TROLEJÁŘ PF Slovo generálního ředitele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TROLEJÁŘ PF 2014. Slovo generálního ředitele"

Transkript

1 OBČASNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI EŽ PRAHA PROSINEC 2013 / zdarma Slovo generálního ředitele PF 2014 Vážení spolupracovníci, přiblížili jsme se opět na dotek konci roku, době, kdy většina z nás tak trochu bilancuje doznívající rok a přemýšlí o roku nadcházejícím. Bilancujeme svůj soukromý život, uvědomujeme si chyby a úspěchy a slibujeme si, že ten nový přicházející rok bude určitě bez těch chyb. Nikdy to nedopadne, protože nic se nedá definitivně plánovat a život, je zaplať Bůh, příliš pestrý a rozmanitý na to, abychom si ho předem vydefinovali. Trochu jiné je to ale v životě pracovním, kde naopak určitý plán a strategie by měly být svým způsobem nastavitelné. To však v posledních letech v oboru, kde naše společnost působí, silně chybí. Totální nekoncepčnost dopravní politiky českých vlád, časté přepřahání ve vedení Ministerstva dopravy a totální zborcení investiční politiky ve státě způsobilo i v roce 2013 další propad stavebního trhu a v oboru nám nejbližším, tj. dopraví infrastruktuře obzvláště. Nechci zde opakovat konstatování minulých let o příčinách a důvodech tohoto stavu. Slyšeli jsme toho již dost, ať již to byly výmluvy nebo svalování viny. Ani jedno, ani druhé nám nepomohlo a nepomůže. Jsem rád a Vám, mým kolegům a spolupracovníkům vděčný za to, že jsme i tento komplikovaný rok a celou tzv. krizi přežili bez zbytečných velkých otřesů a ztrát. Stále držíme slovo, že naše práce bude vysoce odborná, náš přístup bude profesionální, že našim partnerům zabezpečujeme výkony nejen v objemu a ve stanoveném čase, ale hlavně i v tom, pro nás důležitém kritériu, a to je kvalita. Český trh je pro nás dominantní a jednoznačně prioritní, ale právě v letech 2012 a 2013 nám výrazně pomohly zahraniční zakázky /Černá Hora, Estonsko/, bez kterých bychom ani zdaleka nedosáhli výsledků, za které jsme hodnoceni, a které nám umožní pokračovat dále bez zásadních restrikcí a změn. Chci touto cestou poděkovat všem kolegům, kteří zabezpečovali naše práce v zahraničí. Není to jednoduché a jsou to těžce vydělané peníze. Stojíme na prahu roku 2014, kdy po dlouhé době můžeme konstatovat, že po výrazných změnách ve vedení SŽDC je opět připravena daleko vyšší zásoba práce, sleduje se požadavek dokončení modernizace koridorů a jsou připraveny i další investice v oblasti především železničních staveb. Nicméně důsledky předchozích, nebojím se říct až hloupých rozhodnutí, cítíme a budeme cítit i nadále. Úzkostlivá snaha šetřit a snižovat náklady na stavby nemůže v charakteru staveb, 1

2 které zabezpečujeme vést k ničemu jinému, než ke snížení jejich kvality. Je to krok opačným směrem. Bohužel trend dumpingových nabídek pokračuje a naprosto chybný argument nejnižší ceny vítězí. Je na investorech v této oblasti, aby dokázali nabídku posoudit odborně a nikoliv jen tendenčně. Stavby dopravní infrastruktury musí zabezpečovat absolutní provozní spolehlivost na dlouhá léta není to spotřební zboží. Jsem přesvědčen, že Elektrizace železnic Praha a.s. je na nastávající rok dobře připravena. Vstupujeme do příštího roku i s určitými změnami. Tyto změny se dotýkají jak organizační struktury, tak i změn v personálním obsazení řídících orgánů společnosti. Všechny změny, které k budou ve společnosti realizovány, mají své opodstatnění a budou přínosem pro další rozvoj naší akciové společnosti. Nejsou to v žádném případě změny překotné a neuvážené. Věřím, že další úspěšná léta EŽetu jsou před námi. Shrnutí všech podstatných změn je uvedeno v samostatném článku. Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi, abych poděkoval za práci a součinnost, na základě kterých hodnotíme i rok 2013 jako rok dobré práce společnosti, jako rok, kdy vysoká reference Elektrizace železnic Praha a.s. neutrpěla a kdy jste znovu prokázali Vaši kvalitu. Dovolte mi prosím, abych využil této možnosti a popřál Vám všem hezké prožití svátků vánočních, hlavně hodně osobní pohody Vám i Vašim rodinám. Do nového roku 2014 Vám přeji mnoho úspěchů, hodně zdraví a radosti v životě osobním i pracovním. Závěrem mi dovolte malou osobní poznámku. Po 17 letech jsem se rozhodl odejít z přímého řízení společnosti. Chci Vám poděkovat za ta léta práce, která jsem mohl v tomto kolektivu zažít. Věk je neúprosný a jsem přesvědčen, že nové vedení EŽetu bude cílevědomě zvyšovat konkurenceschopnost a postavení firmy na trhu a rozvíjet její možnosti. Ještě jednou Vám všem děkuji a přeji mnoho úspěšných let. Ing. Karel Mora Základní organizační a personální změny k 1. lednu 2014 A/ Organizační struktura 1. Zavádí se nová funkce výkonný ředitel. Do jeho kompetence se převádí úsek personální ředitelky a útvar exportu. 2. Zaniká funkce výrobní ředitel 3. Zřizuje se Organizační složka EŽ Praha a.s. na Slovensku v Žilině. Do této složky budou převedeni stávající zaměstnanci EŽ Kysak a.s. 4. Postupně bude utlumena činnost EŽ Kysak a.s. B/ Personální změny 1. Představenstvo EŽ Praha a.s. Ing. Janovský Martin, Ing. Kotlář Radim, Ing. Mora Karel, Mgr. Ing. Nováček Jiří, Ing. Valtr Luděk 2. Dozorčí rada EŽ Praha a.s. Ing. Jirků Ladislav, Ing. Mareček Tomáš, Ing. Sobotka Jan 3. Generální ředitel Ing. Valtr Luděk 4. Výkonný ředitel Ing. Janovský Martin 5. Vedoucí organizační složky Slovensko Ing. Kováč Tibor 60 let Elektrizace železnic Praha ( ) Fenoménem dnešní doby je určitě prodlužování doby života. Je velmi příjemným konstatováním, že i život naší firmy potvrzuje tento trend. A protože žádný život není bezproblémový, není bez emocí a karambolů, stejně tak i život firmy prochází nejrůznějšími peripetiemi a jsou mu kladeny různé překážky. Nesmí zpychnout jde-li nahoru, aby naopak, když přijde doba poklesů, mohla se bránit a odolávat s čistým štítem. Dáma, kterou Elektrizace železnic Praha a.s. nesporně je, se s těmito všemi situacemi vyrovnala ke své cti vždy statečně a rozvážně. Vždy tak, aby svým blízkým, tedy především zaměstnancům, vytvořila prostředí pro dobrou práci a zázemí, kterého si mohli vážit. Také si byla vědoma, že bez svých lidí by nebyla a podobně její lidé mohli být pyšní na svoji firmu, která jim dávala práci a jistotu. Šedesát let je doba, která ať chcete nebo nechcete, si tak trochu řekne o rekapitulaci a potřebu se ohlédnout a hodnotit těch šest desítek let. Je dobře, že toto zhodnocení nemusíme příliš vymýšlet, stačí se projet vlakem po Česku nebo Slovensku, abychom se potkali s výsledky práce zaměstnanců EŽetu. A nutno říci, že nejenom na území Čech, Moravy a Slovenska, ale na mnoha místech světa je stopa EŽeťáků vidět a to nejen na železnici, ale i v městské dopravě a i v dalších odvětvích elektrotechniky. A to je vlastně ta rekapitulace, na jejímž základě můžeme být hrdí, že jsme měli a máme tu možnost v takovéto společnosti pracovat. Čas odchodu do důchodu, dříve tak striktně ohraničený šedesátkou, se naštěstí prodlužuje. Lidský život se příliš omladit nedá. Firma tu možnost má. Má své nové mladé spolupracovníky, kteří ji mohou omladit a modernizovat. Na nich leží samozřejmě také i budoucnost Elektrizace železnic Praha a.s. A protože u příležitosti takto významného jubilea bývá zvykem popřát do dalších let, tak mi dovolte, abych vyslovil i já své přání do její budoucnosti. Dobrou kondici, dobré lidi a hodně dobré práce. A abych neporušil EŽeťáckou tradici, tak připíjím i dobrou slivovicí nebo sklenkou dobrého vína. Ing. Karel Mora, generální ředitel 2

