2/2009 Úvodem Změny v pravidelných aktivitách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2009 Úvodem Změny v pravidelných aktivitách"

Transkript

1 2/2009 Úvodem Začíná nám nový školní rok, a proto Benjamín přináší informace o pravidelných aktivitách ve farnosti i o několika změnách, které od září nastanou. Připomínám, že mnoho informací zveřejňujeme aktuálně na našich internetových stránkách. Mám radost, že jsou hojně navštěvované. Zároveň v tomto čísle přinášíme i několik zamyšlení. Co se týká praktických záležitostí: aktuální hodnota dluhu v souvislosti opravou kaple sv. Andělů strážných je ke dni uzávěrky zpravodaje ,- Kč. Mimo urgentní opravy a provozní náklady jdou stále všechny peníze vybrané v Pustkovci na splácení tohoto dluhu. Rozbíhají se opět pravidelné aktivity školního roku. Díky všem, kteří jste ve farnosti aktivně zapojení. A díky také za pomoc při organizaci prázdninových farních aktivit. Příští číslo vyjde 29. listopadu o první neděli adventní. Přeji nám všem mnoho sil v novém školním roce i hezké chvíle u čtení Benjamína. o. Pavel M. Změny v pravidelných aktivitách Pořad pravidelných bohoslužeb zůstává beze změn. Co se týká Pustkovce, ministrantské schůzky budou začínat ve středu hned po mši svaté, tj. v 17.45, a budou končit v Rodiče ministrantů dostali dopis s informacemi týkajícími se práce s ministranty v letošním školním roce (je k dispozici také na internetových stránkách). Na jeho konci je krátký dotazník. Prosím rodiče, aby jej vyplnili a odevzdali v sakristii.

2 Z důvodu malého zájmu nebudou bývat společné adorace po mši svaté ve čtvrtek před prvním pátkem. Rozpis vyučování náboženství v Pustkovci 1. třída Úterý s. Nikol 2. třída Pondělí s. Nikol 3. třída Pondělí o. Pavel 4. třída Úterý Z. Marková třída Úterý Z. Marková třída Pondělí s. Nikol třída 3. třída třída třída Rozpis vyučování náboženství v Krásném Poli KRÁSNÉ POLE ŠKOLA Středa V PUSTKOVCI Pondělí KRÁSNÉ POLE ŠKOLA Středa V PUSTKOVCI Pondělí s. Nikol o. Pavel s. Nikol s. Nikol Pravidelné aktivity v Pustkovci Mariánské večeřadlo se schází v pondělí v v kostele. Sbor se schází v pondělí v v hale. Noví zájemci o zpěv (nejen ze starší generace) jsou vítáni. Maminky na mateřské dovolené se scházejí co 14 dní v úterý v 9.30 ve třídě v Pustkovci. První setkání je 8.září. Během akademického roku bude vždy v úterý v v kostele mše svatá pro vysokoškoláky a po ní v hale společenství vysokoškolské mládeže. Malá schola je ve středu v ve třídě. Zváni jsou dívky i chlapci od 5 let. Ministrantské schůzky jsou ve středu Třetí středu v měsíci se v kapli schází společenství Modlitby matek ke společné modlitbě před Nejsvětější svátostí. Ve čtvrtek v se hale schází terapeutická skupinka Anonymní alkoholici. Slůňata malé holky se scházejí v pátek odpoledne v klubovně. Schola.se schází v pátek od ve třídě. V neděli v je v kostele modlitba růžence za naši farnost. 2

