ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC"

Transkript

1 ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo Ročník IV uvnitř tohoto vydání ze zastupitelstva 1-2 společenská rubrika 3 info obecní knihovny 3 pozvánka na zábavu 3 pálení čarodějnic 4 dětský den 5-6 den obcí 6-7 sociální rubrika 8-9 nebojte se internetu požární rubrika eko-rubrika inzerce 16 VÁŽENÍ OBČANÉ A PŘEDEVŠÍM DĚTI DOVOLTE MI, ABYCH VÁM JMÉNEM SVÝM, JMÉNEM ZASTUPITELŮ OBCE VODOCHODY A PŘEDSEDNICTVA SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ POPŘÁL HEZKOU, SLUNEČNOU DOVOLENOU A KRÁSNĚ PROŽITÉ PRÁZDNINY. ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ JUDr.Vladimír PALÁK Z e zast upitelstva Zastupitelstvo v průběhu KVĚTNA aţ ČERVENCE 2008 projednalo a schválilo: návrhy a základní zásady pro smlouvu o pronájmu obecního hřiště TJ SOKOL oddíl kopané (podíl na úpravách apod.) návrh Smlouvy o pracovní činnosti s p. Polcarem na stavební práce v obci s cílem vybudovat dětské hřiště splňující platné hygienické a bezpečnostní normy návrh úprav dopravního značení navazujícího na úpravy v obci Klíčany a Postřižín omezení průjezdu nákladní dopravy nad 12 tun návrh smlouvy o Smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene splaškové kanalizace mezi obcí a společností V-NET a.s. obsah výzvy nezávislých starostů a navrhlo a schválilo za kandidáty do krajských voleb za uskupení Nezávislých starostů pro kraj pp.kvasničku a Mgr.Lomnického připojení obce Vodochody k výzvě budovat silniční okruh kolem Prahy podle původního projektu přes Suchdol a odmítnout návrhy na vedení okruhu tzv. severoseverní trasou poblíž Kralup nad Vltavou návrh na dočasný zábor a VB mezi obcí Vodochody a Středočeským krajem v souvislostí s rekonstrukcí mostu ve Vodochodech

2 návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi ČEZ Distribuce a.s. a obcí o zřízení VB k pozemkům na k.ú.v odochody u Prahy pro budování trafostanice pro přípojku budoucí ČOV a posílení přívodu pro stávající RD bez výhrad závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a finančního vyrovnání dotací obce Vodochody za r.2007 bez výhrad závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a finančního vyrovnání dotací Svazku obcí Dolní Povltaví za r.2007 přijetí dotace pro Obecní knihovnu od Stř.kraje ve výši ,-Kč a povinnou spoluúčast obce na využití dotace ve výši ,-Kč uzavření smlouvy o provádění stavebního dozoru na stavbě kanalizace a ČOV včetně dozorování kompletnosti veškeré dokumentace s Ing.Petrem Lomnickým za odměnu =350,-Kč/hodinu, max.=12.000,-kč/měsíc výměnu části katastrálního území obcí Vodochody a města Klecany a uložilo sociální komisi spolupracovat s MěÚ Odolena Voda, MěÚ Brandýs na Labem a KÚ Stč.kraje na přípravě plánu sociálních sluţeb pro občany obce Vodochody realizaci úpravy dětského hřiště ve Vodochodech jako komplexní investici v celkové hodnotě cca ,-Kč návrh kandidáta do předsednictva Svazku obcí (JUDr. Palák), dozorčí rada (Mgr. Lomnický), delegát Sněmu (Mgr. Lomnický) výši ceny =160,-Kč/m² za obecní pozemky připravované k prodeji v ul.k Vltavě návrh zpracovatele: oprava chodníku a schodů Ke Kovárně společnost Karel Kostka Zdiby oprava opěrných zdí společnost MAO Kladno Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí: informaci o průběhu jednání o části pozemku parc.č. 42/2 ve vlastnictví paní L.Králové, v k.ú. Hoštice u Vodochod, ul.k Pískovně, za účelem vybudovat v budoucnosti v daném místě chodník pro pěší a na návrh p.kvasničky bude hledána možnost dalšího řešení informaci o postupu a průběhu přípravy oprav a výstavby opěrných zdí (u bývalé školy a U Studánky), včetně nutné opravy schodů a chodníku Ke Kovárně postup při odprodeji obecních pozemků, které nejsou pro obec vhodně využitelné (ul.k Vltavě) zájemci pp. Žitka, Elizová a Fr. Veselý a výsledek geom.zaměření úkoly související s účastí a prezentací obce Vodochody na Dni Svazku obcí Dolní Povltaví v Odolené Vodě průběh akce Den Svazku obcí Dolní Povltaví a skutečnost, že obec Vodochody hostí toto setkání 23.května 2009 hodnocení průběhu akce Dětský den ve Vodochodech informaci Mgr.Lomnického e o zařazení obce do systému ZELENÁ OBEC třídění drobných el.spotřebičů (bude uvedeno na www stránkách obce) zvýšení nájemného požadovaného TJ SOKOL za pronajaté prostory v Sokolovně (viz.smlouva o nájmu promítnutí meziroční inflace) výsledky kontroly Správy sociálního zabezpečení rozpočtová opatření a způsob nakládání s prostředky z termínovaných vkladů další jednání v srpnu 2008 Zastupitelstvo obce projednalo a zamítlo: účastnit se jednání Valné hromady Vodáren Kladno-Mělník ::: il ::: S T R Á N K A 2

3 S polečenská rubrika 85. narozeniny oslavil: pan MVDr. Gustav Závodský Vodochody Přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. Narodili se: Tereza Zíková Vodochody Blahopřejeme rodičům. Obecní knihovna ve Vodochodech informuje Otevírací doba o prázdninách, tj. v období od , bude vždy v úterý a ve čtvrtek od 17 do 18 hodin. Zastupovat bude slečna Lenka Horčicová. Dne obdržíme zásilku nových knih z Knihovny města Mladá Boleslav. Obecní knihovna ve Vodochodech přeje všem čtenářům krásné zážitky, hodně odpočinku a načerpání nových sil o dovolené. Jitka Holoubková, knihovnice P ozvánka S T R Á N K A 3

