MĚSTYS CÍTOLIBY - NÁVRH ROZPOČTU 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTYS CÍTOLIBY - NÁVRH ROZPOČTU 2015"

Transkript

1 MĚSTYS - NÁVRH ROZPOČTU 2015 PŘÍJMY VÝDAJE popis nerozp.příjmy pol (V ROZPOČTU JSOU ZAHRNUTY VÝDAJE KRYTÉ PŘEDPOKLÁDANÝMI DOTACEMI, KTERÉ BUDOU DO ROZPOČTU ZAHRNUTY VE CHVÍLI JEJICH PÍSEMNÉHO POTVRZENÍ): Úřd práce - VPP Ústecký krj - dotce n žák MŠ ZŠ n státní správu nerozpočtovné výdje - INVESTIČNÍ AKCE, se kterými se počtá v přípdě splnění podmínky poskytnutí dotce: REVITALIZACE BAŽANTNICE - 1.ČÁST - ULICE NA ALEJI (mx.spoluúčst městyse) nový kotel do budovy ZŠ (celková hodnot předpokládné investice) REZERVNÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY MĚSTYSE: KB, ČNB + ČSOB (běžné účty) KB Bonus (spořící účet) NAVRHOVANÝ ROZPOČET Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč V tomto návrhu rozpočtu jsou zhrnuty předpokládné příjmy dle klkulčky rozpočtového určení dní, které byly pokráceny o 8%. Dň z nemovitosti je rozpočtován dle skutečnosti Zhrnuté provozní výdje jsou uvedeny v nejnižší možné míře dle letošní skutečnosti. Nebylo počítáno s možným nárůstem nákldů v důsledku inflce. Výše příspěvků SDH SK Cítoliby je zhrnut ve stejné výši jko v roce Výše příspěvků pro ZŠ MŠ Cítoliby je zhrnut dle žádosti ředitelky školy ve stejné výši jko v roce 2014 zohledňuje nvýšení provozní dotce o částku pokrývjící odpisy budov svěřených škole do správy. Do rozpočtu byly dále zhrnuty i nákldy n prcovní míst prcovníků VPP, které jsou z velké části pokryty dotčními tituly, jednotlivé poždvky spolků zájmových skupin ohledně příspěvků n kulturní, společenské sportovní kce. V přípdě možnosti podpory spolků poskytnutím sálu DD, byl upřednostněn tento typ podpory. Viz. příloh příspěvky. N veškeré investiční kce bude ndále prověřován možnost získání dotcí z různých zdrojů. Tento návrh rozpočtu je předkládán jko schodkový. Rozdíl ve výši 1, ,- Kč je kryt předpokládnou výší dotčních titulů finnčními rezervmi n účtech městyse. Předpokládný zůsttek finnčních prostředků n běžných termínovných účtech činí ke konci roku 2014 činí cc tis. Kč. Úvěr n Hlvní sál DD dle smlouvy bude v roce 2015 splcen částkou 1 mil. Kč. Závzným ukztelem je hodnot čerpání dle prgrfu. V Cítolibech dne Blnk Hejlíková, hlvní účetní Alenk Špeciánová, správce rozpočtu Vyvěšeno: Petr Jindřich, strost Sejmuto:

