PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ"

Transkript

1 AIP AD LKPR MAR LKPR AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPR AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPR - PRAHA/RUZYNĚ Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPR AD. LKPR AD. ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE O LETIŠTI AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 6 7 Zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště a jeho umístění ARP coordinates and site at AD Směr a vzdálenost letiště od (města) Direction and distance from (city) Nadmořská výška/vztažná teplota Elevation/Reference temperature MAG deklinace/roční změna MAG VAR/Annual change N 0 6 E RWY /0 96 m od/from THR 0 77 o GEO 0 km Pražský hrad/prague castle ft / 76 m /,6 o C (JUL) o E (0)/ + 7 MIN Provozovatel letiště Aerodrome operator Letiště Praha, a.s. Prague Airport adresa address K Letišti 6/ Praha 6, Ruzyně K Letisti 6/ Praha 6, Ruzyne telefon telephone 0, , telefax telefax e mail AFTN LKPRYDYX LKPRYDYX Povolený druh provozu (IFR/VFR) Type of traffic permitted (IFR/VFR) IFR/VFR AMDT 0/

2 AD LKPR 6 OCT AIP LKPR AD. LKPR AD. PROVOZNÍ DOBY OPERATIONAL HOURS Správa letiště AD Administration Celní a pasová služba Customs and immigration Zdravotní a sanitární služba První pomoc Zdravotní středisko MON THU (000 00) FRI (000 00) Hyg. epid. stanice MON FRI (000 00) Health and sanitation First Aid Treatment Health Center MON THU (000 00) FRI (000 00) Epidemiol. Center MON FRI (000 00) Letištní letecká informační služba AIS Briefing Office Ohlašovna letových provozních služeb (ARO) ATS Reporting Office (ARO) Meteorologická služebna MET Briefing Office Letové provozní služby ATS Plnění Fuelling Odbavení letů Handling Bezpečnostní složky Security Odstraňování námrazy De icing Terminal Terminal Terminal Terminal Czech Airlines Handling Prague Fuelling Services, s.r.o. (PFS) zajišťuje plnění pro ENI a TOTAL / provides refuelling for ENI and TOTAL LUKOIL LKPR AD. LKPR AD. SLUŽBY A ZAŘÍZENÍ PRO POZEMNÍ ODBAVENÍ LETADEL HANDLING SERVICES AND FACILITIES Zařízení pro odbavení nákladu Cargo handling facilities Druhy paliv a olejů Fuel/oil types Zařízení pro plnění palivem/kapacita Fuelling facilities/ capacity Vysokozdvižné vozíky (, t; t;, t;, t; t), nůžkové nakladače ( t), stavěcí plošiny (7 t), pásové nakladače (9 m/nosnost 00 kg), paletové nakladače (7 t; t), kontejnerové nakladače (, t; 7 t; t), kontejnerové a paletové vozíky, vlečné vozíky, tahače (do 0 t). Fork lift trucks (, t; t;, t;, t; t), Scissor lifts ( t), Build Up Stations (7 t), Conveyor Belt Loaders (9 m/lifting capacity 00 kg), Pallet Loaders (7 t; t), Container Loaders (, t; 7 t; t), Container/Pallet Dollys, Baggage Cargo Carts,Towbar Aircraft Tractors (up to 0 t). Palivo / Fuel: Turbo Fuel JET A, AVGAS 00 LL Olej / Oil: Letecký benzín / Aviation Gasoline: PFS: autocisterna / tank truck x 00 L, nádrž / tank L. Letecký petrolej / Aviation kerosene: PFS: autocisterny / tank trucks x L, x L, x 000 L, x L. Czech Airlines Handling: autocisterny / tank trucks x 000 L LUKOIL: autocisterny / tank trucks 7x L AMDT 96/

3 AIP AD LKPR 6 OCT LKPR AD. LKPR AD. SLUŽBY A ZAŘÍZENÍ PRO POZEMNÍ ODBAVENÍ LETADEL HANDLING SERVICES AND FACILITIES 6 Zařízení pro plnění palivem/kapacita Fuelling facilities/ capacity Zařízení pro odstraňování námrazy De icing facilities Hangárovací prostor pro cizí letadla Hangar space for visiting aircraft Opravářské služby pro cizí letadla Repair facilities for visiting aircraft Bližší informace / Detailed information: Czech Airlines Handling, a.s., Aviatická 07/, Praha 6, Czech Republic, , Dispečink plnění / fuelling: +0 0 Prague Fuelling Services, s.r.o.(pfs), Pobřežní 60/, Praha 8, Czech Republic zajišťuje plnění pro ENI a TOTAL / provides refuelling for ENI and TOTAL , ; Dispečink plnění / fuelling: , 0 0, LUKOIL Aviation Czech, s.r.o.,panská 89/6, 0 00 Praha, Czech Republic, Plnění/fuelling: , aviation.cz Typ zařízení/type of facility: Kapacita (odmraz.kap./voda)/capacity (de icing fluid/water): x Vestergaard Elefant Beta 00/00 L, x Vestergaard Elefant Beta 000/000 L, x Vestergaard My 800/00 L, x Vestergaard Elefant Beta 00/000 L, x Safeaero SDI 8 900/000 L, x Safeaero SDI 0 900/000 L. Bell Helicopter Prague, a.s. +0 6, +0 6, SITA: PRGEAXH, FREQ,6 MHz. ABS Jets Hangár C a N pro letadla do velikosti B77 a A0/ for aircraft up to size of B77 and A0, contact: ABS Jets, a.s. +0 0, , , SITA: PRGAJXH, Czech Airlines Technics, a.s.: Hangar F ACFT typu/ type A0Family, A0, B77, B77, B767. Hangar B ACFT typu/type ATR /7 Kontakty/Contacts: ; ; ; České aerolinie: Větší i menší opravy pro všechny typy letadel provozovaných ČSA, včetně výměny motorů. U typů běžně v ČR nepoužívaných nutno dodat náhradní díly, technologii a technický dozor. Bližší informace: Technický dispečink ČSA, 8, 0 7, SITA: PRGMMOK. ABS Jets: Veškeré opravy (i záruční) letadel typu Embraer RJ/Legacy 600 do úrovně 7 měsíční prohlídky (včetně prohlídky C check (8 měsíční)), Embraer Phenom P00 a P00 do úrovně I IV a C check, výměny motorů, prodej náhradních dílů; veškeré opravy letadel Cessna Citation Bravo do úrovně I IV; traťová údržba letadel Bombardier Learjet 60 XR. Komplexní mytí interiérů a exteriérů letadel do velikosti Gulfstream G0. Bližší informace: ABS Jets AOG desk: , 0, Czech Airlines Technics, a.s.: Servis letadel typu A0Family (do Y Check včetně, A Check), B77 Classic & NG (do D Check včetně), B77(daily), B767(weekly), ATR/7 (K, C Checks, vše do 6,000FH včetně). Opravy komponentů, avionika, kola & brzdy, záchranné vybavení, kyslíkové a hasicí přístroje. Kontakty: 0 6 0; ; 0 7; Czech Airlines: Major and minor repair facilities for all types of aircraft operated by CSA, including the change of engines. For types not currently used in the C.R. it is necessary to supply the spare parts, technology and technical supervision. For more information contact: CSA Maintenance Control, +0 8, , SITA: PRGMMOK. ABS Jets: All kinds of repairs (incl. guaranty repair) of the aircraft Embraer RJ/Legacy 600 up to the level of 7 months check (including C check (8M check)), Embraer Phenom P00 and P00 up to level I IV and C check, engine change performance, spare parts sale; all kind of repairs of the aircraft Cessna Citation Bravo up to the level I IV; line maintenance of the aircraft Bombardier Learjet 60 XR. Complex aircraft washing and clearing (interior and exterior)up to the size of Gulfstream G0. For more information contact: ABS Jets AOG desk: , + 0 0, Czech Airlines Technics, a.s.: Service airplanes of type A0Family (upto Y Check included, A Check), B77 Classic & NG (upto D Check included), B77(daily), B767(weekly), ATR/7 (K, C Checks, everything upto 6,000FH included). Repairs of components, avionics, wheels & brakes, rescue equipment, oxygen apparatuses and fire extinguishers. Kontakty: ; ; ; AMDT 96/

