CENA 5 Kč. Řečnické umění je žádané

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENA 5 Kč. Řečnické umění je žádané"

Transkript

1 CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Z P R A V O D A J Setkání s Petrou Kvitovou Řečnické umění je žádané Finanční gramotnost Adventní tvoření v Relaxku Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 5 Kultura str Školství str Hasiči str. 17 Články čtenářů str Volný čas str. 20 Inzerce str. 21 Zveme vás str. 22 leden 2012 číslo 1

2 informace z radnice Komentář starostky Milí spoluobčané, svůj první úvodník prvního letošního vydání Fulneckého zpravodaje píši ve chvíli, kdy celá naše země vzpomíná na prvního prezidenta samostatné České republiky, básníka, spisovatele, dramatika a filozofa Václava Havla. Na budovách visí černé prapory, krajinou se rozléhá zvuk zvonů, v médiích celého světa rotují vzpomínkové pořady, významní státníci zasílají kondolenční dopisy, mladí komunisté ze Svazu komunistické mládeže způsobem více než nedůstojným oslavují odchod tohoto velkého Čecha. Chystá se státní pohřeb podobný tomu Masarykovu a není to náhoda, oba si byli něčím podobní. Stejně jako Masaryk převedl český národ z područí prohnilého systému tehdejšího Rakouska-Uherska, podařilo se Václavu Havlovi vytvořit můstek od totalitního komunistického státu ke státu svobodnému. I přes všechny problémy dnešního zřízení tak žijeme v době, kdy můžeme otevřeně říkat své názory, svobodně cestovat bez toho, abychom za to byli zavíráni do vězení nebo dokonce popravováni. Václav Havel byl velkou osobností, dokázal odpouštět, a to i svým protivníkům. Dokazuje to situace, kdy pozval na čaj promrzlé příslušníky Veřejné bezpečnosti, kteří jej a jeho přátele šikanovali při kontrolách vstupu do jeho domu. Jeho zásluhou se přechod k demokracii nezvrhl v boj o moc a občanskou válku jako v případě Rumunska. Byl jedním z těch lidí, kteří si dávají a naplňují pro ostatní nesplnitelné cíle, kteří se nevzdávají ani ve chvílích naprostého zoufalství a zmaru. Jako každý z nás měl jistě i on své chyby a nedostatky, pokud však něco v jeho životě převažovalo, tak to byla úcta k lidem, hledání a obnovování ztracených morálních zásad, jež byly pošlapány nacistickou a komunistickou mašinérií. Při svém pátrání po novoročních projevech Václava Havla jsem narazila na ten, který pronesl 1. ledna 2001, ve kterém popisuje představy o dobru: Čím víc o tom přemýšlím a čím víc zkušeností získávám, tím jsem si jistější, že jejich základem je něco velmi prostého a zcela zásadního, něco, co předchází jak právnímu řádu, tak i všem zákonům trhu, něco, o čem mluvívám dlouho a často je to mravní vědomí. Všichni přece víme, že nemáme zrazovat přítele, krást, lhát, pohrdat někým proto, že má jiný tvar očí nebo tělesnou vadu, nerespektovat společné zájmy, byť by náš vliv na jejich ochranu byl sebemenší, a že máme myslet i na to, co se děje daleko od nás nebo co se bude dít dlouho po nás. Jak moc či málo tato prastará a všem známá pravidla dodržujeme, je už věc jiná. Ale základní mravní normy znají vskutku všichni, dokonce i ti, kteří se jim denně zpronevěřují. Mám-li volit extrémní příklad: ze svých pobytů ve vězení si pamatuji, že i ten nejhorší zločinec dobře věděl, že se nemá páchat to, co spáchal. Moudrá slova člověka, jehož životním krédem bylo masarykovské Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. fulnecký zpravodaj Vážení spoluobčané, pomalu vyprchává vůně skořice, badyánu a ořechového cukroví, vánoční stromečky jsou lehčí o popadané jehličí a čokoládové dobroty. Na stěnách našich domovů visí nové kalendáře plné bílých, nepopsaných řádků. To, jak je zaplníme, závisí jen a jen na nás. Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala svým kolegům zastupitelům, zaměstnancům městského úřadu i příspěvkovým organizacím za jejich práci v roce Byl to rok velice náročný, přesto věřím, že většinu úkolů se nám podařilo splnit ke spokojenosti vás, našich spoluobčanů. Před námi stojí rok nový a já doufám, že pro nás všechny bude alespoň takovým, jakým byl rok Čeká nás spousta práce, pozice města bude do jisté míry ztížena s ohledem na snížení daňových příjmů od státu, ale pevně věřím, že tyto vstupní potíže překonáme. V tomto roce nás mimo jiné čeká dokončení vodovodu Vlkovice, oprava mostů v Lukavci a Jerlochovicích, které jsou v havarijním stavu. Pokud nám bude přiznána dotace, tak i zateplení budov Základní školy Komenského a Mateřské školy U Sýpky, jež by mělo snížit provozní výdaje v následujících letech, oprava a rozšíření sítě dětských hřišť. Evergreenem jsou opravy místních komunikací, na které každoročně vynakládáme nemalé prostředky. Novinkou v oblasti informatiky je spuštění nové webové prezentace města. Velmi ráda odpovím na vaše dotazy, které budete mít možnost vkládat pomocí diskuzního fóra. Výraznou změnu snad dozná i městský rozhlas, který bude využívat moderní bezdrátové technologie. Milí spoluobčané, přeji Vám, aby pro vás byl tento rok krásným, šťastným a spokojeným a abychom se mohli dále společně potkávat při rozvíjení společenského života v našem krásném městě. Z jednání Rady a Zastupitelstva města Vážení občané, Rada města Fulneku po projednání na své mimořádné 29. schůzi konané dne rozhodla prodloužit lhůtu pro podávání nabídek u podlimitní veřejné zakázky, ev. číslo VZ , zadané dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na akci Fulnek stavební úpravy Knurrův dům II z na a termín otevírání obálek z na Rada města Fulneku po projednání na své mimořádné 31. schůzi konané dne rozhodla zadat zakázku malého rozsahu na akci Schodiště s pěti plastikami, jmenovat komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení předložených nabídek Zastupitelstvo města Fulneku po projednání na svém 8. zasedání konaném dne vzalo na vědomí rezignaci paní Karly Exnerové na mandát člena Zastupitelstva města Fulneku, nastoupení náhradníka paní Mgr. Vilmy Klevarové do funkce člena Zastupitelstva města Fulneku zprávu finančního výboru zprávu o finančním hospodaření města za 3. čtvrtletí r Informaci Advokátní kanceláře Ondruš&Ondruš a partneři ve věci hospodaření Městských lesů Fulnek, p. o., a podnětu Okresnímu státnímu zastupitelství v Novém Jičíně k výkonu dozoru v probíhající trestní věci

3 leden 2012 informace z radnice rozhodlo schválit změnu rozpočtu města Fulneku rozpočtovým opatřením č. 14/2011, po kterém činí: příjmy ,51 Kč, výdaje ,51 Kč, financování ,00 Kč. zveřejnit záměr darovat pozemky v k. ú. Fulnek parc. č. 1718/1, 1718/5, 1718/6 o celkové evidované výměře m 2, v k. ú. Jerlochovice parc. č. 960/4, 963/3, 963/5, 963/7, 963/10, 963/12, 963/15, 963/16, 963/20 o celkové evidované výměře m 2, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicí I. třídy zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 925/1 zahrada o výměře cca 125 m 2 v k. ú. Fulnek, minimální cena 200 Kč/m 2 zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 130 zahrada o výměře cca 50 m 2 v k. ú. Fulnek, minimální cena 200 Kč/m 2 neprodat část pozemku parc. č. 448 ost. pl. ost. kom. o výměře cca 50 m 2 v k. ú. Fulnek zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 412 ost. pl. ost. kom. o výměře cca 200 m 2 a část parc. č. 889/1 ost. pl. jiná pl. o výměře cca 95 m 2 v k. ú. Stachovice, minimální cena 100 Kč/m 2 zveřejnit záměr odprodat pozemek parc. č. 890/2 ost. pl. jiná pl. o výměře 100 m 2 v k. ú. Stachovice, minimální cena 100 Kč/m 2 s věcným břemenem na přípojku plynu a vedení NN zveřejnit záměr odprodat pozemek parc. č. 373/1 orná půda část o výměře cca 1678 m 2, parc. č. 373/2 ost. pl. sportoviště část o výměře cca 222 m 2 se zřízením věcného břemene k septiku, 373/3 zahrada o evidované výměře 822 m 2, parc. č. 373/4 hřbitov urnový háj část o výměře cca 36 m 2 a parc.č ost.pl. jiná pl. o evidované výměře 431 m 2 v k. ú. Dolejší Kunčice, minimální cena 100 Kč/m 2 zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 461 zast.pl. a nádvoří o výměře 107 m 2 v k. ú. Fulnek, minimální cena 200 Kč/m 2 prodat část pozemku parc. č. 884 ost. pl.-jiná pl., a to dle geometrického plánu č /2011 pozemek parc. č. 884/2 ost. pl. ost. kom. o výměře 33 m 2 v k. ú. Stachovice, za celkovou cenu Kč, tj. 70 Kč/m 2 neprodat pozemek parc. č. 200 zahrada o výměře 590 m 2 a parc.č. 201 orná půda o výměře 295 m 2 v k. ú. Fulnek, za celkovou cenu Kč, tj. 40 Kč/m 2 prodat pozemek parc.č.1653/7 trvalý travní porost o evidované výměře 998 m 2 v k. ú. Lukavec u Bílovce, za celkovou cenu Kč, tj. 50 Kč/m 2, vykoupit nemovitosti v areálu Městských lesů Fulnek, p. o., budovu č.p. 633 na pozemku parc. č. 1309, budovu bez čísla popisného nebo čísla evidenčního (jiná stavba) na pozemku parc. č. 1310/2, pozemek parc. č (zastavěná plocha a nádvoří) o evidované výměře 179 m 2, pozemek parc. č. 1310/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o evidované výměře 859 m 2, pozemek parc. č. 1310/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o evidované výměře 120 m 2, pozemek parc. č. 1310/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o evidované výměře 85 m 2, pozemek parc. č. 1310/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o evidované výměře 86 m 2, vše v k. ú. Fulnek za cenu Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena takto: první splátka ve výši Kč je splatná nejpozději do , druhá splátka ve výši zbývajících Kč je splatná nejpozději do vykoupit pozemky parc. č. 585/4 ost. pl. nepl. půda o evid. výměře 903 m 2, parc. č. 586 ost.pl. jiná pl. o evid. výměře 489 m 2, parc. č. 1280/9 ost. pl. zeleň. o evid. výměře 35 m 2, parc. č. 1280/13 ost. pl. ost. kom. o evid. výměře 43 m 2, parc. č. 1294/7 ost.pl. silnice o evid. výměře 75 m 2, parc. č. 1314/4 ost.pl. zeleň. o evid. výměře 175 m 2, parc. č. 1314/5 ost. pl. jiná pl.o evid. výměře 53 m 2, parc. č. 1482/4 ost. pl. ost. kom. o evid. výměře 279 m 2, vše v k. ú. Fulnek o celkové evidované výměře 2052 m 2 od společnosti KYTHIRA s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava, za cenu Kč, tj. 53,60 Kč/m 2 zveřejnit záměr prodeje bytu č. 1 o velikosti 2+1 v domě čp. 65 na ulici Masarykova ve Fulneku včetně spoluvlastnického podílu ve výši 666/8612 na společných částech budovy a pozemku parc. č. 68,69 zastavěná plocha o výměře 173 m 2 a 162 m 2 v k. ú. Fulnek za minimální tržní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši Kč odprodat bytovou jednotku č. 2 o velikosti 1+1 v domě čp. 307, ul. Palackého ve Fulneku, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 254/6676 na společných částech budovy čp. 307 a pozemku parc. č. 933, vše v k. ú. Fulnek, za cenu Kč. zřídit komisi Strategického rozvoje města Fulneku a jmenovala členy komise ve složení: Bc. Jana Mocová starostka, Mgr. Jiří Kvita místostarosta, Mgr. Darina Kovačíková členka rady města, p. Josef Pavlíček člen rady města, p. Jan Mariánek zastupitel města, p. Václav David zastupitel města, p. František Münster, p. Josef Hirš náhradník podnikatelé, Ing. Renáta Václavková občanské sdružení Comenius, Mgr. Anna Kolovratová ředitelka ZŠ a MŠ, Mgr. Vilma Klevarová ředitelka ZŠ, p. Marie Bílá romská iniciativa, Ing. arch. Jiří Raška MěÚ, odbor ÚR a SŘ, Bc. Pavlína Vráblová MěÚ, odbor VV schválilo rozpočtový výhled města Fulnek na období rozpočet města Fulneku na rok 2012 jako schodkový, a to ve výši: rozpočtový rámec příjmů ve výši Kč, rozpočtový rámec výdajů ve výši Kč, rozpočtový rámec financování ve výši Kč, z finančních prostředků minulých let, rozpočtový rámec výdajů na podporu rozvoje tělovýchovy a sportu ve výši Kč, rozpočtový rámec výdajů na grantové projekty ve výši Kč, rozpočet a čerpání sociálního fondu města Fulneku na rok 2012, finanční vztahy a závazné ukazatele příspěvkovým organizacím zřízeným městem Fulnek členství města Fulneku ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje členství města Fulneku v Místní akční skupině Regionu Poodří, o.s., od vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému, s účinností od zvolilo podle ust. 84 odst. 2 písm. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pro volební období : předsedu kontrolního výboru Mgr. Milenu Kovačíkovou a člena kontrolního výboru PharmDr. Ivanu Sokolovou Rada města Fulneku po projednání na své 31. schůzi konané dne vzala na vědomí zprávu o zhodnocení činnosti komise pro životní prostředí 3

