CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, BŘEZEN 2008 / ČÍSLO 3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, BŘEZEN 2008 / ČÍSLO 3."

Transkript

1 CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, BŘEZEN 2008 / ČÍSLO 3. Kapka nehloubí kámen silou, nýbrž tím, že na něj často dopadá. Římské přísloví Velikonoce každý rok jindy. Zatím co loni byly velikonoce počátkem dubna, ty letošní budou už 23. března. Mám pochopitelně na mysli Boží hod velikonoční. A proč tomu tak je? Velikonoce se podle křesťanských církví slaví první neděli po prvním úplňku po jarní rovnodennosti. Aby to nebylo tak jednoduché, tak když úplněk připadne na neděli, jsou velikonoce až neděli následující. Z uvedeného jasně vyplývá, že velikonoce, nebo svátky jara, chcete-li, mohou být od 22. března až do 25. dubna. Stejná situace jako letos se bude opakovat po 19 letech. Od data velikonoc je vypočtena i Popeleční středa, která znamená konec masopustu a začátek čtyřicetidenního půstu. Ta letošní byla 6. února. Velikonoce začínají Svatým týdnem. Ten začíná Květnou nedělí, následuje Modré pondělí, nazvané podle modré látky, která se v ten den vyvěšuje na oltáři. Šedivé (někdy též žluté) úterý v tento den se nekonaly žádné mše ani obřady. O Sazometné středě říkalo se jí také škaredá, nebo černá se vymetaly komíny. Podle lidové pranostiky se v tento den nemáme škaredit ani mračit, to bychom se mračili všechny středy v roce. Na Zelený čtvrtek (název je asi odvozen od zeleného mešního roucha) zazní naposledy kostelní zvony. Podle pověsti odlétají do Říma a zazní opět až na Bílou sobotu. V tento den se nemáme s nikým hádat a nikomu nic půjčovat, aby se nám vyhnuly všechny hádky a aby si naopak k nám našly cestu peníze. A pokud jde o ně, když zazní zvony naposledy, je třeba jimi zacinkat, aby se nás držely celý rok. Velký pátek je dnem smutku a půstu. V tento den vzpomínáme ukřižování Ježíše Krista. Hlas zvonů nahrazují řehtačky. Dříve se chodilo průvodem po obci a oznamovalo se tak nejen poledne, ale i ranní a večerní klekání. Na Velký pátek země otevírá svoje poklady, na souš vycházejí vodníci, prohánějí se na koních a podle pověsti se na chvíli otevírá bájný Blaník. V tento den nesmíme prát prádlo, protože místo do vody by se namáčelo do Kristovy krve. A také nemáme nic půjčovat, protože půjčená věc by se mohla očarovat. Na Bílou sobotu se má uklízet a bílit. V této den se také vracejí zvony z Říma. Musíme se nachystat na slavné Vzkříšení, napéct mazance a velikonoční beránky a uplést z vrbového proutí pomlázku. Konec Bílé soboty znamená také konec dlouhotrvajícího půstu. Klecansk zpravodaj bfiezen

2 Z OBSAHU: Úvodník - Velikonoce Háj u kostela - str. 3 Pravý Hradec - str. 6-7 Z MěÚ - str. 8-9 Co se šustlo str Klecanská štafeta - str. 14 Hod boží velikonoční byl dnem svátečním, lidé nepracovali, nechodili na návštěvy, postili se, nejedli maso, pouze posvěcené pečivo, pekli se velikonoční beránci. Mezi velikonočními pochoutkami dále nacházíme bábovky, koláče, pletence, jidáše, kaše s medem a perníky. A ještě na jednu neodmyslitelnou tradici Velikonoc bychom neměli zapomenout. Tento den papež promluví poselství a požehnání Urbi et Orbi (městu a světu). Velikonoční pondělí je každoročně ve znamení pomlázky. Její tradice sahá až do 14. století. U nás chodí chlapci dům od domu se spletenými pomlázkami z vrbového proutí, šlehají děvčata a koledují. Za to dostávají malovaná vajíčka i jiné dobroty. Nejznámější velikonoční koledou jsou známé hody, hody doprovody Mně se líbí tahle z Moravy: Paní kmotra slyšte chásku, přicházíme na pomlázku, opentlené žilky máme, kdo nám nedá uhlídáme! Paní kmotra nemeškejte barevná vajíčka dejte. Hezky si užijte nejen Velikonoce, ale celý březen a nezapomeňte, že poslední březnovou neděli začíná letní čas. Ve dvě hodiny si posuneme hodinovou ručičku o hodinu napřed a zpět ji vrátíme až 26. října. -sp- ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Zápis se uskuteční dne 23. dubna 2008 v 17 hodin formou informativní schůzky s rodiči (bez přítomnosti dětí) v prostorách MŠ. Program schůzky: - kritéria přijetí dětí do MŠ - organizace školního roku 2008/2009 v MŠ - adaptační režim nově nastoupených dětí - dny otevřených dveří - vyplnění přihlášek a žádostí k přijetí Těšíme se na Vaši účast. 2 Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

