Výstavba vodojemu v Horních Koutech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstavba vodojemu v Horních Koutech"

Transkript

1 číslo 01/roč. 03 list MÚ 1. LEDNA 2006 V O Ž I Č A N L I S T P R O P O U Č E N Í A Z Á B A V U Výstavba vodojemu v Horních Koutech Mateřinku navštívil Mikulaš s andělem a čerty. Vice na straně 4. Problémy se zásobováním pitnou vodou pro Mladou Vožici dlouhodobě trápily naše obyvatele, a to především ty, kteří žijí ve výše položených partiích města. Určitě máme všichni na paměti období přísušků nebo také poruch, které přicházely vždy nejlépe před Vánoci. Aby k těmto výpadkům v zásobování města pitnou vodou nedocházelo, přistoupilo město k přípravě výstavby vodojemu v Horních Koutech. Právě vodojem před spotřebištěm určili odborníci jako nejlepší řešení pro stabilizaci situace okolo zásobování pitnou vodou. Samozřejmě, možnosti pro zlepšení situace s vodou byly i další. Například zde byla varianta připojení na vodohospodářskou soustavu "Římov". Odhad nákladů případné realizace této akce však činil cca 60 milionů korun a byl tedy naprosto mimo reálný rámec finančních možností města. A nyní již k vlastnímu vodojemu. Přípravné práce byly zahájeny již před několika lety, problémy s umístěním stavby jsou většině veřejnosti notoricky známy (nechuť chalupářů z hlavního města mít v sousedství takovou stavbu). V rozpočtu pro rok 2005 byla tedy zahrnuta částka Kč na projektové práce pro stavební povolení a projekt pro výběrové řízení (tzn. tendrová dokumentace). Vypracováním projektů byl na základě smlouvy o dílo pověřen Ing. Pudil, šéf projektového oddělení VAK České Budějovice. Po termínových problémech se všechny projektové práce nakonec s vypětím všech sil stihly a na centrální adrese mohla být zveřejněna výzva k předkládání cenových nabídek na vlastní stavbu vodojemu s úpravnou vody. O výsledcích výběrového řízení jsme Vás již informovali, pouze pro osvěžení paměti připomeňme, že jako ekonomicky nejvýhodnější se ukázala nabídka firmy Kašparů - Koller za 11, 2 milionu korun. Souběžně s projektovými pracemi a výběrovým řízením samozřejmě probíhalo úsilí o získání dotace na tuto stavbu. Jako v podstatě jediný dotační titul, který výstavbě vodojemu odpovídal, se ukázala dotace z Ministerstva zemědělství. Podmínky dotace říkaly, že z celkové ceny díla můžeme získat až 65 %. Nakonec nám Ministerstvo zemědělství přidělilo částku 50 % z ceny vodojemu (dle sdělení např. senátora Eyberta je i tento výsledek možno považovat za velký úspěch). Konečné slovo ke stavbě vodojemu měli říci zastupitelé na svém 20. zasedání. Jednání se zúčastnili i zástupci VAK - hlavní projektant, technolog, vedoucí provozu Tábor a manažer mající Mladou Vožici ve své gesci. Zastupitelé stáli před úkolem, zda přijmout dotaci ve výši 50 % a stavbu tak, jak byla naprojektována odstartovat. Protože šlo o velmi zásadní rozhodnutí, které bude ovlivňovat prostředky města i v dalších letech a ne všechny informace o technickém řešení byly zastupitelům včas k dispozici, rozpoutala se diskuse o navrhovaném řešení vodojemu. Zastupitelé byli na zasedání velmi precizně připraveni, zcela určitě lépe než někteří zástupci VAK, kteří měli projekt tak, jak byl předložen a vysoutěžen vysvětlovat a obhajovat. To se jim však zcela nepodařilo, a proto na 20. zasedání zastupitelstvo města k vodojemu žádné usnesení nepřijalo (i proto není dnes obsahem čísla). V souladu s jednacím řádem a zákonem o obcích bylo tedy k dané problematice svoláno nové 21. zasedání. (Pokračování na straně 3)