4 informace z radnice fulnecký zpravodaj Z jednání Změna v dávkách v hmotné nouzi Vážení občané, rádi bychom vás informovali o změnách v oblasti výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi, ke kterým dochází k Veškerá agenda současných dávek pomoci v hmotné nouzi přejde od ledna 2012 na Úřad práce ČR krajská pobočka v Ostravě kontaktní pracoviště Odry. Úřad práce kromě záležitostí týkající se nezaměstnanosti bude řešit i dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a výhody pro zdravotně postižené. Touto změnou již Městský úřad ve Fulneku od nebude vyplácet dávky nepojistného plnění, to jsou dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádné dávky hmotné nouze. V případě záležitostí týkajících se výplaty nepojistných dávek se obracejte na Úřad práce ČR krajská pobočka v Ostravě kontaktní pracoviště v Odrách, ulice Nádražní 670/30, Odry 4 roční přehled činnosti a návštěvnosti spojené s prohlídkou města Fulnek a výkladem o historii rozhodla podat žaloby na vyklizení bytu a pověřila Mgr. Martina Biskupa, právníka městského úřadu, k podání žalob a k zastupování města v soudních řízeních vedených na základě žalob uzavřít smlouvu o dílo na Pořízení herních prvků, Fulnek místní části, s firmou GERLICH ODRY s.r.o., Odry uzavřít mandátní smlouvu č. 03/2011 na zajištění výkonu autorského dozoru Vodovod Fulnek Vlkovice s Ing. Lubomírem Novákem, Nový Jičín uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Opravu výtluků v k. ú. Fulnek se společností AlfaPOL s.r.o., U Tiskárny 616/9, Ostrava Přívoz pronajmout část pozemku 1329/1 ost. pl. zeleň o výměře 1 m 2 v k. ú. Fulnek za účelem umístění reklamního zařízení, za cenu 500 Kč/m 2 /rok uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy po pozemku parc. č. 569/3 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Jerlochovice v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č /2011, se společností VVM IPSO s. r. o., Fulnek uzavřít smlouvu o právu provést stavbu přípojky dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, vodovodní přípojky a vedení plynu v pozemcích parc. č. 399/1 zahrada, parc. č. 23/13 ost. pl. ost. kom. a parc. č. 304/6 ost. pl. ost. kom. v k. ú. Jerlochovice k budově na pozemku parc. č. 303 v k. ú. Jerlochovice schválit změnu rozpočtu města Fulneku rozpočtovým opatřením č. 15/2011, po kterém činí: příjmy ,51Kč, výdaje ,51Kč, financování ,00Kč připojit se k (Anti)memorandu vyzývajícímu k nesouhlasu s administrativním rušením nemocnic a jejich částí schválila použití finančních prostředků z dotace Moravskoslezského kraje z programu Podpora turistických informačních center 2012 na zakoupení 13 ks informačních cedulí, směrových ukazatelů, které budou umístěny na příjezdových komunikacích do města a v jeho centru podání žádosti o dotaci do Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Radnice informuje nebo na telefonní čísla referátu státní sociální podpory Rozšíření návštěvních hodin městského úřadu Od dochází k rozšíření návštěvních hodin MěÚ, a to v pátek. Pokud je to možné, doporučujeme vám vyřídit si potřebné záležitosti v úřední dny vzhledem k tomu, že neúřední dny (tj. úterý, čtvrtek, pátek) jsou vyhrazeny pouze pro vyřízení nezbytně nutných záležitostí občanů, a to nejlépe po osobní domluvě, protože v tyto dny nemusíte některého ze zaměstnanců zastihnout v kanceláři z důvodů plánovaných jednání mimo budovu městského úřadu. v Moravskoslezském kraji na rok 2012, vyhlášeným Moravskoslezským krajem, na realizaci projektu Schodiště s pěti plastikami neschválila změnu stávajícího způsobu obsluhy poštovních služeb v Lukavci na provozovnu typu Partner výdejní místo odvolala členy bytové komise Barboru Botlíkovou a Alenu Přikrylovou ke dni jmenovala členy bytové komise Ing. Hanu Beinsteinovou a Soňu Mikovou ke dni pověřila pana Ing. Jiřího Turoně, Havířov- -Město k provedení veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Fulnek vydala Zásady pro hospodaření příspěvkových organizací města Fulneku Úplná znění usnesení ze schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města jsou uveřejněna na webových stránkách města Provozní doba městského úřadu Pondělí 8:00 11:00 12:00 17:00 úřední den Úterý 8:00 11:00 12:00 14:30 neúřední den Středa 8:00 11:00 12:00 17:00 úřední den Čtvrtek 8:00 11:00 12:00 14:30 neúřední den Pátek 8:00 11:00 12:00 13:00 neúřední den Bc. Jana Mocová starostka Svatební termíny pro rok 2012 Městský úřad Fulnek informuje občany, že dne byly Radou města Fulnek schváleny první a třetí soboty v měsíci roku 2012 jako termín k uzavření manželství v obřadní síni matričního úřadu. Záměr České pošty Záměrem České pošty s.p. není rušení pošty Fulnek 1, jak mnozí občané předpokládají ze zpráv ve sdělovacích prostředcích, kde byl pouze uveden Fulnek bez bližšího označení pošty. V současné době je projednáván návrh na změnu způsobu obsluhy poštovních služeb v místní části Fulnek Lukavec, které nyní zajišťuje pošta Fulnek 3.

5 leden 2012 informace z radnice Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Fulnek (FRB) Zastupitelstvo města Fulneku schválilo na svém zasedání dne vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Fulnek na rok V rámci tohoto výběrového řízení mohou žádat občané či právnické osoby, vlastnící rodinný dům, bytový dům či byt na území města Fulneku včetně místních částí, o tyto druhy půjček: Termín podání žádostí je od do s tím, že půjčky bude možno čerpat od do konce roku Tiskopisy a další informace je možno získat na Městském úřadě ve Fulneku v kanceláři č. 53 u Ing. Goldové nebo na webových stránkách Zpracovala Goldová Danuše, finanční odbor MěÚ Fulnek Tel poř. číslo účel půjčky obnova střechy (krytiny i konstrukce) starší 10 let obnova fasády domu včetně oplechování u domu staršího 10 let zateplení obvodového pláště u domu staršího 5 let výměna výplní otvorů (oken, dveří) u domu staršího 10 let lhůta splat. v letech úrok v % p.a. max. výše půjčky v tis. Kč /dům /byt, 60/dům 30/byt, 60/dům 50/byt, 100/dům 5 izolace domu staršího 10 let /dům 6 zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu a při výstavbě nového domu /dům zřízení plynového nebo elektrického topení včetně přípojky ve stávajícím domě nebo při výstavbě nového domu výměna elektroinstalace u domu staršího 10 let výměna ústředního vytápění (rozvody, otopná tělesa) u domu staršího 10 let /byt, 60/dům 20/byt, 40/dům 20/byt, 40/dům 10 vestavba bytu do půdního prostoru /dům 11 zřízení kanalizační nebo vodovodní nebo plynové přípojky ve stávajícím domě nebo při výstavbě nového domu /dům Měsíční odvozy popelových nádob ve Fulneku a přilehlých obcích pro rok 2012 Svozový den čtvrtek sudý týden 1. máje, Cechovní, Fučíkova, Spartakiádní, Komenského, Kostelní, Lužní, Masarykova, Požární, Pekařská, Mendlova, Mlýnská, Na Stráni, Pivovarská, Tovární, Tyršova, Zámecká, Hranická, Řeznická, Švédská, Jelení, Nádražní, Sportovní, JESTŘÁBÍ Ve dnech: , , , , 17.5., , , 9. 8., 6. 9., , , , Svozový den čtvrtek lichý týden Lukavec, Děrné, Kostelec Ve dnech : , , , , , 7. 6., 5. 7., 2. 8., , , , , Svozový den pátek- lichý týden Švermova, Wolkerova, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Vančurova, Česká, Lukavská, Na Výsluní, U Sýpky, Za Klášterem, Zahradní, Kapucínská, Říční, Palackého, STACHOVICE, JÍLOVEC, DOLEJŠÍ KUNČICE, VLKOVICE Ve dnech: , , , , , , , , 7. 9., , , , Svozový den pátek lichý týden Cihelní, Děrenská, Kramoliše, Bílovecká, L. Janáčka, Mašínové, Polní, Opavská, V. Martínka, Bezručova, Na Slezsku, POHOŘILKY, JERLOCHO- VICE Ve dnech : , , , , , 8. 6., 6. 7., 3. 8., ,28. 9., , , Termíny jiných tarifů se nemění. Firma OZO Ostrava s.r.o. informuje, že o vánočních svátcích bude svoz probíhat v řádných termínech dle harmonogramu. Odbor IŽP Ceník pro občany města Fulneku za pravidelný sběr, přepravu a odstraňování směsného komunálního odpadu na rok 2012 Tarif Ceny jednotlivých tarifů 1x 14 dní 70 l x měsíc 70 l 710 1x týden 70 l x 14 dní 110 l x týden 110 l x 14 dní léto, 1x týden zima x týden zima 110 l x měsíc 100 l x týdně 240l x týden 1100 l Tento ceník nabývá účinnosti dne

