Jan Valeš ml. Tomáš Sedláček Jan Šimek Karel Fojtík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Valeš ml. Tomáš Sedláček Jan Šimek Karel Fojtík"

Transkript

1 cena 39 Kč / ročník 42 Historik musí psát Rozhovor s Jindrou Jarošovou na str. 6 Pohádkový les Ze sborů na str. 30 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Jan Valeš ml. Tomáš Sedláček Jan Šimek Karel Fojtík

2 Milí čtenáři, o peníze jde vždycky až zaprvé. To je známá poučka a dokonce by se dalo říci, že je to už i základní mravní pravidlo naší společnosti. A o peníze jde i v našem časopisu Brána, protože bez nich by neexistoval, jenomže přece jenom poněkud jinak. Tak především, kdo jste si loni Bránu objednali včas, nebyli jste zatíženi zdražením. Kdo jste zachovali počet objednávek anebo jste se vynasnažili získat dalšího objednatele, opět jste nebyli zatíženi nárůstem ceny, která je jinak nezbytná, aby časopis přečkal náročné období ekonomické krize a mohl se dále rozvíjet, oč v redakci usilujeme. Tudíž všem Vám jednotlivým odběratelům, sborům i Radě Církve bratrské děkujeme, že i nadále časopis Brána kupujete, podporujete a čtete. Na oplátku se my redaktoři budeme ze všech sil snažit, abyste měli co číst, abyste se nejen vzdělali, INformovali ale i pobavili a potěšili. No a o peníze jde v prvé řadě i v lednovém vydání, které je tématicky celé zaměřeno na ekonomii. Doslova na ekonomii pro každého čtenáře. Každý si může najít, co ho zajímá, čemu rozumí či naopak nerozumí. Od biblického pohledu, přes odborné rozhovory o hospodaření společnosti i našich domácností, až po ekonomii církve. O peníze jde skutečně až zaprvé, ale je-li nad naším hodnotovým žebříčkem Pán Bůh, nemusíme se peněz bát. Můžeme je mít i dokonce rádi, když se dostatečně budeme bát Hospodina, milovat Ho z celého srdce a bližního svého jako peněženku svou. Ale nakonec nejde jen o peníze. Proto můžeme kromě ekonomických článků v lednovém čísle objevovat staré i nové rubriky. Např. seriál Z lékařského hlediska, ve kterém se budeme seznamovat s lékaři a medicínou, dále rubriku Forte, ve které budeme představovat všemožná hudební seskupení a na zadní straně si povšimněme rubriky Architektura. Autoři Pavel Vaněček a Jan Hlaváč nás budou po dva roky provázet církevními stavbami od jejich prvopočátků. No a v těchto rubrikách, jakož i v mnohých jiných, není o penězích ani slovo. z obsahu: SLOVO 3 Cestovní pas: Já jsem s tebou Pavel Škrobák ROZHOVOR 6 Historik musí psát Jindra Jarošová TÉMA 10 Ekonomie pro každého Jan Valeš ml. a kolektiv PŘÍBĚH 22 Arjana Arjana Shameti DO PÍSMA 24 Co znamená vydat satanu Karel Taschner OZVĚNY DOBY 26 Ve jménu socialismu ZE SBORŮ 30 Pohádkový les Tereza Pýtrová K DISKUSI 30 Granty SERIÁL - Z LÉKAŘSKÉHO HLEDISKA 34 Lidský a Boží rentgen Darka Kučerová POST SCRIPTUM 38 Apokalypsa Jana Šrámková připravujeme: TÉMA Vina a odpuštění Jaro Křivohlavý

3 Cestovní pas: Já jsem s tebou Genesis 28 Začátek kalendářního roku je jako začátek cesty. Bude to cesta, na které nevíme, co všechno nás potká. Máme o ní nějaké představy a očekávání, klademe si cíle, které bychom chtěli dosáhnout. Někoho čeká konec školy, jiného svatba. Někdo se bude radovat z narození potomka, jiný najde konečně práci, další se bude stěhovat do nového bytu, domu atd. Ovšem přijdou i věci nečekané. Nemoci, trápení, zklamání, ztráty. Pro někoho dokonce r bude rokem posledním. Jaký bude náš další život, to nikdo z nás neví. To, do čeho vstupujeme, je z velké části tajemstvím, cestou do neznáma, ale současně cestou naděje, očekávání a nových příležitostí a možností. Příprava na cestu Na cestu se většinou připravujeme. Na kratší cestu bereme jen drobnosti, ale pokud odjíždíme na delší časové období, pak chystáme celý kufr věcí. Ale to nejdůležitější co potřebujeme, jsou doklady. Občanský, řidičský průkaz, pojištění, doklady od auta. Na cestu do daleké ciziny je nutný pas, někde i vízum, povolení ke vstupu. A samozřejmě to musí být platné doklady. Ty dávají cestujícímu jistotu a potřebný klid na cestě. V našem biblickém vyprávění Jákob odchází z domova na dalekou cestu. V podstatě musí utíkat, neboť mu hrozí pomsta jeho bratra, kterého připravil o prvorozenství a požehnání s tím spojené. Na cestu se nestačil ani pořádně připravit, i s rodiči se loučí ve spěchu. I to otcovo požehnání je velmi stručné, i když důležité a patřilo do výbavy syna na cestu. Ale strachu to Jákoba nezbavilo. To poznáváme podle toho, kde a jak si ustlal první noc mimo domov. Strach sice popohnal jeho nohy (první den zvládl asi 100 km), ale strach není dobrý průvodce a ani dobrý rádce. Jákob ví, že potřebuje upokojení a pomoc. A hned tu první noc mimo domov má sen a v něm se mu zjevuje Hospodin s ujištěním: Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Setkání s Hospodinem zbavuje Jákoba nejistoty a strachu. Boží slib je tím nejdůležitějším, je jakýmsi pomyslným Božím razítkem v Jákobově cestovním pasu. Teprve teď je Jákob připraven na cestu, nejen do Cháran, ale i do dalšího života. Boží milost na cestě Okolnosti, za kterých se Bůh Jákobovi zjevuje a dává mu sliby, jsou pro mnohé překvapením. Čím si to Jákob zasloužil? Přece ten, kdo lstivě oklame svého bratra i otce, se oprávněně musí obávat trestu. Alespoň tak si to myslí každý, kdo jen trochu má smysl pro spravedlnost. Ale ruku na srdce, kdo z lidí by obstál, kdyby Bůh po každé naší chybě a hříchu,

