budova Městské knihovny v Cieszynie, ul. Głęboka 15 /činžovní dům z r. 1898, holandská novorenesance/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "budova Městské knihovny v Cieszynie, ul. Głęboka 15 /činžovní dům z r. 1898, holandská novorenesance/"

Transkript

1 Siedziba Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, ul. Głęboka 15 /kamienica z 1898 r., neorenesans niderlandzki/ budova Městské knihovny v Cieszynie, ul. Głęboka 15 /činžovní dům z r. 1898, holandská novorenesance/

2 Publikacja dofinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE POLSKA-CZECHY 2002 w Euroregionie Śląsk Cieszyński Publikace dotována Evropskou Unií v rámci Programu pohraniční spolupráce PHARE POLSKO-ČESKO 2002 Euroregionu Těšínské Slezsko

3 INFORMATOR * INFORMÁTOR Biblioteka Miejska w Cieszynie Městská knihovna v Českém Těšíně Cieszyn 2005

4 Opracowanie / Zpracoval: Alina Szela-Kajstura, Jana Galášová Przekład tekstów / Překlad: Vanda Kozdrová, Joanna Schőnwaldová Fotografie: Aleksandra Kawulok, Magdalena Macura, Hanna Gawlas oraz ze zbiorów własnych Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie Wydawca / Vydavatel: Biblioteka Miejska Cieszyn ul. Głęboka 15 tel./fax Druk / Tisk: Oficyna Drukarsko-Wydawnicza AKANT Cieszyn ul. Kraszewskiego 9 tel ISBN

5 SPIS TREŚCI / OBSAH Biblioteka Miejska w Cieszynie kontakt... 6 Městská knihovna Cieszyn kontakt... 7 Z kart historii kalendarium Z dějin knihovny kalendárium Gromadzenie i opracowanie zbiorów. Bazy danych Doplňování a zpracování fondů. Databáze Udostępnianie zbiorów. Działalność informacyjna Půjčování fondů. Informační služby Promocja zbiorów. Działalność kulturalno-edukacyjna i terapeutyczna Propagace fondů. Kulturně-vzdělávací a terapeutická činnost Działalność wydawnicza Publikační činnost Městská knihovna Český Těšín pracoviště, kontakty Biblioteka Miejska Český Těšín oddziały i filie, kontakty Z historie Městské knihovny kalendárium Z kart historii Biblioteki Miejskiej kalendarium Nákup a zpracování fondů. Databáze Zpřístupnění fondů Kulturní a vzdělávací činnost Gromadzenie i opracowanie zbiorów. Bazy danych Udostępnianie zbiorów Działalność kulturalno-edukacyjna Ediční činnost Działalność wydawnicza... 41

6 BIBLIOTEKA MIEJSKA W CIESZYNIE BIBLIOTEKA MIEJSKA CIESZYN ul. Głęboka 15, Cieszyn, tel./fax: Kontakt: w. 12 dyrektor w. 11 dział administracyjno-gospodarczy w. 14 dział finansowo-księgowy w. 17 dział gromadzenia i opracowania zbiorów instruktor-koordynator ds. bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego specjalista ds. obsługi urządzeń komputerowych WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH, CZYTELNIA, ODDZIAŁ DLA DZIECI ul. Głęboka 15, Cieszyn, tel w. 21 wypożyczalnia dla dorosłych w czytelnia w. 15, 25 oddział dla dzieci godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.oo 18.oo sobota: 8.oo 13.oo w lipcu i sierpniu: poniedziałek, środa, piątek: 9.oo 17.oo wtorek: 8.oo 15.oo sobota: 8.oo 13.oo WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH księgozbiór o charakterze uniwersalnym, adresowany do czytelnika dorosłego i młodzieży od lat 16 udzielanie informacji, instruktaż w zakresie obsługi komputera i korzystania z baz komputer dla czytelników: dostęp do baz własnych, Przewodnika Bibliograficznego, Bibliografii Zawartości Czasopism, Bibliografii Zawartości Gazet i Tygodników 6

7 MĚSTSKÁ KNIHOVNA CIESZYN MĚSTSKÁ KNIHOVNA CIESZYN ul. Głęboka 15, Cieszyn, tel./fax: Kontakt: kl. 12 ředitel kl. 11 administrativní oddělení kl. 14 ekonomické oddělení kl. 17 oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů metodik koordinátor městských knihoven okresu Cieszyn počítačový technik specialista PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ, STUDOVNA, ODDĚLENÍ PRO DĚTI ul. Głęboka 15, Cieszyn, tel kl. 21 půjčovna pro dospělé kl studovna kl. 15, 25 oddělení pro děti půjčovní doba: pondělí, úterý, středa, pátek: 8.oo 18.oo sobota: 8.oo 13.oo červenec a srpen: pondělí, středa, pátek: 9.oo 17.oo úterý: 8.oo 15.oo sobota: 8.oo 13.oo PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ univerzální fondy pro dospělé čtenáře a mládež od 16 let bibliograficko-informační služby, instruktáž obsluhy počítače a využití databází počítač pro čtenáře: přístup do vlastních databází, Przewodnika Bibliograficznego, Bibliografii Zawartości Czasopism, Bibliografii Zawartości Gazet i Tygodników 7

