CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, BŘEZEN 2008 / ČÍSLO 3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, BŘEZEN 2008 / ČÍSLO 3."

Transkript

1 CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, BŘEZEN 2008 / ČÍSLO 3. Kapka nehloubí kámen silou, nýbrž tím, že na něj často dopadá. Římské přísloví Velikonoce každý rok jindy. Zatím co loni byly velikonoce počátkem dubna, ty letošní budou už 23. března. Mám pochopitelně na mysli Boží hod velikonoční. A proč tomu tak je? Velikonoce se podle křesťanských církví slaví první neděli po prvním úplňku po jarní rovnodennosti. Aby to nebylo tak jednoduché, tak když úplněk připadne na neděli, jsou velikonoce až neděli následující. Z uvedeného jasně vyplývá, že velikonoce, nebo svátky jara, chcete-li, mohou být od 22. března až do 25. dubna. Stejná situace jako letos se bude opakovat po 19 letech. Od data velikonoc je vypočtena i Popeleční středa, která znamená konec masopustu a začátek čtyřicetidenního půstu. Ta letošní byla 6. února. Velikonoce začínají Svatým týdnem. Ten začíná Květnou nedělí, následuje Modré pondělí, nazvané podle modré látky, která se v ten den vyvěšuje na oltáři. Šedivé (někdy též žluté) úterý v tento den se nekonaly žádné mše ani obřady. O Sazometné středě říkalo se jí také škaredá, nebo černá se vymetaly komíny. Podle lidové pranostiky se v tento den nemáme škaredit ani mračit, to bychom se mračili všechny středy v roce. Na Zelený čtvrtek (název je asi odvozen od zeleného mešního roucha) zazní naposledy kostelní zvony. Podle pověsti odlétají do Říma a zazní opět až na Bílou sobotu. V tento den se nemáme s nikým hádat a nikomu nic půjčovat, aby se nám vyhnuly všechny hádky a aby si naopak k nám našly cestu peníze. A pokud jde o ně, když zazní zvony naposledy, je třeba jimi zacinkat, aby se nás držely celý rok. Velký pátek je dnem smutku a půstu. V tento den vzpomínáme ukřižování Ježíše Krista. Hlas zvonů nahrazují řehtačky. Dříve se chodilo průvodem po obci a oznamovalo se tak nejen poledne, ale i ranní a večerní klekání. Na Velký pátek země otevírá svoje poklady, na souš vycházejí vodníci, prohánějí se na koních a podle pověsti se na chvíli otevírá bájný Blaník. V tento den nesmíme prát prádlo, protože místo do vody by se namáčelo do Kristovy krve. A také nemáme nic půjčovat, protože půjčená věc by se mohla očarovat. Na Bílou sobotu se má uklízet a bílit. V této den se také vracejí zvony z Říma. Musíme se nachystat na slavné Vzkříšení, napéct mazance a velikonoční beránky a uplést z vrbového proutí pomlázku. Konec Bílé soboty znamená také konec dlouhotrvajícího půstu. Klecansk zpravodaj bfiezen

2 Z OBSAHU: Úvodník - Velikonoce Háj u kostela - str. 3 Pravý Hradec - str. 6-7 Z MěÚ - str. 8-9 Co se šustlo str Klecanská štafeta - str. 14 Hod boží velikonoční byl dnem svátečním, lidé nepracovali, nechodili na návštěvy, postili se, nejedli maso, pouze posvěcené pečivo, pekli se velikonoční beránci. Mezi velikonočními pochoutkami dále nacházíme bábovky, koláče, pletence, jidáše, kaše s medem a perníky. A ještě na jednu neodmyslitelnou tradici Velikonoc bychom neměli zapomenout. Tento den papež promluví poselství a požehnání Urbi et Orbi (městu a světu). Velikonoční pondělí je každoročně ve znamení pomlázky. Její tradice sahá až do 14. století. U nás chodí chlapci dům od domu se spletenými pomlázkami z vrbového proutí, šlehají děvčata a koledují. Za to dostávají malovaná vajíčka i jiné dobroty. Nejznámější velikonoční koledou jsou známé hody, hody doprovody Mně se líbí tahle z Moravy: Paní kmotra slyšte chásku, přicházíme na pomlázku, opentlené žilky máme, kdo nám nedá uhlídáme! Paní kmotra nemeškejte barevná vajíčka dejte. Hezky si užijte nejen Velikonoce, ale celý březen a nezapomeňte, že poslední březnovou neděli začíná letní čas. Ve dvě hodiny si posuneme hodinovou ručičku o hodinu napřed a zpět ji vrátíme až 26. října. -sp- ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Zápis se uskuteční dne 23. dubna 2008 v 17 hodin formou informativní schůzky s rodiči (bez přítomnosti dětí) v prostorách MŠ. Program schůzky: - kritéria přijetí dětí do MŠ - organizace školního roku 2008/2009 v MŠ - adaptační režim nově nastoupených dětí - dny otevřených dveří - vyplnění přihlášek a žádostí k přijetí Těšíme se na Vaši účast. 2 Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

