PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ"

Transkript

1 AIP AD LKPR MAR LKPR AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPR AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPR - PRAHA/RUZYNĚ Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPR AD. LKPR AD. ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE O LETIŠTI AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 6 7 Zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště a jeho umístění ARP coordinates and site at AD Směr a vzdálenost letiště od (města) Direction and distance from (city) Nadmořská výška/vztažná teplota Elevation/Reference temperature MAG deklinace/roční změna MAG VAR/Annual change N 0 6 E RWY /0 96 m od/from THR 0 77 o GEO 0 km Pražský hrad/prague castle ft / 76 m /,6 o C (JUL) o E (0)/ + 7 MIN Provozovatel letiště Aerodrome operator Letiště Praha, a.s. Prague Airport adresa address K Letišti 6/ Praha 6, Ruzyně K Letisti 6/ Praha 6, Ruzyne telefon telephone 0, , telefax telefax e mail AFTN LKPRYDYX LKPRYDYX Povolený druh provozu (IFR/VFR) Type of traffic permitted (IFR/VFR) IFR/VFR AMDT 0/

2 AD LKPR 6 OCT AIP LKPR AD. LKPR AD. PROVOZNÍ DOBY OPERATIONAL HOURS Správa letiště AD Administration Celní a pasová služba Customs and immigration Zdravotní a sanitární služba První pomoc Zdravotní středisko MON THU (000 00) FRI (000 00) Hyg. epid. stanice MON FRI (000 00) Health and sanitation First Aid Treatment Health Center MON THU (000 00) FRI (000 00) Epidemiol. Center MON FRI (000 00) Letištní letecká informační služba AIS Briefing Office Ohlašovna letových provozních služeb (ARO) ATS Reporting Office (ARO) Meteorologická služebna MET Briefing Office Letové provozní služby ATS Plnění Fuelling Odbavení letů Handling Bezpečnostní složky Security Odstraňování námrazy De icing Terminal Terminal Terminal Terminal Czech Airlines Handling Prague Fuelling Services, s.r.o. (PFS) zajišťuje plnění pro ENI a TOTAL / provides refuelling for ENI and TOTAL LUKOIL LKPR AD. LKPR AD. SLUŽBY A ZAŘÍZENÍ PRO POZEMNÍ ODBAVENÍ LETADEL HANDLING SERVICES AND FACILITIES Zařízení pro odbavení nákladu Cargo handling facilities Druhy paliv a olejů Fuel/oil types Zařízení pro plnění palivem/kapacita Fuelling facilities/ capacity Vysokozdvižné vozíky (, t; t;, t;, t; t), nůžkové nakladače ( t), stavěcí plošiny (7 t), pásové nakladače (9 m/nosnost 00 kg), paletové nakladače (7 t; t), kontejnerové nakladače (, t; 7 t; t), kontejnerové a paletové vozíky, vlečné vozíky, tahače (do 0 t). Fork lift trucks (, t; t;, t;, t; t), Scissor lifts ( t), Build Up Stations (7 t), Conveyor Belt Loaders (9 m/lifting capacity 00 kg), Pallet Loaders (7 t; t), Container Loaders (, t; 7 t; t), Container/Pallet Dollys, Baggage Cargo Carts,Towbar Aircraft Tractors (up to 0 t). Palivo / Fuel: Turbo Fuel JET A, AVGAS 00 LL Olej / Oil: Letecký benzín / Aviation Gasoline: PFS: autocisterna / tank truck x 00 L, nádrž / tank L. Letecký petrolej / Aviation kerosene: PFS: autocisterny / tank trucks x L, x L, x 000 L, x L. Czech Airlines Handling: autocisterny / tank trucks x 000 L LUKOIL: autocisterny / tank trucks 7x L AMDT 96/

