Svaz chovatelů českého strakatého skotu METODIKA LINEÁRNÍHO POPISU A HODNOCENÍ ZEVNĚJŠKU SKOTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svaz chovatelů českého strakatého skotu METODIKA LINEÁRNÍHO POPISU A HODNOCENÍ ZEVNĚJŠKU SKOTU"

Transkript

1 Svaz chovatelů českého strakatého skotu METODIKA LINEÁRNÍHO POPISU A HODNOCENÍ ZEVNĚJŠKU SKOTU krávy - české strakaté plemeno A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Metodika je určena k popisu a hodnocení zevnějšku krav českého strakatého skotu a ostatních plemen kombinovaného užitkového typu chovaných v České republice. 2. Metodika je v souladu s jednotným systémem popisu a hodnocení exteriéru evropských strakatých plemen skotu kombinovaného užitkového typu, přijatým v rámci Evropského sdružení chovatelů strakatého skotu. 3. Výsledky popisu a hodnocení zevnějšku jsou podkladem pro odhad plemenné hodnoty býků v rámci kontroly dědičnosti. Využívají se rovněž při výběru matek býků, hodnocení chovů, sestavování připařovacích plánů, zpeněžování skotu a při dalších speciálních příležitostech (výstavy, přehlídky skotu apod.). 4. Lineární popis a hodnocení exteriéru krav pro účely kontroly dědičnosti býků provádí bonitér, kterému bylo uděleno osvědčení pro české strakaté plemeno. 5. Součástí lineárního popisu a hodnocení zevnějšku krav, včetně vad tělesné stavby, je zjištění stanovených tělesných rozměrů. 6. Pro účely kontroly dědičnosti musí být v chovu hodnoceno současně 5dcer více (nejméně 2) plemeníků v zájmu propojení a srovnatelnosti výsledků hodnocení dcer různých otců pro následné statistické vyhodnocení. 7. Popis a hodnocení krav se pro potřeby kontroly dědičnosti provádí v období dnů po otelení. Nejvhodnější doba je cca 3 měsíce po otelení. 8. Popis znaků zevnějšku, zjištěné tělesné rozměry, vady tělesné stavby a celkové hodnocení zevnějšku se zaznamenávají na předepsaném tiskopise nebo v počítači. 9. Zjišťované tělesné rozměry: obvod hrudi, výška v kohoutku Tělesné rozměry měřené holí:výška v kříži, délka zádě, šířka zádě v kyčlích a hloubka těla středotrupí 1

2 B. LINEÁRNÍ POPIS ZNAKŮ ZEVNĚJŠKU Lineární popis vyjadřuje skutečné utváření daného znaku v době popisu v rámci možných biologických extrémů, stupnicí 1-9 bodů. 1. Výška (v kříži) Je charakterizována výškou v kříži a klasifikována 1-9 body podle následujících tabulek. Měří se na křížové kosti. Výška v kříži, v cm Popis Mladé krávy Dospělé krávy po 1. otelení po 2. otelení po 3. otelení 1 do 126 do 128 do a více 149 a více 150 a více 2

3 2. Osvalení Požaduje se velmi dobré osvalení, zejména dlouhá kýta, klenutá vně, dovnitř i dozadu (kalhoty), široká a dobře osvalená bedra a kohoutek. Posuzuje se při pohledu ze strany a zezadu. - kýta / profil 1 slabě vyvinutá / velmi konkávní 3 středně vyvinutá / konkávní 5 dobře vyvinutá / rovný 7 výrazná / konvexní 9 velmi výrazná / velmi konvexní 3. Délka zádě Je charakterizována vzdáleností mezi kraniálním ukončením hrbolu kosti kyčelní a kaudálním ukončením hrbolu kosti sedací. Měření se provádí hůlkovou mírou z boku zvířete. Při výrazném osvalení (ztučnění) se měří vždy silným přitlačením míry. Popis Délka zádě v cm Krávy po 1. otelení Krávy po 2. a dalším otelení 1 do 45 do a více 62 a více 3

4 4. Šířka zádě (v kyčlích) Je charakterizována vzdáleností mezi vnějším ukončením hrbolů kosti kyčelní (největší šíře). Měření se provádí hůlkovou mírou zezadu. Při výrazném osvalení (ztučnění) se měří obdobně jako u délky zádě. Popis Šířka zádě v cm Krávy po 1. otelení Krávy po 2. a dalším otelení 1 do 44 do a více 62 a více 5. Sklon zádě Je charakterizován odchylkou spojnice dorsálního ukončení hrbolu kosti kyčelní a hrbolu kosti sedací od vodorovné roviny procházející hřbetní linií. S ohledem na plemennou charakteristiku se za průměr považuje mírně skloněná záď. Posuzuje se při pohledu ze strany. 1 výrazně zdvižená záď nad +3 cm 2 zdvižená záď +1 až +3 cm 3 rovná záď 0 cm 5 mírně skloněná záď -4 až -5 cm od vodorovné roviny 7 znatelně skloněná záď -9 až -13 cm 9 výrazně sražená záď více než -18 cm 4

5 6. Hloubka středotrupí Je charakterizována hloubkou hrudníku, měřenou a posuzovanou od hřbetní linie v místě nasazení posledního žebra ke spodině břišní. Posuzuje se absolutní hloubka středotrupí, nikoliv ve vztahu k výšce v kohoutku nebo v kříži. Měří se hůlkovou mírou. Popis Hloubka středotrupí v cm Krávy po 1. otelení Krávy po 2. a dalším otelení 1 do 63 do a více 95 a více 7. Postoj zadních končetin (úhel hlezenního kloubu) Je charakterizován zaúhledním zadních končetin v hlezenním kloubu. Posuzuje se při pohledu ze strany. Při nestejném postavení se posuzuje horší končetina. 1 výrazně strmý postoj (otevřené hlezno) 3 strmý postoj 5 normální zaúhlení zadních končetin (úhel o ) 7 větší zaúhlení zadních končetin (šavlovitý postoj) 9 výrazně šavlovitý postoj 5

6 8. Charakter hlezenního kloubu Posuzuje se při pohledu zezadu jednak míra vyklenutí směrem dovnitř a ven, pohmatem pak stupeň houbovité struktury. Pokud jsou otoky kloubů patrné pouze na jedné končetině, považují se za způsobené ustájením a neposuzují se. Pokud jsou na obou končetinách, považují se za podmíněné dědičnou dispozicí a popisují se podle skutečného stavu. 1 lymfatické (výrazně houbovité) 3 hrubé (houbovité) mírně dovnitř vyklenuté 5 normálně vyklenuté (bez houbovitých struktur) 7 normálně utvářené suché 9 velmi suché jemné 9. Spěnka Je charakterizována sklonem spěnky a pevností vazů. Délka spěnky se v popise nezohledňuje. 1 velmi měkká silně uvolněné vazy (prošlápnutá), šikmý sklon spěnky 3 měkká uvolněné vazy, šikmý sklon spěnky 5 normální utváření spěnky mírně pérující 7 mírně strmá 9 velmi strmá příliš strmý sklon spěnky, až svislé postavení, překlubování 6