3 Ing. František Maruška zlatá svatba s ežetem Ing. František Maruška, náš milý šéf a kolega, s jehož jménem je trvale spojena firma Elektrizace železnic Praha a.s., ukončuje definitivně svoji pracovní kariéru. Kariéru, jejíž obdoba není v našich zemích obvyklá, natož běžná. Když v roce 1963 jako čerstvý absolvent Vysoké školy železniční nastoupil do EŽetu, tak věřím, že ani on sám nevěřil tomu, že v Elektrizaci prožije 50 let svého pracovního života. Prošel cestou z pracáku až na místo generálního ředitele a předsedy představenstva a zcela přirozeně vytvořil situaci, kdy bylo dokonale ztotožněno jméno MARUŠKA s názvem firmy EŽ Praha. Pozoruhodné a obdivuhodné. Všichni, kteří jsme měli tu čest s Františkem spolupracovat a kamarádit, budeme stále inspirováni jeho optimismem a radostí ze života, s jeho přátelským přístupem a otevřeným srdcem. Pan František Maruška zůstane naším šéfem a také kamarádem, a protože je naprosto svébytnou součástí naší firmy, tak bude dobře, když nás poctí svojí návštěvou a svým optimismem. Františku, do té odpočinkové třetiny života hodně zdraví, radosti a pohody Tobě a samozřejmě i Tvým blízkým. Na náměstí Hrdinů 1693/4a budeš vždy vítaným přítelem. Ing. Karel Mora Zpráva o průběhu výstavby Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba Pomalu se přibližuje konec roku 2013, který půlí termín poskytnutého času určeného k realizaci této stavby tzv. Břeclavský poločas. V průběhu roku jsme museli zdolat nemalé množství různorodých komplikací, většinou jiného typu, než jsme byli zvyklí, a naskytl se nám reálný, dosti odlišný pohled na proces výstavby z pozice odpovědného vyššího dodavatelství stavby. Rozebírání a popis složitých souvislostí obchodních a technickoadministrativních je dost nezajímavé, tak jsem pro reálné vyobrazení realizovaných stavebních postupů pořídil několik snímků z mnou oblíbené motýlí perspektivy. Je zvláštní pocit vidět něco tímto způsobem, živě a promítnout si v mysli tu cestu, která k tomuto, jakoby modelu železnice, vedla. Už jsem fotografoval a točil nad mnoha stavbami a objekty, ale nikdy ten zážitek nebyl takový, jako nad nádražím v Břeclavi. Proč, to nevím. Pocit z mechaniky letu jako takového v podstatě nemám, jako bych ani pro let nic nedělal, myslím tím řízení, kontrola výšky a vzdálenosti k nejbližšímu místu pro nouzák v husté zástavbě. Zůstal ve mě jen ten pocit civění a volného levitování bez obav, zábran a v jakémsi mimotělním opojení. Tento pocit znám, a proto létání tak zbožňuji, ale na motorovém paraglideru se mne to ještě nestalo. Vždy jsem byl přesvědčen, že toto letové zařízení nenavozuje tu správnou atmosféru levitačního opojení, za vámi vrčí motor, létáte nad zástavbou, to je samo o sobě dost stresující, celý ten aparát se hodně chvěje, sedíte v sedačce vzpřímeně, jak na nepohodlné barové židličce, no prostě docela řehole. Pravděpodobně to bude tím, že to neovlivňuje jen a pouze levitační 3

4 aparát, ale má to na svědomí také stav mysli. Ta má byla asi v tu chvíli naladěna na optimální frekvenci. Je možné, že došlo k synchronizaci s otáčkami vrtule kroutící se na reduktoru motoru sekačky za mými zády. Na snímcích pořízených z mého úletu je pěkně vidět místa s novým štěrkem obnoveného železničního svršku naší stavby po dokončené výměně 15 ks výhybek a rekonstrukci 11 ks výhybek. Trakční vedení bylo také v této střední části stanice kompletně vyměněno, ale rozdíly nových nosných konstrukcí trakčního vedení od těch původních nejsou příliš patrné. Je škoda, že trolej se již v době pořízení snímků neblyští, je už lehce zoxidovaná. Dne skončil jeden z hlavních stavebních postupů tohoto roku SP č. 7. Do provozu jsme k tomuto datu předávali také související stavební objekty jako např. část mostu, železničního svršku, trakčního vedení, staničního zabezpečovacího zařízení. Naše středisko 018 také dokončilo rekonstrukci části technologického zařízení NS 6 kv Lanžhot, stavební objekty silnoproudých rozvodů, transformátorů pro EOV a částí elektrických ohřevů výhybek nevyhnutelně nutných pro zajištění dopravního provozu v zimní sezóně Od běží denní výluky na přípravu trakčního vedení a doplnění prvků staničního zabezpečovacího zařízení tak, aby mohly být zahájeny práce na stavebních postupech č. 8 a 9. Tyto se zdají být nejkomplikovanějšími stavebními postupy této stavby a zmíněnou přípravou se snažíme minimalizovat počty složitých souběhů výluk v postupech. A co dodat: snad jen přání, ať si užijete voňavých Vánoc se svými nejbližšími, oslavte příchod nového roku 2014 opatrně a v lednu snad na viděnou se těší Tomáš Prokop. Text a foto: Tomáš Prokop Stavební postup č. 7, kde kolej č. 204a je již položena do definitivní polohy připravenost k zahájení výstavby TV Žst. Břeclav zde jsou patrna místa s novým štěrkem obnoveného žel. svršku; vpravo je vidět depo pro opravu kolejových vozidel s točnou Žst. Břeclav 4

