Časopis centra pro rodinu, děti a mládež VOLANT, o.p.s Neprodejné vyrobeno redakcí VOLANTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis centra pro rodinu, děti a mládež VOLANT, o.p.s Neprodejné vyrobeno redakcí VOLANTU www.volantops.cz"

Transkript

1 2/4/15 Časopis centra pro rodinu, děti a mládež VOLANT, o.p.s Neprodejné vyrobeno redakcí VOLANTU

2 KDO JSME??? Obecně prospěšná společnost, nestátní nezisková organizace, zabýváme se prací s rodinou, dětmi a mládeží... CO DĚLÁME??? Zajišťujeme volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež Zajišťujeme informační služby a přístup k internetu zdarma Vykonáváme sociálně právní ochranu dětí JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ??? Posláním a současně i cílem, celé naší společnosti, je nabídnout dětem, mládeži, ale také dospělým, možnost kvalitně a plnohodnotně trávit volný čas, pomoci jim s přípravou do školy, se vzděláním či zajistit přístup k informacím. V případě potřeby pomoci překonat nesnáze a nepříznivé životní situace, které se nevyhýbají nikomu z nás. JAKÉ JSOU NAŠE CÍLE??? Plnohodnotné a kvalitní trávení volného času Pomoc se vzděláním, domácími úkoly, doučováním s přípravou do školy, do zaměstnání aj. Zvyšování kvality života Rozvíjení schopností, dovedností a kladných stránek Rozšiřování možností, obzorů Pomoc se zajištěním vybraných zájmových aktivit (kroužky v DDM, účast ve sportovních klubech aj.) Pomoc s přípravou do života Usnadnění možnosti stát se plnohodnotnými členy společnosti a zvýšení pravděpodobnosti úspěchu v životě

3 Konečně se nám po dlouhých měsících podařilo vytvořit druhé vydání našeho časopisu. To víte, času není zrovna nazbyt. Ale rádi bychom se s vámi podělili alespoň párkrát do roka o naše zážitky a Vás, kteří nás podporujete či se o nás zajímáte, informovali o tom, jak se VOLANT točí... Chtěla bych poděkovat naší bývalé praktikantce Johče, která přišla v rámci výkonu své praxe s nápadem vytvořit časopis. Myšlenka se mi velmi zalíbila. Děkujeme za první číslo a také za inspiraci a doufáme, že se nám bude dařit více či méně pravidelně publikovat zprávy z VOLANTU. Přeji hezké počtení... Redaktorka Iva Naše služby o Informace a internet zdarma o Výkon sociálně právní ochrany dětí o Klub VOLANT Klub VOLANT a jeho činnosti Pohled zpátky Očima dobrovolníků Očima dětí Co nás čeká

4 Myšlenkou informačního centra je především poskytovat lidem informace potřebné pro běžný život. Zaměřujeme se zejména na: Témata ze sociální oblasti o Fungování ve společnosti, škola, zaměstnání, bydlení aj. Poskytneme informace o občanské vybavenosti města Info o sociálním a zdravotním pojišťení Pomůžeme zorientovat se v systému (právo a zákony, úřady, dávky aj.) K dispozici jsou počítače s připojením k internetu využít je lze za účelem získání výše uvedených informací či vyřízení korespondence (hledání zaměstnání, komunikace s úřady aj.) V případě finanční tísně nabízíme možnost zatelefonování (za účelem vyřízení důležitých záležitostí) Informační centrum může navštívit kdokoli Internet je sice zdarma, ale žádné nesmyslné brouzdání povolené není!!!!!!!

