VyuÏijte technologií TROCAL a pusète Va e okna z hlavy!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.trocal.cz VyuÏijte technologií TROCAL a pusète Va e okna z hlavy!"

Transkript

1 Nejlep í okna jsou ta, o nichï ani nevíte, Ïe je máte. Aby jste se ani Vy o Va e okna nemuseli starat, vyvíjíme pro Vás systémy, na které je v kaïdém smûru spolehnutí. INNONOVA 70, TROCAL-CONFORT, Serie 900. iroká kála barevn ch úprav, fólií s dekory dfieva, nebo kombinace s hliníkov mi li tami Alu-Clip v barvách RAL nebo eloxovan ch. Systémy fiízeného trvalého pfiivûtrávání pfii zavfieném oknû. To v e s vynikajícími statick mi vlastnostmi a nízk mi pohledov mi ífikami. VyuÏijte technologií TROCAL a pusète Va e okna z hlavy! V robce profilov ch systémû TROCAL firma HT TROPLAST AG je nejvût ím evropsk m v robcem profilû pro okna a dvefie. V robci oken z profilû TROCAL: Praha , Slan , Moravsk Beroun , Jiãín , Vala ské Mezifiíãí , Bfieznice , Bzenec , Kaplice , Hluboká nad Vltavou , Chabiãovice , Zlín , ChoceÀ , Tábor , Strunkovice nad Blanicí Zástupci 2 TROCAL v âr: Petr Jandl , Ing. Petr piroch

2 Tipy a triky Obsah PENÍZE 06 Tipy a triky Specialisty 08 Finanční poradenství 10 Novinky Specialisty 12 Krok za krokem VOLNÝ ČAS 21 Specialista pomáhá 22 Křížovka 23 Regiony se představují 24 Dětem 26 Stalo se, stane se BYDLENÍ 29 Příběhy 30 Novinky v materiálech 31 Zelené bydlení 32 Panelák 34 Vlastní domek Nová kuchyň bez starostí Jedním z nejproblematičtějších míst v panelovém bytě bývá právě kuchyň. Dobře vymyšlený dům Rekonstrukcí staršího rodinného domu můžete získat nové prostory k bydlení. STYL 36 Na návštěvě 38 Úsporný dům 40 Hezké věci Dům v kouzelné zahradě Zahrada je nedílnou součástí domu, proto i jí věnujte dostatek pozornosti. SVĚT BYDLENÍ časopis pro klienty Raiffeisen stavební spořitelny Číslo 2/2003 Ročník desátý Předseda redakční rady Daniela Škarková Centrála stavební spořitelny Koněvova 99, Praha 3 Bezplatná infolinka Internet Adresa Svět bydlení, P. O. BOX 138, Brno Vydává Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., Koněvova 99, Praha 3 a Computer Press, a. s., nám. 28. dubna 48, Brno Šéfredaktor Libor Kříž Editor Petra Panschabová Redakce Ivana Jakubcová, Martina Skovajsová, Roman Stuchlík, Marek Telička DTP Stanislav Luzert Foto Petr Bubeníček Distribuce Computer Press, a. s. Vedoucí obchodního týmu Rudolf Volný Produktová manažerka Alexandra Poláková, tel Evidenční číslo registrace MK ČR č. 66/78 ové adresy redakce a obchodního týmu jsou tvořeny podle vzoru Kompletní kontaktní informace naleznete na Fotografii na titulní stranu poskytla firma Velux.

3 Pro kolik generací stavíte svûj dûm? Pfiíjemné teplo, pfiirozené klima, klid a ticho. Cihlové bloky POROTHERM spoleãnosti Wienerberger splní kaïdé Va e pfiání. JiÏ let jsou cihly ideálním stavebním materiálem pro kaïdého, kdo chce víc neï dûm. Pro kaïdého, kdo chce pfiíjemn, zdrav a bezpeãn Ïivot nejenom pro sebe, ale i pro generace, které teprve pfiijdou. Wienerberger Cihláfisk prûmysl a. s. Plachého 388/28, âeské Budûjovice Tel: , Fax: Zákaznická linka: Cihly. Stvofiené pro ãlovûka.

4 Úvodník Milé čtenářky, milí čtenáři, držíte v ruce letní číslo klientského časopisu Svět bydlení, časopisu, který si klade za cíl být vaším rádcem a průvodcem světem stavebního spoření a financí, přinášet vám informace o dění v Raiffeisen stavební spořitelně, inspirovat vás v oblasti bydlení, zdravého životního stylu a zároveň vás i pobavit. Ve spolupráci s Českou komorou architektů jsme speciálně pro vás vypracovali sérii článků, které vám přiblíží individuální bydlení za rozumné ceny. V tomto a následujících číslech Světa bydlení otiskneme vždy jeden projekt i s finančním propočtem, jenž vám ukáže, že díky stavebnímu spoření si svůj sen o vlastním bydlení můžete splnit i vy. Naši finanční poradci a obchodní zástupci vám rádi pomohou s řešením vašich problémů s bydlením. Poradí a pomohou vám se získáním prostředků potřebných nejen pro financování výstavby či koupě bytu nebo domu, ale i pro modernizaci a rekonstrukci stávajícího bydlení. Seznam poradenských míst najdete na stranách Se změnami úvěrových podmínek, o nichž se více dozvíte na straně 10, souvisí i naše nová nabídka. Od dubna totiž nabízíme úvěry s nulovou akontací. Ráda bych vás také upozornila na velkou letní soutěž Jen takhle málo stačí, kterou naleznete na straně 16. Pokud se do ní zapojíte, máte možnost vyhrát Kč v hotovosti nebo jednu z tisíce skládaček puzzle. Specialistův Svět bydlení se vám od prvního letošního čísla představuje ve své nové grafické podobě a obsahuje také více zajímavých a praktických informací. Další novinkou, kterou vám Specialista přináší, je elektronická podoba časopisu, kterou naleznete na internetové adrese (nebo V tomto čísle máte jedinečnou možnost zapojit se do ankety o ceny, ve které nás zajímá váš názor právě na nové internetové stránky časopisu. Nalistujte stranu 17 a přečtěte si podrobné podmínky soutěžní ankety. V uplynulých dnech jsme uvítali již miliontého klienta, kterého jsme odměnili milým dárkem. Rozhovor a fotografie z předávání daru uveřejníme v příštím čísle časopisu. Nejen desetileté výročí je dostatečným důvodem k tomu, abychom pro vás připravovali další a další výhody, o nichž vás budeme aktuálně informovat. Příjemné čtení a krásné léto přeje Daniela Škarková ředitelka marketingu a PR Raiffeisen stavební spořitelny P.S. Navštivte naše webové stránky na kterých najdete nejen elektronickou podobu svého časopisu, ale také kompletní seznam firem, které vám klientům Raiffeisen stavební spořitelny poskytují zajímavé slevy. Byla by škoda jich nevyužít!

