Výstavba vodojemu v Horních Koutech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstavba vodojemu v Horních Koutech"

Transkript

1 číslo 01/roč. 03 list MÚ 1. LEDNA 2006 V O Ž I Č A N L I S T P R O P O U Č E N Í A Z Á B A V U Výstavba vodojemu v Horních Koutech Mateřinku navštívil Mikulaš s andělem a čerty. Vice na straně 4. Problémy se zásobováním pitnou vodou pro Mladou Vožici dlouhodobě trápily naše obyvatele, a to především ty, kteří žijí ve výše položených partiích města. Určitě máme všichni na paměti období přísušků nebo také poruch, které přicházely vždy nejlépe před Vánoci. Aby k těmto výpadkům v zásobování města pitnou vodou nedocházelo, přistoupilo město k přípravě výstavby vodojemu v Horních Koutech. Právě vodojem před spotřebištěm určili odborníci jako nejlepší řešení pro stabilizaci situace okolo zásobování pitnou vodou. Samozřejmě, možnosti pro zlepšení situace s vodou byly i další. Například zde byla varianta připojení na vodohospodářskou soustavu "Římov". Odhad nákladů případné realizace této akce však činil cca 60 milionů korun a byl tedy naprosto mimo reálný rámec finančních možností města. A nyní již k vlastnímu vodojemu. Přípravné práce byly zahájeny již před několika lety, problémy s umístěním stavby jsou většině veřejnosti notoricky známy (nechuť chalupářů z hlavního města mít v sousedství takovou stavbu). V rozpočtu pro rok 2005 byla tedy zahrnuta částka Kč na projektové práce pro stavební povolení a projekt pro výběrové řízení (tzn. tendrová dokumentace). Vypracováním projektů byl na základě smlouvy o dílo pověřen Ing. Pudil, šéf projektového oddělení VAK České Budějovice. Po termínových problémech se všechny projektové práce nakonec s vypětím všech sil stihly a na centrální adrese mohla být zveřejněna výzva k předkládání cenových nabídek na vlastní stavbu vodojemu s úpravnou vody. O výsledcích výběrového řízení jsme Vás již informovali, pouze pro osvěžení paměti připomeňme, že jako ekonomicky nejvýhodnější se ukázala nabídka firmy Kašparů - Koller za 11, 2 milionu korun. Souběžně s projektovými pracemi a výběrovým řízením samozřejmě probíhalo úsilí o získání dotace na tuto stavbu. Jako v podstatě jediný dotační titul, který výstavbě vodojemu odpovídal, se ukázala dotace z Ministerstva zemědělství. Podmínky dotace říkaly, že z celkové ceny díla můžeme získat až 65 %. Nakonec nám Ministerstvo zemědělství přidělilo částku 50 % z ceny vodojemu (dle sdělení např. senátora Eyberta je i tento výsledek možno považovat za velký úspěch). Konečné slovo ke stavbě vodojemu měli říci zastupitelé na svém 20. zasedání. Jednání se zúčastnili i zástupci VAK - hlavní projektant, technolog, vedoucí provozu Tábor a manažer mající Mladou Vožici ve své gesci. Zastupitelé stáli před úkolem, zda přijmout dotaci ve výši 50 % a stavbu tak, jak byla naprojektována odstartovat. Protože šlo o velmi zásadní rozhodnutí, které bude ovlivňovat prostředky města i v dalších letech a ne všechny informace o technickém řešení byly zastupitelům včas k dispozici, rozpoutala se diskuse o navrhovaném řešení vodojemu. Zastupitelé byli na zasedání velmi precizně připraveni, zcela určitě lépe než někteří zástupci VAK, kteří měli projekt tak, jak byl předložen a vysoutěžen vysvětlovat a obhajovat. To se jim však zcela nepodařilo, a proto na 20. zasedání zastupitelstvo města k vodojemu žádné usnesení nepřijalo (i proto není dnes obsahem čísla). V souladu s jednacím řádem a zákonem o obcích bylo tedy k dané problematice svoláno nové 21. zasedání. (Pokračování na straně 3)

