ROZPIS JEDNORÁZOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPIS JEDNORÁZOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS"

Transkript

1 ROZPIS JEDNORÁZOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS 2016 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2016

2 Obsah: 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PŮSOBNOST ROZPISU NADŘÍZENÉ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY ZÁPIS O UTKÁNÍ ŘÍDÍCÍ ORGÁN SOUTĚŽE POŘADATEL ČASOVÝ HARMONOGRAM HRACÍ SYSTÉM OSTATNÍ MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKŮ UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL STARTOVNÉ PŘIHLÁŠKY KVALIFIKACE HRACÍ SYSTÉM MÍČE MISTROVSTVÍ ČR DOROSTENCŮ STARTOVNÉ PŘIHLÁŠKY KVALIFIKACE HRACÍ SYSTÉM MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ STARTOVNÉ KVALIFIKACE HRACÍ SYSTÉM MISTROVSTVÍ ČR ŽEN STARTOVNÉ PŘIHLÁŠKY KVALIFIKACE HRACÍ SYSTÉM MISTROVSTVÍ ČR VETERÁNŮ STARTOVNÉ PŘIHLÁŠKY KVALIFIKACE HRACÍ SYSTÉM PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PŘÍLOHY...12

3 Změny v dokumentu oproti roku 2015: Datum provedení změny Dotčené body, předmět změny doplnění orgánu vydávající propozice 1.5. povinosti pořadatele přidán hrací systém pro 24 sestav 2.6. tlak míče ) změna bodování za MČR

4 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1.1 PŮSOBNOST ROZPISU Rozpis jednorázových soutěží (dále jen Rozpis ) je platný pro jednorázové soutěže řízené Výkonným výborem (dále jen VV ) Českého nohejbalového svazu (dále jen ČNS ). Jedná se o tyto soutěže: a) 48. Mistrovství ČR trojic muži b) 46. Mistrovství ČR dvojic muži c) 23. Mistrovství ČR jednotlivců muži d) 18. Mistrovství ČR jednotlivců dorostenci e) 42. Mistrovství ČR trojic a dvojic dorostenci f) 22. Mistrovství ČR trojic a dvojic starší žáci g) 15. Mistrovství ČR jednotlivců starší žáci h) 9. Mistrovství ČR trojic a dvojic mladší žáci i) 24. Mistrovství ČR trojice a dvojic ženy j) 15. Mistrovství ČR jednotlivci ženy k) 8. Mistrovství ČR jednotlivci mladší žáci l) 1. Mistrovství ČR trojic veteráni m) 1. Mistrovství ČR dvojic veteráni 1.2 NADŘÍZENÉ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY a) Stanovy ČNS vč. dodatků (dále jen Stanovy ) b) Soutěžní řád ČNS vč. dodatků (dále jen SŘ ) c) Pravidla nohejbalu vč. dodatků (dále jen Pravidla ) d) Disciplinární řád ČNS vč. dodatků (dále jen DŘ ) e) Rozlosování dlouhodobých soutěží (dále jen Rozlosování ) f) Termínový kalendář ČNS Upřesnění Pravidel a) Článek Pravidel Volný herní prostor Utkání je možné sehrát v hale či tělocvičně, ve které do minimálního herního prostoru zasahuje stavební prvek nebo část vybavení či zařízení haly, které samo o sobě ve spojení s dispozicí haly je schopno ovlivnit regulérnost hry jen s velmi malou pravděpodobností. Jedná se pouze o zařízení, které je pevně přimontováno přímo k opláštění haly (např. basketbalové koše, balkóny, žebřiny, upínací zařízení sloupků apod.). b) Článek 3.3 Set Rozhodující set se hraje od stavu 5:5 c) Článek 3.4 Zápas Zápas se hraje na dva vítězné sety, pokud není v rámci Propozic schváleno jinak. Vítěz získává 2 body, poražený 0 bodů. V případě remízy získávají oba soupeři 1 tabulkový bod. Za kontumaci, nebo skreč se viníkovi odečítá 1 bod. d) Článek 9.2 Povinnost obou rozhodčích 1 Strana 4 (celkem 12)

