Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj"

Transkript

1 Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1

2 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for Life, které držíte v ruce, se věnuje výhradně udržitelnému rozvoji. Společnost Tetra Pak je jedním z průkopníků environmentálního přístupu v podnikání, o čemž svědčí řada ocenění, která získáváme po celém světě. Letos na jaře Tetra Pak v této oblasti přijal velice odvážný desetiletý plán, či spíše závazek, o němž se můžete podrobně dočíst v článku Mission Possible. Předtím však ještě dáme slovo Amandě Jordan z britské agentury Corporate Citizenship, s níž jsem se setkala letos na jaře v Praze na velké mezinárodní konferenci o udržitelném rozvoji. Amanda dokáže jako málokdo jiný srozumitelně vysvětlit, jaké jsou výhody udržitelnosti v podnikání a jaký z ní lze mít z dlouhodobého hlediska finanční profit. Poradí vám taky, jak dát dohromady správný plán udržitelnosti, který se stává nezbytným nástrojem komunikace moderních společností. Na dalších stránkách se seznámíte s tím, jak se v našich zemích změnil přístup k udržitelnosti v distribuci a retailu. Také si zapamatujte název Flexibuild, je to jméno firmy i unikátní technologie z jižní Moravy, kde začali z použitých nápojových kartonů vyrábět prefabrikované rodinné domky, s nimiž chtějí prorazit do světa. Z jiného odpadu a úplně jiným způsobem staví své domy americký architekt a průkopník radikálně udržitelného života Mike Reynolds. S časopisem.for life se určitě nudit nebudete. Ještě než se do něj začtete, dovolte mi, abych vám popřála krásné vánoční svátky, úspěšný, a hlavně udržitelný rok Hana Zmítková, ředitelka pro styk s veřejností a životní prostředí, Tetra Pak Danube Téma Kroky k úspěchu udržitelného rozvoje Amanda Jordan, Corporate Citizenship, GB 8 9 Rozhovor Udržitelnost je věc informací a svědomí rozhovor s Hanou Zmítkovou, ředitelkou pro styk s veřejností a životní prostředí, Tetra Pak Danube Tetra Pak pro udržitelnost Mission Possible aneb Desetiletý závazek Zdroj: Tetra Pak, Mission Possible, Sustainability update Anketa Jaké vidíte výhody udržitelného rozvoje ve vašem podnikání? Trendy Zelené prodejny Udržitelně projektované prodejny a sklady v Česku, Rakousku a Maďarsku Autor: Jaroslav Major Trendy Flexibuild domy z nápojových kartonů Autor: Jaroslav Major 23 Případová studie Továrna (téměř) odstřižená od sítě Zdroj: Frito-Lay Případová studie Udržitelnost a maloobchodní značky Zdroj: IGD, GB Trendy Architekt odpadu Zemělodě amerického architekta Mikea Reynoldse Autor: Jaroslav Major Produktové novinky Tetra Evero Aseptic mléko v kartonové lahvi Zdroj: Tetra Pak.for life Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. redakční rada předsedkyně Hana Zmítková (CZ) členové Anita Dunai (HU) Lenka Hálková (CZ) Zsuzsanna Posztós (HU) Brigitta Rainer (AT) Vlasta Řeháčková (CZ) Roman Straka (CZ) Carina J. Wallner (AT) vydává Tetra Pak Česká republika s.r.o. Nová Cesta 17, Praha 4 Tel.: Fax: realizace Moloko ateliér s.r.o Ke Hřišti 20/239, Praha 8 Tel.: vedoucí vydání: Vlasta Řeháčková editace textů: Jaroslav Major grafická úprava: Dalibor Štrop fotografie: archiv Tetra Pak, istockphoto, Dreamstime Děkujeme za spolupráci společnosti Blue Events, s.r.o., která v letošním roce pořádala Fórum pro udržitelné podnikání (www.blueevents.cz, Mediální produktová informace pro zákazníky Tetra Pak, omyly a tiskové chyby vyhrazeny.

3 Co jsou udržitelné zdroje? Za udržitelné zdroje můžeme považovat všechny suroviny, případně zdroje energie, jejichž spotřeba probíhá stejně rychle jako jejich obnova. Například dřevo můžeme považovat za obnovitelný zdroj, pokud jsou stromy káceny pouze v takovém množství, aby stačily dorůstat. Obnovitelnými zdroji energie jsou vítr, slunce, říční nebo mořské proudy. Ropa, zemní plyn a vytěžené minerály se nijak neobnovují, a tak mezi udržitelné zdroje nepatří. Zásoby mořských ryb je možné obnovit, ale vzhledem k tomu, že v současné době se jich vyloví víc, než je jejich přírůstek, jsou považovány za neobnovitelný zdroj. [Zdroj: Wikipedia] Kroky k úspěchu udržitelného rozvoje Zkušenosti nám ukazují, jak významně se změnilo chápání společenské odpovědnosti, říká Amanda Jordan ze společnosti Corporate Citizenship. V posledních více než deseti letech jsme byli svědky postupného odklonu od celkem nahodilé filantropie k mnohem propracovanějším programům korporátní odpovědnosti, které se stále více dostávaly do souladu s podnikatelskými prioritami. Firmy a podnikatelé se chopili výzvy udržitelnosti s cílem zachovat sociální výhody a hospodářskou prosperitu i v podmínkách klesajících zásob přírodního bohatství. Stalo se normou i v těch největších společnostech, že srozumitelně prezentují své úsilí o zlepšení životního prostředí, sociální a etické principy, a to nejenom v kruhu zasvěcených specialistů nebo investorů, ale také svým zákazníkům a zaměstnancům. Až dosud měla tato komunikace obvykle formu přílohy k výroční zprávě. Většinou v ní byly zachyceny úspěchy dosažené v posledním roce a jmenovány cíle pro rok následující. Teď jsme svědky úplně nového fenoménu firmy přicházejí s vlastními plány udržitelnosti. Zaznamenali jsme zvýšený zájem mezi našimi klienty o to, jak je možné takový plán vytvořit. Plnohodnotný plán udržitelnosti jde totiž za hranice hlavních provozních záležitostí firmy, bere do úvahy komplexní dopad ekonomických, environmentálních a sociálních vlivů ovlivňujících podnikání a zaměřuje se na to, jak tyto faktory usměrnit, aby bylo možné dosáhnout dlouhodobé úspěšnosti udržitelného rozvoje. A protože jsme dostávali stále stejné dotazy, přivedlo nás to na myšlenku vytvořit krátký manuál. Zaměřujeme se v něm na to, co to vlastně plán udržitelnosti je, jak vypadá a jak si můžete sami takový plán vytvořit. Důležitou věc si musíte uvědomit hned na začátku: vytvořit plán je pouze součástí mnohem delšího procesu udržitelnosti. Vypracovali jsme schéma, na němž můžeme demonstrovat, jak se může plán vyvíjet, od snahy ovlivnit v delším časovém horizontu jediný prvek až po propracované strategie, které zahrnují celý řetězec podnikání. Plány udržitelnosti Ještě předtím, než budeme hovořit o plánu udržitelnosti, měli bychom si definovat, co to udržitelnost vlastně je. V minulosti byl tento termín používán zejména ve vztahu k faktorům ovlivňujícím životní prostředí, ale dnes jej chápeme v mnohem širším smyslu. Když hovoříme o udržitelnosti, máme na mysli identifikaci a ovlivňování environmentálních, sociálních a ekonomických faktorů takovým způsobem, abychom zajistili dlouhodobou perspektivu a úspěch v podnikání. Plány udržitelnosti mají základ v existující strategii korporátní zodpovědnosti, do níž se začleňují environmentální a sociální faktory. Kdy se tady strategie mění v plán? Prováděli jsme výzkum mezi největšími společnostmi, abychom zjistili, jaký význam mají jejich plány udržitelnosti a co všechno zahrnují. Z tohoto výzkumu se nám podařilo identifikovat některé základní faktory, které by měly plány udržitelnosti obsahovat. Díky nim můžeme docela dobře rozlišit, co to je plán a co je pouze strategie korporátní zodpovědnosti. PLÁN UDRŽITELNOSTI BY MĚL OBSAHOVAT: pochopení role, kterou hraje předmět podnikání v řešení environmentálních a (nebo) sociálních vlivů; dlouhodobé zaměření, výhled na let; cíle co bude považováno za úspěch; komunikace průběžné zprávy o pokroku a poznatcích; jméno nebo značku, které plán zřetelně odliší od ostatní firemní komunikace. Čím se plány zabývají? Většina plánů má silný sklon k environmentálním cílům, zejména se soustředí na uhlíkovou stopu, ale některé z nich pokrývají široké spektrum ekonomických a sociálních témat. Nejvypracovanější plány vycházejí z obchodní strategie a mají přesně určené cíle v horizontu příštích let. Obvykle překračují rámec podnikatelských ambicí a předkládají řešení, která ovlivňují dodavatelský řetězec, distribuci, vztah k zákazníkům i spotřebitelům. 4 Téma Téma 5

