VyuÏijte technologií TROCAL a pusète Va e okna z hlavy!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.trocal.cz VyuÏijte technologií TROCAL a pusète Va e okna z hlavy!"

Transkript

1 Nejlep í okna jsou ta, o nichï ani nevíte, Ïe je máte. Aby jste se ani Vy o Va e okna nemuseli starat, vyvíjíme pro Vás systémy, na které je v kaïdém smûru spolehnutí. INNONOVA 70, TROCAL-CONFORT, Serie 900. iroká kála barevn ch úprav, fólií s dekory dfieva, nebo kombinace s hliníkov mi li tami Alu-Clip v barvách RAL nebo eloxovan ch. Systémy fiízeného trvalého pfiivûtrávání pfii zavfieném oknû. To v e s vynikajícími statick mi vlastnostmi a nízk mi pohledov mi ífikami. VyuÏijte technologií TROCAL a pusète Va e okna z hlavy! V robce profilov ch systémû TROCAL firma HT TROPLAST AG je nejvût ím evropsk m v robcem profilû pro okna a dvefie. V robci oken z profilû TROCAL: Praha , Slan , Moravsk Beroun , Jiãín , Vala ské Mezifiíãí , Bfieznice , Bzenec , Kaplice , Hluboká nad Vltavou , Chabiãovice , Zlín , ChoceÀ , Tábor , Strunkovice nad Blanicí Zástupci 2 TROCAL v âr: Petr Jandl , Ing. Petr piroch

2 Tipy a triky Obsah PENÍZE 06 Tipy a triky Specialisty 08 Finanční poradenství 10 Novinky Specialisty 12 Krok za krokem VOLNÝ ČAS 21 Specialista pomáhá 22 Křížovka 23 Regiony se představují 24 Dětem 26 Stalo se, stane se BYDLENÍ 29 Příběhy 30 Novinky v materiálech 31 Zelené bydlení 32 Panelák 34 Vlastní domek Nová kuchyň bez starostí Jedním z nejproblematičtějších míst v panelovém bytě bývá právě kuchyň. Dobře vymyšlený dům Rekonstrukcí staršího rodinného domu můžete získat nové prostory k bydlení. STYL 36 Na návštěvě 38 Úsporný dům 40 Hezké věci Dům v kouzelné zahradě Zahrada je nedílnou součástí domu, proto i jí věnujte dostatek pozornosti. SVĚT BYDLENÍ časopis pro klienty Raiffeisen stavební spořitelny Číslo 2/2003 Ročník desátý Předseda redakční rady Daniela Škarková Centrála stavební spořitelny Koněvova 99, Praha 3 Bezplatná infolinka Internet Adresa Svět bydlení, P. O. BOX 138, Brno Vydává Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., Koněvova 99, Praha 3 a Computer Press, a. s., nám. 28. dubna 48, Brno Šéfredaktor Libor Kříž Editor Petra Panschabová Redakce Ivana Jakubcová, Martina Skovajsová, Roman Stuchlík, Marek Telička DTP Stanislav Luzert Foto Petr Bubeníček Distribuce Computer Press, a. s. Vedoucí obchodního týmu Rudolf Volný Produktová manažerka Alexandra Poláková, tel Evidenční číslo registrace MK ČR č. 66/78 ové adresy redakce a obchodního týmu jsou tvořeny podle vzoru Kompletní kontaktní informace naleznete na Fotografii na titulní stranu poskytla firma Velux.

3 Pro kolik generací stavíte svûj dûm? Pfiíjemné teplo, pfiirozené klima, klid a ticho. Cihlové bloky POROTHERM spoleãnosti Wienerberger splní kaïdé Va e pfiání. JiÏ let jsou cihly ideálním stavebním materiálem pro kaïdého, kdo chce víc neï dûm. Pro kaïdého, kdo chce pfiíjemn, zdrav a bezpeãn Ïivot nejenom pro sebe, ale i pro generace, které teprve pfiijdou. Wienerberger Cihláfisk prûmysl a. s. Plachého 388/28, âeské Budûjovice Tel: , Fax: Zákaznická linka: Cihly. Stvofiené pro ãlovûka.

4 Úvodník Milé čtenářky, milí čtenáři, držíte v ruce letní číslo klientského časopisu Svět bydlení, časopisu, který si klade za cíl být vaším rádcem a průvodcem světem stavebního spoření a financí, přinášet vám informace o dění v Raiffeisen stavební spořitelně, inspirovat vás v oblasti bydlení, zdravého životního stylu a zároveň vás i pobavit. Ve spolupráci s Českou komorou architektů jsme speciálně pro vás vypracovali sérii článků, které vám přiblíží individuální bydlení za rozumné ceny. V tomto a následujících číslech Světa bydlení otiskneme vždy jeden projekt i s finančním propočtem, jenž vám ukáže, že díky stavebnímu spoření si svůj sen o vlastním bydlení můžete splnit i vy. Naši finanční poradci a obchodní zástupci vám rádi pomohou s řešením vašich problémů s bydlením. Poradí a pomohou vám se získáním prostředků potřebných nejen pro financování výstavby či koupě bytu nebo domu, ale i pro modernizaci a rekonstrukci stávajícího bydlení. Seznam poradenských míst najdete na stranách Se změnami úvěrových podmínek, o nichž se více dozvíte na straně 10, souvisí i naše nová nabídka. Od dubna totiž nabízíme úvěry s nulovou akontací. Ráda bych vás také upozornila na velkou letní soutěž Jen takhle málo stačí, kterou naleznete na straně 16. Pokud se do ní zapojíte, máte možnost vyhrát Kč v hotovosti nebo jednu z tisíce skládaček puzzle. Specialistův Svět bydlení se vám od prvního letošního čísla představuje ve své nové grafické podobě a obsahuje také více zajímavých a praktických informací. Další novinkou, kterou vám Specialista přináší, je elektronická podoba časopisu, kterou naleznete na internetové adrese (nebo V tomto čísle máte jedinečnou možnost zapojit se do ankety o ceny, ve které nás zajímá váš názor právě na nové internetové stránky časopisu. Nalistujte stranu 17 a přečtěte si podrobné podmínky soutěžní ankety. V uplynulých dnech jsme uvítali již miliontého klienta, kterého jsme odměnili milým dárkem. Rozhovor a fotografie z předávání daru uveřejníme v příštím čísle časopisu. Nejen desetileté výročí je dostatečným důvodem k tomu, abychom pro vás připravovali další a další výhody, o nichž vás budeme aktuálně informovat. Příjemné čtení a krásné léto přeje Daniela Škarková ředitelka marketingu a PR Raiffeisen stavební spořitelny P.S. Navštivte naše webové stránky na kterých najdete nejen elektronickou podobu svého časopisu, ale také kompletní seznam firem, které vám klientům Raiffeisen stavební spořitelny poskytují zajímavé slevy. Byla by škoda jich nevyužít!

