Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012"

Transkript

1 Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH AŽ 2012

2

3 Obsah Úvodní slovo... 4 Metodika a autorský tým... 5 Socioekonomický vývoj krajů a krajských měst... 6 Celkové hodnocení krajů a krajských měst ČR Socioekonomický vývoj krajů a krajských měst ČR Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj

4 Úvodní slovo Letos oslavuje projekt MasterCard česká centra rozvoje již pět let od svého spuštění. To nám dává možnost poprvé bilancovat a porovnávat údaje z doby před pěti lety s těmi letošními. Výsledkem je studie socioekonomického vývoje krajů a krajských měst České republiky v letech až Zaměřili jsme se v ní na porovnání širokého spektra ukazatelů od vývoje míry nezaměstnanosti a průměrných mezd až po průměrnou plochu bytu či míru kriminality v daném regionu. Studii MasterCard česká centra rozvoje již od prvního ročníku připravují výzkumníci z Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s MasterCard tak, aby byla zaručena její nezávislost, vysoká odborná hodnota a zároveň praktická využitelnost získaných dat. O výsledky studie MasterCard česká centra rozvoje se tak již tradičně podělíme nejen se zástupci krajů a krajských měst, ale předáme je také příslušným zástupcům vlády České republiky: Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí a kanceláři premiéra České republiky, RNDr. Petra Nečase. Věříme, že pro všechny uvedené bude studie cenným zdrojem dat a zajímavých informací. Eva Kárníková ředitelka pro rozvoj obchodů MasterCard Europe v České republice a na Slovensku MasterCard česká centra rozvoje 2012

5 Metodika a autorský tým V rámci projektu MasterCard česká centra rozvoje 2012 byla realizována analýza zaměřená na zhodnocení socioekonomického vývoje krajů a krajských měst ČR. Tuto studii zpracoval řešitelský tým pracující se složení Ing. Milan Damborský, Ph.D., vedoucí řešitelského týmu, Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D., Ing. Nikola Krejčová a Ing. Taťána Hornychová, všichni pracovníci Střediska regionálních a správních věd při Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. 5

6 Socioekonomický vývoj krajů a krajských měst V rámci analýzy socioekonomického vývoje krajů se řešitelský tým zaměřil na období let až Cílem studie je zhodnotit socioekonomický vývoj krajů v uvedeném období. Do analýzy bylo zahrnuto všech 14 krajů, pro zhodnocení bylo využito celkem 12 indikátorů rozdělených do ekonomické a sociální oblasti. Do ekonomické oblasti bylo zařazeno následujících 5 ukazatelů: vývoj míry nezaměstnanosti, vývoj počtu stavebních ohlášení a povolení na 10 tis. obyv., vývoj podílu vysokoškolsky vzdělaných na zaměstnaných v národním hospodářství, vývoj počtu plátců DPH, vývoj počtu obchodních společností. Pro sociální oblast bylo využito 7 ukazatelů: vývoj počtu trestných činů na 1 tis. obyv., vývoj násilných a mravnostních trestných činů na 1 tis. obyv., vývoj počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo, vývoj průměrných mezd, vývoj podílu uchazečů evidovaných déle než 12 měsíců na celkovém počtu uchazečů o práci, vývoj průměrné plochy bytu, vývoj vyplacených příspěvků na bydlení na 1 obyv. V návaznosti na analýzu krajů ČR bylo provedeno zhodnocení vývoje krajských měst, u nichž je však dostupnost informací podstatně horší. Pro zhodnocení bylo využito 7 následujících ukazatelů: vývoj míry nezaměstnanosti, vývoj počtu stavebních ohlášení s povolením na 10 tis. obyv., vývoj počtu plátců DPH, vývoj počtu obchodních společností, vývoj počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo, vývoj podílu uchazečů evidovaných déle než 12 měsíců na celkovém počtu uchazečů o práci, vývoj průměrné plochy bytu. Zhodnocení vývoje krajských měst sleduje období, protože data za rok 2012 nejsou dostupná. MasterCard česká centra rozvoje 2012