3 AIP AD LKPR 6 OCT LKPR AD. LKPR AD. SLUŽBY A ZAŘÍZENÍ PRO POZEMNÍ ODBAVENÍ LETADEL HANDLING SERVICES AND FACILITIES 6 Zařízení pro plnění palivem/kapacita Fuelling facilities/ capacity Zařízení pro odstraňování námrazy De icing facilities Hangárovací prostor pro cizí letadla Hangar space for visiting aircraft Opravářské služby pro cizí letadla Repair facilities for visiting aircraft Bližší informace / Detailed information: Czech Airlines Handling, a.s., Aviatická 07/, Praha 6, Czech Republic, , Dispečink plnění / fuelling: +0 0 Prague Fuelling Services, s.r.o.(pfs), Pobřežní 60/, Praha 8, Czech Republic zajišťuje plnění pro ENI a TOTAL / provides refuelling for ENI and TOTAL , ; Dispečink plnění / fuelling: , 0 0, LUKOIL Aviation Czech, s.r.o.,panská 89/6, 0 00 Praha, Czech Republic, Plnění/fuelling: , aviation.cz Typ zařízení/type of facility: Kapacita (odmraz.kap./voda)/capacity (de icing fluid/water): x Vestergaard Elefant Beta 00/00 L, x Vestergaard Elefant Beta 000/000 L, x Vestergaard My 800/00 L, x Vestergaard Elefant Beta 00/000 L, x Safeaero SDI 8 900/000 L, x Safeaero SDI 0 900/000 L. Bell Helicopter Prague, a.s. +0 6, +0 6, SITA: PRGEAXH, FREQ,6 MHz. ABS Jets Hangár C a N pro letadla do velikosti B77 a A0/ for aircraft up to size of B77 and A0, contact: ABS Jets, a.s. +0 0, , , SITA: PRGAJXH, Czech Airlines Technics, a.s.: Hangar F ACFT typu/ type A0Family, A0, B77, B77, B767. Hangar B ACFT typu/type ATR /7 Kontakty/Contacts: ; ; ; České aerolinie: Větší i menší opravy pro všechny typy letadel provozovaných ČSA, včetně výměny motorů. U typů běžně v ČR nepoužívaných nutno dodat náhradní díly, technologii a technický dozor. Bližší informace: Technický dispečink ČSA, 8, 0 7, SITA: PRGMMOK. ABS Jets: Veškeré opravy (i záruční) letadel typu Embraer RJ/Legacy 600 do úrovně 7 měsíční prohlídky (včetně prohlídky C check (8 měsíční)), Embraer Phenom P00 a P00 do úrovně I IV a C check, výměny motorů, prodej náhradních dílů; veškeré opravy letadel Cessna Citation Bravo do úrovně I IV; traťová údržba letadel Bombardier Learjet 60 XR. Komplexní mytí interiérů a exteriérů letadel do velikosti Gulfstream G0. Bližší informace: ABS Jets AOG desk: , 0, Czech Airlines Technics, a.s.: Servis letadel typu A0Family (do Y Check včetně, A Check), B77 Classic & NG (do D Check včetně), B77(daily), B767(weekly), ATR/7 (K, C Checks, vše do 6,000FH včetně). Opravy komponentů, avionika, kola & brzdy, záchranné vybavení, kyslíkové a hasicí přístroje. Kontakty: 0 6 0; ; 0 7; Czech Airlines: Major and minor repair facilities for all types of aircraft operated by CSA, including the change of engines. For types not currently used in the C.R. it is necessary to supply the spare parts, technology and technical supervision. For more information contact: CSA Maintenance Control, +0 8, , SITA: PRGMMOK. ABS Jets: All kinds of repairs (incl. guaranty repair) of the aircraft Embraer RJ/Legacy 600 up to the level of 7 months check (including C check (8M check)), Embraer Phenom P00 and P00 up to level I IV and C check, engine change performance, spare parts sale; all kind of repairs of the aircraft Cessna Citation Bravo up to the level I IV; line maintenance of the aircraft Bombardier Learjet 60 XR. Complex aircraft washing and clearing (interior and exterior)up to the size of Gulfstream G0. For more information contact: ABS Jets AOG desk: , + 0 0, Czech Airlines Technics, a.s.: Service airplanes of type A0Family (upto Y Check included, A Check), B77 Classic & NG (upto D Check included), B77(daily), B767(weekly), ATR/7 (K, C Checks, everything upto 6,000FH included). Repairs of components, avionics, wheels & brakes, rescue equipment, oxygen apparatuses and fire extinguishers. Kontakty: ; ; ; AMDT 96/

4 AD LKPR AUG AIP LKPR AD. LKPR AD. SLUŽBY A ZAŘÍZENÍ PRO POZEMNÍ ODBAVENÍ LETADEL HANDLING SERVICES AND FACILITIES 7 Asistence osobám se zdravotním postižením / Assistance to persons with reduced mobility Kontakty na dicpečink / Contacts to dispatching centre (H) , +0 0, SITA: PRGWC7X, Letecký dopravce je povinen poskytovat informace o přepravě osob se zdravotním postižením nejpozději 6 hodin před zveřejněným časem odletu. / Air carrier is obliged to provide information about transport of person with reduced mobility 6 hours before scheduled time of departure at the latest. Handlingoví agenti na letišti Praha Ruzyně/Handling agents for Praha Ruzyně Airport: Czech Airlines Handling, a.s. (pro všechny lety/ for all flights) +0 0, 0 69, , 0 66, AFTN: LKPRCSAF, SITA: PRGKOOK, PRGKXOK, PRGKDOK FREQ:,90 MHz Menzies Aviation (Czech), s.r.o , 0 67, , AFTN: LKPRAHDP, SITA: PRGOPXH, PRGKKXH, Czech GH, s.r.o (pro všechny lety / for all flights) , 0 67, , AFTN: LKPRAHDP, SITA: PRGOPXH, PRGKKXH, Bell Helicopter Prague, a.s. Executive Aircraft Handling (pro lety všeobecného letectvi/for general aviation flights) +0 6, +0 6, SITA: PRGEAXH, FREQ,6 MHz. NAV Flight services, s.r.o. pouze doprava mezi letadlem a terminálem / transportation between aircraft and a terminal only (MAX 0 osob/people), (pro obchodní lety/for business aviation flights) ; ; ; AFTN: LKPRNAVX, SITA: PRGNAXH, FREQ:,7 NAV DISPATCH ABS Jets, a.s. Business Aviation Handling (pro lety všeobecného letectví / for general aviation flights). +0 0, , , SITA: PRGAJXH, FREQ, MHz LKPR AD. LKPR AD. ZAŘÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ PASSENGER FACILITIES 6 7 Hotely Hotels Holiday Inn Prague Airport, Ramada Airport Hotel Prague, Courtyard by Marriott Prague Airport. Ubytovací služby cestovních kanceláří v budovách terminálů, a. Holiday Inn Prague Airport, Ramada Airport Hotel Prague, Courtyard by Marriott Prague Airport. Accomodation service of travel agencies in buildings of terminals, and. Restaurace Restaurace v budovách terminálu, a. Restaurants Restaurant in buildings of terminal, and. Dopravní prostředky Transportation Zdravotní služba Medical facilities Banka a pošta Bank and Post Office Cestovní kancelář Tourist Office Půjčovny automobilů, autobusy městské hromadné dopravy, taxi včetně mikrobusů taxi, pravidelná přeprava autobusy a individuální přeprava automobily. Rent a car, public transport, taxi including taxi minibuses, regular transport by bus and individual transport by car. První pomoc a zdravotní středisko na letišti (viz. LKPR AD.), nemocnice ve městě. First aid treatment and health centre at the airport (see LKPR AD.), hospitals in the city. Na letišti. Provozní doby: Pošta: MON FRI ( ),SAT SUN ( ). Bankomaty. Směnárny: MON SUN ( ) At the airport. Operational hours: Post Office: MON FRI ( ),SAT SUN ( ). Cash dispensers:. Exchange offices: MON SUN ( ) Terminál a Terminál. Ve městě. Terminal and Terminal. In the town. AMDT 9/

