SPEKTRUM Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPEKTRUM 09 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis"

Transkript

1 SPEKTRUM časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Mezinárodní strojírenský veletrh kritická slova, inovace a kreativita Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR Průmysl rekonvalescence přešlapuje SP ČR k návrhu horního zákona, minimální mzdě, předdůchodům a JIM Polsko se ujímá svého prvního předsednictví EU

2 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Je nezávislá organizace sdružující rozhodující část podnikatelů a zaměstnavatelů v ČR. Usilujeme o zlepšování podnikatelského prostředí v ČR a o zvyšování konkurenceschopnosti podniků v ČR při zachování principů etiky podnikání. Na národní i mezinárodní úrovni podporujeme a prosazujeme zájmy svých členů. Svaz průmyslu a dopravy je členem: BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání (od roku 1993) IOE Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (od roku 1992) BIAC poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996) 1600 subjektů 113 členských firem 31 svazů a asociací: Asociace českého papírenského průmyslu Asociace inovačního podnikání České republiky Asociace leteckých výrobců ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Asociace spotřební elektroniky Asociace strojních inženýrů Asociace výzkumných organizací Asociace zemědělské a lesnické techniky CECED CZ Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Česká manažerská asociace Česká plynárenská unie Českomoravská elektrotechnická asociace Český svaz zaměstnavatelů v energetice ICT UNIE, o. s. Odvětvový svaz Hutnictví železa Sdružení automobilového průmyslu Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz dopravy České republiky Svaz chemického průmyslu ČR Svaz kovohutnického průmyslu Svaz plastikářského průmyslu ČR Svaz sléváren ČR Svaz strojírenské technologie SST Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců vápna České republiky Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky Unie středního stavu České republiky Partner Spektrum je oficiálním informačním médiem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Přináší fakta a stanoviska k aktuálním problémům, které jsou předmětem zájmu této největší a nejvlivnější zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v České republice. Vydavatel: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) Adresa: Freyova 948/11, Praha 9 Redakční rada: B. Dlouhý, V. Drbalová, J. Hejduková, O. Gbelec, D. Kuchtová, P. Ježková, L. Nutilová, šéfredaktor: R. Hejná, zástupce šéfredaktora M. Mostýn Korektury: M. Trublová Inzerce: SP ČR tel.: Grafická úprava a sazba: studio pixl e Tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128, Distribuce: Spektrum je distribuováno na adresy ředitelů členských podniků (např. ČEZ, a. s., RWE Transgas, a.s., ŠKODA AUTO a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Czech Coal a.s., OKD, a.s.; VÍTKOVICE, a.s.) a vybrané adresy. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou s. p., odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP 3285/99 P ze dne Vychází měsíčně Registrace: ISSN

3 odrážela složení členské základny. Dojde k ní v průběhu následujících týdnů. Zároveň bych rád zdůraznil, že Komise je k dispozici pro všechny členy a jejich případné připomínky a doporučení, kterým tématům by se Svaz měl věnovat na úrovni představenstva. Dobrým příkladem může být oblast ICT, která by se měla, vzhledem ke svému významu, stát důležitou agendou pro celý Svaz, pro členskou základnu, ale i konkurenceschopnost naší země obecně. foto zdroj: Škoda Auto a.s. Vážené dámy a pánové, vážení členové, od volební valné hromady uplynuly už více než čtyři měsíce. Ty využilo nové představenstvo k nastartování mnoha reformních procesů, se kterými jednotliví členové kandidovali a ke kterým se zavázali. Lze je v podstatě rozdělit do dvou oblastí. Na projekty zaměřené na zlepšení vnitřního fungování Svazu a projekty ke zlepšení naší práce navenek. V první oblasti jsme se zaměřili především na analýzu dosavadního fungováni Svazu, jeho slabin, které je potřeba odstranit a silných stránek, které je třeba dále rozvíjet. Využili jsme k tomu výsledky obsáhlého dotazníku, kterého se zúčastnilo mnoho členských firem. Ten ukázal, že oblasti, na které jsme se od začátku sami zaměřili, jsou ve většině případů shodné s oblastmi, které vidíte jako klíčové i Vy. Jednou z nich je audit členství Svazu v mezinárodních organizacích. Jeho cílem je identifikovat organizace, které mají pro Svaz skutečný význam a ukončit členství tam, kde zůstáváme pouze ze setrvačnosti. Podobné je to i u dlouho nezměněné organizační struktury Svazu. S využitím externích odborníků poskytnutých pro bono členskými firmami, probíhá v posledních týdnech hloubkový audit personálního obsazení jednotlivých pozic, procesů a vzájemných rozhraní. Cílem je také optimální nastavení spolupráce jednotlivých viceprezidentů a členů představenstva s výkonným aparátem. Podle průběžných výsledků jsem přesvědčen, že se nám tímto způsobem podaří vnitřní strukturu zpřehlednit a zefektivnit. Pokud se jedná o druhou oblast pozitivně se rozvíjí dialog s oběma sociálními partnery. S odstupem několika měsíců lze říci, že vytvoření nové pozice viceprezidenta pro zaměstnavatelskou oblast přináší první výsledky. Díky ochotě hledat oboustranně přijatelné kompromisy, jsme se už s odbory dokázali shodnout nad mnoha důležitými legislativními návrhy, aniž bychom se přitom vzdali našich priorit. Společná stanoviska, tam kde je možné je nalézt, pomáhají prosazovat naše požadavky vůči vládě a přispívají k udržitelnosti domluvených záměrů do budoucna. Konkrétní výsledky těchto jednání budou předloženy prezidentem Svazu na blížící se Valné hromadě. Po vzájemném seznámení se dobře rozběhl i vztah s vládou. Ne vždy se nám podaří prosadit sto procent našich požadavků, ale už teď lze říci, že jsme mnoha rezorty intenzivně konzultováni a v mnoha případech se nám podařilo ovlivnit tak klíčové materiály jako Zákoník práce, Strategii konkurenceschopnosti nebo kroky vlády v oblasti ekonomické diplomacie. Vzhledem k hospodářské situaci v Evropě nás pravděpodobně čeká další nelehké období. Potvrzuje to koneckonců i dotazníkové šetření nedávno provedené mezi našimi členy týkající se počtu nových zakázek. Lze tedy očekávat, že podobně jako tomu bylo v posledních dvou letech, opět vzroste význam Svazu coby partnera vlády při hledání způsobů, jak krizi čelit. Nové představenstvo je připraveno tuto příležitost maximálně využít. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Důležitým tématem je i spolupráce s členskou základnou, které musí být věnována větší pozornost než dříve. Osobně bych k tomu rád přispěl plánovanou reorganizací Hospodářské komise nově Expertního týmu, tak aby lépe Úvodní slovo

4 Úvodní slovo...03 Téma MSV kritická slova, inovace a kreativita...05 Jednání o doplňkovém spoření v podobě tzv. předdůchodů pokračují..18 Výše minimální mzdy v ČR v roce 2012 nabývá reálnou podobu...19 Zákon o jednotném inkasním místě (JIM) Aktuálně: vláda schválila JIM, investiční pobídky zůstanou zachovány...21 Benefity stále na vzestupu...22 Informace z jednání představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Pohled médií Hlavní zájem médií dopady zpomalení průmyslu Globální a evropský rozměr Polsko se ujímá svého prvního předsednictví EU října 2011: 53. Mezinárodní strojírenský veletrh a Sněm SP ČR...07 Akce SP ČR vlastní nebo se spoluúčastí/záštitou...08 Pozvání na odbornou konferenci Národní soustava kvalifikací Český svaz zaměstnavatelů v energetice na 53. MSV v Brně...09 Svaz strojírenské technologie na MSV a 6. mezinárodním veletrhu dopravy a logistiky otázky pro Jana Světlíka, generální ředitele a předsedu představenstva VÍTKOVICE, a.s Události, stanoviska, lobby Průmysl rekonvalescence přešlapuje...12 Stanovisko k vládnímu návrhu změny zákona č. 44/1988 Sb., (horního zákona) Podpora exportu Návštěva čínské delegace z provincie Guangdong Podnikatelská mise do Indie a Vietnamu Podnikatelská mise do USA zasedání Česko-tchajwanského podnikatelského výboru pro ekonomickou spolupráci...27 Seminář Praktické zkušenosti s podnikáním v Číně Odborné školství ve stínu Boloňského procesu...32 CEBRE jako pomocník a poskytovatel služeb podnikatelům pronikajícím do Evropy...34 Na jaká evropská témata se v druhém pololetí zaměří CEBRE?...35 Změny ve Všeobecném systému preferencí EU Příští víceletý finanční rámec (MFF)...37 Co vás může zajímat CSI aliance přináší komplexní službu exportérům otázky pro Jana Přeučila...39 Dobrá zpráva Autobusová doprava není jen převážení lidí z místa na místo Inzerce: ČEZ, a.s.; Czech Coal, a.s.; HBI Příloha: Interní audit pohledem vlastníka Obsah