4 Součásti plánu Kořeny cíle časový plán Větve podnikatelská strategie materiální zabezpečení řízení hodnotový řetězec zaměstnanci spotřebitelé a výrobky politika prosazování komunikace Čtvrtý krok Angažování vnějších zdrojů pokrytí více operací najednou, posun hodnotového řetězce, spolupráce s ostatními zúčastněnými stranami. Pátý krok Pokrytí všech podnikatelských operací spolu s hodnotovým řetězcem, návaznost na výkon, reflektování globálních priorit. Podnikání, jehož úkolem je vytvářet obnovitelný svět. Záběr je široký, zahrnuje všechny operace a zúčastněné strany Plán udržitelnosti chápeme jako živý, vyvíjející se organismus, připomínající strom. Třetí krok Jasné řízení nejvyšším představitelem firmy, součást firemní strategie, snaha o zapojení širšího okolí. Druhý krok Mnohem přesnější zvážení dalších kroků, pokus o zapojení zaměstnanců a dodavatelů. Rychlá reakce. Záběr se rozšiřuje na více problémů a zahrnuje více zúčastněných stran První krok Přehled cílů a závazků v environmentální sociální oblasti s dlouhodobým horizontem. Záběr plánu je úzký, soustředěný na jeden vnitřní problém Součásti plánu Plán udržitelnosti chápeme jako živý, vyvíjející se organismus, připomínající strom. Jeho základy či spíše kořeny tvoří časové horizonty a cíle. Šíře plánu se pak podobá větvím stromu. V počátečním stadiu mají jen úzký záběr, většinou se soustředí na jediné téma, kterým je životní prostředí. Jak se plán vyvíjí a rozšiřuje, také větve se rozšiřují a nabalují na sebe nová témata za účasti stále více zainteresovaných stran. Graf 1 Jak měřit úspěch? Jedním ze znaků dobře sestavených plánů je takzvaná roadmap, tedy přesný plán toho, co, kdy a jakým způsobem chce společnost dosáhnout. Například plán společnosti SONY nazvaný Road to Zero má stanovený konečný cíl v roce 2050, ale už pro rok 2015 má stanovené rovněž dílčí cíle. Kdo hodnotí úspěch? Plnění plánu garantují všichni vedoucí pracovníci, kteří jsou k tomu motivováni odměnami pro řídicí management firmy. K tomu, aby byla zajištěna nestrannost při hodnocení jeho plnění, je proto vhodné vytvořit tým externích poradců. Jak postupovat při komunikaci plánu? Nejběžnějším prostředkem komunikace ve fázi uvádění názvu plánu jsou internetové mikrostránky. Obsahují rady a tipy, videoklipy, odkazy na ekologicky šetrné výrobky, podrobné zprávy a odkazy na sociální média. Kroky k úspěchu plánu udržitelnosti model Corporate Citizenship Na základě našich výzkumů, práce s klienty a našeho vlastního chápání udržitelnosti jsme vytvořili jakýsi vzor, který by měl pomoci našim zákazníkům při zvažování a vývoji účinného plánu udržitelnosti. Mapa plánu Graf umožňuje firmám analyzovat jejich plán a hodnotit jeho jednotlivé součásti v různých stupních jeho plnění. To umožňuje detailní posouzení pokroku a určení oblasti dalšího rozvoje. (Graf 1) Závěry Plány udržitelnosti jsou relativně novým fenoménem a stále se vyvíjejí. Nejvyšším stupněm v našem grafu není stav dosažení definitivní udržitelnosti, je to udržitelnost v tomto čase. Lze očekávat, že společnosti, které dosáhnou stanoveného cíle, budou i nadále hledat cesty do budoucnosti a tomu budou přizpůsobovat svoje plány. Plány udržitelnosti pomáhají firmám zaujmout své místo ve světě. Jdou nad rámec běžné korporátní zodpovědnosti a veřejně je zavazují k dlouhodobému zlepšování podmínek, přičemž sdělují, jakým způsobem toho chtějí docílit. Fungují také jako dobrý marketinkový nástroj. Jejich prostřednictvím se firmy hlásí k mnohem širším závazkům na národní i mezinárodní úrovni, dávají o sobě vědět všem zúčastněným stranám. Plány udržitelnosti tak představují nový stupeň korporátní zodpovědnosti, kde životní prostředí a sociální zodpovědnost se stávají stejně důležitou součástí podnikání jako ekonomická kritéria. Amanda Jordan je spolupředsedkyní představenstva společnosti Corporate Citizenship a její zakládající ředitelkou Corporate Citizenship je poradenská kancelář specializující se na korporátní zodpovědnost a poradenství v oblasti udržitelného rozvoje. Z kanceláří v Londýně a New Yorku pomáhá v této oblasti řadě klientů, mezi nimž jsou například Unilever, Pearson, Go Ahead, Centrica, Cadbury Schweppes, Diageo, Lafarge, HSBC a Vodafone. 6 Téma Téma 7

5 Udržitelnost je věc informací a svědomí Rozhovor s Hanou Zmítkovou, ředitelkou pro styk s veřejností a životní prostředí, Tetra Pak Danube Společnost Tetra Pak letos zahájila ambiciózní program udržitelnosti do roku Co z něj je pro vás nejdůležitější? Chceme zdvojnásobit recyklaci a zajistit, aby všechny naše obaly měly certifikát FSC (Forest Stewardship Council), zároveň usilujeme o to, aby naše obaly byly vyráběny stoprocentně z obnovitelného zdroje. To všechno s cílem snížit uhlíkovou stopu v celém hodnotovém řetězci. Zdvojnásobit recyklaci obalů v roce 2020 znamená investovat do nových technologií a spolupracovat s místními komunitami s cílem zvýšit povědomí spotřebitelů a jejich ekologickou zodpovědnost. Jak to vypadá v současné době v jednotlivých zemích vaší působnosti s recyklací? Nejlépe jsou na tom na Slovensku, kde se k recyklaci vrátí 41 % všech nápojových obalů, v Rakousku je to 35 %, v Česku 20 % a v Maďarsku 16 %. Pokud jde o obaly vyrobené pouze naší firmou, je to číslo ještě vyšší. Potěšitelné je, že i přes růst prodejů podíl recyklovaných obalů stále stoupá. Například v našich čtyřech zemích se od roku 2007 do loňska zvýšil podíl recyklovaných obalů Tetra Pak z 23 % na 36 %. Liší se nějak přístup k recyklaci použitých kartonů v jednotlivých zemích? S výjimkou Belgie, Rakouska a Německa, kde jsou recyklační cíle dané zákonem, všude jinde v Evropě závisí sběr použitých kartonů pouze na zodpovědnosti a uvědomění obyvatel a taky na dostupné infrastruktuře. Poznáte hned rozdíl, když jsou někde kontejnery na tříděný odpad téměř v každé ulici a i na návsi té nejmenší vesničky, a jinde nejsou skoro vůbec vidět. Není přitom pravda, že větší konkurence firem zabývajících se sběrem tříděného odpadu vede automaticky ke zvýšení recyklace. Je to spíše záležitost informování a uvědomělosti spotřebitelů. Můžete krátce popsat, jak vypadá proces recyklace nápojových kartonů? Po svozu se na třídičkách vytřídí a pak se odvezou do papíren, kde se z nich procesem rozvláknění získá buničina, kterou je možné dál zpracovávat v papírenském průmyslu na běžný papír, ubrousky a podobně. Mimochodem právě o buničinu z nápojových kartonů je v papírnách veliký zájem. Na sítech v papírně ale zůstávají zbytky hliníku a polyetylenu, s nimiž je problém. Sice lze vyrábět odpadkové nádoby, květináče, palety, ramínka na šaty a podobné předměty, ale větší část zatím končí v cementárnách jako palivo. A za to je třeba navíc zaplatit. Po celém světě se nyní zkoušejí různé technologie, jak nejlépe tyto hodnotné suroviny zpracovávat. V Barceloně funguje recyklační linka, která pyrolýzou, což je proces zplyňování, mění polyetylen na plyn využitelný k výrobě elektrické energie. Podobná zařízení jsou už ve zkušebním provozu taky v Německu a Polsku, takže brzy už snad budeme i v našich zemích mít po starostech, kam s hliníkem a polyetylenem. Z použitých kartonů se ale taky dají vyrábět například stavební desky. Výhoda je, že odpadá nutnost oddělovat jednotlivé použité materiály. Lisováním při vysoké teplotě se přítomný polyetylen roztaví a stlačená směs vláken papíru a hliníku se spojí do pružné hmoty. Ta je poté rychle ochlazena a výsledkem je pevná deska s lesklým nepropustným povrchem. Hmotu lze taky za tepla tvarovat, takže z ní lze vyrábět třeba střešní krytinu nebo ekologický nábytek, například do škol. Cílem společnosti Tetra Pak je vyrábět stoprocentně udržitelný obal, to tedy znamená obal bez hliníkové fólie i bez polyetylenové vrstvy? V Brazílii spolupracujeme s petrochemickou firmou Braskem, která vyrábí přírodní polymery z cukrové třtiny. Dodává nám už pro některé obaly plastové uzávěry a časem dojde i na polyetylenovou fólii na bázi cukrové třtiny. Naším cílem je také v budoucnu úplně odstranit z našich obalů hliníkovou fólii. Přestože představuje pouhých pět procent hmotnosti obalu, znamená z hlediska udržitelnosti největší zátěž. Jsou spotřebitelé schopni ocenit přednosti ekologických obalů? Obávám se, že dnes ještě nikoliv. Samozřejmě, v průzkumech veřejného mínění skoro každý o sobě tvrdí, jaký je zastánce udržitelnosti a ekologie. Jenže v okamžiku, když stojí u regálu v hypermarketu, rozhoduje se především podle ceny. Myslím, že je pořád ještě šance to změnit. Podívejte se, jak výborně se prodávají všechny ty organické a bio potraviny, přestože jsou o poznání dražší než potraviny ošetřované chemicky. V tomto případě funguje veřejné mínění, které je přesvědčené, že co je bio, to je taky zdravé. Proč by nemělo totéž fungovat v případě ekologických obalů? Udržitelnost je věc svědomí, a hlavně informovanosti. Autor rozhovoru: Jaroslav Major 8 Rozhovor Rozhovor 9