6 Kultura fulnecký zpravodaj Předvánoční setkání s Petrou Kvitovou Myšlenka udělat pro Petru další akci se zrodila hned po jejím triumfu na Turnaji mistryň a ve Fed Cupu. Vzhledem k zimnímu počasí a kapacitě sálu Městského kulturního centra bylo tentokrát setkání připraveno komornějším způsobem v příjemné domácí atmosféře. Po krátkém spotu, který diváky provedl dětstvím, začínajícím úspěchem i největšími triumfy Petry, následovalo vřelé přivítání od všech přítomných v sále aplaudujících ve stoje. Dalšími hosty večera byli trenéři David Kotyza, Jiří Kvita a paní starostka Bc. Jana Mocová. Celý večer Petra srdečně odpovídala na dotazy nejen moderátora Radka Jaborského, ale i dotazy diváků a Orlího hnízda, které večerem provázel rodinný přítel Olda Fiurášek. 6 Na podzim roku 2011 realizovalo město Fulnek, Muzeum Novojičínska, p. o., a občanské sdružení Comenius Fulnek Dny evropského dědictví. Zde vznikl první podnět na společnou oslavu dvou blížících se významných výročí 420. výročí narození Jana Amose Komenského a 125. výročí vzniku Vlastivědného muzea v Novém Jičíně, nyní Muzea Novojičínska, p. o., které na území města Fulnek spravuje kostel sv. Josefa a Památník J. A. Komenského. Partnery nově vzniklého projektu jsou město Fulnek, Muzeum Novojičínska, p. o., Městské kulturní centrum ve Fulneku, p. o., a občanské sdružení Comenius Fulnek. Dále se zapojí Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín (KVIC), místní základní školy a Dětský domov Loreta. Svou aktivní účast přislíbil i PhDr. František Hýbl, emeritní ředitel Muzea Komenského v Přerově. V současné době probíhají další jednání s místními komunitami a zájmovými organizacemi a také s dalšími subjekty. Městské kulturní centrum, p. o., a občanské sdružení Comenius Fulnek podalo své žádosti o finanční příspěvek na dílčí aktivity tohoto projektu na Moravskoslezský kraj a Nadaci OKD. Vtipný a srdečný rozhovor nám na Petru prozradil nejen, že se jako malá rozhodovala mezi tenisem a volejbalem, ale také, že by se usadila ve Fulneku, pokud by byl odtud i ženich. Petra se v průběhu večera stala i porotkyní. Od žáků fulneckých základních škol vybrala 18 obrázků na téma Petra Kvitová a tenis. Těší mě, že mě tady mají rádi, moc se to dětem povedlo, řekla Petra. Závěrem večera Petra ochotně podepisovala trička, památníčky, fotografie. Děkujeme za příjemný hvězdný večer všem hostům. Městské kulturní centrum Fulnek 420. výročí Jana Amose Komenského a 125. výročí vzniku Muzea Novojičínska V ranních hodinách 18. prosince 2011 dotlouklo ušlechtilé srdce posledního československého a prvního českého prezidenta, obhájce lidských práv a dramatika Václava Havla. Tato smutná zpráva se brzy rozletěla do všech světových médií zeměkoule. Nejpřednější čeští i zahraniční politici a státníci v kondolencích a komentářích vysoce hodnotili přínos tohoto humanisty, politika, který se stal symbolem našeho novodobého samostatného státu (V. Klaus), opravdového Evropana a šampiona demokracie a svobody, jehož jméno zůstane navždy spjato se znovusjednocením Evropy a zdrojem ohromné inspirace všem těm, kteří po celém světě bojují za svobodu a demokracii (José Barroso). Václav Havel v praxi uskutečňoval šlechetné ideály a vize Jana Amose Komenského ze 17. století. Podle polského souvěrce Učitele národů, potomka českobratrských emigrantů a předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buzka byl Havel osobností představující sametovou revoluci a sjednocení Evropy, byl a zůstane hrdinou. Potud slova někdejšího univerzitního profesora, bývalého polského ministerského předsedy a v současné době šéfa evropského V průběhu roku 2012 připravujeme besedy, přednášky, poznávací výlety, koncerty, vzdělávání pedagogů, publikační činnost, soutěže, kvízy, divadla, výstavy a další. O všech aktivitách budete informováni ve Fulneckém zpravodaji, na webových stránkách města Fulneku (www.fulnek.cz), Městského kulturního centra Fulnek (www.mkcf.cz), Městského informačního centra (www.ic-fulnek. cz), Muzea Novojičínska (www.muzeum. novy-jicin.cz) i občanského sdružení Comenius Fulnek (www.comeniusfulnek. cz) a v Novojičínském deníku. Mgr. Pavlína Tvardková, MKC Fulnek Bc. Pavlína Vráblová, MIC Fulnek Paralela celoživotních snah Václava Havla a Jana Amose Komenského zákonodárného sboru. Neméně pochvalně se vyjádřila o Václavu Havlovi i německá kancléřka Angela Merkelová, která zvláště vyzvedla jeho neutuchající snahu o usmíření Čechů s německými sousedy, která vyústila na počátku devadesátých let podpisem smlouvy o přátelství a dobrém sousedství s tehdejším německým prezidentem, filozofem Richardem von Weizsäkerem, velkým obdivovatelem díla a mírových snah Komenského. Václav Havel ve svém prvním novoročním televizním projevu v roce 1990 parafrázoval část Komenského Kšaftu

7 leden 2012 kultura umírající matky Jednoty bratrské slovy: Tvá vláda, lide, se k Tobě navrátila! První polistopadový prezident má s Komenským ještě další nezastupitelný společný ekumenický rys, který se navíc rozšířil o přátelské vztahy s představiteli nejrůznějších světových náboženských vyznání (papež Jan Pavel II., tibetský dalajláma, pražský rabín Karol Sidon, či izraelský prezident Šimon Peres). Tak jako Jan Amos Komenský, od jehož narození v roce 2012 uplyne 420 roků, tak i Václav Havel usilovali o sjednocení Evropy a nakonec i celého světa a přinesli věc hodnot do života svých souputníků. Díky oběma těmto myslitelům získala naše země ve světě vážnost a vznešenost. Osobně jsem se o tom přesvědčil na šesti setkáních a zvláště pak při vlastních rozhovorech v Praze (1992), v Přerově ( ) a v polském Zelově ( ). Na pražské světové konferenci v březnu 1992 u příležitosti 400. výročí narození Jana Amose Komenského, nejvýznamnější české osobnosti 17. století, charakterizoval Učitele národů jeho neméně významný protějšek dvacátého století slovy: Komenský myslel univerzálně, dnes bychom řekli globálně. Myslel ekumenicky, tedy pluralisticky. Toužil po harmonii, po dohodě, dialogu a smírném řešení všech věcí. Ctil zázrak přírody. Byl to vědec, ale vědu nechápal jako popření lidské jedinečnosti. Poznání mělo pro něho lidský rozměr, bylo lidským dílem, lidským příběhem, příběhem jedince, vzpínající se k veškerenstvu. Važme si všichni odkazu těchto dvou českých velikánů, které nám závidí veškerý vzdělaný svět! PhDr. František Hýbl Rok 2012 v duchu významných výročí Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o učení. J. A. Komenský V průběhu roku 2012 si ve Fulneku připomeneme dvě významná výročí, a to 125. výročí vzniku Vlastivědného muzea v Novém Jičíně, v současnosti nesoucí název Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, a 420. výročí narození J. A. Komenského. Obě tato výročí jsou spojena s Fulnekem. Muzeum Novojičínska je provozovatelem národní kulturní památky Památníku J. A. Komenského a tvoří paralelu s myšlenkou vzdělávat, což je odkaz Učitele národů. Pro konkrétní přiblížení v roce 2012 proběhnou mimo jiné akce: Muzejní škola Cyklus vzdělávacích akcí zaměřených na představení rozsahu muzejní činnosti a spojení této činnosti s Fulneckem. Výstava Československých legionářů ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu základní organizací Fulnek a okresním výborem Čs. obce legionářské Koncert přímo v den výročí narození J. A. Komenského Tímto oslavíme Den učitelů a pokusíme se vyzvednout prestiž významu slova pedagog. Výstava soch Olbrama Zoubka J. A. Komenský v Zoubkově díle a spojitost jeho osobnosti s Fulnekem. Slezská muzejní noc 2012 Obsah této významné akce bude rovněž věnován Komenskému. Výstava věnovaná Ignáci Mehofferovi Uznávaná autorita v oblasti rozvoje základního vzdělávání i různých vědních oborů navazuje na dílo Komenského. Adventní koncerty 2012 a vánoční dílny pro školy Opět kulturní, vzdělávací, odborná činnost muzea a spojitost s Komenským je zde nepopiratelně spojena. Zde je dotčena i oblast humanity. Základní údaje o J. A. Komenském zde není nutno opět uvádět, ale několik málo informací o Muzeu Novojičínska bychom si dovolili přiložit, protože nejsou všeobecně rozšířeny. Tradice novojičínského muzejnictví sahá až do roku 1849 ke vzniku tzv. Kattauerova muzea a jeho následovníka Městského muzea v Novém Jičíně, které bylo ustanoveno roku Zakladateli sbírkové kolekce se stali významní mecenáši regionu z řad podnikatelů (rodina Hückelů), cestovatelů (rytíř Eduard Orel, Emil Holub), přírodovědců (Josef Prorok, Josef Tálský), archeologů (Karel Jaroslav Maška, Gustav Stumpf), národopisců (Stephan Weigel, Josef Slavíček) a významných osobností (zakladatel muzea v Mexiku Dominik Bilimek, lékař císaře Františka Josefa I. dr. Augustin Bielka von Karltreu). Bohaté archeologické, geologické, historické, národopisné a přírodovědné sbírky byly po roce 1945 rozšířeny o dnešní nejvýznamnější část sbírku klobouků a pokrývek hlavy. V průběhu druhé poloviny 20. století se muzeum stalo institucí s kulturním dosahem po celém regionu okresu Nový Jičín, přičemž dnes návštěvníkům zpřístupňuje následující muzea a památkové objekty: Žerotínský zámek v Novém Jičíně, Zámek Kunín, Muzeum v Bílovci, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, Muzeum v Klimkovicích, Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře, Muzeum ve Štramberku, Památník J. A. Komenského ve Fulneku, Památník Františka Palackého v Hodslavicích, Památník J. G. Mendla v Hynčicích a kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku. Muzeum Novojičínska je držitelem ceny Gloria musaealis. Věra Lošáková, Muzeum Novojičínska, p.o. 7