5 MSV kritická slova, inovace a kreativita Letošní 53. ročník Mezinárodního strojírenského veletrh, provázený 6. Mezinárodním veletrhem dopravy a logistiky, se odehrává ve znamení téměř čtyř desítek hlavních doprovodných akcí. Vysoká očekávání, podpora řadě navrhovaných reformních kroků, mírná konstruktivní kritika nové koaliční vlády. Tak by se dal shrnout loňský Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR po nástupu kabinetu Petra Nečase, který zde před téměř pěti stovkami kapitánů průmyslu představil šest vládních priorit pro zlepšení podnikatelského prostředí a dlouhodobou generaci ekonomického růstu : potlačení míry byrokracie a korupce, reforma systému vědy, výzkumu, vývoje a inovací, vzdělávání, daní, trhu práce a rozvoj infrastruktury. Zmíněné oblasti se překrývají s deseti prioritami zaměstnavatelů, které Svaz zformuloval a představil vloni v červnu v dokumentu Strategie priorit pro budoucnost ČR. I proto bylo vystoupení šéfa vlády přijato s porozuměním. Ten letošní Sněm, který v pondělí 3. října v Rotundě pavilonu A otevře již 53. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, se pravděpodobně ponese v méně nadšené atmosféře. Naznačují to poměrně kritické názory výsledků šetření mezi členskými firmami koncem loňského roku i zjištění hodnocení probyznysových kroků vlády v průběhu letošního roku. Tento pohled reflektuje do jisté míry i vyjádření prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka. Podle něho průmyslníci při debatě očekávají od Petra Nečase předložení meziúčtu vládnutí, zejména pak v otázce zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky. Je zřejmé, že vládní činitelé si budou muset vyslechnout kritická slova o převládajících parciálních stranických zájmech nad zájmy této společnosti a o nekoordinovanosti jednotlivých politik. Nad nimi by jako zastřešující měla být pro všechny závazně přijatá strategie konkurenceschopnosti, říká Jaroslav Hanák. Současně poukazuje na nedostatečně uplatňovaný nástroj RIA jako prostředek znalosti důsledků politických rozhodnutí. Připomíná také, že vláda naslouchá zaměstnavatelským seskupením nezřídka jen tehdy, když se jí to hodí. Přitom zvláště v této době by měli politici byznysu naslouchat výjimečně bedlivě. Jak vyplývá ze společného šetření Svazu a České národní banky, a také z údajů ČSÚ, růst tuzemského průmyslu zpomaluje a ochlazuje se optimismus v hodnocení vývoje ve druhé polovině roku, podniky váhají s nabíráním nových pracovníků a jsou opatrné v investiční politice. Téměř čtyři pětiny ředitelů průmyslových firem straší dokonce nástup nové recese v Evropě. V takové situaci se zaměstnavatelé shodují na potřebě důraznějšího prosazování svých zájmů, zvláště při zlepšování podnikatelského prostředí, v němž se podle mínění zástupců firem nic hmatatelného nezlepšilo. Jedním z předpokladů zvýšení tahu na bránu a měřitelnějšího efektu je reorganizace sekretariátu Svazu a jeho činnosti jak v tuzemsku, tak i vůči Bruselu a v mezinárodních organizacích. I o tomto tématu bude na Sněmu hovořit Jaroslav Hanák, který zde bude ve funkci prezidenta SP ČR poprvé hlavním hostitelem. Téma Svaz průmyslu a dopravy ČR 05

6 Součástí Sněmu je jako každoročně neformální setkání účastníků v sále Brno u číše vína. V diskusích se opět bude hodnotit průběh této nejprestižnější akce Svazu průmyslu a dopravy ČR a probírat se budou aktuální témata. Paralelně proběhne tisková konference za účasti členů vlády a představenstva Svazu. Obvyklá vysoká účast novinářů nasvědčuje tomu, že Sněm a jeho závěry jsou i z mediálního hlediska významnou událostí. V tentýž den večer zažije Rotunda další z akcí zahájení veletrhů. Vzhledem k tomu, že Svaz poskytuje MSV záštitu, vystoupí na ní při večerním programu se zdravicí prezident Jaroslav Hanák. Vedle toho zde pronese projev premiér Petr Nečas a za letošní partnerskou zemi Polsko některý z jejích vládních činitelů. Svaz průmyslu a dopravy ČR je spolu s Vysokým učením technickým vyhlašovatelem soutěže Zlatá medaile MSV Cenu vítězům bude předávat prezident Svazu J. Hanák. Polsko, jako třetí nejvýznamnější obchodní partner ČR, bude mít na letošním MSV oficiální expozici v centrálním pavilonu V a představí v něm řadu doprovodných akcí. Doprovodných akcí bude na letošním MSV, provázeném veletrhem Transport a logistika 2011, skutečně hodně a nemalou část z nich připravují členové Svazu. Tradičně silně se prezentuje Svaz strojírenské technologie (SST), spolupořadatel MSV. Vlajkovou lodí mezi doprovodnými programy zajišťovanými SST bude Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování na CNC obráběcích strojích. Soutěž, podporovaná významnými strojírenskými podniky a určená studentům středních technických škol a učilišť, v předchozích dvou letech sklidila příznivé ohlasy. Mimo to chystá SST Mezinárodní konferenci v rámci cyklu Integrované inženýrství, Technologické fórum workshop s ruskou delegací a program Francouzská delegace. Vyvíjíme skutečně maximální úsilí, aby nacházející veletrh MSV 2011 byl úspěšný a aby přilákal co nejvíce návštěvníků z řad odborné veřejnosti i laiků, říká Jan Rýdl, prezident Svazu strojírenské technologie. Letošní ročník MSV se silně věnuje tématu efektivity průmyslové výroby. Jde o nová řešení pro úspornější využití vstupů, snížení spotřeby energie a materiálů a tím i zvýšení konkurenceschopnosti. Nebude u toho chybět Český svaz zaměstnavatelů v energetice, odborný garant oboru. Energetickou konferenci pořádá i Krajská hospodářská komora jižní Moravy, na které se svým příspěvkem vystoupí i prezident Svazu Jaroslav Hanák. Konference s názvem Energie pro budoucnost v průmyslu chytře a efektivně bude zaměřena na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, inteligentní systémy distribuce a řízení spotřeby energie v průmyslu a jejím efektivním využíváním. Pořadatelem je Českomoravská elektrotechnická asociace, která má v programu MSV skutečně široké spektrum akcí. Patří k nim konference Machines communicate 2011, ale zejména Vize v automatizaci 2011 digitální továrna, kde hlavním řečníkem bude Joe Huang, prezident Automotive Research and Testing Centre Taiwan. Klíčovými tématy bude průmyslová automatizace, digitální továrna, simulace a optimalizace výrobní linky, vizualizace, robotika, poznamenává František Hýbner, ředitel asociace. Právě nad posledně jmenovanou akcí převzal záštitu Svaz průmyslu a dopravy ČR, podobně jako i nad jinými aktivitami. Vedle setkání na technicky odborná témata nabízí MSV několik akcí na podporu exportu. Jedná se o seminář s názvem Přístup na třetí trhy a rozvojová pomoc EU, jehož organizátorem je Česká podnikatelská reprezentace v Bruselu (CEBRE). Seminář poskytne informace o možnostech pronikání na třetí trhy pomocí zahraniční kanceláře CzechTrade a o různých formách rozvojové pomoci, říká Michal Kadera, ředitel CEBRE. Na něj navazuje seminář pod názvem Přinese rozvojová spolupráce s balkánskými zeměmi obchodní případy? Pořádá jej Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci a SP ČR, který je zakladatelem této platformy. Účastníci získají informace o podmínkách podnikání na Balkáně a přehled o způsobech spolufinanancování specifických vývozních případů s rozvojovým podtextem, říká Věra Venclíková, výkonná ředitelka Platformy. A v neposlední řad bude návštěvníkům nabídnuta mezinárodní konference Příležitosti a rizika obchodování v zemích BRIC, organizovanou Svazem strojírenské technologie. Informace o akcích v rámci 53. Mezinárodního strojírenského veletrhu lze najít na webové adrese Veletrhů Brno: Informace o aktivitách Svazu průmyslu a dopravy ČR na MSV Brně, včetně umístění stánku, lze vyhledat na: Klíčové obory 53. ročníku K nejpočetněji zastoupeným oborovým skupinám budou letos opět patřit Materiály a komponenty pro strojírenství. Ve srovnání se dvěma posledními ročníky vzroste účast firem i rozsah pronajaté plochy. K nosným oborům MSV dlouhodobě patří Plasty, gumárenství a chemie. Odvětví překonalo krizi a vzhledem k růstu automobilového a elektrotechnického průmyslu jako hlavních odběratelů, poptávka po plastikářských technologiích stoupá. Dalším oborem, který zaujímá větší plochu než v minulém ročníku, jsou Pohony, hydraulika a pneumatika. Milan Mostýn tiskový mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR 06 Téma