4 Dnes začíná zas nový rok. Kam povede náš první krok? My s důvěrou a pokorou jdem k tobě, Pane. Buď jako dosud s každým z nás a svoji věrnost prokaž zas. My s důvěrou a pokorou prosíme tě, Pane. Daniel Henych dal průchod své spravedlnosti? Všichni se přece dopouštíme chyb a přehmatů. Dokonce i podobných lstivostí, jako Jákob, abychom si ulehčili život. Jen si vzpomeňme kolik chyb, kompromisů, kolik selhání bylo jen v tom loňském roce. A kolik neochoty k oběti, kolik nelásky vůči lidem se i při mně projevilo a kolik sobeckých rozhodnutí jsem udělal. V tomto směru nejsme nikdo lepší než Jákob. Všechny nás pronásleduje hřích minulosti a strach z jeho následků v budoucnosti. Na cestu životem potřebujeme upokojení, posilu a pomoc. Život totiž přináší nejedno překvapení, nové události, neznámé věci. Napětí, očekávání, obavy, nervozita, to bývají pocity před dlouhou cestou, ale také na počátku nového období. Proto i my potřebujeme jako Jákob podobné razítko. Jsme závislí, stejně jako Jákob, na Boží lásce a milosti. Bůh znal velmi dobře Jákoba, věděl o jeho úskočnosti, ale také o jeho touze po požehnání. Věděl, že Jákob nemyslí jen na sebe. Vždyť prvorozenství a požehnání se dotkne především generace, která přijde po Jákobovi. Proto Bůh pozvedá Jákoba, zaslibuje svou přítomnost a zbavuje ho strachu. A že Pavel Škrobák (54) od r kazatel CB ve Vsetíně a 2004 ve Zlíně ženatý, s manželkou Věrou mají tři děti a dva vnuky se nemýlil, to se ukázalo později při Jákobově zápasu v Peniel (Gen. 32,25nn). Bůh dobře zná i každého z nás. Zná naše úmysly, plány, nejskrytější motivy, zná nás lépe než my sami. Dokonce počítá i z našimi chybami, ví o našich charakterových vadách, o našich slabostech, o našem sklonu k hříchu, (..., který se nás tak snadno přichytí... Žd 12, 1), ale to mu nebrání, aby nás miloval, aby nám pomáhal svými sliby, aby nás pozvedal svým slovem, aby nás volal k pokání a víře, stejně jako kdysi Jákoba. Však svou věrnost v lásce a ve svých slibech, nám Bůh prokázal, když poslal na svět a pak i vydal na smrt, svého jediného Syna, Pána Ježíše Krista (Jan 3,16). Cesta má cíl Každá cesta, na kterou se vydáváme, vede k nějakému cíli. A není to jedno, k jakému cíli směřujeme. Cesta mnohých lidí míří do neznáma, do nejistoty, jako by neměla žádný cíl. Jákobova cesta byla i nebyla cestou do neznáma. I když nevěděl, co všechno ho čeká, věděl, kam jde a proč tam jde. Šel ke strýci Lábanovi a šel si najít nevěstu, podle přání rodičů. A měl i další plány a naděje s nimi spojené. Při setkání s Bohem to vyjádřil z pohledu dnešního člověka velmi skromně: Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na niž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem (20-21). Je to velmi podobné tomu, co radí apoštol Pavel (1Tim 6,6-8). Ale to byl směr a cíl Jákobovy cesty cesty vstříc Božímu požehnání. A tak i my jsme na prahu nového roku zváni vstoupit s odvahou víry do Boží náruče. Na cestu si každý, kdo upřímně a opravdově hledá Boží tvář, kdo chce, aby mu Hospodin byl Bohem, může vírou přivlastnit Jákobův cestovní pas : Hle, já jsem s tebou. Boží slib, který zbavuje strachu z minulosti a nejistoty z budoucnosti. V Ježíši Kristu Bůh každému člověku nabízí lásku a přítomnost. Je to příležitost, aby začalo něco zcela nového. Je to šance přestat spoléhat na své vlastní plány a cíle. Nemyslet jen na sebe, jak si to letos užiji, ale využít svěřený čas života pro budoucnost našich dětí, Božího lidu, Božího království. Nechme se vtáhnout, zkusme opravdově vstoupit do Jákobova příběhu. Tím pravým cílem v životě není jen mít Boží požehnání, ale také stát se požehnaným. PaVel škrobák 4

5 Adresa redakce: Brána, Soukenická 15, Praha 1 PF 2010 Všem čtenářům časopisu Brána posíláme pohlednici z prosincového jednání redakční rady, které se konalo v zasedací místnosti rekreačního střediska Rady Církve bratrské na Kajmanských ostrovech. Žel pro přemíru práce na koupání nezbylo mnoho času. Zleva v první řadě sedí: Jana Šrámková, Jana Matulíková, Daniela Sedláčková a Anna Chrásková. Vzadu stojí zleva: Karel Fojtík, Matěj Hájek, Miloš Hejzlar, Bronislav Matulík, Jiří Sedláček a Ondřej Košťák. (Foto: Lydie Boszczyková) redakce a administrace: Soukenická 15, Praha 1 tel , fax Číslo 1/2010, ročník Bratrské rodiny 42, Českobratrské rodiny 68 Vyšlo Vychází 10x ročně, cena 39 Kč Šéfredaktor: Bronislav Matulík Redakční rada: Mgr. Matěj Hájek, Mgr. Miloš Hejzlar, Anna Chrásková, Ing. Peter Komrska, Jana Matulíková, Jiří Sedláček, PhDr. Daniela Sedláčková, Jana Šrámková, MgA., Ing. Karel Fojtík j.h. Výtvarník: Ondřej Košťák Sazba: Olga Sovová Vydavatel: KODeX o.p.s. IČ ev. č. MKČR: e 5080 ISSn X Tisk: GRAFOTeCHnA PRInT, s.r.o. Praha objednávky u sborových distributorů nebo na adrese redakce. 5

6 Lidé si dnes málo uvědomují, jakým zázrakem je nejen slovo, ale už samotná abeceda. Je to podle mého ten největší vynález v dějinách, umožňuje nám předávat vědomosti z generace na generaci. Historik musí psát rozhovor s Jindrou Jarošovou, autorkou knih Svatí kacíři a Via lucis nejen o bratřích ze Soluně a o Heleně Kellerové Jak jste se dostala k rozhlasu? Když jsem působila ve Zdravotnických novinách, zaujala mě postava zakladatele Mezinárodního červeného kříže Henri Dunanta a nakonec jsem o něm shromáždila tolik materiálu, že jsem o něm napsala rozhlasovou hru Snílek. S hotovým textem jsem se vydala do rozhlasu a na vrátnici se zeptala, komu bych to mohla ukázat. Pobaveně zavolali dramaturgyni Leu Slámovou, té jsem hru předala a ona mi za tři dny zatelefonovala, že ji bere, a abych se přišla domluvit na obsazení herců. Hlavní roli hrál Viktor Preis a dokonce i maličké štěky hráli takoví mistři jako např. Miroslav Moravec. Z prvního natáčení jsem odcházela s pocitem, že musím pracovat v rozhlase, jinak umřu. A pár týdnů po premiéře už jsem tam pracovala. PhDr. Jindra Jarošová (62) absolvovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy (historie, čeština). Mezi její zájmy patří Starý Egypt a egyptologie (popularizace práce našich egyptologů v Abúsíru) a literární tvorba: rozhlasové hry (Snílek, Přísahám), historie (Knihy svěcenců), literatura faktu (Via lucis, Svatí kacíři). V Českém rozhlase 2 - Praha působila od r. 1982, nyní už pro rozhlas pracuje jako externistka v Redakci slovesného vysílání (historie a kultura). V posledních třech letech připravovala populárně - vědecký magazínu Meteor. Dříve pracovala 7 let jako historik v Malé pevnosti Terezín (dějiny 2. světové války) a 4 roky v redakci Zdravotnických novin (dějiny medicíny). Cesta do rozhlasu vedla přes historii a literaturu, co vás přimělo studovat právě tyto obory? K historii mě paradoxně přivedla astronomie. Studovala jsem matematicko-fyzikální gymnázium a navštěvovala v planetáriu astronomický kroužek. Tam nám jednou v předvečer Vánoc udělali astronomickou besídku. Každému z nás dali úryvek z nějaké prastaré kroniky, přičemž všechny ukázky byly datovány stylem stalo se tři dny po zatmění slunce nebo stalo se dva dny po konjunkci toho a toho A naším úkolem bylo situaci na umělé obloze nasimulovat a určit, kdy se to stalo. Pro všechny to byla skvělá zábava, ale pro mě to byla osudová výhybka, která mě z astronomie přesměrovala k dějinám a nikdy jsem toho nelitovala. K literatuře jsem žádnou cestu hledat nemusela. Bydlela jsem s rodiči v malém bytě, kde nebylo skoro nic než tři postele a knihy. Od malička jsem byla díky knihám posedlá příběhy. Na dědečcích a babičkách jsem vyzvídala, jaké to bylo, když byli malí atp. Oni vyprávěli a já si všechno zapisovala. Někdo prostě sbírá známky, já sbírala příběhy. A co vás přivedlo k publikování? Měla jsme to ulehčené tím, že jsem studovala právě historii. Každý historik má psaní přímo v popisu práce. Kdyby jenom bádal a nenapsal, co objevil, nemělo by to smysl. Takže historik, ať chce nebo nechce, musí od prvního semestru filosofické fakulty psát. No a já jsem psala vždycky ráda. 6

