Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK"

Transkript

1 Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

2 ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení míry vybavenosti obce..

3 Rozvoj nebo odstraňování problémů Aktivity, investice, projekty, které vedou k odstraňování starých zátěží, starých problémů, zděděných nedostatků Dorovnání standardu Aktivity, investice a projekty, které vedou k prokazatelnému zvýšení kvality života obyvatel Nadstandard

4 Jak je možné nalézt impulsy, které povedou ke vybudování nové kvality života obyvatel obce. Kdo je odpovědný za nalezení nových rozvojových impulsů?

5 Kvantitativní růst x kvalitativní rozvoj Každý region, každá obec, každý aktér rozvoje si musí jasně definovat jaký typ rozvoje předpokládá, k jakému typu rozvoje směřuje. Kvantitativní zvyšování počtu, snižování negativních dopadů, tvrdé investiční projekty RŮST Kvalitativní - zvyšování kvality využití veřejného prostoru, využití lidského potenciálu, zvyšování kvality pospolitosti měkké projekty - ROZVOJ

6 Exogenní přístupy Z vnějšku mimo komunitu vyvolané impulsy, které přinášejí do obce nové rozvojové aktivity Typické uplatnění TOP DOWN přístupu Vnější autorita rozhodne o tématech aktivit (podpory) a subjekty soutěží o realizaci této aktivity. Uplatnění pouze na vyrovnávání neodůvodněných rozdílů na dorovnání standardu. Problém: jak stanovit standard politické rozhodnutí toto ještě podporujeme a toto již nepodporujeme. Typický příklad regionální politika EU Vychází z keynesiánských a neoklasických teoretických konceptů

7 Endogenní přístupy Přístupy založené na iniciaci aktivity, místního společenství, komunity Přístupy, které vycházejí z místních zdrojů a místních podmínek. Přístupy založené na využití inovativních přístupů, přístupy, které podporují kreativitu Typické přístupy BOTTOM UP Přístupy, které zvyšují kvalitu života v obci, které nastavují nový standard života. Typický příklad: Program LEADER, metoda CLLD

8 Instituce: dvojí pojetí 1) formální - organizace s adresou 2) neformální - zvyky, normy, rutiny Ad 2) vzáj. interakce mezi jednotlivci a institucemi aktivita jednotlivců může měnit instituce, a instituce naopak mají akulturační/socializující vliv na jednotlivce (kódy chování v nadnárodních, např. poradenských, firmách)

9 Míra důvěry klíčová charakteristika ekonomiky (Granovetter, 1973) tvoří se opakovanými úspěšnými interakcemi (ne všichni na ni mají zájem) existují sítě kontaktů s různou kvalitou a mírou důvěry každý aktér je zapojen do těchto sítí (embedded), které do značné míry ovlivňují jeho možnosti. Jinak dodatečné náklady, resp. vícenáklady (ČR: viz faktury)

10 Region - vztahový prostor role osobních vztahů, vzájemné důvěry mezi obchodními partnery a kontakty jako forma spol. integrace ek. vztahů se stávají novým tématem analýzy příčin rozdílů mezi regiony (viz též sociální kapitál). existence sítí není sama o sobě pozitivní a prospěšná, ale jde o oblast výzkumu záleží nejen na intenzitě zapojení do sítí, ale i na obsahu, který sítě přenášejí

11 Znalosti kodifikované a nekodifikované Kodifikované (standardizovatelné=návod) a nekodifikované (tacit knowledge) znalosti (chůze, jízda na kole) tradiční weberovské dělení výrobních faktorů na všudypřítomné a místně specifické již neplatí nízké dopr. náklady, vše lze dopravit výjimka - nekodifikované znalosti a schopnost učit se, rozdíl ve schopnosti učit se a inovovat --- klíčový mech. regionální diferenciace učení a inovace zpravidla neprobíhají izolovaně v jedné firmě, ale závisí i na formě vztahů mezi firmou, VaV institucí a jejím prostředím (viz Florida - Teorie učících se regionů)

12 4 základní typy znalostí 1. Know what znalosti o konkrétních skutečnostech, jevech 2. Know why znalosti o příčinách, mechanizmech, pravidlech a zákonech organizace a fungování přírody i společnosti 3. Know how dovednosti, schopnosti něco dělat, komunikovat, ale i sdílet dovednosti 4. Know who navazuje na předchozími typy (informace o tom, kdo co zná, umí dělat, má dovednosti, tj. ad 1-3)

13 Formy učení : (Lundvall): 1. učení praxí, např. něco vyrábím (learning by doing), 2. učení užíváním (l. by using), 3. učení hledáním (l. by searching) 4. učení spoluprací (l. by interacting právě pro nekodifikované znalosti) může dojít k zakrnění neschopnosti vymanit se v nové éře z rutin nutných pro pův. specializaci (lockin) vzájemná blízkost (též poznávací, sociální, institucionální, organizační), samotná prostorová blízkost nezaručuje iniciaci procesu učení (R. Boschma, 2005)

14 Nová teorie růstu Hlavní faktor růstu endogenní zdroje lidský a sociální kapitál. Velký význam formálních (škola) i neformálních institucí (instituce bez adresy) - ochrana duševního vlastnictví, inovativní přístupy apod. Lidský kapitál je také v tomto chápání výrobní faktor - práce kapitál lidský kapitál

15 Vývoj spolupráce, partnerství v rámci regionu, v rámci sociální sítě. 4x KO 1. Konkurence - forma působení bez záměrné interakce mezi aktéry 2. Kompetice - poznání a vzájemná soutěž 3. Koordinace - působení s ohledem na kroky, postoje dalších aktérů 4. Kooperace - společné působení s cílem maximalizovat efekt společného působení

16 Uplatnění pro venkov Chceme odstraňovat staré zděděné zátěže? Stát stanoví rámec podpory a komunita se snaží dorovnat úroveň na standard. Problémy: stanovení standardu, stanovení obecné normy jak má vypadat venkov v 21. století. Typický příklad výstavba technické infrastruktury, chodníky, fasáda, dětské hřiště Nevede k rozvoji, zabraňuje propadu

17 Endogenní rozvoj na venkově Uplatnění vnitřních zdrojů rozvoje, důležitá podpora lidských zdrojů a sociálních sítí na venkově. Sociální síť jako platforma k (1)setkávání, (2) diskuzi a (3) vytváření programu Sociální sítě hlavní faktor rozvoje Horizontální a neformální sociální sítě. Možnost zapojení obyvatel do aktivit v obci, nutnost otevřené sítě nikoliv uzavřené sítě. Sociální sít spojující, přemosťující

18 Geografická poloha Horizontální geografická poloha fyzická vzdálenost Vertikální geografická poloha postavení ve struktuře sídel Minimální velikost obce, lokality pro (re)start endogenních zdrojů, Faktor vyčerpání lidských zdrojů, vyhoření Faktor udržitelnosti trendů

19 Děkuji za pozornost Kontakt:

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Doprava a využití území 1

Doprava a využití území 1 Doprava a využití území 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů a učebních

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky

Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky Finální verze Leden 2015 Resumé Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více