Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2009)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2009)"

Transkript

1 Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2009) V Seznamu jsou zveřejněny údaje o ISSN kódu, názvu, prvním uvedeném variabilním názvu periodika a o jeho vydavateli. Tyto data jsou převzata z veřejné databáze Českého národního střediska ISSN, které spravuje Státní technická knihovna (katalog STK Dále jsou uvedeny primární a sekundární kódy zaměření jednotlivých periodik, tak jak byly označeny jednotlivými vydavateli (viz číselné kódy oborů podle Klasifikace oborů informačního systému výzkumu a vývoje; obor ISSN Název (variantní název) vydavatel primární sekundární Access Server. ČVUT v Praze JA JD X Acta academica karviniensia. Slezská univerzita v Opavě AH AH Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. Národní muzeum EG EA X Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia germanistica. Ostravská univerzita v Ostravě AI AJ Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni AA AB Acta geodynamica et geomateralia. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. DC,DD,DE CC Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Česká společnost pro ortopedii a traumatologii, Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť FI Acta Chirurgiae Plasticae. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FJ FI Acta Medica. (Acta Medica of the Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové.) Univerzita Karlova v Praze FP Acta Musei Moraviae. Scientiae Biologicae. Moravské zemské muzeum EG EF Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. (Časopis Moravského muzea. Vědy geologické.) Moravské zemské muzeum DB DD Acta Musei Reginaehradecensis. Serie A, Scientiae naturales. Muzeum východních Čech v Hradci Králové EH DB Acta musei richnoviensis. (Acta Musei Richnoviensis. Sect. natur.) Muzeum a galerie Orlických hor EF EG Acta onomastica. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. AI Acta Pruhoniciana. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. GC EI

2 Acta rerum naturalium. (Přírodovědný sborník Vysočiny.) Muzeum Vysočiny Jihlava, Třebíč EH Acta Technica CSAV. (Acta technica Czech Science Advanced Views.) Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. JA BJ Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně GE AH Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AE AH Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis. (Sborník příspěvků k dějinám University Karlovy.) Univerzita Karlova v Praze AB AM Acta Universitatis Carolinae. Geographica. Univerzita Karlova v Praze AA Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. Univerzita Karlova v Praze AG Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica. Univerzita Karlova v Praze AK AM Acta Universitatis Carolinae. Oeconomica, Czech Economic Review. Univerzita Karlova v Praze AH AD Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Univerzita Karlova v Praze AJ AB Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialis. Univerzita Karlova v Praze AB AD Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Facultas philosophica, Philologica, Romanica Olomucensia. VYDÁVÁNO DO 2007 Univerzita Palackého v Olomouci AI AJ Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica. Univerzita Palackého v Olomouci BA Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. Univerzita Palackého v Olomouci AK X ACTA VŠFS. (Acta Vysoké školy finanční a správní.) Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. AH AE Adiktologie. Sdružení SCAN FL FP Advances in Military Technology. Univerzita obrany v Brně KA JY Agricultura tropica et subtropica. Česká zemědělská univerzita v Praze GC GM Agritech Science. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. GB GA Aither. (Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice.) Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. AA X Aktuality v nefrologii. Tigis spol. s.r.o. FE FP Alergie. Tigis spol. s.r.o. FE FN All for Power. AF Power agency s.r.o. JF JE Anesteziologie a intenzivní medicína. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FP X Annals of the Náprstek Museum. Národní muzeum AC AB Anthropologie. Moravské zemské muzeum. Ústav Anthropos AC AntropoWebzin. Lukáš Lenk AC AA Applications of Mathematics. Matematický ústav AV ČR, v. v. i. BA X Applied and Computational Mechanics. Západočeská univerzita v Plzni BI JJ Archaeologia historica. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně AC AB Archeologické rozhledy. Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. AC AB 2/17

3 Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích AC AB Archiv orientální. (Oriental Archive.) Orientální ústav AV ČR, v. v. i. AI AB Archivní časopis. Ministerstvo vnitra AB AE Archivum Mathematicum. Masarykova univerzita BA AULA. Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. AM AE Auspicia. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., Filozofický ústav AV ČR, v. v. i. AE AD Aussiger Beitrńge. (Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre.) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AI AJ Automa. FCC Public, s.r.o. JB BC Avriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. Jednota klasických filologů AB AJ Beskydy. (The Beskids Bulletin.) Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně GK EH Beton - technologie, konstrukce, sanace. Beton TKS, s.r.o. JN JI Bezpečnost jaderné energie. Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR, Úrad jadrového dozoru SR JF DL Bezpečnostní teorie a praxe. (Security Theorry and Practice.) Ministerstvo vnitra AG AE Biograf. Virtuální institut o.p.s. AO AC Biomedical Papers of the the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc Czech Republic. Univerzita Palackého v Olomouci FP FR X Biosignál. Vysoké učení technické v Brně IN FS Bohemia centralis. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR EG EF Bolest. Tigis spol. s.r.o. FP FH X Brno v minulosti a dnes. (Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna.) Archiv města Brna AB Bryonora. Česká botanická společnost, Botanický ústav AV ČR, v. v. i. EF EH Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Národní muzeum DB DD Bulletin of Applied Mechanics. (Věstník aplikované mechaniky.) ČVUT v Praze JR EI Bulletin of Geosciences. Česká geologická služba DB X Bulletin of the Czech Econometric Society. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. BB AH X Bulletin. (Bulletin VÚRH Vodňany.) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (VÚRH) GL Byzantinoslavica. (Revue internationale des Études Byzantines.) Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. AB AL Center for Investigations into Information Systems. Centrum pro výzkum informačních systémů ve Zlíně AE AH X Central European Journal of International & Security Studies. Metropolitní univerzita v Praze, o.p.s. AD AO Central European Journal of Public Health. Státní zdravotní ústav FQ DN 3/17