7 Musím přiznat, byl to zážitek, vědět, že jsem první člověk od 16. století, který s tím pracuje. Patrně nejznámější historické knihy, které jste napsala, jsou Svatí kacíři a Via lucis. Dva rozdílné příběhy, pojednávající o nutnosti dorozumět se. Proč se podle vás lidé nemohou dorozumět, třebaže mluví stejným jazykem a mohou se slyšet? Až tohle někdo objeví, tak zaznějí všechny zvony světa. Ale řeknu vám k tomu jednu historku. Když jsem jezdila s mikrofonem za našimi egyptology, setkávala jsem se tam i s jejich egyptskými dělníky a často jsem se s nimi dávala do řeči. A přestože oni neuměli slovo česky a já slovo arabsky, báječně jsme si rozuměli a rozcházeli jsme se jako přátelé. Čili, ten jazyk je sice důležitý, ale hlavní je ochota se domluvit. A pokud se obě strany domluvit nechtějí, nepomůže jim, ani kdyby znaly všechny jazyky, co jich je. Foto Bronislav Matulík Která byla vaše první kniha? Byla to diplomová práce o Antonínu Brusovi z Mohelnice, prvním pražském arcibiskupovi po husitské revoluci. Byl to kluk z Moravy, a také zpovědník a přítel císaře Ferdinanda I. Císař ho mj. vyslal jako svého zástupce na Tridentský koncil. Brus je nesmírně zajímavá osobnost a ráda bych se k němu jednou vrátila. Tehdy jsem zpracovávala jeho světící knihy a byla jsem prvním historikem, který je studoval. Čím si vás získali Konstantin s Metodějem, oni Svatí kacíři, co vás na nich tak fascinuje? Když jsem se hlásila na filosofickou fakultu, při přijímacích zkouškách jsem dostala otázku: Velká Morava a Konstantin a Metoděj. Ale tím to nezačalo. Začalo to tady v rozhlase. Pokud šlo o pořady, týkající se historie, většinou spadly na mě. A když po revoluci přišel svátek Konstantina a Metoděje, dostala jsem za úkol udělat na 5. července čtyřhodinové Dobré jitro na téma Konstantin a Metoděj. Ale ouha, nebylo odkud opisovat. Existovala sice spousta archeologických studií, ale knihu příběhů o lidských osudech jsem nenašla. A tak jsem si řekla, že bych ji mohla napsat. Po šesti letech z toho byli Svatí kacíři. Je to ovšem více portrét doby, ve které

8 žili, nežli portrét těchto dvou mužů. Co by asi řekli na to, že jsou patrony Evropy? Ve své knize líčíte nejen příběh soluňských bratří, ale také brutální politiku raně křesťanského světa. Jak se vyrovnáváte s násilnou christianizací Evropy? Vyrovnávám se s tím jako historik. Určitě snadněji než lidé, kteří to tenkrát museli žít. Ale řeknu to ještě jinak, doba je vlastně pořád stejná a já mám pocit, že každá doktrína, politická či náboženská, která si dá do vínku ambice na světovládu, dříve nebo později sáhne k násilí. Což u osvícenějších osobností budilo už v tom 9. století odpor. A byli to právě Konstantin a Metoděj, kteří na naši Moravu místo meče zcela programově přinesli písmo a excelentní vzdělanost. V tom vidím jejich dějinnou velikost. Mnohokrát ve Svatých kacířích zdůrazňujete Konstantinovu genialitu a výjimečnost. Můžete nám jej více přiblížit? Konstantin je osobnost, před kterou se hluboce skláním. Přiblížím vám jeho lidskou stránku přes jednu příhodu. Konstantin na císařské univerzitě studoval mimo jiné i hudbu. Zdá se, že byl nejen skvělý lingvista, ale také skvělý hudebník. Říká se, že lidé s dobrým hudebním sluchem se snadno učí cizí jazyky. Konstantin je ukázkou, že to tak je. Víme, že komponoval ještě dříve, než přišel na Velkou Moravu. Na Krymu např. složil ódu na ostatky sv. Klimenta. Na Moravě pak našel zpěvné prostředí, takže své žáky učil patrně muzice i skladbě. A když potom v Římě zemřel, jeho čerstvě vysvěcení žáci mu na místě složili pohřební chorál, ve kterém se na něj obracejí kaskádou básnických oslovení. A mě nesmírně dojalo, když ho na jednom místě oslovují Vlaštovičko švitořivá. Mně to jasně říká, jaký k němu měli vztah Geniální byl nejen Konstantin, ale také Helena Kellerová, hlavní postava vaší druhé nejznámější knihy Via lucis. Jak jste se dostala k jejímu neuvěřitelnému příběhu? Zcela prozaicky jsem hledala cosi v naučném slovníku. Bylo to od písmene K a jak jsem očima jela po stránce, něco mě nahoře zaujalo. Vrátila jsem se, a tam byla dvouřádková noticka: Kellerová Helena, hluchoslepá Američanka, spisovatelka, filosofka plus data, nic víc. Od té chvíle jsem začala shromažďovat všechny materiály o Heleně Kellerové, až z toho byla knížka. Jak je vůbec možné, aby se slepý a hluchý člověk naučil užívat stejných slov, která užívají zdraví lidé pro abstraktní pojmy? Ze začátku Helena vůbec netušila, že něco jako řeč a jazyk existuje. A že se mluví hlasem, který ona nikdy neuslyší! V jejím životě bylo tolik problémů, které vypadaly nepřekonatelně, že to skutečně vypadá jako zázrak, že se naučila rozumět. Rozhodující bylo, že se sešly mimořádně geniální učitelka s mimořádně geniální žačkou. A společně byly schopny bariéru slepoty a hluchoty překonat. Mimochodem, když se setkaly, bylo Helence sedm a její učitelce, slečně Sullivanové, pouhých 21 let! Anna Sullivanová začala samozřejmě s naprosto konkrétními věcmi, které malá Helenka brala denně do ruky a jejichž účel znala. Šlo o to, aby pochopila, že každá věc má své pojmenování. Ale naučit se abstraktní slova, to je pro člověka, který neslyší a nevidí, obrovský problém. A tady projevila slečna Sullivanová mimořádný pedagogický talent, když Heleně ona abstraktní slova předkládala znovu a znovu a v tolika souvislostech, že Helenka si z toho množství příkladů nakonec vypreparovala ten obecnější pojem. Prvním takovým slovem bylo anglické love, tedy láska či milovat. Když slečna Sullivanová dostala od Helenky dárkem hrst kytiček, poděkovala jí a hmatovou abecedou na dlaň jí řekla: Miluji Helenu. A Helena se ptala, co je to love? A teď přišel ten problém. Začala se ptát: Je to to teplo, které přichází ze shora? Není. Jsou to ty kytičky? Nejsou. Pořád slyšela, co to není a tím si pojem láska vymezovala. Až teprve při jedné příležitosti, kdy Helena měla svraštělé čelo úsilím, jak přemýšlela, slečna Sullivanová se jejího čela dotkla a pak jí vyťukala do dlaně Mysli! Tehdy Helena pochopila, že ono Mysli je to, co se jí odehrává v hlavě. A v tu ránu porozuměla i slovíčku love. Pochopila, že jsou na světě věci, na které si nelze sáhnout, ale ony přesto existují. Nebýt těch druhých, nebyli by ti první, nemáte někdy pocit, že Metoděj je tak trochu ve stínu Konstantina, a slečna Sullivanová tak trochu se stínu Heleny Kellerové? A přece to byla ona, kdo hluché a slepé dívce zprostředkoval komunikaci se světem. Dotkl jste se velice závažného fenoménu a netýká se jen tohoto příběhu. Mohli bychom třeba mluvit o Janu Husovi a Jeronýmu Pražském, o Janu Palachovi a Janu Zajíci. Fenomény toho druhého jsou

9 samozřejmě historicky velmi zajímavé, ale pro mě jsou Jeroným Pražský a Jan Zajíc stejní velikáni jako Jan Hus a Jan Palach. Řekla bych ale, že mezi Konstantinem a Metodějem nic takového jako ten první a ten druhý nebylo. Spíš to tak možná vypadá v učebnicích. Dokonce si nejsem úplně jistá, jak by to dopadlo, kdyby byl jako první zemřel starší Metoděj. Zvládl by Konstantin následnou práci sám? Ani trošku ho nechci podceňovat, jeho genialitu ctím, ale byl to vědec, filozof, učenec, básník, teolog Tím dříčem a manažerem celé mise byl ale Metoděj, právník, který měl za sebou deset let skutečného vládnutí. On byl ten praktik, voják, organizátor, to on znal svět politiky zblízka a nedělal si o něm sebemenší iluze Kromě toho Konstantin by při svém zdraví patrně tři roky tvrdého vězení nepřežil. Takže já jsem nikdy necítila, že by Metoděj byl ten druhý. A stejně tak to platí pro slečnu Sullivanovou. Faktem je, že pouto, které vzniklo mezi Annou Sullivanovou a Helenou Kellerovou, bylo naprosto nevídané. Skoro se mi zdá, že psychologicky žily jako siamská dvojčata. Takže zázrakem je i to, že mezi nimi nikdy za půl století nevypukla ponorková nemoc. I díky tomu společně dokázaly proměnit Helenčin handicap v nesmrtelnost. Z knihy Via lucis vyplývá téměř až samozřejmá víra ženy, která Boha přirozeně nikdy vidět ani slyšet nemohla. Jak k tomu došlo? Helena měla přes své postižení štěstí, že měla bohaté a známé rodiče, takže byla už od dětství celebritou, zajímali se o ni novináři, setkávala se se spoustou pozoruhodných lidí a osobností. Jednou z nich byl biskup Brooks, který jí velmi přijatelným způsobem vysvětloval složité otázky víry. Byl pro ni velikým povzbuzením. Helena po sobě zanechala jednu větu, která dává tušit, jak se dostala ke své víře. Víme, že pak denně četla Bibli. Byla to věta: To, co je opravdu důležité, to nevidíme ani neslyšíme, to cítíme srdcem. Helena musela tuto větu přijmout velice vděčně, protože tím přestala být vyčleňována od toho nejdůležitějšího. Děkuji za rozhovor. Ptal se Bronislav Matulík

