ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 66

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 66"

Transkript

1 ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 66

2 NA ÚVOD Stojíme na prahu postní doby. Není to naše nejoblíbenější období. Máme ji spojenou s postem, odříkáním. Navíc v chladných kostelích při dlouhých pobožnostech nasloucháme slovům o nutnosti pokání a obrácení, o hříchu, o utrpení Ale není to jen o tom. Na začátku postní doby mohou nemocní přijmout svátostné pomazání, které jim dodá útěchu a sílu v boji se slabostmi duše i těla. Nemocný se přitom více spojí s Ježíšem, který pro nás také trpěl, ale utrpení překonal. Zprostředkujme jim tuto svátostnou posilu a nezapomeňme, že po smrti následuje vzkříšení, po střídmosti doby postní následuje radost Velikonoc! A co dalšího prožíváme v postní době? Katechumeni finišují přípravu na přijetí křtu. My je provázíme svou modlitbou a přitom myslíme na obnovu svého vlastního křtu. Pomalu pokračuje oprava hlavního oltáře v našem kostele. Tak, jak se pomalu renovují sochy, tak bychom se měli renovovat i my. Staré dřevěné části se nejprve musí napustit několika různými roztoky, aby dobře odolávaly škůdcům, až pak se na ně znovu nanese barva. Naše duše si také žádají určitou obnovu, proto se v postní době nechme zase znovu napustit Božím slovem, abychom odolávali různým škůdcům. Až pak o Velikonoční vigilii uslyšíme všechno tvořím nové, vzpomeňme si nejen na ty sochy, ale i na sebe. S obdobím, které prožíváme, jsou spojeny i pěkné věci. O některých se dozvíte z tohoto časopisu. Příjemnou četbu a požehnaný vstup do postní doby přeje o. Jakub 2

3 10 RAD PAPEŽE FRANTIŠKA PRO DOBRÝ ŽIVOT Žij a nechej žít To je první krok k pokoji a radosti. 3 Argentinský časopis Clarin se obrátil na papeže Františka s otázkou, zda existuje nějaký návod na šťastný život. V neformálním rozhovoru papež odpověděl, že takový recept nezná, ale zmínil deset rad či principů, které jsou základem vyrovnaného života. Rozdávej se druhým V životě jsou potřebné dva póly: chvíle usebrání i chvíle, kdy se dáváme druhým. Pokud někdo zastaví tento dvojí pohyb, hrozí mu, že se stane egoistou. A stojatá voda zahnívá. Žij poklidně Schopnost chovat se laskavě a pokorně je jako tichá zátoka řeky života. Tuto schopnost mají staří lidé. Oni jsou pamětí národa. Národ, který nepečuje o své seniory, nemá budoucnost. Nezapomeň si někdy hrát Základem zdravé kultury je hra s dětmi. Je to těžké, když rodiče odcházejí do práce brzy ráno a vracejí se, když už děti spí. Je to těžké, ale je to potřebné. Prožívej neděli v rodinném kruhu Neděle je pro rodinu.

4 Pomáhej mladým lidem najít práci Člověk vnímá svou důstojnost, když si na sebe dokáže vydělat. Chraň přírodu Je potřebné chránit přírodu, ale neděláme to. Je to jedna z největších výzev, které jsou před námi. Rychle zapomínej na křivdy Potřeba mluvit špatně o druhých je projevem nízkého sebevědomí. Jako by člověk říkal: Cítím se tak mizerně, že místo toho, abych se pozvedl, stáhnu i druhého. Zdravé je rychle zapomínat na křivdy. Respektuj ty, kteří smýšlejí jinak Můžeme druhé zneklidňovat svým svědectvím, abychom tak oba rostli ve vzájemné komunikaci, ale to nejhorší, k čemu může dojít, je náboženský proselytismus, který ustrnul v pozici: Mluvím s tebou jen proto, abych tě přesvědčil. Každý účastník dialogu ať si je vědom své vlastní identity. Církev roste díky přitažlivosti, nikoliv díky proselytismu. Aktivně usiluj o mír Válka ničí. Musíme hlasitě volat po míru. Mohlo by se zdát, že mír je pouze klidem. Mír však nikdy není pouhým klidem. Mír je vždycky aktivní. SLIBOVAT NĚCO ZDARMA JE OBLÍBENÝ REKLAMNÍ TRIK Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma víno a mléko! Proč odvažovat stříbro za to, co není chléb, svůj výdělek za to, co nesytí? Slyšte mě, a budete hodovat, vychutnávat tučná jídla! Nakloňte ucho své a pojďte ke mně! Poslouchejte, a naplní vás nový život! Praví Bůh Hospodin (srov. Iz 55,1-3) 4