5 Peníze Tipy a triky Specialisty Dostat maximum Chci uzavřít stavební spoření jen za účelem výhodného spoření a nechci čerpat úvěr. Je pravda, že když bych v druhém roce spoření šetřila celých Kč, připočítává se jako spoření i státní podpora z minulého roku, takže by stačilo spořit míň? Pro dosažení maximální státní podpory je nejlépe spořit následovně: První rok existence smlouvy mít k 31. prosinci na smlouvě vloženo Kč + zaplaceny všechny poplatky. (Pokud je tedy smlouva založena v lednu, tak Kč měsíčně, pokud v červenci, tak Kč měsíčně atd.) Druhý rok spořit měsíčně Kč, třetí Kč, čtvrtý Kč a pátý Kč. Částka v pátém roce platí pro případ, kdy 1 pouze spoříte. Pokud budete čerpat úvěr, je to o něco složitější, protože během pátého roku může dojít k přidělení cílové částky a spoření pak neprobíhá celý pátý rok. V případě čerpání úvěru byste měla pátý rok spořit Kč měsíčně. Pokud byste chtěla mít po celou dobu spoření konstantní měsíční splátku, bude vždy na začátku spoření docházet k tomu, že se podpora nevyužije celá a na konci spoření budou vklady zbytečně vysoké. Optimální částka je přibližně Kč měsíčně. Připsaná státní podpora se jako běžný vklad (pro výpočet podpory v dalším roce) nezapočítává, ale jako běžný vklad je spořitelnami úročena a připsané úroky se do výpočtu podpory v dalším roce započítávají. V současné době je dobré vzít v úvahu i spořitelnou nabízenou úrokovou sazbu a roční poplatky za vedení spořicího účtu. Kam s penězi pro děti? V únoru mi končí stavební spoření, na které jsem ukládal peníze pro své dvě děti, každému po 300 Kč měsíčně, takže každý bude mít našetřeno něco přes Kč. Chtěl bych ve spoření pokračovat, měsíční vklady by byly opět 300 Kč. Jak však nejlépe s již naspořenými penězi, které nehodlám použít ani v následujících pěti letech? Mám je hned opět vložit do stavebního spoření, nebo je na dva tři roky vložit do některého fondu a pak teprve v posledních dvou letech do stavebního spoření? Nejvhodnější varianta spoření pro vaše děti je založení nového stavebního spoření. Abyste minimalizoval náklady a získal co největší státní podporu, doporučujeme dát dosud uspořené peníze obou dětí ( Kč) do jednoho 6

6 Tipy a triky Specialisty Peníze stavebního spoření. Tím si v podstatě předspoříte a první dva roky dostanete plnou státní podporu (každý rok z Kč). Navíc budete pravidelně spořit 600 Kč měsíčně. Pro spoření mladých do 25 let je nejvhodnější tarif M-01 u Raiffeisen stavební spořitelny vstupní poplatek pouze 0,75 % z cílové částky. Co je bezpečné? Jaké jsou bezpečné možnosti uložení peněz a které jsou pojištěné? Bankovní vklad na běžném účtu, termínovaný vklad. Oba tyto typy vkladů patří k velmi bezpečným. Jejich riziko je dané stabilitou příslušné banky. Tyto vklady jsou zákonem pojištěné. V případě nesolventnosti banky získá klient z pojištění 90 % svého vkladu, maximálně však částku odpovídající EUR. Dluhopisový fond. Investice není pojištěna. Riziko a výnos fondu souvisí s typem dluhopisů, do kterých investuje. Nejbezpečnější fondy investují do bezpečných státních dluhopisů, nejvyšší riziko pak skrývají takzvané high yield dluhopisy, například dluhopisy menších firem, které nabízejí vyšší výnos, ale také vyšší riziko ztrát. Akciový fond. Investice není pojištěna. Obecně rizikovější než dluhopisový fond (nemusí být ale pravda ve všech případech). Riziko i výnos opět souvisí s volbou akcií. Takzvané blue chips akcie velkých podniků na rozvinutých trzích jsou relativně bezpečnější než akcie menších podniků nebo akcie na rozvíjejících se trzích (emerging markets). Hypoteční zástavní list. Bezpečný dluhopis krytý zastavenou nemovitostí. V ČR jsou výnosy HZL osvobozeny od daně. Není pojištěn. Penzijní připojištění. Vklady nejsou pojištěny. Jde o velmi konzervativní spoření na důchod podporované státními příspěvky a daňovými úlevami. Lze doporučit především investorům starším 40 let, mladší investor může využít méně konzervativního způsobu spoření a vydělat tak s vysokou pravděpodobností více. Stavební spoření. Stavební spořitelna je banka a proto jsou vklady pojištěny. Díky státnímu příspěvku jde (pro částky do cca Kč měsíčně) o nejvýnosnější formu spoření při srovnatelném (velmi nízkém) riziku. Cílová částka Spořím měsíčně Kč a smlouvu mám na pět let s cílovou částkou Kč, ale ať počítám jak počítám, za pět let se na částku Kč nedostanu. Musím naspořit do celých Kč do pěti let nebo jak to je? Foto: 1. Petr Bubeníček Cílová částka stavebního spoření nikterak nekoresponduje s tím, co ve skutečnosti naspoříte. Tato částka vyjadřuje hodnotu, kterou si po naspoření 40 % z této částky můžete od stavební spořitelny půjčit. Částka, kterou v průběhu pěti let naspoříte, se bude pohybovat okolo výše uvedených 40 % cílové částky. Stavební spoření je kombinovaný produkt spoření s možností úvěru při splnění výše uvedených podmínek. Osobní finance

