NÁŠ ČASOPIS. Prosinec 2013 / 150

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ ČASOPIS. Prosinec 2013 / 150"

Transkript

1 NÁŠ ČASOPIS Prosinec 2013 / 150 Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Maria řekla andělovi: Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem? Anděl jí odpověděl: Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného. Maria řekla: Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. (Evangelium podle Lukáše 1,26-38) Sestry a bratři, členové, přátelé a příznivci našeho evangelického sboru, srdečně Vás zdravím na začátku adventu, který je čekáním nejen na Vánoce, ale i na druhý příchod Kristův, který si spojujeme s příchodem Božího království něčeho, co je tak dobré a krásné, že si to ani nedovedeme představit. Být křesťanem znamená mít naději na lepší budoucnost, i když tomu třeba nic okolo nás nenasvědčuje. Kdokoli si myslí, že už nemá co dobrého čekat, že už svůj život nějak doklepe, nechť ví, že jej čeká dříve či později spolu se všemi lidmi i s celým Obr. Matěj Hýža, 12 let, zvěstování Marii

2 stvořením veliká událost, která bude konfrontací či soudem, ale také krásným setkáním, které je mimo naši představivost. Marie byla mladá dívka z Galilejského Nazareta. Nebyla z řady mnoha žen, o kterých se píše v Bibli, že dlouho prosily o dítě. Spíše byla těhotenstvím zaskočená. O její zbožnosti nic nevíme, ale tušíme, že musela být výjimečnou osobností, když Bůh oslovil právě ji, aby byla maminkou Spasitele, Zachránce všech lidí. Buď pozdravena ty, která jsi došla Boží přízně, Boží náklonnosti. To první, co anděl zmiňuje, je to, co pro ni má Bůh. (Neříká jí, proč vyhrála konkurs.) V těch nejdůležitějších věcech života, tedy ve vztahu k Bohu, nejde v první řadě o to, kdo jsme a jací jsme. Neurčuje nás zdaleka jen to, komu jsme se narodili, co jsme v životě dokázali a co jsme vybojovali nebo vybudovali. To, co stojí na prvním místě, je to, že jsme u Boha došli přízně, že jsme zahrnuti do Boží lásky. Marie je milostí zahrnutá, ale vypadá jako zaskočená a zaražená, a asi má strach, když jí anděl říká Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Nechápe to, čemu nerozumí asi nikdo z nás. Ptá se: Jak se to může stát, když nežiji s mužem? Boží posel na takové dotazy obvykle odpověděl nějakým vysvětlením a znamením. Pro Marii, zaskočenou těhotenstvím, má být znamením starší, neplodná žena Alžběta, která je již v šestém měsíci. A vysvětlením má být Duch svatý a moc Nejvyššího. Tedy nic z toho, co dokážeme pochopit, zdůvodnit, vyargumentovat. Vysvětlení není v oblasti gynekologické, ale existenciální, tedy životní, bytostné. Pro Boha není nic nemožného, žádné dveře ani srdce pro něj nemohou být věčně zavřené, žádný život pro něj není odepsaný, ani život ve stáří a v bezmoci, ani život nenarozený. Lidé už dříve (nejen dnes) odpovídali na Boží oslovení různě: Zápasili, vzpírali se, dávali si načas. Nebo o tom pochybovali, v horším případě se smáli nebo dali najevo nezájem. A Bůh přesto přicházel a přichází znovu a znovu. Tolikrát přijímá a milostí zahrnuje člověka. A čeká, co na to člověk, který je svobodný. Marie Boží výzvu plně přijímá v tom je asi vyjímečná. Říká: Staň se mi podle tvého slova. V životě nám vždy záleží na tom, co se nás týká. Otázka zní, zda se nás Boží příběh s námi dotkne, jestli nám na konci adventu zazáří naděje nebo jestli se nebudeme nutit do toho, aby Vánoce byly veselé. Jestliže Bohu řekneme své Amen či Staň se mi podle tvého slova, může se náš život proměnit, můžeme v mnoha věcech vidět zázrak. Boží syn se může obrazně řečeno zrodit i v našem nitru. Díky debatě o samofinancování církve i sboru v budoucnosti jsme se při vyplňování dotazníku z církevního ústředí zabývali tím, jaké zde, v této době a v našem městě, máme poslání, co je pro nás důležité a na čem nám záleží. Zjistili jsme, že jsme obdarované společenství, že je mnoho dobrého, za co můžeme být vděčni. Uznali jsme, že málo děláme pro to, aby o Bohu mohli slyšet lidé, kteří se s ním ještě nesetkali. Také jsme se sami sebe ptali, zda jsme neodradili ty, kteří už mezi nás chodili a nyní nechodí. Přemýšleli jsme o poslání našeho společenství a o vizi (cíl, kterého bychom chtěli dosáhnout). Křesťanská vize je Boží království k němu směřujeme. Naším posláním je dát mu tady a v této době prostor. Když to vyjádřím za sebe a stručně: 2 č.150 Prosinec 2013

