Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012"

Transkript

1 Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH AŽ 2012

2

3 Obsah Úvodní slovo... 4 Metodika a autorský tým... 5 Socioekonomický vývoj krajů a krajských měst... 6 Celkové hodnocení krajů a krajských měst ČR Socioekonomický vývoj krajů a krajských měst ČR Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj

4 Úvodní slovo Letos oslavuje projekt MasterCard česká centra rozvoje již pět let od svého spuštění. To nám dává možnost poprvé bilancovat a porovnávat údaje z doby před pěti lety s těmi letošními. Výsledkem je studie socioekonomického vývoje krajů a krajských měst České republiky v letech až Zaměřili jsme se v ní na porovnání širokého spektra ukazatelů od vývoje míry nezaměstnanosti a průměrných mezd až po průměrnou plochu bytu či míru kriminality v daném regionu. Studii MasterCard česká centra rozvoje již od prvního ročníku připravují výzkumníci z Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s MasterCard tak, aby byla zaručena její nezávislost, vysoká odborná hodnota a zároveň praktická využitelnost získaných dat. O výsledky studie MasterCard česká centra rozvoje se tak již tradičně podělíme nejen se zástupci krajů a krajských měst, ale předáme je také příslušným zástupcům vlády České republiky: Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí a kanceláři premiéra České republiky, RNDr. Petra Nečase. Věříme, že pro všechny uvedené bude studie cenným zdrojem dat a zajímavých informací. Eva Kárníková ředitelka pro rozvoj obchodů MasterCard Europe v České republice a na Slovensku MasterCard česká centra rozvoje 2012

5 Metodika a autorský tým V rámci projektu MasterCard česká centra rozvoje 2012 byla realizována analýza zaměřená na zhodnocení socioekonomického vývoje krajů a krajských měst ČR. Tuto studii zpracoval řešitelský tým pracující se složení Ing. Milan Damborský, Ph.D., vedoucí řešitelského týmu, Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D., Ing. Nikola Krejčová a Ing. Taťána Hornychová, všichni pracovníci Střediska regionálních a správních věd při Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. 5

6 Socioekonomický vývoj krajů a krajských měst V rámci analýzy socioekonomického vývoje krajů se řešitelský tým zaměřil na období let až Cílem studie je zhodnotit socioekonomický vývoj krajů v uvedeném období. Do analýzy bylo zahrnuto všech 14 krajů, pro zhodnocení bylo využito celkem 12 indikátorů rozdělených do ekonomické a sociální oblasti. Do ekonomické oblasti bylo zařazeno následujících 5 ukazatelů: vývoj míry nezaměstnanosti, vývoj počtu stavebních ohlášení a povolení na 10 tis. obyv., vývoj podílu vysokoškolsky vzdělaných na zaměstnaných v národním hospodářství, vývoj počtu plátců DPH, vývoj počtu obchodních společností. Pro sociální oblast bylo využito 7 ukazatelů: vývoj počtu trestných činů na 1 tis. obyv., vývoj násilných a mravnostních trestných činů na 1 tis. obyv., vývoj počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo, vývoj průměrných mezd, vývoj podílu uchazečů evidovaných déle než 12 měsíců na celkovém počtu uchazečů o práci, vývoj průměrné plochy bytu, vývoj vyplacených příspěvků na bydlení na 1 obyv. V návaznosti na analýzu krajů ČR bylo provedeno zhodnocení vývoje krajských měst, u nichž je však dostupnost informací podstatně horší. Pro zhodnocení bylo využito 7 následujících ukazatelů: vývoj míry nezaměstnanosti, vývoj počtu stavebních ohlášení s povolením na 10 tis. obyv., vývoj počtu plátců DPH, vývoj počtu obchodních společností, vývoj počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo, vývoj podílu uchazečů evidovaných déle než 12 měsíců na celkovém počtu uchazečů o práci, vývoj průměrné plochy bytu. Zhodnocení vývoje krajských měst sleduje období, protože data za rok 2012 nejsou dostupná. MasterCard česká centra rozvoje 2012