2 STRANA 2 Program kina LEDEN Nesvatbovi komedie USA Příšerná tchyně romantická komedie USA a SRN Noc s nabroušenou břitvou thriller Francie a Rumunsko Můj miláček ráže 6.65 drama F, SRN a Nor Ostrov sci-fi USA , Karlík a továrna na čokoládu rodinný fantastický USA a VB Eros erotický F,I a Luc Lovci dinosaurů dobrodružný sci-fi USA, SRN , Putování tučňáků přírodopisný F Zabiji Nixona psychologické drama USA , Oliwer Twist adapt. CH. Dickense - F., VB a ČR Moje léto lásky milostný VB Jubilanti v lednu 70 Anežka Králová Dolní Kouty Jarmila Vodičková Marie Buřičová 75 Marie Maredová Anežka Smetanová Janov Miluše Knotková Marie Smrčinová Janov Marie Kottová 98 Marie Fauová Blanice Vožičan - vydává MÚ pod evidenčním číslem MK ČR E odp. redaktor: Mgr. Větrovský tel.: VOŽIČAN Jako každoročně v období konce starého a počátku nového roku se "perou" ceny, které pro nás, všechny obyvatele města, budou platné od roku nového za různé záležitosti, bez kterých však standardní domácnosti nefungují. Velmi důležitou takovou cenou, o které rozhoduje městské zastupitelstvo, je stanovení výše vodného a stočného. Zde je nutno připomenout, že cena vody se nezvyšovala již pro roky 2003, 2004 a 2005, tedy v tomto volebním období. I letos jsme stáli před problémem stanovení ceny vody ve městě. Po kalkulacích, které zpracoval VAK jako provozovatel vodovodu a kanalizace, zastupitelé došli k jednomyslnému konsenzu, že ani pro rok 2006 se cena vody měnit Rada města na 85. zasedání (8. 12.), 86. zasedání ( ) a na 87. zasedání ( ) mimo jiné projednala: Schválila nájemní smlouvu mezi městem a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje na uskladnění posypového materiálu pro zimní údržbu. Touto cestou si dovoluje vedení města poděkovat panu Fáčkovi za velmi vstřícný přístup při řešení uskladnění posypového materiálu pro město Schválila Smlouvu o dílo mezi Město informuje: Jako naprosto neuvěřitelný úspěch je možno posoudit to, že město získalo dotaci ve výši 4 miliony korun na dokončení rekonstrukce sportovní haly. Tato dotace je tzv. poslaneckou iniciativou, částka je tedy zařazena přímo ve státním rozpočtu. Rekonstrukce, která nyní probíhá, tedy bude moci zdárně pokračovat dále a po jejím dokončení by sportovní hala již měla být moderním stánkem, který bude splňovat současné standardy. Obrovskou výhodou této dotace je, že je bez povinné spoluúčasti města. Konečně se dostalo i na naše město, stálo to mnoho úsilí, ale výsledek je radostný. Je přeci nemožné, aby "smetanu" lízala pouze některá privilegovaná místa S koncem roku byla předána k užívání garáž na dvoře zdravotního střediska, která bude sloužit potřebám zdravotnické záchranné služby. Tato stavba byla vybudována v rekordně krátkém čase (tak, jak je u nás zvykem, prostředky se našly až koncem roku), ale dle názoru odborníků odpovídající kvalitě, a to především díky nasazení a obětavosti firmy Valtrostav pana Romana Valtra. Za vykonanou práci patří dík Opětovně žádáme, aby majitelé aut neodstavovali svá vozidla na krajích silnice, kde se provádí zimní údržba. Vlastní 1. LEDNA Cena vody se zvyšovat nebude!! nebude. I pro příští rok tedy bude činit vodné 18,25 Kč a stočné 12,86 Kč za 1m3. Jen pro ilustraci, ve srovnatelných městech v regionu činí cena vody 42,40 Kč (vodné i stočné dohromady) ve Voticích, v Soběslavi 44,70 Kč (rovněž vodné i stočné dohromady). V souvislosti se stanovením ceny za vodu je ještě nutno podotknout, že v roce 2005 nás ani nijak nepostihla, v našem městě snad tradiční, déle trvající období bez vody. Jediným větším problémem byla havárie na vodovodu v červenci naproti restauraci U Zvonice, jinak všechny poruchy řešili pracovníci mladovožické pobočky VAK velmi rychle a svědomitě. Za to jim patří dík. Rada města projednala: městem a firmou Hydroprůzkum České Budějovice na monitoring skládky na Pavlově Schválila knihovně převedení částky ,- Kč na zakoupení nové počítačové sestavy, skeneru a kvalitnější tiskárny Vzala na vědomí výsledky voleb do školské rady při ZŠ Schválila nákup nové kopírky pro potřeby Městského úřadu (stará již je nevyhovující, neustálá údržba stojí poměrně dost prostředků) údržbová činnost je tím velmi ztížena a navíc hrozí poškození vozidel. Dále velmi důrazně upozorňujeme, aby nebylo parkováno před vraty provozovny MěÚ (bývalá kotelna pro panelák), pracovníci vyjíždějí s technikou za zimní údržbou v nočních hodinách a mají potom problémy s vyjížděním Klub českých turistů program na leden Neděle Za památnými stromy IX, Kolářův dub, Borecké duby 22 km, možno zkrátit na 14 km do Plané n. L. - Sezimovo Ústí - Borek - Krátošice - Roudná Odjezd autobusem v 8.20 z Mladé Vožice, sraz s táborskými turisty v 8.50 v Sezimově Ústí, stanice MHD. Návrat v do Tábora, v do Vožice.