5 Peníze Tipy a triky Specialisty Dostat maximum Chci uzavřít stavební spoření jen za účelem výhodného spoření a nechci čerpat úvěr. Je pravda, že když bych v druhém roce spoření šetřila celých Kč, připočítává se jako spoření i státní podpora z minulého roku, takže by stačilo spořit míň? Pro dosažení maximální státní podpory je nejlépe spořit následovně: První rok existence smlouvy mít k 31. prosinci na smlouvě vloženo Kč + zaplaceny všechny poplatky. (Pokud je tedy smlouva založena v lednu, tak Kč měsíčně, pokud v červenci, tak Kč měsíčně atd.) Druhý rok spořit měsíčně Kč, třetí Kč, čtvrtý Kč a pátý Kč. Částka v pátém roce platí pro případ, kdy 1 pouze spoříte. Pokud budete čerpat úvěr, je to o něco složitější, protože během pátého roku může dojít k přidělení cílové částky a spoření pak neprobíhá celý pátý rok. V případě čerpání úvěru byste měla pátý rok spořit Kč měsíčně. Pokud byste chtěla mít po celou dobu spoření konstantní měsíční splátku, bude vždy na začátku spoření docházet k tomu, že se podpora nevyužije celá a na konci spoření budou vklady zbytečně vysoké. Optimální částka je přibližně Kč měsíčně. Připsaná státní podpora se jako běžný vklad (pro výpočet podpory v dalším roce) nezapočítává, ale jako běžný vklad je spořitelnami úročena a připsané úroky se do výpočtu podpory v dalším roce započítávají. V současné době je dobré vzít v úvahu i spořitelnou nabízenou úrokovou sazbu a roční poplatky za vedení spořicího účtu. Kam s penězi pro děti? V únoru mi končí stavební spoření, na které jsem ukládal peníze pro své dvě děti, každému po 300 Kč měsíčně, takže každý bude mít našetřeno něco přes Kč. Chtěl bych ve spoření pokračovat, měsíční vklady by byly opět 300 Kč. Jak však nejlépe s již naspořenými penězi, které nehodlám použít ani v následujících pěti letech? Mám je hned opět vložit do stavebního spoření, nebo je na dva tři roky vložit do některého fondu a pak teprve v posledních dvou letech do stavebního spoření? Nejvhodnější varianta spoření pro vaše děti je založení nového stavebního spoření. Abyste minimalizoval náklady a získal co největší státní podporu, doporučujeme dát dosud uspořené peníze obou dětí ( Kč) do jednoho 6

6 Tipy a triky Specialisty Peníze stavebního spoření. Tím si v podstatě předspoříte a první dva roky dostanete plnou státní podporu (každý rok z Kč). Navíc budete pravidelně spořit 600 Kč měsíčně. Pro spoření mladých do 25 let je nejvhodnější tarif M-01 u Raiffeisen stavební spořitelny vstupní poplatek pouze 0,75 % z cílové částky. Co je bezpečné? Jaké jsou bezpečné možnosti uložení peněz a které jsou pojištěné? Bankovní vklad na běžném účtu, termínovaný vklad. Oba tyto typy vkladů patří k velmi bezpečným. Jejich riziko je dané stabilitou příslušné banky. Tyto vklady jsou zákonem pojištěné. V případě nesolventnosti banky získá klient z pojištění 90 % svého vkladu, maximálně však částku odpovídající EUR. Dluhopisový fond. Investice není pojištěna. Riziko a výnos fondu souvisí s typem dluhopisů, do kterých investuje. Nejbezpečnější fondy investují do bezpečných státních dluhopisů, nejvyšší riziko pak skrývají takzvané high yield dluhopisy, například dluhopisy menších firem, které nabízejí vyšší výnos, ale také vyšší riziko ztrát. Akciový fond. Investice není pojištěna. Obecně rizikovější než dluhopisový fond (nemusí být ale pravda ve všech případech). Riziko i výnos opět souvisí s volbou akcií. Takzvané blue chips akcie velkých podniků na rozvinutých trzích jsou relativně bezpečnější než akcie menších podniků nebo akcie na rozvíjejících se trzích (emerging markets). Hypoteční zástavní list. Bezpečný dluhopis krytý zastavenou nemovitostí. V ČR jsou výnosy HZL osvobozeny od daně. Není pojištěn. Penzijní připojištění. Vklady nejsou pojištěny. Jde o velmi konzervativní spoření na důchod podporované státními příspěvky a daňovými úlevami. Lze doporučit především investorům starším 40 let, mladší investor může využít méně konzervativního způsobu spoření a vydělat tak s vysokou pravděpodobností více. Stavební spoření. Stavební spořitelna je banka a proto jsou vklady pojištěny. Díky státnímu příspěvku jde (pro částky do cca Kč měsíčně) o nejvýnosnější formu spoření při srovnatelném (velmi nízkém) riziku. Cílová částka Spořím měsíčně Kč a smlouvu mám na pět let s cílovou částkou Kč, ale ať počítám jak počítám, za pět let se na částku Kč nedostanu. Musím naspořit do celých Kč do pěti let nebo jak to je? Foto: 1. Petr Bubeníček Cílová částka stavebního spoření nikterak nekoresponduje s tím, co ve skutečnosti naspoříte. Tato částka vyjadřuje hodnotu, kterou si po naspoření 40 % z této částky můžete od stavební spořitelny půjčit. Částka, kterou v průběhu pěti let naspoříte, se bude pohybovat okolo výše uvedených 40 % cílové částky. Stavební spoření je kombinovaný produkt spoření s možností úvěru při splnění výše uvedených podmínek. Osobní finance

