CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, BŘEZEN 2008 / ČÍSLO 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, BŘEZEN 2008 / ČÍSLO 3."

Transkript

1 CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, BŘEZEN 2008 / ČÍSLO 3. Kapka nehloubí kámen silou, nýbrž tím, že na něj často dopadá. Římské přísloví Velikonoce každý rok jindy. Zatím co loni byly velikonoce počátkem dubna, ty letošní budou už 23. března. Mám pochopitelně na mysli Boží hod velikonoční. A proč tomu tak je? Velikonoce se podle křesťanských církví slaví první neděli po prvním úplňku po jarní rovnodennosti. Aby to nebylo tak jednoduché, tak když úplněk připadne na neděli, jsou velikonoce až neděli následující. Z uvedeného jasně vyplývá, že velikonoce, nebo svátky jara, chcete-li, mohou být od 22. března až do 25. dubna. Stejná situace jako letos se bude opakovat po 19 letech. Od data velikonoc je vypočtena i Popeleční středa, která znamená konec masopustu a začátek čtyřicetidenního půstu. Ta letošní byla 6. února. Velikonoce začínají Svatým týdnem. Ten začíná Květnou nedělí, následuje Modré pondělí, nazvané podle modré látky, která se v ten den vyvěšuje na oltáři. Šedivé (někdy též žluté) úterý v tento den se nekonaly žádné mše ani obřady. O Sazometné středě říkalo se jí také škaredá, nebo černá se vymetaly komíny. Podle lidové pranostiky se v tento den nemáme škaredit ani mračit, to bychom se mračili všechny středy v roce. Na Zelený čtvrtek (název je asi odvozen od zeleného mešního roucha) zazní naposledy kostelní zvony. Podle pověsti odlétají do Říma a zazní opět až na Bílou sobotu. V tento den se nemáme s nikým hádat a nikomu nic půjčovat, aby se nám vyhnuly všechny hádky a aby si naopak k nám našly cestu peníze. A pokud jde o ně, když zazní zvony naposledy, je třeba jimi zacinkat, aby se nás držely celý rok. Velký pátek je dnem smutku a půstu. V tento den vzpomínáme ukřižování Ježíše Krista. Hlas zvonů nahrazují řehtačky. Dříve se chodilo průvodem po obci a oznamovalo se tak nejen poledne, ale i ranní a večerní klekání. Na Velký pátek země otevírá svoje poklady, na souš vycházejí vodníci, prohánějí se na koních a podle pověsti se na chvíli otevírá bájný Blaník. V tento den nesmíme prát prádlo, protože místo do vody by se namáčelo do Kristovy krve. A také nemáme nic půjčovat, protože půjčená věc by se mohla očarovat. Na Bílou sobotu se má uklízet a bílit. V této den se také vracejí zvony z Říma. Musíme se nachystat na slavné Vzkříšení, napéct mazance a velikonoční beránky a uplést z vrbového proutí pomlázku. Konec Bílé soboty znamená také konec dlouhotrvajícího půstu. Klecansk zpravodaj bfiezen

2 Z OBSAHU: Úvodník - Velikonoce Háj u kostela - str. 3 Pravý Hradec - str. 6-7 Z MěÚ - str. 8-9 Co se šustlo str Klecanská štafeta - str. 14 Hod boží velikonoční byl dnem svátečním, lidé nepracovali, nechodili na návštěvy, postili se, nejedli maso, pouze posvěcené pečivo, pekli se velikonoční beránci. Mezi velikonočními pochoutkami dále nacházíme bábovky, koláče, pletence, jidáše, kaše s medem a perníky. A ještě na jednu neodmyslitelnou tradici Velikonoc bychom neměli zapomenout. Tento den papež promluví poselství a požehnání Urbi et Orbi (městu a světu). Velikonoční pondělí je každoročně ve znamení pomlázky. Její tradice sahá až do 14. století. U nás chodí chlapci dům od domu se spletenými pomlázkami z vrbového proutí, šlehají děvčata a koledují. Za to dostávají malovaná vajíčka i jiné dobroty. Nejznámější velikonoční koledou jsou známé hody, hody doprovody Mně se líbí tahle z Moravy: Paní kmotra slyšte chásku, přicházíme na pomlázku, opentlené žilky máme, kdo nám nedá uhlídáme! Paní kmotra nemeškejte barevná vajíčka dejte. Hezky si užijte nejen Velikonoce, ale celý březen a nezapomeňte, že poslední březnovou neděli začíná letní čas. Ve dvě hodiny si posuneme hodinovou ručičku o hodinu napřed a zpět ji vrátíme až 26. října. -sp- ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Zápis se uskuteční dne 23. dubna 2008 v 17 hodin formou informativní schůzky s rodiči (bez přítomnosti dětí) v prostorách MŠ. Program schůzky: - kritéria přijetí dětí do MŠ - organizace školního roku 2008/2009 v MŠ - adaptační režim nově nastoupených dětí - dny otevřených dveří - vyplnění přihlášek a žádostí k přijetí Těšíme se na Vaši účast. 2 Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

