Mgr. Bc. Markéta Koptová. Česká a německá hudba v roce 1879 ve světle časopisu Dalibor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Bc. Markéta Koptová. Česká a německá hudba v roce 1879 ve světle časopisu Dalibor"

Transkript

1 Mgr. Bc. Markéta Koptová Česká a německá hudba v roce 1879 ve světle časopisu Dalibor Marie Svobodová pořídila soupis českých hudebních periodik od roku Až rokem 1858, kdy začal vycházet hudební časopis Dalibor, však začínají dějiny samotného českého hudebního tisku. První pokus o samostatný český odborný hudební časopis se datuje k roku 1843, kdy začala vycházet příloha k časopisu Věnec. Dlouho se však neudržela, stejně jako další časopis Cecilie, který začal vycházet v revolučním roce Hudební časopis Dalibor byl v tomto ohledu přelomový, protože i když s dramatickými přestávkami se na tehdejší české publikační scéně udržel. Začal vycházet redakcí E. Meliše a nákladem R. Veita v Praze, zpočátku jako týdeník, posléze třikrát za měsíc. V roce 1864 na čas zanikl, když jej o pět let později E. Meliš začal znovu vydávat. Ještě téhož roku se však historie časopisu Dalibor opět zastavila, protože byl nahrazen Hudebními listy. Ottova naučná encyklopedie pokračuje v líčení historie Dalibora takto: Mezitím nastal v hudebním životě českém nový, svěží, mocný ruch zásluhou Bedř. Smetany a nadšených jeho stoupenců a jako věrný tlumočník tohoto obrozujícího moderního a národního proudu znova (1873) povstal týdenník, a to redakcí dra. Lud. Procházky. 1 I přes snahu nového redaktora V. J. Novotného došlo na konci roku 1875 opět k přerušení vydávání Dalibora. My jsme naši pozornost zaměřili na ročník 1879, a to hned z několika důvodů. Jednak právě v roce 1879 došlo k opětovnému vydávání časopisu, a to za redakce V. J. Novotného a nákladu Fr. A. Urbánka v Praze, jednak jsme se přesunuli do doby, kdy dle našeho mínění Bedřich Smetana i Antonín Dvořák tvořili ikony české hudební produkce a kdy se objevují zprávy o provozování jejich děl i v německém hudebním tisku. Krom toho právě rok 1879 je v časopise Dalibor označován jako 1. ročník. Našim cílem bude poukázat na českou hudební produkci té doby z pohledu německých ohlasů a naopak, to zn. vybrali jsme články a stati, drobné zprávy apod. z časopisu Dalibor, pojednávající o české hudbě v Německu a německé hudbě u nás v nejširším slova smyslu a 1 Ottova encyklopedie ze dne

