Školní časopis. Po stopách sovy Puštíka. Červen Z Š a M Š L h o t y u P o t š t e j n a w w w. z s l h o t y. e s t r a n k y.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní časopis. Po stopách sovy Puštíka. Červen 2011. Z Š a M Š L h o t y u P o t š t e j n a w w w. z s l h o t y. e s t r a n k y."

Transkript

1 Šklní časpis P stpách svy Puštíka Červen 2011 Z Š a M Š L h t y u P t š t e j n a w w w. z s l h t y. e s t r a n k y. c z

2 Šklní prjektvý tým Manažer prjektu Mgr. Dagmar Bachmanvá Přírdvědná část Anglická část Ing. Markéta Bubnvá Mgr. Jana Flrianvá Grafické zpracvání Jan Havel, DiS Já jsem Puštík, místní sva. Budu Vás prvázet při úklech, různě Vám pmáhat a napvídat. Dufám, že splu zažijeme hdně dbrdružství, a že se Vám naše splečná cesta bude líbit... 1 S t r á n k a

3 Přírdvědná část Cílem je pznat přírdu v klí (na březích a lukách) ptka Brdec se zaměřením na btaniku, zlgii, zeměpis, fyziku a eklgii. Teretické základy témat si připraví žáci v jedntlivých předmětech. Je třeba prbrat se žáky i správné chvání v přírdě, fyzikální jevy i histrický vývj. Uskutečnit vlastivědné vycházky a získané pznatky využít pr prezentaci. Rámcvý harmngram pr šklní rk 2011/ část pdzim: Vycházky dle určené trasy mapy. Sběr bylin a dřevin výstavka s charakteristiku jedntlivých rstlin. Zakládaní herbáře. Ftdkumentace. Práce v terénu pkračvání v mapvání další části Brdce. 2. část zima: Vycházky dle určené trasy mapy. Prvnání změn d minulé vycházky (pdzim x zima). Ftdkumentace rzdíly rčních bdbí. 3. část jar: Vycházky dle určené trasy mapy. Sběr bylin a dřevin. Tvrba herbáře. Ftdkumentace. Odběry vzrků vdy, pzrvání živta v ptce, srvnání výsledků přechzích zkumání. 4. část lét: Splečný prjekt s partnersku šklu. Vycházka a rientace v terénu. Dknčení výstupů a ftdkumentace. Prezentace výstupů. Vyhdncení a prvnání. 2 S t r á n k a

4 Histrická část Vyhledávání histrických zajímavstí bce a klí budvy, řemesla, báje, sbnsti. Téma: Prměny bce a klí, vznik reginu Brdec, Frma: Seznamvání s histrií, vyhledávání dkumentů, krnik. Návštěva Muzea Orlických hr v RK a knihvny. Beseda s místními pamětníky a dbrníky, ftdkumentace (staré ftky). Vycházky, prezentace výstupů. Rzvj jazykvých kmpetencí V rámci výuky českéh jazyka seznámit žáky s využitím různých slhvých útvarů, které mhu využít při tvrbě časpisu jak nvináři, redaktři, dpisvatelé (články, básně, písně), infrmvat plnění úklů. Příslví, řeč, báje našeh kraje. Připravit vystupení k uknčení prjektu v hdinách jazyků, v hdinách umění, hudební, výtvarné, písně, básně, výstava. V hdinách cizích jazyků též seznamvat s časpisem a infrmvat cizjazyčném příspěvku / překladu některých zajímavstí, naučit dvě písně přírdě. Výstup infrmace v časpisu. 3 S t r á n k a

5 Infrmační technlgie V hdinách infrmatiky žáky naučit zpracvávat ftgrafie a jiné brazvé či textvé materiály pr vytvření prezentace. Na webvé stránky škly, na CD či DVD vytvřit prezentaci z ftdkumentace a výsledků zadaných úklů, ze získaných materiálů. Veškeré výstupy zpracvat pr infrmační panel a drbné bržury, pracvní listy. S hlavní tematiku prjektu. Návrhy sv d dětí 4 S t r á n k a