7 Pro statistické hodnocení je v rámci vybrané oblasti vždy sestaven index. Index pracuje na bázi srovnávání hodnot daného regionu s nejpříznivější hodnotou (nejlepším regionem). Využívá se jednoduchého vzorce: I i P i =, I v kde P vyjadřuje procentní podíl i-tého regionu vůči nejlepšímu regionu (I). Nejlepší region tak dosahuje hodnoty 100 %. Tímto způsobem jsou získána j standardizovaná data pro další výpočet. u j = σ, j Dalším krokem při konstrukci MasterCard indexu je stanovení vah indikátorů. V daném případě byly pro hodnocení stanoveny hodnoty vah expertní metodou, upravené za využití směrodatné odchylky. Váhy jsou určeny tak, aby celková suma ni i vah jednotlivých indikátorů dosahovala hodnoty 100 %. P R i = i, IP ij * c ij, j=l Úprava za využití směrodatné odchylky se provádí využitím následujícího vzorce: u j vj = σ, j I =, i kde u představuje upravenou váhu indikátoru, P představuje expertně stanovenou váhu indikátorů, σ značí směrodatnou odchylku hodnot v rámci ni daného indikátoru a j představuje indikátor. i Tímto krokem je zrušena dominance indikátorů s vysokým rozptylem. Na tuto úpravu navazuje R dělení konstantou tak, aby celková suma i = P vah dosahovala ij * c ij, j=l znovu 100 %. Výsledkem je výsledná váha c. vj u j = σ, Závěrečnou částí sestavení indexu je stanovení bodů, j resp. hodnot indexu pro jednotlivé regiony. Tento výpočet je stanoven vzorcem: n R i = P ij * c ij, j=l kde R představuje hodnotu indexu. 7

8 Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti představuje tradičně sledovaný ukazatel velmi flexibilně reagující na aktuální trendy v ekonomice. Ukazatel kvantifikuje nevyužité ekonomické zdroje. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 15 procent a na 20 procent v indexu rozvoje měst. Tabulka č. 1: Míra nezaměstnanosti v krajích ČR, vždy k příslušného roku (v %) Pořadí Kraj / 1. Moravskoslezský kraj 8,0 10,9 1,36 2. Ústecký kraj 9,3 12,8 1,37 3. Karlovarský kraj 6,3 9,6 1,52 4. Jihomoravský kraj 5,7 9,0 1,58 ČR 5,0 8,1 1,61 5. Pardubický kraj 4,5 7,3 1,62 6. Plzeňský kraj 3,7 6,1 1,64 7. Liberecký kraj 5,6 9,3 1,66 8. Zlínský kraj 5,0 8,6 1,72 9. Kraj Vysočina 4,6 8,1 1, Olomoucký kraj 5,6 10,0 1, Královéhradecký kraj 3,8 6,9 1, Středočeský kraj 3,6 6,7 1, Jihočeský kraj 3,5 6,8 1, Hl. m. Praha 2,0 4,1 2,08 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Nejnižší relativní nárůst nezaměstnanosti ve sledovaném období až 2012 byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (1,36). Blízkou hodnotu zaznamenal také Ústecký kraj. Naopak nejvyšší relativní nárůst byl zaznamenán v Hl. m. Praze, kde nezaměstnanost vzrostla z 1,96 na 4,07 procenta. Za celou Českou republiku vzrostla nezaměstnanost 1,61krát. MasterCard česká centra rozvoje 2012

9 Tabulka č. 2: Míra nezaměstnanosti v krajských městech, data vždy za prosinec příslušného roku (v %) Pořadí Město 1. Ostrava 9,0 11,5 1,28 2. Jihlava 6,7 9,0 1,34 3. Karlovy Vary 6,2 8,4 1,35 4. Ústí nad Labem 9,9 14,2 1,43 5. Brno 6,4 9,2 1,44 6. Pardubice 4,2 6,3 1,50 7. České Budějovice 3,9 6,0 1,54 8. Zlín 4,4 6,8 1,55 9. Liberec 5,6 8,7 1, Plzeň 4,1 6,9 1, Hradec Králové 3,5 6,3 1, Olomouc 5,1 9,4 1, Hl. m. Praha 2,5 4,9 1,96 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Nejvyšší relativní nárůst ve sledovaném období zaznamenalo hlavní město Praha, kde se nezaměstnanost téměř zdvojnásobila (1,96). Naopak nejnižším růstem nezaměstnanosti se vyznačuje Ostrava (1,28). 9

10 Počet stavebních ohlášení a povolení Počet stavebních ohlášení a povolení je ukazatelem, který vykresluje investiční aktivitu ekonomických subjektů v regionu. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 15 procent a v indexu rozvoje měst na 10 procent. Tabulka č. 3: Počet vydaných stavebních ohlášení a povolení v krajích ČR na 10 tis. obyvatel za měsíc Pořadí Kraj 2012/ 1. Ústecký kraj 6,74 6,15 0,91 2. Karlovarský kraj 8,65 7,60 0,88 3. Pardubický kraj 9,37 8,03 0,86 4. Liberecký kraj 8,17 6,85 0,84 5. Jihočeský kraj 11,99 9,92 0,83 6. Olomoucký kraj 7,43 5,91 0,80 7. Plzeňský kraj 11,37 8,88 0,78 8. Hl. m. Praha 6,29 4,88 0,78 9. Královéhradecký kraj 8,98 6,94 0,77 ČR 9,73 7,48 0, Moravskoslezský kraj 7,84 6,00 0, Středočeský kraj 15,03 11,34 0, Kraj Vysočina 11,68 8,78 0, Zlínský kraj 9,39 6,11 0, Jihomoravský kraj 11,08 7,08 0,64 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Jak je patrné z výše uvedené tabulky, počet vydaných stavebních ohlášení a povolení se ve všech krajích ČR snížil. K nejmenšímu propadu došlo v Ústeckém kraji (0,91). Nejhůře se v tomto ukazateli umístily kraje Jihomoravský s hodnotou 0,64 a Zlínský s 0,65. MasterCard česká centra rozvoje 2012