3 CO SE STANE S HÁJEM U KOSTELA V KLECANECH? V uplynulých dnech provedla Komise životního prostředí v Klecanech místní šetření k navrhovanému kácení stromů v háji pod kostelem v Klecanech. Převážně se jednalo o akáty. Většina stromů, vybraných ke kácení, není v perspektivním stavu. Jsou buď proschlé, nebo nalomené a jinak poškozené, a asi tři jsou výrazně nachýlené, takže nemají daleko k vyvrácení. Z tohoto pohledu by tedy kácení problémem být nemělo. Ty narušené stromy tam ovšem nejsou samy, takže je třeba všechno vyhodnotit poněkud šířeji. Podle podrostní bylinné vegetace byl kdysi okolo kostela listnatý háj se zastoupením dubu zimního, javoru mléče, babyky, habru, lípy srdčité a dalších původních druhů. Z těchto stromů již mnoho nezbylo, zřejmě v důsledku neúdržby (možná již od první poloviny 20. století) tyto stromy zanikly a po většině plochy je nahradil monotónní porost akátu. Akát není příliš dlouhověký, většina stromů již dožila vrcholu své existence a započala fáze destrukce. Tuto destrukci urychluje více činitelů, a kácení jednotlivých stromů je mezi nimi. On je to sice park, ale s porostem lesního charakteru, který se také jako les chová. Má specifické mikroklima, kterému jsou všechny stromy přizpůsobeny, takže čím více se kácí, tím více jsou zbylé stromy (dosud relativně zdravé) náchylné k prosychání, lámání a vývratům. Rychle tedy přichází nutnost řešit další osud háje. A to právě nebude ani trochu jednoduché. Háj totiž není možné jen tak plošně vykácet. Podle mnohých zkušeností z jiných lokalit jsou totiž na dané mikroklima uzpůsobeny nejen vlastní stromy, ale také stavby. Nevíme tedy, jak by se zachovalo zdivo kostela, ale pravděpodobně nikoliv dobře. Odstíněním stavby a vysycháním základů by mohlo dojít k praskání zdí, pohybům v základech a jiným úkazům. My dokonce ani nevíme, na čem kostel vlastně stojí. Podle některých názorů je přinejmenším část vrchu s kostelem umělým násypem, který kořeny stromů do jisté míry stabilizují. Z toho všeho vyplývá nutnost, posoudit staticky a stavebně jak budovu kostela, tak také celý vrch. A to už je trochu nákladnější záležitost, než pouze vybrat několik nejhorších stromů a briskně je skácet. A nakonec i kdyby se prokázalo, že zdivo nebude na plošné kácení výrazně reagovat, je tu riziko silnější povrchové eroze, protože podle toho, co je vidět na povrchu, stojí kostel na sprašovém, a tudíž snadno narušitel-ném podloží. Problém by mohl vyústit až do nutnosti stabilizovat svah náročnými injektážemi nebo jinými způsoby. Vysoce rizikovým se stal háj pod kostelem po realizaci architektonicky nevhodných staveb na jeho úpatí. Pro stavby byla vyhloubena hluboká stavební jáma, která změnila již tak nepříznivé vlhkostní poměry v půdě háje, a navíc stromy, které předtím byly mimo dosah běžného pohybu veřejnosti, se z ničeho nic staly potenciální hrozbou pro příští obyvatele. A nebude dlouho trvat, kdy tito obyvatelé přijdou s požadavkem zásadního řešení. Těmto lidem se prostě dostalo práv, která vznikají stavebním povolením, a už jim je nikdo nevezme. K tomu stačila absence střízlivého úsudku při souhlasu k umístění těchto staveb. Klecansk zpravodaj bfiezen

4 Co tedy je závěrem? Jednou možností je problém dále oddalovat a čekat, co se stane. To může po několika letech vést k nežádoucímu proslavení Klecan ve sdělovacích prostředcích, kdy v místě bude rejdit angažovaná televizní reportérka a hlásat do světa = Kostel v Klecanech se hroutí =. Nebo je také možné problém komplexně vyhodnotit a začnout jednat již nyní. Jistěže to vyhodnocení a hlavně náprava bude stát značné finanční prostředky. Vnucuje se sice možnost, že by tohle asi měl hradit vlastník kostela, který sám může být i příjemcem dotací, ale to už tento článeček řešit nemůže. Jeho smyslem bylo pouze včas upozornit na něco, co se za nějaký čas může stát. Jaromír Bratka sdružení MR-SOP VÝROBA A PRODEJ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ pozinkované, pozinkované barvené, měděné, zinko-titanové,hliníkové Společnost RaZIK areál SPOLANA a.s. Neratovice Objekt D 6060 u IV. vrátnice. Telefon do provozovny: Vzorky výrobků si můžete prohlédnout v provozovně nebo v Klecanech na adrese Jiří Rabiňák, ul. K Sídlišti 379, T: , Doprava výrobků do Klecan zajištěna. 4 Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

5 Z KLECANSKÉHO MASOPUSTU... Devátý Klecanský masopust máme za sebou. Počasí nebylo tak příznivé, jak jsme z minulých ročníků zvyklí, ale mohlo to být horší. Zahřívali jsme se svařákem a horkým moštem, zabíjačkovou polévkou a jinými zabíjačkovými dobrotami. Od rána hrála na náměstí kapela pana Opla a zpříjemňovala čekání ve frontě na jitrnice, jelita, tlačenku a další výrobky řeznického mistra pana Šťastného. Kolem druhé hodiny už bylo náměstí plné maškar, jak dětí, tak dospělých. Karlštejnský havran všechny přivítal, představil maškary a potom už laufr požádal pana místostarostu o povolení k průvodu městem. Ještě než jsme vyrazili, předvedl své umění výborný kejklíř Vojta Vrtek, který nás potom doprovázel až do Sportklubu. Cestou jsme se zastavili na občerstvení u paní Lemonové, která se nebojí každý rok maškary pozvat a pohostit je. Zato si s nimi může zatancovat a zajistí si tak hojnost a bohatou úrodu na celý rok. Příští rok to můžete to zkusit také, rádi zazvoníme i u Vás. Před Sportklubem kejklíř naposledy předvedl své umění, myslivec zastřelil medvěda a pak následovala zábava. Měla by být poslední před Popeleční středou, kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Musím poděkovat všem, kteří pomáhali. Děti ve školce vyrobily papírové květy na výzdobu povozů, paní Švecová a paní Filingerová napekly v sobotu ráno ve školní kuchyni spoustu sladkého i slaného pečiva, děti ze školy rozdávaly dětem perníkové medvědy a číslovaly maškary, skauti zajistili hlavní postavy masopustu a radnice se jako vždy postarala o technické zázemí. Manželé Bažantovi a Andrea Košťálová prodávali koblihy a nápoje a moje kamarádka přiletěla z Prahy coby karlštejnský havran. Dík patří všem maškarám, bez kterých by to nešlo a Martinu Lemonovi, který to všechno fotil. Příští masopust bude Bude to desátý ročník a už teď přemýšlíme, co udělat jinak a lépe. Stále máme nedostatek pomocníků, kteří by nám pomohli s prodejem pečiva i nápojů, s vítáním a vyhodnocováním maškar a také radou, na co jsme ještě zapomněli. Chcete-li se připojit, můžete se obrátit na kulturní komisi nebo na Pravý Hradec (www.pravy-hradec.cz). Uvidíme se také na dalších akcích během celého roku. Nejbližší bude lampiónový průvod na Černou skálu a Velikonoční jarmark Nezapomeňte také, na kurzy, které pro Vás začal připravovat Pravý Hradec. Na všechna další setkání s Vámi se těší Zdeňka Tomášová fotografie z letošního masopustu naleznete na Klecansk zpravodaj bfiezen