2 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMY prg rf popis NÁVRH ROZPOČTU poznámk DPFO ZČ FP Kč DPFO OSVČ Kč DPFO KV Kč DPPO Kč DPPO z obec Kč dň z příjmu z obec dle dň.přiznání z rok DPH Kč Osttní popltky odvody v oblsti ŽP Kč popltky z svoz komunálního odpdu Popltek ze psů Kč Popltek z užívání veř.prostrnství Kč Odvod z výtěžku provozování loterií Kč rozděluje se dle usn.zm č. 19/2013 (50% SK Cítoliby, 20% požární sport, 30% kultur) Příjem z výherních hrcích utomtů Kč (2 hrcí míst, cc 6 utomtů) Správní popltky Kč 2x utomt (10tis.) + spr.popl.ověřování, TP, Czechpoint (15tis.) Dň z nemovitostí Kč Osttní neinv.trnsfery ze st.rozpočtu Kč Neinvestiční přijté trnsfery od obcí Kč Investiční přijté trnsfery od veřejných rozpočtů Kč dotce n prcovní míst VPP (pltné smlouvy přecházející do roku 2015 = dotce celkem: 576 tis. Kč + budoucí smlouvy tis. Kč budou rozpočtovány rozp.změnou při podpisu smlouvy) podíl n finncování JSDHO - MU Louny, OÚ Blšny Chlumčny (69% rozpočtu SDH z rok 2014) dotce n zteplení budovy Hsičské zbrojnice (investice schválená již v roce posun termínu provedení vzhledem ke klimtickým podmínkám) 0000 celkem z prgrf: Kč Příjmy z pronájmu pozemků Kč 1012 celkem z prgrf: Kč Podnikání restrukturlizce v zemědělství potrvinářství Příjmy z poskytování služeb Kč 3111 celkem z prgrf: Kč Předškolní zřízení Příjmy z poskytování služeb Kč elektřin plyn v MŠ (dodvtel je o.p.s. Energie pod kontrolou, které je členem Městys pod jeho odběrným kódem jsou z důvodu úspor odebírány i energie pro příspěvkovou orgnizci) elektřin v ZŠ (dodvtel je o.p.s. Energie pod kontrolou, které je členem Městys pod jeho odběrným kódem jsou z důvodu úspor odebírány i energie pro příspěvkovou orgnizci) 3113 celkem z prgrf: Kč Zákldní školy Příjmy z poskytování služeb Kč 3314 celkem z prgrf: 1500 Kč Činnosti knihovnické Prodej zboží Kč publikce Cítoliby + Šesták, CD Music Antiqu Citolibensis 3319 celkem z prgrf: 5000 Kč Osttní záležitosti kultury Přijté nekpitálové příspěvky náhrdy Kč příspěvky sponzorů n letní oslvy celkem z prgrf: Kč Osttní záležitosti kultury církví sdělovcích prostředků Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí Kč ocelokoln (1/2 roku) Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí Kč ZŠ Vodfone Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí Kč DĚLNICKÝ DŮM, včetně služeb Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí Kč DĚLNICKÝ DŮM - RESTAURACE, včetně služeb 3613 celkem z prgrf: Kč Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb Kč 3632 celkem z prgrf: Kč Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb Kč žebřík, Multicr, sekání td celkem z prgrf: Kč Komunální služby územní rozvoj Pltby z odpd - PYTLOVÝ SVOZ KOM.ODPADU Kč 3722 celkem z prgrf: 1000 Kč Sběr svoz komunálních odpdů Pltby z odpd - DRUHOTNÉ SUROVINY Kč viz. přiložený rozpis ODPADY Pltby z odpd - EKO-KOM (odm.z seprci) Kč viz. přiložený rozpis ODPADY 3725 celkem z prgrf: Kč Využívání zneškodňování komunál.odpdů Příjmy z poskytování služeb Kč provize SDH z sjednné pojistné smlouvy 5512 celkem z prgrf: 5000 Kč Požární ochrn - dobrovolná část Příjmy z poskytování služeb Kč propgční předměty Osttní nedňové příjmy j.n Kč pltby z hlášení v místním rozhlse 6171 celkem z prgrf: 7000 Kč Činnost místní správy Příjmy z úroků ČSOB Kč Příjmy z úroků KB Kč Příjmy z podílů n zisku dividend Kč 6310 celkem z prgrf: Kč Obecné příjmy výdje z finnčních opercí PŘÍJMY CELKEM Kč

