Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2009)"

Transkript

1 Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2009) V Seznamu jsou zveřejněny údaje o ISSN kódu, názvu, prvním uvedeném variabilním názvu periodika a o jeho vydavateli. Tyto data jsou převzata z veřejné databáze Českého národního střediska ISSN, které spravuje Státní technická knihovna (katalog STK Dále jsou uvedeny primární a sekundární kódy zaměření jednotlivých periodik, tak jak byly označeny jednotlivými vydavateli (viz číselné kódy oborů podle Klasifikace oborů informačního systému výzkumu a vývoje; obor ISSN Název (variantní název) vydavatel primární sekundární Access Server. ČVUT v Praze JA JD X Acta academica karviniensia. Slezská univerzita v Opavě AH AH Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. Národní muzeum EG EA X Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia germanistica. Ostravská univerzita v Ostravě AI AJ Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni AA AB Acta geodynamica et geomateralia. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. DC,DD,DE CC Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Česká společnost pro ortopedii a traumatologii, Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť FI Acta Chirurgiae Plasticae. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FJ FI Acta Medica. (Acta Medica of the Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové.) Univerzita Karlova v Praze FP Acta Musei Moraviae. Scientiae Biologicae. Moravské zemské muzeum EG EF Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. (Časopis Moravského muzea. Vědy geologické.) Moravské zemské muzeum DB DD Acta Musei Reginaehradecensis. Serie A, Scientiae naturales. Muzeum východních Čech v Hradci Králové EH DB Acta musei richnoviensis. (Acta Musei Richnoviensis. Sect. natur.) Muzeum a galerie Orlických hor EF EG Acta onomastica. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. AI Acta Pruhoniciana. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. GC EI

2 Acta rerum naturalium. (Přírodovědný sborník Vysočiny.) Muzeum Vysočiny Jihlava, Třebíč EH Acta Technica CSAV. (Acta technica Czech Science Advanced Views.) Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. JA BJ Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně GE AH Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AE AH Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis. (Sborník příspěvků k dějinám University Karlovy.) Univerzita Karlova v Praze AB AM Acta Universitatis Carolinae. Geographica. Univerzita Karlova v Praze AA Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. Univerzita Karlova v Praze AG Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica. Univerzita Karlova v Praze AK AM Acta Universitatis Carolinae. Oeconomica, Czech Economic Review. Univerzita Karlova v Praze AH AD Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Univerzita Karlova v Praze AJ AB Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialis. Univerzita Karlova v Praze AB AD Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Facultas philosophica, Philologica, Romanica Olomucensia. VYDÁVÁNO DO 2007 Univerzita Palackého v Olomouci AI AJ Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica. Univerzita Palackého v Olomouci BA Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. Univerzita Palackého v Olomouci AK X ACTA VŠFS. (Acta Vysoké školy finanční a správní.) Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. AH AE Adiktologie. Sdružení SCAN FL FP Advances in Military Technology. Univerzita obrany v Brně KA JY Agricultura tropica et subtropica. Česká zemědělská univerzita v Praze GC GM Agritech Science. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. GB GA Aither. (Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice.) Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. AA X Aktuality v nefrologii. Tigis spol. s.r.o. FE FP Alergie. Tigis spol. s.r.o. FE FN All for Power. AF Power agency s.r.o. JF JE Anesteziologie a intenzivní medicína. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FP X Annals of the Náprstek Museum. Národní muzeum AC AB Anthropologie. Moravské zemské muzeum. Ústav Anthropos AC AntropoWebzin. Lukáš Lenk AC AA Applications of Mathematics. Matematický ústav AV ČR, v. v. i. BA X Applied and Computational Mechanics. Západočeská univerzita v Plzni BI JJ Archaeologia historica. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně AC AB Archeologické rozhledy. Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. AC AB 2/17

3 Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích AC AB Archiv orientální. (Oriental Archive.) Orientální ústav AV ČR, v. v. i. AI AB Archivní časopis. Ministerstvo vnitra AB AE Archivum Mathematicum. Masarykova univerzita BA AULA. Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. AM AE Auspicia. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., Filozofický ústav AV ČR, v. v. i. AE AD Aussiger Beitrńge. (Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre.) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AI AJ Automa. FCC Public, s.r.o. JB BC Avriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. Jednota klasických filologů AB AJ Beskydy. (The Beskids Bulletin.) Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně GK EH Beton - technologie, konstrukce, sanace. Beton TKS, s.r.o. JN JI Bezpečnost jaderné energie. Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR, Úrad jadrového dozoru SR JF DL Bezpečnostní teorie a praxe. (Security Theorry and Practice.) Ministerstvo vnitra AG AE Biograf. Virtuální institut o.p.s. AO AC Biomedical Papers of the the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc Czech Republic. Univerzita Palackého v Olomouci FP FR X Biosignál. Vysoké učení technické v Brně IN FS Bohemia centralis. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR EG EF Bolest. Tigis spol. s.r.o. FP FH X Brno v minulosti a dnes. (Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna.) Archiv města Brna AB Bryonora. Česká botanická společnost, Botanický ústav AV ČR, v. v. i. EF EH Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Národní muzeum DB DD Bulletin of Applied Mechanics. (Věstník aplikované mechaniky.) ČVUT v Praze JR EI Bulletin of Geosciences. Česká geologická služba DB X Bulletin of the Czech Econometric Society. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. BB AH X Bulletin. (Bulletin VÚRH Vodňany.) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (VÚRH) GL Byzantinoslavica. (Revue internationale des Études Byzantines.) Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. AB AL Center for Investigations into Information Systems. Centrum pro výzkum informačních systémů ve Zlíně AE AH X Central European Journal of International & Security Studies. Metropolitní univerzita v Praze, o.p.s. AD AO Central European Journal of Public Health. Státní zdravotní ústav FQ DN 3/17

