TROLEJÁŘ PF Slovo generálního ředitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TROLEJÁŘ PF 2014. Slovo generálního ředitele"

Transkript

1 OBČASNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI EŽ PRAHA PROSINEC 2013 / zdarma Slovo generálního ředitele PF 2014 Vážení spolupracovníci, přiblížili jsme se opět na dotek konci roku, době, kdy většina z nás tak trochu bilancuje doznívající rok a přemýšlí o roku nadcházejícím. Bilancujeme svůj soukromý život, uvědomujeme si chyby a úspěchy a slibujeme si, že ten nový přicházející rok bude určitě bez těch chyb. Nikdy to nedopadne, protože nic se nedá definitivně plánovat a život, je zaplať Bůh, příliš pestrý a rozmanitý na to, abychom si ho předem vydefinovali. Trochu jiné je to ale v životě pracovním, kde naopak určitý plán a strategie by měly být svým způsobem nastavitelné. To však v posledních letech v oboru, kde naše společnost působí, silně chybí. Totální nekoncepčnost dopravní politiky českých vlád, časté přepřahání ve vedení Ministerstva dopravy a totální zborcení investiční politiky ve státě způsobilo i v roce 2013 další propad stavebního trhu a v oboru nám nejbližším, tj. dopraví infrastruktuře obzvláště. Nechci zde opakovat konstatování minulých let o příčinách a důvodech tohoto stavu. Slyšeli jsme toho již dost, ať již to byly výmluvy nebo svalování viny. Ani jedno, ani druhé nám nepomohlo a nepomůže. Jsem rád a Vám, mým kolegům a spolupracovníkům vděčný za to, že jsme i tento komplikovaný rok a celou tzv. krizi přežili bez zbytečných velkých otřesů a ztrát. Stále držíme slovo, že naše práce bude vysoce odborná, náš přístup bude profesionální, že našim partnerům zabezpečujeme výkony nejen v objemu a ve stanoveném čase, ale hlavně i v tom, pro nás důležitém kritériu, a to je kvalita. Český trh je pro nás dominantní a jednoznačně prioritní, ale právě v letech 2012 a 2013 nám výrazně pomohly zahraniční zakázky /Černá Hora, Estonsko/, bez kterých bychom ani zdaleka nedosáhli výsledků, za které jsme hodnoceni, a které nám umožní pokračovat dále bez zásadních restrikcí a změn. Chci touto cestou poděkovat všem kolegům, kteří zabezpečovali naše práce v zahraničí. Není to jednoduché a jsou to těžce vydělané peníze. Stojíme na prahu roku 2014, kdy po dlouhé době můžeme konstatovat, že po výrazných změnách ve vedení SŽDC je opět připravena daleko vyšší zásoba práce, sleduje se požadavek dokončení modernizace koridorů a jsou připraveny i další investice v oblasti především železničních staveb. Nicméně důsledky předchozích, nebojím se říct až hloupých rozhodnutí, cítíme a budeme cítit i nadále. Úzkostlivá snaha šetřit a snižovat náklady na stavby nemůže v charakteru staveb, 1

2 které zabezpečujeme vést k ničemu jinému, než ke snížení jejich kvality. Je to krok opačným směrem. Bohužel trend dumpingových nabídek pokračuje a naprosto chybný argument nejnižší ceny vítězí. Je na investorech v této oblasti, aby dokázali nabídku posoudit odborně a nikoliv jen tendenčně. Stavby dopravní infrastruktury musí zabezpečovat absolutní provozní spolehlivost na dlouhá léta není to spotřební zboží. Jsem přesvědčen, že Elektrizace železnic Praha a.s. je na nastávající rok dobře připravena. Vstupujeme do příštího roku i s určitými změnami. Tyto změny se dotýkají jak organizační struktury, tak i změn v personálním obsazení řídících orgánů společnosti. Všechny změny, které k budou ve společnosti realizovány, mají své opodstatnění a budou přínosem pro další rozvoj naší akciové společnosti. Nejsou to v žádném případě změny překotné a neuvážené. Věřím, že další úspěšná léta EŽetu jsou před námi. Shrnutí všech podstatných změn je uvedeno v samostatném článku. Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi, abych poděkoval za práci a součinnost, na základě kterých hodnotíme i rok 2013 jako rok dobré práce společnosti, jako rok, kdy vysoká reference Elektrizace železnic Praha a.s. neutrpěla a kdy jste znovu prokázali Vaši kvalitu. Dovolte mi prosím, abych využil této možnosti a popřál Vám všem hezké prožití svátků vánočních, hlavně hodně osobní pohody Vám i Vašim rodinám. Do nového roku 2014 Vám přeji mnoho úspěchů, hodně zdraví a radosti v životě osobním i pracovním. Závěrem mi dovolte malou osobní poznámku. Po 17 letech jsem se rozhodl odejít z přímého řízení společnosti. Chci Vám poděkovat za ta léta práce, která jsem mohl v tomto kolektivu zažít. Věk je neúprosný a jsem přesvědčen, že nové vedení EŽetu bude cílevědomě zvyšovat konkurenceschopnost a postavení firmy na trhu a rozvíjet její možnosti. Ještě jednou Vám všem děkuji a přeji mnoho úspěšných let. Ing. Karel Mora Základní organizační a personální změny k 1. lednu 2014 A/ Organizační struktura 1. Zavádí se nová funkce výkonný ředitel. Do jeho kompetence se převádí úsek personální ředitelky a útvar exportu. 2. Zaniká funkce výrobní ředitel 3. Zřizuje se Organizační složka EŽ Praha a.s. na Slovensku v Žilině. Do této složky budou převedeni stávající zaměstnanci EŽ Kysak a.s. 4. Postupně bude utlumena činnost EŽ Kysak a.s. B/ Personální změny 1. Představenstvo EŽ Praha a.s. Ing. Janovský Martin, Ing. Kotlář Radim, Ing. Mora Karel, Mgr. Ing. Nováček Jiří, Ing. Valtr Luděk 2. Dozorčí rada EŽ Praha a.s. Ing. Jirků Ladislav, Ing. Mareček Tomáš, Ing. Sobotka Jan 3. Generální ředitel Ing. Valtr Luděk 4. Výkonný ředitel Ing. Janovský Martin 5. Vedoucí organizační složky Slovensko Ing. Kováč Tibor 60 let Elektrizace železnic Praha ( ) Fenoménem dnešní doby je určitě prodlužování doby života. Je velmi příjemným konstatováním, že i život naší firmy potvrzuje tento trend. A protože žádný život není bezproblémový, není bez emocí a karambolů, stejně tak i život firmy prochází nejrůznějšími peripetiemi a jsou mu kladeny různé překážky. Nesmí zpychnout jde-li nahoru, aby naopak, když přijde doba poklesů, mohla se bránit a odolávat s čistým štítem. Dáma, kterou Elektrizace železnic Praha a.s. nesporně je, se s těmito všemi situacemi vyrovnala ke své cti vždy statečně a rozvážně. Vždy tak, aby svým blízkým, tedy především zaměstnancům, vytvořila prostředí pro dobrou práci a zázemí, kterého si mohli vážit. Také si byla vědoma, že bez svých lidí by nebyla a podobně její lidé mohli být pyšní na svoji firmu, která jim dávala práci a jistotu. Šedesát let je doba, která ať chcete nebo nechcete, si tak trochu řekne o rekapitulaci a potřebu se ohlédnout a hodnotit těch šest desítek let. Je dobře, že toto zhodnocení nemusíme příliš vymýšlet, stačí se projet vlakem po Česku nebo Slovensku, abychom se potkali s výsledky práce zaměstnanců EŽetu. A nutno říci, že nejenom na území Čech, Moravy a Slovenska, ale na mnoha místech světa je stopa EŽeťáků vidět a to nejen na železnici, ale i v městské dopravě a i v dalších odvětvích elektrotechniky. A to je vlastně ta rekapitulace, na jejímž základě můžeme být hrdí, že jsme měli a máme tu možnost v takovéto společnosti pracovat. Čas odchodu do důchodu, dříve tak striktně ohraničený šedesátkou, se naštěstí prodlužuje. Lidský život se příliš omladit nedá. Firma tu možnost má. Má své nové mladé spolupracovníky, kteří ji mohou omladit a modernizovat. Na nich leží samozřejmě také i budoucnost Elektrizace železnic Praha a.s. A protože u příležitosti takto významného jubilea bývá zvykem popřát do dalších let, tak mi dovolte, abych vyslovil i já své přání do její budoucnosti. Dobrou kondici, dobré lidi a hodně dobré práce. A abych neporušil EŽeťáckou tradici, tak připíjím i dobrou slivovicí nebo sklenkou dobrého vína. Ing. Karel Mora, generální ředitel 2