7 Peníze Finanční poradenství Nechte si poradit! V čísle 3/2002 časopisu Svět bydlení jste byli informováni o Raiffeisen finančním poradenství, sesterské společnosti Raiffeisen stavební spořitelny. Věrni svému názvu vás v tomto čísle blíže seznámíme s penzijním připojištěním se státním příspěvkem. Stavební spořitelna vám pomůže řešit problémy spojené s bydlením, kromě toho si ale můžete vylepšit svoji situaci po odchodu do zaslouženého důchodu uzavřením penzijního připojištění. Raiffeisen finanční poradenství spolupracuje s ING Penzijním fondem a ABN Amro Penzijním fondem, které patří k renomovaným penzijním Výhody penzijního připojištění a) měsíčně státní příspěvek dle výše příspěvku účastníka b) daňové úlevy, při spoření nad 500 Kč měsíčně je možné si o přesahující částku snížit daňový základ, a to až do celkové výše Kč za kalendářní rok c) možnost příspěvku zaměstnavatele V případě zájmu se můžete spojit přímo s Raiffeisen finančním poradenstvím tel.: nebo kde obdržíte všechny potřebné informace, včetně možnosti uzavření smlouvy korespondenčním způsobem. Smlouva přes internet Předpokládaný vývoj účtu Měsíční příspěvek účastníka fondům v České republice a trvale připisují klientům jedno z nejvyšších zhodnocení. Oba penzijní fondy vlastní solidní a finančně silné instituce, a proto je spoření u těchto fondů velmi bezpečné. Penzijní připojištění Penzijní připojištění se státním příspěvkem je výhodná forma dlouhodobého ukládání finančních prostředků. Díky státním příspěvkům, daňovým úlevám a dosahovaným výnosům je penzijní připojištění atraktivní formou spoření. Skutečným přínosem penzijního připojištění není pouze spoření, ale především řešení budoucích potřeb po odchodu z aktivního zaměstnání. Napomůže vám udržet životní úroveň, na kterou jste byli zvyklí před odchodem do důchodu. Podmínky Pro získání státních příspěvků je nezbytné spořit minimálně pět let a zároveň dosáhnout věku 60 let nebo získat nárok na starobní penzi ze státního systému důchodového zabezpečení. Každý účastník může mít aktivní pouze jedno penzijní připojištění se státním příspěvkem. Měsíční státní příspěvek Naspořené prostředky po 20 letech při průměrném ročním zhodnocení 4 % 100 Kč 50 Kč Kč 200 Kč 90 Kč Kč 300 Kč 120 Kč Kč 400 Kč 140 Kč Kč 500 Kč 150 Kč Kč Pozn.: Uvedené příklady jsou pouze modelem a žádnému penzijnímu fondu z něho nevznikají závazky! Možnosti výplaty a) jednorázové vyrovnání při vzniku nároku na penzi b) výplata starobní penze v několika možných variantách c) výsluhová penze, podmínkou je spoření po dobu minimálně 15 let a sjednání této penze ve smlouvě o penzijním připojištění d) pozůstalostní penze, je vyplacena v případě úmrtí klienta oprávněným osobám uvedeným ve smlouvě e) invalidní penzi dostane účastník v případě, že mu byl přiznán plný invalidní důchod z důchodového pojištění a splnil pojištěnou dobu stanovenou penzijním fondem f) odbytné, po uplynutí 12 kalendářních měsíců, v nichž byly placeny příspěvky Způsob sjednání Smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem u některého z výše uvedených penzijních fondů můžete uzavřít na vybraných oblastních pracovištích a kontaktních místech Raiffeisen stavební spořitelny. JUDr. Václav Ouřada - jednatel Pro rychlé uzavření smlouvy s ING Penzijním fondem můžete využít internet V menu Produkty a služby je sekce Penzijní připojištění s odkazem na online sjednání smlouvy. Smlouvu vyplňte, zkontrolujte náhled a poté vytiskněte. Pak už stačí jen dole vpravo smlouvu podepsat a uvést datum. Smlouvu odešlete na adresu: Raiffeisen finanční poradenství, Koněvova 2747/99, Praha 3, kde dále zařídíme vše potřebné. Smlouvu vytištěnou z internetových stránek odešlete na naši adresu i přesto, že v nápovědě k vyplnění je na internetu odlišná adresa, která je určena pro klienty neoslovené touto nabídkou. V případě ING Penzijního fondu zároveň doporučujeme seznámit se na internetu se službou Daňové optimum, jejímž prostřednictvím můžete velmi snadno čerpat daňové výhody. Nabídka na uzavření smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem korespondenčně a přes internet platí do konce roku Odměna pro vás Počínaje červencem bude do ledna roku 2004 každý měsíc Raiffeisen finančním poradenstvím vylosováno pět klientů, kteří uzavřou smlouvu korespondenčně nebo přes internet. Po zaplacení první úložky u ING Penzijního fondu nebo ABN Amro Penzijního fondu jim bude Raiffeisen finančním poradenstvím poukázána jedna měsíční úložka na jejich účet u penzijního fondu, a to maximálně do výše Kč. Dále budou v daných měsících vylosování dva klienti, kteří obdrží publikaci. Pozn.: Doporučujeme neváhat s uzavřením penzijního připojištění, neboť jsou připravovány legislativní změny zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem, které mohou ovlivnit výplatu jednorázového vyrovnání a dosavadní výši výsluhové penze. 8

8 Inzerce Deceuninck

9 Peníze Novinky Specialisty Úvěry nově K 1. dubnu 2003 došlo ke změnám u úvěrových podmínek, o kterých byste měli vědět. Tyto změny jsou platné pro žádosti o úvěr podané od 1. dubna 2003 včetně. Standardní sazba Pro překlenovací úvěry s nezajištěnou částkou do Kč platí standardní úroková sazba, tedy bez navýšení jako tomu bylo dříve. Koeficient životního minima Nově dochází ke snížení koeficientu životního minima, a to: u překlenovacích úvěrů na 1,4, tedy snížení o 0,1; u standardních úvěrů na 1,1, tedy snížení o 0,4. Prokázání příjmů Od osob samostatně výdělečně činných budeme vyžadovat pro prokázání příjmů daňová přiznání za uplynulá dvě zdaňovací období, oproti původním třem uplynulým zdaňovacím obdobím. Nulová akontace Přicházíme také s novým produktem, u kterého je možná nulová akontace. Jeho podmínky jsou následující: od Kč cílové částky s tarifem R-01 účel pořízení nemovitosti do vlastnictví (stavební pozemek, dům, byt) úroková sazba 5,9 % p. a. spořit na smlouvu o stavebním spoření pravidelně, měsíčně ve výši 0,7 % z cílové částky Zajištění úvěru Překlenovací úvěry (zůstavají stejné) Do Kč včetně bez zajištění Nad Kč do Kč včetně 1 ručitel Nad Kč do Kč včetně 2 ručitelé Nad Kč zástava nemovitostí Úvěry ze stavebního spoření (zvýšení hranic) Do Kč včetně bez zajištění Nad Kč do Kč včetně 1 ručitel Nad Kč do Kč včetně 2 ručitelé Nad Kč zástava nemovitostí Pozn.: Hovoříme o nezajištěné částce (čistě úvěrové angažovanosti). Ekonomickou jednotku posuzujeme dle aktuálně poskytovaného úvěru. Zkontrolujte si údaje S účinností od prvního kola žádosti o státní podporu za rok 2003 zpřísnilo Ministerstvo financí podmínky pro přiznávání nároku na státní podporu v případech, kdy existují nesrovnalosti v rodném čísle a trvalém pobytu mezi databází stavební spořitelny a databází Centrální evidence obyvatelstva nebo databází Cizinecké policie. Od roku 2003 nebude vyplácena státní podpora v případech: - kdy se v těchto evidencích u klienta shoduje datum narození, jméno, příjmení, ale nesouhlasí koncovka rodného čísla; - kdy uvedené rodné číslo neexistuje v Centrální evidenci obyvatelstva ani na Cizinecké policii; - kdy se v těchto evidencích u klienta shoduje datum narození, jméno, příjmení, ale nesouhlasí pobyt. V případě zjištění takovéto chyby stavební spořitelna klienta požádá o doložení dat uvedených v Návrhu na uzavření smlouvy. Pokud došlo k chybě v Návrhu, databáze stavební spořitelny se opraví. Pokud jsou v dokladech uvedené údaje shodné s údaji v Návrhu, nemá stavební spořitelna možnost zjistit, ve které evidenci je chyba a doporučí klientovi, aby zajistil sám opravu v Centrální evidenci obyvatelstva, popř. na Cizinecké policii.