4 Central European Journal of Public Policy. Univerzita Karlova v Praze AD Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice. Series for Crop Sciences. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích GC GG Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae. Univerzita Karlova v Praze BA Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae. (Práce VÚLHM.) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. GK Communio viatorum. Univerzita Karlova v Praze AA AL Contemporary European Studies. Univerzita Palackého v Olomouci AD Cor et Vasa. (Journal of the Czech Society of Cardiology.) Česká kardiologická společnost FA FG Cybernetic Letters. Expertia o.p.s. BC BB Cyberpsychology. Masarykova univerzita AN AO Czech Hospitality and Tourism Papers. Vysoká škola hotelová spol. s r.o. AH AH Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. Ústav zemědělské ekonomikly a informací GE Czech Mycology. Česká vědecká společnost pro mykologii EF Časopis lékařů českých. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FP X Časopis Matice moravské. Matice moravská AB AC Časopis Moravského muzea. Vědy společenské. (Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales.) Moravské zemské muzeum AC AB Časopis Národního muzea. Řada historická. Národní muzeum AB AC Časopis pro moderní filologii. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. AI Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita AG AJ Časopis Slezského zemského muzea. Série A, vědy přírodní. Slezské zemské muzeum EG EF Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické. Slezské zemské muzeum AB AC Časopis Společnosti přátel Starožitností. Společnost přátel starožitností AL AC Časopis Stavebnictví. Expo Data spol. s r.o. JN JM Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti. (Journal of Safety Research and Applications. (JOSRA)) Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. AQ FM Česká a slovenská farmacie. (Czech and Slovak Pharmacy.) Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FR FQ X Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. (Czech and Slovak Gastroenterology and Hepatology.) Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FE Česká a slovenská psychiatrie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FL AN Česká geriatrická revue. Medica Healthworld, a.s. FP FQ Česká gynekologie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FK Česká kinantropologie. Česká kinantropologická společnost AK AM Česká a slovenská oftalmologie. (Czech and Slovak Ophthalmology.) Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FP 4/17

5 Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. AJ AB Česká radiologie. (Czech Radiology.) Galén, s.r.o FP Česká revmatologie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FE FP Česká Stomatologie a Praktické zubní lékařství. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FF FP Česká urologie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FJ FE České pracovní lékařství. Tigis spol. s.r.o. FP FM Československá dermatologie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FO FP Československá fyziologie. Tigis spol. s.r.o. ED FE Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FP FD Československá pediatrie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FG Český časopis historický. (The Czech Historical Review.) Historický ústav AV ČR, v. v. i. AB AA Český finanční a účetní časopis. Vysoká škola ekonomická v Praze AH AE Český jazyk a literatura. SPN - pedagogické nakladatelství, a.s. AI AM Český lid. (Etnologický časopis.) Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. AC AL Data a výzkum - SDA Info. (Data a výzkum - Sociologický datový archiv Info.) Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. AO Data Security Management. TATE International, s.r.o. IN JD Dějiny - teorie - kritika. (History-Theory-Criticism.) Masarykův ústav, Archiv AV ČR, v. v. i. AB AC Dějiny věd a techniky. (History of Sciences and Technology) Společnost pro dějiny věd a techniky při RVS AB Demografie. Český statistický úřad AO Dermatologie pro praxi. Solen, s.r.o. FO FP Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. Tigis spol. s.r.o. FB FE Discourse and Interaction. Masarykova univerzita AI Disk. Akademie muzických umění v Praze AL AJ Documenta Pragensia. Archiv hl. města Prahy AB AL Doprava. Ministerstvo dopravy JO AH Dopravní inženýrství. EDIP s.r.o. JM JO X Dvacáté století. (The Twentieth Century.) Univerzita Karlova v Praze AB E+M. Ekonomie a Management. Technická univerzita v Liberci AH BC Écho des Études Romanes. (Revue semestrielle de linguistique et littératures romanes.) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AI Eirene. (Studia graeca et latina.) Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. AB AJ Ekonomická revue. (Central European Review of Ecomic Issues.) Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava AH Ekonomika a management. Vysoká škola ekonomická v Praze AH Elektro. FCC Public, s.r.o. JA JE 5/17

6 Elektrorevue. Vysoké učení technické v Brně IN E-Logos. Vysoká škola ekonomická v Praze AA AD Endoskopie. Solen, s.r.o. FP FP Energyspectrum. Vysoké učení technické v Brně JE Engineering Mechanics. Engineering Academy of the Czech Republic JR BI Envigogika. Univerzita Karlova v Praze AM AA e-pedagogium. /on-line/ Univerzita Palackého v Olomouci AM AA e-pedagogium. /print/ Univerzita Palackého v Olomouci AM AI Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FN EE E-psychologie. Českomoravská psychologická společnost AN Ergo. Technologické centrum AV ČR AE AH X Erica. Západočeské muzeum v Plzni EF EG Estetika. (The Central European Journal of Aesthetics.) Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. AA AL European Financial and Accounting Journal. Vysoká škola ekonomická v Praze AH AE European Journal for Biomedical Informatics. EuroMISE s.r.o. IN FP European Journal of Adapted Physical Activity o.s. European Federation of Adapted Physical Activity AK AM Evropská volební studia. (European Electoral Studies.) Institut pro srovnávací politologický výzkum AD Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. AA Folia ethnographica. (Supplementum ad Acta Musei Moraviae.) Moravské zemské muzeum AC Folia gastroenterologica et hepatologica. Medica Healthworld, a.s. FE FB Folia Historica Bohemica. Historický ústav AV ČR, v. v. i. AB AA Folia Mendeliana. (Supplementum ad Acta Musei Moraviae.) Moravské zemské muzeum AB Folia numismatica. (Supplementum ad Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales.) Moravské zemské muzeum AB AC Fontes Nissae. Technická univerzita v Liberci AB Fórum sociální politiky. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. AO AH Forum urbes medii aevi. Archaia Brno o.p.s. AC AB Fottea. Czech Phycological Society EF EH Gender, rovné příležitosti, výzkum. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. AO Geodetický a kartografický obzor Geografie. Sborník české geografické společnosti. (Geography. Journal of Czech Geographic Society.) Český úřad geodetický a kartografický, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Česká geografická společnost EC Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce. Masarykova univerzita DB DD DE BN 6/17