7 3. října 2011: 53. Mezinárodní strojírenský veletrh a Sněm SP ČR Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR se stal pevnou součástí zahajovacího dne Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Členové Svazu průmyslu a dopravy budou mít i letos možnost diskutovat s předsedou vlády Petrem Nečasem, ministry Martinem Kocourkem, Jaromírem Drábkem, Tomášem Chalupou, Josefem Dobešem, Pavlem Dobešem, Kamilem Jankovským a Leošem Hegerem na témata, která podnikatele a zaměstnavatele zajímají. Patří k nim například: konkurenceschopnost České republiky, efektivní státní správa, působené České republiky v EU, příprava, schvalování a vyhodnocování dopadů legislativních změn, věda, výzkum, vzdělávání, energetika, doprava, diversifikace exportu, korupce. Těšíme se i na Vaše názory a připomínky, Sněm začíná v pondělí ve hod. v Rotundě brněnského Výstaviště. Písemné pozvánky s návratkami budeme rozesílat v nejbližších dnech. Sledujte webové stránky kde budeme průběžně aktualizovat akce v rámci doprovodného programu MSV 2011, na kterých se Svaz průmyslu a dopravy ČR podílí. Dagmar Kuchtová ředitelka sekce vnějších vztahů Chcete se setkat s regionálními manažery SP ČR na veletrhu? Máte možnost s nimi diskutovat na stánku SP ČR V úterý 4. října se můžete setkat s Petrem Holicou, regionálním manažerem pro Moravskoslezský kraj a Michalem Lehkým regionálním manažerem pro kraj Plzeňský a Jihočeský. Markéta Heroutová, manažerka pro kraj Liberecký, Královéhradecký a Pardubický, spolu s regionální manažerkou pro kraj Jihomoravský a Kraj Vysočina Ilonou Staňkovou se vám budou věnovat ve středu 5. října. Ve čtvrtek 6. října Vám jsou k dispozici Jana Mikulčíková, regionální manažerka pro Olomoucký a Zlínský kraj a Kateřina Budínková, regionální manažerka pro Středočeský kraj Poslední den veletrhu, pátek 7. října, uzavře Václav Pavelek, regionální manažer pro kraj Ústecký a Karlovarský. Rádi Vás přivítáme na stánku Svazu průmyslu a dopravy ČR v přízemí pavilonu Z číslo stánku 81. Kontakty na regionální manažery naleznete na organy/regionalni zastoupeni foto Jan Hanzálek Svaz průmyslu a dopravy ČR 07

8 Mezinárodní strojírenský veletrh Brno akce SP ČR vlastní nebo se spoluúčastí/záštitou Datum Název akce Čas Místo konání Pořadatel akce Kontakt Po Sněm SP ČR Rotunda pavilonu A SP ČR Tisková konference SP ČR Út St Čt Konference E mobilita: vývoj a trendy Pavilon E, Press Center Oficiální zahájení MSV Rotunda pavilonu A BVV Konference Národní soustava klasifikací Propojení počátečního a dalšího vzdělávání Konference Projekty JE jako impuls pro export investičních celků II. Česko polské hospodářské fórum Tisková konference Svaz strojírenské technologie Konference Energie pro budoucnost V Energie v průmyslu chytře a efektivně Konference Vize v automatizaci 2011 Digitální továrna Konzultační den OKO a Asociace výzkumných organizací Pavilon 1, sál Morava Pavilon A, sál Morava Pavilon E, Business Centre Fresh Arena, s.r.o. SP ČR, HK ČR, Trexima Krajská HK Jižní Moravy Velvyslanectví PR fresharena.cz Pavilon E, Press Centre SST Kongresové centrum, sál B ElA Pavilon P, sál P1 ElA Konzultační den CEBRE Seminář Přístup na třetí trhy a rozvojová pomoc EU pavilon Z, stánek SP ČR č. 81 pavilon Z, stánek SP ČR č. 81 AVO, OKO CEBRE Pavilon E, místnost 28 CEBRE electroindustry.cz electroindustry.cz cebre.cz cebre.cz Technologické fórum Pavilon P, sál P1 SST Seminář PPZRS Přinese rozvojová spolupráce ČR s Balkánskými státy obchodní případy? Pavilon E, místnost 28 PPZRS Příležitosti a rizika obchodování v zemích BRIC Konference na téma: Implementace spolupráce energetických firem se školami v regionech. Seminář Perspektivy spolupráce s Ruskou federací v oblasti kolejové dopravy Konzultační den PPZRS Odborný seminář na téma: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetiku Kongresové centrum, sál B sál C Kongesového centa Kongresové centrum, sál C pavilon Z, stánek SP ČR č. 81 PRESS Centrum v pavilonu E SST CSZE SP ČR PPZRS CSZE Téma

