NÁŠ ČASOPIS. Prosinec 2013 / 150

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ ČASOPIS. Prosinec 2013 / 150"

Transkript

1 NÁŠ ČASOPIS Prosinec 2013 / 150 Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Maria řekla andělovi: Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem? Anděl jí odpověděl: Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného. Maria řekla: Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. (Evangelium podle Lukáše 1,26-38) Sestry a bratři, členové, přátelé a příznivci našeho evangelického sboru, srdečně Vás zdravím na začátku adventu, který je čekáním nejen na Vánoce, ale i na druhý příchod Kristův, který si spojujeme s příchodem Božího království něčeho, co je tak dobré a krásné, že si to ani nedovedeme představit. Být křesťanem znamená mít naději na lepší budoucnost, i když tomu třeba nic okolo nás nenasvědčuje. Kdokoli si myslí, že už nemá co dobrého čekat, že už svůj život nějak doklepe, nechť ví, že jej čeká dříve či později spolu se všemi lidmi i s celým Obr. Matěj Hýža, 12 let, zvěstování Marii

2 stvořením veliká událost, která bude konfrontací či soudem, ale také krásným setkáním, které je mimo naši představivost. Marie byla mladá dívka z Galilejského Nazareta. Nebyla z řady mnoha žen, o kterých se píše v Bibli, že dlouho prosily o dítě. Spíše byla těhotenstvím zaskočená. O její zbožnosti nic nevíme, ale tušíme, že musela být výjimečnou osobností, když Bůh oslovil právě ji, aby byla maminkou Spasitele, Zachránce všech lidí. Buď pozdravena ty, která jsi došla Boží přízně, Boží náklonnosti. To první, co anděl zmiňuje, je to, co pro ni má Bůh. (Neříká jí, proč vyhrála konkurs.) V těch nejdůležitějších věcech života, tedy ve vztahu k Bohu, nejde v první řadě o to, kdo jsme a jací jsme. Neurčuje nás zdaleka jen to, komu jsme se narodili, co jsme v životě dokázali a co jsme vybojovali nebo vybudovali. To, co stojí na prvním místě, je to, že jsme u Boha došli přízně, že jsme zahrnuti do Boží lásky. Marie je milostí zahrnutá, ale vypadá jako zaskočená a zaražená, a asi má strach, když jí anděl říká Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Nechápe to, čemu nerozumí asi nikdo z nás. Ptá se: Jak se to může stát, když nežiji s mužem? Boží posel na takové dotazy obvykle odpověděl nějakým vysvětlením a znamením. Pro Marii, zaskočenou těhotenstvím, má být znamením starší, neplodná žena Alžběta, která je již v šestém měsíci. A vysvětlením má být Duch svatý a moc Nejvyššího. Tedy nic z toho, co dokážeme pochopit, zdůvodnit, vyargumentovat. Vysvětlení není v oblasti gynekologické, ale existenciální, tedy životní, bytostné. Pro Boha není nic nemožného, žádné dveře ani srdce pro něj nemohou být věčně zavřené, žádný život pro něj není odepsaný, ani život ve stáří a v bezmoci, ani život nenarozený. Lidé už dříve (nejen dnes) odpovídali na Boží oslovení různě: Zápasili, vzpírali se, dávali si načas. Nebo o tom pochybovali, v horším případě se smáli nebo dali najevo nezájem. A Bůh přesto přicházel a přichází znovu a znovu. Tolikrát přijímá a milostí zahrnuje člověka. A čeká, co na to člověk, který je svobodný. Marie Boží výzvu plně přijímá v tom je asi vyjímečná. Říká: Staň se mi podle tvého slova. V životě nám vždy záleží na tom, co se nás týká. Otázka zní, zda se nás Boží příběh s námi dotkne, jestli nám na konci adventu zazáří naděje nebo jestli se nebudeme nutit do toho, aby Vánoce byly veselé. Jestliže Bohu řekneme své Amen či Staň se mi podle tvého slova, může se náš život proměnit, můžeme v mnoha věcech vidět zázrak. Boží syn se může obrazně řečeno zrodit i v našem nitru. Díky debatě o samofinancování církve i sboru v budoucnosti jsme se při vyplňování dotazníku z církevního ústředí zabývali tím, jaké zde, v této době a v našem městě, máme poslání, co je pro nás důležité a na čem nám záleží. Zjistili jsme, že jsme obdarované společenství, že je mnoho dobrého, za co můžeme být vděčni. Uznali jsme, že málo děláme pro to, aby o Bohu mohli slyšet lidé, kteří se s ním ještě nesetkali. Také jsme se sami sebe ptali, zda jsme neodradili ty, kteří už mezi nás chodili a nyní nechodí. Přemýšleli jsme o poslání našeho společenství a o vizi (cíl, kterého bychom chtěli dosáhnout). Křesťanská vize je Boží království k němu směřujeme. Naším posláním je dát mu tady a v této době prostor. Když to vyjádřím za sebe a stručně: 2 č.150 Prosinec 2013