7 Pro statistické hodnocení je v rámci vybrané oblasti vždy sestaven index. Index pracuje na bázi srovnávání hodnot daného regionu s nejpříznivější hodnotou (nejlepším regionem). Využívá se jednoduchého vzorce: I i P i =, I v kde P vyjadřuje procentní podíl i-tého regionu vůči nejlepšímu regionu (I). Nejlepší region tak dosahuje hodnoty 100 %. Tímto způsobem jsou získána j standardizovaná data pro další výpočet. u j = σ, j Dalším krokem při konstrukci MasterCard indexu je stanovení vah indikátorů. V daném případě byly pro hodnocení stanoveny hodnoty vah expertní metodou, upravené za využití směrodatné odchylky. Váhy jsou určeny tak, aby celková suma ni i vah jednotlivých indikátorů dosahovala hodnoty 100 %. P R i = i, IP ij * c ij, j=l Úprava za využití směrodatné odchylky se provádí využitím následujícího vzorce: u j vj = σ, j I =, i kde u představuje upravenou váhu indikátoru, P představuje expertně stanovenou váhu indikátorů, σ značí směrodatnou odchylku hodnot v rámci ni daného indikátoru a j představuje indikátor. i Tímto krokem je zrušena dominance indikátorů s vysokým rozptylem. Na tuto úpravu navazuje R dělení konstantou tak, aby celková suma i = P vah dosahovala ij * c ij, j=l znovu 100 %. Výsledkem je výsledná váha c. vj u j = σ, Závěrečnou částí sestavení indexu je stanovení bodů, j resp. hodnot indexu pro jednotlivé regiony. Tento výpočet je stanoven vzorcem: n R i = P ij * c ij, j=l kde R představuje hodnotu indexu. 7

8 Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti představuje tradičně sledovaný ukazatel velmi flexibilně reagující na aktuální trendy v ekonomice. Ukazatel kvantifikuje nevyužité ekonomické zdroje. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 15 procent a na 20 procent v indexu rozvoje měst. Tabulka č. 1: Míra nezaměstnanosti v krajích ČR, vždy k příslušného roku (v %) Pořadí Kraj / 1. Moravskoslezský kraj 8,0 10,9 1,36 2. Ústecký kraj 9,3 12,8 1,37 3. Karlovarský kraj 6,3 9,6 1,52 4. Jihomoravský kraj 5,7 9,0 1,58 ČR 5,0 8,1 1,61 5. Pardubický kraj 4,5 7,3 1,62 6. Plzeňský kraj 3,7 6,1 1,64 7. Liberecký kraj 5,6 9,3 1,66 8. Zlínský kraj 5,0 8,6 1,72 9. Kraj Vysočina 4,6 8,1 1, Olomoucký kraj 5,6 10,0 1, Královéhradecký kraj 3,8 6,9 1, Středočeský kraj 3,6 6,7 1, Jihočeský kraj 3,5 6,8 1, Hl. m. Praha 2,0 4,1 2,08 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Nejnižší relativní nárůst nezaměstnanosti ve sledovaném období až 2012 byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (1,36). Blízkou hodnotu zaznamenal také Ústecký kraj. Naopak nejvyšší relativní nárůst byl zaznamenán v Hl. m. Praze, kde nezaměstnanost vzrostla z 1,96 na 4,07 procenta. Za celou Českou republiku vzrostla nezaměstnanost 1,61krát. MasterCard česká centra rozvoje 2012

9 Tabulka č. 2: Míra nezaměstnanosti v krajských městech, data vždy za prosinec příslušného roku (v %) Pořadí Město 1. Ostrava 9,0 11,5 1,28 2. Jihlava 6,7 9,0 1,34 3. Karlovy Vary 6,2 8,4 1,35 4. Ústí nad Labem 9,9 14,2 1,43 5. Brno 6,4 9,2 1,44 6. Pardubice 4,2 6,3 1,50 7. České Budějovice 3,9 6,0 1,54 8. Zlín 4,4 6,8 1,55 9. Liberec 5,6 8,7 1, Plzeň 4,1 6,9 1, Hradec Králové 3,5 6,3 1, Olomouc 5,1 9,4 1, Hl. m. Praha 2,5 4,9 1,96 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Nejvyšší relativní nárůst ve sledovaném období zaznamenalo hlavní město Praha, kde se nezaměstnanost téměř zdvojnásobila (1,96). Naopak nejnižším růstem nezaměstnanosti se vyznačuje Ostrava (1,28). 9