5 Montáž osvětlení na Letišti Václava Havla Praha Po deseti letech se EŽ Praha vrátila se svými pracovními aktivitami na letiště v Praze Ruzyni. Jak je známo, toto letiště bylo loni v říjnu přejmenováno po prvním prezidentovi České republiky Václavu Havlovi na Letiště Václava Havla Praha. Předmětem díla bylo zrealizovat dvě osvětlovací věže pro doplnění stávajícího osvětlení pojezdové dráhy TWY P a TWY R na Staré Ruzyni. Dnešní označení nese název Terminál 3 jih. Než jsme mohli zahájit vlastní práce v těchto prostorách, bylo zapotřebí si nechat vystavit zprávu o ověření spolehlivosti Úřadem pro civilní letectví. To ovšem nestačilo. Dále bylo zapotřebí absolvovat jednodenní bezpečnostní školení zakončené testem pro ověření znalostí. Na tomto školení, kromě stručného uvedení historie letiště, bylo zmíněno základní dělení prostorů letiště, informace o bezpečnostních složkách, letištní předpisy atd. Vlastní stavba se nacházela v tzv. vyhrazeném bezpečnostním prostoru (SRA), kde nám byl na základě tohoto školení vystaven identifikační průkaz (IDC). Pro povolený pohyb v jednotlivých prostorech v SRA je tento průkaz barevně odlišen doplňujícími písmeny. Já jsem měl umožněn přístup do všech prostor kromě paluby letadla. Dokonce i s povolením k vnášení zakázaných předmětů. To ovšem nebyla ještě všechna školení, leda, že bych tam chodil pěšky. Posledním nutným školením bylo absolvování kursu na získání oprávnění pro vjezd a pohyb motorových vozidel v SRA. Toto školení bylo celkem plodné. Poněvadž učit se novým dopravním značkám, jako je např. stůj dej přednost letadlům, to vás přechází zrak, natož mrákoty, když si představíte, že sedíte v autě, všude kolem je jen samá betonová plocha pomalovaná bílými, žlutými a červenými různě širokými pruhy a šrafováním a vy se máte prokličkovat mezi stojícími, pojíždějícími, přistávajícími a vzlétajícími letadly a do toho všeho se rozhlížet, kterému z těch všech letadel máte právě vy dát přednost. A to každý ten barevný a různě široký nátěr na ploše má jiný význam. Celé tyto sofistikované předpisy jsou nakonec zpestřeny vlastním bodovým systémem, kdy za porušení pečlivě vyspecifikovaných přestupků můžete obdržet jeden až čtyři body. Při získání čtyř bodů na letišti končíte a sháníte si jinou práci. Konečně po všech lustracích a školeních můžeme na místo stavby a lze zahájit vlastní práce. To samozřejmě neslo další úskalí, zejména z provozu. Na co jsme byli upozorněni během školení, bylo najednou v reálu. Jak jsme betonovali základy pro stožáry a prováděli jejich vlastní montáž, není tak zajímavá věc. Musím se ovšem zmínit o tom, že mimo montáže těchto dvou stožárů se realizovala rekonstrukce stávajícího kabelovodu, který vedl napříč odbavovací plochou letadel. Tyto práce byly z hlediska provozu důrazně sledovány ze strany letiště a předem vždy projednány a odsouhlaseny jednotlivé lokace, kde a kdy se bude dělat. Přesto všechno, kdy se k těmto postupům vyjadřovalo snad přes deset úředníků, o jedné docela už chladné podzimní noci, kdy jsme měli otevřené poklopy od kabelových šachet, si klidně profrčelo takové malé korporátní letadýlko. Nejdřív přišlo orosení na čele, jestli do otevřených šachet nezahučí, ale záhy přišel v celku příjemný teplý vánek od jeho motorů a leč jen na chvíli, přišlo to vhod. Celé dílo bylo bez vad a nedodělků předáno letos v červnu. Během školení proběhlo i seznámení s historií letiště, tak jen stručně se podělím o informace: zahájen provoz na ruzyňském letišti Terminál JIH zahájen provoz na novém letišti Terminál SEVER 1 (dnes označen Terminál 1) modernizace Terminál SEVER postaven nový Terminál JIH výstavba nového Terminálu SEVER 2 (dnes označen Terminál 2) zahájen provoz Terminálu 2 Text: Ing. Marcel Jelínek, obrázky: internet 5

6 Úspěšné dokončení stavby rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka Mošnov Náš technik při oživování systému SKŘ V letošním roce naše firma realizovala část zakázky ze stavby Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka Mošnov. Účelem této rekonstrukce je přímé napojení stávající zastaralé trati do Příbora, výměna kolejí a elektrifikace trati. Délka rekonstruovaného úseku je cca 6,5 km a začíná v žst. Studénka, pokračuje přes výhybnu Bartošovice, kde se budou jednotlivé soupravy na jednokolejné trati křížit, pokračuje přes zastávku Sedlnice a končí v žst. Sedlnice. Odtud trať bude pokračovat až na Letiště Leoše Janáčka do nového letištního terminálu, kde nová trať bude končit. Tento nový úsek je součástí stavby LLJO (Letiště Leoše Janáčka Ostrava), kde realizujeme také část prací. Ale vraťme se k již k ukončené části stavby, kde naše firma dostala patnáct PS a SO v oblasti silnoproudých technologií. Jednalo se především o rekonstrukci trakční měnírny Studénka a výstavbu nových trafostanic podél trati k napájení technologických zařízení, která jsou spojená s provozem na železnici. V rámci rekonstrukce měnírny ve Studénce se prováděly stavební úpravy, které prováděla firma Staviastav, elektroinstalace a hromosvod dostala firma Jicom a naše firma pracovala na výměně vlastní spotřeby, kompletní výměně rozvaděče 3 kv, instalaci nového rozvaděče 22 kv, který přes nový oddělovací transformátor 22/22 kv napájí po závěsném kabelu 22 kv námi již zmíněné trafostanice a systém kontroly a řízení. Nové trafostanice podél nové trati nazývané TČD 4001, TČD 4002 (obě ve Studénce) jsou z monolitického betonu BETONBAU a byly usazeny vedle trati, kde předcházely stavební úpravy a uzemnění. Dalšími trafostanicemi ve směru na Mošnov jsou TČD 4003, která se nachází v nové technologické budově, TČD 4004 je podobná jako TČD 4001 a 4002, TČD 4007 je umístěná také v nové technologické budově a poslední v řadě je BETONBAU TČD 4008, která slouží jako náhradní napájení celého úseku z Kopřivnice z rozvodu 6 kv. V nových technologických budovách je osazen nový rozvaděč 22 kv, dvě nová trafa 22/0,4 kv a rozvaděč RH s kompenzací. S montáží této technologie souvisí i kompletní rozvod 22 kv a 400 V. Jak již bylo zmíněno, stavební úpravy pro jednotlivé TČD jsme měli na starosti my a nebylo to věru jednoduché, jak z hlediska termínu, tak náročnosti terénu, zvláště pak u TČD 4004, pro kterou se vžil název,,orlí TČD4003 rozvaděč 22 kv 6