2 STRANA 2 Program kina LEDEN Nesvatbovi komedie USA Příšerná tchyně romantická komedie USA a SRN Noc s nabroušenou břitvou thriller Francie a Rumunsko Můj miláček ráže 6.65 drama F, SRN a Nor Ostrov sci-fi USA , Karlík a továrna na čokoládu rodinný fantastický USA a VB Eros erotický F,I a Luc Lovci dinosaurů dobrodružný sci-fi USA, SRN , Putování tučňáků přírodopisný F Zabiji Nixona psychologické drama USA , Oliwer Twist adapt. CH. Dickense - F., VB a ČR Moje léto lásky milostný VB Jubilanti v lednu 70 Anežka Králová Dolní Kouty Jarmila Vodičková Marie Buřičová 75 Marie Maredová Anežka Smetanová Janov Miluše Knotková Marie Smrčinová Janov Marie Kottová 98 Marie Fauová Blanice Vožičan - vydává MÚ pod evidenčním číslem MK ČR E odp. redaktor: Mgr. Větrovský tel.: VOŽIČAN Jako každoročně v období konce starého a počátku nového roku se "perou" ceny, které pro nás, všechny obyvatele města, budou platné od roku nového za různé záležitosti, bez kterých však standardní domácnosti nefungují. Velmi důležitou takovou cenou, o které rozhoduje městské zastupitelstvo, je stanovení výše vodného a stočného. Zde je nutno připomenout, že cena vody se nezvyšovala již pro roky 2003, 2004 a 2005, tedy v tomto volebním období. I letos jsme stáli před problémem stanovení ceny vody ve městě. Po kalkulacích, které zpracoval VAK jako provozovatel vodovodu a kanalizace, zastupitelé došli k jednomyslnému konsenzu, že ani pro rok 2006 se cena vody měnit Rada města na 85. zasedání (8. 12.), 86. zasedání ( ) a na 87. zasedání ( ) mimo jiné projednala: Schválila nájemní smlouvu mezi městem a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje na uskladnění posypového materiálu pro zimní údržbu. Touto cestou si dovoluje vedení města poděkovat panu Fáčkovi za velmi vstřícný přístup při řešení uskladnění posypového materiálu pro město Schválila Smlouvu o dílo mezi Město informuje: Jako naprosto neuvěřitelný úspěch je možno posoudit to, že město získalo dotaci ve výši 4 miliony korun na dokončení rekonstrukce sportovní haly. Tato dotace je tzv. poslaneckou iniciativou, částka je tedy zařazena přímo ve státním rozpočtu. Rekonstrukce, která nyní probíhá, tedy bude moci zdárně pokračovat dále a po jejím dokončení by sportovní hala již měla být moderním stánkem, který bude splňovat současné standardy. Obrovskou výhodou této dotace je, že je bez povinné spoluúčasti města. Konečně se dostalo i na naše město, stálo to mnoho úsilí, ale výsledek je radostný. Je přeci nemožné, aby "smetanu" lízala pouze některá privilegovaná místa S koncem roku byla předána k užívání garáž na dvoře zdravotního střediska, která bude sloužit potřebám zdravotnické záchranné služby. Tato stavba byla vybudována v rekordně krátkém čase (tak, jak je u nás zvykem, prostředky se našly až koncem roku), ale dle názoru odborníků odpovídající kvalitě, a to především díky nasazení a obětavosti firmy Valtrostav pana Romana Valtra. Za vykonanou práci patří dík Opětovně žádáme, aby majitelé aut neodstavovali svá vozidla na krajích silnice, kde se provádí zimní údržba. Vlastní 1. LEDNA Cena vody se zvyšovat nebude!! nebude. I pro příští rok tedy bude činit vodné 18,25 Kč a stočné 12,86 Kč za 1m3. Jen pro ilustraci, ve srovnatelných městech v regionu činí cena vody 42,40 Kč (vodné i stočné dohromady) ve Voticích, v Soběslavi 44,70 Kč (rovněž vodné i stočné dohromady). V souvislosti se stanovením ceny za vodu je ještě nutno podotknout, že v roce 2005 nás ani nijak nepostihla, v našem městě snad tradiční, déle trvající období bez vody. Jediným větším problémem byla havárie na vodovodu v červenci naproti restauraci U Zvonice, jinak všechny poruchy řešili pracovníci mladovožické pobočky VAK velmi rychle a svědomitě. Za to jim patří dík. Rada města projednala: městem a firmou Hydroprůzkum České Budějovice na monitoring skládky na Pavlově Schválila knihovně převedení částky ,- Kč na zakoupení nové počítačové sestavy, skeneru a kvalitnější tiskárny Vzala na vědomí výsledky voleb do školské rady při ZŠ Schválila nákup nové kopírky pro potřeby Městského úřadu (stará již je nevyhovující, neustálá údržba stojí poměrně dost prostředků) údržbová činnost je tím velmi ztížena a navíc hrozí poškození vozidel. Dále velmi důrazně upozorňujeme, aby nebylo parkováno před vraty provozovny MěÚ (bývalá kotelna pro panelák), pracovníci vyjíždějí s technikou za zimní údržbou v nočních hodinách a mají potom problémy s vyjížděním Klub českých turistů program na leden Neděle Za památnými stromy IX, Kolářův dub, Borecké duby 22 km, možno zkrátit na 14 km do Plané n. L. - Sezimovo Ústí - Borek - Krátošice - Roudná Odjezd autobusem v 8.20 z Mladé Vožice, sraz s táborskými turisty v 8.50 v Sezimově Ústí, stanice MHD. Návrat v do Tábora, v do Vožice.