10 Počet stavebních ohlášení a povolení Počet stavebních ohlášení a povolení je ukazatelem, který vykresluje investiční aktivitu ekonomických subjektů v regionu. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 15 procent a v indexu rozvoje měst na 10 procent. Tabulka č. 3: Počet vydaných stavebních ohlášení a povolení v krajích ČR na 10 tis. obyvatel za měsíc Pořadí Kraj 2012/ 1. Ústecký kraj 6,74 6,15 0,91 2. Karlovarský kraj 8,65 7,60 0,88 3. Pardubický kraj 9,37 8,03 0,86 4. Liberecký kraj 8,17 6,85 0,84 5. Jihočeský kraj 11,99 9,92 0,83 6. Olomoucký kraj 7,43 5,91 0,80 7. Plzeňský kraj 11,37 8,88 0,78 8. Hl. m. Praha 6,29 4,88 0,78 9. Královéhradecký kraj 8,98 6,94 0,77 ČR 9,73 7,48 0, Moravskoslezský kraj 7,84 6,00 0, Středočeský kraj 15,03 11,34 0, Kraj Vysočina 11,68 8,78 0, Zlínský kraj 9,39 6,11 0, Jihomoravský kraj 11,08 7,08 0,64 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Jak je patrné z výše uvedené tabulky, počet vydaných stavebních ohlášení a povolení se ve všech krajích ČR snížil. K nejmenšímu propadu došlo v Ústeckém kraji (0,91). Nejhůře se v tomto ukazateli umístily kraje Jihomoravský s hodnotou 0,64 a Zlínský s 0,65. MasterCard česká centra rozvoje 2012

11 Tabulka č. 4: Počet vydaných stavebních ohlášení a povolení, data na úrovni okresů, přepočet na 10 tis. obyvatel Pořadí Město (data za okres) 1. Karlovy Vary 90,71 91,15 1,00 2. Liberec 85,62 79,39 0,93 3. Ústí nad Labem 85,11 77,51 0,91 4. Brno 70,47 63,39 0,90 5. České Budějovice 131,28 111,26 0,85 6. Ostrava 67,40 56,93 0,84 7. Olomouc 92,19 76,74 0,83 8. Zlín 98,71 80,78 0,82 9. Hl. m. Praha 76,78 62,06 0, Jihlava 160,89 122,79 0, Plzeň 87,94 66,76 0, Hradec Králové 101,02 74,23 0, Pardubice 111,76 80,55 0,72 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Všechny okresy s krajskými městy 1 zaznamenaly ve sledovaném období pokles počtu stavebních ohlášení a povolení, což naznačuje pokles ekonomické aktivity. Nejmenší pokles zaznamenal okres Karlovy Vary (faktická stagnace). Naopak největší pokles se projevil v okresech Pardubice (0,72) a Hradec Králové (0,73). 1 Data za okres lze v některých případech využít s ohledem na dominanci krajského města. 11

12 Podíl vysokoškolsky vzdělaných na zaměstnaných Podíl vysokoškolsky vzdělaných na zaměstnaných je ukazatel, který odráží posun regionální ekonomiky směrem k ekonomice založené na znalostech. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 15 procent. Tabulka č. 5: Podíl vysokoškolsky vzdělaných na zaměstnaných v krajích ČR (v %) Pořadí Kraj 1. Liberecký kraj 9,31 15,71 1,69 2. Ústecký kraj 7,85 12,12 1,54 3. Olomoucký kraj 13,72 18,63 1,36 4. Středočeský kraj 13,28 17,91 1,35 5. Moravskoslezský kraj 13,07 17,24 1,32 6. Pardubický kraj 12,81 16,70 1,30 7. Jihomoravský kraj 18,60 23,53 1,27 ČR 15,78 19,78 1,25 8. Plzeňský kraj 14,36 17,26 1,20 9. Jihočeský kraj 13,28 15,84 1, Hl. m. Praha 32,28 38,43 1, Karlovarský kraj 8,51 9,54 1, Královéhradecký kraj 14,52 16,14 1, Kraj Vysočina 12,83 14,14 1, Zlínský kraj 14,93 15,59 1,04 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Lze říci, že všechny kraje zaznamenaly relativní nárůst podílu vysokoškolsky vzdělaných na zaměstnaných. Ovšem Liberecký kraj dosáhl ve sledovaném období až nárůstu nejvyššího (1,69). Nejnižší relativní nárůst vysokoškoláků byl zjištěn ve Zlínském kraji (1,04). V České republice celkem vzrostl podíl vysokoškolsky vzdělaných 1,25krát. MasterCard česká centra rozvoje 2012