3 NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJE prg rf popis NÁVRH ROZPOČTU poznámk Pltby dní popltků Kč Nákup osttních služeb Kč 1012 celkem z prgrf: Kč Podnikání restrukturlizce v zemědělství potrvinářství Osttní neinvestiční dotce nezisk. orgn Kč myslivci dle písemné žádosti Budovy, stvby Kč projekt n REVITALIZACI BAŽANTNICE - 1. část UL.NA ALEJI 1037 celkem z prgrf: Kč Celospolečenské funkce lesů Nákup mteriálu jinde nezřzeného Kč mteriál n chodníky oprvené občny (50 tis.) svépomocí 2219 celkem z prgrf: Kč Osttní záležitosti pozemních komunikcí Studená vod Kč 2321 celkem z prgrf: Kč Odvádění čištění odpdních vod nkládání s kly Plyn Kč Elektrická energie Kč Služby peněžních ústvů Kč pojištění budovy Neinvestiční přísp. zřízeným přísp. org. příspěvek zřizovtele pro MŠ (včetně pokrytí nákldů spojených s Kč odpisy budov) - ve stejné výši jko vloni 3111 celkem z prgrf: Kč Předškolní zřízení Elektrická energie výdj oproti příjmům (dodv.je o.p.s. Energie pod kontrolou, které je Kč členem Městys pod jeho odb.kódem jsou pro úsporu odebírány i energie pro př.org.) Služby peněžních ústvů Kč pojištění budovy Nákup osttních služeb Kč inzerce zápis Neinvestiční přísp. zřízeným přísp. org. příspěvek zřizovtele pro ZŠ (včetně pokrytí nákldů spojených s Kč odpisy budov) - ve stejné výši jko vloni 3113 celkem z prgrf: Kč Zákldní školy Plty změstnnců v prcovním poměru Kč uklízečk 0,1 úvzku osttní osobní výdje Kč knihovnice DPČ Povinné pojistné n SZ Kč Povinné pojistné n ZP Kč Knihy, učební pomůcky tisk Kč Drobný hmotný dlouhodobý mjetek Kč Nákup mteriálu jinde nezřzeného Kč Nákup osttních služeb Kč příspěvek Lounské knihovně n knihy ve výměnném fondu 3314 celkem z prgrf: Kč Činnosti knihovnické Oprvy udržování Kč Pltby dní popltků Kč 3341 celkem z prgrf: Kč Rozhls televize osttní osobní výdje Kč odměny redkční rdě Nákup mteriálu jinde nezřzeného Kč Cítolibský zprvodj - 4 vydání 3349 celkem z prgrf: Kč Osttní záležitosti sdělovcích prostředků Nákup mteriálu jinde nezřzeného Kč Plyn Kč Elektrická energie Kč Služby peněžních ústvů Kč viz. smosttná příloh příspěvky Nákup osttních služeb Kč Pohoštění Kč Věcné dry Kč Ostní neinv. dotce neziskovým org Kč Oprvy udržování Kč OPRAVA SOCH - ANDĚLÉ Z NEJSV.TROJICE 3399 celkem z prgrf: Kč Osttní záležitosti kultury církví sdělovcích prostředků Osttní neinvestiční dotce nezisk. orgn Kč SK Cítoliby ve stejné výši jko vloni, písemná žádosti n 150 tis.kč 3419 celkem z prgrf: Kč Osttní tělovýchovná činnost Nákup osttních služeb Kč viz. smosttná příloh příspěvky Osttní neinvestiční dotce nezisk. orgn Kč 3421 celkem z prgrf: Kč Využití volného čsu dětí mládeže Studená vod Kč Plyn Kč Elektrická energie Kč 3511 celkem z prgrf: Kč Všeobecná mbulntní péče Plty změstnnců v prcovním poměru Kč uklízečk 0,25 úvzku tyto příjmy (dodv.je o.p.s. Energie pod kontrolou, které je členem Městys pod jeho odb.kódem jsou pro úsporu odebírány i energie pro př.org.) Osttní osobní výdje Kč správce dministrtivní činnost cc 6500,- Kč/měs.n DPP Osttní osobní výdje Kč štnářky 2x59,-Kč/hod (24 kcí á 8 hodin) - kryto příjmy ze štny

