budova Městské knihovny v Cieszynie, ul. Głęboka 15 /činžovní dům z r. 1898, holandská novorenesance/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "budova Městské knihovny v Cieszynie, ul. Głęboka 15 /činžovní dům z r. 1898, holandská novorenesance/"

Transkript

1 Siedziba Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, ul. Głęboka 15 /kamienica z 1898 r., neorenesans niderlandzki/ budova Městské knihovny v Cieszynie, ul. Głęboka 15 /činžovní dům z r. 1898, holandská novorenesance/

2 Publikacja dofinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE POLSKA-CZECHY 2002 w Euroregionie Śląsk Cieszyński Publikace dotována Evropskou Unií v rámci Programu pohraniční spolupráce PHARE POLSKO-ČESKO 2002 Euroregionu Těšínské Slezsko

3 INFORMATOR * INFORMÁTOR Biblioteka Miejska w Cieszynie Městská knihovna v Českém Těšíně Cieszyn 2005

4 Opracowanie / Zpracoval: Alina Szela-Kajstura, Jana Galášová Przekład tekstów / Překlad: Vanda Kozdrová, Joanna Schőnwaldová Fotografie: Aleksandra Kawulok, Magdalena Macura, Hanna Gawlas oraz ze zbiorów własnych Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie Wydawca / Vydavatel: Biblioteka Miejska Cieszyn ul. Głęboka 15 tel./fax Druk / Tisk: Oficyna Drukarsko-Wydawnicza AKANT Cieszyn ul. Kraszewskiego 9 tel ISBN

5 SPIS TREŚCI / OBSAH Biblioteka Miejska w Cieszynie kontakt... 6 Městská knihovna Cieszyn kontakt... 7 Z kart historii kalendarium Z dějin knihovny kalendárium Gromadzenie i opracowanie zbiorów. Bazy danych Doplňování a zpracování fondů. Databáze Udostępnianie zbiorów. Działalność informacyjna Půjčování fondů. Informační služby Promocja zbiorów. Działalność kulturalno-edukacyjna i terapeutyczna Propagace fondů. Kulturně-vzdělávací a terapeutická činnost Działalność wydawnicza Publikační činnost Městská knihovna Český Těšín pracoviště, kontakty Biblioteka Miejska Český Těšín oddziały i filie, kontakty Z historie Městské knihovny kalendárium Z kart historii Biblioteki Miejskiej kalendarium Nákup a zpracování fondů. Databáze Zpřístupnění fondů Kulturní a vzdělávací činnost Gromadzenie i opracowanie zbiorów. Bazy danych Udostępnianie zbiorów Działalność kulturalno-edukacyjna Ediční činnost Działalność wydawnicza... 41

6 BIBLIOTEKA MIEJSKA W CIESZYNIE BIBLIOTEKA MIEJSKA CIESZYN ul. Głęboka 15, Cieszyn, tel./fax: Kontakt: w. 12 dyrektor w. 11 dział administracyjno-gospodarczy w. 14 dział finansowo-księgowy w. 17 dział gromadzenia i opracowania zbiorów instruktor-koordynator ds. bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego specjalista ds. obsługi urządzeń komputerowych WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH, CZYTELNIA, ODDZIAŁ DLA DZIECI ul. Głęboka 15, Cieszyn, tel w. 21 wypożyczalnia dla dorosłych w czytelnia w. 15, 25 oddział dla dzieci godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.oo 18.oo sobota: 8.oo 13.oo w lipcu i sierpniu: poniedziałek, środa, piątek: 9.oo 17.oo wtorek: 8.oo 15.oo sobota: 8.oo 13.oo WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH księgozbiór o charakterze uniwersalnym, adresowany do czytelnika dorosłego i młodzieży od lat 16 udzielanie informacji, instruktaż w zakresie obsługi komputera i korzystania z baz komputer dla czytelników: dostęp do baz własnych, Przewodnika Bibliograficznego, Bibliografii Zawartości Czasopism, Bibliografii Zawartości Gazet i Tygodników 6

7 MĚSTSKÁ KNIHOVNA CIESZYN MĚSTSKÁ KNIHOVNA CIESZYN ul. Głęboka 15, Cieszyn, tel./fax: Kontakt: kl. 12 ředitel kl. 11 administrativní oddělení kl. 14 ekonomické oddělení kl. 17 oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů metodik koordinátor městských knihoven okresu Cieszyn počítačový technik specialista PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ, STUDOVNA, ODDĚLENÍ PRO DĚTI ul. Głęboka 15, Cieszyn, tel kl. 21 půjčovna pro dospělé kl studovna kl. 15, 25 oddělení pro děti půjčovní doba: pondělí, úterý, středa, pátek: 8.oo 18.oo sobota: 8.oo 13.oo červenec a srpen: pondělí, středa, pátek: 9.oo 17.oo úterý: 8.oo 15.oo sobota: 8.oo 13.oo PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ univerzální fondy pro dospělé čtenáře a mládež od 16 let bibliograficko-informační služby, instruktáž obsluhy počítače a využití databází počítač pro čtenáře: přístup do vlastních databází, Przewodnika Bibliograficznego, Bibliografii Zawartości Czasopism, Bibliografii Zawartości Gazet i Tygodników 7