7 10. Paznehty Popisuje se výška patky paznehtu zadní končetiny v cm. Výška je zjišťována odhadem při pohledu ze strany u paznehtu s horším utvářením. 1 1 cm a nižší 2 1,5 cm 3 2 cm 4 2,5 cm 5 3 cm 6 3,5 cm 7 4 cm 8 4,5 cm 9 5 cm a vyšší 11. Délka vemene (předních čtvrtí) Popisuje se utváření předních čtvrtí, jejich délka od středu vemene a upnutí při pohledu ze strany. Za střed vemene se považuje brázda mezi předními a zadními čtvrtěmi, a pokud není zřetelná, tak střední vzdálenost mezi předními a zadními struky. Posuzuje se vzdálenost této linie ke přednímu upnutí vemene na spodině břišní. 1 velmi krátké přední čtvrtě 3 krátké přední čtvrtě 5 průměrná délka a upnutí předních čtvrtí 7 delší, dobře upnuté čtvrtě 9 velmi dlouhé, pevně upnuté čtvrtě s plochým přechodem na břišní stěnu 7

8 12. Délka zadního upnutí Popisuje se utváření zadních čtvrtí, jejich délka od středu vemene a upnutí při pohledu ze strany. Za střed vemene se považuje brázda mezi předními a zadními čtvrtěmi, a pokud není zřetelná, tak střední vzdálenost mezi předními a zadními struky. Posuzuje se vzdálenost této linie k zadnímu upnutí vemene. 1 velmi krátké 3 krátké 5 střední 7 dlouhé 9 velmi dlouhé 13. Nasazení vemene (zadní upnutí) Popisuje se výška upnutí zadních čtvrtí při pohledu ze zadu. Je charakterizována absolutní vzdáleností od spodního okraje vulvy k místu upnutí vemene (vnější řasy). Vzdálenost se zjišťuje měřením nebo odhadem. 1 velmi nízko upnuté (vzdálenost vulva-řasa - více než 40cm) 3 níže upnuté 5 průměrně upnuté (30 cm) 7 vysoko upnuté 9 velmi vysoko upnuté (méně než 20 cm) 8

9 14. Závěsný vaz Popisuje se výraznost a nasazení závěsného vazu při pohledu zezadu. Rozhodující je hloubka středu brázdy rozdělující zadní čtvrtě mezi struky (prolomení vemene). 1 nezřetelný závěsný vaz-báze vemene bez přerušení 3 závěsný vaz málo zřetelný, nedosahuje do poloviny vemene 5 závěsný vaz zřetelný, dosahuje do poloviny vemene 7 závěsný vaz zřetelný po celé délce vemene 9 výrazný závěsný vaz po celé délce vemene, výrazné rozdělení vemene 15. Základna vemene (hloubka) Je charakterizována postavením spodní linie vemene k myšlené přímce, vedené vodorovně středem hlezna. Posuzuje se při pohledu ze strany i u krav na I. laktaci. 1 spuštěné, pytlovité vemeno 3 uvolněné vemeno, spodní linie pod úrovní hlezenního kloubu 5 základna vemene je 4 cm nad úrovní hlezenního kloubu 7 dobře upnuté vemeno, spodní linie je 9 10 cm nad úrovní hlezenního kloubu 9 vysoko zavěšené vemeno, spodní linie je vysoko (15 a více cm) nad úrovní hlezenního kloubu 9

10 16. Rozmístění předních struků Posuzuje se poloha umístění struků na předních čtvrtích vně od podélné brázdy vemene při pohledu zezadu. 1 Struky až na vnějším ( laterálním ) okraji čtvrtí 3 Struky vně od středu čtvrtě 5 Struky umístěné ve středu čtvrtě 7 struky blíže k podélné brázdě vemene 9 Struky velmi blízko k podélné mediální brázdě vemene 17. Postavení struků Je charakterizováno odchýlením předních struků od svislé osy směrem ven nebo dovnitř při pohledu ze zadu. 1 výrazně vychýlené od středu vemene do stran 3 mírně vychýlené od středu vemene do stran 5 kolmé 7 mírně vychýlené do středu vemene 9 výrazně vychýlené do středu vemene 10

11 18. Délka struků Je charakterizována délkou předních struků. V případě nestejné délky je pro posouzení rozhodující delší struk. 1 velmi krátké struky (méně než 1,5 cm) 3 krátké struky (3 cm) 5 střední délka struků (5 cm) 7 delší struky (7 8 cm) 9 velmi dlouhé struky (více než 12 cm) 19. Tloušťka struků Měří se na základně předního struku. 1 výrazně malá tloušťka do 2 cm 3 malá tloušťka 2 cm 5 normální tloušťka 2,5 cm 7 větší tloušťka 3 cm 9 výrazně větší tloušťka nad 4 cm 11

12 Souhrn rozmezí popisu zevnějšku české strakaté plemeno Znak Počet bodů Výška v kříži malá velká 2. Osvalení slabé vynikající 3. Délka zádě krátká dlouhá 4. Šířka zádě úzká široká 5. Sklon zádě zdvižená sražená 6. Hloubka středotrupí mělké hluboké 7. Postoj zadních končetin strmý šavlovitý 8. Charakter hlezenního kloubu lymfatický suchý 9. Spěnka měkká strmá 10. Paznehty patka nízká vysoká 11. Délka vemene přední čtvrtě krátké dlouhé 12. Délka zadního upnutí krátké dlouhé 13. Nasazení vemene upnutí nízko vysoko 14. Závěsný vaz nezřetelný výrazný 15. Základna vemene hloubka spuštěné vysoko zavěšené 16. Rozmístění předních struků na vnějším okraji u podélné brázdy 17. Postavení struků vychýlení od středu do stran do středu 18. Délka struků krátké dlouhé 19. Tloušťka struků slabé silné C. VADY TĚLESNÉ STAVBY a) součástí popisu zevnějšku krav je záznam zřetelného výskytu vyjmenovaných tělesných vad b) výskyt vady se uvádí v předepsaném tiskopise přiděleným číslem vady c) zvlášť výrazný výskyt vady se označí v tiskopisu zakroužkováním příslušného čísla vady a ve výsledcích se započítává jako dvojnásobný výskyt vady Číslo vady Popis vady 1 volná lopatka 2 zaškrcený hrudník za lopatkou 3 měkký hřbet 4 volná bedra 5 úzká záď 6 střechovitá záď 7 výrazně předsazená přední končetina (vyplecená) 8 hrubé vady postoje a utváření přední končetiny 9 kravský postoj 10 uvolněné mezipaznehtní vazy 11 keloid 12 torze paznehtu 13 rozštěpení paznehtu 14 hrubé končetiny 12