3 CO SE STANE S HÁJEM U KOSTELA V KLECANECH? V uplynulých dnech provedla Komise životního prostředí v Klecanech místní šetření k navrhovanému kácení stromů v háji pod kostelem v Klecanech. Převážně se jednalo o akáty. Většina stromů, vybraných ke kácení, není v perspektivním stavu. Jsou buď proschlé, nebo nalomené a jinak poškozené, a asi tři jsou výrazně nachýlené, takže nemají daleko k vyvrácení. Z tohoto pohledu by tedy kácení problémem být nemělo. Ty narušené stromy tam ovšem nejsou samy, takže je třeba všechno vyhodnotit poněkud šířeji. Podle podrostní bylinné vegetace byl kdysi okolo kostela listnatý háj se zastoupením dubu zimního, javoru mléče, babyky, habru, lípy srdčité a dalších původních druhů. Z těchto stromů již mnoho nezbylo, zřejmě v důsledku neúdržby (možná již od první poloviny 20. století) tyto stromy zanikly a po většině plochy je nahradil monotónní porost akátu. Akát není příliš dlouhověký, většina stromů již dožila vrcholu své existence a započala fáze destrukce. Tuto destrukci urychluje více činitelů, a kácení jednotlivých stromů je mezi nimi. On je to sice park, ale s porostem lesního charakteru, který se také jako les chová. Má specifické mikroklima, kterému jsou všechny stromy přizpůsobeny, takže čím více se kácí, tím více jsou zbylé stromy (dosud relativně zdravé) náchylné k prosychání, lámání a vývratům. Rychle tedy přichází nutnost řešit další osud háje. A to právě nebude ani trochu jednoduché. Háj totiž není možné jen tak plošně vykácet. Podle mnohých zkušeností z jiných lokalit jsou totiž na dané mikroklima uzpůsobeny nejen vlastní stromy, ale také stavby. Nevíme tedy, jak by se zachovalo zdivo kostela, ale pravděpodobně nikoliv dobře. Odstíněním stavby a vysycháním základů by mohlo dojít k praskání zdí, pohybům v základech a jiným úkazům. My dokonce ani nevíme, na čem kostel vlastně stojí. Podle některých názorů je přinejmenším část vrchu s kostelem umělým násypem, který kořeny stromů do jisté míry stabilizují. Z toho všeho vyplývá nutnost, posoudit staticky a stavebně jak budovu kostela, tak také celý vrch. A to už je trochu nákladnější záležitost, než pouze vybrat několik nejhorších stromů a briskně je skácet. A nakonec i kdyby se prokázalo, že zdivo nebude na plošné kácení výrazně reagovat, je tu riziko silnější povrchové eroze, protože podle toho, co je vidět na povrchu, stojí kostel na sprašovém, a tudíž snadno narušitel-ném podloží. Problém by mohl vyústit až do nutnosti stabilizovat svah náročnými injektážemi nebo jinými způsoby. Vysoce rizikovým se stal háj pod kostelem po realizaci architektonicky nevhodných staveb na jeho úpatí. Pro stavby byla vyhloubena hluboká stavební jáma, která změnila již tak nepříznivé vlhkostní poměry v půdě háje, a navíc stromy, které předtím byly mimo dosah běžného pohybu veřejnosti, se z ničeho nic staly potenciální hrozbou pro příští obyvatele. A nebude dlouho trvat, kdy tito obyvatelé přijdou s požadavkem zásadního řešení. Těmto lidem se prostě dostalo práv, která vznikají stavebním povolením, a už jim je nikdo nevezme. K tomu stačila absence střízlivého úsudku při souhlasu k umístění těchto staveb. Klecansk zpravodaj bfiezen

4 Co tedy je závěrem? Jednou možností je problém dále oddalovat a čekat, co se stane. To může po několika letech vést k nežádoucímu proslavení Klecan ve sdělovacích prostředcích, kdy v místě bude rejdit angažovaná televizní reportérka a hlásat do světa = Kostel v Klecanech se hroutí =. Nebo je také možné problém komplexně vyhodnotit a začnout jednat již nyní. Jistěže to vyhodnocení a hlavně náprava bude stát značné finanční prostředky. Vnucuje se sice možnost, že by tohle asi měl hradit vlastník kostela, který sám může být i příjemcem dotací, ale to už tento článeček řešit nemůže. Jeho smyslem bylo pouze včas upozornit na něco, co se za nějaký čas může stát. Jaromír Bratka sdružení MR-SOP VÝROBA A PRODEJ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ pozinkované, pozinkované barvené, měděné, zinko-titanové,hliníkové Společnost RaZIK areál SPOLANA a.s. Neratovice Objekt D 6060 u IV. vrátnice. Telefon do provozovny: Vzorky výrobků si můžete prohlédnout v provozovně nebo v Klecanech na adrese Jiří Rabiňák, ul. K Sídlišti 379, T: , Doprava výrobků do Klecan zajištěna. 4 Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