4 Central European Journal of Public Policy. Univerzita Karlova v Praze AD Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice. Series for Crop Sciences. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích GC GG Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae. Univerzita Karlova v Praze BA Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae. (Práce VÚLHM.) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. GK Communio viatorum. Univerzita Karlova v Praze AA AL Contemporary European Studies. Univerzita Palackého v Olomouci AD Cor et Vasa. (Journal of the Czech Society of Cardiology.) Česká kardiologická společnost FA FG Cybernetic Letters. Expertia o.p.s. BC BB Cyberpsychology. Masarykova univerzita AN AO Czech Hospitality and Tourism Papers. Vysoká škola hotelová spol. s r.o. AH AH Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. Ústav zemědělské ekonomikly a informací GE Czech Mycology. Česká vědecká společnost pro mykologii EF Časopis lékařů českých. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FP X Časopis Matice moravské. Matice moravská AB AC Časopis Moravského muzea. Vědy společenské. (Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales.) Moravské zemské muzeum AC AB Časopis Národního muzea. Řada historická. Národní muzeum AB AC Časopis pro moderní filologii. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. AI Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita AG AJ Časopis Slezského zemského muzea. Série A, vědy přírodní. Slezské zemské muzeum EG EF Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické. Slezské zemské muzeum AB AC Časopis Společnosti přátel Starožitností. Společnost přátel starožitností AL AC Časopis Stavebnictví. Expo Data spol. s r.o. JN JM Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. (Journal of Safety Research and Applications. (JOSRA)) Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. AQ FM Česká a slovenská farmacie. (Czech and Slovak Pharmacy.) Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FR FQ X Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. (Czech and Slovak Gastroenterology and Hepatology.) Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FE Česká a slovenská psychiatrie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FL AN Česká geriatrická revue. Medica Healthworld, a.s. FP FQ Česká gynekologie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FK Česká kinantropologie. Česká kinantropologická společnost AK AM Česká a slovenská oftalmologie. (Czech and Slovak Ophthalmology.) Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FP 4/17

5 Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. AJ AB Česká radiologie. (Czech Radiology.) Galén, s.r.o FP Česká revmatologie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FE FP Česká Stomatologie a Praktické zubní lékařství. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FF FP Česká urologie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FJ FE České pracovní lékařství. Tigis spol. s.r.o. FP FM Československá dermatologie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FO FP Československá fyziologie. Tigis spol. s.r.o. ED FE Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FP FD Československá pediatrie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FG Český časopis historický. (The Czech Historical Review.) Historický ústav AV ČR, v. v. i. AB AA Český finanční a účetní časopis. Vysoká škola ekonomická v Praze AH AE Český jazyk a literatura. SPN - pedagogické nakladatelství, a.s. AI AM Český lid. (Etnologický časopis.) Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. AC AL Data a výzkum - SDA Info. (Data a výzkum - Sociologický datový archiv Info.) Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. AO Data Security Management. TATE International, s.r.o. IN JD Dějiny - teorie - kritika. (History-Theory-Criticism.) Masarykův ústav, Archiv AV ČR, v. v. i. AB AC Dějiny věd a techniky. (History of Sciences and Technology) Společnost pro dějiny věd a techniky při RVS AB Demografie. Český statistický úřad AO Dermatologie pro praxi. Solen, s.r.o. FO FP Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. Tigis spol. s.r.o. FB FE Discourse and Interaction. Masarykova univerzita AI Disk. Akademie muzických umění v Praze AL AJ Documenta Pragensia. Archiv hl. města Prahy AB AL Doprava. Ministerstvo dopravy JO AH Dopravní inženýrství. EDIP s.r.o. JM JO X Dvacáté století. (The Twentieth Century.) Univerzita Karlova v Praze AB E+M. Ekonomie a Management. Technická univerzita v Liberci AH BC Écho des Études Romanes. (Revue semestrielle de linguistique et littératures romanes.) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AI Eirene. (Studia graeca et latina.) Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. AB AJ Ekonomická revue. (Central European Review of Ecomic Issues.) Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava AH Ekonomika a management. Vysoká škola ekonomická v Praze AH Elektro. FCC Public, s.r.o. JA JE 5/17