5 Vypěstovali jsme si nedůvěru ke všemu, co se nabízí zadarmo Slibovat něco zdarma je oblíbený reklamní trik. Velký červený nápis Zdarma je na polovině výrobků a plakátů. A někde vedle malinkým písmem dopsáno, kolik nás to bude stát nebo jaký kousíček nám přidají k draze zaplacenému nákupu. V reakci na to jsme si vypěstovali velkou nedůvěru ke všemu, co se nabízí zadarmo. Je nám to zkrátka podezřelé. Dětem se snažíme vtloukat do hlavy, že nic není zadarmo. Jemnější a jakoby duchovnější varianta tohoto postoje říká, že co nic nestojí, za nic nestojí. V poslední době pak oblíbená zásada, že je potřeba vyjít ze zóny osobního komfortu, aby byl člověk šťastný a naplněný. Ke štěstí prý vede cesta překonávání sebe a hranic vlastní pohodlnosti. Na druhou stranu také čím dál víc tušíme, že důležité věci jako zdraví, hezké rodinné a přátelské vztahy, pokoj v srdci... se koupit nedají. Jak přistupovat k Božím nabídkám zdarma? Jak přistupovat k Božím nabídkám zdarma? Není v tom taky nějaká reklamní finta? Může být něco hodnotného zadarmo? Bůh se představuje jako ten, který vidí naši prázdnotu i vyprahlost a touží nás napojit a nasytit. Znovu a znovu zdůrazňuje, že to je projev jeho dobroty a lásky, která je bez podmínek, kterou si nemusíme zasloužit nebo zaplatit. Jemu na nás záleží a obdarovává nás vším, co k novému, plnému životu potřebujeme. Uvěříme mu to? Nechám na úvaze každého, zda to je úplně zadarmo, nebo kolik nás to stojí ano, je potřeba leckdy překonat vlastní pohodlnost, abychom využili Boží nabídky. Je totiž potřeba naslouchat jeho slovům a přijít k Němu. Do čeho já vkládám nejen své peníze, ale především čas a síly? Jsou to věci, které skutečně sytí moje nitro? Není lepší sytit se u Boha, aby mě mohl naplnit nový život? 5

6 Z NAŠÍ FARNOSTI KALENDÁRIUM 18. února - začátek postní doby Popeleční středa - den přísného postu a újmy 22. února - děkanátní křížová cesta Via Crucis, začátek v 15h. u kostela v Rybí, projití části obnovené křížové cesty s mládeží děkanátu NJ 19. března - svátek sv. Josefa, pěstouna Pána Ježíše března - diecézní setkání mladých ve Frýdku-Místku s o. biskupem Františkem 29. března - Květná neděle 2. dubna - Zelený čtvrtek svěcení olejů Missa Chrismatis v Ostravě 3. dubna - Velký pátek - den přísného postu a újmy 4. dubna - Bílá sobota adorace u Božího hrobu v kostele od 8h. do 20.30h. 5. dubna - Boží Hod Velikonoční Zmrtvýchvstání Páně Anička Štefková Popeleční středa je prvním dnem postního období. Její termín připadá na 40. den před Velikonocemi. Do těchto 40 dnů se nepočítají neděle, proto v praxi připadá Popeleční středa na 47. den před Velikonoční nedělí. Pro nepravidelný datum Velikonoc se její termín každý rok mění. Letos připadne Popeleční středa na Název dne pochází ze zvyku pálit palmy nebo kočičky z Květné neděle z loňského roku. Takto získaný popel se používá při bohoslužbě Popeleční středy, kdy jsou věřící poznamenáni křížkem, popelem na čelo. Zaznamenání popelem je doprovázeno slovy: Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš. nebo Obrať se a věř evangeliu. 6