3 Chceme být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí. Toužíme po tom, růst ve vztahu k Bohu, a to nejen každý sám, ale i společně. Proto se snažíme o co největší zapojení všech do bohoslužeb, které jsou těžištěm našeho sborového života. Chceme také pěstovat dobré vztahy k Bohu i k lidem a vytvářet zázemí pro všechny, kteří stojí o stejné hodnoty. Zdaleka ne vždy se nám to daří. Jsme chybující lidé, k dokonalosti máme daleko. O to víc se radujeme, že nás Bůh zve do společenství církve. Těšíme se na každého nového člověka, který mezi nás přijde. Těm, kdo jsou hůře pohybliví, nabízíme dovoz na bohoslužby autem. Každého, kdo o to stojí, rád navštívím. Pokojný advent a radostné Vánoce Vám přeje Daniel Heller, farář Jubilanti Jan Vychopeň Matylda Hříbková Drahomíra Pastušková Hana Smilková Drahomíra Křižanová Olga Ligasová Jan Březovják Anna Škařupová Pavel Hromádka Jana Hurtuková Emilie Korabíková Jan Melichařík Anna Dempírová Křesťanská služba Radostná zvěst o našich sestrách a bratrech v Domově na Podlesí Ráda bych v této adventní době sdělila pár postřehů, radostných zážitků a také vzpomínek. Jak víte, tak navštěvuji naše sestry a bratry, kteří žijí v Domově pro seniory v Podlesí, již tři roky. A je mi ctí, že mohu říci, že mě to naplňuje radostí, i když srdíčko také někdy bolí. Je opravdu obdivuhodné, jak se naši senioři, jak je nyní moderní říkat (mně se více líbí babičky a dědečkové), dokáží báječně bavit. A jak sledují dění v naší zemi, jak se dokáží radovat a také zlobit nad nepravostmi. A největší radostí je pro mne poslouchat, když vypravují o svém životě - někteří jsou vynikajícími vypravěči a já se snažím zaznamenat co nejvíce těchto pokladů. A co se mi na nich líbí nejvíce? To, že jen nefrflají jako mnozí z nás podstatně mladších. Chtěla bych zdůraznit, že hovořím o našich sestrách a bratřích, kteří mají 80 až 90 let a někteří už tu magickou devadesátku překročili. Raduji se z tohoto daru, že s nimi mohu pobývat a přeji všem, aby měli stejné pocity. Hodně mluvíme o tom, že stáří přináší nemoci, a zapomínáme, že přináší bohatství pro mladší a mladé, zkušenosti, nadhled a také laskavé pochopení. Jsem už vlastně také senior, ale díky těmto mým babičkám a dědečkům jsem šťastnější a mladší. A tak mysleme na svoje i ty cizí" babičky a dědečky a radujme se, že je máme. Věra Tyralíková Prosinec 2013 č.150 3

4 O čem jedná naše staršovstvo Svépomocný bazárek - prodej drobných vlastních výrobků (dárků) členů našeho sboru bude v neděli 15. prosince po bohoslužbách v sále Křesťanské sbory budou pokračovat v nájmu v roce Bratr Trusina zajistí potřebné smlouvy - staršovstvo souhlasí. Sestra Eva Janírková zaslala finanční informace k 24. listopadu 2013: Pokladna: ,- Kč Bankovní účet: ,- Kč Saláry hotově: ,- Kč Saláry bankou: 3 685,- Kč Sbírky celkem: ,- Kč, z toho účelová říjen 2 997,- Kč, listopad 1 970,- Kč, sbírka pro sociální a charitativní pomoc 2 170,- Kč, sbírka na Jubilejní toleranční dar 2 310,- Kč, sbírka na Filipíny zatím 3 250,- Kč, bude ukončena Je zaplacena předposlední splátka půjčky Jeronýmově jednotě ve výši ,- Kč a doplatek plynu ,- Kč. Hospodářské záležitosti: - Zakoupení divadelního reflektoru se stojanem a náhradní žárovkou v částce cca 4 000,- Kč - staršovstvo souhlasí - zajistí bratr Fuksa. - Okna koupelny ve farním bytě jsou napadeny dřevomorkou - staršovstvo souhlasí s výměnou za plastová - zajistí bratr Zajíček. - Zůstává z minulé porady: Staršovstvo projednávalo opravy sborového majetku: plot, fasáda fary, fasáda kostela, dokončení dlažby vjezdu, podlaha půdy nad kostelem, chemické ošetření krovu nad kostelem, eventuelně zateplení stropu (půdy) kostela, oprava dveří na dvůr - budou vyměněny do letošních Vánoc. Stavební komise připraví do příštího staršovstva návrh stavebních akcí včetně předpokládané částky a pořadí uskutečnění. - Staršovstvo navrhuje konání ekumenických bohoslužeb v našem městě v termínech 7., 14., 21., příp. i 28. ledna vždy v úterý v hod. Konkrétní místa domluví bratr farář Heller. Staršovstvo začalo projednávat dotazník synodní rady k hospodářské soběstačnosti sboru. Vzhledem k pokročilé hodině jednání bylo rozhodnuto poradu staršovstva přerušit a pokračovat v poradě v pondělí 2. prosince 2013 v hod. Ze zápisu Tomáše Jelínka Církevní restituce (pokračování 3) shrnutí příspěvků z Čes. bratra č. 6-9 Po přijetí zákona nás ani moc nepřekvapilo to, že většinové názory zveřejňované v médiích byly převážně záporné a stály jaksi proti nám, ne jako jednotlivcům, ale církvím, ŘKC především. Pád vlády to ještě umocnil a předčasné volby stačily z tématu udělat pro některé strany lákavé předvolební sliby. 4 č.150 Prosinec 2013