4 prg rf popis NÁVRH ROZPOČTU poznámk Povinné pojistné n SZ Kč uklízečk 0,25 úvzku Povinné pojistné n ZP Kč uklízečk 0,25 úvzku Drobný hmotný dlouhodobý mjetek Kč dozřízení Kulturního centr DD (dr.mj.od 3 do 39 tis. Kč /ks ) Nákup mteriálu jinde nezřzeného Kč drobné zřízení obměn vybvení zřízení (dr.mj.do 3 tis.kč) Nákup mteriálu jinde nezřzeného Kč hygienické vybvení, drogerie, dr. mteriál n oprvy údržbu Studená vod Kč měs.zálohy 1000,- Kč + rezerv v závislosti n vytížení sálu Plyn Kč měs.zálohy 5062,- Kč + rezerv v závislosti n vytížení sálu Elektrická energie Kč měs.zálohy 3600,- Kč + rezerv v závislosti n vytížení sálu Nákup osttních služeb Kč ost.služby, prní ubrusů (24 kcí á 650,- Kč) Výdje n dodv.zj.opr. údrž Kč revize, oprvy údržb dodvtelsky Nákup dl.hmotného mjetku jinde nezř Kč oprvy budovy Dělnického domu (střech, okn) 3613 celkem z prgrf: Kč Nebytové hospodářství - KULTURNÍ CENTRUM DĚLNICKÝ DŮM Nákup mteriálu jinde nezřzeného Kč Studená vod Kč resturce DD Plyn Kč resturce DD Elektrická energie Kč ocelokoln, resturce DD Služby peněžních ústvů Kč pojištění ocelokoln, DD Nákup osttních služeb Kč Výdje n dodv.zj.opr. údrž Kč nezbytné drobné oprvy budov Budovy, stvby Kč PROJEKT NA ÚPRAVU A VYUŽITÍ OCELOKOLNY Budovy, stvby Kč ZMĚNA VYTÁPĚNÍ - BUDOVA DD, KANCELÁŘE ÚŘADU 3613 celkem z prgrf: Kč Nebytové hospodářství Nákup mteriálu jinde nezřzeného Kč mteriál n oprvy smloupů VO - práce svépomocí Elektrická energie Kč měsíční zálohy ,- Kč + rezerv Nákup osttních služeb Kč Oprvy udržování Kč Budovy, stvby Kč ELEKTRIFIKACE HŘBITOVA 3631 celkem z prgrf: Kč Veřejné osvětlení Osttní osobní výdje Kč Nákup mteriálu jinde nezřzeného Kč Nákup osttních služeb Kč Oprvy udržování Kč 3632 celkem z prgrf: Kč Pohřebnictví Ost.dl.nehmotný mjetek Kč nový územní plán 3.část 3635 celkem z prgrf: Kč Územní plánování Drobný hmotný dlouhodobý mjetek Kč doprvní znčení Nákup mteriálu jinde nezřzeného Kč Služby peněžních ústvů Kč pojištění rdr Nákup osttních služeb Kč Oprvy udržování Kč revize servis žebříku, rdru pronájem vánočního osvětlení (30 tis.), vč.pořízení dlší 1 sdy (16 tis.z prvotní montáž) 3639 celkem z prgrf: Kč Komunální služby územní rozvoj Nákup osttních služeb Kč viz. přiložený rozpis ODPADY 3721 celkem z prgrf: Kč Sběr svoz nebezpečných odpdů Nákup osttních služeb Kč viz. přiložený rozpis ODPADY 3722 celkem z prgrf: Kč Sběr svoz komunálních odpdů Nákup osttních služeb Kč viz. přiložený rozpis ODPADY 3725 celkem z prgrf: Kč Využívání zneškodňování komunálních odpdů Plty změstnnců v prcovním poměru Kč Povinné pojistné n SZ Kč Povinné pojistné n ZP Kč Ochrnné pomůcky Kč Drobný hmotný dlouhodobý mjetek Kč Drobný hmotný dlouhodobý mjetek Kč dětské prvky Drobný hmotný dlouhodobý mjetek Kč 2x sestv n květiny n VO á 7 tis. Kč Nákup mteriálu jinde nezřzeného Kč vč. stromů k náhrdní výsdbě Pohonné hmoty mziv Kč Multicr, sekčky, zmeták Služby telekomunikcí Kč Služby peněžních ústvů Kč Služby školení vzdělávání Kč Nákup osttních služeb Kč vč. zdrvotních řezů zeleně zimní údržby Oprvy udržování Kč 3745 celkem z prgrf: Kč Péče o vzhled obcí veřejnou zeleň Osttní osobní výdje Kč pí Blábolilová vykonává funkci bezpltně, počítáno s možností Nákup mteriálu jinde nezřzeného Kč částečné odměny Nákup osttních služeb Kč 4342 celkem z prgrf: Kč Sociální péče pomoc vybrným etnikům Plty změstnnců v prcovním poměru Kč celkem 1 změstnnec z vl. Prostředků + 16 změstnnců dotovných částkou tis.kč, tj. nákld městyse 1.127tis. Kč (tj. průměrně 4,3 tis.kč n 1 změstnnce n měsíc)