8 CZYTELNIA 42 miejsca dla czytelników udostępnianie prezencyjne literatury naukowej, popularnonaukowej, encyklopedii, bibliografii, kompendiów ze wszystkich dziedzin wiedzy, czasopism /83 tytuły/, zbiorów specjalnych działalność informacyjna, opracowanie zestawień bibliograficznych, bibliografii regionalnej, bibliografii zawartości czasopism znajdujących się w czytelni udostępnianie czasopism na zewnątrz wypożyczenia międzybiblioteczne dostęp do internetu usługi reprograficzne /kserokopiarka, skaner/ ODDZIAŁ DLA DZIECI wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży do lat 16, kącik czytelniczy 25 miejsc księgozbiór: literatura piękna dla dzieci /powieści, opowiadania, bajki, legendy, wiersze, lektury do szkół podstawowych i gimnazjów/, literatura popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy, czasopisma /8 tytułów/, zbiory specjalne udzielanie informacji, instruktaż w zakresie obsługi komputera i korzystania z baz zajęcia kulturalno-edukacyjne i terapeutyczne dostęp do internetu: 1 stanowisko /komputer wyposażony w syntezator mowy, program powiększający/ powiększalnik telewizyjny, translator, skaner Filia Nr Cieszyn, ul. Wąska 2 tel godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek: 10.oo 18.oo wtorek: 8.oo 16.oo wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci, kącik czytelniczy, udzielanie informacji księgozbiór: literatura piękna dla dorosłych, popularnonaukowa, dla dzieci i młodzieży, czasopisma Filia Nr Cieszyn, ul. Cienciały 1 tel godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek: 12.oo 18.oo wtorek: 8.oo 14.oo wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci, kącik czytelniczy, udzielanie informacji 8

9 STUDOVNA 42 studovních míst prezenční výpůjčky naučné a populárně naučné literatury, encyklopedií, bibliografií, kompendií ze všech odvětví vědy, časopisů /83 titulů/, speciálních fondů bibliograficko-informační činnost, příprava regionálních bibliografií, bibliografií časopiseckých článků časopisů nacházejících se ve studovně půjčovaní časopisů mimo knihovnu meziknihovní výpůjční služba přístup k internetu reprografické služby /kopírka, skener/ ODDĚLENÍ PRO DĚTI půjčovna pro děti i mládež do 16 let, čtenářský koutek 25 míst fondy: beletrie pro děti /romány, povídky, pohádky, pověsti, básně, povinná četba/, populárně-naučná literatura, časopisy /8 titulů/, speciální fondy informační činnost, instruktáž využití počítače a databází kulturně-výchovná a terapeutická činnost přístup k internetu: 1 pracoviště /možnost využívání speciálně upravené počítačové stanice se softwarem pro nevidomé a těžce zrakově postižené s možností ozvučení nebo několikanásobného zvětšení/ překladač, skener Pobočka č Cieszyn, ul. Wąska 2 tel půjčovní doba: pondělí, středa, pátek: 10.oo 18.oo úterý: 8.oo 16.oo půjčovna pro dospělé i děti, čtenářský koutek, informační služby fondy: beletrie, populárně-naučná literatura pro dospělé, děti i mládež, časopisy Pobočka č Cieszyn, ul. Cienciały 1 tel půjčovní doba: pondělí, středa, pátek: 12.oo 18.oo úterý: 8.oo 14.oo půjčovna pro dospělé i děti, čtenářský koutek, informační služby 9

10 księgozbiór: literatura piękna dla dorosłych, popularnonaukowa, dla dzieci i młodzieży, czasopisma Filia Nr Cieszyn, ul. Polna 2 tel godziny otwarcia: poniedziałek, czwartek: 13.oo 18.oo wtorek: 9.oo 14.oo wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci, udzielanie informacji księgozbiór: literatura piękna dla dorosłych, popularnonaukowa, dla dzieci i młodzieży, czasopisma Filia Nr Cieszyn, ul. Srebrna 6 tel godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek: 9.oo 14.oo wypożyczalnia tzw. książki mówionej dla osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcją wzroku, udzielanie informacji 10