8 Kultura Terezka, princezna z Fulneku V květnu roku 2008 proběhl 1. ročník literárně výtvarného projektu Svět slova, který realizovalo Městské kulturní centrum Fulnek a nově vzniklé občanské sdružení Comenius Fulnek. Zde u kaple sv. Rocha a sv. Šebestiána došlo k osudovému setkání akademického malíře pana Lubomíra Anlaufa, který tu vystavoval své kouzelné obrázky, a pana Milana Barboříka, autora úžasné publikace Terezka, princezna z Fulneku. Na tomto místě s fascinujícím výhledem na město Fulnek, barokní to perle Moravského Kravařska, jsme začali snít náš velký sen o nové publikaci Terezky, princezny z Fulneku. No a je to tady V současné době po mnoha jednáních pánů Lubomíra Anlaufa a Milana Barboříka, vedení města se nakladatelství Albatros rozhodlo zařadit do svého edičního plánu pro rok 2012 již výše zmíněnou publikaci. V současné době neprobíhají pouze jen finální práce ze strany autora a ilustrátora, ale zahajujeme celoroční projekt inspirovaný publikací Terezka, princezna z Fulneku. Hlavními partnery projektu jsou město Fulnek, Městské kulturní centrum, p. o., a občanské sdružení Comenius Fulnek. Mediálním partnerem se stal Novojičínský deník. Na projektu předběžně přislíbilo účast i aktivní zapojení občanské sdružení T. O. TOUHY, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, ZŠ J. A. Komenského a Dětský domov Loreta. Od prosince 2011 naleznete na facebooku odkaz Terezka Fulnek, připravují se webové stránky, koncem ledna bude vydána pohlednice inspirovaná publikací, v jarních měsících bude nakladatelstvím Albatros vydána reedice publikace, kde původní kresby paní Dagmar Ubrové budou nahrazeny ilustracemi manželů Lubomíra a Evy Anlaufových. V Městském informačním centru si v současné době můžete zakoupit pexeso a leporelo inspirované pohádkovou knížkou. O všech aktivitách a novinkách budete průběžně informováni ve Fulneckém zpravodaji. Aktuální informace naleznete i na webových stránkách: Za realizační tým Bc. Pavlína Vráblová fulnecký zpravodaj Náš mediální partner Novojičínský deník je jedním ze 71 regionálních deníků, které v České republice vydává vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Součástí Novojičínského deníku je týdeník Region, který vychází každé úterý. Novojičínský deník, stejně jako týdeník se zabývá zejména zpravodajstvím z devíti měst a více než čtyř desítek obcí okresu Nový Jičín. Zpravodajství pokrývá komunální politiku, běžné dění ve městech a obcích, kulturu, sport i ekonomiku. Od ledna 2012 zde nalezneme i informace k připravovanému projektu Terezka, princezna z Fulneku. Městské kulturní centrum Fulnek a Město Fulnek vás srdečně zvou na do sálu a salonku MKCF v sobotu 28. ledna 2012 od 20:00 h. K tanci a poslechu zahrají v sále skupina ŠAJTAR v salonku cimbálová muzika Lipka v programu: taneční vystoupení Relaxko, módní přehlídka v ceně 220,- Kč zahrnuto vstupné, místenka a večeře předprodej v Informačním centru ve Fulneku od

9 leden 2012 kultura RADA MĚSTA FULNEKU zveřejňuje Záměr na pronájem nebytového prostoru restaurace v budově Městského kulturního centra Fulnek o celkové výměře 454,05 m 2 Minimální cena nájemného: Kč včetně DPH/měsíc, v ceně je zahrnut i pronájem venkovní terasy. Cena bude každoročně zvyšována o míru inflace. V ceně nejsou započteny náklady na energie, ty budou hrazeny zálohově a 1 ročně vyúčtovány. Předpokládaný termín pronájmu: 1. duben 2012, nájem bude sjednán na dobu neurčitou. Možnost pronájmu zařízení restaurace za 0,6 % hodnoty majetku/měsíc. Žádosti o pronájem můžete podávat písemně do středy do hodin na adrese: Městské kulturní centrum Fulnek, p.o., Mgr. Pavlína Tvardková, Palackého 305, Fulnek. V žádosti uveďte, příp. doložte: - záměr využití nebytového prostoru - písemné prohlášení, že bude zachována nekuřácká restaurace - kopii pojištění odpovědnosti při provozování činnosti - úplnou adresu žadatele včetně kopie příslušných oprávnění k činnosti Svou cenovou nabídku přineste v zalepené obálce na schůzi Rady města Fulneku, která se bude konat v úterý dne 13. března 2012 v hodin v budově Městského úřadu Fulnek zasedací místnost v I. poschodí naproti schodišti. Prohlídku nebytového prostoru lze dohodnout telefonicky na č nebo em: Bližší informace podá vedoucí MKCF p. Mgr. Pavlína Tvardková. Ve Fulneku dne Mgr. Pavlína Tvardková, vedoucí organizace MKCF Poděkování sdružení Comenius Fulnek Jménem sdružení Comenius Fulnek, o. s., bych touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří nám pomáhají, a to jak podáním pomocné ruky nebo finančním podporou naší neziskové organizace. Velmi si ceníme spolupráce s městem Fulnek, které naši činnost podporuje a pomáhá nám s ní. Také si vážíme finanční podpory všech sponzorů stran zejména fulneckých podnikatelů či občanů, která svědčí o tom, že i podnikatelská obec v malém městě si uvědomuje společenskou odpovědnost. V neposlední řadě děkujeme mnohokrát všem členům sdružení, fulneckým seniorům, ostatním spolkům a organizacím za jejich spolupráci. Ceníme si dále důvěry občanů a návštěvníků našich akcí, kteří svou aktivní účastí dávají najevo, že naše práce má smysl a je ve Fulneku vítána. Věříme, že se v naší práci ještě dále zlepšíme a v příštím roce 2012 se setkáme u nějaké příležitosti s co největším počtem fulneckých občanů. Vážení občané, Ještě jednou vřelé díky za důvěru, kterou jste nám projevovali v letošním roce, a do nového roku 2012 Vám přejeme jen to nejlepší Ve všech stránkách Vašeho života. Za sdružení Comenius Fulnek přeje předsedkyně Renáta Václavková O nejkrásnější perníkovou chaloupku Již druhým rokem proběhla v Městském kulturním centru začátkem prosince soutěž O nejkrásnější perníkovou chaloupku, které se mohl zúčastnit každý zájemce. Celkem se letos sešlo 8 perníkových chaloupek, a to 2 z dětské kategorie, 2 z dorostu a 4 z kategorie dospělých. Chaloupky dostaly své hlasy pomocí hlasování na facebooku, webových stránkách MKCF anebo přímo na místě výstavy. Letos se této soutěže zúčastnili i klienti z terapeutického centra z polského Rybniku Niedobczyc, s nimiž fulnecké kulturní centrum spolupracuje a které tato výstava velmi oslovila. Každý, kdo svou perníkovou chaloupku do soutěže přinesl, dostal zaslouženou cenu. I v letošním roce tuto výstavu zkrášlily svými paličkovanými a háčkovanými výrobky ženy klubu paličkování z Fulneku, které nám velice pomohly navodit tu pravou vánoční atmosféru. K prodeji zde byly i vánoční baňky z perníku od soutěžící paní Papřokové, které taktéž slavily velký úspěch. Chtěli bychom touto cestou ještě jednou mnohokrát poděkovat všem, kteří se na této akci jakýmkoliv způsobem podíleli a poděkovat i účastníkům z Klubu důchodců ve Fulneku, který s MKCF výborně spolupracuje. Těšíme se a věříme, že i příští rok se tato výstava uskuteční. Městské kulturní centrum Fulnek Ráda bych jménem občanského sdružení Comenius Fulnek poděkovala panu Františku Pavlíkovi za vytvoření a vedení nových webových stránek našeho sdružení, na kterých naleznete základní informace o naší činnosti již proběhlé, i projektech a aktivitách připravovaných za podpory našich partnerů, sponzorů a příznivců. Díky jeho kreativitě a preciznosti jsou naše webové stránky nejen krásné, ale i stále aktuální a velmi pozitivně hodnoceny jejich návštěvníky. Františku Pavlíkovi přejeme v roce 2012 hlavně zdraví, štěstí a životní optimismus. Pavlína Vráblová, místopředsedkyně sdružení 9

