Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 86 2009"

Transkript

1 Pojistný obzor Ročník Časopis českého pojišťovnictví

2 OBSAH II EDITORIAL III NA AKTUÁLNÍ TÉMA Záplavy 2009: české letní déja vu 4 (Theodor Fiala) Eurobarometr na téma klimatické změny 5 Živly zasáhly statisíce hektarů zemědělské půdy 6 (Ing. Jiří Havelka) Proměnlivost podnebí se bude zvyšovat 8 Rozhovor s RNDr. Ing. Jaroslavem Rožnovským, CSc., ředitelem brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (Mgr. Ema Novotná) IV LEGISLATIVA A PRÁVO Archivnictví a neautorizovaná konverze dokumentů 10 (Mgr. Jan Břeň) Zákon o pojišťovnictví schválen 12 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) Přehled o vývoji legislativního procesu 14 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) Z nových právních předpisů 15 (Mgr. Eva Kozojedová) V EKONOMICKÉ INFORMACE Implementace nové regulace pojišťovnictví v ČR Solventnost II 16 (RNDr. Jiří Fialka, Ph.D., Bc. Lucie Kvardová) Heretici, schizmatici a pragmatici 18 (Ing. Ladislav Korobczuk) Hlubší pohled do pojistných statistik 19 (Mgr. Ing. Ondřej Martinek) Daňové novely a jejich přínos pro pojišťovnictví 21 (Ing. Jana Šťovíčková, Ing. Jana Antošová) VI POJISTNÉ PRODUKTY Tlak ve vzduchu 24 (LLOYD S COMMUNICATIONS) Pojistné aspekty červnové katastrofy letadla Air France 25 (Jozef Gáfrik) Zaměstnanecké benefity v době krize 27 (Jan Šíbal) VII ZE SVĚTA Priority švédského předsednictví v oblasti finančních služeb 29 (Mgr. Ondřej Karel) Zdravotnictví za hranicemi: Německo 30 (Kolektiv autorů projektu Kulatý stůl) Finanční krize a její dopady na pojišťovnictví 33 (Ing. Jiří Janata, CSc.) Zmírnění efektů přírodních katastrof výzva pro pojišťovnictví 35 (Christopher C. Genillard) VIII Z DOMOVA Představujeme dvě řešení pro vichřice 36 (Ing. Ivo Bánovský) Vzdělávací akce ČAP pro II. pololetí (Marcela Kotyrová) Požáry v českých zemích 38 Recenze publikace Monografie o vývoji pojistných trhů Visegrádské aliance 38 Recenze publikace Z tiskových zpráv členských pojišťoven 39 IX INSURANCE DIGEST Summer Flooding 2009: Czech Déjà Vu 41 (Theodor Fiala) Europeans Attitudes Towards Climate Change Special Eurobarometer 42

3 Foto: ČAP Vážení čtenáři, slovy klasika se tento způsob léta zdál opravdu poněkud nešťastným. Z poklidnější části roku, kdy si mnozí z nás vybírají timeout v podobě dovolených, aby načerpali nové síly do dalších pracovních bojů, se bez varování stala z pohledu pojišťoven čtvrtá nejhorší událost od roku 1997, co se škod způsobených vodním živlem týče. Přírodní vlivy Českou republiku v posledních dvanácti letech rozhodně nešetří. Letošní záplavy se co do hodnoty nahlášených pojistných událostí řádění orkánu Kyrill z roku 2007 téměř vyrovnávají, nicméně co do počtu nahlášených událostí jde o skoro pětinásobně menší množství. Letošní finanční ztráty na poškozeném majetku tedy evidentně dosahují mnohonásobně vyšší úrovně. Téma záplav a přírodních katastrof vůbec se tak logicky prolíná celým třetím číslem Pojistného obzoru. Souhrn a celkové hodnocení doposud zmapovaných škod členských pojišťoven ČAP zpracoval pro rubriku Na aktuální téma Theodor Fiala. Vzhledem k tentokrát enormním škodám v zemědělství jsme o analýzu požádali Jiřího Havelku, ředitele odboru zemědělského pojištění v České pojišťovně. Klimatologické aspekty stále častěji se opakujících výkyvů počasí jsme rozebrali s Jaroslavem Rožnovským, ředitelem brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu na dvoustraně 8 9. Christopher C. Genillard pak ve svém příspěvku reflektuje stanoviska Světového ekonomického fóra v Davosu na téma Zmírnění efektů přírodních katastrof. Pod vlivem nezanedbatelného nárůstu škod způsobených vichřicemi v Evropě i jinde ve světě během posledních dvou let urychlila společnost Intermap vývoj hned dvou svých monitorovacích produktů, které dokážou vyhodnocovat jak vertikální, tak horizontální komponenty větru. Více na straně 36. V hledáčku tohoto čísla uvízla další katastroficky laděná témata díky spolupráci s celosvětově významným pojistitelem Lloyd s vám na stranách 24 a 25 přinášíme odhady, kam se bude ubírat pojištění leteckého průmyslu, hned několika předních světových analytiků. Na celkovou analýzu problematiky pak navazuje detailní rozbor pojistných aspektů červnové katastrofy letadla Air France. Ani tentokrát na sebe nenechává zapomenout celosvětová finanční krize, a to jak v příspěvku Jiřího Janaty, který čtenářům přibližuje přehledy pojistného za rok 2008, tak i Jana Šíbala, jenž představuje výstupy z výzkumu zaměřeného na zaměstnanecké benefity společnosti ING. Pozitivní je, že předpovědi slibují hospodářské oživení do konce letošního roku, nejpozději do začátku toho příštího... Upozornit na všechny články tohoto, na informace velmi bohatého a pestrého čísla, není možné. Přesto jsem přesvědčená, že si každý z vás jako obvykle najde to svoje, ať už v rubrikách zaměřených na legislativu (např. příspěvek Jana Břeně na téma Archivnictví a neautorizovaná konverze dokumentů), ekonomiku (další podrobné informace o projektu Solventnost II, zajímavé srovnání statistik a novely zákonů o DPH a daních z příjmů), nebo světová témata (co hodlá v rámci finančních služeb řešit švédské předsednictví v Radě EU, případně jaké změny momentálně prodělává německé zdravotnictví). Příjemné, a hlavně zajímavé čtení v na katastrofy skoupém podzimu přeje, Ema Novotná Šéfredaktorka Pojistného obzoru Dear readers, This summer has been a little unfortunate, to quote a well-known Czech novelist. The usually more uneventful part of the year, when many of us opt for a time-out and go on vacation to regroup and revitalize for new challenges at work, has turned, without a warning, into the fourth worst insurance event since 1997 in terms of damage caused by floods. The elements surely haven t spared the Czech Republic in the past twelve years. The volume of reported damage caused by this year s flooding nearly equals that of windstorm Kyrill from 2007, but the number of registered insurance events is almost five times lower. Apparently, this year s financial losses due to property damage are much more extensive. Understandably, the topic of floods and natural disasters permeates the entire third issue of Pojistný obzor. The Current Issue section carries a summary and assessment of claims reported by ČAP member insurers, prepared by Theodor Fiala. With respect to huge losses in the agriculture sector, we asked Jiří Havelka, director of Česká pojišťovna s agriculture insurance department, to provide an overall analysis. On pages 8 9 we discuss climatologic aspects of increasingly frequent weather changes with Jaroslav Rožnovský, head of the Brno office of the Czech Hydrometeorological Institute. In his article titled Mitigation of the effects of natural disasters, Christopher C. Genillard ponders the stance of the World Economic Forum in Davos. Due to a noticeable increase in damage caused by windstorms in Europe and in other parts of the world, the company Intermap has in the past two years accelerated the development of two monitoring devices that can analyse both vertical and horizontal components of wind. More on that on page 36. The viewfinder of this issue focuses on other catastrophic themes: in collaboration with one of the global leaders in the insurance industry, Lloyd s, it features estimates of the future trends in aviation industry insurance by several world prominent analysts. This comprehensive report is followed by a detailed analysis of insurance aspects of the June crash of Air France aircraft. The global economic crisis remains a pressing topic in two stories: Jiří Janata provides an overview of 2008 premiums, and Jan Šíbal presents the results of a survey of ING s employee benefits. The good news is that prognoses foresee a recovery by the end of the year or, at the latest, by the beginning of the next year... It is impossible to highlight all articles of this information-packed issue. Yet I m convinced that, as usual, each of you will find his own story in the sections featuring legislation (such as an article by Jan Břeň on archiving and unauthorized conversion of documents), economy (more detailed information on the Solvency II project, statistical data comparisons, and amendments to the laws on VAT and income tax), and global themes (what Sweden s EU presidency plans to tackle in the segment of financial services and the current changes of German health care system). I wish you pleasant and absorbing reading in the disaster-free autumn. Ema Novotná Editor-in-Chief of Pojistný obzor Na aktuální téma Pojistný obzor 3/2009 3

4 Na aktuální téma Záplavy 2009: české letní déjà vu THEODOR FIALA AON BENFIELD Tlaková níže přinesla nad Českou republiku koncem června vzduch nasycený vlhkostí a vinou nezvyklých okolností způsobila katastrofální následky. Červnové živelní události způsobené vodou na našem území se po několika málo letech opět dostaly na přední stránky evropských deníků region střední Evropy se tak postupně stává těmito událostmi nechvalně proslulý. Vše začalo vcelku nevinně. Ve druhé dekádě června se nad Jaderským mořem a Apeninským poloostrovem vytvořila tlaková níže, která zde jako obyčejně nasávala velké množství teplého a vlhkého vzduchu. Tento tlakový útvar však byl při svém pohybu na východ zblokován tlakovou výší, a proto dodával vzduch nasycený vlhkostí po několik dnů na stejné místo do střední Evropy. Déšť tentokrát spíše intenzivní než vytrvalý Právě popsaná povětrnostní situace není nikterak neobvyklým jevem, dvě okolnosti z ní ovšem udělaly situaci s katastrofálními následky. Tou první byl fakt, že v České republice pršelo již ve dnech, které extrémním srážkám předcházely. Půda se nasytila vlhkostí a následné srážky Z hlediska rozsahu se jednalo o plošně velmi omezený jev, který způsobil vzestup hladin v pramenných oblastech na horních úsecích toků. Směrem po proudu se povodňová vlna zmírňovala a toky na svých dolních úsecích již zpravidla třetích stupňů povodňové aktivity nedosahovaly. Letošní příčiny? Jiné než před sedmi lety Z výše uvedených ohledů měly letošní záplavy zcela jiný charakter než povodně Tehdy byly příčinou dvě srážkové epizody způsobené po sobě jdoucími tlakovými nížemi, při kterých meteorologové registrovali srážky nepřetržitě po několik dní. Při letošní události pršelo z plošně menších bouřkových oblaků, které se zpravidla vytvářely v průběhu odpoledne a večera. Byly to však krátkodobé extrémní intenzity srážek, jež zapříčinily velkou rychlost nástupu záplav a růst hladin řek. Například na Jičínce Střední Evropu přírodní vlivy v posledních letech nešetří opakující se plnění nutí zajistitele přistupovat k lokálním rizikům čím dál obezřetněji. v Novém Jičíně odhadujeme kulminační průtok na 300 m 3 za vteřinu. Dlouhodobý průměrný průtok na této stanici činí 0,9 m 3 za vteřinu, říká Tomáš Řehánek, vedoucí oddělení hydrologie na ostravské pobočce ČHMÚ. Taková hodnota nebyla od počátku pozorování v roce 1958 ještě nikdy zjištěna a významně překračuje hodnotu stoletého průtoku. Ten byl překročen také na dvou stanicích v povodí Vidnávky na Jesenicku, dodává Tomáš Řehánek. Ve většině případů hladiny řek po kulminaci rychle klesaly, vyskytla se však místa, která byla zasažena bleskovou povodní dvakrát po sobě, protože se bouřky ojediněle nad stejným územím vytvořily v rozmezí několika dnů dvakrát. Záplava, nikoli povodeň O letošních červnových událostech na severní Moravě nehovoříme jako o povodních, ale spíše jako o záplavách. Povodeň je obvykle definována jako zaplavení území, při kterém došlo k vylití vody z břehů, zatímco u záplavy jde o zaplavení oblasti z jiné příčiny než vylitím vody z břehů koryta. Při letošní kalamitě na Moravě nešlo o klasickou povodeň podobné té z roku 2002, ale v důsledku vlny přívalových dešťů se voda tentokrát dostala i do míst, kde nikdy nebyla, říká Dagmar Koutská z České pojišťovny. Z tohoto důvodu také postižené lokality nebyly zaznamenány v povodňových mapách jako rizikové. Do budoucna tak pojišťovny v podobných lokalitách budou spíše než na povodňovou mapu spoléhat na dotazník, který klient při uzavírání pojistky vyplňuje. V případě vyplavení domu v posledních letech pak pojišťovny přistupují k individuálnímu zvážení ceny a dalších podmínek při jejím sjednávání. mohla absorbovat již jen velmi omezeně. Většina deště tak odtékala povrchovou cestou do vodních toků, v nichž se zkoncentrovala v ničivou vlnu. Druhou příčinou byla extrémní intenzita srážek. V bouřkách zaznamenaly srážkoměry ojediněle přes 40 mm srážek za hodinu. Za jednu noc napršelo v některých lokalitách na Novojičínsku přes 100 mm srážek, což je úhrn obvyklý za celý měsíc červen. 4 Pojistný obzor 3/2009 Na aktuální téma Radarový odhad denního srážkového úhrnu (v mm) dne 24. června 2009 s údaji naměřenými na srážkoměrných stanicích po celé ČR.