4 Pálení čarodějnic ČAROVNÝ uspořádala sociální komise při OÚ akci pod názvem ČARODĚJ Pálení čarodějnic. Pro děti byly připraveny zajímavé - MALÝ, ukázky z praxe hasičského záchranného sboru a malí ALE NÁŠ hasiči si mohli sami vyzkoušet, jak chutná hasičský chlebíček. Došlo i na upálení čarodějnice a oblíbené opékání buřtíků. Příští rok se opět budeme těšit. SKOK DO ZÁCHRANNÉ PLACHTY BYL VELICE ATRAKTIVNÍ VE VODOCHODECH NASNĚŢILO? NIKOLI, TO JEN HASIČSKÁ PĚNA PŘINESLA DĚTEM BUJARÉ VESELÍ MALÍ, VELCÍ, TLUSTÍ, TENCÍ čarodějnický buřtík chutnal kaţdému, i našim hasičům. KAŢDÁ ČARODĚJNICE JEDNOU SKONČÍ NA HRANICI! STRÁNKA 4

5 D ětský den Jaký byl letošní Dětský den ve Vodochodech? Ačkoli počasí v předcházejících dnech bylo tak trochu aprílové a v průběhu sobotního odpoledne to jednu chvíli vypadalo i na bouřku, přesto se celý Dětský den vydařil, nikdo nezmoknul, všechny soutěže byly splněny, míčové hry dohrány, limonády vypity, buřty snědeny, ceny rozdány. Ale popořádku. Po zahájení Dětského dne ve 14 hodin se děti registrovaly u stolku, kde dostaly kartičku se jménem a seznamem disciplín, které měly splnit. Kdo chtěl, mohl se také přihlásit na vybíjenou nebo na fotbal. Aktivní a sportu chtiví se hlásili na obě míčové hry. Po registraci a obdržení kartičky mohly už děti procházet jednotlivé disciplíny a získávat razítka za jejich absolvování. Letos se závodilo v hodu míčkem do koše, shazování plechovek, slalomu na kole nebo odrážedle (v závislosti na věku dítěte), ve skákání v pytli, házení kroužků na kolík, vedení míčku brankami, v udržování rovnováhy na kládě, v chození na chůdách a v netradiční hře s balónky, jejímž výsledkem byly pěkné detonace. Zlatým hřebem odpoledne byla možnost, stejně jako loni, svézt se na koni, kterého opět přivedla Maruška Holoubková. Kobylka Vanda trpělivě vozila asi 30 dětí, přičemž menší děti obdržely za statečnost samolepky s motivem koní a Vanda? Ta dostala od OÚ odměnu křupavou - 5 kg mrkve a 4 kg jablek. Po absolvování soutěžních disciplín začala vybíjená. Na vybíjenou se přihlásilo 14 dětí, včetně předškoláků. Místostarosta pan Lomnický pomohl dětem s rozdělením do družstev a pak začala hra. I menším dětem se dařilo uhýbat střelám. Nakonec zvítězilo družstvo kapitána Pepy Siváka. Vyhráli, ale všichni. Po krátkém odpočinku zavelel rozhodčí pan Roman Staněk k nástupu na zápas ve fotbale, kterého se zúčastnilo 10 dětí ( chlapci i dívky dohromady). Hrálo se na dva poločasy po 20 minutách. Před opékáním buřtů obdržely děti pamětní diplom a dárkový balíček. Věcné ceny si však ještě musely vysloužit hledáním pokladu - víček od PET lahví s napsaným číslem. Podle počtu nalezených víček, pak získaly větší odměnu. Kluci např. vodní pistole nebo autíčka, děvčata knížky, sponky, korálky nebo malovátka. Letošní Dětský den se opravdu vydařil, atmosféra na hřišti byla výborná. Velký dík patří organizátorům, Obecnímu úřadu ve Vodochodech i všem ostatním, kteří nějakým způsobem přispěli ke zdárnému průběhu celé akce. autor: Holoubková Jitka S T R Á N K A 5

6 D ětský den A bavili se všichni - malí, velcí i čtyřnozí. Zvolení kapitáni sestavovali týmy, které se potýkaly na poli cti a slávy ve vybíjené a malé kopané. D en obcí Svazku Dolní Povltaví Starosta obce Vodochody JUDr. V. Palák přebírá symbolickou štafetu od starostky města Odolena Voda paní Odehnalové. Těší se na Vás Vodochody v sobotu 23.května se konalo druhé setkání občanů Svazku obcí Dolní Povltaví v Odolena Vodě. Program byl zveřejněn se značným předstihem, a proto nás mrzí, že z řad vodochodských občanů nás tam bylo velmi poskrovnu. Ale i tak přítomní mohli fandit našim reprezentantům v malé kopané, kteří se spojili s máslovickými, neboť ani jedna obec neměla plný počet hráčů. Jejich umístění tak odpovídá nesehranosti. Pozitivní byla účast našich dětských reprezentantů ve vybíjené, za kterou byli Eliška Siváková, Sabina Staňková, Veronika Trmalová, Josef a Michal Sivákovi a Aleš Staněk po zásluze odměněni drobnými dárky na OÚ. S T R Á N K A 6