5 Řídí utkání v jednotném úboru, jehož typ a vzhled stanoví řídící orgán soutěže. V případě nepříznivého počasí mohou použít bundu či svetr Upřesnění SŘ a) Článek Delegace rozhodčích Delegaci rozhodčích provádí Komise rozhodčích ČNS b) Článek Povinnosti prvého rozhodčího Pro hráče mladší 15-ti let - viz Pravidla článek b) c) Článek Účast hráčů na Mistrovství ČR Nominovaný hráč musí být v době Mistrovství ČR na soupisce družstva pro dlouhodobou soutěž, za které je nominován (v případě, že se Mistrovství ČR koná po skončení dlouhodobých soutěží, pak je platná soupiska k poslednímu kolu soutěže). d) Článek Prezentace Prezentace účastníka v určenou dobu v minimálním počtu jeden (jednotlivci), dva (dvojice), tři (trojice) s řádně vyplněnou elektronickou soupiskou včetně uhrazených hráčských poplatků ve výši dle platné Směrnice o hospodaření a jejich příloh. 1.3 ZÁPIS O UTKÁNÍ Zápis o utkání musí obsahovat jména hráčů (e), označení kapitána, jméno trenéra, který je uveden na soupisce. V kategorii mladšího a staršího žactva lze zapsat jako trenéra i nelicencovanou (doprovodnou) osobu. 1.4 ŘÍDÍCÍ ORGÁN SOUTĚŽE Řídícím orgánem soutěží pořádaných VV ČNS je Sportovně-technická komise ČNS, která k jednotlivým MČR vydává propozice. Její delegovaný zástupce je osobně přítomen v místě soutěže, celou soutěž řídí a rozhoduje na místě i o případných námitkách. Zástupce řídicího orgánu má za povinnost před zahájením soutěže překontrolovat přítomnost pořadatelské služby a zaznamenat ji do zprávy o průběhu soutěže v rozsahu jméno, příjmení členů pořadatelské služby. Delegaci rozhodčích na jednotlivé zápasy řídí hlavní rozhodčí delegovaný komisí rozhodčích. 1.5 POŘADATEL VV ČNS zmocněný subjekt k uspořádání příslušné soutěže. Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny předpisy ČNS některému orgánu ČNS. Pro účely přesného popisu soutěže vydává Propozice soutěže. Pořadatel je povinem ve stanovené lhůtě předat veškeré podklady pro vydání propozic STK-ČNS. 1.6 ČASOVÝ HARMONOGRAM Řídící orgán si vyhrazuje právo změnu časového harmonogramu v odůvodněných případech (zejména po dohodě s pořadatelem Mistrovství ČR), tato změna bude oznámena účastníkům formou zaslání Propozic příslušného Mistrovství ČR, Prezentace a zahájení Prezentace je stanovena do 8:30 a zahájení v 9:00 hod. 1.7 HRACÍ SYSTÉM a) Pro uspořádání MČR pro konkrétní kategorii a disciplínu je vyžadován minimální počet 12 přihlášených sestav z minimálně 4 oddílů Strana 5 (celkem 12)

6 b) systém bude určen řídícím orgánem dle počtu přihlášených c) nasazení účastníků do skupin provede řídící orgán soutěže d) Složení skupin s výjimkou nasazených míst se provede losováním. V případě, že ve skupině je více družstev ze stejného oddílu, hrají se tato vzájemné utkání v rámci skupiny jako první. e) Nasazení do systému play-off je popsáno podle přílohy č. 12 a až 12 c f) Příklady hracích systému v následujícím článku Hrací systém pro 16 sestav a) Základní část turnaje se hraje skupinovým systémem, každá sestava jeden zápas s každou, ve 4 skupinách se 4 účastníky. b) Dvě (u mládeže a žen až čtyři) nejlepší sestavy z každé skupiny postupují do čtvrtfinále (případně play-off). c) Vítězové ze čtvrtfinále postupují do semifinále. d) Vítězové ze semifinále postupují do finále. Poražení ze semifinále postupují do souboje o 3. místo Hrací systém pro 20 sestav a) Základní část turnaje se hraje skupinovým systémem, každá sestava jeden zápas s každou, ve 4 skupinách s 5 účastníky. b) Dvě (u mládeže a žen až čtyři) nejlepší sestavy z každé skupiny postupují do čtvrtfinále (případně play-off). c) Vítězové ze čtvrtfinále postupují do semifinále. d) Vítězové ze semifinále postupují do finále. Poražení ze semifinále postupují do souboje o 3. místo Hrací system pro 24 sestav a) Základní část turnaje se hraje skupinovým systémem, každá sestava jeden zápas s každou, v 8 skupinách se 3 účastníky. b) Dvě nejlepší sestavy z každé skupiny postupují do osmifinále, hraného vyřazovacím systémem na jeden zápas. c) Vítězové z osmifinále postupují do čtvrtfinále. d) Vítězové ze čtvrtfinále postupují do semifinále. e) Vítězové ze semifinále postupují do finále. Poražení ze semifinále postupují do souboje o 3. místo Hrací systém pro 32 sestav a) Základní část turnaje se hraje skupinovým systémem, každá sestava jeden zápas s každou, v 8 skupinách se 4 účastníky. b) Dvě nejlepší sestavy z každé skupiny postupují do osmifinále, hraného vyřazovacím systémem na jeden zápas. c) Vítězové z osmifinále postupují do čtvrtfinále. d) Vítězové ze čtvrtfinále postupují do semifinále. e) Vítězové ze semifinále postupují do finále. Poražení ze semifinále postupují do souboje o 3. místo. Strana 6 (celkem 12)

7 1.8 OSTATNÍ Rozpis jednorázových soutěží VV ČNS Náklady Družstva mužů, žen a veteránů startují na vlastní náklady, družstvům dorostu a žáků hradí náklady ČNS v souladu s ustanoveními Směrnice pro hospodaření, s výjimkou družstev (oddílů), které nejsou členy ČUS. Náklady na rozhodčí hradí ČNS vyplácí pořadatel. Vyúčtování bude provedeno na základě předložených podkladů ve stanoveném termínu Propagace Pořadatel je povinen zajistit propagaci obchodních partnerů ČNS na základě stanovených podmínek ČNS pro příslušnou soutěž. Dodání nápisu, loga či jiné reklamy zajistí ČNS, umístění zajistí pořadatel, výběr přesného místa provede pořadatel po dohodě s ČNS. ČNS je povinen uhradit pořadateli stanovenou úhradu, pokud taková bude dohodnuta. Rozsah propagace, její zajištění a vypořádání bude upřesněno v Dohodě o zabezpečení MČR uzavřené mezi ČNS a pořadatelem před konáním každé jednotlivé akce Ostatní Během soutěže mohou být mezi jednotlivé zápasy vloženy sportovně-kulturní prvky (exhibice, divácká soutěž, individuální ocenění, tombola apod.). Jejich počet a maximální délka trvání musí být uvedeny v propozicích soutěže. Účastníci Mistrovství ČR umístění na místě všech kategorií jsou povinni se zúčastnit vyhlášení vítězů, a to v jednotném sportovním úboru Pokuty a sankce Všechny pokuty jsou zasílány na účet Českého nohejbalového svazu. Jejich případné přerozdělení a rozeslání na účty oprávněných provede ČNS. Povinnost Sankce pro všechny Muži Ostatní SŘ 4.2. a) přihláška (porušení termínu a obsahu) SŘ 4.2. b) nedostavení se k prezentaci / prezentace v počtu nižším než minimálním (vč. neúčasti povinného družstva), nenahlášení sestavy při prezentaci SŘ 4.2. b) nedostavení se k prezentaci po předchozí omluvě prokazatelně doručené řídícímu orgánu nejpozději 24h před stanoveným začátkem soutěže Neúčast na vyhlášení vítězů, nejednotný sportovní úbor na vyhlášení vítězů Nepřipuštění k účasti Nepřipuštění k účasti Kč Kč Nepřipuštění k účasti Kč 500 Kč Kč Kč 2 MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKŮ 2.1 UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL Článek Počet dopadů soutěže mladších žáků Při jedné akci dvojic či trojic může míč dopadnout na zem nejvýše třikrát. 2.2 STARTOVNÉ Startovné se nehradí. 2.3 PŘIHLÁŠKY Jednotlivci Strana 7 (celkem 12)