7 GeoScape. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem DE AO Germanoslavica. (Zeitschrift für germano-slavische Studien.) Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. AJ AI Gynekolog. Medexart s.r.o. FK Historica. Series Nova. Historický ústav AV ČR, v. v. i. AB AD Historická geografie. (Historical Geography.) Historický ústav AV ČR, v. v. i. AB DE Hojení ran. Geum Praha, s.r.o. FP FJ Hospodářské dějiny. (Economic History.) Historický ústav AV ČR, v. v. i. AB Hudební věda. (Musicology.) Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. AL AB Hudební výchova. Univerzita Karlova v Praze AM AL Hutnické listy. Ocelot s.r.o. JG JP Hygiena. Státní zdravotní ústav FM FQ Chemagazín. Ing.Miloslav Rotrekl CE Ibero-Americana Pragensia. Univerzita Karlova v Praze AB AJ X Iluminace. Národní filmový archiv AL AJ Informační Bulletin České statistické společnosti. Česká statistická společnost BB Interní medicína pro praxi. Solen, s.r.o. FE FB X Intervenční a akutní kardiologie. Solen, s.r.o. FA Ion Exchange Letters. VŠCHT Praha CB CD Jemná mechanika a optika. (JMO.) Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. BH JB X Jihočeský sborník historický. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích AB AD Journal of Agrobiology. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích GC X Journal of Applied Biomedicine. University of South Bohemia FP EA Journal of Applied Science in the Thermodynamics and Fluid Mechanics. Technická univerzita v Liberci BK BJ Journal of Forest Science. Ústav zemědělské ekonomikly a informací GK Journal of Geosciences. Česká geologická společnost DB DD Journal of Landscape Ecology. Regionální organizace IALE České republiky, CZ-IALE DO EH Journal of Landscape Studies. Centrum pro krajinu s.r.o. DO EH Journal of Outdoor Activities. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AK AM Journal of the National Museum. Natural History Series. Národní muzeum EG, EA, EG, DB EF Journal of the National Museum. Natural History Series. Národní muzeum EG EF Judaica Bohemiae. Židovské muzeum v Praze AB AL 7/17

8 Kardiofórum. Medica Healthworld, a.s. FA FE Kardiologická revue. Medica Healthworld, a.s. FA FE Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Geum Praha, s.r.o. FC FN X Kazuistiky v diabetologii. Geum Praha, s.r.o. FB Klapalekiana. Česká společnost entomologická EG EH Klinická biochemie a metabolismus. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FP EB Klinická farmakologie a farmacie. Solen, s.r.o. FR X X Klinická mikrobiologie a infekčné lékařství. (Clinical Microbiology and Infectious Diseases.) Klinická onkologie. (The Journal of the Czech and Slovak Oncological Society.) Trios spol. s r.o. FN EE Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FD FD Komunální technika. Profi Press, s.r.o. DM DO Konstrukce. Konstrukce Media, s.r.o. JN JM Kontakt. (Scientific Acta Faculty of Social and Health Studies.) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích FQ X Koroze a ochrana materiálu. Asociace korozních inženýrů JK Kriminalistika. Ministerstvo vnitra AG Krmivářství. Profi Press, s.r.o. GH GG Kuděj. Scriptorium AB AC Kvasný průmysl. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. GM CB Lékař a technika. (Physician and Technology.) Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FS X Letecký zpravodaj. (Czech Aerospace Proceedings.) Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s. JU JV Lidé města. Univerzita Karlova v Praze AC Linguistica Pragensia. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. AI Listy cukrovarnické a řepařské. VUC Praha, a.s. GM CI Listy filologické. (Folia philologica.) Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. AI AJ Litteraria Pragensia. Univerzita Karlova v Praze AJ AL LKS. (Lékařská komora stomatologů.) Česká stomatologická komora FF FJ Lynx. (Mammaliologické zprávy.) Národní muzeum EG EH Manufacturing Technology. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem JP JS Masaryk University Journal of Law and Technology. Masarykova univerzita AG AA Maso. České a slovenské odborné nakladatelství s.r.o. GM JP Matematika - fyzika - informatika. Jednota českých matematiků a fyziků BA AM Materials Structure in Chemistry, Biologym Physics and Technology. (Bulletin of the Czech and Slovak Crystallographic Association.) Krystalografická společnost BM CE 8/17

9 Mathematica Bohemica. Matematický ústav AV ČR, v. v. i. BA MECCA (Middle European Construstion and Design of Cars.) ČVUT v Praze JO JT Media4u Magazine. Ing.Jan Chromý,PhD. AM IN X Mediaevalia Historica Bohemica. Historický ústav AV ČR, v. v. i. AB Mediální studia. Českomoravský novinář, a.s. AJ AO Medicína po promoci. Medical Tribune CZ s.r.o. FE FP Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Česká společnost tělovýchovného lékařství, Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva Mechanizace zemědělství. Profi Press, s.r.o. GB GB Meteorologické zprávy. (Meteorological Bulletin.) Český hydrometeorologický ústav DG DA Mezinárodní a srovnávací právní revue. (International and Comparative Law Review) Univerzita Palackého v Olomouci AG Mezinárodní vztahy. Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. AD Minerál. Jihočeský mineralogický klub o.s. DB DO X Mlékařské listy - Zpravodaj. Milcom a.s. - Výzkumný ústav mlékárenský GM CE MM Science Journal. MM publishing, s.r.o. JQ JA Moderní dějiny. Historický ústav AV ČR, v. v. i. AB AD Mongolo-Tibetica Pragensia. Triton - Stanislav Juhaňák AI AC Moravian Geographical Reports. Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. DE AO Musicologica Brunensia. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis.) Masarykova univerzita AL Muzeum a současnost. Řada přírodovědná. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy EF EG Muzeum a současnost. Řada společenskovědní. (Středočeský vlastivědný sborník.) Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy AB AC Mykologické listy. Česká vědecká společnost pro mykologii EF Národohospodářský obzor. (National Economic Horizons.) Masarykova univerzita AH AE Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury AC AL Náš chov. Profi Press, s.r.o. GG GI Naše řeč. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. AI X Naše společnost. (Bulletin Centra pro výzkum veřejného mínění.) Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. AO AM X Natura Pragensis. (Studie o přírodě Prahy.) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR EG EF Neural Network World. Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. IN BC Neurologie pro praxi. Solen, s.r.o. FH New Perspectives on Political Economy. Liberální institut AH AD FP FI 9/17