4 AD LKPR AUG AIP LKPR AD. LKPR AD. SLUŽBY A ZAŘÍZENÍ PRO POZEMNÍ ODBAVENÍ LETADEL HANDLING SERVICES AND FACILITIES 7 Asistence osobám se zdravotním postižením / Assistance to persons with reduced mobility Kontakty na dicpečink / Contacts to dispatching centre (H) , +0 0, SITA: PRGWC7X, Letecký dopravce je povinen poskytovat informace o přepravě osob se zdravotním postižením nejpozději 6 hodin před zveřejněným časem odletu. / Air carrier is obliged to provide information about transport of person with reduced mobility 6 hours before scheduled time of departure at the latest. Handlingoví agenti na letišti Praha Ruzyně/Handling agents for Praha Ruzyně Airport: Czech Airlines Handling, a.s. (pro všechny lety/ for all flights) +0 0, 0 69, , 0 66, AFTN: LKPRCSAF, SITA: PRGKOOK, PRGKXOK, PRGKDOK FREQ:,90 MHz Menzies Aviation (Czech), s.r.o , 0 67, , AFTN: LKPRAHDP, SITA: PRGOPXH, PRGKKXH, Czech GH, s.r.o (pro všechny lety / for all flights) , 0 67, , AFTN: LKPRAHDP, SITA: PRGOPXH, PRGKKXH, Bell Helicopter Prague, a.s. Executive Aircraft Handling (pro lety všeobecného letectvi/for general aviation flights) +0 6, +0 6, SITA: PRGEAXH, FREQ,6 MHz. NAV Flight services, s.r.o. pouze doprava mezi letadlem a terminálem / transportation between aircraft and a terminal only (MAX 0 osob/people), (pro obchodní lety/for business aviation flights) ; ; ; AFTN: LKPRNAVX, SITA: PRGNAXH, FREQ:,7 NAV DISPATCH ABS Jets, a.s. Business Aviation Handling (pro lety všeobecného letectví / for general aviation flights). +0 0, , , SITA: PRGAJXH, FREQ, MHz LKPR AD. LKPR AD. ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ PASSENGER FACILITIES 6 7 Hotely Hotels Holiday Inn Prague Airport, Ramada Airport Hotel Prague, Courtyard by Marriott Prague Airport. Ubytovací služby cestovních kanceláří v budovách terminálů, a. Holiday Inn Prague Airport, Ramada Airport Hotel Prague, Courtyard by Marriott Prague Airport. Accomodation service of travel agencies in buildings of terminals, and. Restaurace Restaurace v budovách terminálu, a. Restaurants Restaurant in buildings of terminal, and. Dopravní prostředky Transportation Zdravotní služba Medical facilities Banka a pošta Bank and Post Office Cestovní kancelář Tourist Office Půjčovny automobilů, autobusy městské hromadné dopravy, taxi včetně mikrobusů taxi, pravidelná přeprava autobusy a individuální přeprava automobily. Rent a car, public transport, taxi including taxi minibuses, regular transport by bus and individual transport by car. První pomoc a zdravotní středisko na letišti (viz. LKPR AD.), nemocnice ve městě. First aid treatment and health centre at the airport (see LKPR AD.), hospitals in the city. Na letišti. Provozní doby: Pošta: MON FRI ( ),SAT SUN ( ). Bankomaty. Směnárny: MON SUN ( ) At the airport. Operational hours: Post Office: MON FRI ( ),SAT SUN ( ). Cash dispensers:. Exchange offices: MON SUN ( ) Terminál a Terminál. Ve městě. Terminal and Terminal. In the town. AMDT 9/

5 AIP AD LKPR 8 JAN LKPR AD.6 LKPR AD.6 ZÁCHRANNÉ A POŽÁRNÍ SLUŽBY RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES Kategorie letiště pro účely záchranné a požární služby AD category for fire fighting CAT 0 Vyprošťovací zařízení Dle ICAO Annex Rescue equipment According to ICAO Annex Možnosti odstranění nezpůsobilých letadel Capabililty for removal of disabled aircraft Určeno letištním koordinátorem činností pro odstraňování letadel neschopných pohybu kontakt přes dispečink Hasičského záchranného sboru nebo mobil: Designated Aircraft Recovery Coordinator contact through the Fire Brigade dispatch centre or mobile: Přetahy všechny velikosti letadel / Towing all size Zdvihání všechny velikosti letadel / Lifting all size Přemístění v závislosti na typu letadla / Moving depend on type of AC Seznam prostředků pro odstraňování letadel neschopných pohybu na vyžádání. List of recovery equipment on request. LKPR AD.7 LKPR AD.7 SEZÓNNÍ POUŽITELNOST ČIŠTĚNÍ SEASONAL AVAILABILITY CLEARING Druhy úklidových prostředků Types of clearing equipment Pořadí očišťování Clearance priorities 7 zametačů odfukovačů, 7 sněhových fréz, 6 letištních postřikovačů, tryskové odfukovače, 8 traktorových zametačů, 7 sypačů rozmetačů, 9 traktorů s Y radlicí. 7 sweepers blowers, 7 snow cutters, 6 airfield sprinklers, snow jet blowers, 8 tractor sweepers, 7 sanders gritters, 9 tractors with Y snowplough blade.. Hlavní RWY v používání, hlavní TWYs spojující RWY v používání s odbavoací plochou SEVER, odbavovací plocha Sever minimální množství stání + TWYs, výjezdové prostory ze stanic Hasičské záchranné služby, přístupy k zařízením Letecké meteorologické služby a radionavigačním zařízením náležícím k RWY v používání, hlavní trasy pro přetah letadel.. Druhá RWY.. Odbavovací plochy v areálu JIH a VÝCHOD.. Ostatní plochy Odbavovací plochy SEVER.. Odbavovací plocha Bell Helicopter, zbylá odbavovací stání v areálu JIH a VÝCHOD, ostatní trasy pro přetah letadel. 6. Ostatní části pohybové plochy. 7. Odstavné a manipulační plochy. 8. Ostatní zařízení Letecké meteorologické služby a radionavigační zařízení.. Main RWY in use, main TWYs connecting RWY in use with apron NORTH, apron NORTH minimum number of stands + TWYs, exit areas from stations for Fire Fighting Rescue Service, entries to equipments of Aeronautical Meteorological Service and radionavigation aids related to RWY in use, main routes for aircraft towing.. Second RWY.. Aprons in areas SOUTH and EAST.. Other areas of apron NORTH.. Apron Bell Helicopter, remaining stands in areas SOUTH and EAST, other routes for aircraft towing. 6. Other parts of movement area. 7. Parking and manipulation areas. 8. Other equipments of Aeronautical Meteorological Service and radionavigation aids. AMDT 99/

6 AD LKPR 6 AUG AIP LKPR AD.8 LKPR AD.8 ÚDAJE O ODBAVOVACÍCH PLOCHÁCH, POJEZDOVÝCH DRAHÁCH A UMÍSTĚNÍ KONTROLNÍCH BODŮ APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA Povrch a únosnost odbavovacích ploch Odbavovací plocha SEVER Povrch: beton/asfaltový beton Únosnost: PCN 68/R(F)/B/X/T Odbavovací plocha JIH Povrch: asfaltový beton Únosnost: PCN 0/F/B/X/T Odbavovací plocha Bell Helicopter Povrch: asfaltový beton Únosnost: PCN 0/R/B/X/T Odbavovací plocha VÝCHOD Povrch: beton Únosnost: PCN 6/R/C/X/T Apron width, surface and strength Apron NORTH Surface: concrete/asphaltic concrete Strength: PCN 68/R(F)/B/X/T Apron SOUTH Surface: asphaltic concrete Strength: PCN 0/F/B/X/T Apron Bell Helicopter Surface: asphaltic concrete Strength: PCN 0/R/B/X/T Apron EAST Surface: concrete Strength: PCN 6/R/C/X/T Šířka, povrch a únosnost pojezdových drah Šířka:, m (šířka TWY P mezi RWY /0 a RWY 0/ je 0 m) Šířka: m TWY R Povrch: beton a asfaltový beton Únosnost: TWY L, M PCN 0/R/A/X/T TWY P PCN 0/F/D/X/T ostatní PCN 60/R/B/X/T Taxiway width, surface and strength Width:, m (width TWY P between RWY /0 and RWY 0/ is 0 m) Width: m TWY R Surface: concrete and asfaltic concrete Strength: TWY L, M PCN 0/R/A/X/T TWY P PCN 0/F/D/X/T others PCN 60/R/B/X/T Umístění a nadmořská výška kontrolních bodů pro Odbavovací plocha SEVER ELEV 7 ft/8 m nastavení výškoměru Odbavovací plocha JIH ELEV 97 ft/6 m Odbavovací plocha VÝCHOD ELEV 7 ft/7 m ACL and elevation Apron NORTH ELEV 7 ft/8 m Apron SOUTH ELEV 97 ft/6 m Apron EAST ELEV 7 ft/7 m Umístění kontrolních bodů VOR/INS Kontrolní body VOR: Koordináty INS: viz mapa letiště. VOR/INS checkpoints VOR checkpoints: INS coordinates: see AD Chart AMDT 9/