8 CZYTELNIA 42 miejsca dla czytelników udostępnianie prezencyjne literatury naukowej, popularnonaukowej, encyklopedii, bibliografii, kompendiów ze wszystkich dziedzin wiedzy, czasopism /83 tytuły/, zbiorów specjalnych działalność informacyjna, opracowanie zestawień bibliograficznych, bibliografii regionalnej, bibliografii zawartości czasopism znajdujących się w czytelni udostępnianie czasopism na zewnątrz wypożyczenia międzybiblioteczne dostęp do internetu usługi reprograficzne /kserokopiarka, skaner/ ODDZIAŁ DLA DZIECI wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży do lat 16, kącik czytelniczy 25 miejsc księgozbiór: literatura piękna dla dzieci /powieści, opowiadania, bajki, legendy, wiersze, lektury do szkół podstawowych i gimnazjów/, literatura popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy, czasopisma /8 tytułów/, zbiory specjalne udzielanie informacji, instruktaż w zakresie obsługi komputera i korzystania z baz zajęcia kulturalno-edukacyjne i terapeutyczne dostęp do internetu: 1 stanowisko /komputer wyposażony w syntezator mowy, program powiększający/ powiększalnik telewizyjny, translator, skaner Filia Nr Cieszyn, ul. Wąska 2 tel godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek: 10.oo 18.oo wtorek: 8.oo 16.oo wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci, kącik czytelniczy, udzielanie informacji księgozbiór: literatura piękna dla dorosłych, popularnonaukowa, dla dzieci i młodzieży, czasopisma Filia Nr Cieszyn, ul. Cienciały 1 tel godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek: 12.oo 18.oo wtorek: 8.oo 14.oo wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci, kącik czytelniczy, udzielanie informacji 8

9 STUDOVNA 42 studovních míst prezenční výpůjčky naučné a populárně naučné literatury, encyklopedií, bibliografií, kompendií ze všech odvětví vědy, časopisů /83 titulů/, speciálních fondů bibliograficko-informační činnost, příprava regionálních bibliografií, bibliografií časopiseckých článků časopisů nacházejících se ve studovně půjčovaní časopisů mimo knihovnu meziknihovní výpůjční služba přístup k internetu reprografické služby /kopírka, skener/ ODDĚLENÍ PRO DĚTI půjčovna pro děti i mládež do 16 let, čtenářský koutek 25 míst fondy: beletrie pro děti /romány, povídky, pohádky, pověsti, básně, povinná četba/, populárně-naučná literatura, časopisy /8 titulů/, speciální fondy informační činnost, instruktáž využití počítače a databází kulturně-výchovná a terapeutická činnost přístup k internetu: 1 pracoviště /možnost využívání speciálně upravené počítačové stanice se softwarem pro nevidomé a těžce zrakově postižené s možností ozvučení nebo několikanásobného zvětšení/ překladač, skener Pobočka č Cieszyn, ul. Wąska 2 tel půjčovní doba: pondělí, středa, pátek: 10.oo 18.oo úterý: 8.oo 16.oo půjčovna pro dospělé i děti, čtenářský koutek, informační služby fondy: beletrie, populárně-naučná literatura pro dospělé, děti i mládež, časopisy Pobočka č Cieszyn, ul. Cienciały 1 tel půjčovní doba: pondělí, středa, pátek: 12.oo 18.oo úterý: 8.oo 14.oo půjčovna pro dospělé i děti, čtenářský koutek, informační služby 9

10 księgozbiór: literatura piękna dla dorosłych, popularnonaukowa, dla dzieci i młodzieży, czasopisma Filia Nr Cieszyn, ul. Polna 2 tel godziny otwarcia: poniedziałek, czwartek: 13.oo 18.oo wtorek: 9.oo 14.oo wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci, udzielanie informacji księgozbiór: literatura piękna dla dorosłych, popularnonaukowa, dla dzieci i młodzieży, czasopisma Filia Nr Cieszyn, ul. Srebrna 6 tel godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek: 9.oo 14.oo wypożyczalnia tzw. książki mówionej dla osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcją wzroku, udzielanie informacji 10

11 fondy: beletrie a populárně-naučná literatura pro dospělé, děti i mládež, časopisy Pobočka č Cieszyn, ul. Polna 2 tel půjčovní doba: pondělí, čtvrtek: 13.oo 18.oo úterý: 9.oo 14.oo půjčovna pro dospělé i děti, informační služby fondy: beletrie a populárně-naučná literatura pro dospělé, děti i mládež, časopisy Pobočka č Cieszyn, ul. Srebrna 6 tel půjčovní doba: pondělí, úterý, čtvrtek: 9.oo 14.oo půjčovna tzv. mluvené knihy pro osoby s disfunkcí zraku (slabozraké), informační služby 11

12 Z KART HISTORII KALENDARIUM 1946 Powstanie Biblioteki Miejskiej w Cieszynie 1959 Utworzenie Filii nr Utworzenie Filii nr Utworzenie Filii nr Pełnienie obowiązków biblioteki rejonowej dla bibliotek publicznych w Ustroniu, Wiśle, Skoczowie, Strumieniu, Brennej, Chybiu, Dębowcu, Goleszowie, Hażlachu, Istebnej 1985 Przeniesienie zbiorów do tymczasowej siedziby przy ul. Przykopa 14 Utworzenie Filii nr Rozpoczęcie remontu kapitalnego siedziby Biblioteki przy ul. Głębokiej Włączenie oddziału zabytkowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach do Biblioteki Miejskiej 1990 Zakończenie pełnienia obowiązków biblioteki rejonowej 1991 Uzyskanie statusu biblioteki samorządowej oraz osobowości prawnej 1992 Zmiana nazwy Biblioteki dotychczasową Miejska Biblioteka Publiczna zastąpiła Biblioteka Miejska Zakończenie remontu kapitalnego siedziby Biblioteki. Zabiegom konserwatorskim poddano kamienną elewację oraz sień na parterze Otwarcie wypożyczalni dla dorosłych i czytelni w odrestaurowanych pomieszczeniach przy ul. Głębokiej Otwarcie oddziału dla dzieci w odrestaurowanych pomieszczeniach przy ul. Głębokiej Wyłączenie oddziału zabytkowego ze struktury organizacyjnej Biblioteki Miejskiej Rozpoczęcie komputeryzacji procesów bibliotecznych 1996 Jubileusz 50-lecia działalności Biblioteki Miejskiej 1998 Organizacja pierwszego międzynarodowego konkursu dla dzieci Moje miasto Cieszyn Český Těšín 1999 Utworzenie pierwszego stanowiska dla czytelników z dostępem do internetu 2001 Powierzenie Bibliotece Miejskiej obowiązków biblioteki powiatowej. Koordynowanie działalności bibliotek publicznych w powiecie 12