3 Ing. František Maruška zlatá svatba s ežetem Ing. František Maruška, náš milý šéf a kolega, s jehož jménem je trvale spojena firma Elektrizace železnic Praha a.s., ukončuje definitivně svoji pracovní kariéru. Kariéru, jejíž obdoba není v našich zemích obvyklá, natož běžná. Když v roce 1963 jako čerstvý absolvent Vysoké školy železniční nastoupil do EŽetu, tak věřím, že ani on sám nevěřil tomu, že v Elektrizaci prožije 50 let svého pracovního života. Prošel cestou z pracáku až na místo generálního ředitele a předsedy představenstva a zcela přirozeně vytvořil situaci, kdy bylo dokonale ztotožněno jméno MARUŠKA s názvem firmy EŽ Praha. Pozoruhodné a obdivuhodné. Všichni, kteří jsme měli tu čest s Františkem spolupracovat a kamarádit, budeme stále inspirováni jeho optimismem a radostí ze života, s jeho přátelským přístupem a otevřeným srdcem. Pan František Maruška zůstane naším šéfem a také kamarádem, a protože je naprosto svébytnou součástí naší firmy, tak bude dobře, když nás poctí svojí návštěvou a svým optimismem. Františku, do té odpočinkové třetiny života hodně zdraví, radosti a pohody Tobě a samozřejmě i Tvým blízkým. Na náměstí Hrdinů 1693/4a budeš vždy vítaným přítelem. Ing. Karel Mora Zpráva o průběhu výstavby Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba Pomalu se přibližuje konec roku 2013, který půlí termín poskytnutého času určeného k realizaci této stavby tzv. Břeclavský poločas. V průběhu roku jsme museli zdolat nemalé množství různorodých komplikací, většinou jiného typu, než jsme byli zvyklí, a naskytl se nám reálný, dosti odlišný pohled na proces výstavby z pozice odpovědného vyššího dodavatelství stavby. Rozebírání a popis složitých souvislostí obchodních a technickoadministrativních je dost nezajímavé, tak jsem pro reálné vyobrazení realizovaných stavebních postupů pořídil několik snímků z mnou oblíbené motýlí perspektivy. Je zvláštní pocit vidět něco tímto způsobem, živě a promítnout si v mysli tu cestu, která k tomuto, jakoby modelu železnice, vedla. Už jsem fotografoval a točil nad mnoha stavbami a objekty, ale nikdy ten zážitek nebyl takový, jako nad nádražím v Břeclavi. Proč, to nevím. Pocit z mechaniky letu jako takového v podstatě nemám, jako bych ani pro let nic nedělal, myslím tím řízení, kontrola výšky a vzdálenosti k nejbližšímu místu pro nouzák v husté zástavbě. Zůstal ve mě jen ten pocit civění a volného levitování bez obav, zábran a v jakémsi mimotělním opojení. Tento pocit znám, a proto létání tak zbožňuji, ale na motorovém paraglideru se mne to ještě nestalo. Vždy jsem byl přesvědčen, že toto letové zařízení nenavozuje tu správnou atmosféru levitačního opojení, za vámi vrčí motor, létáte nad zástavbou, to je samo o sobě dost stresující, celý ten aparát se hodně chvěje, sedíte v sedačce vzpřímeně, jak na nepohodlné barové židličce, no prostě docela řehole. Pravděpodobně to bude tím, že to neovlivňuje jen a pouze levitační 3

4 aparát, ale má to na svědomí také stav mysli. Ta má byla asi v tu chvíli naladěna na optimální frekvenci. Je možné, že došlo k synchronizaci s otáčkami vrtule kroutící se na reduktoru motoru sekačky za mými zády. Na snímcích pořízených z mého úletu je pěkně vidět místa s novým štěrkem obnoveného železničního svršku naší stavby po dokončené výměně 15 ks výhybek a rekonstrukci 11 ks výhybek. Trakční vedení bylo také v této střední části stanice kompletně vyměněno, ale rozdíly nových nosných konstrukcí trakčního vedení od těch původních nejsou příliš patrné. Je škoda, že trolej se již v době pořízení snímků neblyští, je už lehce zoxidovaná. Dne skončil jeden z hlavních stavebních postupů tohoto roku SP č. 7. Do provozu jsme k tomuto datu předávali také související stavební objekty jako např. část mostu, železničního svršku, trakčního vedení, staničního zabezpečovacího zařízení. Naše středisko 018 také dokončilo rekonstrukci části technologického zařízení NS 6 kv Lanžhot, stavební objekty silnoproudých rozvodů, transformátorů pro EOV a částí elektrických ohřevů výhybek nevyhnutelně nutných pro zajištění dopravního provozu v zimní sezóně Od běží denní výluky na přípravu trakčního vedení a doplnění prvků staničního zabezpečovacího zařízení tak, aby mohly být zahájeny práce na stavebních postupech č. 8 a 9. Tyto se zdají být nejkomplikovanějšími stavebními postupy této stavby a zmíněnou přípravou se snažíme minimalizovat počty složitých souběhů výluk v postupech. A co dodat: snad jen přání, ať si užijete voňavých Vánoc se svými nejbližšími, oslavte příchod nového roku 2014 opatrně a v lednu snad na viděnou se těší Tomáš Prokop. Text a foto: Tomáš Prokop Stavební postup č. 7, kde kolej č. 204a je již položena do definitivní polohy připravenost k zahájení výstavby TV Žst. Břeclav zde jsou patrna místa s novým štěrkem obnoveného žel. svršku; vpravo je vidět depo pro opravu kolejových vozidel s točnou Žst. Břeclav 4