7 AIP AD LKPR 7 6 OCT LKPR AD.9 LKPR AD.9 SYSTÉM VEDENÍ A ŘÍZENÍ POHYBU NA PLOŠE A ZNAČENÍ SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS Použité značení stání letadel, pojezdové vodící značky a znaky, visuální naváděcí/parkovací systém pro jednotlivá stání letadel Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and marks, visual docking/parking guidance system of aircraft stands RWY a TWY značky a světelné značení RWY and TWY markings and Stop příčky Stop bars Značení stání letadel na všech odbavovacích plochách. Prosvětlené příkazové a informační znaky. Visual Docking Guidance System APIS++ na stáních letadel č.,,, A, B,, A,, 6, 7, 9, 0,,,,, A, B,, 6, 7, 8, 9, 9A, 0,, A,, A, B,,, A, B, 6, 7,8, 9, 0, další informace viz. LKPR AD.0.. Aircraft stand markings at all aprons. Illuminated mandatory instruction and information signs. The Visual Docking Guidance System APIS++ on aircraft stands Nr.,,, A, B,, A,, 6, 7, 9, 0,,,,, A, B,, 6, 7, 8, 9, 9A, 0,, A,, A, B,,, A, B, 6, 7, 8, 9, 0, for the next information see LKPR AD.0.. RWY Značení: Poznávací, osové, prahové, zaměřovacího bodu, dotykového pásma, postranní dráhové. Světelné značení: Postranní dráhová návěstidla, prahová návěstidla, koncová návěstidla RWY, RWY 06, RWY, RWY 0 vnější prahové polopříčky RWY a RWY 0 osová návěstidla RWY, RWY 06 návěstidla dotykové zóny RWY Ochranná návěstidla RWY 06 a RWY před křižovatkou s RWY. RETILS (Rapid Exit Taxiway Indicator Lights) na RWY pro TWY D a na RWY 06 pro TWY L. TWY Značení: Osové, postranní, vyčkávacího místa RWY na všech křížení TWY/RWY, mezilehlého vyčkávacího místa, příkazové, informační a výstražné. Světelné značení: Osová návěstidla na TWY A, A, B, B, B, C, D, E, F, G (v úseku mezi TWY B a TWY F), H, H, J, L (v úseku mezi RWY 06/ a TWY F), Z. Postranní návěstidla na TWY L, M, N, P, R, RR, S, G (v úseku mezi RWY /0 a TWY F), na všech výjezdech RWY 06/ v úseku mezi RWY 06/ a vyčkávacím místem pro CAT II/III, na RWY v úseku od TWY M po RWY /0. Ochranná návěstidla na vyčkávacích místech TWY A, B, C,D, E, F, G, L, P, R, Z po obou stranách. RWY Markings: Ddesignation, centre line, THR, aiming point, touchdown zone, side stripe. Lights: RWY edge, RWY THR, RWY end RWY, RWY 06, RWY, RWY 0 THR wing bars RWY and RWY 0 RWY centre line RWY and RWY 06 RWY touchdown zone RWY RWY guard lights RWY 06 and RWY in front of intersection with RWY. RETILS (Rapid Exit Taxiway Indicator Lights) on RWY for TWY D and on RWY 06 for TWY L. TWY Markings: Centre line, side strip, RWY holding positions on all intersection of TWY/RWY, intermediate holding positions, command, information and warning. Lights: centre line lights on TWY A, A, B, B, B, C, D, E, F, G (in the portion between TWY B and TWY F), H, H, J, L (in the portion between RWY 06/ and TWY F), Z. Edge lights on TWY L, M, N, P, R, RR, S, G (in the portion between RWY /0 and TWY F), on all exits of RWY 06/ in the portion between of RWY 06/ and holding point for CAT II/III, on RWY in the portion from TWY M to RWY /0. RWY guard lights at holding points TWY A, B, C,D, E, F, G, L, P, R, Z along both sides. Na TWY A, A, B, C, D, E, F, H, L, Z, RWY 0 viz. AD 9. On TWYs A, A, B, C, D, E, F, H, L, Z, RWY 0 see AD 9. AMDT 96/

8 AD LKPR 8 0 FEB AIP LKPR AD.0 LKPR AD.0 LETIŠTNÍ PŘEKÁŽKY AERODROME OBSTACLES RWY/Prostor ve kterém se překážka nachází RWY/Area affected V prostorech přiblížení/vzletu In approach/tkof areas V prostoru přiblížení okruhem a na letišti In circling area and at AD Druh překážky Nadmořská výška Značení denní/noční Obstacle type Elevation Markings/ Zeměpisné souřadnice Coordinates Druh překážky Nadmořská výška Značení denní/noční Obstacle type Elevation Markings/ Zeměpisné souřadnice Coordinates a b c a b radar na budově/ radar on a building ft/ m D telekomunikační věž/ telecomunication tower 0 ft/6 m 0 06, N 0 6 0,0 E , N 0,9 E LKPR AD. LKPR AD. POSKYTOVANÉ METEOROLOGICKÉ INFORMACE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED Příslušná meteorologická služebna Associated MET Office Provozní doba MET služebna poskytující informace mimo provozní dobu Hours of service MET Office outside hours Služebna odpovědná za přípravu předpovědí TAF Období platnosti, interval vydávání Office responsible for TAF preparation Periods of validity, interval of issuance Druhy přistávacích předpovědí Interval vydávání Type of landing forecast Interval of issuance PRAHA Ruzyně PRAHA 0 HR, vydáván každých 6 hodin (00 06, 06...) PRAHA 0 HR, issued at intervals of 6 hours (00 06, 06...) TREND Každou půlhodinu TREND Half hourly Způsob poskytování briefingu/konzultace D, P na požádání, T (viz GEN..) Briefing/consultation provided D, P on request, T (see GEN..) Letová dokumentace Používaný jazyk(y) Flight documentation Language(s) used Mapy a další informace k dispozici pro briefing nebo konzultaci Charts and other information available for briefing or consultation Pomocné vybavení k dispozici pro poskytování informací Supplementary equipment available for providing information Stanoviště ATS kterým jsou informace poskytovány ATS units provided with information C, PL Anglický, český (viz GEN..) C, PL English, Czech (see GEN..) S, U 8, U 70, U 0, U 0 P 8 P 70 P 0 P 0 P 0 P P 0, SWH, SWM, SWL, W/T 000 ft Selfbriefing terminál, WXR, APT Selfbriefing terminal, WXR, APT PRAHA ACC, APP, TWR, SAR, AIS Doplňující informace (omezení služby atd.) , a/and Additional information (limitation of service, etc.) / AMDT /

