Školní asopis 1/ školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní asopis 1/ školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Školní asopis 1/ školní rok 2010/2011 Pohodový as adventní, krásné Vánoce, hodn zdraví, lásky a štstí v roce 2011 Padá, padá po páprce snížek na zem potichu. Chalupy jsou zahaleny jako v bílém kožichu. Než pelétl sivý mráek je i ze mne snhuláek.

2 AHOJKY!"#$%&$ '(#)"*" ( +),-.+*+&$#,/"$)( ()01 ",23)&4$ 556 Rubriky (:7;<= A 6B> C?DEF6 2

3 Novinky z naší školy Projekty: Zaátkem íjna VII. tída pokraovala s projektem Adopce na dálku, na který jste také nkteí pispli. Celkem jsme vybrali 2600K z 4900K. Zbytek nám doplatilo SRPDŠ, za což jim moc dkujeme. Žáka, kterého podpoíme, jsme vybírali v uebn s interaktivní tabulí, kde jsme na internetu etli zájmy a pání dtí Nakonec jsme zvolili talentovanou dívku, které je 16 let a jmenuje se Jamila. Chce se stát uitelkou.s dívkou si bude VII. tída dopisovat v anglickém jazyce, se kterým jim pomže paní uitelka Marie Chobotská. Podrobnjší informace o dívce najdete již brzy na nástnce ve 2. pate. O dalším dní budeme informovat v následujícím ísle našeho asopisu. Druhý projekt se konal na základ zdravotnického kroužku, kdy se dti uily namaskovat zranní (neboli kreslení na obliej). Nakone se to všem líbilo. Danielka (malování na tvá)- zdravotnický kroužek Tetí projekt se konal o výtvarné výchov v roníku.. Malovali jsme obrázky inspirované pírodou navrhovali jsme domy a šaty. Bylo to nkolik styl malování. Také jsme si vyzkoušeli malovat nkolika rznými zpsoby a ruznými pomckami. Projekt byl zakonen exkurzí v Praze, kde jsme navštívili Cetrum moderního umní DOX s výstavou Jan Kaplického. Výsledky našeho snažení mžete vidt na nástnce ve 2. pate. tvrtý projekt se konal ve 3. a 4. roníku, který byl zamený na podzimní tvoení, kde dti malovaly stromy a psaly rzné píbhy vztahující se k devným skítkm, které vyrobily. Skítci jsou vystaveni u vchodu do školy. 3

4 Myslím, že se to všem povedlo. V 5.roníku pak tvoili podzimní stromy plné listí a dalších podzimních motiv vystavené jsou v jejich tíd. Další projekt tohoto msíce se uskutenil v neveklovském kin. Žáci 6. a 7. roníku zhlédli zajímavý dokument o Nicholasi Wintonovi, který v roce 1939 zachránil 669 židovských dtí z ech a Slovenska. Nyní je panu Wintonovi 101 let. Zde je odkaz, kde se mžete doíst vice : Nicholas Winton Vesmír i kosmos (z eckého, ozdoba, šperk, ale pozdji také vše uspoádané, ádné, vesmír) je oznaení pro veškerý (aso-)prostor a hmotu a energii v nm. V užším smyslu se vesmír také nkdy užívá jako oznaení pro kosmický prostor, tedy ást vesmíru mimo Zemi. Rznými názory na svt a jeho vznik se již od pradávna zabývala filosofie a rzná náboženství. V dnešní vd se zkoumáním vesmíru jako celku zabývá hlavn kosmologie a astrofyzika. Podle nkterých vdeckých teorií je tento náš vesmír souástí systému vtšího potu vesmír zvaného multivesmír (nkdy též mnohosvt). V mnoha dílech scifi a fantasy literatury se vychází z pedpokladu, že nkterá z tchto teorií platí a navíc, že je znám zpsob, jak se mezi vesmíry pohybovat. Jiné vesmíry mohou mít zcela odlišné fyzikální zákony než ten náš. 4