10 Novinky Specialisty Peníze Duplicity státní podpory Máte uzavřeno více smluv o stavebním spoření a máte pochybnosti, zda vám bude připsána státní podpora ve správné výši na správnou smlouvu? V souladu s 5 odst. 10 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře, přísluší účastníkovi, který uzavřel více smluv, státní podpora pouze na jednu z nich. Duplicitně uzavřené smlouvy u více stavebních spořitelen jsou zjištěny při zpracování žádosti o přiznání státní podpory na Ministerstvu financí. V případě, že účastník stavebního spoření poruší tento zákon, tzn. uzavře smlouvy zvýhodněné státní podporou u více stavebních spořitelen, ministerstvo nepřizná podporu ani na jednu z nich. Následně jsou tyto případy duplicitně uzavřených smluv postupně řešeny. Spořitelny vyzvou klienta, který nárokuje státní podporu u dvou a více spořitelen, aby se rozhodl, u které bude na své vklady uplatňovat nárok na státní podporu. Smlouvu u druhé stavební spořitelny musí změnit na smlouvu bez státní podpory. Na smlouvy se státní podporou nárokuje příslušná spořitelna státní podporu v dalším kole žádosti. Státní podporu zašle Ministerstvo financí stavební spořitelně do dvou měsíců od žádosti a ta připíše státní podporu na účet klienta do jednoho měsíce po jejím obdržení od ministerstva. Jak vše probíhá v praxi? V průběhu měsíce února podaly všechny stavební spořitelny žádost o státní podporu za rok 2002 na Ministerstvo financí. Počátkem března obdržela Raiffeisen stavební spořitelna z Ministerstva financí informace o výsledku zpracování spolu se seznamem svých klientů, kteří měli v roce 2002 uzavřeny souběžně dvě nebo více smluv u různých spořitelen a všechny tyto smlouvy byly uzavřeny se zvýhodněním státní podporou. V průběhu měsíce března rozeslala naše stavební spořitelna klientům s duplicitními smlouvami dopis, ve kterém žádá, aby se vyjádřili, zda budou nárokovat státní podporu za rok 2002 u Raiffeisen stavební spořitelny, nebo nikoli. V případě, že požadují zvýhodnění u smlouvy vedené u Raiffeisen stavební spořitelny, bude pro ně na Ministerstvu financí žádána tato státní podpora v dalším kole zpracování v měsíci červnu 2003 a připsána na účty v průběhu měsíce září Pro klienty, kteří se k této věci nevyjádří vůbec nebo svoje vyjádření pošlou pozdě, bude státní podpora nárokována na smlouvu, která byla uzavřena nejdříve, bez ohledu na výši naspořené částky a z ní vyplývající státní podpory. Může se tedy stát, že pokud klient včas svůj požadavek neoznámí, obdrží státní podporu na smlouvu, kde má naspořeno minimálně prostředků, zatímco na smlouvu s nárokem na maximální státní podporu nedostane nic. Dodatečné nárokování státní podpory již není možné. Jaké máte možnosti? Můžete uzavřít více smluv o stavebním spoření, ale vždy jen jednu mějte se státní podporou. Státní podporu lze změnit vždy pouze pro celý rok, změnu lze provádět u téže smlouvy jen jedenkrát v kalendářním roce, a to nejpozději do předložení žádosti o státní podporu. Nárok na státní podporu ze dvou smluv v jednom kalendářním roce vznikne pouze v případě, že druhá smlouva je uzavřena po ukončení platnosti první smlouvy, v tomto případě se posuzují vklady z obou smluv dohromady, tzn. celková výše státní podpory za obě smlouvy dohromady může dosáhnout maximálně výše Kč. Naše doporučení Postarejte se o své peníze a máte-li souběžné smlouvy, spořte na smlouvu se státní podporou tak, abyste pokud možno získali státní podporu v maximální výši. Máte-li více smluv, poraďte se při ukončování smlouvy se státní podporou se svým obchodním zástupcem, aby změnou jiné smlouvy na smlouvu se státní podporou nevznikla duplicita státní podpory. Svět bydlení 02/03 11

11 Peníze Krok za krokem Foto: 1. Keramag; 2. Megaron Financování oprav bytových domů Raiffeisen stavební spořitelna nabízí svým klientům z řad právnických osob v zásadě dvě základní možnosti financování oprav bytových domů. První možností je financování překlenovacími úvěry (a následně řádnými úvěry ze stavebního spoření) v rámci zavedeného produktu Fond oprav. Druhou možností je financování komerčními úvěry bez vazby na systém stavebního spoření. Oba dva prezentované způsoby mají své výhody i nevýhody. Překlenovací úvěry Mezi hlavní výhody překlenovacích úvěrů patří: 1 a) optimalizace nákladů a výnosů pro právnickou osobu, vyplývající z tvorby fondu oprav přes účty stavebních spoření jednotlivých fyzických osob, které jsou vinkulovány ve prospěch právnické osoby, tzn. právnická osoba platí pouze úroky z překlenovacího úvěru. Avšak jistina neboli peněžní prostředky určené pro tvorbu fondu oprav se zároveň, při pravidelném spoření, velmi výhodným způsobem zhodnocují právě na těchto vinkulovaných účtech stavebních spoření fyzických osob; b) variabilita splatnosti úvěru zejména z možnosti dospořování a bezsankčních mimořádných úvěrových splátek je možné stanovit konečnou splatnost úvěru variabilně (např let), úvěr se splácí právě z výnosu vinkulovaných účtů stavebních spoření; c) rozložení úvěrového rizika na zajištění úvěrového rizika se podílejí také jednotlivé fyzické osoby, tzn. nejsou zatížena pouze aktiva právnické osoby; d) příznivá úroková sazba překlenovacího úvěru, hlavně ve vazbě na dosahovaný výnos z vinkulovaných účtů stavebních spoření. Nevýhodou je administrativní náročnost úvěrového obchodu (tj. veškeré administrativní úkony spojené s fyzickými osobami). Komerční úvěry Výhodami komerčních úvěrů jsou: a) výhodná úroková sazba úvěru; b) poměrně malá administrativní náročnost úvěrového obchodu; c) dlouhodobost úvěru opět s možností variabilních splátek. Knižní katalog zašleme na vyžádání zdarma. Věrnostní program pro Vás! Sledujte: Nemovitosti ñ koupï a prodej z kon, koment e, vzory a judikatura Martin Jank 345 KË/519 SK, 270 stran Kupujete nebo prod v te byt Ëi nemovitost? Chcete si b t jistì, ûe cel proces probïhne v po dku pod vaöìm dohledem? ée v s budou vöechny uzav enè smlouvy i pìsemnosti chr nit a budou formulov ny ve v ö prospïch? Titul v s krok za krokem provede celou posloupnostì prodeje Ëi koupï nemovitosti. Poskytne v m kompletnì banku vöech pìsemn ch vzor s praktick mi koment i. P iloûenè CD obsahuje aktu lnì verzi z kon souvisejìcìch s nemovitostmi, a vöechny dalöì souvisejìcì z kony a vyhl öky v plnèm znïnì, a d le popsanè vzory pìsemnostì a dokument v tèto oblasti k okamûitèmu pouûitì. Knihy zasíláme na dobírku (cena knihy + poštovné). ODBORNÁ LITERATURA C O M P U T E R P R E S S Kontakty pro objednání: bezplatná linka: , SMS: , KJ