6 Společnost Tetra Pak se už tradičně chová ekologicky odpovědným a udržitelným způsobem a stanovuje tak měřítka nejen svému průmyslovému odvětví. Mission Possible aneb Desetiletý závazek Chráníme dobré! Tímto heslem se společnost Tetra Pak řídí již řadu let. Světová jednička v oboru potravinářských obalů se ale nezaměřuje pouze na ochranu produktů v hodnotovém řetězci od dodavatelů až po zákazníky, distribuci, zaměstnance a finální spotřebitele, ale také na ochranu životního prostředí. Na začátku roku 2011 vyhlásila společnost Tetra Pak ambiciózní plán na cestě k udržitelnosti a nazvala zprávu o něm příznačně: Mission Possible Strategie Tento plán obsahuje závazek, že společnost Tetra Pak ani při růstu objemu výroby nevyprodukuje v roce 2020 více skleníkových plynů, než tomu bylo v roce Během příštích deseti let chce zároveň zdvojnásobit podíl recyklovaných použitých nápojových kartonů. Současně s tím vypracovala plán a určila cíle, aby tento závazek splnila. Z mála více Společnost Tetra Pak předpokládá, že během deseti let globálně zvýší své prodeje o více než 60 %. Přitom ovšem nechce zatěžovat životní prostředí dalším nárůstem produkce skleníkových plynů, zejména CO 2. V nedávné minulosti se jí podařilo dokázat, že je to možné. Od roku 2005 snížila své emise o 13 %, zatímco její výroba vzrostla o 23 %. Dosáhla toho přijetím přísných opatření v úspoře energie ve všech fázích výroby a distribuce a také využíváním elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Společnost si k tomu najala externí odborníky, kteří provádějí každoročně energetický audit ve všech továrnách společnosti Tetra Pak, aby zjistili, kde se nabízejí možnosti úspory energie a kde by bylo možné využívat ji efektivněji. Největší pozornost se věnuje technologii procesu přeměny výchozích materiálů papírových kartonů, hliníkových a polyetylenových fólií v obaly. Právě při výrobě obalů totiž vzniká asi 78 % všech skleníkových plynů, které společnost v současné době produkuje. Největšími spotřebiteli energie jsou laminátory, ty se podílejí na celkové spotřebě elektrické energie při výrobě obalů asi ze %. V současné době je už vypracovaná předběžná studie na 15% zvýšení účinnosti jejich provozu. V cestě za splněním svého závazku spolupracuje Tetra Pak i se svými zákazníky, jimž nabízí ekologicky šetrnější technologie pro zpracování a balení potravin. Pomáhá jim rovněž v koordinaci a optimalizaci jejich strojového parku. Tetra Pak rovněž motivuje své dodavatele základních výrobních surovin, aby i oni ve zvýšené míře dbali na životní prostředí. Například všichni dodavatelé jsou smluvně zavázáni k předkládání pravidelných zpráv o úrovni své uhlíkové stopy a o přijatých opatřeních na její snížení. Podobnému hodnocení dokonce podléhají přepravci zajišťující dopravu a zásobování. Použitý obal je cenná surovina V roce 2010 bylo na celém světě recyklováno 32 miliard použitých nápojových kartonů firmy Tetra Pak. To znamená dvojnásobný nárůst proti roku Bylo tak ušetřeno tun materiálů, které by jinak skončily na skládkách nebo byly spáleny. Místo toho se je podařilo využít jako cennou výchozí surovinu k výrobě dalších nových produktů. 10 Tetra Pak pro udržitelnost Tetra Pak pro udržitelnost 11

7 Rekuperace energie Recyklace Surovinová základna Zákazníci Obalový design Doprava Výroba Životní cyklus nápojového kartonu Společnost Tetra Pak věnuje recyklaci svých obalů velkou pozornost. Z důvodu bezpečnosti a pevnosti obalu a také z hygienických důvodů se nápojové kartony vyrábějí výhradně z primárního vlákna. Po použití lze recyklací v papírnách získat zpět buničinu, která je vhodná k výrobě jiných typů kartonových obalů, ubrousků, utěrek, obálek... Polyetylen a hliník mohou být recyklovány v nejrůznější kompozitní výrobky, stavební nebo střešní panely, ale také z nich lze vyrábět parafínové oleje případně hliníkové prášky pro průmyslové použití. Novinkou je zpracování tohoto odpadu pyrolýzou, která přemění polyetylenovou vrstvu na energeticky využitelný plyn. Recyklační linka společnosti Stora Enso v Barceloně zpracovává ročně 60 tisíc tun použitých nápojových kartonů, z nichž ročně vytěží asi 9000 tun polyetylenu přeměněného na plyn. Cílem společnosti Tetra Pak je zvýšit podíl recyklovaných kartonů v roce 2020 z nynějších 20 % na 40 %. Je to velký úkol zejména v nových rychle se vyvíjejících ekonomikách, kde se dosud sběru druhotných surovin nevěnovala velká pozornost. Zatímco v Evropě díky regulovanému a povinnému sběru odpadů dosahuje recyklace v některých zemích až 65 %, v Číně, Vietnamu, Indii a dalších rozvojových zemích společnost Tetra Pak musí sama vyhledávat partnery, s nimiž vytváří komunální recyklační infrastrukturu, a zároveň hledá zájemce o výkup odpadových surovin. Díky tomuto úsilí se v posledních deseti letech podařilo v celém světě zvýšit počet recyklovaných kartonů z 10 na 32 miliard. Cíl pro rok 2020 zdvojnásobit podíl recyklace bude fakticky, s ohledem na plánovaný růst výroby, znamenat, že se bude recyklovat třikrát více obalů než dnes. Klíčovým úkolem je důslednější prosazování udržitelných a ekonomických metod recyklace, které snižují náklady na sběr a generují vyšší hodnotu suroviny. Kroky ke stoprocentní udržitelnosti Cílem společnosti Tetra Pak je nabídnout zákazníkům a spotřebitelům obal vyrobený ze stoprocentně obnovitelných zdrojů. Důležitým krokem na této cestě je zajistit, aby v roce 2020 byl veškerý papír používaný k výrobě nápojových kartonů certifikován podle normy FSC (Forest Stewardship Council), která je zárukou, že dřevní hmota, z níž byl papír vyroben, pochází z cíleně obhospodařovaných lesů. Už v roce 2012 by měl podíl certifikovaných obalů od firmy Tetra Pak dosáhnout 50 %. Společnost Tetra Pak také intenzivně pracuje na náhradě polyetylenu získávaného z ropy pro výrobu uzávěrů a ochranných fólií za polyetylen rostlinného původu, který je rovněž stoprocentně obnovitelný. Pro splnění úkolů Strategie 2020 plánuje Tetra Pak řadu dalších inovací. Týkají se jak technologií, tak samotných produktů. Moderní plnicí linky mají o třetinu nižší energetickou spotřebu, než měla obdobná zařízení v polovině 90. let. Jejich spotřeba vody klesla za posledních deset let dokonce na polovinu. V roce 2010 přišla společnost Tetra Pak s technologií One Step pro mléko zpracovávané procesem UHT, která umožňuje zákazníkům snížit uhlíkovou stopu o 40 %. Při tomto způsobu úpravy mléka se ušetří až 60 % vody a sníží zatížení odpadních vod o 40 %. Náklady na celý proces jsou poloviční ve srovnání s běžným procesem UHT. Úplně odlišným přístupem ke sterilizaci mléka mohou zákazníci na plnicích linkách ušetřit až 50 % energie. Součástí Strategie 2020 je rovněž závazek neustále zlepšovat přístup obyvatel v rozvojovém světě k dostupným a zdravým potravinám. Společnost Tetra Pak se v 50 zemích světa aktivně podílí na programu Food for development, jehož prostřednictvím dostává přes 49 milionů dětí pravidelně k přesnídávce ve škole mléko a další výživné potraviny. Tetra Pak také spolupracuje na mezinárodních i národních programech zvyšování hygienických standardů a zlepšování povědomí obyvatel o rizicích spojených s konzumací nesterilizovaného mléka. Společnost Tetra Pak se už tradičně chová ekologicky odpovědným a udržitelným způsobem a stanovuje tak měřítka nejen svému průmyslovému odvětví. Zdroj: Tetra Pak, Mission Possible, Sustainability update Tetra Pak pro udržitelnost Tetra Pak pro udržitelnost 13

8 Jaké vidíte výhody udržitelného rozvoje ve vašem podnikání? Tuto otázku jsme položili některým významným výrobcům mléka. Gerbrant Redmer de Boer, generální ředitel Sole-Mizo Zrt., Maďarsko Mgr. Raimund Wachter, ředitel Vorarlberg Milch, Rakousko Zelené prodejny Z hlediska udržitelnosti byl na cestě od výroby k zákazníkovi dlouhou dobu zanedbáván jeden důležitý článek maloobchod. Moderní hypermarkety a supermarkety jsou sice pro zákazníka velice praktické, ale jejich stavební a logistické řešení většinou není ani trochu zelené. V zimě je nutné vytápět obrovské prostory, v létě je naopak velice nákladné je chladit, tisíce kilowatthodin se spotřebují taky na umělé osvětlení, které musí být zapnuté i v pravé poledne, protože v moderních nákupní centrech architekti zapomínají na okna. Když k tomu přičtete nákladný provoz skladů, distribuci zboží nákladními automobily a tisíce automobilů se zákazníky, kteří si zvykli jezdit na nákupy do supermarketů vzdálených někdy i desítky kilometrů, těžko na tom můžete shledat něco ekologického. Nicméně i v této oblasti se začíná situace měnit. V Sole-Mizo se neustále snažíme o zlepšování našich aktivit s ohledem na udržitelnost a environmentální stopu, což jsou naše nejvyšší priority s ohledem na poslání a povahu podnikání naší firmy. Jedním z největších úspěchů v letošním roce bylo to, že se nám podařilo snížit o 60 % emise CO 2. Dosáhli jsme toho, že jsme nahradili systém vytápění lehkými topnými oleji zemním plynem. Stejným způsobem bychom letos chtěli snížit o 30 % emise CO 2 v naší továrně ve městě Csorna. Úpravou sušiček jsme tam už dosáhli snížení emisí netoxického prachu o 50 % a současně jsme využitím odpadního tepla ze systému chlazení dokázali snížit spotřebu energie o 100 kw. Všechna tato opatření vedla k celkovému snížení spotřeby energie o 10 %. S ohledem na své závazky k udržitelnému rozvoji nadále zkoumáme možnosti, jak využívat odpadní teplo při běžném provozu našich zařízení, zvažujeme výměnu umělého osvětlení za nejmodernější systém využívající technologii LED a usilujeme o zvýšení účinnosti bojlerů v našich továrnách. Investovat do správných věcí se nám vyplácí. Udržitelnost znamená pro Vorarlberg Milch příležitost dosáhnout úspor energie a zdrojů a přitom vyvíjet nové a inteligentní výrobky, které nám pomohou odlišit se od konkurence a zároveň spotřebitelům zajistí vyšší kvalitu života. Známé přísloví přece říká: Zemi máme jen vypůjčenou od našich dětí. 14 Anketa 15