11 fondy: beletrie a populárně-naučná literatura pro dospělé, děti i mládež, časopisy Pobočka č Cieszyn, ul. Polna 2 tel půjčovní doba: pondělí, čtvrtek: 13.oo 18.oo úterý: 9.oo 14.oo půjčovna pro dospělé i děti, informační služby fondy: beletrie a populárně-naučná literatura pro dospělé, děti i mládež, časopisy Pobočka č Cieszyn, ul. Srebrna 6 tel půjčovní doba: pondělí, úterý, čtvrtek: 9.oo 14.oo půjčovna tzv. mluvené knihy pro osoby s disfunkcí zraku (slabozraké), informační služby 11

12 Z KART HISTORII KALENDARIUM 1946 Powstanie Biblioteki Miejskiej w Cieszynie 1959 Utworzenie Filii nr Utworzenie Filii nr Utworzenie Filii nr Pełnienie obowiązków biblioteki rejonowej dla bibliotek publicznych w Ustroniu, Wiśle, Skoczowie, Strumieniu, Brennej, Chybiu, Dębowcu, Goleszowie, Hażlachu, Istebnej 1985 Przeniesienie zbiorów do tymczasowej siedziby przy ul. Przykopa 14 Utworzenie Filii nr Rozpoczęcie remontu kapitalnego siedziby Biblioteki przy ul. Głębokiej Włączenie oddziału zabytkowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach do Biblioteki Miejskiej 1990 Zakończenie pełnienia obowiązków biblioteki rejonowej 1991 Uzyskanie statusu biblioteki samorządowej oraz osobowości prawnej 1992 Zmiana nazwy Biblioteki dotychczasową Miejska Biblioteka Publiczna zastąpiła Biblioteka Miejska Zakończenie remontu kapitalnego siedziby Biblioteki. Zabiegom konserwatorskim poddano kamienną elewację oraz sień na parterze Otwarcie wypożyczalni dla dorosłych i czytelni w odrestaurowanych pomieszczeniach przy ul. Głębokiej Otwarcie oddziału dla dzieci w odrestaurowanych pomieszczeniach przy ul. Głębokiej Wyłączenie oddziału zabytkowego ze struktury organizacyjnej Biblioteki Miejskiej Rozpoczęcie komputeryzacji procesów bibliotecznych 1996 Jubileusz 50-lecia działalności Biblioteki Miejskiej 1998 Organizacja pierwszego międzynarodowego konkursu dla dzieci Moje miasto Cieszyn Český Těšín 1999 Utworzenie pierwszego stanowiska dla czytelników z dostępem do internetu 2001 Powierzenie Bibliotece Miejskiej obowiązków biblioteki powiatowej. Koordynowanie działalności bibliotek publicznych w powiecie 12

13 Z DĚJIN KNIHOVNY KALENDÁRIUM 1946 Vznik Městské knihovny v Cieszynie 1959 Vznik pobočky č Vznik pobočky č Vznik pobočky č Středisková funkce pro veřejné knihovny v Ustroniu, Wiśle, Skoczowie, Strumieniu, Brennej, Chybiu, Dębowcu, Goleszowie, Hażlachu, Istebnej 1985 Stěhování fondů do provizorní budovy na ul. Przykopa 14 Vznik pobočky č Generální oprava budovy knihovny na ul. Głębokiej Sloučení oddělení starých knih Biblioteki Śląskiej v Katowicach s fondy Městké knihovny 1990 Rozpad střediska 1991 Funguje jako knihovna samosprávy, má právní subjektivitu 1992 Změna názvu knihovny dosavadní Miejska Biblioteka Publiczna (Městská veřejná knihovna) zastoupila Biblioteka Miejska (Městská knihovna) Konec generální opravy budovy knihovny. Kamenná elevace a síň v přízemí prošly restaurátorskými pracemi Otevření půjčovny pro dospělé a studovny v renovovaných prostorech na ul. Głębokiej Otevření oddělení pro děti v renovovaných prostorech na ul. Głębokiej Odloučení oddělení starých knih z organizačních struktur Městské knihovny Počátek zavedení počítačové techniky do půjčovních procesů výročí působení Městské knihovny 1998 První mezinárodní soutěž pro děti Moje miasto Cieszyn Moje město Český Těšín 1999 Vznik prvního počítačového pracoviště pro uživatele s přístupem na internet 2001 Městská knihovna byla pověřena funkcí okresní knihovny. Koordinace práce veřejných knihovnen okresu Cieszyn, 13

14 cieszyńskim, do którego należą gminy: Cieszyn, Ustroń, Wisła, Skoczów, Strumień, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Zebrzydowice 2003 Realizacja pierwszego projektu dofinansowanego ze środków UE Biblioteka przyszłości i nadziei 2005 Realizacja we współpracy z Biblioteka Miejską z Czeskiego Cieszyna projektu dofinansowanego ze środków UE Biblioteki i literatura bez granic w Euroregionie Śląsk Cieszyński Těšínské Slezsko Zabytkowa sień wejście do Biblioteki Miejskiej památková síň vchod do Městské knihovny 14