3 CO SE STANE S HÁJEM U KOSTELA V KLECANECH? V uplynulých dnech provedla Komise životního prostředí v Klecanech místní šetření k navrhovanému kácení stromů v háji pod kostelem v Klecanech. Převážně se jednalo o akáty. Většina stromů, vybraných ke kácení, není v perspektivním stavu. Jsou buď proschlé, nebo nalomené a jinak poškozené, a asi tři jsou výrazně nachýlené, takže nemají daleko k vyvrácení. Z tohoto pohledu by tedy kácení problémem být nemělo. Ty narušené stromy tam ovšem nejsou samy, takže je třeba všechno vyhodnotit poněkud šířeji. Podle podrostní bylinné vegetace byl kdysi okolo kostela listnatý háj se zastoupením dubu zimního, javoru mléče, babyky, habru, lípy srdčité a dalších původních druhů. Z těchto stromů již mnoho nezbylo, zřejmě v důsledku neúdržby (možná již od první poloviny 20. století) tyto stromy zanikly a po většině plochy je nahradil monotónní porost akátu. Akát není příliš dlouhověký, většina stromů již dožila vrcholu své existence a započala fáze destrukce. Tuto destrukci urychluje více činitelů, a kácení jednotlivých stromů je mezi nimi. On je to sice park, ale s porostem lesního charakteru, který se také jako les chová. Má specifické mikroklima, kterému jsou všechny stromy přizpůsobeny, takže čím více se kácí, tím více jsou zbylé stromy (dosud relativně zdravé) náchylné k prosychání, lámání a vývratům. Rychle tedy přichází nutnost řešit další osud háje. A to právě nebude ani trochu jednoduché. Háj totiž není možné jen tak plošně vykácet. Podle mnohých zkušeností z jiných lokalit jsou totiž na dané mikroklima uzpůsobeny nejen vlastní stromy, ale také stavby. Nevíme tedy, jak by se zachovalo zdivo kostela, ale pravděpodobně nikoliv dobře. Odstíněním stavby a vysycháním základů by mohlo dojít k praskání zdí, pohybům v základech a jiným úkazům. My dokonce ani nevíme, na čem kostel vlastně stojí. Podle některých názorů je přinejmenším část vrchu s kostelem umělým násypem, který kořeny stromů do jisté míry stabilizují. Z toho všeho vyplývá nutnost, posoudit staticky a stavebně jak budovu kostela, tak také celý vrch. A to už je trochu nákladnější záležitost, než pouze vybrat několik nejhorších stromů a briskně je skácet. A nakonec i kdyby se prokázalo, že zdivo nebude na plošné kácení výrazně reagovat, je tu riziko silnější povrchové eroze, protože podle toho, co je vidět na povrchu, stojí kostel na sprašovém, a tudíž snadno narušitel-ném podloží. Problém by mohl vyústit až do nutnosti stabilizovat svah náročnými injektážemi nebo jinými způsoby. Vysoce rizikovým se stal háj pod kostelem po realizaci architektonicky nevhodných staveb na jeho úpatí. Pro stavby byla vyhloubena hluboká stavební jáma, která změnila již tak nepříznivé vlhkostní poměry v půdě háje, a navíc stromy, které předtím byly mimo dosah běžného pohybu veřejnosti, se z ničeho nic staly potenciální hrozbou pro příští obyvatele. A nebude dlouho trvat, kdy tito obyvatelé přijdou s požadavkem zásadního řešení. Těmto lidem se prostě dostalo práv, která vznikají stavebním povolením, a už jim je nikdo nevezme. K tomu stačila absence střízlivého úsudku při souhlasu k umístění těchto staveb. Klecansk zpravodaj bfiezen

4 Co tedy je závěrem? Jednou možností je problém dále oddalovat a čekat, co se stane. To může po několika letech vést k nežádoucímu proslavení Klecan ve sdělovacích prostředcích, kdy v místě bude rejdit angažovaná televizní reportérka a hlásat do světa = Kostel v Klecanech se hroutí =. Nebo je také možné problém komplexně vyhodnotit a začnout jednat již nyní. Jistěže to vyhodnocení a hlavně náprava bude stát značné finanční prostředky. Vnucuje se sice možnost, že by tohle asi měl hradit vlastník kostela, který sám může být i příjemcem dotací, ale to už tento článeček řešit nemůže. Jeho smyslem bylo pouze včas upozornit na něco, co se za nějaký čas může stát. Jaromír Bratka sdružení MR-SOP VÝROBA A PRODEJ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ pozinkované, pozinkované barvené, měděné, zinko-titanové,hliníkové Společnost RaZIK areál SPOLANA a.s. Neratovice Objekt D 6060 u IV. vrátnice. Telefon do provozovny: Vzorky výrobků si můžete prohlédnout v provozovně nebo v Klecanech na adrese Jiří Rabiňák, ul. K Sídlišti 379, T: , Doprava výrobků do Klecan zajištěna. 4 Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

5 Z KLECANSKÉHO MASOPUSTU... Devátý Klecanský masopust máme za sebou. Počasí nebylo tak příznivé, jak jsme z minulých ročníků zvyklí, ale mohlo to být horší. Zahřívali jsme se svařákem a horkým moštem, zabíjačkovou polévkou a jinými zabíjačkovými dobrotami. Od rána hrála na náměstí kapela pana Opla a zpříjemňovala čekání ve frontě na jitrnice, jelita, tlačenku a další výrobky řeznického mistra pana Šťastného. Kolem druhé hodiny už bylo náměstí plné maškar, jak dětí, tak dospělých. Karlštejnský havran všechny přivítal, představil maškary a potom už laufr požádal pana místostarostu o povolení k průvodu městem. Ještě než jsme vyrazili, předvedl své umění výborný kejklíř Vojta Vrtek, který nás potom doprovázel až do Sportklubu. Cestou jsme se zastavili na občerstvení u paní Lemonové, která se nebojí každý rok maškary pozvat a pohostit je. Zato si s nimi může zatancovat a zajistí si tak hojnost a bohatou úrodu na celý rok. Příští rok to můžete to zkusit také, rádi zazvoníme i u Vás. Před Sportklubem kejklíř naposledy předvedl své umění, myslivec zastřelil medvěda a pak následovala zábava. Měla by být poslední před Popeleční středou, kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Musím poděkovat všem, kteří pomáhali. Děti ve školce vyrobily papírové květy na výzdobu povozů, paní Švecová a paní Filingerová napekly v sobotu ráno ve školní kuchyni spoustu sladkého i slaného pečiva, děti ze školy rozdávaly dětem perníkové medvědy a číslovaly maškary, skauti zajistili hlavní postavy masopustu a radnice se jako vždy postarala o technické zázemí. Manželé Bažantovi a Andrea Košťálová prodávali koblihy a nápoje a moje kamarádka přiletěla z Prahy coby karlštejnský havran. Dík patří všem maškarám, bez kterých by to nešlo a Martinu Lemonovi, který to všechno fotil. Příští masopust bude Bude to desátý ročník a už teď přemýšlíme, co udělat jinak a lépe. Stále máme nedostatek pomocníků, kteří by nám pomohli s prodejem pečiva i nápojů, s vítáním a vyhodnocováním maškar a také radou, na co jsme ještě zapomněli. Chcete-li se připojit, můžete se obrátit na kulturní komisi nebo na Pravý Hradec (www.pravy-hradec.cz). Uvidíme se také na dalších akcích během celého roku. Nejbližší bude lampiónový průvod na Černou skálu a Velikonoční jarmark Nezapomeňte také, na kurzy, které pro Vás začal připravovat Pravý Hradec. Na všechna další setkání s Vámi se těší Zdeňka Tomášová fotografie z letošního masopustu naleznete na Klecansk zpravodaj bfiezen

