Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 86 2009"

Transkript

1 Pojistný obzor Ročník Časopis českého pojišťovnictví

2 OBSAH II EDITORIAL III NA AKTUÁLNÍ TÉMA Záplavy 2009: české letní déja vu 4 (Theodor Fiala) Eurobarometr na téma klimatické změny 5 Živly zasáhly statisíce hektarů zemědělské půdy 6 (Ing. Jiří Havelka) Proměnlivost podnebí se bude zvyšovat 8 Rozhovor s RNDr. Ing. Jaroslavem Rožnovským, CSc., ředitelem brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (Mgr. Ema Novotná) IV LEGISLATIVA A PRÁVO Archivnictví a neautorizovaná konverze dokumentů 10 (Mgr. Jan Břeň) Zákon o pojišťovnictví schválen 12 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) Přehled o vývoji legislativního procesu 14 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) Z nových právních předpisů 15 (Mgr. Eva Kozojedová) V EKONOMICKÉ INFORMACE Implementace nové regulace pojišťovnictví v ČR Solventnost II 16 (RNDr. Jiří Fialka, Ph.D., Bc. Lucie Kvardová) Heretici, schizmatici a pragmatici 18 (Ing. Ladislav Korobczuk) Hlubší pohled do pojistných statistik 19 (Mgr. Ing. Ondřej Martinek) Daňové novely a jejich přínos pro pojišťovnictví 21 (Ing. Jana Šťovíčková, Ing. Jana Antošová) VI POJISTNÉ PRODUKTY Tlak ve vzduchu 24 (LLOYD S COMMUNICATIONS) Pojistné aspekty červnové katastrofy letadla Air France 25 (Jozef Gáfrik) Zaměstnanecké benefity v době krize 27 (Jan Šíbal) VII ZE SVĚTA Priority švédského předsednictví v oblasti finančních služeb 29 (Mgr. Ondřej Karel) Zdravotnictví za hranicemi: Německo 30 (Kolektiv autorů projektu Kulatý stůl) Finanční krize a její dopady na pojišťovnictví 33 (Ing. Jiří Janata, CSc.) Zmírnění efektů přírodních katastrof výzva pro pojišťovnictví 35 (Christopher C. Genillard) VIII Z DOMOVA Představujeme dvě řešení pro vichřice 36 (Ing. Ivo Bánovský) Vzdělávací akce ČAP pro II. pololetí (Marcela Kotyrová) Požáry v českých zemích 38 Recenze publikace Monografie o vývoji pojistných trhů Visegrádské aliance 38 Recenze publikace Z tiskových zpráv členských pojišťoven 39 IX INSURANCE DIGEST Summer Flooding 2009: Czech Déjà Vu 41 (Theodor Fiala) Europeans Attitudes Towards Climate Change Special Eurobarometer 42