3 1. LEDNA VOŽIČAN STRANA 3 Úkolem 22. zasedání Zastupitelstva města bylo, samozřejmě mimo jiné, rovněž stanovení poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, zkráceně se používá poplatku za odpady pro rok Odpadovému hospodářství současné vedení města věnuje značnou pozornost, rovněž na stránkách našeho měsíčníku se o odpadech velmi často píše. Dovolíme si Cena odpadů pro rok 2006 se nemění Vám zde předložit několik čísel, na jejichž podkladě se o ceně za odpad rozhodovalo. V roce 2004 (rok 2005 ještě není uzavřen, tudíž se vychází ze skutečnosti za rok 2004) město vybralo celkově na poplatcích za svoz komunálního odpadu částku Kč. Naproti tomu celkové výdaje činily Kč. Ze dvou posledně uvedených čísel vyplývá, že vybrané poplatky nepokrývají náklady, proto město ze svého rozpočtu dotuje Pyrotechnik ve škole Dne navštívil naší školu pan policejní pyrotechnik mjr. Bedřich Hladík. Při zajímavém povídání seznámil žáky tříd, v čem vlastně spočívá práce pyrotechnika. Co všechno musí znát a vědět, aby mohl bezpečně vykonávat svou profesi. Přivezl s sebou na ukázku různé předměty, které při své práci používá a také speciální pyrotechnický oblek, který by ho ochránil před případným výbuchem. Váha takového obleku je 37 kg a cena 890tisíc korun. Cílem této besedy mimo jiné bylo upozornit žáky na to, že veškeré výbušniny, včetně zábavné pyrotechniky (Pokračování ze strany 1) Na tomto jednání již měli zastupitelé k dispozici nové zásadní informace o tom, co vše nám vodojem přinese (především možnost napojení případných nových zdrojů do vodojemu, dle sdělení VAK existence nových zdrojů v lokalitě Nahořany, dále dojde dle VAK k údržbě stávajících zdrojů - tím by se měl nátok vody do vodojemu zvýšit, informace k připravované legislativě v oblasti pitné vody). Po těchto informacích již zastupitelé velkým koncenzem v hlasování stavbu "odmávli". Co nám tedy vodojem přinese? Překlene období bez vody cca 3 dny - 2 nádrže o objemu 2 x 200 m3. Zde je třeba naprosto férově přiznat, že pokud přijde takové období sucha jako v roce 2003, vodojem je téměř bezmocný, protože do něho jednoduše bude přitékat méně vody. Dále se zvýší tlak vody ve vodovodním řádu o 0,7-0,8 A v ideálních podmínkách. Zvýšení tlaku ve vodovodu opět ocení především obyvatelé bydlící ve výše položených místech města a hlavně ve vyšších patrech nájemních domů. V neposlední řadě nám bude do města proudit voda podstatně kvalitnější, protože součástí díla je úpravna s nejvyššími standardy kvality. Velmi důležitým faktorem, který rovněž museli zastupitelé jsou velice nebezpečné a při manipulaci s nimi je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Úrazy způsobené neopatrným zacházením s různými petardami a ohňostroji bývají velice závažná, což bylo vidět i na fotografiích. Doufám, že si žáci vzali ponaučení a zapamatují si alespoň některé věci, o jakých se hovořilo. Při závěrečné debatě měli opravdu zajímavé dotazy a ty jim byly odborně zodpovězeny. S panem pyrotechnikem se rozloučili bouřlivým potleskem, což nasvědčuje tomu, že se jim beseda líbila. Jménem školy a rodičů si dovoluji poděkovat - Gabriela Vobořilová Výstavba vodojemu v Horních Koutech brát při rozhodování v potaz, bylo finanční krytí akce. Jak jsme informovali, výše dotace z Ministerstva zemědělství