5 Montáž osvětlení na Letišti Václava Havla Praha Po deseti letech se EŽ Praha vrátila se svými pracovními aktivitami na letiště v Praze Ruzyni. Jak je známo, toto letiště bylo loni v říjnu přejmenováno po prvním prezidentovi České republiky Václavu Havlovi na Letiště Václava Havla Praha. Předmětem díla bylo zrealizovat dvě osvětlovací věže pro doplnění stávajícího osvětlení pojezdové dráhy TWY P a TWY R na Staré Ruzyni. Dnešní označení nese název Terminál 3 jih. Než jsme mohli zahájit vlastní práce v těchto prostorách, bylo zapotřebí si nechat vystavit zprávu o ověření spolehlivosti Úřadem pro civilní letectví. To ovšem nestačilo. Dále bylo zapotřebí absolvovat jednodenní bezpečnostní školení zakončené testem pro ověření znalostí. Na tomto školení, kromě stručného uvedení historie letiště, bylo zmíněno základní dělení prostorů letiště, informace o bezpečnostních složkách, letištní předpisy atd. Vlastní stavba se nacházela v tzv. vyhrazeném bezpečnostním prostoru (SRA), kde nám byl na základě tohoto školení vystaven identifikační průkaz (IDC). Pro povolený pohyb v jednotlivých prostorech v SRA je tento průkaz barevně odlišen doplňujícími písmeny. Já jsem měl umožněn přístup do všech prostor kromě paluby letadla. Dokonce i s povolením k vnášení zakázaných předmětů. To ovšem nebyla ještě všechna školení, leda, že bych tam chodil pěšky. Posledním nutným školením bylo absolvování kursu na získání oprávnění pro vjezd a pohyb motorových vozidel v SRA. Toto školení bylo celkem plodné. Poněvadž učit se novým dopravním značkám, jako je např. stůj dej přednost letadlům, to vás přechází zrak, natož mrákoty, když si představíte, že sedíte v autě, všude kolem je jen samá betonová plocha pomalovaná bílými, žlutými a červenými různě širokými pruhy a šrafováním a vy se máte prokličkovat mezi stojícími, pojíždějícími, přistávajícími a vzlétajícími letadly a do toho všeho se rozhlížet, kterému z těch všech letadel máte právě vy dát přednost. A to každý ten barevný a různě široký nátěr na ploše má jiný význam. Celé tyto sofistikované předpisy jsou nakonec zpestřeny vlastním bodovým systémem, kdy za porušení pečlivě vyspecifikovaných přestupků můžete obdržet jeden až čtyři body. Při získání čtyř bodů na letišti končíte a sháníte si jinou práci. Konečně po všech lustracích a školeních můžeme na místo stavby a lze zahájit vlastní práce. To samozřejmě neslo další úskalí, zejména z provozu. Na co jsme byli upozorněni během školení, bylo najednou v reálu. Jak jsme betonovali základy pro stožáry a prováděli jejich vlastní montáž, není tak zajímavá věc. Musím se ovšem zmínit o tom, že mimo montáže těchto dvou stožárů se realizovala rekonstrukce stávajícího kabelovodu, který vedl napříč odbavovací plochou letadel. Tyto práce byly z hlediska provozu důrazně sledovány ze strany letiště a předem vždy projednány a odsouhlaseny jednotlivé lokace, kde a kdy se bude dělat. Přesto všechno, kdy se k těmto postupům vyjadřovalo snad přes deset úředníků, o jedné docela už chladné podzimní noci, kdy jsme měli otevřené poklopy od kabelových šachet, si klidně profrčelo takové malé korporátní letadýlko. Nejdřív přišlo orosení na čele, jestli do otevřených šachet nezahučí, ale záhy přišel v celku příjemný teplý vánek od jeho motorů a leč jen na chvíli, přišlo to vhod. Celé dílo bylo bez vad a nedodělků předáno letos v červnu. Během školení proběhlo i seznámení s historií letiště, tak jen stručně se podělím o informace: zahájen provoz na ruzyňském letišti Terminál JIH zahájen provoz na novém letišti Terminál SEVER 1 (dnes označen Terminál 1) modernizace Terminál SEVER postaven nový Terminál JIH výstavba nového Terminálu SEVER 2 (dnes označen Terminál 2) zahájen provoz Terminálu 2 Text: Ing. Marcel Jelínek, obrázky: internet 5

6 Úspěšné dokončení stavby rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka Mošnov Náš technik při oživování systému SKŘ V letošním roce naše firma realizovala část zakázky ze stavby Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka Mošnov. Účelem této rekonstrukce je přímé napojení stávající zastaralé trati do Příbora, výměna kolejí a elektrifikace trati. Délka rekonstruovaného úseku je cca 6,5 km a začíná v žst. Studénka, pokračuje přes výhybnu Bartošovice, kde se budou jednotlivé soupravy na jednokolejné trati křížit, pokračuje přes zastávku Sedlnice a končí v žst. Sedlnice. Odtud trať bude pokračovat až na Letiště Leoše Janáčka do nového letištního terminálu, kde nová trať bude končit. Tento nový úsek je součástí stavby LLJO (Letiště Leoše Janáčka Ostrava), kde realizujeme také část prací. Ale vraťme se k již k ukončené části stavby, kde naše firma dostala patnáct PS a SO v oblasti silnoproudých technologií. Jednalo se především o rekonstrukci trakční měnírny Studénka a výstavbu nových trafostanic podél trati k napájení technologických zařízení, která jsou spojená s provozem na železnici. V rámci rekonstrukce měnírny ve Studénce se prováděly stavební úpravy, které prováděla firma Staviastav, elektroinstalace a hromosvod dostala firma Jicom a naše firma pracovala na výměně vlastní spotřeby, kompletní výměně rozvaděče 3 kv, instalaci nového rozvaděče 22 kv, který přes nový oddělovací transformátor 22/22 kv napájí po závěsném kabelu 22 kv námi již zmíněné trafostanice a systém kontroly a řízení. Nové trafostanice podél nové trati nazývané TČD 4001, TČD 4002 (obě ve Studénce) jsou z monolitického betonu BETONBAU a byly usazeny vedle trati, kde předcházely stavební úpravy a uzemnění. Dalšími trafostanicemi ve směru na Mošnov jsou TČD 4003, která se nachází v nové technologické budově, TČD 4004 je podobná jako TČD 4001 a 4002, TČD 4007 je umístěná také v nové technologické budově a poslední v řadě je BETONBAU TČD 4008, která slouží jako náhradní napájení celého úseku z Kopřivnice z rozvodu 6 kv. V nových technologických budovách je osazen nový rozvaděč 22 kv, dvě nová trafa 22/0,4 kv a rozvaděč RH s kompenzací. S montáží této technologie souvisí i kompletní rozvod 22 kv a 400 V. Jak již bylo zmíněno, stavební úpravy pro jednotlivé TČD jsme měli na starosti my a nebylo to věru jednoduché, jak z hlediska termínu, tak náročnosti terénu, zvláště pak u TČD 4004, pro kterou se vžil název,,orlí TČD4003 rozvaděč 22 kv 6