2 snažili jsme se poukázat na vztah hudby a odstup obou národů v roce Právě české a německé dějiny a kultura jsou totiž nedílně spjaty. Podrobně pojednáme o 1. ročníku časopisu Dalibor z roku 1879 a sáhneme také po vydání Neue musikalische Zeitung z roku 1879, abychom čtenáři přiblížili německou stranu publikování o české hudbě té doby. Kolem roku 1879 nebylo známé dnešní etnografické členění světa, což se samozřejmě týkalo i Německa a České republiky. Proto se můžeme setkávat s tím, že původem Čech byl zván Rakušanem apod. Tohoto problému jsme si vědomi i my. V našem pro článek důležitém chápání české a německé národnosti však zůstaneme v kolejích dnešní doby. V časopise Dalibor jsme se totiž setkali s jednoznačným označováním německá hudba, česká hudba, český skladatel apod., které vychází z dnešního chápání národnosti daného mistra, nikoliv z příslušnosti k Rakousko-uherské monarchii či k Prusku, tj. Antonín Dvořák je pro nás českým skladatelem, stejně jako Jan Václav Stamic. Proto se i my budeme držet tohoto vodítka a budeme pracovat v podstatě podle dnešního rozdělení státních hranic. K dispozici jsme měli kompletní vydání 1. ročníku časopisu Dalibor z roku Jak jsme již zmínili, byl jeho redaktorem hudební spisovatel V. J. Novotný a nakladatelem Fr. A. Urbánek v Praze. Do časopisu přispívala celá řada dalších autorů a dopisovatelů, mnohdy však stojí za rouškou zkratek nebo nejsou jmenovaní vůbec. Snad nejvýznamnějším přispěvatelem však byl Otakar Hostinský, s nímž se rovněž setkáme. Časopis Dalibor je velmi přehledně členěn. Nechybí v něm studie, zpravidla jedna hned v úvodu aktuálního vydání, feuilleton, Zprávy z ciziny i Drobné zprávy, nalezneme zde samozřejmě inzerci a odpovědi redakce na dotazy čtenářů. Také informace z českých zemí jsou hojně zastoupeny a čtenáři nabízejí téměř perfektní přehled o koncertním provozu v mnoha obcích. Tento hudební časopis si dokonce troufáme označit za kosmopolitní, protože obsahuje zprávy o hudebním dění nejen z dnešní České republiky ale také z Německa, Rakouska, Francie, Ruska a dalších zemí. Hned v prvním čísle Dalibora. Časopisu pro všecky obory umění hudebního, jak zní oficiální název tohoto periodika, se setkáváme s článkem, pojednávajícím o německé hudbě. U příležitosti uvedení Gluckovy Ifigenie na Aulidě sepsal Otakar Hostinský pojednání Gluck, Mozart a Beethoven. Slovo příležitostní. Hostinský se snaží vyvrátit oblíbená dobová tvrzení o stylu komponování oper toho či onoho vídeňského klasika. Mnozí autoři totiž vyzdvihovali

3 dramatické umění Mozartovo nad Beethovenovo, jiní byli toho názoru, že Beethoven, ač autor jediné opery, překonal oba předchozí zástupce vrcholného klasicismu apod. Hostinský poukazuje na to, že není možné taková tvrzení zobecňovat, protože každý z výše uvedených skladatelů byl vynikajícím dramatikem, ale každý svým způsobem a využitím jiných dramatických prostředků. Pokračování tohoto pojednání pak nalezneme i v 2. vydání časopisu. 2 Psaní na pokračování ostatně bylo nedílnou součástí redakční činnosti v Daliboru, což ale znamenalo větší pestrost témat v jednotlivých vydáních a také zvídavé očekávání nového čísla od čtenářů. Neznámý autor přinesl ve 2. čísle časopisu stať O přednášce recitativů v J. S. Bachových oratoriích. Konstatoval, že je zvláštní v Praze téměř neslyšet díla Johanna Sebastiana Bacha, a to ani téměř 130 let po jeho smrti. Díky Jednotě hudebních umělců se ale přece jen Bachova oratoria v poslední době do pražských koncertních programů dostala. Autor stati se zamyslel nad Vánočním oratoriem, které v hlavním městě zaznělo na konci roku Provedení tohoto díla velmi kritizoval, protože recitativy byly dle jeho mínění provedeny naprosto chybně. Za vinu toto dal obecně dirigentům, kteří trpí nepřesnosti v deklamaci textu. Autor přitom ve své kritice nevycházel primárně ze svého názoru, ale z obecně platných deklamačních pravidel, což dokládá tato citace: Recitativ jest vynálezem Vlachův podobně jako opera, jest důležitou částí této formy dramatické hudby, s níž zároveň v život vstoupil. Cacciniho první pokusy v oboru tom byly od Carissimiho šířeji rozvedeny, a Scarlattim zdokonaleny. Od počátku až na naše doby drželi se skladatelé při psaní recitativu toho spůsobu, že na první těžkou dobu taktu pouze noty k té které harmonii náležející vypsali, ponechávajíce praktické provedení deklamačního pravidla ohledně zvýšení a protáhnutí akcentované slabiky intelligenci pěvců co věc, která se vlastně sama sebou rozuměla. V této podobě, s tímto spůsobem psaní přešel recitativ z opery do oratoria a z Vlach do ostatních zemí evropských. Když tedy u německých skladatelův - před Bachem, za Bacha a po něm - v téže podobě psaný recitativ nacházíme, jako u Vlachův, musíme za to míti, že tito mužové obvyklým již spůsobem psaní vyžadovali též podobné akcentování důrazných slabik, tím více, jelikož věc ta spočívá na přirozeném principu deklamačním. Autor se dále ptá: Což pak tedy probůh zavinil poctivý mistr Bach, že se s ním zachází, jako by byl neznal elementárních pravidel v psaní a čtení recitativu. 3 2 Dalibor č. 1/1879, str. 3-5, Dalibor č. 2/1879, str Dalibor č. 2/1879, str