9 Svaz strojírenské technologie na MSV a 6. mezinárodním veletrhu dopravy a logistiky V úvodu bychom chtěli upozornit na oborové členění veletrhu. Souběžně s 53. mezinárodním strojírenským veletrhem totiž proběhne na brněnském výstavišti ještě jeden specializovaný veletrh, a to 6. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky. Spojení uvedených veletrhů zvýší počet komplexně prezentovaných oborů a přinese nové synergické efekty. Svaz strojírenské technologie je letos opět spolupořadatelem veletrhu MSV. SST např. písemně oslovil nejvýznamnější asijské strojírenské asociace a všechny národní svazy Evropského výboru pro spolupráci mezi výrobci obráběcích strojů CECIMO, který sídlí v Bruselu. Stejná propagační akce probíhá i ve východoevropských zemích. Na českém trhu SST spolupracuje s nejvýznamnějšími médii z oblasti strojírenství a společně s akciovou společností Veletrhy Brno bude organizovat předveletržní tiskové konference. Letošní rozsah soutěže bude velmi podobný tomu loňskému. Studenti si budou moci opět vybrat ze tří řídicích systémů (HEIDENHAIN, SIEMENS a FANUC). Také si budou moci zvolit technologii, ve které budou soutěžit. Soutěž bude jednokolová a bude probíhat v dopoledním (10:00 13:00 hod.) a odpoledním bloku (14:00 17:00 hod.), přičemž v každém bloku bude mezi sebou soutěžit 9 studentů pro každý řídicí systém. Celkem tak bude každý den soutěžit maximálně 54 studentů. Zapojeny budou významné české strojírenské společnosti. Obráběcí stroje pro účely soutěže poskytnou KOVOSVIT MAS, a.s. a TAJMAC ZPS, a.s. Soutěž budou moderovat a řídit zástupci dodavatelů řídicích systémů HEIDENHAIN s.r.o., SIEMENS s.r.o. a FANUC CNC CZ s.r.o. Se společností PRAMET TOOLS, s.r.o. byla podepsána smlouva o poskytnutí nástrojů na obrobení komponentů dle vítězných NC programů. Vlajkovou lodí mezi doprovodnými programy zajišťovanými Svazem strojírenské technologie na MSV 2011 bude Výukové centrum soutěž mladých strojařů v programování na CNC obráběcích strojích. Soutěž je určena pro studenty středních technických škol a učilišť. Letošní dvoupatrová expozice SST v pavilonu P se bude skládat ze tří částí a její celková výměra bude 100 m 2. Mezi další důležité doprovodné programy SST se řadí tisková konference SST, Mezinárodní konference cyklu Integrované inženýrství (FS ČVUT Praha), Technologické fórum workshop s ruskou delegací, kterého se zúčastní více než 20 představitelů významných ruských strojírenských společností, a také program Francouzská delegace, v rámci kterého bude z Francie do Brna vypraven zvláštní let s předními představiteli francouzského průmyslu působících v provincii Rhône Alpes. SST angažuje se také v Incomingovém programu MPO ČR. Letos byly Svazem strojírenské technologie vybrány dvě země, a to Turecko a Kazachstán. Blanka Markovičová Svaz strojírenské technologie Záběr z průběhu soutěže mladých programátorů CNC obráběcích strojů foto zdroj: SST Svaz průmyslu a dopravy ČR 09

10 Český svaz zaměstnavatelů v energetice na 53. MSV v Brně Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) bude v roce 2011 na 53. MSV v Brně nepřetržitým aktivním účastníkem veletrhu od roku Expozice Svazu bude již tradičně v pavilonu Z stánek číslo 7. Stánek ČSZE bude obsahově zaměřena na aktivity Svazu a jeho členských subjektů z oblasti výroby a rozvodu elektřiny a tepla, výzkumných, montážních a strojírenských organizací a odborných škol. Návštěvníci expozice ČSZE se budou moci seznámit i s cíli EU v rámci Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetiku, která také bude tématem doprovodného programu. Část expozice bude věnována prezentaci zahraničních aktivit Svazu ve významných mezinárodních organizacích EURELECTRIC, IVSS a LWA. Stejně jako v minulých letech, bude část expozice vyčleněna pro energetické školství, kde žáci Integrované střední školy v Sokolnici již tradičně předvádějí ukázky praktické výuky, práce na kabelových spojkách, práce pod napětím a ukazují výsledky svých studií. ČSZE organizuje v rámci doprovodného programu MSV odborné semináře a konference Dne 5. října 2011 od 10:00 hod se v sále C Kongresového centra na Výstavišti uskuteční celostátní konference na téma: Implementace spolupráce energetických firem se školami v regionech. Záštitu nad konferencí převzala místopředsedkyně senátu paní Alena Gajdůšková. Program konference bude zaměřen na problematiku práce sektorové rady pro energetiku v NSK 2 a NSP 2, výsledky kulatých stolů v regionech, projekty ČSZE, spolupráci se středními a Vysokými školami a zahraniční aktivity. Dne 6. října 2011 od 9:30 hod. se v PRESS Centru v pavilonu E na Výstavišti odborný seminář na téma: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetiku. Přednášejícími budou významní odborníci z EURELECTRIC (EU Brusel), Ruské federace, SRN, Slovenské republiky, Čínské lidové republiky. Vystupující ze zemí a organizací, které jsou významnými hráči na evropském a světovém trhu s energií, budou prezentovat energetické koncepce a předpokládaný rozvoj energetiky. Zdeněk Zörkler Český svaz zaměstnavatelů v energetice foto zdroj: ČSZE Pozvání na odbornou konferenci Národní soustava kvalifikací Dne 5. října 2011 se od 10:00 hod. uskuteční v rámci 53. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně odborná konference s názvem Národní soustava kvalifikací systém celoživotního učení pro trh práce, jíž udělilo svou záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem této konference, která se tentokrát zaměřuje na Jihomoravský kraj a zaměstnavatele z oblasti strojírenství, energetiky a bezpečnosti práce, je seznámit zástupce zaměstnavatelů a především jejich personalisty se systémem Národní soustavy kvalifikací, který jim přináší jednotný popis všech možných kvalifikací, včetně podmínek, platů atd., což mohou využít například při náboru nových pracovníků. Kromě toho se účastníci konference dozví od členů řešitelského konsorcia Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a TREXIMY, spol. s r.o. informace o práci sektorových rad a o sektorových dohodách, které se budou v jednotlivých krajích postupně uzavírat. Zástupci zaměstnavatelů vysvětlí, jak lze systém Národní soustava kvalifikací využít v praxi. Konferenci je možno sledovat také on line na webových stránkách Kristýna Bendíková, sekce regionálních zastoupení a RLZ 10 Téma

11 2 otázky pro Jana Světlíka generálního ředitele a předsedu představenstva VÍTKOVICE, a.s. Jaká je letošní filosofie prezentace skupiny VÍTKOVICE, a.s. na MSV, s čím novým přichází? Nejdůležitější novinkou je naše rychlokovárna Vítkovice Hammering za 2,2 miliardy korun. Její otevření jsme si nechali na předvečer zahájení veletrhu. Takže jsme veletrh odstartovali v Ostravě a spojili pozvání obchodních partnerů na MSV se slavnostním otevřením naší supermoderní rychlokovárny. Je to logické spojení a navíc si to tato investice zaslouží. Je unikátní z několika důvodů. Mimo jiné proto, že jsme z historické haly, která tu stála už v roce 1905, udělali supermoderní provoz. Rychlokovací stroj představuje nejmodernější technologii volného kování v současnosti. Výrobní linka je komplexně počítačově řízená. To nám umožní dostat roční produkci linky do roku 2015 až na 100 tisíc tun. Finální produkci z provázaného, uzavřeného cyklu budeme dodávat automobilovému průmyslu, pro petrochemii, energetiku, těžbu nerostných surovin nebo pro železniční stavby a dopravu. Chceme se dostat i do zcela nových odvětví. Takže naše filozofie je rozvoj a nové příležitosti a přístupy. Třeba i k prezentaci v době strojírenského veletrhu Bude dostatečná poptávka po špičkové produkci rychlokovárny? Mluví se o dalším poklesu ekonomiky Já jsem přesvědčený, a máme to samozřejmě i podloženo fakty, že bude. Jinak bychom to přece nedělali. Přidaná hodnota rychlokovárny je v její vysoké výkonnosti, kvalitě a přesnosti. Kromě kovaných tyčí, bloků nebo dlouhých osazených kovaných výrobků budou k produktům rychlokovadla patřit i kované trubky s tloušťkou stěny foto zdroj: Vítkovice od 35 do 130 milimetrů, což je v rámci naší skupiny naprostá novinka a zároveň obor, který chceme právě vzhledem k intenzivnímu zájmu trhu dále rozvíjet. Na téhle lince jsme navíc schopni zpracovávat i hi tech materiály. To nás významně posouvá na lepší pozice na trhu. Už teď máme kromě Evropy domluveny první dodávky do Asie i jinam. redakce SPektra děkuje Svaz průmyslu a dopravy ČR 11