3 Foto: ČAP Vážení čtenáři, slovy klasika se tento způsob léta zdál opravdu poněkud nešťastným. Z poklidnější části roku, kdy si mnozí z nás vybírají timeout v podobě dovolených, aby načerpali nové síly do dalších pracovních bojů, se bez varování stala z pohledu pojišťoven čtvrtá nejhorší událost od roku 1997, co se škod způsobených vodním živlem týče. Přírodní vlivy Českou republiku v posledních dvanácti letech rozhodně nešetří. Letošní záplavy se co do hodnoty nahlášených pojistných událostí řádění orkánu Kyrill z roku 2007 téměř vyrovnávají, nicméně co do počtu nahlášených událostí jde o skoro pětinásobně menší množství. Letošní finanční ztráty na poškozeném majetku tedy evidentně dosahují mnohonásobně vyšší úrovně. Téma záplav a přírodních katastrof vůbec se tak logicky prolíná celým třetím číslem Pojistného obzoru. Souhrn a celkové hodnocení doposud zmapovaných škod členských pojišťoven ČAP zpracoval pro rubriku Na aktuální téma Theodor Fiala. Vzhledem k tentokrát enormním škodám v zemědělství jsme o analýzu požádali Jiřího Havelku, ředitele odboru zemědělského pojištění v České pojišťovně. Klimatologické aspekty stále častěji se opakujících výkyvů počasí jsme rozebrali s Jaroslavem Rožnovským, ředitelem brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu na dvoustraně 8 9. Christopher C. Genillard pak ve svém příspěvku reflektuje stanoviska Světového ekonomického fóra v Davosu na téma Zmírnění efektů přírodních katastrof. Pod vlivem nezanedbatelného nárůstu škod způsobených vichřicemi v Evropě i jinde ve světě během posledních dvou let urychlila společnost Intermap vývoj hned dvou svých monitorovacích produktů, které dokážou vyhodnocovat jak vertikální, tak horizontální komponenty větru. Více na straně 36. V hledáčku tohoto čísla uvízla další katastroficky laděná témata díky spolupráci s celosvětově významným pojistitelem Lloyd s vám na stranách 24 a 25 přinášíme odhady, kam se bude ubírat pojištění leteckého průmyslu, hned několika předních světových analytiků. Na celkovou analýzu problematiky pak navazuje detailní rozbor pojistných aspektů červnové katastrofy letadla Air France. Ani tentokrát na sebe nenechává zapomenout celosvětová finanční krize, a to jak v příspěvku Jiřího Janaty, který čtenářům přibližuje přehledy pojistného za rok 2008, tak i Jana Šíbala, jenž představuje výstupy z výzkumu zaměřeného na zaměstnanecké benefity společnosti ING. Pozitivní je, že předpovědi slibují hospodářské oživení do konce letošního roku, nejpozději do začátku toho příštího... Upozornit na všechny články tohoto, na informace velmi bohatého a pestrého čísla, není možné. Přesto jsem přesvědčená, že si každý z vás jako obvykle najde to svoje, ať už v rubrikách zaměřených na legislativu (např. příspěvek Jana Břeně na téma Archivnictví a neautorizovaná konverze dokumentů), ekonomiku (další podrobné informace o projektu Solventnost II, zajímavé srovnání statistik a novely zákonů o DPH a daních z příjmů), nebo světová témata (co hodlá v rámci finančních služeb řešit švédské předsednictví v Radě EU, případně jaké změny momentálně prodělává německé zdravotnictví). Příjemné, a hlavně zajímavé čtení v na katastrofy skoupém podzimu přeje, Ema Novotná Šéfredaktorka Pojistného obzoru Dear readers, This summer has been a little unfortunate, to quote a well-known Czech novelist. The usually more uneventful part of the year, when many of us opt for a time-out and go on vacation to regroup and revitalize for new challenges at work, has turned, without a warning, into the fourth worst insurance event since 1997 in terms of damage caused by floods. The elements surely haven t spared the Czech Republic in the past twelve years. The volume of reported damage caused by this year s flooding nearly equals that of windstorm Kyrill from 2007, but the number of registered insurance events is almost five times lower. Apparently, this year s financial losses due to property damage are much more extensive. Understandably, the topic of floods and natural disasters permeates the entire third issue of Pojistný obzor. The Current Issue section carries a summary and assessment of claims reported by ČAP member insurers, prepared by Theodor Fiala. With respect to huge losses in the agriculture sector, we asked Jiří Havelka, director of Česká pojišťovna s agriculture insurance department, to provide an overall analysis. On pages 8 9 we discuss climatologic aspects of increasingly frequent weather changes with Jaroslav Rožnovský, head of the Brno office of the Czech Hydrometeorological Institute. In his article titled Mitigation of the effects of natural disasters, Christopher C. Genillard ponders the stance of the World Economic Forum in Davos. Due to a noticeable increase in damage caused by windstorms in Europe and in other parts of the world, the company Intermap has in the past two years accelerated the development of two monitoring devices that can analyse both vertical and horizontal components of wind. More on that on page 36. The viewfinder of this issue focuses on other catastrophic themes: in collaboration with one of the global leaders in the insurance industry, Lloyd s, it features estimates of the future trends in aviation industry insurance by several world prominent analysts. This comprehensive report is followed by a detailed analysis of insurance aspects of the June crash of Air France aircraft. The global economic crisis remains a pressing topic in two stories: Jiří Janata provides an overview of 2008 premiums, and Jan Šíbal presents the results of a survey of ING s employee benefits. The good news is that prognoses foresee a recovery by the end of the year or, at the latest, by the beginning of the next year... It is impossible to highlight all articles of this information-packed issue. Yet I m convinced that, as usual, each of you will find his own story in the sections featuring legislation (such as an article by Jan Břeň on archiving and unauthorized conversion of documents), economy (more detailed information on the Solvency II project, statistical data comparisons, and amendments to the laws on VAT and income tax), and global themes (what Sweden s EU presidency plans to tackle in the segment of financial services and the current changes of German health care system). I wish you pleasant and absorbing reading in the disaster-free autumn. Ema Novotná Editor-in-Chief of Pojistný obzor Na aktuální téma Pojistný obzor 3/2009 3