5 Jiří Hoblík píše v ČBr č. 6: Státní orgány se obecně chovají jen jako finanční počtáři a také jako manipulátoři s prostorem pro osobní nároky a ambice, místo aby působily důsledně jako správci prostředků k obecnému blahu. Ale církvím rovněž vytýká: Mírnění křivd má opět toliko finanční povahu, ačkoliv právě církve by měly o vině a křivdě, jakož o nápravě a smíření vědět více než stát. Ptám se, zda je to myšleno z pohledu křesťanské pokory či odpuštění? Měly církve požadovat jen jakousi duchovní satisfakci, když se mají o sebe v budoucnu finančně zcela postarat? Vždyť obojí, tj. restituční vyrovnání a samofinancování může jít jen společně ruku v ruce. Br. Hoblík klade vážné mravní otázky, zda si částku vzatou ze státního rozpočtu (2,3 mld. Kč) vůbec zasloužíme poukazuje především na to, že naše církevní vedení v roce 1949 nový komunistický zákon o financování církví, na který si nyní stěžujeme, vítalo. Píše však také o mnoha stovkách ztracených miliard, navíc většinou převedených do zahraničí, proti kterým jsou peníze, o které se nyní jedná, velmi nízkou částkou. Jakousi vzpomínkou N. Z. Dvořákové, spíše temnou, je článeček o provedení odluky církví od státu v březnu roku Vzpomíná na průvodní jevy v církvích: srovnání všech církví před zákonem, odejmutí hřbitovů a jejich převedení na obce, zrušení církevních škol na jedné straně, povinné náboženství na školách na straně druhé, finanční bída církve (myšleno asi těch malých, ČCE aj.) a jednotlivých sborů: lidmi těžko placené církevní obřady, pro mnohé chudé členy nedostupné, odměňovaní br. farářů naturáliemi aj. to vše až do roku 1926, kdy stát dalším opatřením začal hradit platy farářů všech církví, a tak se církve staly opět státními, řekl bych spíše dostaly pod vliv státu. Br. Pavel Stolař, člen Synodní tady, který má na starosti finanční oblast, shromáždil mnoho fakt do dvou článků - Soběstačnost sborů a samofinancování církve. Jde o první odborný pohled člena SR na současný stav po uvedení zákona č. 428/2012 Sb. v platnost. Pro naše sbory z toho vyplývají dva základní úkoly: 1) Směřování k úplné finanční soběstačnosti sborů a celé církve. Postupně po dobu 17 let budou snižovány státní dotace na platy kazatelů a za dalších 13 let (celkem po 30 letech) bude ČCE financována pouze obětavostí svých členů. Ano, tak to je, ale: v prvních 17 letech, kdy dojde ke snižování dotací, bude ČCE státem každoročně poskytována ona částka 75,5 mil.kč/rok, jen o 8,5 mil.kč/rok menší než ona dosavadní státní dotace 83 mil.kč/rok. Ta bude poskytována rovněž, ale bude postupně klesat asi o necelých 5 mil. Kč ročně až do ukončení nulou po 17 letech. V prvních 17 letech by tedy měl církvi vlastně vzniknout finanční přebytek, s nímž se teprve bude učit hospodařit. Podstata nadčasová však zůstává: úkol učit se postupnému zvyšování církevní obětavosti již v těchto prvních 17 letech, i když úplné odloučení nastane až po letech třiceti. 2) Krátkodobým úkolem je do konce letošního roku přihlásit dle zákona všechny skutečné restituční nemovité majetkové nároky ČCE jako celku, našich jednotlivých sborů, Diakonie a jiných našich samostatných subjektů. Pavel Hromádka Prosinec 2013 č.150 5

6 Děti, dorost, mládež Víkendovka malých dětí listopadu - podobenství o hřivnách Vyjeli jsme asi ve čtyři hodiny odpoledne. Když jsme dorazili na Lázy, hráli jsme hru ve skupinkách. Druhý den po snídani se hledal poklad a hrála se hoňka s lístečky a po obědě šátkovaná. Na bohoslužby jsme šli dolů do chaty. Bohoslužby byly totiž v té chatě, kde jsme byli ubytovaní. Na cestě domů jsme čekali na autobus. Víkendovka byla super! Anežka Hellerová (Anežka k tomu namalovala obrázek. Na stromě je obrázek pandy, který tam visel v rámci pátrací hry - byl s nimi totiž Panda - jeden vedoucí.) 6 č.150 Prosinec 2013