10 Novitates Botanicae Universitatis Carolinae. Univerzita Karlova v Praze EF EH Nová železniční technika KPM Consult, a.s. JO JM Nový Orient. Orientální ústav AV ČR, v. v. i. AA AB Numismatické listy. Národní muzeum AB AC Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H.Beck AG Obchodní právo. Prospektrum spol.s r.o. AG X Obilnřské listy. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. GC GF Obrana a strategie. (Defence and Strategy.) Univerzita obrany v Brně KA AD Oceňování. Vysoká škola ekonomická v Praze AE AH Odhadce a oceňování majetku. Vysoká škola ekonomická v Praze AH JN Odpadové fórum. CEMC-České ekologické manažerské centrum DM DK Onkologie. Solen, s.r.o. FD X Opera Corcontica. Správa KRNAP EH DB Opera Slavica. (Slavistické rozhledy.) Masarykova univerzita AI AL Opuscula historiae artium. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series historiae artium.) Masarykova univerzita AL Orbis scholae. Univerzita Karlova v Praze AM Orlické hory a Podorlicko. Muzeum a galerie Orlických hor AB AC Ortodoncie. Česká ortodontická společnost FF Ortopedie. Medakta s.r.o. FI Osteologický bulletin. Trios spol. s r.o. FB Otorinolaryngologie a foniatrie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FF FJ Paginae historiae. (Sborník Národního archivu.) Národní archiv AB Paideia. Univerzita Karlova v Praze AA AM Památky archeologické. Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. AC AB Pandanus. (Nature in Literature, Art, Myth and Ritual.) Triton - Stanislav Juhaňák AI AA Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost AM Pedagogika. Univerzita Karlova v Praze AM Pediatrie pro praxi. Solen, s.r.o. FG X Perner s Contacts. Univerzita Pardubice JO BB X Perspectives. Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. AD Plant Protection Science. Ústav zemědělské ekonomikly a informací GF Plant, Soil and Environment. Ústav zemědělské ekonomikly a informací GC GD Plasty a kaučuk. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně CD JJ 10/17

11 Plyn. (Gas.) Český plynárenský svaz JE JL Plzeňský lékařský sborník. (Plzeň Medical Reports.) Univerzita Karlova v Praze FA EA Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. Společnost pro výzkum a využití pojivových tkání FP Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Jednota českých matematiků a fyziků, Jednota slovenských matematikov a fyzikov Politics in Central Europe. Západočeská univerzita v Plzni AD Politologická revue. Česká společnost pro politické vědy AD Politologický časopis. Masarykova univerzita AD Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s. FP Požární ochrana. Sdružení požárního a bezpečnostního inženřrství AQ JW Práce muzea v Kolíně. Řada přírodovědná. Regionální muzeum, Městský úřad Kolín, Český svaz ochránců přírody Kolín EG EF Pracovní lékařství. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FE FM Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen - Prague Economic nad Social History Papers. (Prague Economic and Social History Univerzita Karlova v Praze AB Papers.) Prague Economic Papers. Vysoká škola ekonomická v Praze AH BB Prague Medical Report. Karlova Univerzita v Praze FP Prague Papers on the History of International Relations. Univerzita Karlova v Praze AB Praktická gynekologie. Medica Healthworld, a.s. FK Praktická radiologie. Společnost radiologických asistentů ČR o.s. FP Praktické lékárenství. Solen, s.r.o. FR Praktický lékař. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FE FP Právní rozhledy. Nakladatelství C.H.Beck, organizační složka Praha AG Prameny a studie. (Prameny a studie Zeměd. muzea ÚVTI v Praze.) Národní zemědělské muzeum Praha AB Právněhistorické studie. Univerzita Karlova v Praze AG AB Právní fórum. ASPI, a.s. AG Právník. Ústav státu a práva AV ČR, v. v.i., Západočeská univerzita v Plzni AG Pražský sborník historický. Archiv hl. města Prahy AB AL Prevence úrazů, otrav a násilí. Jihočeský Inzert Expres s.r.o. FQ Profese online. Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska FP FQ Pro-Fil. Masarykova univerzita AA Průzkumy památek. Národní památkový ústav AL AB BG BA 11/17

12 Přehled výzkumů. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. AC Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR EH DO Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Muzeum Prostějovska v Prostějově DB EH Psychiatrie pro praxi. Solen, s.r.o. FL Psychiatrie. Tigis spol. s.r.o. FL FH Psychoterapie. Masarykova univerzita AN FL Radioengineering. University of Technology-Department of Radio Electronics JA JC Referátový výběr z dermatovenerologie. Czechopress Agency, s.r.o. FO Referátový výběr z onkologie. Czechopress Agency, s.r.o. FD Reflexe. Oikumené o.s. AA Regionální studia. (Regional Studies.) Vysoká škola ekonomická v Praze AH AE Rehabilitace a fyzikální lékařství. (Rehabilitation and Physical Medicine.) Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FP Rekonstrukce a experiment v archeologii. (Živá archeologie.) Společnost experimentální archeologie AC AM Religio. (Revue pro religionistiku) Česká společnost pro studium náboženství AA Research in Agricultural Engineering. (Zemědělská technika.) Ústav zemědělské ekonomikly a informací GB Research in Pig Breeding. (Výzkum v chovu prasat.) Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. GG Revizní a posudkové lékařství. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FP Revue církevního práva. Společnost pro církevní právo AG REXTER. Centrum pro bezpečnost a strategická studia o.s. AD AG Romanica Olomucensia. Univerzita Palackého v Olomouci AI AJ Rossica Olomucensia. (Časopis pro ruskou a slovanskou filologii.) Univerzita Palackého v Olomouci AI AJ Rozhledy v chirurgii. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FJ Sborník archivních prací. Ministerstvo vnitra AB AE Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje. VYDÁVÁNO DO 2007 Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Cheb AB EF Sborník Národního muzea v Praze. Řada A, Historie. (Acta Musei Nationalis Pragae, Series A, Historia.) Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum.) Národní muzeum AB AL Národní muzeum AJ AL Sborník Národního muzea. Řada B, přírodní vědy. Národní muzeum DB EF Sborník Oblastního muzea v Mostě. Řada přírodovědná. Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace EG EH Sborník prací Filozofická fakulty brněnské univerzity. Řada filozofická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series philosophica. Studia philosophica.) VYDÁVÁNO DO 2008 Masarykova univerzita AA 12/17