11 Tabulka č. 4: Počet vydaných stavebních ohlášení a povolení, data na úrovni okresů, přepočet na 10 tis. obyvatel Pořadí Město (data za okres) 1. Karlovy Vary 90,71 91,15 1,00 2. Liberec 85,62 79,39 0,93 3. Ústí nad Labem 85,11 77,51 0,91 4. Brno 70,47 63,39 0,90 5. České Budějovice 131,28 111,26 0,85 6. Ostrava 67,40 56,93 0,84 7. Olomouc 92,19 76,74 0,83 8. Zlín 98,71 80,78 0,82 9. Hl. m. Praha 76,78 62,06 0, Jihlava 160,89 122,79 0, Plzeň 87,94 66,76 0, Hradec Králové 101,02 74,23 0, Pardubice 111,76 80,55 0,72 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Všechny okresy s krajskými městy 1 zaznamenaly ve sledovaném období pokles počtu stavebních ohlášení a povolení, což naznačuje pokles ekonomické aktivity. Nejmenší pokles zaznamenal okres Karlovy Vary (faktická stagnace). Naopak největší pokles se projevil v okresech Pardubice (0,72) a Hradec Králové (0,73). 1 Data za okres lze v některých případech využít s ohledem na dominanci krajského města. 11

12 Podíl vysokoškolsky vzdělaných na zaměstnaných Podíl vysokoškolsky vzdělaných na zaměstnaných je ukazatel, který odráží posun regionální ekonomiky směrem k ekonomice založené na znalostech. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 15 procent. Tabulka č. 5: Podíl vysokoškolsky vzdělaných na zaměstnaných v krajích ČR (v %) Pořadí Kraj 1. Liberecký kraj 9,31 15,71 1,69 2. Ústecký kraj 7,85 12,12 1,54 3. Olomoucký kraj 13,72 18,63 1,36 4. Středočeský kraj 13,28 17,91 1,35 5. Moravskoslezský kraj 13,07 17,24 1,32 6. Pardubický kraj 12,81 16,70 1,30 7. Jihomoravský kraj 18,60 23,53 1,27 ČR 15,78 19,78 1,25 8. Plzeňský kraj 14,36 17,26 1,20 9. Jihočeský kraj 13,28 15,84 1, Hl. m. Praha 32,28 38,43 1, Karlovarský kraj 8,51 9,54 1, Královéhradecký kraj 14,52 16,14 1, Kraj Vysočina 12,83 14,14 1, Zlínský kraj 14,93 15,59 1,04 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Lze říci, že všechny kraje zaznamenaly relativní nárůst podílu vysokoškolsky vzdělaných na zaměstnaných. Ovšem Liberecký kraj dosáhl ve sledovaném období až nárůstu nejvyššího (1,69). Nejnižší relativní nárůst vysokoškoláků byl zjištěn ve Zlínském kraji (1,04). V České republice celkem vzrostl podíl vysokoškolsky vzdělaných 1,25krát. MasterCard česká centra rozvoje 2012

13 Počet plátců DPH Počet plátců DPH představuje ukazatel odrážející primárně vývoj v podnikatelském sektoru. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 7,5 procenta, v indexu rozvoje měst na 15 procent. Tabulka č. 6: Počet daňových subjektů registrovaných k DPH v krajích ČR na 1 tis. obyvatel Pořadí Kraj 1. Hl. m. Praha 77,76 87,08 1,12 2. Moravskoslezský kraj 32,90 34,80 1,06 ČR 45,83 47,40 1,03 3. Jihomoravský kraj 47,62 48,98 1,03 4. Kraj Vysočina 40,66 41,38 1,02 5. Plzeňský kraj 43,22 43,92 1,02 6. Jihočeský kraj 45,65 46,26 1,01 7. Olomoucký kraj 38,72 39,10 1,01 8. Ústecký kraj 33,40 33,56 1,00 9. Středočeský kraj 46,52 46,62 1, Zlínský kraj 42,26 42,15 1, Karlovarský kraj 36,91 36,77 1, Pardubický kraj 42,60 42,33 0, Královéhradecký kraj 46,99 46,01 0, Liberecký kraj 43,63 41,90 0,96 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat Generálního finančního ředitelství) Nejvyšší relativní nárůst počtu plátců DPH byl ve sledovaném období až zjištěn v Hlavním městě Praze (1,12), přičemž v dalších 6 krajích tento ukazatel též vzrostl. Úbytek plátců DPH naopak zaznamenal Liberecký kraj (0,96), dále Královéhradecký (0,98) a Karlovarský kraj a Zlínský kraj (oba 1,00). Údaje za celou Českou republiku vykazují mírný nárůst (1,03). 13