13 Z DĚJIN KNIHOVNY KALENDÁRIUM 1946 Vznik Městské knihovny v Cieszynie 1959 Vznik pobočky č Vznik pobočky č Vznik pobočky č Středisková funkce pro veřejné knihovny v Ustroniu, Wiśle, Skoczowie, Strumieniu, Brennej, Chybiu, Dębowcu, Goleszowie, Hażlachu, Istebnej 1985 Stěhování fondů do provizorní budovy na ul. Przykopa 14 Vznik pobočky č Generální oprava budovy knihovny na ul. Głębokiej Sloučení oddělení starých knih Biblioteki Śląskiej v Katowicach s fondy Městké knihovny 1990 Rozpad střediska 1991 Funguje jako knihovna samosprávy, má právní subjektivitu 1992 Změna názvu knihovny dosavadní Miejska Biblioteka Publiczna (Městská veřejná knihovna) zastoupila Biblioteka Miejska (Městská knihovna) Konec generální opravy budovy knihovny. Kamenná elevace a síň v přízemí prošly restaurátorskými pracemi Otevření půjčovny pro dospělé a studovny v renovovaných prostorech na ul. Głębokiej Otevření oddělení pro děti v renovovaných prostorech na ul. Głębokiej Odloučení oddělení starých knih z organizačních struktur Městské knihovny Počátek zavedení počítačové techniky do půjčovních procesů výročí působení Městské knihovny 1998 První mezinárodní soutěž pro děti Moje miasto Cieszyn Moje město Český Těšín 1999 Vznik prvního počítačového pracoviště pro uživatele s přístupem na internet 2001 Městská knihovna byla pověřena funkcí okresní knihovny. Koordinace práce veřejných knihovnen okresu Cieszyn, 13

14 cieszyńskim, do którego należą gminy: Cieszyn, Ustroń, Wisła, Skoczów, Strumień, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Zebrzydowice 2003 Realizacja pierwszego projektu dofinansowanego ze środków UE Biblioteka przyszłości i nadziei 2005 Realizacja we współpracy z Biblioteka Miejską z Czeskiego Cieszyna projektu dofinansowanego ze środków UE Biblioteki i literatura bez granic w Euroregionie Śląsk Cieszyński Těšínské Slezsko Zabytkowa sień wejście do Biblioteki Miejskiej památková síň vchod do Městské knihovny 14

15 do kterého patří obce: Cieszyn, Ustroń, Wisła, Skoczów, Strumień, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Zebrzydowice 2003 Realizace prvního projektu financovaným EU Biblioteka przyszłości i nadziei ( Knihovna budoucna a naděje ) 2005 Ve spolupráci s Městskou knihovnou Český Těšín realizace projektu financovaným EU Biblioteki i literatura bez granic w Euroregionie Śląsk Cieszyński Těšínské Slezsko ( Knihovny a literatura bez hranic v Euroregionu Śląsk Cieszyński Těšínské Slezsko ) 15

16 GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW. BAZY DANYCH Zbiory uzupełniane są przez zakupy i dary. W dniu 31 grudnia 2004 roku księgozbiór liczył woluminów i jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych. Komputerowe opracowanie zbiorów rozpoczęto w 1994 r. w programie MAK. Księgozbiór: Czytelnia i wypożyczalnia dla dorosłych woluminy Oddział dla dzieci Filia Nr Filia Nr Filia Nr Struktura: Literatura piękna dla dzieci woluminów Literatura piękna dla dorosłych Literatura popularnonaukowa Zbiory specjalne /płyty CD ROM, dyskietki, kasety magnetowidowe, magnetofonowe, przeźrocza, zbiory kartograficzne, ilustracyjne, płyty gramofonowe oraz książki mówione 855 tytułów/ BAZY DANYCH: Bazy własne: Księgozbiór Biblioteki Miejskiej w Cieszynie baza udostępniana w internecie Bibliografia zawartości czasopism dostępnych w czytelni Silesiana bibliografia regionalna Czasopisma wykaz tytułów czasopism Zestawienia bibliograficzne Bazy zewnętrzne: Przewodnik Bibliograficzny za lata /baza danych o polskim piśmiennictwie bieżącym ukazującym się na terenie kraju w formie druków zwartych/ Bibliografia Zawartości Czasopism za lata /baza gromadząca opisy bibliograficzne artykułów z wydawnictw ciągłych, głównie czasopism, ukazujących się na terenie Polski/ Bibliografia Zawartości Gazet i Tygodników za lata /baza gromadząca opisy bibliograficzne artykułów z wybranych gazet i tygodników ukazujących się na terenie Polski/ 16

17 DOPLŇOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ FONDŮ. DATABÁZE Fondy jsou doplňovány díky koupi a darům. K 31. prosinci roku 2004 fondy čítaly knihovních jednotek a inventárních jednotek zvláštních fondů. Počítačové zpracování fondů začalo v r v programu MAK. Knihovní fondy: Studovna a půjčovna pro dospělé svazků Oddělení pro děti Pobočka č Pobočka č Pobočka č Skladba: Beletrie pro děti svazků Beletrie pro dospělé Populárně-naučná literatura Zvláštní fondy /CD ROM, diskety, magnetofonové a video kazety, diapozitivy, kartografické fondy, ilustrace, gramodesky a mluvené knihy 855 titulů/ DATABÁZE: Vlastní databáze: Fondy Městské knihovny v Cieszynie zpřístupněná na internetu Bibliografie časopiseckých článků časopisů studovny Silesiana regionální bibliografie Časopisy seznam titulů časopisů Jiné databáze: Przewodnik Bibliograficzny za lata /elektronická databáze, bibliografické záznamy knih vydaných v Polsku/ Bibliografia Zawartości Czasopism za lata /elektronická databáze bibliografických záznamů časopiseckých článků/ Bibliografia Zawartości Gazet i Tygodników za lata /elektronická databáze bibliografických záznamů článků z vybraných novin a týdeníků/ 17