7 Peníze Finanční poradenství Nechte si poradit! V čísle 3/2002 časopisu Svět bydlení jste byli informováni o Raiffeisen finančním poradenství, sesterské společnosti Raiffeisen stavební spořitelny. Věrni svému názvu vás v tomto čísle blíže seznámíme s penzijním připojištěním se státním příspěvkem. Stavební spořitelna vám pomůže řešit problémy spojené s bydlením, kromě toho si ale můžete vylepšit svoji situaci po odchodu do zaslouženého důchodu uzavřením penzijního připojištění. Raiffeisen finanční poradenství spolupracuje s ING Penzijním fondem a ABN Amro Penzijním fondem, které patří k renomovaným penzijním Výhody penzijního připojištění a) měsíčně státní příspěvek dle výše příspěvku účastníka b) daňové úlevy, při spoření nad 500 Kč měsíčně je možné si o přesahující částku snížit daňový základ, a to až do celkové výše Kč za kalendářní rok c) možnost příspěvku zaměstnavatele V případě zájmu se můžete spojit přímo s Raiffeisen finančním poradenstvím tel.: nebo kde obdržíte všechny potřebné informace, včetně možnosti uzavření smlouvy korespondenčním způsobem. Smlouva přes internet Předpokládaný vývoj účtu Měsíční příspěvek účastníka fondům v České republice a trvale připisují klientům jedno z nejvyšších zhodnocení. Oba penzijní fondy vlastní solidní a finančně silné instituce, a proto je spoření u těchto fondů velmi bezpečné. Penzijní připojištění Penzijní připojištění se státním příspěvkem je výhodná forma dlouhodobého ukládání finančních prostředků. Díky státním příspěvkům, daňovým úlevám a dosahovaným výnosům je penzijní připojištění atraktivní formou spoření. Skutečným přínosem penzijního připojištění není pouze spoření, ale především řešení budoucích potřeb po odchodu z aktivního zaměstnání. Napomůže vám udržet životní úroveň, na kterou jste byli zvyklí před odchodem do důchodu. Podmínky Pro získání státních příspěvků je nezbytné spořit minimálně pět let a zároveň dosáhnout věku 60 let nebo získat nárok na starobní penzi ze státního systému důchodového zabezpečení. Každý účastník může mít aktivní pouze jedno penzijní připojištění se státním příspěvkem. Měsíční státní příspěvek Naspořené prostředky po 20 letech při průměrném ročním zhodnocení 4 % 100 Kč 50 Kč Kč 200 Kč 90 Kč Kč 300 Kč 120 Kč Kč 400 Kč 140 Kč Kč 500 Kč 150 Kč Kč Pozn.: Uvedené příklady jsou pouze modelem a žádnému penzijnímu fondu z něho nevznikají závazky! Možnosti výplaty a) jednorázové vyrovnání při vzniku nároku na penzi b) výplata starobní penze v několika možných variantách c) výsluhová penze, podmínkou je spoření po dobu minimálně 15 let a sjednání této penze ve smlouvě o penzijním připojištění d) pozůstalostní penze, je vyplacena v případě úmrtí klienta oprávněným osobám uvedeným ve smlouvě e) invalidní penzi dostane účastník v případě, že mu byl přiznán plný invalidní důchod z důchodového pojištění a splnil pojištěnou dobu stanovenou penzijním fondem f) odbytné, po uplynutí 12 kalendářních měsíců, v nichž byly placeny příspěvky Způsob sjednání Smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem u některého z výše uvedených penzijních fondů můžete uzavřít na vybraných oblastních pracovištích a kontaktních místech Raiffeisen stavební spořitelny. JUDr. Václav Ouřada - jednatel Pro rychlé uzavření smlouvy s ING Penzijním fondem můžete využít internet V menu Produkty a služby je sekce Penzijní připojištění s odkazem na online sjednání smlouvy. Smlouvu vyplňte, zkontrolujte náhled a poté vytiskněte. Pak už stačí jen dole vpravo smlouvu podepsat a uvést datum. Smlouvu odešlete na adresu: Raiffeisen finanční poradenství, Koněvova 2747/99, Praha 3, kde dále zařídíme vše potřebné. Smlouvu vytištěnou z internetových stránek odešlete na naši adresu i přesto, že v nápovědě k vyplnění je na internetu odlišná adresa, která je určena pro klienty neoslovené touto nabídkou. V případě ING Penzijního fondu zároveň doporučujeme seznámit se na internetu se službou Daňové optimum, jejímž prostřednictvím můžete velmi snadno čerpat daňové výhody. Nabídka na uzavření smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem korespondenčně a přes internet platí do konce roku Odměna pro vás Počínaje červencem bude do ledna roku 2004 každý měsíc Raiffeisen finančním poradenstvím vylosováno pět klientů, kteří uzavřou smlouvu korespondenčně nebo přes internet. Po zaplacení první úložky u ING Penzijního fondu nebo ABN Amro Penzijního fondu jim bude Raiffeisen finančním poradenstvím poukázána jedna měsíční úložka na jejich účet u penzijního fondu, a to maximálně do výše Kč. Dále budou v daných měsících vylosování dva klienti, kteří obdrží publikaci. Pozn.: Doporučujeme neváhat s uzavřením penzijního připojištění, neboť jsou připravovány legislativní změny zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem, které mohou ovlivnit výplatu jednorázového vyrovnání a dosavadní výši výsluhové penze. 8