7 hnízdo pro špatnou dostupnost v terénu. Práce naší firmy měly započít již v únoru, bohužel se původně počítalo s vyloučením stávající měnírny bez náhradního napájení, ale toto řešení narazilo na řadu problémů, a tak nezbylo nic jiného, než sehnat pojízdnou měnírnu a zajistit nepřetržité náhradní napájení hlavní trati. Toto řešení nám zkomplikovalo situaci a zkrátilo dobu realizace. Práce mohly být započaty až ve výluce 28. a , kdy se uvedla do provozu pojízdná měnírna. Abychom získali co největší prostor pro montáž nové technologie, musely současně probíhat demontáže staré technologie, zajištění provozu na náhradní napájení, přepojení na provizorní napájení vedle stojící rozvodny 110 kv a pomocných napájení pro chod Připojení mínus pólu, ruční práce, kdo to dnes ještě umí? stávající rozvodny 22 kv, bourací práce, elektroinstalace, rozbourání stávající podlahy na měnírně a nové stavební úpravy včetně nové podlahy. Byl to vskutku horor, ale začátkem června jsme již umísťovali nová trafa vlastní spotřeby do nových stání, postupně se nám podařilo ustavit a zapojit celou novou vlastní spotřebu, oddělovací trafo a dekompenzační tlumivku, zapojit nový rozvaděč 22 kv, dobíječe včetně akumulátorů a skříně SKŘ. Paralelně probíhaly práce na jednotlivých TČD. Po spuštění nového rozvaděče 22 kv se postupně oživovaly jednotlivé trafostanice TČD a vedle toho se montoval zbrusu nový rozvaděč 3 kv naší výroby. Silové zapojování probíhalo vcelku úspěšně, ale dostávali jsme se do skluzu s dálkovým řízením, jak na jednotlivých TČD, tak na měnírně. Zvýšeným úsilím, a za to našim montérům chci zvláště poděkovat, se manko podařilo vymazat a už jsme byli připraveni na zkoušky SKŘ, které navazovaly na DŘT, potažmo bylo nutno uvést do provozu celé ovládání, včetně nastavení ochran až na dispečerské stanoviště v Ostravě. Výluka 24. a 25. října pro napojení měnírny se blížila a my jsme se potýkali s drobnostmi, které při zprovozňováni složitých zařízení vznikají. Nicméně se 23. října podařilo odzkoušet celý systém bez napětí, ve výluce dodělat mínus pól a zemní ochranu a připravit vše pro tryskání podlahy před finální stěrkou. Poslední den výluky jme dostali tři hodiny na spuštění, ale můžete mít vše odzkoušené a při zapnutí s napětím se vždy vyskytnou problémy. Konec výluky v 18 hodin se blížil a dva napáječe ne a ne si nechat říct. Nezbylo než hledat závadu, ta se našla v podobě vadného relátka a v 17:57 jsme zapnuli kompletně celou měnírnu a předali do zkušebního provozu. Velice si cením obětavosti a nasazení našich pracovníků a chci jednotlivě poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu, především Vlastovi Hapalovi a Bedřichu Ďopanovi. Jiří Perutka s Martinem Doležím na TČD to neměli také jednoduché, zkoušku ohněm velice úspěšně prošli také naši noví mladí hoši Michal Václavík a Jozef Jurga a výborná spolupráce byla také s firmou Staviastav, s p. Kneslem a p. Schořem. Text a foto: Jiří Šimunský Rozvaděč R 22 kv pro napájení silových rozvodů Studénka Letiště Leoše Janáčka 7

8 Optimalizace trati Praha Bubeneč Praha Holešovice V posledním vydání Trolejáře jsem se zmínil o konci prvního stavebního postupu tj. sudé kolejové skupiny v žst. Praha Holešovice k 5. červnu. To ještě všechno běželo podle harmonogramu a nic nenasvědčovalo ohrožení termínu dokončení. Bohužel ale došlo k nepředpokládaným záležitostem u zhotovitele železničního svršku. Například to, že po položení výhybky č. 5 a následném podbití byla výhybka nad požadovanou definitivní výškou, takže muselo následovat vytržení zmíněné výhybky a opětovné položení. Dále vázly dodávky štěrku a kolejnic. Celá záležitost vyvrcholila posunutím konce stavebního postupu na 14. června. Vedení stavby se podařil týdenní posun zdůvodnit jarními povodněmi, které měly za následek omezení přístupu na stavbu a termíny dodání materiálu. Toto posunutí termínu mělo za následek zkrácení navazujícího stavebního postupu liché skupiny Holešovic o zmíněný týden. Rozsah prací na liché skupině byl ovšem podstatně větší (např.: o jedno nástupiště a kolej) oproti sudé kolejové skupině. Termín uvedení do provozu sudé skupiny, ke které se připojila od 31. srpna i nepřetržitá výluka 2. traťové koleje z bubenského nádraží k odbočce ve Stromovce zahrnující rovněž výměnu angličana, byl podle harmonogramu 20. září. Ze zkušeností nabytých v prvním stavebním postupu panovala značná skepse se včasným uvedením do provozu. Jak se ukázalo, obavy to byly zcela oprávněné. 1. nástupiště se předávalo až 16. října a původně plánovaný konec nepřetržité výluky 20. září v 15:50 hod se z důvodu dokončovacích prací na železničním svršku posunul na 21. září cca na 10:00 hod. Aby toho nebylo málo, tak zhruba týden před koncem výše zmíněného stavebního postupu zhotovitel svršku zjistil, že opomněl provizorně upravit stávající geometrickou polohu přilehlých kolejí a výhybky, což mělo Úpravy TV výtažných kolejí v žst. Praha Holešovice za následek cca o 20 cm nižší niveletu angličana oproti projektové dokumentaci. Vzhledem k tomu, že na tyto úpravy nebyly objednány výluky, už nešlo s danou situací nic dělat. Definitivní úprava této složené výhybky byla prováděna v nočních výlukách od 4. do 11. listopadu, kdy nebylo z časových důvodů možné trakční vedení regulovat, proto si zhotovitel železničního svršku u správce objednal montáž a u naší firmy dodávku návěstí pro el. provoz (snížená výška trolejového drátu). Na předešlou etapu výstavby navázala nepřetržitá výluka 2. traťové koleje mezi Demontáže TV 2. TK Bubeneč Holešovice 8

9 Holešovicemi a Bubenčí a sudou skupinou v Bubenči. Z důvodu opožděného konce předešlé etapy byl opožděn i začátek etapy následující cca o 4 hodiny. Po vytrhání 4. staniční koleje v Bubenči nastal čas na betonáž základů na sudé skupině výrobní jednotkou p. Josefa Mejzra. V průběhu stavebního postupu proběhly demontáže stožárů a základů v Holešovicích a tamtéž i dokončování úprav na trakčním vedení zejména odstavných a výtažných kolejí. Aby se to nepletlo, tak ani poslední stavební postup pro letošní rok na této stavbě nebude ukončen v plánovaném termínu 29. listopadu. Z důvodu projekčních nesrovnalostí se skutečností na sanaci letitého mostu ve Stromovce bude termín posunut na 5. prosince. Zda bude tento termín splněn si řekneme v následujícím čísle Trolejáře. Výrobní jednotka p. Mariana Okapala musí natáhnout kotevní úsek trakčního vedení stanice Bubeneč (2a), traťového úseku Bubeneč-Holešovice (2.TK) a stanice Holešovice. Tamtéž do konce roku proběhne betonáž základů na liché skupině výrobní jednotkou p. Miloše Juriše. Pokud počasí dovolí, tak zbytek 0. etapa v žst. Praha Bubeneč proběhne v lednu a únoru příštího roku obdobně jako letos v Holešovicích. Text a foto: Michal Beneš, DiS Modernizace trati Tábor Sudoměřice u Tábora V posledním čísle Trolejáře byl publikován článek o zahájení stavby modernizace trati v úseku Tábor Sudoměřice u Tábora. Od jara, kdy byla stavba zahájena, probíhají další fáze výstavby a v současné době je již zprovozněna druhá traťová kolej v úseku Tábor Čekanice. V tomto úseku nebylo možné zrealizovat založení jednoho problematického základu (č. 12) hloubením, a to z důvodu skalního podloží, které si vynutilo změnu projektu a nově základ bude vrtaný. Dokumentace je již připravena, ale bude jí možno realizovat až po dokončení odvodnění, které povede mezi základem a kolejovým pásem. V praxi to znamená odložení jeho výstavby až na začátek příštího roku. Do té doby bude provizorně používán původní stožár. Dále jsme v tomto úseku kromě trakčního vedení realizovali i dodávku a montáž návěstní lávky, která je umístěna v prostoru železničního přejezdu v Čekanicích km 84,610. Její výroba byla zadána našemu výrobnímu středisku ve Vlkově, kde ve dnech a úspěšně proběhly za účasti vyššího dodavatele a investora stavby dílenské přejímky. Za bezproblémový průběh těchto přejímek je nutno poděkovat všem pracovníkům střediska, kteří se na výrobě podíleli. Konečná montáž a osazení lávky na místo proběhla Od podzimu pokračuje výstavba hloubením a betonáží základů, které pracovní skupina pana Bokroše realizuje v úseku Čekanice Chotoviny a v prostoru železničních stanic Chotoviny a Sudoměřice. Do konce roku budou osazeny stožáry. Pro zajímavost uvádím, že jde o jednu z prvních staveb, ve které jsou používány trakční stožáry s galvanickou povrchovou úpravou. Návěstní lávka po dokončení Text a foto: Ing. Petr Kopecký Betonová základová deska příprava pro stožár č. 12 9