18 Kartoteka wzorcowych haseł przedmiotowych BN /baza zawierająca rodzaj języka informacyjno-wyszukiwawczego stosowanego w procesie rzeczowego opracowania zbiorów/ Ustawodawca. Prawo Polskie /baza aktualnych przepisów prawnych obowiązujących w Polsce Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe Ministrów/ Encyklopedie multimedialne ogólne i specjalistyczne Słowniki, atlasy Programy edukacyjne Dział gromadzenia i opracowania zbiorów oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA W 2004 r. ze zbiorów Biblioteki Miejskiej korzystało czytelników. Wypożyczono książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Zarejestrowano odwiedzin: Udzielono informacji, w tym bibliograficznych: Z internetu korzystało 1957 osób. 18

19 Kartoteka wzorcowych haseł przedmiotowych BN /elektronická databáze heslář pro předmětné zpracování fondů/ Ustawodawca. Prawo Polskie /databáze aktuálních polských zákonů a předpisů sbírky zákonů, věstníků ministerstev, směrnic a vyhlášek/ Multimediální encyklopedie odborné a všeobecné Slovníky, atlasy Naučné programy PŮJČOVÁNÍ FONDŮ. INFORMAČNÍ SLUŽBY V r fondy Městské knihovny využívalo čtenářů. Bylo půjčeno knih, časopisů a zvláštních fondů. Zaregistrovaných návštěv: Bylo zodpovězeno informací, z toho biliografických: Internet využilo 1957 osob. Wypożyczalnia dla dorosłych půjčovna pro dospělé 19

20 Czytelnia studovna Filia nr 1 pobočka č. 1 20

21 Filia nr 2 pobočka č. 2 Filia nr 3 pobočka č. 3 Filia nr 4 pobočka č. 4 21

22 PROMOCJA ZBIORÓW. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA I TERAPEUTYCZNA Biblioteka Miejska pełni ważną rolę kulturotwórczą w mieście i regionie. Oferta kulturalno-edukacyjna skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Organizowane są Cieszyńskie Spotkania Poetyckie w ramach festiwalu sztuk Skarby z cieszyńskiej trówły, konkursy jednego wiersza, promocje publikacji, wystawy, międzynarodowe konferencje bibliotekarzy, seminaria i warsztaty szkoleniowe. Szczególną troską otaczani są najmłodsi czytelnicy. Projekty realizowane w ramach akcji Ferie z biblioteką i Wakacje z biblioteką adresowane są do czytelników powiatu cieszyńskiego oraz Czeskiego Cieszyna. Oddział dla dzieci organizuje różnorodne zajęcia /plastyczne, teatralne, ekologiczne, literackie/ z czytelnikiem indywidualnym, a także współpracuje ze szkołami i placówkami opiekuńczymi, uczestnicząc w procesie edukacji regionalnej. Dzieci biorą udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim One, two, three, licz i Ty, spotkaniach z poezją w ramach cyklu Wierszykarnia, głośnym czytaniu, prelekcjach, pogadankach, licznych konkursach, m.in. w międzynarodowym konkursie literacko-plastycznym Moje miasto Cieszyn Český Těšín Rožňava Szerencs. Dla dzieci specjalnej troski organizowane są regularne zajęcia biblioterapeutyczne. Projekty kulturalno-edukacyjne realizowane są we współpracy z bibliotekami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z Biblioteką Miejską z Czeskiego Cieszyna. Oddział dla dzieci spotkanie ze św. Mikołajem oddělení pro děti setkání s Mikulášem 22

23 PROPAGACE FONDŮ. KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍ A TERAPEUTICKÁ ČINNOST Městská knihovna plní ve městě i v regionu důležitou kulturní funkci. Kulturněvzdělávací nabídka je určena dětem, mládeži i dospělým. Pořádají se Cieszyńskie Spotkania Poetyckie ( Těšínská básnická setkání ) v rámci festivalu Skarby z cieszyńskiej trówły, ( Poklady z tešínské truhly ), soutěž jedné básně, autorská čtení, výstavy, mezinárodní knihovnické konference, semináře a dílny. Zvláštní péči věnují knihovnice nejmladším čtenářům. Projekty probíhající v rámci akce Ferie z biblioteką ( Zimní prázdniny s knihovnou ) a Wakacje z biblioteką ( Prázdniny s knihovnou ) jsou určeny pro čtenáře okresu Cieszyn a Českého Těšína. Oddělení pro děti pořádá různorodou činnost /výtvarnou, divadelní, ekologickou, literární/ individuálně jak rovněž spolupracuje se školami a jinými pečovatelskými zařízeními. Děti se účastní zábavné výuky v anglickém jazyce One, two, three, licz i Ty, setkání s poezií v rámci cyklu Wierszykarnia, hlasitého čtení, přednášek, besed, mnoho soutěží, mj. mezinárodní literárné a výtvarné soutěže Moje miasto Cieszyn Český Těšín Rožňava Szerencs. Pro hendikepované děti jsou pravidelně pořádané biblioterapeutické programy. Kulturně-výchovné projekty jsou realizovány ve spolupráci s knihovnami a institucemi z Polska i zahraničí, zejména s Městkou knihovnou v Českém Těšíně. 23

24 Oddział dla dzieci czytanie bajek oddělení pro děti čtení pohádek Laureaci akcji Ferie z biblioteką vítězové akce Ferie z biblioteką 24

25 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Moje miasto Cieszyn Český Těšín: przechadzka po Cieszynie. Cieszyn 2001 Moje miasto Cieszyn Český Těšín Rožňava Szerencs: przyjaźń. Cieszyn 2002 Moje miasto Cieszyn Český Těšín Rožňava Szerencs: komunikacja bez granic. Cieszyn 2003 /publikacja dofinansowana ze środków UE/ Przewodnik po bibliotekach publicznych Śląska Cieszyńskiego: obszar przygraniczny. Oprac. I. Kula, H. Legowicz. Cieszyn 2003 /publikacja dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Śląskiego/ Moje miasto Cieszyn Český Těšín Rožňava Szerencs: zaczarowane miasto. Cieszyn 2004 Ziemia Cieszyńska wierszem malowana: zbiór utworów poetyckich laureatów międzynarodowych konkursów organizowanych przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie w latach Oprac. I. Kula, M. Strządała. Cieszyn 2004 /publikacja dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Śląskiego/ Własnym nakładem wydawane są kwartalniki: Bibliowieści informator oraz Czytelniczek pismo współredagowane przez dzieci. 25

