SPEKTRUM Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPEKTRUM 09 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis"

Transkript

1 SPEKTRUM časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Mezinárodní strojírenský veletrh kritická slova, inovace a kreativita Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR Průmysl rekonvalescence přešlapuje SP ČR k návrhu horního zákona, minimální mzdě, předdůchodům a JIM Polsko se ujímá svého prvního předsednictví EU

2 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Je nezávislá organizace sdružující rozhodující část podnikatelů a zaměstnavatelů v ČR. Usilujeme o zlepšování podnikatelského prostředí v ČR a o zvyšování konkurenceschopnosti podniků v ČR při zachování principů etiky podnikání. Na národní i mezinárodní úrovni podporujeme a prosazujeme zájmy svých členů. Svaz průmyslu a dopravy je členem: BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání (od roku 1993) IOE Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (od roku 1992) BIAC poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996) 1600 subjektů 113 členských firem 31 svazů a asociací: Asociace českého papírenského průmyslu Asociace inovačního podnikání České republiky Asociace leteckých výrobců ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Asociace spotřební elektroniky Asociace strojních inženýrů Asociace výzkumných organizací Asociace zemědělské a lesnické techniky CECED CZ Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Česká manažerská asociace Česká plynárenská unie Českomoravská elektrotechnická asociace Český svaz zaměstnavatelů v energetice ICT UNIE, o. s. Odvětvový svaz Hutnictví železa Sdružení automobilového průmyslu Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz dopravy České republiky Svaz chemického průmyslu ČR Svaz kovohutnického průmyslu Svaz plastikářského průmyslu ČR Svaz sléváren ČR Svaz strojírenské technologie SST Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců vápna České republiky Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky Unie středního stavu České republiky Partner Spektrum je oficiálním informačním médiem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Přináší fakta a stanoviska k aktuálním problémům, které jsou předmětem zájmu této největší a nejvlivnější zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v České republice. Vydavatel: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) Adresa: Freyova 948/11, Praha 9 Redakční rada: B. Dlouhý, V. Drbalová, J. Hejduková, O. Gbelec, D. Kuchtová, P. Ježková, L. Nutilová, šéfredaktor: R. Hejná, zástupce šéfredaktora M. Mostýn Korektury: M. Trublová Inzerce: SP ČR tel.: Grafická úprava a sazba: studio pixl e Tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128, Distribuce: Spektrum je distribuováno na adresy ředitelů členských podniků (např. ČEZ, a. s., RWE Transgas, a.s., ŠKODA AUTO a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Czech Coal a.s., OKD, a.s.; VÍTKOVICE, a.s.) a vybrané adresy. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou s. p., odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP 3285/99 P ze dne Vychází měsíčně Registrace: ISSN

3 odrážela složení členské základny. Dojde k ní v průběhu následujících týdnů. Zároveň bych rád zdůraznil, že Komise je k dispozici pro všechny členy a jejich případné připomínky a doporučení, kterým tématům by se Svaz měl věnovat na úrovni představenstva. Dobrým příkladem může být oblast ICT, která by se měla, vzhledem ke svému významu, stát důležitou agendou pro celý Svaz, pro členskou základnu, ale i konkurenceschopnost naší země obecně. foto zdroj: Škoda Auto a.s. Vážené dámy a pánové, vážení členové, od volební valné hromady uplynuly už více než čtyři měsíce. Ty využilo nové představenstvo k nastartování mnoha reformních procesů, se kterými jednotliví členové kandidovali a ke kterým se zavázali. Lze je v podstatě rozdělit do dvou oblastí. Na projekty zaměřené na zlepšení vnitřního fungování Svazu a projekty ke zlepšení naší práce navenek. V první oblasti jsme se zaměřili především na analýzu dosavadního fungováni Svazu, jeho slabin, které je potřeba odstranit a silných stránek, které je třeba dále rozvíjet. Využili jsme k tomu výsledky obsáhlého dotazníku, kterého se zúčastnilo mnoho členských firem. Ten ukázal, že oblasti, na které jsme se od začátku sami zaměřili, jsou ve většině případů shodné s oblastmi, které vidíte jako klíčové i Vy. Jednou z nich je audit členství Svazu v mezinárodních organizacích. Jeho cílem je identifikovat organizace, které mají pro Svaz skutečný význam a ukončit členství tam, kde zůstáváme pouze ze setrvačnosti. Podobné je to i u dlouho nezměněné organizační struktury Svazu. S využitím externích odborníků poskytnutých pro bono členskými firmami, probíhá v posledních týdnech hloubkový audit personálního obsazení jednotlivých pozic, procesů a vzájemných rozhraní. Cílem je také optimální nastavení spolupráce jednotlivých viceprezidentů a členů představenstva s výkonným aparátem. Podle průběžných výsledků jsem přesvědčen, že se nám tímto způsobem podaří vnitřní strukturu zpřehlednit a zefektivnit. Pokud se jedná o druhou oblast pozitivně se rozvíjí dialog s oběma sociálními partnery. S odstupem několika měsíců lze říci, že vytvoření nové pozice viceprezidenta pro zaměstnavatelskou oblast přináší první výsledky. Díky ochotě hledat oboustranně přijatelné kompromisy, jsme se už s odbory dokázali shodnout nad mnoha důležitými legislativními návrhy, aniž bychom se přitom vzdali našich priorit. Společná stanoviska, tam kde je možné je nalézt, pomáhají prosazovat naše požadavky vůči vládě a přispívají k udržitelnosti domluvených záměrů do budoucna. Konkrétní výsledky těchto jednání budou předloženy prezidentem Svazu na blížící se Valné hromadě. Po vzájemném seznámení se dobře rozběhl i vztah s vládou. Ne vždy se nám podaří prosadit sto procent našich požadavků, ale už teď lze říci, že jsme mnoha rezorty intenzivně konzultováni a v mnoha případech se nám podařilo ovlivnit tak klíčové materiály jako Zákoník práce, Strategii konkurenceschopnosti nebo kroky vlády v oblasti ekonomické diplomacie. Vzhledem k hospodářské situaci v Evropě nás pravděpodobně čeká další nelehké období. Potvrzuje to koneckonců i dotazníkové šetření nedávno provedené mezi našimi členy týkající se počtu nových zakázek. Lze tedy očekávat, že podobně jako tomu bylo v posledních dvou letech, opět vzroste význam Svazu coby partnera vlády při hledání způsobů, jak krizi čelit. Nové představenstvo je připraveno tuto příležitost maximálně využít. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Důležitým tématem je i spolupráce s členskou základnou, které musí být věnována větší pozornost než dříve. Osobně bych k tomu rád přispěl plánovanou reorganizací Hospodářské komise nově Expertního týmu, tak aby lépe Úvodní slovo

4 Úvodní slovo...03 Téma MSV kritická slova, inovace a kreativita...05 Jednání o doplňkovém spoření v podobě tzv. předdůchodů pokračují..18 Výše minimální mzdy v ČR v roce 2012 nabývá reálnou podobu...19 Zákon o jednotném inkasním místě (JIM) Aktuálně: vláda schválila JIM, investiční pobídky zůstanou zachovány...21 Benefity stále na vzestupu...22 Informace z jednání představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Pohled médií Hlavní zájem médií dopady zpomalení průmyslu Globální a evropský rozměr Polsko se ujímá svého prvního předsednictví EU října 2011: 53. Mezinárodní strojírenský veletrh a Sněm SP ČR...07 Akce SP ČR vlastní nebo se spoluúčastí/záštitou...08 Pozvání na odbornou konferenci Národní soustava kvalifikací Český svaz zaměstnavatelů v energetice na 53. MSV v Brně...09 Svaz strojírenské technologie na MSV a 6. mezinárodním veletrhu dopravy a logistiky otázky pro Jana Světlíka, generální ředitele a předsedu představenstva VÍTKOVICE, a.s Události, stanoviska, lobby Průmysl rekonvalescence přešlapuje...12 Stanovisko k vládnímu návrhu změny zákona č. 44/1988 Sb., (horního zákona) Podpora exportu Návštěva čínské delegace z provincie Guangdong Podnikatelská mise do Indie a Vietnamu Podnikatelská mise do USA zasedání Česko-tchajwanského podnikatelského výboru pro ekonomickou spolupráci...27 Seminář Praktické zkušenosti s podnikáním v Číně Odborné školství ve stínu Boloňského procesu...32 CEBRE jako pomocník a poskytovatel služeb podnikatelům pronikajícím do Evropy...34 Na jaká evropská témata se v druhém pololetí zaměří CEBRE?...35 Změny ve Všeobecném systému preferencí EU Příští víceletý finanční rámec (MFF)...37 Co vás může zajímat CSI aliance přináší komplexní službu exportérům otázky pro Jana Přeučila...39 Dobrá zpráva Autobusová doprava není jen převážení lidí z místa na místo Inzerce: ČEZ, a.s.; Czech Coal, a.s.; HBI Příloha: Interní audit pohledem vlastníka Obsah