3 Chceme být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí. Toužíme po tom, růst ve vztahu k Bohu, a to nejen každý sám, ale i společně. Proto se snažíme o co největší zapojení všech do bohoslužeb, které jsou těžištěm našeho sborového života. Chceme také pěstovat dobré vztahy k Bohu i k lidem a vytvářet zázemí pro všechny, kteří stojí o stejné hodnoty. Zdaleka ne vždy se nám to daří. Jsme chybující lidé, k dokonalosti máme daleko. O to víc se radujeme, že nás Bůh zve do společenství církve. Těšíme se na každého nového člověka, který mezi nás přijde. Těm, kdo jsou hůře pohybliví, nabízíme dovoz na bohoslužby autem. Každého, kdo o to stojí, rád navštívím. Pokojný advent a radostné Vánoce Vám přeje Daniel Heller, farář Jubilanti Jan Vychopeň Matylda Hříbková Drahomíra Pastušková Hana Smilková Drahomíra Křižanová Olga Ligasová Jan Březovják Anna Škařupová Pavel Hromádka Jana Hurtuková Emilie Korabíková Jan Melichařík Anna Dempírová Křesťanská služba Radostná zvěst o našich sestrách a bratrech v Domově na Podlesí Ráda bych v této adventní době sdělila pár postřehů, radostných zážitků a také vzpomínek. Jak víte, tak navštěvuji naše sestry a bratry, kteří žijí v Domově pro seniory v Podlesí, již tři roky. A je mi ctí, že mohu říci, že mě to naplňuje radostí, i když srdíčko také někdy bolí. Je opravdu obdivuhodné, jak se naši senioři, jak je nyní moderní říkat (mně se více líbí babičky a dědečkové), dokáží báječně bavit. A jak sledují dění v naší zemi, jak se dokáží radovat a také zlobit nad nepravostmi. A největší radostí je pro mne poslouchat, když vypravují o svém životě - někteří jsou vynikajícími vypravěči a já se snažím zaznamenat co nejvíce těchto pokladů. A co se mi na nich líbí nejvíce? To, že jen nefrflají jako mnozí z nás podstatně mladších. Chtěla bych zdůraznit, že hovořím o našich sestrách a bratřích, kteří mají 80 až 90 let a někteří už tu magickou devadesátku překročili. Raduji se z tohoto daru, že s nimi mohu pobývat a přeji všem, aby měli stejné pocity. Hodně mluvíme o tom, že stáří přináší nemoci, a zapomínáme, že přináší bohatství pro mladší a mladé, zkušenosti, nadhled a také laskavé pochopení. Jsem už vlastně také senior, ale díky těmto mým babičkám a dědečkům jsem šťastnější a mladší. A tak mysleme na svoje i ty cizí" babičky a dědečky a radujme se, že je máme. Věra Tyralíková Prosinec 2013 č.150 3

4 O čem jedná naše staršovstvo Svépomocný bazárek - prodej drobných vlastních výrobků (dárků) členů našeho sboru bude v neděli 15. prosince po bohoslužbách v sále Křesťanské sbory budou pokračovat v nájmu v roce Bratr Trusina zajistí potřebné smlouvy - staršovstvo souhlasí. Sestra Eva Janírková zaslala finanční informace k 24. listopadu 2013: Pokladna: ,- Kč Bankovní účet: ,- Kč Saláry hotově: ,- Kč Saláry bankou: 3 685,- Kč Sbírky celkem: ,- Kč, z toho účelová říjen 2 997,- Kč, listopad 1 970,- Kč, sbírka pro sociální a charitativní pomoc 2 170,- Kč, sbírka na Jubilejní toleranční dar 2 310,- Kč, sbírka na Filipíny zatím 3 250,- Kč, bude ukončena Je zaplacena předposlední splátka půjčky Jeronýmově jednotě ve výši ,- Kč a doplatek plynu ,- Kč. Hospodářské záležitosti: - Zakoupení divadelního reflektoru se stojanem a náhradní žárovkou v částce cca 4 000,- Kč - staršovstvo souhlasí - zajistí bratr Fuksa. - Okna koupelny ve farním bytě jsou napadeny dřevomorkou - staršovstvo souhlasí s výměnou za plastová - zajistí bratr Zajíček. - Zůstává z minulé porady: Staršovstvo projednávalo opravy sborového majetku: plot, fasáda fary, fasáda kostela, dokončení dlažby vjezdu, podlaha půdy nad kostelem, chemické ošetření krovu nad kostelem, eventuelně zateplení stropu (půdy) kostela, oprava dveří na dvůr - budou vyměněny do letošních Vánoc. Stavební komise připraví do příštího staršovstva návrh stavebních akcí včetně předpokládané částky a pořadí uskutečnění. - Staršovstvo navrhuje konání ekumenických bohoslužeb v našem městě v termínech 7., 14., 21., příp. i 28. ledna vždy v úterý v hod. Konkrétní místa domluví bratr farář Heller. Staršovstvo začalo projednávat dotazník synodní rady k hospodářské soběstačnosti sboru. Vzhledem k pokročilé hodině jednání bylo rozhodnuto poradu staršovstva přerušit a pokračovat v poradě v pondělí 2. prosince 2013 v hod. Ze zápisu Tomáše Jelínka Církevní restituce (pokračování 3) shrnutí příspěvků z Čes. bratra č. 6-9 Po přijetí zákona nás ani moc nepřekvapilo to, že většinové názory zveřejňované v médiích byly převážně záporné a stály jaksi proti nám, ne jako jednotlivcům, ale církvím, ŘKC především. Pád vlády to ještě umocnil a předčasné volby stačily z tématu udělat pro některé strany lákavé předvolební sliby. 4 č.150 Prosinec 2013