26 PUBLIKAČNÍ ČINNOST Moje miasto Cieszyn Český Těšín: przechadzka po Cieszynie. Cieszyn 2001 /Moje město Cieszyn Český Těšín: provedu tě mým městem/ Moje miasto Cieszyn Český Těšín Rožňava Szerencs: przyjaźń. Cieszyn 2002 /Moje město Cieszyn ČeskýTěšín Rožňava Szerencs: přátelství/ Moje miasto Cieszyn Český Těšín Rožňava Szerencs: komunikacja bez granic. Cieszyn 2003 /Moje město Cieszyn Český Těšín Rožňava Szerencs: komunikace bez hranic/ /publikace dotována EU/ Przewodnik po bibliotekach publicznych Śląska Cieszyńskiego: obszar przygraniczny. Oprac. I. Kula, H. Legowicz. Cieszyn 2003 /Průvodce po veřejných knihovnách Těšínského Slezska: pohraniční území/ /publikace dotována Samosprávou Slezského Vojvodství/ Moje miasto Cieszyn Český Těšín Rožňava Szerencs: zaczarowane miasto. Cieszyn 2004 /Moje město Cieszyn Český Těšín Rožňava Szerencs: Čarodějem ve svém městě/ Ziemia Cieszyńska wierszem malowana: zbiór utworów poetyckich laureatów międzynarodowych konkursów organizowanych przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie w latach Oprac. I. Kula, M. Strządała. Cieszyn /Těšínsko malované básní: sborníček literárních prací výherců mezinárodních soutěží pořádaných Městskou knihovnou v l , publikace dotována Samosprávou Slezského Vojvodství/ Vlastním nákladem jsou vydávány čtvrtletníky: Bibliowieści zpravodaj a Czytelniczek vydává se ve spolupráci s dětmi. 26

27 budova Těšínského divadla a Městské knihovny Český Těšín Budynek teatru Těšínské divadlo i Biblioteki Miejskiej Český Těšín 27

28 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ TĚŠÍN MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ TĚŠÍN, Ostravská 67, Český Těšín tel , fax Pracoviště městské knihovny, kontakty Ústřední knihovna adresa: Ostravská 67, Český Těšín, tel. (00420) ředitelka: tel , oddělení pro dospělé: studovna: oddělení pro děti: oddělení doplňování fondů: provozní doba: oddělení pro dospělé, studovna: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek sobota oddělení pro děti: pondělí úterý, čtvrtek, pátek počet veřejných stanic internetu: 4 oddělení pro dospělé půjčování knih a časopisů v českém a polském jazyce, meziknihovní výpůjční služba, internet, základní instruktáže k počítačové gramotnosti pro veřejnost studovna a čítárna poskytuje bibliografické a referenční služby (zodpovídá dotazy ze všech vědních oborů prostřednictvím encyklopedií, odborné literatury, periodik a elektronických informačních zdrojů, vyhledává zákony v databázi ASPI nebo Sbírce zákonů ČR, k dispozici jsou zákony s komentáři, informace o Evropské unii, databáze regionálních osobností a článků z denního tisku, adresář firem a institucí ve městě atp.), čítárna nabízí 65 titulů časopisů a denního tisku, kopírovací služby, veškeré dokumenty jsou k půjčení prezenčně oddělení pro děti půjčování knih a časopisů v českém a polském jazyce, velká nabídka výukových programů na CD-ROM 28

29 BIBLIOTEKA MIEJSKA ČESKÝ TĚŠÍN BIBLIOTEKA MIEJSKA ČESKÝ TĚŠÍN, Ostravská 67, Český Těšín tel , fax Oddziały i filie Biblioteki Miejskiej, kontakty Biblioteka Centralna adres: Ostravská 67, Český Těšín, tel. (00420) dyrektor: tel , wypożyczalnia dla dorosłych: czytelnia: wypożyczalnia dla dzieci: dział gromadzenia i opracowania zbiorów: godziny otwarcia: wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek sobota wypożyczalnia dla dzieci: poniedziałek wtorek, czwartek, piątek ilość komputerów dla użytkowników z dostępem do internetu: 4 wypożyczalnia dla dorosłych wypożyczanie książek i czasopism w języku czeskim i polskim, wypożyczenia międzybiblioteczne, internet, podstawy korzystania z komputerów dla użytkowników czytelnia udzielanie informacji bibliograficznych, informacji z wszystkich dziedziń wiedzy (posiada encyklopedie, słowniki, literaturę fachową, naukową, czasopisma oraz elektroniczne źródła informacji, wyszukiwanie ustaw w elektronicznej bazie danych ASPI - Dzienniku Ustaw RC lub w jego drukowanej postaci - Sbírce zákonů), do dyspozycji użytkowników są ustawy, kodeksy z komentarzem, informacje o Unii Europejskiej, elektroniczne bazy danych osobistości regionalnych, artykułów z prasy codziennej i czasopism, baza adresów firm i instytucji w mieście itp., czytelnia oferuje 65 tytułów dzienników oraz czasopism, usługi kserograficzne, księgozbiór udostępniany jest prezencyjnie wypożyczalnia dla dzieci wypożyczanie książek i czasopism w języku czeskim i polskim, komputer i programy multimedialne dla dzieci na płytach CD-ROM 29