7 T A B U L K A V Ý S L E D K Ů A UMÍSTĚNÍ REPREZENTAČNÍCH DRUŢSTEV OBCI Obec Mini- Nohejbal Beach Přetahování Vybíjená Počet Celk.pořadí kopaná volejbal lanem bodů obcí Odol. Voda Klecany x x Klíčany 2 x x 3 x Kozomín 4 x x 2 x Máslovice Pan.Břežany x x x x x x xxx Postřiţín 7 x x 1 x Velká ves x x x x x x xxx Vodochody x x x x - obec nepostavila družstvo do soutěže Výsledky nejsou bohužel nic moc, ale měli jsme zástupce pouze ve dvou disciplinách a některé nebyly šité na míru našich reprezentantů. Proto se těšme na příští rok, kdy 23.května 2009 proběhne setkání v naší obci. A musí to být trefné, neboť oslavíme rovněž 1010 let od první písemné zmínky o Vodochodech. Věříme, že Den Svazku obcí DOLNÍ POVLTAVÍ 2009 bude věcí všech našich občanů! Závody nejmenších účastníků Dne obcí neměly sice bouřlivý průběh jako závody F1, ale fandů bylo bezpočet. Dobrá inspirace pro Den obcí ve Vodochodech. Naši fotbaloví reprezentanti (Jan a Josef Novákovi, Roman Staněk, Michal a Petr Tichých) snahu měli, ale ani po spojení s máslovickými nedosáhli na medaili. S T R Á N K A 7

8 S ociální r ubrika Stavební spoření nezletilých osob můţe mít úskalí Stavební spoření se stále těší velké oblibě, neboť vzhledem k poskytovanému státnímu příspěvku je chápáno jako relativně výhodný způsob finančních prostředků. Protoţe horní hranice státního příspěvku je omezena, zakládají rodiče často stavební spoření také jménem nezletilých dětí. Tato praxe je ostatně stavebními spořitelnami značně podporována, ty však jiţ klienty ne vţdy informují o moţných úskalích takového postupu a rodiče pak mohou být, po několika letech spoření, překvapeni, ţe peníze nemohou vybrat. V rámci stavebního spoření dochází k řadě právních úkonů. Podle ustanovení 9 občanského zákoníku mají nezletilí omezenou způsobilost k právním úkonům a mohou činit takové právní úkony, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. Ostatní právní úkony musí za nezletilé, podle 26 občanského zákoníku, činit jejich zákonní zástupci, kterými jsou zpravidla jejich rodiče. Obecně tedy majetek nezletilých dětí spravují jejich rodiče a v případě, ţe se v oblasti majetkové jedná o jiný neţ běţný úkon, je třeba podle 28 občanského zákoníku v platnosti tohoto úkonu jeho schválení soudem. Podle ustanovení 179 občanského soudního řádu soud takový úkon schválí, je-li v zájmu nezletilého. Stavební spoření se zakládá uzavřením písemné smlouvy o stavebním spoření mezi stavební spořitelnou a účastníkem spoření Touto smlouvou se účastník zavazuje ukládat u státní spořitelny peněžní částky ve smluvené výši. Je-li účastníkem nezletilé dítě, uzavírá za něj smlouvu jeho zákonný zástupce. Uzavření smlouvy o stavebním spoření je shledáváno jako běžná záležitost, při které může být dítě zastoupeno kterýmkoliv z rodičů samostatně a uzavřením smlouvy nevyžaduje souhlas soudu. Po uzavření smlouvy již nastává samotné spoření.za nezletilé dítě spoří zpravidla rodiče. Ukládání jednotlivých částek je vlastně opakujícím se darováním a peníze ukládané na účet se stávají dnem připsání jeho majetkem. K přijetí jednotlivých finančních částek je nezl. dítě způsobilé a není nutné zastoupení opatrovníkem a nevyžaduje se souhlas soudu. Součástí programu stavebního spoření je možnost účastníka získat úvěr, případně tzv. meziúvěr, na úhradu nákladů na řešení bytové potřeby Uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření se stavební spořitelna stává věřitelem a účastník dlužníkem, který se zavazuje plnit řadu povinností. Z toho vyplývá, že v případě, ţe by se dluţníkem mělo stát nezletilé dítě, nejedná se o běţnou záleţitost. Kromě zastoupení dítěte při takovém právním úkonu je nutné, aby uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru schválil soud. Návratnost poskytnutého úvěru bývá stavební potutelnou zajišťována nejčastěji zřízením zástavního práva k nemovitosti. Pokud by zástava byla zřizována k nemovitosti, jejímţ spoluvlastníkem, případně vlastníkem, je nezletilé dítě, ať už je úvěr čerpán z jeho stavebního spoření, nebo stavebního spoření jiné osoby, je souhlas soudu nutný i ke zřízení zástavního práva. Podle ustanovení 37 zákona o rodině nemůţe ţádný z rodičů zastoupit své dítě, jde-li o právní úkony, ve věcech, při nichţ by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem nebo ke střetu zájmů dětí týchž rodičů. Není nutné, aby ke střetu zájmů skutečně došlo ale postačuje pouhá možnost vzniku tohoto střetu. Jestliže nemůže dítě zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat. S T R Á N K A 8