5 V centru pozornosti opět Morava a jižní Čechy Jako první překvapily záplavy Novojičínsko a Vsetínsko dne 24. června. Stovky domů byly kvůli podvečerním extrémním srážkám zaplaveny ve velmi krátké době. Směrem po toku se však povodňové vlny zplošťovaly, a větší města na dolních tocích tak byla před většími povodněmi uchráněna. V následujících dnech zasáhly silné deště doprovázené nárazovým větrem a případně kroupami další části republiky, přičemž nejvíce utrpěly severovýchodní návětrné oblasti Jeseníků a Šumavy. O posledním červnovém víkendu zasáhly silné bouřky také jižní Čechy a způsobily vzestup toků na povodňovou úroveň. Stovky lidí z Bavorova či Vodňan musely být evakuovány. Jako poslední se blesková povodeň objevila první červencovou sobotu na Ploučnici. Zaplaveno bylo několik desítek domů, škody na infrastruktuře se pohybují v desítkách milionů korun a povodeň si zde vyžádala jednu lidskou oběť. Účet přesahuje šest miliard Celkově si záplavy roku 2009 vyžádaly 14 obětí na životech, poničeno bylo více než 3000 domů, nejvíce pak na Jesenicku a Přerovsku. Ekonomické škody se odhadují na více než sedm miliard korun. Největší škody v tomto směru eviduje Česká pojišťovna s odhadem okolo 981 milionů korun, celková hodnota škod tuzemských pojišťoven pak přesahuje dvě miliardy korun. Výhled nejistý Ze stanovisek pojišťoven převážně vyplývá, že vinou letošních živelních pohrom by nemělo docházet ke zdražení majetkového pojištění. Tedy alespoň v případě pojištěných, kteří povodní zasaženi nebyli. Zda se pojišťovnám ceny podaří udržet, však zůstává otázkou. Tlak totiž může přijít od zajišťoven, které si s nelibostí začínají zvykat na stále častější přírodní katastrofy v našem regionu. Střední Evropu totiž přírodní vlivy v posledních letech nešetří a opakující se plnění ze strany zajistitelů za povodně, vichřice či například škody způsobené tíhou sněhu nutí zajistitele přistupovat k lokálním rizikům čím dál obezřetněji. Škody způsobené červnovými záplavami: členské pojišťovny podle odhadu škod V poslední červencové dekádě se navíc přes střední Evropu přehnala vichřice frontálního systému Wolfgang, při které jen v Rakousku napočítali škody za téměř 9 miliard korun. Druhé plnění zajistitelů během jednoho měsíce lze proto považovat za test trpělivosti. Zda Eurobarometr na téma klimatické změny V červenci letošního roku vydala Evropská komise zprávu zaměřenou na průzkum veřejného mínění občanů EU, která se týkala postoje Evropanů ke klimatickým změnám*. Mimořádné vydání Eurobarometru shrnuje související výsledky dříve provedeného průzkumu mezi občany EU a jejich postoj ke klimatickým změnám jak se cítí být informováni a osobně se v této problematice angažují. Konkrétně si pak všímá změn proti loňskému roku, nesrovnalostí napříč Evropou, ale i socio-demografických faktorů (např. pohlaví, věku či vzdělání respondentů). Většina evropských občanů si podle výsledků průzkumu změny dobře uvědomuje, cítí se poměrně dobře informovaná a v případě potřeby je i připravena se angažovat, přesto považuje za důležité v některých zemích zlepšit povědomí mezi lidmi v oblasti případných rizik a lépe informovat občany o krocích, které mohou osobně podniknout k jejich zmírnění, ale také se klimatickým změnám přizpůsobit. Ze zprávy vyplývá, že: 67 % Evropanů považuje klimatické změny za velmi závažný problém a zhruba 20 % se domnívá, že jde o dosti závažný problém, 27 % si myslí, že vážnost klimatických změn je zveličována, Celkový odhad Nahlášeno k 31. srpnu 2009 tis. Kč ks tis. Kč ks Česká pojišťovna Kooperativa, pojišťovna, VIG Generali Pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna, VIG Allianz pojišťovna ČSOB Pojišťovna Zdroj: informace pojišťoven poskytnuté ČAP k 31. srpnu 2009 a do jaké míry se současné události v cenách zajištění zohlední, bude zřejmé již brzy, kdy čeští šéfové zajistných oddělení obdrží první kotace zajistných programů. 31 % se domnívá, že se s klimatickými změnami nedá nic dělat, více než 40 % Evropanů se necítí být o příčinách, důsledcích a způsobu boje s klimatickými změnami velmi dobře nebo vůbec informováno, proti roku 2008 kleslo letos mezi Evropany povědomí o závažnosti klimatických změn o 75 %. Na vině je jednoznačně ekonomická krize, klimatické změny, Evropany dříve chápán jako celosvětově uznávaný druhý nejzávažnější problém, letos sestoupily vinou ekonomického propadu na třetí příčku, 62 % (proti 56 % v r. 2008) věří, že boj s klimatickými změnami může pozitivně ovlivnit evropskou ekonomiku, mezi členskými evropskými zeměmi panují značné rozpory ve vnímání závažnosti problému klimatických změn: v Portugalsku, České republice či Polsku o něm takto smýšlí jen 30 % občanů, zatímco ve Švédsku jde o 82 % z nich. -noe- Pozn.: Eurobarometr byl proveden v období 16. ledna a 22. února 2009 mezi občany z 27 členských států EU a dále např. z Chorvatska, Turecka a Makedonie. * European Commission and European Parliament; Europeans attitudes towards climate change; Special Eurobarometer 313; July 2009; Na aktuální téma Pojistný obzor 3/2009 5

6 Na aktuální téma Živly zasáhly statisíce hektarů zemědělské půdy ING. JIŘÍ HAVELKA ŘEDITEL ODBORU ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ ČESKÁ POJIŠŤOVNA Počasí letošního léta trápí zemědělce, kteří největšímu pojistiteli oznámili přes 1200 případů škod na zemědělských plodinách a zvířatech za více než 800 milionů korun. Naši likvidátoři v uplynulých týdnech prohlédli tisíce hektarů půdy, přes které se přehnaly bouře doprovázené krupobitím, přívalovými dešti i vichřicemi. V terénu jsme viděli leccos na některých místech za zemědělce celou úrodu sklidilo počasí, hlavně kroupy, jinde zase nebylo možné do polí kvůli podmáčení vůbec vjet a kvůli tomu vypršela nebo spíš propršela vhodná doba sklizně. Nejvíce zasaženými byly okres Benešov, Kolín, Žatec, Strakonice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Přerov, Olomouc a Znojmo. Ztráty jednotlivých klientů jsou obrovské, desítky z nich mají škodu větší než 5 milionů Kč a letošní nejvyšší škoda způsobená krupobitím přesahuje u jednoho klienta dokonce 20 milionů Kč. V celkovém objemu letošních událostí tvoří největší část škody na plodinách, ale výrazně do nich zasáhly i újmy na zvířatech. Zemědělské podniky a soukromí zemědělci hlásili v souvislosti s přírodními kalamitami uhynulé kusy dobytka, prasat, drůbeže a dalších zvířat. Pojistné události chovatelům skotu na pastvě způsobily také letošní časté bouřky. Postiženi jsou dále rybáři, kterým vznikly škody na rybách vylitím rybníků v řádech mnoha milionů korun. Také v pojištění zvířat tak budou škody ve srovnání s předchozími lety výrazně vyšší. Příroda versus ekonomická krize Ještě před tím, než nastaly krupobití, povodně apod., se ze všech stran valily nepříznivé zprávy o ekonomické krizi. A nyní vyvstávají otázky co se zemědělského pojištění dotklo, případně ještě dotkne více? Z mého pohledu jednoznačně měnící se klima, a tím i větší rizikovost zemědělské výroby. Také když se podíváme do historie, je zemědělství odvětvím, kterého se ekonomické krize dotýkaly relativně nejméně. Navíc si dovolím říct, že jsou naši zemědělci vytrvalým bojem o přežití zoceleni více než kdokoli jiný. Propojištěnost se zvýšila Právě z důvodu prudkých změn klimatu zřejmě ještě poroste význam zemědělského pojištění, které má v České republice již 120letou historii. V posledních několika letech se zvýšila stabilita institutu poskytování podpory zemědělského pojištění díky Podpůrnému garančnímu rolnickému a lesnickému fondu a jím poskytovaným dotacím až do výše 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění tzv. speciálních plodin, až do 35 % na pojištění ostatních plodin a 20 % na pojištění hospodářských zvířat, a to nákazy, hromadných onemocnění a dalších vybraných rizik. Pozitivní efekt státní podpory se mimo jiné projevil zvýšením propojištěnosti, která nyní dosahuje více než 40 % a jen za posledních 5 let narostla o 10 %, což je opravdu velmi významná hodnota. Pro další navyšování podpory je určitě prostor a pevně věřím tomu, že se brzy podaří dosáhnout stavu běžného u našich sousedů, kde jsou všechna rizika dotována 50 %. Zemědělské pojištění je pouze jednou ze součástí života zemědělského podnikatele, které však může výrazně agrárnímu sektoru pomoci. Společnými silami se nám podařilo dosáhnout toho, že dotace za rok 2008 byly vyplaceny v maximální výši, ač vzhledem k rozvoji zemědělského pojištění v loňském roce byl překročen plánovaný rozpočet Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu o cca 40 milionů Kč. Celkem tak na dotacích za zemědělská pojištění za rok 2008 bylo vyplaceno téměř 340 milionů Kč. Nebe nezná slitování I přes tyto skutečnosti stále zůstává významná část rostlinné produkce nepojištěna, přitom nabídka pojistitelů na našem trhu je velmi široká a dokáže se přizpůsobit i individuálním požadavkům jednotlivců a podniků. A ač se pro pojistitele může zemědělské pojištění stát jakousi cestou k pojištění vesnice, a tedy dalším obchodům v oblasti životního pojištění, penzijního připojištění nebo investic ve fondech, postupně tento trh opouštějí. Před deseti lety působilo na trhu 14 pojistitelů, kteří v zemědělském pojištění poskytovali své služby. Dnes jsou čtyři Foto: archiv autora Také v EU se hovoří o možnosti sjednocování systému řízení rizik a krizí dosáhnout dohody ale nebude vůbec jednoduché kvůli velkým regionálním, klimatickým i geografickým rozdílům. 6 Pojistný obzor 3/2009 Na aktuální téma