5 MSV kritická slova, inovace a kreativita Letošní 53. ročník Mezinárodního strojírenského veletrh, provázený 6. Mezinárodním veletrhem dopravy a logistiky, se odehrává ve znamení téměř čtyř desítek hlavních doprovodných akcí. Vysoká očekávání, podpora řadě navrhovaných reformních kroků, mírná konstruktivní kritika nové koaliční vlády. Tak by se dal shrnout loňský Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR po nástupu kabinetu Petra Nečase, který zde před téměř pěti stovkami kapitánů průmyslu představil šest vládních priorit pro zlepšení podnikatelského prostředí a dlouhodobou generaci ekonomického růstu : potlačení míry byrokracie a korupce, reforma systému vědy, výzkumu, vývoje a inovací, vzdělávání, daní, trhu práce a rozvoj infrastruktury. Zmíněné oblasti se překrývají s deseti prioritami zaměstnavatelů, které Svaz zformuloval a představil vloni v červnu v dokumentu Strategie priorit pro budoucnost ČR. I proto bylo vystoupení šéfa vlády přijato s porozuměním. Ten letošní Sněm, který v pondělí 3. října v Rotundě pavilonu A otevře již 53. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, se pravděpodobně ponese v méně nadšené atmosféře. Naznačují to poměrně kritické názory výsledků šetření mezi členskými firmami koncem loňského roku i zjištění hodnocení probyznysových kroků vlády v průběhu letošního roku. Tento pohled reflektuje do jisté míry i vyjádření prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka. Podle něho průmyslníci při debatě očekávají od Petra Nečase předložení meziúčtu vládnutí, zejména pak v otázce zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky. Je zřejmé, že vládní činitelé si budou muset vyslechnout kritická slova o převládajících parciálních stranických zájmech nad zájmy této společnosti a o nekoordinovanosti jednotlivých politik. Nad nimi by jako zastřešující měla být pro všechny závazně přijatá strategie konkurenceschopnosti, říká Jaroslav Hanák. Současně poukazuje na nedostatečně uplatňovaný nástroj RIA jako prostředek znalosti důsledků politických rozhodnutí. Připomíná také, že vláda naslouchá zaměstnavatelským seskupením nezřídka jen tehdy, když se jí to hodí. Přitom zvláště v této době by měli politici byznysu naslouchat výjimečně bedlivě. Jak vyplývá ze společného šetření Svazu a České národní banky, a také z údajů ČSÚ, růst tuzemského průmyslu zpomaluje a ochlazuje se optimismus v hodnocení vývoje ve druhé polovině roku, podniky váhají s nabíráním nových pracovníků a jsou opatrné v investiční politice. Téměř čtyři pětiny ředitelů průmyslových firem straší dokonce nástup nové recese v Evropě. V takové situaci se zaměstnavatelé shodují na potřebě důraznějšího prosazování svých zájmů, zvláště při zlepšování podnikatelského prostředí, v němž se podle mínění zástupců firem nic hmatatelného nezlepšilo. Jedním z předpokladů zvýšení tahu na bránu a měřitelnějšího efektu je reorganizace sekretariátu Svazu a jeho činnosti jak v tuzemsku, tak i vůči Bruselu a v mezinárodních organizacích. I o tomto tématu bude na Sněmu hovořit Jaroslav Hanák, který zde bude ve funkci prezidenta SP ČR poprvé hlavním hostitelem. Téma Svaz průmyslu a dopravy ČR 05

6 Součástí Sněmu je jako každoročně neformální setkání účastníků v sále Brno u číše vína. V diskusích se opět bude hodnotit průběh této nejprestižnější akce Svazu průmyslu a dopravy ČR a probírat se budou aktuální témata. Paralelně proběhne tisková konference za účasti členů vlády a představenstva Svazu. Obvyklá vysoká účast novinářů nasvědčuje tomu, že Sněm a jeho závěry jsou i z mediálního hlediska významnou událostí. V tentýž den večer zažije Rotunda další z akcí zahájení veletrhů. Vzhledem k tomu, že Svaz poskytuje MSV záštitu, vystoupí na ní při večerním programu se zdravicí prezident Jaroslav Hanák. Vedle toho zde pronese projev premiér Petr Nečas a za letošní partnerskou zemi Polsko některý z jejích vládních činitelů. Svaz průmyslu a dopravy ČR je spolu s Vysokým učením technickým vyhlašovatelem soutěže Zlatá medaile MSV Cenu vítězům bude předávat prezident Svazu J. Hanák. Polsko, jako třetí nejvýznamnější obchodní partner ČR, bude mít na letošním MSV oficiální expozici v centrálním pavilonu V a představí v něm řadu doprovodných akcí. Doprovodných akcí bude na letošním MSV, provázeném veletrhem Transport a logistika 2011, skutečně hodně a nemalou část z nich připravují členové Svazu. Tradičně silně se prezentuje Svaz strojírenské technologie (SST), spolupořadatel MSV. Vlajkovou lodí mezi doprovodnými programy zajišťovanými SST bude Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování na CNC obráběcích strojích. Soutěž, podporovaná významnými strojírenskými podniky a určená studentům středních technických škol a učilišť, v předchozích dvou letech sklidila příznivé ohlasy. Mimo to chystá SST Mezinárodní konferenci v rámci cyklu Integrované inženýrství, Technologické fórum workshop s ruskou delegací a program Francouzská delegace. Vyvíjíme skutečně maximální úsilí, aby nacházející veletrh MSV 2011 byl úspěšný a aby přilákal co nejvíce návštěvníků z řad odborné veřejnosti i laiků, říká Jan Rýdl, prezident Svazu strojírenské technologie. Letošní ročník MSV se silně věnuje tématu efektivity průmyslové výroby. Jde o nová řešení pro úspornější využití vstupů, snížení spotřeby energie a materiálů a tím i zvýšení konkurenceschopnosti. Nebude u toho chybět Český svaz zaměstnavatelů v energetice, odborný garant oboru. Energetickou konferenci pořádá i Krajská hospodářská komora jižní Moravy, na které se svým příspěvkem vystoupí i prezident Svazu Jaroslav Hanák. Konference s názvem Energie pro budoucnost v průmyslu chytře a efektivně bude zaměřena na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, inteligentní systémy distribuce a řízení spotřeby energie v průmyslu a jejím efektivním využíváním. Pořadatelem je Českomoravská elektrotechnická asociace, která má v programu MSV skutečně široké spektrum akcí. Patří k nim konference Machines communicate 2011, ale zejména Vize v automatizaci 2011 digitální továrna, kde hlavním řečníkem bude Joe Huang, prezident Automotive Research and Testing Centre Taiwan. Klíčovými tématy bude průmyslová automatizace, digitální továrna, simulace a optimalizace výrobní linky, vizualizace, robotika, poznamenává František Hýbner, ředitel asociace. Právě nad posledně jmenovanou akcí převzal záštitu Svaz průmyslu a dopravy ČR, podobně jako i nad jinými aktivitami. Vedle setkání na technicky odborná témata nabízí MSV několik akcí na podporu exportu. Jedná se o seminář s názvem Přístup na třetí trhy a rozvojová pomoc EU, jehož organizátorem je Česká podnikatelská reprezentace v Bruselu (CEBRE). Seminář poskytne informace o možnostech pronikání na třetí trhy pomocí zahraniční kanceláře CzechTrade a o různých formách rozvojové pomoci, říká Michal Kadera, ředitel CEBRE. Na něj navazuje seminář pod názvem Přinese rozvojová spolupráce s balkánskými zeměmi obchodní případy? Pořádá jej Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci a SP ČR, který je zakladatelem této platformy. Účastníci získají informace o podmínkách podnikání na Balkáně a přehled o způsobech spolufinanancování specifických vývozních případů s rozvojovým podtextem, říká Věra Venclíková, výkonná ředitelka Platformy. A v neposlední řad bude návštěvníkům nabídnuta mezinárodní konference Příležitosti a rizika obchodování v zemích BRIC, organizovanou Svazem strojírenské technologie. Informace o akcích v rámci 53. Mezinárodního strojírenského veletrhu lze najít na webové adrese Veletrhů Brno: Informace o aktivitách Svazu průmyslu a dopravy ČR na MSV Brně, včetně umístění stánku, lze vyhledat na: Klíčové obory 53. ročníku K nejpočetněji zastoupeným oborovým skupinám budou letos opět patřit Materiály a komponenty pro strojírenství. Ve srovnání se dvěma posledními ročníky vzroste účast firem i rozsah pronajaté plochy. K nosným oborům MSV dlouhodobě patří Plasty, gumárenství a chemie. Odvětví překonalo krizi a vzhledem k růstu automobilového a elektrotechnického průmyslu jako hlavních odběratelů, poptávka po plastikářských technologiích stoupá. Dalším oborem, který zaujímá větší plochu než v minulém ročníku, jsou Pohony, hydraulika a pneumatika. Milan Mostýn tiskový mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR 06 Téma