9 Kolizním opatrovníkem může být ustanovena kterákoliv fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům, je.-li předpoklad, že tuto funkci bude vykonávat řádně. Není-li takové osoby, může být ustanoven příslušný správní orgán. V případě úvěrů poskytovaných dětem, kdy jsou účastníky právních úkonů zpravidla jak nezletilé děti, tak i jejich rodiče, možnost střetu zájmů existuje. Při uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru a při úkonech s tím souvisejících jedná se zejména o zajištění návratnosti úvěru musí být dítěti ustanoven kolizní opatrovník. Jako opatrovníka je třeba vybrat osobu, která splňuje výše uvedené podmínky a není na poskytnutí úvěru žádným způsobem zainteresován. Nejčastěji bývá ustanovován někdo z příbuzenstva dítěte. K jednání o ustanovení opatrovníka a schválení úkonu za nezletilého je věcně příslušný okresní soud, místní příslušnost se řídí místem bydliště dítěte. O ustanovení opatrovníka rozhoduje soud formou usnesení, ve kterém současně vymezí právo povinnosti opatrovníka, tzn. určí k jakým právním úkonům je oprávněn. Po právní moci usnesení o ustanovení kolizního opatrovníka můţe opatrovník jménem dítěte provést všechny úkony podle tohoto usnesení a poté musí poţádat soud o schválení provedených úkonů, jinak by takové úkony, tedy smlouvy, byly od počátku neplatné. Soud právní úkon schválí, jestliže je v zájmu nezletilého. Návrh na schválení právního úkonu podává opatrovník, rodiče nezletilého jsou účastníky řízení. V rámci řízení provádí soud dokazování, aby zjistil, zda není smlouva tak, jak byla za nezletilého uzavřena, v rozporu se zájmy nezletilého. O návrhu soud rozhodne rozsudkem, a to tak, že právní úkon buď schválí, nebo neschválí, nemůţe jej však sám svým rozhodnutím měnit. V zájmu dítěte bývá čerpání úvěru za účelem výstavby nebo koupě nemovitosti na které bude mít spoluvlastnický podíl, modernizace nebo údržba bytu, stavby pro bydlení nebo její části apod. Teprve poté, co rozhodne soud o schválení právního úkonu nabude právní moci, nabývá i smlouva o úvěru a úvěr může být čerpán na dojednaný účel. Schválení soudem vyţaduje i ukončení smlouvy o stavebním spoření a výběr naspořených finančních prostředků. Také v tomto případě je nutné soudu doložit, že tyto úkony jsou v zájmu nezletilého, a vést, na co mají být finanční prostředky použity. Majetek nezletilého může být spotřebován pro potřeby rodiny jen v případě, že by vznikl nezaviněně hrubý nepoměr mezi poměry nezletilého dítěte a poměry rodičů. Může se jednat o situaci, kdy rodiče přijdou o zaměstnání, nebo se stanou invalidními a jejich výdělkové poměry jsou značně omezené. Tyto případy jsou spíše výjimečné, rodiče zpravidla ukončují stavební spoření svých dětí proto, že skončila doba, na kterou byla smlouva uzavřena a je možné finanční prostředky vybrat i s připsaným státním příspěvkem s tím, že zamýšlejí uzavřít nové stavební spoření. Nutnost schválení tohoto úkonu soudem je dosud stále vnímána jako formalita, stále častěji se však objevují případy, kdy soud úkon schválil a finanční prostředky zůstávají na účtu vázány a nezletilý je bude moci vybrat aţ po nabytí zletilosti. / Právo a rodina / ::: if::: S T R Á N K A 9

10 N ebojte se internetu! Jak na nový MS Office 2007 Mezi domácími i firemními uživateli MS Office (nejčastěji to jsou aplikace Word, Excel, PowerPoint a Outlook) se stále častěji setkáváme s novou verzí MS Office Ne vždy je první dojem uživatelů nové verze příznivý, protože občas proběhne změna verze ve firmách a organizacích ze dne na den a nové uživatelské rozhraní je zcela odlišné. Proto se v tomto příspěvku zaměříme na nové možnosti MS Office 2007 a poradíme, kam se na internetu podívat, abychom načerpali novou inspiraci v tvorbě dokumentů a našli nějaké nové triky a fígle. Původní aplikace Microsoft Word 1.0 obsahovala pouze 100 příkazů. Microsoft Office Word 2003 měl již příkazů více než Není sporu o tom, že nové příkazy jsou pro lidi užitečné. Při tomto množství však může být často obtížné vyhledat a použít vždy ten správný příkaz. Uživatel tak může strávit poměrně hodně času prohlížením nabídek, podnabídek, dialogových oken a přepínacích voleb, než se mu podaří najít příkaz, který potřebuje pro danou operaci. Na základě rozsáhlé využitelnosti dat a podstatného posílení hardwaru a softwaru bylo u sad Microsoft Office 2007 přikročeno k nejzásadnějšímu přepracování uživatelského rozhraní za posledních deset let. Výsledkem je uživatelské rozhraní, které lidem usnadňuje vyhledávat vždy přesně ty funkce, které potřebují pro dosažení požadovaných výsledků. Celkový vzhled přepracovaných aplikací je sice zcela nový, nicméně testování prokázalo, že uživatelé si na nové prostředí zvykají velice rychle a snadno si osvojují nový způsob práce. Snadnost, s jakou lidé pracují s novým rozhraním, je dána především následujícími novými prvky a funkcemi. Tradiční nabídky a panely nástrojů byly nahrazeny zcela novým prvkem, který dostal název pruh karet. Obrazují se pouze ty karty s funkcemi, které odpovídají právě prováděným operacím v dané aplikaci Microsoft Office Tak například Word 2007 má karty pro vkládání textu a obrázků, nastavení vzhledu stránky, práci s referencemi, hromadnou korespondenci a revize dokumentů. Excel 2007 má podobnou sadu karet, které však odpovídají práci s tabulkovým kalkulátorem: vkládání objektů jako např. grafy a obrázky, nastavení stránky, práce se vzorci, správa a revize dat. Karty usnadňují přístup k funkcím aplikace, protože organizují příkazy způsobem, který přesně odpovídá tomu, jak lidé pracují s aplikací. Některé příkazy mají smysl pouze při práci s určitým typem objektů. Například příkazy pro úpravu grafů nemají smysl, dokud není na stránku vložen graf a uživatel si jej nevybere, aby je mohl upravovat. V předchozích verzích Microsoft Office nebyly příkazy pro práci s grafy úplně snadno dostupné. V Excel 2007 se po kliknutí na grafu zobrazí záložka kontextové karty s příkazy pro úpravu grafů hned vedle ostatních záložek aplikace Excel. Kontextové záložky jsou zobrazeny pouze tehdy, když mohou být zapotřebí, takže uživatel může snáze najít příkazy, které právě potřebuje. Po jejich použití se zas pohodlně vrátí do standardního pracovního prostředí dokumentu. Kromě nového uživatelského rozhraní obsahuje Microsoft Office 2007 ještě několik dalších vylepšení a novinek, které umožňují uživatelům vytvářet profesionálně vyhlížející dokumenty rychleji a s vynaložením menšího úsilí. Jsou to zejména objekty SmartArt a objektové bloky. S T R Á N K A 10 ::: jv :::