7 ní pomoc. Pravidla fungování systému musí být předem definována, jednoduchá, jednoznačná a platná pro všechny. Jednou z variant je vznik Fondu nepojistitelných rizik, do něhož by finančně přispíval stát a spravedlivě by z něj odškodňoval pouze ta rizika zemědělské výroby, která nelze krýt pojištěním. Pojistitelná rizika by pak nevyžadovala státní administraci a byla by plně v kompetenci komerčních subjektů. Obdobné systémy fungují dlouhodobě nejen v často zmiňovaném Španělsku, ale například i v USA či Kanadě. Dvanáct zemí EU má také navíc zaveden fond kalamit. Foto: archiv ČP Navíc lze předpokládat, že četnost extrémních výkyvů počasí bude spíše narůstat. Letošní letní kalamity, ať byly jakkoliv katastrofální, se mohou paradoxně stát dalším impulsem ke zvýšení propojištěnosti. Bohužel se dá říci, že dnes již neexistuje plodina, ani oblast, která není živelními riziky ohrožena. Rostlinná produkce byla, je a bude činností pod širým nebem, a tak ji všechny nepříznivé projevy počasí bezprostředně ohrožují. Toto si zemědělci uvědomují každý svůj pracovní den. (Ne)pojistitelné riziko Je zřejmé, že se musí i nadále počítat s klimatickými změnami, které samozřejmě zasahují i do oblasti zemědělského pojištění. Diskutuje se o tom, zda se kvůli těmto změnám bude měnit pohled na to, co je pojistitelné riziko a co už nikoliv. Jako největší pojistitel na trhu zemědělského pojištění v podstatě kryjeme pojištěním všechny významné negativní projevy počasí, které se vyskytují při pěstování plodin a jejichž možný dopad na výsledek hospodaření nelze pěstitelem eliminovat. Jde zejména o pojištění rizika krupobití, jehož frekvence stále narůstá, a dalších živlů vichřice, záplavy, povodně, sesuvu půdy a u vybraných ozimých plodin i rizikem vyzimování. Kromě těchto nejčastěji sjednávaných rizik je možné plodiny chránit také pojištěním škod vzniklých jarním mrazem a vinnou révu i mrazem zimním To jsou pouze základní možnosti pojištění plodin pojišťovny jsou připraveny vyhovět i dalším specifickým požadavkům klientů. Jak už bylo zmíněno, najít v pojistitelnosti přírodních rizik ohrožujících rostlinnou výrobu zcela přesnou hranici mezi pojistitelnými a nepojistitelnými riziky není vůbec jednoduché. Mezi nejvýraznější plošně nepojistitelná rizika v našich podmínkách se stále řadí sucho, působení chorob a škůdců, trvalý déšť při sklizni a tzv. tržní rizika. Dále k nepojistitelným rizikům patří rizika spojená s cenovými pohyby rostlinných komodit, jakož i vandalismus a krádeže u plodin pěstovaných na volné ploše. Důvodem jejich nepojistitelnosti je především nemožnost přesného stanovení výše vzniklé škody, možnost jejich ovlivnění pojištěným a současně také nedostatek informací pro kalkulaci míry rizika. Oblast tzv. nepojistitelných rizik by měla být řešena například vytvořením fondu nepojistitelných škod za účasti státu a dalších subjektů. Fond kalamit Vzhledem k tomu, že v zemědělské prvovýrobě mají klimatické projevy nepředvídatelné následky, což se letos znovu potvrdilo, je nutné uvést co možná nejrychleji do provozu Systém eliminace rizik v zemědělském podnikání. O tomto systému, který jinde funguje na bázi spolupráce mezi zemědělci, státem a pojistiteli, se hovoří již několik let. Cíl modelu je jednoznačný: podnikatelé v zemědělství budou mít vždy krytá záda, pojistitelé ponesou přiměřeně velké riziko, tak aby byli vždy schopni dostát svým závazkům, a na straně státu bude předem daný rozměr jeho účasti na podpoře zemědělců i na fungování systému. Navíc bude eliminována potřeba každou mimořádnou událost řešit žádostí o stát- Všechny živly Evropy Na půdě Evropské unie se proto hovoří i o možnosti sjednocování systému řízení rizik a krizí na celoevropské úrovni. Osobně se domnívám, že bude velmi komplikované dosáhnout dohody všech členských zemí EU. Svou roli totiž hrají velké regionální, klimatické i geografické rozdíly. Například jih Evropy pravidelně sužují sucha, ve Skandinávii téměř neznají krupobití, ale trápí je celkově nepříznivé klimatické podmínky. Ač se Česká republika nachází uprostřed evropského kontinentu, někdy mívám pocit, že se u nás živly křižující celou Evropu potkávají. Proto projevy klimatických změn v pojištění výrazně zaznamenáváme, a to nejen v pojištění plodin a lesních porostů, ale i v pojištění majetku. Například se jedná o orkány či o extrémní výkyvy počasí a teplot v zimě. Také krupobití je stále častěji působícím živlem, přičemž interval jeho výskytu v průběhu roku se stále prodlužuje. První krupobití zaznamenáváme již v dubnu a poslední až v září a současně narůstá i jeho intenzita téměř každoročně způsobí škody přesahující 100 milionů korun během jednoho dne. Například i loni koncem června poškodilo krupobití velkou část republiky a vzniklé škody vyplacené na plodinách se pohybovaly v řádech stovek milionů korun. Letos bude situace mnohonásobně horší. Výše úhrad překoná i zatím nejhorší rok 2000, kdy Česká pojišťovna vyplatila pojištěným zemědělcům více než půl miliardy korun za krupobitní škody na jejich úrodě. Tradičním lídrem trhu zemědělského pojištění v České republice a nejdůležitějším partnerem zemědělců v pojištění jejich zvířat i plodin je Česká pojišťovna. V roce 2008 dosáhl její podíl v pojištění zvířat 83 % a v pojištění plodin 71 %. Na aktuální téma Pojistný obzor 3/2009 7

8 Na aktuální téma Proměnlivost podnebí se bude zvyšovat MGR. EMA NOVOTNÁ ŠÉFREDAKTORKA ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN O prognózách týkajících se klimatických změn hovoříme s RNDr. Ing. Jaroslavem Rožnovským, CSc., ředitelem brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. V průběhu letních měsíců se na našem území v plné síle projevily výrazné teplotní, ale i další výkyvy počasí: sucho střídaly prudké přívalové deště s nad poměry vysokými úhrny srážek v květnu i v červnu mnohdy přesahující hodnoty několika desítek milimetrů. O změnách, které se dějí kolem nás, ovlivňují počasí nad Českou republikou, a v důsledku nutí pojišťovny měnit pojistné sazby, hovoříme s RNDr. Ing. Jaroslavem Rožnovským CSc. Pane řediteli, mohl byste stručně okomentovat vývoj počasí zhruba od května do konce července? I obyčejný laik si nemůže nevšimnout častých výkyvů teplot, ale i počasí... Hodnocené období s dovolením prodloužím, protože na většině území po srážkově mimořádně vlhkém únoru a březnu přišel nezvykle suchý a teplý duben. Měsíc květen se srážkově i teplotně pohyboval v normálu, takže na mnoha místech pokračovalo sucho. Červen byl co do průběhu teplot normální, zato se proti dlouhodobému průměru zvýšily srážky. V červenci se srážky vyskytovaly ještě častěji, takže ho hodnotíme jako velmi vlhký, a navíc velmi teplý. Místy dosahovaly červencové srážky až přes 200 % průměru, ovšem jejich výskyt pocházel převážně z bouřek, lokálně se vyskytovaly přívalové deště. Teploty vzduchu v červenci se místy pohybovaly v průměru i o více než dva stupně Celsia. Často jsme měli pocit dusna, protože při vysokých teplotách také panovala vysoká vlhkost. Z tohoto pohledu počasí v roce 2009 zatím probíhá ve velmi proměnlivém duchu. Dokladem toho byly v tisku takřka současné zprávy, že zemědělci žádají o pomoc, protože sucho jim zničilo porosty, a přitom je místy postihly lokální povodně. Co lze považovat za hlavní příčinu tohoto paradoxního stavu? Na počasí ve výsledku působí mnoho přírodních procesů, nelze tedy doslova říci, co bylo hlavní příčinou průběhu počasí v předcházejících měsících. Nezastupitelnou roli určitě hraje cirkulace atmosféry. Ta má vliv na směr proudění vzduchu, tj. z které světové strany přijde vzduchová hmota na naše území. A je rozdíl, zda se jedná o proudění východní či západní, jižní nebo severní. V letošním roce docházelo například k mimořádnému jevu vysoké srážky se vyskytovaly při proudění východním. Přitom takzvané medardovské období, tedy zvýšené srážky v červnu a v červenci, souvisí s prouděním od Atlantického oceánu. Zatím ještě neumíme přesně předpovídat vývoj cirkulace, proto zaznamenáváme případy, kdy se počasí, na rozdíl od předpovědí, náhle změní. Svou Dnes dochází k vyšší proměnlivosti podnebí. Tento významný poznatek však zaniká v diskusích o globálním oteplování. roli určitě hrají i projevy oteplování, které však nesmíme brát jen jako postupně se zvyšující teploty vzduchu, ale na zřeteli také musíme mít jejich větší rozkolísanost. Tím chci zdůraznit, že přes růst teploty vzduchu zaznamenáváme období, kdy se teploty proti dlouhodobým průměrům pohybují na výrazně nižší úrovni. Problematika globálního oteplování je podstatně hlubší a je škoda, že se snad až příliš zjednodušeně medializuje. Často tak dochází k neodborným vyjádřením a vyvoláváním emocí. Přitom jde o ryze fyzikální záležitosti energetické bilance atmosféry a zemského povrchu. Technická vyspělost moderních přístrojů v kterémkoliv oboru je v dnešní době velmi vysoká. Čím to, že se právě meteorologům ne zcela daří správně určit předpověď počasí? Jistě, i meteorologové mají dnes k dispozici nejnovější techniku. Přestože to tak mnohdy občané neberou, meteorologie zaznamenala významné zpřesnění, zvláště v krátkodobé předpovědi. Dokladem je např. rozvoj radarové meteorologie, tedy využívání radarových odrazů při zpřesnění výskytu srážek včetně bouřkových oblaků, tzv. kumulonimbů. Za nespokojeností se současnými předpověďmi stojí požadavky na přesnou lokalizaci předpovídaného počasí, které jsme ovšem zatím nedosáhli. Za příčinu, proč to zatím synoptikové neumí, lze označit samotnou podstatu tvorby počasí. Pro předpověď na našem poměrně malém území musíme znát procesy v atmosféře, zvláště pak v troposféře. Tedy ve vrstvě dosahující průměrné výše do 10 kilometrů, a to na celém území Evropy, severních okrajů Afriky a na celé ploše Atlantického oceánu. Zatím ani nejnovější meteorologická technika, včetně superpočítačů, nemůže předpovídat procesy nad několika stovkami metrů čtverečních. Pro zpřesňování předpovědí počasí je jedinou cestou podpora výzkumu, a to jak základního, tak aplikovaného. Také u nás je v poslední době patrné, že o objemu financí pro výzkum se vždy hodně diskutuje. Ovšem bez dalšího výzkumu nelze zpřesnění předpovědí dosáhnout. V posledních měsících se na našem území objevily přívalové deště a jejich následkem také lokální záplavy, které způsobily značné majetkové škody. Lze tyto jevy považovat za výjimečné, nebo se naopak počasí nechová nijak nestandardně? Ano, průběh počasí letošního roku je mimořádný, přívalové deště nevyjímaje. Výskyt záplav je 8 Pojistný obzor 3/2009 Na aktuální téma

