Mgr. Bc. Markéta Koptová. Česká a německá hudba v roce 1879 ve světle časopisu Dalibor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Bc. Markéta Koptová. Česká a německá hudba v roce 1879 ve světle časopisu Dalibor"

Transkript

1 Mgr. Bc. Markéta Koptová Česká a německá hudba v roce 1879 ve světle časopisu Dalibor Marie Svobodová pořídila soupis českých hudebních periodik od roku Až rokem 1858, kdy začal vycházet hudební časopis Dalibor, však začínají dějiny samotného českého hudebního tisku. První pokus o samostatný český odborný hudební časopis se datuje k roku 1843, kdy začala vycházet příloha k časopisu Věnec. Dlouho se však neudržela, stejně jako další časopis Cecilie, který začal vycházet v revolučním roce Hudební časopis Dalibor byl v tomto ohledu přelomový, protože i když s dramatickými přestávkami se na tehdejší české publikační scéně udržel. Začal vycházet redakcí E. Meliše a nákladem R. Veita v Praze, zpočátku jako týdeník, posléze třikrát za měsíc. V roce 1864 na čas zanikl, když jej o pět let později E. Meliš začal znovu vydávat. Ještě téhož roku se však historie časopisu Dalibor opět zastavila, protože byl nahrazen Hudebními listy. Ottova naučná encyklopedie pokračuje v líčení historie Dalibora takto: Mezitím nastal v hudebním životě českém nový, svěží, mocný ruch zásluhou Bedř. Smetany a nadšených jeho stoupenců a jako věrný tlumočník tohoto obrozujícího moderního a národního proudu znova (1873) povstal týdenník, a to redakcí dra. Lud. Procházky. 1 I přes snahu nového redaktora V. J. Novotného došlo na konci roku 1875 opět k přerušení vydávání Dalibora. My jsme naši pozornost zaměřili na ročník 1879, a to hned z několika důvodů. Jednak právě v roce 1879 došlo k opětovnému vydávání časopisu, a to za redakce V. J. Novotného a nákladu Fr. A. Urbánka v Praze, jednak jsme se přesunuli do doby, kdy dle našeho mínění Bedřich Smetana i Antonín Dvořák tvořili ikony české hudební produkce a kdy se objevují zprávy o provozování jejich děl i v německém hudebním tisku. Krom toho právě rok 1879 je v časopise Dalibor označován jako 1. ročník. Našim cílem bude poukázat na českou hudební produkci té doby z pohledu německých ohlasů a naopak, to zn. vybrali jsme články a stati, drobné zprávy apod. z časopisu Dalibor, pojednávající o české hudbě v Německu a německé hudbě u nás v nejširším slova smyslu a 1 Ottova encyklopedie ze dne

2 snažili jsme se poukázat na vztah hudby a odstup obou národů v roce Právě české a německé dějiny a kultura jsou totiž nedílně spjaty. Podrobně pojednáme o 1. ročníku časopisu Dalibor z roku 1879 a sáhneme také po vydání Neue musikalische Zeitung z roku 1879, abychom čtenáři přiblížili německou stranu publikování o české hudbě té doby. Kolem roku 1879 nebylo známé dnešní etnografické členění světa, což se samozřejmě týkalo i Německa a České republiky. Proto se můžeme setkávat s tím, že původem Čech byl zván Rakušanem apod. Tohoto problému jsme si vědomi i my. V našem pro článek důležitém chápání české a německé národnosti však zůstaneme v kolejích dnešní doby. V časopise Dalibor jsme se totiž setkali s jednoznačným označováním německá hudba, česká hudba, český skladatel apod., které vychází z dnešního chápání národnosti daného mistra, nikoliv z příslušnosti k Rakousko-uherské monarchii či k Prusku, tj. Antonín Dvořák je pro nás českým skladatelem, stejně jako Jan Václav Stamic. Proto se i my budeme držet tohoto vodítka a budeme pracovat v podstatě podle dnešního rozdělení státních hranic. K dispozici jsme měli kompletní vydání 1. ročníku časopisu Dalibor z roku Jak jsme již zmínili, byl jeho redaktorem hudební spisovatel V. J. Novotný a nakladatelem Fr. A. Urbánek v Praze. Do časopisu přispívala celá řada dalších autorů a dopisovatelů, mnohdy však stojí za rouškou zkratek nebo nejsou jmenovaní vůbec. Snad nejvýznamnějším přispěvatelem však byl Otakar Hostinský, s nímž se rovněž setkáme. Časopis Dalibor je velmi přehledně členěn. Nechybí v něm studie, zpravidla jedna hned v úvodu aktuálního vydání, feuilleton, Zprávy z ciziny i Drobné zprávy, nalezneme zde samozřejmě inzerci a odpovědi redakce na dotazy čtenářů. Také informace z českých zemí jsou hojně zastoupeny a čtenáři nabízejí téměř perfektní přehled o koncertním provozu v mnoha obcích. Tento hudební časopis si dokonce troufáme označit za kosmopolitní, protože obsahuje zprávy o hudebním dění nejen z dnešní České republiky ale také z Německa, Rakouska, Francie, Ruska a dalších zemí. Hned v prvním čísle Dalibora. Časopisu pro všecky obory umění hudebního, jak zní oficiální název tohoto periodika, se setkáváme s článkem, pojednávajícím o německé hudbě. U příležitosti uvedení Gluckovy Ifigenie na Aulidě sepsal Otakar Hostinský pojednání Gluck, Mozart a Beethoven. Slovo příležitostní. Hostinský se snaží vyvrátit oblíbená dobová tvrzení o stylu komponování oper toho či onoho vídeňského klasika. Mnozí autoři totiž vyzdvihovali

