TROLEJÁŘ PF Slovo generálního ředitele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TROLEJÁŘ PF 2014. Slovo generálního ředitele"

Transkript

1 OBČASNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI EŽ PRAHA PROSINEC 2013 / zdarma Slovo generálního ředitele PF 2014 Vážení spolupracovníci, přiblížili jsme se opět na dotek konci roku, době, kdy většina z nás tak trochu bilancuje doznívající rok a přemýšlí o roku nadcházejícím. Bilancujeme svůj soukromý život, uvědomujeme si chyby a úspěchy a slibujeme si, že ten nový přicházející rok bude určitě bez těch chyb. Nikdy to nedopadne, protože nic se nedá definitivně plánovat a život, je zaplať Bůh, příliš pestrý a rozmanitý na to, abychom si ho předem vydefinovali. Trochu jiné je to ale v životě pracovním, kde naopak určitý plán a strategie by měly být svým způsobem nastavitelné. To však v posledních letech v oboru, kde naše společnost působí, silně chybí. Totální nekoncepčnost dopravní politiky českých vlád, časté přepřahání ve vedení Ministerstva dopravy a totální zborcení investiční politiky ve státě způsobilo i v roce 2013 další propad stavebního trhu a v oboru nám nejbližším, tj. dopraví infrastruktuře obzvláště. Nechci zde opakovat konstatování minulých let o příčinách a důvodech tohoto stavu. Slyšeli jsme toho již dost, ať již to byly výmluvy nebo svalování viny. Ani jedno, ani druhé nám nepomohlo a nepomůže. Jsem rád a Vám, mým kolegům a spolupracovníkům vděčný za to, že jsme i tento komplikovaný rok a celou tzv. krizi přežili bez zbytečných velkých otřesů a ztrát. Stále držíme slovo, že naše práce bude vysoce odborná, náš přístup bude profesionální, že našim partnerům zabezpečujeme výkony nejen v objemu a ve stanoveném čase, ale hlavně i v tom, pro nás důležitém kritériu, a to je kvalita. Český trh je pro nás dominantní a jednoznačně prioritní, ale právě v letech 2012 a 2013 nám výrazně pomohly zahraniční zakázky /Černá Hora, Estonsko/, bez kterých bychom ani zdaleka nedosáhli výsledků, za které jsme hodnoceni, a které nám umožní pokračovat dále bez zásadních restrikcí a změn. Chci touto cestou poděkovat všem kolegům, kteří zabezpečovali naše práce v zahraničí. Není to jednoduché a jsou to těžce vydělané peníze. Stojíme na prahu roku 2014, kdy po dlouhé době můžeme konstatovat, že po výrazných změnách ve vedení SŽDC je opět připravena daleko vyšší zásoba práce, sleduje se požadavek dokončení modernizace koridorů a jsou připraveny i další investice v oblasti především železničních staveb. Nicméně důsledky předchozích, nebojím se říct až hloupých rozhodnutí, cítíme a budeme cítit i nadále. Úzkostlivá snaha šetřit a snižovat náklady na stavby nemůže v charakteru staveb, 1

2 které zabezpečujeme vést k ničemu jinému, než ke snížení jejich kvality. Je to krok opačným směrem. Bohužel trend dumpingových nabídek pokračuje a naprosto chybný argument nejnižší ceny vítězí. Je na investorech v této oblasti, aby dokázali nabídku posoudit odborně a nikoliv jen tendenčně. Stavby dopravní infrastruktury musí zabezpečovat absolutní provozní spolehlivost na dlouhá léta není to spotřební zboží. Jsem přesvědčen, že Elektrizace železnic Praha a.s. je na nastávající rok dobře připravena. Vstupujeme do příštího roku i s určitými změnami. Tyto změny se dotýkají jak organizační struktury, tak i změn v personálním obsazení řídících orgánů společnosti. Všechny změny, které k budou ve společnosti realizovány, mají své opodstatnění a budou přínosem pro další rozvoj naší akciové společnosti. Nejsou to v žádném případě změny překotné a neuvážené. Věřím, že další úspěšná léta EŽetu jsou před námi. Shrnutí všech podstatných změn je uvedeno v samostatném článku. Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi, abych poděkoval za práci a součinnost, na základě kterých hodnotíme i rok 2013 jako rok dobré práce společnosti, jako rok, kdy vysoká reference Elektrizace železnic Praha a.s. neutrpěla a kdy jste znovu prokázali Vaši kvalitu. Dovolte mi prosím, abych využil této možnosti a popřál Vám všem hezké prožití svátků vánočních, hlavně hodně osobní pohody Vám i Vašim rodinám. Do nového roku 2014 Vám přeji mnoho úspěchů, hodně zdraví a radosti v životě osobním i pracovním. Závěrem mi dovolte malou osobní poznámku. Po 17 letech jsem se rozhodl odejít z přímého řízení společnosti. Chci Vám poděkovat za ta léta práce, která jsem mohl v tomto kolektivu zažít. Věk je neúprosný a jsem přesvědčen, že nové vedení EŽetu bude cílevědomě zvyšovat konkurenceschopnost a postavení firmy na trhu a rozvíjet její možnosti. Ještě jednou Vám všem děkuji a přeji mnoho úspěšných let. Ing. Karel Mora Základní organizační a personální změny k 1. lednu 2014 A/ Organizační struktura 1. Zavádí se nová funkce výkonný ředitel. Do jeho kompetence se převádí úsek personální ředitelky a útvar exportu. 2. Zaniká funkce výrobní ředitel 3. Zřizuje se Organizační složka EŽ Praha a.s. na Slovensku v Žilině. Do této složky budou převedeni stávající zaměstnanci EŽ Kysak a.s. 4. Postupně bude utlumena činnost EŽ Kysak a.s. B/ Personální změny 1. Představenstvo EŽ Praha a.s. Ing. Janovský Martin, Ing. Kotlář Radim, Ing. Mora Karel, Mgr. Ing. Nováček Jiří, Ing. Valtr Luděk 2. Dozorčí rada EŽ Praha a.s. Ing. Jirků Ladislav, Ing. Mareček Tomáš, Ing. Sobotka Jan 3. Generální ředitel Ing. Valtr Luděk 4. Výkonný ředitel Ing. Janovský Martin 5. Vedoucí organizační složky Slovensko Ing. Kováč Tibor 60 let Elektrizace železnic Praha ( ) Fenoménem dnešní doby je určitě prodlužování doby života. Je velmi příjemným konstatováním, že i život naší firmy potvrzuje tento trend. A protože žádný život není bezproblémový, není bez emocí a karambolů, stejně tak i život firmy prochází nejrůznějšími peripetiemi a jsou mu kladeny různé překážky. Nesmí zpychnout jde-li nahoru, aby naopak, když přijde doba poklesů, mohla se bránit a odolávat s čistým štítem. Dáma, kterou Elektrizace železnic Praha a.s. nesporně je, se s těmito všemi situacemi vyrovnala ke své cti vždy statečně a rozvážně. Vždy tak, aby svým blízkým, tedy především zaměstnancům, vytvořila prostředí pro dobrou práci a zázemí, kterého si mohli vážit. Také si byla vědoma, že bez svých lidí by nebyla a podobně její lidé mohli být pyšní na svoji firmu, která jim dávala práci a jistotu. Šedesát let je doba, která ať chcete nebo nechcete, si tak trochu řekne o rekapitulaci a potřebu se ohlédnout a hodnotit těch šest desítek let. Je dobře, že toto zhodnocení nemusíme příliš vymýšlet, stačí se projet vlakem po Česku nebo Slovensku, abychom se potkali s výsledky práce zaměstnanců EŽetu. A nutno říci, že nejenom na území Čech, Moravy a Slovenska, ale na mnoha místech světa je stopa EŽeťáků vidět a to nejen na železnici, ale i v městské dopravě a i v dalších odvětvích elektrotechniky. A to je vlastně ta rekapitulace, na jejímž základě můžeme být hrdí, že jsme měli a máme tu možnost v takovéto společnosti pracovat. Čas odchodu do důchodu, dříve tak striktně ohraničený šedesátkou, se naštěstí prodlužuje. Lidský život se příliš omladit nedá. Firma tu možnost má. Má své nové mladé spolupracovníky, kteří ji mohou omladit a modernizovat. Na nich leží samozřejmě také i budoucnost Elektrizace železnic Praha a.s. A protože u příležitosti takto významného jubilea bývá zvykem popřát do dalších let, tak mi dovolte, abych vyslovil i já své přání do její budoucnosti. Dobrou kondici, dobré lidi a hodně dobré práce. A abych neporušil EŽeťáckou tradici, tak připíjím i dobrou slivovicí nebo sklenkou dobrého vína. Ing. Karel Mora, generální ředitel 2