9 Ekologicky šetrný hypermarket Obyvatelé východočeské Jaroměře a jejího okolí mohou od února letošního roku nakupovat v prvním hypermarketu s nulovou uhlíkovou stopou v kontinentální Evropě. Společnost Tesco otevřela přímo v centru města unikátní velkoprodejnu o prodejní ploše 3000 m 2. Budova je řešena jako energeticky soběstačná dřevostavba. Její projekt byl z hlediska stavebního i technologického navržen tak, aby produkce oxidu uhličitého byla snížena na minimum a byla vyrovnána neboli vynulována stejným množstvím CO 2 spotřebovaným během pěstování zdroje energie, jímž je v tomto případě olej vyráběný z řepky. Budova je soběstačná díky dvěma kogeneračním jednotkám, které produkují energii pro celý provoz hypermarketu. Z řepkového oleje vyrábějí jednotky nejen elektrickou energii, ale také teplo pro vytápění a chlad pro chlazení objektu. Technologii chlazení potravin dodala firma Carrier. Použila k tomu technologii chlazení CO 2 OLtec s přírodním chladivem CO 2. CO 2 OLtec je komplexním řešením potravinářského chlazení pro všechny formáty maloobchodních prodejen s použitím přírodního chladiva CO 2. To je odpadním produktem při rektifikaci (mnohonásobné destilaci) kapalného vzduchu. Jako chladivo vykazuje CO 2 nulový vliv na ozonovou vrstvu, a má tedy zanedbatelný skleníkový efekt. Je to chemicky stabilní látka, neprodukující chemické radikály, stejně tak je nehořlavá a nejedovatá. Vykazuje výborný koeficient přestupu tepla a větší objemovou chladivost než tradiční HFC chladiva. Instalovaný chladicí výkon v jaroměřském hypermarketu činí 21,4 kw (mrazicí okruh) a 113,6 kw (chladicí okruh), náplň chladiva tvoří 450 kg CO 2. Jsou zde použity chladicí regály Monaxis s LED osvětlením, EC ventilátory a prosklenými dveřmi. Výbavu tvoří také mrazicí kombinace Mantis s LED osvětlením, EC ventilátory, posuvnými víky, nevyhřívanými prosklenými dveřmi, doplňuje Karel Fořt, ředitel společnosti Carrier Commercial Refrigeration pro střední a východní Evropu. Světlo a voda jsou zadarmo! Mezi další technologie, které hypermarket využívá, patří systém solárních kolektorů otočených na jih a světlíků otočených na sever, které umožňují přirozené osvětlení prodejní plochy, aniž by docházelo k přehřívání interiéru. Umělé osvětlení plochy, při němž jsou použita svítidla typu LED, je stmívatelné, reaguje na zisky denního světla a automaticky upravuje intenzitu umělého osvětlení tak, aby bylo dosaženo požadované hladiny osvětlenosti. Hypermarket využívá i dešťovou vodu, která je zachytávána v akumulační nádrži a následně použita na splachování WC, mytí podlah, zalévání zeleně apod. Převratnou novinkou, kterou v blízké budoucnosti Tesco představí se společností ČEZ, je dobíjecí zařízení pro elektrokola a elektromobily, jež bude umístěno přímo na parkovišti hypermarketu. Společnosti Tesco se v letech 2000 až 2008 podařilo ve Velké Británii snížit spotřebu energie o polovinu. V roce 2010 pak otevřela v Ramsay první hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou. V České republice zákazníci od roku 2007 nakupují v ekologicky úsporném hypermarketu v Žatci, o rok později byl otevřen podobný obchod v Říčanech. Hypermarket Tesco v Jaroměři je dalším důležitým milníkem na naší cestě. Jsem přesvědčen, že ukazuje správný směr, kterým by se měl celý sektor maloobchodu ubírat, dodává P. J. Clarke, generální ředitel firmy Tesco. Ročně uspoří v novém hypermarketu oproti prodejnám srovnatelných parametrů asi 60 % nákladů za užitkovou vodu, 28 % elektrické energie a 17 % za vytápění. Do ovzduší ročně nevypustí přibližně 890 tun oxidu uhličitého. Ovšem i takové úspory něco stojí. Celkové náklady na vybudování supermarketu přesáhly 100 milionů Kč (cca 4 miliony eur), což je asi o 30 % víc než u standardního hypermarketu stejné velikosti. Společnost Tesco však věří, že zvýšené náklady se jí vrátí v úspoře energií, a počítá s návratností investice za 14 let. 16 Trendy Trendy 17

10 SPAR umí šetřit Průkopníkem ekologických řešení v maloobchodě je v Rakousku společnost SPAR. V současné době přichází s novým řešením pro prosklené mrazicí boxy, jejichž skla se až dosud musela vyhřívat. To byl totiž jediný způsob, jak bránit tvorbě námrazy a zajistit tak zákazníkům dobrý výhled na zboží. Ve spolupráci se salcburskou společností Betecs GmbH (Best Technology & Service), která je autorem světového patentu na výrobu jednostranné polykarbonátové fólie s nanovrstvou odpuzující vodní páry, teď postupně vybavuje všechny mrazicí boxy touto fólií. Výhodou je, že ji lze na sklo nalepovat velice rychle za provozu mrazicího boxu, dokonce není potřebná ani žádná manipulace s vystaveným zbožím. Úspora energie je obrovská. Odhaduje se, že zavedení této technologie do všech mrazicích boxů v 650 pobočkách společnosti SPAR v celém Rakousku by ročně pomohlo uspořit energii rovnající se spotřebě šesti tisíc domácností. Pod heslem SPAR staví zeleně (SPAR baut grün) vyrostlo v Rakousku v posledních letech také několik pozoruhodných maloobchodních prodejen. Už před čtyřmi lety byla ve městě Wels otevřena nízkoenergetická velkoprodejna EUROSPAR, která je z 95 % vytápěna odpadním teplem z chladicích boxů v kombinaci s tepelným čerpadlem. Samozřejmě že budova je velmi dobře izolovaná, při její stavbě byly použity nové technologie speciální obkladové panely a sklo s vynikajícími termoizolačními vlastnostmi. Odhaduje se, že jen tato prodejna s plochou 1100 metrů čtverečních ročně ušetří životní prostředí tím, že nevypustí 16 tun oxidu uhličitého. Zlatá ocenění Rakouské společnosti pro udržitelnou výstavbu ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft) za loňský rok získaly dva supermarkety SPAR jeden je ve štýrském městě Murau, druhý ve Vídni. Jde o energeticky pasivní stavby vybavené nejmodernější technikou, například lineárním osvětlením LED. V porovnání s běžnými supermarkety mají asi poloviční spotřebu energie a ročně tak vyprodukují o 80 (resp. 50) tun méně CO 2. Součástí obou supermarketů jsou také dobíjecí stanice pro elektrokola. Na těchto dvou prodejnách jsme si chtěli vyzkoušet v každodenní praxi nové technologie, abychom se mohli případně rozhodnout pro jejich rozšíření na celou prodejní síť SPAR v Rakousku. Naším cílem je u každé nové stavby nebo přestavby dosáhnout použitím nových technologií nejméně třetinovou úsporu energie, říká Hans K. Reisch, předseda představenstva společnosti SPAR. Energie pro vaše e-kolo Společnost SPAR velice aktivně podporuje takzvanou elektromobilitu svých zákazníků, takže elektrokola dnes nabízí prakticky ve všech svých prodejnách sítí IN- TERSPAR, EUROSPAR a Hervis, ve Štýrsku si je můžete dokonce pořídit i v síti SPAR. V této spolkové zemi také vzniklo na parkovištích obchodní sítě SPAR prvních 26 dobíjecích stanic pro elektrokola (E-Tankstellen), které následovalo 14 dalších na západě Rakouska, především ve Vorarlbergu, k nimž přibude deset dalších v oblasti hlavního města Vídně. Společnost SPAR plánuje, že elektrickými dobíječkami pro jízdní kola postupně vybaví všechna svá parkoviště v Rakousku. Když topí Země a Slunce Společnost SPAR se nezaměřila pouze na ekologický provoz svých prodejen, ale i na sklady. V maďarském městě Üllö provozuje logistické centrum o rozloze m 2, kde se k chlazení a topení nevyužívá žádného fosilního energetického zdroje, ale geotermální energie. Jejím zdrojem je artéská voda. Sofistikovaný systém výměníků tepla a tepelných čerpadel využívá nejen energii z vody, ale taky odpadní teplo z technologického chlazení. Takto získaná energie slouží k vytápění a klimatizaci budovy, jakož i zásobování užitkovou teplou vodou pro 700 zaměstnanců, ale i k průmyslovému chlazení několika částí skladu mrazírny, skladu drůbeže, skladu zeleniny a ovoce, skladu čerstvého zboží. Po využití tepelné energie se artéská voda bez jakéhokoli znečištění vrací přes vsakovací studny zpět do stejné hloubky, odkud byla získána. Energetická náročnost zeleného skladu je ve srovnání s budovou klasického systému asi o 40 % nižší. Není divu, že energetická koncepce skladu SPAR v Üllö byla nominována na rakouskou cenu Consulting 2009 v kategorii Životní prostředí a energie. Pro dostupnější způsob úspory energie se rozhodl konkurenční maďarský maloobchodní řetězec společnost Auchan Magyarország Kft. Své hypermarkety v Miskolci a Maglódu nechal vybavit kanadskou technologií SolarWall. Tajemství této jednoduché technologie spočívá v perforovaných kovových panelech, které se připevňují na jižní fasádu stavby a jejich pomocí se předehřívá vzduch pro ventilaci. Podle údajů provozovatele tak například v Miskolci tímto způsobem ušetří přibližně m 3 přírodního plynu, což představuje asi čtyři procenta roční spotřeby. Uvedené příklady ukazují, že udržitelnost už dávno není tématem pouze pro výrobce a spotřebitele, ale že se stále více týká také oblasti distribuce a maloobchodu. Mnohem důležitější je však zjištění, že k udržitelnému rozvoji nevedou jen nákladné investice, ale je možné je docílit i s relativně malými náklady. Stačí jen trochu přemýšlet. Zdroje: Tesco Stores ČR, a. s., Carrier Transicold ČR, SPAR Österreichische Warenhandels-AG, SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Auchan Magyarország Kft. 18 Trendy Trendy 19

