ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC"

Transkript

1 ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Číslo Ročník IV uvnitř tohoto vydání ze zastupitelstva 1-2 společenská rubrika 3 info obecní knihovny 3 pozvánka na zábavu 3 pálení čarodějnic 4 dětský den 5-6 den obcí 6-7 sociální rubrika 8-9 nebojte se internetu požární rubrika eko-rubrika inzerce 16 VÁŽENÍ OBČANÉ A PŘEDEVŠÍM DĚTI DOVOLTE MI, ABYCH VÁM JMÉNEM SVÝM, JMÉNEM ZASTUPITELŮ OBCE VODOCHODY A PŘEDSEDNICTVA SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ POPŘÁL HEZKOU, SLUNEČNOU DOVOLENOU A KRÁSNĚ PROŽITÉ PRÁZDNINY. ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ JUDr.Vladimír PALÁK Z e zast upitelstva Zastupitelstvo v průběhu KVĚTNA aţ ČERVENCE 2008 projednalo a schválilo: návrhy a základní zásady pro smlouvu o pronájmu obecního hřiště TJ SOKOL oddíl kopané (podíl na úpravách apod.) návrh Smlouvy o pracovní činnosti s p. Polcarem na stavební práce v obci s cílem vybudovat dětské hřiště splňující platné hygienické a bezpečnostní normy návrh úprav dopravního značení navazujícího na úpravy v obci Klíčany a Postřižín omezení průjezdu nákladní dopravy nad 12 tun návrh smlouvy o Smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene splaškové kanalizace mezi obcí a společností V-NET a.s. obsah výzvy nezávislých starostů a navrhlo a schválilo za kandidáty do krajských voleb za uskupení Nezávislých starostů pro kraj pp.kvasničku a Mgr.Lomnického připojení obce Vodochody k výzvě budovat silniční okruh kolem Prahy podle původního projektu přes Suchdol a odmítnout návrhy na vedení okruhu tzv. severoseverní trasou poblíž Kralup nad Vltavou návrh na dočasný zábor a VB mezi obcí Vodochody a Středočeským krajem v souvislostí s rekonstrukcí mostu ve Vodochodech

2 návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi ČEZ Distribuce a.s. a obcí o zřízení VB k pozemkům na k.ú.v odochody u Prahy pro budování trafostanice pro přípojku budoucí ČOV a posílení přívodu pro stávající RD bez výhrad závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a finančního vyrovnání dotací obce Vodochody za r.2007 bez výhrad závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a finančního vyrovnání dotací Svazku obcí Dolní Povltaví za r.2007 přijetí dotace pro Obecní knihovnu od Stř.kraje ve výši ,-Kč a povinnou spoluúčast obce na využití dotace ve výši ,-Kč uzavření smlouvy o provádění stavebního dozoru na stavbě kanalizace a ČOV včetně dozorování kompletnosti veškeré dokumentace s Ing.Petrem Lomnickým za odměnu =350,-Kč/hodinu, max.=12.000,-kč/měsíc výměnu části katastrálního území obcí Vodochody a města Klecany a uložilo sociální komisi spolupracovat s MěÚ Odolena Voda, MěÚ Brandýs na Labem a KÚ Stč.kraje na přípravě plánu sociálních sluţeb pro občany obce Vodochody realizaci úpravy dětského hřiště ve Vodochodech jako komplexní investici v celkové hodnotě cca ,-Kč návrh kandidáta do předsednictva Svazku obcí (JUDr. Palák), dozorčí rada (Mgr. Lomnický), delegát Sněmu (Mgr. Lomnický) výši ceny =160,-Kč/m² za obecní pozemky připravované k prodeji v ul.k Vltavě návrh zpracovatele: oprava chodníku a schodů Ke Kovárně společnost Karel Kostka Zdiby oprava opěrných zdí společnost MAO Kladno Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí: informaci o průběhu jednání o části pozemku parc.č. 42/2 ve vlastnictví paní L.Králové, v k.ú. Hoštice u Vodochod, ul.k Pískovně, za účelem vybudovat v budoucnosti v daném místě chodník pro pěší a na návrh p.kvasničky bude hledána možnost dalšího řešení informaci o postupu a průběhu přípravy oprav a výstavby opěrných zdí (u bývalé školy a U Studánky), včetně nutné opravy schodů a chodníku Ke Kovárně postup při odprodeji obecních pozemků, které nejsou pro obec vhodně využitelné (ul.k Vltavě) zájemci pp. Žitka, Elizová a Fr. Veselý a výsledek geom.zaměření úkoly související s účastí a prezentací obce Vodochody na Dni Svazku obcí Dolní Povltaví v Odolené Vodě průběh akce Den Svazku obcí Dolní Povltaví a skutečnost, že obec Vodochody hostí toto setkání 23.května 2009 hodnocení průběhu akce Dětský den ve Vodochodech informaci Mgr.Lomnického e o zařazení obce do systému ZELENÁ OBEC třídění drobných el.spotřebičů (bude uvedeno na www stránkách obce) zvýšení nájemného požadovaného TJ SOKOL za pronajaté prostory v Sokolovně (viz.smlouva o nájmu promítnutí meziroční inflace) výsledky kontroly Správy sociálního zabezpečení rozpočtová opatření a způsob nakládání s prostředky z termínovaných vkladů další jednání v srpnu 2008 Zastupitelstvo obce projednalo a zamítlo: účastnit se jednání Valné hromady Vodáren Kladno-Mělník ::: il ::: S T R Á N K A 2