3 Pravidelné aktivity v Krásném Poli Ve středu odpoledne se v kostele scházejí věřící k modlitbě růžence. Unie katolických žen se schází co měsíc ve středu ve třídě v kostele. V pátek v se v kostele schází sbor. Noví zájemci o zpěv jsou vítáni. V kostele se také pravidelně schází schola. Termíny setkávání budou oznámeny v ohláškách. Plán farních aktivit Neděle 20. září v Hudební muzikál Mojžíš v kostele v Krásném Poli. Muzikál si připravila mládež ze svinovské farnosti. Pátek 2. října v mše svatá v kapli sv. Andělů strážných v Pustkovci. Všechno, co souvisí se zajištěním této mše svaté, zařizuje o. Pavel M. sám. Sobota 17. října Velký podzimní úklid kostela v Pustkovci. Začátek je v Zájemci mohou přijít také na mši svatou v 7.30 v kapli kostela. Neděle 18. října Výročí posvěcení kostela a slavnost hlavní patronky kostela sv. Hedviky v Krásném Poli. Slavnostní mše svatá v Hlavním celebrantem bude generální vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. Mgr. Martin David. Úterý 27. sobota 31. října kurz výroby biblických postaviček (více informací níže). Neděle 1. listopadu Dušičková pobožnost na hřbitově v Krásném Poli v Intence na mše svaté na první pololetí roku 2010 se zapisují od neděle 15. listopadu. Neděle 6. prosince Výročí posvěcení kostela v Pustkovci. Středa 9. prosince Den modliteb naší farnosti za bohoslovce v kněžském semináři v Olomouci. Francouzská komunita TAIZE srdečně zve mládež z ČR na Evropské setkání mládeže. Uskuteční se od 29. prosince 2009 do 2. ledna 2010 v Polsku v Poznani. Více informaci + přihlášky na http: // Společné jarní prázdniny spojené s duchovní obnovou pro mládež od 14 let budou na faře v Travné u Jeseníku (pondělí příjezd, úterý vycházka do okolí, úterý večer+ středa duchovní obnova, čtvrtek příprava farního tábora, pátek odjezd), cena 1100kč (cesta, ubytování, jídlo) Přihlášky + záloha 500kč do konce ledna u s.nikol Pustkovecký farní tábor 2010 pro děti 1.-5.třída bude na faře v Travné u Jeseníku. Termín pro děti července 2010 (přípravný tým mládeže ). Intenzivní kurz výroby biblických postaviček Během letošních podzimních prázdnin máte možnost zúčastnit se zajímavého kurzu. Ve spolupráci s Českým katolickým biblickým dílem si můžete vyrobit biblické postavičky. Tyto postavičky mohou být v našich rodinách pomocí, jak předávat dětem poselství 3

4 evangelia. Během roku můžete spolu s dětmi vytvářet obrazy např. z nedělního evangelia či obrazy připomínající liturgická období. Biblické postavičky můžete použít u společné modlitby, o Vánocích si z nich můžete vytvořit doma betlém. Na kurzu si sami vyrobíte postavičky a na vybraném biblickém úryvku se s nimi naučíte také pracovat. Termín: října 2009: úterý h; středa 9-12 h a h; čtvrtek h; pátek h; sobota 9-12 h a h. V tomto časovém rozsahu můžete vytvořit cca 2-5 postaviček a další rekvizity. Je možné přihlásit se i na kratší dobu, minimálně na 2 dny. Kontaktní osoba + přihlášky: sestra Nikol mob: ), Místo konání: farní hala Ostrava-Pustkovec. Kurz je určen pro všechny od 15 let. Možnost společného oběda a večeře, občerstvení během dne zajištěno. Cena bude upřesněna. Zamyšlení ohledně intencí na mše svaté Součástí naší farnosti je docela hodně lidí, kteří do kostela začali pravidelně chodit teprve nedávno. Sami přiznávají, že mají ve svém křesťanském vzdělávání mezery. Často se setkávám s tím, že jsou tito lidé vděční za vysvětlení některých běžných věcí, které v kostele děláme. Pravidelně se v půlce listopadu a května v naší farnosti zapisují intence na další pololetí roku. Chtěl bych se proto zamyslet nad tím, co to úmysl mše svaté neboli intence znamená. K pochopení tématu úmysly na mše svaté musíme nejprve oprášit naše znalosti o modlitbě. Modlitba znamená rozhovor s Bohem. Předkládáme mu své starosti, děkujeme mu za vše dobré, co nám dává, a především mu nasloucháme. Snažíme se jen tak s ním být, dát výhradně jemu kousek svého času. Pravá modlitba znamená předložit své starosti Pánu Bohu a u něj hledat sílu k jejich řešení. A především v tichosti naslouchat, jak své problémy máme řešit. Pravá modlitba neznamená, že se snažíme Pána Boha k něčemu přimět třeba abychom byli bohatší nebo aby nám něco vyšlo. Byla by to magie, kdybychom předkládali Pánu Bohu své plány a mysleli si, že nějakými posty či hodinami strávenými odříkáním růženců dosáhneme svého. Mše svatá je hlubokou formou modlitby. Je to modlitba ve společenství. V její první polovině nasloucháme Božímu slovu a v druhé polovině se pak sytíme eucharistickým chlebem. Tak jako modlitba znamená předkládat Pánu Bohu své prosby nebo díky, stejně to platí i pro mši svatou. Každý z nás můžeme donést své starosti i radosti na mši svatou. A když věřící nesou v průvodu obětní dary, můžeme všechno to, co jsme na mši svatou donesli, symbolicky Pánu Bohu položit k těmto obětním darům. Když pak v závěru mše svaté přijímáme eucharistický chléb, přijímáme v něm sílu nést své trable. Zároveň se v tu chvíli Ježíš s námi raduje z našich radostí, protože je s námi hluboce spojen. V církvi se stalo zvykem, že každá mše svatá může být sloužena na konkrétní úmysl ať už jako poděkování nebo prosba. Není to nic jiného než forma společné modlitby na určitý úmysl. U nás je zvykem tento úmysl číst jako poslední prosbu v přímluvách. Díky tomu, že některá rodina si zadá mši svatou na svůj úmysl, tak se ta rodina většinou sejde 4