činí 50 % z ceny díla. Druhou polovinu tedy musí ze svých zdrojů zajistit město. Zde tedy bylo rozhodnuto o přijetí 10ti letého úvěru s úrokem 3,89 % p. a. Roční splátka tohoto úvěru bude činit cca 800tisíc korun a na úrocích zaplatí město cca za 10 let 1,2 milionu korun. Domníváme se, že to jsou čísla, která město rozhodně nepoloží, právě naopak, jde o úvěr do infrastruktury města a tedy do budoucnosti. V poslední době také probíhala velmi často jednání s provozovatelem vodovodu ve městě, tedy s VAK. Zde bylo dohodnuto, že ruku v ruce s výstavbou vodojemu dojde k razantní údržbě stávajících pramenišť - jejich vyčištění a zapojení všech možných zdrojů do systému. Tyto činnosti půjdou na vrub VAK a je předpoklad, že i těmito kroky se zvýší vydatnost zdrojů. Dále samozřejmě bude probíhat hledání zdrojů nových, které by mohly být do systému zapojeny a tudíž svedeny do našeho nově budovaného vodojemu. Závěrem Vás chceme ubezpečit, že vzhledem k závažnosti stavby budete o jejím průběhu pravidelně informováni, stejně jako například o stavbě Domu s pečovatelskou službou. odpadové hospodářství částkou činící Kč. Ve městě je celkově poplatníků za svoz komunálního odpadu, město tedy doplácí na jednoho obyvatele částku okolo 150 Kč ze svého rozpočtu. Po takto předložených datech a po tom, co bylo sděleno zastupitelům, že výše uvedená čísla by se v roce 2006 neměla nijak dramaticky měnit, došlo ke schválení ceny, která se neliší od roku Činí tedy pro obyvatele trvale žijící v Mladé Vožici 456 Kč, pro obyvatele žijící v místních částech 408 Kč a u rekreantů 490 Kč za objekt. Povinnost vyplývající z vyhlášky (cena musí být stanovena městskou vyhláškou) je, že poplatek bude uhrazen do konce měsíce března v pokladně MěÚ Mladá Vožice. Stejně, jako v minulém roce, od poplatku jsou osvobozeny děti do 6ti let (vedení města toto osvobození považuje jako propopulační opatření ve městě). Závěrem je třeba zároveň v souvislosti s cenou za odpady zmínit i ty občany, kteří si svou povinnost neplní a tudíž berou z kapsy těm, co jsou poctiví a své povinnosti plní. K 9. prosinci 2005 takových spoluobčanů bylo ve městě celkem 65 a dlužná částka vyšplhala Kč. U cca 30ti občanů víme, že jejich pohledávky jsou tzv. nedobytné, jsou bez faktického pobytu v Mladé Vožici, nekomunikují nebo není známo, kde jsou. Pracovnice, které mají agendu odpadů ve své gesci v minulém období, udělaly pro vymožení pohledávek zřejmě maximum možného, proto jejich počet klesl a stále klesá. Všechny poctivé spoluobčany uklidním, poplatek je vymahatelný až 20 let, dalším postup bude přesně dle zákona a může vyústit až v daňovou exekuci u chronických neplatičů. Napsali nám:.k činnosti radnice Poděkování naším zastupitelům Závěrem roku 2005 bych Vám, vážení zastupitelé, ráda poděkovala. Pevně věřím, že nejen za sebe, ale i za ostatní občany Mladé Vožice. Náš dík a uznání zasloužíte všichni, ale zvláště pan starosta Ing. Dlouhý a pan místostarosta Mgr. Větrovský za každodenní náročnou práci pro nás všechny, pro celé město. Udělali jste opět veliký kus práce a umíte plnit dané sliby. Naše město vzkvétá a nám se v něm dobře žije. To jsou důvody, proč bychom Vás viděli rádi v čele radnice i dále, v dalším volební období. Od rozdělané práce se neodchází. Mgr. Zdeňka Zemanová, Lipová 389,