10 Ilustrace Ondřej Košťák 10 leden-2010.indd :55:40

11 O hospodaření v Bibli s ředitelem Evangelikálního teologického semináře Mgr. Janem Valešem ml. Nejen, že se v Bibli objevuje slovo oikonomia (od kterého je odvozeno slovo ekonomie), ale také v teologickém jazyce existuje termín Boží ekonomie nebo ekonomie spásy. Boží ekonomie Významným biblickým textem je 1Tm 1,3-4: Když jsem cestoval do Makedonie, vybídl jsem tě, abys zůstal v Efezu a nařídil jistým lidem, aby neučili první výplaty, ale především den, kdy v pokání přijme vklad Ducha svatého. Tento vklad jej nezatíží dluhem, naopak při jeho náležitém využití povede ke dráze věřitele, který má z čeho dávat a je mu vlastně jedno, zda mu to druzí vracejí (sr. L 6,30). Následující řádky o penězích píši s milou vzpomínkou na věřící v karlovarském sboru, kteří mi jako svému kazateli pomáhali objevovat biblické principy v této důležité životní oblasti. Myslet ekonomicky je hojně používaný imperativ dnešní doby. Znamená to moudře hospodařit, správně investovat, neutrácet za nepodstatné věci... a to nejen ve svých domácnostech, ale i v církvi. Poučme se z pohledů ekonomů i Toho, kterému patří celá země se vším, co je na ní. odchylným naukám a nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k hloubání než k Boží správě, která spočívá na víře. (studijní překlad) Podobně v epištole do Efezu Pavel píše o Boží ekonomii (verše 1,10 a také 3,2 a 9). Základním významem slova oikonomos je člověk pověřený správou domácnosti, která zahrnuje služebnictvo, zvířata, dílnu nebo hospodářství. Např. v Ga 4,2 je řeč o správcích, kteří mají na starost výchovu nezletilých dětí. A když apoštol mluví o Boží ekonomii, týká se to toho, jak Bůh řeší situaci hříšného člověka a zla. Pozornost ekonoma je soustředěna na to podstatné, čemu ostatní věci a okolnosti slouží. Nejde tedy výhradně o hmotné zabezpečení, pozornost ekonoma je soustředěna na to podstatné, čemu ostatní věci a okolnosti slouží. Tak Bůh připravil v pravý okamžik plnost všeho v Kristu. Pohledem Boží ekonomie je důležitým okamžikem v životě člověka nejen den Vlastnictví Všechno naše patří Bohu! Přikázáním Nepokradeš! Bůh vyhlásil existenci soukromého majetku. Přesto Boží slovo učí jasně: Celá země se vším, co je na ní, patří Bohu. Vmete to Mojžíš do tváře faraonovi (Ex 9,29), připomíná to Bůh Izraelcům před vstupem do zaslíbené země (Lv 25,23, Dt 10,14), apoštolé to dosvědčují těmito slovy: Všechno je vaše, ať Pavel nebo Apollos nebo Petr, ať svět nebo život nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. (1K 3,21-23 ČEP) Biblický postoj nelpění vystihují Jobova slova: Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. (Job 1,21) Je na místě si položit otázky: Jak a kdy jsem naposledy Bohu vyjádřil, že všechno mé je vlastně jeho? Jak Bůh zkouší člověka, zda nezapomněl, že všechno patří Bohu? (Dt kap. 8) 11

12 Živobytí Bůh dává své dary potřebné k životu! Když jsem se ekonomicky osamostatňoval od svých rodičů, docela jsem si lámal hlavu nad tím, jak spojit důvěru v Boží péči s rolí muže jako živitele rodiny. Někdo z čtenářů se možná pozastaví nad tím, že by Bůh měl pečovat o naše živobytí. Já to však doma viděl na vlastní oči a s takovou Boží péčí jsem vyrůstal! Vím, že to tak je. Čtěte Ježíšova slova v Mt 6, Ale jak to skloubit s rolí živitele? Dnes to již nevnímám jako rozpor. Vidím Boží péči ve způsobu, jakým stvořil přírodu. Je to tak prosté stačí ve správnou chvíli zasadit správné plodiny a než se rok s rokem sejde, je dostatek potravy! Zemědělství mi zůstává vzorem rovnováhy: Je třeba se starat, plánovat a chystat, na druhou stranu sebevětší ustaraností zemědělec nesníží rizika neúrody; nakonec však je závislý na tom, co není v jeho moci, především na schopnosti růstu a plození. A lidskou společnost stvořil Bůh tak, že ten umí to a ten zas ono. Nikdo neumí vše. Musíme si navzájem sloužit. A právem jsou služby stále rostoucím ekonomickým sektorem. Biblická výzva v Mt 6 směřuje k tomu, abychom jako moudří hospodáři rozlišili ty nejdůležitější otázky od prostředků nebo okolností. Bůh slibuje svou péči tomu, kdo ví, co je důležité spravedlnost a Boží kralování. Otázky hmotného zaopatření nám nemají dělat vrásky, tak podstatné nejsou. Potkávám poměrně hodně svých vrstevníků třicátníků, kteří velký díl času a životní energie podřídili dojmu, že slušný život se dá žít jen ve vlastním bydlení. Hrbí se před hypotékou, odkládají děti, riskují zdraví a utrácejí za pojištění proti neschopnosti splácet. Církev bratrská je církví střední třídy s typickými problémy lidí, kteří nejsou chudí a nestrádají, ale zároveň často nejsou spokojeni s tím, co mají. Přitom spokojenost neodvisí od toho, co mám: Naučil jsem se být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. (Fp 4,11-12, Bible 21) Vidíme zde spokojenost s hladem a uskromněním stejně jako spokojenost s nadbytkem. Je jasné, že se to Pavel musel učit Ježíšův následovník na jedné straně soustředí svou pozornost na podstatné otázky (Boží panování, spravedlnost), takže otázky hmotného zajištění musí jít na druhou kolej. Na druhé straně Boží péče se neprojevuje trvalým nadbytkem, učí nás být spokojení v nadbytku i v hladu. Co všechno je díky Bohu mé? Co jsou skutečně důležité otázky mého života? Jak se projeví to, že v důvěře Bohu nechám hmotné zajištění na druhé koleji? Kteří lidé v mém okolí jsou spokojení? A jak se to naučili? Hospodaření majetek se může stát dobrým nástrojem oslavy Boha! Podle Písma lze Bohu darovat různými cestami. Např. oběti se Bohu dávají jejich znehodnocením (1Let 11,15-19), ale také společným jídlem (oběť pokojná). Podle Přísloví 19,17 lze Bohu poslat část svého majetku přes potřebné. Je bezpochyby, že Ježíš uměl ocenit dobrou investici (Mt 25,14-30), proto bychom měli spíše investovat, než utrácet. Nejdůležitější přikázání je milovat Boha vším, mimo jiné vší svou silou, kterou si v tuto chvíli dovolím vyložit jako vším svým vlivem a možnostmi. Myslím, že tato příležitost stojí za to zkusit Boha oslavit tím, co máme. Nakládání s majetkem je příležitostí k oslavě Boha, a to nejen cestou dobrých investic, ale také příkladnou správou. Církev má být místem dobrého hospodaření nejen s financemi: V tomto smyslu čteme i apoštolskou výzvu být dobrými ekonomy: Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. (1Pt 4,10 ČEP) V dobrém nakládání s majetkem nám brání naše závislosti, zvláště ty drahé jako je gamblerství nebo drogy. Neztrácejme čas a vyhledejme pomoc. Boží milost je velká, on je štědrý dává plnými hrstmi tomu, kdo je připravený brát, byť právě teď nemá nic (L 6,37-38). Nebojme se vyhledat zkušené a kvalifikované lidi, skrze které nám Bůh pomůže žít ve svobodě. Dávání blahoslavenější dáti než bráti! Uvedený Ježíšův výrok vzpomenutý apoštolem Pavlem zaznamenal dějepisec Lukáš ve Sk 20,35. Bůh je velmi štědrý dárce a je tak velkou inspirací svému stvoření. Dávání je přirozenou součástí vztahu k majetku a penězům. Zvláště máme pamatovat na potřebné. V Bibli se mluví o almužnách, darech potřebným (Mt 6,2-4, L 14,7-14). Mojžíšův zákon pamatuje i na makroekonomická opatření (např. desátky třetího roku, Dt 26,12nn). Dnes je to složitá otázka, neboť není tak docela jasné, kdo je potřebný nebo jaké jsou hranice milosrdenství. Doporučuji Jubilee Centre (www.jubilee-centre.org), jehož podněty k uplatňování Božích principů ve společnosti představil také v ČR Chris Wright na teologické konferenci v roce Dále se v Bibli mluví o desátkách. Ve Starém zákoně 12