12 Průmysl rekonvalescence přešlapuje Druhé společné šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR a České národní banky, které bylo prezentováno počátkem srpna, odhalilo řadu nepříznivých signálů. Tím hlavním je ochlazení dosavadního optimismu průmyslníků z dalšího vývoje. V roce 2010 jsme začali připravovat společné šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR a České národní banky. Jeho smyslem je získat informace nejenom o aktuální situaci ve firmách, ale získat i představu o jejich nejbližším očekávání. Po dohodě s naším partnerem jsme do průzkumu zařadili i otázky, pomocí kterých jsme zjišťovali, jaké jsou problémy v kvalitě podnikatelského prostředí. Z hlediska průběhu šetření a jeho vypovídací schopnosti hodnotíme jeho dosavadní výsledky jako velmi dobré. Předpokládáme, že se nám podaří získat širší počet respondentů a pro další společná šetření získat image vysoké kvality a hodnověrnosti. Výsledky, které byly prezentovány počátkem srpna, odhalily řadu nepříznivých signálů. Hlavní zprávou je ochlazení dosavadního optimismu průmyslníků z hlediska očekávání nejbližšího vývoje. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, při tiskové konferenci k výsledkům šetření Informací ohledně finanční rýmy ve světě přibývá, obavy z návratu recese se zvětšují. Podle některých zjištění její nástup v Evropě straší téměř čtyři pětiny ředitelů tuzemských průmyslových firem. Právě ony začaly totiž pociťovat ochlazování konjunktury v eurozóně, včetně Německa, a zvolňuje i zahraniční obchod. Na zpomalování dynamiky růstu tuzemského průmyslu a šířící se jistý pesimismus v hodnocení vývoje druhé poloviny roku poukázal Svaz průmyslu a dopravy ČR, který počátkem srpna zveřejnil závěry konjunkturálního šetření. Mezi členskými podniky ho v červnu uspořádal společně s Českou národní bankou, opakovat by se mělo každé čtvrtletí. Vývoj ekonomiky z pohledu firem není až tak příznivý, zaměstnavatelé mají skromná očekávání. Za největší vykřičník považuji očekávání změn v oblasti zakázek, pro druhou polovinu roku nepočítá s jejich růstem šedesát procent firem, uvedl k výsledkům šetření Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Za druhý vykřičník považuje obavy firem z dalšího navyšování cen výrobních vstupů. Vývoj zakázek Šetření jasně ukázalo nárůst pesimismu průmyslníků v hodnocení druhé poloviny roku. Jen necelá třetina podniků (32%) očekává zvýšení zakázek, zatímco počátkem roku to bylo ještě 41 %. Stagnaci zakázek předpokládá pak 60 % firem oproti 47 % v 1. čtvrtletí. Na vyšší míru skepse má vliv řada rizik spojených s vnější poptávkou, nekončící dluhové krize eurozóny a USA a zpomalení řady ekonomik. Nespoléhají již tolik na dosud příznivý růst německé ekonomiky táhnoucí celou eurozónu. Nálada německých investorů a analytiků se i zde propadla a index ekonomického sentimentu ZEW klesl v srpnu na nejnižší úroveň od počátku roku Zhoršuje se i očekávání vývoje domácí poptávky, zejména ve stavebnictví, kde se stále nízké hodnocení poptávky ještě zhoršuje. Podniky negativně vnímají nedostatek opatření na podporu tuzemské poptávky a nadbytek návrhů na zvyšování daní (DPH) a poplatků všeho druhu, které dopadají nejen na podniky, ale i na spotřebitele a na domácí poptávku. 12 Události, stanoviska, lobby

13 Tomáš Holub, ředitel sekce měnové statistiky České národní banky Jan Rýdl, prezident Svazu strojírenské technologie Změna ve vývoji zakázek v následujících 6 měsících Vážená relativní četnost Vážené saldo Vážené saldo 1.Q.11 2.Q.11 1.Q Q.2011 zvýšení 41 % 32 % 29,0 % 24,1 % snížení 12 % 8 % beze změny 47 % 60 % Firmy méně investují Šetření SP ČR a ČNB se zabývalo i otázkou investičních výdajů průmyslové sféry. Ani v této oblasti nejsou patrné výrazně pozitivní signály. Zatímco v 1. čtvrtletí očekávalo zvýšení investičních výdajů v následujících 6 měsících 65 % podniků, ve druhém čtvrtletí to bylo již jen 56 %. Podobná čísla vycházejí i při očekávání investic v horizontu 12 měsíců. Nepříznivá zpráva ovšem je, že se v polovině roku zvýšil oproti 1. čtvrtletí podíl firem, které předpokládají snížení nebo stagnaci svých investic, a to z 34 % na 45%. Mezi faktory ovlivňujícími investiční rozhodování uváděly podniky nejčastěji nejistotu ohledně budoucí poptávky a nízkou úroveň návratnosti navrhovaných investic. Dá se říci, že rozhodování investorů ovlivňují i některá opatření vlády, nejistoty ohledně daňových změn či rozporuplná stanoviska k novele zákona o investičních pobídkách, uvedl Jaroslav Hanák. Meziroční změna investičních výdajů Vážená relativní četnost Vážené saldo 1.Q.11 2.Q.11 1.Q.11 2.Q.11 zvýšení 65 % 56 % 48,2 % 48 % v následujících 6 měsících snížení 16 % 8 % beze změny 19 % 36 % Průmysl je opatrný v nabírání lidí Šetření se zabývalo i výhledy zaměstnanosti v průmyslu, kde ve srovnání s počátkem recese pracuje o 200 tisíc lidí méně. Náš průmysl počátkem roku 2008 zaměstnával podle některých údajů 1,34 milionu osob, nyní je to jen 1,13 milionu. Závěry šetření nejsou však přiliš příznivé, neboť ve druhé polovině roku průmyslové podniky nemíní výrazně nabírat nové pracovníky. Výsledek očekávání vývoje zaměstnanosti naznačuje, že firmy jsou velmi opatrné. To je pro letošní rok špatná zpráva hlavně pro absolventy škol, uvedl Jaroslav Hanák. Pro příští rok se předpokládá přece jen nepatrná korekce očekávání změny zaměstnanosti směrem nahoru Svaz průmyslu a dopravy ČR 13

14 František Hýbner, ředitel Českomoravské elektrotechnické asociace Jaroslav Dušek, zástupce výkonného ředitele Odvětvového svazu hutnictví železa Meziroční změna průměrných mezd Letošní rok bude zřejmě rokem zostřených sporů o výši mezd mezi zaměstnavateli a odbory, jelikož podniky očekávají zpomalení jejich růstu. Pro 3. čtvrtletí předpokládají pokles dynamiky jejich růstu ze 1,47 % na 1,19 %. Tento trend by se mohl protáhnout i na celý rok a dokonce i v příštím roce, kdy respondenti odhadují navýšení mezd o 2,29 %. Firmy po všech změnách, které se na ně valí, budou muset ustát v příštím roce navýšení mezd o 2,29 procenta. Jenže partneři v sociálním dialogu toto slyšet nechtějí. Přepokládám proto, že tohle číslo způsobí vážné potíže v sociálním dialogu, uvedl Jaroslav Hanák. Růst cen vstupů tlačí na podniky Výrazná změna nastala u předpokladu vývoje cen hlavních vstupů za 1 rok. Očekávání ve 2. čtvrtletí se oproti 1. čtvrtletí zvýšilo z 3,55 % na 5,29 %. Právě nárůst cen vstupů vyvolává obavy ze zhoršení finanční situace podniků. Jen ceny elektrické energie jsou o 70 % vyšší než v roce Ceny zemního plynu za stejné období se zvýšily o 80 % a po krátkém období stagnace v období recese se vracejí k růstu. Rychlý pohyb nahoru u výrobních vstupů je dalším z důvodů klesajícího optimismu firem, dopadající na růst nákladů a jejich cenovou konkurenceschopnost a hospodářský výsledek. Na rozdíl od navýšení cen hlavních vstupů odhadují podniky ve 2. čtvrtletí mírné snížení růstu spotřebitelských cen jak v horizontu jednoho roku, tak také příštích tří let. Očekávání koreluje s jistým ochlazením optimismu ohledně dalšího růstu ekonomiky a koresponduje se zkušeností, že navýšení cen vstupů se nebude moci promítnout adekvátně do spotřebitelských cen. Petr Zemánek, ředitel Svazu strojírenské technologie Antonín Šípek, ředitel sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu 14 Události, stanoviska, lobby