7 3. října 2011: 53. Mezinárodní strojírenský veletrh a Sněm SP ČR Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR se stal pevnou součástí zahajovacího dne Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Členové Svazu průmyslu a dopravy budou mít i letos možnost diskutovat s předsedou vlády Petrem Nečasem, ministry Martinem Kocourkem, Jaromírem Drábkem, Tomášem Chalupou, Josefem Dobešem, Pavlem Dobešem, Kamilem Jankovským a Leošem Hegerem na témata, která podnikatele a zaměstnavatele zajímají. Patří k nim například: konkurenceschopnost České republiky, efektivní státní správa, působené České republiky v EU, příprava, schvalování a vyhodnocování dopadů legislativních změn, věda, výzkum, vzdělávání, energetika, doprava, diversifikace exportu, korupce. Těšíme se i na Vaše názory a připomínky, Sněm začíná v pondělí ve hod. v Rotundě brněnského Výstaviště. Písemné pozvánky s návratkami budeme rozesílat v nejbližších dnech. Sledujte webové stránky kde budeme průběžně aktualizovat akce v rámci doprovodného programu MSV 2011, na kterých se Svaz průmyslu a dopravy ČR podílí. Dagmar Kuchtová ředitelka sekce vnějších vztahů Chcete se setkat s regionálními manažery SP ČR na veletrhu? Máte možnost s nimi diskutovat na stánku SP ČR V úterý 4. října se můžete setkat s Petrem Holicou, regionálním manažerem pro Moravskoslezský kraj a Michalem Lehkým regionálním manažerem pro kraj Plzeňský a Jihočeský. Markéta Heroutová, manažerka pro kraj Liberecký, Královéhradecký a Pardubický, spolu s regionální manažerkou pro kraj Jihomoravský a Kraj Vysočina Ilonou Staňkovou se vám budou věnovat ve středu 5. října. Ve čtvrtek 6. října Vám jsou k dispozici Jana Mikulčíková, regionální manažerka pro Olomoucký a Zlínský kraj a Kateřina Budínková, regionální manažerka pro Středočeský kraj Poslední den veletrhu, pátek 7. října, uzavře Václav Pavelek, regionální manažer pro kraj Ústecký a Karlovarský. Rádi Vás přivítáme na stánku Svazu průmyslu a dopravy ČR v přízemí pavilonu Z číslo stánku 81. Kontakty na regionální manažery naleznete na organy/regionalni zastoupeni foto Jan Hanzálek Svaz průmyslu a dopravy ČR 07

8 Mezinárodní strojírenský veletrh Brno akce SP ČR vlastní nebo se spoluúčastí/záštitou Datum Název akce Čas Místo konání Pořadatel akce Kontakt Po Sněm SP ČR Rotunda pavilonu A SP ČR Tisková konference SP ČR Út St Čt Konference E mobilita: vývoj a trendy Pavilon E, Press Center Oficiální zahájení MSV Rotunda pavilonu A BVV Konference Národní soustava klasifikací Propojení počátečního a dalšího vzdělávání Konference Projekty JE jako impuls pro export investičních celků II. Česko polské hospodářské fórum Tisková konference Svaz strojírenské technologie Konference Energie pro budoucnost V Energie v průmyslu chytře a efektivně Konference Vize v automatizaci 2011 Digitální továrna Konzultační den OKO a Asociace výzkumných organizací Pavilon 1, sál Morava Pavilon A, sál Morava Pavilon E, Business Centre Fresh Arena, s.r.o. SP ČR, HK ČR, Trexima Krajská HK Jižní Moravy Velvyslanectví PR fresharena.cz Pavilon E, Press Centre SST Kongresové centrum, sál B ElA Pavilon P, sál P1 ElA Konzultační den CEBRE Seminář Přístup na třetí trhy a rozvojová pomoc EU pavilon Z, stánek SP ČR č. 81 pavilon Z, stánek SP ČR č. 81 AVO, OKO CEBRE Pavilon E, místnost 28 CEBRE electroindustry.cz electroindustry.cz cebre.cz cebre.cz Technologické fórum Pavilon P, sál P1 SST Seminář PPZRS Přinese rozvojová spolupráce ČR s Balkánskými státy obchodní případy? Pavilon E, místnost 28 PPZRS Příležitosti a rizika obchodování v zemích BRIC Konference na téma: Implementace spolupráce energetických firem se školami v regionech. Seminář Perspektivy spolupráce s Ruskou federací v oblasti kolejové dopravy Konzultační den PPZRS Odborný seminář na téma: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetiku Kongresové centrum, sál B sál C Kongesového centa Kongresové centrum, sál C pavilon Z, stánek SP ČR č. 81 PRESS Centrum v pavilonu E SST CSZE SP ČR PPZRS CSZE Téma

9 Svaz strojírenské technologie na MSV a 6. mezinárodním veletrhu dopravy a logistiky V úvodu bychom chtěli upozornit na oborové členění veletrhu. Souběžně s 53. mezinárodním strojírenským veletrhem totiž proběhne na brněnském výstavišti ještě jeden specializovaný veletrh, a to 6. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky. Spojení uvedených veletrhů zvýší počet komplexně prezentovaných oborů a přinese nové synergické efekty. Svaz strojírenské technologie je letos opět spolupořadatelem veletrhu MSV. SST např. písemně oslovil nejvýznamnější asijské strojírenské asociace a všechny národní svazy Evropského výboru pro spolupráci mezi výrobci obráběcích strojů CECIMO, který sídlí v Bruselu. Stejná propagační akce probíhá i ve východoevropských zemích. Na českém trhu SST spolupracuje s nejvýznamnějšími médii z oblasti strojírenství a společně s akciovou společností Veletrhy Brno bude organizovat předveletržní tiskové konference. Letošní rozsah soutěže bude velmi podobný tomu loňskému. Studenti si budou moci opět vybrat ze tří řídicích systémů (HEIDENHAIN, SIEMENS a FANUC). Také si budou moci zvolit technologii, ve které budou soutěžit. Soutěž bude jednokolová a bude probíhat v dopoledním (10:00 13:00 hod.) a odpoledním bloku (14:00 17:00 hod.), přičemž v každém bloku bude mezi sebou soutěžit 9 studentů pro každý řídicí systém. Celkem tak bude každý den soutěžit maximálně 54 studentů. Zapojeny budou významné české strojírenské společnosti. Obráběcí stroje pro účely soutěže poskytnou KOVOSVIT MAS, a.s. a TAJMAC ZPS, a.s. Soutěž budou moderovat a řídit zástupci dodavatelů řídicích systémů HEIDENHAIN s.r.o., SIEMENS s.r.o. a FANUC CNC CZ s.r.o. Se společností PRAMET TOOLS, s.r.o. byla podepsána smlouva o poskytnutí nástrojů na obrobení komponentů dle vítězných NC programů. Vlajkovou lodí mezi doprovodnými programy zajišťovanými Svazem strojírenské technologie na MSV 2011 bude Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování na CNC obráběcích strojích. Soutěž je určena pro studenty středních technických škol a učilišť. Letošní dvoupatrová expozice SST v pavilonu P se bude skládat ze tří částí a její celková výměra bude 100 m 2. Mezi další důležité doprovodné programy SST se řadí tisková konference SST, Mezinárodní konference cyklu Integrované inženýrství (FS ČVUT Praha), Technologické fórum workshop s ruskou delegací, kterého se zúčastní více než 20 představitelů významných ruských strojírenských společností, a také program Francouzská delegace, v rámci kterého bude z Francie do Brna vypraven zvláštní let s předními představiteli francouzského průmyslu působících v provincii Rhône Alpes. SST angažuje se také v Incomingovém programu MPO ČR. Letos byly Svazem strojírenské technologie vybrány dvě země, a to Turecko a Kazachstán. Blanka Markovičová Svaz strojírenské technologie Záběr z průběhu soutěže mladých programátorů CNC obráběcích strojů foto zdroj: SST Svaz průmyslu a dopravy ČR 09