5 AIP AD LKPR 8 JAN LKPR AD.6 LKPR AD.6 ZÁCHRANNÉ A POŽÁRNÍ SLUŽBY RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES Kategorie letiště pro účely záchranné a požární služby AD category for fire fighting CAT 0 Vyprošťovací zařízení Dle ICAO Annex Rescue equipment According to ICAO Annex Možnosti odstranění nezpůsobilých letadel Capabililty for removal of disabled aircraft Určeno letištním koordinátorem činností pro odstraňování letadel neschopných pohybu kontakt přes dispečink Hasičského záchranného sboru nebo mobil: Designated Aircraft Recovery Coordinator contact through the Fire Brigade dispatch centre or mobile: Přetahy všechny velikosti letadel / Towing all size Zdvihání všechny velikosti letadel / Lifting all size Přemístění v závislosti na typu letadla / Moving depend on type of AC Seznam prostředků pro odstraňování letadel neschopných pohybu na vyžádání. List of recovery equipment on request. LKPR AD.7 LKPR AD.7 SEZÓNNÍ POUŽITELNOST ČIŠTĚNÍ SEASONAL AVAILABILITY CLEARING Druhy úklidových prostředků Types of clearing equipment Pořadí očišťování Clearance priorities 7 zametačů odfukovačů, 7 sněhových fréz, 6 letištních postřikovačů, tryskové odfukovače, 8 traktorových zametačů, 7 sypačů rozmetačů, 9 traktorů s Y radlicí. 7 sweepers blowers, 7 snow cutters, 6 airfield sprinklers, snow jet blowers, 8 tractor sweepers, 7 sanders gritters, 9 tractors with Y snowplough blade.. Hlavní RWY v používání, hlavní TWYs spojující RWY v používání s odbavoací plochou SEVER, odbavovací plocha Sever minimální množství stání + TWYs, výjezdové prostory ze stanic Hasičské záchranné služby, přístupy k zařízením Letecké meteorologické služby a radionavigačním zařízením náležícím k RWY v používání, hlavní trasy pro přetah letadel.. Druhá RWY.. Odbavovací plochy v areálu JIH a VÝCHOD.. Ostatní plochy Odbavovací plochy SEVER.. Odbavovací plocha Bell Helicopter, zbylá odbavovací stání v areálu JIH a VÝCHOD, ostatní trasy pro přetah letadel. 6. Ostatní části pohybové plochy. 7. Odstavné a manipulační plochy. 8. Ostatní zařízení Letecké meteorologické služby a radionavigační zařízení.. Main RWY in use, main TWYs connecting RWY in use with apron NORTH, apron NORTH minimum number of stands + TWYs, exit areas from stations for Fire Fighting Rescue Service, entries to equipments of Aeronautical Meteorological Service and radionavigation aids related to RWY in use, main routes for aircraft towing.. Second RWY.. Aprons in areas SOUTH and EAST.. Other areas of apron NORTH.. Apron Bell Helicopter, remaining stands in areas SOUTH and EAST, other routes for aircraft towing. 6. Other parts of movement area. 7. Parking and manipulation areas. 8. Other equipments of Aeronautical Meteorological Service and radionavigation aids. AMDT 99/

6 AD LKPR 6 AUG AIP LKPR AD.8 LKPR AD.8 ÚDAJE O ODBAVOVACÍCH PLOCHÁCH, POJEZDOVÝCH DRAHÁCH A UMÍSTĚNÍ KONTROLNÍCH BODŮ APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA Povrch a únosnost odbavovacích ploch Odbavovací plocha SEVER Povrch: beton/asfaltový beton Únosnost: PCN 68/R(F)/B/X/T Odbavovací plocha JIH Povrch: asfaltový beton Únosnost: PCN 0/F/B/X/T Odbavovací plocha Bell Helicopter Povrch: asfaltový beton Únosnost: PCN 0/R/B/X/T Odbavovací plocha VÝCHOD Povrch: beton Únosnost: PCN 6/R/C/X/T Apron width, surface and strength Apron NORTH Surface: concrete/asphaltic concrete Strength: PCN 68/R(F)/B/X/T Apron SOUTH Surface: asphaltic concrete Strength: PCN 0/F/B/X/T Apron Bell Helicopter Surface: asphaltic concrete Strength: PCN 0/R/B/X/T Apron EAST Surface: concrete Strength: PCN 6/R/C/X/T Šířka, povrch a únosnost pojezdových drah Šířka:, m (šířka TWY P mezi RWY /0 a RWY 0/ je 0 m) Šířka: m TWY R Povrch: beton a asfaltový beton Únosnost: TWY L, M PCN 0/R/A/X/T TWY P PCN 0/F/D/X/T ostatní PCN 60/R/B/X/T Taxiway width, surface and strength Width:, m (width TWY P between RWY /0 and RWY 0/ is 0 m) Width: m TWY R Surface: concrete and asfaltic concrete Strength: TWY L, M PCN 0/R/A/X/T TWY P PCN 0/F/D/X/T others PCN 60/R/B/X/T Umístění a nadmořská výška kontrolních bodů pro Odbavovací plocha SEVER ELEV 7 ft/8 m nastavení výškoměru Odbavovací plocha JIH ELEV 97 ft/6 m Odbavovací plocha VÝCHOD ELEV 7 ft/7 m ACL and elevation Apron NORTH ELEV 7 ft/8 m Apron SOUTH ELEV 97 ft/6 m Apron EAST ELEV 7 ft/7 m Umístění kontrolních bodů VOR/INS Kontrolní body VOR: Koordináty INS: viz mapa letiště. VOR/INS checkpoints VOR checkpoints: INS coordinates: see AD Chart AMDT 9/