4 Mezi drobnějšími zprávami vyniká informace o Brahmsově pobytu v Praze, kdy se německý skladatel na počátku ledna 1879 zastavil v českém hlavním městě na cestě z Lipska. Dalibor informuje o premiéře houslového koncertu 4, který provedl vynikající houslista Joseph Joachim ( ) v lipském Gewandhausu. Časopis poukázal na Brahmsovu podporu Antonína Dvořáka a na to, že oba skladatelé naplánovali na rok 1880 společný velký koncert v Praze. Brahms se také sešel s českými umělci v pražské Redutě, místo svého krátkého pobytu označil za kosmopolitní město a údajně projevil nadšení z časopisu Dalibor. 5 V časopise Dalibor rozhodně není nouze o krátké zprávy ohledně české hudby v zahraničí, my jsme naši pozornost zaměřili na dnešní Německo. Opět v čísle 2 najdeme informaci, že Hanuš z Bülovů požádal Bedřicha Smetanu o partituru opery Prodaná nevěsta, kterou hodlá provést v divadle v Hannoveru. V Hamburgu mají naproti tomu zaznít Dvořákovy Slovanské tance. Velmi časté jsou krátké zprávy o úspěších českých umělců v zahraničí. Jedná se zejména o zpěváky na podiích v Berlíně, Halle, Mnichově a Lipsku. Zprávy mají takovýto charakter: Velmi nadaná žákyně Lukesovy školy, jež výhradně se věnovala činohře, sl. Oechsova, zjev to roztomilý, všeobecnou na se obrací pozornost na divadle v Halle na Sále, kdež vystupuje pod jménem sl. Waltrova. Ostatně se dovídáme, že nadějná tato síla počátkem příští saisony vystoupí pohostinsku i na našem jevišti. Podotýkáme, že všecky tyto uvedené síly umělecké děkují své vzdělání mistru Lukesovi. 6 Ve 3. vydání Dalibora z roku 1879 popisují dopisovatelé v rubrice Z ciziny výše zmíněnou premiéru Brahmsova houslového koncertu, zmiňují se i o novém řediteli Krollova divadla v Berlíně a o skutečnosti, že v dnešním hlavním městě Německa bude poprvé uveden Rubinštejnův Feramos. Tyto informace se samozřejmě nedotýkají přímo české hudby, dokreslujeme jimi však celkovou náladu a zaměření časopisu. Zajímavým a jistě velmi důležitým jevem jsou překlady recenzí německého hudebního tisku na českou hudbu nebo české umělce působící u našich západních sousedů. Tak jsme se ve 4. čísle Dalibora mohli dočíst o recenzi v Deutsch-österreichischer Theaterzeitung o úspěších zpěvačky Marty Procházkové v hamburském divadle. Marta Procházková v Hamburgu debutovala v roli Sulamithy 4 Jde o Koncert pro housle a orchestr D dur op Dalibor č. 2/1879, str Dalibor č. 2/1879, str. 14.