3 Ing. František Maruška zlatá svatba s ežetem Ing. František Maruška, náš milý šéf a kolega, s jehož jménem je trvale spojena firma Elektrizace železnic Praha a.s., ukončuje definitivně svoji pracovní kariéru. Kariéru, jejíž obdoba není v našich zemích obvyklá, natož běžná. Když v roce 1963 jako čerstvý absolvent Vysoké školy železniční nastoupil do EŽetu, tak věřím, že ani on sám nevěřil tomu, že v Elektrizaci prožije 50 let svého pracovního života. Prošel cestou z pracáku až na místo generálního ředitele a předsedy představenstva a zcela přirozeně vytvořil situaci, kdy bylo dokonale ztotožněno jméno MARUŠKA s názvem firmy EŽ Praha. Pozoruhodné a obdivuhodné. Všichni, kteří jsme měli tu čest s Františkem spolupracovat a kamarádit, budeme stále inspirováni jeho optimismem a radostí ze života, s jeho přátelským přístupem a otevřeným srdcem. Pan František Maruška zůstane naším šéfem a také kamarádem, a protože je naprosto svébytnou součástí naší firmy, tak bude dobře, když nás poctí svojí návštěvou a svým optimismem. Františku, do té odpočinkové třetiny života hodně zdraví, radosti a pohody Tobě a samozřejmě i Tvým blízkým. Na náměstí Hrdinů 1693/4a budeš vždy vítaným přítelem. Ing. Karel Mora Zpráva o průběhu výstavby Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba Pomalu se přibližuje konec roku 2013, který půlí termín poskytnutého času určeného k realizaci této stavby tzv. Břeclavský poločas. V průběhu roku jsme museli zdolat nemalé množství různorodých komplikací, většinou jiného typu, než jsme byli zvyklí, a naskytl se nám reálný, dosti odlišný pohled na proces výstavby z pozice odpovědného vyššího dodavatelství stavby. Rozebírání a popis složitých souvislostí obchodních a technickoadministrativních je dost nezajímavé, tak jsem pro reálné vyobrazení realizovaných stavebních postupů pořídil několik snímků z mnou oblíbené motýlí perspektivy. Je zvláštní pocit vidět něco tímto způsobem, živě a promítnout si v mysli tu cestu, která k tomuto, jakoby modelu železnice, vedla. Už jsem fotografoval a točil nad mnoha stavbami a objekty, ale nikdy ten zážitek nebyl takový, jako nad nádražím v Břeclavi. Proč, to nevím. Pocit z mechaniky letu jako takového v podstatě nemám, jako bych ani pro let nic nedělal, myslím tím řízení, kontrola výšky a vzdálenosti k nejbližšímu místu pro nouzák v husté zástavbě. Zůstal ve mě jen ten pocit civění a volného levitování bez obav, zábran a v jakémsi mimotělním opojení. Tento pocit znám, a proto létání tak zbožňuji, ale na motorovém paraglideru se mne to ještě nestalo. Vždy jsem byl přesvědčen, že toto letové zařízení nenavozuje tu správnou atmosféru levitačního opojení, za vámi vrčí motor, létáte nad zástavbou, to je samo o sobě dost stresující, celý ten aparát se hodně chvěje, sedíte v sedačce vzpřímeně, jak na nepohodlné barové židličce, no prostě docela řehole. Pravděpodobně to bude tím, že to neovlivňuje jen a pouze levitační 3

4 aparát, ale má to na svědomí také stav mysli. Ta má byla asi v tu chvíli naladěna na optimální frekvenci. Je možné, že došlo k synchronizaci s otáčkami vrtule kroutící se na reduktoru motoru sekačky za mými zády. Na snímcích pořízených z mého úletu je pěkně vidět místa s novým štěrkem obnoveného železničního svršku naší stavby po dokončené výměně 15 ks výhybek a rekonstrukci 11 ks výhybek. Trakční vedení bylo také v této střední části stanice kompletně vyměněno, ale rozdíly nových nosných konstrukcí trakčního vedení od těch původních nejsou příliš patrné. Je škoda, že trolej se již v době pořízení snímků neblyští, je už lehce zoxidovaná. Dne skončil jeden z hlavních stavebních postupů tohoto roku SP č. 7. Do provozu jsme k tomuto datu předávali také související stavební objekty jako např. část mostu, železničního svršku, trakčního vedení, staničního zabezpečovacího zařízení. Naše středisko 018 také dokončilo rekonstrukci části technologického zařízení NS 6 kv Lanžhot, stavební objekty silnoproudých rozvodů, transformátorů pro EOV a částí elektrických ohřevů výhybek nevyhnutelně nutných pro zajištění dopravního provozu v zimní sezóně Od běží denní výluky na přípravu trakčního vedení a doplnění prvků staničního zabezpečovacího zařízení tak, aby mohly být zahájeny práce na stavebních postupech č. 8 a 9. Tyto se zdají být nejkomplikovanějšími stavebními postupy této stavby a zmíněnou přípravou se snažíme minimalizovat počty složitých souběhů výluk v postupech. A co dodat: snad jen přání, ať si užijete voňavých Vánoc se svými nejbližšími, oslavte příchod nového roku 2014 opatrně a v lednu snad na viděnou se těší Tomáš Prokop. Text a foto: Tomáš Prokop Stavební postup č. 7, kde kolej č. 204a je již položena do definitivní polohy připravenost k zahájení výstavby TV Žst. Břeclav zde jsou patrna místa s novým štěrkem obnoveného žel. svršku; vpravo je vidět depo pro opravu kolejových vozidel s točnou Žst. Břeclav 4