6 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRAVÝ HRADEC Patchwork, pátek V podvečer jsme se sešly na první lekci patchworku, technice amerických přistěhovalců. Ti se z nouze naučili využít každý zachovalý kousek svého obnošeného šatstva. My jsme se pustili do stříhání úplně nových látek, abychom z nich vytvořili nové vzory. Existuje nepřeberné množství postupů; začali jsme rychlou dekou. Máte-li zájem se to také naučit, napište nám. Výlet do Svatovítské katedrály, sobota Návštěva Svatovítské katedrály byla pro nás velkým zážitkem. Zpočátku byla úplně bez návštěvníků a byli jsme v ní skutečně úplně sami. Dostali jsme se nejen do Svatováclavské kaple, ale i do hrobky českých králů. Visutou gotickou hlavici, kterou vídáme denně na stokoruně, běžný návštěvník opravdu nezahlédne. My jsme díky Pavlu Kunešovi to štěstí měli. Příběh Svatého Víta i okolnosti budování Svatovítské katedrály pro nás v knihách i na internetových stránkách vyhledala Alena Němcová. Odkud známe svatého Víta Jméno svatého Víta znají jak věřící, tak i drtivá většina nevěřících Čechů a Moravanů především díky katedrále na Pražském hradě. Stavební počátky nejvýznamnější církevní stavby katedrály Sv. Víta sahají až do počátku 30. let 10. století. Kníže Václav měl zřejmě v úmyslu vybudovat v Praze biskupství a dopřát tak svému knížectví církevní samostatnost. První staroslověnská legenda (minejní verze) jedna z nejstarších václavských legend praví, že kostel měl být původně zasvěcen bavorskému patronu sv.emeramovi neboli sv.jimramovi. Po událostech z roku 929 kdy byl Václav nucen svou zemi nově podřídit nikoli bavorské, ale saské nadvládě krále Jindřicha I. Ptáčníka, a poté co údajně obdržel od tohoto saského vládce darem část z ostatků (paži, rámě) sv. Víta, nechal Václav vybudovat na místě dnešní katedrály svatovítskou rotundu, která se stala základem pro vybudování největší svatyně tohoto světce na světě. A co všechno o tomto prvním významném patronovi české země víme? Vít se narodil kolem roku 293 na Sicílii a byl svou kojnou a vychovatelem veden ke křesťanské víře. Jeho otec od něho žádal odpřísáhnutí zapření víry v Boha, chtěl syna bitím i přemlouváním přimět uctívat helénská božstva. Když nic nepomáhalo, rozhodl se syna zavřít v místnosti a čekal, až ho víra v Boha opustí. Z Vítova pokoje však jednou začala vycházet příjemná vůně a tak otec zvědavě odemkl a spatřil stát okolo svého syna sedm andělů. Polekal se a vykřikl: Bohové přišli do mého domu! Záhy nato oslepl. Otec sice slíbil nejvyššímu bohu Jovišovi býka se zlatými parohy, pokud ho uzdraví, ale zázrak se nekonal. Požádal tedy svého syna, aby mu pomohl. Vít se za něj modlil k Bohu a otci se zrak vrátil. Přesto otec syna udal jako 6 Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

7 tajného křesťana a tak Vít uprchl spolu se svými opatrovateli. Byl však chycen a odveden před císaře Diokleciána do Říma. V Římě Vít podle legendy uzdravil císařova syna, který měl padoucnici. Císař, i když Vít pomohl jeho synovi, nechal vhodit Víta do nádoby s vroucím olejem či smolou, ale chlapci se nic nestalo. Předhodili ho tedy hladovým lvům, ale ani zvířata malému chlapci neublížila a tak byl se svými průvodci natažen na skřipec a popraven mečem. To se odehrálo kolem roku r Jiné podání praví, že byl Vít zavěšen na strom a probodnut trojzubcem a další legenda vypráví, že byl popraven na Sicílii. Některé prameny uvádějí, že mu bylo pouhých sedm let, jiné zase, že byl umučen ve věku dvanácti let. Úcta k tomuto světci je prastará, ale o jeho životě nemáme mnoho spolehlivých zpráv. Kult svatého Víta se začal šířit až po sepsání legendy o jeho životě kolem roku 600. Až 150 kostelů tvrdí, že mají jeho ostatky a jsou na to náležitě hrdí. Skutečnost, že byl sv. Vít svými trýzniteli umučen jako velmi mladý chlapec způsobila, že je jeho kult mnohem silnější než u jiných mučedníků a proto patří mezi velmi uctívané svaté. Svátek Víta slavíme 15. června. Pranostika: Svatý Vít dává trávě pít. Pohoda od svatého Víta do svatého Jana pro obilí je vyhraná. Fotografie najdete na Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s MěÚ v Klecanech pořádá HUMANITÁRNÍ SBÍRKU letního a zimního oblečení dámské, pánské, dětské lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, péřových a vatovaných přikrývek a dek, domácích potřeb nádobí černého i bílého, skleniček apod. Sbírka se uskuteční v sobotu 19. dubna 2008 od hod na Městském úřadě Věci přineste, prosíme, čisté a zabalené do igelitových pytlů, nebo do krabic. Děkujeme Vám za pomoc. Klecansk zpravodaj bfiezen