8 Přihlášky zasílají zájemci o účast ze všech soutěží Dvojice a trojice a) Přihlášky zasílají mimo kvalifikovaných účastníků i další družstva v pořadí krajských přeborů za účelem doplnění účastníků pro případ, kdy se nenaplní kapacita MČR. b) V případě, že se v termínu nepřihlásí všichni účastníci, kteří si účast vybojovali, bude účast nabídnuta dalším účastníkům, kteří zaslali přihlášku ve stanoveném termínu, případně dalším družstvům přihlášeným po termínu. V takovém případě rozhoduje umístění v krajském přeboru, datum přijetí přihlášky, příp. los. O přijetí účastníků rozhoduje řídící orgán soutěže Pořadatel Pořadatel ve své přihlášce uvede pro jaký maximální počet účastníků je schopen MČR uspořádat. Počet účastníků MČR bude důležitým kritériem pro vybrání pořadatele MČR. Minimální počet účastníků je KVALIFIKACE Dvojice, trojice a) z každého kraje postupuje přímo vítěz b) jedno družstvo pořádajícího oddílu c) další účastníci do naplnění kapacity MČR dle rozhodnutí řídícího orgánu (viz: 2.3.2) d) v případě, že pořadatel uspořádá MČR pro 20 účastníků, náleží mu 1 divoká karta pro účast, pro 24 účastníků 2 divoké karty, pro 32 účastníků pak 3 divoké karty Jednotlivci Kvalifikační turnaj se nepořádá, z každého oddílu se mohou přihlásit max. čtyři účastníci. 2.5 HRACÍ SYSTÉM Jednotlivci, Dvojice, Trojice a) Systém postupu ze skupin bude určen řídícím orgánem b) Nasazení účastníků provede řídící orgán soutěže na místě, či v týdnu před MČR. c) Při účasti více sestav jednoho oddílu je každá jeho sestava vylosována do jiné skupiny. V případě, že to systém MČR neumožní, jsou utkání sestav z jednoho oddílu hrána vždy jako první utkání ve skupině. 2.6 MÍČE Pro kategorii mladšího žactva musí být používány odlehčené míče GALA typ BN5032S Light, tlak kpa. 3 MISTROVSTVÍ ČR DOROSTENCŮ 3.1 STARTOVNÉ Startovné se nehradí. 3.2 PŘIHLÁŠKY Jednotlivci Přihlášky zasílají zájemci o účast ze všech soutěží Strana 8 (celkem 12)

9 3.2.2 Dvojice a trojice Přihlášky zasílají mimo kvalifikovaných účastníků i další družstva v pořadí krajských přeborů za účelem doplnění účastníků pro případ, kdy se nenaplní kapacita MČR. V případě, že se v termínu nepřihlásí všichni účastníci, kteří si účast vybojovali, bude účast nabídnuta dalším účastníkům, kteří zaslali přihlášku ve stanoveném termínu, případně dalším družstvům přihlášeným po termínu. V takovém případě rozhoduje umístění v krajském přeboru, datum přijetí přihlášky, příp. los. O přijetí účastníků rozhoduje řídící orgán soutěže Pořadatel MČR Pořadatel ve své přihlášce uvede pro jaký maximální počet účastníků je schopen MČR uspořádat. Počet účastníků MČR bude důležitým kritériem pro vybrání pořadatele MČR. Minimální počet účastníků je KVALIFIKACE Dvojice, trojice a) vítěz každého krajského přeboru dorostu, pod který spadá družstvo účastnící se BDL b) další družstva z krajů, ve kterých se BDL účastní více družstev - dle počtu družstev účastnících se BDL a dle umístění v krajském přeboru dorostu (2 družstva v BDL, tedy první dva účastníci dle pořadí KP, 3 družstva v BDL první tři v KP, atd.) c) jedno družstvo pořádajícího oddílu d) vítězové krajských přeborů dorostu, v kterém se žádný oddíl neúčastní BDL - dle pořadí v datu přihlášek (do naplnění kapacity MČR) e) další přihlášení účastníci do naplnění kapacity MČR (dle 3.2.2) f) v případě, že pořadatel uspořádá MČR pro 20 účastníků, náleží mu 1 divoká karta pro účast, pro 24 účastníků 2 divoké karty, pro 32 účastníků pak 3 divoké karty Jednotlivci Kvalifikační turnaj se nepořádá, z každého oddílu se mohou přihlásit max. čtyři účastníci. 3.4 HRACÍ SYSTÉM Jednotlivci, Dvojice, Trojice a) Systém postupu ze skupin bude určen řídícím orgánem b) Nasazení účastníků provede řídící orgán soutěže na místě, či v týdnu před MČR. Bude přihlédnuto k pořadí v BDL po polovině soutěže. c) Při účasti více sestav jednoho oddílu je každá jeho sestava vylosována do jiné skupiny. V případě, že to systém MČR neumožní, jsou utkání sestav z jednoho oddílu hrána vždy jako první utkání ve skupině. 4 MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ 4.1 STARTOVNÉ Startovné je splatné při prezentaci MČR. Pořadatel MČR použije úhradu startovného k vyúčtování rozhodčích a rozdíl bude zúčtován následně s hospodářem ČNS. Startovné se hradí takto: - Jednotlivci 200 Kč za každého hráče - Dvojice 300 Kč za každou sestavu - Trojice 400 Kč za každou sestavu Strana 9 (celkem 12)