6 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRAVÝ HRADEC Patchwork, pátek V podvečer jsme se sešly na první lekci patchworku, technice amerických přistěhovalců. Ti se z nouze naučili využít každý zachovalý kousek svého obnošeného šatstva. My jsme se pustili do stříhání úplně nových látek, abychom z nich vytvořili nové vzory. Existuje nepřeberné množství postupů; začali jsme rychlou dekou. Máte-li zájem se to také naučit, napište nám. Výlet do Svatovítské katedrály, sobota Návštěva Svatovítské katedrály byla pro nás velkým zážitkem. Zpočátku byla úplně bez návštěvníků a byli jsme v ní skutečně úplně sami. Dostali jsme se nejen do Svatováclavské kaple, ale i do hrobky českých králů. Visutou gotickou hlavici, kterou vídáme denně na stokoruně, běžný návštěvník opravdu nezahlédne. My jsme díky Pavlu Kunešovi to štěstí měli. Příběh Svatého Víta i okolnosti budování Svatovítské katedrály pro nás v knihách i na internetových stránkách vyhledala Alena Němcová. Odkud známe svatého Víta Jméno svatého Víta znají jak věřící, tak i drtivá většina nevěřících Čechů a Moravanů především díky katedrále na Pražském hradě. Stavební počátky nejvýznamnější církevní stavby katedrály Sv. Víta sahají až do počátku 30. let 10. století. Kníže Václav měl zřejmě v úmyslu vybudovat v Praze biskupství a dopřát tak svému knížectví církevní samostatnost. První staroslověnská legenda (minejní verze) jedna z nejstarších václavských legend praví, že kostel měl být původně zasvěcen bavorskému patronu sv.emeramovi neboli sv.jimramovi. Po událostech z roku 929 kdy byl Václav nucen svou zemi nově podřídit nikoli bavorské, ale saské nadvládě krále Jindřicha I. Ptáčníka, a poté co údajně obdržel od tohoto saského vládce darem část z ostatků (paži, rámě) sv. Víta, nechal Václav vybudovat na místě dnešní katedrály svatovítskou rotundu, která se stala základem pro vybudování největší svatyně tohoto světce na světě. A co všechno o tomto prvním významném patronovi české země víme? Vít se narodil kolem roku 293 na Sicílii a byl svou kojnou a vychovatelem veden ke křesťanské víře. Jeho otec od něho žádal odpřísáhnutí zapření víry v Boha, chtěl syna bitím i přemlouváním přimět uctívat helénská božstva. Když nic nepomáhalo, rozhodl se syna zavřít v místnosti a čekal, až ho víra v Boha opustí. Z Vítova pokoje však jednou začala vycházet příjemná vůně a tak otec zvědavě odemkl a spatřil stát okolo svého syna sedm andělů. Polekal se a vykřikl: Bohové přišli do mého domu! Záhy nato oslepl. Otec sice slíbil nejvyššímu bohu Jovišovi býka se zlatými parohy, pokud ho uzdraví, ale zázrak se nekonal. Požádal tedy svého syna, aby mu pomohl. Vít se za něj modlil k Bohu a otci se zrak vrátil. Přesto otec syna udal jako 6 Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

7 tajného křesťana a tak Vít uprchl spolu se svými opatrovateli. Byl však chycen a odveden před císaře Diokleciána do Říma. V Římě Vít podle legendy uzdravil císařova syna, který měl padoucnici. Císař, i když Vít pomohl jeho synovi, nechal vhodit Víta do nádoby s vroucím olejem či smolou, ale chlapci se nic nestalo. Předhodili ho tedy hladovým lvům, ale ani zvířata malému chlapci neublížila a tak byl se svými průvodci natažen na skřipec a popraven mečem. To se odehrálo kolem roku r Jiné podání praví, že byl Vít zavěšen na strom a probodnut trojzubcem a další legenda vypráví, že byl popraven na Sicílii. Některé prameny uvádějí, že mu bylo pouhých sedm let, jiné zase, že byl umučen ve věku dvanácti let. Úcta k tomuto světci je prastará, ale o jeho životě nemáme mnoho spolehlivých zpráv. Kult svatého Víta se začal šířit až po sepsání legendy o jeho životě kolem roku 600. Až 150 kostelů tvrdí, že mají jeho ostatky a jsou na to náležitě hrdí. Skutečnost, že byl sv. Vít svými trýzniteli umučen jako velmi mladý chlapec způsobila, že je jeho kult mnohem silnější než u jiných mučedníků a proto patří mezi velmi uctívané svaté. Svátek Víta slavíme 15. června. Pranostika: Svatý Vít dává trávě pít. Pohoda od svatého Víta do svatého Jana pro obilí je vyhraná. Fotografie najdete na Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s MěÚ v Klecanech pořádá HUMANITÁRNÍ SBÍRKU letního a zimního oblečení dámské, pánské, dětské lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, péřových a vatovaných přikrývek a dek, domácích potřeb nádobí černého i bílého, skleniček apod. Sbírka se uskuteční v sobotu 19. dubna 2008 od hod na Městském úřadě Věci přineste, prosíme, čisté a zabalené do igelitových pytlů, nebo do krabic. Děkujeme Vám za pomoc. Klecansk zpravodaj bfiezen