11 V České republice už stojí přes sedmdesát rodinných domků postavených z recyklovaných nápojových kartonů. Flexibuild domy z nápojových kartonů S originálním způsobem, jak naložit s použitými nápojovými kartony Tetra Pak, přišla před třemi lety brněnská firma Flexibuild, s. r. o. Začala z nich vyrábět stavební desky, které se staly základem nového stavebního systému. V České republice tak už dnes stojí přes sedmdesát rodinných domků postavených z recyklovaných nápojových kartonů. Technologii výroby vyvinula firma ve spolupráci se Stavební fakultou ČVUT Praha a její podstata spočívá v tom, že se použité kartony rozdrtí, vyperou, usuší a pak se při vysokých teplotách lisují do desek. Podobná technologie existuje na Slovensku od konce minulého století. Tam firma Kuruc vyrábí podobné desky, nezaměřuje se však na výstavbu rodinných domků, ale na prodej desek zejména kutilům. Ukázalo se, že použité nápojové kartony jsou pro tento účel ideálním materiálem. Jejich hlavní součást tvoří papír s dlouhými a pevnými vlákny, který dodává obalu potřebnou pevnost. Další vrstvy pak tvoří polyetylen, zajišťující nepropustnost, a hliník, chránící před ultrafialovým zářením. Tato kombinace dává deskám Flexibuild jedinečné vlastnosti, zejména vysokou houževnatost, pevnost, pružnost, odolnost vůči vlhkosti, zdravotní nezávadnost bez jakýchkoliv emisí těkavých látek, dobré tepelněizolační vlastnosti a mnohé další. Také výroba desek je velice ekologická. Nápojové kartony pocházejí ze systému tříděného komunálního odpadu. Spolu s nimi je možné recyklovat i další průmyslový odpad vznikající při výrobě a plnění obalů a také další vrstvené obaly obsahující polyetylen. Recyklační technologie využívá fyzikální vlastnosti zpracovaného odpadu, a tak nevyžaduje žádná další pojiva, lepidla nebo ředidla. Při zpracování se neuvolňují ani žádné emise. Odpady vzniklé při výrobě nebo zpracování desek Flexibuild lze znovu zařadit do recyklace. Jediným skutečným odpadem je tak pouze voda použitá na čištění rozdrcených kartonů, tu však lze vypouštět do kanalizace. Dům za 12 týdnů Ve výrobním závodě firmy v Hrušovanech u Brna se vyrábějí desky v rozměru mm o síle 10, 15 a 20 mm. Na výrobu každé z nich je zapotřebí přibližně 1600 nápojových obalů. Vlepením tepelněizolačního polystyrenu mezi dvě desky pak vznikají sendviče, které lze využívat jako výplň nosných stavebních konstrukcí nebo příčky do interiérů. Využití recyklovaného stavebního materiálu je velice široké. Umožňuje stavět energeticky úsporné, nízkoenergetické, a dokonce i pasívní rodinné domy a budovy. Jsou to suché montované stavby, které mají řadu předností. Z materiálu Flexibuild lze především stavět rychle a úsporně. Běžná doba výstavby rodinného domu netrvá déle než 12 týdnů, z toho čtyři týdny zabere budování základové desky, 3 4 týdny hrubá stavba a 3 5 týdnů dokončovací práce. Úspora nákladů ve srovnání s klasickými materiály při zachování stejných tepelněizolačních vlastností je přibližně třetinová. Desky se dají dobře kombinovat i s dalšími stavebními materiály. Ve výrobním programu Flexibuild je celý systém stavebních prvků, obkladových a izolačních desek i samonosných panelů pro příčky a konstrukce. Desky lze používat při rekonstrukcích bytů a bytových jader, při přestavbě a výstavbě rodinných domů a také při revitalizaci panelových domů. Povrch desek lze snadno natírat, tapetovat a omítat. Dalo by se říci: ideální materiál, o něj se budou stavební firmy přetahovat... Jenže to není tak jednoduché. Jednatelka společnosti ing. Olga Girstlová říká: Naše původní myšlenka byla, že budeme vyrábět pouze desky a sendviče a dodávat je jako alternativní stavební materiál. Jenže brzy jsme zjistili, že by nás to neuživilo, protože setrvačnost v myšlení stavebníků je příliš velká. A tak, abychom ukázali výhody našeho řešení v praxi, vyvinuli jsme vlastní stavební systém. Ve spolupráci s externími architekty nabízíme řadu typových projektů rodinných domků, které dodáváme zákazníkům na klíč. Chytré řešení pro ty, kteří umějí počítat V katalogu firmy Flexibuild je bohatý výběr rodinných domků od řadových přes přízemní bungalovy až po rodinné patrové vilky. Hrubou stavbu jednopatrového nízkoenergetického domu (150 m 2 užitné plochy) na klíč včetně základové desky pořídíte za méně než dva milióny korun. Také je ovšem možné stavbu nechat vyprojektovat přesně na přání zákazníka. Výhodou systému je kromě pořizovací ceny domu také úspora energií, rychlá výstavba nezávislá na počasí a snadná povrchová úprava materiálu. Životnost stavby systému Flexibuild je odhadována minimálně na 80 let. 20 Trendy Trendy 21