9 Foto: ČAP dán vždy vysokými úhrny srážek vody. Neříkám jen mimořádnými dešti, protože jarní povodně v roce 2006 způsobilo hlavně rychlé tání vysoké sněhové pokrývky. Ovšem výskyty bouřek a přívalových dešťů jsou v našich oblastech typické. Letošní rok je mimořádný jejich četností. Musím zdůraznit, že výskyt záplav není dán jen přívalovými dešti, významnou roli hraje též hospodaření v krajině, které bývá často vedeno tak, že vznik záplav podporuje. Docházelo k podobným prudkým výkyvům počasí, mám tím na mysli, kdy období mimořádných srážek střídají periody sucha, již v minulosti, dejme tomu za posledních 50 let? Naše podnebí je typické svou proměnlivostí, to znamená, že zvláště jižní Morava a střední Čechy mají v některých letech měsíce s mimořádně nízkými srážkami a vysokými teplotami. Jde o oblasti, které z klimatologického pohledu hodnotíme jako suché. Ze známých let sucha lze jmenovat roky 1947, 2000, povodně pak z let 1997, 2002 či V jiných letech naopak dochází k mimořádně vysokým srážkám, a to nejen lokálně, ale i na území celé naší republiky. Měsíce teplé a suché a následně mimořádně vlhké se vyskytují nejen v roce Podle klimatologických studií se mimořádné teploty vzduchu, hlavně ty vyšší vyskytují častěji, což s sebou nese i častější výskyty sucha. Velmi proměnlivý byl například rok 2003, kdy holomrazy s výrazně nízkými teplotami vzduchu zapříčinily vymrznutí většiny přezimujících zemědělských plodin. Přitom únor i březen byly suché, až velmi suché a měsíce květen červenec teplé, až mimořádně teplé, ale na mnoha místech s nízkými úhrny srážek, proto byly ve výsledku suché, ne-li dokonce velmi suché. Podobně se jeví trend zvyšování četností intenzivnějších dešťů. Přestože se přívalové deště na našem území zatím objevují zejména na lokální úrovni, mají meteorologové a klimatologové k dispozici určité modely, které dnes dokážou určit území, na nichž k takovýmto jevům dochází pravidelně, nebo brzy dojde? Meteorologové a klimatologové nemohou řešit atmosférické procesy bez modelů ty jsou dnes běžnou součástí nejen výzkumu, ale i provozu. Ovšem ani současné poznatky a využití modelů nám zatím nedává možnost specifikovat výskyt mimořádných srážek na daném místě. Daleko přesnější jsou předpovědi teplot vzduchu a například příchodu mrazů. Ale i zde hrají roli místní podmínky a dochází k dílčímu rozdílu mezi hodnotami teplot. Klimatologické statistiky zatím u daných míst, kupříkladu obcí nepotvrzují, že se tam pravidelně vyskytují přívalové deště. Častěji se ale objevují na návětrných stranách terénu. Mají klimatologové z dlouhodobější perspektivy nějaké varovné signály, že se podobné přírodní katastrofy spojené zejména s přívalovými dešti budou opakovat? Klimatologové již delší dobu poukazují na změny v tzv. klimatickém systému, tedy v souborech procesů, které vytvářejí podnebí, čili klima. Jednoduše ho lze definovat jako dlouhodobý režim počasí na daném místě. Jestliže častěji dochází k mimořádným projevům počasí, logicky se potom zvyšuje proměnlivost podnebí. Tento významný poznatek společně s mnoha dalšími však jakoby zaniká v diskusích o globálním oteplování. Snad i způsobem podání médií se všeobecně hovoří jen o teplotě vzduchu a klimatologické studie prokazují, že průměrné teploty vzduchu rostou. Průměrné srážky v r ve srovnání s dlouhodobým normálem : operativní data Kraj/Region leden únor březen duben květen červen Česká republika S N % S: Průměrný úhrn srážek N: Dlouhodobý normál %: Průměrný úhrn srážek v procentech dlouhodobého normálu Zdroj: ČHMÚ Proč vůbec obecně dochází k živelním katastrofám čím dál častěji? Hraje v tomto případě zásadní roli i tzv. globální oteplování? Myslím si, že jde určitě o částečný vliv lidské činnosti. Dostupné studie o podnebí až na výjimky potvrzují, že se jedná o změny v klimatickém systému, které zjednodušeně označujeme jako globální oteplování. Již v předcházejících odpovědích jsem nicméně naznačil, že jde o komplexní pojetí atmosférických procesů. Zdaleka neznáme všechny děje v atmosféře, ale její ovlivňování člověkem je potvrzeno. Přitom jde ještě o možnou synergii s procesy přírodními, protože i u nich dochází k typické proměnlivosti. Jak dalece se dají tyto katastrofy předvídat? Můžeme se na ně nějak připravit, nebo alespoň zmírnit jejich následky? Prevencí a opět prevencí. Jde o to, abychom hospodářskou činnost lidstva vedli v určitých limitech, např. nezvyšovali znečišťování ovzduší. Dosažené úspěchy v redukci znečištění ovzduší v devadesátých letech odvedly od tohoto tématu pozornost. Znečištění ovzduší se nevyznačuje jen jedním aspektem, my máme přesto většinou v povědomí pouze, či hlavně jeho hygienické hledisko. Už méně se hovoří o chemických procesech v atmosféře, které jsou dané znečištěním, a známe je spíše pod pojmem okyselení srážek. Právě díky snížení emisí, hlavně oxidu siřičitého, došlo v jejich případě k výraznému poklesu. Co se však opomíjí, je proces energetický, o němž se hovoří jako o skleníkovém efektu. Jde o přirozený proces, který člověk zesiluje. Bohužel, diskuse ke změně klimatu často vedou lidé, kteří neznají základní fyzikální procesy v atmosféře, nezabývají se podrobně obsahem problematiky klimatu a zcela mylně odvozují a publikují, mnohdy za ovací médií, naprosto chybné závěry. Dokladem je, kolika procenty se podílí hospodářská činnost lidstva na ovlivnění klimatu vzhledem k již uvedené genezi podnebí a jeho proměnlivosti to lze určit jen obtížně. Daná nepřesnost či zatím nemožnost přesnější definice vlivu však není v žádném případě argumentem pro to, abychom neposuzovali technologické procesy právě s ohledem na fakt, do jaké míry zatěžují přírodní prostředí. Jak jsem již uváděl, změny klimatu ovlivňuje i využívání krajiny, a nejde jen o vliv zemědělství a lesnictví. Tedy stručná odpověď závěrem: odborníci odhadují, že proměnlivost podnebí se na naší planetě, naše území nevyjímaje, bude zvyšovat. Toto konstatování bychom měli brát v úvahu a podle toho vést veškerou hospodářskou činnost. Na aktuální téma Pojistný obzor 3/2009 9

10 Legislativa a právo Archivnictví a neautorizovaná konverze dokumentů MGR. JAN BŘEŇ PRÁVNÍK Poslední novela zákona č. 499/2004 Sb. vnesla do archivnictví a neautorizované konverze dokumentů s účinností od 1. července 2009 rozsáhlé a významné změny. Související oblasti archivnictví a spisové služby jsou upraveny zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poslední novela tohoto zákona (zákon č. 190/2009 Sb.) vnesla do obou zmiňovaných oblastí s účinností od 1. července 2009 změny, které souvisejí s procesem postupného zavádění principů egovernmentu do naší veřejné správy a justice. To si vyžádalo mj. podrobnější úpravu institutu spisové služby vykonávané v elektronické formě, včetně záležitosti tzv. neautorizované konverze dokumentů. Novela č. 190/2009 Sb. zároveň reagovala na zkušenosti z dosavadní téměř čtyřleté praktické aplikace zákona o archivnictví. Zákon č. 499/2004 Sb. se vztahuje především na subjekty veřejného práva (např. organizační složky státu, územní samosprávné celky, ozbrojené síly, bezpečností sbory atd.), avšak v určitém rozsahu (zejména v oblasti archivnictví) dopadá rovněž na některé subjekty soukromého práva (např. pojišťovny), kterým ukládá několik povinností. Cílem tohoto článku je upozornit zvláště na ta ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., která se týkají soukromoprávních subjektů a jež byla novelou č. 190/2009 Sb. tak či onak dotčena. Archivnictví Podle 3 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb. mají povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií za podmínek stanovených tímto zákonem také tzv. soukromoprávní původci, kterými jsou: podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku (např. obchodní společnosti a družstva), pokud jde o dokumenty uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu (jde např. o zakladatelské dokumenty, stanovy, jednací řády, výroční zprávy, účetní závěrky, ukázky vlastních propagačních materiálů, podnikatelské záměry, dokumentace výrobků atd.), politické strany, politická hnutí, občanská sdružení, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve a náboženské společnosti, profesní komory, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti. Vzhledem k výše použitým termínům z oblasti archivnictví je užitečné vysvětlit jejich obsah. Původcem je každý, z jehož činnosti dokument vznikl [ 2 písm. c) zákona č. 499/2004 Sb. zákon rozlišuje mezi veřejnoprávními a soukromoprávními původci], přičemž dokumentem se rozumí každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena [ 2 písm. c) zákona č. 499/2004 Sb.]. Jedním z klíčových pojmů, který zákon č. 499/2004 Sb. používá, je pojem archiválie. Archiválií se rozumí takový dokument, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií; archiváliemi jsou i pečetidla, razítka a jiné hmotné předměty související s archivním fondem či s archivní sbírkou, které byly vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrány a vzaty do evidence [ 2 písm. e) zákona č. 499/2004 Sb.]. Pro účely tohoto článku je ještě třeba vymezit, co je tzv. výběr archiválií. Výběrem archiválií se rozumí posouzení hodnoty dokumentů a rozhodnutí o jejich vybrání za archiválie a zařazení do evidence archiválií [ 2 písm. f) zákona č. 499/2004 Sb.]. Archiválie ve skartačním řízení Podle 7 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb. výběr archiválií ve skartačním řízení (tj. postupu, při kterém se vyřazují dokumenty, jimž uplynuly skartační lhůty a jež jsou nadále nepotřebné pro činnost původce) provádí příslušný archiv mj. z dokumentů soukromoprávního původce, má-li zřízen soukromý archiv. Nemá-li soukromoprávní původce zřízen soukromý archiv, výběr archiválií ve skartačním řízení provádí příslušný archiv na základě žádosti soukromoprávního původce ( 7 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb.). Soukromými archivy jsou vedle veřejných archivů ostatní archivy zřizované fyzickými nebo právnickými osobami (viz 42 odst. 3, 56 a 57 zákona č. 499/2004 Sb.). Příslušným archivem se rozumí státní oblastní archiv [ 49 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 499/2004 Sb.], přičemž místní příslušnost státního oblastního archivu se podle 48 odst. 3 písm. c) řídí sídlem původce, je-li původcem, vlastníkem nebo držitelem archiválie právnická osoba. Spisová služba Podle 2 písm. k) zákona č. 499/2004 Sb. se výkonem spisové služby rozumí zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností. Spisovou službu vykonávají podle 63 odst. 1 pouze veřejnoprávní původci, s výjimkou notářů, přičemž někteří veřejnoprávní původci ji vykonávají v plném rozsahu (zákon je označuje jako tzv. určené původce), zatímco některé obce (tj. obce bez hlavního města Prahy a obce bez pověřeného obecního úřadu a stavebního nebo matričního úřadu) a některé organizační složky územních samosprávných celků, vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu, nebo právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky, vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu, 10 Pojistný obzor 3/2009 Legislativa a právo