14 Tabulka č. 7: Počet daňových subjektů registrovaných k DPH na 1 tis. obyv. v krajských městech Pořadí Město 1. Hl. m. Praha 77,76 87,08 1,12 2. Ostrava 42,49 46,77 1,10 3. Brno 65,53 68,64 1,05 4. České Budějovice 90,27 94,33 1,04 5. Plzeň 57,93 60,49 1,04 6. Olomouc 75,02 77,76 1,04 7. Jihlava 77,49 80,15 1,03 8. Karlovy Vary 85,10 87,42 1,03 9. Ústí nad Labem 47,85 48,99 1, Pardubice 67,93 68,72 1, Zlín 79,48 79,50 1, Hradec Králové 88,01 86,43 0, Liberec 67,46 66,14 0,98 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat Generálního finančního ředitelství, data podle FÚ sídlících v krajských městech) Nejvyšší nárůst počtu plátců DPH ve sledovaném období zaznamenalo hlavní město Praha (nárůst o 12 procent), dále Ostrava (10 %) a Brno (5 %). Naopak Liberec a Hradec Králové zaznamenaly pokles počtu subjektů registrovaných k DPH. MasterCard česká centra rozvoje 2012

15 Počet obchodních společností Počet obchodních společností představuje indikátor s obdobnou informací jako počet plátců DPH; odráží vývoj v podnikatelském sektoru. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 7,5 procenta a v indexu rozvoje měst na 15 procent. Tabulka č. 8: Počet obchodních společností v krajích ČR Pořadí Kraj 1. Hl. m. Praha ,27 ČR ,17 2. Moravskoslezský kraj ,15 3. Karlovarský kraj ,15 4. Středočeský kraj ,14 5. Plzeňský kraj ,14 6. Jihomoravský kraj ,13 7. Olomoucký kraj ,12 8. Pardubický kraj ,12 9. Jihočeský kraj , Ústecký kraj , Kraj Vysočina , Královéhradecký kraj , Zlínský kraj , Liberecký kraj ,06 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Nejvyšší relativní nárůst počtu obchodních společností byl ve sledovaném období až zjištěn v Hlavním městě Praze (1,27). V ostatních krajích tento ukazatel též vzrostl, ale v žádném kraji tento růst nedosáhl hodnoty ČR jako celku. 15

16 Tabulka č. 9: Počet obchodních společností v krajských městech Pořadí Město 1. Hl. m. Praha ,26 2. Karlovy Vary ,19 3. Ostrava ,17 4. Olomouc ,15 5. Plzeň ,15 6. Brno ,14 7. Pardubice ,13 8. Jihlava ,12 9. České Budějovice , Ústí nad Labem , Hradec Králové , Liberec , Zlín ,97 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Obdobnou situaci jako u vývoje plátců DPH lze zaznamenat také u vývoje počtu obchodních společností. Nejvyšší nárůst počtu zaznamenalo hlavní město Praha. Také v ostatních krajských městech počet obchodních společností vzrostl s výjimkou města Zlín, kde došlo mezi roky a k poklesu. MasterCard česká centra rozvoje 2012

17 Počet trestných činů na 1 tis. obyvatel Počet trestných činů na 1 tis. obyvatel je ukazatelem, který zobrazuje celkový pocit bezpečí občanů. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 7,5 procenta. Tabulka č. 10: Počet trestných činů na obyvatel v krajích ČR, vždy 1. pololetí Pořadí Kraj / 1. Ústecký kraj 21,15 17,25 0,82 2. Středočeský kraj 17,69 14,50 0,82 3. Liberecký kraj 18,35 15,12 0,82 4. Karlovarský kraj 15,47 12,78 0,83 5. Zlínský kraj 9,24 7,76 0,84 6. Královéhradecký kraj 11,75 9,99 0,85 7. Plzeňský kraj 13,46 11,63 0,86 8. Jihočeský kraj 13,26 11,51 0,87 9. Hl. m. Praha 33,78 29,50 0,87 ČR 16,89 14,94 0, Pardubický kraj 10,43 9,23 0, Jihomoravský kraj 14,31 12,99 0, Olomoucký kraj 12,39 11,73 0, Kraj Vysočina 9,14 9,14 1, Moravskoslezský kraj 16,32 16,90 1,04 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat Policie ČR) Z výše uvedené tabulky je patrné relativní snížení počtu trestných činů a tím i celkové kriminality ve většině krajů. Hodnota tohoto ukazatele stagnovala v kraji Vysočina a nepatrně rostla v Moravskoslezském kraji (1,04). K nejvyššímu relativnímu snížení počtu trestných činů došlo v Ústeckém, Středočeském a Libereckém kraji (0,82). Přičemž ve sledovaném období až 2012 dosahuje tento ukazatel pro Českou republiku hodnoty 0,88. 17