6 Výprava k Brdci Ptk Brdec se klikatí klem Lht u Ptštejna a nejvíce právě v části lesa, kterému se říká Čenkvec. Je t kusek lesa mezi vesnicemi Sudslava a Lhty u Ptštejna, kde je tk ptka přírdní a neregulvaný. Právě tam začal v květnu 2011 zkumání realizačníh týmu. Za pěknéh pčasí se parta žáků II. stupně vypravila na vědecku výpravu. První skupina - klíčvý úkl celé výpravy, zakreslit a zmapvat právě tut část Brdce. Úsek dluhý přibližně 300 m, ale terén nelehký, zarstlý mnhde kpřivami a zanesený větvemi neb padlými strmy. Tat část ptka, kteru jsme prcházeli nejprve prti prudu, začíná částí tt předjaří vykácenu a vymýcenu téměř dhla. Břehy jsu uměle vyrvnané z jedné strany a druhá část (p prudu pravý břeh) je ve svahu puze se zbytky pařezů. Kryt řeky je také těžbu pškzené a zanesené. Dále se ptk prplétá zalesněným údlím s plchu ptční nivu a knčí strmu skalnatu průrvu těsně před silnicí a rybníkem pd bcí Sudslava. 5 S t r á n k a

7 Šestičlenná skupina dětí pásmem dměřila zkumaný úsek, který byl dluhý 300 m. Zákruty a prst klem ptka zakreslily d jednduchéh plánu. směr Sudslava směr Lhty Ptk je většinu mělký a kamenitý, ale jsu zde i bahnité a písčité tůňky. Prfil ptka a jeh tvar měřily děti zhruba v jedné třetině území, změřily hlubku dluhým dřevěným pravítkem v pravidelných dstupech a zakreslily tvar kryta. V jeh nejnižším bdě byla naměřena hlubka 33 cm. Chlapci ještě hledali nejhlubší míst celé mapvané části ptka a zjištěná hdnta byla 40 cm. Viz bd na plánku. 6 S t r á n k a

8 Dalším úklem byl měření rychlsti tku - na 10 m úseku měřili rychlst phybu klacíku a vypčítali přibližnu rychlst ptka. Celkem měřili rychlst tku 3x, jednu klacíkem, ptm lehčím ráksem. Pdle vztahu v = s/t (v je rychlst, s je dráha, t je čas) vypčítali: a) hdnta na 210 m je 0,044 m/s (měřen klacíkem) b) hdnta měřena na úseku u skruží je 0,11 m/s (měřen ráksem) c) kntrlní měření u skruží vyšl 0,12 m/s (měřen ráksem) Příspěvky žáků: Naše skupina měla za úkl zmapvat část tku ptka Brdce, změřit v určitých místech rychlst tku a nejhlubší míst jsme také našli. Nejdříve jsme změřili délku dané části a zmapvali krajinu, ptm jsme bešli část pdruhé a zmapvali klí. Také jsme měřili rychlst tku. Když už byla mapa htvá, pcákali jsme si ji vdu, tak jsme ji museli překreslvat. Než jsme šli d škly, ukazvali jsme si vdní živčichy, které chytila druhá skupina. Byl t zajímavé. V naší skupině jsme měli tyt pmůcky: pásm, 1,5 m pravítk, tužku, papír, desky. První úkl byl změřit délku úseku, cž jsme prváděli pásmem a při tm zakreslvat členitst úseku. Dále jsme měřili rychlst tku na různých místech a v jednm úseku hlubku vdy. Martin Krul Matěj Ležák 7 S t r á n k a