13 15 edematické vemeno 16 stupňovité vemeno 17 nedostatečně žlaznaté vemeno 18 kuželovité struky 19 nálevkovité struky 20 přídavný pastruk 21 mezistruk 22 pastruk s vývodem 23 ostatní pastruky D. CELKOVÉ HODNOCENÍ Zahrnuje hodnocení 4 výsledných charakteristik užitkového typu a zevnějšku. Hodnocení výsledné charakteristiky je stanoveno pomocí výstupu z kapesního počítače - psionu. Výsledný počet bodů charakteristik rámec, osvalení a vemeno může bonitér upravit nahoru i dolu pěti body, u končetin může provést korekci deseti bodovou. 1. Rámec Představuje souhrnné vyjádření čtyř měřených znaků, přičemž pro jednotlivé znaky jsou pevně stanoveny váhy. Váhy pro znaky při hodnocení rámce: výška v kříži: 30% hloubka středotrupí: 30% délka zádě: 20% šířka zádě: 20% 2. Osvalení Požaduje se velmi dobré osvalení, zejména dlouhá kýta, klenutá vně, dovnitř i dozadu (hloubka a klenba zadní kýty, kalhoty), široká a dobře osvalená bedra a kohoutek. Celkové hodnocení osvalení je vyjádřeno převodem z devítibodového lineárního popisu na stobodový systém celkového hodnocení. 3. Končetiny Posuzuje se utváření končetin, jejich postavení, zaúhlení a celková mechanika pohybu. Požadují se: suché končetiny se zřetelnými, přiměřeně silnými a pevnými kostmi a klouby, s výraznými a pevnými šlachami, s pravidelným a širokým postojem. Zadní končetiny dobře zaúhlené, 13

14 od hlezna ke spěnce téměř kolmo postavené k zemi, s výraznými a jemnými hlezny. Spěnky pevné, středně dlouhé a pružné,svírající s vodorovnou rovinou úhel cca 55. paznehty pevné, dobře vázané, sevřené nebo jen mírně rozevřené, zaoblené s úhlem přední stěny 45 a s přiměřeně vysokou patkou, bez mezipaznehtních výrůstků. Chůze pravidelná s prostorným krokem. Celkové hodnocení musí být v souladu s popisem zaúhlení zadní končetiny, utvářením hlezna a spěnky. Váhy pro znaky při hodnocení končetin: charakter hlezenního kloubu 20% postoj zadních končetin 30% ( optimum 5-6 bodů ) spěnka 30% ( optimum 5-6 bodů) paznehty - patka 20% ( optimum 5-8 bodů ) 4. Vemeno Posuzuje se tvar vemene, jeho struktura, délka a šířka, pravidelnost utváření, upevnění a přechod na spodinu břišní, tvar, velikost, zakončení, postavení a rozestavění struků. Přihlíží se rovněž k výraznosti žilného systému vemene. Požaduje se: tvar polovejčitý s pravidelným utvářením a velikostí čtvrtí, bez výrazného bočního dělení a dělení předních čtvrtí upnutí dlouhé, prostorné vemeno pevně upnuté ke spodině břišní, s vysokým a pevným upnutím zadních čtvrtí, s prostorným mléčným zrcadlem, s plochým přechodem předních čtvrtí na břišní stěnu, s výrazným a dlouhým závěsným vazem. struktura měkká a elastická, bez přebytečné tkáně a edémů, s jemnou a měkkou kůží, s výrazným a zřetelným žilným systémem. struky stejně velké a utvářené, středně dlouhé (5 7 cm) a široké (2,5 3 cm), válcovité s oblým zakončením, kolmo postavené, dostatečně vzdálené od sebe, při pohledu ze strany umístěné uprostřed čtvrtí, při pohledu ze zadu mírně dovnitř čtvrtí, rozestavěné do čtverce. Při výskytu závažných pastruků (přídavných struků, mezistruků a pastruků s vývodem) nebo při zjištění strukové píštěle může být vemeno hodnoceno nejvýše 6 body. Celkové hodnocení musí být v souladu s popisem délky vemene, předních čtvrtí, nasazení upnutí, závěsného vazu, základny vemene, postavení, délky a tlouštky struků. Váhy pro znaky při hodnocení vemene: délka vemene přední čtvrtě 30% základna vemene - hloubka 30% nasazení vemene zadní upnutí 30% závěsný vaz 10% 14

15 Bodové vyjádření celkového hodnocení zevnějšku Hodnotí se počtem bodů v rozmezí za každou výslednou charakteristiku. Jednotlivé charakteristiky se přepočítávají podle uvedeného maximálního zastoupení bodů (tabulka č.1), které je stanoveno podle zásad šlechtitelského programu chovu českého strakatého skotu v české republice. tabulka č.1 Kategorie Body Rámec 35 Osvalení 25 Končetiny 10 Vemeno 30 CELKEM

16 Stanovení výsledné třídy Na základě celkového počtu bodů (součet bodů v jednotlivých charakteristikách) viz. tabulka č. 2 jsou krávy zařazeny do šesti výsledných tříd zevnějšku podle klíče viz. tabulka č. 3. tabulka č.2 Tříd Počet bodů 0,10 / 10 % 0,25 / 25 % 0,30 / 30 % 0,35 / 35 % a E ,0 25,0 30,0 35,0 99 9,9 24,8 29,7 34,7 98 9,8 24,5 29,4 34,3 97 9,7 24,3 29,1 34,0 96 9,6 24,0 28,8 33,6 95 9,5 23,8 28,5 33,3 94 9,4 23,5 28,2 32,9 93 9,3 23,3 27,9 32,6 92 9,2 23,0 27,6 32,2 91 9,1 22,8 27,3 31,9 90 9,0 22,5 27,0 31,5 VG 89 8,9 22,3 26,7 31,2 88 8,8 22,0 26,4 30,8 87 8,7 21,8 26,1 30,5 86 8,6 21,5 25,8 30,1 85 8,5 21,3 25,5 29,8 G+ 84 8,4 21,0 25,2 29,4 83 8,3 20,8 24,9 29,1 82 8,2 20,5 24,6 28,7 81 8,1 20,3 24,3 28,4 80 8,0 20,0 24,0 28,0 G 79 7,9 19,8 23,7 27,7 78 7,8 19,5 23,4 27,3 77 7,7 19,3 23,1 27,0 76 7,6 19,0 22,8 26,6 75 7,5 18,8 22,5 26,3 F 74 7,4 18,5 22,2 25,9 73 7,3 18,3 21,9 25,6 72 7,2 18,0 21,6 25,2 71 7,1 17,8 21,3 24,9 70 7,0 17,5 21,0 24,5 69 6,9 17,3 20,7 24,2 68 6,8 17,0 20,4 23,8 67 6,7 16,8 20,1 23,5 66 6,6 16,5 19,8 23,1 65 6,5 16,3 19,5 22,8 P 64 6,4 16,0 19,2 22,4 63 6,3 15,8 18,9 22,0 62 6,2 15,5 18,6 21,7 61 6,1 15,3 18,3 21,4 16