10 Český svaz zaměstnavatelů v energetice na 53. MSV v Brně Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) bude v roce 2011 na 53. MSV v Brně nepřetržitým aktivním účastníkem veletrhu od roku Expozice Svazu bude již tradičně v pavilonu Z stánek číslo 7. Stánek ČSZE bude obsahově zaměřena na aktivity Svazu a jeho členských subjektů z oblasti výroby a rozvodu elektřiny a tepla, výzkumných, montážních a strojírenských organizací a odborných škol. Návštěvníci expozice ČSZE se budou moci seznámit i s cíli EU v rámci Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetiku, která také bude tématem doprovodného programu. Část expozice bude věnována prezentaci zahraničních aktivit Svazu ve významných mezinárodních organizacích EURELECTRIC, IVSS a LWA. Stejně jako v minulých letech, bude část expozice vyčleněna pro energetické školství, kde žáci Integrované střední školy v Sokolnici již tradičně předvádějí ukázky praktické výuky, práce na kabelových spojkách, práce pod napětím a ukazují výsledky svých studií. ČSZE organizuje v rámci doprovodného programu MSV odborné semináře a konference Dne 5. října 2011 od 10:00 hod se v sále C Kongresového centra na Výstavišti uskuteční celostátní konference na téma: Implementace spolupráce energetických firem se školami v regionech. Záštitu nad konferencí převzala místopředsedkyně senátu paní Alena Gajdůšková. Program konference bude zaměřen na problematiku práce sektorové rady pro energetiku v NSK 2 a NSP 2, výsledky kulatých stolů v regionech, projekty ČSZE, spolupráci se středními a Vysokými školami a zahraniční aktivity. Dne 6. října 2011 od 9:30 hod. se v PRESS Centru v pavilonu E na Výstavišti odborný seminář na téma: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetiku. Přednášejícími budou významní odborníci z EURELECTRIC (EU Brusel), Ruské federace, SRN, Slovenské republiky, Čínské lidové republiky. Vystupující ze zemí a organizací, které jsou významnými hráči na evropském a světovém trhu s energií, budou prezentovat energetické koncepce a předpokládaný rozvoj energetiky. Zdeněk Zörkler Český svaz zaměstnavatelů v energetice foto zdroj: ČSZE Pozvání na odbornou konferenci Národní soustava kvalifikací Dne 5. října 2011 se od 10:00 hod. uskuteční v rámci 53. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně odborná konference s názvem Národní soustava kvalifikací systém celoživotního učení pro trh práce, jíž udělilo svou záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem této konference, která se tentokrát zaměřuje na Jihomoravský kraj a zaměstnavatele z oblasti strojírenství, energetiky a bezpečnosti práce, je seznámit zástupce zaměstnavatelů a především jejich personalisty se systémem Národní soustavy kvalifikací, který jim přináší jednotný popis všech možných kvalifikací, včetně podmínek, platů atd., což mohou využít například při náboru nových pracovníků. Kromě toho se účastníci konference dozví od členů řešitelského konsorcia Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a TREXIMY, spol. s r.o. informace o práci sektorových rad a o sektorových dohodách, které se budou v jednotlivých krajích postupně uzavírat. Zástupci zaměstnavatelů vysvětlí, jak lze systém Národní soustava kvalifikací využít v praxi. Konferenci je možno sledovat také on line na webových stránkách Kristýna Bendíková, sekce regionálních zastoupení a RLZ 10 Téma

11 2 otázky pro Jana Světlíka generálního ředitele a předsedu představenstva VÍTKOVICE, a.s. Jaká je letošní filosofie prezentace skupiny VÍTKOVICE, a.s. na MSV, s čím novým přichází? Nejdůležitější novinkou je naše rychlokovárna Vítkovice Hammering za 2,2 miliardy korun. Její otevření jsme si nechali na předvečer zahájení veletrhu. Takže jsme veletrh odstartovali v Ostravě a spojili pozvání obchodních partnerů na MSV se slavnostním otevřením naší supermoderní rychlokovárny. Je to logické spojení a navíc si to tato investice zaslouží. Je unikátní z několika důvodů. Mimo jiné proto, že jsme z historické haly, která tu stála už v roce 1905, udělali supermoderní provoz. Rychlokovací stroj představuje nejmodernější technologii volného kování v současnosti. Výrobní linka je komplexně počítačově řízená. To nám umožní dostat roční produkci linky do roku 2015 až na 100 tisíc tun. Finální produkci z provázaného, uzavřeného cyklu budeme dodávat automobilovému průmyslu, pro petrochemii, energetiku, těžbu nerostných surovin nebo pro železniční stavby a dopravu. Chceme se dostat i do zcela nových odvětví. Takže naše filozofie je rozvoj a nové příležitosti a přístupy. Třeba i k prezentaci v době strojírenského veletrhu Bude dostatečná poptávka po špičkové produkci rychlokovárny? Mluví se o dalším poklesu ekonomiky Já jsem přesvědčený, a máme to samozřejmě i podloženo fakty, že bude. Jinak bychom to přece nedělali. Přidaná hodnota rychlokovárny je v její vysoké výkonnosti, kvalitě a přesnosti. Kromě kovaných tyčí, bloků nebo dlouhých osazených kovaných výrobků budou k produktům rychlokovadla patřit i kované trubky s tloušťkou stěny foto zdroj: Vítkovice od 35 do 130 milimetrů, což je v rámci naší skupiny naprostá novinka a zároveň obor, který chceme právě vzhledem k intenzivnímu zájmu trhu dále rozvíjet. Na téhle lince jsme navíc schopni zpracovávat i hi tech materiály. To nás významně posouvá na lepší pozice na trhu. Už teď máme kromě Evropy domluveny první dodávky do Asie i jinam. redakce SPektra děkuje Svaz průmyslu a dopravy ČR 11

12 Průmysl rekonvalescence přešlapuje Druhé společné šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR a České národní banky, které bylo prezentováno počátkem srpna, odhalilo řadu nepříznivých signálů. Tím hlavním je ochlazení dosavadního optimismu průmyslníků z dalšího vývoje. V roce 2010 jsme začali připravovat společné šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR a České národní banky. Jeho smyslem je získat informace nejenom o aktuální situaci ve firmách, ale získat i představu o jejich nejbližším očekávání. Po dohodě s naším partnerem jsme do průzkumu zařadili i otázky, pomocí kterých jsme zjišťovali, jaké jsou problémy v kvalitě podnikatelského prostředí. Z hlediska průběhu šetření a jeho vypovídací schopnosti hodnotíme jeho dosavadní výsledky jako velmi dobré. Předpokládáme, že se nám podaří získat širší počet respondentů a pro další společná šetření získat image vysoké kvality a hodnověrnosti. Výsledky, které byly prezentovány počátkem srpna, odhalily řadu nepříznivých signálů. Hlavní zprávou je ochlazení dosavadního optimismu průmyslníků z hlediska očekávání nejbližšího vývoje. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, při tiskové konferenci k výsledkům šetření Informací ohledně finanční rýmy ve světě přibývá, obavy z návratu recese se zvětšují. Podle některých zjištění její nástup v Evropě straší téměř čtyři pětiny ředitelů tuzemských průmyslových firem. Právě ony začaly totiž pociťovat ochlazování konjunktury v eurozóně, včetně Německa, a zvolňuje i zahraniční obchod. Na zpomalování dynamiky růstu tuzemského průmyslu a šířící se jistý pesimismus v hodnocení vývoje druhé poloviny roku poukázal Svaz průmyslu a dopravy ČR, který počátkem srpna zveřejnil závěry konjunkturálního šetření. Mezi členskými podniky ho v červnu uspořádal společně s Českou národní bankou, opakovat by se mělo každé čtvrtletí. Vývoj ekonomiky z pohledu firem není až tak příznivý, zaměstnavatelé mají skromná očekávání. Za největší vykřičník považuji očekávání změn v oblasti zakázek, pro druhou polovinu roku nepočítá s jejich růstem šedesát procent firem, uvedl k výsledkům šetření Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Za druhý vykřičník považuje obavy firem z dalšího navyšování cen výrobních vstupů. Vývoj zakázek Šetření jasně ukázalo nárůst pesimismu průmyslníků v hodnocení druhé poloviny roku. Jen necelá třetina podniků (32%) očekává zvýšení zakázek, zatímco počátkem roku to bylo ještě 41 %. Stagnaci zakázek předpokládá pak 60 % firem oproti 47 % v 1. čtvrtletí. Na vyšší míru skepse má vliv řada rizik spojených s vnější poptávkou, nekončící dluhové krize eurozóny a USA a zpomalení řady ekonomik. Nespoléhají již tolik na dosud příznivý růst německé ekonomiky táhnoucí celou eurozónu. Nálada německých investorů a analytiků se i zde propadla a index ekonomického sentimentu ZEW klesl v srpnu na nejnižší úroveň od počátku roku Zhoršuje se i očekávání vývoje domácí poptávky, zejména ve stavebnictví, kde se stále nízké hodnocení poptávky ještě zhoršuje. Podniky negativně vnímají nedostatek opatření na podporu tuzemské poptávky a nadbytek návrhů na zvyšování daní (DPH) a poplatků všeho druhu, které dopadají nejen na podniky, ale i na spotřebitele a na domácí poptávku. 12 Události, stanoviska, lobby