13 Foto archiv se jedná o desetinu úrody, dobytka a ovoce, což se dnes dá přirovnat k movitému majetku. Přinášejí se jednou ročně do Jeruzaléma jako zdroj obživy léviovcům, kteří desetinu z nich předají áronovcům. Každý třetí rok patří desátky nejchudším. Dnešní obdoba desátků je osvědčený způsob, jak získat moudrý vztah k majetku. Jeden člověk změnil můj pohled na dávání. Jmenuje se Mirek a je kazatelem jednoho živého a laskavého sboru. Bral jsem dávání jako běžnou součást života. Na něm jsem uviděl, že dávání je především radost. Při dávání si uvědomuji, že sám mám dostatek, protože mám štědrého Pána. Jemu mohu důvěřovat a v důvěře jemu dávat to, co právě mám. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. (2K 9,8 ČEP) Dávat znamená přijímat, přijímat znamená záviset na Bohu, záviset na Bohu znamená být spokojený a mít z čeho dávat. Daří se mi dávat i přijímat? Známe na vlastní kůži radost z dávání? Možná nemáme z čeho dávat prosme Boha, aby se nad naší situací ustrnul a obdaroval nás svou milostí, takže budeme mít z čeho dávat. Pro radost lidskému srdci Když je řeč o financích a všem, co lze za peníze pořídit, je třeba zmínit další důležitý pilíř biblického učení Bůh dává krásné a milé věci pro radost lidskému srdci. Moudrý kazatel za tyto užitečné věci považuje např. jídlo a pití (Kaz 3,12-13). Žalmista vedle chleba děkuje dokonce i za návykovou látku, jakou je víno (Ž 104,13-15). Stvořitele tohoto nádherného světa určitě nepotěší ten, komu nic z toho nestačí k radosti! Co víc potřebuji k radosti? Příklady jídla i vína ukazují, že je to také otázka správné míry. Výstrahy V nejistých dobách si připomínejme: Žijte bez lásky k penězům, spokojeni s tím, co máte; neboť on sám řekl: Nezanechám tě, ani tě neopustím. (Žd 13,5, studijní překlad) Následující tvrzení berme jako fakt, prostě je to tak: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. (Mt 6,24 ČEP) Naslouchejme pozorně každému slůvku moudré výzvy apoštola, zvláště nejdůležitější závěrečné větě: Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Mámeli jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. (1Tm 6,6-11 ČEP) Do vážné situace posledních dní Ježíš směřuje toto varování: Dávejte na sebe pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o (tento) život, a ten den by na vás přišel nečekaně. (L 21,34, Bible 21) Připomněli jsme si, že naše vlastnictví věcí nevylučuje Boží vlastnictví všeho včetně nás samých. To je důležité východisko pro naši starost o živobytí, která se nemá zvrhnout v ustaranost. Zdravý postoj k živobytí a majetku se projevuje dobrými investicemi, správou a dáváním, které dělá Bohu čest. Radost z dávání může být veliká, ale je také radost z užívání dobrých darů. Důrazná varování odpovídají důležitosti, jakou Bible financím připisuje. Víra v živého Boha, o kterém svědčí Bible, může člověka osvobodit i v hmotných otázkách objevujeme Boží péči, učíme se důvěřovat, rosteme v radosti z dávání i z užívání dobrých věcí. Tím se vracíme k myšlenkám z úvodu Bůh ve své ekonomii soustředí pozornost na ty nejpodstatnější otázky světa. Bohu patří díky za to, že radost lidí považuje za podstatnou otázku. Nebuďte ustaraní Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. (Mt 6,25-34) Jan Valeš 13

14 Nejen o finanční krizi Rozhovor s PhDr. Tomášem Sedláčkem, hlavním makroekonomickým analytikem ČSOB Poslední rok byla jedním z top témat novin a zpráv finanční krize. Proslýchá se, že by krize měla začít ustupovat. Co si o tom myslíte? Čísla skutečně projevují známky ústupu recese. Optimismus na kapitálových trzích je až podezřele pozitivní, a to od března. Nikdo neví, zda je vše zažehnáno. Každopádně musíme za oživením hledat spíše politické zásahy a zadlužování než cokoli jiného Když už mluvíme o finanční krizi, kde vidíte její kořeny? Jsou to věci čistě ekonomické? Poklesy a pády jsou obecná lidská vlastnost a patří k životu a vývoji vůbec. Pýcha předchází pád, a my jsme byli příliš pyšní. Naopak pokorných Hospodin povyšuje. Takže i v tomto vidíte jakýsi cyklus Dnes vám každý, kdo umí číst, vysype desítky důvodů pro krizi. Já říkám, když jste tak chytří a když bylo vše tak očividně jasné, proč jste to nevěděli před dvěma roky? Příčiny krize jsou netriviální. Já rád říkávám, že pád je spojen s předchozím prudkým růstem. Kdybychom nerostli tak mohutně, možná by i pád byl mělčí. Kdo řídí auto příliš rychle, nesmí se divit, že se občas vybourá. A kdo se bojí bouraček, ať nejezdí ani na kole, ale chodí pěšky. Nebo raději po všech čtyřech. Pokud známe příčiny krize, může se vůbec udělat něco pro to, aby krize znovu nenastala? Skutečné příčiny krize jsou zahaleny tajemstvím, my se můžeme pouze domnívat, není nám dáno rozumět zcela světu kolem sebe a koneckonců ani nám samotným. Krizím se nevyhneme. Je to jako chtít po doktorovi, aby daný pacient už nikdy neonemocněl nebo po kuchaři, abychom už nikdy neměli hlad, po výrobci aut, aby se zase auto nikdy neporouchalo. Ta schopnost není dána lidem. Pojďme nyní k praktičtější rovině. Pokud by se v budoucnosti krize znovu objevila, co mohu osobně dělat pro to, aby mě zasáhla co nejméně? Být opatrný, mít finanční rezervu a nepočítat neustále s tím, že bude každý rok jen lepší a lepší. V posledních letech vidíme, že se zadlužují státy, firmy, ale stále více i domácnosti. Myslíte si, že by se člověk neměl nikdy zadlužovat, protože je to drahé a nebezpečné? Ne, dluh je úžasná věc. Jen se nesmí přehánět. Stejně jako s jídlem, prací, alkoholem a koneckonců se vším. Díky dluhu můžete bydlet v příbytku, který budete vlastnit až v budoucnu. Na dluhu stojí naše společnost. Jen je to vzácný statek a musíme s ním moudře zacházet. Každý člověk u nás odvádí enormní množství vydělaných peněz skrz daně či sociální a zdravotní pojištění do sociálního systému. Cítíte v tomto okamžiku morální povinnost věnovat se charitě, když např. polovina mých peněz skončí v rukou státu jakožto nedobrovolná charita? To je na každém. Podílení se na povinných odvodech, tedy na tom, co nazýváte povinná charita, v tom nevidím žádnou velkou etiku, tak prostě nemáte volbu a je to jakési funkční minimum vyspělé společnosti. Všimněte si ale, že naše solidarita, a to i v 21. století sahá jen na hranice našeho státu. Bližní je tedy občan ČR, ale už ne trpící dítě v Africe nebo Indii. Svou dobrovolnou charitu tedy směřuji spíše tam. Stále se hodně povídá o Evropské unii a euru. Odkdy si osobně myslíte, že se můžeme těšit na euro? Je vůbec slovo těšit na místě? Já osobně se na euro těším. Reálné je uvažovat roky 2015 a dál. Dobu vstupu, kterou využilo např. Slovensko, jsme prošvihli. Teď budou brány eurozóny zavřeny dlouhou dobu. Je to škoda, zas roky debat, které má většina zemí, včetně Slovenska, už za sebou. Když se podívám kolem sebe, vidím všude vyrůstající obchodně-administrativní centra. Před 20 lety 14