5 V rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí poskytujeme: Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě Poskytujeme nebo zprostředkujeme rodičům poradenství při výchově a vzdělávání a péči o dítě Vykonáváme činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházíme jejich vzniku (v klubu VOLANT ) Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče Poskytujeme výchovnou a poradenskou péči osobě pečující Sledujeme výkon pěstounské péče Zákon umožňuje obecně prospěšným společnostem vykonávat doplňkovou činnost. Jedná se o činnost, z níž plyne organizaci určitý zisk, který musí být ovšem využit zase ve prospěch organizace. S dětmi a mládeží neustále něco tvoříme a vyrábíme. Spojili jsme příjemné s užitečným a v rámci činností vytváříme řadu produktů, které následně prodáváme na jarmarcích, přímo v centru či nově v našem internetovém obchůdku. Vyrábíme hlavně: výrobky z keramiky náušnice a náramky z korálků šijeme polštářky

6 Je v centru nejvíc nejdůležitějším projektem a aktivitou!!! Kdo k nám může??? Kdo k nám nesmí??? Děti a mládež ve věku od 5 do 15 let Všechny děti bez rozdílu Služby jsou ovšem poskytovány zdarma a tudíž je klub určen přednostně dětem pocházejícícm ze sociálně, ekonomicky, či kulturně znevýhodněného prostředí Osoba, která je pod vlivem alkoholu nebo drog Osoba, která se projevuje agresivním či jiným nevhodným chováním (např. slovní urážky, fyzické napadení, provokování, porušení vnitřních pravidel klubu či pravidel bezpečného provozu klubu, neuposlechnutí pokynu pracovníka apod.) Kdy nás tu najdete??? Co nabízíme??? Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Po domluvě doučování, hudba, tanec... Vzdělávací a volnočasové aktivity!!!

7 Sportujeme o v zimě v tělocvičně, v létě na zahradě o občas vyrazíme někam na hřiště o máme k dispozici boxovací pytel, rotoped, činky a lavičku na bench Tvoříme, malujeme, vyrábíme o malujeme a kreslíme obrázky o tvoříme z papíru, hlíny, látky a různých materiálů o vánoční, velikonoční, jarní, podzimní a všechny možné jiné nápady Hrajeme na hudební nástroje, zpíváme

8 Hrajeme nejrůznější hry Pořádáme různé akce nebo se účastníme akcí jiných organizací, jezdíme na výlety... Učíme se pečovat o domácnost, vařit, uklízet... Pracujeme vyrábíme různé předměty, opravujeme co se rozbije, pečujeme o zahradu, kluci zpracovávají různé materiály a tak různě

9 Pomoc s doučováním a domácími úkoly Pomoc s přípravou do první třídy Pomoc s výběrem školy Pomoc s přípravou na přijímací zkoušky a budoucí povolání aj. Pomoc s obsluhou PC Diskuze na různá potřebná a zajímavá témata aj.

10 Vždy poslouchej pracovníky Nemusíš se zapojovat do všech aktivit, ale chodíš sem přeci, aby ses něco naučil nebo zažil Na počítači můžeš být max. třicet minut a můžeš na něj jít max. dvakrát za den Chovej se slušně Neper se a nikoho neprovokuj Nikoho neurážej Nikomu se neposmívej. Chovej se tak, abys neublížil sobě ani ostatním Nenechávej si nikde volně odložené drahé věci ani peníze Své věci (např.peněženku, peníze, mobil atd.)si můžeš schovat u některého z pracovníků Věci v klubu si neber bez dovolení Věci v klubu nenič a nepoškozuj Pokud něco rozbiješ ty, nebo někdo jiný, řekni nám to Když něco úmyslně poškodíš, můžeme po tobě požadovat náhradu věci nebo její opravu Vždy si po sobě ukliď Každý se podílí na společném úklidu klubu Pokud si chceš nějakou věc půjčit domů, domluv se s pracovníkem Po použití toalety spláchni Dbej o svou hygienu (umývej si ruce po použití toalety, před jídlem, před vařením atd.) Dávej si pozor na jazyk, za sprostá slova ti můžeme přidělit trest Do klubu nenos žádné nebezpečné a ostré předměty (nože, zapalovače atd.) Zákaz kouření a užívání návykových látek Zákaz nošení cigaret, alkoholu a jiných návykových látek do klubu Do klubu nenos energetické nápoje Když někdo píše domácí úkoly nebo se doučuje, buď ohleduplný a snaž se být potichu