11 Novela č. 190/2009 Sb. umožňuje i pojišťovnám využívat neautorizovanou konverzi dokumentů. Ilustrační foto: ČAP vykonávají spisovou službu pouze v omezeném rozsahu. V souladu s přechodným ustanovením čl. II bod 2 zákona č. 190/2009 Sb. mají určení původci povinnost uvést své spisové služby, elektronické systémy spisové služby vykonávané v elektronické podobě a spisové řády do souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 190/2009 Sb., tj. do 1. července Bližší detaily výkonu spisové služby stanovuje vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Dokumenty v digitální podobě V novém ustanovení 69a zákona č. 499/2004 Sb. je obsažena úprava o dokumentech v digitální podobě. Z tohoto ustanovení (odstavce 1 až 3) vyplývají některé povinnosti pro určené původce, kterými jsou: povinnost opatřit doručený dokument v digitální podobě kvalifikovaným časovým razítkem, pokud není opatřen uznávaným elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo kvalifikovaným časovým razítkem (pokud je doručený dokument v digitální podobě opatřen uznávaným elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo kvalifikovaným časovým razítkem, určený původce musí ověřit jejich platnost a rovněž platnost kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného systémového certifikátu, přičemž zaznamená údaje o výsledku tohoto ověření a uchová je spolu s doručeným dokumentem v digitální podobě), povinnost uchovávat dokument v digitální podobě takovým postupem, který zaručuje věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu, a to včetně údajů prokazujících existenci dokumentu v digitální podobě v čase (tyto vlastnosti musí být zachovány po dobu skartační lhůty dokumentu, přičemž je-li potřeba zachování věrohodnosti původu dokumentu kratší než skartační lhůta dokumentu, uvede to určený původce ve svém spisovém a skartačním plánu). Neautorizovaná konverze dokumentů V ustanovení 69a odst. 4 až 8 je obsažena úprava převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak a změna formátu dokumentu v digitální podobě, včetně úpravy platnosti (pravosti) dokumentu v digitální podobě. Zatímco převádění dokumentů z jedné podoby do druhé se podle doslovného znění zákona týká pouze určených původců, tak pravidlo obsažené v 69a odst. 8 upravující platnost digitálního dokumentu se vztahuje na všechny původce, tedy nejen na určené původce, ale i na ostatní veřejnoprávní původce a na všechny soukromoprávní původce. V této souvislosti je však třeba poznamenat, že na všechny původce (mj. i soukromoprávní) je nutné s ohledem na vnitřní provázanost jednotlivých ustanovení právního předpisu vztáhnout rovněž pravidlo uvedené v 69a odst. 4 (byť toto ustanovení výslovně zmiňuje pouze určené původce), a to vzhledem k tomu, že má-li se např. i soukromoprávních původců týkat vyvratitelná domněnka o pravosti digitálního dokumentu, což výslovně plyne z věty druhé 69a odst. 8, potom i samotný proces převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak a změny formátu dokumentu v digitální podobě se musí obecně provádět všemi subjekty takovým postupem, který zaručuje věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu převádění nebo změny formátu ( 69a odst. 4). Pro uvedený postup se vžil neoficiálně pojem neautorizovaná konverze dokumentů (zákon č. 499/2004 Sb. tento pojem nepoužívá), což je protipól k novému institutu autorizované konverze dokumentů, který byl (rovněž s účinností od 1. července 2009) zaveden zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Před převedením dokumentu v digitální podobě na dokument v analogové podobě nebo změnou formátu dokumentu v digitální podobě má určený původce povinnost: ověřit platnost uznávaného elektronického podpisu, elektronické značky nebo kvalifikovaného časového razítka (je-li jimi dokument v digitální podobě opatřen), údaje o výsledku ověření a datum převedení dokumentu v digitální podobě na dokument v analogové podobě nebo datum změny formátu dokumentu v digitální podobě zaznamenat a uchovat je spolu s dokumentem vzniklým převedením nebo změnou formátu. Dokument v digitální podobě vzniklý převedením z dokumentu v analogové podobě nebo změnou formátu dokumentu v digitální podobě doplněný o datum převedení je určený původce povinen opatřit uznávaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za převedení z dokumentu v analogové podobě nebo změnu formátu dokumentu v digitální podobě, nebo svojí elektronickou značkou a kvalifikovaným časovým razítkem. Základní rozdíly mezi autorizovanou a neautorizovanou konverzí dokumentů lze spatřovat v následujících bodech: výstup z neautorizované konverze dokumentů nemá stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl (v případě neautorizované konverze dokumentů tedy zákon nepřiznává stejné právní účinky vstupu do konverze a výstupu z konverze, jak naopak u autorizované konverze dokumentů stanoví 22 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.), dokumenty v elektronické podobě lze prostřednictvím neautorizované konverze dokumentů převádět z jednoho formátu do jiného (autorizovanou konverzi lze provádět pouze z listinné do elektronické podoby dokumentu a naopak), u neautorizované konverze se nepřipojuje ověřovací doložka. Pravost digitálního dokumentu Poměrně hojně diskutovanou otázkou je záležitost posuzování platnosti (pravosti) digitálních dokumentů podepsaných uznávaným elektronickým podpisem za delší čas, resp. po roce, kdy uplyne platnost příslušného kvalifikovaného certifikátu. Řešení spočívající např. v každoročním přepodepisování dokumentu však bylo od samého začátku považováno za velmi Legislativa a právo Pojistný obzor 3/

12 Legislativa a právo nevhodné a dlouhodobě těžko realizovatelné. Přesto na tento problém musel zákonodárce nalézt účinné a snadno uskutečnitelné řešení, které spočívá v konstrukci vyvratitelné domněnky obsažené v 69a odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb., tj. neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za pravý, byl-li podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou elektronickou značkou osoby, která k tomu byla v okamžiku podepsání nebo označení oprávněna, osoby odpovědné za převedení z dokumentu v analogové podobě nebo změnu formátu dokumentu v digitální podobě nebo osoby odpovědné za provedení autorizované konverze dokumentů a opatřen kvalifikovaným časovým razítkem. Pro soukromý sektor je významné, že se toto pravidlo nevztahuje jen na určené původce, ale obecně na všechny původce, tj. včetně soukromoprávních původců. Dopad uvedené vyvratitelné domněnky spočívá mj. v tom, že tedy není nutné žádný digitální dokument každoročně přepodepisovat, resp. tento postup by byl ostatně v rozporu s 69a odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb., který za porušení obsahu dokumentu nepovažuje pouze připojení údajů, které vznikly při přípravě dokumentu k uchování nebo při převedení či změně formátu dokumentu a které jsou pro uchování dokumentu nebo převedení či změnu formátu dokumentu nezbytné; skončení platnosti certifikátu elektronického podpisu však není zákonným důvodem pro to, aby bylo možné dokument pozměnit ve smyslu 69a odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb. Mgr. Jan Břeň pracuje na Ministerstvu vnitra v odboru legislativy a koordinace předpisů. Zákon o pojišťovnictví schválen ING. JAROSLAV MESRŠMÍD, CSc. SPECIALISTA LEGISLATIVNÍ SEKCE ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN V souvislosti s návrhem nového zákona o pojišťovnictví se mění 22 dalších zákonů. Přinášíme podstatné změny, které schválila Poslanecká sněmovna. Zákon o pojišťovnictví a zákon o změně zákonů v souvislosti s jeho přijetím schválila Poslanecká sněmovna 19. června 2009 a Senát Parlamentu ČR dne 22. července Pojistný obzor čtenářům průběžně podává přehled o vývoji legislativního procesu. Jak jsme avizovali v předchozích číslech, nyní se k těmto návrhům právních předpisů vrátíme, protože legislativní proces se dostal do závěrečného stádia. Návrh zákona o pojišťovnictví (sněmovní tisk 571, senátní tisk 135) Rubrika čísla 2/2008 obsahovala základní charakteristiku návrhu zákona o pojišťovnictví, který vláda ČR schválila 9. července Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PS PČR) se návrhem zákona zabýval dne 20. května 2009 a hlasoval o jednotlivých předložených pozměňovacích návrzích. Schváleny byly například pozměňovací návrhy, které umožňují pojišťovnám zpracovávat osobní údaje včetně rodných čísel (bez souhlasu klienta), výměnu informací mezi pojišťovnami z důvodu prevence pojistného podvodu, vstup pojišťoven do evidence obyvatel za účelem získání vybraných údajů. Dluhové cenné papíry byly dále doplněny do skladby finančního umístění, došlo ke zvýšení minimální hodnoty garančního fondu podle provozovaných činností a zpřesnění některých přechodných ustanovení, pokud se jedná zejména o rozpuštění vyrovnávací rezervy. Ostatní přijaté pozměňovací návrhy mají převážně legislativně-technický charakter. Ve třetím čtení na plénu byly dne 19. června 2009 přijaty jak uvedené pozměňovací návrhy, tak i některé návrhy předložené ve druhém čtení, z nichž je významná například právní úprava technické rezervy na závazky z použité technické úrokové míry a ostatní početní parametry. Účinnost zákona byla stanovena ode dne 1. ledna Senát návrh schválil na své schůzi dne 22. července Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví (sněmovní tisk 572, senátní tisk 136) Návrh tohoto tzv. změnového zákona byl projednán Rozpočtovým výborem i plénem PS PČR a Senátu ve stejných termínech jako zákon o pojišťovnictví. Účinnost zákona byla stanovena od 1. ledna V souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví se mění celkem 22 zákonů. Pozn.: Zákon o pojišťovnictví bude vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 277/2009 a tzv. změnový zákon pod č. 278/2009. Vzhledem k legislativně-technickému charakteru většiny přijatých právních úprav je účelné poukázat alespoň na některé podstatné změny u vybraných zákonů, které schválila PS PČR: Změna zákona o pojistné smlouvě Do 7 byl doplněn odst. 3, ve kterém se mj. uvádí, že řídí-li se pojistná smlouva týkající se velkých rizik nebo její část tímto zákonem (tj. zákonem o pojistné smlouvě), použijí se jeho ustanovení přiměřeně s ohledem na charakter pojistného rizika, nestanoví-li tento nebo jiný zákon jinak, Ilustrační foto: ČAP 12 Pojistný obzor 3/2009 Legislativa a právo

13 byl vložen nový 13a Zásada rovného zacházení. V tomto ustanovení se uvádí, že v rozporu se zásadou rovného zacházení není použití pohlaví, věku nebo zdravotního stavu jako určujícího faktoru při stanovení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění u pojištění těch pojistných nebezpečí, u kterých je hodnocení pojistného rizika založeno na příslušných a přesných pojistně matematických a statistických údajích, a je-li rozdíl ve výši pojistného či pojistného plnění přiměřený. Pozn.: Zákonem č. 198/2009 Sb. byla provedena mj. změna zákona o pojistné smlouvě, kdy v 13a bylo upraveno, za jakých podmínek není použití pohlaví v rozporu se zásadou rovného zacházení. Výše uvedená změna je širší, tj. kromě pohlaví zahrnuje věk i zdravotní stav. Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí V souladu s evropským právem byly zvýšeny hodnoty v eurech uvedené v zákoně, mj. i limity u pojištění příslušných osob pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti. Například částka 1 milion eur se mění na 1,2 milionů eur, byl upřesněn 18 odst. 9, pokud jde o doškolování. Příslušná osoba je povinna absolvovat doškolovací kurs, a to nejpozději do 6 měsíců po uplynutí každých pěti let od registrace. Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Podle 8 odst. 4 je pojištěný povinen v případě dopravní nehody nepodléhající oznámení Policii ČR podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích bez zbytečného odkladu předložit pojistiteli společný záznam o dopravní nehodě; pokud pojistitel prokáže, že pojištěný nesplnil tuto povinnost, tak podle 10 odst. 1 písm. d) má nárok na úhradu vyplacené částky (v 9 odst. 1 je pak doplněna věta, že při uplatnění nároku je poškozený povinen předložit společný záznam o dopravní nehodě, jedná-li se o dopravní nehodu nepodléhající oznámení Policii ČR), Legislativa a právo Pojistný obzor 3/

14 Legislativa a právo v 10 odst. 2 písm. a) nastala drobná legislativně-technická změna, kdy se ve slovech konstrukcí a technickým stavem spojka a nahradila spojkou nebo. Pro praxi má však tato úprava svůj význam, neboť porušením základních povinností při provozu vozidla na pozemních komunikacích se nově rozumí provozování vozidla, které svojí konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (už není třeba naplnit současně obě podmínky), byl upraven 12 odst. 1 písm. c) tak, aby pojištění zaniklo dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel, ale jen tehdy, pokud se pojistitel a pojistník nedohodli na jeho přerušení, bylo zpřesněno znění 12 odst. 1 písm. e) tak, že pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části doručené pojistníkovi. Byla vypuštěna slova o současném doručování zmíněné upomínky vlastníkovi tuzemského vozidla, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka. Nově bude pojistitel osobu uvedenou v pojistné smlouvě jako vlastník tuzemského vozidla, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka, pouze o této upomínce informovat, v 15, který se týká evidence pojištění odpovědnosti, byl doplněn odst. 12, v němž se v písm. a) až j) specifikují údaje, jež Ministerstvo dopravy předává o každém příslušném V zákoně o pobytu cizinců došlo ke specifikaci pojištění při jejich pobytu na území ČR do 90 dnů a nad 90 dnů. vozidle z Centrálního registru vozidel České kanceláři pojistitelů, změna v 16 odst. 1 písm. a) znamená, že fyzická osoba se dopustí přestupku nově i tím, že ponechá vozidlo bez pojištění odpovědnosti na pozemní komunikaci (obdobná změna je v 16a odst. 1 písm. a), pokud jde o správní delikty právnických osob). Výše uvedené změny v zákoně o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí a v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je nutno chápat jako demonstrativní výběr, nikoli jako úplný výčet. Změny zákona o pobytu cizinců na našem území Závěrem je nutno dodat, že ve třetím čtení byla schválena nová část dvacátá druhá, tj. změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Za zvláštní pozornost stojí úprava 180i, která se týká dokladu o cestovním pojištění při pobytu do 90 dnů. Tímto dokladem cizinec prokazuje uzavření pojistné smlouvy na zajištění úhrady nákladů léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území, včetně nákladů spojených s převozem pojištěného nebo, v případě jeho úmrtí, spojených s převozem jeho tělesných ostatků do států, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a to do výše minimálně eur, po dobu pobytu na území, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Pojistnou smlouvu může cizinec uzavřít s pojišťovnou oprávněnou provozovat toto pojištění ve státě, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má povolen pobyt nebo v České republice. Nově je vložen 180j, v němž došlo ke specifikaci dokladu o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů. Jedná se o doklad, který vystavila pojišťovna, jež je podle zvláštního právního předpisu oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky. Cizinec tím dokládá zajištění úhrady nákladů léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území, včetně nákladů spojených s převozem do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a to minimálně eur, po dobu pobytu na území, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Přehled o vývoji legislativního procesu Krátký přehled zahrnuje návrhy vybraných právních předpisů týkajících se pojištění nebo pojišťovnictví. ING. JAROSLAV MESRŠMÍD, CSc. SPECIALISTA LEGISLATIVNÍ SEKCE ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Zákony schválené Parlamentem ČR Návrh novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (tzv. neautorizovaná konverze je upravena v návrhu 69a odst. 8). Senát schválil dne 28. května Ve Sbírce zákonů byl vydán pod číslem 190/2009 Sb. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základním registru obyvatel, zákona o základním registru osob, zákona o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákona o základním registru práv a povinností (v PS PČR bylo pozměňovacím návrhem znovu doplněno rodné číslo jako údaj vedený v občanském průkazu). Senát schválil dne 17. června Návrh novely zákona o odpadech sněmovní tisk 717. Byl schválen ve třetím čtení dne 12. června 2009 a dne 7. července 2009 byl postoupen k projednání do Senátu a byl schválen na jeho schůzi dne 22. července Pojistný obzor 3/2009 Legislativa a právo