5 Jiří Hoblík píše v ČBr č. 6: Státní orgány se obecně chovají jen jako finanční počtáři a také jako manipulátoři s prostorem pro osobní nároky a ambice, místo aby působily důsledně jako správci prostředků k obecnému blahu. Ale církvím rovněž vytýká: Mírnění křivd má opět toliko finanční povahu, ačkoliv právě církve by měly o vině a křivdě, jakož o nápravě a smíření vědět více než stát. Ptám se, zda je to myšleno z pohledu křesťanské pokory či odpuštění? Měly církve požadovat jen jakousi duchovní satisfakci, když se mají o sebe v budoucnu finančně zcela postarat? Vždyť obojí, tj. restituční vyrovnání a samofinancování může jít jen společně ruku v ruce. Br. Hoblík klade vážné mravní otázky, zda si částku vzatou ze státního rozpočtu (2,3 mld. Kč) vůbec zasloužíme poukazuje především na to, že naše církevní vedení v roce 1949 nový komunistický zákon o financování církví, na který si nyní stěžujeme, vítalo. Píše však také o mnoha stovkách ztracených miliard, navíc většinou převedených do zahraničí, proti kterým jsou peníze, o které se nyní jedná, velmi nízkou částkou. Jakousi vzpomínkou N. Z. Dvořákové, spíše temnou, je článeček o provedení odluky církví od státu v březnu roku Vzpomíná na průvodní jevy v církvích: srovnání všech církví před zákonem, odejmutí hřbitovů a jejich převedení na obce, zrušení církevních škol na jedné straně, povinné náboženství na školách na straně druhé, finanční bída církve (myšleno asi těch malých, ČCE aj.) a jednotlivých sborů: lidmi těžko placené církevní obřady, pro mnohé chudé členy nedostupné, odměňovaní br. farářů naturáliemi aj. to vše až do roku 1926, kdy stát dalším opatřením začal hradit platy farářů všech církví, a tak se církve staly opět státními, řekl bych spíše dostaly pod vliv státu. Br. Pavel Stolař, člen Synodní tady, který má na starosti finanční oblast, shromáždil mnoho fakt do dvou článků - Soběstačnost sborů a samofinancování církve. Jde o první odborný pohled člena SR na současný stav po uvedení zákona č. 428/2012 Sb. v platnost. Pro naše sbory z toho vyplývají dva základní úkoly: 1) Směřování k úplné finanční soběstačnosti sborů a celé církve. Postupně po dobu 17 let budou snižovány státní dotace na platy kazatelů a za dalších 13 let (celkem po 30 letech) bude ČCE financována pouze obětavostí svých členů. Ano, tak to je, ale: v prvních 17 letech, kdy dojde ke snižování dotací, bude ČCE státem každoročně poskytována ona částka 75,5 mil.kč/rok, jen o 8,5 mil.kč/rok menší než ona dosavadní státní dotace 83 mil.kč/rok. Ta bude poskytována rovněž, ale bude postupně klesat asi o necelých 5 mil. Kč ročně až do ukončení nulou po 17 letech. V prvních 17 letech by tedy měl církvi vlastně vzniknout finanční přebytek, s nímž se teprve bude učit hospodařit. Podstata nadčasová však zůstává: úkol učit se postupnému zvyšování církevní obětavosti již v těchto prvních 17 letech, i když úplné odloučení nastane až po letech třiceti. 2) Krátkodobým úkolem je do konce letošního roku přihlásit dle zákona všechny skutečné restituční nemovité majetkové nároky ČCE jako celku, našich jednotlivých sborů, Diakonie a jiných našich samostatných subjektů. Pavel Hromádka Prosinec 2013 č.150 5

6 Děti, dorost, mládež Víkendovka malých dětí listopadu - podobenství o hřivnách Vyjeli jsme asi ve čtyři hodiny odpoledne. Když jsme dorazili na Lázy, hráli jsme hru ve skupinkách. Druhý den po snídani se hledal poklad a hrála se hoňka s lístečky a po obědě šátkovaná. Na bohoslužby jsme šli dolů do chaty. Bohoslužby byly totiž v té chatě, kde jsme byli ubytovaní. Na cestě domů jsme čekali na autobus. Víkendovka byla super! Anežka Hellerová (Anežka k tomu namalovala obrázek. Na stromě je obrázek pandy, který tam visel v rámci pátrací hry - byl s nimi totiž Panda - jeden vedoucí.) 6 č.150 Prosinec 2013