9 Druhý tým zpracvával téma kvality vdy v ptce děti zkumaly vlastnsti vdy, čisttu vdy a vliv člvěka na vdu a klí ptka - k dispzici měly připravené pracvní listy s dtazníky a návdy k práci, nádbku na vdu, papírky na určení tvrdsti vdy, ph indikátrvé papírky pr určení ph, rztk methylvé mdři pr zjištění rganických látek ve vdě, kapátk, zkumavku. Děti pršly celý úsek, debraly vzrky na třech různých místech a pdle zadání vyplnily dtazník. D skleničky vždy nabraly vdu z ptka, nechaly ustát a psuzvaly barvu vdy, zákal, usazeniny, zápach vdy. Všímaly si také dna ptka a znečištění břehů. Změřené ph vdy byl ve všech sledvaných úsecích stejnéph6, cž znamená neutrální až slabě kyselé vdní prstředí, vda byla zhdncena pdle dtazníku jak čistá, i když na některých místech byl zjištěn slabý zákal a dn nebyl úplně čisté. Zkuška vdy na znečištění rganickými látkami dpadla takt: Ze třech debraných vzrků byl znečištění prkázán u dvu, třetí vzrek p prudu nejblíže k bci Lhty, už znečištění nevykazval. Mdré zbarvení p přidání methylvé mdři d zkumavky s vdu u třetíh vzrku zmizel. Vliv činnsti člvěka na ptk a jeh klí - přítmnst lidí byla vidět hlavně na začátku zkumané blast i - vykácené území a uměle zarvnaný terén p těžbě, dále se našly dpadky jak dhzené plastvé lahve, skleněné střepy, rezatý kbelík, ale dá se říci, že znečištění je zatím nízké. Na něklika místech prměnily klí a ptk spadané strmy, které zůstaly na místě a vytvřily přehrazení ptka, kde se zachytávají různé naplaveniny, větve, ale i dpadky. 8 S t r á n k a

10 Příspěvky žáků: Měli jsme za úkl zjistit kvalitu vdy. Zjišťvali jsme ji na třech úsecích, první úsek byl prti prudu ptka asi 50 m d výchzíh stanviště, další zhruba p dalších 57 m a třetí úsek p 50 m, nejblíže k bci Lhty u P. Na t, abychm viděli, jestli je vda znečištěná, jsme krmě čí pužívali i pmůcky, jak je methylenvá mdř, zkumavky. Naší největší zábavu však byl stříkání p sbě vdu pmcí kapátek. Zjistili jsme, že ve třetím úseku je vda nejvíce zakalena. Marek si také ptřebval dpčinut a přel se kmen tenkéh strmu, který však vzápětí spadl a všichni jsme se lekli. Také jsme zjistili, že se člvěk přírdu nestará zrvna vhdně. Našli jsme ttiž rezavý kbelík zahzený mezi rstlinami a pnžku. Pak jsme všichni udření šli zpátky ke škle. Milan Fabián Já zkumala se svjí skupinu kvalitu vdy, tvrdst vdy, jak je čistá či znečištěná. V krabičce s pmůckami byly indikátrvé papírky, methylenvá mdř, zkumavka, kapátka, a malá sklenička s uzávěrem. Zjistili jsme, že je vda celkem čistá, až na usazenu špínu na dně (ve stjaté vdě). Na některých částech ptka byla bílá pěna. Helena Štěpánvá Třetí výzkumná skupina se zaměřila na rstliny a dřeviny v klí ptka - pr svu práci byli vyzbrjeni prvázkem, klacky, bržurami a btanickými klíči, deskami na ukládání nasbíraných rstlin. Při práci si všímali rzdílů mezi druhvu rzmanitstí třech základních stanvišť: a) břehy ptka a údlní niva klem ptka b) blízký les a jeh prst c) luka v blízksti ptka bez strmů Z klacíků a prvázku děti vyměřily přibližnu plchu 1m 2 a prpátraly tent prstr a snažily se určit a spčítat rstliny, které tam rstly. Hluchavka žlutá (přítulník) 9 S t r á n k a