17 60 6,0 15,0 18,0 21,0 59 5,9 14,8 17,7 20,7 58 5,8 14,5 17,4 20,3 57 5,7 14,3 17,1 20,0 56 5,6 14,0 16,8 19,6 55 5,5 13,8 16,5 19,3 54 5,4 13,5 16,2 18,9 53 5,3 13,3 15,9 18,6 52 5,2 13,0 15,6 18,2 51 5,1 12,8 15,3 17,9 50 5,1 12,5 15,0 17,5 tabulka č. 3 Počet bodů Výsledná třída E excelentní VG velmi dobrá G+ dobrá plus G dobrá F vyhovující 64 a méně P nevyhovující Krávy na I. a II. laktaci mohou být zařazeny nejvýše do výsledné třídy VG (velmi dobrá), s počtem bodů nejvýše 89. V plemenářské dokumentaci se výsledky celkového hodnocení vyjadřují uvedením výsledné třídy a celkového počtu bodů, případně se uvádí společně s počtem bodů za každou charakteristiku v pořadí: rámec osvalení končetiny vemeno E. TĚLESNÉ ROZMĚRY U krav hodnocených v kontrole dědičnosti plemenných býků se stanovují následující tělesné rozměry: výška v kříži výška od země k nejvyššímu bodu předního okraje křížové kosti (na spojnici hrbolů kyčelních) hloubka těla, středotrupí měří se v místě nasazení posledního žebra od hřbetní linie ke spodině břišní délka zádě vzdálenost mezi kraniálním ukončením hrbolu kosti kyčelní a kaudálním ukončením hrbolu kosti sedací šířka zádě v kyčlích vzdálenost mezi vnějším ukončením hrbolu kosti kyčelní (největší šířka) 17

18 výška v kohoutku výška od země k nejvyššímu bodu kohoutku obvod hrudníku posuzuje se za kohoutkem F. ZBARVENÍ Uvádí se základní barva zvířete a podíl barvy v procentech z povrchu těla (bez hlavy). Pro základní barvu se používá následující klíč: 1. červená 2. žlutá 3. černá 4. jiné zbarvení (např.: šedá, tzv. myší) Podíl barvy se uvádí podle následujícího klíče: % % % % % % % % % Zpracováno na základě jednotného systému lineárního popisu a hodnocení zevnějšku přijatého Evropským sdružením chovatelů strakatého skotu. Projednáno: v Radě plemenné knihy Svazu chovatelů českého strakatého skotu Zpracoval: Svaz chovatelů českého strakatého skotu, U topíren 2, Praha 7 Ve Žďáře nad Sázavou dne

Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů českého strakatého skotu chovný cíl a standard šlechtitelský program českého strakatého skotu duben 2007 brozura.indd 16 24.7.2009 9:56:59 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují

Více

Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu

Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu Úvod a zdůvodnění Objektivní hodnocení zevnějšku u masných plemen skotu má významný vztah k vyjádření masné užitkovosti a vysokou korelaci k hodnocení

Více

Posuzování exteriéru koní

Posuzování exteriéru koní Posuzování exteriéru koní Druhy posouzení koně Obecné charakterisika typu a plemenné příslušnosti Speciální morfologická analýza a její vzájemné souvislosti Způsoby posouzení exteriéru Slovní hodnocení

Více

Šlechtitelský program plemene hereford

Šlechtitelský program plemene hereford Šlechtitelský program plemene hereford 1. Charakteristika a historie plemene Herefordský skot patří mezi jedno z nejstarších a nejrozšířenějších masných plemen skotu, které je schopno i v extrémních klimatických

Více

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Bonitační karta Míry psa A délka hlavy B délka čenichové partie C výška v kohoutku D hloubka hrudníku E obvod hrudníku F délka těla A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Celkový vzhled 1

Více

Standard FCI č. 132 / / F. HAMILTONŮV HONIČ (Hamiltonstövare)

Standard FCI č. 132 / / F. HAMILTONŮV HONIČ (Hamiltonstövare) Standard FCI č. 132 /07.08.1998 / F HAMILTONŮV HONIČ (Hamiltonstövare) 2 PŘEKLAD DO FRANCOUZŠTINY : Dr.J.-M. Paschoud a spolupracovníci. PŘEKLAD Z FRANCOUZŠTINY : Helena Dvořáková ZEMĚ PŮVODU : Švédsko.

Více

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06.

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06. FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06. 1999/D EURASIER ZEMĚ PŮVODU: Německo DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO

Více

FCI-Standard č. 11 / / GB BULL TERRIER BULTERIÉR

FCI-Standard č. 11 / / GB BULL TERRIER BULTERIÉR FCI-Standard č. 11 / 12. 1. 2001/ GB BULL TERRIER BULTERIÉR 2 ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 4. 11. 2008. VYUŽITÍ: Teriér. KLASIFIKACE F.C.I.: Skupina 3 Teriéři.