13 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series archaeologica.) Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada anglistická. VYDÁVÁNO DO 2008 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada germanistická. (Brunner Beitrńge zur Germanistik und Nordistik) Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada historická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series historica.) VYDÁVÁNO DO 2008 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series linguistica Linguistica Brunensia.) VYDÁVÁNO DO 2008 Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada klasická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series classica.) VYDÁVÁNO DO 2008 Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná. (Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae. Series litteraria.) Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series pedagogica.) VYDÁVÁNO DO 2008 Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická. (Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. Series psychologica.) Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Řada romanistická. (Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. Series romanica Etudes romanes de Brno.) VYDÁVÁNO DO 2008 Masarykova univerzita AC Masarykova univerzita AI AJ Masarykova univerzita AI AJ Masarykova univerzita AB AA Masarykova univerzita AI Masarykova univerzita AI AJ Masarykova univerzita AJ Masarykova univerzita AM Masarykova univerzita AN Masarykova univerzita AI Sborník prací FilozofickÚ fakulty brněnské univerzity. Řada testrologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series theatrologica.) VYDÁVÁNO DO 2008 Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd. Masarykova univerzita AL Masarykova univerzita AB AM Sborník Severočeského Muzea. Přírodní vědy. Severočeské muzeum EG EF 13/17

14 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-technické univerzity Ostrava. (Transactions of the VŠB-Technical University of Ostrava. Mechanical Series.) Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava JR JQ Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostního inženýrství. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava AQ DN Scientia Agriculturae Bohemica. Česká zemědělská univerzita v Praze GC GK Scientia et Societas. NC Publishing, a.s. AH AG Scientific Papers of the University of Pardubice. Series A, Faculty of Chemical Technology. Univerzita Pardubice CB CI Scientific Papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. Univerzita Pardubice JR AH X Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration. Univerzita Pardubice AH IN Scripta medica Facultatis medicae Universitatis Brunensis Masarykianae. (Spisy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.) Masarykova univerzita FP Severočeskou přírodou. Česká botanická společnost, Severočeská pobočka EF EH X Silnice a železnice. Konstrukce Media, s.r.o. JN JO Silniční obzor. Česká silniční společnost JM JO Silva Gabreta. Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava EH GK X Sklář a keramik. Česká sklářská společnost JH AB X Slaboproudý obzor. (Electronic Horizon.) Československá sekce IEEE JA JB Slavia. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. AI AJ Slavica litteraria. (Literárněvědná slavistika.) Masarykova univerzita AJ Slévárenství. Svaz sléváren ČR JG JQ Slezský sborník. (Acta Silesiaca.) Slezské zemské muzeum AB AO Slovácko. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti AC AB X Slovanské historické studie. Historický ústav AV ČR, v. v. i. AB AC Slovanský přehled. Historický ústav AV ČR, v. v. i. AB AD Slovo a slovesnost. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. AI Slovo a smysl. (Word and Sense) Univerzita Karlova v Praze AJ Sociální práce. (Sociálna práca.) Asociace vzdělavatelů v sociální práci AO AM X Sociální studia. Masarykova univerzita AO AD Soil and Water Research. Ústav zemědělské ekonomikly a informací GD X Soudní inženýrství. (Forensic Engineering.) Vysoké učení technické v Brně AG AQ 14/17

15 Soudní rozhledy Nakladatelství C.H.Beck, organizační složka Praha AG Soudobé dějiny. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. AB AO Sovak. (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací.) Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR DJ SPBI Spektrum. Sdružení požárního a bezpečnostního inženřrství, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Speciální pedagogika. Univerzita Karlova v Praze AM Správní právo. Ministerstvo vnitra AG X Statistika. Český statistický úřad BB AH Státní zastupitelství. Novatrix, s.r.o. AG AQ JW Stavební obzor. ČVUT v Praze, VUT v Brně, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava JM JN Strojírenská technologie. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem JP JS Středoevropské politické studie. (Central European Political Studies Review.) Masarykova univerzita AD AE Studia Neoaristotelica. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AA X Studia Oecologica. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem DO AH X Studia pneumologica et phthiseologica. Česká pneumologická a ftizeologická společnost FC FP Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.) Studia Rudolphina. (Bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II.) Ostravská univerzita v Ostravě AI AJ Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. AL AB Studia Sportiva. Masarykova univerzita AK FP Studia theologica. Univerzita Palackého v Olomouci AA AB Studie a texty Evangelické teologické fakulty. Univerzita Karlova v Praze AA AB Studies and reports of District Museum Prague-East, Taxonomical Series. Oblastní muzeum Praha-východ EG Svět literatury. Univerzita Karlova v Praze AJ AJ Světlo. FCC Public, s.r.o. JA JE Sylvia. Česká společnost ornitologická EG EH Systéová integrace. Česká spol. pro systémovou integraci AE AH Tělesná kultura. Univerzita Palackého v Olomouci AK AK Teologická reflexe. Univerzita Karlova v Praze AA AB 15/17