4 STRANA 4 Mateřská škola V pondělí měla návštěvu. Nejhodnější děti se bály, nejzlobivější měly pro strach uděláno, to když přišel Mikuláš, anděl a dva čerti s krásnou čerticí. Po prvních slzách a nesmělých slůvkách ale končila mikulášská nadílka zpěvem Základní škola V pondělí 5. prosince se konalo ustavující zasedání školské rady. Školská rada je z právního hlediska orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Mezi její hlavní úkoly patří vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvalovat výroční zprávu o činnosti školy, schvalovat školní řád a navrhovat jeho změny, schvalovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednávat návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřovat se k rozboru hospodaření a navrhovat opatření ke zlepšení hospodaření, projednávat inspekční zprávy České školní inspekce a podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Ve školské radě naší školy, která je z rozhodnutí zřizovatele 6-ti členná, pracují Ing. Jana Kášková, Petr Kolařík (jmenováni zřizovatelem), Ilona Marešová a Gabriela Vobořilová (zvoleny rodiči), Mgr. Zdeňka Dobešová a Mgr. Marie Kudrnová (zvoleny učiteli). Předsedkyní školské rady byla Oznámení Ředitelství Základní školy v Mladé Vožici oznamuje, že zápis dětí do 1. tříd se bude konat v pátek 20. ledna 2006 v době od hod. do hod. v budově školy - ve školní družině (přízemí I. st. vlevo) Rodiče vezmou s sebou tyto doklady: občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě, kterému byl povolen odklad školní docházky, již k zápisu nemusí (ale může). VOŽIČAN vánočních písniček a koled i společným fotografováním. Ohromnou radost měly děti samozřejmě z dárečků, které Mikuláš rozdával. Postarala se o ně společnost PROVIDENT. V tradiční punčoše děti našly sladkosti, hračku i plyšové zvířátko, to vše v hodnotě více jak 90 Kč. Celková hodnota od společnosti PROVIDENT pro celou MŠ činila Kč a my jí za to na ustavujícím zasedání zvolena Ing. Jana Kášková. V pondělí 5. prosince díky aktivitě žáků 9. tříd navštívili školu čerti s Mikulášem a andělem. Pro navození správné čertovské atmosféry byl tento den vyhlášen jako černočervený. Žáci měli přijít do školy v kombinacích černé a červené barvy. Do akce se zapojilo 253 žáků a 21 učitelů, nejlepšími třídami se staly 1.b a 7.a. V pondělí 12. prosince byl zahájen plavecký kurz pro žáky tříd v Plavecké škole Tábor. Během 3 měsíců žáci tříd absolvují základní plavecký výcvik v délce 20 lekcí (cena jedné lekce je 62 Kč za 1 žáka). Žáci 1. tříd se zúčastní zkráceného výcviku v délce 5 lekcí. V roce 2005 stál plavecký výcvik školu Kč. Nájem bazénu jsme hradili z prostředků na provoz, které nám poskytuje město, mzdy učitelů plavání ze státních prostředků, které nám poskytuje kraj. Nezanedbatelnou položkou je i doprava, kterou uhradila Obecně prospěšná společnost při škole. I měsíc prosinec byl bohatý na kulturní pořady. V táborském divadle viděli naši nejmladší žáci pohádku "Štěně nebo špenát" a žáci 4. tříd pořad "Vánoce za časů našich babiček". V místním kině se žáci podívali na filmy "Rychlý Stripes" (1.-6. třídy) a "Cesta kolem světa za 80 dní" (7.-9. třídy). Naši žáci se kulturním pořadem podíleli na zahájení výstavy Poohlédnutí Hodnotíme-li činnost Klubu důchodců za uplynulý rok, můžeme být vcelku spokojeni. Přicházejí noví zájemci o společná setkání se a tak se počet ustálil na 40. Jen v srpnu nás bylo 50 a toto setkání bylo spojeno s prohlídkou nové Domu s pečovatelskou službou. I tam čekalo dost zájemců o prohlídku. A právě 3 nové obyvatelky projevily zájem o setkávání s námi. Naše činnost byla během roku pestrá. Opět mezi nás přišel starosta s místostarostou, MUDr. Smažík, pan Salzman s přednáškou o historii a děti z MŠ k Svátku matek a na vánoční posezení nám zazpívaly a přednesly básničky. V červnu se uskutečnil zájezd do Plzně do zahrady 1. LEDNA i za další nabídnutou spolupráci velice děkujeme. Další poděkování za sponzorské dary patří firmám Flosman, AGF Vlašim, Mrazo Tábor a ZAVT. Ještě jednou díky a v novém roce mnoho úspěchů všem přeje Lenka Farová, ředitelka MŠ Betlémy a hračky, s vánočním programem vystoupili i pro děti z mateřské školy, děti z ústavu v Těchobuzi a naše spoluobčany v důchodovém věku. Velmi úspěšnou byla výtvarná soutěž "Bájný lev Aslan" nebo soutěž o nejlepší novoročenku. Uskutečnili jsme i několik sportovních akcí. V přeboru školy ve skoku vysokém se nejlépe dařilo Jakubu Sůvovi z 9. třídy, který překonal laťku ve výši 160cm. Nejlepší se pak zúčastnili Mikulášské laťky, kterou pořádalo Gymnázium Tábor, nepodařilo se nám obsadit místa na stupních vítězů. Plný napětí byl i turnaj v přehazované pro třídy, nejlépe si vedla 5.b. Z dalších událostí v kostce: 13 učitelů školy úspěšně zakončilo počítačový kurz "Tabulkové kalkulátory", který prohloubil jejich znalosti v užívání Excelu, kolega Tischler úspěšně ukončil kurz pro lyžařské instruktory, žáci tříd se fotografovali s vánočními motivy, žáci tříd vyráběli vánoční keramiku, žáci tříd se poučili při besedě o pyrotechnice, třídní vánoční besídky pak zakončily poslední týden vyučování v tomto roce. Z očekávaných událostí v lednu: úterý opět začíná škola, pátek zápis do 1. tříd, středa pedagogická rada za I. pololetí, úterý vydání vysvědčení (pololetní prázdniny až v pátek 3. 2.). Mgr. Stanislav Ba lík, ředitel školy smíření věnované obětem zla. Byl to nezapomenutelný zážitek. Poté jsme si prohlédli chrám sv. Bartoloměje a nakonec zámek Kozel. Ovšem největší událost jsme prožili v listopadu - setkání se skotskými seniory ve Vilicích. Na toto jsme se připravovali od května. Bylo to úžasné a máme na co vzpomínat. Věříme, že i Skotové byli spokojeni a rádi se do naší vlasti opět podívají. Před odjezdem nám věnovali větší finanční částku, abychom si udělali hezký zájezd. A pak že jsou skotové lakomí. Chtěli bychom poděkovat vedení města a paní Novotné, že jsou vstřícní k potřebám našeho klubu a že se můžeme scházet v zasedací místnosti. Těšíme se, že v příštím roce se budeme opět v tak hojném počtu scházet. Za Klub - Hana Trejbalová