13 Počet plátců DPH Počet plátců DPH představuje ukazatel odrážející primárně vývoj v podnikatelském sektoru. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 7,5 procenta, v indexu rozvoje měst na 15 procent. Tabulka č. 6: Počet daňových subjektů registrovaných k DPH v krajích ČR na 1 tis. obyvatel Pořadí Kraj 1. Hl. m. Praha 77,76 87,08 1,12 2. Moravskoslezský kraj 32,90 34,80 1,06 ČR 45,83 47,40 1,03 3. Jihomoravský kraj 47,62 48,98 1,03 4. Kraj Vysočina 40,66 41,38 1,02 5. Plzeňský kraj 43,22 43,92 1,02 6. Jihočeský kraj 45,65 46,26 1,01 7. Olomoucký kraj 38,72 39,10 1,01 8. Ústecký kraj 33,40 33,56 1,00 9. Středočeský kraj 46,52 46,62 1, Zlínský kraj 42,26 42,15 1, Karlovarský kraj 36,91 36,77 1, Pardubický kraj 42,60 42,33 0, Královéhradecký kraj 46,99 46,01 0, Liberecký kraj 43,63 41,90 0,96 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat Generálního finančního ředitelství) Nejvyšší relativní nárůst počtu plátců DPH byl ve sledovaném období až zjištěn v Hlavním městě Praze (1,12), přičemž v dalších 6 krajích tento ukazatel též vzrostl. Úbytek plátců DPH naopak zaznamenal Liberecký kraj (0,96), dále Královéhradecký (0,98) a Karlovarský kraj a Zlínský kraj (oba 1,00). Údaje za celou Českou republiku vykazují mírný nárůst (1,03). 13

14 Tabulka č. 7: Počet daňových subjektů registrovaných k DPH na 1 tis. obyv. v krajských městech Pořadí Město 1. Hl. m. Praha 77,76 87,08 1,12 2. Ostrava 42,49 46,77 1,10 3. Brno 65,53 68,64 1,05 4. České Budějovice 90,27 94,33 1,04 5. Plzeň 57,93 60,49 1,04 6. Olomouc 75,02 77,76 1,04 7. Jihlava 77,49 80,15 1,03 8. Karlovy Vary 85,10 87,42 1,03 9. Ústí nad Labem 47,85 48,99 1, Pardubice 67,93 68,72 1, Zlín 79,48 79,50 1, Hradec Králové 88,01 86,43 0, Liberec 67,46 66,14 0,98 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat Generálního finančního ředitelství, data podle FÚ sídlících v krajských městech) Nejvyšší nárůst počtu plátců DPH ve sledovaném období zaznamenalo hlavní město Praha (nárůst o 12 procent), dále Ostrava (10 %) a Brno (5 %). Naopak Liberec a Hradec Králové zaznamenaly pokles počtu subjektů registrovaných k DPH. MasterCard česká centra rozvoje 2012

15 Počet obchodních společností Počet obchodních společností představuje indikátor s obdobnou informací jako počet plátců DPH; odráží vývoj v podnikatelském sektoru. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 7,5 procenta a v indexu rozvoje měst na 15 procent. Tabulka č. 8: Počet obchodních společností v krajích ČR Pořadí Kraj 1. Hl. m. Praha ,27 ČR ,17 2. Moravskoslezský kraj ,15 3. Karlovarský kraj ,15 4. Středočeský kraj ,14 5. Plzeňský kraj ,14 6. Jihomoravský kraj ,13 7. Olomoucký kraj ,12 8. Pardubický kraj ,12 9. Jihočeský kraj , Ústecký kraj , Kraj Vysočina , Královéhradecký kraj , Zlínský kraj , Liberecký kraj ,06 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Nejvyšší relativní nárůst počtu obchodních společností byl ve sledovaném období až zjištěn v Hlavním městě Praze (1,27). V ostatních krajích tento ukazatel též vzrostl, ale v žádném kraji tento růst nedosáhl hodnoty ČR jako celku. 15

16 Tabulka č. 9: Počet obchodních společností v krajských městech Pořadí Město 1. Hl. m. Praha ,26 2. Karlovy Vary ,19 3. Ostrava ,17 4. Olomouc ,15 5. Plzeň ,15 6. Brno ,14 7. Pardubice ,13 8. Jihlava ,12 9. České Budějovice , Ústí nad Labem , Hradec Králové , Liberec , Zlín ,97 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Obdobnou situaci jako u vývoje plátců DPH lze zaznamenat také u vývoje počtu obchodních společností. Nejvyšší nárůst počtu zaznamenalo hlavní město Praha. Také v ostatních krajských městech počet obchodních společností vzrostl s výjimkou města Zlín, kde došlo mezi roky a k poklesu. MasterCard česká centra rozvoje 2012