4 Na aktuální téma Záplavy 2009: české letní déjà vu THEODOR FIALA AON BENFIELD Tlaková níže přinesla nad Českou republiku koncem června vzduch nasycený vlhkostí a vinou nezvyklých okolností způsobila katastrofální následky. Červnové živelní události způsobené vodou na našem území se po několika málo letech opět dostaly na přední stránky evropských deníků region střední Evropy se tak postupně stává těmito událostmi nechvalně proslulý. Vše začalo vcelku nevinně. Ve druhé dekádě června se nad Jaderským mořem a Apeninským poloostrovem vytvořila tlaková níže, která zde jako obyčejně nasávala velké množství teplého a vlhkého vzduchu. Tento tlakový útvar však byl při svém pohybu na východ zblokován tlakovou výší, a proto dodával vzduch nasycený vlhkostí po několik dnů na stejné místo do střední Evropy. Déšť tentokrát spíše intenzivní než vytrvalý Právě popsaná povětrnostní situace není nikterak neobvyklým jevem, dvě okolnosti z ní ovšem udělaly situaci s katastrofálními následky. Tou první byl fakt, že v České republice pršelo již ve dnech, které extrémním srážkám předcházely. Půda se nasytila vlhkostí a následné srážky Z hlediska rozsahu se jednalo o plošně velmi omezený jev, který způsobil vzestup hladin v pramenných oblastech na horních úsecích toků. Směrem po proudu se povodňová vlna zmírňovala a toky na svých dolních úsecích již zpravidla třetích stupňů povodňové aktivity nedosahovaly. Letošní příčiny? Jiné než před sedmi lety Z výše uvedených ohledů měly letošní záplavy zcela jiný charakter než povodně Tehdy byly příčinou dvě srážkové epizody způsobené po sobě jdoucími tlakovými nížemi, při kterých meteorologové registrovali srážky nepřetržitě po několik dní. Při letošní události pršelo z plošně menších bouřkových oblaků, které se zpravidla vytvářely v průběhu odpoledne a večera. Byly to však krátkodobé extrémní intenzity srážek, jež zapříčinily velkou rychlost nástupu záplav a růst hladin řek. Například na Jičínce Střední Evropu přírodní vlivy v posledních letech nešetří opakující se plnění nutí zajistitele přistupovat k lokálním rizikům čím dál obezřetněji. v Novém Jičíně odhadujeme kulminační průtok na 300 m 3 za vteřinu. Dlouhodobý průměrný průtok na této stanici činí 0,9 m 3 za vteřinu, říká Tomáš Řehánek, vedoucí oddělení hydrologie na ostravské pobočce ČHMÚ. Taková hodnota nebyla od počátku pozorování v roce 1958 ještě nikdy zjištěna a významně překračuje hodnotu stoletého průtoku. Ten byl překročen také na dvou stanicích v povodí Vidnávky na Jesenicku, dodává Tomáš Řehánek. Ve většině případů hladiny řek po kulminaci rychle klesaly, vyskytla se však místa, která byla zasažena bleskovou povodní dvakrát po sobě, protože se bouřky ojediněle nad stejným územím vytvořily v rozmezí několika dnů dvakrát. Záplava, nikoli povodeň O letošních červnových událostech na severní Moravě nehovoříme jako o povodních, ale spíše jako o záplavách. Povodeň je obvykle definována jako zaplavení území, při kterém došlo k vylití vody z břehů, zatímco u záplavy jde o zaplavení oblasti z jiné příčiny než vylitím vody z břehů koryta. Při letošní kalamitě na Moravě nešlo o klasickou povodeň podobné té z roku 2002, ale v důsledku vlny přívalových dešťů se voda tentokrát dostala i do míst, kde nikdy nebyla, říká Dagmar Koutská z České pojišťovny. Z tohoto důvodu také postižené lokality nebyly zaznamenány v povodňových mapách jako rizikové. Do budoucna tak pojišťovny v podobných lokalitách budou spíše než na povodňovou mapu spoléhat na dotazník, který klient při uzavírání pojistky vyplňuje. V případě vyplavení domu v posledních letech pak pojišťovny přistupují k individuálnímu zvážení ceny a dalších podmínek při jejím sjednávání. mohla absorbovat již jen velmi omezeně. Většina deště tak odtékala povrchovou cestou do vodních toků, v nichž se zkoncentrovala v ničivou vlnu. Druhou příčinou byla extrémní intenzita srážek. V bouřkách zaznamenaly srážkoměry ojediněle přes 40 mm srážek za hodinu. Za jednu noc napršelo v některých lokalitách na Novojičínsku přes 100 mm srážek, což je úhrn obvyklý za celý měsíc červen. 4 Pojistný obzor 3/2009 Na aktuální téma Radarový odhad denního srážkového úhrnu (v mm) dne 24. června 2009 s údaji naměřenými na srážkoměrných stanicích po celé ČR.