15 bohatství? Dá se třeba říct (byť to zní rétorikou minulého režimu), že náš západní svět vykořisťuje ten svět třetí, zaostalý? Co si myslíte v této souvislosti o výrobcích fair trade? Měli bychom je jakožto křesťané podporovat? Nikdo nikdy netvrdil, že obchod bude spravedlivý. Cenu většinou určuje silnější partner, cena je výsledek boje, vyhrává ten, kdo je méně závislý. V příkladě, který uvádíte, jsme silnějšími partnery my, Západ. Když jedete někam na východ, kde se vyjednává, stejně místnímu pekaři nedáte tolik, co jste zvyklí platit v Evropě. Budete vyjednávat, až cenu stlačíte na místní ceny. Podobně se chovají i velké firmy. Cena se nerozděluje spravedlivě, ani nevíme, jak na to. Fair trade je sympatický pokus. Foto archiv Tomáše Sedláčka jsme možná měli obavy, že se staneme montážní linkou Západu. Zdá se mi, že se stáváme spíše účtárnou a prodejnou Západu. Nepřijde vám to trochu divné a nebezpečné, že polovina lidí nepracuje ve smyslu výroby něčeho hmatatelného, ale jen papíruje, konzultuje, prodává? Ne, vůbec, naopak. Materiální výroba je pasé. Duch transcendoval nad hmotu v tomto smyslu. Tedy i v čistě ekonomickém smyslu nejen chlebem živ je člověk. Pochopitelně budeme stále potřebovat materiální věci, chleba k jídlu, ale bude to stále menší a menší procento našich výdajů a rozhodně ne něco, co může být bohatství národů. To, že jsme propojeni ekonomicky a úspěšně se Západem, je dobré a je to takový malý zázrak. Plno jiných zemí, na východ od nás, to nezvládlo. Sice pro nikoho nemontují auta ale tím to taky končí. Když se díváte na současný mezinárodní obchod, myslíte si, že se jedná o spravedlivé rozdělování Ekonomie se někdy staví do pozice hodnotově neutrální vědy. Tj. ekonom by v této logice neměl používat spojení jako nemravné zisky, příliš drahé výrobky apod. Jak se na toto díváte vy jakožto ekonom a zároveň křesťan? Dají se a mají se morální hodnoty od čisté ekonomie oddělovat? Ano, ekonomové si hrají na hodnotově neutrální, ale to je blud. Stejný blud, jako je hodnotově neutrální ateismus. Ateismus má své náboženství, svou etiku svou antropologii stejně jako cokoli jiného. A je na čase to přiznat. Ekonomie je paradoxně obor, který má zkoumat hodnoty, a přitom se tváří, že je sama bez hodnot. To ale není pravda: naše hodnoty jsou svoboda, volný trh, naše víra je víra v trh (všimněte si, kolikrát ekonomové používají slovo věřím : např. věřím, že je konec krize, věřím v trh, nevěřím vládě atd. Naše etika je hédonistický egoismus. Což je v pořádku, je to zcela legitimní morální škola, se kterou můžete nebo nemusíte souhlasit. Volba je na vás. Tu volbu vám ale nikdo vědecky nezdůvodní ani nevnutí. Koneckonců i víra v neexistenci hodnot v ekonomii je hodnota sama o sobě. Zároveň je to víra. A také etický výrok. Občas děláte nějaká makroekonomická doporučení, která mohou mít vliv na tisíce i miliony lidí v ČR. Nebojíte se někdy této zodpovědnosti? Nemáte např. pochyby, že to prostě nějak nevyjde? Věříte skálopevně makroekonomickým 15

16 teoriím, na základě kterých doporučení děláte? Teorie a modely jsou jako podobenství. V tom smyslu jim můžete věřit. Můžu věřit, že Ježíš je lev z kmene Judy, ale tím se asi nemyslí, že má žlutou hřívu, je masožravý a má průměrnou životnost 11 let. Podobenství, stejně jako model (oboje se chová podobně: má zjednodušit, přiblížit realitu), má své hranice, které musíme znát. Modelů je mnoho, stejně jako podobenství, a vy musíte vědět, kdy jaké použít a kdy raději mlčet. Nemáte pocit, že ekonomice země škodí, jak hodně je pod tlakem politiky, tj. politikaření a populismu? Když se dívám na některé předvolební billboardy o 13. a 14. platech a důchodech, nemohu se této otázce vyhnout Nebylo by např. optimální, kdyby o ekonomických záležitostech země (státní rozpočet ) nerozhodovali politici, ale ekonomové-odborníci? Jakkoli se to zdá lákavé, o věcech veřejných musí rozhodovat volení zástupci a ne odborníci na jednu danou věc. To není role expertů. Experti musí rozumět jen jedné straně problému nebo společnosti a to bývá dost často nebezpečné. Politik by měl, opakuji, měl by, mít přehled o všech a rozhodovat komplexně. Politik ale zas rozhoduje krátkodobě, odborník by měl dlouhodobě. Často mě nakrásně štve, že se někdo mými radami neřídí, asi tak jako každého. Ale na druhou stranu si říkám: chtěl bych nést jho, které nesou oni? Měl bych na to? Rozhodování je těžká věc a je to kumšt. To, že to naši politici často neumí, že se nechají ovlivňovat ne expertními radami, ale třeba korupcí, je věc jiná. Expert si nesmí hrát na politika nebo jej nahrazovat a naopak také ne. Byli jsme stvořeni, abychom se doplňovali, ne nahrazovali. Každý neseme jiné jho a jinou zodpovědnost. Na to bychom neměli zapomínat ani v jiných oblastech lidských vztahů. Ptal se Václav Adamec O domácím hospodaření Rozhovor o s Ing. Janem Šimkem, finančním analytikem Broker Consulting Pokud se dostávám do finančních problémů, na kterou oblast je vhodné se v mých výdajích zaměřit? V případě, že se dostáváte do finančních potíží, velmi doporučuji začít analýzou vašich výdajů. Stačí, když za celou domácnost začnete sledovat výdaje, zapisovat si, za co a kolik utratíte. Samotné sledování výdajů povede k úsporám, protože začnete uvažovat nad každou vydanou korunou. Samozřejmě zjistíte, že některé výdaje na uspokojení základních potřeb jsou nezbytné, jako např. výdaje na bydlení (hypotéka nebo nájemné, energie), základní potraviny, atd., ale možná vás překvapí, kolik peněz z rozpočtu utratíte za zbytečnosti. Určitě je dobré přemýšlet zejména o nutnosti větších výdajů, které nejsou nezbytně nutné, jako jsou např. exotická dovolená, drahé vánoční dárky nebo plazmová televize. Pokud jste ve finanční tísni, měl byste se těmto výdajům vyhnout. A hlavně v žádném případě nefinancovat tyto výdaje spotřebními úvěry. Pokud máte finanční problémy, začněte je řešit včas, než se začnete topit v dluzích. Mám dobrou zprávu pro ty, kteří se nechtějí ve svých vydáních omezovat. Druhou možností, jak dostat rodinné finance do rovnováhy, je zvýšit příjmy. Myslíte si, že je nyní vhodný čas pořídit si vlastní bydlení? Zdá se, že ceny nemovitostí spadly za poslední rok na úroveň, která již není tak spekulativně vysoká, jako bývala Pořízení vlastního bydlení je spíše věcí potřeby než spekulace, bez střechy nad hlavou se neobejdete. Jinými slovy, strategická rozhodnutí by neměla až tolik ovlivňovat současná situace na nemovitostním trhu. Nepotřebujete spekulovat, potřebujete bydlet. Ceny nemovitostí jsou dnes skutečně nižší než před rokem. Nemovitostní trh totiž jako každý jiný trh prochází cyklickým vývojem. Na trzích občas vznikají dokonce cenové bubliny a antibubliny. Samozřejmě, že nejvýhodnější je nakupovat levně, problémem je však určit dno trhu, kdy jsou ceny nejnižší. Pokud nejste odborník na realitní trh, pak se rozhodně nesnažte spekulovat. Hlavně si rozmyslete, jaké bydlení si můžete dovolit, zda budou vaše příjmy stačit na splácení hy- 16