16 Teorie vědy. (Theory of Science.) Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. AA Těšínsko. Muzeum Těšínska AB AL The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics. Univerzita Karlova v Praze AI IN Theatrum historiae. Univerzita Pardubice AB AL Theologická revue. Univerzita Karlova v Praze AA AB Topenářství, instalace. Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o. JN JN X Transactions on Transport Sciences. Ministerstvo dopravy JO IN Transfuze a hematologie dnes. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FD FE Trestněprávní revue. Nakladatelství C.H.Beck, organizační složka Praha AG Tunel. Český tunelářský komitét, Slovenská tunelárska asociácia ITA Umění. Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. AL Urbanizmus a územní rozvoj. Ústav územního rozvoje AP AE Urgentní medicína. Mediprax CB s.r.o. FP Úroda. Profi Press, s.r.o. GC GF Urologické listy. Medica Healthworld, a.s. FP Urologie pro praxi. Solen, s.r.o. FJ FO Vakcinologie. (Vaccinology.) Medakta s.r.o. FN Ve službách archeologie. Tiskárna Helbich a.s. AC X Vědecké práce. (Scientific Studies (Potato Research Institute Havlíčkův Brod.)) Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. GC GI Vědeckotechnický sborník ČD. Generální ředitelství Českých Drah JO IN Vespertilio. Česká společnost pro ochranu netopýrů EG Veterinární klinika. Profi Press, s.r.o. GJ Veterinární lékař. Tigis spol. s.r.o. GJ EG Veterinářství. Profi Press, s.r.o. GJ X Vnitřní lékařství. (Internal Medicine.) Česká lékařská společnost J.E.Purkyně FE FP Vodní hospodářství. Vodní hospodářství, s.r.o. DJ JM Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. DJ DA Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.) Ministerstvo obrany (AVIS) KA AD Vojenské zdravotnické listy. Univerzita obrany v Brně FP KA Východočeské listy historické. Univerzita Hradec Králové AB AL Východočeský sborník historický. Východočeské muzeum v Pardubicích AB AC Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie. Východočeské muzeum v Pardubicích EH EF JM DH 16/17

17 Vytápění, větrání, instalace. Společnost pro techniku prostředí JR JN Výtvarná výchova. Univerzita Karlova v Praze AM AL Výzkum v chovu skotu. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. GG GM X Výživa a potraviny. Výživa servis s.r.o. GM FP Working Paper Series. Univerzita Karlova v Praze AH Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů. (Faculty of International Relations, Working Papers.) X Z Českého ráje a Podkrkonoší. Vysoká škola ekonomická v Praze AH AG SOA v Litoměřicích, Státní okresní archiv Semily, Muzeum České ráje v Turnově Zahradnictví. Profi Press, s.r.o. GC GF X Zahradnictví. (Horticultural Science.) Ústav zemědělské ekonomikly a informací GE GC Zdravotnictví v České republice. Asociace pro rozvoj sociálního lékařství a řízení péče o zdraví X Zeměděská ekonomika. (Agricultural Economics.) Ústav zemědělských a potravinářských informací GA Zpravodaj CSTUG. (Zpravodaj Czechoslovak Tex Users Group.) Československé sdružení uživatelů TEXu IN JC Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. DH DB Zpravodaj pedagogicko-psychologické poradenství. Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, Školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zprávy české botanické společnosti. Česká botanická společnost EF EH Zprávy české botanické společnosti. Materiály. Česká botanická společnost EF EH Zprávy české botanické společnosti. Příloha. Česká botanická společnost EF EH Zprávy lesnického výzkumu. (Reports of Forestry Research.) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. GK Zprávy o geologických výzkumech v roce. (Geoscience Research Reports ) Česká geologická služba DB DO Zprávy památkové péče. (Journal of Historical Heritage Preservation.) Národní památkový ústav AL Новая русистика. Masarykova univerzita AI AL AB FQ AM AC AE AN 17/17

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (platný pro rok 2008)

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (platný pro rok 2008) Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (platný pro rok 2008) ISSN NÁZEV VYDAVATEL 1214-9675 Access Server /čj/ České vysoké učení technické v Praze JA 1212-415X Acta academica karviniensia

Více

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2010)

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2010) Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2010) V Seznamu jsou zveřejněny údaje o ISSN kódu, názvu, prvním uvedeném variabilním názvu periodika a o

Více

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2010)

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2010) Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2010) V Seznamu jsou zveřejněny údaje o ISSN kódu, názvu, prvním uvedeném variabilním názvu periodika a o

Více

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2010)

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2010) Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (po aktualizaci roku 2010) V Seznamu jsou zveřejněny údaje o ISSN kódu, názvu, prvm uvedeném variabilm názvu periodika a o jeho

Více

Zápis z jednání kolegia ředitele ÚT AV ČR čís. 7/2008 ze dne 5. 9. 2008 Přítomni:, Omluveni: Hosté:

Zápis z jednání kolegia ředitele ÚT AV ČR čís. 7/2008 ze dne 5. 9. 2008 Přítomni:,  Omluveni: Hosté: Přítomni: Zápis z jednání kolegia ředitele ÚT AV ČR čís. 7/2008 ze dne 5. 9. 2008 Dobiáš, Hora, Horáček, Hrubý, Chomát, Janda, Jaňour, Landa, Plešek, Převorovský, Příhoda, Sedlák, Uruba, Valouch, Witowski,

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK)

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. CERGE UK a Národohospodářský ústav AV ČR GAČR seminář

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014 1804-2732 Acta Carpathica Occidentalis 1802-0364 Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 1803-411X Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 1805-4404 Acta Chirurgiae Plasticae

Více

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaný v roce 2013 1804-2732 Acta Carpathica Occidentalis 1802-0364 Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 1803-411X Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 0001-5423 Acta Chirurgiae Plasticae

Více

Activitas Nervosa Superior Adiktologie American Journal of Gastroenterology American Journal of Psychiatry

Activitas Nervosa Superior Adiktologie American Journal of Gastroenterology American Journal of Psychiatry Seznam časopisů objednaných na rok 2013 LF UK Plzeň a LK FN Plzeň stav k 3. 1. 2013 TITUL Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca Acta