10 Kultura Radost pro děti Ve spolupráci ZŠ J. A. Komenského, p. o., Městského kulturního centra, p. o., sdružení Comenius Fulnek a Paula Doctora proběhlo kulturně-výchovné dopoledne Na přání podpořené z programu Radost pro děti, kterého se zúčastnilo 250 žáků. Mikulášská nadílka fulnecký zpravodaj Změna otvírací doby restaurace Městského kulturního centra pondělí 10:00 16:00 Úterý 10:00 16:00 Středa 10:00 16:00 Čtvrtek 10:00 16:00 Pátek 10:00 16:00 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno Vyjádření redakční rady Redakční rada Fulneckého zpravodaje reaguje na článek uveřejněný v Novojičínském deníku, kde člen zastupitelstva ZMF hovoří o cenzuře článků místního zpravodaje. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě, neboť úkolem Redakční rady je pouze články krátit, stylisticky upravit či nezveřejnit, pokud se netýkají dění ve městě Fulneku. Redakční rada FZ Městské kulturní centrum Fulnek připravilo v pátek 2. prosince mikulášskou nadílku s Hopsalínem. Pro malé návštěvníky bylo přichystáno pekelné představení s čerty, kteří je ďábelsky roztančili a rozdováděli. Jakmile velká taneční a soutěžní show skončila, přišlo na řadu rozdávání mikulášských balíčků. Po mikulášské nadílce proběhlo na náměstí Komenského ve Fulneku slavnostní rozsvícení vánočního stromu, který s námi společně rozsvítila paní starostka a skauti z Fulneku. V letošním roce přišlo akci navštívit 283 osob, připraveno a rozdáno bylo díky štědrosti sponzorů 220 balíčků. Sponzoři této akce: Jaroslav Kočí, Antonín Zeman, JUDr. Tomáš Panáček, Mgr. Iva Mročková, MAXIMA Krčmář s.r.o., BAZE alfa s.r.o., Antonín Schindler, Josef Pavlíček, Potraviny Morava, Nábytek Libuše Stavjařová a jiní, kteří si nepřáli být jmenováni. Všem, kdo nám na tuto akci přispěli jakýmkoliv způsobem, velice děkujeme. Městské kulturní centrum Fulnek školství Adventní jarmark na ZŠ T. G. Masaryka Poslední listopadový den vyvrcholily na naší škole T. G. Masaryka přípravy na již tradiční adventní jarmark. Rozzářily se dětmi nazdobené stromečky a před školou zazněly vánoční koledy v podání našich nejmenších zpěváčků z pěveckého sborečku Slavíček. Poté deváťáci zazpívali anglický song a se svíčkami v rukou uvedli všechny netrpělivé návštěvníky do krásně vyzdobených prostor naší školy. Nakupujících u stánků a v bufetech s občerstvením bylo opravdu mnoho. Také bylo z čeho vybírat: andílci, sněhuláci, stromečky z různých materiálů, svícny, adventní věnce na stůl i na dveře, vánoční přáníčka, keramika a spousta dalších krásných věcí. Po nákupech se každý mohl občerstvit 10

11 leden 2012 školství třeba pečeným čajem, vánočkou nebo perníčkem. Naše děti jsou velmi šikovné a do výroby dárečků a do prodeje se zapojily celé kolektivy tříd. Některým třídám pomohli i rodiče a za to jim patří velký dík. Vydělané penízky použijí některé třídy na nákup výtvarných pomůcek, jiné na zakoupení knih do dílen čtení nebo her do svých tříd. Věříme, že náš jarmark všechny příjemně vánočně naladil, a těšíme se na další společné akce. Jana Křivonožková, vychovatelka školní družiny Sdružení rodičů a školní družina při ZŠ T. G. Masaryka Vás zvou na MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se koná v sobotu 21. ledna 2012 od hodin v prostorách velké tělocvičny. Vstupné dobrovolné! Připraveno je kolo štěstí, tombola, bohaté občerstvení, hry pro děti i rodiče a taneční vystoupení. Těšíme se na Vás! Vstup pouze v papučkách a v masce! Když přilétnou andělé do kaple sv. Rocha ZŠ TGM a ZŠ JA K ve spolupráci s MKC Fulnek uspořádaly ve dnech 18. až v kapli sv. Rocha výstavu dětských výtvarných prací na téma Když přilétnou andělé, která doprovázela výstavu dekorativní keramiky Drahomíry Svobodové. Vernisáž celé akce měla překvapivě vysokou návštěvnost. Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši Kč byl věnován a v čase předvánočním byl se zástupci žáků obou základních škol předán DD Loreta Fulnek na volnočasové aktivity. Všem zúčastněným chceme touto cestou poděkovat a na další spolupráci obou základních škol ve Fulneku se těšíme. Radek Jaborský a Sabina Svobodová Řečnické umění je žádané Ve starověku bylo řečnické umění jednou z nejžádanějších dovedností. A dnešní doba hledá vzor třeba až u Demosthena, jednoho z nejlepších řeckých řečníků. Promluvit zajímavě, poutavě na veřejnosti a myslet při tom ještě i na práci s hlasem, jazykové prostředky a neverbální komunikaci je i pro nás dospělé hodně těžké. O zdokonalení těchto schopností se snažíme i my ve vyučování a také např. pořádáním školního kola celostátní soutěže v komunikaci, které proběhlo u nás ve škole v prosinci a jeho vítězové nás budou reprezentovat v regionálním kole soutěže. Mezi nejlepší žáky 1. kategorie se zařadil Martin Mužný, Ladislav Řeháček a Veronika Ručková, ve 2. kategorii zvítězili Jana Blahetová, Veronika Wisurová a Lenka Kešeláková. Sami žáci dnes už vědí, že své řečnické dovednosti budou dále zdokonalovat a že je později mnohokrát zužitkují. Karla Střílková, ZŠ a MŠ T. G. Masarykova Fulnek 11

12 školství fulnecký zpravodaj Ředitelství ZŠ a MŠ T. G. Masaryka ve Fulneku zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zápisu do 1.třídy v pátek od hodin v budově školy. Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte, pastelky a přezůvky. Těšíme se na Vaší účast. Rodiče zveme na návštěvu školy v týdnu od do v době od 10 do 12 hodin. Finanční gramotnost prakticky Finanční gramotnost je v posledních letech často zmiňována všemi médii a každý z nás už na tento pojem určitě někde narazil nebo ho někde zaslechl. Ale víme, co si máme pod tímto slovním spojení představit? Věřím, že každý člověk, který kdy přišel do styku s penězi, by si jej dokázal pro sebe vysvětlit a podložit toto vysvětlení i praktickým příkladem. Ale jak přiblížit tuto současnou problematiku žákům 2. stupně základní školy? To byl úkol pro učitele ZŠ J. A. Komenského ve Fulneku v rámci projektového dne zaměřeného tematicky právě na problematiku financí, šetření penězi, možností nákupů, půjček apod., který proběhl v pátek 18. listopadu V průběhu dne byli žáci vystaveni problémovým situacím z běžného života a ty pak museli řešit s pomocí svých dosavadních zkušeností, pomocí internetu či s pomocí učitelů. Každá takto vykonaná práce žáka byla také ohodnocena, samozřejmě výplatní páskou. Během celého dne tímto způsobem žáci získávali fiktivní finanční prostředky, které potřebovali na uhrazení výdajů své domácnosti. Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji pak určoval úspěšnost každého žáka za celý den. A čím si vlastně žáci prošli, v čem se museli orientovat a co řešit? Postupně si vyzkoušeli, jaký byl středověký obchod s penězi i bez nich, učili se na internetu vyhledávat a srovnávat informace o běžných účtech, seznamovali se s ochrannými prvky bankovek i platebních karet, prověřovali si své znalosti v nakupování během obchodních akcí a výhodných slev a v neposlední řadě si ve hře Finanční svoboda vyzkoušeli roli rodinného finančního poradce. Zda se učitelům 2. stupně podařilo splnit zadání a do jaké míry nadchnout pro finanční gramotnost žáky, mělo zjistit hodnocení žáky v dotazníku. Z něj jednoznačně vyplynulo, že žákům tento projekt pomohl ve znalostech o penězích a práci s nimi, že dané problematice spíše rozuměli a velice spokojených žáků s celým projekto- 12

13 leden 2012 školství vým dnem bylo přes 70 %. Z údaje o porozumění problematice i z údaje o spokojenosti s tematikou finanční gramotnosti je zřejmé, že příprava tohoto projektového dne měla smysl, že i žáci chtějí mít přehled o tom, co se v oblasti finančnictví děje, jak nakládat s finančními prostředky v reálném životě. A protože se jedná o velmi závažnou problematiku v životě každého člověka, budeme i nadále zařazovat podobné úkoly v běžných vyučovacích hodinách. Mgr. Břetislav Kelnar, koordinátor projektového dne, ZŠ JAK Šikovné ruce po čtvrté Dvacátý pátý listopad byl den, na který se těšili soutěžící 4. ročníku Šikovných rukou. Celkem jich na naši školu přijelo čtyřicet ze sedmi základních škol. Soutěž zahájil ZŘ školy Mgr. Josef Baláš, který popřál soutěžícím mnoho úspěchu při soutěžním klání. Přivítal zástupce sponzorů pana Dorotíka za firmu NC-Line a pana Dostála z firmy Dostál. Žáky pozdravil i pan Dorotík, který žákům vyslal jasný signál, že práce rukama není nic podřadného a že firmy Pracovní nasazení v boji o ceny stále přijímají mladé lidí, kteří mají odborné vzdělání. Poté došlo k samotné organizaci soutěže a upřesnění organizace soutěžního dne. Žáci byli rozděleni do tří skupin, kde UOV vysvětlili, jaká práce soutěžící čeká, na co si mají dát pozor a také, kdy co musí odevzdat. Zápal soutěžících byl obrovský, což konstatovali i vyučující, kteří žáky doprovázeli. Prvním úkolem bylo rýsování, kde se hodnotila přesnost pokračování na str. 14 Řežu, řežu, řežu DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ J. A. KOMENSKÉHO, FULNEK, ČESKÁ ÚTERÝ: Společné dopoledne žáků 1.,2. tříd a předškolních dětí z mateřských škol STŘEDA: Den otevřených dveří ve třídách pro rodiče a ostatní zájemce vstupy: Z důvodů nenarušování průběhu vyučovacích hodin je nutné dodržovat vstupy do vyučovacích hodin! Zápis do 1. tříd se uskuteční ve středu 1. února 2012 od do Srdečně zveme! Učitelé ZŠ Komenského ve Fulneku Ředitelství ZŠ J. A. Komenského, Fulnek, Česká 339 zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013. Zápis se koná ve středu 1. února 2012 od 15:00 do 16:00 hodin. S sebou si přineste rodný list dítěte, občanský průkaz, přezůvky (pro dítě) a pastelky. Těšíme se na vás. 13