30 Oddělení hudby a umění adresa: Nádražní 2, Český Těšín, tel. (00420) provozní doba: pondělí, pátek , , úterý, středa, čtvrtek počet veřejných stanic internetu: 1 fond obsahuje knihy z oblasti uměnovědy, hudební časopisy, kompaktní disky a gramofonové desky, oddělení zajišťuje bibliografické a referenční služby z oblasti uměnovědy, půjčuje CD, poslech hudby, internet oddělení hudby a umění Oddział muzyki i sztuki Pobočka Havlíčkova adresa: Havlíčkova 6, Český Těšín, tel. (00420) oddělení pro dospělé, tel. (00420) oddělení pro děti, provozní doba: odd. pro dospělé, oddělení pro děti: pondělí úterý, pátek , čtvrtek , sobota (pouze oddělení pro dospělé) počet veřejných stanic internetu: 4 oddělení pro dospělé, oddělení pro děti 30

31 Oddział muzyki i sztuki adres: Nádražní 2, Český Těšín, tel. (00420) godziny otwarcia: poniedziałek, piątek , , wtorek, środa, czwartek ilość komputerów z dostępem do internetu: 1 wypożyczanie książek z zakresu muzyki i sztuki, czasopism muzycznych, płyt CD i gramofonowych, udzielanie informacji bibliograficznych, do dyspozycji użytkowników: stanowiska do słuchania muzyki, internet Filia Havlíčkova adres: Havlíčkova 6, Český Těšín, tel. (00420) , wypożyczalnia dla dorosłych, tel. (00420) wypożyczalnia dla dzieci, godziny otwarcia: wypożyczalnia dla dzieci, wypożyczalnia dla dorosłych: poniedziałek wtorek, piątek , , czwartek , , sobota (tylko wypożyczalnia dla dorosłych) ilość komputerów z dostępem do internetu: 4 wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci, pobočka na ul. Havlíčkova Filia Havlíčkova 31

32 půjčování knih a časopisů v českém a polském jazyce, bibliografické a referenční služby v polském jazyce, oddělení plní funkci garanta pro práci s polskou literaturou na území města, internet, počítačové pracoviště pro veřejnost s programem MSWord, výukové programy na CD-ROM pro děti, základní instruktáže k počítačové gramostnosti pro veřejnost Pobočka Svibice adresa: Slovenská 1, Český Těšín, tel. (00420) provozní doba: pondělí , úterý, čtvrtek, pátek , počet veřejných stanic internetu: 4 oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, půjčování knih a časopisů v českém a polském jazyce, internet, výukové programy na CD-ROM pro děti pobočka Svibice Filia Svibice Pracoviště Dolní Žukov adresa: Dolní Žukov 195, Český Těšín - Dolní Žukov provozní doba: čtvrtek počet veřejných stanic internetu: 1 půjčovna pro dospělé a děti, knižní fond a časopisy v českém a polském jazyce, internet, výukové programy na CD-ROM pro děti 32

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Seminář Výměna zkušeností 9. ř íjen 2 01 3 JANA GALÁŠOVÁ Ř E D I T E L K A M Ě K Č E S K Ý T Ě Š Í N H T T P : / / K N I H O

Více

200, Kč (lze i 100, Kč na 6 měsíců) 20, Kč

200, Kč (lze i 100, Kč na 6 měsíců) 20, Kč PRŮVODCE knihovnou Horova Churchillova Bělehradská Stroupežnického Bratislavská Na Vyhlídce E. Krásnohorské Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace e-mail: knihovna@svkul.cz

Více

Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail: knihovna@svkul.cz web: www.svkul.cz katalog: katalog.svkul.

Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail: knihovna@svkul.cz web: www.svkul.cz katalog: katalog.svkul. PRŮVODCE knihovnou Horova Churchillova Bělehradská Stroupežnického Bratislavská Na Vyhlídce E. Krásnohorské Dům kultury Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail:

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín +420 573 032 400 info@kfbz.cz

Více

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów Dne 23. ledna 2014 se v zasedací místnosti Starostwa Powiatowego v Cieszynie konalo 12. zasedání Euroregionální řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Operačního

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów Dne 15. prosince 2011 se v zasedací místnosti Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka v Cieszynie konalo 8. zasedání Euroregionální řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Mieczysław Szczurek, Burmistrz Miasta Cieszyna Vít Slováček, Starosta města Český Těšín

Mieczysław Szczurek, Burmistrz Miasta Cieszyna Vít Slováček, Starosta města Český Těšín Z wielką radością zapraszamy na I Transgraniczne Forum Gospodarcze. To kolejne, organizowane wspólnie przedsięwzięcie pozwalające budować nową jakość w kontaktach obu miast, przez które jeszcze do niedawna

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

Seznam schválených projektů v rámci PO4 / Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP4

Seznam schválených projektů v rámci PO4 / Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP4 Dne 2. září 2016 se v zasedací místnosti Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska konalo 1. zasedání Euroregionální řídícího výboru Fondu mikroprojektů Programu INTERREG V-A Česká republika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK OBSAH Úvod Služby Statistické ukazatele 2008 Statistika vybraných ukazatelů 2006, 2007, 2008 Přepočtený přehled ukazatelů 2008 Besedy a výstavy Kulturní akce

Více

Historie Obecní knihovny Horní Suchá

Historie Obecní knihovny Horní Suchá Historie Obecní knihovny Horní Suchá Knihovny přístupné širšímu okruhu veřejnosti začaly v Horní Suché postupně vznikat již ve druhé polovině 19. století. Nejvýznamnější úlohu sehrála čítárna knih a časopisů

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów Dne 9. června 2011 se v zasedací místnosti Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska konalo 7. zasedání Euroregionální řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 K 31.12.2001 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2001 za rok 2001 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.410 čtenářů

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008 K 31.12.2008 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2008 za rok 2008 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 1.939 čtenářů

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2002

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2002 Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2002 K 31.12.2002 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2002 za rok 2002 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.353 čtenářů

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti www.knihovna.brandysnl.cz Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti Mgr. Věra Krajíčková, Mgr. Jaroslava Fialová Knihovny a podpora gramotností O čem to bude? Knihovny a neformální vzdělávání

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Knihovnická statistika

Knihovnická statistika Knihovnická statistika Statistika nuda je, má však cenné údaje Zdeněk Svěrák z pohádky Princové jsou na draka Čísla, čísla, čísla Statistika NIPOS Statistika regionálních funkcí Benchmarking Standard pro

Více

Společný projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti"

Společný projekt  Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti Společný projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti" ZŠ V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec a Gimnazjum Nr. 2 Zabkowice Slaskie CZ: : Náš projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

165 let založení písecké veřejné knihovny

165 let založení písecké veřejné knihovny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 165 let založení písecké veřejné knihovny V roce 2006 bylo nejdůležitějším úkolem zpracování ideového záměru rekonstrukce nové městské knihovny v bývalé škole na Alšově nám. č. 75.