Více

Standard FCI č. 129 / / F. SMÅLANDSKÝ HONIČ (Smålandsstövare)

Standard FCI č. 129 / / F. SMÅLANDSKÝ HONIČ (Smålandsstövare) Standard FCI č. 129 /07.08.1998 / F SMÅLANDSKÝ HONIČ (Smålandsstövare) PŘEKLAD DO FRANCOUZŠTINY : Dr. J.-M. Paschoud a kol. PŘEKLAD Z FRANCOUZŠTINY : Helena Dvořáková PŮVOD : Švédsko. 2 DATUM ZVEŘEJNĚNÍ

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovnách plemenných býků

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRETARIAT GENERAL: 14, rue Léopold II, 6530 THUIN (Belgique) F.C.I. - Standard Nr. 166 / 30.08.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRETARIAT GENERAL: 14, rue Léopold II, 6530 THUIN (Belgique) F.C.I. - Standard Nr. 166 / 30.08. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE SECRETARIAT GENERAL: 14, rue Léopold II, 6530 THUIN (Belgique) F.C.I. - Standard Nr. 166 / 30.08.91 / D Aktualizováno: 9. 2. 2011 CELKOVÝ ZJEV: Německý ovčák je pes

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovných zařízeních plemenných

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění masného skotu v ČR Testování a posuzování užitkových vlastností krav bez tržní produkce mléka KUMP Kontrola užitkovosti masných plemen KUMP zajišťují

Více

SETTER ANGLAIS (English Setter)

SETTER ANGLAIS (English Setter) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) Standard FCI N 2 / 23.11.2009 / F SETTER ANGLAIS (English Setter) 2 Překlad do francouzštiny

Více

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya)

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya) F E D E R A T I O N C Y N O L O G I Q U E I N T E R N A T I O N A L E Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) F.C.I.-Standard č. 193 / 22.11.2006 / D, GB BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya

Více

FCI standard č.: 98 / 29.11.2000 / D NĚMECKÝ DRÁTOSRSTÝ OHAŘ DEUTSCH DRAHTHAAR

FCI standard č.: 98 / 29.11.2000 / D NĚMECKÝ DRÁTOSRSTÝ OHAŘ DEUTSCH DRAHTHAAR FCI standard č.: 98 / 29.11.2000 / D NĚMECKÝ DRÁTOSRSTÝ OHAŘ DEUTSCH DRAHTHAAR ZEMĚ PŮVODU: Německo. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 25. 10. 2000. POUŽITÍ: V souladu s jeho určením všestranně

Více

Šlechtitelský program plemene salers

Šlechtitelský program plemene salers Šlechtitelský program plemene salers 1. Historie a základní charakteristika plemene Toto původem francouzské plemeno pochází z oblasti vulkanického pohoří v Centrálním masivu (oblast Auvergne). Bylo vyšlechtěno

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 4.8.2006 Úřední věstník Evropské unie L 214/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená

Více

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého I. Všeobecné Podkladem těchto hodnocení exteriéru jsou rasové znaky, uvedené ve standardu pro alpskou braku jezevčíkovitou. Hodnocení smí být prováděno

Více

Kombinovaná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Kombinovaná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Kombinovaná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Kombinovaná plemena skotu : Plemena strakatá horská : překřížením původních evropských plemen býky simenského, bernského plemene

Více

Šlechtitelský program plemene masný simentál

Šlechtitelský program plemene masný simentál Šlechtitelský program plemene masný simentál 1. Historie chovu simentálského skotu Podle archeologických nálezů získaných na kolových stavbách v oblasti švýcarských jezer je možno považovat za historicky

Více

Návrh nové bonitační karty

Návrh nové bonitační karty Návrh nové bonitační karty Bonitační karta je zkrácená a vychází ze standardu švýcarského honiče. Bude graficky upravená na jednu stránku. Bonitační kód bude uvádět u jedince se samými nulami (bez chyb)

Více

Šlechtitelský program plemene limousine

Šlechtitelský program plemene limousine Šlechtitelský program plemene limousine 1. Historie chovu plemene limousine Plemeno vzniklo v limousinské oblasti jihozápadní Francie.Tato oblast je klimaticky poměrně drsná, nadmořská výška dosahuje až

Více

Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ. (Suomenajokoira)

Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ. (Suomenajokoira) Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ (Suomenajokoira) 2 PŘEKLAD DO FRANCOUZŠTINY : Dr.J.-M. Paschoud a Prof. R. Triquet. PŘEKLAD DO ČEŠTINY : Helena Dvořáková PŮVOD : Finsko. DATUM ZVEŘEJNĚNÍ

Více

VYUŽITÍ: Lov na dohled. Nomádi v něm kromě toho vidí zvíře, kterým se mohou pyšnit, i společníka.

VYUŽITÍ: Lov na dohled. Nomádi v něm kromě toho vidí zvíře, kterým se mohou pyšnit, i společníka. FCI-Standard č. 307 / 03. 06. 1998 / GB AZAVAK (AZAWAKH) ZEMĚ PŮVODU: Mali PATRONÁT: Francie DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 22.08.1994. VYUŽITÍ: Lov na dohled. Nomádi v něm kromě toho vidí

Více

FRANCOUZSKÝ ČERNOBÍLÝ HONIČ CHIEN FRANÇAIS BLANC ET NOIR

FRANCOUZSKÝ ČERNOBÍLÝ HONIČ CHIEN FRANÇAIS BLANC ET NOIR FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) Standard FCI č. 220 / 12.01.2009 / F FRANCOUZSKÝ ČERNOBÍLÝ HONIČ CHIEN FRANÇAIS BLANC ET

Více

JACK RUSSELL TERIÉR (JACK RUSSELL TERRIER)

JACK RUSSELL TERIÉR (JACK RUSSELL TERRIER) FCI-Standard č. 345 / 09. 08. 2004/ GB JACK RUSSELL TERIÉR (JACK RUSSELL TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Anglie ZEMĚ VÝVOJE: Austrálie DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 25.10.2000. VYUŽITÍ: Dobrý pracovní

Více

Standard FCI č. 114/ 25.09.1998/ F EPAGNEUL DE PONT-AUDEMER OHAŘ Z PONT-AUDEMER

Standard FCI č. 114/ 25.09.1998/ F EPAGNEUL DE PONT-AUDEMER OHAŘ Z PONT-AUDEMER Standard FCI č. 114/ 25.09.1998/ F EPAGNEUL DE PONT-AUDEMER OHAŘ Z PONT-AUDEMER 2 PŮVOD : Francie. DATUM ZVEŘEJNĚNÍ PLATNÉHO STANDARDU : 06.05.1964. POUŽITÍ : stavěcí pes (ohař). KLASIFIKACE F.C.I. : Skupina

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

Anatomie. Roviny. Směry

Anatomie. Roviny. Směry Anatomie Pro popis těla se používá terminologie rovin a směrů abychom se orientovali v umístění jednotlivých částí a v pohybech, je to něco jako kompas. Postavení těla pro popis je vzpřímený postoj s volně

Více

SCOTTISH TERRIER SKOTSKÝ TERIÉR

SCOTTISH TERRIER SKOTSKÝ TERIÉR FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) 10.01.2011/EN FCI-Standard č. 73 SCOTTISH TERRIER SKOTSKÝ TERIÉR 2 ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie.