11 Kde jsme to naposledy skončili? Už vím, zvali jsme vás na strašidelný Halloween s nocovačkou!!!!! Někdy si spoustu akcí naplánujeme, ale není vše vždy jak bysme si přáli a plány prostě nevyjdou. Ale Halloween proběhl a účast byla dokonce rekordní!!!!!!!!!!!!! Výtvarnice paní Vosáhlová si letos mohla ruce strhnout, děti stály dlouho frontu skoro až před klubem, celé nedočkavé proměnit se v děsivou halloweenskou příšeru...byly netrpělivé a ukřičené a zabralo více než dvě hodiny než vyšla řada na všechny. Ale stálo to zato i když byly chvílemi na zabití. Podařilo se vytvořit 52 nejrůznějších strašidel, přízraků, upírů a jiných výjevů. Mezitím jsme my dospělí a ti zodpovědnější starší, chystali venku strašidelnou stezku s úkoly, rozpalovali oheň a ty děti, které měly již tváře po proměně, dlabaly obří dýně, které nám vypěstovala hodná dobrovolnice Naďa na své zahrádce... Světla bylo na zahradě opravdu málo, čekalo se na setmění, aby měla akce pořádně temný nádech, cestu ukazovalo dětem jenom pár svíček a v pozadí plápolal oheň, nad kterým jsme si po úspěšném zdolání stezky opekli buřty k večeři...

12 Po absolvovnání stezky a opekání jsme pokračovali v klubu v diskotéce. No a pár vyvolených, celkem šestnáct, přenocovalo v klubu. Spát se opravdu nikomu nechtělo, všichni byli jako z divých vajec, křičeli jeden přes druhého strašili se navzájem a po spánku jsme mohli jenom toužit. Po zdlouhavém vyhrožování nakonec strašidla usnula a i my dospělí jsme si mohli chvilku odpočinout. Děkuji Pavlíně za pomoc s divokou smečkou.

13 Konec roku je na akce vždycky bohatý a děti se na ně moooooc těší. Hned v závěsu za Halloweenem probíhala další týden oblíbená mikulášská besídka. Ti, kteří žádnou básničku neznali nebo už ji za ten rok zapoměli, se museli povinně nějakou rychle naučit. A to stejně nebylo tak jisté, že jim Mikuláš něco nadělí...některé děti totiž tak trochu zlobily a tak nevěděly, jestli se mají těšit nebo bát...jednoho rošťáka si čerti pro výstrahu všem přeci jenom odnesli a pak už byli všichni mooooc hodní, alespoň ten mikulášský večer. A Mikuláš byl fajn. Každého, kdo řekl básničku pochválil a anděl mu nadělil sladkou odměnu. Závěr roku ve VOLANTU slavíme vždy Vánoční besídkou. Rozloučíme se s rokem i navzájem před vánočními prázdninami a svátky klidu a pohody a snažíme se vytvořit si společné Vánoce. Přípravy probíhají již dlouho dopředu. Měsíc a půl jsme si pekli každou středu cukroví, ale zmizelo snad dřív než za hodinu a půl. Ale to je dobře, zřejmě se dětem povedlo. A podíleli se všichni, i kluci!!! Napekli jsme perníčky, linecké a vanilkové rohlíčky, kokosové kolečka a vosí hnízda. Bylo co mlsat...

14 Děti si s pomocí nás dospělých připravily vlastní program a také občerstvení. Tentokrát se nacvičovala Popletená pohádka kterou napsala a režírovala Natálie Kalousková - za nápad, snahu, originalitu i trpělivost s účinkujícími jí chválím! Někteří chystali jednohubky a talíře s cukrovím, jiní dokončovali poslední vánoční dekorace, které si odnášeli domů... I ostatní děti se chtěly předvést a tak nacvičovaly taneční a pěvecká vystoupení. A musím říct, že se po počátečním ostychu nakonec všichni prali o mikrofon a nebyli k zastavení. Ale tak co, byla to jejich besídka a alespoň ukázali sami sobě i ostatním, co v nich vězí. A byli moc šikovní!!!!