3 S polečenská rubrika 85. narozeniny oslavil: pan MVDr. Gustav Závodský Vodochody Přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. Narodili se: Tereza Zíková Vodochody Blahopřejeme rodičům. Obecní knihovna ve Vodochodech informuje Otevírací doba o prázdninách, tj. v období od , bude vždy v úterý a ve čtvrtek od 17 do 18 hodin. Zastupovat bude slečna Lenka Horčicová. Dne obdržíme zásilku nových knih z Knihovny města Mladá Boleslav. Obecní knihovna ve Vodochodech přeje všem čtenářům krásné zážitky, hodně odpočinku a načerpání nových sil o dovolené. Jitka Holoubková, knihovnice P ozvánka S T R Á N K A 3

4 Pálení čarodějnic ČAROVNÝ uspořádala sociální komise při OÚ akci pod názvem ČARODĚJ Pálení čarodějnic. Pro děti byly připraveny zajímavé - MALÝ, ukázky z praxe hasičského záchranného sboru a malí ALE NÁŠ hasiči si mohli sami vyzkoušet, jak chutná hasičský chlebíček. Došlo i na upálení čarodějnice a oblíbené opékání buřtíků. Příští rok se opět budeme těšit. SKOK DO ZÁCHRANNÉ PLACHTY BYL VELICE ATRAKTIVNÍ VE VODOCHODECH NASNĚŢILO? NIKOLI, TO JEN HASIČSKÁ PĚNA PŘINESLA DĚTEM BUJARÉ VESELÍ MALÍ, VELCÍ, TLUSTÍ, TENCÍ čarodějnický buřtík chutnal kaţdému, i našim hasičům. KAŢDÁ ČARODĚJNICE JEDNOU SKONČÍ NA HRANICI! STRÁNKA 4

5 D ětský den Jaký byl letošní Dětský den ve Vodochodech? Ačkoli počasí v předcházejících dnech bylo tak trochu aprílové a v průběhu sobotního odpoledne to jednu chvíli vypadalo i na bouřku, přesto se celý Dětský den vydařil, nikdo nezmoknul, všechny soutěže byly splněny, míčové hry dohrány, limonády vypity, buřty snědeny, ceny rozdány. Ale popořádku. Po zahájení Dětského dne ve 14 hodin se děti registrovaly u stolku, kde dostaly kartičku se jménem a seznamem disciplín, které měly splnit. Kdo chtěl, mohl se také přihlásit na vybíjenou nebo na fotbal. Aktivní a sportu chtiví se hlásili na obě míčové hry. Po registraci a obdržení kartičky mohly už děti procházet jednotlivé disciplíny a získávat razítka za jejich absolvování. Letos se závodilo v hodu míčkem do koše, shazování plechovek, slalomu na kole nebo odrážedle (v závislosti na věku dítěte), ve skákání v pytli, házení kroužků na kolík, vedení míčku brankami, v udržování rovnováhy na kládě, v chození na chůdách a v netradiční hře s balónky, jejímž výsledkem byly pěkné detonace. Zlatým hřebem odpoledne byla možnost, stejně jako loni, svézt se na koni, kterého opět přivedla Maruška Holoubková. Kobylka Vanda trpělivě vozila asi 30 dětí, přičemž menší děti obdržely za statečnost samolepky s motivem koní a Vanda? Ta dostala od OÚ odměnu křupavou - 5 kg mrkve a 4 kg jablek. Po absolvování soutěžních disciplín začala vybíjená. Na vybíjenou se přihlásilo 14 dětí, včetně předškoláků. Místostarosta pan Lomnický pomohl dětem s rozdělením do družstev a pak začala hra. I menším dětem se dařilo uhýbat střelám. Nakonec zvítězilo družstvo kapitána Pepy Siváka. Vyhráli, ale všichni. Po krátkém odpočinku zavelel rozhodčí pan Roman Staněk k nástupu na zápas ve fotbale, kterého se zúčastnilo 10 dětí ( chlapci i dívky dohromady). Hrálo se na dva poločasy po 20 minutách. Před opékáním buřtů obdržely děti pamětní diplom a dárkový balíček. Věcné ceny si však ještě musely vysloužit hledáním pokladu - víček od PET lahví s napsaným číslem. Podle počtu nalezených víček, pak získaly větší odměnu. Kluci např. vodní pistole nebo autíčka, děvčata knížky, sponky, korálky nebo malovátka. Letošní Dětský den se opravdu vydařil, atmosféra na hřišti byla výborná. Velký dík patří organizátorům, Obecnímu úřadu ve Vodochodech i všem ostatním, kteří nějakým způsobem přispěli ke zdárnému průběhu celé akce. autor: Holoubková Jitka S T R Á N K A 5