3 1. LEDNA VOŽIČAN STRANA 3 Úkolem 22. zasedání Zastupitelstva města bylo, samozřejmě mimo jiné, rovněž stanovení poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, zkráceně se používá poplatku za odpady pro rok Odpadovému hospodářství současné vedení města věnuje značnou pozornost, rovněž na stránkách našeho měsíčníku se o odpadech velmi často píše. Dovolíme si Cena odpadů pro rok 2006 se nemění Vám zde předložit několik čísel, na jejichž podkladě se o ceně za odpad rozhodovalo. V roce 2004 (rok 2005 ještě není uzavřen, tudíž se vychází ze skutečnosti za rok 2004) město vybralo celkově na poplatcích za svoz komunálního odpadu částku Kč. Naproti tomu celkové výdaje činily Kč. Ze dvou posledně uvedených čísel vyplývá, že vybrané poplatky nepokrývají náklady, proto město ze svého rozpočtu dotuje Pyrotechnik ve škole Dne navštívil naší školu pan policejní pyrotechnik mjr. Bedřich Hladík. Při zajímavém povídání seznámil žáky tříd, v čem vlastně spočívá práce pyrotechnika. Co všechno musí znát a vědět, aby mohl bezpečně vykonávat svou profesi. Přivezl s sebou na ukázku různé předměty, které při své práci používá a také speciální pyrotechnický oblek, který by ho ochránil před případným výbuchem. Váha takového obleku je 37 kg a cena 890tisíc korun. Cílem této besedy mimo jiné bylo upozornit žáky na to, že veškeré výbušniny, včetně zábavné pyrotechniky (Pokračování ze strany 1) Na tomto jednání již měli zastupitelé k dispozici nové zásadní informace o tom, co vše nám vodojem přinese (především možnost napojení případných nových zdrojů do vodojemu, dle sdělení VAK existence nových zdrojů v lokalitě Nahořany, dále dojde dle VAK k údržbě stávajících zdrojů - tím by se měl nátok vody do vodojemu zvýšit, informace k připravované legislativě v oblasti pitné vody). Po těchto informacích již zastupitelé velkým koncenzem v hlasování stavbu "odmávli". Co nám tedy vodojem přinese? Překlene období bez vody cca 3 dny - 2 nádrže o objemu 2 x 200 m3. Zde je třeba naprosto férově přiznat, že pokud přijde takové období sucha jako v roce 2003, vodojem je téměř bezmocný, protože do něho jednoduše bude přitékat méně vody. Dále se zvýší tlak vody ve vodovodním řádu o 0,7-0,8 A v ideálních podmínkách. Zvýšení tlaku ve vodovodu opět ocení především obyvatelé bydlící ve výše položených místech města a hlavně ve vyšších patrech nájemních domů. V neposlední řadě nám bude do města proudit voda podstatně kvalitnější, protože součástí díla je úpravna s nejvyššími standardy kvality. Velmi důležitým faktorem, který rovněž museli zastupitelé jsou velice nebezpečné a při manipulaci s nimi je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Úrazy způsobené neopatrným zacházením s různými petardami a ohňostroji bývají velice závažná, což bylo vidět i na fotografiích. Doufám, že si žáci vzali ponaučení a zapamatují si alespoň některé věci, o jakých se hovořilo. Při závěrečné debatě měli opravdu zajímavé dotazy a ty jim byly odborně zodpovězeny. S panem pyrotechnikem se rozloučili bouřlivým potleskem, což nasvědčuje tomu, že se jim beseda líbila. Jménem školy a rodičů si dovoluji poděkovat - Gabriela Vobořilová Výstavba vodojemu v Horních Koutech brát při rozhodování v potaz, bylo finanční krytí akce. Jak jsme informovali, výše dotace z Ministerstva zemědělství