8 Inzerce Deceuninck

9 Peníze Novinky Specialisty Úvěry nově K 1. dubnu 2003 došlo ke změnám u úvěrových podmínek, o kterých byste měli vědět. Tyto změny jsou platné pro žádosti o úvěr podané od 1. dubna 2003 včetně. Standardní sazba Pro překlenovací úvěry s nezajištěnou částkou do Kč platí standardní úroková sazba, tedy bez navýšení jako tomu bylo dříve. Koeficient životního minima Nově dochází ke snížení koeficientu životního minima, a to: u překlenovacích úvěrů na 1,4, tedy snížení o 0,1; u standardních úvěrů na 1,1, tedy snížení o 0,4. Prokázání příjmů Od osob samostatně výdělečně činných budeme vyžadovat pro prokázání příjmů daňová přiznání za uplynulá dvě zdaňovací období, oproti původním třem uplynulým zdaňovacím obdobím. Nulová akontace Přicházíme také s novým produktem, u kterého je možná nulová akontace. Jeho podmínky jsou následující: od Kč cílové částky s tarifem R-01 účel pořízení nemovitosti do vlastnictví (stavební pozemek, dům, byt) úroková sazba 5,9 % p. a. spořit na smlouvu o stavebním spoření pravidelně, měsíčně ve výši 0,7 % z cílové částky Zajištění úvěru Překlenovací úvěry (zůstavají stejné) Do Kč včetně bez zajištění Nad Kč do Kč včetně 1 ručitel Nad Kč do Kč včetně 2 ručitelé Nad Kč zástava nemovitostí Úvěry ze stavebního spoření (zvýšení hranic) Do Kč včetně bez zajištění Nad Kč do Kč včetně 1 ručitel Nad Kč do Kč včetně 2 ručitelé Nad Kč zástava nemovitostí Pozn.: Hovoříme o nezajištěné částce (čistě úvěrové angažovanosti). Ekonomickou jednotku posuzujeme dle aktuálně poskytovaného úvěru. Zkontrolujte si údaje S účinností od prvního kola žádosti o státní podporu za rok 2003 zpřísnilo Ministerstvo financí podmínky pro přiznávání nároku na státní podporu v případech, kdy existují nesrovnalosti v rodném čísle a trvalém pobytu mezi databází stavební spořitelny a databází Centrální evidence obyvatelstva nebo databází Cizinecké policie. Od roku 2003 nebude vyplácena státní podpora v případech: - kdy se v těchto evidencích u klienta shoduje datum narození, jméno, příjmení, ale nesouhlasí koncovka rodného čísla; - kdy uvedené rodné číslo neexistuje v Centrální evidenci obyvatelstva ani na Cizinecké policii; - kdy se v těchto evidencích u klienta shoduje datum narození, jméno, příjmení, ale nesouhlasí pobyt. V případě zjištění takovéto chyby stavební spořitelna klienta požádá o doložení dat uvedených v Návrhu na uzavření smlouvy. Pokud došlo k chybě v Návrhu, databáze stavební spořitelny se opraví. Pokud jsou v dokladech uvedené údaje shodné s údaji v Návrhu, nemá stavební spořitelna možnost zjistit, ve které evidenci je chyba a doporučí klientovi, aby zajistil sám opravu v Centrální evidenci obyvatelstva, popř. na Cizinecké policii.