8 ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA 28. ledna - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady - bod č. 1 schválila cenovou nabídku p. kameníka Kuře na úpravu pomníku obětem II. světové války v hodnotě ,- Kč 2. schválila částku ,- Kč na pořádání II. Občanského plesu, město Klecany je partnerem této akce, ples se koná 23. února 2008 v sokolovně ve Veltěži po 100 letech a ztrát ZŠ a MŠ Klecany k a předá Finančnímu výboru města Klecany 5. č.j. 241/08 projednala otázky dokončení finálního krytu vozovky na pozemcích p.č. 142/14 pro 18 RD v lokalitě U louže, pověřila starostu dalším jednáním 6. schválila termín zasedání Zastupitelstva města 13. března projednala způsob likvidace černých skládek v oblasti Vinice a zahrádkářské kolonii v Mexiku. Vlastníci pozemků budou vyzváni k likvidaci. 4. byla seznámena s dílčím přezkoumáním hospodařením města za rok Kontrola z Krajského úřadu bude ukončena v dubnu února - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady 2. rozhodla ukončit nájemní smlouvy s nájemci pí.kozlíkovou, p.kolářem a p.šmerdou, na pozemku par.č. 343/3 v k.ú.klecany z důvodu celkové úpravy okolí přívozu v souladu s novým Povodňovým plánem města Klecany /08 p. Šturma Karel, 268/08 p. Trefilová Jiřina, 276/08 p. Schneider Bohumil, 329/08 p. Jägerová Jarmila, 334/08 p. Lacková Marina zamítla žádosti o prominutí poplatku za TKO dle platné vyhlášky města Klecany č. 3/07 4. č.j. 333/08 vzala na vědomí výkaz zisku 7. projednala návrh Stavitelství DE na pronájem v kasárnách a pověřila vedení města dalším jednáním 8. schválila nákup evidenčních známek pro psy v celkové ceně 5.500,- Kč 9. schválila doplnění kontejnerů na tříděný odpad 10. č.j. 393/08 projednala žádost p. Petra Šimona. Žádost je třeba doplnit o geometrický plán. Příští Rada se bude konat 18. února února - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady 2. schválila ceny za likvidaci komunálního odpadu pro podnikatele a ostatní pro rok schválila program Zasedání ZMě, které se bude konat 13. března se seznámila s životopisy uchazeček na funkci referentky. Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

9 ZAHRADNICKÉ PRÁCE - údržba zeleně - kácení a prořezy rizikových stromů prováděné i horolezeckou technikou - likvidace pařezů frézováním - štěpkování větví - zakládání trávníků a pokládka travních koberců - sekání a provzdušňování travnatých ploch - střihání živých plotů - úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků - sběr a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů - automatické závlahové systémy - návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad EDUARD PACÁK - MOBIL února - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady 2. č.j. 480/08 vzala na vědomí zápis kontrolního výboru města Klecany ze dne 4. února Místostarosta byl pověřen dalším jednáním z KV 3. č.j. 493/08 vzala na vědomí dopis ze Správy majetku Arcibiskupství pražského ohledně farních pozemků PK 191, p.č. st. 698 v areálu Sportklubu. Dopis bude dál předložen Zastupitelsvu města k dalšímu projednání. 4. č.j. 444/08 schválila příspěvek ve výši ,- Kč Mysliveckému sdružení na nákup krmiva, včetně krmiva medicinálního pro zvěř volně žijící na k.ú. města Klecany 5. č.j. 515/08 byla seznámena s návrhem na rekonstrukci učebny fyziky a chemie ředitelem ZŠ a MŠ Klecany p. Lacinou, částka ,- bude dána ke schválení Zastupitelstvu města 6. č.j. 385/08 se seznámila s dopisem OÚ Zdiby ohledně přerušení polní cesty s výstavbou areálu firmy Vladimír Hrubý, vedení města je pověřeno řešením dané situace. INFORMACE Z MATRIKY Upozorňujeme obyvatele Klecan, že poplatek za odvoz odpadu je potřeba zaplatit nejpozději do a popelnice poté označit zelenou nálepkou. Pokud od nebudou popelnice označené nálepkou o zaplacení, popelnici nebude odvezena. Poplatek ve výši 500,- Kč platí každá trvale přihlášená osoba. Klecansk zpravodaj bfiezen

10 Kulturní komise městské Rady, středisko Havran Junáka Klecany a Pravý Hradec vás srdečně zve na VELIKONOČNÍ JARMARK v sobotu 15. března 2008 ve 14 hodin 14:00 Program na náměstí Václava Beneše Třebízského (v případě nepříznivého počasí v budově městského úřadu) stánky s tradičním zbožím pletení a prodej pomlázek občerstvení Program v zasedací síni městského úřadu ochutnávka různých druhů perníků (plněných, polévaných, ovocných, celozrnných ) velikonoční dílna kraslice, perníky, velikonoční dekorace, keramická dílna, pečení velikonočního pečiva filcování, vitráž, drátování, tkaní prodej velikonočních dárků Program v obřadní síni VBT 14:00 Velikonoční jarmark Vystoupení nejmladších žáků Základní umělecké školy v Klecanech a Odolena Vodě 14:30 Míša Nesveda - kouzelník 15:00 Lakomé Barky a Klenota Jarní a velikonoční písně Těšíme se na Vás! 10 Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