činí 50 % z ceny díla. Druhou polovinu tedy musí ze svých zdrojů zajistit město. Zde tedy bylo rozhodnuto o přijetí 10ti letého úvěru s úrokem 3,89 % p. a. Roční splátka tohoto úvěru bude činit cca 800tisíc korun a na úrocích zaplatí město cca za 10 let 1,2 milionu korun. Domníváme se, že to jsou čísla, která město rozhodně nepoloží, právě naopak, jde o úvěr do infrastruktury města a tedy do budoucnosti. V poslední době také probíhala velmi často jednání s provozovatelem vodovodu ve městě, tedy s VAK. Zde bylo dohodnuto, že ruku v ruce s výstavbou vodojemu dojde k razantní údržbě stávajících pramenišť - jejich vyčištění a zapojení všech možných zdrojů do systému. Tyto činnosti půjdou na vrub VAK a je předpoklad, že i těmito kroky se zvýší vydatnost zdrojů. Dále samozřejmě bude probíhat hledání zdrojů nových, které by mohly být do systému zapojeny a tudíž svedeny do našeho nově budovaného vodojemu. Závěrem Vás chceme ubezpečit, že vzhledem k závažnosti stavby budete o jejím průběhu pravidelně informováni, stejně jako například o stavbě Domu s pečovatelskou službou. odpadové hospodářství částkou činící Kč. Ve městě je celkově poplatníků za svoz komunálního odpadu, město tedy doplácí na jednoho obyvatele částku okolo 150 Kč ze svého rozpočtu. Po takto předložených datech a po tom, co bylo sděleno zastupitelům, že výše uvedená čísla by se v roce 2006 neměla nijak dramaticky měnit, došlo ke schválení ceny, která se neliší od roku Činí tedy pro obyvatele trvale žijící v Mladé Vožici 456 Kč, pro obyvatele žijící v místních částech 408 Kč a u rekreantů 490 Kč za objekt. Povinnost vyplývající z vyhlášky (cena musí být stanovena městskou vyhláškou) je, že poplatek bude uhrazen do konce měsíce března v pokladně MěÚ Mladá Vožice. Stejně, jako v minulém roce, od poplatku jsou osvobozeny děti do 6ti let (vedení města toto osvobození považuje jako propopulační opatření ve městě). Závěrem je třeba zároveň v souvislosti s cenou za odpady zmínit i ty občany, kteří si svou povinnost neplní a tudíž berou z kapsy těm, co jsou poctiví a své povinnosti plní. K 9. prosinci 2005 takových spoluobčanů bylo ve městě celkem 65 a dlužná částka vyšplhala Kč. U cca 30ti občanů víme, že jejich pohledávky jsou tzv. nedobytné, jsou bez faktického pobytu v Mladé Vožici, nekomunikují nebo není známo, kde jsou. Pracovnice, které mají agendu odpadů ve své gesci v minulém období, udělaly pro vymožení pohledávek zřejmě maximum možného, proto jejich počet klesl a stále klesá. Všechny poctivé spoluobčany uklidním, poplatek je vymahatelný až 20 let, dalším postup bude přesně dle zákona a může vyústit až v daňovou exekuci u chronických neplatičů. Napsali nám:.k činnosti radnice Poděkování naším zastupitelům Závěrem roku 2005 bych Vám, vážení zastupitelé, ráda poděkovala. Pevně věřím, že nejen za sebe, ale i za ostatní občany Mladé Vožice. Náš dík a uznání zasloužíte všichni, ale zvláště pan starosta Ing. Dlouhý a pan místostarosta Mgr. Větrovský za každodenní náročnou práci pro nás všechny, pro celé město. Udělali jste opět veliký kus práce a umíte plnit dané sliby. Naše město vzkvétá a nám se v něm dobře žije. To jsou důvody, proč bychom Vás viděli rádi v čele radnice i dále, v dalším volební období. Od rozdělané práce se neodchází. Mgr. Zdeňka Zemanová, Lipová 389,