17 Počet trestných činů na 1 tis. obyvatel Počet trestných činů na 1 tis. obyvatel je ukazatelem, který zobrazuje celkový pocit bezpečí občanů. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 7,5 procenta. Tabulka č. 10: Počet trestných činů na obyvatel v krajích ČR, vždy 1. pololetí Pořadí Kraj / 1. Ústecký kraj 21,15 17,25 0,82 2. Středočeský kraj 17,69 14,50 0,82 3. Liberecký kraj 18,35 15,12 0,82 4. Karlovarský kraj 15,47 12,78 0,83 5. Zlínský kraj 9,24 7,76 0,84 6. Královéhradecký kraj 11,75 9,99 0,85 7. Plzeňský kraj 13,46 11,63 0,86 8. Jihočeský kraj 13,26 11,51 0,87 9. Hl. m. Praha 33,78 29,50 0,87 ČR 16,89 14,94 0, Pardubický kraj 10,43 9,23 0, Jihomoravský kraj 14,31 12,99 0, Olomoucký kraj 12,39 11,73 0, Kraj Vysočina 9,14 9,14 1, Moravskoslezský kraj 16,32 16,90 1,04 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat Policie ČR) Z výše uvedené tabulky je patrné relativní snížení počtu trestných činů a tím i celkové kriminality ve většině krajů. Hodnota tohoto ukazatele stagnovala v kraji Vysočina a nepatrně rostla v Moravskoslezském kraji (1,04). K nejvyššímu relativnímu snížení počtu trestných činů došlo v Ústeckém, Středočeském a Libereckém kraji (0,82). Přičemž ve sledovaném období až 2012 dosahuje tento ukazatel pro Českou republiku hodnoty 0,88. 17

18 Počet násilných a mravnostních trestných činů Dalším o něco konkrétnějším sledovaným ukazatelem je vývoj násilné a mravnostní kriminality dle počtu trestných činů tohoto druhu na 1 tis. obyvatel. Podobně jako předchozí ukazatel kvantifikuje stupeň bezpečí v regionu s tím, že se zaměřuje pouze na závažnější trestné činy. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 7,5 procenta. Tabulka č. 11: Počet násilných a mravnostních trestných činů na 1 tis. obyvatel v krajích ČR, vždy 1. pololetí Pořadí Kraj / 1. Ústecký kraj 1,66 1,46 0,88 2. Hl. m. Praha 1,11 1,02 0,92 3. Královéhradecký kraj 0,81 0,76 0,94 4. Liberecký kraj 1,53 1,47 0,96 5. Olomoucký kraj 1,06 1,10 1,04 6. Pardubický kraj 0,74 0,77 1,05 ČR 1,01 1,06 1,05 7. Středočeský kraj 0,88 0,95 1,08 8. Jihočeský kraj 1,11 1,21 1,09 9. Moravskoslezský kraj 1,27 1,39 1, Plzeňský kraj 0,77 0,92 1, Jihomoravský kraj 0,75 0,90 1, Karlovarský kraj 1,06 1,29 1, Zlínský kraj 0,56 0,74 1, Kraj Vysočina 0,57 0,76 1,33 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat Policie ČR) Oproti celkové kriminalitě, která se téměř ve všech krajích snižovala, je patrný nárůst násilné a mravnostní kriminality v přepočtu trestných činů na obyvatel. Největšího snížení relativního počtu trestných činů bylo dosaženo v Ústeckém kraji (0,88). Naopak největší nárůst kriminality je pozorován v kraji Vysočina (1,33). Hodnoty za Českou republiku jako celek ve sledovaném období až 2012 mírně vzrostly. MasterCard česká centra rozvoje 2012

19 Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo Ukazatel počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo patři mezi tradiční sociální ukazatele. Jeho hodnota je ukazatelem možnosti nezaměstnaných vrátit se mezi zaměstnané. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 5 procent a na 10 procent v indexu rozvoje měst. Tabulka č. 12: Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v krajích ČR, vždy k příslušného roku Pořadí Kraj / 1. Karlovarský kraj 3,3 11,8 3,64 2. Ústecký kraj 6,8 25,4 3,74 3. Liberecký kraj 2,9 11,0 3,82 4. Jihočeský kraj 1,8 8,3 4,68 5. Moravskoslezský kraj 3,5 17,4 4,93 ČR 2,0 11,1 5,66 6. Pardubický kraj 1,2 7,6 6,13 7. Hl. m. Praha 0,5 3,3 6,21 8. Královéhradecký kraj 1,7 10,6 6,23 9. Olomoucký kraj 3,7 23,6 6, Středočeský kraj 1,3 9,1 7, Zlínský kraj 2,3 16,0 7, Kraj Vysočina 2,7 19,4 7, Plzeňský kraj 0,9 6,8 7, Jihomoravský kraj 2,2 19,8 8,93 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Nejnižší relativní nárůst počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo je v Karlovarském kraji (3,64). V těsném závěsu se umístily kraje Ústecký a Liberecký. Naopak nejvyšší relativní nárůst počtu uchazečů je v Jihomoravském kraji, kde hodnoty vzrostly z 2,2 na 19,8 uchazeče, tedy 8,93krát. Ani další kraje nedosahují příliš dobrých hodnot a většina jich je ve sledovaném období až 2012 pod celorepublikovým průměrem (5,66). 19