5 Z KLECANSKÉHO MASOPUSTU... Devátý Klecanský masopust máme za sebou. Počasí nebylo tak příznivé, jak jsme z minulých ročníků zvyklí, ale mohlo to být horší. Zahřívali jsme se svařákem a horkým moštem, zabíjačkovou polévkou a jinými zabíjačkovými dobrotami. Od rána hrála na náměstí kapela pana Opla a zpříjemňovala čekání ve frontě na jitrnice, jelita, tlačenku a další výrobky řeznického mistra pana Šťastného. Kolem druhé hodiny už bylo náměstí plné maškar, jak dětí, tak dospělých. Karlštejnský havran všechny přivítal, představil maškary a potom už laufr požádal pana místostarostu o povolení k průvodu městem. Ještě než jsme vyrazili, předvedl své umění výborný kejklíř Vojta Vrtek, který nás potom doprovázel až do Sportklubu. Cestou jsme se zastavili na občerstvení u paní Lemonové, která se nebojí každý rok maškary pozvat a pohostit je. Zato si s nimi může zatancovat a zajistí si tak hojnost a bohatou úrodu na celý rok. Příští rok to můžete to zkusit také, rádi zazvoníme i u Vás. Před Sportklubem kejklíř naposledy předvedl své umění, myslivec zastřelil medvěda a pak následovala zábava. Měla by být poslední před Popeleční středou, kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Musím poděkovat všem, kteří pomáhali. Děti ve školce vyrobily papírové květy na výzdobu povozů, paní Švecová a paní Filingerová napekly v sobotu ráno ve školní kuchyni spoustu sladkého i slaného pečiva, děti ze školy rozdávaly dětem perníkové medvědy a číslovaly maškary, skauti zajistili hlavní postavy masopustu a radnice se jako vždy postarala o technické zázemí. Manželé Bažantovi a Andrea Košťálová prodávali koblihy a nápoje a moje kamarádka přiletěla z Prahy coby karlštejnský havran. Dík patří všem maškarám, bez kterých by to nešlo a Martinu Lemonovi, který to všechno fotil. Příští masopust bude Bude to desátý ročník a už teď přemýšlíme, co udělat jinak a lépe. Stále máme nedostatek pomocníků, kteří by nám pomohli s prodejem pečiva i nápojů, s vítáním a vyhodnocováním maškar a také radou, na co jsme ještě zapomněli. Chcete-li se připojit, můžete se obrátit na kulturní komisi nebo na Pravý Hradec (www.pravy-hradec.cz). Uvidíme se také na dalších akcích během celého roku. Nejbližší bude lampiónový průvod na Černou skálu a Velikonoční jarmark Nezapomeňte také, na kurzy, které pro Vás začal připravovat Pravý Hradec. Na všechna další setkání s Vámi se těší Zdeňka Tomášová fotografie z letošního masopustu naleznete na Klecansk zpravodaj bfiezen

6 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRAVÝ HRADEC Patchwork, pátek V podvečer jsme se sešly na první lekci patchworku, technice amerických přistěhovalců. Ti se z nouze naučili využít každý zachovalý kousek svého obnošeného šatstva. My jsme se pustili do stříhání úplně nových látek, abychom z nich vytvořili nové vzory. Existuje nepřeberné množství postupů; začali jsme rychlou dekou. Máte-li zájem se to také naučit, napište nám. Výlet do Svatovítské katedrály, sobota Návštěva Svatovítské katedrály byla pro nás velkým zážitkem. Zpočátku byla úplně bez návštěvníků a byli jsme v ní skutečně úplně sami. Dostali jsme se nejen do Svatováclavské kaple, ale i do hrobky českých králů. Visutou gotickou hlavici, kterou vídáme denně na stokoruně, běžný návštěvník opravdu nezahlédne. My jsme díky Pavlu Kunešovi to štěstí měli. Příběh Svatého Víta i okolnosti budování Svatovítské katedrály pro nás v knihách i na internetových stránkách vyhledala Alena Němcová. Odkud známe svatého Víta Jméno svatého Víta znají jak věřící, tak i drtivá většina nevěřících Čechů a Moravanů především díky katedrále na Pražském hradě. Stavební počátky nejvýznamnější církevní stavby katedrály Sv. Víta sahají až do počátku 30. let 10. století. Kníže Václav měl zřejmě v úmyslu vybudovat v Praze biskupství a dopřát tak svému knížectví církevní samostatnost. První staroslověnská legenda (minejní verze) jedna z nejstarších václavských legend praví, že kostel měl být původně zasvěcen bavorskému patronu sv.emeramovi neboli sv.jimramovi. Po událostech z roku 929 kdy byl Václav nucen svou zemi nově podřídit nikoli bavorské, ale saské nadvládě krále Jindřicha I. Ptáčníka, a poté co údajně obdržel od tohoto saského vládce darem část z ostatků (paži, rámě) sv. Víta, nechal Václav vybudovat na místě dnešní katedrály svatovítskou rotundu, která se stala základem pro vybudování největší svatyně tohoto světce na světě. A co všechno o tomto prvním významném patronovi české země víme? Vít se narodil kolem roku 293 na Sicílii a byl svou kojnou a vychovatelem veden ke křesťanské víře. Jeho otec od něho žádal odpřísáhnutí zapření víry v Boha, chtěl syna bitím i přemlouváním přimět uctívat helénská božstva. Když nic nepomáhalo, rozhodl se syna zavřít v místnosti a čekal, až ho víra v Boha opustí. Z Vítova pokoje však jednou začala vycházet příjemná vůně a tak otec zvědavě odemkl a spatřil stát okolo svého syna sedm andělů. Polekal se a vykřikl: Bohové přišli do mého domu! Záhy nato oslepl. Otec sice slíbil nejvyššímu bohu Jovišovi býka se zlatými parohy, pokud ho uzdraví, ale zázrak se nekonal. Požádal tedy svého syna, aby mu pomohl. Vít se za něj modlil k Bohu a otci se zrak vrátil. Přesto otec syna udal jako 6 Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