4 STRANA 4 Mateřská škola V pondělí měla návštěvu. Nejhodnější děti se bály, nejzlobivější měly pro strach uděláno, to když přišel Mikuláš, anděl a dva čerti s krásnou čerticí. Po prvních slzách a nesmělých slůvkách ale končila mikulášská nadílka zpěvem Základní škola V pondělí 5. prosince se konalo ustavující zasedání školské rady. Školská rada je z právního hlediska orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Mezi její hlavní úkoly patří vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvalovat výroční zprávu o činnosti školy, schvalovat školní řád a navrhovat jeho změny, schvalovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednávat návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřovat se k rozboru hospodaření a navrhovat opatření ke zlepšení hospodaření, projednávat inspekční zprávy České školní inspekce a podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Ve školské radě naší školy, která je z rozhodnutí zřizovatele 6-ti členná, pracují Ing. Jana Kášková, Petr Kolařík (jmenováni zřizovatelem), Ilona Marešová a Gabriela Vobořilová (zvoleny rodiči), Mgr. Zdeňka Dobešová a Mgr. Marie Kudrnová (zvoleny učiteli). Předsedkyní školské rady byla Oznámení Ředitelství Základní školy v Mladé Vožici oznamuje, že zápis dětí do 1. tříd se bude konat v pátek 20. ledna 2006 v době od hod. do hod. v budově školy - ve školní družině (přízemí I. st. vlevo) Rodiče vezmou s sebou tyto doklady: občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě, kterému byl povolen odklad školní docházky, již k zápisu nemusí (ale může). VOŽIČAN vánočních písniček a koled i společným fotografováním. Ohromnou radost měly děti samozřejmě z dárečků, které Mikuláš rozdával. Postarala se o ně společnost PROVIDENT. V tradiční punčoše děti našly sladkosti, hračku i plyšové zvířátko, to vše v hodnotě více jak 90 Kč. Celková hodnota od společnosti PROVIDENT pro celou MŠ činila Kč a my jí za to na ustavujícím zasedání zvolena Ing. Jana Kášková. V pondělí 5. prosince díky aktivitě žáků 9. tříd navštívili školu čerti s Mikulášem a andělem. Pro navození správné čertovské atmosféry byl tento den vyhlášen jako černočervený. Žáci měli přijít do školy v kombinacích černé a červené barvy. Do akce se zapojilo 253 žáků a 21 učitelů, nejlepšími třídami se staly 1.b a 7.a. V pondělí 12. prosince byl zahájen plavecký kurz pro žáky tříd v Plavecké škole Tábor. Během 3 měsíců žáci tříd absolvují základní plavecký výcvik v délce 20 lekcí (cena jedné lekce je 62 Kč za 1 žáka). Žáci 1. tříd se zúčastní zkráceného výcviku v délce 5 lekcí. V roce 2005 stál plavecký výcvik školu Kč. Nájem bazénu jsme hradili z prostředků na provoz, které nám poskytuje město, mzdy učitelů plavání ze státních prostředků, které nám poskytuje kraj. Nezanedbatelnou položkou je i doprava, kterou uhradila Obecně prospěšná společnost při škole. I měsíc prosinec byl bohatý na kulturní pořady. V táborském divadle viděli naši nejmladší žáci pohádku "Štěně nebo špenát" a žáci 4. tříd pořad "Vánoce za časů našich babiček". V místním kině se žáci podívali na filmy "Rychlý Stripes" (1.-6. třídy) a "Cesta kolem světa za 80 dní" (7.-9. třídy). Naši žáci se kulturním pořadem podíleli na zahájení výstavy Poohlédnutí Hodnotíme-li činnost Klubu důchodců za uplynulý rok, můžeme být vcelku spokojeni. Přicházejí noví zájemci o společná setkání se a tak se počet ustálil na 40. Jen v srpnu nás bylo 50 a toto setkání bylo spojeno s prohlídkou nové Domu s pečovatelskou službou. I tam čekalo dost zájemců o prohlídku. A právě 3 nové obyvatelky projevily zájem o setkávání s námi. Naše činnost byla během roku pestrá. Opět mezi nás přišel starosta s místostarostou, MUDr. Smažík, pan Salzman s přednáškou o historii a děti z MŠ k Svátku matek a na vánoční posezení nám zazpívaly a přednesly básničky. V červnu se uskutečnil zájezd do Plzně do zahrady 1. LEDNA i za další nabídnutou spolupráci velice děkujeme. Další poděkování za sponzorské dary patří firmám Flosman, AGF Vlašim, Mrazo Tábor a ZAVT. Ještě jednou díky a v novém roce mnoho úspěchů všem přeje Lenka Farová, ředitelka MŠ Betlémy a hračky, s vánočním programem vystoupili i pro děti z mateřské školy, děti z ústavu v Těchobuzi a naše spoluobčany v důchodovém věku. Velmi úspěšnou byla výtvarná soutěž "Bájný lev Aslan" nebo soutěž o nejlepší novoročenku. Uskutečnili jsme i několik sportovních akcí. V přeboru školy ve skoku vysokém se nejlépe dařilo Jakubu Sůvovi z 9. třídy, který překonal laťku ve výši 160cm. Nejlepší se pak zúčastnili Mikulášské laťky, kterou pořádalo Gymnázium Tábor, nepodařilo se nám obsadit místa na stupních vítězů. Plný napětí byl i turnaj v přehazované pro třídy, nejlépe si vedla 5.b. Z dalších událostí v kostce: 13 učitelů školy úspěšně zakončilo počítačový kurz "Tabulkové kalkulátory", který prohloubil jejich znalosti v užívání Excelu, kolega Tischler úspěšně ukončil kurz pro lyžařské instruktory, žáci tříd se fotografovali s vánočními motivy, žáci tříd vyráběli vánoční keramiku, žáci tříd se poučili při besedě o pyrotechnice, třídní vánoční besídky pak zakončily poslední týden vyučování v tomto roce. Z očekávaných událostí v lednu: úterý opět začíná škola, pátek zápis do 1. tříd, středa pedagogická rada za I. pololetí, úterý vydání vysvědčení (pololetní prázdniny až v pátek 3. 2.). Mgr. Stanislav Ba lík, ředitel školy smíření věnované obětem zla. Byl to nezapomenutelný zážitek. Poté jsme si prohlédli chrám sv. Bartoloměje a nakonec zámek Kozel. Ovšem největší událost jsme prožili v listopadu - setkání se skotskými seniory ve Vilicích. Na toto jsme se připravovali od května. Bylo to úžasné a máme na co vzpomínat. Věříme, že i Skotové byli spokojeni a rádi se do naší vlasti opět podívají. Před odjezdem nám věnovali větší finanční částku, abychom si udělali hezký zájezd. A pak že jsou skotové lakomí. Chtěli bychom poděkovat vedení města a paní Novotné, že jsou vstřícní k potřebám našeho klubu a že se můžeme scházet v zasedací místnosti. Těšíme se, že v příštím roce se budeme opět v tak hojném počtu scházet. Za Klub - Hana Trejbalová