5 Montáž osvětlení na Letišti Václava Havla Praha Po deseti letech se EŽ Praha vrátila se svými pracovními aktivitami na letiště v Praze Ruzyni. Jak je známo, toto letiště bylo loni v říjnu přejmenováno po prvním prezidentovi České republiky Václavu Havlovi na Letiště Václava Havla Praha. Předmětem díla bylo zrealizovat dvě osvětlovací věže pro doplnění stávajícího osvětlení pojezdové dráhy TWY P a TWY R na Staré Ruzyni. Dnešní označení nese název Terminál 3 jih. Než jsme mohli zahájit vlastní práce v těchto prostorách, bylo zapotřebí si nechat vystavit zprávu o ověření spolehlivosti Úřadem pro civilní letectví. To ovšem nestačilo. Dále bylo zapotřebí absolvovat jednodenní bezpečnostní školení zakončené testem pro ověření znalostí. Na tomto školení, kromě stručného uvedení historie letiště, bylo zmíněno základní dělení prostorů letiště, informace o bezpečnostních složkách, letištní předpisy atd. Vlastní stavba se nacházela v tzv. vyhrazeném bezpečnostním prostoru (SRA), kde nám byl na základě tohoto školení vystaven identifikační průkaz (IDC). Pro povolený pohyb v jednotlivých prostorech v SRA je tento průkaz barevně odlišen doplňujícími písmeny. Já jsem měl umožněn přístup do všech prostor kromě paluby letadla. Dokonce i s povolením k vnášení zakázaných předmětů. To ovšem nebyla ještě všechna školení, leda, že bych tam chodil pěšky. Posledním nutným školením bylo absolvování kursu na získání oprávnění pro vjezd a pohyb motorových vozidel v SRA. Toto školení bylo celkem plodné. Poněvadž učit se novým dopravním značkám, jako je např. stůj dej přednost letadlům, to vás přechází zrak, natož mrákoty, když si představíte, že sedíte v autě, všude kolem je jen samá betonová plocha pomalovaná bílými, žlutými a červenými různě širokými pruhy a šrafováním a vy se máte prokličkovat mezi stojícími, pojíždějícími, přistávajícími a vzlétajícími letadly a do toho všeho se rozhlížet, kterému z těch všech letadel máte právě vy dát přednost. A to každý ten barevný a různě široký nátěr na ploše má jiný význam. Celé tyto sofistikované předpisy jsou nakonec zpestřeny vlastním bodovým systémem, kdy za porušení pečlivě vyspecifikovaných přestupků můžete obdržet jeden až čtyři body. Při získání čtyř bodů na letišti končíte a sháníte si jinou práci. Konečně po všech lustracích a školeních můžeme na místo stavby a lze zahájit vlastní práce. To samozřejmě neslo další úskalí, zejména z provozu. Na co jsme byli upozorněni během školení, bylo najednou v reálu. Jak jsme betonovali základy pro stožáry a prováděli jejich vlastní montáž, není tak zajímavá věc. Musím se ovšem zmínit o tom, že mimo montáže těchto dvou stožárů se realizovala rekonstrukce stávajícího kabelovodu, který vedl napříč odbavovací plochou letadel. Tyto práce byly z hlediska provozu důrazně sledovány ze strany letiště a předem vždy projednány a odsouhlaseny jednotlivé lokace, kde a kdy se bude dělat. Přesto všechno, kdy se k těmto postupům vyjadřovalo snad přes deset úředníků, o jedné docela už chladné podzimní noci, kdy jsme měli otevřené poklopy od kabelových šachet, si klidně profrčelo takové malé korporátní letadýlko. Nejdřív přišlo orosení na čele, jestli do otevřených šachet nezahučí, ale záhy přišel v celku příjemný teplý vánek od jeho motorů a leč jen na chvíli, přišlo to vhod. Celé dílo bylo bez vad a nedodělků předáno letos v červnu. Během školení proběhlo i seznámení s historií letiště, tak jen stručně se podělím o informace: zahájen provoz na ruzyňském letišti Terminál JIH zahájen provoz na novém letišti Terminál SEVER 1 (dnes označen Terminál 1) modernizace Terminál SEVER postaven nový Terminál JIH výstavba nového Terminálu SEVER 2 (dnes označen Terminál 2) zahájen provoz Terminálu 2 Text: Ing. Marcel Jelínek, obrázky: internet 5

6 Úspěšné dokončení stavby rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka Mošnov Náš technik při oživování systému SKŘ V letošním roce naše firma realizovala část zakázky ze stavby Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka Mošnov. Účelem této rekonstrukce je přímé napojení stávající zastaralé trati do Příbora, výměna kolejí a elektrifikace trati. Délka rekonstruovaného úseku je cca 6,5 km a začíná v žst. Studénka, pokračuje přes výhybnu Bartošovice, kde se budou jednotlivé soupravy na jednokolejné trati křížit, pokračuje přes zastávku Sedlnice a končí v žst. Sedlnice. Odtud trať bude pokračovat až na Letiště Leoše Janáčka do nového letištního terminálu, kde nová trať bude končit. Tento nový úsek je součástí stavby LLJO (Letiště Leoše Janáčka Ostrava), kde realizujeme také část prací. Ale vraťme se k již k ukončené části stavby, kde naše firma dostala patnáct PS a SO v oblasti silnoproudých technologií. Jednalo se především o rekonstrukci trakční měnírny Studénka a výstavbu nových trafostanic podél trati k napájení technologických zařízení, která jsou spojená s provozem na železnici. V rámci rekonstrukce měnírny ve Studénce se prováděly stavební úpravy, které prováděla firma Staviastav, elektroinstalace a hromosvod dostala firma Jicom a naše firma pracovala na výměně vlastní spotřeby, kompletní výměně rozvaděče 3 kv, instalaci nového rozvaděče 22 kv, který přes nový oddělovací transformátor 22/22 kv napájí po závěsném kabelu 22 kv námi již zmíněné trafostanice a systém kontroly a řízení. Nové trafostanice podél nové trati nazývané TČD 4001, TČD 4002 (obě ve Studénce) jsou z monolitického betonu BETONBAU a byly usazeny vedle trati, kde předcházely stavební úpravy a uzemnění. Dalšími trafostanicemi ve směru na Mošnov jsou TČD 4003, která se nachází v nové technologické budově, TČD 4004 je podobná jako TČD 4001 a 4002, TČD 4007 je umístěná také v nové technologické budově a poslední v řadě je BETONBAU TČD 4008, která slouží jako náhradní napájení celého úseku z Kopřivnice z rozvodu 6 kv. V nových technologických budovách je osazen nový rozvaděč 22 kv, dvě nová trafa 22/0,4 kv a rozvaděč RH s kompenzací. S montáží této technologie souvisí i kompletní rozvod 22 kv a 400 V. Jak již bylo zmíněno, stavební úpravy pro jednotlivé TČD jsme měli na starosti my a nebylo to věru jednoduché, jak z hlediska termínu, tak náročnosti terénu, zvláště pak u TČD 4004, pro kterou se vžil název,,orlí TČD4003 rozvaděč 22 kv 6

7 hnízdo pro špatnou dostupnost v terénu. Práce naší firmy měly započít již v únoru, bohužel se původně počítalo s vyloučením stávající měnírny bez náhradního napájení, ale toto řešení narazilo na řadu problémů, a tak nezbylo nic jiného, než sehnat pojízdnou měnírnu a zajistit nepřetržité náhradní napájení hlavní trati. Toto řešení nám zkomplikovalo situaci a zkrátilo dobu realizace. Práce mohly být započaty až ve výluce 28. a , kdy se uvedla do provozu pojízdná měnírna. Abychom získali co největší prostor pro montáž nové technologie, musely současně probíhat demontáže staré technologie, zajištění provozu na náhradní napájení, přepojení na provizorní napájení vedle stojící rozvodny 110 kv a pomocných napájení pro chod Připojení mínus pólu, ruční práce, kdo to dnes ještě umí? stávající rozvodny 22 kv, bourací práce, elektroinstalace, rozbourání stávající podlahy na měnírně a nové stavební úpravy včetně nové podlahy. Byl to vskutku horor, ale začátkem června jsme již umísťovali nová trafa vlastní spotřeby do nových stání, postupně se nám podařilo ustavit a zapojit celou novou vlastní spotřebu, oddělovací trafo a dekompenzační tlumivku, zapojit nový rozvaděč 22 kv, dobíječe včetně akumulátorů a skříně SKŘ. Paralelně probíhaly práce na jednotlivých TČD. Po spuštění nového rozvaděče 22 kv se postupně oživovaly jednotlivé trafostanice TČD a vedle toho se montoval zbrusu nový rozvaděč 3 kv naší výroby. Silové zapojování probíhalo vcelku úspěšně, ale dostávali jsme se do skluzu s dálkovým řízením, jak na jednotlivých TČD, tak na měnírně. Zvýšeným úsilím, a za to našim montérům chci zvláště poděkovat, se manko podařilo vymazat a už jsme byli připraveni na zkoušky SKŘ, které navazovaly na DŘT, potažmo bylo nutno uvést do provozu celé ovládání, včetně nastavení ochran až na dispečerské stanoviště v Ostravě. Výluka 24. a 25. října pro napojení měnírny se blížila a my jsme se potýkali s drobnostmi, které při zprovozňováni složitých zařízení vznikají. Nicméně se 23. října podařilo odzkoušet celý systém bez napětí, ve výluce dodělat mínus pól a zemní ochranu a připravit vše pro tryskání podlahy před finální stěrkou. Poslední den výluky jme dostali tři hodiny na spuštění, ale můžete mít vše odzkoušené a při zapnutí s napětím se vždy vyskytnou problémy. Konec výluky v 18 hodin se blížil a dva napáječe ne a ne si nechat říct. Nezbylo než hledat závadu, ta se našla v podobě vadného relátka a v 17:57 jsme zapnuli kompletně celou měnírnu a předali do zkušebního provozu. Velice si cením obětavosti a nasazení našich pracovníků a chci jednotlivě poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu, především Vlastovi Hapalovi a Bedřichu Ďopanovi. Jiří Perutka s Martinem Doležím na TČD to neměli také jednoduché, zkoušku ohněm velice úspěšně prošli také naši noví mladí hoši Michal Václavík a Jozef Jurga a výborná spolupráce byla také s firmou Staviastav, s p. Kneslem a p. Schořem. Text a foto: Jiří Šimunský Rozvaděč R 22 kv pro napájení silových rozvodů Studénka Letiště Leoše Janáčka 7