15

16 Po zaslouženém oddechu o vánočních prázdninách jsme se všichni vrátili do VOLANTU a vrhli jsme se do realizování plánů, učení, tvoření, bavení a tak vůbec všeho. Nejprve bylo potřeba nachystat domluvenou výstavu v městské knihovně na téma Bílá zima. Do tvoření se opět zapojili skoro všichni, a i když popravdě, některé lenochy jsme museli hodně nutit, stálo to za to. Výstava prý měla ohlas, líbila se všem, kdo do knihovny zavítali.

17

18 Koupání v lednu? Proč ne? Dnes je všechno možné. Zimní dny jsme si zpestřili relaxem v bazénu plném vodních atrakcí. To děti milují. Vyrazilo nás spolu se třemi dospělými celkem 22, takže panovaly jisté obavy, jak ten blázinec ukočírujeme, ale kupodivu byli všichni úžasně hodní a klidní. Ve vodě se vyřádili a byli rádi, že došli na vlak a dojeli domů byla zima podle kalendáře ještě v plném proudu, ale marně jsme letos čekali na led na rybnících a sníh na polích. V neděli, kdy jsme vyrazili na brusle do Pardubic, bylo venku teplo jako na jaře, ale to nemělo žádný vliv na ledovou plochu na stadionu. Vyrazilo celkem jedenáct dětí, taková akorátní skupinka. Řada z nich stála na bruslích poprvé, takže to byla docela zábava. Navíc musely vzít zavděk bruslím, které jsme pro ně sehnali, takže holky bruslily v bruslích o čtyři čísla větších, některé i v klučičích. Ale šikulky, všechny zdolaly překážky, nakonec to ustály a naučily se i bruslit...výlet jsme si užili. Cestou zpět jsme se zastavili občerstvit v AFI paláci(tam musíme vždy, když se jede do Pardubic ). Sportovci byli tak hladoví, že nám málem ujel vlak, ale na poslední minutky jsme to stihli a šťastně jsme se všichni vrátili domů!!!

19 Klub aktivních seniorů KLAS, který založili manželé Kubátovi(František je rovněž náš milý dobrovolník) nás přizval ke spolupráci na velikonoční výstavě, která probíhala v sídle klubu seniorů v prostorách bývalého městského úřadu na přeloučském náměstí. K výstavě jsme se moc rádi připojili. Dva týdny bylo v březnu v klubu pro nemoc zavřeno a tak jsme neměli tolik času na práci, jak bychom si přáli, ale s pomocí všech šikovných dětských rukou a našich dobrovolnic jsme přece jenom svůj díl výstavy nachystali. Musíme pochválit všechny členy KLASU, jejich výrobky byly nádherné, odvedli obrovský kus práce. Výstava probíhala týden těsně před svátky jara a navšítivilo ji přes dvě stovky lidí. Ti, kteří chtěli, přispěli dobrovolným vstupným a my moc děkujeme návštěvníkům i KLASU, který nám z výtěžku věnoval 1708,- Kč. Mohli jsme si tak nakoupit další výtvarné a jiné potřeby do klubu. Moc děkujeme a těšíme se na případnou další spolupráci se seniory!!!!!! Rozdíl ve věku nebyl žádnou překážkou!!!!!!!

20 Po celý duben jsme s dětmi chystali další výstavu, tentokrát se vyráběly květy všech barev na všechny způsoby. Výstava je k vidění od začátku května již tradičně v městské knihovně, tak se přijďte inspirovat tvorbou našich dětí!!!! Všude se sice loučí se zimou tímto starým českým zvykem 30.dubna, ale my jsme si Čarodějnice udělali již den dopředu. Dobře jsme se pobavili a žádná z nás dívek a žen naštěstí neuhořela. A jo, vlastně jedna ano, ale ta pro ten účel byla vyrobená!!!! Akce byla celá v režii dětí. Samy si za své peníze nakoupily občerstvení, pití, brambůrky, buřty a pečivo. Nachystaly si soutěže v zahradě, připravily si celý program. Kluci připravili oheň, vyrobili klacky na opékání buřtů. Prostě krásná práce. Zasoutěžili si, kdo našel poklad schovaný v zahradě, dostal malou sladkou odměnu a potom jsme se již přesunuli k ohni, opekli si buřty, no a nakonec, abychom vyhnali zimu a také všechny zlé síly, spálili jsme tu velkou čarodějnici, co jsme vyrobili. A tak doufám, že jaro opravdu přišlo a už u nás zůstane a vše zlé oheň Čarodějnic odvane!!!!