10 Modernizace trati Rokycany - Plzeň Charakteristika: Stavba Rokycany Plzeň je další stavbou III. železničního tranzitního koridoru. Zároveň je navazující stavbou na již v minulosti dokončenou stavbu Optimalizace trati Zbiroh Rokycany. Cílem modernizace je především zvýšení rychlosti až na 160 km/h. Aby bylo toto řešení možné, musí se provést několik přeložek trati včetně přeložky mezi současnou zastávkou Ejpovice a zastávkou Plzeň Doubravka, která bude vedena ve dvou jednokolejných tunelech (pro každý směr samostatný tunel) každý o délce cca m. Tímto dojde ke zkrácení stávající trati cca o 6,1 km. Na původním traťovém úseku leží v současnosti železniční stanice Chrást u Plzně, ze které odbočuje trať do Radnice a zastávky Klabava, Ejpovice, Dýšina a Plzeň Doubravka. Ze zastávky Ejpovice se stane železniční stanice, ze které budeme moci odbočit na trať do Radnic. Zde zůstane pouze jedna neelektrifikovaná kolej. Na nově vzniklé trati Ejpovice Radnice bude zachována železniční stanice Chrást u Plzně a zastávka Dýšina. V úseku Chrást u Plzně - Plzeň Doubravka bude stávající trať bez náhrady zrušena. EŽ bude na této stavbě realizovat stavební objekty trakčního vedení, ukolejnění vodivých konstrukcí, návěstní lávky a ochrany proti dotyku na třech mostech prostřednictvím střediska 028 TVČ. Silnoproudé objekty, objekty DŘT, EOV a technologie budou realizovány prostřednictvím střediska 018 SIT. Výstavba: Od 26. října do 14. listopadu probíhala 0. etapa betonáží základů trakčních podpěr na 1. traťové koleji v denních výlukách mezi Rokycany a Chrástí u Plzně. Vyloučen je vždy tento traťový úsek, který zahrnuje i budoucí železniční stanici Ejpovice, na kterou se změní ze současné zastávky. Následovala pětidenní pauza a obdobné, výše uvedené výluky na 2. traťové koleji, a to od 20. listopadu do 9. prosince. Dále proběhly úpravy rozvodů 6 kv na přeložce Klabava a v Ejpovicích. Tamtéž se přesunul rozvaděč přípojky z distribuční sítě na osvětlení zastávky, který bránil výstavbě nové technologické budovy. Text a foto: Michal Beneš, DiS 10

11 Rekonstrukce TV Zlatovce Trenčianská Teplá, Slovensko Rok uběhl jak voda a i tady na stavbě v Trenčíně jsme odvedli kus práce nejen my, EŽ Praha, ale i náš subdodavatel Eltra Košice. Přípravné práce tu začaly v březnu letošního roku. Na trati mezi Trenčínem a Trenčianskou Teplou byly během dvou měsíců vybudovány základy, které bylo možno betonovat z PB a nebyly v kolizi se stávající kolejí, ani daleko na nové pláni. Betonářské práce zde realizovalo středisko 028, parta pana Svatoše, která dokázala realizovat základy ve velmi přesné toleranci. Současně probíhalo i budování základů v žst. Trenčín. V měsíci červenci začal stavební postup na rekonstrukci 1. TK mezi Trenčínem a Trenčianskou Teplou. Postup byl naplánován na 53 dní, ale nakonec se protáhl na celkových 56 dní. Během tohoto postupu, když byly všechny základy na trati potřebné pro postup hotové, začali jsme s betonáží základů pro sudou skupinu TV v žst. Trenčín. Tyto základy byly v kolizi se stávající kolejí č. 6 a č. 14. Původně dle projektu by tyto základy měly být budovány až ve stavebním postupu v žst. Trenčín (dle plánu měl trvat 53 dní). Jelikož by se bez těchto podpěr nedalo převěsit ze starých závěsů na nové podpěry nic a ostatní zhotovitelé by co nejdříve požadovali demontáž zavazejících starých stožárů, začali jsme na VDS tlačit, aby uvedené koleje vytrhli s dostatečným předstihem. Po začátečních pochybách ze strany VDS nám bylo vyhověno. Jak se říká: přednosta stanice Trenčín nám podal prst a my mu vzali celou ruku. Během měsíce a půl bylo zabetonováno 30 základů TV, namontovány stožáry a brány, staré TV převěšeno na nové závěsy a z velké části byly zdemontovány Vytahování základu ŽDJ brány a stožáry. Nyní zde od 14. září probíhá stavební postup sudé skupiny TV v žst. Trenčín a 2. TK Trenčín Trenčianská Teplá, kde traťový úsek dělá Eltra Košice a v žst. Trenčín prováděl veškeré úpravy na trakčním vedení Jozef Kanis a jeho parta. Trolejáři velmi vstřícně vypomáhali jak při betonáži základů, tak i při jejich demontáži, kdy za pomoci kolejového jeřábu ŽDJ vytahovali prefabrikované základy. Tento postup by měl skončit , ale zatím žst. Trenčín vypadá jak díra po granátu. Od přebrala stavbu EŽ Kysak. Proto bych chtěl i touto cestou poděkovat pracovním skupinám pana Svatoše a pana Kanise za výbornou spolupráci a za dobře odvedenou práci! Stavební práce v plném proudu (začátek listopadu) Text a foto: Radovan Švec 11

12 Montáž bran v Trenčíně Modernizace trati České Budějovice - Nemanice Od prázdnin probíhalo intenzivní regulování a laníčkování trakčního vedení, aby se mohlo ve dnech 30. září a 1. října uskutečnit měření parametrů trakčního vedení hlavních kolejí rychlou pantografovou zkouškou. Měření vyšlo na výbornou pouze s drobnými vadami. V předem naplánovaných výlukách odstranila tyto drobnosti výrobní jednotka p. Leca (po odchodu stavbyvedoucího p. Liščáka od EŽ). Následovalo odstranění vad a nedodělků z pochůzek, jak ze stavebních objektů trakčního vedení, tak i z objektů silnoproudých zařízení. Dokončily se poslední práce na osvětlení a dálkovém ovládání úsekových odpojovačů. V současné době se pracuje na dokumentaci skutečného provedení. Žst. České Budějovice Zbývají už jen naplánovat napěťové zkoušky. Úspěšné ukončení stavby závisí zejména na odsouhlasení změnových listů, které se na této stavbě vyššímu zhotoviteli od samého začátku nedaří prosadit. Text a foto: Michal Beneš, DiS 12