7 Událo se ve sboru Pondělní sborový večer o soběstačnosti církve V pondělí se uskutečnil sborový večer, věnovaný rozhovorům o problematice budoucí soběstačnosti naší církve (sboru) v následujících sedmnácti či třiceti letech. Nebylo nás mnoho, počítám, tak deset účastníků. Úvodní pobožnost byla bratrem Hellerem vedena tak, že nám promítl vybrané části krátkého filmu o životě, živosti a životaschopnosti různých křesťanských společenství v Africe, ve Francii a v západních Čechách. Všechna tato místní společenství (ne sbory a farnosti) měla společné to, že si je nevedli faráři, ale věřící sami; faráři se jim věnovali dle možností a potřeb v té které lokalitě, ale zodpovědnost za mnoho setkání a služeb ve společenství měli presbyteři. Záběry z různých míst, radostných křesťanských společenství, ve kterých je živo, mnohde až radostno, při setkávání malých i velkých skupin mezi sebou a zároveň s Kristem, při nejrůznějších typech setkání i bohoslužeb. Součástí dokumentu byla řada svědectví řada různých křesťanů, nejen kazatelů, pastorů, či kněží. Promítnutý snímek (v celkové délce vybraných 18 minut), nám měl být svědectvím a povzbuzením do budoucna, že živý sbor a živá církev nemůže zaniknout. Třeba také volně slovy br. Mir. Maňáka z ČBr.: Mluvíme o našem nebo mém sboru (církvi). Pokud to tak je, pak je také na mé, či naší zodpovědnosti, aby dále žil (žila). Rozhovor vedl br. Hromádka, který se snažil, aby o věci nepřednášel, spíše shrnul všechny dosavadní materiály, které máme od letošního jara k problematice samofinancování k dispozici. Ty ale plynule a stále přibývají. Patří sem: Články v celocírkevním časopise Český bratr (všechna dosud vydaná letošní čísla, v části Moje církev ). Články v NČ, přepisující zkráceně tyto materiály přece jen pro větší počet sborových čtenářů, než jen odběratelům Českého bratra. Sami zaznamenáváme cestou médií různé odkazy na tuto problematiku, diskutovanou v podstatě účelově našimi politiky a po nich hbitě redaktory. Každý z nás je toho ostatně v TV téměř každodenně svědkem. Vysvětlení jejich váhy, či spíše opaku, je na nás samých, a ne vždy se nám to daří. Finanční rozvaha (tabulka), jaké finanční prostředky v onom horizontu let naše církev obdrží (subjektivní výpočet br. Hromádky). Je legitimní otázka, jak vlastně budou tyto prostředky církví užívány. Ke dnešku k tomu máme také nový poznatek, že cestu zakoupení dluhopisů právě znehodnotil krok České národní banky oslabením koruny. Máme také neúplný seznam otázek k tématu, které by se mohly vyskytnout a které zatím shrnují to, na co se možná sami ptáme či se budeme ptát. Je k dispozici u br. faráře i u br. Hromádky. Otázek je zatím asi osmnáct a je možné do něj přispět; mohla by se tak vytvořit i jakási trvalá schránka pro otázky a odpovědi. Existuje komentář k sloupcovým diagramům br. Stolaře v Českém bratru, s poznámkami, jak se zejména na některé, až překvapivé finanční skutečnosti dí- Prosinec 2013 č.150 7

8 vat. O tom také by mohla být diskuse, byť jde o současnost. Komentář zachytili naši účastníci na semináři v Olomouci (bratři Fojtů, Jelínek, Hromádka). Možný vývoj však br. Stolař také kvalifikovaně odhadl v předložených modelech - viz dále. Manuál pro rozhovor o budoucnosti sboru, vypracovaný celocírkevní pracovní skupinou, vlastně dotazník, jehož obsah by měla staršovstva všech sborů v závěru letošního roku promyslet, písemně odpovědět a odeslat je v lednu na Synodní radu. Dokument br. Stolaře nazvaný Modely cesty ČCE k samofinancování - model A až E. Je rovněž k rozmýšlení pro staršovstva a také k jejich vyjádření v termínu jako u předešlého bodu. Ke všem těmto materiálům se večer hovořilo se snahou o jejich správnou interpretaci a případné pravdivé vysvětlování dalším členům sboru, kteří dnes nejsou ve škole, ale vlastně nejen dnes. Existuje jakoby skrytá a nakonec i vyslovená otázka: Při jaké příležitosti hovořit s (nepřítomnou) většinou? A do jaké míry, byť s nepříjemným ostychem (hovor o penězích je vždy těžký), upřímně vyslovit prosbu ke zvýšení celkové obětavosti. Na příklad při návštěvách v rámci křesťanské služby, při jiných osobních setkáních, nebo v neděli při kávě a čaji? Nevíme, zatím to ještě tak akutní není, náš sbor patří přece jen mezi ty obětavé. Ale přesto cítíme, že bychom měli v budoucnosti také umět říci: Sestry, bratři, málo platné, neradi to říkáme, ale naše průměrná finanční obětavost není právě velká. Sami se podívejte po těch grafech a diagramech v Českém bratru a přijdete na to! K těmto všem úvahám pak ještě na nás nepříjemně doléhá otázka, jak vlastně dopadnou právě probíhající politické rozhovory k sestavení vlády po volbách. I když: Jak by mohly dopadnout v právním státě, že? Máme zákon a máme jej potvrzen Ústavním soudem. Rozhodujícími budou samy církve, ne politikové. V tomto smyslu padlo jedno vážné zamyšlení br. Martina Fojtů: Muselo toto všechno, tak znepokojující, nastat? Nemohla být záležitost dlouhodobě vyřešena cestou dobrovolných asignací částí svých daní ve prospěch církví? I toto však zde již bylo, jak poznamenal br. Heller jenže ani k tomuto způsobu řešení nebyla během dvacetiletých jednání polická vůle. Další závažnou poznámku směrem dovnitř vyslovil br. Tomáš Jelínek: Provoz našeho kostela s farou je a bude vždy nehospodárný, zejména v zimním období. Máme zde obrovské prostory, které, jak většinou víme z vlastní zkušenosti, jsou pro plynové vytápění největší zátěží. Ale byla i diskuse uvolňující, když na příklad sestra Popelářová vyprávěla, jak se dříve učily i děti v nedělní škole zacinkat do pokladničky kovovými penízky. Sice jen symbolicky, v malých částkách, ale přece jen! Vyprávění podložila i dětskou modlitbičkou, kterou kdysi zpívali v nedělní škole v Jablůnce: Svatý Hospodine! Sám jim požehnávej, Zde ti přinášíme pravou cenu dávej. všechny naše malé dary Dej jich užíti dle své libosti. podle možnosti. Amen. 8 č.150 Prosinec 2013