5 prg rf popis NÁVRH ROZPOČTU poznámk Povinné pojistné n SZ Kč Povinné pojistné n ZP Kč Drobný hmotný dlouhodobý mjetek Kč Nákup mteriálu jinde nezřzeného Kč 4351 celkem z prgrf: Kč Pečovtelská služb Osttní osobní výdje - refundce mezd Kč oproti těmto výdjům je v příjmech rozpočtován podíl n finncování Ochrnné pomůcky Kč JSDHO od MU Louny, OÚ Blšny Chlumčny ve výši 69% rozpočtu Drobný hmotný dlouhodobý mjetek Kč SDH z rok 2014, tj. 276 tis. Kč, podíl městyse tedy činí 124 tis. Kč Nákup mteriálu jinde nezřzeného Kč Vod Kč Plyn Kč Elektrická energie Kč Pohonné hmoty mziv Kč Služby telekomunikcí Kč Služby peněžních ústvů Kč Služby školení vzdělávání Kč Nákup osttních služeb Kč Oprvy udržování Kč Budovy, stvby Kč zteplení budovy Hsičské zbrojnice (investice schválená již v roce posun termínu provedení vzhledem ke klimtickým podmínkám), v příjmech dotce 267 tis. Kč, podíl městyse činí 140 tis. Kč - zhodnocení budovy v mjetku městyse 5512 celkem z prgrf: Kč Požární ochrn - dobrovolná část Osttní plty Kč Odměny členů zstupitelstev Kč Povinné pojistné n SZ Kč Povinné pojistné n ZP Kč Služby telekomunikcí Kč Služby školení vzdělávání Kč Cestovné Kč 6112 celkem z prgrf: Kč Zstupitelstv obcí Plty změstnnců v prcovním poměru Kč ekonom, úřednice, uklízečk 0,65 úvzku Osttní plty Kč inženýrská činnost cc 5000,- Kč/měs Povinné pojistné n SZ Kč Povinné pojistné n ZP Kč Osttní povinné pojistné Kč zákonné pojištění změstnnců Knihy, učební pomůcky tisk Kč Drobný hmotný dlouhodobý mjetek Kč Nákup mteriálu jinde nezřzeného Kč Vod Kč Elektrická energie Kč Služby pošt Kč Služby telekomunikcí Kč Služby peněžních ústvů Kč Konzultční právní služby Kč - právní, konzultční, inženýrská stvební činnost (dodvtelsky) Služby školení vzdělávání Kč Nákup osttních služeb Kč Oprvy udržování Kč Cestovné Kč Pohoštění Kč Nákupy j.nezřzené (příspěvky n obědy) Kč Věcné dry Kč Ostní neinv. dotce neziskovým org Kč členské přísp. SMO,SMS,Krušnohoří + přísp.dle žádostí Ostní neinv. dotce neziskovým org. kryto příjmovou ou1351, - rozděluje se dle usn.zm č. 19/ Kč (50% SK Cítoliby, 20% požární sport, 30% kultur) Osttní neinvestiční dotce veř. rozpočtů Kč členský příspěvek MLP (20,-Kč/občn)+SERVISO (15,-Kč/občn) Příspěvek n školní potřeby Kč 6171 celkem z prgrf: Kč Činnost místní správy Služby peněžních ústvů Kč KB - úroky z úvěru DD Služby peněžních ústvů Kč ČSOB - popltky z vedení účtu Služby peněžních ústvů Kč KB - popltky z vedení účtu Služby peněžních ústvů 200 Kč ČNB - popltky z vedení účtu Služby peněžních ústvů Kč KB - popltek z vedení účtu k úvěru DD 6310 celkem z prgrf: Kč Příjmy výdje z úvěr.finnč.opercí Pltby dní popltků st. rozpočtu Kč - dň z příjmu z obec dle dň.přiznání z rok celkem z prgrf: Kč Příjmy výdje z úvěr.finnč.opercí Uhr.splátky dl.přij.půjčených prostředků Kč - splátky úvěru DD = 12x83.333, celkem z prgrf: Kč Příjmy výdje z úvěr.finnč.opercí