18 Počet násilných a mravnostních trestných činů Dalším o něco konkrétnějším sledovaným ukazatelem je vývoj násilné a mravnostní kriminality dle počtu trestných činů tohoto druhu na 1 tis. obyvatel. Podobně jako předchozí ukazatel kvantifikuje stupeň bezpečí v regionu s tím, že se zaměřuje pouze na závažnější trestné činy. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 7,5 procenta. Tabulka č. 11: Počet násilných a mravnostních trestných činů na 1 tis. obyvatel v krajích ČR, vždy 1. pololetí Pořadí Kraj / 1. Ústecký kraj 1,66 1,46 0,88 2. Hl. m. Praha 1,11 1,02 0,92 3. Královéhradecký kraj 0,81 0,76 0,94 4. Liberecký kraj 1,53 1,47 0,96 5. Olomoucký kraj 1,06 1,10 1,04 6. Pardubický kraj 0,74 0,77 1,05 ČR 1,01 1,06 1,05 7. Středočeský kraj 0,88 0,95 1,08 8. Jihočeský kraj 1,11 1,21 1,09 9. Moravskoslezský kraj 1,27 1,39 1, Plzeňský kraj 0,77 0,92 1, Jihomoravský kraj 0,75 0,90 1, Karlovarský kraj 1,06 1,29 1, Zlínský kraj 0,56 0,74 1, Kraj Vysočina 0,57 0,76 1,33 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat Policie ČR) Oproti celkové kriminalitě, která se téměř ve všech krajích snižovala, je patrný nárůst násilné a mravnostní kriminality v přepočtu trestných činů na obyvatel. Největšího snížení relativního počtu trestných činů bylo dosaženo v Ústeckém kraji (0,88). Naopak největší nárůst kriminality je pozorován v kraji Vysočina (1,33). Hodnoty za Českou republiku jako celek ve sledovaném období až 2012 mírně vzrostly. MasterCard česká centra rozvoje 2012

19 Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo Ukazatel počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo patři mezi tradiční sociální ukazatele. Jeho hodnota je ukazatelem možnosti nezaměstnaných vrátit se mezi zaměstnané. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 5 procent a na 10 procent v indexu rozvoje měst. Tabulka č. 12: Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v krajích ČR, vždy k příslušného roku Pořadí Kraj / 1. Karlovarský kraj 3,3 11,8 3,64 2. Ústecký kraj 6,8 25,4 3,74 3. Liberecký kraj 2,9 11,0 3,82 4. Jihočeský kraj 1,8 8,3 4,68 5. Moravskoslezský kraj 3,5 17,4 4,93 ČR 2,0 11,1 5,66 6. Pardubický kraj 1,2 7,6 6,13 7. Hl. m. Praha 0,5 3,3 6,21 8. Královéhradecký kraj 1,7 10,6 6,23 9. Olomoucký kraj 3,7 23,6 6, Středočeský kraj 1,3 9,1 7, Zlínský kraj 2,3 16,0 7, Kraj Vysočina 2,7 19,4 7, Plzeňský kraj 0,9 6,8 7, Jihomoravský kraj 2,2 19,8 8,93 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Nejnižší relativní nárůst počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo je v Karlovarském kraji (3,64). V těsném závěsu se umístily kraje Ústecký a Liberecký. Naopak nejvyšší relativní nárůst počtu uchazečů je v Jihomoravském kraji, kde hodnoty vzrostly z 2,2 na 19,8 uchazeče, tedy 8,93krát. Ani další kraje nedosahují příliš dobrých hodnot a většina jich je ve sledovaném období až 2012 pod celorepublikovým průměrem (5,66). 19

20 Tabulka č. 13: Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo ve městech, vždy za prosinec příslušného roku Pořadí Město 1. Zlín 5,56 7,99 1,44 2. Pardubice 2,31 4,49 1,94 3. Liberec 3,21 6,81 2,12 4. České Budějovice 2,26 5,34 2,37 5. Ústí nad Labem 7,39 17,91 2,42 6. Karlovy Vary 2,78 7,74 2,78 7. Ostrava 3,50 11,47 3,28 8. Olomouc 7,94 29,74 3,75 9. Jihlava 4,02 18,88 4, Hradec Králové 1,16 5,78 4, Plzeň 0,99 5,19 5, Brno 4,23 25,57 6, Hl. m. Praha 0,71 4,36 6,17 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Počet evidovaných uchazečů na 1 volné pracovní místo zaznamenal ve všech krajských městech ve sledovaném období zásadní nárůst. Více než šestkrát vzrostl ve dvou největších městech (Praze a Brně). Relativně nejnižší nárůst zaznamenalo město Zlín (1,44). MasterCard česká centra rozvoje 2012