20 Tabulka č. 13: Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo ve městech, vždy za prosinec příslušného roku Pořadí Město 1. Zlín 5,56 7,99 1,44 2. Pardubice 2,31 4,49 1,94 3. Liberec 3,21 6,81 2,12 4. České Budějovice 2,26 5,34 2,37 5. Ústí nad Labem 7,39 17,91 2,42 6. Karlovy Vary 2,78 7,74 2,78 7. Ostrava 3,50 11,47 3,28 8. Olomouc 7,94 29,74 3,75 9. Jihlava 4,02 18,88 4, Hradec Králové 1,16 5,78 4, Plzeň 0,99 5,19 5, Brno 4,23 25,57 6, Hl. m. Praha 0,71 4,36 6,17 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Počet evidovaných uchazečů na 1 volné pracovní místo zaznamenal ve všech krajských městech ve sledovaném období zásadní nárůst. Více než šestkrát vzrostl ve dvou největších městech (Praze a Brně). Relativně nejnižší nárůst zaznamenalo město Zlín (1,44). MasterCard česká centra rozvoje 2012

21 Průměrné mzdy Výše průměrných mezd se řadí mezi tradičně sledované ukazatele. Výše mezd je odrazem produktivity práce. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 5 procent. Tabulka č. 14: Průměrné mzdy v Kč v krajích ČR, vždy 1. q příslušného roku Pořadí Kraj / 1. Olomoucký kraj ,10 2. Královéhradecký kraj ,10 3. Plzeňský kraj ,09 4. Kraj Vysočina ,09 5. Karlovarský kraj ,08 6. Jihomoravský kraj ,08 7. Jihočeský kraj ,08 8. Ústecký kraj ,08 9. Pardubický kraj , Hl. m. Praha , Moravskoslezský kraj , Zlínský kraj , Liberecký kraj , Středočeský kraj ,04 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Tabulka znázorňuje růst průměrných mezd ve všech krajích. Nejvyšší relativní nárůst tohoto ukazatele je zaznamenán v Olomouckém a Královéhradeckém kraji (1,10). Ve sledovaném období až 2012 došlo k nejnižšímu relativnímu nárůstu průměrných mezd ve Středočeském kraji, tam dosahuje ukazatel hodnoty 1,04. 21

22 Podíl uchazečů evidovaných déle než 12 měsíců na celkovém počtu uchazečů o práci Na rozdíl od míry nezaměstnanosti, která je spíše ekonomickým ukazatelem, je podíl dlouhodobé nezaměstnanosti záležitostí spíše sociální. Dlouhodobá nezaměstnanost je společensky značně nebezpečný jev (mj. dochází ke ztrátě pracovních návyků). Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 5 procent a na 20 procent v indexu rozvoje měst. Tabulka č. 15: Podíl uchazečů evidovaných déle než 12 měsíců na celkovém počtu uchazečů o práci v krajích ČR (v %), prosinec příslušného roku Pořadí Kraj 1. Moravskoslezský kraj 39,7 42,2 1,06 2. Ústecký kraj 38,0 42,9 1,13 3. Jihomoravský kraj 30,3 37,0 1,22 ČR 28,8 36,2 1,26 4. Zlínský kraj 29,5 37,5 1,27 5. Karlovarský kraj 31,1 39,7 1,28 6. Pardubický kraj 23,6 32,7 1,39 7. Olomoucký kraj 27,0 38,2 1,41 8. Vysočina 25,5 36,0 1,41 9. Plzeňský kraj 22,5 32,9 1, Jihočeský kraj 19,1 28,2 1, Liberecký kraj 24,6 36,4 1, Hl. m. Praha 16,6 25,2 1, Středočeský kraj 22,0 33,5 1, Královéhradecký kraj 16,3 27,8 1,71 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) MasterCard česká centra rozvoje 2012