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo finncí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestvený k 1.12.2009 v Kč

Více

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 Ministerstvo finncí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestvený k 1. 12. 2014 v Kč

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 700 1112 DPFO ze závislé činnosti 25 1113 DPFO vybírané srážkou 235 1121 DPPO 2 200 1122 DPPO za

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011 ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011 TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 292 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti 36 000,-Kč 1113 Daň

Více

KEO-W / Uc19s. Pol: Investiční přijaté transfery ze státních fondů Silnice Borek ,00

KEO-W / Uc19s. Pol: Investiční přijaté transfery ze státních fondů Silnice Borek ,00 roku 2014 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 20 000,00

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Obec Čehovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Výdaje. 1031 5139 nákup materiálu 10000 1031 5169 nákup ostatních služeb 20000 1031 pěstební činnost 30000

Výdaje. 1031 5139 nákup materiálu 10000 1031 5169 nákup ostatních služeb 20000 1031 pěstební činnost 30000 Rozpočet na rok 2012 paragraf položka příjmy 1111 daň z příjmů fyz. osob 1100000 1112 daň z příjmů fyz. osob 70000 sam. výd. 1113 daň z příjmů fyz. osob 100000 kapitál.výnosy 1121 daň z příjmů práv. osob

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Příjmy par. pol. text návrh 2014 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 daň z příjmy fyz. osob z kapitálových

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Par Org Pol N+Z+Uz Popis

Par Org Pol N+Z+Uz Popis P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 439400.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 240000.00 0000

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet příjmy

Rozpočet příjmy Rozpočet 213 - příjmy (v tis. Kč) Nedaňové příjmy celkem 4 774,2 x Daňové příjmy: x 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 1 71, 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl.

Více

Rozpočet obce Líšná 2016 Třídění na položky

Rozpočet obce Líšná 2016 Třídění na položky PŘÍJMY Rozpočet obce Líšná 2016 Třídění na položky Par. Pol. Název Rozpočet Bez paragrafu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož. 600 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč Rozpočet na rok 2015 I.Příjmy 681 1111 daň z příjmů fyz. osob ze zav. činnosti 770 000,00 681 1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. činnosti 140 000,00 681 1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Schválený Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Schválený Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet Obec Kašava R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2014 KEO 8.07b / Uc19s strana : 1 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Schválený Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet 0000 0000 0000 1111 000000000

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

ROZPOČET Prodej pozemků Prodej plynovodu

ROZPOČET Prodej pozemků Prodej plynovodu ROZPOČET 2014 Příloha Č. 1 OBEC HŘIVíNŮV ÚJEZD PŘíJMY 2 014 Parag. Položka Rozpočet Poznámka 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 980000 1112 Daň z příjmu fyzických osob 28000 1113 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