15 Kvalita podnikatelského prostředí žádné zlepšení V hodnocení kvality podnikatelského prostředí nenastaly podle šetření Svazu a ČNB zásadní změny a nedošlo ani k posunu k lepšímu mezi oběma čtvrtletími. Podniky však mají ve 2. čtvrtletí výraznější obavy z udržení stavu veřejných financí (42 %), oproti 1. čtvrtletí (37 %). Přibližně třetina respondentů poukazuje na zhoršení byrokracie a v úrovni legislativy. Nehledě na deklarované snahy současné vlády, více jak pětina průmyslníků (22 %) uvádí zhoršení situace v oblasti korupce. Podobně negativní hodnocení je i v případě dopravní infrastruktury. Pouze v případě podpory vědy a výzkumu převládá mírně zlepšení nad zhoršením. Kvalita podnikatelského prostředí Zlepšení Zhoršení beze změny 1.Q.11 2.Q.11 1.Q.11 2.Q.11 1.Q.11 2.Q.11 byrokracie 3 % 3 % 25 % 32 % 72 % 66 % úroveň legislativy 4 % 3 % 30 % 35 % 67 % 63 % vymahatelnost práva 5 % 4 % 12 % 22 % 83 % 74 % korupce 2 % 1 % 14 % 22 % 84 % 77 % udržitelnost veřejných financí 7 % 5 % 37 % 42 % 55 % 53 % pracovní zákonodárství 3 % 4 % 12 % 14 % 85 % 82 % dopravní infrastruktura 5 % 8 % 25 % 28 % 71 % 64 % podpora exportu 4 % 4 % 7% 6 % 89 % 90 % strukturální fondy 10 % 8 % 10 % 11 % 80 % 82 % podpora vědy a výzkumu 7 % 9 % 9% 7 % 84 % 85 % Výsledky šetření SP ČR a ČNB ve formě PP prezentace najdete na Prezentace Jana Rýdla prezidenta Svazu strojírenské technologie Prezentace Antonína Šípka ředitele sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu TZ z tiskové konference spolecneho statistickeho setreni sp cr a cnb1 a 2 ctvrtleti 2011 Oldřich Körner zástupce ředitele sekce hospodářská politika a makroekonomické analýzy Milan Mostýn tiskový mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR foto Jan Hanzálek Milan Mostýn, manažer PR a tiskový mluvčí Svaz průmyslu a dopravy ČR 15

16 Stanovisko k vládnímu návrhu změny zákona č. 44/1988 Sb., (horního zákona) Málokterý zákon vzbudil takovou pozornost jako tzv. horní zákon, resp. jeho novela. Zhruba před třemi lety se podařilo Svazu průmyslu a dopravy ČR a ostatním podnikatelským svazům zastavit jeho úpravu, která byla navržena, aniž by byly dostatečně známy její důsledky. V současnosti se vláda znovu rozhodla provést v tomto zákoně změny, které jsou po formální stránce drobné, ale z hlediska důsledků mají až fatální dopad na rozvoj těžby surovin v ČR. SP ČR shromáždil dostatek věcných argumentů proti připravovaným změnám. Stanovisko, v kterém jsou obsaženy, otiskujeme v plném znění. Argumenty jsou tedy na stole a teď zbývá to nejtěžší přesvědčit o jejich oprávněnosti předkladatele návrhu. Proto SP ČR požádal o zařazení problematiky tzv. horního zákona na program zasedání srpnové tripartity. Připravovaná úprava horního zákona vzbudila velkou pozornost nejen u zaměstnavatelských svazů, ale proti návrhu se vyslovil i Svaz měst a obcí. Tyto instituce (Hospodářská komora ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Těžební unie a Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu) se dohodly, že budou postupovat koordinovaně. Společným dopisem požádali o účinnou pomoc i prezidenta republiky. Dalším krokem po jednání tripartity bude s největší pravděpodobností jednání s předsedy parlamentních stran. Zásadní připomínka: Nesouhlasíme s návrhem novely v tomto znění z těchto důvodů: 1. Návrh jde proti smyslu samotného horního zákona, jehož účelem je stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství. Tvrzení uvedené v důvodové zprávě (viz I. 1 Důvod předložení), že uvedenou změnou dojde k narovnání vztahů mezi soukromými vlastníky a státem jako vlastníkem výhradního ložiska v oblasti nerostného bohatství je irelevantní. 16 Události, stanoviska, lobby

17 V případě přijetí předkládané novely nemůže stát (v případě sporu) dosáhnout využití horním zákonem deklarovaného státního nerostného bohatství. Je zřejmé, že případná absence úpravy vyvlastňovacího titulu v horním zákoně zcela nepochybně povede v řadě případů k zablokování těžby v oblastech, v nichž doposud k vyřešení střetů zájmů nedošlo (a to často i účelově). Stávající právní úprava, tj. konkrétně úprava vyvlastňovacího titulu v horním zákoně spolu s obecnou úpravou vyvlastňovacího řízení v zákoně o vyvlastnění provádějící zejména čl. 11 odst. 4 listiny základních práv a svobod, zakotvuje dostatečnou ochranu vlastnických práv dotčených subjektů, když existence samotného vyvlastňovacího titulu sama o sobě neznamená, že k vyvlastnění dojde; ochrana vlastnického práva zakotvená ve stávající právní úpravě je proporcionální v relaci k veřejnému zájmu na využití nerostného bohatství a nepochybně zajišťuje dotčeným vlastníkům dosažení zcela adekvátní náhrady při zásahu do vlastnického práva a zároveň zaručuje i dostatečná procesní oprávnění k dosažení spravedlivého vyrovnání. Skutečnost, že využití nerostného bohatství jeho těžbou prostřednictvím těžební organizace je veřejným zájmem, přitom potvrzuje i judikatura Nejvyššího správního soudu; ve vyvlastňovacím řízení přitom dle stávající právní úpravy dojde vždy k poměřování veřejného zájmu na využití výhradního ložiska se zájmem vlastníka (vlastníků) dotčených nemovitostí. Stávající právní úpravu je třeba hodnotit jako spravedlivou, přiměřenou a vyváženou, tj. tvrzení (které je zdůrazněno jako hlavní motiv předkládané novelizace), že je třeba narovnat vztah státu a soukromých vlastníků nemůže z tohoto pohledu ani v nejmenším obstát. 2. Návrh neprovází analýza možných důsledků pro bezpečnost země, pro průmyslová a energetická odvětví a dopady na spotřebitele. Tato změna ve svých důsledcích může závažně poškodit nejen stát, ale poškodí i organizace, kterým bylo přiděleno oprávnění dobývat výhradní ložiska, neboť: Bere výslovně do úvahy pouze vztah státu, jako vlastníka dosud nevydobytého nerostného bohatství, a vlastníků nemovitostí, ale ani v nejmenším neřeší vztahy k těžebním organizacím, které jsou jediné oprávněny na základě stanovených dobývacích prostorů nerostné bohatství těžit, tím jej hospodárně využívat a tím zároveň realizovat ústavou zakotvenou povinnost státu péče o toto bohatství, přičemž mimo jiné musí platit úhradu z dobývacího prostoru. Ochrana všech významných ložisek výhradních nerostů v ČR, u kterých nejsou vyřešeny střety zájmů s vlastníky nemovitostí, je tímto ohrožena. Jakýkoli vlastník nemovitosti získává faktické právo veta nad další těžbou. Nezodpovědnost a zřejmou neuváženost tohoto kroku potvrzuje, že k němu dochází v době, kdy ještě nebyla schválena nová surovinová politika státu a aktualizovaná státní energetická koncepce. Tyto zásadní koncepční dokumenty budou nepochybně vycházet z přijatých zásad a politik Evropské unie, které mezi priority kladou dosažení energetické bezpečnosti států EU a s tím spojenou orientaci na co možná nejefektivnější využití vlastních disponibilních zásob členských států. Je zřejmé, že předkládaná novela dosažení těchto cílů zásadně ohrožuje, resp. znemožňuje. Zcela bezprecedentně (bez jakéhokoliv řešení kompenzací) je poškozována hodnota organizací spravujících příslušné dobývací prostory výhradních ložisek, kterým může být znemožněno jejich dobývání. 3. Jedná se o nekoncepční návrh nejen z hlediska surovinové a energetické politiky, ale i z hlediska jiných legislativních úprav veřejného zájmu a možnosti vyvlastnění. Jde o postupy, které jsou protichůdné vůči řadě nynějších legislativních opatření, kdy příslušná ustanovení o možnosti rozhodnutí státu ve vztahu k majetku (pozemkům) soukromých osob se naopak doplňují do řady zákonných norem (dálnice, vodní zákon apod.), aby se zabránilo možnostem spekulativních blokací stavebních a dalších záměrů realizovaných ve veřejném zájmu. 4. Zdůvodnění novely zákona je naprosto nedostatečné a zavádějící, a to především z těchto důvodů: Není provedena odpovídající analýza řešené problematiky. Nabízí pouze dvě varianty, z nichž je doporučena bez příslušné analýzy dopadů varianta přijímající změnu. Nejde jen o stav v České republice. Také sousední členské státy EU (Rakousko, Německo) mají ve svých právních úpravách zakotvenu možnost vyvlastnit pozemky, pokud by jejich vlastník bránil nedůvodně využití nerostného bohatství v případě významných nerostných (energetických) surovin. Běžně přebíráme zkušenosti ze zemí EU, není žádný důvod nepostupovat v tomto případě dle jejich osvědčené praxe a neponechat možnost vyvlastnění v našem zákoně. Ve svém důsledku poškodí odvětví s těžbou 20 vyhrazených nerostů s obratem kolem 60 mld. Kč a přímou zaměstnaností kolem 30 tisíce míst. ČR by se navíc z důvodu opatření uvedených v novele dostala ve srovnání s těmito státy do nevýhodného postavení Svaz průmyslu a dopravy ČR 17