8 ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA 28. ledna - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady - bod č. 1 schválila cenovou nabídku p. kameníka Kuře na úpravu pomníku obětem II. světové války v hodnotě ,- Kč 2. schválila částku ,- Kč na pořádání II. Občanského plesu, město Klecany je partnerem této akce, ples se koná 23. února 2008 v sokolovně ve Veltěži po 100 letech a ztrát ZŠ a MŠ Klecany k a předá Finančnímu výboru města Klecany 5. č.j. 241/08 projednala otázky dokončení finálního krytu vozovky na pozemcích p.č. 142/14 pro 18 RD v lokalitě U louže, pověřila starostu dalším jednáním 6. schválila termín zasedání Zastupitelstva města 13. března projednala způsob likvidace černých skládek v oblasti Vinice a zahrádkářské kolonii v Mexiku. Vlastníci pozemků budou vyzváni k likvidaci. 4. byla seznámena s dílčím přezkoumáním hospodařením města za rok Kontrola z Krajského úřadu bude ukončena v dubnu února - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady 2. rozhodla ukončit nájemní smlouvy s nájemci pí.kozlíkovou, p.kolářem a p.šmerdou, na pozemku par.č. 343/3 v k.ú.klecany z důvodu celkové úpravy okolí přívozu v souladu s novým Povodňovým plánem města Klecany /08 p. Šturma Karel, 268/08 p. Trefilová Jiřina, 276/08 p. Schneider Bohumil, 329/08 p. Jägerová Jarmila, 334/08 p. Lacková Marina zamítla žádosti o prominutí poplatku za TKO dle platné vyhlášky města Klecany č. 3/07 4. č.j. 333/08 vzala na vědomí výkaz zisku 7. projednala návrh Stavitelství DE na pronájem v kasárnách a pověřila vedení města dalším jednáním 8. schválila nákup evidenčních známek pro psy v celkové ceně 5.500,- Kč 9. schválila doplnění kontejnerů na tříděný odpad 10. č.j. 393/08 projednala žádost p. Petra Šimona. Žádost je třeba doplnit o geometrický plán. Příští Rada se bude konat 18. února února - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady 2. schválila ceny za likvidaci komunálního odpadu pro podnikatele a ostatní pro rok schválila program Zasedání ZMě, které se bude konat 13. března se seznámila s životopisy uchazeček na funkci referentky. Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

9 ZAHRADNICKÉ PRÁCE - údržba zeleně - kácení a prořezy rizikových stromů prováděné i horolezeckou technikou - likvidace pařezů frézováním - štěpkování větví - zakládání trávníků a pokládka travních koberců - sekání a provzdušňování travnatých ploch - střihání živých plotů - úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků - sběr a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů - automatické závlahové systémy - návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad EDUARD PACÁK - MOBIL února - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady 2. č.j. 480/08 vzala na vědomí zápis kontrolního výboru města Klecany ze dne 4. února Místostarosta byl pověřen dalším jednáním z KV 3. č.j. 493/08 vzala na vědomí dopis ze Správy majetku Arcibiskupství pražského ohledně farních pozemků PK 191, p.č. st. 698 v areálu Sportklubu. Dopis bude dál předložen Zastupitelsvu města k dalšímu projednání. 4. č.j. 444/08 schválila příspěvek ve výši ,- Kč Mysliveckému sdružení na nákup krmiva, včetně krmiva medicinálního pro zvěř volně žijící na k.ú. města Klecany 5. č.j. 515/08 byla seznámena s návrhem na rekonstrukci učebny fyziky a chemie ředitelem ZŠ a MŠ Klecany p. Lacinou, částka ,- bude dána ke schválení Zastupitelstvu města 6. č.j. 385/08 se seznámila s dopisem OÚ Zdiby ohledně přerušení polní cesty s výstavbou areálu firmy Vladimír Hrubý, vedení města je pověřeno řešením dané situace. INFORMACE Z MATRIKY Upozorňujeme obyvatele Klecan, že poplatek za odvoz odpadu je potřeba zaplatit nejpozději do a popelnice poté označit zelenou nálepkou. Pokud od nebudou popelnice označené nálepkou o zaplacení, popelnici nebude odvezena. Poplatek ve výši 500,- Kč platí každá trvale přihlášená osoba. Klecansk zpravodaj bfiezen

10 Kulturní komise městské Rady, středisko Havran Junáka Klecany a Pravý Hradec vás srdečně zve na VELIKONOČNÍ JARMARK v sobotu 15. března 2008 ve 14 hodin 14:00 Program na náměstí Václava Beneše Třebízského (v případě nepříznivého počasí v budově městského úřadu) stánky s tradičním zbožím pletení a prodej pomlázek občerstvení Program v zasedací síni městského úřadu ochutnávka různých druhů perníků (plněných, polévaných, ovocných, celozrnných ) velikonoční dílna kraslice, perníky, velikonoční dekorace, keramická dílna, pečení velikonočního pečiva filcování, vitráž, drátování, tkaní prodej velikonočních dárků Program v obřadní síni VBT 14:00 Velikonoční jarmark Vystoupení nejmladších žáků Základní umělecké školy v Klecanech a Odolena Vodě 14:30 Míša Nesveda - kouzelník 15:00 Lakomé Barky a Klenota Jarní a velikonoční písně Těšíme se na Vás! 10 Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