7 hnízdo pro špatnou dostupnost v terénu. Práce naší firmy měly započít již v únoru, bohužel se původně počítalo s vyloučením stávající měnírny bez náhradního napájení, ale toto řešení narazilo na řadu problémů, a tak nezbylo nic jiného, než sehnat pojízdnou měnírnu a zajistit nepřetržité náhradní napájení hlavní trati. Toto řešení nám zkomplikovalo situaci a zkrátilo dobu realizace. Práce mohly být započaty až ve výluce 28. a , kdy se uvedla do provozu pojízdná měnírna. Abychom získali co největší prostor pro montáž nové technologie, musely současně probíhat demontáže staré technologie, zajištění provozu na náhradní napájení, přepojení na provizorní napájení vedle stojící rozvodny 110 kv a pomocných napájení pro chod Připojení mínus pólu, ruční práce, kdo to dnes ještě umí? stávající rozvodny 22 kv, bourací práce, elektroinstalace, rozbourání stávající podlahy na měnírně a nové stavební úpravy včetně nové podlahy. Byl to vskutku horor, ale začátkem června jsme již umísťovali nová trafa vlastní spotřeby do nových stání, postupně se nám podařilo ustavit a zapojit celou novou vlastní spotřebu, oddělovací trafo a dekompenzační tlumivku, zapojit nový rozvaděč 22 kv, dobíječe včetně akumulátorů a skříně SKŘ. Paralelně probíhaly práce na jednotlivých TČD. Po spuštění nového rozvaděče 22 kv se postupně oživovaly jednotlivé trafostanice TČD a vedle toho se montoval zbrusu nový rozvaděč 3 kv naší výroby. Silové zapojování probíhalo vcelku úspěšně, ale dostávali jsme se do skluzu s dálkovým řízením, jak na jednotlivých TČD, tak na měnírně. Zvýšeným úsilím, a za to našim montérům chci zvláště poděkovat, se manko podařilo vymazat a už jsme byli připraveni na zkoušky SKŘ, které navazovaly na DŘT, potažmo bylo nutno uvést do provozu celé ovládání, včetně nastavení ochran až na dispečerské stanoviště v Ostravě. Výluka 24. a 25. října pro napojení měnírny se blížila a my jsme se potýkali s drobnostmi, které při zprovozňováni složitých zařízení vznikají. Nicméně se 23. října podařilo odzkoušet celý systém bez napětí, ve výluce dodělat mínus pól a zemní ochranu a připravit vše pro tryskání podlahy před finální stěrkou. Poslední den výluky jme dostali tři hodiny na spuštění, ale můžete mít vše odzkoušené a při zapnutí s napětím se vždy vyskytnou problémy. Konec výluky v 18 hodin se blížil a dva napáječe ne a ne si nechat říct. Nezbylo než hledat závadu, ta se našla v podobě vadného relátka a v 17:57 jsme zapnuli kompletně celou měnírnu a předali do zkušebního provozu. Velice si cením obětavosti a nasazení našich pracovníků a chci jednotlivě poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu, především Vlastovi Hapalovi a Bedřichu Ďopanovi. Jiří Perutka s Martinem Doležím na TČD to neměli také jednoduché, zkoušku ohněm velice úspěšně prošli také naši noví mladí hoši Michal Václavík a Jozef Jurga a výborná spolupráce byla také s firmou Staviastav, s p. Kneslem a p. Schořem. Text a foto: Jiří Šimunský Rozvaděč R 22 kv pro napájení silových rozvodů Studénka Letiště Leoše Janáčka 7

8 Optimalizace trati Praha Bubeneč Praha Holešovice V posledním vydání Trolejáře jsem se zmínil o konci prvního stavebního postupu tj. sudé kolejové skupiny v žst. Praha Holešovice k 5. červnu. To ještě všechno běželo podle harmonogramu a nic nenasvědčovalo ohrožení termínu dokončení. Bohužel ale došlo k nepředpokládaným záležitostem u zhotovitele železničního svršku. Například to, že po položení výhybky č. 5 a následném podbití byla výhybka nad požadovanou definitivní výškou, takže muselo následovat vytržení zmíněné výhybky a opětovné položení. Dále vázly dodávky štěrku a kolejnic. Celá záležitost vyvrcholila posunutím konce stavebního postupu na 14. června. Vedení stavby se podařil týdenní posun zdůvodnit jarními povodněmi, které měly za následek omezení přístupu na stavbu a termíny dodání materiálu. Toto posunutí termínu mělo za následek zkrácení navazujícího stavebního postupu liché skupiny Holešovic o zmíněný týden. Rozsah prací na liché skupině byl ovšem podstatně větší (např.: o jedno nástupiště a kolej) oproti sudé kolejové skupině. Termín uvedení do provozu sudé skupiny, ke které se připojila od 31. srpna i nepřetržitá výluka 2. traťové koleje z bubenského nádraží k odbočce ve Stromovce zahrnující rovněž výměnu angličana, byl podle harmonogramu 20. září. Ze zkušeností nabytých v prvním stavebním postupu panovala značná skepse se včasným uvedením do provozu. Jak se ukázalo, obavy to byly zcela oprávněné. 1. nástupiště se předávalo až 16. října a původně plánovaný konec nepřetržité výluky 20. září v 15:50 hod se z důvodu dokončovacích prací na železničním svršku posunul na 21. září cca na 10:00 hod. Aby toho nebylo málo, tak zhruba týden před koncem výše zmíněného stavebního postupu zhotovitel svršku zjistil, že opomněl provizorně upravit stávající geometrickou polohu přilehlých kolejí a výhybky, což mělo Úpravy TV výtažných kolejí v žst. Praha Holešovice za následek cca o 20 cm nižší niveletu angličana oproti projektové dokumentaci. Vzhledem k tomu, že na tyto úpravy nebyly objednány výluky, už nešlo s danou situací nic dělat. Definitivní úprava této složené výhybky byla prováděna v nočních výlukách od 4. do 11. listopadu, kdy nebylo z časových důvodů možné trakční vedení regulovat, proto si zhotovitel železničního svršku u správce objednal montáž a u naší firmy dodávku návěstí pro el. provoz (snížená výška trolejového drátu). Na předešlou etapu výstavby navázala nepřetržitá výluka 2. traťové koleje mezi Demontáže TV 2. TK Bubeneč Holešovice 8