12 Krok za krokem Peníze 2 Mezi nevýhody těchto úvěrů patří: a) požadavek na vysoce bonitní nemovitostní či alternativní zajištění úvěru na zajištění úvěru neparticipují fyzické osoby; b) právnická osoba přichází o nadstandardní výnos ze spoříci složky. Problém malých družstev Zajistit financování pro rekonstrukci či modernizaci svého bytového domu nemají zpravidla problém větší a delší dobu zavedená bytová družstva, která disponují jednak velkým počtem družstevníků, ale také zpravidla bezproblémovým nemovitostním zajištěním úvěru. Komplikovanější situace přetrvává u nově vznikajících malých bytových družstev bez finanční historie, dále u bytových družstev, u kterých jsou jejich nemovitosti předmětem zástav pro jiný subjekt (např. pro město nebo Konsolidační agenturu) a v neposlední řadě rovněž u společenství vlastníků bytových jednotek. U těchto subjektů není problém pro Raiffeisen stavební spořitelnu vyhodnotit jejich bonitu (tzn. především schopnost splácet úvěr), určitým handicapem ale bývá skutečnost, že tyto subjekty obvykle nejsou schopny nabídnout dostatečné zajištění úvěru. Využijte podpory V otázce úvěrového zajištění je bezesporu zajímavá Podpora oprav bytových domů postavených panelovou technologií, tzv. Program Panel, který je realizován prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky a Státního fondu rozvoje bydlení, přičemž tato podpora má formu bankovní záruky za úvěr až do výše 70 % nesplacené jistiny a dále úrokové dotace ke sjednávaným dlouhodobým úvěrům. Právě tato podpora umožňuje i menším a nově vznikajícím bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytových jednotek realizovat zamýšlené modernizace svých panelových bytových domů. Raiffeisen stavební spořitelna je připravena v této problematice poskytnout zájemcům o financování oprav bytových domů, zejména z řad právnických osob, profesionální poradenství, směřující ke společnému cíli, tzn. k výraznějšímu navýšení počtu realizovaných rekonstrukcí a modernizací bytového fondu. Kontakt Raiffeisen stavební spořitelna a. s. Marian Dudek ředitel odboru financování projektů adresa: Koněvova 99, Praha 3 tel.: kontaktní zateplovací fasádní systém Jaké výhody má ECOROCK? komplexní, certifikovaný systém pro dodatečné zateplení fasády izolační vrstva na bázi kamenné vlny (všechny výhody minerální izolace) - vynikající tepelná a zvuková izolace - nehořlavá - prodyšná (dům "může dýchat") - použitelná i pro výškové domy tepelná pohoda uvnitř bytu vyloučení tepelných mostů estetické řešení fasády Máte-li zájem o další informace, zašlete vyplněný kupón na adresu: Rockwool, a.s., U Háje 507/26, Praha 4 nebo faxujte zdarma na Jméno:... Firma:... Adresa: PSČ:... Zašlete mi, prosím, informace o izolačních materiálech Ecorock soukr. osoba projektant realizační firma SVE 02/03 Informace a poradenství na bezplatné lince a internetu obchodní informace technické poradenství Svět bydlení 02/03 13

13 Osobní úãet it na míru. Automatick pfievod voln ch financí na spofiicí úãet V hodné úroãení Peníze na spofiicím úãtu kdykoliv k dispozici Snadn pfiístup k úãtu prostfiednictvím telefonního, internetového ãi GSM bankovnictví OkamÏité vydání platební karty MoÏnost jít na úãtu do minusu V bûr ze tfií variant platíte jen za sluïby, které skuteãnû vyuïíváte Více informací získáte na infolince nebo Finanãní skupina Raiffeisen: Raiffeisen BANK Raiffeisen STAVEBNÍ SPO ITELNA Raiffeisen LEASING

14 Inzerce Raiffeisenbank

15 Jen takhle málo staãí... hlavní výhru Kč 1000krát puzzle českého hradu...a získáte Stačí se stát klienty Raiffeisen stavební spořitelny a uzavřít smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou minimálně Kč nebo jako stávající klient uzavřít ještě jednu takovou smlouvu v období od do V kterékoli z na ich poboček vyplníte dotazník v letáku Jen takhle málo stačí a odpovíte na soutěžní otázku. Prvních 1000 účastníků získá puzzle českého hradu, ten, kdo bude nejblíže správné odpovědi, pak hlavní výhru Kč! Více informací včetně soutěžní otázky a zkrácených pravidel najdete v letáku na všech pobočkách Raiffeisen stavební spořitelny. Podrobná pravidla jsou vám k dispozici na Raiffeisen Raiffeisen Raiffeisen Finanãní skupina Raiffeisen STAVEBNÍ SPO ITELNA LEASING BANK

16 Anketa o ceny Volný čas Specialista na internetu Zapojte se do naší ankety, prohlédněte si internetové stránky časopisu Svět bydlení a vyhrajte pěkný dárek. Časopis Svět bydlení má od začátku roku nové internetové stránky na nichž naleznete celou řadu užitečných informací, rad a tipů. Nás naopak zajímají vaše názory a připomínky, proto jsme pro vás připravili následující anketu. Odpovíte-li na všechny anketní otázky, budete zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Anketní otázky 1. Navštívili jste již nové internetové stránky Světa bydlení? Ano Ne 2. Zdají se vám stránky dostatečně přehledné? Ano Ne 3. Která ze sekcí internetové verze časopisu vás zajímá nejvíce? 4. Kterou sekci časopisu navštěvujete nejčastěji? 5. Co vám na stránkách schází? Osobní údaje: Jméno a příjmení Ulice Město PSČ Vyplněný anketní lístek s osobními údaji zašlete nejpozději do 10. července 2003 na adresu: Svět bydlení, P. O. BOX 138, Brno. Obálku označte heslem Anketa. Anketní kupon můžete také okopírovat, případně můžete poslat odpovědi s osobními údaji na