5 V centru pozornosti opět Morava a jižní Čechy Jako první překvapily záplavy Novojičínsko a Vsetínsko dne 24. června. Stovky domů byly kvůli podvečerním extrémním srážkám zaplaveny ve velmi krátké době. Směrem po toku se však povodňové vlny zplošťovaly, a větší města na dolních tocích tak byla před většími povodněmi uchráněna. V následujících dnech zasáhly silné deště doprovázené nárazovým větrem a případně kroupami další části republiky, přičemž nejvíce utrpěly severovýchodní návětrné oblasti Jeseníků a Šumavy. O posledním červnovém víkendu zasáhly silné bouřky také jižní Čechy a způsobily vzestup toků na povodňovou úroveň. Stovky lidí z Bavorova či Vodňan musely být evakuovány. Jako poslední se blesková povodeň objevila první červencovou sobotu na Ploučnici. Zaplaveno bylo několik desítek domů, škody na infrastruktuře se pohybují v desítkách milionů korun a povodeň si zde vyžádala jednu lidskou oběť. Účet přesahuje šest miliard Celkově si záplavy roku 2009 vyžádaly 14 obětí na životech, poničeno bylo více než 3000 domů, nejvíce pak na Jesenicku a Přerovsku. Ekonomické škody se odhadují na více než sedm miliard korun. Největší škody v tomto směru eviduje Česká pojišťovna s odhadem okolo 981 milionů korun, celková hodnota škod tuzemských pojišťoven pak přesahuje dvě miliardy korun. Výhled nejistý Ze stanovisek pojišťoven převážně vyplývá, že vinou letošních živelních pohrom by nemělo docházet ke zdražení majetkového pojištění. Tedy alespoň v případě pojištěných, kteří povodní zasaženi nebyli. Zda se pojišťovnám ceny podaří udržet, však zůstává otázkou. Tlak totiž může přijít od zajišťoven, které si s nelibostí začínají zvykat na stále častější přírodní katastrofy v našem regionu. Střední Evropu totiž přírodní vlivy v posledních letech nešetří a opakující se plnění ze strany zajistitelů za povodně, vichřice či například škody způsobené tíhou sněhu nutí zajistitele přistupovat k lokálním rizikům čím dál obezřetněji. Škody způsobené červnovými záplavami: členské pojišťovny podle odhadu škod V poslední červencové dekádě se navíc přes střední Evropu přehnala vichřice frontálního systému Wolfgang, při které jen v Rakousku napočítali škody za téměř 9 miliard korun. Druhé plnění zajistitelů během jednoho měsíce lze proto považovat za test trpělivosti. Zda Eurobarometr na téma klimatické změny V červenci letošního roku vydala Evropská komise zprávu zaměřenou na průzkum veřejného mínění občanů EU, která se týkala postoje Evropanů ke klimatickým změnám*. Mimořádné vydání Eurobarometru shrnuje související výsledky dříve provedeného průzkumu mezi občany EU a jejich postoj ke klimatickým změnám jak se cítí být informováni a osobně se v této problematice angažují. Konkrétně si pak všímá změn proti loňskému roku, nesrovnalostí napříč Evropou, ale i socio-demografických faktorů (např. pohlaví, věku či vzdělání respondentů). Většina evropských občanů si podle výsledků průzkumu změny dobře uvědomuje, cítí se poměrně dobře informovaná a v případě potřeby je i připravena se angažovat, přesto považuje za důležité v některých zemích zlepšit povědomí mezi lidmi v oblasti případných rizik a lépe informovat občany o krocích, které mohou osobně podniknout k jejich zmírnění, ale také se klimatickým změnám přizpůsobit. Ze zprávy vyplývá, že: 67 % Evropanů považuje klimatické změny za velmi závažný problém a zhruba 20 % se domnívá, že jde o dosti závažný problém, 27 % si myslí, že vážnost klimatických změn je zveličována, Celkový odhad Nahlášeno k 31. srpnu 2009 tis. Kč ks tis. Kč ks Česká pojišťovna Kooperativa, pojišťovna, VIG Generali Pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna, VIG Allianz pojišťovna ČSOB Pojišťovna Zdroj: informace pojišťoven poskytnuté ČAP k 31. srpnu 2009 a do jaké míry se současné události v cenách zajištění zohlední, bude zřejmé již brzy, kdy čeští šéfové zajistných oddělení obdrží první kotace zajistných programů. 31 % se domnívá, že se s klimatickými změnami nedá nic dělat, více než 40 % Evropanů se necítí být o příčinách, důsledcích a způsobu boje s klimatickými změnami velmi dobře nebo vůbec informováno, proti roku 2008 kleslo letos mezi Evropany povědomí o závažnosti klimatických změn o 75 %. Na vině je jednoznačně ekonomická krize, klimatické změny, Evropany dříve chápán jako celosvětově uznávaný druhý nejzávažnější problém, letos sestoupily vinou ekonomického propadu na třetí příčku, 62 % (proti 56 % v r. 2008) věří, že boj s klimatickými změnami může pozitivně ovlivnit evropskou ekonomiku, mezi členskými evropskými zeměmi panují značné rozpory ve vnímání závažnosti problému klimatických změn: v Portugalsku, České republice či Polsku o něm takto smýšlí jen 30 % občanů, zatímco ve Švédsku jde o 82 % z nich. -noe- Pozn.: Eurobarometr byl proveden v období 16. ledna a 22. února 2009 mezi občany z 27 členských států EU a dále např. z Chorvatska, Turecka a Makedonie. * European Commission and European Parliament; Europeans attitudes towards climate change; Special Eurobarometer 313; July 2009; Na aktuální téma Pojistný obzor 3/2009 5