7 AIP AD LKPR 7 6 OCT LKPR AD.9 LKPR AD.9 SYSTÉM VEDENÍ A ŘÍZENÍ POHYBU NA PLOŠE A ZNAČENÍ SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS Použité značení stání letadel, pojezdové vodící značky a znaky, visuální naváděcí/parkovací systém pro jednotlivá stání letadel Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and marks, visual docking/parking guidance system of aircraft stands RWY a TWY značky a světelné značení RWY and TWY markings and Stop příčky Stop bars Značení stání letadel na všech odbavovacích plochách. Prosvětlené příkazové a informační znaky. Visual Docking Guidance System APIS++ na stáních letadel č.,,, A, B,, A,, 6, 7, 9, 0,,,,, A, B,, 6, 7, 8, 9, 9A, 0,, A,, A, B,,, A, B, 6, 7,8, 9, 0, další informace viz. LKPR AD.0.. Aircraft stand markings at all aprons. Illuminated mandatory instruction and information signs. The Visual Docking Guidance System APIS++ on aircraft stands Nr.,,, A, B,, A,, 6, 7, 9, 0,,,,, A, B,, 6, 7, 8, 9, 9A, 0,, A,, A, B,,, A, B, 6, 7, 8, 9, 0, for the next information see LKPR AD.0.. RWY Značení: Poznávací, osové, prahové, zaměřovacího bodu, dotykového pásma, postranní dráhové. Světelné značení: Postranní dráhová návěstidla, prahová návěstidla, koncová návěstidla RWY, RWY 06, RWY, RWY 0 vnější prahové polopříčky RWY a RWY 0 osová návěstidla RWY, RWY 06 návěstidla dotykové zóny RWY Ochranná návěstidla RWY 06 a RWY před křižovatkou s RWY. RETILS (Rapid Exit Taxiway Indicator Lights) na RWY pro TWY D a na RWY 06 pro TWY L. TWY Značení: Osové, postranní, vyčkávacího místa RWY na všech křížení TWY/RWY, mezilehlého vyčkávacího místa, příkazové, informační a výstražné. Světelné značení: Osová návěstidla na TWY A, A, B, B, B, C, D, E, F, G (v úseku mezi TWY B a TWY F), H, H, J, L (v úseku mezi RWY 06/ a TWY F), Z. Postranní návěstidla na TWY L, M, N, P, R, RR, S, G (v úseku mezi RWY /0 a TWY F), na všech výjezdech RWY 06/ v úseku mezi RWY 06/ a vyčkávacím místem pro CAT II/III, na RWY v úseku od TWY M po RWY /0. Ochranná návěstidla na vyčkávacích místech TWY A, B, C,D, E, F, G, L, P, R, Z po obou stranách. RWY Markings: Ddesignation, centre line, THR, aiming point, touchdown zone, side stripe. Lights: RWY edge, RWY THR, RWY end RWY, RWY 06, RWY, RWY 0 THR wing bars RWY and RWY 0 RWY centre line RWY and RWY 06 RWY touchdown zone RWY RWY guard lights RWY 06 and RWY in front of intersection with RWY. RETILS (Rapid Exit Taxiway Indicator Lights) on RWY for TWY D and on RWY 06 for TWY L. TWY Markings: Centre line, side strip, RWY holding positions on all intersection of TWY/RWY, intermediate holding positions, command, information and warning. Lights: centre line lights on TWY A, A, B, B, B, C, D, E, F, G (in the portion between TWY B and TWY F), H, H, J, L (in the portion between RWY 06/ and TWY F), Z. Edge lights on TWY L, M, N, P, R, RR, S, G (in the portion between RWY /0 and TWY F), on all exits of RWY 06/ in the portion between of RWY 06/ and holding point for CAT II/III, on RWY in the portion from TWY M to RWY /0. RWY guard lights at holding points TWY A, B, C,D, E, F, G, L, P, R, Z along both sides. Na TWY A, A, B, C, D, E, F, H, L, Z, RWY 0 viz. AD 9. On TWYs A, A, B, C, D, E, F, H, L, Z, RWY 0 see AD 9. AMDT 96/