7 V následujících letech připadá Popeleční středa na: února března února března února TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 Pomáhat a starat se o druhé je dobrá povinnost lásky... Ve dnech ledna byla pořádaná Charitou ČR finanční sbírka na pomoc chudým lidem. Pro dostatek času jsem se rozhodla této akce aktivně zúčastnit. Potěšilo mě, že takřka všichni lidé se snažili dle svých možností podpořit tuto dobrou věc. Myslím, že je potřebné, aby lidé pomáhali, nejen tím, že vhodí do pokladničky nějakou částku, ale i tím, že si pomohou v každodenních situacích. Petra Sobková 7

8 Při letošní sbírce se v celé naší republice vybralo Kč, což je za 15letou dobu trvání sbírky rekordní částka. V naší ostravsko-opavské diecézi se vybralo Kč. V oblastní Charitě Kopřivnice, (kde např. patří Štramberk, Kopřivnice, Lubina, Příbor, Veřovice, Mořkov ), se vybralo Kč. Velké Pán Bůh zaplať za Vaše dary a fyzickou pomoc při koledování! Koledníci Matyášek, Kuba a Adámek 8

9 13. MISIJNÍ KOLÁČ V neděli 15. března 2015 se uskuteční v naší kopřivnické farnosti 13. Misijní koláč. Informační schůzka pro všechny, kteří jsou ochotni pomoci napéct a organizovat tuto akci, bude v neděli 8. března 2015 po obou dopoledních bohoslužbách (vzadu v kostele ve zpovědní místnosti). Výtěžek letošní sbírky bychom rádi odeslali na podporu projektu Misijní banky ubožáků, která se věnuje hloubení studní v nejchudších oblastech světa, základní zdravotnické pomoci, podpoře sirotků a dětí ve školách. Můžeme dělat jen malé věci s velikou láskou. (Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty) Anička Štefková 9

10 PŘIPRAVUJEME Farnost Kopřivnice připravuje na pátek 8. května tradiční farní pouť. Můžete se těšit na zajímavé poutní místo a další program. Bližší informace budou zveřejněny během března. Již nyní se těší pořadatelé. Hanka Pavlíková Z KATOLICKÉHO DOMU Doba mezi vánočními svátky a postním časem se nazývá mezidobí, ale také plesová sezóna. Letošní rok Katolický dům přivítal již několik plesů. Začalo to Skautským plesem, pak následoval Retrobál, Swingový, Děkanátní ples, příborský Lidový ples a samozřejmě náš Farní ples. Všechny plesy se myslím vydařily, o čemž svědčí především spokojení účastníci. Vás, čtenáře Zvonků zajímá jistě nejvíce Farní ples, který se konal v pátek, 13. února Nejde ve stručnosti zhodnotit tak podařenou akci, ale jistě jde poděkovat všem, kteří se na radostné atmosféře podíleli: aranžérky a zdobičky 10

11 pod vedením Aničky, v kuchyni dvě Zdeničky prostě mňam mňam, kapela i po půlnoci živá, skvělá Lucka, Jarek týpek, co nezkazí žádný vtípek, skauti všude kam se podíváš a tři skvělá vystoupení schola volá haleluja, ztracený zajíček Jiříček a zpěvní chlapi s tančícími ženami taky mňam mňam Jé, jé, jé, kdepak ty fajn chvíle jsou Zkrátka díky patří všem ostatním nejmenovaným, kteří přišli, pomohli, donesli, udělali, připravili, namazali, podrželi, nalili, dojedli, uklidili a odešli Abyste nezapomněli a nepříchozívší litovali, mrkněte na fotografie: Mackovi 11