10 4.2 KVALIFIKACE a) kvalifikace se nepořádá, oddíly extraligy mají povinnost zúčastnit se každého MČR min. jednou sestavou b) u jednotlivců z každého oddílu se mohou přihlásit max. čtyři účastníci c) dle propozic bude řídícím orgánem potvrzena účast přihlášeným v tomto pořadí: - 8 sestav družstev Extraligy mužů (dle pořadí Extraligy mužů soutěžního ročníku 2015) - další 4 sestavy družstev Extraligy mužů (dle pořadí Extraligy mužů soutěžního ročníku 2015). - 2 sestavy družstev účastníků nohejbalových soutěží ČNS (řízených VV nebo KNS) dle rozhodnutí pořadatele divoká karta - 2 sestavy družstev 1. ligy mužů (dle pořadí 1. ligy mužů soutěžního ročníku 2015). d) V případě, že to umožní propozice pak navrhnout - až 2 sestavy družstev 2. ligy mužů (dle pořadí ve skupinách 2. ligy mužů soutěžního ročníku 2015) - až 4 sestavy družstev Extraligy mužů (dle pořadí Extraligy mužů soutěžního ročníku 2015) - až 2 sestavy družstev 1. ligy mužů (dle pořadí 1. ligy mužů soutěžního ročníku 2015) - další max. 2 sestavy 2. ligy mužů (2. ligy mužů soutěžního ročníku 2015) - další max. 2 sestavy družstev účastníků nohejbalových soutěží ČNS (řízených KNS) dle rozhodnutí pořadatelem - další sestavy Extraligy, 1. ligy, 2. ligy (dle pořadí soutěžního ročníku 2015) e) Naplnění počtu sestav příslušejících pro danou soutěž v bodech c a d, se vždy provede dle následujícího postupu (klíče): - v prvním pořadí sestavy A přihlášených družstev, sestupně dle pořadí družstev v soutěžním ročníku v druhém (dalším) pořadí sestavy B (C, atd.) družstev, sestupně dle pořadí družstev v soutěžním ročníku HRACÍ SYSTÉM Nasazení účastníků do skupin provede řídící orgán soutěže dle těchto měřítek: 1) pořadí v Extralize 2015 sestavy A - body za umístění od 1. do 8. místa - 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 sestavy B - 50% bodů dosažených pro sestavy A 2) pořadí v 1. lize 2015 sestavy A - body za umístění od 1. do 4. místa - 4, 3, 2,1 sestavy B - 50% bodů dosažených pro sestavy A 3) - pořadí dle MČR 2015 (hodnotí se samostatně dle disciplín) od 1. do 4. místa pro sestavy A - 15, 14, 13, 12 body za umístění za místo 8 bodů, v případě umístění více sestav na MČR 2015 na bodovaných místech získávají příslušné body přihlášené sestavy v pořadí A, B, C pro nasazení do skupin se použije součet všech dosažených bodů za každou sestavu - rozhodující je maximální počet bodů, při rovnosti dosažených bodů rozhodne pořadí v Extralize nebo v 1. lize, příp. pořadí na MČR 2015 dle disciplín 4) desetinná čísla se zaokrouhlují na celá čísla směrem nahoru Strana 10 (celkem 12)

11 5 MISTROVSTVÍ ČR ŽEN 5.1 STARTOVNÉ Startovné je splatné při prezentaci MČR. Pořadatel MČR použije úhradu k vyúčtování rozhodčích a rozdíl bude zúčtován následně s hospodářem ČNS. Startovné se hradí takto: - Jednotlivci 200 Kč/sestavu - Dvojice 300 Kč/sestavu - Trojice 400 Kč/sestavu startovného 5.2 PŘIHLÁŠKY Přihlášky zasílají zájemci o účast ze všech soutěží. 5.3 KVALIFIKACE Kvalifikace se nepořádá, o počtu účastníků rozhodne řídící orgán 5.4 HRACÍ SYSTÉM Systém postupu ze skupin bude určen řídícím orgánem 6 MISTROVSTVÍ ČR VETERÁNŮ 6.1 STARTOVNÉ Startovné je splatné při prezentaci MČR. Pořadatel MČR použije úhradu startovného k vyúčtování rozhodčích a rozdíl bude zúčtován následně s hospodářem ČNS. Startovné se hradí takto: - Dvojice 300 Kč/sestavu - Trojice 400 Kč/sestavu 6.2 PŘIHLÁŠKY Přihlášky zasílají zájemci o účast ze všech soutěží. 6.3 KVALIFIKACE Kvalifikace se nepořádá, o počtu účastníků rozhodne řídící orgán 6.4 HRACÍ SYSTÉM Systém postupu ze skupin bude určen řídícím orgánem 7 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento dokument je účinný dnem V Praze dne Ivan Králík předseda STK Kamil Kleník v. r. Prezident ČNS Strana 11 (celkem 12)