Více

ITALSKÝ CHRTÍK (PICCOLO LEVRIERO ITALIANO)

ITALSKÝ CHRTÍK (PICCOLO LEVRIERO ITALIANO) FCI standard č. 200 / 17. 06. 1998 / GB ITALSKÝ CHRTÍK (PICCOLO LEVRIERO ITALIANO) ZEMĚ PŮVODU: Itálie DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 30.03.1992. VYUŽITÍ: Dostihový pes. KLASIFIKACE F.C.I.:

Více

2004-03-05. www.cz-milka.net TVAROVÉ VLASTNOSTI: Dělení podle stupně vyjádření těchto znaků hovoříme o zvířeti: Vyrovnaném Méně vyrovnaném Atypickém

2004-03-05. www.cz-milka.net TVAROVÉ VLASTNOSTI: Dělení podle stupně vyjádření těchto znaků hovoříme o zvířeti: Vyrovnaném Méně vyrovnaném Atypickém 2004-03-05 TVAROVÉ VLASTNOSTI: Typ: Třídění hospodářských zvířat, jejich plemen dle typů řeší typologie hospodářských zvířat. Jedná se o nauku, která pomáhá utřídit rozsáhlé informace o vlastnostech, užitkovosti

Více

(Basset Artésien Normand)

(Basset Artésien Normand) Artézsko-normandský baset (Basset Artésien Normand) Standard F.C.I. č. 34 / 22.10.1992 / F Původ: Francie Použití: Pes, vhodný k lovům (štvaním) drobné srstnaté zvěře, používaný k lovu se střelnou zbraní.

Více

Šlechtitelský program plemene gasconne

Šlechtitelský program plemene gasconne Šlechtitelský program plemene gasconne 1. Historie a základní charakteristika plemene Současná podoba plemene gasconne byla vytvořena z původní populace skotu chovaného ve francouzských Pyrenejích, kde

Více

CHOVNÝ CÍL A STANDARD

CHOVNÝ CÍL A STANDARD SVAZ CHOVATELŮ Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU CHOVNÝ CÍL A STANDARD ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU b ř ezen 2012 1 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují na období nejbližších pěti

Více

Ostatní onemocnění trávicího traktu

Ostatní onemocnění trávicího traktu Využití ostatních ukazatelů zdravotního stavu dojeného skotu pro odhad plemenných hodnot a selekci zvířat Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. V červnu tohoto roku se uskutečnila

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) HOVAWART (Hovawart)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) HOVAWART (Hovawart) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) ZEMĚ PŮVODU: Německo HOVAWART (Hovawart) DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 12.01.1998

Více

Šlechtitelský program plemene piemontese

Šlechtitelský program plemene piemontese Šlechtitelský program plemene piemontese 1. Historie a základní charakteristika plemene Piemontský skot pochází ze severozápadní části Itálie z podhůří Savojských Alp z oblasti označované jako Piemonte

Více

=10 =80 - =

=10 =80 - = Protokol č. DĚDIČNOST KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ ) Jednorozměrné rozdělení fenotypové charakteristiky (hodnoty) populace ) Vícerozměrné rozdělení korelační a regresní počet pro dvě sledované vlastnosti

Více

ČESKÁ BAGDETA. Plemenné znaky:

ČESKÁ BAGDETA. Plemenné znaky: ČESKÁ BAGDETA Názvy dle ES : N - Tschechische Bagdette, F Bagadais Tchèque, A Czech Bagdad Zařazení v seznamu plemen ES: holubi bradavičnatí č. 110. Původ : východní Čechy Plemenné znaky: Poměrně silný

Více

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná produkce Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná užitkovost - ukazatelé:1. výkrmnost (přír.) 2. jatečná hodnota (výtěţ.,kval.) - alometrie růstu - růstová křivka - jatečná

Více

Standard Nº. 15.01.2011 / SCHVÁLENÍ SKG CL. KONTINENTÁLNÍ BULDOK (Continental bulldog)

Standard Nº. 15.01.2011 / SCHVÁLENÍ SKG CL. KONTINENTÁLNÍ BULDOK (Continental bulldog) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) Standard Nº. 15.01.2011 / SCHVÁLENÍ SKG CL Překlad: Kateřina Samková KONTINENTÁLNÍ BULDOK

Více

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier)

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier) 10.01.2011/EN FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 327 RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier) PŘEKLAD FCI:

Více

Najdete zde i základní výstavní hodnocení a výsledek RTG (rentgenu) kloubů.

Najdete zde i základní výstavní hodnocení a výsledek RTG (rentgenu) kloubů. 1 JAK ČÍST BONITAČNÍ KÓD Bonitačním kódem rozumíme zapsání předností, ale hlavně vad posuzovaného jedince pomocí předepsané tabulky. Pro úplného laika je to potom směs čísel a písmen na jednom řádku. V

Více

Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) (Cao da Serra de Aires) DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 27.02.

Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) (Cao da Serra de Aires) DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 27.02. F E D E R AT I O N C Y N O L O G I Q U E I N T E R N AT I O N A L E Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) F.C.I.-Standard č. 93 / 27.02.1996 / GB PORTUGALSKÝ OVČÁK (Cao da Serra

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

FCI - Standard č. 218 / / D ČIVAVA CHIHUAHUA. (Chihuahueno)

FCI - Standard č. 218 / / D ČIVAVA CHIHUAHUA. (Chihuahueno) FCI - Standard č. 218 / 20. 10. 2004 / D ČIVAVA CHIHUAHUA (Chihuahueno) PŘEKLAD DO NĚMČINY: Dr.J.-M.Paschoud a paní Ruth Binder-Gresly. Překlad změn byl proveden ve spolupráci s F.C.A. (Argentina). ZEMĚ

Více

Šlechtitelský program plemene bazadaise

Šlechtitelský program plemene bazadaise Šlechtitelský program plemene bazadaise 1. Historie a základní charakteristika plemene Masné plemeno Bazadaise je původním plemenem jihozápadní Francie. První zmínky o plemeni se datují již do středověku,

Více

Českomoravský belgický kůň za rok 2012

Českomoravský belgický kůň za rok 2012 Výroční zpráva šlechtitelského programu plemene Českomoravský belgický kůň za rok 2012 Chovným cílem je chladnokrevný kůň dospívající ve třech letech stáří, středního čtvercového rámce s dobrým osvalením,

Více

(English setter) Sekce 2.2 britští a irští stavěcí psi S pracovní zkouškou. Je to středně velký pes, čistých linií, elegantního vzhledu i pohybu.