6 Na aktuální téma Živly zasáhly statisíce hektarů zemědělské půdy ING. JIŘÍ HAVELKA ŘEDITEL ODBORU ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ ČESKÁ POJIŠŤOVNA Počasí letošního léta trápí zemědělce, kteří největšímu pojistiteli oznámili přes 1200 případů škod na zemědělských plodinách a zvířatech za více než 800 milionů korun. Naši likvidátoři v uplynulých týdnech prohlédli tisíce hektarů půdy, přes které se přehnaly bouře doprovázené krupobitím, přívalovými dešti i vichřicemi. V terénu jsme viděli leccos na některých místech za zemědělce celou úrodu sklidilo počasí, hlavně kroupy, jinde zase nebylo možné do polí kvůli podmáčení vůbec vjet a kvůli tomu vypršela nebo spíš propršela vhodná doba sklizně. Nejvíce zasaženými byly okres Benešov, Kolín, Žatec, Strakonice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Přerov, Olomouc a Znojmo. Ztráty jednotlivých klientů jsou obrovské, desítky z nich mají škodu větší než 5 milionů Kč a letošní nejvyšší škoda způsobená krupobitím přesahuje u jednoho klienta dokonce 20 milionů Kč. V celkovém objemu letošních událostí tvoří největší část škody na plodinách, ale výrazně do nich zasáhly i újmy na zvířatech. Zemědělské podniky a soukromí zemědělci hlásili v souvislosti s přírodními kalamitami uhynulé kusy dobytka, prasat, drůbeže a dalších zvířat. Pojistné události chovatelům skotu na pastvě způsobily také letošní časté bouřky. Postiženi jsou dále rybáři, kterým vznikly škody na rybách vylitím rybníků v řádech mnoha milionů korun. Také v pojištění zvířat tak budou škody ve srovnání s předchozími lety výrazně vyšší. Příroda versus ekonomická krize Ještě před tím, než nastaly krupobití, povodně apod., se ze všech stran valily nepříznivé zprávy o ekonomické krizi. A nyní vyvstávají otázky co se zemědělského pojištění dotklo, případně ještě dotkne více? Z mého pohledu jednoznačně měnící se klima, a tím i větší rizikovost zemědělské výroby. Také když se podíváme do historie, je zemědělství odvětvím, kterého se ekonomické krize dotýkaly relativně nejméně. Navíc si dovolím říct, že jsou naši zemědělci vytrvalým bojem o přežití zoceleni více než kdokoli jiný. Propojištěnost se zvýšila Právě z důvodu prudkých změn klimatu zřejmě ještě poroste význam zemědělského pojištění, které má v České republice již 120letou historii. V posledních několika letech se zvýšila stabilita institutu poskytování podpory zemědělského pojištění díky Podpůrnému garančnímu rolnickému a lesnickému fondu a jím poskytovaným dotacím až do výše 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění tzv. speciálních plodin, až do 35 % na pojištění ostatních plodin a 20 % na pojištění hospodářských zvířat, a to nákazy, hromadných onemocnění a dalších vybraných rizik. Pozitivní efekt státní podpory se mimo jiné projevil zvýšením propojištěnosti, která nyní dosahuje více než 40 % a jen za posledních 5 let narostla o 10 %, což je opravdu velmi významná hodnota. Pro další navyšování podpory je určitě prostor a pevně věřím tomu, že se brzy podaří dosáhnout stavu běžného u našich sousedů, kde jsou všechna rizika dotována 50 %. Zemědělské pojištění je pouze jednou ze součástí života zemědělského podnikatele, které však může výrazně agrárnímu sektoru pomoci. Společnými silami se nám podařilo dosáhnout toho, že dotace za rok 2008 byly vyplaceny v maximální výši, ač vzhledem k rozvoji zemědělského pojištění v loňském roce byl překročen plánovaný rozpočet Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu o cca 40 milionů Kč. Celkem tak na dotacích za zemědělská pojištění za rok 2008 bylo vyplaceno téměř 340 milionů Kč. Nebe nezná slitování I přes tyto skutečnosti stále zůstává významná část rostlinné produkce nepojištěna, přitom nabídka pojistitelů na našem trhu je velmi široká a dokáže se přizpůsobit i individuálním požadavkům jednotlivců a podniků. A ač se pro pojistitele může zemědělské pojištění stát jakousi cestou k pojištění vesnice, a tedy dalším obchodům v oblasti životního pojištění, penzijního připojištění nebo investic ve fondech, postupně tento trh opouštějí. Před deseti lety působilo na trhu 14 pojistitelů, kteří v zemědělském pojištění poskytovali své služby. Dnes jsou čtyři Foto: archiv autora Také v EU se hovoří o možnosti sjednocování systému řízení rizik a krizí dosáhnout dohody ale nebude vůbec jednoduché kvůli velkým regionálním, klimatickým i geografickým rozdílům. 6 Pojistný obzor 3/2009 Na aktuální téma