15 Z nových právních předpisů MGR. EVA KOZOJEDOVÁ PŘEDSEDKYNĚ ČESKÉ SEKCE MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ PRO POJISTNÉ PRÁVO (AIDA) Ilustrační foto: ČAP 1. Zákon č. 155/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže). Dochází ke změně definice zakázaných dohod mezi soutěžiteli, dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané. Dále se např. zavádí tzv. zjednodušeného řízení o povolení spojení soutěžitelů a mění se ustanovení upravující řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Účinnost Vyhláška č. 164/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 26/2007 Sb., jíž se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Účinnost Vyhláška č. 173/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách. Účinnost Zákon č. 190/2009 Sb., jímž se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a další související zákony (viz článek na str. 10). Účinnost , část Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů (viz článek na str. 10). Vyhláška upravuje technické náležitosti provádění autorizované konverze a technické náležitosti dokumentů na vstupu a výstupu. Účinnost Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek. Vyhláška stanoví např. parametry přístupových údajů, datových zpráv dodávaných do datové schránky (formát, velikost) či zásady pro přístup do datové schránky. Účinnost Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Zákon upravuje právo na rovné zacházení a ochranu před diskriminací v oblasti zaměstnání, přístupu k zaměstnání a povolání, samostatné výdělečné činnosti, odbornému vzdělávání, poradenství a rekvalifikaci, členství a účasti v organizacích pracovníků nebo zaměstnavatelů, sociální ochrany včetně sociálního zabezpečení a zdravotní péče, sociálních výhod, vzdělání a přístupu ke zboží a službám, které jsou k dispozici veřejnosti, včetně bydlení. Diskriminačními důvody zákon rozumí rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání či víru. Současně stanoví právní prostředky ochrany před diskriminací. Pozn.: Jedná se o obecnou právní úpravu rovného zacházení, pro oblast pojištění byla přijata speciální úprava (změna 13a zákona o pojistné smlouvě) viz příští vydání. Účinnost Zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Účinnost , část , , Zákon č. 215/2009 Sb., jímž se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Změnou obchodního zákoníku se umožňuje v určitých případech upustit od oceňování nepeněžitých vkladů do kapitálových společností posudkem znalce jmenovaného soudem a dále se nově zavádí pojem finanční asistence a možnost jejího poskytnutí. Novelou občanského zákoníku došlo ke změně úpravy sídla právnické osoby ( 19c). Právnická osoba si může zapsat do obchodního rejstříku při splnění zákonných podmínek libovolné sídlo, její sídlo již nemusí odpovídat sídlu skutečnému. Účinnost Zákon č. 216/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a některé další zákony. Účinnost Zákon č. 217/2009 Sb., jímž se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a další související zákony. Účinnost , část Zákon č. 218/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a některé další zákony. Účinnost , část Zákon č. 221/2009 Sb., jímž se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Účinnost Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech. Účinnost , část , a Legislativa a právo Pojistný obzor 3/

16 Ekonomické informace Implementace nové regulace pojišťovnictví v ČR Solventnost II RNDr. JIŘÍ FIALKA, Ph.D., BC. LUCIE KVARDOVÁ PRACOVNÍ SKUPINA SOLVENCY II ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Pojišťovny i místní dohledové orgány se začínají připravovat na nový režim Solventnost II a podnikají kroky pro jeho včasné zavedení do legislativy i reálné praxe. Finální verze směrnice Solventnosti II (SII) byla již schválena Radou EU a Evropským parlamentem a 5. května 2009 došlo k závěrečnému formálnímu schválení směrnice Radou ministrů hospodářství a financí (ECOFIN). Právě nyní nastává pro pojišťovny i místní dohledové orgány ta správná chvíle pro přípravu na nový režim a pro podniknutí kroků nezbytných pro včasné zavedení konceptu režimu Solventnost II (SII) do legislativy i reálné praxe. Z toho důvodu v současné době probíhá projekt Implementace směrnice Solventnosti II do národní legislativy. Koordinace a organizace projektu Projekt Implementace Solventnosti II běží pod záštitou České asociace pojišťoven (ČAP), jež má za úkol koordinovat pracovní týmy k jednotlivým oblastem Solventnosti II složené z představitelů České společnosti aktuárů (ČSpA), ČNB, Ministerstva financí (MF), členů ČAP a ostatních pojišťoven. Tento projekt je veden jako otevřený a na dobrovolné bázi mohou být přizváni i další zájemci. Za cíl si klade především jednotně pochopit pravidla a požadavky udávané režimem Solventnost II a vzájemně se informovat o novém vývoji v této oblasti. Projekt však ani v nejmenším nehodlá zasahovat, ba ani nezasahuje, do kompetencí jednotlivých subjektů zúčastněných na transpozici a implementaci. Komunikace mezi účastníky projektu probíhá pod vedením Markéty Drábové (ČAP), která organizačně zajišťuje chod projektu a vzájemnou spolupráci všech sedmi vytvořených pracovních týmů. Pracovní týmy se scházejí 1 2x měsíčně pod vedením stanoveného vedoucího, který odpovídá za vývoj činností ve skupině a podává jednou měsíčně zprávu o činnostech týmu na rozšířeném setkání pracovní skupiny Solventnost II při ČAP ve formě krátké prezentace. Jednotlivé týmy se skládají z odborníků na příslušnou problematiku, kteří disponují detailní znalostí praktických aspektů diskutovaných témat. Personální obsazení jednotlivých týmů popisuje tabulka uvedená na konci článku. Činnosti pracovních týmů Jednou z prvních činností pracovních týmů byla tvorba slovníku vztahujícího se ke směrnici SII. Členové pracovních týmů projednávali překlady odborných termínů ve směrnici. Kompletaci a konsolidaci finální verze slovníku provedla ČNB. Tato verze byla poté postoupena řídicímu výboru Třetí sada prováděcích opatření CEIOPS Článek směrnice Název konzultačního materiálu ke schválení, který projednal sporné pojmy. Česká národní banka plánuje předat konečnou podobu slovníku lingvistům v Bruselu ve dvou verzích, tj. souhrnnou verzi a verzi zahrnující pouze změny proti současnému překladu. Dalším klíčovým tématem projednávaným pracovními týmy je příprava tzv. transpozičních tabulek. Tyto tabulky mají sloužit pro srovnání úprav stanovených směrnicí a aktuálního stavu národní legislativy. ČNB dodala jednotlivým týmům interně vypracované transpoziční tabulky k vzájemnému projednání. V rámci diskuse týkající se transpozičních tabulek se též probírají jednotlivá ustanovení směrnice a její aplikace v českém prostředí. V potaz přicházejí zejména praktické aspekty vykazování, prokazování souladu a výkonu dohledu. Článek 92 a 109 l Zacházení s účastí Treatment of participation Článek 99 Kvantitativní limity pro použitelný kapitál Quantitative limits to the eligibility of own funds Článek 99 a 109 ga Zacházení s účelovými vázanými fondy Treatment of ring fenced funds Článek 109 a, b, c Vzhled podmodulu akciového rizika včetně navržených možných mechanismů úprav a durace pro rezervu důchodového pojištění Design of the equity risk sub-module, including design of adjustment mechanism (Article 109 c), duration based equity risk module for retirement provision business (Article 305 b) Článek 109 c Kalibrace modulu tržního rizika Calibration of the market risk module Článek 109 c Kalibrace neživotního pojistného rizika Calibration of the non-life underwriting risk Článek 109 d Korelační parametry a techniky pro jejich aktualizaci Correlation parameters, including the procedure for updating the parameters Článek 109 i, j Parametry specifické pro společnost Undertaking specific parameters Článek 85 h a 109 k Zjednodušení výpočtu technických rezerv a SCR Simplifications for TP and SCR 16 Pojistný obzor 3/2009 Ekonomické informace Pozn.: Plánovaný termín vydání těchto materiálů je listopad a prosinec 2009.

17 Implementace Solventnosti II si klade za cíl jednotně pochopit pravidla a požadavky udávané režimem SII a vzájemně se informovat o novém vývoji v této oblasti. Konzultační materiály CEIOPS při platnosti směrnice. Test obsahuje např. proces předschvalování standardního vzorce a limitů, přípustnost metod, požadování proporcionality apod. ČNB by uvítala ze strany českého trhu podobnou aktivitu v této oblasti. Účastníci projektu se na jednání pracovní skupiny shodli na tom, že realizace podobného testu by byla pro pojišťovny velkým přínosem. V následujících obdobích budou, v rámci projektu Implementace, na toto téma probíhat diskuse využívající nově vydaných konzultačních materiálů a zkušeností s implementací Basel II v bankovnictví. V souvislosti s nastupujícím režimem Solventnost II vydává CEIOPS další vlnu materiálů ke konzultaci, tzv. Consultation Papers. Tyto dokumenty obsahují návrhy prováděcích opatření ke směrnici, které mají za cíl upřesnit jednotlivé články směrnice a zajistit jejich jednotný výklad. Odborná veřejnost může v určených termínech tato prováděcí opatření připomínkovat, a tím se podílet na dotváření budoucího režimu. Konzultační materiály se týkají např. SCR, vnitřních modelů, výpočtu nejlepšího odhadu technických rezerv apod. V současné době vyšly již dvě sady konzultačních materiálů a třetí, poslední sada má být vydána v průběhu listopadu a prosince Přehled dokumentů, které vyjdou v rámci třetí vlny, lze nalézt v tabulce na str. 16. Pracovní týmy ani pracovní skupina nemají za prvořadý cíl připomínkovat vydávané materiály, které ovšem slouží jako jeden z cenných podkladů pro diskusi v týmech, zejména při projednávání praktických aspektů implementací článků směrnice. V případě, že některý tým dospěje v diskusi k závěru, že je vhodné z pohledu implementace režimu Solventnost II v České republice připravit komentáře k nějakému konzultačnímu materiálu, budou tyto návrhy projednány na jednání pracovní skupiny a postoupeny CEIOPS. Tím samozřejmě v žádném případě nedochází k omezení možnosti jednotlivých účastníků komentovat konzultační papíry v rámci iniciativ svých zaměstnavatelů, profesních či zájmových organizací. Uvažované aktivity v oblasti implementace Po vzoru Velké Británie, která vykazuje zatím největší připravenost, vidí i ČR nutnost intenzivních příprav na nadcházející režim Solventnost II. Anglický dohled FSA připravil tzv. Dry test (tzv. Test nanečisto), s jehož pomocí lze simulovat reálné prostředí Přehled pracovních týmů Řídicí výbor Odborný manažer Pilíř I Vedoucí týmu Pilíř II Vedoucí týmu Pilíř III Vedoucí týmu Vnitřní (interní) modely Vedoucí týmu Vstup do sektoru a kvalifikované účasti Vedoucí týmu Skupiny Vedoucí týmu Legislativní rámec Vedoucí týmu ČAP ČSpA ČNB MF J. Fialka ČAP ČSpA ČNB MF M. Kotaška ČAP ČSpA ČNB MF P. Bohumský ČAP ČSpA ČNB MF L. Korobczuk ČAP ČSpA ČNB M. Vítková ČAP ČNB MF M. Pisáková ČAP ČSpA ČNB MF J. Šváb ČAP ČNB MF J. Janda J. Fialka, K. Šimonová, M. Drábová J. Lukášek, P. Bohumský P. Vacek, M. Šťástková M. Franěk J. Číhal, T. Senft, R. Řezanka, M. Lindovský, Z. Vargová, R. Kučera, A. Král Z. Roubal, T. Petr I. Justová, M. Kotaška D. Tošner P. Bohumský, T. Barči, J. Chlouba, K. Koppová, R. Gregor, J. Prokop, P. Kmínek J. Stejskal, I. Lozsi P. Jiška, V. Mazánková D. Tošner M. Jaterka, L. Korobczuk, M. Jeníčková, M. Šimeková D. Chládková J. Svobodová, M. Kotaška D. Tošner M. Vítková, J. Kořistka, V. Unzeitigová (zástupce J. Šváb), V. Šroller, R. Pavlis K. Žák, O. Bušta M. Šťástková, I. Justová D. Jašíčková, H. Růžička M. Machač, L. Snížková, M. Pisáková L. Palečková J. Šváb, K. Šimonová J. Lukášek D. Tošner, J. Čechová M. Kotaška, J. Svobodová J. Janda, D. Kubáň, M. Laur, J. Mesršmíd D. Králíčková, V. Ossendorf V. Přikryl Ekonomické informace Pojistný obzor 3/