21 Udržet Volant a správný směr nám pomáhá také několik skvělých dobrovolníků, bez kterých bysme rozhodně nebyli tam, kde jsme. Práce je pořád spousta a děti potřebují co nejvíce pozornosti a péče. Prostě v klubu je každá ruka i hlava potřeba...proč vlastně za dětmi dochází a jak se vlastně na svou nezištnou a dobrovolnou činnost dívají? Kdo nedělá nic PRO DRUHÉ, nedělá nic pro sebe. Johann Wolfgang von Goethe Do VOLANTU jsem začala chodit hned od jeho založení. Mám ráda děti, jsou úžasné. Když je posloucháte, co vám říkají, zjistíte, že jsou to bytosti, se kterými je prima trávit svůj volný čas. Pomáhám jim s úkoly, někdy něco vyrábíme, někdy něco zahrají, nebo složí rap či básničku. Na Vánoce napsaly hru a besídka byla v jejich režii: Bylo to pěkné! Jejich! Chodí sem děti různých národností a nemají s tím problém. Rozumí si. VOLANT je místo, kde se děti učí a poznávají spoustu nových věcí, učí se co je správné a co by měly na sobě zlepšit. Mohou si zasportovat, mají společné akce. Nejmilejší je, když potkávám děti na ulici a ozve se: Ahoj Olo! Jak se máš? Není marné dát trochu času klubu VOLANT. V poslední době se občas setkávám s o tázkou: Proč do toho klubu ještě chodíš? Protože mne to baví. Jsem rád mezi dětmi, rád pomůžu s vyřešením problému, ať je to domácí úkol nebo rozzlobení rodiče. Obdivuji ty klienty, kteří přišli z jiných zemí, ať už je to Bulharsko nebo Moldávie, jak se týden od týdne lepší jejich slovní zásoba, jak se zdokonalují ve Ola

22 čtení, jak se pěkně domluví. Samozřejmě, že to nejsou jenom ti, kteří se přistěhovali, zrovna tak se těším na všechny, kteří chtějí v klubu něco dělat. Mám na mysli nejen přípravu do školy ale i hry, malování, tvoření, hru na hudební nástroje, nejenom sezení u počítače. Nesmím zapomenout na předškoláky, ti jsou možná nejvděčnější za jakýkokoli kontakt ať je to učení, čtení, vypravování. Chodím do VOLANTU i proto, abych pomohl vedení klubu překonávat problémy, které musí řesit. František Poprvé, když jsem se ocitl za prahem VOLANTU, spatřil jsem kupu rozdováděných a na první pohled šťastných dětí. Hrály si tam, bavily se a něco málo tvořily z papíru. Šel jsem tam náhodou, kdy mě potkal známý, co tam chodí a ptal se mě, jestli je nechci učit na bicí. A tak tam od té doby strávím poměrně dost času. Za tu dobu co tam chodím, jsem poznal tolik dětí a tváří. Díky VOLANTU jsem šel na pedagogickou školu. Myslím, že každé dítě má právo na učení a vzdělání, což VOLANT poskytuje. I já sám tu občas pobývám a studuji. Pořádá se tu spousta výletů a aktivit. Jsem rád, že jsem zde. Pro mě je to i kousek svobody, zábavy, pochopení a zbavení nudy. Dík Ivě a dětem mi přijde, že má cenu si jít za tím, co chci. A já chci pomáhat a starat se o děti jako Iva. To pro mě znamená VOLANT. Patrick Klub VOLANT je místo, kam se pokaždé těším. Jsem ráda s dětmi i s paní Ivou Gabrhelovou. Je velice hodná a milá, se vším umí dětem poradit a pomoct. Je trpělivá a ochotná. Děti ji mají moc rády. Klub je jedním z mála míst, kde vidíte, že si děti jdou psát s radostí úkoly a ve VOLANTU to tak funguje a je to moc pěkné. S dětmi si kreslíme, vyrábíme různé výrobky a je hezké, když vidíte, že to děti baví. Hrajeme různé zábavné hry, podnikáme všelijaké akce. O zábavu není nouze. Je jen dobře, že klub VOLANT funguje. Chodí tam velký počet dětí a je dobře, že tam chodí. Jinak by se toulaly bůhví kde a vymýšlely samé hlouposti. Světluška