6 D ětský den A bavili se všichni - malí, velcí i čtyřnozí. Zvolení kapitáni sestavovali týmy, které se potýkaly na poli cti a slávy ve vybíjené a malé kopané. D en obcí Svazku Dolní Povltaví Starosta obce Vodochody JUDr. V. Palák přebírá symbolickou štafetu od starostky města Odolena Voda paní Odehnalové. Těší se na Vás Vodochody v sobotu 23.května se konalo druhé setkání občanů Svazku obcí Dolní Povltaví v Odolena Vodě. Program byl zveřejněn se značným předstihem, a proto nás mrzí, že z řad vodochodských občanů nás tam bylo velmi poskrovnu. Ale i tak přítomní mohli fandit našim reprezentantům v malé kopané, kteří se spojili s máslovickými, neboť ani jedna obec neměla plný počet hráčů. Jejich umístění tak odpovídá nesehranosti. Pozitivní byla účast našich dětských reprezentantů ve vybíjené, za kterou byli Eliška Siváková, Sabina Staňková, Veronika Trmalová, Josef a Michal Sivákovi a Aleš Staněk po zásluze odměněni drobnými dárky na OÚ. S T R Á N K A 6

7 T A B U L K A V Ý S L E D K Ů A UMÍSTĚNÍ REPREZENTAČNÍCH DRUŢSTEV OBCI Obec Mini- Nohejbal Beach Přetahování Vybíjená Počet Celk.pořadí kopaná volejbal lanem bodů obcí Odol. Voda Klecany x x Klíčany 2 x x 3 x Kozomín 4 x x 2 x Máslovice Pan.Břežany x x x x x x xxx Postřiţín 7 x x 1 x Velká ves x x x x x x xxx Vodochody x x x x - obec nepostavila družstvo do soutěže Výsledky nejsou bohužel nic moc, ale měli jsme zástupce pouze ve dvou disciplinách a některé nebyly šité na míru našich reprezentantů. Proto se těšme na příští rok, kdy 23.května 2009 proběhne setkání v naší obci. A musí to být trefné, neboť oslavíme rovněž 1010 let od první písemné zmínky o Vodochodech. Věříme, že Den Svazku obcí DOLNÍ POVLTAVÍ 2009 bude věcí všech našich občanů! Závody nejmenších účastníků Dne obcí neměly sice bouřlivý průběh jako závody F1, ale fandů bylo bezpočet. Dobrá inspirace pro Den obcí ve Vodochodech. Naši fotbaloví reprezentanti (Jan a Josef Novákovi, Roman Staněk, Michal a Petr Tichých) snahu měli, ale ani po spojení s máslovickými nedosáhli na medaili. S T R Á N K A 7

8 S ociální r ubrika Stavební spoření nezletilých osob můţe mít úskalí Stavební spoření se stále těší velké oblibě, neboť vzhledem k poskytovanému státnímu příspěvku je chápáno jako relativně výhodný způsob finančních prostředků. Protoţe horní hranice státního příspěvku je omezena, zakládají rodiče často stavební spoření také jménem nezletilých dětí. Tato praxe je ostatně stavebními spořitelnami značně podporována, ty však jiţ klienty ne vţdy informují o moţných úskalích takového postupu a rodiče pak mohou být, po několika letech spoření, překvapeni, ţe peníze nemohou vybrat. V rámci stavebního spoření dochází k řadě právních úkonů. Podle ustanovení 9 občanského zákoníku mají nezletilí omezenou způsobilost k právním úkonům a mohou činit takové právní úkony, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. Ostatní právní úkony musí za nezletilé, podle 26 občanského zákoníku, činit jejich zákonní zástupci, kterými jsou zpravidla jejich rodiče. Obecně tedy majetek nezletilých dětí spravují jejich rodiče a v případě, ţe se v oblasti majetkové jedná o jiný neţ běţný úkon, je třeba podle 28 občanského zákoníku v platnosti tohoto úkonu jeho schválení soudem. Podle ustanovení 179 občanského soudního řádu soud takový úkon schválí, je-li v zájmu nezletilého. Stavební spoření se zakládá uzavřením písemné smlouvy o stavebním spoření mezi stavební spořitelnou a účastníkem spoření Touto smlouvou se účastník zavazuje ukládat u státní spořitelny peněžní částky ve smluvené výši. Je-li účastníkem nezletilé dítě, uzavírá za něj smlouvu jeho zákonný zástupce. Uzavření smlouvy o stavebním spoření je shledáváno jako běžná záležitost, při které může být dítě zastoupeno kterýmkoliv z rodičů samostatně a uzavřením smlouvy nevyžaduje souhlas soudu. Po uzavření smlouvy již nastává samotné spoření.za nezletilé dítě spoří zpravidla rodiče. Ukládání jednotlivých částek je vlastně opakujícím se darováním a peníze ukládané na účet se stávají dnem připsání jeho majetkem. K přijetí jednotlivých finančních částek je nezl. dítě způsobilé a není nutné zastoupení opatrovníkem a nevyžaduje se souhlas soudu. Součástí programu stavebního spoření je možnost účastníka získat úvěr, případně tzv. meziúvěr, na úhradu nákladů na řešení bytové potřeby Uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření se stavební spořitelna stává věřitelem a účastník dlužníkem, který se zavazuje plnit řadu povinností. Z toho vyplývá, že v případě, ţe by se dluţníkem mělo stát nezletilé dítě, nejedná se o běţnou záleţitost. Kromě zastoupení dítěte při takovém právním úkonu je nutné, aby uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru schválil soud. Návratnost poskytnutého úvěru bývá stavební potutelnou zajišťována nejčastěji zřízením zástavního práva k nemovitosti. Pokud by zástava byla zřizována k nemovitosti, jejímţ spoluvlastníkem, případně vlastníkem, je nezletilé dítě, ať už je úvěr čerpán z jeho stavebního spoření, nebo stavebního spoření jiné osoby, je souhlas soudu nutný i ke zřízení zástavního práva. Podle ustanovení 37 zákona o rodině nemůţe ţádný z rodičů zastoupit své dítě, jde-li o právní úkony, ve věcech, při nichţ by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem nebo ke střetu zájmů dětí týchž rodičů. Není nutné, aby ke střetu zájmů skutečně došlo ale postačuje pouhá možnost vzniku tohoto střetu. Jestliže nemůže dítě zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat. S T R Á N K A 8