7 tajného křesťana a tak Vít uprchl spolu se svými opatrovateli. Byl však chycen a odveden před císaře Diokleciána do Říma. V Římě Vít podle legendy uzdravil císařova syna, který měl padoucnici. Císař, i když Vít pomohl jeho synovi, nechal vhodit Víta do nádoby s vroucím olejem či smolou, ale chlapci se nic nestalo. Předhodili ho tedy hladovým lvům, ale ani zvířata malému chlapci neublížila a tak byl se svými průvodci natažen na skřipec a popraven mečem. To se odehrálo kolem roku r Jiné podání praví, že byl Vít zavěšen na strom a probodnut trojzubcem a další legenda vypráví, že byl popraven na Sicílii. Některé prameny uvádějí, že mu bylo pouhých sedm let, jiné zase, že byl umučen ve věku dvanácti let. Úcta k tomuto světci je prastará, ale o jeho životě nemáme mnoho spolehlivých zpráv. Kult svatého Víta se začal šířit až po sepsání legendy o jeho životě kolem roku 600. Až 150 kostelů tvrdí, že mají jeho ostatky a jsou na to náležitě hrdí. Skutečnost, že byl sv. Vít svými trýzniteli umučen jako velmi mladý chlapec způsobila, že je jeho kult mnohem silnější než u jiných mučedníků a proto patří mezi velmi uctívané svaté. Svátek Víta slavíme 15. června. Pranostika: Svatý Vít dává trávě pít. Pohoda od svatého Víta do svatého Jana pro obilí je vyhraná. Fotografie najdete na Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s MěÚ v Klecanech pořádá HUMANITÁRNÍ SBÍRKU letního a zimního oblečení dámské, pánské, dětské lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, péřových a vatovaných přikrývek a dek, domácích potřeb nádobí černého i bílého, skleniček apod. Sbírka se uskuteční v sobotu 19. dubna 2008 od hod na Městském úřadě Věci přineste, prosíme, čisté a zabalené do igelitových pytlů, nebo do krabic. Děkujeme Vám za pomoc. Klecansk zpravodaj bfiezen

8 ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA 28. ledna - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady - bod č. 1 schválila cenovou nabídku p. kameníka Kuře na úpravu pomníku obětem II. světové války v hodnotě ,- Kč 2. schválila částku ,- Kč na pořádání II. Občanského plesu, město Klecany je partnerem této akce, ples se koná 23. února 2008 v sokolovně ve Veltěži po 100 letech a ztrát ZŠ a MŠ Klecany k a předá Finančnímu výboru města Klecany 5. č.j. 241/08 projednala otázky dokončení finálního krytu vozovky na pozemcích p.č. 142/14 pro 18 RD v lokalitě U louže, pověřila starostu dalším jednáním 6. schválila termín zasedání Zastupitelstva města 13. března projednala způsob likvidace černých skládek v oblasti Vinice a zahrádkářské kolonii v Mexiku. Vlastníci pozemků budou vyzváni k likvidaci. 4. byla seznámena s dílčím přezkoumáním hospodařením města za rok Kontrola z Krajského úřadu bude ukončena v dubnu února - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady 2. rozhodla ukončit nájemní smlouvy s nájemci pí.kozlíkovou, p.kolářem a p.šmerdou, na pozemku par.č. 343/3 v k.ú.klecany z důvodu celkové úpravy okolí přívozu v souladu s novým Povodňovým plánem města Klecany /08 p. Šturma Karel, 268/08 p. Trefilová Jiřina, 276/08 p. Schneider Bohumil, 329/08 p. Jägerová Jarmila, 334/08 p. Lacková Marina zamítla žádosti o prominutí poplatku za TKO dle platné vyhlášky města Klecany č. 3/07 4. č.j. 333/08 vzala na vědomí výkaz zisku 7. projednala návrh Stavitelství DE na pronájem v kasárnách a pověřila vedení města dalším jednáním 8. schválila nákup evidenčních známek pro psy v celkové ceně 5.500,- Kč 9. schválila doplnění kontejnerů na tříděný odpad 10. č.j. 393/08 projednala žádost p. Petra Šimona. Žádost je třeba doplnit o geometrický plán. Příští Rada se bude konat 18. února února - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady 2. schválila ceny za likvidaci komunálního odpadu pro podnikatele a ostatní pro rok schválila program Zasedání ZMě, které se bude konat 13. března se seznámila s životopisy uchazeček na funkci referentky. Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

9 ZAHRADNICKÉ PRÁCE - údržba zeleně - kácení a prořezy rizikových stromů prováděné i horolezeckou technikou - likvidace pařezů frézováním - štěpkování větví - zakládání trávníků a pokládka travních koberců - sekání a provzdušňování travnatých ploch - střihání živých plotů - úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků - sběr a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů - automatické závlahové systémy - návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad EDUARD PACÁK - MOBIL února - Rada města: 1. prověřila plnění úkolů z minulé Rady 2. č.j. 480/08 vzala na vědomí zápis kontrolního výboru města Klecany ze dne 4. února Místostarosta byl pověřen dalším jednáním z KV 3. č.j. 493/08 vzala na vědomí dopis ze Správy majetku Arcibiskupství pražského ohledně farních pozemků PK 191, p.č. st. 698 v areálu Sportklubu. Dopis bude dál předložen Zastupitelsvu města k dalšímu projednání. 4. č.j. 444/08 schválila příspěvek ve výši ,- Kč Mysliveckému sdružení na nákup krmiva, včetně krmiva medicinálního pro zvěř volně žijící na k.ú. města Klecany 5. č.j. 515/08 byla seznámena s návrhem na rekonstrukci učebny fyziky a chemie ředitelem ZŠ a MŠ Klecany p. Lacinou, částka ,- bude dána ke schválení Zastupitelstvu města 6. č.j. 385/08 se seznámila s dopisem OÚ Zdiby ohledně přerušení polní cesty s výstavbou areálu firmy Vladimír Hrubý, vedení města je pověřeno řešením dané situace. INFORMACE Z MATRIKY Upozorňujeme obyvatele Klecan, že poplatek za odvoz odpadu je potřeba zaplatit nejpozději do a popelnice poté označit zelenou nálepkou. Pokud od nebudou popelnice označené nálepkou o zaplacení, popelnici nebude odvezena. Poplatek ve výši 500,- Kč platí každá trvale přihlášená osoba. Klecansk zpravodaj bfiezen