9 Jako obvykle, jak jsme zpěvem písně zahajovali, tak jsme i končili a s modlitbou Páně (každý v duchu za věci důležitější, než jsou samotné peníze). Pavel Hromádka Křest a konfirmace 10. listopadu 2013 V neděli, kdy jsme slavili konfirmaci, byla pokřtěna také mladší sestra jedné z našich konfirmandek, Veronika Hambálková. Vpravo jsou rodiče Iveta a Jiří Hambálkovi, vlevo kmotři Zdenka a Viktor Frankovi. Naše konfirmandky (zleva): Markéta Franková, Lenka Hambálková, Monika Krčmářová. Prosinec 2013 č.150 9

10 Zemřelí Pan Radomír Smilek se narodil v Hranicích na Moravě jako poslední ze tří sourozenců. Se svými staršími sestrami Marií a Danou vyrůstal ve Val. Meziříčí na Smetanově ulici. Tatínek jim zemřel v dubnu 1945 v koncentračním táboře. Po ukončení ZŠ studoval SVVŠ, maturoval v roce Ve studiu pokračoval ve Zlíně na SPŠ strojnické, kde složil druhou maturitu v roce Pak odešel studovat na VUT do Brna, kde promoval na podzim r Během studia hrál na pozoun u Mirko Foreta. V souvislosti s tím dostal nabídku, aby se hudbě věnoval profesionálně. Po studiu se však vrátil zpět do VM a nastoupil do zaměstnání v osvětlovacím skle v závodě AVTP, kde pracoval jako směnový mistr, později jako vedoucí strojního odd. V roce 1971 se oženil s Hanou Svobodovou, prožili spolu 41 let. Z jejich lásky se narodily dvě dcery, Irena a Hana začal pan Smilek pracovat ve školství učil na SPŠ stavební obor technické zařízení budov a vedle toho postgraduálně studoval na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, kde zakončil studium v roce Jako učitel byl velmi oblíbený. Přesto ještě jednou změnil zaměstnání - od léta roku 1991 až do důchodu pracoval jako mistr ve firmě Termolux, a v důchodovém věku zde ještě pokračoval jako osoba samostatně výdělečně činná až do roku Jeho celoživotní zálibou byla hudba, pro kterou měl obrovské nadání. Na pozoun hrál téměř bez tréningu; byl, jak se říká, sluchař viděl jsem jeho notové zápisky a říkal si, že musel být výborný improvizátor, protože měl do pozdního věku schopnost zahrát i složitou věc při minimálním zápisu. Od návratu z Brna do Valašského Meziříčí hrával pan Smilek se spoustou kapel, z nichž některé zakládal: Valašský bigband a Komorní žestě. Hudbou měl skutečně protkaný celý život: na začátku 70. let hrál v M-klubu s kapelou Mistral, později s Beskydskou muzikou, časem i s dechovkou. Jezdil hrát na Vsetín, do Kroměříže, i lodi na Baťově kanálu. Hudbě rozuměl i po stránce teoretické, přednášel o hudbě od baroka po současnost, uváděl hudební uskupení Komorní žestě, s jehož muzikanty jej pojí pevné přátelství. V roce 2002 spolu s Dušanem Juríkem založili Jazz klub Valašské Meziříčí. Jeho záběr byl až neuvěřitelný co všechno vedle práce ještě stihnul! A nebyla to jen hudba, ale i sport lyžování, kopaná, volejbal, příležitostně tenis či na sklonku života plavání; velmi jej bavil windsurfing. Překypující život podlomily panu Smilkovi dvě autohavárie a od roku 2010 zákeřná nemoc, které pan Radomír nakonec podlehl zemřel ve věku 70 let. S panem Radomírem Smilkem jsme se rozloučili v našem kostele ve čtvrtek Při rozloučení s ním zněla velká porce hudby, kterou měl rád: zazněly skladby rozmanitých autorů: Glen Miller, Robert Křesťan, Luis Armstrong, Petr Skoumal i Karel Kryl. Na závěr, když jsme vycházeli z kostela, hrála skupina Komorní žestě, kterou pan Smilek kdysi založil. Ke vzkříšení jsme jej vyprovodili se slovy o věčných příbytcích u nebeského Otce a o naději nového setkání (Jan 14,1-5) a s úryvkem z proroctví Izajášova: S radostí 10 č.150 Prosinec 2013