11 CO SE ŠUSTLO V NAŠÍ ŠKOLE V únoru nás přijela navštívit do školy opět skupina muzikantů, kteří již tradičně každý rok připravují pro starší žáky hudební pořad o vývoji rocku v jeho různých podobách. Nejlepší sběrači z každé třídy za odměnu podnikli výlet do pražské ZOO, kde si užili zábavné dopoledne s programem. Dokonce se tento měsíc i soutěžilo a reprezentovalo školu v dějepisné olympiádě a v konverzaci z anglického jazyka. Osmáci a deváťáci vyrazili za poznáním atomové energie do Temelína. Zato šestá třída, ta zavítala do minulosti starověkého Egypta na výstavu v Náprstkově muzeu. A nakonec trocha ekologie s devátou třídou v našem oblíbeném Toulcově dvoře, tentokráte při pořadu Cesta ke chlebu. Více se o všech akcích dočtete v následujících příspěvcích. JAK SE ŽILO VE STAROVĚKÉM EGYPTĚ Théby Město bohů a faraónů je výstava, kterou jsme s průvodcovským výkladem shlédli v Náprstkově muzeu v Praze. Byla výborně načasovaná, neboť starověký Egypt žáci z šesté třídy zrovna probírali v hodinách dějepisu. Vypravili jsme se na ni i s jejich třídní paní učitelkou Štembergovou, aby si šesťáci mohli na vlastní oči prohlédnou, jak vypadají skutečné sarkofágy a další předměty, které nalezli i čeští archeologové v egyptských Thébách. Nejvíce se všem líbil sarkofág princezny Hereret, které malou škvírou vykukovaly její mumifikované nohy. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí jako například, jak se v Egyptě pohřbívaly děti do malých dřevěných truhel, nebo že oblečení starověkých Egypťaů nebylo jen čistě bílé, ale i barevné se vzory. Hned druhý den v hodině dějepisu si mohli žáci vysoutěžit pěknou cenu s egyptským motivem při opakování o Egyptě a kvízu zaměřeném na to, co si z výstavy zapamatovali. Výstava se nám moc líbila. Je velké štěstí, když si může člověk prohlédnout něco, s čím se seznámil jen teoreticky. Alena Dočkalová JE LIBO RAP A HIP HOP? Opět po roce zazněla v naší tělocvičně rocková hudba, což znamená, že k nám popáté přijel Mgr. Milan Parnahaj se svým programem pro třídu. Sice byl domluven pořad Vývoj českého rocku, ale těsně před začátkem jsme se dohodli na tom, že děti uslyší horkou novinku pořad o blues, rapu a hip hopu, nechyběla ani ukázka beat boxu. Děti se nejen dozvěděly, odkud se jejich oblíbená hudba vzala, ale vyslechly i živé ukázky. O kvalitě a úspěchu nového pořadu svědčil častý potlesk, přestože skupina se zmenšila na dva členy a děti nedostaly hudební časopisy jako v loňském roce. Díky těmto úpravám však zaplatily děti stejné vstupné jako u všech předchozích programů a o pořad Vývoj českého rocku také nepřijdou, to už je domluveno. Dagmar Rauschová PUTOVÁNÍ ZA SOVOU PÁLENOU ZOO Praha je velmi krásná, stále jiná a najdeme zde pět tisíc zvířat. I v letošním školním roce se naše škola stala adoptivním rodičem sovy pálené. Proč právě sovy pálené? Snad se nejvíce podobá té naší ve školním znaku. Jako adoptivní rodiče jsme byli pozváni do ZOO. Ale jak vybrat ze všech žáků třicet dětí, pro které pozvánka platí? Pojedou nejlepší sběrači jednotlivých tříd. Navštívili jsme pavilon Klecansk zpravodaj bfiezen

12 indonéské džungle, ale gibboni si s námi hráli na schovávanou. Možná je přilákala vůně svačin, takže jsme si u venkovního výběhu mohli v klidu prohlédnout jejich tvar prstů a dlaně. Zúčastnili jsme se přírodovědné stezky s úkoly a poznat správný tvar prstů a dlaně gibbona byl první úkol. Další stanoviště s úkoly nás zavedla ke kazuárům, vlkům, koni převalskému, a čas nám rychle plynul. Certifikát pro školu jsme získali. Všichni si už navždy zapamatujeme,že je klokan schopen skočit délku 9 m. Žirafy nás vítaly se svými mláďaty, tygří koťata se před námi honila, gorily nám předvedly vše, co už naučily své ratolesti, jen sova pálená nám zůstala záhadně ukryta. Nevadí, my to nevzdáme. SRPŠ nám opět zaplatilo školní permanentku do ZOO Praha a tak vyhlašujeme školní mezitřídní soutěž: Která třída objeví jako první expozici sovy pálené? K. Knorová a L. Pechová JAK JSME SE JELI NABÍT DO TEMELÍNA Ve středu, byla to první únorová středa, jsme si vyjeli na exkurzi. Ale ne na ledajakou. Jeli jsme do jihočeského Temelína.Výlet nám však nezačal příliš dobře. V osm hodin už jsme všichni stáli před fotbalovým hřištěm. Čtvrt na devět, půl deváté, tři čtvrtě a autobus nikde... V devět hodin konečně dofrčel. Namrzlí jsme do něj nastoupili a odjeli na cestu kolem Česka za jeden den. V autobusu se objevil strašně vtipný průvodce Honza, který s námi hrál různé hry. Připravil pro nás ENERGETICKÝ KVÍZ, který někoho bavil a někoho uspával. Nejdřív jsme dojeli do Písku, kde jsme měli hodinový rozchod. Naše cesta pokračovala z Písku rovnou do Metelína, jak někteří přezdívali Temelínu. Bylo vidět už z dálky, jak se kouří z těch čtyř velkých, sto padesát pět metrů vysokých, bílých komínů. Když jsme dojeli k Temelínu, tak jsme si uvědomili, že nepůjdeme dovnitř, ale jen do infocentra.v místním infocentru na nás netrpělivě čekala temelínová průvodkyně, která nás zavedla do kinosálu, kde nám vysvětlila, jak elektrárna funguje. Provoz elektrárny nám přiblížil také názorný film 3D. Při zpáteční cestě nám "energetický Honza" připravil další soutěž AUTOBUS HLEDÁ SUPERSTAR. Někteří z nás dokonce i zazpívali.do Klecan jsme přijeli kolem šesté hodiny a při výstupu z autobusu dal Honza každému čokoládu. I přes počáteční strasti jsme si cestu celkem užili. Sestaveno z úryvků prací Heleny Davidové, Veroniky Mičanové, Katky Zajíčkové a Ondry Veselého. OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY Každý rok na začátku února se žáci naší školy účastní okresního kola dějepisné olympiády. Letos již po druhé jel do Říčan klecanskou školu reprezentovat Jirka Haken z 9.A. Svoji účast si musel vybojovat ve školním kole a ani v okresním, kole se nenechal zahanbit. V konkurenci žáků základních škol a studentů gymnázií skončil na šestém místě právě za gymnazisty. K tomuto umístění mu ještě jednou gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy, neboť letošní okresní kolo patřilo k těm nejtěžším za několik posledních let. Lucie Pechová 12 Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