5 v Goldmarkově opeře Královna se Sáby. Recenze vyznívá velice pochvalně a vyzdvihuje umění zpěvačky, protože podle recenzenta patří úloha Sulamithy mezi nejsložitější díla. Redaktor Dalibora V. J. Novotný přinesl v čísle 8 feuilleton Josef Haydn v Čechách. Věnoval se v něm relativně podrobně rodu Morzinů (když vezmeme v potaz velikost celého feuilletonu), povrchněji už probral hudební uskupení české šlechty a vznik a úpadek pražské konzervatoře. Po tomto obšírném úvodu se vrátil k jádru tématu a popsal kapelu morzinského rodu v Lukavici po příchodu Haydna a díla skladatele, která přímo v Lukavici vznikla. Pojednání končí Haydnovým odjezdem s knížetem Morzinem do Vídně, jeho výukou v rakouské metropoli a rozpuštěním kapely. Feuilleton je zakončen větou Haydna přijal do svých služeb kníže Pavel Ant. Esterházy, u něhož setrval genialní mistr až na konec svého života. 7 Jedná se opravdu pouze o fuilleton, tedy stručný výsek z Haydnova života bez využití hlubokého studia Haydnova života a jeho vztahu a působení v českých zemích. Zpráva o recenzi v Dresdner Zeitung na koncertního mistra vratislavského divadla Antonína Sitta se objevuje v čísle 10, o jeden výtisk dále pak čtenář nalezne další pochvaly na Martu Procházkovou a její pěvecké umění na hamburské divadelní scéně. V Drobných zprávách pak redakce Dalibora v čísle 12 informuje o 25letém jubilejním působení Josefa Schüttkyho jako barytonisty ve stuttgartském divadle. Ve 13. vydání Dalibora z roku 1879 se objevuje informace, že J. S. Debrnov v berlínské Allgemeine musikalische Zeitung píše o Smetanovi a jeho zásluhách o českou národní hudbu. Jako velmi zajímavé se nám jeví dva následující články. Upřímně řečeno jsme neočekávali, že by německé hudební periodikum mohlo informovat o spisu českého hudebního vědce. 8 V 15. čísle Dalibora totiž přichází zpráva, že o novém spisu dra. Hostinského píše hudební lipský list Signale. Jedná se o Hostinskéhho Die Lehre von den musikalische Klängen, ein Beitrag zur ästhetischen Begründung der Harmonielehre. Recenzent lipských novin se každopádně o Hostinského knize vyjadřuje velmi pochvalně, i když pro něj vrcholem harmonického myšlení zůstává Moritz Hauptmann. Na stranách čísla časopisu Dalibor se pak konečně setkáváme s posudkem na Dvořákovu Serenádu pro smyčcové nástroje E dur op. 22, která opětovně vyšla v Berlíně u Fritze Simrocka. Jedná se o překlad recenze z Neue Berliner Musikzeitung č. 21, roč. 33. Autor recenze polemizuje nad národními slovanskými motivy, které Dvořák ve své tvorbě zpracovává. Např. ve Slovanských tancích považuje Dvořákovy slovanské motivy za přijatelné a žádoucí, zatímco v symfonických dílech zanikají a ztrácejí svou úlohu. Pokud se totiž vyskytují příliš v popředí, stává se 7 Dalibor č. 8/1879, str I když tehdy ještě oficiálně obor Hudební věda v českých zemích neexistoval, obecně je Otakar jako muzikolog nazýván.