11 vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat. Místo trní vyroste cypřiš, místo plevele vzejde myrta. To bude k oslavě Hospodinova jména, za trvalé znamení, které nebude vymýceno. (Iz 55,12-13) Je to vlastně závěr oddílu, který mluví o velkém pozvání, bez ohledu na zásluhy, o pozvání k radosti, k tomu, aby Bůh naplnil náš život. Boží stvoření v tom nádherném, mystickém obrazu, sdílí radost se svým Stvořitelem přichází ten, který nás všechny stvořil, a my jsme mu snad konečně porozuměli, a přichází za aplausu všeho stvoření. Je to také obraz veliké, všechnozasahující radosti, která rozezvučí celou přírodu, nebo: pravé radosti, která je silnější než každý smutek, radosti, která je odjinud, protože si ji člověk sám nemůže dát. Myslím, že právě hudba napojuje člověka na to, co nás přesahuje, na zdroj mimo nás, kterému říkáme Bůh. Skladatelé hudební nápady dostávají, najednou je slyší, zapíšou je, a někdo jako pan Smilek je pro nás zahraje. Myslím, že trochu rozumím jeho hudební vášni jednu dobu prý každý večer odcházel s pozounem hrát do jiné kapely. Myslím na prožívání radosti, na to, že člověk dělá něco vášnivě rád. A mám za to, že když ta vášeň není jen věcí okamžiku, ale častého ponoření se do toho živlu (třeba hudby), tak to brání člověka proti věčné nespokojenosti. A není to samoúčelné vytržení: ta radost se rozdává ostatním. Myslím, že umění nám může pomoci pochopit to, co to je ponořit se do Boží přítomnosti i skrze tu činnost, která přináší radost. Jeho poslední část života byla smutná: Před sedmi lety přestal hrát; neustálý humor a radost ze života vystřídala skleslost a bezradnost; místo zapálení pro stále nové ideje, místo hudební či sportovní vášně tu byl stále se snižující zájem o hudbu i o další věci. Z našeho pohledu jej nemoc připravila o jeho identitu. Z Božího pohledu je to jinak: právě Bůh, možná jako jediný, naši identitu zachová; člověk umírá jako tentýž, který se narodil, stále je Božím milovaným stvořením. My lidé prohráváme, ale Bůh zvítězil a vítězí: jeho láska i radost nekončí, když skončí slavnost, koncert či lidský život na této zemi, ale trvá napořád. Bůh nám nabízí víc, než co bychom si uměli vymyslet. Daniel Heller Sestra Lýdie Bulová, rozená Bohatcová, se narodila v Kloboukách u Brna, v evangelické zemědělské rodině, a oba její rodiče byli rovněž z Klobouk, sami též ze zemědělských rodin. Sestra Bulová měla dva sourozence mladší sestru Blaženu a staršího bratra Karla. Sestra Bulová vychodila 8 let základní školy doma v Kloboukách. V mládí se jednou těžce nachladila, dostala zápal plic a následně ji postihla tuberkulóza. Léčení bylo zdlouhavé a na další studia se pak již nedostalo. Zůstávala s rodiči, pomáhala jim s hospodářstvím a navštěvovala s nimi tamní evangelický sbor. Zejména aktivity mládeže, kulturní i sportovní byly za působení tehdejšího bratra faráře Černíka neobvykle bohaté. Mládeže nebyla jen nějaká hrstka, ale celé desítky, a vesnický evangelický sbor jim poskytoval kompletní zázemí v období bez Prosinec 2013 č

12 biografu, divadla apod. V mládeži se při pimpongu seznámila se svým pozdějším manželem Miroslavem Bulou, evangelíkem, rovněž z Klobouk, který vystudoval v Brně práva, stal se soudcem a byl zaměstnán v Brně. V roce 1939 brávali svobodné muže na práci do Německa, a tak byla svatba urychlena, manžele Bulovy sezdal br.f. Škeřík na faře v Klouboukách u Brna. Bulovi zpočátku bydleli v Brně, za války pak v bytě na zámku v Kloboukách. Protože paní Bulové se i po vyléčení tuberkulózy těžko dýchalo, poradil Bulovým místní lékař, aby se z krajiny, kde je mnoho polí, ze kterých se zvedají mračna prachu, odstěhovali do lesnaté krajiny, nejlépe na Valašsko. Z Valašského Meziříčí se z celocírkevních setkání mládeže znali, zejména bratr Bula, s naším bratrem Karlem Trusinou st. (dlouholetým kurátorem našeho sboru). A jeho zásluhou se dověděli o uvolněném místě soudce okresního soudu ve VM, a to dokonce se služebním bytem. (Bulovi bydleli nejdříve ve vilce na rohu ulic Smetanovy a Máchovy, kde s nimi později bydlela i rodina primáře Dr. Münze.) Nemoc paní Bulové sice částečně ustoupila, ale paní Bulová přišla o ledvinu a potýkala se s mnoha zdravotními problémy, a tak manželé Bulovi neměli děti. Čtyři roky však u Bulů bydlela jejich neteř Věra, dcera Karla, bratra sestry Bulové. Věrku měli Bulovi rádi jako vlastní dceru. Věra zde byla dokonce ve 14 letech konfirmována br.f. Dvořáčkem. Později pak Bulovy velmi ráda a často navštěvovala. Sestra Bulová vytvářela laskavé a chápavé zázemí manželovi, který kromě práce soudce působil jako horlivý presbyter a kázal v mnoha sborech od Uherského Hradiště po Frenštát, tak byl také často o víkendu pryč. Společenství rodin ve sboru bylo Bulovým vzácné: s Trusinovými, Tyralíkovými, Žambochovými, Kamasovými a později i Dvořáčkovými prožívali v době totality velkou sounáležitost a velmi rádi spolu jezdili každou neděli na společné výlety. Sestra Bulová se aktivně zapojila do práce křesťanské služby vykonala mnoho tiché práce, která není vidět, spolu se sestrou Bryolovou, Dempírovou a dalšími. Bulovi prožili krásné manželství. Když před deseti lety br. Bula zemřel, sestra Bulová se s tím obdivuhodně vyrovnala. Nenaříkala, byla optimistická a statečná. V době, kdy již nemohla druhým lidem posloužit, věnovala těm, kteří ji navštěvovali, milou a čilou pozornost, upřímně se zajímala o to, co my ostatní ve sboru i ve svých rodinách prožíváme. Návštěvy u ní byly povzbuzením pro ty, kdo za ní přišli. V den svých 97. narozenin paní Bulová ve svém bytě upadla a zlomila si nohu v krčku. Zároveň se žel zhoršil i její celkový stav. Sestra Buková zemřela hluboce smířená v Hospici Citadela Diakonie, na jejíž činnost, jakož i na potřeby sboru, velkoryse přispívala. Se sestrou Bulovou jsme se rozloučili v našem kostele Jako slovo potěšení jsme četli Žalm 23. a evangelijní příběh o vdově, která je nám vzorem v odevzdání celého života do Božích rukou (Mk 12,41-44). Děkujeme Pánu Bohu za její život. Pavel Hromádka a Daniel Heller 12 č.150 Prosinec 2013