5 v kostele a někdo z ní přináší obětní dary. A to je dobře, protože se takto rodina společně za něco modlí. Tyto úmysly na mše svaté se nyní budou zapisovat od 15. listopadu. Protože jsme velká farnost, má v Pustkovci každá rodina možnost zadat si pouze dva úmysly a v Krásném Poli jeden úmysl, aby se mohlo dostat na všechny. V souvislosti s úmysly na mše svaté je zvykem přispívat nějakým finančním darem. Není to tak, že čím víc peněz dáme, tím lépe nás Bůh vyslyší. To by byla magie. Tento finanční dar jde na stejné potřeby, jako jdou dary ze sbírek během mše svaté. Praktikuje se to různě někde lidé peníze donesou po mši svaté knězi do sakristie, jinde se tyto peníze vybírají dopředu, někde je lidé dávají do pokladničky. U nás je zvykem tento finanční dar vybírat už při zapisování na mše svaté. Dělalo se to tady už předtím, než jsem sem přišel, takže tento zvyk respektuji a pokračuji v něm. A ještě je nutné dodat: Pán Bůh je daleko inteligentnější, než si myslíme. Není proto potřeba zadávat dlouhý úmysl a vyjmenovat všechny příbuzné, za které je mše svatá sloužena. Pán Bůh přece ví, zač jej prosíme. Stačí proto říci: Za tu a tu rodinu, nebo Za toho a toho zemřelého. A když si nepřejeme, aby se náš konkrétní úmysl četl, stačí jej zadat Na úmysl dárce. Mše svatá je tak sloužena na náš úmysl, o kterém víme jen my a Bůh. Nehledejme v intencích na mše svaté ani magii, ani folklor, při kterém se při mši čtou jména našich příbuzných. Vnímejme mši svatou jako společnou modlitbu, při které Pánu Bohu předkládáme svůj úmysl. A nesoustřeďme se přespříliš na to, zdali kněz správně přečetl všechna jména, která jsme v úmyslu zadali, ale spíše na obrovský poklad, který nám svátost eucharistie přináší. o. Pavel M. Rok kněží Jak už bylo mnohokrát zmíněno, papež Benedikt XVI. vyhlásil na dobu od června letošního roku do června roku příštího Rok kněží. Je to u příležitosti 150. výročí smrti sv. Jana Maria Vianneye. Přináším proto malé zamyšlení nad světcovou osobností i nad Rokem kněží samotným. Svatý Jan Maria Vianney se narodil krátce před vypuknutím Velké francouzské revoluce. Byla to doba náboženského úpadku. Právě v této sekularizované době se Jan Maria Vianney rozhodl stát se knězem. Už samotná jeho cesta ke svěcení nebyla jednoduchá. Pro svůj handicap zřejmě trpěl dyslexií vystudoval s velkými obtížemi a byla mu svěřena malá zapadlá farnost Ars, kde už neměl co pokazit. Díky své obětavosti a poctivosti dokázal sv. Jan Maria Vianney obrátit nejen svou vlažnou farnost, ale ke zpovědi k němu přicházeli lidé z širokého okolí. Říká se, že někdy zpovídal až 16 hodin denně. Lidsky nebyl sv. Jan Maria Vianney příliš nadaný, ale své neschopnosti a slabosti dokázal nabídnout Boží milosti, která je proměnila. Není pravda, že byl neschopný. Snažil se ze všech sil studovat a namáhal se, aby byl svým farníkům 5