10 Novinky Specialisty Peníze Duplicity státní podpory Máte uzavřeno více smluv o stavebním spoření a máte pochybnosti, zda vám bude připsána státní podpora ve správné výši na správnou smlouvu? V souladu s 5 odst. 10 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře, přísluší účastníkovi, který uzavřel více smluv, státní podpora pouze na jednu z nich. Duplicitně uzavřené smlouvy u více stavebních spořitelen jsou zjištěny při zpracování žádosti o přiznání státní podpory na Ministerstvu financí. V případě, že účastník stavebního spoření poruší tento zákon, tzn. uzavře smlouvy zvýhodněné státní podporou u více stavebních spořitelen, ministerstvo nepřizná podporu ani na jednu z nich. Následně jsou tyto případy duplicitně uzavřených smluv postupně řešeny. Spořitelny vyzvou klienta, který nárokuje státní podporu u dvou a více spořitelen, aby se rozhodl, u které bude na své vklady uplatňovat nárok na státní podporu. Smlouvu u druhé stavební spořitelny musí změnit na smlouvu bez státní podpory. Na smlouvy se státní podporou nárokuje příslušná spořitelna státní podporu v dalším kole žádosti. Státní podporu zašle Ministerstvo financí stavební spořitelně do dvou měsíců od žádosti a ta připíše státní podporu na účet klienta do jednoho měsíce po jejím obdržení od ministerstva. Jak vše probíhá v praxi? V průběhu měsíce února podaly všechny stavební spořitelny žádost o státní podporu za rok 2002 na Ministerstvo financí. Počátkem března obdržela Raiffeisen stavební spořitelna z Ministerstva financí informace o výsledku zpracování spolu se seznamem svých klientů, kteří měli v roce 2002 uzavřeny souběžně dvě nebo více smluv u různých spořitelen a všechny tyto smlouvy byly uzavřeny se zvýhodněním státní podporou. V průběhu měsíce března rozeslala naše stavební spořitelna klientům s duplicitními smlouvami dopis, ve kterém žádá, aby se vyjádřili, zda budou nárokovat státní podporu za rok 2002 u Raiffeisen stavební spořitelny, nebo nikoli. V případě, že požadují zvýhodnění u smlouvy vedené u Raiffeisen stavební spořitelny, bude pro ně na Ministerstvu financí žádána tato státní podpora v dalším kole zpracování v měsíci červnu 2003 a připsána na účty v průběhu měsíce září Pro klienty, kteří se k této věci nevyjádří vůbec nebo svoje vyjádření pošlou pozdě, bude státní podpora nárokována na smlouvu, která byla uzavřena nejdříve, bez ohledu na výši naspořené částky a z ní vyplývající státní podpory. Může se tedy stát, že pokud klient včas svůj požadavek neoznámí, obdrží státní podporu na smlouvu, kde má naspořeno minimálně prostředků, zatímco na smlouvu s nárokem na maximální státní podporu nedostane nic. Dodatečné nárokování státní podpory již není možné. Jaké máte možnosti? Můžete uzavřít více smluv o stavebním spoření, ale vždy jen jednu mějte se státní podporou. Státní podporu lze změnit vždy pouze pro celý rok, změnu lze provádět u téže smlouvy jen jedenkrát v kalendářním roce, a to nejpozději do předložení žádosti o státní podporu. Nárok na státní podporu ze dvou smluv v jednom kalendářním roce vznikne pouze v případě, že druhá smlouva je uzavřena po ukončení platnosti první smlouvy, v tomto případě se posuzují vklady z obou smluv dohromady, tzn. celková výše státní podpory za obě smlouvy dohromady může dosáhnout maximálně výše Kč. Naše doporučení Postarejte se o své peníze a máte-li souběžné smlouvy, spořte na smlouvu se státní podporou tak, abyste pokud možno získali státní podporu v maximální výši. Máte-li více smluv, poraďte se při ukončování smlouvy se státní podporou se svým obchodním zástupcem, aby změnou jiné smlouvy na smlouvu se státní podporou nevznikla duplicita státní podpory. Svět bydlení 02/03 11

11 Peníze Krok za krokem Foto: 1. Keramag; 2. Megaron Financování oprav bytových domů Raiffeisen stavební spořitelna nabízí svým klientům z řad právnických osob v zásadě dvě základní možnosti financování oprav bytových domů. První možností je financování překlenovacími úvěry (a následně řádnými úvěry ze stavebního spoření) v rámci zavedeného produktu Fond oprav. Druhou možností je financování komerčními úvěry bez vazby na systém stavebního spoření. Oba dva prezentované způsoby mají své výhody i nevýhody. Překlenovací úvěry Mezi hlavní výhody překlenovacích úvěrů patří: 1 a) optimalizace nákladů a výnosů pro právnickou osobu, vyplývající z tvorby fondu oprav přes účty stavebních spoření jednotlivých fyzických osob, které jsou vinkulovány ve prospěch právnické osoby, tzn. právnická osoba platí pouze úroky z překlenovacího úvěru. Avšak jistina neboli peněžní prostředky určené pro tvorbu fondu oprav se zároveň, při pravidelném spoření, velmi výhodným způsobem zhodnocují právě na těchto vinkulovaných účtech stavebních spoření fyzických osob; b) variabilita splatnosti úvěru zejména z možnosti dospořování a bezsankčních mimořádných úvěrových splátek je možné stanovit konečnou splatnost úvěru variabilně (např let), úvěr se splácí právě z výnosu vinkulovaných účtů stavebních spoření; c) rozložení úvěrového rizika na zajištění úvěrového rizika se podílejí také jednotlivé fyzické osoby, tzn. nejsou zatížena pouze aktiva právnické osoby; d) příznivá úroková sazba překlenovacího úvěru, hlavně ve vazbě na dosahovaný výnos z vinkulovaných účtů stavebních spoření. Nevýhodou je administrativní náročnost úvěrového obchodu (tj. veškeré administrativní úkony spojené s fyzickými osobami). Komerční úvěry Výhodami komerčních úvěrů jsou: a) výhodná úroková sazba úvěru; b) poměrně malá administrativní náročnost úvěrového obchodu; c) dlouhodobost úvěru opět s možností variabilních splátek. Knižní katalog zašleme na vyžádání zdarma. Věrnostní program pro Vás! Sledujte: Nemovitosti ñ koupï a prodej z kon, koment e, vzory a judikatura Martin Jank 345 KË/519 SK, 270 stran Kupujete nebo prod v te byt Ëi nemovitost? Chcete si b t jistì, ûe cel proces probïhne v po dku pod vaöìm dohledem? ée v s budou vöechny uzav enè smlouvy i pìsemnosti chr nit a budou formulov ny ve v ö prospïch? Titul v s krok za krokem provede celou posloupnostì prodeje Ëi koupï nemovitosti. Poskytne v m kompletnì banku vöech pìsemn ch vzor s praktick mi koment i. P iloûenè CD obsahuje aktu lnì verzi z kon souvisejìcìch s nemovitostmi, a vöechny dalöì souvisejìcì z kony a vyhl öky v plnèm znïnì, a d le popsanè vzory pìsemnostì a dokument v tèto oblasti k okamûitèmu pouûitì. Knihy zasíláme na dobírku (cena knihy + poštovné). ODBORNÁ LITERATURA C O M P U T E R P R E S S Kontakty pro objednání: bezplatná linka: , SMS: , KJ