6 Elektrorevue. Vysoké učení technické v Brně IN E-Logos. Vysoká škola ekonomická v Praze AA AD Endoskopie. Solen, s.r.o. FP FP Energyspectrum. Vysoké učení technické v Brně JE Engineering Mechanics. Engineering Academy of the Czech Republic JR BI Envigogika. Univerzita Karlova v Praze AM AA e-pedagogium. /on-line/ Univerzita Palackého v Olomouci AM AA e-pedagogium. /print/ Univerzita Palackého v Olomouci AM AI Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FN EE E-psychologie. Českomoravská psychologická společnost AN Ergo. Technologické centrum AV ČR AE AH X Erica. Západočeské muzeum v Plzni EF EG Estetika. (The Central European Journal of Aesthetics.) Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. AA AL European Financial and Accounting Journal. Vysoká škola ekonomická v Praze AH AE European Journal for Biomedical Informatics. EuroMISE s.r.o. IN FP European Journal of Adapted Physical Activity o.s. European Federation of Adapted Physical Activity AK AM Evropská volební studia. (European Electoral Studies.) Institut pro srovnávací politologický výzkum AD Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. AA Folia ethnographica. (Supplementum ad Acta Musei Moraviae.) Moravské zemské muzeum AC Folia gastroenterologica et hepatologica. Medica Healthworld, a.s. FE FB Folia Historica Bohemica. Historický ústav AV ČR, v. v. i. AB AA Folia Mendeliana. (Supplementum ad Acta Musei Moraviae.) Moravské zemské muzeum AB Folia numismatica. (Supplementum ad Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales.) Moravské zemské muzeum AB AC Fontes Nissae. Technická univerzita v Liberci AB Fórum sociální politiky. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. AO AH Forum urbes medii aevi. Archaia Brno o.p.s. AC AB Fottea. Czech Phycological Society EF EH Gender, rovné příležitosti, výzkum. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. AO Geodetický a kartografický obzor Geografie. Sborník české geografické společnosti. (Geography. Journal of Czech Geographic Society.) Český úřad geodetický a kartografický, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Česká geografická společnost EC Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce. Masarykova univerzita DB DD DE BN 6/17

7 GeoScape. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem DE AO Germanoslavica. (Zeitschrift für germano-slavische Studien.) Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. AJ AI Gynekolog. Medexart s.r.o. FK Historica. Series Nova. Historický ústav AV ČR, v. v. i. AB AD Historická geografie. (Historical Geography.) Historický ústav AV ČR, v. v. i. AB DE Hojení ran. Geum Praha, s.r.o. FP FJ Hospodářské dějiny. (Economic History.) Historický ústav AV ČR, v. v. i. AB Hudební věda. (Musicology.) Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. AL AB Hudební výchova. Univerzita Karlova v Praze AM AL Hutnické listy. Ocelot s.r.o. JG JP Hygiena. Státní zdravotní ústav FM FQ Chemagazín. Ing.Miloslav Rotrekl CE Ibero-Americana Pragensia. Univerzita Karlova v Praze AB AJ X Iluminace. Národní filmový archiv AL AJ Informační Bulletin České statistické společnosti. Česká statistická společnost BB Interní medicína pro praxi. Solen, s.r.o. FE FB X Intervenční a akutní kardiologie. Solen, s.r.o. FA Ion Exchange Letters. VŠCHT Praha CB CD Jemná mechanika a optika. (JMO.) Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. BH JB X Jihočeský sborník historický. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích AB AD Journal of Agrobiology. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích GC X Journal of Applied Biomedicine. University of South Bohemia FP EA Journal of Applied Science in the Thermodynamics and Fluid Mechanics. Technická univerzita v Liberci BK BJ Journal of Forest Science. Ústav zemědělské ekonomikly a informací GK Journal of Geosciences. Česká geologická společnost DB DD Journal of Landscape Ecology. Regionální organizace IALE České republiky, CZ-IALE DO EH Journal of Landscape Studies. Centrum pro krajinu s.r.o. DO EH Journal of Outdoor Activities. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AK AM Journal of the National Museum. Natural History Series. Národní muzeum EG, EA, EG, DB EF Journal of the National Museum. Natural History Series. Národní muzeum EG EF Judaica Bohemiae. Židovské muzeum v Praze AB AL 7/17