5 1. LEDNA VOŽIČAN STRANA 5 Usnesení zastupitelstva města Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. listopadu 2005 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici Zastupitelstvo města na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb: Usnesením č. 52/2005 a) schvaluje výstavbu " - vodojem 2 x 200 m3" a úpravny dle projektové dokumentace zpracované firmou VAK JČ a. s., divize Služby, útvar projekce, B. Němcové 12, České Budějovice, IČ , firmou Kašparů - Koller, stavitelství s. r. o., Vrbenská 6, České Budějovice, IČ za cenu Kč včetně DPH b) schvaluje přijetí dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 50 % z ceny díla Kč včetně DPH c) schvaluje přijetí úvěru dle předložené nabídky od Komerční banky a. s., Obchodní centrum Tábor, Tyršova 521, Tábor na dobu 10ti let s úrokem 3,89 % p. a. na dofinancování díla " - vodojem 2 x 200 m3" d) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. Z mezi městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, , IČ a E.ON Distribuce a. s., Lannova 205/16, České Budějovice, IČ " - vodojem 2 x 200 m3" za Kč e) bere na vědomí nutnost dofinancování frekvenčního měřiče dle požadavků E. ON a. s. f) zmocňuje zastupitele Pavla Bartůňka a Václava Šmejkala dohledem nad vykonáváním prací souvisejících s údržbou stávajících zdrojů vody a při hledání zdrojů nových Usnesením č. 53/2005 zřizuje na základě školského zákona č. 561/ , odst. 2 školskou radu při Základní škole k Školská rada bude mít 6 členů Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 12. prosince 2005 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici Zastupitelstvo města na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb: Usnesením č. 54/2005 ukládá a) starostovi města jednat s panem Miloslavem Břendou a panem Fučíkem (VAK) o předchozím provedeném průzkumu v oblasti vodních zdrojů v Nahořanech a Radostovicích b) o výsledcích jednání informovat Zastupitelstvo města Usnesením č. 55/2005 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice Usnesením č. 56/2005 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška 3/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Stanovuje ceny platné od následovně: Kč / 1 rok Místní části Kč / 1 rok Chataři Kč / 1 rok Usnesením č. 57/2005 schvaluje Plán odpadového hospodářství města na roky , kterému neměl Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích žádné připomínky ani návrhy na jeho úpravu či doplnění (sdělení č. j. KUJČK 28936/2005 OZZL/Št/POH ze dne Usnesením č. 58/2005 schvaluje cenu vodného a stočného platnou od takto: - vodné - 18,25 Kč - stočné - 12,86 Kč Ceny jsou uvedeny bez DPH Usnesením č. 59/2005 schvaluje Rozpočtový výhled města na roky 2006, 2007, 2008 následovně: Příjmy Výdaje Financování Rok Rok Rok Rok Usnesením č. 60/2005 schvaluje Rozpočtovou změnu č. 4 Usnesením č. 61/2005 schvaluje přesun veškerých kompetencí na změny rozpočtu dané zákonem zastupitelstvu do konce roku 2005 na radu města Usnesením č. 62/2005 schvaluje a) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 58/2004 uzavřené mezi městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, , IČ a Hora s. r. o., Tržní 274, Tábor, IČ na částku Kč b) částka Kč bude uhrazena po vyrovnání sloupů veřejného osvětlení v dané lokalitě Plesová sezóna hasiči hraje Harmonie ples města hraje METROKLUB BIG BAND dětský karneval od hodin ples sportovců hraje V. A. T c) ukládá starostovi projednat s právním zástupcem města možnost uplatnění případné škody (vícepráce za obrubníky, které nebyly obsahem projektu) ve výši Kč Usnesením č. 63/2005 schvaluje od Rozpočtové provizorium. Hradí se pouze běžné výdaje, havárie a akce - Rekonstrukce sportovní haly, Lokalita Suchdolec, Demolice čp. 200, zřízení bytu v čp. 111, ples města, příspěvky příspěvkovým organizacím. V době rozpočtového provizoria smí být vyčerpáno maximálně 25 % provozního rozpočtu roku 2005 Usnesením č. 64/2005 neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. v KN 5/4 (ostatní plocha-jiná zeleň) o výměře cca 110 m2 v k. ú. Noskov a obci Usnesením č. 65/2005 schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. v KN 63/2 o výměře 109 m2 (ostatní plocha - zeleň) v k.ú. Radvanov u Mladé Vožice (oplocená část) Usnesením č. 66/2005 schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. v KN 1256 v k. ú. a obci od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/146, Praha 10, Územní pracoviště České Budějovice, odbor odloučené pracoviště Tábor, Husovovo náměstí 2938, Tábor. Nabyvatel se zavazuje, že o prováděnou nemovitost bude řádně pečovat, nebude ji využívat po dobu 10 let ode dne jejího nabytí ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani ji nepronajme k takovým účelům třetí osobě. Dále se nabyvatel zavazuje, že předmětný pozemek po dobu 10 let nepřevede na jiného. Pokud by nabyvatel nedodržel to, k čemu se zavázal ve výše uvedeném odstavci, zavazuje se za každé takové porušení odvést prostřednictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu částku ve výši hodnoty pozemků stanovenou znaleckým posudkem a uvedenou ve smlouvě o bezúplatném převodu Usnesením č. 67/2005 schvaluje žádost slečny Veroniky Nožinové, Doudlebská 637, posunutí splatnosti splátky ve výši Kč za byt v Doudlebské ulici čp. 637, Usnesením č. 68/2005 bere na vědomí žádost paní Dáši Gulárové, Doudlebská 637, storno žádost podané dne ve věci přerušení splátky městu za byt v Doudlebské ulici čp. 637, Usnesením č. 69/2005 schvaluje rozpočet Mikroregionu Venkov pro rok Příjmy a výdaje činí Kč Ing. Miroslav Dlouhý, starosta Mgr. Jaroslav Větrovský, místostarosta