3 dramatické umění Mozartovo nad Beethovenovo, jiní byli toho názoru, že Beethoven, ač autor jediné opery, překonal oba předchozí zástupce vrcholného klasicismu apod. Hostinský poukazuje na to, že není možné taková tvrzení zobecňovat, protože každý z výše uvedených skladatelů byl vynikajícím dramatikem, ale každý svým způsobem a využitím jiných dramatických prostředků. Pokračování tohoto pojednání pak nalezneme i v 2. vydání časopisu. 2 Psaní na pokračování ostatně bylo nedílnou součástí redakční činnosti v Daliboru, což ale znamenalo větší pestrost témat v jednotlivých vydáních a také zvídavé očekávání nového čísla od čtenářů. Neznámý autor přinesl ve 2. čísle časopisu stať O přednášce recitativů v J. S. Bachových oratoriích. Konstatoval, že je zvláštní v Praze téměř neslyšet díla Johanna Sebastiana Bacha, a to ani téměř 130 let po jeho smrti. Díky Jednotě hudebních umělců se ale přece jen Bachova oratoria v poslední době do pražských koncertních programů dostala. Autor stati se zamyslel nad Vánočním oratoriem, které v hlavním městě zaznělo na konci roku Provedení tohoto díla velmi kritizoval, protože recitativy byly dle jeho mínění provedeny naprosto chybně. Za vinu toto dal obecně dirigentům, kteří trpí nepřesnosti v deklamaci textu. Autor přitom ve své kritice nevycházel primárně ze svého názoru, ale z obecně platných deklamačních pravidel, což dokládá tato citace: Recitativ jest vynálezem Vlachův podobně jako opera, jest důležitou částí této formy dramatické hudby, s níž zároveň v život vstoupil. Cacciniho první pokusy v oboru tom byly od Carissimiho šířeji rozvedeny, a Scarlattim zdokonaleny. Od počátku až na naše doby drželi se skladatelé při psaní recitativu toho spůsobu, že na první těžkou dobu taktu pouze noty k té které harmonii náležející vypsali, ponechávajíce praktické provedení deklamačního pravidla ohledně zvýšení a protáhnutí akcentované slabiky intelligenci pěvců co věc, která se vlastně sama sebou rozuměla. V této podobě, s tímto spůsobem psaní přešel recitativ z opery do oratoria a z Vlach do ostatních zemí evropských. Když tedy u německých skladatelův - před Bachem, za Bacha a po něm - v téže podobě psaný recitativ nacházíme, jako u Vlachův, musíme za to míti, že tito mužové obvyklým již spůsobem psaní vyžadovali též podobné akcentování důrazných slabik, tím více, jelikož věc ta spočívá na přirozeném principu deklamačním. Autor se dále ptá: Což pak tedy probůh zavinil poctivý mistr Bach, že se s ním zachází, jako by byl neznal elementárních pravidel v psaní a čtení recitativu. 3 2 Dalibor č. 1/1879, str. 3-5, Dalibor č. 2/1879, str Dalibor č. 2/1879, str