13 Tomáš Holub, ředitel sekce měnové statistiky České národní banky Jan Rýdl, prezident Svazu strojírenské technologie Změna ve vývoji zakázek v následujících 6 měsících Vážená relativní četnost Vážené saldo Vážené saldo 1.Q.11 2.Q.11 1.Q Q.2011 zvýšení 41 % 32 % 29,0 % 24,1 % snížení 12 % 8 % beze změny 47 % 60 % Firmy méně investují Šetření SP ČR a ČNB se zabývalo i otázkou investičních výdajů průmyslové sféry. Ani v této oblasti nejsou patrné výrazně pozitivní signály. Zatímco v 1. čtvrtletí očekávalo zvýšení investičních výdajů v následujících 6 měsících 65 % podniků, ve druhém čtvrtletí to bylo již jen 56 %. Podobná čísla vycházejí i při očekávání investic v horizontu 12 měsíců. Nepříznivá zpráva ovšem je, že se v polovině roku zvýšil oproti 1. čtvrtletí podíl firem, které předpokládají snížení nebo stagnaci svých investic, a to z 34 % na 45%. Mezi faktory ovlivňujícími investiční rozhodování uváděly podniky nejčastěji nejistotu ohledně budoucí poptávky a nízkou úroveň návratnosti navrhovaných investic. Dá se říci, že rozhodování investorů ovlivňují i některá opatření vlády, nejistoty ohledně daňových změn či rozporuplná stanoviska k novele zákona o investičních pobídkách, uvedl Jaroslav Hanák. Meziroční změna investičních výdajů Vážená relativní četnost Vážené saldo 1.Q.11 2.Q.11 1.Q.11 2.Q.11 zvýšení 65 % 56 % 48,2 % 48 % v následujících 6 měsících snížení 16 % 8 % beze změny 19 % 36 % Průmysl je opatrný v nabírání lidí Šetření se zabývalo i výhledy zaměstnanosti v průmyslu, kde ve srovnání s počátkem recese pracuje o 200 tisíc lidí méně. Náš průmysl počátkem roku 2008 zaměstnával podle některých údajů 1,34 milionu osob, nyní je to jen 1,13 milionu. Závěry šetření nejsou však přiliš příznivé, neboť ve druhé polovině roku průmyslové podniky nemíní výrazně nabírat nové pracovníky. Výsledek očekávání vývoje zaměstnanosti naznačuje, že firmy jsou velmi opatrné. To je pro letošní rok špatná zpráva hlavně pro absolventy škol, uvedl Jaroslav Hanák. Pro příští rok se předpokládá přece jen nepatrná korekce očekávání změny zaměstnanosti směrem nahoru Svaz průmyslu a dopravy ČR 13

14 František Hýbner, ředitel Českomoravské elektrotechnické asociace Jaroslav Dušek, zástupce výkonného ředitele Odvětvového svazu hutnictví železa Meziroční změna průměrných mezd Letošní rok bude zřejmě rokem zostřených sporů o výši mezd mezi zaměstnavateli a odbory, jelikož podniky očekávají zpomalení jejich růstu. Pro 3. čtvrtletí předpokládají pokles dynamiky jejich růstu ze 1,47 % na 1,19 %. Tento trend by se mohl protáhnout i na celý rok a dokonce i v příštím roce, kdy respondenti odhadují navýšení mezd o 2,29 %. Firmy po všech změnách, které se na ně valí, budou muset ustát v příštím roce navýšení mezd o 2,29 procenta. Jenže partneři v sociálním dialogu toto slyšet nechtějí. Přepokládám proto, že tohle číslo způsobí vážné potíže v sociálním dialogu, uvedl Jaroslav Hanák. Růst cen vstupů tlačí na podniky Výrazná změna nastala u předpokladu vývoje cen hlavních vstupů za 1 rok. Očekávání ve 2. čtvrtletí se oproti 1. čtvrtletí zvýšilo z 3,55 % na 5,29 %. Právě nárůst cen vstupů vyvolává obavy ze zhoršení finanční situace podniků. Jen ceny elektrické energie jsou o 70 % vyšší než v roce Ceny zemního plynu za stejné období se zvýšily o 80 % a po krátkém období stagnace v období recese se vracejí k růstu. Rychlý pohyb nahoru u výrobních vstupů je dalším z důvodů klesajícího optimismu firem, dopadající na růst nákladů a jejich cenovou konkurenceschopnost a hospodářský výsledek. Na rozdíl od navýšení cen hlavních vstupů odhadují podniky ve 2. čtvrtletí mírné snížení růstu spotřebitelských cen jak v horizontu jednoho roku, tak také příštích tří let. Očekávání koreluje s jistým ochlazením optimismu ohledně dalšího růstu ekonomiky a koresponduje se zkušeností, že navýšení cen vstupů se nebude moci promítnout adekvátně do spotřebitelských cen. Petr Zemánek, ředitel Svazu strojírenské technologie Antonín Šípek, ředitel sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu 14 Události, stanoviska, lobby

15 Kvalita podnikatelského prostředí žádné zlepšení V hodnocení kvality podnikatelského prostředí nenastaly podle šetření Svazu a ČNB zásadní změny a nedošlo ani k posunu k lepšímu mezi oběma čtvrtletími. Podniky však mají ve 2. čtvrtletí výraznější obavy z udržení stavu veřejných financí (42 %), oproti 1. čtvrtletí (37 %). Přibližně třetina respondentů poukazuje na zhoršení byrokracie a v úrovni legislativy. Nehledě na deklarované snahy současné vlády, více jak pětina průmyslníků (22 %) uvádí zhoršení situace v oblasti korupce. Podobně negativní hodnocení je i v případě dopravní infrastruktury. Pouze v případě podpory vědy a výzkumu převládá mírně zlepšení nad zhoršením. Kvalita podnikatelského prostředí Zlepšení Zhoršení beze změny 1.Q.11 2.Q.11 1.Q.11 2.Q.11 1.Q.11 2.Q.11 byrokracie 3 % 3 % 25 % 32 % 72 % 66 % úroveň legislativy 4 % 3 % 30 % 35 % 67 % 63 % vymahatelnost práva 5 % 4 % 12 % 22 % 83 % 74 % korupce 2 % 1 % 14 % 22 % 84 % 77 % udržitelnost veřejných financí 7 % 5 % 37 % 42 % 55 % 53 % pracovní zákonodárství 3 % 4 % 12 % 14 % 85 % 82 % dopravní infrastruktura 5 % 8 % 25 % 28 % 71 % 64 % podpora exportu 4 % 4 % 7% 6 % 89 % 90 % strukturální fondy 10 % 8 % 10 % 11 % 80 % 82 % podpora vědy a výzkumu 7 % 9 % 9% 7 % 84 % 85 % Výsledky šetření SP ČR a ČNB ve formě PP prezentace najdete na Prezentace Jana Rýdla prezidenta Svazu strojírenské technologie Prezentace Antonína Šípka ředitele sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu TZ z tiskové konference spolecneho statistickeho setreni sp cr a cnb1 a 2 ctvrtleti 2011 Oldřich Körner zástupce ředitele sekce hospodářská politika a makroekonomické analýzy Milan Mostýn tiskový mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR foto Jan Hanzálek Milan Mostýn, manažer PR a tiskový mluvčí Svaz průmyslu a dopravy ČR 15