17 Volný čas Vyhodnocení křížovky Vítězové soutěžní křížovky V minulém čísle jsme vám přinesli soutěžní křížovku, ve které jste měli možnost vyhrát některou z třinácti cen. Správné znění tajenky je: Jedna z nejlepších a nejbezpečnějších cest k vlastnímu bydlení vede přes stavební spoření. Ze všech správných odpovědí jsme vylosovali tyto výherce: 1. cena osobní počítač alz ManagerDesk: Ilona Helikarová, Liberec 2. cena tiskárna HP OfficeJet: Dana Rákosníková, Česká Třebová 3. cena osobní organizér PALM: Zuzana Krajánková, Týnec nad Sázavou cena předplatné časopisu Osobní finance: Tomáš Procházka, Praha 1; Jan Kohout, Veselí nad Moravou; Miloslava Franková, Ústí nad Labem; Luboš Urbánek, Tišnov; Aleš Vaněk, Kunín; Dana Míčková, Pelhřimov; Klára Formánková, Chomutov; Lucie Červenková, Zlín; Ljuba Wollerová, Praha 6; Jana Jiříková, Valašské Klobouky Všichni vylosovaní budou o výhře informováni osobním dopisem. Výherci, kteří zaslali odpověď jako zprávu SMS, budou kontaktováni na telefonním čísle, ze kterého byla zpráva zaslána. Jména výherců budou zveřejněna také na internetových stránkách 18

18 Anketa Volný čas Už máte stavební spoření? Zajímalo nás, jak jsou na tom se stavebním spořením a bydlením občané České republiky, proto jsme třem náhodně vybraným lidem položili tři otázky. 1. Máte založeno stavební spoření? 2. Uvažovali jste o využití úvěru ze stavebního spoření k financování rekonstrukce či koupě vlastního bytu nebo domu? 3. Jak by mělo vypadat bydlení vašich snů? státní zaměstnankyně, 25 let 1. Ano. 2. Ano, uvažovala jsem o tom, ale nakonec jsem tuto myšlenku nerealizovala. Pokud bych však peníze na financování rekonstrukce nebo koupě bytu potřebovala a stavební spořitelna by měla výhodné úrokové podmínky a podmínky splácení, určitě bych této možnosti využila. 3. Bydlení mých snů: větší byt nebo domek v klidné části města dobře dosažitelné z centra, příjemný výhled, novostavba nebo celkově zrekonstruovaný dům za podmínek, abych si sama mohla vybrat vybavení, které se při stavbě nebo rekonstrukci použije. právnička, 29 let 1. Ano. 2. Ano, uvažovala jsem o úvěru ze stavebního spoření na rekonstrukci staršího bytu. Rekonstrukce ale v konečné fázi nebyla tak nákladná, jak jsem původně předpokládala, a proto jsem od zajištění úvěru ustoupila. Určitě bych ale možnosti úvěru využila při koupi bytu nebo u rekonstrukce finančně náročnější. Možnost úvěru ze stavebního spoření považuji celkově za výhodu. Nevýhody spatřuji (podle zkušeností jiných lidí) ve starostech s obstaráním úvěru a následným prokazováním použití peněz z úvěru, což je náročné časově i v jednání s příslušnou stavební spořitelnou. 3. Bydlení mých snů: obrovský byt v nejvyšším patře starého domu v centru města s nádherným výhledem na cihlové střechy domů, francouzská okna, útulné koutky, terasa, soukromí. vysokoškolský profesor, 41 let 1. Ano, pro všechny členy rodiny. 2. Stavební spoření je jistě jedním ze zdrojů, z nichž chceme pořídit byt. Dorůstají nám děti a budeme pravděpodobně potřebovat větší prostor. Předchozí stavební spoření jsme však pro tento účel nepoužili. 3. Ideální bydlení lze z mého pohledu charakterizovat těmito vlastnostmi: klidná zóna, prostorný byt minimálně 4+1 (ale nikoli dům), poloha kolem patra, slunný, v cihlovém domě, garáž v domě nebo v těsné blízkosti, přijatelné nájemné (školství rozhodně není zlatý důl), nepříliš daleko od středu města (ani za městem), ne však v nedobré čtvrti, se zelení v okolí. Byt (i dům, v němž je umístěn) by měl mít moderní (modernizované) vybavení (voda, elektřina, plyn, omítky, okna), za vhodný lze považovat byt v družstevním vlastnictví. prodej.osobni-finance.com SUPERVÝHODNÉ PŘEDPLATNÉ časopisu Osobní finance pouze pro klienty Raiffeisen stavební spořitelny DO KONCE ČERVENCE 2003 za akční cenu 1999 Kč UŠETŘÍTE HNED DVAKRÁT % oproti nákupu na stánku (tj. 11 čísel zdarma) Kč oproti standardní ceně předplatného Osobní finance radí srozumitelně a jasně v oblastech stavebního spoření, bydlení, hypoték, pojištění, vzdělávání, bankovnictví, nakupování, investování, leasingu, zhodnocování peněz, cestování a v mnohém dalším. Ano, mám zájem o zvýhodněné předplatné časopisu Osobní finance. Jméno a příjmení:... Ulice a č. p.:... Město a PSČ:... Tel.:/ ... Kupon zašlete v obálce na adresu Computer Press, a. s., oddělení distribuce časopisů, nám. 28 dubna 48, BRNO.