11 Nicméně jednou z hlavních starostí uživatelů je otázka: Kde najdu své často používané povely z Office 2003 v nové verzi 2007? Na tuto otázku vám může pomoci odpovědět například následující odkaz na stránky firmy Microsoft: Zmíněný odkaz obsahuje řadu návodů a z této stránky se rychle dostanete na cílové místo na stránkách firmy Microsoft (uvést rovnou odkaz na stránky Microsoftu by znamenalo napsat adresu na dva řádky ). Velmi doporučuji prohlížet i online nápovědu v konkrétních programech MS Office 2007, kde najdete přehledně popsané novinky. Stránky firmy Microsoft zaměřené na MS Office najdete na adrese office.microsoft.com/cs-cz. Kromě novinek, rad a tipů, je zde galerie nejrůznějších šablon a klipartů, které můžete bez problémů využívat. Například šablony pro nejrůznější znázornění kalendářů v různých aplikacích MS Office. O programech MS Office můžeme psát dlouho, tak si nechme také něco na příště. Přeji vám krásné léto nejen s internetem! ::: jv ::: P ožární prevence Léto budiž pochváleno, i když Tak a je tu opět léto. Po krásném jaru, jsou letní měsíce dobou, na kterou se snad těší všichni, kromě hasičů. Dlouhé, prosluněné dny lákají k nejrůznějším aktivitám. Vedle zahraniční dovolené, vyhledáváme pobyt na chalupách, chatách, táboříme pod stanem, podnikáme výlety do přírody. Dovedete si představit člověka, kterého, je-li mimo panelák, neláká připravit si v přírodě táborák, nevyužít možnost grilovat, odmítnout kouzlo obyčejného opékání vuřtů či rybářských úlovků? Ale pozor! Každý ohňostrůjce musí dodrţovat základní, důleţitá bezpečnostní pravidla, která z ohně činí pomocníka, ale zabraňují tomu, aby nám vládnul. Rozdělávání ohně v přírodě. Při rozdělávání ohně v přírodě je nutné v prvé řadě zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec všech věcí, které se mohou vznítit. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech! ZAKÁZÁNO je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi. Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) nebo rašelině, v blízkosti stohů, seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Kvůli podobné neopatrnosti lidí každoročně vznikají stovky požárů. Ideální je naopak hliněný podklad. Za silného větru nebo v období extrémního sucha bychom oheň v přírodě neměli rozdělávat vůbec. Místo táboráku je nutno i vhodně uspořádat. Ohniště v přírodě je třeba bezpečně oddělit od okolního prostředí - např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. Při přípravě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin. S T R Á N K A 11

12 K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se může velmi snadno vymknout kontrole a způsobit, vedle požáru, i vážné popáleniny. A potom, podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod pokutou spalovat ţádné chemické látky! Zkušení trampové vědí, že připravuji jen takový táborák, který dokáži zvládnout! Pokud chystáte vatru dbejte, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy (např. pomocí záseků na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání nebezpečí rozvalu pyramidy do okolí. Oheň nesmí zůstat ani na okamžik bez dozoru! Mějte po ruce dostatek vody nebo písek či hlínu, kdyby se oheň vymykal kontrole. Právě proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte - ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i zdánlivě zcela vyhaslé ohništi může skrývat žhavé oharky, které poryv větru znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči každoročně několikrát dohašují ohniště, která byla ponechána svému osudu. Především půda v jehličnatém lese je z hlediska moţného vzniku a šíření poţáru riziková. Hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet do značné hloubky, nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště. Nedbalé uhašení proto nestačí a ohniště je nutné důkladně prolít vodou! NEPONECHÁVEJTE u ohniště děti bez dozoru plnoleté osoby. Do ohně nikdy nevhazujte výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munici). Oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi. A pamatujte : OHEŇ A ALKOHOL K SOBĚ NEPATŘÍ! Zvlášťní pozor zasluhuje i sezení a hry příliš blízko plamenů. Stačí totiž málo a může dojít ke vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas či popálení kůže. UPOZORNĚNÍ!!! Vznítí-li se na vás oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, neutíkejte - tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte obličej. Válejte se, dokud plameny neuhasnou (válení zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření). Je-li po ruce deka či jiná vhodná textilie (nesmí to být látka z umělých vláken), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu. Popálených míst se nedotýkejte, ale je-li to možné, ihned je ponořte do čisté, studené a proudící vody a zavolejte odbornou pomoc. Grilování a plynové spotřebiče. Stejně jako v případě otevřeného ohně, bychom si měli dávat pozor i při grilování. Již pouhé vhodné umístění grilu je ochranou proti požáru., neboť odletující jiskry neohrožují okolí. V grilu bychom měli použít jen k tomu určené palivo, nikoli odpady, benzín apod.. Gril musí být stabilní, neboť při jeho převrácení hrozí vysoké nebezpečí popálení. Vysokou pozornost věnujte zacházení s plynovými spotřebiči, zejména přenosnými PB vařiči.. Nevystavujte je vysokým teplotám a nadměrným tlakům, jinak znamenají značné riziko. I plynové zapalovače v autě parkovaném na slunci představují doslova časovanou bombu. Plynové spotřebiče neumísťujte v blízkosti hořlavých látek a zdrojů hoření - nekuřte v jejich blízkosti! Plynové spotřebiče a jiné přenosné vařiče používané ve volné přírodě, S T R Á N K A 12