16 Stanovisko k vládnímu návrhu změny zákona č. 44/1988 Sb., (horního zákona) Málokterý zákon vzbudil takovou pozornost jako tzv. horní zákon, resp. jeho novela. Zhruba před třemi lety se podařilo Svazu průmyslu a dopravy ČR a ostatním podnikatelským svazům zastavit jeho úpravu, která byla navržena, aniž by byly dostatečně známy její důsledky. V současnosti se vláda znovu rozhodla provést v tomto zákoně změny, které jsou po formální stránce drobné, ale z hlediska důsledků mají až fatální dopad na rozvoj těžby surovin v ČR. SP ČR shromáždil dostatek věcných argumentů proti připravovaným změnám. Stanovisko, v kterém jsou obsaženy, otiskujeme v plném znění. Argumenty jsou tedy na stole a teď zbývá to nejtěžší přesvědčit o jejich oprávněnosti předkladatele návrhu. Proto SP ČR požádal o zařazení problematiky tzv. horního zákona na program zasedání srpnové tripartity. Připravovaná úprava horního zákona vzbudila velkou pozornost nejen u zaměstnavatelských svazů, ale proti návrhu se vyslovil i Svaz měst a obcí. Tyto instituce (Hospodářská komora ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Těžební unie a Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu) se dohodly, že budou postupovat koordinovaně. Společným dopisem požádali o účinnou pomoc i prezidenta republiky. Dalším krokem po jednání tripartity bude s největší pravděpodobností jednání s předsedy parlamentních stran. Zásadní připomínka: Nesouhlasíme s návrhem novely v tomto znění z těchto důvodů: 1. Návrh jde proti smyslu samotného horního zákona, jehož účelem je stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství. Tvrzení uvedené v důvodové zprávě (viz I. 1 Důvod předložení), že uvedenou změnou dojde k narovnání vztahů mezi soukromými vlastníky a státem jako vlastníkem výhradního ložiska v oblasti nerostného bohatství je irelevantní. 16 Události, stanoviska, lobby

17 V případě přijetí předkládané novely nemůže stát (v případě sporu) dosáhnout využití horním zákonem deklarovaného státního nerostného bohatství. Je zřejmé, že případná absence úpravy vyvlastňovacího titulu v horním zákoně zcela nepochybně povede v řadě případů k zablokování těžby v oblastech, v nichž doposud k vyřešení střetů zájmů nedošlo (a to často i účelově). Stávající právní úprava, tj. konkrétně úprava vyvlastňovacího titulu v horním zákoně spolu s obecnou úpravou vyvlastňovacího řízení v zákoně o vyvlastnění provádějící zejména čl. 11 odst. 4 listiny základních práv a svobod, zakotvuje dostatečnou ochranu vlastnických práv dotčených subjektů, když existence samotného vyvlastňovacího titulu sama o sobě neznamená, že k vyvlastnění dojde; ochrana vlastnického práva zakotvená ve stávající právní úpravě je proporcionální v relaci k veřejnému zájmu na využití nerostného bohatství a nepochybně zajišťuje dotčeným vlastníkům dosažení zcela adekvátní náhrady při zásahu do vlastnického práva a zároveň zaručuje i dostatečná procesní oprávnění k dosažení spravedlivého vyrovnání. Skutečnost, že využití nerostného bohatství jeho těžbou prostřednictvím těžební organizace je veřejným zájmem, přitom potvrzuje i judikatura Nejvyššího správního soudu; ve vyvlastňovacím řízení přitom dle stávající právní úpravy dojde vždy k poměřování veřejného zájmu na využití výhradního ložiska se zájmem vlastníka (vlastníků) dotčených nemovitostí. Stávající právní úpravu je třeba hodnotit jako spravedlivou, přiměřenou a vyváženou, tj. tvrzení (které je zdůrazněno jako hlavní motiv předkládané novelizace), že je třeba narovnat vztah státu a soukromých vlastníků nemůže z tohoto pohledu ani v nejmenším obstát. 2. Návrh neprovází analýza možných důsledků pro bezpečnost země, pro průmyslová a energetická odvětví a dopady na spotřebitele. Tato změna ve svých důsledcích může závažně poškodit nejen stát, ale poškodí i organizace, kterým bylo přiděleno oprávnění dobývat výhradní ložiska, neboť: Bere výslovně do úvahy pouze vztah státu, jako vlastníka dosud nevydobytého nerostného bohatství, a vlastníků nemovitostí, ale ani v nejmenším neřeší vztahy k těžebním organizacím, které jsou jediné oprávněny na základě stanovených dobývacích prostorů nerostné bohatství těžit, tím jej hospodárně využívat a tím zároveň realizovat ústavou zakotvenou povinnost státu péče o toto bohatství, přičemž mimo jiné musí platit úhradu z dobývacího prostoru. Ochrana všech významných ložisek výhradních nerostů v ČR, u kterých nejsou vyřešeny střety zájmů s vlastníky nemovitostí, je tímto ohrožena. Jakýkoli vlastník nemovitosti získává faktické právo veta nad další těžbou. Nezodpovědnost a zřejmou neuváženost tohoto kroku potvrzuje, že k němu dochází v době, kdy ještě nebyla schválena nová surovinová politika státu a aktualizovaná státní energetická koncepce. Tyto zásadní koncepční dokumenty budou nepochybně vycházet z přijatých zásad a politik Evropské unie, které mezi priority kladou dosažení energetické bezpečnosti států EU a s tím spojenou orientaci na co možná nejefektivnější využití vlastních disponibilních zásob členských států. Je zřejmé, že předkládaná novela dosažení těchto cílů zásadně ohrožuje, resp. znemožňuje. Zcela bezprecedentně (bez jakéhokoliv řešení kompenzací) je poškozována hodnota organizací spravujících příslušné dobývací prostory výhradních ložisek, kterým může být znemožněno jejich dobývání. 3. Jedná se o nekoncepční návrh nejen z hlediska surovinové a energetické politiky, ale i z hlediska jiných legislativních úprav veřejného zájmu a možnosti vyvlastnění. Jde o postupy, které jsou protichůdné vůči řadě nynějších legislativních opatření, kdy příslušná ustanovení o možnosti rozhodnutí státu ve vztahu k majetku (pozemkům) soukromých osob se naopak doplňují do řady zákonných norem (dálnice, vodní zákon apod.), aby se zabránilo možnostem spekulativních blokací stavebních a dalších záměrů realizovaných ve veřejném zájmu. 4. Zdůvodnění novely zákona je naprosto nedostatečné a zavádějící, a to především z těchto důvodů: Není provedena odpovídající analýza řešené problematiky. Nabízí pouze dvě varianty, z nichž je doporučena bez příslušné analýzy dopadů varianta přijímající změnu. Nejde jen o stav v České republice. Také sousední členské státy EU (Rakousko, Německo) mají ve svých právních úpravách zakotvenu možnost vyvlastnit pozemky, pokud by jejich vlastník bránil nedůvodně využití nerostného bohatství v případě významných nerostných (energetických) surovin. Běžně přebíráme zkušenosti ze zemí EU, není žádný důvod nepostupovat v tomto případě dle jejich osvědčené praxe a neponechat možnost vyvlastnění v našem zákoně. Ve svém důsledku poškodí odvětví s těžbou 20 vyhrazených nerostů s obratem kolem 60 mld. Kč a přímou zaměstnaností kolem 30 tisíce míst. ČR by se navíc z důvodu opatření uvedených v novele dostala ve srovnání s těmito státy do nevýhodného postavení Svaz průmyslu a dopravy ČR 17