6 STRANA 6 Kopaná Přípravná utkání A mužů v zimním přípravném období V termínech i časech utkání může samozřejmě docházet k posunům a úpravám, proto sledujte vývěsku TJ Sokol na Žižkově náměstí, kde budou informace aktuální. U některých utkání v době uzávěrky listu ještě čas a místo utkání nebyly známy Rakušané Chotoviny Tábor, Kvapilka Ml. Vožice FK Tábor dorost Tábor, Kvapilka Ml. Vožice Spartak S. Ú. dor Soukeník FK Tábor dorost Tábor, Kvapilka Ml. Vožice Spartak S. Ú. mix Soukeník Řepeč Chýnov Malšice Jak je již uvedeno výše, jednou z priorit nového výboru bude zkvalitnění práce s mládeží. I zde je první vlaštovka, tedy přehled halových turnajů, kterých se naše naděje v zimě zúčastní. Žáci St. žáci Mladší žáci St. žáci Hala Soběslav Ml. žáci Hala Soběslav Přípravky Ml. přípravka St. přípravka roč Ml. přípravka St. přípravka roč Ml. přípravka St. přípravka roč Ml. přípravka Hala Soběslav VOŽIČAN Dne 9. prosince 2005 se uskutečnila volební valná hromada TJ Sokol Mladá Vožice. Jejím stěžejním úkolem bylo zvolit si nové vedení, které bude zřejmě nejpočetnější složku ve městě vést po další rok. Valné hromadě byla předložena kandidátka sedmi lidí, kteří mají zájem se v mladovožickém sportu angažovat a jeho osud jím není ani zdaleka lhostejný. Do nového výkonného výboru tedy byli zvoleni: František Barvínek, Jan Kubále, Roman Neufus, Jindřich Rataj, Robert Vaněk, Mgr. Jaroslav Větrovský a Karel Zachariáš. Tito členové si před sebe postavili 3 úkoly, jejichž plněním chtějí přispět k rozvoji sportu a zejména toho nejsledovanějšího, tedy fotbalu, ve městě. Cílem, který nebude vůbec lehké splnit, ale o jeho dosažení se budeme všichni, kteří se okolo fotbalu ve městě "motáme" snažit ze všech sil, je záchrana soutěže "A" mužů, tedy I. A třídy. Dalším velkým úkolem, který jsme si vytkli, je nastartování práce s mládeží, alespoň tak, jako nám v současné době běží přípravky a i žáci. V neposlední řadě bude pracovat ve výkonném výboru sekce, která se bude starat o ty, bez nichž by žádná nezisková činnost nemohla žít. Jedná se o naše vzácné partnery, tedy především sponzory klubu. Těm, kteří se na chodu TJ podíleli 1. LEDNA Valná hromada TJ Sokol Přehled nejdůležitějších událostí, které se v SDH odehrály v roce 2005 tak, jak byly uvedeny na výroční valné hromadě. Sami čtenáři mohou posoudit velmi široký záběr hasičů a jejich obrovský přínos pro život města Hasičský ples Požár kontejneru v Mladé Vožici Povodňová aktivita Podhradní rybník Školení nositelů dýchací techniky HZS Tábor Požár trávy v Mladé Vožici Požár dílny v Pohnání Čištění komunikace po dopravní nehodě Požár trávy v Mladé Vožici Stavění máje v Mladé Vožici Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici Soutěž požárních družstev ve Staré Vožici Čištění kanalizace v Mladé Vožici Asistence u Běhu Terryho Foxe v Mladé Vožici 1.7. Zájezd do divadla v Českém Krumlově Oslavy 130. výročí založení SDH Požár pily v Ratibořicích i v minulosti, je třeba moc poděkovat a zároveň vyjadřujeme předsvědčení, že naše spolupráce se bude rozvíjet směrem výhodným pro obě zúčastněné strany. Na valné hromadě zazněla slova, že v novém výkonném výboru nebude prostor pro tajnůskářství a politikaření. Proto Vás budeme pravidelně na stránkách našeho měsíčníku o jednáních a aktivitách informovat, jako novinku, kterou aktuálně chystáme na leden, je spuštění internetové stránky Rovněž bychom chtěli poprosit všechny, kterým není osud mladovožického sportu a tedy i fotbalu lhostejný, pojďte pomoci, na každého z Vás čekáme. Pro každého, kdo bude chtít přiložit ruku ke společné práci, se činnost najde. Ať už jsou to trenéři u dětí, pořadatelé při mistrovských utkáních, zkrátka lidí ochotných pomoci není nikdy dost. Všem, kteří pomáhali nezištně sportu, a že jich nebylo málo, moc od srdce děkujeme. Zároveň se se všemi fanoušky těšíme (o opět to budou neděle) na jarní část sezóny, kdy naplno vypuknou záchranářské práce. Choďte v co nejhojnějším počtu, budeme potřebovat Vaší podporu. Děkujeme za ní. Výkonný výbor TJ Sokol Sbor dobrovolných hasičů Asistence u cyklistického závodu "Kozofrcká 35" Požár průjezdu rodinného domu v Mladé Vožici Školení strojníků HZS Tábor Školení velitelů HZS Tábor Prověřovací cvičení na pile v Ratibořicích Na Výroční valné hromadě byla rovněž velká pozornost věnována péči o mladé hasiče. Jejich činnost je pestrá a bohatá, posuďte sami: Bechyňský sedmiboj Účast na stavění máje v Mladé Vožici Stará Vožice - 1. kolo v požárním sportu, kde mladí hasiči předvedli požární útok Jarní sraz hry Plamen v Táboře Výlet mladých hasičů do Chýnovských jeskyní 1.7. Zájezd do Českého Krumlova na otáčivé hlediště Ukázka požárního útoku na oslavách 130. výročí založení sboru v Mladé Vožici Pochod krajem Jana Žižky a Karla Havlíčka v Přibyslavi Soutěž mladých hasičů v požárním útoku při Táborských slavnostech Podzimní sraz hry Plamen