9 Kolizním opatrovníkem může být ustanovena kterákoliv fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům, je.-li předpoklad, že tuto funkci bude vykonávat řádně. Není-li takové osoby, může být ustanoven příslušný správní orgán. V případě úvěrů poskytovaných dětem, kdy jsou účastníky právních úkonů zpravidla jak nezletilé děti, tak i jejich rodiče, možnost střetu zájmů existuje. Při uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru a při úkonech s tím souvisejících jedná se zejména o zajištění návratnosti úvěru musí být dítěti ustanoven kolizní opatrovník. Jako opatrovníka je třeba vybrat osobu, která splňuje výše uvedené podmínky a není na poskytnutí úvěru žádným způsobem zainteresován. Nejčastěji bývá ustanovován někdo z příbuzenstva dítěte. K jednání o ustanovení opatrovníka a schválení úkonu za nezletilého je věcně příslušný okresní soud, místní příslušnost se řídí místem bydliště dítěte. O ustanovení opatrovníka rozhoduje soud formou usnesení, ve kterém současně vymezí právo povinnosti opatrovníka, tzn. určí k jakým právním úkonům je oprávněn. Po právní moci usnesení o ustanovení kolizního opatrovníka můţe opatrovník jménem dítěte provést všechny úkony podle tohoto usnesení a poté musí poţádat soud o schválení provedených úkonů, jinak by takové úkony, tedy smlouvy, byly od počátku neplatné. Soud právní úkon schválí, jestliže je v zájmu nezletilého. Návrh na schválení právního úkonu podává opatrovník, rodiče nezletilého jsou účastníky řízení. V rámci řízení provádí soud dokazování, aby zjistil, zda není smlouva tak, jak byla za nezletilého uzavřena, v rozporu se zájmy nezletilého. O návrhu soud rozhodne rozsudkem, a to tak, že právní úkon buď schválí, nebo neschválí, nemůţe jej však sám svým rozhodnutím měnit. V zájmu dítěte bývá čerpání úvěru za účelem výstavby nebo koupě nemovitosti na které bude mít spoluvlastnický podíl, modernizace nebo údržba bytu, stavby pro bydlení nebo její části apod. Teprve poté, co rozhodne soud o schválení právního úkonu nabude právní moci, nabývá i smlouva o úvěru a úvěr může být čerpán na dojednaný účel. Schválení soudem vyţaduje i ukončení smlouvy o stavebním spoření a výběr naspořených finančních prostředků. Také v tomto případě je nutné soudu doložit, že tyto úkony jsou v zájmu nezletilého, a vést, na co mají být finanční prostředky použity. Majetek nezletilého může být spotřebován pro potřeby rodiny jen v případě, že by vznikl nezaviněně hrubý nepoměr mezi poměry nezletilého dítěte a poměry rodičů. Může se jednat o situaci, kdy rodiče přijdou o zaměstnání, nebo se stanou invalidními a jejich výdělkové poměry jsou značně omezené. Tyto případy jsou spíše výjimečné, rodiče zpravidla ukončují stavební spoření svých dětí proto, že skončila doba, na kterou byla smlouva uzavřena a je možné finanční prostředky vybrat i s připsaným státním příspěvkem s tím, že zamýšlejí uzavřít nové stavební spoření. Nutnost schválení tohoto úkonu soudem je dosud stále vnímána jako formalita, stále častěji se však objevují případy, kdy soud úkon schválil a finanční prostředky zůstávají na účtu vázány a nezletilý je bude moci vybrat aţ po nabytí zletilosti. / Právo a rodina / ::: if::: S T R Á N K A 9