(English setter) Sekce 2.2 britští a irští stavěcí psi S pracovní zkouškou. Je to středně velký pes, čistých linií, elegantního vzhledu i pohybu. Standard FCI č. 2/07.09.98 / F ANGLICKÝ SETR (English setter) Překlad do francouzštiny : prof. R. Triquet Překlad do češtiny : Helena Dvořáková Původ : Velká Británie Datum zveřejnění platného standardu

Více

Aspekty praktického využití koní z hlediska chovatele

Aspekty praktického využití koní z hlediska chovatele Aspekty praktického využití koní z hlediska chovatele Teoretické poznatky potvrzené praktickými zkušenostmi dokazují, že stavba těla má významný vliv na podobu mechaniky pohybu. Z tohoto důvodu se ve všech

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Šlechtitelský program plemene belgické modrobílé

Šlechtitelský program plemene belgické modrobílé Šlechtitelský program plemene belgické modrobílé 1. Historie a základní charakteristika plemene První zmínky o modře zbarveném skotu sahají do 19. století do oblasti řek Meuse a Escaut. Plemeno vznikalo

Více

FCI-Standard č. 312 / / GB NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER

FCI-Standard č. 312 / / GB NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER FCI-Standard č. 312 / 05. 02. 1999 / GB NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER 2 ZEMĚ PŮVODU: Kanada DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 24.06.1987. VYUŽITÍ: Tolling retrívr běhá, skáče a hraje si

Více

LAMA KROTKÁ POPIS STANDARDU

LAMA KROTKÁ POPIS STANDARDU LAMA KROTKÁ POPIS STANDARDU WWW.LAMAKLUB.CZ PROČ STANDARD? Standard popis standardu a z něho vycházející ohodnocení jsou důležitými pomocnými nástroji pro lidi, kteří se zajímají o lamy. Začátečníci mohou

Více

RUSKO-EVROPSKÁ LAJKA

RUSKO-EVROPSKÁ LAJKA FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) 02.03.2011/EN 08.03.2012/CZ Překlad: Kateřina Samková FCI-Standard N 304 RUSKO-EVROPSKÁ

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Česká společnost hipologická. Maršálek, CSc. doc. Ing. Miroslav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Česká společnost hipologická. Maršálek, CSc. doc. Ing. Miroslav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Česká společnost hipologická doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. Zevnějšek koně, posuzování exteriéru Základní znalosti: Základ hipologie Předpoklad

Více

FCI - Standard č. 309 / / D SHAR-PEI (ŠARPEJ)

FCI - Standard č. 309 / / D SHAR-PEI (ŠARPEJ) FCI - Standard č. 309 / 09. 08. 1999 / D SHAR-PEI (ŠARPEJ) PŘEKLAD DO NĚMČINY: Dr. J.-M. Paschoud, paní R. Binder. a paní E.Peper ZEMĚ PŮVODU: Čína PATRONÁT: F.C.I. 2 DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO

Více

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého I. Všeobecné Podkladem tohoto hodnocení exteriéru jsou plemenné znaky, uvedené ve standardu FCI č. 254 pro alpského brakýře jezevčíkovitého (dále jen

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.5.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.5.2011 Hodnotitel koní (kód: 41-002-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský technik Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení o dílčí kvalifikaci

Více

Hodnocení stavu výživy

Hodnocení stavu výživy Hodnocení stavu výživy 1 Úvod Odpovězte na otázky Vyjmenujte složky tvořící Metabolický syndrom: I. Indexy vycházející z antropometrických ukazatelů: Cílem cvičení se seznámit s indexy, které můžeme stanovit

Více

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER WEST HIGHLAND WHITE TERIÉR

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER WEST HIGHLAND WHITE TERIÉR FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) 12.01.2011/EN FCI-Standard č. 85 WEST HIGHLAND WHITE TERRIER WEST HIGHLAND WHITE TERIÉR

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, , tel:

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, , tel: ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU Těšnov 17, Praha 1, 110 00, tel: 221 812 865 email: info@cschms.cz, www.cschms.cz Zápis z jednání Klubu plemene blonde d Aquitaine ze dne 10.6.2016 v Jimramovských Pavlovicích

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění dojeného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Postupy při šlechtění Testování a posuzování vlastností zvířat Kontrola dědičnosti Šlechtitelské programy Šlechtění stád Testace

Více

NĚMECKÝ JAGDTERIÉR (DEUTSCHER JAGDTERRIER)

NĚMECKÝ JAGDTERIÉR (DEUTSCHER JAGDTERRIER) FCI standard č.: 103 / 20.1.1998 / D NĚMECKÝ JAGDTERIÉR (DEUTSCHER JAGDTERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Německo. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 05.02.1996. POUŽITÍ: Všestranně použitelný lovecky

Více

MVDr. Horník František

MVDr. Horník František MVDr. Horník František Chovný cíl chladnokrevný kůň dospívající v 5-6ti letech (slezský norik) ve 4 letech (norik) delšího rámce, s dobrým osvalením pracovitý a dobře ovladatelný kůň přiměřeného temperamentu,

Více

Perdiguero de Burgos

Perdiguero de Burgos Perdiguero de Burgos Standard FCI č. 90 / 09.11.1998/F Překlad do francouzštiny: upravil Dr. Paschoud Překlad z francouzštiny: Helena Dvořáková Původ: Španělsko Datum zveřejnění platného standardu: 26.05.1982

Více

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Změna v chovu koní za posledních 23 let 1989-28 000 koní 1995-18 000 koní 2011-77 000 koní Nárůst počtů Nárůst kvality??? Cesty ke zlepšení Plemenitba V chovu

Více

ITALSKÝ CHRTÍK. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique)

ITALSKÝ CHRTÍK. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI - Standard č. 200 / 17.12.2015 překlad: Ing. Hana Petrusová ITALSKÝ CHRTÍK (Piccolo

Více

Plemena prasat rozdělujeme podle

Plemena prasat rozdělujeme podle Plemena prasat Plemena prasat rozdělujeme podle 1. stupně prošlechtění primitivní vznikla působením přírodních podmínek s malým podílem umělého výběru, staročeský hřebenáč zušlechtěná vznikla z primitivních

Více

Strana. 4.1.1. Barvy koní 19. 4.1. Morfologické vlastnosti. 4.1.2. Odznaky koní 24. 4.2.1. Konstituce 29. 4.2.2. Temperament 30