8 Kardiofórum. Medica Healthworld, a.s. FA FE Kardiologická revue. Medica Healthworld, a.s. FA FE Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Geum Praha, s.r.o. FC FN X Kazuistiky v diabetologii. Geum Praha, s.r.o. FB Klapalekiana. Česká společnost entomologická EG EH Klinická biochemie a metabolismus. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FP EB Klinická farmakologie a farmacie. Solen, s.r.o. FR X X Klinická mikrobiologie a infekčné lékařství. (Clinical Microbiology and Infectious Diseases.) Klinická onkologie. (The Journal of the Czech and Slovak Oncological Society.) Trios spol. s r.o. FN EE Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FD FD Komunální technika. Profi Press, s.r.o. DM DO Konstrukce. Konstrukce Media, s.r.o. JN JM Kontakt. (Scientific Acta Faculty of Social and Health Studies.) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích FQ X Koroze a ochrana materiálu. Asociace korozních inženýrů JK Kriminalistika. Ministerstvo vnitra AG Krmivářství. Profi Press, s.r.o. GH GG Kuděj. Scriptorium AB AC Kvasný průmysl. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. GM CB Lékař a technika. (Physician and Technology.) Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FS X Letecký zpravodaj. (Czech Aerospace Proceedings.) Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s. JU JV Lidé města. Univerzita Karlova v Praze AC Linguistica Pragensia. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. AI Listy cukrovarnické a řepařské. VUC Praha, a.s. GM CI Listy filologické. (Folia philologica.) Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. AI AJ Litteraria Pragensia. Univerzita Karlova v Praze AJ AL LKS. (Lékařská komora stomatologů.) Česká stomatologická komora FF FJ Lynx. (Mammaliologické zprávy.) Národní muzeum EG EH Manufacturing Technology. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem JP JS Masaryk University Journal of Law and Technology. Masarykova univerzita AG AA Maso. České a slovenské odborné nakladatelství s.r.o. GM JP Matematika - fyzika - informatika. Jednota českých matematiků a fyziků BA AM Materials Structure in Chemistry, Biologym Physics and Technology. (Bulletin of the Czech and Slovak Crystallographic Association.) Krystalografická společnost BM CE 8/17

9 Mathematica Bohemica. Matematický ústav AV ČR, v. v. i. BA MECCA (Middle European Construstion and Design of Cars.) ČVUT v Praze JO JT Media4u Magazine. Ing.Jan Chromý,PhD. AM IN X Mediaevalia Historica Bohemica. Historický ústav AV ČR, v. v. i. AB Mediální studia. Českomoravský novinář, a.s. AJ AO Medicína po promoci. Medical Tribune CZ s.r.o. FE FP Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Česká společnost tělovýchovného lékařství, Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva Mechanizace zemědělství. Profi Press, s.r.o. GB GB Meteorologické zprávy. (Meteorological Bulletin.) Český hydrometeorologický ústav DG DA Mezinárodní a srovnávací právní revue. (International and Comparative Law Review) Univerzita Palackého v Olomouci AG Mezinárodní vztahy. Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. AD Minerál. Jihočeský mineralogický klub o.s. DB DO X Mlékařské listy - Zpravodaj. Milcom a.s. - Výzkumný ústav mlékárenský GM CE MM Science Journal. MM publishing, s.r.o. JQ JA Moderní dějiny. Historický ústav AV ČR, v. v. i. AB AD Mongolo-Tibetica Pragensia. Triton - Stanislav Juhaňák AI AC Moravian Geographical Reports. Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. DE AO Musicologica Brunensia. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis.) Masarykova univerzita AL Muzeum a současnost. Řada přírodovědná. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy EF EG Muzeum a současnost. Řada společenskovědní. (Středočeský vlastivědný sborník.) Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy AB AC Mykologické listy. Česká vědecká společnost pro mykologii EF Národohospodářský obzor. (National Economic Horizons.) Masarykova univerzita AH AE Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury AC AL Náš chov. Profi Press, s.r.o. GG GI Naše řeč. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. AI X Naše společnost. (Bulletin Centra pro výzkum veřejného mínění.) Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. AO AM X Natura Pragensis. (Studie o přírodě Prahy.) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR EG EF Neural Network World. Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. IN BC Neurologie pro praxi. Solen, s.r.o. FH New Perspectives on Political Economy. Liberální institut AH AD FP FI 9/17

10 Novitates Botanicae Universitatis Carolinae. Univerzita Karlova v Praze EF EH Nová železniční technika KPM Consult, a.s. JO JM Nový Orient. Orientální ústav AV ČR, v. v. i. AA AB Numismatické listy. Národní muzeum AB AC Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H.Beck AG Obchodní právo. Prospektrum spol.s r.o. AG X Obilnřské listy. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. GC GF Obrana a strategie. (Defence and Strategy.) Univerzita obrany v Brně KA AD Oceňování. Vysoká škola ekonomická v Praze AE AH Odhadce a oceňování majetku. Vysoká škola ekonomická v Praze AH JN Odpadové fórum. CEMC-České ekologické manažerské centrum DM DK Onkologie. Solen, s.r.o. FD X Opera Corcontica. Správa KRNAP EH DB Opera Slavica. (Slavistické rozhledy.) Masarykova univerzita AI AL Opuscula historiae artium. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series historiae artium.) Masarykova univerzita AL Orbis scholae. Univerzita Karlova v Praze AM Orlické hory a Podorlicko. Muzeum a galerie Orlických hor AB AC Ortodoncie. Česká ortodontická společnost FF Ortopedie. Medakta s.r.o. FI Osteologický bulletin. Trios spol. s r.o. FB Otorinolaryngologie a foniatrie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FF FJ Paginae historiae. (Sborník Národního archivu.) Národní archiv AB Paideia. Univerzita Karlova v Praze AA AM Památky archeologické. Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. AC AB Pandanus. (Nature in Literature, Art, Myth and Ritual.) Triton - Stanislav Juhaňák AI AA Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost AM Pedagogika. Univerzita Karlova v Praze AM Pediatrie pro praxi. Solen, s.r.o. FG X Perner s Contacts. Univerzita Pardubice JO BB X Perspectives. Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. AD Plant Protection Science. Ústav zemědělské ekonomikly a informací GF Plant, Soil and Environment. Ústav zemědělské ekonomikly a informací GC GD Plasty a kaučuk. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně CD JJ 10/17