7 ní pomoc. Pravidla fungování systému musí být předem definována, jednoduchá, jednoznačná a platná pro všechny. Jednou z variant je vznik Fondu nepojistitelných rizik, do něhož by finančně přispíval stát a spravedlivě by z něj odškodňoval pouze ta rizika zemědělské výroby, která nelze krýt pojištěním. Pojistitelná rizika by pak nevyžadovala státní administraci a byla by plně v kompetenci komerčních subjektů. Obdobné systémy fungují dlouhodobě nejen v často zmiňovaném Španělsku, ale například i v USA či Kanadě. Dvanáct zemí EU má také navíc zaveden fond kalamit. Foto: archiv ČP Navíc lze předpokládat, že četnost extrémních výkyvů počasí bude spíše narůstat. Letošní letní kalamity, ať byly jakkoliv katastrofální, se mohou paradoxně stát dalším impulsem ke zvýšení propojištěnosti. Bohužel se dá říci, že dnes již neexistuje plodina, ani oblast, která není živelními riziky ohrožena. Rostlinná produkce byla, je a bude činností pod širým nebem, a tak ji všechny nepříznivé projevy počasí bezprostředně ohrožují. Toto si zemědělci uvědomují každý svůj pracovní den. (Ne)pojistitelné riziko Je zřejmé, že se musí i nadále počítat s klimatickými změnami, které samozřejmě zasahují i do oblasti zemědělského pojištění. Diskutuje se o tom, zda se kvůli těmto změnám bude měnit pohled na to, co je pojistitelné riziko a co už nikoliv. Jako největší pojistitel na trhu zemědělského pojištění v podstatě kryjeme pojištěním všechny významné negativní projevy počasí, které se vyskytují při pěstování plodin a jejichž možný dopad na výsledek hospodaření nelze pěstitelem eliminovat. Jde zejména o pojištění rizika krupobití, jehož frekvence stále narůstá, a dalších živlů vichřice, záplavy, povodně, sesuvu půdy a u vybraných ozimých plodin i rizikem vyzimování. Kromě těchto nejčastěji sjednávaných rizik je možné plodiny chránit také pojištěním škod vzniklých jarním mrazem a vinnou révu i mrazem zimním To jsou pouze základní možnosti pojištění plodin pojišťovny jsou připraveny vyhovět i dalším specifickým požadavkům klientů. Jak už bylo zmíněno, najít v pojistitelnosti přírodních rizik ohrožujících rostlinnou výrobu zcela přesnou hranici mezi pojistitelnými a nepojistitelnými riziky není vůbec jednoduché. Mezi nejvýraznější plošně nepojistitelná rizika v našich podmínkách se stále řadí sucho, působení chorob a škůdců, trvalý déšť při sklizni a tzv. tržní rizika. Dále k nepojistitelným rizikům patří rizika spojená s cenovými pohyby rostlinných komodit, jakož i vandalismus a krádeže u plodin pěstovaných na volné ploše. Důvodem jejich nepojistitelnosti je především nemožnost přesného stanovení výše vzniklé škody, možnost jejich ovlivnění pojištěným a současně také nedostatek informací pro kalkulaci míry rizika. Oblast tzv. nepojistitelných rizik by měla být řešena například vytvořením fondu nepojistitelných škod za účasti státu a dalších subjektů. Fond kalamit Vzhledem k tomu, že v zemědělské prvovýrobě mají klimatické projevy nepředvídatelné následky, což se letos znovu potvrdilo, je nutné uvést co možná nejrychleji do provozu Systém eliminace rizik v zemědělském podnikání. O tomto systému, který jinde funguje na bázi spolupráce mezi zemědělci, státem a pojistiteli, se hovoří již několik let. Cíl modelu je jednoznačný: podnikatelé v zemědělství budou mít vždy krytá záda, pojistitelé ponesou přiměřeně velké riziko, tak aby byli vždy schopni dostát svým závazkům, a na straně státu bude předem daný rozměr jeho účasti na podpoře zemědělců i na fungování systému. Navíc bude eliminována potřeba každou mimořádnou událost řešit žádostí o stát- Všechny živly Evropy Na půdě Evropské unie se proto hovoří i o možnosti sjednocování systému řízení rizik a krizí na celoevropské úrovni. Osobně se domnívám, že bude velmi komplikované dosáhnout dohody všech členských zemí EU. Svou roli totiž hrají velké regionální, klimatické i geografické rozdíly. Například jih Evropy pravidelně sužují sucha, ve Skandinávii téměř neznají krupobití, ale trápí je celkově nepříznivé klimatické podmínky. Ač se Česká republika nachází uprostřed evropského kontinentu, někdy mívám pocit, že se u nás živly křižující celou Evropu potkávají. Proto projevy klimatických změn v pojištění výrazně zaznamenáváme, a to nejen v pojištění plodin a lesních porostů, ale i v pojištění majetku. Například se jedná o orkány či o extrémní výkyvy počasí a teplot v zimě. Také krupobití je stále častěji působícím živlem, přičemž interval jeho výskytu v průběhu roku se stále prodlužuje. První krupobití zaznamenáváme již v dubnu a poslední až v září a současně narůstá i jeho intenzita téměř každoročně způsobí škody přesahující 100 milionů korun během jednoho dne. Například i loni koncem června poškodilo krupobití velkou část republiky a vzniklé škody vyplacené na plodinách se pohybovaly v řádech stovek milionů korun. Letos bude situace mnohonásobně horší. Výše úhrad překoná i zatím nejhorší rok 2000, kdy Česká pojišťovna vyplatila pojištěným zemědělcům více než půl miliardy korun za krupobitní škody na jejich úrodě. Tradičním lídrem trhu zemědělského pojištění v České republice a nejdůležitějším partnerem zemědělců v pojištění jejich zvířat i plodin je Česká pojišťovna. V roce 2008 dosáhl její podíl v pojištění zvířat 83 % a v pojištění plodin 71 %. Na aktuální téma Pojistný obzor 3/2009 7