7 Událo se ve sboru Pondělní sborový večer o soběstačnosti církve V pondělí se uskutečnil sborový večer, věnovaný rozhovorům o problematice budoucí soběstačnosti naší církve (sboru) v následujících sedmnácti či třiceti letech. Nebylo nás mnoho, počítám, tak deset účastníků. Úvodní pobožnost byla bratrem Hellerem vedena tak, že nám promítl vybrané části krátkého filmu o životě, živosti a životaschopnosti různých křesťanských společenství v Africe, ve Francii a v západních Čechách. Všechna tato místní společenství (ne sbory a farnosti) měla společné to, že si je nevedli faráři, ale věřící sami; faráři se jim věnovali dle možností a potřeb v té které lokalitě, ale zodpovědnost za mnoho setkání a služeb ve společenství měli presbyteři. Záběry z různých míst, radostných křesťanských společenství, ve kterých je živo, mnohde až radostno, při setkávání malých i velkých skupin mezi sebou a zároveň s Kristem, při nejrůznějších typech setkání i bohoslužeb. Součástí dokumentu byla řada svědectví řada různých křesťanů, nejen kazatelů, pastorů, či kněží. Promítnutý snímek (v celkové délce vybraných 18 minut), nám měl být svědectvím a povzbuzením do budoucna, že živý sbor a živá církev nemůže zaniknout. Třeba také volně slovy br. Mir. Maňáka z ČBr.: Mluvíme o našem nebo mém sboru (církvi). Pokud to tak je, pak je také na mé, či naší zodpovědnosti, aby dále žil (žila). Rozhovor vedl br. Hromádka, který se snažil, aby o věci nepřednášel, spíše shrnul všechny dosavadní materiály, které máme od letošního jara k problematice samofinancování k dispozici. Ty ale plynule a stále přibývají. Patří sem: Články v celocírkevním časopise Český bratr (všechna dosud vydaná letošní čísla, v části Moje církev ). Články v NČ, přepisující zkráceně tyto materiály přece jen pro větší počet sborových čtenářů, než jen odběratelům Českého bratra. Sami zaznamenáváme cestou médií různé odkazy na tuto problematiku, diskutovanou v podstatě účelově našimi politiky a po nich hbitě redaktory. Každý z nás je toho ostatně v TV téměř každodenně svědkem. Vysvětlení jejich váhy, či spíše opaku, je na nás samých, a ne vždy se nám to daří. Finanční rozvaha (tabulka), jaké finanční prostředky v onom horizontu let naše církev obdrží (subjektivní výpočet br. Hromádky). Je legitimní otázka, jak vlastně budou tyto prostředky církví užívány. Ke dnešku k tomu máme také nový poznatek, že cestu zakoupení dluhopisů právě znehodnotil krok České národní banky oslabením koruny. Máme také neúplný seznam otázek k tématu, které by se mohly vyskytnout a které zatím shrnují to, na co se možná sami ptáme či se budeme ptát. Je k dispozici u br. faráře i u br. Hromádky. Otázek je zatím asi osmnáct a je možné do něj přispět; mohla by se tak vytvořit i jakási trvalá schránka pro otázky a odpovědi. Existuje komentář k sloupcovým diagramům br. Stolaře v Českém bratru, s poznámkami, jak se zejména na některé, až překvapivé finanční skutečnosti dí- Prosinec 2013 č.150 7

8 vat. O tom také by mohla být diskuse, byť jde o současnost. Komentář zachytili naši účastníci na semináři v Olomouci (bratři Fojtů, Jelínek, Hromádka). Možný vývoj však br. Stolař také kvalifikovaně odhadl v předložených modelech - viz dále. Manuál pro rozhovor o budoucnosti sboru, vypracovaný celocírkevní pracovní skupinou, vlastně dotazník, jehož obsah by měla staršovstva všech sborů v závěru letošního roku promyslet, písemně odpovědět a odeslat je v lednu na Synodní radu. Dokument br. Stolaře nazvaný Modely cesty ČCE k samofinancování - model A až E. Je rovněž k rozmýšlení pro staršovstva a také k jejich vyjádření v termínu jako u předešlého bodu. Ke všem těmto materiálům se večer hovořilo se snahou o jejich správnou interpretaci a případné pravdivé vysvětlování dalším členům sboru, kteří dnes nejsou ve škole, ale vlastně nejen dnes. Existuje jakoby skrytá a nakonec i vyslovená otázka: Při jaké příležitosti hovořit s (nepřítomnou) většinou? A do jaké míry, byť s nepříjemným ostychem (hovor o penězích je vždy těžký), upřímně vyslovit prosbu ke zvýšení celkové obětavosti. Na příklad při návštěvách v rámci křesťanské služby, při jiných osobních setkáních, nebo v neděli při kávě a čaji? Nevíme, zatím to ještě tak akutní není, náš sbor patří přece jen mezi ty obětavé. Ale přesto cítíme, že bychom měli v budoucnosti také umět říci: Sestry, bratři, málo platné, neradi to říkáme, ale naše průměrná finanční obětavost není právě velká. Sami se podívejte po těch grafech a diagramech v Českém bratru a přijdete na to! K těmto všem úvahám pak ještě na nás nepříjemně doléhá otázka, jak vlastně dopadnou právě probíhající politické rozhovory k sestavení vlády po volbách. I když: Jak by mohly dopadnout v právním státě, že? Máme zákon a máme jej potvrzen Ústavním soudem. Rozhodujícími budou samy církve, ne politikové. V tomto smyslu padlo jedno vážné zamyšlení br. Martina Fojtů: Muselo toto všechno, tak znepokojující, nastat? Nemohla být záležitost dlouhodobě vyřešena cestou dobrovolných asignací částí svých daní ve prospěch církví? I toto však zde již bylo, jak poznamenal br. Heller jenže ani k tomuto způsobu řešení nebyla během dvacetiletých jednání polická vůle. Další závažnou poznámku směrem dovnitř vyslovil br. Tomáš Jelínek: Provoz našeho kostela s farou je a bude vždy nehospodárný, zejména v zimním období. Máme zde obrovské prostory, které, jak většinou víme z vlastní zkušenosti, jsou pro plynové vytápění největší zátěží. Ale byla i diskuse uvolňující, když na příklad sestra Popelářová vyprávěla, jak se dříve učily i děti v nedělní škole zacinkat do pokladničky kovovými penízky. Sice jen symbolicky, v malých částkách, ale přece jen! Vyprávění podložila i dětskou modlitbičkou, kterou kdysi zpívali v nedělní škole v Jablůnce: Svatý Hospodine! Sám jim požehnávej, Zde ti přinášíme pravou cenu dávej. všechny naše malé dary Dej jich užíti dle své libosti. podle možnosti. Amen. 8 č.150 Prosinec 2013