13 Trakční vedení v Estonsku dokončeno Dokončovací práce v žst. Tallinn na konci července 2013 Foto: T. Krčma Dne 31. srpna 2013 byla oficiálně dokončena a do užívání předána stavba Raudteeliinide Vasalemma Tallinn, Keila Paldiski ja Klooga Klooga-Rand kontaktvõrgu projekteerimine ja ehitamine. V průběhu necelých dvou let bylo na 84 km kolejí, tvořících téměř 40 % estonské elektrifikované sítě, kompletně vyměněno vedení sovětského polokompenzovaného typu za moderní vedení typu J s maximální rychlostí 160 km/h. Průběh stavby byl v Trolejáři podrobně popisován, naposledy v červnu Převážná část montážních prací byla dokončena podle plánu, tj. do konce července. V srpnu dobíhaly demontáže starých bran, stožárů a základů v žst. Tallinn, odstraňování nedostatků na celé trati a také regulace výšky a klikatosti po pracích na svršku na základě samostatné objednávky investora. I přes některé nedostatky, které se v průběhu stavby vyskytly, je hodnocení projektu kladné po ekonomické i realizační stránce. EŽ Praha po dlouhé přestávce působila v roli vyššího zhotovitele, v zemi, kde nezískala dosud žádné zkušenosti a nadto ve smluvním vztahu podle zelené knihy FIDIC, kdy součástí plnění jsou veškeré projekty a stavební povolení. Snad nezůstanu osamocen v názoru, že patří velký dík nejen všem zúčastněným na stavbě a projekci, ale i útvaru exportu za úplně první kroky při přípravě a podání nabídky na neprobádaném území a též vedení EŽ Praha, že učinilo nelehké rozhodnutí zúčastnit se této potenciálně rizikové akce. Současná stavba napájecích stanic Järve a Keila i účast EŽ Praha v soutěžích v celém pobaltském regionu dokazují, že to bylo rozhodnutí správné. Nová elektrická jednotka Stadler v žst. Tallinn Foto: R. Lužný Text: Ing. Tomáš Krčma 13

14 Inovace trakčního vedení typu J pro použití v Estonsku Dokončená stavba trakčního vedení v Estonsku byla zajímavá nejen svou lokalizací a průběhem, ale i doplňky sestavy J, které umožnily rychlejší a ekonomičtější výstavbu a přizpůsobení místním podmínkám. V celkové koncepci byly sledovány především tyto cíle: l maximální zjednodušení a sjednocení prvkové základny, což mělo vliv na nižší typový rozsah objednávaných a skladovaných součástí a přineslo užitek i investorovi ve formě menšího typového rozsahu náhradních dílů, l použití úsporných řešení, která v typových podkladech trakčního vedení J dosud nejsou, byla však snadno realizovatelná s použitím minima atypických prvků a osvědčila se u jiných železničních správ, l dodržení kompatibility se stávajícím trakčním vedením na úrovni zaměnitelnosti základů a stožárů (svorníky M36 s hrubým závitem a roztečí nebo mm), l přizpůsobení přírodním a technologickým podmínkám na stavbě tak, aby tyto dva aspekty, někdy protichůdné, byly respektovány při dodržení ekonomie a především harmonogramu výstavby. V následujícím textu jsou popsány hlavní inovace trakčního vedení typu J, které posloužily splnění uvedených cílů. Rozsáhlé využití stožárů DS Hlavním cílem bylo využít stožáry DS i pro kotvení trolejového a zesilovacího vedení a nesení bran, kde podle typových podkladů trakčního vedení J je nutno zvolit stožáry AP/BP, případně T. Postupně tak kromě úprav dokumentace stávajících stožárů DS podle zvolené koncepce a požadavků investora (jiné rozteče svorníků, otvory pro odtok zinku, plech ve vrcholu pro připevnění podpěrného izolátoru) byla v EŽ Praha vytvořena dokumentace zcela nových stožárů DS 18 E, DS 18 EV, DS 20 E a DS 20 EV. Kotvení na stožárech DS Pohyblivá kotvení se závažími na stožárech DS, HEB nebo betonových, jejichž zatížení ohybem je přebíráno protikotvou, se u cizích železničních správ používají ve velké míře. Oproti samonosným kotevním stožárům řešení umožňuje použití podstatně menších základů a levnějších stožárů. Podle provedených statických výpočtů, při kterých se ukázala jako kritická stabilita stožárů na vzpěr, byl zvolen typ DS 18 jako kotevní pro vedlejší sestavu ( kn) a typ DS 20 pro hlavní sestavu ( kn). Vzhledem k použití kladkostrojů 1:3 s rohatkovou brzdou a maximálnímu zjednodušení armatur byl mírně upraven běžný rám pro stožáry AP/BP a táhla protikotvy jsou uchycena co nejblíže otočné ose kladkostrojů. Tento způsob zabraňuje kroucení stožáru nejen v běžném provozním stavu, ale též při zatížení jediného kladkostroje (montáž, nehoda) obr. 2. Celkový pohled na mechanické dělení s kotevními stožáry DS na obr. 1 prokazuje i estetiku vzhledu sjednoceného s nosnými stožáry. Brány na stožárech DS Příčné nosné konstrukce trakčního vedení jsou u zahraničních železničních správ velmi různorodého provedení. Pokud pomineme lanové převěsy, používají se buď tuhé konstrukce působící společně se stožáry jako rám, případně břevna, která jsou ze statického hlediska oboustranně podepřeným nosníkem (např. postsovětské země obr. 3). Statické působení stožárů DS jako podpěr pro břevna ČD 23 nebo 34 se odvíjí od toho, zda je stožár situován delší stranou kolmo nebo rovnoběžně s kolejí. V případě stožárů umístěných kolmo ke koleji je možno použít oboustranné vyvěšení, takže se jako omezující ukázala síla větru rovnoběžně s kolejí, která působí na bránu a ohýbá oba stožáry ve směru Trakční stožáry slouží v Estonsku i pro zavěšení VN linek. Na snímku 10 kv odpojovač LR-4 u vjezdového návěstidla žst. Keila. jejich nižší únosnosti. Maximální délka břevna byla určena 20 m v případě použití stožárů DS 20 EV (obr. 4). Do délky 24 m lze pak použít na jedné straně stožár AP/BP a na druhé DS. Varianta situování stožáru rovnoběžně s kolejí byla sledována především z důvodu jeho umístění ve stanici mezi kolejemi, kde by minimálně omezoval průjezdný průřez (šířka stožáru cm). Protože příčné síly od klikatosti nebo oblouku působící na bránu a směrová lana nemohou být zachyceny stožárem DS ve směru nižší únosnosti, lze takto otočit pouze stožár na jednom konci brány. Otočený stožár však může být i tenkého typu DS 16, neboť jeho zatížení je tvořeno pouze tíhou brány a vodičů a tlakem větru na bránu (ve směru vyšší únosnosti). Vyvěšení břevna je pochopitelně pouze jednostranné, a od tohoto faktu se odvíjí maximální délka břevna (obr. 5). Důležité je, že ve všech případech lze stožár DS využít i pro další funkce, např. kotvení nebo umístění odpojovače. Další použití stožárů DS Poměrně významné bylo též využití stožárů DS pro umístění jednoho odpojovače (typu QAD), ať už s ručním či motorovým pohonem, včetně kotvení kratších napáječových převěsů. To přineslo zjednodušení především v elektrických děleních před stanicemi (obr. 6). 14