18 Ekonomické informace Heretici, schizmatici a pragmatici Jaké názory se momentálně objevují v diskusi o způsobu implementace směrnice k Solventnosti II do českého práva? ING. LADISLAV KOROBCZUK PŘEDSEDA EKONOMICKÉ SEKCE ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Ilustrační foto: archiv Schizma, neboli odštěpení. V počátcích křesťanství bylo údajně vnímáno jako závažnější provinění nežli hereze (a s tou máme v Čechách letité zkušenosti). Nechci se pouštět do historického exkursu pojmy z nadpisu bych rád použil jako nadsázku při třídění postojů a názorů, které se aktuálně objevují v diskusi o způsobu implementace směrnice k Solventnosti II do českého práva. Schizma Regulace a dohled v pojišťovnictví pracují s tím, že solventnost pojišťovny se (z podstatné části) měří prostřednictvím údajů získaných z účetnictví pojišťoven. Solventnost je tak jednoznačně ovlivňována platnou účetní metodologií. Bylo by možno namítnout, že lehké rozdvojení je patrné již nyní, kdy některé subjekty postupující podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví 1 uvádějí odlišné hodnoty od těch, jež by vykázaly, pokud by postupovaly podle lokálních účetních standardů. Takový stav platí nyní. 18 Pojistný obzor 3/2009 Ekonomické informace Pomineme-li požadavky českého zákona o účetnictví 2 (uzákoněním požadavku na účetní vykázání technických rezerv v reálné hodnotě naše účetní legislativa notně předběhla celosvětový vývoj), jsou v účetnictví vykazovány technické rezervy v tzv. postačitelné výši (vychází z testu postačitelnosti). Tím je docíleno alespoň přibližné konzistence mezi hodnotami technických rezerv vykázaných podle lokálních (v tomto případě českých) účetních předpisů a podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví. S ohledem na stávající výpočet disponibilní míry solventnosti panuje však ne nepodstatný rozdíl mezi tím, co za závazky z pojistných smluv považuje IFRS 4 (který mimochodem pojem technické rezervy nepoužívá), a tím, co je za technické rezervy pokládáno v zákoně o pojišťovnictví a v českých účetních předpisech. V této souvislosti je podstatné rozdílné vnímání vyrovnávací rezervy: české účetní předpisy tuto rezervu považují za cizí zdroj (tj. její pohyby ovlivňují disponibilní míru solventnosti), kdežto z pohledu mezinárodních standardů finančního výkaznictví se jedná o vlastní zdroj (tj. její pohyby nemají vliv na výši disponibilní míry solventnosti). Implementací Solventnosti II však dojde k výrazné změně 3. Pro účely regulace budou rezervy vykazovány jako nejlepší odhady výše závazků z pojistných smluv oceňované s použitím tržně konzistentních parametrů a přiměřených rizikových přirážek. Je otázkou, zda se toto liší od požadavků obsažených v českých účetních předpisech 4 a zároveň se také liší od požadavků IFRS4 5. Z tohoto pohledu je patrné, jak se (celkem logicky) úprava regulace a posuzování solventnosti odděluje od závislosti na účetních metodách. Na druhou stranu české účetní předpisy se při stanovení výše technických rezerv odkazují na zákon o pojišťovnictví zachováním této vazby by mělo být oceňování technických rezerv pro účetní potřeby konzistentní s regulatorním přístupem. Totéž asi nelze tak jednoznačně prohlásit o vykazování podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Potud se zmíněné schizma jeví jako metodologický problém, který by měl být navíc legislativně poměrně snadno řešitelný (bude-li jej třeba vůbec řešit). Heretici 1) viz např. v našich podmínkách ustanovení zákona o účetnictví, 19 odst. 9 2) viz 27 odst. 1 písmeno c) Zákona o účetnictví 3) viz zejména články 75 až 86 direktivy k Solvency II. 4) viz 28 vyhlášky 502/2002 Sb. 5) viz článek 15 a následující Jak jsem zmínil v úvodu, schizma se dříve považovalo za horší provinění nežli hereze. S postupem času se zcela pragmaticky pohled změnil. Heretiky byli často označováni ti, kdož v zájmu ideálů, morálky, poznání či pravdy vnášeli neklid do zaběhnutého řádu (pokud jej rovnou nerozvraceli). Konstatováno opět s notnou dávkou nadsázky, i s procesem implementace Solventnosti II se vynořili heretici. Doposud byly direktivy pro regulaci pojištění za jedno s direktivou pro účetní závěrku pojišťoven a ve shodě používaly výčet druhů technických rezerv, jež by měla pojišťovna tvořit. Směrnice Solventnost II však žádný takový výčet nemá, což logicky vede k tomu, že by tento výčet měl být odstraněn i ze zákona o pojišťovnictví. Alespoň tak to tvrdí heretici vedení vznešenými ideály právního a aktuárského purismu. Z pozice potřeb regulace pojišťovnictví nelze jinak než s nimi souhlasit. Stejně tak nelze než souhlasit s jejich názorem, že alespoň příkladný nebo základní výčet druhů technických rezerv je potřebný pro zachování srovnatelnosti účetních výkazů, a měl by tudíž být obsažen v účetních předpisech. To znamená, že účetní předpisy se s výčtem druhů technických rezerv nebudou moci odkazovat na zákon o pojišťovnictví jako nyní. Tento zdánlivě nicotný problém však může rychle nabýt na obludnosti v časech, kdy

19 vazba mezi českými účetními předpisy a daňovými zákony dosahuje takové míry, že se spíše sluší mluvit o podvojné daňové evidenci, nežli o účetnictví. Proto je též namístě zvýšená opatrnost pozor tedy na heretiky, jejich plamenný zápal hrozí mnohdy sežehnout mosty, jež se zatím podařilo vybudovat. Pragmatici Implementace Solventnosti II přináší mnoho nového, s čímž se bude muset prostředí zvyklé doposud na nepoměrně jednodušší přístup vyrovnat. Otázkou ovšem zůstává, zda je rozumné přitom přehlížet míru a nevyhnutelnost komplikací, které s sebou může přinést puristické uplatnění nových principů. Prostředí, zvyklé dosud na nepoměrně jednodušší přístup, se bude muset vyrovnat s nemálo změnami, které již nyní přináší implementace Solventnosti II. Zrušením výčtu technických rezerv v zákoně o pojišťovnictví může dojít k narušení vazeb na ostatní oblasti zákonné úpravy podmínek pro pojišťovny (účetnictví 6 a daňových zákonů 7 ), zejména bude-li ze zákona o pojišťovnictví vypuštěn obsah dnešního ustanovení odstavců 2 a 3 13 zákona o pojišťovnictví. S ohledem na to, že ponechání výčtu technických rezerv v zákoně o pojišťovnictví není nijak v rozporu s direktivou k Solventnosti II, bylo by pragmatické toho využít a status quo pouze přizpůsobit novým podmínkám; alespoň do té doby, než bude na stole novela daňových zákonů, která by zrušením zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a začleněním jeho ustanovení přímo do zákona o dani z příjmu otevřela cestu i k racionalizaci daňových ustanovení k posuzování daňové uznatelnosti změny stavu technických rezerv. Hlubší pohled do pojistných statistik MGR. ING. ONDŘEJ MARTINEK PŘEDSEDA PRACOVNÍ SKUPINY STATISTIKY ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Díky dostupným informacím, které se nám podařilo získat hned z několika zdrojů, se tentokrát nad daty zastavíme podrobněji a déle než jindy. Česká národní banka totiž publikovala Zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem, Česká asociace pojišťoven (ČAP) shromáždila podklady pro statistickou část Výroční zprávy ČAP a máme již také k dispozici i průběžné výsledky členských pojišťoven za 1. pololetí letošního roku. Pohled za hranice Vzhledem k tomu, že jsme se výsledky za rok 2008, které ČAP průběžně shromažďuje, již jednou zabývali, tentokrát se na ně podíváme v souvislosti se statistickými údaji publikovanými EUROSTATem, CEA, ČNB a ČSÚ. V celkovém ukazateli pozice pojišťovnictví v ekonomice měřené podílem pojistného na nominálním HDP český pojistný trh mírně o desetinu posílil na 3,8 %, což je hodnota, kolem které s většími či menšími odchylkami osciluje už od roku Srovnáme-li jej s průměrem za celou EU (27 členů), který klesl v roce 2008 na 8 %, můžeme za tímto procentním údajem vidět potenciálních 160 mld. Kč pojistného alokovaného pojistníky mimo pojistný trh. V něm potenciál neživotního pojištění představuje zhruba 35 mld. Kč, u životního pojištění pak 125 mld. Kč. Zatímco u životního pojištění můžeme diskutovat, jaká část potencionálních prostředků doputovala do penzijního připojištění se státním příspěvkem, a je tak součástí pojistného jinou formou, u neživotního pojištění (a zbývající části životního pojištění) se pravděpodobně shodneme na názoru, že část prostředků pojistnému trhu odčerpává přetrvávající pocit, že by se měl postarat stát. Další část prostředků alokují pojistníci v souladu s Maslowovou pyramidou potřeb prozatím na eliminaci jiných rozdílů. Jestliže u druhé části prostředků máme víceméně jistotu, že s rostoucím bohatstvím naší společnosti budou přicházet na pojistný trh, u první části prostředků jde spíše o otázku motivačního prostředí vytvářeného státem, a tedy politiky. Pojistné per capita Srovnáme-li se s EU (27) přes průměrné pojistné na jednoho obyvatele, je situace ještě méně příznivá, nebo, chcete-li, potenciál máme ještě vyšší. Jestliže podíl pojistného na HDP činil přibližně polovinu, pak průměrné pojistné je téměř čtvrtinové (2007 eur proti 538 eurům na jednoho obyvatele). V tomto ukazateli nám samozřejmě může významně pomoci zachování vlastní měny. Pokud bychom si českou korunu podrželi ještě dalších pět let a ta by posilovala vůči euru každý rok o 5 %, automaticky by se nám poměr vylepšil na jednu třetinu. Zbývající dvě třetiny bychom tak opět mohli považovat za potenciální pojistné. A to se nebavíme o nijak zanedbatelné částce, ale přibližně o 270 mld. Kč při kurzu pohybujícím se na úrovni 20 Kč za 1 euro. I zde samozřejmě platí všechna ale uvedená k využitelnosti potenciálu v souvislosti s podílem pojistného na HDP. 6) viz 16 vyhlášky 502/2002 Sb. 7) viz 6 zákona 593/1992 Sb. Ekonomické informace Pojistný obzor 3/