11 CO SE ŠUSTLO V NAŠÍ ŠKOLE V únoru nás přijela navštívit do školy opět skupina muzikantů, kteří již tradičně každý rok připravují pro starší žáky hudební pořad o vývoji rocku v jeho různých podobách. Nejlepší sběrači z každé třídy za odměnu podnikli výlet do pražské ZOO, kde si užili zábavné dopoledne s programem. Dokonce se tento měsíc i soutěžilo a reprezentovalo školu v dějepisné olympiádě a v konverzaci z anglického jazyka. Osmáci a deváťáci vyrazili za poznáním atomové energie do Temelína. Zato šestá třída, ta zavítala do minulosti starověkého Egypta na výstavu v Náprstkově muzeu. A nakonec trocha ekologie s devátou třídou v našem oblíbeném Toulcově dvoře, tentokráte při pořadu Cesta ke chlebu. Více se o všech akcích dočtete v následujících příspěvcích. JAK SE ŽILO VE STAROVĚKÉM EGYPTĚ Théby Město bohů a faraónů je výstava, kterou jsme s průvodcovským výkladem shlédli v Náprstkově muzeu v Praze. Byla výborně načasovaná, neboť starověký Egypt žáci z šesté třídy zrovna probírali v hodinách dějepisu. Vypravili jsme se na ni i s jejich třídní paní učitelkou Štembergovou, aby si šesťáci mohli na vlastní oči prohlédnou, jak vypadají skutečné sarkofágy a další předměty, které nalezli i čeští archeologové v egyptských Thébách. Nejvíce se všem líbil sarkofág princezny Hereret, které malou škvírou vykukovaly její mumifikované nohy. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí jako například, jak se v Egyptě pohřbívaly děti do malých dřevěných truhel, nebo že oblečení starověkých Egypťaů nebylo jen čistě bílé, ale i barevné se vzory. Hned druhý den v hodině dějepisu si mohli žáci vysoutěžit pěknou cenu s egyptským motivem při opakování o Egyptě a kvízu zaměřeném na to, co si z výstavy zapamatovali. Výstava se nám moc líbila. Je velké štěstí, když si může člověk prohlédnout něco, s čím se seznámil jen teoreticky. Alena Dočkalová JE LIBO RAP A HIP HOP? Opět po roce zazněla v naší tělocvičně rocková hudba, což znamená, že k nám popáté přijel Mgr. Milan Parnahaj se svým programem pro třídu. Sice byl domluven pořad Vývoj českého rocku, ale těsně před začátkem jsme se dohodli na tom, že děti uslyší horkou novinku pořad o blues, rapu a hip hopu, nechyběla ani ukázka beat boxu. Děti se nejen dozvěděly, odkud se jejich oblíbená hudba vzala, ale vyslechly i živé ukázky. O kvalitě a úspěchu nového pořadu svědčil častý potlesk, přestože skupina se zmenšila na dva členy a děti nedostaly hudební časopisy jako v loňském roce. Díky těmto úpravám však zaplatily děti stejné vstupné jako u všech předchozích programů a o pořad Vývoj českého rocku také nepřijdou, to už je domluveno. Dagmar Rauschová PUTOVÁNÍ ZA SOVOU PÁLENOU ZOO Praha je velmi krásná, stále jiná a najdeme zde pět tisíc zvířat. I v letošním školním roce se naše škola stala adoptivním rodičem sovy pálené. Proč právě sovy pálené? Snad se nejvíce podobá té naší ve školním znaku. Jako adoptivní rodiče jsme byli pozváni do ZOO. Ale jak vybrat ze všech žáků třicet dětí, pro které pozvánka platí? Pojedou nejlepší sběrači jednotlivých tříd. Navštívili jsme pavilon Klecansk zpravodaj bfiezen

12 indonéské džungle, ale gibboni si s námi hráli na schovávanou. Možná je přilákala vůně svačin, takže jsme si u venkovního výběhu mohli v klidu prohlédnout jejich tvar prstů a dlaně. Zúčastnili jsme se přírodovědné stezky s úkoly a poznat správný tvar prstů a dlaně gibbona byl první úkol. Další stanoviště s úkoly nás zavedla ke kazuárům, vlkům, koni převalskému, a čas nám rychle plynul. Certifikát pro školu jsme získali. Všichni si už navždy zapamatujeme,že je klokan schopen skočit délku 9 m. Žirafy nás vítaly se svými mláďaty, tygří koťata se před námi honila, gorily nám předvedly vše, co už naučily své ratolesti, jen sova pálená nám zůstala záhadně ukryta. Nevadí, my to nevzdáme. SRPŠ nám opět zaplatilo školní permanentku do ZOO Praha a tak vyhlašujeme školní mezitřídní soutěž: Která třída objeví jako první expozici sovy pálené? K. Knorová a L. Pechová JAK JSME SE JELI NABÍT DO TEMELÍNA Ve středu, byla to první únorová středa, jsme si vyjeli na exkurzi. Ale ne na ledajakou. Jeli jsme do jihočeského Temelína.Výlet nám však nezačal příliš dobře. V osm hodin už jsme všichni stáli před fotbalovým hřištěm. Čtvrt na devět, půl deváté, tři čtvrtě a autobus nikde... V devět hodin konečně dofrčel. Namrzlí jsme do něj nastoupili a odjeli na cestu kolem Česka za jeden den. V autobusu se objevil strašně vtipný průvodce Honza, který s námi hrál různé hry. Připravil pro nás ENERGETICKÝ KVÍZ, který někoho bavil a někoho uspával. Nejdřív jsme dojeli do Písku, kde jsme měli hodinový rozchod. Naše cesta pokračovala z Písku rovnou do Metelína, jak někteří přezdívali Temelínu. Bylo vidět už z dálky, jak se kouří z těch čtyř velkých, sto padesát pět metrů vysokých, bílých komínů. Když jsme dojeli k Temelínu, tak jsme si uvědomili, že nepůjdeme dovnitř, ale jen do infocentra.v místním infocentru na nás netrpělivě čekala temelínová průvodkyně, která nás zavedla do kinosálu, kde nám vysvětlila, jak elektrárna funguje. Provoz elektrárny nám přiblížil také názorný film 3D. Při zpáteční cestě nám "energetický Honza" připravil další soutěž AUTOBUS HLEDÁ SUPERSTAR. Někteří z nás dokonce i zazpívali.do Klecan jsme přijeli kolem šesté hodiny a při výstupu z autobusu dal Honza každému čokoládu. I přes počáteční strasti jsme si cestu celkem užili. Sestaveno z úryvků prací Heleny Davidové, Veroniky Mičanové, Katky Zajíčkové a Ondry Veselého. OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY Každý rok na začátku února se žáci naší školy účastní okresního kola dějepisné olympiády. Letos již po druhé jel do Říčan klecanskou školu reprezentovat Jirka Haken z 9.A. Svoji účast si musel vybojovat ve školním kole a ani v okresním, kole se nenechal zahanbit. V konkurenci žáků základních škol a studentů gymnázií skončil na šestém místě právě za gymnazisty. K tomuto umístění mu ještě jednou gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy, neboť letošní okresní kolo patřilo k těm nejtěžším za několik posledních let. Lucie Pechová 12 Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