5 Jedním ze zásadních kosmologických objev uinných ve 20. století bylo pozorování expanze vesmíru (podrobnji viz Hubblev zákon). Extrapolace tohoto pozorování do minulosti vede k závru, že vesmír vznikl ped konen dlouhou dobou, a nedlouho po svém vzniku byl malý a horký. To je základem dnes ve vd všeobecn uznávané teorie Velkého tesku. Zvíata (S.Merhautová) Moská hvzdice je jediné zvíe, které umí pevrátit žaludek naruby. Krokodýlové neumjí couvat. Tygi nemají pruhovanou jen srst, ale i kži. Koky mají pes 100 typ hlas, psi jen 10. Tuáci umí skákat až 2 m. Kachny a velbloudi mají 3 oní víka. Moská hvzdice nemá mozek. Bžný druh zahradní housenky má v hlav 248 sval. Jediný pták, který umí létat pozpátku, je kolibík. Pštrosi strkají hlavu do písku, protože hledají vodu. Kudlanka nábožná je jediný hmyz, který umí otoit hlavu. Reprodukní cyklus mšice je tak rychlý, že samiky se rodí již thotné. V Jasmine v Kanad mají krávy zakázáno buet do vzdálenosti 300 km od soukromého obydlí. Oi nkterých pták váží více než jejich mozky. Slon je jediný savec, který neumí skákat. Moská hvzdice má 8 oí. Na konci každé konetiny jedno. Žába dokáže vyvrhnout ven z tla celý svj žaludek, pak z nj pedníma nohama odstraní obsah a nakonec žaludek zase spolkne. Tuák je jediný pták, který umí plavat, ale neumí létat. Slimák má tyi nosy. Sovy jsou jediní ptáci, kteí vidí modrou barvu. Plameáci umí jíst pouze s hlavou dol. Medúza je z 95 % voda. Nosorožci mají slabý zrak, a proto útoí na vše, co jim pipadá jako hrozba. asto se rozbhnou proti kmeni stromu nebo proti kamenu. Lvi spotebují 5-7 kilogram masa denn- to by stailo pro 25 lidí. vát umjí jen lvi, jaguái, levharti a tygi. Jejich zvláštní hlasivky vydávají neuviteln hlasité a hluboké zvuky- ev lvího samce lze slyšet na vzdálenost 8 kilometr. Nkteré žáby mohou být zmraženy a zase rozmraženy a pesto žijí dále. Plejtváci denn spotebují až 6 tun drobných korýš. 5

6 Delfíni dokáží vydat více jak 300 cvaknutí za sekundu. Bobr je schopen zlikvidovat až 200 strom za rok. Delfíni spí s jedním okem oteveným. Netopýi vylétávají z jeskyn vždy doleva. Sloní mláata se ped narozením vyvíjejí v tle matky 22 msíc. Samice lva loví 90 % potravy. Když se tule potápí, jeho srdce tlue 10x pomaleji než normáln. Orel dokáže zabít mladého jelena a ješt s ním i odlett. Lední medvdi mohou ucítit pítomnost lovka na 20 mil (32,18 km). Matka tarantule zabije 99% svých mláat. Mravenec dokáže zdvihnout padesátinásobek své hmotnosti, mže tlait ticeti násobek své hmotnosti. Polární medvdi jsou leváci. Sumec má více než chuových pohárk. Blecha dokáže skoit do dálky rovnající se 350ti násobku její délky. To je jako kdyby lovk dokázal peskoit celé fotbalové hišt. Šváb dokáže žít až devt dní bez hlavy a až teprve potom zeme. Aby humr pibral pl kila, potebuje na to 7 let. Nejstarší velbloud se dožil 35 let a 5 msíc. Kon a králíci nedokážou zvracet. Bobi umí na 45 minut zadržet dech. Nejstarší slimák se dožil 1 roku a 6 msíc.. Motýli ochutnávají nohama. (A.Nováková) 6

7 Tento rok 2010 jsou moderní tyto styly oblékání =0) Hip-hop Metal styl Rock styl Scene styl Skate styl Shampoo styl Sárí Retro styl Punk styl Disko styl Cyber (goth) styl Barbie styl EMO styl Šprt styl-nebo-li mimo Spousta lidí se ídí svými vzory - nejastjšími vzory jsou slavné hvzdy :Palestina, klobouk pánský, bezprsté rukavice, legíny-roztrhané, krátké, barevné, s potisky a normální, Converse, nízké kozaky, roury-trubky (to jsou džíny), hoperská epice, pumpky (džíny), skate boty, DC boty, SUKÝNKY - kostkované, mini, max-dlouhé, krepované (naasené), KRAÁSKY, legíny pod sukýnku, rozthané triko, buttonky (plackyodznáky), baloáky (kabáty), dlouhá trika, pletená apka, kravata, vesta-light (lehká), elenka, šátky, mini šatiky, košile, pásky pes triko, džínová bunda, vysoko vytažené džíny, vysoké ponožky ke kraasm, kšandyširoké, barevné, pruhované..., tílka, boty na podpatcích, manžestráky, podkolenky. bokovky, nízké triko, pletené svetry, vtrovky (bundy do vtru), šustákové kalhoty, silonky. (V.Stejskalová,P.Marková,V.Navrátilová) 7