6 celé dílo jednotvárným. Česká hudba je tedy podle recenzenta silně a v podstatě jen orientovaná na proklamaci myšlenek slovanství, zatímco německá oplývá kosmopolitností, německý národní zpěv je všestranný. Dvořák se dle recenzenta dále pevně držel Franze Schuberta, který čerpal z německé hudby a kořenil ji maďarskými motivy. Právě proto, že Dvořák hledal svou inspiraci u německy hudebně myslícího Schuberta, patří jeho Serenáda k zatím nejlepším dílům, která zkomponoval. Po těchto úvodních domněnkách následuje samotná věcná analýza i s notovými ukázkami, která je dle našeho mínění provedena velmi zdařile. Dvořákova Smyčcová serenáda nakonec vyznívá jako dílo s internacionálním nádechem, protože se vyvaruje slovanských prvků. Recenzent serenádu charakterizuje dokonce jako velmi zdařilou a pikantní. Celkově ve čtyřech vydáních časopisu Dalibor se dočteme o sjezdu diocesální jednoty v Řezně. Kromě zprávy o cestě Antonína Dvořáka do Berlína, kde byla úspěšně provedena jeho smyčcová kvarteta a sexteta, nalezneme v čísle 23 informaci o účasti Josefa Bohuslava Förstera a Karla Knittla na sjezdu Spolku pro reformu církevní hudby. Ve vydáních číslo 25, 27, 28 a 31 se pak k sjezdu Karel Knittl vrací. Čtenáře informuje o reformě chrámové hudby, která v té době proběhla a která znamenala nový způsob deklamace a zlepšení zpěvních technik, a také o způsobu provedení římského chorálu. Knittl také nabídl polemiku nad upřednostňováním instrumentální hudby na úkor vokální, jež dle jeho názoru probíhá, a poukázal na starou hudbu, protože se podle něj pozornost soustřeďuje na hudbu klasicistní a novější, což je na škodu. V posledním vstupu pak vyslovil chválu kontrapunktickému umění a zejména Palestrinovi. Celkově se jedná o zamyšlení Karla Knittla nad stavem soudobé hudby na základě koncertů a přednášek, které navštívil a o výčet skladeb, jež měl možnost si vyslechnout. Otakar Hostinský se jako autor připomíná ještě jednou, a to v Daliboru číslo 29 a 30. V článku Z Mnichovských divadel recenzuje operní scénu v tomto jihoněmeckém městě po dobu letní sezóny Autor se spíše uchýlil k vyjmenování jednotlivých oper, které měl možnost shlédnout, velmi stručně ohodnotil aktéry děl a poté se zastavil u Wagnerova Prstenu Nibelungů. Tato operní tetralogie byla totiž v Mnichově provedena celá, a proto i Hostinský věnoval všem operám tohoto svazku ve srovnání s ostatními díly velký prostor. Dokonce tři články, i když rozdílného charakteru, nalezneme ve 33. čísle časopisu Dalibor z roku Recenze Smetanovy Šárky a Beethovenovy deváté zaujímá čelní místo ve výše zmíněném vydání časopisu. Jedná se o ohlas neznámého autora na Koncert výpomocného spolku a orkestru čes. opery, jak zní podtitul. Proto je na místě očekávat tradiční recenzi. Setkali jsme se však spíše se zamyšlením nad možností interpretace Beethovenovy poslední symfonie. Autor totiž cituje 9. svazek Wagnerových sebraných spisů, konkrétně jeho poznámky k nastudování Beethovenovy 9. symfonie, kterou Richard Wagner také provedl. V článku nalezneme vysvětlení, jak Wagner při studiu Beethovenovy partitury postupoval, např. to že v partu fléten použil hes 3 a ne hes 2, které předepsal Beethoven, čímž se zachovává klesající charakter melodie. Touto tematikou je vlastně naplněn celý