13 CESTA KE CHLEBU NENÍ VŽDY JEDNODUCHÁ Vzít peníze a jít koupit chleba do obchodu, to snad zažil každý z nás. Ne každý si však zkusil ho sám upéct. Devátá třída s paní učitelkou Dočkalovou a Rauschovou podnikla netradiční cestu ke chlebu při stejnojmenném pořadu v Toulcově dvoře. Žáci si museli k přípravě chleba sami ručně namlít pšeničnou a žitnou mouku, z ní pak udělat těsto a vypracovat každý svůj bochánek, který si upekli a nakonec někteří i snědli. Podotýkám, že jen někteří, protože ne každý dokázal vychutnat jeho chuť, která se zdaleka nepodobá chuti bílého pečiva, na které je mnoho dětí zvyklých. Velkým zpestřením celého programu bylo mlácení cepy, které si ve venkovních prostorách mohli všichni vyzkoušet. Největší potíže nakonec nastaly v závěru, kdy paní lektorka vyzvala osazenstvo, aby předtím, než jim předá upečené bochánky, zazpívali nějakou písničku, ve které se objevuje text o chlebu, mouce či obílí. Deváťáci se shodli, že všichni znají píseň Skákal pes přes oves a odzpívali bez problémů první sloku a mohli si svůj výtvor za odměnu odnést domů. Alena Dočkalová O proběhlých soutěžích - Klavírní soutěž Dne 25. ledna 2008 proběhlo školní kolo soutěže ve hře na klavír pro všechny žáky klavírního oddělení ze všech poboček. Abychom zajistili při hodnocení velkou míru objektivity, pozvali jsme do poroty dvě výborné pedagožky z Prahy paní profesorku Mgr. Dagmar Kristenovou a paní učitelku Helenu Malíkovou. Jelikož školní kolo bylo výběrem pro kolo okresní, které se uskutečnilo v Čelákovicích, porota byla velmi přísná a měřila výkony podle přísných kritérií celostátních soutěží. Proto v některých kategoriích nebyla udělena některá místa. Paní profesorka při hodnocení poskytla také cenné rady a podněty našim učitelkách. Obě nezávislé porotkyně ocenily především složitý repertoár, který hráli žáci vyšších ročníků. Celkové hodnocení dopadlo takto: PHV kategorie: 1. místo Běhan Šimon, 2. místo Matějíček Marek, Cihlářová Anna- Marie, 3. místo Majsnerová Veronika, 1. kategorie: 1. místo Mikysková Karolína, 2. místo Winterová Andrea, 3. místo Bártíková Zuzana, 2. kategorie: 1. místo Hochmanová Marie, 2. místo neuděleno, 3. místo neuděleno, 3. kategorie: 1. místo neuděleno, 2. místo neuděleno, 3. místo Marcol Daniel, 4. kategorie: 1. místo neuděleno, 2. místo neuděleno, 3. místo Spurná Michaela, 5. kategorie: 1. místo Zajícová Johana, 2. místo neuděleno, 3. místo Petráková Martina, 6. kategorie: 1. místo Mervart Petr, 2. místo Lahoda Ondřej, 3. místo Zavadilová Šárka, 7. kategorie: 1. místo Gulová Zuzana, 2. místo neuděleno, 3. místo Beneš Jan, Sobotka Klecansk zpravodaj bfiezen

14 Ondřej, 8. kategorie: 1. místo Tyglová Ivana, 2. místo Ledvinka Martin, 3. místo Motalová Kristýna. Do krajského kola, které se konalo 19. února 2008 v Čelákovicích, jsme vyslaly tři vítězky z jednotlivých kategorií: Johanu Zajícovou, Zuzanu Gulovou (obě ze třídy paní učitelky Adriany Bartlové) a Ivanu Tyglovou (ze třídy pana učitele Fillipa Subbotina). V okresním kole byla velká konkurence ze ZUŠ Brandýs nad Labem, Říčan a Čelákovic. O to víc nás těší úspěch, který dosáhly všechny tři klavíristky: Johana Zajícová získala 1. místo (s postupem do krajského kola), Zuzana Gulová obsadila také 1. místo a Ivana Tyglová získala ve své kategorii 2. místo. Pro naši školu je postup Johany Zajícové do krajského kola obrovský úspěch, jelikož konkurence v klavírním oboru je mezi ostatními ZUŠ vysoká. O kvalitativní rozvoj klavírního oboru se zasloužila především paní učitelka MgA. Adriana Barthová, která žáky dokonale připravila a motivovala k tomuto úspěchu. Houslové a kytarové soutěže Ve školním kole kytarové a houslové soutěži byli úspěšní tito žáci: 0.kategorie kytara: 1.místo: Zuzana Therová, 2. kategorie kytara: 1. místo: Nikola Staňková, Lucie Nováková, 2. místo:kristýna Šučurová, Komorní hra ve hře na kytaru: 1. místo: Duo ve složení Lucie Nováková a Kristýna Šučurová. V krajském kole ve hře na kytaru, které proběhlo 27.února 2008 v Brandýse nad Labem získala Nikola Staňková 1. místo s postupem do krajského kola (ze třídy p.uč. Urbana) a 1. místo získalo také komorní duo (Lucie Nováková a Kristýna Šučurová) ze třídy p.uč. Kopeckého. Přejeme Nikole Stańkové mnoho štěstí v krajském kole. 0.kategorie housle: 1. místo: Květa Šteflová, 2. místo: Tereza Zajícová, 3. místo: William Martin Podzimek, I. kategorie housle: 1. místo: Jana Pavlíčková, II. kategorie housle: 1. místo: Ondřej Mědílek, VII. kategorie housle: 1. místo: Aneta Bučková Do okresního kola v Říčanech postupují všichni žáci na prvních místech a Tereza Zajícová na místě druhém. Pozvánka na březnové akce: vystoupení dramatické a hudebního oboru (od 18 hod., sál ZUŠ) vystoupení dramatické oboru na velikonočním jarmarku (14,00 hodin Městský úřad Klecany), keramická dílna manželů Šoltysových od 14,30 hodin Malý koncert v Odoleně Vodě, ZŠ Odolena Voda od 17,00 hodin Zkušební přehrávka absolventů, sál ZUŠ Klecany od 17,00 hodin Zkušební přehrávka absolventů, sál ZUŠ Klecany od 17,00 hodin Poděkování Děkujeme panu starostovi Ivo Kurhajcovi, že se přičinil o vybudování nových toalet v základní umělecké škole. Perfektní práci odvedli jako vždy pánové Jiří Šmolík a Luboš Novák. Toalety jsou velmi estetické díky krásným kachličkách a dokonalému vypracování. Budou dobrou vizitkou kulturnosti naší ZUŠ zvláště pro návštěvníky koncertů, jelikož v minulém roce bylo právě poukazováno na nedostatečnou úroveň toalet 14 Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