21 Průměrné mzdy Výše průměrných mezd se řadí mezi tradičně sledované ukazatele. Výše mezd je odrazem produktivity práce. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 5 procent. Tabulka č. 14: Průměrné mzdy v Kč v krajích ČR, vždy 1. q příslušného roku Pořadí Kraj / 1. Olomoucký kraj ,10 2. Královéhradecký kraj ,10 3. Plzeňský kraj ,09 4. Kraj Vysočina ,09 5. Karlovarský kraj ,08 6. Jihomoravský kraj ,08 7. Jihočeský kraj ,08 8. Ústecký kraj ,08 9. Pardubický kraj , Hl. m. Praha , Moravskoslezský kraj , Zlínský kraj , Liberecký kraj , Středočeský kraj ,04 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Tabulka znázorňuje růst průměrných mezd ve všech krajích. Nejvyšší relativní nárůst tohoto ukazatele je zaznamenán v Olomouckém a Královéhradeckém kraji (1,10). Ve sledovaném období až 2012 došlo k nejnižšímu relativnímu nárůstu průměrných mezd ve Středočeském kraji, tam dosahuje ukazatel hodnoty 1,04. 21

22 Podíl uchazečů evidovaných déle než 12 měsíců na celkovém počtu uchazečů o práci Na rozdíl od míry nezaměstnanosti, která je spíše ekonomickým ukazatelem, je podíl dlouhodobé nezaměstnanosti záležitostí spíše sociální. Dlouhodobá nezaměstnanost je společensky značně nebezpečný jev (mj. dochází ke ztrátě pracovních návyků). Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 5 procent a na 20 procent v indexu rozvoje měst. Tabulka č. 15: Podíl uchazečů evidovaných déle než 12 měsíců na celkovém počtu uchazečů o práci v krajích ČR (v %), prosinec příslušného roku Pořadí Kraj 1. Moravskoslezský kraj 39,7 42,2 1,06 2. Ústecký kraj 38,0 42,9 1,13 3. Jihomoravský kraj 30,3 37,0 1,22 ČR 28,8 36,2 1,26 4. Zlínský kraj 29,5 37,5 1,27 5. Karlovarský kraj 31,1 39,7 1,28 6. Pardubický kraj 23,6 32,7 1,39 7. Olomoucký kraj 27,0 38,2 1,41 8. Vysočina 25,5 36,0 1,41 9. Plzeňský kraj 22,5 32,9 1, Jihočeský kraj 19,1 28,2 1, Liberecký kraj 24,6 36,4 1, Hl. m. Praha 16,6 25,2 1, Středočeský kraj 22,0 33,5 1, Královéhradecký kraj 16,3 27,8 1,71 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) MasterCard česká centra rozvoje 2012

23 Z tabulky je zřejmé, že podíl uchazečů evidovaných déle než 12 měsíců na celkovém počtu uchazečů o práci se zvýšil ve všech krajích. Nejméně však v Moravskoslezském kraji, kde se podíl téměř nezměnil (1,06). Ovšem k nejvyššímu relativnímu zvýšení došlo v Královéhradeckém kraji (1,71). Většina krajů se pohybuje pod celorepublikovým průměrem, který ve sledovaném období až dosahuje hodnoty 1,26. Tabulka č. 16: Podíl uchazečů evidovaných déle než 12 měsíců na celkovém počtu uchazečů o práci ve městech (v %), prosinec příslušného roku Pořadí Město 1. Ostrava 42,74 44,98 1,05 2. Karlovy Vary 37,42 41,31 1,10 3. Brno 35,25 40,55 1,15 4. Ústí nad Labem 40,92 47,57 1,16 5. Pardubice 15,48 21,52 1,39 6. Zlín 23,89 34,67 1,45 7. Plzeň 19,85 29,77 1,50 8. Hl. m. Praha 16,71 25,15 1,51 9. České Budějovice 15,60 24,31 1, Liberec 22,31 35,65 1, Jihlava 21,17 35,22 1, Hradec Králové 14,92 25,92 1, Olomouc 18,70 37,01 1,98 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Podíl uchazečů evidovaných déle než 12 měsíců na celkovém počtu uchazečů o práci ve sledovaném období vzrostl ve všech krajských městech. Ve městě Olomouc se tento podíl téměř zdvojnásobil (1,98). Naopak Ostrava vykazuje nejmenší nárůst (1,05). 23