8 Na aktuální téma Proměnlivost podnebí se bude zvyšovat MGR. EMA NOVOTNÁ ŠÉFREDAKTORKA ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN O prognózách týkajících se klimatických změn hovoříme s RNDr. Ing. Jaroslavem Rožnovským, CSc., ředitelem brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. V průběhu letních měsíců se na našem území v plné síle projevily výrazné teplotní, ale i další výkyvy počasí: sucho střídaly prudké přívalové deště s nad poměry vysokými úhrny srážek v květnu i v červnu mnohdy přesahující hodnoty několika desítek milimetrů. O změnách, které se dějí kolem nás, ovlivňují počasí nad Českou republikou, a v důsledku nutí pojišťovny měnit pojistné sazby, hovoříme s RNDr. Ing. Jaroslavem Rožnovským CSc. Pane řediteli, mohl byste stručně okomentovat vývoj počasí zhruba od května do konce července? I obyčejný laik si nemůže nevšimnout častých výkyvů teplot, ale i počasí... Hodnocené období s dovolením prodloužím, protože na většině území po srážkově mimořádně vlhkém únoru a březnu přišel nezvykle suchý a teplý duben. Měsíc květen se srážkově i teplotně pohyboval v normálu, takže na mnoha místech pokračovalo sucho. Červen byl co do průběhu teplot normální, zato se proti dlouhodobému průměru zvýšily srážky. V červenci se srážky vyskytovaly ještě častěji, takže ho hodnotíme jako velmi vlhký, a navíc velmi teplý. Místy dosahovaly červencové srážky až přes 200 % průměru, ovšem jejich výskyt pocházel převážně z bouřek, lokálně se vyskytovaly přívalové deště. Teploty vzduchu v červenci se místy pohybovaly v průměru i o více než dva stupně Celsia. Často jsme měli pocit dusna, protože při vysokých teplotách také panovala vysoká vlhkost. Z tohoto pohledu počasí v roce 2009 zatím probíhá ve velmi proměnlivém duchu. Dokladem toho byly v tisku takřka současné zprávy, že zemědělci žádají o pomoc, protože sucho jim zničilo porosty, a přitom je místy postihly lokální povodně. Co lze považovat za hlavní příčinu tohoto paradoxního stavu? Na počasí ve výsledku působí mnoho přírodních procesů, nelze tedy doslova říci, co bylo hlavní příčinou průběhu počasí v předcházejících měsících. Nezastupitelnou roli určitě hraje cirkulace atmosféry. Ta má vliv na směr proudění vzduchu, tj. z které světové strany přijde vzduchová hmota na naše území. A je rozdíl, zda se jedná o proudění východní či západní, jižní nebo severní. V letošním roce docházelo například k mimořádnému jevu vysoké srážky se vyskytovaly při proudění východním. Přitom takzvané medardovské období, tedy zvýšené srážky v červnu a v červenci, souvisí s prouděním od Atlantického oceánu. Zatím ještě neumíme přesně předpovídat vývoj cirkulace, proto zaznamenáváme případy, kdy se počasí, na rozdíl od předpovědí, náhle změní. Svou Dnes dochází k vyšší proměnlivosti podnebí. Tento významný poznatek však zaniká v diskusích o globálním oteplování. roli určitě hrají i projevy oteplování, které však nesmíme brát jen jako postupně se zvyšující teploty vzduchu, ale na zřeteli také musíme mít jejich větší rozkolísanost. Tím chci zdůraznit, že přes růst teploty vzduchu zaznamenáváme období, kdy se teploty proti dlouhodobým průměrům pohybují na výrazně nižší úrovni. Problematika globálního oteplování je podstatně hlubší a je škoda, že se snad až příliš zjednodušeně medializuje. Často tak dochází k neodborným vyjádřením a vyvoláváním emocí. Přitom jde o ryze fyzikální záležitosti energetické bilance atmosféry a zemského povrchu. Technická vyspělost moderních přístrojů v kterémkoliv oboru je v dnešní době velmi vysoká. Čím to, že se právě meteorologům ne zcela daří správně určit předpověď počasí? Jistě, i meteorologové mají dnes k dispozici nejnovější techniku. Přestože to tak mnohdy občané neberou, meteorologie zaznamenala významné zpřesnění, zvláště v krátkodobé předpovědi. Dokladem je např. rozvoj radarové meteorologie, tedy využívání radarových odrazů při zpřesnění výskytu srážek včetně bouřkových oblaků, tzv. kumulonimbů. Za nespokojeností se současnými předpověďmi stojí požadavky na přesnou lokalizaci předpovídaného počasí, které jsme ovšem zatím nedosáhli. Za příčinu, proč to zatím synoptikové neumí, lze označit samotnou podstatu tvorby počasí. Pro předpověď na našem poměrně malém území musíme znát procesy v atmosféře, zvláště pak v troposféře. Tedy ve vrstvě dosahující průměrné výše do 10 kilometrů, a to na celém území Evropy, severních okrajů Afriky a na celé ploše Atlantického oceánu. Zatím ani nejnovější meteorologická technika, včetně superpočítačů, nemůže předpovídat procesy nad několika stovkami metrů čtverečních. Pro zpřesňování předpovědí počasí je jedinou cestou podpora výzkumu, a to jak základního, tak aplikovaného. Také u nás je v poslední době patrné, že o objemu financí pro výzkum se vždy hodně diskutuje. Ovšem bez dalšího výzkumu nelze zpřesnění předpovědí dosáhnout. V posledních měsících se na našem území objevily přívalové deště a jejich následkem také lokální záplavy, které způsobily značné majetkové škody. Lze tyto jevy považovat za výjimečné, nebo se naopak počasí nechová nijak nestandardně? Ano, průběh počasí letošního roku je mimořádný, přívalové deště nevyjímaje. Výskyt záplav je 8 Pojistný obzor 3/2009 Na aktuální téma