Více

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platný pro rok 2015

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platný pro rok 2015 1803-9782 ACC Journal 1212-415X Acta academica karviniensia 1804-2732 Acta Carpathica Occidentalis 1802-0364 Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 1803-411X Acta Historica Universitatis

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Seznam časopisů objednaných na rok 2012 LF UK Plzeň a LK FN Plzeň stav k 2. 1. 2012 TITUL Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca Acta

Více

Výzva k podávání návrhů na členy expertních panelů

Výzva k podávání návrhů na členy expertních panelů Výzva k podávání návrhů na členy expertních panelů Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen Rada ) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi (dále VaVaI), jejich sdružení a ústřední

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

K. pomocných věd. historických. rekreologie. lingvistiky+k. slavistiky. historických. technologií+provoz

K. pomocných věd. historických. rekreologie. lingvistiky+k. slavistiky. historických. technologií+provoz Domácí periodika 2010: název ABC Acta U.C. studia territorialia Acta oeconomica pragensia Acta onomastica Adiktologie Akademický bulletin Analogon Andragogika ARC news ARC revue ARC user Archeologické

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Hodnocené výsledky agregované podle výzkumných organizací a podle jejich organizačních jednotek seřazené abecedně s uvedením právní formy výzkumné organizace Tabulka 4 přílohy 3 Metodiky hodnocení výsledků

Více

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica (online)

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica (online) Seznam časopisů objednaných na rok 2014 LF UK Plzeň a LK FN Plzeň stav ke 2. 1. 2014 TITUL Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica (online) Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca

Více

Seznam českých časopisů v knihovně VÚV T.G.M., v.v.i.

Seznam českých časopisů v knihovně VÚV T.G.M., v.v.i. Seznam českých časopisů v knihovně VÚV T.G.M., v.v.i. Acta Universitatis Carolinae : Environmentalica ISSN 0862-6529 Odběr: 1991-2010 Poznámka: od r. 2011 změna názvu European Journal of Environmental

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

CEGEDIM - Multichannel marketing

CEGEDIM - Multichannel marketing CEGEDIM - Multichannel marketing This document should not be distributed without Cegedim authorization Copyright 2012 1 PROPAGAČNÍ KANÁLY TRADIČNÍ VS. INOVATIVNÍ PŘÍSTUP A VÝVOJ INVESTIC This document

Více

Výzva k podávání návrhů na doplnění členů oborových verifikačních a hodnotících panelů

Výzva k podávání návrhů na doplnění členů oborových verifikačních a hodnotících panelů Výzva k podávání návrhů na doplnění členů oborových verifikačních a hodnotících panelů Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen Rada ) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi

Více

Seznam časopisů objednaných na rok 2015 SVI LF UK Plzeň a LK FN Plzeň stav k 2. 1. 2015

Seznam časopisů objednaných na rok 2015 SVI LF UK Plzeň a LK FN Plzeň stav k 2. 1. 2015 Seznam časopisů objednaných na rok 2015 LF UK Plzeň a LK FN Plzeň stav k 2. 1. 2015 TITUL Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica (online) Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca

Více

OA časopisy pro technické obory

OA časopisy pro technické obory OA časopisy pro technické obory Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková Open access aneb Open your mind! NTK, 26. 10. 2011 Co jsou OA časopisy zlatý open access (gold OA, OA publishing) zajišťuje pro uživatele

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNY A IT CESTA K EXCELENCI NA KRÁLOVÉHRADECKU? K.K.

SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNY A IT CESTA K EXCELENCI NA KRÁLOVÉHRADECKU? K.K. SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNY A IT CESTA K EXCELENCI NA KRÁLOVÉHRADECKU? K.K. V&V Infrastruktury ČR 6 velkých infrastruktur 40 malých infrastruktur 26 mld na VaV ½ Inst ½ účel KHK 1x Metodiky hodnocení V&V MF

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Publikační činnost za rok 2003:

Publikační činnost za rok 2003: Publikační činnost za rok 2003: [1] Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. Vol. 27, 2003, 1. 2003. ΙSBN 1212-5598. [2]

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Studenti k 31. 12. Students 31 December 2012. muži Men. muži Men

Studenti k 31. 12. Students 31 December 2012. muži Men. muži Men 3-12. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2013 Number of students of universities by faculty in academic year /2013 31 December in Vysoké školy celkem 214 384 166 888 41 014 31 540

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 DFJP 224 242 273 232 269 240 269 303 365 FES 245 119 275 226 318 283 209 246 264 FF 43 32 71

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Základní klasifikace používané ve statistice VaV

Základní klasifikace používané ve statistice VaV Základní klasifikace používané ve statistice VaV Klasifikace oblastí vědy a technologií (Frascati manuál 2002, OECD 2007) Oblast vědy Podoblast vědy Příklady 1. PŘÍRODNÍ VĚDY 1.1 Matematika Čistá matematika,

Více

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2011 Graduates in. v roce 2011 Enrollees for the first time in 2011 ženy Women. muži Men.

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2011 Graduates in. v roce 2011 Enrollees for the first time in 2011 ženy Women. muži Men. 3-10. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2012 Number of students of universities by faculty in academic year /2012 31 December v roce in v roce Vysoké školy celkem 219 627 172 802

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2010 Graduates in. v roce 2010 Enrollees for the first time in 2010 ženy Women. muži Men.