8 NOVINKY ZE SVTA HUDBY Apocalyptica Finská skupina Apocalyptica se v únoru vydá pedstavit živ své sedmé album 7th Symphony do eské republiky. Vystoupí tu hned dvakrát února 2011 v Plzni (Hala TJ Lokomotiva od 20:00) a o den pozdji ve stejném ase v pražském Divadle Archa. Od roku 1993, kdy se tento finský kvartet dal dohromady, vydala Apocalyptica sedm studiových alb. Proslavila se originálními instrumentálními skladbami postavenými na he na cello, ale stejn tak skladbami založenými na vokálech. Jejich aktuální nahrávka nazvaná 7th Symphony už není jen symfonické, je to totiž symfonie. Apocalyptica hledá cestu z apokalypsy Apocalyptica - Sedmé album, sedmá symfonie Apocalyptica v Praze: Wash & Go Celebrity Michael Jackson Povolání: Zpvák, herec, taneník, skladatel, producent, scénárista, choreograf Datum narození: Datum úmrtí: Místo narození: Gary, Indiana, USA Místo úmrtí: Los Angeles, Kalifornie, USA 8

9 Znamení: Panna Výška: 178 cm len skupin: Jackson 5 Jacksons Životopis Slavný americký zpvák a skladatel, Michael Jackson - vlastním jménem Michael Joseph Jackson, pocházel z devíti sourozenc. Narodil se v Gary, stát Indiana, USA. Byl to zástupce konvenního popu a tanení hudby, vycházející ze soulu. Krom svého charakteristicky vysokého hlasu, rytmického cítní a taneních schopností byl znám i jako velký perfekcionista. Od roku 1967 byl lenem supiny Jackson 5. Jeho otec Joseph velmi dbal na úspch a image skupiny. Sám byl neúspšným hráem v kapele, který snil o velké hudební kariée. Michael se nicmén nkolikrát v rozhovorech zmínil o otcov písnosti hraniící až s agresivitou. Traduje se historka, že když Jackson 5 cviili doma tanení kroky na vystoupení, otec sedl v kesle s páskem a pokaždé, když nkterý ze syn pokazil choreografii, dostal výprask. Skupina ale v žebících stoupala stále výš a po podepsání kontraktu s Motown (1968) se z bratr Jacksonových staly mezinárodní superhvzdy. Natoili ti desky, které hned ovládly americké hitparády. Pozdji, po odchodu Michaela ze skupiny, se stal benjamínkem skupiny Randy Jackson. Po vydání 1. úspšného sólového singlu Got To Be There (1971) se kariéra skupiny a Michaela jako sólisty rozvíjí soubžn. V poátcích mu pomáhá i jeho pítelkyn, zpvaka Diana Ross (Jackson ji to pozdji jako skladatel a producent oplatil). Dobe si vedou alba Got To Be There a Ben a v roce 1972 má další hity: tyto hity se umístily na prvním míst americké hitparády. Od té doby se už o Jacksonovi píše pouze v souvislosti s jeho údajným zneužíváním dtí, braní drog a osobním bankrotem. Michael byl zproštn ze všech desti bod obžaloby. Malé svtlo nadje velkého návratu svitlo s vydáním reedice alba Thriller. Ke konci svého života žil Michael v Las Vegas, kde toíl novou desku a pipravoval comeback. Ve tvrtek ve 13:28 ho sanitka pevezla do nemocnice v hlubokém kómatu. Padesátiletého zpváka doma zradilo srdce. Záchranám se ho nepodailo oživit. Za mrtvého ho prohlásili v 14:26. David Císaovský 9

10 Vtipy Na Vánoce: Pepíek pibhne do kuchyn a kií: "Maminko! Hoí stromeek!" "Neíká se hoí, ale svítí." Pepíek se vrátí do obýváku a za chvíli kií: "Mamííí! Už svítí i záclona!" * Ve školní jídeln si pisedl student k profesorovi a ten íká: "Prase si nezaslouží, aby sedlo s labutí." Student se zvedl s odpovdí:"tak já letim." ímž samozejm pana profesora namíchl a ten se rozhodl, že mu dá zabrat u zkoušek. Bohužel pro nj, student na vše odpovdl bezchybn. Proto mu dává poslední otázku: "Kdybyste si mohl vybrat ze dvou pytl a v jednom bylo zlato,ve druhém rozum, který byste si vybral? Student po chvíli ekne, že by si vzal ten se zlatem. Profesor vítzoslavn:"no vidíte, a já bych si vybral ten s tím rozumem." Student neváhá: "Vždy jo, každý si vybere to, co mu chybí." Profesor už je tak vytoený, že na studentv test napíše BLBEC a pošle ho pry. Student odchází, aniž by se podíval na hodnocení a za chvíli se vrátí s otázkou: "Pane profesore, Vy jste se mi tu sice podepsal, ale nenapsal jste tu žádnou známku... Paní uitelka ve škole ekla dtem: "Tak dti, na zítek si donesete tolik kuliek, kolik jste ekly sprostých slov." Na druhý den si Anika pinesla 1 hrstiku kuliek. "No Aniko!" zlobila se paní uitelka.za chvíli pijel Pepíek s náklaákem a paní uitelka mu íká: "No Pepíku, tolik?" A Pepíek na to: "Uhni, jedu pro další!!!" Paní uitelka se ptá Pepíka: "Pepíku, co bys udlal kdybys byl sám v lese a poranil si patu?" A Pepíek na to: "Chodil bych po špikách." Paní uitelka íká Pepíkovi: "Pepíku, ty jsi mi lhal." Pepíek jen oteve pusu a íká: "Kdy paní uitelko, já vám nelhal" "No ty jsi ped temi dny íkal, že ddeek umel, a já jsem ho vera vidla, jak se u vás dívá u okna." Pepíek jí však pesvdiv íká: "Ale to jsem vám paní uitelko nelhal, ddeek vážn umel, za okno ho tam dal tatínek, aby nám pošaka nosila dchod." 10