23 Z tabulky je zřejmé, že podíl uchazečů evidovaných déle než 12 měsíců na celkovém počtu uchazečů o práci se zvýšil ve všech krajích. Nejméně však v Moravskoslezském kraji, kde se podíl téměř nezměnil (1,06). Ovšem k nejvyššímu relativnímu zvýšení došlo v Královéhradeckém kraji (1,71). Většina krajů se pohybuje pod celorepublikovým průměrem, který ve sledovaném období až dosahuje hodnoty 1,26. Tabulka č. 16: Podíl uchazečů evidovaných déle než 12 měsíců na celkovém počtu uchazečů o práci ve městech (v %), prosinec příslušného roku Pořadí Město 1. Ostrava 42,74 44,98 1,05 2. Karlovy Vary 37,42 41,31 1,10 3. Brno 35,25 40,55 1,15 4. Ústí nad Labem 40,92 47,57 1,16 5. Pardubice 15,48 21,52 1,39 6. Zlín 23,89 34,67 1,45 7. Plzeň 19,85 29,77 1,50 8. Hl. m. Praha 16,71 25,15 1,51 9. České Budějovice 15,60 24,31 1, Liberec 22,31 35,65 1, Jihlava 21,17 35,22 1, Hradec Králové 14,92 25,92 1, Olomouc 18,70 37,01 1,98 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Podíl uchazečů evidovaných déle než 12 měsíců na celkovém počtu uchazečů o práci ve sledovaném období vzrostl ve všech krajských městech. Ve městě Olomouc se tento podíl téměř zdvojnásobil (1,98). Naopak Ostrava vykazuje nejmenší nárůst (1,05). 23

24 Vývoj velikosti plochy nových bytů Vývoj velikosti plochy nových bytů byl zvolen jako indikátor životní úrovně obyvatel. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 5 procent a v indexu rozvoje měst na 10 procent. Tabulka č. 17: Obytná plocha bytů v m 2 na 1 byt dokončený v krajích ČR Pořadí Kraj 1. Liberecký kraj 71,0 83,2 1,17 2. Vysočina 75,8 84,9 1,12 3. Plzeňský kraj 71,5 79,1 1,11 4. Karlovarský kraj 84,7 93,5 1,10 5. Moravskoslezský kraj 76,4 81,3 1,06 6. Olomoucký kraj 72,5 76,8 1,06 7. Pardubický kraj 75,6 79,9 1,06 8. Jihočeský kraj 75,7 79,3 1,05 9. Zlínský kraj 84,3 87,1 1,03 ČR 76,0 78,2 1, Královéhradecký kraj 75,5 77,2 1, Jihomoravský kraj 74,9 73,5 0, Středočeský kraj 83,6 81,2 0, Hl. m. Praha 66,8 64,0 0, Ústecký kraj 90,3 79,7 0,88 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Nejvyšší relativní nárůst velikosti nových bytů byl zaznamenán v Libereckém kraji (1,17). Naopak Ústecký kraj je regionem s největším relativním poklesem velikosti nových bytů (0,88). Údaj za Českou republiku celkem ve sledovaném období až je 1,03, což znamená nepatrný nárůst. MasterCard česká centra rozvoje 2012

25 Tabulka č. 18: Obytná plocha bytů v m 2 na 1 byt dokončený ve městech Pořadí Město (data za okres) 1. Jihlava ,28 2. Liberec ,20 3. Karlovy Vary ,14 4. Zlín ,14 5. Olomouc ,07 6. Hradec Králové ,06 7. Ostrava ,05 8. Plzeň ,04 9. České Budějovice , Hl. m. Praha , Pardubice , Ústí nad Labem , Brno ,89 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Většina okresů s krajskými městy 2 zaznamenala ve sledovaném období nárůst obytné plochy na 1 dokončený byt. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v okresech Jihlava (1,28), Liberec (1,20). Naopak poklesem velikosti se vyznačuje okres Brno-město (0,89). 2 Data za okres lze v některých případech využít s ohledem na dominanci krajského města ve vymezeném území. 25

26 Vyplacené příspěvky na bydlení Vývoj vyplacených příspěvků na bydlení na jednoho obyvatele je indikátorem sociálního vývoje na trhu bydlení. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 5 procent. Tabulka č. 19: Vyplacený příspěvek na bydlení na 1 obyv. v krajích ČR Pořadí Kraj 1. Ústecký kraj 354,70 801,02 2,26 2. Jihomoravský kraj 176,11 442,98 2,52 3. Moravskoslezský kraj 283,56 768,61 2,71 ČR 155,25 441,84 2,85 4. Zlínský kraj 109,94 315,91 2,87 5. Středočeský kraj 68,19 197,58 2,90 6. Karlovarský kraj 217,22 641,51 2,95 7. Jihočeský kraj 108,01 320,61 2,97 8. Pardubický kraj 101,33 317,48 3,13 9. Plzeňský kraj 73,46 231,48 3, Olomoucký kraj 134,72 424,63 3, Kraj Vysočina 83,26 263,79 3, Liberecký kraj 164,63 526,75 3, Královéhradecký kraj 103,68 338,21 3, Hl. město Praha 107,57 447,31 4,16 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Z výše uvedené tabulky je patrné, že hodnoty ukazatele vyplacených příspěvků na bydlení na jednoho obyvatele ve sledovaném období až se výrazně zvýšily. Nejnižší relativní nárůst tohoto ukazatele byl zaznamenán v Ústeckém kraji (2,26). Ovšem většina krajů se umístila pod celorepublikovým průměrem (2,85). Největší relativní nárůst byl zjištěn v Hlavním městě Praze, kde se hodnota ukazatele znásobila více než čtyřikrát (4,16). MasterCard česká centra rozvoje 2012

