosti. Základní údaje o společnosti"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

2

3 OBSAH 2 Úvodní slovo výkonného manažera 4 Profil společnosti Historie společnosti Rozsah nabídky pojistných a finančních produktů a služeb 6 Poslání společnosti 8 Základní údaje o společnosti 9 Organizační struktura a management společnosti 11 Výkonové údaje společnosti 13 Zpráva auditora 14 Finanční výkazy Rozvaha Výkaz zisku a ztrát 17 Zpráva dozorčí rady 18 Kontakty 1

4 ÚVODNÍ SLOVO VÝKONNÉHO MANAŽERA Vážení akcionáři, obchodní přátelé, klienti a spolupracovníci, rok 2008 se zapíše do historie Sillet Group a. s. velmi silnou, nesmazatelnou čarou. Zlatým písmem lze, pod touto čarou výrazného úspěchu pracovní a ekonomické prezentace naší konsolidované a progresivně se rozvíjející společnosti Sillet Group a.s., signovat její plnou a plnohodnotnou adaptaci do struktury českého pojistného trhu. Členství v prestižní Asociaci českých pojišťovacích makléřů, nadstandardní komunikace a spolupráce s našimi nejvýznamnějšími partnery pojišťovnami jsou dokladem respektu k naší práci a tedy i vzájemné důvěry. Dovolte v následující větě shrnout, s pocitem velkých díků Vám všem: Sillet Group a.s. za rok 2008 splnil a významně překročil veškeré plánované výsledky, očekávané vedením společnosti a akcionáři. V průběhu roku 2008 vedení společnosti připravilo řadu podnětných aktivit zabezpečující kvalitní zázemí pro naše klienty. Například poskytování mimořádných ekonomických zvýhodnění spolupráce v oblasti pojistné ochrany, progresivní metody kooperace v oblasti outsourcingu a zvýšení odbornosti našich klientů, nezbytné pro komunikaci ve vyzrálém pojistně právním trhu v oblasti podnikatelských rizik. To je náš excelentní projekt Direct Self Insurance v rámci koncepce Program Partner - Profit. Spolupracující Partneři a společný projekt Program Partner - Profesional, - Direkt a - Global se stali výraznou obchodní a ekonomickou aktivitou, která napomohla k zásadnímu nárůstu portfolia klientů v roce Sillet Group a.s., jako významný partner a garant sdružení podnikatelských subjektů využívajících Program Partner (včetně provozních a prodejních serverů), poskytuje dnes plnohodnotný servis v oblasti administrativní, správní, pojistně technické, poradenské, investiční a právní. Plná realizace skupiny Sillet Group na bázi projektu Programu Partner a postupné zapracovávání nás všech do koncepce obchodní strategie pro období se stává dominantním prvkem dodavatelsko-odběratelských vztahů. Zakončení konverze portfolia klientů z předchozí společnosti znamená v neposlední řadě významné posílení koncepčních a operativních postupů vedoucích ke zlepšení komunikace a poskytovaných služeb. Úspěšný přechod na elektronické platební vztahy s odběrateli a dodavateli znamená revoluční změnu a výrazně zjednodušil finanční operace. Vše, co předpokládaly a dokladovaly úvodní slova výroční zprávy pro rok 2007, tzn. maximální péče, investice a permanentní odborný dozor řízení v interní a externí komunikaci společnosti na bázi moderních aplikací, a to jak v oblasti personálních struktur, tak v zázemí softwarového, komunikačního a provozního systému, ale také v oblasti marketingu a propagace společnosti, to vše je platné také v roce

5 Rozvoj těchto prvořadých bodů činnosti managementu je hodnocen nejen námi jako nadstandardní a objektivně výborná úroveň práce naší společnosti. Stálým a mimořádným pracovním úsilím managementu Sillet Group a.s. je neustálá potřeba vytváření kvalitních zaměstnaneckých a smluvních obchodních vztahů. Jsme vlajkovou lodí a součástí finanční skupiny Sillet Group. Mé osobní slovo Souhlasím s Vámi a odpovědné slovo celého vedení Sillet Group a.s. a všech spolupracovníků je naší prestižní známkou a imaginárním podání ruky pro všechny slušné kooperující partnery. Je synonymem sebevědomého, charakterního, loajálního zaměstnance a spolupracovníka Sillet Group pracujícího pro úspěšný a charakterní obchodní vztah s našimi stávajícími i potenciálními klienty. Dovolte tedy závěrem opět konstatovat: Stabilita společnosti, důvěra našich klientů, loajalita a vysoká odbornost všech našich pracovníků, stejně jako náročnost úkolů pro rok 2009, které si stanovilo vedení společnosti, dává reálný předpoklad pro optimistický výhled do dalších let. Managament společnosti Vám následně předkládá v této výroční zprávě ekonomické a organizační podklady reflektující dosavadní vývoj naší společnosti a současně Vám umožní komplexní náhled do budoucího vývoje v následujících letech. Je mi ctí účastnit se tvorby tak optimistických závěrů. Děkuji Vám všem za čas, spolupráci a důvěru. Petr Malík Výkonný manažer společnosti Člen představenstva 3