4 Mezi drobnějšími zprávami vyniká informace o Brahmsově pobytu v Praze, kdy se německý skladatel na počátku ledna 1879 zastavil v českém hlavním městě na cestě z Lipska. Dalibor informuje o premiéře houslového koncertu 4, který provedl vynikající houslista Joseph Joachim ( ) v lipském Gewandhausu. Časopis poukázal na Brahmsovu podporu Antonína Dvořáka a na to, že oba skladatelé naplánovali na rok 1880 společný velký koncert v Praze. Brahms se také sešel s českými umělci v pražské Redutě, místo svého krátkého pobytu označil za kosmopolitní město a údajně projevil nadšení z časopisu Dalibor. 5 V časopise Dalibor rozhodně není nouze o krátké zprávy ohledně české hudby v zahraničí, my jsme naši pozornost zaměřili na dnešní Německo. Opět v čísle 2 najdeme informaci, že Hanuš z Bülovů požádal Bedřicha Smetanu o partituru opery Prodaná nevěsta, kterou hodlá provést v divadle v Hannoveru. V Hamburgu mají naproti tomu zaznít Dvořákovy Slovanské tance. Velmi časté jsou krátké zprávy o úspěších českých umělců v zahraničí. Jedná se zejména o zpěváky na podiích v Berlíně, Halle, Mnichově a Lipsku. Zprávy mají takovýto charakter: Velmi nadaná žákyně Lukesovy školy, jež výhradně se věnovala činohře, sl. Oechsova, zjev to roztomilý, všeobecnou na se obrací pozornost na divadle v Halle na Sále, kdež vystupuje pod jménem sl. Waltrova. Ostatně se dovídáme, že nadějná tato síla počátkem příští saisony vystoupí pohostinsku i na našem jevišti. Podotýkáme, že všecky tyto uvedené síly umělecké děkují své vzdělání mistru Lukesovi. 6 Ve 3. vydání Dalibora z roku 1879 popisují dopisovatelé v rubrice Z ciziny výše zmíněnou premiéru Brahmsova houslového koncertu, zmiňují se i o novém řediteli Krollova divadla v Berlíně a o skutečnosti, že v dnešním hlavním městě Německa bude poprvé uveden Rubinštejnův Feramos. Tyto informace se samozřejmě nedotýkají přímo české hudby, dokreslujeme jimi však celkovou náladu a zaměření časopisu. Zajímavým a jistě velmi důležitým jevem jsou překlady recenzí německého hudebního tisku na českou hudbu nebo české umělce působící u našich západních sousedů. Tak jsme se ve 4. čísle Dalibora mohli dočíst o recenzi v Deutsch-österreichischer Theaterzeitung o úspěších zpěvačky Marty Procházkové v hamburském divadle. Marta Procházková v Hamburgu debutovala v roli Sulamithy 4 Jde o Koncert pro housle a orchestr D dur op Dalibor č. 2/1879, str Dalibor č. 2/1879, str. 14.

5 v Goldmarkově opeře Královna se Sáby. Recenze vyznívá velice pochvalně a vyzdvihuje umění zpěvačky, protože podle recenzenta patří úloha Sulamithy mezi nejsložitější díla. Redaktor Dalibora V. J. Novotný přinesl v čísle 8 feuilleton Josef Haydn v Čechách. Věnoval se v něm relativně podrobně rodu Morzinů (když vezmeme v potaz velikost celého feuilletonu), povrchněji už probral hudební uskupení české šlechty a vznik a úpadek pražské konzervatoře. Po tomto obšírném úvodu se vrátil k jádru tématu a popsal kapelu morzinského rodu v Lukavici po příchodu Haydna a díla skladatele, která přímo v Lukavici vznikla. Pojednání končí Haydnovým odjezdem s knížetem Morzinem do Vídně, jeho výukou v rakouské metropoli a rozpuštěním kapely. Feuilleton je zakončen větou Haydna přijal do svých služeb kníže Pavel Ant. Esterházy, u něhož setrval genialní mistr až na konec svého života. 7 Jedná se opravdu pouze o fuilleton, tedy stručný výsek z Haydnova života bez využití hlubokého studia Haydnova života a jeho vztahu a působení v českých zemích. Zpráva o recenzi v Dresdner Zeitung na koncertního mistra vratislavského divadla Antonína Sitta se objevuje v čísle 10, o jeden výtisk dále pak čtenář nalezne další pochvaly na Martu Procházkovou a její pěvecké umění na hamburské divadelní scéně. V Drobných zprávách pak redakce Dalibora v čísle 12 informuje o 25letém jubilejním působení Josefa Schüttkyho jako barytonisty ve stuttgartském divadle. Ve 13. vydání Dalibora z roku 1879 se objevuje informace, že J. S. Debrnov v berlínské Allgemeine musikalische Zeitung píše o Smetanovi a jeho zásluhách o českou národní hudbu. Jako velmi zajímavé se nám jeví dva následující články. Upřímně řečeno jsme neočekávali, že by německé hudební periodikum mohlo informovat o spisu českého hudebního vědce. 8 V 15. čísle Dalibora totiž přichází zpráva, že o novém spisu dra. Hostinského píše hudební lipský list Signale. Jedná se o Hostinskéhho Die Lehre von den musikalische Klängen, ein Beitrag zur ästhetischen Begründung der Harmonielehre. Recenzent lipských novin se každopádně o Hostinského knize vyjadřuje velmi pochvalně, i když pro něj vrcholem harmonického myšlení zůstává Moritz Hauptmann. Na stranách čísla časopisu Dalibor se pak konečně setkáváme s posudkem na Dvořákovu Serenádu pro smyčcové nástroje E dur op. 22, která opětovně vyšla v Berlíně u Fritze Simrocka. Jedná se o překlad recenze z Neue Berliner Musikzeitung č. 21, roč. 33. Autor recenze polemizuje nad národními slovanskými motivy, které Dvořák ve své tvorbě zpracovává. Např. ve Slovanských tancích považuje Dvořákovy slovanské motivy za přijatelné a žádoucí, zatímco v symfonických dílech zanikají a ztrácejí svou úlohu. Pokud se totiž vyskytují příliš v popředí, stává se 7 Dalibor č. 8/1879, str I když tehdy ještě oficiálně obor Hudební věda v českých zemích neexistoval, obecně je Otakar jako muzikolog nazýván.