10 Kulturní komise městské Rady, středisko Havran Junáka Klecany a Pravý Hradec vás srdečně zve na VELIKONOČNÍ JARMARK v sobotu 15. března 2008 ve 14 hodin 14:00 Program na náměstí Václava Beneše Třebízského (v případě nepříznivého počasí v budově městského úřadu) stánky s tradičním zbožím pletení a prodej pomlázek občerstvení Program v zasedací síni městského úřadu ochutnávka různých druhů perníků (plněných, polévaných, ovocných, celozrnných ) velikonoční dílna kraslice, perníky, velikonoční dekorace, keramická dílna, pečení velikonočního pečiva filcování, vitráž, drátování, tkaní prodej velikonočních dárků Program v obřadní síni VBT 14:00 Velikonoční jarmark Vystoupení nejmladších žáků Základní umělecké školy v Klecanech a Odolena Vodě 14:30 Míša Nesveda - kouzelník 15:00 Lakomé Barky a Klenota Jarní a velikonoční písně Těšíme se na Vás! 10 Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

11 CO SE ŠUSTLO V NAŠÍ ŠKOLE V únoru nás přijela navštívit do školy opět skupina muzikantů, kteří již tradičně každý rok připravují pro starší žáky hudební pořad o vývoji rocku v jeho různých podobách. Nejlepší sběrači z každé třídy za odměnu podnikli výlet do pražské ZOO, kde si užili zábavné dopoledne s programem. Dokonce se tento měsíc i soutěžilo a reprezentovalo školu v dějepisné olympiádě a v konverzaci z anglického jazyka. Osmáci a deváťáci vyrazili za poznáním atomové energie do Temelína. Zato šestá třída, ta zavítala do minulosti starověkého Egypta na výstavu v Náprstkově muzeu. A nakonec trocha ekologie s devátou třídou v našem oblíbeném Toulcově dvoře, tentokráte při pořadu Cesta ke chlebu. Více se o všech akcích dočtete v následujících příspěvcích. JAK SE ŽILO VE STAROVĚKÉM EGYPTĚ Théby Město bohů a faraónů je výstava, kterou jsme s průvodcovským výkladem shlédli v Náprstkově muzeu v Praze. Byla výborně načasovaná, neboť starověký Egypt žáci z šesté třídy zrovna probírali v hodinách dějepisu. Vypravili jsme se na ni i s jejich třídní paní učitelkou Štembergovou, aby si šesťáci mohli na vlastní oči prohlédnou, jak vypadají skutečné sarkofágy a další předměty, které nalezli i čeští archeologové v egyptských Thébách. Nejvíce se všem líbil sarkofág princezny Hereret, které malou škvírou vykukovaly její mumifikované nohy. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí jako například, jak se v Egyptě pohřbívaly děti do malých dřevěných truhel, nebo že oblečení starověkých Egypťaů nebylo jen čistě bílé, ale i barevné se vzory. Hned druhý den v hodině dějepisu si mohli žáci vysoutěžit pěknou cenu s egyptským motivem při opakování o Egyptě a kvízu zaměřeném na to, co si z výstavy zapamatovali. Výstava se nám moc líbila. Je velké štěstí, když si může člověk prohlédnout něco, s čím se seznámil jen teoreticky. Alena Dočkalová JE LIBO RAP A HIP HOP? Opět po roce zazněla v naší tělocvičně rocková hudba, což znamená, že k nám popáté přijel Mgr. Milan Parnahaj se svým programem pro třídu. Sice byl domluven pořad Vývoj českého rocku, ale těsně před začátkem jsme se dohodli na tom, že děti uslyší horkou novinku pořad o blues, rapu a hip hopu, nechyběla ani ukázka beat boxu. Děti se nejen dozvěděly, odkud se jejich oblíbená hudba vzala, ale vyslechly i živé ukázky. O kvalitě a úspěchu nového pořadu svědčil častý potlesk, přestože skupina se zmenšila na dva členy a děti nedostaly hudební časopisy jako v loňském roce. Díky těmto úpravám však zaplatily děti stejné vstupné jako u všech předchozích programů a o pořad Vývoj českého rocku také nepřijdou, to už je domluveno. Dagmar Rauschová PUTOVÁNÍ ZA SOVOU PÁLENOU ZOO Praha je velmi krásná, stále jiná a najdeme zde pět tisíc zvířat. I v letošním školním roce se naše škola stala adoptivním rodičem sovy pálené. Proč právě sovy pálené? Snad se nejvíce podobá té naší ve školním znaku. Jako adoptivní rodiče jsme byli pozváni do ZOO. Ale jak vybrat ze všech žáků třicet dětí, pro které pozvánka platí? Pojedou nejlepší sběrači jednotlivých tříd. Navštívili jsme pavilon Klecansk zpravodaj bfiezen