15 do kterého patří obce: Cieszyn, Ustroń, Wisła, Skoczów, Strumień, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Zebrzydowice 2003 Realizace prvního projektu financovaným EU Biblioteka przyszłości i nadziei ( Knihovna budoucna a naděje ) 2005 Ve spolupráci s Městskou knihovnou Český Těšín realizace projektu financovaným EU Biblioteki i literatura bez granic w Euroregionie Śląsk Cieszyński Těšínské Slezsko ( Knihovny a literatura bez hranic v Euroregionu Śląsk Cieszyński Těšínské Slezsko ) 15

16 GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW. BAZY DANYCH Zbiory uzupełniane są przez zakupy i dary. W dniu 31 grudnia 2004 roku księgozbiór liczył woluminów i jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych. Komputerowe opracowanie zbiorów rozpoczęto w 1994 r. w programie MAK. Księgozbiór: Czytelnia i wypożyczalnia dla dorosłych woluminy Oddział dla dzieci Filia Nr Filia Nr Filia Nr Struktura: Literatura piękna dla dzieci woluminów Literatura piękna dla dorosłych Literatura popularnonaukowa Zbiory specjalne /płyty CD ROM, dyskietki, kasety magnetowidowe, magnetofonowe, przeźrocza, zbiory kartograficzne, ilustracyjne, płyty gramofonowe oraz książki mówione 855 tytułów/ BAZY DANYCH: Bazy własne: Księgozbiór Biblioteki Miejskiej w Cieszynie baza udostępniana w internecie Bibliografia zawartości czasopism dostępnych w czytelni Silesiana bibliografia regionalna Czasopisma wykaz tytułów czasopism Zestawienia bibliograficzne Bazy zewnętrzne: Przewodnik Bibliograficzny za lata /baza danych o polskim piśmiennictwie bieżącym ukazującym się na terenie kraju w formie druków zwartych/ Bibliografia Zawartości Czasopism za lata /baza gromadząca opisy bibliograficzne artykułów z wydawnictw ciągłych, głównie czasopism, ukazujących się na terenie Polski/ Bibliografia Zawartości Gazet i Tygodników za lata /baza gromadząca opisy bibliograficzne artykułów z wybranych gazet i tygodników ukazujących się na terenie Polski/ 16

17 DOPLŇOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ FONDŮ. DATABÁZE Fondy jsou doplňovány díky koupi a darům. K 31. prosinci roku 2004 fondy čítaly knihovních jednotek a inventárních jednotek zvláštních fondů. Počítačové zpracování fondů začalo v r v programu MAK. Knihovní fondy: Studovna a půjčovna pro dospělé svazků Oddělení pro děti Pobočka č Pobočka č Pobočka č Skladba: Beletrie pro děti svazků Beletrie pro dospělé Populárně-naučná literatura Zvláštní fondy /CD ROM, diskety, magnetofonové a video kazety, diapozitivy, kartografické fondy, ilustrace, gramodesky a mluvené knihy 855 titulů/ DATABÁZE: Vlastní databáze: Fondy Městské knihovny v Cieszynie zpřístupněná na internetu Bibliografie časopiseckých článků časopisů studovny Silesiana regionální bibliografie Časopisy seznam titulů časopisů Jiné databáze: Przewodnik Bibliograficzny za lata /elektronická databáze, bibliografické záznamy knih vydaných v Polsku/ Bibliografia Zawartości Czasopism za lata /elektronická databáze bibliografických záznamů časopiseckých článků/ Bibliografia Zawartości Gazet i Tygodników za lata /elektronická databáze bibliografických záznamů článků z vybraných novin a týdeníků/ 17

18 Kartoteka wzorcowych haseł przedmiotowych BN /baza zawierająca rodzaj języka informacyjno-wyszukiwawczego stosowanego w procesie rzeczowego opracowania zbiorów/ Ustawodawca. Prawo Polskie /baza aktualnych przepisów prawnych obowiązujących w Polsce Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe Ministrów/ Encyklopedie multimedialne ogólne i specjalistyczne Słowniki, atlasy Programy edukacyjne Dział gromadzenia i opracowania zbiorów oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA W 2004 r. ze zbiorów Biblioteki Miejskiej korzystało czytelników. Wypożyczono książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Zarejestrowano odwiedzin: Udzielono informacji, w tym bibliograficznych: Z internetu korzystało 1957 osób. 18