23 Pomáhají nám také další jiné dobré duše...

24 Otevřou se dveře do světa zábavy,učení a dobré nálady. S naší Ivou jedeme na výlet, aby jsem poznali celý svět! Bulldog VELVA BĚŽÍ PO LOUCE Velva beží po louce a vlaje jí hříva ve větru a jak krásně se blyští. A její ocas jako plášť hřejivý jí padá k zemi a dotýká se skoro listí. Kopyta má krásně černé. Tráva je hezky jemná a když hodně prší, tak je mokrá. A to nebe heboučké je hezky modré. Sedlo hezoulinké má krásnou dečku a pod ní je Velvy hřbet. Na zelené trávě, pod tím modrým nebem, v sedle koně patří mi celý svět. ON A ONA Lída Poznal jsem ji ve VOLANTU bylo to v klubu. Jen jsem na ní koukl a měl otevřenou hubu. Věděl, že má dobrou duši. Krásný vlasy, pusu a nádherný oči. Těšil se až jí zase uvidím. Až ty její krásný oči před sebou spatřím. O týden později jsem jí viděl. Opět s otveřenou pusou na ní jenom civěl. O pár hodin později začali hrát flašku. Myslel jsem, že se mi bude smát a říkat mi ty šašku. Už jenom přemýšlím jakýho má kluka. Asi za měsíc jsme spolu začli chodit. Bylo to fajn, přestal jsem se nudit. ON A ONA byli skvělý pár... Byli by spolu do teď kdyby se on nechoval jako král... Nikolas

25 V sokolovně ve VOLANTU máme všichni prima partu, Iva nás vždy vyhlíží, školní práci přihlíží. Nejdřív napsat úkoly, připravit se do školy. Potom rychle k počítači, prohlédnout si co kdo stačí. Sportujeme, malujeme, všechny nás to baví. Pokud něco nevychází, v klubu se to spraví. František

26 1.místo Maria 3.třída 2.místo Lída 3.třída 3.místo Filip 3.třída 1.místo Pavlína 6.třída 2.místo Martin 6.třída 3.místo David 3.třída

27 Od začátku května probíhá v městské knihovně výstava výtvarných prací na téma KVĚTENA. Přijďte se mrknout!!! V Květnu se chystáme hned dvakrát podpořit děstký domov v Pardubicích se zúčastníme nadačního běhu. Poběží se v Pardubicích a startuje se od lanového centra na Cihelně. Byli jsme přizváni, abychom společně s ostatními dobrovolníky a neziskovými organizacemi pomohli zajistit program na oslavu 100.narozenin děstského domova v Pardubicích. A proč ne? Rádi pomáháme. Přichystanou budeme mít pro malé návštěvníky tvořivou dílnu a také pár zajímavých soutěží. Povezeme sebou také naše zboží. Přijdťe i vy podpořit děti z děstkého domova a užít si příjemné odpoledne v zahradách domu. Oslavy budou probíhat v sobotu !!!

28 Děti v březnu, dubnu i květnu pilně pracovaly na výstavách a pomáhaly druhým a tak si v červnu zaslouží pár akcí připravených jenom pro ně. Kam přesně???? To se ještě uvidí. Památek je v naší krásné zemi víc než dost, určitě společně vybereme vhodný objekt pro radost!!! se nám nikdy neomrzí...tentokrát vyrazíme do hlavního města. Už se mooooc těšíme až uvidíme všechna ta exotická zvířátka. Snad se mezi nimi neztratíme!!!!! Po dlouhém školním roce na děti čeká zasloužený odpočinek a léto plné zábavy a zážitků. Po celé prázdniny nebude v klubu otevřeno, i my budeme odpočívat, ale těch několik týdnů bude nabitých akcemi...