13 CESTA KE CHLEBU NENÍ VŽDY JEDNODUCHÁ Vzít peníze a jít koupit chleba do obchodu, to snad zažil každý z nás. Ne každý si však zkusil ho sám upéct. Devátá třída s paní učitelkou Dočkalovou a Rauschovou podnikla netradiční cestu ke chlebu při stejnojmenném pořadu v Toulcově dvoře. Žáci si museli k přípravě chleba sami ručně namlít pšeničnou a žitnou mouku, z ní pak udělat těsto a vypracovat každý svůj bochánek, který si upekli a nakonec někteří i snědli. Podotýkám, že jen někteří, protože ne každý dokázal vychutnat jeho chuť, která se zdaleka nepodobá chuti bílého pečiva, na které je mnoho dětí zvyklých. Velkým zpestřením celého programu bylo mlácení cepy, které si ve venkovních prostorách mohli všichni vyzkoušet. Největší potíže nakonec nastaly v závěru, kdy paní lektorka vyzvala osazenstvo, aby předtím, než jim předá upečené bochánky, zazpívali nějakou písničku, ve které se objevuje text o chlebu, mouce či obílí. Deváťáci se shodli, že všichni znají píseň Skákal pes přes oves a odzpívali bez problémů první sloku a mohli si svůj výtvor za odměnu odnést domů. Alena Dočkalová O proběhlých soutěžích - Klavírní soutěž Dne 25. ledna 2008 proběhlo školní kolo soutěže ve hře na klavír pro všechny žáky klavírního oddělení ze všech poboček. Abychom zajistili při hodnocení velkou míru objektivity, pozvali jsme do poroty dvě výborné pedagožky z Prahy paní profesorku Mgr. Dagmar Kristenovou a paní učitelku Helenu Malíkovou. Jelikož školní kolo bylo výběrem pro kolo okresní, které se uskutečnilo v Čelákovicích, porota byla velmi přísná a měřila výkony podle přísných kritérií celostátních soutěží. Proto v některých kategoriích nebyla udělena některá místa. Paní profesorka při hodnocení poskytla také cenné rady a podněty našim učitelkách. Obě nezávislé porotkyně ocenily především složitý repertoár, který hráli žáci vyšších ročníků. Celkové hodnocení dopadlo takto: PHV kategorie: 1. místo Běhan Šimon, 2. místo Matějíček Marek, Cihlářová Anna- Marie, 3. místo Majsnerová Veronika, 1. kategorie: 1. místo Mikysková Karolína, 2. místo Winterová Andrea, 3. místo Bártíková Zuzana, 2. kategorie: 1. místo Hochmanová Marie, 2. místo neuděleno, 3. místo neuděleno, 3. kategorie: 1. místo neuděleno, 2. místo neuděleno, 3. místo Marcol Daniel, 4. kategorie: 1. místo neuděleno, 2. místo neuděleno, 3. místo Spurná Michaela, 5. kategorie: 1. místo Zajícová Johana, 2. místo neuděleno, 3. místo Petráková Martina, 6. kategorie: 1. místo Mervart Petr, 2. místo Lahoda Ondřej, 3. místo Zavadilová Šárka, 7. kategorie: 1. místo Gulová Zuzana, 2. místo neuděleno, 3. místo Beneš Jan, Sobotka Klecansk zpravodaj bfiezen