9 Holešovicemi a Bubenčí a sudou skupinou v Bubenči. Z důvodu opožděného konce předešlé etapy byl opožděn i začátek etapy následující cca o 4 hodiny. Po vytrhání 4. staniční koleje v Bubenči nastal čas na betonáž základů na sudé skupině výrobní jednotkou p. Josefa Mejzra. V průběhu stavebního postupu proběhly demontáže stožárů a základů v Holešovicích a tamtéž i dokončování úprav na trakčním vedení zejména odstavných a výtažných kolejí. Aby se to nepletlo, tak ani poslední stavební postup pro letošní rok na této stavbě nebude ukončen v plánovaném termínu 29. listopadu. Z důvodu projekčních nesrovnalostí se skutečností na sanaci letitého mostu ve Stromovce bude termín posunut na 5. prosince. Zda bude tento termín splněn si řekneme v následujícím čísle Trolejáře. Výrobní jednotka p. Mariana Okapala musí natáhnout kotevní úsek trakčního vedení stanice Bubeneč (2a), traťového úseku Bubeneč-Holešovice (2.TK) a stanice Holešovice. Tamtéž do konce roku proběhne betonáž základů na liché skupině výrobní jednotkou p. Miloše Juriše. Pokud počasí dovolí, tak zbytek 0. etapa v žst. Praha Bubeneč proběhne v lednu a únoru příštího roku obdobně jako letos v Holešovicích. Text a foto: Michal Beneš, DiS Modernizace trati Tábor Sudoměřice u Tábora V posledním čísle Trolejáře byl publikován článek o zahájení stavby modernizace trati v úseku Tábor Sudoměřice u Tábora. Od jara, kdy byla stavba zahájena, probíhají další fáze výstavby a v současné době je již zprovozněna druhá traťová kolej v úseku Tábor Čekanice. V tomto úseku nebylo možné zrealizovat založení jednoho problematického základu (č. 12) hloubením, a to z důvodu skalního podloží, které si vynutilo změnu projektu a nově základ bude vrtaný. Dokumentace je již připravena, ale bude jí možno realizovat až po dokončení odvodnění, které povede mezi základem a kolejovým pásem. V praxi to znamená odložení jeho výstavby až na začátek příštího roku. Do té doby bude provizorně používán původní stožár. Dále jsme v tomto úseku kromě trakčního vedení realizovali i dodávku a montáž návěstní lávky, která je umístěna v prostoru železničního přejezdu v Čekanicích km 84,610. Její výroba byla zadána našemu výrobnímu středisku ve Vlkově, kde ve dnech a úspěšně proběhly za účasti vyššího dodavatele a investora stavby dílenské přejímky. Za bezproblémový průběh těchto přejímek je nutno poděkovat všem pracovníkům střediska, kteří se na výrobě podíleli. Konečná montáž a osazení lávky na místo proběhla Od podzimu pokračuje výstavba hloubením a betonáží základů, které pracovní skupina pana Bokroše realizuje v úseku Čekanice Chotoviny a v prostoru železničních stanic Chotoviny a Sudoměřice. Do konce roku budou osazeny stožáry. Pro zajímavost uvádím, že jde o jednu z prvních staveb, ve které jsou používány trakční stožáry s galvanickou povrchovou úpravou. Návěstní lávka po dokončení Text a foto: Ing. Petr Kopecký Betonová základová deska příprava pro stožár č. 12 9

10 Modernizace trati Rokycany - Plzeň Charakteristika: Stavba Rokycany Plzeň je další stavbou III. železničního tranzitního koridoru. Zároveň je navazující stavbou na již v minulosti dokončenou stavbu Optimalizace trati Zbiroh Rokycany. Cílem modernizace je především zvýšení rychlosti až na 160 km/h. Aby bylo toto řešení možné, musí se provést několik přeložek trati včetně přeložky mezi současnou zastávkou Ejpovice a zastávkou Plzeň Doubravka, která bude vedena ve dvou jednokolejných tunelech (pro každý směr samostatný tunel) každý o délce cca m. Tímto dojde ke zkrácení stávající trati cca o 6,1 km. Na původním traťovém úseku leží v současnosti železniční stanice Chrást u Plzně, ze které odbočuje trať do Radnice a zastávky Klabava, Ejpovice, Dýšina a Plzeň Doubravka. Ze zastávky Ejpovice se stane železniční stanice, ze které budeme moci odbočit na trať do Radnic. Zde zůstane pouze jedna neelektrifikovaná kolej. Na nově vzniklé trati Ejpovice Radnice bude zachována železniční stanice Chrást u Plzně a zastávka Dýšina. V úseku Chrást u Plzně - Plzeň Doubravka bude stávající trať bez náhrady zrušena. EŽ bude na této stavbě realizovat stavební objekty trakčního vedení, ukolejnění vodivých konstrukcí, návěstní lávky a ochrany proti dotyku na třech mostech prostřednictvím střediska 028 TVČ. Silnoproudé objekty, objekty DŘT, EOV a technologie budou realizovány prostřednictvím střediska 018 SIT. Výstavba: Od 26. října do 14. listopadu probíhala 0. etapa betonáží základů trakčních podpěr na 1. traťové koleji v denních výlukách mezi Rokycany a Chrástí u Plzně. Vyloučen je vždy tento traťový úsek, který zahrnuje i budoucí železniční stanici Ejpovice, na kterou se změní ze současné zastávky. Následovala pětidenní pauza a obdobné, výše uvedené výluky na 2. traťové koleji, a to od 20. listopadu do 9. prosince. Dále proběhly úpravy rozvodů 6 kv na přeložce Klabava a v Ejpovicích. Tamtéž se přesunul rozvaděč přípojky z distribuční sítě na osvětlení zastávky, který bránil výstavbě nové technologické budovy. Text a foto: Michal Beneš, DiS 10