17 koukat i jinak. Z legrace říkám, my budeme, ale peníze nebudou. Tak na co a proč příliš šetřit? V protestantských kruzích je hodně vžitá hospodárnost i dávání druhým. Myslím, že je ale dobré myslet i na sebe a udělat si radost. A hlavně se nestrachovat o budoucnost. Pokud budete chtít spořit nebo investovat, měli byste si zodpovědět dvě hlavní otázky, a to jak velké chcete podstoupit riziko a za jak dlouho budete chtít přeměnit investici zpět na peníze. Čím ochotnější budete riskovat a čím delší bude váš investiční horizont, tím agresivněji můžete investovat a cílit na vyšší výnosy. Naopak, pokud se rozhodnete spořit, budete mít relativní jistotu, ale nikdo vám nenabídne vysoké zhodnocení. Riziko a očekávaný výnos jsou spojené nádoby. Nejrizikovější a potenciálně nejvýnosnější jsou investice do podnikání, akcií, akciových fondů, do komodit, apod., na opačném pólu jsou pak spořicí účty a fondy peněžního trhu. Foto archiv Jana Šimka potéky a hledejte bydlení, které co nejlépe uspokojí potřeby vaší rodiny. Při pořizování bydlení většina lidí nemá dostatek svých prostředků a musí jít cestou hypotéky. Myslíte si i v tomto případě, že zadlužení je špatné nebo nebezpečné? Hypotéku lze obecně označit za dobrý dluh, na rozdíl od spotřebních úvěrů nebo podobně výhodných produktů. Financujete tím totiž nezbytnou potřebu a to při úrokových sazbách, které jsou rozumné. U hypotéky není důležité, kolik zrovna máte majetku, ale kolik v budoucnosti vyděláte, odborně řečeno vaše budoucí volné cash flow. Pokud tedy máte dobré vzdělání, dobrou práci, vyšší příjmy, pak si můžete dovolit dražší bydlení a naopak. Všimněte si, že banku při žádosti o hypoteční úvěr budou v první řadě zajímat právě vaše příjmy, ne výše vašeho majetku. Opačná otázka, než výše k zadlužování: co když patřím ke šťastlivcům, co mají volné peníze? Samozřejmě, optimální je uložit tam, kde je rez nesežere a mol nestráví Ale: pokud chceme zůstat zde na zemi Pokud věříte, že budete žít věčně, tak se dá na peníze Má smysl pro běžného člověka (např. 30 let, čistý příjem Kč) spořit si na důchod v nějakém penzijním fondu (penzijní připojištění)? Není příliš rizikové někomu svěřovat hodně peněz na řádově desítky let? Není to vlastně zbytečné, protože v případě finančních problémů u nás vždycky nastoupí stát a sociální systém? Určitě má smysl nespotřebovat všechny příjmy a část peněz odkládat stranou. Otázkou ovšem je, do čeho prostředky investovat. Vnímám to stejně, investiční horizont 35 let je pro mě tak vzdálenou budoucností, že se raději zaměřuji na bližší cíle než je důchod a volím jiné investiční příležitosti než penzijní fondy. Riziko selhání instituce nebo celého systému je na tomto horizontu pro mě příliš veliké. Vezměte si celé minulé století, kolik režimů vládnutí se u nás vystřídalo. A navíc souhlasím s tím, že stát v této oblasti opravdu netrestá nezodpovědnost, ale naopak zmírňuje její následky. V současné době jsme pod neustálou masáží nejrůznějších věrnostních programů a slev. Člověk si skoro připadá jako blázen, když nenakupuje s nějakou slevou (na ISIC, na jízdenku ČD, sbírání bodů na pánev zdarma ). Myslíte si, že má smysl tyto věci sledovat? Záleží na tom, jak drahý je váš čas. Pokud je drahý, pak se tyto slevy rozhodně nevyplatí sledovat. Jen ve výjimečných případech, že nějakou službu nebo produkt nakupujete hodně často, má smysl věnovat slevám pozornost. ptal se Václav adamec 17

18 O ekonomii církve s bývalým tajemníkem Rady Církve bratrské Ing. Karlem Fojtíkem Pokusíme se nejprve zarámovat dané téma do jistých souvislostí. Ekonomie církve by na prvý pohled jako běžná správa církevní domácnosti měla vycházet z normálního hospodaření rodiny. Bilance příjmů a výdajů doma i v církvi by měla být vyrovnaná. To je jistě pravda, nicméně při analýze jednotlivých položek, ať na straně církevních příjmů, nebo na straně vydání církve se ukazuje, že hospodaření v církvi nevystačí pouze s tím, co je v rozpočtu, ale spoléhá i na zdroje, které nemohou být dopředu zcela přesně, účetně podchyceny. Některá vydání zřejmě odporují ekonomickým principům, protože jsou ztrátová, nebo jsou silně riziková, a přesto mají mít uprostřed dobře nastavené a fungující církve podporu. 18 Židovská Chanuka i křesťanské Vánoce budou letos slaveny ve stejném týdnu. Židé si připomínají znovuzasvěcení Chrámu v době makabejských válek, však křesťané může přispět záchranu k jejímu lepšímu v podobě porozumění. narozeného Mesiáše v betlémském chlévě. Biblická orientace Jak se v tomto zdánlivém paradoxu máme orientovat? Žalmista David se k tomu svým způsobem vyjadřuje slovy: Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. (Ž 90,12) Pojem ekonomie asi v Bibli nenajdeme (v našem pojetí), ale lze jej nahradit různými ekvivalenty. Apoštol Petr ve svém dopise v kralickém překladu hovoří o vydání počtu. Hotoví buďte k vydání počtu. (1 Pt 3,15) Z těchto míst je patrné, že biblické aritmetice je zapotřebí se učit, abychom uměli moudře hospodařit se svěřeným časem i prostředky. Z tohoto vyučování se nedává zápočet na vysoké školy ekonomické. Dále inzerce je zřetelné, že máme být připraveni k vydání počtu, k odpovědné bilanci našeho počínání. Abychom nějak přiblížili ekonomické zásady, které máme uplatňovat při rozhodování v církvi, uvedeme konkrétní situace, které tuto disciplínu trochu zjednoduší, což Příjmy Církev má pro své činnosti zavedeny, nebo k tomu využívá jisté ekonomické nástroje. V oblasti příjmů to jsou dobrovolné sbírky nebo dohodnuté příspěvky členů. Příjmovou položkou může být i příspěvek státu na činnosti církví. Jak je vidět, část církevních příjmů je možno plánovat. Podstatná příjmová oblast rozpočtu však vychází z principu dobrovolné obětavosti. Církve spoléhají nejen na předem dané finanční zdroje, ale také na předpokládané a do značné míry neurčité příjmy. Čím větší je ona neurčitost příjmů, tím stoupá stupeň ohrožení daného subjektu. Provozovat za těchto podmínek některé církevní projekty je přinejmenším odvážné. Princip nezávazného dávání nepatří do seriozního ekonomického slovníku, ale v církvi s tím můžeme seriozně kalkulovat. Výdaje A jak to vypadá na výdajové stránce rozvahy? Do čeho sbory i církve investují? Namátkou se dotkneme jen vybraných položek. Církev hradí většinu provozních nákladů, včetně části platů zaměstnanců, což lze lehce kvantifikovat. Obětavostí členů CB se zabezpečí 80% veškerých výdajů a stát přispívá zbývajících 20%, které jsou směřovány převážně na platy. Při analýze mzdové položky je poměr opačný. Stát kryje mzdy kazatelů ze 2/3 a jednou třetinou přispívají sbory na valorizaci platů svých služebníků. Ovšem církev podporuje řadu projektů, kde je efektivita sporadická. Když se sbor rozhodne stavět modlitebnu, nemůže později počítat s přínosy, které by po kolaudaci uhradily nemalé stavební náklady. Ekonomic-