9 AIP AD LKPR 9 FEB LKPR AD. LKPR AD. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI DRAH RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Označení Designations RWY NR Zeměpisný a magnetický směr TRUE & MAG BRG Rozměry RWY Dimensions of RWY Únosnost (PCN) a povrch RWY a SWY Strength (PCN) and surface of RWY and SWY Zeměpisné souřadnice THR Výška elipsoidu THR coordinates Geoid undulation THR ELEV a nejvyšší ELEV TDZ RWY pro přesné přiblížení THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY o GEO 06 o MAG o GEO o MAG 7 o GEO o MAG 07 o GEO 0 o MAG 07 o GEO 0 o MAG 7 o GEO o MAG 7 x 7 x 0 x 0 x 0 x 60 0 x 60 7/R/B/W/T * beton 7/R/B/W/T * concrete 6/R/B/X/T * beton, mezi THR a TWY F antiskid; concrete, BTN THR and TWY F antiskid 6/R/B/X/T * beton, mezi THR a TWY F antiskid; concrete, BTN THR and TWY F antiskid /F/B/X/T asfaltový beton/ asphaltic concrete /F/B/X/T asfaltový beton/ asphaltic concrete * Překročení PCN povoluje provozovatel letiště na žádost provozovatele letadla. PCN exceeding can be allowed by airport operator based on aircraft operator request. Označení Designations RWY NR ,6 N 0,68 E ft/6 m , N 0 6, E ft/6 m ,8 N 0, E ft/6 m 0 0,68 N 0 6,0 E ft/6 m 0 0,77 N ,06 E ft/6 m ,0 N 0 7 0,00 E 8 ft/ m THR 0 ft/66, m TDZ 0 ft/66, m THR 8 ft/ m TDZ 8 ft/ m THR 60 ft/, m TDZ 8 ft/60 m THR ft/7, m TDZ ft/7, m THR 7,0 ft/80,08 m THR 7,9 ft/7,80 m TDZ 00 ft/6,8 m Rozměry pásu RWY Rozměry SWY Rozměry CWY Prostor bez Sklon RWY SWY RWY Strip SWY dimensions CWY dimensions překážek / Slope of RWY SWY dimensions OFZ ,8% 0 m 700 m 0,0% 700 m 7 m 00 x 00 8 x 00 RESA 0 x 00 m 0,0% 0 m 000 m +0,8% 000 m 7 m 00 x 00 8 x 00 RESA 0 x 00 m +0,7% 0 m 0 m 0 x x 00 RESA 0 x 0 m 0 0,7% 0 m 0 m 00 x x 00 RESA 0 x 00 m 0,00% 80x60 60 x 00 0 x 00 +,00% 60 x 00 0 x 00 RWY 0/ uzavřena pro vzlety a přistání. Pojíždění, parkování a odbavení letadel povoleno. RWY 0/ is closed for take offs and landings. Taxiing, parking and handling of aircraft is approved. AIRAC AMDT /

10 AD LKPR 0 7 OCT AIP LKPR AD. LKPR AD. VYHLÁŠENÉ DÉLKY DECLARED DISTANCES Označení RWY RWY Designator TORA TODA ASDA LDA VZLET Z KŘIŽOVATKY.. INTERSECTION TAKE OFF Označení RWY Od TORA TODA ASDA RWY Designator From TWY B 8 TWY L TWY E TWY D TWY R TWY P TWY D TWY F 67 TWY G 7 LKPR AD. LKPR AD. PŘIBLIŽOVACÍ A DRÁHOVÁ SVĚTELNÁ SOUSTAVA APPROACH AND RUNWAY LIGHTING Označení RWY RWY Designator APCH typ/type LEN INTST THR barva/ colour WBAR VASIS (MEHT) PAPI TDZ LEN RCLL LEN, rozestupy/ spacing, barva/colour, INTST REDL LEN rozestupy/ spacing, barva/colour INTST RENL barva/colour WBAR SWY LEN barva/ colour CAT I 80 m LIH CATII/III 900 m LIH zelená/ green zelená/ green zelená/ green PAPI vlevo/left,98 o 7,9 m/9 ft PAPI vlevo/left/,99 o 9,7 m/6 ft 7 m/ m bílá/white FM 8 m m červená bílá/red white FM m červená/red LIH 900 m 7 m/ m bílá/white FM 8 m m červená bílá/red white FM m červená/red LIH 7 m/60 m bílá/white FM m žlutá/yellow 7 m/60 m bílá/white FM m žlutá/yellow červená/red červená/red světelná záblesková soustava/flashing light system AVBL AMDT 8/

11 AIP AD LKPR 6 JUN LKPR AD. LKPR AD. PŘIBLIŽOVACÍ A DRÁHOVÁ SVĚTELNÁ SOUSTAVA APPROACH AND RUNWAY LIGHTING Označení RWY RWY Designator APCH typ/type LEN INTST THR barva/ colour WBAR VASIS (MEHT) PAPI TDZ LEN RCLL LEN, rozestupy/ spacing, barva/colour, INTST REDL LEN rozestupy/ spacing, barva/colour INTST RENL barva/colour WBAR SWY LEN barva/ colour SALS 0 m LIH/LIM 0 CAT I 900 m LIH zelená/ green zelená/ green zelená/ green PAPI vlevo/left o 6, m/, ft PAPI vlevo/left/,98 o 9,9 m/6 ft 0 m/60 m bílá/white FM 60 m/0 m žlutá/yellow 0 m/60 m bílá/white FM 60 m/0 m žlutá/yellow LIH červená/red červená/red světelná záblesková soustava/flashing light system AVBL 0 Po účely pojíždění osazena modrá pojezdová nadzemní návěstidla s roztečí 60 m v úseku od 00 m do 00 m včetně END. For purpose of taxiing the blue elevated taxiway lights with spacing 60 m are installed in segment from 00 m up to 00 m including END. Po účely pojíždění osazena modrá pojezdová nadzemní návěstidla s roztečí 60 m v úseku od 0 m do 9 m včetně THR. For purpose of taxiing the blue elevated taxivay lights with spacing 60 m are installed in segment from 0 m up to 9 m including THR. LKPR AD. LKPR AD. OSTATNÍ OSVĚTLENÍ, NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY Umístění a charakteristika ABN/IBN Provozní doba ABN/IBN location, characteristics Hours of operation Umístění a osvětlení LDI Umístění a osvětlení anemometru LDI location and Anemometer location and Pojezdová postranní návěstidla a pojezdové osové řady TWY edge and centre line lighting Náhradní zdroj elektrické energie/ doba potřebná na přepnutí Secondary power supply/ switch over time Postranní a osová návěstidla pojezdových drah instalována, viz LKPR AD 9. TWY edge and centre line lights installed, see LKPR AD 9. Nezávislé přívody kv s automatickým přepínáním, přepínací čas SEC pro RWY /0. UPS pro RWY 06/. UPS pro stanoviště ATS. Independent public supplies kv with the automatic swich over SEC average for RWY /0. UPS for RWY 06/. UPS for ATS units. AMDT 9/

12 AD LKPR JUL AIP LKPR AD.6 LKPR AD.6 PŘISTÁVACÍ PLOCHA PRO VRTULNÍKY HELICOPTER LANDING AREA 6 7 Zeměpisné souřadnice TLOF nebo THR FATO Coordinates TLOF or THR of FATO Nadmořská výška TLOF a/nebo FATO (m/ft) TLOF and/or FATO elevation (m/ft) Rozměry TLOF a FATO, povrch, únosnost, značení TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking Zeměpisný a magnetický směr FATO True and MAG BRG of FATO Použitelné vyhlášené délky Declared distance available Světelný systém pro APCH a FATO APP and FATO lighting / HELIPORT FATO TLOF H TLOF H TLOF H TLOF H ,78 N 0 7,87 E , N 0 7 0,6 E 0 0 6, N , E 0 0,6 N 0 6 9,06 E TLOF H 8 ft / 6 m H 87 ft / 6 m H 7 ft / 7 m H 0 ft / 67 m TLOF H Na / On TWY N; asfalt / asphalt; PCN 60/F/B/X/T; bílá kružnice o průměru / white circle of diameter, m, s bílým písmenem / with white letter H. TLOF H Na / On TWY P; asfalt / asphalt; PCN 0/F/B/X/T; bílá kružnice o průměru / white circle of diameter, m, s bílým písmenem / with white letter H. TLOF H Na / On TWY S; asfalt / asphalt; PCN 60/F/B/X/T; bílá kružnice o průměru / white circle of diameter, m, s bílým písmenem / with white letter H. TLOF H Na / On TWY RR; asfalt / asphalt; PCN 60/F/B/X/T; bílá kružnice o průměru / white circle of diameter 0 m, s bílým písmenem / with white letter H. TLOF H pouze pro vrtulníky s rotorem do m/ only for helicopters with rotor up to m TLOF H pouze pro vrtulníky Policie ČR a HEMS / only for helicopters of Police CR and HEMS LKPR AD.7 LKPR AD.7 VZDUŠNÝ PROSTOR LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB ATS AIRSPACE 6 Označení a vodorovné hranice Designation and lateral limits Vertikální hranice Vertical limits Klasifikace vzdušného prostoru Airspace classification Volací znak stanoviště ATS ATS unit call sign Jazyk(y)/Language(s) Převodní výška Transition altitude CTR RUZYNĚ 0 0,98 N 0 0,8 E 0, N 0,9 E 0 0,0 N 0 7, E , N 0,O E 0 06,6 N 0,9 E 0 0 8, N 0 9,8 E 0 0 0, N 0 8 0,7 E kruhový oblouk o poloměru / circular arc with radius 8, NM kolem / around DME OKL 9 8 9,9 N 0,90 E ,7 N 0 0,9 E kruhový oblouk o poloměru / circular arc with radius 6, NM kolem / around DME OKL 0 0,9 N ,96 E ,8 N 0 0, E kruhový oblouk o poloměru / circular arc with radius 9 NM kolem / around DME OKL 0 0,80 N 0 0 7,66 E 0 06,69 N ,7 E 0 08,9 N 0 0 0, E kruhový oblouk o poloměru / circular arc with radius 9,0 NM kolem / around DME OKL 0 0,98 N 0 0,8 E 00 ft AMSL GND D RUZYNĚ VĚŽ/RUZYNĚ TOWER RUZYNĚ GROUND, RUZYNĚ DELIVERY CZ, EN 000 ft AMSL AMDT 9/