14 Ondřej, 8. kategorie: 1. místo Tyglová Ivana, 2. místo Ledvinka Martin, 3. místo Motalová Kristýna. Do krajského kola, které se konalo 19. února 2008 v Čelákovicích, jsme vyslaly tři vítězky z jednotlivých kategorií: Johanu Zajícovou, Zuzanu Gulovou (obě ze třídy paní učitelky Adriany Bartlové) a Ivanu Tyglovou (ze třídy pana učitele Fillipa Subbotina). V okresním kole byla velká konkurence ze ZUŠ Brandýs nad Labem, Říčan a Čelákovic. O to víc nás těší úspěch, který dosáhly všechny tři klavíristky: Johana Zajícová získala 1. místo (s postupem do krajského kola), Zuzana Gulová obsadila také 1. místo a Ivana Tyglová získala ve své kategorii 2. místo. Pro naši školu je postup Johany Zajícové do krajského kola obrovský úspěch, jelikož konkurence v klavírním oboru je mezi ostatními ZUŠ vysoká. O kvalitativní rozvoj klavírního oboru se zasloužila především paní učitelka MgA. Adriana Barthová, která žáky dokonale připravila a motivovala k tomuto úspěchu. Houslové a kytarové soutěže Ve školním kole kytarové a houslové soutěži byli úspěšní tito žáci: 0.kategorie kytara: 1.místo: Zuzana Therová, 2. kategorie kytara: 1. místo: Nikola Staňková, Lucie Nováková, 2. místo:kristýna Šučurová, Komorní hra ve hře na kytaru: 1. místo: Duo ve složení Lucie Nováková a Kristýna Šučurová. V krajském kole ve hře na kytaru, které proběhlo 27.února 2008 v Brandýse nad Labem získala Nikola Staňková 1. místo s postupem do krajského kola (ze třídy p.uč. Urbana) a 1. místo získalo také komorní duo (Lucie Nováková a Kristýna Šučurová) ze třídy p.uč. Kopeckého. Přejeme Nikole Stańkové mnoho štěstí v krajském kole. 0.kategorie housle: 1. místo: Květa Šteflová, 2. místo: Tereza Zajícová, 3. místo: William Martin Podzimek, I. kategorie housle: 1. místo: Jana Pavlíčková, II. kategorie housle: 1. místo: Ondřej Mědílek, VII. kategorie housle: 1. místo: Aneta Bučková Do okresního kola v Říčanech postupují všichni žáci na prvních místech a Tereza Zajícová na místě druhém. Pozvánka na březnové akce: vystoupení dramatické a hudebního oboru (od 18 hod., sál ZUŠ) vystoupení dramatické oboru na velikonočním jarmarku (14,00 hodin Městský úřad Klecany), keramická dílna manželů Šoltysových od 14,30 hodin Malý koncert v Odoleně Vodě, ZŠ Odolena Voda od 17,00 hodin Zkušební přehrávka absolventů, sál ZUŠ Klecany od 17,00 hodin Zkušební přehrávka absolventů, sál ZUŠ Klecany od 17,00 hodin Poděkování Děkujeme panu starostovi Ivo Kurhajcovi, že se přičinil o vybudování nových toalet v základní umělecké škole. Perfektní práci odvedli jako vždy pánové Jiří Šmolík a Luboš Novák. Toalety jsou velmi estetické díky krásným kachličkách a dokonalému vypracování. Budou dobrou vizitkou kulturnosti naší ZUŠ zvláště pro návštěvníky koncertů, jelikož v minulém roce bylo právě poukazováno na nedostatečnou úroveň toalet 14 Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

15 v prvním patře ZUŠ. Díky aktivitě pana starosty, se tento problém podařilo vyřešit rychle a hlavně kvalitně. Děkujeme! Bc. Dana Snížková ředitelka ZUŠ II. POKRAČOVÁNÍ VE VÝPISU Z OBECNÍCH A ŠKOLNÍCH KRONIK KLECAN Dějiny naší školy Roku 1677 oznamuje klecanský duchovní správce na úřad, že v Klecanech se bude stavět škola. Do té doby se vyučovalo v soukromém stavení. Učitel byl ustanovován patronem a farářem. Škola byla nejprve jednotřídní. Kolem r vzrostl počet dětí a vznikla potřeba rozšířit školu. Nedošlo k tomu hned, učitel dostal zatím jen pomocníka a teprve r byla zřízena další třída. Pozdější vývojový postup byl rychlejší: r vznikla škola trojtřídní, r čtyřtřídní, r pětitřídní. Roku 1887 přibyla k páté třídě paralelka. Škola měla od počátku vlastní budovu, v níž byla nejprve jedna školní světnice až do r Po rozšíření na dvojtřídku r najaly obce světnici v domkupod školou. V roce 1864 začala výuka v nové budově ve dvou třídách a stará škola byla přeměněna na byt pro řídícího učitele. Nová škola byla slavnostně posvěcena za přítomnosti mnoha vzácných hostů 4. července Do té doby stojí za zmínku pořízení nábytku do školy péčí vrchnosti r Důležitá byla též snaha císařovny Marie Terezie zjistit stav školství v našich zemích podle dotazníku o jménu učitelů, jejich stavu (ženatý, svobodný), vedlejším zaměstnání nebo řemesle, jeho příjmech a jejich pramenech. Důležité bylo zjištění počtu dětí podle stáří a to od 4 do 6 let, od 6 do 8 let, od 8 do 10 let, od 10 do 12 a více, dále ve které části roku školu nejvíce navštěvují, v kterých hodinách, kolik platí školného, čemu se učí a z kterých knih, jak daleko mají děti do školy. To vše bylo v dotazníku z Pokračování příště. Jiřina Koktanová, klecanská učitelka v.v. VÝZNAMNÉ VÝROČÍ Dne se narodil Tomáš Garrigue Masaryk, zakladatel československého státu a jeho první prezident. Pár jeho méně známých myšlenek: Kdo nedokáže začít s drobnostmi, vůbec nikdy nerozpozná velikost. Nic není veliké, není-li to pravdivé. Géniem je ten, kdo přemohl svou přirozenou antipatii pracovat. Klecansk zpravodaj bfiezen