19 Kartoteka wzorcowych haseł przedmiotowych BN /elektronická databáze heslář pro předmětné zpracování fondů/ Ustawodawca. Prawo Polskie /databáze aktuálních polských zákonů a předpisů sbírky zákonů, věstníků ministerstev, směrnic a vyhlášek/ Multimediální encyklopedie odborné a všeobecné Slovníky, atlasy Naučné programy PŮJČOVÁNÍ FONDŮ. INFORMAČNÍ SLUŽBY V r fondy Městské knihovny využívalo čtenářů. Bylo půjčeno knih, časopisů a zvláštních fondů. Zaregistrovaných návštěv: Bylo zodpovězeno informací, z toho biliografických: Internet využilo 1957 osob. Wypożyczalnia dla dorosłych půjčovna pro dospělé 19

20 Czytelnia studovna Filia nr 1 pobočka č. 1 20

21 Filia nr 2 pobočka č. 2 Filia nr 3 pobočka č. 3 Filia nr 4 pobočka č. 4 21

22 PROMOCJA ZBIORÓW. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA I TERAPEUTYCZNA Biblioteka Miejska pełni ważną rolę kulturotwórczą w mieście i regionie. Oferta kulturalno-edukacyjna skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Organizowane są Cieszyńskie Spotkania Poetyckie w ramach festiwalu sztuk Skarby z cieszyńskiej trówły, konkursy jednego wiersza, promocje publikacji, wystawy, międzynarodowe konferencje bibliotekarzy, seminaria i warsztaty szkoleniowe. Szczególną troską otaczani są najmłodsi czytelnicy. Projekty realizowane w ramach akcji Ferie z biblioteką i Wakacje z biblioteką adresowane są do czytelników powiatu cieszyńskiego oraz Czeskiego Cieszyna. Oddział dla dzieci organizuje różnorodne zajęcia /plastyczne, teatralne, ekologiczne, literackie/ z czytelnikiem indywidualnym, a także współpracuje ze szkołami i placówkami opiekuńczymi, uczestnicząc w procesie edukacji regionalnej. Dzieci biorą udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim One, two, three, licz i Ty, spotkaniach z poezją w ramach cyklu Wierszykarnia, głośnym czytaniu, prelekcjach, pogadankach, licznych konkursach, m.in. w międzynarodowym konkursie literacko-plastycznym Moje miasto Cieszyn Český Těšín Rožňava Szerencs. Dla dzieci specjalnej troski organizowane są regularne zajęcia biblioterapeutyczne. Projekty kulturalno-edukacyjne realizowane są we współpracy z bibliotekami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z Biblioteką Miejską z Czeskiego Cieszyna. Oddział dla dzieci spotkanie ze św. Mikołajem oddělení pro děti setkání s Mikulášem 22

23 PROPAGACE FONDŮ. KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍ A TERAPEUTICKÁ ČINNOST Městská knihovna plní ve městě i v regionu důležitou kulturní funkci. Kulturněvzdělávací nabídka je určena dětem, mládeži i dospělým. Pořádají se Cieszyńskie Spotkania Poetyckie ( Těšínská básnická setkání ) v rámci festivalu Skarby z cieszyńskiej trówły, ( Poklady z tešínské truhly ), soutěž jedné básně, autorská čtení, výstavy, mezinárodní knihovnické konference, semináře a dílny. Zvláštní péči věnují knihovnice nejmladším čtenářům. Projekty probíhající v rámci akce Ferie z biblioteką ( Zimní prázdniny s knihovnou ) a Wakacje z biblioteką ( Prázdniny s knihovnou ) jsou určeny pro čtenáře okresu Cieszyn a Českého Těšína. Oddělení pro děti pořádá různorodou činnost /výtvarnou, divadelní, ekologickou, literární/ individuálně jak rovněž spolupracuje se školami a jinými pečovatelskými zařízeními. Děti se účastní zábavné výuky v anglickém jazyce One, two, three, licz i Ty, setkání s poezií v rámci cyklu Wierszykarnia, hlasitého čtení, přednášek, besed, mnoho soutěží, mj. mezinárodní literárné a výtvarné soutěže Moje miasto Cieszyn Český Těšín Rožňava Szerencs. Pro hendikepované děti jsou pravidelně pořádané biblioterapeutické programy. Kulturně-výchovné projekty jsou realizovány ve spolupráci s knihovnami a institucemi z Polska i zahraničí, zejména s Městkou knihovnou v Českém Těšíně. 23

24 Oddział dla dzieci czytanie bajek oddělení pro děti čtení pohádek Laureaci akcji Ferie z biblioteką vítězové akce Ferie z biblioteką 24