11 Plyn. (Gas.) Český plynárenský svaz JE JL Plzeňský lékařský sborník. (Plzeň Medical Reports.) Univerzita Karlova v Praze FA EA Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. Společnost pro výzkum a využití pojivových tkání FP Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Jednota českých matematiků a fyziků, Jednota slovenských matematikov a fyzikov Politics in Central Europe. Západočeská univerzita v Plzni AD Politologická revue. Česká společnost pro politické vědy AD Politologický časopis. Masarykova univerzita AD Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s. FP Požární ochrana. Sdružení požárního a bezpečnostního inženřrství AQ JW Práce muzea v Kolíně. Řada přírodovědná. Regionální muzeum, Městský úřad Kolín, Český svaz ochránců přírody Kolín EG EF Pracovní lékařství. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FE FM Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen - Prague Economic nad Social History Papers. (Prague Economic and Social History Univerzita Karlova v Praze AB Papers.) Prague Economic Papers. Vysoká škola ekonomická v Praze AH BB Prague Medical Report. Karlova Univerzita v Praze FP Prague Papers on the History of International Relations. Univerzita Karlova v Praze AB Praktická gynekologie. Medica Healthworld, a.s. FK Praktická radiologie. Společnost radiologických asistentů ČR o.s. FP Praktické lékárenství. Solen, s.r.o. FR Praktický lékař. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FE FP Právní rozhledy. Nakladatelství C.H.Beck, organizační složka Praha AG Prameny a studie. (Prameny a studie Zeměd. muzea ÚVTI v Praze.) Národní zemědělské muzeum Praha AB Právněhistorické studie. Univerzita Karlova v Praze AG AB Právní fórum. ASPI, a.s. AG Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v.i., Západočeská univerzita v Plzni AG Pražský sborník historický. Archiv hl. města Prahy AB AL Prevence úrazů, otrav a násilí. Jihočeský Inzert Expres s.r.o. FQ Profese online. Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska FP FQ Pro-Fil. Masarykova univerzita AA Průzkumy památek. Národní památkový ústav AL AB BG BA 11/17

12 Přehled výzkumů. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. AC Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR EH DO Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Muzeum Prostějovska v Prostějově DB EH Psychiatrie pro praxi. Solen, s.r.o. FL Psychiatrie. Tigis spol. s.r.o. FL FH Psychoterapie. Masarykova univerzita AN FL Radioengineering. University of Technology-Department of Radio Electronics JA JC Referátový výběr z dermatovenerologie. Czechopress Agency, s.r.o. FO Referátový výběr z onkologie. Czechopress Agency, s.r.o. FD Reflexe. Oikumené o.s. AA Regionální studia. (Regional Studies.) Vysoká škola ekonomická v Praze AH AE Rehabilitace a fyzikální lékařství. (Rehabilitation and Physical Medicine.) Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FP Rekonstrukce a experiment v archeologii. (Živá archeologie.) Společnost experimentální archeologie AC AM Religio. (Revue pro religionistiku) Česká společnost pro studium náboženství AA Research in Agricultural Engineering. (Zemědělská technika.) Ústav zemědělské ekonomikly a informací GB Research in Pig Breeding. (Výzkum v chovu prasat.) Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. GG Revizní a posudkové lékařství. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FP Revue církevního práva. Společnost pro církevní právo AG REXTER. Centrum pro bezpečnost a strategická studia o.s. AD AG Romanica Olomucensia. Univerzita Palackého v Olomouci AI AJ Rossica Olomucensia. (Časopis pro ruskou a slovanskou filologii.) Univerzita Palackého v Olomouci AI AJ Rozhledy v chirurgii. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FJ Sborník archivních prací. Ministerstvo vnitra AB AE Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje. VYDÁVÁNO DO 2007 Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Cheb AB EF Sborník Národního muzea v Praze. Řada A, Historie. (Acta Musei Nationalis Pragae, Series A, Historia.) Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.) Národní muzeum AB AL Národní muzeum AJ AL Sborník Národního muzea. Řada B, přírodní vědy. Národní muzeum DB EF Sborník Oblastního muzea v Mostě. Řada přírodovědná. Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace EG EH Sborník prací Filozofická fakulty brněnské univerzity. Řada filozofická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series philosophica. Studia philosophica.) VYDÁVÁNO DO 2008 Masarykova univerzita AA 12/17