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010 Pojistný obzor Ročník 87 2010 2 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Image pojišťovnictví se neustále mění 4 (Mgr. Ema Novotná, Agáta Jankovská) Evropské pojišťovny 2010: na

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008 Pojistný obzor Ročník 85 2008 3 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL 3 NA AKTUÁLNÍ TÉMA Na jediné strategii stavět nelze 4 O důchodovém systému v ČR s Vladimírem Bezděkem (Mgr. Ema Novotná) Reforma,

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008 Pojistný obzor Ročník 85 2008 1 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL 3 NA AKTUÁLNÍ TÉMA Stát již nebude levnou kořistí 4 Ing. M. Šimáček, náměstek ministra financí, exkluzivně pro Pojistný obzor

Více

POJISTN OBZOR 6 2006 RO»NÕK LXXXIII

POJISTN OBZOR 6 2006 RO»NÕK LXXXIII POJISTN OBZOR 6 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. (místopředseda), Jaroslava

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008 Pojistný obzor Ročník 85 2008 2 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL 3 NA AKTUÁLNÍ TÉMA Práce mne žene dopředu 4 Rozhovor s Vladimírem Mrázem, čestným prezidentem ČAP (Mgr. Ema Novotná) LEGISLATIVA

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 86 2009

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 86 2009 Pojistný obzor Ročník 86 2009 4 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Cesta ke sjednocení pravidel pro distribuci finančních produktů 4 (Mgr. Klára Hájková) Zprostředkování finančních

Více

POJISTN OBZOR 10 2006 RO»NÕK LXXXIII

POJISTN OBZOR 10 2006 RO»NÕK LXXXIII POJISTN OBZOR 10 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Jaroslava Fašková,

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 88 2011

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 88 2011 Pojistný obzor Ročník 88 2011 1 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Evropské integrační dilema: Zvýšit centrální dirigismus? 4 Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Prof. Ing. Eva

Více

POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV

POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010 Pojistný obzor Ročník 87 2010 4 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Daňová podpora soukromého životního pojištění bude zachována 4 Rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem

Více

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu.

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. diplomová práce Autor práce: Studijní program:

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 7 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Jaroslava Fašková,

Více

POJISTNÝ OBZOR 4 2006

POJISTNÝ OBZOR 4 2006 POJISTNÝ OBZOR 4 2006 ROČNÍK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. (místopředseda), Jaroslava

Více

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny říjen 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY daňové poradenství V čele Evropské unie Jak jsme (s)ladili daně v Evropě Zaměřeno na DPH Významné změny v DPH od 1. ledna 2010 Nálezy kontrol finančního

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 88 2011

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 88 2011 Pojistný obzor Ročník 88 2011 4 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Zdravotnictví potřebuje změnu! 4 MUDr. Pavel Vepřek Komerční pojišťovny se musí podílet na definici nadstandardu

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

POJISTNÉ ROZPRAVY. pojistně teoretický bulletin

POJISTNÉ ROZPRAVY. pojistně teoretický bulletin POJISTNÉ ROZPRAVY pojistně teoretický bulletin 23 POJISTNÉ ROZPRAVY pojistně teoretický bulletin 23 2008 ISSN 0862-6162 Pojistné rozpravy Obsah Aplikovaný výzkum v pojišťovnictví / Applied research in

Více

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009 leden 2009 www.satum.cz AKTUALITY www.pojistovacidum.cz je nejnovějším projektem společnosti SATUM CZECH, který je zaměřen především na retailovou klientelu. Návštěvníci Pojišťovacího domu mohou postupně

Více

Absolventská práce. Povodně Praha 8/2002

Absolventská práce. Povodně Praha 8/2002 TRIVIS Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s. r. o. Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8 IČO 251 091 38, OR vedený Městským soudem v Praze,

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven 2007 2008 2009 2010 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura pojistného

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTNÝ OBZOR 3 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU The insurance dangers analysis in property insurance Diplomová práce

Více

OBSAH ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČASOPIS VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IČO 70850321.

OBSAH ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČASOPIS VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IČO 70850321. ČASOPIS ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IČO 70850321. Evidenční číslo MK ČR. E 11476 ISSN: 1213-5542 Adresa redakce: Česká společnost

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

Více

Vlivy působící na cenu pozemku

Vlivy působící na cenu pozemku [2] Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vlivy působící na cenu pozemku Diplomová práce Autor: Marek Holík Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha Duben, 2013 [3]

Více

Výkonný redaktor: Předseda redakční rady: Členové redakční rady: Pro členy České společnosti pro právo životního prostředí je časopis zdarma.

Výkonný redaktor: Předseda redakční rady: Členové redakční rady: Pro členy České společnosti pro právo životního prostředí je časopis zdarma. České právo životního prostředí Časopis vydávaný občanským sdružením Česká společnost pro právo životního prostředí Evidenční číslo MK ČR: E 11476 ISSN:1213-5542 Adresa redakce: Česká společnost pro právo

Více