27 27

28 Celkové hodnocení krajů a krajských měst ČR Pro sledované období ( až 2012) dle stanovených ukazatelů zaznamenal největší socioekonomický posun v relativním vyjádření Ústecký kraj, který dosáhl dle stanoveného indexu hodnoty 94,29 %. O 4 % méně dosáhl Liberecký kraj (90,29 %). Následuje s malým rozdílem Moravskoslezský kraj. Ústecký, Moravskoslezský a také čtvrtý v pořadí, Karlovarský kraj, lze označit za kraje ekonomicky podprůměrné. Z toho by se dalo usuzovat, že dochází ke konvergenci (tj. ekonomicky slabší kraje dohánějí ty silnější). Opak však naznačuje Kraj Vysočina a Zlínský kraj na předposledním a posledním místě dle stanoveného indexu socioekonomického vývoje. Kraje hl. m. Praha, Jihočeský, Pardubický, Plzeňský a Středočeský, které lze v rámci ČR pokládat za socioekonomicky nadprůměrné, se umístily ve středu tabulky. Tabulka č. 20: Index socioekonomického vývoje až 2012, kraje Pořadí Kraj 2012/ 1. Ústecký kraj 94,29 % 2. Liberecký kraj 90,29 % 3. Moravskoslezský kraj 90,14 % 4. Karlovarský kraj 89,84 % 5. Pardubický kraj 88,37 % 6. Hl. m. Praha 87,38 % 7. Olomoucký kraj 87,36 % 8. Plzeňský kraj 87,19 % 9. Jihočeský kraj 86,52 % 10. Středočeský kraj 86,00 % 11. Jihomoravský kraj 85,99 % 12. Královéhradecký kraj 85,44 % 13. Kraj Vysočina 84,26 % 14. Zlínský kraj 83,16 % Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 MasterCard česká centra rozvoje 2012

29 Mezi krajskými městy dosáhla nejpříznivějšího vývoje dle stanovených indikátorů Ostrava následovaná Karlovými Vary a moravskou metropolí Brnem. Velmi příznivého celkového výsledku dosáhlo také čtvrté v pořadí město Ústí nad Labem. Naopak v dolní části tabulky se umístil Hradec Králové. Postavení tohoto města v celkovém hodnocení však nelze vnímat negativně, neboť Hradec Králové patří mezi města s nejlepším socioekonomickým prostředím a kvalitou života, a potvrzuje se tak skutečnost, že růst a rozvoj jsou obtížnější pro města s vyšší úrovní než pro města zaostávající. V obdobné situaci se nachází také např. Plzeň, Pardubice, České Budějovice či hl. m. Praha. Tabulka č. 21: Index socioekonomického vývoje až, města Pořadí Kraj 2012/ 1. Ostrava 93,01 % 2. Karlovy Vary 92,26 % 3. Brno 87,19 % 4. Ústí nad Labem 87,17 % 5. Jihlava 85,94 % 6. Hl. m. Praha 85,17 % 7. České Budějovice 84,83 % 8. Liberec 84,51 % 9. Pardubice 84,12 % 10. Zlín 83,45 % 11. Plzeň 82,91 % 12. Olomouc 81,15 % 13. Hradec Králové 78,35 % Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

3.1 Meziokresní stěhování

3.1 Meziokresní stěhování 3.1 Meziokresní stěhování Podíl stěhování mezi okresy kraje za celé období představuje pětinu z objemu celkové migrace, což se nemění ani v jednotlivých rocích. Jeho rozsah v jednotlivých rocích mírně

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K 31. 10. 2010 Míra registrované nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v říjnu 2010 poklesla a k 31. 10. 2010 činila 7,13%. Oproti září 2010 došlo ke snížení o 0,17

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více