25 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Moje miasto Cieszyn Český Těšín: przechadzka po Cieszynie. Cieszyn 2001 Moje miasto Cieszyn Český Těšín Rožňava Szerencs: przyjaźń. Cieszyn 2002 Moje miasto Cieszyn Český Těšín Rožňava Szerencs: komunikacja bez granic. Cieszyn 2003 /publikacja dofinansowana ze środków UE/ Przewodnik po bibliotekach publicznych Śląska Cieszyńskiego: obszar przygraniczny. Oprac. I. Kula, H. Legowicz. Cieszyn 2003 /publikacja dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Śląskiego/ Moje miasto Cieszyn Český Těšín Rožňava Szerencs: zaczarowane miasto. Cieszyn 2004 Ziemia Cieszyńska wierszem malowana: zbiór utworów poetyckich laureatów międzynarodowych konkursów organizowanych przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie w latach Oprac. I. Kula, M. Strządała. Cieszyn 2004 /publikacja dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Śląskiego/ Własnym nakładem wydawane są kwartalniki: Bibliowieści informator oraz Czytelniczek pismo współredagowane przez dzieci. 25

26 PUBLIKAČNÍ ČINNOST Moje miasto Cieszyn Český Těšín: przechadzka po Cieszynie. Cieszyn 2001 /Moje město Cieszyn Český Těšín: provedu tě mým městem/ Moje miasto Cieszyn Český Těšín Rožňava Szerencs: przyjaźń. Cieszyn 2002 /Moje město Cieszyn ČeskýTěšín Rožňava Szerencs: přátelství/ Moje miasto Cieszyn Český Těšín Rožňava Szerencs: komunikacja bez granic. Cieszyn 2003 /Moje město Cieszyn Český Těšín Rožňava Szerencs: komunikace bez hranic/ /publikace dotována EU/ Przewodnik po bibliotekach publicznych Śląska Cieszyńskiego: obszar przygraniczny. Oprac. I. Kula, H. Legowicz. Cieszyn 2003 /Průvodce po veřejných knihovnách Těšínského Slezska: pohraniční území/ /publikace dotována Samosprávou Slezského Vojvodství/ Moje miasto Cieszyn Český Těšín Rožňava Szerencs: zaczarowane miasto. Cieszyn 2004 /Moje město Cieszyn Český Těšín Rožňava Szerencs: Čarodějem ve svém městě/ Ziemia Cieszyńska wierszem malowana: zbiór utworów poetyckich laureatów międzynarodowych konkursów organizowanych przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie w latach Oprac. I. Kula, M. Strządała. Cieszyn /Těšínsko malované básní: sborníček literárních prací výherců mezinárodních soutěží pořádaných Městskou knihovnou v l , publikace dotována Samosprávou Slezského Vojvodství/ Vlastním nákladem jsou vydávány čtvrtletníky: Bibliowieści zpravodaj a Czytelniczek vydává se ve spolupráci s dětmi. 26

27 budova Těšínského divadla a Městské knihovny Český Těšín Budynek teatru Těšínské divadlo i Biblioteki Miejskiej Český Těšín 27

28 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ TĚŠÍN MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ TĚŠÍN, Ostravská 67, Český Těšín tel , fax Pracoviště městské knihovny, kontakty Ústřední knihovna adresa: Ostravská 67, Český Těšín, tel. (00420) ředitelka: tel , oddělení pro dospělé: studovna: oddělení pro děti: oddělení doplňování fondů: provozní doba: oddělení pro dospělé, studovna: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek sobota oddělení pro děti: pondělí úterý, čtvrtek, pátek počet veřejných stanic internetu: 4 oddělení pro dospělé půjčování knih a časopisů v českém a polském jazyce, meziknihovní výpůjční služba, internet, základní instruktáže k počítačové gramotnosti pro veřejnost studovna a čítárna poskytuje bibliografické a referenční služby (zodpovídá dotazy ze všech vědních oborů prostřednictvím encyklopedií, odborné literatury, periodik a elektronických informačních zdrojů, vyhledává zákony v databázi ASPI nebo Sbírce zákonů ČR, k dispozici jsou zákony s komentáři, informace o Evropské unii, databáze regionálních osobností a článků z denního tisku, adresář firem a institucí ve městě atp.), čítárna nabízí 65 titulů časopisů a denního tisku, kopírovací služby, veškeré dokumenty jsou k půjčení prezenčně oddělení pro děti půjčování knih a časopisů v českém a polském jazyce, velká nabídka výukových programů na CD-ROM 28