13 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series archaeologica.) Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada anglistická. VYDÁVÁNO DO 2008 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada germanistická. (Brunner Beitrńge zur Germanistik und Nordistik) Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada historická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series historica.) VYDÁVÁNO DO 2008 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series linguistica Linguistica Brunensia.) VYDÁVÁNO DO 2008 Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada klasická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series classica.) VYDÁVÁNO DO 2008 Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná. (Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae. Series litteraria.) Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series pedagogica.) VYDÁVÁNO DO 2008 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická. (Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. Series psychologica.) Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada romanistická. (Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. Series romanica Etudes romanes de Brno.) VYDÁVÁNO DO 2008 Masarykova univerzita AC Masarykova univerzita AI AJ Masarykova univerzita AI AJ Masarykova univerzita AB AA Masarykova univerzita AI Masarykova univerzita AI AJ Masarykova univerzita AJ Masarykova univerzita AM Masarykova univerzita AN Masarykova univerzita AI Sborník prací FilozofickÚ fakulty brněnské univerzity. Řada testrologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series theatrologica.) VYDÁVÁNO DO 2008 Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd. Masarykova univerzita AL Masarykova univerzita AB AM Sborník Severočeského Muzea. Přírodní vědy. Severočeské muzeum EG EF 13/17

14 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-technické univerzity Ostrava. (Transactions of the VŠB-Technical University of Ostrava. Mechanical Series.) Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava JR JQ Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostního inženýrství. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava AQ DN Scientia Agriculturae Bohemica. Česká zemědělská univerzita v Praze GC GK Scientia et Societas. NC Publishing, a.s. AH AG Scientific Papers of the University of Pardubice. Series A, Faculty of Chemical Technology. Univerzita Pardubice CB CI Scientific Papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. Univerzita Pardubice JR AH X Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration. Univerzita Pardubice AH IN Scripta medica Facultatis medicae Universitatis Brunensis Masarykianae. (Spisy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.) Masarykova univerzita FP Severočeskou přírodou. Česká botanická společnost, Severočeská pobočka EF EH X Silnice a železnice. Konstrukce Media, s.r.o. JN JO Silniční obzor. Česká silniční společnost JM JO Silva Gabreta. Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava EH GK X Sklář a keramik. Česká sklářská společnost JH AB X Slaboproudý obzor. (Electronic Horizon.) Československá sekce IEEE JA JB Slavia. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. AI AJ Slavica litteraria. (Literárněvědná slavistika.) Masarykova univerzita AJ Slévárenství. Svaz sléváren ČR JG JQ Slezský sborník. (Acta Silesiaca.) Slezské zemské muzeum AB AO Slovácko. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti AC AB X Slovanské historické studie. Historický ústav AV ČR, v. v. i. AB AC Slovanský přehled. Historický ústav AV ČR, v. v. i. AB AD Slovo a slovesnost. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. AI Slovo a smysl. (Word and Sense) Univerzita Karlova v Praze AJ Sociální práce. (Sociálna práca.) Asociace vzdělavatelů v sociální práci AO AM X Sociální studia. Masarykova univerzita AO AD Soil and Water Research. Ústav zemědělské ekonomikly a informací GD X Soudní inženýrství. (Forensic Engineering.) Vysoké učení technické v Brně AG AQ 14/17

15 Soudní rozhledy Nakladatelství C.H.Beck, organizační složka Praha AG Soudobé dějiny. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. AB AO Sovak. (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací.) Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR DJ SPBI Spektrum. Sdružení požárního a bezpečnostního inženřrství, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Speciální pedagogika. Univerzita Karlova v Praze AM Správní právo. Ministerstvo vnitra AG X Statistika. Český statistický úřad BB AH Státní zastupitelství. Novatrix, s.r.o. AG AQ JW Stavební obzor. ČVUT v Praze, VUT v Brně, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava JM JN Strojírenská technologie. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem JP JS Středoevropské politické studie. (Central European Political Studies Review.) Masarykova univerzita AD AE Studia Neoaristotelica. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AA X Studia Oecologica. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem DO AH X Studia pneumologica et phthiseologica. Česká pneumologická a ftizeologická společnost FC FP Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.) Studia Rudolphina. (Bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II.) Ostravská univerzita v Ostravě AI AJ Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. AL AB Studia Sportiva. Masarykova univerzita AK FP Studia theologica. Univerzita Palackého v Olomouci AA AB Studie a texty Evangelické teologické fakulty. Univerzita Karlova v Praze AA AB Studies and reports of District Museum Prague-East, Taxonomical Series. Oblastní muzeum Praha-východ EG Svět literatury. Univerzita Karlova v Praze AJ AJ Světlo. FCC Public, s.r.o. JA JE Sylvia. Česká společnost ornitologická EG EH Systéová integrace. Česká spol. pro systémovou integraci AE AH Tělesná kultura. Univerzita Palackého v Olomouci AK AK Teologická reflexe. Univerzita Karlova v Praze AA AB 15/17