12 indonéské džungle, ale gibboni si s námi hráli na schovávanou. Možná je přilákala vůně svačin, takže jsme si u venkovního výběhu mohli v klidu prohlédnout jejich tvar prstů a dlaně. Zúčastnili jsme se přírodovědné stezky s úkoly a poznat správný tvar prstů a dlaně gibbona byl první úkol. Další stanoviště s úkoly nás zavedla ke kazuárům, vlkům, koni převalskému, a čas nám rychle plynul. Certifikát pro školu jsme získali. Všichni si už navždy zapamatujeme,že je klokan schopen skočit délku 9 m. Žirafy nás vítaly se svými mláďaty, tygří koťata se před námi honila, gorily nám předvedly vše, co už naučily své ratolesti, jen sova pálená nám zůstala záhadně ukryta. Nevadí, my to nevzdáme. SRPŠ nám opět zaplatilo školní permanentku do ZOO Praha a tak vyhlašujeme školní mezitřídní soutěž: Která třída objeví jako první expozici sovy pálené? K. Knorová a L. Pechová JAK JSME SE JELI NABÍT DO TEMELÍNA Ve středu, byla to první únorová středa, jsme si vyjeli na exkurzi. Ale ne na ledajakou. Jeli jsme do jihočeského Temelína.Výlet nám však nezačal příliš dobře. V osm hodin už jsme všichni stáli před fotbalovým hřištěm. Čtvrt na devět, půl deváté, tři čtvrtě a autobus nikde... V devět hodin konečně dofrčel. Namrzlí jsme do něj nastoupili a odjeli na cestu kolem Česka za jeden den. V autobusu se objevil strašně vtipný průvodce Honza, který s námi hrál různé hry. Připravil pro nás ENERGETICKÝ KVÍZ, který někoho bavil a někoho uspával. Nejdřív jsme dojeli do Písku, kde jsme měli hodinový rozchod. Naše cesta pokračovala z Písku rovnou do Metelína, jak někteří přezdívali Temelínu. Bylo vidět už z dálky, jak se kouří z těch čtyř velkých, sto padesát pět metrů vysokých, bílých komínů. Když jsme dojeli k Temelínu, tak jsme si uvědomili, že nepůjdeme dovnitř, ale jen do infocentra.v místním infocentru na nás netrpělivě čekala temelínová průvodkyně, která nás zavedla do kinosálu, kde nám vysvětlila, jak elektrárna funguje. Provoz elektrárny nám přiblížil také názorný film 3D. Při zpáteční cestě nám "energetický Honza" připravil další soutěž AUTOBUS HLEDÁ SUPERSTAR. Někteří z nás dokonce i zazpívali.do Klecan jsme přijeli kolem šesté hodiny a při výstupu z autobusu dal Honza každému čokoládu. I přes počáteční strasti jsme si cestu celkem užili. Sestaveno z úryvků prací Heleny Davidové, Veroniky Mičanové, Katky Zajíčkové a Ondry Veselého. OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY Každý rok na začátku února se žáci naší školy účastní okresního kola dějepisné olympiády. Letos již po druhé jel do Říčan klecanskou školu reprezentovat Jirka Haken z 9.A. Svoji účast si musel vybojovat ve školním kole a ani v okresním, kole se nenechal zahanbit. V konkurenci žáků základních škol a studentů gymnázií skončil na šestém místě právě za gymnazisty. K tomuto umístění mu ještě jednou gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy, neboť letošní okresní kolo patřilo k těm nejtěžším za několik posledních let. Lucie Pechová 12 Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

13 CESTA KE CHLEBU NENÍ VŽDY JEDNODUCHÁ Vzít peníze a jít koupit chleba do obchodu, to snad zažil každý z nás. Ne každý si však zkusil ho sám upéct. Devátá třída s paní učitelkou Dočkalovou a Rauschovou podnikla netradiční cestu ke chlebu při stejnojmenném pořadu v Toulcově dvoře. Žáci si museli k přípravě chleba sami ručně namlít pšeničnou a žitnou mouku, z ní pak udělat těsto a vypracovat každý svůj bochánek, který si upekli a nakonec někteří i snědli. Podotýkám, že jen někteří, protože ne každý dokázal vychutnat jeho chuť, která se zdaleka nepodobá chuti bílého pečiva, na které je mnoho dětí zvyklých. Velkým zpestřením celého programu bylo mlácení cepy, které si ve venkovních prostorách mohli všichni vyzkoušet. Největší potíže nakonec nastaly v závěru, kdy paní lektorka vyzvala osazenstvo, aby předtím, než jim předá upečené bochánky, zazpívali nějakou písničku, ve které se objevuje text o chlebu, mouce či obílí. Deváťáci se shodli, že všichni znají píseň Skákal pes přes oves a odzpívali bez problémů první sloku a mohli si svůj výtvor za odměnu odnést domů. Alena Dočkalová O proběhlých soutěžích - Klavírní soutěž Dne 25. ledna 2008 proběhlo školní kolo soutěže ve hře na klavír pro všechny žáky klavírního oddělení ze všech poboček. Abychom zajistili při hodnocení velkou míru objektivity, pozvali jsme do poroty dvě výborné pedagožky z Prahy paní profesorku Mgr. Dagmar Kristenovou a paní učitelku Helenu Malíkovou. Jelikož školní kolo bylo výběrem pro kolo okresní, které se uskutečnilo v Čelákovicích, porota byla velmi přísná a měřila výkony podle přísných kritérií celostátních soutěží. Proto v některých kategoriích nebyla udělena některá místa. Paní profesorka při hodnocení poskytla také cenné rady a podněty našim učitelkách. Obě nezávislé porotkyně ocenily především složitý repertoár, který hráli žáci vyšších ročníků. Celkové hodnocení dopadlo takto: PHV kategorie: 1. místo Běhan Šimon, 2. místo Matějíček Marek, Cihlářová Anna- Marie, 3. místo Majsnerová Veronika, 1. kategorie: 1. místo Mikysková Karolína, 2. místo Winterová Andrea, 3. místo Bártíková Zuzana, 2. kategorie: 1. místo Hochmanová Marie, 2. místo neuděleno, 3. místo neuděleno, 3. kategorie: 1. místo neuděleno, 2. místo neuděleno, 3. místo Marcol Daniel, 4. kategorie: 1. místo neuděleno, 2. místo neuděleno, 3. místo Spurná Michaela, 5. kategorie: 1. místo Zajícová Johana, 2. místo neuděleno, 3. místo Petráková Martina, 6. kategorie: 1. místo Mervart Petr, 2. místo Lahoda Ondřej, 3. místo Zavadilová Šárka, 7. kategorie: 1. místo Gulová Zuzana, 2. místo neuděleno, 3. místo Beneš Jan, Sobotka Klecansk zpravodaj bfiezen