11 Rekonstrukce TV Zlatovce Trenčianská Teplá, Slovensko Rok uběhl jak voda a i tady na stavbě v Trenčíně jsme odvedli kus práce nejen my, EŽ Praha, ale i náš subdodavatel Eltra Košice. Přípravné práce tu začaly v březnu letošního roku. Na trati mezi Trenčínem a Trenčianskou Teplou byly během dvou měsíců vybudovány základy, které bylo možno betonovat z PB a nebyly v kolizi se stávající kolejí, ani daleko na nové pláni. Betonářské práce zde realizovalo středisko 028, parta pana Svatoše, která dokázala realizovat základy ve velmi přesné toleranci. Současně probíhalo i budování základů v žst. Trenčín. V měsíci červenci začal stavební postup na rekonstrukci 1. TK mezi Trenčínem a Trenčianskou Teplou. Postup byl naplánován na 53 dní, ale nakonec se protáhl na celkových 56 dní. Během tohoto postupu, když byly všechny základy na trati potřebné pro postup hotové, začali jsme s betonáží základů pro sudou skupinu TV v žst. Trenčín. Tyto základy byly v kolizi se stávající kolejí č. 6 a č. 14. Původně dle projektu by tyto základy měly být budovány až ve stavebním postupu v žst. Trenčín (dle plánu měl trvat 53 dní). Jelikož by se bez těchto podpěr nedalo převěsit ze starých závěsů na nové podpěry nic a ostatní zhotovitelé by co nejdříve požadovali demontáž zavazejících starých stožárů, začali jsme na VDS tlačit, aby uvedené koleje vytrhli s dostatečným předstihem. Po začátečních pochybách ze strany VDS nám bylo vyhověno. Jak se říká: přednosta stanice Trenčín nám podal prst a my mu vzali celou ruku. Během měsíce a půl bylo zabetonováno 30 základů TV, namontovány stožáry a brány, staré TV převěšeno na nové závěsy a z velké části byly zdemontovány Vytahování základu ŽDJ brány a stožáry. Nyní zde od 14. září probíhá stavební postup sudé skupiny TV v žst. Trenčín a 2. TK Trenčín Trenčianská Teplá, kde traťový úsek dělá Eltra Košice a v žst. Trenčín prováděl veškeré úpravy na trakčním vedení Jozef Kanis a jeho parta. Trolejáři velmi vstřícně vypomáhali jak při betonáži základů, tak i při jejich demontáži, kdy za pomoci kolejového jeřábu ŽDJ vytahovali prefabrikované základy. Tento postup by měl skončit , ale zatím žst. Trenčín vypadá jak díra po granátu. Od přebrala stavbu EŽ Kysak. Proto bych chtěl i touto cestou poděkovat pracovním skupinám pana Svatoše a pana Kanise za výbornou spolupráci a za dobře odvedenou práci! Stavební práce v plném proudu (začátek listopadu) Text a foto: Radovan Švec 11

12 Montáž bran v Trenčíně Modernizace trati České Budějovice - Nemanice Od prázdnin probíhalo intenzivní regulování a laníčkování trakčního vedení, aby se mohlo ve dnech 30. září a 1. října uskutečnit měření parametrů trakčního vedení hlavních kolejí rychlou pantografovou zkouškou. Měření vyšlo na výbornou pouze s drobnými vadami. V předem naplánovaných výlukách odstranila tyto drobnosti výrobní jednotka p. Leca (po odchodu stavbyvedoucího p. Liščáka od EŽ). Následovalo odstranění vad a nedodělků z pochůzek, jak ze stavebních objektů trakčního vedení, tak i z objektů silnoproudých zařízení. Dokončily se poslední práce na osvětlení a dálkovém ovládání úsekových odpojovačů. V současné době se pracuje na dokumentaci skutečného provedení. Žst. České Budějovice Zbývají už jen naplánovat napěťové zkoušky. Úspěšné ukončení stavby závisí zejména na odsouhlasení změnových listů, které se na této stavbě vyššímu zhotoviteli od samého začátku nedaří prosadit. Text a foto: Michal Beneš, DiS 12

13 Trakční vedení v Estonsku dokončeno Dokončovací práce v žst. Tallinn na konci července 2013 Foto: T. Krčma Dne 31. srpna 2013 byla oficiálně dokončena a do užívání předána stavba Raudteeliinide Vasalemma Tallinn, Keila Paldiski ja Klooga Klooga-Rand kontaktvõrgu projekteerimine ja ehitamine. V průběhu necelých dvou let bylo na 84 km kolejí, tvořících téměř 40 % estonské elektrifikované sítě, kompletně vyměněno vedení sovětského polokompenzovaného typu za moderní vedení typu J s maximální rychlostí 160 km/h. Průběh stavby byl v Trolejáři podrobně popisován, naposledy v červnu Převážná část montážních prací byla dokončena podle plánu, tj. do konce července. V srpnu dobíhaly demontáže starých bran, stožárů a základů v žst. Tallinn, odstraňování nedostatků na celé trati a také regulace výšky a klikatosti po pracích na svršku na základě samostatné objednávky investora. I přes některé nedostatky, které se v průběhu stavby vyskytly, je hodnocení projektu kladné po ekonomické i realizační stránce. EŽ Praha po dlouhé přestávce působila v roli vyššího zhotovitele, v zemi, kde nezískala dosud žádné zkušenosti a nadto ve smluvním vztahu podle zelené knihy FIDIC, kdy součástí plnění jsou veškeré projekty a stavební povolení. Snad nezůstanu osamocen v názoru, že patří velký dík nejen všem zúčastněným na stavbě a projekci, ale i útvaru exportu za úplně první kroky při přípravě a podání nabídky na neprobádaném území a též vedení EŽ Praha, že učinilo nelehké rozhodnutí zúčastnit se této potenciálně rizikové akce. Současná stavba napájecích stanic Järve a Keila i účast EŽ Praha v soutěžích v celém pobaltském regionu dokazují, že to bylo rozhodnutí správné. Nová elektrická jednotka Stadler v žst. Tallinn Foto: R. Lužný Text: Ing. Tomáš Krčma 13