6 celé dílo jednotvárným. Česká hudba je tedy podle recenzenta silně a v podstatě jen orientovaná na proklamaci myšlenek slovanství, zatímco německá oplývá kosmopolitností, německý národní zpěv je všestranný. Dvořák se dle recenzenta dále pevně držel Franze Schuberta, který čerpal z německé hudby a kořenil ji maďarskými motivy. Právě proto, že Dvořák hledal svou inspiraci u německy hudebně myslícího Schuberta, patří jeho Serenáda k zatím nejlepším dílům, která zkomponoval. Po těchto úvodních domněnkách následuje samotná věcná analýza i s notovými ukázkami, která je dle našeho mínění provedena velmi zdařile. Dvořákova Smyčcová serenáda nakonec vyznívá jako dílo s internacionálním nádechem, protože se vyvaruje slovanských prvků. Recenzent serenádu charakterizuje dokonce jako velmi zdařilou a pikantní. Celkově ve čtyřech vydáních časopisu Dalibor se dočteme o sjezdu diocesální jednoty v Řezně. Kromě zprávy o cestě Antonína Dvořáka do Berlína, kde byla úspěšně provedena jeho smyčcová kvarteta a sexteta, nalezneme v čísle 23 informaci o účasti Josefa Bohuslava Förstera a Karla Knittla na sjezdu Spolku pro reformu církevní hudby. Ve vydáních číslo 25, 27, 28 a 31 se pak k sjezdu Karel Knittl vrací. Čtenáře informuje o reformě chrámové hudby, která v té době proběhla a která znamenala nový způsob deklamace a zlepšení zpěvních technik, a také o způsobu provedení římského chorálu. Knittl také nabídl polemiku nad upřednostňováním instrumentální hudby na úkor vokální, jež dle jeho názoru probíhá, a poukázal na starou hudbu, protože se podle něj pozornost soustřeďuje na hudbu klasicistní a novější, což je na škodu. V posledním vstupu pak vyslovil chválu kontrapunktickému umění a zejména Palestrinovi. Celkově se jedná o zamyšlení Karla Knittla nad stavem soudobé hudby na základě koncertů a přednášek, které navštívil a o výčet skladeb, jež měl možnost si vyslechnout. Otakar Hostinský se jako autor připomíná ještě jednou, a to v Daliboru číslo 29 a 30. V článku Z Mnichovských divadel recenzuje operní scénu v tomto jihoněmeckém městě po dobu letní sezóny Autor se spíše uchýlil k vyjmenování jednotlivých oper, které měl možnost shlédnout, velmi stručně ohodnotil aktéry děl a poté se zastavil u Wagnerova Prstenu Nibelungů. Tato operní tetralogie byla totiž v Mnichově provedena celá, a proto i Hostinský věnoval všem operám tohoto svazku ve srovnání s ostatními díly velký prostor. Dokonce tři články, i když rozdílného charakteru, nalezneme ve 33. čísle časopisu Dalibor z roku Recenze Smetanovy Šárky a Beethovenovy deváté zaujímá čelní místo ve výše zmíněném vydání časopisu. Jedná se o ohlas neznámého autora na Koncert výpomocného spolku a orkestru čes. opery, jak zní podtitul. Proto je na místě očekávat tradiční recenzi. Setkali jsme se však spíše se zamyšlením nad možností interpretace Beethovenovy poslední symfonie. Autor totiž cituje 9. svazek Wagnerových sebraných spisů, konkrétně jeho poznámky k nastudování Beethovenovy 9. symfonie, kterou Richard Wagner také provedl. V článku nalezneme vysvětlení, jak Wagner při studiu Beethovenovy partitury postupoval, např. to že v partu fléten použil hes 3 a ne hes 2, které předepsal Beethoven, čímž se zachovává klesající charakter melodie. Touto tematikou je vlastně naplněn celý