8 Optimalizace trati Praha Bubeneč Praha Holešovice V posledním vydání Trolejáře jsem se zmínil o konci prvního stavebního postupu tj. sudé kolejové skupiny v žst. Praha Holešovice k 5. červnu. To ještě všechno běželo podle harmonogramu a nic nenasvědčovalo ohrožení termínu dokončení. Bohužel ale došlo k nepředpokládaným záležitostem u zhotovitele železničního svršku. Například to, že po položení výhybky č. 5 a následném podbití byla výhybka nad požadovanou definitivní výškou, takže muselo následovat vytržení zmíněné výhybky a opětovné položení. Dále vázly dodávky štěrku a kolejnic. Celá záležitost vyvrcholila posunutím konce stavebního postupu na 14. června. Vedení stavby se podařil týdenní posun zdůvodnit jarními povodněmi, které měly za následek omezení přístupu na stavbu a termíny dodání materiálu. Toto posunutí termínu mělo za následek zkrácení navazujícího stavebního postupu liché skupiny Holešovic o zmíněný týden. Rozsah prací na liché skupině byl ovšem podstatně větší (např.: o jedno nástupiště a kolej) oproti sudé kolejové skupině. Termín uvedení do provozu sudé skupiny, ke které se připojila od 31. srpna i nepřetržitá výluka 2. traťové koleje z bubenského nádraží k odbočce ve Stromovce zahrnující rovněž výměnu angličana, byl podle harmonogramu 20. září. Ze zkušeností nabytých v prvním stavebním postupu panovala značná skepse se včasným uvedením do provozu. Jak se ukázalo, obavy to byly zcela oprávněné. 1. nástupiště se předávalo až 16. října a původně plánovaný konec nepřetržité výluky 20. září v 15:50 hod se z důvodu dokončovacích prací na železničním svršku posunul na 21. září cca na 10:00 hod. Aby toho nebylo málo, tak zhruba týden před koncem výše zmíněného stavebního postupu zhotovitel svršku zjistil, že opomněl provizorně upravit stávající geometrickou polohu přilehlých kolejí a výhybky, což mělo Úpravy TV výtažných kolejí v žst. Praha Holešovice za následek cca o 20 cm nižší niveletu angličana oproti projektové dokumentaci. Vzhledem k tomu, že na tyto úpravy nebyly objednány výluky, už nešlo s danou situací nic dělat. Definitivní úprava této složené výhybky byla prováděna v nočních výlukách od 4. do 11. listopadu, kdy nebylo z časových důvodů možné trakční vedení regulovat, proto si zhotovitel železničního svršku u správce objednal montáž a u naší firmy dodávku návěstí pro el. provoz (snížená výška trolejového drátu). Na předešlou etapu výstavby navázala nepřetržitá výluka 2. traťové koleje mezi Demontáže TV 2. TK Bubeneč Holešovice 8

9 Holešovicemi a Bubenčí a sudou skupinou v Bubenči. Z důvodu opožděného konce předešlé etapy byl opožděn i začátek etapy následující cca o 4 hodiny. Po vytrhání 4. staniční koleje v Bubenči nastal čas na betonáž základů na sudé skupině výrobní jednotkou p. Josefa Mejzra. V průběhu stavebního postupu proběhly demontáže stožárů a základů v Holešovicích a tamtéž i dokončování úprav na trakčním vedení zejména odstavných a výtažných kolejí. Aby se to nepletlo, tak ani poslední stavební postup pro letošní rok na této stavbě nebude ukončen v plánovaném termínu 29. listopadu. Z důvodu projekčních nesrovnalostí se skutečností na sanaci letitého mostu ve Stromovce bude termín posunut na 5. prosince. Zda bude tento termín splněn si řekneme v následujícím čísle Trolejáře. Výrobní jednotka p. Mariana Okapala musí natáhnout kotevní úsek trakčního vedení stanice Bubeneč (2a), traťového úseku Bubeneč-Holešovice (2.TK) a stanice Holešovice. Tamtéž do konce roku proběhne betonáž základů na liché skupině výrobní jednotkou p. Miloše Juriše. Pokud počasí dovolí, tak zbytek 0. etapa v žst. Praha Bubeneč proběhne v lednu a únoru příštího roku obdobně jako letos v Holešovicích. Text a foto: Michal Beneš, DiS Modernizace trati Tábor Sudoměřice u Tábora V posledním čísle Trolejáře byl publikován článek o zahájení stavby modernizace trati v úseku Tábor Sudoměřice u Tábora. Od jara, kdy byla stavba zahájena, probíhají další fáze výstavby a v současné době je již zprovozněna druhá traťová kolej v úseku Tábor Čekanice. V tomto úseku nebylo možné zrealizovat založení jednoho problematického základu (č. 12) hloubením, a to z důvodu skalního podloží, které si vynutilo změnu projektu a nově základ bude vrtaný. Dokumentace je již připravena, ale bude jí možno realizovat až po dokončení odvodnění, které povede mezi základem a kolejovým pásem. V praxi to znamená odložení jeho výstavby až na začátek příštího roku. Do té doby bude provizorně používán původní stožár. Dále jsme v tomto úseku kromě trakčního vedení realizovali i dodávku a montáž návěstní lávky, která je umístěna v prostoru železničního přejezdu v Čekanicích km 84,610. Její výroba byla zadána našemu výrobnímu středisku ve Vlkově, kde ve dnech a úspěšně proběhly za účasti vyššího dodavatele a investora stavby dílenské přejímky. Za bezproblémový průběh těchto přejímek je nutno poděkovat všem pracovníkům střediska, kteří se na výrobě podíleli. Konečná montáž a osazení lávky na místo proběhla Od podzimu pokračuje výstavba hloubením a betonáží základů, které pracovní skupina pana Bokroše realizuje v úseku Čekanice Chotoviny a v prostoru železničních stanic Chotoviny a Sudoměřice. Do konce roku budou osazeny stožáry. Pro zajímavost uvádím, že jde o jednu z prvních staveb, ve které jsou používány trakční stožáry s galvanickou povrchovou úpravou. Návěstní lávka po dokončení Text a foto: Ing. Petr Kopecký Betonová základová deska příprava pro stožár č. 12 9