14 školství fulnecký zpravodaj a úplnost zadaného úkolu. Dá se říci, že úkol splnili skoro všichni. Druhá část byla již fyzicky náročnější. Práce s pilkou a pilníkem byla nakonec klíčová a rozhodla o výsledku soutěže. Řezat materiál rovně a s myšlenkou na časový úsek dá zabrat i ostříleným pracovníkům. Přesto tento úkol zdárně ukončili všichni a rozhodlo pilování, které určilo pořadí vítězů. Kdo odpiloval nejvíce, měl šanci na vítězství. Absolutně nejvíce bylo odpilováno 24,4 mm. Poslední úkol byl tradiční skládačka, která rozvíjí představivost a estetické cítění. Jak dopadl 4. ročník soutěže? Prvenství v družstvech si odnesla ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek ve složení Dan Schöberle a Ondřej Dubec, druhé místo ZŠ Komenského 66 Nový Jičín ve složení Robin Paloušek a Daniel Šťastný a třetí byla ZŠ J. A. Komenského Fulnek ve složení David Plucnar a Miroslav Onheiser. V jednotlivcích byli nejúspěšnější na prvním místě Dan Schöberle ZŠ a MŠ Nejlepší družstva T. G. Masaryka Fulnek, druhé místo získal z téže školy Ondřej Dubec a třetí skončil Daniel Šťastný z Komenského 66, Nový Jičín. Akce takového rozsahu se neobejde bez sponzorů. Letošní ročník sponzorovali město Fulnek, NC-Line s.r.o., Suchdol nad Odrou, Romotop s.r.o., Suchdol nad Odrou, Vlastimil Dostál zámečnické práce Fulnek a SŠ Nejlepší jednotlivci Šenov u Nového Jičína. Všem děkuji za podporu a věřím, že nám budou sponzoři nakloněni i v pořádání dalšího ročníku. Celkovou soutěž zabezpečili UOV pan Kostelník, Kletenský, Holub a Vojtek. Všem ještě jednou díky. Poděkování patří i soutěžícím za přístup k samotné soutěži. Luděk Kostelník VOP PV Fulnek Rekonstrukce Mateřské školy Jerlochovice Informace a doplnění za město Fulnek jako investora projektu Mateřská škola Jerlochovice zateplení objektu a ekologický způsob vytápění. Tedy nejprve několik faktických údajů: - v r a 2010 byla zpracována projektová dokumentace a energetický audit, - dne byla podána žádost o dotaci na Operační program životního prostředí (dále jen OPŽP), prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, oblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší, podoblast podpory Snížení imisní zátěže z lokálních zdrojů, - dne byla žádost o dotaci akceptována, - dne byla Státním fondem Životního prostředí (dále jen SFŽP) vydána Registrace akce, - po vydání registrace bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, kdy smlouva a další přílohy (výběrové řízení, smlouva o dílo se zhotovitelem, aj.) bylo nutno zaslat na SFŽP k dalšímu administrativnímu zpracovávání dotace, - dne byly zaslány veškeré požadované podklady na SFŽP, - dne bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, - dne byla dotace resp. rozhodnutí o přiznání dotace, schválena na mimořádném zasedání Zastupitelstva města, 14 - dne bylo zhotoviteli (fa DEC- -PLAST Trade s.r.o. Příbor) předáno staveniště, - dne byl vydán kolaudační souhlas. Pro úplnost je nutno doplnit, že realizační firma měla na zhotovení díla (dle podmínek výběrového řízení) 85 dní, kdy dle původního harmonogramu mělo dojít k započetí prací již počátkem června 2011 (aby bylo možno 1. září slavnostně zahájit provoz), ale jelikož město Fulnek v této době nemělo k dispozici Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebylo možné zahájit stavební práce. Z tohoto důvodu, který ovšem nevznikl na straně pracovníků městského úřadu, došlo již na počátku asi k měsíčnímu zpoždění. Zhotovitel byl na tento fakt upozorněn a požádán, aby práce na stavbě byly prováděny i přes dny pracovního volna a klidu, a díky tomuto se naopak podařilo celou stavbu ukončit přibližně o 14 dní dříve. Během realizace se vyskytlo několik problémů, ať většího, či menšího charakteru, které ale vždy byly vyřešeny. Například při provádění tlakové zkoušky plynového topení došlo již při polovičním tlaku na několika místech k protékání vody, což ukázalo, že otopná soustava v objektu mateřské školy je nevyhovující. Z tohoto důvodu byl v Radě města schválen dodatek ke smlouvě na výměnu otopné soustavy v celém objektu, kdy finance byly uvolněny nejen z rozpočtu školy, ale také z rozpočtu města Fulnek (pro úplnost termín zhotovení nebyl posunut). Náklady projektu (částky jsou vč. DPH): - výše dotace: Kč, - výše spolupodílu města: ,90 Kč, - smlouva o dílo na realizaci: Kč, - dodatek ke smlouvě (výměna otopných těles): Kč. V podílu dotace a spolupodílu města jsou také zahrnuty náklady vynaložené na zpracování projektové dokumentace a energetického auditu. V současné době město Fulnek čeká povinná papírová válka s poskytovatelem dotace, aby vše mohlo být zdárně ukončeno i po této stránce, tedy pro nás pracovníky města vlastně tato akce ještě zdaleka nekončí. Po celkovém zhodnocení můžeme považovat tuto akci za zdařilou. Touto cestou bych chtěla poděkovat nejen referentům městského úřadu, kteří měli tuto akci na starost, ale také zhotovující firmě a jejím subdodavatelům, protože bez vstřícnosti na obou stranách by bylo složité některé záležitosti rychle vyřešit. Je zvykem, že k dokončené akci přikládáme fotografie. Dnes tak neučiníme, protože na fotografii plně nevynikne celkový efekt, ale budeme rádi, když se na mateřskou školu v novém barevném kabátě zajdete podívat osobně. Ing. Radka Krištofová, vedoucí odboru IŽP

15 leden 2012 školství Slavnostní koncert k 60. výročí založení hudební školy ve Fulneku Dne se v sále Městského kulturního centra konal Slavnostní koncert k 60. výročí založení hudební školy ve Fulneku. Koncertu se zúčastnila starostka města Fulnek paní Bc. Jana Mocová, která v závěru koncertu vyjádřila podporu města naší škole a popřála ZUŠ J. A. Komenského ve Fulneku hodně úspěchů do dalších let. V pestrém programu vystoupili nejlepší sólisté a soubory naší školy: Evelína Mazancová zazpívala písně Kuličky a Liščí hra (učila Adriana Bajtková, klavírní doprovod Mgr. Martina Mudříková), Rebeka Navrátilová, zobcová flétna, 3. ročník TO zatančil Kouzlo tří oříšků (Vlasta Tarčová), Pěvecký sbor Sluníčko zazpíval Kampak myško a 5 ježibab (Adriana Bajtková, doprovod Mgr. Martina Mudříková), 4. a 5. ročník TO zatančil skladbu Klouzačka (Vlasta Tarčová), Anežka Matůšů zazpívala Vánoce jsou tady, Viktorie Mičulková zahrála na trubku Tradicionál, Ó hřebíčku zahradnický a koledu Chtíc aby spal (Maléř Maléř), Dívčí kapela Young Lighters zahrála a zazpívala píseň Evy Farné Měls mě vůbec rád? a novinku Půlnoční (Libor Beseda). Soubor bicích nástrojů X-DRUMS ve složení Tobiáš Hrnčíř, Petr Sigmund, Roman Prášil, Lukáš Skýpala, Tomáš Kobylka, Radim Prášil, Tomáš Vícha, zahrál skladby Poslední krok, Tady a teď (Roman Petřík). Naše rocková kapela Free Time zahrála skladby Stín katedrál a Jedeme dál (Libor Beseda). 6. a 7. ročník TO zatančil Tajemství dárků (Vlasta Tarčová), David Zuzaňák zahrál na klavír L. v. Beethoven Sonata cmoll (Hrubišová). 2., 3. a 4. ročník TO zatančil Čas snění (Vlasta Tarčová). Poté vystoupili absolventi naší školy jako hosté: Anežka Gebauerová, 5. roč. JKO, zahrála na akordeon bajan (absolventka Naděždy Borodové), Zuzana Sokolová zahrála na housle Montyho Čardáš, 3. roč. JKO (absolventka paní učitelky Panáčkové). Pak ještě Anežka Gebauerová a Zuzana Sokolová zahrály v duetu. Na závěr zahrál František Panáček, náš bývalý žák, v triu se svými 2 přáteli (housle a cello) několik skladeb. Koncert se všem posluchačům velmi líbil a důstojně oslavil naše 60leté jubileum. Děkuji všem bývalým učitelům, absolventům, představitelům města a kulturního života Fulneku, kteří s námi přišli oslavit naše výročí. 15