12 Krok za krokem Peníze 2 Mezi nevýhody těchto úvěrů patří: a) požadavek na vysoce bonitní nemovitostní či alternativní zajištění úvěru na zajištění úvěru neparticipují fyzické osoby; b) právnická osoba přichází o nadstandardní výnos ze spoříci složky. Problém malých družstev Zajistit financování pro rekonstrukci či modernizaci svého bytového domu nemají zpravidla problém větší a delší dobu zavedená bytová družstva, která disponují jednak velkým počtem družstevníků, ale také zpravidla bezproblémovým nemovitostním zajištěním úvěru. Komplikovanější situace přetrvává u nově vznikajících malých bytových družstev bez finanční historie, dále u bytových družstev, u kterých jsou jejich nemovitosti předmětem zástav pro jiný subjekt (např. pro město nebo Konsolidační agenturu) a v neposlední řadě rovněž u společenství vlastníků bytových jednotek. U těchto subjektů není problém pro Raiffeisen stavební spořitelnu vyhodnotit jejich bonitu (tzn. především schopnost splácet úvěr), určitým handicapem ale bývá skutečnost, že tyto subjekty obvykle nejsou schopny nabídnout dostatečné zajištění úvěru. Využijte podpory V otázce úvěrového zajištění je bezesporu zajímavá Podpora oprav bytových domů postavených panelovou technologií, tzv. Program Panel, který je realizován prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky a Státního fondu rozvoje bydlení, přičemž tato podpora má formu bankovní záruky za úvěr až do výše 70 % nesplacené jistiny a dále úrokové dotace ke sjednávaným dlouhodobým úvěrům. Právě tato podpora umožňuje i menším a nově vznikajícím bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytových jednotek realizovat zamýšlené modernizace svých panelových bytových domů. Raiffeisen stavební spořitelna je připravena v této problematice poskytnout zájemcům o financování oprav bytových domů, zejména z řad právnických osob, profesionální poradenství, směřující ke společnému cíli, tzn. k výraznějšímu navýšení počtu realizovaných rekonstrukcí a modernizací bytového fondu. Kontakt Raiffeisen stavební spořitelna a. s. Marian Dudek ředitel odboru financování projektů adresa: Koněvova 99, Praha 3 tel.: kontaktní zateplovací fasádní systém Jaké výhody má ECOROCK? komplexní, certifikovaný systém pro dodatečné zateplení fasády izolační vrstva na bázi kamenné vlny (všechny výhody minerální izolace) - vynikající tepelná a zvuková izolace - nehořlavá - prodyšná (dům "může dýchat") - použitelná i pro výškové domy tepelná pohoda uvnitř bytu vyloučení tepelných mostů estetické řešení fasády Máte-li zájem o další informace, zašlete vyplněný kupón na adresu: Rockwool, a.s., U Háje 507/26, Praha 4 nebo faxujte zdarma na Jméno:... Firma:... Adresa: PSČ:... Zašlete mi, prosím, informace o izolačních materiálech Ecorock soukr. osoba projektant realizační firma SVE 02/03 Informace a poradenství na bezplatné lince a internetu obchodní informace technické poradenství Svět bydlení 02/03 13

13 Osobní úãet it na míru. Automatick pfievod voln ch financí na spofiicí úãet V hodné úroãení Peníze na spofiicím úãtu kdykoliv k dispozici Snadn pfiístup k úãtu prostfiednictvím telefonního, internetového ãi GSM bankovnictví OkamÏité vydání platební karty MoÏnost jít na úãtu do minusu V bûr ze tfií variant platíte jen za sluïby, které skuteãnû vyuïíváte Více informací získáte na infolince nebo Finanãní skupina Raiffeisen: Raiffeisen BANK Raiffeisen STAVEBNÍ SPO ITELNA Raiffeisen LEASING

14 Inzerce Raiffeisenbank

15 Jen takhle málo staãí... hlavní výhru Kč 1000krát puzzle českého hradu...a získáte Stačí se stát klienty Raiffeisen stavební spořitelny a uzavřít smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou minimálně Kč nebo jako stávající klient uzavřít ještě jednu takovou smlouvu v období od do V kterékoli z na ich poboček vyplníte dotazník v letáku Jen takhle málo stačí a odpovíte na soutěžní otázku. Prvních 1000 účastníků získá puzzle českého hradu, ten, kdo bude nejblíže správné odpovědi, pak hlavní výhru Kč! Více informací včetně soutěžní otázky a zkrácených pravidel najdete v letáku na všech pobočkách Raiffeisen stavební spořitelny. Podrobná pravidla jsou vám k dispozici na Raiffeisen Raiffeisen Raiffeisen Finanãní skupina Raiffeisen STAVEBNÍ SPO ITELNA LEASING BANK

16 Anketa o ceny Volný čas Specialista na internetu Zapojte se do naší ankety, prohlédněte si internetové stránky časopisu Svět bydlení a vyhrajte pěkný dárek. Časopis Svět bydlení má od začátku roku nové internetové stránky na nichž naleznete celou řadu užitečných informací, rad a tipů. Nás naopak zajímají vaše názory a připomínky, proto jsme pro vás připravili následující anketu. Odpovíte-li na všechny anketní otázky, budete zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Anketní otázky 1. Navštívili jste již nové internetové stránky Světa bydlení? Ano Ne 2. Zdají se vám stránky dostatečně přehledné? Ano Ne 3. Která ze sekcí internetové verze časopisu vás zajímá nejvíce? 4. Kterou sekci časopisu navštěvujete nejčastěji? 5. Co vám na stránkách schází? Osobní údaje: Jméno a příjmení Ulice Město PSČ Vyplněný anketní lístek s osobními údaji zašlete nejpozději do 10. července 2003 na adresu: Svět bydlení, P. O. BOX 138, Brno. Obálku označte heslem Anketa. Anketní kupon můžete také okopírovat, případně můžete poslat odpovědi s osobními údaji na