24 Vývoj velikosti plochy nových bytů Vývoj velikosti plochy nových bytů byl zvolen jako indikátor životní úrovně obyvatel. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 5 procent a v indexu rozvoje měst na 10 procent. Tabulka č. 17: Obytná plocha bytů v m 2 na 1 byt dokončený v krajích ČR Pořadí Kraj 1. Liberecký kraj 71,0 83,2 1,17 2. Vysočina 75,8 84,9 1,12 3. Plzeňský kraj 71,5 79,1 1,11 4. Karlovarský kraj 84,7 93,5 1,10 5. Moravskoslezský kraj 76,4 81,3 1,06 6. Olomoucký kraj 72,5 76,8 1,06 7. Pardubický kraj 75,6 79,9 1,06 8. Jihočeský kraj 75,7 79,3 1,05 9. Zlínský kraj 84,3 87,1 1,03 ČR 76,0 78,2 1, Královéhradecký kraj 75,5 77,2 1, Jihomoravský kraj 74,9 73,5 0, Středočeský kraj 83,6 81,2 0, Hl. m. Praha 66,8 64,0 0, Ústecký kraj 90,3 79,7 0,88 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Nejvyšší relativní nárůst velikosti nových bytů byl zaznamenán v Libereckém kraji (1,17). Naopak Ústecký kraj je regionem s největším relativním poklesem velikosti nových bytů (0,88). Údaj za Českou republiku celkem ve sledovaném období až je 1,03, což znamená nepatrný nárůst. MasterCard česká centra rozvoje 2012

25 Tabulka č. 18: Obytná plocha bytů v m 2 na 1 byt dokončený ve městech Pořadí Město (data za okres) 1. Jihlava ,28 2. Liberec ,20 3. Karlovy Vary ,14 4. Zlín ,14 5. Olomouc ,07 6. Hradec Králové ,06 7. Ostrava ,05 8. Plzeň ,04 9. České Budějovice , Hl. m. Praha , Pardubice , Ústí nad Labem , Brno ,89 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Většina okresů s krajskými městy 2 zaznamenala ve sledovaném období nárůst obytné plochy na 1 dokončený byt. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v okresech Jihlava (1,28), Liberec (1,20). Naopak poklesem velikosti se vyznačuje okres Brno-město (0,89). 2 Data za okres lze v některých případech využít s ohledem na dominanci krajského města ve vymezeném území. 25

26 Vyplacené příspěvky na bydlení Vývoj vyplacených příspěvků na bydlení na jednoho obyvatele je indikátorem sociálního vývoje na trhu bydlení. Váha tohoto indikátoru v celkovém indexu socioekonomického rozvoje krajů byla stanovena na 5 procent. Tabulka č. 19: Vyplacený příspěvek na bydlení na 1 obyv. v krajích ČR Pořadí Kraj 1. Ústecký kraj 354,70 801,02 2,26 2. Jihomoravský kraj 176,11 442,98 2,52 3. Moravskoslezský kraj 283,56 768,61 2,71 ČR 155,25 441,84 2,85 4. Zlínský kraj 109,94 315,91 2,87 5. Středočeský kraj 68,19 197,58 2,90 6. Karlovarský kraj 217,22 641,51 2,95 7. Jihočeský kraj 108,01 320,61 2,97 8. Pardubický kraj 101,33 317,48 3,13 9. Plzeňský kraj 73,46 231,48 3, Olomoucký kraj 134,72 424,63 3, Kraj Vysočina 83,26 263,79 3, Liberecký kraj 164,63 526,75 3, Královéhradecký kraj 103,68 338,21 3, Hl. město Praha 107,57 447,31 4,16 Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 (na základě dat ) Z výše uvedené tabulky je patrné, že hodnoty ukazatele vyplacených příspěvků na bydlení na jednoho obyvatele ve sledovaném období až se výrazně zvýšily. Nejnižší relativní nárůst tohoto ukazatele byl zaznamenán v Ústeckém kraji (2,26). Ovšem většina krajů se umístila pod celorepublikovým průměrem (2,85). Největší relativní nárůst byl zjištěn v Hlavním městě Praze, kde se hodnota ukazatele znásobila více než čtyřikrát (4,16). MasterCard česká centra rozvoje 2012