12 Kromě dřevěných rámů, které se používají především pro stavby rodinných domků, je možné sendviče Flexibuild využít ve spojení s konstrukcemi ocelovými a železobetonovými. S posledně jmenovanými lze dokonce stavět až do výšky čtyř nadzemních podlaží. Tím se otevírá další možnost využití pro rychlou a levnou výstavbu mateřských škol, denních stacionářů, startovacího či sociálního bydlení, které obce a města potřebují pro své občany. Velký potenciál má systém Flexibuild také u nejrůznějších staveb technického charakteru, jako jsou třeba čistírny odpadních vod nebo průmyslové haly. Rychlost pomáhá V srpnu 2010 poničily záplavy v Hrádku nad Nisou na Liberecku téměř 500 nemovitostí, z nichž některé byly zničeny nenávratně. Město potřebovalo obyvatelům postiženým záplavami zajistit bydlení co možná nejrychleji, protože se blížila zima. Vzhledem k časové tísni padla volba na montovaný stavební systém Flexibuild. Koncem ledna už převzaly nejvíce postižené rodiny čtyři nové dvojdomky. Každý tvoří dvě samostatné bytové jednotky s vlastní kotelnou. Domky využívají moderní technologii řízeného větrání s rekuperační jednotkou, která zajišťuje výměnu vzduchu bez ztráty tepla. Na střeše každé jednotky jsou také dva solární kolektory pro ohřev teplé vody. Bytová jednotka má dispozici 3 + kk obytné plochy 65 m 2. V přízemí je hala, koupelna se sprchovým koutem a WC a kuchyň s obývacím pokojem. V podkroví jsou dvě ložnice a koupelna. Celkové náklady na výstavbu domků dosáhly 19,1 mil. Kč. Jen pro zajímavost: v České republice se každoročně spotřebuje asi šestnáct tisíc tun vrstvených obalů na nápoje. Kdyby se všechny podařilo vrátit do recyklačního řetězce, bylo by z nich možné postavit podobných rodinných domků více než sedm set. O technologii Flexibuild projevují zájem také stavebníci v zahraničí, kde ekologické a energeticky úsporné stavby hrají dnes prim. Firma má všechny své výrobky mezinárodně certifikované a patentově chráněné, možná se tak jednou dočkáme toho, že anglický název výrobku z jižní Moravy se stane synonymem pro chytré řešení ve stavebnictví. Autor: Jaroslav Major Foto: autor a Flexibuild V roce 2008 začala thajská televize Channel 3 s propagací recyklace. Vyzvala diváky, aby vraceli použité nápojové kartony v prodejnách obchodního řetězce Big C. Za šest měsíců se tak do recyklace vrátilo 21 milionů kartonů. Úspěch inspiroval thajskou pobočku společnosti Tetra Pak, aby v kampani pokračovala. Ve spolupráci s Nadací princezny Pa a thajskou pobočkou Červeného kříže vznikla akce Zelená střecha. Po odstranění buničiny v papírnách se pak ze zbylé hliníkové a polyetylenové složky vyrábí střešní krytina, jež je zdarma k dispozici lidem, kteří přišli při živelních katastrofách o střechu nad hlavou. Továrna (téměř) odpojená od sítě Titul Továrna roku udělila loni Arizonská obchodní komora výrobnímu závodu Frito-Lay u města Casa Grande. Výrobce tradičních bramborových lupínků jej vybudoval jako pokusnou laboratoř, na které ověřuje, zda je možné udržet výrobu, a přitom být téměř odpojen od sítí elektrické energie a užitkové vody. Program nazvali Zero Net. Továrnu postavili v roce 1984 na rozloze větší, než jsou dvě fotbalová hřiště. Každý den tu vytřídí, vyperou, oloupají, nakrájejí, upečou, dochutí a zabalí asi 220 tun čerstvých brambor dovezených z Nového Mexika. Při rekonstrukci v roce 2007 se rozhodli radikálně snížit náklady na energie, a hlavně vodu, která je tady, uprostřed arizonské pouště, mimořádně cenná. Nejprve nechali instalovat membránový bioreaktor účinnou čističku, která umožňuje recyklovat až 85 procent vody použité v provozu. Dalším krokem bylo vybudování generátoru na zplyňování biomasy, který mění veškerý rostlinný odpad (zejména bramborové slupky a zbytky natě) v přírodní plyn, nezbytný pro provoz tepelně náročných technologií na pečení lupínků. Samozřejmě že to by ještě nestačilo. V loňském roce tak vyrostl v bezprostřední blízkosti továrny na rozloze téměř 20 hektarů solární park s koncentrátory solární energie, kterými se vyrábí pára pohánějící parní turbínu generující elektrickou energii. Účet za celkovou investici společnost nezveřejnila, nicméně počítá, že při roční úspoře za vodu a energii ve výši čtyři miliony dolarů se jí náklady vrátí v horizontu let. Součástí projektu Zero Net je také postupná výměna klasických nákladních automobilů, které Frito-Lay používá při distribuci, za hybridní vozidla, jež bude znamenat 50% úsporu nákladů na dopravu. Továrna v Casa Grande vyrábí lupínky značek Cheetos, Frito, Tostitos, Doritos a Sun Chips. Výrobky posledně jmenované značky teď balí do biologicky odbouratelných sáčků vyrobených z kukuřičného odpadu. Jejich výroba se ale poněkud zdržela kvůli kurióznímu problému: technologové totiž řešili, jak docílit toho, aby sáčky z netradiční suroviny šustily stejně jako ty neekologické. Nakonec se to podařilo a společnost Frito-Lay chce podobným způsobem modernizovat všech 38 továren, které provozuje po celém světě. Zdroj: Frito-Lay 22 Trendy Případová studie 23

13 Udržitelnost a maloobchodní značky Maloobchodní značky (tzv. retail brands) vznikly původně s cílem navázat důvěrnější vztah mezi prodejcem a zákazníkem. Velké obchodní řetězce se vlastními značkami zboží nabízeného obvykle za nižší ceny snaží odlišit od konkurence. Tak, jak roste význam udržitelnosti v našem životě, si ale uvědomují, že k odlišení jim nižší cena už nestačí, že je třeba přidat i další hodnotu Mnohé maloobchodní řetězce využily vlnu takzvaného etického konzumerismu a uvedly na trh nové maloobchodní značky Fair Trade Zdravý život Organická produkce Produkce z místních zdrojů Standardy pohody zvířat Environmentální udržitelnost Z nedávno provedeného výzkumu společnosti IGD vyplývá, že mezi zákazníky v západní Evropě všeobecně roste zájem o takzvané etické produkty a služby. Lidé se zajímají, kde a za jakých podmínek bylo určité zboží vyrobeno, zda se na výrobě nepodílela dětská nebo otrocká práce, zda nebyla týrána zvířata atd. Při nákupu pak dávají přednost zboží vyprodukovanému v tuzemsku, nebo dokonce v místním regionu (doprava zboží na delší vzdálenost je totiž neekologická), u potravin preferují zboží čerstvé bez chemického ošetření a hnojení (takzvané organické či bio ). A pokud si už chtějí dopřát nějaké exotické produkty (ovoce, zeleninu, kávu), zajímají se o to, jak jsou v zemích jejich původu zemědělci placeni a zda jejich děti chodí do školy. Mnohé maloobchodní řetězce využily vlnu takzvaného etického konzumerismu a uvedly na trh nové maloobchodní značky, které sociálně zodpovědným zákazníkům poskytují v této oblasti nezpochybnitelné záruky. V prodejnách patřících do sítě REWE tak můžete najít takové zboží pod značkou Pro Planet, ekologické a organické zboží v síti Coop Italia se prodává pod značkou Vivi Verde, vlastní značku pro udržitelné výrobky má Carrefour (Carrefour Agir), nizozemský SPAR nabízí domácí produkty pod výstižným názvem Local Selections. Některé maloobchodní značky se specializují výhradně na zdravou výživu (Francie: Casino Bien Pour Vous!, Španělsko: Eroski Sannia, Velká Británie: Waitrose Waitrose Love Life), značka Garant Såklart patřící švédskému řetězci Axfood garantuje, že její kosmetické produkty jsou vhodné i pro alergiky a že nezatěžují klima. S originálním nápadem přišel britský řetězec Asda. Na trh uvedl pod vlastní značkou Respectful vejce vyprodukovaná na farmách, v nichž používají k výrobě elektrické energie výhradně solární panely nebo větrné generátory. Navíc jsou jejich nosnice krmeny pouze zrním z místní produkce a mají přirozený výběh. Vejce značky Respectful se prodávají za stejnou cenu jako vejce z tradičních neekologických farem. Ukazuje se, že maloobchodní značky mohou výrazným způsobem ovlivnit širokou veřejnost v jejím přístupu k udržitelnosti. Zdroj: IGD Retail Analysis 24 Případová studie Případová studie 25

14 Architekt odpadu Dovedete si představit, že byste žili v domě postaveném z odpadků? Ze starých pneumatik, prázdných plechovek a lahví od piva? A k tomu všemu byste neměli připojení na vodovod ani na veřejnou elektrickou síť? Samozřejmě že na každou otázku odpovíte záporně. ale jen do okamžiku, než se seznámíte s projektem zvaným zeměloď (Earthship) a jeho propagátorem, americkým architektem Mikem Reynoldsem. Pak k vlastnímu údivu zjistíte, že se dá žít jinak, ekologicky, a navíc to pro vás nemusí znamenat žádnou oběť. Mike Reynolds je enfant terrible architektury. Zatímco jeho kolegové ze studií se už dávno stali milionáři, on zasvětil celý profesionální život navrhování domů z recyklovaných materiálů. Už v roce 1969 tomuto tématu věnoval diplomovou práci na univerzitě v Cincinnati, která byla tak originální, že ji otiskl prestižní časopis Architectural Record. V ní použil poprvé výraz radikálně udržitelný život, jemuž je věrný dodnes. Tehdy ale nikdo netušil, že bude trvat téměř dalších 40 let, než se Reynolds se svou myšlenkou udržitelné architektury dočká širšího uznání. První dům podle svých představ postavil už v roce Namísto toho, aby materiály na stavbu nějak složitě recykloval, používal je v takovém stavu, v jakém je našel na smetišti. S pomocí drátu svazoval prázdné plechovky od piva a vyráběl z nich jakési cihly, které si dokonce nechal patentovat. Obvodové stěny stavěl tak, že zarazil do země dřevěné trámy, prostor mezi nimi vyplnil bloky plechovek a to vše nahodil maltou. Ukázalo se, že prázdné plechovky jsou lepší izolant než tradiční dřevo nebo i cihly. Později začal stavět stěny z použitých pneumatik naplněných pískem. Zjistil, že dokážou velice dobře akumulovat teplo, takže v zimních měsících se v interiéru nemusí téměř vůbec topit. Dlužno ovšem podotknout, že nejvíce těchto domů vybudoval Reynolds v Taosu v Novém Mexiku, kde jsou léta poměrně teplá a kde v zimě sice bývá v noci silný mráz, ale přes den teploty vždy vystoupají nad nulu. Navíc je zde více než 300 slunečních dní v roce. 26 Trendy Trendy 27