16 školství fulnecký zpravodaj Lidé mezi námi Životní příběh Eliška Knězková se narodila v Novém Jičíně. Od dětství se jí Fulnek stal domovem. Zde vyrůstala a prožívala svá dětská léta, zde žije dodnes. Vystudovala obor sociální práce, ve volném čase jako vedoucí jezdila na dětské tábory, celkově se zajímala o to, jak pomoci druhým, jak být užitečná. V roce 2005 vážně onemocněla a dnes je již v důchodu. Zajímá se o hudbu, kterou má velmi ráda a také hraje na kytaru, má pejska Nera, se kterým se věnuje canisterapii. Paní Eliška je dobrovolnicí na Oddělení následné péče v Bílovecké nemocnici od roku K této činnosti ji přivedla řada událostí v jejím životě, které jí ukázaly, že dávat druhým lidem ze sebe a nečekat odměnu je to, co v životě má pro ni velkou cenu. Velikou pobídkou pro ni byla nemoc a následný převoz její maminky do Domova pro seniory v Odrách, kde maminka ležela na pokoji spolu s deseti dalšími lidmi. Při pravidelných návštěvách se paní Eliška stala téměř nedílnou součástí života obyvatel pokoje, o které se také starala, když něco potřebovali. Byla takovým poslem zvenčí. Zde si velmi uvědomovala, jak i taková malá pomoc je významná a žádoucí. V roce 2005 paní Eliška onemocněla a následně podstoupila náročné operace. Po těchto zákrocích prošla následnou chemoterapií. Celá tato životní situace byla pro ni velkou zkouškou, velmi si uvědomovala v těchto chvílích, co pro ni má trvalou hodnotu. Situace by bývala neúnosná, kdyby jí nepomáhaly dvě blízké kamarádky. Poznala, že upřímná pomoc pomáhá každému člověku a nikdy jí není nadbytek. Jako velmi cenné vnímala, že měla s kým sdílet svoje trápení a obavy, že jí někdo podpořil, držel za ruku a povzbuzoval ji ve chvílích, kdy to nejvíce potřebovala. Všechny tyto životní zkušenosti vedly paní Elišku k odhodlání stát se dobrovolnicí dobrovolnického centra ADRA v Ostravě. Ač je již v důchodu a snad právě pro to, rozhodla se svůj čas využít pro lidi, kteří potřebují naši pomoc. Začala aktivně docházet do Bílovecké nemocnice, kde bez přestávky pomáhá dodnes. Na počátku byla plná obav, zda všechno zvládne, neboť uplynul teprve rok od její vážné operace. Vnímala však, že potřebuje to, co se jí dostalo od druhých lidí, předat také jiným, kteří nejsou na tom dobře a na pomoc čekají tak, jako i ona sama před časem čekala. Po proškolení byla přesvědčena, že bude moci využít vše, co se během svého života naučila: Využít znalosti logopedie, hry na kytaru a také docházky mezi nemocné s pejskem Nerem. Když paní Eliška přijde do nemocnice, domluví se sestřičkou, za kým má jít, kdo je na oddělení nový a také třeba opuštěný a nemá zázemí ve své rodině. Setkává se s těmito osamělými pacienty a snaží se jim ze všech sil být oporou. Někdy přijde s kytarou a zazpívá na pokojích a hned se zlepší nálada a tváře se rozjasní. Známý nápěv se rychle šíří a přidávají se i další. Má několik stálých pacientů, se kterými se setkává, ale to se také mění, především kvůli tomu, že lidé přirozeně postupem času odcházejí domů nebo do sociálního zařízení. Jindy zase cvičí s pacienty logopedii, povídají si, hrají hry apod. Paní Eliška pomáhá všemi dostupnými prostředky a má upřímnou radost, když se jí práce daří a je o tuto činnost zájem. Velmi žádanou aktivitou na Oddělení následné péče je canisterapie. To je činnost, se kterou se ještě zcela běžně v nemocnicích nesetkáváme. Bílovecká nemocnice však tuto službu má právě díky paní Elišce, která dojíždí do nemocnice s pejskem Nerem, kterému je již devět let. Nero je velmi vnímavý pes a tráví čas u pacientů velmi rád. Cítí se zde dobře a ví, že je zde vítaný. Je zde jako doma. Pacienti se na něho těší, mohou si ho pohladit, dát pamlsek nebo také se s ním pomazlit. Dobrovolnická praxe paní Elišce dává mnoho nových zážitků a poznatků. Paní Eliška Knězková přebírá ocenění z rukou starosty města Bílovce pana Petra Klimka Setkává se s lidmi, které by jinak neměla možnost poznat, a navazuje s nimi přátelský vztah. To, co sama dělá, také nabízí kolem sebe, i když někteří lidé stále nechápou, že je možné něco takového dělat zadarmo a dobrovolně. Paní Eliška ze zkušenosti však ví, že mnohem víc člověk dostává zpět. Zastává názor, že pomoci mohou úplně všichni, kdo mají chuť a dobrou vůli a jsou ochotni věnovat trochu svého času pro druhé. Nemusíte mít žádný speciální talent, být mimořádně nadaní, hlavní je vaše srdce, kterým se chcete přiblížit ostatním a pomáhat. Paní Eliška je ráda, že může být s lidmi, u kterých cítí, že jim její návštěvy dávají víc než jen povrchní setkávání. Její návštěvy na pokojích jsou velmi srdečné a očekávané. Jak se ale vyrovnává s tím, když také vídá bolest a utrpení kolem sebe? Paní Eliška na to odpovídá: Vždy si uvědomím, že mám určitou možnost něco pro ně udělat, ale má snaha pomoci končí tam, kam já už nemůžu. Nemohu změnit běh jejich života, zastavit nemoc. Mohu jim však jen pomáhat, aby tyto pro ně těžké chvíle byly procítěny moji přítomností, sounáležitostí a také pochopením a lidskostí. Tak se naše společné chvíle stávají nezapomenutelnými a přetrvávají i za zdmi nemocnice. Paní Eliška Knězková byla za svou obětavou práci pro druhé oceněna Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Gratulujeme a přejeme hodně sil do další prospěšné práce. Kolektiv DC ADRA Ostrava 16 16

17 leden 2012 Mladí hasiči SDH Děrné Skončila nám sezóna, od dubna do října jsme jezdili po soutěžích v hasičském sportu. Důležitá pro nás byla liga Florián Cup Bylo v ní zahrnuto celkem 8 soutěží. Někdy se nám vedlo, někdy ne, ale za celoroční snahu byla všechna družstva oceněna krásnou plaketou, pohárem a každý si odnesl i medaili. Naši nejmenší Daňa Matěj, Chrástková Markétka, Krampotová Adéla, Dudová Nikol, Adamčíková Adéla, Krampota Lukáš, Cihlářová Nela a Válka Valentin se moc snažili a skončili na 10. místě. Družstvo starších ve složení Obadalovi Lucka a Martin, Šichorovi Marek a Milan, Válka Mirek, Jurčík David, Jančálková Klára a Šárka, Krampota Honza, Adamčík Vojta, Čížová Anna a Foltová Klára se umístilo na 7. místě. Za naše úspěchy nás čeká odměna i od paní vedoucí Jarky Krampotové. Sbor dobrovolných hasičů v Děrném Vás srdečně zve na HASIČSKÝ PLES, který se koná ve 20:00 hodin v kulturním sále v Děrném. hasiči Chtěli bychom tímto i poděkovat našim rodičům, kteří obětují svůj volný čas a vozí nás na soutěže. Děkujeme a budeme se snažit i v příštím roce. MH Děrné Vstupné 200 Kč (místenka a večeře). K tanci a poslechu hraje kapela Dušana Pospěcha. Program: Akrobatický rokenrol, tombola, Vstupenky možno zajistit na tel.: nebo přímo u vstupu. Na Vaši účast se těší pořadatelé. Předprodej vstupenek v městském informačním centru Fulnek 17 Předprodej vstupenek v městském informačním centru Fulnek 17

18 články čtenářů Vyjádření k článku z prosincového zpravodaje města Fulnek Neznalost neomlouvá, praví známé rčení. Proto bych zde ráda opravila některé lži v tomto Upozornění na práci pojišťovacího poradce uvedené, které napsal pan Martin Bedruň: Smlouva nebyla uzavřena dne , nýbrž již v říjnu toho roku. K tomuto datu se vztahuje počátek smlouvy. Vyinkasovanou částku 388 Kč jsem si neponechala, jak praví autor, ale řádně odvedla na účet České pojišťovny, což dokládám kopií dokladu (výpis z banky). K datu nebyla smlouva zrušena, a tedy zaslání jakékoli žádosti o obnovení postrádá smysl. Další věcí je to, že pokud pan Bedruň kvůli obnovení smlouvy předložil doklad o zaplacení, zajímal by mě jeho původ, když o několik řádků dále píše, že tato platba nebyla odvedena. Jinou alternativou je možnost nesprávného přiřazení platby na jiný účet, což je ale chyba České pojišťovny. Ne má či klienta. Smlouvu o výhradním zastoupení České pojišťovny jsem ukončila sama na vlastní výslovnou žádost. Všechna výše uvedená fakta na požádání ráda podložím dokumenty. Jako člověk svou práci dělám s nasazením a dobrým přesvědčením. Ani v hloubi duše mi nejde o poškozování klientů, jelikož takovéto jednání ve výsledku poškodí jméno každé takto jednající osoby. Má snaha tuto záležitost vyřešit mne dovedla ke dveřím klienta, kde jsem se chtěla dovědět okolnosti původu článku pana Bedruně, ale nesetkala jsem se s ním, nebyl doma, nýbrž s odporem jeho (pravděpodobně) přítelkyně, která se mé osoby před očima svědka fyzicky dotkla. Nejen kvůli této nepříjemné situaci, ale hlavně kvůli článku samotnému jsem se rozhodla obrátit na Policii ČR. Nechci napadat i redakci, jen mě trochu mrzí, že jsem o tomto článku nebyla obeznámena z jejich strany, ale od své známé fulnecký zpravodaj z Nového Jičína. Jako pravidelný nečtenář Fulneckého zpravodaje jsem byla nevědomky poškozena, což se ostatně může stát při takovémto jednání jakémukoli občanovi nejen Fulneku. Zvláštní mi přijde, že pan Bedruň tuto (ne)skutečnost řeší po necelém roce a neověřil si předem veškeré skutečnosti, či si nechal poradit, jak na konci článku zmiňuje, u nesprávných zdrojů, které se v problematice produktů pojišťoven (i konkurenčních) tak dobře nevyznají. Proto je lepší se zajít informovat na takové obchodní místo, kde dokáží poradit komplexně o produktech vícero pojišťoven. Ne každý je chytrý jako Franta Šiška ve známé písni českého písničkáře. Petra Kutňáková Ve Fulneckém zpravodaji č. 12/2011 byl na str. 7 otištěn příspěvek p. Martina Bedruně s názvem Upozornění na práci pojišťovacího poradce. V souladu s ust. 10 odst. 1 zák. č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů, otiskujeme na tomto místě na žádost paní Petry Kutňákové její vyjádření. Vzpomínky jsou stále živé (konec 1. části) Těžké byly začátky způsobené nepřístupností Němců k Čechům. Arogance a zpupnost Němců ve Fulneku trvala i po vyhlášení Československé republiky. Neuznávali zákony, nařízení nového státu. Nechtěli se podřídit. Když na zavedení pořádku ve městě nestačila ani četnická stanice, obsadilo 13. prosince 1918 československé vojsko město Fulnek bez boje. Byla to setnina příborské posádky o síle asi 70 vojáků, vyzbrojena třemi kulomety a puškami. Vojáci ihned navázali spolupráci s místním odborem Národní jednoty a provedli soupis dětí do české školy. Této posádce velel poručík Svetozár Štur z nedalekých Hodslavic. Pro spolupráci s českými činiteli ve městě se angažoval nadporučík Pauček. Začátkem prosince roku 1919 vojáci město Fulnek opustili. Ve svém plyšovém albu doslova opatruji desítku fotografií příborských vojáků. Dokonce se nechali fotografovat i s místními civilisty určitě to byli Češi. Mám několik výpovědí, kdy řada hnědých košil veřejně pochodovala po fulneckém náměstí po vzoru německé SA. Jména vojáků a civilistů na fotografiích jsou neznámá kromě velitele. Čas je neúprosný jsou již mrtví. Přesto jsem několik roků v kontaktu s Janem Křápkem a v poslední době také s Ing. Antonínem Kramolišem. Oba jsou z Hodslavic a získávám od nich podrobnější informace. Po odchodu vojenské posádky národnostní soužití Čechů a Němců zejména mezi prostými občany, se začalo pozvolna 18 zlepšovat. Nebylo zrovna harmonické, ale už začala existovat určitá míra tolerance. Ta však netrvala dlouho, jen co se k moci v Německu dostal Adolf Hitler. Po vzniku sudetoněmecké DNSAP a později hitlerovské NSDAP, začaly nacionálně šovinistické myšlenky nacházet živnou půdu ve většině fulneckého německy mluvícího obyvatelstva. Dokonce začali propagovat heslo: Heim ins Reich.. To se jim vyplnilo vyhlášením mnichovského diktátu 29. září 1938 a příjezdem německých vojsk v čele s generálem von Brauchitschem 10. října Fulnecké náměstí plné zfanatizovaných Němců vítalo své osvoboditele. Zakrátko vypukla 2. světová válka. Silná slova a hrdé vystupování fulneckých Němců nebralo konce. Česká menšina byla postupně likvidována, české školy zavřeny. Fulnek se stal hlavním a řídícím centrem germanizačních přesidlovacích akcí v celém pohraničí. Zvrat v průběhu války a trvalé vojenské neúspěchy wehrmachtu zabránily tyto zrůdné plány realizovat. O Fulneku se všeobecně píše, že byl německým městem. Z národnostního hlediska bezpochyby, ale historicky a územně nikoliv. Strašlivou válku, kterou Němci vyprovokovali, prohráli. Daň za válku byla veliká. Stála asi 50 milionů mrtvých, 740 milionů raněných a mrzáků. Fulnek vstal z mrtvých. Dne 5. května 1945 prakticky bez boje Rudá armáda vstoupila do města. Hrdí a pyšní Němci nechtěli o Fulnek bojovat, tak ho alespoň vypálili. Důkladně, celý střed města lehl popelem. Město Fulnek začalo psát novou kapitolu života. Nový život do města přivezli dosídlenci z Valašska, Ostravska, dokonce Volynští Češi až z Ukrajiny. Každé nářečí bylo jiné, budování Fulneku však bylo společné. Ještě nutno dodat, že fulnečtí Němci ukončili ve všech školách vyučování koncem března a začátkem dubna Školy byly postupně využívány jako noclehárny pro Němce, kteří prchali na západ. Některé byly také proměněny na ošetřovny. Souběžně s budováním nového Fulneku se budovalo i školství. Po ukončení 2. světové války bylo zásadním úkolem začít co nejrychleji učit. Kabinety ve školách byly plné německých pomůcek, české vyučovací osnovy žádné. Protože Němci na konci války využívali školy k jiným účelům, musely se celé školy, třídy a zařízení desinfikovat a vymalovat. Byl nedostatek učitelů a správních zaměstnanců. Jednotlivé školy se dávaly do provozu za pomoci učitelů, rodičů a žáků, také za pomoci sponzorů. Škola na Masarykově ulici se otevírala jako obecní škola, nadále ji budeme jmenovat jako škola dolní. Škola na ulici České se otevírala jako škola měšťanská, nadále ji budeme nazývat jako škola horní. Ve školním roce došlo ke sloučení obecné a měšťanské školy v jednu osmiletou. Od roku 1960 byly ve Fulneku zřízeny dvě samostatné osmileté školy později ZDŠ. (konec 2. části) Josef Bajer fulnecký občan