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Knihovna - definice. Paměťové instituce 2. Knihovny - typy. Knihovny - typy. (Legislativa)

Knihovna - definice. Paměťové instituce 2. Knihovny - typy. Knihovny - typy. (Legislativa) Knihovna - definice Paměťové instituce 2 (Legislativa) 1 = kulturní, informační a vzdělávací instituce - shromažďuje, zpracovává a uchovává organizovanou sbírku dokumentů - poskytuje knihovnické a informační

Více

1. Spotkanie Partnerów i Grupy Roboczej projektu Wrocław, r.

1. Spotkanie Partnerów i Grupy Roboczej projektu Wrocław, r. fot. Jarek Patron, IRT 1. Spotkanie Partnerów i Grupy Roboczej projektu Wrocław, 14.02.2017 r. Aleksandra Sieradzka Stasiak aleksandra.sieradzka@irt.wroc.pl Program INTERREG V-A PL-CZ oś priorytetowa 4:

Více

Městská knihovna Beroun.

Městská knihovna Beroun. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY Město Beroun, IČ 233 129, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun 1, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Beroun č. 6/2002 ze dne 21.10.2002, v souladu se zákonem č.250/2000

Více

NOVÉ SLUŽBY Bezdrátové připojení k síti Wi-Fi Možnost připojení k bezdrátové síti Wi-Fi na vlastním zařízení (tabletu, notebooku, chytrém telefonu) po dobu dvou hodin pro všechny registrované čtenáře a

Více

Knihovny Libereckého kraje

Knihovny Libereckého kraje ÚSTAV INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ FF UK V PRAZE Zpráva z Exkurze Petr Laštovička F1D Knihovny Libereckého kraje 28.4.2012 Úvod Jednou z povinných aktivit při studiu oboru Informační studia a knihovnictví

Více

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 Obsah Umístění provozů knihovny Otevírací doba Práva a povinnosti uživatelů, registrace Výpůjčky Sankce E-zdroje Přehled

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

Jak pomáháme našim klientům

Jak pomáháme našim klientům Jak pomáháme našim klientům Praha 6. 10. 2015 Bc. Ludmila Stuchlá Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Počet

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2004

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2004 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2004 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

Referenční služby NTK

Referenční služby NTK Referenční služby NTK Mgr. Alena Pavelová, alena.pavelova@techlib.cz vedoucí oddělení speciálních služeb NTK Moderní referenční služby 1 Referenční středisko STK Moderní referenční služby 2 Referenční

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj pro udržení zdravého stavu fondu knihovny udržení

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Seznam příloh. Obrázek č. 4 VIII. Obrázek č. 5...IX Obrázek č. 6...IX Obrázek č. 8.X. Obrázek č. 9 XI Obrázek č. 10..XI

Seznam příloh. Obrázek č. 4 VIII. Obrázek č. 5...IX Obrázek č. 6...IX Obrázek č. 8.X. Obrázek č. 9 XI Obrázek č. 10..XI Seznam příloh Výpůjční řád Městské knihovny ve Svitavách...II Ceník placených služeb a sankční poplatky...v Obrazová příloha Multifunkční centrum Fabrika.VII Obrázek č. 1.VII Obrázek č. 2.VII Obrázek č.

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

Vyhodnocení nejzajímavějších mikroprojektů realizovaných ve Fondu mikroprojektů v následujících kategoriích :

Vyhodnocení nejzajímavějších mikroprojektů realizovaných ve Fondu mikroprojektů v následujících kategoriích : Vyhodnocení nejzajímavějších mikroprojektů realizovaných ve Fondu mikroprojektů v následujících kategoriích : Wyróżnienia najciekawszych mikroprojektów realizowanych w ramach Funduszu Mikroprojektów w

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

PO 1 Skupina příjemců Právní formy Zákon/ustawa paragraf Orgány veřejné správy, jejich svazky a

PO 1 Skupina příjemců Právní formy Zákon/ustawa paragraf Orgány veřejné správy, jejich svazky a PO 1 Orgány veřejné správy, jejich svazky a Organizační složka státu 219/2000 Sb. 3 Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia Jednostka organizacyjna państwa Svazek obcí 128/2000 Sb. 49-53 Związek

Více

4. Smluvní pokuty: 5. Ztráty a náhrady: 6. Pořádková opatření: 7. Závěrečná ustanovení:

4. Smluvní pokuty: 5. Ztráty a náhrady: 6. Pořádková opatření: 7. Závěrečná ustanovení: 4. Smluvní pokuty: Knihovna má právo upomínat čtenáře, výše sankčních poplatků se řídí platným ceníkem. Čtenář (za děti rodiče) je přitom povinen vyrovnat všechny i eventuelně předešlé pokuty za nedodržení

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

Tytuł mikroprojektu: PolskoCzeska Gospodarcza Platforma Informacji / Polsko-česká hospodářská informační platforma

Tytuł mikroprojektu: PolskoCzeska Gospodarcza Platforma Informacji / Polsko-česká hospodářská informační platforma Tytuł mikroprojektu: PolskoCzeska Gospodarcza Platforma Informacji / Polsko-česká hospodářská informační platforma Wnioskodawca: Miasto Racibórz/Město Racibórz Jednostka organizacyjna (jeżeli dotyczy):..