7 příspěvek, přičemž o Smetanově Šárce nalezneme sotva pár vět a recenze, tedy námi očekávaná náplň článku, se také vytratila. V berlínském časopise Gegenwart z (č. 41) se objevila recenze na Dvořákovu Slovanskou rapsodii č. 3, kterou v českém překladu přinesl i Dalibor. Autor recenze Dvořáka charakterizuje takto: Shledalo se, že v něm skryta jest žíla Fr. Šuberta, ovanuta moderní technikou, jížto Brahms skladby své způsobem tak nevyrovnatelným zajímavými učinil. 9 Celkově recenze ukrývá velmi pozitivní náhled na tvorbu Antonína Dvořáka a poukazuje na to, že je škoda, že se Dvořákovo dílo do Berlína nedostalo dříve. Autor také konstatuje, že na objevení Dvořáka nejen v Berlíně měl obrovský vliv Louis Ehlert. Po tomto úvodu a charakteristice Dvořákovy tvorby následuje relativně podrobná a dle našeho názoru kvalitní analýza, která se zaobírá teoretickými problémy a nezúčastňuje se polemických diskuzí o české a německé hudbě, jak tomu bylo v úvodu i jiné analýze Dvořákovy skladby, kterou jsme popsali výše. V tomto vydání časopisu pak nalezneme i krátkou zprávu o odjezdu Leoše Janáčka na studia do Lipska. Poté, co výborně zvládl přijímací řízení na tamní konzervatoř, nadchl vyučující Oskara Paula a Karla Reineckeho. Věnoval se studiu dějiny, estetiky, kompozice a hře na klavír. Jeho 3 romance pro housle a klavír mají být podle zpravodaje pod názvem České romance uvedeny na koncertě studentů konzervatoře. Jako poslední se o německé hudbě nebo naopak českých umělcích v Německu v námi zpracovávaném roce zmiňuje Dalibor č. 35. Nalezneme zde však pouze krátkou informativní zprávičku o tom, že v Chemnitzu se dávala Smetanova předehra k opeře Prodaná nevěsta. Dovolili jsme si malé srovnání a prostudovali jsme i německý hudební časopis Neue Zeitschrift für Musik z téhož roku. Musíme konstatovat, že graficky je velmi podobný českému Daliboru (snad se tvůrci českého periodika nechali německým časopisem inspirovat?). Záhlaví je v podstatě totožné s českým protějškem, stejně jako obsahová náplň. První článek mívá charakter polemiky, historického nebo teoretického pojednání, následují oddíly s názvy Theoretische Werke, Werke für Orchester nebo např. Werke für die Orgel, kdy autoři upozorňují na nové tituly z řad notového materiálu nebo je rovnou recenzují. Následují Correspondezen z různých koutů dnešního Německa, přičemž převažují Lipsko, Mnichov, Berlin. Ve prospěch podrobného zmapování koncertního života jsou v některých číslech časopisu zařazeny i samostatné příspěvky, jako např. v číslech 4 a 5 Aus Berlin. Obdobou drobných informací v Daliboru pak jsou Tagesnachrichten, obsahující různé krátké informace z měst celého světa (Leipzig, München, Dresden, Berlin, Paris, Basel, Riga, Padeborn, Nürnberg, Lübeck, Stuttgart, Wien, Uppsala, Zwickau - jak vidíme, jde opět zejména o domácí německou scénu). Personalnachrichten zase přinášejí velmi stručnou charakteristiku dění s ohledem 9 Dalibor č. 33/1879, str. 264.