6 PROFIL SPOLEČNOSTI Historie společnosti Podnikatelský subjekt Sillet Group a.s., operující v oblasti finančních a zprostředkovatelských služeb, je na trhu pod tímto obchodním označením od roku Historické kořeny však spadají do první poloviny 90.let 20.století. Od této doby se totiž formuje současná klientela, která řadí ve stávající podobě podnik mezi přední poskytovatele služeb v oboru. V roce 1996 na český trh vstupuje SILLET s.r.o. jako jeden z prvních zprostředkovatelů pojištění v daném regionu. Klientela se však začala formovat ještě o dva roky dříve, kdy podnikající jednotlivci, později jednatelé společnosti, vstupovali do vztahu se zákazníky jako fyzické osoby. Díky tomu měl podnik již po prvním roce hospodaření vybudovanou pevnou pozici na trhu a vykazoval kladné výsledky a rychlý růst. V důsledku expanzivních aktivit a širšího podnikatelského záměru pro další období dochází v polovině roku 2006 k transformaci původního podniku. Ke dni tak byla ustanovující valnou hromadou založena současná společnost Sillet Group a.s. K zaměstnává 18 pracovníků na hlavní pracovní poměr a spolupracuje se 39 smluvními partnery. Ke konci roku je obchodní činnost SG realizována prostřednictvím 12 obchodních a správních poboček, podpůrného administrativního útvaru a centrálním pracovištěm zajišťujícím kontrolu podřízených útvarů. V roce 2007 zaměstnává Sillet Group a.s. již 26 osob na plný pracovní poměr, dalších 20 lidí jedná výhradně jménem společnosti na základě mandátních smluv a přes 50 subjektů má otevřenou spolupráci v oblasti produktového prodeje. V současné době se o maximální spokojenost klientů stará 30 zaměstnanců a více než 100 smluvních partnerů, jejichž obchodní a administrativní činnost je realizována zejména prostřednictvím čtrnácti obchodních a smluvních poboček po celé České republice. 4

7 Rozsah nabídky pojistných a finančních produktů a služeb Komplexní návaznost naší dominantní činnosti správy pojistné ochrany klientů, včetně řízení likvidace pojistných událostí, je doplněna a profesionálně řešena s aplikací širokého spektra nabídky jiných finančních produktů. Naším cílem je zvýšit úroveň vztahů mezi pojištěným a pojistitelem prostřednictvím služeb naší společnosti, zabezpečit komplexní pojistnou ochranu podnikatelským subjektům a občanům. Poskytovat univerzální, dlouhodobé a profesionální služby na finančním trhu. Neplacené služby Outsourcing (dle zákona číslo 38/2004 Sb.) poradenství ve všech oblastech pojištění, včetně správy a likvidace pojistných událostí analýza, identifikace a ocenění rizik audit pojistných smluv (v návaznosti na komplexní spolupráci) posouzení zábranné činnosti a prevence risk managament zpracování a realizace pojistných programů klientů s důrazem na maximální rozsah pojistné ochrany a optimalizaci nákladů výběrové řízení na pojistitele správa pojištění s komplexním servisem koordinace zajištění a soupojištění průběžná informovanost o novinkách na pojistném trhu související poradenská a konzultační činnost zabezpečení a řízení likvidace pojistných událostí provozní zajištění platebních vztahů s pojistitelem on-line správa a realizace pojištění účast na rámcových projektech Sillet Group a.s. náhradní vozidlo zdarma u škod z POV Placené služby znalecké posudky nadstandardní poradenská a konzultační činnost při posuzování škod na majetku a odpovědnosti za škody a škod na zdraví výpočty pojistného plnění revize pojistného plnění právní pomoc v oblasti pojištění, zprostředkování asistenční a odtahové služby realizace úvěrových a realitních obchodů reklamní a marketingová činnost pronájem motorových vozidel mimo škody z POV daňové, ekonomické a daňové poradenství zprostředkování obchodní činnosti 5