14 Inovace trakčního vedení typu J pro použití v Estonsku Dokončená stavba trakčního vedení v Estonsku byla zajímavá nejen svou lokalizací a průběhem, ale i doplňky sestavy J, které umožnily rychlejší a ekonomičtější výstavbu a přizpůsobení místním podmínkám. V celkové koncepci byly sledovány především tyto cíle: l maximální zjednodušení a sjednocení prvkové základny, což mělo vliv na nižší typový rozsah objednávaných a skladovaných součástí a přineslo užitek i investorovi ve formě menšího typového rozsahu náhradních dílů, l použití úsporných řešení, která v typových podkladech trakčního vedení J dosud nejsou, byla však snadno realizovatelná s použitím minima atypických prvků a osvědčila se u jiných železničních správ, l dodržení kompatibility se stávajícím trakčním vedením na úrovni zaměnitelnosti základů a stožárů (svorníky M36 s hrubým závitem a roztečí nebo mm), l přizpůsobení přírodním a technologickým podmínkám na stavbě tak, aby tyto dva aspekty, někdy protichůdné, byly respektovány při dodržení ekonomie a především harmonogramu výstavby. V následujícím textu jsou popsány hlavní inovace trakčního vedení typu J, které posloužily splnění uvedených cílů. Rozsáhlé využití stožárů DS Hlavním cílem bylo využít stožáry DS i pro kotvení trolejového a zesilovacího vedení a nesení bran, kde podle typových podkladů trakčního vedení J je nutno zvolit stožáry AP/BP, případně T. Postupně tak kromě úprav dokumentace stávajících stožárů DS podle zvolené koncepce a požadavků investora (jiné rozteče svorníků, otvory pro odtok zinku, plech ve vrcholu pro připevnění podpěrného izolátoru) byla v EŽ Praha vytvořena dokumentace zcela nových stožárů DS 18 E, DS 18 EV, DS 20 E a DS 20 EV. Kotvení na stožárech DS Pohyblivá kotvení se závažími na stožárech DS, HEB nebo betonových, jejichž zatížení ohybem je přebíráno protikotvou, se u cizích železničních správ používají ve velké míře. Oproti samonosným kotevním stožárům řešení umožňuje použití podstatně menších základů a levnějších stožárů. Podle provedených statických výpočtů, při kterých se ukázala jako kritická stabilita stožárů na vzpěr, byl zvolen typ DS 18 jako kotevní pro vedlejší sestavu ( kn) a typ DS 20 pro hlavní sestavu ( kn). Vzhledem k použití kladkostrojů 1:3 s rohatkovou brzdou a maximálnímu zjednodušení armatur byl mírně upraven běžný rám pro stožáry AP/BP a táhla protikotvy jsou uchycena co nejblíže otočné ose kladkostrojů. Tento způsob zabraňuje kroucení stožáru nejen v běžném provozním stavu, ale též při zatížení jediného kladkostroje (montáž, nehoda) obr. 2. Celkový pohled na mechanické dělení s kotevními stožáry DS na obr. 1 prokazuje i estetiku vzhledu sjednoceného s nosnými stožáry. Brány na stožárech DS Příčné nosné konstrukce trakčního vedení jsou u zahraničních železničních správ velmi různorodého provedení. Pokud pomineme lanové převěsy, používají se buď tuhé konstrukce působící společně se stožáry jako rám, případně břevna, která jsou ze statického hlediska oboustranně podepřeným nosníkem (např. postsovětské země obr. 3). Statické působení stožárů DS jako podpěr pro břevna ČD 23 nebo 34 se odvíjí od toho, zda je stožár situován delší stranou kolmo nebo rovnoběžně s kolejí. V případě stožárů umístěných kolmo ke koleji je možno použít oboustranné vyvěšení, takže se jako omezující ukázala síla větru rovnoběžně s kolejí, která působí na bránu a ohýbá oba stožáry ve směru Trakční stožáry slouží v Estonsku i pro zavěšení VN linek. Na snímku 10 kv odpojovač LR-4 u vjezdového návěstidla žst. Keila. jejich nižší únosnosti. Maximální délka břevna byla určena 20 m v případě použití stožárů DS 20 EV (obr. 4). Do délky 24 m lze pak použít na jedné straně stožár AP/BP a na druhé DS. Varianta situování stožáru rovnoběžně s kolejí byla sledována především z důvodu jeho umístění ve stanici mezi kolejemi, kde by minimálně omezoval průjezdný průřez (šířka stožáru cm). Protože příčné síly od klikatosti nebo oblouku působící na bránu a směrová lana nemohou být zachyceny stožárem DS ve směru nižší únosnosti, lze takto otočit pouze stožár na jednom konci brány. Otočený stožár však může být i tenkého typu DS 16, neboť jeho zatížení je tvořeno pouze tíhou brány a vodičů a tlakem větru na bránu (ve směru vyšší únosnosti). Vyvěšení břevna je pochopitelně pouze jednostranné, a od tohoto faktu se odvíjí maximální délka břevna (obr. 5). Důležité je, že ve všech případech lze stožár DS využít i pro další funkce, např. kotvení nebo umístění odpojovače. Další použití stožárů DS Poměrně významné bylo též využití stožárů DS pro umístění jednoho odpojovače (typu QAD), ať už s ručním či motorovým pohonem, včetně kotvení kratších napáječových převěsů. To přineslo zjednodušení především v elektrických děleních před stanicemi (obr. 6). 14

15 Poslední úpravou, umožněnou novými stožáry DS 18 EV a DS 20 EV, bylo připevnění sjízdné i nesjízdné konzoly ve výměnném poli na jediném stožáru, podobně jako na stožárech BP (obr. 7). Tento, v zahraničí často používaný způsob, při zachování užitných vlastností ušetřil dva základy, dva stožáry a souvisící pracovní čas v každém mechanickém a elektrickém dělení. Další netypické a nové prvky Novou součástí byly polymerní podpěrné izolátory z produkce Elektroporcelánu Louny (obr. 8). Tento typ izolátorů, ovšem s jinými armaturami, byl použit již na trolejovém vedení s přívodní kolejnicí ve svojšínském tunelu (trať Plzeň Cheb), ovšem teprve v Estonsku byl nasazen masově (cca 860 ks). Izolátory jsou určeny pro soustavu AC 25 kv mají vyšší elektrické parametry než dosud používaný typ (výdržné napětí 125 kv, rázové napětí 250 kv), přičemž pevnost v ohybu je stejná. Novinkou bylo též využití kotevních stožárů pevného bodu pro kotvení zesilovacího vedení (obr. 9), což mimo jiné umožnilo zvýšení průřezu zesilovacího vedení, neboť cca m mezi kotevními stožáry jsou jak končící, tak začínající kotevní úsek zesilovacího vedení spojeny paralelně. To bylo vítané především v jednostranně napájených úsecích Keila Paldiski a Keila Riisipere. Samotná břevna bran delší než 12 m byla z důvodu omezené délky zinkovací vany i přepravy na kamionech konstruována jako vícedílná se šroubovým spojením. Prefabrikované základy Prefabrikované základy byly na stránkách Trolejáře již popsány, nyní tedy zmíníme jediné úskalí jejich použití, se kterým jsme se během stavby setkali. U přibližně 1,5% základů, především na vnitřní straně oblouku, u výztužných stožárů a u kotevních bloků byl jeden až několik měsíců po zatížení zaznamenán postupně se zvětšující náklon. Tato závada byla způsobena technologickou nekázní podzhotovitele, především co se týká řádného zhutnění podsypu a zásypu prefabrikátů. Byla nutná poměrně nákladná oprava spočívající v odtížení základu, odtěžení nesprávně provedeného zásypu, vyrovnání základu a provedení nového, řádně hutněného zásypu. Dalším závadám bylo zabráněno pečlivější kontrolou práce (obr. 10) a zvětšením rezervy únosnosti projektováním základu o stupeň většího než by odpovídalo výpočtu na kritických místech. Zhodnocení To, že estonská stavba byla prováděna na základě smlouvy FIDIC ( zelená kniha), znamenalo kromě většího rozsahu povinností zhotovitele i výhodu v úzké spolupráci stavby a projekce, kdy bylo možné jednak zvolit celkovou koncepci podle ekonomicko-technických místních podmínek, jednak provádět v projektu operativní změny. Především ve fázi projekce a technického řešení pak znamenal aktivní a odborný přístup zásadní výhodu, která ve značné míře přispěla ke včasnému dokončení stavby i očekávanému ekonomickému výsledku. Text: Ing. Tomáš Krčma foto: archiv EŽ Obr. 8 / Podpěrný izolátor EPL (provizorní označení T) Obr. 9 / Schéma kotvení zesilovacího vedení 15