15 Poslední úpravou, umožněnou novými stožáry DS 18 EV a DS 20 EV, bylo připevnění sjízdné i nesjízdné konzoly ve výměnném poli na jediném stožáru, podobně jako na stožárech BP (obr. 7). Tento, v zahraničí často používaný způsob, při zachování užitných vlastností ušetřil dva základy, dva stožáry a souvisící pracovní čas v každém mechanickém a elektrickém dělení. Další netypické a nové prvky Novou součástí byly polymerní podpěrné izolátory z produkce Elektroporcelánu Louny (obr. 8). Tento typ izolátorů, ovšem s jinými armaturami, byl použit již na trolejovém vedení s přívodní kolejnicí ve svojšínském tunelu (trať Plzeň Cheb), ovšem teprve v Estonsku byl nasazen masově (cca 860 ks). Izolátory jsou určeny pro soustavu AC 25 kv mají vyšší elektrické parametry než dosud používaný typ (výdržné napětí 125 kv, rázové napětí 250 kv), přičemž pevnost v ohybu je stejná. Novinkou bylo též využití kotevních stožárů pevného bodu pro kotvení zesilovacího vedení (obr. 9), což mimo jiné umožnilo zvýšení průřezu zesilovacího vedení, neboť cca m mezi kotevními stožáry jsou jak končící, tak začínající kotevní úsek zesilovacího vedení spojeny paralelně. To bylo vítané především v jednostranně napájených úsecích Keila Paldiski a Keila Riisipere. Samotná břevna bran delší než 12 m byla z důvodu omezené délky zinkovací vany i přepravy na kamionech konstruována jako vícedílná se šroubovým spojením. Prefabrikované základy Prefabrikované základy byly na stránkách Trolejáře již popsány, nyní tedy zmíníme jediné úskalí jejich použití, se kterým jsme se během stavby setkali. U přibližně 1,5% základů, především na vnitřní straně oblouku, u výztužných stožárů a u kotevních bloků byl jeden až několik měsíců po zatížení zaznamenán postupně se zvětšující náklon. Tato závada byla způsobena technologickou nekázní podzhotovitele, především co se týká řádného zhutnění podsypu a zásypu prefabrikátů. Byla nutná poměrně nákladná oprava spočívající v odtížení základu, odtěžení nesprávně provedeného zásypu, vyrovnání základu a provedení nového, řádně hutněného zásypu. Dalším závadám bylo zabráněno pečlivější kontrolou práce (obr. 10) a zvětšením rezervy únosnosti projektováním základu o stupeň většího než by odpovídalo výpočtu na kritických místech. Zhodnocení To, že estonská stavba byla prováděna na základě smlouvy FIDIC ( zelená kniha), znamenalo kromě většího rozsahu povinností zhotovitele i výhodu v úzké spolupráci stavby a projekce, kdy bylo možné jednak zvolit celkovou koncepci podle ekonomicko-technických místních podmínek, jednak provádět v projektu operativní změny. Především ve fázi projekce a technického řešení pak znamenal aktivní a odborný přístup zásadní výhodu, která ve značné míře přispěla ke včasnému dokončení stavby i očekávanému ekonomickému výsledku. Text: Ing. Tomáš Krčma foto: archiv EŽ Obr. 8 / Podpěrný izolátor EPL (provizorní označení T) Obr. 9 / Schéma kotvení zesilovacího vedení 15

16 Obr. 1 / Mechanické dělení v úseku Klooga Kloogaranna Obr. 2 / Detail rámu kladkostrojů a uchycení táhel na stožáru DS Obr. 3 / Původní brány sovětského typu na betonových stožárech v žst. Keila Obr. 4 / Brána ČD 23 na stožárech DS 20 EV v zast. Lilleküla Obr. 5 / Brány ČD 23 na stožárech DS, na jedné straně stožár otočený, v žst. Keila Obr. 6 / Odpojovače QAD a napáječový převěs na stožárech DS 20 EV v žst. Keila 16 Obr. 7 / Výztužné stožáry DS 18 EV u zast. Tondi Obr. 10 / Správný postup hutnění jednotlivých vrstev zásypu prefabrikované kotvy v žst. Klooga Vydává společnost EŽ Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4. Odpovědná redaktorka Daniela Hnídková, tel.: Jen pro vnitřní potřebu! Neprodejné! Za správnost příspěvku zodpovídá autor, jejich obsah nemusí být totožný s názory redakce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí Grafická příprava, tisk: D&S design prague, s.r.o.

TROLEJÁŘ. REKONSTRUKCE R 110 kv a T 110 kv TRAKČNÍ MĚNÍRNY PEČKY TROLEJÁŘ. Slavnostní zahájení stavby

TROLEJÁŘ. REKONSTRUKCE R 110 kv a T 110 kv TRAKČNÍ MĚNÍRNY PEČKY TROLEJÁŘ. Slavnostní zahájení stavby TROLEJÁŘ OBČASNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI EŽ PRAHA červen 2012 / zdarma REKONSTRUKCE R 110 kv a T 110 kv TRAKČNÍ MĚNÍRNY PEČKY Slavnostní zahájení stavby V úterý dne 17. 4. 2012 proběhlo v areálu trakční měnírny

Více

prosinec 2002 ročník 7 číslo 12 zdarma Většina pracovníků mě příjemně překvapila svým aktivním přístupem, tvrdí generální ředitel Milan Houfek

prosinec 2002 ročník 7 číslo 12 zdarma Většina pracovníků mě příjemně překvapila svým aktivním přístupem, tvrdí generální ředitel Milan Houfek kontakt prosinec 2002 ročník 7 číslo 12 zdarma Vážení spolupracovníci, nadchází pro mnohé z nás jeden z nejkrásnějších časů v roce, vánoční svátky. Chtěl bych Vám i Vašim blízkým popřát jménem představenstva

Více

Chytrých kolejí bude přibývat

Chytrých kolejí bude přibývat Populárně-technický magazín 1 / 2015 Na západě vládne Viktorie ražba tunelů u Plzně Prababička horských železnic ozubnice na Rigi Chytrých kolejí bude přibývat kontrola jedoucích vozidel K U R Z Y A Š

Více

V jednotě je síla. zvenčí se spoléhat nemůžeme. Překonat toto obtížné období nám umožní pouze naše vnitřní vůle a schopnost naše úsilí sjednotit.