13 nesmíte ani na okamžik pustit z dozoru, neboť nebezpečí hrozí zejména při převržení nestabilního spotřebiče. V živé paměti je případ českého turisty, který svým neopatrným zacházením s plynovým vařičem zavinil požár národního parku v Chile. Pozorně kontrolujte těsnost tlakové láhve. Pokud není spotřebič dostatečně připevněn, může dojít k unikání plynu a v uzavřených prostorách pak hrozí nebezpečí výbuchu. Případné netěsnosti tlakové nádoby (či jiného zařízení s propan-butanem) zjišťujte pouze pěnotvorným prostředkem popř. detektorem, nikdy ne otevřeným plamenem. Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani PB lahve, se nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu např. v kotelnách, garážích, společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení. Propanbutan je totiž těžší než vzduch, v případě úniku se hromadí u země či v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Lahve s plynem umísťuje ve snadno přístupných a větraných prostorách a zamezte přístupu dětí. A na závěr pozor! Nejen v zimě se můžete otrávit topidlem. Např. u karmy hrozí v létě při vysokých teplotách v případě nesprávného větrání otrava oxidem uhelnatým. Proto je třeba karmu alespoň jednou za rok nechat zkontrolovat a zajistit odvětrávání místnosti např. otvorem ve dveřích. A jak přivolat pomoc, když přes veškerou opatrnost přece jen dojde k požáru či jiné závažné situaci? V případech, kdy potřebujete pomoc hasičů či záchranářů, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Jakoukoliv událost, která se stane vám či které jste svědkem, oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte důležité okolnosti, které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů, uveďte své jméno a kontakt na sebe. Nezavěšujte jako první a řiďte se pokyny operátora. Ze zdrojů MV-GŘ HZS ČR ::: pl ::: Eko-rubrika BIOODPADY a jak na ně u nás ve Vodochodech? Bioodpady jsou jednou ze složek odpadů, které je možné dále zpracovávat a účinně využívat. Jsou to odpady ve formě organické hmoty např. slupky z brambor, okrájené ovoce a zelenina, zbytky pečiva a jiné zbytky potravin rostlinného původu, posekaná tráva, shrabané listí či ořezané větve. Bioodpadů se můžeme zbavovat legálními a nelegálními způsoby. Legální, nanejvýš vhodný a vysoce užitečný způsob je kompostování bioodpadů, které lze realizovat jednak bez finančních nákladů anebo za peníze. Bez finančních nákladů kompostujeme na vlastním pozemku či zahradě. A proč tak činíme? Kompostování v domácnosti vyprodukovaného organického odpadu (slupky z brambor, okrájené ovoce a zelenina, zbytky pečiva a jiné zbytky potravin rostlinného původu, zejména v tomto ročním období velké množství posekané trávy, na podzim shrabané listí nebo ořezané větve) má několik výhod. S T R Á N K A 13

14 Nic nás nestojí, získáme zdarma cenný kompost pro hnojení zahrady. organická hmota nám ze zahrady neubývá, nemusíme ji nikde kupovat a odnikud jí vozit. Pro naše i celkové životní prostředí, je tedy koloběh organické hmoty na vlastní zahradě velikým přínosem, neboť pokud dáváte bioodpad do směsného odpadu (popelnic) a ten se následně odváží mimo váš pozemek, nevyhnutně přidáte k jeho energetické bilanci ještě palivo projeté vozidly svozové firmy. Když sami kompostujete, šetříte přírodu, ovzduší i svoji peněženku. Ujišťuji vás, že nekážu vodu a nepiji víno, na zahradě sám kompostuji trávu, listí i drcené větve. I když se většina našich spoluobčanů takto šetrně a hospodárně chová jsou mezi námi tací, kteří zahradní bioodpad likvidují tím, že jej přehodí přes plot nebo zavezou někam, kde to není tak vidět. Jejich zahrádka je jako vymetená, ale v 99% případů se bioodpad ocitá na cizím, především obecním pozemku. Bohuţel způsob této likvidace bioodpadů je nelegální a zjištěný pachatel může být postižen za spáchání přestupku porušením zákonných norem a platné Obecně závazné vyhlášky. Někdo může namítnout, tak ať se obec postará o sběr, odvoz a likvidaci bioodpadů pomocí velkoobjemových kontejnerů stejně, jako se stará o likvidaci velkoobjemového komunálního odpadu. Ano i to je možné, bohužel finanční prostředky investované do této formy likvidace, navíc realizované pro minoritní část našich spoluobčanů, budeme postrádat např. při rekonstrukcích, opravách a údržbě místních komunikací, při zvelebování obce apod. Přesto ujišťujeme naše čtenáře, že Obecní úřad hledá cesty, jak řešit případný odvoz a likvidaci bioodpadů. Zcela nevhodným a nebezpečným způsobem likvidace bioodpadů je jejich pálení. Pomineme-li nehospodárnost takovéto likvidace odpadů, nemůžeme si nevšimnout její škodlivosti pro ţivotní prostředí a navíc i zákon číslo 133/1985 Sb. o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů pamatuje na běžného občana (fyzickou osobu), a to v 17, v odst.2, písm.f) říká, že se fyzickým osobám zakazuje provádět vypalování porostu. OZV obce uvádí, že pálení trávy, listí, nevyschlých větví, apod. je přestupkem a jako takové bude postihováno. V roce 2007 přijalo obecní zastupitelstvo rozhodnutí k zakoupení drtiče dřevní hmoty větve do průměru 7cm. Občanům, kteří oznámí místo a čas uložení tohoto odpadu je zajištěn jeho odvoz zdarma a následně poskytnuta možnost odkoupení drceného bioodpadu k zakládání kompostů či mulčování trávníků v ceně =1,-Kč za 1 litr drcené hmoty. Závěrem konstatuji a připomínám, že zákony ani znění OZV nebrání rodinnému grilování ani zakládání ohýnků k opékání buřtů, ale směřují k tomu, aby se zabránilo vzniku nebezpečí požáru, aby nedocházelo ke zhoršování kvality ovzduší, ale zejména nebyla porušována práva sousedů na klidný a zdravý pobyt v přírodě. Třídím, třídíš, třídíme, a všichni to umíme? Bohužel nikoli. Ačkoliv je ukládání tříděného odpadu u nás ve Vodochodech poměrně jednoduché, mnohým z nás stačí udělat pár kroků a vhodit nepotřebné do kontejnerů na tříděný odpad, objeví se najednou problém, nějaké to ALE. Tak se stává, že i nadále pracovníci OÚ jednou i dvakrát týdně kontrolují stanoviště kontejnerů a vedle úklidu vytroušeného odpadu, třídí jiţ jednou tříděné. Někteří z nás totiž vhazují do kontejnerů i to, co tam nepatří - textil, boty, dřevo a co je nejpodivnější, v kontejnerech na papír jsou plasty, v plastech obaly TETRAPAK, v kontejnerech na obaly TETRAPAK papír, dřevo, boty, textil,.. A přitom stačí povšimnout si barvy víka kontejneru. Jelikoţ je OPAKOVÁNÍ MATKOU MOUDROSTI, tak si připomeňme, ţe: S T R Á N K A 14