Usnesení zastupitelstva města Mladá Vožice

Usnesení zastupitelstva města Mladá Vožice číslo 06/roč. 03 1. ČERVNA 2006 V O Ž I Č A N L I S T P R O P O U Č E N Í A Z Á B A V U Usnesení zastupitelstva města z 25. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 22. května 2006 v zasedací síni Městského

Více

Čištění odpadních vod ve městě a jeho místních částech. Lokalita Suchdolec je připravena na prodej parcel.

Čištění odpadních vod ve městě a jeho místních částech. Lokalita Suchdolec je připravena na prodej parcel. číslo 05/roč. 03 list MÚ 1. KVĚTNA 2006 V O Ž I Č A N L I S T P R O P O U Č E N Í A Z Á B A V U Čištění odpadních vod ve městě a jeho místních částech Se životem občanů i osob podnikajících ve městě a

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Číslo 1 leden 2002. Přání do nového roku. Z obsahu: * Informace pro občany * Zprávy z mikroregionu * V. lékařský seminář * Rozhovor s Charitou Kojetín

Číslo 1 leden 2002. Přání do nového roku. Z obsahu: * Informace pro občany * Zprávy z mikroregionu * V. lékařský seminář * Rozhovor s Charitou Kojetín Číslo 1 leden 2002 Přání do nového roku Vážení spoluobčané, Pomalu doznívá ono krásné vzrušení, které každoročně prožíváme v období před a v průběhu snad nejkrásnějších svátků - svátků vánočních. Stromečky

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 1 2015 52. ročník www.vamberk-city.cz Parkování na parkovišti nově bezplatně... str. 4

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 1 2015 52. ročník www.vamberk-city.cz Parkování na parkovišti nově bezplatně... str. 4 Vážení a milí spoluobčané, vážím si toho, že mohu Vám všem, jako starosta města, popřát v právě začínajícím roce 2015 pevné zdraví, rodinnou i pracovní pohodu a celkovou spokojenost. Přeji Vám, ať se Vám

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015

2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015 LISTY 2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015 Novoroční ohňostroj v Lysé Masopustní rej... 1 Zápisy dětí do MŠ... 1 Parkovací známky

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Naše obec v roce 2007

Naše obec v roce 2007 Prosinec 2007 vydává Obecní úřad Nezdenice Naše obec v roce 2007 Výstavby tělocvičny Výstavba tělocvičny Interiér se už rýsuje Vítání prvňáčků Turisté u šumavských jezer Hasiči u zdroje 1 Každým rokem

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Poplatky za komunální odpad. str. 2

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Poplatky za komunální odpad. str. 2 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Leden 2011 Granty a dotace 2011 informace na str. 2 Poplatky za komunální odpad str. 2 cena: 9 Kč Rozpočet města na rok 2011 najdete na str. 10 novoroční slovo starosty

Více

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma únor 2015 číslo 2 ročník XX ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA INFORMACE Z RADNICE strana 2-3 OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM

Více

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN Petřvaldské noviny č. 1 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva Představujeme Vám firmu AWT Rekultivace a.s. Sport POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více