6 užitečný. Dělal, co mohl. A zároveň nechával na Bohu, jak naloží s jeho nedokonalostmi. V tomto je příkladem nejen pro nás pro kněze. Svatý otec Benedikt vyhlásil u příležitosti 150. výročí světcovy smrti Rok kněží, který právě prožíváme. Pro nás pro kněze je to výzva, abychom se zamysleli nad tím, co je pro naši službu podstatné jestli je to oprava kostelů, spravování farního majetku, zajišťování volného času pro mládež, anebo především hluboká modlitba, která vede k úzkému vztahu s Pánem, ze kterého pak kněz může věřícím rozdávat. I pro věřící je tento Rok kněží příležitostí k zamyšlení nad tím, co vlastně od kněze očekávají: jestli chtějí jen obřadníka, který jim pokřtí děti, sezdá snoubence a pohřbí babičku, jestli chtějí panáčka, který bude hezky kázat, ale nebude náročný a nebude do ničeho rýpat, anebo jestli chtějí skutečného proroka, který bude neustále burcovat k opravdovému vztahu s Bohem. Prosíme Tě, svatý Jene Maria Vianney, přimlouvej se za nás, aby tento Rok kněží přinesl kněžím, farníkům i jejich vzájemným vztahům mnoho užitku. o. Pavel M. Z dopisu Svatého otce Benedikta k Roku kněží: Svatý Jan Maria Vianney své farníky učil především svědectvím vlastního života. Právě z jeho příkladu se učili modlit, zastavovat se často před svatostánkem a navštěvovat zde Ježíše v Nejsvětější svátosti. K dobré modlitbě není třeba říkat mnoho, vysvětloval jim farář. Víme, že Ježíš je zde ve svatostánku: otevřme mu svá srdce, radujme se z jeho svátostné přítomnosti. To je ta nejlepší modlitba. A vybízel je: Přicházejte k přijímání, drazí bratři a sestry, přicházejte k Ježíši. Přicházejte z něj žít, abyste mohli žít s ním Samozřejmě, že jej nejste hodni, ale vy jej potřebujete! Tento způsob výchovy lidu k přítomnosti blízko Eucharistie a jejímu přijímání se ukázal jako nejefektivnější tehdy, když jej viděli slavit nejsvětější oběť mše svaté. Zúčastnění říkali, že nebylo možno najít lepší příklad bohopocty Hleděl na hostii s nevýslovnou láskou. Všechny dobré skutky dohromady se nemohou rovnat oběti mše svaté, říkával, neboť jsou skutky lidskými, zatímco mše svatá je dílem Božím. Toto hluboké osobní sjednocení s obětí kříže jej prostým zvnitřněním vedlo od oltáře ke zpovědnici. Kněží by se nikdy neměli smířit s prázdnými zpovědnicemi či zjevným nezájmem věřících o tuto svátost. Ve Francii nebyla za časů faráře arského zpověď o nic přirozenější nebo častější, než je tomu dnes, a otřesy způsobené revolucí ještě dlouho omezovaly náboženskou praxi. Svatý Jan Maria Vianney však hledal všechny způsoby, jak ve svých kázáních a silou své přesvědčivosti pomoci farníkům, aby znovu objevili význam a krásu svátosti smíření, a představoval ji jako nezbytný požadavek vyplývající z eucharistické přítomnosti. Vytvořil tak kruh ctnosti. Tím, že trávil dlouhé hodiny v kostele před svatostánkem, inspiroval věřící, aby jej napodobovali v navštěvování Ježíše s vědomím, že jejich farář tam bude, připravený naslouchat a nabídnout odpuštění. Později jej vzrůstající počet kajícníků z celé Francie držel ve zpovědnici i šestnáct hodin denně. Říkalo se, že Ars se stal velkou nemocnicí pro duše. Vianneyův první životopisec 6