12 ZAMYŠLENÍ Nedávno jsem šel večer kolem Kopřivnického kostela a prohlížel jsem si ho v umělém osvětlení lamp a halogenů, zaměřených na něj, aby jeho krása vynikla i v noční hodinu. Z kostela se ozývala varhanní hudba, ale uvnitř se nesvítilo, mše neprobíhala. Jeden z varhaníků šel asi cvičit a seděl tam teď sám v téměř naprosté tmě, kdy kromě malého světýlka nad ním svítilo jen věčné světlo u svatostánku. Fascinuje mě představa nočního kostela, kdy člověk spíše tuší ten ohromný prostor v tuto chvíli plný mohutné hudby. Jen tma, hudba a maličké světýlko určující směr modliteb osamoceného člověka, ke kterému se téměř samy stáčí jeho oči i mysl. Složité tělo varhan, píšťaly pokrývající podstatnou část zadní stěny - jako by se přidávaly k jeho modlitbě. Varhaník jako člen nebeského kůru dávající do pohybu a řádu tuto masu syrového zvuku a zhmotňuje skladbu zapsanou do not před ním. Myslím, že právě anděly měly v baroku na mysli, když do kostelů přidávaly tento největší z nástrojů, aby podpíral a vedl náš zpěv, stejně jako andělé podporují, ale nepřehlušují náš život s Bohem. Varhaník má tedy velkou zodpovědnost výběrem písní i rejstříků přivádět nás k té melodii zbožnosti, která se nejlépe hodí do běhu liturgického roku. Prohlíželi jste si někdy varhaníka při hře? Kromě dvou (někde i více) klaviatur pro ruce a spousty rejstříků má jednu klaviaturu pro své nohy. Ve starých, pro tuto službu na kůru uschovaných polobotkách rozeznívá nejhlubší tóny varhan. Ty jsou schopny citelně rozvibrovat dřevěnou skříň, ve které jsou ukryty píšťaly! Pro plynulý přechod mezi tóny drží jednu z klapek patou a na druhou v tu samou chvíli postupně přitlačuje špičku a uvolňuje předchozí. Pata, špička, pata, špačka. Obě nohy v jednu chvíli se přemisťují jako v tanci. Hráč přenáší váhu svého těla a hraje v jednu chvíli všemi končetinami svého těla. Znáte jiný takový nástroj? Nevím, jestli ten noční hráč cvičil, nebo jen potřeboval hrát před Hospodinem a proměňoval hudbu v modlitbu 12

13 a svěřoval se tak se vším, co se těžko vyslovuje a muzika v nás rozezní. Postál jsem tam chvíli v zimě u kostela a byl jsem rád. Že to někomu stojí za to jít v noci na kůr, rozehřát zmrzlé prsty a spustit. Že při mších tady v Kopřivnici tak často zní hudba, která má v liturgii výsadní postavení mezi různými druhy umění. Malby, sochy a architektura jen dávají prostor k Bohoslužbě, které je hudba nedílnou součástí. Pius XII napsal: Jestliže tedy zdůrazňujeme rozmanitou hodnotu a apoštolskou působivost chrámové hudby, poukazujeme na něco v ní, co přináší velikou radost a útěchu všem, kteří se dobře věnují jejímu pěstování a provozování. Nebo? Všichni, kteří buď sami tvoří jako skladatelé, nebo přispívají k provedení jako hudební vedoucí, jako zpěváci, jako hráči na nějaké nástroje, ti všichni beze sporu uskutečňují, i když v rozdílné podobě, opravdový a pravý apoštolát a podle věrnosti jednoho každého při plnění své povinnosti obdrží od Krista Pána odměnu a čest apoštolů v hojné míře. Mají tudíž vysoce vážiti svůj úkol, kterým jsou nejenom umělci a učiteli umění, ale i učedníky Kristovými a spolupracovníky v apoštolátu". Tyto řádky by si měli pro útěchu často připomínat všichni kostelní hudebníci a měly by sloužit k zamyšlení o úloze hudby i našim kněžím. Važme si našich varhaníků a ostatních, kteří provozují liturgickou hudbu v Kopřivnici. A pokud bych mohl jen nesměle navrhnout, tak jestli se bude někdy přemýšlet, do čeho investovat společné peníze (pokud nebude zrovna potřeba opravit zásadní věci jako střecha), bylo by skvělé zrekonstruovat varhany. Je to investice do Duší. VFR 13

14 BROUČCI ZIMNÍ CHALUPA RODIN S BROUČKY NA ORLÍM HNÍZDĚ Žijte proto jako děti světla Toto téma nás provázelo na letošní víkendové chalupě rodin, kterou jsme strávili v Pstruží na přelomu ledna a února. Do chaty, která je v kopci a svým výhledem vypadá opravdu jako orlí hnízdo, se vešlo třináct rodin. Byli to: Mackovi, Tomanovi, Kupčíkovi ml., Juračákovi, Davidovi, Šimíčkovi, Kostelníkovi, Kramolišovi, Ohnůtkovi, Pavlicovi, Sykalovi, Žárští a Hyklovi. Sníh byl té nejlepší kvality a byl ho dostatek, proto jsme si zimních radovánek užili všichni naplno. V sobotní podvečer za námi přijel otec Jiří. Při společné mši svaté jsme svítili lucerničkami a zjišťovali, že světlo nejen svítí, ale i hřeje. Víkend uběhl moc rychle a my si odnášeli naději, že jsme dětmi světla a budeme svítit a hřát. Mackovi 14