16 Teorie vědy. (Theory of Science.) Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. AA Těšínsko. Muzeum Těšínska AB AL The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics. Univerzita Karlova v Praze AI IN Theatrum historiae. Univerzita Pardubice AB AL Theologická revue. Univerzita Karlova v Praze AA AB Topenářství, instalace. Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o. JN JN X Transactions on Transport Sciences. Ministerstvo dopravy JO IN Transfuze a hematologie dnes. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FD FE Trestněprávní revue. Nakladatelství C.H.Beck, organizační složka Praha AG Tunel. Český tunelářský komitét, Slovenská tunelárska asociácia ITA Umění. Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. AL Urbanizmus a územní rozvoj. Ústav územního rozvoje AP AE Urgentní medicína. Mediprax CB s.r.o. FP Úroda. Profi Press, s.r.o. GC GF Urologické listy. Medica Healthworld, a.s. FP Urologie pro praxi. Solen, s.r.o. FJ FO Vakcinologie. (Vaccinology.) Medakta s.r.o. FN Ve službách archeologie. Tiskárna Helbich a.s. AC X Vědecké práce. (Scientific Studies (Potato Research Institute Havlíčkův Brod.)) Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. GC GI Vědeckotechnický sborník ČD. Generální ředitelství Českých Drah JO IN Vespertilio. Česká společnost pro ochranu netopýrů EG Veterinární klinika. Profi Press, s.r.o. GJ Veterinární lékař. Tigis spol. s.r.o. GJ EG Veterinářství. Profi Press, s.r.o. GJ X Vnitřní lékařství. (Internal Medicine.) Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FE FP Vodní hospodářství. Vodní hospodářství, s.r.o. DJ JM Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. DJ DA Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.) Ministerstvo obrany (AVIS) KA AD Vojenské zdravotnické listy. Univerzita obrany v Brně FP KA Východočeské listy historické. Univerzita Hradec Králové AB AL Východočeský sborník historický. Východočeské muzeum v Pardubicích AB AC Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie. Východočeské muzeum v Pardubicích EH EF JM DH 16/17

17 Vytápění, větrání, instalace. Společnost pro techniku prostředí JR JN Výtvarná výchova. Univerzita Karlova v Praze AM AL Výzkum v chovu skotu. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. GG GM X Výživa a potraviny. Výživa servis s.r.o. GM FP Working Paper Series. Univerzita Karlova v Praze AH Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů. (Faculty of International Relations, Working Papers.) X Z Českého ráje a Podkrkonoší. Vysoká škola ekonomická v Praze AH AG SOA v Litoměřicích, Státní okresní archiv Semily, Muzeum České ráje v Turnově Zahradnictví. Profi Press, s.r.o. GC GF X Zahradnictví. (Horticultural Science.) Ústav zemědělské ekonomikly a informací GE GC Zdravotnictví v České republice. Asociace pro rozvoj sociálního lékařství a řízení péče o zdraví X Zeměděská ekonomika. (Agricultural Economics.) Ústav zemědělských a potravinářských informací GA Zpravodaj CSTUG. (Zpravodaj Czechoslovak Tex Users Group.) Československé sdružení uživatelů TEXu IN JC Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. DH DB Zpravodaj pedagogicko-psychologické poradenství. Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, Školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zprávy české botanické společnosti. Česká botanická společnost EF EH Zprávy české botanické společnosti. Materiály. Česká botanická společnost EF EH Zprávy české botanické společnosti. Příloha. Česká botanická společnost EF EH Zprávy lesnického výzkumu. (Reports of Forestry Research.) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. GK Zprávy o geologických výzkumech v roce. (Geoscience Research Reports ) Česká geologická služba DB DO Zprávy památkové péče. (Journal of Historical Heritage Preservation.) Národní památkový ústav AL Новая русистика. Masarykova univerzita AI AL AB FQ AM AC AE AN 17/17

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platný pro rok 2015

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platný pro rok 2015 1803-9782 ACC Journal 1212-415X Acta academica karviniensia 1804-2732 Acta Carpathica Occidentalis 1802-0364 Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 1803-411X Acta Historica Universitatis

Více

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014 1804-2732 Acta Carpathica Occidentalis 1802-0364 Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 1803-411X Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 1805-4404 Acta Chirurgiae Plasticae

Více

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2014 Sestavila: Jana

Více

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006 Zpracovala: Jana Nováková PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

SEZNAM PERIODIK OBJEDNANÝCH KNIHOVNAMI A INFORMAČNÍMI STŘEDISKY RESORTU MŽP A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ V ROCE 2003

SEZNAM PERIODIK OBJEDNANÝCH KNIHOVNAMI A INFORMAČNÍMI STŘEDISKY RESORTU MŽP A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ V ROCE 2003 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Referenční informační středisko Vršovická 65, 100 10 Praha 10 SEZNAM PERIODIK OBJEDNANÝCH KNIHOVNAMI A INFORMAČNÍMI STŘEDISKY RESORTU A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ V ROCE

Více

MANUÁL PRO OBD STUDIJNÍ POMŮCKA PRO KURZ

MANUÁL PRO OBD STUDIJNÍ POMŮCKA PRO KURZ MANUÁL PRO OBD STUDIJNÍ POMŮCKA PRO KURZ ZADÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ VAV DO OBD Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název projektu: Od rozvoje znalostí