7 příspěvek, přičemž o Smetanově Šárce nalezneme sotva pár vět a recenze, tedy námi očekávaná náplň článku, se také vytratila. V berlínském časopise Gegenwart z (č. 41) se objevila recenze na Dvořákovu Slovanskou rapsodii č. 3, kterou v českém překladu přinesl i Dalibor. Autor recenze Dvořáka charakterizuje takto: Shledalo se, že v něm skryta jest žíla Fr. Šuberta, ovanuta moderní technikou, jížto Brahms skladby své způsobem tak nevyrovnatelným zajímavými učinil. 9 Celkově recenze ukrývá velmi pozitivní náhled na tvorbu Antonína Dvořáka a poukazuje na to, že je škoda, že se Dvořákovo dílo do Berlína nedostalo dříve. Autor také konstatuje, že na objevení Dvořáka nejen v Berlíně měl obrovský vliv Louis Ehlert. Po tomto úvodu a charakteristice Dvořákovy tvorby následuje relativně podrobná a dle našeho názoru kvalitní analýza, která se zaobírá teoretickými problémy a nezúčastňuje se polemických diskuzí o české a německé hudbě, jak tomu bylo v úvodu i jiné analýze Dvořákovy skladby, kterou jsme popsali výše. V tomto vydání časopisu pak nalezneme i krátkou zprávu o odjezdu Leoše Janáčka na studia do Lipska. Poté, co výborně zvládl přijímací řízení na tamní konzervatoř, nadchl vyučující Oskara Paula a Karla Reineckeho. Věnoval se studiu dějiny, estetiky, kompozice a hře na klavír. Jeho 3 romance pro housle a klavír mají být podle zpravodaje pod názvem České romance uvedeny na koncertě studentů konzervatoře. Jako poslední se o německé hudbě nebo naopak českých umělcích v Německu v námi zpracovávaném roce zmiňuje Dalibor č. 35. Nalezneme zde však pouze krátkou informativní zprávičku o tom, že v Chemnitzu se dávala Smetanova předehra k opeře Prodaná nevěsta. Dovolili jsme si malé srovnání a prostudovali jsme i německý hudební časopis Neue Zeitschrift für Musik z téhož roku. Musíme konstatovat, že graficky je velmi podobný českému Daliboru (snad se tvůrci českého periodika nechali německým časopisem inspirovat?). Záhlaví je v podstatě totožné s českým protějškem, stejně jako obsahová náplň. První článek mívá charakter polemiky, historického nebo teoretického pojednání, následují oddíly s názvy Theoretische Werke, Werke für Orchester nebo např. Werke für die Orgel, kdy autoři upozorňují na nové tituly z řad notového materiálu nebo je rovnou recenzují. Následují Correspondezen z různých koutů dnešního Německa, přičemž převažují Lipsko, Mnichov, Berlin. Ve prospěch podrobného zmapování koncertního života jsou v některých číslech časopisu zařazeny i samostatné příspěvky, jako např. v číslech 4 a 5 Aus Berlin. Obdobou drobných informací v Daliboru pak jsou Tagesnachrichten, obsahující různé krátké informace z měst celého světa (Leipzig, München, Dresden, Berlin, Paris, Basel, Riga, Padeborn, Nürnberg, Lübeck, Stuttgart, Wien, Uppsala, Zwickau - jak vidíme, jde opět zejména o domácí německou scénu). Personalnachrichten zase přinášejí velmi stručnou charakteristiku dění s ohledem 9 Dalibor č. 33/1879, str. 264.

8 na osobnosti. Tak se můžeme dovědět, že hudební nakladatel Franz Ries v Drážďanech obdržel od vévody z Coburgu a Gothy medaili za umění a vědu. Relativně velký prostor je věnován opernímu žánru a můžeme tak vyčíst, kdy a kde byl nastudován nový repertoár (v té době s důrazem na Wagnerovy opery). Následují další drobné kapitolky s názvy Vermischtes, Literatische und musikalische Novitäten, Aufführungen, Kritischer Anzeiger a Briefkasten. Samozřejmě nechybí značně rozsáhlá inzerce. Podobně jako v Daliboru se všechny rubriky neobjevují ve všech číslech časopisu, jména autorů pak většinou nalezneme v úvodních článcích a delších dopisech obsahujících pohled na hudební scénu v různých městech. Oba časopisy si jsou charakterově velmi blízké. Je v nich však také cítit jiné programové zaměření. Je samozřejmostí, že český časopis bude propagovat českou hudbu a německý zase německou. Neoddiskutovatelný je i obsah obou periodik ve smyslu srovnání rozlohy země a s tím spjatého koncertního provozu. Dalibor proklamuje českou hudbu a Neue Zeitschrift für Musik zase pochopitelně německou. Český časopis se však k německé hudební tradici hlásí. Nemůžeme říci, že by ji opěvoval nebo vyzdvihoval nad ostatní hudební kultury, autoři různých článků a rubrik českého hudebního periodika však velmi často zalovili ve vodách německé hudební kultury a přinesli zprávy o kulturním životě našeho západního souseda. Jako velmi přínosné charakterizujeme také překlady německých recenzí na Dvořákovu hudbu, které se v ročníku 1879 objevily. Dávají nám tak nahlédnout nejen na pohled německé hudební kritiky a teorie v tomto případě na tvorbu Antonína Dvořáka, ale i na myšlenky slovanství a německosti. V tomto ohledu připomínáme výše uvedené teze o Dvořákově jasném ovlivnění německou hudební tvorbou a ironizující myšlenek slovanství, které se ve skladbách českého autora objevují. Na druhou stranu musíme konstatovat, že Neue Zeitschrift für Musik se na rozdíl od Dalibora české hudbě téměř nevěnuje. Máme na mysli působení německých umělců u nás, české recenze německých děl či koncertů, krátké zprávy nebo příspěvky o českých hudebnících i skladatelích. Nalezli jsme několik krátkých zpráv, kde se ale jedná spíše pouze o zmínky (např. úspěch českého zpěváka v německé opeře). Relativně často se naopak objevují Dvořákovy skladby, bohužel však jako náplň inzerce. Už tady, tedy v roce 1879, můžeme sledovat jakýsi boj na hudebním poli mezi německou a českou, resp. slovanskou hudbou. Neprojevuje se v krátkých zprávách (informace o obecném koncertním dění, o úspěších českých umělců v zahraničí nebo o nově vydaných dílech), ale právě v recenzích. V tomto ročníku jsme se nesetkali s polemickými reakcemi na českou či německou hudbu, ale očekáváme, že při dalším studiu pozdějších ročníků na tento problém narazíme, zejména co se hudby Richarda Wagnera a německé kultury v tehdejších českých zemích týče. Jako výše zmíněný boj na hudebním poli máme na mysli podsouvání jistých vlivů německé hudby na Dvořáka, bez nichž by nebyl schopen komponovat, a odsuzování tendencí slovanských myšlenek v jeho hudbě. Dvořák i jiní