Více

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów Dne 16. prosince 2010 se v zasedací místnosti Starostwa Powiatowego v Cieszynie konalo 6. zasedání Euroregionální řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Operačního

Více

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb Obsah výroční zprávy 1. strategické cíle 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb 1.3. dohledání rozdílů ve vykazovaném stavu knihovního fondu 1.4. práce s mládeží a handicapovanými

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy Úvod: Knihovnu Právnické fakulty Univerzity Karlovy jsem navštívil 29. května 2015. Knihovna se nachází v Praze poblíž stanice metra Staroměstská. Její adresa

Více

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy. Září říjen 2012

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy. Září říjen 2012 Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Knihovny města Ostravy Září říjen 2012 Počet respondentů adresný online dotazník byl rozeslán na 7285 adres, návratnost 45% počet dokončených dotazníků:

Více

Děti specifická skupina uživatelů

Děti specifická skupina uživatelů Děti specifická skupina uživatelů RKK 2016 Zlata Houšková (fotodoprovod účastníci studijních cest SKIP a knihovny ČR) DĚTI Nejde o diskriminaci, ale o specifický přístup a poskytnutí služeb navíc Specifikum

Více

Knihovnická procházka Prahou

Knihovnická procházka Prahou Knihovnická procházka Prahou Vypracovala Markéta Zelenková a Lucie Valová Zemědělská a potravinářská knihovna (zastávka č. 1, odborná knihovna) Adresa knihovny (fotografie): Slezská 7, Praha 2, 120 56

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 1 Podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, vydávám tento Knihovní řád (dále KŘ) Gymnázia

Více

Karviná. Ustron LÁZEŇSKÉ KALENDÁRIUM KALENDARZ UZDROWISKOWY LÁZNĚ EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO ŚLĄSK CIESZYŃSKI

Karviná. Ustron LÁZEŇSKÉ KALENDÁRIUM KALENDARZ UZDROWISKOWY LÁZNĚ EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO ŚLĄSK CIESZYŃSKI LÁZEŇSKÉ KALENDÁRIUM KALENDARZ UZDROWISKOWY Karviná LÁZNĚ EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO Ustron ŚLĄSK CIESZYŃSKI 2011 2013 VYBRANÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ S PRAVIDELNÝM PROVOZEM Galerie Pod věží 71, Karviná-Fryštát

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, děkani fakult, tajemníci fakult, ředitel KMZ, vedoucí všech rektorátních pracovišť Zpracoval: PhDr. Ondřej Fabián

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Kateřina Doskočilová, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ KNIHOVNY V

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce 2012 1. Souhrnné vyhodnocení činnosti Městská knihovna v Bakově nad Jizerou je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy. Jejím úkolem

Více

(bez střediska Muzeum)

(bez střediska Muzeum) Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2005 (bez střediska Muzeum) Usnesením Zastupitelstva města Čáslavi č. 57/2004 došlo od 1. ledna 2005 k oficiálnímu sloučení Městské knihovny Čáslav

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSLAVANY PROBĚHLÉ, PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ KNIHOVNĚ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSLAVANY PROBĚHLÉ, PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ KNIHOVNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSLAVANY PROBĚHLÉ, PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ KNIHOVNĚ JAK TO VYPADALO, NEŽ JSME NASTOUPILY DO PRÁCE AKCE V KNIHOVNĚ: JIŽ PROBĚHLÉ AKCE a) Noc s Andersenem a putovní Permoník

Více

Mgr. Petra Hrnčířová Období tvorby Leden 2013. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Český jazyk Základy informatiky.

Mgr. Petra Hrnčířová Období tvorby Leden 2013. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Český jazyk Základy informatiky. Základy informatiky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

Pedagogická knihovna ZČU

Pedagogická knihovna ZČU Pedagogická knihovna ZČU www.knihovna.zcu zcu.cz cz Úvodní shromáždění studentů 1. ročníku 16. a 17. září 2013 Vaše univerzita Vaše knihovna Váš svět Univerzitní knihovna ZČU Knihovna Bory - Univerzitní

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007 K 31.12.2007 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2007 za rok 207 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.105 čtenářů

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Seznam vhodných žadatelů s právní subjektivitou

Seznam vhodných žadatelů s právní subjektivitou Prioritní osa 2 Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení Organizační složka státu 219/2000 Sb. 3 Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia Jednostka organizacyjna państwa Svazek obcí 128/2000

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2014 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Knihovní řád Místní knihovny ve Vražném

Knihovní řád Místní knihovny ve Vražném Knihovní řád Místní knihovny ve Vražném 1. Místní knihovna ve Vražném (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu

Více

Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům?

Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům? Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům? Tamara Pršínová Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice prsinova @cbvk.cz Knihovny současnosti Olomouc 2014 Historie průkopník

Více

Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic

Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic 22. 2. 2014 v České Těšíně 22. 2 2014 v Cieszynie Page 1 Program konference I 8.00 9.00 Registrace 9.00

Více

Knihovní řád Obecní knihovny v Blížkovice

Knihovní řád Obecní knihovny v Blížkovice Knihovní řád Obecní knihovny v Blížkovice 1. Obecní knihovna v Blížkovicích (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům

Více

EXKURZE Knihovna Severočeského muzea v Liberci Krajská vědecká knihovna v Liberci Městská knihovna v Rumburku

EXKURZE Knihovna Severočeského muzea v Liberci Krajská vědecká knihovna v Liberci Městská knihovna v Rumburku Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze EXKURZE 28. 4. 2012 Knihovna Severočeského muzea v Liberci Krajská vědecká knihovna v Liberci Městská knihovna v

Více

Čeští čtenáři, uživatelé, knihovníci a knihovny ve světle výzkumů. INFOS 2015 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Čeští čtenáři, uživatelé, knihovníci a knihovny ve světle výzkumů. INFOS 2015 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Čeští čtenáři, uživatelé, knihovníci a knihovny ve světle výzkumů INFOS 2015 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz 2 Zdroje dat 3 Budou lidé číst? Kolik minut denně věnujete mediálním aktivitám?

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2014

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2014 Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2014 Počet obyvatel města Ústí nad Orlicí je 14 364. Knihovna v roce 2014: 2 270 registrovaných čtenářů 47 920 návštěvníků 139 522 výpůjček

Více