27 27

28 Celkové hodnocení krajů a krajských měst ČR Pro sledované období ( až 2012) dle stanovených ukazatelů zaznamenal největší socioekonomický posun v relativním vyjádření Ústecký kraj, který dosáhl dle stanoveného indexu hodnoty 94,29 %. O 4 % méně dosáhl Liberecký kraj (90,29 %). Následuje s malým rozdílem Moravskoslezský kraj. Ústecký, Moravskoslezský a také čtvrtý v pořadí, Karlovarský kraj, lze označit za kraje ekonomicky podprůměrné. Z toho by se dalo usuzovat, že dochází ke konvergenci (tj. ekonomicky slabší kraje dohánějí ty silnější). Opak však naznačuje Kraj Vysočina a Zlínský kraj na předposledním a posledním místě dle stanoveného indexu socioekonomického vývoje. Kraje hl. m. Praha, Jihočeský, Pardubický, Plzeňský a Středočeský, které lze v rámci ČR pokládat za socioekonomicky nadprůměrné, se umístily ve středu tabulky. Tabulka č. 20: Index socioekonomického vývoje až 2012, kraje Pořadí Kraj 2012/ 1. Ústecký kraj 94,29 % 2. Liberecký kraj 90,29 % 3. Moravskoslezský kraj 90,14 % 4. Karlovarský kraj 89,84 % 5. Pardubický kraj 88,37 % 6. Hl. m. Praha 87,38 % 7. Olomoucký kraj 87,36 % 8. Plzeňský kraj 87,19 % 9. Jihočeský kraj 86,52 % 10. Středočeský kraj 86,00 % 11. Jihomoravský kraj 85,99 % 12. Královéhradecký kraj 85,44 % 13. Kraj Vysočina 84,26 % 14. Zlínský kraj 83,16 % Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012 MasterCard česká centra rozvoje 2012

29 Mezi krajskými městy dosáhla nejpříznivějšího vývoje dle stanovených indikátorů Ostrava následovaná Karlovými Vary a moravskou metropolí Brnem. Velmi příznivého celkového výsledku dosáhlo také čtvrté v pořadí město Ústí nad Labem. Naopak v dolní části tabulky se umístil Hradec Králové. Postavení tohoto města v celkovém hodnocení však nelze vnímat negativně, neboť Hradec Králové patří mezi města s nejlepším socioekonomickým prostředím a kvalitou života, a potvrzuje se tak skutečnost, že růst a rozvoj jsou obtížnější pro města s vyšší úrovní než pro města zaostávající. V obdobné situaci se nachází také např. Plzeň, Pardubice, České Budějovice či hl. m. Praha. Tabulka č. 21: Index socioekonomického vývoje až, města Pořadí Kraj 2012/ 1. Ostrava 93,01 % 2. Karlovy Vary 92,26 % 3. Brno 87,19 % 4. Ústí nad Labem 87,17 % 5. Jihlava 85,94 % 6. Hl. m. Praha 85,17 % 7. České Budějovice 84,83 % 8. Liberec 84,51 % 9. Pardubice 84,12 % 10. Zlín 83,45 % 11. Plzeň 82,91 % 12. Olomouc 81,15 % 13. Hradec Králové 78,35 % Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

KARTY 8.11. 15.11.2010

KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA IDE.5a

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice Milada Horáková červen 2002 Obsah Úvod 3 1. Trendy ve vývoji pobytu cizinců v ČR v letech 1993-2001 4 1.1. Vývoj pobytu cizincům v oblastech

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 VŮBEC NEZÁLEŽÍ NA TOM, KDO JE U MOCI KARTA Q.14 strana 5 VELMI ZÁLEŽÍ NA TOM,

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Svazek 5 Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Praha, květen 2000 Obsah OBSAH 1. SYSTÉM VYMEZENÍ... 3 2. VYMEZENÍ REGIONŮ... 3 2.1 STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÉ REGIONY... 3 2.1.1 Ukazatele

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 tel.: 465 482 115 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2473 Název šablony III/2 Inovace

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel B Benešov Beroun Blansko Brno Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel Tawilová OSVČ, smlouva s OÚ Benešov Malé nám. 1700, 256 01 Benešov, SPONTE poradenské a terapeutické centrum" tawilova@seznam.cz rodina.poradna@worldonline.

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc.

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. www.deichmann.com www.deichmann.com od 699.-Kč 1 530 664 vel. 32 38 799,- 1 542 661 1 542 660 vel. 32 38 699,- Protože v nich se budete

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Plán pro školní rok 2012/2013

Plán pro školní rok 2012/2013 Plán pro školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2012/2013. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE: PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis 1. fáze projektu

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Příklady k umístění spisů daně z nemovitostí (článek 2 odst. 11 pokynu)

Příklady k umístění spisů daně z nemovitostí (článek 2 odst. 11 pokynu) Příloha č. 2 k pokynu č. GFŘ-D-12 Příklady k umístění spisů daně z nemovitostí (článek 2 odst. 11 pokynu) Příklad č. 1 Poplatníkem je fyzická osoba, která má místo pobytu na území příslušného kraje a má

Více

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí.

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Penzion se nachází na úpatí Rýchorského hřebene, jehož vrcholem

Více