14 Ondřej, 8. kategorie: 1. místo Tyglová Ivana, 2. místo Ledvinka Martin, 3. místo Motalová Kristýna. Do krajského kola, které se konalo 19. února 2008 v Čelákovicích, jsme vyslaly tři vítězky z jednotlivých kategorií: Johanu Zajícovou, Zuzanu Gulovou (obě ze třídy paní učitelky Adriany Bartlové) a Ivanu Tyglovou (ze třídy pana učitele Fillipa Subbotina). V okresním kole byla velká konkurence ze ZUŠ Brandýs nad Labem, Říčan a Čelákovic. O to víc nás těší úspěch, který dosáhly všechny tři klavíristky: Johana Zajícová získala 1. místo (s postupem do krajského kola), Zuzana Gulová obsadila také 1. místo a Ivana Tyglová získala ve své kategorii 2. místo. Pro naši školu je postup Johany Zajícové do krajského kola obrovský úspěch, jelikož konkurence v klavírním oboru je mezi ostatními ZUŠ vysoká. O kvalitativní rozvoj klavírního oboru se zasloužila především paní učitelka MgA. Adriana Barthová, která žáky dokonale připravila a motivovala k tomuto úspěchu. Houslové a kytarové soutěže Ve školním kole kytarové a houslové soutěži byli úspěšní tito žáci: 0.kategorie kytara: 1.místo: Zuzana Therová, 2. kategorie kytara: 1. místo: Nikola Staňková, Lucie Nováková, 2. místo:kristýna Šučurová, Komorní hra ve hře na kytaru: 1. místo: Duo ve složení Lucie Nováková a Kristýna Šučurová. V krajském kole ve hře na kytaru, které proběhlo 27.února 2008 v Brandýse nad Labem získala Nikola Staňková 1. místo s postupem do krajského kola (ze třídy p.uč. Urbana) a 1. místo získalo také komorní duo (Lucie Nováková a Kristýna Šučurová) ze třídy p.uč. Kopeckého. Přejeme Nikole Stańkové mnoho štěstí v krajském kole. 0.kategorie housle: 1. místo: Květa Šteflová, 2. místo: Tereza Zajícová, 3. místo: William Martin Podzimek, I. kategorie housle: 1. místo: Jana Pavlíčková, II. kategorie housle: 1. místo: Ondřej Mědílek, VII. kategorie housle: 1. místo: Aneta Bučková Do okresního kola v Říčanech postupují všichni žáci na prvních místech a Tereza Zajícová na místě druhém. Pozvánka na březnové akce: vystoupení dramatické a hudebního oboru (od 18 hod., sál ZUŠ) vystoupení dramatické oboru na velikonočním jarmarku (14,00 hodin Městský úřad Klecany), keramická dílna manželů Šoltysových od 14,30 hodin Malý koncert v Odoleně Vodě, ZŠ Odolena Voda od 17,00 hodin Zkušební přehrávka absolventů, sál ZUŠ Klecany od 17,00 hodin Zkušební přehrávka absolventů, sál ZUŠ Klecany od 17,00 hodin Poděkování Děkujeme panu starostovi Ivo Kurhajcovi, že se přičinil o vybudování nových toalet v základní umělecké škole. Perfektní práci odvedli jako vždy pánové Jiří Šmolík a Luboš Novák. Toalety jsou velmi estetické díky krásným kachličkách a dokonalému vypracování. Budou dobrou vizitkou kulturnosti naší ZUŠ zvláště pro návštěvníky koncertů, jelikož v minulém roce bylo právě poukazováno na nedostatečnou úroveň toalet 14 Klecansk zpravodaj bfiezen 2008

JARNÍ ROVNODENNOST. Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Fulghum

JARNÍ ROVNODENNOST. Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Fulghum CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVIII, BŘEZEN 2009 / ČÍSLO 3. Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Fulghum JARNÍ ROVNODENNOST 20. 3. 2009 ve 12 h a 43 min. SEČ vstupuje Slunce

Více

CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, LISTOPAD 2008 / ČÍSLO 11. Všechno na světě má svou příčinu. Čingiz Ajtmatonov

CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, LISTOPAD 2008 / ČÍSLO 11. Všechno na světě má svou příčinu. Čingiz Ajtmatonov CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, LISTOPAD 2008 / ČÍSLO 11. Všechno na světě má svou příčinu. Čingiz Ajtmatonov 17. LISTOPAD - DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII V našich novodobých dějinách se zapsal datum

Více

Karel Hynek Mácha Máj

Karel Hynek Mácha Máj CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, KVĚTEN 2008 / ČÍSLO 5. Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny, abychom se probudili k chvále dobrého života. Epikuros.. když se řekne 1. máj Sluníčko,