12 8 PŘÍLOHY Přílohy jsou k dispozici elektronicky na internetových stránkách (sekce Dokumenty odkaz Soutěže) nebo na vyžádání na sekretariátu ČNS. a) Příloha 12a, 12b, 12c Nasazení do skupin a play-off b) Příloha 1 - Formulář přihlášky do soutěže c) Příloha 15 Zápis o utkání d) Příloha 17 - Formulář přihlášky do soutěže s divokou kartou Oficiální partneři Českého nohejbalového svazu: Hlavní partner I.ligy dorostu, partner reprezentace České republiky Hlavní partner MČR žáků, partner reprezentace České republiky 1 Strana 12 (celkem 12)

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN 206-207 Vydal: Komise žen Schválil: Komise žen Platnost:.. 206 Rozpis Zimního Poháru žen 206-207 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU... 3.2 NÁZEV SOUTĚŽE... 3.3

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže Dodatek č. 3

Rozpis Poháru ČNS mládeže Dodatek č. 3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 206 Dodatek č. 3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3. 7. 206 Rozpis Poháru ČNS mládeže 206 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU... 3.2 NÁZEV

Více

ROZPIS DLOUHODOBÝCH REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS 2015. dodatek č. 3 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS

ROZPIS DLOUHODOBÝCH REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS 2015. dodatek č. 3 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS ROZPIS DLOUHODOBÝCH REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS 2015 dodatek č. 3 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2015 Obsah: 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 PŮSOBNOST ROZPISU... 3 1.2

Více

ROZPIS DLOUHODOBÝCH REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS 2014. dodatek č.4

ROZPIS DLOUHODOBÝCH REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS 2014. dodatek č.4 ROZPIS DLOUHODOBÝCH REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS 2014 dodatek č.4 Obsah: 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 PŮSOBNOST ROZPISU... 3 1.2 NADŘÍZENÉ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 1.3 ŘÍDÍCÍ ORGÁN SOUTĚŽE... 6 1.4 STARTOVNÉ...

Více

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov PROPOZICE Pořadatel: Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov Kontakt: Jiří Pavelka ředitel turnaje; mobil: +420 602 503 273; mail: pavelkaj@medialine.cz Petr Nadymáček organizační zajištění; mobil: +420

Více

Termínový kalendář soutěží VV ČNS v roce 2019 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS 2019

Termínový kalendář soutěží VV ČNS v roce 2019 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS 2019 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS 2019 Vydal: Sportovně technická komise ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2019 1 Obsah Obsah.. Změny v dokumentu 2 2 1. DLOUHODOBÉ A JEDNORÁZOVÉ SOUTĚŽE 2019.

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MUŽŮ KNS PRAHA NA ROK 2017

ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MUŽŮ KNS PRAHA NA ROK 2017 ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MUŽŮ KNS PRAHA NA ROK 2017 1. Působnost Rozpisu dlouhodobých soutěží Rozpis dlouhodobých soutěží (dále jen Rozpis) je platný pro dlouhodobé soutěže řízené Výkonným výborem (dále

Více

ROZPIS DLOUHODOBÝCH REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS

ROZPIS DLOUHODOBÝCH REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS ROZPIS DLOUHODOBÝCH REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS 2016 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Dodatek č. 1 Platnost: rok 2016 Obsah: 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 PŮSOBNOST ROZPISU... 3 1.2

Více

Termínový kalendář soutěží VV ČNS v roce 2018 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS Dodatek č.2

Termínový kalendář soutěží VV ČNS v roce 2018 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS Dodatek č.2 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS 2018 Dodatek č.2 Vydal: Sportovně technická komise ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2018 1 Obsah Obsah... 2 Změny v dokumentu... 2 1. DLOUHODOBÉ A JEDNORÁZOVÉ

Více

ROZPIS POHÁRU ŽEN ČNS

ROZPIS POHÁRU ŽEN ČNS ROZPIS POHÁRU ŽEN ČNS 202 Vydal: Komise žen Schválil: Komise žen Platnost od: 8..202 Rozpis Poháru žen ČNS 202 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU... 3.2 NÁZEV SOUTĚŢE... 3.3 NADŘÍZENÉ A

Více

Termínový kalendář soutěží VV ČNS v roce 2018 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS 2018

Termínový kalendář soutěží VV ČNS v roce 2018 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS 2018 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS 2018 Vydal: Sportovně technická komise ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2018 1 Obsah Obsah... 2 Změny v dokumentu... 2 1. DLOUHODOBÉ A JEDNORÁZOVÉ SOUTĚŽE

Více

Termínový kalendář soutěží VV ČNS v roce 2019 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS Dodatek č. 1. Vydal: Sportovně technická komise ČNS

Termínový kalendář soutěží VV ČNS v roce 2019 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS Dodatek č. 1. Vydal: Sportovně technická komise ČNS TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS 2019 Dodatek č. 1 Vydal: Sportovně technická komise ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2019 1 Obsah Obsah.. Změny v dokumentu 2 2 1. DLOUHODOBÉ A JEDNORÁZOVÉ

Více

ROZPIS DLOUHODOBÝCH REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Dodatek č.2

ROZPIS DLOUHODOBÝCH REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Dodatek č.2 ROZPIS DLOUHODOBÝCH REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS 2017 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Dodatek č.2 Platnost: rok 2017 Obsah: 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 PŮSOBNOST ROZPISU... 3 1.2 NADŘÍZENÉ

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS 2017 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2017 1 Obsah Obsah... 2 Změny v dokumentu... 2 1. DLOUHODOBÉ A JEDNORÁZOVÉ SOUTĚŽE 2017... 3 2.