29 BIBLIOTEKA MIEJSKA ČESKÝ TĚŠÍN BIBLIOTEKA MIEJSKA ČESKÝ TĚŠÍN, Ostravská 67, Český Těšín tel , fax Oddziały i filie Biblioteki Miejskiej, kontakty Biblioteka Centralna adres: Ostravská 67, Český Těšín, tel. (00420) dyrektor: tel , wypożyczalnia dla dorosłych: czytelnia: wypożyczalnia dla dzieci: dział gromadzenia i opracowania zbiorów: godziny otwarcia: wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek sobota wypożyczalnia dla dzieci: poniedziałek wtorek, czwartek, piątek ilość komputerów dla użytkowników z dostępem do internetu: 4 wypożyczalnia dla dorosłych wypożyczanie książek i czasopism w języku czeskim i polskim, wypożyczenia międzybiblioteczne, internet, podstawy korzystania z komputerów dla użytkowników czytelnia udzielanie informacji bibliograficznych, informacji z wszystkich dziedziń wiedzy (posiada encyklopedie, słowniki, literaturę fachową, naukową, czasopisma oraz elektroniczne źródła informacji, wyszukiwanie ustaw w elektronicznej bazie danych ASPI - Dzienniku Ustaw RC lub w jego drukowanej postaci - Sbírce zákonů), do dyspozycji użytkowników są ustawy, kodeksy z komentarzem, informacje o Unii Europejskiej, elektroniczne bazy danych osobistości regionalnych, artykułów z prasy codziennej i czasopism, baza adresów firm i instytucji w mieście itp., czytelnia oferuje 65 tytułów dzienników oraz czasopism, usługi kserograficzne, księgozbiór udostępniany jest prezencyjnie wypożyczalnia dla dzieci wypożyczanie książek i czasopism w języku czeskim i polskim, komputer i programy multimedialne dla dzieci na płytach CD-ROM 29

30 Oddělení hudby a umění adresa: Nádražní 2, Český Těšín, tel. (00420) provozní doba: pondělí, pátek , , úterý, středa, čtvrtek počet veřejných stanic internetu: 1 fond obsahuje knihy z oblasti uměnovědy, hudební časopisy, kompaktní disky a gramofonové desky, oddělení zajišťuje bibliografické a referenční služby z oblasti uměnovědy, půjčuje CD, poslech hudby, internet oddělení hudby a umění Oddział muzyki i sztuki Pobočka Havlíčkova adresa: Havlíčkova 6, Český Těšín, tel. (00420) oddělení pro dospělé, tel. (00420) oddělení pro děti, provozní doba: odd. pro dospělé, oddělení pro děti: pondělí úterý, pátek , čtvrtek , sobota (pouze oddělení pro dospělé) počet veřejných stanic internetu: 4 oddělení pro dospělé, oddělení pro děti 30

31 Oddział muzyki i sztuki adres: Nádražní 2, Český Těšín, tel. (00420) godziny otwarcia: poniedziałek, piątek , , wtorek, środa, czwartek ilość komputerów z dostępem do internetu: 1 wypożyczanie książek z zakresu muzyki i sztuki, czasopism muzycznych, płyt CD i gramofonowych, udzielanie informacji bibliograficznych, do dyspozycji użytkowników: stanowiska do słuchania muzyki, internet Filia Havlíčkova adres: Havlíčkova 6, Český Těšín, tel. (00420) , wypożyczalnia dla dorosłych, tel. (00420) wypożyczalnia dla dzieci, godziny otwarcia: wypożyczalnia dla dzieci, wypożyczalnia dla dorosłych: poniedziałek wtorek, piątek , , czwartek , , sobota (tylko wypożyczalnia dla dorosłych) ilość komputerów z dostępem do internetu: 4 wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci, pobočka na ul. Havlíčkova Filia Havlíčkova 31

32 půjčování knih a časopisů v českém a polském jazyce, bibliografické a referenční služby v polském jazyce, oddělení plní funkci garanta pro práci s polskou literaturou na území města, internet, počítačové pracoviště pro veřejnost s programem MSWord, výukové programy na CD-ROM pro děti, základní instruktáže k počítačové gramostnosti pro veřejnost Pobočka Svibice adresa: Slovenská 1, Český Těšín, tel. (00420) provozní doba: pondělí , úterý, čtvrtek, pátek , počet veřejných stanic internetu: 4 oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, půjčování knih a časopisů v českém a polském jazyce, internet, výukové programy na CD-ROM pro děti pobočka Svibice Filia Svibice Pracoviště Dolní Žukov adresa: Dolní Žukov 195, Český Těšín - Dolní Žukov provozní doba: čtvrtek počet veřejných stanic internetu: 1 půjčovna pro dospělé a děti, knižní fond a časopisy v českém a polském jazyce, internet, výukové programy na CD-ROM pro děti 32

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2008 Zlín 2009 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2011

Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2011 Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2011 Úvod Veřejné knihovny jsou nejčastěji využívaným zařízením mimoškolního vzdělávání a kultury. Reagují na proměny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 212 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 212 Zlín 213 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše,

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvkové organizace za rok 2006. sestavil Pavel Zajíc

Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvkové organizace za rok 2006. sestavil Pavel Zajíc Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvkové organizace za rok 2006 sestavil Pavel Zajíc 1 Motto: Knihovna je místem vzájemného setkávání všemožných názorů, myšlenek

Více

Výroční zpráva příspěvkové organizace. Knihovny Petra Bezruče v Opavě

Výroční zpráva příspěvkové organizace. Knihovny Petra Bezruče v Opavě Výroční zpráva příspěvkové organizace Knihovny Petra Bezruče v Opavě 2014 OBSAH 1. Úvod základní údaje za rok 2014 4 1.1 Počet poboček KPBO 4 2. Služby čtenářům 4 2.1 Rozbor statistických ukazatelů 5 2.2

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace KNIHOVNÍ FOND GRANTY FACEBOOK KNIHOVNA 21. STOLETÍ Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Rozbor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2012

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2012 Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2012 Valašské Meziříčí 2013 Základní údaje Název knihovny: Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Masarykova

Více

Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2010

Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2010 Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2010 Výroční zpráva Vědecké knihovny v Olomouci za rok 2010 je pokračováním předchozího titulu VK v Olomouci v roce 2009. Zpracovali: vedoucí oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2011

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2011 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2011 Vsetín 15.3.2012 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ČÚ: ředitelka: 35234851/0100

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007 K 31.12.2007 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2007 za rok 207 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.105 čtenářů

Více

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2013

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2013 Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2013 Valašské Meziříčí 2014 Základní údaje Název knihovny: Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Masarykova

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2009 Vsetín 25.3.2010 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. přehled hospodaření 1.

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

Výroční zpráva příspěvkové organizace

Výroční zpráva příspěvkové organizace Výroční zpráva příspěvkové organizace Knihovny Petra Bezruče v Opavě za rok 2013 OBSAH 1. Úvod základní údaje za rok 2013 4 1.1 Počet poboček KPBO 4 2 Služby čtenářům 4 2.1 Rozbor statistických ukazatelů

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011 Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011 Předkládá: Milada Vacková, ředitelka Městská knihovna ve Svitavách je příspěvkovou organizací Města Svitavy od 1.ledna 2003. V souladu se

Více

Městská knihovna v Přerově příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2010

Městská knihovna v Přerově příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2010 Městská knihovna v Přerově příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 Březen 2011 Základní údaje Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace Adresa: Žerotínovo nám. 211/36, 750 02 Přerov

Více

KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Denisova 400, 506 01 Jičín e-mail: knihovna@knihovna.jicin.cz http://knihovna.jicin.cz telefon: 493 532 833 1 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje

Více

PLÁN ČINNOSTI. Vědecké knihovny v Olomouci. na rok 2012

PLÁN ČINNOSTI. Vědecké knihovny v Olomouci. na rok 2012 LÁN ČINNOSTI Vědecké knihovny v Olomouci na rok 2012 1 A. Úvod lán činnosti Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL) pro rok 2012 i další roky navazuje na činnost knihovny z předcházejících období, vymezenou

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1.Základní informace 2.Zpráva o činnost 3.Záměry pro rok 2001 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské knihovny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Městská knihovna Tábor ZA ROK 2010. IČ 70886334 Statutární zástupce: Mgr. Alena Otrubová Zřizovatel: město Tábor

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Městská knihovna Tábor ZA ROK 2010. IČ 70886334 Statutární zástupce: Mgr. Alena Otrubová Zřizovatel: město Tábor VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Městská knihovna Tábor příspěvková organizace Jiráskova 1775 390 01 TÁBOR IČ 70886334 Statutární zástupce: Mgr. Alena Otrubová Zřizovatel: město Tábor OBSAH 1. Hlavní úkoly......

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 3 obsah 1. ÚVOD... 5 1.1 Identifikační údaje... 7 1.2 Zřizovatel... 8 1.3 Poskytování informací podle

Více

Knihovna města Hradce Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA

Knihovna města Hradce Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA Knihovna města Hradce Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Knihovna města Hradce Králové je příspěvkovou organizací zřizovanou Statutárním městem Hradec Králové. Knihovna města Hradce Králové je tvořena kromě ústřední

Více

LÁZEŇSKÝ PRŮVODCE. Karviná. Ustron LÁZNĚ EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO ŚLĄSK CIESZYŃSKI PRZEWODNIK SANATORYJNY

LÁZEŇSKÝ PRŮVODCE. Karviná. Ustron LÁZNĚ EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO ŚLĄSK CIESZYŃSKI PRZEWODNIK SANATORYJNY LÁZEŇSKÝ PRŮVODCE Karviná LÁZNĚ EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO Ustron ŚLĄSK CIESZYŃSKI PRZEWODNIK SANATORYJNY INFORMACE O MĚSTĚ KARVINÁ Poloha: statutární město Karviná leží v severovýchodní části České

Více