Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná"

Transkript

1 Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ Karviná

2 Hospodářská komora okresu Karviná sekce vzdělávání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Hospodářské komory okresu Karviná Sekce vzdělávání (pracovní a poradní orgán představenstva HKoK) Předseda sekce Předsednictvo sekce Tajemník sekce Pracovní skupiny (pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti působnosti sekce) 2

3 STATUT Sekce vzdělávání Hospodářské komory okresu Karviná I. Důvodová preambule 1. Sekce vzdělávání (dále SV) Hospodářské komory okresu Karviná(dále HKoK) je ustavena rozhodnutím představenstva jako orgán napomáhající aktivizaci členů i nečlenů v oblasti vzdělávání podnikatelů a jejich zaměstnanců v návaznosti na princip celoživotního vzdělávání, jakož i k řešení dalších úkolů bezprostředně s problematikou vzdělávání souvisejících. 2. Sekce vzdělávání Hospodářské komory okresu Karviná vychází svým posláním ze závěrů přijatých prezidentem HKČR ve vazbě na zákon č. 301/92 Sb. V platném znění ( 4, odst.h- komory ve své působnosti zřizují a spravují zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti ). II. Základní ustanovení 1. Představenstvo HKoK podle jednacího řádu jmenuje a odvolává předsedu a místopředsedu SV. 2. Sídlem SV je sídlo HKoK. 3. Úřad HKoK zabezpečuje činnost sekce. 4. Sekce se zřizuje na dobu neurčitou. III. Působnost sekce vzdělávání 1. SV je poradním, iniciativním, koncepčním, koordinačním a prováděcím orgánem představenstva HKoK. 2. Zajišťování a koordinace celoživotního vzdělávání podnikatelů a jejich zaměstnanců za případné účasti třetích partnerů včetně partnerů zahraničních. 3. Realizace projektů svým posláním směřujících k rozvoji vzdělanosti podnikatelské sféry. 4. Podpora aplikování nejnovějších vědomostí a dovedností v oblasti celoživotního vzdělávání podnikatelů regionu a jejich zaměstnanců včetně nových forem a metod vzdělávání. 5. Spolupráce s ostatními partnery regionu v oblasti státní správy a samosprávy při - snaze o aktualizaci obsahu vzdělávacích nabídek odborných středních škol karvinského regionu podle reálných potřeb odběratelů absolventů a napomáhání dialogu těchto škol s odběrateli jejich absolventů, případně s rodičovskou veřejností, - co nejširším zabezpečování odborné praxe žáků středních odborných škol ve skutečném provozu ve firmách, - zabezpečování odborníků z praxe při závěrečných zkouškách a maturitních zkouškách budoucích absolventů středních odborných škol v souladu se stávajícím doporučením ministra školství, - získávání informací o uplatnění absolventů středních odborných škol a vyhodnocování těchto údajů pro další koncepční činnost HKoK, - řešení spolufinancování vzdělávání z pohledu očekávaných legislativních změn, - koordinační činnosti SV s ÚP Karviná. 3

4 IV. Členství v sekci vzdělávání 1. Členství v SV je dobrovolným svazkem právnických a fyzických osob, členů HKoK, kteří mají zájem v oblasti působnosti SV HKoK pracovat. 2. Kromě zástupců HKoK jsou v SV zastoupeni významní regionální partneři z oblasti státní správy a samosprávy: - významná města regionu(karviná, Orlová, Havířov, český Těšín, Bohumín) a jejich referáty pro regionální rozvoj - Úřady práce ( měst okresu Karviná) 3. Členy SV schvaluje představenstvo HKoK. 4. Členové sekce vzdělávání mají rovnoprávné postavení, přičemž v rámci tohoto postavení mohou: - přispívat svými poznatky, návrhy a požadavky do činnosti SV - žádat o mimořádná zasedání SV - požadovat podporu sekce, pokud budou v situaci, kdy toto budou mít zapotřebí - budou respektovat jednací řád, - navenek důstojně reprezentovat SV a ostatním subjektům mimo SV poskytovat informace pouze v dohodnutém rozsahu. 5. Na zasedání SV mohou být přizváni další účastníci jako hosté. V. Organizační struktura sekce vzdělávání 1. Činnost SV řídí předseda a místopředseda, kteří jsou jmenováni představenstvem HKoK, přičemž předseda SV na základě rozhodnutí představenstva HKoK nemusí být členem představenstva HKoK. 2. Předseda sekce jmenuje tajemníka SV (zpravidla uvolněný pracovník úřadu HKoK). 3. Předseda, místopředseda a tajemník tvoří předsednictvo SV. 4. Předsednictvo SV řídí práci pracovních skupin, pokud jsou ustanoveny a to prostřednictvím vedoucích těchto skupin. 5. Funkční období předsednictva SV není omezeno. VI. Jednací řád sekce vzdělávání 1. Předsednictvo SV - stanovuje program činnosti SV a kontroluje jeho plnění, - předkládá představenstvu HKoK výsledky činnosti SV a iniciativní návrhy na řešení daných problémových oblastí, - svolává pracovní zasedání SV alespoň 1x za tři měsíce 2. Do práce SV mohou být podle potřeby zapojeni i externí odborníci 3. Z každého zasedání SV je pořizován písemný zápis, který obdrží všichni účastníci. 4

5 VII. Financování sekce vzdělávání 1. Aktivity SV jsou v nezbytném rozsahu hrazeny z rozpočtu HKoK (s administrativní výdaje apod.) za předchozího odsouhlašení představenstvem HKoK. 2. SV nehradí svým členům náklady spojené se zasedáním. 3. SV nedisponuje finančním ani jiným majetkem. 4. Jednotlivé aktivity zprostředkované SV nebo vyplývající z činnosti SV hradí účastníci z vlastních prostředků podle obecně platných předpisů. Pro každou takovouto aktivitu bude stanoven finanční rozpočet konkrétní dohodou. 5. Pokud se členové SV rozhodnou, mohou na jednotlivé řešené případy přispět dobrovolnými dary nebo příspěvky. 6. Z regionálních i nadregionálních projektů a fondů či popřípadě i státních dotací zabývajících se problematikou vzdělávání a rekvalifikace pracovních míst. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Sekce vzdělávání při Hospodářské komoře okresu Karviná se při své činnosti řídí zákonem č. 301/92 Sb. v platném znění, v případě i jinými dokumenty, které se touto problematikou zabývají. 2. Tento statut Sekce vzdělávání při Hospodářské komoře okresu Karviná vstupuje v platnost schválením představenstva HKoK. V Karviné dne 5. dubna 2005 Schválilo představenstvo HKoK dne 16. listopadu 2004 Ing. Ivan Bárta předseda představenstva HKoK 5

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Statut odborných rad

Statut odborných rad Soubor předpisů SH ČMS I / 7 2010 Statut odborných rad Statut odborných rad Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Vznik SRP V roce 1996 vedení Střední odborné školy v Kloboukách u Brna založilo SRPDŠ (Sdružení rodičů, přátel a dětí školy). Toto sdružení mělo vždy předsedu a členy, kteří byli voleni z řad rodičů na

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Sborový řád sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Hlava I. Základní ustanovení Čl. 1 Principy 1) Podle svědectví Nového zákona je sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady křesťanskou

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ 2013 1 Obsah Preambule 1 Obecná východiska 2 Evidence

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více