11 Buk lesní V nejbližší blízksti ptka rstly tyt rstliny: hluchavka žlutá (pitulník), bršlice kzí nha, bažanka rční, stružiník křvitý, kpřiva dvudmá, pryskyřník ksmatý, křehkýš vdní, kerblík lesní, mařinka vnná, devětsil lékařský (puze místy), starček bažinný, netýkavka nedůtklivá, rzrazil ptční, kpytník evrpský, lipnice hajní, žindava evrpská, pryšec bahenní. Rzrazil ptční Pryskyřičník ksmatý Na vytyčeném 1 m 2 byl celkem 5 druhů rstlin prst byl zapjený, velmi hustý, ale druhvě chudý. Dřeviny - smrk ztepilý, habr becný, javr babyka, jasan ztepilý, jeřáb becný, břečťan. V lese: pstrček dvulistý, šťavel kyselý, mařinka vnná. Na vytyčeném 1m 2 v lese byly puze 3 druhy rstlin - prst byl velmi řídký. Dřeviny - buk lesní, javr babyka, dub letní, habr becný, dub červený, líska becná, brvice vejmutvka. Habr becný Líska becná Rzrazil ptční Jedle bělkrá Javr babyka 10 S t r á n k a

12 Na luce: khutek luční, kpretina bílá, zvnek rzkladitý, zběhvec ženevský, psárka luční, vsík vyvýšený, pryskyřník prudký, krvavec tten, kntryhel luční, řebříček lékařský, svízel přítula, srha lalčnatá, bračka rlní, řebříček lékařský, lipnice luční. Druhvě nejbhatší byl eksystém - luka Pr určení základních druhů rstlin, které v tét dbě (květen) na tét lkalitě rstly a kvetly, byl zalžen herbář bylin a listů strmů, částečně je pdpřen i ftgrafiemi. Na vytyčeném 1m 2 byl nalezen 10 druhů rstlin, prst byl hustý. 0 Jedna série ftgrafií byla přízena už v předjaří, kdy je skladba rstlin zase trchu jiná. Zběhvec ženevský Blatuch bahenní Krvavec tten Khutek luční, pryskyřník prudký Devětsil lékařský Sasanka hajní 11 S t r á n k a

13 Příspěvky žáků: Byl jsem ve skupině, která zkumala pčet druhů rstlin na 3 místech - v údlí ptka, na luce nad svahem, a v lese ve svahu. Jedntlivé zástupce všech druhů rstlin, které jsme na místě nalezli, jsme ulžili d herbáře a pkusili jsme se zjistit jejich rd a druh. Tmáš Petraš Naše smičlenná skupina měla za úkl vyhledat a zaznamenat druhy rstlin v klí ptka Brdce. Stanviště byla celkem tři- pár metrů d břehu ptka, na svahu listnatéh lesa, na luce nad lesem. Druhy rstlin jsme pčítali na 1m 2 hraničeném mdrým prvázkem. Dhrmady na všech stanvištích jsme nasbírali zhruba různých druhů rstlin. Byla tam i velmi mnh kpřiv, měl jsem s Tmášem ppálené nhy až p klena. A ti kmáři! Neúnsné! Na luce jsme d nich měli chvilku pkj, jenže ne na dluh. Asi p 10 minutách přišla p. učitelka a museli jsme se přesunut zpět d lesa. Jsef Štěpán Pslední výzkumný tým zkumal živt v ptce - s pmůckami jak jsu sítka, cedníky, lahvičky a mističky, pracvní listy a klíče pr určvání živčichů. Děti se dvážně brdily ptkem a hledaly živčichy ve vdě, v blátě, u hladiny i pd kameny. Děti nejprve za břehu, ale pzději i přím z ptka lvily a sbíraly d připravených nádb všechny živčichy, které našly. Tent pstup pakvaly ještě dvakrát na dalších úsecích zkumanéh ptka. 12 S t r á n k a

14 Na něklika místech byli nalezeni tit živčichvé: Nymfy jepic - velké mnžství Beruška vdní - něklik Nymfy vážek - něklik Znakplavka - jedna Larvy chrstíků - velké mnžství Blešivci - velké mnžství Plštěnky - asi 3 exempláře Pijavka - jedna Larvy střechatek - větší mnžství Šídlatky - větší mnžství V blátě u dna byly nalezeny jen jedinělé larvy chrstíků. 13 S t r á n k a