Více

Informace pro uživatele SEZNAM PERIODIK

Informace pro uživatele SEZNAM PERIODIK 236 004 017 SEZNAM PERIODIK 3 A 576 Acta Litomericensia 3 B 93 Acta Musei Moraviae= Časopis Moravského Scientiae Sociales= vědy společenské 3 B 1180 Acta musei pragensis 3 B 1179 Acta musei pragensis 3

Více

Příloha č. 8 - Seznam VaV kapacit výzkumné organizace

Příloha č. 8 - Seznam VaV kapacit výzkumné organizace Příloha č. 8 - Seznam VaV kapacit výzkumné organizace Seznam výzkumných organizací (VO) byl schválen Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Postup při posuzování výzkumných organizací včetně aktualizovaného

Více

Příloha č. 8 Seznam VaV kapacit výzkumné organizace (VO)

Příloha č. 8 Seznam VaV kapacit výzkumné organizace (VO) Příloha č. 8 Seznam VaV kapacit výzkumné organizace (VO) Seznam VO byl schválen Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Postup při posuzování výzkumných organizací včetně aktualizovaného seznamu VO naleznete

Více

Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 30.1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 30.1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 30.1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Tato tabulka není závazným stanoviskem, ale pouze doporučením Rady, které subjekty by mohly být

Více

Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 1. 1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 1. 1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 1. 1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Tato tabulka není závazným stanoviskem, ale pouze doporučením Rady, které subjekty by mohly být

Více

K. pomocných věd. historických. rekreologie. lingvistiky+k. slavistiky. historických. technologií+provoz

K. pomocných věd. historických. rekreologie. lingvistiky+k. slavistiky. historických. technologií+provoz Domácí periodika 2010: název ABC Acta U.C. studia territorialia Acta oeconomica pragensia Acta onomastica Adiktologie Akademický bulletin Analogon Andragogika ARC news ARC revue ARC user Archeologické

Více

Seznam studijních oborů

Seznam studijních oborů Seznam studijních oborů Vysokoškolské doktorské vzdělání (kód oboru V) 11 Matematické obory V 11-01-V/005 Algebra, teorie čísel a matematická logika V 11-01-V/010 Geometrie a globální analýza V 11-01-V/012

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Seznam studijních oborů

Seznam studijních oborů Seznam studijních oborů Vysokoškolské bakalářské vzdělání (kód oboru R) 11 Matematické obory R 11-01-R/008 Diskrétní matematika R 11-01-R/020 Obecná matematika - Pravděpodobnost a statistika R 11-01-R/023

Více

Zápis č. 03 14 ze zasedání Akreditační komise 16. 18. června 2014, Doksy

Zápis č. 03 14 ze zasedání Akreditační komise 16. 18. června 2014, Doksy Zápis č. 03 14 ze zasedání Akreditační komise 16. 18. června 2014, Doksy Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav Petr,

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů nabízených také v kombinované a distanční formě studia pro akademický rok 2010/2011

Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů nabízených také v kombinované a distanční formě studia pro akademický rok 2010/2011 1 verze 1.2 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam akreditovaných studijních programů a studijních oborů nabízených také v kombinované a distanční formě studia pro akademický rok 2010/2011

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 15 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

001 Věda a vědění. 004.3 Hardware. 004.7 Počítačové sítě. 005 Management. 005.91/.92 Kancelář. 007 Teorie systémů

001 Věda a vědění. 004.3 Hardware. 004.7 Počítačové sítě. 005 Management. 005.91/.92 Kancelář. 007 Teorie systémů 00 Věda. Všeobecnosti 004 Počítačová věda 004.6 Databáze 004.932 Digitální zpracování obrazu 005.51 Logistika 006 Metrologie 001 Věda a vědění 004.3 Hardware 004.7 Počítačové sítě 005 Management 005.91/.92

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Nové, moderní nástroje popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR Gabriela Pokorná a kol. Olomouc 2009 Oponenti: prof. RNDr. Martin Bílek, Ph.D.

Více

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů

Více

Zápis č. 02 13 ze zasedání Akreditační komise 15. 17. dubna 2013, Hejnice

Zápis č. 02 13 ze zasedání Akreditační komise 15. 17. dubna 2013, Hejnice Zápis č. 02 13 ze zasedání Akreditační komise 15. 17. dubna 2013, Hejnice Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková, Jaroslav Petr,

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV

HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI PODLE METODIKY RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV Hodnocení vědy Antonín Slabý 2 Rada

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

jinak zajímavé ABC REAL, a.s. banka / poj. Accenture jinak zajímavé ADAST a.s. jinak zajímavé Advantel, a.s.

jinak zajímavé ABC REAL, a.s. banka / poj. Accenture jinak zajímavé ADAST a.s. jinak zajímavé Advantel, a.s. zákazník kategória 1. JVS 1. lékařská fakulta UK 1. Reklamní společnost 2. Lékařská fakulta UK v Praze, KZM 2. Základní, Beroun A.A.S.I. A7B Bohemia ABAKUS - DISTRIBUTION Abatis ABBAS, ABC Klima, s.r.o.

Více