Strana. 4.1.1. Barvy koní 19. 4.1. Morfologické vlastnosti. 4.1.2. Odznaky koní 24. 4.2.1. Konstituce 29. 4.2.2. Temperament 30 1. Úvodem... 1 2. Vývoj koně 3 3. Historie podkovářství 9 4. Chovatelské faktory 19 4.1. Morfologické vlastnosti 4.1.1. Barvy koní 19 4.1.2. Odznaky koní 24 4.2.1. Konstituce 29 4.2. Fyziologické vlastnosti

Více

Plemena prasat KSZ - Praha Plemena prasat

Plemena prasat KSZ - Praha Plemena prasat Plemena prasat KSZ - Praha Plemena prasat Plemena prasat KSZ - Praha Plemeno Skupina jedinců stejného druhu vzniklá historicky, se stejným fylogenetickým původem a shodnými morfologickými, fyziologickými,

Více

Šlechtění mateřských plemen orientováno na

Šlechtění mateřských plemen orientováno na Plemena prasat Šlechtění mateřských plemen orientováno na vynikající reprodukční vlastnosti 15,5 živě narozených selat/vrh výbornou růstovou schopnost při nízké spotřebě KKS 1 300 g/kanečci UTVU příznivé

Více

Chov chladnokrevných plemen koní v České republice

Chov chladnokrevných plemen koní v České republice Chov chladnokrevných plemen koní v České republice Historie chovu koní v Čechách Zpočátku privátní hřebci i hřebčíny Od roku 1764 část hřebců vydržována na státní útraty Od roku 1780 vedení chovu koní

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí.

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR IČO 63109859, DIČ 290-63109859, bankovní spojení - VOLKSBANK, číslo účtu 4100004058/6800 sídlo: VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno, a fax 541 243 4 81, e-mail: schok@atlas.cz,

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) HOVAWART (Hovawart)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) HOVAWART (Hovawart) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) ZEMĚ PŮVODU: Německo HOVAWART (Hovawart) DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 12.01.1998

Více

Hodnoticí standard. Hodnotitel koní (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Hodnotitel koní (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Hodnotitel koní (kód: 41-002-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zemědělský technik; Hodnotitel koní Kvalifikační úroveň NSK

Více

VÝCHODOSIBIŘSKÁ LAJKA

VÝCHODOSIBIŘSKÁ LAJKA FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) 02.03.2011/EN 30.03.2012/CZ Překlad: Kateřina Samková FCI-Standard N 305 VÝCHODOSIBIŘSKÁ

Více

TURECKÝ PASTEVECKÝ PES KANGAL - Plemenný standard (KIF)

TURECKÝ PASTEVECKÝ PES KANGAL - Plemenný standard (KIF) TURECKÝ PASTEVECKÝ PES KANGAL - Plemenný standard (KIF) Původ: Turecká republika Patronát: Turecko Datum zveřejnění platného originálního standardu: Využití: Hlídací a pastevecký pes KLASIFIKACE FCI: Skupina

Více

AMERICKÝ KOKRŠPANĚL (AMERICAN COCKER SPANIEL)

AMERICKÝ KOKRŠPANĚL (AMERICAN COCKER SPANIEL) FCI-Standard č. 167 / 22. 01. 1999/ GB AMERICKÝ KOKRŠPANĚL (AMERICAN COCKER SPANIEL) ZEMĚ PŮVODU: U.S.A. DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 17.05.1993. VYUŽITÍ: Slídič, společenský pes. KLASIFIKACE

Více

S v a z c h o v a t e l ů k o n í K i n s k ý c h. Šlechtitelský program Kůň Kinský

S v a z c h o v a t e l ů k o n í K i n s k ý c h. Šlechtitelský program Kůň Kinský Šlechtitelský program Kůň Kinský Úvod Právním základem pro šlechtění koní Kinských je zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

Více

VÝMARSKÝ OHAŘ. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1er B 6530 Thuin (Belgique)

VÝMARSKÝ OHAŘ. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1er B 6530 Thuin (Belgique) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1er B 6530 Thuin (Belgique) 26.05.2015/ DE FCI-Standard č.99 VÝMARSKÝ OHAŘ Překlad z německého originálu: ing. Iva Černohubová

Více

LABRADOR RETRIEVER. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique)

LABRADOR RETRIEVER. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) 12.01.2011/EN FCI-Standard č. 122 LABRADOR RETRIEVER LABRADORSKÝ RETRÍVR 2 ZEMĚ PŮVODU:

Více

Šlechtitelský program plemene shorthorn

Šlechtitelský program plemene shorthorn Šlechtitelský program plemene shorthorn 1. Historie a charakteristika plemene Původně kombinované plemeno bylo vyšlechtěno před více než 200 lety v severovýchodní Anglii z původního Teeswatera, později

Více

7. Určování výšek II.

7. Určování výšek II. 7. Určování výšek II. 7.1 Geometrická nivelace ze středu. 7.1.1 Princip geometrické nivelace. 7.1.2 Výhody geometrické nivelace ze středu. 7.1.3 Dělení nivelace dle přesnosti. 7.1.4 Nivelační přístroje.

Více

Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles. Zobrazení kvádru

Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles. Zobrazení kvádru Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles Zobrazení kvádru Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles Zobrazení jehlanu s čtvercovou podstavou Kreslení obrazů součástí Zobrazování

Více

Šlechtitelský program

Šlechtitelský program Šlechtitelský program Obsah Úvod... 3 1. Plemenné knihy... 3 2. Metody chovu... 3 3. Ohraničení využitelnosti hřebců... 4 4. Použití jiných plemen... 4 5. Hodnocení a testování užitkových vlastností...

Více

NĚMECKÝ KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ

NĚMECKÝ KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ FCI - Standard č. 119/29.11.2000/D NĚMECKÝ KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ (DEUTSCH KURZHAAR) ZEMĚ PŮVODU: Německo DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 25. 10. 2000. VYUŽITÍ: všestranný lovecky upotřebitelný

Více

BIŠONEK (Bichon à poil frisé)

BIŠONEK (Bichon à poil frisé) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE SEKRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1, B-6530 Thuin FCI-Standard č. 215 / 02.09.2016 Překlad: Ing. Hana Petrusová BIŠONEK (Bichon à poil frisé) Tento obrázek nemusí

Více

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Z chovatelské praxe a z celé řady vědeckých experimentů

Více

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2016

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2016 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2016 Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 27. ledna 2016 č.j.: S 566/2016-SŽDC-O13 Gestorský útvar: Správa železniční dopravní

Více

Šlechtitelský program plemene vosgienne

Šlechtitelský program plemene vosgienne Šlechtitelský program plemene vosgienne 1. Historie a základní charakteristika plemene Místem původu a vzniku rustikálního plemene vosgienne je alsaské pohoří Vosges (známé pod českým názvem Vogézy), podle

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více