8 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI Četnost produktů pojišťoven vede k potřebě vyhodnotit množství informací pojistitelů, které mají zásadní význam pro cenu a kvalitu pojištění. Zájemce o pojištění má možnost při sestavování pojistného programu využít služeb odborníků - pojišťovacích makléřů, kteří jsou na pojišťovnách nezávislí a zastupují výhradně zájmy svých klientů. Pojišťovací makléř má potřebné odborné znalosti, které jsou ze zákona přísně prověřovány a současně zná nabídku pojistných produktů většiny pojistitelů působících na trhu. Umí na základě svých znalostí a odborných zkušeností posoudit, které pojistné produkty jsou nejvýhodnější pro krytí rizik, jenž podrobně zjistí a zanalyzuje u svého klienta. Takovou kombinací schopností a znalostí nelze předpokládat u osob, které v denním kontaktu se neúčastní pojišťovací činnosti. Komplexní návaznost naší dominantní činnosti - správy pojistné ochrany klientů, včetně řízení likvidace pojistných událostí, je dále doplněna a profesionálně řešena s aplikací širokého spektra nabídky jiných finančních produktů. Naším cílem je zvýšit úroveň vztahů mezi pojištěným a pojistitelem prostřednictvím služeb naší společnosti, zabezpečit komplexní pojistnou ochranu podnikatelských i nepodnikatelským subjektům a občanům. Poskytovat univerzální, dlouhodobé a profesionální služby na finančním trhu. 6

9 Pět Priorit spolupráce s pojišťovacím makléřem 1. Progrese znalostí Koncepčně a soustavně se učíme profesní dovednosti.v návaznosti na vývoj trhu a nové pojistné produkty permanentně monitorujeme nové zákonné normy pro různá odvětví podnikatelské činnosti a vzhledem k dominanci naší činnosti v oboru risk managementu aplikujeme do pojistné ochrany našich klientů. 2. Plná moc Společnost SG zastupuje své klienty na základě Plné moci. Je tedy zcela nezávislá na pojistitelích. V jednání s pojišťovnami hájíme výhradně zájmy klienta a pojištění i jiné fragmenty naší práce upřednostňujeme směrem k zájmům, korektnosti a loajality ve prospěch dobré spolupráce. 3. Pružnost, rychlost a rozhodnost Každému klientovi věnujeme maximální péči a servis. Rychle a rozhodně plníme všechny úkony vedoucí ke spokojenosti klienta. Zohledníme každou specifickou situaci. Působíme na území České republiky a spolupracujeme bez omezení se všemi pojišťovnami. 4. Pravidla důvěry Důvěryhodnost naší společnosti a důvěra našich klientů je závazná pro každého jednotlivce, který přebírá svou osobní odpovědnost za kvalitu a realitu svých služeb. Dodržení zásad a etiky v pojišťovnictví je samozřejmostí. Odpovědnost za svou práci je základním aspektem. Jistotu zajišťuje nadstandardní pojištění odpovědnosti. 5. Prospěch a výběr Naše činnost, outsourcing pro naše klienty, a veškeré služby související jsou provázeny s maximálním zohledněním názorů a potřeb klienta. Prospěch těchto služeb je dán jediným kritériem spokojeností klienta. Výběr nás jako Vašeho partnera je dále podpořen optimalizací služby, rozsahem pojištění a cenou pojištění. Díky tomu jsme schopni zajistit, že: naše rámcové projekty jsou vždy nejvýhodnějším projektem na trhu naše služby mají vždy charakter bezkonkurenčnosti naše služby jsou respektuhodné naše služby nejsou bezvýznamné 7

10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Základní kapitál: Jediný akcionář: Sillet Group a.s. 28. října 102/1, Ostrava akciová společnost Kč, splaceno 100% Sillet s.r.o. Vznik společnosti: Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 20. července 2006 u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3063 Předmět podnikání: Zprostředkování obchodu a služeb Činnost technických poradců v oblasti posuzování škod Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Reklamní činnost a marketing Realitní činnost Pojišťovací makléř Pojišťovací agent Statutární ogranány společnosti Představenstvo: Petr Malík (člen) Dozorčí rada: Jana Malíková (předseda) Hana Jachová (člen) Bernardína Romaňáková (člen) 8