15 Pdle klíče k určvání se děti ptm pkusily jedntlivé druhy určit a zařadit d řádů. Pdle rzmanitsti a četnsti výskytu pak usuzvaly na kvalitu vdy. Pdle výskytu živčichů lze usuzvat na čistu vdu (viz tabulka biindikátrů pr určení kvality vdy). Příspěvky žáků: Naše skupina měla na starsti hledání živčichů v ptku Brdci. Někteří z nás se vykupali, někteří sknčili až p klena v blátě. V hledání živčichů jsme byli úspěšní, našli jsme jich mnh, nejvíce jepic, pijavic. Při hledání jsme pužívali sítka, kalíšky, mističky, hledali jsme pd kameny, na dně ptka, u hladiny, v blátě. Na knci jsme je všem ukázali a sušili jsme mkré a špinavé blečení. Byl t velmi legrační den. Petra Zámečníkvá Naše skupina se zabývala zkumáním živčichů. Ptřebvali jsme sítka a kelímky. Odvážní lvci bsí vstupili d ptka a kruživými phyby vylvili mnh maličkých živčichů, které sesypávali d kelímků. Při přesunu d jinéh úseku jsme přádně neprzkumali terén a přední členvé výpravy se zabřili d bahna až d půlky lýtek. Bhužel, někteří t dnesli i s btami, hlavně Dan Peňáz. Tyt bahenní lázně jsme pvažvali za velku zábavu, ale také jsme tu bjevili spustu živčichů. Pak jsme se je snažili všechny identifikvat. Převážně jsme ulvili blešivce, larvy jepic, plštěnky a dknce jednu pijavici. Tereza Kzákvá Mje skupina dstala malé lahvičky a sítka, kterými jsme chytali vdní živčichy. Zkumali jsme na dvu místech - na prvním byla velmi čistá vda skr bez bahna, ale také jsme tam nachytali nejvíce živčichů. Na druhém místě byl více bahna a méně živčichů. Dknce se jeden účastník zabřil d bahna až p klena a jeden účastník ztratil pnžku. Celkvě jsme chytili hdně druhů živčichů, ukazvali jsme je ptm statním skupinám. 14 S t r á n k a Lukáš Bednář

16 Z první splečné výpravy máme všichni krmě mnha ftgrafií, které se d časpisu nevešly ještě také mnh tázek, které nás zajímají, a těšíme se, že v příštím rce budeme ve zkumání splečnéh klí pkračvat. 15 S t r á n k a

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU Pznej a chraň pražsku přírdu 13. rčník, 01/30. ČSOP-Trója SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU 1. O výskytu zvířat na určité lkalitě, například v Kunratickém lese,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ. http://www.nazadusi.webzdarma.cz/ http://www.luznice.cm/2012/ LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ Čísl: 27. / 2012 pr týden: 25. 7. 2012 1. 8. 2012 pravidelně nepravidelný týdeník z Lužnice a klí POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

Nově ve škole v Drásově Co se dělo v zákulisí za starého vedení?

Nově ve škole v Drásově Co se dělo v zákulisí za starého vedení? Nemcnice hržena ZŠ Drásv Burza minerálů Karel Frmánek Mther s Angels Dnutil v Kuřimi Běh na Babí lm SOKOL GRAND PRIX Brn Šachy 1. 11. 14. 11. 2012 Čísl 21 Rčník XX www.vx-cz.cz Cena 10 Kč Nvě ve škle v

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport Městská plicie Oslavy v Kuřimi Chráněné bydlení Výstavy na Vysčině Eva Chmelvá Zámek Rájec Memriál Iv Medka Dálkvý pchd Neckyáda 12. 6. 25. 6. 2014 Čísl 12 Rčník XXII www.vx-cz.cz Cena 10 Kč Městská plicie

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

Kritické myšlení a jeho možné využití v matematice

Kritické myšlení a jeho možné využití v matematice Kritické myšlení a jeh mžné využití v matematice www.kritickemysleni.cz C t vlastně je Kritické myšlení? K čemu je ve výuce pužitelné? Jak je pužitelné ve výuce matematiky? Nevím, jestli budu mci na všechny

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2012 LUCIE BENEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní prgram: B3107 Textil Studijní br: 3107R007 Textilní

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ

PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ Bakalářský studijní prgram: Eknmika a management Studijní br: Eknmika veřejné správy a sciálních služeb PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autr: Veducí bakalářské práce:

Více