8 na osobnosti. Tak se můžeme dovědět, že hudební nakladatel Franz Ries v Drážďanech obdržel od vévody z Coburgu a Gothy medaili za umění a vědu. Relativně velký prostor je věnován opernímu žánru a můžeme tak vyčíst, kdy a kde byl nastudován nový repertoár (v té době s důrazem na Wagnerovy opery). Následují další drobné kapitolky s názvy Vermischtes, Literatische und musikalische Novitäten, Aufführungen, Kritischer Anzeiger a Briefkasten. Samozřejmě nechybí značně rozsáhlá inzerce. Podobně jako v Daliboru se všechny rubriky neobjevují ve všech číslech časopisu, jména autorů pak většinou nalezneme v úvodních článcích a delších dopisech obsahujících pohled na hudební scénu v různých městech. Oba časopisy si jsou charakterově velmi blízké. Je v nich však také cítit jiné programové zaměření. Je samozřejmostí, že český časopis bude propagovat českou hudbu a německý zase německou. Neoddiskutovatelný je i obsah obou periodik ve smyslu srovnání rozlohy země a s tím spjatého koncertního provozu. Dalibor proklamuje českou hudbu a Neue Zeitschrift für Musik zase pochopitelně německou. Český časopis se však k německé hudební tradici hlásí. Nemůžeme říci, že by ji opěvoval nebo vyzdvihoval nad ostatní hudební kultury, autoři různých článků a rubrik českého hudebního periodika však velmi často zalovili ve vodách německé hudební kultury a přinesli zprávy o kulturním životě našeho západního souseda. Jako velmi přínosné charakterizujeme také překlady německých recenzí na Dvořákovu hudbu, které se v ročníku 1879 objevily. Dávají nám tak nahlédnout nejen na pohled německé hudební kritiky a teorie v tomto případě na tvorbu Antonína Dvořáka, ale i na myšlenky slovanství a německosti. V tomto ohledu připomínáme výše uvedené teze o Dvořákově jasném ovlivnění německou hudební tvorbou a ironizující myšlenek slovanství, které se ve skladbách českého autora objevují. Na druhou stranu musíme konstatovat, že Neue Zeitschrift für Musik se na rozdíl od Dalibora české hudbě téměř nevěnuje. Máme na mysli působení německých umělců u nás, české recenze německých děl či koncertů, krátké zprávy nebo příspěvky o českých hudebnících i skladatelích. Nalezli jsme několik krátkých zpráv, kde se ale jedná spíše pouze o zmínky (např. úspěch českého zpěváka v německé opeře). Relativně často se naopak objevují Dvořákovy skladby, bohužel však jako náplň inzerce. Už tady, tedy v roce 1879, můžeme sledovat jakýsi boj na hudebním poli mezi německou a českou, resp. slovanskou hudbou. Neprojevuje se v krátkých zprávách (informace o obecném koncertním dění, o úspěších českých umělců v zahraničí nebo o nově vydaných dílech), ale právě v recenzích. V tomto ročníku jsme se nesetkali s polemickými reakcemi na českou či německou hudbu, ale očekáváme, že při dalším studiu pozdějších ročníků na tento problém narazíme, zejména co se hudby Richarda Wagnera a německé kultury v tehdejších českých zemích týče. Jako výše zmíněný boj na hudebním poli máme na mysli podsouvání jistých vlivů německé hudby na Dvořáka, bez nichž by nebyl schopen komponovat, a odsuzování tendencí slovanských myšlenek v jeho hudbě. Dvořák i jiní

9 skladatelé se německou hudbou jistě inspirovali, ale dle našeho názoru se v obou recenzích, které jsme mohli prostudovat, jedná o silný nacionalistický podtext, nikoliv o suché konstatování faktu. Srovnáváním německých a českých časopisů se zabýváme i v rámci doktorského studia na Universität Leipzig. Jedná se samozřejmě o mnohem podrobnější obsahové analýzy vybraných druhů novinářského vyjadřovacího umění, našim cílem je však poukázat na vztahy české a německé hudby právě na poli hudební publicistiky z různých úhlů pohledu. Tento příspěvek byl jeden z prvních pokusů spíše zběžně popsat obsah časopisu podle našeho zaměření a udělat si obraz o náplni hudebních periodik 19. století. Použitá literatura SVOBODOVÁ, M. Hudební periodika v Čechách a na Moravě vyd. Olomouc: Státní vědecká knihovna, GIEBISCH, R. Hudební periodika v Čechách, na Moravě a na Slovensku vyd. Olomouc: Státní vědecká knihovna, NOVOTNÝ, V. J. (red.): Dalibor. Časopis pro všecky druhy umění hudebního. Č. 1 (1879). Neue Zeitschrift für Musik. Jhg Ottova encyklopedie ze dne

stati & studie 49} Baletní kritika v českém denním tisku 1918 1928, Lucie Kocourková

stati & studie 49} Baletní kritika v českém denním tisku 1918 1928, Lucie Kocourková 49} Baletní kritika v českém denním tisku 1918 1928, Lucie Kocourková Úvod Článek se zabývá podobou baletní kritiky v denním tisku v letech 1918 1928 na příkladech publicistických textů v denním tisku,

Více

část obhájil jako diplomní práci z oboru hudební věda na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze.