10 N ebojte se internetu! Jak na nový MS Office 2007 Mezi domácími i firemními uživateli MS Office (nejčastěji to jsou aplikace Word, Excel, PowerPoint a Outlook) se stále častěji setkáváme s novou verzí MS Office Ne vždy je první dojem uživatelů nové verze příznivý, protože občas proběhne změna verze ve firmách a organizacích ze dne na den a nové uživatelské rozhraní je zcela odlišné. Proto se v tomto příspěvku zaměříme na nové možnosti MS Office 2007 a poradíme, kam se na internetu podívat, abychom načerpali novou inspiraci v tvorbě dokumentů a našli nějaké nové triky a fígle. Původní aplikace Microsoft Word 1.0 obsahovala pouze 100 příkazů. Microsoft Office Word 2003 měl již příkazů více než Není sporu o tom, že nové příkazy jsou pro lidi užitečné. Při tomto množství však může být často obtížné vyhledat a použít vždy ten správný příkaz. Uživatel tak může strávit poměrně hodně času prohlížením nabídek, podnabídek, dialogových oken a přepínacích voleb, než se mu podaří najít příkaz, který potřebuje pro danou operaci. Na základě rozsáhlé využitelnosti dat a podstatného posílení hardwaru a softwaru bylo u sad Microsoft Office 2007 přikročeno k nejzásadnějšímu přepracování uživatelského rozhraní za posledních deset let. Výsledkem je uživatelské rozhraní, které lidem usnadňuje vyhledávat vždy přesně ty funkce, které potřebují pro dosažení požadovaných výsledků. Celkový vzhled přepracovaných aplikací je sice zcela nový, nicméně testování prokázalo, že uživatelé si na nové prostředí zvykají velice rychle a snadno si osvojují nový způsob práce. Snadnost, s jakou lidé pracují s novým rozhraním, je dána především následujícími novými prvky a funkcemi. Tradiční nabídky a panely nástrojů byly nahrazeny zcela novým prvkem, který dostal název pruh karet. Obrazují se pouze ty karty s funkcemi, které odpovídají právě prováděným operacím v dané aplikaci Microsoft Office Tak například Word 2007 má karty pro vkládání textu a obrázků, nastavení vzhledu stránky, práci s referencemi, hromadnou korespondenci a revize dokumentů. Excel 2007 má podobnou sadu karet, které však odpovídají práci s tabulkovým kalkulátorem: vkládání objektů jako např. grafy a obrázky, nastavení stránky, práce se vzorci, správa a revize dat. Karty usnadňují přístup k funkcím aplikace, protože organizují příkazy způsobem, který přesně odpovídá tomu, jak lidé pracují s aplikací. Některé příkazy mají smysl pouze při práci s určitým typem objektů. Například příkazy pro úpravu grafů nemají smysl, dokud není na stránku vložen graf a uživatel si jej nevybere, aby je mohl upravovat. V předchozích verzích Microsoft Office nebyly příkazy pro práci s grafy úplně snadno dostupné. V Excel 2007 se po kliknutí na grafu zobrazí záložka kontextové karty s příkazy pro úpravu grafů hned vedle ostatních záložek aplikace Excel. Kontextové záložky jsou zobrazeny pouze tehdy, když mohou být zapotřebí, takže uživatel může snáze najít příkazy, které právě potřebuje. Po jejich použití se zas pohodlně vrátí do standardního pracovního prostředí dokumentu. Kromě nového uživatelského rozhraní obsahuje Microsoft Office 2007 ještě několik dalších vylepšení a novinek, které umožňují uživatelům vytvářet profesionálně vyhlížející dokumenty rychleji a s vynaložením menšího úsilí. Jsou to zejména objekty SmartArt a objektové bloky. S T R Á N K A 10 ::: jv :::

11 Nicméně jednou z hlavních starostí uživatelů je otázka: Kde najdu své často používané povely z Office 2003 v nové verzi 2007? Na tuto otázku vám může pomoci odpovědět například následující odkaz na stránky firmy Microsoft: Zmíněný odkaz obsahuje řadu návodů a z této stránky se rychle dostanete na cílové místo na stránkách firmy Microsoft (uvést rovnou odkaz na stránky Microsoftu by znamenalo napsat adresu na dva řádky ). Velmi doporučuji prohlížet i online nápovědu v konkrétních programech MS Office 2007, kde najdete přehledně popsané novinky. Stránky firmy Microsoft zaměřené na MS Office najdete na adrese office.microsoft.com/cs-cz. Kromě novinek, rad a tipů, je zde galerie nejrůznějších šablon a klipartů, které můžete bez problémů využívat. Například šablony pro nejrůznější znázornění kalendářů v různých aplikacích MS Office. O programech MS Office můžeme psát dlouho, tak si nechme také něco na příště. Přeji vám krásné léto nejen s internetem! ::: jv ::: P ožární prevence Léto budiž pochváleno, i když Tak a je tu opět léto. Po krásném jaru, jsou letní měsíce dobou, na kterou se snad těší všichni, kromě hasičů. Dlouhé, prosluněné dny lákají k nejrůznějším aktivitám. Vedle zahraniční dovolené, vyhledáváme pobyt na chalupách, chatách, táboříme pod stanem, podnikáme výlety do přírody. Dovedete si představit člověka, kterého, je-li mimo panelák, neláká připravit si v přírodě táborák, nevyužít možnost grilovat, odmítnout kouzlo obyčejného opékání vuřtů či rybářských úlovků? Ale pozor! Každý ohňostrůjce musí dodrţovat základní, důleţitá bezpečnostní pravidla, která z ohně činí pomocníka, ale zabraňují tomu, aby nám vládnul. Rozdělávání ohně v přírodě. Při rozdělávání ohně v přírodě je nutné v prvé řadě zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec všech věcí, které se mohou vznítit. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech! ZAKÁZÁNO je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi. Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) nebo rašelině, v blízkosti stohů, seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Kvůli podobné neopatrnosti lidí každoročně vznikají stovky požárů. Ideální je naopak hliněný podklad. Za silného větru nebo v období extrémního sucha bychom oheň v přírodě neměli rozdělávat vůbec. Místo táboráku je nutno i vhodně uspořádat. Ohniště v přírodě je třeba bezpečně oddělit od okolního prostředí - např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. Při přípravě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin. S T R Á N K A 11