15 v prvním patře ZUŠ. Díky aktivitě pana starosty, se tento problém podařilo vyřešit rychle a hlavně kvalitně. Děkujeme! Bc. Dana Snížková ředitelka ZUŠ II. POKRAČOVÁNÍ VE VÝPISU Z OBECNÍCH A ŠKOLNÍCH KRONIK KLECAN Dějiny naší školy Roku 1677 oznamuje klecanský duchovní správce na úřad, že v Klecanech se bude stavět škola. Do té doby se vyučovalo v soukromém stavení. Učitel byl ustanovován patronem a farářem. Škola byla nejprve jednotřídní. Kolem r vzrostl počet dětí a vznikla potřeba rozšířit školu. Nedošlo k tomu hned, učitel dostal zatím jen pomocníka a teprve r byla zřízena další třída. Pozdější vývojový postup byl rychlejší: r vznikla škola trojtřídní, r čtyřtřídní, r pětitřídní. Roku 1887 přibyla k páté třídě paralelka. Škola měla od počátku vlastní budovu, v níž byla nejprve jedna školní světnice až do r Po rozšíření na dvojtřídku r najaly obce světnici v domkupod školou. V roce 1864 začala výuka v nové budově ve dvou třídách a stará škola byla přeměněna na byt pro řídícího učitele. Nová škola byla slavnostně posvěcena za přítomnosti mnoha vzácných hostů 4. července Do té doby stojí za zmínku pořízení nábytku do školy péčí vrchnosti r Důležitá byla též snaha císařovny Marie Terezie zjistit stav školství v našich zemích podle dotazníku o jménu učitelů, jejich stavu (ženatý, svobodný), vedlejším zaměstnání nebo řemesle, jeho příjmech a jejich pramenech. Důležité bylo zjištění počtu dětí podle stáří a to od 4 do 6 let, od 6 do 8 let, od 8 do 10 let, od 10 do 12 a více, dále ve které části roku školu nejvíce navštěvují, v kterých hodinách, kolik platí školného, čemu se učí a z kterých knih, jak daleko mají děti do školy. To vše bylo v dotazníku z Pokračování příště. Jiřina Koktanová, klecanská učitelka v.v. VÝZNAMNÉ VÝROČÍ Dne se narodil Tomáš Garrigue Masaryk, zakladatel československého státu a jeho první prezident. Pár jeho méně známých myšlenek: Kdo nedokáže začít s drobnostmi, vůbec nikdy nerozpozná velikost. Nic není veliké, není-li to pravdivé. Géniem je ten, kdo přemohl svou přirozenou antipatii pracovat. Klecansk zpravodaj bfiezen

16 KLECANSKÁ ŠTAFETA Na tomto místě mohou klecanští položit otázky osobnosti, kterou si vyberou a která jim bude ochotná odpovědět a pak předá štafetu dál. Petra Borzová se ptá Aleny Václavíkové a proč jsem si ji vybrala? V Klecanech žije poměrně krátce, ale i tak je za ní vidět spousta aktivní práce pro Klecany. Spolu s rodinou ji můžeme potkat na většině akcí, pořádaných v Klecanech. Nebydlíš tu dlouho. Přesto hodně času věnuješ práci pro město. Co vlastně děláš a proč? Patřím do skupiny lidí, kteří pomáhají představitelům města se strategickým plánem a snaží se získat dotace na vylepšení Klecan. Připadá mi to normální, něco dělat pro město. To přece může každý. Nakonec pojem samospráva znamená přesně to, že si něco sami spravujeme, takže pokud jen sedíme a kritizujeme, kritizujeme sebe. Jsi jednou ze zakládajících členek občanského sdružení Pravý Hradec. Co tě k tomu přivedlo? Bydlela jsem v Praze, kde se sousedé ani neznali, takže se mi moc líbí, že se tu každou chvíli něco děje. A že to pořádají sousedé pro sousedy. Tak jsme na ty akce s rodinou chodili a proto jsem nemohla nenarazit na ženy, s kterými jsme později Pravý Hradec založily. Jsou totiž u všeho, co se děje pro Klecany a lidi v nich. Což se mi líbí, tak jsem se k nim přidala. Založily jsme sdružení, které má za hlavní cíl dávat lidi v Klecanech dohromady, navázat na tradice spolkového života a přitom vyprodukovat i nějakou zábavu. Za dobu své existence už Pravý Hradec uspořádal několik akcí a má velké plány do budoucna. Naštěstí máme podporu představitelů města, což je pro nás strašně důležité. Jakou máš profesi? Já jsem původně mikrobioložka. Teď se už ale nějakou dobu věnuji shánění peněz z nadací a fondů pro neziskové organizace. Pracuji hlavně z domova, takže se můžu hodně věnovat dětem. Teď jsem krátce v Centru Paraple, což je organizace, která pomáhá vozíčkářům, aby se po úrazu co nejdřív vrátili do svého prostředí a mohli žít normálním životem. Musím říct, že jsem z Centra Paraple nadšená. Líbí se mi tam všechno práce, prostředí a hlavně lidi. Dělají velmi těžkou, náročnou, psychicky vyčerpávající a obrovsky důležitou práci. Nevypadají uštvaně ani naštvaně a je s nimi legrace. Příště se Alena Václavíková bude ptát Petra Elbogena. 16 Klecansk zpravodaj bfiezen 2007