18 Jednání o doplňkovém spoření v podobě tzv. předdůchodů pokračují I když jde o téma, které na prvý pohled není nosným tématem SP ČR, ukázalo se, že pro některé naše členy, kde je vysoký podíl zaměstnanců pracujících v namáhavých a rizikových profesích, je tématem velmi důležitým. Z věcného hlediska jde o to, že se navrhuje zavést tzv. předdůchod pro zaměstnance pracující v rizikových a namáhavých povoláních, ten by byl přiznán nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku podle příslušného zákona s tím, že jeho poskytování by dosažením tohoto důchodového věku skončilo. Právní úprava poskytování předdůchodu by měla být obsažena v zákoně o doplňkovém penzijním spoření. Jeho podstatou bude zvláštní příspěvek zaměstnavatele pro účely této speciální dávky. Předpokladem pro poskytování předdůchodu by mělo být uzavření individuální smlouvy mezi penzijní společností a účastníkem a závazek zaměstnavatele obsažený v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise zaměstnavatele. Vymezení okruhu zaměstnanců by bylo v kompetenci zaměstnavatele; zákonem bude jeho volnost omezena. Pro tento příspěvek by měla být zvláštní daňová sleva (např Kč). Předdůchod by měl být součástí nového systému doplňkového penzijního spoření s tím, že by mělo být řešeno jeho využití pro současné účastníky penzijního připojištění se státním příspěvkem. Realizace úpravy se předpokládá od 1. ledna Zavedení předdůchodu má u zaměstnavatelů, u nichž zaměstnanci vykonávají namáhavé činnosti, podporu. Je jasné, že s prodlužováním věku odchodu do důchodu je nutné respektovat rozdíl např. mezi technickým pracovníkem a těžce manuálně pracujícím, ještě k tomu pod vlivem faktorů ohrožujících jeho zdraví. Zaměstnavatelé jsou ochotni a připraveni se podílet na jejich spoření, ale považují za nezbytné vnést do systému předdůchodů určité hranice. do předdůchodů řadu profesí, které nemusí být těmi ohroženými skupinami. Pro některé firmy by byl živelný model velmi nákladný. Proto se v současné době uvažuje, že by šlo pouze o práce zařazené do III. a IV. Kategorie rizik. Je tu ještě kritérium participace státu v podobě daňové slevy, která by měla být vyšší, ve srovnání s navrhovanou daňovou slevou, aby byl zájem zaměstnanců i zaměstnavatelů o vyšší spoření a tím i nashromáždění finančních prostředků na vytvoření odpovídající výše předdůchodu. To znamená, že i z tohoto důvodu by měl být předem regulován potencionální počet účastníků. Jednání, která v současné době probíhají, nasvědčují tomu, že je snaha vypracovat schéma, které by respektovalo naše legitimní požadavky a přitom umožnilo reagovat na potřebu umožnit dřívější odchod do důchodu zaměstnancům, kteří po dlouhou dobu vykonávají namáhavé a rizikové práce a pracovní kariéra do dosažení postupně se zvyšujícího důchodového věku (např. 65 let) je pro ně nedosažitelná. V polovině září by měla být známa 1. verze paragrafovaného znění tohoto zákona, k němuž se SP ČR z hlediska zájmu svých členů opět vyjádří. Jitka Hejduková ředitelka sekce zaměstnavatelské Přišli proto s požadavkem k určitému vymezení okruhu těchto zaměstnanců. Obecný návrh, který vychází z vymezení okruhu zaměstnanců v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise považovali za příliš bezbřehý. Zejména pokud jde o kolektivní smlouvu jsou zde reálné obavy zaměstnavatelů, že bude snaha odborů dostat 18 Události, stanoviska, lobby

19 Výše minimální mzdy v ČR v roce 2012 nabývá reálnou podobu Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, která se konala projednávala návrh na úpravu minimální mzdy. V materiálu, které předložilo MPSV nebyla navržena žádná částka, o kterou by se měla upravit minimální mzda od Veškerá nová úprava minimální mzdy byla ponechána na dohodě mezi sociálními partnery tak, aby zvážili všechny známé ekonomické a sociální souvislosti a dospěli ke vzájemné dohodě. Odbory požadovaly navýšení základní minimální mzdy o 15%, tj. na Kč a zrušení možnosti snížení minimální mzdy, a to jak mladistvých zaměstnanců 2007 a zaměstnanců do 21 let, tak u zaměstnanců se zdravotním postižením. Při posuzování návrhu na úpravu minimální mzdy zástupci zaměstnavatelů vycházeli zejména z toho, že zvýšení minimální mzdy by mělo zajistit nárůst příjmů zaměstnanců a zároveň by nemělo ohrozit zaměstnanost ani existenci a konkurenceschopnost zejména malých a středních firem. V této souvislosti zaměstnavatelé považovali za nezbytné při navýšení minimální mzdy zohlednit i rozdíly ve mzdové úrovni mezi jednotlivými sektory, reagovat na očekávaný průběh oživení na straně podniků a snížení odhadu letošního růstu mezd (1,14%) a odhadů na příští rok (2,29%). Při zohlednění výše uvedeného zástupci zaměstnavatelů považují za přijatelné zvýšení minimální mzdy o cca 500 Kč tj. na částku ve výši Kč (zástupci Asociace textilního oděvního kožedělného průmyslu a Svazu obchodu a cestovního ruch ČR považují za přijatelnou částku navýšení minimální mzdy maximálně o 400 Kč). Uvedené zvýšení by částečně kompenzovalo zaměstnancům zvýšené spotřební náklady a nemělo by působit problémy v odvětvích s nižšími průměrnými mzdami a malým firmám. SP ČR rovněž odmítá skokové navýšení minimální mzdy, doporučují uvážlivý přístup, tedy maximální navýšení cca na úroveň pro rok 2012 s tím, že k dalším úpravám minimální mzdy přistoupit až od roku 2013 na základě vyhodnocení situace v odvětvích a firmách s nižší mzdovou úrovní. SP ČR podporuje zachování možnosti využívat snížení minimální mzdy v závislosti na pracovním omezení zaměstnance. Ministr práce Jaromír Drábek akceptoval argumenty a postoje zaměstnavatelů k navýšení minimální mzdy od s tím, že navrhne vládě dvě varianty navýšení minimální mzdy a to ze současných Kč na Kč nebo Kč. Stanislav Filip expert na zaměstnanost Svaz průmyslu a dopravy ČR 19