Více

Termínový kalendář soutěží VV ČNS v roce 2018 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS Dodatek č. 6

Termínový kalendář soutěží VV ČNS v roce 2018 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS Dodatek č. 6 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS 2018 Dodatek č. 6 Vydal: Sportovně technická komise ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2018 1 Obsah Obsah... 2 Změny v dokumentu... 2 1. DLOUHODOBÉ A JEDNORÁZOVÉ

Více

Termínový kalendář soutěží VV ČNS v roce 2017 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS Dodatek č.1

Termínový kalendář soutěží VV ČNS v roce 2017 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS Dodatek č.1 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS 2017 Dodatek č.1 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2017 1 Obsah Obsah... 2 Změny v dokumentu... 2 1. DLOUHODOBÉ A JEDNORÁZOVÉ SOUTĚŽE

Více

SMĚRNICE Č. 2/2016 ROZVOJ MLÁDEŽE A ŽEN

SMĚRNICE Č. 2/2016 ROZVOJ MLÁDEŽE A ŽEN SMĚRNICE Č. 2/206 ROZVOJ MLÁDEŽE A ŽEN Vydal: Komise mládeže ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od:.2.205 Obsah: PŮSOBNOST SMĚRNICE...3 2 KREDITNÍ SYSTÉM...3 2. Garant systému...3 2.2 Farmářské družstvo...3

Více

Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro rok 2018/2019

Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro rok 2018/2019 Středočeský badmintonový svaz, z.s nám.17.listopadu 493/4, Benátky n/j 29471, IČ:01382551 ROZPIS SOUTĚŽÍ NA SEZÓNU 2018-2019 Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro

Více

Rozpis dlouhodobých republikových soutěží ČNS 2019 ROZPIS DLOUHODOBÝCH REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS Dodatek č. 1

Rozpis dlouhodobých republikových soutěží ČNS 2019 ROZPIS DLOUHODOBÝCH REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS Dodatek č. 1 ROZPIS DLOUHODOBÝCH REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS 2019 Dodatek č. 1 Vydal: Sportovně technická komise ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2019 1 (celkem 21) Obsah 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 4 1.1 PŮSOBNOST

Více

Rozpis dlouhodobých republikových soutěží ČNS 2018 ROZPIS DLOUHODOBÝCH REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS 2018

Rozpis dlouhodobých republikových soutěží ČNS 2018 ROZPIS DLOUHODOBÝCH REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS 2018 ROZPIS DLOUHODOBÝCH REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS 2018 Vydal: Sportovně technická komise ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2018 1 (celkem 19) Obsah 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 4 1.1 PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017

ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017 ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017 ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ, z.s. SVAZ NOHEJBALU PSU PLZEŇ-MĚSTO 10.12.2016 Český nohejbalový svaz, z.s. Svaz nohejbalu PSU Plzeň-město --------------------------------------------------------

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2017 M L Á D E Ž

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2017 M L Á D E Ž Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2017 M L Á D E Ž Aktualizace 20.1.2017 OBSAH: ADRESÁŘ ČLENŮ VÝKONNÉHO VÝBORU JČBAS :... 3 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 4 KRAJSKÝ PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ KATEGORIE

Více

DOSPĚLÝCH. České Budějovice

DOSPĚLÝCH. České Budějovice JIHOČESKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ROZPIS JIHOČESKÉ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH 2018 2019 České Budějovice 13.05.2018 http://kuzelkakraj.webnode.cz/ 1 Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěží: Všechny soutěže

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 V Brně dne 7. 5. 2016 Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Zdeněk Soukup tel.: +420 721 820 755, e-mail:

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 I.LIGA MUŽI Řízení soutěží: Pořadatel soutěží: soutěže řídí Český svaz vodního póla prostřednictvím svého STK jednotlivé kluby dle přihlášek a rozlosování

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ

PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2018 KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ 1 2 Komise nohejbalu Rokycany Český nohejbalový svaz Jiráskova 214/I, 337 01 Rokycany ------------------------------------------

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. Liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci: a)

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice

R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice 2017-2018 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Vyhlašovatelem nemistrovských soutěží Okresní nemistrovská

Více

Konference KNS - Přílohy Osnice, 23. února 2019

Konference KNS - Přílohy Osnice, 23. února 2019 SOUTĚŽE 2019 HRACÍ DNY A HODINY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH KNS Soutěž KP a KS družstev mužů KP družstev mládeže ( dorost, žáci ) Sobota 9:00-15:00 -- Neděle --** 09:00 Státní svátky 9:00 15.00 ( 18.kol ) --** 09:00

Více

Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018

Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018 Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Vypisovatel Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 Strahov 2. Vedoucí soutěže Předseda

Více

Z Á S A D Y R O Z P I S U

Z Á S A D Y R O Z P I S U Český volejbalový svaz Sportovně technická komise Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6, stk@cvf.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje 1. Řídící orgán: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže ve stolním tenise 2018-2019 Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své Komise mládeže

Více

Propozice Okresní nohejbalové soutěže Pardubice 2019

Propozice Okresní nohejbalové soutěže Pardubice 2019 Propozice Okresní nohejbalové soutěže Pardubice 2019 Pro okresní soutěže, vyjma níže uvedených úprav, platí v plném rozsahu Soutěžní řád nohejbalu a Pravidla nohejbalu vydané Českým nohejbalovým svazem.