17 Klecansk zpravodaj bfiezen

18 Naši březnoví jubilanti: Kodetová Hana (74), Studnička Josef (77), Stýblová Jiřina (75), Nováková Miluše (74), Bassyová Alena (70), Brávníková Růžena (79), Budín Jiří (71), Zelenková Marie (90), Petříčková Oldřiška (80), Srstková Růžena (80), Helligová Jindřiška (75), Mouchová Věra (71), Kopřiva Václav (71), Sittová Jozefa (70), Jandovská Marie (88), Mlynková Johana(81), Novák Josef (86), Neuman Václav (83), Kmínková Růžena (75), Ležáková Jiřina (79) Nové zajímavé knihy v klecanské knihovně Lenka Reinerová Čekárny mého života Karel Kryl Pochyby Ian McEwan Na Chesilské pláži Sandra Brown Mrazivý chlad Philips Vanderberg Sixtinské spiknutí Máte problém s tvrdou vodou? Vyřeší je změkčovače vody EcoWater Systems. Spolehlivá technologie od světového výrobce. Nenechte si již ničit vybavení Vašeho domu! Skoncujte s tvrdou vodou! Ničí vodovodní potrubí a teplovodní techniku, poškozuje armatury a vybavení koupelen, pečujte o pokožku a vlasy. Mnohonásobně se vyplatí. Kontaktujte nás a využijte bezplatnou konzultaci a měření tvrdosti Vaší vody. Bližší informace: tel: Klecansk zpravodaj bfiezen 2007

19 Vydává Mûstsk úfiad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany za obsah odpovídá P. ebková s redakãní radou. Redakãní rada: D. Kapustová, Z. Tomá ová, D. Horová Info o inzerci - J. Klausová MûÚ tel.: Zpravodaj MK âr E IâO: Uzávûrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne kaïdého mûsíce. Vychází k 5. dni kaïdého mûsíce. Cena v tisku: Kã 7,- âíslo 3/2008, vychází dne

20

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35

VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35 VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Zeyeráček. číslo 1 březen 2012 5 Kč. fotka. Školy OBSAH. Jak jste spokojeni s novými automaty na nápoje? Milí čtenáři,

Zeyeráček. číslo 1 březen 2012 5 Kč. fotka. Školy OBSAH. Jak jste spokojeni s novými automaty na nápoje? Milí čtenáři, fotka Školy číslo 1 březen 2012 5 Kč Zeyeráček Milí čtenáři, právě se Vám do rukou dostalo zkušební a zároveň první číslo školního časopisu Zeyeráček. Naším cílem je Vás pravidelně informovat o nejdůležitějších

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 5 Městyse Knínice u Boskovic 2008 Nová výsadba v obci V průběhu měsíce dubna byla provedena v naší obci výsadba zeleně odbornou firmou. Byly tak z části nahrazeny stromy, které již svým vzrůstem

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Kilometrový pásek Apríl jsme na naší škole oslavili netradičně přinesli jsme co nejvíc pásků. Při jejich spojování jsme se

Kilometrový pásek Apríl jsme na naší škole oslavili netradičně přinesli jsme co nejvíc pásků. Při jejich spojování jsme se Kilometrový pásek Apríl jsme na naší škole oslavili netradičně přinesli jsme co nejvíc pásků. Při jejich spojování jsme se vyřádili, nic jednoduchého to nebylo. Chvílemi pásky připomínaly klubka hadů a

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zpravodaj Městyse Knínice u Boskovic 32008 připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna

Zpravodaj Městyse Knínice u Boskovic 32008 připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna Zpravodaj 3 Městyse Knínice u Boskovic 2008 Městys Knínice u Boskovic ve spolupráci s místními zájmovými organizacemi připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna bude probíhat v prostorách

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

A máme tady březen, před námi je krásné období začínajícího jara.

A máme tady březen, před námi je krásné období začínajícího jara. Základní škola Ořech a její KFOŠ A máme tady březen, před námi je krásné období začínajícího jara. Ve škole je ale veselo bez ohledu na roční doby. Stále dohráváme školní turnaj ve stolním tenise. Druhá

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Vaše redakce Ať se ví.

Vaše redakce Ať se ví. Naši milí čtenáři! Tak tu máme jaro a do Vašich rukou se dostává další číslo časopisu Ať se ví. Toto číslo připomíná všechny školní akce, výstavy a soutěže, které v poslední době proběhly. Dále si zde

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK

ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK Číslo 2/2016 ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK Slovo na úvod Právě v rukou držíte druhé letošní číslo časopisu Bludišťák. Vychází v období, kdy se již nezadržitelně blíží letní prázdniny a i my v Bludišti

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák Číslo 3/2015 Časopis Fokusu Vysočina Bludišťák Úvodník Podzimní období bylo ve znamení Týdnů pro duševní zdraví. Týdny pro duševní zdraví byly zakončeny taneční soutěží StarDance trochu jinak III, ve které

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

Krásný předjarní den, jsme tu s novinkami z našeho útulného Baráčku!

Krásný předjarní den, jsme tu s novinkami z našeho útulného Baráčku! Krásný předjarní den, jsme tu s novinkami z našeho útulného Baráčku! Odložte jarní úklid a přijďte se odreagovat do Baráčku - u nás Vás nikdo nutit uklízet nebude:-) Havran Pírko Kdy: 18.3.2009 16.30 h

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 28.03.2013, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více