11 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A MANAGEMENT Statutární orgány PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA Výkonné vedení Vedoucí manažer Personální a marketingový manažer Manažer externí spolupráce Manažer administrativy Obchod a služby Správní pobočky Kontrola Personalistika Smluvní partneři Program Partner Centrální a regionální správa Finance Investice Administrativa Likvidace PU Marketing a reklama Ekonom Účetní Provoz Rámcové projekty Reklamace a stížnosti Management společnosti Výkonný manažer Manažerka administrativy Manažerka pro personalistiku a marketing Manažerka pro externí vztahy Vedoucí manažer správy pojištění Petr Malík Hana Jachová Ing. Lucie Durláková Alena Jachová Bc. Jiří Šťastný 9

12 Administrativa společnosti Manažerka administrativy - inkasní platby Asistentka flotilových smluv Asistentka neinkasních plateb Ekonom společnosti Manažerka administrativy inkasní platby Asistentka flotilových smluv Asistentka neinkasních plateb Ekonom společnosti Hana Jachová Ing. Zuzana Klečková Marta Cáhlíková Bernardína Romaňáková Počet zaměstnanců a smluvních partnerů rok rok rok SMLUVNÍ PARTNEŘI ZAMĚSTNANCI 10

13 VÝKONOVÉ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Základní výkonové údaje společnosti za rok 2008 Počet pojistných smluv v oblasti průmyslu, podnikatelů, občanů Počet leasingových smluv 4 Počet smluv občanských produktů (penzijní pojištění, stavební spoření) Počet klientů Počet spolupracujících pojišťoven 25 Počet spolupracujících leasingových společností 2 Počet ostatních smluvních partnerů (penzijní připojištění) 13 Tržby společnosti Výše spravovaného kmene pojistného Výše předepsaného kmene pojistného Výše skutečného proplaceného kmene Kč Kč Kč Kč Proplacenost v % 96 Celková výše realizovaných obchodů Kč Počet pojistných smluv rok rok rok POČET POJISTNÝCH SMLUV V OBLASTI PRŮMYSLU,PODNIKATELŮ, OBČANŮ POČET SMLUV OBČANSKÝCH PRODUKTŮ (PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ, STAVEBNÍ SPOŘENÍ) 11

14 Počet klientů rok rok rok KLIENTI Porovnání výkonových údajů v letech rok Kč Kč Kč Kč Kč rok Kč Kč Kč Kč Kč rok Kč Kč Kč Kč Kč CELKOVÁ VÝŠE REALIZOVANÝCH OBCHODŮ VÝŠE SKUTEČNÉHO PROPLACENÉHO KMENE VÝŠE PŘEDEPSANÉHO KMENE POJISTNÉHO VÝŠE SPRAVOVANÉHO KMENE POJISTNÉHO TRŽBY SPOLEČNOSTI

15 ZPRÁVA AUDITORA 13

16 FINANČNÍ VÝKAZY Rozvaha 14

17 Výkaz zisku a ztrát 15

18 16

19 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 17

20 KONTAKTY Kontakty managementu společnosti Výkonný manažer Kontaktní osoba: Adresa: Tel: Fax: GSM: E mail: Skype: Petr Malík 28. října 102/1, Ostrava silletstatut Vedoucí manažer správy pojištění Kontaktní osoba: Adresa: Tel: Fax: GSM: E mail: Skype: Bc. Jiří Šťastný Hrnčířská 272/14, Ostrava sillet.stastny 18

21 Kontakty managementu společnosti Manažerka administrativy Kontaktní osoba: Adresa: Tel: Fax: GSM: E mail: Skype: Hana Jachová 28. října 102/1, Ostrava silletcentrala Manažerka pro personalistiku a marketing Kontaktní osoba: Adresa: Tel: Fax: GSM: E mail: Skype: Ing. Lucie Durláková 28. října 102/1, Ostrava sillet.durlakova Manažerka pro externí vztahy Kontaktní osoba: Adresa: Tel: Fax: GSM: E mail: Skype: Alena Jachová 28. října 102/1, Ostrava silletexter 19