15 PRO DĚTI 15

16 16

V Á N E K. 10 rad papeže Františka pro dobrý život

V Á N E K. 10 rad papeže Františka pro dobrý život Ročník 11, číslo 1, 2, 8.2.2015 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K 10 rad papeže Františka pro dobrý život Argentinský časopis Clarin se obrátil na papeže Františka s otázkou, zda existuje nějaký

Více

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 Nebojte se! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než veškeré zlo, z něhož by

Více

Duben 2011 Ú v o d n í s l o v o o. K a m i l a Vagónek

Duben 2011 Ú v o d n í s l o v o o. K a m i l a Vagónek DUBEN 2011 Duben 2011 Ú v o d n í s l o v o o. K a m i l a Vagónek Milí mladí! Vstoupili jsme do času nových možností. Doba postní, to je možnost skrze půst, modlitbu a almužnu dávání, blízkosti k Bohu,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10

VĚŽNÍK. David hříšník i muž Boží... 10 VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK David hříšník i muž Boží... 10 V tomto čísle navážeme na minulé zamýšlení a tentokrát se zaměříme na úžasnou postavu krále Davida. Naše pozornost se bude týkat dvou

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010 FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Rychnov nad Malší Pohorská Ves Pohoří na Šumavě Cetviny P.

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Velikonoce nejdůležitější křesťanská slavnost O Velikonocích si církev připomíná historickou událost

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

Program bohoslužeb o velikonočních svátcích ve farním a klášterním kostele

Program bohoslužeb o velikonočních svátcích ve farním a klášterním kostele Farní listy Velikonoce 2015 Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. Jan 11,25 Milí farníci, Úvodník vstupujeme do posvátného času Svatého týdne a Velikonoc. Možná nás napadne

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 61

ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 61 ČASOPIS KOPŘIVNICKÉ FARNOSTI DOBA POSTNÍ ČÍSLO 61 NA ÚVOD PŮST K ČEMU? Liturgie popeleční středy začíná slovy: Bože, dej, ať nás posílí dnešní půst. Na první postní neděli uslyšíme: Nejen z chleba žije

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

2 / 2014 Společenství. Společenství 2/14. Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová

2 / 2014 Společenství. Společenství 2/14. Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová Společenství 2/14 Květnonedělní Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová OBSAH: VELIKONOČNÍ VÍTĚZSTVÍ 2 PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ FARNOSTI.3 BŮH MŮŽE VZKŘÍSIT I MRTVÉ MANŽELSTVÍ 8 WEB

Více

úvodník o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu

úvodník o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu 4 duben A. D. 2015, ročník XIV, číslo 4 www.farnostvizovice.cz úvodník SVATÝ ROK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Papež František oznámil v pátek 13. března 2015 slavení nového mimořádného Svatého roku. Jubileum milosrdenství

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv.

5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Společenství 5/13 Dušičkové Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Edita Steinová OBSAH: OPRAVA KOSTELA SV. ANNY.3 DUCHOVNÍ OBNOVY VE FARNOSTI.3 ROZHOVOR S P. OLDŘICHEM

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XXI 1/2010 NOC U JEŽÍŠOVA HROBU Spisovatel Jan Dobraczynski popisuje ve své knize Listy Nikodémovy, jak si představuje část noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli.

Více

ŽABOKUK. Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže

ŽABOKUK. Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže ŽABOKUK Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže 4/2011 Obsah Zamyšlení...3 4 Vánoce, Nový rok, kalendárium...6 9 (Ne)obyčejní lidé naší farnosti...10

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2015 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Irská modlitba Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení,

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

Mlčeti zlato. Obsah druhého čísla: Slovo redakce. Milí čtenáři,

Mlčeti zlato. Obsah druhého čísla: Slovo redakce. Milí čtenáři, Mlčeti zlato Slovo redakce Milí čtenáři, V rukou držíte nové číslo Hromosvodu, ve kterém najdete inspiraci na letošní postní dobu, která nám právě začala. Hned v duchovním slovu od týmáka z Vesmíru, Vojty

Více