7 vypráví, že milost, kterou [k obrácení hříšníků] dostával, byla tak mocná, že je pronásledovala a nenechala je ani na okamžik v pokoji. Svatý farář staví na podobné myšlence, když říká: Není to hříšník, kdo se vrací k Bohu, aby prosil o odpuštění, ale Bůh sám běží za hříšníkem a vede jej, aby se k němu obrátil. Tento dobrý Spasitel je tak plný lásky, že nás hledá všude. Litanie k našemu Pánu Ježíši Kristu, Knězi a Oběti Zvláště starší generace má ráda modlitbu litanií. V letošním Roce kněží mohou být dobrou příležitostí k modlitbě právě litanie ke Kristu, Knězi a Oběti. Ve zkrácené podobě jsou zde převzaty z knihy Průvodce kněžské modlitby a služby: Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi Bože Synu Vykupiteli světa, Bože Duchu svatý, Bože v Trojici jediný, Ježíši, Knězi a Oběti, Ježíši, Knězi navěky podle řádu Melchizedechova, Ježíši, knězi, kterého Bůh poslal hlásat chudým radostnou zvěst, Ježíši, Knězi, který jsi při poslední večeři ustanovil eucharistii, Ježíši, Knězi stále živý, aby ses nad námi smiloval, Ježíši, Veleknězi, kterého Otec pomazal Duchem Svatým a mocí, Ježíši, Veleknězi ustanovený pro lid, Ježíši věrný a milosrdný, Ježíši, Veleknězi hořící horlivostí pro Boha a duše, Ježíši, Veleknězi, který jsi nás uvedl na novou cestu, Ježíši, Veleknězi, který jsi nás miloval a obmyl od našich hříchů svou krví, Ježíši, Veleknězi, který ses vydal Bohu jako oběť, Ježíši, Oběti pro Boha a za lidi, Ježíši, Oběti smírná, Ježíši, oběti, v níž máme důvěru a přístup k Bohu, Abys zachoval všechno kněžstvo v opravdové zbožnosti, prosíme tě, vyslyš nás Abys obdařil svůj lid pastýři podle svého srdce, Aby ústa kněží byla strážci modlitby, Abys poslal dělníky na svou žeň, Abys nám dal dostatek věrných přisluhovatelů tvých tajemství, Abys jim dal vytrvale sloužit podle tvé vůle, Abys jim udělil vlídnost ve službě, svědomitost v konání a vytrvalost v modlitbě, Abys ty, kteří ti na zemi věrně sloužili, přijal do své radosti v nebi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi (3x) Modleme se: Bože, posvětiteli a ochránce své církve, vzbuď v ní svým duchem vhodné a věrné přisluhovatele svatých tajemství, aby díky jejich službě a příkladu byl křesťanský lid uváděn pod tvou ochranou na cestu spásy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 7

8 Odpovědi k nedělním a svátečním žalmům 30. srpna 22. neděle v mezidobí: Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? 6. září 23. neděle v mezidobí: Duše má, chval Hospodina. 13. září 24. neděle v mezidobí: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. 20. září 25. neděle v mezidobí: Pán mě udržuje naživu. 27. září 26. neděle v mezidobí: Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost v srdci. 4. října neděle v mezidobí: Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. 11. října 28. neděle v mezidobí: Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. 18. října 29. neděle v mezidobí: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. 25. října 30. neděle v mezidobí: Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. 1. listopadu Slavnost Všech svatých: To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. 8. listopadu 32. neděle v mezidobí: Duše má, chval Hospodina. 15. listopadu 33. neděle v mezidobí: Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. 22. listopadu Slavnost Krista Krále: Hospodin kraluje, oděl se velebností. Benjamín. Zpravodaj farnosti Ostrava Pustkovec. Vychází 3 5x ročně. Číslo 2/2009. Vydáno v Ostravě dne Evidenční číslo MKČRE Vydává Římskokatolická farnost Ostrava Pustkovec, Pustkovecká 350, , Ostrava Pustkovec, IČ , tel , bankovní spojení: /0800 (pro Pustkovec), /0800 (pro Krásné Pole) 8