15 KONTEJNER s MODRÝM víkem je určen ke sběru papíru, ALE má to malý háček. Pokud se potřebuji zbavit velkoobjemového papírového odpadu např. lepenkových krabic, obalů od nábytku či velkých elektrospotřebičů nevhazuji je do nádoby, ale svázané provazem postavím vedle kontejneru. Tím umožním dalším občanům zbavit se drobného papírového odpadu jako jsou noviny, časopisy, letáky atd. Jak jednoduché je vyhodit nepotřebné sklo. Vždyť na všech stanovištích v obci stojí KONTEJNERY se ZELENÝM víkem, ALE vhazujeme do nich skutečně pouze sklo? Již přes rok využíváme KONTEJNERY s ORANŢOVÝM VÍKEM na obaly TETRA- PAK. Bohužel, právě tyto slouží mnohým z našich spoluobčanů k odhození všeho, co nelze nastrkat jinam. Tématem pro další díly televizního seriálu AKTA X je odpověď na otázku, co se stalo, že na vás mohou z těchto kontejnerů vyskočit vetřelci, jako jsou papír, textil, vysloužilá obuv, dřevo, kartonové krabice apod. V horkých letních dnech, kdy se rozumný člověk snaží dodržovat pitný režim, si mnou ruce výrobci všemožných minerálních vod, limonád, průmyslově míchaných čajů, pestrobarevných multivitamínových nápojů a jiných osvěžujících tekutin. Údajně pod tlakem zájmu spotřebitelů, plní svými produkty tvarově pestré a oproti sklu neskutečně lehké PET láhve. Ty se zatím nemusejí vracet do obchodů, ale stačí je jednoduše vyhodit. Kam? Kamkoliv. Jenže slušný a vnímavý člověk, vodochodský občan, využije KONTEJNER se ŢLUTÝM VÍKEM, který je určen na třídění PLASTŮ. ALE, i když Obecní úřad v minulosti posílil počet těchto kontejnerů zdá se, že v horkých letních dnech zkrátka nepostačují pojmout tříděné PET láhve. Skutečně nepostačují? Vţdyť stačí pouze PET láhev sešlápnout a kapacita kontejneru se ZDVOJNÁSOBÍ! Díky! Co přidat na závěr? Naše obec se zařadila do unikátního projektu ZELENÁ OBEC. V rámci naplňování tohoto projektu je, zatím pouze na Obecním úřadě, umístěna speciální schránka, do které má každý občan možnost odložit vybité baterie všech velikostí a typů s výjimkou AUTOBATERIÍ, jakož i drobné a nefunkční elektrospotřebiče např. ţehličky, vysoušeče vlasů, vyslouţilé mobilní telefony, holicí strojky, rychlovarné konvice, klávesnice k PC apod. Tímto jsme opět rozšířili možnost zbavovat se nepotřebného a nebezpečného odpadu, který končil převážně v popelnicích. Sběrná schránka je přístupná vţdy v úředních hodinách a odvoz jejího obsahu je bezplatný. Na základě podnětů občanů jedná Obecní úřad o možnosti zpětného odběru a následné likvidace tzv. nebezpečného odpadu, mezi které počítáme ledničky, počítače, televize, staré barvy apod. Základní podmínkou zpětného odběru je, ţe starý a nepotřebný elektrospotřebič musí být KOMPLETNÍ tzn., ţe musí obsahovat motory, kompresory, el.rozvody atd. Takto je prováděn ZDARMA, přičemž se do obecního rozpočtu mohou přikutálet určité finanční bonusy na další rozvoj ekologizace života v obci. Je-li spotřebič nekompletní, musí se naopak jeho likvidace dotovat poplatkem za odvoz. Na tomto místě upozorňujeme, že jsme pro naše občany sjednali prozatím možnost vracet nepotřebné elektrické velkospotřebiče, po dohodě s MěÚ Klecany, do Sběrného dvora v Klecanech. ::: il ::: S T R Á N K A 15

16 Inz erce ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Vaše příspěvky očekáváme na: fax: Na přípravě se podíleli: JUDr.Vladimír Palák Mgr. Ivan Lomnický, Ing. Petr Lomnický Karla Staňková, Ivana Fialová, RNDr. Jana Vinšová Jitka Holoubková Jsme na webu, Reg.č.: MK ČR Vydává: Obecní úřad Vodochody Periodicita: občasník Redakční uzávěrka: Náklad: 220 výtisků

Kulturní léto v Senátu

Kulturní léto v Senátu 5SOVA Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2015 Číslo 7-8 Ročník XXIV Vyšlo dne: 7. 8. 2015 Zdarma MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Uvnitř mimo jiné najdete: Příspěvek na dopravu změna str. 2 Otevřený dopis starostovi,

Více

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku?

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? B - Požární prevence 1. Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? 2. Proč mít doma hlásiče požáru? 3. Jaký hasicí přístroj na co použít? 4. Požár v domácnosti - otevřený oheň 5. Požár v domácnosti

Více

Ve volbách 2008. VOLTE č.9 VOLTE NEZÁVISLÍ STAROSTOVÉ PRO KRAJ

Ve volbách 2008. VOLTE č.9 VOLTE NEZÁVISLÍ STAROSTOVÉ PRO KRAJ ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo 4 9.10.2008 Ročník IV uvnitř tohoto vydání volby 2008 1-4 ze zastupitelstva 5 společenská rubrika 6 OÚ informuje 6 knihovna informuje

Více

kalendář akcí květen 2013

kalendář akcí květen 2013 kalendář akcí květen 2013 1. 5. St Státní svátek 2. 5. Čt Mateřské centrum (SCJS) 9.30-11.30 h. Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) 16.15 h. 3. 5. Pá Šachový

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel.