10 Modernizace trati Rokycany - Plzeň Charakteristika: Stavba Rokycany Plzeň je další stavbou III. železničního tranzitního koridoru. Zároveň je navazující stavbou na již v minulosti dokončenou stavbu Optimalizace trati Zbiroh Rokycany. Cílem modernizace je především zvýšení rychlosti až na 160 km/h. Aby bylo toto řešení možné, musí se provést několik přeložek trati včetně přeložky mezi současnou zastávkou Ejpovice a zastávkou Plzeň Doubravka, která bude vedena ve dvou jednokolejných tunelech (pro každý směr samostatný tunel) každý o délce cca m. Tímto dojde ke zkrácení stávající trati cca o 6,1 km. Na původním traťovém úseku leží v současnosti železniční stanice Chrást u Plzně, ze které odbočuje trať do Radnice a zastávky Klabava, Ejpovice, Dýšina a Plzeň Doubravka. Ze zastávky Ejpovice se stane železniční stanice, ze které budeme moci odbočit na trať do Radnic. Zde zůstane pouze jedna neelektrifikovaná kolej. Na nově vzniklé trati Ejpovice Radnice bude zachována železniční stanice Chrást u Plzně a zastávka Dýšina. V úseku Chrást u Plzně - Plzeň Doubravka bude stávající trať bez náhrady zrušena. EŽ bude na této stavbě realizovat stavební objekty trakčního vedení, ukolejnění vodivých konstrukcí, návěstní lávky a ochrany proti dotyku na třech mostech prostřednictvím střediska 028 TVČ. Silnoproudé objekty, objekty DŘT, EOV a technologie budou realizovány prostřednictvím střediska 018 SIT. Výstavba: Od 26. října do 14. listopadu probíhala 0. etapa betonáží základů trakčních podpěr na 1. traťové koleji v denních výlukách mezi Rokycany a Chrástí u Plzně. Vyloučen je vždy tento traťový úsek, který zahrnuje i budoucí železniční stanici Ejpovice, na kterou se změní ze současné zastávky. Následovala pětidenní pauza a obdobné, výše uvedené výluky na 2. traťové koleji, a to od 20. listopadu do 9. prosince. Dále proběhly úpravy rozvodů 6 kv na přeložce Klabava a v Ejpovicích. Tamtéž se přesunul rozvaděč přípojky z distribuční sítě na osvětlení zastávky, který bránil výstavbě nové technologické budovy. Text a foto: Michal Beneš, DiS 10

11 Rekonstrukce TV Zlatovce Trenčianská Teplá, Slovensko Rok uběhl jak voda a i tady na stavbě v Trenčíně jsme odvedli kus práce nejen my, EŽ Praha, ale i náš subdodavatel Eltra Košice. Přípravné práce tu začaly v březnu letošního roku. Na trati mezi Trenčínem a Trenčianskou Teplou byly během dvou měsíců vybudovány základy, které bylo možno betonovat z PB a nebyly v kolizi se stávající kolejí, ani daleko na nové pláni. Betonářské práce zde realizovalo středisko 028, parta pana Svatoše, která dokázala realizovat základy ve velmi přesné toleranci. Současně probíhalo i budování základů v žst. Trenčín. V měsíci červenci začal stavební postup na rekonstrukci 1. TK mezi Trenčínem a Trenčianskou Teplou. Postup byl naplánován na 53 dní, ale nakonec se protáhl na celkových 56 dní. Během tohoto postupu, když byly všechny základy na trati potřebné pro postup hotové, začali jsme s betonáží základů pro sudou skupinu TV v žst. Trenčín. Tyto základy byly v kolizi se stávající kolejí č. 6 a č. 14. Původně dle projektu by tyto základy měly být budovány až ve stavebním postupu v žst. Trenčín (dle plánu měl trvat 53 dní). Jelikož by se bez těchto podpěr nedalo převěsit ze starých závěsů na nové podpěry nic a ostatní zhotovitelé by co nejdříve požadovali demontáž zavazejících starých stožárů, začali jsme na VDS tlačit, aby uvedené koleje vytrhli s dostatečným předstihem. Po začátečních pochybách ze strany VDS nám bylo vyhověno. Jak se říká: přednosta stanice Trenčín nám podal prst a my mu vzali celou ruku. Během měsíce a půl bylo zabetonováno 30 základů TV, namontovány stožáry a brány, staré TV převěšeno na nové závěsy a z velké části byly zdemontovány Vytahování základu ŽDJ brány a stožáry. Nyní zde od 14. září probíhá stavební postup sudé skupiny TV v žst. Trenčín a 2. TK Trenčín Trenčianská Teplá, kde traťový úsek dělá Eltra Košice a v žst. Trenčín prováděl veškeré úpravy na trakčním vedení Jozef Kanis a jeho parta. Trolejáři velmi vstřícně vypomáhali jak při betonáži základů, tak i při jejich demontáži, kdy za pomoci kolejového jeřábu ŽDJ vytahovali prefabrikované základy. Tento postup by měl skončit , ale zatím žst. Trenčín vypadá jak díra po granátu. Od přebrala stavbu EŽ Kysak. Proto bych chtěl i touto cestou poděkovat pracovním skupinám pana Svatoše a pana Kanise za výbornou spolupráci a za dobře odvedenou práci! Stavební práce v plném proudu (začátek listopadu) Text a foto: Radovan Švec 11

12 Montáž bran v Trenčíně Modernizace trati České Budějovice - Nemanice Od prázdnin probíhalo intenzivní regulování a laníčkování trakčního vedení, aby se mohlo ve dnech 30. září a 1. října uskutečnit měření parametrů trakčního vedení hlavních kolejí rychlou pantografovou zkouškou. Měření vyšlo na výbornou pouze s drobnými vadami. V předem naplánovaných výlukách odstranila tyto drobnosti výrobní jednotka p. Leca (po odchodu stavbyvedoucího p. Liščáka od EŽ). Následovalo odstranění vad a nedodělků z pochůzek, jak ze stavebních objektů trakčního vedení, tak i z objektů silnoproudých zařízení. Dokončily se poslední práce na osvětlení a dálkovém ovládání úsekových odpojovačů. V současné době se pracuje na dokumentaci skutečného provedení. Žst. České Budějovice Zbývají už jen naplánovat napěťové zkoušky. Úspěšné ukončení stavby závisí zejména na odsouhlasení změnových listů, které se na této stavbě vyššímu zhotoviteli od samého začátku nedaří prosadit. Text a foto: Michal Beneš, DiS 12

13 Trakční vedení v Estonsku dokončeno Dokončovací práce v žst. Tallinn na konci července 2013 Foto: T. Krčma Dne 31. srpna 2013 byla oficiálně dokončena a do užívání předána stavba Raudteeliinide Vasalemma Tallinn, Keila Paldiski ja Klooga Klooga-Rand kontaktvõrgu projekteerimine ja ehitamine. V průběhu necelých dvou let bylo na 84 km kolejí, tvořících téměř 40 % estonské elektrifikované sítě, kompletně vyměněno vedení sovětského polokompenzovaného typu za moderní vedení typu J s maximální rychlostí 160 km/h. Průběh stavby byl v Trolejáři podrobně popisován, naposledy v červnu Převážná část montážních prací byla dokončena podle plánu, tj. do konce července. V srpnu dobíhaly demontáže starých bran, stožárů a základů v žst. Tallinn, odstraňování nedostatků na celé trati a také regulace výšky a klikatosti po pracích na svršku na základě samostatné objednávky investora. I přes některé nedostatky, které se v průběhu stavby vyskytly, je hodnocení projektu kladné po ekonomické i realizační stránce. EŽ Praha po dlouhé přestávce působila v roli vyššího zhotovitele, v zemi, kde nezískala dosud žádné zkušenosti a nadto ve smluvním vztahu podle zelené knihy FIDIC, kdy součástí plnění jsou veškeré projekty a stavební povolení. Snad nezůstanu osamocen v názoru, že patří velký dík nejen všem zúčastněným na stavbě a projekci, ale i útvaru exportu za úplně první kroky při přípravě a podání nabídky na neprobádaném území a též vedení EŽ Praha, že učinilo nelehké rozhodnutí zúčastnit se této potenciálně rizikové akce. Současná stavba napájecích stanic Järve a Keila i účast EŽ Praha v soutěžích v celém pobaltském regionu dokazují, že to bylo rozhodnutí správné. Nová elektrická jednotka Stadler v žst. Tallinn Foto: R. Lužný Text: Ing. Tomáš Krčma 13