List papeže Benedikta XVI. k vyhlášení Roku kněží u příležitosti 150. výročí úmrtí svatého faráře arského

List papeže Benedikta XVI. k vyhlášení Roku kněží u příležitosti 150. výročí úmrtí svatého faráře arského 1 List papeže Benedikta XVI. k vyhlášení Roku kněží u příležitosti 150. výročí úmrtí svatého faráře arského Drazí bratři v kněžské službě, rozhodl jsem se, že o nadcházející slavnosti Nejsvětějšího Srdce

Více

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové 10 Říjen 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Panny Marie Růžencové Měsíc říjen je měsícem Královny svatého růžence. Ačkoli modlitba svatého růžence se stala oblíbenou i jako určitá náhrada

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2015 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Irská modlitba Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Duchovní přerovského děkanátu Zleva: jáhen Mariusz Karkoszka, jáhen Miroslav Jáně, P. Pavel Hofírek, P. Bedřich Horák, P. Zdeněk Gerhard Klimeš, P. Pavel Šíra, P. Sławomir

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu,

Více

Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po Římě, P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel.

Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po Římě, P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel. FARNÍ LISTY PRÁZDNINY 2015 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz DĚDICTVÍ OTCŮ, ZACHOVEJ NÁM PANE papež Benedikt

Více

Zpravodaj. Březen 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kdo chce jít za Mnou?

Zpravodaj. Březen 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kdo chce jít za Mnou? 3 Březen 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kdo chce jít za Mnou? Kdo chce jít za Mnou, zapři sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj Mě (Lk 9, 23). Popeleční středou jsme vstoupili

Více

úvodník o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu

úvodník o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu 4 duben A. D. 2015, ročník XIV, číslo 4 www.farnostvizovice.cz úvodník SVATÝ ROK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Papež František oznámil v pátek 13. března 2015 slavení nového mimořádného Svatého roku. Jubileum milosrdenství

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Zpravodaj. Červen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově Ježíšovo srdce

Zpravodaj. Červen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově Ježíšovo srdce 6 Červen 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Ježíšovo srdce Měsíc červen je zvláštním způsobem poznamenán úctou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Jestliže už lidské srdce představuje nezbadatelné

Více

fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 6 /2010 Návštěva P. Anthonyho v Komunitním centru Matky Terezy dne 19. dubna str.

fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 6 /2010 Návštěva P. Anthonyho v Komunitním centru Matky Terezy dne 19. dubna str. fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 6 /2010 Milujte spravedlnost, vy, kdo soudíte zemi, smýšlejte správně o Pánovi a hledejte ho v prostotě srdce, protože on se dává nalézt těm, kdo ho nepokoušejí,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010 FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Rychnov nad Malší Pohorská Ves Pohoří na Šumavě Cetviny P.

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 3 BŘEZEN VÁŽENÍ ČTENÁŘI, půst je obdobím strohosti a čistoty, a tak si i já pokud možno odpustím vzletné úvahy a ozdobné fráze.

Více

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 3. ČERVNA 2012 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. P. Marko I. Rupnik, S.J., Centro Aletti: SVATÁ RODINA, ikona VII. Světového setkání rodin

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Kalendář Bratři a sestry, milí přátelé! Před několika dny jsme začali psát nový letopočet.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 /

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 / / 1 / ÚVODNÍ SLOVO Drazí čtenáři! Závěrečný měsíc letošního jubilejního roku před námi otevírá poslední nabídky akcí. Nejvýraznější z nich budou adventní koncerty, coby hudební zastavení v překotně se

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 90 Hromnice 2011

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 90 Hromnice 2011 Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 90 Hromnice 2011 Modlitba k Duchu svatému Jana Pavla II. Z obsahu Slovo na okraj Program farnosti

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě duben 2015 20 let na cestě Drazí bratři a sestry, milí přátelé. Za krátkou dobu končí postní doba a stojí za to položit

Více

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35)

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35) FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 12...A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat i

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Velikonoce nejdůležitější křesťanská slavnost O Velikonocích si církev připomíná historickou událost

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014 2014 Duchovní slovo Dne 25. března 2014 jsme oslavovali výročí farnosti Panny Marie. Při této příležitosti pronesl generální představený piaristů Otec Pedro

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více