29 Čeká nás již třetí ročník!!!!! Autokemp v Semíně se stal naší oblíbenou destinací. Je to coby kamenem dohodil, takže ušetříme peníze za cestu, chodíme totiž zásadně pěšky, i když těžké batohy, stany a vše potřebné se samozřejmě navozí předem, abysme měli lehký krok. Máme to všude blízko, kdyby se cokoli dělo...děti mohou bez problémů navštívit jejich rodiče. Pro zásoby to není daleko. Máme to tu rádi. Tentokrát si vyšlápneme a vrátíme se Čeká nás opět spousta zábavy a taky práce, stavění stanů, jejich pravidelný úklid, rozvicčka, chystání snídaně, vaření oběda, sháňka dřeva, údržba ohně, zkoušky odvahy, ale i relax, voda, sport, soutěže, večery u ohně. Prostě budeme si užívat a tmelit kolektiv.

30 Centrum pro rodinu, děti a mládež Provozní doba Informační centrum Pondělí a středa Klub VOLANT Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Dohody o výkonu pěstounské péče Po domluvě na tel Adresa Pardubická 734, Přelouč (vchod z ulice Žižkova) Kontakt Bc. Iva Gabrhelová, tel.: , IČO:

31 Všem za i finanční podporu, které si osobní, věcnou moc vážíme! Děkujeme také, že jste si pročetli náš časopis a projevili tak zájem o naší činnost! Každý z nás může pomoct svým dílem v rámci svých možností. Stále hledáme nové dobrovolníky, kteří nám budou pomáhat na akcích či v klubu s dětmi. Podpořit nás můžete také věcnými dary. Nejvíce potřebujeme papíry, čtvrtky, tempery, barvy do tiskárny a různé výtvarné potřeby. Děti nikdy nepohrdnou sladkostmi za odměnu. Finančně nás můžete podpořit na čísle účtu: /0800. Projekt podporuje město Přelouč a Pardubický kraj!

32

Centrum pro rodinu, děti a mládež

Centrum pro rodinu, děti a mládež Centrum pro rodinu, děti a mládež Jako každý, i rok 2014 utekl velmi rychle. Jen jsme se sešli po vánočním čase a pustili se do práce, již jsme se opět loučili před zimními prázdninami. I nyní, když čtete

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI Rozhovor o sociální politice Prahy 14 Neprodejné mimořádné vydání SOCIÁLNÍ SLUŽBY RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum dětí a mládeže Praha. Teen Challenge

Výroční zpráva 2013. Centrum dětí a mládeže Praha. Teen Challenge Výroční zpráva 2013 Centrum dětí a mládeže Praha Teen Challenge International ČR Na oslavu 1. narozenin nových prostor jsme si nechali upéct stylový dort. Vystoupení dětí na oslavě 1. roku působení CDM

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

Milí členové, spolupracovníci, přátelé a podporovatelé Občanského sdružení NA CESTĚ,

Milí členové, spolupracovníci, přátelé a podporovatelé Občanského sdružení NA CESTĚ, OBSAH Obsah... 1 Slovo úvodem... 2 Občanské sdružení NA CESTĚ... 3 Centrum Archa... 6 Křižovatky... 12 K2 - zdolej svou horu... 14 Finanční zpráva... 17 Poděkování... 23 Podporovatelé... 24 1 SLOVO ÚVODEM

Více

romano VIP Časopis pro celou rodinu 1/2014 Ročník 8, leden vydalo občanské sdružení IQ Roma servis, o. s. Časopis vznikl s finanční podporou:

romano VIP Časopis pro celou rodinu 1/2014 Ročník 8, leden vydalo občanské sdružení IQ Roma servis, o. s. Časopis vznikl s finanční podporou: romano VIP Časopis pro celou rodinu 1/2014 Ročník 8, leden vydalo občanské sdružení IQ Roma servis, o. s. Časopis vznikl s finanční podporou: S finanční podporou z programu Evropské unie Základní práva