13 AIP AD LKPR MAY LKPR AD.8 LKPR AD.8 SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB ATS COMMUNICATION FACILITIES Označení služby Volací značka Kmitočet Provozní doba Service designation Call sign Frequency Hours of operation APP TWR PRAHA RADAR 0, MHz 7,7 MHz VDF k dispozici/avbl. RUZYNĚ RADAR 9,000 MHz ( ) TAR k dispozici/ AVBL,SSR k dispozici/ AVBL. V případě výpadku radaru jsou volací znaky/in case of radar failure the call signs are PRAHA APPROACH a/and RUZYNĚ APPROACH. RUZYNĚ RADAR RUZYNĚ VĚŽ/ RUZYNĚ TOWER 8,00 MHz APR OCT NOV MAR Pouze pro lety VFR do 000 ft AGL. Mimo pracovní dobu na kmitočtu 9,000 MHz. Only for VFR flights up to 000 ft AGL. Outside hours of operation on FREQ 9,000 MHz.,00 MHz Tísňový kmitočet/emergency FREQ. 6,07 MHz HX Náhradní kmitočet/supplementary FREQ. 8,00 MHz RUZYNĚ DELIVERY 0,00 MHz ( ) SMR k dispozici/ AVBL. TAR k dispozici/ AVBL. Mimo provozní dobu na kmitočtu 8,00 MHz. Outside hours of operation on FREQ 8,00 MHz. RUZYNĚ GROUND,900 MHz ( ) SMR k dispozici/ AVBL. Mimo provozní dobu na kmitočtu 8,00 MHz. Outside hours of operation on FREQ 8,00 MHz.,00 MHz Tísňový kmitočet/emergency FREQ.,0 MHz HX Náhradní kmitočet/supplementary FREQ. ATIS RUZYNĚ ATIS,0 MHz Hasičská záchranná služba Fire Fighting Rescue Service RUZYNĚ FIRE,600 MHz Dostupná při asistenci hasičského vozidla u letadla na zemi v případě stavu nouze Available if fire fighting vehicle assists an aircraft on the groung in case of emergency Vysílání v anglickém jazyce. Broadcast in English language. Informace ATIS lze získat na telefonním čísle/ ATIS information can be obtained on telephone number Komunikace pouze v českém jazyce. Nejedná se o ATS frekvenci. Communication in Czech language only. It is not an ATS frequency. LKPR AD.9 LKPR AD.9 RADIONAVIGAČNÍ A PŘISTÁVACÍ ZAŘÍZENÍ RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Druh zařízení, CAT ILS (VOR/ILS VAR) Type of aid, CAT of ILS (VOR/ILS VAR) ID Kmitočet Frequency Provozní doba Hours of operation Zeměpisné souřadnice místa vysílací antény Site of transmitting antenna coordinates ELEV vysílací antény DME Elevation of DME transmitting antenna 6 7 VOR/DME ( o E / 00) L LOC 06 ILS CAT I ( o E / 00) OKL L (LIBOC),600 MHz (CH 7X) 7 khz PH,0 MHz HO 0 0,80 N 0,8 E DVOR: 0 0, N 0 6,9 E 0 07,7 N 0 7,7 E ,68 N 0 6,69 E 0 ft 06 o MAG/,0 km k/to THR RWY Dosah/Range NM,0 km k/to THR RWY 06 AIRAC AMDT 7/

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ AIP AD LKPR 8 APR 6 LKPR AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPR AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPR - PRAHA/RUZYNĚ Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPR AD. LKPR

Více

OSTRAVA/Mošnov LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV

OSTRAVA/Mošnov LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV AIP AD LKMT 0 MAR LKMT AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKMT AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKMT AD. LKMT

Více

OSTRAVA/Mošnov LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV

OSTRAVA/Mošnov LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV AIP AD LKMT MAY LKMT AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKMT AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKMT AD. LKMT AD.

Více

PARDUBICE LKPD - PARDUBICE

PARDUBICE LKPD - PARDUBICE AIP AD LKPD 7 NOV LKPD AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPD AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPD - Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPD AD. LKPD AD. ZEMĚPISNÉ

Více

KARLOVY VARY LKKV - KARLOVY VARY

KARLOVY VARY LKKV - KARLOVY VARY AIP AD LKKV 9 MAY LKKV AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKV AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKV - Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKKV AD. LKKV AD. ZEMĚPISNÉ

Více

BRNO/Tuřany LKTB - BRNO/TUŘANY

BRNO/Tuřany LKTB - BRNO/TUŘANY AIP AD LKTB APR LKTB AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKTB AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKTB - BRNO/TUŘANY Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKTB AD. LKTB AD.

Více

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ AD 2 LKPR 1 1 MAR 15 LKPR AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPR AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPR - PRAHA/RUZYNĚ Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPR AD

Více

AD 2-LKKB-1 5 MAR 15. Kbely LKKB AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB - KBELY

AD 2-LKKB-1 5 MAR 15. Kbely LKKB AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB - KBELY AIP AD -LKKB- MAR LKKB AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKB AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB - KBELY Vojenské letiště Military Aerodrome LKKB AD. LKKB AD. ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ

Více

PARDUBICE LKPD - PARDUBICE

PARDUBICE LKPD - PARDUBICE AIP AD LKPD 0 JUL LKPD AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPD AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPD - Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPD AD. LKPD AD. ZEMĚPISNÉ

Více

VODOCHODY LKVO - VODOCHODY

VODOCHODY LKVO - VODOCHODY AIP AD 8 APR 0 AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME - Neveřejné mezinárodní letiště Private International Aerodrome AD. AD. ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE O

Více

VODOCHODY LKVO - VODOCHODY

VODOCHODY LKVO - VODOCHODY AIP AD 8 APR 0 AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME - Neveřejné mezinárodní letiště Private International Aerodrome AD. AD. ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE O

Více

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ AIP AD LKPR JUN 6 LKPR AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPR AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPR - PRAHA/RUZYNĚ Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPR AD. LKPR AD.

Více

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ AD 2 LKPR 1 1 MAR 15 LKPR AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPR AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPR - PRAHA/RUZYNĚ Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPR AD

Více

OSTRAVA/Mošnov LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV

OSTRAVA/Mošnov LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV AIP AD LKMT JUL LKMT AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKMT AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKMT AD. LKMT AD.

Více

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ AIP AD 2 LKPR 1 23 JUN 16 LKPR AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPR AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPR - PRAHA/RUZYNĚ Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPR

Více

ČÁSLAV LKCV - ČÁSLAV

ČÁSLAV LKCV - ČÁSLAV AD -LKCV- 8 DEC LKCV AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKCV AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKCV - Vojenské letiště Military Aerodrome LKCV AD. LKCV AD. ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE O

Více

BRNO/Tuřany LKTB - BRNO/TUŘANY

BRNO/Tuřany LKTB - BRNO/TUŘANY AD 2 LKTB 1 LKTB AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKTB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKTB - BRNO/TUŘANY Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKTB AD 2.2 LKTB

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne ,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne , Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2016, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

PARDUBICE LKPD - PARDUBICE

PARDUBICE LKPD - PARDUBICE AD LKPD 7 NOV LKPD AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPD AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPD - Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPD AD. LKPD AD. ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ

Více

15 SEP 16 (1) Symbols VFR-GEN-4-1 GEN-4 SYMBOLS. 4.1 Symbols used in VFR Manual. VFR Manual Czech Republic

15 SEP 16 (1) Symbols VFR-GEN-4-1 GEN-4 SYMBOLS. 4.1 Symbols used in VFR Manual. VFR Manual Czech Republic 15 SEP 16 (1) Symbols VFR-GEN-4-1 GEN-4 SYMBOLS 4.1 Symbols used in VFR Manual Statut Statute Provozní použitelnost Operational availability Kmitočty Frequencies Důležité informace Important information