V jednotě je síla. zvenčí se spoléhat nemůžeme. Překonat toto obtížné období nám umožní pouze naše vnitřní vůle a schopnost naše úsilí sjednotit. Zpravodaj 3 Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIII., červenec - září/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Úvodník Aktuality, Útvar technického rozvoje - informace o činnosti

Více

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2013

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2013 2 DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2013 Úvodník, Aktuality Vývoj a inovace, D 1 - Den otevřených dveří D 2 - Skruže na Slovensku D 5 - Chebsko - environmentální opatření - je hotovo D 6, 8 - Odstavná plocha pro kamiony

Více

číslo 2006 / ročník 11 květen zdarma

číslo 2006 / ročník 11 květen zdarma květen 2006 / ročník 11 zdarma číslo 5 Trať na Barrandov při cvičení obstála (04) Aktivní preference na křižovatkách řízených SSZ (08) Správa objektů v novém (15) Opatření ke zlepšení podmínek provozu

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

září 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 9/ 2010 Stanice metra Národní třída

září 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 9/ 2010 Stanice metra Národní třída září 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 9/ 2010 DP kont@kt Časopis pracovníků Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Stanice metra Národní třída Prochází značnou úpravou mění se na bezbariérovou

Více

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář 2 / 2013 Potřebujeme funkční železnici říká šéf SŽDC Jiří Kolář Hora jako ementál tunel napříč Gotthardem Nové zbraně v boji s hlukem kolem tratí ubude betonu POVODNĚ 2013 1 Editorial Editorial obvykle

Více

2007 / ročník 12. Ředitelé na prahu nového roku (04) Pražské přívozy fungují celoročně (16) Výtahy ve stanici metra Florenc B (20)

2007 / ročník 12. Ředitelé na prahu nového roku (04) Pražské přívozy fungují celoročně (16) Výtahy ve stanici metra Florenc B (20) únor 2007 / ročník 12 zdarma číslo 2 Ředitelé na prahu nového roku (04) Pražské přívozy fungují celoročně (16) Výtahy ve stanici metra Florenc B (20) Zlepšování kvality v sektoru veřejné dopravy (26) 1

Více

KAPKA. zima 2009. Úvodní slovo generálního ředitele. V tomto čísle naleznete: www.pod.cz

KAPKA. zima 2009. Úvodní slovo generálního ředitele. V tomto čísle naleznete: www.pod.cz Z p r á v y Z a j í m a v o s t i N o v i n k y I n f o r m a c e Kapka - zima 2009 Povodí Oddr y, státní podnik 1 KAPKA Z p r a v o d a j s t á t n í h o p o d n i k u P O V O D Í O D R Y zima 2009 Úvodní

Více

Fakta o pátém áčku 1. kontakt. Z OBSAHU: Preference tramvají Metro je v dobré kondici Linka 216 v palbě spouští

Fakta o pátém áčku 1. kontakt. Z OBSAHU: Preference tramvají Metro je v dobré kondici Linka 216 v palbě spouští DP kontakt Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti číslo 2 únor 2014 ročník 19 Z OBSAHU: Preference tramvají Metro je v dobré kondici Linka 216 v palbě spouští Fakta

Více

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo.

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo. listopad 2006 / ročník 11 zdarma číslo 11 Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) 1 EDITORIAL Výluky Petr Malík, šéfredaktor Nad

Více

AŽD Praha RE PORTÉR. Zdeněk Malkovský: O VÚKV a chybějící politické podpoře české železnice

AŽD Praha RE PORTÉR. Zdeněk Malkovský: O VÚKV a chybějící politické podpoře české železnice B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 1 2014 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A Zdeněk Malkovský: O VÚKV a chybějící politické podpoře české železnice Kanál AŽD Praha na YouTube: www.youtube.com/azdpraha1

Více

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 Zpravodaj 2 Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Úvodník Aktuality, Vývoj a inovace - Výstupy z činnosti Útvaru technického

Více

červen 2000 ročník 5 číslo 6 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

červen 2000 ročník 5 číslo 6 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti červen 2000 ročník 5 číslo 6 zdarma DP kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Digitální on line informace na tramvajové zastávce Malostranská Stane se vám

Více

AŽD Praha. Miroslav Kupec: Budoucnost DKV Praha vidím optimisticky

AŽD Praha. Miroslav Kupec: Budoucnost DKV Praha vidím optimisticky B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha re PORTÉR 4 2014 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A Miroslav Kupec: Budoucnost DKV Praha vidím optimisticky Kanál AŽD Praha na YouTube: www.youtube.com/azdpraha1

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

DP kont@kt. Déčkem již v roce 2014? Městská policie v noční MHD. leden 2008 / ročník 13 / zdarma číslo 1 / 2008

DP kont@kt. Déčkem již v roce 2014? Městská policie v noční MHD. leden 2008 / ročník 13 / zdarma číslo 1 / 2008 leden 2008 / ročník 13 / zdarma číslo 1 / 2008 DP kont@kt Časopis pracovníků Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Městská policie v noční MHD 3 Spolupráce, která velkou měrou přispěla ke

Více

B E Z P E Č N Ě K C Í L I

B E Z P E Č N Ě K C Í L I B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 4 2011 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A Optimalizace Lysá nad Labem Praha Vysočany 14 ZASTARALÉ STAVĚDLO BUDE NAHRAZENO ELEKTRONICKÝM ZAŘÍZENÍM ESA 11

Více

kontakt říjen 2003 ročník 8 číslo 10 zdarma

kontakt říjen 2003 ročník 8 číslo 10 zdarma kontakt říjen 2003 ročník 8 číslo 10 zdarma Organizační struktura a řízení musí být jednodušší a přehlednější Anketa: Jak jste spokojeni s DP-KONTAKTem? Vážení čtenáři, obracíme se na vás s prosbou o pomoc

Více

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice,

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice, informační občasník číslo 9 / leden 2015 report Jan Blanik absolvoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně, obor Parní turbíny. První pracovní zkušenosti získal v OKE (Ostravsko-karvinské elektrárny,

Více

komplexní obnovy Tušimic

komplexní obnovy Tušimic ENERGETICKÉ Energetické INVESTIČNÍ investiční CELKY ENERGETICKÉ celky: INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ Úspěšné INVESTIČNÍ CELKY završení ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY komplexní obnovy ENERGETICKÉ Tušimic INVESTIČNÍ

Více

Louny Peruc: první přejezdy v České republice s LED výstražníky

Louny Peruc: první přejezdy v České republice s LED výstražníky Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 3 2009 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A Louny Peruc: první přejezdy v České republice s LED výstražníky JEDNOZNAČNÉ ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

Více

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace VA TECH EZ nfo ČASOPIS VA TECH EZ a.s. Mluví za nás naše výsledky PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY KNAUF Insulation Rozvodna 110 kv Krupka Modlany Palladium Hotel IBIS Teplárna Otrokovice Kotel K11 ve Štětí Nile

Více

Kampaní upozorňujeme na rizika dopravy ve městě

Kampaní upozorňujeme na rizika dopravy ve městě číslo 5/ květen 2011 Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Zenklova už přístupná pro všechny typy tramvají /strana 10 a 11/ Počet nízkopodlažních autobusů se blíží

Více

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 obsah str. 4 5 str. 10 13 str. 14 15 str. 16 17 str. 20 21 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 1/2012. ročník 9 vychází 2x ročně, toto číslo vychází 25. 5. 2012 vydavatel: Lafarge

Více

2007 / ročník 12. Rozhovor s novým generálním ředitelem (04) Patnáctá sezóna muzea MHD (16)

2007 / ročník 12. Rozhovor s novým generálním ředitelem (04) Patnáctá sezóna muzea MHD (16) duben 2007 / ročník 12 zdarma číslo 4 Rozhovor s novým generálním ředitelem (04) Patnáctá sezóna muzea MHD (16) Jak jsme hospodařili v roce 2006 (22) Křižík je příkladem generacím (26) 1 EDITORIAL Změny

Více

zpravodaj prosinec 2009

zpravodaj prosinec 2009 zpravodaj prosinec 2009 354 obsah Bílý potok, Veverská Bítýška 4 6 17 19 20 22 23 24 25 26 27 Anketa Z činnosti závodů Když se řekne Aktivní zóna Plánování v oblasti vod Předpovědní povodňový systém Morava

Více