18 Jednání o doplňkovém spoření v podobě tzv. předdůchodů pokračují I když jde o téma, které na prvý pohled není nosným tématem SP ČR, ukázalo se, že pro některé naše členy, kde je vysoký podíl zaměstnanců pracujících v namáhavých a rizikových profesích, je tématem velmi důležitým. Z věcného hlediska jde o to, že se navrhuje zavést tzv. předdůchod pro zaměstnance pracující v rizikových a namáhavých povoláních, ten by byl přiznán nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku podle příslušného zákona s tím, že jeho poskytování by dosažením tohoto důchodového věku skončilo. Právní úprava poskytování předdůchodu by měla být obsažena v zákoně o doplňkovém penzijním spoření. Jeho podstatou bude zvláštní příspěvek zaměstnavatele pro účely této speciální dávky. Předpokladem pro poskytování předdůchodu by mělo být uzavření individuální smlouvy mezi penzijní společností a účastníkem a závazek zaměstnavatele obsažený v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise zaměstnavatele. Vymezení okruhu zaměstnanců by bylo v kompetenci zaměstnavatele; zákonem bude jeho volnost omezena. Pro tento příspěvek by měla být zvláštní daňová sleva (např Kč). Předdůchod by měl být součástí nového systému doplňkového penzijního spoření s tím, že by mělo být řešeno jeho využití pro současné účastníky penzijního připojištění se státním příspěvkem. Realizace úpravy se předpokládá od 1. ledna Zavedení předdůchodu má u zaměstnavatelů, u nichž zaměstnanci vykonávají namáhavé činnosti, podporu. Je jasné, že s prodlužováním věku odchodu do důchodu je nutné respektovat rozdíl např. mezi technickým pracovníkem a těžce manuálně pracujícím, ještě k tomu pod vlivem faktorů ohrožujících jeho zdraví. Zaměstnavatelé jsou ochotni a připraveni se podílet na jejich spoření, ale považují za nezbytné vnést do systému předdůchodů určité hranice. do předdůchodů řadu profesí, které nemusí být těmi ohroženými skupinami. Pro některé firmy by byl živelný model velmi nákladný. Proto se v současné době uvažuje, že by šlo pouze o práce zařazené do III. a IV. Kategorie rizik. Je tu ještě kritérium participace státu v podobě daňové slevy, která by měla být vyšší, ve srovnání s navrhovanou daňovou slevou, aby byl zájem zaměstnanců i zaměstnavatelů o vyšší spoření a tím i nashromáždění finančních prostředků na vytvoření odpovídající výše předdůchodu. To znamená, že i z tohoto důvodu by měl být předem regulován potencionální počet účastníků. Jednání, která v současné době probíhají, nasvědčují tomu, že je snaha vypracovat schéma, které by respektovalo naše legitimní požadavky a přitom umožnilo reagovat na potřebu umožnit dřívější odchod do důchodu zaměstnancům, kteří po dlouhou dobu vykonávají namáhavé a rizikové práce a pracovní kariéra do dosažení postupně se zvyšujícího důchodového věku (např. 65 let) je pro ně nedosažitelná. V polovině září by měla být známa 1. verze paragrafovaného znění tohoto zákona, k němuž se SP ČR z hlediska zájmu svých členů opět vyjádří. Jitka Hejduková ředitelka sekce zaměstnavatelské Přišli proto s požadavkem k určitému vymezení okruhu těchto zaměstnanců. Obecný návrh, který vychází z vymezení okruhu zaměstnanců v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise považovali za příliš bezbřehý. Zejména pokud jde o kolektivní smlouvu jsou zde reálné obavy zaměstnavatelů, že bude snaha odborů dostat 18 Události, stanoviska, lobby

19 Výše minimální mzdy v ČR v roce 2012 nabývá reálnou podobu Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se konala projednávala návrh na úpravu minimální mzdy. V materiálu, které předložilo MPSV nebyla navržena žádná částka, o kterou by se měla upravit minimální mzda od Veškerá nová úprava minimální mzdy byla ponechána na dohodě mezi sociálními partnery tak, aby zvážili všechny známé ekonomické a sociální souvislosti a dospěli ke vzájemné dohodě. Odbory požadovaly navýšení základní minimální mzdy o 15%, tj. na Kč a zrušení možnosti snížení minimální mzdy, a to jak mladistvých zaměstnanců 2007 a zaměstnanců do 21 let, tak u zaměstnanců se zdravotním postižením. Při posuzování návrhu na úpravu minimální mzdy zástupci zaměstnavatelů vycházeli zejména z toho, že zvýšení minimální mzdy by mělo zajistit nárůst příjmů zaměstnanců a zároveň by nemělo ohrozit zaměstnanost ani existenci a konkurenceschopnost zejména malých a středních firem. V této souvislosti zaměstnavatelé považovali za nezbytné při navýšení minimální mzdy zohlednit i rozdíly ve mzdové úrovni mezi jednotlivými sektory, reagovat na očekávaný průběh oživení na straně podniků a snížení odhadu letošního růstu mezd (1,14%) a odhadů na příští rok (2,29%). Při zohlednění výše uvedeného zástupci zaměstnavatelů považují za přijatelné zvýšení minimální mzdy o cca 500 Kč tj. na částku ve výši Kč (zástupci Asociace textilního oděvního kožedělného průmyslu a Svazu obchodu a cestovního ruch ČR považují za přijatelnou částku navýšení minimální mzdy maximálně o 400 Kč). Uvedené zvýšení by částečně kompenzovalo zaměstnancům zvýšené spotřební náklady a nemělo by působit problémy v odvětvích s nižšími průměrnými mzdami a malým firmám. SP ČR rovněž odmítá skokové navýšení minimální mzdy, doporučují uvážlivý přístup, tedy maximální navýšení cca na úroveň pro rok 2012 s tím, že k dalším úpravám minimální mzdy přistoupit až od roku 2013 na základě vyhodnocení situace v odvětvích a firmách s nižší mzdovou úrovní. SP ČR podporuje zachování možnosti využívat snížení minimální mzdy v závislosti na pracovním omezení zaměstnance. Ministr práce Jaromír Drábek akceptoval argumenty a postoje zaměstnavatelů k navýšení minimální mzdy od s tím, že navrhne vládě dvě varianty navýšení minimální mzdy a to ze současných Kč na Kč nebo Kč. Stanislav Filip expert na zaměstnanost Svaz průmyslu a dopravy ČR 19

20 Zákon o jednotném inkasním místě (JIM) V poslední době se hodně diskutuje o reformním zákoně této vlády, který pochází z resortu ministerstva financí zákoně o jednotném inkasním místě (JIM). O navrhovaných změnách jsme Vás už informovali v minulém čísle Spektra ( ). V průběhu léta proběhlo připomínkové kolo, ve kterém jsme uplatnili mnohé připomínky. Dnes Vám přinášíme informaci o tom, jak jsme v tomto kole v diskusi nad nimi uspěli. V této souvislosti je zapotřebí připomenout, že zákon byl znovu předložen tripartitě, v posledním srpnovém týdnu byl projednáván ve vládě. SP ČR využívá mnoho příležitostí a poskytuje velmi silné argumenty k tomu, aby názory svých členů prosadil. Naše připomínky a jejich vypořádání SP ČR uplatnil v řádném připomínkovém řízení celkem 11 námitek: Z nich: 1 byla vzata na vědomí 1 byla považována za nadbytečnou (vzhledem k výsledkům jiných jednání) 3 bylo vyhověno 1 bylo vyhověno částečně 5 nevyhověno Vyhovělo se: naší připomínce v oblasti dohod u provedení práce. Návrh předpokládal zpojistnění všech výdělků z dohod o provedení práce, který je vyšší než 5000 Kč. Nově navrhovaná úprava vychází ze související změny v zákoníku práce, které navyšuje možný počet odpracovaných hodin na dohodu na dvojnásobek a určuje limit, od kterého výdělek podléhá pojistnému na Kč. Je zapotřebí současně zdůraznit, že naším prvotním požadavkem bylo udržet situaci, kdy výdělek za činnost odpracovanou na základě dohod o provedení práce nepodléhá pojistnému na sociální ani zdravotní pojištění. připomínce z oblasti smluvních pokut, úroků z prodlení a jiných smluvních sankcí (požadovali jsme zachování stávající úpravy) způsob zdanění neuhrazených pohledávek ze smluvních sankcí zůstane tedy zachován, nadále bude nutné je dodaňovat při postoupení a postupník, přestože uhradí pořizovací cenu, nebude mít možnost tvořit opravné položky. oblast daně z úhrnu mezd (DÚM podle posledních informací se tato platba asi bude nazývat jinak). Naší námitce, že by nově podle návrhu byla placena z řady plnění, které se zatím pojistné netýkalo, (např. odstupné apod.) bylo vyhověno. Nadále tedy DÚM by měla být hrazena z obdobných plnění jako pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Nevyhovělo se: připomínce z oblasti změny zákona o úrazovém pojištění, kde jsme navrhovali problematiku řešit v novele příslušného zákona (o úrazovém pojištění). Námitka byla odmítnuta s tím, že výběr pojistného bude zajišťovat jako součást DÚM správce daně a pojistného, tudíž je zařazení této úpravy do JIM správné. naší žádosti o pokračování v daňově zvýhodněném poskytování benefitů (stravenky, režijky). Naše námitka byla odmítnuta s tím, že jde o vládou odsouhlasené rušení daňových výjimek a náhradou se navrhuje sleva na dani, která se (spravedlivěji pro všechny zaměstnance) navrhuje ve výši 3000 Kč ročně. v otázce stanovení limitu daňově osvobozených benefitů z FKSP (namítali jsme proti ročnímu limitu Kč). Odmítnuto bylo s tím, že limit je už ústupek proti plánovanému úplnému zrušení daňového osvobození těchto zaměstnaneckých benefitů. Namítali jsme proti upuštění od daňového zvýhodnění investičních pobídek. V této souvislosti jsme poukazovali na neprovázanost s novelou zákona o IP (MPO), které s daným nástrojem počítá. Navíc daňové výhody IP jsou důležitým nástrojem pro motivaci investorů v ČR. Námitka byla odmítnuta s tím, že jde o realizaci programového prohlášení vlády odstranění daňových výjimek. (pozn.: V poslední době probíhá další jednání mezi ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem financí. Podle zatím známých informací může dojít k přehodnocení dosavadního stanoviska MF a daňové zvýhodnění investičních pobídek může být zachováno). Namítali jsme proti vypuštění slev při zaměstnávání zdravotně postižených bez ekvivalentní náhrady z resortu MPSV. Bylo odmítnuto s tím, že jde také o vládou schválené odstranění daňových výjimek a také s tím, že podle dodatku koaliční smlouvy (z ) bude zajištěno v rozpočtu kapitoly MPSV. 20 Události, stanoviska, lobby