13 Naše vzpomínky Dávno, dávno již tomu Dovolte mi, abych slovy, jimiž začíná Babička Boženy Němcové, uvedl vzpomínky na dávné časy, ke kterým se vracím nad několika starými fotografiemi, vztahujícími se k historii mládeže našeho sboru v letech Připomínám, že v období tzv. Protektorátu bylo Sdružení a Dorost evangelické mládeže jedinou možnou formou setkávání mládeže, nepočítám-li tzv. Kuratorium, což byla povinná kolaborantská organizace české mládeže. Snad i tím lze vysvětlit značný zájem mladých lidí o tyto naše formy setkávání. Zatím co Dorost mládeže sdružoval ty, kdo byli konfirmováni, do Sdružení přicházela mládež po dvou létech účasti v Dorostu. Jako člen Sdružení mládeže vzpomínám s velikou úctou a vděčností na našeho tehdejšího faráře Miroslava Rodra, který, jako bývalý Skaut, dokázal zaujmout zájem a pozornost nás mladých. I když Sdružení i Dorost měly svého předsedu, jednatele a pokladníka, byl br. farář duší všeho dění v těchto organizacích. Mimo br.faráře se schůzek sdruženců většinou zúčastňovali br. Hroch a br. Tyralík, kteří se aktivně zapojovali do rozprav o biblických textech, jimiž každé úterní setkání sdruženců začínalo. Velmi užitečnou byla kulturní část našich schůzek, kde bratr farář četl vybrané partie z knih, které v té době byly většinou ve školách zakázány (např. Čapek, Masaryk, Komenský, Gulbranssen ap.) V následující diskusi jsme si vyjasňovali otázky, které pro nás byly zajímavé. Tak, jako při skautských schůzkách, byly na závěr asi dvouhodinové schůzky často zařazovány hry. Protáhla-li se diskuse nad biblickým textem nebo diskuse o literatuře déle, nedošlo k zařazení her. K významným osobnostem Sdružení patřil Svatopluk Havelka, který hrou na harmonium doprovázel zpěv písní ze zpěvníku, ale který nás v závěru schůzek učil i Ježkovy písně. Ve druhé polovině roku 1944 dokonce Svaťa vedl ve sborové místnosti i kurs angličtiny, který se těšil zájmu i některých lidí, kteří nebyli členy našeho sboru. Důležitou částí aktivit Sdružení byla častá účast na akcích evangelické mládeže v blízkých i vzdálenějších sborech. Výchovný odbor Moravskoslezského seniorátu koordinoval i konání tzv. Dnů mládeže, které byly tematicky zaměřeny na určité okruhy evangelijní zvěsti. Na tyto Dny mládeže jsme jezdívali ve značném počtu. Utkvěla mi vzpomínka na naši cestu do Přerova, kde se konal Den mládeže. Když vlak po šesté hodině ráno vyjel z Valašského Meziříčí, rozletěly se dveře našeho kupé a k oběma dveřím se postavili němečtí vojáci s namířenými samopaly. Třetí voják požadoval po každém z nás Kennkartu tehdejší občanský průkaz. Žel, jedna sestra tento průkaz nechala doma. Voják na ni vytrvale mířil samopalem. Teprve po delší diskusi naší nedokonalou němčinou si dva z nás odvedl stranou a ptal se nás na jméno této sestry. Protože se naše výpovědi shodovaly, pohrozil jí a všichni ti vojáci přešli do dalšího kupé. Teprve po návratu domů večer jsme se dozvěděli, že minulou noc přepadli partyzáni ubytovnu SS v hotelu Modrá hvězda Prosinec 2013 č