5 1. LEDNA VOŽIČAN STRANA 5 Usnesení zastupitelstva města Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. listopadu 2005 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici Zastupitelstvo města na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb: Usnesením č. 52/2005 a) schvaluje výstavbu " - vodojem 2 x 200 m3" a úpravny dle projektové dokumentace zpracované firmou VAK JČ a. s., divize Služby, útvar projekce, B. Němcové 12, České Budějovice, IČ , firmou Kašparů - Koller, stavitelství s. r. o., Vrbenská 6, České Budějovice, IČ za cenu Kč včetně DPH b) schvaluje přijetí dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 50 % z ceny díla Kč včetně DPH c) schvaluje přijetí úvěru dle předložené nabídky od Komerční banky a. s., Obchodní centrum Tábor, Tyršova 521, Tábor na dobu 10ti let s úrokem 3,89 % p. a. na dofinancování díla " - vodojem 2 x 200 m3" d) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. Z mezi městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, , IČ a E.ON Distribuce a. s., Lannova 205/16, České Budějovice, IČ " - vodojem 2 x 200 m3" za Kč e) bere na vědomí nutnost dofinancování frekvenčního měřiče dle požadavků E. ON a. s. f) zmocňuje zastupitele Pavla Bartůňka a Václava Šmejkala dohledem nad vykonáváním prací souvisejících s údržbou stávajících zdrojů vody a při hledání zdrojů nových Usnesením č. 53/2005 zřizuje na základě školského zákona č. 561/ , odst. 2 školskou radu při Základní škole k Školská rada bude mít 6 členů Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 12. prosince 2005 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici Zastupitelstvo města na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb: Usnesením č. 54/2005 ukládá a) starostovi města jednat s panem Miloslavem Břendou a panem Fučíkem (VAK) o předchozím provedeném průzkumu v oblasti vodních zdrojů v Nahořanech a Radostovicích b) o výsledcích jednání informovat Zastupitelstvo města Usnesením č. 55/2005 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice Usnesením č. 56/2005 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška 3/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Stanovuje ceny platné od následovně: Kč / 1 rok Místní části Kč / 1 rok Chataři Kč / 1 rok Usnesením č. 57/2005 schvaluje Plán odpadového hospodářství města na roky , kterému neměl Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích žádné připomínky ani návrhy na jeho úpravu či doplnění (sdělení č. j. KUJČK 28936/2005 OZZL/Št/POH ze dne Usnesením č. 58/2005 schvaluje cenu vodného a stočného platnou od takto: - vodné - 18,25 Kč - stočné - 12,86 Kč Ceny jsou uvedeny bez DPH Usnesením č. 59/2005 schvaluje Rozpočtový výhled města na roky 2006, 2007, 2008 následovně: Příjmy Výdaje Financování Rok Rok Rok Rok Usnesením č. 60/2005 schvaluje Rozpočtovou změnu č. 4 Usnesením č. 61/2005 schvaluje přesun veškerých kompetencí na změny rozpočtu dané zákonem zastupitelstvu do konce roku 2005 na radu města Usnesením č. 62/2005 schvaluje a) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 58/2004 uzavřené mezi městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, , IČ a Hora s. r. o., Tržní 274, Tábor, IČ na částku Kč b) částka Kč bude uhrazena po vyrovnání sloupů veřejného osvětlení v dané lokalitě Plesová sezóna hasiči hraje Harmonie ples města hraje METROKLUB BIG BAND dětský karneval od hodin ples sportovců hraje V. A. T c) ukládá starostovi projednat s právním zástupcem města možnost uplatnění případné škody (vícepráce za obrubníky, které nebyly obsahem projektu) ve výši Kč Usnesením č. 63/2005 schvaluje od Rozpočtové provizorium. Hradí se pouze běžné výdaje, havárie a akce - Rekonstrukce sportovní haly, Lokalita Suchdolec, Demolice čp. 200, zřízení bytu v čp. 111, ples města, příspěvky příspěvkovým organizacím. V době rozpočtového provizoria smí být vyčerpáno maximálně 25 % provozního rozpočtu roku 2005 Usnesením č. 64/2005 neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. v KN 5/4 (ostatní plocha-jiná zeleň) o výměře cca 110 m2 v k. ú. Noskov a obci Usnesením č. 65/2005 schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. v KN 63/2 o výměře 109 m2 (ostatní plocha - zeleň) v k.ú. Radvanov u Mladé Vožice (oplocená část) Usnesením č. 66/2005 schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. v KN 1256 v k. ú. a obci od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/146, Praha 10, Územní pracoviště České Budějovice, odbor odloučené pracoviště Tábor, Husovovo náměstí 2938, Tábor. Nabyvatel se zavazuje, že o prováděnou nemovitost bude řádně pečovat, nebude ji využívat po dobu 10 let ode dne jejího nabytí ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani ji nepronajme k takovým účelům třetí osobě. Dále se nabyvatel zavazuje, že předmětný pozemek po dobu 10 let nepřevede na jiného. Pokud by nabyvatel nedodržel to, k čemu se zavázal ve výše uvedeném odstavci, zavazuje se za každé takové porušení odvést prostřednictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu částku ve výši hodnoty pozemků stanovenou znaleckým posudkem a uvedenou ve smlouvě o bezúplatném převodu Usnesením č. 67/2005 schvaluje žádost slečny Veroniky Nožinové, Doudlebská 637, posunutí splatnosti splátky ve výši Kč za byt v Doudlebské ulici čp. 637, Usnesením č. 68/2005 bere na vědomí žádost paní Dáši Gulárové, Doudlebská 637, storno žádost podané dne ve věci přerušení splátky městu za byt v Doudlebské ulici čp. 637, Usnesením č. 69/2005 schvaluje rozpočet Mikroregionu Venkov pro rok Příjmy a výdaje činí Kč Ing. Miroslav Dlouhý, starosta Mgr. Jaroslav Větrovský, místostarosta