16 Obr. 1 / Mechanické dělení v úseku Klooga Kloogaranna Obr. 2 / Detail rámu kladkostrojů a uchycení táhel na stožáru DS Obr. 3 / Původní brány sovětského typu na betonových stožárech v žst. Keila Obr. 4 / Brána ČD 23 na stožárech DS 20 EV v zast. Lilleküla Obr. 5 / Brány ČD 23 na stožárech DS, na jedné straně stožár otočený, v žst. Keila Obr. 6 / Odpojovače QAD a napáječový převěs na stožárech DS 20 EV v žst. Keila 16 Obr. 7 / Výztužné stožáry DS 18 EV u zast. Tondi Obr. 10 / Správný postup hutnění jednotlivých vrstev zásypu prefabrikované kotvy v žst. Klooga Vydává společnost EŽ Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4. Odpovědná redaktorka Daniela Hnídková, tel.: Jen pro vnitřní potřebu! Neprodejné! Za správnost příspěvku zodpovídá autor, jejich obsah nemusí být totožný s názory redakce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí Grafická příprava, tisk: D&S design prague, s.r.o.

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC)

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investice SŽDC 2010 Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investiční priority SŽDC Modernizace čtyř železničních koridorů Modernizace vybraných železničních uzlů Interoperabilita vybrané železniční sítě Pokračování

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 Ročník: ZD 1 Tematická oblast: Stroje a zařízení Tematický okruh: Stroje pro přepravu kapalin a plynů Téma: 5 / 7 Přezkoušení z T 5 Zpracoval: Robert Sventek

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér

Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér Sestavení rozpočtu spočívá v tom, že se konstrukce popsaná projektem rozdělí na části s určitými technickými vlastnostmi, nebo s určitým způsobem provedení. Tyto

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ

maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ 2 INTELIGENTNÍ BETONOVÉ BLOKY PRO MOBILNÍ STAVBY Quickbloc je jednoduchý a zvláště inteligentní stavebnicový systém. Pouze ze čtyř základních

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

POSUVNÁ BRÁNA. Česká zemědělská univerzita v Praze KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ. Technická fakulta. Katedra mechaniky a strojnictví

POSUVNÁ BRÁNA. Česká zemědělská univerzita v Praze KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ. Technická fakulta. Katedra mechaniky a strojnictví Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra mechaniky a strojnictví KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ POSUVNÁ BRÁNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracoval: Václav Fidrant Datum: 14. 7. 2011 Ročník:

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Schéma tratí v okolí Prahy

Schéma tratí v okolí Prahy Schéma tratí v okolí Prahy Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje (téměř 70 tis) a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíc pravidelných dojíždějících v celé ČR (zdroj ČSÚ) Železniční trať

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

Instalační podmínky. pro různá uspořádání stanice TRANSFORMER COMPACT STATION 500SC/630SC/800SC/900SC/ 1000SC/1250SC/1600SC/1800SC

Instalační podmínky. pro různá uspořádání stanice TRANSFORMER COMPACT STATION 500SC/630SC/800SC/900SC/ 1000SC/1250SC/1600SC/1800SC Technické informace Instalační podmínky pro různá uspořádání stanice TRNSFORMER OMPT STTION 500S/630S/800S/900S/ 1000S/1250S/1600S/1800S Obsah Stanice Transformer ompact Station je ideálním spojovacím

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Wakemaster je přenosný dvousloupový system pro celoroční zábavu. Wakeboarding, snowboarding, mountainboarding a další. Jako jediný dvousloupový systém na trhu nabízí inteligentní

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Z Á C H Y T N É A H A V A R I J N Í J Í M K Y

Z Á C H Y T N É A H A V A R I J N Í J Í M K Y Z Á C H Y T N É A H A V A R I J N Í J Í M K Y Železobetonové prefabrikáty BETONBAU se díky svým vlastnostem velmi dobře uplatňují jako záchytné a havarijní jímky určené pro transformovny vn/vn, vvn/vn

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. 1. Historie přípravy stavby Úsek Praha Beroun je součástí III. tranzitního železničního koridoru (TŽK). V rámci přípravy Optimalizace

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic

MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012 Varianta kolem Blovic 1.1 CHARAKTERISTIKA STÁVAJÍCÍHO STAVU Celý úsek České Budějovice Plzeň je zařazen do kategorie celostátních drah. Není součástí dohod

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.

BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek leží v severovýchodní části České republiky, nedaleko státních hranic se Slovenskem a Polskem. Poloha Frýdku-Místku je na strategické křižovatce

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

DOKUMENTACE EIA. Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský, hl.město Praha

DOKUMENTACE EIA. Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský, hl.město Praha DOKUMENTACE EIA podle 8 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 zákona pro záměr Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský,

Více

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 EG - EnerGoonsult ČB s.r.o., Čechova 52, České Budějovice www.egc-cb.cz TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍH FUNKÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 Kontakt: Ing. Václav Král vkral@egc-cb.cz - 2 - STRUČNÝ POPIS FUNKÍ

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Prosinec 2012 Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Zlepšení vlakového spojení Telče, Jihlavy, Havlíčkova Brodu a jejich okolí Shrnutí stavu vlakového spojení Telč Jihlava / Havlíčkův Brod, návrh

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

ZABABOV Elektrické zapojení modulů

ZABABOV Elektrické zapojení modulů ZABABOV Elektrické zapojení modulů H0-ČSD 2.února 2007, verze 2.3 1 1 Úvod Tento text je souhrnem závazných požadavků a doporučení kladených na elektrické zapojení modulů. Vycházejí nejen z nutnosti vzájemné

Více