9 Jako obvykle, jak jsme zpěvem písně zahajovali, tak jsme i končili a s modlitbou Páně (každý v duchu za věci důležitější, než jsou samotné peníze). Pavel Hromádka Křest a konfirmace 10. listopadu 2013 V neděli, kdy jsme slavili konfirmaci, byla pokřtěna také mladší sestra jedné z našich konfirmandek, Veronika Hambálková. Vpravo jsou rodiče Iveta a Jiří Hambálkovi, vlevo kmotři Zdenka a Viktor Frankovi. Naše konfirmandky (zleva): Markéta Franková, Lenka Hambálková, Monika Krčmářová. Prosinec 2013 č.150 9

10 Zemřelí Pan Radomír Smilek se narodil v Hranicích na Moravě jako poslední ze tří sourozenců. Se svými staršími sestrami Marií a Danou vyrůstal ve Val. Meziříčí na Smetanově ulici. Tatínek jim zemřel v dubnu 1945 v koncentračním táboře. Po ukončení ZŠ studoval SVVŠ, maturoval v roce Ve studiu pokračoval ve Zlíně na SPŠ strojnické, kde složil druhou maturitu v roce Pak odešel studovat na VUT do Brna, kde promoval na podzim r Během studia hrál na pozoun u Mirko Foreta. V souvislosti s tím dostal nabídku, aby se hudbě věnoval profesionálně. Po studiu se však vrátil zpět do VM a nastoupil do zaměstnání v osvětlovacím skle v závodě AVTP, kde pracoval jako směnový mistr, později jako vedoucí strojního odd. V roce 1971 se oženil s Hanou Svobodovou, prožili spolu 41 let. Z jejich lásky se narodily dvě dcery, Irena a Hana začal pan Smilek pracovat ve školství učil na SPŠ stavební obor technické zařízení budov a vedle toho postgraduálně studoval na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, kde zakončil studium v roce Jako učitel byl velmi oblíbený. Přesto ještě jednou změnil zaměstnání - od léta roku 1991 až do důchodu pracoval jako mistr ve firmě Termolux, a v důchodovém věku zde ještě pokračoval jako osoba samostatně výdělečně činná až do roku Jeho celoživotní zálibou byla hudba, pro kterou měl obrovské nadání. Na pozoun hrál téměř bez tréningu; byl, jak se říká, sluchař viděl jsem jeho notové zápisky a říkal si, že musel být výborný improvizátor, protože měl do pozdního věku schopnost zahrát i složitou věc při minimálním zápisu. Od návratu z Brna do Valašského Meziříčí hrával pan Smilek se spoustou kapel, z nichž některé zakládal: Valašský bigband a Komorní žestě. Hudbou měl skutečně protkaný celý život: na začátku 70. let hrál v M-klubu s kapelou Mistral, později s Beskydskou muzikou, časem i s dechovkou. Jezdil hrát na Vsetín, do Kroměříže, i lodi na Baťově kanálu. Hudbě rozuměl i po stránce teoretické, přednášel o hudbě od baroka po současnost, uváděl hudební uskupení Komorní žestě, s jehož muzikanty jej pojí pevné přátelství. V roce 2002 spolu s Dušanem Juríkem založili Jazz klub Valašské Meziříčí. Jeho záběr byl až neuvěřitelný co všechno vedle práce ještě stihnul! A nebyla to jen hudba, ale i sport lyžování, kopaná, volejbal, příležitostně tenis či na sklonku života plavání; velmi jej bavil windsurfing. Překypující život podlomily panu Smilkovi dvě autohavárie a od roku 2010 zákeřná nemoc, které pan Radomír nakonec podlehl zemřel ve věku 70 let. S panem Radomírem Smilkem jsme se rozloučili v našem kostele ve čtvrtek Při rozloučení s ním zněla velká porce hudby, kterou měl rád: zazněly skladby rozmanitých autorů: Glen Miller, Robert Křesťan, Luis Armstrong, Petr Skoumal i Karel Kryl. Na závěr, když jsme vycházeli z kostela, hrála skupina Komorní žestě, kterou pan Smilek kdysi založil. Ke vzkříšení jsme jej vyprovodili se slovy o věčných příbytcích u nebeského Otce a o naději nového setkání (Jan 14,1-5) a s úryvkem z proroctví Izajášova: S radostí 10 č.150 Prosinec 2013