SPEKTRUM 11 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Programové prohlášení SP ČR pro rok 2012 Valná hromada schválila další členy představenstva a potvrdila rozpočet...................................................................................

Více

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jak vidí představenstvo Svazu rok 2012?.................................................................... Přehled změn ve vybraných zákonech

Více

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe!

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe! SPEKTRUM 07 08 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky KorupCe! Firmy se jí brání stále více.................................................... Zaměstnavatelé na tripartitě tvrdě obhajovali

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

SPEKTRUM 05 2012. Valná hromada SP ČR v Mostě... Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové? Velké finále manažerů

SPEKTRUM 05 2012. Valná hromada SP ČR v Mostě... Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové? Velké finále manažerů SPEKTRUM 05 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Valná hromada SP ČR v Mostě.............................................. Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové?

Více

SPEKTRUM 09 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 09 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 09 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Co se zlatou medailí z Londýna a co ze strojírenského veletrhu?................................................. Sněm a India show na MSV

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Úvěry nejsou, krev hospodářství proto neteče Svaz předložil na jednání Tripartity požadavky na krátkodobá opatření Některá východiska pro řešení dopadů ekonomických

Více

SPEKTRUM 09 2014. TRENDY Mezinárodní strojírenský veletrh Tématem léta byly sankce

SPEKTRUM 09 2014. TRENDY Mezinárodní strojírenský veletrh Tématem léta byly sankce SPEKTRUM 09 2014 TRENDY Mezinárodní strojírenský veletrh Tématem léta byly sankce Úvodní slovo...03 Trendy České firmy hlásí: trendy nás nezaskočily...04 Život Svazu Dagmar Kuchtová novou generální ředitelkou

Více

spektrum Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu 2009 Zpravodaj Spektrum je oficiální informační médium

Více

SPEKTRUM 03 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 03 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 03 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Rok 2010: Česká ekonomika na vzestupu........................................................................... Připravované změny v legislativě

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR 38 bodů k oživení ekonomiky Příprava Exportní strategie po roce 2010 Elektrotechnický a slévárenský

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR oslaví 20. výročí založení na nové adrese Jaký bude rok 2010? Případ Platby pojistného na sociální zabezpečení v 1. pololetí 2007

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 03 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky České firmy chtějí stavět Temelín.................................................. Co nového v legislativě i Parlamentu Svaz organizoval

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Podnikatelská mise doprovázela předsedu vlády Mirka Topolánka při jeho ofi ciální návštěvě Jemenu, Vietnamu a Spojených arabských emirátů Proč máme a budeme

Více

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2013 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Úvodní slovo... 03 Téma: Změny v EU v roce 2013 Čas nejistot a dluhů... 04 Evropské fondy na přelomu roku.... 06 Velké podniky v ohrožení...

Více

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské Víme, kam letí. www.podnikatel-info.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 10/ 5/2008 2011 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

SPEKTRUM 09 2013. Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami

SPEKTRUM 09 2013. Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami SPEKTRUM 09 2013 Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami Úvodní slovo... 03 MSV Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti... 04

Více

ale vzhledem k vysokému multiplikačnímu

ale vzhledem k vysokému multiplikačnímu Snadná cesta na Balkán www.gtl.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 9/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

Č A S O P I S S V A Z U S T R O J Í R E N S K É T E C H N O L O G I E

Č A S O P I S S V A Z U S T R O J Í R E N S K É T E C H N O L O G I E ČASOPIS SVAZU STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE Svět strojírenské techniky září 2013 www.sst.cz Muž, který zůstává věrný své firmě /str. 4/ ŽĎAS značka s dobrou tradicí /str. 14/ Tisková konference k veletrhu EMO

Více

leden 2014 vydává leden Střední 2014 podnikatelský stav ÚspEšná Nejlepší vývozci převzali ocenění z rukou prezidenta

leden 2014 vydává leden Střední 2014 podnikatelský stav ÚspEšná Nejlepší vývozci převzali ocenění z rukou prezidenta vydává leden Střední 2014 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Nejlepší vývozci převzali ocenění z rukou prezidenta Letos přišla legislativní smršť Kdy po přešlapování

Více

Strojírenství má v Číně budoucnost /str. 24/ Rozhovor s Arslanem Sanirem, generálním sekretářem MIB /str. 18/ Veletrh CMMT /str.

Strojírenství má v Číně budoucnost /str. 24/ Rozhovor s Arslanem Sanirem, generálním sekretářem MIB /str. 18/ Veletrh CMMT /str. Časopis svazu strojírenské technologie Svět strojírenské techniky červen 2012 www.sst.cz Strojírenství má v Číně budoucnost /str. 24/ Rozhovor s Arslanem Sanirem, generálním sekretářem MIB /str. 18/ Veletrh

Více

Nová etapa vztahů mezi ČMZRB a ČEB poslouží malým a středním vývozcům

Nová etapa vztahů mezi ČMZRB a ČEB poslouží malým a středním vývozcům Ročník 16 (9/2014) www.iprosperita.cz AUTO KELLY NA TRHU 20 LET Za 20 let působení u nás se společnost Auto Kelly, obchodně-logistická firma působící v oblasti distribuce a prodeje náhradních dílů pro

Více

Výsledky 95. mezinárodní konference práce

Výsledky 95. mezinárodní konference práce Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupce těch, kteří vytváří hodnoty 7 06 Výsledky 95. mezinárodní konference práce Školení k Zákoníku práce Konzultace s vedoucími OEÚ ZÚ Rekordní počet citací Česká spořitelna

Více

Vadí nám excesy. Nejčastější důvod pro změnu cena Podle statistik operátora trhu s energiemi změnilo v roce 2011 dodavatele 449 000 odběratelů

Vadí nám excesy. Nejčastější důvod pro změnu cena Podle statistik operátora trhu s energiemi změnilo v roce 2011 dodavatele 449 000 odběratelů Ročník Roãník 12 16 č. ã.2/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový Potravináfiské

Více

/str.22/ /str.38/ /str.4/ Návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana ve společnosti TOS VARNSDORF /str.8/

/str.22/ /str.38/ /str.4/ Návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana ve společnosti TOS VARNSDORF /str.8/ ČaSOPiSSVazuSTROJíRENSKÉTEChNOLOGiE Svět strojírenské techniky duben 2015 www.sst.cz Ukázka špičkové produkce závitořezných nástrojů společnosti NAREX Ždánice /str.22/ Návštěva prezidenta republiky Miloše

Více

Helios Green pro zářivě čistou Prahu. Svaz průmyslu k důchodové reformě. součástí vydání je

Helios Green pro zářivě čistou Prahu. Svaz průmyslu k důchodové reformě. součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 13 (1/2011) SP ČR vítá iniciativu firem proti korupci a za veřejné zakázky Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje iniciativu boje proti korupci, kterou 11.

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více