8 AD LKPR 8 0 FEB AIP LKPR AD.0 LKPR AD.0 LETIŠTNÍ PŘEKÁŽKY AERODROME OBSTACLES RWY/Prostor ve kterém se překážka nachází RWY/Area affected V prostorech přiblížení/vzletu In approach/tkof areas V prostoru přiblížení okruhem a na letišti In circling area and at AD Druh překážky Nadmořská výška Značení denní/noční Obstacle type Elevation Markings/ Zeměpisné souřadnice Coordinates Druh překážky Nadmořská výška Značení denní/noční Obstacle type Elevation Markings/ Zeměpisné souřadnice Coordinates a b c a b radar na budově/ radar on a building ft/ m D telekomunikační věž/ telecomunication tower 0 ft/6 m 0 06, N 0 6 0,0 E , N 0,9 E LKPR AD. LKPR AD. POSKYTOVANÉ METEOROLOGICKÉ INFORMACE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED Příslušná meteorologická služebna Associated MET Office Provozní doba MET služebna poskytující informace mimo provozní dobu Hours of service MET Office outside hours Služebna odpovědná za přípravu předpovědí TAF Období platnosti, interval vydávání Office responsible for TAF preparation Periods of validity, interval of issuance Druhy přistávacích předpovědí Interval vydávání Type of landing forecast Interval of issuance PRAHA Ruzyně PRAHA 0 HR, vydáván každých 6 hodin (00 06, 06...) PRAHA 0 HR, issued at intervals of 6 hours (00 06, 06...) TREND Každou půlhodinu TREND Half hourly Způsob poskytování briefingu/konzultace D, P na požádání, T (viz GEN..) Briefing/consultation provided D, P on request, T (see GEN..) Letová dokumentace Používaný jazyk(y) Flight documentation Language(s) used Mapy a další informace k dispozici pro briefing nebo konzultaci Charts and other information available for briefing or consultation Pomocné vybavení k dispozici pro poskytování informací Supplementary equipment available for providing information Stanoviště ATS kterým jsou informace poskytovány ATS units provided with information C, PL Anglický, český (viz GEN..) C, PL English, Czech (see GEN..) S, U 8, U 70, U 0, U 0 P 8 P 70 P 0 P 0 P 0 P P 0, SWH, SWM, SWL, W/T 000 ft Selfbriefing terminál, WXR, APT Selfbriefing terminal, WXR, APT PRAHA ACC, APP, TWR, SAR, AIS Doplňující informace (omezení služby atd.) , a/and Additional information (limitation of service, etc.) / AMDT /

9 AIP AD LKPR 9 FEB LKPR AD. LKPR AD. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI DRAH RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Označení Designations RWY NR Zeměpisný a magnetický směr TRUE & MAG BRG Rozměry RWY Dimensions of RWY Únosnost (PCN) a povrch RWY a SWY Strength (PCN) and surface of RWY and SWY Zeměpisné souřadnice THR Výška elipsoidu THR coordinates Geoid undulation THR ELEV a nejvyšší ELEV TDZ RWY pro přesné přiblížení THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY o GEO 06 o MAG o GEO o MAG 7 o GEO o MAG 07 o GEO 0 o MAG 07 o GEO 0 o MAG 7 o GEO o MAG 7 x 7 x 0 x 0 x 0 x 60 0 x 60 7/R/B/W/T * beton 7/R/B/W/T * concrete 6/R/B/X/T * beton, mezi THR a TWY F antiskid; concrete, BTN THR and TWY F antiskid 6/R/B/X/T * beton, mezi THR a TWY F antiskid; concrete, BTN THR and TWY F antiskid /F/B/X/T asfaltový beton/ asphaltic concrete /F/B/X/T asfaltový beton/ asphaltic concrete * Překročení PCN povoluje provozovatel letiště na žádost provozovatele letadla. PCN exceeding can be allowed by airport operator based on aircraft operator request. Označení Designations RWY NR ,6 N 0,68 E ft/6 m , N 0 6, E ft/6 m ,8 N 0, E ft/6 m 0 0,68 N 0 6,0 E ft/6 m 0 0,77 N ,06 E ft/6 m ,0 N 0 7 0,00 E 8 ft/ m THR 0 ft/66, m TDZ 0 ft/66, m THR 8 ft/ m TDZ 8 ft/ m THR 60 ft/, m TDZ 8 ft/60 m THR ft/7, m TDZ ft/7, m THR 7,0 ft/80,08 m THR 7,9 ft/7,80 m TDZ 00 ft/6,8 m Rozměry pásu RWY Rozměry SWY Rozměry CWY Prostor bez Sklon RWY SWY RWY Strip SWY dimensions CWY dimensions překážek / Slope of RWY SWY dimensions OFZ ,8% 0 m 700 m 0,0% 700 m 7 m 00 x 00 8 x 00 RESA 0 x 00 m 0,0% 0 m 000 m +0,8% 000 m 7 m 00 x 00 8 x 00 RESA 0 x 00 m +0,7% 0 m 0 m 0 x x 00 RESA 0 x 0 m 0 0,7% 0 m 0 m 00 x x 00 RESA 0 x 00 m 0,00% 80x60 60 x 00 0 x 00 +,00% 60 x 00 0 x 00 RWY 0/ uzavřena pro vzlety a přistání. Pojíždění, parkování a odbavení letadel povoleno. RWY 0/ is closed for take offs and landings. Taxiing, parking and handling of aircraft is approved. AIRAC AMDT /