19 službou, kde je žádoucí zesílit vliv věřících zaměstnanců. Dovedl bych si představit některé z kazatelů i členů církve v diplomatických či v jinak výjimečných pozicích, ale oni slouží na sborech či v celé církvi, což je skvělá volba spojená s obětí. Církevní priority nemusí korespondovat s ekonomickou výnosností investic a to nejen do vzdělání. Přijetí povolání k duchovní práci, účast nekazatelů na službě, ochota nevybírat si obor podle toho, jak by mohlo být budoucí zaměstnání honorováno, patří k výsadám našeho svobodného rozhodování. Foto Bronislav Matulík ká návratnost, která je v hospodářském světě běžně používaným faktorem, u církve pokulhává. Silnou stránkou bývá sociální cítění členů církví. Podpora sociálně slabých jednotlivců, nebo náš zájem o specifické skupiny občanů (vězení, armáda, nemocnice aj.) je výtečnou vizitkou každé denominace, ale v ekonomickém vyjádření jde vlastně o ztráty. Priority církve Na školách se hovoří o potřebách investic do vzdělání. Myslí se tím absolvování špičkových univerzit a renomovaných vzdělávacích institucí, právního, ekonomického, IT aj. zaměření s předpokladem následného výhodného finančního, nebo alespoň vlivného společenského uplatnění. Jaké jsou priority církve? Pochopitelně, že nebráníme studiu dětí na výše uváděných školách, ale z hledisek vnitro-církevních vyhlížíme nové studenty teologie, budoucí služebníky, misijní a pastorační pracovníky. Vítáme věřící učitele, kteří mohou ovlivňovat myšlení studentů na školách. Hledáme křesťansky profilované zdravotní sestry, kvalifikované sociální pracovnice a personál pro nemocnice a domy s pečovatelskou Zodpovědně s Boží pomocí Blížíme se k závěru, ve kterém cituji slova Pána Ježíše: Neukládejte si poklady na zemi. Ukládejte si poklady v nebi. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. (Mt 6,19-21) Při hledání podstaty církevní ekonomie je povinností každé zodpovědné církve promýšlet své aktivity dle běžných ekonomických pravidel. Není radno spoléhat přes závit na Boží zásahy v podobě zázračných sponzorských darů či podobných příjmů, které budou sanovat nezodpovědná rozhodnutí. Ovšem do ekonomie církve bych směle zařadil disciplínu, že Pán Bůh může nečekaně pomoci. Smíme se povzbuzovat, abychom odvážně a s pokornou modlitbou investovali do nových i stávajících sborů, do misie, diakonie atd. Do této kategorie spadá úsilí o rozvoj Komunitního centra ve Chvalech. Usilujme o vliv církve v širokém spektru občanského a veřejného života, přestože to souvisí s vícenáklady a s nerentabilní investicí času. Byli jsme vysláni do světa jako učedníci Pána Ježíše Krista, abychom o něm všude vydávali zřetelné svědectví. Zkoumejme poctivě své motivy ve službě, v rodinách při studiu, v práci, zda směřují k nebi, nebo jsou více-méně materialisticky připoutány k zemi. Kde jsou naše pravé poklady? Naznačené odpovědi na otázky ekonomie církve mohou posloužit k osobní reflexi. Svou jinakostí, kterou vnímáme ekonomická pravidla, můžeme být výzvou pro mnohé, kterým čísla, zisk a efektivnost nemilosrdně diktují. Pokusme se v době krize a reálně slabého mandátu církví ve společnosti o hledání i nalézání skrytých pokladů, které Pán Bůh své církvi i každému z nás zaslíbil. karel Fojtík 19

20 V neděli zavřeno Berlínské obchody musí zůstat během nedělí v adventním období zavřené. Rozhodl o tom 1. prosince německý Ú s t a v n í soud, který tak vyhověl s t í ž n o s t i k a t o l i c k é a e v a n g e- lické církve a zvrátil předchozí rozhodnutí zemské vlády Berlína (koalice socialistů a postkomunistů). Ta umožnila obchodníkům otvírat své obchody po celý týden. Podle církví nedělní otevírací doba znemožňuje některým lidem, a to především zaměstancům otevřených obchodů, jít na mši či bohoslužbu do kostela, což je v adventním období před Vánoci pro věřící důležité. Obecně nemohou mít obchodníci ve svých obchodech otevřeno v neděli po celém Německu. Od roku 2006 si ale mohou jednotlivé spolkové země odsouhlasit výjimky. Ústavní soud rozhodl ve prospěch církví. Soudní nález ale začne platit až příští rok, současně s tím totiž soud obchodníkům povolil, aby v právě probíhajícím adventním období své obchody otevřeli. Kněží v ruské armádě Ruská pravoslavná církev pošle na vojenské základny 30 kněží v rámci programu plného obnovení duchovní služby v národních ozbrojených silách. Oznámil to 9. prosince mluvčí Synody ruského pravoslaví. Prezident Dmitrij Medveděv po setkání s představiteli hlavních církví v zemi nařídil v červenci rezortu obrany obnovení duchovní služby v armádě, která existovala od 18. století až do začátku sovětské éry. V první fázi budou na vojenské základny vysláni pouze pravoslavní kněží. Vojenští kaplani dnes působí ve všech velkých armádách ve světě, pouze Čína, Severní Korea a Rusko dosud v armádě kaplany nemají, uvedla agentura RIA Novosti. Podle ruského ministerstva obrany se dvě třetiny příslušníků armády považují za věřící, z čehož je 83% pravoslavného vyznání, osm procent je muslimů a devět procent jsou věřící jiného vyznání. Černí vzadu mají být černoši Sdružení pro propagaci africké kultury ve Španělsku požaduje, aby krále Baltazara, jednoho ze Tří králů, představovali praví černí Afričané, nikoli místní obyvatelé namalovaní černou barvou. Sdružení Centro Panafricano označilo zvyk natřít černou barvou osoby, které Baltazara představují, za směšnou parodii. Ve Španělsku se svátek Tří králů těší velké oblibě. Chceme upozornit zodpovědné úřady, že nesmějí klamat důvěřivost dětí, ani urážet černou rasu tím, že krále budou představovat odporně pomalované osoby, uvedlo sdružení, jež požaduje, aby Baltazara ztělesňovali praví černoši. Biografie R. Warrena Nová neautorizovaná biografie známého pastora Ricka Warrena odhaluje jeho manželství s nekonvenčním začátkem a čas deprese, který dal Warrenovi později sílu. Jeffrey L. Sheler, náboženský korespondent U.S. News and World Report, píše o světě Ricka Warrena v knize Prophet of Purpose: The Life of Rick Warren (Prorok záměru: Život Ricka Warrena). Kniha vykresluje přátelského sebevědomého pastora velkého sboru který nazývá prezidenty a miliardáře svými přáteli (mj. se modlil při inauguraci B. Obamy) ve zranitelnější podobě. Patrně jednou z nejzajímavějších částí pastorovy biografie je vyprávění o jeho manželství. Při pohledu z venku a podle komentářů lidí, kteří tento pár znají, mají Rick a Kay šťastné manželství. Během rozhovorů s Shelerem Rick a Kay Warrenovi odhalili, že k sobě nebyli přitahováni a ani neměli vůči sobě navzájem žádné city, když souhlasili s tím, že se vezmou. Místo toho raději věřili Bohu, že mluvil ke k a ž d é - mu z nich a řekl jim, že ten druhý je osoba, kterou by si měli vzít. V jiném bodě Sheler hovořil o Warrenově období depresí a o tom, jak šel doslova na poušť, aby utekl. Když byl Warren na jednom semináři, měl vizi o budování sboru pro lidi, kteří do církví nechodí. Cítil, že mu Bůh řekl, že jednoho dne ten sbor bude mít členů a bude stát na pozemku o rozloze 100 akrů. Nynější Warrenův megasbor Saddleback Church je naplněním této vize. 20

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Osobní údaje Jméno klienta Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti) Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Materiály pro 2. - 3. ročník učebních oborů Občanská nauka, Ekonomie Metodický list. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Materiály pro 2. - 3. ročník učebních oborů Občanská nauka, Ekonomie Metodický list. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

RODINNÝ ROZPOČET. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

RODINNÝ ROZPOČET. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

LIGA NEÚPLATNÝCH PRAVDA DŮVĚRA ČEST. Autor Lukáš Tesař, občan České republiky, milující boha, svou ženu, svou rodinu a svou vlast

LIGA NEÚPLATNÝCH PRAVDA DŮVĚRA ČEST. Autor Lukáš Tesař, občan České republiky, milující boha, svou ženu, svou rodinu a svou vlast LIGA NEÚPLATNÝCH PRAVDA DŮVĚRA ČEST Autor Lukáš Tesař, občan České republiky, milující boha, svou ženu, svou rodinu a svou vlast M O T I V A Č N Í H E S L O Mluv pravdu Získej důvěru Staň se čestným C

Více

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách a pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více