Více

KARLOVY VARY LKKV - KARLOVY VARY

KARLOVY VARY LKKV - KARLOVY VARY AIP AD LKKV 9 MAY LKKV AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKV AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKV - Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKKV AD. LKKV AD. ZEMĚPISNÉ

Více

OSTRAVA/Mošnov LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV

OSTRAVA/Mošnov LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV AIP AD 2 LKMT 1 2 MAY 13 LKMT AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKMT AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome

Více

DODATEK P PŘEDPIS L 15

DODATEK P PŘEDPIS L 15 DODATEK P PŘEDPIS L 15 1. Zkratky DODATEK P - OBSAH LETECKÉ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKY ČESKÉ REPUBLIKY AIC Letecký informační oběžník AIP Letecká informační příručka AIRAC Regulovaný systém řízení leteckých informací

Více

BRNO/Tuřany LKTB - BRNO/TUŘANY

BRNO/Tuřany LKTB - BRNO/TUŘANY AD 2 LKTB 1 23 JUN 16 LKTB AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKTB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKTB - BRNO/TUŘANY Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKTB AD

Více

BRNO/Tuřany LKTB - BRNO/TUŘANY

BRNO/Tuřany LKTB - BRNO/TUŘANY AD 2 LKTB 1 21 JUL 16 LKTB AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKTB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKTB - BRNO/TUŘANY Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKTB AD

Více

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ Medlánky

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ Medlánky LETIŠTĚ Medlánky VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j./Ref.No.: 10/07 Datum: Date: Schválil:...... Ing. Ivan Filakovský člen Rady Ak Medlánky Předseda Ak Medlánky Approved by: Ing. Ivan Filakovský Aeroclub

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 NOV 14 (1) PRAHA/Ruzyně VFR-AD-LKPR-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše 1.1.1 Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem

Více

PRAHA/Vodochody LKVO - PRAHA/VODOCHODY

PRAHA/Vodochody LKVO - PRAHA/VODOCHODY AIP AD JUN AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME - PRAHA/VODOCHODY Neveřejné mezinárodní letiště Private International Aerodrome AD. AD. ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ

Více

PARDUBICE LKPD - PARDUBICE

PARDUBICE LKPD - PARDUBICE AD LKPD 8 DEC 6 LKPD AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPD AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPD - Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPD AD. LKPD AD. ZEMĚPISNÉ A

Více

L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS

L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Letištní řád - LKCS 1.5. 2009 0.1 Zkratky použité v Letištním řádu ACC Oblastní středisko

Více

Letištní řád veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště Přerov LKPO Schválil Vydal Nabývá účinnosti Jméno Funkce Datum Podpis Linda Tamchynová Odpovědná osoba letiště Přerov 16.4.2015

Více

CZECH REPUBLIC 16 OCT 14 GEN LETIŠTĚ 1. AERODROMES. 1.1 SID, STAR a mapy přiblížení 1.1 SID, STAR and approach charts

CZECH REPUBLIC 16 OCT 14 GEN LETIŠTĚ 1. AERODROMES. 1.1 SID, STAR a mapy přiblížení 1.1 SID, STAR and approach charts AIP GEN 2.3-1 CZECH REPUBLIC 16 OCT 14 GEN 2.3 MAPOVÉ ZNAČKY CHART SYMBOLS 1. LETIŠTĚ 1. AERODROMES 1.1 SID, STAR a mapy přiblížení 1.1 SID, STAR and approach charts LETIŠTĚ, NA KTERÉM SE PROVÁDĚJÍ PŘÍSTROJOVÉ

Více

AIP ENR 5.2 1 CZECH REPUBLIC

AIP ENR 5.2 1 CZECH REPUBLIC AIP ENR 5.2 1 ENR 5.2 PROSTORY PRO VOJENSKÝ VÝCVIK A CVIČENÍ A IDENTIFIKAČNÍ PÁSMO PROTIVZDUŠNÉ OBRANY 5.2.1 Dočasně vyhrazené prostory ENR 5.2 MILITARY EXERCISE AND TRAINING AREAS AND AIR DEFENCE INDENTIFICATION

Více

LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. LETIŠTNÍ LETIŠTĚ ČESKÉ ŘÁD BUDĚJOVICE LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda představenstva V Praze dne:..

Více

AD 2. LKPD AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPD AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPD PARDUBICE

AD 2. LKPD AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPD AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPD PARDUBICE MIL AIP AD 2.-1 4 JUN 09 AD 2. AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTĚ AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME PARDUBICE Vojenské mezinárodní veřejné letiště Military International Public Aerodrome

Více

AIP ENR CZECH REPUBLIC ENR 5. NAVIGAČNÍ VÝSTRAHY ENR 5. NAVIGATION WARNINGS

AIP ENR CZECH REPUBLIC ENR 5. NAVIGAČNÍ VÝSTRAHY ENR 5. NAVIGATION WARNINGS AIP ENR 5.1 1 18 SEP 03 ENR 5. NAVIGAČNÍ VÝSTRAHY ENR 5. NAVIGATION WARNINGS ENR 5.1 ZAKÁZANÉ, OMEZENÉ A NEBEZPEČNÉ PROSTORY ENR 5.1 PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 5.1.1 Zakázané prostory 5.1.1

Více

AIP GEN 3.2 1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 3.2 1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 3.2 1 23 SEP 10 3.2.1 Odpovědné služby GEN 3.2 LETECKÉ MAPY 3.2.1.1 Řízení letového provozu České Republiky, s.p. Letecká informační služba vydává širokou škálu leteckých map pro civilní letectví.

Více

AIP ENR CZECH REPUBLIC ENR 5. NAVIGAČNÍ VÝSTRAHY ENR 5. NAVIGATION WARNINGS

AIP ENR CZECH REPUBLIC ENR 5. NAVIGAČNÍ VÝSTRAHY ENR 5. NAVIGATION WARNINGS AIP ENR 5.1 1 18 SEP 03 ENR 5. NAVIGAČNÍ VÝSTRAHY ENR 5. NAVIGATION WARNINGS ENR 5.1 ZAKÁZANÉ, OMEZENÉ A NEBEZPEČNÉ PROSTORY ENR 5.1 PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 5.1.1 Zakázané prostory 5.1.1

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

LKHK - HRADEC KRÁLOVÉ

LKHK - HRADEC KRÁLOVÉ AIP AD 4-LKHK-1 10 JAN 13 Veřejné vnitrostátní letiště. Neveřejné mezinárodní letiště. Public domestic aerodrome. Private international aerodrome. LKHK - 1 Umístění/Location 4 km NE od středu města, východně

Více

Frekvence. Poloha letiště: N E Nadmořská výška: 1247ft/380m

Frekvence. Poloha letiště: N E Nadmořská výška: 1247ft/380m LKPR Praha Ruzyně CZADIR (Michal Vorel) Letiště Praha, a. s., je provozovatelem nejvýznamnějšího mezinárodního letiště v České republice a největšího mezi novými členskými státy EU. Za rok 2008 získalo

Více

KARLOVY VARY LKKV - KARLOVY VARY

KARLOVY VARY LKKV - KARLOVY VARY AD LKKV JUL 6 LKKV AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKV AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKV - Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKKV AD. LKKV AD. ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ

Více

AD ELEV 1234 ft / 376 m x 45 RVR MID HS1. PAPI 3 MEHT 54 ft / 16,5 m. Anemometer WDI RVR TDZ HS6 HS2 HIGHEST TDZ ELEV 1181 / 360,0 ARP

AD ELEV 1234 ft / 376 m x 45 RVR MID HS1. PAPI 3 MEHT 54 ft / 16,5 m. Anemometer WDI RVR TDZ HS6 HS2 HIGHEST TDZ ELEV 1181 / 360,0 ARP AIP ZEH REPUBLI LKPR A 2-19-1 30 APR15 ARP 50 06 03 N 014 15 36 E RUZYNĚ TWR 118,100 121,500 RUZYNĚ GROUN RUZYNĚ ELIVERY 121,900 120,050 A ELEV 1234 ft / 376 m AEROROME HART - IAO RWY IRETION THR 06 24

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více

VOL III - AIP SUP 3/09 PUBLICATION DATE: 18 JUN 09

VOL III - AIP SUP 3/09 PUBLICATION DATE: 18 JUN 09 ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service K Letišti 1040/10 P.O.BOX 41 160 08 PRAHA

Více

ENR 2. VZDUŠNÝ PROSTOR LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB ENR 2. AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

ENR 2. VZDUŠNÝ PROSTOR LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB ENR 2. AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE AIP ENR 2.1 1 ENR 2. VZDUŠNÝ PROSTOR LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB ENR 2. AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE ENR 2.1 FIR, CTA, TMA, MTMA, MCTR ENR 2.1 FIR, CTA, TMA, MTMA, MCTR FIC PRAHA APP BRNO TWR KARLOVY VARY

Více

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j Datum: Date: Schválil:... Zdeněk Ježek Předseda Aeroklubu Mladá Boleslav LR Strana 1 (celkem 20) Rozdělovník Č.výtisku umístění 1 AK Ml. Boleslav

Více

4) Ruční opravy: NIL 4) Hand amendments: NIL. 5) Proveďte záznam této AIP AIRAC AMDT do GEN 0.2. 5) Record this AIP AIRAC AMDT to GEN 0.2.