19

20 Specialista pomáhá Volný čas Pomáháme potřebným Spolupráce Denního stacionáře Akord s Raiffeisen stavební spořitelnou se datuje od roku 1999, kdy spořitelna věnovala první finanční sponzorský dar na provoz zařízení. Denní stacionář Akord se stará o děti a mládež s mentálním a zdravotním postižením ve věku od tří do dvaceti šesti let. Je neziskového a nestátního charakteru, a proto potřebuje pomoc ve formě sponzorských darů. Zařízení poskytuje péči výchovnou, vzdělávací, rehabilitační a terapeutickou. Podpora je důležitá Raiffeisen stavební spořitelna podporuje stacionář pravidelně každý rok, většinou jednorázovým darem v období kolem Vánoc. Pomáhá tím překlenout nelehké období konce roku. V minulých letech spořitelna uspořádala také prodejní vernisáž obrazů klientů stacionáře a výtěžek opět věnovala Akordu. Spolupráce mezi 2 spořitelnou a stacionářem probíhá během roku také dalšími způsoby, např. při výrobě vánočních přání na příští rok apod. Jak přispět, koho se ptát Denní stacionář Akord Záhřebská Praha 2 1 Inzerce Euroline Foto: 1. archiv; 2. Akord tel./fax: internetové stránky: Bankovní spojení /0800 Česká spořitelna, Praha Památník papeže v Hradci Králové Raiffeisen stavební spořitelna darovala začátkem tohoto roku peněžitý dar ve prospěch Sdružení památníku papeže v Hradci Králové, a to na podporu realizace památníku papeže Jana Pavla II. Památník realizovali akademičtí sochaři manželé Marie a Vojtěch Adamcovi. Slavnostní odhalení a posvěcení památníku proběhlo 26. dubna 2003 ve výroční den návštěvy Svatého otce Jana Pavla II. v Hradci Králové. Památník má být trvalou připomínkou na jednu z nejvýznamnějších osob přelomu druhého a třetího tisíciletí, představitele církve, který celým svým nasazením usiloval o naplnění lidských práv a navrácení svobod ujařmeným národům střední a východní Evropy. Rovněž tak má tento pomník připomínat vztah papeže k našemu národu, ke kardinálu Františku Tomáškovi, Václavu Havlovi, arcibiskupovi Karlu Otčenáškovi a k východním Čechám, kde leží rodiště svatého Vojtěcha Slavníkovce. Svět bydlení 02/03 21

PENÍZE 06 Tipy a triky Specialisty 08 Novinky RSTS 10 Krok za krokem 12 Využití stavebního spoření 14 Novinky Raiffeisen

PENÍZE 06 Tipy a triky Specialisty 08 Novinky RSTS 10 Krok za krokem 12 Využití stavebního spoření 14 Novinky Raiffeisen Obsah PENÍZE 06 Tipy a triky Specialisty 08 Novinky RSTS 10 Krok za krokem 12 Využití stavebního spoření 14 Novinky Raiffeisen VOLNÝ ČAS 16 RSTS pomáhá 18 Křížovka 19 Stalo se, stane se 20 Akce 22 Regiony

Více

Kupujeme. vlastní byt. Obklopte se tepelnou pohodou. Ložnice místnost pro uvolnění. PENÍZE Úvěry pro každého /str. 10/

Kupujeme. vlastní byt. Obklopte se tepelnou pohodou. Ložnice místnost pro uvolnění. PENÍZE Úvěry pro každého /str. 10/ 1 2004 Kupujeme PENÍZE Úvěry pro každého /str. 10/ vlastní byt BYDLENÍ Na návštěvě u Aleny Antalové /str. 16/ VOLNÝ ČAS Eva Jiřičná sklo, ocel a světlo /str. 32/ Obklopte se tepelnou pohodou Ložnice místnost

Více

koupelny Stavba vlastního domu Jak se bydlí v zemích EU? Jak zabezpečit byt před dovolenou? PENÍZE Zkušenosti klientů s úvěry /str.

koupelny Stavba vlastního domu Jak se bydlí v zemích EU? Jak zabezpečit byt před dovolenou? PENÍZE Zkušenosti klientů s úvěry /str. 1 2 2004 PENÍZE Zkušenosti klientů s úvěry /str. 10 12/ koupelny BYDLENÍ Na návštěvě u Lindy Finkové /str. 16/ VOLNÝ ČAS Náš host Marek Eben /str. 32/ Stavba vlastního domu Jak se bydlí v zemích EU? Jak

Více

Přestavba. podkroví. Jak je to se státní podporou? Kuchyně místnost nejen na vaření Bydlení v severských zemích Evropské unie

Přestavba. podkroví. Jak je to se státní podporou? Kuchyně místnost nejen na vaření Bydlení v severských zemích Evropské unie 1 3 2004 Přestavba PENÍZE Stavební spoření nebo hypoteční úvěr? /str. 10/ podkroví BYDLENÍ Na návštěvě u Dalibora Gondíka /str. 16/ VOLNÝ ČAS Náš host Hana Hegerová /str. 32/ Jak je to se státní podporou?

Více

Wüstenrot nabízí více

Wüstenrot nabízí více Wüstenrot nabízí více Stavební spoření s nejvyšším úrokem MAGAZÍN. ČÍSLO 3 // 2011. ČASOPIS PRO KLIENTY SPOLEČNOSTÍ WÜSTENROT ÚVĚR NA DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ SPOŘICÍ ÚČET S ÚROKEM 2,5 % ROČNĚ HYPOTÉKA NENÍ

Více

Jarní hypotéky 2011: POJIŠTĚNÍ JE JAKO DEŠTNÍK S HYPOTÉKOU OD WÜSTENROTU UŠETŘÍTE. Nižší úroky, lepší podmínky

Jarní hypotéky 2011: POJIŠTĚNÍ JE JAKO DEŠTNÍK S HYPOTÉKOU OD WÜSTENROTU UŠETŘÍTE. Nižší úroky, lepší podmínky Jarní hypotéky 2011: Nižší úroky, lepší podmínky MAGAZÍN. ČÍSLO 1 // 2011. ČASOPIS PRO KLIENTY SPOLEČNOSTÍ WÜSTENROT S HYPOTÉKOU OD WÜSTENROTU UŠETŘÍTE POJIŠTĚNÍ JE JAKO DEŠTNÍK STAVEBNÍ SPOŘENÍ NA JAŘE

Více

Pokládáme plovoucí podlahy. Využijte úvěry v AKCI, která potrvá jen do konce roku. svět bydlení knihovnička. specialistův. Tématická příloha uvnitř

Pokládáme plovoucí podlahy. Využijte úvěry v AKCI, která potrvá jen do konce roku. svět bydlení knihovnička. specialistův. Tématická příloha uvnitř str. 06 Horizont úvěr bez úspor str. 18 Sauna u vás v předsíni str. 27 Soutěž o 100 000 korun FINANČNÍ PORADENSTVÍ Vše pod jednou střechou str. 11 BYDLENÍ Naučíme vás tapetovat str. 13 VOLNÝ ČAS Mistr

Více

Příjemné a důstojné bydlení pod krovy. Nízká hyposplátka výhodný úrok 3,5 % p. a. svět bydlení. specialistův. Tématická příloha uvnitř

Příjemné a důstojné bydlení pod krovy. Nízká hyposplátka výhodný úrok 3,5 % p. a. svět bydlení. specialistův. Tématická příloha uvnitř str. 08 Batole a Rodina stavební spoření pro naše nejmenší str. 18 Přesazujeme květiny str. 28 Soutěž o nejzdařilejší přestavbu bytu v panelovém domě FINANČNÍ PORADENSTVÍ Úvěr Vzájemná důvěra str. 11 BYDLENÍ

Více

Wüstenrot nabízí více

Wüstenrot nabízí více Wüstenrot nabízí více Stavební spoření s nejvyšším úrokem MAGAZÍN. ČÍSLO 3 // 2010. ČASOPIS PRO KLIENTY SPOLEČNOSTÍ WÜSTENROT CHTĚJTE VÍC! DÁLNIČNÍ ZNÁMKA NA ROK 2011 ZDARMA HYPOTÉKA BEZ PŘÍJMŮ www.welfast.cz

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Pavlína Tomášková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC ÚSTAV EKONOMIE Jitka Skalická FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s HOUSING FINANCING MORTGAGE CREDIT (CALLED HYPOÚVĚR) OF MODRÁ PYRAMIDA a.s. Bakalářská diplomová

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Rozhovor. Pavel Zedníček: Spořím si, ale rád si nechám poradit.