10 AD LKPR 0 7 OCT AIP LKPR AD. LKPR AD. VYHLÁŠENÉ DÉLKY DECLARED DISTANCES Označení RWY RWY Designator TORA TODA ASDA LDA VZLET Z KŘIŽOVATKY.. INTERSECTION TAKE OFF Označení RWY Od TORA TODA ASDA RWY Designator From TWY B 8 TWY L TWY E TWY D TWY R TWY P TWY D TWY F 67 TWY G 7 LKPR AD. LKPR AD. PŘIBLIŽOVACÍ A DRÁHOVÁ SVĚTELNÁ SOUSTAVA APPROACH AND RUNWAY LIGHTING Označení RWY RWY Designator APCH typ/type LEN INTST THR barva/ colour WBAR VASIS (MEHT) PAPI TDZ LEN RCLL LEN, rozestupy/ spacing, barva/colour, INTST REDL LEN rozestupy/ spacing, barva/colour INTST RENL barva/colour WBAR SWY LEN barva/ colour CAT I 80 m LIH CATII/III 900 m LIH zelená/ green zelená/ green zelená/ green PAPI vlevo/left,98 o 7,9 m/9 ft PAPI vlevo/left/,99 o 9,7 m/6 ft 7 m/ m bílá/white FM 8 m m červená bílá/red white FM m červená/red LIH 900 m 7 m/ m bílá/white FM 8 m m červená bílá/red white FM m červená/red LIH 7 m/60 m bílá/white FM m žlutá/yellow 7 m/60 m bílá/white FM m žlutá/yellow červená/red červená/red světelná záblesková soustava/flashing light system AVBL AMDT 8/

11 AIP AD LKPR 6 JUN LKPR AD. LKPR AD. PŘIBLIŽOVACÍ A DRÁHOVÁ SVĚTELNÁ SOUSTAVA APPROACH AND RUNWAY LIGHTING Označení RWY RWY Designator APCH typ/type LEN INTST THR barva/ colour WBAR VASIS (MEHT) PAPI TDZ LEN RCLL LEN, rozestupy/ spacing, barva/colour, INTST REDL LEN rozestupy/ spacing, barva/colour INTST RENL barva/colour WBAR SWY LEN barva/ colour SALS 0 m LIH/LIM 0 CAT I 900 m LIH zelená/ green zelená/ green zelená/ green PAPI vlevo/left o 6, m/, ft PAPI vlevo/left/,98 o 9,9 m/6 ft 0 m/60 m bílá/white FM 60 m/0 m žlutá/yellow 0 m/60 m bílá/white FM 60 m/0 m žlutá/yellow LIH červená/red červená/red světelná záblesková soustava/flashing light system AVBL 0 Po účely pojíždění osazena modrá pojezdová nadzemní návěstidla s roztečí 60 m v úseku od 00 m do 00 m včetně END. For purpose of taxiing the blue elevated taxiway lights with spacing 60 m are installed in segment from 00 m up to 00 m including END. Po účely pojíždění osazena modrá pojezdová nadzemní návěstidla s roztečí 60 m v úseku od 0 m do 9 m včetně THR. For purpose of taxiing the blue elevated taxivay lights with spacing 60 m are installed in segment from 0 m up to 9 m including THR. LKPR AD. LKPR AD. OSTATNÍ OSVĚTLENÍ, NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY Umístění a charakteristika ABN/IBN Provozní doba ABN/IBN location, characteristics Hours of operation Umístění a osvětlení LDI Umístění a osvětlení anemometru LDI location and Anemometer location and Pojezdová postranní návěstidla a pojezdové osové řady TWY edge and centre line lighting Náhradní zdroj elektrické energie/ doba potřebná na přepnutí Secondary power supply/ switch over time Postranní a osová návěstidla pojezdových drah instalována, viz LKPR AD 9. TWY edge and centre line lights installed, see LKPR AD 9. Nezávislé přívody kv s automatickým přepínáním, přepínací čas SEC pro RWY /0. UPS pro RWY 06/. UPS pro stanoviště ATS. Independent public supplies kv with the automatic swich over SEC average for RWY /0. UPS for RWY 06/. UPS for ATS units. AMDT 9/

12 AD LKPR JUL AIP LKPR AD.6 LKPR AD.6 PŘISTÁVACÍ PLOCHA PRO VRTULNÍKY HELICOPTER LANDING AREA 6 7 Zeměpisné souřadnice TLOF nebo THR FATO Coordinates TLOF or THR of FATO Nadmořská výška TLOF a/nebo FATO (m/ft) TLOF and/or FATO elevation (m/ft) Rozměry TLOF a FATO, povrch, únosnost, značení TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking Zeměpisný a magnetický směr FATO True and MAG BRG of FATO Použitelné vyhlášené délky Declared distance available Světelný systém pro APCH a FATO APP and FATO lighting / HELIPORT FATO TLOF H TLOF H TLOF H TLOF H ,78 N 0 7,87 E , N 0 7 0,6 E 0 0 6, N , E 0 0,6 N 0 6 9,06 E TLOF H 8 ft / 6 m H 87 ft / 6 m H 7 ft / 7 m H 0 ft / 67 m TLOF H Na / On TWY N; asfalt / asphalt; PCN 60/F/B/X/T; bílá kružnice o průměru / white circle of diameter, m, s bílým písmenem / with white letter H. TLOF H Na / On TWY P; asfalt / asphalt; PCN 0/F/B/X/T; bílá kružnice o průměru / white circle of diameter, m, s bílým písmenem / with white letter H. TLOF H Na / On TWY S; asfalt / asphalt; PCN 60/F/B/X/T; bílá kružnice o průměru / white circle of diameter, m, s bílým písmenem / with white letter H. TLOF H Na / On TWY RR; asfalt / asphalt; PCN 60/F/B/X/T; bílá kružnice o průměru / white circle of diameter 0 m, s bílým písmenem / with white letter H. TLOF H pouze pro vrtulníky s rotorem do m/ only for helicopters with rotor up to m TLOF H pouze pro vrtulníky Policie ČR a HEMS / only for helicopters of Police CR and HEMS LKPR AD.7 LKPR AD.7 VZDUŠNÝ PROSTOR LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB ATS AIRSPACE 6 Označení a vodorovné hranice Designation and lateral limits Vertikální hranice Vertical limits Klasifikace vzdušného prostoru Airspace classification Volací znak stanoviště ATS ATS unit call sign Jazyk(y)/Language(s) Převodní výška Transition altitude CTR RUZYNĚ 0 0,98 N 0 0,8 E 0, N 0,9 E 0 0,0 N 0 7, E , N 0,O E 0 06,6 N 0,9 E 0 0 8, N 0 9,8 E 0 0 0, N 0 8 0,7 E kruhový oblouk o poloměru / circular arc with radius 8, NM kolem / around DME OKL 9 8 9,9 N 0,90 E ,7 N 0 0,9 E kruhový oblouk o poloměru / circular arc with radius 6, NM kolem / around DME OKL 0 0,9 N ,96 E ,8 N 0 0, E kruhový oblouk o poloměru / circular arc with radius 9 NM kolem / around DME OKL 0 0,80 N 0 0 7,66 E 0 06,69 N ,7 E 0 08,9 N 0 0 0, E kruhový oblouk o poloměru / circular arc with radius 9,0 NM kolem / around DME OKL 0 0,98 N 0 0,8 E 00 ft AMSL GND D RUZYNĚ VĚŽ/RUZYNĚ TOWER RUZYNĚ GROUND, RUZYNĚ DELIVERY CZ, EN 000 ft AMSL AMDT 9/