12 K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se může velmi snadno vymknout kontrole a způsobit, vedle požáru, i vážné popáleniny. A potom, podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod pokutou spalovat ţádné chemické látky! Zkušení trampové vědí, že připravuji jen takový táborák, který dokáži zvládnout! Pokud chystáte vatru dbejte, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy (např. pomocí záseků na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání nebezpečí rozvalu pyramidy do okolí. Oheň nesmí zůstat ani na okamžik bez dozoru! Mějte po ruce dostatek vody nebo písek či hlínu, kdyby se oheň vymykal kontrole. Právě proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte - ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i zdánlivě zcela vyhaslé ohništi může skrývat žhavé oharky, které poryv větru znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči každoročně několikrát dohašují ohniště, která byla ponechána svému osudu. Především půda v jehličnatém lese je z hlediska moţného vzniku a šíření poţáru riziková. Hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet do značné hloubky, nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště. Nedbalé uhašení proto nestačí a ohniště je nutné důkladně prolít vodou! NEPONECHÁVEJTE u ohniště děti bez dozoru plnoleté osoby. Do ohně nikdy nevhazujte výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munici). Oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi. A pamatujte : OHEŇ A ALKOHOL K SOBĚ NEPATŘÍ! Zvlášťní pozor zasluhuje i sezení a hry příliš blízko plamenů. Stačí totiž málo a může dojít ke vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas či popálení kůže. UPOZORNĚNÍ!!! Vznítí-li se na vás oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, neutíkejte - tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte obličej. Válejte se, dokud plameny neuhasnou (válení zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření). Je-li po ruce deka či jiná vhodná textilie (nesmí to být látka z umělých vláken), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu. Popálených míst se nedotýkejte, ale je-li to možné, ihned je ponořte do čisté, studené a proudící vody a zavolejte odbornou pomoc. Grilování a plynové spotřebiče. Stejně jako v případě otevřeného ohně, bychom si měli dávat pozor i při grilování. Již pouhé vhodné umístění grilu je ochranou proti požáru., neboť odletující jiskry neohrožují okolí. V grilu bychom měli použít jen k tomu určené palivo, nikoli odpady, benzín apod.. Gril musí být stabilní, neboť při jeho převrácení hrozí vysoké nebezpečí popálení. Vysokou pozornost věnujte zacházení s plynovými spotřebiči, zejména přenosnými PB vařiči.. Nevystavujte je vysokým teplotám a nadměrným tlakům, jinak znamenají značné riziko. I plynové zapalovače v autě parkovaném na slunci představují doslova časovanou bombu. Plynové spotřebiče neumísťujte v blízkosti hořlavých látek a zdrojů hoření - nekuřte v jejich blízkosti! Plynové spotřebiče a jiné přenosné vařiče používané ve volné přírodě, S T R Á N K A 12

13 nesmíte ani na okamžik pustit z dozoru, neboť nebezpečí hrozí zejména při převržení nestabilního spotřebiče. V živé paměti je případ českého turisty, který svým neopatrným zacházením s plynovým vařičem zavinil požár národního parku v Chile. Pozorně kontrolujte těsnost tlakové láhve. Pokud není spotřebič dostatečně připevněn, může dojít k unikání plynu a v uzavřených prostorách pak hrozí nebezpečí výbuchu. Případné netěsnosti tlakové nádoby (či jiného zařízení s propan-butanem) zjišťujte pouze pěnotvorným prostředkem popř. detektorem, nikdy ne otevřeným plamenem. Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani PB lahve, se nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu např. v kotelnách, garážích, společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení. Propanbutan je totiž těžší než vzduch, v případě úniku se hromadí u země či v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Lahve s plynem umísťuje ve snadno přístupných a větraných prostorách a zamezte přístupu dětí. A na závěr pozor! Nejen v zimě se můžete otrávit topidlem. Např. u karmy hrozí v létě při vysokých teplotách v případě nesprávného větrání otrava oxidem uhelnatým. Proto je třeba karmu alespoň jednou za rok nechat zkontrolovat a zajistit odvětrávání místnosti např. otvorem ve dveřích. A jak přivolat pomoc, když přes veškerou opatrnost přece jen dojde k požáru či jiné závažné situaci? V případech, kdy potřebujete pomoc hasičů či záchranářů, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Jakoukoliv událost, která se stane vám či které jste svědkem, oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte důležité okolnosti, které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů, uveďte své jméno a kontakt na sebe. Nezavěšujte jako první a řiďte se pokyny operátora. Ze zdrojů MV-GŘ HZS ČR ::: pl ::: Eko-rubrika BIOODPADY a jak na ně u nás ve Vodochodech? Bioodpady jsou jednou ze složek odpadů, které je možné dále zpracovávat a účinně využívat. Jsou to odpady ve formě organické hmoty např. slupky z brambor, okrájené ovoce a zelenina, zbytky pečiva a jiné zbytky potravin rostlinného původu, posekaná tráva, shrabané listí či ořezané větve. Bioodpadů se můžeme zbavovat legálními a nelegálními způsoby. Legální, nanejvýš vhodný a vysoce užitečný způsob je kompostování bioodpadů, které lze realizovat jednak bez finančních nákladů anebo za peníze. Bez finančních nákladů kompostujeme na vlastním pozemku či zahradě. A proč tak činíme? Kompostování v domácnosti vyprodukovaného organického odpadu (slupky z brambor, okrájené ovoce a zelenina, zbytky pečiva a jiné zbytky potravin rostlinného původu, zejména v tomto ročním období velké množství posekané trávy, na podzim shrabané listí nebo ořezané větve) má několik výhod. S T R Á N K A 13