4) Ruční opravy: NIL 4) Hand amendments: NIL. 5) Proveďte záznam této AIP AIRAC AMDT do GEN 0.2. 5) Record this AIP AIRAC AMDT to GEN 0.2. ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč AIP AIRAC AMDT

Více

LETIŠTNÍ ŘÁD LKLN VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ A NEVEŘEJNÉ MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ PLZEŇ / LÍNĚ. V Líních dne: V Praze dne:.. PlaneStation Pilsen s.r.o.

LETIŠTNÍ ŘÁD LKLN VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ A NEVEŘEJNÉ MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ PLZEŇ / LÍNĚ. V Líních dne: V Praze dne:.. PlaneStation Pilsen s.r.o. LETIŠTNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ A NEVEŘEJNÉ MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ PLZEŇ / LÍNĚ LKLN Za provozovatele: Schvaluji: V Líních dne: V Praze dne:.. PlaneStation Pilsen s.r.o. (razítko, podpis) za ÚCL ČR (razítko,

Více

1. Historie ŘLP. Pavel Kovář

1. Historie ŘLP. Pavel Kovář 1. Historie ŘLP Pavel Kovář kovar@fel.cvut.cz Historie ŘLP 1903 první let bratři Wrightové doba experimentů, letadla neprocházela žádným testováním, piloti bez licence 1914 1918 první světová válka rozvoj

Více

OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV ZKRATKY A SYMBOLY PŘÍRUČKY. HLAVA 1 Všeobecně 1-1. HLAVA 2 Údaje o letištích 2-1

OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV ZKRATKY A SYMBOLY PŘÍRUČKY. HLAVA 1 Všeobecně 1-1. HLAVA 2 Údaje o letištích 2-1 ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L14 OBSAH KONTROLNÍ SEZNAM STRAN ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV OBSAH ZKRATKY A SYMBOLY PŘÍRUČKY i iii v ix x HLAVA 1 Všeobecně 1-1 1.1 Definice 1-1 1.2 Použitelnost

Více

Provozní řád. Druh normy. Číslo normy. A 1. vydání AI Razítko vydavatele Vydavatel Jméno/funkce/podpis Jméno/funkce/podpis

Provozní řád. Druh normy. Číslo normy. A 1. vydání AI Razítko vydavatele Vydavatel Jméno/funkce/podpis Jméno/funkce/podpis . Strana: Stran: 1 19 Norma je duševním majetkem společnosti Aircraft Industries, a.s. Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, Česká republika IČO: 27174841 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně,

Více

Letištní řád. veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště. Přerov LKPO

Letištní řád. veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště. Přerov LKPO Letištní řád veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště Přerov LKPO Schválil Vydal Nabývá účinnosti Jméno Funkce Datum Podpis Linda Tamchynová Odpovědná osoba letiště Přerov 16.4.2015

Více

LETIŠTNÍ CENÍK OD do

LETIŠTNÍ CENÍK OD do LETIŠTNÍ CENÍK OD 27. 3. 2016 do 25. 3. 2017 Letištní ceník obsahuje principy poplatkové politiky se záměrem aplikovat je od 27. 3. 2016 do 25. 3. 2017. Proces projednávání a konzultací letištního ceníku

Více

AIP SUP ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC 14/08

AIP SUP ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC 14/08 ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Services Navigační 787 252 61 Jeneč AIP SUP 14/08

Více

AD 2-LKKB-1 5 MAR 15. Kbely LKKB AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB - KBELY

AD 2-LKKB-1 5 MAR 15. Kbely LKKB AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB - KBELY AIP AD -LKKB- 5 MAR 5 LKKB AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKB AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB - KBELY Vojenské letiště Military Aerodrome LKKB AD. LKKB AD. ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ

Více

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ STICHOVICE

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ STICHOVICE Aeroklub Prostějov - Stichovice Šafaříkova 5 Prostějov PSČ 796 01 LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ STICHOVICE V Prostějově dne. Václav Rozehnal předseda aeroklubu Aeroklub Prostějov Stichovice V Praze dne:... Ing.

Více

KUNOVICE LKKU KUNOVICE

KUNOVICE LKKU KUNOVICE AIP LKKU AD 2-LKKU-13 13 JAN 11 AD 2. AD 2. LKKU AD 2.20 PRAVIDLA PRO MÍSTNÍ LETOVÝ LKKU AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS PROVOZ 2.20.1. K veškeré letecké činnosti na letišti Kunovice je nutný předchozí

Více

LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016

LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016 LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016 Letištní ceník obsahuje principy poplatkové politiky se záměrem aplikovat je od 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016. Proces projednávání a konzultací letištního ceníku

Více

PARDUBICE LKPD - PARDUBICE

PARDUBICE LKPD - PARDUBICE AIP AD LKPD JUN LKPD AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPD AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPD - Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPD AD. LKPD AD. ZEMĚPISNÉ A

Více

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ Organisation name / Název organizace: AEROTAXI s.r.o., Nad Vinným potokem 1149/2, 101 11 Praha 10 Vršovice Places of business / Provozovny: letiště Praha - Kbely, Mladoboleslavská

Více

5. Vzdušný prostor. Pavel Kovář Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1

5. Vzdušný prostor. Pavel Kovář Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1 5. Vzdušný prostor Pavel Kovář kovar@fel.cvut.cz Řízení letového provozu 1. Úvod do ŘLP 1 Rozdělení vzdušného prostoru Členění Letové oblasti - řídí ACC Koncové řízené oblasti řídí APP Řízené okrsky, okrsky

Více

LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM

LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM VÝTISK: č. 1 Bezpečnostní program provozovatele letiště LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM NEVEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j.ÚCL: Datum: Schválil:... Úřad pro civilní letectví Zpracovatelé: Schválil VLP LKKM: Datum

Více

AD 4-LKLN-1 21 OCT 10 PLZE /LÍN

AD 4-LKLN-1 21 OCT 10 PLZE /LÍN AIP Ve ejné vnitrostátní letišt / Neve ejné mezinárodní letišt Public domestic aerodrome/ Private international aerodrome AD 4-LKLN-1 LKLN - 1 Umíst ní/location 11 km SW st ed/centre of Plze 2 Provozní

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

KUNOVICE LKKU KUNOVICE

KUNOVICE LKKU KUNOVICE AIP LKKU AD 2-LKKU-13 3 MAR 16 AD 2. AD 2. LKKU AD 2.20 PRAVIDLA PRO MÍSTNÍ LETOVÝ LKKU AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS PROVOZ 2.20.1. K veškeré letecké činnosti na letišti Kunovice je nutný předchozí

Více

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ Organisation name / Název organizace: Place of business / Provozovna: Reference / Číslo oprávnění: APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ LOM PRAHA, s.p., Tiskařská 8, 100 38 Praha 10 - Malešice Tiskařská

Více

AIP GEN 3.5 1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 3.5 1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 3.5 1 24 JUL 14 GEN 3.5 METEOROLOGICKÉ SLUŽBY 3.5.1 ODPOVĚDNÁ SLUŽBA 3.5.1.1 Pro civilní letiště 3.5.1.1.1 Meteorologické služby civilnímu letectví v Letové informační oblasti Praha (FIR PRAHA)

Více

33/15 ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p Navigační 787

33/15 ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p Navigační 787 ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC AIP SUP 33/15 ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. PUBLICATION DATE: 1 OCT 15 Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service +42

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vztah mezi možnostmi letišť a nabídkou výrobců moderních letadel Jan Cupal Bakalářská práce 2009 OBSAH ÚVOD...10 1 PRÁVNÍ PŘEDPISY K PROVOZOVÁNÍ LETIŠŤ...11

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ANALÝZA NAVÝŠENÍ KAPACITY PRAŽSKÝCH LETIŠŤ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ANALÝZA NAVÝŠENÍ KAPACITY PRAŽSKÝCH LETIŠŤ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Sébastien Lán ANALÝZA NAVÝŠENÍ KAPACITY PRAŽSKÝCH LETIŠŤ Bakalářská práce 2015 2 Abstrakt Předmětem bakalářské práce Analýza navýšení kapacity pražských

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

Tutorial IFR let. Ukázkový IFR let Ostrava - Karlovy Vary Úvodem. Předletová příprava

Tutorial IFR let. Ukázkový IFR let Ostrava - Karlovy Vary Úvodem. Předletová příprava Tutorial IFR let Ukázkový IFR let Ostrava - Karlovy Vary Úvodem Účelem tohoto tutoriálu je začínajícím pilotům ukázat standardní IFR let tak, jak probíhá na síti IVAO, a to včetně komunikace, navigace

Více

3.9 Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti. Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti jsou obsažena v tabulce 3-1 níže.