13 AIP AD LKPR MAY LKPR AD.8 LKPR AD.8 SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB ATS COMMUNICATION FACILITIES Označení služby Volací značka Kmitočet Provozní doba Service designation Call sign Frequency Hours of operation APP TWR PRAHA RADAR 0, MHz 7,7 MHz VDF k dispozici/avbl. RUZYNĚ RADAR 9,000 MHz ( ) TAR k dispozici/ AVBL,SSR k dispozici/ AVBL. V případě výpadku radaru jsou volací znaky/in case of radar failure the call signs are PRAHA APPROACH a/and RUZYNĚ APPROACH. RUZYNĚ RADAR RUZYNĚ VĚŽ/ RUZYNĚ TOWER 8,00 MHz APR OCT NOV MAR Pouze pro lety VFR do 000 ft AGL. Mimo pracovní dobu na kmitočtu 9,000 MHz. Only for VFR flights up to 000 ft AGL. Outside hours of operation on FREQ 9,000 MHz.,00 MHz Tísňový kmitočet/emergency FREQ. 6,07 MHz HX Náhradní kmitočet/supplementary FREQ. 8,00 MHz RUZYNĚ DELIVERY 0,00 MHz ( ) SMR k dispozici/ AVBL. TAR k dispozici/ AVBL. Mimo provozní dobu na kmitočtu 8,00 MHz. Outside hours of operation on FREQ 8,00 MHz. RUZYNĚ GROUND,900 MHz ( ) SMR k dispozici/ AVBL. Mimo provozní dobu na kmitočtu 8,00 MHz. Outside hours of operation on FREQ 8,00 MHz.,00 MHz Tísňový kmitočet/emergency FREQ.,0 MHz HX Náhradní kmitočet/supplementary FREQ. ATIS RUZYNĚ ATIS,0 MHz Hasičská záchranná služba Fire Fighting Rescue Service RUZYNĚ FIRE,600 MHz Dostupná při asistenci hasičského vozidla u letadla na zemi v případě stavu nouze Available if fire fighting vehicle assists an aircraft on the groung in case of emergency Vysílání v anglickém jazyce. Broadcast in English language. Informace ATIS lze získat na telefonním čísle/ ATIS information can be obtained on telephone number Komunikace pouze v českém jazyce. Nejedná se o ATS frekvenci. Communication in Czech language only. It is not an ATS frequency. LKPR AD.9 LKPR AD.9 RADIONAVIGAČNÍ A PŘISTÁVACÍ ZAŘÍZENÍ RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Druh zařízení, CAT ILS (VOR/ILS VAR) Type of aid, CAT of ILS (VOR/ILS VAR) ID Kmitočet Frequency Provozní doba Hours of operation Zeměpisné souřadnice místa vysílací antény Site of transmitting antenna coordinates ELEV vysílací antény DME Elevation of DME transmitting antenna 6 7 VOR/DME ( o E / 00) L LOC 06 ILS CAT I ( o E / 00) OKL L (LIBOC),600 MHz (CH 7X) 7 khz PH,0 MHz HO 0 0,80 N 0,8 E DVOR: 0 0, N 0 6,9 E 0 07,7 N 0 7,7 E ,68 N 0 6,69 E 0 ft 06 o MAG/,0 km k/to THR RWY Dosah/Range NM,0 km k/to THR RWY 06 AIRAC AMDT 7/

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ AD 2 LKPR 1 1 MAR 15 LKPR AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPR AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPR - PRAHA/RUZYNĚ Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPR AD

Více

AD 2. LKKB AD 2.1 SMÌROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTÌ LKKB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB KBELY

AD 2. LKKB AD 2.1 SMÌROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTÌ LKKB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB KBELY MIL AIP AD 2.-1 CZECH REPUBLIC 15 MAR 04 AD 2. AD 2.1 SMÌROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTÌ AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME KBELY Vojenské mezinárodní neveøejné letištì Military International