14 Inovace trakčního vedení typu J pro použití v Estonsku Dokončená stavba trakčního vedení v Estonsku byla zajímavá nejen svou lokalizací a průběhem, ale i doplňky sestavy J, které umožnily rychlejší a ekonomičtější výstavbu a přizpůsobení místním podmínkám. V celkové koncepci byly sledovány především tyto cíle: l maximální zjednodušení a sjednocení prvkové základny, což mělo vliv na nižší typový rozsah objednávaných a skladovaných součástí a přineslo užitek i investorovi ve formě menšího typového rozsahu náhradních dílů, l použití úsporných řešení, která v typových podkladech trakčního vedení J dosud nejsou, byla však snadno realizovatelná s použitím minima atypických prvků a osvědčila se u jiných železničních správ, l dodržení kompatibility se stávajícím trakčním vedením na úrovni zaměnitelnosti základů a stožárů (svorníky M36 s hrubým závitem a roztečí nebo mm), l přizpůsobení přírodním a technologickým podmínkám na stavbě tak, aby tyto dva aspekty, někdy protichůdné, byly respektovány při dodržení ekonomie a především harmonogramu výstavby. V následujícím textu jsou popsány hlavní inovace trakčního vedení typu J, které posloužily splnění uvedených cílů. Rozsáhlé využití stožárů DS Hlavním cílem bylo využít stožáry DS i pro kotvení trolejového a zesilovacího vedení a nesení bran, kde podle typových podkladů trakčního vedení J je nutno zvolit stožáry AP/BP, případně T. Postupně tak kromě úprav dokumentace stávajících stožárů DS podle zvolené koncepce a požadavků investora (jiné rozteče svorníků, otvory pro odtok zinku, plech ve vrcholu pro připevnění podpěrného izolátoru) byla v EŽ Praha vytvořena dokumentace zcela nových stožárů DS 18 E, DS 18 EV, DS 20 E a DS 20 EV. Kotvení na stožárech DS Pohyblivá kotvení se závažími na stožárech DS, HEB nebo betonových, jejichž zatížení ohybem je přebíráno protikotvou, se u cizích železničních správ používají ve velké míře. Oproti samonosným kotevním stožárům řešení umožňuje použití podstatně menších základů a levnějších stožárů. Podle provedených statických výpočtů, při kterých se ukázala jako kritická stabilita stožárů na vzpěr, byl zvolen typ DS 18 jako kotevní pro vedlejší sestavu ( kn) a typ DS 20 pro hlavní sestavu ( kn). Vzhledem k použití kladkostrojů 1:3 s rohatkovou brzdou a maximálnímu zjednodušení armatur byl mírně upraven běžný rám pro stožáry AP/BP a táhla protikotvy jsou uchycena co nejblíže otočné ose kladkostrojů. Tento způsob zabraňuje kroucení stožáru nejen v běžném provozním stavu, ale též při zatížení jediného kladkostroje (montáž, nehoda) obr. 2. Celkový pohled na mechanické dělení s kotevními stožáry DS na obr. 1 prokazuje i estetiku vzhledu sjednoceného s nosnými stožáry. Brány na stožárech DS Příčné nosné konstrukce trakčního vedení jsou u zahraničních železničních správ velmi různorodého provedení. Pokud pomineme lanové převěsy, používají se buď tuhé konstrukce působící společně se stožáry jako rám, případně břevna, která jsou ze statického hlediska oboustranně podepřeným nosníkem (např. postsovětské země obr. 3). Statické působení stožárů DS jako podpěr pro břevna ČD 23 nebo 34 se odvíjí od toho, zda je stožár situován delší stranou kolmo nebo rovnoběžně s kolejí. V případě stožárů umístěných kolmo ke koleji je možno použít oboustranné vyvěšení, takže se jako omezující ukázala síla větru rovnoběžně s kolejí, která působí na bránu a ohýbá oba stožáry ve směru Trakční stožáry slouží v Estonsku i pro zavěšení VN linek. Na snímku 10 kv odpojovač LR-4 u vjezdového návěstidla žst. Keila. jejich nižší únosnosti. Maximální délka břevna byla určena 20 m v případě použití stožárů DS 20 EV (obr. 4). Do délky 24 m lze pak použít na jedné straně stožár AP/BP a na druhé DS. Varianta situování stožáru rovnoběžně s kolejí byla sledována především z důvodu jeho umístění ve stanici mezi kolejemi, kde by minimálně omezoval průjezdný průřez (šířka stožáru cm). Protože příčné síly od klikatosti nebo oblouku působící na bránu a směrová lana nemohou být zachyceny stožárem DS ve směru nižší únosnosti, lze takto otočit pouze stožár na jednom konci brány. Otočený stožár však může být i tenkého typu DS 16, neboť jeho zatížení je tvořeno pouze tíhou brány a vodičů a tlakem větru na bránu (ve směru vyšší únosnosti). Vyvěšení břevna je pochopitelně pouze jednostranné, a od tohoto faktu se odvíjí maximální délka břevna (obr. 5). Důležité je, že ve všech případech lze stožár DS využít i pro další funkce, např. kotvení nebo umístění odpojovače. Další použití stožárů DS Poměrně významné bylo též využití stožárů DS pro umístění jednoho odpojovače (typu QAD), ať už s ručním či motorovým pohonem, včetně kotvení kratších napáječových převěsů. To přineslo zjednodušení především v elektrických děleních před stanicemi (obr. 6). 14