část obhájil jako diplomní práci z oboru hudební věda na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. 11} Ladislav Vycpálek hudební kritik, Jaroslav Smolka Tento text byl původně určen do mé první knihy, monografie Ladislava Vycpálka. 1 Hned zkraje jsou rozebrány první jeho polemické články včetně slavného

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy. Doktorský studijní program v oboru Hudební teorie a pedagogika

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy. Doktorský studijní program v oboru Hudební teorie a pedagogika Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy Doktorský studijní program v oboru Hudební teorie a pedagogika Mgr. Jaromír Javůrek Hudební festival jako prostředek kultivace

Více

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry MC KKI HF JAMU 3. číslo / 1. ročník březen 2015

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry MC KKI HF JAMU 3. číslo / 1. ročník březen 2015 METODIKA ODBORNÉ STUDIE ROZHOVORY KURZY KONCERTY SEMINÁŘE SOUTĚŽE IMPROVIZACE VZPOMÍNKY POMŮCKY MATERIÁLY DO VÝUKY POSTŘEHY RECENZE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Obsah Slovo na úvod... 2 Věra Chmelová METODIKA a

Více

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Katedra klávesových nástrojů Studijní obor: Hra na klavír Akademický rok: 2006/2007

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Katedra klávesových nástrojů Studijní obor: Hra na klavír Akademický rok: 2006/2007 Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Katedra klávesových nástrojů Studijní obor: Hra na klavír Akademický rok: 2006/2007 Richard Pohl: Wolfgang Amadeus Mozart: Klavírní koncert d moll

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 02. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. Smetanovo trio Saská státní opera v Drážďanech Libuše Márová Liturgická hudba středověku

HUDEBNÍ ROZHLEDY 02. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. Smetanovo trio Saská státní opera v Drážďanech Libuše Márová Liturgická hudba středověku HUDEBNÍ ROZHLEDY 02 2007 ročník 60 cena 40 Kč Smetanovo trio Saská státní opera v Drážďanech Libuše Márová Liturgická hudba středověku vybrané koncerty a představení v období únor červen 2007 18. 4. Koncert

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách HUDEBNÍ ROZHLEDY 06 2007 ročník 60 cena 40 Kč John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách Europe s.r.o. Czech Republic since 1853 since 1871 Mistrovská pianina

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce 2012 Miroslava Lendělová 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce PÍSŇOVÁ TVORBA PETRA EBENA SE ZAMĚŘENÍM

Více

Symfonický orchestr v Mariánských Lázních

Symfonický orchestr v Mariánských Lázních Symfonický orchestr v Mariánských Lázních jeho vznik a vývoj do konce druhé světové války Lenka Čechová Mariánské Lázně jsou v porovnání s mnoha evropskými lázeňskými centry poměrně mladé, jejich dějiny

Více

Hudební výchova 2. ročník Sociální činnost

Hudební výchova 2. ročník Sociální činnost Hudební výchova 2. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková druhé, upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP

Více

46 ~ 47. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, 2010, č. 4, s. 418 428.

46 ~ 47. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, 2010, č. 4, s. 418 428. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, Hudební věda 47, 2010, č. 4, s. 418 428. 6 Autorem Alfredem Mahovským a jeho operou Knecht Jernej se odborně zabývala Jitka Bajgarová.

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě zvláštní svatováclavská PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2008 ročník 2 číslo Iv/2008 Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě Viktor

Více

Hudba svatohorských poutí

Hudba svatohorských poutí revue p r o duchovní hudbu Hudba svatohorských poutí Svatá Hora. Když zazní toto sousloví, mnohým z nás se vybaví klidné panorama chudého příbramského hornického kraje s barokním poutním areálem, který

Více

Směřování výuky operní režie na evropských školách 21. století

Směřování výuky operní režie na evropských školách 21. století JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra kompozice, dirigování a operní režie Operní režie Směřování výuky operní režie na evropských školách 21. století Diplomová práce Autor

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu HUDEBNÍ ROZHLEDY 09 2006 ročník 59 cena 40 Kč vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu Sobota 16. září 2006 15.00 Prof. Dr. Peter-Horst Neumann: Rückert a Mahler odpoledne