3.9 Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti. Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti jsou obsažena v tabulce 3-1 níže. HLAVA 3 PŘEDPIS L 2 3.9 Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti Minima VMC dohlednosti a vzdálenosti od oblačnosti jsou obsažena v tabulce 3-1 níže. ČR: Tabulka 3-1 (viz 4.1) Třída vzdušného

Více

AD 2-LKKB-1 5 MAR 15. Kbely LKKB AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB - KBELY

AD 2-LKKB-1 5 MAR 15. Kbely LKKB AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB - KBELY AIP AD -LKKB- 5 MAR 5 LKKB AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKB AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB - KBELY Vojenské letiště Military Aerodrome LKKB AD. LKKB AD. ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ

Více

ČÁSLAV LKCV - ČÁSLAV

ČÁSLAV LKCV - ČÁSLAV AD -LKCV- LKCV AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKCV AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKCV - Vojenské letiště Military Aerodrome LKCV AD. LKCV AD. ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE O LETIŠTI

Více

POŽADAVKY NA ZAVEDENÍ LETOUNU BOEING B747-800 NA LETIŠTI PRAHA-RUZYNĚ

POŽADAVKY NA ZAVEDENÍ LETOUNU BOEING B747-800 NA LETIŠTI PRAHA-RUZYNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING POŽADAVKY NA ZAVEDENÍ LETOUNU

Více

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Obsah prezentace Bezpečnostní opatření ÚCL prostory Rozdělení vzdušného prostoru ve FIR LKAA a postupy pro VFR lety, FPL, noční lety VFR apod. Změny prostorů

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 OCT 16 (1) BRNO/Tuřany VFR-AD-LKTB-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Koordinace výcvikových letů 1.1.1 Lety mezi východem a západem slunce (denní): Bezprostředně před zahájením

Více

- Co zamýšlím udělat / jaké žádám informace / jaké žádám povolení

- Co zamýšlím udělat / jaké žádám informace / jaké žádám povolení - Kdo jsem - Poznávací značka / Volací znak - Typ letadla - Pravidla letu (VFR, IFR, výcvikový let VFR, výcvikový let IFR) - Podle letového plánu / Bez letového plánu - Odkud (letiště vzletu (pokud požadováno)),

Více

OPTIMALIZACE ILS NA LKVO VODOCHODY OPTIMIZATION ILS IN LKVO VODOCHODY

OPTIMALIZACE ILS NA LKVO VODOCHODY OPTIMIZATION ILS IN LKVO VODOCHODY OPTIMALIZACE ILS NA LKVO VODOCHODY OPTIMIZATION ILS IN LKVO VODOCHODY Markéta Čapková 1 Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou přesného přibližovacího zařízení na letišti LKVO Vodochody. Součástí příspěvku

Více

Seznam AIP SUP platných k datu účinnosti této AIP AMDT/List of AIP SUP valid on the effective date of this AIP AMDT

Seznam AIP SUP platných k datu účinnosti této AIP AMDT/List of AIP SUP valid on the effective date of this AIP AMDT ČESKÁ REPUBLIKA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč AIP AMDT 300/15 PUBLICATION DATE: 22 JAN 15 +420 220 372 825 +420

Více

LETECKÝ ZÁKON LETIŠTĚ

LETECKÝ ZÁKON LETIŠTĚ DEFINICE Letiště Vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně budov, zařízení a vybavení), určená buď zcela nebo z části pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel. DEFINICE Letiště můžeme dělit na:

Více

ROZDĚLOVNÍK... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 POUŽITÉ ZKRATKY... 5 HLAVA 1 ÚDAJE O LETIŠTI... 6

ROZDĚLOVNÍK... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 POUŽITÉ ZKRATKY... 5 HLAVA 1 ÚDAJE O LETIŠTI... 6 ROZDĚLOVNÍK... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 POUŽITÉ ZKRATKY... 5 HLAVA 1 ÚDAJE O LETIŠTI... 6 HLAVA 2 ORGANIZACE LETECKÉHO PROVOZU...11 2.1 ORGANIZACE LETECKÉHO PROVOZU...11 2.2 PROVÁDĚNÍ LETŮ VFR / DEN...11

Více

KUNOVICE LKKU - KUNOVICE

KUNOVICE LKKU - KUNOVICE AIP AD LKKU MAR LKKU AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKU AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKU - Neveřejné mezinárodní letiště Private International Aerodrome LKKU AD. LKKU AD. ZEMĚPISNÉ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-10-510 Výtisk č.6 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu nedovoleného vjezdu na aktivní RWY 13 letounem

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 451/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu narušení RWY letadlem

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

AD 2. LKKB AD 2.1 SMÌROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTÌ LKKB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB KBELY

AD 2. LKKB AD 2.1 SMÌROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTÌ LKKB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB KBELY MIL AIP AD 2.-1 CZECH REPUBLIC 15 MAR 04 AD 2. AD 2.1 SMÌROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTÌ AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME KBELY Vojenské mezinárodní neveøejné letištì Military International

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 1 6 MAR 14 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště

Více

KARLOVY VARY LKKV KARLOV VARY

KARLOVY VARY LKKV KARLOV VARY AIP LKKV KARLOV VARY AD 2. AD 2. LKKV AD 2.20 PRAVIDLA PRO MÍSTNÍ LETOVÝ PROVOZ LKKV AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS AD 2LKKV11 5 FEB 15 2.20.1 Piloti letadel o MTOM nad 5700 kg ve dne a všech letadel

Více

1 Výtisk číslo: LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ PROSTĚJOV Schváleno: V Praze dne:...2005... ÚCL Praha O b s a h : 2 Záznam o změnách Seznam zkratek Hlava I Hlava II Hlava III Hlava IV Údaje o letišti Organizace a

Více

PARDUBICE LKPD PARDUBICE

PARDUBICE LKPD PARDUBICE AIP LKPD AD 2-LKPD-13 LKPD AD 2.20 PRAVIDLA PRO MÍSTNÍ PROVOZ LKPD AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS 2.20.1 AD je vojenské letiště s povoleným provozem civilních letadel. 2.20.2 Provozovatelé musí předložit

Více

ČÁST I HLAVA 1 DEFINICE

ČÁST I HLAVA 1 DEFINICE HLAVA 1 PŘEDPIS L 3 ČÁST I HLAVA 1 DEFINICE Poznámka: Definice označené RR jsou převzaty z dokumentu Radio Regulations of the International Telecommunication Union (ITU) (viz Handbook on Radio Frequency

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

GEN-3 ZKRATKY A SYMBOLY POUŽÍVANÉ VE VFR PŘÍRUČCE

GEN-3 ZKRATKY A SYMBOLY POUŽÍVANÉ VE VFR PŘÍRUČCE 04 FEB 16 (1) Zkratky a symboly VFR-GEN-3-1 GEN-3 ZKRATKY A SYMBOLY POUŽÍVANÉ VE VFR PŘÍRUČCE 3.1 Zkratky Zkratky označené *) jsou buď odlišné, nebo nejsou obsažené v ICAO Doc 8400. Oblastní středisko

Více

GEN-3 ABBREVIATIONS AND SYMBOLS USED IN VFR MANUAL

GEN-3 ABBREVIATIONS AND SYMBOLS USED IN VFR MANUAL 11 DEC 14 (1) Abbreviations and symbols VFR-GEN-3-1 GEN-3 ABBREVIATIONS AND SYMBOLS USED IN VFR MANUAL 3.1 Abbreviations Abbreviations marked by an asterisk *) are either different from or not contained

Více