14 Značnou pozornost dorostenců i sdruženců poutaly vycházky a výlety do přírody. Kromě častých vycházek do okolí našeho města si vzpomínám na velmi vydařený výlet na Čertovy skály u Lidečka. V předjaří 1944 si časně ráno 23 sduženců a dorostenců s bratrem farářem Rodrem nasedlo do vlaku do Lidečka. Po prohlídce skalního masivu Čertových skal jsme se prošli okolím těchto skal, a protože jsme měli s sebou míč (na fotce ho drží Vilda Heller), zahráli jsme si různé míčové hry. Po obědě jsme se dohodli, že se pěšky přesuneme do Valašské Polanky, což je vzdálenost asi 8 km. Nastoupili jsme do dvojstupu a rázně jsme se po cestě vydali k Polance. Žel, po několika stech metrech se přihlásil jeden bratr, že nestačí našemu tempu Avšak čas do odjezdu vlaku z Polanky nám nedovoloval zvolnit pochodové tempo. Bratr farář zůstal s tímto bratrem a my jsme pochodovali dál. V Polance jsme si koupili lístky na vlak domů a těsně před příjezdem vlaku před nádražím prudce zabrzdilo nákladní auto, z jehož kabiny vyskočil bratr farář i s Bohušem. Ještě si stačili koupit lístky a naskočili do vlaku. Účast na dnech mládeže jsme pokládali téměř za svou povinnost. A tak se stalo, že když jsme se tři sdruženci zúčastnili na skautském táboře u Tří pramenů na Horní Bečvě, kde Václav Zrůnek a já jsme skládali skautský slib, pokládali jsme i s Mirkem Zedníčkem za svou povinnost přijet na Den mládeže do Hodslavic, který se konal Ve 3.00 nás podle dohody vzbudila táborová stráž a my jsme se vydali na cestu. Prošli jsme okolo Zavadilky, přes dlouhou Prostřední Bečvu a Dolní Bečvu do Rožnova. Žel, vlak z Rožnova v tomto období (2 měsíce od konce války) nejel. A tak jsme pochodovali do Valaš. Meziříčí. Protože však vlak do Ostravy nám ujel doslova před nosem, dali jsme si na nádraží své torny do úschovy a odlehčeni jsme se vydali do Hodslavic. I když jsme na program Dne mládeže přišli až před polednem, měli jsme dobrý pocit, že jsme to stihli. (Ušli jsme asi 38 km). Dovolte mi, abych ke svému povídání připojil dvě fotografie: Na fotografii jsou členové Sdružení z roku Za br. farářem je kurátor br. Trusina. 14 č.150 Prosinec 2013

15 Na druhé fotografii jsou účastníci výletu k Čertovým skalám v předjaří roku Milan Kejzlar Domácí péče Žerotínova 319 Hospic Citadela - Žerotínova Valašské Meziříčí recepce: telefon: fax: č.účtu: /0800 č.účtu: / Zveme Vás na Adventní koncert V neděli se v našem kostele v hod. bude konat adventní koncert pro Diakonii. Vystoupí žáci a pedagogové ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí. Vstupné je 90,- Kč. Výtěžek z adventního koncertu bude použit na nákup auta pro pečovatelskou službu Diakonie ČCE střediska ve Valašském Meziříčí. Děkujeme! Prosinec 2013 č

16 Bohoslužby: neděle adventní - bohoslužby farář Bronislav Czudek neděle adventní - bohoslužby neděle adventní - bohoslužby vánoční hra dětí a dorostu úterý štědrovečerní bohoslužby středa 9.30 Boží hod vánoční bohoslužby s Večeří Páně čtvrtek 9.30 památka mučedníka Štěpána bohoslužby s Večeří Páně neděle 9.30 pravidelné bohoslužby úterý Starý rok 1.1. středa 9.30 Nový rok boh. s Večeří Páně 5.1. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby neděle 9.30 pravidelné bohoslužby Další program v měsíci listopadu: Úterý sborový večer s Velkou Lhotou Pravidelný týdenní program: Středa náboženství Čtvrtek biblická hodina Pátek mládež Neděle 8.45 nácvik sborového zpěvu 9.30 bohoslužby Bohoslužby v domově důchodců v Podlesí: Neděle co 14 dní ve Bratr farář Heller 8.12., , 5.1. (pro zájemce sraz u kostela ve 13.30) Úřední hodiny: kdykoli dle dohody Farář Daniel Heller mobil: pevná linka: Pastorační pracovnice Věra Tyralíková mobil: Pokladník Eva Janírková mobil: Adresa sboru: Blahoslavova Val. Meziříčí telefon do kanceláře: číslo účtu u Poštovní spořitelny: /0300 NÁŠ ČASOPIS Vydáno Příspěvky, ohlasy a připomínky přijímá: Anna Jelínková Palackého 420/ Val. Meziříčí mobil:

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Alfa a Omega U BOHA NENÍ NIC ZTRACENO

Alfa a Omega U BOHA NENÍ NIC ZTRACENO ČÍSLO 70 PROSINEC 2013 Alfa a Omega Zpravodaj Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 5-Smíchově Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do Galilejského města,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Paní Drozdková vypráví

Paní Drozdková vypráví Paní Drozdková vypráví Narodila jsem se 14. prosince roku 1923 v obci Dobrčice u Přerova. Pocházím ze čtyř dětí. Nejstarší sestra brzy po svém narození zemřela, o ní vím jen z vyprávění maminky. Rodiče

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty.

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Čl.1. Čl.2. Čl.3. Postavení a poslání Jeronymovy jednoty /dále jen JJ/. JJ je zvláštním zařízením českobratrské církve evangelické, bez právní subjektivity, zřízeným

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Daniel Štich Daniel, 14 let 1. Charakteristika Dan navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění. Ovšem

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více