Více

CYRIL A METODĚJ A MISTR JAN HUS

CYRIL A METODĚJ A MISTR JAN HUS CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVII, ČERVENEC-SRPEN 2008 / ČÍSLO 7.+8. Je-li odmítavý, ví víc, než je záhodno. Publicius Terentius Afer Vedení města Klecany a redakce Klecanského Zpravodaje přeje dětem krásné

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Listopad 2014 / číslo 11 Klecanský zpravodaj listopad 2014 JUBILANTI V LISTOPADU Marie Peřinová

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Klecanský masopust Foto: Martin Lemon

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Klecanský masopust Foto: Martin Lemon VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Klecanský masopust Foto: Martin Lemon Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Březen 2014 / číslo 3 Klecanský zpravodaj březen 2014 Jubilanti

Více

Vánoční dílna. Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNU

Vánoční dílna. Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNU Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVI, PROSINEC 2007 / ČÍSLO 12. Mám za to, že se děti snáze dobrotou

Více

Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví.

Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví. CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVIII, ČERVEN 2009 / ČÍSLO 6. Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví. DESET LET NAŠEHO ZVONU VÁCLAV Krásné nedělní

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015 Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIV, Květen 2015 / číslo 5 Klecanský zpravodaj květen

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Klecanský masopust. Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Březen 2013 / číslo 3

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Klecanský masopust. Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Březen 2013 / číslo 3 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Klecanský masopust Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Březen 2013 / číslo 3 Klecanský zpravodaj březen 2013 Vážení spoluobčané, přejeme

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Čarodějnice. Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXII, Květen 2013 / číslo 5

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Čarodějnice. Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXII, Květen 2013 / číslo 5 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Čarodějnice Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXII, Květen 2013 / číslo 5 Klecanský zpravodaj květen 2013 JUBILANTI V KVĚTNU Libuše Starostová

Více

KAROLINKA. Střípky z radnice NAŠE MĚSTO NA VALAŠSKU. Příjemné prožití svátků velikonočních, pohodu a spokojenost přeje vedení města

KAROLINKA. Střípky z radnice NAŠE MĚSTO NA VALAŠSKU. Příjemné prožití svátků velikonočních, pohodu a spokojenost přeje vedení města ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 1/2011 WWW.KAROLINKA.CZ KAROLINKA NAŠE MĚSTO NA VALAŠSKU Střípky z radnice Projekty - od podzimu loňského roku jsou zpracovávány studie projektů, které mají být vyhlášeny za podpory dotace

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7 1 č.7 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. dubna 2011 2 Zprávy z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 19. dubna 2011 od 15 hod. v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní

Více

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ROČNÍK XIII ČÍSLO 4 DUBEN 2015 ZDARMA Hody hody doprovody Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nadáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný. Panímámo

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máte před sebou první Poříčský zpravodaj v letošním roce. Čas letí a ani jsme si nestačili

Více

AKTUALITY. ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA ČERVEN 2015. hrdinským činem (aktivně šel proti ozbrojeným vojákům).

AKTUALITY. ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA ČERVEN 2015. hrdinským činem (aktivně šel proti ozbrojeným vojákům). AKTUALITY ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA ČERVEN 2015 Památník obětem válek ve Čkyni se rozezněl zpěvem hymny Sedmdesáté výročí občanského odporu proti nacizmu dne 5. května 1945 a osvobození

Více

Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Archiv TS Vodolenka Taneční skupina Vodolenka při ZŠ získala hlavní cenu v kategorii Současný tanec

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Duben - Červen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Starostové se zlobí na novelu... Lesy obce Liptál Program Liptálských slavností Košt slivovice Volby do

Více

Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20

Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20 Měšický zpravodaj Únor 2013 Plánek Botanické zahrady Tip na výlet - strana 20 Botanická zahrada v Troji Tip na výlet - strana 20 POEZIE NASTÁVAJÍCÍHO PŘEDJAŘÍ První podléška Prostá, svěží a hezká se vynořuje

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

V zámku Nové Mitrovice bydlí děti už 50 let

V zámku Nové Mitrovice bydlí děti už 50 let M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 239 březen 2010 V zámku Nové Mitrovice bydlí děti už 50 let Děti ze zámku tak se říká na Sedlecko-Prčicku malým i trochu větším obyvatelům

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Zprávy z Benátecké Radnice

Zprávy z Benátecké Radnice číslo 5 ročník: 35 cena: 10 Kč 6. května 2011 V tomto čísle najdete: Veřejné nabídky str. 3 Základní školy, Mateřská škola str. 4-6 Historie str. 14 Policie str. 22, 27 Sport str. 28-34 Čarodějnice str.

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Děti z MŠ Klecany v Kutné Hoře na Betlémování

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Děti z MŠ Klecany v Kutné Hoře na Betlémování VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Děti z MŠ Klecany v Kutné Hoře na Betlémování Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Leden 2014 / číslo 1 Klecanský zpravodaj leden 2014

Více

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 29. května 2003 Ročník IX Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4 Kč

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 29. května 2003 Ročník IX Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4 Kč 29. května 2003 Ročník IX Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4 Kč Velvyslanec Evropské unie Ramiro Cibrian s představiteli našeho města. foto D. Kubica Majálesový rej čarodějnic se houfuje

Více

zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem

zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o zima 2011 Foto: Jaroslava Vilingrová Vánoce na Hradištku Projekt Ohlédnutí Plán zimní údržby silnic Rozhovor s farářem P. Dębkem Páteční odpoledne 21. října

Více