Rozhovor. Pavel Zedníček: Spořím si, ale rád si nechám poradit. Rozhovor Pavel Zedníček: Spořím si, ale rád si nechám poradit. Magazín klientů Modré pyramidy zdarma www.modrapyramida.cz Aplikace Finanční rádce Modré pyramidy pro ipad najdete na AppStore, pro tablety

Více

FALEŠNÉ PENÍZE VE VAŠÍ PENĚŽENCE? Neplaťte státu víc než musíte

FALEŠNÉ PENÍZE VE VAŠÍ PENĚŽENCE? Neplaťte státu víc než musíte FALEŠNÉ PENÍZE VE VAŠÍ PENĚŽENCE? ZAŘAĎTE VYŠŠÍ RYCHLOST Jak poznat pravé dolary, eura i české koruny Jak financovat koupi automobilu 7/04 Číslo 7 vychází 7. července 2004 / 39 Kč / 55 Sk s n á m i b u

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 21. 5. 2002. Pojištění nabývá na důležitosti v životě každého člověka

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 21. 5. 2002. Pojištění nabývá na důležitosti v životě každého člověka »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN Životní pojištění se vyplatí každému Rozhodně bych doporučil životní pojištění každému, protože by podle mého názoru mělo být součástí života moderního člověka. Životní pojištění

Více

VÍTE, KDE BUDETE DNES SPÁT? Sve ili byste peníze drustevním zálonám? 25 tip, jak sehnat peníze na vlastní bydlení

VÍTE, KDE BUDETE DNES SPÁT? Sve ili byste peníze drustevním zálonám? 25 tip, jak sehnat peníze na vlastní bydlení Sve ili byste peníze drustevním zálonám? ZDARMA KNÍKA UVNIT NA INTERNET S MOBILEM 9/05 JAK KOUPIT AUTO: ÚV R, LEASING NEBO SPLÁTKY? VÍTE, KDE BUDETE DNES SPÁT? 25 tip, jak sehnat peníze na vlastní bydlení

Více

Skikrosař Tomáš Kraus: Pořád zkouším, do kolika let je možné jezdit skikros. Pojištění ProAuto je výhodné i pro vás

Skikrosař Tomáš Kraus: Pořád zkouším, do kolika let je možné jezdit skikros. Pojištění ProAuto je výhodné i pro vás 1 / 2012 Časopis pro klienty společnosti Wüstenrot wüstenrot24.cz on-line už i životní pojištění Skikrosař Tomáš Kraus: Pořád zkouším, do kolika let je možné jezdit skikros Pojištění ProAuto je výhodné

Více

Letní pojištění 2011:

Letní pojištění 2011: Letní pojištění 2011: All Inclusive s 10% slevou MAGAZÍN. ČÍSLO 2 // 2011. ČASOPIS PRO KLIENTY SPOLEČNOSTÍ WÜSTENROT STAVEBNÍ SPOŘENÍ S ÚROKEM 2,5 % ROČNĚ KAMARÁD+ NEJLEPŠÍ STAVEBNÍ SPOŘENÍ ROKU 2011 WÜSTENROT

Více

Jak se připravit finančně na penzi?

Jak se připravit finančně na penzi? Nabídka finančních služeb Modré pyramidy je kompletní Rozhovor: Petr Rychlý Dřevěný dům vás obejme Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Jak se připravit finančně na penzi? Proč myslet na

Více

jaro léto 2015 Rychloúvěr na lepší bydlení Plňte si sny s pomocí finančního plánu

jaro léto 2015 Rychloúvěr na lepší bydlení Plňte si sny s pomocí finančního plánu jaro léto 2015 Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Rychloúvěr na lepší bydlení Plňte si sny s pomocí finančního plánu Postavte a vybavte svůj dům i zahradu na brněnském výstavišti Od 22.

Více

Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích Moudré spoření

Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích Moudré spoření Nabídka finančních služeb Modré pyramidy je kompletní Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

Časopis pro klienty společnosti Wüstenrot podzim 2013. Úvěry na bydlení bez poplatku. U překlenovacích úvěrů jsme snížili úrokové sazby

Časopis pro klienty společnosti Wüstenrot podzim 2013. Úvěry na bydlení bez poplatku. U překlenovacích úvěrů jsme snížili úrokové sazby Časopis pro klienty společnosti Wüstenrot podzim 2013 Úvěry na bydlení bez poplatku U překlenovacích úvěrů jsme snížili úrokové sazby Wüstenrot pojišťovna oceněna v anketě Nejlepší pojišťovna roku 2013

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Léto s hypotékou od 2,89 % ročně

Léto s hypotékou od 2,89 % ročně 2 / 2012 Časopis pro klienty společnosti Wüstenrot Léto s hypotékou od 2,89 % ročně Stavební spoření Wüstenrot je nejlepší Cestovní pojištění na poslední chvíli? On-line silniční horská krosová author.cz

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

44 rad, jak levněji telefonovat. Překlenovací úvěry 28 stavebních spořitelen. Investování. Jak vydělat na štěstí 33 nejbohatších lidí světa

44 rad, jak levněji telefonovat. Překlenovací úvěry 28 stavebních spořitelen. Investování. Jak vydělat na štěstí 33 nejbohatších lidí světa editorial Peníze 8 44 rad, jak levněji telefonovat OBSAH 8 15 Novinky 16 Rychlé půjčky 20 Internetové bankovnictví 23 Rozhovor: CAC Leasing 24 Tipy a triky 26 Hitparáda OF 28 28 Zjistili jsme pro vás,

Více

Analýza konkurence na českém bankovním trhu v oblasti hypoték v roce 2013

Analýza konkurence na českém bankovním trhu v oblasti hypoték v roce 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza konkurence na českém bankovním trhu v oblasti hypoték v roce 2013 Bakalářská práce Autor: Jana Weigertová Bankovní management Vedoucí

Více

Realita v realitách Trh se stabilizuje, lidé začínají opět kupovat nemovitosti

Realita v realitách Trh se stabilizuje, lidé začínají opět kupovat nemovitosti Nové byty, domy, pozemky a komerční prostory Speciální vydání vychází 4. června 2013 zdarma Realita v realitách Trh se stabilizuje, lidé začínají opět kupovat nemovitosti Novinky z práva Přehled aktuální

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více