Více

( Obsah/Úvodník/Tiráž

( Obsah/Úvodník/Tiráž Obsah/Úvodník/Tiráž Úvodník Při naší práci přímo v domácnostech klientských rodin se velmi často setkáváme s maminkami. Tatínci na konzultacích bývají přítomni také, někdy přímo, ale většinou tak, že se

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 Ze Základní školy Vlčnov ZE ŽIVOTA TŘÍDY 2. A V tomto článku bych Vás chtěla seznámit s našimi akcemi v 1. pololetí. Samozřejmě jsme se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

Rozhovor měsíce: Mgr. Šárka Holečková, ředitelka MŠ

Rozhovor měsíce: Mgr. Šárka Holečková, ředitelka MŠ 12 číslo 12 Prosinec 1. 12. 2012 Rozhovor měsíce: Mgr. Šárka Holečková, ředitelka MŠ Můžete se našim čtenářům v krátkosti představit? Jmenuji se Šárka Holečková, bydlím již 25 let v Jaroměři, pocházím

Více

Každý ví... časy se mění.

Každý ví... časy se mění. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2015/16 ÚVODNÍ SLOVO: ROK NA ČAJDĚ Před rokem jsem nastoupil do své nové funkce na toto malé, přesto velmi sympatické, milé, přívětivé a do nového

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz

občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz občanské sdružení rozum a cit zpravodaj zima2012 www.rozumacit.cz V současné době nabízíme naše služby v těchto projektech: Poradenské centrum Poskytujeme: informace o náhradní rodinné péči sociálně-právní

Více

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL LIBUŠ A PÍSNICE 12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 2 2015 ANKETA: NAŠI ZASTUPITELÉ TERMÍNY SBĚRU ODPADŮ AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB 1 2 3 4 5 6 1

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Zpravodaj. V tomto čísle:

Zpravodaj. V tomto čísle: ZŠ HORÁCKÉ NÁM. BRNO 1/2014 Zpravodaj Projekt OPVK alias šablony Možná jste někdo uslyšel začátkem ledna jednu velkou ránu, která se ozvala z naší školy. To byl kámen, který spadl ze srdce paní ekonomky.

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Libuš a Písnice. Foto: Tony Smith, Ivana Koutná, Tomi MŠ Lojovická, Ondřej Šnábl JSDH Písnice, Zuzana Kuryviálová.

Libuš a Písnice. Foto: Tony Smith, Ivana Koutná, Tomi MŠ Lojovická, Ondřej Šnábl JSDH Písnice, Zuzana Kuryviálová. 12 Libuš a Písnice 2013 JAK SE BUDE SVÁŽET ODPAD O VÁNOCÍCH KURZY OBSLUHY POČÍTAČE PRO SENIORY POKRAČUJÍ LÉKAŘ PÍŠE O DĚTSKÉM KAŠLI VÍTĚZNÝ RECEPT NA JABLEČNÝ KOLÁČ VYSTŘIHOVÁNKA: PÍSNICKÁ BOŽÍ MUKA 1

Více

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary,

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary, Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Provozy FCH Karlovy Vary 2011... 5 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2011... 6 UZÁVĚRKA... 7 ZPRÁVA AUDITORA... 8 DŮM SVATÉ

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 2010 VÝRO NÍ ZPRÁVA VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Poděkování ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s 3 Základní údaje a

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM!

tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM! tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM! Milí čtenáři, říkala jsem si, že vydám časopis v listopadu nebo v prosinci. Dobře, tak v lednu. Nakonec budu ráda, když se k vám dostane do konce zimy. Omlouvám se,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 28.01.2014 2 3 OBSAH IDENTIFIKACE ORGANIZACE 6 POSLÁNÍ ORGANIZACE

Více

Na cestě k romské knihovně

Na cestě k romské knihovně Na cestě k romské knihovně Příprava projektu v Ostravě-Vítkovicích Ostravská univerzita v Ostravě 2006 Na cestě k romské knihovně Příprava projektu v Ostravě-Vítkovicích Projekt je finančně podporován

Více

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 číslo 43 červenec - listopad 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Milí čtenáři, při psaní těchto úvodních řádek jsem si uvědomil, že jsem zapomněl do krmítka nasypat

Více