11 Obsah 2. ísla asopisu 1. Novinky z naší školy 2. ze života zvíat 3. Píspvky žák z jednotlivých tíd 4. Vtipy 5. Hudební svt 6. Móda 7. Sport na škole Celá redakce asopisu moc dkuje za píspvky a za to, že si náš asopis našel první tenáe. Erb Netvoic práce 8. roníku postoupila do krajského kola soutže o vytvoení znak mst a obcí z odpadových materiál 11

íjen 2007 X. roník íslo 1

íjen 2007 X. roník íslo 1 íjen 2007 X. roník íslo 1 Dnes vychází první íslo Dušana pro rok 2007-08. Slavte, hodujte, nante tuné sele! Tento rok je pro Dušana jubilejní, desátý. Tudíž mžeme pedpokládat za njaký as velkou oslavu.

Více

LEDEN 2008 X. roník íslo 4

LEDEN 2008 X. roník íslo 4 LEDEN 2008 X. roník íslo 4 Vánoce jsou za námi a my momentáln žijeme v roce 2008. A píští rok bude 2009 a další 2010 apod. Za pár chvil bude Valentýn (pekvápko!) a potom pijde... To uvidíte na konci roku

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

ČÍSLO 7 / červen 10 PĚTIKVÍTEK. zš 5. KVĚTNA ROŽNOV pod R ADHOŠTĚM. Školní časopis 1. stupně

ČÍSLO 7 / červen 10 PĚTIKVÍTEK. zš 5. KVĚTNA ROŽNOV pod R ADHOŠTĚM. Školní časopis 1. stupně ČÍSLO 7 / červen 10 zš 5. KVĚTNA ROŽNOV pod R ADHOŠTĚM PĚTIKVÍTEK Školní časopis 1. stupně 1 HURÁ PRÁZDNINY!!! Konec školního roku jistě vykouzlí na tváři úsměv mnoha žákům i učitelům, protože je tady

Více

Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole

Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole !" #$"% &'()") )") *+,- *. Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole Prázdniny se již nezadržiteln blíží a druhé íslo Realisty máme na stole. Mockrát všem dkujeme za ohlasy i kritiku - jak tu dobrou,tak

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 V minulém ísle jste se dozvdli o reakci p. uilek na množství lístk v igelitové tašce. No, podle m to tak dobré nebylo. Ale to je jedno. Dostal jsem za úkol vysvtlit, o co vlastn

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

Skotská lo. P. Jan Kuník

Skotská lo. P. Jan Kuník Milí brati a milé sestry v Kristu, v duchu pede mnou hoí Kristv ohe, zapálený u chotovinského kostela o velikononí vigilii a pipomínám si své každoroní promluvy o tom, jak má tento ohe hoet v našich srdcích

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

Vážení tenái Zpravodaje AMD!

Vážení tenái Zpravodaje AMD! Vážení tenái Zpravodaje AMD! Toto íslo Zpravodaje mžeme zaít zprávou, která jist potší všechny úastníky rehabilitaních a rekondiních pobyt v rekreaním zaízení Zámeek v Hodonín u Kunštátu. Vše nasvduje

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Lyžaský kurz v Orlických horách

Lyžaský kurz v Orlických horách asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu 13. 3. žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007 DOMOV Zpravodaj mstyse Krucemburk 2/2007 DEN MATEK NA SOKOLOVN VE VELKÉM STYLU V nedli 13. kvtna se v místní sokolovn poádal ke Dni matek velkolepý den. Pro své maminky zde vystoupily dti z mateské školky,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více