15 Zatímco jeho kolegové ze studií se už dávno stali milionáři, on zasvětil celý profesionální život navrhování domů z recyklovaných materiálů. Zemělodi Později se Reynolds začal soustředit na projekty domů, které jsou úplně soběstačné, a nazval je příznačně zemělodi (Earthships). Zdrojem užitkové vody v nich jsou podzemní nádrže, v nichž se shromažďuje dešťová voda, kterou lze po použití v domácnosti využít k zalévání zahrádky s ovocem a zeleninou. Elektřina se získává ze solárních panelů a domy se vytápějí i chladí pomocí tepelných čerpadel. V Americe, která se ještě nestačila vzpamatovat z prvního ropného šoku v roce 1973, se zemělodi staly velkou senzací. Energii můžeme získat ze slunce, vodu z nebe, odpadní voda se může zpracovávat v našem vlastním domově a nemusíme tak platit za účty. Doma, v zemělodích, můžeme také pěstovat vlastní jídlo a odpadky můžeme použít jako materiál pro vybavení domu, prohlásil už tehdy. Za Reynoldem do Nového Mexika přijížděli ekologičtí aktivisté i známé osobnosti a všichni se zajímali o netradiční domy, v nichž viděli alternativu k tradiční architektuře. A téměř všichni v nich chtěli co nejdříve bydlet. Ačkoliv Reynolds tehdy zdůrazňoval, že jde stále jen o experiment a že své domy staví metodou pokus omyl, v okolí Taosu záhy vyrostlo několik desítek domů na prodej. Jejich majiteli se stali například také herci Keith Carradine nebo Dennis Weawer. Zatímco někteří si bydlení v domech s nulovým účtem za elektřinu a vodu pochvalovali, jiní si stěžovali na zatékající střechy a neúčinnou vzduchotechniku a začali proti architektovi podávat žaloby o odškodnění. Z uznávaného architekta se stal přes noc psanec. V roce 1990 jej dokonce komora architektů Nového Mexika vyloučila s tím, že jeho domy jsou nelegální a nebezpečné. Z Haiti na Manhattan Reynolds se ale nevzdal. Když nemohl stavět, jezdil po celém světě, přednášel, napsal pět knih, natočil dva dokumentární filmy a na nejrůznějších místech dokazoval, že se dá žít i jinak. Jeho domy najdete v Kanadě stejně jako v rovníkové Africe. V posledních letech se soustředil na oblasti zasažené válkami a živelními katastrofami v Sierra Leone, na Srí Lance, minulou zimu strávil na Haiti postiženém zemětřesením, kde během několika týdnů předvedl místním, jak si lze postavit dům pouze z trosek, které jsou roztroušené po celé zemi. Už dávno ho vzali na milost i jeho kolegové v Novém Mexiku. Od roku 2007 je opět plnohodnotným členem jejich komory, nicméně na navrhování domů na prodej ve svém domovském Taosu má stále méně času. Zabývá se především osvětou s cílem získat co možná nejvíce svých následovníků, kteří by šířili jeho filozofii nazvanou biotekturou zemělodí (Earthship Biotecture). Zrovna pracujeme na jednom projektu v New Yorku. Zdejší budovy pozměníme, zabudujeme solární panely, aby se zde nemusela používat atomová energie. Postupujeme stejně jako u zemělodí. Domy tedy budou recyklovat vodu, zpracovávat odpadní vody, lidé tam budou moci pěstovat ovoce nebo zeleninu. Toto aplikujeme do šestipatrového domu na Manhattanu. Nemůžeme přestavovat již existující budovy, ale můžeme do nich instalovat princip biotektury, aby tak samy zpracovávaly vodu a fungovaly na solární energii, vysvětloval letos na jaře v Praze, kterou navštívil s tím, že by chtěl vybudovat nějakou svoji zeměloď i na Starém kontinentu. Je přesvědčen, že i tady by našla jeho myšlenka udržitelné architektury uplatnění. Uvažuje o tom, že by svůj příští projekt vybudoval v hlavním městě České republiky. Evropská města se dostala do potíží mají problémy s odpadními vodami, s energií a vodou. Lidé platí extrémně vysoké účty za veřejné služby. Jsou závislí na penězích, což pro ně není bezpečné. A domnívám se, že je nutné poskytnout lidem bezpečí. Kdyby byli v bezpečí a zajištěni, mohli by dělat věci, které by normálně rádi dělali hráli by třeba více na hudební nástroje, sportovali, byli k sobě navzájem milejší Kdyby byl každý zajištěn, prakticky by nebyl důvod, proč by lidé mezi sebou měli bojovat. Jde tu o to, žít si svůj vlastní život. Autor: Jaroslav Major Foto: Earthship 28 Trendy Trendy 29

16 Tetra Evero Aseptic mléko v kartonové lahvi První kartonová lahev o objemu 1000 ml je určena pro uchovávání trvanlivého mléka. Snadněji se otevírá, pohodlněji se drží a mléko se z ní velmi jednoduše nalévá. Navíc také poskytuje větší plochu využitelnou k brandingu, což všichni zákazníci oceňují. Šířka uzávěru 38 mm Výška uzávěru 15 mm Průměr hrdla 33 mm Výška obalu včetně uzávěru 250 mm Hloubka obalu 73 mm Vnitřní vrstva plastu Laminace Hliníková fólie Laminace Papírový karton s potiskem Vnější vrstva plastu / Dekorační vrstva Šířka 83 mm Potřebnou technologii pro tuto inovaci zajišťuje nová plnicí linka Tetra Pak A6, která vytvaruje hrdlo lahve a spojí ho s kartonovou částí obalu přímo v procesu plnění. Zároveň asepticky sterilizuje obsah a ve spojení s nejmodernější plnicí technologií umožňuje vyrábět mléko s trvanlivostí až šest měsíců. Výrobní kapacita této linky je 40 milionů lahví ročně (při třísměnném provozu). Další novinkou tohoto výrobku je patentovaný uzávěr TrueOpening, který díky vytrhávací membráně ve víčku poskytuje dvojí zabezpečení. Obal Tetra Evero Aseptic (TEA) nenabízí jen vynikající komfort nalévání obsahu, jaký očekáváme od tradičních lahví, přináší také řadu environmentálních výhod. Je částečně vyráběn z obnovitelného zdroje ze dřeva a také je recyklovatelný. Buničina, z níž se papír vyrábí, pochází výhradně z lesů, které jsou certifikovány značkou Forest Stewardship Council (FSC). Nové obaly se poprvé objevily na trhu několika západoevropských zemí už v prosinci roku 2010, do konce roku 2011 budou k dispozici zákazníkům na celém světě. Nejdříve se budou dodávat s uzávěrem True Opening H38A, který se otevírá ve dvou krocích, přibližně o rok později přibude zdokonalený jednokrokový uzávěr True Opening O38A. Obaly TEA jsou určeny pro trvanlivé mléko s obsahem tuku 0 5 %, mléko s nízkým obsahem laktózy a mléko obohacené vápníkem, vitaminy A a D, sacharidy (např. inulin) a minerály s výjimkou železa a zinku. Na cestě k 100% udržitelnosti Aby bylo možné nové obaly Tetra Evero Aseptic recyklovat stejným způsobem jako ostatní nápojové kartony, plastové hrdlo lze od papírového těla snadno oddělit. To umožňuje spotřebitelům obě části ukládat do tříděného odpadu a výrazně tak snížit uhlíkovou stopu. Ani toto řešení však společnost Tetra Pak nepovažuje za definitivní. Jejím cílem je nabídnout zákazníkům 100% udržitelný obal. V současné době už probíhají zkoušky s obaly, u nichž je klasický polyetylen nahrazen polyetylenem vyráběným z obnovitelných zdrojů, v tomto případě z cukrové třtiny. Dalším krokem na cestě k udržitelnosti má být v blízké budoucnosti výroba obalů, v nichž už vůbec nebude použita hliníková fólie, což výrazně sníží náklady na recyklaci. Novým obalem Tetra Evero Aseptic tak společnost Tetra Pak potvrzuje, nejen že je světovým leaderem v oblasti potravinářských obalů, ale že je zároveň světovým průkopníkem v udržitelnosti. Zdroj: Tetra Pak 30 Produktové novinky Produktové novinky 31

17 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK.

TESCO Jaroměř. první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou

TESCO Jaroměř. první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou TESCO Jaroměř první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou Úvod Uhlíková stopa je množství oxidu uhličítého (CO 2 ), který každý z nás produkuje ve svém denním životě (například používáním elektřiny,

Více

Potravinářské chlazení s přírodním chladivem CO 2. Tesco Jaroměř, hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou

Potravinářské chlazení s přírodním chladivem CO 2. Tesco Jaroměř, hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou Potravinářské chlazení s přírodním chladivem CO 2 Tesco Jaroměř, hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou Forum pro udržitelné podnikání Praha, 14.4.2011 POŠKOZENÍ OZONOVÉ VRSTVY 2006 2 GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin Sklo zůstává sklem Recyklace je ekologická a ekonomická Zákazníci dávají dnes přednost výrobkům šetrným k životnímu prostředí. Sklo jednoznačně překonává ostatní obalové materiály, protože se vynikajícím

Více

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích www.ekoporadna.cz www.zeleneuradovani.cz Informační materiál byl realizován za finanční pomoci Státního fondu životního prostředíčr a Ministerstva životního prostředí (www.sfzp.cz, www.mzp.cz). Zastupitelé

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1 PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE 1 1 ÚVOD 2 PROBLEMATIKA 3 VZTAH MEZI NOVĚ UVAŽOVANOU VÝSTAVBOU A STÁVAJÍCÍMI OBJEKTY 4 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PASIVNÍHO DOMU 5 SPOLEČNÉ JMENOVATELE PRO

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica Budoucnost, jakou chceme RIO + 20 Praha, 15. března 2012

Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica Budoucnost, jakou chceme RIO + 20 Praha, 15. března 2012 Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica Budoucnost, jakou chceme RIO + 20 Praha, 15. března 2012 v krajině s pestrou mozaikou lesů, pastvin, zahrad a sadů leží malá obec Hostětín. Vesnice je známá

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Vážení klienti, nabízíme Vám NÍZKOENERGETICKÉ DOMY NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Velmi výhodné nízkoenergetické domy, dostavby, přístavby vše podle dodaného návrhu, který přepracujeme na nízkoenergetický dům Vypracování

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU 94 Pasivní domy DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU NEDALEKO HRADCE KRÁLOVÉ. PROTOŽE PRACUJE VE SPOLEČNOSTI, KTERÁ SE ZABÝVÁ DODÁVKAMI VZDUCHOTECHNICKÝCH