15 Poslední úpravou, umožněnou novými stožáry DS 18 EV a DS 20 EV, bylo připevnění sjízdné i nesjízdné konzoly ve výměnném poli na jediném stožáru, podobně jako na stožárech BP (obr. 7). Tento, v zahraničí často používaný způsob, při zachování užitných vlastností ušetřil dva základy, dva stožáry a souvisící pracovní čas v každém mechanickém a elektrickém dělení. Další netypické a nové prvky Novou součástí byly polymerní podpěrné izolátory z produkce Elektroporcelánu Louny (obr. 8). Tento typ izolátorů, ovšem s jinými armaturami, byl použit již na trolejovém vedení s přívodní kolejnicí ve svojšínském tunelu (trať Plzeň Cheb), ovšem teprve v Estonsku byl nasazen masově (cca 860 ks). Izolátory jsou určeny pro soustavu AC 25 kv mají vyšší elektrické parametry než dosud používaný typ (výdržné napětí 125 kv, rázové napětí 250 kv), přičemž pevnost v ohybu je stejná. Novinkou bylo též využití kotevních stožárů pevného bodu pro kotvení zesilovacího vedení (obr. 9), což mimo jiné umožnilo zvýšení průřezu zesilovacího vedení, neboť cca m mezi kotevními stožáry jsou jak končící, tak začínající kotevní úsek zesilovacího vedení spojeny paralelně. To bylo vítané především v jednostranně napájených úsecích Keila Paldiski a Keila Riisipere. Samotná břevna bran delší než 12 m byla z důvodu omezené délky zinkovací vany i přepravy na kamionech konstruována jako vícedílná se šroubovým spojením. Prefabrikované základy Prefabrikované základy byly na stránkách Trolejáře již popsány, nyní tedy zmíníme jediné úskalí jejich použití, se kterým jsme se během stavby setkali. U přibližně 1,5% základů, především na vnitřní straně oblouku, u výztužných stožárů a u kotevních bloků byl jeden až několik měsíců po zatížení zaznamenán postupně se zvětšující náklon. Tato závada byla způsobena technologickou nekázní podzhotovitele, především co se týká řádného zhutnění podsypu a zásypu prefabrikátů. Byla nutná poměrně nákladná oprava spočívající v odtížení základu, odtěžení nesprávně provedeného zásypu, vyrovnání základu a provedení nového, řádně hutněného zásypu. Dalším závadám bylo zabráněno pečlivější kontrolou práce (obr. 10) a zvětšením rezervy únosnosti projektováním základu o stupeň většího než by odpovídalo výpočtu na kritických místech. Zhodnocení To, že estonská stavba byla prováděna na základě smlouvy FIDIC ( zelená kniha), znamenalo kromě většího rozsahu povinností zhotovitele i výhodu v úzké spolupráci stavby a projekce, kdy bylo možné jednak zvolit celkovou koncepci podle ekonomicko-technických místních podmínek, jednak provádět v projektu operativní změny. Především ve fázi projekce a technického řešení pak znamenal aktivní a odborný přístup zásadní výhodu, která ve značné míře přispěla ke včasnému dokončení stavby i očekávanému ekonomickému výsledku. Text: Ing. Tomáš Krčma foto: archiv EŽ Obr. 8 / Podpěrný izolátor EPL (provizorní označení T) Obr. 9 / Schéma kotvení zesilovacího vedení 15

16 Obr. 1 / Mechanické dělení v úseku Klooga Kloogaranna Obr. 2 / Detail rámu kladkostrojů a uchycení táhel na stožáru DS Obr. 3 / Původní brány sovětského typu na betonových stožárech v žst. Keila Obr. 4 / Brána ČD 23 na stožárech DS 20 EV v zast. Lilleküla Obr. 5 / Brány ČD 23 na stožárech DS, na jedné straně stožár otočený, v žst. Keila Obr. 6 / Odpojovače QAD a napáječový převěs na stožárech DS 20 EV v žst. Keila 16 Obr. 7 / Výztužné stožáry DS 18 EV u zast. Tondi Obr. 10 / Správný postup hutnění jednotlivých vrstev zásypu prefabrikované kotvy v žst. Klooga Vydává společnost EŽ Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4. Odpovědná redaktorka Daniela Hnídková, tel.: Jen pro vnitřní potřebu! Neprodejné! Za správnost příspěvku zodpovídá autor, jejich obsah nemusí být totožný s názory redakce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí Grafická příprava, tisk: D&S design prague, s.r.o.

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I Postup č Dle stavebních postupů Zahájení stavby 096 dny 4 096 dny 4 0 dny 79 dny 04 4-0 5-0a přpr práce, opěry, kabelová lávka, kabelovod, základy TS 79

Více

SŽDC E2 čl. 2 Zásady pro provoz, konstrukci a výrobu zařízení EOV musí odpovídat podmínkám vyhlášky: 100/1995 Sb. SŽDC E2 čl. 4 Zařízení pro EOV musí být vybaveno provozní dokumentací v souladu s nařízením

Více

Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014

Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014 Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014 KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2 2_3 Pevná jízdní dráha Budování pevné jízdní dráhy při rekonstrukci tunelu Příspěvek byl zpracován za podpory programu

Více

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla SKUPINA PŘÍLOH XV Ostatní speciální vozidla Příloha XV /1 k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 Pokladač kabelů SČH 150.K 1. POPIS STROJE Pokladač kabelů SČH 150.K (SHV-pracovní stroj) vznikl rekonstrukcí

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc. ROZHODNUTí

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc. ROZHODNUTí .2.11. rlo 13 501 JfalťJJ'lq 0. ~..,i.4 _ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc 1111I11~~III~IIIIIIIIIIII!~lIllllIlllIlIlllllllIlmllmll~11 CRDUX006DYPP 779 00 OLOMOUC Sp. Zn.:

Více

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Želaktuel 2013 Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Vedoucí oddělené koncepce infrastruktury Odbor strategie 16.5.2013, Praha Výchozí požadavky Požadavky dopravců (ČD

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *crdux007vr35* CRDUX007VR35 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0661/14-6/Km V Olomouci dne 14. listopadu 2014 Č. j.: DUCR-66500/14/Km Telefon: +420 972

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

Pracovní rizika BETONÁŘSKÉ PRÁCE. BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov. ARMONTIS s. r. o., Sokolovská 325/140, Praha 8

Pracovní rizika BETONÁŘSKÉ PRÁCE. BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov. ARMONTIS s. r. o., Sokolovská 325/140, Praha 8 , Sokolovská 325/140, Praha 8 Pracovní rizika BETONÁŘSKÉ PRÁCE BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov Zpracoval: Zdeněk BARTÁK, SAFEA IVS Schválil: V Praze dne: 1. 1. 2011 Betonové konstrukce

Více

Zajištění absolutní polohy koleje. Radomír Havlíček

Zajištění absolutní polohy koleje. Radomír Havlíček Zajištění absolutní polohy koleje Radomír Havlíček Zlín, 27.- 29.března 2007 Vysvětlení pojmů Prostorová poloha koleje je množinou bodů osy koleje jednoznačně určených v projektu polohopisnými souřadnicemi

Více

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2014/2015 Výroční zpráva 2014/2015 OBSAH 1. Úvodní slovo. 3 strana 2. Profil společnosti 4 3. Podnikatelská činnost. 5 4. Certifikáty 7 5. Významné události 8 6. Zpráva o vztazích... 10 7. Zpráva nezávislého auditora..

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Tématem této práce je osobní železniční doprava mezi hlavním městem České republiky Prahou (1 200 000 obyvatel) a hlavním městem spolkové země

Více

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou Podklady pro poradu Dispozice vedení Varianty řešení 1. 2. 3. 4. 5. 6. Střídavé kabelové vedení 110 kv Stejnosměrné kabelové vedení 110 kv Kompaktní (estetické)

Více

Kapacitní údaje o mostních objektech: Rekonstrukce železničních mostů Rekonstrukce propustků

Kapacitní údaje o mostních objektech: Rekonstrukce železničních mostů Rekonstrukce propustků OBČASNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI EŽ PRAHA ČERVEN 2013 / zdarma Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba dlouho očekávané dokončení významné části spojnice I.

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ Čj.: 30-1259a/08-DÚ/Sg Plzeň 16. dubna 2009 Oprávněná úřední osoba: Ing. Karel Souček, tel. 972 524 098-linka 228 mobil: 602 669

Více

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby jeřáby Jsou zařízení s vodorovným otáčením výložníku pro přepravu břemene vhodné na jakékoliv pracoviště, kde optimálně doplňují další zařízení manipulační techniky Usnadňují a zefektivňují práci, nahrazují

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Plzeň hlavní nádraží Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Datum konání: 15.04.2015 00:00 hod. - 30.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a

Více

Perspektivy elektromobility I. Legislativa a standardizace v elektromobilitě. 20. března 2012

Perspektivy elektromobility I. Legislativa a standardizace v elektromobilitě. 20. března 2012 Perspektivy elektromobility I Legislativa a standardizace v elektromobilitě 20. března 2012 Elektrotechnický zkušební ústav ZÁKLADNÍ ÚDAJE Ing. Jarmil Mikulík vedoucí úseku certifikace o obchodu ADRESA:

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux004duok* CRDUX004DUOK DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0339/12-2/Vb V Olomouci dne 31. května 2012 Č. j.: DUCR-29129/12/Vb Telefon: +420 972 741

Více

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie České Budějovice, 8. dubna 2014 Rychlejší železnice = atraktivnější pro zákazníky (objednatele

Více

Výluky na období 11.05.2015-17.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 11.05.2015-17.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Kaznějov Výluky na období 11.05.2015-17.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Typ: dlouhodobá - výluka trvá nepřetržitě po níže uvedenou dobu Datum konání: 01.05.2015 00:00 hod.