22 Kontakty administrativních regionálních center Brno Bruntál Kontaktní osoba: Adresa: Tel: Fax: GSM: E mail: Skype: Ing. Ivana Studýnková Masarykova 427/ Brno silletbrno2 Kontaktní osoba: Adresa: Tel: Fax: GSM: E mail: Skype: Jana Nepožitková Zámecké náměstí 20/ Bruntál silletbruntaljana Nový Jičín Opava Kontaktní osoba: Adresa: Tel: Fax: E mail: Skype: Bc. Kateřina Boušková DiS. Sokolovská 827/ Nový Jičín silletnovyjicin Kontaktní osoba: Adresa: Tel: Fax: GSM: E mail: Skype: Veronika Pilátová Hrnčířská 272/ Opava silletopava Ostrava Kontaktní osoba: Adresa: Tel: Fax: GSM: E mail: Skype: Ing. Yvona Blahutová Sillet Group a.s. 28. října 102/ Ostrava silletostrava 20

23

24 Sillet Group a.s. ul. 28. října 102/1 Ostrava Internet: Tel: Fax: Infolinka:

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz Registrovaný pojišťovací makléř číslo 001 4 LOYDEX Your global partner Profil společnosti Vážení obchodní partneři, jsem rád, že při hodnocení výsledku

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

Výroční zpráva 1999. Úvodní slovo předsedy představenstva

Výroční zpráva 1999. Úvodní slovo předsedy představenstva Výroční zpráva 1999 Rok 1999 byl pro Českou podnikatelskou pojišťovnu, a.s. nejúspěšnějším rokem po dobu své existence. Dosaženým předepsaným pojistným 226 mil. Kč dosáhla téměř dvojnásobku tržeb oproti

Více

cestujeme bydlíme jezdíme

cestujeme bydlíme jezdíme užíváme si cestujeme pracujeme bydlíme jezdíme Výroční zpráva 2014 allianz pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2014 02 Výroční zpráva 2014 Allianz pojišťovna, a. s. základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Jsme Partners. Děláme věci JINAK

Jsme Partners. Děláme věci JINAK Jsme Partners. Děláme věci JINAK zpráva Partners Financial Services, a. s., / Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva Partners Financial Services, a. s., za období od 1. ledna do 31. prosince 2014. Nebojíme

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah 4 O společnosti...7 Charakteristika akcionáře...8 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 10 Úvodní slovo předsedy představenstva...

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2010

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2010 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2010 Základní ekonomické údaje Stručný přehled (v mil. Kč) 2010 2009 Změna 2010/2009 Hrubé předepsané pojistné 10 651 10 244 4,0 % Životní pojištění 3 621 2 986

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s. Obsah 1. Úvod 4 1.1. Poslání společnosti 4 1.2. Úvodní slovo předsedy představenstva 5 1.3. Významné událostí roku 2007 7 1.4. Český leasingový trh v roce 2007

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Obsah 1 Úvodní slovo 2-3 Zpráva o činnosti představenstva AFIZ v roce 2006 4-5 Přehled aktivit AFIZ

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Home Credit a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Home Credit a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Home Credit a.s. ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2008 DO 31. PROSINCE 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 3 2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 6 Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru

Více

Člověk je jediný tvor na Zemi, jehož výtvory

Člověk je jediný tvor na Zemi, jehož výtvory Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 Člověk je jediný tvor na Zemi, jehož výtvory jsou viditelné z kosmu. Jeho stopa zůstala dokonce i na povrchu Měsíce. Jednou z hnacích sil celého lidstva, která nás

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zavedení změny organizačního uspořádání v bankovním ústavu The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační)

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) 2 Česká pojišťovna je pojišťovacím ústavem, který má v českých zemích nejdelší tradici. Počátek její 175leté historie sahá do roku 1827, kdy byla

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Výroční zpráva 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 Chráníme to nejcennější 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva.... 5 Základní údaje o společnosti.... 6 Organizační schéma pvzp... 7 Zpráva o podnikatelské činnosti.... 8 Zpráva o vztazích

Více

LÍDR TRHU INOVACE POMÁHÁME

LÍDR TRHU INOVACE POMÁHÁME výroční zpráva 2011 LÍDR TRHU Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s bohatou tradicí v poskytování životního i neživotního pojištění. Aktuálně spravuje přes osm milionů pojistných smluv a její tržní

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2009 02 00. Obsah 00. Obsah 01. Poslání a profil společnosti 4 02. Hlavní události roku 2009 5 03. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech

Více

ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 kapitola 00 OBSAH 00 Úvodní slovo předsedy představenstva...03 01 Významné události roku 2013 a první poloviny roku 2014... 04 02 Profil společnosti... 07

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 6 2.2 Předmět podnikání 6 2.3 Orgány společnosti a organizační struktura společnosti

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. OBSAH Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok 2007...2 Zpráva o činnosti AFIZ...4 Zpráva o činnosti Etického výboru

Více

Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění,

Více