Org: ,00. Org: ,00. Org: , Příjmy z poskytování služeb a ,00. Org: ,00

Org: ,00. Org: ,00. Org: , Příjmy z poskytování služeb a ,00. Org: ,00 roku 2014 strana: 1 / 15 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2 300 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1000000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - prodej dřeva ,00 Kč Příjmy z úhrad podle par.32a horního zákona 529,00 Kč

2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - prodej dřeva ,00 Kč Příjmy z úhrad podle par.32a horního zákona 529,00 Kč IČO 00 57 30 94 kód ČSÚ 70 43 51 Rozpočet obce NEVŘEŇ 2014 PŘÍJMY Par. Pol. Název Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 500 00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 25 00 1113 Daň

Více

KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1

KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1 Obec Bezdědovice S CH V A L E N Ý R O Z P O Č E T na rok: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1 Schválený rozpočet

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

Návrh rozpočtu Města Sedlice na rok 2017

Návrh rozpočtu Města Sedlice na rok 2017 Města Sedlice na rok 2017 vychází z rozpočtového výhledu, který byl schválen zastupitelstvem města Sedlice dne 17.12.2013. na rok 2017 byl navýšen z důvodu vyššího příjmu daní-rud, pěstební činnosti lesní

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J M Y Par. Pol. Popis rozpočet návrh ke schválení 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 500 000 1112 daň z příjmu OSVČ 850 000 1113 daň z příjmů FO z kapitál. 300 000 1121 daň z

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni Daň z příjmů FO z kapitálového maj Daň z příjmů právnických osob

1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni Daň z příjmů FO z kapitálového maj Daň z příjmů právnických osob Schválený rozpočet obce Šerkovice na rok 2003 Paragraf Položka Druh příjmu ( výdaje) Kč Příjmy 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 229 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni 108

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Návrh rozpočtu roku 2014 zpracováno

Návrh rozpočtu roku 2014 zpracováno Městys Okříšky KEO-W 1.8.37 / Uc19ss Návrh rozpočtu roku 2014 zpracováno 25. 11. 2013 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Návrh rozpočtu Poznámka 0000 Daňové příjmy

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy Rozpočet roku 2002 I. rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Částka 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1.931.000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 547.000,00 0000 1113 Dan

Více

Obec Mochov. Rozpočet na rok I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč.

Obec Mochov. Rozpočet na rok I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. Rozpočet na rok 2013 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 000 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam výd.

Více

Schválený rozpočet Obce Březůvky na rok 2017 schváleno OZ dne usnesením č. 3/26/2016 Rozpočtové příjmy

Schválený rozpočet Obce Březůvky na rok 2017 schváleno OZ dne usnesením č. 3/26/2016 Rozpočtové příjmy Schválený rozpočet Obce Březůvky na rok 2017 schváleno OZ dne 12.12. 2016 usnesením č. 3/26/2016 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků

Více

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO:

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO: I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet 0000 - - Návrh rozpočtu 2016 Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, 252 68, CZ, IČO: 00241695 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 2 300 000

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Rozpočet obce Krásná Hora 2013

Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 28.2.2013 Sejmuto dne: 25.3.2013 Schváleno v ZO: 25.3.2013 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

Rozpočet pro rok 2007

Rozpočet pro rok 2007 Rozpočet pro rok 2007 P Ř Í J M Y Výpis dle paragrafů a položek Par. Pol. Popis 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 700 000 1112 daň z příjmu OSVČ 1 600 000 1121 daň z příjmu PO 3 700 000 1211 DPH 5 600 000 1334

Více

Celkem: *** Příjmy z poskytování služeb a Org: * *

Celkem: *** Příjmy z poskytování služeb a Org: * * strana : 1 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1900000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 20000.00 0000 0000

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

* ** Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno:

* ** Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: strana: 1 / 15 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 050 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 30 000,00

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více