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel. Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz číslo 2 červen 2007 zdarma Foto: Pel. Slovo starosty Vážení spoluobčané, na dalších řádcích Vás chci informovat o

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

151,5 MILIÓNU V ULICÍCH SVĚT NARNIE 2007 BIOJARMARK NA LIBUŠI DNY ZDRAVÍ 4. 15. ŘÍJNA TERORISMUS, ŠPIÓNI A PAVOUK NA ŠALVĚJI.

151,5 MILIÓNU V ULICÍCH SVĚT NARNIE 2007 BIOJARMARK NA LIBUŠI DNY ZDRAVÍ 4. 15. ŘÍJNA TERORISMUS, ŠPIÓNI A PAVOUK NA ŠALVĚJI. 9 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 7 151,5 MILIÓNU V ULICÍCH SVĚT NARNIE 2007 BIOJARMARK NA LIBUŠI DNY ZDRAVÍ 4. 15. ŘÍJNA TERORISMUS, ŠPIÓNI A PAVOUK NA ŠALVĚJI Hřiště V Rohu na Libuši ve spolupráci místní správy

Více

Privatizace AERO pokračování

Privatizace AERO pokračování ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo 4 10.10.2006 Ročník II. Uvnitř tohoto vydání: slovo starosty 1 svazek obcí 2 společenská rubrika, info 3 nebojte se internetu 4-5 téma

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Odolen 7-8 zpravodaj města Odolena Voda cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Foto: Pavel Novotný V sobotu po svatém Vítu (16. června) Léta Páně dvou tisícího dvanáctého se na prostranství

Více

INFORMACE. P R O O B Č A N Y P R A H Y S U C H D O L A A S E D L C E w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z Z D A R M A

INFORMACE. P R O O B Č A N Y P R A H Y S U C H D O L A A S E D L C E w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z Z D A R M A INFORMACE 42 0 0 7 P R O O B Č A N Y P R A H Y S U C H D O L A A S E D L C E w w w. p r a h a - s u c h d o l. c z Z D A R M A stojí za přečtení Praha rozšiřuje sběr bioodpadu str. 4 Společný nájem bytu

Více

ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ. ze zastupitelstva 2 oznámení OÚ 3 povídání o odpadech 3 společenská rubrika 4 kulturní rubrika 4

ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ. ze zastupitelstva 2 oznámení OÚ 3 povídání o odpadech 3 společenská rubrika 4 kulturní rubrika 4 ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo 2 4.5.2007 Ročník III. Uvnitř tohoto vydání: ze zastupitelstva 2 oznámení OÚ 3 povídání o odpadech 3 společenská rubrika 4 kulturní rubrika

Více

Podivínský zpravodaj

Podivínský zpravodaj Ročník XXXV číslo 4 prosinec 2005 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN ZASTUPITELÉ MĚSTA PODIVÍNA PŘEJÍ VŠEM OBČANŮM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A DO NASTÁVAJÍCÍHO ROKU MNOHO OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ, HODNĚ

Více

130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou

130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou www.stepanovnadsvratkou.cz ročník VII. - č. 3 - září 2010 zdarma 130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou Mezi sbory se stotřicetiletou tradicí se letos zařadil také Sbor dobrovolných hasičů Štěpánov

Více

Informace. Struhařovské. V tomto čísle: Volby Mateřská škola Stonožka Kompostárna Struhařov Opravy komunikací Odpady Zasedání zastupitelskva

Informace. Struhařovské. V tomto čísle: Volby Mateřská škola Stonožka Kompostárna Struhařov Opravy komunikací Odpady Zasedání zastupitelskva 3/14 Struhařovské Obecní úřad Struhařov Mnichovická 179 www.struharov.cz Informace V tomto čísle: Volby Mateřská škola Stonožka Kompostárna Struhařov Opravy komunikací Odpady Zasedání zastupitelskva Odpady

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 2 Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu Hana Veselá Milí čtenáři. Jsme tu opět s Přerovským zpravodajem. Po vydání

Více

Milí čtenáři, JARO. Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna OBSAH. rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce.

Milí čtenáři, JARO. Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna OBSAH. rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce. V Ě D O M I C K É N O V I N Y Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna Milí čtenáři, rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce. VÍTE O VELIKONOCÍCH, ŽE... V nejstarších dobách bylo vnímání dnešních

Více

Vimperské noviny. STAROSTA z radnice. Kudy kolem viaduktu. Léto Tak začnu trochou ohlédnutím.

Vimperské noviny. STAROSTA z radnice. Kudy kolem viaduktu. Léto Tak začnu trochou ohlédnutím. Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 7 8/2009 Ročník XIV Zdarma Léto Tak začnu trochou ohlédnutím. Před měsícem jsme slavnostně otevřeli zrekonstruované náměstí. Akce byla spojena s oslavami 530. výročí

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. Z á ř í 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. Z á ř í 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě Z á ř í 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Obecní úřad 3 Slovo starosty Rozvojové schéma. Vývoj občanské vybavenosti. Příprava podkladů pro získání statutu

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. plné a k cí ČERVEN 2014. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 3

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. plné a k cí ČERVEN 2014. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 3 PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2014 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 3 Jaro plné a k cí Dotace 8 Náves v D. Jirčanech 12 Sedm statečných 16 Kalendář akcí setříděno podle data konání akce 18. 7. a 22. 8.,

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LEDEN 2008 ZDARMA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LEDEN 2008 ZDARMA Otázky a odpovědi Ohlédnutí za rokem 2007 naleznete na straně 1, 2 a 3. Zápisy do školských zařízení Podrobnosti naleznete na straně 5 a 11. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

Více