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Hospodaření s energiemi. Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor

Hospodaření s energiemi. Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor Hospodaření s energiemi Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor Rozdělení tématu Hospodaření v domácnostech Hospodaření ve velkých organizacích Podrobnější rozdělení 1. Hospodaření v domácnostech 1.1 Pasivní

Více

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY SPOTŘEBA ENERGIE okamžitý příkon člověka = přibližně 100 W, tímto energetickým potenciálem nás pro přežití vybavila příroda (100Wx24hod = 2400Wh = spálení 8640 kj = 1,5 kg chleba nebo 300 g jedlého oleje)

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Katalog roubených domů

Katalog roubených domů Certifikované dřevostavby Katalog roubených domů...se dřevem si rozumíme OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4 Brno, 614 00 tel.: +420 549 244 506 mobil: +420 608 826 438 email: info@okpyrus.cz web: www.okpyrus.cz

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

Šetrná energetika: šance na zvýšení energetické soběstačnosti. Martin Sedlák, výkonný ředitel AliES 15. září 2016 Brno

Šetrná energetika: šance na zvýšení energetické soběstačnosti. Martin Sedlák, výkonný ředitel AliES 15. září 2016 Brno Šetrná energetika: šance na zvýšení energetické soběstačnosti Martin Sedlák, výkonný ředitel AliES 15. září 2016 Brno České přínosy OZE Ø Čisté ovzduší: české solární elektrárny vyrobí ročně tolik elektřiny,

Více

Vynález, který změnil svět

Vynález, který změnil svět Společnost Carrier, vybudovaná na vynálezu Willise Carriera, který v roce 1902 postavil moderní klimatizaci, je přední světový dodavatel topenářských, klimatizačních a chladících řešení. Společnost Carrier

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 25 minut INFORMACE K TÉMATU: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Spalováním fosilních

Více

Otázky a odpovědi Technibel řada iseries

Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Co je iseries? iseries je plně DC invertorové tepelné čerpadlo určené pro vytápění, chlazení a výrobu teplé užitkové vody. To se hodí perfektně jak pro bydlení

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra Bydlíme s fyzikou včera, dnes i zítra Povídání o genezi problému, motivaci a inspiraci Návrh pro standard pasivního domu vznikl mezi stavebními fyziky švédem prof.adamsonem a němcem Wolfgangem Feistem

Více

Kvalitní nízkoenergetické domy

Kvalitní nízkoenergetické domy Kvalitní nízkoenergetické domy Nabízíme řešení pro každého. EVROPSKÁ KVALITA NĚMECKÝ DOZOR ČESKÁ VÝROBA D.E.E.D., a. s., Dvorská 161, 503 11 Hradec Králové tel.: 495 051 111 / fax: 495 051 113 / e-mail:

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence

Kanada. Když jsem se v roce 2002 začal zabývat stavbou dalšího. pod Třemšínem. na návštěvě v roubence na návštěvě v roubence Kanada pod Třemšínem Josef rozhodně není nezkušený stavebník postavil už několik rodinných domů, dřevostavba, do které nás pozval, je zatím jeho poslední prací. Ačkoliv se příjemný

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Bytový dům X-LOFT I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN X-LOFT I.fáze II.fáze III.fáze X-LOFT I.fáze dokončená (3700 m 2 ) II. a III. fáze ve výstavbě (5800

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

Kvalitní dům s bonusem

Kvalitní dům s bonusem 42 Kvalitní dům s bonusem K pasivnímu domu vede nekonečně mnoho cest přes nejrůznější konstrukční a materiálová řešení a technologické vybavení. Manželé Duškovi dali přednost zděnému domu z pálených tvárnic

Více

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Ceny energie Vývoj ceny energie pro domácnosti 2,50 Kč 2,00 Kč cena Kč/ kwh 1,50 Kč 1,00 Kč 0,50 Kč 0,00 Kč 1995 1996 1997

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky

Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky Bydlení v souladu s okolím Stále častěji se setkáváme s lidmi toužícími po intenzivnějším kontaktu se zahradou. Rodinné domy Bungalov Line společnosti

Více

Metodika komplexního hodnocení budov

Metodika komplexního hodnocení budov SBToolCZ Metodika komplexního hodnocení budov Vznik metodiky Fsv ČVUT v Praze, Výzkumné centrum CIDEAS, Katedra konstrukcí pozemních staveb, pracovní skupina SUBSTANCE spolupráce: -iisbe -CSBS (iisbe Czech)

Více

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility 15. 9. 2016 Dotační programy s podporou Fotovoltaiky Fotovoltaika jako součást komplexního projektu PODNIKATELÉ OP Podnikání

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

LOHAS. Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln

LOHAS. Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln LOHAS Nový životní styl současnosti Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln lní tiskové setkání,, 9. záříz 2009 2 Příroda a udržitelný rozvoj získávají na důled ležitosti Svět se mění Stále větší

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 Investice do zemědělských podniků Předmět dotace: o Stavby a technologie pro živočišnou výrobu či rostlinnou výrobu (přesně stanovený seznam) o Pořízení speciálních

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST 14.12.2016 PETR ŠTULC, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITEL ÚSEKU ROZVOJE ČEZ ESCO, a.s. t / obyvatele ENERGIE A JEJÍ ROLE VE MĚSTĚ 75 % energie v EU

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE

Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE Mnichov, Září 2009 Krátké představení skupiny BASE Začátek: Výchozí bod: Založení BASE CONSULT GmbH 1996 v Mnichově Vlastníkem řízená, samostatně financovaná

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér

Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér Úzký dům s fasádou z opalovaného dřeva má prakticky rozvržený interiér Čtyřčlenná rodina z Bukurešti získala pozemek, na němž chtěla postavit dům. Jeho úzký a dlouhý tvar dával od počátku tušit, že návrh

Více

Předcházej a recykluj

Předcházej a recykluj Předcházej a recykluj Milan Havel sdružení Arnika Život na Zemi Žijeme v době, kdy člověk významně ovlivňuje podmínky pro život na planetě Zemi. Lidstvo čelí řadě globálních problémů. jde o to být hrdí

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Poloha obce geografická poloha Moravskoslezský kraj, 15 km východně

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Požadavky EU na snižování energetické náročnosti budov v kontextu otvorových výplní

Požadavky EU na snižování energetické náročnosti budov v kontextu otvorových výplní Požadavky EU na snižování energetické náročnosti budov v kontextu otvorových výplní Obsah přednášky Nová strategie Evropa 2020 Energetická náročnost budov Budovy s nulovou spotřebou energie Požadavky na

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty Servis rohoží Etalon vzhledu a čistoty Silný a kompetentní profesionální servis textilií Lindström je finská společnost založená v roce 1848. Díky průběžné a dlouhodobé vývojové práci se naše společnost

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

Budoucnost solární energetiky v ČR a EU. Martin Sedlák, AliES 11. května 2017 Panství Dlouhá Lhota

Budoucnost solární energetiky v ČR a EU. Martin Sedlák, AliES 11. května 2017 Panství Dlouhá Lhota Budoucnost solární energetiky v ČR a EU Martin Sedlák, AliES 11. května 2017 Panství Dlouhá Lhota Prehistorie New York, 1883 New York, 1882 Historie 1954: první křemíkový článek, Bellovy laboratoře, 1954:

Více

ŠETŘENÍ ENERGIÍ. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011

ŠETŘENÍ ENERGIÍ. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 ŠETŘENÍ ENERGIÍ Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.14 Vzdělávací oblast: snižování energetické náročnosti

Více

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 O SPOLEČNOSTI Úsporné bydlení s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti výstavby dřevostaveb. V počáteční fázi pomůžeme klientům k vypracování

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě 3 software 16.9.2014 software : Software pro zhodnocení životního cyklu budov a mostů s ocelovou nosnou konstrukcí Výpočty jsou

Více

Využití tepla z průmyslových a jiných procesů

Využití tepla z průmyslových a jiných procesů ASIO, spol. s r.o.,tuřanka 1, 627 00 Brno, tel.: 548 428 111, tel.: 725 374 042 e-mail: pinos@asio.cz, www.asio.cz Využití tepla z průmyslových a jiných procesů (Ing. Stanislav Piňos), Ing. Karel Plotěný

Více

Tepelně Jeho vysoký izoluje vaše domovy, zisků ze slunce - přírodního zdroje energie. Pasivní sklo pro aktivní život PLANETA ENERGIE SVĚTLO

Tepelně Jeho vysoký izoluje vaše domovy, zisků ze slunce - přírodního zdroje energie. Pasivní sklo pro aktivní život PLANETA ENERGIE SVĚTLO 3. 2. Tepelně Jeho vysoký izoluje vaše domovy, chrání solární životní faktor prostředí. umožňuje využití tepelných zisků ze slunce - přírodního zdroje energie. planibel Tri Pasivní sklo pro aktivní život

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ reference tepelná čerpadla 1 1 TEPELNÁ ČERPADLA INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM Tepelná čerpadla Stiebel Eltron jsou tak mnohostranná, jako je architektura

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Výsledek ekostopy školy za rok 2012

Výsledek ekostopy školy za rok 2012 třídy Výsledek ekostopy školy za rok 2012 Ekologická stopa školy v roce 2012 je 533.17 Biokapacita školy v roce 2012 je 4.04 Ekologická stopa školní jídelny školy v roce 2012 je 101.55 Ekologická stopa

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Co pro nás znamená zelené?

Co pro nás znamená zelené? reen Co pro nás znamená zelené? Zelená chemie se skládá z chemikálií a chemických procesů navržených pro snížení nebo eliminaci negativních dopadů na životní prostředí. Globální průmyslový standard, který

Více