11 vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat. Místo trní vyroste cypřiš, místo plevele vzejde myrta. To bude k oslavě Hospodinova jména, za trvalé znamení, které nebude vymýceno. (Iz 55,12-13) Je to vlastně závěr oddílu, který mluví o velkém pozvání, bez ohledu na zásluhy, o pozvání k radosti, k tomu, aby Bůh naplnil náš život. Boží stvoření v tom nádherném, mystickém obrazu, sdílí radost se svým Stvořitelem přichází ten, který nás všechny stvořil, a my jsme mu snad konečně porozuměli, a přichází za aplausu všeho stvoření. Je to také obraz veliké, všechnozasahující radosti, která rozezvučí celou přírodu, nebo: pravé radosti, která je silnější než každý smutek, radosti, která je odjinud, protože si ji člověk sám nemůže dát. Myslím, že právě hudba napojuje člověka na to, co nás přesahuje, na zdroj mimo nás, kterému říkáme Bůh. Skladatelé hudební nápady dostávají, najednou je slyší, zapíšou je, a někdo jako pan Smilek je pro nás zahraje. Myslím, že trochu rozumím jeho hudební vášni jednu dobu prý každý večer odcházel s pozounem hrát do jiné kapely. Myslím na prožívání radosti, na to, že člověk dělá něco vášnivě rád. A mám za to, že když ta vášeň není jen věcí okamžiku, ale častého ponoření se do toho živlu (třeba hudby), tak to brání člověka proti věčné nespokojenosti. A není to samoúčelné vytržení: ta radost se rozdává ostatním. Myslím, že umění nám může pomoci pochopit to, co to je ponořit se do Boží přítomnosti i skrze tu činnost, která přináší radost. Jeho poslední část života byla smutná: Před sedmi lety přestal hrát; neustálý humor a radost ze života vystřídala skleslost a bezradnost; místo zapálení pro stále nové ideje, místo hudební či sportovní vášně tu byl stále se snižující zájem o hudbu i o další věci. Z našeho pohledu jej nemoc připravila o jeho identitu. Z Božího pohledu je to jinak: právě Bůh, možná jako jediný, naši identitu zachová; člověk umírá jako tentýž, který se narodil, stále je Božím milovaným stvořením. My lidé prohráváme, ale Bůh zvítězil a vítězí: jeho láska i radost nekončí, když skončí slavnost, koncert či lidský život na této zemi, ale trvá napořád. Bůh nám nabízí víc, než co bychom si uměli vymyslet. Daniel Heller Sestra Lýdie Bulová, rozená Bohatcová, se narodila v Kloboukách u Brna, v evangelické zemědělské rodině, a oba její rodiče byli rovněž z Klobouk, sami též ze zemědělských rodin. Sestra Bulová měla dva sourozence mladší sestru Blaženu a staršího bratra Karla. Sestra Bulová vychodila 8 let základní školy doma v Kloboukách. V mládí se jednou těžce nachladila, dostala zápal plic a následně ji postihla tuberkulóza. Léčení bylo zdlouhavé a na další studia se pak již nedostalo. Zůstávala s rodiči, pomáhala jim s hospodářstvím a navštěvovala s nimi tamní evangelický sbor. Zejména aktivity mládeže, kulturní i sportovní byly za působení tehdejšího bratra faráře Černíka neobvykle bohaté. Mládeže nebyla jen nějaká hrstka, ale celé desítky, a vesnický evangelický sbor jim poskytoval kompletní zázemí v období bez Prosinec 2013 č

12 biografu, divadla apod. V mládeži se při pimpongu seznámila se svým pozdějším manželem Miroslavem Bulou, evangelíkem, rovněž z Klobouk, který vystudoval v Brně práva, stal se soudcem a byl zaměstnán v Brně. V roce 1939 brávali svobodné muže na práci do Německa, a tak byla svatba urychlena, manžele Bulovy sezdal br.f. Škeřík na faře v Klouboukách u Brna. Bulovi zpočátku bydleli v Brně, za války pak v bytě na zámku v Kloboukách. Protože paní Bulové se i po vyléčení tuberkulózy těžko dýchalo, poradil Bulovým místní lékař, aby se z krajiny, kde je mnoho polí, ze kterých se zvedají mračna prachu, odstěhovali do lesnaté krajiny, nejlépe na Valašsko. Z Valašského Meziříčí se z celocírkevních setkání mládeže znali, zejména bratr Bula, s naším bratrem Karlem Trusinou st. (dlouholetým kurátorem našeho sboru). A jeho zásluhou se dověděli o uvolněném místě soudce okresního soudu ve VM, a to dokonce se služebním bytem. (Bulovi bydleli nejdříve ve vilce na rohu ulic Smetanovy a Máchovy, kde s nimi později bydlela i rodina primáře Dr. Münze.) Nemoc paní Bulové sice částečně ustoupila, ale paní Bulová přišla o ledvinu a potýkala se s mnoha zdravotními problémy, a tak manželé Bulovi neměli děti. Čtyři roky však u Bulů bydlela jejich neteř Věra, dcera Karla, bratra sestry Bulové. Věrku měli Bulovi rádi jako vlastní dceru. Věra zde byla dokonce ve 14 letech konfirmována br.f. Dvořáčkem. Později pak Bulovy velmi ráda a často navštěvovala. Sestra Bulová vytvářela laskavé a chápavé zázemí manželovi, který kromě práce soudce působil jako horlivý presbyter a kázal v mnoha sborech od Uherského Hradiště po Frenštát, tak byl také často o víkendu pryč. Společenství rodin ve sboru bylo Bulovým vzácné: s Trusinovými, Tyralíkovými, Žambochovými, Kamasovými a později i Dvořáčkovými prožívali v době totality velkou sounáležitost a velmi rádi spolu jezdili každou neděli na společné výlety. Sestra Bulová se aktivně zapojila do práce křesťanské služby vykonala mnoho tiché práce, která není vidět, spolu se sestrou Bryolovou, Dempírovou a dalšími. Bulovi prožili krásné manželství. Když před deseti lety br. Bula zemřel, sestra Bulová se s tím obdivuhodně vyrovnala. Nenaříkala, byla optimistická a statečná. V době, kdy již nemohla druhým lidem posloužit, věnovala těm, kteří ji navštěvovali, milou a čilou pozornost, upřímně se zajímala o to, co my ostatní ve sboru i ve svých rodinách prožíváme. Návštěvy u ní byly povzbuzením pro ty, kdo za ní přišli. V den svých 97. narozenin paní Bulová ve svém bytě upadla a zlomila si nohu v krčku. Zároveň se žel zhoršil i její celkový stav. Sestra Buková zemřela hluboce smířená v Hospici Citadela Diakonie, na jejíž činnost, jakož i na potřeby sboru, velkoryse přispívala. Se sestrou Bulovou jsme se rozloučili v našem kostele Jako slovo potěšení jsme četli Žalm 23. a evangelijní příběh o vdově, která je nám vzorem v odevzdání celého života do Božích rukou (Mk 12,41-44). Děkujeme Pánu Bohu za její život. Pavel Hromádka a Daniel Heller 12 č.150 Prosinec 2013