Více

IKD Košice, úsek Staničné námestie Námestie Maratónu mieru

IKD Košice, úsek Staničné námestie Námestie Maratónu mieru DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO 2014 2020 ISBN 978-80-971246-4-9 Košice, 24. - 25. júna 2015 IKD Košice, úsek Staničné námestie Námestie Maratónu mieru JIŘÍ PELC Abstract Součástí integrovaného dopravního

Více

5. Orientační náklady a návrh etapizace výstavby 5.1. Orientační náklady V této fázi projektu je obtížné stanovit stavební náklady a ani to není účelem této diplomové práce. Přesto není od věci se pokusit

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Koncepce železniční dopravy v ČR Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Dopravní politika ČR Dopravní politika pro léta 2014-2020 s výhledem do roku 2050: vrcholový strategický dokument v sektoru dopravy

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC)

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investice SŽDC 2010 Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investiční priority SŽDC Modernizace čtyř železničních koridorů Modernizace vybraných železničních uzlů Interoperabilita vybrané železniční sítě Pokračování

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux008szw6* CRDUX008SZW6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-5/Kr V Praze dne 28. července 2015 Č. j.: DUCR-43411/15/Kr Telefon: +420

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

*CRDUX001H634* CRDUX001H634

*CRDUX001H634* CRDUX001H634 *CRDUX001H634* CRDUX001H634 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0035/10-5/Km V Olomouci dne 11. března 2010 Č. j.: DUCR-12678/10/Km Telefon: 602668934

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

FASERFIX TRAM SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ SYSTÉM PRO SPOLEHLIVÉ ODVODNĚNÍ KOLEJOVÝCH TRATÍ

FASERFIX TRAM SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ SYSTÉM PRO SPOLEHLIVÉ ODVODNĚNÍ KOLEJOVÝCH TRATÍ Občanské stavby aqua SPORT FASERFIX TRAM SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ SYSTÉM PRO SPOLEHLIVÉ ODVODNĚNÍ KOLEJOVÝCH TRATÍ Občanské stavby aqua SPORT FASERFIX Tram SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Tunelářské odpoledne 3/2013 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Železniční koridory projekty 22 a 23 Železniční spojení Praha Norimberk

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 29.10.2015 Věc: Modernizace tramvajové tratě Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí Předkládá: Zpracoval:

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE 78515 SP ATE 78515

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE 78515 SP ATE 78515 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 6 Přejezdník

Více

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy říjen 2010 Bc. Marek Binko Bc. Marek Binko: Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Kapacita žst. Praha hlavní

Více

Datum tvorby 26.8.2013 Učební materiál obsahuje závazné požadavky na bezpečnost práce při odborném výcviku dle platných předpisů

Datum tvorby 26.8.2013 Učební materiál obsahuje závazné požadavky na bezpečnost práce při odborném výcviku dle platných předpisů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Oslzlý František VY_32_Inovace_12_OV-Z_BOZP_Betonářské

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

PRŮZKUMNÉ PRÁCE, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A ŽIVOTNOST ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

PRŮZKUMNÉ PRÁCE, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A ŽIVOTNOST ŽELEZNIČNÍHO SPODKU 2012 27. 29. března 2012 PRŮZKUMNÉ PRÁCE, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A ŽIVOTNOST ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Ing. Ladislav Minář, CSc. a kolektiv KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o. 1. ÚVOD V současné době uplynulo 19

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 1/2011 IV. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 1/2011 IV. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR TUNELÁŘSK SKÉODPOLEDNE 1/2011 IV. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR Miloš Krameš 1 ČESKÉ NÁRODNÍ KORIDORY NAVAZUJÍ NA SÍŤS EVROPSKÝCH KORIDORŮ 2 ŽELEZNIČNÍ TRANZITNÍ KORIDORY ČESKÉ REPUBLIKY 3 NÁVAZNOST NA UZEL PRAHA

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. Efektivita nových typů Rostislav Kolmačka, DiS. kolmackar@cdvuz.cz HLUK PROBLÉM? ANO!!! ČASY SE MĚNÍ MĚNÍ... Stará a hlučná vozidla dosluhují. Zlepšuje se stav tratí. Aktivněřešíme

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Výluky na období 13.04.2015-19.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 13.04.2015-19.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluky na období 13.04.2015-19.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 04.03.2015 00:00 hod. - 14.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

Rekonstrukce mostu v km 5,929 trati Kunovice Staré Město u Uherského hradiště

Rekonstrukce mostu v km 5,929 trati Kunovice Staré Město u Uherského hradiště Rekonstrukce mostu v km 5,929 trati Kunovice Staré Město u Uherského hradiště Ing. Jiří Borovička, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Článek popisuje průběh projektování a výstavbu železničního mostu o vysoké

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NÁZEV ZAKÁZKY: NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1 ZADAVATEL: Premium Development s.r.o. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Premium Development s.r.o. zastoupená,

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelová konzola Odbočná-DS přímá na dřevěné sloupy druhu A ve venkovním vedení VN pro holé a jednoduché izolované vodiče. Typový podklad

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC . Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů Společná část D1/328. Dávat pokyny návěstmi nebo umísťovat přenosná návěstidla je dovoleno jen zaměstnanci, který je pro

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux001u3n8* CRDUX001U3N8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0296/10-2/Kp V Olomouci dne 22. června 2010 Č. j.: DUCR-31775/10/Kp Telefon: +4209727

Více

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci Příloha k výzvě pro podání nabídky za zakázku Revitalizace zázemí pro výuku lesního školkařství na stanici Truba Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci Investor: Česká zemědělská univerzita v

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY 2012 27. 29. března 2012 MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY Ing. Michal Žák GJW spol. s.r.o. Modernizace stavby Votice-Benešov u Prahy řeší zdvoukolejnění trati a její celková délka je 18,472 km.

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Výluky na období 01.12.2014-07.12.2014 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb:

Výluky na období 01.12.2014-07.12.2014 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Výluky na období 01.12.2014-07.12.2014 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 13.09.2014 00:00 hod. - 22.12.2014 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. 16 / E N E R G I E K O L E M N Á S 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. d v a c e t l e t Rok 2014 byl pro společnost 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. rokem jubilejním, ve kterém završila dvacet let činnosti v oblasti servisu

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou AKTIVNÍ PRVKY LOGISTIKY VY_32_INOVACE_07_2_18_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VYMEZENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ Posláním aktivních prvků

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *crdux008mga3* CRDUX008MGA3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0266/15-5/Km V Olomouci dne 2. června 2015 Č. j.: DUCR-31370/15/Km Telefon: +420 972 741

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

Výluky na období 10.11.2014-16.11.2014 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb:

Výluky na období 10.11.2014-16.11.2014 160 Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Výluky na období 10.11.2014-16.11.2014 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Třemošná u Plzně - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 13.09.2014 00:00 hod. - 22.12.2014 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ Obsah 1 Úvodní ustanovení...3 2 Požadavky na zařízení dálkově ovládané signalizace pro nevidomé...3 3 Požadavky na umístění přijímače dálkového ovládání a zdroje akustického signálu pro nevidomé...5 4

Více