20 Ekonomické informace V roce 2008 vzrostl vlastní kapitál pojišťoven o 13,1 %, navíc stabilitu tuzemského pojistného sektoru dokumentuje i ukazatel solventnosti. Podíly na celkovém pojistném Dalším často sledovaným ukazatelem je vzájemný poměr neživotního a životního pojistného na celkovém pojistném. Zde se situace už od roku 2003 v zásadě nemění. Platí, že v ČR jde poměr 6:4 ve prospěch neživotního pojistného, zato v EU (27) je tomu přesně naopak 6:4 ve prospěch životního pojistného. V ČR zůstal v roce 2008 podíl neživotního pojistného 59,3 % a v EU (27) po čtyřech letech poklesu vzrostl na 39 %, čímž se eliminovaly úbytky z minulých let. Extrapolováním současných trendů můžeme dovozovat, že vyrovnání objemu životního a neživotního pojistného bude pro nás tématem za šest až sedm let. Co se dosažení současného poměru v EU (27) týče, jde o dalších zhruba sedm let. Evropský trh však na nás v žádném případě nečeká a jeho vývojová tendence směřuje někam k úrovni 35 %:65 %, případně až 30 %:70 %. Pohled mimo pojistné Měřeno počtem vyřízených pojistných událostí, lze rok 2008 považovat za klidný. Počet událostí se významně nelišil od dat, která sledujeme od roku 2005, a to jak v neživotním, tak v životním pojištění. Měřeno penězi, pojišťovny v uplynulém roce vyplatily o 12,5 % na plnění více. Nárůst v životním pojištění poklesl na 21,3 % a po poklesu v roce 2007 v neživotním pojištění došlo k nárůstu o 6,4 %. Ze vzájemné kombinace obou ukazatelů vychází, že průměrná škoda v roce 2008 narostla zhruba stejným tempem jako vyplacené pojistné plnění. Při stabilním počtu událostí v posledních čtyřech letech potom máme ve sledovaném období za sebou téměř 30% nárůst průměrné škody (neživotní pojištění více než 12 % a životní pojištění téměř 60 %). Vývoj pojistně technických rezerv neživotního pojištění odpovídal vývoji pojistných plnění. Rezervy vzrostly o necelých 8 %. Vývoj rezerv životního pojištění pak loni odpovídal krizovému scénáři a rezervy vzrostly o necelá 4 %. Růst celkových rezerv tak zůstal těsně na hranici pěti procent a dvouciferné nárůsty, které známe z let , nejsou za současných podmínek v dohledu. Ještě razantnější pokles tempa růstu se projevil u rezervy pojistného v životním pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník. U této rezervy jsme v novém tisíciletí byli zvyklí na roční přírůstky v rovině 50 %, kdežto v roce 2008 narostla pouze o necelých 10 %. Vývoj odpovídající krizovému scénáři sledujeme také u finančního umístění členských pojišťoven ČAP. Na jedné straně vidíme stabilní úrovně podílů majetkových podílů (4 4,5 %) a bankovních vkladů (9 9,5 %), na straně druhé dochází k navyšování podílu dluhových cenných papírů (ze 71 % na 75 %) na úkor akcií a ostatních cenných papírů s proměnlivým výnosem Podíl životního (ŽP) a neživotního pojištění (NŽP) v ČR a EU (27) (v %) Podíl ŽP ČR Podíl NŽP ČR Podíl ŽP EU (27) Podíl NŽP EU (27) Zdroj: CEA (11 % na 7,7 %), jestliže sledujeme údaje za poslední tři roky. Pojišťovny reflektují zpomalení ekonomiky Na nepříznivou situaci na finančních trzích a zpomalení hospodářského růstu reagovaly tuzemské pojišťovny posilováním vlastního kapitálu. Dalším zadržením vytvořených zisků (+ 50,2 %), změnami ve finančním umístění přeceňovaném do ostatních kapitálových fondů (+ 31,7 %), posílením rezervních fondů a ostatních fondů ze zisku (+ 26,8), ale i přílivem základního kapitálu (+ 3,3 %) a emisního ážia (+ 106,2 %) dosáhly v roce 2008 přírůstku vlastního kapitálu o 13,1 %. Jedinou složkou vlastního kapitálu, která zaznamenala pokles, jsou hospodářské výsledky běžného účetního období, jež se snížily o 23,1 %. Jak údaje publikované ČNB, tak údaje shromážděné ČAP říkají, že technický účet neživotního pojištění generoval víceméně stabilní výsledky na úrovni 5 mld. Kč, ale technický účet životního pojištění (TÚ ŽP) se propadl do ztráty (celý trh dle ČNB 41 mil. Kč, členové ČAP 9 mil Kč). Podíváme-li se přes plot k sousedům do sektoru penzijních fondů, vidíme, že v roce 2007 vykázaly zisk 4,3 mld. Kč (TÚ ŽP 4,1 mld. Kč), ale do kapitálu zaúčtovaly oceňovací rozdíly -5,5 mld. Kč (pojišťovny -3,4 mld. Kč); klienti penzijních fondů dostali podíly na zisku stejně jako klienti pojišťoven. V roce 2008 vykázaly penzijní fondy zisk +0,7 mld. Kč (TÚ ŽP -0,9 mld. Kč), ale do kapitálu zaúčtovaly další oceňovací rozdíly v objemu -3,9 mld. Kč (pojišťovny +2,1 mld. Kč); klienti penzijních fondů za této situace dostali symbolické nebo žádné podíly na zisku, zato klienti pojišťoven obdrželi plný technický úrok. Stabilitu sektoru tuzemských pojišťoven dokumentuje i ukazatel solventnosti. V neživotním pojištění v uplynulých třech letech narůstala až na současný poměr 4,6 disponibilní míra solventnosti (DMS) vůči požadované míře solventnosti (PMS). U životního pojištění ve stejném období sice klesala, stále však dosahuje poměru 2,5 DMS/PMS. Pohled na pojistné Koncentrací pojistného trhu jsme se již několikrát zabývali a významnost tohoto ukazatele potvrzuje svou zprávou i ČNB. Zpráva prokazuje vysokou koncentraci jak celého trhu (3 největší: 57,9 %, 5 největších: 70,8 % a 10 největších: 89,8 %), tak jeho jednotlivých částí neživotního pojištění (3: 68,5 %, 5: 80,6 a 10: 91,1 %) a životního pojištění (3: 51,6 %, 5: 72,7 % a 10: 92 %). Současně však potvrzuje sice mírný, ale vytrvalý 20 Pojistný obzor 3/2009 Ekonomické informace

Nová reglementace spisové služby

Nová reglementace spisové služby Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh vyhlášky o podrobnostech

Více

Nová archivní legislativa

Nová archivní legislativa Nová archivní legislativa Jana Hájková, Ministerstvo vnitra Miroslav Kunt, Národní archiv Důvody a důsledky Rozvoj e-govermentu a zákon 300/2008 Sb. (novela archivního zákona mění i tento zákon) Zkušenosti

Více

Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru

Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru N_SD / VŠFS / LS 2015 / DS Tematický blok 2 Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru 1. Shrnutí vývoje hlavní platné legislativy o správě dokumentů v ČR v současnosti (2000 2015):

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno Skartační řízení Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. 1. Identifikační

Více

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů Oskar Macek Co je to dokument? co se rozumí pod pojmem dokument, je definováno v zákoně 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů v 2, písmeno

Více

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav 5. hodnotící zpráva IPCC Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav Mění se klima? Zvyšuje se extremita klimatu? Nebo nám jenom globalizovaný svět zprostředkovává informace rychleji a možná i přesněji

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví?

Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví? Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví? Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. člen Legislativní rady vlády ČR soudní znalec Právní východiska Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6.

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6. WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009 Ondřej Nezval 3.6.2009 Studie porovnává jednotlivé zaznamenané měsíce květen v letech

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail:

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů Telefónica O 2 Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. 2 Specifika elektronických dokumentů

Více

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Elektronizace veřejné správy - rok 2009 je z hlediska eletronizace přelomový - Informační systém datových schránek (ISDS) - zákon č. 300/2008 Sb. - povinnost

Více

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Jaroslav Rožnovský, Mojmír

Více

Přehled programů podpor PGRLF, a.s.

Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Skalský dvůr 3. listopadu 2015 Subvence části úroků z komerčních úvěrů Programy podpory: Zemědělec Podpora nákupu

Více

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz 1. Úvod 2. Legislativa 3. Základní pojmy 4. Legislativní změny 5. Přestávka 6. Postup při vyřazování dokumentů 7. Diskuse zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

Telefónica O 2. Digitalizace a důvěryhodná archivace dokumentů. RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o.

Telefónica O 2. Digitalizace a důvěryhodná archivace dokumentů. RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. Telefónica O 2 Digitalizace a důvěryhodná archivace dokumentů RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. 2 Dlouhodobá archivace - požadavky legislativy Zákony Pravost dokumentu

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Legislativní změny v oblasti spisové služby a archivnictví od 1.7.2012

Legislativní změny v oblasti spisové služby a archivnictví od 1.7.2012 Legislativní změny v oblasti spisové služby a archivnictví od 1.7.2012 Karel Škrle ICZ a. s. 22.05.2012 1 Co přináší datum 1.7.2012 Končí platnost přechodných ustanovení (čl. II zákona 190/2009 Sb.) Uvést

Více

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Petr Oplátek Vedoucí týmu spisové služby ICZ a.s. Zákony a jejich změny Schváleno Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Obsah: Podnebí Podnebné pásy Podnebí v České republice Počasí Předpověď počasí Co meteorologové sledují a používají Meteorologické přístroje Meteorologická stanice

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Program pojištění úrody v USA

Program pojištění úrody v USA Program pojištění úrody v USA Ben Latham Představenstvo, ProAg Insurance Group Řízení rizik v zemědělství s pomocí pojistných řešení Vídeň, Rakousko 21. leden 2010 Přehled témat popis zemědělství a pojištění

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 257/2014 Sb. ZÁKON ze dne 22. října 2014, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče od obnovy územní samosprávy po současnost Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Obnova územní samosprávy

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Zemědělské pojištění 2001-2013

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Zemědělské pojištění 2001-2013 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Zemědělské pojištění 2001-2013 Základní údaje o zemědělském pojištění 2001 2013 - finanční podpora zemědělského pojištění je poskytována od r. 2001 (MZe

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD V souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění a zákona o účetnictví č. 563/1991

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 499/2004 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 181/2007 Sb.,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky 89 Příloha č. 10 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití [podle 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Možnosti zvládání sucha a nedostatku vody v kontextu adaptačních opatřen ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Sucho & Nedostatek vody Sucho -dočasné snížení dostupného množství je způsobené například

Více

Práce s datovými úložišti (egon)

Práce s datovými úložišti (egon) Práce s datovými úložišti (egon) 1 Rozsah: 3 hodin Anotace: Získat přehled o základních životních fázích dokumentu, povinnostech původce při jeho uchování a typech úložišť digitálních dokumentů. Průvodce

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd Miroslav Kravka a kol. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu

TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu TISKOVÁ ZPRÁVA: Úspěšná realizace projektu Upgrade měřicích systémů pro předpovědní a výstražnou službu Na podzim letošního roku Český hydrometeorologický ústav úspěšně dokončil realizaci projektu Upgrade

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Elektronické dokumenty a spisová služba

Elektronické dokumenty a spisová služba N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 20 Elektronické dokumenty a spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Novelizace AZ v roce 2009: elektronické dokumenty v legislativě SSl a ASL II. Současná SSL

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 9. ročník konference Medicíny katastrof 29.11.2012 MUC. Miroslava Marková, plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. OSNOVA ó Ekonomické aspekty MU ó Ekonomické aspekty

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík Systémové řešení nepojistitelných rizik Hana Bártová Karel Hanzlík Projekt Systémové řešení nepojistitelných rizik byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Obsah obhajoby význam

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky tel. + 420 221 812 449 kral@mze.cz

ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky tel. + 420 221 812 449 kral@mze.cz 12. Magdeburský seminář k ochraně vod Rámcová směrnice o vodách (WFD) 10. 13. října 2006 Český Krumlov Zmírn rnění dopadů změn n klimatu na vodní hospodářstv ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Příloha tiskové zprávy Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Hodnocení stávající situace podnikatelů se nadále zlepšuje V aktuálním průzkumu uvedlo celkem

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Rizika v HK Bezpečnostní rizika se vyskytují v sociální, ekonomické,

Více

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv 2 zákona č. 106/1999 Sb. (1) Povinnými subjekty, které mají podle

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby Martina Macek Novela zákona 499/2004 Sb. Jsme již více jak 7 měsíců po konci přechodného období. To znamená, že již více jak

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Aplikace bodových procesů při analýze veřejné správy

Aplikace bodových procesů při analýze veřejné správy Aplikace bodových procesů při analýze veřejné správy Radka Lechnerová Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. Katedra matematiky a IT Tomáš Lechner Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu České republiky č. 179/2013

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více