17 Volný čas Vyhodnocení křížovky Vítězové soutěžní křížovky V minulém čísle jsme vám přinesli soutěžní křížovku, ve které jste měli možnost vyhrát některou z třinácti cen. Správné znění tajenky je: Jedna z nejlepších a nejbezpečnějších cest k vlastnímu bydlení vede přes stavební spoření. Ze všech správných odpovědí jsme vylosovali tyto výherce: 1. cena osobní počítač alz ManagerDesk: Ilona Helikarová, Liberec 2. cena tiskárna HP OfficeJet: Dana Rákosníková, Česká Třebová 3. cena osobní organizér PALM: Zuzana Krajánková, Týnec nad Sázavou cena předplatné časopisu Osobní finance: Tomáš Procházka, Praha 1; Jan Kohout, Veselí nad Moravou; Miloslava Franková, Ústí nad Labem; Luboš Urbánek, Tišnov; Aleš Vaněk, Kunín; Dana Míčková, Pelhřimov; Klára Formánková, Chomutov; Lucie Červenková, Zlín; Ljuba Wollerová, Praha 6; Jana Jiříková, Valašské Klobouky Všichni vylosovaní budou o výhře informováni osobním dopisem. Výherci, kteří zaslali odpověď jako zprávu SMS, budou kontaktováni na telefonním čísle, ze kterého byla zpráva zaslána. Jména výherců budou zveřejněna také na internetových stránkách 18

18 Anketa Volný čas Už máte stavební spoření? Zajímalo nás, jak jsou na tom se stavebním spořením a bydlením občané České republiky, proto jsme třem náhodně vybraným lidem položili tři otázky. 1. Máte založeno stavební spoření? 2. Uvažovali jste o využití úvěru ze stavebního spoření k financování rekonstrukce či koupě vlastního bytu nebo domu? 3. Jak by mělo vypadat bydlení vašich snů? státní zaměstnankyně, 25 let 1. Ano. 2. Ano, uvažovala jsem o tom, ale nakonec jsem tuto myšlenku nerealizovala. Pokud bych však peníze na financování rekonstrukce nebo koupě bytu potřebovala a stavební spořitelna by měla výhodné úrokové podmínky a podmínky splácení, určitě bych této možnosti využila. 3. Bydlení mých snů: větší byt nebo domek v klidné části města dobře dosažitelné z centra, příjemný výhled, novostavba nebo celkově zrekonstruovaný dům za podmínek, abych si sama mohla vybrat vybavení, které se při stavbě nebo rekonstrukci použije. právnička, 29 let 1. Ano. 2. Ano, uvažovala jsem o úvěru ze stavebního spoření na rekonstrukci staršího bytu. Rekonstrukce ale v konečné fázi nebyla tak nákladná, jak jsem původně předpokládala, a proto jsem od zajištění úvěru ustoupila. Určitě bych ale možnosti úvěru využila při koupi bytu nebo u rekonstrukce finančně náročnější. Možnost úvěru ze stavebního spoření považuji celkově za výhodu. Nevýhody spatřuji (podle zkušeností jiných lidí) ve starostech s obstaráním úvěru a následným prokazováním použití peněz z úvěru, což je náročné časově i v jednání s příslušnou stavební spořitelnou. 3. Bydlení mých snů: obrovský byt v nejvyšším patře starého domu v centru města s nádherným výhledem na cihlové střechy domů, francouzská okna, útulné koutky, terasa, soukromí. vysokoškolský profesor, 41 let 1. Ano, pro všechny členy rodiny. 2. Stavební spoření je jistě jedním ze zdrojů, z nichž chceme pořídit byt. Dorůstají nám děti a budeme pravděpodobně potřebovat větší prostor. Předchozí stavební spoření jsme však pro tento účel nepoužili. 3. Ideální bydlení lze z mého pohledu charakterizovat těmito vlastnostmi: klidná zóna, prostorný byt minimálně 4+1 (ale nikoli dům), poloha kolem patra, slunný, v cihlovém domě, garáž v domě nebo v těsné blízkosti, přijatelné nájemné (školství rozhodně není zlatý důl), nepříliš daleko od středu města (ani za městem), ne však v nedobré čtvrti, se zelení v okolí. Byt (i dům, v němž je umístěn) by měl mít moderní (modernizované) vybavení (voda, elektřina, plyn, omítky, okna), za vhodný lze považovat byt v družstevním vlastnictví. prodej.osobni-finance.com SUPERVÝHODNÉ PŘEDPLATNÉ časopisu Osobní finance pouze pro klienty Raiffeisen stavební spořitelny DO KONCE ČERVENCE 2003 za akční cenu 1999 Kč UŠETŘÍTE HNED DVAKRÁT % oproti nákupu na stánku (tj. 11 čísel zdarma) Kč oproti standardní ceně předplatného Osobní finance radí srozumitelně a jasně v oblastech stavebního spoření, bydlení, hypoték, pojištění, vzdělávání, bankovnictví, nakupování, investování, leasingu, zhodnocování peněz, cestování a v mnohém dalším. Ano, mám zájem o zvýhodněné předplatné časopisu Osobní finance. Jméno a příjmení:... Ulice a č. p.:... Město a PSČ:... Tel.:/ ... Kupon zašlete v obálce na adresu Computer Press, a. s., oddělení distribuce časopisů, nám. 28 dubna 48, BRNO.