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2015

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2015 PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2015 Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží oficiální míč VčOTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou je splnění příslušných

Více

Sportovní klub Kuželky Vrchlabí. 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů

Sportovní klub Kuželky Vrchlabí. 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů Sportovní klub Kuželky Vrchlabí 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů Vrchlabí 2015 2016 Místo: Pořadatel: kuželna Vrchlabí SKK Vrchlabí Hrací termíny: říjen 2015 duben 2016 Hrací dny: čtvrtek, sobota,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2018 2019 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

ZÁPADOČESKÝ TENISOVÝ SVAZ U Borského parku 19, Plzeň

ZÁPADOČESKÝ TENISOVÝ SVAZ U Borského parku 19, Plzeň Výkonný výbor Západočeského tenisového svazu, U Borského parku 21, 301 00 Plzeň ROZPIS oblastních soutěží smíšených družstev pro kategorie BABYTENIS a MINITENIS Memoriál Z. Kocmana pro rok 2018 a to: Oblastní

Více

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga IV. liga JM oblasti 2014/2015 Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu s výjimkou ustanovení tohoto rozpisu podle sportovních dokumentů

Více

e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz

e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz Adresář organizačních pracovníků SKP Tachov: Jiří CHEJNOVSKÝ, 34701 Tachov tel.: 724 359 780 e-mail: jiri.chejnovsky@seznam.cz hřiště: SKP Tachov u městského

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS 2015. dodatek č.4 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS 2015. dodatek č.4 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS 205 dodatek č.4 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 205 Termínový kalendář soutěží VV ČNS v roce 205 Obsah: Dlouhodobé a jednorázové soutěže

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu 2012 2013 modrý a červený volejbal chlapců, dívek a smíšených družstev

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2014-2015 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

VÝKLADY PŘEDPISŮ Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 30.7.2015

VÝKLADY PŘEDPISŮ Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 30.7.2015 VÝKLADY PŘEDPISŮ Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 30.7.205 Obsah: PŮSOBNOST DOKUMENTU...3 2 PŘEHLED PŘEDPISŮ ČNS...3 3 VÝKLADY STANOV...3 4 VÝKLADY PRAVIDEL...3 4. Výklad

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

S p o r t o v ně technická komise R O Z P I S

S p o r t o v ně technická komise R O Z P I S OKRESNÍ VOLEJBALOVÝ SVAZ V PROSTĚJOVĚ S p o r t o v ně technická komise R O Z P I S OKRESNÍCH PŘEBORŮ MUŽŮ A ŽEN 2012/2013 ROZPIS OKRESNÍCH PŘEBORŮ MUŽŮ A ŽEN Soutěžní období 2012/2013 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2017

ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2017 ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2017 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Názvy soutěží, věkové kategorie: Severočeská divize dospělých Severočeská

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2015-2016 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

STŘEDOČESKÁ OPEN TOUR MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE 2019/2020

STŘEDOČESKÁ OPEN TOUR MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE 2019/2020 STŘEDOČESKÁ OPEN TOUR MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISE 2019/2020 www.stcstolnitenis.cz 1. Řízení soutěží Soutěže řídí Středočeský svaz stolního tenisu (dále jen STSST) prostřednictvím své Komise rozhodčích (dále

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY R O Z P I S KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY a CHLAPCI Starší žákyně, mladší žákyně, žáci Soutěžní období 2014-2015 Karlovarský krajský volejbalový svaz Gorkého 280, 356 01 Sokolov, tel. 352 604 629 e-mail: javurek@cvf.cz

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Soutěžní komise SK HVL Prostějov

Soutěžní komise SK HVL Prostějov S K H A N Á C K Á V O L E J B A L O V Á L II G A P R O S T Ě J O V ROZPIS Hanácké volejbalové ligy 2011/2012 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N ÍÍ :: 1. Řízení soutěží Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov

Více

ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ, z.s. ROZPIS SOUTĚŢÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY

ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ, z.s. ROZPIS SOUTĚŢÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ, z.s. ROZPIS SOUTĚŢÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2016-2017 ( 1.9.2016 31.8.2017 ) Plzeň, 1.9.2016 vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH OP A, OP B, OP M I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti /2014

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti /2014 Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti - 2013/2014 Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu s výjimkou ustanovení tohoto rozpisu podle sportovních dokumentů ČBaS.

Více

ROZPIS POHÁRU ŽEN ČNS

ROZPIS POHÁRU ŽEN ČNS ROZPIS POHÁRU ŽEN ČNS 205 dodatek č. Vydal: Komise žen Schválil: VV-ČNS Platnost od: 0.03.205 Rozpis Poháru žen ČNS 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3 2 USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ TURNAJE... 5 3 ZÁVĚREČNÁ

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Muži Jihlava Datum: 19. února 2012 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK PSJ Jihlava 2) Termín Neděle 19. února 2012 3) Místo konání

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

Výbor Hanácké volejbalové ligy

Výbor Hanácké volejbalové ligy S K H A N Á C K Á V O L E J B A L O V Á L II G A P R O S T Ě J O V ROZPIS Hanácké volejbalové ligy 2009/2010 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N ÍÍ :: 1. Řízení soutěží Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV SENIORŮ ROZPIS PRO ROK 2016

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV SENIORŮ ROZPIS PRO ROK 2016 PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV SENIORŮ ROZPIS PRO ROK 2016 Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží oficiální míč VčOTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou je splnění příslušných

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Pelhřimov Datum: 31. ledna 2016 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Spartak Pelhřimov 2) Termín Neděle 31. ledna 2016 3) Místo