14 Nic nás nestojí, získáme zdarma cenný kompost pro hnojení zahrady. organická hmota nám ze zahrady neubývá, nemusíme ji nikde kupovat a odnikud jí vozit. Pro naše i celkové životní prostředí, je tedy koloběh organické hmoty na vlastní zahradě velikým přínosem, neboť pokud dáváte bioodpad do směsného odpadu (popelnic) a ten se následně odváží mimo váš pozemek, nevyhnutně přidáte k jeho energetické bilanci ještě palivo projeté vozidly svozové firmy. Když sami kompostujete, šetříte přírodu, ovzduší i svoji peněženku. Ujišťuji vás, že nekážu vodu a nepiji víno, na zahradě sám kompostuji trávu, listí i drcené větve. I když se většina našich spoluobčanů takto šetrně a hospodárně chová jsou mezi námi tací, kteří zahradní bioodpad likvidují tím, že jej přehodí přes plot nebo zavezou někam, kde to není tak vidět. Jejich zahrádka je jako vymetená, ale v 99% případů se bioodpad ocitá na cizím, především obecním pozemku. Bohuţel způsob této likvidace bioodpadů je nelegální a zjištěný pachatel může být postižen za spáchání přestupku porušením zákonných norem a platné Obecně závazné vyhlášky. Někdo může namítnout, tak ať se obec postará o sběr, odvoz a likvidaci bioodpadů pomocí velkoobjemových kontejnerů stejně, jako se stará o likvidaci velkoobjemového komunálního odpadu. Ano i to je možné, bohužel finanční prostředky investované do této formy likvidace, navíc realizované pro minoritní část našich spoluobčanů, budeme postrádat např. při rekonstrukcích, opravách a údržbě místních komunikací, při zvelebování obce apod. Přesto ujišťujeme naše čtenáře, že Obecní úřad hledá cesty, jak řešit případný odvoz a likvidaci bioodpadů. Zcela nevhodným a nebezpečným způsobem likvidace bioodpadů je jejich pálení. Pomineme-li nehospodárnost takovéto likvidace odpadů, nemůžeme si nevšimnout její škodlivosti pro ţivotní prostředí a navíc i zákon číslo 133/1985 Sb. o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů pamatuje na běžného občana (fyzickou osobu), a to v 17, v odst.2, písm.f) říká, že se fyzickým osobám zakazuje provádět vypalování porostu. OZV obce uvádí, že pálení trávy, listí, nevyschlých větví, apod. je přestupkem a jako takové bude postihováno. V roce 2007 přijalo obecní zastupitelstvo rozhodnutí k zakoupení drtiče dřevní hmoty větve do průměru 7cm. Občanům, kteří oznámí místo a čas uložení tohoto odpadu je zajištěn jeho odvoz zdarma a následně poskytnuta možnost odkoupení drceného bioodpadu k zakládání kompostů či mulčování trávníků v ceně =1,-Kč za 1 litr drcené hmoty. Závěrem konstatuji a připomínám, že zákony ani znění OZV nebrání rodinnému grilování ani zakládání ohýnků k opékání buřtů, ale směřují k tomu, aby se zabránilo vzniku nebezpečí požáru, aby nedocházelo ke zhoršování kvality ovzduší, ale zejména nebyla porušována práva sousedů na klidný a zdravý pobyt v přírodě. Třídím, třídíš, třídíme, a všichni to umíme? Bohužel nikoli. Ačkoliv je ukládání tříděného odpadu u nás ve Vodochodech poměrně jednoduché, mnohým z nás stačí udělat pár kroků a vhodit nepotřebné do kontejnerů na tříděný odpad, objeví se najednou problém, nějaké to ALE. Tak se stává, že i nadále pracovníci OÚ jednou i dvakrát týdně kontrolují stanoviště kontejnerů a vedle úklidu vytroušeného odpadu, třídí jiţ jednou tříděné. Někteří z nás totiž vhazují do kontejnerů i to, co tam nepatří - textil, boty, dřevo a co je nejpodivnější, v kontejnerech na papír jsou plasty, v plastech obaly TETRAPAK, v kontejnerech na obaly TETRAPAK papír, dřevo, boty, textil,.. A přitom stačí povšimnout si barvy víka kontejneru. Jelikoţ je OPAKOVÁNÍ MATKOU MOUDROSTI, tak si připomeňme, ţe: S T R Á N K A 14