19

20 Specialista pomáhá Volný čas Pomáháme potřebným Spolupráce Denního stacionáře Akord s Raiffeisen stavební spořitelnou se datuje od roku 1999, kdy spořitelna věnovala první finanční sponzorský dar na provoz zařízení. Denní stacionář Akord se stará o děti a mládež s mentálním a zdravotním postižením ve věku od tří do dvaceti šesti let. Je neziskového a nestátního charakteru, a proto potřebuje pomoc ve formě sponzorských darů. Zařízení poskytuje péči výchovnou, vzdělávací, rehabilitační a terapeutickou. Podpora je důležitá Raiffeisen stavební spořitelna podporuje stacionář pravidelně každý rok, většinou jednorázovým darem v období kolem Vánoc. Pomáhá tím překlenout nelehké období konce roku. V minulých letech spořitelna uspořádala také prodejní vernisáž obrazů klientů stacionáře a výtěžek opět věnovala Akordu. Spolupráce mezi 2 spořitelnou a stacionářem probíhá během roku také dalšími způsoby, např. při výrobě vánočních přání na příští rok apod. Jak přispět, koho se ptát Denní stacionář Akord Záhřebská Praha 2 1 Inzerce Euroline Foto: 1. archiv; 2. Akord tel./fax: internetové stránky: Bankovní spojení /0800 Česká spořitelna, Praha Památník papeže v Hradci Králové Raiffeisen stavební spořitelna darovala začátkem tohoto roku peněžitý dar ve prospěch Sdružení památníku papeže v Hradci Králové, a to na podporu realizace památníku papeže Jana Pavla II. Památník realizovali akademičtí sochaři manželé Marie a Vojtěch Adamcovi. Slavnostní odhalení a posvěcení památníku proběhlo 26. dubna 2003 ve výroční den návštěvy Svatého otce Jana Pavla II. v Hradci Králové. Památník má být trvalou připomínkou na jednu z nejvýznamnějších osob přelomu druhého a třetího tisíciletí, představitele církve, který celým svým nasazením usiloval o naplnění lidských práv a navrácení svobod ujařmeným národům střední a východní Evropy. Rovněž tak má tento pomník připomínat vztah papeže k našemu národu, ke kardinálu Františku Tomáškovi, Václavu Havlovi, arcibiskupovi Karlu Otčenáškovi a k východním Čechám, kde leží rodiště svatého Vojtěcha Slavníkovce. Svět bydlení 02/03 21

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

Šťastné a bohaté Vánoce 2055

Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Přejete si, aby Vaše vnoučata prožila ve stáří stejně bohaté Vánoce jako si letos dopřáváte i Vy? Nadělte jim pod stromeček Penzijní připojištění České pojišťovny. Nejkrásnější

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky - Spotřebitelské i Hotovostní

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Ministerstvo financí Spořicí státní dluhopisy Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné

Více

Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření

Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření 1. Východiska 1.1. Základním východiskem je zákon Způsob výpočtu RPSN vychází ze Zákona o úvěru pro spotřebitele (dále jen ZÚS). Tato metodika pouze sjednocuje

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele

Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele nebo zavolejte nebo infolinku Zelenou klientského linku: 800 servisu

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ REZIDENCE U ZÁMKU REZIDENCE U ZÁMKU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 50, VSETÍN ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ K PRODEJI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ INVESTOR: NOVÉ BYTY VSETÍN s.r.o. VÝHRADNÍ PRODEJCE: AENTURA

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné REFINANCOVÁNÍ KOUPĚ stávajících bytového úvěrů domu na

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -8. modul Jak si pořídit vlastní bydlení

Finanční gramotnost pro SŠ -8. modul Jak si pořídit vlastní bydlení Modul č. 8 Ing. Miroslav Škvára O bydlení Vzpomínáte si na rodinný rozpočet? Co tvoří výdaje rodiny: Bydlení je nejvýznamnější položkou!!! Bydlení patří mezi základní potřeby člověka. Nákladné je jednak

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ BROUMOV /0300

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ BROUMOV /0300 Strana: 1/5 Rok / č výpisu: 2016/1 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ03 0300 0000 0002 1916 5520 Typ účtu: Osobní účet v CZK Frekvence: měsíční JARMILA ŠŤASTNÁ Větrná 263 550 01 Broumov - Nové Město Aktualizace obchodních

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Garantovaná úroveň služeb

Garantovaná úroveň služeb 800 521 521 www.kb.cz Garantovaná úroveň služeb Profesionalita především BEZPEČNOST Bezpečí Vašich financí je pro nás samozřejmostí Přístup k Vašim penězům je jednoduchý a bezpečný. Všechny formy přihlašování

Více

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku?

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Asi všichni máme zkušenost s tím, že nám rodiče spořili, a když jsme se k penězům v osmnácti letech dostali, nebylo z nich skoro

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

MATEMATIKA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ. Petr Kielar

MATEMATIKA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ. Petr Kielar MATEMATIKA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Petr Kielar Tato kniha vznikla za podpory Asociace českých stavebních spořitelen http://www.acss.cz Petr Kielar MATEMATIKA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Vydalo nakladatelství Ekopress,

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné Parametry úvěru: Maximální výše úvěru bez zajištění je

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! Proč investovat s NN Investment Fondy? Partners? Na základě jedné smlouvy lze investovat

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

jicin půjčka bez příjmu. jírová - ukončení pojištění domácnosti - adresa - ukončení

jicin půjčka bez příjmu. jírová - ukončení pojištění domácnosti - adresa - ukončení jicin půjčka bez příjmu. jírová - ukončení pojištění domácnosti - adresa - ukončení životního pojištění - žádost o výplatu - Petrolinvest 3 - převedení větší částky na penzijní připojištění - pojištění

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Financování residenčního developmentu 9. října 2008

Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu Agenda 1. Je stále co financovat? Faktory mající vliv na poptávku Dopady krize 2. Základní parametry financování

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více