9 skladatelé se německou hudbou jistě inspirovali, ale dle našeho názoru se v obou recenzích, které jsme mohli prostudovat, jedná o silný nacionalistický podtext, nikoliv o suché konstatování faktu. Srovnáváním německých a českých časopisů se zabýváme i v rámci doktorského studia na Universität Leipzig. Jedná se samozřejmě o mnohem podrobnější obsahové analýzy vybraných druhů novinářského vyjadřovacího umění, našim cílem je však poukázat na vztahy české a německé hudby právě na poli hudební publicistiky z různých úhlů pohledu. Tento příspěvek byl jeden z prvních pokusů spíše zběžně popsat obsah časopisu podle našeho zaměření a udělat si obraz o náplni hudebních periodik 19. století. Použitá literatura SVOBODOVÁ, M. Hudební periodika v Čechách a na Moravě vyd. Olomouc: Státní vědecká knihovna, GIEBISCH, R. Hudební periodika v Čechách, na Moravě a na Slovensku vyd. Olomouc: Státní vědecká knihovna, NOVOTNÝ, V. J. (red.): Dalibor. Časopis pro všecky druhy umění hudebního. Č. 1 (1879). Neue Zeitschrift für Musik. Jhg Ottova encyklopedie ze dne

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra Vzorový test k přijímacím zkouškám na NMgr. Obor Učitelství Hv pro ZŠ (z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, intonace) Příloha W.A. Mozart : Sonáta 1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova 6. 9. ročník Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován ve všech ročnících v jedné vyučovací hodině týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: leden 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky 1. 2. 3. 4. 5. Maturiitníí témata předmětu Estetiická výchova - hudebníí Periodizace dějin hudby - výchozí hlediska k periodizaci hudby - hudebně-imanentní periodizace dějin hudby Tóny a tónová soustava

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou primátora statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 18. koncertní sezóna 2013/14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 A U T O R : J I N D Ř I Š K A Č A L O V Á Š K O L A : Z Á K L A D N Í Š K O L A S L U Š O V I C E, O K R E S Z L Í N, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E N Á Z E V P R

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska International Competition of Vlastimil Lejsek I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska v klavírním duu Brno 13. 14. listopadu 2015 Vždy jsem se snažil psát hudbu pro dobrou pohodu Vlastimil Lejsek Vážení

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě ÚKOLY: Zjistěte, jak probíhala revoluce v českých zemích (v Praze).

UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě ÚKOLY: Zjistěte, jak probíhala revoluce v českých zemích (v Praze). 1830 1848 UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě formování politických požadavků o státním uspořádání v monarchii 1. obrozenecký politický program austroslavismus (František Palacký) idea sjednocení Slovanů

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1. Informace o společnosti Jméno: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Sídlo: Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně Vznik: 9.