13 Naše vzpomínky Dávno, dávno již tomu Dovolte mi, abych slovy, jimiž začíná Babička Boženy Němcové, uvedl vzpomínky na dávné časy, ke kterým se vracím nad několika starými fotografiemi, vztahujícími se k historii mládeže našeho sboru v letech Připomínám, že v období tzv. Protektorátu bylo Sdružení a Dorost evangelické mládeže jedinou možnou formou setkávání mládeže, nepočítám-li tzv. Kuratorium, což byla povinná kolaborantská organizace české mládeže. Snad i tím lze vysvětlit značný zájem mladých lidí o tyto naše formy setkávání. Zatím co Dorost mládeže sdružoval ty, kdo byli konfirmováni, do Sdružení přicházela mládež po dvou létech účasti v Dorostu. Jako člen Sdružení mládeže vzpomínám s velikou úctou a vděčností na našeho tehdejšího faráře Miroslava Rodra, který, jako bývalý Skaut, dokázal zaujmout zájem a pozornost nás mladých. I když Sdružení i Dorost měly svého předsedu, jednatele a pokladníka, byl br. farář duší všeho dění v těchto organizacích. Mimo br.faráře se schůzek sdruženců většinou zúčastňovali br. Hroch a br. Tyralík, kteří se aktivně zapojovali do rozprav o biblických textech, jimiž každé úterní setkání sdruženců začínalo. Velmi užitečnou byla kulturní část našich schůzek, kde bratr farář četl vybrané partie z knih, které v té době byly většinou ve školách zakázány (např. Čapek, Masaryk, Komenský, Gulbranssen ap.) V následující diskusi jsme si vyjasňovali otázky, které pro nás byly zajímavé. Tak, jako při skautských schůzkách, byly na závěr asi dvouhodinové schůzky často zařazovány hry. Protáhla-li se diskuse nad biblickým textem nebo diskuse o literatuře déle, nedošlo k zařazení her. K významným osobnostem Sdružení patřil Svatopluk Havelka, který hrou na harmonium doprovázel zpěv písní ze zpěvníku, ale který nás v závěru schůzek učil i Ježkovy písně. Ve druhé polovině roku 1944 dokonce Svaťa vedl ve sborové místnosti i kurs angličtiny, který se těšil zájmu i některých lidí, kteří nebyli členy našeho sboru. Důležitou částí aktivit Sdružení byla častá účast na akcích evangelické mládeže v blízkých i vzdálenějších sborech. Výchovný odbor Moravskoslezského seniorátu koordinoval i konání tzv. Dnů mládeže, které byly tematicky zaměřeny na určité okruhy evangelijní zvěsti. Na tyto Dny mládeže jsme jezdívali ve značném počtu. Utkvěla mi vzpomínka na naši cestu do Přerova, kde se konal Den mládeže. Když vlak po šesté hodině ráno vyjel z Valašského Meziříčí, rozletěly se dveře našeho kupé a k oběma dveřím se postavili němečtí vojáci s namířenými samopaly. Třetí voják požadoval po každém z nás Kennkartu tehdejší občanský průkaz. Žel, jedna sestra tento průkaz nechala doma. Voják na ni vytrvale mířil samopalem. Teprve po delší diskusi naší nedokonalou němčinou si dva z nás odvedl stranou a ptal se nás na jméno této sestry. Protože se naše výpovědi shodovaly, pohrozil jí a všichni ti vojáci přešli do dalšího kupé. Teprve po návratu domů večer jsme se dozvěděli, že minulou noc přepadli partyzáni ubytovnu SS v hotelu Modrá hvězda Prosinec 2013 č