6 STRANA 6 Kopaná Přípravná utkání A mužů v zimním přípravném období V termínech i časech utkání může samozřejmě docházet k posunům a úpravám, proto sledujte vývěsku TJ Sokol na Žižkově náměstí, kde budou informace aktuální. U některých utkání v době uzávěrky listu ještě čas a místo utkání nebyly známy Rakušané Chotoviny Tábor, Kvapilka Ml. Vožice FK Tábor dorost Tábor, Kvapilka Ml. Vožice Spartak S. Ú. dor Soukeník FK Tábor dorost Tábor, Kvapilka Ml. Vožice Spartak S. Ú. mix Soukeník Řepeč Chýnov Malšice Jak je již uvedeno výše, jednou z priorit nového výboru bude zkvalitnění práce s mládeží. I zde je první vlaštovka, tedy přehled halových turnajů, kterých se naše naděje v zimě zúčastní. Žáci St. žáci Mladší žáci St. žáci Hala Soběslav Ml. žáci Hala Soběslav Přípravky Ml. přípravka St. přípravka roč Ml. přípravka St. přípravka roč Ml. přípravka St. přípravka roč Ml. přípravka Hala Soběslav VOŽIČAN Dne 9. prosince 2005 se uskutečnila volební valná hromada TJ Sokol Mladá Vožice. Jejím stěžejním úkolem bylo zvolit si nové vedení, které bude zřejmě nejpočetnější složku ve městě vést po další rok. Valné hromadě byla předložena kandidátka sedmi lidí, kteří mají zájem se v mladovožickém sportu angažovat a jeho osud jím není ani zdaleka lhostejný. Do nového výkonného výboru tedy byli zvoleni: František Barvínek, Jan Kubále, Roman Neufus, Jindřich Rataj, Robert Vaněk, Mgr. Jaroslav Větrovský a Karel Zachariáš. Tito členové si před sebe postavili 3 úkoly, jejichž plněním chtějí přispět k rozvoji sportu a zejména toho nejsledovanějšího, tedy fotbalu, ve městě. Cílem, který nebude vůbec lehké splnit, ale o jeho dosažení se budeme všichni, kteří se okolo fotbalu ve městě "motáme" snažit ze všech sil, je záchrana soutěže "A" mužů, tedy I. A třídy. Dalším velkým úkolem, který jsme si vytkli, je nastartování práce s mládeží, alespoň tak, jako nám v současné době běží přípravky a i žáci. V neposlední řadě bude pracovat ve výkonném výboru sekce, která se bude starat o ty, bez nichž by žádná nezisková činnost nemohla žít. Jedná se o naše vzácné partnery, tedy především sponzory klubu. Těm, kteří se na chodu TJ podíleli 1. LEDNA Valná hromada TJ Sokol Přehled nejdůležitějších událostí, které se v SDH odehrály v roce 2005 tak, jak byly uvedeny na výroční valné hromadě. Sami čtenáři mohou posoudit velmi široký záběr hasičů a jejich obrovský přínos pro život města Hasičský ples Požár kontejneru v Mladé Vožici Povodňová aktivita Podhradní rybník Školení nositelů dýchací techniky HZS Tábor Požár trávy v Mladé Vožici Požár dílny v Pohnání Čištění komunikace po dopravní nehodě Požár trávy v Mladé Vožici Stavění máje v Mladé Vožici Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici Soutěž požárních družstev ve Staré Vožici Čištění kanalizace v Mladé Vožici Asistence u Běhu Terryho Foxe v Mladé Vožici 1.7. Zájezd do divadla v Českém Krumlově Oslavy 130. výročí založení SDH Požár pily v Ratibořicích i v minulosti, je třeba moc poděkovat a zároveň vyjadřujeme předsvědčení, že naše spolupráce se bude rozvíjet směrem výhodným pro obě zúčastněné strany. Na valné hromadě zazněla slova, že v novém výkonném výboru nebude prostor