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9

Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9 Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9 Literatura dnes (Literární seminář pro sexty zaměřený na současnou produkci domácí i světovou ve výběru osobností děl a žánrů podle vyučujícího

Více

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38

VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38 VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 8. ročník Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Májovci, ruchovci, lumírovci

Májovci, ruchovci, lumírovci Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Májovci,

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Název periodika Signatura Ročník Rok Uložení Acta musicologica 2 P 19 Vol. 4 1932 1935 Per. 13 Vol. 7 Allgemeine Musik 2 P 70 XXIX 1902 Per. 17 Zeitung XXXIII

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

KDO JSOU BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ

KDO JSOU BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ 1 Brněnští komorní sólisté programová nabídka Sezóna 2013-2014 2 KDO JSOU BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ Brněnské komorní sólisty založil v devadesátých letech primárius Janáčkova kvarteta Miloš Vacek. Soubor

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO

VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO (působení českých hudebníků ve Slovinsku na přelomu 19. století a do konce 1. světové války) Václav Talich působil v Lublani v období 1908-1912. Je považován za zakladatele Slovinské

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_54 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová Vyučovací předmět hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Při

Více

Analýza monitoringu tisku

Analýza monitoringu tisku Analýza monitoringu tisku Komentář k výsledkům VaV 2010 Materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje, r. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0080. Prezentace

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Hudební formy a skladebné postupy Žák: vnímá a postihuje rozdíly mezi tvořením tónu u operního zpěváka a zpěváka rockové a jazzové hudby zrapuje krátký text v týmu zpracujíe projekt na

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 9. ročník Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 1. období 3.ročník Lišková, M., Hurník, L.: Hudební výchova pro 3. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010 Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010 Dnes proběhlo v aule HF JAMU druhé kolo 17. ročníku Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka. První cenu získalo Quartetto di Gioia, druhou cenu Doležalovo

Více

VY_32_INOVACE_18 Richard Wagner_39

VY_32_INOVACE_18 Richard Wagner_39 VY_32_INOVACE_18 Richard Wagner_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

7. léta 18.století počátek 19.století

7. léta 18.století počátek 19.století 7. léta 18.století počátek 19.století UDÁLOSTI FAKTA Čechy součástí habsburské monarchie vláda Marie Terezie a Josefa II. reformy v duchu osvícenských zásad (1773 zrušení jezuitského řádu, 1774 všeobecná

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ NÁRODNÍHO OBROZENÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 9 listů prezentace

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

WEST MEETS EAST IN AMEROPA!

WEST MEETS EAST IN AMEROPA! AMEROPA MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL A KURZY KOMORNÍ HRY Ameropa pořádá intenzívní čtrnáctidenní kurzy a festival komorní hudby. Studium se zaměřuje na klasická nástrojová seskupení (smyčcové kvarteto,

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Původ hudby, hudba pravěku, starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu, romantismu, vážná hudba 20. století, vývoj

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. ANTONÍN DVOŘÁK Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY HTVŠ Prušánky Program: 1. Vize HTVŠ 2. Struktura HTVŠ 3. Hudební nástroje 4. Sylabus 5. Závěrečné poznámky 6. Dotazy 7. Přihláška HTVŠ Prušánky Místo výuky: ZŠ

Více

hlasová výchova správné dýchání hlasová hygiena rozezpívání

hlasová výchova správné dýchání hlasová hygiena rozezpívání Vyučovací předmět Hudební výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

7. 9. prosince 2007. st navská. barb rka. p ě v e c k á s o u t ě ž e n s e m b l ů 2 0 0 7

7. 9. prosince 2007. st navská. barb rka. p ě v e c k á s o u t ě ž e n s e m b l ů 2 0 0 7 7. 9. prosince 2007 st navská barb rka p ě v e c k á s o u t ě ž e n s e m b l ů 2 0 0 7 P o ř a d a t e l O b e c S t o n a v a i. r o č n í k Pat r o n i s o u t ě ž e P h D r. L e o n J u ř i c a /

Více