14 Značnou pozornost dorostenců i sdruženců poutaly vycházky a výlety do přírody. Kromě častých vycházek do okolí našeho města si vzpomínám na velmi vydařený výlet na Čertovy skály u Lidečka. V předjaří 1944 si časně ráno 23 sduženců a dorostenců s bratrem farářem Rodrem nasedlo do vlaku do Lidečka. Po prohlídce skalního masivu Čertových skal jsme se prošli okolím těchto skal, a protože jsme měli s sebou míč (na fotce ho drží Vilda Heller), zahráli jsme si různé míčové hry. Po obědě jsme se dohodli, že se pěšky přesuneme do Valašské Polanky, což je vzdálenost asi 8 km. Nastoupili jsme do dvojstupu a rázně jsme se po cestě vydali k Polance. Žel, po několika stech metrech se přihlásil jeden bratr, že nestačí našemu tempu Avšak čas do odjezdu vlaku z Polanky nám nedovoloval zvolnit pochodové tempo. Bratr farář zůstal s tímto bratrem a my jsme pochodovali dál. V Polance jsme si koupili lístky na vlak domů a těsně před příjezdem vlaku před nádražím prudce zabrzdilo nákladní auto, z jehož kabiny vyskočil bratr farář i s Bohušem. Ještě si stačili koupit lístky a naskočili do vlaku. Účast na dnech mládeže jsme pokládali téměř za svou povinnost. A tak se stalo, že když jsme se tři sdruženci zúčastnili na skautském táboře u Tří pramenů na Horní Bečvě, kde Václav Zrůnek a já jsme skládali skautský slib, pokládali jsme i s Mirkem Zedníčkem za svou povinnost přijet na Den mládeže do Hodslavic, který se konal Ve 3.00 nás podle dohody vzbudila táborová stráž a my jsme se vydali na cestu. Prošli jsme okolo Zavadilky, přes dlouhou Prostřední Bečvu a Dolní Bečvu do Rožnova. Žel, vlak z Rožnova v tomto období (2 měsíce od konce války) nejel. A tak jsme pochodovali do Valaš. Meziříčí. Protože však vlak do Ostravy nám ujel doslova před nosem, dali jsme si na nádraží své torny do úschovy a odlehčeni jsme se vydali do Hodslavic. I když jsme na program Dne mládeže přišli až před polednem, měli jsme dobrý pocit, že jsme to stihli. (Ušli jsme asi 38 km). Dovolte mi, abych ke svému povídání připojil dvě fotografie: Na fotografii jsou členové Sdružení z roku Za br. farářem je kurátor br. Trusina. 14 č.150 Prosinec 2013

15 Na druhé fotografii jsou účastníci výletu k Čertovým skalám v předjaří roku Milan Kejzlar Domácí péče Žerotínova 319 Hospic Citadela - Žerotínova Valašské Meziříčí recepce: telefon: fax: č.účtu: /0800 č.účtu: / Zveme Vás na Adventní koncert V neděli se v našem kostele v hod. bude konat adventní koncert pro Diakonii. Vystoupí žáci a pedagogové ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí. Vstupné je 90,- Kč. Výtěžek z adventního koncertu bude použit na nákup auta pro pečovatelskou službu Diakonie ČCE střediska ve Valašském Meziříčí. Děkujeme! Prosinec 2013 č

16 Bohoslužby: neděle adventní - bohoslužby farář Bronislav Czudek neděle adventní - bohoslužby neděle adventní - bohoslužby vánoční hra dětí a dorostu úterý štědrovečerní bohoslužby středa 9.30 Boží hod vánoční bohoslužby s Večeří Páně čtvrtek 9.30 památka mučedníka Štěpána bohoslužby s Večeří Páně neděle 9.30 pravidelné bohoslužby úterý Starý rok 1.1. středa 9.30 Nový rok boh. s Večeří Páně 5.1. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby neděle 9.30 pravidelné bohoslužby Další program v měsíci listopadu: Úterý sborový večer s Velkou Lhotou Pravidelný týdenní program: Středa náboženství Čtvrtek biblická hodina Pátek mládež Neděle 8.45 nácvik sborového zpěvu 9.30 bohoslužby Bohoslužby v domově důchodců v Podlesí: Neděle co 14 dní ve Bratr farář Heller 8.12., , 5.1. (pro zájemce sraz u kostela ve 13.30) Úřední hodiny: kdykoli dle dohody Farář Daniel Heller mobil: pevná linka: Pastorační pracovnice Věra Tyralíková mobil: Pokladník Eva Janírková mobil: Adresa sboru: Blahoslavova Val. Meziříčí telefon do kanceláře: číslo účtu u Poštovní spořitelny: /0300 NÁŠ ČASOPIS Vydáno Příspěvky, ohlasy a připomínky přijímá: Anna Jelínková Palackého 420/ Val. Meziříčí mobil:

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Velikonoce 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ LIBIŠ

Velikonoce 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ LIBIŠ FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ LIBIŠ KAZATELSKÁ STANICE KOSTELEC NAD LABEM Velikonoce 2014 Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM LISTOPAD 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Až budu umírat............ 02 O smrti, víře a naději........... 02 Vzpomeneme a pomůžeme....... 03 Rosteme v poznání......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2011

Střešovický. evangelík. na červen 2011 Střešovický evangelík na červen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

VÝROČNÍ SBOROVÝ DOPIS

VÝROČNÍ SBOROVÝ DOPIS VÝROČNÍ SBOROVÝ DOPIS Velikonoce 2015 Členům a příznivcům evangelického sboru v Třebenicích Mazané pomazání Ona učinila, co měla; už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. (Mk 14,8) Ježíš se nachází na hostině.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 5. října 2013 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Kubík Tomáš Společná píseň č.

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více