15 KONTEJNER s MODRÝM víkem je určen ke sběru papíru, ALE má to malý háček. Pokud se potřebuji zbavit velkoobjemového papírového odpadu např. lepenkových krabic, obalů od nábytku či velkých elektrospotřebičů nevhazuji je do nádoby, ale svázané provazem postavím vedle kontejneru. Tím umožním dalším občanům zbavit se drobného papírového odpadu jako jsou noviny, časopisy, letáky atd. Jak jednoduché je vyhodit nepotřebné sklo. Vždyť na všech stanovištích v obci stojí KONTEJNERY se ZELENÝM víkem, ALE vhazujeme do nich skutečně pouze sklo? Již přes rok využíváme KONTEJNERY s ORANŢOVÝM VÍKEM na obaly TETRA- PAK. Bohužel, právě tyto slouží mnohým z našich spoluobčanů k odhození všeho, co nelze nastrkat jinam. Tématem pro další díly televizního seriálu AKTA X je odpověď na otázku, co se stalo, že na vás mohou z těchto kontejnerů vyskočit vetřelci, jako jsou papír, textil, vysloužilá obuv, dřevo, kartonové krabice apod. V horkých letních dnech, kdy se rozumný člověk snaží dodržovat pitný režim, si mnou ruce výrobci všemožných minerálních vod, limonád, průmyslově míchaných čajů, pestrobarevných multivitamínových nápojů a jiných osvěžujících tekutin. Údajně pod tlakem zájmu spotřebitelů, plní svými produkty tvarově pestré a oproti sklu neskutečně lehké PET láhve. Ty se zatím nemusejí vracet do obchodů, ale stačí je jednoduše vyhodit. Kam? Kamkoliv. Jenže slušný a vnímavý člověk, vodochodský občan, využije KONTEJNER se ŢLUTÝM VÍKEM, který je určen na třídění PLASTŮ. ALE, i když Obecní úřad v minulosti posílil počet těchto kontejnerů zdá se, že v horkých letních dnech zkrátka nepostačují pojmout tříděné PET láhve. Skutečně nepostačují? Vţdyť stačí pouze PET láhev sešlápnout a kapacita kontejneru se ZDVOJNÁSOBÍ! Díky! Co přidat na závěr? Naše obec se zařadila do unikátního projektu ZELENÁ OBEC. V rámci naplňování tohoto projektu je, zatím pouze na Obecním úřadě, umístěna speciální schránka, do které má každý občan možnost odložit vybité baterie všech velikostí a typů s výjimkou AUTOBATERIÍ, jakož i drobné a nefunkční elektrospotřebiče např. ţehličky, vysoušeče vlasů, vyslouţilé mobilní telefony, holicí strojky, rychlovarné konvice, klávesnice k PC apod. Tímto jsme opět rozšířili možnost zbavovat se nepotřebného a nebezpečného odpadu, který končil převážně v popelnicích. Sběrná schránka je přístupná vţdy v úředních hodinách a odvoz jejího obsahu je bezplatný. Na základě podnětů občanů jedná Obecní úřad o možnosti zpětného odběru a následné likvidace tzv. nebezpečného odpadu, mezi které počítáme ledničky, počítače, televize, staré barvy apod. Základní podmínkou zpětného odběru je, ţe starý a nepotřebný elektrospotřebič musí být KOMPLETNÍ tzn., ţe musí obsahovat motory, kompresory, el.rozvody atd. Takto je prováděn ZDARMA, přičemž se do obecního rozpočtu mohou přikutálet určité finanční bonusy na další rozvoj ekologizace života v obci. Je-li spotřebič nekompletní, musí se naopak jeho likvidace dotovat poplatkem za odvoz. Na tomto místě upozorňujeme, že jsme pro naše občany sjednali prozatím možnost vracet nepotřebné elektrické velkospotřebiče, po dohodě s MěÚ Klecany, do Sběrného dvora v Klecanech. ::: il ::: S T R Á N K A 15

16 Inz erce ČLEN SVAZKU OBCÍ DOLNÍ POVLTAVÍ ZPRAVODAJ Z VODOCHOD A HOŠTIC Vaše příspěvky očekáváme na: fax: Na přípravě se podíleli: JUDr.Vladimír Palák Mgr. Ivan Lomnický, Ing. Petr Lomnický Karla Staňková, Ivana Fialová, RNDr. Jana Vinšová Jitka Holoubková Jsme na webu, Reg.č.: MK ČR Vydává: Obecní úřad Vodochody Periodicita: občasník Redakční uzávěrka: Náklad: 220 výtisků

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním

Více

ROČNÍK XXII ČERVENEC SRPEN 2013

ROČNÍK XXII ČERVENEC SRPEN 2013 www.strazpr.cz ROČNÍK XXII ČERVENEC SRPEN 2013 cena 6 Kč - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta červenec srpen 2013 - - - - - - - - - - - - - - - - červenec srpen 2013 - - - - - - - - - - -

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013 Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského Věstník Jihočeského kraje, částka 7, rok 2015 ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 kraje O vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Podle článku 2 písmo a) Nařízení Jihočeského

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Městys Louňovice pod Blaníkem

Městys Louňovice pod Blaníkem Městys Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území městyse Zastupitelstvo městyse schválilo

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

=1. 1.J, 2001. Ít1. 11. '2CL) 1. Obecně závazná vyhláška obce 8áňovice č. 1/2001. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

=1. 1.J, 2001. Ít1. 11. '2CL) 1. Obecně závazná vyhláška obce 8áňovice č. 1/2001. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem vi./"" V(VES,f,vO s(;.jmuto, =1. 1.J, 2001 Ít1. 11. '2CL) 1 V =t,c,sil,'p1í"fl. ~C\hA;lf"'O : S.10 2tc1 ~-~~~ Obecně závazná vyhláška obce 8áňovice č. 1/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení MĚSTO HRANICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice se usneslo dne 20.12.2005 vydat podle ustanovení

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Senohraby Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BRNIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Brniště Zastupitelstvo obce Brniště

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Obecně závazná vyhláška obce Zeleneč o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. č.2/2012

Obecně závazná vyhláška obce Zeleneč o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. č.2/2012 Obecně závazná vyhláška obce Zeleneč o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.2/2012 Zastupitelstvo obce Zeleneč se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více