pro tajnůskářství a politikaření. Proto Vás budeme pravidelně na stránkách našeho měsíčníku o jednáních a aktivitách informovat, jako novinku, kterou aktuálně chystáme na leden, je spuštění internetové stránky Rovněž bychom chtěli poprosit všechny, kterým není osud mladovožického sportu a tedy i fotbalu lhostejný, pojďte pomoci, na každého z Vás čekáme. Pro každého, kdo bude chtít přiložit ruku ke společné práci, se činnost najde. Ať už jsou to trenéři u dětí, pořadatelé při mistrovských utkáních, zkrátka lidí ochotných pomoci není nikdy dost. Všem, kteří pomáhali nezištně sportu, a že jich nebylo málo, moc od srdce děkujeme. Zároveň se se všemi fanoušky těšíme (o opět to budou neděle) na jarní část sezóny, kdy naplno vypuknou záchranářské práce. Choďte v co nejhojnějším počtu, budeme potřebovat Vaší podporu. Děkujeme za ní. Výkonný výbor TJ Sokol Sbor dobrovolných hasičů Asistence u cyklistického závodu "Kozofrcká 35" Požár průjezdu rodinného domu v Mladé Vožici Školení strojníků HZS Tábor Školení velitelů HZS Tábor Prověřovací cvičení na pile v Ratibořicích Na Výroční valné hromadě byla rovněž velká pozornost věnována péči o mladé hasiče. Jejich činnost je pestrá a bohatá, posuďte sami: Bechyňský sedmiboj Účast na stavění máje v Mladé Vožici Stará Vožice - 1. kolo v požárním sportu, kde mladí hasiči předvedli požární útok Jarní sraz hry Plamen v Táboře Výlet mladých hasičů do Chýnovských jeskyní 1.7. Zájezd do Českého Krumlova na otáčivé hlediště Ukázka požárního útoku na oslavách 130. výročí založení sboru v Mladé Vožici Pochod krajem Jana Žižky a Karla Havlíčka v Přibyslavi Soutěž mladých hasičů v požárním útoku při Táborských slavnostech Podzimní sraz hry Plamen

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 2.7.2014 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Na program jednání je

Na program jednání je Zápis z jednání Školské rady Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322 V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 v zasedací síni Obecního úřadu, od 19 hodin Přítomni: Jiří Benda, Romana Cimpová, Zdeněk Černý, Jiří Dušek, Josef Dvořák, Jindřich Fara,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Obec Horní Maršov Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Jednání zahájil: Ing. Pavel Mrázek Přítomno: 10 členů

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 2.4.2014 od 18,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje:

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje: Zápis č. 4 /2008 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty konaného dne 20.11.2008 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení: Ukončení: 18.00 hod. 19.40 hod. Přítomni: P. Hošta, J. Šmejkalová, Vl.

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

M ě s t o V l a c h o v o B ř e z í Z á p i s č. 7 / 2 0 1 0

M ě s t o V l a c h o v o B ř e z í Z á p i s č. 7 / 2 0 1 0 M ě s t o V l a c h o v o B ř e z í Z á p i s č. 7 / 2 0 1 0 z veřejného zasedání zastupitelstva města ve Vlachově Březí, které se konalo v úterý, dne 21.12.2010 Místo konání: Městský úřad ve Vlachově

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více