20 Zákon o jednotném inkasním místě (JIM) V poslední době se hodně diskutuje o reformním zákoně této vlády, který pochází z resortu ministerstva financí zákoně o jednotném inkasním místě (JIM). O navrhovaných změnách jsme Vás už informovali v minulém čísle Spektra ( ). V průběhu léta proběhlo připomínkové kolo, ve kterém jsme uplatnili mnohé připomínky. Dnes Vám přinášíme informaci o tom, jak jsme v tomto kole v diskusi nad nimi uspěli. V této souvislosti je zapotřebí připomenout, že zákon byl znovu předložen tripartitě, v posledním srpnovém týdnu byl projednáván ve vládě. SP ČR využívá mnoho příležitostí a poskytuje velmi silné argumenty k tomu, aby názory svých členů prosadil. Naše připomínky a jejich vypořádání SP ČR uplatnil v řádném připomínkovém řízení celkem 11 námitek: Z nich: 1 byla vzata na vědomí 1 byla považována za nadbytečnou (vzhledem k výsledkům jiných jednání) 3 bylo vyhověno 1 bylo vyhověno částečně 5 nevyhověno Vyhovělo se: naší připomínce v oblasti dohod u provedení práce. Návrh předpokládal zpojistnění všech výdělků z dohod o provedení práce, který je vyšší než 5000 Kč. Nově navrhovaná úprava vychází ze související změny v zákoníku práce, které navyšuje možný počet odpracovaných hodin na dohodu na dvojnásobek a určuje limit, od kterého výdělek podléhá pojistnému na Kč. Je zapotřebí současně zdůraznit, že naším prvotním požadavkem bylo udržet situaci, kdy výdělek za činnost odpracovanou na základě dohod o provedení práce nepodléhá pojistnému na sociální ani zdravotní pojištění. připomínce z oblasti smluvních pokut, úroků z prodlení a jiných smluvních sankcí (požadovali jsme zachování stávající úpravy) způsob zdanění neuhrazených pohledávek ze smluvních sankcí zůstane tedy zachován, nadále bude nutné je dodaňovat při postoupení a postupník, přestože uhradí pořizovací cenu, nebude mít možnost tvořit opravné položky. oblast daně z úhrnu mezd (DÚM podle posledních informací se tato platba asi bude nazývat jinak). Naší námitce, že by nově podle návrhu byla placena z řady plnění, které se zatím pojistné netýkalo, (např. odstupné apod.) bylo vyhověno. Nadále tedy DÚM by měla být hrazena z obdobných plnění jako pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Nevyhovělo se: připomínce z oblasti změny zákona o úrazovém pojištění, kde jsme navrhovali problematiku řešit v novele příslušného zákona (o úrazovém pojištění). Námitka byla odmítnuta s tím, že výběr pojistného bude zajišťovat jako součást DÚM správce daně a pojistného, tudíž je zařazení této úpravy do JIM správné. naší žádosti o pokračování v daňově zvýhodněném poskytování benefitů (stravenky, režijky). Naše námitka byla odmítnuta s tím, že jde o vládou odsouhlasené rušení daňových výjimek a náhradou se navrhuje sleva na dani, která se (spravedlivěji pro všechny zaměstnance) navrhuje ve výši 3000 Kč ročně. v otázce stanovení limitu daňově osvobozených benefitů z FKSP (namítali jsme proti ročnímu limitu Kč). Odmítnuto bylo s tím, že limit je už ústupek proti plánovanému úplnému zrušení daňového osvobození těchto zaměstnaneckých benefitů. Namítali jsme proti upuštění od daňového zvýhodnění investičních pobídek. V této souvislosti jsme poukazovali na neprovázanost s novelou zákona o IP (MPO), které s daným nástrojem počítá. Navíc daňové výhody IP jsou důležitým nástrojem pro motivaci investorů v ČR. Námitka byla odmítnuta s tím, že jde o realizaci programového prohlášení vlády odstranění daňových výjimek. (pozn.: V poslední době probíhá další jednání mezi ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem financí. Podle zatím známých informací může dojít k přehodnocení dosavadního stanoviska MF a daňové zvýhodnění investičních pobídek může být zachováno). Namítali jsme proti vypuštění slev při zaměstnávání zdravotně postižených bez ekvivalentní náhrady z resortu MPSV. Bylo odmítnuto s tím, že jde také o vládou schválené odstranění daňových výjimek a také s tím, že podle dodatku koaliční smlouvy (z ) bude zajištěno v rozpočtu kapitoly MPSV. 20 Události, stanoviska, lobby

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech

Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech 1918 ustavující Valná hromada Českého svazu průmyslníků (18. června), poté vznik Ústředního svazu československých průmyslníků (16. října) 1920 zakládající člen Mezinárodní

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie

Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do naplňování Exportní strategie Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře exportu 1. Podílíme se na tvorbě a realizaci koncepcí a strategií státu v oblasti podpory exportu,

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu 12. Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu Zadání průzkumu V souvislosti s chystanou daňovou reformou byl proveden průzkum mezi malými a středními podniky a živnostníky v

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok průmyslu a technického vzdělávání Průmysl nemá u veřejnosti takovou pověst, jakou by si zasloužil. Cíle: zvýšit povědomí cílových skupin o průmyslu jako základu moderní ekonomiky 21. století, který vytváří pracovní místa, je nositelem

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Mgr. Lucie Řezníčková, manažerka regionálních zastoupení, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Regionální zastoupení

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

partner dále nabízí potenciál a příležitosti

partner dále nabízí potenciál a příležitosti Rozhovor Do světa za obchodem Německá ekonomika je V DOBRÉ KONDICI Náš největší obchodní a strategický partner dále nabízí potenciál a příležitosti Na vývoj německé ekonomiky v roce 2016 hledí ekonomové

Více

Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok průmyslu a technického vzdělávání Průmysl nemá u veřejnosti takovou pověst, jakou by si zasloužil. Cíle: Zvýšit povědomí cílových skupin o průmyslu jako základu moderní ekonomiky 21. století, který vytváří pracovní místa, je nositelem

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Struktura prezentace Co je EDR Historie přípravy EDR v ČR I.etapa EDR II.etapa EDR Co je

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. Vyhodnocení a komentáře 2 O šetření Pravidelné čtvrtletní šetření SPČR a ČNB Od roku 2011, dodnes celkem

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Jak to vidí zaměstnavatelé?

Jak to vidí zaměstnavatelé? Jak to vidí zaměstnavatelé? Ing. František NETERDA viceprezident Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 ČESKO SASKÝ WORKSHOP MOBILITA 2014 Praha 30. 9. 2014 Corinthia Prague Hotel Jaromír ŠTEFL AutoSAP mezinárodní vztahy Obsah 1. Výsledky a pozice AutoSAP v ekonomice

Více

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Ing. Tomáš Pastrňák, MBA Předseda výboru České asociace interim managementu Člen představenstva krajské hospodářské komory MSK Člen komise pro majetek a hospodářskou

Více

Svaz strojírenské technologie SST. Obrábění a tváření

Svaz strojírenské technologie SST. Obrábění a tváření Svaz strojírenské technologie SST Obrábění a tváření Členové Svazu Výroba obráběcích strojů Soustružnické stroje (horizontální, vertikální, soustružnická centra a automaty,...): Stroje pro vrtání, vyvrtávání

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Příloha tiskové zprávy Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Hodnocení stávající situace podnikatelů se nadále zlepšuje V aktuálním průzkumu uvedlo celkem

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více