19 leden 2012 články čtenářů Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě dovolujeme si vás informovat o to, že v polovině ledna 2012 začne v Ostravě rozsáhlá rekonstrukce tzv. Svinovských mostů. Ty představují významný dopravní uzel s tramvajovými a autobusovými zastávkami, přes který denně projede na automobilů, jsou hlavní přestupní zastávkou MHD při přechodu k železniční stanici Ostrava- Svinov. Rozsah stavebních prací vyžaduje zavedení významných dopravních omezení, která se dotknou jak obyvatel města, tak jeho návštěvníků z blízkého regionu, kteří tudy projíždějí. Dopravní omezení začnou 14. ledna a potrvají až do jara Připravovány jsou dopravní uzávěry v této oblasti, které omezí individuální automobilovou dopravu a časově prodlouží cestování prostředky MHD. Počítá se také s přeložením zastávek MHD v této lokalitě. Byli bychom rádi, uznáte-li to vzhledem ke své geografické poloze za vhodné, kdybyste o této skutečnosti informovali obyvatele svých měst a obcí. Ušetříte jim tak případné komplikace při návštěvě města Ostravy. Veškeré informace budou od 20. prosince dostupné na stránkách statutárního města Ostravy na adrese popř. na stránkách Dopravního podniku Ostrava Bc. Aleš Boháč náměstek primátora statutárního města Ostrava Nabídka sociálních služeb: Dům dobré vůle Žáry domov se zvláštním režimem Vážená paní, vážený pane, dovoluji si Vás informovat, že dne byla zaregistrována nová sociální služba domova se zvláštním režimem, Dům dobré vůle Žáry. Sociální služba je určena zájemcům z celého Moravskoslezského regionu, a to osobám se stařeckou Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, takže jejich stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Věkové vymezení cílové skupiny je od 55 let věku s přiznaným invalidním nebo starobním důchodem. Kapacita v zařízení je 29 osob, což se přibližuje téměř k rodinnému prostředí. Zařízení je nově zrekonstruováno, s novým nábytkem a vybavením, pokoje jsou vybaveny kuchyňským koutem, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí, televizí. Disponujeme 1, 2 a 3lůžkovými Požární bezpečnost při akcích s větším počtem osob pokoji. Dům dobré vůle je situován v klidné a čisté lokalitě ve Městě Albrechticích Žáry, č. p. 3. Cena za pokoj se pohybuje od 160 Kč do 180 Kč na den pobytu a cena za stravu je stanovena ve výši 150 Kč na den. V současné době máme ještě volná místa. V případě dotazů se obracejte na mou osobu. Ráda Vaše dotazy zodpovím. S pozdravem zůstává Beáta Bakošová, tel. kontakt: V měsíci lednu začíná společenská sezóna plesů. Povinnosti organizátorů plesů i jiných obdobných akcí jsou v předpisech upraveny a s vyšším počtem účastníků se nároky na zajištění požární bezpečnosti přiměřeně zvyšují. Tyto akce se mohou konat jen ve stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj. ve stavbách, pro které byl při jejich projektování a realizaci řešen a zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest a další požadavky požární bezpečnosti a které byly pro pořádání plesů a podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem. V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit především dostatek trvale volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich označení, mít dostatek hasebních prostředků, proškolené preventivní požární hlídky a pořadatele. Pokud jsou instalovány hořlavé dekorace, realizována vystoupení s otevřeným ohněm apod., musí organizátor provést další preventivní opatření. Je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík, acetylén). Takto naplněné balónky nesmí být používány ani jako výzdoba. Pod strop a podhledy nelze umístit výzdoby a textilie, po kterých se požár šíří a které jako hořící odpadávají a odkapávají. Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde o účast více než 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006 (viz kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně závazných vyhláškách obcí. Při akcích, definovaných jako akce s větším počtem osob, je organizátor povinen zpravidla zřídit preventivní požární hlídku již před zahájením akce a zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany seznámení členů preventivní požární hlídky s charakterem objektu, zejména s únikovými východy, rozmístěním hasicích přístrojů a dalšími povinnostmi pro zabezpečení požární ochrany pořádané akce. Doporučujeme, aby do preventivních požárních hlídek byli začleňováni přednostně členové profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek. Provozovatel činnosti, tj. pořadatel akce, je povinen nezahajovat akci při zjištění nedostatků v dodržování podmínek požární bezpečnosti, které nelze odstranit před jejím zahájením, akci přerušit a ukončit při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru a zejména v případě znemožnění úniku nebo evakuace osob. Nelze zapomenout, že organizátoři akcí mají povinnost odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany, zejména s únikovými cestami, označením únikových východů, popřípadě vyznačením zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, umístěním hasicích přístrojů apod. Účastníci akce jsou povinni stanovené pokyny respektovat. nprap. Dagmar Benešová vrchní inspektorka výchova obyvatelstva Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Nový Jičín 19

20 Volný čas Jerlochovice opět ožily Dne 11. prosince se občané Jerlochovic měli možnost setkat na výstavce spojené s prodejem rukodělných výrobků v místním pohostinství U Šuláků. A že toho občané hojně využili, svědčí i poměrně vysoká účast jak výrobců a vystavovatelů, tak samotných občanů, kteří využili pěkný nedělní den k procházce spojený s návštěvou jarmarku a také k nákupům pěkných dárků za dobré ceny. Bylo opravdu z čeho vybírat a co obdivovat. Místní, ale i přespolní vystavovatelé připravili pěknou podívanou, která chytila za srdíčko. Touto cestou jim moc děkujeme a budeme rádi, když se i v budoucnu v tak hojném počtu zapojí do jerlochovického jarmarku. Popravdě jsme si ani neuvědomili, kolik šikovných lidiček máme mezi sebou a co všechno dokážou. To, co jsme vkládali do této akce, se bohatě naplnilo. Máme upřímnou radost, že se jarmark vydařil a setkal s takovou odezvou u vás občanů. Ukázalo se, kolik umu a dovednosti fulnecký zpravodaj se skrývá mezi vámi. Vyjadřujeme poděkování vám všem, kteří jste se zapojili do přípravy tohoto setkání a organizačně jste byli nápomocni ke zdaru této akce. Děkujeme zejména vám občanům, pro které se vše připravovalo, že jste v tak hojnem počtu přišli a že se tak jarmark stal přehlídkou tvůrčí práce a dovednosti lidských rukou. Osadní výbor Jerlochovice Adventní tvoření a aktivní pohyb v Relaxku Listopad byl pro nás rozmanitý a tvůrčí. Poslední víkendovou sobotu se tvořily adventní věnce. Každý, kdo se chtěl podílet na své adventní výzdobě, mohl přijít a s pomocí aranžérky si vytvořil svůj věnec anebo vánoční dekoraci. Moc děkuji Veronice Šichorové za svůj čas a spoustu nápadů a inspirací pro nás. Myslím, že každý odcházel spokojený. Druhý den byl pestrý především pro děti. Byl maškarní ples s klaunem Pepínem. Děti soutěžily, kouzlily, tančily a všude bylo vidět a slyšet smích a rozzářené dětské oči. Druhý prosincový víkend byl sportovní. Nejprve jsme se věnovali pánům. Připravili jsme pro ně mikulášský aerobik. Účast sice byla slabá, ale přesto chlapci dotáhli hodinu až do konce. Snad příště bude takových odvážlivců více. Následující den pak byl věnován ženám. Ráno začalo Port de bras na příjemnou hudbu s Jitkou, rychlým aerobikem nás nastartovala Štěpánka a kdo měl ještě výdrž, tak aktivní dopoledne ukončil spinningem s Ladou. Dámy si mohly také zatančit flamenco, seznámit se s péčí o pleť a s novou kosmetickou řadou. Příjemný den byl zakončen relaxací v sauně. Každý z nás si může najít kousek dne a dopřát si relaxaci, aktivní sport anebo posezení s přáteli Zveme vás na kurz flamenca, který bude probíhat od ledna a dále 21. ledna jsme pro vás připravili přednášku Zdravý styl života a aktivní sport. Bližší informace na tel. 721/ nebo em Těšíme se na vás. Za Relaxko Markéta Kopřivová 20

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 1. schůze U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Strana 1 z 5 Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: MUDr. Alice Dudová Návrhová komise: Ing. Alois Zajíček PRO: 12 Mandátová komise:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 27. 4. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 27. 4. 2009 Strana 1 ze 7 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 27. 4. 2009 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: JUDr. Dagmar Hrudová, pan Jan Pončík, Ing. Petr Urbanec Návrhová komise: Ing.

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Přítomni: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Richard Čech,

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Zastupitelstvo městyse schvaluje: Program zasedání zastupitelstva městyse 1.

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více