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 03. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. Michaela Fukačová Hamburská státní opera Axis temporum Jana Klusáka Houslař Alexandr Švýcarský

HUDEBNÍ ROZHLEDY 03. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. Michaela Fukačová Hamburská státní opera Axis temporum Jana Klusáka Houslař Alexandr Švýcarský HUDEBNÍ ROZHLEDY 03 2007 ročník 60 cena 40 Kč Michaela Fukačová Hamburská státní opera Axis temporum Jana Klusáka Houslař Alexandr Švýcarský obsah 1 S violoncellistkou Michaelou Fukačovou, která žije

Více

OPUS MUSICUM. Krkoškova 45a, 613 00, Brno, tel.: 725 593 460, e-mail: redakce@opusmusicum.cz

OPUS MUSICUM. Krkoškova 45a, 613 00, Brno, tel.: 725 593 460, e-mail: redakce@opusmusicum.cz HUDEBNÍ REVUE OPUS MUSICUM Krkoškova 45a, 613 00, Brno, tel.: 725 593 460, e-mail: redakce@opusmusicum.cz www.opusmusicum.cz Povoleno MK ČR pod č. 5652, cena jednoho čísla 50 Kč, roční předplatné: 270

Více

ANTONÍN CELESTÝN MENTZEL A HUDBA V BROUMOVĚ V 18. STOLETÍ

ANTONÍN CELESTÝN MENTZEL A HUDBA V BROUMOVĚ V 18. STOLETÍ Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Ústav hudební vědy Magisterská diplomová práce Bc. Viktorie Dědečková ANTONÍN CELESTÝN MENTZEL A HUDBA V BROUMOVĚ V 18. STOLETÍ Vedoucí práce Mgr. Marc Niubò, Ph.D.

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 05. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE )

HUDEBNÍ ROZHLEDY 05. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE ) HUDEBNÍ ROZHLEDY 05 2006 ročník 59 cena 40 Kč zubin mehta Pražské jaro 2006 CANTIONES BOHEMICAE (ET ETIAM ALIAE ) LEONARD BERNSTEIN STÁTNÍ OPERA PRAHA WILSONOVA 4, PRAHA 1 tel.: +420/224 227 266 e-mail:

Více

Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce

Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klávesových nástrojů Studijní obor klavír Jan Horák (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce Autor práce: Vedoucí práce:

Více

UNIE âesk CH PùVECK CH SBORÒ

UNIE âesk CH PùVECK CH SBORÒ UNIE âesk CH PùVECK CH SBORÒ ČASOPIS PRO SBOROVÉ UMĚNÍ ČÍSLO 1*2004 (60.) CANTUS časopis pro sborové umění Šéfredaktor: Mgr. Miloslav Samek Redakční rada: Libuše Benýšková, Ing. Alexandr Gabor, Mgr. Věra

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991

FILOZOFICKÁ FAKULTA OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra muzikologie OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991 THE IMAGE OF CULTURE IN NATIONAL NEWSPAPERS IN THE YEARS 1990 AND 1991

Více

8.4. Novoromantismus Franz Liszt (1811 1886)

8.4. Novoromantismus Franz Liszt (1811 1886) 8.4. Novoromantismus Franz Liszt (1811 1886) Od 30. let 19. století se objevuje názor, že hudba je umění, které je dokonalejší než ostatní, tedy než literatura nebo třeba malířství. Slovo, tvar, linie

Více

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu

Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu Vydává: Společnost Hudební rozhledy, člen AHUV, za finanční podpory MK ČR, Nadace ČHF, Nadace B. Martinů, Nadace Leoše Janáčka Šéfredaktor: Jan

Více

ČESKÁ HUDBA 2004. nedílná součást evropské kultury

ČESKÁ HUDBA 2004. nedílná součást evropské kultury ČESKÁ HUDBA 2004 nedílná součást evropské kultury POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA REPUBLIKY VÁCLAVA KLAUSE a PANÍ VIVIANE REDING, ČLENKY EVROPSKÉ KOMISE zodpovědné za vzdělávání a kulturu ISBN 80-7008-161-9 Kód:

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros HUDEBNÍ ROZHLEDY 12 2006 ročník 59 cena 40 Kč Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros Best Wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year Příjemné vánoční svátky

Více

Walter Gieseking osobnost interpreta

Walter Gieseking osobnost interpreta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klavírní interpretace Hra na klavír Walter Gieseking osobnost interpreta Diplomová práce Autor práce: BcA. Jiří Hrubý Vedoucí práce: doc.

Více