Více

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne Kuželkářský svaz kraje Vysočina Rozpis Krajský přebor Vysočiny soutěžní ročník 2016/17 Ve Velkém Meziříčí dne 15.6.2016 Zdeněk Toman předseda KSK Vysočina Jiří Starý předseda STK KSK Vysočina Všeobecná

Více

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 Český svaz Air-hockey, o.s. vyhlašuje schéma soutěží jednotlivců a družstev pro sezónu 2015. Jednotlivci i celá hráčská uskupení se mohou do soutěží zapojit účastnicky

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2018 MUŽI 120 HS V Plzni

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2018 MUŽI 120 HS V Plzni Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2018 MUŽI 120 HS V Plzni 2.1. 2018 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel : z pověření VV PlKKSu uspořádá SK Škoda VS Plzeň 2. Datum a

Více

Rozpis soutěží ČSVP

Rozpis soutěží ČSVP Rozpis soutěží ČSVP 2017 2018 Aktualizace 19. 8. 2018 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel: z pověření VV PlKKSu uspořádá TJ Sokol Kdyně 2. Datum a místo: Sobota

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Dorostenci Místo konání: České Velenice Datum: 28. 29. dubna 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Lokomotiva České Velenice

Více

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Kategorie: Muži Místo konání: Třebíč Datum: 2. února 2014 Všeobecná ustanovení 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Třebíč 2) Termín

Více

Český pohár dospělých. 42. ročník

Český pohár dospělých. 42. ročník V Praze dne 6. 6. 2015 Český pohár dospělých 42. ročník P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420 721 820 755, e-mail: narodnihazena@cuscz.cz,

Více

KONKURZY NA POŘÁDÁNÍ POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2017

KONKURZY NA POŘÁDÁNÍ POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2017 KONKURZY NA POŘÁDÁNÍ POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2017 Všeobecné podmínky pro pořadatele soutěží: Zájemci o uspořádání soutěží odešlou svoji přihlášku do konkurzu do 31. prosince 2016. V přihlášce uveďte:

Více

PROPOZICE PŘEBORU SM OBLASTI

PROPOZICE PŘEBORU SM OBLASTI Svaz národní házené Severomoravská oblastní soutěžní komise Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, sekretář Gřes Martin, Hlavní třída 853/46, 708 00 Ostrava-Poruba, tel. 724 434 262 (veškerou

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.205 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŢÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY ( )

ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŢÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY ( ) ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŢÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2018-2019 ( 1.9.2018 31.7.2019 ) Plzeň, 1.9.2018 vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řízení soutěţe OP A,

Více

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS Český tenisový svaz 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 1.1. Pravidla minitenisu 1.2. Pravidla babytenisu 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 2.1. Společná ustanovení pro soutěže

Více

c) body jsou přiznány za získané umístění v hracím plánu, skreč má pro postup hráče na hracím plánu hodnotu vítězství.

c) body jsou přiznány za získané umístění v hracím plánu, skreč má pro postup hráče na hracím plánu hodnotu vítězství. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SENIORSKÉHO TENISU Článek 1 Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení seniorských tenisových soutěží hraných na území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních, pokud pro ně neplatí

Více

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 PŘÍLOHA ČÍSLO 3 ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 Článek 1 - Řízení soutěže Pohár ÚKFS ve fotbale dospělých doplňuje mistrovské soutěže dospělých

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2018 DODATEK

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2018 DODATEK PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2018 DODATEK Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží oficiální míč VčOTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Ředitelství soutěží Soutěže organizuje, na průběh a regulérnost

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. Východočeského poháru mládeže. 7.

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. Východočeského poháru mládeže. 7. Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 7. ročník 2014-2015 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 10. srpna 2014

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

!"" # $!% &'#( )!"" # $!% * +"!,+ %!

! # $!% &'#( )! # $!% * +!,+ %! !""#$!% &'#()!""#$!% *+"!,+%! Termínový kalendá soutží VV NS v roce 203 dodatek. $,' Dlouhodobé a jednorázové soutže 203...2. Celkový pehled soutží...2.2 Termíny a místa konání MS/ME, a MR...4 2 Ostatní

Více

Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kategorie: Senioři / Senioři 60+ Žirovnice Datum: 27. ledna 2018 1) Pořadatel Z pověření KKS Vysočina uspořádá KK Slavoj Žirovnice 2) Termín Sobota

Více

PROPOZICE. mčr nohejbal. singl

PROPOZICE. mčr nohejbal. singl PROPOZICE mčr nohejbal 26. Mistrovství ČR mužů 18. Mistrovství ČR žen 21. BOTAS Mistrovství ČR dorostenců 18. GALA Mistrovství ČR starších žáků singl Z pověření Českého nohejbalového svazu pořádá Martin

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kategorie: Senioři Kamenice nad Lipou Datum: 26. ledna 2019 1) Pořadatel Z pověření KKS Vysočina uspořádá TJ Slovan Kamenice nad Lipou 2) Termín

Více

a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.

a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I. ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2016/2017 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

P R O P O Z I C E 20. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2018

P R O P O Z I C E 20. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2018 P R O P O Z I C E 20. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2018 A. Všeobecná ustanovení: M e m o r i á l V l a d i m í r a V y o r a l a 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Vyhlašovatel

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu 2011 2012 modrý a červený volejbal hochů, dívek a smíšených družstev

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY D O S P Ě L Í Roman Vokoun

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY D O S P Ě L Í Roman Vokoun Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 2017 D O S P Ě L Í 04. 10. 2016 Roman Vokoun OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Krajský přebor jednotlivců Kategorie dospělí

Více