16 KLECANSKÁ ŠTAFETA Na tomto místě mohou klecanští položit otázky osobnosti, kterou si vyberou a která jim bude ochotná odpovědět a pak předá štafetu dál. Petra Borzová se ptá Aleny Václavíkové a proč jsem si ji vybrala? V Klecanech žije poměrně krátce, ale i tak je za ní vidět spousta aktivní práce pro Klecany. Spolu s rodinou ji můžeme potkat na většině akcí, pořádaných v Klecanech. Nebydlíš tu dlouho. Přesto hodně času věnuješ práci pro město. Co vlastně děláš a proč? Patřím do skupiny lidí, kteří pomáhají představitelům města se strategickým plánem a snaží se získat dotace na vylepšení Klecan. Připadá mi to normální, něco dělat pro město. To přece může každý. Nakonec pojem samospráva znamená přesně to, že si něco sami spravujeme, takže pokud jen sedíme a kritizujeme, kritizujeme sebe. Jsi jednou ze zakládajících členek občanského sdružení Pravý Hradec. Co tě k tomu přivedlo? Bydlela jsem v Praze, kde se sousedé ani neznali, takže se mi moc líbí, že se tu každou chvíli něco děje. A že to pořádají sousedé pro sousedy. Tak jsme na ty akce s rodinou chodili a proto jsem nemohla nenarazit na ženy, s kterými jsme později Pravý Hradec založily. Jsou totiž u všeho, co se děje pro Klecany a lidi v nich. Což se mi líbí, tak jsem se k nim přidala. Založily jsme sdružení, které má za hlavní cíl dávat lidi v Klecanech dohromady, navázat na tradice spolkového života a přitom vyprodukovat i nějakou zábavu. Za dobu své existence už Pravý Hradec uspořádal několik akcí a má velké plány do budoucna. Naštěstí máme podporu představitelů města, což je pro nás strašně důležité. Jakou máš profesi? Já jsem původně mikrobioložka. Teď se už ale nějakou dobu věnuji shánění peněz z nadací a fondů pro neziskové organizace. Pracuji hlavně z domova, takže se můžu hodně věnovat dětem. Teď jsem krátce v Centru Paraple, což je organizace, která pomáhá vozíčkářům, aby se po úrazu co nejdřív vrátili do svého prostředí a mohli žít normálním životem. Musím říct, že jsem z Centra Paraple nadšená. Líbí se mi tam všechno práce, prostředí a hlavně lidi. Dělají velmi těžkou, náročnou, psychicky vyčerpávající a obrovsky důležitou práci. Nevypadají uštvaně ani naštvaně a je s nimi legrace. Příště se Alena Václavíková bude ptát Petra Elbogena. 16 Klecansk zpravodaj bfiezen 2007

17 Klecansk zpravodaj bfiezen

18 Naši březnoví jubilanti: Kodetová Hana (74), Studnička Josef (77), Stýblová Jiřina (75), Nováková Miluše (74), Bassyová Alena (70), Brávníková Růžena (79), Budín Jiří (71), Zelenková Marie (90), Petříčková Oldřiška (80), Srstková Růžena (80), Helligová Jindřiška (75), Mouchová Věra (71), Kopřiva Václav (71), Sittová Jozefa (70), Jandovská Marie (88), Mlynková Johana(81), Novák Josef (86), Neuman Václav (83), Kmínková Růžena (75), Ležáková Jiřina (79) Nové zajímavé knihy v klecanské knihovně Lenka Reinerová Čekárny mého života Karel Kryl Pochyby Ian McEwan Na Chesilské pláži Sandra Brown Mrazivý chlad Philips Vanderberg Sixtinské spiknutí Máte problém s tvrdou vodou? Vyřeší je změkčovače vody EcoWater Systems. Spolehlivá technologie od světového výrobce. Nenechte si již ničit vybavení Vašeho domu! Skoncujte s tvrdou vodou! Ničí vodovodní potrubí a teplovodní techniku, poškozuje armatury a vybavení koupelen, pečujte o pokožku a vlasy. Mnohonásobně se vyplatí. Kontaktujte nás a využijte bezplatnou konzultaci a měření tvrdosti Vaší vody. Bližší informace: tel: Klecansk zpravodaj bfiezen 2007

19 Vydává Mûstsk úfiad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany za obsah odpovídá P. ebková s redakãní radou. Redakãní rada: D. Kapustová, Z. Tomá ová, D. Horová Info o inzerci - J. Klausová MûÚ tel.: Zpravodaj MK âr E IâO: Uzávûrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne kaïdého mûsíce. Vychází k 5. dni kaïdého mûsíce. Cena v tisku: Kã 7,- âíslo 3/2008, vychází dne

20

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ

ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ KALENDÁŘ PRO MALÁ DÍTKA ke stejnojmenné výstavě Muzea Mladoboleslavska 3-4/2014 Text a grafika: Alice Karbanová 4 jméno vlastníka kalendáře Velikonoce se slaví na jaře. V kalendáři

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ročník 5. číslo 4 Duben Květen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115

ročník 5. číslo 4 Duben Květen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 ročník 5. číslo 4 Duben Květen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Tohle číslo prostě musíte mít Opět zde je školní časopis Kladenská sedma, kde najdete spoustu her,zábavy

Více

Chotíkováček Jaro 2015

Chotíkováček Jaro 2015 Chotíkováček Jaro 2015 Ahoj kamarádi! Máme tady jaro. Příroda se začala probouzet po zimním spánku. Brzy nás čekají Velikonoce. Velikonoce navazují na tradici původně pohanského svátku jara. Nyní jsou

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 74

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 74 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 74 Obsah: Slovo ředitele školy. Zdravá výživa, knihovna, Masopust, vyhodnocení sběru, křížovka a omalovánky. Březen

Více

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 Cvičná prezentace Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 č. 12 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Cvičná prezentace - společný postup tvorby prezentace

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES leden-únor 2015 Co napsali žáci 5. B. Těšíme se na 2. stupeň? Na druhém stupni se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj Kateřinský zpravodaj září 2011 Obec Kateřinice Dnes se dozvíte: Usnesení ZO Informace Obecního úřadu Vyjádření Povodí Odry ke stavu potoka Humanitární sbírka Pozvání, reklama Kopaná 1 Usnesení z 8. zasedání

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Zvonek. Cukrářské práce. 4. číslo školního roku 2011/2012. Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání

Zvonek. Cukrářské práce. 4. číslo školního roku 2011/2012. Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Zvonek 4. číslo školního roku 2011/2012 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Absolventský ples Asi nejdůležitější událostí poslední doby byl devatenáctý

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

OSLAVA PŘÍCHODU JARA A PROBOUZENÍ PŘÍRODY

OSLAVA PŘÍCHODU JARA A PROBOUZENÍ PŘÍRODY Datum bulletinu Svazek 1, Vydání 2 31.3.2015 DDM Symfonie Poděbrady SympoPress Velikonoční speciál Uvnitř tohoto vydání: Úvodník 2 Velikonoční Symfonie 2 Křesťanský svátek 3 Velikonoční beránek 3 Jak se

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček duben 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více