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2010 Graduates in. v roce 2010 Enrollees for the first time in 2010 ženy Women. muži Men. 3-10. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2011 Number of students of universities by faculty in academic year /2011 31 December in Vysoké školy celkem 221 491 174 816 46 012 35 835

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009 Web of Knowledge Statistika za rok 2009 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2009 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science.... 2 Počet zadaných dotazů

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Výsledek posouzení výzkumných organizací - Fáze 1

Výsledek posouzení výzkumných organizací - Fáze 1 Výsledek posouzení výzkumných organizací - Fáze 1 Schváleno Radou pro výzkum, vývoj a inovace na základě Postupu při posuzování výzkumných organizací na jejím zasedání konaném dne 30. srpna 2013 Název

Více

OA časopisy pro technické obory

OA časopisy pro technické obory OA časopisy pro technické obory Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková Open access aneb Open your mind! NTK, 26. 10. 2011 Co jsou OA časopisy zlatý open access (gold OA, OA publishing) zajišťuje pro uživatele

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 2 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J imp - článek v impaktovaném časopise

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 2 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J imp - článek v impaktovaném časopise Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DATABÁZÍ Z HLEDISKA ZPRACOVÁNÍ ČESKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DATABÁZÍ Z HLEDISKA ZPRACOVÁNÍ ČESKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DATABÁZÍ Z HLEDISKA ZPRACOVÁNÍ ČESKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Jaroslav Horký, Bohumil Boček, Martina Bočková, Lucie Šmídová Medistyl, s.r.o. Středoevropské informační středisko INFORUM

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP Evidence publikační činnosti v OBD

Metodický pokyn děkana FZV UP Evidence publikační činnosti v OBD FZV-MPD-3/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP Evidence publikační činnosti v OBD Obsah: Touto směrnicí děkana Fakulty zdravotnických věd Univerzity

Více

Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration

Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration Ústav ekonomie Institute of Economics Ústav ekonomiky a managementu Institute of Economy and Management

Více

Seznam poskytovatelů služeb založených na znalostech pro Jihočeské podnikatelské vouchery 2016

Seznam poskytovatelů služeb založených na znalostech pro Jihočeské podnikatelské vouchery 2016 Seznam poskytovatelů služeb založených na znalostech pro Jihočeské podnikatelské vouchery 2016 Název instituce IČ instituce Adresa sídla instituce Agritec Plant Research s.r.o. 26784246 Zemědělská 2520,

Více

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 2. 2015 1 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013 Physicians, dentists and pharmacists 2013 V České

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

O B S A H LINGVISTIKA OBECNÁ 0.0 Obecná problematika 0.00 Obecné otázky. Základní pojmy 0.01 Teorie a metodologie lingvistické práce

O B S A H LINGVISTIKA OBECNÁ 0.0 Obecná problematika 0.00 Obecné otázky. Základní pojmy 0.01 Teorie a metodologie lingvistické práce O B S A H 0 LINGVISTIKA OBECNÁ 0.0 Obecná problematika 0.00 Obecné otázky. Základní pojmy (1-32) 0.01 Teorie a metodologie lingvistické práce (33-62) 0.02 Filozofie jazyka. Logika a jazyk (63-75) 0.03

Více

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1 Systém ASPI stav k 18.9.013 do částky 109/013 Sb. a 39/013 Sb.m.s. RA456 Změny 185/009 Sb. stav k 1.10.013 X poslední stav textu 185/009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 009 o oborech specializačního vzdělávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 2 Výroční zpráva Rady vědeckých společností ČR za rok 2010 Rada vědeckých společností České republiky (RVS ČR) je nezávislé neziskové dobrovolné

Více

Zápis č. 05 14 ze zasedání Akreditační komise 1. 3. prosinec 2014, Zámek Štiřín

Zápis č. 05 14 ze zasedání Akreditační komise 1. 3. prosinec 2014, Zámek Štiřín Zápis č. 05 14 ze zasedání Akreditační komise 1. 3. prosinec 2014, Zámek Štiřín Přítomní: Vladimíra Dvořáková, Josef Arlt, Josef Fusek, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Hana Marková,

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2012

Web of Knowledge. Statistika za rok 2012 Web of Knowledge Statistika za rok 2012 Statistické údaje za celé konsorcium: JCR dotazy 263770 JCR přihlášení 191893 webové služby - dotazy 557911 webové služby - přihlášení 490590 WoS dotazy 5907279

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Právo, 17.01.2014, str. 19, Jak si vybrat VŠ a VOŠ http://pravo.novinky.cz/ V následující tabulce jsou obsaženy údaje týkající se pouze uchazečů s českým občanstvím, kteří

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

Journal Citation Reports (JCR)

Journal Citation Reports (JCR) Journal Citation Reports (JCR) Petra Kalců, Knihovna Akademie věd ČR e-mail: kalcu@lib.cas.cz Databáze Journal Citation Reports (http://jcrweb.com/) je výstupem bibliometrických analýz vědeckých časopisů,

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA. 17.1. 2014 od 13:00 hod

Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA. 17.1. 2014 od 13:00 hod Program OMEGA a KREATIVNÍ EKONOMIKA 17.1. 2014 od 13:00 hod Systém podpory VaVaI v ČR Organizační struktura Předsedkyně Výzkumná rada Předsednictvo Kontrolní rada Kancelář Oddělení strategií a analýz Oddělení

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Souhrnná zpráva o realizaci projektů programu VISK 7 v r. 2011

Souhrnná zpráva o realizaci projektů programu VISK 7 v r. 2011 Souhrnná zpráva o realizaci projektů programu VISK 7 v r. 2011 Jiří Polišenský Počet podaných projektů 28 Počet schválených projektů 26 Finanční požadavky předložených projektů 5 072 000 Kč Finanční prostředky

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5 VYHLÁŠKA ze dne 03, kterou se mění vyhláška č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 36/00 Sb. Ministerstvo

Více

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012 Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY Akademický rok 2011 M 5133 Vojenské všeobecné lékařství (vojensko medicínská část) M 5134 Vojenské zubní lékařství (vojensko medicínská

Více

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Mezinárodní veterinární veletrh Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Veletrh obnovitelnych zdrojů energie v zemědělství a lesnictví 30.3. - 3. 4. 2014 Brno

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data.

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Tlačné pružiny Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Každá pružina má své vlastní katalogové číslo. Při objednávce udávejte prosím

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit.

České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit. České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit. Poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v rozsáhlém spektru zejména inženýrských disciplín, zajišťuje základní

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za podmínek a v rozsahu

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více