Více

AIP GEN 2.2 1 CZECH REPUBLIC GEN 2.2 ZKRATKY POUŽÍVANÉ V PUBLIKACÍCH AIS GEN 2.2 ABBREVIATIONS USED IN AIS PUBLICATIONS

AIP GEN 2.2 1 CZECH REPUBLIC GEN 2.2 ZKRATKY POUŽÍVANÉ V PUBLIKACÍCH AIS GEN 2.2 ABBREVIATIONS USED IN AIS PUBLICATIONS AIP GEN 2.2 1 8 DEC 05 GEN 2.2 ZKRATKY POUŽÍVANÉ V PUBLIKACÍCH AIS GEN 2.2 ABBREVIATIONS USED IN AIS PUBLICATIONS Zkratky označené *) jsou buď odlišné nebo nejsou obsažené v ICAO Doc 8400. Abbreviations

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC AIP ENR 1.2 1 19 JUL 07 ENR 1.2 PRAVIDLA PRO LETY ZA VIDITELNOSTI ENR 1.2 VISUAL FLIGHT RULES 1.2.1 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ VFR LETŮ 1.2.1.1 S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby

Více

PŘEDPIS L8400 HLAVA 1

PŘEDPIS L8400 HLAVA 1 HLAVA 1 Automatizovaná letová informační služba FISA Automated flight information service Letová hladina FL Flight level Pole FLD Field Zábleskový FLG Flashing Světlice, signální ohně FLR Flares Let FLT

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 Uveřejněno pod číslem jednacím: 641/2009-220-SP/4. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS LETIŠTĚ (L14)

Více

AD 4-LKLT-1 9 JAN 14 LETŇANY

AD 4-LKLT-1 9 JAN 14 LETŇANY AIP Veřejné vnitrostátní letiště Public domestic aerodrome Neveřejné mezinárodní letiště. Private international aerodrome. AD 4-LKLT-1 LKLT - 1 Umístění/Location 7 km NE Praha - centrum 2 Provozní použitelnost/operational

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

Druh dokumentu: Řád Číslo: RD-01-2010 LETIŠTNÍ ŘÁD. Letiště Hradec Králové (LKHK)

Druh dokumentu: Řád Číslo: RD-01-2010 LETIŠTNÍ ŘÁD. Letiště Hradec Králové (LKHK) Stránka 1 z 42 Číslo výtisku / počet výtisků: 1/1 LETIŠTNÍ ŘÁD Letiště Hradec Králové (LKHK) Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval Farkaš D AFIS 31.1.2015 Pro QMS uvolnil Kvítek MK, MB 31.1.2015 Schválil

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 NOV 14 (1) PRAHA/Ruzyně VFR-AD-LKPR-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše 1.1.1 Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem

Více

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ HLAVA 1 PŘEDPIS L14 HLAVA 1 VŠEOBECNĚ Úvodní poznámka: Předpis L 14 obsahuje ustanovení upravující požadované fyzické vlastnosti a překážkové plochy letišť, vybavení a popis technických služeb, které jsou

Více

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Výtisk číslo: 3 1 Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Schváleno: V Praze dne:...2012 Podpis provozovatele: Schváleno LAA-ČR V Praze dne 2012 Podpis a razítko 1 O b s a h : 2 Záznam o změnách Seznam

Více

ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P. JAR-OPS 3.1040 General Rules for Operations Manuals

ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P. JAR-OPS 3.1040 General Rules for Operations Manuals ČÁST 1 - Hlava P JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart P HLAVA P PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY SUBPART P MANUALS, LOGS AND RECORDS JAR-OPS 3.1040 Obecná pravidla pro Provozní příručky Provozovatel je povinen zabezpečit,

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. 1 L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ LIBEREC. Bc. Martina Rosenbergová Primátor města Liberce. Ing. Lukáš Kolín vedoucí oddělení letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí

Více

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 1.2-1 27 JUN 13 GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví.

Více

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 1.2-1 GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví. 1.2.1 VŠEOBECNĚ

Více

LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ L FRAZEOLOGIE

LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ L FRAZEOLOGIE MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE

LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE L3 Uveřejněno pod číslem jednacím: 584/2008-220-SP/4 KONTROLNÍ SEZNAM PLATNÝCH STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE

Více

LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ L FRAZEOLOGIE

LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ L FRAZEOLOGIE MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report

Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report 2013 Obsah 1. O skupině Český aeroholding... 2 2. Struktura Českého aeroholdingu k 31. prosinci 2013... 6 3. Strategie a pilíře

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ oznamovatel: Letiště Praha, a.s. (prosinec 2009) Dokumentace

Více

Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci

Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci Komunikační vybavení Pásma pro leteckou radiokomunikaci V civilním letectví se využívá frekvenčních pásem velmi krátkých vln a krátkých vln. Ve vojenském letectví se využívá také pásmo velmi krátkých vln.

Více

Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004

Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Vy, rocní zpráva Annual Report 2004 1 Obsah Contents 2 Vybrané ukazatele / Highlights 4 Úvodní slovo generálního ředitele / General Director s Opening

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

Pro piloty Dispečery AFIS Instruktory Lektory leteckých škol

Pro piloty Dispečery AFIS Instruktory Lektory leteckých škol Pro piloty Dispečery AFIS Instruktory Lektory leteckých škol Jan Šťastný 2003 Úvodem, Tato příručka je určena pro přípravu ke zkoušce na získání jazykové kvalifikace pilota VFR a dále pro všechny dispečery

Více